MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/10/24 15:36:51
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
11041 /2019.
Acélszerkezeti Konferencia (15.) (2019) (Dunaújváros)
   XV. Acélszerkezeti Konferencia : Dunaújváros, 2019. május 22-23. : [előadásgyűjtemény] / [fel. szerk. Csapó Ferenc] ; [rend., kiad. Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2019]. - 107 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89317-6-4 fűzött
acélszerkezet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Dunaújváros) *** 624.014.2
[AN 3763006]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2019.
   "Így látjuk mi..." : öntárgyiasítás, női pozíciók : 2019. július 4 - augusztus 7. : csoportos kiállítás az Ybl Budai Kreatív Házban = The way we see "it"... : self-objectification, female artistic positions : 4th July - 7th August 2019 = Suoyi women kan daole... : zishen keti hua, nuxing zishi : 2019 nian cong 7 yue 4 ri zhi 8 yue 4 ri / Fabricius [et al.] ; [kurátorok ... Iványi-Bitter Brigitta és Muladi Brigitta]. - [Budapest] : [Vízház Zrt.], [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Bev. magyar, angol és kínai nyelven
ISBN 978-615-00-5659-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 73/76(439)"201"
[AN 3763257]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2019.
Takáts Péter
   Miért kell Közép-Európát elpusztítani? : gondolatok a politikát és a világ eseményeit befolyásoló erőkről és azok működéséről / Takáts Péter. - Budapest : Püski, 2019. - 50, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-242-9 fűzött
titkos társaság - összeesküvés-elmélet
061.236(100)(089.3) *** 316.658(100)(089.3)
[AN 3763096]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2019.
   A vikingek előtt.. : harci áldozat a mocsárból : Illerup Ådal / [szerk. Dani János] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Debrecenben, 2018. júl. 23 - okt. 14. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Skandinávia - régészet - 3. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 904(368)"02"
[AN 3763027]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11045 /2019.
Benedekfy Ágnes
   Az etruszk kapcsolat, az etruszk civilizáció kialakulása, az etruszkok népe és nyelve / Benedekfy Ágnes. Magyar őstörténeti áttekintő : Roga koronája / Friedrich Klára. - 2. kiad. - Budapest : MVSZ, 2019. - 85, [3] p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 18.)
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 75-76.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7014-63-5)
etruszkok - őstörténet - magyarságkutatás - etruszk nyelv
003.335.9(=945.11)(089.3) *** 003.3(=919.94)(089.3) *** 809.199.4(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=919.94)(089.3)
[AN 3767713]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2019.
   Egyházi Könyvtárak Egyesülése jubileumi konferencia : 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 1994-2019 : Budapest, 2019. III. 5. - [Budapest] : EKE, cop. 2019. - 75 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9976-03-0 fűzött
Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Magyarország - egyházi könyvtár - egyesület - konferencia-kiadvány
027.6(439) *** 061.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3762854]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2019.
Kerekes Pál (1951-)
   Az ingyenes olvasás kalauza [elektronikus dok.] : a szabad elérésű elektronikus irodalom magyar nyelvű szöveges és audiovizuális könyvtárai, a free szöveggyűjtemények elérhetőségei, a nyílt magyar text- és multimédia-bázisok globális, határon túli és hazai színterei / Kerekes Pál. - Szöveg (epub : 820 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-610-2
Magyarország - könyv - könyvkiadás - digitális technika - elektronikus dokumentum
09 *** 655.4/.5(439) *** 681.3.004.14
[AN 3747898]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2019.
Kiss Péter (1957-)
   Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár az ezredfordulóig / Kiss Péter ; [kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2019. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-7283-38-3 fűzött
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
Eger - egyházi könyvtár - könyvtártörténet
027.6(439-2Eger)"1793/2000"
[AN 3762507]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2019.
   Könyvtárak minőségi működésének értékelési rendszere / [közread. a] Könyvtári Intézet. - Budapest : Könyvtári Int., 2019. - 102, [14] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [114-116].
ISBN 978-963-201-647-4 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - minőségbiztosítás
021.8(439) *** 65.018
[AN 3762060]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2019.
Voigt Vilmos (1940-)
   A jelek valóságáról - a valóság jeleiről : válogatott tanulmányok / Voigt Vilmos. - Budapest : Gondolat, 2019. - 519 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-930-4 kötött : 8000,- Ft
jel - szemiotika - folklorisztika - művelődéstörténet
003.62 *** 398 *** 930.85
[AN 3763425]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11051 /2019.
Cúth János (1947-)
   Magyarságtudatunk forrásvidékei : magyar tudósok arcképcsarnoka / Cúth János. - 2. kiad. - Budapest : MVSZ, 2019. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 11.)
A gerincen számozási adatként: 9.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7014-54-3)
Magyarország - tudós - feltaláló - tudománytörténet - művelődéstörténet
001(439)(092) *** 930.85(439)
[AN 3767709]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2019.
   Elméletek vonzásában : a "határtalan tudomány" kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban / szerk. Bollobás Enikő. - Budapest : Gondolat, 2019. - 247 p. ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-707-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - tudományszervezés - tudománypolitika - társadalomtudomány - Kádár-korszak
001.89(439)"196/197" *** 3(439)"196/197"
[AN 3763369]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2019.
Stuart, Colin (1986-)
Astonishing atoms and matter mayhem (magyar)
   Az atom és az anyag varázslatos világa : [elképesztő tudományos tényekkel és több mint 30 izgalmas kísérlettel!] / Colin Stuart ; [ill. Annika Brandow]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Putics Ákos. - keretcím: TTMM-labor
ISBN 978-963-447-164-6 fűzött
természettudomány - kísérlet - ifjúsági könyv
5(02.053.2)
[AN 3762941]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11054 /2019.
Fortune, Dion (1890-1946)
The demon lover (magyar)
   Feltáruló dimenziókapu / Dion Fortune. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-18-1 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3763088]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2019.
Hips Frigyes Zsolt
   Elme térkép a szívhez : csak felnőtteknek / Hips Frigyes Zsolt. - Eger : Magánkiad., 2019. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5303-5 fűzött : 5000,- Ft
ezoterika
133
[AN 3762828]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2019.
Huber, Georg (1982-)
Energetische Hausreinigung (magyar)
   Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali energiákkal / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2011. - 84 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-413-8 fűzött : 1190,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 3767666]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2019.
János-Széll István
   Egy és ugyanaz [elektronikus dok.] / János-Széll István. - Szöveg (epub : 582 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-592-1
ezoterika - regény - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-31)
[AN 3749439]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2019.
Mahesh Yogi, Maharishi (1918-2008)
The science of being and art of living (magyar)
   A lét tudománya és az élet művészete : transzcendentális meditáció / Maharishi Mahesh Yogi. - [Budapest] : Vaszistha K., 2019. - XII, 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80584-2-1 fűzött
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3767788]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2019.
   Studies on western esotericism in Central and Eastern Europe / ed. by Nemanja Radulović and Karolina Maria Hess. - Szeged : JATEPress, 2019. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies in cultural iconology, ISSN 2676-9034 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-397-0 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - ezoterika - kulturális hatás - ikonográfia - művelődéstörténet
133.25 *** 7.04 *** 930.85(4-11)
[AN 3762939]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2019.
Takács Tibor (1959-)
   Sorsunk a nevünkben / Takács Tibor. - [Budapest] : Sóter Kft., 2019. - 746 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5029-4 fűzött
ezoterika - személyiségtipológia - magyar nyelv - tulajdonnév
133.25 *** 159.923 *** 809.451.1-313.1
[AN 3762334]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11061 /2019.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Am Meer (magyar)
   A tenger / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 23.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-405-5 kötött : 2450,- Ft
tenger - képeskönyv - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3767005]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11062 /2019.
Fried Ervin (1929-2013)
   Algebra [elektronikus dok.] / Fried Ervin. - Budapest : Typotex, cop. 2018
Főcím a címképernyőről
algebra - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
512(075.8)
[AN 3767881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elemi és lineáris algebra. - Szöveg (pdf : 4.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155602. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-993-3
[AN 3767883] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Algebrai struktúrák. - Szöveg (pdf : 3.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155603. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-994-0
[AN 3767884] MARC

ANSEL
UTF-811063 /2019.
Oláh Anna (1945-)
   A domáldi tündérkert : Bolyai Farkas gyümölcskertészeti, erdészeti és borászati munkássága / Oláh Anna. - Budapest : Kortárs, 2019. - 288 p. : ill. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-051-4 fűzött : 3500,- Ft
Bolyai Farkas (1775-1856)
Magyarország - matematikus - mezőgazdaság - borászat - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
51(439)(092)Bolyai_F. *** 930.85(439)"18" *** 63 *** 663.2
[AN 3762252]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2019.
Stuart, Colin (1986-)
Fabulous figures and cool calculations (magyar)
   Szenzációs számítások és őrületes műveletek : [lenyűgöző matematikai tényekkel és több mint harminc érdekes játékkal!] / [szerző Colin Stuart] ; [ill. Annika Brandow]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Keresnyei Klára. - keretcím: TTMM-labor
ISBN 978-963-447-163-9 fűzött
matematika - ifjúsági könyv
51(02.053.2)
[AN 3762981]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2019.
Tuboly Ádám Tamás (1988-)
   Advocatus diaboli : Quine és a modális logika / Tuboly Ádám Tamás. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2019. - 376 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 12.)
Bibliogr.: p. 328-365.
ISBN 978-963-414-519-6 fűzött : 3990,- Ft
Quine, Willard van Orman (1908-2000)
Egyesült Államok - modális logika - metafizika - filozófus - 20. század
510.64 *** 111 *** 1(73)(092)Quine,_W._van_O.
[AN 3763250]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11066 /2019.
Arnold, Nick (1961-)
Fantastic forces and incredible machines (magyar)
   Fantasztikus erők és hihetetlen gépek : [elképesztő mechanikai tényekkel és több mint harminc szórakoztató kísérlettel!] / Nick Arnold ; [ill. Kristyna Baczynski]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Keresnyei Rita. - keretcím: TTMM-labor
ISBN 978-963-447-162-2 fűzött
fizika - technika - kísérlet - ifjúsági könyv
53(02.053.2) *** 53.03(02.053.2) *** 62(02.053.2)
[AN 3762974]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11067 /2019.
Jackson, Tom
The periodic table book (magyar)
   A periódusos rendszer : a kémiai elemek látványos enciklopédiája / szerző Tom Jackson ; [ford. Jánossyné Solt Anna]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-304-755-2 kötött : 4900,- Ft
periódusos rendszer - elem - ifjúsági könyv
541.9(02.053.2)
[AN 3763024]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11068 /2019.
Babinszki Edit
   150 éves a Földtani Intézet / Babinszki Edit ; [közread. a] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. - Budapest : MBFSZ, 2019. - 251 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-963-671-317-1 kötött
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Budapest - geológia - kutatóintézet
55 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3762750]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2019.
Franzen, Jonathan (1959-)
The end of the end of the earth (magyar)
   A világ végének vége / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-56-7 fűzött : 3490,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti politika - 21. század - esszé
551.583 *** 504.03(100)"20"(0:82-4)
[AN 3757074]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11070 /2019.
Alcalde, Pedro
Animales músicos (magyar)
   Az állatvilág zenészei / Pedro Alcalde ; [ill.] Julio Antonio Blasco ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - [30] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-304-754-5 kötött : 3200,- Ft
etológia - gyermekkönyv
591.58(02.053.2)
[AN 3763005]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2019.
Buckingham, Caz
The little book of safari animal sounds (magyar)
   Ismerd meg az afrikai állatok hangját! / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-304-601-2 kötött : 3800,- Ft
Afrika - vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(6)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762999]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2019.
Buckingham, Caz
The little book of woodland bird songs (magyar)
   Ismerd meg az erdei madarak hangját! / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-304-724-8 kötött : 3800,- Ft
madár - gyermekkönyv - képeskönyv
598.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762995]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2019.
Children's animal encyclopedia (magyar)
   Gyerek állatenciklopédia / [szerk. Camilla Hallinan, Jon Richards] ; [ford. Nagy Márta]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2016. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-633-2 kötött : 5995,- Ft
állat - enciklopédia - gyermekkönyv
59:030(02.053.2)
[AN 3766995]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2019.
Milner, Charlotte
The bee book (magyar)
   A méhek világa / [Charlotte Milner] ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-304-801-6 kötött : 3200,- Ft
méh - méhészet - gyermekkönyv
595.799(02.053.2) *** 638.1(02.053.2)
[AN 3763014]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2019.
Nádai Magda
   Idegenhonos özönfák és cserjék megismerése, visszaszorítása / Nádai Magda. - [Budapest] : Balogh Gy., 2019. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-615-00-4782-9 fűzött
Magyarország - fa - cserje - inváziós faj - gyomirtás
581.412 *** 632.5 *** 632.9 *** 581.524.2(439)
[AN 3762571]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2019.
Szeberényi József (1950-)
   Precíziós medicina / Szeberényi József. - Budapest : Medicina, 2019. - 132 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-728-9 kötött : 2400,- Ft
molekuláris biológia - orvostudomány - genetika
575 *** 577.21 *** 612.6.05 *** 616-056.7
[AN 3762812]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2019.
Tomàs, Quim
Animales viajeros (magyar)
   Az állatvilág utazói / Quim Tomàs ; [ill.] Julio Antonio Blasco ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - [30] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-304-753-8 kötött : 3200,- Ft
állatvándorlás - vadon élő állat - gyermekkönyv
591.543.43(100)(02.053.2) *** 591.5(02.053.2)
[AN 3763012]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2019.
Tóth István Zsolt
   A bonyhádi Perczel kastély parkjának botanikai és történeti érdekességei / Tóth István Zsolt, Steib György, Chlebovics Miklós ; [kiad. a Völgységi Múzeum ...]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2019. - 105 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-615-80042-5-1 kötött
Bonyhád - botanikus kert
58.006(439-2Bonyhád)
[AN 3762675]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11079 /2019.
Benjamin, Harry
Better sight without glasses (magyar)
   Tökéletes látás szemüveg nélkül / Harry Benjamin ; [ford. Szendrey Jutka]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2000. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-141-0 fűzött : 1700,- Ft
látászavar - öngyógyítás
617.75 *** 615.89
[AN 3767665]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2019.
Bodzsár Éva (1947-)
   A humánbiológia válogatott fejezetei / Bodzsár Éva, Zsákai Annamária ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem. - [Budapest] : ELTE, 2019. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-189.
ISBN 978-963-284-861-7 fűzött
fizikai antropológia - egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
612.64/.66(075.8) *** 572.5(075.8)
[AN 3763205]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2019.
Coué, Émile (1857-1926)
   A gyógyító erő / Emil Coué, Baudouin, Lebzeltern ; [szerk. Gál Attila] ; [ford. Simonfalvy Ferenc]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2019. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5780-8 kötött : 3700,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 3767171]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2019.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Die Hollywood-Therapie (magyar)
   A Hollywood-terápia : amit a filmek elárulnak rólunk / Ruediger Dahlke, Margit Dahlke ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 362, [10] p. ; 25 cm
Filmogr.: p. [363-371].
ISBN 978-963-291-378-0 kötött : 3990,- Ft
művészetterápia - filmművészet - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
615.851.82 *** 791.43 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3762685]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2019.
Döbrőssy Lajos (1934-)
   A rosszindulatú daganatok szűrővizsgálata / írta Döbrőssy Lajos, Kovács Attila, Budai András. - Budapest : Medicina, 2019. - 271 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-723-4 fűzött : 4800,- Ft
rákbetegség - szűrővizsgálat - megelőzés
616-006-084 *** 616-006-07
[AN 3763375]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2019.
Dudley, Geoffrey A.
Double your learning power (magyar)
   Duplázd meg a tanulóerődet! : a rögzítés és a felidézés hatékony technikája / Geoffrey A. Dudley ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2000. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-411-4 fűzött : 2390,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3767672]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2019.
Elliot, Rose
Every breath you take (magyar)
   Minden egyes lélegzeteddel.. : mindfulness : lélegezd át magad a tudatos életbe! / Rose Elliot ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2017. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-409-1 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - légzés - tudatosság
613.865 *** 612.2
[AN 3767671]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2019.
   Fogászat / szerk. Radnai Márta, Fazekas András. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - IX, [7], 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-735-7 kötött : 4800,- Ft
fogászat - egyetemi tankönyv
616.31(075.8)
[AN 3766963]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2019.
Gartai Kinga
   Beszélgetések / Gartai Kinga, Elsik Anikó, Burján Kati. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4961-8 fűzött : 3980,- Ft
mentálhigiénia - dialógus
613.865(047.53)
[AN 3762095]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2019.
Győrffy Erzsébet
   Magyarules : magyar nyelvkönyv orvostanhallgatóknak / Győrffy Erzsébet, Mezei Zsuzsa Lívia. - Debrecen : Szerző, 2019. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1091-5 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvkönyv
61 *** 809.451.1(078)=20
[AN 3762991]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2019.
Hellinger, Bert (1925-2019)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2009. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-098-7 fűzött : 2800,- Ft
családterápia
615.851.6
[AN 3767080]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2019.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / Gertrud Hirschi ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2002. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-410-7 fűzött : 2390,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3767668]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2019.
   Inspirációk : válogatott tanulmányok Faragó Klára születésnapja tiszteletére / szerk. Kádi Anna, Kiss Orhidea Edith, Dúll Andrea. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 473 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-072-0 kötött
lélektan - szociálpszichológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
159.9 *** 316.6 *** 012Faragó_K.
[AN 3763251]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2019.
Jones, Peter
   A három csodamag / Peter Jones ; Nick-Vékony Andrea rajz. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5167-3 fűzött : 1900,- Ft
életvezetés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3762541]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2019.
Jones, Peter
   Mira and the magnetic heart / Peter Jones ; ill. by Kitti Bakai. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5442-1 fűzött : 1900,- Ft
életvezetés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3762618]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2019.
Jones, Peter
   Mira és a mágneses szív / Peter Jones ; ill. Bakai Kitti. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5441-4 fűzött : 1900,- Ft
életvezetés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3762614]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2019.
Jones, Peter
   The three magic seeds / Peter Jones ; ill. by Andrea Nick-Vékony. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4972-4 fűzött : 1900,- Ft
életvezetés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3762542]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2019.
Kissné Viszket Mónika
   A pszichológiai tanácsadás szakmai alapprotokollja, 2017-2018 / Kissné Viszket Mónika, Mogyorósy Zsuzsanna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-91.
ISBN 978-963-489-085-0 fűzött
lélektan - tanácsadás
159.9 *** 659.2
[AN 3763330]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2019.
Lepés Marianna
   Citromfacsaró : 25 kérdés, amit sohasem késő feltenni magadnak : munkafüzet / Lepés Marianna ; [graf. Buday Luca]. - Budapest : Lepés M., 2019. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5095-9 fűzött
életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3762922]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2019.
Nagy Anikó, S. (1946-)
   Fürdőélet a nagy háborúban / S. Nagy Anikó, Spekál József ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - [Budapest] : MKVM, 2019. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2018. nov. 27 - 2019. máj. 26. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-615-5021-24-4 fűzött
Magyarország - gyógyfürdő - fürdőhely - első világháború - művelődéstörténet
615.835(439)"191" *** 613.41(439) *** 943.9"1914/1918" *** 930.85(439)"191"
[AN 3762632]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2019.
   Principles and practice of oncoplastic breast surgery / eds. Zoltán Mátrai [et al.]. - Budapest : Medicina, 2019. - XXXIV, 740 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-725-8 kötött
mellrák - plasztikai sebészet
618.19-006-089.844
[AN 3762637]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2019.
Szatmáry Zoltán (1939-)
   Csernobil : tények, okok, hiedelmek / Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila. - Utánny. - Budapest : Typotex, [2019], cop. 2005. - 220, [4] p., [14] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-201.
ISBN 978-963-493-060-0 fűzött : 2900,- Ft
Csernobil - radioaktív sugárzás - sugárvédelem - betegség - atomerőmű - katasztrófa
614.876(477-2Černobil') *** 621.039.58(477-2Černobil') *** 621.311.25(477-2Černobil')
[AN 3766962]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2019.
   A szülés és születés minősége a perinatális tudományok megközelítésében / szerk. Varga Katalin, Andrek Andrea, Molnár Judit Eszter. - Budapest : Medicina, 2019. - 527 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött : 9950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-228-722-7)
terhesség - szülés - lélektan - pszichofiziológia
618.2 *** 618.4 *** 159.9 *** 159.91
[AN 3762742]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2019.
Tomley, Sarah
What would Freud do? (magyar)
   Mit tenne Freud? [elektronikus dok.] : megoldások hétköznapi problémáinkra a legnagyobb pszichológusoktól / Sara Tomley ; ford. Pap Ágnes. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-730-9
lélektan - életvezetés - elektronikus dokumentum
159.9 *** 613.865
[AN 3747903]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2019.
Upledger, John E. (1932-)
Your inner physician and you (magyar)
   Találkozás a belső gyógyítóddal : craniosacralis terápia és SomatoEmotional Release / John E. Upledger ; [ford. Mörk Leonóra, Gábriel Orsolya]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2017. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-307-0 fűzött : 2490,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3767676]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2019.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Hősök és pimaszok : mit és hogyan meséljünk kamaszoknak? / Zalka Csenge Virág. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 142 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-55-8 fűzött : 3255,- Ft
meseterápia - serdülőkor - mentálhigiénia - mese - népmese - monda
615.851.82 *** 398.21(=00) *** 613.865-053.6
[AN 3762676]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11105 /2019.
Arnold, Nick (1961-)
Tools, robotics and gadgets galore (magyar)
   Gépek, robotok és kütyük rogyásig : [rengeteg technológiai érdekességgel és 30-nál is több őrült kísérlettel] / Nick Arnold ; [ill. Kristyna Baczynski]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Ferenczy Zsófia. - keretcím: TTMM-labor
ISBN 978-963-447-161-5 fűzött
technika - kísérlet - ifjúsági könyv
62(02.053.2)
[AN 3762944]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2019.
Balogh Béla
   Forgószelek tanúja : Felsőnyéktől a mikroelektronikán át Felsőnyékig : Balogh Béla emlékiratai. - [Felsőnyék] : [Balogh B.], 2019. - 300 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-4821-5 kötött
Magyarország - mérnök - mikroelektronika - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
62(439)(092)Balogh_B.(0:82-94) *** 681.326.32 *** 894.511-94
[AN 3762710]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2019.
Weiner Csaba (1979-)
   Szabadulni az orosz gázmolekuláktól [elektronikus dok.] : gázdiverzifikáció Lengyelországban / Weiner Csaba. - Szöveg (pdf : 968 KB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2019. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 129.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155488. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-647-3
Lengyelország - Oroszország - energiapolitika - energiagazdálkodás - gázellátás - 21. század - elektronikus dokumentum
622.324(47) *** 620.9(438)"200/201"
[AN 3766778]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11108 /2019.
   A bűnügyi tudományok és az informatika / szerk. Mezei Kitti ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. ; Pécs : PTE ÁJK, 2019. - 203 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-364-4 fűzött
számítógépes bűnözés - információs technika - információs társadalom - kriminalisztika
681.3.004.14 *** 316.77 *** 343.98
[AN 3762717]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2019.
   Szikla integrált könyvtári rendszer : felhasználói kézikönyv / Szilágyi Loránd [et al.] ; [közread. a] NetLib Kft. - Budapest : NetLib Kft., 2019-. - 25 cm
ISBN 978-615-81309-0-5
integrált programcsomag - könyvtári rendszer
519.688Szikla-21 *** 025
[AN 3762866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az alaprendszer. - 2019. - 520 p. : ill., részben színes
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81309-1-2 fűzött
[AN 3762867] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11110 /2019.
   Kérek egy feketét : 100 kép, Fortepan = Coffee please : photo / [szerk. ... Legát Tibor, Sándor Dávid] ; [ford. ... Gwen Jones]. - [Budapest] : Zucker Művek Kft., cop. 2019. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-81099-1-8 fűzött : 3650,- Ft
Budapest - kávéház - cukrászda - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 20. század - fényképalbum
640.44(439-2Bp.)"19"(084.12) *** 930.85(439-2Bp.)"19"
[AN 3762586]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11111 /2019.
   Vasúti hidak a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatósága és a GYSEV Zrt. területén / [... szerkesztője Vörös József] ; [... kiad. a Vasúti Hidak Alapítvány]. - [Budapest] : Vasúti Hidak Alapítvány, 2018. - 488 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Kész. a Sümegen, 2018. szept. 26-28. között rendezett X. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-2861-3 kötött
Dunántúl - vasúti híd - hídépítés
624.21(439.11) *** 625.1(439.11)
[AN 3762495]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11112 /2019.
   How many Hungarians cycle? : results of a representative survey / [publ. by the Hungarian Cyclists' Club]. - Budapest : Hung. Cyclists' Club, 2018. - [20] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Fűzött
Magyarország - kerékpáros közlekedés - statisztikai adatközlés - 21. század
656.18(439)"2018"(084.21)
[AN 3763132]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2019.
   Így bringázik Magyarország : reprezentatív kutatás / [közread. a Magyar Kerékpárosklub]. - Budapest : M. Kerékpárosklub, 2018. - [20] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Fűzött
Magyarország - kerékpáros közlekedés - statisztikai adatközlés - 21. század
656.18(439)"2018"(084.21)
[AN 3763128]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2019.
Sáfár József
   A magyar távírászati laposvas falitartók története / Sáfár József. - Budapest : Sáfár J., 2019. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4125-4 fűzött
Magyarország - technikatörténet - távíró - tartószerkezet - művelődéstörténet - 19. század - századforduló
654.14(439)"18" *** 621.394(439)"186/191" *** 930.85(439)"18" *** 624.072.21
[AN 3762227]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11115 /2019.
   Integrált növénytermesztés / szerk. Pepó Péter. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2019. - 3 db : ill. ; 25 cm
növénytermesztés
633
[AN 3762731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános növénytermesztési ismeretek. - 336 p.
Bibliogr.: p. 317-332.
ISBN 978-963-286-740-3 kötött : 6900,- Ft
[AN 3762732] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapnövények. - 359 p.
Bibliogr.: p. 341-356.
ISBN 978-963-286-741-0 kötött : 7200,- Ft
[AN 3762735] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alternatív növények. - 259 p.
Bibliogr.: p. 238-253.
ISBN 978-963-286-742-7 kötött : 5900,- Ft
[AN 3762736] MARC

