MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/11/16 17:39:15
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10749 /2018.
   25 év tükrében : 25 éves a Tiszaalpári Alkotótábor : a Tiszaalpári Alkotótábor jubileumi kiadványa / [szerk. Török Tamás] ; [közread. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat]. - Tiszaalpár : Önkormányzat, 2018. - 60 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-2419-6 kötött
Tiszaalpári Alkotótábor
Tiszaalpár - Magyarország - alkotótábor - képzőművészet - 20. század - 21. század
061.28(439-2Tiszaalpár)"1994/2018" *** 73/76(439)
[AN 3727043]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2018.
   Eötvözet VI : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium VI. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Rózsa Katinka]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2018. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 6.)
A konferenciát Szegeden, 2017. ápr. 7-8-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-592-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 082
[AN 3728038]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2018.
   Eötvözet VII : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium VII. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Rózsa Katinka]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 7.)
A konferenciát Szegeden, 2018. ápr. 6-7-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-593-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 082
[AN 3728028]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2018.
   Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep, 1996-2017 / [szerk. Pardi Sándor és Tamus István] ; [kiad. Derecske Város Önkormányzata]. - Derecske : Önkormányzat, 2018. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-2443-1 kötött
Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep (Derecske)
Magyarország - Derecske - grafika - művésztelep - ezredforduló
061.28(439-2Derecske) *** 76(439)"199/201"
[AN 3728513]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2018.
Tóth Zoltán
   A Sárrétudvari Gazdakör 110 éve, 1908-2018 : a Gazdakör krónikája alapítástól napjainkig / Tóth Zoltán. - [Sárrétudvari] : Sárrétudvari Gazdakör Egyes., 2017. - 258 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-9421-7 fűzött
Sárrétudvari Gazdakör Egyesület
Sárrétudvari - gazdakör
061.2(439-2Sárrétudvari)(091) *** 63
[AN 3727771]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2018.
Young Researchers' International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (2.) (2018) (Budapest)
   YRICCCE II : II. Young Researchers' International Conference on Chemistry and Chemical Engineering : May 3-5, 2018, Budapest ... : program and book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2018]. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-78-6 fűzött
kémia - műszaki kémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2018" *** 54 *** 66
[AN 3727219]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10755 /2018.
   100 év tükrében : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár / [szerk. Petró Leonárd]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., [2018]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-318-726-5 fűzött
Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debrecen - egyetemi könyvtár
027.7(439-2Debrecen)
[AN 3728655]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2018.
Cimino, Al
The story of codebreaking (magyar)
   Kódfejtés : az ókori rejtjelektől a kvantumkódokig / Al Cimino ; [ford. Glattfelder Béla és Glattfelder Hanna]. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-248-268-2 kötött : 4500,- Ft
művelődéstörténet - katonai hírszerzés - kriptográfia
003.26(100)(091) *** 930.85(100) *** 355.405.2(100)
[AN 3719175]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10757 /2018.
   Miraculum : a csodák szerepe és jelentősége az európai kultúrtörténetben / [... szerk. Tóth Orsolya]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2018. - 317 p. ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 7.)
A Debrecenben, 2017. jún. 1-2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-985-2 fűzött
Európa - kultúratörténet - művelődéstörténet - csoda - tudomány - vallás
008(4) *** 930.85 *** 215 *** 231.73
[AN 3728499]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10758 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The wisdom of Sri Chinmoy (magyar)
   Sri Chinmoy bölcsessége / [ford. Gerő Emese]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2010 [!2018]. - [14], 438 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87174-0-5 fűzött : 3100,- Ft
Egyesült Államok - vallási személy - new age - 20. század - ezredforduló - interjú
133.25(73)(092)Chinmoy,_S.(047.53)
[AN 3732427]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2018.
Joó Mária
   Újjászületés virág tarottal : egyedi festésű jóskártya / [a kártyákat festette és a verseket írta] Joó Mária. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., 2017. - 174, [1] p., [13] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
26 db jóskártyával
ISBN 978-615-80720-1-4 fűzött : 4490,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3 *** 296.65
[AN 3728841]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2018.
Körösztös György
   Titkos földalatti bázisok / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 22.)
ISBN 978-615-5647-56-7 fűzött : 1199,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3728775]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2018.
Müller Péter (1936-)
   Jóskönyv : Ji-king a ma emberének / Müller Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Rivaldafény, 2018. - 335 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-4-8 kötött : 3800,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3731469]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 158 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-388-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3732184]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
The angel therapy handbook (magyar)
   Az angyalterápia kézikönyve / Doreen Virtue ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-130-4 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3730844]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2018.
Walsch, Neale Donald (1943-)
What God said (magyar)
   Az üzenet / Neale Donald Walsch ; [ford. Kereszty András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-192-2 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3731502]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10765 /2018.
Bajor-Lampert Rita
   Természetismereti tanösvények Budapesten / [szerzők Bajor-Lampert Rita, Bajor Zoltán] ; [közread. az] MME. - [Budapest] : MME, cop. 2018. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80925-1-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Bp.)
[AN 3728407]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2018.
Bakos Gábor
   Shiro : my Japan / Bakoshu Gāboru, Shorutēsu Adorien. - [Budapest] : [Bakos G.], [2018]. - [175] p. : ill. színes ; 23x26 cm
Japán és magyar nyelven
Fűzött
Japán - Magyarország - fényképész - 21. század - természeti környezet - fényképalbum
502(52)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_G. *** 77.04(439)(092)Soltész_Á.
[AN 3728199]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2018.
Gooley, Tristan
How to connect with nature (magyar)
   Hogyan találjunk vissza a természethez? / Tristan Gooley ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 180 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-963-304-346-2 fűzött : 2200,- Ft
emberi ökológia - mentálhigiénia
504.75 *** 613.865
[AN 3728741]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2018.
   A nemzeti tájstratégia (2017-2026) rövid összefoglalója / [közread. a] Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság. - Budapest : FM, 2018. - 25 p. : ill., színes ; 26 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5673-33-7 fűzött
Magyarország - tájökológia - tájvédelem - tájalakítás - stratégia - 21. század
504.06(439)"201/202" *** 504.54(439)"201/202"
[AN 3728860]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2018.
   Védett természeti értékek felvételezése, gondozása, megismertetése a Dél-Alföldön : beszámoló a 2017. évi Zöld Forrás pályázati programról (PKTF/666/2017) : kutatási eredmények, események bemutatása / [szerk. Ladányi Zsuzsanna] ; [közread. a] Beretzk Péter Természetvédelmi Klub. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dél-Alföld - természetvédelem - tanösvény
504.06(439.14) *** 502(439.14-13)
[AN 3727526]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10770 /2018.
Péter Rózsa (1905-1977)
   Játék a végtelennel : matematika kívülállóknak / Péter Rózsa. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, [2018], cop. 2004. - 312 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 1787-3053)
ISBN 978-963-493-004-4 fűzött : 3500,- Ft
matematika
51
[AN 3732538]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10771 /2018.
   Proceedings of the PhD workshop of the Physics Doctoral School at the Faculty of Science Budapest University of Technology and Economics / [ed. by Ferenc Simon]. - [Budapest] : BME TTK, 2017. - 60 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2017-ben tartották. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-313-2689-2)
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3732680]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2018.
   VI. Terrestrial radioisotopes in environment : international conference on environmental protection / [ed. by Tibor Kovács, Edit Tóth-Bodrogi, Gergő Bátor] ; [orgs. University of Pannonia Institute of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Section of Radioecology]. - Veszprém : Social Org. for Radioecological Cleanliness, 2018. - 89 p. ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2018. máj. 22-25. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2168-3 fűzött : 24 cm
Magyarország - radioaktív izotóp - természeti környezet - konferencia-kiadvány
539.163 *** 502(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3728536]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10773 /2018.
Conference on Colloid Chemistry (11.) (2018) (Eger)
   11th Conference on Colloid Chemistry : 11 CCC : May 28-30, 2018, Eger ... : program and book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2018]. - 172 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-86-1 fűzött
kolloidika - konferencia-kiadvány
541.18 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3727225]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2018.
   "Új utakon az analitikában" : Analitikai Napok 2018 az MKE Analitikai Szakosztály szervezésében : 2018. április 23-24., ... Balatonszemes ... : program és absztrakt füzet. - [Budapest] : MKE, [2018]. - 24 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-85-4 fűzött
analitikai kémia - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Balatonszemes)
[AN 3727222]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10775 /2018.
Vass Róbert (1980-)
   Ártérfejlődési vizsgálatok felső-tiszai mintaterületeken / Vass Róbert. - Nyíregyháza : Szerző, 2018. - 152 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1833-1 fűzött
Tisza felső részének vidéke - Felső-Tisza-síkság - ártér - terepvizsgálat - geomorfológia
551.435.122(439)(282.243.742) *** 504.08 *** 551.4.02
[AN 3728523]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10776 /2018.
   Mikrobiális üzemanyagcellák / szerk. Bélafiné Bakó Katalin. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2017. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-091-2 fűzött
mikrobiológiai ökológia - biológiai energia
579.26 *** 504.72 *** 620.95
[AN 3728077]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2018.
Nagy Antal
   Pécs Zoo : vadon a város felett! / [írta Nagy Antal] ; [... kiad. Pécsi Állatkert ...]. - Pécs : Pécsi Állatkert, [2018]. - [74] p. : ill., színes ; 15x11 cm
Zsinórral összekötve
ISBN 978-615-00-1808-9 fűzetlen
Pécs - állatkert
59.006(439-2Pécs)
[AN 3728832]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2018.
   Nappali lepkéink : határozó terepre és természetfotókhoz / [szerk. Gergely Péter, Gór Ádám, Nestor Tamás] ; [illusztrációkat kész. Dedák Dalma, Hudák Tamás, Gór Ádám]. - 2. jav. kiad. - [Biatorbágy] : Kitaibel, 2018. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 978-963-89976-9-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - lepke - állathatározó
595.789(439)(083.71)
[AN 3732698]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2018.
Tudománytörténeti Szimpózium (1.) (2018) (Budapest)
   A Magyar Biológiai Társaság I. Tudománytörténeti Szimpóziuma : 2018. április 19. ... : összefoglalók. - Budapest : M. Biológiai Társ., 2018. - 75 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80986-0-1 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - biológia - konferencia-kiadvány
57(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3727462]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10780 /2018.
   Az alkalmazott pszichológia és ergonómia múltja, jelene és jövője : tanulmánykötet a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 25. tanéve alkalmából / szerk. Takács Ildikó és Hercegfi Károly. - Budapest : BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tansz., 2018. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-275-3 fűzött
Budapest - alkalmazott lélektan - interdiszciplináris módszer - egyetem - tanszék
159.9.004.14 *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 3728288]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2018.
Bácskay András (1970-)
   Orvoslás az ókori Mezopotámiában : a mezopotámiai gyógyító rítusok elmélete és gyakorlata / Bácskay András. - Pécs : PTE BTK Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2018. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 5.)
Bibliogr.: p. 225-261.
ISBN 978-963-414-398-7 fűzött : 3200,- Ft
Mezopotámia - orvostörténet - művelődéstörténet
61(358) *** 930.85(358)
[AN 3729001]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2018.
Barlay Ágnes
   Cseppekből a tenger : (nem) hétköznapi történetek / Barlay Ágnes. - Budapest : Új Város, 2018. - 131 p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
ISBN 978-615-80849-6-3 fűzött : 1500,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3728355]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2018.
Barna Erika, W. (1951-)
   "A sorssal nem lehet tréfálni" : Csontváry Kosztka Tivadar személyiségéről írásai és kézírása alapján / W. Barna Erika ; [kiad. Cereg Grafológiai Akadémia]. - [Budapest] : Cereg Grafológiai Akad., 2018. - 137 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-00-1958-1 fűzött : 3900,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - grafológia - 19. század - 20. század
159.925.6 *** 75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3729086]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2018.
   A betegek kérdéseire főorvosok válaszolnak : készült a miskolci kórházak főorvosainak összefogásával / szerzők Asztalos Ágnes [et al.] ; szerk. Berkő Péter ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága ...]. - Miskolc : MTA MAB : Gazdász-Elasztik Kft., 2018. - 382 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80212-5-8 kötött
kórtan - orvosi diagnosztika
616 *** 616-07
[AN 3727892]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2018.
   Biology of pathogenic fungi : 6th CESC 2018 Central European Summer Course on Mycology : 3rd Rising Stars in Mycology / ed. Attila Gácser, Ilona Pfeiffer ; [host institution University of Szeged Department of Microbiology]. - Szeged : JATEPress, 2018. - [2], 70 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciákat Szegeden, 2018. júl. 6-11. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-371-0 fűzött
gombás megbetegedés - kórélettan - konferencia-kiadvány
616-002.828 *** 616-092 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3727221]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2018.
Busa János
   Oroszlány község, Oroszlány város tűzvédelmének és az oroszlányi tűzoltóság története / Busa János ; [kiad. Oroszlány Város Önkormányzata]. - Oroszlány : Önkormányzat, 2017. - 2 db (581 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2058-7 fűzött
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Oroszlány - tűzoltóság - önkéntes szervezet - testülettörténet
614.842.83(439-2Oroszlány)(091) *** 331.102.2
[AN 3728279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 312 p.
[AN 3728281] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 313-581.
Bibliogr.: p. 577-581.
[AN 3728282] MARC

ANSEL
UTF-810787 /2018.
Cain, Susan (1968-)
Quiet power (magyar)
   Csendes erő : az introvertált gyerekek rejtett erősségei / Susan Cain ; Gregory Mone és Erica Moroz közrem. ; Grant Snider illusztrációival ; [ford. Ehmann Bea]. - Budapest : Háttér, cop. 2018. - 283 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-54-9 fűzött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - interperszonális kapcsolat - személyiségtipológia
159.922.7 *** 159.923.33 *** 159.923.3-056.48
[AN 3728709]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2018.
Cease, Kyle (1977-)
I hope I screw this up (magyar)
   Merj hibázni! : hogyan változtathatod meg a világot azáltal, hogy szerelembe esel a félelmeiddel / Kyle Cease ; [ford. Gáspár Gábor]. - Budapest : Guruló Egy., 2018. - 310 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-29-0 fűzött : 3970,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3728739]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2018.
Christian, A. J. (1975-)
   A férfiakkal csak a baj van?! / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 251 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-382-7 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat
159.922.1-055.1 *** 316.472.4
[AN 3731497]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2018.
Crenshaw, Dave (1975-)
The power of having fun (magyar)
   A kikapcsolódás ereje : növeld teljesítményed a pihenőidővel és közben érezd jól magad! / Dave Crenshaw ; [ford. Tóth Katalin]. - Budpest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 168, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-05-4 fűzött : 1999,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - rekreáció - munkalélektan
613.865 *** 613.7 *** 159.923.2 *** 65.013
[AN 3727871]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2018.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója / Csáth Géza. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 175 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 4.)
ISBN 978-615-80751-4-5 fűzött
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3731907]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2018.
Csernus Imre (1966-)
   A harcos : életrajz és lélekrajz : sajtópéldány / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-099-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Csernus Imre (1966-)
Magyarország - pszichiáter - 20. század - 21. század - memoár
159.964.2(439)(092)Csernus_I.(0:82-94)
[AN 3732705]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2018.
Diricziné Barna Gyöngyi
   Elméleti és gyakorlati fizioterápia / Diricziné Barna Gyöngyi. - 4. kiad. - Budapest : Kádix Bt., 2018, cop. 2010. - 331, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [333-335].
ISBN 978-615-80525-3-5 fűzött
fizioterápia
615.81/.84
[AN 3732645]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2018.
Enciclopedia delle erbe (magyar)
   Gyógynövények kincsestára : azonosításuk, valamint gyógyászati, étkezési és kozmetikai felhasználásuk / [ill. ... Mario Stoppele, Giulia Pianigiani, Laura Toffaletti]. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2014. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kocsis Márta
ISBN 978-963-357-507-9 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.56(083.12)
[AN 3731563]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2018.
Enders, Giulia (1990-)
Darm mit Charme (magyar)
   Bélügyek : a belek csodálatos világa és a jó emésztés / Giulia Enders ; Jill Enders rajz. ; [ford. Blandl Borbála]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-316.
ISBN 978-963-355-462-3 fűzött : 3450,- Ft
bélrendszer - emésztés
616.34 *** 612.3
[AN 3733020]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2018.
   Falevelek : igaz mesék gyógyulásokról, csodákról, barátságról, megújulásról / szerk. Fodorné Vincze Anna. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2018]. - 276 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80212-6-5 fűzött
rákbetegség - mentálhigiénia - öngyógyítás - magyar irodalom - memoár - vers
616-006(0:82-94) *** 613.865(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 3728047]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2018.
Fövényi József (1936-)
   Inzulinnal kezeltek kézikönyve : inzulinnal kezelt diabéteszeseknek és diabétesz edukátoroknak / Fövényi József, Soltész Gyula, Kocsis Győző. - [Budapest] : SpringMed, 2018. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
ISBN 978-963-9695-23-8 fűzött : 4800,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3728742]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2018.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2018, cop. 2016. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-88-8 fűzött : 3490,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - önéletrajzi regény
613.865(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3732457]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2018.
Gillilan, Dale H.
   How to make healthy sodas : the secret to nutritional, low-glycemic, tasty Kombucha sodas that are good for you! / by Dale H. Gillilan ; [ill. by Anne Louise Gillilan]. - Pécs ; Kasilof [Alas.] : Gillilan D., cop. 2018. - XX, 74 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Tools for the journey
ISBN 978-615-00-0238-5 fűzött
természetgyógyászat - kombucha - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.87(083.12)
[AN 3728163]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2018.
Gömör Béla (1938-)
   Memoár helyett / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2018. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89701-6-9 fűzött
Magyarország - orvos - orvostörténet - reumatológia - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
61(439)(092)Gömör_B.(0:82-94) *** 616-002.77(439)"19"
[AN 3727703]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2018.
Grout, Pam (1956-)
E2 (magyar)
   E2 : a bizonyíték, hogy gondolataid alakítják a valóságot : mindenki számára elvégezhető 9 energiagyakorlat / Pam Grout ; [ford. Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-185-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3732189]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2018.
Grout, Pam (1956-)
Thank & grow rich (magyar)
   Adj hálát és gazdagodj : 30 napos program, ami bizonyítja, hogy a végtelen hála mérhetetlen örömöt teremt / Pam Grout ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-636-1 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3732194]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2018.
Halászi Ildikó
   Te(l)jes élet tej nélkül : a hiánypótló kézikönyv tejérzékenyeknek / Halászi Ildikó. - Székesfehérvár : Malompark Kft., 2018. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2111-9 fűzött : 4990,- Ft
tejérzékenység - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3728204]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2018.
Hamilton, Christopher (1965-)
How to deal with adversity (magyar)
   Hogyan küzdjünk meg az élet nehézségeivel? / Christopher Hamilton ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 198 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 188-192.
ISBN 978-963-304-347-9 fűzött : 2200,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3728748]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Experience your good now! (magyar)
   Éld jól az életed most! : tanuld meg használni a megerősítéseket / Louise L. Hay ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 118 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-100-7 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3731691]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2018.
Hoffmann, Eva
How to be bored (magyar)
   Hogyan unatkozzunk? / Eva Hoffmann ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 179 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 167-172.
ISBN 978-963-304-462-9 fűzött : 2200,- Ft
relaxáció
615.851.11
[AN 3728755]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2018.
Howes, Lewis (1983-)
The school of greatness (magyar)
   A kiválóság iskolája : valódi útmutató, hogy miként élj jobb életet, szeress mélyebben, és hagyj örökséget magad után / Lewis Howes ; [ford. Kováts Viktória]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5420-20-7 fűzött : 3970,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3728746]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2018.
Janits-Szabó Virág
   Örömfőzés : Buddhák a konyhámban / Janits-Szabó Virág. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 270, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-40-5 fűzött : 5490,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3731953]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2018.
Karpf, Anne
How to age (magyar)
   Hogyan szeressük az életkorunkat? / Anne Karpf ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 221 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-304-345-5 fűzött : 2200,- Ft
élettani öregedés - öregkor higiénéje
612.67 *** 613.98
[AN 3728750]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2018.
   A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és jogelőd szervezeteinek hét évtizedes története / [szerk. Berki Imre, Berkiné Ványi Ágota]. - Budapest : Katasztrófavédelmi Okt. Közp., 2018. - 139, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2308-3 kötött
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (Budapest)
Magyarország - tűzoltóság - tiszt - kiképzés - katasztrófavédelem
614.842.83.054(439)(091)
[AN 3729150]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2018.
   Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában / szerk. Perczel-Forintos Dóra ; társszerk. Ajtay Gyöngyi [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 337 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-442-5 fűzött
lélektan - elmegyógyászat - kérdőíves felmérés
616.89 *** 159.9
[AN 3732327]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2018.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások II / Késmárki László. - 4. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2018. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-89752-0-1 fűzött : 3700,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3732904]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2018.
Kovács András (1946-)
   Fejedelmek gyógyítói : gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében / Kovács András. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 195 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-428-1 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - orvostörténet - művelődéstörténet - 17. század
61(439.21)(091)"160/165" *** 930.85(439.21)"160/165"
[AN 3729053]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2018.
   Medicina illuminata : felvilágosodás kori orvostörténeti szöveggyűjtemény / vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Magyar László András ; [közread. a] ... Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2015-2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
Európa - orvostörténet - művelődéstörténet - felvilágosodás - 17. század - 18. század
61(4)"16/17" *** 930.85(4)"16/17"
[AN 3627911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 18. század. - 2018. - 151 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7107-16-0 fűzött
[AN 3727894] MARC

