MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/02/17 08:38:17
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1850 /2020.
   A Barça legendái / [szerk. Fűrész Attila és Privacsek András]. - [Budapest] : Inverz Media, 2019. - 191 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [192].
ISBN 978-615-5901-02-7 kötött : 5990,- Ft
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület
061.2(460-2Barcelona)FC_Barcelona *** 796.332(460-2Barcelona)(092)
[AN 3774323]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2020.
   Cseppnyi tett : három évtized a magyarság szolgálatában / [... szerk. és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár]. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 378 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 13.)
A főcím és az alcím rovásírással is
ISBN 978-615-6031-06-8 fűzött
Palóc Társaság
Felvidék - egyesület - határon túli magyarság - magyarságtudat - kultúra
061.2(437.6)(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 316.7(=945.11)(437.6)
[AN 3773955]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2020.
   Danube Commission 70 / ed. by Iván Gyurcsík ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2019. - 118 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. márc. 7-én, okt. 2-án és nov. 13-án tartott rendezvények szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7039-57-7 fűzött
Commission du Danube
Duna - Európa - nemzetközi szervezet - vízi közlekedés
061.24(4) *** 656.62(4)(282.243.7)
[AN 3774239]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2020.
Molnár, Vera (1924-)
   Vera Molnar : válogatás a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjtemény anyagából : selection des collections Musée Kiscell - Galerie Municipale et Szöllősi-Nagy - Nemes : selected from the Kiscell Museum - Municipal Gallery and Szöllősi-Nagy - Nemes collection / [kurátorok Cserba Júlia, Róka Enikő] ; [... a kiállítás szövegeit, ... a tárgyfeliratokat írta Kumin Mónika]. - Budapest : BTM : OSAS Nyílt Struktúra Műv. Egyes., 2019. - 133 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 163.)
A kiállítást Budapesten, 2019. okt. 30 - 2020. márc. 15. között "Rendetlenség a rendben. Vera Molnar művészete" címmel rendezték. - Magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6026-02-6 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019/2020" *** 75(=945.11)(44)(092)Molnár,_V.
[AN 3773445]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2020.
   "Synergy engineering, agriculture and green industry innovation" [elektronikus dok.] : synergy & technical development : papers of the VI. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXIX R&D Conference of Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : [Gödöllő ..., 4-6. November 2019] / eds. László Magó, Zoltán Kurják. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2019]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: VI. Synergy International Conference : papers. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-855-7
agrotechnika - élelmiszeripar - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gödöllő) *** 631 *** 663/664 *** 330.341.1
[AN 3773521]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1855 /2020.
Rózsa György (1947-)
   Nem kapcsoltam.. / Rózsa György. - [Budapest] : Libri, 2019. - 194 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-042-4 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Rózsa_Gy.(0:82-94)
[AN 3774291]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2020.
Rózsa György (1947-)
   Nem kapcsoltam.. [elektronikus dok.] / Rózsa György. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-713-3
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.9.097(439)(092)Rózsa_Gy.(0:82-94)
[AN 3777033]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1857 /2020.
Kiss Károly
   Ki akar itt superman lenni? : digitális jövő - veszélyekkel / Kiss Károly. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 307 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-523-3 fűzött : 3790,- Ft
jövőkép - prognosztika - digitális technika - információs társadalom - globalizáció
008.2 *** 681.3.004.14 *** 316.7 *** 339.9
[AN 3774079]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2020.
   A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2018-. - 24 cm
Magyarország - akadémikus - tudós - tudományos élet - két világháború közötti időszak
001(439)(092) *** 061.12(439)(092) *** 001.89(439)"192/194"
[AN 3773298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái / Kovács I. Gábor, Takács Árpád. - 2018. - 435 p. : ill. - (Történeti elitkutatások, ISSN 0866-3157 ; 11.)
Bibliogr.: p. 423-434.
ISBN 978-963-489-026-3 kötött
Magyarország - akadémikus - tudós - protestáns - értelmiség - két világháború közötti időszak - családtörténet - 19. század - 20. század - családfa
284(439) *** 001(439)(092) *** 316.343.652(439)"1920/194" *** 929.52(439)"18/19" *** 061.12(439)(092)
[AN 3773312] MARC

ANSEL
UTF-81859 /2020.
Pearl, Mike (1984-)
The day it finally happens (magyar)
   A nap, amikor megtörténik : üzenet az űrből, dínóparkok, halhatatlanság - meg ami még jöhet / Mike Pearl. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 398, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 366-398.
ISBN 978-963-293-812-7 fűzött : 3699,- Ft
civilizáció - prognosztika
008 *** 008.2
[AN 3774951]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2020.
   Természettudományos fogalomtár. - Szeged : Maxim, [2019]. - 309 p. : ill. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-499-058-1 fűzött : 1980,- Ft
természettudomány - szaklexikon
5:030
[AN 3773920]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2020.
   Természettudományos mini függvénytáblázat. - Szeged : Maxim, [2019]. - 191 p. : ill. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-499-057-4 fűzött : 1980,- Ft
természettudomány - képletgyűjtemény
5(083.5)
[AN 3773923]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1862 /2020.
Dreien, Bernadette von (1972-)
Christina (magyar)
   Christina / Bernadette von Dreien ; [ford. Fodor Ágota]. - Budapest : Bioenergetic, 2019-. - ill. ; 25 cm
Dreien, Christina von (2001-)
ezoterika
133.25
[AN 3774462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fényként született ikrek. - 2019. - 220 p.
ISBN 978-963-291-399-5 kötött : 3690,- Ft
[AN 3774465] MARC

ANSEL
UTF-81863 /2020.
Kozma Szilárd (1953-)
   A karmát az anyáktól örököljük, nem reinkarnációkból [elektronikus dok.] / Kozma Szilárd. - Szöveg (epub : 941 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-662-1
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133
[AN 3777591]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2020.
Németh György (1956-)
   Sötét varázslatok : átoktáblák az ókori mágikus szertartásokban / Németh György. - Budapest : Gondolat, 2019. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-693-963-2 fűzött : 3200,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - mágia - hiedelem
133.4(37/38) *** 398.3/.4(37/38)
[AN 3773279]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2020.
Török-Szabó Ottília (1976-)
   Ébredés, avagy A láthatatlan világ / Török-Szabó Ottília ; [kiad. Cserhát Művész Társaság]. - [Budapest] : Cserhát Művész Társ., [2019]. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-71-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3774022]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1866 /2020.
   A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet / [szerk. Soós Gábor, Balázsi Péter]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2019. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 24.). (Védett természeti területek a Tisza mentén ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5980-03-9 fűzött
Borsodi-mezőségi tájvédelmi körzet - természeti környezet
502.4(439)Borsodi-Mezőség_Tájvédelmi_Körzet
[AN 3773375]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2020.
   Dél-Heves természeti és kulturális értékei. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2019. - 56 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 25.). (Védett természeti területek a Tisza mentén ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5980-04-6 fűzött
Heves megye - természeti környezet - tájvédelmi körzet
502.4(439.133)
[AN 3773378]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2020.
Flesch Márton
   Fövenypuszta : a Sárvíz homokjainak rejtett kincsei / [szöveg Flesch Márton, Kovács Gergely Károly, Lendvai Gábor] ; [kiad. "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány ...]. - Pátka : "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány, [2018]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80979-0-1 fűzött
Sárvíz-völgy - természeti környezet
502(439Sárvíz-völgy)
[AN 3774213]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2020.
Gasztonyi Éva
   Fedezzük fel a Bükk-vidék Geoparkot! / [írta és összeáll. Gasztonyi Éva] ; [kiad. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2019. - 40, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [41].
ISBN 978-615-5980-01-5 fűzött
Bükkvidék - természeti környezet
502(439)Bükkvidék
[AN 3774164]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2020.
Kovács Gergely Károly
   Szűzvártól a Tikmony-völgyig : Pátka természeti kincsei / Kovács Gergely Károly ; [közread. a "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány]. - Pátka : "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány, 2019. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-615-00-1544-6 kötött
Pátka - természeti környezet - természetjárás
502(439-2Pátka) *** 796.5(439-2Pátka)
[AN 3774219]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2020.
   Magyarországon előforduló bagolyfajok határozása és gyakorlati természetvédelme / [szerk. Hámori Dániel, Csörgő Tibor] ; [kiad. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Herman O. Int., [2019]. - 223 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-309-084-8 fűzött
Magyarország - bagoly - madárvédelem - állathatározó
504.74.06(439) *** 598.97(439)(083.41)
[AN 3774139]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2020.
Soós Gábor
   A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet / [írta Soós Gábor, Zákány Albert]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2019. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 23.). (Védett természeti területek a Tisza mentén ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5980-02-2 fűzött
Kesznyéteni tájvédelmi körzet - természeti környezet
502.4(439)Kesznyéteni_Tájvédelmi_Körzet
[AN 3773367]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2020.
Tóth Andi
   Dobd ki a szemetest! [elektronikus dok.] : hulladékcsökkentés lépésről lépésre / Tóth Andi ; vendégszerzők Takács-Sánta András, Rémán Izabella. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156660. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-6260-0
környezeti tudatosság - hulladékgazdálkodás - háztartás - elektronikus dokumentum
504.064.4 *** 628.4.032 *** 64(083.13)
[AN 3776944]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1874 /2020.
Hornung Tamás
   A gazdasági optimalizálás módszerei I : lineáris algebra : operációkutatás közgazdászoknak / Hornung Tamás, Csernyák László ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2019, cop. 2005. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5429-3 fűzött
ISBN 978-963-19-5429-6
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3778486]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2020.
   Kvantitatív pénzügyek : numerikus pénzügyek III. / [szerk.] Száz János. - Budapest : Citromfű Bt., 2019. - 421 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 421.
ISBN 978-615-00-5634-0 fűzött
alkalmazott matematika - pénzügy - árfolyam - egyetemi tankönyv
51-7(075.8) *** 336.7(075.8) *** 336.76(075.8)
[AN 3773294]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1876 /2020.
Clegg, Brian
Biographic: Einstein (magyar)
   Info+grafika - Einstein / Brian Clegg ; [... ill. Matt Carr és Robin Shields]. - [Budapest] : Bookline, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-659-4 kötött : 2999,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 3774578]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1877 /2020.
Giannella, Valentina
Il mio nome è Greta (magyar)
   Greta vagyok : egy új zöldnemzedék kiáltványa / Valentina Giannella ; Manuela Marazzi rajz. ; [ford. Welter Ildikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-486-447-9 fűzött : 2499,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv
551.583(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3774663]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1878 /2020.
Kertész Edina
   A lány, aki csillagász lett / írta Kertész Edina ; rajz. Bölecz Lilla. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [40] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-038-2 kötött : 3200,- Ft
Balázs Júlia (1907-1990)
Magyarország - csillagász - 20. század - gyermekkönyv
52(439)(092)Balázs_J.(02.053.2)
[AN 3774981]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1879 /2020.
   Állatkölykök. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-039-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3774347]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2020.
Happ, Norbert (1938-)
Hege und Bejagung des Schwarzwildes (magyar)
   A vaddisznó vadászata / Norbert Happ ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2019. - 218, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-248-280-4 kötött : 4800,- Ft
vadászat - vaddisznó
599.731.1 *** 639.1
[AN 3774244]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2020.
Los insectos de Darwin (magyar)
   Darwin és az ízeltlábúak lenyűgöző világa. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 206, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-9836-9 kötött : 6990,- Ft
Nagy-Britannia - ízeltlábú - fauna - tudós - művelődéstörténet - 19. század
595.2 *** 57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 591.9(100) *** 930.85
[AN 3774758]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2020.
   Kertek és parkok madarai. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-040-8 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3774345]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2020.
Szerényi Gábor (1947-)
   A biológia kultúrtörténete / [Szerényi Gábor]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., [2019]-. - ill., főként színes ; 31 cm
biológia - tudománytörténet - művelődéstörténet
57(100)(091) *** 930.85
[AN 3774940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2019. - 395 p.
Bibliogr.: p. 385-395.
ISBN 978-963-16-4738-9 kötött
[AN 3774943] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1884 /2020.
Baintner Károly (1938-)
   Gének és kisebbségek : még mindig tabu téma? / Baintner Károly. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4647-1 fűzött : 1970,- Ft
embertan - emberfajta - genetika
572.9
[AN 3773963]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2020.
Barkó Judit (1964-)
Antiizgulin (bőv. kiad.)
   Lámpaláz off! : antiizgulin / Barkó Judit ; [rajz. Esztergályos Máté]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2019. - 164, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-283-5 fűzött : 1980,- Ft
stresszkezelés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
616.89-008.441.14 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3774785]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2020.
Burgetti László (1943-)
   Halvány küzdelem a gyógyszertári gyógyszerészi gyakorlat jelentőségéért és megbecsüléséért : gyógyszertári gyógyszerellátás átalakulásának egy időszaka gyógyszerészeknek : a "rendszerváltás" bizonyos nézőpontból II. rész: magángyógyszerészet, gyógyszer-nagykereskedelem, Hph, 1992-1996 : egy részletes, szakmatörténeti és életpályaszakasz / Burgetti László. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XIV, 400 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-331-480-7 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - gyógyszertár - 20. század
615(439)"199" *** 614.27(439)"199"
[AN 3774933]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2020.
Collins, Mel
The handbook for highly sensitive people (magyar)
   Hiperérzékenyek kézikönyve : a túlterheltségtől és a kimerültségtől az erőig és a beteljesedésig / Mel Collins ; [ford. Dezséry-Szűk Dorottya]. - Fót : Unio Mystica, 2019. - 255 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-615-5546-44-0 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3774283]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2020.
Covey, Stephen R. (1932-2012)
Primary greatness (magyar)
   Valódi nagyság : 12 eszköz a sikerhez / Stephen R. Covey ; [ford. Cserey Zsófia]. - Budapest : Harmat, 2019. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-464-6 kötött : 4990,- Ft
siker
613.865
[AN 3774382]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2020.
Current medical diagnosis & treatment, 2015 (magyar)
   Korszerű orvosi diagnosztika és terápia / szerk. Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee ; társszerk. Michael W. Rabow. - Budapest : Medicina, 2019. - XIV, 1488 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-729-6 fűzött : 19900,- Ft
orvosi diagnosztika - gyógyítás
616-07 *** 616-08
[AN 3773431]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2020.
Dupont, Judith (1925-)
Le manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles (magyar)
   Kézikönyv nehezen kezelhető szülőkkel rendelkező gyermekek számára / Judith Dupont ; Françoise Dolto előszavával ; [ford. Weiszburg Anna]. - Budapest : Oriold, 2019. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5981-07-4 fűzött : 2800,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - családi élet
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3775027]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2020.
   Egészségesen gyógyulni : a centripetális infekciókontroll kézikönyve / szerk. Barcs István. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 518 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-468-5 fűzött : 4800,- Ft
fertőzés - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés
614.4 *** 614 *** 616-084
[AN 3774893]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2020.
   Egzisztenciális pszichológia egykor és ma / [szerk. Kőváry Zoltán]. - Budapest : Oriold, 2019. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-00-5 fűzött : 4900,- Ft
pszichoterápia - pszichoanalízis - lélektan - egzisztencializmus
615.851 *** 159.9 *** 111.11
[AN 3775035]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2020.
Emre, Merve
The personality brokers (magyar)
   Személyiségbrókerek : a Myers - Briggs-típusindikátor története és a személyiségtesztelés születése / Merve Emre ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-823-8 kötött : 4200,- Ft
személyiségtipológia - pszichometria - lélektan - tudománytörténet
159.938 *** 159.9(091) *** 159.923
[AN 3774575]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2020.
   Endokrin betegségek a gyermekkorban / Péter Ferenc [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-474-6 fűzött : 4800,- Ft
gyermekgyógyászat - endokrinológia
616.43-053.2
[AN 3774890]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2020.
   Európai körkép az első veseátültetések történetéről / szerk. Langer Róbert. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-472-2 fűzött
Európa - vese - szervátültetés - történeti feldolgozás
616.61-089.843(4)(091)
[AN 3774920]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2020.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   Cukor.baj : kézikönyv kezdő, haladó és leendő II-es típusú cukorbetegeknek / Farkas Wellmann Endre. - Budapest : Partvonal, 2019. - 203, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6058-08-9 kötött : 3499,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3774508]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2020.
Fava, Giovanni A. (1952-)
Well-being therapy (magyar)
   Well-being terápia (WBT) : kezelési kézikönyv és klinikai alkalmazások : 6 ábra és 66 táblázat / Giovanni A. Fava ; [ford. Csik Ivett, Eőry Ajándék]. - Budapest : Oriold, 2019. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-183.
ISBN 978-615-5443-99-2 fűzött : 2690,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3775023]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2020.
Feldmár András (1940-)
   A lélek rugalmassága : beszélgetések a rezilienciáról / Feldmár András, Büky Dorottya. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 179 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-963-304-884-9 kötött : 3500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3773967]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2020.
Forleo, Marie (1975-)
Everything is figureoutable (magyar)
   Minden megoldható! / Marie Forleo ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 978-963-507-039-8 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3773601]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2020.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
The hour of God (magyar)
   Isten órája / Sri Aurobindo ; [ford. Berki Éva]. - [Budapest] : Danvantara, 2019. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-33-6 kötött : 3990,- Ft
jóga - hinduizmus - ezoterika
615.851.86 *** 294.527 *** 133.25
[AN 3774887]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2020.
Góg Anikó
   Újra én : edzés a várandósság alatt és a szülés után / Góg Anikó ; [ill. Hegyi Magdolna] ; [fotók Morvai Tamás, Pruzsinszky Ivett]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 277 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-[278].
ISBN 978-963-475-200-4 fűzött : 4499,- Ft
terhestorna - terhesség
613.71-055.26 *** 618
[AN 3774583]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2020.
   Gyógynövénytől a gyógyításig : farmakognózia, fitokémia, fitoterápia, biotechnológia / főszerk. Szőke Éva ; társszerk. Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva ; [fotó Bognár János]. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XV, 584 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-478-4 fűzött : 15000,- Ft
gyógynövény - gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615.322(075.8) *** 633.88(075.8)
[AN 3774928]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2020.
Hari, Johann (1979-)
Lost connections (magyar)
   Elveszett kapcsolatok : a szorongás és a depresszió valódi okai és meghökkentő gyógymódjai / Johann Hari ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 389 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-389.
ISBN 978-963-529-991-1 kötött : 4990,- Ft
depresszió
616.895.4 *** 616.891.6
[AN 3774885]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2020.
   A hazai stroke beteg ellátás helyzete a statisztikai adatok tükrében. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - agyvérzés - egészségügyi ellátás - statisztikai adatközlés - 21. század
616.831-005.1(439)"200/201"(083.41) *** 364.444(439)"200/201"(083.41)
[AN 3774959]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2020.
   The history of the first kidney transplantation - a European overview / ed. by Robert Langer. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-476-0 kötött
Európa - vese - szervátültetés - történeti feldolgozás
616.61 *** 616.61-089.843(4)(091)
[AN 3774925]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2020.
Hornyák Balázs
   Füstös múltunk : a dohányzás és hazai dohánygyártás története a kezdetektől 1945-ig / Hornyák Balázs ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2019. - 180 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-5021-25-1 fűzött
Magyarország - dohányzás - dohányipar - dohányáru - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - album
613.84(439)(091) *** 663.97(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3773331]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2020.
Iller Barbara
   Növényi étrend a teljes életért : az orvos szemével / Iller Barbara. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-417-6 fűzött : 2800,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3774483]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2020.
Jones, Peter
The beggar king (magyar)
   A kolduskirály / Peter Jones ; ill. Nick-Vékony Andrea ; ford. Zs. Tóth Andrea. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5712-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - gyermekirodalom - angol nyelvű irodalom - életvezetés - verses mese - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 820-34(02.053.2)(439)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3773683]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2020.
   Kapaszkodó(k) : gyakorlati tanácsok a demencia útvesztőjében / [kiad. Katolikus Szeretetszolgálat]. - 3. kiad. - Budapest : Katolikus Szeretetszolgálat, 2019. - 78 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80329-2-6 fűzött
elbutulás - idősgondozás - öregkor higiénéje
616.892-053.9 *** 364.65-053.9 *** 613.98
[AN 3778498]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2020.
   Kardiológia : zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek / szerk. Szegedi Nándor. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-331-477-7 fűzött : 4200,- Ft
szívgyógyászat
616.12
[AN 3774961]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2020.
Karmin, Aaron
Anger management workbook for men (magyar)
   A dühkezelés kézikönyve férfiaknak : irányítsd a haragod és uralkodj az érzelmeiden! / Aaron Karmin. - Pécs : Alexandra, 2019. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Miholics Zoltán. - Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 978-963-447-480-7 fűzött : 4500,- Ft
indulat - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3774700]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2020.
Kernberg, Otto F. (1928-)
Treatment of severe personality disorders (magyar)
   Súlyos személyiségzavarok kezelése : az agresszió feloldása és az erotika felépülése / Otto F. Kernberg ; [ford. Halmai Tamás ..., Székelyhidi Judit ..., Rendes Krisztina ...]. - Budapest : Oriold, 2019. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-98-5 fűzött : 4990,- Ft
viselkedészavar - pszichoanalízis - pszichoterápia
616.89 *** 615.851
[AN 3775037]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2020.
   A korszerű gyermekellátás és -ápolás kézikönyve / szerk. Ujhelyi Enikő. - Budapest : Medicina, 2020. - 2 db (1434 p.)p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-746-3 kötött : 20900,- Ft
gyermekgyógyászat - betegápolás - gyermek
616-053.2 *** 616-083-053.2
[AN 3773652]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XVI, 704 p.
ISBN 978-963-226-744-9
[AN 3773653] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 708-1434.
ISBN 978-963-226-745-6
[AN 3773654] MARC

