MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/01/17 13:08:18
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
573 /2020.
Albel Andor (1945-)
   Számvetés : fürdőfejlesztés és egészségturizmus a Dél-Alföldön : [Dél-alföldi Termál Klaszter 20 év] / Albel Andor ; [... kiad. Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete]. - [Gyula] : Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyes., 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete
Dél-alföldi Termálklaszter
Alföld - gyógyturizmus - gyógyfürdő - egyesület
061.2(439-2Csongrád) *** 613 *** 615.838(439Dél-Alföld) *** 338.48(439Dél-Alföld)
[AN 3771413]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2020.
   Itt és most : Óbuda jelenidőben : IV. Óbudai Fotótárlat : fotópályázat / [szerk. Kincses Károly] ; [... kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2019. - 11, [108] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2019. júl. 3 - aug. 31. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Budapest. 3. kerület - Magyarország - fotóművészet - helyismeret - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018" *** 77.04(439)"2018" *** 908.439-2Bp.III.(084.12)
[AN 3771081]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

575 /2020.
Büky László (1941-)
   Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában / Büky László. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2019. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 48.)
Bibliogr.: p. 193-209.
ISBN 978-615-5597-11-4 fűzött : 2500,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - stilisztika - szemiotika - szövegnyelvészet - 20. század
003.62 *** 801.73 *** 894.511(092)Weöres_S. *** 82.08
[AN 3770854]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2020.
   A Csongrád Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, 2013-2018 / [szerk. Genczinger Ildikó] ; [közread. a] Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. - Szeged : Somogyi K. Vár. és M. Kvt., 2019. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-659-059-8 fűzött
Csongrád megye - könyvtári hálózat - községi könyvtár - 21. század
027.52(439.181)"2013/2018" *** 025(439.181)
[AN 3770564]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2020.
   Írások a Pray-kódexről / szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Horváth Balázs. - Budapest : Argumentum : ELTE BTK Vallástud. Közp. Liturgiatört. Kutcsop., 2019. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, ISSN 2064-9991 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-810-3 fűzött
magyar nyelv - 12. század - kódex - nyelvemlék
091.14Pray *** 809.451.1-8"11"
[AN 3771044]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

578 /2020.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Az ötvennegyedik év : 1954-2008 / Albert Zsuzsa. - Pécs : Pro Pannonia, 2019. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-615-5553-57-8 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - szerkesztő - rádiószervezet - 20. század - ezredforduló - irodalmi élet - memoár
070(439)(092)Albert_Zs.(0:82-94) *** 894.511(091)"19" *** 791.9.096(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 3771121]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

579 /2020.
Benedict, Marie (1969-)
The only woman in the room (magyar)
   Hedy Lamarr, az egyetlen nő [elektronikus dok.] / Marie Benedict. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Gergely. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-694-5
Lamarr, Hedy (1914-2000)
Ausztria - feltaláló - 20. század - rakétafegyver - amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
001.894(436)(092)Lamarr,_H.(0:82-31) *** 623.419(0:82-31) *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3774747]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

580 /2020.
Adams, Robert (1928-1997)
Silence of the heart (magyar)
   A szív csendje / Robert Adams ; [ford. ... Malik Tóth István, Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2019. - 274 p. ; 22 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-41-3 fűzött : 3900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3770391]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2020.
   A lélek gyógyítása / [közrem.] Rudolf Steiner ; [ford. és ... szerk. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2019]. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-21-1 fűzött : 3100,- Ft
ezoterika - pszichoterápia - antropozófia
133.25 *** 615.851 *** 613.865 *** 141.333
[AN 3775855]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2020.
Luzbel, Carmen Eleonore
Gypsy magic (magyar)
   Cigánymágia : [a jövendőmondás, a bűbáj és a varázsigék alkalmazásának könyve] / Carmen Eleonore Luzbel ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Pythia, [2019]. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-63-6 fűzött : 2350,- Ft
jövendőmondás - mágia
133
[AN 3775845]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2020.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3774545]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2020.
Winfrey, Oprah (1954-)
The wisdom of sundays (magyar)
   Élet adta bölcsesség : beszélgetések korunk meghatározó spirituális tanítóival / Oprah Winfrey ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-851-8 v. : 5990,- Ft
ezoterika - híres ember - interjú
133.25 *** 929(100)(047.53)
[AN 3770775]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

585 /2020.
Molnos Zselyke
   The ecopsychological paradigm / Zselyke Molnos ; [transl. Bruno Fuchs] ; [publ. by the] Ecopsychology Institute. - Budapest : Ecopsychology Inst., 2019. - 150 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 135-150.
ISBN 978-615-00-5942-6 fűzött
emberi ökológia - lélektan
504.75 *** 159.9
[AN 3771460]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

586 /2020.
Povian, Cristina Maria
   The magical cube : workbook with technical drawing exercises and geometric representations / Cristina Maria Povian, [Cristian Dumitrescu]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 323, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [324].
ISBN 978-963-315-406-9 fűzött
ábrázoló geometria - példatár
514.18(076)
[AN 3771425]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

587 /2020.
Magyar Mechanikai Konferencia (13.) (2019) (Miskolc)
   XIII. Magyar Mechanikai Konferencia [elektronikus dok.] : Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, 2019. augusztus 25-27. / [rend., közread. a] Műszaki Mechanikai Intézet. - Szöveg és képek. - [Miskolc] : Műszaki Mechanikai Int., cop. 2019. - 1 pendrive ; 4 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: XIII. Mamek. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-181-0
mechanika - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3770749]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2020.
Magyar Mechanikai Konferencia (13.) (2019) (Miskolc)
   XIII. Magyar Mechanikai Konferencia : Miskolc-Egyetemváros, 2019. augusztus 27-29. : az előadások összefoglalói / szerk. Baksa Attila [et al.] ; [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága. - [Miskolc] : [ME], [2019]. - X, 132 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-180-3 fűzött
mechanika - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3770576]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

589 /2020.
Tóth Ildikó Gyöngyi
   Hatékony magnésium therápia / írta Tóth Ildikó Gyöngyi. - [Hajdúböszörmény] : [Tóth I. Gy.], [2019]. - [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5579-4 fűzött
magnézium - nyomelem
546.46 *** 577.118
[AN 3770597]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

590 /2020.
Bagoly Ilona
   Érzékelés és kommunikáció : [állatbeszéd, társas élet] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 60, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Állatlesen
ISBN 978-963-487-112-5 kötött
vadon élő állat - állatviselkedés - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 591.5(100)(02.053.2)
[AN 3775758]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2020.
   Biodiverzitás a Soroksári Botanikus Kertben : bogarak / szerzők Merkl Ottó [et al.] ; [közread. a] Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság & SZIE Kertészettudományi Kar Soroksári Botanikus Kert. - Budapest : M. Biodiverzitás-kut. Társ. : SZIE KTK Soroksári Botanikus Kert, 2019. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-179. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6148-1 fűzött
Budapest. 23. kerület - botanikus kert - bogár
58.006(439-2Bp.XXIII.) *** 595.76
[AN 3771383]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2020.
Borza Tünde
   Állatok a ház körül / [szöveg Borza Tünde]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5277-02-3)
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3770487]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2020.
Fél Attila
   Gombaismereti szempontból jelentős, gyakori gombacsoportok Magyarországon / Fél Attila. - [Környe] : [Fél A.], [2019]. - 165 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6217-4 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3770578]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2020.
Fernández, A. A.
Bichos raros (magyar)
   A furcsa állatok csodás világa : [rovarok, gyíkok, pókok és más apró lények] / [szöveg A. A. Fernández] ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 118, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-059-7 fűzött : 3990,- Ft
ízeltlábú - hüllő - ifjúsági könyv
598.1(02.053.2) *** 595.2(02.053.2)
[AN 3770542]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2020.
   Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain / textes réunis par Katalin Bartha-Kovács, Róbert Karul, Andrea Tureková. - Szeged : JATEPress, 2019. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-379-6 fűzött
ember - irodalomtudomány - filozófia - kulturális antropológia
599.9 *** 1 *** 82.01 *** 316.7
[AN 3771411]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2020.
Paino de Pedro, Jaime
Depredadores y otros animales peligrosos (magyar)
   A ragadozók csodás világ : [nagymacskák, kígyók, krokodilok és más félelmetes állatok] / [írta Jaime Paino de Pedro] ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 116, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-058-0 fűzött : 3990,- Ft
ragadozó állat - ifjúsági könyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3770543]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

597 /2020.
Aleixandre, Dolores
Las puertas de la tarde (magyar)
   Az alkony kapui : ragyogva megöregedni / Dolores Aleixandre ; [ford. Arendtné Salacz Nadine]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 230 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-64-0 fűzött : 2600,- Ft
idős - öregkor higiénéje - életvezetés - vallásos irodalom
613.98 *** 316.37-053.9 *** 613.865 *** 244
[AN 3771046]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2020.
Bálint Piroska
   A varázskert : [szorongásoldás és képzeletfejlesztés] / Bálint Piroska ; [a ... gyakorlatokat Jennifer Day ... ötlete nyomán átd. és kibőv. Bálint Piroska]. - Budapest : [Bálint P.], 2019. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-615-00-6346-1 fűzött
stresszkezelés - relaxáció - képzelőerő - képességfejlesztés - gyermek
612.06 *** 613.865-053.2 *** 159.954 *** 37.025
[AN 3771391]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2020.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-704-1 fűzött : 3499,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3775550]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2020.
Boulad, Henri (1931-)
   Oneness, wholeness & holiness : the social, cosmic and sacred dimensions of the meal and the mouth / by Henri L. Boulad. - Budapest : Kairosz, cop. 2019. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-272.
ISBN 978-963-514-016-9 fűzött : 3200,- Ft
érzékelés - élettan - vallásfilozófia
612 *** 21 *** 159.93
[AN 3770539]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2020.
Brach, Tara (1953-)
Radical self-acceptance (magyar)
   Radikális elfogadás : öleld magadhoz az életedet egy Buddha szívével / Tara Brach ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 347 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5786-19-8 fűzött : 4300,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - pszichoterápia - meditáció
613.865 *** 615.851 *** 615.851.86
[AN 3771389]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2020.
   Demenciával élők nappali ellátása : szakmai ajánlás / [... kész. Katolikus Szeretetszolgálat ...] ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Katolikus Szeretetszolgálat, 2019. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-615-80329-4-0 fűzött
elbutulás - házi gondozás - idősgondozás
616.892-053.9 *** 616-083 *** 649.8
[AN 3770688]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2020.
   Az érzelmek története : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi gyöngyösi konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Lukács Anikó, Tóth Árpád]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2019. - 569 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 31.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89463-7-9 fűzött
Magyarország - érzelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet - kultúratörténet
159.942 *** 316.42(439)"15/19" *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3771242]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2020.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Totem und Tabu (magyar)
   Totem és tabu / Sigmund Freud ; [ford. Pártos Zoltán]. - [Onga] : Belső Egészség K., [2019]. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-43-1 fűzött : 2050,- Ft
néplélektan - mélylélektan - pszichoanalízis
159.922.4 *** 159.964.2 *** 159.964.26Freud,_S
[AN 3775840]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
Soul fuel (magyar)
   A lélek ereje : útmutató minden napra / Bear Grylls ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 397 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 389-[398].
ISBN 978-963-475-203-5 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
613.865 *** 22.07 *** 244
[AN 3770739]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2020.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3775682]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2020.
Hózer Benjámin
   Riadó! : fejezetek a XVI. kerület és elődtelepüléseinek tűzoltó és légoltalmi múltjából / Hózer Benjámin. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2019. - 142, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5796-05-0 fűzött
Budapest. 16. kerület - tűzoltóság - légvédelem - polgári védelem - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Bp.XVI.)(091) *** 355.469.5(439-2Bp.XVI.)(091) *** 355.58(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 3770552]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2020.
Kay, Katty (1964-)
The confidence code for girls (magyar)
   Az önbizalom kódja lányoknak : kockáztass, hibázz és találd meg a benned rejtőző erőt, hogy önmagad lehess! / Katty Kay & Claire Shipman ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 301 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-300.
ISBN 978-963-403-713-2 fűzött : 3490,- Ft
önérzet - személyiség-lélektan - életvezetés - lány
613.865-055.25 *** 159.923.2-055.25
[AN 3770725]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2020.
Koch, Richard (1950-)
The 80/20 principle (magyar)
   A 80/20 elv : a titok, hogyan érjünk el többet kevesebbel / Richard Koch ; [ford. Csizmadia László és Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-49-2 fűzött : 4490,- Ft
siker - időmenedzsment
613.865 *** 65.012.4 *** 159.937.53
[AN 3775668]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2020.
Kort, Yvonne (1982-)
Gezond begint in je mond (magyar)
   Az egészség a szájban kezdődik : információk, tanácsok és 10 szájápolási tipp / Yvonne Kort ; [ford. Szőcs Petra]. - Budapest : Scolar, 2019. - 207 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-039-6 kötött : 3999,- Ft
fogápolás - fogbetegség - szájbetegség
616.31 *** 646.73
[AN 3770786]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2020.
Koslo, Jennifer
Lower your blood pressure (magyar)
   Vérnyomáscsökkentés : 21 napos DASH-diéta : étrend a vérnyomás természetes csökkentésére / Jennifer Koslo. - Pécs : Alexandra, 2019. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara. - Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-447-494-4 fűzött : 4500,- Ft
magas vérnyomás - egészséges életmód - diéta - szakácskönyv
616.12-008.331.1 *** 613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 3770779]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2020.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2019. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 3990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3774610]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2020.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Urvertrauen gewinnen (magyar)
   Hol találod oltalmadat? : az életigenlés logoterápiai irányelvei / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2018. - 232 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-87-6 fűzött
pszichoanalízis - logoterápia
615.851.135
[AN 3775701]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2020.
   Medical futility in paediatrics : interdisciplinary and international perspectives / ed. by Kartina A. Choong ; with a foreword by Michael Redfern. - Budapest : Trivent Publ., 2019. - [8], XII, 329 p. ; 21 cm. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8185 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-0-6 fűzött
gyermekgyógyászat - orvosi etika - betegjog
616-053.2 *** 614.253 *** 614.253.83
[AN 3771048]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2020.
Müller Péter (1936-)
   Férfiélet, női sors / Müller Péter. - 4. kiad. - Budapest : Rivaldafény K., 2019. - 308, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-06-9 kötött : 3600,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - életvezetés
613.865 *** 159.922.1
[AN 3774543]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2020.
   A pszichoterápia alapjai / szerk. Unoka Zsolt [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XVIII, [2], 295 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-471-5 fűzött : 6000,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 3775374]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2020.
Révész Szilvia
   Keserűből édeset : Istennel a kríziseken át / Révész Szilvia. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2018. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-412-7 fűzött : 1980,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3775589]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2020.
Robbins, Anthony (1960-)
Giant steps (magyar)
   Óriás léptek : látványos eredmények apró változtatásokkal : segítő gondolatok az év minden napjára / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2011. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-390-2 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3775783]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2020.
Robbins, Anthony (1960-)
Notes from a friend (magyar)
   Egy barát üzenete : hatékony útmutató életed irányításához / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2010. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-389-6 fűzött : 1790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3775782]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2020.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Pszichológia: az emberi életdráma tudománya / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2019. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-302-260-3 kötött : 3800,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3774671]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2020.
Ronert, Marc A.
Age later (magyar)
   Age later : 7 hét alatt 7 évvel fiatalabb / Marc A. Ronert ; [ford. Gazdag Anikó]. - [Csomád] : Beautywood Kft., [2019]. - 251 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6423-9 fűzött
bőr - bőrápolás - egészséges életmód - testkultúra - betegségmegelőzés
612.79 *** 646.75 *** 611.77 *** 613 *** 316.728 *** 613.71 *** 616-084
[AN 3771073]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2020.
Ternák Gábor (1945-)
Trópusi medicina (angol)
   Tropical medicine / Gábor Ternák. - [Pécs] : Minakhom Bt., [2019]. - 323 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-309.
ISBN 978-615-00-5643-2 fűzött
trópusi betegség
616.9(213)
[AN 3770595]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2020.
Tóth Ildikó Gyöngyi
   Az érbetegségek megelőzésének és visszafordíthatóságának új típusú lehetőségei a természetben található hatóanyagok és a szintetikus készítmények kombinációjával / Tóth Ildikó Gyöngyi. - [Hajdúböszörmény] : [Tóth I. Gy.], [2019]. - 72 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5012-6 fűzött
érbetegség - megelőzés - gyógyszeralkalmazás - gyógynövény
616.1-084 *** 615.32 *** 615.22
[AN 3770603]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2020.
Turner, Sarah
The unmumsy mum (magyar)
   Sz@ranyu naplója / Sarah Turner ; [ford. Debreczeny Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-93-5 fűzött : 3750,- Ft
mentálhigiénia - nő - anyaság
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3770723]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2020.
Turner, Sarah
The unmumsy mum (magyar)
   Sz@ranyu naplója [elektronikus dok.] / Sarah Turner ; ford. Debreczeny Kinga. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-94-2
mentálhigiénia - nő - anyaság - elektronikus dokumentum
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3775495]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Jól szeretni : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019, cop. 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3774552]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

627 /2020.
   50 éves az Öntödei Múzeum, 1969-2019 / [szerk. Lengyelné Kiss Katalin] ; [közread. az] Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. - Budapest : OMBKE, 2019. - 136 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 121-134.
ISBN 978-963-9038-23-3 fűzött : 5000,- Ft
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest). Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény
Budapest - vaskohászat - ipartörténet - múzeum
669.1(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)MMKM_Ganz_Ábrahám_Öntödei_Gyűjtemény
[AN 3770803]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2020.
Bergamino, Giorgio
Historia de la ciencia y la tecnología (magyar)
   A tudomány és a technológia története / [... írta Giorgio Bergamino, Gianni Palitta] ; [ford. Mayer Márta és Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-044-3 kötött : 4990,- Ft
tudománytörténet - technikatörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
62(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 001(100)(091)(02.053.2)
[AN 3770630]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2020.
Fehér János (1967-)
   Szénszimfónia / [fotó] Fehér János ; [közread. az Óvárosi Alkotócsoport]. - Tatabánya : Óvárosi Alkotócsop., 2019. - 157, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5792-7 kötött
Tatabánya - szénbányászat - ipartörténet - ezredforduló - fényképalbum
622.33(439-2Tatabánya)(091)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fehér_J. *** 908.439-2Tatabánya(084.12)
[AN 3771398]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2020.
International Conference on Global Research and Education (18.) (2019) (Budapest ; Balatonfüred)
   Inter-Academia 2019 : 18th International Conference on Global Research and Education in engineering for sustainable future : 4th September - 7th September 2019, Budapest and Balatonfüred ... : program and book of abstracts. - [Budapest] : Trivent, [2019]. - [19] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81353-2-0 fűzött
mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3771053]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2020.
Maderspach Kinga
   Időhidak : Maderspach Károly élete és a Maderspach család története a 13. századtól / Maderspach Kinga. - [Budapest] : Maderspach K., [2019]. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5907-5 fűzött : 2250,- Ft
Maderspach Károly (1791-1849)
Maderspach család
Magyarország - mérnök - kohászat - 19. század - családtörténet
669(439)(092)Maderspach_K. *** 929.52(439)Maderspach
[AN 3770663]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2020.
Sipos Anna
   Új energiahatékonysági követelmények az építőiparban : mit kell tudni a közel nulla energiaigényű házakról? / írta Sipos Anna, Romvári Orsolya, Arany Edit. - 3. jav. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2019]. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2019. okt. 13. - Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-615-5830-18-1 fűzött
házépítés - klímatechnika - energiagazdálkodás
662.998 *** 697 *** 728.1
[AN 3775647]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

633 /2020.
Cziráki Barbara
   Webdesign tanfolyam : tankönyv / Cziráki Barbara, Henn Bianka. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., [2019]. - 263 p. : ill., színes ; 20x23 cm
Fűzött
weblapszerkesztés - webdizájn - tankönyv
681.3.019(078) *** 681.324Internet(078)
[AN 3770742]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2020.
Fehér Krisztián
   3D programozás : [teljes, nyílt forráskóddal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Magánkiad., 2019. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6366-9 fűzött : 1200,- Ft
számítógépes grafika - programozás
681.3.019 *** 681.3.004.14 *** 519.68
[AN 3770533]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2020.
Szűts Zoltán (1976-)
   Online [elektronikus dok.] : az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei / Szűts Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jan. 9. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156404. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-779-1
internet - tömegkommunikáció - infokommunikáció - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 659.3 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3774802]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2020.
   Technológia jog, robotjog, cyberjog [elektronikus dok.] / szerk. Klein Tamás, Tóth András. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-751-7
digitális technika - internet - technikai kultúra - információs társadalom - jogtudomány - jogalkalmazás - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 340.132
[AN 3774485]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2020.
Tóth-Mózer Szilvia
   Digitális eszközök integrálása az oktatásban : jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával / Tóth-Mózer Szilvia, Misley Helga. - Budapest : ELTE, 2019. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-128-4 fűzött
pedagógia - tanulás - oktatástechnológia - digitális technika - módszertan
681.3.004.14 *** 371.68 *** 371.32 *** 371.3
[AN 3770634]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