ANSEL
UTF-810815 /2018.
Moon, Rosalie J.
   A változások titkai / Rosalie J. Moon. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2018. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1831-7 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3728296]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2018.
Pease, Allan (1952-)
Why men want sex & women need love (magyar)
   A férfinak szex kell, a nőnek szerelem : [az örök ellentét] / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 293 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 276-283.
ISBN 978-963-530-984-9 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3733061]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2018.
   A pulmonológiai rehabilitáció kézikönyve / szerk. Varga János Tamás, Szilasi Mária. - [Budapest] : SpringMed, 2018. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-68-6 fűzött : 6200,- Ft
légzőszervi betegség - tüdőgyógyászat - orvosi rehabilitáció
616.24-08
[AN 3728725]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Courage (magyar)
   Bátorság : a félelemnélküliség művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-383-4 fűzött : 2290,- Ft
életvezetés - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 3732202]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2018.
Rankin, Lissa (1969-)
Mind over medicine (magyar)
   Gyógyulás gyógyszerek nélkül : bizonyíték az öngyógyítás hatékonyságára / Lissa Rankin ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 307 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-188-5 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3732180]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2018.
Rosztóczy András (1967-)
Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak (új kiadása)
   Reflux és diéta : gyomorsavbántalmak felismerése és kezelése : [diétás receptekkel] / Rosztóczy András, Lada Szilvia. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2018. - 119 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
Bibliogr.: p. [120].
ISBN 978-615-5166-70-9 fűzött : 2600,- Ft
nyelőcső - gyomorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.329 *** 616.33-008.1 *** 641.563(083.12)
[AN 3728726]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2018.
Sági Mária
   Információs gyógyítás : a Körbler-módszer / Sági Mária, Sági István. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2013. - [2], 345 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletben Csiszár Róbert "Erich Körbler - új homeopátia" c. előadása. - Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 978-963-291-363-6 fűzött : 3950,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - audiovizuális dokumentum
615.89 *** 615.015.32
[AN 3732407]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2018.
Stiles, Tara (1981-)
Yoga cures (magyar)
   Gyógyító jóga : egyszerű gyakorlatok több mint 50 gyakori betegségre és a fájdalommentes élethez / Tara Stiles ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 239 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-603-3 fűzött : 4490,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3732167]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2018.
Sweet, Corinne
The anxiety journal (magyar)
   Nyugalomnapló : szorongásoldó gyakorlatok bárhol, bármikor / Corinne Sweet ; ill. Marcia Mihotich ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [209-210].
ISBN 978-963-304-539-8 fűzött : 2900,- Ft
stresszkezelés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 612.06 *** 159.923.2
[AN 3728803]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2018.
Tardif, Emiliano
Jesús está vivo (magyar)
   Jézus él! / Emiliano Tardif, José H. Prado Flores ; [ford. Winkler Gyuláné]. - Új kiad. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 174 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 7.)
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-04-1066-4)
vallásos irodalom - gyógyítás
61 *** 244
[AN 3731582]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2018.
Tomcsányi János (1958-)
   Holter-vizsgálat a napi gyakorlatban / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, 2018. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-100.
ISBN 978-963-87495-7-4 fűzött
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3728152]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2018.
Vincze Dávid
   A meditáció gyakorlata / Vincze Dávid. - Budapest : [Vincze D.], 2018. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2621-3 fűzött : 2700,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3728962]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2018.
Zana Ágnes (1972-)
   Mit mondjak, hogyan mondjam? : gondolatok az életről és az élet végéről / Zana Ágnes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-09-9169-8 fűzött : 3990,- Ft
haldoklás - gyászolás - hospice-szolgálat - palliatív gondozás
616-036.88 *** 364.65-053.9 *** 128
[AN 3728087]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2018.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2018-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3733071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 4. kiad. - 2018, cop. 2017. - 293 p.
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-433-161-2 kötött : 4499,- Ft
[AN 3733073] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság. - 2. kiad. - 2018, cop. 2017. - 261 p.
Bibliogr.: p. 246-261.
ISBN 978-963-433-162-9 kötött : 4499,- Ft
[AN 3733076] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség. - 2. kiad. - 2018. - 263 p.
Bibliogr.: p. 246-263.
ISBN 978-963-433-197-1 kötött : 4499,- Ft
[AN 3733078] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10829 /2018.
   Ipari kenőanyagok / összeáll. Nagymányai Antal ; szerk. Bártfai Zoltán ; [közread. a Szent István Egyetem ...]. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-269-726-0 fűzött
kenőanyag - ipari olaj
621.89 *** 665.76 *** 665.77
[AN 3727460]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2018.
   A karbantartás jövője - a jövő karbantartása : nemzetközi konferencia kiadványa : 2018. április 16-18., Veszprém / [szerk. Szentes Balázs] ; [rend., közread. az] Universitas Pannonica ... - Veszprém : Univ. Pannonica, 2018. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-108-7 fűzött
karbantartás - konferencia-kiadvány
62-7 *** 658.581 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3728644]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2018.
Marczis Gáborné
   50 éves a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés : "Kell ez a honnak, te derék kohász..." / [írta Marczis Gáborné]. - Budapest : MVAE, cop. 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2089-1 kötött
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
Magyarország - acélipar - egyesület - testülettörténet
669.1 *** 061.2(439)MVAE
[AN 3728142]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10832 /2018.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2003. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-971-7 fűzött : 3499,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3732078]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2018.
Burckhardt, Martin (1957-)
Alles und Nichts (magyar)
   Minden és semmi : a digitális világpusztítás feltárulása / Martin Burckhardt, Dirk Höfer ; [ford. Lénárt Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2018. - 91 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
ISBN 978-963-9777-51-4 kötött : 2495,- Ft
kultúrafilozófia - technikai kultúra - digitális technika - internet
681.324Internet *** 130.2 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3728052]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2018.
Domonkos Katalin
   Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája : doktori disszertáció, 2017 / Domonkos Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 174 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 109-117.
ISBN 978-615-80909-1-9 kötött
Magyarország - iskolai erőszak - infokommunikáció - zaklatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
681.3.004.14 *** 37.018.2 *** 343.6 *** 316.472.4-053.5/.6 *** 316.647.3-053.5/.6(439)(083.41)
[AN 3727616]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2018.
Kövesdán Gábor (1987-)
   Szoftverfejlesztés Java SE platformon : [frissítve Java 11-es verziójához] / Kövesdán Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Kövesdán G., cop. 2018. - XIII, 215 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-2933-7 fűzött : 5900,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 3732913]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10836 /2018.
Baur, Manfred (1959-)
Mikroskop (magyar)
   Mikroszkóp : fókuszban a láthatatlan / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-483-8 kötött : 3200,- Ft
mikroszkóp - mikroszkópos vizsgálat - ifjúsági könyv
681.723(02.053.2)
[AN 3729158]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10837 /2018.
Johnson, Bea (1974-)
Zero waste home (magyar)
   Zero waste otthon avagy Kevesebb hulladék, egyszerűbb élet / Bea Johnson ; [ford. Molnár Kata]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-035-1 fűzött : 3970,- Ft
hulladékfeldolgozás - környezeti tudatosság - hulladékgazdálkodás - háztartás
628.4 *** 504.064.4 *** 64(083.13)
[AN 3728870]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2018.
   A Klatsmányi híd építése a Mosoni-Dunán / [kiad. Hidászokért Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - [Törökbálint] : Hidászokért Egyes., 2018. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 118. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2847-7 kötött
Győr - Mosoni-Duna - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Győr) *** 625.745.1
[AN 3732313]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10839 /2018.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Bőv. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2018. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-07-6 fűzött : 2600,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3731473]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10840 /2018.
   Aki a virágot szereti : 20 éves a Paksi Kertbarátok Egyesülete. - Paks : Paksi Kertbarátok Egyes., 2018. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1299-5 fűzött
Paksi Kertbarátok Egyesülete
Paks - amatőr kertészkedés - egyesület
635 *** 061.2(439-2Paks)
[AN 3728197]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2018.
Csapó János (1950-)
   Funkcionális élelmiszerek / Csapó János, Albert Csilla ; [közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertechnológiai Intézet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-282.
ISBN 978-963-318-707-4 fűzött
élelmiszer-biokémia - egyetemi tankönyv
663/664(075.8) *** 579.67(075.8)
[AN 3727360]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2018.
Elek György
   Vízi munkálatok és rétgazdálkodás a Nagykun kerületben a 18-19. században / Elek György ; [közread. az Alföldkutatásért Alapítvány]. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2018. - 176 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-615-00-2212-3 fűzött
Nagykunság - legelőgazdálkodás - vízmentesítés - 18. század - 19. század
636.083.51(439Nagykunság)"17/18" *** 636.084.22(439Nagykunság) *** 627.5(439Nagykunság)"17/18"
[AN 3727481]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2018.
Farkas Boglárka (1978-)
   10 dolog, amiről minden fiatal gazdának tudnia kell / szerzők Farkas Boglárka és Miklovicz László Péter. - [Budapest] : Gordius Account Könyvviteli és Pályázati Tanácsadó Kft., 2018. - 99 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a "Fiatal Gazda" pályázat keretében
ISBN 978-615-80959-0-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - 21. század - pályázat
338.43(439)"201" *** 338.246.027(439)"201" *** 338.246.027(4-62)"201" *** 06.063(439)
[AN 3728773]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2018.
International Conference on Biosystem and Food Engineering (2.) (2018) (Budapest)
   BiosysFoodEng2018 [elektronikus dok.] : 2nd International Conference on Biosystem and Food Engineering : [8 June 2018, Budapest ...] : proceedings / org. by Szent István University Faculty of Food Science, Hungarian Academy of Sciences Agro- and Biosystems Engineering Research Committee. - Szöveg. - [Gödöllő] : Szt. István Univ., cop. 2018. - 1 CD-R ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader
ISBN 978-963-269-753-6
élelmiszeripar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3726074]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2018.
Lisányi Endréné Beke Judit (1966-)
   Agricultural and environmental policies / Beke Judit, Fehér István. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 292 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-746-8 fűzött
mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - élelmiszeripar - fenntartható fejlődés
63(100) *** 338.43(100) *** 504.03 *** 663/664(100)
[AN 3727461]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2018.
Nagy Lajos
   Marhaőrzők találkozója Botfán : vallomások a gyermekpásztorkodásról / Nagy Lajos ; [kiad. Válicka Citerabarátok Egylete]. - Zalaegerszeg-Botfa : Válicka Citerabarátok Egylete, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-00-2372-4 fűzött
Botfa - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - memoár
636.083.51(439-2Botfa)(0:82-94) *** 39(=945.11)(439-2Botfa)
[AN 3727855]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2018.
Panyik Gáborné (1951-2017)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2018. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-546-2 fűzött : 3495,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3733085]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2018.
Tabel, Carl (1897-1993)
Der Gebrauchshund-Jährling (magyar)
   A fiatal vadászkutya : a sikeres képesség- és őszi tenyészvizsgáért / Carl és Uwe Tabel ; [ford. Szabó Edit]. - Budapest : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 139 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80987-2-4 kötött
vadászkutya - kutyakiképzés
639.1.081.3 *** 636.75.088
[AN 3729173]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2018.
   "Termőföldtől az asztalig" : a Tormay Béla Szakkollégium hallgatóinak tudományos eredményei / fel. szerk. Illés Árpád, Bodnár Karina Bianka ; kiad. a Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium. - Debrecen : DE Tormay B. Szakkollégium, 2018. - 75 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-009-2 fűzött
mezőgazdaság - tudományos diákkör
63 *** 378.184
[AN 3727547]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2018.
Zimmer Zoltán
   A méhcsaládok gyors tavaszi fejlesztése / Zimmer Zoltán. - [Pécs] : Zimmer Z., cop. 2018. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1343-5 fűzött : 4990,- Ft
méhészet
638.124.2
[AN 3728140]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10851 /2018.
Bede Anna (1979-)
   Vegasztrománia : a Goldenblog nyertesének első szakácskönyve / Bede Anna. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-14-6 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3731962]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2018.
Buczkó József (1955-)
   Nagymamáink receptjeiből : válogatás az első hajdúnánási katolikusok és az újabban letelepültek ételeiből / Buczkó József. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2018. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 29.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80741-1-7 fűzött
Hajdúnánás - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Hajdúnánás)(083.12)
[AN 3728107]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2018.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi : egyszerűen, gyorsan, finomat! / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Centrál Kv., 2018. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-341-279-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3728228]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2018.
Hollis, Edward
How to make a home (magyar)
   Hogyan teremtsünk otthont? / Edward Hollis ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 194 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 181-186.
ISBN 978-963-304-461-2 fűzött : 2200,- Ft
lakberendezés - háztartás
643/645
[AN 3728745]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2018.
   Ízes vidék : a helyi termékek és a vadon termő növények szerepe a gasztronómiában és a gasztroturizmusban / [szerk. Gonda Tibor]. - Pécs : CampInvest, 2018. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannon társadalomtudományi tanulmányok, ISSN 2630-9122)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2205-5 fűzött
Magyarország - gasztronómia - turizmus - vendéglátás - vadon termő növény - 21. század - kisgazdaság
641.5 *** 631.115.11(439) *** 631.963.2 *** 640.4(439)"201" *** 338.48(439)"201"
[AN 3727172]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2018.
   A magyar konyha = The Hungarian cuisine = Die ungarische Küche / [fotók Budaházi László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 125, [3] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-237-188-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3729186]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2018.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Főzzünk örömmel! : egészségesen, gyorsan, olcsón / Polcz Alaine ; [... szerk. és az utószót írta Szilárd Gabriella]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-759-4 fűzött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3733064]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2018.
   A vadon ízei : baranyai ökoszakácskönyv / szerk. Németh Ibolya. - Pécs : Szász I., 2018. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1832-4 fűzött
Baranya megye - vadon termő növény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(439.127)(083.12)
[AN 3727186]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2018.
A vadon ízei (horvát)
   Okusi divljine : baranjska eko kuharica / ured. Németh Ibolya. - Pečuh : Szász I., 2018. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2147-8 fűzött
Baranya megye - vadon termő növény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(439.127)(083.12)
[AN 3727191]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10860 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Forgiveness (magyar)
   Megbocsátás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018, cop. 2013. - 112 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-59-0 fűzött : 1300,- Ft
emberszeretet - életvezetés
177.7 *** 248.145.23 *** 613.865
[AN 3732479]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ketten - hármasban : házasság- és családlélektan / Gyökössy Endre. - 6. jav. kiad. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 95, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-78-2 fűzött : 1390,- Ft
erkölcs - család
173.1
[AN 3732543]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2018.
Kelemen János (1943-)
   Lukács György racionalizmusa / Kelemen János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-138.
ISBN 978-963-312-290-7 fűzött
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - racionalizmus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy. *** 141.132
[AN 3727751]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2018.
Márfai Molnár László (1966-)
   Túlélés és megértés : alklamazott etika és esztétika / Márfai Molnár László. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2017. - 100 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-358-1 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 978-615-5436-21-5
filozófia - etika - esztétika - kommunikáció
17 *** 1 *** 111.852 *** 316.77
[AN 3729096]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2018.
Sándor András (1979-)
   Mi kell a férfiaknak? : végre elmondják! : 21 társkereső pasi őszinte vallomása / Sándor András. - [Budapest] : Solar Libro, cop. 2017. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5714-01-6 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - nemi erkölcs - férfi - interjú
176-055.1 *** 613.865-055.1(047.53) *** 159.922.1-055.1(047.53)
[AN 3728727]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10865 /2018.
'Abdu'l-Baha (1844-1921)
Asrār al-ghaybīyah li-asbāb al-madanīyah (magyar)
   Az isteni civilizáció titka ; Az isteni terv táblái / 'Abdu'l-Bahá ; [ford. Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség, 2018. - 100, 70 p. ; 20 cm
Egys. cím: Asrār al-ghaybīyah li-asbāb al-madanīyah ; Alvāḥ-i tablīgh̲ī-yi Amrīkā
ISBN 978-615-80374-4-0 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3727885]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2018.
Adams, Daniel J.
Korean theology in historical perspective (magyar)
   Koreai teológia a történelem tükrében / Daniel J. Adams ; [ford. Bölcskei Erzsébet]. - Debrecen : DRHE Dogmatikai Tansz., 2018. - 355 p. ; 21 cm. - (Koreai teológiai könyvtár, ISSN 2498-8340)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-04-3 fűzött
Koreai Köztársaság - református egyház - kereszténység - teológia
284.2(519.5) *** 23/28(519.5) *** 21(519.5)
[AN 3728408]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2018.
Baán István (1948-)
   Bizáncon innen és túl : tanulmányok / Baán István ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2018. - 632 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-65-6 kötött
Bizánc - Kárpát-medence - patrológia - történelem - egyházi szertartás - egyháztörténet - görög katolikus egyház
276 *** 281.5.018.2(4-11) *** 949.502 *** 264(495.02)
[AN 3728512]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2018.
Bakos Gergely (1970-)
   Causa laetitiae : utak egy szapienciális gondolkodás felé / Bakos Gergely. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2018. - 286 p. ; 21 cm. - (Amici Sapientiae, ISSN 2064-2423 ; 3.)
Bibliogr.: p. 261-284.
ISBN 978-963-414-389-5 fűzött : 3600,- Ft
filozófiatörténet - vallásfilozófia - teológia
21 *** 1(091) *** 23
[AN 3729027]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2018.
Balázs István (1964-)
   Tohuvabohu : sötétségből világosságba / Balázs István ; [közread. az Ekklesia Gyülekezet]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet, 2018. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2499-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3728381]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2018.
Bartha Elek (1956-)
   Megszentelt tájak vonzásában / Bartha Elek. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2017. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 69.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-979-1 kötött
Európa - kultikus hely - népi vallásosság - természeti táj - zarándoklat
264-03 *** 291.35(4) *** 398.3 *** 248.153.8(4) *** 502
[AN 3728510]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2018.
Berger, Klaus (1940-)
Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament (magyar)
   Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez / Klaus Berger, Carsten Colpe ; [... szerk., a mutatókat összeáll. Szőnyi Etelka] ; [a kísérő tanulmányt írta Benyik György] ; [ford. Zóka Eszter]. - Szeged : JATEPress, 2018. - 460 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-356-7 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - összehasonlító vallástudomány - vallástörténet
225.01 *** 291
[AN 3727281]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2018.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
22.04=945.11
[AN 3732099]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2018.
   Bizánc vonzásában / szerk. Nacsinák Gergely András ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 257 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2163-8 kötött
ortodox egyház - patrológia - emlékkönyv
281.9 *** 276
[AN 3728514]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   Arra születtél, hogy ajándék legyél : Csaba testvér füves könyve a szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról / összeáll. Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2018, cop. 2016. - 291, [2] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-819-3 kötött : 2999,- Ft
párkapcsolat - házasság - idézetgyűjtemény
265.5(0:82-84) *** 316.472.4(0:82-84)
[AN 3733063]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet bölcsője : a házasság mérdföldkövei / Böjte Csaba ; [... összeáll., szerk. és a verseket vál. Karikó Éva] ; [fotók Váradi Levente]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 179 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-227-361-7 kötött : 3990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3731986]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2018.
   Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye / szerzők P. Szalay Emőke [et al.]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2018. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80665-9-4 fűzött
Erdély - határon túli magyarság - evangélikus egyház - kegytárgy - templomi berendezés - jegyzék
247(083.8) *** 284.1(498)(=945.11) *** 284.1(498-03Brassói_egyházmegye)
[AN 3728672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 376 p. - (Romániai magyar evangélikus egyház javainak tára ; 1.)
Bibliogr.: p. 277-280.
ISBN 978-615-80665-7-0
[AN 3728677] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 450 p. - (Romániai magyar evangélikus egyház javainak tára ; 2.)
Bibliogr.: p. 334-338. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 978-615-80665-8-7
[AN 3728680] MARC

ANSEL
UTF-810877 /2018.
Clementis, Ján (1692-1763)
   Régi diárium : Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója, 1719-1760 / [ford., sajtó alá rend.] Gyulai Éva. - Miskolc : HOM, 2018. - 404 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 25.)
Az eredeti latin nyelvű napló fotómásolatával. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 397-404.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5525-24-4)
Clementis, Ján (1692-1763)
Fancsal - Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - egyháztörténet - magyarországi szlovákok - 18. század - napló
284.1(439-2Fancsal)"17"(0:82-94) *** 284.1(439)(=854)(092)Clementis,_J.(0:82-94)
[AN 3728532]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2018.
Docat (magyar)
   Docat : mit kell tennünk? : a Katolikus Egyház társadalmi tanítása / [... szerk. Bernhard Meuser] ; Ferenc pápa előszavával ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Vigilia, 2018. - 319 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-63-7 fűzött : 3900,- Ft
katolikus egyház - társadalmi hatás - vallásgyakorlás - katekizmus - útmutató
261.6 *** 282 *** 268 *** 248(036)
[AN 3728146]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2018.
Drüeke, Stefan
Widersprüche in der Bibel? (magyar)
   Ellentmondások a Bibliában? / Stefan Drüeke, Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 181 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5624-39-1)
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.07 *** 22.01
[AN 3728708]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2018.
   A Dunapataji Református Egyházközség története a kezdetektől a 19. század végéig / [szerk. Schill Tamás] ; [kiad. a Dunapatajért Közalapítvány]. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2018. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1428-9 fűzött
Dunapataji Református Egyházközség
Dunapataj - egyházközség - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Dunapataj)"15/18"(091)
[AN 3727231]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2018.
Emmanuel (soeur) (1947-)
L'enfant caché de Medjugorje (magyar)
   A rejtőzködő medjugorjei gyermek / Emmanuel Maillard nővér ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 327 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 171.)
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-92-9)
Međugorje - hit - mariológia - zarándoklat
211 *** 232.931 *** 248.214(497.15-2Međugorje)
[AN 3731593]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2018.
Engdahl, F. William (1944-)
The lost hegemon (magyar)
   Amerika álszent háborúi : hogyan válik a politikai iszlám a CIA fegyverévé / F. William Engdahl. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2018. - 331 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-67-3 kötött : 3990,- Ft
Közel-Kelet - Egyesült Államok - terrorszervezet - iszlám fundamentalizmus - nemzetközi feszültség - titkosszolgálat - külpolitika
297(5-011)"200/201" *** 323.285(5-011)"200/201" *** 327.5(5-011)"200/201" *** 351.746.1(73)"200/201" *** 327(73)"200/201"
[AN 3728753]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2018.
Erdős Kristóf
   Emlékezés és felejtés : egyházi sorsok a diktatúrák árnyékában / [szerzők Erdős Kristóf, Szász Lajos, Váradi Natália]. - [Budapest] : Református Közéleti és Kult. Közp. Alapítvány, [2018]. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (RKK füzetek, ISSN 2630-9246 ; 1.)
Bibliogr.: p. 38-46.
ISBN 978-615-00-2361-8 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - állam és egyház viszonya - állami terror - mártír - Rákosi-korszak
284.2(439)(092) *** 322(439)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3728500]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2018.
Eyagrios o Pontikos (345?-399)
Praktikos (magyar)
   A szerzetes : a praktikosz : száz fejezet a lelki életről / Evagriosz Pontikosz ; Gabriel Bunge bevezetőjével és kommentárjával ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - 2. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2018. - 332 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 323-332.
ISBN 978-963-314-126-7 fűzött : 3450,- Ft
szerzetesség - aszketika - ókori görög irodalom - 4. század - ókeresztény irodalom
271-6 *** 248 *** 875-97=945.11
[AN 3733032]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2018.
Feczkó Sándor
   Az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség 75 éves története, 1943-2018 / Feczkó Sándor ; [... kiad. Ózdi Görögkatolikus Parókia]. - [Miskolc] : Gazdász-Elasztik Kft. ; Ózd : Ózdi Görögkatolikus Parókia, 2018. - 113 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111.
Fűzött
Ózdi Görögkatolikus Egyházközség
Ózd - görög katolikus egyház - egyházközség - egyháztörténet
281.5.018.2(439-2Ózd)
[AN 3728012]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2018.
   Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből : az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai / szerk. Horváth István. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2018. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Egri érseki gyűjtemények kiadványai, ISSN 2630-8460 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86719-7-4 kötött
Egri Főegyházmegye
katolikus egyház - egyháztörténet
282(439-03Egri_főegyházmegye)(091)
[AN 3728527]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2018.
Fráter Erzsébet
   A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 318 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-244-809-1 kötött : 5995,- Ft
bibliakutatás - növényhatározó
22.01 *** 58(083.8)
[AN 3731985]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2018.
Fruchtenbaum, Arnold G. (1943-)
The three Messianic miracles (magyar)
   A három messiási csoda / Arnold G. Fruchtenbaum. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 38 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-39-1 fűzött
messiás - judaisztika - misztika
232.1 *** 296.124 *** 248.214
[AN 3728704]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2018.
Gass, Bob (1944-)
A prayer for today (magyar)
   Imádkozz minden nap! : inspiráló gondolatok egy imáról, mely megváltoztatja az életedet / [írta] Bob Gass, [Ruth Gass Halliday] ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2018. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-0-9 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3727740]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Versöhnung mit Gott (magyar)
   Megbékélés Istennel : sérült istenképeink gyógyítása / Anselm Grün ; [ford. Gromon András] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. jav. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 165, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-314-128-1 fűzött : 2900,- Ft
isten - hit
234 *** 211
[AN 3733094]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2018.
Haán Lajos (1818-1891)
   "aki tót pap létére is magyar író" : Haan Lajos levelei és visszaemlékezései / szerk. Demmel József és Katona Csaba. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 419 p. : ill. ; 24 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-69-6 fűzött
Haan Lajos (1818-1891)
Békéscsaba - Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század - levelezés - helytörténet - memoár - történelmi forrás
284.1(439)(092)Haan_L.(0:82-94)(093) *** 284.1(439)(092)Haan_L.(044)(093) *** 284.1(439)(091)"18"(093) *** 943.9-2Békéscsaba"18"
[AN 3727821]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2018.
Harada Shōdō (1940-)
   A tíz ökörkép ; Sanso Kanchi zenji, a harmadik pátriárka szútrája / Taigen Shodo Harada Roshi ; [ford. Pálmai Shinnyo Katalin]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Egy Csepp, 2018. - 210 p. : ill. ; 20 cm. - (Rinzai mesterek sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-00-1044-1 fűzött
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3727445]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2018.
Harding, Douglas (1909-2007)
On having no head (magyar)
   Fej nélkül : zen és a nyilvánvaló újrafelfedezése / Douglas Harding ; [ford. Huber Kristóf Kornél]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2018. - 89 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5398-03-2)
zen buddhizmus - lételmélet
294.321(520) *** 111.1
[AN 3728356]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2018.
   Hasznos tudnivalók a zsidó vallásról és szokásokról / [összeáll. és szerk. Hermann Judit] ; [közread. a Maimonidész Zsidó Gimnázium]. - Budapest : Maimonidész Zsidó Gimn., [2018]. - [16] p. : ill., színes ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9743-31-1)
zsidó vallás - vallási ünnep
296 *** 296.38
[AN 3728965]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2018.
Iasevoli, Mario
La mia prima comunione (magyar)
   Elsőáldozó leszek / Mario Iasevoli ; Jánossy Zsófi rajz. ; [ford. Feltserné Bernáth Mária] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új város, 2018. - 60 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-80849-5-6 kötött : 1900,- Ft
szentáldozás - vallásos irodalom - olasz irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
265.3(02.053.2) *** 244(02.053.2) *** 850-93=945.11
[AN 3728335]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2018.
   Istenem, hallgass hívásomra! : negyven bencés imádságai / [szerk. Dejcsics Konrád] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 173, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-124-3 kötött
imakönyv
243
[AN 3733060]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2018.
Jakes, Thomas Dexter (1957-)
Help me, I've fallen and I can't get up (magyar)
   Segítség! Elbuktam, és nem tudok felállni! / T. D. Jakes ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2018. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-1-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3727748]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2018.
Késmárki László (1968-)
   Indiai akupresszúra : marmapresszúra és marma-jóga / Késmárki László. - 3. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2018. - 288 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 274.
ISBN 978-963-89752-7-0 fűzött : 4400,- Ft
India - akupunktúra - jóga
294.527 *** 615.814.1(540) *** 615.851.86
[AN 3732908]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2018.
Lohfink, Gerhard (1934-)
Jesus von Nazaret (magyar)
   A Názáreti Jézus : mit akart és ki volt ő? / Gerhard Lohfink ; [ford. Mártonffy Marcell]. - 2. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 458, [1] p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 22.)
ISBN 978-963-314-129-8 fűzött : 4700,- Ft
Jézus
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 3733090]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2018.
McBirney, Allegra
Shala (magyar)
   Shala / Allegra McBirney ; [ford. Huszár Krisztina] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2018. - 43 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5538-10-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3728692]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2018.
Móró Piros (1948-)
   Zarándoknaplóm / Móró Piros. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
Csíksomlyó - zarándoklat - útinapló
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)(0:82-94)
[AN 3727851]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2018.
   Nyilak az erős kezében : bibliai szövegválogatás fiataloknak / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 84, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-337-9 fűzött : 700,- Ft
Biblia
ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3727983]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2018.
   A Nyírkarászi Görögkatolikus Egyházközség történtének emlékkönyve a kőtemplom felszentelésének 200. évfordulójára / [szerk. Kiss Ottóné Szoták Nóra, Lesku János, Kaczur Zsolt]. - Nyírkarász : Nyírkarászi Görögkatolikus Egyházközség, 2018. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5788-10-9 kötött
Nyírkarászi Görögkatolikus Egyházközség
Nyírkarász - görög katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
281.5.018.2(439-2Nyírkarász)(091)
[AN 3728517]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2018.
   Az ókori keresztyén világ IV : az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága / szerk. Peres Imre, Németh Áron. - Debrecen : Patmosz, 2018. - 161 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 6.)
A Debrecenben, 2017. máj. 5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-06-7 fűzött
Biblia. Újszövetség
eschatologia - bibliakutatás - jelkép
225.01 *** 236 *** 003.62
[AN 3728464]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2018.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Congregatio Generalis
Directorio y guía de los capítulos locales y demarcacionales en las escuelas pías (magyar)
   Káptalani direktórium és útmutató / Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2018. - 138 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 24.)
ISBN 978-615-80517-9-8 fűzött
piaristák - káptalan - szabályzat
262.142.6 *** 262.6 *** 271.786
[AN 3731512]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2018.
   Az Ószövetség és a reformáció : tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből / szerk. Kustár Zoltán, Németh Áron. - Debrecen : DRHE, 2018. - 320 p. ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-05-0 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - reformáció
284 *** 221.01
[AN 3728508]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2018.
Pajor András (1958-)
Így szólítalak: barátom! (új kiadása)
   Barátomnak szólítalak / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2018. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1488-3 fűzött : 1000,- Ft
római katolikus egyház - papság
254.41 *** 282
[AN 3727127]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2018.
Peres Imre (1953-)
   Mennyei polgárjogunk : elmélkedések a halálról és temetésről a Filippi levél alapján / Peres Imre. - Debrecen : Patmosz, 2018. - 126 p. ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 5.)
Bibliogr.: p. 103-126.
ISBN 978-963-8429-93-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
halál - temetkezés - bibliamagyarázat - prédikáció
227.6.07 *** 236.1 *** 252
[AN 3728446]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2018.
Prajñānānanda, Paramahamsa (1960-)
Freedom from our faultfinding nature (magyar)
   Megszabadulás a hibát kereső természetünktől / Paramahamsa Prajnanananda. - [Budapest] : M. Kriya Jóga Egyes., 2017. - [6], 38 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet és odaadás művészete sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-80031-2-4 fűzött
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3727426]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2018.
Prajñānānanda, Paramahamsa (1960-)
Freedom from the judgmental attitude (magyar)
   Megszabadulás az ítélkező magatartástól / Paramahamsa Prajnanananda. - [Budapest] : M. Kriya Jóga Egyes., 2018. - [6], 37 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet és az adás művészete sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-80031-3-1 fűzött
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3727435]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2018.
Seibel, Manuel
Auserwählt in Christus (magyar)
   Krisztusban kiválasztva / Manuel Seibel. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-37-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3728710]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2018.
Setzer, Gerrid
Leben mit Perspektive (magyar)
   Élet új távlatokkal : gondolatok A-tól Z-ig / Gerrid Setzer. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - [63] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5624-43-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3728693]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2018.
Somos Zsuzsanna
   A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai Samuel Noah Kramer szerint / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2018. - 188, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-234-4 fűzött : 2980,- Ft
sumerok - mitológia - magyar történelem - bibliai történet
299.219(=921.19) *** 22.046 *** 943.9(089.3)
[AN 3728612]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2018.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Abaúji Református Egyházmegye gyülekezeteiben / P. Szalay Emőke. - Encs : Abaúji Református Egyházmegye, 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88905-2-8 fűzött
Abaúji Református Egyházmegye
református egyház - kegytárgy - templomi berendezés - jegyzék
284.2(439-03Abaúji_egyházmegye) *** 247(083.8)
[AN 3728421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 268 p. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 15.)
ISBN 978-963-88905-3-5
[AN 3728426] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 264 p. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 16.)
ISBN 978-963-88905-4-2
[AN 3728430] MARC