ANSEL
UTF-81914 /2020.
Kövér Balázs, R.
   Őrangyalaid üzenete minden napra : útmutató könyv / R. Kövér Balázs. - [Budapest] : Angyalkönyvek, 2019. - 104 p. : ill. ; 14 cm + 44 kártya
Dobozban
ISBN 978-615-6000-00-2 fűzött : 6490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3773249]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2020.
Leman, Kevin (1943-)
The birth order book (magyar)
   Születési sor(s)rend : személyiségünk születési sorrendünk tükrében / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2014. - 331 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-197-3 fűzött : 3200,- Ft
személyiségtipológia - család - családi nevelés
159.923 *** 316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3778512]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2020.
Mace, Nancy L. (1941-)
The 36-hour day (magyar)
   A 36 órás nap : családi útmutató Alzheimer-betegséggel és más demencia típusú megbetegedéssel, valamint memóriavesztéssel küzdők gondozásához / [Nancy L. Mace, Peter V. Rabins] ; [ford. Parászka Boróka] ; [... a m. vonatkozású fejezetet írta Kocsis Judit]. - Budapest : Oriold, 2019. - 390 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5981-02-9 fűzött : 4900,- Ft
elbutulás - betegápolás - házi gondozás
616.892-053.9 *** 616-083 *** 649.8
[AN 3775115]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2020.
Mackie, Bella
Jog on (magyar)
   Fuss tovább! : hogyan mentette meg a futás az életemet? / Bella Mackie ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 328 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 313-326.
ISBN 978-615-605-809-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - mentálhigiénia - futás - memoár
613.865(0:82-94) *** 796.422(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3774803]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2020.
Magyar Diabetes Társaság. Szakdolgozói Szekció. Kongresszus (12.) (2019) (Budapest)
   A Magyar Diabetes Társaság Szakdolgozói Szekciójának XII. Kongresszusa : Budapest ..., 2019. november 7-9. : program. - [Budapest] : MDT Szakdolgozói Szakcsop., [2019]. - 28 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
cukorbetegség - konferencia-kiadvány
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3773715]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2020.
   Medical conference for PhD students and experts of clinical sciences [elektronikus dok.] : MedPécs : 27th of October 2018 : book of abstracts / ... ed. board Bódog Ferenc, Csiszár Béla, Pónusz Róbert ; ... pub. by Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152678. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-276-0
orvostudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3740263]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2020.
Mező Adrienn (1990-)
   Segítség! Mi történik velem? : felvilágosító könyv kamaszoknak / [szerző Mező Adrienn] ; [ill. Vigovszky Rita Szederke]. - Budapest : Roland, [2019]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-61-7 kötött : 3990,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermeklélektan - serdülőkor - higiénia - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2) *** 613.96(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3773499]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2020.
Middleton, Ant (1981-)
First man in (magyar)
   Utánam! : vezetéselmélet a frontvonalból / Ant Middleton ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-64-8 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - katona - különleges alakulat - 20. század - 21. század - vezetéslélektan - mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94) *** 355(410)(092)Middleton,_A.(0:82-94)
[AN 3774822]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2020.
Nagy Henriett (1974-)
   A pozitív pszichológia alkalmazása a klinikai és egészségpszichológiában / Nagy Henriett. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.: p. 231-269.
ISBN 978-963-284-595-1 fűzött
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3773382]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2020.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Bőv., jav. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2019, cop. 2005. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-05-2 fűzött : 1200,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3778202]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2020.
Orbach, Susie (1946-)
In therapy (magyar)
   Terápiában : a kliens, aki beleszeretett a terapeutába és még kilenc történet / Susie Orbach ; [ford. Ballai Mária]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-690-6 fűzött : 3900,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3773894]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2020.
Pápai Ildikó
   Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel : [élet az autizmus galaxison] / Pápai Ildikó. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 387, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-54-6 fűzött : 3790,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3774190]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2020.
The power of yes! (magyar)
   Az igenek hatalma : [101 történet változásról és pozitív gondolkodásról] / szerk. Amy Newmark ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 391, [6] p. ; 20 cm
keretcím: Chicken soup for the soul
ISBN 978-615-5732-46-1 fűzött : 3790,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3758179]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2020.
Salinger Richárd (1975-)
   Hipnózis itt és most! / [Salinger Richárd] ; [ill. Ormay Viktória]. - [Biatorbágy] : Omyno Hipnózis Akadémia, 2019. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6175-7 fűzött : 5990,- Ft
hipnózis
615.851.2
[AN 3773988]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2020.
Sharma, Robin S. (1964-)
Who will cry when you die? (magyar)
   Ki fog majd érted sírni? : 101 egyszerű megoldás az élet bonyolult kérdéseire a szerzetestől, aki eladta a Ferrariját / Robin Sharma ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 202, [4] p. ; 20 cm
Megj. "Ki fog utánad sírni?" címmel is
ISBN 978-615-5732-56-0 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3774794]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2020.
Sophia, Anaiya (1969-)
Sacred sexual union (magyar)
   Szent szexuális nász : a szeretet, az erő és a bölcsesség alkímiája / Anaiya Sophia ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-291-400-8 fűzött : 2690,- Ft
nemek lélektana - nemi élet - ezoterika
613.88 *** 159.922.1 *** 133.25
[AN 3774458]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2020.
Stenger Györgyi (1954-)
   A változás művészete : NLP alapok alapja / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 5. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2019. - 208 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-8040-4 fűzött
életvezetés - kommunikáció
613.865 *** 316.77
[AN 3777799]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2020.
Szabó Vivien
   Szabadulj meg a szorongástól! : [törd át a korlátaidat!] / Szabó Vivien. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-58-4 fűzött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3774305]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2020.
Szemán-Nagy Anita (1979-)
   A hangulatzavarok és az időélmény a pszichoterápiában / Szemán-Nagy Anita. - Budapest : Oriold, 2019. - 150 p. ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.: p. 128-150.
ISBN 978-615-5981-05-0 fűzött : 3300,- Ft
pszichoterápia - viselkedés - érzelem
615.851 *** 616.89 *** 159.942
[AN 3775034]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2020.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit táplálkozás kezdőknek : minden, amit tudni akartál a paleóról, de nem volt időd megkérdezni! / Szendi Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Jaffa, cop. 2019. - 195, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-222-6 fűzött : 3499,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - betegség
613.2 *** 616
[AN 3777969]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2020.
   Szülészeti és nőgyógyászati infektológia / szerk. László Ádám, Sziller István. - Budapest : Oriold, cop. 2019. - 623 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-04-3 kötött
szülészet - nőgyógyászat - fertőző betegség
618 *** 616.9
[AN 3775113]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2020.
Thomas, Shannon
Healing from hidden abuse (magyar)
   Gyógyulás a rejtett bántalmazásból : a pszichológiai bántalmazásból való felépülés 6 szakasza / Shannon Thomas ; [ford. Harasztos Ágnes]. - Budapest : Harmat, 2019. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-508-7 fűzött : 3500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
615.851 *** 159.953 *** 159.942
[AN 3775153]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2020.
   Unikornisos zsebkönyv. - [Debrecen] : Graph-Art, [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-4870-15-9 fűzött
mentálhigiénia - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3778562]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2020.
   Urológia orvostanhallgatók, szakorvosjelöltek és szakorvosok számára / főszerk. Nyirády Péter ; társszerk. Bajory Zoltán, Flaskó Tibor, Szántó Árpád. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XXII, 374 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-331-490-6 kötött : 8200,- Ft
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 3774899]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2020.
Weitz Teréz
   Jobb-bal jobban / Weitz Teréz. - [Császártöltés] : Vikkerné Weitz T., 2019. - 223 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-615-00-5679-1 fűzött : 4990,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3773316]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2020.
Yamada, Kobi
What do you do with a problem? (magyar)
   Mit kezdjünk egy problémával? / írta Kobi Yamada ; ill. Mae Besom ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - [37] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5932-15-1 kötött : 2790,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3774384]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2020.
Yamada, Kobi
What do you do with an idea? (magyar)
   Mit kezdjünk egy ötlettel? / írta Kobi Yamada ; ill. Mae Besom ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - [37] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5932-14-4 kötött : 2790,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3774377]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1941 /2020.
Kurucz János (1938-)
   Az ózdi vasgyár a szakképzés tükrében, 1845-1995 : az ózdi vasgyár szakember szükségleteinek biztosítása 1845-től 1991-ig, kiemelve az Ózdi Kohászati Üzemek szervezett szakoktatási tevékenységét 1949-től 1991-ig / Kurucz János ; kiad. a ... Szeretet Gyermekei Alapítvány, ... Szép Szó Irodalmi Kör ...]. - Ózd : Szeretet Gyermekei Alapítvány, 2019. - 351 p : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-615-81219-2-7 fűzött
Ózdi Kohászati Üzemek
Ózd - ipartörténet - vaskohászat - iparvállalat - oktatástörténet - szakképzés - 19. század - 20. század
669.1(439-2Ózd)"184/199" *** 061.5(439-2Ózd) *** 377(439-2Ózd)"184/199"
[AN 3773964]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2020.
Tajti Péter Pál
   A 150 éves győri gázszolgáltatás története / Tajti Péter ; [kiad. az NKM Nemzeti Közművek Zrt.]. - [Budapest] : NKM Nemz. Közművek Zrt., [2019]. - 219 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6045-3 kötött
Győr - gázszolgáltatás - gázellátás - történeti feldolgozás
662.76(439-2Győr)(091)
[AN 3774510]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1943 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Access 2019 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 169 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-74-4 fűzött : 1390,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 3774057]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Access 2019 zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156019. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-75-1
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3771384]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Android zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 199 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-82-9 fűzött : 1590,- Ft
mobiltelefon - operációs rendszer
681.3.066Android *** 621.396.218
[AN 3774011]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2019 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2019. - 255 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-80-4 fűzött : 1490,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3774007]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2019 zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - [Budapest] : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156016. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-23-2
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3771379]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Outlook 2019 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2019. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-72-0 fűzött : 1190,- Ft
elektronikus posta
519.688Outlook
[AN 3774010]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2019 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2019. - 137 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-04-1 fűzött : 1290,- Ft
prezentációs grafika
519.688PowerPoint
[AN 3774059]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Sosem késő avagy A modern technika használata minden generációnak / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 307 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-80-5 fűzött : 2990,- Ft
számítógép-használat - információs társadalom
681.3.004.14 *** 316.7
[AN 3774054]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Word 2019 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2019. - 233 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-24-9 fűzött : 1490,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 3773999]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2020.
Fehér Krisztián
   Hogyan írj extrém gyors programot? : bevezetés a CUDA programozásba / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-615-5477-78-2 fűzött : 1990,- Ft
programnyelv - programozás - videokártya
519.688CUDA
[AN 3774048]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2020.
Fekete Imre
   Modern átverések avagy IT biztonság a hétköznapokban / Fekete Imre. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 147 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-84-3 fűzött : 1490,- Ft
adatbiztonság - adatvédelem - internet
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 681.324Internet
[AN 3774061]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1954 /2020.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Eszem-iszom, Hungary : [éttermesek és vendégek a pácban] / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-77-8 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - vendéglátás - étterem - 21. század - riport
640.43(439)"201"(0:82-92)
[AN 3777976]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1955 /2020.
   A Berkó-híd / [szerk. Gyuricza Péter] ; [... kiad. az A-Híd Zrt.]. - Budapest : A-Híd Zrt., 2019. - 96 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kötött
Kunszentmárton - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Kunszentmárton) *** 625.745.1 *** 725.95(439-2Kunszentmárton)
[AN 3773441]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2020.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2010-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla, a 4-5. köt. társszerzők nélkül
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 2926883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2. köt., A gépészet legizgalmasabb területei. - 2019. - 248 p.
ISBN 978-963-88828-6-8 kötött : 9490,- Ft
[AN 3773286] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1957 /2020.
Kopiás András Gábor
   A közúti járművezetők képzésének és vizsgáztatásának összefoglalója, 1901-2018 / Kopiás András Gábor, Farkas Gábor. - [Budapest] : [Biró], 2019. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-05-1 fűzött
Magyarország - közúti közlekedés - autósiskola - jogi szabályozás - történeti feldolgozás
656.052.8(439)(091)(094)
[AN 3774023]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2020.
   Munkagépek. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-043-9 kötött
munkagép - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3774337]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2020.
Szőke Csaba
   Hiperautók / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 62, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-4870-90-6 kötött
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3774987]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2020.
   Az űr. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-047-7 kötött
világűr - űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3774328]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2020.
   Vonatok. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-045-3 kötött
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3774332]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1962 /2020.
Csányi Vilmos (1935-)
   Édes Janka [elektronikus dok.] : élet egy szabad kutyával / Csányi Vilmos ; ill. László Bandy. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-722-5
kutya - etológia - memoár - elektronikus dokumentum
636.7(0:82-94) *** 591.5
[AN 3777071]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2020.
Csányi Vilmos (1935-)
   Édes Janka : élet egy szabad kutyával / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - [Budapest] : Libri, 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-701-0 kötött : 2999,- Ft
kutya - etológia - memoár
636.7(0:82-94) *** 591.5
[AN 3774295]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2020.
Debreczeni-Droppán Béla (1976-)
   Múzeumkerti kalauz : a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének története / Debreczeni-Droppán Béla ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum ... - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 214 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-9987-54-8 fűzött
Budapest - park - kertépítés
712.253(439-2Bp.)(091) *** 712.3/.7
[AN 3773731]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2020.
Deutsch, Stacia
Lucky's guide to horses & friendship (magyar)
   Szilaj : kirándulás Luckyval a lovak és barátok világába / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-428-8 fűzött : 1999,- Ft
- gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3774629]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2020.
   A farm állatai. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-044-6 kötött
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3774333]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2020.
Kanász Viktor
   Fenyvesek és Pagonyok : Pagony (Petrzilka) Károly és családja Surdon / Kanász Viktor. - Budapest : Pilisart, 2019. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Somogyország - Zalamente, ISSN 2676-945X ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81377-0-6 kötött
Pagony Károlyd1887-1949
Magyarország - Surd - erdész - 20. század - helyismeret
630(439)(092)Pagony_K. *** 908.439-2Surd
[AN 3773747]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2020.
   Kutyakölykök. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-048-4 kötött
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3774324]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2020.
   Lovak. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-046-0 kötött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3774330]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2020.
   Macskák. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-042-2 kötött
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3774342]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2020.
   Magyar mézkönyv / Ambrus Lajos [et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2019. - 120 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-615-5725-17-3 kötött : 6600,- Ft
Magyarország - méz - méhészet - történeti feldolgozás
638.1(439)(091) *** 638.16
[AN 3773995]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2020.
   Tudásvagyonunk : UBM az agrárvilág újdonságainak nyomában / szerk. Fehér Károly, Horváth Péter, Wellesz Tibor. - [Pilisvörösvár] : UBM Csop., 2019. - 410, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (UBM könyvek ; 1.)
Kötött
szarvasmarha-tenyésztés - sertéstenyésztés - baromfitenyésztés
636.2 *** 636.4 *** 636.5
[AN 3774495]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2020.
Winkler János (1877-1938)
   Galambtenyésztés : dísz-, röp- és haszongalambok, külföldi és magyar galambfajták / Winkler János. - Repr. - [Székesfehérvár] : Bárány I., 2019. - [12], 160 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1925
ISBN 978-615-00-6569-4 fűzött
galambtenyésztés - hasonmás kiadás
636.596 *** 094/099.07
[AN 3773387]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Gebrauchsanweisung für den Wald (magyar)
   Erdei kalauz : növények, állatok, évszakok, kirándulás / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2019. - 214, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-614-6 kötött : 3490,- Ft
erdő - természeti környezet - természetjárás
630*1 *** 502 *** 796.5
[AN 3773903]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1975 /2020.
Bezselics Ildikó
   Négy évszak receptjei : édességek könyve : [120 szezonális desszert] / Bezselics Ildikó. - [Budapest] : Mediaworks : Délmagyarország Kv., [2019]. - 167, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80850-8-3 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3773582]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2020.
Bezselics Ildikó
   Négy évszak receptjei : édességek könyve : [120 szezonális desszert] / Bezselics Ildikó. - [Budapest] : Mediaworks : Kisalföld Kv., [2019]. - 167, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80850-8-3)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3773584]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2020.
   A BGE KVIK legjobb receptjei : ínyencségek a múltból és a jelenből : [készült a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar és jogelődje, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola megalapításának 50. évfordulója alkalmából] / szerk. ... Lugasi Andrea. - [Budapest] : BGE KVIK, 2019. - 83 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5607-73-8)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3773730]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2020.
   Édes ősz. - [Pécs] : [Alexandra], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3774778]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2020.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája / Gáspár Bea ; [portré- és ételfotók Körmendi Imre]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-54-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3774468]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2020.
Janits-Szabó Virág
   Buddha-tálak : vegetáriánus és vegán ételkompozíciók / Janits-Szabó Virág. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-44-3 fűzött : 5490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3774473]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2020.
   Karácsonyi finomságok : olvasóink legjobb receptjeiből / [fotó Szász András, Melczer Zsolt]. - Budapest : Mediaworks, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-80850-5-2 kötött : 990,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3774284]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2020.
   A Kárpát-medence ízei olvasóinktól / [szerk. Nyemcsok László]. - Budapest : Mediaworks, 2019. - 179 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-80850-6-9 kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-191)(083.12)
[AN 3774480]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2020.
Kollai Balázs
   Kalóriatudatos több, mint szakácskönyv / [... írták Kollai Balázs, Csömör Gerda Virág, Leschinszky Csilla] ; a Magyarországi Praktizáló Orvosok Szövetsége ... kiadványa. - Budapest : Maposz : Új Praxis K., 2019. - 303 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-85525-4-9 kötött : 6250,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3773620]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2020.
Mautner Zsófia (1974-)
   Főzőiskola : alapreceptek A-tól Z-ig / Mautner Zsófi. - [Budapest] : Bookline, 2019. - 339 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-589-4 kötött : 4999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3774579]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2020.
   Mennyei saláták. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3774288]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2020.
   Őszi ízek. - [Pécs] : [Alexandra], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3774287]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1987 /2020.
Czétány György (1977-)
   A transzcendentális probléma : három szintézis harca egy konzisztens valóságért / Czétány György. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 297 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 288-297.
ISBN 978-963-414-371-0 fűzött : 3300,- Ft
transzcendencia - metafizika - filozófiatörténet
165.323 *** 111 *** 1(100)(091)
[AN 3774075]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2020.
Ege, Karl
An evident need of our times (magyar)
   Korunk nyilvánvaló szükséglete / Karl Ege ; [ford. Risbjerg Anna és ... Mezei Csilla] ; [... kiad. Farm-alapú Nevelésért Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Farm-alapú Nevelésért Egyes., 2019. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6788-9 fűzött
antropozófia - alternatív iskola
141.333 *** 371.4Waldorf
[AN 3778393]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2020.
Filep Tamás Gusztáv (1961-)
   Joó Tibor : a szellemtörténet és a magyar nemzeteszme / Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : Századvég, 2019. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-205.
ISBN 978-615-5164-50-7 fűzött : 2990,- Ft
Joó Tibor (1901-1945)
Magyarország - filozófus - író - szellemtörténet - 20. század - Horthy-korszak
1(439)(092)Joó_T. *** 008(439)"192/194"
[AN 3773670]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2020.
Láng Csaba (1964-)
   Nietzsche-menet : teremtés és szenvedés Nietzsche filozófiájában / Láng Csaba. - Budapest : Napkút K., 2019. - 189, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-833-1 fűzött : 1990,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3775091]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2020.
   Lélekenciklopédia : a lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében / főszerk. Simon-Székely Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015-2019. - 4 db ; 23 cm
A 2. kötettől kiad. a Gondolat Kiadó. - Bibliogr.
lélek
128 *** 233.5
[AN 3621159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága. - 2019. - 701 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-693-704-1 kötött : 7000,- Ft
lélek - nem keresztény vallás
233.5 *** 128 *** 292/299
[AN 3773372] MARC

