MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/03/13 11:41:51
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3323 /2020.
Török József (1946-2020)
   Háromnegyed század / Török József. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80528-9-4 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár - publicisztika - személyi bibliográfia
012Török_J. *** 894.511-94 *** 244(0:82-92)
[AN 3777974]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3324 /2020.
   35 éves a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület / [szerk. Hornyákné Sila Katalin, Kenyeres Sándorné, Molnár Jánosné]. - Tiszavárkony : Jász-Nagykun-Szolnok M. Népműv. Egyes., 2019. - 75 p. : lill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6868-8 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok megye - egyesület - testülettörténet - magyar néprajz - népművészet
061.2(439.169)(091) *** 39(=945.11)(439.169) *** 7.031.4(439.169)
[AN 3778045]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2020.
Gyürky András
   Az év belsőépítésze, 2008-2018 : a második 10 év / [szerző Gyürky András] ; [közread. a] ... Magyar Építész Kamara. - Budapest : M. Építész Kamara, 2019. - 204 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
Magyarország - belsőépítészet - építész - kitüntetés - 21. század
06.068(439) *** 72(439)(092)"200/201" *** 747(439)"200/201"
[AN 3778042]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2020.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (8.) (2019) (Pécs)
   VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2019 [elektronikus dok.] : tanulmánykötet = 8th Interdisciplinary Doctoral Conference 2019 : conference book / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2019. május 24-25-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156937. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-372-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 082
[AN 3779047]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2020.
   A Magyar Pedagógiai Társaság a rendszerváltás éveiben / [szerk. Fábry Béla és Trencsényi László]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2019. - 113 p. ; 24 cm
Borítócím: MPT, 1989-91. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-67-2 fűzött
Magyar Pedagógiai Társaság
Magyarország - pedagógia - oktatásügy - rendszerváltás - civil szervezet
061.2(439)Magyar_Pedagógiai_Társaság *** 37.014(439)"198/199"
[AN 3778086]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2020.
Pécsi Sürgősségi Napok (14.) (2019)
   XIV. Pécsi Sürgősségi Napok : 2019. szeptember 13-14. : programfüzet és előadáskivonatok = XIV. Critical Care Days in Pécs : 13-14th September 2019 : abstracts / szerk. ... Betlehem József [et al.] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2019. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-425-2 fűzött
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 616-039.74 *** 614.88
[AN 3779276]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3329 /2020.
Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia (1.) (2012) (Budapest)
   ASZPK 2012 [elektronikus dok.] : I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia : Budapest, 2012. december 1. / szerk. Hosszú Gábor ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. - Szöveg (pdf : 35 MB). - Budapest : BME VIK, [2019], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156840. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-421-786-2
írástörténet - nyelvészet - digitális technika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
003.3 *** 930.272 *** 800.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3778416]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2020.
Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia (1.) (2012) (Budapest)
   ASZPK 2012 : I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia : Budapest, 2012. december 1. / [szerk. Hosszú Gábor] ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [Villamosmérnöki és Informatikai Kar]. - Budapest : BME VIK, [2019], cop. 2012. - 137 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-421-785-5 fűzött
írástörténet - nyelvészet - digitális technika - konferencia-kiadvány
003.3 *** 930.272 *** 800.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3773284]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2020.
   Bibliothèques, décors : années 1780 - années 2000 : nationalités, historicisme, transferts / sous la dir. de Frédéric Barbier, István Monok & Andrea De Pasquale ; [publ. par] Bibliothèque de l'Académie hongroise des sciences, Bibliothèque du Parlement de Hongrie, Bibliothèque nationale centrale de Rome. - Budapest : Bibl. de l'Acad. hongroise des sciences : Bibl. du Parlament de Hongrie ; [Rome] : Bibl. nat. centrale de Rome, 2019. - 246 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Váltakozva francia, olasz, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-49-2 fűzött
Európa - könyvtártörténet - építészettörténet - belsőépítészet - díszítőművészet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - ezredforduló
027(4)"178/200" *** 022(4)"178/200" *** 727.8(4)"178/200" *** 930.85(4)"178/200" *** 745(4)"178/200"
[AN 3777855]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3332 /2020.
Jakupcsek Gabriella (1963-)
   Nagy levegő : ["aki megáll, elsüllyed"] / Jakupcsek Gabriella. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 296, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-218-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Jakupcsek_G.(0:82-94)
[AN 3777569]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3333 /2020.
Beattie, Rob
Science maker book (magyar)
   Próbáld ki! : [több mint 40 szupermenő tudományos kísérlet!] / [written by Rob Beattie] ; [ill. Tom Connell]. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Abrudán Katalin
ISBN 978-615-5692-04-8 fűzött : 3499,- Ft
kísérlet - természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3778365]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3334 /2020.
Harsányi Gábor
   Az aranykapu avagy A felébredés "keskeny útja" : iránytű a megvilágosodáshoz a spirituálisba belefáradtak számára / Harsányi Gábor. - Budapest ; [Tahitótfalu] : Harsányi G., 2019. - 238 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5972-3 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3778797]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2020.
Hicks, Esther (1948-)
Sara, book 1: Sara learns the secret about the law of attraction (magyar)
   Sara első könyve : Salamon beavató meséi / Esther és Jerry Hicks ; ill. Caroline S. Garrett ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Totel Books, 2019. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80496-1-0 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - életvezetés - amerikai angol irodalom - gyermekregény
133.25(0:82-31) *** 613.865(0:82-31) *** 820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3781211]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2020.
Lowndes, Florin (1938-)
Die Belebung des Herzchakra (magyar)
   A szívcsakra felélesztése : Rudolf Steiner spirituális alapgyakorlatai / Florin Lowndes ; [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, 2019, cop. 2015. - 211 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-963-89924-2-0 kötött : 3800,- Ft
ezoterika - csakra
133.25
[AN 3781014]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2020.
Szabóné Belkó Eleonóra
   Jövőnk a múltunkban : hogyan rakd össze életed mozaikjait, hogy felismerd a sorsodat / Szabóné Belkó Eleonóra. - 2. kiad. - [Cegléd] : Sz.-né Balkó E., 2019. - 126, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6856-5 fűzött : 4990,- Ft
asztrológia - életvezetés - mentálhigiénia
133.52 *** 613.865
[AN 3778687]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3338 /2020.
   77 nemzeti park / [összeáll. Kéri András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5755-59-0 kötött : 5990,- Ft
nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(100)(084.12) *** 502(100)(084.12)
[AN 3779087]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2020.
   Kezedben a jövő : fenntarthatósági kiskönyv / [közread. a Balassagyarmati Természettudományos Élményközpont]. - [Budapest] : VMC Consulting Kft., cop. 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5760-6 fűzött
környezeti tudatosság - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - ifjúsági könyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3779331]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2020.
Magyar Tájökológiai Konferencia (8.) (2019) (Kisvárda)
   VIII. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói / szerk. Fazekas István, Lázár István ; [közread. a MTA DTB Földtudományi Szakbizottság]. - Kisvárda : MTA DTB Földtud. Szakbiz., 2019. - 101 p. ; 24 cm
A konferenciát Kisvárdán, 2019. aug. 29-31. között rendezték
ISBN 978-963-508-915-4 fűzött
Magyarország - tájökológia - konferencia-kiadvány
504.54(439) *** 061.3(439-2Kisvárda)
[AN 3778252]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata [elektronikus dok.] : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; ford. Malyáta Eszter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-542-2
természeti környezet - ökológia - állatökológia - elektronikus dokumentum
502(100) *** 581.5 *** 591.5
[AN 3781260]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3342 /2020.
   Decision making methods in transportation / Katalin Tánczos [et al.] ; [publ. by the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering. - Budapest : Akad. K., 2019. - 161 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-05-9939-9 fűzött
döntés - döntéselmélet - szállítmányozás - egyetemi tankönyv
519.816(075.8) *** 656(075.8) *** 65.012(075.8)
[AN 3777959]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2020.
Vargha András (1949-)
   Többváltozós statisztika dióhéjban : változó-orientált módszerek / Vargha András. - Budapest : Pólya, 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-615-81228-1-8 fűzött : 2900,- Ft
matematikai statisztika
519.22
[AN 3779027]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3344 /2020.
