MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/11/29 16:14:47
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
11463 /2018.
Balázs Imre Barna (1976-)
   Balázs Imre Barna / [tanulmány ... Máté Zsófia] ; [kiad. ... Art Salon Társalgó Galéria]. - [Budapest] : Art Salon Társalgő Galéria, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2018. szept. 14 - okt. 26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2538-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 75(439)(092)Balázs_I._B.
[AN 3729738]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2018.
   Impressziók : Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól Warholig = Impressions : Monet to Van Gogh, Matisse to Warhol / [szerk. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [kurátor ... Simona Bartolena, Süli-Zakar Szabolcs] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ...]. - [Debrecen] : [Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.], [2018]. - 105 p. : ill., színes ; 29 cm
A Debrecenben, 2018. jún. 19 - szept. 23. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-615-5839-02-3 fűzött
képzőművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 73/76(100)"18/19"
[AN 3730330]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11465 /2018.
Hegyi Ádám (1977-)
   "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." : az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében, 1781 és 1821 között / Hegyi Ádám. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2018. - 392 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 336-375.
ISBN 978-615-80158-7-5 kötött
Békési Református Egyházmegye
Magyarország - református egyház - kultúra - 18. század - 19. század - könyvkultúra
09(439)"178/182" *** 284.2(439-03Békési_Egyházmegye)"178/182" *** 261.6(439)"178/182"
[AN 3729393]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2018.
Varga András (1956-)
   Régi könyves ABC / Varga András. - Budapest : MTA Kvt., 2018. - 216 p. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 38 = 113.)
Bibliogr.: p. 203-216.
ISBN 978-963-7451-35-5 fűzött
bibliográfiai leírás - régi nyomtatvány
025.32 *** 094
[AN 3729378]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11467 /2018.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Félj bátran : [hajtóerő az élethez, iránytű a kihívásokhoz] / Al Ghaoui Hesna. - 3. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2018, cop. 2017. - 343 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-310-803-1 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - újságíró - nemzetközi konfliktus - lélektan - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - televíziós műsorszám - memoár
070(439)(092)AlGhaoui_H.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"200/201" *** 159.9 *** 327.5(100)"200/201"(0:82-94)
[AN 3734136]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11468 /2018.
1100 preguntas, respuestas y curiosidades (magyar)
   1100 dolog, amit jó, ha tudsz a világról / [illusztrációk Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 461 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-925-5 fűzött
művelődéstörténet - természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3729205]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2018.
   Academic freedom: the global challenge / ed. by Michael Ignatieff, Stefan Roch. - Budapest ; New York, N. Y. : CEU Press, 2018. - 161 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-386-233-9 fűzött
felsőoktatás - kutatómunka
001.891 *** 378.1
[AN 3730494]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2018.
   Comunicare, cultură şi societate : culegere de studii / ed. Maria Sinaci şi Cristian Măduţa. - Budapest : Trivent Publ., cop. 2017. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80340-8-1 fűzött
kultúra - társadalom - kommunikáció - 21. század
008(100)"20" *** 316.3(100)"20" *** 316.77(100)"20"
[AN 3730564]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2018.
   Hogy van ez? : [ismerjük meg az élet legnagyobb rejtélyei mögött rejlő igazságot!] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2018]. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-3-3 fűzött : 990,- Ft
tudomány - művelődéstörténet
001(100) *** 930.85(100)
[AN 3729663]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2018.
Huntington, Samuel P. (1927-2008)
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9572-2 kötött : 4599,- Ft
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 3733589]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11473 /2018.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : héthetesek : Sri Chinmoy belső iskola : gyakorlati spiritualitás / [Gunagriha]. - 3. jav. kiad. - [Csömör] : Discovery Bliss, cop. 2018. - 181 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-1331-7 fűzött : 990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3734345]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2018.
Singh, Kirpal (1894-1974)
Heart-to-heart talks (magyar)
   Szívtől szívig beszélgetések / Kirpal Singh ; [kiad. a SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2018-. - 23 cm
okkultizmus - szeretet
133.25 *** 177.61 *** 294.55
[AN 3729893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1969-70. - 2018. - 302, [5] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-89084-6-9 kötött
[AN 3729896] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11475 /2018.
Juul, Rasmus
Pop-up planet (magyar)
   A mi bolygónk : a legmagasabb hegytől a legmélyebb óceánig : térbeli képeskönyv / rajz. Rasmus Juul ; írta Camilla de la Bédoyère. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Miklódy Dóra. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-341-266-4 kötött : 3800,- Ft
természeti környezet - vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729376]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2018.
Mustos István
   Erdők, mezők kincsestára : Nemesvámos természeti kincsei túrázóknak, természetkedvelőknek / Mustos István ; [kiad. Nemesvámos Község Önkormányzata]. - Nemesvámos : Önkormányzat, [2018]. - 58, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2327-4 fűzött
Nemesvámos - természeti környezet
502(439-2Nemesvámos)
[AN 3729944]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2018.
   Települési hulladékmenedzsment [elektronikus dok.] : esettanulmány. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150335. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2417-2
Győr - hulladékgazdálkodás - esettanulmány - elektronikus dokumentum
504.064.4(439-2Győr) *** 628.477(439-2Győr)
[AN 3719549]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2018.
   Települési hulladékmenedzsment [elektronikus dok.] : esettanulmány. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budapest] : Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152082. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3519-2
Győr - hulladékgazdálkodás - esettanulmány - elektronikus dokumentum
504.064.4(439-2Győr) *** 628.477(439-2Győr)
[AN 3732619]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11479 /2018.
Rockenbauer Antal (1938-)
   A kvantummechanikán innen és túl : a fénysebességű forgás koncepciója / Rockenbauer Antal. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-797-1 kötött : 3950,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3733289]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11480 /2018.
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces (2018) (Budapest)
   International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Survaces : Budapest, ... 21-24 August 2018 : programme and book of abstracts. - [Debrecen] : [EKHO '94 Kft.], [2018]. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2859-0 fűzött
spektroszkópia - konferencia-kiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3730617]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11481 /2018.
   Mérsékelt öv? : felelős cselekvési irányok a hatékony klímavédelemért / [kiad. a Klímabarát Települések Szövetsége]. - Budapest : Klímabarát Tepepülések Szövets., [2018]. - 189 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1120-2 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - környezeti politika - 21. század
551.583 *** 504.03(439)"20" *** 504.03(100)"20"
[AN 3730255]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11482 /2018.
Bagoly Ilona
   Igazi vadászok : interaktív melléklettel / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Állatbirodalom)
ISBN 978-615-5654-93-0 kötött
ragadozó állat - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3730448]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2018.
   Bogarak / [ill. Helen Chapman] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők, ISSN 2630-9661)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-998-9 kötött
bogár - gyermekkönyv - képeskönyv
595.76(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729160]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2018.
   Ethics of emerging biotechnologies : from educating the young to engineering posthumans / ed. by Maria Sinaci & Stefan Lorenz Sorgner. - Budapest : Trivent Publ., cop. 2018. - 191, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8185)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-0-8 fűzött
biológiai technológia - bioetika
579.6 *** 174 *** 614.253
[AN 3730573]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2018.
Gál Noémi
   Mimó és Csipek : kincskereső küldetés / [szöveg] Gál Noémi, Kisfaludy Boróka ; [ill.] Győrfi Ágnes. - [Budapest] : [Európalánta Közhasznú Egyes.], cop. 2018. - 44 p. : ill., színes ; 17x25 cm
Közread. az Európalánta Közhasznú Egyesület
ISBN 978-615-81051-0-1 kötött
erdő - gyermekkönyv - képeskönyv
581.526.42(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730117]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2018.
Guti Gábor (1963-)
   A kősüllő, Sander volgensis (Gmelin, 1789) országos fajmegőrzési terve : a veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása és visszatelepítése / ... kész. Guti Gábor ; [kiad. az Agrárminisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály]. - [Budapest] : Agrármin. Horgászati és Halgazdálkodási Főoszt., 2018. - 117 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 110-117.
ISBN 978-615-5673-37-5 fűzött
Magyarország - sügérféle - állatvédelem
597.583.1 *** 504.74.06(439)
[AN 3730221]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2018.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Öregapó madarai / Lázár Ervin ; Bódi Kati illusztrációival. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-835-6 kötött : 2199,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3733330]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2018.
   Minden, ami tenger / [ill. Helen Chapman] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők, ISSN 2630-9661)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-999-6 kötött
tengeri állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729169]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2018.
Rédei Károly (1952-)
   A vörös tölgy termesztése / írta Rédei Károly. - Budapest : Agroinform, 2018. - 78 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-615-5666-19-3 fűzött
tölgy - növénytermesztés - erdőművelés
582.632.2 *** 630*2
[AN 3730233]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11490 /2018.
András Andrea
   Élet a szarban és azon túl / András Andrea. - [Budapest] : András Andrea K., [2018]. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6731-0 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3730007]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2018.
András Andrea
   Az érzelmek teremtő ereje / András Andrea. - [Budapest] : András Andrea K., [2018]. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0387-0 fűzött : 2900,- Ft
érzelem - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.942 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3730010]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2018.
András Andrea
   Önszeretet-öngyűlölet, depresszió-életszeretet, pánik-szorongáskulcsok / András Andrea. - [Budapest] : András Andrea K., [2018]. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0932-2 fűzött : 4400,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3730005]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2018.
Brown, Brené (1965-)
The gifts of imperfection (magyar)
   A tökéletlenség ajándéka : szeresd magad elvárások nélkül / Brené Brown ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 197 p. ; 21 cm
Megjelent "Élj szívvel-lélekkel!" címmel is
ISBN 978-963-529-695-8 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3729342]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2018.
Chien Chow Chine, Aurélie
J'ai peur (magyar)
   Félek : Gaston érzelmei : [a félelem legyőzésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-244-912-8 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730688]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2018.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis en colère (magyar)
   Dühös vagyok : Gaston érzelmei : [a düh csillapítására alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-244-909-8 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730668]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2018.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis jaloux (magyar)
   Féltékeny vagyok : Gaston érzelmei : [a féltékenység leküzdésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-244-911-1 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730684]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2018.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis triste (magyar)
   Szomorú vagyok : Gaston érzelmei : [a bánat elűzésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-244-910-4 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730681]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2018.
Csetneki Julianna
   Te is szoptass! : életre szóló ajándékod a szoptatás / Csetneki Julianna. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Pro-Mama Kft., 2018. - 103 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
szoptatás
618.63
[AN 3730115]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2018.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Good business (magyar)
   A jó üzlet : az értékteremtő vállalkozás pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-345-6 fűzött : 3599,- Ft
gazdaságpszichológia - lélektan - mentálhigiénia - üzleti élet
159.9 *** 613.865 *** 330.16 *** 658.1
[AN 3729372]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2018.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Running flow (magyar)
   A futás öröme : technikák a jobb teljesítményhez / Csíkszentmihályi Mihály, Philip Latter, Christine Weinkauff Duranso ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 373 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-339-5 fűzött : 3599,- Ft
futás - sportlélektan
159.9 *** 796.422.01
[AN 3729369]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2018.
Daynes, Katie
What are germs? (magyar)
   Nézd meg, mi az a baci! / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marta Álvarez Miguéns]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-341-254-1 kötött : 2600,- Ft
baktérium - higiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
616-022.7(02.053.2) *** 613 *** 087.5(084.1)
[AN 3729333]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2018.
Fejes István
   Út egy új világba 2 : ember ébredj! / Fejes István. - Budapest : Fejes I., 2018. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77.
Fűzött : 1200,- Ft
tudatosság - életvezetés
613.865
[AN 3730098]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2018.
Fleming, Eve
Toilet training and the autism spectrum (ASD) (magyar)
   Szobatisztaság és autizmus : útmutató segítőknek / Eve Fleming, Lorraine MacAlister ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, cop. 2018. - 225 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-615-5015-30-4 fűzött : 2990,- Ft
autizmus - szobatisztaság
616.89-008.45 *** 612.36 *** 612.46 *** 613
[AN 3730089]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2018.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva és Dippold Ádám]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 243, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-554-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár
615.851.135 *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3733596]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2018.
Hampton, John R.
150 ECG problems (magyar)
   150 EKG kérdés / John R. Hampton ; [... ford. Csernus Balázs]. - Budapest : Medicina, 2019, cop. 2018. - IX, 305 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-226-697-8 fűzött : 4800,- Ft
elektrokardiográfia - egyetemi tankönyv - példatár
616.12-008.3-073.96(075.8)(076)
[AN 3734514]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
All is well (magyar)
   Minden rendben : gyógyítsd meg a testedet az orvosságok, a megerősítések és az intuíció segítségével / Louise L. Hay, Mona Lisa Schulz ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-963-529-169-4 kötött : 2990,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3734184]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2018.
   Katasztrófák / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2018]. - 161 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-4-0 fűzött : 1990,- Ft
katasztrófa - művelődéstörténet
614.8(100) *** 502.58(100) *** 930.85(100)
[AN 3730614]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2018.
Komoly Sámuel (1952-)
   Gyakorlati neurológia és neuroanatómia : egyetemi tankönyv / Komoly Sámuel és Palkovits Miklós. - 4. jav., átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 509 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 483-490.
ISBN 978-963-226-681-7 fűzött : 11700,- Ft
ideggyógyászat - anatómia - egyetemi tankönyv
616.8(075.8) *** 611(075.8)
[AN 3734023]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2018.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna hanyagtartás ellen / Kovács Andrea ; [... graf. Egri Mónika]. - [Budapest] : K&J Vital Kft., 2018, cop. 2014. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
Fotó Kovács Emese
ISBN 978-963-12-0922-8 fűzött : 2500,- Ft
gyógytorna - gyermek - testtartás
615.825-053.2 *** 613.71
[AN 3733681]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2018.
Kovács Enikő
   A kulcs / Kovács Enikő. - [Csabdi] : Molnár K., [2017]. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0267-5 fűzött
életvezetés - nő - anyaság
613.865-055.2 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3730050]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2018.
Kovács Tibor
   Hittel és alázattal : vöröskeresztes élet Zala megyében, 1945-2016 / Kovács Tibor. - Zalaegerszeg : [M. Vöröskereszt Zala M. Szerv.], 2018. - 674, [6] p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4857-8 kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-4855-4)
Magyar Vöröskereszt. Zala Megyei Szervezet
Zala megye - karitatív szervezet - történeti feldolgozás
614.885(439.121)(091) *** 364.044.66(439.121)(091)
[AN 3729742]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2018.
Leaf, Caroline (1963-)
Who switched off your brain? (magyar)
   Ki kapcsolta ki az agyad? : férfi agy és női agy / Caroline Leaf ; [ford. Dávidházi Krisztina]. - Szentendre : Denton 2000 Bt., cop. 2018. - 267 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 227-267.
ISBN 978-963-89914-4-7 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865-055
[AN 3729226]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2018.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Mit (t)ehetek? : étkezési tanácsok daganatterápiában / Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : Galenus, 2018. - 211 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
Bibliogr.: p. 211-[212].
ISBN 978-963-7157-53-0 kötött
rákbetegség - táplálkozástudomány
616-006 *** 613.2
[AN 3730052]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2018.
Masters, Robert Augustus (1947-)
To be a man (magyar)
   Férfierő : bátorság, hősiesség, büszkeség, leleplezett agresszió / Robert Augustus Masters ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-866-2 kötött : 3690,- Ft
férfi - nemek lélektana - férfi szerep - férfiasság
159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1
[AN 3729321]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2018.
Millman, Dan (1946-)
No ordinary moments (magyar)
   Rendkívüli pillanatok : [a békés harcos gyakorlati útmutatója] / Dan Millman ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-896-9 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3734185]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2018.
Németh Attila (1954-)
   Pszichiátria - másképp / Németh Attila ; [az illusztrációkat ... kész. Quitt László]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2019, cop. 2018. - 204, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-686-2 fűzött : 3100,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3733972]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2018.
Nyírő András
   A nő kódja : udvarlástól az első éjszakáig / Nyírő András. - [Budapest] : Brickone Kft., [2018]. - 158 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-81038-0-0 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - szerelem - udvarlási szokás
613.88 *** 392.6
[AN 3729580]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2018.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban / Nyiszli Miklós ; [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vági Zoltán]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Bibliogr.: p. 345-354.
ISBN 978-963-14-3465-1 kötött : 3990,- Ft
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3733791]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2018.
   Odontológia és gnatológia / szerk. Radnai Márta ; írta Fazekas András [et al.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 242 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 978-963-226-648-0 kötött : 4700,- Ft
fog - rágás - fogbetegség
616.314 *** 611.31 *** 612.31
[AN 3733987]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2018.
Rédai Dorottya
   Még mindig tabu? : LMBT személyek az iskolában / [szerzők Rédai Dorottya, Kövesi Györgyi] ; [közread. a] Labrisz Leszbikus Egyesület. - Budapest : Labrisz Leszbikus Egyes., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2103-4 fűzött
nemi szerep orientáció - nemi szerephez való viszonyulás - iskolai nevelés
613.885 *** 316.64 *** 37.018.2
[AN 3730116]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2018.
Sacks, Oliver (1933-2015)
The man who mistook his wife for a hat (magyar)
   A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más történetek / Oliver Sacks. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 331, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320-331.
ISBN 978-963-355-475-3 kötött : 3950,- Ft
elmegyógyászat - lélektan
616.89(089.3) *** 159.9(089.3)
[AN 3733951]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2018.
Sadler, Thomas W.
Langman's medical embryology (magyar)
   Langman orvosi embriológia / T. W. Sadler ; ... ill. ... Susan L. Sadler-Redmond [et al.] ; [ford. Székely Andrea, Mezey Szilvia]. - 13. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 472 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-683-1 fűzött : 12800,- Ft
embriológia - fejlődési rendellenesség - egyetemi tankönyv
611.013(075.8) *** 616-007(075.8) *** 612.64(075.8)
[AN 3734407]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2018.
Sausic Attila (1952-)
   Kalandozás a szexualitásban / Sausic Attila. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-615-5761-71-3 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - nemi erkölcs - szexuális magatartás
613.88 *** 176 *** 392.6
[AN 3730356]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2018.
Scott, S. J.
Habit stacking : 127 small actions that take five minutes or less (magyar)
   A szokás hatalma : 127 apró trükk a boldogabb, egészségesebb és gazdagabb életért / S. J. Scott ; [ford. Gáspár Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-881-5 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3730275]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2018.
Stumpf Zsuzsanna
   Sikerbiblia : mi kell még a sikerhez a szakmai tudáson kívül? : kalauz a lélekhez és a munkához, nem csak masszőrök számára / Stumpf Zsuzsanna. - [Pilisszántó] : [Stumpf Zs.], 2018. - 213 p. ; 21 cm. - (Titkaim könyve sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-00-2531-5 kötött : 4490,- Ft
masszázs - mentálhigiénia
615.82 *** 613.865
[AN 3729985]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2018.
Szalóki Zsuzsa (1960-)
   Gyógyító sötétség : India titkos kincse: Kuti Praveshika Raszajána / Szalóki Zsuzsa. - [Ibafa] : Szerző, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2575-9 fűzött
természetgyógyászat - ájurvéda
615.89(540)
[AN 3730248]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2018.
   A szülészet születése : kiállítási katalógus = The birth of obstetrics / [... kurátora Scheffer Krisztina] ; [szöveg Kótyuk Erzsébet és Scheffer Krisztina] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma. - Budapest : MNM Semmelweis Orvostört. Múz., 2018. - 78 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. jún. 22 - 2019. márc. 31. között rendezték
ISBN 978-963-7107-30-6 fűzött
Magyarország - szülészet - orvostörténet - kiállítási katalógus
618.2/.5(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3730310]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2018.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge bei der Feuerwehr (magyar)
   Mindent tudok a tűzoltókról! / Monika Wittmann története Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734)
ISBN 978-963-403-545-9 fűzött : 790,- Ft
tűzoltóság - tűzoltóautó - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2) *** 614.846(02.053.2)
[AN 3729812]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11529 /2018.
Győri Tribológia Konferencia (5.) (2018)
   5. Győrer Tribologie- und Effizienztagung des Lehrsthuls für Verbrennungsmotoren (BMT) der Széchenyi István Universität (SZE) in Zusammenarbeit mit der Abteilung Entwicklung Antrieb der Audi Hungaria Zrt : 19-20. juni, 2018 = 5th Tribology and Efficiency Conference of Győr : 19-20. 06. 2018 / Hrsg. ... Jan Knaup. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 290 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Tagungsband zur 5. Győrer Tribologie Tagung 2018. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5776-16-8 fűzött
tribológia - autógyártás - konferencia-kiadvány
621.89 *** 629.113 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3730270]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2018.
Varga Lajos (1946-|)
   Bányavágat / Varga Lajos. - [Oroszlány] : Magánkiad., [2018]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2381-6 fűzött
Magyarország - bányász - 20. század - magyar irodalom - memoár
622(439)(092)Varga_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3729673]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11531 /2018.
Milton, Stephanie
Minecraft guide to enchantments and potions (magyar)
   Minecraft : útmutató a bűbájokhoz és a bájitalokhoz / [írta Stephanie Milton] ; [ill. Ryan Marsh és Joe Bolder] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-209-7 kötött : 3599,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3730734]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2018.
Milton, Stephanie
Minecraft guide to PVP minigames (magyar)
   Minecraft : útmutató a PvP-játékokhoz / [írta Stephanie Milton és Craig Jelley] ; [ill. Ryan Marsh, Joe Bolder és Sam Ross] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-262-2 kötött : 3599,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3730735]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2018.
Nadella, Satya (1967-)
Hit refresh (magyar)
   Hit refresh : nyomj egy frissítést! : utazás a Microsoft lelkének legmélyére egy közös, jobb jövő felé / Satya Nadella ; közrem. Greg Shaw és Jill Tracie Nichols ; [Bill Gates előszavával]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 317 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 978-963-447-160-8 kötött
Microsoft Corporation (Redmond, Wash)
Egyesült Államok - informatika - multinacionális vállalat - vezető alkalmazott - technikai kultúra - információs társadalom - 20. század - 21. század
681.3(73)(092)Nadella,_S.(0:82-94) *** 061.5(73)Microsoft *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3729246]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2018.
Szabó Ildikó
   Táblagépen és okostelefonon : fel a netre, öregem! / Szabó Ildikó. - Budapest : Panem Kv., 2018. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-615-5186-40-0 fűzött : 2500,- Ft
számítástechnika - internet - mobiltelefon
681.3 *** 681.324Internet *** 621.396.218
[AN 3733293]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11535 /2018.
Sáfár József
   Az első magyar távírókábel története / Sáfár József. - Budapest : Sáfár J., 2018. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709 ; 2.)
Bibliogr.: p. 55. - Összefoglalás angol, német, olasz és szlovák nyelven
ISBN 978-615-00-1601-6 fűzött
Magyarország - távíró - technikatörténet - művelődéstörténet - 19. század
621.394(439)"184/185" *** 930.85(439)"18" *** 654.14(439)"18"
[AN 3729671]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11536 /2018.
   60 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok : az utolsó tíz év, 2008-2018 / [szerk. Szerencsi Gábor, Szászi András]. - Budapest : M. Közút Nonprofit Zrt., 2018. - 166, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Úttörténeti mozaik, ISSN 1785-1165 ; 3.)
ISBN 978-963-87974-2-1 fűzött
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Budapest)
Magyarország - útépítés - útfenntartás - vállalat - testülettörténet
625.7(439) *** 061.5(439)
[AN 3730261]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2018.
Creative Construction Conference (2018) (Ljubljana)
   CCC2018 : Creative Construction Conference : 30 June - 3 July 2018, Ljubljana, Slovenia : final program & book of abstracts / [ed.-in-chief Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski]. - [Budapest] : [Diamond Congress], 2018. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-44-4 fűzött
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
69.001 *** 624.04 *** 061.3(497.12-2Ljubljana)
[AN 3729771]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2018.
Nagy András
   Tartályok és műveleti készülékek tervezésének alapjai / Nagy András. - Budapest : Agroinform, 2017. - 245 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 226-232.
ISBN 978-615-5666-18-6 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5666-18-6-0)
tartály - építőipari tervezés
624.04 *** 621.642.39 *** 624.953
[AN 3730257]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11539 /2018.
Balogh Tamás (1976-)
   'Dutch Titanic' : history of S. S. Statendam / Tamás Balogh. - [Szekszárd] : Schöck ArtPrint Kft., 2018. - 154, [1] p. : ill., részben színes ; 26x28 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-615-00-2373-1 kötött
Hollandia - Atlanti-óceán - tengeri hajó - tengerhajózás - 20. század - hadiszállítás - első világháború
656.612(492) *** 355.691.32"1914/1918" *** 656.61(261)"191/194"
[AN 3730146]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2018.
Korda, Steffi
Die Eisenbahn (magyar)
   Mindent tudok a vasútról! / Steffi Korda története Hans-Günther Döring illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734)
ISBN 978-963-403-546-6 fűzött : 790,- Ft
vasút - vonat - vasúti közlekedés - gyermekkönyv
656.2(02.053.2) *** 629.4(02.053.2)
[AN 3729819]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2018.
Moldova György (1934-)
   Akit a mozdony füstje megcsapott.. : riport / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2018. - 389, [2] p. ; 20 cm. - (Moldova György művei ; 2.)
ISBN 978-615-5289-35-4 fűzött
Magyarország - vasút - vasutas - magyar irodalom - riport - riportregény
656.2(439)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3730369]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2018.
Nieländer, Peter (1969-)
Mein Junior-Lexikon Fahrzeuge (magyar)
   Járműlexikon / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-857-2 fűzött : 3250,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730594]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2018.
Sáfár József
   A Párkány - Esztergom közötti távíróvezeték története / Sáfár József. - [Budapest] : Sáfár J., 2017. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709)
ISBN 978-615-00-0898-1 fűzött
Esztergom - Párkány - Magyarország - technikatörténet - távíró - 19. század
654.14(439)"18" *** 621.394(439-2Esztergom)"186/188" *** 621.394(439-2Párkány)"186/188"
[AN 3729665]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2018.
Wandrey, Guido (1959-)
Alles über das Fahrrad (magyar)
   A kerékpár / [ill. Guido Wandrey] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 50.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-865-7 fűzött : 3750,- Ft
kerékpár - gyermekkönyv - képeskönyv
629.118.3(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3730574]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11545 /2018.
   Az elmúlt év kutatásai a Tokaji borvidéken, 2017-2018 / [szerk. Bihari Zoltán] ; [közread. a] Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. - Tarcal : Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutint., 2018. - 106 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2300-7 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - szőlészet - talajtan - növényvédelem
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 631.4(439Tokaj-Hegyalja) *** 632(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3730578]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2018.
Kleinod, Brigitte (1957-)
Hochbeete (magyar)
   Magaságyások : kevés hely, sok lehetőség / Brigitte Kleinod, Manfred Stiebler ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5723-16-2 fűzött : 2500,- Ft
amatőr kertészkedés - konyhakertészet - emelt ágyás
635.1/.8 *** 631.543.3
[AN 3729365]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2018.
Mészáros János (1927-)
   Így és ilyen korban éltem én : egy nádudvari tanyától az Akadémiáig : Mészáros János élet- és korrajza. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Kft., 2017. - 205 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
Mészáros János (1927-)
Magyarország - állatorvos - akadémikus - 20. század - 21. század - memoár
619(439)(092)Mészáros_J.(0:82-94)
[AN 3729494]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2018.
Nagy János (1951-)
Kukoricatermesztés (német)
   Maisproduktion / János Nagy. - Budapest : Akad. K., cop. 2018. - 429, [3] p., [11] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-45-4082-3 kötött
kukoricatermesztés
633.15
[AN 3730262]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2018.
   Ökológiai gazdálkodás dióhéjban : kezdőknek és haladóknak / szerk. Radics László. - Budapest : Agroinform, 2018. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-20-9 fűzött
biogazdálkodás
631.115.1 *** 631.147
[AN 3730591]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2018.
Rotter, Katharina (1983-)
Das mach ich selbst für meinen Hund (magyar)
   Apróságok a kutyádnak / Katharina Rotter ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 46 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5723-20-9 kötött : 2500,- Ft
kutyatartás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
636.7(02.053.2) *** 379.826
[AN 3730455]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2018.
Terbe István (1946-)
   Fólia alatti zöldségtermesztés : zöldséghajtás kisgazdaságokban / Terbe István. - Budapest : Szaktudás K., 2017. - 203 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-615-5224-75-1 fűzött
zöldségtermesztés - növényház
635.1/.8 *** 631.544
[AN 3729546]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2018.
Woodward, Kay
My perfect puppy (magyar)
   A tökéletes kiskutya / írta Kay Woodward ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 24x27 cm
ISBN 978-963-483-000-9 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3729178]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11553 /2018.
Angele, Waltraud
Lady Marmelade (magyar)
   Marmelád : lekvárok, csatnik és más finomságok / Waltraud Angele, Gabriele Gugetzer ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2018. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-341-288-6 kötött : 2900,- Ft
lekvár - befőtt - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3730139]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2018.
   Ízig varázs : korszerű családi étkek : tavaszi ételek / [fotó Oravecz István] ; [közread. a] Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2018. - 42 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-50-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3729229]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2018.
Morris, Tisha
Clutter intervention (magyar)
   Rendterápia : engedd el a múltat, adj teret a mának! / Tisha Morris ; [ford. Tutor Krisztina]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 196, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-333-9 fűzött : 2690,- Ft
rend - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3729939]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2018.
Newman, Joni Marie
The complete guide to even more vegan food substitutions (magyar)
   Vegán helyettesítők : kedvenc ételeink állati eredetű összetevők nélkül / Joni Marie Newman, Celine Steen ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 253 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-337-7 fűzött : 3490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3730051]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11557 /2018.
Sivadó Ákos (1984-)
   A megértés mestersége / Sivadó Ákos ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2018. - 137 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-133.
ISBN 978-963-416-125-7 fűzött : 1490,- Ft
társadalomfilozófia - ismeretelmélet - szociológia
141.7 *** 165 *** 316.1
[AN 3729211]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst (magyar)
   A gyógyítás művészetének elmélyítése : meditatív vizsgálódások és útmutatások : előadások orvosoknak és orvostanhallgatóknak : karácsonyi tanfolyam : nyolc dornachi előadás, 1924. január 2-9. : húsvéti tanfolyam : öt dornachi előadás, 1924. április 21-25. : első körlevél, 1924. március 11. : esti összejövetel, Dornach, 1924. április 24. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, 2018. - 255 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-25-0 fűzött : 3000,- Ft
gyógyítás - antropozófia - ezoterika
141.333 *** 616 *** 133.25
[AN 3734147]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11559 /2018.
   Az apostolok cselekedetei : "vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim" (Apcsel 1,8) / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 200 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2018/3.)
ISBN 978-615-5260-67-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
226.6.07
[AN 3730048]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2018.
Bitskey István (1941-)
   Eszterházy Károly és barokk városa / [szöveg Bitskey István]. - Eger : Líceum K., 2018. - 28, [2] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 8.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-83-3 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Eger - Magyarország - helytörténet - püspök - 18. század - művelődéstörténet
282(439)(092)Eszterházy_K. *** 943.9-2Eger"17" *** 930.85(439-2Eger)
[AN 3729291]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2018.
   "Együtt éltünk, együtt élünk" : kézikönyv a pécsi és baranyai zsidóság történetét bemutató kiállításhoz / [... szerk. Nagy Mariann] ; [közread. a] Tom Lantos Intézet. - Budapest ; Pécs : Tom Lantos Int., 2018. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80159-8-1 fűzött
Pécs - Magyarország - zsidóság - zsidó vallás - holokauszt
296 *** 316.347(=924)(439)(091) *** 316.347(=924)(439-2Pécs)(091) *** 323.12(=924)(439-2Pécs)"192/1945"
[AN 3729690]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2018.
   Emlékkönyv : 25 éves Ferences Ifjúsági Tanya, 1993-2018 / [... szerk. Tokár Imre P. János] ; [kiad. a "Gyermekek falun" Alapítvány]. - Nagykanizsa : "Gyermekek falun" Alapítvány, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2636-7 fűzött
Nagykanizsa - ifjúsági tábor - vallásoktatás - franciskánusok
271.3 *** 379.835(439-2Nagykanizsa) *** 372.82
[AN 3729434]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2018.
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája (8.) (2018) (Pécs)
   Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának rezümékötete = Abstracts of the 8th Conference of Junior Theologians and Doctoral Students / [szerk. Kiss Gábor, Vértesi Lázár] ; [közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály]. - Budapest : DOSZ, 2018. - 108 p. ; 24 cm
A konferenciát Pécsett, 2018. febr. 9-11. között rendezték. - Váltakozva magyar, angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-615-5579-19-6 fűzött
vallástudomány - konferencia-kiadvány
291 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3729666]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2018.
Frith, Alex
World religions (magyar)
   A világ vallásai : több mint 70 kihajtható füllel / Alex Frith és Barry Ablett. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2018. - Lapozó (15 p.) : ill., színes ; 29 cm
Ford. Sárossy-Beck Anita. - keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-341-247-3 kötött : 3900,- Ft
vallás - vallástörténet - gyermekkönyv - képeskönyv
291(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729395]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2018.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The ministry gifts (magyar)
   Szolgálati ajándékok / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 3. megújított kiad. - Budapest : Patmos Records, 2018, cop. 2015. - 160 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5526-11-4 fűzött : 990,- Ft
lelkipásztorkodás
25
[AN 3734313]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2018.
Hagin, Kenneth W. (1939-)
The untapped power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő kiaknázatlan erő / Kenneth W. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - [Budapest] : Faithline, 2018. - 172 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80941-6-0 fűzött
dicsőítés - vallásos irodalom
217 *** 244
[AN 3729350]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2018.
José de Calasanz (1557-1648)
   Kalazanci Szent József zsolozsmája / [közread. a] Piarista Rend Magyar Tartománya. - [Budapest] : Piarista Rend M. Tartománya, 2017. - 41 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80517-4-3 fűzött
breviárium
264-13
[AN 3729645]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2018.
Karma-raṅ-byuṅ-kun-khyab-phrin-las (1905-1989)
   A ragyogó tudat / Kalu Rinpocse ; ... a Dalai Láma előszavával. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2018]. - 158, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Buddha útja ; 1.)
Bibliogr.: p. [159-161].
ISBN 978-615-5495-18-2 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3730329]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2018.
Keller, Tim (1950-)
The meaning of marriage (magyar)
   A házasságról : illúziók és félelmek helyett kiteljesedés / Timothy és Kathy Keller ; [ford. J. Füstös Erika] ; [közread. a] ... KIA. - Utánny. - Budapest : Harmat : KIA ; Kolozsvár : Koinonia, 2018, cop. 2015. - 287 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-252-9 fűzött : 2500,- Ft : 36 RON
házasság - párkapcsolat
265.5 *** 316.472.4
[AN 3734348]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2018.
   Legenda vetus : acta processus canonizationis et miracula Sanctae Margaritae de Hungaria = The oldest legend : acts of the canonization process, and miracles of Saint Margaret of Hungary / ed. by Ildikó Csepregi, Gábor Klaniczay and Bence Péterfi ; transl. by Ildikó Csepregi, Clifford Flanigan and Louis Perraud. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - 843 p. : ill. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 8.)
Bibliogr.: p. 817-831.
ISBN 978-963-386-218-6 kötött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - vallásos irodalom - 13. század
235.3(092)Margit,_Árpád-házi *** 244
[AN 3730533]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2018.
McGrath, Alister E. (1953-)
Emil Brunner (magyar)
   Emil Brunner : újraértékelés / Alister E. McGrath ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Kálvin, 2018. - 301 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-403-1 fűzött : 3100,- Ft
Brunner, Emil (1889-1966)
Svájc - teológus - református egyház - 20. század
284.2(494)(092)Brunner,_E.
[AN 3730322]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2018.
Ötvös László (1930-)
   A Békési Református Egyházmegye története : az egyházi élet bibliás hétköznapjai / írta Ötvös László. - [Békés] : Békési Református Egyházmegye, 2017. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-1711-2 fűzött
Békési Református Egyházmegye
református egyház - egyháztörténet
284.2(439-03Békési_Egyházmegye)
[AN 3729609]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2018.
   Pagans and Christians in the late Roman Empire : new evidence, new approaches, 4th-8th centuries / ed. by Marianne Sághy and Edward M. Schoolman. - Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies ; Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press ; [Pécs] : Univ. of Pécs, 2017. - 371 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 18.)
A Budapesten és Pécsett, 2013. márc. 7-10. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-255-1 fűzött
Római Birodalom - egyháztörténet - korai kereszténység - patrológia - hitvita - kora középkor
23/28(100)"03/07" *** 276 *** 239(37)"03/04"
[AN 3730507]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2018.
Pesthy Monika (1954-)
   Isaac, Iphigeneia, Ignatius : martyrdom and human sacrifice / Monika Pesthy-Simon. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - X, 249 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-225.
ISBN 978-963-386-163-9 kötött
mártír - kereszténység - vallástudomány
272 *** 291
[AN 3730760]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2018.
Pollock, Doug (1957-)
God space (magyar)
   Isten-tér : természetesen adódó lelki beszélgetések / Doug Pollock ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-41-2 fűzött
lelki élet - kommunikáció
248.3 *** 316.77
[AN 3729606]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2018.
Sághy Marianne (1961-2018)
   Szent Márton, Krisztus katonája / Sághy Marianne. - Szombathely : Szülőföld K., 2018. - 192, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-192.
ISBN 978-615-5847-01-1 fűzött : 2490,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
Sulpicius, Severus (363?-420?). Vita Martini Turonensis
hagiológia - szent - ókeresztény irodalom története - ókori latin irodalom története - 4. század - 5. század - életrajz - műelemzés
235.3(092)Martin_de_Tours *** 235.3"04" *** 394.944(4) *** 871(091)-97"04" *** 871(092)Sulpicius,_S.
[AN 3730269]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2018.
   Szent Kinga útján járva = Podążając drogą Św. Kingi / [szerk. Takács Zoltán Balázs] ; [ford. Winerowicz-Papp Renáta] ; [kiad. az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület]. - Küngös : Árpád-házi Szt. Kinga Kult. Egyes., 2018. - 43 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2175-1 fűzött
zarándoklat - katolikus egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
248.153.8 *** 245 *** 243 *** 282
[AN 3729591]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2018.
   A temesvári belvárosi temető sírkertjében nyugvó piarista tanárok = Profesorii piarişti înmormântaţi în cimitirul central din Timişoara / [... kiad. Piarista Rend Romániai Tartománya]. - Budapest : [Piarista Rend M. Tartománya] ; Temesvár : Piarista Rend Romániai Tartománya, 2017. - [28] p. : ill. ; 21 cm
Társközreadó a Piarista Rend Magyar Tartománya
ISBN 978-615-80517-8-1 fűzött
Temesvár - piaristák - szerzetes - pedagógus - életrajz
271.786(498.4-2Temesvár) *** 37(498.4-2Temesvár)(092)
[AN 3729843]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2018.
   Történetkönyv : a nyíregyházi evangélikus gyülekezet története, 1753-1855 / [... szerk. Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt. : Nyíregyházi Evangélikus Egyházközs., 2018. - 551 p. : ill. ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 52.)
ISBN 978-963-7240-89-8 kötött
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
Nyíregyháza - egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség - 18. század - 19. század - történelmi forrás
284.1(439-2Nyíregyháza)"175/185"(093)
[AN 3730524]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2018.
Tutinka Zoltán (1969-)
   Napi ige: ne félj! : bibliai bölcsességek az év minden napjára / Tutinka Zoltán. - Budapest : Tuti-Consulting Bt., 2018, cop. 2017. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2059-4 kötött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3729625]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2018.
   Vallás és hatalom az egyházatyák korában / szerk. Bugár M. István és Gyurkovics Miklós. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. ; [Budapest] : M. Patrisztikai Társ., 2017, cop. 2015. - 156 p. ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 7.)
A Nyíregyházán, 2013. jún. 27-29. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-64-9 fűzött
Római Birodalom - egyháztörténet - korai kereszténység - patrológia - állam és egyház viszonya - késő ókor
276 *** 23/28(100)"02/06" *** 322(37)"02/06"
[AN 3729683]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11582 /2018.
   Dynamics of class and stratification in Poland / Irina Tomescu-Dubrow [et al.]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-290.
ISBN 978-963-386-155-4 kötött
Lengyelország - társadalmi mobilitás - társadalmi rétegződés - társadalmi egyenlőtlenség - 20. század - 21. század
316.444(438)"195/201" *** 316.344(438)"195/201"
[AN 3730364]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2018.
   ELEF műhelytanulmány / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal]. - [Budapest] : KSH, 2018-. - 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-235-506-1
statisztika
31
[AN 3730499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné]. - 2018. - 164 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-537-5 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - közegészségügy - statisztikai adatközlés - 21. század
312.6(439)"201"(083.41) *** 614(439)"201"(083.41)
[AN 3730511] MARC

