MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/04/15 08:31:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4022 /2019.
Kozma Katalin
   Frisnyák Sándor műveinek bibliográfiája / összeáll. Kozma Katalin ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2019. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5097-84-3 fűzött
Frisnyák Sándor (1934-)
Magyarország - geográfus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
012Frisnyák_S. *** 91(439)(092)Frisnyák_S. *** 37(439)(092)Frisnyák_S.
[AN 3750366]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4023 /2019.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (13.) (2018) (Székesfehérvár)
   AIS 2018 [elektronikus dok.] : 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas : ... in the frame of Hungarian Science Festival 2018 : November 8, 2018, Székesfehérvár ... : proceedings / [org. by the] Óbuda University. - Szöveg (pdf : 27.4 MB). - [Budapest] : [Óbudai Egy.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153820. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-086-9
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Székesfehérvár) *** 681.3.004.14
[AN 3749587]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2019.
Kisfalusi Gábor
   A finommechanikai ipar meghonosítása Magyarországon : a Magyar Optikai Művek (MOM) vázlatos története / Kisfalusi Gábor. - Budapest : Unicus Műhely, 2018. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-5084-53-9 kötött : 3320,- Ft
Magyar Optikai Művek (Budapest)
Magyarország - finommechanikai ipar - optikai készülék - gyártörténet
061.5(439-2Bp.)(091) *** 681.2(439)(091)
[AN 3744402]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4025 /2019.
Szalay Miklós
   Megtervezett érzés avagy Élet a márkákon innen és túl / Szalay Miklós. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 213, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [214-215].
ISBN 978-963-279-999-5 fűzött : 3900,- Ft
jelkép - védjegy - vizualitás - vizuális kommunikáció - identitás
003.62 *** 316.772.2 *** 7.04 *** 659.126 *** 316.63
[AN 3744477]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2019.
Tóth Kornélia (1971-)
   Múltunk neves ex libris gyűjtői : lexikon / Vasné Tóth Kornélia ; [kiad. a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület]. - Budapest : KBK Grafikagyűjtő és Művel. Egyes., 2019. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-247. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-3710-3 fűzött
Magyarország - ex libris - műgyűjtés - 20. század - 21. század - kisgrafika
097(439)"19/201" *** 769.4(439)"19/201" *** 7.074(439)"19/201"(092)
[AN 3744017]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4027 /2019.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Félj bátran : [hajtóerő az élethez, iránytű a kihívásokhoz] / Al Ghaoui Hesna. - 3. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2019, cop. 2017. - 343 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-310-803-1 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - újságíró - nemzetközi konfliktus - lélektan - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - televíziós műsorszám - memoár
070(439)(092)AlGhaoui_H.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"200/201" *** 159.9 *** 327.5(100)"200/201"(0:82-94)
[AN 3749092]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2019.
Árpási Zoltán (1946-)
   Arcok és harcok : beszélgetés a Népújság rendszerváltás előtti éveiről / [riporter] Árpási Krisztina. - Gyula : Árpási Z., 2018. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Beszélgetőtárs Árpási Zoltán
ISBN 978-615-00-2752-4 fűzött : 2600,- Ft
Békés Megyei Népújság
Magyarország - sajtótörténet - napilap - 1980-as évek - interjú
070(439)"198"(047.53) *** 070(439)Békés_megyei_népújság(047.53)
[AN 3744564]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4029 /2019.
Adyashanti (1962-)
The end of your world (magyar)
   Világod vége : őszinte tanítások a megvilágosodás természetéről / Adyashanti ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019, cop. 2013. - 203 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9718-61-6 fűzött : 2450,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3749834]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Inner and outer peace (magyar)
   Belső és külső béke / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-60-6 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika - együttműködés - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865 *** 327.57(100)
[AN 3744660]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2019.
Stenger Györgyi (1954-)
   Életfonal : az idő misztériuma / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 2. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2018. - 136 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-12-0903-7 fűzött
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3749769]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4032 /2019.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 217, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 978-963-355-443-2 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - ökológia - állatökológia
502(100) *** 591.5 *** 581.5
[AN 3744991]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2019.
Zima Szabolcs (1975-)
   A világörökség legszebb kincsei / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9949-08-9 kötött
világörökség - természeti környezet - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
502.4(100)(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 3749130]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4034 /2019.
Bolla Marianna (1955-)
   Statisztikai következtetések elmélete [elektronikus dok.] / Bolla Marianna, Krámli András. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Typotex, [2018], cop. 2012. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153849. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-013-6
matematikai statisztika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
519.22(075.8)
[AN 3749701]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2019.
Katona Gyula Y. (1965-)
   A számítástudomány alapjai [elektronikus dok.] / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 767 KB). - [Budapest] : Typotex, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153835. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
gráfelmélet - számelmélet - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
519.1(075.8) *** 511(075.8) *** 519.6(075.8)
[AN 3749658]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2019.
Kordemskij, Boris Anastasʹevič (1907-1999)
Matematičeskie zavlekalki (magyar)
   A nyúl nem tanult matematikát : mesés fejtörők nem csak iskolásoknak / B. A. Korgyemszkij ; ford. Schultz György. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 223 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-493-003-7 fűzött : 2500,- Ft
matematikai fejtörő - matematika - példatár
51-8 *** 51(076)
[AN 3744646]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2019.
Tóth János (1947-|)
   Differenciálegyenletek [elektronikus dok.] : bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba / Tóth János, Simon L. Péter. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : Typotex, [2018], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-015-0
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
517.91/.95(075.8)
[AN 3749720]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4038 /2019.
Lajos Tamás (1944-)
   Az áramlástan alapjai : egyetemi tankönyv / Lajos Tamás. - 6. kiad. - Budapest : Lajos T., 2019. - 671 p. : ill. ; 25 cm + DVD
Bibliogr.: p. 666-671.
ISBN 978-963-12-2885-4 kötött
áramlástan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
532.5(075.8)
[AN 3750279]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4039 /2019.
Kalantzakos, Sophia
China and the geopolitics of rare earths (magyar)
   Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája / Sophia Kalantzakos ; [ford. Gábris Judit, Milán Endre]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-255.
ISBN 978-615-5884-10-8 fűzött : 1999,- Ft
Kína - ritkaföldfém - nyersanyag-kereskedelem - geopolitika - 21. század
546.65 *** 327(510)"201" *** 339.166.2
[AN 3744025]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4040 /2019.
Földváry Györgyi (1954-)
   Báró Nopcsa Ferenc : sárkányok magyar királya / [... összeáll., írta és szerk. Gyurkovics Györgyi]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 320 p., [24] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-615-5662-62-1 kötött : 3990,- Ft
Nopcsa Ferenc (1877-1933)
Magyarország - Albánia - geológus - magyar irodalom - helyismeret - századforduló - 20. század - dokumentumregény
55(439)(092)Nopcsa_F.(0:82-31) *** 894.511-31 *** 908.496.5
[AN 3744396]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2019.
Weinhold, Angela (1955-)
Unsere Erde (magyar)
   Földünk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-256-3 fűzött : 3750,- Ft
Föld - gyermekkönyv - képeskönyv
55(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3749414]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2019.
Weinhold, Angela (1955-)
Wir erforschen die Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. átd. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-268-6 fűzött : 3750,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3749411]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4043 /2019.
Cruddas, Sarah (1984-)
Do you know about space? (magyar)
   Világűr : [meghökkentő kérdések, meglepő válaszok] / Sarah Cruddas ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Miért?
ISBN 978-963-406-560-9 kötött : 3990,- Ft
űrkutatás - űrhajózás - ifjúsági könyv
52(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3744204]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2019.
   Változó terek : a Duna menti térség történeti térképeken, 1650-1800 : [kiállítás] / [koncepció Josef Wolf ..., Wolfgang Zimmermann] ; [ford. Verók Attila] ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2018. - 38, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. aug. 2 - szept. 13. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Közép-Európa - Magyarország - kartográfia - török hódoltság - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus - térkép
528.9(4-11)"16/17" *** 912(439)"16/17" *** 912(4-11)"16/17" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3749927]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2019.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Uhr und die Zeit (magyar)
   Az óra és az idő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 6.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-087-3 fűzött : 3750,- Ft
óra - idő - gyermekkönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2)
[AN 3749387]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4046 /2019.
Bagoly Ilona
   Igazi különcök : interaktív melléklettel / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 61, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Állatbirodalom)
ISBN 978-963-487-018-0 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3743664]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2019.
Comitting to conservation (magyar)
   Elkötelezetten a vadvilág megőrzéséért : az állatkertek és akváriumok természetmegőrzési világstratégiája / [közread. az Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége, ... Magyar Állatkertek Szövetsége ...]. - Budapest : MÁSZ, cop. 2018. - 71 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3169-9 fűzött
vadon élő állat - állatvédelem - természetvédelem
59 *** 504.74.06(100)
[AN 3743752]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2019.
   Ethics of emerging biotechnologies [elektronikus dok.] : from educating the young to engineering posthumans / ed. by Maria Sinaci & Stefan Lorenz Sorgner. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : Trivent Publ., cop. 2018. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8185)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154004. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-80996-0-8)
biológiai technológia - bioetika - elektronikus dokumentum
579.6 *** 174 *** 614.253
[AN 3750400]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2019.
Ganeri, Anita (1961-)
Colorful creatures (magyar)
   Sokszínű állatvilág / Anita Ganeri ; [ford. Pesthy Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-406-691-0 kötött : 3500,- Ft
állat - gyermekkönyv - fényképalbum
591.5(02.053.2)(084.12)
[AN 3744202]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4050 /2019.
Adler, Yael (1973-)
Haut nah (magyar)
   Bőrügyek : minden, amit az egyik legérzékenyebb szervünkről tudni érdemes / Yael Adler ; Katja Spitzer rajz. ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 357 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-467-8 fűzött : 3450,- Ft
bőr - bőrgyógyászat
611.77 *** 612.79 *** 616.5
[AN 3749487]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2019.
   Az általános mellkassebészet tankönyve [elektronikus dok.] / szerk. Vadász Pál. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Budapest : Semmelweis, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153970. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-031-1
mellkassebészet - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
617.54(075.8)
[AN 3750259]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2019.
André, Christophe (1956-)
L'estime de soi (magyar)
   Önbecsülés : önszeretet, önkép, önbizalom / Christophe André, François Lelord ; [ford. Sujtó László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 343 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 321-340.
ISBN 978-963-355-529-3 fűzött : 3450,- Ft
önérzet - személyiség-lélektan - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3749766]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2019.
   A bátorságpróba : könyv a daganatos és leukémiás gyermekek számára / [ill., szerk. ... Bartos Erika] ; [kiad. Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért, Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért]. - [Budapest] : Őrzők Alapítvány : Érintettek Egyes., [2018]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3706-6 kötött
rákbetegség - leukémia - gyermekkönyv
616-006(02.053.2) *** 616-006.4(02.053.2)
[AN 3749300]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2019.
Chapman, Gary D. (1938-)
Rising above a toxic workplace (magyar)
   Mérgező munkahelyek : hogyan óvjuk meg testi-lelki épségünket a negatív környezetben / Gary Chapman, Paul White, Harold Myra ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2016. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-341-0 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - stressz
613.865 *** 159.923.2 *** 612.06 *** 65.013
[AN 3749480]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2019.
Doidge, Norman (1950-)
The brain that changes itself (magyar)
   A változó agy : [elképesztő történetek az agykutatás élvonalából] / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-521-7 fűzött : 2490,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3749761]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2019.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Legyél csak elég jó(l) : ...ha már nem vagy tökéletes / Galgóczi Dóra. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2018. - 190, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5224-79-9 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3744413]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2019.
Gergelyné Tóth Éva
   Szasz : Ewing-kór a young korban / Gergelyné Tóth Éva. - 2. új előszóval kieg. kiad. - Budapest : Ad Librum, 2019. - 292 p., [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9934-05-4)
rákbetegség - gyermek - memoár
616-006-053.2(0:82-94)
[AN 3750371]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2019.
Giordano, Raphaëlle (1974-)
Le jour où les lions mangeront de la salade verte (magyar)
   Az a nap, amikor az oroszlánok salátát fognak enni / Raphaëlle Giordano ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-99-0 fűzött : 3590,- Ft
francia irodalom - személyiségfejlesztés - regény
159.923.2(0:82-31)
[AN 3743712]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2019.
Greger, Michael
How not to die (magyar)
   Hogy ne halj meg : tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket / Michael Greger és Gene Stone ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 536 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-615-6 kötött : 3990,- Ft
betegségmegelőzés - egészséges táplálkozás
613.2 *** 616-084
[AN 3749177]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2019.
A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve (angol)
   Textbook of child, adolescent and youth mental disorders / ed. by Judit Balázs, Mónika Miklósi ; [transl. Gabriella Felhősi]. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XI, 225 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-453-1 fűzött : 8000,- Ft
kóros lelkiállapot - gyermeklélektan
159.97 *** 616.89 *** 159.922.7
[AN 3744594]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2019.
Hummel Zsolt
   A férfiasság kézikönyve : tudatos önfejlesztés a szexualitásban / Hummel Zsolt. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 268, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-136-6 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - férfi
613.88-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3744750]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2019.
Itsines, Kayla
The bikini body (magyar)
   The bikini body : 28 napos egészséges étrend & életmód program / Kayla Itsines ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 220 p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-406-476-3 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3743916]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2019.
Juhász Ildikó Kíra (1974-)
   Ciao múlt, helló jövő! : Rendezd át az otthonod, színezd újra az életed! / Juhász Ildikó Kíra. - Budapest : Juhász I. K., [2018]. - 240 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 978-615-00-2093-8 kötött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3744463]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2019.
László Ervin (1932-)
The immortal mind (magyar)
   A halhatatlan tudat : a tudomány és az agyon kívüli tudatosság / László Ervin és Anthony Peake. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 176 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-615-5647-52-9 kötött : 4500,- Ft
tudat - ezoterika
159.922 *** 133.25
[AN 3743207]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2019.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3749120]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2019.
   A makroszkópos és mikroszkópos anatómia alapjai / szerk. Wenger Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XXII, 289 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-331-454-8 kötött : 4200,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3749600]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2019.
Martina Máté
   Félelemben rejlő lehetőség! / Martina Máté. - [Pécs] : [Martina M.], [2018]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3589-5 fűzött
félelem - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.942 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3744766]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2019.
Monos Emil (1935-2018)
   Hemodinamika : a vérkeringés biomechanikája / Monos Emil. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-93.
ISBN 978-963-331-448-7 fűzött : 2000,- Ft
hematológia - egyetemi tankönyv
612.1(075.8)
[AN 3749589]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2019.
Moritz, Andreas (1954-2012)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere / [Andreas Moritz]. - 5. kiad. - Abda : Sanawing Kft., 2018. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0261-1 fűzött : 3590,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3749758]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2019.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 5. jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-048-4 fűzött : 3750,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3749399]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2019.
Pink, Daniel H. (1964-)
When (magyar)
   Mikor? : a tökéletes időzítés tudományos titkai / Daniel H. Pink ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-742-2 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - döntés - siker
613.865 *** 159.947.224
[AN 3743811]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2019.
Radics Judit
   Alváskönyv : amit az álmatlanságról tudni érdemes / Radics Judit. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Oriold, 2019. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-97-8 fűzött : 3400,- Ft
alvászavar
616.8-009.836
[AN 3749351]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2019.
Robinson, Ken (1950-)
Finding your element (magyar)
   Elemedben vagy? [elektronikus dok.] : fedezd fel a benned rejlő tehetséget! / Ken Robinson, Lou Aronica ; [ford. Mester Orsolya]. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-746-0
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3748113]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2019.
Rudd, Richard
Gene keys : golden path (magyar)
   Génkulcsok : arany út : géniusz : útmutató hologenetikus profilod bejárásához, lépésről lépésre / Richard Rudd ; [ford. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Metanoia Bt., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4037-0 fűzött
ezoterika - életvezetés - életcél
613.865 *** 133.25
[AN 3744882]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2019.
Siegel, Bernie S.
Love, medicine & miracles (magyar)
   Szeretet, gyógyítás, csodák / Bernie S. Siegel ; Bagdy Emőke ajánlásával ; [ford. Csákó Gabriella]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 331 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-783-2 kötött : 3690,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3750483]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2019.
Silva, José (1914-1999)
The Silva mind control method (magyar)
   Agykontroll Silva módszerével : életünk megváltoztatásának döbbenetes módja! / José Silva & Philip Miele ; [ford. Domján László, Domján Gábor és Domjánné Harsányi Katalin]. - Új kiad. - Budapest : Agykontroll Kft., [2018]. - 188 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-7491-61-0 fűzött : 2990,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3750237]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2019.
Sólyom Tálos Zsuzsanna
   Ki, ...ha én sem? : testünk védelmében és a jövőnk érdekében / Sólyom Tálos Zsuzsanna. - Pécs : Sólyom J. L.-né, 2018. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0972-8 kötött
egészséges táplálkozás - étrend
613.2
[AN 3744399]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2019.
Tamasi József (1960-)
   Böjtterápia avagy "Kés nélküli műtét" : a belső egyensúly visszaállítása a természet erejével / Tamasi József, Tamasi-Mohai Katinka. - Budapest : Tamasi Kft., 2018. - 263 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tamasi dr. gyógyít sorozat)
Bibliogr.: p. 251-263.
ISBN 978-615-00-3818-6 fűzött : 6990,- Ft
böjt - méregtelenítés
613.24
[AN 3744843]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2019.
William, Anthony (1990-)
Thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 305 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-529-848-8 kötött : 4490,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3749181]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2019.
Zacher Gábor (1960-)
   A Zacher 2.0 : mindennapi függőségeink / Zacher Gábor. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 228, [8] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-35-3 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - orvos - kábítószer-fogyasztás - 20. század - 21. század - memoár
613.83 *** 61(439)(092)Zacher_G.(0:82-94)
[AN 3743157]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4081 /2019.
Jäger László
   A komlói kőszénbányászat története, 1812-2000 / Jäger László. - Komló : Jäger L., 2018. - 129 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3856-8 kötött
Komló (Baranya megye) - szénbányászat - kőszén - ipartörténet - 19. század - 20. század
622.33(439-2Komló)"18/20" *** 553.94
[AN 3743886]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2019.
   A jövő mérnökeinek prezentációi, 2018 [elektronikus dok.] / szerk. Bihari Zoltán ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Miskolc : ME Gép- és Terméktervezési Int., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A Miskolcon, 2018. nov. 8-9-én tartott Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumán a Jövő mérnökeinek prezentációi szekcióban elhagzott előadások. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153979. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-185-8
géptervezés - innováció - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.01 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.184
[AN 3750280]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4083 /2019.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 10 mindenkinek [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 16.7 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153730. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-22-5
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_10
[AN 3748881]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2019.
Davey, Joey
Minecraft master builder toolkit (magyar)
   Minecraft : építőmesterek kézikönyve : [építsd meg saját mesterműveidet!] : [útmutatók, trükkök és tippek, elképesztő épületek] / Joey Davey, Jonathan Green, Juliet Stanley ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, [2019], cop. 2017. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-406-750-4 kötött : 3990,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3749562]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2019.
Green, Jonathan (1971-)
Time machine (magyar)
   Időgép : [útmutatók, trükkök és tippek, elképesztő épületek] / Jonathan Green, Juliet Stanley ; [ford. Beke Ádám]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Minecraft építőmesterek
ISBN 978-963-406-677-4 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3744198]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153901. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-07-1
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3749900]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : lekérdezéstől testre szabásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153900. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-08-8
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3749899]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 59.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153880. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-82-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749861]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 57.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153962. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-60-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750173]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153886. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-72-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749875]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, Xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153938. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-50-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750105]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153881. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-73-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749862]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153937. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-51-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750103]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153885. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-74-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749871]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153884. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-75-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749870]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153940. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-53-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750114]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153882. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-76-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749864]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153961. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-56-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750172]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153876. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-77-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749855]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153942. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-55-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750117]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153878. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-78-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749856]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153879. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-79-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749858]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153945. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-57-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750123]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153883. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-80-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749869]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153941. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-58-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750116]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153875. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-81-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749853]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2019 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153953. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-59-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750142]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153887. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-71-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749876]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 47.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154001. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-49-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750395]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153939. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-61-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750106]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153891. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-62-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749883]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153897. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-63-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749894]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154007. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-41-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750406]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153895. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-64-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749892]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153894. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-65-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749891]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154011. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-43-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750410]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153893. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-66-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749890]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154009. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-44-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750408]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153892. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-67-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749889]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154008. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-45-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750407]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153890. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-68-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749881]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154003. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-46-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750399]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153889. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-69-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749879]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154002. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-47-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750398]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153888. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-70-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3749878]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154010. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-48-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3750409]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 Base [elektronikus dok.] : adatbázis-kezelés másképp / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153991. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-86-2
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Base
[AN 3750336]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 31.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153726. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-89-3
szövegszerkesztő - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688LibreOffice
[AN 3748876]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 Calc [elektronikus dok.] : függvények / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153754. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-88-6
szövegszerkesztő - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688LibreOffice
[AN 3748984]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 Calc [elektronikus dok.] : táblázatkezelés másképp / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153995. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-84-8
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Calc
[AN 3750365]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 [elektronikus dok.] : Draw : rajzolás másképp / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153757. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-87-9
szövegszerkesztő - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688LibreOffice
[AN 3749012]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 Impress [elektronikus dok.] : bemutató-készítés másképp / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153998. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-85-5
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688Impress
[AN 3750387]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 23.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153873. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-23-1
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3749836]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2019 [elektronikus dok.] : szövegkeretek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153898. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-22-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3749897]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-06-4
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749772]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 40.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-00-2
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749774]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-01-9
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749775]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : alapok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153278. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-95-4
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3744947]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : formázás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153865. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-02-6
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749780]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : formázás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153277. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-96-1
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3744946]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : gyorsítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153868. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-03-3
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749818]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : gyorsítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153275. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-97-8
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3744944]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : objektumok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153867. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-04-0
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749814]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : objektumok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153273. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-98-5
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3744941]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153863. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-05-7
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3749778]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153272. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-99-2
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3744940]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2019.
