MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/02/29 11:31:39
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2570 /2020.
Eisler József
   A magyar dohánytermelők érdekvédelmének történeti áttekintése dokumentumok alapján 1869-2019 között : a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének 20 éve, 1999-2019 / [írták Eisler József, Benedek János] ; szerk. Eisler József. - Pócspetri : MADOSZ, 2019. - 274 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 274.
Kötött
Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége
Magyarország - dohánynövény - növénytermesztés - érdekvédelem - testülettörténet - egyesület - 19. század - 20. század - 21. század
061.2(439)Magyar_Dohánytermelők_Országos_Szövetsége *** 633.71(439)"186/201"
[AN 3776756]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2020.
   Galéria 12 Egyesület első tíz éve, 2009-2019 / [szerk. Orient Enikő]. - [Budapest] : Galéria 12 Egyes., [2019]. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6520-5 kötött
Galéria 12 Egyesület
Budapest. 12. kerület - Magyarország - képzőművészet - képzőművész - egyesület - 21. század
061.28(439-2Bp.XII.) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3777345]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2020.
   Gazdaság és jog : workshop és hallgatói konferencia : Gödöllő, 2019. április 29. : tanulmánykötet / [szerk. Orlovits Zsolt, Kovács László, Csegődi Tibor László] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2019]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-827-4 fűzött
gazdaság - jogtudomány - jogi szabályozás - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 33 *** 378.184 *** 34
[AN 3775748]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2020.
   Hédervár Templomaiért Alapítvány. - [Hédervár] : Hédervár Templomaiért Alapítvány, [2019]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Hédervár Templomaiért Alapítvány
Hédervár - alapítvány - testülettörténet - helytörténet - templom
061.27(439-2Hédervár) *** 943.9-2Hédervár *** 726.54(439-2Hédervár)
[AN 3777023]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2020.
   A tanítás túléli a tanítót : az albert-irsai zsinagógától a Művészetek Házáig, 1809-2019 / [szövegvál. Major János]. - Budapest : MyBook ; [Albertirsa] : Magánkiad., 2019. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81298-0-0 fűzött : 1000,- Ft
Albertirsa - egyesület - zsidó vallás - zsidó egyház - történeti feldolgozás
061.2(439-2Albertirsa)(091) *** 296(439-2Albertirsa)(091)
[AN 3777233]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2020.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság IV : Magyar Tudomány Ünnepe : konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival : ... 2019. november 26-27., ... Budapest ... / [szerk. Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi Doktori Program. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2019. - 47 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-489-181-9 fűzött
könyvtártudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 02
[AN 3776439]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2020.
   Veszprémi Művész Céh, 30 / [szerk. ... Kulcsár Ágnes]. - [Veszprém] : [Veszprémi Művész Céh], [2019]. - [96] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Fűzött
Veszprém - Magyarország - képzőművészet - képzőművész - egyesület - ezredforduló - 21. század
061.28(439-2Veszprém) *** 73/76(439)"198/201" *** 73/76(439)(092)
[AN 3775776]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2577 /2020.
Károlyi Tibor (1961-)
   Akit a sakk tett emberré / Károlyi Tibor, Szilágyi Péter. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2019. - 259 p. : ill. ; 25 cm
Szilágyi Péter írásaival
ISBN 978-615-5361-93-7 fűzött : 3800,- Ft
Szilágyi Péter (1937-2019)
Magyarország - sakk - sportoló - újságíró - 20. század - 21. század
070(439)(092)Szilágyi_P. *** 794.1(439)(092)Szilágyi_P.
[AN 3776700]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2020.
Rajcsányi Péter
   Magyar televízió kezdeti évei, elhallgatott tények, 1952-1958 / Rajcsányi Péter. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2019. - 364 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81211-2-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - médiatörténet - televíziózás - 1950-es évek
791.9.097(439)"195" *** 654.197(439)"195"
[AN 3777199]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2579 /2020.
   Társadalmi jövőképesség : egy új tudományterület bemutatkozása / [szerk. Aczél Petra, Csák János, Szántó Zoltán Oszkár] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont. - 2. jav. kiad. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 516 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-722-3 fűzött
jövőkép - társadalmi változás - társadalmi tervezés - társadalomtudományi kutatás
008.2 *** 303 *** 316.42
[AN 3777483]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2580 /2020.
B&H. Angel
   FeÁr : mennyei szerelem szimfóniája / B&H. Angel. - Budapest : MyBook : [Balogh Á.], 2019. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5043-0 fűzött : 4375,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3777263]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2020.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Death and reincarnation: eternity's voyage (magyar)
   Halál és újjászületés : az örökkévalóság utazása / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-26-2 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika - halál - lélekvándorlás
133.25
[AN 3779883]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2020.
Czidor Mária Ildikó
   A karma szerepe a depresszió kialakulásában / [Czidor Mária Ildikó]. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5572-5 fűzött
ezoterika - depresszió - memoár
133.25(0:82-94) *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 3776571]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2020.
Konstantinos
Summoning spirits (magyar)
   A szellemek idézése : a mágikus idézés gyakorlata / Konstantinos. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2019]. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Szellemidézés" címmel is
ISBN 978-615-5032-29-5 fűzött : 3750,- Ft
mágia - okkultizmus
133.4
[AN 3776398]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2020.
Li Hongzhi (1951-)
Falun fofa dayuanman fa (magyar)
   Fálun gong : út a megvilágosodáshoz / Li Hongzhi. - 2. kiad. - [Pécs] : [M. Fálun Dáfá Egyes.], 2013 [!2019]. - [8], 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm + könyvjelző
Közread. a Magyar Fálun Dáfá Egyesület. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-6689-9 fűzött
ezoterika - buddhizmus
133.25 *** 294.3
[AN 3775615]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2020.
Litia Aniya
   Szaturnusz, Plútó : a halál nem az, aminek látszik / Litia Aniya. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2019. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5538-1 fűzött : 4500,- Ft
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 3777225]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2020.
Rudd, Richard
Gene keys : golden path (magyar)
   Génkulcsok : arany út : szeretet : útmutató a Vénusz szekvenciához / [Richard Rudd] ; [ford. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Metanoia Bt., cop. 2019. - [10], 230 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81275-1-6 fűzött
ezoterika - interperszonális kapcsolat
133.25 *** 316.472.4
[AN 3777101]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2020.
Smith, Caroline
Oracle of the radiant Sun (magyar)
   A ragyogó Nap jóslatai : asztrológiai kártyák életed megvilágítására / Caroline Smith és John Astrop ; [ford. Tutor Krisztina]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 19 cm + 84 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-291-374-2 fűzött : 5990,- Ft
kártyavetés - jövendőmondás - asztrológia
133.5 *** 794.4
[AN 3775959]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2020.
Tellinger, Michael
Slave species of the Gods (magyar)
   Az anunnakik titkos története : [a földönkívüliek és törekvéseik a Földön] / Michael Tellinger. - 2. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 572 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 567-569.
ISBN 978-963-89836-6-4 kötött : 8990,- Ft
rejtély - földön kívüli élet
001.94
[AN 3779747]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2589 /2020.
Dyer, Harriet
Say no to plastic (magyar)
   Mondj nemet a műanyagra! : 101 egyszerű ötlet műanyag helyett / Harriet Dyer ; [ford. Kernács Rebeka]. - Budapest : Centrál Kv., 2019. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-324-670-2 kötött : 2390,- Ft
környezeti tudatosság - műanyag
504.03 *** 678.5
[AN 3776800]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2020.
Faraway, Lara
Lion rescue (magyar)
   Az oroszlán-mentőakció : igaz történet / írta Sara Starbuck ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - 108, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-782-8 fűzött : 1900,- Ft
állatvédelem - oroszlán - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 599.742.7
[AN 3776679]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2020.
Fothergill, Alastair (1960-)
Our planet (magyar)
   A mi bolygónk / Alastair Fothergill és Keith Scholey ; Fred Pearce közrem. ; David Attenborough előszavával. - [Budapest] : Libri, 2018. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-466-8 kötött : 8900,- Ft
Föld - természeti környezet - környezeti hatás - fényképalbum
502(084.12) *** 504.03
[AN 3776966]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2020.
   Gerinces állatok / szerk. Váczi Olivér, Varga Ildikó és Bakó Botond. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., 2019. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer eredményei, ISSN 1788-2230 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89562-3-1 fűzött
Magyarország - biodiverzitás - monitoring - gerinces - fauna
504.064(439) *** 574.24 *** 596 *** 591.9(439)
[AN 3777564]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2020.
Hecking, Claus (1975-)
Unsere Zukunft ist jetzt! (magyar)
   A jövőnk most kezdődik : Greta Thunberg harca a Földért / C. Hecking, C. Schönberger, I. Sokolowski ; Franziska Viviane Zobel rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2019. - 84, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-526-8 kötött : 2990,- Ft
Thunberg, Greta (2003-)
környezetvédelem - aktivista - környezeti tudatosság - éghajlatváltozás - ifjúsági könyv
504.06(02.053.2) *** 551.583(02.053.2) *** 504(485)(092)Thunberg,_G. *** 504.03(02.053.2)
[AN 3776795]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2020.
Leaman, Louisa (1976-)
Elephant rescue (magyar)
   Az elefánt-mentőakció : igaz történet / írta Louisa Leaman ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 91, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-779-8 fűzött : 1900,- Ft
állatvédelem - elefánt - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 599.614
[AN 3776675]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2020.
Montoro, Jorge
La Tierra (magyar)
   A Föld : minden, amit a bolygónkról tudni szeretnél / [szöveg Jorge Montoro] ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm + 5 mell.
keretcím: Fedezd fel!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-061-0 kötött : 4990,- Ft
Föld - természeti környezet - állat - állatökológia - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 591.5(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 55(02.053.2)
[AN 3775336]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2020.
Rigó Tibor
   Világörökségek Magyarországon / [fotó] Rigó Tibor ; [szöveg] Andrásfalvi-Faragó Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2019. - 188, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-447-590-3 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - világörökség - természeti környezet - építészet - album
502.4(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 930.85(439) *** 72(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Rigó_T.
[AN 3776089]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2020.
Tóth Andi
   Dobd ki a szemetest! : hulladékcsökkentés lépésről lépésre / Tóth Andi ; vendégszerzők Takács-Sánta András, Rémán Izabella. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Kv., 2019. - 311 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-6245-7 fűzött : 4980,- Ft
környezeti tudatosság - hulladékgazdálkodás - háztartás
504.064.4 *** 628.4.032 *** 64(083.13)
[AN 3779817]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2020.
Workshop on Energy and Environment (25.) (2019) (Gödöllő)
   25th Workshop on Energy and Environment : November 28-29, 2019, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2019]. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-95-8 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3777506]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2599 /2020.
Kinczel Ferenc
   Kiszámított véletlenek : szimuláció az Excel fejlesztőeszközeivel / Kinczel Ferenc. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2019. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-963-16-6718-9 fűzött
szimuláció - táblázatkezelő rendszer
519.876.5 *** 681.3.016Excel
[AN 3776618]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2600 /2020.
Molnár Tímea
   Színtípusok : színesebben, tudatosabban / Molnár Tímea ; [fotó Csató Zsuzsanna]. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 503 p : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 502-503.
ISBN 978-615-00-6247-1 fűzött
öltözködés - nő - színtan
535.6 *** 646-055.2
[AN 3776661]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2020.
Stonawski Tamás (1970-)
   Trükkös fizika : 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel / [... írta Stonawski Tamás] ; [ill. ... Márffy János, Molnár Mónika]. - Szeged : Mozaik, 2019, cop. 2016. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Fogadjunk, hogy...
ISBN 978-963-697-798-6 kötött
kísérlet - fizika - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3779810]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2602 /2020.
Mayet, Catherine
Le grand guide des pierres de soin au féminin (magyar)
   Gyógyító kristályok nőknek : hívd segítségül a kristályok erejét életed minden szakaszában! / Catherine Mayet, Nathaëlh Remy ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-384-1 fűzött : 3990,- Ft
ásvány - kristály - természetgyógyászat - személyi higiénia - nők egészsége
548 *** 615.89 *** 549 *** 613.99
[AN 3775901]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2603 /2020.
Bischoff, Karin
Wetter (magyar)
   Időjárás / [szöveg Karin Bischoff] ; [ill. Heike Vogel] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-568-2 kötött : 2950,- Ft
időjárás - gyermekkönyv - képeskönyv
551.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3775412]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2020.
Vida Péter
   Dinoszauruszok : az ősvilág urai / Vida Péter. - [Debrecen] : TKK, [2019]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5765-96-4 kötött
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3780109]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2605 /2020.
Horváth Csaba
   Jachtnavigátor / Horváth Csaba. - 13. átd. kiad. - [Budapest] : Jachtnavigátor, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - QR-kódokkal
ISBN 978-963-89006-0-9 kötött
tengerhajózás - navigáció
527(26) *** 656.61
[AN 3779699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 791, [9] p.
Bibliogr.: p. [794-797].
ISBN 978-963-89006-2-3
[AN 3779706] MARC

ANSEL
UTF-82606 /2020.
Knapman, Timothy
Let's go into space (magyar)
   Mit rejt a világűr? : vezessen utad a galaxison át! : böngészős feladvány minden oldalpáron / [írta Timothy Knapman] ; [ill. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-294-562-0 kötött : 4270,- Ft
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3775392]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2020.
Montoro, Jorge
La astronomía (magyar)
   A csillagászat : minden, amit a csillagokról és a bolygókról tudni szeretnél / [szöveg Jorge Montoro] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm + 5 mell.
keretcím: Fedezd fel!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-062-7 kötött : 4990,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 3775339]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2608 /2020.
Attenborough, David (1926-)
Journeys to the other side of the world (magyar)
   Utazások a világ túlsó felére : egy ifjú természettudós újabb történetei / David Attenborough ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Park Kvk., 2019. - 365, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-355-453-1 kötött : 4950,- Ft
fauna - őserdő - útleírás
591.9(213.56) *** 910.4(213.5)(0:82-992)
[AN 3777191]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2020.
Bagoly Ilona
   Mozgás és vándorlás : [földön, vízen, levegőben] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 62, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Állatlesen
ISBN 978-963-487-104-0 kötött
állat - mozgás - állatvándorlás - gyermekkönyv
591.17(02.053.2) *** 591.543.43(100)(02.053.2)
[AN 3779735]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2020.
Bernáth István
   Magyarország állatvilága / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-013-9 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - fauna
591.9(439)
[AN 3777144]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2020.
Bleier Norbert (1978-)
   Nyomhatározó zsebkönyv / Bleier, Márkus ; [ill. Juhász Vera]. - 2. kiad. - Gödöllő : Természeti Erőforrás Védelem és Gazdálkodás Kut. Kft., cop. 2019. - 99 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-615-00-6253-2 fűzött
állathatározó
592/599(083.71)
[AN 3778769]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2020.
Borhidi Attila (1932-)
   La familia Rubiaceae en la flora de México / por Attila Borhidi. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 704 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 657-672.
Kötött
Mexikó - buzérvirágú - flóra
582.972(72) *** 581.9(72)
[AN 3776364]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2020.
Möller, Anne
Mein Junior-Lexikon - Tiere (magyar)
   Állatlexikon / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2014. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-546-5 fűzött : 3799,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779794]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2020.
Oftring, Bärbel (1962-)
Wale und Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek : kukucskáló ablakokkal / [írta Bärbel Oftring] ; [ill. Astrid Vohwinkel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 25.)
ISBN 978-963-294-571-2 kötött : 3690,- Ft
sziláscet - delfin - gyermekkönyv
599.511(02.053.2) *** 599.537(02.053.2)
[AN 3775441]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2020.
Rübel, Doris (1952-)
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-041-5 fűzött : 4299,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3778916]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2020.
Vida Péter
   Emlősállatok a világ körül / Vida Péter. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5765-24-7 kötött
emlős - ifjúsági könyv
599(02.053.2)
[AN 3780114]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2020.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Elefanten (magyar)
   Elefántok : ormányos óriások / Andrea Weller-Essers ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-533-0 kötött : 3200,- Ft
elefánt - gyermekkönyv
599.614(02.053.2)
[AN 3777512]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2618 /2020.
Bartha Ákos
   Alacsony FODMAP-étrend : elmélet és gyakorlat / Bartha Ákos, Mezei Elmira ; [fotók Harlan Cockburn]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 266, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-144.
ISBN 978-963-475-206-6 fűzött : 3999,- Ft
emésztőszervi betegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.3 *** 641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3773096]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2020.
Berta Andrea Ilona
   Liszt, víz, türelem / Berta Andrea Ilona, N. Török Ilona ; [fotó Szabó Bendegúz]. - [Mezőkeresztes] : Kovászfa K., 2019. - 208 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-615-00-6464-2 kötött
kenyér - péksütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3775964]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2020.
Bielefeldt, Elfriede
Tasten und Spüren (magyar)
   Tapintás és érintés : taktil-kinesztetikus zavarok / Elfriede Bielefeldt ; [ford. Huba Judit]. - Budapest : Medicina, 2020. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-226-742-5 kötött : 2700,- Ft
érzékelési zavar - gyermeki fejlődés
612.65 *** 616-007 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3777175]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2020.
Bogár Nikolett (1993-)
The fashion industry and eating disorders (magyar)
   A divatipar és az evészavarok : a kifutók veszélyei / Bogár Nikolett, Túry Ferenc. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-331-493-7 kötött : 4600,- Ft
táplálkozási zavar - divat - manöken - pszichoterápia - memoár
616.89-008.441.42(0:82-94) *** 391 *** 79.071.2 *** 615.851
[AN 3776430]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2020.
Boyce, W. Thomas
The orchid and the dandelion (magyar)
   Orchideák és pitypangok : a magabiztos és az érzékeny gyerekek is lehetnek boldogok / W. Thomas Boyce ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 345 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-705-8 fűzött : 3799,- Ft
gyermeklélektan - személyiségtipológia - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 159.923
[AN 3776642]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2020.
Breastfeeding and human lactation (magyar)
   Szoptatás és humán laktáció / ... szerk. Karen Wambach, Jan Riordan ; [ford. Varga Vanda Éva]. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XX, 965 p., [11] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-488-3 kötött : 12000,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3776492]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2020.
Christian, A. J. (1975-)
   Szeretetmozaik / A. J. Christian. - Budapest : Szerző, 2019. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6338-6 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - szeretet
613.865 *** 177.61
[AN 3775504]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2020.
Clayton, Paul
Out of the fire (magyar)
   Ne gyulladj be! : a krónikus gyulladás, mint a betegségek fő oka, és az általa okozott károk elkerülése / Paul Clayton. - [Budapest] : Natural News : [Biogenic World Laboratories Europe Kft.], [2019]. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275-340.
ISBN 978-963-12-1114-6 fűzött
gyulladás - egészséges táplálkozás
616-002 *** 613.2
[AN 3778607]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2020.
Dely-Mózessy Dorottya
   A tanítvány naplója : az ezerarcú útjelző / Dely-Mózessy Dorottya. - [Budakeszi] : Clematis Stúdió Kft., cop. 2019. - 199, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6527-4 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3776641]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2020.
Dubbers, Marjolein
Eet meer energie (magyar)
   Energiakontroll : az energikus és boldog élet érdekében / Marjolein Dubbers ; [ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2019. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-509-015-0 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás - ételrecept
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3776766]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2020.
Egon and Ann Diczfalusy Foundation. Annual meeting (13.) (2019) (Praha)
   13th Annual meeting of the Egon and Ann Diczfalusy Foundation : scientific programme and abstract book : 18-19 October 2019, Prague / ed. in chief Gábor Németh. - Szeged : Egon and Ann Diczfalusy Found., 2019. - 74 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81397-0-0 fűzött
nőgyógyászat - konferencia-kiadvány
618.1 *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 3777355]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2020.
Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia (2.) (2019) (Tata)
   Book of abstracts of the 2nd Spa Towns International Scientific Conference : Tata, 2019 / ed. by Ágnes Erzsébet Hojcska ; [org. by the] Hungarian Spa Towns association Society, Spa Towns Science Research Institute, Municipality of Tata City. - Túrkeve : Hung. Spa Towns Assoc. Soc., 2019. - 37 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81226-2-7 fűzött
Magyarország - balneológia - gyógyturizmus - gyógyfürdő - fürdőhely - konferencia-kiadvány
615.838 *** 613.41 *** 338.48(439) *** 711.455(439) *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3777407]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2020.
Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia (2.) (2019) (Tata)
   II. Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia : Tata, 2019 : kivonat-kötet : az elhangzó előadások rövid kivonatainak gyűjteménye / szerk. Szabó Zoltán ; [rend.] Magyar Fürdővárosok Szövetsége, Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézet, Tata Város Önkormányzata. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövets. Egyes., 2019. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81226-1-0 fűzött
Magyarország - balneológia - gyógyturizmus - gyógyfürdő - fürdőhely - konferencia-kiadvány
615.838 *** 338.48(439) *** 613.41 *** 711.455(439) *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3777399]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2020.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Teremtésnapló : életed álmai - álmaid életéhez / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2018. - 277, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-2-5 fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81082-1-8)
életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3775274]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2020.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Útmutató a léleknek II : [második könyv] / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Székesfehérvár] : Elijah Bt. ; [Budapest] : [Kör-ív Bt.], 2019. - 255, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-6-3 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3775263]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2020.
Hassmann Péter
   Működhet-e a homeopátia? / Hassmann Péter. - Nagykovácsi : Remedium : Hassmann P., cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-00-6225-9 fűzött
homeopátia - geometria
615.015.32 *** 514
[AN 3776313]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2020.
Hidasi Judit
   99 gondolat a szeretetről : mert a boldogság tanulható! / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 227, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-70-5 kötött
mentálhigiénia - szeretet
613.865 *** 177.61
[AN 3776295]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2020.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Antik medicina és farmakológia / Hoffmann Zsuzsanna, T. Horváth Ágnes. - Szeged : JATEPress, 2019. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-234.
ISBN 978-963-315-402-1 fűzött
orvostörténet - gyógyszerészet - művelődéstörténet - ókor - történeti feldolgozás
61(3)(091) *** 615(3)(091) *** 930.85(3)
[AN 3775946]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2020.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről, a hisztiről meg a félelmekről / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2006. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-952-3 kötött : 4599,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3778678]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2020.
How psychology works (magyar)
   Mindent a pszichológiáról : izgalmasan és látványosan / alkotószerk. Jo Hemmings. - [Budapest] : Bookline, cop. 2018. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Dövényi Ibolya
ISBN 978-963-433-555-9 kötött : 5999,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3776958]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2020.
How the body works (magyar)
   Mindent az emberi testről. - [Budapest] : Bookline, cop. 2018. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-552-8 kötött : 5999,- Ft
emberi test - élettan
612
[AN 3776945]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2020.
Kádár-Papp Nóra
   Gyerünk, anyukám! / Kádár-Papp Nóra. - Budapest : Tea K., [2019]. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81431-0-3 fűzött : 4390,- Ft
anyaság - életvezetés - mentálhigiénia
613.95 *** 613.865
[AN 3776662]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2020.
Kenyeres András (1976-)
   Győztes gondolkodás : a sikeres sportoló mentális felkészülése 11 lépésben / Kenyeres András. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-741-5 fűzött : 3900,- Ft
sportlélektan
159.9 *** 796.01
[AN 3776745]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2020.
Kollár Brigitta
   Az életmódváltás stratégiája : mintaétrend, otthoni edzésprogram, receptek / Kollár Brigitta. - [S.l.] : Kolly Fitness, [2019]. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
egészséges életmód - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613 *** 641.561(083.12)
[AN 3776538]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2020.
Kórélettani alapok (angol)
   Basic concepts in pathophysiology / ed. Miklós Székely. - Budapest : Medicina, 2020. - 553 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-739-5 kötött : 12800,- Ft
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 3777193]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2020.
Kreischer, Lisette (1981-)
The plant pharmacy (magyar)
   Éltető növények : főzés a természet erejével / Lisette Kreischer ; [ford. Rádai Andrea]. - Budapest : Scolar, 2019. - 176 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-050-1 kötött : 6999,- Ft
gyógynövény - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
615.322 *** 641.564(083.12)
[AN 3776770]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2020.
Lukasz Rebeka
   Szülőakadémia szakemberekkel, 0-4 éves korig / [Lukasz Rebeka]. - [Nyergesújfalu] : Lukasz R. K., 2019. - 261 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kiskanál kommandó
ISBN 978-615-00-6768-1 fűzött : 4900,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3777615]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2020.
New atlas of human anatomy (magyar)
   Háromdimenziós anatómiai atlasz / főszerk. Thomas McCracken ; társszerk. Richard Walker ; [ford. Balla Zsolt ..., Buza Natália ..., Erményi Ágota]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2019. - 240 p. : ill., színes ; 34 cm
Az internetről letölthető interaktív tartalommal
ISBN 978-963-509-009-9 kötött : 9950,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3779753]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2020.
Orvos-Tóth Noémi
   Örökölt sors [elektronikus dok.] : családi sebek és a gyógyulás útjai / Orvos-Tóth Noémi ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
önismeret - család - személyiség-lélektan - hangoskönyv
159.923 *** 316.356.2
[AN 3775850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (4 h 30 min)
[AN 3775852] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (2 h 45 min)
[AN 3775853] MARC