ANSEL
UTF-811584 /2018.
   Az elfogadás pedagógiája : tanulmánykötet / szerk. Kovács Zoltán, Szántóné Tóth Hajnalka ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium. - Kaposvár : KE Roma Szakkollégium, 2018. - 127 p. ; 24 cm
A Kaposváron, 2016. nov. 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-49-1 fűzött
tolerancia - kisebbség - oktatás - módszertan
316.647.5 *** 316.347 *** 371.3
[AN 3730003]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2018.
Herger Ede
   Mein Heimatdorf, Palkan/Palkonya : Dorfgeschichte, Volkskultur und Märchen / Ede Herger. - [Pécs] : Veranda Bt., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 122. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-00-1884-3 fűzött
Palkonya - magyarországi németek - helytörténet - helyismeret - auditív dokumentum - népmese
316.347(=30)(439-2Palkonya) *** 943.9-2Palkonya *** 908.439-2Palkonya *** 398.21(=30)(439-2Palkonya)
[AN 3730009]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2018.
Iski Szilvia (1970-)
   Festetics Kristóf 250 / [írta Iski Szilvia, Kardos Laura, Kériné Ódor Orsolya] ; [kiad. Helikon Kastélymúzeum ...]. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Festetics Kristóf (1696-1768)
Magyarország - arisztokrata - 18. század
316.343.32(439)(092)Festetics_K.
[AN 3730297]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2018.
Joy, Melanie (1966-)
Why we love dogs, eat pigs, and wear cows (magyar)
   Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat és viseljük a teheneket? : bevezetés a karnizmusba : a hitrendszer, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos állatokat megegyünk, másokat pedig ne / Melanie Joy. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-186.
ISBN 978-615-5647-49-9 fűzött : 3500,- Ft
szociálpszichológia - étkezési szokás - életmód - hús - húsipar - állatkínzás
316.6 *** 316.728 *** 343.58 *** 637.5 *** 392.813
[AN 3729325]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2018.
Karácsonyi Klára
   Az arany öregkor, avagy A hosszú élet titka...? / Karácsonyi Klára. - [Budapest] : [Ari K.], [2017]. - 177, [3] p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0142-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - idős - interjú
316.37-053.9(439)(047.53)
[AN 3729998]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2018.
   Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat módszertani leírás : a várandós kutatási szakasz előkészítése / szerk. Veroszta Zsuzsanna. - Budapest : KSH NKI, 2018. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 99.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-48-8 fűzött
Magyarország - demográfia - gyermekvállalás - adatgyűjtés - statisztikai adat - statisztikai elemzés - módszertan - 21. század - statisztikai adatközlés
314.3(439)"2018/2022"(083.41) *** 314(439)"2018/2022"(083.41) *** 311.2
[AN 3730634]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2018.
McDowell, Josh (1939-)
The beauty of intolerance (magyar)
   Az intolerancia szépsége : egy nemzedék felszabadítása az igazság és a szeretet ismeretére / Josh McDowell, Sean McDowell ; [ford. Hargitai Róbert] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-40-5 fűzött
tolerancia - vallásos irodalom
316.647.5 *** 244
[AN 3729628]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2018.
   Mesék testvérekről testvéreknek / [vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2012. - 328, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3040-0 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - testvér - népmese
316.37-055.71(0:82-34) *** 398.21(100)
[AN 3733188]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2018.
Morgan, Elaine (1920-2013)
The descent of woman (magyar)
   A nő származása / Elaine Morgan ; [ford. Makovecz Benjámin]. - Budapest : Joshua Kv., 2018. - 334 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-615-5730-11-5 fűzött : 3490,- Ft
törzsfejlődés - nő - nők a társadalomban
316.37-055.2 *** 575.8 *** 396
[AN 3730387]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2018.
Nowotny, Helga (1937-)
   An orderly mess / Helga Nowotny. - Budapest ; New York, N. Y. : CEU Press, 2017. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-386-231-5 fűzött
társadalmi fejlődés - gazdasági fejlődés - 21. század - politika
304.5(100)"201" *** 330.341(100)"201" *** 327(100)"201"
[AN 3730461]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2018.
   Rethinking open society : new adversaries and new opportunities / ed. by Michael Ignatieff, Stefan Roch. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-270-4 fűzött
nyitott társadalom - demokrácia - populizmus - civil társadalom
316.3 *** 329populizmus *** 321.7 *** 323.21
[AN 3730406]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2018.
Soós Zoltán
   Magabiztos fellépés a gyakorlatban / [Soós Zoltán]. - [Budapest] : [Soós Z.], [2018]. - 4 db ; 21 cm
kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.77 *** 159.923.2 *** 82.085
[AN 3729478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Félelmek nélkül. - 60 p.
ISBN 978-615-80972-1-5 fűzött
[AN 3729479] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy beszéd összeállítása és a felkészülés. - 60 p.
ISBN 978-615-80972-2-2 fűzött
[AN 3729480] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Profi színpadi megjelenés. - 76 p.
ISBN 978-615-80972-3-9 fűzött
[AN 3729481] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A közönség kezelése. - 64 p.
ISBN 978-615-80972-4-6 fűzött
[AN 3729482] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11596 /2018.
   Állatok mesevilága : tanulságos, mókás, szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-32-2 kötött
világirodalom - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730592]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2018.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Itt van a kutya elásva! : állatneves magyar szólások, közmondások szótára / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 56.)
Bibliogr.: p. 14-15.
ISBN 978-963-409-161-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - állatnév - szólás - közmondás - frazeológiai gyűjtemény
398.95(=945.11) *** 801.312.2=945.11 *** 809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3729647]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2018.
   Én, senki, segítség : [népmesék a világ minden tájáról 9 éves kortól] / Bajzáth Mária válogatása ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Kolibri, 2018. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár)
ISBN 978-963-437-286-8 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3730709]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2018.
Gelencsér József (1951-)
   Székesfehérvár áldásos árnyékában : Sárkeresztes népi jogélete, 1867-1959 / Gelencsér József. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2018. - 688 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 57.)
Bibliogr.: p. 576-601. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5413-30-8 kötött
Sárkeresztes - magyar néprajz - jogtörténet - jogszokás - közigazgatás - 19. század - 20. század
398.3(=945.11)(439-2Sárkeresztes) *** 340.141(439) *** 352(439-2Sárkeresztes)"186/195"
[AN 3730536]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2018.
Lìsovi kazki (magyar)
   Erdei mesék : gyerekkorunkat idéző szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 45, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-30-8 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730644]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2018.
   Mesék boldog öregekről / [vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 287, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2776-9 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - idős - népmese
398.21(100) *** 316.37-053.9(0:82-34)
[AN 3733191]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2018.
Ulûblenì kazki (magyar)
   Mesés történetek : gyerekkorunkat idéző szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-29-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730641]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2018.
Zombainé Szarka Mária (1946-)
   Românii din Chitighaz : cele trei rituri de trecere la chitighăzenii ortodocşi = A kétegyházi románok : az élet három fordulópontja a kétegyházi ortodoxoknál / Maria Sarca Zombai. - Kétegyháza ; [Gyula] : [Ed. NOI], 2018. - 209 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Csak román nyelven
ISBN 978-963-88890-9-6 fűzött
Kétegyháza - magyarországi románok - néprajz - fényképalbum
39(=590)(439-2Kétegyháza)(084.12)
[AN 3730000]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11604 /2018.
   "70 éve történt egy Kárpát-medencei faluban" : lakosságcsere Nagybánhegyesen, 1947 : dokumentumgyűjtemény / [közread. a Nagybánhegyesi Református Templomért Alapítvány]. - Nagybánhegyes : Nagybánhegyesi Református Templomért Alapítvány, 2017. - 211 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8988-6 kötött
Csehszlovákia - Magyarország - Nagybánhegyes - Vágfarkasd - magyarországi szlovákok - határon túli magyarság - kitelepítés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - névtár
325.254(=854)(439-2Nagybánhegyes)"1947"(093) *** 325.254(=945.11)(437-2Vágfarkasd)"1947"(093)
[AN 3730223]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2018.
Adriano, Pino
La via dei conventi (angol)
   Nationalism and terror : Ante Pavelić and ustasha terrorism from fascism to the cold war / Pino Adriano and Giorgio Cingolani ; transl. by Riccardo James Vargiu. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - [6], 458 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-447.
ISBN 978-963-386-206-3 kötött
Pavelić, Ante (1889-1959)
Jugoszlávia - fasizmus - horvátok - történelem - második világháború - politikus
329.18(497.1)(=862)"192/195" *** 949.71"192/197" *** 321.64(497.13)"194" *** 32(497.13)(092)Pavelić,_A.
[AN 3730393]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2018.
Apor Balázs (1976-)
   The invisible shining : the cult of Mátyás Rákosi in Stalinist Hungary, 1945-1956 / Balázs Apor. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - 388 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-375.
ISBN 978-963-386-192-9 kötött
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - személyi kultusz
32(439)(092)Rákosi_M. *** 943.9"1945/1956"
[AN 3730540]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2018.
Csuk Ferenc (1941-)
   Elveihez hűen : Vargha Gábor életpályája / Csuk Ferenc, Katona Beáta. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 88 p. : ill, részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-86.
ISBN 978-615-5847-25-7 fűzött : 2200,- Ft
Vargha Gábor (1859-1948)
Magyarország - helytörténet - politikus - századforduló - Horthy-korszak
32(439)(092)Vargha_G. *** 943.9-2Szentgotthárd
[AN 3730280]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2018.
   A holokauszt témája az irodalomban : [a holokauszt kifejezésének problémái, a közösségi reprezentáció, a holokauszt és a magyar líra, a holokauszt mint esztétikai probléma, a holokauszt a kortárs irodalomban, a holokauszt filmes ábrázolásai] / szerk. Kisantal Tamás és Mekis D. János. - Pécs : Kronosz, 2018. - 158 p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-020-9 fűzött : 1950,- Ft
holokauszt - magyar irodalom története - narratológia - 20. század - 21. század
323.12(=924)"1939/1945" *** 82.01-14 *** 82.01-3 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3729730]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2018.
   Honukban otthontalanok : tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből / szerk. Gyarmati György és Palasik Mária. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018. - 409 p. : ill. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
A Budapesten, 2016. máj. 26-27-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-467-022-3 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Budapest - kitelepítés - állami terror - Rákosi-korszak
325.254.6(439-2Bp.)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3729583]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2018.
Kerepeszki Róbert (1982-|)
   Darányi Kálmán : pályakép, személyiség, korrajz / Kerepeszki Róbert. - [Pécs] : Kronosz, 2018. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 287-303. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-015-5 kötött : 3950,- Ft
Darányi Kálmán (1886-1939)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század
32(439)(092)Darányi_K.
[AN 3729555]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2018.
Khider, Abbas (1973-)
Ohrfeige (magyar)
   A pofon : egy bevándorló Németországban : regény / Abbas Khider ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-23-2 fűzött : 2990,- Ft
Irak - Németország - menekült - bevándorló - német irodalom - ezredforduló - 21. század - memoár
325.25(567)"199"(0:82-94) *** 325.14(430)"200/201"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3730373]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2018.
Körösztös György
   A negyedik birodalom felemelkedése / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 23.)
ISBN 978-615-5647-69-7 fűzött : 1399,- Ft
Európai Unió - európai integráció - összeesküvés-elmélet
327.39(4-62) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3730188]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2018.
Lezsák Sándor (1949-)
   A rozsdás kések ellenében : válogatott írások, 2009-2018 / Lezsák Sándor. - Budapest : Kairosz, 2018. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-949-6 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Lezsák_S.(042)
[AN 3730458]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2018.
Pallavicini-Andrássy Borbála (1890-1968)
   A lelkünkhöz nem nyúlhatnak : kitelepítési és 1956-os napló / Pallavicini-Andrássy Borbála. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 341, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-550-1 kötött : 3790,- Ft
Magyarország - Budapest - kitelepítés - állami terror - 1950-es évek - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
325.254.6(439-2Bp.)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3733263]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2018.
Roberts, Ceri
Refugees and migrants (magyar)
   Menekültek és migránsok / Ceri Roberts, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-568-8 kötött : 2100,- Ft
menekült - menekültügy - gyermekkönyv
325.25(100)(02.053.2)
[AN 3729795]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2018.
Scholten, Jaap (1963-)
Kameraad baron (magyar)
   Báró elvtárs : utazás az erdélyi arisztokrácia letűnő világában / Jaap Scholten ; [ford. Bérczes Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 2014. - 407 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 386-390.
ISBN 978-963-13-6551-1 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - Románia - határon túli magyarság - arisztokrácia - társadalomtörténet - állami terror - deportálás - 1945 utáni időszak - oral history
323.282(498)"194/198" *** 316.343.322(=945.11)(498)(092)"194/198" *** 325.254(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3733669]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2018.
Spilsbury, Louise (1963-)
Global conflict (magyar)
   Globális konfliktusok / Louise Spilsbury, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-569-5 kötött : 2100,- Ft
nemzetközi konfliktus - háború oka - konfliktuskezelés - humanitárius segítség - gyermekkönyv
327.5(100)(02.053.2) *** 355.013(02.05.3.2) *** 316.485(02.053.2) *** 364.2(100)(02.053.2)
[AN 3729791]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2018.
   A Visegrádi Csoport parlamenti együttműködése a magyar elnökség idején, 2017-2018 / [... szerk. ... Kovács Krisztián]. - Budapest : [Országgyűlés Hiv.], 2018. - 604 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Az Országgyűlés Hivatala. - Lezárva: 2018. máj. 27. - Magyar, cseh, lengyel, szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-48-8 fűzött
nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok - 21. század
327(4-191)"2017/2018"
[AN 3729493]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2018.
A Visegrádi Csoport parlamenti együttműködése a magyar elnökség idején, 2017-2018 (angol)
   Parlamentary dimension of the Visegrad Group during the Hungarian presidency, 2017-2018 / [... ed. ... Kovács Krisztián]. - Budapest : [Office of the Nat. Assembly], 2018. - 604 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Az Országgyűlés Hivatala. - Lezárva: 2018. máj. 27. - Angol, cseh, magyar, lengyel és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-49-5 fűzött
nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok - 21. század
327(4-191)"2017/2018"
[AN 3729502]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2018.
Vonyó József (1945-)
   Gömbös Gyula és a hatalom : egy politikussá lett katonatiszt / Vonyó József. - [Pécs] : Kronosz, 2018. - 639 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 580-614. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-013-1 kötött : 5950,- Ft
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század - életrajz
32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 943.9"192/193"
[AN 3729698]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11621 /2018.
   The apocalyptic complex : perspectives, histories, persistence / ed. by Nadia Al-Bagdadi, David Marno, and Matthias Riedl. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - XXI, 409 p. ; 24 cm. - (Comparative studies in religion, history, and society, ISSN 2219-8717)
Bibliogr.: p. 339-392.
ISBN 978-615-5225-26-0 kötött
történelem - válság - világvége - civilizáció
94 *** 236 *** 008
[AN 3730750]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2018.
Bakonyi József (1940-)
   A mi Borzavárunk / Bakonyi József. - [Borzavár] : [Önkormányzat], 2018. - 395 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Közread. Borzavár Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 362-364.
ISBN 978-615-00-2547-6 kötött
Borzavár - helytörténet
943.9-2Borzavár
[AN 3729764]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2018.
Bárdos Edith
   Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek / Edith Bárdos, Éva Garam. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2009-2018. - 3 db ; 29 cm
A 3. kötet szerzője Garam Éva
Zamárdi - régészet - avarok
904(369.2) *** 904(439-2Zamárdi)
[AN 2893581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 3. - 2018. - 416 p., [3] t.fol. : ill., részben színes + CD-R, mell. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 12.)
Ford. Friedrich, Albrecht. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-884-3 kötött
[AN 3729235] MARC