ANSEL
UTF-810915 /2018.
Szente Pál (1944-)
   Igazságot Mária Magdalénának! : és Ehnatonnak, Mózesnek, Zarathustrának, talán még Jézusnak is / Szente Pál. - Komárom : St.E Kvk., 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2433-2 fűzött : 3330,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3729042]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2018.
Wangyal, Tenzin (1959-)
Tibetan sound healing (magyar)
   Gyógyító hangok : hét tibeti gyakorlat az akadályok leküzdésére és rejtett erőink fölébresztése / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [ford. Andrasek Zsolt és Pressing Lajos]. - Budapest : Filosz, 2017. - 132 p. ; 20 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
ISBN 978-963-9841-34-5 fűzött : 1850,- Ft
tibeti buddhizmus - öngyógyítás - meditáció
294.321(515) *** 613.865
[AN 3727440]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2018.
Yancey, Philip (1949-)
Prayer (magyar)
   Az imádság : változtat-e bármin is? / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2014. - 503 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-428-8 kötött : 3500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3732490]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2018.
Youcat (magyar)
   Youcat : a katolikus egyház ifjúsági katekizmusa / XVI. Benedek ... előszavával és Erdő Péter ... ajánlásával ; [ford. Kerényi Dénes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, cop. 2018. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-535-1 kötött : 3500,- Ft
katolikus egyház - katekizmus - ifjúsági könyv
238.1(02.053.2) *** 282
[AN 3732469]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2018.
   Zarándokok imaórája a Mamertini feszület előtt / [közread. a Budapest-herminamezői Szentlélek templom]. - [Budapest] : Budapest-herminamezői Szentlélek templom, [2018]. - 44 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1369-5 fűzött
imaóra
248.159
[AN 3727149]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10920 /2018.
   Azonos nemű szülők és gyermekeik : szivárványcsaládok helyzete, 2016-17 : kutatási összefoglaló / [közread. a] Háttér Társaság. - Budapest : Háttér Társ., 2017. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5707-01-8 fűzött
Magyarország - gyermekvállalás - homoszexuális - 21. század - statisztikai adatközlés
314.38(439)"201"(083.41) *** 316.37-055.3(439)"201"(083.41)
[AN 3727886]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2018.
Bauer, Joachim (1951-)
Das Gedächtnis des Körpers (magyar)
   A testünk nem felejt : kapcsolataink és életmódunk hatásai idegrendszerünk és génjeink működésére / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 261 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011. - Bibliogr.: p. 244-261.
ISBN 978-963-9718-39-5 fűzött : 3200,- Ft
stressz - interperszonális kapcsolat - genetika - pszichoszomatikus betegség
316.472.4 *** 575 *** 612.06 *** 616-02 *** 159.9
[AN 3732494]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2018.
Bobory Dóra
   Batthyány Boldizsár titkos tudománya : alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon / Bobory Dóra. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 322 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 7.)
Bibliogr.: p. 267-301.
ISBN 978-963-414-377-2 fűzött : 3600,- Ft
Batthyány Boldizsár (1542-1590)
Magyarország - arisztokrata - 16. század - magángyűjtemény - növénytan - művelődéstörténet
316.343.32(439)(092)Batthyány_B. *** 027.1(439)Batthyány_B. *** 58 *** 930.85(439)"15"
[AN 3728491]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2018.
Boros Tamás (1981-)
   Politikai útmutató Magyarországhoz : kutatás a magyar társadalom politikai értékrendjéről / [szerzők Boros Tamás, Laki Gergely] ; [kiad. a Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Solutions]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions, 2018. - 102 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-2515-5 fűzött
Magyarország - értékrend - társadalompolitika - statisztikai adatközlés
316.752(439)"201"(083.41) *** 316.63(439)"201"
[AN 3727970]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2018.
   A család együttélésének művészete : Magyar Családterápiás Egyesület XXXII. Vándorgyűlés : Szeged, 2018. április 13-15. - [Budapest] : M. Családterápiás Egyes., [2018]. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
pszichoterápia - konferencia-kiadvány
316.356.2 *** 615.851 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3727790]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2018.
   A digitális oktatási kultúra módszertana / szerk. Hülber László ; [... kiad. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, cop. 2017. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-79-3 fűzött
infokommunikáció - oktatástechnológia - technikai kultúra - digitális technika - módszertan
316.77 *** 681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.3
[AN 3727792]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2018.
   Faluszemináriumi kutatások, Bag. - Gödöllő : SZIE GTK, 2017. - [2], 188 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Bag - faluszociológia - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
316.334.55(439-2Bag) *** 911.3(439-2Bag) *** 332.14(439-2Bag)
[AN 3728040]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2018.
   A kirekesztés arcai : a transz emberek foglalkoztatási és munkahelyi hátrányos megkülönböztetése / [közread. a] Háttér Társaság. - Budapest : Háttér Társ., 2017. - 54 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5707-00-1 fűzött
Magyarország - transzszexualitás - hátrányos megkülönböztetés - foglalkoztatottság - munkahelyi légkör - interjú
316.37-055.1/.3(439)(047.53) *** 316.647.8 *** 65.013 *** 331.5
[AN 3727428]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2018.
   Körösfői tanulmányok : Körösfő, Kalotanádas, Nyárszó és Sárvásár falvak helyi társadalma és gazdasága / [szerk.] Farkas Tibor, Kolta Dóra. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-269-751-2 fűzött
Körösfő - helyi társadalom - statisztikai adatközlés
316.32(498.4-2Körösfő)(083.41)
[AN 3727488]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2018.
Kosztics István (1962-)
   Pécs-baranyai cigányság kultúrája a rendszerváltástól napjainkig II., 2005-2015 / Kosztics István ; [közread. a] Cigány Kulturális és Közművelődési Egysület. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2018. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5827-02-0 fűzött
Baranya megye - cigányság - kulturális élet - 21. század
316.347(=914.99)(439.127) *** 316.7(=914.99)(439.127)"200/201"
[AN 3729132]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2018.
Maior Enikő
   Gary Shteyngart and the question of identity / Enikő Maior ; [publ. by Inter Kultúra-, Nyelv- and Médiakutató Nonprofit Kft. and Interkulturális Kutatások Kft.]. - Budapest : Inter-Iku, 2018. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-99.
ISBN 978-615-5556-11-1 fűzött
Shteyngart, Gary (1972-)
Egyesült Államok - identitás - zsidóság - 20. század - író
316.63(=924)(73) *** 316.347(=924)(73)"19" *** 820(73)(092)Shteyngart,_G.
[AN 3728973]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2018.
Monostori Markus
   A Nyugat bukása : Visegrádi Szövetség mint az európaiság őrzője / Monostori Markus. - [Szada] : [Monostori M.], [2018]. - 358 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-358.
ISBN 978-615-00-2657-2 fűzött : 3990,- Ft
európai integráció - nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok - migráció - európai identitás - 21. század
316.63(4) *** 325.14(4)"20" *** 327.39(4-62) *** 327.39(4-11)
[AN 3728995]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2018.
Mulgan, Geoff (1961-)
Big mind (magyar)
   Nagy elme : hogyan alakíthatja át világunkat a kollektív intelligencia / Geoff Mulgan. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-00-9 fűzött : 1999,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi kommunikáció - információs társadalom - tudásszociológia - interdiszciplináris módszer
316.6 *** 316.77 *** 659.2 *** 316.344.3
[AN 3728854]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2018.
   Serdahel, 1697-2017 = Tótszerdahely / [... izd. ... Hrvatska samouprava Stipan Blažetin u Serdahelu]. - Serdahel : Hrvatska samouprava Stipan Blažetin, [2017]. - 39 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-000-626-0 fűzött
Tótszerdahely - helytörténet - helyismeret - magyarországi horvátok - fényképalbum
316.347(=862)(439-2Tótszerdahely) *** 943.9-2Tótszerdahely(084.12) *** 908.439-2Tótszerdahely(084.12)
[AN 3727608]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2018.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Hatalom és értelmiség a globális térben : tanulmányok és publicisztikai írások, 2015-2018 / Szalai Erzsébet. - Budapest : Kalligram, 2018. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-065-9 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
Magyarország - politikai szociológia - belpolitika - 20. század - 21. század
316.334.3(439)"19/201" *** 323(439)"19/201"
[AN 3728297]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2018.
Takács Luca Sára
   Vietnámi magyarok - magyar vietnámiak? : a Magyarországon élő másodgenerációs vietnámiak szocializációja : szakdolgozat, 2017 / Takács Luca Sára. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-615-80909-0-2 fűzött
Magyarország - vietnamiak - kisebbség - szocializáció
316.347(=952.7)(439) *** 316.736
[AN 3727613]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2018.
   A társadalom tükrében / szerk. Bartha Diána Gabriella ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium Társadalomtudományi Műhelye]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 180 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-03-0 fűzött
társadalomtudomány
30
[AN 3727932]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2018.
Zakariás Ildikó
   Jótékony nemzet : szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarok segítésében / Zakariás Ildikó. - Budapest : MTA TK Kisebbségkut. Int. : Kalligram, 2018. - 272, [1] p. ; 21 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 262-[273].
ISBN 978-963-468-019-2 fűzött : 2990,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - civil társadalom - jótékonyság - altruizmus - szolidaritás - nemzettudat - határon túli magyarság - szociológiai vizsgálat - 21. század - esettanulmány
316.647.2 *** 323.21(439) *** 316.454.4(=945.11)(4-191) *** 316.63(=945.11) *** 364.462(439)
[AN 3728339]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10938 /2018.
   Alkotópálya : Hoppál Mihály. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2018. - 76 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-976-0 kötött
Hoppál Mihály (1942-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Hoppál_M. *** 012Hoppál_M.
[AN 3728479]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2018.
   Formen, Orte und Diskurse / [head of the ed. board Elek Bartha]. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop., 2018. - 216 p. : ill. ; 25 cm. - (Műveltség és hagyomány, ISSN 0580-3594 ; 38.). (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 20.)
Főcím a borítófedélről. - A Debrecenben, 2013. okt. 3-6. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-727-2 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - néprajz - kulturális antropológia - németek
39(=30)(4-11) *** 316.347(=30)(4-11)
[AN 3728610]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2018.
Molnár V. József (1930-)
   Kerek istenfája : az esztendő körének szokásrendszere / Molnár V. József. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2018. - 512 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 506-512.
ISBN 978-615-80502-2-7 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - népi vallásosság - keresztény ünnep
398.33(=945.11) *** 264-041
[AN 3728524]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2018.
Motil László (1933-)
   Tardos község ragadványnevei / írta Motil László ; szerk. Zichóné Kernya Zsuzsa ; kiad. Tardos Község Önkormányzata. - Tardos : Önkormányzat, 2018. - 74 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 17.
Fűzött
Tardos - személynév - ragadványnév - magyar nyelv
392.91(=945.11)(439-2Tardos) *** 809.451.1-313(439-2Tardos)
[AN 3728289]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2018.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - 6. utánny. - Budapest : Nap K., 2018. - 356, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3732475]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2018.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Személyes emlékezet, élettörténet, szépirodalom : néprajzi tanulmányok / Szilágyi Miklós. - Budapest : Kalligram, 2018. - 276, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-274.
ISBN 978-963-468-038-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar néprajz - folklór - szóbeliség - szájhagyomány - magyar történelem - kollektív emlékezet - oral history - könyvkritika - szólás
398(=945.11) *** 159.953 *** 39(=945.11)(0:82-95) *** 943.9"18/19"(0:82-4)
[AN 3728340]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10944 /2018.
Bertalan Péter (1968-)
   Az "ellenállástól" a kompromisszumig : az állam és az egyházak küzdelme a Kádár-korszakban, 1957-1968 / Bertalan Péter ; [közread. az] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2018. - 412, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 407-[413].
ISBN 978-963-414-437-3 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 978-615-80949-2-4
Magyarország - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - Kádár-korszak
322(439)"1957/1968"
[AN 3728398]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2018.
Böröcz József (1956-)
The European Union and global social change (magyar)
   Az EU és a világ : kritikai elemzés / Böröcz József ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Kalligram, 2018. - 275, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-275.
ISBN 978-963-468-035-2 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Európai Unió - geopolitika - történelem
327.39(4-62) *** 940
[AN 3728377]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2018.
Csillag István (1951-)
   Háttal a holnapnak : jóllakni ma, elfogyni holnap : gazdasági, politikai írások / Csillag István. - Budapest : Kalligram, 2018. - 269, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-054-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - politikatörténet - gazdaságpolitika - 21. század - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 338.2(439)"201"
[AN 3728323]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2018.
Engels, David (1979-)
Le déclin (magyar)
   A birodalommá válás útján : az Európai Unió válsága és a római köztársaság hanyatlása / David Engels ; [ford. ... Horváth Márta ..., Csősz Róbert]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2017. - 340 p. : ill. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-114-3 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - európai integráció - összehasonlító módszer - Római Köztársaság és kora - 1. század (Kr. e.) - 21. század
327.39(4-62) *** 937"-00"
[AN 3728699]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2018.
Koudela Pál (1971-)
   Migráció és politika Kelet-Ázsiában / Koudela Pál ; [közread. a ... Harsányi János Tudásközpont]. - Budapest : Cepoliti : HJTK, 2018. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-05-7 fűzött
Kelet-Ázsia - migráció - belpolitika
325.14(5-012) *** 323(5-012)
[AN 3728050]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2018.
Kovács Anett
   Gróf Tisza Lajos az erdészek emlékezetében / Kovács Anett ; [közread. a] Dalerd Zrt. - Gyula : Dalerd Zrt., 2018. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2428-8 kötött
Tisza Lajos (1832-1898)
Országos Erdészeti Egyesület
Magyarország - politikus - erdészet - 19. század - egyesület
32(439)(092)Tisza_L. *** 630(439)(091)
[AN 3729168]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2018.
   A közös dolog / szerk. Szentpéteri Nagy Richard. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 408 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-408-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai rendszer - politikai intézményrendszer - 21. század
32(439)"200/201" *** 316.334.3(439)"200/201" *** 321.01(439)"200/201"
[AN 3728551]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2018.
Legutko, Ryszard (1949-)
Triumf człowieka pospolitego (magyar)
   A közönséges ember diadala / Ryszard Legutko ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 269, [1] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-25-2 fűzött : 3200,- Ft
politikai filozófia - demokrácia - liberalizmus - kommunizmus
321.01 *** 329.12 *** 321.7 *** 329.15
[AN 3727674]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2018.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - [Utánny.]. - Budapest : Animus, 2018. - 303 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-567-5 kötött : 3690,- Ft
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 929(94)Sokolov,_L.(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3732256]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2018.
   Mozgás és átalakulás : a migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2018. - 479 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 30.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89463-6-2 fűzött
Magyarország - kivándorlás - emigráció - magyarság - társadalmi mobilitás - társadalomtörténet
325.25(=945.11)(100) *** 316.444 *** 316.32(439)
[AN 3728511]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2018.
Szczerski, Krzysztof (1973-)
Utopia europejska (magyar)
   Az európai utópia : az integráció válsága és a lengyel reformkezdeményezés / Krzysztof Szczerski ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 272, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
Bibliogr.. p. [273].
ISBN 978-615-5475-29-0 kötött : 3200,- Ft
Lengyelország - Közép-Európa - Európai Unió - európai integráció - külpolitika - ezredforduló - 21. század
327(4-11)"200/201" *** 327(438)"200/201" *** 327.39(4-62)"200/201"
[AN 3727669]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2018.
Thorpe, Nick (1960-)
The road before me weeps (magyar)
   Sír az út előttem : remények és félelmek a menekültek Európába vezető útján / Nick Thorpe ; [ford. Gebula Judit ..., Rajki András ..., Nyuli Kinga ...]. - Budapest : Scolar, 2018. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-867-1 kötött : 3950,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - Európai Unió - Magyarország - migráció - idegenrendészet - menekültügy - 21. század - riport
325.1(4-11)"201" *** 351.756(439)"201" *** 341.43(4-62)"201"
[AN 3720022]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2018.
Vonház József (1928-)
   Modernkori rabszolgaság / Vonház József. - Budapest : NEB, 2017. - 159 p. ; 20 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
ISBN 978-615-5656-07-1 fűzött : 1200,- Ft
Szovjetunió - magyar történelem - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
323.12(=30)(439)"194"(093) *** 325.254(=30)(439)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 3728318]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10957 /2018.
   Ad hoc : tárgyak, kutatók, történetek / szerk. Körösfői Zsolt, Pintye Gábor ; [közread. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2018. - 165, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5619-07-6 kötött
Magyarország - régészet - művelődéstörténet - magyar néprajz
903/904(439) *** 930.85(439) *** 39(=945.11)
[AN 3728370]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2018.
Babós Lajos (1945-)
   Mozaikképek az ősi Peregről : helytörténeti dokumentumgyűjtemény / Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2018. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-615-00-1341-1 fűzött : 2490,- Ft
Pereg - Kiskunlacháza - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Pereg(093) *** 943.9-2Kiskunlacháza(093)
[AN 3728667]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2018.
Bánhalmi Norbert (1979-)
   A nő világa / fotók Bánhalmi Norbert ; [írta és szerk. Lénárt Éva]. - [Fót] : Bánhalmi N., [2018]. - 179 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-1829-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - nő - mentálhigiénia - interjú - portré - akt - fényképalbum
929-055.2(439)(084.12) *** 613.865-055.2(047.53) *** 77.04(439)(092)Bánhalmi_N. *** 77.041.3 *** 77.041.5
[AN 3728183]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2018.
Bertényi Iván (1939-)
   Nagy Lajos / Bertényi Iván. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9030-1 kötött : 1790,- Ft
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 14. század
943.9"13" *** 943.9(092)Lajos,_I.,_Nagy
[AN 3728236]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2018.
Csécsi Lajos (1948-)
   Emlékek a múltból / Csécsi Lajos. - [Derecske] : Csécsi L., 2018. - 234 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2429-5 kötött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3727570]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2018.
Európai testvérháború, 1914-1918 (angol)
   Europe's fraternal war, 1914-1918 / [ed. by György Markó and Mária Schmidt] ; [publ. by the] Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány. - 2. ed. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 325 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 12-13-án "Európa nagy háborúja és az új világrend születése" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-19-7 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - első világháború - politikatörténet - katonapolitika
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4)
[AN 3732125]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2018.
Fodor Marcsi
   50 elszánt magyar nő / Fodor Marcsi, Neset Adrienn ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2018. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-316-2 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz
929-055.2(439)
[AN 3728240]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2018.
Gluck, Mary
The invisible Jewish Budapest (magyar)
   A láthatatlan zsidó Budapest / Mary Gluck ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2017. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-37-9 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - Magyarország - művelődéstörténet - zsidóság - századforduló
930.85(439-2Bp.)"189/190" *** 930.85(=924)(439-2Bp.)"189/190" *** 316.347(=924)(439)"189/190"
[AN 3727454]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2018.
Gombás András (1901-1971)
   Szentmihály története / Gombás András ; [kiad. Vasvári Pál Múzeum]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Múz., 2018. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2407-3 fűzött
Tiszavasvári - helytörténet
943.9-2Tiszavasvári
[AN 3727881]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2018.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   A bánhidai tatárjárás kori éremlelet / Gyöngyössy Márton. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 5.)
Bibliogr.: p. 44-48.
ISBN 978-963-7110-66-5 kötött
Bánhida - Európa - régészet - érem - 13. század - lelet
904(439-2Bánhida)"12" *** 737.1(4)"12"
[AN 3728243]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2018.
Gyüszi László (1929-)
   Tatabányai krónika : válogatás Gyüszi László helytörténei írásaiból / [szerk. Kiss Vendel] ; [kiad. Tatabányai Múzeum]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2017. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89677-5-6 fűzött
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 3728234]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2018.
Hegedűs Zoltán
   Eger üdve a legfőbb törvény : az egri rendszerváltoztatás története : interjúkötet / [az interjúkat kész. Hegedűs Zoltán] ; [közread. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2018. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7283-29-1 kötött : 1990,- Ft
Eger - helytörténet - politikatörténet - helyi politika - önkormányzati képviselő - rendszerváltás - interjú
943.9-2Eger"198/199"(047.53) *** 32(439-2Eger)"198/199"(047.53) *** 352.075.3(439-2Eger)(092)"198/199"(047.53)
[AN 3728179]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2018.
Horváth János (1921-)
   Az élet sava-borsa : Horváth János életregénye / [riporter] Zsiros Mária, Menyhárt Ferenc. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-420-5 kötött : 2990,- Ft
Horváth János (1921-)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 20. század - 21. század - memoár
943.9"19"(0:82-94) *** 32(439)(092)Horváth_J.(0:82-94)
[AN 3728349]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2018.
   The image of states, nations and religions in medieval and early modern East Central Europe / ed. by Attila Bárány and Réka Bozzay, ... Balázs Antal Bacsa. - Debrecen : HAS - Univ. of Debrecen "Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group, 2018. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 5.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-881-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - újkor
94-11"12/17" *** 930.85(4-11)"12/17"
[AN 3728469]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2018.
Istvánovits Eszter (1958-)
   "...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent." : egy elfelejtett nép, a szarmaták / Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz. ; Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2018. - 539 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 5.). (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 74.)
Bibliogr.: p. 441-494.
ISBN 978-615-5619-08-3 kötött
Kárpát-medence - őstörténet - történelem - régészet - szarmaták - alánok - eurázsiai sztyeppe
904(398.1) *** 939.81 *** 904(=919.882)(4-191) *** 930.8(=00)(5-15)"-06/03" *** 930.8(=943.4)
[AN 3728581]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2018.
   A kolozsvári Taufferek / szerk. Szolnoky Gábor. - Budapest : [Szolnoky G.], 2018. - 267 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-615-00-2576-6 kötött
Tauffer család
Erdély - családtörténet
929.52(439.21)Tauffer
[AN 3728609]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2018.
   Korszakok és birodalmak határán - kelták a Kárpát-medencében című tudományos tanácskozás konferenciakötete : Tatabánya, 2015. január 15-16. / [szerk. Kisné Cseh Julianna]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2017. - 263 p. : ill. ; 30 cm. - (Tudományos füzetek / Tatabányai Múzeum, ISSN 1417-1074 ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-89677-7-0 fűzött
Kárpát-medence - régészet - kelták - vaskorszak - római birodalom kora
904(4-191)"-04/01" *** 904(364) *** 904(=916)(4-191)
[AN 3728271]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2018.
   "Közel, s távol" VI : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2016. 1. kötet / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2017. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-98-1 fűzött
keletkutatás - japanológia
930.85(5) *** 930.85(520)
[AN 3727951]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2018.
   "Közel, s távol" VII : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2016. 2. kötet / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2017. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-99-8 fűzött
keletkutatás - mongolisztika
930.85(5) *** 930.85(517)
[AN 3727955]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2018.
   Közép-európai arcképcsarnok, 20. század / szerk. Lukács István, Majoros István ; [közread. az] ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2018. - 442 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-979-9 fűzött
Közép-Európa - híres ember - művelődéstörténet - 20. század - életrajz
930.85(4-11) *** 929(4-11)(092)"19"
[AN 3729107]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2018.
Küttel István (1960-)
   A Küttel család története : egy kőszegi polgárcsalád gyógyszerészi szolgálatának 300. évfordulójára / szerző Küttel István ; [kiad. a Kultúrpart Egyesület]. - [Sukoró] : Kultúrpart Egyes., cop. 2017. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell.
Bibliogr.: p. 141-143. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0276-7 fűzött
Küttel család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Küttel
[AN 3728732]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2018.
Lantos Antal (1929-)
   Rákosszentmihály története / Lantos Antal. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2017-. - 24 cm
Rákosszentmihály - Budapest. 16. kerület - helytörténet
943.9-2Rákosszentmihály *** 943.9-2Bp.XVI.
[AN 3727075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől az önállóságig. - 2017. - 291, [5] p. : ill., részben színes, részben térk. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 45.)
Bibliogr.: p. [296].
ISBN 978-615-5796-00-5 fűzött
Rákosszentmihály - helytörténet
943.9-2Rákosszentmihály
[AN 3727078] MARC