ANSEL
UTF-81992 /2020.
Porosz Tibor (1955-)
   A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban / Porosz Tibor ; [közread.] A Tan Kapuja. - 2. kiad. - Budapest : A Tan Kapuja, 2019. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-251.
ISBN 978-615-80338-9-3 fűzött : 3500,- Ft
India - buddhizmus - filozófiatörténet
1(540) *** 294.3
[AN 3778337]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2020.
Scruton, Roger (1944-2020)
Beauty (magyar)
   A szépről / Roger Scruton ; [ford. Orosz István]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019. - 215 p. : ill. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-01-3 fűzött : 3500,- Ft
esztétika - szépség
111.852
[AN 3773688]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1994 /2020.
Benedetto da Norcia (480 k.-547?)
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája / [... ford. Söveges Dávid]. - 3. kiad., utánny. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 171 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 1.)
ISBN 978-963-314-116-8 fűzött : 1750,- Ft
bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 3777772]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2020.
Il cristianesimo al tempo di papa Francesco (magyar)
   Ferenc pápa és az ő ideje : a kereszténység Jorge Mario Bergoglio idején / Andrea Riccardi szerk. ; [ford. Sólyom László]. - 2. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 306 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-139-7 fűzött : 4500,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
kereszténység - katolikus egyház - pápa - 21. század
23/28 *** 262.13(100)"201" *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3777742]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2020.
Csókay András (1956-)
   Párbeszéd a megpróbáltatásról, a létről és a jelenlétről / Csókay András, Skrabski Fruzsina. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2019. - 247 p. ; 21 cm
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-95-1 fűzött : 3950,- Ft
vallásos irodalom - dialógus
244(047.53)
[AN 3774884]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2020.
   Eszmélésről eszmélésre : elmélkedések 28 napra / [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2018]. - 35, [6] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-20-5 fűzött
meditáció - tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3778020]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2020.
Faber, Heije
   A lelkigondozói beszélgetés lélektana / H. Faber, E. van der Schoot. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2019. - 185 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5949-5 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
253 *** 159.913
[AN 3778430]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2020.
Fejérdy Tamás (1947-)
   Rózsafüzér : húsz elmélkedés a szentolvasó titkairól / Fejérdy Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 92 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-823-5 fűzött : 990,- Ft
rózsafüzér - krisztológia - elmélkedés
248.143 *** 248.158 *** 242
[AN 3773323]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2020.
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája (8.) (2018) (Pécs)
   Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi teológuskonferenciájának tanulmánykötete [elektronikus dok.] = Volume of the 8th Conference of Junior Theologians and Doctoral Students / szerk. Kiss Gábor ; [közread., rend. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Budapest : DOSZ, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2018. febr. 9-11. között rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A köszöntő angol nyelven is
ISBN 978-615-5586-34-7
vallástudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
291 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3776757]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2020.
Geest, Hans van der
Unter vier Augen (magyar)
   Négyszemközt : példák a sikeres lelkigondozásra / Hans van der Geest ; [ford. Vári Andrea]. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2019. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 2.)
ISBN 978-615-00-6186-3 fűzött
lelki gondozás - lelki segély
253 *** 364.442.8
[AN 3778434]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2020.
Gilmour, Eric William
Mary of Bethany (magyar)
   Betániai Mária : "Amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!" / Eric William Gilmour ; [ford. Országh György]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 47 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6017-02-4 kötött : 2450,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3774452]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2020.
Glatz József (1931-2017)
   Fogoly vagyok / Glatz József. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 170 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-511-0 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - vallástudomány - publicisztika
244(0:82-92) *** 291
[AN 3774013]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2020.
Graham, Billy (1918-2018)
Unto the hills (magyar)
   Szemeimet a hegyekre emelem : [áhitatok az év minden napjára] / Billy Graham ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : Harmat, 2019. - [396] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-510-0 kötött : 3900,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3774516]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Der Anspruch des Schweigens (magyar)
   Hallgatni arany : a hallgatás igénye / Anselm Grün ; [Horváth Ilona fordítását ... átd. Somorjai Gabi]. - 2. átd. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 94, [1] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 10.)
ISBN 978-963-314-140-3 fűzött : 1750,- Ft
szerzetesség - lelki élet
248.1 *** 271-1
[AN 3777781]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Gesundheit als geistliche Aufgabe (magyar)
   Az egészség mint lelki feladat / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Kun Éva]. - 5. kiad., utánny. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 137, [2] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-111-3 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - lelki élet - pszichoszomatikus betegség
248 *** 244 *** 616-02 *** 616.89
[AN 3777790]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Menschen führen - Leben wecken (magyar)
   Életet fakasztó vezetés : a vezetés elvei Szent Benedek Regulájában / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - 6. kiad., utánny. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 163 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 38.)
Megj. "Életre vezetni" címmel is. - Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-963-314-112-0 fűzött : 1750,- Ft
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
szent - 5. század - 6. század - vezetés - bencések - szabályzat
235.3(092)Benedetto_da_Norcia *** 271.1-4 *** 65.012.4
[AN 3777795]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2020.
Hayes, Norvel
Power for life (magyar)
   Mennyei életerő : ahogyan a szellemi ajándékokat aktiválhatjuk / Norvel Hayes. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6017-01-7 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3774582]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2020.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Vallás és emberi magatartás / Horváth-Szabó Katalin. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2019. - 205 p. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5951-8 fűzött
valláslélektan
291 *** 159.9
[AN 3778411]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2020.
   Keresztény megújulási mozgalmak, 1500-1800 : Keresztény megújulási mozgalmak, 1500-1800 c. konferencia : Budapest, 2018. április 5. / [... szerk. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 138 p. : ill. ; 25 cm
A konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-825-9 kötött
protestantizmus - katolicizmus - katolikus egyház - egyháztörténet - keresztény teológia - 16. század - 18. század - 17. század
284(439)"15/17" *** 282(439)"15/17" *** 23(091)
[AN 3773277]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2020.
Klaiber, Walter (1940-)
Bei Gott geborgen (magyar)
   Isten oltalmában : bevezetés a 23. zsoltárba / Walter Klaiber ; [ford. Schauermann M. Henrik] ; [... grafikáit kész. Molnár-Göb Zoltán] ; [közread. a] Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2019. - 73 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80905-4-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3775155]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2020.
Kovács Zoltán (1979-)
   A Magyarok Nagyasszonya mint "Eucharisztikus asszony" : úton a Magyarok Pátrónájával a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé / Kovács Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 161 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-157. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-833-4 fűzött : 1600,- Ft
oltáriszentség - mariológia
265.3 *** 232.931
[AN 3773380]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2020.
Kurćubić Ruzić, Svetlana (1978-)
Bibliǰa u 365 priča i slika (magyar)
   Képes Biblia : örök történetek az év 365 napjára / [szöveg Svetlana Kurćubić Ruzić] ; [ill. Nebojsa Djuranović] ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita és Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 615 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-607-8 kötött : 9999,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3774693]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2020.
   Mormonism in Europe [elektronikus dok.] : historical and contemporary perspectives / ed. by Irén E. Annus, David M. Morris and Kim B. Östman. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.4 MB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-50-5 (epub)
ISBN 978-615-5423-49-9 (mobi)
Európa - mormon egyház - egyháztörténet - elektronikus dokumentum
289.3(4)(091)
[AN 3776177]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2020.
O-rgyan-'jigs-med-chos-kyi-dban-po (dpal-sprul) (1808-1887)
Thog mtha' bar gsum du dge ba'i gtam (magyar)
   A megvilágosodás ékköve : a szemlélet, a meditáció és a cselekvés gyakorlata / Patrul Rinpocse ; Dilgo Khjence Rinpocse magyarázataival ; [ford. Erdődy Péter] ; [közread.] A Tan Kapuja. - 2. kiad. - [Budapest] : A Tan Kapuja, [2019]. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80338-8-6 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3778342]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2020.
   Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben / szerk. Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 174 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-539-4 fűzött : 2490,- Ft
protestantizmus - magyar nyelv - nyelvi hatás
284(439) *** 809.451.1
[AN 3774108]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2020.
Salkaházi Sára (1899-1944)
   A szeretet tüzével : válogatás boldog Salkaházi Sára naplójából / vál. és a szöveget gond. Berkecz Franciska. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Új Ember, [2019]. - 134, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-95-9 fűzött : 1990,- Ft
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - szent - 20. század - napló
235.3(092)Salkaházi_S(0:82-94)
[AN 3778566]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2020.
   A "Természet könyve" mint a "Szentírás könyvének" analógiája : a "Két könyv"-metafora mai jelentősége a természettudomány és teológia párbeszédében : [konferenciakötet] / [szerk. Bagyinszki Ágoston]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2019. - 155 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 34.)
A Budapesten, 2018. nov. 17-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-550-9 fűzött : 1990,- Ft
teológia - természettudomány
21 *** 5
[AN 3774095]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2020.
   Újfalvi Imre pere és műveltsége : tanulmányok és szövegközlések / [... szerk. Oláh Róbert]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2019. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 177-190.
ISBN 978-615-80158-9-9 kötött
Újfalvi Imre (?-1616 k)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - jogeset - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - egyházi énekeskönyv
284.2(439)(092)Újfalvi_I. *** 930.85(439)"15/16" *** 34.096(439)"161" *** 245(439)"16" *** 783.65(439)"16"
[AN 3774214]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2020.
Zalatnay István (1960-)
   Félúton : a liturgia erőterében született írások / Zalatnay István. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 307 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-538-7 fűzött : 3590,- Ft
egyházi szertartás
264
[AN 3773992]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2020.
Zászkaliczky Pál (1935-)
   A várakozás megszentelése : napi elmélkedések adventtől vízkeresztig / Zászkaliczky Pál. - Átd. kiad. - Budapest : Harmat : Luther, 2019. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-516-2 fűzött : 1980,- Ft
ISBN 978-963-380-176-5
lelkigyakorlat - vallásos irodalom
242 *** 244
[AN 3778322]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2022 /2020.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagyszentmiklósi járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - [1], 69 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66-68.
ISBN 978-615-6045-03-4 kötött
Nagyszentmiklósi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Nagyszentmiklós)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Nagyszentmiklós)"188/191"(083.41)
[AN 3778548]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2020.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Pancsovai járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - [1], 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 978-615-6045-01-0 kötött
Pancsovai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Pancsova)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Pancsova)"188/191"(083.41)
[AN 3778552]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2020.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Törökkanizsai járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - [1], 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-6045-02-7 kötött
Törökkanizsai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Törökkanizsa)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Törökkanizsa)"188/191"(083.41)
[AN 3778546]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2020.
Han Byung-Chul (1959-)
Müdigkeitsgesellschaft, Burnoutgesellschaft, Hoch-Zeit (magyar)
   A kiégés társadalma / Byung-Chul Han. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 111 p. ; 19 cm
Ford. Miklódy Dóra, Simon-Szabó Ágnes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-065-5 fűzött : 2200,- Ft
szociálpszichológia - kizsákmányolás - kiégés
316.6 *** 366.02 *** 65.013
[AN 3773931]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2020.
Harsányi László (1947-)
   A fényből a sötétbe : az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizedei, 1909-1950 / Harsányi László. - Budapest : Napvilág, 2019. - 406, [1] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 314-324.
ISBN 978-963-338-011-6 fűzött : 3900,- Ft
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - egyesület - testülettörténet - zsidóság mentése - századforduló - Horthy-korszak - 20. század
316.347(=924)(439)"190/195" *** 061.2(=924)(439)OMIKE(091) *** 323.13(=924)(439)"193/1945" *** 930.85(439)"190/195"
[AN 3774388]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2020.
Janky Béla (1972-)
   Összjáték : erkölcs és racionalitás : egy kutatási program regénye / Janky Béla. - Budapest : Gondolat, 2019. - 306 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-299.
ISBN 978-963-693-935-9 kötött : 3500,- Ft
szociálpszichológia - döntés - társadalmi viselkedés - erkölcs
316.6 *** 159.947.2 *** 17
[AN 3773248]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2020.
Kepes András (1948-)
   Világkép / Kepes András. - 2. bőv. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 371 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-200-8 fűzött : 3699,- Ft
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3778125]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2020.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
A 2. kötetet közread. az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 3276216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019, cop. 2001. - 186 p.
ISBN 978-963-19-5278-0 fűzött
[AN 3777995] MARC

ANSEL
UTF-82030 /2020.
   A munka a XXI. században : a Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlése a Kodolányi János Egyetemmel közös rendezésben : 2019. október 24-26., Budapest ... : absztraktkötet. - Budapest : MSZT, 2019. - 120 p. ; 30 cm
Iratsínben. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81174-2-5 fűzetlen
munkaszociológia - konferencia-kiadvány
316.334.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3774196]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2020.
Piontelli, Alessandra (1945-)
Twins in the world (magyar)
   Ikrek a világban : életük és az őket övező legendák / Alessandra Piontelli ; [... ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, 2019. - VIII, 333 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 291-324.
ISBN 978-615-5981-03-6 fűzött : 3800,- Ft
iker - kulturális antropológia
316.7 *** 316.37-055.76 *** 39
[AN 3774953]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2020.
Sztancsik Veronika (1977-)
   A mentális betegség bélyege / Sztancsik Veronika. - Budapest : Oriold, 2019. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.: p. 99-116.
ISBN 978-615-5981-01-2 fűzött : 2450,- Ft
elmebetegség - előítélet
316.647.8 *** 616.89
[AN 3775111]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2020.
Szűcs József
   Követ kőre : Kocs valaha volt zsidó közösségének nyomában / Szűcs József ; [közread.] Kocs Község Önkormányzata. - [Kocs] : Önkormányzat, 2019. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 978-615-00-6307-2 fűzött
Kocs - zsidóság - helytörténet - holokauszt - családtörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
316.347(=924)(439-2Kocs)"18/194"(093) *** 323.12(=924)(439-2Kocs)"194"(093) *** 929.52(=924)(439-2Kocs)
[AN 3773386]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2034 /2020.
   A bíró okos lánya : magyar népmesék. - [Pécs] : [Alexandra], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3774771]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2020.
Budai Lotti
   Rizsporos hétköznapok : női divat- és hálószobatitkok a 18-19. századból / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 142, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6013-14-9 kötött : 4999,- Ft
divattörténet - öltözködés - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
391(100)"17/18" *** 930.85(100)"17/18"
[AN 3773474]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2020.
   A félig nyúzott bakkecske : népmesék a Jászságból / [a szöveget gond. és a kötetet szerk. Bathó Edit] ; [meseillusztrációk Verseginé Ujhelyi Petra]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7113-47-5 kötött
Jászság - magyar néprajz - gyermekkönyv - népmese
398.21(=945.11)(439Jászság)(02.053.2)
[AN 3774156]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2020.
Régi Tamás (1975-)
   Hogyan gondolkodnak a "bennszülöttek" ... például a turistákról / Régi Tamás. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int. : PTE BTK Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. : L'Harmattan, cop. 2019. - 170 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 25.)
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-963-414-535-6 fűzött : 2490,- Ft
Etiópia - kulturális antropológia - turizmus - globalizáció
39(63) *** 316.7(63) *** 338.48(63)
[AN 3774083]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2038 /2020.
Andrássy Gyula (1860-1929)
   Diplomácia és világháború / ifjabb gróf Andrássy Gyula ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 278, [8] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-76-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - diplomáciatörténet - első világháború - forradalmak kora
327(439)"191" *** 943.9"191"
[AN 3777914]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2020.
Bartha Ákos (1982-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre : életút és utóélet / Bartha Ákos. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 657 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 591-627.
ISBN 978-963-416-168-4 kötött : 3990,- Ft
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - politikus - politikatörténet - 20. század
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E. *** 32(439)"191/194"
[AN 3774206]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2020.
Bokros Lajos (1954-)
   Szabadság és szolidaritás / Bokros Lajos. - Budapest : Élet és Irodalom, 2019. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87613-9-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - gazdaságfilozófia - politológia - világgazdaság - politikatörténet - 21. század - publicisztika
32.001 *** 330.85 *** 339.9 *** 32(439)"201"(0:82-92)
[AN 3773320]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2020.
   Conservative critics of political utopia / ed. by Máté Botos. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2019. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 19 EUR
ISBN 978-2-343-17254-5
konzervativizmus - politikai filozófia - utópia - politikai eszme
329.11 *** 32.001 *** 304.9 *** 167.5 *** 321.01
[AN 3774107]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2020.
Czétány György (1977-)
   A nagy narratívák összecsapása : három szintézis harca egy konzisztens valóságért / Czétány György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 124 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-489-035-5 fűzött
Mannheim Károly (1893-1947)
Marx, Karl (1818-1883)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - Nagy-Britannia - politológia - politikai filozófia - filozófus - szociológus - külföldön élő magyar személyiség - 18. század - 19. század - 20. század
32.001 *** 1(430)(092)Marx,_K. *** 1(430)(092)Hegel,_G._W._F. *** 316(430)(=945.11)(092)Mannheim_K. *** 316(410)(=945.11)(092)Mannheim_K.
[AN 3773266]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2020.
Drábik János (1938-)
   Százéves Trianon : döntsük meg? : törődjünk bele? : kik Trianon igazi felelősei? / Drábik János. - Bőv., jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2019. - 435 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-522-1 kötött : 3499,- Ft
világpolitika - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 943.9"19/201" *** 341.382"1920"
[AN 3778034]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2020.
   Az EU brit szemmel : a Review of the balance of competences brit tanulmánysorozat összegző kivonata / szerk. Kiss Gábor Ferenc. - Budapest : Századvég, 2019. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-30-9 fűzött : 4490,- Ft
Európai Unió - Nagy-Britannia - európai integráció - nemzetközi együttműködés - gazdaságpolitika - 21. század
327(410)"201" *** 339.923(4-62)"201" *** 338.2(410)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3773665]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2020.
Giró-Szász András (1970-)
   Gondolat és erő : a cselekvő állam orbáni modellje / Giró-Szász András ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány. - Budapest : MCC - Tihanyi Alapítvány, 2019. - 248 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80718-7-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - kormányzati politika - 21. század
323(439)"201" *** 328.13(439)"201"
[AN 3773736]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2020.
Goodhart, David (1956-)
The road to somewhere (magyar)
   Úton hazafelé : a populista lázadás és a politika jövője / David Goodhart. - Budapest : Századvég, 2019. - 344 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Judit. - Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-615-5164-47-7 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - populizmus - liberalizmus - társadalmi változás - identitás - globalizáció - belpolitika - 21. század
329populizmus *** 329.12 *** 32.001 *** 316.42 *** 316.63 *** 339.9 *** 323(410)"201"
[AN 3773669]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2020.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek III / Gyuricza Péter ; [kiad. a Magyarország Barátai Alapítvány]. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2019. - 351 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6476-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - hazatelepülés - emigráció - nyugati magyarság - interjú
325.27(439)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53)
[AN 3773704]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2020.
   Határ menti területek, migráció a XIX-XX. században tekintettel a XVII-XVIII. századi előzményekre / szerk. Őze Sándor, Kránitz Péter Pál ; [a PPKE BTK Történettudományi Intézet kiadványa]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 424 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-822-8 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - nemzetiségi kérdés - migráció - menekültügy - 19. század - 20. század
323.15(439)"18/19" *** 325.1(439)"18/19" *** 325.25(439)"18/19"
[AN 3773338]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2020.
Kerék-Bárczy Szabolcs (1971-)
   Tükörkép / Kerék-Bárczy Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2019. - 360 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-940-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - belpolitika - memoár
323(439)"199/201"(0:82-92) *** 32(439)(092)Kerék_Bárczy_Sz.(0:82-94)
[AN 3773250]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2020.
Kobeszko, Łukasz (1975-)
Reformy "dobrej zmiany" w Polsce, 2015-2019 (magyar)
   A jó változás Lengyelországban, 2015-2019 / Łukasz Kobeszko ; [közread. a] ... Wacław Felczak Lengyel - Magyar Együttműködési Intézet. - Budapest : Századvég ; [Warszawa] : Wacław Felczak Lengyel - Magyar Együttműködési Int., 2019. - 153 p. ; 21 cm
Ford. Szenyán Erzsébet, Szalai Attila. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-51-4 fűzött : 2490,- Ft
Lengyelország - politikatörténet - jobboldali irányzat - 21. század
329.17(438)"201" *** 32(438)"201"
[AN 3773672]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2020.
Kónya Béla
   "Dilemmám makadám útján" : tájkép csata előtt / Kónya Béla ; kiad. a Szeretet Gyermekei Alapítvány, ... Szép Szó Irodalmi Kör. - [Ózd] : Szeretet Gyermekei Alapítvány, 2019. - 39 p ; 21 cm
ISBN 978-615-81219-1-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - vers
323(439)"201"(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3773959]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2020.
   A Kossuth tér visszatér : tíz éves az őszödi beszéd : soha nem felejtünk! : [visszaemlékezések a morális forradalom napjaira, 2006-2016] / szerk. Bene Gábor [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Püski, [2019]. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-258-0 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-302-5)
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - ezredforduló
323(439)"200/201" *** 323.233(439)"2006"
[AN 3778398]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2020.
Kozári Monika (1960-)
   Tisza Kálmán / Kozári Monika. - Budapest : Gondolat, 2019. - 402, [14] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 389-395.
ISBN 978-963-693-954-0 kötött : 4500,- Ft
Tisza Kálmán (1830-1902)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - magyar történelem - 19. század
32(439)(092)Tisza_K. *** 943.9"187/189"
[AN 3773246]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2020.
Krausz Tamás (1948-)
   A népirtástól a történelemhamisításig : rendszerkritikai megközelítések Krausz Tamással / [riporter] Bartha Eszter. - [Budapest] : Eszmélet Alapítvány, 2019. - 183 p. ; 18 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
ISBN 978-615-80581-6-2 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - politológia - politológus - 20. század - 21. század - interjú
32.001(439)(092)Krausz_T.(047.53) *** 32.001
[AN 3773305]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2020.
Nógrádi György (1949-)
   Érdemes érdekes korban élni : Németország és a világ / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9905-2 kötött : 3490,- Ft
Németország - politikatörténet - világpolitika - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 32(430)"194/20"
[AN 3773290]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2020.
Varga Lajos (1934-)
   Kényszerpályáról tévútra : szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban / Varga Lajos. - Budapest : Napvilág, 2019. - 523 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 503-512.
ISBN 978-963-338-442-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - szociáldemokrata párt - Tanácsköztársaság
329.14(439)"1919" *** 321.74(439)"1919" *** 323(439)"1919"
[AN 3771634]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2057 /2020.
Ádám Péter (1946-)
Francia - magyar kulturális szótár (átd. kiad.)
   Francia kulturális szótár / Ádám Péter. - 2. jav., átd., bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2019. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6591-7 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - kultúra - országismeret - szaklexikon
930.85(44):030 *** 008(44):030 *** 908.44:030
[AN 3774850]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2020.
   Andornaktálya története / [szerk. Szabó Jolán, Varga Zsolt]. - Andornaktálya : [Önkormányzat], 2019. - 352 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Andornaktálya Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 316-324.
ISBN 978-615-00-6351-5 kötött
Andornaktálya - helytörténet - helyismeret
943.9-2Andornaktálya *** 908.439-2Andornaktálya
[AN 3774879]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2020.
Bata Gyöngyi
   Könnyű lelkek ölében / Bata Gyöngyi. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 182, [1] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5847-80-6 kötött : 3990,- Ft
Gencsapáti - családtörténet - hétköznapi élet - 20. század - oral history
943.9-2Gencsapáti"19"(0:82-94) *** 929.52(439)(0:82-94)
[AN 3774396]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2020.
Bodó Márton
   Tények Magyarországról gyerekeknek / [szöveg Bodó Márton] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-70-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3778039]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2020.
Bodó Márton
Tények Magyarországról gyerekeknek (angol)
   Fact sheets on Hungary for kids / [text Márton Bodó] ; [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-78-5 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3778037]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2020.
   Az Eiffel-torony árnyékában : Majoros István 70 éves / [főszerk. Búr Gábor] ; [szerk. Pál István, Székely Gábor] ; [közread. az] ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2019. - 754 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-167-3 fűzött
világtörténelem - nemzetközi kapcsolat - emlékkönyv
930.9 *** 327(100)
[AN 3774111]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2020.
Halász József
   Önkormányzati társadalomszervezés / Halász József. - Szeged : Halász J., [2019]. - IV, 112, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80446-3-9 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés
930.8(=945.11)(089.3) *** 911.37(439)(083.41)
[AN 3774148]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2020.
Halász József
   A világosság beszéde : alternatív Biblia : Badiny Jós Ferenc: "Jézus Király, a Pártus herceg" c. műve alapján / Halász József. - Szeged : Halász J., [2019]. - 114, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
Rovásírással is
ISBN 978-615-80446-2-2 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3774160]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2020.
Hermann Róbert (1963-)
Tények Magyarországról: ezeregyszáz év a Kárpát-medencében (angol)
   Fact sheets on Hungary : 1100 years in the Carpathian Basin / [... written by Róbert Hermann] ; [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs and Trade, 2019. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-72-3 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3778036]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2020.
Kertész István (1942-)
   A hódító Róma / Kertész István. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 366, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 360-[367].
ISBN 978-963-09-9897-0 kötött : 4500,- Ft
Római Birodalom - történelem - hadtörténet - 2. század (Kr. e.) - 3. század (Kr. e.)
937"-02/-01" *** 355.48(37)"-02/-01"
[AN 3778191]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2020.
Lovas Dániel (1954-)
   Újpest régen és ma / [írta és szerk. Lovas Dániel] ; [kiad. Újpest Önkormányzata]. - [Budapest] : Újpest Önkormányzata, 2019. - 147 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-6207-5 fűzött
Újpest - Budapest. 4. kerület - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Újpest(084.12) *** 908.439-2Bp.IV.(084.12)
[AN 3773376]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2020.
   Mikor a pokolnak égő torka tárul.. : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Hadtörténeti Intézet által a gorlicei áttörés 100. évfordulója alkalmából, 2015. május 5-én szervezett konferencia anyaga / szerk. Botos Máté. - Budapest : PPKE : L'Harmattan, 2018. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-400-7 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - hadtörténet - első világháború
940"1914/1915" *** 355.48(4)"1914/1915"
[AN 3774078]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2020.
Nagy Katalin (1951-)
   Sáfárai a tálentumoknak : interjúk, visszaemlékezések / Nagy Katalin. - Budapest : Napkút K., 2019. - 323 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-837-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3775190]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2020.
Petró László
   Slovenská Budapešť = Szlovák Budapest / Ladislav Petro ; [fot. András Surányi, Ladislav Petro] ; [vydav. Slovenská samospráva Budapešti]. - 2. vyd. - Budapest : Slovenská samospráva, 2019. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-00-6539-7 kötött
Budapest - helytörténet - helyismeret - nemzetiségtörténet - magyarországi szlovákok
943.9-2Bp. *** 908.439-2Bp. *** 316.347(=854)(439-2Bp.)(091)
[AN 3777944]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2020.
Puriškevič, Vladimir (1870-1920)
   Hogyan öltem meg Raszputyint : V. Puriskevics egykori Duma-képviselő naplója / Karner András fordítása. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 132.)
A ford. a "Comment j'ai tué Raspoutine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-81131-7-5 fűzött
Rasputin, Grigorij Efimovič (1869-1916)
Oroszország - történelmi személy - 19. század - 20. század - történelem - politikus - napló
947(092)Rasputin,_G._E. *** 32(47)(092)Puriskevic,_V._M.(0:82-94)
[AN 3775128]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2020.
Radek Tünde (1968-2017)
   Quellen und Deutungen / Tünde Radek ; [zsgest. und ... hrsg. von Amália Kerekes]. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2019. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-903-4 fűzött
Németország - történettudomány - magyar történelem - középkor - magyarságkép - könyvtörténet - 15. század - 16. század
930.1(430) *** 943.9"08/15" *** 316.356.4(=945.11) *** 09(430)"13/14"
[AN 3773390]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2020.
   Régészeti nyomozások Magyarországon 2 / [szerk. Ilon Gábor]. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 375 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-50-0 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - régészet - régészeti feltárás - művelődéstörténet
904(439) *** 930.85(439)
[AN 3773600]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyar rebellisek / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 449 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-901-5 kötött : 3999,- Ft
magyar történelem - történelmi személy - ellenzék - felkelés - forradalom
943.9(092) *** 323.22(439)(092)(092) *** 323.26(439)(091)(092)
[AN 3774222]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyar rebellisek [elektronikus dok.] / Romsics Ignác. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-376-2
magyar történelem - történelmi személy - ellenzék - felkelés - forradalom - elektronikus dokumentum
943.9(092) *** 323.22(439)(092)(092) *** 323.26(439)(091)(092)
[AN 3776462]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2020.
Windischgrätz Lajos (1882-1968)
Helden und Halunken (magyar)
   Hősök és csirkefogók : megélt világtörténelem, 1899-1964 / Windisch-Graetz Lajos ; [ford. és a jegyz. írta Nyizsnyánszki Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 327, [7] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-75-1 kötött : 3990,- Ft
Windischgrätz Lajos (1882-1968)
Magyarország - politikus - arisztokrata - 20. század - magyar történelem - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - memoár
943.9"191/194"(093.3) *** 32(439)(092)Windischgrätz_L.(0:82-94)
[AN 3774715]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2077 /2020.
   444 jó hely Magyarországon / [ill. Moroncsik Ádám]. - Budapest : Magyar Jeti Zrt., 2019. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-81348-0-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439 *** 914.39(036) *** 640.4(439)(036)
[AN 3774594]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2020.
Bläske, Gerhard
Paris (magyar)
   Párizs / [szerzők Gerhard Bläske, Waltraud Pfister-Bläske] ; [társszerző Felicitas Schwarz] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2019. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6618-1 fűzött : 2490,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3777889]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2020.
Endrei Judit (1953-)
   Szikszó 30 : [1989-2019] / Endrei Judit ; [közread. Szikszó Város Önkormányzat]. - [Szikszó] : Önkormányzat, [2019]. - 146, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5928-0 kötött
Szikszó - helyismeret - helyi társadalom - interjú
908.439-2Szikszó *** 929(439-2Szikszó)(047.53)
[AN 3773725]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2020.
Farkas Zoltán
   Székelyföld / Farkas Zoltán. - Budapest : Jel-Kép K., 2019. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-07-7 fűzött : 4490,- Ft
Székelyföld - útikönyv
914.984Székelyföld(036)
[AN 3773945]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2020.
Fucskár Ágnes
   A történelmi Magyarország : írásban és képben / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2019. - 528 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-449-4 kötött : 12999,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 908.4-191(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 3774696]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2020.
Harrer, Heinrich (1912-2006)
Sieben Jahre in Tibet: mein Leben am Hofe des Dalai Lama (magyar)
   Hét év Tibetben : [életem a Dalai Láma palotájában] / Heinrich Harrer ; [ford. Hensch Aladár] ; [a fordítást átd. ... Hendrey Tibor, Kéthelÿ Anna, Lukácsi Margit]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2019. - 431 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-697-6 kötött : 4599,- Ft
Tibet - német irodalom - útleírás
908.515(0:82-992) *** 830-992=945.11
[AN 3777899]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2020.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Szelek szárnyán / Herczeg Ferenc. - Szentendre : Urbis Kvk., 2019. - 180, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-43-9 fűzött
Adriai-tenger - Dalmácia - magyar irodalom - helyismeret - századforduló - útleírás
908.439.24(0:82-992) *** 894.511-992 *** 908.4(262.3)(0:82-992)
[AN 3778308]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2020.
   Hollókő : az élő falu. - Hollókő : [Önkormányzat], 2019. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Hollókő Önkormányzata. - Magyar és angol nyelven
Kötött
Hollókő - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Hollókő *** 39(=945.11)(439-2Hollókő)
[AN 3773471]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2020.
Kaiser Ottó (1953-)
   Magyarország 1000 csodája / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Papp Márió. - 3. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2006. - 542, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-447-615-3 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 930.85(439)(084.12) *** 72(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3778174]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2020.
Mayes, Frances (1941-)
See you in the piazza (magyar)
   Találkozunk a piazzán : újabb felfdezőutak Olaszországban / Frances Mayes ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 407 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-058-0 kötött : 4270,- Ft
Olaszország - helyismeret - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - gasztronómia - útleírás - szakácskönyv
908.45(0:82-992) *** 641.568(45)(083.12) *** 641.5(45) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3774859]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2020.
Orosz Péter
   The wilds of Shikoku : a five hundred kilometer walk across waning Japan / [written, photographed ... by Orosz Péter]. - Tbilisi ; Hamburg ; Budapest : Orosz P., 2019. - 36 p. : ill., színes ; 36 cm
Borítékban
ISBN 978-615-00-5728-6 fűzetlen
Japán - felfedező utazás - helyismeret - útleírás
910.4(523) *** 908.523(0:82-992)
[AN 3773432]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2020.
Ortaylı, İlber (1947-)
İstanbul'dan sayfalar (magyar)
   Isztambuli történetek / İlber Ortayli ; ford. és a jegyzeteket írta Pál Laura. - Budapest : Napkút K., 2019. - 386, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-263-832-4 kötött : 4490,- Ft
Isztambul - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet
908.560-2Istanbul *** 956.0-2Istanbul *** 930.85(560-2Istanbul)
[AN 3775192]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2020.
Pataki János
   Erdély : Tündérország képekben régen és ma / [fényképezte és szerk.] Pataki János. - 2. átd. kiad. - [Fót] : Szerző, 2019. - 251, [5] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-5999-0 kötött : 8999,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 3773552]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2020.
Pataki János
   Felvidék / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Miskolc : Felvidék Ház ; Szeged : M. Házak Közhasznú Nonprofit Kft., 2019. - 475, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6644-8 fűzött : 6999,- Ft
Szlovákia - Felvidék - helyismeret - fényképalbum
908.437.6(084.12)
[AN 3773689]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2020.
Szecskó Károly (1939-)
   Mezőcsát története / Szecskó Károly ; [... kiad. Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár]. - Eger ; [Mezőcsát] : Mezőcsáti Művel. Közp. és Kvt., 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-251.
ISBN 978-615-00-5889-4 kötött
Mezőcsát - helytörténet - helyismeret
908.439-2Mezőcsát *** 943.9-2Mezőcsát
[AN 3774874]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2020.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 6. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 305, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [307].
ISBN 978-963-437-663-7 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3777922]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2020.
Zelei Anna
   Norvég utakon : kalandozások a fjordok között / Zelei Anna. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 485 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 483-[486].
ISBN 978-615-5568-93-0 fűzött : 4770,- Ft
Norvégia - helyismeret - természeti környezet
908.481 *** 502(481)
[AN 3773295]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2094 /2020.
Csabai Márk (1985-)
   Így öltek ők : a tíz leghírhedtebb magyar sorozatgyilkos az elmúlt száz évből / Csabai Márk. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6013-58-3 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - kriminológia - gyilkosság - történeti feldolgozás
343.611(439)(091)
[AN 3773330]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2020.
   Az igazság védelmében : büntetés-végrehajtás : tanulmánykötet / [főszerk. Várkonyi Zsolt Kristóf] ; [kiad. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - Budapest : BVOP, 2019. - 277 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81129-1-8 kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtás
343.8(439)
[AN 3773335]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2020.
   A Magyar Országgyűlés / [szerk. Kerekes Margit]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., 2019. - 153, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5948-10-7 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3778198]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2020.
   Magyar polgári jog : kötelmi jog II / szerk. Benke József és Nochta Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2018. - 423 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 403-417.
ISBN 978-615-5845-62-8 fűzött : 6190,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3773300]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2020.
   Mindent köszönök! : élettörténetek az örökbefogadásról / [szerk. Lódi Viktória, Nemes Attila és Vida Márta] ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, 2019. - 221, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88143-8-8 kötött
örökbefogadás - memoár
347.633 *** 364.65-058.865(0:82-94)
[AN 3773616]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2020.
Siposné Göttlinger Anita
   A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlattevői oldalon [elektronikus dok.] / Siposné Göttlinger Anita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2019
Lezárva: 2019. aug. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156658. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-204-3
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)
[AN 3776943]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2020.
Szentgáli-Tóth Boldizsár
   Hogyan tovább, kétharmad? : a minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon / Szentgáli-Tóth Boldizsár. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-239.
ISBN 978-963-489-121-5 kötött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés
342.537(439) *** 340.134
[AN 3773425]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2020.
Tabajdi Gábor (1980-)
   Bomlasztás : Kádár János és a III/III / Tabajdi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2019. - 287 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 275-287.
ISBN 978-963-475-212-7 kötött : 3499,- Ft
Magyarország. Belügyminisztérium. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség. III. Csoportfőnökség
Magyarország - politikai rendőrség - titkosszolgálat - megfigyelés - állami terror - Kádár-korszak
351.746.1(439)"196/198" *** 323.282(439)"196/198"
[AN 3774586]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2102 /2020.
Jankovich Arisztid (1876-1952)
   A Nemzeti Hadsereg, 1919 / Jankovich Arisztid ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és a kísérőtanulmányt írta György Sándor] ; [közread. a ... Trianon Múzeum]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Várpalota] : Trianon Múz., 2019. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 362-379.
ISBN 978-615-5847-60-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország. Nemzeti Hadsereg
magyar történelem - haderő - forradalmak kora
355.3(439)"1918/1919" *** 943.9"1918/1919"
[AN 3774374]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2020.
Kovács S. Tibor
   Hárman sem birnátok súlyos buzogányát.. : válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum sújtófegyvereiből / Kovács S. Tibor. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 231 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 226-231.
ISBN 978-963-9987-48-7 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - Budapest - szálfegyver - múzeumi gyűjtemény
623.444(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3773483]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2020.
Kovács S. Tibor
   Jancsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot.. : oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban / Kovács S. Tibor. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 191 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-9987-49-4 kötött : 7900,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Budapest - fegyver - páncélzat - középkor - újkor - múzeumi gyűjtemény
623.44(560)"14/17" *** 069(439-2Bp.)MNM *** 739.7(560)
[AN 3773477]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2020.
Németh Balázs (1976-)
   A Wänzl-féle csapózáras puska : a Monarchia első általánosan rendszeresített hátultöltő fegyvere / Németh Balázs. - Budapest : Brothers Online Kft. : MEFLSZ, 2019. - 70 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm. - (Magyar fegyvertörténet sorozat)
borító- és gerinccím: A Wänzl fegyvercsalád. - Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-615-00-5590-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - puska
623.442(436/439)"186/191"
[AN 3773356]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2020.
Nevenkin, Kamen
Fortress Budapest (magyar)
   A Budapest erőd : a magyar főváros ostroma, 1944-45 / Kamen Nevenkin ; [ford. Barnaky Péter]. - [Keszthely] : PeKo Publ., 2019. - 2 db ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-615-80072-4-5 kötött : 14990,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - helytörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(084.12) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(084.12)
[AN 3774479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1116 p. : ill.
Bibliogr.: p. 1114-1116.
ISBN 978-615-5583-21-6
[AN 3774486] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 467 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-615-5583-22-3
[AN 3774547] MARC