   Az Eötvös ingák : geofizikai-geodéziai műszerek gyártása és hazai innovációi / [összeáll. és szerk. Magyar György, Nádudvari Zoltán] ; [közread. a] MOM Emlékalapítvány. - Budapest : MOM Emlékalapítvány, 2019. - 55 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81375-1-5 fűzött : 2000,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Süss Nándor (1848-1921)
Magyar Optikai Művek (Budapest)
Magyarország - műszertechnika - geodéziai mérés - finommechanikai ipar - gyártörténet - ipartörténet
53.08 *** 528.565 *** 53(439)(092)Eötvös_L. *** 681.2(439)(092)Süss_N. *** 061.5(439-2Bp.)Magyar_Optikai_Művek
[AN 3778636]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2020.
   Eötvös Loránd emlékalbum / ... szerk. Dobszay Tamás [et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 175 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9927-4 kötött : 5990,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - politikus - 19. század - 20. század - album
53(439)(092)Eötvös_L. *** 32(439)(092)Eötvös_L.
[AN 3779510]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2020.
Higginbotham, Adam (1968-)
Midnight in Chernobyl (magyar)
   Éjfél Csernobilban : a világ legnagyobb nukleáris katasztrófájának (eddig) elmondatlan története / Adam Higginbotham ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 639 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 591-625. - Filmogr.: p. 625-626.
ISBN 978-963-635-712-2 kötött : 5499,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa
621.039.58(477-2Černobil') *** 621.311.25(477-2Černobil')
[AN 3778965]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2020.
Symposium of AER (29.) (2019) (Mochovce)
   Proceedings of the twenty-ninth Symposium of AER : Mochovce, Slovakia 14-18 October, 2019 / [publ. by the] Atomic Energy Research. - Budapest : AER, 2019. - 2 db (598 p.) : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(437.6-2Kálna)
[AN 3777956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 306 p.
ISBN 978-963-7351-32-7 fűzött
[AN 3777960] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 307-598.
ISBN 978-963-7351-33-4 fűzött
[AN 3777961] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3348 /2020.
Huszár Csaba
   Játék az atomokkal : riport 25 új kémiai reakció megszületéséről : emlékezés a Chinoinban eltöltött szép időkről / Huszár Csaba. - [Budapest] : Huszár Cs., 2019. - 139 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7182-4 fűzött
gyógyszerkémia - kémiai reakció
542.9 *** 661.12
[AN 3778887]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3349 /2020.
   Catchment processes in regional hydrology: coupling field experiments and data assimilation into process understanding and modelling in Carpathian Basins [elektronikus dok.] : HydroCarpath International Conference : Vienna, Austria, Bratislava, Slovakia, Sopron ..., 14 November 2019 : abstracts of the conference / ed. by Péter Kalicz [et al.] ; [org. by the] Working Committee of Environmental Sciences Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences Veszprém. - Szöveg (pdf : 358 KB). - [Sopron] : Univ. of Sopron Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156880. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-350-0
Kárpát-medence - hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556(4-191) *** 061.3(4-191)
[AN 3778662]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2020.
Emanuel, Kerry (1955-)
What we know about climate change (magyar)
   Amit a klímaváltozásról tudunk / Kerry Emanuel ; [ford. Tax Ágnes] ; [közread. a] ... Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. - Budapest : Corvina : Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, 2019. - 94 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6620-4 fűzött : 1200,- Ft
éghajlatváltozás
551.583
[AN 3777625]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2020.
Woynarovich András (1953-)
   A vízminőség állapotának felmérése és értékelése : gyakorlati útmutató természetesvízi halgazdálkodóknak és tógazdasági haltermelőknek / Woynárovich András, Kovács Éva, Nagy Sándor Alex ; [... kiad. az ... Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztály]. - Budapest : Agrármin. Halgazdálkodási Főoszt., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 978-615-5673-59-7 fűzött
halgazdaság - víz - vízvizsgálat - minőségbiztosítás
556.1 *** 639.3 *** 556.5 *** 65.018
[AN 3778049]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3352 /2020.
Brotton, Jerry
Great maps (magyar)
   Térképcsodák : a kartográfia mesterművei / Jerry Brotton ; [ford. Boross Anna, Kállai Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-09-9840-6 kötött : 9900,- Ft
kartográfia - tudománytörténet - művelődéstörténet
528.9(100)(091) *** 912(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3777962]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3353 /2020.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei [elektronikus dok.] : állatkerti gyűjtőutak / David Attenborough ; ford. Makovecz Benjamin. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Titokzatos állatok nyomában" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-555-2
Guyana - Paraguay - Indonézia - fauna - útleírás - elektronikus dokumentum
591.9(881)(0:82-992) *** 591.9(892)(0:82-992) *** 591.9(594)(0:82-992)
[AN 3781266]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2020.
Cooke, Lucy (1970-)
The unexpected truth about animals (magyar)
   Meghökkentő állatvilág : [igazságok és félreértések állatsereglete] / Lucy Cooke ; [ford. Balázs Laura]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 374, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-060-3 fűzött : 3970,- Ft
vadon élő állat - etológia - művelődéstörténet
59 *** 591.5 *** 930.85
[AN 3774304]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2020.
Grott, Isabella (1985-)
Animali al 100% (magyar)
   Állatok közelről / ill. Isabella Grott ; írta Rita Mabel Schiavo ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 37, [2] p. : ill., főként színes ; 39 cm
ISBN 978-615-5755-56-9 kötött : 3990,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3777983]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2020.
Haag, Holger
Was fliegt denn da? (magyar)
   Milyen madarat láttam? : 85 madárfaj / Holger Haag ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 110 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz gyerekeknek, ISSN 2676-9654)
ISBN 978-615-5723-29-2 fűzött : 1980,- Ft
madár - állathatározó - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)(083.71)
[AN 3779208]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2020.
Schuster, Gerhard
10 Pilze (magyar)
   10 gomba : amit bátran leszedhet! / Gerhard Schuster, Christine Schneider ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5723-30-8 fűzött : 1780,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3777843]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, [2020], cop. 2016. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-520-0 fűzött : 2950,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3781311]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3359 /2020.
Amis, Suzy (1962-)
OMD (magyar)
   OMD : változtasd meg a világot napi egy fogással : egyszerű, növényi alapú program, amellyel megmentheted az egészséged, a derékbőséged és a bolygód / Suzy Amis Cameron és Mariska van Aalst ; előszó Dean Ornish ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Hórusz, cop. 2019. - 396 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-86-4 fűzött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3779347]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2020.
Badenszki Erika
   Váljak, vagy maradjak? : házassági titkok és párkapcsolati bukfencek / Badenszki Erika, Ócsai József. - Budapest : Advonum Consulting Kft., [2019]. - 293 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6490-1 kötött : 4680,- Ft
párkapcsolat - házasság - válás - pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94) *** 316.472.4 *** 613.865 *** 364.286
[AN 3779380]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2020.
Bartháné Boga Ildikó (1938-)
   Egy orvos a XX. század politikai útvesztőiben : életre keltett dokumentumok / Bartháné Boga Ildikó. - Budapest : Szerző, 2019. - 245 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 43.)
ISBN 978-615-00-1602-3 fűzött : 2200,- Ft
Boga Dezső (1891-1975)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Boga_D.
[AN 3779023]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2020.
Bernstein, Robert J.
Uniquely normal (magyar)
   Különleges normalitás : hogyan használjuk a normalitást autizmussal élők fejlesztésében / Robert J. Bernstein, Robin Cantor-Cooke ; Temple Grandin előszavával ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, [2019]. - 336 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5015-50-2 fűzött : 3990,- Ft
autizmus - esettanulmány
616.89-008.45
[AN 3779085]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2020.
Bodó István
   Mérlegen az életem : kézikönyv a kilókhoz / Bodó István. - Debrecen : Ketosef Kft., 2019. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5866-5 fűzött
diéta - ételrecept
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3778203]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2020.
   Bőrgyógyászat és venerológia / szerk. Kárpáti Sarolta ; társszerk. Gyulai Rolland [et al.]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2020, cop. 2019. - 1052 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-733-3 kötött : 19800,- Ft
bőrgyógyászat - nemi betegség
616.5 *** 616.97
[AN 3781699]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2020.
Boyce, W. Thomas
The orchid and the dandelion (magyar)
   Orchideák és pitypangok [elektronikus dok.] : a magabiztos és az érzékeny gyerekek is lehetnek boldogok / W. Thomas Boyce. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gyárfás Vera. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-688-4
gyermeklélektan - személyiségtipológia - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.018.1 *** 159.923
[AN 3778889]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2020.