ANSEL
UTF-811624 /2018.
Bikfalvi Géza
   Asztrik városában történt : érdekességek Kalocsa történetéből / Bikfalvi Géza. - Kalocsa : Bikfalvi G., 2018. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80549-2-8 fűzött
Kalocsa - helytörténet
943.9-2Kalocsa
[AN 3730663]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2018.
Boda Sándor
   Mesztegnyő 1944/1945 / Boda Sándor, Cseh Valentin ; [közread. a] Balatoni Múzeum. - Keszthely : Balatoni Múz., 2018. - 146 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 978-615-80204-7-3 kötött
Mesztegnyő - második világháború - helytörténet - memoár
943.9-2Mesztegnyő"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3730315]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2018.
Chang, Jung (1952-)
Wild swans (magyar)
   Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [ford. Kalmár Éva ..., Révész Ágota ...]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1994. - 623 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9914-0 kötött : 4599,- Ft
Kína - történelem - 20. század - memoár
951.0"19"(0:82-31)
[AN 3733506]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2018.
Cybriwsky, Roman Adrian (1945-)
   Along Ukraine's river : a social and environmental history of the Dnipro / Roman Adrian Cybriwsky. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - 238 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-386-204-9 kötött
Ukrajna - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet
947.7 *** 908.477 *** 930.85(4)(282.247.32)
[AN 3730547]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2018.
   Az ezeréves magyar - görög kapcsolatok : a Magyarországi Görögök Kutatóintézete és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közös konferenciáján elhangzott előadások : a Magyar Országgyűlés felsőházi terme, 2016. október 19. = Chilia chronia ellīno - oyggrikōn scheseōn : oi omilies toy Synedrioy toy Institoytoy Ereynōn Ellīnōn Oyggarias kai tīs Aytodioikīsīs Ellīnōn Oyggarias : Diorganōthīke sto Oyggriko Koinovoylio stis 19 Oktōvrioy 2016 / szerk. Szidiropulosz Archimédesz. - Budapest : Mo. Görögök Kutint., 2018. - 279, [1] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1248-3 fűzött
Magyarország - Bizánci Birodalom - történelem - magyarországi görögök - konferencia-kiadvány
943.9 *** 949.502 *** 316.347(=774)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3729726]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2018.
Font Márta (1952-)
   Dinasztikus érdekek nyomában : Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában / Font Márta. - [Pécs] : Kronosz, 2018. - 223 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-213. - Összefoglalás német és orosz nyelven
ISBN 978-963-467-025-4 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - magyar történelem - 10. század - 11. század - 12. század - 13. század
940-11"09/12" *** 943.9"10/12" *** 940-191"09/12"
[AN 3729694]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2018.
   Forrásaink a reformációról / [sorozatszerk. Kovács Eleonóra] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2018. - 21 db : ill., részben színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-631-246-6 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - reformáció - protestáns egyház - egyházügy - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(439) *** 284(439)(091)(093) *** 322(439)(091)(093)
[AN 3729787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Dokumentumok az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárából / [szerk. Kádár Annamária] ; [... mtársa Szabó Bence]. - 294 p.
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-963-631-247-3
Bács-Kiskun megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.155)(091)(093) *** 322(439.155)(091)(093) *** 930.253(439-2Kecskemét)
[AN 3729789] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Dokumentumok az MNL Baranya Megyei Levéltárából / [szerk. Borsy Judit]. - 298 p.
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-963-631-248-0
Baranya megye - egyháztörténet - protestáns egyház - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.127)(091)(093) *** 322(439.127)(091)(093) *** 930.253(439-2Pécs)
[AN 3729797] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Dokumentumok az MNL Békés Megyei Levéltárából / [szerk. Sáfár Gyula]. - 206 p.
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-631-249-7
Békés megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.175)(091)(093) *** 322(439.175)(091)(093) *** 930.253(439-2Békéscsaba)
[AN 3729799] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Dokumentumok az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárából / [szerk. Oláh Tamás]. - 190 p.
Bibliogr.: p. 164-180.
ISBN 978-963-631-250-3
 (hibás ISBN 978-963-631-263-3)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.134)(091)(093) *** 322(439.134)(091)(093) *** 930.253(439-2Miskolc)
[AN 3729801] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Dokumentumok az MNL Csongrád Megyei Levéltárából / [szerk. Varsányi Attila]. - 212 p.
Bibliogr.: p. 198-201.
ISBN 978-963-631-251-0
Csongrád megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.181)(091)(093) *** 322(439.181)(091)(093) *** 930.253(439-2Szeged)
[AN 3729803] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Dokumentumok az MNL Fejér Megyei Levéltárából / [szerk. Bödő István]. - 274 p.
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 978-963-631-254-1
Fejér megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.118)(091)(093) *** 322(439.118)(091)(093) *** 930.253(439-2Székesfehérvár)
[AN 3729805] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Dokumentumok az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárából / [szerk. Hegedüs Zoltán]. - 228 p.
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-631-252-7
Győr-Moson-Sopron megye - egyháztörténet - protestáns egyház - 18. század - 19. század - 20. század - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.114)"17/19"(093) *** 930.253(439-2Győr) *** 322(439.114)(091)(093)
[AN 3729806] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Dokumentumok az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárából / [szerk. Dominkovits Péter]. - 236 p.
Bibliogr.: p. 226.
ISBN 978-963-631-253-4
Győr-Moson-Sopron megye - egyháztörténet - protestáns egyház - evangélikus egyház - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(439-2Sopron) *** 322(439.114)(091)(093) *** 284(439.114)(091)(093)
[AN 3729809] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Dokumentumok az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárából / [szerk. Szendiné Orvos Erzsébet]. - 290 p.
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-631-255-8
Hajdú-Bihar megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.165)(091)(093) *** 322(439.165)(091)(093) *** 930.253(439-2Debrecen)
[AN 3729813] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Dokumentumok az MNL Heves Megyei Levéltárából / [szerk. Varga Zsolt]. - 336 p.
Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 978-963-631-256-5
Heves megye - egyháztörténet - protestáns egyház - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.133)(091)(093) *** 322(439.133)(091)(093) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 3729814] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Dokumentumok az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából / [szerk. Horváth Gergő]. - 264 p.
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-631-257-2
Jász-Nagykun-Szolnok megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.169)(091)(093) *** 322(439.169)(091)(093) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 3729816] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Dokumentumok az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárából / [szerk. Kládek László]. - 320 p.
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-631-258-9
Komárom-Esztergom megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.115)(091)(093) *** 322(439.115)(091)(093) *** 930.253(439-2Tatabánya)
[AN 3729817] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Dokumentumok az MNL Nógrád Megyei Levéltárából / [szerk. Hernádiné Bakos Marianna, Lőrincz Melinda]. - 242 p.
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 978-963-631-259-6
Nógrád vármegye - Losonc - egyháztörténet - evangélikus egyház - református egyház - egyetem - papképzés - 18. század - 19. század - 20. század - levéltári irat - történelmi forrás
284.1(439.131)"178/192"(093) *** 930.253(439-2Salgótarján) *** 378.628.42(437.6-2Losonc)"192/193"(093) *** 322(439.131)(091)(093)
[AN 3729818] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Dokumentumok az MNL Országos Levéltárából / [szerk. Künstlerné Virág Éva]. - 332 p.
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-631-267-1
Magyarország - egyháztörténet - protestáns egyház - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(439-2Bp.) *** 284(439)(091)(093) *** 322(439)(091)(093)
[AN 3729820] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Dokumentumok az MNL Pest Megyei Levéltárából / [szerk. Kiss Anita]. - 352 p.
ISBN 978-963-631-260-2
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - egyháztörténet - protestáns egyház - 18. század - levéltári irat
322(439.153)"178"(093) *** 930.253(439-2Bp.) *** 284(439.153)"178"(093)
[AN 3729821] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Dokumentumok az MNL Somogy Megyei Levéltárából / [szerk. Récsei Balázs]. - 234 p.
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 978-963-631-261-9
Somogy megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.123)(091)(093) *** 322(439.123)(091)(093) *** 930.253(439-2Kaposvár)
[AN 3729823] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Dokumentumok az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárából / [szerk. Henzsel Ágota]. - 282 p.
Bibliogr.: p. 265-275.
ISBN 978-963-631-262-6
Nyíregyháza - neveléstörténet - egyházi iskola - egyháztörténet - evangélikus egyház - 19. század - levéltári irat - történelmi forrás
284.1(439-2Nyíregyháza)"187/188"(093) *** 930.253(439-2Nyíregyháza) *** 37(439-2Nyíregyháza)"187/188"(093)
[AN 3729825] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Dokumentumok az MNL Tolna Megyei Levéltárából / [szerk. Cserna Anna]. - 252 p.
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-631-263-3
Tolna megye - Dunaföldvári járás - oktatástörténet - alapfokú oktatás - egyháztörténet - protestáns egyház - 18. század - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(439-2Szekszárd) *** 284(439.125)"178"(093) *** 37(439-35Dunaföldvár)"178"(093)
[AN 3729828] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Dokumentumok az MNL Vas Megyei Levéltárából / [szerk. Söptei Imre]. - 228 p.
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-631-264-0
Vas megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.111)(091)(093) *** 322(439.111)(091)(093) *** 930.253(439-2Szombathely)
[AN 3729829] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából / [szerk. Boross István] ; [... mtársai Jakab Réka, Fekete Tamás, Hermann István]. - 324 p.
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 978-963-631-265-7
Veszprém megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.117)(091)(093) *** 322(439.117)(091)(093) *** 930.253(439-2Veszprém)
[AN 3729830] MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából / [szerk. Kulcsár Bálint]. - 344 p.
Bibliogr.: p. 322-325.
ISBN 978-963-631-266-4
Zala megye - protestáns egyház - egyháztörténet - reformáció - levéltári irat - történelmi forrás
284(439.121)(091)(093) *** 322(439.121)(091)(093) *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3729834] MARC