638 /2020.
Gencsi Zoltán (1965-)
   Csárdakönyv / írta és szerk. Gencsi Zoltán ; [... kiad. Balmazújváros Város Önkormányzata]. - Balmazújváros : Önkormányzat, [2019]. - 115 p. : ill., részben színes ; 29x29 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-615-00-5301-1 kötött
Magyarország - étterem - történeti feldolgozás
640.43(439)(091)
[AN 3771306]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2020.
Kis Zoltán
   Haszonkulcs : étteremvezetők gyakorlati kézikönyve / Kis Zoltán. - Halásztelek : Vendéglátás Menedzsment Kft., [2019]. - 278 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5513-8 fűzött : 6990,- Ft
vendéglátás - étterem - üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret
640.4 *** 658.1
[AN 3770568]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2020.
Marczi Mihály
   A Pécsi Kesztyűgyártól a Hunor Rt-ig : az államosítástól a privatizációig : a nagyüzemi pécsi kesztyűgyártás virágzása és hanyatlása / Marczi Mihály. - Pécs : Gant Kft., 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 978-615-00-6204-4 fűzött
Hunor Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Rt.
Pécs - gyártörténet - kesztyűipar - 20. század - ezredforduló
685.4 *** 061.5(439-2Pécs)"197/199"
[AN 3771444]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

641 /2020.
Bozsaky Dávid (1983-)
   Durisol : építés fabetonnal / Bozsaky Dávid, Horváth Tamás. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-5776-34-2 kötött
lakásépítés - beton - fa - magasépítés
691.34 *** 691.11 *** 728
[AN 3771029]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

642 /2020.
Durkó Károly
   A Sas : Dobos István története / Durkó Károly, Székely Árpád ; [... kiad. Gyulai Évszázadok Alapítvány]. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, cop. 2019. - 155, [3] p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 978-615-80682-5-3 kötött
Dobos István (1892-1937)
Magyarország - pilóta - hadtörténet - légierő - első világháború
656.7(439)(092)Dobos_I. *** 358.4(439)(092)Dobos_I. *** 358.4(439)"1914/1918"
[AN 3771461]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2020.
Odze György (1949-)
   A bejrúti rejtély, 1975 / Odze György. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-80-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Libanon - magyar irodalom - légi közlekedés - katasztrófa - 1970-es évek - dokumentumregény
656.7.08(439)"197"(0:82-31) *** 894.511-31 *** 656.7.08(569.3)"197"(0:82-31)
[AN 3770538]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

644 /2020.
   Állatorvosi mikroszkópos diagnosztikai atlasz kedvtelésből tartott állatok bélsár-, bőr- és vizeletmintáinak vizsgálatához / Márkus Bálint [et al.]. - Vértessomló : Márkus B., 2019. - 124 p. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-615-00-4544-3 fűzött
állatorvostan - orvosi diagnosztika - mikroszkópos vizsgálat
619-076
[AN 3771126]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2020.
Bujáky Miklós
   Egy állatorvos történetei nem csak állatokról / Bujáky Miklós ; Bujáky Éva rajz. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 246, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5803-74-1)
Magyarország - állatorvos - memoár
619(439)(092)Bujáky_M.(0:82-94)
[AN 3771089]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2020.
Bujáky Miklós
   Egy állatorvos történetei nem csak állatokról [elektronikus dok.] / Bujáky Miklós ; Bujáky Éva rajz. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-74-1
állatorvos - magyar irodalom - memoár - állatirodalom - elektronikus dokumentum
619(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-35
[AN 3774809]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2020.
Csuták János
   A Rend ajánlott olvasmánya / írta Csuták János ; [kiad. az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje]. - Vasszécsény : Európai Borlovagok Mo.-i Rendje, 2019. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-2510-6)
Európai Borlovagok Magyarországi Rendje
Magyarország - borászat - egyesület
663.2 *** 061.2(439)
[AN 3771260]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2020.
   Élelmiszer-veszteségek keletkezésének okai, azok kezelése és megítélése a feldolgozóipari vállalatok körében / [szerk. Kürthy Gyöngy, Dudás Gyula]. - Budapest : NAIK Agrárgazdasági Kutatóint., 2019. - 105 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 98-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-606-2 fűzött
hulladékgazdálkodás - élelmiszeripar - ipari hulladék
338.439 *** 663/664 *** 628.4.038
[AN 3770571]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2020.
Kaposi Zoltán (1960-)
   Uradalmak, földbirtokosok és birtokfogalom a Dél-Dunántúlon a 19. században / Kaposi Zoltán. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2019. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, ISSN 0521-4254 ; 14.)
Bibliogr.: p. 167-178.
ISBN 978-963-7092-85-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Dél-Dunántúl - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - földbirtok - nagybirtok - 19. század
631.1.017.1(439.11-13)"18" *** 349.412(439)"18" *** 316.343.642(439.11)"18" *** 332.21(439)"18"
[AN 3771252]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2020.
Lechner Judit (1958-)
   Fűszerek, gyógynövények a magyar biokertekben / [írta és rajz. Lechner Judit]. - Budaörs : [Budaörsi Napló], 2019. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1809-1 fűzött
biokert - amatőr kertészkedés - fűszernövény - gyógynövény
635.7 *** 633.88 *** 631.147 *** 634
[AN 3775594]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2020.
Mann, Steve
Easy peasy puppy squeezy (magyar)
   Kismancsból Tappancs : kézikönyv boldog kiskutyák felneveléséhez / Steve Mann ; [ford. Szabó Nóra]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 271 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-447-546-0 fűzött : 3699,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3770783]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2020.
Musinszki Zoltán
   A mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménykontrollja : a mezőgazdasági vállalkozások költségrendszerének kialakítása és működtetése / [szerző Musinszki Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2019. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-638-574-3 fűzött
mezőgazdasági üzem - számvitel
631.162 *** 657
[AN 3770774]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2020.
Szabad György (1924-2015)
   Az agrárvilág vonzásában : válogatás Szabad György gazdaság- és társadalomtörténeti munkáiból / Szabad György ; [szerk. Melkovics Tamás] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz. és Kvt., 2019. - 255 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 978-963-7092-88-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - vidéki társadalom - 19. század
338.43(439)"183/186" *** 316.334.55(439)"183/186"
[AN 3771246]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2020.
Szatyor Győző (1947-)
   Jó barátok boros könyve : gondolatok a szőlőről, borról, barátságról / [Szatyor Győző]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-61-5 kötött : 5000,- Ft
bor - borászat - borvidék - művelődéstörténet - magyar irodalom - memoár
663.2(439) *** 930.85(439) *** 894.511-94
[AN 3771158]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

655 /2020.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók Zergi Borbála]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3774670]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2020.
   Ízek, emlékek : receptek a Kapernaum Szeretetotthon lakóitól / [szerk. Skapér Annamária, Tenczné Tóth Krisztina] ; [az ételeket fotózta Tencz Károly]. - Gyenesdiás : Kapernaum Szeretetotthon, 2019. - 55 p. : ill., színes ; 16x17 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3771093]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2020.
Knitting for beginners (magyar)
   Kötés kezdőknek : minden, amit tudni kell a kötés elkezdéséhez : [50 oldal mintaleírással] / [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9797-3)
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 746.42 *** 379.826
[AN 3770968]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2020.
Knitting for beginners (magyar)
   Kötés kezdőknek : minden, amit tudni kell a kötés elkezdéséhez : [50 oldal mintaleírással] / [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9797-3 fűzött : 1990,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 746.42 *** 379.826
[AN 3770788]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2020.
Locatelli, Giorgio
Made in Italy (magyar)
   Ízek Itáliája : tankönyv haladóknak, kézikönyv séfeknek / írta Giorgio Locatelli ; Sheila Keating közrem. ; fényképezte Dan Lepard. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2009. - 614, [9] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-048-6 kötött
Olaszország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 641.5(45)
[AN 3774721]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2020.
Manger sain à moins de 2 euros (magyar)
   Elronthatatlan receptek olcsón, egészségesen / [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-27-8 fűzött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3770799]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2020.
Salamon Magda
   Egy csipet józan íz : 345 recept / Salamon Magda ; [ill. Féder Márta]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 266, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-676-931-4 kötött : 4499,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3774645]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

662 /2020.
   Bioetikai kódex : az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról / [szerk. Mandl József] ; [társszerk. Csala Miklós] ; kiad. az Egészségügyi Tudományos Tanács. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 36 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-469-2 fűzött
bioetika - orvosbiológia
174 *** 614.253 *** 57.089
[AN 3775410]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2020.
Bistey Zsuzsa
   Doppelgänger : tudat a tudat küszöbe alatt / Bistey Zsuzsa. - Ispánk : Filantroposz Műhely, 2019. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5587-9 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3771196]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2020.
   Philosophie francophone en Hongrie / sous la direction de Adrián Bene et Krisztián Bene. - Pécs : Dép. d'Études Françaises et Francophones Fac. des Lettres Univ. de Pécs, 2019. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Romanica Quinqueecclesiensis, ISSN 2498-7301 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-381-1 fűzött
Franciaország - Magyarország - filozófia - francia nyelv - francia irodalom
1(44) *** 1(439) *** 804.0 *** 840
[AN 3770957]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier grossen Festeszeiten (magyar)
   Az év körforgása, mint a Föld lélegzésének folyamata és a négy nagy ünnepi időszak : öt előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1923. március 31. és április 8. között Dornachban tartott ; Az antropozófia és az ember lelkülete : négy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1923. szeptember 27. és október 1. között Bécsben tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier grossen Festeszeiten ; Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt
ISBN 978-963-9772-11-3 fűzött : 2500,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3775834]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2020.
Székelyné Csuka Olga
   Az erényről és a boldogságról / Székelyné Csuka Olga. - Pécs : Szerző, 2019. - 120 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-615-5553-59-2 fűzött
filozófia
1
[AN 3771068]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2020.
   A titok szemiotikája / szerk. Balázs Géza, Minya Károly, Pölcz Ádám. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2019. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 17.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 46-47.)
Az Egerben, 2018. szept. 28-30. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5597-13-8 fűzött : 2900,- Ft
titok - szemiotika - művelődéstörténet
177.3 *** 930.85 *** 003.62
[AN 3770876]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

668 /2020.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi szent iratok / [... ford. ... Bognár Attila]. - 2. jav., jobbított kiadv. - [Budapest] : Bognár A., 2019. - 326 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-8344-0 fűzött
225.04=945.11
[AN 3774496]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2020.
Campbell, Joseph (1904-1987)
The power of myth (magyar)
   A mítosz hatalma / Joseph Campbell, Bill Moyers ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2019. - 353, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-203-1 kötött : 3799,- Ft
mitológia - összehasonlító módszer - dialógus
291.13(100)(0:82-83) *** 398.2.001(0:82-83)
[AN 3770896]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2020.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Négyküllős kerék : a hitben való növekedés feltételei / Cseri Kálmán ; [szerk. Sinkáné Zombory Katalin]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2017. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-407-3 fűzött : 1750,- Ft
hit - imádkozás
248 *** 248.143
[AN 3774444]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2020.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Tízparancsolat / Cseri Kálmán. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2012. - 302 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-089-1 fűzött : 2900,- Ft
tízparancsolat - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
241.6
[AN 3774443]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2020.
   Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. D. Tóth Judit és Papp György. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 8.)
A konferenciát Sárospatakon, 2017. jún. 28-30. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5787-08-9 fűzött
Európa - patrológia - egyháztörténet - korai kereszténység - reformáció - ellenreformáció - 16. század
276 *** 23/28(100)"02/06" *** 282(4)"15" *** 284(4)"15"
[AN 3771282]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2020.
   Együtt a hit útján : gyülekezetpedagógiai kézikönyv / szerk. Siba Balázs, Szabóné László Lilla és Pángyánszky Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Kálvin, 2019. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-428-4 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - evangélikus egyház
284.1/.2(439) *** 268
[AN 3775819]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2020.
   Evangélium a bástyán / [szerk. Molnár Ambrus]. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., cop. 2018. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Balassagyarmati Református Egyházközség
Balassagyarmat - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás - prédikáció
284.2(439-2Balassagyarmat)(091) *** 252
[AN 3770710]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2020.
Fabiny Tamás (1959-)
   Testvéreim és a nyáj : körkép a világ evangélikusságáról / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2018-2019. - 3 db : ill., részben színes ; 23 cm
evangélikus egyház - 21. század
284.1(100)(091)
[AN 3743795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Európán kívüli régiók. - 2019. - 308 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-380-169-7 fűzött : 1950,- Ft
[AN 3771094] MARC

ANSEL
UTF-8676 /2020.
Haas, Volkert (1936-2019)
Magie und Mythen in Babylonien (magyar)
   Mágia és mitológia Babilóniában : démonok, boszorkányok és ráolvasópapok / Volkert Haas ; a m. kiadást gond. Kalla Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Patay Horváth András. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-343-7 fűzött : 2790,- Ft
gonosz szellem - babilóniai vallás
299.219 *** 291.216
[AN 3770902]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2020.
Hinn, Benny (1952-)
Good morning, Holy Spirit (magyar)
   Jó reggelt, Szent Szellem / Benny Hinn ; [ford. Vékey Ádám]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 165 p. ; 23 cm
Megj. "Jó reggelt, Szent Lélek" címen is
ISBN 978-615-5526-92-3 fűzött : 2690,- Ft
 (hibás ISBN 963-745-307-5)
vallásos irodalom
244
[AN 3774442]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2020.
Imbakom Kalevold Alaka (1917-)
   A hagyományos etióp egyházi oktatás / Alaka Imbakom Kalevold ; [ford. Kaulics László Illés] ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 118 p. ; 17 cm
A ford. a "Traditional Ethiopean church education" (New York : Teachers College Press, 1970) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 978-615-5073-83-0 fűzött
Etiópia - etióp egyház - egyházi iskola - oktatási módszer
281.72 *** 371.3(63) *** 37.014.52(63)
[AN 3771092]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2020.
Katona István (1940-)
   Hiszel Istenben? : a hit alapjai keresőknek, bérmálkozóknak, s azoknak, akik szeretnék felfrissíteni hit-ismeretüket / Katona István. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 270 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 225.)
ISBN 978-615-5259-46-3 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - hit
244 *** 234
[AN 3770698]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2020.
Keller, Timothy (1950-)
The prodigal God (magyar)
   A tékozló Isten és két elveszett fia / Timothy Keller ; [ford. Szűcs Teri]. - Utánny. - Budapest : Harmat ; [Cluj-Napoca] : Koinónia, 2019, cop. 2013. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-127-0 fűzött : 1980,- Ft : 29 RON
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3774445]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2020.
Kodácsy Tamás (1975-)
   A homiletikai aptum : hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? / Kodácsy Tamás. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 161 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 13.)
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-963-414-533-2 fűzött : 2200,- Ft
homiletika
251
[AN 3770914]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2020.
Kovács Ilona (1944-)
   Vörös József címzetes esperes és helytörténész életútja, 1919-1989 : születésének 100., pappá szentelésének 75. és halálának 30. évfordulójára / Kovács Ilona. - [Balatonberény] : Kovács I., [2019]. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-00-4236-7 fűzött
Vörös József (1919-1989)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Vörös_J.
[AN 3771170]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2020.
Lawson, Robert
   A lélek útja / Robert Lawson. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-25-6 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3775564]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2020.
Lawson, Robert
   Navina, a karácsony angyala / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-29-0 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3775408]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2020.
Molnár Imre (1956-)
   Áldozatból fakadó szentség és küldetés : magyar hivatás a Kárpát-medencében : esszék és elmélkedések / Molnár Imre. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 191 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-63-3 fűzött : 2200,- Ft
Esterházy János (1901-1957)
Magyarország - Csehszlovákia - szent - egyháztörténet - keresztény egyház - magyar történelem - politikus - határon túli magyarság - 20. század - esszé
235.3(439)(092)(0:82-4) *** 27(439) *** 943.9 *** 32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-4)
[AN 3771050]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2020.
Nagy László, J. (1945-)
   Iszlám és politika : fejezetek a politikai iszlám történetéből / J. Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2019. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 978-963-315-404-5 fűzött
Közel-Kelet - Észak-Afrika - vallástörténet - politikatörténet - iszlám - 20. század - 21. század
297(5-011)"19/201" *** 297(61)"19/201" *** 32(5-011)"19/201" *** 32(61)"19/201"
[AN 3771422]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2020.
Nemes Ödön (1926-2011)
   Párbeszéd az öregséggel / Naszádi Kriszta, Nemes Ödön ; [... ill. Lente István]. - Utánny. - Budapest : Harmat : Jezsuita K., 2019, cop. 2010. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jezsuita könyvek
ISBN 978-963-288-037-2 kötött : 2500,- Ft
Nemes Ödön (1926-2011)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - interjú
271.5(439)(092)Nemes_Ö.(047.53)
[AN 3774471]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2020.
   Az ókori keresztyén világ V : eszkatológiai antropológia / szerk. Németh Áron. - Debrecen : Patmosz, 2019. - 178 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 7.)
A Debrecenben, 2018. máj. 3-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-20-3 fűzött
eschatologia - vallásantropológia - bibliamagyarázat
236 *** 233 *** 22.07
[AN 3771195]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2020.
Ötvös László (1930-)
   Bibliák, Debrecen kincsei : ökumenicitás és hatás / Ötvös László ; Kovács Béla Lóránt előszavával. - Debrecen : Ötvös L., 2018. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi teológiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 90.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4595-5 fűzött
Magyarország - bibliakutatás - református egyház - újkor
284.2(439) *** 22.07(439)"15/18"
[AN 3771030]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2020.
Pawson, David (1930-)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, [2019]-. - ill. ; 21 cm
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3771312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Törvény, történelem, költészet : [Ószövetség]. - cop. 2019. - 418, [1] p.
ISBN 978-615-80335-3-4 fűzött : 4260,- Ft
[AN 3771325] MARC

ANSEL
UTF-8691 /2020.
Reisinger János (1954-)
   Ki nekünk Jézus Krisztus? / Reisinger János ; [közread. a] Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Oltalom Alapítvány. - Zenta : VMMI ; Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2019. - 303 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6025-02-9 fűzött
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom - vers
232.9 *** 244(0:82-14)
[AN 3770699]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2020.
Richter, Klemens (1940-)
Kirchenräume und Kirchenträume (magyar)
   Templomtér és egyházkép : a templomtér és az élő közösség viszonya / Klemens Richter ; [ill. Juhász Márton] ; [ford. Hartmann Gergely]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 122 p. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 23.)
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-314-135-9 fűzött : 3250,- Ft
templom - egyházi szertartás - templomi berendezés
264-03 *** 726.5.05 *** 247 *** 726.59
[AN 3770685]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2020.
   Ruszin - magyar kétnyelvű görögkatolikus imakönyv / [szerk. Ruszinko Szergej, Telenkó Bazil Mihály] ; [kiad. DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 281, [2] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5964-00-8 velúr
imakönyv
243
[AN 3771314]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2020.
Sadhguru (1957-)
Inner engineering (magyar)
   Inner engineering : a belső átalakulás : egy jógi útmutatója az örömhöz / Sadhguru ; [ford. Pete-Pikó Erzsébet]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-21-1 fűzött : 3900,- Ft
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3771386]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2020.
Samvara
The enlightenment workbook of Buddhist mysticism (magyar)
   A megvilágosodás kézikönyve : buddhista titkos tanítások / [Samvara] ; [ford. Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Felébredt Tudat K., cop. 2019. - [6], 234, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7835-7 fűzött : 3350,- Ft
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3775590]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2020.
Sarah, Robert (1945-)
La force du silence (magyar)
   A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben / Robert Sarah bíboros ; [riporter] Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019, cop. 2018. - 383 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 978-963-277-737-5 fűzött : 2800,- Ft
Guinea - bíboros - 20. század - 21. század - interjú - elmélkedés
282(665.2)(092)Sarah,_R.(047.53) *** 242
[AN 3775827]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2020.
Szabó Judit
   Az örök fény országa / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245.
ISBN 978-615-80694-3-4 fűzött : 2800,- Ft
ezoterika - halál - túlvilági élet
236.1 *** 133.25 *** 291.23
[AN 3771385]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2020.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Jézussal kettesben : Szent Ignác-i lelkigyakorlat mindenkinek / Szentmártoni Mihály. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2019. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5045-89-9 fűzött : 2000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3774476]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2020.
   Visszhang : imádságok, olvasmányok / szerk. Szabó Lajos. - 3. átd. kiad. - Budapest : Luther, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-380-172-7 kötött : 2800,- Ft
evangélikus egyház - imakönyv
243 *** 284.1
[AN 3774707]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