Daróczy Judit (1943-)
   Sebkezelés / Daróczy Judit ; [közread. az] Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. - Utánny. - [Budapest] : ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főig., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9661-49-3 fűzött
sebkezelés
616-001.4-089
[AN 3778109]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2020.
Doidge, Norman (1950-)
The brain that changes itself (magyar)
   A változó agy : [elképesztő történetek az agykutatás élvonalából] / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-681-8 fűzött : 3450,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3781716]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2020.
Funk, Kristi (1969-)
Breasts (magyar)
   Az egészséges női mell kézikönyve : a mellrák prevenciója és túlélése hasznos gyakorlati tanácsokkal minden nő számára / Kristi Funk. - [Budapest] : Hórusz, cop. 2019. - 412 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-84-0 fűzött : 4990,- Ft
mellrák - betegségmegelőzés
618.19-006
[AN 3779338]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2020.
Görög László
   A siker alapelvei / Görög László. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 3 db ; 18 cm
siker - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3778268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az önfejlesztésről. - 80, [3] p.
ISBN 978-963-9263-92-5 fűzött : 3450,- Ft
[AN 3778271] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kihívásról. - 87, [2] p.
ISBN 978-963-9263-94-9 fűzött : 3450,- Ft
[AN 3778275] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A motivációról. - 84, [3] p.
ISBN 978-963-9263-93-2 fűzött : 3450,- Ft
[AN 3778277] MARC

ANSEL
UTF-83370 /2020.
Hansen, Anders (1974-)
Hjärnstark (magyar)
   Edzett agy : hogyan növeli agyunk teljesítőképességét a mozgás? / Anders Hansen ; [ford. Veress Kata]. - Budapest : Barecz & Conrad Books, 2019. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-615-00-6459-8 fűzött : 2950,- Ft
agy - agykutatás - pszichofiziológia - mozgás
612.82 *** 159.91 *** 612.76
[AN 3777891]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2020.
Herber, Sabrina
Aromatherapie für Kinder (magyar)
   Aromaterápia gyerekeknek : gyors és gyengéd segítség a mindennapokban / Sabrina Herber, Eliane Zimmermann ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-31-5 fűzött : 2950,- Ft
aromaterápia - gyermekegészségügy
615.89 *** 613.95 *** 665.52/.54
[AN 3777828]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2020.
Kay, Adam (1980-)
Twas the nightshift before Christmas (magyar)
   Mert szülni karácsonykor kell / Adam Kay ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 197, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-981-0 fűzött : 3699,- Ft
Nagy-Britannia - nőgyógyász - 21. század - angol irodalom - memoár
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 618.1 *** 820-94=945.11
[AN 3777685]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2020.
Liebscher-Bracht, Roland
Die Arthrose-Lüge (magyar)
   Artrózis : kézikönyv, ami lerántja a leplet a porckopással kapcsolatos hazugságokról / Roland Liebscher-Bracht, Petra Bracht ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 279 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
ISBN 978-615-5783-95-1 fűzött : 3999,- Ft
ízületi betegség - porc - gyógytorna
616-002.77 *** 616.72-002 *** 611.018.3 *** 615.825
[AN 3779033]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2020.
Manson, Mark (1984-)
The subtle art of not giving a f*ck (magyar)
   A "lesz*rom" rafinált művészete [elektronikus dok.] : a tökéletes élet tökéletlen megközelítése / Mark Manson ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-069-7
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3778777]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2020.
   Medical conference for PhD students and experts of clinical sciences [elektronikus dok.] : MedPécs : 9th of November 2019 : book of abstracts / ed. board Beáta Csiszár, Bódog Ferenc ; publ. by Doctoral Student Association of the University of Pécs. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Pécs : Doctoral Student Ass. of the Univ. of Pécs, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157322. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-291-3
orvostudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3781899]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2020.
Mérő László (1949-)
   Az ész segédigéi : a tudás és a nemtudás pszichológiája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 338 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-333.
ISBN 978-963-438-061-0 kötött : 3970,- Ft
tudományelmélet - lélektan - gondolkodás
159.9 *** 159.955 *** 001
[AN 3779191]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2020.
Pfeifer, Thomas
Treffen sich zwei Knochen (magyar)
   Ha két csont találkozik.. [elektronikus dok.] : minden, amit a mozgáshoz nélkülözhetetlen ízületeinkről tudni érdemes / Thomas Pfeifer ; ford. Malyáta Eszter. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157245. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-557-6
ízület - ízületi betegség - elektronikus dokumentum
616.72-002
[AN 3781282]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2020.
Radnai Tamás
   Az ezerarcú kór : együtt élni az SM-mel / Radnai Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 119, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-008-8 fűzött : 1700,- Ft
sclerosis multiplex
616.832-004.2
[AN 3778321]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2020.
Robb, Alice
Why we dream (magyar)
   Miért álmodunk? [elektronikus dok.] : a tudatos álmodás sorsformáló módszere / Alice Robb. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Dövényi Ibolya. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-295-4
lélektan - álom - alvás - elektronikus dokumentum
613.79 *** 159.963.3
[AN 3777038]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2020.
Szabó Roland
   Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság : lánglovagok története / [írta Szabó Roland, Zanócz István]. - [Gyula] : Szabó R., 2019. - 261 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6821-3 kötött : 4990,- Ft
Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Gyula - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Gyula)(091)
[AN 3778892]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2020.
Terei-Vigh Krisztina
   Nem tudod, mit főzz? : gyakorlati útmutató és szemléletmód a változatos főzéshez / Terei-Vigh Krisztina. - [Veresegyház] : Terei-Vigh K., 2019. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-615-00-6698-1 fűzött : 4490,- Ft
gasztronómia - életvezetés - egészséges táplálkozás
613.2 *** 641.5 *** 613.865
[AN 3779344]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2020.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   41. - 2018. - 321 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-21-9 fűzött
[AN 3778841] MARC

ANSEL
UTF-8


   43. - 2018. - 338 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-34-9 fűzött
[AN 3778844] MARC

ANSEL
UTF-8


   48. - 2019. - 366 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-51-6 fűzött
[AN 3778846] MARC

ANSEL
UTF-83383 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Staring at the sun (magyar)
   Szemben a nappal [elektronikus dok.] : a haláltól való rettegés legyőzése / Irvin D. Yalom ; ford. Résch Éva ; a versbetéteket ford. Sajó László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-537-8
halál - haldoklás - pszichoterápia - amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
616-036.88 *** 615.851(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3781199]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2020.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3780973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 5. utánny. - 2019, cop. 2017. - 293 p.
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-433-161-2 kötött : 4499,- Ft
[AN 3780978] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3385 /2020.
   Energise Living Labs : methodology, experience and lessons learned : Energise deliverable 7.12 : project borchure on Living Labs methodology / [ed. by Edina Vadovics and Gary Goggins] ; [publ. by GreenDependent Insitute ...]. - [Gödöllő] : GreenDependent Inst., [2019]. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5313-4 fűzött
energiafogyasztás - energia-megtakarítás - fogyasztói magatartás - környezeti tudatosság - innováció - kutatási módszer
620.9 *** 366.1 *** 330.341.1 *** 504.03 *** 001.8
[AN 3777800]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2020.
   The Energise project summary handbook : involving households in energy change : Energise deliverable 7.13 / [ed. by Edina Vadovics, Frances Fahy, Gary Goggins] ; [publ. by GreenDependent Insitute ...]. - [Gödöllő] : GreenDependent Inst., [2019]. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6055-02-6 fűzött
energia-megtakarítás - energiafogyasztás - háztartás - fűtés
620.9 *** 64 *** 697.1
[AN 3777806]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2020.
   Fejezetek a múltból : múlt és jelen / [szerk. Gábor János, Papné Marjay Krisztina] ; [közread. a] Ganz Holding. - Budapest : Ganz Holding, [2019]. - 239 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-615-00-6653-0 kötött
Ganz Holding Zrt. (Budapest)
Magyarország - Budapest - iparvállalat - ipartörténet - vaskohászat - gépgyártás
669.1(439-2Bp.) *** 621(439-2Bp.) *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091)
[AN 3778015]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2020.