ANSEL
UTF-811631 /2018.
Ilon Gábor (1956-)
   Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyve : készült a helyi általános iskolák felső tagozatosai és a középfokú oktatási intézmények diákjai számára / Ilon Gábor. - 3. kiad. - Kőszeg : Pannon Kult. Örökség Egyes., 2018. - 267 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Pannonkör füzetek, ISSN 1786-3708 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87905-4-5 fűzött
Kőszeghegyalja - régészet
904(439Kőszeghegyalja)
[AN 3733967]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2018.
   Írott források az 1116-1205 közötti magyar történelemről / az előszót írta, a szövegeket vál., ... szerk. Thoroczkay Gábor ; [a névmutatót összeáll. Halmágyi Miklós]. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2018. - 597 p. ; 21 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80398-3-3 kötött
magyar történelem - 12. század - 13. század - történelmi forrás
943.9"111/120"(093)
[AN 3729675]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2018.
Köves József (1938-)
   Bambi, közért, kupleráj : szubjektív szótár / Köves József. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-73-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - magyar irodalom - memoár
930.85(439)"195/198"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3730241]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2018.
   Nádasdy Történelmi Fesztivál, 2009-2018 / [szerk. Ruzsics Gábor] ; [kiad. Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület]. - [Sárvár] : Nádasdy Tört. Hagyományőrző Egyes., 2018. - 68 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-00-2364-9 fűzött
Nádasdy Történelmi Fesztivál
Sárvár - helytörténet - hagyománytisztelet - fesztivál
943.9-2Sárvár *** 061.7(439-2Sárvár)
[AN 3730305]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2018.
   Practices of coexistence : constructions of the other in the early modern perceptions / ed. by Marianna D. Birnbaum and Marcell Sebők. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - XVI, 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-149-3 kötött
Európa - Mediterráneum - Oszmán-török Birodalom - művelődéstörténet - kulturális kölcsönhatás - 15. század - 16. század - újkor - reneszánsz
930.85(4)"14/15" *** 327(4)"14/15" *** 008(4)"14/15"
[AN 3730757]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2018.
Rátai János (1944-)
   Állati múlt, angyali üzenet : az almafa törvénye / Rátai János. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 310 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5761-70-6 kötött : 3490,- Ft
művelődéstörténet
930.85
[AN 3730404]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2018.
Smith, Sally Bedell (1948-)
Elizabeth the Queen (magyar)
   Erzsébet, a királynő : egy modern uralkodó élete / Sally Bedell Smith. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 699, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 667-674.
ISBN 978-963-357-108-8 kötött : 5999,- Ft
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - 21. század
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 3734017]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2018.
   Szacsvay Imre : az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai / [... szerk. Kedves Gyula, Pelyach István]. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Konferenciák az Országgyűlési Múzeumban, ISSN 2498-8065 ; 3.)
A Budapesten, 2017. okt. 6-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-55-6 kötött
Szacsvay Imre (1818-1849)
Magyarország - politikus - 19. század - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 943.9(092)Szacsvay_I.
[AN 3734924]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2018.
Szalai Árpád
   Rácalmási történetek / Szalai Árpád ; [kiad. Rácalmás Város Önkormányzata]. - Rácalmás : Önkormányzat, 2018. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2614-5 kötött
Rácalmás - helytörténet - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - ezredforduló - memoár
943.9-2Rácalmás *** 908.439-2Rácalmás *** 929(439-2Rácalmás)(0:82-94)
[AN 3730253]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2018.
Szovák Kornél (1962-)
   Szent István / Szovák Kornél. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9031-8 kötött : 1790,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 10. század - 11. század
943.9(092)István,_I. *** 943.9"09/10"
[AN 3730086]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2018.
   Történészek története : kutatók hivatásukról, pályájukról, eredményeikről / szerk. Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga ; [közread. az] ... Újkor Alapítvány. - Budapest : Fakultás K. : Újkor Alapítvány, 2018. - 284 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5848-05-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - történész - egyetemi tanár - történettudomány - 20. század - 21. század - interjú
930.1(439)(092)(047.53) *** 930.1
[AN 3729693]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2018.
Varga Attila (1969-)
   Hazai hősök / Varga Attila. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Porta Historica K., 2018. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1287-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - 20. század - 21. század - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3730324]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11643 /2018.
Bede Béla
Magyarország újévtől szilveszterig 116 kiemelt programmal (orosz)
   Vengriâ mesâc za mesâcem : 116 meropriâtij / Bela Bede. - Budapest : Corvina, 2018. - 350 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6519-1 kötött
Magyarország - magyar néprajz - fesztivál - útikönyv - útmutató
914.39(036) *** 061.7(439)(036) *** 39(439)
[AN 3730143]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2018.
Frith, Alex
Picture atlas (magyar)
   Képes atlasz : több mint 100 kihajtható füllel. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes, térk. ; 29 cm
Szerzők Frith, Alex és Leake, Kate. - Ford. Miklódy Dóra. - keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-341-246-6 kötött : 3900,- Ft
helyismeret - földrajzi atlasz - gyermekkönyv - képeskönyv
912(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729409]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2018.
Góth László (1943-)
   Gyenesdiási emlékek, gyermek és ifjúkoromból : az 1945-1960-as évek / Góth László ; [közread. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata]. - Gyenesdiás : Önkormányzat, 2018. - 90 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89275-5-2 fűzött
Gyenesdiás - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.439-2Gyenesdiás *** 894.511-94
[AN 3730306]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2018.
   Helyi értékek és egy népfőiskola lehetősége Gyenesdiáson / [szerk. Hársfalvi György] ; [kiad. a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány]. - Gyenesdiás : Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1615-3 fűzött
Gyenesdiás - helyismeret - művelődésügy
908.439-2Gyenesdiás *** 374(439-2Gyenesdiás)
[AN 3730309]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2018.
   Karcag ma is a szívünk csücske II / [... szerk. Daróczi Erzsébet]. - Karcag : Daróczi E., 2018. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2619-0 fűzött
Karcag - helyi társadalom - helyismeret - ételspecialitás - 20. század - 21. század - memoár - szakácskönyv
908.439-2Karcag(0:82-94) *** 929(439-2Karcag)(0:82-94) *** 641.568(439-2Karcag)(083.12)
[AN 3729909]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2018.
Kiss Anita
   Miért éppen... Havanna / [szöveg Kiss Anita] ; [... fényképezte Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., cop. 2018. - 158 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5885-00-6 fűzött : 2500,- Ft
Havanna - helyismeret - memoár - fényképalbum
908.729.1-2La_Habana(0:82-94)(084.12)
[AN 3729937]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2018.
Méri Judit
   Szabira mentem! Ui.: Találkozunk Dominikán! A lelked / Méri Judit. - Budapest ; [Környe] : Magánkiad., 2018. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2748-7 fűzött
Dominikai Köztársaság - útleírás
908.729.3(0:82-992)
[AN 3729853]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2018.
Praznovszky Mihály (1946-)
   A savanyúvízről okos és érdekes dolgokat elmesélő szíves kalauz, melyben híres magyar embereket, páratlan eseményeket, válogatott recepteket, fontos balatonfüredi történeteket és épületeket esmértető leírások olvashatók úgy, amint voltak, s amelyeket szerzett és összeszedegetett egy jeles szerző / [... leírta Praznovszky Mihály ...]. - Veszprém : OOK Press, 2018. - 94, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80515-6-9 kötött
Balatonfüred - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Balatonfüred *** 930.85(439-2Balatofüred)
[AN 3730043]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2018.
Schetar, Daniela (1955-)
Kroatische Küste (magyar)
   A horvát tengerpart : Dalmácia / [szerző Daniela Schetar] ; [átd. Nina Čančar] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2018. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6521-4 fűzött : 2490,- Ft
Dalmácia - horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 3729752]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2018.
   A történeti Szatmár vármegye / [szerk. Takács Péter] ; [közread. a] Kölcsey Társaság. - [Fehérgyarmat] : Kölcsey Társ., 2016-. - 30 cm
A 2. kötettől szerk. Reszler Gábor
Szatmár vármegye - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439.161 *** 943.916.1
[AN 3658871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 396 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 394.
ISBN 978-963-89998-5-6 kötött
[AN 3729865] MARC

ANSEL
UTF-811653 /2018.
Ujváry Gábor (1960-)
   "Magyarország Bécsben" : művelődéstörténeti útikönyv / ... írta Ujváry Gábor ; ... a Práter, a Freudenau és a Krieau fejezetek szerzője Páll Csilla ; a névjegyzéket kész. Szepesi Zsuzsanna, Vertel Beatrix. - Budapest : Árgyélus K., 2018. - 263, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 259.
ISBN 978-963-89431-4-9 fűzött : 7800,- Ft
Bécs - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - történelmi kapcsolat - útikönyv
914.36-2Wien(036) *** 930.85(436) *** 930.85(439)
[AN 3730080]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2018.
Wierdl Viktor
   Szentpétervár és környéke : útikönyv : 16 térkép, 400 fénykép / Wierdl Viktor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2018]. - 166, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2018. júl. 20.
ISBN 978-615-5426-64-3 fűzött : 4980,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 3733699]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11655 /2018.
   Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története / összeáll., a bev. tanulmányt írta és a forrásokat jegyzetelte Fejérdy András ; a zsinati dekrétumokat ford. Rihmer Zoltán. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 654 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 15.)
Bibliogr.: p. 595-613. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-416-113-4 kötött : 4490,- Ft
Nemzeti Zsinat (1822) (Pozsony)
Magyarország - zsinat - 19. század - katolikus egyház - egyháztörténet - történelmi forrás
348.327(439)"1822"(093) *** 282(439)"18"
[AN 3729300]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2018.
   Demográfia és egészségpolitika : konferenciakötet a 2018. évi kecskeméti, gyulai és szegedi rendezvényekről / szerk. Bártfai György [et al.]. - Szeged : Gerhardus, 2018. - 174 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-36-3 fűzött
Magyarország - egészségpolitika - egészségügy - demográfia - 21. század
354.53(439)"201" *** 314(439)"201" *** 364.44(439)"201"
[AN 3729210]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2018.
   From the midwife's bag to the patient's file : public health in Eastern Europe / ed. by Heike Karge, Friederike Kind-Kovács and Sara Bernasconi. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - X, 348 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 9.)
Bibliogr.: p. 315-334.
ISBN 978-963-386-208-7 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - társadalomtörténet - közegészségügy - 19. század - 20. század
351.77(4-11)"18/19" *** 614(4-11)"18/19" *** 316.32(4-11)"18/19"
[AN 3730753]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2018.
Kovács Ágnes (1956-)
   A hajlított kalap : magyar műkincsek a müncheni Central Collecting Pointban, 1945-1947 / Kovács Ágnes. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-279. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5761-68-3 fűzött : 3400,- Ft
Németország - Magyarország - műtárgy - rablás - második világháború
341.324.5(430)"1939/1945" *** 069(439)
[AN 3730434]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2018.
Lábady Tamás (1944-2017)
   A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-750-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet
347 *** 347(439)(091)
[AN 3733960]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2018.
   A Magyar Országgyűlés / [szerk. Kerekes Margit]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., 2018. - 153, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5674-54-9 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3734120]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2018.
   Narratives of exile and identity : Soviet deportation memoirs from the Baltic states / ed. by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 978-963-386-183-7 kötött
Baltikum - Szovjetunió - deportálás - második világháború - történelmi forrás
343.819.5(47)"194"(093) *** 325.254(474)"194"
[AN 3730545]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2018.
Petercsák Tivadar (1947-)
   Az egri fertálymesterség és a Líceum / [szöveg Petercsák Tivadar]. - Eger : Líceum K., 2018. - 28, [2] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 9.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-84-0 fűzött
Eger - helyi önkormányzat - köztisztviselő - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
352.075.8(439-2Eger)"17/19" *** 943.9-2Eger"17/19"
[AN 3729296]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2018.
Szente Zoltán (1966-)
   A parlamentek története : a korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig / Szente Zoltán. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 662 p. : ill. ; 24 cm. - (Országgyűlési értekezések, ISSN 2630-9718)
Bibliogr.: p. 635-651.
ISBN 978-615-5674-44-0 kötött
Európa - jogtörténet - országgyűlés - politikatörténet
342.53(4)(091) *** 342(4)(091) *** 328(4)(091) *** 940"13/19"
[AN 3729523]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2018.
Weiss Emília (1927-2014)
   Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai / vál. és szerk. Szeibert Orsolya. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 403 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-287-7 kötött
Magyarország - családjog - öröklési jog - jogszabály-előkészítés - törvényhozás
340.134 *** 347.6(439)
[AN 3727745]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11665 /2018.
   Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás a 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése alapján / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Csík Ádám Lajos. - Szeged : JATEPress, 2018. - 107 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 100.)
Bibliogr.: p. 96-98.
Fűzött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 31. Harckocsi Ezred
Magyarország - Rétság - Csehszlovákia - hadművelet - katonai egység története - megszállás - 1960-as évek - páncélos fegyvernem - történelmi forrás
355.48(439)"1968"(093) *** 358.119(439)"1968"(093) *** 355.486(439-2Rétság)"1968"(093) *** 355.48(437)"1968"(093)
[AN 3729207]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2018.
Arató Jenő (1891-1979)
   Dr. vitéz Arató Jenő első világháborús harctéri naplója, 1914-1916. - [Pécs] : Ráció-Lambda Bt., 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1916"(0:82-94)
[AN 3729357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 392 p.
ISBN 978-615-00-2512-4
[AN 3729364] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 415 p.
ISBN 978-615-00-2513-1
[AN 3729367] MARC