700 /2020.
Bagi Zoltán Péter (1974-)
   Türkenlouis [elektronikus dok.] : Bádeni Lajos, 1655-1707 / Bagi Zoltán Péter. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156506. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-10-3
Lajos Vilmos (Baden-Baden: őrgróf) (1655-1707)
Német-római Birodalom - Európa - hadvezér - arisztokrata - 17. század - 18. század - hadtörténet - elektronikus dokumentum
316.343.32(430)(092)Lajos_Vilmos *** 355(430)(092)Lajos_Vilmos *** 355.48(4)"16/17"
[AN 3775649]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2020.
   Best practices in cultural learning / Erika Juhász, Gyula Zoltán Kállay eds. - Debrecen : KulturAsz Cultural Assoc., 2019. - 115 p. ; 21 cm. - (Civil dimensions, ISSN 2063-7829 ; 4.)
ISBN 978-615-80226-8-2 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - kulturális élet - határon túli magyarság - közösségfejlesztés - hagyományőrzés - esettanulmány
316.7(=945.11)(4-191) *** 316.45 *** 316.752
[AN 3771072]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
Everybody wins (magyar)
   Nyerő páros / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2016. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-359-5 fűzött : 1750,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3775584]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2020.
Fekete Dávid (1989-)
   Együtt nagyok : város és vállalat 25 éve / Fekete Dávid, Rechnitzer János. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 270 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 255-270.
ISBN 978-615-6020-17-8 kötött : 5480,- Ft
Győr - várostörténet - gyártörténet - autógyártás - társadalmi hatás - helyi társadalom - gazdasági hatás - városszociológia - társadalomföldrajz - ezredforduló - 21. század
316.334.56(439-2Győr)"199/201" *** 061.5(439-2Győr)"199/201" *** 911.3(439-2Győr) *** 629.114.6(439-2Győr)
[AN 3770724]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2020.
Forgas, Joseph Paul (1947-)
Interpersonal behaviour (magyar)
   A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ill. Richard Jones] ; [ford. László János]. - 19. kiad. - Budapest : Kairosz, 2019. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-396.
ISBN 978-963-514-000-8 fűzött : 3600,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi kapcsolat
316.6 *** 316.47
[AN 3775878]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2020.
Galambosné Tiszberger Mónika
   A gazdaság és a társadalom statisztikája / írta és szerk. Galambosné Tiszberger Mónika ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 227 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-380-4 kötött
gazdaságstatisztika - társadalomstatisztika
311 *** 338.48 *** 316.3
[AN 3770829]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2020.
Horváth Zita (1970-)
   Paraszti társadalom Magyarországon az úrbérrendezés idején : válogatott tanulmányok / Horváth Zita ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2018. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-236.
ISBN 978-615-5626-37-1 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - jobbágyság - úrbérrendezés - 18. század
316.343.64(439)"17" *** 347.268(439)"17"
[AN 3771458]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2020.
   Iz prošlosti sigetvarskih Srba = Fejezetek a szigetvári szerbek múltjából / glavni i odgovorni ured. Predrag Mandić ; [prevod Milica Pavlov]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2019. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 16.)
ISBN 978-615-80388-6-7 fűzött
Szigetvár - nemzetiségtörténet - magyarországi szerbek - helytörténet
316.347(=861)(439-2Szigetvár)(091) *** 943.9-2Szigetvár
[AN 3771490]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2020.
   Közösségfejlesztési folyamatok mérés-értékelése : módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Dóri Éva ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int., 2019. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-80-1 fűzött
Magyarország - művelődési intézmény - közösségfejlesztés - kutatási módszer - 21. század
316.77(439)"201" *** 316.45 *** 303.62
[AN 3770645]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2020.
Kuby, Gabriele (1944-)
   Gender : a családot szétromboló új ideológia : Gabriele Kuby Sümegen, 2015. október 2-án tartott előadása ... / [ford. Sallai Gábor]. - [Budapest] : Alfa Szövets., 2019. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (αnya-ország, ISSN 1417-5339 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5606-7 fűzött
társadalmi nem - genderkutatás - nemek szerinti különbség - nemi szerep - vitairat
316.37-055 *** 396 *** 316.346.2
[AN 3770729]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2020.
   Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon : kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Kuthy-Megyesi Judit, Ponyi László ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI, 2019. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5123-91-7 fűzött
Magyarország - művelődési intézmény - társadalmi részvétel - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.7(439)"201" *** 323.21(439)"201"
[AN 3770659]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2020.
   A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja : módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéshez : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Arapovics Mária [et al.] ; [közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár]. - 2. kiad., utánny. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
kulturális intézmény - társadalmi részvétel
316.7 *** 323.21
[AN 3775789]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2020.
   A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja : módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéshez : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Arapovics Mária [et al.] ; [közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 978-615-5123-73-3 fűzött
kulturális intézmény - társadalmi részvétel
316.7 *** 323.21
[AN 3752240]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2020.
   Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 : a projektben végzett kutatások eredményeit összefoglaló zárótanulmány / szerk. Arapovics Mária, Ponyi László, Bódog András ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI, 2019. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6044-54-9)
Magyarország - közösségfejlesztés - művelődési intézmény - társadalmi részvétel - statisztikai adatközlés - 21. század
316.45 *** 316.7(439)"201"(083.41) *** 323.21(439)"201"(083.41)
[AN 3770648]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2020.
   A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal : kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Sólyom Barbara, Ponyi László ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI, 2019. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-85-6 fűzött
Magyarország - művelődési intézmény - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés - helyi társadalom - 21. század - statisztikai adatközlés
316.45(439)"201" *** 316.7(439)"201"(083.41) *** 323.21(439)"201"(083.41)
[AN 3770637]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2020.
   Kulturális tanulás esetei határon innen és túl / Juhász Erika, Zelei-Pintér Magdolna szerk. - Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2018. - 203 p. ; 21 cm. - (Civil dimenziók, ISSN 2063-7829 ; 3.)
ISBN 978-615-80226-7-5 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - kulturális élet - határon túli magyarság - közösségfejlesztés - hagyományőrzés - esettanulmány
316.45 *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 316.752
[AN 3771076]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2020.
   Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése : kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Ponyi László, Arapovics Mária, Bódog András ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI, 2019. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-78-8 fűzött
Magyarország - művelődési intézmény - múzeum - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
316.7(439)"201"(083.41) *** 323.21(439)"201"(083.41) *** 069(439)"201"(083.41) *** 316.45(439)"201"
[AN 3770652]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2020.
   Néptánc a médiában : konferenciakötet / szerk. Pál-Kovács Dóra, Szőnyi Vivien, Varga Sándor. - Budapest : MTE, 2019. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Etnokoreológiai füzetek, ISSN 2676-8399 ; 1.)
A Szentendrén, 2016. jún. 10-én tartott konferencia előadásösszefoglalói magyar és angol nyelven és válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5852-03-9 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - néptánc - médiakutatás - tömegtájékoztatási eszköz - kulturális politika - 20. század - 21. század
316.774 *** 793.31(=945.11) *** 008:323(439)"196/201" *** 791.9.096/.097(439)
[AN 3771253]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2020.
   Párkapcsolat klinika / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2019. - 335 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-89026-4-1 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 613.865 *** 159.922.1
[AN 3774723]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2020.
Rab Virág (1973-)
   Kapcsolati hálózatok a történelemben : Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája / Rab Virág. - Budapest : Gondolat, 2019. - 231 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 207-224.
ISBN 978-963-693-931-1 fűzött : 3200,- Ft
Vissering, Gerard (1865-1937)
Hegedüs Lóránt (1872-1943)
Magyarország - Hollandia - hálózatelmélet - interdiszciplináris módszer - történettudomány - politikus - közgazdász - 19. század - 20. század
316.47 *** 930.1 *** 330(492)(092)Vissering,_G. *** 32(439)(092)Hegedüs_L.
[AN 3771448]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2020.
   Terepbejárás : a Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatói tanulmányai / szerk. Biczó Gábor, Kocsis Péter Csaba, Vargáné Nagy Anikó. - Debrecen : Didakt ; [Hajdúböszörmény] : DE GYFK Lippai B. Roma Szakkollégium, 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-71-0 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 3771308]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2020.
   Terepek és elméletek : a Lippai Balázs Roma Szakkollégium válogatott romológiai tanulmánygyűjteménye = Fields and theories : selected essays from the field of romology by Lippai Balázs Romani College / szerk. ... Biczó Gábor. - Debrecen : Didakt, 2019. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-72-7 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 3771236]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2020.
Tódor János (1952-)
   Menekültek, csicskák, közmunkások : nemzeti konzultáció hét tételben / Tódor János. - [Budapest] : Dodeskaden K., 2019. - 282, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5817-7 fűzött : 2650,- Ft
Magyarország - szociográfia - magyar irodalom - riport - 21. század
308(439)"20"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3770667]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2020.
   Vizuális kommunikáció az oktatásban / Gaul-Ács Ágnes [et al.]. - Budapest : ELTE, 2019. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-130-7 fűzött
vizuális kommunikáció - vizuális kultúra - vizuális nevelés - módszertan
316.772.2 *** 7.017 *** 37.036 *** 371.3
[AN 3770655]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

724 /2020.
   Cifra Moldva : kifestőkönyv / [főszerk. Hermann Bianka Anna] ; [az illusztrációkat kész. Tanai Guzorán Anna Erika és Buza Klaudia] ; [közread. a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület]. - Écs : Cifra Műhely Közhasznú Kult. Egyes., 2019. - [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
magyar néprajz - moldvai csángók - kifestőkönyv
39(=945.11csángók)(498.3) *** 087.5
[AN 3770765]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2020.
   Csillagokkal táncoló Kojot : észak-amerikai indián mesék / Cseh Tamás válogatása ; [ill. Cseh András]. - 2. revideált kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2019. - 121, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5700-67-5 kötött : 5900,- Ft
Észak-Amerika - indiánok - népmese
398.21(=97)(7)
[AN 3774546]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2020.
Ferkov Jakab (1955-)
   Sokacok = Šokci / Ferkov Jakab ; [... ford. Csókáné Prakatur Mária] ; [kiad. Mohács Város Önkormányzata]. - Mohács : Önkormányzat, [2019]. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-00-4690-7 kötött
Mohács - sokácok - néprajz
39(=862)(439-2Mohács) *** 316.347(=862)(439-2Mohács)
[AN 3771263]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2020.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 20. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-401-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3774620]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

728 /2020.
Camus, Albert (1913-1960)
Conférences et discours (magyar)
   Előadások és beszélgetések : üzenet a száműzött magyar íróknak, 1937-1958 / Albert Camus ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 368, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-878-2 fűzött : 3699,- Ft
Franciaország - Európa - író - nemzetközi feszültség - állami terror - 1945 utáni időszak - 1950-es évek - 20. század - előadóbeszéd
323.282(4)"195"(042) *** 840(092)Camus,_A.(042) *** 327.2(4)"193/195"(042)
[AN 3770980]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2020.
Deneen, Patrick J. (1964-)
Why liberalism failed (magyar)
   A liberalizmus kudarca / Patrick J. Deneen ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 242-248.
ISBN 978-963-433-558-0 fűzött : 3999,- Ft
liberalizmus
329.12
[AN 3771003]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2020.
   Európa a polgárokért [elektronikus dok.] : hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? : mozaik magyar koordinálású projektekről = Europe for citizens : how can we take part actively in creating Europe together? : a compilation of projects from Hungary / szerk. Frank Nóra ; ford. Födő Sándor ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156346. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5319-59-4
Európai Unió - civil társadalom - pályázat - elektronikus dokumentum
323.21(4-62) *** 06.063
[AN 3774499]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2020.
Gálszécsy András (1933-)
   A birkahodálytól a parlamentig [elektronikus dok.] : életinterjú / Gálszécsy András ; az interjút ... Várkonyi Benedek kész. ; szerk. Gyarmati György ; a névmutatót összeáll. Erőss Zsolt ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156417. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-12-2
Gálszécsy András (1933-)
Magyarország - politikus - jogász - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Gálszécsy_A.(047.53) *** 34(439)(092)Gálszécsy_A.(047.53)
[AN 3774848]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2020.
Hettyey András (1983-)
   Hegemónia helyett : magyar - német kapcsolatok 1990-2002 között / Hettyey András. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 249 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-249.
ISBN 978-963-236-122-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Németország - külpolitika - diplomácia - ezredforduló
327(439)"1990/2002" *** 327(430)"1990/2002"
[AN 3770917]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2020.
   Régi szokások új köntösben : helyi gazdaságfejlesztés kulturális alapokon a Kalocsa - Kúla együttműködés keretében = Old habits in a new guise : local economic development on a cultural basis in the Kalocsa-Kula cooperation = Stare navike u novoj odeći : mesni razvoj ekonomije na osnovama kulture a u okviru zajedničke saradnje Kaloče i Kule / [kiad. Kalocsa Város Önkormányzata]. - Kalocsa : Önkormányzat, [2019]. - 86 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5941-03-0)
Kula - Kalocsa - testvérváros
327.33(497.11-2Kula) *** 327.33(439-2Kalocsa)
[AN 3770899]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2020.
Róbert Péter (1942-)
   Bátrak és leleményesek voltak.. : magyar zsidó ellenállás / Róbert Péter. - Budapest : Mo. Cionista Szövets. : Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, 2019. - 251 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-615-80196-4-4 fűzött
Magyarország - zsidóság mentése - cionizmus - második világháború
323.13(=924)(439)"194"
[AN 3770893]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

735 /2020.
   48 másképp : ifjúsági novellák a múltból / vál. Dávid Ádám és Dóka Péter ; [közread. a] ... József Attila Kör. - [Budapest] : Móra : JAK, cop. 2019. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-393-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi elbeszélés - antológia
943.9"1848/1849"(0:82-32) *** 894.511-321.6(02.053.2)(082)
[AN 3771023]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2020.
   Astronomia străbunilor : arheoastronomie şi etnoastronomie pe teritoriul României / [ed. Marc Frîncu şi Simina Frîncu]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 370 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-408-3 fűzött
Románia - régészet - népi kultúra - csillagászat
903/904(498) *** 39(498) *** 52
[AN 3771397]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2020.
Bácskai Éva
   Századok hullámain : egy szegedi zsidó család letelepedésének története : dokumentumregény / Bácskai Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Oriold, cop. 2018. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-88-6 fűzött : 2900,- Ft
Seifmann család
Winter család
Magyarország - családtörténet - dokumentumregény
929.52(439)Seifmann(0:82-31) *** 929.52(439)Winter(0:82-31)
[AN 3775575]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2020.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Horizont : esszék, kritikák, beszélgetések, tanulmányok / Bartusz-Dobosi László. - Pécs : Pro Pannonia, 2019. - 244 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-58-5 fűzött : 2650,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - író - művelődéstörténet - 20. század - 21. század - interjú
930.85(439) *** 894.511(092)(047.53) *** 894.511(091)
[AN 3771112]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2020.
Bodnár Tamás (1967-)
   A múlt útjai Sajóvámoson / Bodnár Tamás, Kis József, Kiss Lajos ; [... kiad. Sajóvámos Község Önkormányzata]. - Sajóvámos : Önkormányzat, 2019. - 647, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 629-647.
ISBN 978-615-00-5841-2 kötött
Sajóvámos - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sajóvámos *** 908.439-2Sajóvámos
[AN 3770563]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2020.
Brisard, Jean-Christophe
La mort d'Hitler (magyar)
   Hitler halála [elektronikus dok.] : a KGB titkos anyagai / Jean-Christophe Brisard, Lana Parshina. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Pacskovszky Zsolt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-646-4
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - 20. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
943.0(092)Hitler,_A.(0:82-92)
[AN 3774745]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2020.
Deákné Juhász Éva
   A Zechmeister, a Rumpeltesz, az Oeller, a Schneemeier és a Weltler család / [fel. szerk. ... Deákné Juhász Éva]. - [Rajka] : Deákné Juhász É., cop. 2019. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD-R. - (Régmúlt Rajka ; 3.)
ISBN 978-615-00-5961-7 fűzött
Rajka - családtörténet - helyi társadalom - helytörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439-2Rajka) *** 943.9-2Rajka
[AN 3770566]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2020.
   A Duna ölelésében : Kisbajcs, Nagybajcs, Szőgye, Vének / [fotók Szabó Béla ...] ; [kiad. Kisbajcs Község Önkormányzata, Nagybajcs Község Önkormányzata, Vének Község Önkormányzata]. - Kisbajcs ; Nagybajcs ; Vének : Önkormányzat, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5322-6 fűzött
Kisbajcs - Nagybajcs - Szőgye - Vének - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kisbajcs *** 908.439-2Kisbajcs *** 943.9-2Nagybajcs *** 908.439-2Nagybajcs *** 943.9-2Szőgye *** 908.439-2Szőgye *** 943.9-2Vének *** 908.439-2Vének
[AN 3770782]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2020.
   Isaszeg a történelem tükrében / [... szerk. Kovácsné Halomházi Zsuzsa ...] ; [kiad. az Isaszegi Múzeumbarátok Köre]. - Isaszeg : Isaszegi Múzeumbarátok Köre, 2019. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5861-0 fűzött
Isaszeg - helytörténet - helyismeret
943.9-2Isaszeg *** 908.439-2Isaszeg
[AN 3770657]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2020.
Javorniczky István (1952-)
   Mindig fölfeslik valahol avagy A törvény szövedékének a szövedéke : valóságos fikció / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2019. - 257 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5577-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század - dokumentumregény
943.9"198"(0:82-31) *** 323(439)"198"(0:82-31)
[AN 3770858]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2020.
Kiszely Tóth Anett
   Kastélykeringő : a szarvasi gróf Bolza család története / Kiszely Tóth Anett ; [közread. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2019. - 119 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6340-9 kötött
Bolza család
Szarvas (Békés megye) - családtörténet - helytörténet
929.52Bolza *** 943.9-2Szarvas
[AN 3770585]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2020.
Lipovecz Iván (1946-)
   Tízek társasága / Lipovecz Iván. - Budapest : Kalligram, 2019. - 172, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-119-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század
929(439)"19/200"
[AN 3771205]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2020.
   Magyarország a 20. században [elektronikus dok.] / szerk. Bánkuti Gábor, Dévényi Anna, Gőzsy Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156507. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-80-1
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9"19" *** 32(439)"19"
[AN 3775658]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2020.
   Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek / főszerk. Feiszt György. - [Kemendollár] : Akvirál '96 Kft., 2004-. - 21 cm
ISBN 963-9481-00-9
ISBN 978-963-9481-00-8
Magyarország - zászló - címer
929.6(439) *** 929.9(439)
[AN 1073002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye településeinek címerei és zászlai. - 2019. - 464 p. : ill., főként színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-9481-06-0 kötött
Fejér megye - Komárom-Esztergom megye - Tolna megye - helytörténet - település - zászló - címer
929.6(439.115-2) *** 929.6(439.118-2) *** 929.6(439.125-2) *** 929.9(439.118-2) *** 929.9(439.115-2) *** 929.9(439.125-2) *** 943.911.8-2 *** 943.912.5-2 *** 943.911.5-2
[AN 3770545] MARC

ANSEL
UTF-8749 /2020.
Nagy László, J. (1945-)
   Magyarország és az 1967-es arab - izraeli háború : diplomáciai iratok, sajtócikkek = Hungary and the Arab - Israeli war of 1967 : diplomatic documents, articles in press / J. Nagy László, Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar. - Szeged ; Kairó : JATEPress, 2019. - 116 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-405-2 fűzött
Izrael - Közel-Kelet - Magyarország - történelem - diplomáciatörténet - 20. század - történelmi forrás
95-011"1967" *** 327(439)"196"(093) *** 956.94"1967"
[AN 3771436]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2020.
Pekár Gyula (1867-1937)
   Bizánc kultúrája [elektronikus dok.] : két előadás / Pekár Gyula. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-631-7 (epub)
ISBN 978-963-474-632-4 (mobi)
Bizánci Birodalom - művelődéstörténet - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum
930.85(495.02)(042)
[AN 3749905]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2020.
Pethő Elekné Fehér Veronika (1915-1991)
   Életem állomásai : a Fehér és Pethő család élettörténetei / Pethő Elekné Fehér Veronika ; [... szerk. ... N. Pető 'Szigethy Ilona]. - Szigetszentmiklós : Pethő I., 2019. - 4 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4533-5 fűzött
Pethő Elekné Fehér Veronika (1915-1991)
Fehér család
Pethő család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Pethő *** 929.52(439)Fehér *** 894.511-94
[AN 3771421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Veronika. - 372 p.
[AN 3771430] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szürke mennyország. - 372 p.
[AN 3771435] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Rózsák. - 372 p.
[AN 3771437] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az élet nem áll meg. - 372 p.
[AN 3771439] MARC