Gyimesi András
   Építő- és anyagmozgató gépek projektalapú tervezése / Gyimesi András, Bohács Gábor ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar]. - Budapest : Akad. K., 2019. - 89 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-454-376-3 fűzött
géptervezés - anyagmozgató berendezés - építőipari berendezés - egyetemi tankönyv
621.01(075.8) *** 621.86(075.8) *** 69.002.5(075.8)
[AN 3777946]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2020.
   Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban, 2018 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai : Szolnok, 2018. május 31. / szerk. ... Bodzás Sándor, Antal Tamás ; kiad. a Debreceni Akadémia Bizottság Műszaki Szakbizottsága. - Szöveg (pdf : 43 MB). - Debrecen : DAB Műszaki Szakbiz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156732. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7064-37-1
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3777468]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2020.
   Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban, 2019 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai : Miskolc, 2019. május 29. / szerk. ... Bodzás Sándor, Antal Tamás ; kiad. a Debreceni Akadémia Bizottság Műszaki Szakbizottsága. - Szöveg (pdf : 74.8 MB). - Debrecen : DAB Műszaki Szakbiz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156731. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7064-38-8
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3777443]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3391 /2020.
Brennan-Jobs, Lisa (1978-)
Small fry (magyar)
   Kisvakarcs / Lisa Brennan-Jobs ; [ford. Morvay Krisztina ..., Garamvölgy Andrea ...]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 349 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-870-2 kötött : 4200,- Ft
Brennan-Jobs, Lisa (1978-)
Jobs, Steve (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - memoár
681.3(73)(092)Jobs,_S. *** 929(73)Brennan-Jobs,_L.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3779020]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2020.
Gáspár Péter (1960-)
   Járműirányítás / Gáspár Péter, Németh Balázs, Bokor József ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar]. - Budapest : Akad. K., 2019. - 346 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 338-346.
ISBN 978-963-454-329-9 fűzött
irányítástechnika - jármű - egyetemi tankönyv
681.5(075.8) *** 629.05(075.8)
[AN 3777904]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2020.
Hajnal János
   Brawl Stars és más mobiljátékok : Boom Beach, Clash Royale, Clash of Clans és egy újdonság / [írta és szerk. Hajnal János]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-120-0 kötött
mobil számítástechnika - játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3779376]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2020.
   Ipar 4.0 / szerk. Kovács László, Székely Klára. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
A Szombathelyen, 2017. nov. 15-én "Ipar 4.0 gazdasági és társadalmi kihívásai" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5753-29-9 fűzött
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom
681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3778551]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2020.
Lynch, Kevin
Steve Jobs (magyar)
   Steve Jobs : egy zseni életrajza / Kevin Lynch ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 265 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9777-5 fűzött : 5990,- Ft
Jobs, Steve (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - ezredforduló
681.3(73)(092)Jobs,_S.
[AN 3777977]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3396 /2020.
Simonovics Ildikó (1970-)
   Rotschild Klára : a vörös divatdiktátor / Simonovics Ildikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 309 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-287.
ISBN 978-963-475-223-3 kötött : 3999,- Ft
Rotschild Klára (1903-1976)
Magyarország - divattervezés - divat - kulturális politika - 20. század
687.01:745(439)(092)Rotschild_K. *** 391(439)"195/197" *** 008:323(439)"195/197"
[AN 3778969]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2020.
Taupert Szilvia
   A szemüvegesek boldogabbak : lennének, ha tudnák, mire figyeljenek a szemüvegválasztás során / Taupert Szilvia. - Szolnok : Ocular Soft Kft., [2019]. - 122 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5624-1 fűzött : 3980,- Ft
szemüveg - látszerészet
681.73
[AN 3778845]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3398 /2020.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2014-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla, a 4. köt. társszerző nélkül
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3577396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szépség és praktikum. - 2. kiad. - 2019. - 220 p.
ISBN 978-963-88828-5-1 kötött : 9490,- Ft
családi ház - belsőépítészet - padló - födém - falburkolat
645.2 *** 692.5 *** 728
[AN 3781704] MARC

ANSEL
UTF-83399 /2020.
Czinege Károly
   Az elektromos fűtés a jövő megoldása! : optimális beruházás, maximális komfortérzet / ifj. Czinege Károly. - 2. kiad. - Jászberény : Czinege és Fiai Kft. : Hu-Rotte Bt., [2019]. - 189 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-615-00-2663-3 fűzött : 4990,- Ft
sugárzófűtés - villamos fűtés
697.353 *** 697.27
[AN 3781734]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2020.
   Felhasználói elégedettségi felmérés : víziközmű-szolgáltatás, 2018 / [közread. a] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. - Budapest : MEKH, 2018. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
Magyarország - vízellátás - elégedettség - 21. század - statisztikai adatközlés
628.1/.3(439) *** 366.1(439)"201"(083.41) *** 338.465(439)"201"(083.41)
[AN 3779081]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3401 /2020.
Markovits Tamás (1976-)
   Korszerű lézersugaras technológiák / Markovits Tamás ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar]. - Budapest : Akad. K., 2019. - 172 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-963-454-398-5 fűzött
járműipar - gyártástechnológia - egyetemi tankönyv
629(075.8) *** 621(075.8)
[AN 3777952]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2020.
Weltsch Zoltán (1985-)
   Járműipari kötéstechnológiák / Weltsch Zoltán ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar]. - Budapest : Akad. K., 2019. - 149 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-331-2 fűzött
járműipar - mechanikai kötés - mechanikai technológia - anyagismeret - egyetemi tankönyv
629.02(075.8) *** 620.2(075.8)
[AN 3777941]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3403 /2020.
Birkás Márta (1951-)
   Talajművelők zsebkönyve / Birkás Márta. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2019. - 282 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-746-5 kötött : 3900,- Ft
talajművelés - talajtan
631.4 *** 631.5
[AN 3781130]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2020.
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Tudományos diákköri konferencia (2019) (Debrecen)
   Tudományos diákköri konferencia : 2019/2020. tanév : 2019. november 19., Debrecen : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Gyüre Péter ..., Juhász Lajos ...] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - [Debrecen] : DE MÉKK, 2019. - 81 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - ökológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 663/664 *** 504.03 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3777966]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2020.
   Fontosabb juh- és kecskebetegségek / szerk. Kukovics Sándor ; [közread. a] Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet. - Várpalota : Juh és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet, 2018. - 189 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80610-4-9 fűzött
állatbetegség - juh - kecske
636.3 *** 619
[AN 3778029]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2020.
Ledő Mónika
   Pálinkaaromák nyomában, bevezetés a pálinkakóstolásba : pálinkás jegyzeteim / Ledő Mónika. - [Budapest] : Ledő M., 2019. - 216 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 198-201.
ISBN 978-615-00-6734-6 kötött : 6500,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3779161]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2020.
   A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juh tenyésztési programja. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2019. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8668-7)
Magyarország - juhtenyésztés - szakmai szervezet - munkaterv
636.32/.38 *** 061.2(439)
[AN 3779038]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2020.
Márton Melinda
   Az első kedvencem / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-097-5 kötött
hobbiállat - gyermekkönyv
636.045(02.053.2)
[AN 3777833]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2020.
Németh Endre (1946-|)
   Barátok szőlőitől a baráti borokig : a győrújbaráti szőlőtermesztés története / Németh Endre. - [Győrújbarát] : Németh E. : Győrújbaráti Érték Könyv Tár, 2019. - 206 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-615-00-6239-6 fűzött
Győrújbarát - szőlészet - borászat - történeti feldolgozás
663.2(439-2Győrújbarát)(091) *** 634.8(439-2Győrújbarát)(091)
[AN 3777980]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2020.
Putnik-Mayer Yvette
   Gazdiképző : eb-adta megoldások felnőtt kutyákhoz / Putnik-Mayer Yvette ; [ill. Papp Norbert]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2019. - 249 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9240-62-9 fűzött : 3590,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3781011]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2020.
Putnik-Mayer Yvette
   Kutya kötelességed, ha jön a baba : hogyan készítsd fel kutyádat a gyermeki bánásmódra / Putnik-Mayer Yvette ; [ill. Vadas Máté György]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2019. - 244 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9240-80-3 fűzött : 3790,- Ft
kutyatartás - kutya - állat-ember kapcsolat - kisgyermekkor
636.7 *** 591.557.2 *** 316.37-053.2
[AN 3778837]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2020.