Szeder Réka
   Puncsapuk : sugar daddy történetek nőkről, pénzről és bizniszről / Szeder Réka. - [Budapest] : Ad Librum, 2018. - 151 p. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5758-28-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - szexuális kapcsolat - társkeresés - internet - interjú
681.324Internet *** 316.472.4(439)(047.53)
[AN 3744331]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2019.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftolók kézikönyve 4 : zsebedben a Minecraft / [írta Toldi Bence] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-021-0 fűzött
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3743649]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2019.
World tour (magyar)
   A világ körül : [útmutató mesterművek építéséhez a világ leghíresebb építményei alapján] : [útmutatók, trükkök és tippek, hihetetlen épületek] / Joey Davey [et al.] ; [ford. Beke Ádám]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Minecraft építőmesterek
ISBN 978-963-406-586-9 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3744192]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4150 /2019.
Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen (magyar)
   Mérések épületek kisfeszültségű villamos hálózatán : segédlet épületek kisfeszültségű villamos berendezésének vizsgálatához és ellenőrzéséhez ... / [ford. Ambrus Katalin]. - Budapest : C+D Automatika, 2018. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
épületvillamosság - villamos mérés - kisfeszültség
621.317 *** 696.6
[AN 3750189]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4151 /2019.
Lukácsiné Mészáros Irma
   Társasági élet a dunaföldvári vendéglőkben : mozaikok a dunaföldvári vendéglátás történetéhez / L. Mészáros Irma, Lukácsi Pál ; [kiad. Dunaföldvár Város Önkormányzata]. - Dunaföldvár : Önkormányzat, 2018. - 123 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [124].
ISBN 978-615-00-3066-1 fűzött
Dunaföldvár - vendéglátás - helytörténet - történeti feldolgozás
640.4(439-2Dunaföldvár)(091) *** 943.9-2Dunaföldvár
[AN 3744398]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2019.
   A Magyar Optikai Művek és utódai, a MOM család, Süss Nándor szellemi hagyatékának örökösei / [összeáll. és szerk.] Magyar György, Nádudvari Zoltán ; [közread. a] MOM Emlékalapítvány. - [Budapest] : MOM Emlékalapítvány, 2018. - 90 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4062-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyar Optikai Művek (Budapest)
Magyarország - finommechanika - optikai készülék - vállalat - ipartörténet
681.2(439)(091) *** 681.7(439)(091) *** 061.5(439)(091)
[AN 3744688]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2019.
Saly Noémi (1956-)
Gellért 100 (angol)
   Gellért 100 / Noémi Saly ; [publ. by the] Hungarian Museum of Trade and Tourism. - [Budapest] : Hung. Mus. of Trade and Tourism, 2018. - 191, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-615-5021-20-6 kötött
Gellért Szálló (Budapest)
Budapest - szálloda - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
640.41(439-2Bp.)(091) *** 725.731(439-2Bp.)(091)
[AN 3744181]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4154 /2019.
Garbai László (1944-)
   Csőhálózatok hidraulikája : állandósult áramlás : egyetemi tankönyv / Garbai László. - Budapest : Akad. K., 2018. - 375 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 358-359.
ISBN 978-963-454-116-5 kötött : 6300,- Ft
csővezeték - áramlástan - egyetemi tankönyv
626/627(075.8) *** 532.5(075.8)
[AN 3744759]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4155 /2019.
   Ganz vállalatok vasútijármű-gyártása az 1980-as évektől napjainkig : railway vehicle manufacturing from the 1980s up to day / Gábor János [et al.]. - Budapest : Indóház K., 2018. - 414 p. : ill. részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 411-413.
ISBN 978-963-88145-8-6 kötött : 9990,- Ft
Ganz Holding Zrt. (Budapest)
Magyarország - sínhez kötött jármű - járműipar - ipartörténet - 20. század - 21. század
629.4(439)"198/201" *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091)
[AN 3743710]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2019.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2019. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-10-6 fűzött : 2800,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3749193]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-086-6 fűzött : 3750,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3749394]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. átd. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle, Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-580-9 fűzött : 3750,- Ft
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3749405]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2019.
   Volt egyszer egy vasút... II : a Magyar Államvasutak 150 évének képes története / [főszerk. T. Hámori Ferenc] ; [szerk. Frisnyák Zsuzsa]. - [Budapest] : Indóház, [2018]. - 339 p. : ill., részben színes ; 28x30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88145-7-9 kötött : 11990,- Ft
Magyar Államvasutak
Magyarország - vasút - közlekedéstörténet
656.2(439)(091)
[AN 3743835]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4160 /2019.
   Amit a számvitel, számok mutatnak a magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozásokról (EBT, EGT - 2014) [elektronikus dok.] / Lett Béla [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153997. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-316-6
Magyarország - erdészet - számvitel - mezőgazdasági üzemtan - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
631.16 *** 630*67(439)"200/201"(083.41) *** 657
[AN 3750369]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2019.
   Borkommunikáció : [aszútól a zenitig] / szerk. Veszelszki Ágnes. - [Budapest] : Századvég, cop. 2018. - 302 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 288-295.
ISBN 978-615-5164-38-5 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - borászat - szőlészet - marketing - művelődéstörténet
663.2(439) *** 658.8 *** 634.85(439) *** 930.85(439)
[AN 3743821]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2019.
   Foodconf: science, technology & innovation [elektronikus dok.] : Third International Conference on Food Science and Technology : SZIU Buda Campus, 29 Nov. - 01 Dec. 2018 / ed. by István Dalmadi, László Baranyai, Quang Nguyen ; [org., publ. by the] Szent István University Élelmiszertudományi Kar. - Szöveg. - Budapest : SZIU, 2018. - 1 CD-R ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-794-9
élelmiszer-technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3744592]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2019.
Geist, Rike
Australian Shepherd (magyar)
   Ausztrál juhászkutya : kiválasztás, tartás, nevelés, foglalkoztatás / Rike Geist ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyakorlati tudnivalók, ISSN 2631-0961)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-406-619-4 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.74
[AN 3744199]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2019.
Greaves, Laura
Dogs with jobs (magyar)
   Dolgozó kutyák : tanulságos és megható történetek keményen dolgozó kutyákról / Laura Greaves ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 306, [6] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-698-9 fűzött : 3490,- Ft
kutya - állat-ember kapcsolat - ausztrál irodalom - elbeszélés
636.7(0:82-32) *** 820-32(94)=945.11
[AN 3744227]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2019.
   Hangya (1)20 : jubileumi évkönyv : válogatott írások és tanulmányok / [fel. szerk. Szeremley Béla]. - [Budapest] : [Hangya Szövetkezetek Együttmüködése], 2018. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Hangya Szövetkezetek Együttmüködése
ISBN 978-615-00-3908-4 fűzött
Hangya Termelő- Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet
Hangya Szövetkezetek Együttmüködése
Magyarország - mezőgazdasági termelés - szövetkezet
63(439) *** 338.436(439) *** 334.73(439)(091)
[AN 3744449]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2019.
Istenes Csilla
A lóval a saját nyelvén való bánásmód és a westernlovaglás alapjai (új kiadása)
   Lovakról : a lóval a saját nyelvén való bánásmód és a western stílusú lovaglás alapjai / Istenes Csilla. - 4. kiad. - [Szentes] : Saját kiad., [2019], cop. 2015. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1256-3 fűzött
lovaglás - idomítás
636.1.088 *** 798.2
[AN 3750439]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2019.
József Ákos (1898-1945)
   A tacskó története, fajtajellege, tenyésztése, nevelése és vadászati alkalmazása / írta József Ákos. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 91, [4] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. [94].
ISBN 978-615-80987-0-0 fűzött
kutyatartás - tacskó
636.7
[AN 3744835]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2019.
Keszthelyi Sándor (1976-)
   A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire / Keszthelyi Sándor. - [Budapest] : Agrofórum, 2018. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 978-615-00-3040-1 kötött
szántóföldi növénytermesztés - növényvédelem - kukorica - éghajlatváltozás
633 *** 633.15 *** 632 *** 551.583
[AN 3744167]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2019.
Munkácsi Imre
   Mindennapi kenyerünk : [történetek a magyar kenyérről és a szakma mestereiről] / Munkácsi Imre. - [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzeti értékek könyvsorozat)
ISBN 978-615-00-0816-5 kötött
Magyarország - pékség
664.61(439)
[AN 3744936]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2019.
Oroszi Sándor (1956-)
   A magyar erdőgazdaság képes története, 1945-1990 / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE, 2018. - 403 p. : ill. ; 25 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 94.)
ISBN 978-963-8251-86-2 kötött
Magyarország - erdészet - 20. század
630(439)"194/199"
[AN 3743816]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2019.
Posthoff, Anne
Französische Bulldogge (magyar)
   Francia buldog : kiválasztás, tartás, nevelés, foglalkoztatás / Anne Posthoff ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyakorlati tudnivalók, ISSN 2631-0961)
ISBN 978-963-406-621-7 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3744212]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2019.
Sándor Tamás
   Sajtfogások : legelőtől a tányérig : [68 recept] / Sándor Tamás, Segal Viktor ; [fotó Acsai Miklós]. - [Budapest] : Ridikül Magazin Kft., 2018. - 333 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3327-3 kötött
sajt - sajtkészítés - szakácskönyv
637.3 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 3743631]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2019.
   Sótonyi László az igazi polihisztor / [kiad. az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület]. - [Mosonmagyaróvár] : Óvári Gazdászok Szövets. Egyes., 2018. - [94] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1624-5 fűzött
Sótonyi László (1923-2009)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század
63(439)(092)Sótonyi_L. *** 37(439)(092)Sótonyi_L.
[AN 3744073]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2019.
   Tények és érdekességek a parlagfűről / [szerk. Takács Krisztina, Vér András] ; [kiad. Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar]. - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
Fűzött
Magyarország - parlagfű
632.51(439)
[AN 3744043]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2019.
Terziotti, Davide
Lo spirito del gin (magyar)
   A gin szelleme : története, eredeti márkái, kreatív és klasszikus koktéljai / [szöveg Davide Terziotti és Vittorio d'Alberto] ; [fotók Fabio Petroni] ; [koktélok Ekaterina Loginova] ; [ford. Harmath Csaba]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-406-679-8 kötött : 4500,- Ft
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
663.5 *** 641.87 *** 930.85(100)
[AN 3744120]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2019.
Turbók Attila
   Gyár állott, most kőhalom.. : a kapuvári húsgyár végnapjai / írta Turbók Attila ; szerk. Vida István ; [közread. a Húsipari Dolgozók Szakszervezete]. - Budapest : HDSZ, [2018]. - 299 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3331-0 fűzött
Kapuvári Hús Zrt.
Kapuvár - húsipar - ipartörténet - gyártörténet
637.5(439-2Kapuvár) *** 061.5(439-2Kapuvár)(091)
[AN 3743870]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2019.
Zsiros András
   Víziszárnyasok : kacsák, ludak, récék tenyésztése / Zsiros András. - [Budapest] : Expert Books, cop. 2018. - 183 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-26-3 fűzött : 3990,- Ft
állattenyésztés - lúdalakú - réce
636.598 *** 636.597
[AN 3744341]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4178 /2019.
Beckerman, Carol
500 green & detox juices (magyar)
   500 smoothie és turmix / Carol Beckerman ; [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 288 p. : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-406-517-3 fűzött : 2990,- Ft
gyümölcslé - zöldség ivólé - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.2
[AN 3744258]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2019.
Black, Ashley
The cellulite myth (magyar)
   A narancsbőr legendája : ha nem zsír, akkor mi? / Ashley Black és Johanna Hunt ; [ford. Fischer Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-963-457-483-5 fűzött : 2999,- Ft
bőrgyógyászat - bőrápolás - egészséges életmód
646.75 *** 616.5 *** 613.72 *** 613.2
[AN 3743140]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2019.
Boros László (1951-)
   A bivaly dicsérete : bivalyétkek régen és manapság / írta ... Boros László, Fehér Gábor, Németh László ; kiad. a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete. - Jav. kiad. - Bakonybél : M. Bivalytenyésztők Egyes., 2018. - 154 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-00-2757-9 kötött
bivaly - szakácskönyv
641.55(083.12):636.29
[AN 3750012]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2019.
Czifray István (?-1840?)
   Magyar nemzeti szakácskönyv a magyar gazdaasszonyok számára / Czifray István. - Budapest : Alinea, 2018. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-14-9 kötött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3744866]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2019.
   Egy czitrom hajával : Szabó Magda ízei II. / [szerk. Tasi Géza, Veres Mária]. - Budapest : Jaffa, 2018. - 169, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-140-3 kötött : 3490,- Ft
gasztronómia - szakácskönyv
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3743163]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2019.
The goodness of honey (magyar)
   A csodálatos méz : 40 finom recept a jobb egészségért / szerk. Hannah Coughlin ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 94, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-667-5 kötött : 3490,- Ft
méz - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16
[AN 3744078]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2019.
Gray, Deborah
500 vegan dishes (magyar)
   500 vegán étel / Deborah Gray ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 288 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Megj. "500 vegetáriánus étel" címmel is
ISBN 978-963-406-702-3 fűzött : 2990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3749957]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2019.
Jefferson, Lincoln
Smoke and flames (magyar)
   Füst és láng : grillezés és szenvedély / [Lincoln Jefferson, Robin Donovan] ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, [2018], cop. 2016. - 220, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-406-612-5 fűzött : 3990,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3744003]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2019.
Kőfalvi György Alex
   Ízes Örményország / Kőfalvi György Alex. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5937-01-9 kötött : 4500,- Ft
Örményország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(479.25)(083.12)
[AN 3743635]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2019.
Nosrat, Samin (1979-)
Salt, fat, acid, heat (magyar)
   Só, zsír, sav, hő : a jó főzés négy eleme / Samin Nosrat ; Wendy McNaughton rajz. ; Michael Pollan előszavával ; [ford. Szitás Erzsébet és Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Park, 2018. - 469 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-444.
ISBN 978-963-355-446-3 kötött : 9500,- Ft
konyhatechnika
641
[AN 3743182]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4188 /2019.
Márton Csilla
   Boldogító halál / Márton Csilla. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-5058-99-8 fűzött : 3000,- Ft
halál - halotti szokás
128 *** 236.1 *** 393(100)
[AN 3744376]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2019.
O'Reilly, Tim (1954-)
WTF : what's the future and why it's up to us (magyar)
   WTF : miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? : what's the future? / Tim O'Reilly. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 473 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Farkas Nóra, Kozma Dániel
ISBN 978-963-279-996-4 fűzött : 5900,- Ft
mesterséges intelligencia - digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3744337]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2019.
Quante, Michael (1962-)
   Marxról : válogatott tanulmányok / Michael Quante ; [... ford. Zuh Deodáth] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2018. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-137.
ISBN 978-963-416-134-9 fűzött : 1490,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - marxizmus - gazdaságfilozófia - politikai filozófia - 19. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 330.85 *** 321.74
[AN 3744546]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2019.
Tőzsér János (1970-)
   Az igazság pillanatai : esszé a filozófiai megismerés sikertelenségéről / Tőzsér János. - Budapest : Kalligram, 2018. - 375 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-365.
ISBN 978-963-468-082-6 kötött : 3990,- Ft
filozófia - ismeretelmélet
1(0:82-4) *** 165(0:82-4)
[AN 3744804]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4192 /2019.
   15 éve örömhír mindenkinek! : 15 éves a Magyar Katolikus Rádió / [szerk. Radetzky András]. - Budapest : M. Katolikus Rádió, 2018. - 249, [27] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3671-7 fűzött
Magyar Katolikus Rádió (Budapest)
Magyarország - rádióadó - katolikus egyház - memoár
282(439) *** 791.9.096(439)MKR(0:82-94)
[AN 3744702]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2019.
Bajcsi Tibor (1954-)
   Jézus él és szabaddá tesz : tanúságtételek Erdélyből / a riportokat kész. Bajcsi Tibor. - Budapest : Marana Tha, 2018-. - 20 cm
vallásos irodalom - interjú
244(047.53)
[AN 3743695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 227 p. : ill. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 223.)
ISBN 978-615-5259-43-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3743724] MARC

ANSEL
UTF-84194 /2019.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Gemeinsames Leben (magyar)
   Közösségben / Dietrich Bonhoeffer ; [ford. Boros Attila]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2013. - 112, [1] p. ; 20 cm
Megj. "Szentek közössége" címmel is
ISBN 978-963-288-189-8 fűzött : 2200,- Ft
keresztény egyház - közösség
260.1
[AN 3749485]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2019.
Bulányi György (1919-2010)
   Bulányi György önéletírása / [a sajtó alá rendezésben közrem. Gromon András és Schanda Beáta] ; [közread. a] Bokke Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület. - Budapest : Bokke, 2018. - 488 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3693-9 kötött : 3000,- Ft
Bulányi György (1919-2010)
Magyarország - katolikus pap - vallási szervezet - katolikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94) *** 267Bokor
[AN 3744303]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2019.
Cahn, Jonathan (1959-)
The paradigm (magyar)
   A paradigma / Jonathan Cahn ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2018. - 305 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-86-2 fűzött : 3890,- Ft
prófécia
231.75
[AN 3744649]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2019.
Cantalamessa, Raniero (1934-)
Il mistero del Natale (magyar)
   A karácsony misztériuma : az öröm ünnepe / Raniero Cantalamessa ; [ford. Koszoru Péter]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 163, [3] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-81-2 fűzött : 2190,- Ft
karácsony - elmélkedés
264-041.2 *** 242
[AN 3743684]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Khama karo (magyar)
   Khama karo : "Bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekem!" : Sri Chinmoy írásai a megbocsátásról / [ford. Raktima Takács Szilvia]. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 53, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-61-3 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika - isteni kegyelem
234.1 *** 133.25
[AN 3744429]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2019.
Counseling (magyar)
   Biblikus lelkigondozás / John MacArthur ... [et al.] ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, 2018. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87703-6-3 kötött
lelki gondozás
253
[AN 3749808]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2019.
Di Franca, Antonino
   "Keressétek először Isten országát" : szombatiskolai leckék 2019. év első félévére / Antonino Di Franca ; kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - [Szeged] : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes., [2018]. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-6-2 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3743872]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2019.
Dobes Fürtös Andrea
   Erdély arcai és harcai : erdélyi katolikus főpapok a szekuritáté irattárának tükrében / [... írta Dobes Fürtös Andrea] ; [közread. a] Hittel a Nemzetért Alapítvány ... - [Budapest] : Unicus Műhely : Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2018. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-57-7 fűzött : 2940,- Ft
Erdély - Románia - egyháztörténet - katolikus egyház - állami terror - 1945 utáni időszak - 1950-es évek - történelmi forrás
282(498.4)"194/195"(093) *** 323.282(498)"194/195"(093)
[AN 3744518]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2019.
Dobnerné Calligaris Brigitta
   Felhőkben hintázók / Cali ; [ill. Dobnerné Calligaris Brigitta] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 57, [3] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5446-44-3 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3743997]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2019.
   Az ego átvágásának drágakőfűzére / ... összeáll. Harmadik Karmapa Rangdzsung Dordzse ; ... leírta Mahasziddha Karma Csagme ; [... ford. Urgyen]. - [Budapest] : Damaru Kvk., 2018. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88497-7-9 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus
294.3
[AN 3744657]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2019.
Ferrero, Bruno
Ave, o Maria (magyar)
   Üdvözlégy Mária / szöveg Bruno Ferrero ; ill. M. Cesale ; graf. L. Zonta ; [... ford. Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2019. - 32 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8456-93-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - gyermekkönyv
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3750163]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2019.