ANSEL
UTF-811667 /2018.
B1 bis (magyar)
   B1 bis : Franciaország, 1937 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8983-1 fűzött : 1790,- Ft
Franciaország - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(44)"1937"
[AN 3730192]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2018.
Bene Krisztián
   A szabad francia erők, 1940-1943 : a francia katonai együttműködés a második világháborúban / Bene Krisztián. - Pécs : Kronosz, 2017. - 468 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 427-456. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-467-007-0 fűzött : 3950,- Ft
Franciaország - hadtörténet - kollaboráció - német megszállás - második világháború
355.48(44)"1940/1943" *** 355.318(=40)(430)"1940/1943"
[AN 3729631]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2018.
   Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Kína és Magyarország kapcsolatára = Issues of global security policy on the internet, with special regard to the relations between China and Hungary / szerk. Barabás A. Tünde ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2018. - 223 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2017. nov. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és kínai nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7373-23-7 kötött
Magyarország - Kína - biztonságpolitika - adatvédelem - internet - számítógépes bűnözés - 21. század
355.02(100)"20" *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 343.721(510)"201" *** 343.721(439)"201" *** 659.2.012.8(439)"201" *** 659.2.012.8(510)"201"
[AN 3730004]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2018.
György István (1912-1977)
   Fegyvertelenül a tűzvonalban / György István. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-65-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - munkaszolgálat - antiszemitizmus - második világháború - munkatábor - memoár
355.253.7(=924)(439)"1942/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(4-11)"194"(0:82-94)
[AN 3730352]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2018.
   "Mire a levelek lehullanak..." : martonosiak az I. világháborúban / [szerk. Forró Lajos, Molnár Tibor, Tandari Erzsébet] ; [közread. a] Délvidék Kutató Központ Alapítvány. - Szeged : Délvidék Kut. Közp. Alapítvány, 2018. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80163-3-9 fűzött
Martonos - első világháború - hadtörténet - katona - levelezés - történelmi forrás
355(439-2Martonos)(092)"1914/1918"(044) *** 355.48(439)"1914/1918"(093)
[AN 3730027]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2018.
Misch, Rochus (1917-2013)
Der letzte Zeuge (magyar)
   Az utolsó szemtanú : Hitler testőrének emlékirata / Rochus Misch ; társszerzők Michael Stehle [et al.] ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja & Fiai Kvk., cop. 2018. - 255 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-82-2 kötött
Misch, Rochus (1917-2013)
Németország - hadtörténet - katonatiszt - második világháború - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.0"1939/1945" *** 355(430)(092)Misch_R.(0:82-94)
[AN 3729379]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2018.
Pintér István (1959-)
   A Románia elleni háború 1917-től a bukaresti békéig / Pintér István, ifj. Pintér István. - [Hódmezővásárhely] : Szerzők, 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-615-00-2387-8 fűzött
Románia - hadtörténet - történelem - első világháború
355.48(498)"1917/1918" *** 949.8"191"
[AN 3729826]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2018.
   Returning from violence: how to tackle the foreign fighters' problem in the Western Balkans? / [ed. Anna Orosz] ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2018. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-52-2 fűzött
Nyugat-Balkán - Irak - Szíria - zsoldos - polgárháború - radikalizmus - erőszak - 21. század
355.216(479-15) *** 355.426(569.1)"201" *** 355.426(567)"200/201" *** 316.647.3
[AN 3730085]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2018.
Volgin, Alexander
   Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B : construction and development / Alexander Volgin ; [transl. Roman Volchenkov]. - Keszthely : Peko Publ., 2018. - 234 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-615-5583-13-1 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború
623.438.3(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3729634]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2018.
Woki Zoltán
   15 év Csatafutás / [írta és szerk. Woki Zoltán]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-20-2 fűzött
Szentgotthárd - Ausztria - futás - csata - 21. század - sportesemény - album
355.48(439-2Szentgotthárd)"1664" *** 796.422.093.47(439-2Szentgotthárd)"200/201" *** 796.422.093.47(436-04)
[AN 3730293]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11677 /2018.
   Adóskamara : dokumentumok : 2018. Q1-Q2 / [összeáll. Szabó József]. - [Budapest] : [Szabó J.], 2018. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-2697-8)
Adóskamara
Magyarország - érdekvédelem - fogyasztóvédelem - hitelügy - 21. század
366.5(439)"201" *** 336.77(439)"201"
[AN 3730203]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2018.
Babári Ernő (1951-)
   Magánlevelezés, hivatalos és üzleti levélírás németül : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 301, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-57-1 fűzött : 3740,- Ft
német nyelv - szaknyelv - levelezés - nyelvkönyv
651.7(078) *** 803.0(078)=945.11
[AN 3734305]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2018.
Baranyai Csaba
   Lámpagyújtogatók : [Hámori Gábor, Kerékgyártó Katalin, Kerékgyártó László, Lázár Dénes, Madari Tibor, Póka László, Szabó József] / [riporter] Baranyai Csaba. - [Budapest] : [Baranyai Cs.], 2018. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2718-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - hitelügy - deviza - jogeset - ezredforduló - 21. század - interjú
339.74(439)(047.53) *** 336.77(439)"200/201"(047.53) *** 34.096(439)(047.53)
[AN 3730695]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2018.
Bertalanné Danó Katalin
   Ellenőrzések, önellenőrzések számviteli elszámolása : példák, esettanulmányok / [szerző Bertalanné Danó Katalin]. - Budapest : Saldo, 2018. - 108 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-547-7 fűzött
Magyarország - számvitel - gazdasági ellenőrzés - útmutató
657(439)(036)
[AN 3729723]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2018.
Borbély Tibor Bors (1976-)
   A magyar foglalkoztatási szolgálat története narratívákban, 1991-2016 / szerzők Borbély-Pecze Tibor Bors, Ignits Györgyi] ; [kiad. a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály]. - Budapest : NGM Foglalkoztatási Szolgálat Főoszt., 2018. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80688-5-7 fűzött
Magyarország - intézményrendszer - munkaerőpiac - ezredforduló - 21. század - interjú
331.5(439)"199/201" *** 331(439)(092)(047.53)
[AN 3730266]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2018.
Borbély Tibor Bors (1976-)
A magyar foglalkoztatási szolgálat története narratívákban, 1991-2016 (angol)
   The history of the Hungarian public employment service in narratives, 1991-2016 / [auth. Tibor Bors Borbély-Pecze ..., Györgyi Ignits] ; [publ. Ministry for National Economy Department for Employment Service]. - Budapest : Min. for Nat. Economy Dep. for Employment Service, 2018. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80688-7-1 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - intézményrendszer - ezredforduló - 21. század - interjú
331.5(439)"199/201" *** 331(439)(092)(047.53)
[AN 3730273]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2018.
Csath Magdolna (1943-)
   A holnap ma kezdődik / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2018. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-947-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - világgazdaság - gazdaságpolitika - modernizáció - versenyképesség - 21. század
339.137.2(439) *** 339.9(100)"201" *** 338.2(439)"201" *** 338.2(4-62)"201"
[AN 3730426]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2018.
Csernókné Jezerniczky Éva
   Társalgás, szituációk, grafikonelemzés és hallás utáni szövegértés : üzleti angol : [B2] / Csernókné Jezerniczky Éva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 158 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-08-3 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - auditív dokumentum
658.1 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3734705]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2018.
Kasza Tamás (1974-)
   5 perces lezárás, avagy A halogatás vége / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2018. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80787-4-0 fűzött
eladás - hálózati értékesítés
658.8 *** 658.846
[AN 3729477]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2018.
Móréné Rácz Rita
   Ültessünk fát! azaz Jótanácsok vállalkozás indításához / írta Móréné Rácz Rita. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2018. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Nevelj fát! sorozat ; 1.)
vállalkozásismeret - kisregény
658.1(0:82-31)
[AN 3729539]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2018.
Pető Bence
   Követőből véleményvezér... avagy Miért válj szakértővé az iparágadban? / Pető Bence. - [Budapest] : [Pető B.], 2017. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0252-1 fűzött : 2990,- Ft
vállalkozásismeret - siker - marketing
658.1 *** 658.8
[AN 3729578]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2018.
Piroska Gyula
   A célállítás szabályai / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., [2018], cop. 2016. - 208 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-5-1 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - munkalélektan - vállalkozásismeret
658.1 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3734831]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2018.
Török László (1957-)
   A vezetés ön-törvénye : pár fontos szópár / Török László. - Budapest : Török L., 2017. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-615-00-0235-4 fűzött : 3499,- Ft
gazdaságpszichológia - vezetés - munkalélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
330.16 *** 65.012.4 *** 65.013 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3729565]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2018.
Žíidek, Libor (1972-)
   From central planning to the market : the transformation of the Czech economy, 1989-2004 / Libor Žídek. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - XVII, 482, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: 447-475.
ISBN 978-963-386-000-7 kötött
Csehország - gazdaságpolitika - monetáris politika - ezredforduló
338.2(437.1)"1989/2004" *** 336.7(437.1)"1989/2004"
[AN 3730421]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11691 /2018.
   Konferencia kiadvány a szociális földprogramok 25 éves jubileuma alkalmából szervezett "A hazai felzárkózáspolitika gyökerei - 25 éves a szociális földprogram" című konferenciáról : Lakitelek, 2018. március 22-23. / [szerk. ... Nagyné Varga Ilona] ; [kiad. az Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Esély Szociális Közalapítványa, [2018]. - 70 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2634-3 fűzött
Magyarország - szociális program - földbirtok - ezredforduló - konferencia-kiadvány
364.46(439) *** 332.364 *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3730606]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2018.
Szappanos József
   Vakrandi "álomországba" / Szappanos József. - 4. kiad. - Szolnok : SZKTT HSZK, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-80287-1-4 fűzött
kábítószerfüggés - kábítószer
364.272 *** 613.83
[AN 3733822]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11693 /2018.
   25 éves a hévízi Bibó Gimnázium : évkönyv, 2018. - Hévíz : Bibó I. Gimn. és Kollégium, [2018]. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1841-6 fűzött
Bibó István Gimnázium és Kollégium (Hévíz)
Hévíz - gimnázium
373.54(439-2Hévíz)
[AN 3730316]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2018.
365 juegos para potenciar la inteligencia de tu hijo (magyar)
   365 intelligenciafejlesztő játék gyermekeknek / [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 194, [5] p., [4] t. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-906-4 fűzött
fejlesztő játék - foglalkoztatókönyv
371.382 *** 087.5
[AN 3729208]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2018.
Csetreki Rita Renáta
   Statikus és dinamikus egyensúly összehasonlító vizsgálata SNI-s és ép fejlődésmenetű gyermekeknél, egyensúlyfejlesztési gyakorlatok : módszertani füzet / szerző Csetreki Rita Renáta. - Szeged : [Csetreki R. R..], 2018. - 64 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 54-58.
ISBN 978-615-00-2447-9 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - mozgásfejlesztés - mozgáskoordináció - egyensúlyérzés
376.4 *** 796.012.26 *** 612.886
[AN 3730011]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2018.
   Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia / szerk. K. Nagy Emese. - Eger : Líceum K., 2018. - 349 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-79-6 fűzött
individuálpedagógia - módszertan
37.013.41 *** 371.3
[AN 3730168]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2018.
Fürész-Mayernik Melinda
   Angolozik a család : kétnyelvű nevelés a gyakorlatban : szülői kézikönyv a kétnyelvű nevelés, játékos angol nyelvi fejlesztés mindennapi megvalósításához Magyarországon / Fürész-Mayernik Melinda. - [Mór] : [Fürész-Mayernik M.], cop. 2018. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254-259.
ISBN 978-615-00-2675-6 fűzött
családi nevelés - kétnyelvűség - nyelvoktatás - nyelvelsajátítás
37.018.1-053.2 *** 800.732
[AN 3730148]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2018.
Furman, Ben
Muksuoppi (magyar)
   Kids' skills : megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban : kreatív, játékos finn módszer a nehéz helyzetek és viselkedési problémák leküzdésére / Ben Furman ; [ford. Tax Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-9493-93-3 fűzött : 3900,- Ft
Finnország - gyermeknevelés - családi nevelés - képességfejlesztés - példatár - esettanulmány
37.025(076) *** 37.018.1(480)
[AN 3730808]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2018.
Herrmann, Ève
100 activités d'éveil Montessori (magyar)
   100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól : a gyermek támogatása az első felfedezések időszakában : [kreatív feladatok] / írta és fképezte Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 218, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [222-223].
ISBN 978-963-486-076-1 fűzött : 3499,- Ft
képességfejlesztés - gyermeklélektan - családi nevelés - csecsemőgondozás - nevelési rendszer
37.025 *** 159.922.7 *** 37.018.1 *** 613.95 *** 371.4Montessori
[AN 3730163]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2018.
   Jubileumi évkönyv a szőregi nevelés-oktatás 200 éves évfordulójára : válogatás dokumentumokból, tanulmányokból, cikkekből : visszaemlékezések, életképek / [szerk. Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna] ; [kiad. a Kossuth Lajos Általános Iskola ...]. - Szeged : Kossuth L. Ált. Isk., 2018. - 216 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2190-4 fűzött
Kossuth Lajos Általános Iskola (Szeged)
Szőreg - Szeged - iskolatörténet - általános iskola - történelmi forrás
373.3(439-2Szőreg)(091)(093) *** 373.3(439-2Szeged)(091)(093)
[AN 3729294]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2018.
   A Kaszap István Szakkollégium évkönyve : 2002, 2008, 2011, 2015, 2017. - Szeged : Kaszap I. Kollégium, 2018. - 69 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2580-3 fűzött
Kaszap István Szakkollégium (Szeged)
Szeged - szakkollégium - jezsuiták
378.187.5(439-2Szeged) *** 271.5(439)"200/201"
[AN 3729763]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2018.
Keszei András (1972-)
   A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten / Keszei András. - Budapest : Korall, 2018. - 342 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 8.)
Bibliogr.: p. 328-339.
ISBN 978-963-89221-9-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - Pest - oktatásügy - egyházi iskola - középfokú oktatás - 18. század - 19. század
373.5(439)"177/184" *** 37.014.521(439-2Pest)"18"
[AN 3729753]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2018.
   Kincses évtizedünk, 2007-2017 / [... szerk. Váradi Istvánné] ; [közread. a] Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. - Kaba : Sári G. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., 2018. - 336 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2762-3 fűzött
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Kaba)
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - általános iskola - művészeti iskola
373.3(439-2Kaba) *** 373.3:7(439-2Kaba)
[AN 3730166]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2018.
   A komplex alapprogram koncepciója / szerk. Révész László, K. Nagy Emese, Falus Iván. - Eger : Líceum K., 2018. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-615-5621-80-2 fűzött
közoktatás - pedagógia - munkaterv
37.014.5 *** 371.214
[AN 3730173]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2018.
   A matematika tanítása az alsó tagozaton / szerk. Herendiné Kónya Eszter ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2018, cop. 2013. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-963-19-7353-2 fűzött : 3490,- Ft
matematikatanítás - didaktika - tantárgy-pedagógia - egyetemi tankönyv
371.3(075.8) *** 372.851(075.8)
[AN 3734113]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2018.
Mózes Nóra
   Szintről szintre az iskolakezdésig / [írta Mózes Nóra, Nagyné Ambrus Györgyi, Rády Eszter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
ISBN 978-615-5654-94-7 fűzött
képességfejlesztés - családi nevelés - iskolaérettség - iskolakezdés - gyermeklélektan
37.025 *** 37.018.1 *** 372.4 *** 372.367 *** 159.922.7
[AN 3730180]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (magyar)
   Általános embertan, mint a pedagógia alapja : tizennégy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1919. augusztus 21. és szeptember 5. között Stuttgartban a Szabad Waldorf Iskola alapításának alkalmából a tanárképző kurzus részeként tartott / [ford. Tarnai Balázs]. - 3. kiad. - Budapest : Genius, 2018. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-57-1 fűzött : 3000,- Ft
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 3734139]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2018.
Szappanos József
   Drog, család, társadalom / Szappanos József. - 4. bőv. kiad. - [Szolnok] : HSZK, cop. 2018. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 232-238.
ISBN 978-615-80287-3-8 fűzött
kábítószer-fogyasztás - családi nevelés
37.018.1 *** 613.83
[AN 3733339]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2018.
Széll Krisztián
   Iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák / Széll Krisztián. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-227.
ISBN 978-615-5372-88-9 fűzött : 2625,- Ft
Magyarország - különleges csoportok nevelése - pedagógiai munka - eredményesség - 21. század
371.321 *** 65.011.4 *** 376.6(439)"20"
[AN 3730246]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2018.
Szontagh Pál (1975-)
   Érték, rend, értékrend : a keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások, valamint azok kodifikációs problémái / Szontagh Pál. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-291. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-413-203-5 fűzött : 2990,- Ft
vallásos nevelés - pedagógus - foglalkozási erkölcs - református egyház
37.017.93 *** 371.321 *** 371.12 *** 174 *** 284.2
[AN 3730134]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2018.
   Universitas - historia : tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére / szerk. Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos ; a szerkesztésben részt vett Hős János és Kmety Adrien. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2018. - 686 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, ISSN 2064-9487 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5622-01-4 kötött
Magyarország - oktatástörténet - archivalisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(091) *** 930.25 *** 012Szögi_L.
[AN 3729503]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11712 /2018.
Bodolai László
   Van Gölü Monster : horgásztörténetek és -legendák / Bodolai László ; Szily László rajz. - [Budapest] : Index.hu, 2018. - 327, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80591-2-1 kötött
magyar irodalom - horgászat - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3729141]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2018.
Button, Jenson (1980-)
Life to the limit (magyar)
   Féktelenül : életem határok nélkül / Jenson Button ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 346, [3] p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9273-2 fűzött : 4500,- Ft
Button, Jenson (1980-)
Nagy-Britannia - autósport - sportoló - ezredforduló - 21. század - memoár
796.71(410)(092)Button,_J.(0:82-94)
[AN 3730068]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2018.
Dávid Sándor (1937-)
   A Prokopp / Dávid Sándor, Dobor Dezső, Prokopp László ; [... kiad. a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club]. - [Budapest] : BEAC, 2018. - 248 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-615-00-1850-8 kötött
Prokopp Sándor (1887-1964)
Magyarország - sportoló - sportlövészet - olimpikon - 20. század
799.3(439)(092)Prokopp_S.
[AN 3730287]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2018.
Kaszás Kálmán
   Piros-fekete krónika / Kaszás Kálmán ; [közread. a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület]. - Budapest : Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyes., [2017]-. - ill. ; 30 cm
Kispesti Football Club
Kispest - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(439-2Kispest)(091) *** 061.2(439-2Kispest)(091)
[AN 3734105]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1920-1930. - 2018. - 171 p.
ISBN 978-615-80700-4-1 fűzött
[AN 3729269] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1909-1920. - [2017]. - 73 p.
Fűzött
[AN 3730184] MARC