ANSEL
UTF-8752 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   Bethlen István [elektronikus dok.] : politikai életrajz / Romsics Ignác. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156366. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-343-4
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9"192/194" *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 3774637]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   Erdély elvesztése, 1918-1947 / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2018. - 452 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-436.
ISBN 978-963-227-897-1 kötött : 4999,- Ft
Erdély - magyar történelem - történelem - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak - trianoni békeszerződés - párizsi békeszerződések (1947)
943.9"191/194" *** 949.8"192/194" *** 341.382"1946/1947" *** 943.921"191/1920"
[AN 3774666]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2020.
Sharman, J. C.
Empires of the weak (magyar)
   A gyengék birodalmai : az európai terjeszkedés igaz története és az új világrend megteremtése / J. C. Sharman ; [ford. Hajdu András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 219 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-214.
ISBN 978-615-5884-45-0 fűzött : 3499,- Ft
Európa - történelem - világtörténelem - világpolitika - újkor - 21. század
930.9"14/17" *** 930.9"20" *** 940"14/17" *** 940"20" *** 327(100)
[AN 3765526]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2020.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak IV / Szarvas István. - Budapest : Mobil K., [2019]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7492-57-0 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(100)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3770881]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2020.
Székely Gábor (1942-)
   Hitler, Sztálin, Chamberlain : az elkerülhetetlen II. világháború / Székely Gábor ; [kiad. a Magyar Lajos Alapítvány]. - [Mogyoród] : Volos ; [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2019. - 482 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-470. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-85767-8-1 fűzött
történelem - diplomáciatörténet - Párizs környéki békék - két világháború közötti időszak - második világháború
94"1939/1945" *** 327(100)"191/193"
[AN 3770933]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2020.
Szentkuti Károly (1957-)
   Dunasziget : Doborgazsziget, Sérfenyősziget, Cikolasziget / [írta és szerk. Szentkuti Károly] ; [... kiad. Dunasziget Község Önkormányzata]. - Dunasziget : Önkormányzat, [2019]. - 255 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 255.
Kötött
 (hibás ISBN 615-00-2730-9)
Dunasziget - helytörténet - helyismeret
943.9-2Dunasziget *** 908.439-2Dunasziget
[AN 3770791]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2020.
   Volt egyszer egy Monarchia : város és vidék / ... szerkesztői Barta Róbert, Csiszár Imre. - Hajdúnánás : [Önkormányzat], 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Hajdúnánás Önkormányzata. - A Hajdúnánáson, 2018. jún. 1-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89351-6-8 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem
943.6/.9
[AN 3771159]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2020.
Vörös Gabriella (1952-)
   Jazig nő és férfi temetkezése Szentesről : friss régészeti adatok a Tiszántúl római kori benépesítéséhez / Vörös Gabriella, Szabó János József. - Szentes : Koszta J. Múz., 2019. - 90, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Koszta József Múzeum füzetei, ISSN 2676-9182 ; 1.)
Bibliogr.: p. 80-83. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9804-60-9 fűzött
Szentes - régészet - szarmaták
904(=919.882) *** 904(439-2Szentes)
[AN 3771040]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

760 /2020.
Balogh Tamás (1962-)
   A Mátra és a Bükk kalandkönyve : városi és falusi séták, Csevice és karsztforrások, hegycsúcsok és szirtek, bringautak kezdőknek és haladóknak / Balogh Tamás. - [Budapest] : Babor, cop. 2018. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kalandkönyvek
ISBN 978-615-80662-6-6 fűzött : 3300,- Ft
Mátra - Bükk hegység - helyismeret - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
914.39(234.373.3)(036) *** 914.39(234.373.4)(036) *** 796.51(439)(234.373.3) *** 796.51(439)(234.373.4) *** 908.439(234.373.3) *** 908.439(234.373.4)
[AN 3770608]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2020.
Bényei Miklós (1943-)
   Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma, 2008-2012 : válogatott bibliográfia / Bényei Miklós ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára]. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2019. - 310 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7238-61-1 fűzött
Hajdú-Bihar megye - helytörténet - helyismeret - szakbibliográfia
908.439.165:016 *** 943.916.5:016
[AN 3771262]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2020.
Csongrádi Jenő
   Kalandozások Mongóliában, a végtelen puszták országában / [írta és a fotókat kész.] Csongrádi Jenő. - [Budapest] : Csongrádi J., 2019. - 123, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5813-9 fűzött
Mongólia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - album
908.517.3(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3770759]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2020.
Czősztelki Kiss Attila Péter
   A Tisza-tó füveskönyve avagy Egy üdítő "kiruccanás" a szellemi "elgémberesedés" korában / Czősztelki Kiss Attila Péter. - [Tiszafüred] : Magánkiad., cop. 2019. - 202 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5558-9 fűzött
Tisza-tó - helyismeret - magyar nyelvészet
908.439(285.2Tisza-tó) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3771279]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2020.
   Dél-Tirol / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-2-6 fűzött
Dél-Tirol - útikönyv
914.503.2(036)
[AN 3770785]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2020.
Demeter László (1952-)
   A turulnak szárnya alatt : 25 éve testvérváros Szarvas és Szentegyháza, 1994-2019 / [írta Demeter László és Szenes János]. - [Szarvas] : Demeter L., [2019]. - 57, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-5718-7 kötött
Szarvas (Békés megye) - Szentegyháza - helyismeret - testvérváros
908.439-2Szarvas *** 908.498.4-2Szentegyháza *** 327.33(439-2Szarvas) *** 327.33(498.4-2Szentegyháza)
[AN 3770590]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2020.
Gelsei Lili
   Ki és be a Strekken / Gelsei Lili. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2018. - 15 p. : ill. ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 19.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3771219]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2020.
   A jövő városa - Kazincbarcika 100 : antológia / [szerk. Pelle Anna] ; [közread. az] Idővár. - Kazincbarcika : Idővár Nyugdíjas Klub, 2019. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6108-5 kötött
Kazincbarcika - helyismeret - amatőr művészet - pályázat - magyar irodalom - gyermekrajz - antológia
908.439-2Kazincbarcika)(0:82-822) *** 741.071-053.2 *** 379.825 *** 06.063(439) *** 894.511-822
[AN 3770589]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2020.
Kálnási Árpád (1943-)
   A debreceni cívis élet lexikona / Kálnási Árpád ; [... rajzait kész. ... Kálnásiné Bíró Katalin]. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2019. - 4 db : ill. ; 25 cm. - (Debreceni értéktár könyvek, ISSN 2676-802X ; 1.)
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9946-05-7 kötött
Debrecen - magyar néprajz - helyismeret - magyar nyelv - tájszótár - lexikon
908.439-2Debrecen:030 *** 39(=945.11)(439-2Debrecen):030 *** 809.451.1-087(439-2Debrecen)
[AN 3771339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - F. - 511 p.
[AN 3771416] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., G - K. - 433 p.
[AN 3771418] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., L - R. - 415 p.
[AN 3771420] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., S - Zs. - 359, [2] p.
Bibliogr.: p. 348-353.
[AN 3771423] MARC

ANSEL
UTF-8769 /2020.
Kaplan, Robert D. (1952-)
The revenge of geography (magyar)
   A földrajz bosszúja : mit üzennek a térképek a ránk váró konfliktusokról és arról, hogyan küzdjünk a sors ellenében / Robert D. Kaplan ; [ford. Albert Dénes] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 479 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-59-4 kötött : 4500,- Ft
világtörténelem - világpolitika - politikai földrajz - geopolitika
911.3 *** 930.9 *** 327(100)(091)
[AN 3770983]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2020.
   Kónyi falunapok emlékei, 1990-2019 / [szerk. Csikai Gábor, Szabó Józsefné] ; [Kóny Község Önkormányzatának kiadványa]. - Kóny : Önkormányzat, 2019. - 84 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Kóny - helyismeret - rendezvény
908.439-2Kóny *** 061.7(439-2Kóny)"1990/2019"
[AN 3770720]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2020.
   Lillafüred - szívélyes üdvözlettel : válogatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből / [szöveg Filip Gabriella] ; [szerk., a bevezetőt írta Prókai Margit]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2019. - 103 p. : ill., főként színes ; 22x29 cm. - (Miskolc régi képeslapokon, ISSN 2676-797X ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9645-13)
Lillafüred - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Lillafüred(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3771256]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2020.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Mesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak I : földrajzi mese- és olvasókönyv kisgyermekek részére / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva ; [rajz. Mátyás Borbála]. - Debrecen : M. Sz. és Társa, 2019. - 75 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-00-4728-7 kötött
Kárpát-medence - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda - gyermekkönyv
908.4-191(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3771289]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2020.
Mészáros T. László (1960-)
   Szerelmem Magyarország / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészifotó, [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Magyar és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9843-74-5)
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3770591]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2020.
   A Peloponnészosz / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-3-3 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 3770768]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2020.
Pólya Krisztina
   Majsi életképek / Pólya Krisztina és Máy Péter ; [kiad. Majsi Magyar - Német Kulturális Egyesület]. - [Majs] : Majsi Magyar - Német Kult. Egyes., 2019. - [48] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-00-6218-1 fűzött
Majs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Majs(084.12)
[AN 3771269]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2020.
Ritter Renáta Rita (1977-)
   R3 / Ritter Renáta Rita. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2018. - 23 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 20.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3771220]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2020.
   San Gimignano és környéke / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-1-9 fűzött
San Gimignano - Olaszország - útikönyv
914.5(036) *** 914.5-2San_Gimignano(036)
[AN 3770769]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2020.
   Sárisáp a Dunazug közepén. - [Budapest] : [Babor], [2018]. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
ISBN 978-615-80662-5-9 fűzött
Sárisáp - helyismeret - természetjárás
908.439-2Sárisáp *** 796.5(439-2Sárisáp)
[AN 3770557]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2020.
   Strasbourg és a Rajna völgye : Basel, Karlsruhe / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-0-2 fűzött
Rajna-vidék - Németország - Franciaország - Svájc - Strasbourg - útikönyv
914.30(036) *** 914.4(036) *** 914.94(036) *** 914.4-2Strasbourg(036)
[AN 3770764]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2020.
   A Szent Jakab zarándokút : Budapesttől Lébényen át Wolfsthalig : zarándok útikönyv / [szerk. Dukát Csilla, Sárosi Ervin] ; [... kiad. Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Lébény] : Szt. Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyes., 2019. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-6409-3 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - Ausztria - zarándoklat - útikönyv
914.39(036) *** 914.36(036) *** 248.153.8(439) *** 248.153.8(436)
[AN 3774441]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2020.
   Városunk, Dabas, 2014-2019 / kiad. Dabas Fejlődéséért Integrálódók Egyesülete. - Dabas : Dafi, 2019. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm
Kötött
Dabas - helyismeret - album
908.439-2Dabas(084.1)
[AN 3771064]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

782 /2020.
   Akik szolgálatra szegődtek : polgármester-portrék az Észak-alföldi régióból : Borsod-Abaúj-Zemplén megye / [... szerk. Sári Andrea]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2019. - 228 p. : ill. ; 21x22 cm
ISBN 978-615-00-5364-6 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - polgármester - helyismeret - 21. század - interjú
352.075.31(439.134)(092)(047.53) *** 908.439.134-2
[AN 3771238]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2020.
Balás P. Elemér (1883-1947)
   Balás P. Elemér emlékkönyv [elektronikus dok.] : tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján / szerk. Koltay András. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-731-9
Balás P. Elemér (1883-1947)
Magyarország - jogtudomány - jogász - 20. század - elektronikus dokumentum
34(439) *** 34(439)(092)Balás_P._E.
[AN 3774619]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2020.
Bankó Zoltán (1973-)
Kommentár a munka törvénykönyvéhez (átd. kiad.)
   Nagykommentár a munka törvénykönyvéhez : nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez / Bankó, Berke, Kiss. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 869 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. júl. 15.
ISBN 978-963-295-785-2 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3771018]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2020.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 7. átd. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 391 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-023-4 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3774477]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2020.
Berdzenišvili, Levan (1953-)
Cvâtaâ mgla (magyar)
   Szent sötétség : a Gulag utolsó napjai / Levan Berdzenisvili ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2019. - 268, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-091-9 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - kényszermunka - Gulag - állami terror - orosz irodalom - 1980-as évek - memoár
343.819.5(47)"195"(0:82-94) *** 323.282(47)"198"(0:82-94) *** 882-94=945.11
[AN 3770915]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2020.
   "Bírák vagyunk..." : a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének 150. évfordulója tiszteletére / [szerk. Peres Zsuzsanna, Bagossyné Körtvélyesi Mária] ; [közread. az Országos Bírósági Hivatal]. - Budapest : Orsz. Bírósági Hiv., 2019. - 126, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 99-105.
ISBN 978-615-81326-0-2 bársony
Magyarország - bírói hatalom - igazságszolgáltatás
342.56(439) *** 347.97/.99(439)
[AN 3770650]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2020.
Bócz Endre (1937-)
   Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból / [szerk. Tóth Mihály]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-70-4 fűzött
Magyarország - büntetőjog - kriminalisztika - büntetőeljárás - eljárásjog
343(439) *** 343.9 *** 343.1(439)
[AN 3770617]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2020.
Cserép Attila (1950-)
Kommentár a szabálysértési törvényhez (új kiadása)
   Nagykommentár a szabálysértési törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez / Cserép, Fábián, Rózsás. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Lezárva: 2018. okt. 16. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156384. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-760-9
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343.232(439)(094)(036) *** 343.791(439)(094)(036)
[AN 3774731]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2020.
Csőke Andrea
   Nagykommentár a csődtörvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez / Csőke Andrea. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. jan. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-781-4
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.736(439)(094)(036)
[AN 3774751]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2020.
   'Dies diem docet' : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Pogácsás Anett [et al.]. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-363-5 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3771445]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2020.
   Az Egri Királyi Törvényszék története, 1869-1945 / [közread. az Egri Törvényszék]. - Eger : Egri Törvényszék, 2019. - 220 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174-176.
Egri Királyi Törvényszék
Eger - bíróság - 19. század - 20. század
347.992(439-2Eger)"186/194" *** 347.97/.99(439-2Eger)"186/194"
[AN 3771404]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2020.
Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai (angol)
   Criminal law aspects of the protection of the financial interests of the European Union : with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime / ed. by Farkas, Dannecker, Jacsó. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 554 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-886-6 fűzött
Európai Unió - büntetőjog - korrupció - adócsalás - pénzmosás - gazdasági csalás - jogi szabályozás - jogharmonizáció
343.352(4-62) *** 343.359(4-62) *** 343.53(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3770960]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2020.
   Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai : különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre / szerk. Farkas, Dannecker, Jacsó. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 557 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-887-3 fűzött
Európai Unió - korrupció - adócsalás - pénzmosás - gazdasági csalás - büntetőjog - jogharmonizáció - jogi szabályozás
343.352(4-62) *** 343.53(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 343.359(4-62)
[AN 3770944]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2020.
Fábián Adrián (1979-)
   Közigazgatás-elmélet / Fábián Adrián. - 2. átd. kiad., jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2018. - 179 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 169-179.
ISBN 978-615-5920-34-9 fűzött : 3490,- Ft
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3774491]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2020.
   Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : OBH MIA ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014-. - 24 cm. - (Bíróságtörténeti könyvek, ISSN 2064-9533)
ISBN 978-963-12-0885-6
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3565568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1938 és 1950 között / Antal Tamás. - 2019. - 182 p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81357-0-2 kötött
[AN 3770817] MARC

ANSEL
UTF-8797 /2020.
Gáva Krisztián
   Az alaptörvény értékei [elektronikus dok.] : értékkatalógus / Gáva Krisztián, Smuk Péter, Téglási András ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 666 KB). - Budapest : NKE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. febr. 9. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156349. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-064-3
Magyarország - alkotmány - tankönyv - elektronikus dokumentum
342.4(439)(094)(078)
[AN 3774522]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2020.
Juhász Ágnes (1983-)
   A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban / Juhász Ágnes. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 301 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. jún. 30. - Bibliogr.: p. 259-278.
ISBN 978-963-295-884-2 fűzött
Magyarország - szerzői jog
347.4(439)
[AN 3770909]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2020.
Koltay András (1978-)
   Tíz tanulmány a szólásszabadságról [elektronikus dok.] / Koltay András. - Szöveg (epub : 979 KB). - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156403. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-773-9
Magyarország - szólásszabadság - sajtószabadság - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
342.727(439)"198/201" *** 342.732(439)"198/201"
[AN 3774768]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2020.
Koltay András (1978-)
   Az új média és a szólásszabadság : a nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása / Koltay András. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 325 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-879-8 kötött
szólásszabadság - sajtószabadság - tömegtájékoztatási eszköz - médiapolitika - nyilvánosság - internet - jogi szabályozás
342.727 *** 342.732 *** 34:791.9.096/.097 *** 316.774 *** 681.324Internet
[AN 3770966]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2020.
   Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. febr. 4. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-711-1
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3774350]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2020.
   Kommentár a polgári perrendtartáshoz : kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez / szerk. Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 1478 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. júl. 15.
ISBN 978-963-295-800-2 kötött
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3771005]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2020.
   Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez / szerk. Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Fazekas Marianna. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Lezárva: 2018. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156361. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-737-1
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
352.077(439)(094)(036) *** 342.924(439)(094)(036)
[AN 3774614]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2020.
Kovács Lajos (1949-|)
   Emberölések nyomozása / Kovács Lajos, Bói László, Girhiny Kornél. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 299 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 295-298.
ISBN 978-615-6020-01-7 fűzött
Magyarország - emberölés - nyomozás - kriminalisztika
343.14(439) *** 343.98(439) *** 343.61
[AN 3771406]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2020.
   A közösségi művelődés jó gyakorlatai : módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Kárpáti Árpád ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módsrtani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI, 2019. - 172 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6044-54-9 fűzött
Magyarország - művelődésügy - helyi társadalom - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés - 21. század - esettanulmány
351.85(439)"201" *** 323.21(439)"201" *** 316.45(439)"201"
[AN 3770618]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2020.
   Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról [elektronikus dok.] / szerk. Papp Zsófia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. jún. 25. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-799-9
Magyarország - pénzmosás - terrorizmus - számvitel - ellenőrzés - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
343.53(439) *** 323.285(439) *** 657
[AN 3774734]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2020.
Miskolczi Barna
   A büntetőeljárás, 1998, 2017 [elektronikus dok.] : a büntetőeljárási jogszabályok változásai / szerzők Miskolczi Barna, Vida József, Karner Zsanett. - Szöveg (epub : 981 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-681-7
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343.1(439)(094)(036)
[AN 3774624]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2020.
   Nemzetközi jog [elektronikus dok.] / szerk. Kende tamás [et al.]. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-739-5
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
341(075.8)
[AN 3774806]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2020.
   Polgári eljárásjog II [elektronikus dok.] / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Szöveg (epub : 809 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. márc. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-729-6
Magyarország - polgári eljárásjog - elektronikus dokumentum
347.9(439)
[AN 3774609]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2020.
   Tanulmánykötet : "Igazságügyi szakértő a tárgyalóteremben" konferencia / szerk. Szakály Zsuzsa. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 9.)
A konferenciát Budapesten, 2018. nov. 7-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-71-1 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő
340.66(439)
[AN 3770621]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2020.
   A Természetjog Napja II : konferenciatanulmányok / szerk. Frivaldszky János, Tussay Ákos. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 45.)
A Budapesten, 2018. május 25-én III. Természetjog Napja c. konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-358-1 fűzött
természetjog
340.122
[AN 3771454]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2020.
Vincze Ferenc (1953-)
   Egyszervolt jegyző : dr. Vincze Ferenc visszaemlékezései / [közread. a Bocskai István Múzeum]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2019. - 322 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5453-7 fűzött
Vincze Ferenc (1953-)
Magyarország - jegyző - 20. század - 21. század - memoár
347.961(439)(092)Vincze_F.(0:82-94)
[AN 3771257]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2020.
Vincze Ferenc (1953-)
   Jegyző-könyv : Hajdúszoboszló önkormányzatiságának negyedszázadáról, 1991-2015 / Vincze Ferenc ; [közread. a Bocskai István Múzeum]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2019. - 229, [77] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5454-4 fűzött
Hajdúszoboszló - helyi önkormányzat - várospolitika - ezredforduló - 21. század
352(439-2Hajdúszoboszló)"199/201"
[AN 3771261]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2020.
   Visegrád 16.0 : a XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai / szerk. Pál Lajos, Petrovics Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 388 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. júl. 15. - A konferenciát 2019. okt. 8-10. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-789-0 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3771028]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