Ferrero, Bruno
I dieci comandamenti raccontati ai bambini (magyar)
   Tízparancsolat gyermekszemmel / Bruno Ferrero ; [ill. Antonio Lapone és Cristina Stella]. - Budapest : Don Bosco, 2019. - 46 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9455-39-3)
vallásos irodalom - tízparancsolat - gyermekkönyv
241.6(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3750155]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2019.
Fisichella, Rino (1951-)
Ho incontrato Paolo VI (magyar)
   Találkoztam VI. Pállal : a pápa életszentsége a tanúságok tükrében / Rino Fisichella ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 153, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-82-9 fűzött : 2590,- Ft
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
pápa - katolikus egyház - 20. század - életrajz
262.13(092)Pál,_VI. *** 262.13"196/197"
[AN 3744365]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2019.
   Gratia et spes : az Insula Lutherana 234 éve / [... összeáll. Lengyel Diána és Világi Dávid] ; [kiad. a Győri Evangélikus Egyházközség]. - Győr : Győri Evangélikus Egyházközs., 2018. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3700-4 kötött
Győri Evangélikus Egyházközség
Győr - egyházközség - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
262.2(439-2Győr)(091) *** 284.1
[AN 3743574]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2019.
   Gratia et spes : az Insula Lutherana 234 éve / [... összeáll. Lengyel Diána és Világi Dávid] ; [kiad. a Győri Evangélikus Egyházközség]. - Győr : Győri Evangélikus Egyházközség, 2018. - 38 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Győri Evangélikus Egyházközség
Győr - egyházközség - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
262.2(439-2Győr)(091) *** 284.1
[AN 3743558]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Anselm Grüns Buch der Antworten (magyar)
   A válaszok könyve / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2018. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5147-91-3 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3750004]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Spiritualität von unten (magyar)
   Mélyből forrásozó lelkiség / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 5. jav. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 126 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 20.)
Megj. "Alulról induló lelkiség" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-131-1 fűzött : 1750,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 3749495]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Wage den Neuanfang (magyar)
   Merj újrakezdeni / Anselm Grün ; [ford. Keller György] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-127-4 kötött : 2900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3750443]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2019.
Horváth Gergely Krisztián (1974-)
   Szovjetizálás és ellenállás a Veszprémi egyházmegyében : Dr. Kőgl Lénárd pályája az 1940-1960-as években / Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 306 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 248-259.
ISBN 978-963-416-137-0 kötött : 3590,- Ft
Kőgl Lénárd (1916-2004)
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházpolitika - egyházi vagyon - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
282(439)(092)Kőgl_L. *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"194/196" *** 322(439)"194/196" *** 330.526.39(439)"194/196"
[AN 3744576]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2019.
Horváth István Sándor (1969-)
   Növekvő vetés : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : A év / Horváth István Sándor. - Tótszentmárton : Evangélium365, cop. 2019. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80666-1-7 fűzött : 1900,- Ft
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3743577]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2019.
Kapiller Ferenc (1955-)
   "Szeretetből szenvedni" : Kováts Ferenc gencsapáti káplán életáldozata / Kapiller Ferenc. - 2. jav. kiad. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 99, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-34-6 kötött : 1800,- Ft
Kováts Ferenc (1932-1958)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életrajz
282(439)(092)Kováts_F.
[AN 3749753]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2019.
Kátai Andrea (1974-)
   Fénysugár a sötétségben / Kátai Andrea. - [Szekszárd] : [Bihari-Nagy S.], cop. 2018. - 167 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3568-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3744483]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2019.
Kowalska, Wiesława
Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji (magyar)
   Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhétől / Wiesława Kowalska ; [ford. Puskás Róbert Antal]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 116, [3] p. ; 15 cm
Közread. a József Szövetség
ISBN 978-963-9981-83-6 fűzött : 780,- Ft
bűntudat - bűnbocsánat - valláslélektan - művi abortusz
241.4 *** 265.6 *** 159.9 *** 2 *** 618.39-089.888.14
[AN 3743677]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2019.
Langer Róbert (1966-)
   Szent Kozma és Damján : az orvosszentek üzenete képekben = Saint Cosmas and Damian : messages of physician saints in pictures / Langer Róbert & Vértesaljai László ; [ford. Bíró András]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Semmelweis, 2018. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-443-2 kötött
Cosmas
Damianus
szent - 1. század
235.3(092)Cosmas *** 235.3(092)Damianus
[AN 3749617]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2019.
   A lelki ajándékok : 1. Korinthus 12:1-31. : imaheti felolvasás 2018. december 7. péntek - december 15. szombat / [közread. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület]. - [Szeged] : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes., [2018]. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-5-5 fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
22.07 *** 242
[AN 3743838]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2019.
Lucado, Max (1955-)
Stanley the stinkbug goes to camp (magyar)
   Berci, a büdösbogár táborba megy / Max Lucado ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-45-0 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3743803]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2019.
Magyarországi Metodista Egyház
   Egyházrend, 2018 / Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2018. - 97 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80905-2-0 fűzött
metodista egyház
287
[AN 3749476]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2019.
   A második szabály : in memoriam Olofsson Placid / [szerk. Spangel Péter]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2018. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9862-94-4 fűzött : 2850,- Ft
Olofsson Placid (1916-2017)
Magyarország - szerzetes - bencések - 20. század - 21. század - emlékkönyv
271.1(439)(092)Olofsson_P.
[AN 3743143]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2019.
Michna Krisztina
   Szolgálat az egyház peremén : a Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének rendszerszemléletű vizsgálata / Michna Krisztina. - Budapest : Kálvin, 2018. - 271 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-963-558-410-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - kórházi ellátás - lelki gondozás - református egyház
253 *** 364.444.046.6(439) *** 284.2
[AN 3744541]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2019.
Neckel, Gustav (1878-1940)
   Ógermán világkép / Gustav Neckel ; [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2018. - 62 p. ; 21 cm
Tart.: Ógermán vallásÞ; Ógermán világkép. - Egys. cím: Altgermanische Weltanschauung ; Die altgermanische Religion. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5820-03-8 fűzött : 1700,- Ft
germán népek ősvallása
293.11
[AN 3744770]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2019.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
The inner voice of love (magyar)
   A szeretet belső hangja : út a gyötrelmen át a szabaduláshoz / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 126 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-204-361-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3749838]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2019.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2019 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2019 / Vincenzo Paglia. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 405 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9981-85-0 fűzött : 3990,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
234 *** 22.07
[AN 3744423]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2019.
Pilisi Enikő
   A hit legnagyobb rejtélyei / [írta Pilisi Enikő]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 27.)
ISBN 978-615-5647-87-1 fűzött : 1399,- Ft
hit - rejtély
234 *** 001.94
[AN 3743153]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2019.
   Schweitzer-lectures : tanulmánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által rendezett 2017-es emlékkonferencia anyagából / [... szerk. Koltai Kornélia]. - Budapest : L'Harmattan : M. Hebraisztikai Társ., 2018. - 181, [2] p. ; 23 cm. - (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 6.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3825-4 fűzött : 1450,- Ft
hebraisztika - zsidó vallás
296
[AN 3744593]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2019.
Stefanovič, Ranko
The book of relevation (magyar)
   A Jelenések könyve / Ranko Stefanovič gondolatai nyomán ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2018. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-63-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3744603]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2019.
Székely János (1964-)
   "Mindenki érte él" : beszélgetés Székely János püspökkel. - Szombathely : Martinus, cop. 2018. - 147, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Riporter Dobszay János
ISBN 978-615-5091-50-6 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Székely_J.(047.53)
[AN 3744891]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2019.
Tartally Ilona (1890-1980)
   Dicsőségbe öltözött.. : az Ékes virágszál folytatása : a máriapócsi kegykép második könnyezésének története / írta Tartally Ilona ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - 3. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2018. - 445, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5073-76-2 fűzött
244(0:82-31) *** 248.214[282](0:82-31) *** 232.931.7[282](0:82-31) *** 244[282]
[AN 3750347]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2019.
Telchin, Stan
Betrayed! (magyar)
   Elárulva! / Stan Telchin ; [ford. Szili Pálné Takáts Ágota] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, 2018. - 148 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-212-405-7 fűzött
messiás - zsidó vallás - kereszténység - memoár
296.124(0:82-94) *** 232.1(0:82-94)
[AN 3749830]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2019.
Török Csaba (1979-)
József Mindszenty, il Cardinale santo (magyar)
   Mindszenty József, a szentéletű bíboros / Török Csaba ; [közread. a] Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Mindszenty Alapítvány, 2018. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80011-7-5 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3744456]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2019.
Vadász Judit Mária Magdolna
   A fényes kolostor : a márianosztrai pálos kolostor és templom története, 1352-2012 / Vadász Judit Mária Magdolna ; [közread. a] ... Magyar Pálos Rend Boldog Özséb Konventje. - Budapest : Ecclesia ; Márianosztra : M. Pálos Rend. Boldog Özséb Konventje, 2018. - 783 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 709-713.
ISBN 978-963-363-392-2 kötött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae. Márianosztrai Rendház
Márianosztra - pálosok - kolostor - templom
271.791(439-2Márianosztra)(091) *** 726.7(439-2Márianosztra)(091) *** 726.54(439-2Márianosztra)(091)
[AN 3744270]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2019.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent Miklós / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - 4. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - [27] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-133-5 fűzött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - 3. század - 4. század - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2)
[AN 3749817]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2019.
Yancey, Philip (1949-)
Rumors of another world (magyar)
   Jelek a láthatatlan világból / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2007. - 325 p. ; 21 cm
Megj. "Rejtjelek egy másik világból" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-430-1 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - hit
244 *** 234
[AN 3744470]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2019.
Yancey, Philip (1949-)
Where is God when it hurts? (magyar)
   Hol van Isten, amikor fáj? / Philip Yancey ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2018. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-436-3 kötött : 3500,- Ft
szenvedés
248.132
[AN 3744469]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2019.
Yeshe, Lhakpa (1967-)
Ten tales from Tibet (magyar)
   Tíz tibeti történet : az együttérzés bölcsessége / Lhakpa Jese láma ; Matthieu Ricard képeivel ; Satish Kumar bevezetőjével ; [ford. Tiborcz Etelka]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-523-4 kötött : 2790,- Ft
tibeti buddhizmus - tanmese
294.321(515)(:82-342)
[AN 3744289]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2019.
Youcat (magyar)
   Youcat : gyónás, megújulás / Klaus Dick [et al.] ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2018. - 87 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9920-64-4 fűzött : 980,- Ft
gyónás
265.6
[AN 3744422]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4239 /2019.
Bruckner, Pascal (1948-)
Un racisme imaginaire (magyar)
   Egy elképzelt rasszizmus : iszlamofóbia és bűntudat / Pascal Bruckner ; [ford. Görgényi Adél]. - [Budapest] : Századvég, cop. 2018. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-39-2 fűzött : 3990,- Ft
Európa - rasszizmus - társadalmi viselkedés - előítélet - iszlám
316.647.8 *** 297(4)
[AN 3743621]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2019.
"Együtt éltünk, együtt élünk" (angol)
   Living together then and now : an exhibition on the history of the Jews in Pécs and Baranya county / [written and comp. by Mariann Nagy] ; [publ. by the] Tom Lantos Institute. - Budapest : Tom Lantos Inst., 2018. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-615-80159-9-8 fűzött
Pécs - Magyarország - zsidóság - holokauszt - zsidó vallás
316.347(=924)(439-2Pécs)(091) *** 316.347(=924)(439)(091) *** 296 *** 323.12(=924)(439-2Pécs)"192/1945"
[AN 3744311]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2019.
Fáber Ágoston (1981-)
   Pierre Bourdieu: elmélet és politika / Fáber Ágoston ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 2018. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-288.
ISBN 978-963-338-430-5 fűzött : 2400,- Ft
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Franciaország - szociológus - társadalomelmélet - 20. század
316(44)(092)Bourdieu,_P. *** 316
[AN 3744333]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2019.
   The handbook of COURAGE: cultural opposition and its heritage in Eastern Europe / ed. by Balázs Apor, Péter Apor and Sándor Horváth ; [publ. by the] Institute of History Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of History RCH HAS, 2018. - 634 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-142-4 kötött
Kelet-Európa - kulturális élet - ellenzék - 1945 utáni időszak
316.77(4-11)"194/198" *** 323.22(4-11)"194/198"
[AN 3744556]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2019.
Hessen, Dag O. (1956-)
På stedet løp (magyar)
   A versengés paradoxonjai : evolúciós folyamatok a mindennapokban / Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen. - [Budapest] : Typotex, cop. 2018. - 257 p. ; 21 cm
Ford. Patat Bence. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-991-9 fűzött : 3200,- Ft
kultúraszociológia - együttműködés - társadalmi kapcsolat - szociálpszichológia - személyiség-lélektan
316.7 *** 316.47 *** 316.62 *** 159.923
[AN 3744617]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2019.
Juhász Antal (1935-)
   A dél-alföldi tanyavilág : néprajzi tanulmányok / Juhász Antal. - Budapest : Nap K., 2018. - 357 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 340-346.
ISBN 978-963-332-132-4 kötött : 3750,- Ft
Dél-Alföld - tanya - magyar néprajz
316.334.55(439Dél-Alföld) *** 39(=945.11)(439Dél-Alföld)
[AN 3744256]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2019.
Kelbert Krisztina (1981-)
   Gróf Erdődy Gyuláné gróf Széchényi Emília / Kelbert Krisztina. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 128 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 19.)
Bibliogr.: p. 107-125.
ISBN 978-615-5847-49-3 kötött : 2400,- Ft
Erdődy Gyuláné Széchényi Emília (1866-1928)
Magyarország - arisztokrata - festőművész - karitatív tevékenység - 19. század - 20. század
316.343.32(439)(092)Erdődy_Gyuláné_Széchényi_E. *** 75(439)(092)Erdődy_Gyuláné_Széchényi_E. *** 364.4(439)
[AN 3744862]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2019.
Molnár Bálint
   Senki vagy! / Molnár Bálint. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3496-6 fűzött
interperszonális kapcsolat - személyiség-lélektan
316.47 *** 159.923
[AN 3743814]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2019.
Takács Erzsébet (1974-)
   A szolidaritás alakváltozásai : az együttműködés lehetőségei és gátjai a mai Magyarországon / Takács Erzsébet. - Budapest : Napvilág, 2018. - 217 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-217.
ISBN 978-963-338-429-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - szociológia - szociálpszichológia - társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés - 21. század
316(439)"20" *** 316.6(439)"201" *** 316.47(439)"20" *** 316.62(439)"20"
[AN 3744482]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2019.
   A többszörös diszkrimináció megjelenése az Egyenlő Bánásmód Hatóság joggyakorlatában = Multiple discrimination in the Equal Treatment Authority's case-law / szerk. Lukovics Adél. - Budapest : EBH, 2018. - 43, 45 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 5.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - hátrányos megkülönböztetés - egyenjogúság - jogalkalmazás - jogeset - 21. század - esettanulmány
316.647.8(439) *** 34.096(439)"200/201" *** 342.726(4-62) *** 340.132.6
[AN 3744697]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4249 /2019.
   Az Arany család mesegyűjteménye : az Arany család kéziratos mese- és találósgyűjteményének, valamint Arany László Eredeti népmesék című művének szinoptikus kritikai kiadása / szerk. Domokos Mariann és Gulyás Judit ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ..., MTA Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA BTK : Universitas : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2018. - 737 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-71-3 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese - kritikai kiadás
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3744002]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2019.
Bezdán József (1960-)
   Télűzők / Bezdán József. - [Pécs] : Szerző, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Az előszó magyar, horvát és angol nyelven
ISBN 978-615-00-3010-4 kötött
Mohács - néprajz - farsangi szokás - sokácok - fényképalbum
398.332.47(=862)(439-2Mohács)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bezdán_J.
[AN 3744903]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2019.
Kész Barnabás
   Lovagok illusztrált atlasza / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5654-09-1 kötött
Európa - lovag - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv
394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2)
[AN 3749126]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2019.
Legszebb magyar népmesék 2 (új kiadása)
   Válogatott magyar népmesék / [... összeáll. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-060-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3749139]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2019.
Magyar Zoltán (1967-)
   A magyar történeti mondák katalógusa : típus- és motívumindex / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2018-. - 24 cm
ISBN 978-963-662-951-9 kötött : 54000,- Ft
magyar néprajz - motívumindex - monda
398.223(=945.11)(083.8)
[AN 3744344]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapítási mondák. - 2018. - 347 p.
ISBN 978-963-662-952-6
[AN 3744345] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/a., Hősök, történelmi személyek I : nemzeti hősök. - 2018. - 519 p.
ISBN 978-963-662-953-3
[AN 3744346] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/b., Hősök, történelmi személyek I : nemzeti hősök. - 2018. - 457 p.
ISBN 978-963-662-954-0
[AN 3744347] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hősök, történelmi személyek II : tematikus csoportok. - 2018. - 354 p.
ISBN 978-963-662-955-7
[AN 3744348] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Háborúk, harcok, szabadságharcok. - 2018. - 547 p.
ISBN 978-963-662-956-4
[AN 3744349] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Bűn és bűnhődés. - 2018. - 308 p.
ISBN 978-963-662-958-8
[AN 3744350] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Kincsmondák. - 2018. - 460 p.
ISBN 978-963-662-960-1
[AN 3744351] MARC

ANSEL
UTF-84254 /2019.
Magyar Zoltán (1967-)
   Népköltészeti gyűjtés 2 : népmondák / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2018. - 612 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Documentatio folkloristica, ISSN 2416-3198 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-974-8 fűzött : 4500,- Ft
magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)
[AN 3744245]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2019.
Schiffer Miklós (1965-)
   Köszönöm, kérem : jó modor akkor is létezik, ha sokan nem hallottak róla... / Schiffer Miklós. - Budapest : Lábnyom Kvk., 2018. - 263, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81115-0-8 kötött : 4950,- Ft
illemtan
395
[AN 3744821]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2019.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (27.) (2017) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XXVII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 11-12 noiembrie 2017 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2018. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-14-8 fűzött
folklór - magyarországi románok - román nyelv - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
398(=590)(439) *** 805.90(439) *** 930.85(=590)(439) *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 3744684]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4257 /2019.
Bayer Zsolt (1963-)
   A kultúra diktatúrája / Bayer Zsolt, Szakács Árpád. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2018. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-25-8 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - belpolitika - kulturális élet - 21. század - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 316.7(439)"201"(0:82-92)
[AN 3744428]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2019.
Koncz Éva
   "Az én Magyar Nemzetem" : Magyar Nemzet, a napilap : oknyomozó, tényfeltáró újságírás / Koncz Éva. - Budapest : Koncz. É., 2018. - 81 p. ; 31 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 5.)
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 978-615-5903-00-7 kötött
Magyarország - belpolitika - Kádár-korszak
323(439)"196/198"
[AN 3744643]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2019.
Lengyel László (1950-)
   Kis politikai erkölcstan / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 349, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-071-6 kötött : 3699,- Ft
politológia - etika
32.001 *** 17
[AN 3744859]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2019.
Marinkás György
   Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai / Marinkás György ; [közread. a] Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Miskolc : ME ÁJK, 2018. - 404, [1] p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2018. okt. 28. - Bibliogr.: p. 321-402. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-3844-5 fűzött
bennszülött - emberi jog - nemzetközi jog - nemzetközi egyezmény
325.454(100) *** 342.7(100) *** 341.231.14
[AN 3743653]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2019.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon / Schlett István. - Budapest : Századvég, 2009-2018. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 2891769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2018. - 635 p.
Bibliogr.: p. 621-628.
ISBN 978-615-5164-37-8 kötött : 6390,- Ft
[AN 3743611] MARC

ANSEL
UTF-84262 /2019.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon : appendix / Schlett István. - Budapest : Századvég, 2018. - 419 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 410-413.
ISBN 978-615-5164-36-1 kötött : 6390,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 3743824]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2019.
Soros Tivadar (1894-1968)
   Túlélni / Soros Tivadar ; Soros Pál és Soros György előszavával ; [... ford. Ertl István]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2018. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Álarcban : nácivilág MagyarországonÞ; Szibériai Robinsonok. - Egys. cím: Maskerado ĉirkaŭ la morto ; Modernaj Robinzonoj: en la Siberia praarbaro
ISBN 978-615-5480-51-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - zsidóság - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3744916]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2019.
Szita Szabolcs (1945-)
   Magyar sorsok Auschwitz-Birkenauban / Szita Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 567 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 425-448.
ISBN 978-615-5900-39-6 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - második világháború
323.12(=924)(439)"193/194" *** 343.819.5(438-2Oświęcim)
[AN 3744476]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2019.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Presscon Kiadó, a 6. kötettől kiad. a Múlt és Jövő Könyvkiadó
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439) *** 323.12(=924)(100)"193/1945"
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2018. - 342 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-49-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - Erdély - zsidóság - antiszemitizmus - 20. század
323.12(=924)(439)"194" *** 323.12(=924)(498)"194"
[AN 3744468] MARC

ANSEL
UTF-84266 /2019.