ANSEL
UTF-810979 /2018.
Lévay József (1825-1918)
   Lévay József emlékódái és emlékbeszédei / sajtó alá rend. Porkoláb Tibor ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2018. - 301 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-963-9645-12-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - emlékbeszéd - szónoklat - óda - kritikai kiadás
929(439)(042) *** 894.511-141 *** 894.511-57
[AN 3728492]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2018.
   Magyarok a honfoglalás korában / szerk. Sudár Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 2.)
ISBN 978-963-227-592-5 kötött : 3490,- Ft
Kelet-Európa - magyar őstörténet - honfoglalás - történelem - népvándorlás - 9. század - 10. század
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09" *** 930.8(=00)(4-11)"08/09"
[AN 3731968]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2018.
   "A mindenható örök Isten nevében!" : debreceni végrendeletek gyűjteménye / ... összeáll., szerk., a bevezetőt és az életrajzokat írta Kovács Ilona. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2018. - 368 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 44.)
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-7238-57-4 kötött
Debrecen - társadalomtörténet - helytörténet - levéltári irat - végrendelet - történelmi forrás
943.9-2Debrecen"15/18"(093) *** 316.32(439-2Debrecen)"15/18"(093) *** 347.67(439-2Debrecen)"15/18"
[AN 3728269]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2018.
Molnár D. István (1979-)
   Perifériáról perifériára : Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig / Molnár D. István. - Budapest : MTA TK Kisebbségkut. Int. : Kalligram, 2018. - 180 p. : ill. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-468-067-3 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátalja - népesség - demográfia - statisztikai adatközlés - 19. század - 20. század - 21. század
947.787"19/21" *** 314(477.87)(083.41) *** 316.347(=00)(477.87)
[AN 3728669]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2018.
Pálmai József (1933-)
   Válogatás Szatymaz helytörténeti írásaiból / Pálmai József cikkeiből szerk. Rapcsányi Gábor ; kiad. Szatymaz Község Önkormányzata. - Szatymaz : Önkormányzat, 2018. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2365-6 fűzött
Szatymaz - helytörténet
943.9-2Szatymaz
[AN 3729115]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2018.
   Rákócziak öröksége / szerk. Tamás Edit. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2018. - 254, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 65.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-87-1 kötött
Rákóczi család
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Sárospatak - Magyarország - magyar történelem - családtörténet - helytörténet - uralkodó - 17. század - 18. század
943.9"16/17" *** 929.52(439)Rákóczi *** 943.9-2Sárospatak *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3728555]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2018.
   A rákosszentmihályi közúti vasút menetrendje / ... Mühlbeck Károly ill. ; [közread. a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ]. - Repr. kiad. - [Budapest] : [Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp.], [2017]. - 20 p. : ill. ; 15 cm
Eredeti kiadása: R.-szentmihály : Heimovits Kvny., 1910
ISBN 978-963-12-9088-2 fűzött
Rákosszentmihály - helytörténet - vasúti menetrend - hasonmás kiadás
943.9-2Rákosszentmihály *** 656.222.5(439-2Rákosszentmihály) *** 094/099.07
[AN 3727087]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2018.
Róbert Péter (1953-)
   Az országépítés támaszai / Róbert Péter. - Budapest : Mo. Cionista Szövets. : Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, 2018. - 317 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80196-3-7 fűzött
Izrael - Palesztina - zsidóság - történelem - cionizmus - 19. század - 20. század - ezredforduló
956.94"189/194" *** 930.8(=924)"189/194" *** 323.13(=924)(100)"18/20"
[AN 3729045]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2018.
Sárközi Ildikó Gyöngyvér
   A mártírium homályából : sibe ősök és hősök a kínai nemzetépítés oltárán / Sárközi Ildikó Gyöngyér. - Budapest : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., cop. 2018. - 320 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 24.)
Bibliogr.: p. 283-300.
ISBN 978-963-414-395-6 fűzött : 3500,- Ft
Kína - történelem - identitás - kulturális antropológia - 20. század - 21. század - sibék
951.0"20/21" *** 316.7(510) *** 316.347(=945.18)(510)"20/21"
[AN 3729095]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2018.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak III / Szarvas István. - Budapest : Mobil K., [2018]. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7492-56-3 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(100)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3729055]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2018.
Szecskó Károly (1939-)
   Ostoros története / Szecskó Károly ; [... kiad. ... Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2018. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-7283-33-8 kötött
Ostoros - helytörténet
943.9-2Ostoros
[AN 3728255]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2018.
Széman Richárd (1958-)
   Ceruza, toll és ecset : szemelvények alkotó eleinkről / Széman Richárd. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2018. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 46.)
ISBN 978-615-5796-01-2 fűzött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - életrajz
929(439-2Bp.XVI.) *** 943.9-2Bp.XVI.
[AN 3727060]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2018.
   A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet / [kiad. Egri Lokálpatrióta Egylet]. - Eger : Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. - 229 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2257-4 fűzött
művelődéstörténet - muzeológia - emlékkönyv
930.85 *** 069
[AN 3728647]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2018.
Tarczy Péter (1952-)
   Balatoni panteon / Tarczy Péter. - Debrecen : Néző Pont, 2018. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81030-0-8 fűzött
Balaton (környék) - Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - temető - helyismeret - 19. század - 20. század
929(439)"18/19" *** 930.85(439)(092) *** 908.439(285.2Balaton) *** 718(439Balaton-környék)
[AN 3728476]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2018.
Turner, Barry (1937-)
The Berlin airlift (magyar)
   A berlini légi híd : a hidegháború nagyszabású segélyszállítási művelete / Barry Turner ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 334 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 978-963-406-640-8 kötött : 3990,- Ft
Nyugat-Berlin - Német Szövetségi Köztársaság - Szovjetunió - Egyesült Államok - történelem - hidegháború - diplomáciatörténet - gazdasági segély - légierő - 1945 utáni időszak
943.01"1948/1949" *** 327.54(47-62)"1948/1949" *** 358.4(73)"194" *** 327(100)"194" *** 364.42(430.1-2Berlin)"1948/1949"
[AN 3727450]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2018.
Závodszky Géza (1939-)
   Lábnyomaink a történelemben : tanulmányok / Závodszky Géza. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2018. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-82-0 fűzött
magyar történelem - újkor
943.9"15/18"
[AN 3727808]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10995 /2018.
Alatalu, Riin (1968-)
Estonian heritage (magyar)
   Az észt örökség / [szöveg Riin Alatalu, Marju Kõivupuu ...] ; [ford. Lukóczky Orsolya, Patat Bence] ; [kiad. az Észt Intézet]. - Budapest : Észt Int., 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80945-0-4 fűzött
Észtország - helyismeret
908.474.2
[AN 3728673]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2018.
Babós Lajos (1945-)
   Lacházi helytörténeti kalauz : Lacháza nevezetességei / Babós Lajos. - Kiskunlacháza : BabósGen, 2018. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2139-3 fűzött : 2490,- Ft
Kiskunlacháza - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Kiskunlacháza *** 929(439-2Kiskunlacháza)
[AN 3728585]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2018.
   Bodajk szóban és képekben / [szerk. Bakonyi István] ; [kiad. Bodajk Város Önkormányzat]. - Bodajk : Önkormányzat, 2018. - 84 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A bev. angol, német és lengyel nyelven is
ISBN 978-615-00-1822-5 kötött
Bodajk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bodajk(084.12)
[AN 3728256]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2018.
   Cserhátszentiván 2018 : a cserhátszentivániak 10. Világtalálkozója 2018. június 30-án, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 259-ik, az új templom felszentelésének 76. és a falu írásos említésének 753. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., 2018. - 284 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89825-5-1 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - helytörténet - világtalálkozó
908.439-2Cserhátszentiván *** 943.9-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3727101]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2018.
   Értékeink és terveink, 2018 / [összeáll. Honvisák Jánosné] ; [szerk. Czankné Kovács Györgyi] ; [közread. a] Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület és Népfőiskola. - Kisköre : Kiskörei Vásárhelyi P. Egyes. és Népfőisk., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1959-8 fűzött
Kisköre - helyismeret - szabadegyetem
908.439-2Kisköre *** 374.72(439-2Kisköre)
[AN 3728882]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2018.
Gulyás Gábor (1968-)
Szentendre, a képzőművészet magyar fővárosa (angol)
   Szentendre, the capital of Hungarian fine art : guidebook / [written and ed. by Gábor Gulyás] ; [transl. by Orsolya Jeney and Kálmán Matolcsy] ; [publ. Art Capital Foundation]. - Budapest : Art Capital Found., 2018. - 101, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2278-9 fűzött : 990,- Ft
Szentendre - útikönyv
914.39-2Szentendre(036)
[AN 3728250]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2018.
Gulyás Gábor (1968-)
   Szentendre, a képzőművészet magyar fővárosa : útikalauz / [írta és szerk. Gulyás Gábor] ; [kiad. az Art Capital Alapítvány]. - Budapest : Art Capital Alapítvány, 2018. - 101, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2264-2 fűzött : 990,- Ft
Szentendre - útikönyv
914.39-2Szentendre(036)
[AN 3728238]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2018.
   Horvátország képekben = Hrvatska u slikama = Croatia in pictures / [szerk. ... Lukács Mária] ; [közread. a] Lipótvárosi Horvát Önkormányzat. - Budapest : Lipótvárosi Horvát Önkormányzat, 2018. - 87, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2018. febr. 16 - márc. 2. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5615-72-6 kötött
Horvátország - Magyarország - helyismeret - természeti környezet - pályázat - 21. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.497.13(084.12) *** 502(497.13)(084.12) *** 77.047 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3727583]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2018.
   "Hozzánk tartozik" : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei értéktár mezőtúri elemei / [összeáll. Brakszatórisz Éva, Pusztai Zsolt, Szabó András] ; [közread.a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.]. - Mezőtúr : Mezőtúri Közművel. és Sport KN Kft., 2018. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2090-7 fűzött
Mezőtúr - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Mezőtúr *** 39(=945.11)(439-2Mezőtúr)
[AN 3727493]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2018.
Kiss István (1733-1798)
   Jeruzsálemi utazás : a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár 018000 számú kézirata / Kiss István ; [a bev. tamulmányokat írták Pásztor Lajos, Fáy Zoltán, Várnai Jakab]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-734-4 fűzött : 3500,- Ft
Európa - Jeruzsálem - helyismeret - magyar irodalom - 18. század - útleírás
908.4"17"(0:82-992) *** 908.569.4-2Yerushalayim"17"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3727215]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2018.
Lantos Antal (1929-)
   Humor és építészet 1900 körül / Lantos Antal, Széman Richárd. - [Budapest] : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., [2018]. - 42, [14] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 43.)
ISBN 978-963-12-8536-9 fűzött
Mátyásföld - Rákosszentmihály - helyismeret
908.439-2Mátyásföld *** 908.439-2Rákosszentmihály
[AN 3727038]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2018.
   A magyar földrajz szerencsi műhelye : tanulmányok dr. Gál András kutató-tanár és gimnáziumi igazgató tiszteletére / szerk. Horváth Gergely ; [kiad. Szerencs Város Önkormányzata]. - Szerencs : Önkormányzat, 2018. - 357, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5945-74-0)
földrajz - történeti földrajz - emlékkönyv
91 *** 911.3
[AN 3728629]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2018.
   Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája / ... szerk. Sziklay János és Borovszky Samu. - Hasonmás kiad. - Budapest : Méry Ratio, 2018. - 26 db : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
A Somogy vármegye c. kötetet szerk. Csánki Dezső. - Eredeti kiadása: Budapest : Apollo Irod. Társ. ; Orsz. Monográfiai Társ., 1896-1914
Magyarország - helyismeret - helytörténet - vármegye - hasonmás kiadás
908.439-35 *** 094/099.07 *** 943.9-35
[AN 3728849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Abauj-Torna vármegye és Kassa. - 579 p., [13] t.fol.
ISBN 978-615-5700-22-4 kötött
Abaúj-Torna vármegye - Kassa - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.136 *** 908.439.22-2Kassa *** 943.913.6 *** 943.922-2Kassa *** 094/099.07
[AN 3728858] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]/1. köt., Bács-Bodrog vármegye. - VI, 477 p., [2] t.fol.
ISBN 978-615-5700-23-1 kötött
Bács-Bodrog vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.155 *** 943.915.5 *** 094/099.07
[AN 3728867] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]/2. köt., Bács-Bodrog vármegye. - 616 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-24-8 kötött
Bács-Bodrog vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.155 *** 943.915.5 *** 094/099.07
[AN 3728872] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Bars vármegye. - 586 p., [14] t.fol.
ISBN 978-615-5700-25-5 kötött
Bars vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.22-35Bars *** 943.922-35Bars *** 094/099.07
[AN 3728875] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Bihar vármegye és Nagyvárad. - XII, 684 p., [12] t.fol.
ISBN 978-615-5700-26-2 kötött
Bihar vármegye - Nagyvárad - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.173 *** 943.917.3 *** 094/099.07 *** 908.439.21-2Nagyvárad *** 943.921-2Nagyvárad
[AN 3728879] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Esztergom vármegye. - XII, 471 p., [2] t.fol.
ISBN 978-615-5700-27-9 kötött
Esztergom vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439-35Esztergom *** 943.9-35Esztergom
[AN 3728884] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Fiume és a magyar-horvát tengerpart. - XII, 509 p., [14] t.fol.
ISBN 978-615-5700-28-6 kötött
Fiume - Magyar Tengermellék - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.25 *** 943.924 *** 908.439.24 *** 943.925 *** 094/099.07
[AN 3728887] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Gömör-Kishont vármegye. - X, 677 p., [14] t.fol.
ISBN 978-615-5700-29-3 kötött
Gömör és Kishont vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439-35Gömör-Kishont *** 943.9-35Gömör-Kishont
[AN 3728892] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Győr vármegye. - 464 p., [4] t.fol.
ISBN 978-615-5700-30-9 kötött
Győr vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439-35Győr *** 943.9-35Győr
[AN 3728900] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Heves vármegye. - X, 699 p., [4] t.fol.
ISBN 978-615-5700-31-6 kötött
Heves vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439-35Heves *** 943.9-35Heves *** 094/099.07
[AN 3728906] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. - 490 p., [48] t., [20] t.fol.
ISBN 978-615-5700-32-3 kötött
Hont vármegye - Selmecbánya - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.22-2Selmecbánya *** 943.922-2Selmecbánya *** 094/099.07 *** 908.439-35Hont *** 943.9-35Hont
[AN 3728908] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. - X, 600 p., [2] t.fol.
ISBN 978-615-5700-33-0 kötött
Komárom vármegye - Komárom - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
943.9-35Komárom *** 908.439-2Komárom *** 943.9-2Komárom *** 094/099.07 *** 908.439-35Komárom
[AN 3728912] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Nógrád vármegye. - XI, 748 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-34-7 kötött
Nógrád vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.131 *** 943.913.1 *** 094/099.07
[AN 3728915] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Nyitra vármegye. - XV, 736 p., [12] t.fol.
ISBN 978-615-5700-35-4 kötött
Nyitra vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.22-35Nyitra *** 943.922-35Nyitra *** 094/099.07
[AN 3728919] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14]/1. köt., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. - XII, 491 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-36-1 kötött
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.153 *** 943.915.3 *** 094/099.07
[AN 3728924] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14]/2. köt., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. - 577 p.
ISBN 978-615-5700-37-8 kötött
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.153 *** 943.915.3 *** 094/099.07
[AN 3728928] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Pozsony vármegye, Pozsony sz. kir. város, Nagyszombat, Bazin, Modor és Szentgyörgy r. t. városok. - X, 754 p., [13] t.fol.
ISBN 978-615-5700-38-5 kötött
Pozsony vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
943.922-35Pozsony *** 094/099.07 *** 908.439.22-35Pozsony
[AN 3728932] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Somogy vármegye. - 655 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-39-2 kötött
Somogy vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.123 *** 943.912.3 *** 094/099.07
[AN 3728936] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Szabolcs vármegye. - XV, 574 p., [12] t.fol.
ISBN 978-615-5700-40-8 kötött
Szabolcs vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.163 *** 943.916.3 *** 094/099.07
[AN 3728938] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Szatmár vármegye. - XV, 636 p., [3] t.fol.
ISBN 978-615-5700-41-5 kötött
Szatmár vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.161 *** 943.916.1 *** 094/099.07
[AN 3728943] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Szatmár-Németi sz. kir. város. - 316 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-42-2 kötött
Szatmárnémeti - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439.21-2Szatmárnémeti *** 943.921-2Szatmárnémeti
[AN 3728948] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Temes vármegye. - X, 463 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-43-9 kötött
Temes vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.21-35Temes *** 943.921-35Temes *** 094/099.07
[AN 3728949] MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Temesvár. - V, 294 p.
ISBN 978-615-5700-44-6 kötött
Temesvár - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439.21-2Temesvár *** 943.921-2Temesvár
[AN 3728951] MARC

ANSEL
UTF-8


   [22.], Torontál vármegye. - XII, 632 p., [1] t.fol.
ISBN 978-615-5700-45-3 kötött
Torontál vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.21-35Torontál *** 943.921-35Torontál *** 094/099.07
[AN 3728952] MARC

ANSEL
UTF-8


   [23.], Vasvármegye. - XI, 622 p., [31] t.fol.
ISBN 978-615-5700-46-0 kötött
Vas vármegye - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.111 *** 943.911.1 *** 094/099.07
[AN 3728953] MARC

ANSEL
UTF-8


   [24.], Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. - XIX, 567 p., [108] t., [23] t.fol.
ISBN 978-615-5700-47-7 kötött
Zemplén vármegye - Sátoraljaújhely - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
908.439.138 *** 908.439-2Sátoraljaújhely *** 943.913.8 *** 943.9-2Sátoraljaújhely *** 094/099.07
[AN 3728954] MARC

ANSEL
UTF-811008 /2018.
Martonyi János (1944-)
   Nyitás és identitás : geopolitika, világkereskedelem, Európa / Martonyi János. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2018. - 169 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 70.)
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-66-3 kötött
Európa - geopolitika - külkereskedelem
911.3(100) *** 911.3(4) *** 327(100) *** 327(4) *** 339.5(100) *** 339.5(4)
[AN 3728032]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2018.
   Nádudvar monográfiája / [szerk. Bihari-Horváth László]. - Nádudvar ; [Debrecen] : Bihari Szakértő Iroda, 2018. - 504 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2069-3 kötött
Nádudvar - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nádudvar *** 943.9-2Nádudvar
[AN 3728521]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2018.
Nemere István (1944-)
   Balaton = Off to lake Balaton = Auf an den Plattensee / [írta Nemere István] ; [fotózta Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2018. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-237-189-4 kötött
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3729188]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2018.
   Nógrádi történetek / [összeáll. Nyilas Kálmánné] ; [közread. a] Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület. - [Nógrád] : Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyes., [2018]. - 75 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-00-2221-5 fűzött
Nógrád - helyismeret
908.439-2Nógrád
[AN 3727614]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2018.
   Sáp évszázadai, 1217-2017 : emlékkötet a település nyolcszáz éves jubileumára / szerk. Péter Imre ; Bacsó László [et al.] közreműködésével ; [közread. Sáp Községi Önkormányzat]. - Sáp : Önkormányzat, 2017. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8388-4 fűzött
Sáp (Hajdú-Bihar megye) - helyismeret
908.439-2Sáp
[AN 3727474]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2018.
Szilvási Csaba (1943-)
   Élőbb életet élünk általuk : képek és arcok Tatabányáról / Szilvási Csaba. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2018. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Tatabánya - helyismeret - válogatott művek
908.439-2Tatabánya(0:82-821)
[AN 3728293]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2018.
   Szombathely / [... írta Bokányi Péter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 141, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-615-5847-18-9 kötött
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12)
[AN 3729143]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11015 /2018.
   100 éves a Mátyásföldi Repülőtér / szerk. Czigler Klára ; [... kiad. ... a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ]. - Budapest : Kertvárosi Helytört. és Emlékezet Közp., 2017. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 44.)
A bevezető angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-12-9451-4 fűzött
Budapest. 16. kerület - Mátyásföld - Magyarország - repülőtér - légierő - történeti feldolgozás
358.4(439-2Bp.XVI.)(091) *** 656.71(439-2Bp.)(091)
[AN 3727347]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2018.
Balás P. Elemér (1883-1947)
   Balás P. Elemér emlékkönyv : tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján / szerk. Koltay András. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 849 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-730-2 kötött
Balás P. Elemér (1883-1947)
Magyarország - jogtudomány - jogász - 20. század
34(439) *** 34(439)(092)Balás_P._E.
[AN 3729125]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2018.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog / Balogh Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2018]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3732415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - 8. átd. kiad. - cop. 2018. - 310 p.
Lezárva: 2018. febr. 20. - Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-615-5877-81-0 fűzött : 5650,- Ft
[AN 3732424] MARC