   Szobanövények : 40+10 növény részletes ismertetése : [virágok gondozása a lakásban]. - Budapest : Ezermester 2000 Kft., 2019. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ezermester bookazine, ISSN 2677-0741)
Fűzött : 1980,- Ft
amatőr kertészkedés - szobanövény
635.9
[AN 3778425]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2020.
   Virágoskert, pihenőkert / szerk. Lelkes Lajos. - 6. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-747-2 kötött : 6500,- Ft
kertészet
635.9
[AN 3781173]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3414 /2020.
Bereznay Tamás (1972-)
Mai magyar konyha (angol)
   Hungarian cookbook / [recipes Tamás Bereznay] ; [transl. Katalin Bódog]. - [Budapest] : Boook Publ., 2019. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89382-3-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3781032]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2020.
   Édes étel. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3777948]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2020.
   Halat az asztalra. - [Pécs] : [Alexandra], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3779287]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2020.
Hammer, Melina
Kid chef (magyar)
   Kölyökséf : a kis ínyenc szakácskönyve : egészséges receptek és szakácsfortélyok a konyha ifjú főnökeinek / Melina Hammer ; Bryant Terry előszavával. - Pécs : Alexandra, 2019. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Alexovics Ingrid
ISBN 978-963-447-484-5 fűzött : 4500,- Ft
gyermekkönyv - szakácskönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3779393]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2020.
   Húsok : 108 kipróbált recept egész évre / [Szép Krisztina szerk.]. - Budapest : Ventus Commerce, [2019]. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Exkluzív good food kollekció, ISSN 2498-681X)
Fűzött : 1790,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3779084]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2020.
Kolyvek Antónia
   Férfiszakácskönyv : nemcsak férfiaknak : az eltűnt ízek nyomában / Kolyvek Antónia ; [fotó Takács Ferenc, Mészáros Tibor] ; [... kiad. Kertvárosunk Értékeiért Egyesület]. - [Budapest] : Kertvárosunk Értékeiért Egyes., [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6680-6 fűzött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3779350]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2020.
Márk Szonja
   Édes ajándékok / Márk Szonja. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 108, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-37-5 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3780980]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2020.
   Olasz konyha. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3779184]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2020.
Török Eszter
   100% egészség, 0% cukor! : cukormentes és rostban gazdag ételek / Török Eszter ; [ételfotó ... Csigó Zita]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2019. - 174, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9837-6 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3781286]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2020.
Viola Judit (1982-)
   Ételek és életek / Viola Judit. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 173, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5787-11-9 kötött
gasztronómia - elbeszélés - szakácskönyv
641.5(0:82-32) *** 641.55(083.12)
[AN 3777821]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3424 /2020.
   Szabadon élni : Heller Ágnes, 1929-2019 / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József és Kassai Zsigmond]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-517-052-4 kötött : 3400,- Ft
Heller Ágnes (1929-2019)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - memoár - interjú
1(439)(092)Heller_Á.(047.53) *** 1(439)(092)Heller_Á.(0:82-94)
[AN 3779066]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3425 /2020.
Barsi Balázs (1946-)
   Új magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / [Barsi Balázs, Telek Péter-Pál]. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : BB Librifer, 2019-. - 22 cm
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3781550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét : évközi idő 1-11. hét. - 2019. - 405, [11] p.
ISBN 978-615-80130-3-1 kötött
[AN 3781551] MARC

ANSEL
UTF-83426 /2020.
Berger, Benjamin
Die heiligen Versammlungen Israels (magyar)
   Izrael szent gyülekezései : idők és időpontok az Atyától / Benjamin Berger ; [kiad. Bridge Mission Society]. - Budapest ; Pécs : Bridge Mission Soc., 2019. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87685-6-8 fűzött
zsidó ünnep - bibliamagyarázat
296.38 *** 22.07
[AN 3779414]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2020.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 8. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2020, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 21 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3781314]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2020.
Blaskó Mária Emília (1891-1956)
   Édesanyám : Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban / írta Blaskó Mária ; Márton Lajos rajz. - Budapest : Etalon, 2019. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80182-9-6 kötött : 3990,- Ft
mariológia - magyar irodalom - regény
232.931(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3778853]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2020.
Carothers, Merlin (1924-2013)
Power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő erő : hogyan forradalmasítja a dicsőítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - 4. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 181 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.)
Megj. "Magasztalásban rejlő erő" címmel is
ISBN 963-7878-41-6 fűzött : 1500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3781082]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2020.
   Csontjaimba rekesztett tűz : vallomások a Bibliáról / [szerk. Pecsuk Ottó és Kiss B. Zsuzsanna]. - Budapest : Kálvin, 2019. - 202 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-558-429-1 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3777787]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2020.
   Évszázadok forgatagában : keresztényüldözés, krisztianizáció, egyház / szerk. Fazekas Ferenc, Fedeles Tamás, Nagy Levente. - Pécs : PTE Egyháztörténeti Kutatóközp., 2019. - 200, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-361-3 fűzött
kereszténység - egyháztörténet
282(091)
[AN 3775780]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2020.
Füzeskuti Ferenc
   Nyungne IV : kérdések és válaszok / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2019]. - 103, [13] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5495-24-3 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321 *** 615.851.86
[AN 3777593]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2020.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Jesus the Son of man (magyar)
   Jézus, az Emberfia : szavai és tettei, ahogyan az őt ismerők elmondták és feljegyezték / Kahlil Gibran ; [a szerző illusztrációival] ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Budapest : MMSZ, 2019. - 235 p. : ill. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-615-80624-9-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Jézus
krisztológia
232
[AN 3780958]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2020.
   Gyógyító lelkigyakorlat / összeáll. Katona István. - 4. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 239 p. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 93.)
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 963-9281-09-3 fűzött : 1500,- Ft
lelkigyakorlat - pszichoterápia
253 *** 615.851
[AN 3781079]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2020.
Hacking, William (1902-2001)
Secrets of Smith Wigglesworth (magyar)
   Smith Wigglesworth titkai : [személyes bepillantások Isten szolgájának csodálatos életébe] / W. Hacking ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana 7, 2004 [!2019]. - 93 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7657-15-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-86410-7-X)
Wigglesworth, Smith (1859-1947)
Nagy-Britannia - pünkösdista egyház - egyházi személy - 19. század - 20. század
284.57(410)(092)Wigglesworth,_S.
[AN 3781084]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2020.
Halasi András József (1989-2017)
   Andráskereszt / [közread. a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány]. - [Szombathely] : Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány, 2019. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Halasi András József
ISBN 978-615-00-6970-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3778792]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2020.
Hinn, Benny (1952-)
The anointing (magyar)
   A kenet / Benny Hinn ; [ford. Vékey Ádám]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 143 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6108-01-2 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3781558]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2020.
Hope & miracles (magyar)
   Remények és csodák : [101 történet hitről, beteljesült imákról és az isteni beavatkozásról] / szerk. Amy Newmark és Natasha Stoynoff ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 373, [6] p. ; 20 cm
keretcím: Chicken soup for the soul
ISBN 978-615-5732-48-5 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom - antológia
244 *** 613.865(0:82-822)
[AN 3778956]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2020.
Horváth Barna (1936-2009)
   Ötvenöt év a szószéken : válogatott prédikációk, igemagyarázatok, szolgálatok / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2019-. - 20 cm
prédikáció
252
[AN 3769148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1964-1975. - 2019. - 433 p. : ill. - (Horváth Barna életműsorozata ; 14.)
ISBN 978-615-80772-5-5 fűzött
[AN 3777998] MARC

ANSEL
UTF-83440 /2020.
   Isten hozott / [... összeáll. Záborszky Dávid] ; [... kiad. Tér Budapest Gyülekezet]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Tér Budapest Gyülekezet, cop. 2019. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6111-5 fűzött
Magyarország - baptista egyház
286.15(439)
[AN 3778485]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2020.
Kolbe, Maximilian (1894-1941)
   A szeplőtelen lovagja : válogatás Szent Maximilian Kolbe írásaiból és gondolataiból / [szerk. Tóth Tünde, Vizler Tibor] ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2019. - 203 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80182-7-2 fűzött : 29990,- Ft
Lengyelország - szerzetes - franciskánusok - 20. század - elmélkedés - memoár
242 *** 271.3(438)(092)Kolbe,_M.(0:82-94)
[AN 3778856]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2020.