   Várakozások és valóságok : parlamenti választás 2018 / Böcskei Balázs, Szabó Andrea szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : MTA TK PTI : Napvilág, 2018. - 502 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-433-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - választói magatartás - belpolitika - politológia - 21. század
324(439)"2018" *** 316.621(439)"2018" *** 323(439)"201" *** 32.001
[AN 3744281]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4267 /2019.
Aradi Éva (1938-)
   A hunok Indiában : a heftaliták története / Aradi Éva. - 3. bőv. kiad. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2018. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5775-02-4 fűzött
India - hunok - történelem - 5. század - 6. század
936.91 *** 934"04/05"
[AN 3749355]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2019.
Arday Lajos (1935-)
   Legációban : családtörténet és emlékek a 20. századból / Arday Lajos ; Németh Zsolt előszavával. - Budapest : Lucidus, 2018. - 110, [42] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-99-2 fűzött : 2000,- Ft
Arday család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Arday *** 894.511-94
[AN 3744540]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2019.
Balla Vince (1945-)
   Pusztamérges, 1908-2018 : tudom, honnan jöttem... / Balla Vince ; [közread. a Pusztamérges Községi Önkormányzat]. - Pusztamérges : Önkormányzat, [2018]. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3780-6 fűzött
Pusztamérges - helytörténet - magyar irodalom - memoár
943.9-2Pusztamérges *** 894.511-94
[AN 3744675]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2019.
Békásmegyeri-Bíró Csaba
   Magyarországunk és magyarságunk védelmében : kell a magyar vallás / Békásmegyeri-Bíró Csaba. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 55 p. : ill. ; 20 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-5058-98-1 fűzött : 2000,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3744441]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2019.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia : egy állameszme etnogenezise / Borsi-Kálmán Béla. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2018. - 231 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-18-9 fűzött : 2900,- Ft
Ipsilanti, Alexandru (Havasalföld: fejedelem) (1726-1807)
Manaszy család
Havasalföld - Moldva - románok - nemzettörténelem - történelem - nemzeti eszme - uralkodó - 18. század - családtörténet - görögök
930.8(=590) *** 323.1(=590)(091) *** 929.52(=774)(498) *** 949.81/.82(092)Ipsilanti,_A. *** 949.8
[AN 3744447]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2019.
Dalos György (1943-)
   Az utolsó cár : a Romanov-ház bukása / Dalos György. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-615-5900-33-4 kötött : 3400,- Ft
Romanov-ház
Miklós (Oroszország: cár), II. (1868-1918)
Oroszország - uralkodó - uralkodócsalád - családtörténet - történelem - 19. század - 20. század
947(092)Miklós,_II. *** 929.52(47)Romanov *** 947"187/191"
[AN 3744418]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2019.
Dékány István (1940-)
   Trianoni árvák / Dékány István. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 593, [2] p. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Csonka vágányon. - Bibliogr.: p. 565-572.
ISBN 978-615-5900-34-1 fűzött : 5990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - audiovizuális dokumentum
943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3744268]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2019.
Gyertyánfy András (1974-)
   A Gyertyánffy család története a 19. században [elektronikus dok.] / Gyertyánfy András. - Szöveg. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., [2018]. - 1 DVD ; 12 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 26.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
Gyertyánffy család
Magyarország - családtörténet - 19. század - elektronikus dokumentum
929.52(439)Gyertyánffy"18"
[AN 3744159]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2019.
   Híres emberek, híres interjúk, 1865-1931 / [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 247 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9320-3 fűzött : 3490,- Ft
híres ember - 19. század - 20. század - interjú
929(100)"18/19"(047.53)
[AN 3743591]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2019.
   A honfoglalók műveltsége / szerk. Sudár Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 6.)
ISBN 978-963-479-059-4 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar őstörténet - kultúratörténet - magyar történelem - honfoglalás - régészet - 9. század
930.8(=945.11) *** 008(439)"08" *** 943.9"08" *** 904(=945.11)"08"
[AN 3744828]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2019.
Kaczián János (1938-)
   Múltidő : összeszedegetett históriák kis gyűjteménye / Kaczián János. - [Szekszárd] : Magánkiad., 2018. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3567-3 fűzött
Tolna megye - Szekszárd - helytörténet - művelődéstörténet
943.912.5 *** 943.9-2Szekszárd *** 930.85(439-2Szekszárd) *** 930.85(439.125)
[AN 3744602]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2019.
   Kárpát-medencei történész műhelyek konferenciája : Piliscsaba, 2018. március 21-23. : absztrakt füzet / szerk. Oláh P. Róbert, Schvéd Brigitta Kinga ; szervező Kubinyi András Történész Műhely. - Budapest : Szaktudás K., 2018. - 86 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-76-8 fűzött
magyar történelem - konferencia-kiadvány
943.9 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 3743731]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2019.
Kovács Péter (1988-)
   A lellei viharoktól a képviselőházig, avagy A Szalay család évszázadai / Kovács Péter. - [Budapest] : Unicus Műhely, 2018. - 458 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-456.
ISBN 978-615-5084-55-3 kötött : 4830,- Ft
Szalay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szalay
[AN 3744371]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2019.
Kövér György (1949-)
   Patrónus és tanítványi gárda: a Domanovszky-iskola / Kövér György. - Budapest : MTA, 2018. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-899-7 fűzött
Domanovszky Sándor (1877-1955)
Magyarország - történész - történettudomány - két világháború közötti időszak - 20. század
930.1(439)(092)Domanovszky_S. *** 930.1(439)"191/194"
[AN 3743823]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2019.
Kozma Marianna (1961-)
   Röpülj, hajóm! : interjúk volt adys diákokkal / Kozma Marianna. - [Nagyatád] : [Kozma M.], 2018. - 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3900-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3744784]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2019.
Kulin Ferenc (1943-)
   Forradalom helyett / Kulin Ferenc. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2018. - 339 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - magyar irodalom - esszé - vitairat
943.9"199" *** 894.511-4 *** 32(439)"199"
[AN 3744383]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2019.
Ladányi András (1945-)
   Mussó könnycseppek / Ladányi András. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2018. - 244, [2] p. : ill. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0396-2 kötött
Mussó család
Magyarország - Egyesült Államok - családtörténet
929.52(439)Mussó *** 929.52(73)(=945.11)Mussó
[AN 3743685]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2019.
   Madéfalvától Edmontonig : Mátyás király Emlékév a világban a Magyarság Háza szervezésében. - [Budapest] : Magyarság Háza, 2018. - 111 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
Magyarország - uralkodó - 15. század - rendezvény - fényképalbum
943.9(092)Mátyás,_I. *** 061.7(439)"2018"(084.12)
[AN 3744570]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2019.
   Mátyás király - mecénás és katona = Kráľ Matej Korvín - mecenáš a vojak = Korolʹ Matʹâš - mecenat ì voïn = Kralj Matija - mecena i vojnik = Kralj Matijaš - mecena i vojnik = Kralj Matjaž - mecen in vojak = König Matthias - Mäzen und Soldat = Matia Corvin - mecena şi soldat = King Matthias - patron of the arts and soldier = Král Mátyáš - mecenáš a voják / [közread. a Magyarság Háza]. - [Budapest] : Magyarság Háza, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Megj. a 2018. március és december között azonos címmel rendezett vándorkiállítás alkalmából
Kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - vándorkiállítás
943.9(092)Mátyás,_I. *** 061.4(4-191)
[AN 3744539]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2019.
Nemere István (1944-)
Magyarország története (eszperantó) (részlet)
   Historio de Hungario : kroniko de 989 jaroj : de la fondo de la ŝtato ĝis la fino de la 14a jarcento / István Nemere ; [trad. Jozefo Horvath]. - Budapeŝto : E. Macko, 2018. - 496 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: Parto 1a
ISBN 978-615-00-4035-6 fűzött
magyar történelem - középkor
943.9"09/13"
[AN 3743854]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2019.
Obama, Michelle (1964-)
Becoming (magyar)
   Így lettem / Michelle Obama ; [ford. ... Weisz Böbe, ... Andó Éva ...]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 440 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-572-5 kötött4900,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - 21. század - memoár
929(73)Obama,_M.(0:82-94)
[AN 3744887]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2019.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
The Romanovs (magyar)
   A Romanovok, 1613-1918 : a Romanov-dinasztia vérrel, szexszel és könnyekkel teli történetének lenyűgöző krónikája / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 795 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 777-791.
ISBN 978-963-447-254-4 kötött : 7900,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - uralkodócsalád - családtörténet
929.52(47)Romanov *** 947"161/191"
[AN 3743602]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2019.
Székely Árpád
   A firtosváraljai József család története és munkássága / Székely Árpád, Székely János Csaba. - Gyula : [s.n.], 2018. - 479 p. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
Bibliogr.
Kötött
József család
József Dezső (1886-1965)
Erdély - Magyarország - családtörténet - festőművész - 19. század - 20. század
929.52(439.21)József *** 75(439)(092)József_D.
[AN 3744624]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2019.
   Szombathely város kiváltságlevele, 1607 = Privilegium Civitatis Sabariensis, Anno Domini MDCVII / [a kísérőtanulmányt írta Kóta Péter, Zágorhidi Czigány Balázs] ; [az ... életrajzokat összeáll. Rétfalvi Balázs] ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár ... kiadványa]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Szombathelyi Egyházm. Lvt. : Szülőföld Kvk., 2018. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolata, átírása és magyar nyelvű fordítása. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5847-36-3 kötött
Szombathely - helytörténet - 17. század - történelmi oklevél - történelmi forrás
930.22(439-2Szombathely)"16"(093) *** 943.9-2Szombathely"16"(093)
[AN 3744928]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2019.
Tamasi Mihály (1931-)
   Szeged 1944-45-ben : nem jobboldali, konzervatív, hanem polgári demokratikus erők győzelme a választáson / Tamasi Mihály. - Szeged : Magánkiad., 2018. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Várostörténeti tanulmányok ; 1.)
ISBN 978-615-00-1317-6 fűzött
Szeged - helytörténet - belpolitika - párt
943.9-2Szeged"1944/1945" *** 323(439-2Szeged)"1944/1945"
[AN 3744655]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2019.
Ulbertné Bódis Mónika (1959-)
   Az írás / Ulbertné Bódis Mónika. - [S.l.] : Art Major K., cop. 2018. - 136 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Kötött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 3744421]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2019.
Vona-Szabó Kriszta (1978-)
   Idáig jutottunk : történetek a politikai hátországból / Vona-Szabó Kriszta. - [Szolnok] : Vlog Influence Kft., 2018. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3537-6 kötött : 3490,- Ft
Vona Gábor (1978-)
Vona-Szabó Kriszta (1978-)
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarország - politikus - belpolitika - párt - 21. század - memoár
929(439)Vona-Szabó_K.(0:82-94) *** 32(439)(092)Vona_G.(0:82-94) *** 329(439)Jobbik(0:82-94)
[AN 3743692]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4294 /2019.
Boussebaa Mimi
   Kultúra a Hegyvidéken / [szerzők Boussebaa Mimi, Márton Attila, Veress Kata] ; [a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiadványa]. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2018. - 132 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret - híres ember - kulturális élet
908.439-2Bp.XII.(092) *** 316.7(439-2Bp.XII.)(092)
[AN 3743845]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2019.
   Budapest : gazdaság és társadalom / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, 2018. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm
Lezárva: 2018. nov. 30.
ISBN 978-963-235-541-2 fűzött
Budapest - demográfia - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - 21. század - statisztikai adatközlés
911.3(439-2Bp.)(083.41) *** 314(439-2Bp.)"201"(083.41)
[AN 3743884]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2019.
De Mente, Boye (1928-2017)
The Korean mind (magyar)
   A koreai észjárás : ismerkedés a kortárs koreai kultúrával / Boyé Lafayette de Mente ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 655 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 651-655.
ISBN 978-615-5884-12-2 fűzött : 3999,- Ft
Korea - helyismeret - kultúra - 21. század
908.519 *** 008(519)"201"
[AN 3743939]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2019.
Deákné Juhász Éva
   Iskolák Rajkán 1948-ig / [összeáll. Deákné Juhász Éva]. - [Rajka] : Deákné Juhász É., cop. 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Régmúlt Rajka ; 2.)
ISBN 978-615-00-3466-9 fűzött
Rajka - helyismeret - iskolatörténet
908.439-2Rajka *** 37(439-2Rajka)(091)
[AN 3743697]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2019.
Dönsz Judit
   Legendás helyek és utak / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019, cop. 2017. - 112 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5563-92-8 kötött
helyismeret - útvonal
908.100 *** 656.1/.5(100)
[AN 3749134]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2019.
Farkas Sándor (1939-)
   "Nagy hegyeknek ormán" : Erdély peremén / Farkas Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5937-02-6 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - útleírás
910.4(498)(234.421)
[AN 3744613]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2019.
Foki Péter
   Budapest : városkalauz kicsiknek, nagyoknak és még nagyobbaknak / írta Foki Péter ; ill. Dusik Móni. - [Budapest] : Kedves L., cop. 2018. - [30] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-3906-0 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3743639]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2019.
Győrffy István (1952-)
   Zalai tájakon : [otthonunk, Zala megye] / Győrffy István. - Budapest : Mediaworks, 2018. - 253 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80850-4-5 kötött : 3990,- Ft
Zala megye - helyismeret - album
908.439.121(084.1)
[AN 3744925]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2019.
Hargittai István (1941-)
   Moszkvai séták a tudomány körül / Hargittai István, Hargittai Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2018. - 362 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-05-9928-3 kötött : 4200,- Ft
Moszkva - helyismeret - tudományos élet - művelődéstörténet
908.47-2Moskva *** 001.89(47-2Moskva) *** 930.85(47-2Moskva)
[AN 3743981]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2019.
Ilyés Gábor (1971-)
   Amiről az utcák mesélnek : barangolások Nyíregyházán / Ilyés Gábor. - Nyíregyháza : [Ilyés G.], 2018. - 296 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-615-00-3164-4 kötött
Nyíregyháza - helyismeret - helytörténet - műemlék
908.439-2Nyíregyháza *** 943.9-2Nyíregyháza *** 72.025.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3743687]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2019.
Kovács Gyuláné
   Történelmi séta az Alcsi-Holt-Tisza mentén / Kovács Gyuláné, Békési István. - Szolnok : [Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Ig.], 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
ISBN 978-615-81137-0-0 kötött
Szolnok - helyismeret - helytörténet
908.439-2Szolnok *** 943.9-2Szolnok
[AN 3744927]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2019.
Leskó-Dely Tercia
   Rákoskeresztúri kincsesláda = Klenotnica Kerestúra / Leskó-Dely Tercia ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2018. - 299 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
A dalszövegek váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 283-287. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-80634-3-2 kötött
Rákoskeresztúr - helyismeret - magyarországi szlovákok - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp.XVII.(=854) *** 316.347(=854)(439-2Bp.XVII.)
[AN 3744894]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2019.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét : régen és ma : a 650 éves város : früher und heute : die 650-jährige Stadt : in the past and today : the 650-year-old city / [írta, szerk. és az ismertető szövegeket gond. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Gong Rádió Kft., 2018. - 150, [1] p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-615-80617-5-9 kötött : 4990,- Ft
Kecskemét - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 943.9-2Kecskemét(084.12)
[AN 3744220]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2019.
Nyul Imre
   A debreceni Sestakert / Nyul Imre. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-104.
ISBN 978-615-00-3645-8 fűzött
Debrecen - helyismeret - történelmi forrás
908.439-2Debrecen(093)
[AN 3743950]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2019.
Prikler Szilvia Beatrix
   Múltunk értékei a jelenben / Prikler Szilvia Beatrix ; [közread.] Halászi Község Önkormányzata. - [Halászi] : Önkormányzat ; [Szombathely] : B.K.L. K., 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-615-5725-14-2 fűzött
Halászi - helyismeret - helytörténet
908.439-2Halászi *** 943.9-2Halászi
[AN 3744758]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2019.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Provence, Côte d'Azur / Sárközi Mátyás soraival ; Kaiser Ottó képeivel. - Budapest : Kortárs, 2018. - 167, [6] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-435-037-8 kötött : 5500,- Ft
Provence - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - memoár - fényképalbum
908.449.1/.3(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.(0:82-94)
[AN 3744296]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2019.
Szabó Kálmán (1933-2017)
   Családok Wekerlén a XXI. század első évtizedében : irodalmi szociográfia / [Szabó Kálmán] ; [kiad. a Wekerlei Polgári Egyesület] ; Emlékkönyv. - [Budapest] : Wekerlei Polgári Egyes., [2018]. - 196 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009. - Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-00-4030-1 kötött
Szabó Kálmán (1933-2017)
Budapest. 19. kerület. Wekerle-telep - Magyarország - helyismeret - családtörténet - pedagógus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
908.439-2Bp.XIX. *** 929.52(439-2Bp.XIX.) *** 37(439)(092)Szabó_K.
[AN 3744505]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2019.
Tompáné Simon Sarolta (1952-)
   Nemeskér múltidéző képeskönyve / írta, szerk. és a képeket gyűjt. Tompáné Simon Sarolta ; [... kiad. a Nemeskérért Alapítvány]. - 2. bőv., jav. kiad. - Sopron : [Nemeskér] : Nemeskérért Alapítvány, 2018. - 297, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 978-615-00-3206-1 fűzött
Nemeskér - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nemeskér(084.12)
[AN 3749812]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2019.
Turcsány Péter (1951-2015)
   Pomáz és a Deratáj : történelmi régiónk, a Pilis / [Turcsány Péter, Morvay Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, cop. 2018. - 111, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-298-224-3 kötött : 4000,- Ft
Pilis (hegység) - Pomáz - természeti környezet - helyismeret
908.439-2Pomáz(084.12) *** 502(439)(234.373.25)
[AN 3750361]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2019.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Bihar-hegység : a Király-hágótól a Bihar-hágóig / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2018. - 152 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-615-80435-5-7 kötött : 9900,- Ft
Bihar-hegység - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(234.421.3)(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3744849]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2019.
Wonder, Alice
   Viva Itália! / Alice Wonder. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-83-6 fűzött : 2690,- Ft
Olaszország - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.45(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3743775]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2019.
Zima Szabolcs (1975-)
   Száz legenda, száz szép hely / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5654-24-4 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3749135]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2019.
Zima Szabolcs (1975-)
   Szép ez a Föld / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5654-40-4 kötött
helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12)
[AN 3749131]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4317 /2019.
Cserép Attila (1950-)
Kommentár a szabálysértési törvényhez (új kiadása)
   Nagykommentár a szabálysértési törvényhez : nagykommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez / Cserép, Fábián, Rózsás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 713 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. okt. 16.
ISBN 978-963-295-759-3 kötött
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.232(439)(094)(036) *** 343.791(439)(094)(036)
[AN 3749344]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2019.
Falusi Márton (1983-)
   Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben / Falusi Márton. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 238 p. ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 6.)
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-615-5869-22-8 kötött
Magyarország - jogtudomány - irodalomtudomány - interdiszciplináris módszer - eszmetörténet
34 *** 82.01 *** 321.01(439)
[AN 3743612]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2019.
Gulyás Andrea
   Alvállalkozókra, kapacitást nyújtó szervezetekre és egyéb harmadik személyekre irányadó szabályok a közbeszerzésben / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2018]. - 48 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 61.)
Lezárva: 2018. nov. 30.
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog
351.712.2(439)(094)
[AN 3743715]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2019.
   Munkajog és társadalombiztosítási jog / Dernóczi Attila [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 279 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Lezárva: 2018. márc. 1.
ISBN 978-615-5920-91-2 fűzött : 5480,- Ft
Magyarország - munkajog - társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8) *** 349.3(439)(075.8)
[AN 3744571]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2019.
Nagy László (1953-)
   Az Ipolytól Dachauig : Baráti Huszár Aladár élettörténete, 1885-1945 / Nagy László. - Budapest ; Balassagyarmat : Rozetta Stúdió Kft., 2018. - 386, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm. - (BBK könyvek, ISSN 2064-1842 ; 2.)
Bibliogr.: p. 354-357.
ISBN 978-615-00-3069-2 kötött : 2900,- Ft
Huszár Aladár (1885-1945)
Budapest - Magyarország - főispán - polgármester - 20. század
353.075.3(439)(092)Huszár_A. *** 352.075.31(439-2Bp.)(092)Huszár_A.
[AN 3744853]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2019.
Schultheisz Emil (1899-1983)
   Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései / [szerk., az előszót ... írta, ... a forrásjegyzéket összeáll. Fejes Erik] ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. - 415 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 407-415.
ISBN 978-615-00-4063-9 kötött
Magyarország - katonai büntetőjog
344(439)
[AN 3744871]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2019.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2019. - 245 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-24-9 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3750433]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2019.