815 /2020.
Cockle, Tom
   War photographer 1.0 / Tom Cockle. - Keszthely : Peko Publ., 2019. - 59 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5583-19-3 fűzött
Németország - hadtörténet - katonaélet - második világháború - fényképalbum
355.48(430)"1939/1945"(084.12) *** 355.1(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3770636]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2020.
Denison, George Taylor (1783-1853)
History of modern cavalery (magyar)
   A lovasság története : a legrégibb időktől a jelenkorig / írta Denison György ; ... ford. Szeles Dénes. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - [4], 435, [5] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Aigner, 1884
ISBN 978-615-5797-81-1 fűzött : 4750,- Ft
lovasság - hadtörténet
355.48(100)(091) *** 357.1(100)(091)
[AN 3775849]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2020.
Feenstra, Jon
   German self-propelled guns on the battlefield / Jon Feenstra. - Keszthely : Peko Publ., 2019. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 19.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5583-16-2 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3770541]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2020.
Henning, Otto (1924-2012)
Als Panzer- und Spähtruppführer in der Panzerlehrdivision, 1943-1945 (magyar)
   Páncélgépkocsi-parancsnok : a 130. páncélosfelderítő-tanosztállyal Magyarországon, Normandiában és az Ardennekben / Otto Henning ; [ford. Béresi Ákos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2019. - 287 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-88-4 kötött
Henning, Otto (1924-)
Németország. Wehrmacht. Panzer-Lehr-Division
Németország - hadtörténet - katonai egység története - felderítés - páncélos fegyvernem - második világháború - memoár
355.413(430)"1944/1945"(0:82-94) *** 355.48(430)"1944/1945"(0:82-94) *** 358.119(430)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3771031]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2020.
Kozitsyn, Vyacheslav
   War photographer 1.1 / Vyacheslav Kozitsyn. - Keszthely : Peko Publ., 2019. - 59 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5583-20-9 fűzött
Németország - Kelet-Európa - hadtörténet - katonaélet - második világháború - fényképalbum
355.48(4-11)"1941/1944"(084.12) *** 355.1(430)"1941/1944"(084.12) *** 355.48(430)"1941/1944"(084.12)
[AN 3770639]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2020.
   A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 50 éves története, 1969-2019 : jubileumi évkönyv / [... szerk. Kiscelli Piroska]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 136 p. : ill. ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-327-791-1 fűzött
Magyarország. Honvédség. Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (Budapest)
Magyarország - vegyivédelem - honvédelem - elektronikus dokumentum - történeti feldolgozás
623.459(439)(091) *** 358.138(439)
[AN 3770651]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2020.
Sebő Ödön (1920-2005)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 7. kiad. - [Budakeszi] : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2019, cop. 1999. - 352 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-89416-1-9 kötött
Magyarország - második világháború - hadtörténet - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3775781]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2020.
Udovecz György (1955-)
   1920-1945 magyar gyalogos katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete : segédanyag katonai hagyományőrzők részére / Udovecz György. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar katona-sorozat)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-327-773-7 kötött
Magyarország - katonai felszerelés - egyenruha - Horthy-korszak - második világháború
355.14(439)"192/1945" *** 355.66(439)"192/1945"
[AN 3770613]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

823 /2020.
Csernátony Fanni
   Innokit : innovációs projektek lépésről lépésre / [... írták Csernátony Fanni ..., Földes Petra ..., Oswald Réka] ; [szerk. ... Galambos Rita] ; [kiad. Erőforrás Alapítvány]. - [Budapest] : Erőforrás Alapítvány, 2019. - 141 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-6073-00-6 fűzött
projektmenedzsment - példatár - oktatási segédlet
65.011.1(078)(076) *** 65.012.2(078)(076)
[AN 3770579]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2020.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában X : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Molnár Vanda Éva]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 428 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferenciát 2019. máj. 23-24-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-054-9 kötött
térinformatika
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14
[AN 3771300]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2020.
Sepsi Tibor (1976-)
   GDPR útikalauz adatkezelőknek [elektronikus dok.] / Sepsi Tibor. - Szöveg (epub : 993 KB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019
Lezárva: 2019. ápr. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-436-3
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(4-62)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3774640]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2020.
Szikszai Mihály
   Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez / Szikszai Mihály. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2019. - 237 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei, ISSN 2559-9208 ; 16.)
Bibliogr.: p. 217-225.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7244-23-0)
Jász-Nagykun-Szolnok megye - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - vasútvonal
652.2(439.169)(091) *** 652.2(439.169)
[AN 3770673]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

827 /2020.
   Adóváltozások, 2019 [elektronikus dok.] / szerk. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 623 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2019]
Lezárva: 2019. febr. 20. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156326. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5544-33-0)
Magyarország - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036)
[AN 3774371]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2020.
Botka Erika
   Támogatások számviteli elszámolása / [szerző Botka Erika]. - Budapest : Saldo, 2019. - 71 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Lezárva: 2019. szept. 1.
ISBN 978-963-638-579-8 fűzött
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - támogatás - törvény - útmutató
657(439)(094)(036) *** 338.246.027(439)(036)
[AN 3770773]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2020.
Farkas Alexandra
   A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása [elektronikus dok.] / Farkas Alexandra. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 789 KB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. okt. 4. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-752-4
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - külkereskedelem - számla - útmutató - elektronikus dokumentum
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5(439)
[AN 3774378]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2020.
Fridrich Péter (1956-)
   Konszolidáció [elektronikus dok.] : elmélet, módszertan, gyakorlat / Fridrich Péter, Simon Szilvia, Sztanó Imre. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. márc. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-721-0
pénzügy - számvitel - tankönyv - elektronikus dokumentum
658.15(078)
[AN 3774389]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2020.
   Fürdővárosok fejlődése : tanulmányok Dr. Lakner Zoltán professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Szabó Zoltán. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövets. Egyes., 2019. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (MFVSZ könyvek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4060-8 fűzött
Magyarország - gyógyturizmus - gyógyfürdő - fürdőhely - emlékkönyv
338.48(439) *** 613.41(439) *** 615.838
[AN 3771164]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2020.
   Gazdaságpolitika a 21. században : az állami szerepvállalás kézikönyve / szerk. Dombi Ákos ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet. - Budapest : ELTE GTI, 2019. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-114-7 fűzött
gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
338.2(100)"20" *** 339.9"20"
[AN 3770607]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2020.
   A HR gyakorlata [elektronikus dok.] : hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában / szerk Poór József [et al.]. - Szöveg (epub : 7.4 MB). - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. aug. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-767-8
humánerőforrás-menedzsment - vezetés - vállalatirányítás - elektronikus dokumentum
658.3 *** 65.012.4
[AN 3774752]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2020.
Kornai János (1928-)
   A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről / Kornai János. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2019. - 50 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 18.)
A Budapesten, 2018. márc. 22-én és 2018. ápr. 12-én elhangzott előadások szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-5754-43-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Közgazdaságtudományi Intézet
Budapest - gazdaságtan - kutatóintézet - történeti feldolgozás
330 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3770766]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2020.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2014. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9528-5 fűzött : 4500,- Ft
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3775786]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2020.
   Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez / Dakó [et al.]. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019
Lezárva: 2019. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-795-1
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Magyarország - tőkebefektetés - tőkepiac - gazdasági jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 3774749]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2020.
Szota Szabolcs
   Kész a pénz? : minden, amit a FinTechről tudni kell és érdemes / Szota Szabolcs. - [Budapest] : Si-Ker '993 Bt., 2019. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: OKJ szakkönyv sorozat
ISBN 978-615-5996-00-9 kötött
pénzforgalom - tőkebefektetés - biztosítási ügylet - információs társadalom - innováció
336.74 *** 336.76 *** 336.717 *** 368 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 330.341.1
[AN 3770927]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2020.
Turcsán Tamás Péter
   StartUp book@me : az elveszett recept / Turcsán Tamás Péter ; [ill. Szőnyi Gergely]. - Budapest : [SmartUp Communications], 2019. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4761-4 fűzött : 5000,- Ft
vállalkozásfejlesztés - infokommunikáció - siker
658.1.012.4 *** 681.3.004.14
[AN 3770521]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2020.
   Turizmus, fogyasztás, generációk [elektronikus dok.] : II. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : tanulmánykötet / szerk. Csapó János, Gonda Tibor, Raffay Zoltán ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 11.6 MB). - Pécs : PTE KTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 10-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156462. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-388-0
turizmus - idegenforgalom - marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.46 *** 658.8 *** 061.3(439-2Pécs) *** 339.138
[AN 3775239]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2020.
   The V4 in East Asia and East Asia in the V4 [elektronikus dok.] : present economic and political relations between the Visegrad Four Countries and East Asia : Oriental Business and Innovation Center Conference : May 2-3, 2019, Budapest Business School ... : book of abstracts / ed. Amadea Bata-Balog. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Budapest] : BBS, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156467. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5607-63-9)
Kelet-Ázsia - gazdasági kapcsolat - Visegrádi államok - külkapcsolat - 21. század - elektronikus dokumentum
339.5(4-11)"201" *** 339.5(5-11)"201" *** 339.9(4-11)"201" *** 339.9(5-11)"201" *** 327(4-11)"201" *** 327(5-11)"201"
[AN 3775255]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

841 /2020.
   Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényhez / Hoffman [et al.] ; szerk. Pánczél Áron. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019
Lezárva: 2019. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-784-5
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
Magyarország - társadalombiztosítási jog - nyugdíjügy - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
369.5(439)(094)(036) *** 349.3(439)(094)(036)
[AN 3774644]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2020.
   Társadalmi befogadás az Erasmus+ projektek tükrében [elektronikus dok.] / szerk. Győrpál Zsuzsanna ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2019]. - (Disszeminációs füzetek ; 54.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156348. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5319-61-7
Magyarország - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - 21. század - elektronikus dokumentum
364.65-053.2(439)"201" *** 316.4.052 *** 342.722(439)"201"
[AN 3774517]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

843 /2020.
Barbarics Márta
   A játékok fejlesztő hatása / Barbarics Márta, Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva, Wintsche Gergely. - Budapest : ELTE, 2019. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 978-963-489-132-1 fűzött
játék - iskolai nevelés - fejlesztő játék - módszertan
371.3 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3770638]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2020.
   Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen : monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek, kutatások : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Ponyi László ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 151-158.
ISBN 978-615-5123-71-9 fűzött
Magyarország - művelődési intézmény - trendvizsgálat - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
374 *** 316.7 *** 303.446.3 *** 069(439)"201"(083.41)
[AN 3770656]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2020.
Ekler Judit, H.
   Tanulási képességek fejlesztése mozgásos eszközökkel / H. Ekler Judit, Koltai Miklós, Némethné Tóth Orsolya. - Budapest : ELTE, 2019. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-489-134-5 fűzött
tanulás - képességfejlesztés - mozgásos játék - módszertan
371.322.6 *** 37.025 *** 796.012 *** 796.1 *** 371.3
[AN 3770641]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2020.
   Fejleszthető-e a tanulók kreativitása a mai magyar iskolában? : a pécsi Kreatív partnerség matematika pilot programjának bemutatása / szerzők Paul Collard [et al.] ; szerk. Németh Szilvia, Raffay Endre ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. - Pécs : PTE MK, [2018]. - 97, [38] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-241-8 fűzött
Pécs - matematikatanítás - alapfokú oktatás - képességfejlesztés - kreativitás
372.851(439-2Pécs) *** 37.025 *** 159.928.238
[AN 3770826]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2020.
Gaál Sándorné
   A mozgástevékenység sokoldalú fejlesztése az óvodában / Gaál Sándorné. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-5278-59-4 fűzött : 2880,- Ft
óvodai nevelés - mozgásos játék
372.363
[AN 3770824]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2020.
   A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben / Haslauer Edina [et al.] ; [szerk. Nagy Janka Teodóra] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2019. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-412-2 fűzött
közoktatás - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - módszertan
37.014 *** 376 *** 371.3
[AN 3770838]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2020.
   A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben [elektronikus dok.] / Haslauer Edina [et al.] ; szerk. Nagy Janka Teodóra ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : PTE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156460. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-429-413-9
közoktatás - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - módszertan - elektronikus dokumentum
37.014 *** 376 *** 371.3
[AN 3775231]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2020.
   A hazai ötvösművészet felsőfokú oktatásának története 1945-től napjainkig : konferencia / [szerk. Katona Katalin]. - [Budapest] : [Co-libri Reklámgrafika Bt.], 2019. - 42 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. okt. 3-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6261-7 fűzött
felsőoktatás - művészeti oktatás - ötvösség - konferencia-kiadvány
378.67(439)(091) *** 37.036(439)(091) *** 739(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771120]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2020.
   "Honvédelmi nevelés a sport látószögéből" : egy előremutató konferencia nemzeti érdekeink szolgálatában / [... összeáll. és szerk. Medvés Tímea] ; [közread. a] Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége. - Budapest : MTTOSZ, cop. 2019. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. nov. 22-én rendezték
ISBN 978-615-00-5074-4 fűzött
nemzettudat - nevelés - sport - konferencia-kiadvány
37.035.6 *** 796 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3771134]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2020.
    gyakorlat az egész napos nevelés megvalósításához / Bauer Zita [et al.]. - Budapest : ELTE, 2019. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-489-138-3 fűzött
általános iskola - egész napos iskola - módszertan
37.018.54 *** 373.3 *** 371.3
[AN 3770661]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2020.
    gyakorlatok az óvoda-iskola átmenethez / Böddi Zsófia [et al.]. - Budapest : ELTE, 2019. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-140-6 fűzött
iskolakezdés - iskolaérettség - képességfejlesztés - módszertan
372.4 *** 371.212.22 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3770643]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2020.
Keserue Zsolt (1968-)
   Nemzeti tankönyv = National textbook / Keserue Zsolt ; [kurátor ... Szijártó Zsolt] ; [közread. a Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - Debrecen : Modem, [2019]. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Debrecenben, 2019. március 23 - július 7. között "Nemzeti Tankönyv Projekt" címmel rendezett kiállítás és a "Sztereotípia Remix workshop" katalógusaként
ISBN 978-615-5839-05-4 fűzött
Magyarország - közoktatás - történelemtanítás - nemzettudat - tankönyv - kiállítási katalógus
37.014.5(439) *** 371.67 *** 372.893 *** 316.63(=945.11) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3771216]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2020.
   Learning in adulthood : cases of lifelong learning / Edina Márkus, Barbara Máté-Szabó, Márta Takács-Miklósi eds. ; [... publ. Nullpont Cultural Association]. - Debrecen : Nullpont Cultural Assoc., 2019. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5230-4 fűzött
Kárpát-medence - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - 21. század
374.7(4-191)"201" *** 37.013.83
[AN 3771226]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2020.
Léder László
   Csendes apa-forradalom : 8 mítosz az apaságról és a felszabadító valóság / Léder László ; [... ill. ... Mészáros Péter] ; [közread. a] ... Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért ... - [Budapest] : KINCS : L'Harmattan, 2019. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-414-532-5 fűzött : 2990,- Ft
apaság - családi nevelés - életvezetés
37.018.1 *** 316.37-055.52-055.1 *** 613.865-055.1-055.52
[AN 3770868]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2020.
   Lemorzsolódott hallgatók 2018 / Kovács Klára [et al.]. - Debrecen : CHERD-H, 2019. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6012-00-5 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - lemorzsolódás - oktatásszociológia - szociológiai vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
378.18(439)"201"(083.41) *** 371.212.73 *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3771229]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2020.
Molnár-Kovács Zsófia (1984-)
   A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói, 1867-1918 / Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : Institutio, 2019. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-047-6 fűzött
Magyarország - oktatáskutatás - közoktatás - könyvkiadás - oktatáspolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - tankönyv
371.671.1(439)"186/191" *** 37.014(436)"186/191"
[AN 3771474]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2020.
   Oktatás, gazdaság, társadalom / szerk. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. - Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2019. - 898 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5657-03-0 fűzött
oktatáskutatás - pedagógia
37
[AN 3771183]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2020.
   Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : sélection de communications présentées lors du 6e Congrès international EDILIC, 2016 ..., Győr = Towards an inclusive, ethical and plurilingual language education : selection of papers presented at the 6th EDILIC International Conference, 2016 ..., Győr = Az inkluzív, etikus és többnyelvű nevelésért : válogatott tanulmányok : 6. EDILIC Nemzetközi Konferencia, 2016 ..., Győr / sous la direction de Ildikó Lőrincz [et al.] ; org. par le Département des langues vivantes de la Faculté Apáczai Csere János de l'Université Széchenyi István. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-32-8 fűzött
nyelvoktatás - többnyelvűség
372.880 *** 800.73
[AN 3770726]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2020.
   Rectores medici : Nagyszombat - Budapest / [szerkbiz. elnöke ... Monos Emil] ; [szöveg ... Molnár László, Sági Zenina, Dobozi Pálma] ; [ford. ... Putz Mónika, Deme Tamás]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, cop. 2019. - 158, [1] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-331-481-4 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány - vezető alkalmazott
378.661(439-2Bp.)(092) *** 378.113.1(439)(092)
[AN 3775399]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2020.
Sandahl, Iben Dissing (1972-)
Det gør ondt i maven, mor (magyar)
   Fogd a kezem! : hogyan védhetjük meg gyerekünket a stressztől és a szorongástól? / Iben Dissing Sandahl, Sarah Zobel ; [ford. Szamos Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-304-775-0 fűzött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - személyiségfejlesztés - stresszkezelés
37.025 *** 37.018.1 *** 159.923.2 *** 612.06
[AN 3770697]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2020.
Simon Katalin
   "Tedd meg, amit megtehetsz!" : a kezdeményezőkészség és vállalkozókészség mint transzverzális kompetencia alapjainak kialakítása és fejlesztése 1-4. iskolai osztályos tanulók számára a korai iskolaelhagyás megelőzése - különös tekintettel az egyéni boldogulás és a társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóságért cselekvő magatartás kialakítása - érdekében / Simon Katalin, Koós Ildikó, Molnár Béla. - Budapest : ELTE, 2019. - 266 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-135-2 fűzött
kompetencia - képességfejlesztés - módszertan
371.322.6 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3770647]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2020.
   Studia doctorandorum excellentiae : a doktori képzés múltja, jelene és jövője / Kis Kelemen Bence szerk. ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Pécs : PTE DOK : Publikon, 2019. - 145 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-86-9 fűzött
Magyarország - doktori képzés
378.21(439)(091)
[AN 3771036]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2020.
   A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése / Antalné Szabó Ágnes [et al.]. - Budapest : ELTE, 2019. - 161 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-142-0 fűzött
tanulás - képességfejlesztés - szövegértés - módszertan
371.322.6 *** 37.025 *** 372.46 *** 371.3
[AN 3770642]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2020.
   Tanulás felnőttkorban : az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban / Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara szerk. ; [... kiad. a Nullpont Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Nullpont Kulturális Egyes., 2019. - 217 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5229-8 fűzött
Kárpát-medence - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - 21. század
374.7(4-191)"201" *** 37.013.83
[AN 3771227]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2020.
   A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése / Antalné Szabó Ágnes [et al.]. - Budapest : ELTE, 2019. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-144-4 fűzött
tanulás - kommunikáció - képességfejlesztés - módszertan
371.322.6 *** 316.77 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3770644]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

868 /2020.
A fair play ereje?! (angol)
   The strength of fair play?! : facts and values in 21st century sport / ed. by Péter Farkas and Katalin Vermes ; [publ. by the] University of Physical Education ..., International Fair Play Committee. - Budapest : Univ. of Physical Education, 2019. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5196-17-1 fűzött
sportszerűség
796.011.5
[AN 3770507]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2020.
Kastor, Andrew
Running your first marathon (magyar)
   Készülj fel életed első maratonjára! : átfogó 20 hetes maratoni edzésterv / Andrew Kastor. - Pécs : Alexandra, 2019. - 149, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Uzsoki Eszter. - Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-447-447-0 fűzött : 3999,- Ft
hosszútávfutás - edzés
796.422.015 *** 796.422.16
[AN 3771096]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2020.
Rózsás József
   Százéves a Bólyi Sportegyesület : [jubileumi album] / Rózsás József. - Bóly : [Önkormányzat], 2019. - 142, [1] p. : ill. ; 22 cm
Kózread. Bóly Önkormányzata
ISBN 978-615-6040-00-8 kötött
Bólyi Sportegyesület
Bóly - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bóly)(091) *** 061.2(439-2Bóly)(091)
[AN 3771155]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2020.
Újlaki Csaba (1941-)
   Mesés játékok / Újlaki Csaba. - Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2019. - 143, [4] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 19.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-80047-9-4 kötött
játékszer
793/794 *** 688.72
[AN 3771217]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2020.
   Úszónemzet program : minden gyermek tanuljon meg úszni! : úszás oktatásmódszertan / [szerzők] Tóth Ákos [et al.] ; [fotók Rantal Zoltán]. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Kiving Kft., 2019. - 307 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6059-0 fűzött
úszás - edzés - módszertan
797.21.015.1
[AN 3770616]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2020.
Varga P. Aladár (1965-)
   Régi idők focija a miskolci "Városligetben" / Varga P. Aladár. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 21.)
Fűzött
Pasztrovics Aladár (1906-1996)
Miskolc - helytörténet - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - labdarúgó - 20. század - memoár - album
796(439-2Miskolc)(091) *** 061.2(439-2Miskolc)(091) *** 796.332(439)(092)Pasztrovics_A. *** 908.439-2Miskolc(084.1)
[AN 3771197]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