Kovács György
   A keresztény vallás megszületésének története / Kovács György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ad Librum, 2019. - 229, [5] p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-615-5758-44-7 kötött : 3990,- Ft
egyháztörténet - őskereszténység - krisztológia - időszámítás
232 *** 529 *** 281
[AN 3781179]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2020.
McDowell, Josh (1939-)
My journey... (magyar)
   Utam.. : a kételkedéstől a hitig / Josh McDowell és Cristóbal Krusen ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2019. - 46 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-4721-8 fűzött
Egyesült Államok - misszionárius - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - memoár
266(73)(092)McDowell,_J.(0:82-94) *** 244
[AN 3779229]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2020.
Mi-la-ras-pa (1042-1123)
   Milarepa százezer dala / [... ford. Láma Csöpel, Erdődy Péter ...] ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2019]-. - 24 cm
tibeti buddhizmus
294.321
[AN 3777595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2019]. - 167, [12] p. : ill.
ISBN 978-615-5495-13-7 fűzött
[AN 3777605] MARC

ANSEL
UTF-83445 /2020.
   Napi ige : lelki útravaló az év minden napjára / szerk. Galambos Ádám. - Budapest : Luther, 2019. - 534 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-174-1 fűzött : 2000,- Ft
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 248.3 *** 22.07
[AN 3779116]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2020.
Pajor András (1958-)
   Nem magamban beszélek : imakönyv kezdőknek / Pajor András ; [közread. a] Keresztény Kulturális Akadémia. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2019. - 79 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6003-03-4 fűzött
imádkozás - imakönyv
248.143 *** 243
[AN 3781713]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2020.
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Eucaristia : presenza, dono, mistero (magyar)
   Eucharisztia : ajándék, jelenlét, titok / Szent VI. Pál pápa ; szerk. Ettore Malnati ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017 [!2019]. - 152, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-68-3 fűzött : 1790,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3781117]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2020.
Pierce, Chuck D. (1953-)
A time to advance (magyar)
   Az előretörés ideje : a héber törzsek és hónapok jelentőségének megértése / Chuck D. Pierce ; társszerzők Robert D. Heidler és Linda Heidler ; [ford. Gulyás Csilla] ; [közread. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, cop. 2019. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81163-1-2 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3779304]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2020.
Prince, Derek (1915-2003)
Why bad things happen to God's people (magyar)
   Miért történnek rossz dolgok Isten népével? : van értelme a próbáknak és a nyomorúságoknak az életedben / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [közread. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, DPM Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2019. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-07-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3778224]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2020.
Sonam, Lodo Losang
   Lam rim : a tudat békéjét és boldogságát megvalósító fokozatos ösvény : Gen Loszang Szönám tanításai / [ford. és szerk. Petróczy Gábor] ; [közread.] A Tan Kapuja. - [Budapest] : A Tan Kapuja, 2019. - 832 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 817-823.
ISBN 978-615-80338-6-2 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3777900]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2020.
   Svādhyāya : chanting book / [ed. by Dávid Durvāsās, Balázs Zubák] ; [publ. by the] Parabhairavayoga Foundation. - [Budapest] : Parabhairavayoga Found., 2019. - 163 p. : ill. ; 24 cm
A bev. angol és magyar nyelven. - Szanszkrit nyelven, latin betűkkel
ISBN 978-615-00-5848-1 kötött
hinduizmus - tantra - szanszkrit irodalom
294.5 *** 891.22-97 *** 294.55
[AN 3778555]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2020.
   Szent Gyermekség Műve emlékkönyv, 2009-2019 / [szerk. Szabó Bernadett és Madassery Benvin Sebastian] ; [közread. a] Pápai Missziós Művek. - Budapest : Pápai Missziós Művek, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 18x22 cm
ISBN 978-615-00-6109-2 kötött
Pontificie opere missionarie. Pontificia opera dell'infanzia missionaria
katolikus egyház - misszió - gyermek
282 *** 266.4-053.2
[AN 3778808]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2020.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Adventi ihletek / Szentmártoni Mihály. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2019. - 39 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5045-84-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - advent
244 *** 398.332.41
[AN 3781483]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2020.
   A szeretet hangja / [... visszhangzója Szondi Miklós]. - 2. kiad. - [Solt] : Szondi M., 2019, cop. 2018. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Kész. Dombi Ferenc "A Hang" c. műve alapján. - Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-615-81010-2-8 kötött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3781566]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2020.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szent Teréz anya breviáriuma : Teréz anya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 174, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-793-2 fűzött : 1380,- Ft
breviárium
264-135
[AN 3779244]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2020.
Tóth Zsolt
   Mártírsírok kutatása : boldog Sándor István ereklyéi / [szöveg Tóth Zsolt]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2019. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kegyeleti kultúra, ISSN 2676-9190). (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 21.)
ISBN 978-615-5890-24-6 fűzött
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - mártír - koncepciós per - ereklye - Rákosi-korszak - 20. század eleje
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195" *** 291.3
[AN 3778116]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2020.
   A türelmes szeretet erénye : imanapi felolvasások, 2019. december 6. péntektől - december 14. szombatig / kiad. Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes., [2019]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-8-6 fűzött
szeretet - bibliamagyarázat
22.07 *** 241.513
[AN 3778877]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2020.
   Útkeresés két korszak határán : a Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára / szerk. Klestenicz Tibor, Petrás Éva, Soós Viktor Attila ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola] ; [... a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közreműködésével kész.]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2019. - 251 p. : ill. ; 24 cm
A Győrben, 2018. aug. 25-én rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80582-8-5 fűzött
Katolikus Szociális Népmozgalom
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - vallási mozgalom - társadalmi hatás - magyar történelem - második világháború
282(439)"194" *** 943.9"194" *** 261.62
[AN 3778750]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2020.
   Vársz ránk : kortárs lelkiségek az eucharisztiáról / [... vál. és szerk. Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2019. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81383-0-7 fűzött : 1800,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3778315]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2020.
Vyāsadēva
   Visnu-purána / Vjászadéva ; Bakos Attila magyarázataival ; [ford. Vadas Norbert és Vadas-Rétfalvi Renáta] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - Budapest : Brahmana Misszió, 2018-. - 24 cm
hinduizmus - szanszkrit irodalom - eposz
294.518 *** 891.22-131=945.11
[AN 3752084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 453 p. : ill. + CD
Védikus zene. - QR-kóddal. - Szanszkrit nyelvű szövegrészekkel
ISBN 978-963-9858-31-2 kötött : 4990,- Ft
[AN 3777613] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3461 /2020.
Fuchszné Benák Katalin
   Hortus Judaeorum : töredékek a mindszenti zsidóság történetéhez egy temetőkataszter nyomán / Benák Katalin. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2019. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 8.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-80620-7-7 fűzött
Mindszent - zsidóság - helytörténet - holokauszt - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Mindszent)"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Mindszent)"1939/1944" *** 943.9-2Mindszent"18/19"
[AN 3777837]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2020.
   ...a gencsi cigányoknak nincs párja.. : [terepbeszámoló] / szerk. Kocsis Péter Csaba ; [közread. a] Lippai Balázs Szakkollégium. - Debrecen : Didakt ; Hajdúböszörmény : Lippai B. Roma Szakkollégium, [2019]. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-69-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Gencs - cigányság - 21. század - szociológiai vizsgálat
316.347(=914.99)(498.4-2Gencs)
[AN 3778176]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2020.
Goldberg, Jonah (1969-)
Suicide of the West (magyar)
   A Nyugat öngyilkossága avagy Hogyan dönti romba a tribalizmus, a populizmus, a nacionalizmus és az identitáspolitika újjászületése az amerikai demokráciát / Jonah Goldberg ; [ford. Nagy Mátyás]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 637, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-598-9 kötött : 6500,- Ft
Egyesült Államok - liberalizmus - demokrácia - nacionalizmus - populizmus - társadalmi változás - identitás - politikai filozófia - 21. század
316.63 *** 321.7(73)"20" *** 329populizmus *** 329.17 *** 316.42 *** 32.001 *** 329.12
[AN 3779385]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2020.
Gottman, John Mordechai (1942-)
What makes love last? (magyar)
   Mitől lesz tartós a szerelem? : hogyan bízzunk egymásban és maradjunk hűségesek / John Gottman, Nan Silver ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-217-2 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3777971]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2020.