ANSEL
UTF-82647 /2020.
Pál Ferenc (1966-)
   Ami igazán számít : hogyan bánjunk jól magunkkal és másokkal? / Pál Ferenc. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2019. - 426 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 417-426.
ISBN 978-615-5932-13-7 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat - személyiség-lélektan
159.923.2 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3777466]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2020.
Pásztor Zsuzsanna (1935-)
   A Kovács-módszer : a zenei munkaképesség-gondozás tankönyve : metodika, didaktika / Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2019. - 236 p. : ill. ; 25 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 230-236.
ISBN 978-615-81363-0-3 fűzött
zeneoktatás - foglalkozási betegség - torna - gyógytorna - tankönyv
615.82(078) *** 372.878(078) *** 613.62(078)
[AN 3775624]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2020.
Pekár Károly (1869-1911)
   A magyar nemzeti szépről : a magyar géniusz esztétikája : nemzeti vonások művészetünkben, zenénkben, költészetünkben, irodalmunkban / írta Pekár Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - X, 474 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Modern Tudomány, 1906. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-83-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - magyarság - néplélektan - művészetesztétika - nemzetkép - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hasonmás kiadás
159.922.4(=945.11) *** 7.01(439) *** 7.031.4(=945.11) *** 894.511.015.12 *** 094/099.07
[AN 3776411]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2020.
Poldrack, Russell A. (1967-)
The new mind readers (magyar)
   Az új gondolatolvasók : mit árul el gondolatainkról az agyi képalkotás (és mi az, amit nem)? / Russell A. Poldrack. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-59-7 fűzött : 3499,- Ft
agy - gondolkodás - tudat
612.82 *** 159.955 *** 159.922
[AN 3776307]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2020.
Pósa Ferenc (1968-)
   A betegség, mint pótcselekvés / Pósa Ferenc ; [társsz. Lózsa Albert]. - 17. bőv., átd. kiad. - [Szeged] : [Bába], [2019]. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 963-9144-87-8 fűzött : 3900,- Ft
betegség - mentálhigiénia
613.865 *** 616-083
[AN 3779874]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2020.
   Régiségeknek : idősnek lenni jó, blogkönyv : válogatás a blogban megjelent írásokból, 2010-2019 / [szerk. Hámori Trebitsch Teréz]. - Budapest : MyBook : [Hámori T. Teréz], 2019. - 208 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6964-7 fűzött
mentálhigiénia - idős - memoár
613.98 *** 316.37-053.9(0:82-94) *** 613.865-053.9(0:82-94)
[AN 3777224]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2020.
Sárközi Bence
   Emberré lenni / [Sárközi Bence]. - Budapest : MyBook ; [Siófok] : [Sárközi B.], 2019. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4768-3 fűzött : 1500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3777234]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2020.
Sárvári György (1960-)
   Intuitív út : az ugrás szabadsága / Sárvári György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2019. - 236 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9965-8 kötött : 6090,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3780056]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2020.
Schweier Rita
   Orvoskari arcképcsarnok : portrébeszélgetések pécsi orvosprofesszorokkal / [szerző, riporter Schweier Rita] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁOK, 2018. - 179 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-429-308-8 kötött
Magyarország - Pécs - orvostörténet - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)(047.53) *** 61(439-2Pécs)(092)(047.53)
[AN 3775711]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2020.
Selmeczi Márta
   Az élet nélküled / Selmeczi Márta. - [Budapest] : Drive Online K., cop. 2019. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6673-8 fűzött : 3450,- Ft
gyászolás - pszichoterápia - elbeszélés
159.942(0:82-32) *** 615.851 *** 393.7(0:82-32)
[AN 3776684]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2020.
Sheffer, Edith
Asperger's children (magyar)
   Asperger gyermekei : az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban / Edith Sheffer ; [ford. Frank Orsolya]. - Budapest : Európa, 2019. - 403, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-400.
ISBN 978-963-504-102-2 kötött : 4599,- Ft
Asperger, Hans (1906-1980)
Ausztria - orvos - elmegyógyászat - gyermekpszichiátria - eutanázia - fasizmus - 20. század
61(436)(092)Asperger,_H. *** 616.89-053.2(436)"193/194" *** 616-036.88 *** 179.7 *** 329.18(436)"193/194"
[AN 3777076]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2020.
Silye Gabriella (1980-)
   Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez : táplálkozási kézikönyv sportolóknak / Silye Gabriella. - 7. utánny. - Budapest : ExSol-Group Kft., 2019. - 189 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-08-0283-3 fűzött : 3230,- Ft
táplálkozástudomány - sport
613.2 *** 796
[AN 3778673]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2020.
Somosi Melinda
   A beszédmumus : szelektív mutizmus, választott némaság / Somosi Melinda. - [Nagytarcsa] : L.-né Somosi M., 2019. - 265, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6760-5 fűzött
beszéd - kommunikáció - viselkedészavar - gyermeklélektan
159.946.3 *** 316.77 *** 616.89-008.44 *** 159.922.7
[AN 3776696]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2020.
Stahl Judit (1968-)
   Mentes édességek : [a forradalmi desszertönyv másként evőknek] / Stahl Judit. - [Budapest] : Lettero, cop. 2019. - 167 p. : ill. színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5921-35-3 kötött : 4980,- Ft
diéta - allergia - sütemény - szakácskönyv
616-056.43 *** 641.852(083.12) *** 641.563(083.12)
[AN 3776851]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2020.
Szabados Pál
   Kulcs az immunrendszerhez / Szabados Pál. - [Budapest] : Testszerviz Kv., cop. 2019. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-615-00-6541-0 fűzött
immunológia - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 612.017.1 *** 613.2
[AN 3777428]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2020.
   Szédülés-szédülékenység : iránymutatás a szédülés-szédülékenység útvesztőjében : betegoktatási kézikönyv / szerk. Ferenc Mária. - Budapest : Medicina, 2020. - 100 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-748-7 fűzött : 2500,- Ft
szédülés - orvosi diagnosztika
616.28-008.5
[AN 3776467]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2020.
   Szülők lettünk! : segítség a fogamzástól négyéves korig / [szerk. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2019. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : 1990,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás - gyermekgondozás - gyermeknevelés - gyermeklélektan
613.95 *** 618.2-083 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3776708]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2020.
Szutrély Péter (1949-)
   Aeskulap nyomában Keszthelyen / Szutrély Péter. - Budapest : Minerva, 2019. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5637-12-4 fűzött
Keszthely - Magyarország - orvos - családtörténet - 20. század - memoár
61(439-2Keszthely)(092)(0:82-94) *** 929.52(439)
[AN 3776609]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2020.
Tadatmananda, Swami (1953-)
Meditation (magyar)
   Gyakorlati útmutató a meditációhoz : a védánta, a Bhagavad-gítá és a Jóga-szútrák tanításai alapján / Szvámi Tadátmánanda ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2019. - 276 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-42-0 fűzött : 3200,- Ft
meditáció - jóga
615.851.86
[AN 3776712]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2020.
Versagi, Charlotte Michael
Step-by-step massage therapy protocols for common conditions (magyar)
   Masszázsterápia lépésről lépésre : gyakori betegségek és állapotok kezelési protokolljai / Charlotte Michael Versagi ; közrem. Rita D. Woods ; [ford. Fedina Lídia, Fedina László]. - [Budapest] : Medicina, cop. 2019. - 431 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-737-1 fűzött : 9600,- Ft
masszázs - gyógytorna - gyógyítás - anatómia
615.82 *** 615.825 *** 611
[AN 3776417]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2020.
Wiking, Meik (1978-)
The art of making memories (magyar)
   Az emlékteremtés művészete : hogyan őrizzük meg a boldog pillanatokat / Meik Wiking ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 288 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9729-4 kötött : 4500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3776694]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2020.
Wills, Pauline
Yoga of light (magyar)
   A fény jógája : harmonizáld csakráidat a fényháromszögekkel! / Pauline Wills ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-383-4 fűzött : 3990,- Ft
jóga - csakra
615.851.86 *** 133.25
[AN 3775903]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2020.
Zimbardo, Philip (1933-)
Living and loving better with time perspective therapy (magyar)
   Időperspektíva-módszer a gyakorlatban : Engedjük el a múltat, éljük meg a jelent és teremtsünk boldog jövőt! / Philip Zimbardo, Rosemary Sword ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-273.
ISBN 978-963-304-825-2 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3776746]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2670 /2020.
Baráth Gábor
   Adobe Photoshop Lightroom : digitális képkidolgozás fotósoknak : Adobe Photoshop Lightoom[!] Classic és CC alapján / [szerző Baráth Gábor]. - [Budapest] : Perfact K., cop. 2019. - V, 265 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-52-4 fűzött : 5250,- Ft
képfeldolgozás - képszerkesztő
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Lightroom
[AN 3777367]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2020.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Outlook 2019 zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155277. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-73-7
elektronikus posta - elektronikus dokumentum
519.688Outlook
[AN 3764982]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2020.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 3 / [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - [Budapest] : BME, 2019. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-421-794-7 fűzött
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatbiztonság - kutatás-fejlesztés
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3776435]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2020.
Nyékyné Gaizler Judit (1948-)
   Hűség hithez, tudományhoz : családanyaként az egyetemi katedrán : Nyékyné Gaizler Judittal beszélget Sályi András. - Budapest : Kairosz, 2019. - 112 p., [4] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-514-032-9 fűzött : 2500,- Ft
Nyékyné Gaizler Judit (1948-)
Magyarország - pedagógus - matematikus - programozás - 20. század - 21. század - életútinterjú
519.68 *** 51(439)(092)Nyékyné_Gaizler_J.(047.53) *** 37(439)(092)Nyékyné_Gaizler_J.(047.53)
[AN 3776723]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2674 /2020.
   Időskorú munkavállalók foglalkoztatási helyzete és lehetőségei a villamosenergia-iparban : a villamos hálózatok, az erőművek területén és az irodai munkavállalók körében / [kiad. az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ..., Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája ...]. - Budapest : EVDSZ : FSZDL, 2019. - 100 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6568-7 fűzött
Magyarország - villamosenergia-ipar - foglalkoztatottság - munkavállalás - idős - 21. század
621.31(439) *** 331.5-053.9(439)"201"
[AN 3777540]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2020.
   Munkabalesetek a villamosenergia-iparban : kockázatok felmérése és lehetséges megelőzése / [kiad. az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ..., Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája ...]. - Budapest : EVDSZ : FSZDL, 2019. - 100 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81414-0-6 fűzött
Magyarország - villamosenergia-ipar - munkavédelem - munkahelyi baleset - kockázatbecslés
621.3 *** 621.31(439) *** 331.45(439) *** 331.46(439)
[AN 3777533]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2020.
Nagy Csaba
   Használjuk ki a Napot! : kisokos a háztartási méretű napelemes rendszerekhez / írta Nagy Csaba. - [Nagykanizsa] : Új Média Kft., [2019]. - 84 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329
[AN 3776562]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2677 /2020.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Restaurant, Hungary : minden, ami a vendég előtt titok marad / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-71-6 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - étterem - vendéglátás - anekdota
640.43/.44(439)(0:82-36)
[AN 3777446]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2678 /2020.
   A 21-es út története : 1957-től / [... szerk. Kiss Gábor Gergő] ; [közread. a] HE-DO. - Budapest : HE-DO ; Miskolc : RádióM Reklám és Marketing Kft., [2019]. - 171, [44] p. : ill., részben színes ; 29x29 cm
Kötött
Magyarország - főútvonal - útépítés
625.711(439) *** 625.7/.8(439)(091)
[AN 3776908]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2020.
Karoliny Márton
   Humor az aszfalton : Karoliny Márton anekdotagyűjteménye ; [... kiad. a ... Magyar Út- és Vasútügyi Társaság ...]. - [Budapest] : Maút, 2019. - 83 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6152-8 fűzött
útépítés - anekdota
625.7/.8(0:82-36)
[AN 3777131]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2020.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Baustelle (magyar)
   Építkezés / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Hans-Günther Döring] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-567-5 kötött : 2950,- Ft
építés - gyermekkönyv - képeskönyv
69(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3775405]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2681 /2020.
   30 éves a Magyar Veterán Repülők Szövetsége, 1989-2019 : jubileumi kiadvány. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 62, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-767-6 fűzött
Magyar Veterán Repülők Szövetsége
Magyarország - repüléstörténet - légi közlekedés - légierő - egyesület - testülettörténet
629.7(439)(091) *** 656.7(439)(091) *** 358.4(439) *** 061.2(439)Magyar_Veterán_Repülők_Szövetsége
[AN 3776751]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2020.
Boros Jenő (1951-)
   Magyar autó- és motortörténet / írta és szerk. Boros Jenő és Ocskay Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Bibliogr.: p. 158-159.
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9891-8)
Magyarország - technikatörténet - járműipar - gépjármű - motorkerékpár
629.113(439)(091) *** 629.118.6(439)(091)
[AN 3776155]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2020.
Boros Jenő (1951-)
   Magyar autó- és motortörténet / írta és szerk. Boros Jenő és Ocskay Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-09-9891-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - technikatörténet - járműipar - gépjármű - motorkerékpár
629.118.6(439)(091) *** 629.113(439)(091)
[AN 3776105]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2020.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 6. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-007-1 fűzött : 4299,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3778915]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2020.
Tóth Sándor Frigyes (1957-)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája / Tóth Sándor Frigyes. - [Sopron] : Szerző, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - kronológia
656.2(439)(0:930.24) *** 656.2(436)(0:930.24)
[AN 3777041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1897-ig. - 2019. - [8], VI, 514 p.
ISBN 978-615-00-6114-6 kötött
[AN 3777046] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2686 /2020.
Allaway, Zia
Indoor edible garden (magyar)
   Konyhakert a lakásban : zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények termesztése otthon / Zia Allaway. - [Budapest] : Libri, cop. 2019. - 221 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Búsné Pap Judit
ISBN 978-963-433-590-0 kötött : 5999,- Ft
zöldségtermesztés - gyümölcstermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8 *** 634
[AN 3776973]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2020.
Bernáth István
   Kutyák világa / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-012-2 kötött : 1499,- Ft
kutya
636.7
[AN 3776730]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2020.
   Célok és eredmények a 95 éves Gabonakutatóban = Goals and achievements at the 95-year-old Cereal Research Ltd. / szerk. Matuz János és Bóna Lajos ; [közread. a] Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. - Szeged : Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 58, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7352-09-6 fűzött
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged)
Szeged - gabonatermesztés - növénynemesítés - kutatóintézet
633.1 *** 631.52 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3777334]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2020.
Fodor Menta, T.
   Csombókos rejtélyfű / T. Fodor Menta. - Égerszög : Szerző, cop. 2019. - 169 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5756-9 kötött
dísznövény - amatőr kertészkedés - memoár
635.92(0:82-94)
[AN 3776646]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2020.
Goodavage, Maria (1962-)
Doctor dogs (magyar)
   Gyógyító kutyák avagy Legjobb barátaink a legjobb orvosaink! / Maria Goodavage ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-350.
ISBN 978-963-475-224-0 fűzött : 3999,- Ft
kutya - kutyatartás - állat-ember kapcsolat
636.7 *** 591.557.2
[AN 3777421]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2020.
Kóczán Bálint
   Házi sör kalauz : receptek, tippek, törvények, történelem, gasztronómia, utazás, kulisszatitkok / Kóczán Bálint. - [Sopron] : Koczan Media Books, cop. 2019. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6822-0 fűzött : 2999,- Ft
sör - recept
663.4 *** 641.87(083.12)
[AN 3776671]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2020.
Schwendemann, Andrea (1971-)
Pferde (magyar)
   Lovak : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [... szöveg Andrea Schwendemann] ; [ill. Maria Mähler] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 55 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-575-5 kötött : 4999,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3778913]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2020.
   Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás / szerk. Kádár Aurél. - 6. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Kádár A.], 2019. - [10], 440 p. : ill. ; 30 cm + DVD
ISBN 978-615-00-6072-9 fűzött
növénytermesztés - gyomirtó szer - elektronikus dokumentum
633 *** 632.954
[AN 3778979]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2694 /2020.
   Barátok közt sülve-főve : [21 színész, 20 recept + 5 desszert] / [receptek Vajda Pierre, Orosz Gergely] ; [fotók Kaunitz Tamás, Nemes Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 152, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-293-934-6 kötött : 4999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3776782]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2020.
Bede Róbert
   Természetesen magyarul / Bede Róbert ; [fotók Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., cop. 2019. - 172, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-324-721-1 kötött : 4980,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3776776]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2020.
Bíró Lajos (1950-)
   A disznót'ortól a Bocuse d'orig : magyar konyha pimaszul / Bíró Lajos ; szöveg Lieberman Klára ; fotó Bakcsy Árpád ; receptleírás Hargitai György. - Törökbálint : T.bálint Kvk., cop. 2019. - 271 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5698-02-6 kötött : 6740,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3777183]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2020.
Borbás Marcsi (1968-)
   Magyarország finom : vadregényes kelet / Borbás Marcsi ; [fotók Emmer László, Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2019. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80576-3-9 kötött : 5950,- Ft
Tiszántúl - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-16)(083.12)
[AN 3777200]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2020.
Donhauser, Rose Marie (1959-)
Über 70 Saucen (magyar)
   Több mint 70 mártás : halhoz, húshoz, zöldséghez, tésztához, salátához, édességhez, miegyébhez / Rose Marie Donhauser ; [fotók ... Julia Hildebrand & Ingolf Hatz] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2019. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6602-0 kötött : 3990,- Ft
mártás - szakácskönyv
641.887(083.12)
[AN 3776545]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2020.
Farkas-Halász Éva
   Anyaként is fitten : receptek és ötletek, nem csak anyáknak! / [Farkas-Halász Éva]. - Győr ; [Kapuvár] : Anyaként is Fitten, 2019. - 125, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6555-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3777103]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2020.
Farrimond, Stuart
The science of cooking (magyar)
   A főzés tudománya : [konyhai praktikák izgalmasan és látványosan] / Stuart Farrimond. - [Budapest] : Libri, cop. 2019. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-433-568-9 kötött : 6999,- Ft
konyhatechnika - gasztronómia
641
[AN 3776978]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2020.
Fördős Zé (1977-)
   Balansz : receptek, hogy egész évben jól érezd magad / Fördős Zé ; [fotók Erdőháti Áron]. - [Budapest] : Lunchbox K., 2019. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-6051-4 kötött : 6490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3776511]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2020.
Hollywood, Paul (1966-)
Paul Hollywood's bread (magyar)
   Kenyér : reggelire, ebédre, vacsorára / Paul Hollywood ; Peter Cassidy fotóival ; [... ford. Bosnyák Gabriella]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-578-390-6 kötött : 5499,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3776796]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2020.
Horváth Judit
   Gluténmentes pékség : természetes alapanyagok, házi lisztkeverékek, kenyerek és péksütemények minden alkalomra / Horváth Judit ; [fotók Fördős Peti]. - [Budaörs] : Csipet K., 2019. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5767-04-3 kötött : 5000,- Ft
kenyér - péksütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 616.341-008.6
[AN 3776518]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2020.
Horváth Nándor
   Süteményeskönyv : krémek, töltelékek, omlós tészták, vajas tészták, élesztős tészták, felvert tészták, égetett tészták, édes teasütemények, omlós teasütemények, éttermi tészták, házias és lakodalmas sütemények / Horváth Nándor. - [Sopron] : Magánkiad., [2019]. - 247, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-5998-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3777090]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2020.
Hülsmann, Sabine
Slow carb (magyar)
   Slow carb : lassan felszívódó szénhidrátokkal az egészségért / Sabine Hülsmann ; fotók Anke Schütz ; [ford. Sólyom-Leskó Annamária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 169 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-9824-6 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3776779]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2020.
   A legféltettebb családi receptek : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a ételeket elkész. Bérczi Róbert, Mikulecz Tímea] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Winter Angéla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9857-4 kötött : 1590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3776777]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2020.
   Mennyei gyümölcsös édességek / [szerk. ... Kajári Zsófia] ; [receptek Nagy Tünde, Urbán Gábor, Vrábel Kriszta]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 115 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Desszert leckék, ISSN 2676-9689)
ISBN 978-963-324-666-5 kötött : 3290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3776786]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2020.
   A nagy sütiskönyv / [fotók Fördős Peti]. - [Budapest] : Lunchbox K., 2019. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-6024-8 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3776526]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2020.
Oliver, Jamie (1975-)
5 ingredients (magyar)
   5 hozzávaló : gyors és könnyű ételek / Jamie Oliver ; [ételfotók David Loftus] ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 317 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-429-6 kötött : 7500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3777006]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2020.
Oliver, Jamie (1975-)
Veg (magyar)
   Vega : [könnyű és finom zöldséges receptek] / Jamie Oliver ; [ételfotók David Loftus] ; [ford. Szitás Erzsébet]. - Budapest : Park, cop. 2019. - 309 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-547-7 kötött : 7900,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3776995]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2711 /2020.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Enten-eller (magyar)
   Vagy-vagy / Søren Kierkegaard ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Dani Tivadar]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 753 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-324-8 kötött : 4980,- Ft
filozófia
1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 3778748]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2020.
Knapp, Stephen
Reincarnation and karma (magyar)
   Karma és reinkarnáció / Stephen Knapp ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-507-058-9 kötött : 3990,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3777513]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2020.
Korcsog Balázs (1976-)
   Ki a közép-európai népszellem? : az európai arkangyalok működése / írta, összeáll. és ford. Korcsog Balázs. - Budapest : Novalis, 2019. - 135 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6315-7 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3775473]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Schwelle der geistigen Welt (magyar)
   A szellemi világ küszöbe / Rudolf Steiner ; [műford. Biczó Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : [Jáspis], cop. 2019. - 95 p. ; 20 cm
Megj. "A szellemvilág küszöbén" címmel is
ISBN 978-615-00-6029-3 fűzött : 1600,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3776419]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2715 /2020.
   Agnus Dei : az oltáriszentség tisztelete Magyarországon / [kiállítás ... rend., katalógus szerk. Rákossy Anna és Kontsek Ildikó] ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Budapesten, 2019. okt. 29 - 2020. jan. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7129-29-2 fűzött
Magyarország - oltáriszentség - kultusz - templomi berendezés - keresztény művészet - kiállítási katalógus
265.3 *** 247(439) *** 291.3(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3776060]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2020.
Augustinus Aurelius (354-430)
De beata vita (magyar)
   A boldog életről ; A rendről ; A türelemről / Szent Ágoston ; [ford. Sarbak Gábor, Fodor Nóra, Tuba Iván] ; [a bevezetőt írta Perendy László]. - Budapest : Jel, 2019. - 190 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 22.)
Egys. cím: De beata vita ; De ordine ; De patientia. - Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-615-5147-93-7 kötött : 2900,- Ft
szent - patrológia - erkölcsteológia - 4. század - 5. század
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 276(092)Augustinus_Aurelius *** 241
[AN 3775898]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2020.
Augustinus Aurelius (354-430)
Enarrationes super psalmos (magyar)
   Zsoltármagyarázatok / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2017-. - 24 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3664745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 71-91. zsoltár. - 2018. - 383 p.
ISBN 978-615-5147-81-4 kötött : 3900,- Ft
[AN 3775938] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 92-109. zsoltár. - 2018. - 400 p.
ISBN 978-615-5147-88-3 kötött : 3900,- Ft
[AN 3775940] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., 110-132. zsoltár. - 2019. - 383 p.
ISBN 978-615-5147-92-0 kötött : 3900,- Ft
[AN 3775941] MARC