874 /2020.
Bereczki Zoltán (1977-)
   Ipari örökségünk védelme / Bereczki Zoltán ; [közread. az] Észak-keleti Átjáró Egyesület. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2019. - 122 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-81150-4-9 fűzött
Magyarország - ipari létesítmény - építészeti örökség
725.42(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3771281]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2020.
   Csend / [kurátor ... Erőss Nikolett] ; [kiad. ... Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, [2019]. - 109 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Pannonhalmán, 2019. márc. 21 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5576-12-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3770751]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2020.
   A debreceni Honvédtemető és Hősök temetője : forrásközlések és tanulmányok a szabadságharc debreceni ütközetének 170 éves évfordulójára / [szerk. Papp József] ; [kiad. az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára]. - Debrecen : MH 5. Bocskai I. Lövészdandár Kvt., 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80249-4-5 kötött
Debrecen - helytörténet - hadtörténet - 19. század - 20. század - katonasír - temető
726.825(439-2Debrecen) *** 718(439-2Debrecen) *** 943.9-2Debrecen"18/19" *** 355.48(439-2Debrecen)"18/19"
[AN 3771290]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2020.
   Fényképíró masinák. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2019]. - 139 p. : ill., főként színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-21-4 fűzött : 2100,- Ft
fényképezőgép - fotótörténet - technikatörténet
771.31 *** 77(100)(091)
[AN 3770664]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2020.
Fucskár Ágnes
   Trianonban elveszett kincseink / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 176 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-9828-4 kötött : 6800,- Ft
Kárpát-medence - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 908.4-191(084.12)
[AN 3770825]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2020.
   Innováció és identitás települési, vidéki és regionális dimenzióban című tudományos - közéleti konferencia konferencia-kötete : [... Budapest, 2019. 05. 28.] / [szerk. Szilvássy István] ; [közread. a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége]. - Budapest : M. Település- és Területfejlesztők Szövets., 2019. - 184 p. : ill. ; 21x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5046-1 fűzött
Magyarország - településfejlesztés - regionális fejlesztés - innováció - 21. század
711.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 330.341.1
[AN 3771415]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2020.
Jánosi Erzsébet, Sz (1972-)
   Szófedte tárgyak / Sz. Jánosi Erzsébet ; [közread. a Levendula Galéria]. - Budapest ; Gödöllő : Levendula Galéria, 2019. - 133, [2] p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-615-80784-5-0 fűzött
Magyarország - Gödöllő - képzőművészet - galéria - kiállítás - megnyitó - 21. század - ünnepi beszéd
069(439-2Gödöllő) *** 73/76(439)"201"(042.5) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3770602]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2020.
Kákóczki Balázs
   A megtervezett város : Tiszaújváros építésének története 1955-től 1991-ig / Kákóczki Balázs ; [... kiad. Tiszaújváros Város Önkormányzata a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével]. - [Tiszaújváros] : Önkormányzat : Tiszaújvárosi Művel. Közp. és Kvt., cop. 2019. - 317 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-317.
ISBN 978-615-00-4766-9 kötött
Fűzött
Tiszaújváros - várostervezés - városépítés - 20. század
711.4(439-2Tiszaújváros)"1955/1991"
[AN 3770708]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2020.
Major Anna Edit
   Megszentelt határ II : út menti és temetői keresztek : Derekegyház, Nagymágocs, Szegvár, Fábiánsebestyén / [képek] Major Anna Edit ; [bev., szakleírások] Mód László ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2019. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-80757-6-3 kötött
Csongrád megye - festőművész - 20. század - 21. század - kereszt - magyar irodalom - vers
75(439)(092)Major_A._E. *** 398.88(=945.11) *** 894.511-14 *** 726.825(439.181)
[AN 3770583]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2020.
Ötvösművészeti Biennálé (12.) (2019) (Budapest)
   XII. Ötvösművészeti Biennálé, 2019 / [szerk. Katona Katalin] ; [... kiad. a ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - [Budapest] : MKISZ, 2019. - [52] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2019. szept. 19 - okt. 11. között tartották
ISBN 978-615-5280-35-1 fűzött
Magyarország - ötvösség - 21. század - kiállítási katalógus
739(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771110]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2020.
Péter-Jani Csilla
   Kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény / Péter-Jani Csilla, Péter Mónika-Mária. - Budapest : Hagyományok Háza, 2019. - 234 p. : ill. ; 30 cm. - (Mesterség - hagyomány, ISSN 1785-9409)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-5927-05-8 fűzött
Kalotaszeg - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
746.3.031.4(498.4-2Kalotaszeg)
[AN 3770784]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2020.
Prokopp Mária (1939-)
   Pilisszentkereszt temploma / Prokopp Mária ; Horváth Sándor, Legeza László, Török Sándor fotóival ; [közread. a] Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, Szentkereszti Polgári Kör Egyesület. - [Pilisszentkereszt] : Önkormányzat : Szentkereszti Polgári Kör Egyes., 2019. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-615-00-6094-1 kötött
Pilisszentkereszt - templom
726.54(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 3770580]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2020.
Széman Richárd (1958-)
   Mert az idő könyörtelen jonatán avagy Kocódó világok tüköre : képhaikuk és szóvíziók / Széman Richárd ; [közread. a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ]. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2019. - 86, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5796-04-3 kötött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - haiku
77.04(439)(092)Széman_R. *** 894.511-14
[AN 3770560]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2020.
   Szín-tézis : [a MKISZ Interdiszciplináris Szakosztályának kiállítása, ... Budapest, ... 2019. október 12 - november 6.] ; [kurátorok Nemcsics Ákos és Koppány Attila]. - [Budapest] : Artézi Galéria, [2019]. - [35] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-6388-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771095]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Ló rajzolása / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - (Leonardo rajziskola ; 3.)
ISBN 978-963-09-9587-0 fűzött : 1490,- Ft
ISBN 978-963-09-9781-2 kötött : 2490,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - anatómia - ló
741.02 *** 599.723 *** 591.4
[AN 3770865]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Madarak rajzolása / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - (Leonardo rajziskola ; 5.)
ISBN 978-963-09-9589-4 fűzött : 1490,- Ft
ISBN 978-963-09-9783-6 kötött : 2490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - madár
741.02 *** 598.2
[AN 3770870]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Portrérajzolás / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - (Leonardo rajziskola ; 2.)
ISBN 978-963-09-9780-5 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9586-3 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - emberábrázolás - arckép
741.02 *** 7.041.5
[AN 3770937]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2020.
Tillai Ernő (1927-)
   Fotográfiák, fotófestmények = Photographs, photopaints / Tillai Ernő. - Pécs : Pro Pannonia, 2019. - 175 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-56-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Tillai_E.
[AN 3771254]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2020.
Toldi Miklós (1952-)
   Equus : Toldi Miklós digitális kollázsai és teknői / a szövegeket írták Feledy Balázs [et al.]. - [Budapest] : Alapfy Kft., cop. 2019. - 166, [1] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-81060-1-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Toldi_M.
[AN 3771232]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2020.
Török László (1948-)
   Kék & fekete : Török László és Kondor László kiállítása : 2019.07.27 - 10.15. Salföld ... = Blue & black : Török László and Kondor László exhibitions. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Török_L. *** 77.04(439)(092)Kondor_L. *** 061.4(439-2Salföld)
[AN 3771240]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2020.
Wei Xiang (1959-)
   Xingzou : Wei Xiang yishu shengya = The walk : a Wei Xiang retrospective = A séta : Wei Xiang retrospektív kiállítása / [előszó Xu Li és Feledy Balázs]. - Miskolc : Á. Tóth és Barátai, 2019. - 131 p. : ill., főként színes ; 21x24 cm
A Budapesten, 2019. aug. 13-18. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-5891-7 fűzött
Magyarország - festőművész - fényképész - kínaiak - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(=951)(092)Wei_X. *** 77.04(439)(=951)(092)Wei_X. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771115]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

895 /2020.
Bihari-Horváth László (1985-)
   Csengők a magyar népi kultúrában : tárgytipológia és katalógus a bárándi Veres-gyűjteményből / Bihari-Horváth László ; [közread. a ... Bocskai István Múzeum és a Turizmusért és Hagyományőrzésért Egyesület]. - [Püspökladány] : Geo-terra 96 Kft. ; Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz. ; Báránd : Turizmusért és Hagyományőrzésért Egyes., 2018. - 235 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 978-615-00-4374-6 kötött
Magyarország - harang - kolomp - magángyűjtemény - tárgyi néprajz - magyar néprajz - katalógus
681.819.5(439)(083.8) *** 069.017(439)Veres-gyűjtemény *** 39(=945.11)(439)
[AN 3771270]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2020.
Darski, Adam (1977-)
Spowiedź heretyka (magyar)
   Egy eretnek vallomásai / Adam Nergal Darski ; [közrem.] Mark Eglinton ; [riporter] Krysztof Azarewicz & Piotr Weltrowski ; [ford. Dudich Ákos]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2019. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5899-02-7 fűzött : 4200,- Ft
Lengyelország - zenész - ezredforduló - 21. század - metálzene - interjú
78.067.26.036.7(438)(092)Darski,_A.(047.53)
[AN 3770500]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2020.
Márki Sándor (1970-)
   RézAngyalok szárnyakon : a katonazene története a Tisza fővárosában / Márki Sándor Szabolcs. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 113 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-789-8 fűzött
MH Légierő Zenekar Szolnok
Szolnok - katonazenekar
785.13(439-2Szolnok)
[AN 3770660]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

898 /2020.
Jászay Tamás
   Napsugártól Napsugárig : történetek a hetvenéves békéscsabai bábjátszásról / Jászay Tamás ; [kiad. Békéscsabai Napsugár Bábszínház]. - Békéscsaba : Békéscsabai Napsugár Bábszínház, 2019. - 95 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-00-5896-2 kötött
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Békéscsaba - bábszínház - színháztörténet
792.97(439-2Békéscsaba)Napsugár(091)
[AN 3770809]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2020.
Kurdi Mária (1947-)
   Approaches to Irish theatre through a Hungarian's lens [elektronikus dok.] : essays and review articles / Mária Kurdi. - Szöveg (mobi : 3.1 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Inst. of Engl. Studies, 2018. - (Inquiries into English and American studies, ISSN 2063-0085 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156525. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-189-3
Magyarország - színháztörténet - írországi angol irodalom története - műfajtörténet - dráma - elektronikus dokumentum
792(439)(091) *** 820(417)(091)-2
[AN 3775794]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2020.
Sághy Miklós (1972-)
   Az irodalomra közelítő kamera : XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi / Sághy Miklós. - Budapest : Kalligram, 2019. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-208.
ISBN 978-963-468-114-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - filmművészet - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - filmesztétika - irodalomesztétika
791.43(439)"196/200" *** 894.511(091) *** 791.43.01 *** 82.01
[AN 3771215]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2020.
Tóth Zoltán János (1980-)
   Hardcore pornófilm a hálózati kultúra korában / Tóth Zoltán János. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2019. - 201 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 42.)
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-615-5355-31-8 fűzött : 2500,- Ft
pornográfia - internet - műfajelmélet
791.43.01 *** 791.43-993 *** 681.3.004.14
[AN 3770676]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

902 /2020.
Bartos Huba (1966-)
   Kínai - magyar szótár = Han xiong cidian / Bartos Huba, Hamar Imre ; [közread. az] ELTE Konfuciusz Intézet ... - Budapest : ELTE Konfuciusz Int. : Akad. K., 2019. - 2 db (2096 p.) ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-489-044-7 kötött
kínai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=951=945.11
[AN 3770991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - M. - 1064 p.
ISBN 978-963-489-045-4
[AN 3770996] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., N - Z. - p. 1066-2096.
ISBN 978-963-489-046-1
[AN 3770999] MARC

ANSEL
UTF-8903 /2020.
Csúcs Sándor (1943-)
   Miért finnugor nyelv a magyar? / Csúcs Sándor ; [közread. a] Reguly Társaság ... - Budapest : Reguly Társ. : Tinta Kvk., 2019. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-615-80229-2-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar nyelv - nyelvrokonság - finnugor nyelvek - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-53 *** 809.45-53 *** 801.52
[AN 3771175]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2020.
   Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából / szerk. Dudás Mária, Menyhárt Krisztina. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 204 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Kecskeméten, 2018. szept. 27-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-162-8 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma
808.1 *** 881 *** 008(=81)
[AN 3770861]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2020.
Győri Gábor
   Lexical-semantic change as cultural categorization / Gábor Győri. - Pécs : Univ. of Pécs Inst. of Engl. Studies, 2019. - 168 p. ; 21 cm. - (Inquiries into English and American studies, ISSN 2063-0085 ; 6.)
Bibliogr.: p. 152-166.
ISBN 978-963-429-431-3 fűzött
nyelvészet - nyelvhasználat - nyelvfilozófia - szemantika - kognitív nyelvészet
800.1 *** 80 *** 801.541.2 *** 165.194
[AN 3770841]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2020.
Hegedűs Anita
   'What seems to be the problem?' : szituációk és feladatok a Profex szóbeli orvosi szaknyelvi vizsgára : angol nyelv, B2 szint / Hegedűs Anita ; [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont. - [Pécs] : PTE Profex Nyelvvizsgaközp., 2019. - 167 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-429-423-8 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11 *** 61
[AN 3770969]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2020.
Kis Tamás (1962-)
   Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez / Kis Tamás. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2019. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 93.)
Bibliogr.: p. 83-94.
ISBN 978-963-490-084-9 fűzött
magyar nyelv - fonetika - nyelvtörténet
809.451.1-4 *** 809.451.1-53
[AN 3771241]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2020.
Ürmösné Simon Gabriella (1973-)
   Magyar - angol, angol - magyar rendészeti szakszótár / [szerk. Ürmösné Simon Gabriella]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 246 p. ; 20 cm
keretcím: Sub lege libertas
ISBN 978-615-6020-02-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - rendészet - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 351.74
[AN 3771402]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2020.
   "vnd der gieng treulich, weislich vnd mëndlich mit den sachen vmb" : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag / hrsg. von Ewa Drewnowska-Vargáné [et al.]. - Szeged : Inst. für Germanistik, 2019. - 517 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta Germanica, ISSN 1216-9455 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-652-2 kötött
germanisztika - emlékkönyv
803.0
[AN 3770469]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

910 /2020.
   Nastoâŝee i buduŝee russkoj literatury : kollektivnaâ monografiâ / [... red. Jožef Goretitʹ]. - Debrecen : Didakt, 2019. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-68-0 fűzött
orosz irodalom története - 20. század - 21. század
882(091)"19/201"
[AN 3771147]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2020.
Rott József (1964-)
   Katarzis : miként az a világirodalomból és a filmkultúrából Arisztotelész katarzistanáig visszaolvasható : irodalmi tanulmány / Rott József. - Budapest : Napkút K., 2019. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-834-8 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - filmtörténet - művészettörténet - filmművészet - lélektan
82(091) *** 894.511(091) *** 791.43(091) *** 159.9 *** 7(091)
[AN 3771137]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2020.
Szabó Gábor (1964-)
   Történeteink vége : emlékezés a kortárs magyar irodalomban / Szabó Gábor. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2018. - 201 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-27-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 21. század - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)"20"
[AN 3770677]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

913 /2020.
Beke Albert (1934-)
   Illyés Gyula, a kommunista : népfi vagy kegyenc? / Beke Albert. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 658 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 587-597.
ISBN 978-963-414-530-1 fűzött : 4990,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - magyar irodalom története - kulturális politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század
894.511(092)Illyés_Gy. *** 894.511(091)"194/198" *** 008:323(439)"194/198"
[AN 3770976]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2020.
Halmai Tamás (1975-)
   Hűség a változáshoz : Bertók László költői világa / Halmai Tamás. - Budapest : Iku, 2019. - 122 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 11.)
Bibliogr.: p. 120.
Fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5597-12-1)
Bertók László (1935-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Bertók_L.
[AN 3770856]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2020.
   Hamvas 30/50 : esszék, tanulmányok Hamvas Béla emlékére / Farkas Szilárd, Szemes Péter, Zóka Péter szerk. - Kaposvár : Creativ Spiritus Kft., 2019. - 195 p. ; 21 cm
A Budapesten 1998. nov. 12-én és a Kaposváron 2018. okt. 19-én rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-00-5352-3 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 3771054]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2020.
   "...hogy megleljük az utat hazáig..." / [szerk. Szijártó István] ; [közread.] a Százak Tanácsa. - [Budapest] : Százak Tanácsa : [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: A hétszer született költő / W. Barna Erika. "Te haza, ne nyugtalankodj..." : versek Erdélyből. Hajszálerek és gyökerek : délvidéki költők. Egy mondat / Batta György. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-12-9 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Erdély - Felvidék - Vajdaság - magyar irodalom - író - 20. század - vers - antológia
894.511(092)József_A. *** 894.511-14(497.11)(082) *** 894.511-14(437.6) *** 894.511-14(498)(082)
[AN 3771392]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2020.
Kardos Gy. József (1940-)
   Emléknél többek ők : válogatott tanulmányok / Kardos Gy. József ; [közread. a Fejér György Városi Könyvtár]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2018. - 224 p. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3771152]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2020.
Kőrizs Imre (1970-)
   Tévedések fenntartása mellett : kritikák, tanulmányok / Kőrizs Imre. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2019. - 283 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 41.)
ISBN 978-615-5355-30-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomkritika
894.511(091) *** 82(091) *** 894.511-95
[AN 3770681]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2020.
Laczkó András, S.
   Új nap, régi fény : Mohács a reformkori magyar lírában / S. Laczkó András. - Pécs : Pro Pannonia, 2019. - 253 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.: p. 234-253.
ISBN 978-615-5553-55-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - reformkor - magyar történelem - Mohácsi csata
894.511(091)-14"182/184" *** 943.9"1526"
[AN 3771085]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2020.
Nyitrai Tamás (1952-)
   Hamvas Béla Karneváljának világirodalmi előzményei / Nyitrai Tamás. - Budapest : Szerző, 2019. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5567-1 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968). Karnevál
Magyarország - író - világirodalom története - irodalmi hatás - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 894.511.091 *** 82(091)
[AN 3770921]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2020.
Pátkai Róbert (1930-)
   Gondolataim / Pátkai Róbert. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2019. - 64 p. ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-10-5 fűzött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3771394]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2020.
Voinovich Géza (1877-1952)
   Arany János életrajza / Voinovich Géza ; [sajtó alá rend. és a mutatókat kész. Török Lajos] ; [közread. az] ... MTA Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : Universitas : MTA KIK, 2019. - 664 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-78-2 kötött : 3990,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3770771]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