   A Szent Korona hazatér : a magyar korona tizenegy külföldi útja, 1205-1978 / szerk. Pálffy Géza. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 636 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-139-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - magyar történelem
342.519.8(439) *** 943.9
[AN 3744285]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4325 /2019.
Lázár Tibor Zoltán
   Az I. világháború hajdúdorogi hősei és áldozatai : "elfeledett emlékezet" / Lázár Tibor Zoltán. - Bőv. kiad. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2018. - 202 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 23.)
ISBN 978-615-80647-3-6 fűzött
Hajdúdorog - katona - hősi halott - első világháború - névtár
355(439-2Hajdúdorog)"1914/1918" *** 355.293(439-2Hajdúdorog)"1914/1918" *** 050.8
[AN 3749112]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2019.
Nagy László (1889-1944)
   Emlékeim a hadifogságból, 1914-1921 / Nagy László ; [szerk. Gál Judit és Horváth M. Ferenc] ; [közread.] Vác Város Levéltára. - Vác : Vác Város Lvt., 2018. - 105, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87737-9-1 fűzött
Magyarország - Oroszország - katona - hadifogoly - első világháború - napló
355(439)(092)Nagy_L.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1914/1921"(0:82-94)
[AN 3744033]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2019.
   "Őrzők: vigyázzatok a strázsán" : dr. Szedenik Jenő képes-levelező és tábori lapjai Iluska húgához, 1914-1916 / [összeáll.] Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna. - Csepreg ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-43-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - katona - első világháború - levelezés
355(439)(092)"1914/1916"(044)
[AN 3744833]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2019.
Szabó Géza (1959-)
   Hősök voltak és áldozatok : szekszárdiak a nagy háborúban, 1914-1918 / Szabó Géza, Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyes., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 22x26 cm. - (Szekszárd alsóvárosi emlékek, ISSN 2498-5279 ; 3.)
ISBN 978-615-00-3426-3 kötött
Szekszárd - hadtörténet - első világháború - katona - hősi halott - háborús sebesült
355.48(100)"1914/1918" *** 355(439-2Szekszárd)(092)"1914/1918" *** 355.293(439-2Szekszárd)(092)"1914/1918" *** 355.292(439-2Szekszárd)(092)"1914/1918"
[AN 3744171]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2019.
Számvéber Norbert (1975-)
Páncélos-hadviselés a budapesti csatában, 1944. október 29 - 1945. február 13. (új kiadása)
   Páncélosok a budapesti csatában : páncélos-hadviselés a budapesti hadművelet első felében és a főváros ostromában : 1944. október 29 - 1945. február 13. / Számvéber Norbert. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 832 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 766-773.
ISBN 978-963-475-113-7 kötött : 6300,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - második világháború - páncélos fegyvernem
355.48(439-2Bp.)"1944/1945" *** 358.119(100)"1939/1945"
[AN 3743165]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2019.
   Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred.. : Dunaföldvár, 1956 : II. rész / [szerk. Lukácsi Pálné]. - Dunaföldvár : Nagy G.-né, 2018. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3154-5 fűzött
Dunaföldvár - légvédelem - tüzérség - katonai egység története - 1956-os forradalom - helytörténet
355.486(439-2Dunaföldvár)"1956" *** 943.9-2Dunaföldvár"1956" *** 358.116(439-2Dunaföldvár)"1956"
[AN 3744448]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2019.
Zamulin, Valerij Nikolaevič (1968-)
Prohorovka (magyar)
   Prohorovka : legenda és valóság / Valerij Zamulin ; [ford. Barnaky Péter]. - Keszthely : PeKo Publ., 2018. - 691 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 642-644.
ISBN 978-615-5583-12-4 kötött : 5990,- Ft
Szovjetunió - Németország - Prohorovka - hadtörténet - második világháború - csata
355.48(47)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945" *** 355.483(47-2Prohorovka)"1943"
[AN 3744876]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4332 /2019.
Agile practice guide (magyar)
   Agilis gyakorlati útmutató / [közread. a Project Management Institute] ; [ford. Pap Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2018. - 162 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9942-9 fűzött : 4200,- Ft
projektmenedzsment
65.012.2 *** 65.011.1
[AN 3743860]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2019.
Blakey, John
Challenging coaching (magyar)
   Challenging coaching : kihívásfókuszú támogatás a gyakorlatban : lépjünk túl a hagyományos coachingon: a FACTS modell / John Blakey, Ian Day ; [ford. Kovács Judit Erzsébet]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2019. - XVIII, 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9493-95-7 fűzött : 5900,- Ft
coaching - vezetőképzés - személyiségfejlesztés - módszertan
65.012.4 *** 159.923.2 *** 659.2(078)
[AN 3744877]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2019.
Szabó, Peter
   Rövid és tartós coaching : megoldásközpontú beszélgetések / Peter Szabó, Daniel Meier, Hankovszky Katalin ; [közread. a ... SolutionSurfers Magyarország]. - 4. kiad. - Budapest : SolutionsSurfers Mo., cop. 2018. - 138, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [139].
ISBN 978-615-80268-1-9 fűzött : 4000,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3750001]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4335 /2019.
   70 évesen, 40 éve a felsőoktatás szolgálatában : ünnepi konferenciakötet Dr. Galó Miklós tiszteletére ; [fel.szerk. Kósáné Bilanics Ágnes, Vargáné Bosnyák Ildikó] ; [kiad. Nyíregyházi Egyetem]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2018. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-88-7 fűzött
gazdaságtan - emlékkönyv
33
[AN 3743680]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2019.
   Adóismeretek : [2019] / [szerk. Fellegi Miklós]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2019. - 435 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. febr. 1. - Bibliogr.: p. 433-435.
ISBN 978-963-638-560-6 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3750303]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2019.
Baranyai Csaba
   Lámpagyújtogatók [elektronikus dok.] : Hámori Gábor, Kerékgyártó Katalin, Kerékgyártó László, Lázár Dénes, Madari Tibor, Póka László, Szabó József / [riporter] Baranyai Csaba. - Szöveg (epub : 345 KB). - [Budapest] : [Baranyai Cs.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153770. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4192-6
Magyarország - hitelügy - deviza - jogeset - ezredforduló - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
339.74(439)(047.53) *** 336.77(439)"200/201"(047.53) *** 34.096(439)(047.53)
[AN 3749261]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2019.
   Business as usual [elektronikus dok.] : comparative socio-economic studies / ed. by Bernadett Almádi, Mónika Garai-Fodor, Tibor Pál Szemere. - Szöveg. - Budapest : Vízkapu K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80985-0-2
gazdaságtan - vállalatirányítás - elektronikus dokumentum
33 *** 658.1
[AN 3744635]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2019.
   Gazdasági, politikai és társadalmi kihívások a 21. században : ünnepi kötet a 65 éves Halmai Péter tiszteletére / szerk. Halm Tamás, Hurta Hilda, Koller Boglárka. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 534 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-97-4 kötött
Európai Unió - gazdaságtan - külgazdaság - világkereskedelem - európai integráció - 21. század - emlékkönyv
33 *** 339.5 *** 339.9 *** 327.39(4-62)"20"
[AN 3744335]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2019.
Kovács Szabolcs
   Bérszámfejtés a gyakorlatban / Kovács Szabolcs, Takács Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 307 p. ; 19 cm
Lezárva: 2018. márc. 31.
ISBN 978-963-295-723-4 fűzött
Magyarország - számvitel - bér - útmutató
658.321(439)(036)
[AN 3749339]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2019.
   Mindennapi üzlet [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Garai-Fodor Mónika, Szemere Tibor Pál, Almádi Bernadett. - Szöveg. - [Budapest] : Vízkapu K., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80985-1-9
gazdaságtan - vállalatirányítás - elektronikus dokumentum
33 *** 658.1
[AN 3744620]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2019.
   A piaci és hozadéki elvű földértékelés elmélete és gyakorlata nemzetközi kitekintésben / Naárné Tóth Zsuzsanna szerk. - Budapest : Szaktudás K., 2018. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-615-5224-81-2 fűzött
termőföld - földérték
332.6 *** 631.164.25
[AN 3744474]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2019.
Sánta Csaba
   Segítség, vállalkozó lettem! / írta Sánta Csaba. - [Gyula] : S-Process Kft., cop. 2018. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3265-8 fűzött
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3744763]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2019.
   Stratégiaváltás a világgazdaságban : exportorientáció és/vagy belső keresletre alapozott növekedés / szerk. Kiss Judit. - Budapest : Akad. K., 2018. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-267-4 fűzött : 5100,- Ft
világgazdaság - export
339.9 *** 339.564(100)
[AN 3743911]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2019.
Szőke Róbert
   Az üzleti bizalomépítés mesterkönyve egy valódi értékesítőtől / Szőke Róbert ; [ill. Magony Ildikó]. - Mindszent : Marketingdoktor Kft., 2018. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Rekord értékesítés sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-81151-0-0 kötött : 4990,- Ft
eladás - üzleti élet - kommunikáció
658.85 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3744701]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2019.
   Az Y modell : 12 magyar fiatal vállalkozó útja a siker felé : MentorTribe. - 2. kiad. - [Budapest] : [Majsai R.], cop. 2018. - [10], 214 p. : ill., színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-81108-0-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - vállalkozó - siker - 21. század - memoár
658.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3749979]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4347 /2019.
   Vademecum a Biztos Kezdet Gyerekházak számára [elektronikus dok.] / szerk. Mayer József ; kiad. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Szociális és Gyermekvédelmi Főig., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153833. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2540-7
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermek - mélyszegénység - közösségfejlesztés - 21. század - elektronikus dokumentum
364.65-053.2(439)"201" *** 316.37-058.38(439)"201" *** 316.45(439)"201"
[AN 3749650]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4348 /2019.
   Beszédészlelés / összeáll. László M. Ágnes ; [szómagyarázatok Kóbor György]. - 4. kiad. - [Dunakeszi] : László Á., 2019. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 1.)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-00-4220-6 fűzött
beszéd - érzékelés - képességfejlesztés - logopédia - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 616.89-008.434 *** 37.025(072)
[AN 3749100]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2019.
   Búcsúzóul : az ELTE játék- és szabadidő szakos mestertanári képzése utolsó évfolyamának olvasmányai / szerk. Trencsényi László. - Budapest : Új Helikon Bt., 2018. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-4-8 fűzött
pedagógia - játék - könyvismertetés
37(0:82-95) *** 371.382(0:82-95)
[AN 3743726]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2019.
   Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve, 1968-2018 / [szerk. Tomasovszki Katalin]. - Budapest : Budapest XX. Ker. Lajtha L. Alapfokú Műv. Iskola, [2018]. - 105 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3177-4 fűzött
Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
Budapest. 20. kerület - általános iskola - művészeti iskola - iskolatörténet
373.3:7(439-2Bp.)(091)
[AN 3743851]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2019.
   Itt állunk, másként nem tehetünk! : reformációi projekthét a Fasori Evangélikus Gimnáziumban / [szerk. Fabiny Katalin]. - Budapest : Luther, 2018. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-380-143-7 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - reformáció - gimnázium - megemlékezés - ünnepség
373.54(439-2Bp.) *** 06.091(439-2Bp.) *** 284.1
[AN 3743792]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2019.
   JAG almanach, 1948-2018 / [szerk. Buday Erika, Solymosi Éva, Vukovits Marianna]. - 2. bőv., magánkiad. - [Budapest] : [Újbudai József A. Gimn.], [2018]. - 459 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-00-2997-9 kötött
Újbudai József Attila Gimnázium (Budapest)
Budapest. 11. kerület - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Bp.XI.)
[AN 3744854]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2019.
Kádár Annamária (1975-)
   A te meséd : történetek rólad, neked : rendhagyó napló a gyerekkorodról anyától/apától / Kádár Annamária ; [... ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018. - 199 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5932-04-5 kötött : 3990,- Ft
családi nevelés - családi élet - gyermekkor - foglalkoztatókönyv
37.018.1 *** 316.37-055.52 *** 087.5
[AN 3744679]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2019.
Kokas Klára (1929-2010)
   A zene felemeli a kezeimet / Kokas Klára ; [a fotókat Fábián János, Hajnóczi Árpád és Nemes Zoltán kész.] ; [közread. a] Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány. - [Budapest] : Kokas K. Agape Zene-Életöröm Alapítvány, cop. 2018. - 211 p., [13] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3065-4 fűzött
zenepedagógia
37.036 *** 78.01
[AN 3749992]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2019.
   Költőnk és kora / [... szerk. Kóbor István]. - Székesfehérvár : [Tarsoly Ifjúságért Egyes.], 2018. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Tarsoly Ifjúságért Egyesület
ISBN 978-615-00-2411-0 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - tanulmányi verseny - magyar irodalom - író - 20. század
371.384 *** 372.894.511 *** 894.511(092)József_A.
[AN 3744677]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2019.
Láda Zoltánné
   Vipera az iskolában : írások a magyar múltról, jelenről, kultúráról, nevelésről / Láda Zoltánné. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-53-5 kötött : 2500,- Ft
magyar történelem - pedagógia - oktatásügy - kereszténység - magyarság - magyar irodalom - esszé
37(0:82-4) *** 943.9(0:82-4) *** 37.014(0:82-4) *** 23/28(0:82-4) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3744409]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2019.
Mogel, Wendy (1951-)
The blessing of a skinned knee (magyar)
   Talpraesettek : zsidó tradíció és modern pszichológia a gyereknevelésben / Wendy Mogel ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 271 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-125-0 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan - zsidó vallás
37.018.1 *** 159.922.7 *** 296
[AN 3744777]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2019.
Ódor László (1945-)
   Balázs beszélni tanul : jegyzetek a nyelv születéséről / Ódor László. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2018. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-082-2 kötött : 3150,- Ft
anyanyelvi nevelés - nyelvelsajátítás - kétnyelvűség - pedagógiai lélektan
372.46 *** 800.732 *** 159.946.3 *** 37.015.3
[AN 3744452]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2019.
Szentirmay László (1953-)
   Polvax : civilkurázsi : egy politikai klub a Kádár- és az Orbán-korban / Szentirmay László. - [Budapest] : Ir-ma Szamizdat K. : [Promo Data Kft.], 2018. - 271 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3978-7 kötött
Magyarország - klub - diákélet - egyetem - belpolitika - politikai kultúra - nyilvánosság - Kádár-korszak - rendszerváltás - 21. század
378.183(439-2Bp.)"197/198" *** 316.653(439)"197/201" *** 061.2(439-2Bp.) *** 323(439)"197/201"
[AN 3744924]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2019.
Szögi László (1948-)
   A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1804-1852 / Szögi László. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2018. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 17.)
Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-963-489-042-3 kötött
Temesvár - egyetem - egyetemi hallgató - 19. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.634(498.4-2Temesvár)"1804/1852" *** 378.18(498.4-2Temesvár)"1804/1852"
[AN 3744789]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4361 /2019.
Andreides Gábor (1973-)
   Weisz és a többiek : magyarok az olasz fociban, 1920-1960 / Andreides Gábor, Dénes Tamás. - [Budapest] : Jaffa, 2018. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-110-6 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - edző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.332(45)"192/195" *** 796.332(45)(=945.11)(092) *** 796.332.071.4(45)(=945.11)(092)
[AN 3743161]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2019.
   A Balaton 50 kékszalagja : tókerülő versenyek, 1934-2018 / [szerk. Szekeres László]. - [Budapest] : Média & Marketing Kft., [2018]. - 200 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2868-2 kötött
Balaton - sporttörténet - vitorlázás
797.14(439)(285.2Balaton)(091)
[AN 3745069]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2019.
Budai Péter
   Túrák a Retyezátban : útikalauz a Déli-Kárpátok ékkövének felfedezéséhez / Budai Péter. - [Budapest] : Budai P., [2018]-. - ill., színes, részben térk. ; 15 cm
Retyezát - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.5(498)(234.421.2Retyezát)(036)
[AN 3744752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2018. - [2], 238 p.
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-615-00-3259-7 fűzött
[AN 3744755] MARC

ANSEL
UTF-84364 /2019.
Crothers, Tim (1963-)
The queen of Katwe (magyar)
   Katwe királynője : egy lány hihetetlen útja a nagymesteri cím felé / Tim Crothers ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Enjoy, 2018, cop. 2016. - 295 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-419-392-0 fűzött : 3290,- Ft
Mutesi, Phiona (1996-)
Uganda - sakk - sportoló - amerikai angol irodalom - 21. század - életrajzi regény
794.1(676.1)(092)Mutesi,_P.(0:82-31) *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3744455]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2019.
Dunai Ede (1949-)
   11 újpesti legenda / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-70-6 fűzött : 2590,- Ft
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület - 20. század
796.332(439-2Bp.)UTE *** 796.332(439)(092) *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3743781]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2019.
Erdélyi Mihály
   Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért : A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén című projekt szakmai kiadványa / Erdélyi Mihály, Honfi László ; [közread. a] Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség. - [Eger] : Szabadidős és Munkahelyi Sportszövets., 2018. - 168 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-615-00-4103-2 fűzött
Magyarország - szabadidősport - egészséges életmód - 21. század
796.035(439)"201" *** 613.71/.72
[AN 3744623]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2019.
Faragó István
   Az emlékek erdejében / Faragó István. - [Szentendre] : Vadászlap Kft., 2018. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4010-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3743672]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2019.
Fekete Marianna
   eIdő, avagy A szabadidő behálózása : generációs kultúrafogyasztás a digitális korban / Fekete Marianna. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-148.
ISBN 978-615-5372-92-6 fűzött
Magyarország - szabadidő-felhasználás - információs társadalom - nemzedékek közti különbség - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
379.8(439)"199/201"(083.41) *** 79.06 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 316.346.3
[AN 3743882]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2019.
Ferencz Tibor
   Mosonmagyaróvár régi fényképeken, képeslapokon II / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : Ferencz T., 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-7779-1)
Mosonmagyaróvár - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
796.5(439) *** 908.439-2Mosonmagyaróvár(084.12)
[AN 3743867]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2019.
Hotakainen, Kari (1957-)
Tuntematon Kimi Räikkönen (magyar)
   Az ismeretlen Kimi Räikkönen [elektronikus dok.] / Kari Hotakainen ; ford. Bába Laura. - Szöveg (epub : 8.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-247-5
Räikkönen, Kimi (1979-)
Finnország - autósport - sportoló - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
796.71(480)(092)Räikkönen,_K.
[AN 3749626]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2019.
József Ákos (1898-1945)
   A kotorékvadászat : vezérfonál kezdő kotorékvadászok és kotorékebtenyésztők számára / József Ákos. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-615-80987-1-7 fűzött
vadászkutya - kutyakiképzés - vadászat
799.2 *** 636.75.088 *** 639.1.081.3
[AN 3744987]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2019.
Koncz István
   Arcok a magyar vadászmúltból / Koncz István. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5223-18-1 kötött
Magyarország - vadász
799.2(439)(092)
[AN 3744822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 451 p.
ISBN 978-615-5223-19-8
[AN 3744825] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 423 p.
ISBN 978-615-5223-20-4
[AN 3744826] MARC

ANSEL
UTF-84373 /2019.
Lux Gábor (1980-)
   A békák kolostora : Kard és Mágia kalandmodul 4-6. szintű kalandozók számára / írta és a térképeket kész. Lux Gábor. - Pécs : Lux G., 2018. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-04-8 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3744785]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2019.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Blood, death and tourism. - 2018. - 44 p.
ISBN 978-615-5902-02-4 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3744776] MARC

ANSEL
UTF-84375 /2019.
Mező László (1956-)
   Megyei labdarúgó krónika, 2018 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2018. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., [2018]. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80692-6-7 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"201"
[AN 3744049]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2019.
   Ötven vadász +1 emlékeiből / [szerk. Gellér Tibor] ; [kiad. a Nimród Alapítvány ...]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 228, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9027-38-1 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3744983]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2019.
Parsons, John (1938-2004)
The tennis book (magyar)
   Teniszkönyv : képes enciklopédia / John Parsons és Henry Wancke ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 224 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-439-8 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - tenisz - sportoló
796.342(100)(091) *** 796.342(100)(092)
[AN 3744079]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2019.
Pettman, Kevin
Fact file : 2018 FIFA World Cup Russia (magyar)
   Szurkolj velünk! : FIFA világbajnokság 2018, Oroszország : [sztárok, csapatok, adattár, eredménykövető] / [írta Kevin Pettman] ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 60, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-610-1 kötött : 2990,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332 *** 796.093.1(100)"201"
[AN 3744011]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2019.
Radnedge, Keir (1948-)
World football records (magyar)
   Futballrekordok könyve / Keir Radnedge ; [ford. Bán Tibor]. - 4. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-406-607-1 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - album
796.332(100)(091)(084.12)
[AN 3744231]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2019.