ANSEL
UTF-811116 /2019.
Kupás Deák Zoltán
   Pattanó rügyek erős gyökerekkel : szemelvények Tolna megye erdőgazdálkodásából napjainkig : Országos Erdészeti Egyesület 150. vándorgyűlés / Kupás Deák Zoltán ; ... a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kiadásában. - [Tamási] : Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., 2019. - 227 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-615-00-5406-3 kötött
Tolna megye - erdészet - gazdálkodás
630*6(439.125)(091)
[AN 3762728]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2019.
   Magyar agár a történelmi fajtaleírások tükrében / [összeáll. és szerk. Imrei Ferenc, Keresztes János és Töpfner József] ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - 2. kiad. - Mihályfa : Országos Agarász Egyes., 2018. - 37 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2016
Fűzött
agár - vadászat
636.7 *** 639.1.081.321
[AN 3768122]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2019.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Óriások vállán : Bonaform Csoport / Nyáry Krisztián, Hevesi Judit ; [kiad. ... a Bonafarm Zrt.]. - [Budapest] : Bonafarm Zrt., 2019. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-615-00-5201-4 kötött
Bonafarm Csoport
Magyarország - élelmiszeripar - ipartörténet - mezőgazdaság - vállalat - művelődéstörténet
663/664(439) *** 338.43(439) *** 061.5(439) *** 930.85(439)
[AN 3763213]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11119 /2019.
Kiss Dóri
   Glutén- és laktózmentes alapszakácskönyv / Kiss Dóri ; [fotók Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-35-1 fűzött : 5490,- Ft
diéta - lisztallergia - tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3762904]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2019.
   Reformkonyha : vegetáriánus és vegán ételreceptek. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-94-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3767656]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11121 /2019.
   Élettörténet, sorsesemény, önazonosság : tanulmányok Tengelyi László emlékére / [Marosán Bence szerk.]. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, cop. 2019. - 453 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-502-8 fűzött : 4990,- Ft
Tengelyi László (1954-2014)
Magyarország - filozófus - filozófia - metafizika - fenomenológia - 20. század - 21. század - emlékkönyv
1 *** 1(439)(092)Tengelyi_L. *** 111 *** 165.62
[AN 3763247]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2019.
   Tér, tudomány, történet / szerk. Pál Eszter. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 154 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-47-0 fűzött : 2490,- Ft
térelmélet - tudományfilozófia - társadalomföldrajz - társadalomelmélet
114 *** 711.61 *** 911.3 *** 001(091) *** 316.4
[AN 3762738]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11123 /2019.
Adamczyk, Bogdan (1965-)
   Adalberto (Wojciech) Topoliński élete és műve levelek tükrében / Adamczyk Bogdan. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 978-615-5847-55-4 fűzött : 2450,- Ft
Topoliński, Wojciech (1885-1940)
Lengyelország - szerzetes - minoriták - 20. század - levelezés
271.32(438)(092)Topolinski,_W.(044)
[AN 3761996]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2019.
Adamczyk, Bogdan (1965-)
   Życie i działalność P. Wojciecha (Adalberto) Topolińskiego OFMConv / Adamczyk Bogdan. - Gencsapáti : Szülőföld Kvk., 2019. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-187.
ISBN 978-615-5847-54-7 fűzött
Topoliński, Wojciech (1885-1940)
Lengyelország - szerzetes - minoriták - 20. század - levelezés
271.32(438)(092)Topolinski,_W.(044)
[AN 3762009]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2019.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 1351, [8] p. : ill., térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-241-9 kötött : 3500,- Ft
ISBN 978-963-558-423-9 v.
22.04=945.11
[AN 3767086]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2019.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / ford., a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 5. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2019. - 876, [3] p. : ill., térk. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-138-0 v. : 3100,- Ft
225.04=945.11
[AN 3767650]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2019.
Brown, Raymond E.
The message of Deutronomy (magyar)
   Mózes ötödik könyve : nemcsak kenyérrel él az ember / Raymond Brown ; [ford. Lázár Viktória]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2005. - 355, [2] p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. [356-357].
ISBN 978-963-9564-01-5 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Törvényismétlés könyve
bibliamagyarázat
222.15.07
[AN 3768005]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2019.
Csáky Éva Franciska (1662-1729)
   Csáky Éva Franciska írásai / [sajtó alá rend.] Bajáki Rita. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2019. - 276 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2064-0250 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-350-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3762701]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2019.
   Eucharisztia és úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon / szerk. Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2018. - 310 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 21.)
A Budapesten, 2018. ápr. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-898-0 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - protestáns egyház - oltáriszentség - úrvacsora - 16. század - 17. század - 18. század
265.3 *** 282(439)"15/17" *** 284(439)"15/17"
[AN 3762719]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2019.
Ferrero, Bruno
Ti racconto Maria (magyar)
   Máriáról mesélek neked : 31 történet Jézus anyukájáról / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2019. - 113 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-55-1 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3762201]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2019.
Franzoni Zoltán (1973-)
   Keresztelő Szent János élete és üdvtörténeti útja / Franzoni Zoltán. - Budapest : Püski, 2019. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Szentek élete és tanításai. - Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-302-253-5 fűzött
János, Szent, Keresztelő
krisztológia - szent - 1. század
232.94 *** 235.3(092)János,_Keresztelő
[AN 3763047]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2019.
Gyürki László (1932-)
   Szent Pál útjain jártam / Gyürki László. - [Körmend] : Gyürki L., 2018. - 219, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2023-5 kötött
Pál (apostol) (8?-67)
Mediterráneum - szent - apostol - 1. század - helyismeret - útleírás
235.3(092)Pál *** 281.2(092)Pál *** 908.4-015(0:82-992)
[AN 3762036]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2019.
Halle, Judith von (1972-)
Das Vaterunser (magyar)
   A Miatyánk : Isten élő szava / Judith von Halle ; [ford. ... Barta Tamás]. - [Budapest] : Barta T., [2019]. - 72 p. : ill. ; 19 cm. - (Fejezetek a Krisztus-esemény megértéséhez)
ISBN 978-615-00-4234-3 kötött
imádkozás
248.143
[AN 3763083]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2019.
   Házasságkönyv / [szerk. és a vallomásokat írta Mucsi Zsófia] ; [a képeket kész. Nagy Viktor Oszkár]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 101, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-558-172-6 kötött : 2500,- Ft
házasság
265.5
[AN 3767159]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2019.
Hinn, Benny
Good morning, Holy Spirit (magyar)
   Jó reggelt, Szent Szellem / Benny Hinn ; [ford. Vékey Ádám]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 165 p. ; 23 cm
Megj. "Jó reggelt, Szent Lélek" címen is
Fűzött
 (hibás ISBN 963-745-307-5)
vallásos irodalom
244
[AN 3762876]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2019.
Hinn, Benny
Good morning, Holy Spirit (magyar)
   Jó reggelt, Szent Szellem / Benny Hinn ; [ford. Vékey Ádám]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 165 p. ; 23 cm
Megj. "Jó reggelt, Szent Lélek" címmel is
ISBN 978-615-5526-92-3 fűzött : 2690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3762482]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2019.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. 29. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1500,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3767642]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2019.
Keller, Timothy (1950-)
Center church (magyar)
   Gyülekezet a központban : evangéliumi szolgálat a városban / Timothy Keller ; [ford. Győri Péter Benjámin]. - Budapest : Harmat : Kálvin : Luther, 2019. - 518 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-420-8
ISBN 978-963-380-152-9
ISBN 978-963-288-451-6 fűzött : 4900,- Ft
lelkipásztorkodás - misszió
253 *** 266
[AN 3762386]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2019.
Kiss János
   A küldetés folytatódik : kőszegi misszionáriusok / Kiss János. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-51-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - misszió - interjú - memoár
282(439)(092)(0:82-94) *** 266.2(100)"19"(047.53)
[AN 3762015]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2019.
   Lakóhelyednek épült minden templomod : Cser László emlékére / [szerk. Csapóné Gyarmati Irén, Kurdi Tibor]. - Tamási : Tamási Művel. Közp. : Könnyű L. Kvt., 2019. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 7.)
Cser László írásaival. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-88748-8-7 fűzött
Cser László (1914-2004)
Egyesült Államok - szerzetes - jezsuiták - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
271.5(=945.11)(73)(092)Cser_L. *** 894.511(73)(092)Cser_L.
[AN 3762120]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2019.
Mānava dharmaśāstra (magyar)
   Manu törvénykönyve / ... ford. Borbély Judit Bernadett ; a jegyzeteket írta Borbély Judit Bernadett, Dezső Csaba ; az előszót írta Ruzsa Ferenc. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 375 p. ; 21 cm. - (India könyvtár, ISSN 2062-7378 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-506-6 fűzött : 3990,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3763184]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2019.
Merkli Ferenc
   Van-e üdvösség az egyházon kívül? : a kereszténység és a világvallások kapcsolata : jegyzet / Merkli Ferenc ; [kiad. a Vasszécsenyi Plébánia]. - [Vasszécseny] : Plébánia, 2018. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-00-2239-0 fűzött
kereszténység - nem keresztény vallás - fundamentális teológia
23/28 *** 292/299 *** 230.1
[AN 3762144]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2019.
   Neked is sikerül : szabadulás az alkohol rabságából / [szerk. Rácz-Marton Tímea, Kertesy András] ; [közread. a] Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat. - Budapest : Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat, 2019. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom
244 *** 613.81
[AN 3767798]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2019.
Nuova Carta degli operatori sanitari (magyar)
   Az egészségügyben dolgozók új kartája, 2017 / [ford. Diós István] ; [közread.] az Egészségügyben Dolgozók (az Egészség Lelkipásztori Szolgálata) Pápai Tanácsa. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 141 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-783-2 fűzött : 1400,- Ft
vallási erkölcs - bioetika - keresztény egyház - társadalmi hatás - orvostudomány
241 *** 174 *** 261.6 *** 61
[AN 3762579]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2019.
Nyilas Zoltán (1975-)
   Evangélizáció : Nyilas Zoltán lelkipásztor, esperes két evangélizációja a pomázi református gyülekezetben / [kiad. a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség]. - Pomáz : Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség, 2019. - 69, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az Istennek tetsző áldozatÞ; Az Úrtól jön a szabadulás. - A Pomázon, 2017. jún. 20-23. és 2018. jún. 6-8. között elhangzott prédikációk szerkesztett anyaga
Fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
224.92.07 *** 252
[AN 3763054]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2019.
   Összeköt, nem szétválaszt! : Eucharisztikus Tudományos Konferencia : Esztergom, 2018. november 27-29. - Budapest : Új Ember : Magyar Kurír, 2019. - 220, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-88-1 fűzött : 2900,- Ft
oltáriszentség - egyházi szertartás - keresztény teológia - konferencia-kiadvány
265.3 *** 264 *** 23 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3762256]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2019.
Pál Ferenc (1982-)
   A Szombathelyi Egyházmegye a dualista államban, 1867-1914 / Pál Ferenc. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 319 p. : ill. ; 20 cm. - (Géfin Gyula kiskönyvtár, ISSN 2064-5945 ; 5.)
Bibliogr.: p. 248-266.
ISBN 978-615-5847-48-6 fűzött : 2450,- Ft
Szombathelyi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)"1867/1914"
[AN 3762003]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2019.
Pap László (1937-1999)
   Négyszemközt Jézussal : Pap László református lelkipásztor igehirdetései I. / [a hangfelvételek alapján leírta, szerk. és a szöveget gond. Puskás Attila] ; [kiad. a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség]. - Pomáz : Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség, 2019. - 235, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5338-7 fűzött : 1500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3763093]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2019.
Peyrous, Bernard (1947-)
Vie de Marthe Robin (magyar)
   Marthe Robin élete / Bernard Peyrous ; Marie-Thérèse Gille közrem. ; Bernard Michon ... előszavával ; [ford. Vetőné Ákos Éva és Vető István]. - Budapest : Ecclesia, 2019. - 366, [8] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-363-397-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-363-396-7)
Robin, Marthe (1902-1981)
Franciaország - hívő - lelkiségi mozgalom - 20. század - stigmatizáció
248(092)Robin,_M. *** 267Foyers_de_Charité *** 248.219
[AN 3762646]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2019.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   Skóciai Szent Margit, az Árpád-házi királylány, felmenői és leszármazottai / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, [2019]. - 114, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-245-0 fűzött
Margit (Skócia: királyné), Szent (1047?-1093)
Skócia - szent - 11. század
235.3(092)Margit,_Skóciai
[AN 3763087]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2019.
Strobel, Lee (1952-)
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 372 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-461-5 fűzött : 3900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3767073]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2019.
Szelestei N. László (1947-)
   Tanulmányok a 17-18. századi magyarországi művelődésről / Szelestei Nagy László. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-802-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - pietizmus - vallásos irodalom - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
284.971(439)"16/17" *** 894.511(091)"16/17" *** 894.511(091)-97"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 3763396]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2019.
Szentkúti Márta
   A kőháztól a templomig : apokrif történetek a gyermek Jézusról / [írta ... Szentkúti Márta] ; [festmények Molnár Anita]. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-80222-7-9 kötött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3763203]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2019.
Szoboszlay Aladár (1925-1958)
   Áldozatok és áldozottak : [In memoriam Szoboszlay Aladár I.] / Szoboszlay Aladár ; közzéteszi Vekov Károly ; [közread. a] Magyar PEN Club. - [Budapest] : M. PEN Club, 2018. - 631 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80797-5-4 kötött
Szoboszlay Aladár (1925-1958)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - mártír - 1956-os forradalom - koncepciós per - megtorlás - történelem - 20. század - történelmi forrás
282(498)(=945.11)(092)Szoboszlay_A.(093) *** 343.301.096(498)"1956/1958" *** 949.8"195" *** 323.282(498)"1956/1958"
[AN 3762600]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2019.
Szőke Ágnes (1944-)
   Elhangzott.. : a Katolikus Rádiónak készített írások / Szőke Ágnes. - Budapest : Püski, 2019. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-254-2 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3763209]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2019.
   Tanúim lesztek / [szerk. Szeverényi János] ; [közread. az] Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió, 2019. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80956-2-4 kötött
hit - vallásosság - interjú
248.3(047.53)
[AN 3762484]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2019.
   Te és én - mi ketten : Szeretetláng-üzenetek az év minden napjára / [közread. a] Szeretetláng Mozgalom. - Budapest : Szeretetláng Mozgalom, 2019. - 109 p. ; 20 cm
Fűzött : 850,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3767994]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2019.
Thrangu Rinpoche (1933-)
The three vehicles of Buddhist practice (magyar)
   A buddhista gyakorlás három járműve / Khencsen Thrangu Rinpocse ; [... ford. Agócs Tamás]. - Budapest : Damaru Kvk., 2019. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88497-9-3 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3762063]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2019.
Tófalvi Zoltán (1944-)
   A kereszt romániai vértanúi : az áldozatok vére az égre kiált! : [In memoriam Szoboszlay Aladár II.] / Tófalvi Zoltán ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80797-9-2 kötött
Szoboszlay Aladár (1925-1958)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - 1956-os forradalom - koncepciós per - megtorlás - mártír - történelem - történelmi forrás
282(498)(=945.11)(092)Szoboszlay_A.(093) *** 949.8"195"(093) *** 343.301.096(498)"1958"(093) *** 323.282(498)(092)(093)
[AN 3762606]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2019.
Versegi Beáta-Mária (1972-)
   Élet-forrás : az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata / Versegi Beáta-Mária. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2019. - 145, [4] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-38-7 fűzött : 2490,- Ft
oltáriszentség - egyházi szertartás - lelki élet
265.3 *** 264 *** 248.3
[AN 3762254]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2019.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Krisztushoz vezető lépések / Ellen G. White ; [ford. Vankó Zsuzsanna]. - 4. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5260-23-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3767655]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11162 /2019.
Bărbulescu, Constantin (1969-)
România medicilor (angol)
   Physicians, peasants, and modern medicine [elektronikus dok.] : imagining rurality in Romania, 1860-1910 / Constantin Bărbulescu ; transl. by Angela Jianu. - Szöveg (pdf : 27.2 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155456. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-267-4
Románia - társadalomtörténet - orvostörténet - faluszociológia - közegészségügy - 19. század - századforduló - elektronikus dokumentum
316.334.55(498)"186/191" *** 614(498)"186/191"
[AN 3766659]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2019.
Bauer Károly
   Kincseket rejtő közösség : az 50 éves Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület jubileumára / [... írta és szerk. Bauer Károly, Csörnyi Ágnes, Csuk Ferenc]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-26-4 fűzött
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárd - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Szentgotthárd)
[AN 3762023]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2019.
   Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon / szerk. Hajnáczky Tamás ; [közread. a] Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. - Budapest : Gondolat, 2019. - 354 p. ; 19 cm
Bibliogr.
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-762-1)
Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete
Magyarország - cigányság - egyesület - testülettörténet - két világháború közötti időszak - cigányzene - történelmi forrás
316.347(=914.99)(439)"191/193"(093) *** 78.071.2(439)(=914.99)"191/193"(093) *** 061.2(439)"191/193"(093)
[AN 3763271]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2019.
   Conceptual framework Growing up in Hungary - Cohort '18 : hungarian birth cohort study / ed. by Zsuzsanna Veroszta. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2019. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-51-8 fűzött
Magyarország - kohorszelemzés - demográfiai kutatás - statisztikai elemzés - 21. század
311.2 *** 314(439)"201"
[AN 3762593]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2019.
   Egyszer volt, hol nem volt.. : az ifjúságsegítő képzés Magyarországon / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. a Neumann János Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság]. - [Kecskemét] : Neumann J. Egy. Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely : Ifjúságszakmai Társ., cop. 2019. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-20-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - szakképzés - ifjúságszociológia - ifjúságvédelem - 21. század
316.37-053.81(439)"200/201" *** 364.65-053.81(439)"200/201" *** 378.636.4(439)"200/201"
[AN 3762042]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2019.
Hann, Christopher M. (1953-)
   Repatriating Polanyi : market society in Visegrád states / Chris Hann. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XVIII, 370 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-357.
ISBN 978-963-386-287-2 kötött
társadalom - kapitalista gazdaság - szociálantropológia - társadalmi változás - rendszerváltás - ezredforduló - Visegrádi államok
316.32(4-11)"199/201" *** 330.342.14 *** 316.323.6 *** 316.4(4-11)"199/201"
[AN 3762181]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2019.
Heller Ágnes (1929-2019)
   Heller Ágnes a Múlt és jövőben : 30, 90. - Budapest : Múlt és Jövő, 2019. - 639 p. : ill. ; 24 cm
Összeáll. Kőbányai János
ISBN 978-963-9512-90-0 fűzött : 9000,- Ft
zsidóság - holokauszt - publicisztika
316.347(=924)(0:82-92) *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"(0:82-92)
[AN 3762464]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2019.
Holmes, Kat
Mismatch (magyar)
   El(t)érés : hogyan alakítja a befogadás a tervezést? / Kat Holmes ; John Maeda előszavával ; [ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 978-615-5884-39-9 fűzött : 3499,- Ft
formatervezés - társadalmi integráció - társadalmi viselkedés - tolerancia
316.624 *** 658.512.2 *** 316.4.052 *** 316.647.5
[AN 3763186]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2019.
Horváth Júlia Borbála
   Női beszély : XXI. századi nőtípus, az intermentalitás / Horváth Júlia Borbála ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2019. - 239 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 222-239.
ISBN 978-963-414-262-1 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 978-615-81035-3-4
Magyarország - nők a társadalomban - feminizmus - szociálpszichológia - 21. század - interjú
316.37-055.2(439)"20"(047.53) *** 396 *** 316.6
[AN 3763155]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2019.
   Jövőnk a gyermek : adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. : kivonat a tanulmánykötetből / kiad. az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely. - [Budapest] : Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4582-5 fűzött
Magyarország - népességfogyás - népesedéspolitika - gyermekvállalás - családpolitika - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
314.15(439)"201" *** 314.3(439)"201" *** 369.013.6(439)"201" *** 314.83(439)"198/201"(083.41)
[AN 3762501]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2019.
   KET : kultúrák és etnikumok találkozása : [Dimenziók II.]. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 286 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. máj. 10-11. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-42-5 fűzött : 2900,- Ft
interkulturális kapcsolat - művelődéstörténet
316.7 *** 930.85(100)
[AN 3762638]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2019.
   A Lackó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub 45 éves évfordulójára / [összeáll. ... Kanyár Erika]. - Veszprém : Laczkó D. Pedagógus Nyugdíjas Klub, 2019. - 25 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5435-3 fűzött
Pedagógusok Szakszervezete Laczkó Dezső Nyugdíjas Klubja (Veszprém)
Veszprém - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Veszprém)
[AN 3762802]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2019.
O'Brien, Michael J. (1950-)
The importance of small decisions (magyar)
   A kis döntések fontossága / Michael J. O'Brien, R. Alexander Bentley, William A. Brock ; John Maeda előszavával ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 124 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 109-120.
ISBN 978-615-5884-37-5 fűzött : 3499,- Ft
szociálpszichológia - döntés - magatartástudomány
316.6 *** 65.012.22 *** 159.947.2
[AN 3763100]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2019.
   "Ruszin voltam, vagyok, leszek..." : népismereti olvasókönyv / szerk. Fedinec Csilla és Csernicskó István ; [közread. a] Charta XXI Egyesület ... - Budapest : Charta XXI Egyes. : Gondolat, 2019. - 315 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-792-8 kötött : 4000,- Ft
Közép-Európa - ruszinok - nemzetiségtörténet - nemzetiségi kérdés - kisebbségi politika
316.347(=875)(4-11)(091) *** 323.15(=875)(4-11)
[AN 3763372]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2019.
Sárközi Gabriella
   Panaszkezelés az iskolán túl / Sárközi Gabriella. - Budapest : Raabe Klett, 2019. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-615-5824-90-6 fűzött
Magyarország - konfliktuskezelés - jogorvoslat - jogi szabályozás - közoktatás
316.48 *** 343.155(439) *** 37.014(439)
[AN 3762194]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2019.
   Unsere Ahnen : die Seetscher Deutschen in alten Fotos = Elődeink : a dunaszekcsői németek régi fotókon / zsgest. von Gabriella Schmidt ; [Hrsg.: ... Nationalitätenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen ...]. - Seetsche : Nationalitätenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen, 2019. - 179 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5402-5 kötött
Dunaszekcső - magyarországi németek - helytörténet - fényképalbum
316.347(=30)(439-2Dunaszekcső)(084.12) *** 943.9-2Dunaszekcső(084.12)
[AN 3762459]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2019.
Vliet, Elma van
Mam, vertel's! (magyar)
   Anya, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Frigyik Oxána]. - 4. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2015. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-71-0 kötött : 2490,- Ft
anya - ajándékkönyv
316.37-055.52-055.2
[AN 3767068]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2019.
Vliet, Elma van
Oma, vertel's! (magyar)
   Mama, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Várnai Péter]. - 3. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2015. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-69-7 kötött : 2490,- Ft
nagyszülő - nő - ajándékkönyv
316.37-055.53-055.2
[AN 3767067]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2019.
Zombainé Szarka Mária (1946-)
   Românii din Chitighaz : instituţiile românilor băştinaşi ortodocşi = Kétegyházi románok : az őshonos ortodox románok intézményei / Maria Sarca Zombai. - Chitighaz ; Gyula : [NOI Lap- és Kvk.], 2019. - 292 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Csak román nyelven
ISBN 978-615-81195-0-4 fűzött
Kétegyháza - magyarországi románok
316.347(=590)(439-2Kétegyháza)
[AN 3762938]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11181 /2019.
Bedi Beatrix (1982-)
   Népmesék Rábafüzesen : hianz és magyar nyelven = Folksmaerch'n fa Roobfidisch in hianzisch und ungarisch / [írta Bedi Beatrix] ; Bedi Zsanett rajz. ; [ford. Paukovits Helmut]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 60, 60 p. : ill., színes ; 20 cm
A magyar és a német hianz nyelvjárású rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5847-22-6 kötött
Rábafüzes - magyarországi németek - német nyelv - nyelvjárás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - gyermekkönyv - kétnyelvű dokumentum
398.21(=30)(439-2Rábafüzes)(02.053.2) *** 803.0-087(439-2Rábafüzes) *** 894.511-34(02.053.2).02=30
[AN 3762128]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2019.
   Az eltévedt méh avagy Füllentők vetélkedése : vidám népmesék / [... vál. Veres István] ; [az előszót írta, ... szerk. Szávai Géza]. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-48-0 kötött : 2835,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3762679]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2019.
   Fehérlófia / [szerk., bev. és az utószót írta Hoppál Mihály]. - Budapest : EFI : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 188 p. ; 22 cm. - (A nemzeti kultúrtörténet kincsestára, ISSN 2676-8968)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-23-7 kötött : 3400,- Ft
mesekutatás - urál-altaji népek - népmese
398.21(=941/=945) *** 398.21.001(=941/945)
[AN 3762297]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2019.
Honti János (1910-1945)
   Mesetudomány és vallástörténet ; Mesék és mítoszok halálról és halhatatlanságról / Honti János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 69 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-59-0 fűzött : 1450,- Ft
mesekutatás - kelta vallás
398.21.001 *** 299.16
[AN 3763180]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2019.
   A kakukknővér : 76 ruszin és ukrán népballada / [... ford., ... szerk., az előszót- és utószót írta, a jegyzeteket összeáll.] Vári Fábián László. - Budapest : MMA K., 2019. - 250 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-615-5869-39-6 kötött : 2800,- Ft
néprajz - népballada - ruszinok - ukránok
398.87(=875) *** 398.87(=83)
[AN 3762823]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2019.
Király Katalin (1966-)
   F tom jačjanskom kostolíku.. : ľudové piesne Slovákov v Jači : az acsai szlovákok népdalkincse / Katarína Király ; [... vyd. ... Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku]. - Budapešť : Croatica : Úst. kultúry Slovákov v Maďarsku, 2018. - 153, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80876-0-5 kötött
Acsa - néprajz - magyarországi szlovákok - népdalgyűjtemény
398.8(=854)(439-2Acsa) *** 784.4(=854)(439-2Acsa)
[AN 3762039]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2019.
Kiss Lajos (1881-1965)
   A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika = Das Kürschnergewerbe in Hódmezővásárhely / irta Kiss Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 45 p., VIII t.fol., XXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Studium, 1927, a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismereti Bizottságának kiadványai c. sorozat 11. tagjaként. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5797-57-6 fűzött : 3300,- Ft
Hódmezővásárhely - magyar néprajz - kézműipar - szűcsipar - bőriparművészet - hasonmás kiadás
39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 334.712(439-2Hódmezővásárhely) *** 675.6(439-2Hódmezővásárhely) *** 745.53(439-2Hódmezővásárhely) *** 094/099.07
[AN 3763103]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2019.
Lantos Miklós (1930-)
   A Dunántúl népi építészeti öröksége = The Transdanubian folk architecture heritage / Lantos Miklós. - Budapest : Fakultás K., 2019. - 311 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5848-11-7 kötött : 6500,- Ft
Dunántúl - népi építészet - magyar néprajz - fényképalbum
39(=945.11)(439.11)(084.12) *** 77.04(439)(092)Lantos_M. *** 72.031.4(439.11)(084.12)
[AN 3762331]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2019.
Lengyel Ágnes (1961-)
   Régi palóc konyha, étkezési szokások, receptek : maga nem süt ollyat, mint szüle szokott? / Lengyel Ágnes ; [kiad. MNM Palóc Múzeuma]. - Balassagyarmat : MNM Palóc Múz., 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-148.
ISBN 978-615-5209-99-4 fűzött
Palócföld - magyar néprajz - étkezési szokás - ételspecialitás - szakácskönyv
392.81(=945.11)(439Palócföld) *** 641.568(439Palócföld)(083.12)
[AN 3762947]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2019.
Mandić, Živko (1948-)
   Misec sjajni razastro srminu : pučke pjesme Hrvata u Madžarskoj / Živko Mandić. - Budimpešta : Croatica, 2018. - 407, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-91-7 fűzött
magyarországi horvátok - népdal
398.8(=862)(439)
[AN 3762037]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2019.
Róheim Géza (1891-1953)
   Sárkányok és sárkányölő hősök / Róheim Géza. Népmeséink sárkány alakja / Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 107 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-60-6 fűzött : 1650,- Ft
magyar néprajz - sárkány - népmese
398.21(=945.11) *** 398.44(=945.11)
[AN 3763107]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2019.
Terék József (1980-)
   "Lányok, lányok, ti szelei lányok" : népdalok és népi játékok Tápiószeléről / Terék József ; [közread.] Tápiószele Város Önkormányzata. - Tápiószele : Önkormányzat, 2019. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-615-00-4814-7 kötött
Tápiószele - magyar néprajz - gyermekjáték - népdal - népi játék
398.8(=945.11)(439-2Tápiószele) *** 394.3(=945.11)(439-2Tápiószele)(02.053.2) *** 784.4(=945.11)(439-2Tápiószele)
[AN 3762068]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11193 /2019.
Balázs Zoltán (1966-)
   Homérosz napja : politikáról, morálról, civilizációról / Balázs Zoltán. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 7.)
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-693-920-5 fűzött : 3000,- Ft
politikai filozófia - erkölcsfilozófia - konzervativizmus
32.001 *** 17 *** 329.11
[AN 3763335]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2019.
Békés Márton (1983-)
   Fordul a szél / Békés Márton ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-80-7 fűzött : 3100,- Ft
politológia - globalizáció
32.001 *** 339.9(100)
[AN 3759706]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2019.
Bilḥāǧ, ʿAbd al-Ṣamad (1974-)
Migration as disruption: politics, society and media (magyar)
   Migráció: megtört élet, széttört társadalom / Belhadzs Abdesszamad, Speidl Bianka. - Budapest : Századvég, 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Farkas Orsolya. - Bibliogr.: p. 130-144.
ISBN 978-963-7340-98-7 fűzött : 2500,- Ft
Európa - migráció - 21. század - iszlám
325.1(4)"201" *** 297
[AN 3762640]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2019.
Bíró Nagy András (1982-)
   15 év után : az Európai Unió és a magyar társadalom / [szerzők Bíró-Nagy András ..., Laki Gergely] ; [kiad. Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Solutions]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions, 2019. - 88 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-81071-3-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - európai integráció - attitűd - 21. század - statisztikai adatközlés
327.39(4-62)"201" *** 316.64(439)"201"(083.41)
[AN 3763065]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2019.
Csáky Zoltán (1945-)
   Nyomomban kék farkasok : interjúk, portrék, dokumentumfilmek : a 2215-ös számú Costica fedőnevű szekus dosszié titkai / Csáky Zoltán. - Budapest : Püski, 2019. - 236, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-302-250-4 kötött
Románia - magyarság - híres ember - ezredforduló - 21. század - politikai rendőrség - megfigyelés - dokumentumfilm - interjú
323.1(=945.11)(100)"199/201" *** 929(=945.11)(100)(047.53) *** 351.746.1(498)"199/201" *** 791.43-92
[AN 3762705]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2019.
   Embermentés a vészkorszakban Magyarországon : ismeretterjesztő kiadvány a holokauszt megemlékezésekhez / szerk. Bácsfainé Hévizi Józsa ; [közread. az] Erdélyi Szövetség. - Pomáz : Kráter, 2019. - 171 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-225-0 fűzött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-89333-3-1
Magyarország - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3762661]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2019.
Hazŵniy, Yŵram (1964-)
The virtue of nationalism (magyar)
   A nacionalizmus erénye / Yoram Hazony. - Budapest : Századvég, 2019. - 224 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Judit, Vági Barnabás. - Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-615-5164-42-2 fűzött : 3990,- Ft
nacionalizmus - nemzettudat - eszmetörténet
329.17(100)(091)
[AN 3762510]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2019.
Karácsony András (1957-)
   Döntés és hagyomány / Karácsony András. - Budapest : Századvég, 2019. - 189 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-963-7340-27-7 fűzött : 2990,- Ft
politikai filozófia - jogfilozófia - döntés
32.001 *** 34.01 *** 159.947.2
[AN 3762651]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2019.
Kazharski, Aliaksei (1985-)
   Eurasian integration and the Russian world [elektronikus dok.] : regionalism as an identitary enterprise / Aliaksei Kazharski. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155393. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-285-8)
Oroszország - Eurázsia - külpolitika - geopolitika - regionalizmus - nemzettudat - 21. század - elektronikus dokumentum
327(47)"200/201" *** 332.14(4/5) *** 316.63(47)
[AN 3765876]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2019.
Kende Péter (1927-)
   Egy magyar republikánus életútja : Kozák Gyula és Kőrösi Zsuzsanna interjúi Kende Péterrel. - Budapest : Osiris, 2019. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-322-4 fűzött : 3980,- Ft
Kende Péter (1927-)
Franciaország - szociológus - politológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
32.001(44)(=945.11)Kende_P.(047.53) *** 316(44)(=945.11)(092)Kende_P.(047.53)
[AN 3757228]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2019.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Harminc év után: 1988-1989 : személyes történelem / Kiss Gy. Csaba ; [a kronológiát és a névmutatót Marschal Adrienn kész.]. - Budapest : Nap K., 2019. - 259 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-137-9 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - belpolitika - ellenzék - Kádár-korszak - memoár
323(439)"198"(0:82-94) *** 323.22(439)"198"(0:82-94)
[AN 3762164]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2019.
Kovrig Béla (1900-1962)
   Katolikus demokratikus és szociális reformmozgalmak Magyarországon / Kovrig Béla. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2019. - 498 p. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-933-5 kötött
Magyarország - politikatörténet - eszmetörténet - magyar történelem - kereszténydemokrácia - 19. század - 20. század
323(439)"18/19" *** 321.01 *** 943.9"18/19" *** 329.3:28(439)"181/194"
[AN 3763342]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2019.
   Lengyel - magyar kapcsolatok a második világháború időszakában = Stosunki polsko - węgierskie podczas II wojny światowej / szerk. ... Maria Zima, Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2019. - 247, [9] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-727-0 fűzött : 3000,- Ft : 40 PLN
Magyarország - Lengyelország - politikatörténet - hadtörténet - nemzetközi kapcsolat - második világháború
327(439)"1939/1945" *** 327(438)"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 355.48(438)"1939/1945"
[AN 3763269]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2019.
Magyary Gyula (1901-1988)
   "I was Francis Moly" : Magyary Gyula emlékezései egy titkos politikai-diplomáciai békemisszióra / szerk., a bev. tanulmányt írta és a forráskiadást jegyz. Fejérdy András ; [... visszaemlékezést legépelte, az előszót írta, ... a dokumentumokat összegyűjt. Lantos Erzsébet]. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2019. - 315 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források, ISSN 2631-1364)
Bibliogr.: p. 237-253.
ISBN 978-963-416-169-1 kötött : 3990,- Ft
Magyary Gyula (1901-1988)
Magyarország - Vatikán - katolikus pap - 20. század - diplomáciatörténet - második világháború - memoár
327(439)"1944" *** 282(456.31)(=945.11)(092)Magyary_Gy.(0-82:94)
[AN 3762697]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2019.
Megadja Gábor (1985-)
   A szabadság reakciós harcosai : a haladó politika közép-európai bírálata / Megadja Gábor. - Budapest : Századvég, 2019. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 321-328.
ISBN 978-615-5164-43-9 fűzött : 3990,- Ft
politikai filozófia - demokrácia - liberalizmus
32.001 *** 321.7 *** 329.12
[AN 3762584]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2019.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A Vasgárda II., 1937-1964 : antiszemitizmus, mitológia, vallás / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Gondolat, 2019. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-936-6 fűzött : 5000,- Ft
Garda de Fier
Románia - fasizmus - történelem - antiszemitizmus - 20. század
329.18(498)"193/196" *** 949.8"193/196" *** 323.12(=924)(498)"193/196"
[AN 3763428]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2019.
Paál Vince (1969-)
   A politika és a publicisztika vonzásában [elektronikus dok.] : Gratz Gusztáv pályafutása / Paál Vince. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-749-4
Gratz Gusztáv (1875-1946)
Magyarország - politikus - újságíró - magyarországi németek - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
32(439)(=30)(092)Gratz_G. *** 070(439)(092)Gratz_G.
[AN 3766745]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2019.
Paál Vince (1969-)
   A politika és a publicisztika vonzásában : Gratz Gusztáv pályafutása / Paál Vince. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 481 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-465.
ISBN 978-963-295-748-7 kötött
Gratz Gusztáv (1875-1946)
Magyarország - politikus - újságíró - magyarországi németek - 19. század - 20. század
32(439)(=30)(092)Gratz_G. *** 070(439)(092)Gratz_G.
[AN 3760357]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2019.
Progressive answers to populism (magyar)
   Progresszív válaszok a populizmusra : miért szavaznak az európaiak a populista pártokra, és hogyan válaszolhatnak erre a kihívásra a progresszívek? / [... szerk. Boros Tamás] ; [kiad. Friedrich-Ebert-Stiftung ..., Foundation for European Progressive Studies ..., Policy Solutions ...]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions ; Brüsszel : FEPS, cop. 2019. - 161 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81071-6-7 fűzött
Európai Unió - belpolitika - populizmus - 21. század
323(4-62)"201" *** 329populizmus
[AN 3762967]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2019.
Snyder, Timothy (1969-)
The road to unfreedom (magyar)
   A szabadság felszámolása : Oroszország, Európa, Amerika / Timothy Snyder ; [ford. L'Homme Ilona]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 431 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5915-10-9 fűzött : 4490,- Ft
Oroszország - Európai Unió - Egyesült Államok - világpolitika - külkapcsolat - 21. század - politológia - demokrácia
327(47)"201" *** 327(4-62)"201" *** 327(73)"201" *** 32.001 *** 321.72
[AN 3751470]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2019.
Széna Béla (1948-)
   Csatáról kitelepített magyar családok, 1947-1948 / Széna Béla. - Pécs : [s.n.], 2018. - 58 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött
Felvidék - Csata (település) - kitelepítés - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(437.6-2Csata)"194"
[AN 3766965]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2019.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Presscon Kiadó, a 6. kötettől kiad. a Múlt és Jövő Könyvkiadó
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439) *** 323.12(=924)(100)"193/1945"
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - cop. 2019. - 288, [1] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-59-1 fűzött : 3600,- Ft
[AN 3762726] MARC