ANSEL
UTF-82107 /2020.
Rose, Sarah (1974-)
D-day girls (magyar)
   Legendás lányok : kémnők titkos története a II. világháborúból / Sarah Rose ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 349, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 322-344.
ISBN 978-615-578-386-9 fűzött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - Franciaország - titkos ügynök - partizán - nő - partraszállás - második világháború - dokumentumregény
355.48(44)"1944" *** 355.40-055.2(410)"194" *** 355.425(44)"1944"
[AN 3774255]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2108 /2020.
   Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a személyes adatok különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok [elektronikus dok.] / Balogh Gyöngyi [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Lezárva: 2019. máj. 7. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-085-8
Magyarország - adatvédelem - személyi jog - útmutató - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3776878]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2020.
Buzády Zoltán (1971-)
   Missing link discovered : integrating Csikszentmihalyi's flow theory into management and leadership practice by using Fligby - the official flow-leadership game / Zoltan Buzady, Paul Marer, Zad Vecsey ; with an essay contribution by Mihaly Csikszentmihalyi. - 2. impr., new ed. - [Budapest] : Aleas Hungary Ltd., 2019. - IX, 189 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5490-7 fűzött : 34,90 USD
vezetés - vezetéslélektan - mentálhigiénia - üzleti élet
65.012.4 *** 65.013 *** 613.865 *** 658.1
[AN 3773261]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2020.
Collins, Jim (1958-)
Great by choice (magyar)
   Tudatosan kiváló : tartós üzleti siker kiszámíthatatlan környezetben / Jim Collins, Morten T. Hansen ; [ford. Dróth Júlia ..., Weisz Böbe ...]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-789-7 kötött : 4900,- Ft
vezetéstudomány - vállalatirányítás
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 3774576]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2020.
   Nemzetközi menedzsment / szerk. Blahó András, Czakó Erzsébet, Poór József. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9536-0 fűzött : 5500,- Ft
nagyvállalat - nemzetközi együttműködés - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 339.944 *** 334.726 *** 65.012.4
[AN 3778400]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2020.
Sziklay Júlia
   Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei [elektronikus dok.] / Sziklay Júlia, Bendik Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. máj. 10. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156650. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-084-1
Európai Unió - Magyarország - személyes szabadság - adatvédelem - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(4-62) *** 342.721(100)
[AN 3776895]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2113 /2020.
Bánfi Tamás (1947-)
   Apokalipszis? avagy Ismét a paradicsomban? : forradalom az információtechnológiában, kényszer a foglalkoztatáspolitikában, paradigmaváltás a pénzügypolitikában a 2019 és 2050 közötti évtizedekben = Apocalypse? ... or Back to paradise? / Bánfi Tamás. - Budapest : Cenzus Bt., 2019. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 306-315.
ISBN 978-615-00-6264-8 kötött
gazdaságtan - gazdaságpolitika - gazdasági folyamat - társadalmi változás - 21. század
338.2(100)"201" *** 316.42(100)"201" *** 33
[AN 3773754]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office 2019 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 447 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-76-8 fűzött : 3920,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
651.011.56 *** 519.688Office
[AN 3774052]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office 2019 [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - [Budapest] : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156018. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-77-5
felhasználói program - ügyvitel - elektronikus dokumentum
651.011.56 *** 519.688Office
[AN 3771380]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2020.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Magyar gazdaságpolitika - tűzközelből / Bod Péter Ákos. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
Fűzött : 3700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-454-063-2)
Magyarország - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"198/201"
[AN 3778399]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2020.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   Pankart és csopce : pénzverés és pénzforgalom Nyugat-Magyarországon, 1387-1608 / Gyöngyössy Márton ; [közread. a] Hansági Múzeum. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., 2019. - 206 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 169-187.
ISBN 978-615-80778-5-9 fűzött
Nyugat-Magyarország - pénzverés - pénzforgalom - középkor - újkor
336.746(439-15)"138/160" *** 336.741.23(439-15)"138/160"
[AN 3773605]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2020.
György László (1980-|)
Egyensúlyteremtés (angol)
   Creating balance : the mission of economic policy / László György. - Budapest : Századvég, 2019. - 295 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 262-277.
ISBN 978-615-5164-46-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - gazdasági egyensúly - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
330.36 *** 338.2(439)"199/201" *** 338.2(100)"199/201"
[AN 3773701]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2020.
Havass Norbert
   Könyvvezetés és beszámolókészítés példatár : [a közgazdasági szakgimnáziumoknak és a pénzügyi-számviteli ügyintézői képzéshez] / [Havass Norbert, Veress Attila, Weiser Attila]. - Budapest : Saldo, 2019. - 196 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-578-1 fűzött : 3990,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3773333]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2020.
Kása László (1942-)
   Logisztikai gépek biztonságos üzeme / Kása László. - Budapest : Multikran Kft., 2019. - 243 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-615-00-5383-7 fűzött
munkavédelem - biztonságtechnika - anyagmozgatás
331.45 *** 613.6 *** 621.86
[AN 3774935]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2020.
Kovács Árpád (1948-)
   Az első hetven év : életrajzi töredékek a családról és pályáról / Kovács Árpád. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., [2019]. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9862-97-5 kötött : 4990,- Ft
Kovács Árpád (1948-)
közgazdász - számvevőszék - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - memoár
336.126.55(439)"199/201" *** 330(439)(092)Kovács_Á.(0:82-94)
[AN 3774766]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2020.
Péczely György (1960-)
   Lean3 : termelékenységfejlesztés egységes rendszerben / Péczely György, Péczely Csaba, Péczely György. - 2. kiad. - Szeged : ICG Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., cop. 2019. - 658, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 634-641.
ISBN 978-963-08-3163-5 kötött
termelékenység - hatékonyság - vállalatirányítás
658.1.011.4 *** 65.011.44 *** 65.012.4
[AN 3778227]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2020.
Porter, Anna (1944-)
Buying a better world (magyar)
   Mit akar Soros? : utálni egyszerű, imádni könnyű, megérteni? / Anna Porter ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : Barecz & Conrad Books, 2019. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232-242.
ISBN 978-615-00-6457-4 kötött : 3950,- Ft
Soros, George (1930-)
Egyesült Államok - pénzpiac - tőzsde - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életrajz
336.76(73)(=945.11)(092)Soros,_G.
[AN 3774032]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2020.
   Regional integration and spatial processes in the world / ed. by György Iván Neszmélyi ; [publ. by the Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences Institute of Regional Economics and Rural Development]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Publ., 2018. - 162 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-801-4 fűzött
regionális gazdaság - helyi gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika
332.1(100) *** 338.2(100)
[AN 3773771]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2020.
Rekettye Gábor (1944-)
   Bevezetés a marketingbe / Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2015. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9667-1 fűzött : 5200,- Ft
marketing
658.8
[AN 3778351]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2020.
The salesperson's secret code (magyar)
   Az értékesítés titkos kódja : mi különbözteti meg a győzteseket? / Ian Mills [et al.] ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 286 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-843-6 kötött : 4200,- Ft
eladás
658.8
[AN 3774574]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2020.
   Stratégiai menedzsment / Balaton Károly [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2014. - 338 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9474-5 fűzött : 3990,- Ft
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3778409]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2020.
Tények Magyarországról: hungarikumok gyűjteménye (angol)
   Fact sheets on Hungary : collection of Hungarikums / [ed. Gyöngyi Komlóssy] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2019. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-83-9 fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3778038]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2020.
   Tervezd meg a karriered! : tanácsok, tippek és ötletek / [szerk. Szabó Csilla] ; [kiad. Tempus Közalapítvány]. - Utánny. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, 2019. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-25-9 fűzött
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3778095]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2020.
Tóth Tamás
   Kereskedés az eBay-en magas haszonnal, problémamentesen! [elektronikus dok.] / Tóth Tamás. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-97-1
elektronikus kereskedelem - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3778302]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2020.
   A turisztikai termékek innovatív fejlesztése / [szerk.] Irimiás Anna, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-414-2 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - turizmus - innováció
338.48(439)"201" *** 338.48(100)"201" *** 330.341.1
[AN 3773366]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2020.
Verasztó Antal (1936-)
   Thék Endre : a méltóságos asztalos / Verasztó Antal. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Napkút K., 2019. - 353, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-[354].
ISBN 978-963-263-839-3 fűzött : 3990,- Ft
Thék Endre (1842-1919)
Magyarország - gyáros - bútoripar - 19. század - 20. század
658.1(439)(092)Thék_E. *** 684
[AN 3775331]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2133 /2020.
   Hivatás és szolgálat : a Dombóvári Szent Lukács Kórház 50 éve, 1969-2019 / [szerk. Kerekes László]. - Dombóvár : Dombóvári Szt. Lukács Kórház, 2019. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2020-4 kötött
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Dombóvár - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Dombóvár)(091)
[AN 3773334]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2020.
   The role of modelling in economic evaluations in health care / Balázs Nagy, Jonathan D. Campbell, Zoltán Kaló eds. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2019. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-963-489-119-2 fűzött
egészségügy - gazdasági modell - gazdaságtan - költségszámítás - értékelemzés
364.444 *** 338.5 *** 65.011.47
[AN 3773392]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2135 /2020.
   50 év a kereskedelmi, vendéglátóipari és turisztikai felsőoktatás szolgálatában : képes szemelvények a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar és jogelődje, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola félévszázados történetéből : [50 éves a KVIK] / összeáll. Hegedüs Gyula, Bakonyi Andrea ; ... közrem. Csizmadia László. - [Budapest] : BGE KVIK, c2019. - 53 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5607-73-8 kötött
Budapesti Gazdasági Egyetem. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Budapest - egyetem - kereskedelem - vendéglátóipar - idegenforgalom - fényképalbum
378.633(439-2Bp.)(084.12) *** 339 *** 640.4 *** 338.48
[AN 3773727]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Az orrvadász : Rém jó könyvek 8. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-433-2 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41/.45 *** 087.5(084.1)
[AN 3774318]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2020.
Busáné Jordán Judit
   Okosító zöld könyv / Busáné Jordán Judit. - [Bátaszék] : [Busáné Jordán J.], [2019]. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3537-1 fűzött
tanulás - képességfejlesztés - szövegértés - példatár
372.46(076) *** 371.322.6 *** 37.025
[AN 3773340]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2020.
Fehér Éva
   Szerepjáték, mese-játék a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás bemutatása az óvodai irodalmi nevelésben : szakmai összefoglaló pedagógusoknak és pedagógus jelölteknek : módszertani kézikönyv nem csak óvodapedagógusoknak / Fehér Éva, Szatmáriné Márton Tímea. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : Szerző, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-88.
ISBN 978-615-6001-04-7 fűzött
óvodai nevelés - drámapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.383.1(072)
[AN 3778387]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2020.
Galambos Rita (1957-)
   Hagyj nyomot! : mit keresnek a művészek az iskolában? : [módszertani segédlet kutatás- és alkotásközpontú tanulási folyamatok tervezéséhez és megvalósításához] / [írta és szerk. Galambos Rita és Major Virág] ; [... kiad. a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány]. - [Budapest] : DIA, 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88966-8-1 fűzött
művészeti nevelés - tanári segédkönyv
37.036(072)
[AN 3773697]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2020.
Lukács Józsefné
   A részképességek játékos fejlesztése az óvodában : fejlesztő játékok részképesség területenként, a téli környezeti témákhoz illesztve / Lukács Józsefné. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-615-5278-02-0 fűzött : 3800,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3774654]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2020.
   Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni : az oktatás financiális háttere a középkorban és a kora újkorban / szerk. Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Simon Zsolt ; [közread. az] ... MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport. - Budapest : Martin Opitz K. : MTA-ELTE Egyetemtört. Kutcsop., 2019. - 165, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9987-50-0)
Európa - oktatás - finanszírozás - tanulmányút - egyetem - 14. század - 15. század - 16. század
37.015.6(4)"13/15" *** 378.18(4)"13/15" *** 378.4(4)"13/15"
[AN 3773755]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2020.
Parsons, Rob (1948-)
Sixty minute father (magyar)
   Hatvanperces apa : egy óra, ami megváltoztatja gyermeke életét / Rob Parsons ; [ford. Ferenczi Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 123 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-519-3 fűzött : 1980,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3778518]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2020.
   Semmelweis University : 250 years of excellence in medical education, research & innovation and healthcare. - Budapest : Semmelweis Univ., 2019. - 52 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - orvostudomány - egyetem
378.661(439-2Bp.)
[AN 3774937]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2020.
Szögi László (1948-)
   A rozsnyói felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1814-1852 / Szögi László. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2019. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-154-3 kötött
Rozsnyó - egyetemi hallgató - egyetem - adattár - 19. század - hallgatói névjegyzék - történelmi forrás
378.18(439-2Rozsnyó)"1814/1852"(035.5) *** 378.4(439-2Rozsnyó)"1814/1852"(093)
[AN 3773426]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2020.
   Te is lehetsz kutató : módszertani ötletek kutatások tervezéséhez, megvalósításához, bemutatásához, valamint az álhírekkel való megküzdéshez középiskolás diákoknak, tanároknak és fiatalokkal foglalkozó szakembereknek / [szerk. Belinszky Anna] ; [közread. a] DIA. - [Budapest] : DIA, 2019. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88966-6-7 fűzött
iskolai munka - kutatás
371.385.4/.5
[AN 3773695]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2146 /2020.
Bene Ferenc (1978-)
   Taktikai periodizáció : a XXI. század labdarúgásának edzésmódszere / Bene Ferenc ; [közread. a] Magyar Labdarúgó Szövetség. - [Budapest] : MLSZ, [2019]. - 136 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-615-5532-10-8 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3773430]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2020.
Berei Dániel
   Liverpool : [mélyből a csúcsra] / Berei Dániel. - [Budapest] : Inverz Media, 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5901-03-4 kötött : 4990,- Ft
Liverpool Football Club
Liverpool (Anglia) - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület
796.332(410-2Liverpool)(092) *** 796.332(410-2Liverpool)Liverpool_FC
[AN 3774335]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2020.
Bolgár Krisztián
   Túl a kockás zászlón : [történetek a Forma-1 világából] / Bolgár Krisztián. - [Budapest] : Inverz Media, 2019. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.. p. [240].
ISBN 978-615-5901-04-1 fűzött : 3990,- Ft
autósport - sporttörténet
796.71(100)(091)
[AN 3774366]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2020.
Borda János
   Vadászoknak, horgászoknak és normális embereknek való történetek / Borda János. - Cegléd : [Borda J.], 2019. - 269, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6033-0 kötött
magyar irodalom - horgászat - vadászkaland - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3773941]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2020.
Cabeza, Gonzalo (1986-)
Iker Casillas (magyar)
   Iker Casillas : [szent kezek] / Gonzalo Cabeza ; [ford. Erdélyi Gergely]. - [Budapest] : Inverz Media, 2019. - 207 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5901-05-8 kötött : 3990,- Ft
Casillas, Iker (1981-)
Spanyolország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(460)(092)Casillas,_I.
[AN 3774364]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2020.
Caioli, Luca (1958-)
Mbappé (magyar)
   Mbappé : a világ legértékesebb játékosa / Luca Caioli & Cyril Collot ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, 2019. - 212 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-879-2 kötött : 3490,- Ft
Mbappé, Kylian (1998-)
Franciaország - labdarúgó - 21. század
796.332(44)(092)Mbappé,_K.
[AN 3774339]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2020.
Gilbert, Brad (1961-)
Winning ugly (magyar)
   Csúnyán nyerni : mentális hadviselés a teniszben : egy mester leckéi / Brad Gilbert, Steve Jamison ; [ford. Benedek Albert]. - Budapest : Scolar, 2019. - 254, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-076-1 fűzött : 3999,- Ft
tenisz - sportlélektan
796.342.01 *** 159.9
[AN 3774790]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2020.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Monster your endgame planning / Efstratios Grivas. - Budaörs : Chess Evolution, 2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3773283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 282, [4] p.
Bibliogr.: p. [283].
ISBN 978-615-5793-15-8 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3773287] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 238, [4] p.
Bibliogr.: p. [239].
ISBN 978-615-5793-16-5 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3777318] MARC