ANSEL
UTF-82718 /2020.
   Bérmálkozók emlékkönyve / [összeáll. Patyi Beáta]. - Budapest : Jel, 2018. - 89, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5147-86-9 kötött : 2900,- Ft
bérmálás
265.2
[AN 3775929]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2020.
Borda Lajos (1950-)
   Kávé : katolikus vélemény : vitairat / Borda Lajos ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2019. - 64 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-64-6 fűzött
katolikus egyház - ökumené - teológia
282 *** 261.8 *** 21
[AN 3775482]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2020.
   Borza Nándor nagytiszteletű úr élete és munkássága / [összegyűjt. Jancsó Attila]. - Dömsöd : [s.n.], 2019. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Kicsiny községünk nagy története ; 3.)
Fűzött
Borza Nándor Béla (1906-1985)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - magyar irodalom - 20. század - életrajz - vers
284.2(439)(092)Borza_N. *** 894.511-14
[AN 3776140]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2020.
Crane, Tim (1962-)
The meaning of belief (magyar)
   A hit jelentése : a vallás egy ateista szemszögéből / Tim Crane ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2019. - 268, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-093-3 kötött : 3999,- Ft
hit - ateizmus - vallás - vallásfilozófia
2 *** 211 *** 211.5
[AN 3777084]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2020.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Kicsoda Jézus Krisztus? / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2019. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80347-5-3 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3777349]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2020.
Fila Béla (1933-2014)
   A hetedik szoba küszöbén : válogatott prédikációk / Fila Béla ; szerk. Baranyai Béla. - [Budapest] : Új Ember : [M. Kurír], cop. 2019. - 196, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-91-1 fűzött : 2990,- Ft
prédikáció
252
[AN 3776948]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2020.
Franklin, Jentezen (1962-)
Love like you've never been hurt (magyar)
   Szeress úgy, mint akit soha nem bántottak! : remény, gyógyulás és a nyitott szív ereje / Jentezen Franklin és Cherise Franklin ; A. J. Gregory közrem. ; [ford. Kriszt Lulla]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 231, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81045-6-2 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3777021]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
50 Engel für die Seele (magyar)
   A lélek ötven angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-444-5 fűzött : 2690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3778849]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Die Firmung (magyar)
   A bérmálás : felelősség és erő / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2019. - 90 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-143-4 kötött : 2900,- Ft
bérmálás - vallásos irodalom
265.2 *** 244
[AN 3777165]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Die Taufe (magyar)
   A keresztség : az élet ünnepe / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2019. - 97 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-141-0 kötött : 2900,- Ft
keresztség - vallásos irodalom
265.1 *** 244
[AN 3777159]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Die Trauung (magyar)
   Az esküvő : áldás az életre / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2019. - 109 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-142-7 kötött : 2900,- Ft
házasság - esküvő - vallásos irodalom
265.5 *** 392.5 *** 244
[AN 3777151]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2020.
Gyürüs Panni
   Reménycseppek : motiváló történetek : bátorító gondolatok, amikor erőre van szükséged / Gyürüs Panni. - [Dunaújváros] : [Gyürüs P.], 2019. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6715-5 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3775954]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2020.
Hill, Craig C. (1957-)
Servant of all (magyar)
   Közöttetek ne így legyen! : státusz és ambíció Jézus követésében / Craig C. Hill ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Kálvin, 2019. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 978-963-558-425-3 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3777509]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2020.
Horner, Bob
Resolving conflict in your marriage (magyar)
   Konfliktusmegoldás a házasságban : csoportos feladatok házaspároknak / Bob és Jan Horner ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Timóteus Társaság Alapítvány, ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány : KIA, 2019. - 108 p. ; 23 cm
keretcím: A házasság művészete kurzus
ISBN 978-615-5446-53-5 fűzött
házasság - konfliktuskezelés - nemek lélektana - példatár
265.5 *** 316.48(076) *** 159.922.1(076)
[AN 3775842]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2020.
Howat, Irene
Ten boys who changed the world (magyar)
   Tíz fiú, aki megváltoztatta a világot / Irene Howat ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2019. - 139 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9452-1 fűzött
vallásos irodalom - misszió - történelmi személy - egyházi személy - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 266(100)(092)(02.053.2)
[AN 3778903]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2020.
Howat, Irene
Ten girls who changed the world (magyar)
   Tíz lány, aki megváltoztatta a világot / Irene Howat ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2019. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9453-8 fűzött
vallásos irodalom - misszió - történelmi személy - egyházi személy - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 266(100)(092)(02.053.2)
[AN 3778898]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2020.
Ittzés István
   "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám" / Ittzés István. - Győr : [Magánkiad.], 2019. - 127 p. ; 21 cm. - (Győri evangelizációk ; 3.)
ISBN 978-615-00-6720-9 fűzött
prédikáció
252
[AN 3777195]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2020.
James, William (1842-1910)
The varieties of religious experience (magyar)
   A vallási élmény változatai : tanulmány az emberi természetről / William James ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Osiris, 2019. - 446 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-328-6 kötött : 4980,- Ft
vallásfilozófia - pragmatizmus - emberi természet
21 *** 165.74 *** 159.923.3
[AN 3777181]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2020.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   Szent II. János Pál pápa breviáriuma : a Szentatya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [összeáll. és ... ford. Koncz Éva]. - 4. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 121, [7] p. ; 17 cm
Megj. "II. János Pál pápa breviáriuma" címmel is
Fűzött : 1380,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-285-5)
lengyel irodalom - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 884-84=945.11
[AN 3778893]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2020.
   Katolikus imafüzet a Magyar Honvédség számára / [közread. a] ... HM Katolikus Tábori Püspökség. - [Budapest] : Zrínyi : HM Katolikus Tábori Püspökség, cop. 2019. - 18 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-327-793-5 fűzött
katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3776721]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2020.
   "A kő, amelyet elvetettek..." : a Szent Kvirin szalézi templom története / [szerk. Lendvai Rezső, Csány Péter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-84-4 fűzött : 3490,- Ft
Szombathely - szerzetesség - Don Bosco rend - egyháztörténet - templom
271.789(439-2Szombathely)(091) *** 726.54(439-2Szombathely)
[AN 3776275]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2020.
Koppándi Botond Péter (1974-)
   Az új homiletika és az amerikai protestáns prédikálás megújítása / Koppándi Botond Péter. - Budapest : Kálvin, 2019. - 271 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-268.
ISBN 978-963-558-426-0 fűzött : 3200,- Ft
Egyesült Államok - homiletika - egyháztörténet - protestáns egyház - 20. század - 21. század
251 *** 284(73)"19/20"
[AN 3775673]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2020.
   Lelki kikötő a légikikötőben : a repülőtéri kápolna vendégkönyvi bejegyzései I. / [szerk. Krasznai Andrea] ; [kiad. a Református Missziói Központ]. - Budapest : Református Missziói Közp., 2018. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4167-4 fűzött
Budapest - vendégkönyv - vallási kérés - kápolna - ima
248.3 *** 726.52(439-2Bp.)
[AN 3776441]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2020.
Lénár Andor
   A Váci Egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége alatt, 1919-1942 / Lénár Andor. - Pécs : META Kv., 2019. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 9.)
Bibliogr.: p. 265-276. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81278-1-3 kötött
Hanauer Árpád István (1869-1942)
Váci Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - 20. század - Horthy-korszak
282(439-03Váci_egyházmegye)"191/194" *** 282(439)(092)Hanauer_Á.
[AN 3779806]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2020.
Lepp, Ignace (1909-1966)
Itinéraire de Karl Marx à Jésus Christ (magyar)
   Utam Marxtól Krisztusig : személyes beszámoló egy damaszkuszi életútról / Ignace Lepp ; [ford. és lábjegyzetekkel ell. Keresztes András]. - Budapest : Kairosz, 2019. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-999-1 fűzött : 3700,- Ft
Franciaország - Szovjetunió - katolikus pap - marxizmus - kommunizmus - 20. század - két világháború közötti időszak - memoár
282(44)(092)Lepp,_I.(0:82-94) *** 329.15(47)"192/193"(0:82-94) *** 141.82
[AN 3776733]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2020.
Lütz, Manfred (1954-)
Der Skandal der Skandale (magyar)
   A botrányok botránya : a kereszténység titkos története / Manfred Lütz ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2019. - 296, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-69-9 fűzött : 3200,- Ft
kereszténység - egyháztörténet - keresztény egyház
27 *** 23/28
[AN 3776580]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2020.
Mallon, James
Divine renovation (magyar)
   Egyház-felújítás : a megújulás kézikönyve plébániáknak / James Mallon ; [ford. ... Nényei László]. - Budapest : [M. Kurír], cop. 2019. - 268, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-92-8 kötött : 3490,- Ft
lelkipásztorkodás - egyházközség - közösség
25 *** 262.2
[AN 3777039]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2020.
Markovics János (1787-1873)
   Életképek a pápateszéri plébánia 19. századi mindennapjaiból : ahogy Markovics János plébános látta és lejegyezte / [sajtó alá rend.] Schandl László, Sipos György. - Pápateszér : Önkormányzat, 2018. - 41, [21] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Historia Teseriensis, ISSN 2677-0490)
ISBN 978-615-00-6294-5 fűzött
Pápateszéri Római Katolikus Egyházközség
Pápateszér - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Pápateszér)(091)
[AN 3777218]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2020.
Máté-Horváth Nóra
   A Camino maga az élet / Máté-Horváth Nóra. - [Sóskút] : Máté-Horváth N., 2019. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6562-5 kötött : 3890,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3777505]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2020.
Müller, Gerhard Ludwig (1947-)
John Henry Newman (magyar)
   Aki fényt gyújtott a sötétségben : John Henry Newman élete és gondolkodása / Gerhard Ludwig Müller ; [ford. és az előszót írta Görföl Tibor]. - Budapest : Új Ember : [M. Kurír], cop. 2019. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-93-5 fűzött : 2190,- Ft
Newman, John Henry (1801-1890)
Nagy-Britannia - katolikus pap - bíboros - 19. század - teológia
21 *** 282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 3777016]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2020.
Nagy Levente (1975-)
   Pagans, Christians and their surrounding : archeological, patristic and church historical studies = Heiden, Christen und ihre Umwelt : archäologische, patristische und kirchengeschichtliche Studien / Levente Nagy. - Pécs : Center for Ecclesiastical Studies at the Univ. of Pécs, 2019. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 8.). (Specimina nova dissertationum ex Institutio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum, ISSN 1789-3755 ; 15.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-239-5 fűzött
Pannonia - Római Birodalom - vallástörténet - őskereszténység - patrológia - késő ókor - összehasonlító vallástudomány - régészet
276 *** 281 *** 291(37)"00/04" *** 904(398.6)"00/04"
[AN 3775790]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2020.
Nam-mkhai'i-nor-bu (1938-2018)
Dran pa daṅ śes bźin gyi gdams pa me loṅ ma (magyar, tibeti)
   A tükör : tanácsok a tudatos jelenléthez / Csögyal Namkhai Norbu ; eredetiből ford. és szerk. Adriano Clemente ; [ford. ... Kazsoki János] ; [közread. a] Magyarországi Dzogcsen Közösség Egyesület. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Mo. Dzogcsen Közösség Egyes., 2019. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és tibeti nyelven
ISBN 978-615-80793-6-5 fűzött : 2500,- Ft
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515) *** 615.851.86
[AN 3777360]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2020.
Nam-mkhai'i-nor-bu (1938-2018)
Grub rje Rtogs-Idan U-rgyan Bstan-'dzin gyi rnam thar ñung bsdus dam pa'i źal luṅ (magyar)
   Szivárványtest : a tibeti jógi, Togden Urgyen Tendzin élete és megvalósítása / Csögyal Namkhai Norbu ; [tibetiből ford., szerk. és jegyzetekkel ell. Adriano Clemente] ; [ford. Erdődy Péter] ; [közread. a] Magyarországi Dzogcsen Közösség Egyesület. - Budapest : Mo. Dzogcsen Közösség Egyes., 2019. - 140 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 978-615-80793-8-9 fűzött : 4000,- Ft
U-rgyan Bstan-'dzin Rtogs-Idan (1888-1962)
tibeti buddhizmus - vallási személy - 20. század
294.321(515)(092)U-rgyanBstan-'dzin
[AN 3777326]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2020.
Nam-mkhai'i-nor-bu (1938-2018)
Tibetan yoga of movement (magyar)
   A mozgás tibeti jógája : a jantra jóga művészete és gyakorlata / Csögyal Namkhai Norbu és Fabio Andrico ; [ford. Erdődy Péter] ; [közread. a] Magyarországi Dzogcsen Közösség Egyesület. - Budapest : Mo. Dzogcsen Közösség Egyes., 2019. - 265 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-258.
ISBN 978-615-80793-3-4 fűzött : 8000,- Ft
jóga
294.527 *** 615.851.86
[AN 3777323]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2020.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Holdfényben : legújabb tanulmányok / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Jezsuita K., 2019. - 344 p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-442-022-4 fűzött : 3200,- Ft
kereszténység - vallásos irodalom
244 *** 23/28
[AN 3775858]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2020.
Németh Tamás (1958-)
   A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában / Németh Tamás ; [kiad. ... a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma]. - Budapest : Kálvin ; [Debrecen] : Mo. Református Egyh. Doktorok Kollégiuma, 2019. - 275 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-558-427-7 fűzött : 2500,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - Szentháromság - teológus - református egyház - 16. század
231.01 *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3775812]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2020.
Newman, John Henry (1801-1890)
Callista (magyar)
   Callista : regény a III. századból / John Henry Newman ; [ford. Salacz Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-840-2 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 3777003]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2020.
   Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend fenntartásában működő zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium jubileumi évkönyve a rend iskolái megnyitásának 90. évében. - Zalaegerszeg : Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, 2019. - 136 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-6200-6 fűzött
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Zalaegerszeg)
Zala megye - Zalaegerszeg - iskolatörténet - egyházi iskola - általános iskola - gimnázium - neveléstörténet - apácarend
271.794-055.2(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 373.3/.5(439.121)(091)
[AN 3776371]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2020.
Osteen, Joel (1963-)
Next level thinking (magyar)
   Hogyan gondolkozol? : a sikert eredményező hozzáállás 10 alapelve / Joel Osteen ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-98-5 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3776582]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2020.
Papp Miklós (1972-)
   A Papp válaszol : kérdések és válaszok tabuk nélkül / Papp Miklós ; [... kiad. a 777 Közösség Egyesület]. - Budapest : 777, [2019]. - 208 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-6120-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3776655]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2020.
Peterson, Eugene H. (1932-2018)
Working the angles (magyar)
   A lelkészi szolgálat három sarokpontja / Eugene H. Peterson ; [ford. Czövek Tamás]. - Budapest : Harmat, 2019. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-509-4 fűzött : 2990,- Ft
lelkipásztorkodás
253
[AN 3775692]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2020.
Pethő-Szűcs Mária
   Hetedhét áhítatok : iskolai áhítatok, gyermek-istentiszteleti tanítások / Pethő-Szűcs Mária. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2019. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5772-17-7 fűzött
elmélkedés - ifjúsági könyv
242(02.053.2)
[AN 3775820]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2020.
Prior, David
The message of 1 Corinthians (magyar)
   Pál első levele a korinthusiakhoz : életünk a gyülekezet közösségében / David Prior ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat, 2019. - 307 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-963-7954-40-5 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3780137]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2020.
Richly Zsolt (1941-2020)
   Luther / ... a Luther Márton élete c. animációs filmsorozat alapján összeáll. Richly Zsolt ; rajz. Major Kata. - Budapest : Luther, 2019. - 4 db : ill., színes ; 30 cm
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - evangélikus egyház - reformáció - 15. század - 16. század - képregény
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 087.6:084.11
[AN 3760881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 34 p.
ISBN 978-963-380-177-2 fűzött : 990,- Ft
[AN 3776491] MARC

ANSEL
UTF-82762 /2020.
Roberts, Oral
Still doing the impossible (magyar)
   A hittel nincs lehetetlen : mikor látod a láthatatlant, a lehetetlenre is képes leszel / Oral Roberts ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Utánny. - Budapest : Amana7, 2019. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7657-16-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3778908]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2020.
Rosberg, Gary (1952-)
Improving communication in your marriage (magyar)
   Hatékonyabb kommunikáció a házasságban : csoportos feladatok házaspároknak / Gary és Barbara Rosberg ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Timóteus Társaság Alapítvány, ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány : KIA, 2019. - 112 p. : ill. ; 23 cm
keretcím: A házasság művészete kurzus
ISBN 978-615-544-652-8 fűzött
házasság - kommunikáció - nemek lélektana - példatár
265.5 *** 316.472.4(076) *** 159.922.1(076)
[AN 3775829]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2020.
Sarah, Robert (1945-)
Le soir approche et déja le jour baisse (magyar)
   Esteledik, a Nap már lemenőben / Robert Sarah bíboros ; [riporter] Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 525, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 521-525.
ISBN 978-963-277-830-3 fűzött : 4000,- Ft
Guinea - bíboros - 20. század - 21. század - hit - interjú
282(665.2)(092)Sarah,_R.(047.53) *** 234
[AN 3776998]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2020.
Schmidt, Troy
Buzby the misbehaving bee (magyar)
   Zümi, a neveletlen méhecske : [arról, hogy miért kövessük a szabályokat] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-37-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780191]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2020.
Stefaniak, Piotr (1970-)
   A szeretet éltette : Limai Szent Róza OP, 1586-1617 / Stefaniak Péter. - Szeged : Agapé, 2019. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 34.)
ISBN 978-963-458-417-9 fűzött
Rosa de Lima (1586-1617)
Peru - szent - dominikánusok - 16. század - 17. század
235.3(092)Rosa_de_Lima *** 271.2(85)"15/16"
[AN 3775779]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2020.
Szabó József László (1953-)
   Élni és létezni : élek magamban, létezem az egyházban / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2019. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-031-2 fűzött : 2700,- Ft
katolikus egyház - vallásgyakorlás - szentség
248.1 *** 265 *** 282 *** 260.1
[AN 3776695]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2020.
Tischner, Józef (1931-2000)
Krótki przewodnik po życiu (magyar)
   Rövid életkalauz / Józef Tischner ; [ford. Éles Márta]. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 152, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-19-5 kötött : 2000,- Ft
elmélkedés - prédikáció
242 *** 252
[AN 3777408]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2020.
   Tiszta fény : imák, versek, gondolatok az év minden napjára / vál. Reisner Erzsébet ; [szerk. ... Szendrői Judit]. - Sopron : Reisner E., 2020. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6463-5 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3777174]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2020.
Török József (1946-2020)
   A magyar egyház évezrede / Török József ; [az előszót írta Paskai László ...] ; [a bevezetőt írta Tempfli József ...]. - Budapest : Ecclesia, 2019. - 284 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-281.
ISBN 978-963-363-401-1 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - művelődéstörténet
282(439)(091) *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3780193]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2020.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A győri székeskáptalan archontológiája, 1200-1458 / C. Tóth Norbert, Horváth Terézia. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2019. - 125 p. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5035-16-6 kötött : 2500,- Ft
Győri Egyházmegye
egyháztörténet - egyházi személy - katolikus egyház - archontológia - 13. század - 14. század - 15. század
282(439-03Győri_egyházmegye)(092)(035.5) *** 282(439-03Győri_egyházmegye)"12/14"
[AN 3777211]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2020.
Zámbri
   A Biblia rejtett titkai : 2000 év tévedései és tudatos megtévesztései / Zámbri. - Budapest : MyBook ; [Szabadbattyán] : [Magánkiad.], 2019. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5249-6 fűzött
Biblia
rejtély - bibliamagyarázat
22.06 *** 001.94
[AN 3777237]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2773 /2020.
   Esélyegyenlőségi módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / [szerk. Csongor Anna] ; kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; [Budapest] : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-137.
ISBN 978-615-6044-31-0 fűzött
kulturális intézmény - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű
316.7 *** 316.45 *** 323.21 *** 342.722 *** 364.65
[AN 3776587]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2020.
   Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás = European, national, local cultural heritage and identity / szerk. ... Újvári Edit. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Szegeden, 2018. nov. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-13-4 fűzött
Európa - Magyarország - európai identitás - nemzettudat - kulturális örökség
316.63(=945.11) *** 316.63(4-62) *** 316.7(4) *** 316.7(439)
[AN 3775801]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2020.
   Faluszemináriumi kutatások, Bag. - Gödöllő : SZIE GTK, 2018. - [2], 135 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Komlóska - faluszociológia - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
316.334.55(439-2Komlóska) *** 911.3(439-2Komlóska) *** 332.14(439-2Komlóska)
[AN 3775732]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2020.
   Fókuszban az Akácliget : egy elfeledett cigánytelep története / szerk. Orsós Anna ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 172 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-429-304-0 kötött
Kétújfalu - cigányság - beás cigányok - cigánytelep
316.347(=914.99)(439-2Kétújfalu)
[AN 3775532]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2020.
Galán Anita
   Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében / Galán Anita ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Szociálpedagógiai Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-129.
ISBN 978-963-318-833-0 fűzött
Debrecen - ifjúságszociológia - szociológiai vizsgálat - információs társadalom - technikai kultúra - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század
316.37-053.6(439-2Debrecen)"201" *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 316.344
[AN 3776561]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2020.
Garzó András
   Szocialista kiáltvány / Garzó András. - Budapest : MyBook : [Garzó A.], 2019. - 45 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5652-4 kötött : 1000,- Ft
Magyarország - szocializmus - prognosztika - 21. század - társadalomtörténet
316.32(439) *** 321.74(100)"20" *** 008.2
[AN 3777259]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2020.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2020, cop. 2018. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-10-5 kötött : 3500,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3779800]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2020.
   Kompetencia és implementáció : diplomás pályakövető rendszer az Evangélikus Hittudományi Egyetemen / [szerk. Pángyánszky Ágnes, Orosz Gábor Viktor]. - Budapest : Evangélikus Hittud. Egy., 2019. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (DPR füzetek, ISSN 2631-0724 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80459-3-3 fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - lelkészképzés - egyetem - evangélikus egyház - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.85(439)"200/201"(083.41) *** 378.628.41(439-2Bp.)
[AN 3776490]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2020.
   Neked 8? : nekünk 28 : történetek az előítéletekről = Do you think about us? : we have 28 stories about us : stories of discrimination / szerk. Kiss Tibor Noé ; kiad. a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 78 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-429-257-9 fűzött
magyar irodalom - előítélet - kisepika - példázat - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
316.647.8(0:82-36) *** 894.511-3(082).02=20
[AN 3775612]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2020.
   A Petőfi Csarnok : ifjúsági kultúra és szabadidő-politika, 1985-1993 / [szerk. K. Horváth Zsolt, Ignácz Ádám]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-81314-2-1 fűzött : 2990,- Ft
Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ (Budapest)
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - kulturális politika - művelődési ház - Kádár-korszak - rendszerváltás
316.37-053.6/.8(439)"1985/1993" *** 008:323(439)"1985/1993" *** 374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 3777204]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2020.
   Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban / szerk. Fehérvári Anikó, Varga Aranka ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 251 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-272-2 kötött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - továbbtanulás - 21. század - statisztikai adatközlés
316.347(=914.99)(439)"200/201"(083.41) *** 376.7(=914.99)(439)"200/201"(083.41)
[AN 3775533]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2020.
Schulz von Thun, Friedemann (1944-)
Miteinander reden. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung (magyar)
   Kommunikációs stílusok : differenciáló kommunikációpszichológia / Friedemann Schulz von Thun ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Háttér, cop. 2019. - 311 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-615-5124-58-7 fűzött : 3490,- Ft
interperszonális kommunikáció - lélektan
316.472.4 *** 316.77 *** 159.9
[AN 3778988]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2020.
Schulz von Thun, Friedemann (1944-)
Miteinander reden. Störungen und Klärungen (magyar)
   A kommunikáció zavarai és feloldásuk : általános kommunikációpszichológia / Friedemann Schulz von Thun ; [ford. Almássy Ágnes] ; [... az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : Háttér, cop. 2019. - 319 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 978-615-5124-57-0 fűzött : 3490,- Ft
interperszonális kapcsolat - kommunikáció
316.472.4 *** 316.77
[AN 3778985]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2020.
Szécsi Noémi (1976-)
   Lányok és asszonyok aranykönyve : szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19-20. század fordulóján / Szécsi Noémi. - Budapest : Park, cop. 2019. - 380, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 372-378.
ISBN 978-963-355-477-7 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - nők a társadalomban - életmód - női szerep - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
316.37-055.2(439)"18/19" *** 316.728(439)"18/19" *** 930.85-055.2(439)"18/19"
[AN 3776731]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2020.
   Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége, 2002-2018 / [... szerk. Lyavinecz Mariann]. - Budapest : Terézvárosi Ruszin Önkormányzat, 2018. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás ruszin nyelven
ISBN 978-615-00-4819-2 fűzött
Budapest. VI. Kerület. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest. 6. kerület - magyarországi ruszinok - kisebbségi önkormányzat - 21. század - album
316.347(=875)(439-2Bp.)
[AN 3775252]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2020.
Tisza Kata (1980-)
   Most : túlélő leszel, nem áldozat / Tisza Kata. - Budapest : Scolar, 2019. - 503 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-052-5 kötött : 4990,- Ft
párkapcsolat - bántalmazás - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865 *** 316.647.3
[AN 3776833]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2020.
Varga Aranka (1965-)
   A rendszerváltás gyermekei : cigány/roma fiatalok életútja egy húsz évet felölelő kutatás tükrében / Varga Aranka ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 219 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 211-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-305-7 kötött
Magyarország - cigányság - társadalmi beilleszkedés - szocializáció - életútinterjú - ezredforduló - 21. század - követéses vizsgálat
316.736(=914.99)(439)"199/201"(047.53) *** 316.347(=914.99)(439)"199/201"(047.53)
[AN 3775534]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2790 /2020.
Bánfalvi László
   Nekézsenyi Somos-erdő a tanyám.. : néprajzi tanulmányok a Bükki Hegyhátról / Bánfalvi László ; [kiad. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2019. - 111, [25] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5884-9 fűzött
Bükkhát - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439)(234.373.4) *** 908.439(234.373.4)
[AN 3775870]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2020.
Bernardo, Federica
I miti greci (magyar)
   Görög mítoszok : [az ősi Görögország hősei és istenei] / szöveg Federica Bernardo ; ill. Fabio Mancini ; [ford. Turi Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 349, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-447-609-2 kötött : 4999,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2)
[AN 3776162]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2020.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   A királyné, aki madárnak képzelte magát : meseterápiás csoporttörténetek / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 358 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-696-2 kötött : 3999,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3776758]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2020.
   Dödölle : gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendárium : [ünnepi receptekkel] / szerk. Lovász Andrea ; ill. Keszeg Ágnes. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2019. - 313 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-21-0 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - népszokás - magyar irodalom - gyermekirodalom - kalendárium - antológia - ételrecept
398.3(=945.11)(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2) *** 050.9(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3777190]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2020.
Edelényi Adél (1970-)
   Tényő történeti mondavilága / Vehrer Adél ; [kiad. Tényő Világa Egyesület az Élhetőbb Településért]. - [Tényő] : Tényő Világa Egyes., 2019. - 189 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-178.
ISBN 978-615-00-6129-0 fűzött
Tényő - magyar néprajz - folklór - helyismeret - monda
398.22(=945.11)(439-2Tényő) *** 908.439-2Tényő
[AN 3775516]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2020.
   Itt vagyok, ragyogok! : népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Schall Eszter rajz. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 175, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-963-437-381-0 kötött : 3499,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - mondóka
398.831(=00)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3780087]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2020.
   Képeskönyv Ecséd és a Zagyva menti települések népviseletéről : válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből / [szerk. Bata Tímea, Maksa Henrietta] ; [közread. az Ecséd Községért Alapítvány]. - Ecséd : Ecséd Községért Alapítvány, 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6465-9 fűzött
Palócföld - magyar néprajz - népviselet - múzeumi gyűjtemény - fényképalbum
391(=945.11)(439Palócföld)(084.12) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3775628]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2020.
Stiefenhofer, Martin (1962-)
Ritterburg (magyar)
   Várak és lovagok : kukucskáló ablakokkal / [írta Martin Stiefenhofer] ; [ill. Barbara Jelenkovich] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 5.)
ISBN 978-963-294-574-3 kötött : 3690,- Ft
udvari élet - lovag - vár - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 3775419]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2020.
Trapp, Kyrima (1968-)
Wir entdecken die Ritterburg (magyar)
   A lovagvár / [ill. és szöveg Kyrima Trapp]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 22.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-151-1 fűzött : 4299,- Ft
udvari élet - lovagi torna - gyermekkönyv
394.012(02.053.2)
[AN 3778964]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2799 /2020.
Bíró Zoltán, Sz (1959-)
   Putyin Oroszországa / Sz. Bíró Zoltán. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 174 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
ISBN 978-615-5900-82-2 fűzött : 3400,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - politikatörténet - történelem - 20. század - 21. század
32(47)(092)Putin,_V._V. *** 32(47)"200" *** 947"20"
[AN 3777481]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2020.
Browning, Christopher R. (1944-)
Ordinary men (magyar)
   Átlagemberek : a 101-es tartalékos rendőrzászlóalj és a végső megoldás Lengyelországban / Christopher R. Browning. - [Budapest] : K.u.K. K., [2019]. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Szekeres Gábor
ISBN 978-615-5361-88-3 fűzött : 3300,- Ft
Németország. Ordnungspolizei. Reserve-Polizei-Bataillon (101.)
Lengyelország - Németország - holokauszt - zsidóság - második világháború - háborús bűncselekmény - rendőrség
323.12(=924)(438)"194" *** 343.337.5(438)"194" *** 351.74(430)"194"
[AN 3776610]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2020.
Dorosz Dávid (1985-)
   Az idő szorításában : hogyan kerüljük el a globális összeomlást? : gyakorlati tanácsokkal a mindennapokhoz / Dorosz Dávid. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 410 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-517-047-0 fűzött : 3490,- Ft
geopolitika - világpolitika - világtörténelem - globalizáció - 21. század
327(100)"20" *** 930.9 *** 339.9(100)"20"
[AN 3777783]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2020.
Kovács László, R. (1956-)
   A rendszerváltás kulisszatitkai Szabolcsban ; Számkivetett történetek : válogatott novellák / R. Kovács László. - Nyíregyháza : Stúdium K., 2019. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9505-48-3 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - rendszerváltás - belpolitika - magyar történelem - magyar irodalom - elbeszélés
323(439)"198/199" *** 323(439.161)"198/199" *** 943.9"198/199" *** 894.511-32
[AN 3776215]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2020.
   Közösségi alapú működés a múzeumokban / szerk. Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 21.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-39-6 fűzött
Magyarország - múzeum - muzeológia - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés
323.21 *** 069(439) *** 069.1 *** 316.7 *** 316.45
[AN 3776578]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (szlovén)
   Tisoč let madžarske zakonodaje / [kustos razstave Gyula Kedves] ; [avtorica Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Knjižice o glavnem trgu naroda, ISSN 2676-9514)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5948-15-2 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3776332]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2020.
Roosevelt, Nicholas (1893-1982)
   Forradalmi időkben Budapesten és Bécsben : egy amerikai katona-hírszerző-diplomata feljegyzései 1919 első feléből / Nicholas Roosevelt ; ford., az előszót és a bevezetést írta, ... a jegyzeteket kész. Peterecz Zoltán. - Eger : Líceum K., 2019. - 326 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-111-6 fűzött
Egyesült Államok - diplomata - 20. század - magyar történelem - forradalmak kora - történelmi forrás - napló
327(73)(092)Roosevelt,_N.(0:82-94) *** 943.9"1919"(093)
[AN 3775916]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2020.
   Students on the Cold War : new findings and interpretations / ed. by Csaba Békés and Melinda Kalmár ; [publ. by the] Cold War History Research Center Corvinus University of Budapest. - Budapest : Cold War History Research Center Corvinus Univ. of Budapest, 2019. - 485 p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2010-2016 között rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-764-3 fűzött
hidegháború - világtörténelem - világpolitika
327.54(100)"194/199" *** 94"194/199" *** 355.40(100)"194/199"
[AN 3777733]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2020.
Szentpéteri Nagy Richard (1965-)
   Mérv avagy Az alkotmányos államfő : történetek a jogfolytonosságról, 2010-2019 / Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 561 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-051-7 fűzött : 3400,- Ft
hatalom - államfő - jogállam
321.01 *** 342.511(100) *** 321.72
[AN 3776669]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2020.
Tolokonnikova, Nadežda Andreevna (1989-)
Read & riot (magyar)
   Lázadj! : a Pussy Riot útmutatója aktivistáknak / Nadya Tolokonnikova ; [ill. Roman Durov] ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-282.
ISBN 978-963-304-855-9 fűzött : 3500,- Ft
politikai aktivista - közvélemény-alakítás - politikai kommunikáció
32.019.5 *** 316.774
[AN 3776749]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2020.
Yousafzai, Malala (1997-)
We are displaced (magyar)
   Nincs más út : az én utam és más menekült lányok történetei a világ minden tájáról / Malala Yousafzai ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2019. - 227 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-437-611-8 fűzött : 3499,- Ft
menekült - nők a társadalomban - 21. század - memoár
325.25(100)(=00)(092)(0:82-94) *** 316.37-055.2(100)"200/201"(0:82-94)
[AN 3777032]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2810 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (szlovén)
   1956 : pokol na Košutovem trgu leta 1956 in kraj spomina nanj / [kustos ... Sándor Őze] ; [avtor ... Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Knjižice o glavnem trgu naroda, ISSN 2676-9514)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5948-14-5 fűzött
Magyarország - Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3776312]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2020.
Bálint Csaba
   A Nemes : rock 'n' roll roadkönyv / Bálint Csaba ; [kiad. a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület]. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., 2019. - 227, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6491-8 fűzött
Nemes László (1947-)
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - hangtechnika - 20. század - 21. század - interjú
929(439)Nemes_L.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)"196/200"(047.53) *** 681.84
[AN 3777458]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2020.
Bán Tamás (1944-)
   Magyar és keresztény értékek : a magyarok története az idők kezdetétől : nem történelemkönyv! történelmi ismeretek / Bán Tamás. - Budapest : PrintPix, 2019. - 656 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 639-648.
ISBN 978-615-6100-00-9 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - kereszténység
943.9 *** 23/28(439) *** 930.85(439)
[AN 3776691]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2020.
Bárány Róbert
   Az elveszett nagyapák / Bárány Róbert. - Budapest : Gabbiano Print, 2019. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5346-33-0 fűzött
Magyarország - családtörténet - dokumentumregény
929.52(439)Deutsch(0:82-31)
[AN 3776455]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2020.
Békési István
   Adalékok Pereszteg helytörténetéhez / Békési István. - Pereszteg ; [Győr] : Békési I., 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 978-615-00-6076-7 fűzött
Pereszteg - helytörténet
943.9-2Pereszteg
[AN 3776198]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2020.
Berényi Anna (1969-)
   Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza / [Berényi Anna]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 423 p. ; 20 cm
Fűzött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5900-45-7)
Kossuth Zsuzsanna (1817-1854)
Magyarország - ápolás - híres ember - 19. század - életrajz
929(439)Kossuth_Zs.(0:82-31) *** 614.253.52(439)(092)Kossuth_Zs.(0:82-31)
[AN 3777767]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2020.
Bozzay Zoltán
   Népirtások a XX. században / Bozzay Zoltán. - Budapest : Scolar, 2019. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-277.
ISBN 978-963-244-974-6 kötött : 3999,- Ft
világtörténelem - népirtás - 20. század
930.9"19" *** 323.12(100)"19" *** 341.485"19"
[AN 3776834]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2020.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   A tábornok kertje : híres magyarok szenvedélyei / Csiffáry Gabriella. - Budapest : Corvina, 2019. - 344 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6621-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - történelmi személy - híres ember - hobbi - szabadidő-felhasználás - művelődéstörténet
929(439) *** 379.8 *** 930.85(439)
[AN 3777000]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2020.
Diamond, Jared
Guns, germs and steel (magyar)
   Háborúk, járványok, technikák : a társadalmak fátumai / Jared Diamond ; ford. Födő Sándor, Vassy Zoltán. - 5. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 519 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-252-130-5 kötött : 5990,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.9 *** 930.1 *** 930.85(100)
[AN 3780082]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2020.
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Briefe Kaiser Franz Josephs an seine Mutter, 1838-1872 (magyar)
   Drága mama : Ferenc József levelei édesanyjához / [ford. Béresi Ákos] ; [a francia nyelvű leveleket ford. Szécsi Krisztián] ; [sajtó alá rend. Borovi Dániel, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 398, [17] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-74-4 kötött : 3990,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodó - magánélet - 19. század - 20. század - levelezés
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.(044)
[AN 3777012]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2020.
Hahner Péter (1954-)
   Magyarország szerencséje / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2019. - 311 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-324-708-2 kötött : 3980,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem - 17. század - 18. század
943.9"168/171" *** 94"168/171"
[AN 3776760]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2020.
Harajda András
   Pap Iván gondolatai világa = Pop Ivan i mir ego myslej = Pop Ivan a svět jeho myšlenek / [Harajda András, Bereghi Sz. József, Pap Demeter] ; [... ill. Bereghi Sz. József]. - Budapest : Archi Mind, 2018. - 125 p. : ill. ; 25 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5703-3 fűzött
Pap Iván (1938-)
Ukrajna - történész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
930.1(477)(092)Pap_I. *** 012Pap_I.
[AN 3777346]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2020.
The history of Nazi Germany (magyar)
   A náci Németország története : hatalom és politika Hitler államában / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-44-1 fűzött : 1990,- Ft
Németország - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - fasizmus
943.0"191/194" *** 329.18(430)
[AN 3775525]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2020.
   Írások és megemlékezések Sághy Marianne-ról / [összeáll. Bubnó Hedvig és Nagy Balázs] ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar Középkori Történeti Tanszék]. - Budapest : ELTE BTK Középkori Tört. Tansz., 2019. - 32 p. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2019. szept. 13-án "Színről színre" címmel rendezett emlékkonferencia alkalmából. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-160-4 fűzött
Sághy Marianne (1961-2018)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - nekrológ
930.1(439)(092)Sághy_M.(0:82-57) *** 37(439)(092)Sághy_M.(0:82-57)
[AN 3777381]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2020.
   Írások és megemlékezések Sz. Jónás Ilonáról / [összeáll. Bubnó Hedvig és Nagy Balázs] ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar Középkori Történeti Tanszék]. - Budapest : ELTE BTK Középkori Tört. Tansz., 2019. - 32 p. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2019. szept. 13-án "Színről színre" címmel rendezett emlékkonferencia alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-159-8 fűzött
Jónás Ilona, Sz (1929-2017)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - nekrológ
930.1(439)(092)Sz._Jónás_I.(0:82-57) *** 37(439)(092)Sz._Jónás_I.(0:82-57)
[AN 3777372]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2020.
Knapman, Timothy
Let's go back into history (magyar)
   Mit rejt a múlt? : sok ezer év titkai várnak! : böngészős feladvány minden oldalpáron / [írta Timothy Knapman] ; [ill. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-294-561-3 kötött : 4270,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2)
[AN 3775396]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2020.
Koch Gábor (1954-)
   A Clement, Koch és a Miklós családok története írottan és képekben 1770-tól / [... szerk. és összeáll. Koch Gábor]. - Székesfehérvár : Magánkiad., 2019. - 129 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-00-5268-7 fűzött
Clement család
Koch család
Miklós család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Clement *** 929.52(439)Koch *** 929.52(439)Miklós
[AN 3775874]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2020.
   Körmend 775 / [fényképezte Jámbori Tamás] ; [kiad. Körmend Város Önkormányzata]. - Körmend : Önkormányzat, 2019. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-89418-6-2 kötött
Körmend - helytörténet - helyismeret
943.9-2Körmend *** 908.439-2Körmend
[AN 3776380]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2020.
Kürti László (1953-)
   Lajosmizse : falu, puszta, község, város / Kürti László. - Lajosmizse : Mizsetáp Mezőgazd. Kft., 2019. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3686-1 kötött
Lajosmizse - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
943.9-2Lajosmizse(093) *** 908.439-2Lajosmizse(093)
[AN 3777049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 600 p.
[AN 3777052] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 624 p.
[AN 3777056] MARC