923 /2020.
Abbs, Annabel (1964-)
Frieda (magyar)
   Frieda : az igazi Lady Chatterley regénye / Annabel Abbs ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 397 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-706-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3770818]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2020.
Aciman, André (1951-)
Find me (magyar)
   Találj rám! / André Aciman ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-875-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770806]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2020.
Aerts, Jef (1972-)
Paard met laarzen (magyar)
   A piros csizmás ló / Jef Aerts ; Judith Vanistendael illusztrációival ; [ford. Fenyves Miklós]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 179, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-486-388-5 fűzött : 2499,- Ft
flamand irodalom - gyermekregény
839.32-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771026]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2020.
Ahern, Cecelia (1981-)
Postscript (magyar)
   Utóirat: még most is szeretlek! / Cecelia Ahern ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-933-9 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3771002]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2020.
Arany János (1817-1882)
   Aristophanés-fordítások 1 / Arany János ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Bolonyai Gábor]. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019. - 710 p. ; 24 cm. - (Arany János munkái)
Bibliogr.: p. 697-704.
ISBN 978-963-9671-79-9 kötött : 3360,- Ft
ókori görög irodalom - dráma - kritikai kiadás - kétnyelvű dokumentum
875-2.02=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 3770754]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2020.
Attenberg, Jami (1971-)
All grown up (magyar)
   A felnőttkor küszöbén : [fejezetek egy szingli nő életéből] / Jami Attenberg ; [ford. Egressy G. Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-466-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770831]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2020.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 5. kiad. - Budapest : Babilon, [2019], cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774558]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2020.
Austen, Jane (1775-1817)
The Watsons (magyar)
   A Watson család története : Jane Austen regénye, amelyet Merryn Williams fejezett be / [ford. Barcza Gerda]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, 2019. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-437-7 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3774717]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2020.
Bănulescu, Daniel (1960-)
Vrei să fii prietenul lui Dumnezeu? (magyar)
   Akarsz Isten barátja lenni? : színdarab három felvonásban / Daniel Bănulescu ; ford. Balázs Boróka. - Budapest : AB-ART, 2019. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4712-6 fűzött
román irodalom - dráma
859.0-2=945.11
[AN 3770789]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2020.
Barton, Fiona (1957-)
The suspect (magyar)
   A gyanúsított / Fiona Barton ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-00-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3770950]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2020.
   A bor füveskönyve : borban az igazság / [vál., szerk. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, 2019. - 168, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-322-6 kötött : 2200,- Ft
bor - borászat - világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 663.2(0:82-84)
[AN 3774688]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2020.
Bourdain, Anthony (1956-2018)
Kitchen confidential (magyar)
   A konyhafőnök vallomásai : mi zajlik a kulisszák mögött? / Anthony Bourdain ; [ford. Csillag János és Gimes Katalin]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 362, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-62-2 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - vendéglátás - séf - memoár
820-94(73)=945.11 *** 640.4(0:82-94)
[AN 3775823]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2020.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : black flag (magyar)
   Assassin's creed : fekete lobogó / Oliver Bowden ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - 5. utánny. - Budapest : Fumax, 2019, cop. 2014. - 436, [3] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-9861-60-2 fűzött : 4295,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3774539]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2020.
Bradbury, Ray (1920-2012)
The illustrated man (magyar)
   Az illusztrált ember / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 277 p. ; 21 cm
Megj. "A tetovált ember" címmel is
ISBN 978-963-419-638-9 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3770743]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2020.
Caplin, Julie
The little Brooklyn bakery (magyar)
   Egy szelet torta Brooklynban [elektronikus dok.] / Julie Caplin ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156388. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-639-6
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3774743]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2020.
Carlan, Audrey
Mind (magyar)
   Elme [elektronikus dok.] / Audrey Carlan. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Melinda. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-585-6
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3775679]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2020.
Carlan, Audrey
Soul (magyar)
   Lélek [elektronikus dok.] / Audrey Carlan. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Melinda. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-587-0
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3775687]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2020.
Castillo, Linda (1960-)
Down a dark road (magyar)
   Sötét úton / Linda Castillo ; [ford. Őri Péter]. Szinte tökéletes / Paige Roberts ; [ford. Tóth Melinda]. Otthon, édes otthon / April Smith ; [ford. Zsolt Angéla]. Segítség, kísértet! / Sophie Kinsella ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Down a dark road. Virtually perfect. Home sweet home. Twenties girl
ISBN 978-963-289-421-8 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3770675]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2020.
Chabon, Michael (1963-)
The amazing adventures of Kavalier & Clay (magyar)
   Kavalier és Clay bámulatos kalandjai / [Michael Chabon] ; [ford. Soproni András]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-74-7
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 383 p.
ISBN 978-615-5915-78-9 fűzött : 5990,- Ft
[AN 3770965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 463 p.
ISBN 978-615-5955-73-0 fűzött : 5990,- Ft
[AN 3770967] MARC

ANSEL
UTF-8942 /2020.
Chapman, Marina
The girl with no name (magyar)
   A lány, akinek nem volt neve / Marina Chapman, Vanessa James, Lynne Barrett-Lee ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-76-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3770945]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2020.
Child, Lee (1954-)
The midnight line (magyar)
   Éjféli szállítmány / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. Örökség / Katherine Webb ; [ford. Zsámboki Péter]. Vadászat / Robert Crais ; [ford. Kövesdy Miklós]. A cím / Fiona Davis ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The midnight line. The address. The wanted. The legacy
ISBN 978-963-289-420-1 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3770678]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The adventure of the Christmas pudding (magyar)
   A karácsonyi puding / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 336, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-316-8 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3774511]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2020.
Clancy, Tom (1947-2013)
The sum of all fears (magyar)
   A rettegés arénája / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 958 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-43-2 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3774540]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2020.
Connelly, Michael (1956-)
The late show (magyar)
   Késő esti előadás / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. Benedict Stone ébredése / Phaedra Patrick ; [ford. Szőke Ágnes]. Hideg föld / Ann Cleeves ; [ford. Bornai Tibor]. Álmok poros háza / Brenda Reid ; [ford. Dibás Gabriella]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The late show. Rise & shine, Benedict Stone. Cold earth. The house of dust and dreams
ISBN 978-963-289-422-5 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3770684]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2020.
Corry, Jane
I looked away (magyar)
   Csak egy pillanat / Jane Corry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-62-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3770801]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2020.
Cowell, Cressida (1966-)
How to train your dragon (magyar)
   Így neveld a sárkányodat / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2014 [!2019]. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3775800]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2020.
Dabija, Nicolae (1948-)
Tema pentru acasă (magyar)
   Házi feladat : regény / Nicolae Dabija ; ford. Balázs Boróka. - Budapest : AB-ART, 2019. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4711-9 kötött
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3770812]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2020.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The man who japed (magyar)
   Az utolsó tréfa / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-623-5 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - utópia - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3770745]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2020.
Đuričković, Milutin (1967-)
Kako su rasli blizanci (magyar)
   Hogyan nőttek fel az ikrek : humoros mesék gyermekek számára / Milutin Đuričković ; Pék Eszter Anna rajz. ; [ford. Viola Éva]. - Budapest : AB-ART, 2019. - 47 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-4575-7)
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese
886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3770819]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2020.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / [szöveg Marie Duval és Alain Jost] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Könyvescéh Kft., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-447-285-8)
francia irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3775739]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2020.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-795-3 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774562]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2020.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1985. - 440, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-405-055-1 fűzött : 3699,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3774633]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2020.
Esposito, Chloé
Bad (magyar)
   Bűn : elektronikus dok. / Chloé Esposito ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 2. r. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-433-475-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3775674]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2020.
Féret-Fleury, Christine (1961-)
La fille qui lisait dans le métro (magyar)
   Juliette nagy utazása : a lány, aki olvasott a metrón és egy új világot fedezett fel / Christine Féret-Fleury ; [ford. Bárdos Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-454-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3770905]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2020.
Fforde, Katie (1952-)
A rose petal summer (magyar)
   Rózsaszirmú nyár [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Svoboda Róbert. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156386. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-674-7
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3774737]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2020.
Flessner, Bernd (1957-)
Abenteuer auf dem Mars (magyar)
   Kaland a vörös bolygón / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 57, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 6.)
ISBN 978-963-294-519-4 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771329]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2020.
Forsyth, Frederick (1938-)
The fox (magyar)
   A róka / Frederick Forsyth ; [ford. Nagy Mátyás]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-279-7 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3770840]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2020.
Furnivall, Kate (1950-)
The Italian wife (magyar)
   Az olasz feleség / Kate Furnivall ; [ford. Fügedi Tímea]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 392, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-522-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3774622]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2020.
Gamberale, Chiara (1977-)
Per dieci minuti (magyar)
   Nincs második életed, ez az egy van, használd ki minden percét / Chiara Gamberale ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-82-7 fűzött : 3590,- Ft
olasz irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény
850-31=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3770737]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2020.
Gamberale, Chiara (1977-)
Per dieci minuti (magyar)
   Nincs második életed, ez az egy van, használd ki minden percét [elektronikus dok.] / Chiara Gamberale ; ford. Garamvölgyi Katalin. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-83-4
olasz irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3775503]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2020.
Gavalda, Anna (1970-)
Billie (magyar)
   Billie / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2015. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3288-6 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3774636]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2020.
Gavalda, Anna (1970-)
Fendre l'armure (magyar)
   Életre kelni / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 250, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3613-6 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3774674]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2020.
Gavalda, Anna (1970-)
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3896-3 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3774675]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2020.
Halle, Karina
The lie (magyar)
   Amikor megláttuk egymást / Karina Halle ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-22-9 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3770777]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2020.
Harris, Anstey
Goodbye, Paris (magyar)
   Au revoir à Paris / Anstey Harris ; [ford. Búza Virág]. - Pécs : Pioneer Books, 2019. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-54-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3770863]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2020.
Harris, Joanne (1964-)
The strawberry thief (magyar)
   Az epertolvaj / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 434, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-603-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3770494]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2020.
Hauck, Rachel (1960-)
The wedding dress (magyar)
   A menyasszonyi ruha / Rachel Hauck ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-98-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770731]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2020.
   Hercegnős mesék. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3770440]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2020.
Houellebecq, Michel (1956-)
Sérotonine (magyar)
   Szerotonin / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2019. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3902-1 kötött : 4299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3770834]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2020.
Hunter, Madeline (1952-)
The accidental duchess (magyar)
   Kártyán nyert szerelem : Fairbourne-kvartett 4. / Madeline Hunter ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 305 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-311-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3775505]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2020.
Ismayıl, Mammad (1939-)
   Számüzetésben / Mamed Ismail ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : AB-ART, 2019. - 61, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4376-0 fűzött
azeri irodalom - vers
894.362-14=945.11
[AN 3770816]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2020.
   Kazkovij divosvìt : ditâča ukraïnsʹka kazka XXI stolittâ / [... red. Roskolana Sʹoma] ; [il. Oleksandr Gembìk] ; [red. Samovrâduvannâ ukraïncìv Ujbudi]. - Budapešt : Samovrâduvannâ ukraïncìv Ujbudi, 2019. - 115 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-5821-4 kötött
Magyarország - ukrán irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
883-34(02.053.2)(439)(082)
[AN 3771388]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2020.
Kelmendi, Jeton (1978-)
   Keserű kávé : versek / Jeton Kelmendi ; Balázs F. Attila és Halmosi Sándor fordításában. - Budapest : AB ART, [2019]. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6033-00-0 fűzött
albán irodalom - vers
891.983-14=945.11
[AN 3770802]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2020.
King, Stephen (1947-)
The outsider (magyar)
   A kívülálló / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2019. - 503, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-024-7 kötött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770832]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2020.
Koepp, David (1963-)
Cold storage (magyar)
   Hűtőkamra / David Koepp ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-60-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3770995]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2020.
Koontz, Dean R. (1945-)
The forbidden door (magyar)
   A tiltott ajtó : Jane Hawk-sorozat 4. / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-04-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770911]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2020.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
A swiftly tilting planet (magyar)
   Csillagvágta / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-678-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3775554]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2020.
Lispector, Clarice (1920-1977)
A hora da estrela (magyar)
   A csillag órája / Clarice Lispector ; [ford. Bense Mónika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 99 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3885-7 kötött : 2999,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3770814]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2020.
Maise, Ella
Lost prelude (magyar)
   Első pillantás : Alexander és Maya 1. / Ella Maise ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 244, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-40-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770747]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2020.
Maise, Ella
Lost prelude (magyar)
   Első pillantás [elektronikus dok.] : Alexander és Maya 1. / Ella Maise ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-41-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3775695]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2020.
Manning, Max
Now you see (magyar)
   Én, a gyilkos / Max Manning ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4323-9 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770727]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2020.
Martin, George R. R. (1948-)
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás] ; [a fordítást átd. Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 925, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-087-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3775514]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2020.
McCarthy, Cormac (1933-)
All the pretty horses (magyar)
   Vad lovak : Határvidék-trilógia I. / Cormac McCarthy ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-770-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770820]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2020.
   Mesék a pénzről / vál. Csóka Judit. - Budapest : Corvina, 2019. - 365 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6608-2 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - meseterápia - mese - népmese
82-34=945.11 *** 894.511-34 *** 398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3770797]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2020.
   Mesélj nekem Nagymami!. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5277-00-9)
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3770489]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2020.
Mills, Kyle (1966-)
Enemy of the state (magyar)
   A közellenség / Vince Flynn [nyomán] írta Kyle Mills ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 335 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-315-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770753]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2020.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon has a sleepover (magyar)
   Holdas Hanna a pizsibuliban / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 103, [20] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-215-4 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3770781]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2020.
Ohnet, Georges (1848-1918)
La fille du député (magyar)
   Harc a szerelemért [elektronikus dok.] / Georges Ohnet ; ford. Miskolczi Henrik. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155686. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-869-4 (epub)
ISBN 978-963-474-870-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3768678]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2020.
O'Keefe, Megan E. (1985-)
Steal the sky (magyar)
   Lopd el az eget! : [Felperzselt kontinens 1.] / Megan E. O'Keefe ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2019]. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-08-6 fűzött : 3680,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3771319]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2020.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2018. - 376, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-263-0 fűzött : 1499,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 3775559]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2020.
Ondaatje, Michael (1943-)
The English patient (magyar)
   Az angol beteg / Michael Ondaatje ; [ford. Szász Imre, M. Szász Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-06-8 fűzött : 3890,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3775787]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2020.
Papolczy Péter (1972-)
   Hogyne szeretnélek! : szonettek három hangra / Papolczy Péter, William Shakespeare ; [ford.] Szabó Lőrinc ; Buzay István rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2019. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
A szonettek eredeti angol nyelven is
ISBN 978-963-410-502-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - parafrázis - szonett - kétnyelvű dokumentum
820-193.3.04=945.11 *** 820-193.3.02=945.11
[AN 3770859]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2020.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Tajnye vidy na goru Fudzi (magyar)
   Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre [eletronikus dok.] / Viktor Pelevin ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
A főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-364-9
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3774638]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2020.
Piglia, Ricardo (1941-2017)
La ciudad ausente (magyar)
   Az eltűnt város / Ricardo Piglia ; [ford. Kertes Gábor]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2019. - 230 p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 14.)
ISBN 978-963-468-115-1 fűzött : 2990,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3771178]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2020.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Confessio peccatoris (magyar)
   Vallomások / Rákóczi Ferenc ; [ford. Szepes Erika]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 486, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-368-633-1 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - újkori latin irodalom - uralkodó - 18. század - memoár
871-94(439)=945.11 *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(0:82-94)
[AN 3770830]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
A little magic (magyar)
   A mágia útjai / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 350 p. ; 20 cm
Tart.: MegbabonázvaÞ; MindörökkéÞ; Az álmok birodalmában ; Spellbound ; Ever after ; In dreams
ISBN 978-963-426-546-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3775507]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Naked in death (magyar)
   Meztelenül a halálba / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-541-2 fűzött : 2499,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 3775510]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2020.
Rosen, Reneé
Park Avenue summer (magyar)
   Egy nyár New Yorkban / Renée Rosen ; [ford. Gábor Emma]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 373 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-709-2 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770987]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2020.
   Rövid állatmesék. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-55-9 fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3770434]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 463 p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-685-6 kötött : 12500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3775449]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 622, [1] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-324-302-2 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3775417]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019. - 811 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-441-8 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774682]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019. - 287 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-301-5 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3775414]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2019. - 310, [2] p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete. - A "Hugrabug" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-693-1 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774677]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful forever (magyar)
   Szeretni mindenáron [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156303. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-89-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3774088]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2020.
Sāhanī, Bhīshma (1915-2003)
Tamas (magyar)
   Sötétség / Bhísam Száhní ; ... ford. Borbély Judit Bernadett ; szerk. Greskovits Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 278 p. ; 21 cm. - (India könyvtár, ISSN 2062-7378 ; 6.)
ISBN 978-963-414-507-3 fűzött : 2590,- Ft
hindi irodalom - regény
891.43-31=945.11
[AN 3770878]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2020.
Setterwall, Carolina (1978-)
Låt oss hoppas på det bästa (magyar)
   Reméljük a legjobbakat / Carolina Setterwall ; ford. Holländer Judit. - Budapest : Park, cop. 2019. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-494-4 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3770988]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2020.
Simone, Sierra
Priest (magyar)
   A pap / Sierra Simone ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-01-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3770752]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2020.
Simone, Sierra
Sinner (magyar)
   Az apáca / Sierra Simone ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-05-9 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3770713]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
Accidental heroes (magyar)
   A helyzet magaslatán / Danielle Steel ; [ford. Aczél Teodóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 316, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-389-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770906]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2020.
Streit, Jakob (1910-2009)
Puck der Zwerg (magyar)
   Puck, a törpe : történet a törpék birodalmából / Jakob Streit ; [ford. Mirus Katrin és Fazekas Katalin] ; [az illusztrációkat Kőhalmi Ákos kész.]. - Budapest : Csillagfény, 2019. - 112, [3] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-615-5850-03-5 kötött
svájci német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3775653]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2020.
Suicide kings (magyar)
   Öngyilkos királyok [elektronikus dok.] : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-532-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3775672]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2020.
Tartt, Donna (1963-)
The little friend (magyar)
   A kis barát / Donna Tartt ; ford. Kada Júlia. - Budapest : Park, 2019. - 640, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-413-5 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770705]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2020.
Thurston, Katherine Cecil (1875-1911)
John Chilcote, M. P. (magyar)
   Chilcote képviselő [elektronikus dok.] / Katherine Cecil Thurston ; ford. G. Győry Ilona. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155852. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-874-8 (mobi)
ISBN 978-963-474-873-1 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3769635]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2020.
Tillier, Claude (1801-1844)
Mon oncle Benjamin (magyar)
   Benjámin bácsi [elektronikus dok.] / Claude Tillier ; ford. Gergely György[!Győző]. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-899-1 (epub)
ISBN 978-963-474-900-4 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3768690]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2020.
Unger, Lisa (1970-)
The red hunter (magyar)
   A vörös vadász / Lisa Unger ; [ford. Nagy Mátyás]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 430, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-481-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770901]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2020.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Hocus pocus (magyar)
   Hókuszpókusz / Kurt Vonnegut ; [ford. Molnár István]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 408, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-485-0 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3775501]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1020 /2020.
Balogh Gábor (1963-)
   A medve is ember / Balogh Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-456-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771327]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2020.
Barna Róbert (1942-)
   77 / Barna Róbert. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2019. - 51, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 9.)
ISBN 978-615-81189-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771060]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2020.
Bársony István (1855-1928)
   Keresd az asszonyt [elektronikus dok.] : elbeszélések / Bársony István. - Szöveg (epub : 844 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-808-3 (epub)
ISBN 978-963-474-809-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3773990]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Születésnap / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 208, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-363-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3770735]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Gyémánt mesekönyv : Benedek Elek legszebb meséi / [... vál. Illés Andrea] ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - 154, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-013-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771316]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2020.
Benedek István Gábor (1937-)
A komlósi tóra (angol)
   The Torah scroll of Tótkomlós and other stories / István Gábor Benedek. - Budapest : Corvina, 2019. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6593-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3770537]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2020.
Beöthy Zsigmond (1819-1896)
   Válogatott írások, 1839-1849 / Beöthy Zsigmond ; [sajtó alá rend. Boldog-Bernád István és Mészáros Gábor]. - Budapest : Kalligram, 2019. - 214, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-100-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3771323]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2020.
Béres Tamás (1979-)
   Igric nagyi / Béres Tamás ; Takács Viktória rajz. ; [közread. az Igrice Néptáncegyüttes Khe]. - [Nyíregyháza] : Igrice Néptáncegyüttes Khe., [2019]. - 52, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6272-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771395]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2020.
Berta Ádám (1974-)
   Nem attól vizes a hal / Berta Ádám. - Budapest : Kalligram, 2019. - 168, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-117-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771188]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2020.
Bradányi Iván (1930-)
   Ha lámpát oltok vége van a napnak : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2019. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-06-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771055]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2020.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 24. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 203, [20] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-451-6 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3774691]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2020.
Csendes Nóra (1997-)
   Zápor utca / Csendes Nóra. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-757-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3774716]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2020.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Csoóri Sándor összegyűjtött versei / [... összeáll. Balogh Júlia] ; [szerk. Pálfy G. István]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2019. - 4 db ; 23 cm
ISBN 978-615-5068-40-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3770877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1951-1967 : poétai útkeresések. - 277 p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 6.)
ISBN 978-615-5068-41-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3770882] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1967-1977 : költői magára találás. - 222 p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 7.)
ISBN 978-615-5068-42-3 kötött : 3990,- Ft
[AN 3770894] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1980-1989 : költői beérkezés. - 218 p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 8.)
ISBN 978-615-5068-43-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3772702] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1994-2014 : a Parnasszuson. - 327 p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 9.)
ISBN 978-615-5068-44-7 kötött : 3990,- Ft
[AN 3772706] MARC