ANSEL
UTF-82154 /2020.
Méhes Károly (1965-)
   Száguldó magyarok : [legendás pilótatörténetek] / Méhes Károly. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 318, [25] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-293-859-2 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - autósport - sportoló - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.71(439)(092) *** 796.71(439)"19/201"
[AN 3774264]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2020.
Papp Márió (1948-)
   Így sakkoztak ők! : híres emberek, játszmák, szenvedélyek / Papp Márió. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 397, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [399].
ISBN 978-963-09-9817-8 kötött : 4990,- Ft
sakk - híres ember - művelődéstörténet
794.1(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3778184]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2020.
Sakelšek, Tadej (1986-)
   The power of tactics / Tadej Sakelšek, Adrian Mikhalchishin. - Budaörs : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3773269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1, Tactics according to Smyslov. - 2019. - 269 p.
ISBN 978-615-5793-18-9 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3773278] MARC

ANSEL
UTF-82157 /2020.
Totti, Francesco (1976-)
Un capitano (magyar)
   A kapitány / Francesco Totti, Paolo Condò ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 334, [1] p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-68-5 fűzött : 4999,- Ft
Totti, Francesco (1976-)
Olaszország - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(45)(092)Totti,_F.(0:82-94)
[AN 3774797]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2020.
Váczi Vincent (1984-)
   Lost in dreamscapes [elektronikus dok.] : a setting-free gamemaster's guide for designing tabletop RPG adventures in the dream realm. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Dreamcatcher's Coast, 2019
Főcím a címképernyőről. - Szerző Váczi Vincent. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153640. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4726-3
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3748135]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2159 /2020.
Balla Demeter (1931-2017)
   Balla Demeter / [előszó Kincses Károly]. - Budapest : Városháza, 2018. - 87 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9669-43-7 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Balla_D.
[AN 3774217]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2020.
Collins, Sophie
Biographic: Khalo (magyar)
   Info+grafika - Kahlo / Sophie Collins ; [... ill. Matt Carr és Robin Shields]. - [Budapest] : Bookline, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-485-9 kötött : 2999,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
Mexikó - festőművész - 20. század
75(72)(092)Kahlo,_F.
[AN 3774577]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2020.
   Csornai Premontrei Apátság Látogatóközpont : apátságtörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt]. - Csorna : Várkastély K., 2019. - 339 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80028-8-2 fűzött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium. Csornai Prépostság
Csornai Premontrei Apátság Látogatóközpont
Csorna - apátság - premontreiek
726.7(439-2Csorna) *** 271.792(439-2Csorna)
[AN 3773692]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2020.
   A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 7. képző- és iparművészeti kiállítása : Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház, 2019. szeptember 14 - december 4. / [... közrem. Tapodi Katalin, Dágány Józsefné és Újváriné Márton Mária] ; [kiad. a ... Kossuth Művelődési Központ]. - [Dabas] : Kossuth Művel. Közp., [2019]. - [30] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89342-5-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - amatőr művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 745(439)"201" *** 379.825 *** 061.4(439-2Dabas)
[AN 3773288]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2020.
drMáriás (1966-)
   Önarckép mással / drMáriás. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 47.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-50-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)drMáriás
[AN 3773659]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2020.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (szlovén)
   Vodnik po Parlamentu / [avtorici Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Sprehodi po Parlamentu, ISSN 2676-9522)
ISBN 978-615-5948-11-4 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3774855]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2020.
Érsek Dóra
   Winwin az ingatlanpiacon : home staging mesterfokon / Érsek Dóra, Jenőfi Réka, Vitális-Pintér Veronika. - [Budapest] : Érsek D., 2019. - 146 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6496-3 fűzött
lakásművészet - ingatlanközvetítés
747 *** 332.72 *** 332.85
[AN 3774233]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2020.
Fazekas Valéria (1957-)
   Körforgásban - in circulation: Fazekas Valéria : Ráth György-villa, 2019. szeptember 27 - december 15. : György Ráth Villa, 27 September - 15 December 2019 / [kurátor Horváth Judit] ; [társkurátorok Farkasdy Melinda és Komporday Rita] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2019. - 45, [2] : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5217-37-1 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - kalap - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Fazekas_V. *** 687.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3773465]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2020.
Fekete György (1932-)
   Hazafelé : számadás a vándorútról / Fekete György. - Budapest : MMA K., 2019. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-615-5464-99-7 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - iparművész - belsőépítészet - politikus - 20. század - 21. század - interjú
747(439)(092)Fekete_Gy.(047.53) *** 32(439)(092)Fekete_Gy.(047.53)
[AN 3773720]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2020.
Gerlóczy Gábor (1964-)
   Gerlóczy Gedeon : a képmentő építész / Gerlóczy Gábor. - Budapest : Holnap, 2019. - 215 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
Bibliogr.: p. 207-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-266-6 kötött : 7900,- Ft
Gerlóczy Gedeon (1895-1975)
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - építész - művelődéstörténet - festőművész - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 72(439)(092)Gerlóczy_G. *** 930.85(439)"19"
[AN 3773991]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2020.
Kálló Péter (1978-)
   Kálló Péter / [előszó Buza Zsófi]. - Budapest : Városháza, 2018. - 83 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9669-41-3 kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Kálló_P.
[AN 3774212]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2020.
Kelby, Scott (1960-)
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact-Pro, [2010]-. - ill., főként színes ; 24 cm
A 4. kötetet ford. Kerekes Andrea
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2940290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2019], cop. 2009. - XI, 240 p.
ISBN 978-963-9929-54-8 fűzött : 5250,- Ft
[AN 3777957] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2019], cop. 2012. - XI, 215 p.
ISBN 978-963-9929-55-5 fűzött : 5250,- Ft
[AN 3777964] MARC

ANSEL
UTF-82171 /2020.
Mertus Ágnes
   Rubens és kora : érdekességek és elgondolkodtató feladatok : múzeumpedagógia / [szerzők Mertus Ágnes és Záray Szilvia] ; [kiad. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2019. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5987-17-5 fűzött
Németalföld - festészet - 17. század - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
75(492)"16"(02.053.2)
[AN 3773710]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2020.
Moravetz Orsolya
   A magyar Szent Korona / [... írta Moravetz Orsolya]. - 3. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-963-9848-97-9 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
739.2 *** 342.519.8(439)
[AN 3777984]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2020.
Nagy Ágnes (1973-)
   Agnes Nagy / [pref. Éva Vígh]. - [S.l.] : Á. Nagy, cop. 2019. - [59] p. : ill., színes ; 25x25 cm
Angol és magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrász - 21. század
73(439)(092)Nagy_Á.
[AN 3773505]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2020.
Nagy István (1873-1937)
   Nagy István : tisztaság, tömörség, transzcendencia / [szerk. Kieselbach Tamás] ; [a képeket vál. ... Kieselbach Tamás, Molnos Péter] ; [kiad. Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.]. - Budapest : Kieselbach, 2019. - 589, [2] p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 530-531.
ISBN 978-615-5199-12-7 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Nagy_I.
[AN 3773440]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2020.
   Orlai Petrics Soma, 1822-1880 / [... szerk. ... Galamb Zsuzsanna] ; [közread. a] Balogh Bertalan Művészeti Alapítvány. - Budapest : Balogh B. Műv. Alapítvány, 2018. - 191 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4113-1 fűzött
Orlai Petrich Soma (1822-1880)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Orlai_Petrich_S.
[AN 3773365]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2020.
Power, Jean
350+ beading tips, techniques & trade secrets (magyar)
   350+ ötlet, technika és műhelytitok : gyöngyfűzés : csodás egyedi ékszerek saját kezűleg az alapoktól a mesterfokig / Jean Power ; [... ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5755-64-4 fűzött : 4500,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3778389]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2020.
   Rajna : Dr. Rajna József és Rajna Mária gyűjteménye : the collection of Dr. József Rajna and Mária Rajna. - [Budapest] : [Virág J. Galéria és Aukciósház], [2018]. - 156 p. : ill., főként színes ; 33 cm
A Budapesten, 2018. szept. 5-23. között a Virág Judit Galéria és Aukciósház által rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 069.017(439)Rajna *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3773418]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2020.
Regős István (1954-)
   Fény, játék, tér / Regős István. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 45.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-48-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Regős_I.
[AN 3773657]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2020.
   Sanctus Ladislaus in nummis = Szent László alakja a magyar numizmatikában / [szerk. Bertók Krisztina, Tóth Csaba]. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 131 p. : ill., színes ; 22 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-51-7 kötött : 3900,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - numizmatika - érem - uralkodó - 11. század
737.2(439) *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3773759]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2020.
Sebestyén László (1968-)
   Sebestyén László / [előszó Buza Zsófi]. - Budapest : Városháza, 2018. - 79 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9669-42-0 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sebestyén_L.
[AN 3774231]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2020.
Simon Mária Veronika (1952-)
   Felvidéki várak : történelmi kifestőkönyv kicsiknek / [rajz. Simon M. Veronika] ; [költötte Szőke István Atilla] ; [írta Z. Urbán Aladár]. - Ipolybalog : Palóc Társ. ; [Budapest] : Biró, 2019. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 12.)
A főcím rovásírással is. - Borítócím: Várak a Felvidéken : kifestőkönyv
ISBN 978-615-6031-00-6 fűzött
Felvidék - vár - gyermekkönyv - kifestőkönyv
728.81(439.22)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3773986]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2020.
Szalay Zoltán (1935-2017)
   Azok a hatvanas, hetvenes évek : Szalay Zoltán fotóalbuma / Parti Nagy Lajos képmelléírásaival ; [szerk. László Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9807-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - Kádár-korszak - kisepika - szociofotó - fényképalbum
77.04(439)(092)Szalay_Z. *** 77.044 *** 894.511-3
[AN 3774392]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2020.
Szántó Piroska (1913-1998)
   Bibliai képek gyerekeknek / Szántó Piroska. - Szentendre : Urbis Kvk., 2019. - 146, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5289-52-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - bibliai történet - gyermekkönyv
741(439)(092)Szántó_P. *** 22.046(02.053.2)
[AN 3778180]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2020.
Szász János (1964-)
   50 év, 50 szobor / Saxon Szász János. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 50.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-51-0 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szász_J.
[AN 3773663]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2020.
Szél Ágnes (1944-)
   A fény felé / Szél Ágnes. - Budapest : Semmelweis, 2019. - [4], 64, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-331-470-8 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szél_Á.
[AN 3774975]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2020.
Sztaskó Gyula (1923-1998)
   Rezonancìâ farb = A színek rezonanciája / Ûlìj Staško ; [avtor ìdeï Bronìslava Pritula-Roškovič] ; [vyd. Stoličnogo rusinsʹkogo nacìonalnogo samospravovanâ]. - Budapest : Stolicnoê rusinsʹkoê nac. samospravovanâ, 2019. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88200-7-5 fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század
75(477.87)(=945.11)(092)Sztaskó_Gy.
[AN 3774963]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Tájkép, városkép / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Leonardo rajziskola ; 6.)
ISBN 978-963-09-9590-0 fűzött : 1490,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - tájkép
741.02 *** 7.047
[AN 3774249]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2020.
   Tornyai 150 : a Tornyai János születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozás konferenciakötete : 2019. május 16., Tornyai János Múzeum / [szerk ... Nagy Imre ...]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Hódmezővásárhelyen tartották. - Bibliogr.: p. 127-131. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7379-65-9 fűzött
Tornyai János (1869-1936)
festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Tornyai_J.
[AN 3774136]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2020.
   Trust your architect : tanulmány- és interjúkötet fiatal pályakezdő építészeknek / [szerk. Balázs Bálint, Kiss Ágnes] ; a Kortárs Építészeti Központ kiadványa. - Budapest : KÉK Alapítvány, 2019. - 205, [2] p. : ill. ; 24 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-615-80406-3-1 fűzött
Magyarország - építész - munkaerőpiac - pályakezdés - 21. század - interjú
72(439)(092)(047.53) *** 331.5-053.8(439)"201"
[AN 3773361]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2020.
   Várak és kastélyok. - [Budapest] : TKK, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Képekkel a világ körül, ISSN 2677-0342)
ISBN 978-963-510-041-5 kötött
vár - kastély - gyermekkönyv
728.81/.82(02.053.2)
[AN 3774344]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2020.
Wehner Tibor (1948-)
   Cizellőr : dolgozatok a "magyar szobrászatról", 2000-2016 / Wehner Tibor ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 903, [15] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-823-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - szobrászat - emlékmű - művészettörténet - művészetesztétika - művészeti élet - 21. század
73(439)"200/201" *** 725.945(439)"200/201" *** 73.01
[AN 3775092]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2020.
Weiler Péter (1974-)
   51 pillanat / Weiler Péter. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 46.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-47-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Weiler_P.
[AN 3773658]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2020.
Zima Szabolcs (1975-)
   Hihetetlen Föld / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-4870-95-1 kötött
természeti környezet - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(100)(084.12) *** 502(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3774246]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2194 /2020.
Fitzmaurice, Gabriel (1952-)
   Where history meets poetry: local history and its reflection in the ballad : delivered in the lecture hall at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 21 September 2018 = Ahol történelem és költészet találkozik: a helytörténet tükröződése a balladákban : előadás a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében, Budapest, 2018. szeptember 21. / Gabriel Fitzmaurice ; [transl. ... Ferencz Győző]. - Budapest : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2019. - 72, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (The Seamus Heaney memorial lecture, ISSN 2677-0296)
ISBN 978-963-88564-8-7 fűzött
Greaney, Con (1912-2001)
Írország - 20. század - dalénekes - ballada
784.4.071.2(417)(092)Greaney,_C.
[AN 3773383]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2020.
Gessen, Masha (1967-)
Words will break cement (magyar)
   A szavak ereje : Pussy Riot / Masha Gessen ; [ford. Parászka Boróka]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-976-6 kötött : 3999,- Ft
Pussy Riot (együttes)
Oroszország - zenekar - punkzene - belpolitika - 21. század
78.067.26.036.7(47)Pussy_Riot *** 323(47)"200/201"
[AN 3774701]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2020.
Ordasi Péter (1948-)
   Csodafiú-szarvas : Kocsár Miklós kórusműve a hagyomány és a kortárs líra keresztútján : doktori értekezés / Ordasi Péter ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 167, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-164. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-827-0 fűzött : 2490,- Ft
Kocsár Miklós (1933-2019). Csodafiú-szarvas
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - kórusmű
784.087.68 *** 78.071.1(439)(092)Kocsár_M.
[AN 3775119]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2020.
Rásonyi Leila (1944-)
   Hivatásom prizmája : életutam : Budapest, Moszkva, Európa, Taiwan, Budapest / Rásonyi Leila. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 205, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Diszkogr.: p. 203-[206].
ISBN 978-615-00-6410-9 kötött : 7490,- Ft
Rásonyi Leila (1944-)
Magyarország - komolyzenei előadó - hegedű - 20. század - 21. század - memoár
787.1.071.2(439)(092)Rásonyi_L.(0:82-94)
[AN 3774498]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2020.
   Szabados / [vál., szerk. és rajzok Bicskei Zoltán]. - Budapest : MMA K., 2019. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-220. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5464-85-0 kötött : 4800,- Ft
Szabados György (1939-2011)
Magyarország - zongoraművész - dzsesszzenész - zeneesztétika - 20. század - 21. század - dzsessz
786.2.071.2(439)(092)Szabados_Gy. *** 78.067.26.036.5(439)(092)Szabados_Gy. *** 78.01
[AN 3773459]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2020.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = The great Hungarian songbook : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - Összevont, bőv., jav. kiad. - Budapest : Akovita, 2019. - 847 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 813-817.
ISBN 978-615-80405-3-2 kötött : 6900,- Ft
daloskönyv
784(439)
[AN 3777924]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2200 /2020.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
El tango (magyar)
   Tangó : négy előadás / Jorge Luis Borges ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-979-6 kötött : 2999,- Ft
tangó - előadóbeszéd
793.33(042)
[AN 3773937]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2020.
Földesdy Gabriella (1951-)
   Öt év színikritikái, 2014-2019 / Földesdy Gabriella. - [Budapest] : Biró, cop. 2019. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-08-2 fűzött
Magyarország - színházművészet - kritika - 21. század
792(439)"201"
[AN 3774047]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2020.
   Győri Balett 40 / [bev. tanulm. Major Rita] ; [interjúk Pió Márta, Lukácsy György] ; [a fotókat vál. és szerk. Bánkuti András]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019
Bibliogr.: p. 86. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : 6800,- Ft
Győri Balett
Győr - balett - történeti feldolgozás - fényképalbum
792.82(439-2Győr)(091)(084.12)
[AN 3773656]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2020.
Kádas Lajos
   60 híres színész, 60 híres koktél / írta Kádas Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9890-1 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - híres ember - koktél
791.43.071.2(73)(092) *** 641.87(083.12)
[AN 3774182]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2020.
Kérchy Vera (1978-)
   Médea lányai : performatív aktusok a kortárs fim "színpadán" / Kérchy Vera. - Szeged : Pompeji, 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-89000-5-0 fűzött : 2800,- Ft
filmesztétika - filmművészet - műelemzés
791.43.01 *** 791.43(100)
[AN 3774161]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2020.
Koltai Róbert (1943-)
   Az én kabarém : rögtönzések, paródiák, jelenetek / Koltai Róbert, Gaál Ildikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 267, [4] p., [4] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-219-6 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - humorista - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.73(439)(092)Koltai_R.(0:82-94)
[AN 3774760]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2020.
Pedersoli, Cristiana (1962-)
Mio papà Bud (magyar)
   Apám, Piedone / Cristiana Pedersoli ; [ford. Elekes Rita]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 211 p., [20] t. : ill., főként színes ; 19 cm
Filmogr.: p. 202-206.
ISBN 978-963-433-026-4 kötött : 3499,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3774325]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2020.
Pedersoli, Cristiana (1962-)
Mio papà Bud (magyar)
   Apám, Piedone [elektronikus dok.] / Cristiana Pedersoli. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Elekes Rita. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156691. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Filmogr.
ISBN 978-963-433-721-8
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3777079]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2020.
Tallián Mariann
   Bolygó hollandi / Richard Wagner operája nyomán írta Tallián Mariann ; rajz. Cserkuti Dávid. - Budapest : Holnap, 2019. - 67, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-255-0 kötött : 2900,- Ft
opera - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.54(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3774390]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2209 /2020.
Bajnóczi Beatrix
   ECL próbanyelvvizsga angol nyelvből : 8 középfokú feladatsor : B2 szint / [... írta Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-499-056-7 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3773909]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2020.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Margarita Görrissen ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2007. - 288 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-22-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3778317]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2020.
Kalafatics Zsuzsanna (1966-)
   1000 voprosov, 1000 otvetov : orosz középfok : [B2] / Kalafatics Zsuzsanna [et al.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 427 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-96-0 fűzött : 5420,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3773299]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2020.
Németh Katalin
   English grammar 1 : rules & practice / Németh Katalin. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 225 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-97-7 fűzött : 4490,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3773565]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2020.
   Párbeszédek arab dialektusban Tunéziába utazók számára : társalgási zsebkönyv / szerk. Haskó György. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 68, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6452-9 fűzött
arab nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.321.19=945.11=927
[AN 3774106]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2020.
   Rímes nyelvi játék : egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái : válogatás a 2019. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból / szerk. Balázs Géza, Minya Károly, Seres Lili Hanna ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter, 2019. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5735-10-3 fűzött : 1550,- Ft
nyelvhasználat - nyelvi játék - pályázat - magyar irodalom - alkalmi költemény - vers - antológia
809.451.1-06 *** 06.063(439) *** 894.511-193(082) *** 894.511-14(082) *** 793.73
[AN 3774110]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2020.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 1 : including updated tasks and DIY tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and John Barefield. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-24-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3778329]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2020.
Tóth Kálmán (1917-)
   A héber nyelvtan elemi szabályai / összeáll. Tóth Kálmán ; szerk. Kustár Zoltán, Németh Áron. - 4. jav., részben átd. kiad. - Debrecen : DRHE, 2019. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, ISSN 1786-0814 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8429-71-1)
héber nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.24-5(075.8)
[AN 3778501]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2020.
Ugor Balázs
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 7 komplette Tests : Deutsch Stufe B2 : Band 2 / Autor Ugor Balázs. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-22-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3778326]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2218 /2020.
Ernest Hemingway (magyar)
   Ernest Hemingway : egy élet emlékei / [szerk.] Michael Katakis ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2019. - 254, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-097-1 kötött : 6999,- Ft
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Egyesült Államok - író - 20. század - album
820(73)(092)Hemingway,_E.(084.1)
[AN 3774881]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2020.
   A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései : tiszteletkötet Papp Andrea emlékére / szerk. Nyomárkay István, Nagy Sándor István ; [közread. a] Modern Filológiai Társaság. - Budapest : Modern Filológiai Társ., 2019. - 340 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2018. jún. 25-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva francia, angol, orosz és német nyelven
ISBN 978-963-508-910-9 fűzött
műfordítás - szakfordítás
82.03
[AN 3774018]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2020.
   A képzelet kockázata : Sylvia Plath életműve, élettörténete és betegsége / szerk. Gerevich József. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 399 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-517-050-0 fűzött : 3800,- Ft
Plath, Sylvia (1932-1963)
Egyesült Államok - író - 20. század
820(73)(092)Plath,_S.
[AN 3774917]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2020.
Varga Zoltán, Z. (1970-)
   Önéletírás és fikció között: történelmi történetek : 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi / Z. Varga Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, 2019. - 176, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 169-176.
ISBN 978-963-414-323-9 fűzött : 2500,- Ft
irodalomtörténet - magyar irodalom története - műfajtörténet - második világháború - 20. század - önéletrajzi regény - memoár
82(091)-312.6"19" *** 894.511(091)-312.6"194/195"
[AN 3773987]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2222 /2020.
   30 évünk története : Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre / [szerk. Nagy L. Éva és Kovács István József] ; [... kiad. a Toll és Ecset Alapítvány]. - Kecskemét : Toll és Ecset Alapítvány, [2019]. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 978-615-00-4876-5 fűzött
Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre
Bács-Kiskun megye - irodalmi élet - író - kulturális egyesület - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(439.155)(092)(047.53) *** 061.2(439.155)"198/201"
[AN 3774070]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2020.
   Ady Endre - ma : levélfalevelek / [szöveggond. Kovács Ildikó]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 64 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 133.)
ISBN 978-615-81268-2-3 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - esszé
894.511(092)Ady_E.(0:82-4)
[AN 3775133]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2020.
Druzsin Ferenc (1940-)
   A közhely remekművei? : fejezetek a népszínmű történetéből / Druzsin Ferenc. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 70, [1] p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 131.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81131-5-1 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - 19. század - népszínmű
894.511(091)-2"18"
[AN 3775123]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2020.
   A genius loci : irodalom és építészet / szerk. Kollár Árpád, Tamáska Máté. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 231 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-55-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - épített környezet - helyismeret
894.511(091)"18/19" *** 721(439) *** 908.439
[AN 3773728]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2020.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Gyurkovics Tibor / [vál., szerk. Gyurkovics Györgyi]. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K. : PIM, 2019. - 156, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 9.)
ISBN 978-963-263-867-6 kötött : 2980,- Ft
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Gyurkovics_T.
[AN 3775085]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2020.
Halmai Tamás (1975-)
   Az athéni szoba : Uri Asaf-meditációk / Halmai Tamás. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-071-6 kötött : 2450,- Ft
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)ʾAsap,_̂ʾW.
[AN 3774599]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2020.
Knapp Éva (1956-)
   Martin von Cochem Magyarországon / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-. - ill. ; 29 cm
Martin von Cochem (1634-1712)
Németország - író - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - vallásos irodalom - összehasonlító irodalomtudomány - 17. század - 18. század
894.511(091)-97"16/17" *** 871(430)(091)-97"16/17" *** 871(430)(092)Martin_von_Cochem
[AN 3549438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Pótlások és kiegészítések a második részhez, Baumgarten, VI. Pius pápa imádságos könyve. - 2019. - 183, [4] p. - (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, ISSN 2064-7921 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-65-3 kötött
Magyarország
[AN 3774174] MARC