ANSEL
UTF-82829 /2020.
Matzen, Robert
Dutch girl (magyar)
   A holland lány : Audrey Hepburn a II. világháborúban / Robert Matzen ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Európa, 2019. - 433, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-427.
ISBN 978-963-504-098-8 kötött : 4999,- Ft
Hepburn, Audrey (1929-1993)
Egyesült Államok - Hollandia - színész - második világháború - 20. század - történelem
949.2"1939/1945" *** 791.43.071.2(73)(092)Hepburn,_A.
[AN 3777083]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2020.
Moorhouse, Roger (1968-)
The Third Reich in 100 objects (magyar)
   100 beszédes tárgy a Harmadik Birodalomból / Roger Moorhouse ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-09-9795-9 fűzött : 4500,- Ft
Németország - történelem - fasizmus - hétköznapi élet - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0"193/194" *** 329.18(430)"193/194" *** 930.85(430)"193/1945"
[AN 3776699]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2020.
Németh Endre (1946-|)
   Győrújbarát 50 éve, 1969-2019 / [írta Németh Endre és Lilikné Badacsonyi Márta] ; [kiad. Győrújbarát Község Önkormányzata]. - [Győrújbarát] : Önkormányzat, [2019]. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6052-1 fűzött
Győrújbarát - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Győrújbarát(084.12)
[AN 3775520]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2020.
Olivari, Adriano (1978-)
   Vasi e anfore biconici di bronzo etruschi : proposta per una nuova catalogazione / Adriano Olivari. - Budapest : Olivari, A., 2019. - 34 p. ; 20 cm
A bev. magyar és angol nyelven is
ISBN 978-615-00-6678-3 fűzött
Etruria - régészet - temetkezés
904(375) *** 393(375)
[AN 3776357]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2020.
Pukler Zoltán (1952-)
   Szemelvények Csepreg vallástörténetéből / Pukler Zoltán. - Csepreg : Magánkiad., 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
Fűzött
Csepreg - helytörténet - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
943.9-2Csepreg *** 282(439-2Csepreg)(091)
[AN 3777239]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2020.
Rabár Ferenc (1956-)
   Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése, 1935-1944 / Rabár Ferenc. - Tata : Kuny D. Múz., 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 6.)
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-7110-69-6 kötött
Tata - helytörténet - településfejlesztés - Horthy-korszak
943.9-2Tata"193/194" *** 711.4(439-2Tata)"193/194"
[AN 3777097]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2020.
   Rudabánya az őskortól napjainkig : monográfia / [szerk. Rémiás Tibor] ; [társszerk. Hadobás Sándor]. - Miskolc : Rudabánya : Dominium Kvk., 2019. - 464 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5185-16-8 fűzött
Rudabánya - helytörténet
943.9-2Rudabánya
[AN 3775750]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2020.
   Stoletie russkoj revolûcii 1917 goda i eë značenie v mirovoj istorii i kulʹture : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapeštskogo Centra Rusistiki 15-16 maâ 2017 g. = The centenary of the 1917 Russian revolution(s): its significance in world history : materials of the international conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, May 15-16, 2017. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2018. - 448, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 45.)
Váltakozva orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-05-2 kötött : 4500,- Ft
Szovjetunió - történelem - októberi forradalom - két világháború közötti időszak - kommunista párt - bolsevizmus
947"191/192" *** 329.15(47)"191/192"
[AN 3777606]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2020.
Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935)
   Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük, 1916-17 / írta Szádeczky-Kardoss Lajos ; [sajtó alá rend. Balogh Júlia]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2019. - 291, [19] p. : ill., részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-44-7 kötött : 4990,- Ft
Erdély - történelem - hadtörténet - első világháború
943.921"1916/1917" *** 355.48(439.21)"1916/1917"
[AN 3777378]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2020.
Szende László (1975-)
   A késő középkori nagyhatalom : a vegyesházi királyok Magyarországa, 1301-1526 / írta Szende László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Bibliogr.: p. [144].
Fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9698-3)
magyar történelem - középkor
943.9"13/15"
[AN 3776104]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2020.
Szende László (1975-)
   A késő középkori nagyhatalom : a vegyesházi királyok Magyarországa, 1301-1526 / írta Szende László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-963-09-9698-3 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - középkor
943.9"13/15"
[AN 3776097]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2020.
   Színházi anekdoták : mosoly mindenkinek / [gyűjt. és vál. Köves József] ; [rajzok Török Tivadar]. - Budapest : K.u.K. K., [2019]. - 202, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [203].
ISBN 978-615-5361-85-2 kötött : 4980,- Ft
színházművészet - híres ember - filmművészet - anekdota
929(100)(0:82-36) *** 792(100)(0:82-36) *** 791.43(100)(0:82-36)
[AN 3776977]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2020.
Tisza Kálmán (1949-)
   A Tisza-család krónikája / írta Tisza Kálmán. - Budapest : Scolar, 2019. - 277, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-963-509-055-6 kötött : 7999,- Ft
Tisza család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Tisza
[AN 3776769]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2020.
   "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére / szerk. Bagi Zoltán Péter. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2019. - 228 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Fontes et libri, ISSN 2676-8666 ; 2.)
Gerinccím: Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-701-7 fűzött
magyar történelem - honfoglalás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9 *** 943.9"08/09" *** 012Tóth_S._L.
[AN 3775631]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2020.
   "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság" : köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára / [szerk. Ferwagner Péter Ákos] ; [a szerkesztésben közrem. Varga Beáta és Csernus Sándor] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék. - Szeged : JATEPress, 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-409-0 fűzött
világtörténelem - világirodalom története - műfajtörténet - utazási irodalom - emlékkönyv
930.9 *** 82(091)-992
[AN 3775923]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2020.
Varsa Endre (1941-)
   Tények és benyomások / Varsa Endre. - Budapest : Szerző, 2019. - 62, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6722-3 fűzött
magyarságkutatás - világtörténelem
930.8(=945.11) *** 930.9
[AN 3777752]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2020.
Wood, Amanda Jane (1960-)
Human world (magyar)
   Varázslatos emberiség : látványos történelmi áttekintés az őskortól a reneszánszig / írta Amanda Wood és Mike Jolley ; ill. Andrés Lozano ; [ford. Várnai Judit]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 111 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-294-538-5 kötött : 6690,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3775443]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2020.
Yazawa Yutaka (1970-)
How to live Japanese (magyar)
   Hogyan éljünk japánul / [szöveg Yutaka Yazawa] ; [ill. Taku Bannai] ; [ford. Lerch Gabriella és Vancsó Éva]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 221, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-929-6 kötött : 5995,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - művelődéstörténet - album
930.85(520) *** 908.520(084.1) *** 008(520)
[AN 3779728]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2847 /2020.
   30 éves a Győri Erdélyi Kör / [szerk. Szőcs Zsuzsanna ..., Túróczi Ágnes ...] ; [a fotókat kész. és gyűjt. Pintye Tamás ...] ; [kiad. Győri Erdélyi Kör Egyesület]. - Győr : Győri Erdélyi Kör Egyesület, 2019. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Győri Erdélyi Kör
Erdély - Győr - helyismeret - egyesület
908.498.4 *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3777202]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2020.
Bánfalvi Lászlóné (1953-)
   Nekézsenyi képes krónika, 2014-2019 / [... írta és szerk. Bánfalvi Lászlóné] ; [kiad. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5885-6 kötött
Nekézseny - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nekézseny(084.12)
[AN 3775868]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2020.
Becker, Kathleen (1970-)
111 Orte in Lissabon, die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : Lisszabon / Kathleen Becker ; [ford. Tóth Enikő]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 237 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9800-0 fűzött : 3990,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3776950]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2020.
Békés Márton (1983-)
   Budapest hegei / [szöveg] Békés [Márton] ; [fénykép] Gyarmati [István] ; [grafika] Takács [Tamás Péter] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 142, [1] p. : ill., színes ; 21x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-93-7 kötött : 3500,- Ft
Budapest - helyismeret - helytörténet - második világháború - 1956-os forradalom - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp."194/195"(084.12)
[AN 3776369]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2020.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Vértes és a Gerecse! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-646-3 kötött : 2290,- Ft
Vértes (hegység) - Gerecse - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
908.439(234.373.2) *** 908.439(234.373.23) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3776872]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2020.
Csomós György (1974-)
   Az urbanizáció nemzetközi dimenziói / Csomós György ; [közread. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 978-963-318-802-6 fűzött
urbanizáció
911.375
[AN 3776570]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2020.
Dabóczi Ákos
   Kismarosi présházak és borospincék : válogatás a szerző felvételeiből = Presshäuser und Weinkeller in Kleinmarosch : eine Auswahl aus den Fotos des Autors / Dabóczi Ákos. - Kismaros : Szerző, 2019. - 80 p. : ill. ; 24x24 cm
ISBN 978-615-00-6063-7 fűzött
Kismaros - helyismeret - borászat - fényképalbum
908.439-2Kismaros(084.12) *** 663.2(439-2Kismaros)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dabóczi_Á.
[AN 3777327]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2020.
Florino, Dania
World atlas (magyar)
   Világatlasz : válaszok nagykönyve / [ill. Dania Florino]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2019]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 42 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5566-52-3 kötött
helyismeret - képeskönyv - gyermekkönyv - földrajzi atlasz
908.100(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3775289]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2020.
Fuchs, Thomas
111 Orte in Amsterdam, die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : Amszterdam / Thomas Fuchs ; [ford. Szkladányi András és Sólyom-Leskó Annamária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 230, [5] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9799-7 fűzött : 3990,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 3776949]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2020.
Fucskár Ágnes
   Észak-Magyarország kincsei / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 76, [1] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-9811-6 kötött : 3600,- Ft
Észak-Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439.13(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3776859]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2020.
Fucskár Ágnes
Észak-Magyarország kincsei (angol)
   Treasures of Northern Hungary / Ágnes Fucskár, József Attila Fucskár ; [... transl. by Zsófia Medgyesy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 76, [1] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9812-3 kötött : 3600,- Ft
Észak-Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439.13(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3776861]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2020.
   Hagyományőrzők : mintaadó civil szervezetek Jász-Nagykun-Szolnok megyében és a Bácskában / [szerk. Örsi Julianna] ; [kiad. a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2019. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80046-5-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - hagyományőrzés - civil szervezet - egyesület
908.439.169 *** 39(=945.11)(439.169) *** 061.2(439.169) *** 334.012.46(439.169)
[AN 3777253]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2020.
   Helytörténeti emlékkönyv, 2019 / [szerk. Gócsáné Móró Csilla] ; [közread. a] Blaskovich Múzeum Baráti Köre. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80839-1-1 kötött
Tápiószele - helyismeret
908.439-2Tápiószele
[AN 3775745]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2020.
Horváth Gyöngyi Klaudia
   Gyere Gyuri Győrbe! avagy Egy kis csacsi ismerkedése a folyók városával / [írta és a fotókat kész. Horváth Gyöngyi Klaudia]. - 2. bőv. kiad. - Győr : [Horváth Gy. K.], 2019. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-00-5758-3 fűzött
Győr - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
908.439-2Győr(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3777210]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2020.
Kedves Györgyné Zilahi Enikő
   Acsádi történetek : sorsok, emberek, ünnepek és hétköznapok, ahogy elődeink megélték / Kedves Zilahi Enikő. - Nyíracsád : [Kedves Zilahi E.], 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6376-8 fűzött
Nyíracsád - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Nyíracsád *** 929(439-2Nyíracsád)
[AN 3775765]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2020.
Kuglics Gábor (1976-)
   Püspökmolnári : egy Rába menti kis falu élete / Kuglics Gábor. - Budapest : Kairosz, 2019. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 18.)
ISBN 978-963-662-969-4 fűzött : 1500,- Ft
Püspökmolnári - helyismeret - memoár
908.439-2Püspökmolnári(0:82-94)
[AN 3776716]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2020.
   Méhkeréki gyökerű gyógyítók = Medici cu rădăcini în Micherechi / [szerk. ... Márk László, Martyin Emília, Simon Éva]. - Gyula : Ed. NOI, 2019. - 423 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 414-415.
ISBN 978-615-81195-1-1 kötött
Méhkerék - Magyarország - orvos - egészségügyi dolgozó - magyarországi románok - helyismeret - 20. század - 21. század - életrajz
908.439-2Méhkerék *** 616(439-2Méhkerék)(092) *** 616(439-2Méhkerék)(=590)(092)
[AN 3777354]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2020.
Móricz Péter (1979-)
   Körmend régi épületei : városkép a Monarchia korabeli képeslapokon / Móricz Péter ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2019. - 103 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80467-8-7 kötött
Körmend - helyismeret - épület - képes levelezőlap - album
908.439-2Körmend(084.1) *** 72(439-2Körmend)(084.1) *** 796.5(436/439)
[AN 3776387]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2020.
Rozgonyi Sarolta
   Pestszentlőrinc és Pestszentimre gyerekeknek / Rozgonyi Sarolta, Tóth Eszter ; Remsey Dávid rajz. - Pécs : KultúrAktív Egyes. ; Budapest : XVIII Ker. Pestszentlőrinc és Pestszentimre Önkormányzat, cop. 2019. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-963-89794-7-6 fűzött
Budapest. 18. kerület - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.XVIII.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3776910]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2020.
Szerencsés Károly (1960-)
   A tegnapi Víziváros / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2019. - 118 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 19.)
ISBN 978-963-514-028-2 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. 1. kerület - Budapest. 2. kerület - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.I.(0:82-94) *** 908.439-2Bp.II.(0:82-94)
[AN 3776719]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2020.
   Szicília : útikönyv / Etédi Alexa [et al.]. - Budapest : Hibernia, [2019]. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
ISBN 978-615-5426-69-8 fűzött : 3980,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3777476]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2020.
Szombath Tibor (1946-)
   A magyar Adria régi képeslapokon / Szombath Tibor. - Budapest : MyBook ; [Pécs] : [Szombath T.], 2019. - 82 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-615-00-4770-6 fűzött
Fiume - Abbázia - Cirkvenica - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.24-2Cirkvenica(084.1) *** 908.439.24-2Fiume(084.1) *** 908.439.24-2Abbázia(084.1)
[AN 3777179]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2020.
Szőnyi József (1945-)
   Mit üzen a Pilis? / Szőnyi József ; [versek Szőke István Atilla]. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2019. - 316 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5775-03-1 fűzött
Pilisszántó - Pilis (hegység) - helyismeret - magyarságkutatás
908.439-2Pilisszántó *** 908.439(234.373.25) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3775245]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2020.
   Tata : az önkormányzat beszámolója, 2014-2019 / [szerk. Ábrahám Ágnes Barbara, Pállné Bodonovich Ágnes]. - Tata : Önkormányzat, 2019. - 165 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Tata - helyismeret - városfejlesztés
908.439-2Tata *** 711.4(439-2Tata)
[AN 3777107]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2020.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld : száz év Trianon árnyékában : székely kálvária, 1920-2020 / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2019. - 116 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-615-80435-6-4 kötött : 8300,- Ft
Erdély - Székelyföld - helyismeret - határon túli magyarság - trianoni békeszerződés - politikai üldözés - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P. *** 323.28(498.4)(=945.11) *** 341.382"1920"
[AN 3776395]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2020.
Vida Péter
   Földrajzi felfedezések a világ körül / Vida Péter. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5765-25-4 kötött
felfedező utazás - felfedező - ifjúsági könyv
910.4(100)(092)(02.053.2) *** 910.4(100)(02.053.2)
[AN 3780103]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2020.
   Víz-tükör : díszkutak, természetes vizek, csobogók a XIII. kerületben / [szerk. Gellért Lajos] ; [szöveg Jolsvai András]. - [Budapest] : Sprint Kft., 2019. - 104 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80997-6-9 kötött
Duna - Budapest. 13. kerület - helyismeret - díszkút - fényképalbum
908.439-2Bp.XIII.(084.12) *** 725.948(439-2Bp.XIII.)(084.12) *** 908.439-2Bp.XIII.(282.243.7)(084.12)
[AN 3777030]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2874 /2020.
Brandt, Charles
"I heard you paint houses" (magyar)
   The Irishman [elektronikus dok.] : hallom, szobafestő vagy! / Charles Brandt ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Hallom, szobafestő vagy!" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-414-1
Sheeran, Frank (1920-2003)
Egyesült Államok - bűnöző - maffia - szervezett bűnözés - 20. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.91(73)(092)Sheeran,_F. *** 343.341(73)"19" *** 343.974(73)"19"
[AN 3778891]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2020.
Brandt, Charles
"I heard you paint houses" (magyar)
   The Irishman : hallom, szobafestő vagy! / Charles Brandt ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 531, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Hallom, szobafestő vagy!" címmel is
ISBN 978-963-227-778-3 fűzött : 3999,- Ft
Sheeran, Frank (1920-2003)
Egyesült Államok - bűnöző - maffia - szervezett bűnözés - 20. század - dokumentumregény
343.91(73)(092)Sheeran,_F. *** 343.341(73)"19" *** 343.974(73)"19"
[AN 3778811]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2020.
Braun, Christina
Polizei (magyar)
   Rendőrség : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun] ; [ill. Markus Humbach] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 16.)
ISBN 978-963-294-570-5 kötött : 3690,- Ft
rendőrség - gyermekkönyv - képeskönyv
351.74(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3775426]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2020.
   A ceglédi híradózászlóalj története, 1966-2001 / Jóna András [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-327-790-4 fűzött
Magyarország. Honvédség. 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj
Cegléd - katonai egység története - híradó fegyvernem - 20. század - 21. század
358.236(439-2Cegléd)"196/201"
[AN 3776701]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2020.
   Az elfeledett somogyi bíróságok / [szerk. Király Péter és Lászlóné Tavaszi Renáta] ; [közread. a Kaposvári Törvényszék]. - Kapsosvár : Kaposvári Törvényszék, 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6174-0 kötött
Somogy megye - bíróság - megyei bíróság - helytörténet - történeti feldolgozás - történelmi forrás
347.992(439.123)(091) *** 343.193(439.123)(091) *** 347.993(439.123)(091) *** 943.912.3(093)
[AN 3776226]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2020.
   A hazai és nemzetközi integráció múltja, jelene és jövője : tanulmánykötet / [főszerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin] ; [szerk. Papp László J.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2018. - 149 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-989-0 fűzött
jogtudomány
34(082)
[AN 3776173]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2020.
   IV. Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban : Gyula, 2018. november 8-9. : [tudományos program és összefoglalók] = IV. Civil and criminal liability in the medical practice : [scientific programme and abstract book] ; A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXVIII. Kongresszusa / főszerk. ... Gábor Németh ; [kiad. ... SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika]. - [Szeged] : SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2018. - 43 p. : ill. ; 22 cm
Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-628-7 fűzött
orvosi jog - felelősség - orvosi műhiba - nőgyógyászat - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
347.56 *** 618.1-053.2/.6 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3775442]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2020.
   A jog tudománya, a mindennapok joga I : konferenciakötet / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [összeáll. Papp László J.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2019. - 236 p. : ill., színes ; 20 cm
A Debrecenben, 2018. okt. 11-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-490-056-6 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3776150]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2020.
   A jog tudománya, a mindennapok joga II : konferenciakötet / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [összeáll. Papp László J.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2019. - 160 p. ; 20 cm
A Debrecenben, 2019. ápr. 4-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-490-124-2 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3776164]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2020.
   Kényszerpályák és lehetőségek : a községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban : tanulmánykötet / Laki Ildikó, Szabó Tamás szerk. ; [közread. a] Homo Oecologcius[!Oecologicus] Alapítvány, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. - Budapest : Homo Oecologicus Alapítvány : TÖOSZ, 2019. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4925-0 fűzött
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - településügy - 21. század
352(439)"201" *** 911.373(439)"201"
[AN 3777073]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2020.
   A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok tematikusan szerkesztett gyűjteménye [elektronikus dok.] / szerk. László-Orosz Orsolya ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. júl. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156778. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-148-0
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
Magyarország - kormány - kormányhivatal - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
354.1(439)(094)
[AN 3777829]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2020.
   Lépést tud-e tartani a jog a XXI. század kihívásaival? : konferenciakötet / szerk. Bendes Ákos, Nagy Melánia, Tóth Dávid ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. - Pécs : PTE ÁJK Doktori Isk., 2019. - 213 p. : ill. ; 26 cm
A Pécsett, 2018. máj. 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-445-0 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3775835]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (szlovén)
   Madžarska sveta krona / [avtor ... Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Knjižice o glavnem trgu naroda, ISSN 2676-9514)
ISBN 978-615-5948-13-8 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3776325]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2020.
   A nemzetközi kapcsolatok jogának időszerű kérdései : a jogtudomány aktuális kihívásai az egyes jogágakban : konferencia kiadvány / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin] ; [összeáll. Papp László J.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2018. - 186 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Debrecenben, 2018. ápr. 12-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-035-1 fűzött
nemzetközi jog
341
[AN 3776182]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2020.
Rokolya Gábor (1954-)
   A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban / Rokolya Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2018. - 360 p. ; 23 cm. - (Notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 28.)
Bibliogr.: p. 327-354. - Összefoglalás német, francia és angol nyelven
ISBN 978-615-80943-3-7 kötött
Magyarország - jogtörténet - testülettörténet - közjegyző
347.961(439)(091)
[AN 3780057]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2020.
Szabó István
   Adalékok a katonai igazságszolgáltatás történetéhez, 1945-1952 : Hadbírák a célkeresztben I. kötet : szöveggyűjtemény / Szabó István. - [Nagykovácsi] : Magánkiad., [2019]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6776-6 fűzött
Magyarország - katonai igazságszolgáltatás - katonai bíróság - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
344.3(439)"1945/1952"(093) *** 356.35(439)"1945/1952"(092)
[AN 3775619]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2020.
Szabó Judit
   Speciális prevenció és dezisztencia / Szabó Judit ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2019. - 478 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-474.
ISBN 978-963-7373-14-5 fűzött
kriminológia - bűnismétlés megelőzése - elítélt - szociális rehabilitáció
343.97 *** 343.85 *** 364.65-058.57
[AN 3775949]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2020.
   Trianon : a békeszerződés / [sajtó alá rend. Bank Barbara, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 323, [12] p. : ill., térk. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-77-5 kötött : 3990,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem - történelmi forrás
341.382"1920"(094) *** 943.9"1920"(093)
[AN 3777007]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2892 /2020.
   Acél és szív : ezer év fegyverkincsei : történelmi fegyverválogatás Csörge - Fekete - Strohner magángyűjteményekből = Steel & heart : a thousand years of weaponry : selection of historical weapons from Csörge - Fekete - Strohner private collections / [szerk. ... Csörge Csaba, Paksi Veronika]. - [Budapest] : Dárius Kft., 2019. - 447 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2019. dec. 5 - 2020. márc. 5. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9398-10-8)
Magyarország - fegyver - magángyűjtemény - történeti feldolgozás
623.44(439)(091) *** 069.017(439)Csörge *** 069.017(439)Fekete *** 069.017(439)Strohner
[AN 3777526]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2020.
   Acélkocka : pályakezdő altisztek kézikönyve. - Budapest : Zrínyi, 2019. - 86 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-327-795-9 fűzött
Magyarország - tiszthelyettes
355.336(439)
[AN 3776725]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2020.
Marton Péter (1979-)
   Biztonsági komplexumok : a biztonság empirikus elemzésének alapjai / Marton Péter ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2019. - 138 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 123-138.
ISBN 978-963-503-766-7 fűzött
biztonságpolitika - világpolitika - egyetemi tankönyv
355.02(100)(075.8) *** 327(100)(075.8)
[AN 3777534]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2020.
Mujzer Péter (1964-)
   Páncélosok : a magyar páncélos fegyvernem és a rohamtüzérség története, 1938-1945 / Mujzer Péter. - [Budapest] : [Mujzer P.], [2019]. - 298 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 271-276.
ISBN 978-615-00-6160-3 fűzött
Magyarország - hadtörténet - csata - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(439)"1938/1945" *** 358.119(439)"1938/1945" *** 623.438
[AN 3776635]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2020.
Pánczél Mátyás
   Sturmgeschütz III on the battlefield 5 / Mátyás Pánczél. - Keszthely : Peko Kft., 2019. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 20.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-17-9 kötött
Németország - hadtörténet - rohamlöveg - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1942/1943"(084.12)
[AN 3777439]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2020.
   A repülőtisztképzés 70 éve / [szerk. Palik Mátyás] ; [kiad. Repülőszakemberképzésért Alapítvány ...]. - Szolnok : Repülőszakemberképzésért Alapítvány, 2019. - 41 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6574-8 fűzött
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest). Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Szolnok - Magyarország - katonatisztképzés - légierő - történeti feldolgozás
355.232.2(439-2Szolnok)(091) *** 358.4(439)
[AN 3777382]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2020.
Sarkady Sándor (1964-)
   Légi események Sopron vármegyében : bombatámadások a leghűségesebb város ellen, 1944-1945 / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 224, [9] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [230].
ISBN 978-963-334-330-2 kötött
Sopron vármegye - hadtörténet - bombázás - második világháború
355.48(439.113)"1944/1945" *** 355.469.2(439.113)"1944/1945"
[AN 3777286]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2020.
Scharre, Paul
Army of none (magyar)
   A terminátor eljövetele : autonóm fegyverek és a jövő háborúi / Paul Scharre ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 511 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 415-488.
ISBN 978-963-447-479-1 kötött : 4599,- Ft
hadtudomány - haditechnika - robot - 21. század
623(100)"20" *** 355.4(100)"20" *** 355.01 *** 621-503.55 *** 621.865.8
[AN 3777020]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2020.
Sey Gábor (1952-)
   A japán kard : misztikum helyett valóság, avagy a tévhiteket nehéz eloszlatni / Sey Gábor. - 4. átd. kiad. - Pécs : Institutio, 2019. - 363 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-358.
ISBN 978-963-467-048-3 fűzött : 4290,- Ft
Japán - kard
623.444.2(520)
[AN 3780020]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2020.
Vörös Ákos (1956-)
   "Becsülettel a hazáért" : Szántó Róbert főhadnagy és vértanú társai emlékének / Vörös Ákos. - Győr : Palatia, 2019. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-615-5904-15-8 fűzött : 2490,- Ft
Szántó Róbert (1898-1919)
Magyarország - Sopron - katonatiszt - helytörténet - Tanácsköztársaság - 20. század
355(439)(092)Szántó_R. *** 943.9-2Sopron"1919"
[AN 3777207]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2902 /2020.
Csilinkó Ádám
   Az ifjú projekttitán : [úton a sikeres projekthez] / [szerző Csilinkó Ádám]. - [Vassurány] : Magánkiad., 2019. - 154 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5492-6 fűzött : 3990,- Ft
projektmenedzsment - regény
65.012.4(0:82-31)
[AN 3777320]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2020.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetők könyve : a fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata : V.E.T. : [vezetői eredményesség tréning] / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2020. - 285 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "Vezetői eredményesség tréning" címmel is. - Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-9766-12-9 fűzött : 4800,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3777525]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2020.
Hirst, Chris
No bullsh*t leadership (magyar)
   Bullsh*t-mentes vezetés : miért kell a világnak több hétköznapi vezető és miért pont te vagy az a vezető? / Chris Hirst ; [ford. Szabó Tamara]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 180 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-54-2 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3776347]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2020.
Persovits József (1951-)
   150 éves a Typographia, 1869-2019 : kiadók, szerkesztők, nyomdászok, nyomdák / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2019. - 123 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-615-80481-4-9 fűzött : 2500,- Ft
Typographia, ISSN 0200-5700
Magyarország - nyomdászattörténet - szakszervezet - sajtótörténet - 19. század - 20. század - 21. század
655.1(439)"186/201" *** 331.105.44(439)"186/201" *** 070(439)Typographia(091)
[AN 3775461]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2020.
   A technológia szerepének stratégiai felértékelődése : szemelvények a stratégiai technomenedzsment témaköréből / Deutsch Nikolett [et al.] ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2019. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-762-9 fűzött
teljesítménymenedzsment - tudásmenedzsment - stratégiai menedzsment
65.012.4 *** 659.2 *** 65.011.44 *** 65.011.1
[AN 3777588]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2020.
Tsao, Frederick Chavalit (1957-)
Quantum leadership (magyar)
   Kvantumvezetés : újfajta tudatosság az üzletvezetésben / Frederick Chavalit Tsao és Chris Laszlo ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 300 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-58-0 fűzött : 3499,- Ft
vezetés - vállalatirányítás - vezetéslélektan - tudatosság
65.011.1 *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 3776339]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2020.
   Úton a boldogság felé: Amy Wrzesniewski munkássága magyar tükörben / kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, 2019. - 63, [14] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-759-9 fűzött
munkalélektan - mentálhigiénia
65.013 *** 613.865
[AN 3777484]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2909 /2020.
Berger Gábor
   Cégalapítás fiatalon / Berger Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Berger Könyvelőiroda Kft., 2019. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2227-7 fűzött : 3950,- Ft
vállalkozás - vállalatalapítás - vállalkozásmenedzsment
658.1 *** 658.1.012.4
[AN 3776487]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2020.
Berger Gábor
   Rúgd ki a főnököd! Indíts saját vállalkozást! / Berger Gábor. - Budapest : Berger Könyvelőiroda Kft., 2019. - 382 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81359-0-0 fűzött : 4950,- Ft
vállalkozás - vállalatalapítás - marketing
658.1.012.4 *** 658.1 *** 339.138
[AN 3776477]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2020.
Berger Gábor
   Sikerbiztos cégalapítás : gombnyomásra egyszerűen / Berger Gábor. - Budapest : Berger Könyvelőiroda Kft., 2018. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3051-7 fűzött : 3950,- Ft
vállalkozás - vállalatalapítás
658.1 *** 658.1.012.4
[AN 3776486]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2020.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Economic policy making : an introduction to comparative analysis / Péter Ákos Bod ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2019. - 122 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-771-1 fűzött
gazdaságpolitika - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
338.2(075.8)
[AN 3777530]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2020.
Borbély Katalin (1960-)
   Mérlegvilágosság : tanulmányok a magyar számvitel történetéről / Borbély Katalin. - [Tatabánya] : [Borbély K.], cop. 2019. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-615-00-6222-8 fűzött
Magyarország - számvitel - történeti feldolgozás
657(439)(091)
[AN 3776648]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2020.
   Devizahitelezés Magyarországon : a devizahitelezés jogi és közgazdasági elemzése / szerk. Bodzási Balázs ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, 2019. - 431 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-774-2 kötött
Magyarország - hitelügy - deviza - pénzügyi jog - 21. század
339.74(439)"200/201" *** 336.77(439)"200/201" *** 347.74(439)
[AN 3777472]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2020.
Devizahitelezés Magyarországon (angol)
   Foreign currency lending in Hungary : a legal and an economic analisys of foreign currency lending / ed. by Balázs Bodzási ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2019. - 532 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-777-3 kötött
Magyarország - hitelügy - deviza - pénzügyi jog - 21. század
339.74(439)"200/201" *** 336.77(439)"200/201" *** 347.74(439)
[AN 3777475]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2020.
   Exim 25 years : passport to success / [... ed. Gábor Károly]. - Budapest : Mediaworks Hungary Zrt., [2019]. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyar Export-Import Bank (Budapest)
Magyar Exporthitel Biztosító (Budapest)
Magyarország - export - vállalat - állami támogatás - 21. század
339.564(439)"201" *** 061.5(439) *** 338.246.027(439)"201"
[AN 3777543]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2020.
Kael
   Fecsegő fillérek / Kael tollából ; [... ill. Peszleg Kata]. - [Szombathely] : Kaelinfo Kft., 2019. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6654-7 fűzött
Magyarország - pénzügy - költségvetés - államháztartás - családi költségvetés - pénzeszköz
336.7 *** 336.741 *** 316.356.2(439) *** 336.12(439)
[AN 3776607]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2020.
Kertész-Bakos Ferenc
   Pályázati projektek tervezése / [írta Kertész-Bakos Ferenc, Bíró Tamás, Téglás Sándor]. - [Budapest] : World Promotion Kft., 2019. - [6], 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6066-8 kötött5900,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pályázat - pénzügyi támogatás - projektmenedzsment
338.246.027(4-62) *** 06.063(439) *** 65.012.2
[AN 3777279]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2020.
Lengyel Imre (1954-)
   A régiók versenyképességének piramismodellje és alkalmazásai az eredeti koncepciótól a 22 nyelvre lefordított változatokig = The pyramid model of regional competitiveness and its applications from the original concept to the versions translated into 22 languages / Imre Lengyel ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-414-4 fűzött
regionális gazdaság - regionális fejlesztés - versenyképesség - gazdasági modell
332.1 *** 332.14 *** 339.137.2
[AN 3775945]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2020.
Lóránt Károly (1942-)
   Falra hányt borsó : harcban a neoliberalizmussal, 1972-1999 / Lóránt Károly. - Budapest : Kairosz, 2019. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-026-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - szocialista gazdaság - 20. század - Kádár-korszak - rendszerváltás
338.2(439)"197/199" *** 338.244(439)"197/198"
[AN 3775864]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2020.
Marshall, Perry (1969-)
80/20 sales and marketing (magyar)
   A 80/20 elv az eladásban és marketingben : hogyan kereshetsz többet kevesebb munkával? / Perry Marshall ; Richard Koch ... előszavával ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 271, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-57-7 fűzött : 4490,- Ft
marketing - eladás - stratégiai menedzsment
658.8 *** 65.012.2
[AN 3776393]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2020.
   "Mi, balatoniak..." : a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet tanulmánykötete. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2019. - 82 p. : ill. ; 30 cm
A Veszprémben, 2018. nov. 13-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-134-6 fűzött
Balaton - turizmus - idegenforgalom - regionális gazdaság
338.48(439)(285.2Balaton) *** 332.1(439)(285.2Balaton)
[AN 3775962]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2020.
Nagy Csaba
   Emberi ügyek a munka világában : hogyan segíti sikeressé tenni vállalkozását A munka törvénykönyve? / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média Kft., 2019. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-17-4 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - vállalkozásismeret - munkajog - törvény - útmutató
658.1 *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3776558]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2020.
   Őszinte fák erdejében : ökonometria és a gépi tanulás találkozása, mechanizmusok az online térben, az információ értéke : kivonatok Susan Athey munkásságából / [közread. a] Rajk Szakkollégium. - Budapest : Rajk Szakkollégium, 2019. - 88 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88820-6-6 fűzött
ökonometria - digitális technika
330.43 *** 681.3.004.14
[AN 3777486]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2020.
   RE.M.I.S.E : regional managers in social economy project : activities and results : cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementation of a joint adult education training programme / [ed. Janka Teodora Nagy] ; [publ. University of Pécs Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development]. - Pécs ; [Szekszárd] : Univ. of Pécs Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-329-3 fűzött
Baranya megye - Horvátország - szociális piacgazdaság - felnőttoktatás - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat
332.1(439.127) *** 332.1(497.13) *** 330.342.146 *** 374.7(439.127) *** 374.7(497.13)
[AN 3775531]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2020.
Salzmann Zoltán
   Utódlási kalauz (nem csak) átadóknak / Salzmann Zoltán. - Budapest : [Salzmann Z.], 2019. - 181 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6587-8 fűzött : 4990,- Ft
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - utódlás
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3775636]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2020.
   Szemelvények az emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgatók kutatásaiból / szerk. Budavári-Takács Ildikó és Bruder Emese. - Gödöllő : [SZIE], 2019-. - ill. ; 25 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 3775723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Munkahelyi konfliktusok és a stressz. - 2019. - 132 p.
ISBN 978-963-269-834-2 fűzött
konfliktuskezelés - stressz - munkalélektan
316.48 *** 612.06 *** 65.013
[AN 3775724] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Munkaerőpiac, pályák világa. - 2019. - 171 p.
ISBN 978-963-269-835-9 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - pályaorientáció - álláskeresés - társadalmi mobilitás - 21. század
331.5(439)"201" *** 37.048 *** 316.444 *** 331.535
[AN 3775742] MARC