ANSEL
UTF-811215 /2019.
Tóth Marcell
   Németi Lajos, a "vörös Forrest Gump" : képek, kérdések, kiegészítések, kritikák egy kommunista életútjához / Tóth Marcell. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2019. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 11.)
Bibliogr.: p. 99-108.
ISBN 978-963-7379-55-0 fűzött
Németi Lajos (1887-1982)
Magyarország - politikai aktivista - kommunista párt - politikatörténet - 20. század
329.15(439)(092)Németi_L. *** 329.15(439)"191/198" *** 32(439)
[AN 3756882]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11216 /2019.
Baráth Tibor (1906-1992)
   A régi kelet : elfelejtett magyar évezredek? / Baráth Tibor ; [szerk. Esthon Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : MVSZ, 2019. - 83, [3] p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 17.)
A gerincen számozási adatként: 2.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7014-63-5)
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3767710]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2019.
Barthos Kálmán (1878-1941)
   Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában : bölcsészdoktori értekezés a magyar művelődéstörténelem köréből : az "Erdélyi országgyűlési emlékek" alapján / irta Barthos Kálmán. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 106 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvárt : Gámán, 1902. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-62-0 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - magyar történelem - pénzügy - hadügy - 16. század - hasonmás kiadás
943.921"15" *** 355(439.21)"15" *** 094/099.07 *** 336(439.21)"15"'
[AN 3763080]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2019.
Bevilaqua Borsody Béla (1885-1963)
   Magyar történelem anekdotákban / elbeszéli Bevilaqua Borsody Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-61-3 fűzött : 3300,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom - anekdota
943.9(0:82-36) *** 894.511-36
[AN 3763181]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2019.
Bibó István (1911-1979)
   Bibó megmondja : részletek Bibó István írásaiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2019. - 278 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6588-7 kötött : 3490,- Ft
Európa - Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - történelem - 20. század
943.9"19" *** 940"19" *** 323(439)"19"
[AN 3763284]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2019.
   Csehszlovák iratok a magyar - szlovák államhatár kijelöléséhez, 1918-1920 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Simon Attila. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 229 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 3.)
Bibliogr.: p. 213-219.
ISBN 978-963-416-174-5 kötött : 3490,- Ft
Csehszlovákia - történelem - trianoni békeszerződés - államhatár - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
943.7"191/192" *** 341.382"1919"(093) *** 341.222(437)"191/192"(093)
[AN 3763033]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2019.
Dági Marianna (1973-)
   A Seuso-kincs : Pannonia fénye : műveltség és luxus a késő császárkori Pannoniában / Dági Marianna, Mráv Zsolt ; Dabasi András és Kardos Judit fotóival ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2019. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Magyar Nemzeti Múzeumban 2019-ben nyílt állandó kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5978-11-1 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 902 *** 930.85(398.6) *** 739.1(398.6)
[AN 3762545]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2019.
   Dunapataj 1919 : írások, dokumentumok az 1919-es dunapataji népfölkelés történetéhez és emlékezetéhez / összeáll. Kiss Gy. Csaba és Schill Tamás ; [kiad. a Dunapatajért Közalapítvány]. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2019. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5169-7 fűzött
Dunapataj - felkelés - helytörténet - Tanácsköztársaság
943.9-2Dunapataj"1919"
[AN 3763380]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2019.
Egri László (1988-)
   Vésetek [elektronikus dok.] : versek / Egri László. - Szöveg (epub : 615 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-630-0
magyar történelem - vers - elektronikus dokumentum
943.9(0:82-14)
[AN 3747030]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2019.
   Életutak : díszpolgárok, jeles személyek Sajószentpéter történetében / összeáll. Horváth Zita, Kiss Barnabás, Tóth Péter ; [kiad. a Sajó Televízió Nonprofit Kft.]. - Sajószentpéter : Sajó Televízió Nonprofit Kft., 2019. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5546-6 fűzött
Sajószentpéter - híres ember - díszpolgárság
929(439-2Sajószentpéter) *** 352.084.98(439-2Sajószentpéter)(092)
[AN 3762167]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2019.
Erdődy Gyula (1956-)
   Nagyhajmás község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Nagyhajmás község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Nagyhajmás : Önkormányzati Képviselőtestület, 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-226. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-4787-4 kötött
Nagyhajmás - helytörténet
943.9-2Nagyhajmás
[AN 3762927]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2019.
Flügge, Manfred (1946-)
Stadt ohne Seele (magyar)
   Nagyváros lélek nélkül : Bécs, 1938 / Manfred Flügge ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - 431 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 409-420.
ISBN 978-963-13-6580-1 fűzött : 4990,- Ft
Ausztria - történelem - művelődéstörténet - két világháború közötti időszak - Anschluss
943.6"1938" *** 930.85(436)"192/193"
[AN 3757163]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2019.
Frazik, Wojciech (1962-)
Emisariusz Wolnej Polski (magyar)
   Wacław Felczak : a szabadság futára / Wojciech Frazik ; [ford. Petneki Noémi]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 296, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-38-2 kötött : 2900,- Ft
Felczak, Wacław (1916-1993)
Lengyelország - történész - ellenállási mozgalom - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század
930.1(438)(092)Felczak,_W. *** 323.26(438)"194"
[AN 3756704]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2019.
Gerbicz Ottó
   Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, hadüzenet nélküli háborút követő megtorlások Budapesten a Kádár-korszakban / Gerbicz Ottó. - [Budapest] : [Gerbicz O.], 2019. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5049-2 fűzött
Magyarország - 1956-os forradalom - megtorlás - politikai üldözés - Kádár-korszak
943.9"1956" *** 323.282(439)"195"
[AN 3762652]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2019.
Gerő András (1952-)
   Hit, illúziókkal / Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3760638]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2019.
   Hitre, tudásra : a piaristák és a magyar művelődés : Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, 2017. november 15 - 2018. február 25. : kiállítási katalógus II. / [a kiállítást rend. Koltai András és Rákossy Anna] ; [a Budapesti Történeti Múzeum és a Piarista Rend Magyar Tartománya ... kiadványa]. - Budapest : BTM : Piarista Rend M. Tartománya, 2019. - 732 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 627-685.
ISBN 978-615-5934-03-2 kötött : 3990,- Ft
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Magyarországi Rendtartomány
Magyarország - piaristák - művelődéstörténet - egyháztörténet - kiállítási katalógus
930.85(439) *** 271.786(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3762562]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2019.
Kassai Lajos (1960-)
   Levelek / Kassai Lajos. - [Budapest] : Szenzár, 2019, cop. 2018. - 215 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-003-7 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - lovassport - íjászat - hagyományőrzés
930.8(=945.11) *** 798.28 *** 799.322.2
[AN 3767985]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2019.
Katona Eszter (1976-)
   A jövő emlékezete : polgárháború, diktatúra és emlékezet a kortárs spanyol drámairodalomban / Katona Eszter. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2019. - 525 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 478-525.
ISBN 978-963-414-470-0 fűzött : 4990,- Ft
Spanyolország - történelem - emlékezetpolitika - kollektív emlékezet - spanyol irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - dráma
946.0"19" *** 316.63(460) *** 860(091)-2"19/201" *** 159.953
[AN 3763422]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2019.
   Kőbe vésett emlékezet : a nagy háború emlékhelyei Vas megyében. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-615-5847-33-2 kötött : 5490,- Ft
Vas megye - helytörténet - első világháború - emlékmű - hősi halott
943.911.1"1914/1918" *** 725.945(439.111) *** 355.293(439.111)"1914/1918"
[AN 3762072]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2019.
   Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Selyemút mentén : Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulójára / ... szerk. Dallos Edina, Kósa Gábor. - [Budapest] : ELTE BTK Távol-keleti Int. ; [Szeged] : SZTE Altajisztikai Tansz., 2018. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia de Via Serica könyvek, ISSN 2676-9107 ; 1.)
A Budapesten, 2018. jún. 7-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-060-7 fűzött
Ázsia - művelődéstörténet - emlékkönyv
930.85(5)
[AN 3763393]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2019.
   Kutlíkovci na Bánhedeši = A Kutlikok Bánhegyesen / ed. Mária Žiláková. - Veľký Bánheděs : Spol. pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánheděsi, 2018. - 236 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Bánhedešské zošity, ISSN 2560-1032 ; 2.)
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-615-00-4086-8 fűzött
Kutlik család
Nagybánhegyes - helytörténet - magyarországi szlovákok - családtörténet - történelmi forrás
943.9-2Nagybánhegyes(093) *** 929.52(=854)(439-2Nagybánhegyes)Kutlik
[AN 3762080]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2019.
   Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben / szerk. Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2019. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 19.)
A Budapesten, 2017. dec. 14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-904-8 fűzött
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - uralkodó - 18. század - vallásosság - hitélet
943.9(092)Mária_Terézia *** 211 *** 234
[AN 3762715]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2019.
   Megosztó kompromisszum : az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából / szerk. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 201 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2017. szept. 26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-57-0 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - magyar történelem - történelem - 19. század - kiegyezés kora
943.9"1867" *** 943.6/.9"186"
[AN 3753243]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2019.
Mindszenty József (1892-1975)
   Kommunista arcélek / Mindszenty József ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 353, [14] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-260-7 kötött : 3990,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - Szovjetunió - történelem - államfő - politikus - magyar történelem - kommunizmus - 20. század
947"193/195" *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 32(439)(092)Rákosi_M. *** 329.15 *** 943.9"195/196"
[AN 3763313]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2019.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Román nemzetgyűlés Gyulafehérvárott : mit jelent Erdély a román nemzettudatban, avagy miért lett román nemzeti ünnep december 1-je? / Miskolczy Ambrus. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2019. - 107 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle füzetek, ISSN 2676-8976)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-20-2 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - magyar történelem - történelem - nemzettudat - határon túli magyarság - románok - 20. század
949.84 *** 316.63(=590)(498.4) *** 316.63(=945.11)(498.4) *** 943.921"19"
[AN 3762671]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2019.
Nahaj Balázs Ferenc
   Jósvafő és a világháborúk: hősök, katonák, mindennapok / Nahaj Balázs Ferenc ; kiad. Jósvafő Község Önkormányzata. - Jósvafő : Önkormányzat, 2019. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5519-0 fűzött
Jósvafő - első világháború - második világháború - helytörténet - 20. század
943.9-2Jósvafő"19" *** 355(439-2Jósvafő"1914/1918" *** 355(439-2Jósvafő)"1939/1945"
[AN 3762172]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2019.
Persas (magyar)
   Perzsák / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 7.)
ISBN 978-963-09-9572-6 kötött : 2990,- Ft
Perzsia - művelődéstörténet - régészet - történelem
930.85(35) *** 904(35) *** 935
[AN 3768029]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2019.
Preston, Douglas (1956-)
The lost city of the monkey god (magyar)
   A majomisten elveszett városa [elektronikus dok.] / Douglas Preston ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 8.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-452-111-2
Honduras - régészet - felfedező utazás - amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
904(728.3)(0:82-94) *** 910.4(728.3)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3764943]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2019.
   Proletárdiktatúra alulnézetben : "és rendszeresíttetnek az összes ballépések" : válogatott levéltári dokumentumok a Magyarországi Tanácsköztársaság időszakából / ... vál., jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Csonka Laura, Fiziker Róbert ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : L'Harmattan : MNL, 2019. - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-531-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - levéltári irat - történelmi forrás
943.9"1919"(093) *** 930.253(439)
[AN 3763111]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Nagy-Románia megteremtése : [1866-1920] / Raffay Ernő. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 261 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-23-4 kötött : 3990,- Ft
Románia - történelem - 19. század - 20. század
949.8"186/1920"
[AN 3762737]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2019.
Sandkühler, Thomas (1962-)
Adolf H. (magyar)
   Adolf H : egy diktátor életútja / Thomas Sandkühler ; [ford. Balla Judit]. - [Budapest] : Magistra, 2019. - 350 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 331-344.
ISBN 978-615-80791-6-7 fűzött : 3990,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - történelem - 20. század - életrajz
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"192/1945"
[AN 3757169]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2019.
Sári László (1950-)
   Dilettánsok történelme : honnan ered Nyugat és Kelet elhibázott viszonya? / Sári László. - Budapest : Corvina, 2019. - 333 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 978-963-13-6587-0 kötött : 3990,- Ft
történetfilozófia - művelődéstörténet - társadalomelmélet - szabadság
930.1 *** 930.85(100) *** 316 *** 123
[AN 3763279]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2019.
Schmidt-Pauli, Edgar von (1881-1955)
Nikolaus von Horthy (magyar)
   Horthy Miklós : tengernagy, népi hős és kormányzó / Edgar v. Schmidt-Pauli ; [ford. Wéber Krisztina]. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 308 p., [34] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5094-2 kötött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - politikatörténet - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 323(439)"191/194" *** 943.9"191/194"
[AN 3762569]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2019.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Tanulmányok / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Püski, 2019. - 124, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Tart.: Ötezer év hazakeresése Szent László koráigÞ; Reformer vonások Assisi Ferenc életében. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-302-108-8)
Francesco d'Assisi (1182-1226)
magyar őstörténet - szent - 13. század
930.8(=945.11) *** 235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3763090]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2019.
Szakály Sándor (1955-)
   Történelmünkről hosszabban, rövidebben : tanulmányok, cikkek, interjúk, 2015-2018 / Szakály Sándor ; [kiad. Facultas Humán Gimnázium]. - Budapest : Facultas Humán Gimn., 2018. - 341 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3880-3 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 20. század
943.9"19" *** 355.48(439)"19"
[AN 3754950]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2019.
Szántó Endre
   Egy fürdőváros születése : Hévíz története / Szántó Endre. - Budapest : Csala T., 2018-. - ill., főként színes ; 31 cm
A 2. kötettől kiad. Szántó András
Hévíz - helytörténet - gyógyfürdő - fürdőhely - album
943.9-2Hévíz *** 615.838(439-2Hévíz)(091)(084.1)
[AN 3720195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Trianontól a II. világháború végéig, 1920-1945. - 2019. - 224 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4879-6 kötött
[AN 3762612] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Demokráciából a diktatúrába, 1945-1970. - 2019. - 267 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4880-2 kötött
[AN 3762613] MARC