ANSEL
UTF-811716 /2018.
   Magyarország túraútvonalai : váraink nyomában : [túrázók nagykönyve] : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 488 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-662-0 fűzött : 5999,- Ft
Magyarország - gyalogtúra - vár - útikönyv
796.51(439) *** 728.81(439) *** 914.39(036)
[AN 3730341]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2018.
Nitobe Inazō (1862-1933)
Bushido (magyar)
   Busidó : a szamuráj útja / Nitobe Inazo ; [ford. Jóvér Béla]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-186.
ISBN 978-963-267-381-3 jfűzött : 2400,- Ft
Japán - művelődéstörténet - szamuráj - ázsiai küzdő- és védősport - 17. század
796.85(520) *** 930.85(520)"16" *** 355.318(520)"16"
[AN 3730412]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2018.
Oldfield, Matt
Messi (magyar)
   Messi / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2018. - 192, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 1.)
ISBN 978-963-479-155-3 fűzött : 1999,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3730160]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2018.
Oldfield, Matt
Ronaldo (magyar)
   Ronaldo / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2018. - 196, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 2.)
ISBN 978-963-479-156-0 fűzött : 1999,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3730162]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2018.
Paksi Konstantin (1975-)
A Formula 1 világbajnokság története, 1950-2017 (angol)
   The history of Formula 1, 1950-2017 [elektronikus dok.] / Konstantin Paksi. - Szöveg. - [Budapest] : [Paksi K.], [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-615-00-2206-2
autósport - sporttörténet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
796.71(100)"195/201"
[AN 3727197]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2018.
Somlai János
   Sport : képes gyereklexikon / [... írta Somlai János] ; [rajz. Hegedűs Márton, Oravecz Gergely]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 63, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ablak - zsiráf könyvek)
ISBN 978-963-486-114-0 kötött : 2999,- Ft
sport - szaklexikon - gyermekkönyv
796:030(02.053.2)
[AN 3730648]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2018.
   Sporttudományi absztraktok / [közread. a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány]. - Szeged : Dél-alföldi Ifj. Életmód és Szabadidő Alapítvány, 2018. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2455-4 fűzött
sportelmélet
796.01
[AN 3730013]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2018.
Woodcock, Jon
Star wars coding projects (magyar)
   Star wars programozási feladatok : a Scratch használata / írta Jon Woodcock ; ill. Jon Hall ; [ford. Györgyi Dániel]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-326-1 fűzött
programozás - játékprogram - ifjúsági könyv
793/794 *** 519.68(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3730468]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11724 /2018.
Andorfi Rozália
   Törékeny ragyogás / Andorfi Rozália. - [Győr] : [Rómer F. Műv. és Tört. Múz.], [2018]. - 83, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
ISBN 978-963-7207-70-9 kötött
Magyarország - festőművész - üvegművészet - képzőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Andorfi_R. *** 748(439)(092)Andorfi_R.
[AN 3730520]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2018.
Ashforth, Kate
Funky things to draw (magyar)
   Varázslatos rajzok : rajzolj cuki állatokat! / [szöveg Kate Ashforth] ; [ill. Paul Könye[!Konye]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 63 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - Dobozzal, ceruzákkal
ISBN 978-963-447-137-0 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3730285]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2018.
Fajcsák Györgyi (1965-)
"Az örömök kertje" (bőv. kiad.) (angol)
   "Mulan at Eszterháza" : the lacquer cabinets in the collection at Esterházy Palace / Györgyi Fajcsák ; [... transl. Steve Kane]. - Fertőd : Eszterháza Centre of Culture Research and Festivals, cop. 2018. - 204 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Arcadia books, ISSN 2630-9750)
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 978-615-80539-3-8 fűzött
Fertőd - kastély - lakásművészet - kínaiak - 18. század
728.82(439-2Fertőd) *** 747(=951)(439-2Fertőd)"17"
[AN 3730176]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2018.
A Helikon Kastély és kiállításai (angol)
   The Helikon Castle and its exhibits / [ed. Laura Kardos] ; [transl. Patrick Mullowney] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2018. - 137 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80752-1-3 fűzött
Festetics család
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - kastély - családtörténet - arisztokrácia - múzeumi gyűjtemény
728.82(439-2Keszthely) *** 929.52(439)Festetics *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3730311]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2018.
Herbert Anikó
   Hidden garden = Rejtett kert / Haniko ... - [Békés] : [Herbert A.], [2018]. - [67] p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2018. jún. 13 - júl. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-2432-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Herbert_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3730136]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2018.
Hódosy Annamária (1969-)
   Biomozi : ökokritika és populáris film / Hódosy Annamária. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 414 p., XIV t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.: p. 375-400. - Filmogr.: p. 401-404.
ISBN 978-615-5618-20-8 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - filmművészet - filmtörténet - vizuális kultúra - populáris kultúra - ökológia - környezeti tudatosság
7.017 *** 791.43(73) *** 504.03
[AN 3729253]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2018.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Párhuzamos monológ / Lukácsi Ákos. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2017]. - [67] p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2017. dec. 2-16. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80251-8-8 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Lukácsi_Á. *** 77.041 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3729991]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2018.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Zuhan a csönd / Lukácsi Ákos ; Sághy Kálmán költészetével. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., 2017. - 31 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80251-9-5 kötött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - természetkép - vers
77.04(439)(092)Lukácsi_Á. *** 77.047 *** 894.511-14
[AN 3729915]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2018.
Ország Lili (1926-1978)
   Hiányjelek : [Ország Lili és Fábián Noémi] / [kurátor Farkas Zsófia] ; [kiad. a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2018. - 11, [24] p. : ill., színes ; 27 cm
A Budapesten, 2018. jan. 10 - márc. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87083-7-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - képzőművész - 20. század - 21. század - zsidóság - kiállítási katalógus
73/76(439)(=924) *** 73/76(439)(092)Ország_L. *** 73/76(439)(092)Fábián_N. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3729254]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2018.
   Portrészobrok a Vajdahunyad sétányon / [szerk. Molnár M. Eszter] ; [fotó Papp Tibor] ; [... kiad. a PC Magister Alapítvány]. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar, angol, német, orosz és szlovák nyelven
ISBN 978-963-89206-6-9 fűzött
Magyarország - szobor - híres ember - mezőgazdaság - 18. század - 19. század - 20. század
73.027.1(439-2Bp.) *** 929(439)(092)"17/19" *** 63
[AN 3733366]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2018.
Reith András (1974-)
   ABUD : advanced building & urban design / [auth. András Reith, Júlia Oravecz] ; [publ. ABUD Mérnökiroda Kft.]. - [Budapest] : ABUD Mérnökiroda Kft., cop. 2018. - 133 p. : ill., színes ; 18x26 cm
ISBN 978-615-00-2584-1 fűzött
ABUD Mérnökiroda (Budapest)
Budapest - várostervezés - urbanisztika - fenntartható fejlődés - vállalat
711.4 *** 911.37 *** 061.2(439-2Bp.) *** 504.03
[AN 3730242]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2018.
Romváry Ferenc (1934-)
   Romváry Ferenc, a képtárcsináló : curriculum vitae / [a kiállításjegyzéket összeáll. Illés Eszter]. - 2. jav. kiad. - [Pécs] : Romváry F., [2018], cop. 2017. - 407 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-0317-7 kötött
Romváry Ferenc (1934-)
Magyarország - Pécs - művészeti élet - művészettörténész - muzeológus - 20. század - 21. század - memoár
7.072.2(439)(092)Romváry_F.(0:82-94) *** 069(439)(092)Romváry_F.(0:82-94) *** 73/76(439-2Pécs)"196/200"(0:82-94)
[AN 3733583]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2018.
Serényi H. Zsigmond (1937-)
   Dimenziók és geometria : retrospektív = Dimensions and geometry / Serényi. - Budapest : [Serényi H. Zs.], 2018. - 97, [14] p. : ill. ; 28 cm
A Budapesten, 2018. máj. 3 - jún. 2. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1996-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Serényi_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3730207]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2018.
Szalai József (új kiadása)
   A való világ álma : Szalai József művészete / [... szerk. Banner Zoltán és Aniszi Kálmán]. - 2. bőv. kiad. - Békéscsaba : BarTypo Studio, 2018. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A képaláírások magyar és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás francia, angol és román nyelven
ISBN 978-615-00-2765-4 kötött
Szalai József (1942-)
Svájc - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(494)(=945.11)Szalai_J.
[AN 3730717]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2018.
   A Szombathelyi Szépítő Egyesület története, 1885-2015 / Dobri Mária [et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : Szombathelyi Szépítő Egyes., 2018. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-19-6 kötött
Szombathelyi Szépítő Egyesület
Szombathely - helytörténet - egyesület - városszépítés - történeti feldolgozás
711.4(439-2Szombathely)(091) *** 061.2(439-2Szombathely)(091) *** 943.9-2Szombathely
[AN 3730281]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2018.
Tenk László (1943-)
   Tenk / [írta Garami Gréta]. - Budapest : Tenk L., 2018. - 53, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2018. szept. 4 - okt. 5. között rendezett kiállítás alkalmából
Kötött
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Tenk_L.
[AN 3730252]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2018.
   A Tiszaföldvári Gobelin Kör, 2009-2018 / [kiad. a Városi Művelődési Ház ...]. - Tiszaföldvár : Vár. Művel. Ház, [2018]. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-2782-1 fűzött
Tiszaföldvári Gobelin Kör
Tiszaföldvár - gobelin - egyesület
745.521(439-2Tiszaföldvár) *** 061.2(439-2Tiszaföldvár)
[AN 3730556]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2018.
Veres Gábor (1969-|)
   Az egri érseki Líceum múzeuma / [szöveg Veres Gábor]. - Eger : Líceum K., 2018. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 7.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-82-6 fűzött
Egri Érseki Líceum. Múzeum
Eger - múzeum
069(439-2Eger)(091)
[AN 3729278]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2018.
Vörös Rozália (1919-1992)
   Vörös Rozália festőművész / szerk. Redő Ferenc, Redő Katalin. - Budapest : Balassi, [2018]. - 170, [1] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 170-[171].
ISBN 978-963-506-825-8 fűzött : 4000,- Ft
Vörös Rozália (1919-1992)
Magyarország - festőművész - gobelin - 20. század - iparművész
745.52(439)(092)Vörös_R. *** 75(439)(092)Vörös_R.
[AN 3729800]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2018.
You can draw farm animals (magyar)
   Tanuljunk rajzolni! : a tanya állatai. - Pécs : Alexandra, 2018. - 63 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Oroszlán Anikó. - Dobozzal, ceruzákkal
ISBN 978-963-447-134-9 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3730282]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11744 /2018.
   Es war einmal... in Bogdan, 1898-2018 : 120 éves a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda : Bogdanen Kindergarten, 120 jähriges Jubiläum. - [Dunabogdány] : Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, [2018]. - 26 p. : ill., részben színes ; 13x19 cm + CD, DVD
Csak német nyelven
Fűzött
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
Dunabogdány - magyarországi németek - nemzetiségi oktatás - óvodai nevelés - gyermekdal - mondóka - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
784.67(=30)(439-2Dunabogdány)(02.053.2) *** 376.7(=30)(439-2Dunabogdány) *** 398.831(=30)(439-2Dunabogdány)(02.053.2) *** 373.24(439-2Dunabogdámy)
[AN 3730290]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11745 /2018.
Borsa Kata (1975-)
   A varázsfuvola / Wolfgang Amadeus Mozart és Emanuel Schikaneder operája alapján írta Borsa Kata ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 63, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-230-7 kötött : 2900,- Ft
opera - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.54(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3734531]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2018.
Ladányi András (1945-)
   Jaffás : Bíró József koszorúi / Ladányi András ; [kiad. Szabolcs Néptánc Egyesület]. - Nyíregyháza : Szabolcs Néptánc Egyes., 2018. - 396, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1169-1 kötött
Bíró József (1957-2017)
Magyarország - néptánc - táncművész - 20. század - 21. század - interjú
793.31.07(439)(092)Bíró_J.(047.53)
[AN 3729692]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2018.
Laurie, Greg (1952-)
Steve McQueen (magyar)
   Steve McQueen : egy amerikai ikon titka feltárul / Greg Laurie és Marshall Terrill ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - 285 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-97-5 fűzött : 3750,- Ft
McQueen, Steve (1930-1980)
Egyesült Államok - színész - 20. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)McQueen,_S.(0:82-94)
[AN 3730057]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2018.
Rowlands, Caroline
Raptor rescue (magyar)
   A raptorok megmentése / írta Caroline Rowlands ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 30 p. : ill., színes ; 24x27 cm
keretcím: Jurassic world : bukott birodalom
ISBN 978-963-483-001-6 kötött
Egyesült Államok - dinosaurus - játékfilm - fantasztikus film - gyermekkönyv
791.43-312.9(73) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3729176]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2018.
Törőcsik Mari (1935-)
   Törőcsik Mari : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 418, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-402-3 kötött : 4590,- Ft
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3733349]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2018.
Varga Sándor (1972-)
   Végvár tánckultúrája a változó időben / Varga Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK Zenetudományi Int. ; Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2018. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-104.
Fűzött
Végvár (Temes) - néptánc - zenei élet - kultúraszociológia - kulturális antropológia - 20. század - tánc
793.31(439.21-2Végvár)"19" *** 793.31(498.4-2Végvár)"19" *** 316.7
[AN 3729995]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11751 /2018.
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : B1 / [a feladatokat kész. Dezsényi István, Salánki Ágnes] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2018. - 166 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9918-4 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3733156]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2018.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 4. átd. kiad., [utánny.]. - [Budapest] : EKE OFI, 2017, cop. 2012. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-5760-8 fűzött
ISBN 978-963-19-5760-0
latin nyelv - szaknyelv - jog - példatár - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)(076)=945.11 *** 34(075.8)
[AN 3734710]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2018.
Bell, Claire
Vorsicht Englisch! (magyar)
   Vigyázz, angol! : cenzúrázatlan kiadás: az angol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Claire Bell, Emily Bernath] ; [... ford. Iker Bertalan, Kovács Tamás] ; [ill. Kyle Webster]. - 6. utánny. - Budapest : Klett, 2018. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5328-67-1 fűzött
angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-086.2=945.11 *** 802.0-318=945.11
[AN 3734182]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2018.
Bellers, Robin
   Opening horizons : felkészítőkönyv a nemzetközi kapcsolatok angol felsőfokú szaknyelvi vizsgára : [C1] / Robin Bellers, Ajkay-Nagy Éva. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 174 p. : ill. ; 29 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-83-0 fűzött : 3590,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3729639]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2018.
Bosquet, Michèle
   Quartier libre 2 : livre de l'élève et cahier d'exercices / [aut. Michèle Bosquet, Yolanda Rennes, Marie-Françoise Vignaud] ; [átd. Baranyi Beatrix, Juhász Anikó]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Klett, 2018. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD, DVD, füzet
ISBN 978-963-9641-85-3 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3734638]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2018.
Csörgő Zoltán
   B2-Tests neu : zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Zertifikat B2 / Z. Csörgő, E. Malyáta, A. Tamási. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2014. - 98 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-62-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3734643]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2018.
Demkó Andrea
   Ultimate business English / Demkó Andrea. - [Miskolc] : dLangSpecial Bt., cop. 2017. - 367 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80831-0-2 fűzött : 14990,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - példatár
802.0(076)=945.11 *** 658.1
[AN 3729237]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2018.
Demkó Andrea
   Ultimate business expressions and phrasal verbs / Demkó Andrea. - [Miskolc] : dLangSpecial Bt., cop. 2017. - 80 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-80831-2-6 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11 *** 658.1
[AN 3729231]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2018.
Demkó Andrea
   Ultimate business grammar / Demkó Andrea. - [Miskolc] : dLangSpecial Bt., cop. 2017. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 5990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80831-0-2)
angol nyelv - üzleti élet - szaknyelv - példatár
802.0(076)=945.11 *** 658.1
[AN 3729233]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2018.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2013. - 139 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9585-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3734770]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2018.
Dömők Szilvia (1969-)
   Pons gyakori hibák A - Z : német : 10-99 éves korig / Dömők Szilvia, Gottlieb Éva. - Budapest : Klett, 2018. - [85] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-97-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(078)(076)=945.1
[AN 3734287]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2018.
Fráter Adrienne
   Pons gyakori hibák A - Z : helyesírás : 10-99 éves korig / Fráter Adrienne. - Budapest : Klett, 2018. - [97] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-74-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - segédkönyv
809.451.1-1
[AN 3734294]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2018.
Hegyi Boglárka (1967-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Hegyi Boglárka, Hornung Zsuzsanna. - 3. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 263 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-79-3 fűzött : 4190,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3734688]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2018.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - 3. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 218 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-78-6 fűzött : 3950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3734700]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2018.
Kovács Mária
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul : [B1, B2] / Kovács Mária, Federico Sollazzo. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-15-1 fűzött : 3490,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 3734703]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2018.
Mádl Péter (1959-)
   Svéd - magyar szótár [elektronikus dok.] / Mádl Péter. - Szöveg. - Budapest : Akad. K., 12018. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows
ISBN 978-963-05-9914-6 műanyag tokban
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=397=945.11
[AN 3729621]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2018.
   Német alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : B1 / [a feladatokat kész. Sz. Egerszegi Erzsébet, Óvári Valéria] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2018. - 155 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9919-1 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3733143]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2018.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Alaptársalgás angolul : amire mindenkinek szüksége van : [A2, B1] / Némethné Hock Ildikó. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 102, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-21-2 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - társalgás
802.0(078)=945.11
[AN 3734299]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2018.
Tóth István, H. (1951-)
   Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére : gyakorlatok és tollbamondások / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 15.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-155-4 fűzött : 990,- Ft
helyesírás - magyar nyelv - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3729644]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2018.
Vida Enikő
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2] / Vida Enikő. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-07-6 fűzött : 3490,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3734696]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11771 /2018.
Harry Potter : a journey through a history of magic (magyar)
   Harry Potter : utazás a mágia történetében / [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2017. - 143 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
Kész. a Londonban, 2017. okt. 20 - 2018. febr. 28. között a British Library által "Harry Potter: a history of magic" címmel rendezettt kiállítás alapján
ISBN 978-963-324-547-7 fűzött : 5490,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820(092)Rowling,_J._K. *** 82.01-312.9(02.053.2)
[AN 3729424]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2018.
Kundera, Milan (1929-)
Le rideau (magyar)
   A függöny / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2018. - 181, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-918-9 fűzött : 2999,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 3733481]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11773 /2018.
Andor Csaba (1950-)
   Újabb Madách-tanulmányok / Andor Csaba. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2018. - 162 p., [2] fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 103.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-22-1 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 3730260]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2018.
Illés György (1950-)
   Újabb szellemidézés : egy irodalmár emlékei / Illés György. - [Budapest] : Dekameron, 2017. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-31-4 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalmi élet - 20. század - memoár - esszé
894.511(092)"19"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3729521]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2018.
   "Keresek világot" : tanulmánykötet : a 2017. évi "Nem mind Arany, ami fénylik" Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete. - Budapest : DOSZ Irodalomtudományi Oszt., 2018. - (Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály tanulmánykötet, ISSN 2498-7751 ; 4.)
A konferenciát Budapesten, 2017. április 27-28. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-28-6 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - magyar irodalom története - 19. század - műelemzés
894.511(091)"18" *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3730224]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2018.
Virág Zoltán (1966-)
   Próbára tett emlékezet : beszélgetések vajdasági alkotókkal / Virág Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza ; Zenta : zEtna, 2018. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 49.). (Altus3 ; 12.)
ISBN 978-615-5762-03-1 fűzött : 3000,- Ft
ISBN 978-86-84339-98-2
Vajdaság - határon túli magyarság - író - képzőművész - 20. század - 21. század - interjú
894.511(497.11)(092)(047.53) *** 73/76(497.11)(092)(047.53)
[AN 3729871]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11777 /2018.
Acey, Mark
Garfield's big book of super school excuses (magyar)
   Garfield : szuper sulis kifogások gyűjteménye / írta Mark Acey és Scott Nickel ; ill. Brett Koth ; ill. Brett Koth ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2018]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3730554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2018]. - 48 p. : ill. - (Garfield könyvek ; 11.)
ISBN 978-615-5425-45-5 fűzött : 1190,- Ft
[AN 3730555] MARC

ANSEL
UTF-811778 /2018.
Akunin, Boris (1956-)
Špionskij roman (magyar)
   Kémregény / Borisz Akunyin ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 444, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-405-4 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - kalandregény
882-311.3=945.11
[AN 3734154]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2018.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Good wives (magyar)
   Jó feleségek / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 267, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-401-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734282]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2018.
Alten, Steve
Meg (magyar)
   Meg, az őscápa / Steve Alten ; [ford. Lénárd Csilla]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 317 p. ; 20 cm
Megj. "Meg, a Jurassic cápa" címmel is
ISBN 978-963-266-469-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730216]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2018.
Andrews, Mary Kay (1954-)
Ladies' night (magyar)
   Csajos esték / Mary Kay Andrews ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 461, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-655-2 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730328]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2018.
Andrews, Virginia (1923-1986)
The mirror sisters (magyar)
   A tükörikrek / V. C. Andrews ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 329 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-648-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730331]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2018.
Annandale, David (1967-)
The hunt for Vulkan (magyar)
   Vulkan nyomában : A bestia felemelkedése hetedik könyv / David Annandale ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2018. - 236 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 7. - keretcím: Warhammer 40000
kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
 (hibás ISBN 9978-963-9940-19-2)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3730384]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2018.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Nass und nasser (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A nagy csobbanás / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, [2018], cop. 2017. - 200, [7] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-294-404-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733204]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2018.
Baccomo, Federico (1978-)
Anna sta mentendo (magyar)
   Anna éppen hazudik / Federico Baccomo ; [ford. Szelivánov Júlia]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 260, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5628-91-7 fűzött : 3290,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3730017]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2018.
Bakkeid, Heine (1974-)
Jeg skal savne deg i morgen (magyar)
   Holnap hiányozni fogsz / Heine Bakkeid ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2018. - 334, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-843-5 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3729152]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2018.
Bakos Attila
   A számkhja-jóga pszichológiája / Kapila Muni, Ísvara Krisna, Vjászadéva és Gaudapáda ... nyomán ford., írta és a mellékletet kész. Bakos Attila és Bakos Judit Eszter. - Budapest : Danvantara, 2018. - 223 p. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Védikus zene
ISBN 978-963-9858-29-9 kötött : 3990,- Ft
hinduizmus - szanszkrit irodalom - verses epika - auditív dokumentum
891.22-131=945.11 *** 294.526.825
[AN 3729293]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2018.
Bedtime favorites (magyar)
   Kedvenc esti meséim / Disney ; [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 302, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-204-2 fűzött : 4999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730480]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2018.
Berry, Flynn
Under the Harrow (magyar)
   A nővérem nevében / Flynn Berry ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-44-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3730284]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2018.
Blackhurst, Jenny
How I lost you (magyar)
   Így veszítettelek el / Jenny Blackhurst ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-195-0 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3729381]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2018.
Blakeslee, Nate (1970-)
American wolf (magyar)
   Az amerikai farkas : igaz történet túlélésről és megszállottságról / Nate Blakeslee ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 327 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-344-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3729402]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2018.
Brown, Sandra (1948-)
Bittersweet rain (magyar)
   Érzékek fogságában / Sandra Brown ; [ford. Bartha Réka]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 276, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-379-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3733843]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2018.
Bryndza, Robert (1979-)
The night stalker (magyar)
   Az éjjeli vadász : [Erika Foster nyomoz 2] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, cop. 2018. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-991-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3729335]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2018.
Buličov, Kir (1934-2003)
Posëlok (magyar)
   Túlélők / Kir Bulicsov ; [ford. Egri Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 352, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-79-5 fűzött : 3690,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3729927]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2018.
Camus, Albert (1913-1960)
L'exil et le Royaume (magyar)
   A száműzetés és az ország / Albert Camus ; [ford. Antal László, Benyhe János, Szávai Nándor]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 207, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A hűtlen asszonyÞ; A némákÞ; A vendégÞ; Az eleven kőÞ; Jonas, avagy A mester dolgozikÞ; A hitehagyott, avagy Egy zavaros elme ; La femme adultère ; La renégat ; Les muets ; L'hôte ; Jonas ; La pierre qui pousse
ISBN 978-963-676-872-0 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3734267]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2018.
Carlson, Jeff (1969-)
The frozen sky 2 (magyar)
   Fagyott égbolt 2 / Jeff Carlson ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 467, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-67-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3729899]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2018.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [... átd. Szobotka Tibor] ; [ill. E Chistotina]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 110, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-38-4 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734627]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2018.
Castillo, Linda (1960-)
Down a dark road (magyar)
   Sötét úton / Linda Castillo ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 299 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-124-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3729375]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2018.
Chesney, Marion (1936-)
The blood of an Englishman (magyar)
   Agatha Raisin és az ogre vére / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2018. - 263 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-15-8 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3730205]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Karácsonyi krimik / Agatha Christie. - Budapest : Európa, 2018. - 387, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Hercule Poirot karácsonya. Karácsonyi kaland. A karácsonyi puding esete. Karácsonyi tragédia. - Egys. cím: Christmas adventure ; Hercule Poirot's Christmas ; The adventure of the Christmas pudding ; A Christmas tragedy
ISBN 978-963-405-557-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3733604]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-924-4 fűzött : 2799,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3734170]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2018.
Cole, Courtney
If you leave (magyar)
   Ha elhagysz : Megtört lelkek 2. / Courtney Cole ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Libri, 2018. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-150-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3729363]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2018.
Courtney, Joanna
The conqueror's queen (magyar)
   A hódító királyné : hódítók asszonyai 3. / Joanna Courtney ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2018. - 368 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-126-6 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3729146]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2018.
Cronin, Justin
The passage (magyar)
   A szabadulás / Justin Cronin ; [ford. Baló András Márton ..., Pék Zoltán ...]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 834, [3] p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-622-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3733821]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2018.
Cussler, Clive (1931-)
White death (magyar)
   Fehér halál : [Numa-akták] / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 367 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-650-7 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3730332]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2018.
D'Andrea, Luca (1979-)
Lissy (magyar)
   Lissy / Luca D'Andrea ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-40-6 fűzött : 3690,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3730198]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2018.
Daywalt, Drew (1970-)
The day the crayons quit (magyar)
   A nap, amikor a zsírkréták fellázadtak / írta Drew Daywalt ; ill. Oliver Jeffers ; [ford. Dragomán Pali és Szabó T. Anna]. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - [39] p. : ill., színes ; 26x26 cm
Zsírkrétatartóval, színes zsírkrétákkal
ISBN 978-963-341-252-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3729349]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2018.
Denton, Lauren K.
The hideaway (magyar)
   Menedék / Lauren K. Denton. - Budapest : Pioneer Books, 2018. - 350, [1] p. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5435-32-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3729446]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2018.
Dickens, Charles (1812-1870)
   Karácsonyi történetek / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 444, [3] p. ; 24 cm
Tart.: Karácsonyi énekÞ; HarangszóÞ; A szellem embere és az árnnyal kötött alkuÞ; Az élet csatájaÞ; Házi tücsök. - Egys. cím: A Christmas carol ; The chimes ; The cricket on the hearth ; The battle of life ; The haunted man and the ghost's bargain
ISBN 978-963-07-9507-4 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 3733255]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2018.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
The robe (magyar)
   "És köntösömre sorsot vetettek" / Lloyd C. Douglas ; [ford. Fükő Dezső]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 739 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-408-6 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3733357]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2018.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1985. - 440, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-405-055-1 fűzött : 3699,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3733555]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
A country escape (magyar)
   Vidéki menedék / Katie Fforde ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 385 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-374-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3730092]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2018.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Zoogeschichten (magyar)
   Állatkerti mesék / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Kerstin Schoene ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 58, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-515-2 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730193]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2018.
Francis, Suzanne
Olaf's frozen adventure (magyar)
   Olaf karácsonyi kalandja : meseregény / írta Suzanne Francis ; [ford. Wohl Anita] ; Disney. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2017. - [8] t., 97 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-437-191-5 kötött
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3733282]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2018.
French, Vivian (1945-)
Dragons can't swim (magyar)
   A sárkányok nem tudnak úszni / Vivian French ; [ill.] David Melling ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Lovag leszek
ISBN 978-963-486-038-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730175]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2018.
French, Vivian (1945-)
A horse called Dora (magyar)
   Dóra, a ló / Vivian French ; [ill.] David Melling ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 105, [4] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Lovag leszek
ISBN 978-963-486-039-6 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730183]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2018.
Friel, Helen
Hoakes Island (magyar)
   Titkok szigete : kalandjáték zseniális fejtörőkkel / Helen Friel és Ian Friel. - Budapest : Scolar, 2018. - 59, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm + térk.
Ford. Nyuli Kinga. - Nagyítóval
ISBN 978-963-244-831-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fejtörő játék - mese - gyermekkönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3730593]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2018.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2033 (magyar)
   Metró 2033 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2011. - 436, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9139-7 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3733528]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2018.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2034 (magyar)
   Metró 2034 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2011. - 268, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9303-2 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3733538]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2018.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2035 (magyar)
   Metró 2035 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton [!Goretity József]]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 482, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-261-6 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3733566]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2018.
Grylls, Bear (1974-)
Return of the jungle (magyar)
   Vissza a dzsungelbe : új kalandok a dzsungel könyvéből / Bear Grylls ; ill. Javier Joaquin ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 206, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-074-1 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3729315]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Coastliners (magyar)
   Partvidékiek [elektronikus dok.] / Joanne Harris ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-539-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3732410]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2018.
Haushofer, Marlen (1920-1970)
Die Wand (magyar)
   A fal / Marlen Haushofer ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Európa, 2018. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-895-3 kötött : 3499,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3729444]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2018.
Hawkins, Paula (1972-)
The girl on the train (magyar)
   A lány a vonaton / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 383 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5915-16-1 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3733458]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2018.
Hoang, Helen
The kiss quotient (magyar)
   A szerelem egyenlete / Helen Hoang ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 398, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-73-1 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3729353]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2018.
   Hogyan legyél mesterlövész? : a kortárs szerb irodalom antológiája / [szerk. és az előszót írta Orcsik Roland] ; [vál. Orcsik Roland és Vladimir Arsenić]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 207 p. ; 20 cm. - (Insula vicina, ISSN 2498-6615 ; 4.). (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-16-1 fűzött : 2490,- Ft
szerb irodalom - antológia
886.1-822=945.11
[AN 3729265]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2018.
Hornby, Nick (1957-)
Juliet, naked (magyar)
   A Meztelen Juliet / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 360, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-025-9 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3734109]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2018.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1990. - 276, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9711-5 kötött : 3499,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3733805]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2018.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Európa, 2018. - 90, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9696-5 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3733794]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2018.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Efraim Israel (Hap Béla)]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1979. - 138, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9693-4 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3733802]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2018.
Hunter, Cara
Close to home (magyar)
   Egy közeli ismerős : [Adam Fawley sorozat 1.] / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-48-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3730190]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2018.
Hunter, Madeline (1952-)
The counterfeit mistress (magyar)
   A szélhámos szerető : Fairbourne-kvartett 3. / Madeline Hunter ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 309 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-155-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3729420]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2018.
Jakeman, Jo
Sticks and stones (magyar)
   Megtörhetetlen / Jo Jakeman ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 392, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-53-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3729348]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2018.
James, Vic
Gilded cage (magyar)
   Gilded cage : aranykalitka : Sötét képességek I. / Vic James ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 348 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-375-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3729316]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2018.
Johnson, Milly (1964-)
Afternoon tea at the Sunflower Café (magyar)
   Délutáni tea a Napraforgó Kávéházban / Milly Johnson ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budakalász : Pioneer Books, 2018. - 510 p. ; 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3729396]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2018.
Jones-Sennyey Márta (1918-2009)
   Életem képei / írta Jones-Sennyey Márta ; ford. Hopp Eszter. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - arisztokrata - emigráció - 20. század - ezredforduló - német irodalom - memoár
830-94=945.11 *** 316.343.32(439)(092)Jones-Sennyey_M.(0:82-94)
[AN 3730300]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2018.
Kesey, Ken (1935-2001)
One flew over the cuckoo's nest (magyar)
   Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2018. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-917-2 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734107]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2018.
King, Stephen (1947-)
The bazaar of bad dreams (magyar)
   Rémálmok bazára : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 726, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-349-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3734802]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2018.
King, Stephen (1947-)
The green mile (magyar)
   A halálsoron / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1997. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-169-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3734161]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2018.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az : te is lebeghetsz / Stephen King. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1995. - 1174, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-804-5 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734103]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2018.
King, Stephen (1947-)
Mr. Mercedes (magyar)
   Mr. Mercedes / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2014. - 437, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9935-5 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3733551]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2018.
King, Stephen (1947-)
Roadwork (magyar)
   Az átkozott út / Stephen King mint Richard Bachman ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 388, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-519-8 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734156]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
With this ring (magyar)
   Ezzel a gyűrűvel / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-376-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3733942]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2018.
Kundera, Milan (1929-)
Jakub a jeho pán (magyar)
   Jakab és az ura / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2003. - 169, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-894-6 fűzött : 2999,- Ft
cseh irodalom - dráma
885.0-2=945.11
[AN 3733485]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2018.
Lee, Mackenzi
The gentleman's guide ti vice and virtue (magyar)
   Úriemberek kézikönyve: a bujaságtól az erényekig / Mackenzi Lee ; [ford. Seres Noémi]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 559 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-201-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730157]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2018.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Solaris (magyar)
   Solaris / Stanisław Lem ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1968. - 261, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-229-6 fűzött : 3290,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3734179]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   24. köt., Aranyláz a vadnyugaton. - 2018. - 159 p.
ISBN 978-963-244-850-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730153] MARC