ANSEL
UTF-82928 /2020.
   Understanding China : conference proceedings / [org., publ. by the] CEECAS, Antall József Knowledge Centre. - Budapest : CEECAS : Antall J. Knowledge Centre, 2018. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. ápr. 28-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-34-1 fűzött
Kína - gazdasági fejlődés - társadalmi változás - mobilitás - 21. század - konferencia-kiadvány
330.34(510)"20" *** 316.42(510)"20" *** 314.7(510)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3760641]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2020.
   Vállalkozási alapismeretek szociális szövetkezetek számára / [szerk. Szűcsné Markovics Klára] ; [a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiadványa]. - Miskolc : ME GTK, 2019. - 281 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-179-7 fűzött
vállalkozásismeret - szövetkezet - tankönyv
658.1(078) *** 334.73(078)
[AN 3777521]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2020.
Weiser István (1973-)
   A vásárlói élményteremtés művészete : a vevők megszerzésének és megtartásának gyakorlati kézikönyve / Weiser. - 3. átd. kiad. - Szeged : Ez Design Grafikai Kft., 2019. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 5990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85603-2-2)
marketing - eladás
339.138 *** 658.85
[AN 3778991]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2931 /2020.
   Egészségfejlesztés és nevelés : a kortásoktatás pedagógiai módszertana elméletben és gyakorlatban / szerk. Feith Helga Judit és Falus András. - Budapest : Akad. K., 2019. - 367 p. : ill. ; 23 cm. - (Eduvital művek, ISSN 2498-8138)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9961-0 fűzött : 4200,- Ft
egészségnevelés - egészségmagatartás - módszertan
364.444 *** 364.442.6 *** 364.442.8 *** 614
[AN 3775466]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2020.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2018 : [a képzés teljes tananyaga!] / Farkasné Gondos Krisztina, Széles Imre, Táborossyné Morvai Zuzsanna]. - Budapest : Perfekt, 2018. - 437 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-860-6 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3775169]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2020.
   Hangélmény [elektronikus dok.] : angol - magyar turisztikai kiadvány utazóknak / [kész. a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületében] ; [felolvasták Mikó Tímea és Csiky Nándor]. - Hangoskönyv. - Nyíregyháza : Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyes., [2019]. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-6687-5
angol nyelv - magyar nyelv - csökkent látású - útiszótár - auditív dokumentum
364.65-056.262 *** 801.323=20=945.11
[AN 3775875]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2020.
Hidvéginé Adorján Lívia
   Az ápolás és gondozás jogi alapjai / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : Medicina, 2020. - 359 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2019. szept. 1. - borító- és gerinccím: Az ápolás és a gondozás jogi alapjai
ISBN 978-963-226-743-2 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - betegápolás - egészségügyi ellátás - jogi szabályozás
364.444(439)(094) *** 616-083
[AN 3776532]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2020.
Linn, Dennis
Belonging (magyar)
   Odatartozás : kiút a megkötözöttségből / Dennis Linn, Sheila Fabricant Linn, Matthew Linn ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 330 p. ; 20 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-22-8 fűzött : 3500,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - mentálhigiénia - hit
364.272 *** 613.865 *** 234.2
[AN 3775493]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2020.
   Óbuda, a gondoskodó város : szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, [2019]. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Óbudai információs füzetek)
Fűzött
Budapest. 3. kerület - szociális ellátás - egészségügyi ellátás - szolgáltatás - adattár
364(439-2Bp.III.) *** 058.7 *** 338.46
[AN 3775512]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2937 /2020.
   20 éves a pécsi gyógytornász képzés : jubileumi emlékülés és szakmai továbbképzési konferencia / fel. szerk. Molics Bálint ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ETK, 2019. - 292 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A konferenciát Pécsett, 2019. okt. 12-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-369-9 kötött
felsőoktatás - gyógytorna - bibliográfia - konferencia-kiadvány
378.661(439-2Pécs).096(091) *** 615.825 *** 061.4(439-2Pécs) *** 013
[AN 3775771]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2020.
   35+15 : fifty years' experience in international medical education : Fünfzig Jahre Erfahrung in der internationalen medizinischen Ausbildung / [ed. ... Klára Somodi] ; [publ. by University of Pécs Medical School]. - Pécs : Univ. of Pécs Medical School, 2019. - 94 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-429-439-9 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar
Pécs - orvosképzés - egyetem
378.661(439-2Pécs)(091)
[AN 3775708]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2020.
   60 : jubileumi emlékkönyv, 2009-2019 : [a Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola évkönyve] / [főszerk. Pákozdi Magdolna]. - [Győr] : [SZIE Szent-Györgyi A. Eü. és Szociális Szakgimn. és Szakközépisk.], [2019]. - 123 p : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Széchenyi István Egyetem (Győr). Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola
Győr - iskolatörténet - szakgimnázium - szakközépiskola - egészségügy
373.54(439-2Győr)(091) *** 373.6:61(439-2Győr)(091)
[AN 3777189]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2020.
Bábosik Zoltán (1968-)
   Az 1945 utáni magyar nevelésfilozófia képviselői / Bábosik Zoltán. - Budapest : Gabbiano Print, 2019. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-615-5346-34-7 fűzött
Magyarország - neveléselmélet - neveléstörténet - pedagógus - pedagógia - 20. század - ezredforduló
37.01(439)"19/201" *** 37(439)(092)"19/201"
[AN 3776463]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2020.
Bábosik Zoltán (1968-)
   Bábosik Zoltán válogatott pedagógiai írásai. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2019. - 179 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
pedagógia
37
[AN 3776466]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2020.
   Életutak és arra adott válaszok a pécsi roma szakkollégiumban / szerk. Trendl Fanni ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 120 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-273-9 kötött
Pécs - cigányság - hátrányos helyzetű - egyetemi hallgató - szakkollégium - 21. század
378.187.5(439-2Pécs) *** 316.37-057.87(439-2Pécs)(=914.99)"201" *** 376.7(=914.99)
[AN 3775544]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2020.
   Forgatókönyv az "Éld az életem!" "Kusztă-m kusztu!" "Trajuv muro trajo!" interaktív társas szerepjátékhoz és tájékoztató a hátrányos helyzetű és/vagy roma/cigány származású diákok számára a felsőoktatásban elérhető ösztöndíjakról / [szerk. Bálint Orsós Andrea, Trendl Fanni] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 15 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-288-3 fűzött
Magyarország - cigányság - hátrányos helyzetű - felsőoktatás - ösztöndíj - drámapedagógia
376.7(=914.99) *** 378.3(439)(=914.99) *** 371.383.3
[AN 3775578]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2020.
Gazsó Ferenc (1932-2018)
   Iskola, társadalom, rendszerváltás / Gazsó Ferenc ; szerk. Békés Zoltán és Harcsa István. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-07-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló
37.014(439)"198/201" *** 316.7(439)"198/201"
[AN 3775394]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2020.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2020. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-09-9 fűzött : 4200,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3777586]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2020.
   Hild József Általános Iskola : jubileumi évkönyv, 1958-2018. - Budapest : Hild J. Ált. Isk., [2018]. - 139 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Hild József Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 5. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.)
[AN 3775286]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2020.
Horváth Ria
   5öst érő tanulási 5letek / Horváth Ria ; [graf. ... Balázs Andrea]. - [Budapest] : [Horváthné Szabó M. M.], 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-00-6732-2 fűzött : 3800,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3775457]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2020.
   A játék nem játék! : hogyan és milyen játékokat vezess, hogy közben a résztvevőknek eszükbe se jusson a mobiltelefonjuk? / [szerk. Besnyi Szabolcs, Nagy Gábor Mápó] ; [kiad. ... a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt.]. - 3. újraszerk. kiad. - Budapest : OptimusTréning : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt., 2019, cop. 2014. - 288 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6103-00-0 fűzött : 4490,- Ft
játék
371.382
[AN 3778800]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2020.
   Jubiláló intézményeink: az óvoda 50, a kultúrház 55 éves 2019-ben ; [... szerk. Tóth Lajosné] ; [... kiad. Barbacs Községi Önkormányzat]. - Barbacs : Önkormányzat, [2019]. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6286-0 fűzött
Barbacsi Kultúrház
Barbacsi Vadgesztenye Óvoda
Barbacs - művelődési ház - óvoda
374.07(439-2Barbacs) *** 373.24(439-2Barbacs)
[AN 3777092]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2020.
Kälbli Katalin (1980-)
   Szakirodalmi áttekintés a sajátos nevelési igényű tanulók fittségi vizsgálatairól : a NETFIT sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának megalapozása / szerző Kälbli Katalin ; a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa. - Budapest : MDSZ, 2019. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5518-11-9 fűzött
különleges csoportok nevelése - testnevelés - egészséges életmód - teszt
376 *** 372.879.6 *** 613.24
[AN 3777329]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2020.
   Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 : A magyarság megtartó ereje III. / szerk. Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter. - Győr : Palatia, 2019. - 396 p. : ill. ; 24 cm
A Révkomáromban, 2019. márc. 20-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-18-9 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - oktatástörténet - középfokú oktatás - pedagógusképzés - egyházi iskola - határon túli magyarság - 19. század - 20. század
373.5(439)"183/191" *** 377.8(439)"186/194" *** 316.347(=945.11)(4-191)
[AN 3777154]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2020.
Leman, Kevin (1943-)
Making children mind without losing yours (magyar)
   Nevelj az életre! : mindazoknak, akik gyerekekkel bírnak, vagy épp nem bírnak velük / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2019. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-465-3 fűzött : 3200,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3775689]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2020.
Lengyel Sándor
   Mentsd meg a gyermeked! / Lengyel Sándor. - Budapest : EOS Institute EC Kft., 2019. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6173-3 kötött
családi nevelés - iskolai nevelés
37.018.1 *** 37.018.2
[AN 3777132]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2020.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Mit tegyek a kütyüre kattant gyerekemmel? / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Scolar, 2019. - 270, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 265-[271].
ISBN 978-963-509-090-7 fűzött : 2999,- Ft
családi nevelés - internet - információs társadalom - technikai kultúra - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3776370]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2020.
   Módszertani kézikönyv skill képzésekhez / [közread. az] ÁEEK. - Budapest : ÁEEK, 2019. - 180 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9661-48-6 fűzött
orvosképzés - ápolás - szimuláció - oktatástechnológia - tanulás - módszertan
378.661 *** 616-083 *** 371.68 *** 371.322.6
[AN 3777552]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2020.
   A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára / szerk. Mesterházi Zsuzsa és Szekeres Ágota ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2019. - 645 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 529-596. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7155-70-3 kötött
tanulási nehézség - egyetemi tankönyv
371.322.9(075.8)
[AN 3776825]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2020.
Németh Ildikó (1972-)
   A soproni Tiszti Leánynevelő Intézet története, 1850-1945 / Németh Ildikó, Závodi Szilvia ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2019. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-186. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-99-7 fűzött
Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet (Sopron)
Sopron - középfokú oktatási intézmény - nőnevelés - iskolatörténet - 19. század - 20. század
373.5(439-2Sopron)"1850/1945" *** 37.04-055.2(439-2Sopron)"1850/1945"
[AN 3777337]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2020.
Nyerges Csaba (1964-)
   Tanárválasz : [interjúkötet] / [szerk. és az interjúkat kész. Nyerges Csaba] ; [közread. a Széchenyi Egyetem] ; [kiad. az Universitas-Győr Alapítvány]. - [Győr] : Universitas-Győr Alapítvány, cop. 2019. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6495-6 fűzött
Magyarország - egyetemi tanár - 21. század - interjú
37(439)(092)(047.53)
[AN 3777142]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2020.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2019) (Eger)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar, 2019. április 23-26. : [absztrakt kötet] / [szerk. Apró Anna, Sütő László, Szigeti Anna]. - [Eger] : EKE TTK, 2019. - 329 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Egerben tartották
ISBN 978-963-496-102-4 fűzött
fizika - földtudomány - matematika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 51 *** 55 *** 53 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3775861]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2020.
   Öttevényi Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsőde 50 éves / [... szerk. Molnár Imréné ...]. - Öttevény : [Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde], [2019]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde (Öttevény)
Öttevény - óvoda - bölcsőde
373.24(439-2Öttevény) *** 373.22(439-2Öttevény)
[AN 3777214]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2020.
   Otthonról hoztuk : családi minták és a párkapcsolatok / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2019. - 247 p. ; 20 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5932-17-5 fűzött : 3490,- Ft
család - családi nevelés - interperszonális kapcsolat - párkapcsolat
37.018.1 *** 613.865 *** 316.356.2 *** 316.472.4
[AN 3777461]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2020.
   Pályaorientációs módszertani kiadvány : általános iskolai tanárok számára / [szerk. Cseh Judit] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2019. - 94 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-429-335-4 fűzött
pályaválasztás - pályaorientáció - tanári segédkönyv
37.048(072)
[AN 3775700]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2020.
   Pályaorientációs módszertani kiadvány : kamarai, MTMI nagyvállalati HR, térségi szakképzési pályaorientációs munkatársak és civil szervezeti képviselők számára / [szerk. Cseh Judit] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2019. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-429-337-8 fűzött
pályaválasztás - pályaorientáció - álláskeresés - munkavállalás - tanári segédkönyv
37.048(072) *** 331.535(072)
[AN 3775702]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2020.
   Pályaorientációs módszertani kiadvány : középiskolai tanárok és a Pécsi Tudományegyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói számára / [szerk. Cseh Judit]. - [Pécs] : PTE, 2019. - 93 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 978-963-429-336-1 fűzött
pályaválasztás - pályaorientáció - tanári segédkönyv
37.048(072)
[AN 3775696]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2020.
Pammer Stella
   Füge a katedrán : terápiás kutyával az oktatásban / Pammer Stella. - [Budapest] : Vitcom Bt., cop. 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-615-81425-0-2 fűzött : 3190,- Ft
képességfejlesztés - gyógypedagógia - oktatás - módszertan - kutya
37.025 *** 376.013.82 *** 371.3 *** 636.7
[AN 3777258]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2020.
   Pannonhalma CAMPUS működési kézikönyv / kész. Pannonhalma és Térsége Fejlesztésért[!] Alapítvány. - Pannonhalma : Pannonhalma és Térsége Fejlesztésért[!] Alapítvány, 2019. - [44] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6624-0 fűzött
Pannonhalma - közösségfejlesztés - településfejlesztés - nyári egyetem
378.18 *** 061.3(439-2Pannonhalma) *** 316.45 *** 711.4
[AN 3777364]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2020.
Rojkó Annamária
   Prém Margit missziója : "hogyan tegyünk jót?" / Rojkó Annamária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-09-9925-0 kötött : 2500,- Ft
Prém Margit (1884-1944)
Magyarország - pedagógus - református egyház - 19. század - 20. század - történelmi forrás
37(439)(092)Prém_M.(093) *** 284.2(439)
[AN 3776980]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2020.
   Sikerek és kihívások : a pécsi roma szakkollégiumi program összegzése / szerk. Schäffer János, Szemenyei Mariann ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 299 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-303-3 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs - szakkollégium - cigányság - hátrányos helyzetű
378.187.5(439-2Pécs) *** 316.347(=914.99) *** 376.7(=914.99)
[AN 3775555]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2020.
Sikerek és kihívások (angol)
   Successes and challenges : summary of the Roma student college program in Pécs / eds. János Schäffer, Mariann Szemenyei ; [transl. Milán Potkovácz, Kitti Deli] ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Education Department of Romology and Sociology of Education, Wlislocki Henrik Student College. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Inst. of Education Dep. of Romology and Sociology of Education : Wlislocki H. Student College, 2018. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-306-4 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs - szakkollégium - cigányság - hátrányos helyzetű
378.187.5(439-2Pécs) *** 316.347(=914.99) *** 376.7(=914.99)
[AN 3775565]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2020.
   Sokszínűség : érzékenyítő gyakorlatok gyűjteménye / szerk. Deli Kitti ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2018. - 166, [2] p. : ill. ; 31 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-302-6 fűzött
szociális érzékenység - multikulturalizmus - tanári segédkönyv
372.836.4(072)
[AN 3775667]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2020.
Szilbekné Cseh Györgyi
   Győri séta szövegen innen és túl.. / Szilbekné Cseh Györgyi. - Győr : Palatia, 2019. - 97, [3] p. : ill., színes ; 21x28 cm
Ill. Szilbek Júlia
ISBN 978-615-5904-21-9 fűzött : 3200,- Ft
szövegértés - didaktika - óravázlat
372.46 *** 371.214
[AN 3777105]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2020.
Takáts Péter (1950-)
   Waldorf kalauz : Waldorf közösségek működésével, fejlődésével és problémáival foglalkozó írások gyűjteménye / Takáts Péter. - [Budapest] : [Sophia Organic Consulting Kft.] : Halász Zs., [2019]. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6285-3 fűzött : 2000,- Ft
reformpedagógia - nevelési rendszer - antropozófia
371.4Waldorf *** 37.013(100) *** 141.333
[AN 3776381]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2973 /2020.
Braun, Christina
Fussball (magyar)
   Focikönyv : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun, Andrea Beständig] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva, Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 6.)
ISBN 978-963-294-573-6 kötött : 3690,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3775422]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2020.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Slav defence, Gruenfeld defence, Blumenfeld gambit. - 2019. - 282, [4] p.
Bibliogr.: p. [283].
ISBN 978-615-5793-19-6 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3777386] MARC