ANSEL
UTF-81033 /2020.
Cure, John
   A lány, akit élve ástak el : a Medúza-krónikák első története : [bűnügyi thriller] / John Cure. - [Buj] : Enigma Books, 2019. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5888-02-1 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3770989]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2020.
Czifra János (1951-)
   Besenyők és magyarok : egy vérvonal elágazásai - szilánkok egy még élő fáról / Czifra János ; [ill. Kelemen László]. - Kazincbarcika : Czifra J., 2019. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6113-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3770600]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2020.
Dér Adrienn
   A kaszabmanó / Dér Adrienn ; Buzási Viktória rajz. ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 107, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-844-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3771150]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2020.
Dolinay Tamás (1946-)
   A csend mellém ül [elektronikus dok.] : dr. Dolinay Tamás versei, írásai / [előadják] Dévai Nagy Kamilla, Mohai Gábor. - Hangoskönyv. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - válogatott művek - hangoskönyv
894.511-821
[AN 3769837]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2020.
Dombóvári István (1978-)
   Netperces novellák / Dombóvári István. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-205-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés
894.511-321.5 *** 894.511-7
[AN 3770736]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2020.
Esze Dóra (1969-)
   Hotel Hamlet : regény / Esze Dóra. - Budapest : Kalligram, 2019. - 455 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-118-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771190]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-433-638-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3774740]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2020.
Farkas Pál (1952-)
   Poklok és harangok : novelláskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2019. - 145 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-07-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3770866]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2020.
Fazekas Nóra
   Angeli és a gondolatbaba / Fazekas Nóra. - [Göd] : [Fazekas N.], cop. 2019. - 44 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-6271-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771142]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2020.
Fecske András (1947-)
   Galagonybokrok délutáni fényben : novellák, karcolatok, szatírák / Fecske András. - Budapest : Napkút K., 2019. - 130, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-846-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3771071]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2020.
Felhőhegyi Balázs
   Abenteuer der Drachen in Bükfürdő, Balatonfüred und Hévíz / [Überarb. der Märchen von Balázs Felhőhegyi Marianna Mészáros] ; [ill. Gyula Németh, Boglárka Paulovkin]. - [Budapest] : Danubius Zrt., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-4-3 fűzött
magyar irodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=30
[AN 3770761]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2020.
Felhőhegyi Balázs
   Dračí dobrodružství v Bükfürdő, Balatonfüredu a Hévízu / [pohádky napsal Balázs Felhőhegyi] ; [upravila Marianna Mészáros] ; [il. Gyula Németh, Boglárka Paulovkin]. - [Budapest] : Danubius Zrt., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-5-0 fűzött
magyar irodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=850
[AN 3770695]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2020.
Felhőhegyi Balázs
   Dračie dobrodružstvá v mestách Bükfürdő, Balatonfüred a Hévíz / [rozprávky Balázsa Felhőhegyi] ; [prepracovala Marianna Mészáros] ; [il. Gyula Németh, Boglárka Paulovkin]. - [Budapest] : Danubius Zrt., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-6-7 fűzött
magyar irodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=854
[AN 3770694]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2020.
Felhőhegyi Balázs
   Dragon adventures in Bükfürdő, Balatonfüred and Hévíz / [adaptation of stories by Balázs Felhőhegyi Marianna Mészáros] ; [ill. Gyula Németh, Boglárka Paulovkin]. - [Budapest] : Danubius Zrt., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-3-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3770693]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2020.
Felhőhegyi Balázs
   Priklûčeniâ drakonov v Bûkfûrdo, Balatonfûrede i Hevize / [po motivam skazok Balaža Felhëhedi sost. Marianna Mejsaroš] ; [ill. Dûla Nejmet, Boglarka Paulovkin]. - [Budapest] : Danubius Zrt., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80593-7-4 fűzött
magyar irodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=82
[AN 3770758]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2020.
Finy Petra (1978-)
   Madárasszony / Finy Petra. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-936-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774713]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2020.
Frei Tamás (1966-)
   A megmentő / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2010. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-643-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3775423]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... ill. Jankovszky Iván]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 526, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-493-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774617]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2020.
Gárdos Péter (1948-)
   Királyi játék : ez a játszma vérre megy / Gárdos Péter. - [Budapest] : Libri, 2019. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-686-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771025]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2020.
Gervai András (1948-)
   Bayreuthtól Bagdadig : bűnösök, cinkosok, áldozatok / Gervai András. - Budapest : Kalligram, 2019. - 315 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-113-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - esszé - könyvkritika - recenzió
894.511-95 *** 894.511-4
[AN 3771069]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2020.
Gozsdu Elek (1849-1919)
   Nemes rozsda [elektronikus dok.] : novellák / Gozsdu Elek. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-826-7 (epub)
ISBN 978-963-474-827-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3773994]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Heather vonzásában : Bűnös viszony 1. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-15-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3770792]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2020.
Habony Gábor (1979-)
   Alagutazók Zsebvárosban / Habony Gábor ; [... ill. Oszoli Bernadett]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2019. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-07-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3771286]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2020.
Halász Emese (1983-)
   Álmodók / Halász Emese ; [ill. Horváth-Gál Hanna]. - Esztergom : Halász E., 2019. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6241-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771062]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2020.
Halmai Róbert (1978-)
   Nagyapám : családtörténet / Halmai Róbert. - Budapest : Napkút K., 2019. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-862-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771059]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2020.
Halmosi Sándor (1971-)
   Decameron : the dual nature of silence / Sándor Halmosi ; transl. Elizabeth Csicsery-Ronay. - Budapest : AB ART, 2019. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4377-7 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3770807]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2020.
Harag Anita (1988-)
   Évszakhoz képest hűvösebb / Harag Anita. - Budapest : Magvető, 2019. - 132, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3948-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771313]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2020.
Haskó György
   Hamid úrfi kamaszkori élményei és megpróbáltatásai / írta és több meséből összeáll. Haskó György. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 82, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5958-7 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3770851]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2020.
Hegyi Ede (1988-)
   A senki / Hegyi Ede. - Budapest : Napkút K., 2019. - 212, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-863-8 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771074]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2020.
Hendi Péter (1943-)
   A baleset hetedik áldozata : két kisregény / Hendi Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 219, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A baleset hetedik áldozataÞ; A menekvő
ISBN 978-963-414-527-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3770850]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2020.
Hidasi Judit
   Keresés : Aranykör 2 / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-46-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3770741]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2020.
Hidasi Judit
   Keresés [elektronikus dok.] : Aranykör 2 / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-47-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3774834]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2020.
Horváth Eve (1984-)
   Konzol / Horváth Eve ; [... ill. Syporca Whandal ...]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2019. - 61, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 8.)
ISBN 978-615-81189-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771057]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2020.
Imre Regina Mária
   Szabadesés : Losonctól Kaliforniáig : életrajzi regény / Imre Regina Mária. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2019. - 482 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81024-8-3 fűzött
Imre Dezső
Imre Regina Mária
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3770686]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2020.
Inotai G. András
   Kakukli : Viktor naplója / Inotai G. András ; [ill. Igor Lazin]. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 101 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-613-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3770671]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2020.
Jalcs Irén
   Történetek kávé mellé / Jalcs Irén. - [Budapest] : [Jalcs I.], 2019. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6136-8 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3771032]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2020.
Javorniczky István (1952-)
   Főhősök nyomában avagy Egy szerző keres egy témát / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2019. - 141 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5578-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3770860]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2020.
Kaszás György
   Amit a disznókról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-711-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3775474]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2020.
Kaszás György
   Amit a lovakról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-717-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3775500]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2020.
Kaszás György
   Amit a tehenekről feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-712-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3775480]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2020.
Kaszás György
   Amit az oroszlánokról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-716-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3775489]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2020.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán : eredeti szöveg és mai magyar prózai fordítás / Katona József ; [az eredeti szöveget gond., a ... fordítást és a jegyzeteket kész. Nádasdy Ádám] ; [... az utószót írta Margócsy István]. - Párhuzamos kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 325 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3843-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - dráma - prózai átírás
894.511-2.04
[AN 3770746]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2020.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Bűbájoskönyv / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-900-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3770953]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2020.
Kiss Mónika (1968-)
   Isten angyalai : rajzoló és színező könyv versekkel gyermekeknek és felnőtteknek / Kiss Mónika. - [Budapest] : [Kiss M.], [2019]. - [31] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6356-0 fűzött
magyar irodalom - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 087.5
[AN 3770547]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2020.
Kiss Mónika (1968-)
   Vers-imák / Kiss Mónika. - [Budapest] : [Kiss M.], [2019]. - 63 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-6231-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3770553]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2020.
Kodaj Bálint (1987-)
   Blues szól a másodikon / Kodaj Bálint. - [Budapest] : Kodaj B., 2019. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-5854-2 fűzött : 3590,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14(439)
[AN 3770572]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső ; [életrajzi jegyzet Arany Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 288 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 288.
ISBN 978-963-276-354-5 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774685]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2020.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Requiem tzimbalomra : örömzene - darabokban / Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2019. - 80, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3872-7 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3770827]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2020.
Kövi Pál (1924-1998)
   Erdélyi lakoma újratöltve : [irodalmi szakácskönyv] / Kövi Pál ; [... összeáll. és szerk. Cserna-Szabó András]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 572 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-270-3 kötött : 4999,- Ft
Erdély - magyar irodalom - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv - antológia
894.511-822 *** 641.5(0:82-822) *** 641.568(=00)(498.4.)(083.12)
[AN 3770918]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2020.
Kozák Kökény
   Alexa efterforsker = Alexa investigates / [Kökény Kozák] ; [oversat af Andreas Helqvist] ; [transl. by Inez Kemenes]. - [Pilisszentiván] : [Kozák K.], 2019. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5520-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - fordítás
894.511-322.4.=20=398
[AN 3770569]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2020.
Kulcsár Attila (1942-)
   A felmérnök : [regény] / Kulcsár Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2019. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5788-30-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771267]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Emlékezz rám : [Iskolák versenye harmadik kötet] / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019. - 460, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-565-353-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3770796]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2020.
LíláDéví
   A beavatás : [egy spirituális utazás regénye] / LíláDéví. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-88-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3770734]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2020.
Lőcse Tímea
   A Télapó és a varázstea története : Lőcse Tímea meséje / [graf. Mackovic Izidóra]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 43 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-6056-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3770577]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2020.
Meitert Lilla
   Minden egy álommal kezdődik.. / Meitert Lilla. - [Budapest] : PrintPix, [2019]. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6418-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3770530]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2020.
Mesterházi Mónika (1967-)
   Evidenciák : [esszék versekről és költőkről] / Mesterházi Mónika. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2019. - 269 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-29-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3770679]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2020.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Török országi levelek, mellyekben a IIdik Rákótzi Ferentz fejedelemmel bújdosó magyarok' történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt barátságossan eléadatnak / írta Mikes Kelemen ; ... kézírásokból kiad. Kultsár István. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - [14], 490 [!480] p. ; 19 cm
cvált.: Törökországi levelek. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathelyen : Siess Antal Jósef, 1794
ISBN 978-615-5847-76-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél - hasonmás kiadás
894.511-6 *** 094/099.07
[AN 3774710]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2020.
   Mozsgói emlékek : vers és próza / [fel. szerk. Puskásné Horváth Éva] ; [közread.] Mozsgó Község Önkormányzata, Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület, Mozsgóért Egyesület. - Mozsgó : Önkormányzat : Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyes. : Mozsgóért Egyes., 2019. - 104 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-5158-1 fűzött
Mozsgó - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Mozsgó)
[AN 3771250]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2020.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Széltornya : három emeletnyi esszé / Nacsinák Gergely András ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2019. - 137 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5419-37-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3770559]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2020.
Nádas Péter (1942-)
   Leni sír : Válogatott esszék I. kötet / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 483, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-778-5 kötött : 4499,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - 21. század - esszé
894.511-4 *** 323(439)"199/201"(0:82-4)
[AN 3770813]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 6. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 184, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-404-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3774506]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában : [apa, gyere vissza!] / Nógrádi Gábor. - 7. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 239, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-405-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3775420]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2020.
Novics János (1974-)
   Hózentróger / Novics János. - Budapest : Napkút K., 2019. - 132, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-835-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3771082]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2020.
Örkény István (1912-1979)
   Kisregények [elektronikus dok.] / Örkény ; szerk. Radnóti Zsuzsa. - Szöveg (epub : 739 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019. - (Örkény István művei)
Tart.: TótékÞ; "Rózsakiállítás". - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-344-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3774631]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2020.
Pávai Patak Márta (1960-)
   Mindig péntek : regény / Patak Márta. - Marosvásárhely : Lector ; [Leányfalu] : Triana Bt., 2019. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-606-8957-17-3
ISBN 978-615-81352-0-7 fűzött : 3850,- Ft : 47 RON
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771498]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2020.
Perei Bóni György (1947-)
   Mi vagyok én? : versek / Perei Bóni György ; [közread. a] Taktaharkányi Romatűz Egyesület. - [Taktaharkány] : Taktaharkányi Romatűz Egyes., 2019. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5911-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771258]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2020.
Petőcz András (1959-)
   A denevér vére : egybegyűjtött elbeszélések / Petőcz András. - Budapest : Napkút K., 2019. - 235, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-836-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771070]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2020.
Petrusák János (1970-)
   Művészet: tépj, eméssz! [elektronikus dok.] : művész sorsregény / Petrusák János. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Oktató Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153853. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89760-9-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3749670]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2020.
Szabadi Katalin (1954-)
   Irma történetei : volt egyszer egy New York-palota / Szabadi Katalin. - [Tárnok] : Szabadi K., cop. 2019. - 55, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5455-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3770536]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2020.
Szabó Panna
   Álom és valóság / Szabó Panna. - [Debrecen] : TKK, [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-596-976-0 kötött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-32(02.053.2)
[AN 3771298]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2020.
Szanyi Ildikó
   Úton [elektronikus dok.] : novellák / Szanyi Ildikó. - Szöveg (epub : 119 KB) (mobi : 179 KB) (pdf : 4 MB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6051-27-1 (epub)
ISBN 978-615-6051-28-8 (mobi)
ISBN 978-615-6051-29-5 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3767917]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2020.
Szávai Attila (1978-)
   Távoli vidékek felé / Szávai Attila. - Budapest : Napkút K., 2019. - 194, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-864-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771065]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2020.
Szeles József (1956-2008)
   Keserves / Szeles József ; [a szöveget gond., a kötetet szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi] ; [közread. a Fejér György Városi Könyvtár]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2019. - 126, [4] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3771138]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2020.
Szőcs Henriette (1973-)
   A brigadéros szeretője [elektronikus dok.] / Szőcs Henriette. - Szöveg (epub : 667 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-220-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3774493]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2020.
Szurdi András (1944-)
   Legendák könyve / Szurdi András. - Budapest : Kalligram, 2019. - 258, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-120-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771287]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2020.
Szvoren Edina (1974-)
   Nincs, és ne is legyen : elbeszélések / Szvoren Edina. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2012. - 189, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3892-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3774643]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2020.
T. H. Fabling
   Visszavágó / T. H. Fabling. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-64-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3771210]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2020.
Tajta Péter (1947-)
   Felejthetetlen szerelem : életünk, 1977-2017 / Tajta Péter. - Budapest : Szerző, 2019. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3771412]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2020.
Tamás Tímea (1962-)
   Vakondvilág : versek / Tamás Tímea ; Szurcsik József illusztrációival ; [közread. a] Rétközi Múzeum Baráti Köre Egyesület ... - Kisvárda : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes. ; Kolozsvár : Polis Kvk., 2019. - 76, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6014-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771264]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2020.
Tarbay Ede (1932-2019)
   Háry János / Garay János Az obsitos c. költeménye, Kodály Zoltán daljátéka, Paulini Béla, Harsányi Zsolt szövegkönyve alapján írta Tarbay Ede ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 61 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-169-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - auditív dokumentum
894.511-93
[AN 3774564]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2020.
Tönköl József (1948-)
   Ahol a tenger / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2019. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81024-4-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3770690]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2020.
Tóth Edu (1982-)
   Kutatás az ébrenlétben / Tóth Edu. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 304, [18] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-683-9 kötött : 3680,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771013]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2020.
Utasi Hajnalka (1974-)
   Masni és Csini : két bájos csincsilla lány kalandjai / Utasi Hajnalka ; [szerzőtárs Utasi Abigél Kincső] ; [... megrajz. Farkas Edit]. - Jászberény : Akrouf Design Kft., 2019. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5140-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771310]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2020.
Vámossyné Franczen Erzsébet
   Emlékképek / Vámossyné Franczen Erzsébet. - [Szigethalom] : [Vámossyné Franczen E.], 2019. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6090-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3771047]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2020.
Varga Zoltán (1981-)
   Túláram-védelem / Varga Zoltán ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Nagykanizsa ; [Kaposvár] : Pannónia Kult. Egyes., 2019. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4982-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771104]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2020.
Vass Géza (1926-)
   Zeniten innen és zeniten túl : vígjáték / Vass Géza. - [Hévíz] : Vass G., 2019. - 172 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88985-4-8 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3771087]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2020.
Vezekényi György (1965-)
   Szómagam ; Visszatérés / Vezekényi György. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2019. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-429-7 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - vers - kisregény
894.511-14 *** 894.511-31
[AN 3771084]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2020.
Wesz Péter (1983-)
   A bal lator lemászik a keresztről : példázat / Wesz Péter. - Budapest : Napkút K., 2019. - 162, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-865-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771063]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2020.
Zágoni Balázs (1975-)
   Odaát / Zágoni Balázs. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 387, [3] p. ; 20 cm. - (Fekete fény ; 2.)
ISBN 978-963-486-375-5 fűzött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3770703]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2020.
Zokob Anett
   Tüsszencs kavicsmeséi : a rét illata / Zokob Anett. - Győr ; [Szigetszentmiklós] : Zokob A., 2019. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5696-8 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3770687]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1123 /2020.
Arany László (1844-1898)
   A kis kakas gyémánt félkrajcárja / Arany László ; Nagy Diána illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2019. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-509-012-9 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771328]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2020.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a pofavágó verseny / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-481-0 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3770540]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2020.
Deák Mária
   Zozó, a krokodil nyári kalandjai / Deák Mária. - [Mogyorósbánya] : Deák M., cop. 2019. - 17 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5818-4 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3770513]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2020.
Flad, Antje (1966-)
Tock, tock, wer klopft da? (magyar)
   Ki kopog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-234-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775573]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2020.
Forero, María
Caperucita roja (magyar)
   Piroska és a farkas / átd. María Forero ; ford. Rusznák György ; rajz. Eva María Gey. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-067-2 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3770606]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2020.
Forero, María
La Cenicienta (magyar)
   Hamupipőke / átd. María Forero ; ford. Rusznák György ; rajz. Eva María Gey. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-066-5 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3770599]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2020.
Forero, María
La granja del abuelo (magyar)
   A nagypapa tanyáján / írta María Forero ; ford. Rusznák György ; rajz. Eva María Gey. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-068-9 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3770609]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2020.
Forero, María
Los tres cerditos (magyar)
   A három kismalac / átd. María Forero ; ford. Rusznák György ; rajz. Eva María Gey. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-065-8 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3770612]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2020.
   Jöttem karikán, kicsi taligán. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3770462]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2020.
Leysen, An (1972-)
Dapper Duimelijntje (magyar)
   Pöttöm Panna / An Leysen ; [H. C. Andersen ... alapján] ; ford. Soós Krisztina. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - [50] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-509-032-7 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771334]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2020.
Leysen, An (1972-)
De Notenkraker (magyar)
   Diótörő / An Leysen ; [E.T. A. Hoffmann ... alapján] ; ford. Soós Krisztina. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - [42] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-509-031-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771330]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-086-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3774568]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-015-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774566]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni zieht um (magyar)
   Bori elköltözik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 44.)
ISBN 978-963-403-693-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771332]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max sagt Stopp! (magyar)
   Berci azt mondja: állj! / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 15.)
ISBN 978-963-403-694-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771335]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   Az elfelejtett szülinap / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5493-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771214]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A lufibajnokság = The balloon championship / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Ford. Albert Bowkett és Balogh Emese. - keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5496-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771244]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A mértéktelen tudás / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5499-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771202]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A nap hőse / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5495-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771211]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A neveletlen virágok / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5498-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771204]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A síró kisfelhő / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5497-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771243]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A színtelen szivárvány / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5491-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771213]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   Az unalmas gyümölcsök / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [közread. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-5494-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771212]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2020.
Wandrey, Guido (1959-)
Mummy, is that you? (magyar)
   Anya, hol vagy? / [ill. Guido Wandrey]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-499-5 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775574]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1147 /2020.
Barber, John
Back to the future : hard time (magyar)
   Vissza a jövőbe : nehéz idők / [... John Barber és Bob Gale ötletéből John Barber írta] ; [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : [Bedekovics Á.], cop. 2019. - 178, [22] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-615-5965-02-9 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3770874]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2020.
Bellaire, Jordie (1988-)
Buffy the vampire slayer (magyar)
   Buffy, a vámpírok réme / Joss Wheddon ... [alapján írta] Jordie Bellaire ; [ill.] Dan Mora, Raúl Angulo ; [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : Panel Kalandor, [2019]-. - ill., színes ; 29 cm
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3770919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A gimi maga a pokol. - cop. 2019. - 104, [43] p.
ISBN 978-615-5965-05-0 kötött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3770931] MARC

ANSEL
UTF-81149 /2020.
   "...hihetni egymásnak" / [szerk. Szijártó István] ; [közread.] a Százak Tanácsa. - [Budapest] : Százak Tanácsa : [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2019. - 555, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-11-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3771390]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2020.
Thomas, Roy
   Conan kegyetlen kardja / [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 344 p. : ill. ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Írta Roy Thomas
ISBN 978-963-470-078-4 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3771101]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2020.
   Újhullám : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2019-ben végzett évfolyamának kötete / [szerk. Herbst Rebeka]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-7-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3770928]
MARC

ANSEL
UTF-8