ANSEL
UTF-811251 /2019.
Szombathy Ildikó Éva (1946-)
   A "kizsákmányoló" gyermek : a vörös terror árnyékában / Szombathy Ildikó Éva. - [S.l.] : Publio, 2018. - 229 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-443-465-8)
Románia - Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyarság - emigráns - állami terror - szocialista rendszer - 20. század - memoár
929(=945.11)(498)(0:82-94) *** 323.282(498)"194/198"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3767054]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2019.
Thierry, Amédée (1797-1873)
Histoire d'Attila et de ses successeurs (magyar)
   Attila : Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig : II. rész, Attila fiai és utódai történelme / írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 408 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Ráth M., 1865. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-58-3 fűzött : 3100,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
hunok - nemzettörténelem - uralkodó - 5. század - hasonmás kiadás
936.91(092)Attila *** 094/099.07
[AN 3763204]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2019.
   A történettudomány és a történelmi regény / [szerk. Botos Máté]. - [Budapest] : [Historycum], 2019. - 263, [3] p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. nov. 25-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5816-05-5 fűzött
történettudomány - irodalomtudomány - műfajtörténet - történelmi regény
930.1 *** 82.01 *** 82(091)-311.6
[AN 3753267]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2019.
Ungvári Tamás (1930-2019)
   A gólem és a prágai rabbi : okkultizmus, hermetizmus, kabbala / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2019. - 251 p., [6] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-017-4 kötött : 3999,- Ft
művelődéstörténet - folklór - zsidóság - misztika - zsidó vallás - okkultizmus
930.85(=924) *** 398(=924) *** 296.65 *** 133
[AN 3762808]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2019.
Vikingos y celtas (magyar)
   Kelták és vikingek / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Hajnal Dóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 8.)
ISBN 978-963-09-9573-3 kötött : 2990,- Ft
művelődéstörténet - kelták - normannok
930.85(367) *** 930.85(368)
[AN 3768030]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2019.
Weiszhár Attila (1967-)
   A magyar középkor csatái / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. - [Budapest] : Unicus Műhely, 2019. - 186 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5084-62-1 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - csata - hadtörténet - magyar történelem - középkor - szaklexikon
943.9"09/14":030 *** 355.483(439)"09/14":030
[AN 3762422]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2019.
Wolf Mária (1955-)
   A borsodi földvár : egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása / Wolf Mária. - Budapest : Martin Opitz K. ; Miskolc : HOM ; Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2019. - 516 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm + CD-R. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 10.). (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 6.)
Bibliogr.: p. 341-375. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-41-8 kötött : 5900,- Ft
Edelény - régészet - vár - elektronikus dokumentum
904(439-2Edelény) *** 728.81(439-2Edelény)
[AN 3762417]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11258 /2019.
Bangha Imre (1967-)
   Költők és koldusok között : indiai napló, 2001-2017 / Bangha Imre ; szerk. Frazer-Imregh Monika. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 462 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-515-8 fűzött : 4990,- Ft
India - helyismeret - napló
908.540(0:82-94)
[AN 3763424]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2019.
Blackmore, Ruth
Paris (magyar)
   Párizs / írta ... Ruth Blackmore és James McConnachie. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-447-205-6 fűzött : 2999,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3763013]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2019.
Bormann, Andreas
Kopenhagen (magyar)
   Koppenhága / Andreas Bormann ... ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2019. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6592-4 fűzött : 2490,- Ft
Koppenhága - útikönyv
914.89-2København(036)
[AN 3762858]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2019.
Braun Róbert (1966-)
   Faltól falig Amerika / Braun Róbert. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-58-7 fűzött : 3290,- Ft
Egyesült Államok - helyismeret - magyar irodalom - esszé - memoár
908.73(0:82-992) *** 894.511-4
[AN 3760832]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2019.
The bucket list (magyar)
   Bakancslista : 1000 kihagyhatatlan úti cél a nagyvilágból / szerk. Kath Stathers ; [ford. Farkas Melinda, Sziklai István]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 496 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-811-4 kötött : 7490,- Ft
helyismeret - természetjárás
908.100 *** 796.5(100)
[AN 3767056]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2019.
   Budapesttől Berlinig : interdiszciplináris kalandozások : tiszteletkötet Izsák Éva születésnapja alkalmából / Berki Márton, Halász Levente szerk. ; [... kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet]. - Budapest : ELTE FFI, 2019. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-105-5 fűzött
földrajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
91 *** 012Izsák_É.
[AN 3762455]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2019.
Büld Campetti, Christiane
Toskana (magyar)
   Toszkána / [szerző Christiane Büld Campetti] ; [társszerző Sabine Oberpriller] ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6596-2 fűzött : 2490,- Ft
Toszkána - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 3767165]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2019.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Budapest : Cartographia, [2019]. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2019. máj.
ISBN 978-963-352-170-0 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 3767091]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2019.
   Az én városom, Keszthely. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 104 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5847-63-9 fűzött
Keszthely - helyismeret - amatőr művészet - gyermekrajz
908.439-2Keszthely(084.1) *** 741.071-053.2 *** 379.825-053.6
[AN 3762029]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2019.
Fekete Andrea
   Tan-év-kör : hagyományokról, tanításról, szeretetről / Fekete Andrea ; [kiad. ... Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium]. - Hajdúnánás : Bocskai I. Ált. Isk., Alapfokú Műv. Isk. és Kollégium, 2019. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-615-00-5300-4 fűzött
Hajdúnánás - helyismeret - hagyomány - iskolai nevelés
908.439-2Hajdúnánás *** 39(=945.11)(439-2Hajdúnánás) *** 371.3
[AN 3763004]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2019.
Gavin, Thomas
Dubai (magyar)
   Dubaj / írta ... Gavin Thomas. - Pécs : Alexandra, 2018. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Pethő Dóra
ISBN 978-963-447-208-7 fűzött : 2999,- Ft
Dubaj - útikönyv
915.362-2Dubai(036)
[AN 3763010]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2019.
   Haza Hajdúságba : vallomások versben, prózában a Hajdúságról, Hajdúnánásról / [összeáll., szerk. Rigó Tamásné] ; [kiad. Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2018. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2745-6 fűzött
Hajdúság - Hajdúnánás - helyismeret - magyar irodalom - antológia
908.439Hajdúság(0:82-822) *** 908.439-2Hajdúnánás(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3762985]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2019.
Horváth Tibor
   Szlovénia / Horváth Tibor. - Budapest : Cartographia, [2019]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2019. júl.
ISBN 978-963-352-414-5 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3767087]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2019.
Juhász Árpád (1935-)
   Egzotikus Európa / Juhász Árpád. - Budapest : Medicina, 2019. - 427 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-727-2 kötött : 11900,- Ft
Európa - helyismeret - útleírás
908.4(0:82-92)
[AN 3762839]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2019.
Kisch, Egon Erwin (1885-1948)
China geheim (magyar)
   A titkos Kína [elektronikus dok.] / Egon Erwin Kisch ; ford. Barkóczy István. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Kína titkai" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-667-6 (epub)
ISBN 978-963-474-668-3 (mobi)
Kína - Csehország - helyismeret - német irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.510(0:82-992) *** 830-992(437.1)=945.11
[AN 3765507]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2019.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos, Kerepeczky Orsolya. - Budapest : Cartographia, [2019]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2019. júl.
ISBN 978-963-352-431-2 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3767089]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2019.
Orbán Zoltánné
   Balatonlelle régi képeslapokon / [vál. és szerk. Nagy Géza]. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 135 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összeáll. Orbán Zoltánné
ISBN 978-615-5084-64-5 fűzött : 4830,- Ft
Balatonlelle - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Balatonlelle(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3762325]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2019.
   Őriszentpéter / [szerk. Őr Zoltán] ; [... kiad. ... Őriszentpéter Város Önkormányzata]. - [Őriszentpéter] : Önkormányzat, 2019. - 52 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2135-5 kötött
Őriszentpéter - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Őriszentpéter *** 502(439-2Őriszentpéter)
[AN 3762654]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2019.
   Participatory urban agriculture governance plan for fighting social exclusion in the Danube Region / [eds. Máté Szalók, Csaba Bende, Jani Kozina] ; [publ. by the Central Transdanubian Regional Innovation Agency]. - [Székesfehérvár] : KDRIÜ, [2019]. - 58 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-615-00-4350-0 kötött
Közép-Európa - társadalmi egyenlőtlenség - társadalmi integráció - urbanisztika - városökológia - amatőr kertészkedés - esettanulmány
911.375(4-11) *** 504.03 *** 316.4.052 *** 635 *** 316.344(4-11) *** 712.27
[AN 3762126]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2019.
Pataki János
   Magyarok a Felvidéken / Pataki János ; [közread. a] Rákóczi Szövetség. - Budapest : Rákóczi Szövets., cop. 2018. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80570-7-3 kötött
Felvidék - helyismeret - határon túli magyarság
908.439.22 *** 908.437.6 *** 316.347(=945.11)(437.6)
[AN 3762768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 303 p.
[AN 3762771] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 319 p.
[AN 3762772] MARC