ANSEL
UTF-82975 /2020.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában / Kittenberger Kálmán. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 396, [1] p., [80] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-72-0 kötött : 2021,- Ft
Kelet-Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(676)(0:82-94)
[AN 3780129]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2020.
Korosztályos képzési kézikönyv (angol)
   Age-specific manual for handball coaches : from 6 to 18 years of age : background, theory of coaching, aspects of training, methodological suggestions, training exercises, proficiency tests, selection and talent identification / written by István Juhász [et al.] ; ed. by Zoltán Marczinka ; [transl. by Réka Marczinka] ; [publ. by the] Hungarian Handball Federation. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2019. - 219 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-615-80560-9-0 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3776875]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2020.
Modrić, Luka (1985-)
Moja igra (magyar)
   Luka Modrić : enyém a pálya / Robert Matteoni ; [ford. Balázs Attila, Bökfi Emese]. - [Budapest] : Szenzár, 2019. - 327, [4] p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-380-9 kötött : 4499,- Ft
Modrić, Luka (1985-)
Horvátország - labdarúgó - 21. század - memoár
796.332(497.13)(092)Modrić,_L.(0:82-94)
[AN 3776172]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2020.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Őzbakok innen-onnan / Nadler Herbert ; [vál., szerk. és az utószót írta Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 221, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-424-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439)(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3777164]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2020.
Oldfield, Matt
Messi (magyar)
   Messi / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2019, cop. 2018. - 192, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 1.)
ISBN 978-963-479-155-3 fűzött : 1999,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3778905]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2020.
Oravecz Orsolya
   Álmodj, tervezz, fuss! : kanapétól a célkapuig, avagy önismeret kezdő, újrakezdő, haladó futóknak / Oravecz Orsolya, Viniczai Andrea. - [Budapest] : Szerzők, cop. 2019. - 122, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6313-3 fűzött : 4600,- Ft
futás - életvezetés - önismeret
796.422 *** 613.865
[AN 3776427]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2020.
Pálfalvi Gábor (1952-)
   Kamera : a világ egyik legkiválóbb vezérevezős kajakosa, egy háromszoros olimpiai bajnok pályafutása / Pálfalvi Gábor. - Győr : Palatia, 2019. - 431 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [432].
ISBN 978-615-5904-20-2 kötött : 3890,- Ft
Kammerer Zoltán (1978-)
Magyarország - sportoló - kajaksport - 20. század - 21. század
797.122.3(439)(092)Kammerer_Z.
[AN 3777161]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2020.
Sapiens : cinema (magyar)
   Dióhéjban : mozi : teszteld a tudásodat! / [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5755-49-1 kötött : 2990,- Ft
filmművészet - filmtörténet - rejtvény
793.7 *** 791.43(100)(091)
[AN 3776051]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2020.
Sapiens : desporto (magyar)
   Dióhéjban : sport : teszteld a tudásodat! / [ford. Hargitai Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5755-50-7 kötött : 2990,- Ft
sport - sporttörténet - rejtvény
796(100)(091) *** 793.7
[AN 3776079]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2020.
Sinkovics Gábor (1960-)
   Gyerünk, gyerünk Angyalföld! : felejthetetlen pillanatok, csodálatos egyéniségek, hétköznapi hősök, meccsek, emberek, esetek : nyolcvan év sportemlékei a XIII. kerületből / Sinkovics Gábor ; [kiad. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat]. - [Budapest] : XIII. Ker. Önkormányzat, 2019. - 244 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80880-2-2 kötött
Budapest. 13. kerület - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bp.XIII.)(091) *** 061.2(439-2Bp.Xiii.)
[AN 3777246]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2020.
   A sportpedagógia szakmódszertani kérdései / szerk. Hamar Pál és Mocsai Lajos ; [kiad. a Testnevelési Egyetem]. - Budapest : TE, 2019. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5196-19-5 fűzött
sport - pedagógia - módszertan
796.01 *** 371.3
[AN 3776551]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2020.
Varró Krisztián
   Kubala / Varró Krisztián. - Budapest : Twister, 2019. - 715, [2] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 693-715.
ISBN 978-615-5631-85-6 kötött : 5990,- Ft
Kubala László (1927-2002)
Spanyolország - labdarúgó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.332(460)(=945.11)(092)Kubala_L.
[AN 3777384]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2987 /2020.
Budaházi Tibor (1954-)
   Római töredékek = Roman fragments, 2015-2019 / Budaházi Tibor ; [... ford. Budaházi Fruzsina]. - [Zalaegerszeg] : Budaházi T., cop. 2019. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6329-4 kötött
Magyarország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Budaházi_T. *** 77.04(439)(092)Budaházi_T.
[AN 3775475]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2020.
Bujdosó Sándorné
   A furtai hímzés / Bujdosó Sándorné. - Debrecen : Kézműves Alapítvány, 2019. - 55 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Értékeink sorozat, ISSN 2498-552X)
ISBN 978-615-00-6263-1 fűzött
Furta - hímzés - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439-2Furta)
[AN 3775767]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2020.
   Erdély legszebb erődítményei / szerk. Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-5679-83-4 kötött : 2490,- Ft
Erdély - templom - erőd - fényképalbum
726.81(498.4)(084.12) *** 726.54(498.4)(084.12)
[AN 3777177]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2020.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Egy nő / Esterházy Péter, Banga Ferenc ; [... ford. Judith Sollosy, ... Hans Skirecki]. - [Budapest] : Magvető, 2019. - [9] graf. lap : ill. ; 11x30 cm
Papírtokban. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-14-3962-5 fűzetlen : 3999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - ajándékkönyv - regény - idézetgyűjtemény - fordítás - többnyelvű dokumentum
741(439)(092)Banga_F. *** 099 *** 894.511-84.02=20=30
[AN 3776575]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2020.
Garajszki József (1934-)
   Ösvényeim : kollázsok, grafikák, festmények / Garajszki József. - Dabas : Magánkiad., 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-615-00-5502-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Garajszki_J.
[AN 3776852]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2020.
Huszka József (1854-1934)
   Honfoglaló őseink ornamentikája / írta Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1910
ISBN 978-615-5797-82-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar néprajz - magyar őstörténet - népi díszítőművészet - ornamentika - hasonmás kiadás
7.048(=945.11) *** 391.984(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3776392]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2020.
   A Jász Múzeum a tudomány, a közművelődés és a hagyományőrzés szolgálatában / [szerk. Bathó Edit]. - Jászberény : Jász Múz., 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-7113-46-8 fűzött
Jász Múzeum (Jászberény)
Jászberény - múzeum
069(439-2Jászberény)
[AN 3775406]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2020.
Lace stricken für Einsteiger (magyar)
   Kötött csipkeholmik kezdőknek és haladóknak / Monika Eckert [et al.] ; [ford. Horváth Betti, Kirtyán Bea]. - Budapest : Cser K., 2019. - 74, [1] p. : ill., színes ; 24 cm + 4 mell.
ISBN 978-963-278-599-8 fűzött : 3495,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
746.42 *** 646.26 *** 379.826
[AN 3777272]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2020.
Magony Imre
   Bory Jenő / Magony Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Bory-Vár Kft., 2019. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 978-615-00-6140-5 fűzött
Bory Jenő (1879-1959)
Magyarország - építész - szobrász - festőművész - 19. század - 20. század
73(439)(092)Bory_J. *** 72(439)(092)Bory_J. *** 75(439)(092)Bory_J.
[AN 3775892]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2020.
Morris, Desmond (1928-)
The lives of the surrealists (magyar)
   Szürrealisták / Desmond Morris ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Joshua Kv., 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 256-261.
ISBN 978-615-5730-44-3 kötött : 6900,- Ft
szürrealizmus - képzőművészet - két világháború közötti időszak
73/76(100)"192/193" *** 7.037.5
[AN 3776964]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2020.
   A múzeumi terület kutatói szemmel / szerk. Arapovics Mária, Nagy Magdolna, Szu Annamária. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 22.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-37-2 fűzött
Magyarország - múzeum - muzeológia - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - statisztikai adatközlés - 21. század
069 *** 069.1 *** 316.45 *** 323.21(439)"201"(083.41) *** 316.7(439)"201"(083.41)
[AN 3776584]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2020.
Peterson, Bryan (1952-)
Understanding exposure (magyar)
   Expozíció : minden, amit fotósként tudnod kell : [hogyan készíts lenyűgöző képeket bármilyen fényképezőgéppel] / Bryan Peterson ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - [Budapest] : Perfact K., cop. 2019. - [8], 168 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-53-1 fűzött : 6300,- Ft
fototechnika
77
[AN 3777363]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2020.
Pusztay Sándor (1948-)
Zsinagógák Szlovákiában (szlovák) (szemelv.)
   Synagógy na Slovensku : synagógy, židovské cintoríny, pamätné miesta / Sándor Pusztay ; [prekl. ... Enikő Bothová]. - Budapešť : Vyd. Kornétás, cop. 2018. - 44 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5937-14-9 fűzött
Szlovákia - zsinagóga - temető - emlékhely - zsidóság - helyismeret
726.3(437.6) *** 718(437.6)(=924) *** 725.94(437.6)(=924) *** 316.347(=924)(437.6) *** 908.437.6
[AN 3776446]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2020.
Rajk László (1949-2019)
   A tér tágassága : életútinterjú / Rajk László ; [... kész. és a jegyzeteket írta Mink András] ; [szerk. Rajk Judit és Mink András]. - Budapest : Magvető, 2019. - 550, [41] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3878-9 kötött : 4999,- Ft
Rajk László (1949-2019)
Magyarország - építész - magyar történelem - belpolitika - 20. század - 21. század - életútinterjú
72(439)(092)Rajk_L.(047.53) *** 943.9"19/200" *** 323(439)"19/200"
[AN 3776957]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2020.
Richlach Mónika
   Foto.jog : képben az ember : őrizd a pillanatot felelősséggel! / Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2019. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-615-00-4227-5 fűzött
fotóművészet - szerzői jog - személyiségi jog - fénykép
77.04 *** 347.77/.78 *** 347.15/.17
[AN 3777288]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2020.
Rostás Zoltán
   Jégkorszak / Rostás Zoltán, Szlávics László. - Budapest : Art '95 Bt., 2018. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4439-2 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - szobrász - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Rostás_Z. *** 73(439)(092)Szlávics_L.,_ifj.
[AN 3777172]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2020.
Sajóné Mákos Edit
   Mandorla : konzultációs kártya könyv / Sajóné Mákos Edit. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2019. - [154] p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Mandorla : kártya könyv
Fűzött
ezoterika - szín
7.017.4 *** 133.25
[AN 3775643]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2020.
Szigeti G. Csongor
   Public_art_found Miskolc / Szigeti Csongor ; [szöveg ... Viski Noémi] ; [közread. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2019. - [165] p. : ill., színes ; 19 cm
A Miskolcon, 2019. okt. 31 - nov. 23. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5525-32-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Szigeti_G._Cs. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3776563]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2020.
Szűcs László (1954-)
   Szűcs László / [... szöveg ... Wehner Tibor] ; [közread. a] Szűcs és Társa Művészrestaurátor Kft. - Budapest ; Pomáz : Szűcs és Tsa Művészrestaurátor Kft., 2019. - 150, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5658-6 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szűcs_L.
[AN 3776854]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2020.
Vida Péter
   Híres épületek a nagyvilágban / Vida Péter. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5765-26-1 kötött
építészettörténet - ifjúsági könyv
72(100)(091)(02.053.2)
[AN 3780098]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2020.
Vida Péter
   Látványosságok a világ körül / Vida Péter. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5765-23-0 kötött
helyismeret - építészet - építészeti örökség - ifjúsági könyv
72(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3780091]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3008 /2020.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő évkerék : bölcsődéseknek és óvodásoknak / J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 105 p. : ill., színes ; 23 cm
Letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-377-9 kötött : 3499,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás - gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
784.67(02.053.2) *** 398.831(02.053.2) *** 398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3776882]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2020.
Pallós Tamás (1975-)
Tények Magyarországról : a Harmóniától a Végjátékig (angol)
   Fact sheets on Hungary : from the Harmonia to the Endgame : a history of Hungarian music / [text Tamás Pallós] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-98-3 fűzött
Magyarország - zeneművészet - zenetörténet - magyarság
78(439)(091) *** 78(=945.11)(100)(092)
[AN 3777511]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2020.
Pallós Tamás (1975-)
Tények Magyarországról : a Harmóniától a Végjátékig (német)
   Fakten über Ungarn : von der Harmonie bis zum Endspiel : die Geschichte der ungarischen Musik / [text Tamás Pallós] ; [Hrsg.: Ministerium für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn]. - Budapest : Min. für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn, 2019. - 24 p. : ill., részben szníes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-99-0 fűzött
Magyarország - zeneművészet - zenetörténet - magyarság
78(439)(091) *** 78(=945.11)(100)(092)
[AN 3777541]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2020.
Pallós Tamás (1975-)
   Tények Magyarországról : a Harmóniától a Végjátékig : a magyar zene története / [szöveg Pallós Tamás] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2019. - 24 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-97-6 fűzött
Magyarország - zeneművészet - zenetörténet - magyarság
78(=945.11)(100)(092) *** 78(439)(091)
[AN 3777507]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2020.
Simmons, Sylvie
I'm your man (magyar)
   I'm your man : Leonard Cohen élete / Sylvie Simmons ; [ford. Dobos Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 624 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 567-592.
ISBN 978-963-447-594-1 kötött : 6999,- Ft
Cohen, Leonard (1934-2016)
Kanada - könnyűzenei előadó - író - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(71)(092)Cohen,_L. *** 820(71)(092)Cohen,_L.
[AN 3777025]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3013 /2020.
Hajnóczy Soma
   Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal / Hajnóczy Soma, Kelle Botond. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 196 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-304-859-7 kötött : 4500,- Ft
bűvészkedés
792.735
[AN 3777197]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2020.
Jászay Tamás
   ODE 30 : a hazai diákszínjátszás harminc éve / az interjúkat kész. Jászay Tamás. - Budapest : SZFE, 2019. - 84 p. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek / Színház- és Filmművészeti Egyetem, ISSN 2677-0393 ; 6.)
ISBN 978-615-5791-09-3 fűzött
Országos Diákszínjátszó Egyesület
Magyarország - iskolai színjátszás - amatőr színjátszás - ezredforduló - 21. század - egyesület - interjú
792.077(439)"198/201"(047.53) *** 371.383(439)"198/201"(047.53) *** 061.2(439)
[AN 3776519]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2020.
Návai Anikó
   Mr. Hollywood, Mr. Hungary / Návai Anikó. - Budapest : Central Kv., 2019. - 199 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-324-689-4 kötött : 4590,- Ft
Vajna, Andy (1944-2019)
Egyesült Államok - producer - rendező - filmgyártás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
791.44(73)(=945.11)(092)Vajna,_A.(047.53)
[AN 3776867]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2020.
Nemzetközi Tánctudományi Konferencia (7.) (2019) (Budapest)
   VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia: Tánc és kulturális örökség : 2019. november 15-16. : program és absztraktok = VII. International Conference on Dance Science: Dance and cultural heritage : november 15-16., 2019 : programme and abstracts / [... szerk. Lanszki Anita, Egey Emese] ; [rend., közread. a] Magyar Táncművészeti Egyetem ... - Budapest : MTE, 2019. - 79 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5852-07-7 fűzött
táncművészet - táncpedagógia - táncelmélet - konferencia-kiadvány
793.3.01 *** 372.879.33 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3775390]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2020.
Pintér Judit (1950-)
Tények Magyarországról : magyarok a világ filmművészetében (angol)
   Fact sheets on Hungary : Hungarians in the world's cinematography / [text Judit Pintér] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2019. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-86-0 fűzött
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - magyarság
791.43(439)(091) *** 791.43(=945.11)(100)(092)
[AN 3777517]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2020.
Rübel, Doris (1952-)
Komm mit ins Ballett (magyar)
   A balett / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 32.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-323-2 fűzött : 4299,- Ft
gyermekkönyv - balett
792.82(02.053.2)
[AN 3778970]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2020.
   Vonzások : mozaikok az inárcsi színjátszásról és versmondásról / szerk. Maczák Ibolya ; [kiad. a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár]. - Inárcs : Zrumeczky D. Művel. Ház és Kvt., 2019. - 174 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81410-0-0 fűzött
Inárcs - színházművészet - szavalóverseny - 20. század - 21. század - interjú
792(439-2Inárcs)"198/201" *** 82.085.22 *** 371.383(439-2Inárcs)(047.53)
[AN 3776348]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3020 /2020.
   Angol szaknyelvi összefoglaló : rendészeti szituációk, példamondatok, szakszavak : magyar - angol / [fel. szerk. Nagy Orsolya]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2019. - 115 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [116].
ISBN 978-963-16-6636-6 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - rendészet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 351.74
[AN 3776585]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2020.
Boer, Berna de
Pons Powerkurs für Anfänger Niederländisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : holland : [A1-A2 szint] / Berna de Boer, Birgit Lijmbach ; [ill. Christa Janik] ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2019. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-97-5 fűzött
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 3778650]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2020.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [... átd.] Székely Ervin ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 19. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-272-7 fűzött : 2900,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3779919]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2020.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 20. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-275-8 fűzött : 2900,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3779889]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2020.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 15. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-278-9 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3779977]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2020.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 35. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-267-3 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3779926]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Vigyázó Levente ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-269-7 fűzött : 2900,- Ft
arab nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=927=945.11
[AN 3779976]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők cigány/lovari nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Máté Mihály ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - borító- és gerinccím: Kezdők cigány nyelvkönyve
ISBN 978-963-349-270-3 fűzött : 2900,- Ft
lovári nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=914.99=945.11
[AN 3779900]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők dán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Soós Anita, Szebeni Kinga ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-271-0 fűzött : 2900,- Ft
dán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=398=945.11
[AN 3779896]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-268-0 fűzött : 2900,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=774=945.11
[AN 3779980]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-284-0 fűzött : 2900,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 3779903]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-273-4 fűzött : 2900,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 3779925]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Jahnov Janka, Prutkay Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-279-6 fűzött : 2900,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=951=945.11
[AN 3779930]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-274-1 fűzött : 2900,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 3779887]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők portugál nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Fehér Ferenc ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-276-5 fűzött : 2900,- Ft
portugál nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323=690=945.11
[AN 3779922]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2020.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 120, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-277-2 fűzött : 2900,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 3779911]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2020.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - 13. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-281-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 3780004]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2020.
Davies, Helen
   Vengerskij âzyk dlâ russkih / Helen Davies, Halász Lászlóné ; red. Nicole Irving ; hudož. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-282-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=82
[AN 3779993]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2020.
Davies, Helen
   Xiongyaliyu jichu cidian / Hailun Daiweisi ... ; Li Zhen ... bianxie ; hui tu Yuehan Shakaier ... ; bianji Nikeer Ouwen ... - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-280-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - kínai nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=951
[AN 3779988]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2020.
Eőry Vilma (1949-)
   Magyar értelmező alapszótár diákoknak : a leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal / szerk. Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára ; [az illusztrációkat kész. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Tinta szótárak, ISSN 2062-1647 ; 4.)
ISBN 978-963-409-202-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3777185]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2020.
Ernesztina, Amalia
   Živaâ rečʹ rusinov / Amalia Ernesztina ; [... ill. Bereghi Sz. József]. - Budapest : Archi Mind, 2018. - 172 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 164-168.
ISBN 978-615-00-5480-3 fűzött
ruszin nyelv
808.75
[AN 3777340]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2020.
   Hangélmény [elektronikus dok.] : német - magyar turisztikai kiadvány utazóknak / [kész. a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületében] ; [felolvasták Csiky Nándor és Csabai Péter]. - Hangoskönyv. - Nyíregyháza : Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyes., [2019]. - 1 CD (1 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-6688-2
német nyelv - magyar nyelv - csökkent látású - útiszótár - auditív dokumentum
801.323=30=945.11 *** 364.65-056.262
[AN 3775863]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2020.
Hauschild, Alke
Pons 250 Grammatik-Übungen Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons 250 nyelvtani gyakorlat : német : kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / írta Alke Hauschild ; [ford. Széles Gábor]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2015. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5328-06-0 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3778632]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2020.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra, Harmath Ágnes. - 4. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-90-8 fűzött : 4790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3778735]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2020.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Paula és Paul új otthona : [szórakoztató olvasmány 1600 szóval] = Paulas und Pauls neues Zuhause : [Eine unterhaltsame Lektüre mit 1600 Wörtern] / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori, J.], 2018. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2426-4 fűzött : 2380,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3777250]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2020.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol : 300 hallás utáni értést ellenőrző feladatsor : alap-, közép-, felsőfok / Szalai Nóra, Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2019. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80938-2-8 fűzött : 6900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3777548]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2020.
Tódor Erika Mária (1973-)
   Hétköznapi kétnyelvűség : nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban / Tódor Erika-Mária. - Budapest : Ráció : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 251 p. : ill. ; 22 cm. - (Gondolat-jel, ISSN 2677-0407 ; 1.)
Bibliogr.: p. 241-251. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-87984-6-6 fűzött : 2850,- Ft
Erdély - nyelvhasználat - magyar nyelv - határon túli magyarság - kétnyelvűség - nemzetiségi oktatás
809.451.1-06(498.4) *** 316.347(=945.11)(498.4) *** 376.7(=945.11)(498.4) *** 800.732(=945.11)(498.4)
[AN 3775218]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2020.
Viczena Andrea
   Alaptársalgás olaszul : amire mindenkinek szüksége van : [A2, B1] / Viczena Andrea. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 117 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-22-9 fűzött : 2290,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3778672]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2020.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : francia középfok : [B2] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 266 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-64-9 fűzött : 4190,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3778669]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2020.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : cahier d'exercices : munkafüzet : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-86-1 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - példatár
804.0(078)(076)=945.11
[AN 3778741]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2020.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-85-4 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3778744]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3051 /2020.
Arany Mihály György (1985-)
   Felfedezők, felmérők, világgyűjtők : a kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai : Christoph Ransmayr A jég és a sötétség borzalmai, Daniel Kehlmann A világ fölmérése és Ilija Trojanow Világok gyűjtője című regényének példáján / Arany Mihály György. - Szeged : JATEPress, 2019. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-207.
ISBN 978-963-315-411-3 fűzött
Ransmayr, Christoph (1954-). Die Schrecken des Eises und der Finsternis
Kehlmann, Daniel (1975-). Die Vermessung der Welt
Trojanow, Ilija (1965-). Der Weltensammler
műfajelmélet - műfajtörténet - német irodalom története - ezredforduló - történelmi regény - utazási regény
82.01-311.6 *** 82.01-311.8 *** 830(091)-311.6"198/200" *** 830(091)-311.8"198/200"
[AN 3775934]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2020.
Havas Judit (1948-)
   Csodaváró hangszer : a művészi beszéd oktatása a mindennapi élet színterein : Magyarországon, Észak- és Dél-Amerikában és Franciaországban / Havas Judit. - Budapest : [Havas J.], 2018. - 313, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-615-00-2460-8 kötött
magyar nyelv - beszédművelés - nyelvoktatás - magyar irodalom - szöveggyűjtemény
82.085 *** 372.880.945.11(100) *** 894.511-822
[AN 3775464]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2020.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - 12. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-349-295-6 fűzött : 2900,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3780055]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3054 /2020.
Balajthy Ágnes (1987-)
   "Egy eredendő máshol" : az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában / Balajthy Ágnes. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 361 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 58.)
Bibliogr.: p. 333-349.
ISBN 978-963-318-807-1 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - útirajz
894.511(091)-992 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3776499]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2020.
Erős Kinga (1977-)
   Szavakban lobog : írók az 1956-os forradalomban / Erős Kinga ; [... a névmutatót kész. Soltész Márton]. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 200, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9809-91-8 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar történelem - 1956-os forradalom - oral history - interjú
894.511(092)(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3777402]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2020.
Kolta Dóra
   Az Ady-kód / Kolta Dóra. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 168 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 978-963-269-857-1 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3775733]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2020.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Csáky Anna költészete / G. Komoróczy Emőke. - Győr : Palatia, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-17-2 kötött
Csáky Anna (1938-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Csáky_A.
[AN 3777106]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2020.
   "Közöttünk a' mester" : tanítványi köszöntőkötet a 60 éves Debreczeni Attila tiszteletére / szerk. Bódi Katalin, Bodrogi Ferenc Máté. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-118-8 fűzött
magyar irodalom története - 18. század - 19. század - emlékkönyv
894.511(091)"17/18"
[AN 3776556]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2020.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Életemnél is jobban : 115 újabb szerelmes levél és történet / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2019. - 326 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 312-324.
ISBN 978-963-13-6617-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - író - levelezés
894.511(092)(044)
[AN 3777206]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2020.
Szabó András, Gy (1953-)
   "Álomkertet építettem" : S. Becz Pál válogatott műveiről / Gy. Szabó András ; [a versek válogatása és szöveggondozása Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2019. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81188-4-2 fűzött
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers
894.511(092)Becz_P.,_S. *** 894.511-14
[AN 3775476]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2020.
Zsirai László (1956-)
   Közmagányban : visszaemlékezések, könyvismertetők, 1956-2004 / Zsirai László. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-48-3 kötött : 2380,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom története - magyar irodalom - memoár - könyvismertetés - irodalomkritika
894.511(092)Zsirai_L.(0:82-94) *** 894.511(091)"19/20"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3777187]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3062 /2020.
10 ten-minute bedtime stories (magyar)
   Tízperces esti mesék / [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - 249, [6] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-324-676-4 kötött : 3690,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - antológia
82-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3776927]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2020.
365 Disney junior bedtime stories (magyar)
   365 jóéjtmese / [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [368] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-673-9 kötött : 7490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3775369]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2020.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 10. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-057-8 fűzött : 3799,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3778617]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2020.
Atwood, Margaret (1939-)
The testaments (magyar)
   Testamentumok / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 613, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-998-7 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3776298]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2020.
Ballard, James Graham (1930-2009)
Hello America (magyar)
   Helló, Amerika! / J. G. Ballard ; [műford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 243, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-70-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3776594]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2020.
Barclay, Linwood (1955-)
The twenty-three (magyar)
   Huszonhárom : Promise Falls 3. / Linwood Barclay ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 395 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-326-0 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3776367]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2020.
Bardugo, Leigh (1975-)
Ruin and rising (magyar)
   Ruin and rising : pusztulás és felemelkedés / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 386, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-776-8 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-457-777-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776301]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2020.
Blyton, Enid (1897-1968)
Five and the half-term adventure (magyar)
   Rejtély a vonaton / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Éva]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 3.)
ISBN 978-963-437-565-4 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776670]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2020.
Blyton, Enid (1897-1968)
Happy Christmas, five (magyar)
   Boldog karácsonyt! / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Éva]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 4.)
ISBN 978-963-437-567-8 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776672]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2020.
Blyton, Enid (1897-1968)
The secret seven (magyar)
   Briliáns banda / Enid Blyton ; ill. Tony Ross ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 125 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-437-633-0 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776933]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2020.
Bodrožić, Ivana (1982-)
Hotel Zagorje (magyar)
   Hotel Zagorje / Ivana Bodrožić ; ford. Radics Viktória. - Budapest : Park, 2019. - 210, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-579-8 fűzött : 2950,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3776638]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2020.
Brown, Pierce (1988-)
Dark age (magyar)
   A sötétség kora / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-419-510-8 fűzött : 6980,- Ft : 22,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3777756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 432 p. : ill.
[AN 3777761] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 460 p.
[AN 3777764] MARC