Ricza Tamás
   Az utolsó bak / Ricza Tamás. - [Szentendre] : Vadászlap Kft., 2018. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3745-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3743671]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2019.
Stead, Emily
Football superstars (magyar)
   Futballsztárok : a legjobb játékosok, rekorderek, tények és adatok / [Emily Stead] ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-704-7 kötött : 3500,- Ft
labdarúgó - gyermekkönyv
796.332(100)(092)(02.053.2)
[AN 3744024]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4382 /2019.
   Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete / [kurátor Elena Crippa]. - London : Tate Britain ; Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2018. - 257 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/6.)
A Budapesten, 2018. okt. 9 - 2019. jan. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 248-250.
ISBN 978-615-5304-89-7 fűzött
Nagy-Britannia - festészet - 20. század - kiállítási katalógus
75(410)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3745060]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2019.
Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete (angol)
   Bacon, Freud and the painting of the School of London / [curator Elena Crippa] ; [transl. Steve Kane]. - London : Tate Britain ; Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2018. - 257 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/4.)
A Budapesten, 2018. okt. 9 - 2019. jan. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 248-250.
ISBN 978-615-5304-90-3 fűzött
Nagy-Britannia - festészet - 20. század - kiállítási katalógus
75(410)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3745042]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2019.
Balogh Balázs (1951-)
Balogh István (angol)
   István Balogh : architect, painter / Balázs Balogh. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 243, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5445-58-3 kötött : 5400,- Ft
Balogh István (1927-2015)
Magyarország - építész - festőművész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Balogh_I. *** 75(439)(092)Balogh_I.
[AN 3744939]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2019.
Balogh Balázs (1951-)
   Balogh István : építész, festőművész / Balogh Balázs. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 243, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5445-57-6 kötött : 5400,- Ft
Balogh István (1927-2015)
Magyarország - építész - festőművész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Balogh_I. *** 75(439)(092)Balogh_I.
[AN 3744938]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2019.
Bardoly István (1955-)
   Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia, 2001-2015 / Bardoly István ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Művészettört. Int., 2018. - 924 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-513-246-1 fűzött
Magyarország - építészettörténet - műemlékvédelem - szakbibliográfia
72(439):016 *** 72.025.3/.4(439):016
[AN 3744295]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2019.
Benkő T. Sándor (1952-)
   Egy papírhajó magánélete / Benkő T. Sándor. - [Albertirsa] : Benkő T. S., 2018. - [130] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3489-8 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
73/76(439)(092)Benkő_T._S. *** 894.511-14
[AN 3744243]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2019.
Bokodi Blanka
   Tatai mozaikok : Tóvárosi Imaház, 1948-2018 / szerző Bokodi Blanka ; [kiad. a Tatai Református Egyházközség]. - Tata : Tatai Református Egyházközség, 2018. - 196 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-615-00-3799-8 fűzött
Tatai Református Egyházközség
Tata - református egyház - egyházközség - templom - történelmi forrás - történeti feldolgozás - interjú
726.54(439-2Tata)(091)(047.53) *** 284.2(439-2Tata)(093)
[AN 3743648]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2019.
Csizmadia Dóra (1988-)
   Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken [elektronikus dok.] / szerző Csizmadia Dóra. - Szöveg (pdf : 13.9 MB). - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153768. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9669-40-6
várostervezés - csapadék - vízgazdálkodás - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
711.4 *** 551.577 *** 556.18 *** 504.03
[AN 3749254]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2019.
Dvorszky Hedvig (1942-)
   "Evezz a mélyre" : válogatott publikációk és interjúk / Dvorszky Hedvig ; [... munkatársai ... Schmidtné Kónya Anna és Szilágyi Ágnes] ; [a hanganyagok átírásában közrem. Nagy Anna és Kovács F. László] ; [a bibliográfiát összeáll. Vass Johanna]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 351 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-314.
ISBN 978-963-662-980-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - iparművészet - iparművész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - interjú
745/749(439)"19/20" *** 745/749(439)(092)(047.53) *** 012Dvorszky_H.
[AN 3744249]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2019.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (27.) (2018) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXVII. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : ... Kőrösi Galéria ... Budapest, ... 2018. október 20-tól november 7-ig ... - Budapest : Független M. Szalon, 2018. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5785-01-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3744515]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2019.
Gellérfi Pál
   Realizmus : a valóság természete. - [Dunakeszi] : Gellérfi P., 2018. - 171, [2] p. ; 21 cm
Szerző Gellérfi Pál
ISBN 978-615-81116-0-7 fűzött : 3950,- Ft
realizmus - művészetfilozófia - filozófiatörténet - művelődéstörténet
7.036.1 *** 7.01 *** 1(100)(091) *** 930.85
[AN 3743873]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2019.
Korniss Dezső (1908-1984)
Csak tiszta forrásból (angol)
   From the clearest springs : tradition and abstraction in the art of Dezső Korniss (1908-1984) / [curator Marianna Kolozsváry]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2018. - 335 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/6.)
A Budapesten, 2018. dec. 19 - 2019. ápr. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: 306-319.
ISBN 978-615-5304-92-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Korniss_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3745037]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2019.
Korniss Dezső (1908-1984)
   Csak tiszta forrásból : hagyomány és absztrakció Korniss Dezső (1908-1984) művészetében / [kurátor Kolozsváry Marianna]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2018. - 335 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/7.)
A Budapesten, 2018. dec. 19 - 2019. ápr. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: 306-320.
ISBN 978-615-5304-91-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Korniss_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3745035]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2019.
   Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban / szerk. Faragó László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 397 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-78-3 fűzött : 5480,- Ft
területfejlesztés - társadalomföldrajz - térelmélet - társadalomtudomány
711.61 *** 911.3 *** 303
[AN 3744339]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2019.
Lowe, Paul (1963-)
1001 photographs you must see before you die (magyar)
   1001 fotó amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Paul Lowe ; előszó Fred Ritchin. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-626-2 kötött : 9999,- Ft
fotóművészet - 20. század - 21. század
77.04(100)"19/201"
[AN 3744221]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2019.
Martos Gábor (1953-)
   "Ilyet én is tudok" : sokmilliós művek kalapács alatt / Martos Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 235 p., XVI t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-001-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - műkereskedelem
7.075 *** 7.075(439)
[AN 3744581]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2019.
Mattanza, Alessandra
Street art (magyar)
   Street art : híres művészek beszélnek vízióikról / szöveg Alessandra Mattanza ; előszó Chris Versteeg ; [ford. Szabó István Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 254, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-645-3 kötött : 6990,- Ft
utcai művész - album
75.052(100)(084.12)
[AN 3744065]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2019.
Múzeumi kalauz (angol)
   Museum guide : collections of the Hungarian National Gallery / [ed. by Alexandra Kocsis] ; [transl. by Steve Kane, Judith Pokoly]. - 2. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2018. - 283 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/3.)
Gerinccím: Museum guide : guide to the collections of the Hungarian National Gallery
ISBN 978-963-9964-20-4 fűzött
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - kiállításvezető
73/76(439) *** 73/76(100) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3745000]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2019.
   Múzeumi kalauz : vezető a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeihez / [szerk. Ruttkay Helga]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2018. - 283 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/5.)
ISBN 978-963-9964-19-8 fűzött
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - kiállításvezető
73/76(439) *** 73/76(100) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3744988]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2019.
Nagy Ferenc
   Szombathely története fémbe vésve / Nagy Ferenc. - Szombathely : B.K.L. K., 2018. - 295, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 978-615-5725-12-8 fűzött
Szombathely - érem - helytörténet
737.2(439-2Szombathely) *** 943.9-2Szombathely
[AN 3744638]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2019.
   Az örökkévalóság háza : a Salgótarjáni utcai zsidó temető / [fotó Nagy Balázs] ; [közread. a Nemzeti Örökség Intézete]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2018. - 48 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5890-07-9 fűzött : 900,- Ft
Budapest - temető - zsidóság
718(439-2Bp.VIII.)(=924)
[AN 3749938]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2019.
   Plakátok az Állami Nyomdából / szerk. Bedő József és Vince Mátyás. - Budapest : ANY Biztonsági Ny., 2018. - 126 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3691-5 kötött
Magyarország - Budapest - plakátművészet - nyomda - 20. század - album
769.91(439)"194/196" *** 655.1(439-2Bp.)
[AN 3744920]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2019.
Plakátok az Állami Nyomdából (angol)
   Posters printed by the Hungarian State Printing House / eds. József Bedő and Mátyás Vince. - Budapest : ANY Biztonsági Ny., 2018. - 126 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3905-3 kötött
Magyarország - Budapest - plakátművészet - nyomda - 20. század
769.91(439)"194/196" *** 655.1(439-2Bp.)
[AN 3744921]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2019.
   Pollák Imre és Lederer Lajos képző- és iparművészeti gyűjteménye. - Budapest : Lederer L., 2018. - 147 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-4093-6 fűzött
Magyarország - magángyűjtemény
069.017(439)Pollák *** 069.017(439)Lederer
[AN 3744506]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2019.
Saly Noémi (1956-)
   Gellért 100 / Saly Noémi ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - [Budapest] : MKVM, 2018. - 191, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-615-5021-19-0 kötött
Gellért Szálló (Budapest)
Budapest - szálloda - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
725.731(439-2Bp.)(091) *** 640.41(439-2Bp.)(091)
[AN 3744176]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2019.
Samara, Timothy
Design elements (magyar)
   A grafikai tervezés kézikönyve : elemek, összefüggések és szabályok : ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük / Timothy Samara ; [ford. Herhoff Katalin, Kovács Balázs]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-600-4 fűzött : 11125,- Ft
alkalmazott grafika
766 *** 655
[AN 3749612]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2019.
Szabó László (1939-)
   Műemlék, műemlékvédelem, építészet : áttekintő, vázlatos összefoglalás / Szabó László. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 321 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 302-305.
ISBN 978-615-5445-54-5 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - műemlékvédelem - műemlék - építészet
72.025.3/.4 *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3744888]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2019.
Szabó Zsolt (1974-)
   A pillanat varázsa : Dél-Zala élő kincsei = Zauber des Moments : die Naturschätze von Del-Zala = The magic of moment : the natural treasures of Del-Zala / [fotó ... Szabó Zsolt] ; [... ford. ... Zsuzsanna Szili, ... Katalin Artner]. - [Nagykanizsa] : [Szabó Zs.], 2018. - [80] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-615-00-2311-3 kötött
Magyarország - Zala megye - fényképész - természeti környezet - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Szabó_Zs. *** 502(439.121)(084.12)
[AN 3743656]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2019.
   Tájházaink megújítása : a kiállítási forgatókönyv / szerk. Bereczki Ibolya. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tájházi tudástár, ISSN 2630-9327 ; 1.)
A bevezető angol nyelven is. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - muzeológia - kiállításszervezés - falumúzeum
069.53 *** 069(439)
[AN 3744867]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4411 /2019.
   Divertimento concertante : tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról / [szerk. Fehér Anikó, Windhager Ákos]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 179 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-23-5 kötött
Bartók Béla (1881-1945)
Járdányi Pál (1920-1966)
Magyarország - zeneszerző - népzenekutatás - zenetudós - zenepedagógus - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 398.8(=00) *** 398.8(=945.11) *** 78.072.2(439)(092)Járdányi_P. *** 78.071.4(439)(092)Járdányi_P.
[AN 3743613]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2019.
   Énekeskönyv : Geszteréden énekelt dalok szöveggyűjteménye / [szerk. Rácz Jánosné] ; [kiad. a Geszterédi Aranyszablya Társasság[!Társaság] Alapítvány]. - Debrecen ; Geszteréd : Geszterédi Aranyszablya Társ. Alapítvány, 2018. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4018-9 fűzött
daloskönyv
784.4
[AN 3743942]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2019.
Fehér Anikó (1957-)
   "Kis Kidéből nékem el kell menni..." : Járdányi Pál, a népzenekutató / Fehér Anikó. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 354 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 9.)
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-615-5869-25-9 kötött
Járdányi Pál (1920-1966)
Magyarország - zenetudós - népzenekutatás - népzenegyűjtés - 20. század - magyar népzene
78.072.2(439)(092)Járdányi_P. *** 398.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3743637]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2019.
Hamilton, Kenneth (1963-)
After the golden age (magyar)
   Az aranykor után : romantikus zongorajáték és modern előadás / Kenneth Hamilton ; [ford. Hamburger Klára]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2018. - 440 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 417-432.
ISBN 978-615-50623-8-4 kötött : 3990,- Ft
zongora - hangszerjáték - zenei előadásmód - zenetörténet - 19. század - 20. század
786.2 *** 781.68 *** 78(100)"18/19"
[AN 3744838]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2019.
Kerékfy Márton (1981-)
   Népzene és nosztalgia Ligeti György művészetében / Kerékfy Márton. - Budapest : Rózsavölgyi, 2018. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 978-615-80533-6-5 kötött : 3490,- Ft
Ligeti György (1923-2006)
Ausztria - zeneszerző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
78.071.1(436)(=945.11)(092)Ligeti_Gy.
[AN 3744847]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2019.
Margulis, Elizabeth Hellmuth
The psychology of music (magyar)
   A zene pszichológiája / Elizabeth Hellmuth Margulis ; [ford. Lokodi Annamária ..., Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 137-148.
ISBN 978-615-5884-17-7 fűzött : 1999,- Ft
zenepszichológia
78.01 *** 159.9
[AN 3743949]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2019.
Richards, Matt (1967-)
Somebody to love (magyar)
   Bohém rapszódia : Freddie Mercury élete, halála és öröksége / Matt Richards, Mark Langthorne ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 549, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 508-513.
ISBN 978-963-457-553-5 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-457-504-7 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - 20. század - AIDS - történeti feldolgozás - rockzene
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F. *** 78.067.26.036.7(410)Queen *** 616.97:578.828:612.017.1(100)(091)
[AN 3744830]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2019.
Richards, Matt (1967-)
Somebody to love (magyar)
   Bohém rapszódia : Freddie Mercury élete, halála és öröksége / Matt Richards, Mark Langthorne ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 549, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 508-513.
ISBN 978-963-457-553-5 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-457-504-7 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - 20. század - AIDS - történeti feldolgozás - rockzene
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F. *** 78.067.26.036.7(410)Queen *** 616.97:578.828:612.017.1(100)(091)
[AN 3750435]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2019.
Rolland, Romain (1866-1944)
La vie de Beethoven (magyar)
   Beethoven élete [elektronikus dok.] / Romain Rolland ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 395 KB) (mobi : 728 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-525-9 (epub)
ISBN 978-963-474-526-6 (mobi)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - levelezés - életrajz - elektronikus dokumentum
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van(042)
[AN 3749457]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2019.
Zàn Coaskòrd
   A valóság, hit és lélek rejtett csodája / Zàn Coaskòrd. - [S.l.] : Publio, 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-443-517-4 kötött : 3200,- Ft
Vágtázó Halottkémek (együttes)
Magyarország - rockzenekar - alternatív rock - 20. század - művészetfilozófia - memoár
78.067.26.036.7(439)Vágtázó_Halottkémek(0:82-94) *** 78.01
[AN 3744805]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4421 /2019.
Balázs Ádám (1952-)
   Egy angol úr Erdélyből : Balázs Samu életútja / Balázs Ádám ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - [Budapest] : PIM : OSZMI, 2018. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-40-2 kötött : 3500,- Ft
Balázs Samu (1906-1981)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Balász_S.
[AN 3744481]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2019.
Czank Lívia
   A függöny mögött : a balett titkos világa / Czank Lívia. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 278 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-135-9 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - balett - memoár
792.82(439)(0:82-94)
[AN 3750316]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2019.
Godard, Jean-Luc (1930-)
   Bevezetés egy (valódi) filmtörténetbe : I. utazás: a remény birtokában / Jean-Luc Godard ; [... vál. és szerk Pentelényi László] ; [... ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Francia Új Hullám K., 2018. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Szerzőifilmes könyvtár, ISSN 2062-2589 ; 6.)
Bibliogr.: p. 135-162.
ISBN 978-963-89122-6-8 fűzött : 2978,- Ft
Franciaország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század - interjú
791.43.01 *** 791.44.071.1(44)(092)Godard,_J.-L.(047.53)
[AN 3744551]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2019.
Pintér Judit (1950-)
Tények Magyarországról : magyarok a világ filmművészetében (angol)
   Fact sheets on Hungary : Hungarians in the world's cinematography / [text Judit Pintér] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-86-0 fűzött
Magyarország - filmművészet - magyarság - filmtörténet
791.43(439)(091) *** 791.43(=945.11)(100)(092)
[AN 3743601]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2019.
Pintér Judit (1950-)
   Tények Magyarországról : magyarok a világ filmművészetében / [szöveg Pintér Judit] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 24 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-85-3 fűzött
Magyarország - magyarság - filmművészet - filmtörténet
791.43(=945.11)(100)(092) *** 791.43(439)(091)
[AN 3743600]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4426 /2019.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia - magyar szótár / Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid. - Budapest : Akad. K., 2018. - XV, 1183 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-205-6 kötött : 11450,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3744769]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2019.
Kertész Judit
   Cuentas pendientes : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok (B2), felsőfok (C1) / Kertész Judit. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 125 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-52-6 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3744431]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2019.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : [több mint 4000 hivatalosan engedélyezett név, magyarázattal] / Pálfy Gyula. - Budapest : Patmos Records, 2018. - 181 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-85-5 kötött : 3490,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 3744651]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2019.
Pesti János (1938-)
   Völgységi tájszótár : vidékünk tájszavai és népi műveltsége / Pesti János, Máté Gábor ; [kiad. a Keleti-Mecsek Egyesület]. - Pécs ; [Szászvár] : Keleti-Mecsek Egyes., 2018. - 591 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Völgység - tájszótár - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439Völgység)
[AN 3744484]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2019.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol kezdőknek és újrakezdőknek / Szalai Nóra. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2019. - 259 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-06-0367-6 fűzött : 4900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3749146]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2019.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol nyelvtan / Szalai Nóra. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2019-. - 30 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3748981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Igeidők. - 2019. - 151 p. : ill., színes
ISBN 978-963-217-918-6 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - ige - nyelvtan
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 3748982] MARC

ANSEL
UTF-84432 /2019.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol újrakezdőknek és középhaladóknak / Szalai Nóra. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2019. - 347 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-12-0505-3 fűzött : 4900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3749150]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2019.
Vida Enikő
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : francia középfok : [B2] / Vida Enikő, Bagaméri Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 215 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-87-8 fűzött : 3950,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3744282]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4434 /2019.
   Gerevich 70 : a terápiák társadalmától a teremtő vágyakig : köszöntő kötet Gerevich József hetvenedik születésnapjára / [szerk. Ocsovai Dóra, Zsédel Krisztina]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 405, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-43-3 kötöttc4500,- Ft
pszichoterápia - művészetpszichológia - emlékkönyv
82.01 *** 7.01 *** 615.851
[AN 3744262]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4435 /2019.
Csákvári József
   "Az idő árján..." : párhuzamok a magyar és a környező népek művészetében : elemzésgyűjtemény a közoktatás számára / Csákvári József. - [Budapest] : [Csákvári J.], cop. 2018. - 518 p., [41] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 505-515.
ISBN 978-615-00-3022-7 fűzött
Európa - Magyarország - magyar irodalom története - világirodalom története - művészettörténet - művészeti kölcsönhatás
894.511(091) *** 7(4)(091) *** 82(4)(091) *** 7(439)(091)
[AN 3743626]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2019.
   Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerk. Arany Zsuzsanna ; [kész. az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport]. - Budapest : Ráció, 2008-. - 21 cm
Gerinccím: Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 012Kosztolányi_D.
[AN 2909182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Budapesti lapok 3 : határon túli lapok 3., a romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 2., vegyes határon túli lapok 1. : vidéki lapok 1. / szerk. Dobás Kata. - 2018. - 216 p.
ISBN 978-615-5675-20-1 fűzött : 2225,- Ft
[AN 3744380] MARC

ANSEL
UTF-84437 /2019.
Kuszálik Péter (1949-)
   Purgatórium : vitairat az írói megalkuvásról / Kuszálik Péter ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 434, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 421-425.
ISBN 978-615-5814-23-5 kötött : 2990,- Ft
Sütő András (1927-2006)
Erdély - Románia - író - határon túli magyarság - 20. század - kulturális politika - 1945 utáni időszak
894.511(498)(092)Sütő_A. *** 008:323(498)"195/198"
[AN 3744881]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2019.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   A gyufaskatulyától Prométheuszig : összegyűjtött interjúk és beszélgetések / Nemes Nagy Ágnes ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Nemeskéri Luca és Lénárt Tamás] ; [sorozatszerk. Ferencz Győző]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 704, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-708-2 kötött : 4999,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.(047.53)
[AN 3744864]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2019.