ANSEL
UTF-811278 /2019.
Podonyi Hedvig (1964-)
   Hol vagy, Kajla? : országismertető, kreatív matricagyűjtő-album / [szöveg Podonyi Hedvig]. - Budapest : Digital Education Kft., cop. 2019. - 96 p. : ill., színes ; 23x30 cm + mell. ([24] p. : ill., színes ; 15 cm)
melléklet címe: Kajla útlevél : pecsétjgyűjtő kiskönyv
ISBN 978-615-00-2976-4 kötött : 1999,- Ft
ISBN 978-615-00-5203-8 (mell.)
Magyarország - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 087.5
[AN 3762152]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2019.
Seracchioli, Angela Maria
Di qui passò Francesco (magyar)
   Itt járt Szent Ferenc : 365 kilométer hosszú zarándokút Alverna (La Verna) hegyétől Gubbión és Assisin keresztül Rieti völgyéig / Angela Maria Seracchioli ; [ford. Janiga Emese]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 244 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-277-794-8 fűzött : 3200,- Ft
Olaszország - zarándokút - útikönyv
914.5(036) *** 248.153.8(45)(036)
[AN 3762578]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2019.
   Séták Kisújszálláson, a Nagykunság kulturális fővárosában / [szerk. Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes, Tatár Zoltán] ; [kiad. Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület]. - 5. átd., bőv. kiad. - [Kisújszállás] : Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyes., 2019. - 39 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1436-2 fűzött
Kisújszállás - helyismeret
908.439-2Kisújszállás
[AN 3767014]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2019.
Strieder, Swantje
Rom (magyar)
   Róma / [szerző Swantje Strieder] ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2016. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6340-1 fűzött : 2490,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3767161]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2019.
Weiss, Walter M.
Venedig (magyar)
   Velence / [szerző Walter M. Weiss] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6411-8 fűzött : 2490,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3767163]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11283 /2019.
Antal Tamás (1978-)
   Az angol esküdtszék története / Antal Tamás. - Szeged : Iurisperitus K., 2019. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris historici, ISSN 2560-0761)
Bibliogr.: p. 159-165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5411-82-3 fűzött
Nagy-Britannia - jogtörténet - esküdtbíróság
343.195(410)(091)
[AN 3762931]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2019.
Baranyi Bertold
   Magyarázat az elektronikus ügyintézésről [elektronikus dok.] / Baranyi, Homoki, Kovács. - Szöveg (epub : 840 KB). - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Lezárva: 2018. júl. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-765-4
Magyarország - elektronikus ügyintézés - útmutató - elektronikus dokumentum
35.077(439)(036) *** 681.3.004.14(439)(036)
[AN 3766792]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2019.
Grann, David (1967-)
Killers of the flower moon (magyar)
   Megfojtott virágok : az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése / David Grann ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Bookline, 2019, cop. 2018. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-338-8 fűzött : 3699,- Ft
Egyesült Államok - gyilkosság - bűnüldöző szervezet - történelem - 20. század - dokumentumregény
351.746.1(73)"192" *** 973"192" *** 343.611(73)"192"(0:82-31)
[AN 3757042]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2019.
Gyarmati György (1951-)
   Rendszertitkok [elektronikus dok.] : szolgákkal és szolgálatokkal / Gyarmati György ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 15.8 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155576. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-00-4
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"194/198" *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3767552]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2019.
Gyarmati György (1951-)
   Rendszertitkok : szolgákkal és szolgálatokkal / Gyarmati György ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019. - 392, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-00-9 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
351.746.1(439)"194/198" *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3762463]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2019.
Havas Henrik (1949-)
   A magyar keresztapa / Havas Henrik, Radnai László. - [Pécs] : Art Nouveau, 2019. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-84-8 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - bűnöző - szervezett bűnözés - ezredforduló - interjú
343.919(439)(092)Radnai_L.(047.53) *** 343.974(439)"199/20"(0:82-94)
[AN 3763306]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2019.
Hegyi Lívia
   Tipikus és atipikus foglalkoztatás, munkaviszony és önfoglalkoztatás / [írta Hegyi Lívia] ; [... kiad. a Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2019. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : munkajog. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5926-05-1 fűzött
Magyarország - atipikus foglalkoztatás - munkajog
349.2(439) *** 334.714 *** 331.526(439)
[AN 3762483]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2019.
   "Hogyan történhetett?!" : kiáltvány Trianon 90. évfordulóján : a trianoni békeparancs 90. évfordulójára kiadott emlék-CD szövegkönyve valamint dr. Balogh Sándor, Botos László, Rácz Sándor tanulmányai / szerk. Patrubány Miklós. - 2. kiad. - Budapest : MVSZ, 2019. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 4.)
A gerincen számozási adatként: 7. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7014-44-4)
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"1920"
[AN 3767706]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2019.
Kiss Barnabás (1954-)
   Alkotmányjog II : alapjogok és emberi jogok / Kiss Barnabás, Lichtenstein József, Tóth Judit. - Szeged : Iurisperitus K., 2018. - 364 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris constitutionalis, ISSN 2631-0651)
Bibliogr.: p. 359-364.
ISBN 978-615-5411-76-2 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - emberi jog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 342.7(439)(075.8)
[AN 3762954]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2019.
Kunt Gergely (1981-)
   Kipontozva.. : nemi erőszak második világháborús naplókban / Kunt Gergely. - Budapest : Osiris, 2019. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 978-963-276-342-2 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - nemi erőszak - háborús bűncselekmény - nő - második világháború
343.541(439)"1939/1945" *** 343.337.4(439)"1939/1945" *** 316.37-055.2(439)"1939/1945"
[AN 3761986]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2019.
Rokolya Gábor (1954-)
   Az államosított közjegyzőség története / Rokolya Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 411 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 31.)
Bibliogr.: p. 386-405. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-615-80943-7-5 kötött
Magyarország - közjegyző - jogtörténet - testülettörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
347.961(439)"1949/1989" *** 347.961(439)(092)
[AN 3762744]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2019.
Vajta Dénes
   Trianon Mordversuch an einer Nation : der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920 / Dénes Vajta. - Budapest : MVSZ, 2019. - 86 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 33.)
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-615-5672-09-5 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"191/192"
[AN 3762133]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11295 /2019.
Becsák László (1919-2007)
   Tűzvonal és Biblia : Vitéz Becsák László tábori naplója 1942. november 4 - 1943. június 15. között / [sajtó alá rend. Márkus Mihály]. - Tata : Tatai Református Egyházközség, 2019. - 64 p. ; 20 cm. - (Tatai református egyháztörténeti füzetek, ISSN 2676-9026)
ISBN 978-615-81213-0-9 fűzött
Magyarország - katona - második világháború - napló
355(439)(092)Becsák_L.(0:82-94) *** 355.48(439)"1941/1942"(0:82-94)
[AN 3762796]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2019.
   Dédapáink nagy háborúja : emlékek családi legendáriumokból / [szerk. Jagadics Péter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-46-2 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - első világháború - hadtörténet - katona - napló - történelmi forrás
355(439)(092)"1914/1918"(093) *** 355(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3762096]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2019.
Fáy Mihály (1918-1999)
   Hadinapló, 1943 : nagyapám háborús élményei a keleti fronton / [sajtó alá rend.] Fáy Attila. - [Budapest] : Orange Packaging Kft., [2019]. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerző Fáy Mihály
ISBN 978-615-00-5640-1 fűzött
Magyarország - katona - hadtörténet - második világháború - napló
355(439)(092)Fáy_M.(0:82-94) *** 355.48(439)"194"(0:82-94)
[AN 3763198]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2019.
   Fiatal tisztek zsebkönyve / szerk. Krizbai János. - 4. jav. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 332 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-68-0 fűzött
Magyarország - katonatiszt - útmutató
355(439)(036)
[AN 3767083]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2019.
   Az ismeretlen Görgei : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2019. január 15 - június 23. / [főszerk. Hermann Róbert] ; [szerk. Radnóti Klára, Bertók Krisztina] ; [kurátor Radnóti Klára]. - Budapest : MNM, 2019. - 445, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-06-7 kötött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - hadvezér - katonatiszt - 19. század - kiállítási katalógus
355(439)(092)Görgey_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3762798]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2019.
Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely (2.) (2019) (Szekszárd)
   II. Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely : Szekszárd, 2019. március 18. / [szerk. Hábermayer Tamás] ; [rend., közread. a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság]. - [Szekszárd] : Tolna M. Katasztrófavédelmi Ig., [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4954-0 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - polgári védelem - konferencia-kiadvány
355.58(439) *** 614.8(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 3763292]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11301 /2019.
Gutassy Attila
   Környezettudatosság és energiahatékonyság / Gutassy Attila, Gutassy Nimród Ferenc. - Budapest : Raabe Klett, 2019. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-615-5824-80-7 fűzött
energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - éghajlatváltozás - kockázatmenedzsment
65.012.8 *** 504.03 *** 551.583 *** 620.9 *** 330.131.7
[AN 3762358]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11302 /2019.
Brody, Alexander (1933-)
   Megtalálni Serendipityt : véletlenszerű lényeges felfedezések / Alexander Brody, Nagy József. - Budapest : Magvető, 2019. - 282, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3901-4 kötött : 5499,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - vállalkozó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - újságíró - dialógus
658.1(73)(=945.11)(092)Brody,_A.(047.53) *** 070(439)(092)Nagy_J.(047.53)
[AN 3759759]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2019.
Horváth Hanga
   Baleseti ellátások és a társadalombiztosítás : dél-dunántúli jogpontok / [írta Horváth Hanga] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2019. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : társadalombiztosítási jog. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5926-07-5 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - baleset
368.4(439)(036)
[AN 3762819]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2019.
   Interkulturális ifjúsági együttműködési mozaikok a határokon átnyúló régióban / [szerk. Váraljai Anna]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 61 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-398-7 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - idegenforgalom - határ menti kapcsolat - civil szervezet - 338.48 (497.11)
338.48(439Dél-Alföld) *** 334.012.46(439Dél-Alföld) *** 334.012.46(497.1)
[AN 3762905]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2019.
Kulcsár Tibor
   A Kulcs-Soft története / Kulcsár Tibor. - [Budapest] : BizXpert Mo. Kft., 2019. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4627-3 fűzött
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (Budapest)
Magyarország - vállalkozó - programtervezés - vállalat - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Kulcsár_T.(0:82-94) *** 681.3.06 *** 061.5(439)Kulcs-Soft
[AN 3762641]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2019.
   Linked together for 150 years: Hungary and Japan : analyses of recent economic and social trends in Japan and their effects on Hungary / chief ed. Csaba Moldicz ; ed. Amadea Bata-Balog ; [publ. by the] Oriental Business and Innovation Center ... Budapest Business School - University of Applied Sciences. - [Budapest] : Budapest Business School - Univ. of Appl. Sciences, 2019. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-61-5 fűzött
Japán - Magyarország - gazdasági kapcsolat - kereskedelem - gazdaságpolitika - gazdaságszociológia
339.9(439) *** 339.9(520) *** 339.5(439) *** 339.5(520) *** 316.334.2(520) *** 338.2(520)
[AN 3762048]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2019.
Matheika Zoltán
   A minimálbérek emelésének hatásai 2017-ben / kész. Matheika Zoltán, Palócz Éva. - Budapest : Kopint-Tárki, 2018. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki műhelytanulmányok, ISSN 2559-9399 ; 52.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7260)
Magyarország - béremelkedés - minimális bér - állami költségvetés - gazdaságpolitika - 21. század
336.121(439)"200" *** 331.215.22(439)"201" *** 331.215.53(439) *** 338.2(439)"201"
[AN 3762353]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2019.
Mezei Cecília (1975-)
   Fejlesztési kényszerpályák / Mezei Cecília. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 978-615-5945-63-2 fűzött : 4980,- Ft
regionális fejlesztés - gazdaságpolitika - Visegrádi államok - 21. század
332.14(4-11)"201"
[AN 3763398]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2019.
Nagy Csaba
   Kisvállalkozások munkavédelme / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média Kft., 2019. - 69, [4] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-14-3 fűzött
munkavédelem - vállalkozásismeret
331.45 *** 658.1
[AN 3762136]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2019.
Nagy Csaba
   Munkavédelem az építőiparban / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média Kft., 2019. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-15-0 fűzött
munkavédelem - építőipar
331.45 *** 69
[AN 3762135]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2019.
Nagy Gergő, M.
   Kifizető jövedelemjuttatással összefüggő kötelezettségei / [írta M. Nagy Gergő és Vigyikán Gergely] ; [... kiad. a Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2019. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : adójog
ISBN 978-615-5926-06-8 fűzött
Magyarország - adózás - béren kívüli juttatás - költségelszámolás - útmutató
336.272(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 3762649]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2019.
Palócz Éva (1952-)
   Az Európai Unió által támogatott projektek előfinanszírozásának hatása az államháztartás állapotára és a gazdasági fejlődésre / kész. Palócz Éva, Nagy Katalin, Vakhal Péter. - Budapest : Kopint-Tárki, 2019. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki műhelytanulmányok, ISSN 2559-9399 ; 53.)
ISBN 978-963-7260-08-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - fejlesztési politika - gazdasági hatás - államháztartás - gazdasági fejlődés - 21. század - statisztikai adatközlés
338.246.027(4-62) *** 330.341.1(439)"201" *** 336.1/.5(439)"201" *** 330.34(439)"201"(083.41)
[AN 3762355]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2019.
Porkoláb Imre
   A stratégia művészete : szervezeti innováció kiszámíthatatlan üzleti környezetben - Szun-ce gondolatai alapján / Porkoláb Imre. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 239 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-740-8 kötött : 4200,- Ft
szervezetfejlesztés - stratégiai menedzsment
658.1.016.7 *** 658.1.011.1
[AN 3763069]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2019.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : számviteli feladatok a gyakorlatban : a Mérlegképes könyvelő képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina A., Veress Attila]. - 10. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2019. - 576 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 576.
ISBN 978-963-638-572-9 fűzött : 6500,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3767989]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2019.
Szamkó Józsefné
   Segédlet az államháztartási könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez, 2018 [elektronikus dok.] / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Szöveg (epub : 7 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. ápr. 9. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-727-2
Magyarország - számvitel - államháztartás - tankönyv - elektronikus dokumentum
336.12(439)(078) *** 657(439)(078) *** 336.1/.5(439)(078)
[AN 3766786]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11316 /2019.
   Társadalmi befogadás az Erasmus+ projektek tükrében / [szerk. Győrpál Zsuzsanna]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2019. - 33 p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 54.)
ISBN 978-615-5319-60-0 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - 21. század
364.65-053.2(439)"201" *** 316.4.052 *** 342.722(439)"201"
[AN 3762860]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2019.
Tóth Erika, B.
   Út a reményhez : [25 éves a Magyar Vöröskereszt Borsod Abaúj Zemplén Megyei Szervezetének hajléktalan ellátása] / B. Tóth Erika. - Miskolc : M. Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, 2019. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5080-5 fűzött
Miskolc - hajléktalangondozás - hajléktalan - karitatív szervezet - interjú
364.252(439-2Miskolc) *** 364.65-057.66(439-2Miskolc)(047.53) *** 614.885(439.134)"199/201"
[AN 3762567]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11318 /2019.
   Alapkompetenciák fejlesztése öt európai országban / Fehérvári Anikó szerk. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-225.
ISBN 978-963-489-058-4 fűzött
Európai Unió - pedagógiai munka - kompetencia - közoktatás - oktatási rendszer - 21. század
371.321 *** 37.014.5(4-62)"201"
[AN 3763298]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2019.
Biró Mariann
   Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára : különlegescsalád születik / [szerzők Biró Mariann, Halász Iván] ; [közread. a Csodák Csodája Alapítvány]. - [Nyíregyháza] : Fény és Kristály Kft. ; Budapest : Csodák Csodája Alapítvány, 2018 [!2019]. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-615-00-5265-6 fűzött
gyógypedagógia - fogyatékos - családi nevelés - mentálhigiénia - szülő
376.2/.5 *** 37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3762106]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2019.
Csájiné Knézics Anikó
   Tündérboszorkány : feladatgyűjtemény 3-4. osztályosok részére / Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján kész. Csájiné Knézics Anikó, Szilvásiné Turzó Ágnes. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-367-4 fűzött : 799,- Ft
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3768001]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2019.
   Az Egri Lenkey János Általános Iskola emlékkönyve, 1929-2019 / [szerk. Fehér Lászlóné]. - [Eger] : Egri Lenkey J. Ált. Isk., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-00-4984-7 fűzött
Egri Lenkey János Általános Iskola
Eger - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Eger)(091)
[AN 3762413]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2019.
Faber, Adele (1928-)
How to talk so kids will listen and listen so kids will talk (magyar)
   Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje : [gyakorlati tanácsok a sikeres szülő - gyerek kapcsolathoz] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2013 [!2019]. - 301 p. : ill. ; 25 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
Joanna Faber utószavával
ISBN 978-615-5336-15-7 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3767979]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2019.
Faber, Adele (1928-)
Siblings without rivalry (magyar)
   Testvérek féltékenység nélkül : [gyakorlati tanácsok testvérek neveléséhez] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - [Frissített, átd., bőv. kiad.]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2014 [!2019]. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
ISBN 978-615-5336-16-4 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - testvér - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-055.71
[AN 3767977]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2019.
   Játék az oktatásban és kutatásban konferencia : 2019. június 24., Kecskemét : absztraktkötet = Games in education and research conference : June 24, 2019, Kecskemét ... : book of abstract / [szerk. Dobjánné Antal Elvira] ; [rend., közread. a] Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar. - Kecskemét : Neumann J. Egy. GAMF Műszaki és Informatikai Kar, 2019. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5817-31-1 fűzött
játék - iskolai nevelés - fejlesztő játék - matematikai játék - konferencia-kiadvány
371.382 *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 37.025
[AN 3763259]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2019.
   Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon / szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2018. - 251 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 18.)
A Budapesten, 2017. ápr. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-890-4 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - katolikus egyház - oktatási módszer - 17. század - 18. század - 19. század
37(439)"16/18" *** 282(439)"16/18" *** 371.3
[AN 3762712]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2019.
   Tehetségek hite : hallgatói tanulmánykötet / szerk. Kovács Tibor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 219 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-526-4 fűzött : 2790,- Ft
tudományos diákkör - pedagógia
37 *** 378.184
[AN 3763207]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2019.
   Trianon és a magyar felsőoktatás. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018-. - 24 cm
Magyarország - felsőoktatás - 20. század - zsidótörvények
378(439)"19" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3757026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - 2018. - 375 p. : ill. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-63-2 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - két világháború közötti időszak - zsidótörvények - konferencia-kiadvány
378.014.5(439)"191/192" *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3757029] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11328 /2019.
   Cirkuszi csodaemberek : életútinterjúk cirkuszművészekkel / az interjúkat Szekáry Zsuzsanna kész. ; szerk. Fekete Péter és Pál Dániel Levente ; [kiad. a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.]. - Budapest : Maciva, [2019]-. - ill., főként színes ; 28x28 cm
Az előszó angol nyelven is
Magyarország - cirkusz - mutatványos - artista - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.83(439)(092)(047.53) *** 796.413.2(439)(092)(047.53)
[AN 3762756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2019. - 43 p.
ISBN 978-963-89759-2-8 kötött : 1500,- Ft
[AN 3762759] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2019. - 51 p.
ISBN 978-963-89759-3-5 kötött : 1500,- Ft
[AN 3762761] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2019. - 41 p.
ISBN 978-963-89759-4-2 kötött : 1500,- Ft
[AN 3762763] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2019. - 53 p.
ISBN 978-963-89759-5-9 kötött : 1500,- Ft
[AN 3762764] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - cop. 2019. - 55 p.
ISBN 978-963-89759-6-6 kötött : 1500,- Ft
[AN 3762765] MARC

ANSEL
UTF-811329 /2019.
Csörgits Lajos (1978-)
   A sportjog közjogi és magánjogi vonatkozásai / Csörgits Lajos, Nagy Klára ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 159 p. ; 23 cm
Lezárva: 2019. 03.
ISBN 978-615-5776-28-1 fűzött
Magyarország - sport - jog - egyetemi tankönyv
796(439)(094)(075.8) *** 34(439)(075.8)
[AN 3762918]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2019.
Douglas, Ed
The camping book (magyar)
   Túrázók és kempingezők könyve : kirándulj, sátrazz, főzz finomakat! / Ed és Kate Douglas ; receptek Sue Hughes ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-304-756-9 kötött : 4500,- Ft
természetjárás - táborozás - szakácskönyv
379.84 *** 796.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3763070]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2019.
Gál Péter
   Éjjeli pókerarcaim : 12 év a pókeres éjszakában / Gál Péter. - [Pécs] : [Gál P.], cop. 2019. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4952-6 fűzött
póker - memoár
794.42(0:82-94)
[AN 3762278]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2019.
Harper, John
Blades in the dark (magyar)
   Kések az éjben / [John Harper ... írás ..., illusztrációk és térképek] ; [Bakk László ... fordítása ...]. - [Debrecen] : Bakk L., cop. 2019. - [8], 317 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5994-04-3 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3763002]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2019.
Kiss Zita
   Anya - nyelv - kincs : 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése / Kiss Zita. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 191 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 60.)
Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 978-963-409-199-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - rejtvény
793.7 *** 809.451.1
[AN 3762659]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2019.
Kollár Borbála
   Alkoss szabadon! : kreatív ötlettár kicsiknek és nagyoknak / Kollár Borbála ; [fotók Zergi Borbála]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-39-9 fűzött : 4490,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3762909]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2019.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna a mozgásfejlődés harmonizálására 1-9 hónapos babáknak : fejtartás, hasalás, forgás, kúszás / Kovács Andrea ; [ill. Steiner Lídia]. - [Budapest] : Mackórendelő, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3000,- Ft
gyógytorna - csecsemő - mozgáskoordináció - mozgásjavító iskola
796.012.61 *** 615.825-053.3
[AN 3762943]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2019.
Magyar Szilvia (1983-)
   The winter series : TRC interviews from the winter of 2018-2019 / Szilvia Magyar ; publ. by Closed Wheel Racing Media Group. - [Kőszárhegy] : [Magyar Sz.] : Closed Wheel Racing Media Group, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5039-3 fűzött
autósport - sporttörténet - 21. század
796.71(100)"200/201"
[AN 3762942]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11337 /2019.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Jövőnk gyökerei : írások a népművészetről / Andrásfalvy Bertalan ; vál., szerk. és az utószót írta Máté Gábor. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019. - 512 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-45-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - népművészet
7.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3762406]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2019.
Andrássy Dorottya
   Munkácsy Mihály és az Országház / [... írta Andrássy Dorottya, Bojtos Anikó, Dúzsi Éva]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2019. - 87 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-5948-08-4 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - Budapest - festőművész - országház - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3763332]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2019.
Andrássy Dorottya
Az Országház építéstörténete (német)
   Baugeschichte des ungarischen Parlaments / [Verf. ... Dorottya Andrássy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parlamentsführungen, ISSN 2498-7999)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5674-67-9 fűzött
Budapest - építészettörténet - országház
725.11(439-2Bp.)(091)
[AN 3763388]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2019.
Balogh László (1930-)
   A formák költészete / Balogh László. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 41.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5456-45-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Balogh_L.
[AN 3762574]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2019.
Bodonyi Csaba (1943-)
   Bodonyi Csaba építészete / [tanulmányok, összeáll.] Sulyok Miklós. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 198-203.
ISBN 978-615-5869-16-7 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Bodonyi_Cs.
[AN 3762766]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2019.
Bojtos Anikó
Az Országház festményei (német)
   Wand- und Deckengemälde im ungarischen Parlament / [Verf. ... Anikó Bojtos]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parlamentsführungen, ISSN 2498-7999)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-66-2 fűzött
Budapest - Magyarország - festészet - historizmus - országház - századforduló - falfestmény
75(439)"189/190" *** 75.052(439-2Bp.) *** 725.11(439-2Bp.) *** 75.035
[AN 3763381]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2019.
Dávid Katalin (1923-)
   Emlékiratok / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 367 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-804-4 kötött : 2600,- Ft
Dávid Katalin (1923-)
Magyarország - művészettörténész - művészeti élet - holokauszt - második világháború - 20. század - 21. század - memoár
7.072.2(439)(092)Dávid_K.(0:82-94) *** 73/76(439)"195/196"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3762830]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2019.
   Építés - bontás : történelem építészet - építészek történészek : történelem hamisítók és építmények bontott torzói / [szerk. Kévés György]. - Budapest : ÉMKE : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2019. - [34] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (ÉMKE füzetek)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-00-5291-5 fűzött
Kévés György (1935-)
Budapest - építész - építészettörténet - 20. század - 21. század
72(439)(092)Kévés_Gy. *** 72(439-2Bp.)"195/200"
[AN 3762871]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2019.
   Értéktár : a Magyar Nemzeti Bank értékmentő programja 2014-2018 = Art treasure depository : the depository programme of the Magyar Nemzeti Bank 2014-2018 / [szerk. ... Bertók Krisztina, Mészáros Krisztina]. - Budapest : MNB, 2019. - 271 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 257-266.
ISBN 978-615-5318-23-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény
73/76(100) *** 069.017(439)
[AN 3762485]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2019.
Gaál Zoltán (1953-)
   Abgang / Gaál Zoltán ; [ill. ... Für Emil]. - Budapest : Gaál Z., 2019. - 101, [2] p. : ill. ; 15x17 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4444-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt - arckép - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Gaál_Z. *** 77.041.3
[AN 3762615]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2019.
Huszár Lajos (1906-1987)
   Szent György érmek : 8 táblával és 5 szövegképpel = Georgsmünzen : mit 8 Tafeln, 5 Textabbildungen / Huszár Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 52 p., VIII t.fol. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Tört. Múz., 1940, a Bibliotheca humanitatis historica c. sorozat 4. tagjaként
ISBN 978-615-5797-18-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - érem - 17. század - 18. század - hasonmás kiadás
737.2(439)"16/17" *** 094/099.07
[AN 3763123]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2019.
   A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településképi arculati kézikönyve / [... kiad. ... a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság]. - Budapest : Kiemelt Nemz. Emlékhely Biz., 2019. - 223 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
Fűzött
Budapest - emlékhely - arculattervezés - városarculat
711.4(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 3764124]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2019.
Kolundzsija Gábor
   A rakodópart kövei : a budapesti dunai rakpartok / Kolundzsija Gábor. - Budapest : Postcard Bt., 2019. - 432 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23x31 cm
Bibliogr.: p. 408-413.
ISBN 978-963-12-8681-6 fűzött
Duna - Budapest - helytörténet - építészet - rakpart - folyószabályozás - művelődéstörténet
72(439-2Bp.) *** 627.42(439-2Bp.)(282.243.7) *** 930.85(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp.
[AN 3762362]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2019.
Kovács Dániel (1983-)
   Art déco és modern Budapest / Kovács Dániel ; Gulyás Attila fotóival. - Budapest : Kedves L., 2019. - 383 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 378.
ISBN 978-615-00-4973-1 fűzött : 6480,- Ft
Budapest - építészet - helyismeret - 20. század
72(439-2Bp.)"1910/1950" *** 908.439-2Bp.
[AN 3762741]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2019.
   Magánépítészek : kommunizmusban Budán, Pesten kapitalizmusban / [szerk. Kévés György]. - Budapest : ÉMKE : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2019. - [62] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (ÉMKE füzetek)
Bibliogr.: p. [55].
ISBN 978-615-00-5290-8 fűzött
Kévés György (1935-)
Budapest - építész - építészettörténet - 20. század - 21. század
72(439)(092)Kévés_Gy. *** 72(439-2Bp.)"192/200"
[AN 3762898]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2019.
   Megszólított a múlt : a szemeretelepi templom első 80 éve : [1938-2018] / [szerk. Nemcsicsné Molnár Gyöngyi, Nemcsics Endre és Maros Pál] ; [kiad. a Szemeretelepi Szent István Király Plébánia]. - [Budapest] : Szemeretelepi Szent István Király Plébánia, 2019. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5458-2 fűzött
Szemeretelepi Szent István Király Plébánia (Budapest)
Budapest. 18. kerület - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház - templom
726.54(439-2Bp.XVIII.) *** 282(439-2Bp.XVIII.)(091)
[AN 3763060]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2019.
   Memento Park Budapest : gigantische Denkmäler der kommunistischen Diktatur. - [Budapest] : Private Planet, [2019]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86881-1-8 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - emlékmű - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)Szoborpark_Múzeum
[AN 3762826]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2019.
Merényi Mónika
   Lélekemelő pillanatok : [Mátyás-templom] = Inspirational moments : [Matthias church] / [fotókat kész. Merényi Mónika] ; [szerk. Schanda Melinda] ; [kiad. a Mátyás-templom Gondnoksága]. - Budapest : Mátyás-templom Gondnoksága, 2019. - [128] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-004-723-2 kötött
Budapest. 1. kerület - templom - vallásos irodalom - fényképalbum
726.54(439-2Bp.)(084.12) *** 244
[AN 3762588]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2019.
   Mi lehet ennél édesebb? / [a kiállítást szerv. Bauer Gábor, Pintér Szilvia]. - Pécs : Bauer G., 2018. - 27, [4] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Pécsett, 2018. szept. 8 - okt. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-4080-6 fűzött
Magyarország - iparművészet - ékszer - 21. század - kiállítási katalógus
739.2(439)"201" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3763185]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2019.
Mikš, František (1966-)
Czerwony kogut Picasso (magyar)
   Picasso, a vörös kakas : ideológiák és utópiák a 20. századi művészetben / František Mikš. - [Budapest] : Typotex, cop. 2019. - 235 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Pálfalvi Lajos. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-025-9 fűzött : 3900,- Ft
Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935)
Grosz, George (1893-1959)
Picasso, Pablo (1881-1973)
Szovjetunió - Oroszország - Németország - Spanyolország - Európa - festőművész - kommunizmus - baloldali irányzat - művészettörténet - 20. század
75(47)(092)Malevič,_K._S. *** 329.15(4)"19" *** 75(460)(092)Picasso,_P. *** 75(430)(092)Grosz,_G.
[AN 3762664]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2019.
   Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére / [szerk. Takács Imre]. - Budapest : Martin Opitz K. : MTA-ELTE Thesaurus Mediaevalis Kutatócsop., 2019. - 194, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thesaurus mediaevalis. A., ISSN 2676-8321 ; 1.)
A Budapesten, 2017. dec. 8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-43-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - művészettörténet - középkor - emlékkönyv
73/76(439)"10/13"
[AN 3762783]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2019.
Nemes Péter (1979-)
   Amerigo : egy szobrász, aki meghódította Rómát / Nemes Péter. - Budapest : Európa, 2019. - 367 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 348-357.
ISBN 978-963-504-018-6 fűzött : 3999,- Ft
Tot, Amerigo (1909-1984)
Olaszország - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(45)(=945.11)(092)Tot,_A.
[AN 3757116]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2019.
Németh János (1934-)
   Németh János keramikusművész. - Budapest : MMA K., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-35-8 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - keramikus - szobrász - 20. század - 21. század
738(439)(092)Németh_J. *** 73(439)(092)Németh_J.
[AN 3762581]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2019.
Orosz István (1951-)
   Csak plakátok / Orosz István. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 43.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-44-2 kötött
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - 21. század
76(439)(092)Orosz_I. *** 769.91
[AN 3762634]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2019.
   Ötéves a Mozaik Múzeumtúra / [szerk. Makranczi Zsolt] ; [közread. az] Örökség Kultúrpolitikai Intézet. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2019. - 107 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6039-00-2 fűzött
Magyarország - múzeum - múzeumpedagógia - 21. század
069(439)"201" *** 069.12(439)
[AN 3762862]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2019.
Palotai János (1939-)
   Tóth György : test-terek, body spaces / Palotai János. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 253, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: 97-99.
ISBN 978-615-5869-43-3 kötött : 6400,- Ft
Tóth György (1950-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Tóth_Gy.
[AN 3762748]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2019.
   Párizs : franciaországi magyar művészek a Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjteményből = Paris : Hungarian artists in France form the Szöllősi-Nagy - Nemes collection / Ébli Gábor szerk. ... ; [kiad. a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjtemény/collection : Párizs/Paris 03. - Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-615-80659-9-3 fűzött
Magyarország - Franciaország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - külföldön élő magyar személyiség
73/76(44)(=945.11)"19/20" *** 069.017(439)Szöllősi-Nagy-Nemes
[AN 3762946]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2019.
Péntek Imre (1942-)
   Noé bárkája : Péntek Imre versei Németh János kerámiáira, Kelemen Gyula megzenésítésében. - Budapest : M. Napló, 2019. - 78, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó az Énekmondó Együttes
ISBN 978-615-5721-79-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - keramikus - 20. század - 21. század - vers - auditív dokumentum
738(439)(092)Németh_J. *** 894.511-14
[AN 3762282]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2019.
Salamon György (1948-)
   Salamon György festőművész / [szerk. Széplaki Balázs]. - [Budapest] : [Salamon Gy.], 2019. - [92] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-5438-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Salamon_Gy.
[AN 3763007]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2019.
Somos Béla (1938-)
   Toronyiránt : templomok Pesten és Budán / Somos Béla ; [fotók Landgráf Katalin]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 199 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-615-5743-88-7 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - templom - művelődéstörténet
726.54(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3762185]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2019.
Stalter György (1956-)
   Régi/új képek / Stalter György. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 42.)
A bev. és az utószó angol nyelven is
ISBN 978-615-5456-46-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Stalter_Gy.
[AN 3762834]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2019.
Szakács Imre (1948-)
   Szakács Imre László. - [Szentendre] : Innobarth Kft., 2018. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
Megj. a Szentendrén, 2018. okt. 11 - nov. 3. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-00-4985-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szakács_I.
[AN 3762804]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2019.
Szemadám György (1947-)
   Az elveszett teljesség / Szemadám György. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 40.)
ISBN 978-615-5456-43-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szemadám_Gy.
[AN 3762631]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2019.
Szunyoghy András (1946-)
   Ceruzarajz : minden, amit a ceruza használatáról tudni kell / Szunyoghy András. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 126 p. : ill. ; 21x22 cm + 8 mell. - (Kreatív képzőművészet, ISSN 2631-1844)
ISBN 978-615-5869-32-7 fűzött : 2900,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3762656]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2019.
   Tér/Erő : II. Építészeti Nemzeti Szalon : 2019. 04. 26 - 08. 25., Műcsarnok : 2019. II. ciklus = Cover/Age : 2nd National Salon of Architecture : 26 04 - 25 08 2019, Kunsthalle : 2019 2nd cycle / [főkurátor ... Szegő György] ; [szerk. ... Götz Eszter] ; [közread. a] Műcsarnok, MMA. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 526, [1] p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
ISBN 978-615-5695-22-3 kötött
Magyarország - építészet - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)"2014/2019" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3762511]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2019.
   A tiszaföldvári Népi Díszítőművészeti Kör : [1957-2017] / kiad. Városi Művelődési Ház. - Tiszaföldvár : Vár. Művel. Ház, [2019]. - 43 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-5530-5 fűzött
Népi Díszítőművészeti Kör (Tiszaföldvár)
Tiszaföldvár - népi díszítőművészet - hímzés - egyesület
746.3.031.4(439-2Tiszaföldvár)(092) *** 061.2(439-2Tiszaföldvár)
[AN 3762149]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2019.
Tót Endre (1937-)
   TótalZérók&TótalÖrömök : 1971-2006 : [2019. június 29 - október 27., Művészetek Háza, Veszprém, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény] = TótalZéros&TótalJoys : 1971-2006 : [29 June - 27 October 2019, House of Arts, Veszprém, Modern Art Gallery - László Vass Collection] / Tót Endre ; [kurátor Hegedüs Orsolya]. - Veszprém : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt. : Műv. Háza, [2019]. - 47 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 22.)
ISBN 978-615-5762-09-3 fűzött
Magyarország - fényképész - képzőművész - konceptuális művészet - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Tót_E. *** 061.4(439-2Veszprém) *** 73/76(439)(092)Tót_E.
[AN 3763239]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2019.
Trombitás Tamás (1952-)
   Alphabet / Trombitás Tamás. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 44.)
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5456-41-1 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Trombitás_T.
[AN 3762832]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2019.
   Változó szerepek, változó városképek : Kassa és Miskolc a 20. században / szerk. Tamáska Máté [et al.]. - [Miskolc] : Észak-Keleti Átjáró Egyes. ; Budapest : Martin Opitz K. : Ormos I. Alapítvány, 2019. - 203 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-40-1 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
Miskolc - Kassa - építészet - városarculat - helyismeret - 20. század
72(439-2Miskolc)"19" *** 72(437.6-2Kassa)"19" *** 711.4(439-2Miskolc)"19" *** 711.4(437.6-2Kassa)"19" *** 908.439-2Miskolc"19" *** 908.439.22-2Kassa"19" *** 908.437.6-2Kassa"19"
[AN 3762552]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11376 /2019.
Alembert, Jean Le Rond d' (1717-1783)
De la liberté de la musique (magyar)
   A zene szabadságáról / Jean le Rond d'Alembert ; Claude Dauphin bev. tanulmányával ; [ford. Kovács Eszter] ; [jegyz. Kovács Eszter, Hovánszki Mária]. - Budapest : Gondolat, 2019. - 76 p. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
Bibliogr.: p. 71-73. - Diszkogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-693-760-7 fűzött : 2500,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 3763427]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2019.
Bartók Béla (1881-1945)
Turkish folk music from Asia Minor (magyar)
   Török népzene Kis-Ázsiából : magyar fordítás és kották / Bartók Béla ; közread., [ford. és jegyzetekkel ell.] Sipos János ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub Egyesület, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Gül Baba Örökségvédő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan [etc.], 2019. - 274 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 978-963-414-517-2 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-615-81035-4-1
Magyarország - népzene - törökök - népdalgyűjtés - népzenegyűjtés - zeneszerző - 20. század - népdal
78.031.4(=943.5) *** 784.4(=943.5) *** 398.8(=943.5) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3763126]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2019.
Belicza László Gábor (1991-)
   Kobuci kert : tíz év élő zene : Belicza László Gábor portrésorozata. - [Budapest] : Kobuci Kft., [2019]. - 191 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5298-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népzenész - könnyűzenei előadó - 21. század - fényképalbum - arckép
78.067.26.036.7(439)(092)(074.12) *** 787.1.031.4(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Belicza_L._G. *** 77.041.5
[AN 3760919]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2019.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Magyar népdalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-341-235-0 kötött : 3690,- Ft
magyar néprajz - népdal - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3767997]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11380 /2019.
   Magyar szcenográfia, 2007-2017 = Hungarian state design, 2007-2017 / [szerk. ... Hajdú Lívia, Keszthelyi Kinga] ; [... kiad. ... Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága]. - Budapest : M. Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága, 2019. - 269 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-00-3328-0 kötött
Magyarország - díszlet - jelmez - 21. század
792.021.4(439)"200/201" *** 792.024.2(439)"200/201"
[AN 3762929]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2019.
   Ochotnícke divadlo v Slovenskom Komlóši : omrvinky z divadeľníctva Slovenského Komlóša = Amatőr színjátszás Tótkomlóson, 1907-2019 : morzsák a tótkomlósi színjátszásból / [red. Erna Lauková Benczúrová ..., Zuzana Venerčanová Chlebniczká ...] ; [vyd. ... Za komlóšskych Slovákov ...]. - [Tótkomlós] : Za komlóšskych Slovákov, [2019]. - 137 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4976-2 fűzött
Tótkomlós - amatőr színjátszás - történelmi forrás - fényképalbum
792.077(439-2Tótkomlós)"1907/2019"(093)(084.12)
[AN 3762076]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2019.
Stőhr Lóránt (1974-)
   Személyesség, jelenlét, narrativitás : paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben / Stőhr Lóránt. - Budapest : Gondolat, 2019. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-255. - Filmogr.: p. 257-263.
ISBN 978-963-693-287-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - filmtörténet - dokumentumfilm - ezredforduló - 21. század
791.43-92(439)"198/201"
[AN 3763426]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2019.
Szenes János (1957-)
   Teátrumi vigasságok : morzsák Szarvas színháztörténetéből / Szenes János ; [kiad. a Cervinus Teátrum]. - Szarvas : Cervinus Teátrum, 2019-. - ill. ; 17 cm
Szarvas (Békés megye) - színháztörténet
792(439-2Szarvas)(091)
[AN 3762874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 61, [1] p.
Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-615-00-3221-4 fűzött
[AN 3762875] MARC