ANSEL
UTF-811848 /2018.
Liu Cixin (1963-)
San ti (magyar)
   A háromtest-probléma, 3/1 / Cixin Liu ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2018. - 403, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-384-2 fűzött : 3999,- Ft
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3734782]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2018.
Lyga, Barry (1971-)
I hunt killers (magyar)
   Gyilkosokra vadászom / Barry Lyga ; [ford. P. Simon Attila]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-200-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3730214]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2018.
Mañeru, María (1971-)
El secreto de Nefertiti (magyar)
   A Nofertiti-küldetés / írta María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 137, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 7.)
ISBN 978-963-445-975-0 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3729184]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2018.
Mañeru, María (1971-)
La venganza de Cleopatra (magyar)
   Kleopátra bosszúja / írta María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 138, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 8.)
ISBN 978-963-445-976-7 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3729189]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2018.
Manning, Sarra
London belongs to us (magyar)
   Londonban bármi megtörténhet / Sarra Manning ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 288, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-516-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3730123]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2018.
Marías, Javier (1951-)
Los enamoramientos (magyar)
   Beleszerelmesedések / Javier Marías ; [ford. Mester Yvonne]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2012. - 406, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-775-4 fűzött : 3599,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3734352]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
   A hét királyság lovagja : történetek A tűz és jég dala világából / George R. R. Martin ; Gary Gianni illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2014. - 413, [2] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Novák Gábor
ISBN 978-963-357-941-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734793]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2018.
Mass, Wendy (1967-)
11 birthdays (magyar)
   11 szülinap / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 222, [1] p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-702-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3734330]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2018.
Matheson, Richard (1926-2013)
What dreams may come (magyar)
   Csodás álmok jönnek / Richard Matheson ; [ford. Magyar Éva]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-410-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734274]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2018.
McVeigh, Jennifer
Leopard at the door (magyar)
   Leopárd az ajtóban / Jennifer McVeigh ; [ford. Varga Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-198-1 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3729276]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2018.
Mehmedinović, Semezdin (1960-)
Sarajevo blues (magyar)
   Szarajevó blues : az ostromlott város fogalomtára / Semezdin Mehmedinović ; [ford., ... az interjút kész. Orcsik Roland]. - Budapest : Qadmon K., 2018. - 135, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88490-9-0 kötött : 2900,- Ft
bosnyák irodalom - vers - próza
886.1-3=945.11 *** 886.1-14=945.11
[AN 3730120]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2018.
   Mennyek a szederbokorban : a kortárs szlovén irodalom antológiája / [szerk. Reiman Judit] ; [vál. Alojzija Zupan Sosič ... és Barbara Korun ...]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 228 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Insula vicina, ISSN 2498-6615 ; 5.)
ISBN 978-615-5618-19-2 fűzött : 2490,- Ft
szlovén irodalom - antológia
886.3-822=945.11
[AN 3729272]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2018.
Miller, Karen (1961-)
Stealth (magyar)
   Árnyak közt : Klónháborús játszmák / Karen Miller ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 399, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-455-0 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730433]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2018.
Moby Dick (magyar, angol)
   Moby Dick / Herman Melville [alapján] ; rajz. ... Francesc Ràfols ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 68, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-868-5 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - regény - gyermekregény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729183]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2018.
Molles, D. J.
The purge of district 89 (magyar)
   Tisztogatás : [Amerika lángokban 1] / D. J. Molles ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 325, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-38-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3729945]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktor og det store gullrøveriet (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : a nagy aranyrablás / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2014. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-437-362-9 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733476]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktor og verdens undergang (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : szeleburdi világvége / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2013. - 431 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-437-361-2 fűzött : 3499,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733474]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors tidsbadekar (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : idővihar a kádban / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2012. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-360-5 fűzött : 3499,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733468]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2018.
Orehov, Vasilij
Sektor obstrela (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : hadműveleti zóna / Vaszilij Orehov ; [ford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 241, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-68-9 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3729892]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2018.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2018. - 134, [1] p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-503-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3733265]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2018.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2018. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3733753]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2018.
Pamuk, Orhan (1952-)
İstanbul (magyar)
   Isztambul : a város és az emlékek / Orhan Pamuk ; [ford. Nemes Krisztián]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 399 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-021-1 kötött : 4999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3733167]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2018.
Pamuk, Orhan (1952-)
İstanbul (magyar)
   Isztambul [elektronikus dok.] : a város és az emlékek / Orhan Pamuk ; ford. Nemes Krisztián. - Szöveg (epub : 43.8 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-217-8
török irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.35-31=945.11
[AN 3731701]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2018.
Pataki, Allison (1984-)
Sisi (magyar)
   Sissi : a birodalom úrnője / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 441, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-760-8 kötött : 3999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3733173]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2018.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2015-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3609052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A sárkánylovagok átka. - 2018. - 252 p.
ISBN 978-963-244-903-6 kötött : 2995,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3730731] MARC

ANSEL
UTF-811873 /2018.
Peschke, Marci
Cooking queen (magyar)
   Kylie Jean, a szakácskirálynő / Marci Peschke ; ill. Tuesday Mourning ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 102, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-17-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - szakácskönyv - gyermekkönyv
820-93(73)=945.11 *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3730473]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2018.
Pinborough, Sarah (1972-)
Behind her eyes (magyar)
   Ne higgy a szemének! / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 383 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5915-17-8 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3733462]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2018.
Pressburger, Giorgio (1937-2017)
Racconti triestini (magyar)
   Trieszti történetek / Giorgio Pressburger ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 136, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5761-64-5 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3730450]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2018.
Priest, Christopher (1943-)
The inverted world (magyar)
   Kifordított világ / Christopher Priest ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 320, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-37-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3729907]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2018.
Reaves, Michael (1950-)
Street of shadows (magyar)
   Az árnyak utcája : Coruscanti éjszakák II. / Michael Reaves ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 295, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-458-1 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730442]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2018.
Reynolds, Josh
Gotrek & Felix : road of skulls (magyar)
   Gotrek és Felix : koponyák útja / Josh Reynolds ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - 396 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-9940-72-7 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3730362]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Echoes in death (magyar)
   Halálos visszhangok / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-483-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3730210]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Hot ice (magyar)
   Forró jég / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-490-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3734181]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Sacred sins (magyar)
   Szent bűnök / Nora Roberts ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 395 p. ; 20 cm
Megj. "Titkos bűnök" címmel is
ISBN 978-963-426-488-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3734774]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2018.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
2312 (magyar)
   2312 / Kim Stanley Robinson ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2013. - 571 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-574-0 fűzött : 4480,- Ft : 16,00 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3733377]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2018.
Roth, Philip (1933-2018)
   Leláncolt Zuckerman : trilógia és epilógus / Philip Roth ; [ford. Balabán Péter és Nemes Anna]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 728, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A szellem árnyékábanÞ; A megszabadított ZuckermanÞ; AnatómialeckeÞ; Epilógus: a prágai orgia. - Egys. cím: The ghost writer ; Zuckerman unbound ; The anatomy lesson ; The Prague orgy. - Megj. "Zuckerman" címmel is
ISBN 978-963-479-079-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3733944]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2014. - 319 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-481-4 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734892]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-147-9 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734826]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2018.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
Marina (magyar)
   Marina / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-532-7 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3734797]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2018.
Rushdie, Salman (1947-)
Shame (magyar)
   Szégyen [elektronikus dok.] / Salman Rushdie ; ford. Falvay Mihály. - Szöveg (epub : 971 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-216-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3731683]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2018.
Rutherfurd, Edward (1948-)
New York (magyar)
   New York : a város, ahol az álmok születnek / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2016. - 797, [3] p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-942-8 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3734027]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2018.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Paris (magyar)
   Párizs : egy város fényei és árnyai / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 742, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-623-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3734030]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2018.
Saar, Anti (1980-)
Kuidas meil asjad käivad (magyar)
   Így mennek nálunk a dolgok / Anti Saar ; Alvar Jaakson rajz. ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2018. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-552-3 kötött : 2995,- Ft
észt irodalom - gyermekirodalom
894.545-93=945.11
[AN 3730718]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2018.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Rozsban a fogó / J. D. Salinger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 306, [1] p. ; 19 cm
Megj. "Zabhegyező" címmel is
ISBN 978-963-405-085-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3733490]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2018.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-2018. - 8 db ; 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Viharidő / [ford. Hermann Péter]. - 2018. - 303 p.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5555-33-6)
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3730465] MARC

ANSEL
UTF-811893 /2018.
Schlink, Bernhard (1944-)
Der Vorleser (magyar)
   A felolvasó / Bernhard Schlink ; [ford. Rátkai Ferenc]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-58-1 kötött : 3690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3734729]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2018.
Scholten, Jaap (1963-)
De wet van Spengler (magyar)
   Spengler törvénye : családregény / Jaap Scholten ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2018. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6479-8 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3730217]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2018.
Schwieger, Frank
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - Budapest : Kolibri, 2018. - 238 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Benkő Gitta
ISBN 978-963-437-292-9 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3730713]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2018.
Shukri, Laila
Perska Miłość (magyar)
   Perzsa szerelem / Laila Shukri ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9257-2 fűzött : 3800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3729359]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2018.
Simmons, Dan (1948-)
Hyperion (magyar)
   Hyperion / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2010. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-576-4 fűzött : 4480,- Ft : 16,00 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3733373]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2018.
Slater, K. L.
Safe with me (magyar)
   Bízz bennem! / K. L. Slater ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 413 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-307-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3729304]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2018.
St Aubyn, Edward (1960-)
Some hope (magyar)
   Patrick Melrose / Edward St Aubyn ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2018-. - 21 cm
ISBN 978-963-676-831-7
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3730699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Nincs baj ; Baj van ; Van remény. - 2018. - 517, [1] p.
Egys. cím: Bad news ; Some hope
ISBN 978-963-676-711-2 kötött : 3999,- Ft
[AN 3730702] MARC

ANSEL
UTF-811900 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Against all odds (magyar)
   Mindennek ellenére / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-352-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730359]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2018.
Stein, Jesper (1965-)
Bye, bye blackbird (magyar)
   Szép álmokat feketerigó! : [skandináv krimi] / Jesper Stein ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9191-9 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3729332]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2018.
Stilton, Geronimo
Ahi, ahi, ahi, che avventura alle Hawaii! (magyar)
   Kalandos kiruccanás Hawaiira / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Loizedda ..., Antonio Campo ... és Daria Cerchi]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 113, [15] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-255-4 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730206]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2018.
Stilton, Tea
Cinque cuccioli da salvare (magyar)
   S.O.S., állatmentők! / Tea Stilton ; [... ill. Barbara Pellizzari, Valeria Brambilla, ... és Francesco Castelli]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-278-3 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730195]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2018.
Stilton, Tea
La ricetta dell'amicizia (magyar)
   A barátság receptje / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2017. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-179-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3729240]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2018.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula / Bram Stoker ; Elizabeth Kostovának ... előszavával ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2010. - 386, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-672-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3734776]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2018.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
   Végállomás: Amalthea / Arkagyi és Borisz Sztrugackij ; [ford. Barta Gábor, Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 288, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Tart.: A század ragadozó tárgyaiÞ; Végállomás: Amalthea. - Egys. cím: Hiŝnye veŝi veka ; Putʹ na Amalʹteû
ISBN 978-615-5628-73-3 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény - kisregény
882-312.9=945.11
[AN 3730042]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2018.
Swanson, Peter (1968-)
All the beautiful lies (magyar)
   Gyönyörű hazugságok / Peter Swanson ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 260, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-157-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3729435]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2018.
Taylor, Jodi
Just one damned thing after another (magyar)
   Egyik átkozott dolog a másik után : [St. Mary-krónikák 1] / Jodi Taylor ; [ford. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 362, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-42-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3729984]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2018.
Tevis, Walter (1928-1984)
Mockingbird (magyar)
   Sokszavú poszáta / Walter Tevis ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 268, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-78-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3729922]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2018.
Thorpe, Gavin (1974-)
The beast must die (magyar)
   A bestiának pusztulnia kell : A bestia felemelkedése nyolcadik könyv / Gav Thorpe ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2018. - 251 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 8. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-74-1 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3730398]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2018.
Torre, Alessandra
Black lies (magyar)
   Black lies : sötét hazugságok / Alessandra Torre ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 371 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-9708-82-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734336]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2018.
Trump, Ivana (1949-)
Raising Trump (magyar)
   Így éltünk mi : a Trump család sikerének titka / Ivana Trump ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 320 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-20-3 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3728076]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2018.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
   Senilia : prózaversek : valóság, képzelet, hallucináció / Ivan Turgenyev ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2018. - 194, [19] p. ; 19 cm
A versek címe orosz nyelven is
ISBN 978-963-405-892-2 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - kisepika
882-3=94511
[AN 3729257]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2018.
Van Lustbader, Eric (1946-)
Robert Ludlum's The Bourne enigma (magyar)
   Bourne enigma / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbander ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 517 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-651-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3730335]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2018.
Veinte mil leguas de viaje submarino (magyar, angol)
   Nemo kapitány = 20 000 leagues under the sea / Jules Verne [alapján] ; rajz. ... Francesc Ràfols ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 68, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-869-2 kötött
francia irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - kalandregény - gyermekregény - kétnyelvű dokumentum
840-311.3.04=945.11=20 *** 860-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3729166]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2018.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Galápagos (magyar)
   Galápagos / Kurt Vonnegut ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 393 p. : ill. ; 19 cm
Megj. "Második édenkert" címmel is
ISBN 978-963-479-028-0 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734167]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2018.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2012. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-142-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733520]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
The beast (magyar)
   A vadállat : [Fekete Tőr Testvériség 14.] / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018. - 693 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-180-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3729431]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover avenged (magyar)
   Megbosszult szerető : Fekete Tőr Testvériség 7. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2009. - 798, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-224-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734806]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover enshrined (magyar)
   Megváltott szerető : Fekete Tőr Testvériség 6. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2008. - 638, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-222-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3733975]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover unbound (magyar)
   Feloldozott szerető : Fekete Tőr Testvériség 5. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2009. - 606, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-221-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734803]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2018.
Wells, Martha (1964-)
All systems red (magyar)
   Kritikus rendszerhiba : az öldöklő-naplók / Martha Wells ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Fumax, 2018. - 151 p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra)
ISBN 978-963-470-023-4 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730488]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2018.
Werfel, Franz (1890-1945)
Höret die Stimme (magyar)
   Halljátok az igét! [elektronikus dok.] / Franz Werfel ; ford. Szántó Rudolf. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 4.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-432-0 (epub)
ISBN 978-963-474-433-7 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3733320]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2018.
Whitney G. (1988-)
Reasonable doubt (magyar)
   Alapos kétely / Whitney G. ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 381 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-337-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3729287]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Skolmysteriet (magyar)
   Sulirejtély / Martin Widmark ; [rajz.] Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 83, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-457-055-4 kötött : 1899,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730418]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Zoomysteriet (magyar)
   Állatrejtély / Martin Widmark ; [rajz.] Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 94, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-457-058-5 kötött : 1899,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730420]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2018.
Wilkinson, Kerry (1980-)
The girl who came back (magyar)
   A lány, aki visszatért / Kerry Wilkinson ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-48-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3730279]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2018.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : fate (magyar)
   Mesél az erdő a tündérekről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-403-524-4 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3730204]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2018.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Maria Stuart (magyar)
   Stuart Mária [elektronikus dok.] / Stefan Zweig ; ford. Kelen Ferenc és Horváth Zoltán. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
A műfordításokat Rónay György kész. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-438-2 (epub)
ISBN 978-963-474-439-9 (mobi)
Mária (Skócia: királynő) (1542-1587)
német irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6(436)=945.11
[AN 3733327]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11930 /2018.
A. O. Esther
   Frigg rokkája IV / A. O. Esther. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2018. - 409, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80855-6-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3730427]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2018.
Albert Ferenc (1949-)
   Hétmérföldes csizmámban : útleírások prózában és versben / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2013-. - 21 cm
Közép-Európa - magyar irodalom - helyismeret - vers - útleírás - válogatott művek
894.511-821 *** 908.4-11(0:82-821)
[AN 3522027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dunántúl, Őrvidék, Muravidék, Délvidék. - 2017. - 265 p. : ill., színes
ISBN 978-615-00-2010-5 kötött
Dunántúl - Muraköz - Délvidék - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek - útleírás
908.439.11(0:82-821) *** 894.511-821 *** 908.439.2-13(0:82-821)
[AN 3729640] MARC