   Harminc éves a Debreceni Nyugdíjas Egyesület : az utóbbi tíz év pillanatképei. - Debrecen : META-95 Bt., 2019. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89840-8-1 kötött
Debreceni Nyugdíjas Egyesület
Debrecen - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 3777981]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2020.
   Keresztény kultúra és közösségpedagógia / [szerk. Fábry Béla és Trencsényi László] ; [a Magyar Pedagógiai Társaság kiadványa]. - [Budapest] : M. Ped. Társ., [2019]. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-60-3 fűzött
Magyarország - közösségfejlesztés - pedagógiai munka - vallásos nevelés - oktatásügy
316.45 *** 37.017.93 *** 37.014(439) *** 371.321
[AN 3778087]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2020.
   Korbflechter Lied : 135 éves a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda : 135 Jahre alt ist der Takser Nationalitäten Kindergarten / [szerk. ... Bódiné Palyóv Edit] ; [graf. ... Wágner Flóra] ; [kottagraf. Kreisz László]. - [Taksony] : Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, [2019]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kóddal. - Spirál fűzéssel. - A dalszöveg csak német nyelven
ISBN 978-615-00-6825-1 fűzött
Taksony - magyarországi németek - népdal
316.347(=30)(439-2Taksony) *** 784.4(=30)(439-2Taksony)
[AN 3778912]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2020.
Perel, Esther (1958-)
The state of affairs (magyar)
   Affér, avagy Gondoljuk újra a hűtlenséget / Esther Perel ; [ford. Vágási Emőke és Winkler Gabriella]. - Budapest : Cor Leonis, [2019]. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5893-15-5 fűzött : 3990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3779264]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2020.
Szilágyi József
   Tukuljski racovi II : kik is a rácok? : egy népcsoport titokzatos eredetéről és még élő jelenéről / Szilágyi József. - Tököl : [Szilágyi J.], 2019. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-615-00-5468-1 fűzött
Tököl - magyarországi szerbek - nemzetiségtörténet - fényképalbum
316.347(=861)(439-2Tököl)(091)(084.12)
[AN 3778860]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2020.
Taddeo, Lisa
Three women (magyar)
   Három nő / Lisa Taddeo ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-980-3 fűzött : 3999,- Ft
- nemek lélektana - amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - próza
316.37-055.2(0:82-3) *** 159.922.1-055.2(0:82-3) *** 820-3(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3777676]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3471 /2020.
Bálint Péter (1958-)
   A mese és mondója : folklór és irodalom = The tale and teller : folklor and literature / Bálint Péter ; [... ford. ... Rónai Anikó, ... George Seel]. - Debrecen : Didakt, 2019. - 348 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 7.)
Bibliogr.: p. 337-348.
ISBN 978-615-5212-70-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
folklorisztika - magyar néprajz - mesekutatás - mesemondás - műfajelmélet - hermeneutika - mese
398.21.001 *** 82(091)-34 *** 398.21(=945.11) *** 801.73
[AN 3778161]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2020.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 5990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.964.26 *** 159.922.1-055.2
[AN 3781554]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2020.
Fry, Stephen (1957-)
Mythos (magyar)
   Mítosz : görög mitológia angol humorral / Stephen Fry ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 422, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9831-4 kötött : 5990,- Ft
görög mitológia
398.221(38)
[AN 3778952]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2020.
   Így megyek az iskolába : népmesék a világ minden tájáról 6-8 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Kürti Andrea rajz. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2016. - 243, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 3.)
Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-615-5591-48-8 kötött : 3999,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3781264]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2020.
   Járom az új váramat : népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek / Bajzáth Mária válogatása ; Simonyi Cecília rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2019, cop. 2015. - 232, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 2.)
Bibliogr.: p. 228-[233].
ISBN 978-963-437-195-3 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mondóka
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=00)(02.053.2)
[AN 3781256]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2020.
   A kicsi dió. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3777942]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2020.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 20. jav., bőv. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2019. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-615-5361-92-0 kötött : 3300,- Ft
illemtan
395
[AN 3781343]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2020.
   Magyar népmesék / [ill. ... Stocker Alíz, Nagy Orsolya] ; [kiad. a Rákóczi Szövetség]. - Budapest : Rákóczi Szövets., 2019. - [4], 198, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80570-8-0 kötött
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3781280]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2020.
   Menteni a menthetőt.. : kiállítási katalógus Várayné Bíró Ibolya emlékére : jubileumi kiállítás a Tápi Hegysori Tavasz 20. és a Tájház megnyitásának 40. évfordulójára / [szerk. Nádasné Váray Katalin Lilla] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Winkler Gábor Szakkollégium]. - Táp ; Győr : SZIE Winkler G. Szakkollégium, 2019. - 80 p. : ill. ; 30 cm
A kiállítást Tápon, 2019. máj. 25-én nyitották meg. - Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-5837-58-6 fűzött
Várayné Bíró Ibolya (1945-2015)
Táp (Győr-Sopron megye) - Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - falumúzeum - magyar néprajz - kiállítási katalógus
39.001(439)(092)Várayné_Bíró_I. *** 069(439-2Táp) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Táp)
[AN 3779146]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2020.
   Mi a legerősebb a világon? : 400 találós kérdés és talányos mesék a világ minden tájáról / Bajzáth Mária válogatása ; Maros Krisztina rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 203, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Népmesekincstár plusz ; 1.)
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-615-5591-54-9 kötött : 3299,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - találós kérdés - gyermekkönyv - népmese
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 793.7(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3781547]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2020.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Mi fán terem? : magyar szólásmondások eredete / O. Nagy Gábor ; [... sajtó alá rend. Kovalovszky Miklós]. - 11. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 412 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 978-963-252-124-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3781485]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2020.
Turk, Victoria
Digital etiquette (magyar)
   Digitális etikett : hogyan legyünk udvariasak egymással a közösségi médiában? / Victoria Turk ; [ford. Érsek-Obádovics Robin]. - Budapest : Scolar, 2019. - 231 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-079-2 fűzött : 3499,- Ft
illemtan - interperszonális kommunikáció - internet
395 *** 316.77 *** 316.472.4 *** 681.3.004.14
[AN 3778950]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3483 /2020.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   A trianoni diktátum korrigálása : Trianon trilógia 2 / Batár Zsolt Botond ; [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. - Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2019. - 256 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 978-615-81360-0-6 kötött : 3990,- Ft
világpolitika - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század
327(100)"19" *** 943.9"19" *** 341.382"1920"
[AN 3778212]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2020.
Deneen, Patrick J. (1964-)
Why liberalism failed (magyar)
   A liberalizmus kudarca [elektronikus dok.] / Patrick J. Deneen. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Kisantal Tamás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-695-2
liberalizmus - elektronikus dokumentum
329.12
[AN 3777344]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2020.
Eötvös Loránd emlékalbum (angol)
   Roland Eötvös : memorial album / ed. by Tamás Dobszay [et al.] ; [... transl. by Rachel and János Hideg]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 175 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 978-963-09-9929-8 kötött : 5990,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - politikus - 19. század - 20. század - album
32(439)(092)Eötvös_L. *** 53(439)(092)Eötvös_L.
[AN 3777709]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2020.
   Európa közel, távol / [szerk. Kovács Lajos Péter]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., [2019]. - 357 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-98-2 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - 21. század
327.39(4-62) *** 327(439)"200/201"
[AN 3779106]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2020.
   Frontsebészet : a köztársaság utolsó kormánya / [Lakner Zoltán et al.]. - Budapest : Telegráf K., 2019. - 271, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85846-1-8 kötött : 3990,- Ft
Bajnai Gordon (1968-)
Magyarország - politikus - belpolitika - 21. század
32(439)(092)Bajnai_G. *** 323(439)"200/201"
[AN 3779003]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2020.
Gáva Krisztián
   Jogesetgyűjtemény a választások és a népszavazások köréből [elektronikus dok.] / Gáva Krisztián ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. máj. 24. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156791. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-088-9
Magyarország - választás - választójog - jogeset - 21. század - elektronikus dokumentum
324(439)"201" *** 34.096(439)"201" *** 342.8(439)"201"
[AN 3777913]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2020.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek II / Gyuricza Péter ; [kiad. Magyarország Barátai Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2019. - 287 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3513-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - hazatelepülés - emigráció - nyugati magyarság - interjú
325.27(439)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53)
[AN 3781629]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2020.