ANSEL
UTF-811384 /2019.
Varga Zoltán (1984-)
   A kecskeméti animációs film / Varga Zoltán ; Szoboszlay Péter előszavával ; [közread. a] Kecskemétfilm ... - [Budapest] : MMA K. ; [Kecskemét] : Kecskemétfilm Kft., cop. 2019. - 414 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-391. - Filmogr.: p. 393-399.
ISBN 978-615-5869-44-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - Kecskemét - filmművészet - filmgyártás - animációs film
791.44(439)(091) *** 791.43(439-2Kecskemét)(091) *** 778.534.66
[AN 3762877]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11385 /2019.
   Angol - magyar, magyar - angol zsebszótár / [szerk. ... P. Márkus Katalin]. - 3. aktualizált, jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2019. - XIV, 507 p. ; 11 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-900-2 fűzött : 2699,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3767031]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2019.
Boobyer, Victoria
English for everyone : course book : level 4 advanced (magyar)
   English for everyone : haladó 4 nyelvkönyv önálló tanulásra / [Victoria Boobyer] ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-304-708-8 fűzött : 5500,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3762978]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2019.
Hart, Claire
English for everyone : practice book : level 4 advanced (magyar)
   English for everyone : haladó 4 munkafüzet önálló tanulásra / [Claire Hart] ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-304-709-5 fűzött : 4500,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3762970]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2019.
Johnson, Gill
English for everyone : course book : level 3 intermediate (magyar)
   English for everyone : középhaladó 3 nyelvkönyv önálló tanulásra / [Gill Johnson] ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-304-706-4 fűzött : 5500,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3762988]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2019.
Kammer, Henry
   Akadémiai magyar - holland szótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / J. H. A. Kammer, E. Bosch-Ablonczy. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019. - XXX, 737 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - holland szótár = Hongaars - Nederlands woordenboek
ISBN 978-963-05-9820-0 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 3766966]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2019.
MacKay, Barbara
English for everyone : practice book : level 3 intermediate (magyar)
   English for everyone : középhaladó 3 munkafüzet önálló tanulásra / [Barbara MacKay] ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-304-707-1 fűzött : 4500,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3762983]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2019.
Say István (1950-)
   Bevezetés a vepsze nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2019. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5344-8 fűzött
vepsze nyelv - nyelvészet - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
809.454.31 *** 801.323=945.431=945.11
[AN 3762857]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2019.
Széna Béla (1948-)
   A magyar nyelv ismeretlen eredetű szavai / Széna Béla. - Bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2019. - 314 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 314.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-7555-0)
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-54(089.3)
[AN 3767530]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2019.
   Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen / szerk. Fóris Ágota és Bölcskei Andrea ; [közread. az] OFFI ... - Budapest : OFFI : L'Harmattan, 2019. - 218 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. márc. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-516-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - alkalmazott nyelvészet
809.451.1 *** 001.4 *** 80.004.14
[AN 3763157]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2019.
Ullmann Tamás (1966-)
   Túl a jelentésen : sematizmus és intencionalitás 2. / Ullmann Tamás. - Budapest : L'Harmattan : M. Fenomenológiai Egyes., cop. 2019. - 401 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 391-401.
ISBN 978-963-414-512-7 fűzött : 3990,- Ft
nyelvfilozófia - fenomenológia
800.1 *** 165.62
[AN 3763159]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11395 /2019.
   Átfedések : szövegalkotás a 16-18. századi irodalomban / szerk. Kiss Farkas Gábor és Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop. : MTA-ELTE HECE, 2019. - 172 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 22.)
A Budapesten, 2019. febr. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-907-9 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - irodalomtörténet - művelődéstörténet - vallásos irodalom - szövegtan - 16. század - 17. század - 18. század
82(4-11)(091) *** 801.73 *** 244 *** 930.85(4-11)"15/17"
[AN 3762720]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2019.
Balint, Benjamin (1976-)
Kafka's last trial (magyar)
   Kafka utolsó pere : [botrány egy világirodalmi hagyaték körül] / Benjamin Balint ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Európa, 2019. - 300, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-300.
ISBN 978-963-405-934-9 kötött : 4299,- Ft
Kafka, Franz (1883-1924)
Csehország - író - 20. század
830(437.1)(092)Kafka,_F.
[AN 3758454]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2019.
   Az emberi sors és a történelem kereszteződésében [elektronikus dok.] : tanulmánykötet Frank Tibor 70. születésnapjára = At the crossroads of human fate and history : studies in honour of Tibor Frank on his 70th birthday / szerk. Deák Nóra [et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 16.5 MB). - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155462. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-041-6
Egyesült Államok - anglisztika - amerikanisztika - történelem - emigráció - nyugati magyarság - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
820(100)(091) *** 973 *** 325.25(=945.11)(7) *** 802.0
[AN 3766679]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2019.
   A fordítás arcai 2018 [elektronikus dok.] : A fordítás arcai 12 című konferencia előadásaiból / szerk. Vermes Albert. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Eger : Líceum K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Egerben, 2018. nov. 22-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155337. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-099-7
műfordítás - elektronikus dokumentum
82.07
[AN 3765524]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2019.
Lőkös István (1933-)
   A Dráván túl és innen : Miroslav Krleža és horvát irodalmi kapcsolataink / Lőkös István. - Budapest : Nap K., 2019. - 207 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-092-1 kötött : 3150,- Ft
Krleža, Miroslav (1893-1981)
Horvátország - író - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom története - horvát irodalom története - 20. század
886.2(092)Krleža,_M. *** 894.511.091 *** 886.2(091)"19"
[AN 3762162]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2019.
Papp Endre (1967-)
   Görömbei András / Papp Endre. - Budapest : MMA K., 2019. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-46-4 kötött : 3400,- Ft
Görömbei András (1945-2013)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
82.01(439)(092)Görömbei_A. *** 894.511(091)"19/20"
[AN 3762816]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2019.
Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)
   A történelmi dráma alakzatai a 16-18. századi magyar irodalomban / Pintér Márta Zsuzsanna ; [közread. az] Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány ... - Budapest : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány : L'Harmattan, cop. 2019. - 446 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 386-433.
ISBN 978-963-414-520-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - történelmi dráma
82.01-2 *** 894.511-2"15/17"
[AN 3763118]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2019.
   A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma / szerk. Békés Enikő [et al.]. - Budapest : MTA BTK ITI, 2019. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-69-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Európa - újkori latin irodalom története - 16. század - 17. század - 18. század
871(439)(091)"15/17" *** 871(4)(091)"15/17"
[AN 3762696]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2019.
Ritoók Zsigmond (1929-)
   Homéros Magyarországon : adalékok / Ritoók Zsigmond. - Budapest : Kalligram, 2019. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-104-5 kötött : 3500,- Ft
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
ókori Görögország - Magyarország - magyar irodalom története - ókori görög irodalom története - író - 8. század (Kr. e.) - művelődéstörténet
875(092)'Omīros *** 875(091) *** 894.511(091) *** 930.85(439)
[AN 3761338]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11404 /2019.
Bárdos József (1949-)
   Lidércfény : képzelt irodalmi találkozások / Bárdos József. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5500-58-9 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - elbeszélés
894.511(092)(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3762677]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2019.
Filep Tamás Gusztáv (1961-)
   Ligeti Ernő : egy urbánus transzszilvanista / Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : MMA K., 2019. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-13-6 kötött : 3400,- Ft
Ligeti Ernő (1891-1945)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Ligeti_E.
[AN 3762814]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2019.
Hauber Károly (1958-)
   A verselemzés iskolája : iránytű és kalauz a lírai művek megközelítéséhez / Hauber Károly. - 2. jav. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-305.
ISBN 978-615-5847-38-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - költészet - műelemzés
894.511(091)-1 *** 82.01-14
[AN 3762097]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2019.
Horányi Károly (1960-)
   A Vízöntő küszöbén : tanulmányok Kodolányi Jánosról, Márai Sándorról és Szabó Lőrincről / Horányi Károly. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2019. - 465, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-19-6 fűzött : 2900,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Márai Sándor (1900-1989)
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kodolányi_J. *** 894.511(092)Márai_S. *** 894.511(092)Szabó_L.
[AN 3762673]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2019.
   Kapaszkodás a megmaradásért : in memoriam Csoóri Sándor / [vál. Márkus Béla] ; [összeáll. és szerk. Gróh Gáspár]. - [Budapest] : Nap K., 2019. - 405 p., XVI t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-332-121-8 kötött : 2900,- Ft
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 3762165]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2019.
Kárpáti Kamil (1929-)
   A fonal fölfejtése : Kárpáti Kamil nyílt levele Sipos Lajoshoz a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnökéhez : a költészet tulajdonságai nélküli ember által sajtó alá rendezett és szerkesztett Gérecz Attila összes művei kritikai kiadásának bírálata. - [Budapest] : Stádium, cop. 2019. - 219 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5198-62-5 kötött : 3490,- Ft
Gérecz Attila (1929-1956)
Magyarország - író - 20. század - irodalomesztétika - irodalomkritika
894.511(092)Gérecz_A. *** 82.01 *** 82.09
[AN 3762703]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2019.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Költők, versek, erőterek : válogatott és új esszék, tanulmányok / Ködöböcz Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-84-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/20"
[AN 3762175]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2019.
   "A nekifeszült mentő-akarat" : Kuncz Aladár-emlékkonferencia / szerk. Boka László, Brok Bernadett ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : MMA K., 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. okt. 4-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-694-9 kötött : 2999,- Ft
Kuncz Aladár (1885-1931)
Erdély - író - 20. század - határon túli magyarság
894.511(498)(092)Kuncz_A.
[AN 3762945]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2019.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   "láthatatlan selyemsál a számon" : Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből / összegyűjt., sajtó alá rend., jegyzetelte, a bev. írta Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna. - Budapest : Gondolat, 2019. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-263.
ISBN 978-963-693-927-4 kötött : 4000,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Lengyel Balázs (1918-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - levelezés
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.(044) *** 894.511(092)Lengyel_B.(044)
[AN 3763399]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2019.
Novák Edit (1949-)
   Arcélek a víztükörben / Novák Edit, Somorjai Horváth Piroska ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2019. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-276-348-4 kötött : 2980,- Ft
Endrődi Sándor (1850-1920)
Mihálkovics Tivadar (1848-1927)
Alsóörs - író - közjegyző - 19. század - 20. század - vitorlázás - sporttörténet - helytörténet
894.511(092)Endrődi_S. *** 347.961(439)(092)Mihálkovics_T. *** 797.14(439)(091) *** 943.9-2Alsóörs
[AN 3762817]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2019.
   Pardon.. : az Új Nemzedék rovata Kosztolányi Dezső szerkesztésében, 1919-1921 / szerk. Arany Zsuzsanna. - Budapest : Osiris, 2019. - 373 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-366.
ISBN 978-963-276-338-5 fűzött : 3980,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Új nemzedék
Magyarország - magyar irodalom - író - magyar irodalom története - sajtótörténet - két világháború közötti időszak - 20. század - publicisztika - antológia
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 070(439)"1919/192" *** 894.511-92(082)
[AN 3757213]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2019.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Honvágy egy hazáért : irodalmi tanulmányok / Pécsi Györgyi. - Budapest : Nap K., 2019. - 256 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-104-1 kötött : 3150,- Ft
Erdély - Felvidék - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201" *** 894.511(498)(091)"19/201" *** 894.511(437.6)(091)"19/201"
[AN 3762161]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az élet újrakezdhető : interjúk és vallomások / Szabó Magda ; [... vál. és összeáll. Jolsvai Júlia] ; [szerk. Tasi Géza, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Jaffa, 2019. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5418-25-9 kötött : 3490,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Szabó_M.(047.53)
[AN 3761975]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2019.
Vácziné Takács Edit (1977-)
   Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján [elektronikus dok.] / Vácziné Takács Edit. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : MNYT : ELTE BTK M. Nyelvtrört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2018. - (Magyar névtani értekezések, ISSN 1787-4394 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155390. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-006-5
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - irodalmi alak - magyar nyelv - személynév - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Karinthy_F. *** 809.451.1-313.1/.2
[AN 3765841]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11418 /2019.
Albom, Mitch (1958-)
The five people you meet in heaven (magyar)
   Öten a mennyországban / Mitch Albom ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Animus, 2019. - 222 p. ; 19 cm
Megj. "Öten a mennyországból" címmel is
ISBN 978-963-324-629-0 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3767794]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2019.
Albom, Mitch (1958-)
The five people you meet in heaven (magyar)
   Öten a mennyországban [elektronikus dok.] / Mitch Albom ; ford. Dezsényi Katalin. - Szöveg (epub : 920 KB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155306. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-630-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3765203]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2019.
   Álruhás herceg [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Egy szavát se hidd! / Helen Brooks ; ... ford. Komáromy Rudolf. A narancsfák alatt / Suzanne Carey ; ... ford. Almássy Ágnes. Csókos ütközetek / Valerie Parv ; ... ford. Bakay Dóra. - Egys. cím: Sister of the bride ; The daddy project ; Web of darkness. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-286-4
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3734537]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2019.
Andrews, V. C. (1923-1986)
Shattered memories (magyar)
   Törött emlékek : a tükörikrek / V. C. Andrews ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 378, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-694-1 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3762011]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2019.
Asimov, Isaac (1920-1992)
I, Robot (magyar)
   Én, a robot / Isaac Asimov ; [ford. Békési József és Vámosi Pál]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-877-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3767020]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2019.
Banks, Maya (1964-)
Echoes at dawn (magyar)
   Hajnali visszhangok / Maya Banks ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-12-9 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3762032]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Texas! Chase (magyar)
   Texas! Chase / Sandra Brown ; [ford. Kiss Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 262, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-414-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767720]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2019.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A little princess (magyar)
   A padlásszoba kis hercegnője [elektronikus dok.] / Francis Hodgson Burnett ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 781 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-810-6 (epub)
ISBN 978-963-474-811-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767934]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2019.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / F. H. Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 300, [1] p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-432-109-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767024]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2019.
Bybee, Catherine (1968-)
Taken by Tuesday (magyar)
   Keddre egybekelve / Catherine Bybee ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Studium Plusz, 2019. - 395, [2] p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-45-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3761999]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2019.
Caine, Thomas Henry Hall (1853-1931)
The deemster (magyar)
   A száműzött [elektronikus dok.] / Hall Caine ; ford. Novelly Riza. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-603-4 (epub)
ISBN 978-963-474-604-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3749711]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2019.
Cantero, Edgar (1981-)
Meddling kids (magyar)
   Kotnyeles kölykök / Edgar Cantero ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Fumax, 2019. - 365 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-098-2 kötött : 4495,- Ft
Spanyolország - angol nyelvű irodalom - horror - regény
820-312.9(460)=945.11
[AN 3762824]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2019.
Carlan, Audrey
Body (magyar)
   Test [elektronikus dok.] / Audrey Carlan ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-583-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3768363]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2019.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The outline of sanity (magyar)
   A józan ész nevében / Gilbert Keith Chesterton. - Budapest : Századvég, 2019. - 162 p. ; 21 cm
Ford. Görgényi Tamás
ISBN 978-615-5164-41-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - politikai filozófia - esszé
820-4=945.11 *** 321.01(0:82-4)
[AN 3762811]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2019.
Cho Namju (1978-)
82 nyŏnsaeng Kim Jiyŏng (magyar)
   Született 1982-ben / Cso Namdzsu ; [ford. Németh Nikoletta]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 205, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-876-9 kötött : 3699,- Ft
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3763219]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dumb witness (magyar)
   A kutya se látta [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária. - Szöveg (epub : 982 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-363-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3768675]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2019.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 33. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3767781]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2019.
Driessen, Michael Martin (1954-)
De pelikaan (magyar)
   A pelikán : komédia / Martin Michael Driessen ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Gondolat, 2019. - 176, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-896-3 fűzött : 3200,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3763376]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2019.
Edward, Olivia
The more I see of men, the more I love my dog (magyar)
   Minél több férfit ismerek, annál jobban szeretem a kutyámat / Olivia Edward ; Alex Hallatt illusztrációival. - Budapest : Corvina, 2019. - [94] p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-13-6589-4 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - humor - aforizma
820-84=945.11
[AN 3763283]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2019.
   Egyedül nem megy [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: A lélek gazdagsága / Emma Darcy ; ... ford. Csató Gabriella. Ha megtörik a jég / Kathryn Ross ; ... ford. Markos András. Micsoda fejetlenség! / Barbara Boswell ; ford... Csató Gabriella. - Egys. cím: The Wilde bunch ; High risk ; Ruthless contract. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-295-6
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3731781]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2019.
Ferlinghetti, Lawrence (1919-)
Little boy (magyar)
   Kicsi fiú [elektronikus dok.] / Lawrence Ferlinghetti ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 954 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-377-9
amerikai angol irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3766797]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2019.
Furnivall, Kate (1950-)
The survivors (magyar)
   Túlélők / Kate Furnivall ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 397 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-685-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3762018]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2019.
Galsworthy, John (1867-1933)
Saint's progress (magyar)
   A szent ember [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Házsongárdy Gábor. - Szöveg (epub : 599 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-716-1 (epub)
ISBN 978-963-474-717-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3765062]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2019.
Glasgow, Kathleen (1969-)
Girl in pieces (magyar)
   Girl in pieces : lány, darabokban / Kathleen Glasgow ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 442, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-167-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767074]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Buduŝee (magyar)
   Futu.re / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2014. - 602, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-087-2 kötött : 4999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3767900]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2019.
Hamsun, Knut (1859-1952)
Pan (magyar)
   Pán : Glahn hadnagy feljegyzéseiből / Knut Hamsun ; [ford. Beke Margit]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-66-6 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3757054]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2019.
Harkness, Deborah (1965-)
The book of life (magyar)
   Az élet könyve / Deborah Harkness ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 573 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-668-6 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761971]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2019.
Heimburg, Wilhelmine (1850-1912)
Sette Oldenroths Liebe (magyar)
   Lizett szerelme [elektronikus dok.] / Wilhelmine Heimburg ; ford. W. Nagy Anna. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-830-4 (epub)
ISBN 978-963-474-831-1 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3764037]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2019.
Hilderbrand, Elin
The perfect couple (magyar)
   A tökéletes pár / Elin Hilderbrand ; [ford. Bachát Emese]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 493 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-688-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3762021]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2019.
Hirvonen, Elina (1975-)
Kun aika loppuu (magyar)
   Elfogy az idő : regény / Elina Hirvonen ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Magvető, 2019. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3846-8 kötött : 3499,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3762859]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2019.
Hjorth, Vigdis (1952-)
Arv og miljø (magyar)
   Örökség / Vigdis Hjorth ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : Polar Egyes., [2019]. - 375 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-03-6 kötött : 3500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3762257]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2019.
   Homo erectus : kortárs orosz drámák / [... összeáll. és szerk. Goretity József]. - Budapest : Kairosz, 2019. - 354, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-998-4 kötött : 3300,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3762660]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2019.
Hugo, Victor (1802-1885)
Bug-Jargal (magyar)
   Bug Jargal [elektronikus dok.] / Victor Hugo ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-832-8 (epub)
ISBN 978-963-474-833-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3764339]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2019.
Hunter, Georgia
We were the lucky ones (magyar)
   A szabadság illata / Georgia Hunter ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 478 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-463-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3763293]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2019.
Jackson, Lisa (1952-)
Paranoid (magyar)
   Paranoiás [elektronikus dok.] / Lisa Jackson ; ford. Farkas Sylvia. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-11-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3767919]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2019.
James, E. L. (1963-)
The Mister (magyar)
   Mister [elektronikus dok.] / E L James. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Weisz Böbe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-619-8
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3765277]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2019.
Khemiri, Jonas Hassen (1978-)
Pappaklausulen (magyar)
   Apazáradék / Jonas Hassen Khemiri ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2019. - 315, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-021-6 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3763395]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2019.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 3 (magyar)
   Játék : Harcom 3. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 414, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3749-2 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3767779]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2019.
Lagercrantz, David (1962-)
Hon som måste dö (magyar)
   A lány, aki kétszer élt [elektronikus dok.] / David Lagercrantz ; ford. Szöllősi Adrienne. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Millennium sorozat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-299-5
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3768379]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2019.
Liu Ken (1976-)
Invisible planets (magyar)
   Láthatatlan bolygók : kínai kortárs science fiction antológia / [vál., kínaiból angol nyelvre ford.] Ken Liu. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-570-2 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
kínai irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
895.1-322.9(082)=945.11
[AN 3762665]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2019.
Makó Pál (1724-1793)
   Makó Pál költői munkái / sajtó alá rend., a bev. és a jegyz. írta Szádoczki Vera. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2018. - 233 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2064-0250 ; 6.)
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 978-963-508-860-7 fűzött
Magyarország - újkori latin irodalom - elégia
871-143(439)
[AN 3762698]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2019.
Mazzucco, Melania G. (1966-)
Io sono con te (magyar)
   Veled vagyok : Brigitte története / Melania G. Mazzucco ; [ford. Kürthy Ádám András, Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2019. - 338, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-023-0 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3763391]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2019.
McCall Smith, Alexander (1948-)
My Italian bulldozer (magyar)
   Találkozzunk Toscanában! [elektronikus dok.] / Alexander McCall Smith. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Viktória. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-647-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3765246]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2019.
McCarty, Monica (1968-)
The hunter (magyar)
   A vadász [elektronikus dok.] : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-164-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765297]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2019.
McGuire, Seanan (1978-)
Down among the sticks and bones (magyar)
   Mélybe ránt a lápvilág / Seanan McGuire ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Budapest : Fumax, 2019. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-102-6 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3762602]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2019.
Moser, Erwin (1954-2017)
Fantastische Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Fantasztikus jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2014. - 238, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5385-87-2 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3766959]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2019.
Moser, Erwin (1954-2017)
Von sagenhaften Katzen und tollkühnen Bären (magyar)
   Világjáró jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 235 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-120-8 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3766960]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2019.
Moser, Erwin (1954-2017)
Wunderbare Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Csodálatos jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 234, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-408-7 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3766961]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2019.
Mourlevat, Jean-Claude (1952-)
La ballade de Cornebique (magyar)
   Jakabak / Jean-Claude Mourlevat ; ill. Rofusz Kinga ; m. szöveg László Kinga. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2019. - 204, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5347-21-4 fűzött : 2950,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3762004]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2019.
Myśliwski, Wiesław (1932-)
Traktat o łuskaniu fasoli (magyar)
   Értekezés a babfejtésről / Wiesław Myśliwski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Poligráf, 2019. - 366, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86345-7-3 fűzött : 2994,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3762621]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2019.
Olyslaegers, Jeroen (1967-)
Wil (magyar)
   Védőr [elektronikus dok.] / Jeroen Olyslaegers ; ford. Balogh Tamás. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-285-7
flamand irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.32-31=945.11
[AN 3765254]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2019.
Orczy Emma (1865-1947)
The elusive Pimpernel (magyar)
   Az okos Pimpernel [elektronikus dok.] / Orczy Emma ; ford. Borbély Sándor. - Szöveg (epub : 592 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-843-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-842-7 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3765090]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2019.
Osborne, Lawrence (1958-)
Beautiful animals (magyar)
   Gyönyörű bestiák / Lawrence Osborne ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-800-3 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3762008]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2019.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek / Delia Owens ; [ford. Csonka Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 426, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-566-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3762821]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2019.
Pollard, Helen
The little French guesthouse (magyar)
   A kis francia panzió / Helen Pollard ; [ford. Pulai Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 405, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-333-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3767076]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2019.
Pollard, Helen
Return to the little French guesthouse (magyar)
   Visszatérés a kis francia panzióba / Helen Pollard ; [ford. Pulai Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 406, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-475-0 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3767077]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2019.
Rimmer, Kelly
Me without you (magyar)
   Nélküled / Kelly Rimmer ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 389 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-692-7 fűzött : 3399,- Ft
ausztrál irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3762016]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766957]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 10. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-847-2 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766955]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The mark of Athena (magyar)
   Athéné jele : az Olimposz hősei 3. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 523, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-417-9 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767904]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-848-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766958]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 319 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-704-4 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768038]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-705-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768039]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2019.
   A Rózsaregény : kontextus, üzenet, recepció / összeáll. Sághy Marianne ; szerk. Nagy Eszter és Novák Veronika ; [... kiad. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék]. - [Budapest] : ELTE BTK Középkori Tört. Tansz., 2019. - 206, XII p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2009. máj. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-489-094-2 fűzött
Guillaume de Lorris (1200?-1260?). Le roman de la rose
Jean de Meung (124?-1304?). Le roman de la rose
Európa - európai irodalom története - francia irodalom története - művelődéstörténet - középkor
840"12" *** 82(4)"10/14" *** 930.85(4) *** 840(092)Guillaume_de_Loris *** 840(092)Jean_de_Meung
[AN 3763328]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2019.
Rummo, Paul-Eerik (1942-)
   Nézz a tükörbe : versek / Paul-Eerik Rummo ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2019. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-72-4 kötött : 2500,- Ft
észt irodalom - vers
894.545-14=945.11
[AN 3762301]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 11. (magyar)
   Egy zizi naplója : cserediák : egy nem-túl barátságos ellenfél meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 351, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 11.
ISBN 978-963-457-595-5 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3761957]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2019.
Saʿdāwī, Aḥmad (1973-)
Frānkištāyn fī Baġdād (magyar)
   Frankenstein Bagdadban / Ahmed Szadavi ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-828-8 fűzött : 3999,- Ft
Irak - arab irodalom - regény
892.7-31(567)=945.11
[AN 3757006]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2019.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-469-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3768035]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2019.
Schepp, Emelie (1979-)
Prio ett (magyar)
   Post mortem [elektronikus dok.] / Emelie Schepp ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155612. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-448-4
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3767921]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2019.
Schwab, Victoria (1987-)
The savage song (magyar)
   Egy kegyetlen dal : Verity szörnyei / Victoria Schwab ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Budapest : Fumax, 2018. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-030-2 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3762092]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2019.
Score, Lucy
Pretend you're mine (magyar)
   Színleld, hogy az enyém vagy [elektronikus dok.] / Lucy Score ; ford. Debreczeni Kinga. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-33-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764941]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2019.
Simenon, Georges (1903-1989)
Au rendez-vous des Terre-Neuvas (magyar)
   Maigret és az új-fundlandi randevú / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-564-1 fűzött : 2480,- Ft : 8,90 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3762666]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2019.
Sofronieva, Tzveta (1963-)
   A föld színe : versek, elbeszélések, versciklus, színházi elbeszélés / Tzveta Sofronieva ; [szerk. Domokos Johanna]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 189 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-529-5 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - vers - elbeszélés
830-14=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 3763255]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Legacy (magyar)
   Örökség / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 332, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-399-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767761]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Now and forever (magyar)
   Erőszakkal vádolva / Danielle Steel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-401-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767721]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2019.
Stjernström, Peter (1960-)
Fjärilspojken (magyar)
   A lepkefiú : a gonosz lepkeszárnyakon érkezik / Peter Stjernström ; [ford. Harrach Ágnes]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-52-2 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3761973]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2019.
Stohl, Margaret (1967-)
Royce Rolls (magyar)
   Royce tarol / Margaret Stohl ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 413 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-588-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3761951]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2019.
Storm, Theodor (1817-1888)
Der Schimmelreiter (magyar)
   A szürke lovas [elektronikus dok.] / Theodor Storm. - Szöveg (epub : 557 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A viharlovas" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-637-9 (epub)
ISBN 978-963-474-638-6 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3749693]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2019.
Sullivan, Michael J. (1961-)
The rose and the thorn (magyar)
   A rózsa és tövise : Riyria - a kezdetek második kötet / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2019. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-095-1 fűzött : 3795,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3761979]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2019.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767169]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2019.
   A természet lágy ölén [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Szerelem zöldben / Pepper Adams ; ... ford. Bittera Dóra. Erdő mellett / Grace Green ; ... ford. Somló Katalin. Jóvátétel / Jessica Hart ; ... ford. Kiss Klára. - Egys. cím: Secret courtship ; Part-time wife ; Lady Willpower. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-297-0
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731595]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2019.
Toews, Miriam (1964-)
All my puny sorrows (magyar)
   Minden kis nyamvadt bánatom / Miriam Toews ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2019. - 339, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-026-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3763384]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 306, [5] p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-3721-8 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3767084]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2019.
Ümit, Ahmet (1960-)
Beyoğlu'nun en güzel abisi (magyar)
   Leszámolás : Beyoğlu őrangyala / Ahmet Ümit ; [ford. Nagy Marietta és Sipos Kata]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 500 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-51-5 fűzött : 3790,- Ft
török irodalom - bűnügyi regény
894.35-312.4=945.11
[AN 3761988]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2019.
   A vágy fogságában [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Örökös főszerep / Rosalie Ash ; ... ford. Tandori Dezső. A vágy fogságában / Penny Jordan ; ... ford. Mohi Zsolt. Összezárva / Lynne Graham ; ... ford. Sárossi Bogáta. - Egys. cím: Desire's captive ; Prisoner of passion ; Dangerous nights. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-293-2
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3734213]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2019.
   Viharos szenvedély [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Felújítás alatt / Lynne Graham ; ... ford. Rába Erzsébet. Tegnapi visszhang / Penny Jordan ; ... ford. Tóth Krisztina. Sose tudd meg! / Kate Proctor ; ... ford. Almássy Ágnes. - Egys. cím: Indecent deception ; Yesterday's echoes ; A passionate deceit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-296-3
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731676]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Hocus pocus (magyar)
   Hókuszpókusz [elektronikus dok.] / Kurt Vonnegut ; ford. Molnár István ; ... az utószót írta Szántó György Tibor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-278-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3766808]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2019.
Walker, Alice (1944-)
Possessing the secret of joy (magyar)
   Az öröm titkának őrzői / Alice Walker ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2019. - 355, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-036-0 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3763394]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2019.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The missing million (magyar)
   A dilettáns zsaroló [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 875 Kb) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az eltűnt millió" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-796-3 (epub)
ISBN 978-963-474-797-0 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3765056]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2019.
Webb, Holly (1976-)
The maskmaker's daughter (magyar)
   Varázslat Velencében : az álarckészítő lánya / Holly Webb ; [ford. Kondi Viktória]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-607-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3763806]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2019.
Williamson, Alice Muriel (1869-1933)
Hollywood love (magyar)
   Hollywoodi forró éjszakák : elektronikus dok. / Alice Muriel Williamson ; ford. Tábori Pál. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Megj. "Hollywoodi történet" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-539-6 (epub)
ISBN 978-963-474-540-2 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3767868]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2019.
Zentner, Jeff
The serpent king (magyar)
   The serpent king : a kígyókirály / Jeff Zentner ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 387 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-503-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3761962]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11510 /2019.
Ács Margit (1941-)
   Érkezés? Indulás? : esszék, kritikák, 2006-2018 / Ács Margit. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 436 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-524-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19/201" *** 894.511-95
[AN 3763423]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2019.
Asztalos András
   Égig érő fa / Asztalos András. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, 2019. - 257, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5942-04-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762217]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2019.
Balogh Virág Katalin (1981-)
   Megint elkalandoztál [elektronikus dok.] : kitalált történetek / Balogh Virág Katalin. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : Bvk művek, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155301. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5677-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3765134]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2019.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Nyáregyháza, hasonlítok rád még én? : emlékidézés apámmal és fiammal / Baranyi Ferenc ; [a fotókat kész. Baranyi Péter]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 92 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5743-76-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3762186]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2019.
Barlog Károly (1986-)
   E/ : soundtrack-próza / Barlog Károly ; [az illusztrációkat Kónya Miklós kész.]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 133, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Noran presents, ISSN 2676-9115)
ISBN 978-615-5900-66-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763289]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 74, [2] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-213-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3767939]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó felfedezi Amerikát / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-410-338-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3767945]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2015. - 52, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-254-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3767914]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2019.
Bethlen Béla (1888-1979)
   Visszaemlékezéseim : a cenzúrázatlan és teljes változat / Bethlen Béla ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 374, [1] p., [64] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-926-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - Erdély - politikus - határon túli magyar irodalom - 19. század - 20. század
894.511-94(498) *** 32(439)(092)Bethlen_B.(0:82-94)
[AN 3763321]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2019.
Bodor Ádám (1936-)
   Sehol : novellák / Bodor Ádám. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019. - 150, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3857-4 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3767765]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2019.
Bogdán József (1956-)
   Izzó lávacseppek : haikuk, tankák és sedokák / Bogdán József ; [ill. Pétery Anna]. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 66 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-42-3 kötött : 2730,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3762277]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2019.
Bökös Borbála (1981-)
   Chiara : Nápolyi Johanna udvarhölgye / Bökös Borbála. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-69-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762669]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2019.
Borbély László (1968-)
   Bilincstörők : novellák / Borbély László ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2019. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-414-500-4 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 978-615-81035-2-7
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763154]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2019.
Bördén Imréné Szili Gyöngyi
   Szeretet / Bördén Imréné Szili Gyöngyi. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5671-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762412]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2019.
Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola (1876-1948)
   Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról : emlékkönyv / Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola ; [sajtó alá rend. Szebeni Zsuzsa, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 249, [5] p., [32] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-242-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3763366]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2019.
Botta Gábor
   Gyémántvadász Rt [elektronikus dok.] / Botta Gábor. - Szöveg (epub : 645 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-618-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3747925]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szenvedély [elektronikus dok.] : második rész / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-93-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3767910]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2019.
Buzás Virág
   Lelkemből / Buzás Virág. - [Abasár] : Buzás V., 2019. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5368-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762111]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2019.
Cole, Sienna
   Elmejáték [elektronikus dok.] / Sienna Cole. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-26-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3764938]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2019.
Csóréné Platz Erika
   Zara álma / [írta Csóréné Platz Erika]. - [Vecsés] : [Csóréné Platz E.], [2019]. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A nagymama meséi ; 3.)
ISBN 978-615-00-4229-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3762843]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2019.
Czető Bernát László (1953-)
   Mesék a túloldalról : tizenhárom mesés novella / Czető Bernát László ; Gyulai Líviusz illusztrációival. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 148, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5743-90-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762166]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2019.
Dicsőfi Endre (1943-)
   Napszél / Dicsőfi Endre. - Budapest : Püski, 2019. - 123, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-101-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3763094]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2019.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Hosszú versek virradása / Döbrentei Kornél ; [Petrás Mária illusztrációival]. - Budapest : Püski, 2019. - 135, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-302-248-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762263]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2019.
Dombi Tinódy László (1958-)
   Pepe és a bandita : mesejáték egy felvonásban : A jólelkű bandita című spanyol népmese nyomán / Dombi Tinódy László ; [ill. Vassné Ill Teréz]. - [Tolna] : Geográf, 2019. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88256-5-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3762322]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2019.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2014. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767766]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2019.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2014. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767775]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2019.
Drajkó-Sárosi Kinga
   Lórika kalandjai / Drajkó-Sárosi Kinga ; [ill. Péterfi Krisztina, Drajkó Tibor, Drajkó-Sárosi Kinga]. - 2. bőv., jav. kiad. - Miskolc : Könyvműhely.hu, 2019. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768041]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2019.
Dudás Sándor (1949-)
   Képfecskék és más madarak : válogatott versek, novellák, naplójegyzetek, színjátékok és önéletírás / Dudás Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 222, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-61-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3762265]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2019.
Dunai-Kovács Liliána
   Fénypontban / Dunai-Kovács Liliána. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-11-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762668]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2019.
Dust, Emy
   Érzelmek túrája [elektronikus dok.] / Emy Dust. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80921-7-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3765527]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2019.
Dust, Emy
   Vámpírok & farkasok I [elektronikus dok.] : a felismerés / Emy Dust. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155352. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80921-9-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3765664]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2019.
Dust, Emy
   Zeynep [elektronikus dok.] : idegen házasság / Emy Dust. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81011-4-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3765500]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2019.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Utazás a Balaton körül / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - 15. kiad. - Veszprém : Vitis Aureus, 2019. - 404 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1559-4 kötött : 4500,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - memoár - anekdota
894.511-36 *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-36) *** 894.511-94
[AN 3767170]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2019.
Esztergályos Károly (1941-)
   Szigorúan retusált portrék / Esztergályos Károly. - Budapest : Joshua Kv., 2019. - 271, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-25-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763216]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2019.
   Ezentúl lesz banán! : novellák a rendszerváltásról / Baranyai (b) András rajz. ; [fel. szerk. Kovács Eszter]. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019. - 254, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-486-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - rendszerváltás - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 32(439)"1989/199"(0:82-32)
[AN 3761990]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-650-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3766794]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Emma évszázada / Fábián Janka. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2010. - 1013 p. ; 22 cm
Tart.: Emma szerelmeÞ; Emma fiaiÞ; Emma lánya
ISBN 978-963-433-184-1 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767965]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2019.
Fábián László (1940-)
   Kékliliom : négy szerelmes történet / Fábián László. - Budapest : Kortárs, 2019. - 559 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-053-8 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3762159]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2019.
Ferencz Gabriella, S.
   Látszat / Francis G. Turner. - [Siklós] : Magánkiad., 2019. - 93 p. ; 17 cm. - (Regényes percek)
ISBN 978-615-00-2964-1 fűzött : 1099,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3763147]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2019.
Ferger Annamária (1994-)
   Múló idő [elektronikus dok.] : novelláskötet / Ferger Annamária. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Hidas] : [Ferger A.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155687. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4487-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3768680]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2019.
Finta Sándor (1889-1950)
   Aranyból épült ház : elbeszélések, novellák / Finta Sándor ; [... szerk. Császár Ernő] ; [... vál. Tangl Lászlóné]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-37-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762078]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2019.
Finta Sándor (1889-1950)
   Finta Sándor válogatott versei / [szerk. Császár Ernő] ; [... vál. Tangl Lászlóné]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1908-1925. - 2019. - 288 p. : ill.
ISBN 978-615-5214-78-3 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3762088] MARC