ANSEL
UTF-811018 /2018.
   Brusznyai-tanulmányok / [szerk. Nagy András] ; [közread. a] Brusznyai Alapítvány, Pannon Egyetem. - Veszprém : Brusznyai Alapítvány : PE, 2017. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0632-1 fűzött
Brusznyai Árpád (1924-1958)
Magyarország - Veszprém - irodalomtörténész - klasszika-filológia - pedagógus - 1956-os forradalom - forradalmár - megtorlás - 20. század
343.301.096(439)"1958"(092)Brusznyai_Á. *** 943.9"1956"(092)Brusznyai_Á. *** 37(439-2Veszprém)(092)Brusznyai_Á. *** 82.01(439)(092)Brusznyai_Á.
[AN 3728085]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2018.
   A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások / szerk. Czine Ágnes. - 3. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 729 p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. márc. 31.
ISBN 978-963-258-356-3 fűzött : 7490,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3727607]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2018.
Buczkó József (1955-)
   "Jöjjön haza Magyarországba..." : a hajdúvárosokból indult mozgalom a Bocskai-korona visszaszerzéséért, 1926 : hasonmás korona Hajdúnánáson / Buczkó József. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2018. - 40 p. : ill. ; 22 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 28.)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-615-80741-2-4 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - mozgalom
342.519.8(439) *** 061.2(439) *** 342.22(439)
[AN 3728105]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2018.
Büky Dorottya (1961-)
   Angyalboksz : nehézfiúk a börtönéletről / Büky Dorottya. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2017. - 191 p. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5686-87-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - börtön - elítélt - 21. század - interjú
343.81(439)"201" *** 316.37-058.56(439)(047.53)
[AN 3728729]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2018.
   Büntetés-végrehajtás : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkadések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : egységes szerkezetben a ... 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 169 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 8.
ISBN 978-963-258-383-9 fűzött : 1590,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3727531]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2018.
   Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között / Nádas György [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 292 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-378-5 fűzött
Magyarország - munkajog - foglalkoztatás - esélyegyenlőség
349.2(439) *** 342.722(439)
[AN 3727597]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2018.
   Etüdök jogtudományra : szemelvények a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció díjazottjainak munkáiból / [szerk. Farkas Ákos, Pásztorné Erdős Éva, Varga Zoltán] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : ME ÁJK, 2017. - [46], 333 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Miskolcon, 2017. márc. 29-31-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-142-1 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör
34 *** 378.184
[AN 3727997]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2018.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán] ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 22. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : EKE OFI, 2018, cop. 2016. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-8127-8 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3731553]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2018.
Gál Judit
   Társasági jogi perek, 2018 / Gál Judit, Juhász László, Mika Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 428 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 15.)
Lezárva: 2018. júl. 1. - Bibliogr.: p. 426-428.
ISBN 978-963-258-388-4 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - társasági jog - eljárásjog - útmutató
347.72(439)(036) *** 347.9(439)(036)
[AN 3727602]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2018.
   GDPR - általános adatvédelmi rendelet és a kapcsolódó javaslatok : az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) : az Európai Parlament és a Tanács rendelete (javaslat) az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) : 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról : előterjesztés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) jogharmonizációs célú módosításáról. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 169p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. márc. 26.
ISBN 978-963-258-384-6 fűzött : 2590,- Ft
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Magyarország - Európai Unió - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - jogszabálygyűjtemény
342.721(439)(094) *** 659.2.012.8(4-62)(094) *** 659.2.012.8(439)(094) *** 342.721(4-62)(094)
[AN 3727537]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2018.
   Igazságügyi zsebtörvénytár / főszerk. Trócsányi László ; szerk. Molnár Zoltán ; az Igazságügyi Minisztérium kiadványa. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2018]. - XLII, 1549 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5710-54-4 kötött
Magyarország - jogszabálygyűjtemény
34(439)(094)
[AN 3728193]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2018.
Jogász Vándorgyűlés (39.) (2017) (Pécs)
   Harminckilencedik Jogász Vándorgyűlés : Pécs, 2017. május 4-6. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2017. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3728635]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2018.
Jogász Vándorgyűlés (40.) (2017) (Szeged)
   Negyvenedik Jogász Vándorgyűlés : Szeged, 2017. október 26-28. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2017. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3728638]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2018.
   A jogtudat narratív értelmezése / Fleck Zoltán [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 366 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-950-8 fűzött
jogismeret - jogszociológia - jogi norma
340.114 *** 340.125 *** 34.01
[AN 3727705]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2018.
   A kettős monarchia = Die Doppelmonarchie / szerk. Máthé Gábor, Menyhárd Attila, Mezey Barna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 330 p. ; 20 cm
A Budapesten, 2017. márc. 24-én rendezett tudományos ülés válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-126-7 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
34(439)"186/191" *** 342.4(439)"186/191"
[AN 3727691]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2018.
Kirs Eszter (1979-)
   Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban : Gotovina, Perišić, Šešelj és Orić felmentésének nemzetközi büntetőjogi háttere / Kirs Eszter. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 124 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 115-122.
ISBN 978-963-414-374-1 fűzött : 1990,- Ft
nemzetközi büntetőjog - nemzetközi bíróság - háborús bűnös - jogeset - délszláv háború
341.645.2 *** 34.096 *** 341.322.5(497.1)"199"
[AN 3729091]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2018.
   Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez : kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez / szerk. Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Fazekas Marianna. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 835 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. 1.
ISBN 978-963-295-736-4 kötött
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.924(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3729118]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2018.
Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban (bőv. kiad.)
   Külföldi közokiratok a gyakorlatban / Máté Viktor [et al.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 584 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 570-584.
ISBN 978-963-258-386-0 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - közjegyző - eljárásjog - hitelesítés - okirat
347.961(439) *** 347.961(100)
[AN 3729122]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2018.
   Liber amicorum studia G. Faludi dedicata : ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Grad-Gyenge Anikó, Kabai Eszter, Menyhárd Attila ; [közread. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 475 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-000-3 kötött
magánjog - szerzői jog - emlékkönyv
347.78(100) *** 347
[AN 3727737]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2018.
   Perspectives of unificaton of private international law in the European Union / ed. by Miklós Király and Tamás Szabados. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2018. - 105 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-983-6 fűzött
Európai Unió - nemzetközi magánjog - jogharmonizáció
341.9(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3727621]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2018.
   Pilgrim passaui püspök oklevelei a 10. század végéről / ford. és a bevezetőt írta Gáspár Vince. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2018. - 48 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 99.)
A ford. a "Die Fälschungen Pilgrims von Passau" (München : Beck, 2011) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
Fűzött
Pilgrim (passaui püspök) (920-991)
Magyarország - Bajorország - egyházjog - kora középkor - püspök - egyháztörténet - 10. század - oklevél - történelmi forrás
348(4)"09"(093) *** 282(436)(092)Pilgrim *** 282(439)"08/14"
[AN 3727309]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2018.
Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
   A hely neve: Novij Donbasz / [írta Polónyiné Zsuzsandor Ibolya, Poónyi Péter, Scheffer Krisztina] ; [ford. Jaszmann Gabriella]. - [Budapest] : Gulág Emlékbiz. ; Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyes., 2017. - 243 p. : ill. ; 22 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 6.)
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-12-8184-2 kötött
Ceglédbercel - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(=30)(47)"194"(0:82-94) *** 323.1(=30)(439-2Ceglédbercel)"194"(0:82-94)
[AN 3727700]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2018.
Sipos Attila (1971-)
Nemzetközi légijog (bőv. kiad.)
   A nemzetközi polgári repülés joga / Sipos Attila. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 507 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 18.)
Bibliogr.: p. 449-460. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-291-4 kötött
légi jog - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341.226.2(075.8) *** 347.82(100)
[AN 3727749]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2018.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : a belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : egységes szerkezetben a ... 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 142 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. márc. 1.
ISBN 978-963-258-381-5 fűzött : 1390,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 3727518]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2018.
   A személyiség és védelme : az Alaptörvény VI. cikkelyének érvényesülése a magyar jogrendszeren belül / szerk. Görög Márta, Menyhárd Attila, Koltay András ; [... kiad. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar]. - Budapest : ELTE ÁJTK, 2017. - 420 p ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-949-2 fűzött
Magyarország - személyiségi jog - jogelmélet - alkotmány
347.15/.17(439) *** 342.7(439) *** 340.12 *** 342.4(439)(094)
[AN 3727862]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2018.
Tattay Levente (1943-)
   Szellemi alkotások joga / Tattay Levente, Pintz György, Pogácsás Anett. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 395 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. szept. 30. - Bibliogr.: p. 385-395.
ISBN 978-963-277-711-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 3732785]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2018.
   A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban / szerk. Cserny Ákos. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-387-7 kötött : 5000,- Ft
Európai Unió - választási rendszer
342.82(4-62)
[AN 3727596]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11045 /2018.
Dam, Nikolaos van (1945-)
Destroying a nation (magyar)
   Szíria : egy nemzet romokban : [a szíriai polgárháború indítékai és története] / írta Nikolaos van Dam ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 234 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5693-37-3 fűzött : 3990,- Ft
Szíria - polgárháború - történelem - 20. század - 21. század
355.426(569.1)"201" *** 956.91"19/201"
[AN 3728767]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2018.
Gyenes Sándor (1922-2011)
   Ha vége lesz a szenvedésnek.. : katonai, frontharcosi és orosz fogságbeli visszaemlékezések, 1943-1948 / Gyenes Sándor. - Budapest : NEB, 2017. - 316 p. : ill. ; 20 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
ISBN 978-615-5656-05-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - hadifogoly - fogolytábor - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.48(439)"1943/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3728322]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2018.
   Kis magyar hadtörténet / [szerk., ... összeáll. Hermann Róbert] ; [az ajánlott irodalmat összeáll. Andaházi Szeghy Viktor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 302, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-963-327-731-7 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - hadtörténet
355.48(439)(091)
[AN 3733015]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2018.
Mórocza Károlyd1922-
   1249 nap fogságban : 1945 júliusától 1948 novemberéig / Mórocza Károly. - Budapest : NEB, 2017. - 97 p. ; 20 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
ISBN 978-615-5656-06-4 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3728314]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2018.
Olbitz Ferenc (1926-2012)
   A fogság évei / Olbitz Ferenc ; [a szöveget gond. Czókos Gergely, Óhegyi Katalin]. - Budapest : NEB, 2017. - 79 p. ; 20 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
ISBN 978-615-5656-08-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - deportálás - kényszermunka - Gulag - 1945 utáni időszak
355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"1945/195"(0:82-94)
[AN 3728311]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2018.
Tömösváry Zsigmond (1947-)
   A hagymakupolák árnyékában : egy katonadiplomata visszaemlékezései / Tömösváry Zsigmond. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2017. - 392 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 978-963-327-728-7 fűzött : 8800,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - Oroszország - katonatiszt - diplomata - külkapcsolat - 1990-es évek - rendszerváltás - 20. század - 21. század - memoár
355(439)(092)Tömösváry_Zs.(0:82-94) *** 327(439)(092)Tömösváry_Zs.(0:82-94) *** 327(439)(47)"199"(0:82-94) *** 327(47)"199"
[AN 3732989]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11051 /2018.
Bjergegaard, Martin (1976-)
How to be a leader (magyar)
   Hogyan legyünk vezetők? / Martin Bjergegaard és Cosmina Popa ; [ford. Apáti Ildikó]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 213 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life. - Bibliogr.: p. 195-204.
ISBN 978-963-304-594-7 fűzött : 2200,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3728734]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2018.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Molnár Vanda Éva]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 428 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferenciát 2018. máj. 24-25-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-723-4 kötött
térinformatika - konferencia-kiadvány
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3728343]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2018.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of management (magyar)
   A cégvezetés szabályai / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga és Béresi Ákos]. - Budapest : Scolar, 2018. - 254, [1] p. ; 22 cm
Megj. "A vezetés 100 szabálya" és "A vezetés szabályai" címmel is
ISBN 978-963-244-624-0 fűzött : 2950,- Ft
vezetés - munkalélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3728180]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11054 /2018.
   Adóismeretek : [2018] / [szerk. Fellegi Miklós]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2018. - 435 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2018. aug. - Bibliogr.: p. 433-435.
ISBN 978-963-638-549-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3732578]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2018.
Benkő János (1948-)
   A vegyszertakarékos növényvédelemtől a cross-docking raktárig : válogatott tanulmányok, 1976-2017 / Benkő János ; [közread. az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola]. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 489 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-756-7 fűzött
agrotechnika - logisztika
658.286 *** 631.5
[AN 3727480]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2018.
   Beruházási és finanszírozási döntések összehangolása / szerk. Belovecz Mária, Halmosi Tímea. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-695-9 fűzött
beruházás - finanszírozás - üzemgazdaságtan
658.152 *** 658.14
[AN 3727587]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2018.
Bruder Emese (1984-)
   A DPR 2016 őszi telefonos felmérésének eredményei a Szent István Egyetemen / Bruder Emese. - Gödöllő : SZIE, 2018. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-750-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3727582]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2018.
   Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában / szerk. Nagy Beáta, Géring Zsuzsanna, Király Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 487 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-394-9 fűzött : 3990,- Ft
munkaszociológia - családközpontúság - nemi szerep
331.5 *** 316.334.2 *** 316.356.2 *** 316.37-055
[AN 3728484]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2018.
Dudás Katalin (1976-)
   A munka ára, avagy Megfizethető-e a munkavállaló egészsége? / Dudás Katalin ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1.
ISBN 978-615-80934-6-0 fűzött
Magyarország - munkajog - bér - foglalkozás-egészségügy - jogi szabályozás - útmutató
658.32(439)(036) *** 349.2(439)(094)(036) *** 613.6
[AN 3727752]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2018.
Dudás Katalin (1976-)
   A munkaidő, pihenőidő szabályai betartásának foglalkozás-egészségügyi hatása / Dudás Katalin ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1.
ISBN 978-615-80934-5-3 fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - foglalkozás-egészségügy - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094) *** 349.2(439)(094)(036) *** 613.6
[AN 3727787]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2018.
   The examination of key factors of social and economic development in Hungary / [ed. by Kitti Némedi-Kollár, Zsuzsanna Kassai, László Péli] ; [publ. by the] Szent István University Faculty of Economics and Social Sciences. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 143 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-754-3 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - vidékfejlesztés - társadalmi fejlődés - gazdasági fejlődés - 21. század
332.1(439) *** 711.1(439)"201" *** 316.42(439)"201" *** 330.34(439)"201"
[AN 3727718]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2018.
   Falu, város, periféria: határon innen és túl : Süli-Zakar István professzor emlékére / szerk. Pénzes János. - Debrecen : Didakt, 2018. - 374 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-60-4 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - urbanizáció - településszociológia - eurorégió - emlékkönyv
332.1(4-62) *** 316.334.55/.56 *** 911.3(439)
[AN 3728568]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2018.
   Fintelligence : tudományos pénzügyi kultúra körkép / [szerk. Pál Zsolt] ; [kiad. "A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért" Alapítvány]. - Miskolc : "A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért" Alapítvány, 2018. - 157 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80543-7-9 fűzött
pénzügy - gazdaságtan - fogyasztói magatartás - 21. század
336.7 *** 33 *** 366.1(100)"201"
[AN 3728008]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2018.
Garrison, Paul (1952-)
   Human centric marketing : why people do what they do / Paul Garrison. - [Budapest] : Manager Publ., cop. 2018. - 372 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 359-364.
ISBN 978-963-9912-27-4 fűzött : 14,99 USD : 18,99 EUR
marketing - fogyasztói magatartás
339.138 *** 658.8.013 *** 366.1
[AN 3728828]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2018.
   Gazdaság és jog : hallgatói konferencia : tanulmánykötet : Gödöllő, 2018. május 7. / [szerk. Orlovits Zsolt, Kovács László] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2018]. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-748-2 fűzött
Magyarország - turizmus - mezőgazdaság - munkajog
338.48(439) *** 338.43(439) *** 349.2(439)
[AN 3727496]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2018.
Herczegh János
   Marketing start : vevőmágnes marketing : [így szerezd meg a következő 100 vásárlódat marketinggel] / Herczegh János. - Túrkeve : Herczegh J., 2018. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8799-8 fűzött : 4490,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3727478]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2018.
Iván László (1942-)
   A vásárlók érdekében / Iván László. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2018. - 220 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet, ISSN 1586-7498 ; 8.)
ISBN 978-615-00-2164-5 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - Kádár-korszak - memoár - történelmi forrás
366.5(439)"196"(093)
[AN 3728659]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2018.
   Lépések a gazdasági teljhatalom felé, 1945-1948 / [szerk. Bank Barbara, Germuska Pál]. - Budapest : NEB, 2017. - 207 p. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-09-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - tervgazdálkodás - centralizáció - szocialista gazdaság - 1945 utáni időszak - esettanulmány
334.012.24 *** 943.9"1945/198" *** 338(091)(439)"1945/198" *** 330.342.15(439)"1945/198"
[AN 3728308]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2018.
Li Guangyao (1923-2015)
From third world to first (magyar)
   A harmadik világból az elsőbe : a "szingapúri sztori": 1965-2000 / Li Kuan Ju ; [ford. Hernádi András] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2018. - 614 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5559-40-2 kötött : 5000,- Ft
Szingapúr - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika
330.34(592.3)"196/200" *** 338.2(592.3)"196/200"
[AN 3731521]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2018.
   Overview of the EGTCs around Hungary / ed. by Sara Svensson and Gyula Ocskay ; [publ. by Central European Service for Cross-border Initiatives]. - Reprinted. - Budapest : CESCI, 2018. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 978-963-12-6743-3 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Európai Unió - gazdaságpolitika - területfejlesztés - gazdasági társulás - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439-04) *** 332.1(4-62-04) *** 338.2(439)"200"/201" *** 332.1(4-11-04)
[AN 3733012]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2018.
   A pénzügyi világ kihívásai a 21. században / szerk. Báró-Farkas Margit Chiara, Kemény Zsanett ; [közread. a] Pro Talentis Universitatis Alapítvány. - [Szeged] : Pro Talentis Universitatis Alapítvány, 2018. - 210 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2057-0 fűzött
Magyarország - pénzügy - pénzpiac - 21. század
336.7(100)"201" *** 336.7(439)"201"
[AN 3727796]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2018.
   Principles of agrimarketing / ed. István Fehér ; [publ. by the] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - [2], 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-745-1 fűzött
élelmiszeripar - marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.3) *** 339.138(075.8) *** 663/664(075.8)
[AN 3727731]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2018.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról kiegészítve a Ptk. közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek) : 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól : 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól : egységes szerkezetben a ... 2018. július 1. és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 75 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. jún. 13.
ISBN 978-963-258-390-7 fűzött : 1090,- Ft
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény
332.871.3(439)(094) *** 349.444(439)(094)
[AN 3727523]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2018.
   Transboundary cooperation on regional foods in Visegrad countries / Pál Goda [et al.] ; [publ. by Szent István University]. - Gödöllő : SZIU, 2018. - 87 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-85.
ISBN 978-963-269-761-1 fűzött
regionális együttműködés - Visegrádi államok - mezőgazdaság - mezőgazdasági termék - élelmiszeripar
332.1(4-11) *** 63(4-11) *** 663/664(4-11)
[AN 3727482]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2018.
   A turizmusfejlesztés aktuális kihívásai Magyarországon : 2017. szeptember 21., Kesztölc / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2018]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-719-2 fűzött
Magyarország - turizmus - 21. század - konferencia-kiadvány
338.48(439)"200/201" *** 061.3(439-2Kesztölc)
[AN 3727528]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2018.
   Új adóeljárási szabályok : 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről : 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról : 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól : 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről : egységes szerkezetben a ... 2018. július 1. és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 161 p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. febr. 19.
ISBN 978-963-258-377-8 fűzött : 2490,- Ft
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 3727553]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2018.
Vaynerchuk, Gary (1975-)
Jab, jab, jab, right hook (magyar)
   Balegyenes, balegyenes, balegyenes, jobb horog : hogyan mondd el a történetedet a közösségi média zajos világában? / Gary Vaynerchuk ; [ford. Dobozy Nóra]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2017. - 237 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Balegyenes, jobb horog
ISBN 978-615-00-0062-6 fűzött : 4970,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3728762]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11078 /2018.
Csoba Judit (1960-)
   A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci integrációs szerepe a vidéki Magyarországon / Csoba Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 167-177.
ISBN 978-963-318-692-3 kötött
Magyarország - szociális program - földbirtok - munkanélküliség - ezredforduló
364.46(439) *** 332.364 *** 364.23(439)
[AN 3728553]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11079 /2018.
   20 éves a Magatartástudományi Intézet, 1997/1998-2017/2018 / [fel. szerk. Kósa Karolina] ; [szerk. Horváthné Jurácsik Irén, Somogyi Gergő] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar. - Debrecen : DE Népegészségügyi Kar, 2018. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-014-6 fűzött
Debreceni Egyetem. Népegészségügyi Kar. Magatartástudományi Intézet
Debrecen - egyetem - közegészségügy - magatartástudomány
378.4(439-2Debrecen).096 *** 614 *** 316.6
[AN 3727539]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2018.
Brooking-Payne, Kim
The soul of discipline (magyar)
   Melegszívű fegyelmezés : kisgyerekkortól kamaszkorig / Kim John Payne ; [ford. Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 338 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-54-9 fűzött : 3360,- Ft
családi nevelés - fegyelem - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7/.8
[AN 3729087]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2018.
Csájiné Knézics Anikó
   Gyöngyi gyöngysora : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-031-0 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Gyöngyi gyöngysora
anyanyelvi nevelés - magyar nyelvtan - példatár
372.46(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3728791]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
A közép- és felsőfokú szakoktatás hazai fejlődéstörténete, különös tekintettel a gazdasági képzésekre (orosz)
   Istoriâ razvitiâ specializirovannogo obučeniâ na srednem- i vysšem urovnâh, osobenno v oblasti èkonomičeskogo obučeniâ / Čehnè Imola Papp, Vinarnè Žužanna Bellas ; [izd.] Universitet im. Sv. Ištvana Institut Obŝestvennyh i Pedagogičeskih Nauk. - Gëdëllë : Izd. Univ. Sv. Ištvana, 2018. - 64 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-269-733-8 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - szakképzés - gazdaságtan - felsőoktatás
377(439)(091) *** 33 *** 378.633(439)(091)
[AN 3727517]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2018.
Eckhardt Éva
   A színjátszás lehetőségei a konduktív pedagógia rendszerében : szakdolgozat, 2017 / Eckhardt Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 978-615-80351-9-4 fűzött
konduktív pedagógia - testi fogyatékos - drámapedagógia
376.22 *** 371.383.1
[AN 3727610]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2018.
Érsek Rózsa
Vidám olvasó (új kiadása)
   Vidám ábécé : első olvasókönyvem / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - Budapest : Scolar, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-918-0 kötött : 2390,- Ft
írás- és olvasástanítás
372.416.2
[AN 3730854]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2018.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [Rogán Miklós rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 155, [4] p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-415-577-5 fűzött : 1999,- Ft
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
37.036 *** 78 *** 373.22
[AN 3732305]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2018.
Gooding, David (1925-)
How to teach the tabernacle (magyar)
   Az eljövendő árnyéka : hogyan tanítsuk a bibliai Szent Sátort? / David Gooding. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 56 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-34-6 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 3728700]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2018.
   Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai M. Nyelvi Tansz. : Inter IKU : MSZT, 2018. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 41-42.)
A Budapesten, 2016. nov. 24-25-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-07-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar nyelvtan - anyanyelvi oktatás - módszertan
372.46 *** 371.3 *** 372.880.945.11
[AN 3728988]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2018.
Hábenciusné Balla Andrea
   40 éven túl : a jászberényi könyvtárosképzés története, 1975-2016 / Hábenciusné Balla Andrea. - Jászberény : [Hábenciusné Balla A.], 2018. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-615-00-2454-7 fűzött
Jászberény - könyvtárosképzés
378.602(439-2Jászberény)(091)
[AN 3722619]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2018.
Hüse Lajos (1970-)
   "Érett dió is lehetek" - a megterhelő életesemények és a reziliencia hatása az iskolai pályafutásra / Hüse Lajos, Ceglédi Tímea. - Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2018. - 141, 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi tudástár ; 5.)
Bibliogr.: p. 124-141.
ISBN 978-615-00-1878-2 fűzött
közoktatás - integrált oktatás - oktatási módszer - különleges csoportok nevelése
37.014 *** 376 *** 371.3
[AN 3728757]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2018.
   "Ich war ein/e Austauschschüler/in" : Jubiläumsbericht : 25 Jahre Austausch, 1992-2017 = "Cserediák voltam" : jubileumi kiadvány : 25 év cserekapcsolat / [Hrsg.:] Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Herman Ottó Gimnázium. - [Aschaffenburg] : F. Dessauer Gymn. ; [Miskolc] : Herman O. Gimn., [2017]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Miskolc - Aschaffenburg - gimnázium - együttműködés - tanulmányút - középfokú oktatás
373.54(439-2Miskolc) *** 371.237 *** 373.54(430-2Aschaffenburg)
[AN 3728811]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2018.
   Innováció, kutatás, pedagógusok / szerk. Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó. - Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2018. - 699 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5657-05-4 fűzött
oktatásügy - kutatás - pedagógus
37.014.5 *** 001.891 *** 371.321
[AN 3728621]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2018.
   Jubileumi évkönyv a pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium fennállásának 70. évfordulójára / [szerk. ... Erdős Géza]. - Pécs : Éltes M. Egységes Gyógyped. Módszt. Intézmény, Szakisk. és Kollégium, 2018. - 98, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium (Pécs)
Pécs - gyógypedagógiai iskola - óvoda - általános iskola - szakiskola - kollégium
376.4(439-2Pécs) *** 373.24(439-2Pécs) *** 373.3(439-2Pécs) *** 373.6(439-2Pécs) *** 37.018.3(439-2Pécs)
[AN 3728893]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2018.
   Kaposvár, jelen : a színházi nevelés megjelenése egy város életében / szerk. Gombos Péter ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2018. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-48-4 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés
371.383.1 *** 37.036
[AN 3727865]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2018.
Kaufmann, Stephen
Meditations for teachers (német)
   In der Schule ein neues Lied : Denkanstösse für christliche Lehrer / Stephen Kaufmann ; [Übers. Wolfgang Reuter] ; [Hrsg.:] ACSI. - Budapest : ACSI, 2018. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5538-11-7 fűzött
vallásos nevelés - pedagógiai lélektan - erkölcsi nevelés
37.015.3 *** 37.017.93 *** 37.034
[AN 3728778]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2018.
Lansbury, Janet (1959-)
No bad kids (magyar)
   Nincs rossz gyerek : kisgyermekek fegyelmezése megszégyenítés nélkül / Janet Lansbury ; [ford. Lászlófi Rozi]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 210, [1] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5715-61-7 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3732790]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2018.
MacDonald, William (1917-2007)
Winning souls the Bible way (magyar)
   Ha fontos neked mások megmenekülése : tizenkét leckéből álló önálló bibliatanulmányozás a személyes evangelizációról / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-44-5 fűzött
vallásoktatás - bibliamagyarázat
372.82 *** 22.07
[AN 3728706]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2018.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók 41. országos konferenciája [elektronikus dok.] : MAFIOK 2017 / [rend., közread. a] SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. - Szöveg és képek. - Budapest : SZIE Ybl M. Építéstud. Kar, [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; PowerPoint; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-663-8
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3726082]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2018.
   Miskolci Herman Ottó Gimnázium : jubileumi évkönyv, 1957-2017 / [szerk. Gyuricza Judit, Orliczki Ágnes Katalin]. - Miskolc : Herman O. Gimn., 2017. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Herman Ottó Gimnázium (Miskolc)
Miskolc - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Miskolc)(091)
[AN 3728907]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2018.
   Miskolci Rendészeti Szakgimnázium. - [Miskolc] : Miskolci Rendészeti Szakgimn., [2018]. - 169 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Borítócím: A miskolci rendőrképzés 25 éve, 1993-2018
ISBN 978-615-00-2189-8 kötött
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium
Miskolc - szakgimnázium - szakképzés - rendőr
373.6:351.74(439-2Miskolc)
[AN 3728302]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2018.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Filológia, nemzet, vallás : Simeon Magyar munkássága: ismeretlen fejezetek a román tankönyvirodalom történetéből / Miskolczy Ambrus. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 210 p. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Magyar, Simeon műveinek fotómásolataival és szöveghű átirataival. - A dokumnetumok váltakozva magyar, latin, német és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-004-1 kötött
Magyar, Simeon (1754-1800)
Magyarország - pedagógus - görög katolikus egyház - katolikus pap - oktatástörténet - egyházi iskola - alapfokú oktatás - magyarországi románok - könyvkiadás - 18. század - tankönyv
37(439)(092)Magyar,_S. *** 281.5.018.2(439)(092)Magyar_S. *** 371.671.1(439)"17" *** 316.347(=590)(439) *** 37(439)"17" *** 373.3
[AN 3727968]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2018.
   Oktatás, nevelés, társadalom / szerk. Bocsi Veronika és Szabó Gyula. - Debrecen : Didakt, 2018. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5212-61-1 fűzött
pedagógia - szociálpedagógia - gyógypedagógia
37 *** 37.013.42 *** 376
[AN 3728416]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2018.
Runkel, Hal Edward
Screamfree parenting (magyar)
   Ordításmentes gyereknevelés : egy forradalmian új módszer, hogy olyan szülő válhasson belőled, akit nem lehet kihozni a sodrából / Hal Edward Runkel ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 228, [2] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. [229-230].
ISBN 978-963-475-124-3 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - életvezetés - szülő
37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3732797]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2018.
   "Tanár Úrnak tisztelettel..." : Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok / szerk. H. Rádics Márta, Vidák Tünde, Huszár Mihály. - Marcali : Marcali Múz. : Múz. Alapítvány, 2018. - 488 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Marcali Múzeum tanulmánykötetei, ISSN 2560-1474 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5688-02-7 kötött
Gál József (1935-2013)
Magyarország - Marcali - pedagógus - helyismeret - 20. század - 21. század - emlékkönyv
37(439)(092)Gál_J. *** 908.439-2Marcali
[AN 3729135]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2018.
   Tanártovábbképzés több szinten / szerkesztők Gaál Zsuzsanna és Tóth Eszter. - Szeged : AJ Téka K., 2018, cop. 2017. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvészeti füzetek, ISSN 1217-9957 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80396-5-9 fűzött
anyanyelvi nevelés - szövegértés - képességfejlesztés - továbbképzés - pedagógus
372.46 *** 37.025 *** 371.14 *** 372.880.945.11
[AN 3727217]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2018.
   Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban [elektronikus dok.] : VII. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia : tanulmánykötet / Tóth Péter, Hanczvikkel Adrienn, Duchon Jenő szerk. ; [rend., közread az Óbudai Egyetem]. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 24-én a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-073-9
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3726084]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11106 /2018.
Balogh Tibor
   Húszéves az Unicum FC Mohora, 1997-2017 / Balogh Tibor. - Mohora : Magánkiad., 2017. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0944-5 kötött
Unicum FC Mohora
Mohora - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény
796.332.093(439-2Mohora)"199/201" *** 061.2(439-2Mohora)
[AN 3727709]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2018.
   BEAC : 120 éve a magyar sportért! : 1898-2018 / [... szerk. Simó Szabolcs]. - [Budapest] : BEAC, 2018. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
Budapest - sporttörténet - atlétika - sportegyesület
796.42/.43(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3728871]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2018.
Békési István
   Szolnoki katona vívók és vívómesterek / Békési István. - [Szolnok] : Békési Hydra Kft., 2018. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1817-1 kötött
Szolnok - vívás - sporttörténet - katona - sportoló
796.86(439-2Szolnok) *** 355(439-2szolnok) *** 796(439-2Szolnok)(092)
[AN 3728263]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2018.
Bodnár Zalán
   Cristiano Ronaldo / Bodnár Zalán, Németh Gyula. - Budapest : Twister Media, 2018. - [47] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Playmaker books ; 1.)
ISBN 978-615-5631-56-6 kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5637-56-1)
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - gyermekkönyv
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo(02.053.2)
[AN 3727241]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2018.
Cserháti László
   Edzők etikai kódexe = Code of ethics for coaches / kész. Cserháti László ; [közread. a] Magyar Edzők Társasága. - [Budapest] : M. Edzők Társ., 2018. - 56 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-56.
ISBN 978-963-06-3250-8 fűzött
edző - foglalkozási erkölcs
796.071.4 *** 796.011.5 *** 174
[AN 3728880]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2018.
Griezmann, Antoine (1991-)
Derrière le sourire (magyar)
   A mosoly mögött / Antoine Griezmann és Arnaud Ramsay ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 285 p., [8] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9255-8 fűzött : 3400,- Ft
Griezmann, Antoine (1991-)
Franciaország - labdarúgó - 21. század - életrajz
796.332(44)(092)Griezmann,_A.
[AN 3728061]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2018.
Steffan, Christiane
Tierische Paper Balls (magyar)
   Papírgömb állatkák / Christiane Steffan ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 51.)
ISBN 978-963-278-534-9 fűzött : 1995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3733027]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2018.
Szöllősi György (1977-)
Puskás Ferenc (lengyel)
   Ferenc Puskás : najsłynniejszy węgier : wzbogacona zdjęciami biografia prawdopodobnie najlepszego piłkarza wszech czasów / [tekst i red. György Szöllősi] ; [tł. Anna Butrym]. - [Göd] : Rézbong, 2017. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3728802]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2018.
Szöllősi György (1977-)
Puskás Ferenc (német)
   Ferenc Puskás : der bekannteste Ungar : Lebenslauf mit Bildern über den vielleicht besten Fussballer aller Zeiten / [Schriftsteller und Ed. György Szöllősi] ; [Übers. Peter Bernau]. - [Göd] : Rézbong, 2017. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-18-4 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3728794]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2018.
Szöllősi György (1977-)
Puskás Ferenc (orosz)
   Ferenc Puškaš : samyj izvestnyj vengr : illûstrirovannaâ biografiâ bytʹ možet lučšego futbolista vseh vremen / [avt. i red. Dʹerdʹ Selleši] ; [per. ... Viktorii Lebovič]. - [Göd] : Rézbong, 2017. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-20-7 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3728830]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2018.
Vári István
   Beregi hajtások / Vári István. - Vásárosnamény : Vári I., [2018]. - 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2213-0 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3728768]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2018.
Végh József (1953-)
   Bakakönyv / Végh József. - [Diósjenő] : Végh J., 2018. - 284 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80851-1-3 fűzött
Magyarország - katonaélet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - első világháború - második világháború - magyar irodalom - amatőr művészet - levelezés - antológia
379.825 *** 894.511-822 *** 355.1(439)"187/19"(0:82-822)
[AN 3727699]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11118 /2018.
Bakos Gábor
   Shiro : my Japan / Bakoshu Gāboru, Shorutēsu Adorien. - [Budapest] : [Bakos G.], [2018]. - [175] p. : ill. színes ; 23x26 cm
Japán és angol nyelven
Fűzött
Japán - Magyarország - fényképész - 21. század - természeti környezet - fényképalbum
77.04(439)(092)Bakos_G. *** 502(52)(084.12) *** 77.04(439)(092)Soltész_Á.
[AN 3728207]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2018.
Belting, Hans (1935-)
Faces : eine Geschichte des Gesichts (magyar)
   Faces : az arc története / Hans Belting ; [ford. Horváth Károly]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2018. - 441 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 411-431.
ISBN 978-963-9777-48-4 kötött5895,- Ft
arc - művészetesztétika - művelődéstörténet - portré - történeti feldolgozás
7.01 *** 7.041.5(100)(091) *** 930.85(100) *** 159.925.2
[AN 3727994]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2018.
Capa, Robert (1913-1954)
Slightly out of focus (magyar)
   Kissé elmosódva : [emlékeim a háborúból] / Robert Capa ; Cornell Capa előszavával ; [ford. Sárközy Elga]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-355-476-0 fűzött : 3950,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - fotóriporter - külföldön élő magyar személyiség - második világháború - amerikai angol irodalom - memoár - sajtófotó
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R.(0:82-94) *** 77.044 *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12) *** 820-94(73)(=945.11)
[AN 3733092]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2018.
Crevel, René (1900-1935)
Paul Klee (magyar)
   Paul Klee / René Crevel ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2018. - 30, [7] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80973-0-7 fűzött : 1500,- Ft
Klee, Paul (1879-1940)
Svájc - grafikus - 20. század
741(494)(092)Klee,_P.
[AN 3727891]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2018.
   Debrecen modern építészete, 1945-75 : DE-MK Építészmérnöki Tanszék MSc 2017. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 146 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-318-725-8 fűzött
Debrecen - Magyarország - építészet - építész - 20. század - 1945 utáni időszak
72(439-2Debrecen)"1945/197" *** 72(439)(092)
[AN 3727113]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2018.
Drabant András (1951-)
   A rajzolás alapjai / Drabant András. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-543-1 fűzött : 2995,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3732922]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2018.
   Élő vonal : kortárs művészi grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetemen = Living line : contemporary graphic arts at the Hungarian University of Fine Arts. - Budapest : MKE, cop. 2018. - 134 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Megj. a Dunaszerdahelyen, a Kortárs Magyar Galériában 2017. okt. 20 - nov. 10. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Előszó Szurcsik József. - Rend. Dobó Bianka
ISBN 978-963-7165-78-8 fűzött
Budapest - Magyarország - grafika - egyetem - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)"200/201" *** 378.67(439-2Bp.) *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3728596]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2018.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 13. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-615-80782-2-1 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3732288]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2018.
Gajdosné Ancsa Katalin Mária
   Saját tervezésű és gyűjtött keresztszemes minták 1960-tól napjainkig / Gajdosné Ancsa Katalin Mária. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2018. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5788-11-6 fűzött
Magyarország - keresztszemes hímzés - népi díszítőművészet
746.311.031.4(439)
[AN 3728696]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2018.
   A Hadtörténeti Múzeum = Das Ungarische Museum für Militärgeschichte = The Hungarian Military History Museum / [összeáll. és szerk. ... Závodi Szilvia]. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz., 2017. - [16] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-7097-82-9 fűzött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország - hadtörténet - múzeumi kiadvány - album
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum(036) *** 355.48(439)(084.1)
[AN 3731672]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2018.
   "Hóbortos ultramodernek" a Műkertben : Kecskeméti Művésztelep, 1909-1919 : [Szent István Király Múzeum - Deák Gyűjtemény, ... 2018. május 11 - 2018. november 4.] / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője ifj. Gyergyádesz László és Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 351.)
A kiállítást Székesfehérváron rendezték
ISBN 978-615-5413-31-5 fűzött
Kecskeméti Művésztelep
Kecskemét - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - századforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"190/191" *** 061.28(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3728190]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2018.
Hoppál Mihály (1942-)
   Gondolat és forma : Hoppál Mihály festményei és grafikái, 1960-1970 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Szulovszky János. - Budapest : Plusz Kv., 2018. - 84, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-8257-12-3 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Hoppál_M. *** 74(439)(092)Hoppál_M.
[AN 3729005]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2018.
King, Ross (1962-)
Brunelleschi's dome (magyar)
   Brunelleschi kupolája : a firenzei dóm építésének története / Ross King ; [ford. Makovecz Benjámin]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 225, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-355-472-2 fűzött : 2950,- Ft
Brunelleschi, Filippo (1377-1446)
Itália - Firenze - építész - reneszánsz - székesegyház - 15. század
72(45)(092)Brunelleschi,_F. *** 726.54(45-2Firenze)
[AN 3733016]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2018.
Molnárné Szikszai Klára
   Pálinkás Béla festő- és iparművész, 1880-1957 / Molnárné Szikszai Klára. - Jászapáti : Szikszai M., 2017. - 136 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0962-9 kötött
Pálinkás Béla (1880-1957)
Magyarország - festőművész - iparművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Pálinkás_B. *** 745(439)(092)Pálinkás_B.
[AN 3728336]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2018.
Németh István
   Török építészeti emlékek Magyarországon néhány város tükrében : Pécs, Siklós, Szigetvár, Buda, Érd, Esztergom és Eger / Németh István. - Budapest : Romanika, 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 28.)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5037-35-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - építészettörténet - török hódoltság - művelődéstörténet
72(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3727136]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2018.
Ordasi Zsuzsa (1955-)
   Magyar építészet / Ordasi Zsuzsanna. - Budapest : Romanika, 2018. - 168 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 27.)
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-615-5037-33-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3727133]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2018.
   Az öreg XV. aknától a Bányaskanzenig / [szerk. Kiss Vendel] ; [közread. a] Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány. - Tatabánya : Szabadtéri Bányászati Múz. Alapítvány, 2017. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-3376-6)
Tatabánya - szénbányászat - ipartörténet - múzeum - memoár
069(439-2Tatabánya) *** 622.33(439-2Tatabánya)(091)(0:82-94)
[AN 3728284]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2018.
Ress Marianna
   Szépművészeti Múzeum, 2018 : a Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója / [szöveg Ress Marianna, Papatyi Balázs]. - [Budapest] : [M. Építő Zrt.], [2018]. - 87 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Közread. a Magyar Építő Zrt.
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
múzeum - felújítás - 21. század
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 727.7(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 72.025.4
[AN 3728967]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2018.
Sarkadi Nagy Emese (1977-)
   Műhelytitkok : rendhagyó kalauz a Keresztény Múzeum magyarországi, valamint a német és osztrák tartományokból származó műalkotásainak gyűjteményéhez = Workshop secrets : a unique guide to the Christian Museum's collection of medieval works from Hungary and the German and Austrian territories / Sarkadi Nagy Emese ; [ford. Lara Strong]. - Esztergom : Keresztény Múz., 2018. - 232 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-7129-28-5 kötött
Keresztény Múzeum (Esztergom)
Esztergom - képzőművészet - keresztény művészet - vallási ábrázolás - középkor - múzeumi gyűjtemény
73/76(4)"11/15" *** 069(439-2Esztergom) *** 7.046.3
[AN 3728196]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2018.
Szabó Henriett
   Egyetemes tervezés : jó példák tára / [a példatárat Szabó Henriett kész.] ; [közrem. Jókai Erika, Szántai Károly] ; [közread. a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont]. - Budapest : MBE ETIKK, 2018. - 84 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2368-7 fűzött
Budapest - építőipari tervezés - épített környezet - akadálymentesítés - 21. század - esettanulmány
72.011 *** 721(439-2Bp.) *** 364.65-056.26(439)"20"
[AN 3728206]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2018.
   Sztálin csizmái árnyékában : Memento Park látogatói kalauz / [... szerk. ... Réthly Ákos]. - [Budapest] : Private Planet Kv., cop. 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-0-2 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - Budapest. 22. kerület - szoborpark - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - emlékmű - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)"1945/198"
[AN 3732778]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2018.
Sztálin csizmái árnyékában (spanyol)
   A la sombra de las botas de Stalin : guía de visita al Parque Memento / [... red. ... Ákos Réthly] ; [trad. Julio Zavaleta]. - [Budapest] : Private Planet Kv., cop. 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-1-9 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - emlékmű - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)
[AN 3732780]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2018.
   Tájépítészet felsőfokon : 25 éves a Tájépítészeti és Településtervezési Kar. - [Budapest] : SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 2018. - 229, [37] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-269-737-6 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tájépítészeti és Településtervezési Kar (Budapest)
Gödöllő - tájalakítás - településtervezés - egyetem
711.1 *** 711.4 *** 378.663(439-2Gödöllő)
[AN 3727831]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2018.
Tájépítészet felsőfokon (angol)
   Landscape architecture in higher education : 25th anniversary of the Faculty of Landscape Architecture and Urbanism. - [Budapest] : SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 2018. - 229 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-269-738-3 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tájépítészeti és Településtervezési Kar (Budapest)
Gödöllő - tájalakítás - településtervezés - egyetem
711.1 *** 711.4 *** 378.663(439-2Gödöllő)
[AN 3727847]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2018.
Tóth György (1945-)
   Aki a Sajó partján végezte az akadémiát : Igó Aladár munkássága / Tóth György ; [... kiad. az Éger Ág Alapítvány]. - Égerszög : Éger Ág Alapítvány, 2018. - 85, [3] p. : ill., főként színes ; 31 cm
keretcím: Felvidéki emberek
ISBN 978-615-00-1137-0 kötött
Igó Aladár (1931-2016)
Felvidék - szobrász - faszobrászat - fafaragás - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
73.023.1(437.6)(=945.11)(092)Igó_A.
[AN 3728614]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11143 /2018.
Dickinson, Bruce (1958-)
What does this button do? (magyar)
   Mire való ez a gomb? : önéletrajz / Bruce Dickinson ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2018. - 352 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-000-6 fűzött : 3999,- Ft
Dickinson, Bruce (1958-)
Iron Maiden (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - rockzenekar - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)Iron_Maiden(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Dickinson,_B.(0:82-94)
[AN 3729093]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2018.
Koppány Zsolt (1955-)
   Volt egyszer egy Kocsis Zoltán : hosszú évtized egy géniusz közelében : esszénovella-füzér / Koppány Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2018. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-379-6 fűzött : 2990,- Ft
Kocsis Zoltán (1952-2016)
Magyarország - zongoraművész - karmester - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(0:82-94)
[AN 3728414]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2018.
Lennon, John (1940-1980)
The John Lennon letters (magyar)
   John Lennon levelei és feljegyzései / szerk. Hunter Davies ; [... ford. Bánosi György]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 392 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 978-615-5283-04-8 kötött : 6990,- Ft
Lennon, John (1940-1980)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - levelezés - beatzene
78.067.26.036.7(410)(092)Lennon,_J.(044)
[AN 3728233]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11146 /2018.
Strasberg, Lee (1901-1982)
A dream of passion (magyar)
   Mestersége színész : a method acting születése és gyakorlása / Lee Strasberg ; [ford. Marosi Viktor]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2018. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-432-8 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-5436-23-9
Egyesült Államok - színészi mesterség - színházi rendező - 20. század - memoár
792.028 *** 792.027.2(73)(092)Strasberg,_L.(0:82-94)
[AN 3728338]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2018.
Szarvas József (1958-)
   Könnyű neked, Szarvas Józsi.. / Szarvas József, Bérczes László. - Budapest : Magvető, 2018. - 348, [35] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3723-2 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Szarvas_J.(0:82-94)
[AN 3728090]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2018.
   Táncművészet és intellektualitás : VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen, 2017. november 17-18. / [... szerk. Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor]. - Budapest : MTE, 2018. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80297-9-7 fűzött
táncművészet - táncelmélet - táncpedagógia - konferencia-kiadvány
793.3.01 *** 372.879.33 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3728387]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11149 /2018.
Balázs Géza (1959-)
   A fenntartható magyar nyelv : nyelvépítészet, nyelvösszeomlás, nyelvstratégia / Balázs Géza. - Budapest : Inter-Iku, 2018. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5556-10-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvfejlődés
809.451.1 *** 800.1
[AN 3729000]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2018.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 27. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-189-8 kötött : 2900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 3731759]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2018.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies ; [átd.] Szász Eszter ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 13. kiad., jav. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-187-4 kötött : 2900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=20
[AN 3731756]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2018.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 31. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-221-5 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 3731761]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 153 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-223-9 kötött : 2900,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=774=945.11
[AN 3731762]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-224-6 kötött : 2900,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=393.1=945.11
[AN 3731787]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-185-0 kötött : 2900,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=956=945.11
[AN 3731735]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Gulyás Csenge ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-225-3 kötött : 2900,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=951=945.11
[AN 3731774]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-186-7 kötött : 2900,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=84=945.11
[AN 3731755]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-228-4 kötött : 2900,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=396=945.11
[AN 3731765]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-192-8 kötött : 2900,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=590=945.11
[AN 3731744]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 122, [1] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-194-2 kötött : 2900,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.323.19=854=945.11
[AN 3731749]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2018.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - 12. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-227-7 kötött : 2900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=30
[AN 3731780]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2018.
Davies, Helen
   Xiongyaliyu jichu cidian / Hailun Daiweisi ... ; [átd.] ... Gulyás Csenge ; hui tu Yuehan Shakaier ... ; bianji Nikeer Ouwen ... - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 131 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-226-0 kötött : 2900,- Ft
magyar nyelv - kínai nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=951
[AN 3731796]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2018.
Faragó Imre (1968-)
   Helynévrégészet : a Ber Bere Berény folytatása / Faragó Imre. - Budapest ; [Pilisszentiván] : Fríg K., 2017-2018. - 2 db : ill. ; 23 cm
Kárpát-medence - földrajzi név - magyar nyelv
809.451.1-311(4-191)
[AN 3727455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2017. - 411 p.
Bibliogr.: p. 408-411.
ISBN 978-963-9836-36-5 fűzött
[AN 3727456] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 491 p., [1] t.fol.
Bibliogr.: p. 488-491.
ISBN 978-963-9836-39-6 fűzött : 3400,- Ft
[AN 3727458] MARC