ANSEL
UTF-82229 /2020.
   "Magukra maradt bútorok" : írók bútorai a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből / [... kurátora Zeke Zsuzsanna] ; [társkurátor Szilágyi Judit] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Budapesten, 2019. jún. 22 - 2020. márc. 1. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-47-1 fűzött
Magyarország - író - bútor - hétköznapi élet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)"18/19" *** 645 *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3773416]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2020.
Mártonffy Marcell (1955-)
   Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben : poétika és teológia II. / Mártonffy Marcell. - Budapest : Gondolat, 2019. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-209.
ISBN 978-963-693-945-8 fűzött : 2990,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajelmélet - 20. század - keresztény teológia - esszé
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511(091)-4"19" *** 82.01-4 *** 23/28
[AN 3773317]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2020.
Mezősi Miklós (1960-)
   Aranykor és sex appeal: Mnémosyné leányai : "Ami az arcukon a szabályos szépnek rovására megy" : a mitopoétika ösvényein a zene fenomenológiájáig / Mezősi Miklós. - Budapest : Gondolat, 2019. - 278 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-265.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-276-943-4)
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomesztétika - zeneesztétika - műelemzés
894.511(091) *** 82(091) *** 82.01 *** 78.01
[AN 3773259]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2020.
Ódry Viktória
   Ady és a hatóság / Ódry Viktória. - Budapest : Gondolat, 2019. - 254 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-939-7 fűzött : 3500,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - jogeset
894.511(092)Ady_E. *** 34.096(439)"19"
[AN 3773309]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2020.
Osvát Ernő (1876-1929)
   Tessék színt vallani : Osvát Ernő szerkesztői levelezése / sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányokat írta Kosztolánczy Tibor, Nemeskéri Erika ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Gondolat : OSZK, 2019. - 2 db (1684 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-693-706-5 kötött : 9500,- Ft
Osvát Ernő (1876-1929)
Magyarország - író - kritikus - szerkesztő - magyar irodalom története - századforduló - 20. század - levelezés
894.511(092)Osvát_E.(044) *** 894.511(091)"19" *** 82.01(439)(092)Osvát_E.(044)
[AN 3771607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 923 p., XV t. : ill.
ISBN 978-963-693-922-9
[AN 3771609] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 929-1684.
Bibliogr.: p. 1599-1608.
ISBN 978-963-693-923-6
[AN 3771610] MARC

ANSEL
UTF-82234 /2020.
Szajbély Mihály (1952-)
   Csáth Géza élete és munkái : régimódi monográfia / Szajbély Mihály. - Budapest : Magvető, 2019. - 538, [20] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3874-1 kötött : 4999,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csáth_G.
[AN 3774551]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2020.
Tarján Tamás (1949-2017)
   Látómező : kortárs prózaszemle / Tarján Tamás ; [szerk. Nánássy Viktória] ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 392, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-843-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"19/201" *** 82(091)"19/201"
[AN 3775185]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2020.
Tompa Zsófia (1981-)
   Tompa László költészete és a helikoni-transzszilván líra alapmotívumainak lélekvándorlása / Tompa Zsófia ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 515, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 415-432.
ISBN 978-963-263-853-9 fűzött : 3990,- Ft
Tompa László (1883-1964)
Erdély - író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom története - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Tompa_L. *** 894.511(498)(091)-14
[AN 3775110]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2020.
Várnai Dorota
   Wokół polskiej i węgierskiej literatury epoki renesansu / Dorota Várnai. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 228-236. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-489-169-7 fűzött
Magyarország - Lengyelország - magyar irodalom története - lengyel irodalom története - 15. század - 16. század - összehasonlító irodalomtudomány - művelődéstörténet - humanizmus - reneszánsz - kulturális kapcsolat
894.511(091)"14/15" *** 884(091)"14/15" *** 82.091 *** 930.85(439)"14/15" *** 930.85(438)"14/15"
[AN 3774099]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2238 /2020.
   30 angol - magyar mese a szorgalomról és a lustaságról. - Budapest : Roland, [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-30-3 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3773495]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
Anarch (magyar)
   Anarch / Dan Abnett ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 460 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-98-7 fűzött : 4590,- Ft : 14,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3773524]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Vremâ sekond hènd (magyar)
   Elhordott múltjaink / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 597 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-133-6 kötött : 4599,- Ft
Szovjetunió - Oroszország - orosz irodalom - hétköznapi élet - oral history - ezredforduló - rendszerváltás - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 947"199/201"(0:82-31)
[AN 3778573]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2020.
Allen, Sarah Addison (1971-)
First frost (magyar)
   Az első fagy / Sarah Addison Allen ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 277, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-493-4 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774595]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2020.
Almond, David (1951-)
The colour of the sun (magyar)
   A nap színe / David Almond ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2019. - 166, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-550-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774840]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2020.
Ann, Jewel E.
When life happened (magyar)
   Zajlik az élet / Jewel E. Ann ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 463 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-659-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3774277]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2020.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The darkest star (magyar)
   The darkest star : a legsötétebb csillag / J. L. Armentrout ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 460, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-656-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773930]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2020.
Ashley, Jennifer (1974-)
Pride mates (magyar)
   A bizalom ára : Liam és Kim : [Shiftertown - alakváltók városa] / Jennifer Ashley ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 412, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9834-5 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3774204]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2020.
Attar, Leylah
Mists of the Serengeti (magyar)
   A serengeti köde / Leylah Attar ; [ford. Margittay]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-678-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773587]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2020.
Badani, Sejal
The storyteller's secret (magyar)
   A mesemondó titka / Sejal Badani ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-591-7 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774303]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2020.
Barron, T. A. (1952-)
Merlin (magyar)
   Merlin / T. A. Barron ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Geopen, 2019-. - ill. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773253]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elveszett évek. - 2019. - 374, [1] p.
ISBN 978-615-5724-90-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773257] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A varázslás dalai. - 2019. - 351 p.
ISBN 978-615-5724-83-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3774218] MARC

ANSEL
UTF-82249 /2020.
Baxendale, Martin
Your new baby (magyar)
   A kisbaba működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2019, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-77-6 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 3778284]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2020.
Beatty, Robert (1963-)
Serafina and the black cloak (magyar)
   Szerafina és a fekete köpeny / Robert Beatty ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 278, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-457-253-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3774260]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2020.
Bentley, Sue (1951-)
Magic kitten : a summer spell (magyar)
   Varázslatos kiscica : nyári csoda / Sue Bentley ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-114-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774386]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2020.
Bentley, Sue (1951-)
Magic ponies : a new friend (magyar)
   Varázslatos póni : egy új barát / Sue Bentley ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-116-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774397]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2020.
Blais, Marie-Claire (1939-)
Une saison dans la vie d'Emmanuel (magyar)
   Emmanuel életének egy évszaka / Marie-Claire Blais ; Károly Judit fordítása. - Budapest : Napkút K., 2019. - 132, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-830-0 fűzött : 1990,- Ft
kanadai francia irodalom - regény
840-31(71)=945.11
[AN 3775197]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2020.
Bowen, Sarina
Bittersweet (magyar)
   Bittersweet : keserédes / Sarina Bowen ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 358, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-710-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3773726]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2020.
Cantini, Barbara (1977-)
Mortina e l'odioso cugino (magyar)
   Halálka : Halálka és az undok unokaöcs / írta és rajz. Barbara Cantini ; [ford. Andó Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - [46] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-735-5 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3774380]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2020.
Cantini, Barbara (1977-)
Mortina (magyar)
   Halálka : a történet, amin meghalsz a nevetéstől! / írta és rajz. Barbara Cantini ; [ford. Andó Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - [46] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-607-5 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3774373]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2020.
Chase, Emma
Royally yours (magyar)
   A királynő férjet keres : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-29-8 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3774788]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The flying inn (magyar)
   A szökevény kocsma / Gilbert Keith Chesterton ; [ford. Katona László]. - Budapest : Századvég, 2019. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5164-45-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773661]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The last séance (magyar)
   Az utolsó szeánsz [elektronikus dok.] : természetfölötti novellák / Agatha Christie. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-383-0
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3776408]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 277 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-315-1 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3778130]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Szíjgyártó László. - Szöveg (epub : 947 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-411-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3778707]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2020.
Christo, Alexandra
To kill a kingdom (magyar)
   To kill a kingdom : egy birodalom végzete / Alexandra Christo ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 420, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-652-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3774273]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2020.
Cleeton, Chanel
When we left Cuba (magyar)
   Mikor elhagytuk Kubát / Chanel Cleeton ; [ford. Hulse Alexandra Nikoletta]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 409 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-718-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774256]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2020.
Cole, Addison
Read write, love at seaside (magyar)
   Olvass és szeress! : Édes seaside-i nyarak 1. / Addison Cole ; [ford. Czutor Veronika Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 294, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-651-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773583]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2020.
Cole, Martina (1959-)
Get even (magyar)
   Elégtétel / Martina Cole ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-602-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3774804]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2020.
Colgan, Jenny (1972-)
Christmas at the Little Beach Street Bakery (magyar)
   Karácsony a Piciny Csodák Pékségében / Jenny Colgan ; [ford. Páll Márta]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 338, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-652-5 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3774816]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2020.
Connelly, Victoria
Mr. Darcy forever (magyar)
   Mr. Darcy örök / Victoria Connelly ; [ford. Gogolák Rita]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 279, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-442-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3773916]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2020.
Corey, James S. A.
Tiamat's wrath (magyar)
   Tiamat dühe : a Térség nyolcadik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2019. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-114-9 fűzött : 4495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3774795]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2020.
Cowell, Cressida (1966-)
How to betray a dragon's hero (magyar)
   Így harcolj egy sárkány dühével : [így neveld a sárkányodat 12.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 520, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-06-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3773541]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2020.
Cowell, Cressida (1966-)
Twice magic (magyar)
   Hajdan varázslói : a behemót utolsó lehelete / írta és ill. Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 397, [6] p. : ill. ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5716-22-5 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3773532]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2020.
Davis, Lydia (1947-)
Break it down (magyar)
   Az annyi, mint / Lydia Davis ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 168, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3888-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3771311]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2020.
De la Motte, Anders (1971-)
Vintereld (magyar)
   Pokoli tél / Anders de la Motte ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : General Press, 2019. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-325-3 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3773966]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2020.
Douglas, Claire
Last seen alive (magyar)
   Utoljára látták / Claire Douglas ; [ford. Czagányi Anikó]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 313 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-057-3 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3774842]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2020.
Dr. Seuss (1904-1991)
The cat in the hat comes back! (magyar)
   Kalapos macska visszatér / Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2019. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Szabó T. Anna
ISBN 978-963-437-632-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3773492]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2020.
Duncan, Lois (1934-2016)
Locked in time (magyar)
   Locked in time : időbe zárva / Lois Duncan ; [ford. Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 215 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-605-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773933]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2020.
Emerson, Marcus
Diary of a 6th grade ninja : Pirate invasion (magyar)
   Egy hatodikos nindzsa naplója 2 : kalóztámadás / Marcus Emerson, Noah Child és Sal Hunter ; [ill. David Lee] ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-052-3 kötött : 1999,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774360]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2020.
Emerson, Marcus
Diary of a 6th grade ninja : Rise of the red ninjas (magyar)
   Egy hatodikos nindzsa naplója 3 : a vörös nindzsák hajnala / Marcus Emerson, Noah Child és Sal Hunter ; [ill. David Lee] ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-216-9 kötött : 2299,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774365]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2020.
Farnsworth, Christopher (1971-)
Killfile (magyar)
   Halálakták / Christopher Farnsworth ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 351 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-572-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3774784]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2020.
Frank, Astrid (1966-)
Wunderpferde : Mutig wie Terco (magyar)
   Csodalovak : Terco, a bátor / Astrid Frank ; [ill. Cathy Ionescu] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2019. - 119, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-41-4 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774308]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2020.
Fremantle, Elizabeth (1962-)
The poison bed (magyar)
   Mérgező nász / E. C. Fremantle ; [ford. Kiss Rita]. - Budapest : General Press, 2019. - 345 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-314-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3773939]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2020.
Garber, Stephanie
Legendary (magyar)
   Legendary / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 479 p. : ill. ; 24 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-437-542-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773899]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2020.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2016. - 531 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3617-4 kötött : 4299,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3777912]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2020.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Post (magyar)
   Poszt / Dmitry Glukhovsky ; [ill. Anastasia Ivanova, Eli Yatskerich[!Yatskevich]] ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 439 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-379-3 kötött : 4299,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3774258]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2020.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Post (magyar)
   Poszt [elektronikus dok.] / Dmitry Glukhovsky ; ill. Anastasia Ivanova, Eli Yatskerich[!Yatskevich] ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-382-3
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3778717]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2020.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Olga di carta: Jum fatto di buio (magyar)
   Olga, a papírlány : Jum, a sötét szerzet / Elisabetta Gnone ; papírkivágások Linda Toigo ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 213, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-396-0 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774634]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2020.
Golding, Melanie
Little darlings (magyar)
   Életeim / Melanie Golding ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - Budapest : General Press, 2019. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-318-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773954]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2020.
Goodman, Joanna (1969-)
The home of unwanted girls (magyar)
   Elveszett lelkek otthona / Joanna Goodman ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 460, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-559-7 fűzött : 3799,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3774302]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2020.
Gray, Claudia (1970-)
Master and apprentice (magyar)
   Mester és tanítványa / Claudia Gray ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 373 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-534-2 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773564]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2020.
Gregg, Stacey
The auditions (magyar)
   A válogató / Stacey Gregg ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 263 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A póniklub riválisai
ISBN 978-615-5716-19-5 fűzött : 2990,- Ft
új-zélandi irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(931)=945.11
[AN 3755056]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2020.
Gregg, Stacey
Showjumpers (magyar)
   A díjugratók / Stacey Gregg ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 274 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A póniklub riválisai
ISBN 978-615-5716-20-1 fűzött : 2990,- Ft
új-zélandi irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(931)=945.11
[AN 3773550]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2020.
Haig, Matt (1975-)
The truth Pixie (magyar)
   Az igazmondó Glimpi / Matt Haig ; [ill. Chris Mould]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 119 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Szabó T. Anna
ISBN 978-963-437-578-4 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3773543]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2020.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (magyar)
   Infanteriszt Švejk [elektronikus dok.] / Jaroslav Hašek ; ford. Karikás Frigyes. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-920-2 (epub)
ISBN 978-963-474-921-9 (mobi)
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3777816]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2020.
Herzog, Annette (1960-)
Immer dieser Kater! (magyar)
   Már megint ez a kandúr! / Anette Herzog ; Pe Grigo illusztrációival ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 116, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-476-035-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3773530]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2020.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Das Glasperlenspiel (magyar)
   Az üveggyöngyjáték / Hermann Hesse ; [ford. Szabó Ede] ; [a verseket ford. Vajda Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 664, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-319-9 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3777644]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2020.
Hewitt, Kate
The secrets we keep (magyar)
   Törékeny életek / Kate Hewitt ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 476, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-38-5 kötött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3773906]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2020.
Hewitt, Kate
The secrets we keep (magyar)
   Törékeny életek [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-39-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3776210]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2020.
Johnson, Milly (1964-)
The queen of wishful thinking (magyar)
   Légvárak és régiségek / Milly Johnson. - Budakalász : Pioneer Books, 2019. - 447 p. ; 21 cm
Ford. Palásthy Ágnes
ISBN 978-615-5435-51-5 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3774857]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2020.
Jones, Peter
   The beggar king / Peter Jones ; ill. by Andrea Nick-Vékony. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5711-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - életvezetés - verses mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(439) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773685]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2020.
Jones, Peter
   The wise old mouse / [written by Peter Jones] ; [ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2019. - 27, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - életvezetés - verses mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(439) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773679]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2020.
Kaur, Rupi (1992-)
The sun and her flowers (magyar)
   A nap és az ő virágai / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 248, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-717-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3774824]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2020.
Kelly, Martha Hall
Lilac girls (magyar)
   Orgonalányok / Martha Hall Kelly ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 617, [7] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-508-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3773553]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2020.
Kennedy, Elle (1982-)
The chase (magyar)
   The chase : Briar U : a hajsza / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 405 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-624-2 fűzött : 3599,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3774787]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2020.
Lafferty, Mur (1973-)
Minecraft : The lost journals (magyar)
   Minecraft : elveszett naplók / Mur Lafferty ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Bookline, 2019. - 341 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-169-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3774662]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Pyramide der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a piramisnál / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2017. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 1.)
ISBN 978-963-244-784-1 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778288]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2020.
Leon, Donna (1942-)
Earthly remains (magyar)
   Földből vétettünk / Donna Leon ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2019, cop. 2017. - 342, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5724-71-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3774808]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2020.
Logan, T. M. (1975-)
29 seconds (magyar)
   29 másodperc / T. M. Logan ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, 2019. - 342, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-324-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773928]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2020.
MacLean, Sarah (1978-)
A rogue by any other name (magyar)
   Hozományvadászok kíméljenek! : A szerencsejáték szabályai 1. / Sarah Maclean ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 475, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-602-0 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773599]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2020.
Macomber, Debbie (1948-)
Alaskan holiday (magyar)
   Alaszkai vakáció : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Ligeti Lujza]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-321-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3774923]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2020.
Mathieu, Jennifer (1976-)
Moxie : Moxie girls fight back (magyar)
   Moxie avagy A vagány csajok visszavágnak / Jennifer Mathieu ; [ford. Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 340, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-507-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3774268]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2020.
Mayer, Gina
Ein geheimes Versprechen (magyar)
   Titkos ígéret : Lósuttogó akadémia 2. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2019. - 209 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-069-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774814]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2020.
Mayer, Gina
Reise nach Snowfields (magyar)
   Utazás Snowfieldsbe : Lósuttogó akadémia 1. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2019. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-070-9 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774811]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2020.
Meacham, Leila (1938-)
Dragonfly (magyar)
   Szitakötő / Leila Meacham ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 602, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-710-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3774835]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2020.
Meyer, Stephenie (1973-)
Life and death (magyar)
   Life and death : egy életem egy halálom : Twilight 2.0 / Stephenie Meyer ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 602, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-495-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773519]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2020.
Michaels, Corinne
Not until you (magyar)
   Várj még rám / Corinne Michaels ; [ford. Rácz Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 282, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-56-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3774828]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2020.
Moore, Stuart
Civil war (magyar)
   Polgárháború / Mark Millar és Steve McNiven képregénye alapján írta Stuart Moore ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 381, [1] p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 4.)
ISBN 978-963-497-539-7 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-540-3 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773525]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2020.
Musonius Rufus, Caius (30-101?)
   Musonius Rufus és Sztoikus Hieroklész töredékei ; Kebész táblaképe / ford., a jegyzeteket és az utószót írta Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, 2019. - 160 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Egys. cím: Kebītos pinax. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-673-0 fűzött : 2800,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Musonius,_R._F.
[AN 3773262]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2020.
Myers, William L.
A criminal defense (magyar)
   Életem védelme / William L. Myers ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 436, [4] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-667-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3773536]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Kniv (magyar)
   Kés / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-671-9 fűzött : 4290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3774618]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2020.
Norton, Sheila
The vets at Hope Green (magyar)
   Állatdokik Hope Greenben / Sheila Norton ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 289, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-448-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773913]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2020.
Nunez, Sigrid (1951-)
The friend (magyar)
   A barát / Sigrid Nunez. - [Budapest] : Libri, 2019. - 211 p. ; 21 cm
Ford. Hoppán Eszter
ISBN 978-963-433-614-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774301]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2020.
   Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig : tanulmányok a bölcsészettudomány, a hittudomány és a jogtudomány területeiről / szerk. Furkó Péter. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 265 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2019. máj. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-542-4 fűzött : 2990,- Ft
bölcsészettudomány - vallástudomány - jogtudomány
82 *** 291 *** 34
[AN 3774103]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2020.
Pacatus Drepanius, Latinus (4. sz)
Panegyricus Theodosio Augusto dictus (magyar, latin)
   Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz / ford., jegyzetekkel ell., a bevezetést és a kísérő tanulmányt írta Székely Melinda. - Szeged ; Budapest : Martin Opitz K., [2019]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
A beszéd eredeti latin nyelven és magyar nyelvű műfordításban. - Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-9987-53-1 fűzött : 1800,- Ft
Theodosius (Római Birodalom), I., Nagy (347-395)
ókori latin irodalom - szónoklat - kétnyelvű dokumentum
871-5.02=945.11
[AN 3773758]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2020.
Petrucha, Stefan (1959-)
Deadpool : paws (magyar)
   Deadpool : praclik / Stefan Petrucha ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 337, [1] p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 5.)
ISBN 978-963-497-562-5 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-561-8 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3773527]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2020.
Pilkey, Dav (1966-)
Captain Underpants and the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from outer space (magyar)
   Alsógatyás kapitány és az alattomos űrlény konyhásnénik inváziója : és a hasonlóan gonosz stréberzombik támadása / Dav Pilkey ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 134, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-499-108-3 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3774370]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2020.
Pirotte, Emmanuelle (1968-)
Today we live (magyar)
   Ma még élünk / Emmanuelle Pirotte ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-809-4 kötött : 3599,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3774254]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2020.
Prowse, Amanda
Christmas for one (magyar)
   Egyszemélyes karácsony / Amanda Prowse ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2019. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-320-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773962]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2020.
Ragan, Theresa
Dead weight (magyar)
   Holtsúly : Lizzy Gardner-könyvek 2. / T. R. Ragan ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-591-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3773539]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2020.
Reynolds, Jason (1983-)
Long way down (magyar)
   Hosszú az út lefelé / Jason Reynolds ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 314, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-619-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - verses regény
820-13(73)=945.11
[AN 3774812]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Glory in death (magyar)
   A halál fényében / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-542-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777978]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Mind over matter (magyar)
   Nézd meg az anyját! / Nora Roberts ; [... ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Vinton, 2019. - 285 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-830-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778559]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
A will and a way (magyar)
   Egy házban az ellenséggel / Nora Roberts ; [... ford. Fülöp Villő]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2019. - 285 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-801-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778554]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2020.
Robson, Amanda
Envy (magyar)
   Irigy / Amanda Robson ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-46-0 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3774791]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2020.
Rodoreda, Mercè (1908-1983)
   Kisgalamb és Cecília : nők Barcelona kisvilágában / Mercè Rodoreda ; [ford. Bakucz Dóra és Tomcsányi Judit]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2019. - 340, [1] p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 16.)
Tart.: A Diamant térÞ; A Kaméliás utca. - Egys. cím: La plaça del Diamant ; El carrer de les Camèlies
ISBN 978-963-414-545-5 fűzött : 3990,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3774017]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2019. - 310, [2] p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete. - A "Griffendél" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-691-7 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778305]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2019. - 310, [2] p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete. - A "Mardekár" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-692-4 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778306]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2019. - 310, [2] p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete. - A "Hollóhát" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-694-8 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778298]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2020.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El prisionero del cielo (magyar)
   A mennyország fogságában / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 326, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-154-1 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3778577]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2020.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   Az ember földje / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Balla Katalin, Rónay György és Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 349, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Éjszakai repülésÞ; Manon, a táncosnőÞ; Az ember földjeÞ; Levél egy túszhoz. - Egys. cím: Vol de nuit ; Lettre à un otage ; Manon, danseuse ; Terre des hommes
ISBN 978-963-227-508-6 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény - elbeszélés
840-32=945.11 *** 840-31=945.11
[AN 3774275]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2020.
Salgari, Emilio (1862-1911)
La crociera della Tuonante (magyar)
   A kalózbáró diadala [elektronikus dok.] / Emilio Salgari ; ford. Félegyházi Endre. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-940-0 (epub)
ISBN 978-963-474-941-7 (mobi)
olasz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
850-311.3=945.11
[AN 3777812]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2020.
Scieszka, Jon (1954-)
Frank Einstein and the evoblaster belt (magyar)
   Frank Einstein és az evogyorsító szuperöv / Jon Scieszka ; a rajzokat kész. Brian Biggs ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 194, [4] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-457-463-7 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3773538]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2020.
Selfors, Suzanne (1963-)
Spirit, riding free : the adventure begins (magyar)
   Szilaj : kalandra fel! / [Suzanne Selfors] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 272 p. ; 21 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-426-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3774623]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2020.
Slavov, Hristo
Predi sʺtvorenieto (magyar)
   A teremtés előtt / Hriszto Szlavov ; Kovács Gergely Lajos fordítása. - Budapest : Napkút K., 2019. - 201, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-829-4 fűzött : 2490,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3775146]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2020.
Služitelʹ, Grigorij (1983-)
Dni Saveliâ (magyar)
   Egy moszkvai kandúr feljegyzései : regény macskákról és emberekről / Grigorij Szluzsitel ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 300, [1] p. ; 20 cm. - (Kortárs orosz irodalom, ISSN 2676-9905)
ISBN 978-963-438-059-7 fűzött : 3970,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3774854]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2020.
Smith, Kirsten
Trinkets (magyar)
   Trinkets : csecsebecsék / Kirsten Smith ; [ford. Czutor Veronika Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-715-7 fűzött : 3199,-
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3773528]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2020.
Sorensen, Jessica (1983-)
The probability of Violet and Luke (magyar)
   The probability of Violet & Luke : Violet, Luke és az esély / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 350, [5] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-425-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773531]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2020.
Stilton, Tea
Incanto : le guardiane dei sogni (magyar)
   Varázslatok földje : az álmok őrzői / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin és Gabriele Bagnoli ..., Christian Aliprandi]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 115, [10] p. : ill., színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-385-8 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3774368]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2020.
Sullivan, Mark (1958-)
Beneath a scarlet sky (magyar)
   A skarlát ég alatt / Mark Sullivan ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 563, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-594-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3773592]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2020.
Svensson, Patrik (1972-)
Ålevangeliet (magyar)
   Tenger a tengerben : a Sargasso titkai / Patrik Svensson ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 278, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-278.
ISBN 978-963-293-921-6 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - esszéregény
839.7-31=945.11
[AN 3774711]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2020.
   Szent István király intelmei Imre herceghez / [Kuruc [!Kurcz] Ágnes fordítása]. - Győr : Vill-Korr Hungária Kft., [2019]. - 14 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3777801]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2020.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Gitanjali (magyar)
   A felajánlás énekei / Rabindranath Tagore ; Ásványi Tibor fordítása. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 68 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 136.)
Megj. "Áldozati énekek" címmel is
ISBN 978-615-81268-6-1 fűzött
bengáli irodalom - vers
891.44-14=945.11
[AN 3775145]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2020.
   Tetemre festés : kortárs spanyol drámák / [... szerk. Scholz László]. - Budapest : Napkút K., 2019. - 428, [3] p. ; 21 cm. - (Drámatájak, ISSN 2061-5388 ; 8.)
ISBN 978-963-263-826-3 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - dráma - antológia
860-2(082)=945.11
[AN 3775103]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2020.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
Vanity fair (magyar)
   Hiúság vására / W. M. Thackeray ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket írta Ruttkay Kálmán]. - Budapest : Európa, 2019. - 792, [7] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-031-5 kötött : 6500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3778578]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2020.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; [ford. M. Szabó Csilla] ; [a versbetéteket ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Magvető, 2019. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3883-3 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3778001]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2020.
Townsend, Jessica (1985-)
Nevermore (magyar)
   Nevermoor : Morrigan Crow négy próbája / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 378, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-024-6 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3777728]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2020.
Tremain, Rose (1943-)
Music & silence (magyar)
   Zene és csend / Rose Tremain ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-20-4 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3774817]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2020.
VanLiere, Donna (1966-)
The Christmas hope (magyar)
   Karácsonyi remény / Donna VanLiere ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, 2019. - 220, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-397-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774603]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2020.
Vodolazkin, Evgenij (1964-)
Brisben (magyar)
   Brisbane / Jevgenyij Vodolazkin ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 532 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-336-6 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3774271]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2020.
Walliams, David (1971-)
Bad dad (magyar)
   Rosszfiúk / David Walliams ; ill. Tony Ross ; [ford. Vereckei Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 443, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-640-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3774615]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2020.
Walser, Robert (1878-1956)
Kleine Dichtungen (magyar)
   Elsüllyedt ösvény / Robert Walser ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2019. - 152, [6] p. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 12.)
ISBN 978-963-263-825-6 kötött : 1990,- Ft
svájci német irodalom - tárcanovella
830-43(494)=945.11
[AN 3775087]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2020.
Walser, Robert (1878-1956)
Prosastücke (magyar)
   Emlékszem, egyszer / Robert Walser ; ford. Báthori Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 61, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81131-3-7 kötött : 1990,- Ft
svájci német irodalom - tárcanovella
830-43(494)=945.11
[AN 3775160]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2020.
Watson, Tom (1962-)
Two cats and a baby (magyar)
   Pálcikacica és a bébi / Tom Watson ; [ill. ... Ethan Long ...] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-053-6 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3774340]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2020.
Whitehead, Colson (1969-)
The Nickel boys (magyar)
   A Nickel-fiúk / Colson Whitehead ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 269 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5955-32-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3774549]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2020.
Winslow, Don (1953-)
The border (magyar)
   A határ / Don Winslow ; [... ford. Lévai Márta]. - Budapest : Vinton, 2019. - 896 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-824-8 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3774194]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2020.
Wunsch, Emma
The princess and the absolutely not a princess (magyar)
   A hercegnő és az egyáltalán nem hercegnő / Emma Wunsch ; [ill. Jessika von Innerebner] ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 138, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746). (Maja és Molli)
ISBN 978-963-499-052-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3774349]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2020.
Young, Samantha (1986-)
Fall from India Place (magyar)
   India Place / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 339, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-684-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3773596]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2366 /2020.
Ady Endre (1877-1919)
   Élő Ady : Ady-antológia kortárs költők válogatásában / [szerk. Illés Andrea] ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Scolar, 2019. - 311 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-040-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774280]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2020.
Ágoston Tamás
   A visszaalvás művészete : versek / Ágoston Tamás. - Budapest : Napkút K., 2019. - 73, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-871-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775117]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2020.
Antal György Bálint (1944-)
   Csillogó kavicsok : versek / Antal György Bálint ; [ill. Berta Bence]. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-98-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774074]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2020.
Áprily Lajos (1887-1967)
   Álom a vár alatt : két verses elbeszélés / Áprily Lajos ; Würtz Ádám rajz. ; [a szöveget gond. Győri János]. - Szentendre : Urbis Kvk., cop. 2019. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5289-44-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778292]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2020.
Babarczy Eszter (1966-)
   A mérgezett nő : novellák / Babarczy Eszter. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 251, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-949-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3773935]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2020.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály összegyűjtött versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kelevéz Ágnes]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 751 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-347-7 kötött : 5280,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777853]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2020.
Baley Endre (1962-)
   Bökkenések és hökkenések / Baley Endre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 255, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81268-1-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3775156]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2020.
Bálint Erika
   A nap csókja / Bálint Erika. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 281 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-709-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773549]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2020.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Isten árnyéka. - 4. kiad. - [2019], cop. 2017. - 474, [2] p.
Bibliogr.: p. 460-471.
ISBN 978-963-426-453-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3778025] MARC