ANSEL
UTF-811552 /2019.
Fülöp Gábor János (1942-)
   Jászföld harmata / Fülöp Gábor János. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-13-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761373]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2019.
Furák András
   Gyémántfényű, a küzdő magyar élet : versek a kétezeréves magyar keresztény kultúra és verőfényes eszméjének tartósságáról s a mindig megújuló rügyfakadásról, az Isten és Égi Királynőnk s az ember tiszteletéről, szeretetről, lelkek, jellemek igazságban erősödéséről, a hazaszeretetről, a magyar nyelvünk őrzéséről, Magyarország és a magyarság megtartásáról, fejlődéséről / vitéz Furák András. - Szeged : Furák A., 2019. - 296 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763009]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Julcsa kútja [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 473 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-467-9 (epub)
ISBN 978-963-453-468-6 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3768368]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Kátsa [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 454 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155640. - Működési követelemények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-465-5 (epub)
ISBN 978-963-453-466-2 (mobi)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3768371]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Két menyasszony [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 500 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-463-1 (epub)
ISBN 978-963-453-464-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3767920]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ki-ki a párjával [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 610 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-445-7 (epub)
ISBN 978-963-453-446-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3768372]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Leánynézőben [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 453 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-451-8 (epub)
ISBN 978-963-453-452-5 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3768370]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Nagyapó tréfái [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 445 KB) (mobi : 976 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-455-6 (epub)
ISBN 978-963-453-456-3 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2)
[AN 3767717]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2019.
Gazda József (1936-)
   Bujdosók : esszéregény / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 238, [1] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5683-24-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - esszéregény
894.511-31
[AN 3762357]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2019.
   A Gregorina-kanyar [elektronikus dok.] : az Irodalmi Jelen Moral History című novellapályázatának díjazott és legsikeresebb írásai / szerk. Hudy Árpád. - Szöveg (epub : 838 KB). - [Budapest] : Művészeti és Irodalmi Jelen Kft., 2012 [!2018]. - (Irodalmi jelen könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80737-9-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 3766689]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2019.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Migrén : egy bűntudat története : regény / Gyurkovics Tamás. - Budapest : Kalligram, 2019. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-094-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761562]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2019.
Harmat Vera
   És akkor jött az anyám / Harmat Vera. - [Budapest] : Kon-Next Kft., 2019. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5134-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762410]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2019.
Hegedűs Imre János (1941-)
   Székelyek, atyámfiai : novellák / Hegedűs Imre János ; Árkossy István illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-26-8 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3762248]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2019.
Hegyi Botos Attila (1970-)
   Egyedül a nap / Hegyi Botos Attila. - Budapest : Kortárs, 2019. - 160, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-041-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762204]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2019.
Holló József (1944-)
   Válaszutakon : versek / Holló József. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-80-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762179]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2019.
Holló-Vaskó Péter
   Propheta / A. M. Aranth. - Budapest : Fumax, 2019. - 543 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-070-8 fűzött : 4995,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3762610]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2019.
   Humorban nem ismerünk tréfát : válogatás a magyar nyelvi humorból / [összeáll. Nyiri Péter] ; [közread.] A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány. - 2. kiad. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2019. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-80242-1-1 fűzött
magyar irodalom - humor - magyar nyelv - nyelvi játék
894.511-7 *** 793.73 *** 809.451.1-06
[AN 3767809]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2019.
Iancu Laura (1978-)
   András érkezésére : versek / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2019. - 97 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-75-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762315]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2019.
Igaz Dóra
   Az első bé hörcsöge / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2017. - 36, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-252-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3767951]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2019.
Igaz Dóra
   Ültetés az első bében / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2017. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-300-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3767947]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2019.
Illik Péter (1979-)
   A tű fokán : [versek] / Illik Péter ; [ill. ... Németh Vera]. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-63-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762279]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2019.
Jámborné Balog Tünde (1938-)
   Különös tartomány : családregényféle régi és újabb elbeszélésekből / Jámborné Balog Tünde. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-57-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762264]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2019.
Jász Attila (1966-)
   Belső angyal / Jász Attila. - Budapest : Kortárs, 2019. - 113, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-048-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3762243]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2019.
Kalapos Éva Veronika (1983-)
   F mint / Kalapos Éva Veronika. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-834-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763228]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2019.
Kapusi Edit (1968-)
   Életkohó [elektronikus dok.] / Kapusi Edit. - Szöveg (epub : 565 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-549-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3749417]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2019.
Kasza Katalin (1942-)
   Csillagszerelem : skarlát öv ékkövekkel / Kasza Katalin ; [Boros Attila rajz.]. - [Budapest] : Szerző, cop. 2019. - 79 p. : ill. ; 25 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-5137-6 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762053]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2019.
Kégl Ildikó (1976-)
   Három buszmegállónyi boldogság / Kégl Ildikó ; [... grafika Kóra Judit]. - Budapest : Püski, 2019. - 187, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-252-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763036]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Barcelona, Barcelona / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-64-9 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762002]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2019.
Keresi Magda
   Családi történet / Keresi Magda. - Komló : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2019. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88196-4-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3762424]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2019.
Keresi Magda
   Mese a hiszti banyákról / Keresi Magda. - [Komló] : [Rotari Nyip. Kft.], [2019]. - 6 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Mama mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese
894.511-34(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3762428]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2019.
Keresztesi József (1970-)
   Csücsök avagy A nagy pudinghajsza hajmeresztő és igaz története, tíz fejezetben elmesélve / Keresztesi József ; Horváth Ildi rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 94, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-486-042-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3767961]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2019.
Kiss Irén (1947-)
   Életfa : versek, 2013-2019 / Kiss Irén. - Budapest : Püski, 2019. - 127, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-109-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763038]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2019.
Kiss-Révy Attila
   Életünk színes forgácsai : vidám és borongós karcolatok, tudósítások / Kiss-Révy Attila. - [Budapest] : Kvklub, [2019]. - 250, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-354-193-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3763274]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2019.
Klippel János
   Szél-kergette derűs szavak / Klippel János. - Tolna ; [Paks] : Info-Szponzor Kft., 2019. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-26-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762680]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2019.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Parainesis / irta Kölcsey Ferencz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2019]. - 64 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Győr : Gross, 1888
Fűzött
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3762215]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2019.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   A műanyag kerti székek élete / Kollár-Klemencz László. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 155, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3754-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3767157]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2019.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Keresztutak : válogatott esszék / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 219, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-615-5683-25-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3762360]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2019.
Koncz Teréz
   Ahogy öregszem / Koncz Teréz ; [... illusztrációk Nagy Előd ...]. - Budapest : [Koncz T.], 2019. - 40, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4629-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763039]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2019.
Könyves Karolina
   Három testvér legendája / Könyves Karolina. - [Vácrátót] : [Nagy B.] ; Budapest : Fekete Sas, [2017]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3678694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A griffek elveszett királysága. - 2019. - 264 p., [1] t.fol. : ill.
ISBN 978-615-5568-87-9 fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5568-60-2)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3762272] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A sötétség labirintusa. - 2019. - 313 p.
ISBN 978-615-5568-88-6 fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5568-60-2)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3762275] MARC