ANSEL
UTF-83074 /2020.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2019. - 574, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9249-3 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3778757]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2020.
Butler, Octavia E. (1947-2006)
Adulthood rites (magyar)
   Átváltozás / Octavia E. Butler ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-641-9 fűzött : 3680,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776586]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2020.
Carey, Edward (1970-)
Little (magyar)
   Kicsi : Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye / Edward Carey ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2019. - 519, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-126-8 kötött : 4999,- Ft
Tussaud, Marie (1761-1850)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3777057]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2020.
Chakraborty, S. A. (1985-)
The kingdom of copper (magyar)
   Rézkirályság / S. A. Chakraborty ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 601 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-644-0 kötött : 5980,- Ft : 19,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776622]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2020.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck and the Christmas surprise (magyar)
   Garabonci Gréti és a karácsonyi meglepetés / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 124, [4] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 9
ISBN 978-963-476-034-4 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3776921]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2020.
Delgado, Consuelo
   Nemo kapitány ; 80 nap alatt a Föld körül ; A rejtelmes sziget / Jules Verne [alapján] ; [... átd. Consuelo Delgado] ; [rajz. Francesc Ràfols y Silvina Socolovsky] ; [ford. Magyar Myrtill és Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 181 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-483-060-3 kötött : 4990,- Ft
francia irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11 *** 840-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3775326]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2020.
Delon, Alain-Fabien (1994-)
De la race des seigneurs (magyar)
   Úri vér / Alain-Fabien Delon ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, 2019. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-293-2 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3776677]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2020.
Disney bedtime stories (magyar)
   Szép álmokat! / [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 296, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-437-205-9 kötött : 4999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3776901]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2020.
Donaldson, Julia (1948-)
   A graffaló + 6 másik mese [elektronikus dok.] / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [ford. és rend. Papp Gábor Zsigmond] ; [zene Ádám Rita és Darvas Benedek]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Bologna Bt., 2019. - 1 CD (1 h 6 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
820-13(02.053.2)=945.11
[AN 3775854]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2020.
Donaldson, Julia (1948-)
   Zog, a sárkány + 7 másik mese [elektronikus dok.] / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [ford. és rend. Papp Gábor Zsigmond] ; [zene Ádám Rita és Darvas Benedek]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Bologna Bt., 2019. - 1 CD (1 h 6 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
820-13(02.053.2)=945.11
[AN 3775862]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2020.
Duggan, Helena
The trouble with perfect (magyar)
   Zűrben a város : rajtad tartják a szemüket / Helena Duggan ; [... ill. Karl James Mountford] ; [... ford. László Zsófia]. - Budapest : Holnap, 2019. - 363, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-287-1 fűzött : 3300,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3776579]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2020.
Eco, Umberto (1932-2016)
Sulle spalle dei giganti (magyar)
   Óriások vállán : Milanesiana-előadások, 2001-2015 / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre, Sajó Tamás] ; [a bibliográfiát kész. Bogdanov Edit, Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 358 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-346.
ISBN 978-963-09-9497-2 kötött : 6990,- Ft
olasz irodalom - művészetesztétika - esszé
850-4=945.11 *** 7.01
[AN 3776714]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2020.
Edwards, Mark (1970-)
The retreat (magyar)
   A vörös özvegy / Mark Edwards ; [ford. Seres Noémi]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-464-7 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3776989]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2020.
   Az emlékezet színháza : öt kortárs spanyol dráma / Joan Cavallé [et al.] ; [szerk. és az előszót írta ..., ford. Katona Eszter]. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2019. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: A sötét kő / Alberto Conejero. 927 spanyol útja Mauthausenbe / Laila Ripoll. A kék háromszög / Mariano Llorente, Laila Ripoll. Mezítláb az augusztusi holdfényben / Joan Cavallé. A leégett kert / Juan Mayorga. - Egys. cím: La piedra oscura ; El convoy de los 927 ; El triángulo azul ; El jardín quemado ; Pies descalzos bajo la luna de agosto
ISBN 978-963-315-420-5 fűzött
spanyol irodalom - dráma - antológia
860-2(082)=945.11
[AN 3780134]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2020.
Escobar, Mario (1971-)
Canción de cuna de Auschwitz (magyar)
   Auschwitzi bölcsődal / Mario Escobar ; [ford. Pávai Patak Márta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9806-2 fűzött : 3400,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3776848]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2020.
Fazekas, Steven
The angel of Hollóvár (magyar)
   Hollóvár angyala / Steven Fazekas ; [ford. Halas Dóra]. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5937-10-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3776453]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia della bambina perduta (magyar)
   Az elveszett gyerek története : érett kor, öregkor / Elena Ferrante ; ford. Verseghi Anna. - Budapest : Park, 2019. - 502 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-381-7 kötött : 4490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3776735]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2020.
Filipenko, Saša (1984-)
Krasnyj krest (magyar)
   Vörös keresztek / Szasa Filipenko ; [ford. Schiller Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2019. - 281 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-094-0 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3777086]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
In cerca di Anastasia (magyar)
   Anasztázia nyomában / írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ; [ill. Iacopo Bruno] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 231, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-710-1 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776836]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2020.
Gentry, Amy
Last woman standing (magyar)
   Aki utoljára nevet / Amy Gentry ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-34-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3777500]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Die Kickerkumpel auf Torjagd (magyar)
   Gólvadászok / Sandra Grimm ; ill. Heribert Schulmeyer ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 57 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776868]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Mein erstes Vorlesebuch für kleine starke Kinder (magyar)
   Mesék bátor gyerekeknek / [szöveg Sandra Grimm] ; [ill. Peter Friedl] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 138 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Jakab
ISBN 978-963-403-695-1 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776874]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Starke Vorlesegeschichten (magyar)
   Ne félj! : bátor mesék / Sandra Grimm ; Katrin Oertel rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-410-527-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776941]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2020.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
   Zsiráf, és irány az ágy! : esti mesék / David Grossman ; Henrike Wilson rajz. ; [ford. Demény Eszter]. - Budapest : Pagony, 2019. - 108, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-496-4 kötött : 3490,- Ft
ivrit irodalom - gyermekirodalom - mese
892.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776805]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2020.
Habersack, Charlotte (1966-)
Bitte nicht öffnen, schleimig! (magyar)
   Ne nyisd ki, taknyos! / Charlotte Habersack ; Fréderic Bertrand rajz. ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2019. - 224, [7] p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-244-992-0 kötött : 3299,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776890]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2020.
Hall, Bobby (1990-)
Supermarket (magyar)
   Szupermarket : New York, London, Toronto, Sydney, Új-Delhi / írta és rend. Bobby Hall ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-42-6 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3777504]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2020.
Halle, Karina
Before I ever met you (magyar)
   Túl közel hozzád / Karina Halle ; [ford. Leyrer Ginda]. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019, cop. 2017. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-83-3 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3778818]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2020.
Hawkins, Paula (1972-)
A gift for Marian (magyar)
   Ajándék Mariannek / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 24 p. ; 15 cm
Fűzött
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3777520]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2020.
Hayder, Mo (1962-)
Wolf (magyar)
   Farkas / Mo Hayder ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-06-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3777431]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2020.
   Hercegnők mesekönyve / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 131, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-483-073-3 kötött : 3790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3775360]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2020.
Hjorth, Michael (1963-)
En högre rättvisa (magyar)
   Egyetlen igazság / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-679-5 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3776772]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2020.
Holleeder, Astrid (1965-)
Judas (magyar)
   Júdás / Astrid Holleeder ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 440, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-562-7 fűzött : 3999,- Ft
Holleeder, Willem (1958-)
Hollandia - holland irodalom - bűnöző - híres bűneset - 20. század - 21. század - memoár
839.31-94=945.11 *** 343.919(492)(092)Holleeder,_W.(0:82-94)
[AN 3776634]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2020.
Hoover, Colleen (1979-)
November 9 (magyar)
   November 9 / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 363, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-493-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3776414]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2020.
Hůlová, Petra (1979-)
Macocha (magyar)
   Mostoha sors / Petra Hůlová ; [műford. Barna Otília]. - Budapest : Szépirod. Kvk. : Metropolis Media Group, 2019. - 199, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-64-5 fűzött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3776692]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2020.
Iwasa Megumi (1958-)
Boku wa Afurika ni sumu Kirin to imasu (magyar)
   Szeretettel üdvözöl: Pingvin / Megumi Iwasa ; Jörg Mühle rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2019. - 98, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-492-6 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - gyermekregény
895.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776797]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2020.
Jackson, Stina (1983-)
Silvervägen (magyar)
   Ezüstút / Stina Jackson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Sárga könyvek, ISSN 2631-083X)
ISBN 978-963-324-638-2 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3776780]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2020.
Kaplan, Vitalij (1966-)
Mastʹ (magyar)
   Hajdani őrség / Vitalij Kaplan ; [Szergej Lukjanyenko alapján] ; [műford. Egri Zsuzsa]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 430, [1] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-87-8 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3776612]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2020.
Kline, Christina Baker (1964-)
A piece of the world (magyar)
   Egy darabnyi világ / Christina Baker Kline ; [ford. Kemenes Inez]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-595-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3776994]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2020.
Larsson, Åsa (1966-)
Nidstången (magyar)
   A varázsbot / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 161, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 1.)
ISBN 978-963-405-080-3 kötött : 2699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3778760]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Fussballspiel der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a fociban / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - 119 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 10.)
ISBN 978-963-509-046-4 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776912]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Meer der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a tengeren / Fabian Lenk ; Alexander Schütz illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - 107 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 9.)
ISBN 978-963-509-045-7 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776906]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
A 25. kötettől ford. Izsó Zita
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25. köt., Ramszesz és a merénylet a Níluson. - 2019. - 157 p.
ISBN 978-963-244-203-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776915] MARC

ANSEL
UTF-8


   26. köt., Kolumbusz és a lázadók. - 2019. - 156, [1] p.
ISBN 978-963-509-027-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776917] MARC

ANSEL
UTF-83116 /2020.
Letts, Elizabeth (1961-)
The perfect horse (magyar)
   A tökéletes ló : vakmerő amerikai bevetés a nácik által elrabolt, felbecsülhetetlen értékű lovak megmentésére / Elizabeth Letts. - Pécs : Alexandra, 2019. - 398 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Sóskuthy György. - Bibliogr.: p. 383-393.
ISBN 978-963-447-244-5 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - második világháború - ló - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 636.1(0:82-31) *** 940"1939/1945"(0:82-31)
[AN 3777013]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2020.
Lunde, Maja (1975-)
Snøsøsteren (magyar)
   Hónővér : karácsonyi történet / Maja Lunde ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2019. - 188, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-584-4 kötött : 4495,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776626]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2020.
Lyons, Jenn (1970-)
The ruin of kings (magyar)
   Királyok veszte / Jenn Lyons ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 719 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-645-7 kötött : 6480,- Ft : 20,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3777556]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2020.
Madeleine, Laura
The confectioner's tale (magyar)
   Egy cukrászmester meséje / Laura Madeleine ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-12-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3777453]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2020.
March, Meghan
Ruthless king (magyar)
   Téged akarlak : Mr. Mount bűnös élete 1. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-84-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3778697]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2020.
Marly, Michelle
Madame Piaf und das Lied der Liebe (magyar)
   Édith Piaf és a szerelem dala / Michelle Marly ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 397, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9810-9 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3776853]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2020.
McDonald, Deborah (1952-)
A very dangerous woman (magyar)
   Az arisztokrata kémnő : [igaz történet] / Deborah McDonald, Jeremy Dronfield ; [... ford. Kepes János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 516, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 509-516.
ISBN 978-963-349-246-8 fűzött : 3700,- Ft
Budberg, Mariâ Ignatʹevna (1892-1974)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3776686]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2020.
Moyes, Jojo (1969-)
After you (magyar)
   Miután elvesztettelek / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 447 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-511-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3778615]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2020.
Munro, Alice (1931-)
The beggar maid (magyar)
   A kolduslány : történetek Flo és Rose életéből / Alice Munro ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, 2019. - 306, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-519-4 kötött : 4500,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3776728]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2020.
Musso, Guillaume (1974-)
Central Park (magyar)
   Central Park / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2019. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-491-3 fűzött : 3950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3776988]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2020.
Naranj w toranj (magyar)
   A türelem köve : perzsa népmesék / összeáll. Hooshang Farahani ; ford. Sebestény Rita ; ill. Kiss Anna ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 165, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-828-7 kötött : 3290,- Ft
perzsa irodalom - népmese
891.5-34=945.11 *** 398.21(=915)
[AN 3775164]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2020.
Pala, İskender (1958-)
Şah & sultan (magyar)
   A sah és a szultán / Iskender Pala ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 385 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-381.
ISBN 978-615-5732-61-4 fűzött : 3790,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3777502]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2020.
Paolini, Christopher (1983-)
   Eragon : Örökség-ciklus / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2019. - 4 db : ill. ; 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777134]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sárkánylovas / [ford. Bihari György]. - 526 p.
ISBN 978-963-504-136-7 kötött : 4999,- Ft
[AN 3777139] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Elsőszülött / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 706, [1] p.
ISBN 978-963-504-151-0 kötött : 5499,- Ft
[AN 3777141] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Örökség avagy A lelkek sírboltja / [ford. Urbán Erika]. - 937 p.
ISBN 978-963-504-153-4 kötött : 5999,- Ft
[AN 3777143] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Brisingr / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 750 p.
ISBN 978-963-504-152-7 kötött : 5699,- Ft
[AN 3777357] MARC

ANSEL
UTF-83129 /2020.
Paolini, Christopher (1983-)
The fork, the witch and the worm (magyar)
   A villa, a boszorkány és a sárkány : Történetek Alagaësiából I. kötet: Eragon / Christopher Paolini ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2019. - 260, 44, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-096-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777047]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2020.
Ramana Maharṣi (1879-1950)
   Srí Ramana Maharsi összes művei : prózai művek, költemények, fordítások. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fiosz [!Filosz], 2019, cop. 2006. - 361 p. : ill. ; 21 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
A ford. a "The collected works of Ramana Maharshi" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87059-3-8 kötött : 4200,- Ft
tamil irodalom - hinduizmus - okkultizmus - összegyűjtött művek
894.811-821=945.11 *** 294.5 *** 133
[AN 3778724]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2020.
Rivers, Francine (1947-)
And the shofar blew (magyar)
   Mikor a sófár zeng / Francine Rivers ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2019. - 535 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-463-9 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3776791]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Immortal in death (magyar)
   Halhatatlan a halálban / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-543-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3778611]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2020.
Rosny, J. H. (aîné) (1856-1940)
La juive (magyar)
   Rachel és a szerelem : regény a modern zsidók erkölcsi világából / id. J. H. Rosny. - Budapest : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2019. - 260, [1] p. ; 21 cm. - (Keresztény regénytár, ISSN 2677-0601 ; 1.)
Ford. Laky Margit
ISBN 978-615-00-6298-3 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3777450]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-442-5 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778767]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2020.
Rūmī, Ǧalāl ad-Dīn (1207-1273)
   Rúmí aranykora : válogatott költemények / Dzselál ed-Din Rúmí ; [... vál., szerk. és az előszót írta Báger Gusztáv] ; [ford. Tótfalusi István ..., Báger Gusztáv ...]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 251 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kelet kincsei
ISBN 978-963-507-054-1 kötött
perzsa irodalom - vers
891.5-14=945.11
[AN 3777516]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2020.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Schurken auf dem Schulhof (magyar)
   Bors Bori : kirándul az osztály / Ulrike Rylance ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 142, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-476-033-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776903]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2020.
Sander, Karoline
Der grosse Adventskalender (magyar)
   Bori adventi kalendáriuma : 24 ünnepi történet / Karoline Sander ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 199 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-703-3 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776845]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2020.
Scherz, Oliver (1974-)
Drei Helden für Mathilda (magyar)
   Mentsük meg Matildát! / Oliver Scherz ; Daniel Napp rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2019. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-515-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776813]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2020.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: Wunderbare Geschichten aus dem Heckenrosenweg (magyar)
   Alma Magdi : négy évszak a Vadrózsa utcában : 34 mese / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 187 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-702-6 kötött : 3690,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776923]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2020.
Smith, Ali (1962-)
How to be both (magyar)
   Hogy lehetnél mindkettő / Ali Smith ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3891-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3776970]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2020.
Snorri Kristjánsson (1974-)
Path of gods (magyar)
   Az istenek útja : Vikingek végnapjai 3. könyv / Snorri Kristjansson ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 304 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-526-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3776289]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
The cast (magyar)
   A stáb / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-390-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777004]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2020.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses-sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 234, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-451-3 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779694]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2020.
Stilton, Geronimo
Due supertopi contro il ladro invisibile (magyar)
   A láthatatlan tolvaj nyomában / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-508-1 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776926]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2020.
Stilton, Geronimo
Il segreto dei pattini d'argento (magyar)
   A jégpálya bajnoka / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-515-9 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776928]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2020.
Stilton, Tea
Un matrimonio da sogno (magyar)
   Az álomesküvő / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-514-2 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776930]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2020.
Sweterlitsch, Tom (1977-)
Tomorrow & tomorrow (magyar)
   Angyalok pokla / Tom Sweterlitsch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-689-1 kötött : 4280,- Ft : 13,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3777498]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2020.
Taplin, Sam
Five-minute bedtime stories (magyar)
   Ötperces esti mesék / írta Sam Taplin ; rajz. Ag Jatkowska ; [ford. Müller Gerda]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - 102, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-324-677-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776936]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2020.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   80 nap alatt a Föld körül / Jules Verne ; [ford. Csatlós János]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 278, [1] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-457-760-7 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778810]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2020.
Ward, J. R. (1969-)
The chosen (magyar)
   A kiválasztott : Fekete Tőr Testvériség 15. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2019. - 622, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-486-9 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776986]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2020.
Wells, Rachel
Alfie the doorstep cat (magyar)
   Mindenki macskája, Alfie / [Rachel Wells] ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5921-32-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3777456]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2020.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : il piccolo dinosauro (magyar)
   Mesél az erdő a kis dinoszauruszról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-403-189-5 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776863]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2020.
Wul, Stefan (1922-2003)
L'orphelin de Perdide (magyar)
   A Perdide árvája / Stefan Wul ; [ford. Szalóki Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2019. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-586-8 fűzött : 2995,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 3777069]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2020.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Aflausn (magyar)
   Exit / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 359 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3776790]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3155 /2020.
A. O. Esther
   Frigg rokkája V / A. O. Esther. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2019. - 444 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-4-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3775259]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2020.
Adrian, L. M.
   Modern mennyország : 5 nap múlva meghódítasz! / L. M. Adrian. - 2. kiad. - [Igal] : Lama Production, 2019. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6038-5 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777128]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2020.
Angyal Ádám (1944-)
   Magamnak mesélem / Angyal Ádám. - Budapest : Angyal SK, 2019. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5982-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3777254]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2020.
Arany János (1817-1882)
   Balladák, válogatott versek / Arany János ; [életrajzi jegyz. Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2019. - 311 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-963-276-346-0 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - ballada - vers
894.511-144 *** 894.511-14
[AN 3777536]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2020.
Balázs Zsolt (1983-)
   Ablakomon át : versek / Dylan D. Tides ; [ill. Kovács Mátyás] ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - [Érd] : Poly-Art Alapítvány, cop. 2019. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81204-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3776451]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2020.
Balogh Lajos Antal (1929-)
   Az ezred idős fia : elbeszélés / Balogh Lajos Antal. - Budapest : MyBook : [Balogh L. A.], 2019. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5479-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777240]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2020.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Vihartépte zászlaink. - 2. kiad. - cop. 2019. - 613, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 572-583.
ISBN 978-963-426-537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3779743] MARC

ANSEL
UTF-83162 /2020.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A hit harcosa. - 5. kiad. - [2019], cop. 2016. - 424, [2] p.
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 978-963-426-408-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3778721] MARC

ANSEL
UTF-83163 /2020.
Baneth Péter (1946-)
   Szemfülorrgége : egy huszadik századi értelmiségi gondolatai és emlékei gyermeknek, unokáinak, utódainak / Baneth Péter. - Budapest ; [Szeged] : [Baneth P.], 2019. - 4 db : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2940-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3777442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A háttér. - 333 p.
[AN 3777448] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Életem, családom. - 360 p.
[AN 3777449] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ahogyan éltünk. - 331 p.
[AN 3777457] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A vállalkozások terhe és gyönyörűsége. - 374 p.
[AN 3777459] MARC