ANSEL
UTF-82375 /2020.
Bárdosi Attila (1953-)
   Jöttem, láttam, vesztettem, kicsontoztak.. : versek, 2019 / Bárdosi Attila. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 224 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5007-36-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773314]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2020.
Becskei Gábor
   Őrszem és káoszkreátor : az utolsó fehér tűz / Becskei Gábor ; Ambrus Izsák rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 323, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-500-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3774316]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2020.
Beniczkyné Bajza Lenke (1839-1905)
   Végzetes tévedés [elektronikus dok.] / Beniczkyné Bajza Lenke. - Szöveg (epub : 927 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156522. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-885-4 (epub)
ISBN 978-963-474-886-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3775775]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2020.
Benkő Attila (1942-)
   Ma este / Benkő Attila. - Budapest : Gondolat, 2019. - 150, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-941-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3773255]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2020.
Benkő Ildikó (1966-)
   Báránytánc / Benkő Ildikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 125, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81131-9-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775158]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2020.
Benkő László (1952-)
   Mátyás király / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2019]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-418-6
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vaskezű. - cop. 2019. - 434, [3] p.
ISBN 978-963-267-416-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3773911] MARC

ANSEL
UTF-82381 /2020.
Berkesné Zombor Anikó
   Pusztító érzések : Büszkeség [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 515 KB) (epub : 590 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156035. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-438-9 (pdf)
ISBN 978-963-453-436-5 (epub)
ISBN 978-963-453-437-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3771627]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2020.
Berkesné Zombor Anikó
   Pusztító érzések : Gonoszság [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 467 KB) (epub : 594 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156038. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-441-9 (pdf)
ISBN 978-963-453-439-6 (epub)
ISBN 978-963-453-440-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3771633]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2020.
Berkesné Zombor Anikó
   Pusztító érzések : Harag [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 330 KB) (epub : 596 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156819. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-435-8 (pdf)
ISBN 978-963-453-433-4 (epub)
ISBN 978-963-453-434-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3778249]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2020.
Berta Csaba (1975-)
   Ma sem mondom szebben / Berta Csaba. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-02-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774021]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2020.
Bíró József (1951-)
   Eo ipso / Bíró József. - Budapest : Napkút K., 2019. - 119, [14] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-840-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775086]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2020.
Bíró Zsófia (1977-)
   A macska mondja meg! : mit egyél és mit ne / Bíró Zsófia ; [... ill. Rátkai Kornél]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 78 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-52-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3774372]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elképesztő! / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Bernát Barbara]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2016. - 210, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Apolló akadémia
ISBN 978-615-5450-08-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777730]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2020.
Botta András (1968-)
   Kárhozottak városa : Budapest 2038 / Andy Baron. - [Budapest] : [Botta A.], cop. 2019. - 421, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4468-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3774044]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Bogi és Buksi kalandjai : egy barátság kezdete / Borsa Brown ; [ill. Varga Norbert]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5763-96-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773463]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szerelem : [harmadik rész] / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 449, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-94-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774825]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2020.
Csabai László (1969-)
   A vidék lelke : hármas történetek / Csabai László. - Budapest : Magvető, 2019. - 338, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3884-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3774556]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2020.
Csendes Istvánné
   Varázslatos kamramesék / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 30, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-061-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3774988]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2020.
Czékmány Ilona, H. (1933-)
   Végezetül.. : versek / H. Czékmány Ilona ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, [2019]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-70-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773973]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2020.
Darvasi László (1962-)
   Magyar sellő : regény / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2019. - 198, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3949-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3772674]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2020.
Decsi Imre
   Lúdas Matyi / [szöveg Decsi Imre] ; [ill. Bosnyák M.]. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3774767]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2020.
Dedi mama
   Barátaim, a mesék / [írta Dedi Mama] ; [rajz. Ladislav Szolik]. - [Budapest] : Betűrengeteg Bt., [2019]. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szóvarázs sorozat)
ISBN 978-615-00-5771-2 fűzött : 870,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773363]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2020.
Diószegi Judit
   Erdőváros meséi 2 : Eda mami tábora / írta Diószegi Judit ; [rajz. Koncsek János] ; [kiad. a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács]. - [Budapest] : NBT, [2018]. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773586]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2020.
Dobai Lili
   Pentimenti / Dobai Lili. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-414-547-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774087]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2020.
Dobai Péter (1944-)
   Magyar kereszt : irodalmi forgatókönyv / Dobai Péter ; rend. András Ferenc. - Budapest : MMA K. : MNF, 2019. - 134, [1] p. : ill. ; 23 cm + DVD. - (Láthatatlan filmtörténet, ISSN 2630-9459)
melléklet címe: Együtthatók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-52-5 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-293.7
[AN 3773712]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2020.
Domján Gábor (1952-)
   A megfelelő mélység / Domján Gábor. - Budapest : Napkút K., 2019. - 96, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-845-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775088]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2020.
Doncsev Toso (1944-)
   Az alkony harmatcseppjei : történetek és töprengések / Doncsev Toso. - Budapest : Napkút K., 2019. - 86, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-850-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3775097]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2020.
Eőry Emese (1976-)
   Emese álma / Eőry Emese. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6075-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773948]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2020.
   Erdélyi karácsony : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-420-9 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082) *** 894.511-14(498)(082) *** 398.332.416(0:82-32) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 3777897]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2020.
Erdélyi Z. János (1947-)
   A szuka / Erdélyi Z. János. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 135.)
ISBN 978-615-81268-5-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3775142]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   Búzavirág / Fábián Janka. - 6. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2015. - 444, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-637-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777863]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2020.
Fable, Vavyan
   Fanyarédes / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2019. - 363 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-87-3 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-9300-86-6 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3774775]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2020.
Farkas Pál (1952-)
   Eresz alá húzom a Napot : verseskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2019. - 144 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-09-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774102]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2020.
Farkas Sándor (1939-)
   Cseppek egy sebészorvos emlékeiből / Farkas Sándor. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-479-1 fűzött : 2800,- Ft
sebészet - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 616-089(0:82-94)
[AN 3774958]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2020.
Fazakas Attila (1974-)
   Forró nyári fűszerek / Fazakas Attila. - Budapest : Napkút K., 2019. - 103, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-866-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775089]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2020.
Fazekas Valéria (1962-)
   Emlékfoszlányok / Fazekas Valéria Fava. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-10-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773951]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2020.
Fejős Éva (1967-)
   Holtodiglan / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-51-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3774919]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2020.
Fekete Vince (1965-)
   Vargaváros : versek / Fekete Vince. - Budapest : Magvető, 2019. - 256, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3946-5 kötött : 3699,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3774573]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2020.
Felföldi József (1954-)
   Szavak cirkusza / Felföldi József. - [Debrecen] : Felföldi J., 2019. - 135, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6547-2 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3774741]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2020.
Finy Petra (1978-)
   Marlenka / Finy Petra. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-937-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774703]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2020.
Füller Tímea
   Egy papné titkos naplójából / Füller Tímea ; Lente István rajz. - Budapest : Luther, 2019. - 118 p. : ill. ; 14x19 cm
ISBN 978-963-380-166-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3774279]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2020.
Gecser Erzsébet
   Lelkünk zenéje : versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2019. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-66-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773971]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2020.
Géczi János (1954-)
   A tenyérjós / Géczi János. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 366 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-922-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774705]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2020.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Nézd csak, itt egy japán! : az Altató borítójának története / Gerlóczy Márton. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-893-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3777885]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2020.
   Gondolatok tárháza : [ózdi antológia VI.] : a Szeretet Gyermekei Alapítvány Szép Szó Irodalmi Köre (Szépirodalmi és Művészeti Értékeket Pártolók Szépítők Egyesülete Ózdon és Térségében) antológiája / [kiad. alá rend. Fazekasné Szabján Erika]. - Ózd : Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör, 2019. - 193 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81219-0-3 fűzött
Ózd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Ózd)
[AN 3774073]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Moszkvai csábító : Csábító-sorozat novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-68-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3773926]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2020.
Györgyi Béla (1941-)
   Verseim, napsugaraim / Györgyi Béla. - [Budapest] : Biró, 2019. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-04-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774029]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2020.
Györgypál Katalin (1949-)
   A cselekvő emberről : áttekintő esszé / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2019. - 147 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-615-5066-68-9 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3773950]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2020.
Györgypál Katalin (1949-)
   Csendes percek : elbeszélések, emlékek, jegyzetek, vallomások / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2019. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-69-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3774045]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2020.
Hajnal Kitti
   Falak / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : Papp A., [2019], cop. 2018. - 377 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-6886-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778413]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2020.
Halász-Szabó Klaudia
   Nagy örömkönyvem : mesék az öröm felismeréséhez és kifejezéséhez / Halász-Szabó Klaudia és Sarkady-Filák Éva ; [ill. Ráduly Csaba]. - [Budapest] : Roland, [2019]. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-58-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - öröm - tanmese - gyermekkönyv
894.511-342(02.053.2) *** 159.923(02.053.2) *** 17.023.34(02.053.2)
[AN 3773498]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2020.
Harsányi Ferencné Miletics Ilona (1933-)
   Vörös felhő / Harsányi Ferencné Miletics Ilona ; [közread. a Szentivániak Szentivánért Alapítvány]. - 2. jav., bőv. kiad. - Győrszentiván : Szentivániak Szentivánért Alapítvány, 2019. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6251-8 fűzött
Győrszentiván - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Győrszentiván
[AN 3777735]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2020.
Hauer Ágnes
   Elfoglaltad az életemet / Hauer Agnes. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-07-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774015]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2020.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2014. - 232, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-137-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778591]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2020.
Háy János (1960-)
   Házasságon innen és túl / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 415, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-142-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778589]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2020.
Háy János (1960-)
   Hozott lélek / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 378, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-141-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778597]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2020.
Háy János (1960-)
   Napra jutni / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2014. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-138-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778598]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2020.
Háy János (1960-)
   Ország, város, fiú, lány / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 303, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-139-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3778593]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2020.
Hedry Mária
   Kalipszó : drámák és mesejátékok / Hedry Mária. - Budapest : Napkút K., 2019. - 383, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-852-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - mesejáték
894.511-2 *** 894.511-252(02.053.2)
[AN 3775108]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2020.
Hegyi Zoltán Imre (1967-)
   Mit is tanultam ; Négy kvartett / Hegyi Zoltán Imre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 91, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81268-7-8 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775120]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2020.
Illyés Terézia (1938-)
   Kialvó tüzeink : versek / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2019. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-99-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774028]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2020.
Jakab István
   Rótt körök : novellák / Jakab István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 182, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81268-0-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3775157]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2020.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa : válogatott elbeszélések / Jókai Mór ; [életrajzi jegyz. Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 173, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-353-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778117]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2020.
Jószay Magdolna
   Őrizd a tulipánokat [elektronikus dok.] : Jószay Magdolna versei. - Szöveg (epub : 553 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156520. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-32-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3775766]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2020.
Juhász Lajos (1903-1945)
   A veszedelmes ember [elektronikus dok.] / Juhász Lajos. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156519. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-875-5 (epub)
ISBN 978-963-474-876-2 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3775764]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2020.
Juhász Pál (1967-)
   A lepkekirálynő / ifj. Juhász Pál ; [graf. Oláh Tímea és Szabó Réka]. - Parádsasvár : [Juhász P.], cop. 2019. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5670-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - dráma
894.511-2(02.053.2)
[AN 3773272]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2020.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Káosz tejszínhabbal : álhaikuk / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2019. - 99, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-849-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3775090]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2020.
Kanizsa József (1942-)
   Kőbánya ege alatt : versek, prózák, fotók / Kanizsa József. - Kőbánya-Újhegy : Kanizsa J. : Biró, 2019. - 161 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-03-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3774041]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2020.
Karsai János
   Aki másodszor sem halt meg / Karsai János ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81131-6-8 jfűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3775159]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2020.
Kása Ferenc
   Hogyan indítsd újra az Univerzumot / Kása Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2019. - 184, [4] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3775093]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2020.
Kaszás György
   Amit a birkákról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-657-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7 *** 741.5(439)Elek_L.
[AN 3774290]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2020.
Kaszás György
   Amit a rókákról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-656-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7 *** 741.5(439)Elek_L.
[AN 3774292]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2020.
Király Lajos (1947-)
   Anekdoták / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2019. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-97-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3774030]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2020.
Király Lajos (1947-)
   Türelem : [versek, 2019. január - augusztus] / Király Lajos. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-09-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774034]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2020.
Kiss Attila Péter
   Problémás hercegnők / Kiss Attila Péter ; [ill. Csigó Vivien]. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 88, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-74-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773301]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2020.
Kiss Gábor (1976-)
   Félezer : zsebkötet / Gabes Way ; [graf. ... Gerstenbrein Richard Gergely]. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 150 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5696-77-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773292]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2020.
Klausz Ildikó
   Kék hegyek meséi / Klausz Ildikó ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Pilisszentkereszt : W9 Kvk., 2019. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [126].
ISBN 978-615-00-5596-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773452]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2020.
Kocsis Nagy Noémi (1975-)
   A kínai rejtély [elektronikus dok.] / Gerda Green ; ill. Torjay Valter. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-612-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3776823]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2020.
Kollár Árpád
   Habfehér karácsony / Kollár Árpád, Szintai-Molnár Péter ; Hajdu Bernadett rajz. - [Lábatlan] : "Magyar Termék" Nonprofit Kft., [2019]. - 16, [8] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészségmesék ; 1.)
ISBN 978-615-6092-00-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészséges táplálkozás - mese - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5 *** 613.2(02.053.2)
[AN 3773455]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2020.
Konok Tamás (1930-)
   Emlékkövek : fejezetek egy önéletrajzból / Konok Tamás ; [közread. az] Új Művészet. - Budapest : Új Művészet, 2019. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7792-44-1 kötött : 3900,- Ft
Konok Tamás (1930-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 75(44)(=945.11)(092)Konok_T.(0:82-94)
[AN 3774457]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2020.
Kopper László (1942-)
   Fedőneve Roger / Joe Kemenes. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-464-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774957]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2020.
Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   Lelked az ördögnek / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2019. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-86-9 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774450]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső ; [életrajzi jegyz. Arany Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 164 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-963-276-352-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778119]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2020.
Kovács István József (1944-)
   77 szonett és a röpke rímek : Kovács István József Pilinszky-díjas költő versválogatásai / [graf. Bodri Ferenc]. - [Kecskemét] : Magánkiad., [2019]. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4003-5 fűzött
magyar irodalom - szonett - vers
894.511-193.3 *** 894.511-14
[AN 3774039]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2020.
Kovács László (1944-)
   Az őrkutya : válogatott novellák és más kisprózai írások, 1999-2019 / Kovács Lázló. - Budapest : Uránusz, 2019. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-70-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3774043]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2020.
Kovács Sándor Pál (1937-2017)
   A legendáknak földjén : szonettes és verses kötet : Kovács Sándor Pál posztomusz[!posztumusz] kötete / [szerk. Kovács István József]. - Budapest ; [Kecskemét] : Magánkiad., 2019. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3680-9 fűzött
magyar irodalom - szonett - vers
894.511-193.3 *** 894.511-14
[AN 3774042]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2020.
Kukorelly Endre (1951-)
   Pálya avagy Nyugi, dagi, nem csak a foci van a világon [elektronikus dok.] / Kukorelly Endre. - Szöveg (epub : 717 KB). - Budapest : Kalligram, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156621. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-102-1
labdarúgás - magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 796.332(0:82-43)
[AN 3776629]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2020.
Kuthy Csenge
   Amber & Heloise / [szerző Kuthy Csenge Gabriella]. - Cegléd : Magánkiad., 2019. - [2], 658 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6019-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774090]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2020.
L. Vará Zsolt
   Hópihe kalandjai ; Az Országos Péktúra ; Utazás a messzi Északra / [írta L. Vará Zsolt] ; [ill. Herédi-Szabó Tibor]. - [S.l.] : Kiskörte Kv., [2019]. - [248] pag. var. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6339-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3774311]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2020.
Laboda Kornél (1984-)
   MátéPONTindul [elektronikus dok.] / Laboda Kornél. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-509-1
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776939]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2020.
   Lélekkapocs antológia, 2018 / [szerk. ... Tóth-Hekkel Arany] ; [közread. a] MANE Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete. - Székesfehérvár : MANE, [2019]. - 304 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4875-8 fűzött
magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3774060]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2020.
Lévai Katalin (1954-)
   Bábel-Budapest / Lévai Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9926-7 kötött : 3200,- Ft
Petrucz család
magyar irodalom - családtörténet - regény
894.511-31 *** 929.52(439)Petrucz(0:82-31)
[AN 3774915]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2020.
Lőrincz L. László (1939-)
   Donovan ezredes piros kabátja / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-723-8 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3774289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 240, [1] p.
ISBN 978-963-635-724-5
[AN 3774293] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 243 p.
ISBN 978-963-635-725-2
[AN 3774294] MARC