ANSEL
UTF-811164 /2018.
Győrffy Erzsébet (1979-)
   Helynév-szociológia / Győrffy Erzsébet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 47.)
Bibliogr.: p. 153-165.
ISBN 978-963-318-703-6 fűzött
Hajdú-Bihar megye - földrajzi név - névtan - magyar nyelv - rétegnyelv - szociológia
801.311 *** 316 *** 809.451.1-311-086.2 *** 809.451.1-311(439.165)
[AN 3728502]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2018.
Jakabb Oszkár
   Madárnévkalauz : tudományos madárnevek magyarázata / Jakabb Oszkár. - Átd., jav., bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 978-963-409-171-4 fűzött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - madár - állatnév - latin nyelv - magyar nyelv
809.451.1-312.2 *** 807.1-312.2 *** 598.2(4-191)
[AN 3727487]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2018.
Kalmbach, Gabriele
Französisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : francia : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Gabriele Kalmbach ; a m. vált. Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J. L. Goussé. - 13. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2018. - 160 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-22-8 fűzött : 1492,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3732935]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2018.
Kovács Éva (1984-)
   A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás / Kovács Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 145 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 48.)
Bibliogr.: p. 115-125. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-729-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan - földrajzi név - 11. század - nyelvemlék
809.451.1-311 *** 809.451.1-54 *** 809.451.1-8"10"
[AN 3728454]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2018.
   Magyar ellentétszótár : ellentétes jelentésű szavak szótára / főszerk. Temesi Viola. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2018, cop. 2012. - 314, [1] p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 22.)
ISBN 978-963-409-165-3 kötött : 4990,- Ft
magyar nyelv - antonima - értelmező szótár
809.451.1-314.3
[AN 3732430]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2018.
Maywald József (1849-1911)
   Görög nyelvtan / Maywald, Vayer ; ... átd. kiad. kész. Mészáros Ede ; ... szerk. Mayer Gyula. - 14. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 335 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 8.)
ISBN 978-615-5897-09-2 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3732770]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2018.
Mestra Ágota
   Easy listening / [... írta Mestra Ágota]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 140 p. : ill. ; 24 cm + CD
Az előszó és a bevezető magyar nyelven
ISBN 978-963-261-557-8 fűzött : 2880,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3727872]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2018.
Neményi András
   Bulldózer-spanyoltanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni!. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2018. - 111 p. ; 30 cm
Szerző Neményi András. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80334-0-4 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3727823]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2018.
Pilarský Jiří
   Deutsch - ungarische kontrastive Grammatik / von Jiří Pilarský. - 2. durchges., ergänzte Aufl. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 3 db (1183 p.) : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1585-7948). (Studienmaterialien / Institut für Germanistik an der Universität Debrecen, ISSN 1586-829X ; 10.)
ISBN 978-963-318-739-5 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kontrasztív nyelvészet - egyetemi tankönyv
809.451.1-52(075.8) *** 803.0-52(075.8)
[AN 3732554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 408 p.
ISBN 978-963-318-736-4
[AN 3732559] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - p. 421-822.
ISBN 978-963-318-737-1
[AN 3732567] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 3. - p. 833-1183.
Bibliogr.: p. 1177-1183.
ISBN 978-963-318-738-8
[AN 3732570] MARC