ANSEL
UTF-83164 /2020.
Barna Júlia
   Hajnali haiku-hullám / Barna Júlia. - [Pécs] : Márkus L., 2019. - 200 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6501-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80878-9-6)
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3775797]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2020.
Bazsonyi Arany (1928-2011)
   Szigorú időrendben / Bazsonyi Arany ; [szerk. Balatoni Teréz]. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Orpheusz, 2018. - 219, [12] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5479-45-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777400]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2020.
Biró Zoltán (1975-)
   Az inas / Biró Zoltán. - Budapest : MyBook ; [Marcali] : Szerző, 2019. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4771-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777262]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2020.
Bloom, Lylia (1984-)
   Ne mondd, hogy akarsz / Lylia Bloom. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 367 p. ; 20 cm
Fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5956-43-0)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777321]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2020.
Bodnár Dániel (1957-)
   Golgotajárás októbertől karácsonyig : naplóregény / Bodnár Dániel. - Budapest : Kairosz, 2019. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-514-029-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3776673]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Képtelenség! / Bosnyák Viktória. - Budapest : Kolibri, 2019. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Apolló akadémia
ISBN 978-963-437-036-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777068]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2020.
Bradányi Iván (1930-)
   Az eső eláll, mosolyog a járda : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2019. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5942-07-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777441]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A férj prostija / Borsa Brown. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-38-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3778684]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-19-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778619]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2020.
Budai Lotti
   A nyugati szerető : A szamuráj lánya 1. / Budai Lotti. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-02-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3778699]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2020.
Búzás Huba (1935-)
   Föld! Föld! - vesztőhelyünk : lírai eposz : geopotenciális tudatfolyamatok kifejezése a nyelv eszközeivel / Búzás Huba ; Hegyeshalmi László rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 209 p. : ill. ; 14x24 cm
ISBN 978-615-81131-8-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3775284]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2020.
Cristea Hortensia (1890-1987)
   Tenzi naplója : levél a másvilágra / Cristea Hortensia ; [... gond. Zemlényi-Kovács Zoltán]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : [Big Melon Lap- és Kvk.], 2019. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5082-7 fűzött
Cristea Hortensia (1890-1987)
Magyarország - magyar irodalom - századforduló - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3780041]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2020.
Csák-Nagy Kriszta
   Bezzeg Soma szívsajgása / Csák-Nagy Kriszta ; Ragányi Ágnes rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 46, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-503-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776887]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2020.
Csáth Géza (1887-1919)
   Ópium / Csáth Géza. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 219, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 76.)
ISBN 978-963-479-302-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3776685]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2020.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Angyaltoll / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2019. - 93 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81057-7-4 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3776688]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2020.
Csohány Domitilla
   Bendegúz és a gyermekvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - Szada : Beszédírók Kft., cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-6354-6 kötött : 2200,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - kisvasút - gyermekvasút - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.331(439)Széchenyi-hegyi_Gyermekvasút(0:82-34)
[AN 3777146]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2020.
Czernák Eszter
   Sárkányovi / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2019. - 59, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-491-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776827]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2020.
Czető Csilla
   Félelem nélkül : felkavaró novellák gyűjteménye / Czető Csilla. - [Szeged] : [Czető Cs.], 2019. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6622-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3775680]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2020.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a máshogyszkóp / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-528-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3777436]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2020.
Dávid Ádám (1985-)
   Koppány betűket firkál / Dávid Ádám ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 18, [6] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-493-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776824]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2020.
Deák Ernő (1940-)
   Útkeresés a jövőbe : betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések / Deák Ernő. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2019. - 908 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81024-9-0 fűzött
Ausztria - magyar irodalom - magyar történelem - határon túli magyarság - esszé - publicisztika
894.511-4(436) *** 894.511-92(436) *** 316.347(=945.11)(436) *** 943.9
[AN 3777081]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2020.
Dékány Dávid (1988-)
   Dolgok c-hez / Dékány Dávid. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 57, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-788-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778888]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2020.
Deliága Éva
   Újratervezés : megküzdést segítő könyv az 1-es típusú diabétesz világához szülőknek és gyerekeknek / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Baracsi Gabi rajz. ; [kiad. Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért]. - Kistarcsa : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, cop. 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81355-0-4 kötött
cukorbetegség - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 616.379-008.64(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3776855]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2020.
   Élni szent ajándék : [antológia] / [főszerk. ... Kulimár János] ; [szerk. Szűcs Veronika]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2019. - 304 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 28.)
ISBN 978-615-5916-07-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3777388]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2020.
Farkas András (1944-)
   Mixed / Farkas András. - Budapest : MyBook : [Farkas A.], 2019. - 196 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4303-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3777265]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2020.
Fazekas Major Gizella (1931-)
   Isten segedelmével / Fazekas Major Gizella. - [Százhalombatta] : Százhalom K., 2019. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6097-00-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3776425]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2020.
Fejős Éva (1967-)
   Margarita / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, cop. 2019. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-49-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777563]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2020.
Ferger Annamária (1994-)
   Más szemmel / Ferger Annamária. - Budapest : MyBook : [Hidas] : Ferger A., 2019. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6280-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777277]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2020.
Fiala Borcsa
   Bűntény a Dunán / Fiala Borcsa. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-579-1 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3778890]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2020.
Fischer László (1954-)
   Csöpp versek csöppeknek / Fischer László ; [ill. Nagy Szilvia]. - [Kecskemét] : [Fischer L.], cop. 2019. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3271-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3775455]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2020.
Frei Tamás (1966-)
   2015 : a káosz éve és a magyar elit háborúja / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2013. - 579 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-612-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778610]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2020.
Frei Tamás (1966-)
   Bábel : műkincsrablók, embercsempészek, terroristák és a magyar kapcsolat : Marco Boretti története / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2019. - 533 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-605-4 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3776984]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2020.
Fridmann Anna (1964-)
   Törme(m)lékeim / Fridmann Anna. - [Budapest] : Fridmann A. G., 2019-. - ill., főként színes ; 21 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3776468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Indulások, érkezések, utak.. - 2019. - 172 p.
ISBN 978-615-00-5631-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3776476] MARC

ANSEL
UTF-83197 /2020.
Füzesi Szláva (1952-)
   Verses kalendár személyes használatra / Baranov. - Budapest : Szerző, 2019. - 134 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4838-3 fűzött
Németország - magyar irodalom - vers
894.511-14(430)
[AN 3776482]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvarratlan szálak / Anne L. Green. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-40-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3778834]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Ördögi kísértés / Anne L. Green. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 537 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-27-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3778840]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2020.
Habó Márta
   Nini, itt vagyok! ; A legkülönlegesebb mindennapi csoda / Habó Márta ; [... rajz. ... Vigovszky Rita]. - Budapest : Szt. Gellért K., cop. 2019. - [30], [14] p. : ill., színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-696-788-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3776460]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2020.
Habos László (1963-)
   Sóhajok : versek / Habos László ; [ill. Nagyszalóki András] ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2019. - 93 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81204-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3776432]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2020.
Haller Ibolya (1951-)
   Az emlékek keserű morzsái / Haller Ibolya. - Budapest : MyBook ; [Nagykovácsi] : [Haller I.], 2019. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4773-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3777221]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2020.
Hámor Vilmos (1949-)
   Mosolyszür/net 7 : vidám, búröptető, gondűző, elgondolkodtató, szíveket megérintő, lelket simogató történetek, morzsákok és hantapalinták... hámorgásokkal itt-ott / Hámor Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2019. - 239 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89248-6-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3777136]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2020.
Háy János (1960-)
   A gyerek / Háy János. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 365 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-140-4 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778604]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2020.
Hegyi Erika (1965-)
   Mesefa / Hessling Hegyi Erika ; rajz. Kustán Roland. - [Győr] : Szerző, [2019]. - 44, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6462-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3777074]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2020.
Homola Irén (1941-)
   Szökőkút / Homola Irén. - Budapest : Gabbiano Print, 2019. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5346-32-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3776459]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2020.
Horváth Mihályné Zsíros Katalin (1943-)
   Egy Civil Pro Urbe kitüntetés története / Horváth Mihályné Zsíros Katalin. - [Esztergom] : [Horváth M.-né.], 2019. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6289-1 fűzött
Esztergom - magyar irodalom - közösségi szociális munka - ezredforduló - 21. század - memoár
894.511-94 *** 364.46(439-2Esztergom)"199/201"(0:82-94)
[AN 3775497]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2020.
Hudra L. Mária
   Egy merőkanálnyi betű : [gasztronómiai szórakoztatás] / Hudra L. Mária. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 252 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-443-687-4 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés
894.511-32 *** 641.5(0:82-32)
[AN 3777222]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2020.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Pagony, [2013]-. - 20 cm
A 2. kötettől kiad. a Tilos az Á Könyvek. - A 2., 3., 7. és 8. köteten társszerző Vészits Andrea, a 4-6. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3490959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A visszazökkent idő. - cop. 2019. - 301, [2] p.
ISBN 978-963-410-544-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776284] MARC

ANSEL
UTF-83210 /2020.
Igaz Dóra
   Tiki otthonra talál / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 22, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-494-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776818]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2020.
Illés Krisztina
   A Varajú-ikrek története / Illés Krisztina. - Budapest : [Illés V. K.], 2019. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6178-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776742]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2020.
Imre József
   Szélmesék / Imre József ; [ill. Bálint Mariann]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6537-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3775488]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2020.
Izsó Éva
   Évi néni meséi / Izsó Éva ; [ill. Rosta Eszter]. - Budapest : Izsó É., 2019. - 73 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4314-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776437]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2020.
   Jelek 2019 : irodalmi pályázat : antológia / [kiad. Algyői Könyvtár]. - Algyő : Algyői Kvt., 2019. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6471-0 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3775697]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2020.
Joó István
   Heten Sarudon / Joó István. - Budapest : World Promotion Kft., 2019. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6686-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777148]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2020.
K. T. Bernadett
   Mit tehet az ember, ha már Lujzának, a kopasz macskának sem kell? / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2019. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6990-6 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776565]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2020.
Kántor Péter (1949-)
   Jég-öröm / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2019. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3945-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3776471]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2020.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Amikor a mama lelegelte a papa haját : történetek felnövéshez / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Scolar, 2019. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-044-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3776840]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2020.
Kelár György
   Szókatmondó : Kelár György versei. - [Pécs] : Litera-Túra, 2019. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5360-8 fűzött
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3775686]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   Állati vállalat : VirágZoo / Kertész Erzsi ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2019. - 106, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-23-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3777162]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2020.
Kőszegi-Arbeiter Anita
   A főhős te vagy : Abigél és Andris születésnapi nyomozása / Kőszegi-Arbeiter Anita. - [Szombathely] : Meseróka K., 2019. - [47] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-6728-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3775961]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2020.
Kosztolányi Mária (1955-)
   Kosztolányi Mária összegyűjtött versei. - [S.l.] : Szerző, 2019. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6499-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775684]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2020.
Kovács Enikő
   Életspirál / Kovács Enikő. - [Enese] : Kovács E., cop. 2019. - 93 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-6296-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777170]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2020.
Krasznahorkai László (1954-)
   Mindig Homérosznak / Krasznahorkai László ; Max Neumann képeivel ; Miklós Szilveszter érhangjaival. - Budapest : Magvető, 2019. - 84, [9] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3879-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776771]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2020.
Lakatos Levente (1986-)
   Vörös / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2019. - 402, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-538-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776390]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2020.
Láng Zsolt (1958-)
   Bolyai / Láng Zsolt. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 456, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-007-3 kötött : 4499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3776783]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2020.
Lehota József (1949-)
   Munka volt az életem / Lehota József. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 245, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-839-7 fűzött
Lehota József (1949-)
Magyarország - egyetemi tanár - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 37(439)(092)Lehota_J.(0:82-94)
[AN 3775738]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2020.
Leitner Lili
   Tűzzel játszók / Leitner Lili. - Budapest : Leitner L., 2019. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6582-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777480]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2020.
   Levegő : szabadság : válogatás a Poly-Art alkotóközösség levegő témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2019]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2019/4.)
ISBN 978-615-81204-5-6 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3776621]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2020.
Lukács Renáta
   Az arénán túl vár.. / Lukács Renáta. - Budapest : MyBook ; [Székesfehérvár] : [Lukács R.], 2019. - 302, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6159-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777247]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2020.
Maksai Kinga (1984-)
   Erik és a legfelső utáni emelet / Maksai Kinga ; Gárdos János illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 320, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Névtelen világ
ISBN 978-615-5808-24-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777140]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2020.
Márta Zoltán (1972-)
   Kővé dermedt világ : klasszikus versgyűjtemény egy kamionos tollából / Márta Zoltán. - Budapest : MyBook : [Bordány] : [Márta Z.], 2019. - 210 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4772-0 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777282]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2020.
Megyeri K. Imre
   Bádogszív / Megyeri K. Imre. - Budapest : MyBook ; [Detk] : [Magánkiad.], 2018. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4475-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3777278]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2020.
Miller, Marilyn
   A rabság gyönyöre / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-43-0 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777319]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2020.
Molnár Kálmánné Petőházi Margit
   Szélkakasló / Molnár Kálmánné Petőházi Margit. - Tata : [s.n.], 2019. - 105 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3776067]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2020.
Molnár Rezső (1944-)
   Isten nélkül : regény / Molnár Rezső. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-47-6 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777104]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2020.
Nagy Attila (1956-)
   Hullámver(é)sben Aranyhídon / Nagy Attila ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet]. - [Budapest] : Stratégiakut. Int., 2019. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81402-1-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775770]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2020.
   A nagy Mikulásgyár mesekönyv. - Pécs : Alexandra, 2019. - 301 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-613-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776160]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2020.
Nagy Zoltán, N. (1979-)
   Keselyű : a Babits-gyilkosságok / N. Nagy Zoltán. - Budapest : Twister, 2019. - 411, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-77-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3777370]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2020.
   Ők is boldogan éltek? : a férfi változat : mesehősök utóélete / szerk. Szederkényi Olga ; ill. Herbszt László. - Budapest : Cser K., cop. 2019. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-587-5 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3776341]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2020.
Pamper Károly
   A Villámkirály lánya és más mesék : ördögökről, farkasokról, kapzsi gazdagokról és furfangos szegénylegényekről / Pamper Károly ; Létai Márton illusztrációival ; [a ... mesék szövegét gond. Mezei Károly]. - Budapest : Kairosz, cop. 2019. - 94, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-514-020-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3777166]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2020.
Papp Attila Zsolt (1979-)
   Az atlantiszi villamos / Papp Attila Zsolt. - Budapest : Orpheusz ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, cop. 2018. - 78, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5886-07-2 kötött : 1500,- Ft : 21 RON
ISBN 978-606-8118-55-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3777412]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2020.
Papp Diána (1976-)
   Most élsz / Papp Diána. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 278, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-66-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776292]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2020.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Félszép / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2019. - 496, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3881-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3776960]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2020.
   Pónimesék / Benedek Elek [et al. alapján]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-010-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776494]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2020.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Holdleány : varázstükör : versek, elbeszélések, költemények / L. Praszna Mária és Lőrincz Róbert József ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest ; Vác : Cserhát Művész Kör, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86606-5-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775400]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2020.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Látom az ősz aranyát : válogatott versek, elbeszélések, költemények / L. Praszna Mária és Lőrincz Róbert József ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest ; Vác : Cserhát Művész Kör, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86606-6-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775403]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2020.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Léleksóhajtás / L. Praszna Mária és Lőrincz Róbert József ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest ; Vác : Cserhát Művész Kör, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86606-3-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775398]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2020.
Pruzsinszky Sándor (1940-)
   Szent György lova / Pruzsinszky Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 150, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5937-13-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3776443]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2019. - 189 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5130-31-1 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3779869]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2019. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-16-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3779865]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2019. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-62-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3779820]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2020.
Rippl Renáta (1974-)
   Panka és a hattyúk tánca / Rippl Renáta ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 45, [8] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Balettmesék
ISBN 978-963-403-700-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776856]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2020.
River, Sylvia
   Reményhajsza III / Sylvia River. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 740 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2351-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776355]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2020.
River, Sylvia
   Reményhajsza IV / Sylvia River. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 896 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6676-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776656]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2020.
Sabo, Mira
   Előjog : Fehér gallér I. / Mira Sabo. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6003-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3777201]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Gázt neki, Chiara! / Ruby Saw. - [Orosháza] : [Saw, R.], [2019]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5150-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777231]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Kertvárosi pletyka / Ruby Saw. - Budapest : MyBook : [Orosháza] : [Saw, R.], 2019. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6481-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777249]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2020.
Schall Tamás (1961-)
   Sóhajtások fáradozás közben / Schall Tamás ; [ill. Kőrössy Ilona]. - Veszprém : [s.n.], 2019. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3776272]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2020.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2014. - 53, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-680-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778885]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2020.
Solymos Ákos
   Frici, Fülöp és a hackerek [elektronikus dok.] : ...és lájkvadászok, adathalászok, bankkártyás csalók és egyéb szélhámosok : történetek az Internet sötétebb oldaláról gyerekeknek és felnőtteknek / Solymos Ákos ; graf. Ujréti Ágnes. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-04-6
magyar irodalom - internet - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2) *** 681.324Internet(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3778558]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2020.
Solymos Ákos
   Frici, Fülöp és a hackerek : ...és lájkvadászok, adathalászok, bankkártyás csalók és egyéb szélhámosok : történetek az Internet sötétebb oldaláról gyerekeknek és felnőtteknek / Solymos Ákos ; [graf. Ujréti Ágnes]. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2019. - 116, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5687-6 fűzött
magyar irodalom - internet - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 681.324Internet(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3777062]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2020.
Somfai Anna (1971-)
   Barátságháló / Somfai Anna ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2019. - 162, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-19-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777149]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2020.
Somogyvári Magdolna
   A Zengő hegyen innen, a Dombay-tón túl 2 : mesék a Zengő vidékéről / Somogyvári Magdolna. - Pécsvárad : Adószegi K.-né, [2019]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6671-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3777415]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2020.
Sultz, Alex
   Lány a koporsóban / Alex Sultz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9823-9 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776705]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2020.
Szabó Béla
   Khillaria : Galactic relations II. / Willar Shottax. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-53-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3777322]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2020.
Szabó Borbála (1978-)
   A nagyok is voltak kicsik / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 21, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-539-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776821]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2020.
Szelle Ákos (1983-)
   Sebek a falon / Szelle Ákos. - Budapest : Animus, 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-687-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3776787]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2020.
Szilágyi Gábor
   Álommeló / Szilágyi Gábor. - Budapest : MyBook ; [Hajdúszovát] : [Szilágyi G.], 2019. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5651-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3777242]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2020.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Lányok / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, 2019. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-42-2 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777469]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2020.
Taylor, Mimi
   Fekete bárány / Mimi Taylor. - 2. bőv. kiad. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-04-1 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777324]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2020.
Térey János (1970-2019)
   Káli holtak : regény / Térey János. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2018. - 534, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-518-013-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778857]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2020.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   A kivándorló : l'emigrant / Tolvaly Ferenc. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-76-5 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 430 p.
ISBN 978-615-5955-75-4
[AN 3776409] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 270, [1] p.
ISBN 978-615-5955-76-1
[AN 3776410] MARC

ANSEL
UTF-83274 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Mindörökké Balaton : Édesvízi mediterrán 5. / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-78-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777438]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2020.
Tóth Krisztina (1967-)
   Indiai képnovellák / [írta] Tóth Krisztina ; [fotók] Kocsis András Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 77, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9818-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - India - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - elbeszélés - fényképalbum
894.511-32 *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S. *** 908.540(084.12)
[AN 3776873]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2020.
Urbánszki László (1954-)
   Újvérűek : [A vége után II. rész] / Urbánszki László. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 328, [4] p. ; 24 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-71-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3776590]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci és a nagy zenebona / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-505-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776803]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2020.
Varga Bori
   Boridalok : Süss fel kicsi nap : zenés versikék gyerekeknek / [versek Varga Bori] ; [ill. Hornyák Barbara]. - [Budakalász] : [Zobodi Bt.], cop. 2019. - [42] p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
ISBN 978-615-00-5943-3 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - dalszöveg - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3776841]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2020.
Vass Lia
   Bolcs, a bölcs vadász : Aranyszőr és Hosszú Fül : [mesés foglalkoztató] / Vass Lia ; [graf. Szabó István Attila]. - Budapest : Berni&Lia K., 2019. - [35] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 978-615-00-6384-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3776555]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2020.
Vaszi Mihályné Csibi Rozália (1941-)
   A csíksomlyói kegytemplom / [Vaszi Mihályné Csibi Rozália]. - [Budapest] : [Vaszi M.-né Csibi R.], [2019]. - 425 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7120-6 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94(498) *** 244
[AN 3777425]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2020.
   Volt egy fakatona : Kaláka zenéskönyv : válogatás 50 év gyerekdalaiból / [összeáll. Gryllus Dániel] ; Herbszt László illusztrációival ; [a Kaláka együttes tagjairól szóló szövegeket ... írta Miklya Luzsányi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 58, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-486-380-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3776891]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci a várkastélyban / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-497-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776816]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3283 /2020.
Baumann, Stephan (1965-)
Meine ersten grossen Fahrzeuge (magyar)
   Járművek nagy könyve / [ill. és szöveg Stephan Baumann]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2018. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-244-917-3 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780008]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Sári a Vadasparkban / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-533-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3776828]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2020.
Csapody Kinga (1980-)
   Milyen ügyes vagy már! / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-403-744-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775384]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2020.
Droop, Constanza (1965-)
Wenn es dunkel wird (magyar)
   Az éjszaka / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 10.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-248-8 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779781]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2020.
Eberhard, Irmgard
Alles über Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / [ill. Irmgard Eberhard] ; [szöveg Andrea Erne]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 13.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-042-2 fűzött : 4299,- Ft
- gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3778961]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2020.
   Az erdei állatok karácsonya. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-121-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775351]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2020.
Flad, Antje (1966-)
Kuckuck! Wer ist da? (magyar)
   Ki van itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-721-7 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775380]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2020.
Garper, Helen
   A karácsonyi mentőakció / [ill. Helen Garper] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 25 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-483-130-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775365]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2020.
Kincses Genovéva
   Állatanyukák és kicsinyeik : füves puszták lakói / írta Kincses Genovéva ; [rajz. Nikola Vanessza]. - [Budapest] : [Kincses G.], cop. 2019. - [8] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-6966-1 fűzött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3777394]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2020.
Lloyd, Luna
   Csacska tavaszi ruhácska / írta Luna Lloyd ; [ill. ... Jimin B. Jeon]. - Budapest : [Magánkiad.], 2019. - [21] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-5478-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3777274]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-078-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780119]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2020.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-366-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779780]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2020.
   Mindjárt itt a karácsony! / Disney ; [ford. Kellermann Viktória, Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-403-675-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775387]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2020.
   A nagy ábécéskönyv / [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 81, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm
keretcím: Disney suli
ISBN 978-963-403-663-0 kötött : 2990,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3776864]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2020.
   Nézd, itt a hóember / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-124-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775314]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2020.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Müllabfuhr (magyar)
   Jön a kukásautó! / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-369-0 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779791]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2020.
Rézműves Szilvia
   Körforgás / Rézműves Szilvia, Baki Anett. - [Tápiószentmiklós] : [Malik A.], [2019]. - [14] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 615006609-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3776091]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2020.
   Rudolf bújócskázik. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-122-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775352]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2020.
   Télapó postavonata : 500 matrica. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 24 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-136-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775353]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2020.
   Télapó titka : matricákkal : 500 matrica. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 24 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-137-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775356]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2020.
Wandrey, Guido (1959-)
Klopf, klopf! Wer wohnt denn hier? (magyar)
   Ki lakik itt? / [ill. Guido Wandrey]. - Budapest : Manó Kv., [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-722-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3775382]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2020.
Weller, Ana (1973-)
Wenn kleine Tiere müde sind (magyar)
   Amikor a kis állatok elfáradnak : a baba első jóéjt-mondókái / [ill. Ana Weller] ; [szöveg Sabine Cuno]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-244-608-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779778]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2020.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Weihnachten (magyar)
   Karácsony / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Astrid Vohwinkel] ; [ford. Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-569-9 kötött : 2950,- Ft
karácsony - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.322.416(02.053.2)
[AN 3775199]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2020.
Zimmer, Christian (1966-)
Fahrzeuge auf dem Bauernhof (magyar)
   Gépek a gazdaságban / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 33.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-339-3 fűzött : 4299,- Ft
mezőgazdasági gép - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 631.3(02.053.2)
[AN 3778975]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2020.
Zimmer, Christian (1966-)
Mein grosses Sachen-suchen-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy böngésző / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2013. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-403-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779796]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3308 /2020.
   Conan gyűjtemény : Csatatéren született és más történetek / [írta Kurt Busiek] ; [rajz. Cary Nord ..., Greg Ruth ... és Thomas Yeates ...] ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [344] p. : ill., színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Conan : Csatatéren született
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3776888]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2020.
Ennis, Garth (1970-)
John Constantine, Hellblazer (magyar)
   John Constantine, Hellblazer : Káros szenvedélyek / írta Garth Ennis ; ceruzarajz William Simpson ; ford. Sepsi László. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-113-2 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3776880]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2020.
   Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Academiae Nyiregyhaziensis, ISSN 2416-2981 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5545-79-5)
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3775481]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2020.
János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition (16.) (2019) (Pécs)
   XVI. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition : 14-15 February, 2019, Pécs / [kiad. a Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület] ; [org. by the János Szentágothai Protestant Scholastic Honorary Society Faculty of Sciences University of Pécs]. - Pécs : Szentágothai J. Szakkollégiumi Egyes., 2019. - 288 p. ; 24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-429-344-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3775825]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2020.
   Jelenségek és diszciplínák [elektronikus dok.] / szerk. F. Orosz Sára. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-837-3
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3774449]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2020.
Koska Zoltán (1991-)
   Sztereó trip : Filmvilág stripek : [Filmvilág képregényrovat 2018, 2019] / Koska, Lénárd. - Albertirsa : Koska Z., 2019. - [28] p. : ill., színes ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-6600-4 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3777368]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2020.
László Márk
   A kisfiú és a szellembohóc / László Márk. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 36, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Panelháló, ISSN 2676-8313 ; 1.)
ISBN 978-963-87984-7-3 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3775216]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2020.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / írta Mike Mignola. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2019-. - ill., színes ; 29 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3752270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Vihar és harag ; A pokolban / rajz. Duncan Fegredo ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - 2019. - [442] p.
Egys. cím: In hell
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9998-68-1)
 (hibás ISBN 978-963-9998-69-8)
képregény
087.6:084.11
[AN 3774679] MARC

ANSEL
UTF-83316 /2020.
Oravecz Gergely
   Blossza : 123 napi comic strip / Oravecz Gergely ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - [69] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87984-8-0 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3775229]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2020.
Oravecz Gergely
   Minden belefér / Oravecz Gergely ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 91 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87984-9-7 fűzött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3775233]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2020.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : the snake pit (magyar)
   Orgyilkos osztály : [kígyóverem, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - Budapest : Fumax, 2019. - [108] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-470-108-8 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3776899]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2020.
Satrapi, Marjane (1969-)
Persepolis (magyar)
   Persepolis / Marjane Satrapi. - [Budapest] : Libri, 2019. - [343] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Rády Krisztina
ISBN 978-963-433-465-1 fűzött : 4499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3776798]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2020.
Sinonimo
   Királyok és keresztek : [képes krónikák] / írta Sinonimo ; rajz. Levi ; színezte Lakner Gizi. - [Budapest] : Szenzár História, [2019]-. - ill., színes ; 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3776965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Canes et lupi = Kutyák és farkasok. - [2019]. - [54] p.
Kötött
[AN 3776971] MARC

ANSEL
UTF-83321 /2020.
Uderzo, Albert (1927-)
Astérix chez Rahàzade (magyar)
   Asterix és a varázsszőnyeg / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 28.)
ISBN 978-963-486-379-3 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3776881]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2020.
Vance, William
Rouge total (magyar)
   Vörös kód / W. Vance, J. Van Hamme ; [ford. ... Polgár Levente]. - [Pécsudvard] : Vitanum, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (XIII ; 5.)
ISBN 978-615-00-6933-3 fűzött : 2790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3776479]
MARC

ANSEL
UTF-8