Petri Lukács Ádám (1973-)
   Petri 75 : közelítés / Petri Lukács Ádám ; [közread. a] Kertész Imre Intézet ; [kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Kertész I. Int. : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2018. - 88, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5118-75-3 kötött : 3850,- Ft
Petri György (1943-2000)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511(092)Petri_Gy.(0:82-94)
[AN 3743909]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2019.
   "Sereglés voltam egymagam" : tanulmányok Csoóri Sándorról / [szerk. Falusi Márton, Windhager Ákos]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 188 p. ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 8.)
A Budapesten, 2017. febr. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-24-2 kötött
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 3743615]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2019.
   "Sereglés voltam egymagam" : tanulmányok Csoóri Sándorról / [szerk. Falusi Márton, Windhager Ákos]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 188 p. ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 8.)
A Budapesten, 2017. febr. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Borítócím: "Jóslás a te idődről" : Csoóri Sándor konferenciakötet. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-24-2 kötött
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 3743632]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2019.
   Séta közben : tanulmányok Mándy Iván életművéről / szerk. Bengi László és Vörös István. - Budapest : MIT, 2018. - 241 p. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 5.)
A Budapesten, 2017. nov. 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-1-9 fűzött : 2900,- Ft
Mándy Iván (1918-1995)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Mándy_I.
[AN 3744522]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2019.
Szénási Zoltán (1975-)
   Néma várostrom : népnemzeti tradicionalizmus és konzervatív kritika a magyar irodalmi modernség kontextusában 1920 előtt / Szénási Zoltán. - Budapest : Universitas, 2018. - 223 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok, ISSN 1788-229X)
Bibliogr.: p. 197-215.
ISBN 978-963-9671-70-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomkritika
894.511(091)"18/19" *** 82.09(439)"18/19"
[AN 3743807]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2019.
   'Szigethy antológiákról : dokumentumok, 1997-2017 / [fel szerk. ... N. Pető 'Szigethy Ilona ...]. - 2. bőv. kiad. - [Szigethalom] : [N. Pető 'Szigethy I.], 2018. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - irodalmi élet - művészeti élet - ezredforduló - 21. század - magyar irodalom - antológia
894.511(091)"199/201" *** 7(439)"199/201" *** 894.511-822
[AN 3744706]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Reptéri nyúl : beszélgetések Tóth Krisztinával / [riporter] Horváth Csaba. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 301 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-76-8 kötött : 3490,- Ft
Tóth Krisztina (1967-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Tóth_K.(047.53)
[AN 3744435]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4446 /2019.
ABsolute Alkalmazott Bölcsészet Konferencia (1.) (2017) (Budapest)
   I. ABsolute Alkalmazott Bölcsészet Konferencia : az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete által 2017. november 23-án rendezett tudományos hallgatói konferencia előadásainak tanulmánykötete : hallgatói tanulmányok / szerk. Bencze Norbert, Antalfy Zsófia. - Budapest : ELTE BTK HÖK M. Intézetek Képviselete, 2018. - 198 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-692-7 fűzött
bölcsészettudomány - társadalomtudomány
82 *** 3
[AN 3744590]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2019.
Acey, Mark
Garfield's big book of super school excuses (magyar)
   Garfield : szuper sulis kifogások gyűjteménye / írta Mark Acey és Scott Nickel ; ill. Brett Koth ; ill. Brett Koth ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2018]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3730554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2018]. - 47 p. : ill. - (Garfield könyvek ; 12.)
ISBN 978-615-5425-50-9 fűzött : 1190,- Ft
[AN 3744527] MARC

ANSEL
UTF-84448 /2019.
Alarcón, Pedro Antonio, de (1833-1891)
El niño de la bola (magyar)
   Venegas Manuel [elektronikus dok.] / Pedro Alarcón ; ford. Huszár Vilmos. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-593-8 (epub)
ISBN 978-963-474-594-5 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3749826]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2019.
Apollōnios, Rodios (Kr. e. 295-Kr. e. 215)
Argonaytika (magyar)
   Argonautika / Apollóniosz Rhodiosz ; [ford. Tordai Éva] ; [az előszót írta Ferenczi Attila] ; [a jegyzeteket írta Peszlen Dóra]. - Budapest : Corvina, [2018]. - 310 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-13-6543-6 kötött : 4500,- Ft
görög irodalom - eposz
875-13=945.11
[AN 3744600]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2019.
Asher, Jay (1975-)
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3749065]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2019.
Barnard, Sara
Beautiful broken things (magyar)
   Törékeny barátság / Sara Barnard ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 416, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-436-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3744486]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2019.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : renaissance (magyar)
   Assassin's creed : reneszánsz / Oliver Bowden ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 10. utánny. - Budapest : Fumax, 2019. - 484, [4] p. : ill., térk. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9861-34-3 fűzött : 4295,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3750323]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2019.
Bowen, Sarina
Him (magyar)
   Him : ez a srác / Sarina Bowen, Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 348 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-554-2 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3743190]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2019.
Brightwell, Emily
Mrs. Jeffries plays the cook (magyar)
   Mrs. Jeffries főzni kezd / Emily Brightwell ; [ford. Rudas Tamás]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 279 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5733-84-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3744806]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2019.
Campbell, Jack
Courageous (magyar)
   Merész : Az elveszett flotta III. / Jack Campbell ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-402-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3744209]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2019.
Child, Lee (1954-)
Die trying (magyar)
   Ne add fel könnyen / Lee Child ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-231-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3750274]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2019.
Clancy, Tom (1947-2013)
The hunt for Red October (magyar)
   Vadászat a Vörös Októberre / Tom Clancy. - Budapest : Partvonal, 2019. - 630 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-44-9 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3749068]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2019.
Díaz, Junot (1968-)
Islandborn (magyar)
   Szigetlakó / Junot Díaz ; ill. Leo Espinosa ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Cor Leonis, [2018]. - [47] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5893-00-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3744225]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2019.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér [elektronikus dok.] / Charles Dickens ; ford. Csánk Endre. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-613-3 (epub)
ISBN 978-963-474-614-0 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3749904]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2019.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Pascal Bruno (magyar)
   A gavallérbandita [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Margittai Szaniszlóné. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-649-2 (epub)
ISBN 978-963-474-650-8 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3750355]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2019.
Evarts, Hal George (1887-1934)
Wolf dog (magyar)
   Villám [elektronikus dok.] : egy farkaskutya története / Hal George Evarts ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 870 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-615-7 (epub)
ISBN 978-963-474-616-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3749903]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
Love letters (magyar)
   Szerelmes levelek / Katie Fforde ; [ford. Berki Judit]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-156-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3749087]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2019.
Gara, Nathalie (1905-1984)
Saint-Boniface et ses juifs (magyar)
   Saint-Boniface és lakói / Gara Nathalie, Gara László ; [ford. Gara László] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK ITI, 2018. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5478-57-4 fűzött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3744369]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2019.
Greceanu, Adela (1975-)
Mireasa cu şosete roşii (magyar)
   A vörös zoknis menyasszony [elektronikus dok.] / Adela Greceanu ; ford. Albert Dorottya. - Szöveg (epub : 485 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-821-8
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31=945.11
[AN 3749276]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2019.
Gundolf, Friedrich (1880-1931)
Dichter und Helden (magyar)
   Költők és hősök / Friedrich Gundolf ; [ford. Varázsló Macska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2018. - 163, [3] p. : ill. ; 16 cm
Tart.: Költők és hősökÞ; Hölderlin SzigettengereÞ; Stefan George korunkban ; Dichter und Helden ; Hölderlins Archipelagus ; Stefan George in unsrer Zeit. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-3171-2 fűzött
német irodalom - esszé
830-4=945.11
[AN 3744659]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2019.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 4490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3750276]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2019.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-140-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3749067]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2019.
Hill, Joe (1972-)
Strange weather (magyar)
   Furcsa időjárás : négy fantasztikus történet / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 520 p. ; 21 cm
Tart.: PillanatfelvételÞ; Csőre töltveÞ; Ég és föld közöttÞ; Eső ; Snapshot ; Loaded ; Aloft ; Rain
ISBN 978-963-406-711-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3744332]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2019.
Hobbs, Roger (1988-2016)
Vanishing games (magyar)
   Ghostman : a nyomtakarító / Roger Hobbs ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2018. - 410, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-297-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738137]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2019.
Hoover, Colleen (1979-)
Too late (magyar)
   Too late : túl késő / Colleen Hoover ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 468 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-501-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3743179]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2019.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2016. - 647, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-310-699-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3750272]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2019.
Jankélévitch, Vladimir (1903-1985)
L'ironie (magyar)
   Az irónia / Vladimir Jankélévitch ; ford. Mihancsik Zsófia. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 239, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-988-9 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 3744368]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2019.
Keeland, Vi
Beautiful mistake (magyar)
   Órákon át kívánlak / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 349, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-28-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3743159]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2019.
Kemény Jánosné (1900-1989)
   Önéletrajzi emlékezések / Kemény Jánosné Augusta Paton ; [ford. Nagy Imola] ; [sajtó alá rend. Medgyessy Éva, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 247 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-66-9 kötött : 3990,- Ft
Kemény Jánosné (1900-1989)
Erdély - angol nyelvű irodalom - történelem - 20. század - memoár
820-94(498)=945.11 *** 949.84"19"
[AN 3744397]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2019.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Labyrint světa a ráj srdce (magyar)
   A világ útvesztője és a szív paradicsoma .. / Johannes Amos Comenius ; [... kész. Dobossy László és Mayer Judit fordítása alapján] ; [kiad. az Aquarius Kulturális Alapítvány]. - Jav. kiad. - Úny : Aquarius Kult. Alapítvány, [2018], cop. 1977. - 183, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89694-7-7 kötött
cseh irodalom - vallásos irodalom
885.0-96=945.11
[AN 3750075]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2019.
Lawrence, Mark (1966-)
Grey sister (magyar)
   Szürke nővér : az Ős második könyve / Mark Lawrence ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2018. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-049-4 kötött : 4995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3744848]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2019.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Prince Caspian (magyar)
   Caspian herceg : [Narnia 4.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Jav., ill. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 260 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-447-9 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3750183]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2019.
Luik, Viivi (1946-)
Seitsmes rahukevad (magyar)
   A béke hetedik tavasza : regény / Viivi Luik ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2018. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-51-9 kötött : 2200,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3744403]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2019.
Maas, Sarah J. (1986-)
Tower of dawn (magyar)
   Tower of dawn : a hajnal tornya / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 785 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-522-1 kötött : 5499,- Ft
ISBN 978-963-457-521-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3743193]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2019.
Mankell, Henning (1948-2015)
Mördare utan ansikte (magyar)
   Arctalan gyilkosok / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 318 p. ; 20 cm
Megj. "A gyilkosnak nincs arca" címmel is
ISBN 978-615-5905-24-7 fűzött : 3650,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3743818]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2019.
March, Meghan
Bad judgment (magyar)
   Véletlen szeretők [elektronikus dok.] / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-50-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3749583]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
En nos vertes années (magyar)
   Csikóéveink [elektronikus dok.] : Francia história II. / Robert Merle ; ford. Görög Lívia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-251-2
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11
[AN 3749671]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2019.
Meyrink, Gustav (1868-1932)
Das grüne Gesicht (magyar)
   A zöld arc / Gustav Meyrink ; [... kész. Újvári Péter ... fordítása alapján] ; [kiad. Aquarius Kulturális Alapítvány]. - Jav. kiad. - Úny : Aquarius Kult. Alapítvány, [2018]. - 245, [2] p. ; 22 cm
Megj. "A zöldarcú kísértet" címmel is
ISBN 978-963-89694-6-0 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3749933]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2019.
Molloy, Aimee
The perfect mother (magyar)
   A mintaanya / Aimee Molloy ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-689-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3744201]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2019.
Moriarty, Nicola
Those other women (magyar)
   Az olyan nők / Nicola Moriarty ; [ford. Hamar Imola]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-04-9 fűzött : 3850,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3743716]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Frelseren (magyar)
   A megváltó / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 460, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-359-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3750334]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Kakerlakkene (magyar)
   Csótányok / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2018. - 414, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-522-4 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3749152]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-357-2 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3750331]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-523-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3750332]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2019.
   Összegabalyodott ösvények : 10 kortárs mari novella / [ford. Horváth Iván, Veszely Géza]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-71-3 fűzött : 2400,- Ft
mari irodalom - elbeszélés - antológia
894.521-32(082)=945.11
[AN 3743771]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2019.
Pleijel, Agneta (1940-)
Spådomen (magyar)
   A jóslat : egy kislány emlékiratai / Agneta Pleijel ; [ford. Annus Ildikó]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2018. - 274 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-02-9 kötött : 3500,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3744457]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2019.
Politkovskaâ, Anna (1958-2006)
A Russian diary (magyar)
   Orosz napló / Anna Politkovszkaja ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 414, [1] p. ; 21 cm
Fűzött : 4490,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - történelem - politikatörténet - ezredforduló - napló
882-94=945.11 *** 947"200"(0:82-94) *** 32(47)"200"(0:82-94)
[AN 3744372]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2019.
Raabe, Melanie (1981-)
Der Schatten (magyar)
   A csapda / Melanie Raabe ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - [Budapest] : Enjoy, 2018. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-419-351-7 fűzött : 3590,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3744329]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2019.
Roberts, John Maddox (1947-)
The king's gambit (magyar)
   Királycsel : SPQR I. / John Maddox Roberts ; [ford. Verebics Éva Petra]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4320-8 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3743723]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2019.
Roslund, Anders (1961-)
En bror att dö för (magyar)
   A kötelék : a vérükben volt a bűnözés / Roslund, Thunberg ; [ford. Harrach Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 384 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-255-1 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3743628]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Everyman (magyar)
   Akárki [elektronikus dok.] / Philip Roth ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 688 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-254-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3749578]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Patrimony (magyar)
   Apai örökség [elektronikus dok.] : igaz történet / Philip Roth ; ford. Nemes Anna. - Szöveg (epub : 857 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-253-6
amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11
[AN 3749597]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2019.
Rowley, Emma
Where the missing go (magyar)
   Hová lettek az eltűntek? [elektronikus dok.] / Emma Rowley ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-67-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3749232]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 622, [1] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-96-0 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3750339]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2013. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-005-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3749161]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2019.
Rūmī, Ǧalāl ad-Dīn (1207-1273)
   Cseppek a borból : Dzsalál-Ad-Dín Rúmi szenvedélyes versei kedveséhez, avagy Isten versei Istenhez, hogy Istenre ismerjen, kezdettelen ima a legbelső láng szűnhetetlen lobogásáért, avagy a gyönyörű és fájdalmas örök játék szólamai / [előhang, utószó és ... ford. Kiss Anna]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-12-9 kötött : 3500,- Ft
perzsa irodalom - vers
891.5-14=945.11
[AN 3743698]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2019.
Ryan, Anthony (1970-)
The empire of ashes (magyar)
   A hamu birodalma : a Draconis memoria harmadik könyve / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2018. - 620 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-050-0 kötött : 5995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3744839]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful lies (magyar)
   Szeress és hazudj [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-86-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3749731]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2019.
Šabach, Petr (1951-2017)
Opilé banány (magyar)
   Ártatlan szeszcsapdák / Petr Šabach ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-37-2 fűzött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3744326]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2019.
Schwieger, Frank
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája [elektronikus dok.] : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - [Budapest] : Kolibri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Benkő Gitta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-437-357-5
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
830-93=945.11 *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3726272]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2019.
Schwitter, Monique (1972-)
Eins im Andern (magyar)
   Egyik a másikban / Monique Schwitter ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-231-6 kötött : 3999,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3744466]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2019.
Scott, Nikola
My mother's shadow (magyar)
   Anyám titkai / Nikola Scott ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 414 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-595-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3743154]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2019.
Slaughter, Karin (1971-)
Triptych (magyar)
   Elnémítva / Karin Slaughter ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-14-8 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3743826]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2019.
Stage, Zoje (1969-)
Baby teeth (magyar)
   Tejfogak / Zoje Stage ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 442 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-687-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3744211]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2019.
Swanson, Cynthia (1965-)
The glass forest (magyar)
   Az üvegerdő / Cynthia Swanson ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 496 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-701-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3744197]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2019.
Sweterlitsch, Tom (1977-)
The gone world (magyar)
   Letűnt világok / Tom Sweterlitsch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-529-0 kötött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3744343]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2019.
Szathmári Botond (1957-)
   Kis haikukönyv / [ford., összeáll. és jegyzetekkel ell.] Szathmári Botond ; [kalligráfia Gáncs Nikolasz] ; [közread.] A Tan Kapuja. - [Budapest] : A Tan Kapuja, 2018. - 324 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 978-963-87286-8-5 fűzött : 3500,- Ft
japán irodalom - magyar irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11 *** 894.511-14
[AN 3744676]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2019.
Tchaikovsky, Adrian (1972-)
Dogs of war (magyar)
   Hadállat / Adrian Tchaikovsky ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Fumax, 2018. - 339, [1] p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 5.)
ISBN 978-963-470-045-6 kötött : 3995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3743204]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2019.
Tudor, C. J.
The chalk man (magyar)
   A krétaember / C. J. Tudor ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-77-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3743729]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2019.
Twardoch, Szczepan (1979-)
Król (magyar)
   A király / Szczepan Twardoch ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 390 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-997-1 fűzött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3744336]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Happy birthday, Wanda June (magyar)
   Boldog születésnapot, Wanda June! [elektronikus dok.] / Kurt Vonnegut ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Szántó György Tibor. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-248-2
amerikai angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2(73)=945.11
[AN 3749527]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2019.
Ward, Annie
Beautiful bad (magyar)
   Gyönyörű rossz / Annie Ward ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-18-6 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3743757]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2019.
Ward, Penelope
Neighbor dearest (magyar)
   Neighbor dearest : a legkedvesebb szomszéd / Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 348 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-489-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3743184]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2019.
Weir, Alison (1951-)
Katherine of Aragon (magyar)
   Aragóniai Katalin : az igazi királyné / Aloson Weir ; [ford. Sillár Emőke] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 766 p. ; 21 cm
keretcím: Hat Tudor királyné
ISBN 978-615-5760-53-2 fűzött : 4490,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1485-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3743833]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2019.
White, Christian
The nowhere child (magyar)
   Az elveszett gyermek / Christian White ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-680-4 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3744163]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2019.
Williams, Beatriz (1971-)
The summer wives (magyar)
   A nyári feleségek / Beatriz Williams ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-26-1 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3743745]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4522 /2019.
Acsai Roland (1975-)
   Csonthavazás [elektronikus dok.] / Acsai Roland. - Szöveg (epub : 214 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-822-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749245]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2019.
Balogh W. Orsolya
   A zodiákus lány / Balogh W. Orsolya. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 439, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-671-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3743171]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - 10. kiad. - [2019], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 978-963-426-137-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3749185] MARC

ANSEL
UTF-84525 /2019.
Bene Zoltán (1973-)
   Áramszünet / Bene Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2018. - 353, [1] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-035-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744407]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Táltos Jankó / Benedek Elek ; [rajz. Szabó Antónia]. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2012. - 22, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-94-5 kötött : 1780,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3750352]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2019.
Bereményi Géza (1946-)
   Shakespeare királynője : történelmi színjáték / Bereményi Géza. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 126.)
ISBN 978-615-80967-6-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3749367]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2019.
Berta Zsolt (1966-)
   Kalef / Berta Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2018. - 566, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-53-3 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750010]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2019.
Bodor Attila
   A tél menyasszonya / Bodor Attila ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 66, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-525-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744686]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2019.
Borka Zuzsanna
   Emlékfosszíliák / Borka Zsuzsanna. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5937-03-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3744410]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Puszedli és Habcsók : mese az öt szeretetnyelvről / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018. - 38, [5] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-963-437-410-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744696]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2019.
Cseke Ákos (1976-)
   Nem halhatsz meg / Cseke Ákos. - Budapest : Kortárs, 2018. - 350, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs esszé, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.: p. 345-350.
ISBN 978-963-435-039-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - halál - filozófia - esszé
894.511-4 *** 128
[AN 3744375]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2019.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula]Þ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3749117]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2019.
Czanik Csaba Árpád
   A gyermek / Czanik Csaba Árpád. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 575 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5058-96-7 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744264]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2019.
Demján Sándor (1943-2018)
   Versek / Demján Sándor. - [Budapest] : Libri, 2018. - 116, [6] p. : ill. ; 20 cm
Számozott példány: 1000
ISBN 978-963-433-537-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3743198]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2019.
Dési Péter (1946-)
   Kisdobos becsületszavamra / Dési Péter. - [Budapest] : Minerva, 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5637-01-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3744444]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2019.
   Dimenziók 9 : 53 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-82-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3743768]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2019.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Mátyás mindörökké / Döme Zsuzsa. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-45-5 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6
[AN 3744852]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2019.
Domokos Etelka
   Négyszemközt, többszemközt, gondolatok, imák / Domokos Etelka. - [Sopron] : Domokos E., [2019]. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3952-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3743711]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2019.