ANSEL
UTF-811173 /2018.
Raisin, Catherine (1962-)
Deutsch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : német : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Catherine Raisin ; a m. változat Molnár Veronika munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 13. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2018. - 177 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-19-8 fűzött : 1492,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3732946]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2018.
   Régi szavak szótára : kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata / főszerk. Kiss Gábor ; szerk. Kohári Anna, Mandl Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2018, cop. 2012. - 476 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 25.)
ISBN 978-615-5219-16-0 kötött : 6990,- Ft
magyar nyelv - archaizmus - értelmező szótár
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-316.2
[AN 3732445]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2018.
Ruoff, Arno (1930-2010)
   Dokumentation donauschwäbischer Mundarten : Analysierte Mundarttexte aus der Batschka und der Schwäbischen Türkei / Arno Ruoff, Katharina Wild. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2018. - 332 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Ungarndeutsches Archiv, ISSN 1418-1959 ; 15.)
Bibliogr.: p. 323-332.
ISBN 978-963-284-971-3 fűzött
Dél-Dunántúl - Bácska - Vajdaság - nyelvjárás - német nyelv - dunai svábok
803.0-087(439Bácska) *** 803.0-087(439Dél-Dunántúl) *** 316.347(=30)(439) *** 316.347(=30)(497.11)
[AN 3728007]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2018.
Som, O'Niel V. (1966-)
Spanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : spanyol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Neil[!Niel] V. Som ; ill. J. L. Goussé. - 13. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2018. - 141 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-17-1 fűzött : 1492,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3732939]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2018.
   Sprachliche Vermittlung wirtschaftlichen Wissens - am Beispiel des Deutschen / hrsg. von Elisabeth Knipf-Komlósi, V. Roberta Rada. - Budapest : ELTE Germanisztikai Int., 2018. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 78.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-970-6 fűzött
német nyelv - gazdaságtan - szaknyelv
803.0 *** 33
[AN 3728000]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2018.
Szabó Mária (1951-)
   Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe / Szabó Mária. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-277-499-2 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség
ógörög nyelv - bibliakutatás - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11 *** 225.01(075.8)
[AN 3732784]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2018.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2018. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-18-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3731669]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2018.
Szécsi József (1948-)
   A héber nyelv revitalizációja / Szécsi József ; [közread. a] ... Magyar Nyelvstratégiai Intézet. - Budapest : L'Harmattan : M. Nyelvstratégiai Int., 2018. - 169 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 978-963-414-384-0 fűzött : 1990,- Ft
héber nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet - zsidóság
809.24-53 *** 930.85(=924)
[AN 3729038]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2018.
Szepessy Tibor (1929-2018)
   Bevezetés az ógörög verstanba / Szepessy Tibor. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 266 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 1.)
A függelékben Īfaistiōn o Alexandreys "Encheridion peri metrōn" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Ford. Sipos Emőke. - Bibliogr.: p. 17-23.
ISBN 978-615-5897-08-5 fűzött
ógörög nyelv - verstan
807.5-6
[AN 3732765]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2018.
   A Tan örökké ragyogjon! : tanulmányok Sárközi Alice tiszteletére / szerk. Szilágyi Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 217 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-737-8 fűzött
mongolisztika - emlékkönyv
809.42 *** 894.2
[AN 3729139]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2018.
Termelné Györke Judit
   Olasz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Termelné Györke Judit és Somlai Katalin. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-46-5 fűzött : 390,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3731994]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2018.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Szabó Péter munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 16. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2018. - 137 p. : ill. ; 15 cm
A ford. az "Englisch Wort für Wort" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8162-15-5 fűzött : 1492,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3732943]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11185 /2018.
   Amfidromia : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae XI. országos konferenciáján elhangzott előadások : Piliscsaba, 2016. október 28. / szerk. Tuhári Attila ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 138 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-96-7 fűzött
klasszika-filológia - görög-római kultúra - művelődéstörténet
871(091) *** 930.85(37/38)
[AN 3727942]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2018.
   Bevezetés az ógörög irodalom történetébe / [szerk. Kapitánffy István, Szepessy Tibor]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018, cop. 2013. - 276 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 2.)
ISBN 978-615-5371-08-0 fűzött
ókori görög irodalom története
875(091)
[AN 3732768]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2018.
Gellérfi Gergő (1987-)
   Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban / Gellérfi Gergő. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 276 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 35.)
Bibliogr.: p. 256-272.
ISBN 978-615-5371-95-0 fűzött
Iuvenalis, Decimus Iunius (50?-138?)
Római Birodalom - író - 1. század - 2. század - szatíra - gúnyvers
871(092)Iuvenalis,_D._I. *** 82.01-17
[AN 3727918]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2018.
   "Im Übersetzen leben" : der Professor des Convivium am Eötvös-Collegium : Gedenkschrift mit Beiträgen der internationalen Gedenktagung zum 100. Geburtstag von Fritz Paepcke am 5-8. Juni 2016 und Zeitdokumenten / hrsg. von Géza Horváth und Balázs Sára. - Budapest : Eötvös J. Collegium, 2018. - 301 p. : ill. ; 21 cm. - (Freiräume, ISSN 2560-2225 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-88-2 fűzött
Paepcke, Fritz (1916-1990)
Németország - nyelvész - fordító - egyetemi tanár - 20. század - emlékkönyv
82.03(430)(092)Paepcke,_F. *** 37(430)(092)Paepcke,_F. *** 80.001(430)(092)Paepcke,_F.
[AN 3727921]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2018.
   Juvenália: négy-öt / [szerk. Havasi Zsuzsanna és Kazsimér Soma Balázs] ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 148 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. máj. 6-án és 2017. máj. 12-én tartott konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-02-3 fűzött
magyar irodalom története - irodalomesztétika
82.01 *** 894.511(091)
[AN 3727902]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2018.
   Latest trends in Hungarian translation studies : court interpreting, conference interpreting, terminology, audiovisual translation and revision / Ildikó Horváth ed. ; [... publ. ... Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. and ... Department of Translation and Interpreting of Eötvös Loránd University]. - [Budapest] : Hung. Office for Transl. and Attestation Ltd. : Dep. of Transl. and Interpreting of Eötvös L. Univ., cop. 2018. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1370-1 fűzött
szakfordítás - fordítás
82.03 *** 651.926
[AN 3727850]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2018.
   Seksten/sexton år : tizenhat éves az Eötvös Collegium Skandinavisztika Műhelye / [... szerkesztője Annus Ildikó]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 186 p. ; 21 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-615-5897-00-9 fűzött
Skandinávia - Budapest - északi germán nyelvek - irodalom - művelődéstörténet
839.5(091) *** 930.85(48)
[AN 3727957]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2018.
Talabos Dávidné Lukács Nikolett (1986-)
   Oscar Wilde : élete, életműve, öröksége / írta Lukács Nikolett. - Budapest : VVMA, cop. 2018. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 52.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-615-5179-13-6 fűzött
Wilde, Oscar (1854-1900)
Nagy-Britannia - író - 19. század
820(092)Wilde,_O.
[AN 3728618]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2018.
Toma Kornélia, R.
   Mai fiatalok argumentációs kultúrája : doktori disszertáció, 2016 / Toma Kornélia. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 282 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 201-214.
ISBN 978-615-80351-8-7 kötött
Magyarország - fiatal felnőtt - retorika - vita - szónoklásverseny - ezredforduló - 21. század
82.085 *** 371.334 *** 378.147.84(439)"199/201"
[AN 3727619]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2018.
   Visszhang III : Madarász Imre könyvei a kritika tükrében / [szerk. Karczag Ákos]. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 378 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar és olasz nyelven
ISBN 978-615-5743-40-5 fűzött : 2600,- Ft
Madarász Imre (1962-)
Magyarország - olasz irodalom története - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
850(091) *** 82.01(439)(092)Madarász_I.
[AN 3732801]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11195 /2018.
Bakó Endre (1938-)
   Vendégjárás Árkádiában : a 20. századi magyar irodalom és Debrecen / Bakó Endre ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 589 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7218-70-5 fűzött
Debrecen - magyar irodalom története - művelődéstörténet - író - helyismeret - 20. század
894.511(091)"19" *** 908.439-2Debrecen"19" *** 930.85(439-2Debrecen)"19"
[AN 3728264]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2018.
Horváth Csaba (1967-)
   Megtalált szavak : kortárs magyar irodalom posztmodernen innen, posztmodernen túl / Horváth Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 117 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 978-963-414-412-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom története - posztmodern - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201" *** 82.01
[AN 3729078]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2018.
   Kosztolányi és az izmusok : tanulmányok / szerk. Buda Attila ; [közread. a] Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport. - Budapest : Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsop., 2018. - 273 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. márc. 8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 260-273.
ISBN 978-615-00-2025-9 fűzött
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3729130]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2018.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ady Endre éjszakái / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 169, [6] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 5.)
ISBN 978-615-80751-8-3 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - memoár
894.511(092)Ady_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3731909]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2018.
   Oda-vissza : a kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között / szerk. Gera Judit, Vesztergom Janina. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-962-1 fűzött
Flandria - Hollandia - Magyarország - irodalmi kapcsolat - holland irodalom története - magyar irodalom története - oktatástörténet - felsőoktatás - tanulmányút - újkor
894.511.091 *** 839.31.091 *** 378.18(492)(=945.11)"15/17"
[AN 3728173]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2018.
   Örökségkönyv : Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban / [főszerk. Tanka László] ; [társszerk. Lukácsi Éva]. - Budapest : Panoráma Világklub, 2018. - 319 p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
A mellékletben szereplő portréfilm rendezője ifj. Szalay Róbert. - melléklet címe: Fenyőfáktól a pálmafákig
ISBN 978-615-80848-1-9 kötött : 5000,- Ft : 20 EUR : 20 USD : 25 AUD : 25 CAD
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - audiovizuális dokumentum
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 3728054]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2018.
   Test-történetek : tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaiból. - Budapest : Történeti Kollégium, 2018. - 295 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. máj. 25-26-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-003-4 fűzött
magyar irodalom története - társadalomtörténet - emberi test - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201" *** 612 *** 316.32(4399"19/201"
[AN 3729120]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2018.
   Wass Albert élete : töretlen hittel ember és magyar : a sajtó tükrében / összeáll. Turcsány Péter. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2018, cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; 35.)
ISBN 978-963-298-219-9 fűzött : 2000,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - Egyesült Államok - író - határon túli magyarság - életrajz
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 3732483]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11203 /2018.
Abnett, Dan (1965-)
Brothers of the snake (magyar)
   A kígyó testvérisége / Dan Abnett ; [ford. Kalina Bence, Sági Kiss Dániel, Mile Csaba]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2018. - 425 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-70-3 fűzött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3727987]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2018.
Ariosto, Ludovico (1474-1533)
   Ludovico Ariosto lírai alkotásai / ford., az előszót és a jegyzeteket írta Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2018. - 220 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 116.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-9955-80-6 fűzött
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3727801]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2018.
Assis Coimbra, Pedro (1958-)
   As palavras continuam / Pedro Assis Coimbra. - Budapeste : Prae.hu, 2018. - 436 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-57-0 fűzött
Magyarország - portugál irodalom - vers
869.0-14(439)
[AN 3727681]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2018.
Baltscheit, Martin (1965-)
Nur ein Tag (magyar)
   Csak egy nap / Martin Baltscheit ; Anna Gabbert ötlete alapján ; Wiebke Rauers rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 90, [11] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-032-7 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3729198]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2018.
Banks, Rosie
Candy Cove pirates (magyar)
   A Cukor-öböl kalózai / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-544-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729159]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2018.
Banks, Rosie
Pop princess (magyar)
   Pophercegnő / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 113, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 4.)
ISBN 978-963-403-514-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3728810]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2018.
Banks, Rosie
Starlight sleepover (magyar)
   Csillagfényes pizsamaparti / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 113, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 3.)
ISBN 978-963-403-513-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3728806]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2018.
Baptiste, Tracey
Minecraft : the crash (magyar)
   Minecraft : ütközés / Tracey Baptiste ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : [Kolibri] : Bookline, 2018. - 348, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-168-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3728104]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2018.
Baxter, Claire
Pregnant (magyar)
   Szép napok az Amalfi-parton / Claire Baxter ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 642.)
ISBN 978-963-448-367-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3727375]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2018.
Bennett, Jules
To tame a cowboy (magyar)
   Egy cowboy megszelídítése / Jules Bennett ; [... ford. Kiss Gábor]. Hideg, mint a jég / Jill Shalvis ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 327-328.)
Egys. cím: To tame a cowboy. Free fall
ISBN 978-963-448-318-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727316]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2018.
Braun, Jackie
   Boldog sziget / Jackie Braun ; [... ford. Somló Katalin, ... Czárán Judit, ... Erős László]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 25.)
Tart.: Herceg motoronÞ; Fel a kezekkel!Þ; Pillanatfelvétel. - Egys. cím: A woman worth loving ; Their unfinished business ; Saying yes to the boss
ISBN 978-963-448-376-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727355]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2018.
Brock, Andie
The last heir of Monterrato (magyar)
   Válni vagy nem válni? / Andie Brock ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 648.)
ISBN 978-963-448-323-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727313]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2018.
Brooks, Pamela (1966-)
It started at a wedding... (magyar)
   Miss Káosz és Mr. Pedantéria / Kate Hardy ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 644.)
ISBN 978-963-448-390-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727417]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2018.
Browning, Amanda
A husband for the taking (magyar)
   A látszat csal / Amanda Browning ; [... ford. Szabó Júlia]. Mesevilág / Cathy Williams ; [... ford. Gombos Csaba]. Ikercsere / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 26.)
Egys. cím: A husband for the taking. The boss's proposal. Double exposure. - A 3. mű 2. átd. kiadás
ISBN 978-963-448-419-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727395]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2018.
Brunel, Philippe (1956-)
Rouler plus vite que la mort (magyar)
   Rejtett előny : [egy magyar találmány és a Tour de France eddig ismeretlen csalássorozata?] / Philippe Brunel ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-447-178-3 kötött
kerékpársport - dopping - korrupció - francia irodalom - dokumentumregény
840-31=945.11 *** 796.011.5:178.8 *** 343.352 *** 796.6
[AN 3728005]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2018.
Callen, Gayle
The wrong bride (magyar)
   A hamis menyasszony / Gayle Callen ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-448-392-2 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727169]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2018.
Cantrell, Kat
Matched to a billionaire (magyar)
   Eperízű szerelem / Kat Cantrell ; [... ford. Czárán Judit]. Álomhotel / Sophie Pembroke ; [... ford. Szabó Júlia]. Különös végrendelet / Susan Mallery ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 86.)
Egys. cím: Matched to a billionaire. A proposal worth millions. In bed with the devil
ISBN 978-963-448-372-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727371]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2018.
Cantrell, Kat
Matched to a prince (magyar)
   A boldogság kulcsa / Kat Cantrell ; [... ford. Czárán Judit]. Variációk a szerelemre / Natalie Anderson ; [... ford. Kovács Ágnes]. Tökéletes párosítás / Day Leclaire ; [... ford. Fekete Ádám]. Exszel szemben / Lucy King ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 87.)
Egys. cím: Matched to a prince. One night with her ex. The right Mr. Wrong. Perfect passion
ISBN 978-963-448-411-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3727387]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2018.
Carpenter, Teresa
His unforgettable fiancée (magyar)
   Hajsza az emlékekért / Teresa Carpenter ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 635.)
ISBN 978-963-448-310-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727339]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2018.
Child, Lee (1954-)
The enemy (magyar)
   Eltűnt ellenség / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-171-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3731568]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2018.
Christie, Sally
The sisters of Versailles (magyar)
   A király kurtizánjai / Sally Christie ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-69-7 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3728815]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2018.
Cohen, Julie (1970-)
Together (magyar)
   Együtt / Julie Cohen ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-563-0 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727442]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2018.
Colter, Cara
Soldier, hero... husband? (magyar)
   Nincs lehetetlen! / Cara Colter ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 653.)
ISBN 978-963-448-384-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3727332]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2018.
Crews, Caitlin
A scandal in the headlines (magyar)
   Tengernyi érzelem / Caitlin Crews ; [... ford. Bosnyák Edit]. Ha elmúlik a karácsony / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. Mozgalmas hétvége / Cathy Williams ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 85.)
Egys. cím: A scandal in the headlines. A New Year marriage proposal. A pawn in the playboy's game
ISBN 978-963-448-316-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727401]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2018.
Cudmore, Katrina
Swept into the rich man's world (magyar)
   A bársonydoboz / Katrina Cudmore ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 640.)
ISBN 978-963-448-345-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3727368]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2018.
De la Motte, Anders (1971-)
Höstdåd (magyar)
   Halálos ősz / Anders de la Motte ; [ford. Dobosi Beáta] ; [a ... versidézeteket Hevesi Judit ford.]. - Budapest : General Press, 2018. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-165-5 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3728983]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2018.
Dick, Philip K. (1928-1982)
A scanner darkly (magyar)
   Kamera által homályosan / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2005. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-504-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3731574]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2018.
Donald, Robyn
The far side of Paradise (magyar)
   A hullámok a neved suttogják / Robyn Donald ; [... ford. Bosnyák Edit]. Ármány és szenvedély / Liz Fielding ; [... ford. Eötvös Anna]. Eljegyzés bosszúból / Cathy Williams ; [... ford. Herczog Gábor]. Gyémántok és álmok / Sarah Morgan ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 87.)
Egys. cím: The far side of Paradise. The truth behind his touch. For his eyes only. Diamonds and desire
ISBN 978-963-448-398-4 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3727414]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2018.
Douglas, Michelle
Reunited by a baby secret (magyar)
   Nyaralás, flört, szerelem / Michelle Douglas ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 651.)
ISBN 978-963-448-361-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3727322]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2018.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   A négyek jele [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2018. - 1 CD (5 h 21 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-46-2 : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3726069]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2018.
Ellis, Lucy
Kept at the Argentine's command (magyar)
   Fénysugár egy borús napon / Lucy Ellis ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 652.)
ISBN 978-963-448-363-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727325]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2018.
Faye, Jennifer
Return of the Italian tycoon (magyar)
   Amerikai álom / Jennifer Faye ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 649.)
ISBN 978-963-448-339-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727314]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2018.
Fielding, Liz
Vettori's damsel in distress (magyar)
   A nagy milánói kaland / Liz Fielding ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 636.)
ISBN 978-963-448-312-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727351]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2018.
Forbes, Emily
Daring to date dr. Celebrity (magyar)
   Karnyújtásnyira a boldogság / Emily Forbes ; [... ford. Czárán Judit]. Kérdezze orvosát! / Connie Cox ; [... ford. Kiss Gábor]. Új tavasz / Abigail Gordon ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 58.)
Egys. cím: Daring to date dr. Celebrity. When the cameras stop rolling. Heatherdale's shy nurse
ISBN 978-963-448-353-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727264]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2018.
Forbes, Emily
Falling for the single dad (magyar)
   Barack és nyári napfény / Emily Forbes ; [... ford. Gaáli István]. A legjobb gyógymód / Lynne Marshall ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 582-583.)
Egys. cím: Falling for the single dad. The medic's homecoming
ISBN 978-963-448-347-2 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727236]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2018.
Forbes, Emily
A kiss to melt her heart (magyar)
   Forró sarkvidék / Emily Forbes ; [... ford. Gaáli István]. Áll az alku! / Cindy Kirk ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 578-579.)
Egys. cím: A kiss to melt her heart. The doctor's Valentine dare
ISBN 978-963-448-314-4 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727230]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2018.
Forman, Gayle (1971-)
I have lost my way (magyar)
   Eltévedtem / Gayle Forman ; [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-083-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3727429]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Nimrod (magyar)
   Nimród : cirkusz a lovastanyán / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3728800]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Pride and joy (magyar)
   Dicső : a nagy visszatérés / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 103, [8] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-303-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3732233]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Rosie (magyar)
   Szellőrózsa : a tökéletes társ / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 104, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-093-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3732236]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2018.
Gates, Olivia
The Sarantos baby bargain (magyar)
   Életem szerelme / Olivia Gates ; [... ford. Kiss Gábor]. Libben a szoknya / Heather MacAllister ; [... ford. Fekete Erika]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 329-330.)
Egys. cím: The Sarantos baby bargain. Skirting the issue
ISBN 978-963-448-370-0 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727321]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2018.
George, Louisa
Tempted by Hollywood's top doc (magyar)
   Bahamai sellő / Louisa George ; [... ford. Gaáli István]. Alabama visszavár / Janice Lynn ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 584-585.)
Egys. cím: Tempted by Hollywood's top doc. New York doc to blushing bride
ISBN 978-963-448-374-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3727243]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2018.
Gianna, Robin
The prince and the midwife (magyar)
   Herceg orvosi köpenyben / Robin Gianna ; [... ford. Gaáli István]. Örökbe fogadott anya / Anne Fraser ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 588-589.)
Egys. cím: The prince and the midwife. Falling for Dr Dimitriou
ISBN 978-963-448-413-4 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727246]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2018.
Gibson, Rachel (1961-)
Any man of mine (magyar)
   Az én pasim.. : [Hokis sorozat 6.] / Rachel Gibson ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-472-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3728838]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2018.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Die Leiden des jungen Werthers (magyar)
   Az ifjú Werther szenvedései / Goethe ; [ford. ... Bor Ambrus]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 156 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 65.)
ISBN 978-963-479-187-4 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3731695]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2018.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 266, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-838-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731973]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2018.
Gordon, Lucy
Not just a convenient marriage (magyar)
   Lánykérés a lagúnán / Lucy Gordon ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 637.)
ISBN 978-963-448-325-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727359]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2018.
Haig, Matt (1975-)
How to stop time (magyar)
   Ha megáll az idő / Matt Haig ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-668-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3727441]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2018.
Hayder, Mo (1962-)
Poppet (magyar)
   A bábu / Mo Hayder ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-33-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3729179]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2018.
Hayward, Jennifer
An exquisitie challenge (magyar)
   Sógornővel soha! / Jennifer Hayward ; [... ford. Oláh Adrián]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 641.)
ISBN 978-963-448-343-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727373]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2018.
Hayward, Jennifer
The truth about De Campo (magyar)
   A legkisebb fiú / Jennifer Hayward ; [... ford. Oláh Adrián]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 639.)
ISBN 978-963-448-365-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727366]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2018.
Heath, Lorraine (1954-)
The viscount and the vixen (magyar)
   A vikomt asszonya : a havishami ördögfiókák / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 432 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-329-8 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727304]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2018.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhártha / Hermann Hesse ; [ford. Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 144 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 66.)
ISBN 978-963-479-073-0 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3731707]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2018.
Hjorth, Michael (1963-)
Fjällgraven (magyar)
   Sír a hegyekben / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 461 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-327-5 fűzött : 3890,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3730838]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2018.
Hughes, Kathryn (1964-)
The secret (magyar)
   A titok / Kathryn Hughes ; [ford. Keszler Barbara]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-167-7 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3728063]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2018.
Ireland, Liz
The outlaw's bride (magyar)
   Én édes angyalom! / Liz Ireland ; [... ford. Szabó Júlia]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2018. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 4.)
ISBN 978-963-448-351-9 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727278]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2018.
James, Julia
For pleasure... or marriage? (magyar)
   Gyönyörű játékszer / Julia James ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 643.)
ISBN 978-963-448-388-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727378]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2018.
Joyce, Brenda (1963-)
The warrior and the rose (magyar)
   A harcos és a rózsa / Brenda Joyce ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 94 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 5.)
ISBN 978-963-448-417-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727292]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2018.
   Karibi költők / ford. és szerk. Serdián Miklós György. - Budapest : Ed. Plurilingua, cop. 2018. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-5461-29-3 fűzött : 4000,- Ft
Karib-tenger vidéke - világirodalom - vers
82-14(729)=945.11
[AN 3727601]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2018.
Kingsbury, Karen (1963-)
Summer (magyar)
   Nyár : a hitpróbák, a pislákoló remény és a végtelen vágyakozás időszaka : a Baxter család története : Napkelte-sorozat 2. kötet / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - [12], 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-98-2 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3728106]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2018.
Klee, Paul (1879-1940)
L'ange (magyar)
   Az angyal / Paul Klee, Paul Valéry ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2018. - 34, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80973-1-4 fűzött : 1500,- Ft
Svájc - francia irodalom - grafikus - 19. század - 20. század - prózaköltemény
840-14=945.11 *** 741(494)(092)Klee,_P.
[AN 3727890]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2018.
Kleypas, Lisa (1964-)
Cold-hearted rake (magyar)
   Érzéketlen aranyifjú : [Ravenel család 4/1.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-504-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727431]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2018.
Kwan, Kevin
Crazy rich Asians (magyar)
   Kőgazdag ázsiaiak / Kevin Kwan ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 429 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-09-9271-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3728055]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2018.
Laurens, Stephanie (1953-)
The lady's command (magyar)
   A lady parancsára : kalandorok / Stephanie Laurens ; [... ford. Tóth Enikő]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-453-0 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3727293]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2018.
Leigh, Allison
Once upon a Valentine (magyar)
   Egy kis könnyelműség / Allison Leigh ; [... ford. Szabó Júlia]. Timmy és Tommy / Diana Whitney ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 313-314.)
Egys. cím: Once upon a Valentine. The fatherhood factor
ISBN 978-963-448-331-1 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727330]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2018.
Lindsey, Johanna (1952-)
Beautiful tempest (magyar)
   Gyönyörű vihar : [a Malory család 12] / Johanna Lindsey ; [ford. Gonda Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 447, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-568-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727434]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2018.
Lucas, Jennie
Nine months to redeem him (magyar)
   A lélekgyógyász / Jennie Lucas ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 645.)
ISBN 978-963-448-306-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727285]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2018.
Lundberg, Sofia (1974-)
Den röda adressboken (magyar)
   Az elveszett nevek füzete / Sofia Lundberg ; [ford. Harrach Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 285, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-166-0 kötött
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3728082]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2018.
Lynch, Scott (1978-)
The lies of Locke Lamora (magyar)
   Locke Lamora hazugságai : Az úri csirkefogó-sorozat első kötete / Scott Lynch ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 651, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-246-7 fűzött : 4490,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732760]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2018.
Mallery, Susan (1958-)
Three sisters (magyar)
   A három nővér : Szeder-sziget / Susan Mallery ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 352 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-357-1 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727288]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2018.
Mansell, Jill
Meet me at Beachcomber Bay (magyar)
   Te az enyém, én a tied? / Jill Mansell ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-72-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3729196]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2018.
Marcos, Juan Manuel (1950-)
El invierno de Gunter (eszperantó)
   La vintro de Gunter / Juan Manuel Marcos ; trad. Krisztián Horváth ; [postparolo de Mária Dornbach kaj Eszter Katona]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2018. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9955-81-3 fűzött
paraguay-i irodalom - regény
860-31(892)=089.2
[AN 3727684]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2018.
Marinelli, Carol
Seduced by the heart surgeon (magyar)
   Kísértés a liftben / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. A szív nem hazudik / Melanie Milburne ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 580-581.)
Egys. cím: Seduced by the heart surgeon. A date with her Valentine doc
ISBN 978-963-448-335-9 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3727234]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2018.
Marinelli, Carol
Tempted by dr. Morales (magyar)
   Kétéjszakás kaland / Carol Marinelli ; [... ford. Kiss Gábor]. Nehéz eset / Carol Marinelli ; [... ford. Kiss Gábor]. Magadra maradsz / Marion Lennox ; [ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 59.)
Egys. cím: Tempted by dr. Morales. The accidental Romeo. A secret shared
ISBN 978-963-448-415-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3727274]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2018.
Martinez, Michael J.
The Enceladus crisis (magyar)
   Az Enceladus-krízis : [Daedalus 2.] / Michael J. Martinez ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-69-3 fűzött : 3680,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3728295]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2018.
Mather, Anne (1946-)
A forbidden temptation (magyar)
   Édes, akár a tiltott gyümölcs / Anne Mather ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 650.)
ISBN 978-963-448-341-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727317]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2018.
McClone, Melissa
The wedding adventure (magyar)
   Két nomád Hawaiin / Melissa McClone ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 645.)
ISBN 978-963-448-406-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727422]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2018.
Meadows, Daisy
Bella Tabbypaw in trouble (magyar)
   Cirmos Cinka bajba kerül / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 103, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 4.)
ISBN 978-963-403-173-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732223]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2018.
Meadows, Daisy
Ellie Featherbill all alone (magyar)
   Csámpi egyedül marad / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 101, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 3.)
ISBN 978-963-403-171-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732219]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2018.
Meadows, Daisy
Emily Prickleback's clever idea (magyar)
   Emmi nagy ötlete / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 6.)
ISBN 978-963-403-256-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732212]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2018.
Meadows, Daisy
Sophie Flufftail's brave plan (magyar)
   Pamacs bátor terve / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 5.)
ISBN 978-963-403-255-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732207]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2018.
Meier, Susan (1956-)
A bride for the Italian boss (magyar)
   Elveszve Toscanában / Susan Meier ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 647.)
ISBN 978-963-448-321-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727306]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2018.
Miles, Olivia
Recipe for romance (magyar)
   A romantika receptje / Olivia Miles ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Lapzárta / Elizabeth Harbison ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 315-316.)
Egys. cím: Recipe for romance. Diary of domestic goddess
ISBN 978-963-448-396-0 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727338]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2018.
Milne, Nina
Rafael's contract bride (magyar)
   Színlelt csókok / Nina Milne ; [... ford. Eötvös Anna]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 656.)
ISBN 978-963-448-404-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727349]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2018.
Monroe, Lucy (1967-)
A virgin for his prize (magyar)
   Házasság üzleti alapon / Lucy Monroe ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 638.)
ISBN 978-963-448-327-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727363]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2018.
Morgan, Richard K. (1965-)
Broken angels (magyar)
   Törött angyalok : [a Valós halál-trilógia 2. része] / Richard Morgan ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2008. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-495-8 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3732518]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2018.
Morgan, Sarah (1948-)
Miracle on 5th Avenue (magyar)
   Csoda az 5. sugárúton / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 335 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-380-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727207]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2018.
Morgan, Sarah (1948-)
Playing by the Greek's rules (magyar)
   A jéghegyprojekt / Sarah Morgan ; [... ford. Párkányi Marcella]. Szeretni veszélyes / Andie Brock ; [... ford. Szoboszlay Anna]. Házasságból szerelem / Kim Lawrence ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 17.)
Egys. cím: Playing by the Greek's rules. One night to wedding vows. The shock Cassano baby
ISBN 978-963-448-421-9 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727374]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2018.
La mort le roi Artu (magyar)
   Arthúr király halála. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, 2018. - 278 p. ; 21 cm
Ford. Szalai Virág. - Bibliogr.: p. 270-278.
ISBN 978-963-236-925-9 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 978-615-543-613-0
francia irodalom - középkor - legenda - regény
840-31=945.11 *** 840-343=945.11
[AN 3728388]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2018.
Nadolny, Sten (1942-)
Die Entdeckung der Langsamkeit (magyar)
   A lassúság felfedezése / Sten Nadolny ; [ford. Lengyel Gábor]. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 398 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 394-395.
ISBN 978-615-5568-51-0 kötött : 3600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3718678]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Sønnen (magyar)
   A fiú / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2014. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-287-2 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3730836]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2018.
Nichols, Mary (1931-)
We'll meet again (magyar)
   Találkozunk még / Mary Nichols ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2018. - 352, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-151-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3729164]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2018.
O'Farrell, Maggie (1972-)
I am, I am, I am (magyar)
   Vagyok, vagyok, vagyok : tizenhét találkozásom a halállal / Maggie O'Farrell ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-639-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3727438]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2018.
Oliver, Anne (1949-)
Her not-so-secret diary (magyar)
   Álomnapló / Anne Oliver ; [... ford. Szabó Júlia]. Balzsam a léleknek / Ally Blake ; [... ford. Kiss Gábor]. Északi fény / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 43.)
Egys. cím: Her not-so-secret diary. The rules of engagement. Temporary boss, permanent mistress
ISBN 978-963-448-355-7 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727405]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2018.
Page, Amber
Dating the enemy (magyar)
   Randi az ellenséggel / Amber Page ; [... ford. Czárán Judit]. Fehér rózsák Valentin-napra / Brenda Harlen ; [... ford. Kiss Gábor]. Az álarc mögött / Caitlin Crews ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 85.)
Egys. cím: Dating the enemy. The single dad's second chance. Heiress behind the headlines
ISBN 978-963-448-333-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727356]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2018.
Pammi, Tara
A deal with Demakis (magyar)
   Lepaktálva / Tara Pammi ; [... ford. Kis Z. Margit]. Gyanús vagy! / Heidi Rice ; [... ford. Eötvös Anna]. Szívet szívért / Joss Wood ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 16.)
Egys. cím: A deal with Demakis. Too close for comfort. If you can't stand the heat
ISBN 978-963-448-378-6 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(680)=945.11
[AN 3727367]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2018.
Pellegrino, Nicky (1964-)
Delicious (magyar)
   Olaszország, szeretlek! / Nicky Pellegrino ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-66-6 fűzött : 3690,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3729193]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2018.
Petterson, Per (1952-)
Ut og stjæle hester (magyar)
   Lótolvajok : regény / Per Petterson ; [ford., az utószót írta Földényi Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 268, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-915-9 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3731997]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
Salem falls (magyar)
   Ítélet / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter] ; [... Tótfalusi István, ... Hubay Miklós ford.]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-757-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3728845]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2018.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730775]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2018.
Ransome, Arthur (1884-1967)
We didn't mean to go to sea (magyar)
   Fecskék és Fruskák : nem akartunk tengerre szállni / Arthur Ransome ; [ford. Mohácsi Enikő] ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 332, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Gerinccím: Nem akartunk tengerre szállni
ISBN 978-963-432-084-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3727591]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2018.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms (magyar)
   Falling kingdoms : Lázadók tavasza / Morgan Rhodes ; [ford. Sámi László]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 413 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-496-4 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3729151]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
One man's art (magyar)
   Szédítő magasság : a MacGregor család / Nora Roberts ; [... ford. Lengyel Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-425-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727248]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Public secrets (magyar)
   Nyílt titkok / Nora Roberts ; [ford. Tukacs Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-487-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3730806]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Summer desserts (magyar)
   Mézes puszedli / [... ford. Németi Anita] ; A játék szabálya / Nora Roberts ; [... ford. Kosztolányi Klára]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 416 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Summer desserts ; Rules of the game
ISBN 978-963-448-369-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727196]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Sweet revenge (magyar)
   A bosszú csapdájában / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 456 p. ; 20 cm
Megj. "Édes bosszú" címmel is
ISBN 978-963-426-489-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3730810]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-454-8 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730832]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2018.
Ruttan, Amy
Perfect rivals... (magyar)
   Hamis pár / Amy Ruttan ; [... ford. Gaáli István]. A sebész, aki elcsábított / Kate Hardy ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 586-587.)
Egys. cím: Perfect rivals... Capturing the single dad's heart
ISBN 978-963-448-394-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-31=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 3727244]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2018.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; a szerző rajz. ; Dunajcsik Mátyás ... fordítása. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 172, [1] p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 8.)
ISBN 978-615-5822-02-5 fűzött
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3731918]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2018.
Sanderson, Brandon (1975-)
Elantris (magyar)
   Elantris / Brandon Sanderson ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-245-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 452, [1] p.
ISBN 978-963-395-244-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3732873] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 381 p.
ISBN 978-963-395-243-6 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3732876] MARC