ANSEL
UTF-82468 /2020.
Magyar Gyuláné (1936-)
   Cserépcsupor : összegyűjtött versek / Magyar Gyuláné. - [Izsák] : Szerző, cop. 2019. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5092-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774037]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2020.
Mansfield, Michael (1962-)
   A birkózó : istenek zuhanása / Marcellus Mihály. - Budapest : Historycum, 2019. - 317, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5816-15-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3774472]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2020.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Hangulatbűneim : versek / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2019. - 172, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-842-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775080]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2020.
Medveczky Balázs (1969-)
   Vízenjárók / Medveczky Balázs. - Göd : Olvasni Menő K., 2019. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5734-7 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3774336]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2020.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Szabadlábon [elektronikus dok.] / Mészöly Ágnes. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-523-7
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776940]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2020.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; [életrajzi jegyz. Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 209, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 209.
ISBN 978-963-276-351-4 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778107]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2020.
Milánovics Danica (1954-)
   Jereváni útinapló és egyéb utazások az ezredforduló előtt, 1974 és 1989 között / [Milánovics Danica]. - [Százhalombatta] : [Milánovics D.], cop. 2019. - 109, [2] p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 4.)
ISBN 978-615-00-6843-5 fűzött : 1979,- Ft
magyar irodalom - útinapló
894.511-992
[AN 3774104]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2020.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Az éhes város / Molnár Ferenc ; [szerk. és a lábjegyzeteket írta Rácz I. Péter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 244, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-431-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774607]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2020.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Egy pesti leány története és más kisregények / Molnár Ferenc ; [szerk. és a lábjegyzeteket írta Rácz I. Péter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 309, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-430-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3774611]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2020.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A zenélő angyal és más történetek / Molnár Ferenc ; [szerk. és a lábjegyzeteket írta Rácz I. Péter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 300, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-429-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3774635]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2020.
Molnár T. Eszter (1976-)
   Most már igazán egy majdnem normális család [elektronikus dok.] / Molnár T. Eszter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 2. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-519-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776802]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2020.
Molnár T. Eszter (1976-)
   Stand-up! [elektronikus dok.] : egy majdnem normális család / Molnár T. Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-518-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776810]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2020.
Nádasdy Nikolits Andrea (1933-)
   Márti könyve : dokumentumregény / Nádasdy Nikolits Andrea. - Budapest : Napkút K., 2019. - 103, [2] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-831-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3775195]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - [Budapest] : Libri, 2019. - 719, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-672-3 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774781]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2020.
Nemere István (1944-)
   Én, Rákosi Mátyás : egy zsarnok pályafutása / Nemere István. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 441 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-447-6 kötött : 3890,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3773910]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2020.
Nemere István (1944-)
   A korona kalandjai / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A magyar Szent Korona története Mohácstól a reformkorig. - cop. 2019. - 392 p.
ISBN 978-963-426-557-3 kötött : 3499,- Ft
[AN 3774177] MARC

ANSEL
UTF-82484 /2020.
Nikola Vanessza
   A világot látó kisegér / írta és rajz. Nikola Vanessza. - [Budapest] : Vanessza N., cop. 2019. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6863-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3774253]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2020.
Orosdy Dániel
   Wakond / Orosdy Dániel, Merényi Dániel. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-878-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3773908]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2020.
Papp Sandor
   Ugorj! / Sandor Papp. - Pécs : Alexandra, 2019. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-610-8 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774621]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2020.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Kalandvigasz / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2019. - 78, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-841-6 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775084]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2020.
Polgár Vera
   A lét mámora / Polgár Vera. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-475-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3774956]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2020.
Radnai István (1939-)
   Elnyújtott pillanat / Radnai István. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-78-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773297]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A fehér folt (olasz)
   La macchia bianca / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2019. - 169 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-4-7 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3774130]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fekete kapitány / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-426-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3778429]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Kopó (olasz)
   Segugio / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2019]. - 21 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6312-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=50
[AN 3774131]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2020.
Róbert Katalin (1986-)
   Keresd az igazit! : Lélekfény 1. / Róbert Katalin. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-731-7 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3774266]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2020.
Sándor Anikó
   Magánügy / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-210-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774296]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2020.
Sepsi László (1985-)
   Ördögcsapás [elektronikus dok.] / Sepsi László. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-535-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776761]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2020.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer tánca / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2019. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-40-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3778535]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2020.
Shelley, Duncan (1969-)
   Dominium 1 : árnyékszingularitás / Duncan Shelley. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2019. - 410, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-241-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3774894]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2020.
Steel, Ella
   Végzetes hajsza / Ella Steel. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 477, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-595-645-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3774952]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2020.
Sütő Csaba András (1979-)
   Nempróza / Sütő Csaba András ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 95, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-838-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3774978]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2020.
Szabó Ágnes
   Katának hiányzik az anyukája / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 14.)
ISBN 978-615-6084-03-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773643]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2020.
Szabó Ágnes
   Klára rajzol / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [38] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 12.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80930-3-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773641]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2020.
Szabó Ágnes
   Márky és a Mikulás sapkája / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [36] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 15.)
ISBN 978-615-6084-06-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773644]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2020.
Szabó Ágnes
   Natali kesztyűje / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [38] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 11.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80930-0-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773640]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2020.
Szabó Ágnes
   Óvónéni és a karácsonyfa / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 16.)
ISBN 978-615-6084-09-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773646]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2020.
Szabó Ágnes
   Patrik álma / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [38] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 10.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80929-7-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773639]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2020.
Szabó Ágnes
   Patrik és a pisi ügy / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 13.)
ISBN 978-615-6084-00-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773642]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2020.
Szabó Ágnes
   Tamás és a darázs / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2019]. - [38] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 9.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80928-8-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773637]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2020.
Szabó Borbála (1978-)
   Nincsenapám, seanyám [elektronikus dok.] / Szabó Borbála. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2016. - (Vészkijárat, ISSN 2498-891X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-534-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776920]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Daloljanak itt angyalok : karácsonyi írások / Szabó Magda ; [... vál. és összeáll. Jolsvai Júlia]. - Budapest : Libri : Jaffa, cop. 2019. - 242, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-214-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3774588]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2020.
Szabó Nikolett
   Egy tönkretett élet [elektronikus dok.] / Szabó Nikolett. - Szöveg (epub : 492 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-682-9
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2)
[AN 3776801]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2020.
Szakács Eszter (1964-)
   Babilon [elektronikus dok.] / Szakács Eszter. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156632. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-513-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3776763]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2020.
Szécsi Noémi (1976-)
   Nyughatatlanok / Szécsi Noémi. - Budapest : Magvető, 2019. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3893-2 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777921]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2020.
Szeghy Karolina (1978-)
   Pozitív mesék angolul és magyarul : mesék kezdő és középhaladó nyelvi szinteken = Stories about positive thinking in English and Hungarian / [szerző Szeghy Karolina] ; [angol ... szöveg Solymos Andrea] ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2019]. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-40-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - tanmese - gyermekkönyv - kétnyelvű dokumentum
894.511-342(02.053.2).02=20 *** 159.923(02.053.2)
[AN 3773507]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2020.
Szeghy Karolina (1978-)
   Pozitív mesék németül és magyarul : mesék kezdő és középhaladó nyelvi szinteken = Geschichten zum positiven Denken auf Deutsch und Ungarisch / [szerző Szeghy Karolina] ; [német ... szöveg Herman Helga] ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2019]. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-41-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - tanmese - gyermekkönyv - kétnyelvű dokumentum
894.511-342(02.053.2).02=30 *** 159.923(02.053.2)
[AN 3773503]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2020.
Szőke Károly József (1941-)
   Az én életkönyvem : visszaemlékezés / Szőke Károly József. - 2. átd., bőv. kiad. - Gödöllő : Szerző, 2019. - 317 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 978-615-00-4007-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3777911]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2020.
Tillinger Gábor (1975-)
   Évszakhömpölygés / Tillinger Gábor. - Budapest : Napkút K., 2019. - 126, [1] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-870-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3775082]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2020.
Tompa Ilona
   Emlékfüzérek : novellák / Tompa Ilona ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2019. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-72-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3773974]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2020.
Tőzsér Árpád (1935-)
   Lélekvándor : új versek, 2017-2018 / Tőzsér Árpád ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 72, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-848-5 fűzött : 1990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3775188]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2020.
Vajda Péter (1950-)
   Tangó blues / Vajda Pierre. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 207 p. ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3774704]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2020.
Varga Emese
   Köszönöm, hogy nem szerettél / Varga Emese. - [Fót] : Axióma Publ., 2019. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6143-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3773354]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2020.
Varga Emese
   Zsebszöveg / Varga Emese. - [Fót] : Axióma Publ., 2019. - 178 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-6144-3 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3773360]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2020.
Varga Imre (1950-)
   Az éntelenség gyönyöre / Varga Imre. - Budapest : Napkút K., 2019. - 170, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-869-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775101]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Cseresznyeliget titka [elektronikus dok.] / Wéber Anikó. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Pagony, 2019. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156652. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-536-7
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776932]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   El fogsz tűnni [elektronikus dok.] / Wéber Anikó. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Pagony, 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-521-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776937]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2020.
Zelnik József (1949-)
   Az idegen megváltása : guberálás a világot formáló és deformáló gondolatok meddőhányóján / Zelnik József. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 229 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5464-33-1 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - kultúrafilozófia - esszé
894.511-4 *** 130.2
[AN 3773709]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2020.
Zsupánné Illés Margit (1953-)
   Szigetek / Zsupánné Illés Margit ; [alkotásaikkal hozzájárultak Kulcsár Endre, Zsupán József, Zsupán Edina] ; [kiad. a Csesztregi Falubarát Egyesület]. - Csesztreg : Csesztregi Falubarát Egyes., 2019. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6306-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3774166]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2527 /2020.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni (magyar)
   50 kaland, amit mindenképp át kell élned 13 éves korodig / Pierdomenico Baccalario és Tommaso Percivale ; Antongionata Ferrari illusztrációival ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 163, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-385-2 fűzött : 2799,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773925]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2020.
Bator, Agnieszka
   Állatok : kontrasztos leporelló / [szerző Agnieszka Bator] ; [m. szöveg Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
ISBN 978-963-492-044-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774084]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2020.
Bator, Agnieszka
   Babavilág : kontrasztos leporelló / [szerző Agnieszka Bator] ; [m. szöveg Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
ISBN 978-963-492-045-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774086]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2020.
Bator, Agnieszka
Mała lokomotywa (magyar)
   Gőzmozdony / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Anna Bembenek] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-73-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774181]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2020.
Bator, Agnieszka
Mała śmieciarka (magyar)
   Kukásautó / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Anna Bembenek] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-68-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774158]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2020.
Bator, Agnieszka
Mały traktor (magyar)
   Traktor / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Anna Bembenek] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-69-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774149]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2020.
Dudás Gergely
Bear's merry book of hidden things (magyar)
   Mackó karácsonyi böngészője / Dudás Gergely ; [ford. Gyovai Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-476-036-8 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3774980]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2020.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi történetek / [szöveg Marie Duval és Alain Jost] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Könyvescéh Kft., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-447-608-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774774]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2020.
   Falun / [m. szöveg Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Minek a hangja?)
ISBN 978-963-492-003-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774089]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Erdőben / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Kedvenc állatok kicsiknek
ISBN 978-963-492-010-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774119]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Falun / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Kedvenc állatok kicsiknek
ISBN 978-963-492-009-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774117]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Járművek gyerekeknek : 1. rész / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-492-030-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774183]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Járművek gyerekeknek : 2. rész / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-492-031-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774186]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Járművek gyerekeknek : 3. rész / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-492-032-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774132]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2020.
Fecske Csaba (1948-)
   Otthon / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Kedvenc állatok kicsiknek
ISBN 978-963-492-011-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774118]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2020.
Kunnas, Mauri (1950-)
12 lahjaa Joulupukille (magyar)
   Mikulás tizenkét ajándéka / írta és rajz. Mauri Kunnas és Tarja Kunnas ; ford. Kovács Ottilia. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 37, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a "Télapó tizenkét ajándékot kap" és a "Mikulás tizenkét ajándékot kap" címmel is
ISBN 978-963-437-562-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774353]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2019, cop. 2003. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-10-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3777923]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2020.
Mazel, Remy
   Pfuj! / Remy Mazel ; [ill. Baracsi Gabriella]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 52, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6067-10-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773451]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2020.
Moran, Paul
Where's the unicorn? (magyar)
   Hová bújtak az unikornisok? / rajz. Paul Moran ; írta Jonny Marx és Sophie Schrey ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, 2019. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-865-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774361]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2020.
Wierzchowska, Barbara
   Erdőben / [szerző és ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
keretcím: Ismerős állatok
ISBN 978-963-492-018-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774097]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2020.
Wierzchowska, Barbara
   Falun / [szerző és ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
keretcím: Ismerős állatok
ISBN 978-963-492-014-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774093]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2020.
Wierzchowska, Barbara
   Otthon / [szerző és ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
keretcím: Ismerős állatok
ISBN 978-963-492-017-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774094]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2020.
Wierzchowska, Barbara
   Réten / [szerző és ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
keretcím: Ismerős állatok
ISBN 978-963-492-016-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774098]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2020.
Wierzchowska, Barbara
   Vadonban / [szerző és ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm
keretcím: Ismerős állatok
ISBN 978-963-492-015-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3774091]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2551 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
Prometheus : final conflict (magyar)
   Prometheus : végső ütközet / írta Dan Abnett ; rajz. Brian Albert Thies ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Élet és halál ; keretcím: Alien vs. predator. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-497-553-3 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773570]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2020.
DiMartino, Michael Dante (1974-)
The legend of Korra : turf wars (magyar)
   The legend of Korra : hatalmi harc / írta Michael Dante DiMartino ; rajz. Irene Koh ; [ford. Hódosi Fruzsina]. - [Szeged] : Szukits, [2018]-. - 25 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3754426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 76 p. : ill., színes
ISBN 978-963-497-567-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3773447] MARC

ANSEL
UTF-82553 /2020.
Gillen, Kieron (1975-)
The escape (magyar)
   A szökés / írta Kieron Gillen ; rajz. Andrea Broccardo ... és Angel Unzueta ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [130] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 10. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-546-5 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773591]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2020.
Houser, Jody
Heroes (magyar)
   Hősök / írta Jody Houser ; rajz. Cory Smith és Wilton Santos ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [119] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság kora
ISBN 978-963-497-543-4 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773597]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2020.
Houser, Jody
Villains (magyar)
   Gonosztevők / írta Jody Houser ; rajz. Luke Ross ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [120] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság kora
ISBN 978-963-497-544-1 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773602]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2020.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt. - [Budapest] : Képes K., cop. 2019. - 95, [6] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-72-2 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3774387]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2020.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / [szöveg és rajz] Mike Mignola. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018-. - ill., főként színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3726896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A pokolban / [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - 2019. - [276] p.
ISBN 978-963-9998-69-8 fűzött : 7490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3774687] MARC

ANSEL
UTF-82558 /2020.
Millar, Mark (1969-)
Kick-ass 3 (magyar)
   Ha/ver : Kick-ass harmadik könyv / [írta ...] Mark Millar ; [rajz. ...] John Romita Jr. ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [192] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-107-1 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773589]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2020.
Miller, Frank (1957-)
Xerxes (magyar)
   Xerxes : a Dereiosz-ház bukása és Nagy Sándor felemelkedése / írta és rajz. Frank Miller ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, 2019. - [110] p. : ill., színes ; 24x30 cm
ISBN 978-963-497-549-6 kötött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773612]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2020.
Moore, Alan (1953-)
The ballad of Halo Jones (magyar)
   Hålo Jones balladája / író Alan Moore ; rajz. Ian Gibson ; ford. Kodaj Dániel. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 194, [13] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-109-5 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773604]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2020.
Moore, Alan (1953-)
Captain Britain (magyar)
   Britannia kapitány / [író Alan Moore] ; [rajz. Alan Davis] ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 209, [15] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-112-5 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773593]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2020.
Motyka, Aleksandra
The witcher of flash and flame (magyar)
   The witcher : hús és tűz / írta Aleksandra Motyka ; rajz. Marianna Strychowska ; [ford. Kolozsvári Zsófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - [104] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-497-555-7 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773516]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2020.
Soule, Charles (1974-)
Fortress Vader (magyar)
   Vader erődje / írta Charles Soule ; rajz. Giuseppe Camuncoli ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [166] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Star wars : Darth Vader, a Sith sötét nagyura
ISBN 978-963-497-537-3 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773576]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2020.
Stevenson, Noelle (1991-)
Nimona (magyar)
   Nimona / Noelle Stevenson ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Ciceró, 2019. - 266 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-432-113-2 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3774357]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2020.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Saga (magyar)
   Saga / írta Brian K. Vaughan ; rajz. Fiona Staples ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Pesti Kv. K., [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3767976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2019. - [144] p.
ISBN 978-615-5699-33-7 kötött
Fűzött : 4990,- Ft
[AN 3773719] MARC

ANSEL
UTF-82566 /2020.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
keretcím: Trónok harca
képregény
087.6:084.11
[AN 3751192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. sz. - cop. 2019. - [47] p.
ISBN 978-963-497-495-6 fűzött : 995,- Ft
[AN 3773449] MARC

ANSEL
UTF-82567 /2020.
Way, Gerard (1977-)
The Umbrella Academy (magyar)
   Az Esernyő Akadémia / [történet Gerard Way] ; [rajz Gabriel Bá] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2019]-. - ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3752277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Dallas. - [2019]. - [174] p.
ISBN 978-963-9998-70-4 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3774722] MARC

ANSEL
UTF-82568 /2020.
Weisman, Greg (1963-)
First blood (magyar)
   Első vér / írta Greg Weisman ; rajz. Pepe Larraz ... és Andrea Broccardo ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [136] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars : Kanan
ISBN 978-963-497-547-2 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773588]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2020.
Weisman, Greg (1963-)
The last padawan (magyar)
   Az utolsó padavan / írta Greg Weisman ; rajz. Pepe Larraz ... és Jacopo Camagni ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [136] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star wars : Kanan
ISBN 978-963-497-538-0 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773581]
MARC

ANSEL
UTF-8