   Ébredés : versek. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-65-2 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3743746]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2019.
Ecsédi Orsolya
   Banyavész : Kell egy csapat 1. / Ecsédi Orsolya ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 156, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-530-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3744796]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2019.
Egri Zsanna (1961-)
   Egy milliomos bőrében [elektronikus dok.] / Egri Zsanna. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 564 KB). - [Debrecen] : Szív-titkok-könyv, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80590-0-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3748974]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2019.
Egri Zsanna (1961-)
   Egy milliomos bőrében II [elektronikus dok.] : Afrikában / Egri Zsanna. - Szöveg (epub : 467 KB). - [Debrecen] : Szív-titkok-könyv, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80590-1-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3748976]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2019.
   Az év magyar science fiction és fantasy novellái, 2018 / szerk. Kleinheincz Csilla és Roboz Gábor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 331 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-710-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3744158]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2019.
Fábry Béla (1953-)
   A harmónia keskeny ösvényén : tenger morajlása, szivárvány varázslata, lélek nyugalma : válogatott szerkesztett szövegek / Fábry Béla. - [Fót] : Fábry B., 2018. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4138-4 fűzött
magyar irodalom - mentálhigiénia - haiku
894.511-14 *** 613.865
[AN 3744034]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2019.
Fejős Éva (1967-)
   Mi sem voltunk angyalok / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2018. - 346, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-34-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743162]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Dávidkáné [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 594 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-378-8 (epub)
ISBN 978-963-453-379-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749919]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Durbints sógor vagy más szóval Ez a könyv leg főképpen Durbints sógorral foglalatoskodik, benne van a sógor tzethalála is mög más efféle köserves történetök [elektronikus dok.] / irtam én magam az salyát kezemmel Göre Gábor ... - Szöveg (epub : 569 Kb) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-380-1 (epub)
ISBN 978-963-453-381-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3749424]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-382-5 (epub)
ISBN 978-963-453-383-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749458]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 383 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 6.)
ISBN 978-963-486-053-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750426]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2019.
George, S. L.
   Meztelen lelkek [elektronikus dok.] / S. L. George. - [S.l.] : Publio ; [Budapest] : Enkiadom.hu, 2019-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3747835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Szöveg (epub : 988 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3747840] MARC

ANSEL
UTF-84552 /2019.
Görgey Gábor (1929-)
   Görgey : Görgey Gábor emlékezése Görgey Artúr születésének 200. évében. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 255 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-263-8 kötött : 3490,- Ft
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - magyar irodalom - katonatiszt - hadvezér - 19. század - századforduló - dráma
894.511-2 *** 355(439)(092)Görgey_A.(0:82-2)
[AN 3744406]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Érzéki csábító [elektronikus dok.] : Csábító-sorozat 2. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-68-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3749690]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2019.
Gyimesi László (1948-)
   Sárkánytorkú ősz : válogatott és új versek / Gyimesi László. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-54-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744420]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2019.
Hári József (1927-)
   Alfa és omega : visszaemlékezéseim II. kötet / Hári József. - Nagyszénás : Szerző, 2018. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3133-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3750284]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2019.
Hász Róbert (1964-)
   Végvár ; Júliával az út : két kisregény / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2018. - 431, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-038-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744412]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2019.
Herczeg Attila
   Kösd ki a Napot! / [Herczeg Attila]. - [Dunaújváros] : Szerző, 2018. - 96 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-4039-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744507]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2019.
Hidasi Judit
   Elveszve [elektronikus dok.] : Aranykör 1 / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-37-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3749009]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2019.
Kántor Kata
   A szagtalan betörő / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 116, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-457-534-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3744837]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2019.
Kátai Tamás
   Holdak és mezők : válogatott dalszövegek, 1998-2018 / Kátai Tamás. - [Makó] : Kátai T., 2018. - 87, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-2431-8 fűzött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3743713]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2019.
Kátai Tamás
   Holdak és mezők : válogatott dalszövegek, 1998-2018 / Kátai Tamás. - 2. jav. kiad. - [Makó] : [Kátai T.], 2019. - 87, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4202-2 fűzött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3749551]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2019.
Kátai Tamás
   Holdak és mezők : válogatott dalszövegek, 1998-2018 / Kátai Tamás. - 3. jav. kiad. - [Makó] : [Kátai T.], 2019. - 87, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4455-2 fűzött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3749555]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2019.
Kincses Zoltán (1972-)
Bonus Pastor (új kiadása)
   Gyilkos örökség / Kincses Zoltán. - 2. mód. kiad. - [Szeghalom] : Kincses Gy. Z., 2018. - 279, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4124-7 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3744629]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2019.
Körmendi Zoltán
   Isteni program II [elektronikus dok.] : Daniela hagyatéka / Körmendi Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.9 MB) (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Debrecen] : Ez-könyv, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153751. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5752-12-4 (pdf)
ISBN 978-615-5752-27-8 (epub)
ISBN 978-615-5752-30-8 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3748977]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2019.
Kovács István (1945-)
   Shakespeare a Corvin közben : versek / Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2018. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-36-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744451]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2019.
Kukorelly Endre (1951-)
   Pálya avagy Nyugi, dagi, nem csak a foci van a világon / Kukorelly Endre. - Budapest : Kalligram, 2018. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-084-0 kötött : 3500,- Ft : 15 EUR
labdarúgás - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 796.332(0:82-43)
[AN 3744799]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2019.
Kuruc Attila
   Árnyak könyve / Kuruc Attila. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-37-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.9
[AN 3744644]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Tizenöt Korniss-vers / Lackfi János ; [közread. a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, cop. 2018. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. Korniss Dezső képeihez
ISBN 978-963-9964-22-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Korniss_D.
[AN 3745010]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2019.
Lakatos Levente (1986-)
   Simlis / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2018. - 317, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-535-1 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3743202]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2019.
László Szilvia, K. (1973-)
   Marci és a galibák : hócsatától olvadásig : Kékmanó, a főnyeremény 5. / K. László Szilvia ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 82, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-533-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744691]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2019.
   Lélekvetés : antológia / [főszerk. ... Hidvári Imre] ; [közread. a] Kazinci Klub. - Kazincbarcika : Kazinci Klub, 2018. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4008-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3744037]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2019.
Lipcsei Márta (1943-)
   Goethe és a pillangóhatás : színmű három felvonásban / Lipcsei Márta. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-62-7 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 3744417]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2019.
Losonczi Péter (1970-2015)
   Zó búcsúja Tai-tól / Losonczi Péter ; szerk. Csikós Attila. - Budapest : Compositio Libri, 2018. - 159, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4031-8 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
Spinoza, Benedictus de (1632-1677)
Magyarország - Hollandia - magyar irodalom - író - filozófus - irodalmi hatás - 17. század - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Babits_M. *** 1(492)(092)Spinoza,_B.
[AN 3744356]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2019.
Lovranits Júlia (1986-)
   Livió és a fehér sárkány / Lovranits Júlia Villő ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 50, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-538-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744690]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Beszélgetés az Istennel [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre ; ill. Kovács Krisztián. - Szöveg (epub : 462 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-48-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3750128]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 743 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-50-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750134]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Szülém mégis utazik [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 207 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-53-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750126]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Tábor a pusztán [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 248 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-55-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750125]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2019.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2018. - 204 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 4.)
ISBN 978-963-9933-11-8 fűzött : 490,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3749378]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2019.
Mánfai Petra (1980-)
   Az én jelem : versek, grafikák, festmények / Mánfai Petra. - [Pécs] : [Mánfai P.], 2018. - 90, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-3009-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Mánfai_P.
[AN 3744965]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2019.
May, Greta
   Bűnre nevelve [elektronikus dok.] / Greta May. - Szöveg (epub : 433 KB). - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5604-96-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749321]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2019.
May, Greta
   Ölelj és ölj / Greta May. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-54-3 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3743785]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2019.
   Meghitt pillanatok : ünnepi antológia. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 367, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-543-6 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3743170]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2019.
Miller, Marilyn
   Hozzád láncolva / Marilyn Miller. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-11-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3750427]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2019.
Miller, Marilyn
   Hozzád tartozva / Marilyn Miller. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-10-6 fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80921-8-0)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3750488]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2019.
Moly Tamás (1875-1957)
   Nőrablás [elektronikus dok.] / Clement Roy. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-675-1 (epub)
ISBN 978-963-474-676-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3748783]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2019.
Murzsa András (1941-)
   A pillanat szépsége : versek / Murzsa András. - [Szekszárd] : [Murzsa A.], 2018. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3200-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744373]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2019.
Novák Valentin (1969-)
   A szomszéd dinoszaurusza : Maj Om Ce mester és barátja, Pro Li taoista sporthorgász kalandjai : 100+1 történet / Novák Valentin ; Miske Emő illusztrációival. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-56-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3744645]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2019.
Novák Vica
   Minka és a betűvetők / Novák Vica ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 59, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-526-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744694]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Kisregények [elektronikus dok.] / Örkény ; szerk. Radnóti Zsuzsa. - Szöveg (epub : 744 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018. - (Örkény István művei)
Tart.: GlóriaÞ; Macskajáték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-250-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749594]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2019.
Paládi József (1942-)
   Holdfogyatkozás [elektronikus dok.] / Paládi József. - Szöveg (epub : 349 KB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81075-4-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749443]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2019.
Palotás Petra (1975-)
   Vénasszonyok nyara / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5875-92-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744342]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2019.
Palotás Petra (1975-)
   Vénasszonyok nyara [elektronikus dok.] / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-93-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750137]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2019.
Papp Diána (1976-)
   Mézeshét Motel / Papp Diána. - [Budapest] : Erawan, 2018. - 303 p. : ill. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-35-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743160]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2019.
Papp Róbert (1965-)
   Szappanbuborékok : [versek óvodásoknak és kisiskolásoknak] / Papp Róbert. - Tolna ; [Paks] : Info-Szponzor Kft., 2018. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-25-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3744478]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2019.
Perlawi Andor (1938-)
Magyar Leónidasz (új kiadása)
   Lázár Vilmos, a Magyar Leónidasz ; Sasok és hiénák : esszé-dráma id. Szinnyei József irodalmár, a Gőz-hangya históriájából / Perlawi. - Sárbogárd ; Balatonfüred : Vár. Kvt., 2018. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Perlawi munkái. Drámák ; 1.)
Bibliogr.: p. 165.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89372-5-4)
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3743951]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2019.
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
   Szendrey Júlia összes verse / sajtó alá rend. ..., a jegyzeteket ... írta Gyimesi Emese. - Budapest : Kortárs, 2018. - 305 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-963-435-042-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Szendrey_J.
[AN 3744298]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2019.
Pilizota Szandra (1976-)
   Fattyadék : pajzán históriák / Murron Skeats. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5604-79-9 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3743779]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2019.
Rab Gusztáv (1901-1963)
   Sabaria, avagy Szent Márton köpenye : regény / Rab Gusztáv ; [sajtó alá rend. Tüskés Anna] ; [közread. az] MTA BTK Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK ITI, cop. 2018. - 278 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 278.
ISBN 978-615-5478-52-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744389]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 948 KB). - [Budapest] : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153764. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-390-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3749231]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153806. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-388-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3749459]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153808. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-389-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3749498]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2019.
Réti László (1972-)
   Európa, falak mögött / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-11-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743707]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2019.
Rónaszegi Miklós (1930-)
   Olvasgatni való / Rónaszegi Miklós. - [Budapest] : Szerző, cop. 2018. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3958-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3744471]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2019.
Ságiné Szűcs Klára
   Sorsforduló / Ságiné Szűcs Klára. - Hatvan : Ságiné Szűcs K., 2018. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2668-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3743683]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2019.
Shrek Tímea (1989-)
   Halott föld ez / Shrek Tímea. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 123 p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 4.)
ISBN 978-615-5814-22-8 kötött : 2990,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3744815]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2019.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2014. - 53, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-680-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749496]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2019.
Sipos Gergő
   Hirám koporsója / Sipos Gergő. - [Levelek] : Philosopheum, 2018. - 159 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-3874-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3743709]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2019.
Sirok Eszter
   Dezső óvodába megy / Sirok Eszter. - Budapest : Sirok E., 2018. - 47 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-00-3099-9 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3744897]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2019.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Nyitott könyv ; A titkos írás : verses regények / Somlyó Zoltán. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., cop. 2019. - 153 p. : ill. ; 23 cm. - (Somlyó Zoltán összes művei ; 3.)
ISBN 978-615-5480-50-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3744465]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2019.
Sorki Dala Andor (1941-)
   Jeleket kér a szeretett föld : versek, gondolat-jelek, grafikák / Sorki Dala Andor. - Budapest : Aposztróf, 2018. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Sorki Dala Andor művei ; 3.)
ISBN 978-615-5604-85-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3743737]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2019.
Spark, Divine
   Tündérkert [elektronikus dok.] / Divine Spark. - Szöveg (epub : 738 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-430-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727114]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2019.
Szabó Borbála (1978-)
   Szülői értekezlet : öt dráma / Szabó Borbála. - Budapest : Kortárs, 2018. - 279 p. ; 20 cm. - (Kortárs dráma, ISSN 2061-1854)
Tart.: A teljes tizedik évadÞ; TelefondoktorÞ; Nincsenapám, seanyámÞ; Szülői értekezletÞ; Valaki meghal
ISBN 978-963-435-040-8 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3744377]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2019.
Tasnádi István (1970-)
   Kettős : játék / Tasnádi István, Jeli Viktória ; Biró Eszter illusztrációival. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 55, [22], 65 p. : ill. ; 19 cm. - (Vészkijárat, ISSN 2498-891X)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-410-245-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3743151]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2019.
Tóth Hajnalka (1983-)
   Tanulmányút a pokolba / Tóth Hajnalka. - [Budapest] : Artemisz és Hesztia K., cop. 2018. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81068-0-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744411]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2019.
Tóth Hajnalka (1983-)
   Téli séta az Állatkertben / Tóth Hajnalka ; [ill.] Stubán Fruzsina [és Tóth Hajnalka]. - Budapest : Artemisz és Hesztia K., cop. 2018. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81068-2-5 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3744443]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2019.
Újházi Valéria
   Egyszer rég : elbeszélések szüleink emlékére / Újházi Valéria. - [Székesfehérvár] : Újházi V. és Újházi A., 2018. - 82, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3518-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3744521]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2019.
Ungár Anna
   Tapírkáék az első zében / Ungár Anna ; Esztojka Mónika rajz. - Budapest : Kolibri, 2018. - 67 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-437-352-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3744700]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2019.
   Úton antológia : az elindulástól a megérkezésig / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2018. - 330 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5539-21-3)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3744529]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2019.
Vadász Bence (1964-)
   Kalandárium / [versek] Vadász ; [graf.] Miltényi. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-09-9406-4 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Miltényi_M.
[AN 3743581]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2019.
Varga Attila (1969-)
   Édenkertben fokossal / Varga Attila. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Porta Historica K., 2018. - 360 p. ; 19 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5374-20-3)
Magyarország - magyar irodalom - szociográfia - 21. század - riport
894.511-92 *** 308(439)"201"(0:82-92)
[AN 3744464]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2019.
Varga Beáta (1975-)
   Segítség, támadnak a betűk! : Alfabéta mágustanoda I. / Varga Bea ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 75, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-539-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3744836]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2019.
Varga Domokos (1922-2002)
   Késsél soká, örök tél! : Varga Domokos költeményei / [... Jakobi Anna Mária művei]. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 119 p. : ill. ; 22 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 978-615-5683-19-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744609]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2019.
Vasadi Péter (1926-2017)
   Szerelem és szerelem : válogatott versek / Vasadi Péter ; [szerk. Szénási Zoltán]. - Gerecse ; [Tata] : Új Forrás K., 2018. - 123, [4] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 60.)
ISBN 978-963-7983-28-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3743946]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2019.
Vasadi Péter (1926-2017)
   Tenger mögötte : "Új versek, 2016. IV. -" / Vasadi Péter ; [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Bende József]. - Budapest : Vigilia, 2018. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-66-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744485]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2019.
Vörös Béla (1936-)
   Ami az előző könyvemből kimaradt / Vörös Béla. - Sárbogárd : Szerző, 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: Én és a hadsereg... II.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-062442-2)
Magyarország - magyar irodalom - katonatiszt - 20. század - memoár
894.511-94 *** 355(439)(092)Vörös_B.(0:82-94)
[AN 3743952]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2019.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2018. - 164 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 5.)
ISBN 978-963-9933-12-5 fűzött : 490,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3749381]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4628 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : vendégségben Pécs városában / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 245, [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-486-212-3 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3750309]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2019.
Brockamp, Melanie
Alles über Prinzessinnen (magyar)
   Hercegnők / [ill. Melanie Brockamp] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 42.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-626-4 fűzött : 3750,- Ft
uralkodócsalád - lány - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 929-055.25(02.053.2)
[AN 3749418]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2019.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749506]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2019.
Filep-Papp Nikolett
   Egérke munkát keres / Filep-Papp Nikolett ; Suhai Dóra rajz. - [Budapest] : [Crevocorp Kft.], [2018]. - Leporello (6 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3992-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3744583]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2019.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / [ill. M. Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-362-1 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749586]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2019.
Lendvai Szilvia
   Dundamesék : Dunda és a kistestvér / Lendvai Szilvia ; Vigovszky Rita rajz. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - [47] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-3635-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3744537]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2019.
Lucado, Max (1955-)
Punchinello and the most marvelous gift (magyar)
   A legszebb ajándék / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-82-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3749360]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Bagger (magyar)
   Markolók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 12.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-318-8 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749513]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Die Rettungsfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 34.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-627-1 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749534]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Traktor (magyar)
   Traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 33.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-548-9 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749531]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2019.
Monchaux, Marie-Claude (1933-)
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 18. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [38] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-791-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749063]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2019.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Müllabfuhr (magyar)
   Jön a kukásautó! / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-369-0 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749514]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2019.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-497-0 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749520]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2019.
Rübel, Doris (1952-)
Was ziehen wir an? (magyar)
   Hogyan öltözködünk? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 13.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-319-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749580]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2019.
Szesny, Susanne (1965-)
Heute, morgen, jetzt und gleich (magyar)
   Ma, holnap, most és mindjárt / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Daniela Prusse]. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 36.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-707-0 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749537]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2019.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Dinosaurier (magyar)
   Dinók / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 15.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-328-7 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749582]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2019.
Weller, Ursula (1996-)
Mein Hund (magyar)
   A kutyám / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 29.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-433-8 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749516]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4645 /2019.
Il covo degli orchi (magyar)
   Szörnyek rejtekhelye / [író Tito Faraci et al.] ; [rajz. Pierluigi Cerveglieri, Giorgio Montorio, Luigi Merati]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 3.)
ISBN 978-615-00-1894-2 fűzött : 990,- Ft : 3,20 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3744723]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2019.
Dávid Ádám (1985-)
   Mire tanít a cseresznyefa : Mindszenty / [közread. a Mindszenty Alapítvány]. - [Budapest] : Mindszenty Alapítvány, [2018]. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
Szerzők Dávid Ádám, Németh Gyula
ISBN 978-615-80011-8-2 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
vallásos irodalom - képregény
087.6:084.11 *** 244
[AN 3744292]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2019.
Gomboli, Mario
Terrore sul Karima (magyar)
   Rémület az óceánjárón / [író Mario Gomboli, Patricia Martinelli] ; [rajz. Stefano Toldo]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 1.)
ISBN 978-615-00-1892-8 fűzött : 990,- Ft : 3,20 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3744718]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2019.
L'isola dei veleni (magyar)
   Mérgek szigete / [író Stefano Ferrario, Patricia Martinelli] ; [rajz. Stefano Toldo, Mario Cubbino]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 2.)
ISBN 978-615-00-1893-5 fűzött : 990,- Ft : 3,20 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3744721]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2019.
Killer per caso (magyar)
   Végzetes véletlen / [író Marco Cortini, Patricia Martinelli] ; [rajz. Sergio Zaniboni, Giorgio Montorio]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 5.)
ISBN 978-615-00-3077-7 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3744726]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2019.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Hadak útján. - cop. 2018. - 134, [1] p.
ISBN 978-615-80728-9-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3743805] MARC

ANSEL
UTF-84651 /2019.
La perla rossa (magyar)
   A vérvörös gyöngy / [író Mario Gomboli, Patricia Martinelli, Marco Cortini] ; [rajz. Angelo Maria Ricci, Giorgio Montorio]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 4.)
ISBN 978-615-00-3076-0 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3744725]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2019.
Somogyi György (1968-)
   Kittenberger 2. rész : A hiéna átka / írta Somogyi György, Dobó István ; rajz. Tebeli Szabolcs. - Dunakeszi : OneWay Media : [Nagy E.], cop. 2018. - [2], L, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3685-4 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3744861]
MARC

ANSEL
UTF-8