ANSEL
UTF-811313 /2018.
Schwab, Victoria (1987-)
A conjuring of light (magyar)
   A fényigéző / V. E. Schwab ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 574, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5755-27-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3728089]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2018.
Slaughter, Karin (1971-)
The good daughter (magyar)
   Apja lánya / Karin Slaughter ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 464 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-382-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3727189]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2018.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Oidipoys tyrannos (magyar)
   Oidipusz király ; Oidipusz Kolónoszban ; Antigoné / Szophoklész ; [ford. Babits Mihály, Trencsényi-Waldapfel Imre]. - Budapest : Európa, 2018. - 189, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Oidipoys tyrannos ; Oidipoys epi Kolōnō ; Antigonī
ISBN 978-963-405-264-7 fűzött : 1199,- Ft
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 3728042]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2018.
Solomon, Rivers
An unkindness of ghosts (magyar)
   Kegyetlen szellemek / Rivers Solomon ; [ford. Kőműves Erika]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2018]. - 344, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-63-1 fűzött : 3580,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3728402]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2018.
Świetlicki, Marcin (1961-)
Dwanaście (magyar)
   Tizenkettő / Marcin Świetlicki ; [ford. Wolosz Vera]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 255, [1] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-24-5 fűzött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - bűnügyi regény
884-312.4=945.11
[AN 3727675]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2018.
Thomas, Rachael
Craving her enemy's touch (magyar)
   Padlógázzal / Rachael Thomas ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 646.)
ISBN 978-963-448-408-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727424]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2018.
Unger, Lisa (1970-)
Ink and bone (magyar)
   Halottakkal suttogó / Lisa Unger ; [ford. Seres Noémi]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-168-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3728068]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2018.
   Útravaló gyermekemnek / [vál. és szerk. D. Kiss Manyi]. - [Debrecen] : Magánkiad., cop. 2018. - [5], 83, [7] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [85-89].
ISBN 978-615-00-2468-4 kötött : 3500,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3728471]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2018.
Wallington, Vivienne
The last time I saw Venice (magyar)
   Velencét látni.. / Vivienne Wallington ; [... ford. Debreczeni Eszter]. A szeretet törvénye / Amy Frazier ; [... ford. Kánya Krisztina]. Csetlő-botló nyomozók / Julie Kistler ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 54.)
Egys. cím: The last time I saw Venice. Baby starts the wedding march. In bed with the wild one
ISBN 978-963-448-337-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3727299]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2018.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor spots a leopard (magyar)
   A dzsungeldoktor leopárd-közelben / Paul White. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-21-6 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3728695]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2018.
Wiggs, Susan (1958-)
The beekeeper's ball (magyar)
   Mézédes nyár : Bella Vista lankái / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 384 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-359-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727249]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2018.
Williams, Cathy
Seduced into her boss's service (magyar)
   Visszautasíthatatlan ajánlat / Cathy Williams ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 654.)
ISBN 978-963-448-386-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727336]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2018.
Wilson, Scarlet
His lost-and-found bride (magyar)
   Az elfeledett freskó / Scarlet Wilson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 655.)
ISBN 978-963-448-402-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3727343]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2018.
Winslow, Don (1953-)
The force (magyar)
   Az egység / Don Winslow ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 464 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-423-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3727181]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2018.
Wolfson, Brianna
Rosie colored glasses (magyar)
   Anyám színes napjai / Brianna Wolfson ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 319 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-409-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3727193]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2018.
Wood, Joss
The last guy she should call (magyar)
   Végállomás a szomszédban / Joss Wood ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 646.)
ISBN 978-963-448-308-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(680)=945.11
[AN 3727297]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2018.
Woods, Sherryl (1944-)
Marrying a Delacourt (magyar)
   Talált család / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. Természetes úton / Anna DePalo ; [... ford. Halász Kriszta]. Váratlanul várandós / Susan Mallery ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 55.)
Egys. cím: Marrying a Delacourt. Unexpectedly expecting!. Having the tycoon's baby
ISBN 978-963-448-400-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3727311]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2018.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Orlando (magyar)
   Orlando / Virginia Woolf. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 239 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 6.)
Ford. Szávai Nándor
ISBN 978-615-5822-01-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731913]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2018.
Yates, Maisey
A hunger for the forbidden (magyar)
   Elhalasztott esküvő / Maisey Yates ; [... ford. Bosnyák Edit]. Karnevál New Orleansban / Kimberly Lang ; [... ford. Párkányi Marcella]. Beleszerettem a főnökömbe! / Christy McKellen ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 86.)
Egys. cím: A hunger for the forbidden. No time like Mardi Gras. Unlocking her boss's heart
ISBN 978-963-448-349-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3727410]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11332 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Rege a csodaszarvasról = Adsáib szujgunnun hikájeti = Ažojib sujġunning hikoâti / Arany János ; [... ford. Iszhak molla ...] ; [mai irodalmi üzbég nyelvre átültette és a bevezetőt írta Somfai Kara Dávid] ; [László Gyula rajz.]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24x30 cm
A horezmi török nyelvű rész latin betűvel, magyaros átiratban
ISBN 978-615-5862-10-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14.02=943.75
[AN 3732323]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2018.
Babós Lajos (1945-)
   Arad felett beborult az ég : történelmi kisregény / Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7656-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3728582]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2018.
Babós Lajos (1945-)
   A kiköltözés : történelmi kisregény / Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2017. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8881-0 fűzött : 2490,- Ft
Kiskunlacháza - magyar irodalom - helytörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 943.9-2Kiskunlacháza(0:82-31)
[AN 3728666]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A hit harcosa. - 4. kiad. - [2018], cop. 2016. - 424, [2] p.
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 978-963-426-408-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3730815] MARC

ANSEL
UTF-811336 /2018.
Békés Géza (1917-2007)
   Jobb jövőnkért! : emlékirataim / Békés Géza ; szerk. Török Zsolt Győző ; [közread. a] Nagykátai Népfőiskola. - Nagykáta : Nagykátai Népfőisk., 2018. - 224 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1773-0 fűzött
Magyarország - katolikus pap - görög katolikus egyház - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 281.5.018.2(439)(092)Békés_G.(0:82-94)
[AN 3728275]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2018.
Bényei Miklós (1943-)
   Újraolvasva : hatvan-hatvanöt év múltán / Bényei Miklós. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2018. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5701-17-7 fűzött
magyar irodalom - könyvismertetés
894.511-95
[AN 3722055]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-250-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3731684]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2018.
Betakara Puhataki
   Mennyi furcsa lény / írta Betakara Puhataki ; rajz. Jaros Lalita. - Budapest : MyBook, 2018. - 60 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2425-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729021]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2018.
Birkás István (1947-2018)
   A futó madarak útja : szóképek, 1991-1996 / Birkás István ; [szerk. Laczkó Tóth Bertalanné] ; [kiad. Kunmadaras[!] Honismereti Egyesület]. - [Kunmadaras] : Kunmadaras Honismereti Egyes., 2018. - 116 p. : ill., színes ; 26 cm
Előszó Péntek Imre
ISBN 978-615-80530-1-3 kötött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3730857]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Gyöngyi gyöngysora / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-943-8 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3728786]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2018.
Brown, M. G.
   Bimbózó rózsaszirmok : [Rózsaszirmok előzménykötet 1.] / M. G. Brown. - Pocsaj : [Barna H.], 2018. - 140 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81007-2-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3727157]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2018.
Clever, Sid
   Ezek a pesti népek : novellák a mindennapokból / Sid Clever. - Püspökladány : Hektográf Ny., 2017. - 210 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-9224-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3727463]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2018.
Csapó Endre (1921-)
   Ilyen a világ : Csapó Endre újságcikkei. - Budapest : Püski, 2003-. - 30 cm
A 4. kötettől közread. a Panoráma Világklub. - Az 5. köteten alcím: Csapó Endre írásai
ISBN 963-9906-26-3
Ausztrália - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(94)
[AN 1044030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., 2000-2002. - 2018. - 303 p.
fűzött : 5000,- Ft : 20 USD : 25 AUD
 (hibás ISBN 978-615-80848-0-2)
[AN 3728605] MARC

ANSEL
UTF-811345 /2018.
Csapody Kinga (1980-)
   Hiányzol! : de addig is jól érzem magam / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [47] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-538-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3728244]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2018.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány Esztergom! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 62 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-509-1 kötött : 1990,- Ft
Esztergom - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Esztergom(02.053.2)
[AN 3729195]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2018.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731528]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2018.
Czipott György (1951-)
   Kórisme / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, cop. 2017. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-12-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727962]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2018.
Czipott György (1951-)
   Lejárt szavatosságú jelen / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, cop. 2018. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-13-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727966]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2018.
Derenkó Dániel (1990-)
   Az erdő vándorai : Emma Delington sorozat 2. / Derenkó Dániel. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-16-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728334]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2018.
Devich Márton (1965-)
   Fasori fülfirkász : írások családról, zenéről, hitről / Devich Márton. - Budapest : Devich M., 2018. - 326, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2019-8 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3727162]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2018.
Dicső Zsolt (1956-)
   Világgá maradok : Dönci pár beszéde ; Hasonállatok abc-be / Dicső Zsolt ; [ill. Dicső Botond]. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2018. - 99, [3], 41 p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5568-52-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3728280]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2018.
D'Rasi, Leda
   A dög / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2018. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-22-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3727692]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2018.
   Életmesék a Kárpát-medencéből / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2018. - 523 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2233-8 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082)
[AN 3731541]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2018. - 556, [3] p. ; 22 cm
Tart.: A német lányÞ; A francia nő
ISBN 978-963-433-344-9 kötött5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3728124]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2018.
Fable, Vavyan
   Mennyből a csontváz / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2018. - 440, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-79-8 kötött : 3599,- Ft
ISBN 978-963-9300-78-1 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730799]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2018.
Farkas András (1961-)
   10 vers a nőkről / Farkas András. - [Budapest] : [Farkas A.], [2018]. - 21 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2219-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729047]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2018.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Hosszú csepp / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Metaform Műv. Alapítvány, 2018. - 78 p. : ill. ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 14.)
Fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727567]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2018.
Fedor Ica
   Az elvarázsolt tölgymadár : mesék a természetről kicsiknek és nagyoknak / Fedor Ica. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 148 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-1540-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3728111]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2018.
Fejes Endre (1923-2015)
   Rozsdatemető / Fejes Endre. - Budapest : Magvető, 2018. - 261 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 8.)
ISBN 978-963-14-3768-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732716]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Régi karácsony : elbeszélések / Fekete István. - 5. jav. kiad. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 147, [2] p. ; 19 cm
Sinkó Ferenc "Ballagó idő - az örökkévalóságból" c. utószavával
ISBN 978-963-9981-79-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3732465]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2018.
Gácsi Zsuzsanna (1968-)
   Meséld el! / Gácsi Zsuzsanna ; ill. Szánti Veronika. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2018. - 58, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5536-59-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3728534]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-916-6 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731998]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Mikecs Anna: Altató : Gerlóczy Márton regénye. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-799-5 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733101]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2018.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg megváltjuk a világot / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 55, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-360-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3728030]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2018.
Gulyás Gábor (1916-?)
   Bocskai úr angyalkái : történelmi regény / Gulyás Gábor ; Bakó Endre és Buczkó József tanulmányával. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2017. - 131 p. : ill. ; 22 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80741-0-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3728103]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2018.
Gyólay Karolina (1974-)
   Álmok / Gyólay Karolina. - [Szeged] : [Gyólay K.], [2018]. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1843-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727099]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2018.
Győri Zoltán
   Léghajó / Győri Zoltán. - [Debrecen] : [Random Stúdió Kft.], 2017. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9039-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3727560]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2018.
Hász Róbert (1964-)
   Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2017. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-023-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3728735]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2018.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2016-2017 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2017. - 254 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-615-5480-36-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - könyvismertetés - memoár
894.511-95 *** 894.511-94 *** 82(091)(0:82-95)
[AN 3727407]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2018.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2017-2018 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2018. - 229 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-615-5480-45-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - könyvismertetés - memoár
894.511-95 *** 894.511-94 *** 82(091)(0:82-95)
[AN 3727412]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2018.
HerCzog David, W.
   Találkozzunk? / David W. HerCzog. - Komárom : St.E Kvk., 2018. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2435-6 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3729025]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2018.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Mesék a 77 magyar népmeséből [elektronikus dok.] / Illyés Gyula ; Lukács Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2018. - 1 CD (2 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Címváltozat: Kacor király és más mesék a 77 magyar népmeséből. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
 (hibás ISBN 978-615-00-1737-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3726057]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2018.
József Attila (1905-1937)
   By the Danube : selected poems of Attila József / [sel. and transl. John Bátki]. - 3. bilingual ed. - Budapest : Corvina, 2018. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6526-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 3732082]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2018.
Juhász Roland (1984-)
   Korcsok : Overtoun-trilógia 1. / R. J. Hendon. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-70-9 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3728478]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 208 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 7.)
ISBN 978-615-80751-2-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3731915]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2018.
Kati néni
   Köntörfalazó Kázmér kalandjai : Kati néni és Lacibácsi meséi könyvsorozat I. kötet. - [Budapest] : [Schuler L.], 2018. - [2], 102 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-615-00-2000-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3729019]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2018.
Kégl Ildikó (1976-)
   Életszag : lélektani novellák / Kégl Ildikó ; [graf. Szemán Petra, Roznik Bálint]. - Budapest : Püski, 2018. - 118, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-232-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3728615]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2018.
Kiss Márton (1989-)
   Vér a vasra : történetek az allúryai szakadárokról I. / Kiss Márton. - [Szombathely] : [Kiss M.], 2018. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1867-6 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3727168]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2018.
Kliment Kata, H.
   Hirtelen halál : hétköznapi történetek / H. Kliment Kata ; [... Holló László ... grafikai vázlatai ...]. - Debrecen : Néző Pont, 2018. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80449-9-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3728392]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2018.
Kőbányai János (1951-)
   Vonzások és választások a Magyarország-villamoson : egy új korszak delelőjén / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2018. - 224 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Vonzások és (szín)választások a Magyarország-villamoson
ISBN 978-615-5480-48-5 fűzött : 2018,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"201"
[AN 3727457]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2018.
Kovács Kálmánné Nóri
   Csillagmesék földi kövekről / Nóri. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1972-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3728351]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2018.
Kun Mia
   A pillangó útja / Kun Mia. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-20-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728337]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2018.
Kurucz-Doszpod Renáta
   Bátor család / [írta és rajz. Kurucz-Doszpod Renáta]. - [Budapest] : [Kurucz-Doszpod R.], [2018]. - 37, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2354-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3729068]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, [2016-2018]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 592 p.
ISBN 978-615-5653-26-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732435] MARC

ANSEL
UTF-811386 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732063] MARC

ANSEL
UTF-811387 /2018.
Lőrinczy Judit (1982-)
   Elveszett Gondvána / Lőrinczy Judit. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 528 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-670-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3727444]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2018.
   The lost rider : a bilingual anthology. - 6. print. - Budapest : Corvina, 2018. - 431 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6527-6 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14(082).02=20
[AN 3732086]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2018.
   Magyar mesemondó / Varga Tamás illusztrációival. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, [2018]-. - Ill. ; 22 cm. - (Irodalmi játszótér, ISSN 2063-353X)
Szerk. Varga László
ISBN 978-615-5892-01-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3732880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2018. - 375 p.
ISBN 978-615-5892-00-4 fűzött
[AN 3732884] MARC

ANSEL
UTF-811390 /2018.
Makovecz Imre (1935-2011)
Ami megtörtént, és ami megtörténhetett volna (poliglott)
   What was and what might have been / Makovecz ; [ed. by Miklós György Serdián]. - Budapest : Ed. Plurilingua, cop. 2018. - 58 p. ; 19 cm
Angol, német, spanyol, finn, román, bolgár és olasz nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9431-69-0)
magyar irodalom - építészeti esztétika - esszé
894.511-4 *** 72.01
[AN 3727590]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Boros könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 165, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-479-196-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3732104]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Hallgatni akartam / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-194-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - polgárság - esszé - memoár
894.511-4 *** 943.9(0:82-4) *** 316.343.62(0:82-4)
[AN 3732107]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2018.
Markovics Botond (1975-)
   Isten gépei és más történetek mesterséges intelligenciákról / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-458-3 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3732450]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2018.
Máté Attila
   Jövet-menet / Máté Attila. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2018. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-35-5 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3727710]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2018.
Mentusz László
   Vágyak és láncok / Mentusz László. - [Szigethalom] : Szerző, cop. 2018. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2338-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729069]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2018.
Mihályi Antal
   Boszorkányok pedig.. / Mihályi Antal. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2018. - 104, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-95-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3729077]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2018.
Mikó Lajos
   Menekülés Saigonból / Mikó Lajos. - Budapest : Püski, 2018. - 245, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-226-9 fűzött
Ausztrália - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94(94) *** 908.94(0:82-94)
[AN 3728619]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Novellák [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán ; Gáspár Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2018. - 1 CD (1 h 44 min) ; 12 cm
Tart.: A dzsentri-fészekÞ; Bede Anna tartozásaÞ; Az a fekete folt. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-1735-8
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3726064]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 239 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 64.)
ISBN 978-963-479-173-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3728157]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2018.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 190 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 3.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80751-5-2)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3731902]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2018.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Csak egy a sok közül : epizódok a szerző életéből / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2018. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-1171-4 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3728648]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2018.
Nemes István (1961-)
   A Káosz kincse : [a Káosz-ciklus tizedik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2018. - 509 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 10.)
ISBN 978-615-5228-41-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3732741]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2018.
Németh György
   Isten kegyelméből / Németh György. - [Gárdony] : Vargáné Czeffer M. ; Budapest : MyBook, 2018. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2581-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729080]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2018.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Kísérő árny / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2018. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2064-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3728588]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2018.
   Nyár pilleszárnyon : válogatás a Poly-Art alkotóközösség nyár témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2018]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2018/2.)
ISBN 978-615-80699-7-7 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063
[AN 3728964]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2018.
Oláh Péterné Jantyik Erzsébet
   Fény kísérte évek / Oláh Péterné Jantyik Erzsébet. - [Budapest] : Oláh P.-né Jantyik E., cop. 2018. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2357-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728202]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2018.
Olgyay Dávid
   Versek 2002-2018 / Olgyay Dávid. - Budapest : MyBook, 2018. - 60, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2475-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729017]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2018.
Papp Dóra (1992-)
   Bolyongó / Papp Dóra. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 422, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-082-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3727453]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2018.
Papp Lajos
   "Kossuth tér" visszatér? / Papp Lajos. - [Debrecen] : Papp. L., [2018]. - 325 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2297-0 fűzött
Budapest - belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - magyar irodalom - ezredforduló - vers - újságcikk
894.511-14 *** 323.233(439-2Bp.)"2006"(093)
[AN 3728593]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mentsük meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-334-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731682]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Szeretem a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-335-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731674]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2018.
Pauk Anna (1910-2000)
   A 12539-es számú fogoly : Birkenau - Auschwitz - Sömmerda : visszaemlékezés, 1944-1945 / Pauk Anna ; Lukács Klára memoárjával ; [szerk. és a jegyzeteket írta Csáki Márton]. - Budapest : Zachor Kv., 2018. - 180, [1] p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-615-80136-2-8 fűzött
magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3732897]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2018.
Pethes Mária (1955-)
   Az összetartozás ideje / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2018. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-8-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729144]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2018.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Kóc Gerzson : mesés, verses játék gyerekeknek / Pinczési Judit ; [szöveggondozás, utószó Lakner Lajos] ; [ill. Grela Alexandra] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 70, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7218-69-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mondóka - mese
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3728685]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2018.
Podlaviczki László
   Csendben csillogni : versek / Podlaviczki László. - Gyöngyös : Magánkiad., 2018. - 167, [7] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-2317-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728641]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2018.
Purisaca Golenya Ágnes (1961-)
   Szerelem terror idején / Golenya Ágnes Éva. - [Üröm] : Magánkiad., 2018. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80611-7-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3728992]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2018.
Rácz Endre
   Álmok a pásztortűz körül : dupla kötet / Rácz Endre. - [Szerep] : Rácz E., 2017. - 237 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: Rózsa Sándor : elbeszélő költemény három részbenÞ; Szavak szeretője
ISBN 978-963-12-9031-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727564]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2018.
Radnai Zoltán
   Fényes sötétség / Radnai Zoltán ; [... ill. Csomor Katalin]. - [Budapest] : Tom-Tom Records, cop. 2018. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81034-0-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728151]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2018.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Ikrek hava [elektronikus dok.] / Radnóti Miklós ; Gálffi László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2018. - 1 CD (2 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-1736-5
magyar irodalom - memoár - hangoskönyv
894.511-94
[AN 3726062]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2018.
Radnóti Miklósné (1912-2014)
   Napló, 1935-1946 / Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni ; [sajtó alá rend. Ferencz Győző, Nagy Zsejke] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Ferencz Győző]. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5492-35-8 kötött : 11990,- Ft
Radnóti Miklósné (1912-2014)
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - magyar irodalom - író - irodalmi élet - Horthy-korszak - 20. század - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 894.511(091)"193/194"(093) *** 894.511(092)Radnóti_M.(093)
[AN 3730818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1935-1940. - 586, [3] p.
[AN 3730824] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1941-1946. - 687 p.
[AN 3730826] MARC

ANSEL
UTF-811421 /2018.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Történések / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2018. - 64, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550)
ISBN 978-963-14-3662-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728176]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2018. - 1 CD (6 h 28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-2241-3
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3726045]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2018.
   Rés a valóság szürke szövetén : SF-antológia / [szerk. Szélesi Sándor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-71-6 fűzött : 3180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3728466]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2018.
Rőhrig Eszter
   Vízhomok / Rőhrig Eszter. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2018. - 120, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-414-436-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3729010]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2018.
Sajter Gizella
   Vízvonal / Sajter Gizella. - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-02-4 fűzött : 2490,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - kisregény
894.511-31(45)
[AN 3728835]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2018.
Sanara, Illyana (1977-)
   Látók háza - istenek hajnala / Illyana Sanara. - Budapest : MyBook, 2018. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2401-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3729102]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2018.
Saw, Ruby
   Az igazi : a Pillangó-hatás folytatása / Ruby Saw. - Budapest : MyBook, 2018. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2615-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3729009]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-283-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3732111]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2018.
Soós Magda (1920-1996)
   Szabadulók, 1944-1945 / Soós Magda. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2018. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5480-43-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3727459]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2018.
Szakács Zsuzsa
   Újraföstve : Nógrádi Szofi naplója / Szakács Zsuzsa. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2017. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-05-8 fűzött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3728305]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2018.
Szalkayné Sárváry Hajnalka
   Tündéri virágok zenéi / Szalkayné Sárváry Hajnalka ; [az illusztrációkat a szerző kész.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-615-5847-12-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3728393]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2018.
Szegő György (1928-)
   A többi a tied / Szegő György. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2017. - 184 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5480-39-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3727403]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2018.
Szélesi Sándor (1969-)
   Az Excalibur keresése / [Anthony Sheenard]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tuan, [2017-2018]. - 2 db ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3732725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kard lovagjai. - [2018], cop. 2000. - 571 p.
ISBN 978-963-9940-79-6 kötött : 4290,- Ft : 14 EUR
894.511-312.9
[AN 3732737] MARC

ANSEL
UTF-811434 /2018.
Szentkirályi Fittler József
   Sorslángocskák = Unmei no honō / Szentkirályi Fittler József ; [... ford. Fittler Áron] ; [... graf. ... Lengyel Zsüliett]. - [Dunakeszi] : [Fittler J.], cop. 2018. - [135] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-615-00-2220-8 kötött
magyar irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=956
[AN 3728328]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 270 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 1.)
ISBN 978-615-80751-0-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731811]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2018.
Szilvási Csaba (1943-)
   Akin az Úr saját dallamait játssza : vers az ezerarcú emberről / Szilvási Csaba ; [ill. Bánfi József]. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2017. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-06-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728303]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2018.
Szvoren Edina (1974-)
   Verseim : tizenhárom történet / Szvoren Edina. - Budapest : Magvető, 2018. - 206, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3663-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3728099]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2018.
T. H. Fabling
   Tiltott győzelem / T. H. Fabling. - Budapest : Könyv Guru, cop. 2018. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-22-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3728357]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2018.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   "Virágoskert az én szívem" : válogatott versek, 30. kötet / Takácsné Csente Julianna. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2017. - 123, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88606-3-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728299]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2018.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 257 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 15.)
ISBN 978-963-227-652-6 fűzött : 999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3731712]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2018.
Tatár Ilona Éva
   Csendfalak : versek / Tatár Ilona Éva ; [... ill. Fekete Borbála ...]. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., cop. 2018. - 88 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-2335-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3728331]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2018.
Telepóczkyné Farkas Márta (1949-)
   Rendhagyó családfa és családtörténet : lelkemben nincs hűs tárgyilagosság! / írta és szerk. Telepóczkyné Farkas Márta. - Nyíregyháza : Szerző, 2018. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2142-3 kötött
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)
[AN 3728777]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2018.
Tomcsik Nóra
   A baronet lánya : [A változások kora-sorozat kiegészítő kötete] / írta Tomcsik Nóra. - Tatabánya : Magánkiad., 2018. - 136, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81001-0-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3727122]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2018.
Tomcsik Nóra
   A hercegnő és a sárkányok dala : beleanordi mesék / írta Tomcsik Nóra ; ... ill. Pongrácz Edit. - Tatabánya : [Tomcsik N.], 2017. - 189, [6] p. : ill., színes ; 17 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-12-7409-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3727112]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2018.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 623, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-600-9 kötött : 4499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3733068]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2018.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Az örvény visszanéz : bűnügyi láncnovella / Turcsányi Ervin ; [... az illusztrációkat rajz. ifj. Sántha Péter]. - Budapest : Püski, 2018. - 137, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-231-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3728623]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ünnepelj velünk! : ovis ünnepek / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 108, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-210-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731957]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2018.
Vajda Mihály (1935-)
   Emlékezet, idegenség : zsidók és más idegenek / Vajda Mihály. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2018. - 199 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-46-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3727377]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2018.
Varga Lajos (1932-|)
   A császár barátja : ami az emlékezetben megmarad / Varga Lajos. - Budapest : Rím, 2017-2018. - 2 db : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3732966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 364, [3] p.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5266-74-4)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3732973] MARC

ANSEL
UTF-811450 /2018.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2016. - 205, [6] p. : ill. ; 21 cm + CD
A mellékletben szereplő dalok zeneszerzője Presser Gábor, közrem. Garas Dezső
ISBN 978-963-437-305-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3733097]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2018.
Velencei Rita
   Camelia : rejtély Frasellyben / Velencei Rita. - [Székesfehérvár] : Szolker Bt., cop. 2018. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80600-5-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3728114]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2018.
Verseghy Ferenc (1757-1822)
   Verseghy Ferenc szépprózai művei / sajtó alá rend. Béres Norbert. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 582 p. : ill. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 20.)
Bibliogr.: p. 561-576.
ISBN 978-963-318-722-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3727213]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2018.
Wilberry, Sam
   Lélekcseppek / Sam Wilberry, Tira Nael, Betty Forester. - [Kecskemét] : mWave Networks Kft., cop. 2018. - 145 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-2149-2 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3728292]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2018.
Zsámboki János
   Veszedelmes utakon / Zsámboki János. - Budapest : Püski, 2018. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-233-7 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3728626]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11455 /2018.
The incredibles 2 (magyar)
   A hihetetlen család 2 / Disney, Pixar ; ford. Fekete-Kovács Kristóf. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-219-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728210]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11456 /2018.
Claremont, Chris (1950-)
X-men (magyar)
   X-men : új nemzedék / [írta Chris Claremont és Len Wein] ; [rajz. Dave Cockrum] ; [ford. és az előszót írta Pusztai Dániel]. - Budapest ; [Békés] : Képkocka K., 2017. - 173 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Marvel klasszikusok ; 1.)
ISBN 978-615-00-0080-0 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3728164]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2018.
   Érték-rend : válogatás a Kepes György Szakkollégium tagjainak tudományos és művészeti alkotásaiból / szerk. Kicsák Lóránt. - Eger : Líceum K., 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 2063-9295)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-92-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3728027]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2018.
Fauche, Xavier (1946-)
Sarah Bernhardt (magyar)
   Sarah Bernhardt / írta Fauche & Léturgie ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. k., 2018. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 31.)
ISBN 978-615-5699-08-5 kötött
ISBN 978-615-5699-08-5 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3728785]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2018.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2017) (Veszprém ; Keszthely)
   2017. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Pannon Egyetem, 2017. november 22. : konferenciakötet / [... szerk. Ható Zoltán]. - Veszprém ; Keszthely : Pannon Egy., [2017]. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : 2017. november 22., Pannon Egyetem, Veszprém, Keszthely. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-104-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3728081]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2018.
Jul (1974-)
La terre promise (magyar)
   Az ígéret földje / írta Jul ; Morris nyomán ; rajz. Achdé ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 28.)
ISBN 978-615-5699-02-3 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3728776]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2018.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / [szöveg és rajz] Mike Mignola ; [Bárány Ferenc és Galamb Zoltán fordítását átd. Rusznyák Csaba]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018-. - ill., főként színes ; 29 cm
Ford. a 2. kötetet Galamb Zoltán
képregény
087.6:084.11
[AN 3726896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ördögöt a falra ; Bosszús kolosszus. - 2018. - [182] p.
Egys. cím: Almost colossus
ISBN 978-963-9998-57-5 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3731535] MARC

ANSEL
UTF-811462 /2018.
   Ubi dubium, ibi libertas : tudományos diákköri dolgozatok / szerk. Kiss Paszkál, Tóth Dóra. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 283 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-328-4 fűzött : 2990,- Ft
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3729072]
MARC

ANSEL
UTF-8