ANSEL
UTF-811932 /2018.
Balázs Béla (1884-1949)
   Az igazi égszínkék / Balázs Béla ; Reich Károly rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 78, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-366-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3733334]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9695-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3734206]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2018.
Barcs János (1927-)
   A manzárdos ház : novellák, elbeszélések / Barcs János. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2018. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 21.)
ISBN 978-615-5916-02-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3729656]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2018.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2251-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733352]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2018.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Ceruzaforgácsok : verses és prózában írt elbeszélések, költemények, filozófia és kritika / S. Becz Pál ; szerk. Olach Zoltán ; [vál. és szöveggondozás Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2018. - 237, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80458-4-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3729209]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2018.
Becze Szilvia
   Péter és a farkas / Szergej Prokofjev zenés meséje alapján írta Becze Szilvia ; Schall Eszter rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 43 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-118-8 kötött : 2900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - mese - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 882-34(02.053.2).04=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3734606]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   The princess of the wind : Hungarian fairy tales / Elek Benedek ; [transl. ... Elizabeth Demeter] ; [ill. by Fruzsina Kun]. - 2. print. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 2014. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-6231-2 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3733326]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2018.
Berg Judit (1974-)
   A négy madár titka / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kiki nyomoz ; 1.)
ISBN 978-963-410-328-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3729777]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2018.
Bogár László (1951-)
   Folyamatos jövő / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2018. - 344 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 26.)
ISBN 978-963-662-946-5 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3731105]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-141-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733287]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-136-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733284]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2018.
Bősze Balázs (1946-2015)
   Naplórészletek : megcsalt örökkévalóság / Bősze Balázs ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2018. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80833-1-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3729905]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 597, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-36-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3734623]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2018.
Csabai Márk (1985-)
   A magányos farkas : hazatérés az alvilágból / Csabai Márk. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 314, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-51-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3729483]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2018.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Puszibolt / Cserna-Szabó András. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-130-0 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734763]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2018.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Puszibolt [elektronikus dok.] / Cserna-Szabó András. - 4. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-220-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3731680]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2018.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Csillagkapu : válogatott gyermekversek / Csoóri Sándor ; [... vál. Balogh Júlia] ; [utószó Pálfy G. István] ; [előadja a Sebő-együttes]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2018. - 177, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + CD. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5068-35-5 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3730419]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2018.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 11. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 264, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733980]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2018.
Demkó Attila
   Máglyatűz : a háború peremén / David Autere. - 2. kiad. - Budapest : Reakció, 2018. - 520 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1273-5 fűzött : 4490,- Ft : 66 RON : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733197]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2018.
Erdős Renée (1879-1956)
   Ifjúságunk / Erdős Renée ; [szerk. Menyhért Anna]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 413, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-245-4 kötött : 3490,- Ft
Erdős Renée (1879-1956)
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - századforduló - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"189/191"(0:82-94)
[AN 3729136]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2018.
Fábián László (1940-)
   Kárba veszett szerenád : Hekaté bűvöletében / Fábián László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 599 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-17-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3730250]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2018.
Farkas Judith Szofi
   Versek, 2018 / Efjé Szofi ; [az illusztrációkat Szász Zsófia kész.]. - [Budapest] : Garbo, 2018. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-39-8 fűzött : 2018,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729894]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   A régi Budapest / Féja Géza ; szerk. Féja Endre. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-59-1 fűzött : 2990,- Ft
Budapest - szociográfia - magyar irodalom - riport - Horthy-korszak
894.511-92 *** 308(439-2Bp.)"193/194"
[AN 3730336]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2018.
Fejős Éva (1967-)
   Csak egy tánc : [Csopak, végállomás, új fejezet] / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2018. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-30-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729413]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2018.
Felhőhegyi Balázs
   Tiko nyomoz : a hévízi rejtély / Felhőhegyi Balázs ; Paulovkin Boglárka illusztrációival. - [Budapest] : Danubius Zrt., 2018. - 66, [2] : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-1-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3730144]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2018.
Fényes Niki
   Feketén, fehéren : bűnben született szerelem / Fényes Niki. - [Isaszeg] : Blaha E., 2018. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81042-2-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3729919]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2018.
Fodor Veronika
   Az állatok farsangja / Camille Saint-Saëns zeneműve alapján írta Fodor Veronika ; rajz. Igor Lazin. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 43, [6] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-231-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 785.7(02.053.2)
[AN 3734518]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2018.
Földes Jolán (1902-1963)
   A halászó macska uccája / Földes Jolán. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 316 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-51-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733317]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2018.
Garamvölgyi Attila
   Ly és A története / Garamvölgyi Attila. - [Szigethalom] : [Garamvölgyi A.], cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2652-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3729659]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Julcsa kútja / Gárdonyi Géza ; [a szöveget gond. M. Tóth Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-943-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3730327]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2018.
Géczi János (1954-)
   Sziget, este hét és hét tíz között : versciklus, 2015-2017 / Géczi János. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 147 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-15-4 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729290]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2018.
Horváth-Varga Sándor (1957-)
   Mi nem csak egy könyvben férünk meg / Horváth-Varga Sándor. Mi nem csak egy könyvben férünk meg / Gaudi Éva. - [Makó] : [Horváth-Varga S.], 2017. - 103, 104 p. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-8339-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3730002]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2018.
Húsvéti Tibor
   Sziú voltam : egy magyar fiú az indiánok között : második, befejező kötet / Tomi Haszka. - Budapest : Konkrét Kv., 2018. - 477 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5899-00-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729536]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2018.
   Huszadik századi magyar novellák / [vál., összeáll., ... és az utószót írta Szilágyi Zsófia] ; [szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 580 p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-615-5761-69-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3730413]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2018.
Jenei Gyula (1962-)
   Mindig más : az emlékezet versei / Jenei Gyula. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 111 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-17-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729261]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2018.
Kálnay Adél (1952-)
   Ami marad / Kálnay Adél. - Szeged : AJ Téka K., 2018. - 93, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80396-7-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729248]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2018.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Szirén / Karafiáth Orsolya. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 184, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-798-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733312]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2018.
Kardos Márton (1923-)
   Levelek a valóságról, egy valótlan világban / Kardos Márton. - [Budapest] : Papirusz Book, 2018. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-89-5 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - olvasói levél
894.511-92 *** 323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3729938]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2018.
Keményfi Gábor (1956-)
   Szigetvár / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2018, cop. 2017. - 158, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2492-9 kötött : 3480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729863]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2018.
Keresztesi József (1970-)
   Csücsök avagy A nagy pudinghajsza hajmeresztő és igaz története, tíz fejezetben elmesélve / Keresztesi József ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Móra, 2018. - 94, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-486-042-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3730679]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2018.
Kovács László (1959-)
   Csendes a bányásznap / Kovycs ; [... kiad. ... az Oroszlányi Bányász Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány]. - Oroszlány : OBSZKA, [2018]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2740-1 fűzött
magyar irodalom - bányászat - vers
894.511-14 *** 622(0:82-14)
[AN 3729669]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Ég veled : [Iskolák versenye első kötet] / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, 2018, cop. 2017. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-40-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733817]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, [2016-2018]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 488 p.
ISBN 978-615-5653-14-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733766] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 463 p.
ISBN 978-615-5653-17-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733768] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 511 p.
ISBN 978-615-5653-20-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733772] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 543 p.
ISBN 978-615-5653-23-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733775] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 416 p.
ISBN 978-615-5653-29-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733779] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 3. kiad. - 2018, cop. 2016. - 360 p.
ISBN 978-615-5653-32-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733781] MARC

ANSEL
UTF-811975 /2018.
Lőrincz L. László (1939-)
   Vijjogók : az első találkozások / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2018. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-22-3 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3730386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 262, [1] p.
ISBN 978-615-5781-20-9
[AN 3730388] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 245, [1] p.
ISBN 978-615-5781-21-6
[AN 3730391] MARC

ANSEL
UTF-811976 /2018.
Lukács Krisztián Zoltán
   A kolbász, a bojler és a frigyláda : [Elvetemült krónikák 1. rész] / Christian Saint Luke. - Budapest : Főnix Kv. : Metropolis Media, 2018. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5628-75-7 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3730058]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2018.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak a mikrofon előtt / Mándy Iván ; [ill. Németh Gyula] ; [... az utószót írta Darvasi Ferenc]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 291 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-036-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3734200]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-229-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734258]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2018.
Moldova György (1934-)
   Az idegen bajnok / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2018. - 275 p. ; 20 cm. - (Moldova György művei ; 1.)
ISBN 978-615-5289-29-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3730367]
MARC

ANSEL
UTF-811980 /2018.
Nagy Betti (1963-)
   Sírt valaki odakinn / Nagy Betti. - [Zalaegerszeg] : Pannon Tükör Kv., 2018. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2665-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729662]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2018.
Nagy Katalin (1928-1988)
   Szív a kerítésen / Nagy Katalin ; [... ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 168, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-553-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3733278]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2018.
Nemere István (1944-)
   Ítélőmester : szokatlan bűnügyi regény / Nemere István. - Szentendre : Urbis, 2018. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-27-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3730382]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2018.
Nemere István (1944-)
   A szerelem szigete : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2018. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-831-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3730378]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2018.
Németh Bálint (1985-)
   A hangyák élete : versek / Németh Bálint. - Budapest : JAK : Magvető, 2018. - 48, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 208.)
ISBN 978-963-14-3726-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729618]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2018.
Németh János
   Huncut szögediek és egyéb jóembörök : mesék, mondák, legendák / ... szerzé ... Németh János. - [Szeged] : [Németh J.], 2018. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2306-9 fűzött
Szeged - magyar néprajz - magyar irodalom - népmonda - adoma
894.511-36 *** 398.22(=945.11)(439-2Szeged)
[AN 3730020]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2018.
Németh Szilvia
   Gyógyító szerelem : a "Gyógyító szerelem" trilógia harmadik kötete / Németh Szilvia. - Veszprém : Fénykvt. K., 2018. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5917-00-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730064]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2018.
Őszi Róbert (1976-)
   Piri néni : életvidám, nyitott, melegszívű / Őszi Róbert. - Budapest : Book Galaxy K., 2018. - 229, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1599-6 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3730411]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2018.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Napló / Radnóti Miklós ; [szöveggondozás, utószó, jegyzetek Ferencz Győző]. - Budapest : Magvető, 2018. - 474, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3771-3 kötött : 4299,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Radnóti_M.(0:82-94)
[AN 3733193]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Aki mer, az nyer és más történetek. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 798, [1] p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-118-6 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - bohózat - elbeszélés
894.511-22 *** 894.511-321.5
[AN 3734901]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A halál fia / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-275-0 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-311.5
[AN 3730392]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában és más történetek. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 855 p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-116-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3734896]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa és más történetek. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 888 p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-117-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3734898]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány és más történetek. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 814, [1] p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-119-3 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3734906]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban és más történetek. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 711 p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-120-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3734910]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben és más történetek. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 695 p. ; 24 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-121-6 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3734913]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2018.
Réti György (1938-)
   Four meetings in Bogliasco = Quattro incontri di Bogliasco = Četyre vstreči v Bolʹâsko = Négy bogliascói találkozó / György Réti ; [publ. by the] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2017. - 107 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80546-5-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - többnyelvű dokumentum
894.511-94.02=00
[AN 3733561]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2018.
Salyámosy Éva
   A semmiségek ura - ki lehet...? / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2018. - 246 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 14.)
ISBN 978-615-00-2700-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - memoár
894.511-94 *** 894.511-14 *** 244(0:82-94)
[AN 3730562]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2018.
Selmeczi Mari (1948-)
   A színésznő démonjai / Selmeczi Mari. - Budapest : K.u.K. K., [2018]. - 276, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-72-2 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730400]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2018.
Spiró György (1946-)
   Az Ikszek : regény / Spiró György. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1981. - 570, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2429-4 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733183]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2018.
Szabó Illés (1948-)
   Szénszünet / Szabó Illés. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 184 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5761-48-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730481]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 20. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734210]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2018.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Luther / Cs. Szabó Sándor. - Budapest : Harmat, 2017-2018. - 2 db : ill. ; 21 cm
Luther, Martin (1483-1546)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3700770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az igazság és az élet, 1518-1546. - 2018. - 564, [3] p.
ISBN 978-963-288-429-5 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3729324] MARC

ANSEL
UTF-812003 /2018.
Szabóné Jámbor Eszter
   Az 5 tornacsuka útinaplója : (nem) csak gyerekeknek / [mesélő Jámbor Eszter] ; [... ill. Bősze Anita ...]. - [Csopak] : Szabóné Jámbor E., 2018. - 76 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81029-9-5 kötött : 2990,- Ft
Balaton-felvidék - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439Balaton-felvidék(0:82-34)
[AN 3729925]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2018.
Tiszlavicz Mária (1988-)
   Duplacsavar [elektronikus dok.] : BuKo történetek 1. / Tiszlavicz Mária. - Szöveg (epub : 528 KB). - [Debrecen] : Egri Zs., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152057. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-23-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3732412]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2018.
Tóth Dóra (1972-)
   Magyar mondák : történelmi olvasókönyv / [írta Csürkéné Tóth Dóra és Bagoly Ilona] ; [ill. Bera Károly, Farkas Rudolf, Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (24 p.)
A mellékletet írta Magyar Péterné. - melléklet címe: Magyar mondák : szövegértéstfejlesztő munkafüzet
ISBN 978-615-5654-98-5 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3730371]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2018.
Velencei Rita
   Gwendolyn [elektronikus dok.] : Manor House titka / Velencei Rita. - Szöveg (epub : 935 KB). - [Debrecen] : Szív-titkok Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5868-02-3
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732461]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2018.
Vig Ádám
   Az üzlet / Vig Ádám. - [Győr] : Magánkiad., 2018. - 180 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2035-8 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3729904]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2018.
Walden, Michael (1979-)
   Eshtar : harmadik könyv / Michael Walden ; [ill. Papp Norbert]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 531, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-20-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3729987]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2018.
Zsámboki Judit
   Fóliás Juci : az utadat te választod / Zsámboki Judit. - Budapest ; [Iklad] : Zsámboki 4-Lakás Kft., 2018. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2188-1 fűzött
magyar irodalom - memoár - kisregény
894.511-94 *** 894.511-31
[AN 3730138]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2018.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   A feladat / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2017. - 242, [3] p. ; 21 cm. - (Zsoldos Péter életműsorozat ; 4.)
ISBN 978-615-5628-34-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3729885]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2018.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Portré négy ülésben / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2018. - 290, [3] p. ; 21 cm. - (Zsoldos Péter életműsorozat ; 6.)
ISBN 978-615-5628-80-1 fűzött : 3290,- Ft
Repin, Ilʹâ Efimovič (1844-1930)
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3729887]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2018.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   A Viking visszatér / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2017. - 314, [3] p. ; 21 cm. - (Zsoldos Péter életműsorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5628-20-7 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3729883]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12013 /2018.
Badstuber, Martina (1972-)
Mein erstes Klappen-Wörterbuch - Fahrzeuge (magyar)
   Járművek : első ablakos képes szótáram / [ill. Martina Badstuber]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Horváth Virág
ISBN 978-963-244-855-8 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730706]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2018.
Badstuber, Martina (1972-)
Mein erstes Klappen-Wörterbuch - Tiere (magyar)
   Állatok : első ablakos képes szótáram / [ill. Martina Badstuber]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Horváth Virág
ISBN 978-963-244-854-1 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730692]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2018.
Baggott, Stella
Shop words (magyar)
   A boltban / [Stella Baggott]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Játékos szavak
ISBN 978-963-341-253-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729327]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2018.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Frühlings-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-15-8 kötött : 3600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734035]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2018.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-12-7 kötött : 3600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734038]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2018.
Braun, Sebastien (1971-)
Ich hab dich lieb, kleine Maus (magyar)
   Szeretlek, kisegérkém / [ill. Sebastien Braun] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15x17 cm. - (A legkisebbek kedvenc meséi)
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-244-888-6 kötöttt : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730665]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2018.
Braun, Sebastien (1971-)
Lass dich trösten, kleiner Bär (magyar)
   Megvigasztallak, kismedvém / [ill. Sebastien Braun] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15x17 cm. - (A legkisebbek kedvenc meséi)
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-244-889-3 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730653]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2018.
Davidson, Susanna (1950-)
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke : klasszikusok kicsiknek : térbeli mesekönyv / [a szöveget átírta Susanna Davidson] ; [rajz. Sara Gianassi]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Erényi Mónika
ISBN 978-963-341-269-5 kötött : 3390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729466]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2018.
Finn, Rebecca
Busy airport (magyar)
   Kukucs, itt a repülőtér : húzd, told, forgasd / [ill. Rebecca Finn] ; [ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Kolibri, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható képekkel
Kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730742]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2018.
Finn, Rebecca
Busy garden (magyar)
   Kukucs, itt a kert : húzd, told, forgasd / [ill. Rebecca Finn] ; [ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Kolibri, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható képekkel
Kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730741]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2018.
Kraina lodu: światła północy (magyar)
   Jégvarázs: északi fény : az első színezős mesekönyvem matricákkal / Disney ; ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [48] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-437-227-1 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3733953]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2018.
Kubuś i przyjaciele (magyar)
   Micimackó : az első színezős mesekönyvem matricákkal / Disney ; ford. Burgmann Botond. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 47 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-437-228-8 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3733958]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-086-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3734614]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-014-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734608]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-075-1 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734620]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-076-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734615]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - auf dem Flughafen (magyar)
   Repülőtér : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-851-0 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730621]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - die Feuerwehr (magyar)
   Tűzoltók : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-853-4 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730629]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2018.
Milbourne, Anna
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika : klasszikusok kicsiknek / [a szöveget átírta Anna Milbourne] ; [rajz. Karl James Mountford]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-341-258-9 kötött : 2900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729460]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2018.
Olaf (magyar)
   Kistesók : [egy mesekönyv 10 rejtvénnyel és egy vicces álarccal!] / [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Maszk és mese ; keretcím: Disney Jégvarázs : party láz
Fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3730526]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2018.
Olaf's frozen adventure : my first case of stories, activities and stickers (magyar)
   Olaf karácsonyi kalandja : varázslatos gyűjtemény : az első táskakönyvem mesével, feladatokkal és matricákkal / Disney ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 29 cm + 4 mell.
Tokban
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730513]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2018.
Pendergrass, Daphne
Honeydukes (magyar)
   Mézesfalás : finomságok illatos könyve / [írta Daphne Pendergrass és Jenna Ballard] ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [24] p. : ill., főként színes ; 21x26 cm
keretcím: Harry Potter
ISBN 978-963-437-313-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730478]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Bald bin ich wieder gesund (magyar)
   Mindjárt meggyógyulok / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 38.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-864-0 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730590]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Ich komme in die Schule (magyar)
   Iskolás leszek / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 49.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-835-0 fűzött : 3750,- Ft
általános iskola - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 373.3(02.053.2)
[AN 3730586]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2018.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was machen die Fahrzeuge? (magyar)
   Mit csinálnak a járművek? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-886-2 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730616]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2018.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was machen die Tiere? (magyar)
   Mit csinálnak az állatok? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-887-9 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730608]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2018.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was passiert auf dem Bauernhof? (magyar)
   Mi történik a gazdaságban? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-884-8 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730600]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2018.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was passiert auf der Baustelle? (magyar)
   Mi történik az építkezésen? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-885-5 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730605]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2018.
Sachen suchen für kleine Entdecker (magyar)
   Keress, találj, mesélj! : miniböngészők. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - 4 db : ill., színes ; 12 cm
Főcím a tokról. - Közös tokban
ISBN 978-963-244-834-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az én világom / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Lapozó (18 p.)
Meine Wimmelbilder
Ford. Gulyás Lelle
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730719] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Lapozó (18 p.)
Bei den Tieren
Ford. Gulyás Lelle
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730724] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A gazdaságban / [ill. Anne Suess ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Lapozó (18 p.)
Auf dem Bauernhof
Ford. Gulyás Lelle
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730727] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az építkezésen / [ill. Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Lapozó (18 p.)
Auf der Baustelle
Ford. Gulyás Lelle
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730729] MARC

ANSEL
UTF-812042 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734374]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734368]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist krank (magyar)
   Bori beteg / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 27.)
ISBN 978-615-5385-29-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734371]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2018.
Star wars (magyar)
   Star wars : egy mesekönyv 10 rejtvénnyel és egy vicces álarccal! / [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Maszk és mese
Fűzött : 1499,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3730523]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2018.
Stead, Emily
Harold (magyar)
   Harold kalandja ; Spencer kalandja ; Percy kalandja / írta Rev. W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 79, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 2.)
Egys. cím: Harold ; Spencer ; Percy. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-072-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730672]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2018.
Stead, Emily
Thomas (magyar)
   Thomas kalandja ; Henry kalandja ; James kalandja / írta Rev. W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 79, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 1.)
Egys. cím: Thomas ; Henry ; James. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-071-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3730660]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2018.
Tangled : my first case of stories, activities and stickers (magyar)
   Új kalandok : az első táskakönyvem mesével, feladatokkal és matricákkal / [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 29 cm + 4 mell.
keretcím: Disney Aranyhaj. - Tokban
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3730505]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2018.
Taplin, Sam
Are you there little elephant? (magyar)
   Hova bújtál, kiselefánt? / [írta Sam Taplin] ; [rajz. Emily Dove]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-341-268-8 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729452]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2018.
Taplin, Sam
Are you there little fox? (magyar)
   Hova bújtál, kisróka? / [írta Sam Taplin] ; [rajz. Emily Dove]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-341-267-1 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729458]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt schwimmen (magyar)
   Berci az uszodában / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 7.)
ISBN 978-963-403-099-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3734381]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2018.
Winnie the Pooh storybook collection (magyar)
   Mesegyűjtemény / [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 303, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-437-247-9 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730485]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12053 /2018.
Andersen, Sarah
Herding cats (magyar)
   Macskapásztor : "Sarah's Scribbles"-gyűjtemény / Sarah Andersen ; [ford. Tót Barbara]. - Budapest : Fumax, 2018. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-020-3 fűzött : 2495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730415]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Az (egy) helyben nyaralásé a jövő / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Drize K., [2018]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 141.)
ISBN 978-615-5425-46-2 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730553]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2018.
Ferri, Jean-Yves (1959-)
Astérix et la Transitalique (magyar)
   Asterix és az itáliai futam / írta Jean-Yves Ferri ; rajz. Didier Conrad ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 37.)
ISBN 978-963-415-918-6 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730108]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2018.
Gillen, Kieron (1975-)
Aphra (magyar)
   Aphra / [írta Kieron Gillen] ; [rajz. Kev Walker, ... Marc Deering, ... Antonio Fabela] ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - [140] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-462-8 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730580]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix chez les Belges (magyar)
   Asterix és a belgák / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 24.)
ISBN 978-963-486-070-9 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730095]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2018.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
L'Incal (magyar)
   Incal / [írta Jodorowsky] ; [rajz.] Moebius ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017-. - ill., színes ; 32 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3707171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Ami odalent van. - 2018. - 56 p.
ISBN 978-615-5699-11-5 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3730145] MARC

ANSEL
UTF-812059 /2018.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., 45-50. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2018]. - [182] p.
ISBN 978-615-80847-4-1 kötött : 3690,- Ft
[AN 3730596] MARC

ANSEL
UTF-812060 /2018.
Varga Bálint Bánk
   Bukottak / Varga Bálint Bánk és Vadas Máté. Elátkozott múlt / James Grey és Vadas Máté. - [Nyíregyháza] : Lycan Stúdió, 2018. - [152] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Unseen domains
ISBN 978-615-00-2577-3 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3730165]
MARC

ANSEL
UTF-8