ANSEL
UTF-811591 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Fürdés [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-861-8 (epub)
ISBN 978-963-474-862-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3768674]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2019.
Kovács Gyula
   A legbelsőbb fegyver / Kovács Gyula. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-47-5 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3762286]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2019.
Kulcsár Dezső
   Majdnem elhallgatott históriák : sztorik a szocializmusból / Kulcsár Dezső. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89264-6-3 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762027]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Van tüzed? : Istenes versek / Lackfi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-785-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762644]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2019.
Lesi Zoltán (1982-)
   Magasugrás / Lesi Zoltán ; [kiad. a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány ...]. - Budapest : Palimszeszt Kult. Alapítvány : Prae.hu, 2019. - 89, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5070-66-2 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762187]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   Álmaim asszonya : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 315 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-700-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3761943]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az ikrek ideje : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 446 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-703-0 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3761939]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2019.
Löw Immánuel (1854-1944)
   Löw Immánuel válogatott művei / szerk. Hidvégi Máté, Ungvári Tamás ; [közread. a] Löw Heritage. - Budapest : Löw Heritage : Scolar, 2019. - 2 db ; 22 cm
magyar irodalom - zsidó vallás - válogatott művek - prédikáció
894.511-821 *** 296.45
[AN 3751323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fényszóró drágakövek / [... ford. Kövér András]. - 270, [1] p.
Löw Immánuel műveinek bibligráfiája: p. 237-270.
ISBN 978-963-509-018-1 kötött : 4999,- Ft
ásványtan - művelődéstörténet - zsidóság - személyi bibliográfia
549 *** 930.85(=924) *** 012Löw_I.
[AN 3761978] MARC

ANSEL
UTF-811599 /2019.
Lukács Józsefné
   Kerek egy esztendő : gyermekirodalom : tematikus bibliográfia és szöveggyűjtemény a Kerek egy esztendő évszakos köteteihez / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - 2. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 671 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-39-6 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szöveggyűjtemény - ajánló bibliográfia
894.511-822(02.053.2) *** 019.922(02.053.2)
[AN 3768031]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2019.
Lupták Krisztina
   Levi és Szonja elűzi a jégesőt / Lupták Krisztina ; rajz. Lupták Tivadar. - Budapest : Mormota, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 19x24 cm. - (Már egyedül olvasok)
ISBN 978-615-81193-2-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762576]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2019.
Lupták Krisztina
   Levi kilesi a fogtündért / Lupták Krisztina ; rajz. Lupták Tivadar. - Budapest : Mormota, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 19x24 cm. - (Már egyedül olvasok)
ISBN 978-615-81193-3-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762598]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2019.
Lupták Krisztina
   Levi legyőzi az álomszörnyet / Lupták Krisztina ; rajz. Lupták Tivadar. - Budapest : Mormota, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 19x24 cm. - (Már egyedül olvasok)
ISBN 978-615-81193-0-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762573]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2019.
Lupták Krisztina
   Levi, Szonja és a katica barátsága / Lupták Krisztina ; rajz. Lupták Tivadar. - Budapest : Mormota, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 19x24 cm. - (Már egyedül olvasok)
ISBN 978-615-81193-1-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762577]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2019.
Major Gabriella
   Tollászkodás : kis játék betűkkel / Mirejla Boglaar. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-55-0 fűzött2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762294]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2019.
Mars, Esther
   Métely [elektronikus dok.] / Esther Mars. - Szöveg (pdf : 4.2 MB) (epub : 2.2 MB) (mobi : 5.9 MB). - Budapest : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155356. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-4804-8 (pdf)
ISBN 978-615-00-4806-2 (epub)
ISBN 978-615-00-4807-9 (mobi)
magyar irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3765669]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2019.
Ménes Attila (1961-)
   Műanyag szalonna : harmsziádák / Ménes Attila. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 230, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-857-7 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762674]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2019.
Mucha Dorka
   Puncs / Mucha Dorka. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5955-44-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762033]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2019.
Murzsa András (1941-)
   Mert emberek vagyunk : versek / Murzsa András. - [Szekszárd] : [Murzsa A.], 2019. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5183-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762276]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2019.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Jól láthatóan lógok itt / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2019. - 54, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 26.)
ISBN 978-963-14-3860-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763312]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2019.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Látok világomra : válogatott versek / Nagy Gáspár ; [vál. és szerk. Nagy Gábor] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-55-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762237]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2019.
Nagy Gerda (1991-)
   Who ai am? / Nagy Gerda. - Budapest : Gondolat, 2019. - 56, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-693-926-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763409]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2019.
Nagy Károly (1909-1942)
   Lorre meg én [elektronikus dok.] / Kockás Pierre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 980 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-669-0 (epub)
ISBN 978-963-474-670-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3765476]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2019.
   Nálatok laknak-e állatok? : a Kaláka együttes dalai / Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-137-7 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3767995]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2019.
Németh Krisztina
   Sorsforgácsok : novellák és kisregény / Németh Krisztina. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-53-0 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3762013]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2019.
   Nyitott ajtók [elektronikus dok.] : az Irodalmi Jelen egypercesnovella-pályázatának díjazott és legsikeresebb írásai / szerk. Hudy Árpád. - Szöveg (epub : 980 KB). - [Budapest] : Művészeti és Irodalmi Jelen Kft., 2011 [!2018]. - (Irodalmi jelen könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81134-0-3
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(498)(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3765487]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2019.
Pajor Tamás (1963-)
   Haladó magyar : dalversek / Pajor Tamás. - Budapest : Európa, 2019. - 238, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-939-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760039]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2019.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Balladáskönyv / Pál Sándor Attila. - Budapest : Magvető, 2019. - 91, [7] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 25.)
ISBN 978-963-14-3861-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763308]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2019.
Pásztohy Panka (1977-)
   Szeretem a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-335-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3767909]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2019.
Peer Krisztián (1974-)
   Nem a sajátod / Peer Krisztián. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 59, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-761-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760006]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2019.
Póli Matilda
   Az otthon tüze : a csikó, aki tűzben született / Póli Matilda. - [Kalocsa] : Póli R., cop. 2019. - 213 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-81196-0-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762259]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2019.
Pósa Zoltán (1948-)
   Jászolbölcsőd trónusánál : válogatott versek / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5479-59-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762268]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2019.
Potter, Leslie
   Szenvedély [elektronikus dok.] : A játékszer 2. / Leslie Potter. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-0015-13-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3767923]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2019.
Rab Gusztáv (1901-1963)
   Utazás az ismeretlenbe : regény / Rab Gusztáv ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Tüskés Anna] ; [közread. az] MTA BTK Irodalomtudományi Intézet. - [Budapest] : MTA BTK ITI, 2019. - 659 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5478-71-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762343]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2019.
Rajcsik Zoltán
   A harcos titka [elektronikus dok.] : a jó harcos nem fél a bukástól, bízik a belső erejében, ezért mikor padlóra kerül fel tud állni / Rajcsik Zoltán. - Szöveg (epub : 606 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-636-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3747902]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2019.
Reisinger Attila (1947-)
   Veteránok : két novellafüzér / Reisinger Attila. - Budapest : M. Napló, 2019. - 173, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-83-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762305]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2019.
Rentsch Piroska (1950-)
   Magyar korpusz / Rentsch Piroska. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-86-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762184]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2019.
Rovó Edina
   Színekből font mesék / Rovó Edina ; Tüttő József festményeivel ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 130, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5195-54-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3762462]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2019.
Rozán Eszter
   Albatrosz szabad : tanulóévek / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88962-7-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762028]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2019.
Salamin András (1944-)
   A Jóisten tenyerén : életem regénye / Salamin András. - Budapest : Infotop Kft., 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-89763-6-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3762623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 720 p.
ISBN 978-963-89763-8-3
[AN 3762626] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 384 p.
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-89763-7-6
[AN 3762630] MARC

ANSEL
UTF-811630 /2019.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Margit / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2019. - 115, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kortárs levelezés, ISSN 2061-2435)
ISBN 978-963-435-049-1 fűzött : 2500,- Ft
Vészi Margit (1885-1961)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés - karcolat
894.511-43(410) *** 894.511(100)(092)Vészi_M.(044)
[AN 3762246]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2019.
Sárosi István (1951-)
   Trianon a Nemzetközi Törvényszék előtt : történelmi sorstragédia dialógusban elbeszélve / Sárosi István. - Budapest : Kairosz, 2019. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-005-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - dráma
894.511-2 *** 943.9"1920"(0:82-2)
[AN 3762730]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2019.
Savanyu János (1933-)
   Kicsit Savanyu, de a miénk!. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Németh Sándor "Bük politikai, társadalmi és gazdasági helyzete a XX. század közepén" c. tanulmányával. - Savanyu János visszaemlékezései. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-5847-31-8 fűzött
Bük - magyar irodalom - helytörténet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Bük"19"
[AN 3762093]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2019.
Saw, Ruby (1989-)
   Gázt neki, Chiara! [elektronikus dok.] / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 195 KB) (mobi : 616 KB). - Orosháza : [Saw, R.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-5194-9 (epub)
ISBN 978-615-00-5195-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3765696]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2019.
Schreiner Dénes (1969-)
   Kis halogatások könyve / Schreiner Dénes. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-470-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763253]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2019.
Smith, Engi O.
   Távolság / Engi O. Smith. - [Nyíregyháza] : Kovács Orosz E., 2019. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5335-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3762089]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2019.
Sohonyai Attila (1988-)
   Nappal ; Éjjel / Sohonyai Attila. - [Budapest] : [Sohonyai A.], [2019]. - 67, 68, [4] p. ; 22 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-4917-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762508]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2019.
Solymos Ferenc
   Bandi bácsi : vas - akarat, vasakarat / Solymos Ferenc. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5847-57-8 fűzött
Solymos Endre (1922-2001)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3762091]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2019.
Somogyvári Magdolna
   A Zengő hegyen innen, a Dombay-tón túl : mesék Pécsváradról / Somogyvári Magdolna. - Pécsvárad : Somogyvári M., [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-4573-3 kötött
Pécsvárad - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Pécsvárad(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3763052]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2019.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Halottak, s akik még halunk / Sumonyi Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 84 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-78-8 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)"19/201"(0:82-14)
[AN 3762191]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2019.
Szabó Ágnes
   Dolly és a virágok / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [42] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 7.)
ISBN 978-615-80927-9-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762473]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2019.
Szabó Ágnes
   Kata és a doktor bácsi / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [42] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 8.)
ISBN 978-615-80929-4-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762474]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2019.
Szabó Ágnes
   Márky finnyás / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [34] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 5.)
ISBN 978-615-80928-2-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762471]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2019.
Szabó Ágnes
   Natali és a védő néni / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [34] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 6.)
ISBN 978-615-80929-1-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3762472]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2019.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Útrahívó : képzőművészeti esszék / Cs. Szabó László ; vál., szerk. és az utószót írta Szakolczay Lajos. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019. - 767 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-42-6 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - képzőművészet - esszé
894.511-4 *** 73/76(100)(0:82-4)
[AN 3762402]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2019.
Szávai Géza (1950-)
   Amiért élünk : sorsmetszetek / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 121, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-56-5 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3762678]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2019.
Szecsődi Tamás Leó (1969-)
   Sirák fiai : regény / Szecsődi Tamás Leó. - Budapest : Kortárs, 2019. - 425 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-052-1 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762158]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2019.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Egy krónikás dörmögései / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Quóta Bt., 2019. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88354-7-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - aforizma - memoár
894.511-84 *** 894.511-94
[AN 3762421]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2019.
Szép Zsolt
   Kárpát walzer : regény / Szép Zsolt. - [Veszprém] : Kalliopé, 2018. - 651 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5378-29-4 kötött : 4680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762997]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2019.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 299, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 32.)
ISBN 978-963-479-357-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3768034]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2019.
Szilágyi István (1938-)
   Katlanváros / Szilágyi István ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - Budapest : MMA K., 2019. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5869-37-2 kötött : 3400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3762481]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2019.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 257 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 15.)
ISBN 978-963-479-355-7 fűzött : 1499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3768032]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2019.
Tornai József (1927-)
   Magyarul virágzó fa : versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2019. - 89, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-928-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763281]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2019.
Tóth László (1949-)
   A guillotine nyílása, avagy Élet és irodalom : széljegyzetek elszelelt napokhoz, évekhez, 2003-2019 / Tóth László. - Budapest : Gondolat, 2019. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-929-8 kötött : 4500,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4(437.6) *** 894.511-92(437.6)
[AN 3763401]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2019.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Túl mennyen és poklokon : regény / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2019. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-108-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3763215]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2019.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Balatoni nyaraló / Ungváry Rudolf. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 261, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-795-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761638]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci, a híres rabló / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 44, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-399-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3767955]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci és a múzeumi rablás / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-431-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3767911]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2019.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 40. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-766-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3767683]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2019.
Varsányi Gyula (1948-)
   Franzstadti történetek / Varsányi Gyula. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 245, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-60-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3762030]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2019.
Vaskó Ági (1953-)
   Vaskópéságok / [Vaskó Ági]. - [Maglód] : Magánkiad., [2019]. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-04-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762189]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2019.
Vecsey K. Mária (1950-)
   ...minden, minden darabokban : összegyűjtött versek / Vecsey Kiss Mária. - [Balatonalmádi] : Magánkiad., [2019]. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5436-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763237]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2019.
Viczián Sándor (1956-)
   Eljön majd a nap : elbeszélések / Viczián Sándor ; [... graf. ifj. Kunhegyesi Ferenc]. - Budapest : Püski, 2019. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-107-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763116]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2019.
Vikor-Varga Laura
   Gombóc és Artúr : kezdetek / [írta Vikor-Varga Laura] ; [rajz. Fecskovics-Domonkos Anita]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], cop. 2019. - 21, [5] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Tart.: Jó szomszéd - jó barátÞ; Vizes bunda
ISBN 978-615-00-5302-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3763151]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2019.
   Világunk : antológia / [közread. a] Somogyi-könyvtár Íróklubja. - Szeged : SKI, 2019. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-659-058-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3762101]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2019.
Vizi Hajni
   Vers-varázs / Vizi Hajni. - Budapest : [Vizi H.], 2019. - 344, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4831-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763113]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2019.
Walkó Miklós (1939-)
   A Dunától a Hudsonig II : ami az első részből kimaradt és azóta történet / Walkó Miklós. - [Budapest] : Walkó M., 2019. - 228 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5490-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3763277]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2019.
Wessely Gábor (1957-)
   Megszületett a buborék / Wessely Gábor ; [ill. Szatmári Juhos László]. - [Tolna] : Geográf, 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek : narancsvörös ; 22.)
ISBN 978-615-80250-8-9 fűzött : 2555,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762270]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2019.
Wesselyné Ábrahám Erzsébet
   Isten adta szeretet / Wesselyné Ábrahám Erzsébet. - [Tolna] : Geográf, 2019. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80250-7-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3762695]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2019.
Winkler Gábor
   A méreg útja / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5693-55-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3762253]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2019.
Závada Pál (1954-)
   Hajó a ködben / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2019. - 416, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3855-0 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763295]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2019.
Zsámboki János
   A vér kötelez / Zsámboki János. - Budapest : Püski, 2019. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-251-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763110]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2019.
Zsille Gábor (1972-)
   Készülődés / Zsille Gábor. - Budapest : M. Napló, 2019. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-82-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762250]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11673 /2019.
   Itt a nyár, csuda jó a Balaton! / [ill. Kelemen Czakó Rita]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-585-9 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3762470]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2019.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! 2 / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-267-9 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767063]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2019.
Juhászné Bérces Anikó
   Medveles : Medveotthon Veresegyház / írta Juhászné Bérces Anikó ; rajz. Gyólai Gabriella. - Veresegyház : GAMESZ, 2019. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-5211-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3763077]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2019.
Boldizsár (1969-)
   Mesél a játszótér / Kő Boldizsár. - Pomáz : Kráter, cop. 2019. - [20] p. : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 978-963-298-231-1 fűzött : 500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3762739]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Flugzeuge (magyar)
   Repülővel utazunk / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 35.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-420-8 fűzött : 3750,- Ft
légi közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.7(02.053.2)
[AN 3767003]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2019.
Rübel, Doris (1952-)
Unser Essen (magyar)
   Mit eszünk? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 31.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-320-1 fűzött : 4299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767000]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2019.
Schargan, Constanze (1963-)
Sonne, Wind und Regen (magyar)
   Nap, szél, eső / [ill. Constanze Schargan] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 27.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-419-2 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767010]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2019.
Suetens, Clara (1951-)
Der kleine Klo-König (magyar)
   A kis klotyókirály / [ill. Clara Suetens] ; [szöveg Sandra Grimm]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-968-5 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767059]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2019.
Weller, Ursula (1996-)
Autos und Laster (magyar)
   Autók, teherautók / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 4.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-153-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767004]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2019.
Weller, Ursula (1996-)
Sachen suchen - bei den Tieren (magyar)
   Állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2016. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-628-8 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767062]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11683 /2019.
Captain Marvel (magyar)
   Marvel kapitány : magasabbra, távolabbra, gyorsabban / írta Kelly Sue DeConnick, ... Warren Ellis ... ; rajz. David López, ... Marcio Takara, ... és Laura Braga ... ; ford. Kodaj Dániel. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [294] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-075-3 kötött : 7295,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3762476]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Szerelem első harapásra : [Garfield-poénok 2005-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., 2019. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 146.)
ISBN 978-615-5425-53-0 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3762220]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2019.
Gischler, Victor (1969-)
Deadpool : merc with a mouth (magyar)
   Dedpool : zsémbes zsoldos / írta Victor Gischler ; rajz. Bong Dazo ; ford. Kodaj Dániel. - Budapest : Fumax, 2019. - [344] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-076-0 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3762479]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2019.
Hill, Joe (1972-)
Locke & Key (magyar)
   Locke & Key / [Joe Hill & Gabriel Rodríguez mesélő] ; [Holló-Vaskó Péter ford.]. - Luxuskiad. - [Budapest] : Fumax, 2018-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3769098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - [312] p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-073-9 kötött : 7495,- Ft
[AN 3762870] MARC

ANSEL
UTF-811687 /2019.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ébredés. - 2019. - [208] p.
ISBN 978-963-470-088-3 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3762555] MARC

ANSEL
UTF-811688 /2019.
Moore, Alan (1953-)
From hell (magyar)
   From hell : a pokolból / [író] Alan Moore ; [rajz.] Eddie Campbell ; [ford. Bayer Antal]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2019. - 573, [1] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9998-62-9 kötött : 7990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3760141]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2019.
Szécsi Zoltán
   Corvin : történelmi fantasy képregény / írta és rajz. Szécsi Zoltán. - [Budapest] : Agent Oose Comics, 2016-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3636968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2019. - [24] p.
ISBN 978-615-00-4989-2 fűzött
[AN 3763331] MARC

ANSEL
UTF-811690 /2019.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Saga (magyar)
   Saga / írta Brian K. Vaughan ; rajz. Fiona Staples ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Pesti Kv. K., [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3767976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2019. - [146] p.
Fűzött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-5699-23-8 kötött
[AN 3762657] MARC

ANSEL
UTF-8