Laszlovszky Imre
   Kitelepítés Mözsről, 1946-1948 / Laszlovszky Imre ; [közread.] Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. - 2. kiad. - [Tolna] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 109 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6391-1 fűzött
Mözs - magyarországi németek - kitelepítés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
325.254(=30)(439-2Mözs)"1946/1948"(093)
[AN 3781204]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2020.
Moldova György (1934-)
   Az Úr jó vitéze : riport Iványi Gáborral / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2019-. - 20 cm
Iványi Gábor (1951-)
Magyarország - egyházi személy - metodista egyház - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Iványi_G.(047.53) *** 287(439)(092)Iványi_G.(047.53)
[AN 3777940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 209 p., [12] t. : ill.
ISBN 978-615-5289-51-4 kötött
[AN 3777943] MARC

ANSEL
UTF-83492 /2020.
   Nationalism, communism and Christian identity : protestant theological reflections from Korea and Hungary / ed. by Jaeshik Shin & Ábrahám Kovács. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ. ; Gwangju : Honam Theological Univ. and Seminary, 2019. - 178 p. ; 25 cm. - (Studies in Hungarian and Korean protestant theology, ISSN 2676-8356 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-22-7 kötött
ISBN 979-11-958594-3-6
Magyarország - Koreai Köztársaság - nacionalizmus - szocialista rendszer - teológia - állam és egyház viszonya - református egyház - protestáns egyház
329.17 *** 284.2(439) *** 21 *** 322 *** 284(519.5)
[AN 3778264]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2020.
Pomerantsev, Peter (1977-)
Nothing is true and everything is possible (magyar)
   Semmi nem igaz, bármi lehetséges : az új Oroszország szürreális szíve / Peter Pomerantsev ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2019. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-100-8 kötött : 3999,- Ft
Oroszország - belpolitika - korrupció - hétköznapi élet - 21. század
323(47)"200/201" *** 947"200/201" *** 328.185(47)"200/201"
[AN 3778868]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2020.
   Quo vadis, iuvenis? / [... ed. ... Brigitta Kiss-Hetey, Petra Bihary, Pál Mátyás Szénási]. - Tatabánya : Agora Nonprofit Ltd., 2019. - LXI, [4] p. : ill. ; 16 cm
A Tatabányán, 2019. nov. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6704-9 fűzött
emigráció - társadalmi integráció - pályaválasztás - 21. század
325.2 *** 316.4.052 *** 331.54-053.81(100)"20"
[AN 3778793]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2020.
Sárközy Tamás (1940-2020)
   Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban [elektronikus dok.] : politikailag igen sikeres túlhajtott plebejus kormányzás : a harmadik Orbán-kormány, 2014-2018 / Sárközy Tamás. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-567-5
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század - elektronikus dokumentum
328.13(439)"2014/2018" *** 323(439)"201"
[AN 3781289]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2020.
Scruton, Roger (1944-2020)
Fools, frauds and firebrands (magyar)
   Futóbolondok, csalók, agitátorok : az újbaloldal gondolkodói / Roger Scruton ; [ford. Betlen János] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 480 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-92-0 fűzött : 4000,- Ft
baloldali irányzat - politológia
329.14/.15 *** 32.001
[AN 3778541]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2020.
   Testvéred minden magyar II : vezesd még egyszer győzelemre néped! / [szerk. Bali János, Molnár Gergely, Orbán Balázs]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 223 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5700-68-2 kötött
Erdély - határon túli magyarság - székelyek - magyarságtudat - helyi társadalom - 21. század - interjú
323.1(=945.11)(047.53) *** 929(498.4)(=945.11)(047.53) *** 323.1(=945.11székelyek)(047.53)
[AN 3779090]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3498 /2020.
   1918 - a nagy összeomlás : [Sorsfordító évek I.] / szerk. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 279 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2018. okt. 31-én rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-16-9 kötött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - politikatörténet - társadalomtörténet - első világháború
943.9"1918" *** 32(439)"1918" *** 316.32(439)"1918" *** 943.6/.9"1918"
[AN 3777587]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2020.
Aranyi Marcell
   Történetek a náci időkből : amit az iskolában nem tanulunk, 1923-1945 / Aranyi Marcell. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 102 p. ; 21 cm
Fűzött
Németország - történelem - fasizmus - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0"192/194" *** 329.18(430)"192/194"
[AN 3778000]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2020.
Bényei Miklós (1943-)
   Kossuth Lajos és Debrecen : kiegészítések : tanulmányok és előadások / Bényei Miklós ; [közread. a] Méliusz Juhász Péter Könyvtár. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2019. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-159.
ISBN 978-963-9946-09-5 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Debrecen - történelmi személy - politikus - helyismeret - 19. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 32(439)(092)Kossuth_L. *** 908.439-2Debrecen
[AN 3778261]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2020.
Deary, Terry
The awesome Egyptians (magyar)
   Elképesztő egyiptomiak / Terry Deary és Peter Hepplewhite ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 135, [1] p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Őrült egyiptomiak" címmel is. - keretcím: RRRrrrrettentő töri
ISBN 978-963-457-645-7 fűzött : 1899,- Ft
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 3777705]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2020.
Dembitz Gabriella
   Ókori Egyiptom : korszakok a múzeumban / Dembitz Gabriella ; [... kiad. Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2019. - 202, [1] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5304-98-9 kötött
ókori Egyiptom - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
930.85(32)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3778303]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2020.
   Érd 40 : a mi városunk : Érd város gazdasági, társadalmi, városképi, földrajzi változásai az elmúlt évtizedekben és az érdi jövő körvonalai / [szerk. Tózsa István] ; [közread. az] E-Government Alapítvány. - Érd ; [Budapest] : E-Government Alapítvány, 2019. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9753-32-7 fűzött
Érd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Érd *** 908.439-2Érd
[AN 3778100]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2020.
Gerencsér Tibor
Flaga węgierska nad Wisłą (magyar)
   Magyar zászló a Visztula felett : magyar - lengyel kapcsolatok a magyar diplomácia szemével / Gerencsér Tibor, Marcin Grad, Mitrovits Miklós ; [... ford. Schaffler György] ; [... névmutató Török Judit]. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-615-5948-20-6 kötött
Magyarország - Lengyelország - történelmi kapcsolat - diplomáciatörténet - 20. század
943.9"19" *** 943.8"19" *** 327(438)"19" *** 327(439)"19"
[AN 3778945]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2020.
Hahner Péter (1954-)
   Magyarország szerencséje [elektronikus dok.] / Hahner Péter. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-324-709-9
Európa - magyar történelem - történelem - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
943.9"168/171" *** 94"168/171"
[AN 3778424]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2020.
Herczegh Géza (1928-2010)
   Magyarország külpolitikája, 896-1919 / Herczegh Géza ; [szerk. Pápai Luca]. - [2. jav., bőv. kiad.]. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2019. - 374 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 347-353.
ISBN 978-615-5227-22-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország
943.9"08/191" *** 327(439)
[AN 3781188]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2020.
   Kissikátor, az élhető település / [szerk. Alabán Péter] ; [kiad. Kissikátor Község Önkormányzata]. - Kissikátor : Önkormányzat, cop. 2019. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-172.
ISBN 978-615-00-5971-6 fűzött
Kissikátor - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kissikátor *** 908.439-2Kissikátor
[AN 3778545]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2020.
Kozák Péter (1963-)
   Földiekkel játszók : művésznők és múzsák / [Kozák Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 237 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 223-234.
ISBN 978-963-09-9892-5 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - magyar irodalom története - életrajz
929-055.2(439) *** 894.511(091)
[AN 3777739]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2020.
Krizsó Szilvia (1971-)
   Krizshow 2 / [írta Krizsó Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 381 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9822-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3778995]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2020.
Lányi Pál
   "Zsidó Csekonicsok" : a szegedi Bamberger, Benedikt, Kárász, Landesberg, Prosznitz és Szivessy családok kiválóságai / Lányi Pál. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2019. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 9.)
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-615-80620-8-4 fűzött
Szeged - családtörténet - zsidóság
929.52(=924)(439-2Szeged)
[AN 3777841]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2020.
   Lipa naša Vršenda : 100 godina u slikama / [ured. Marijana Balatinac Al-Emad] ; [izd. Hrvatska samouprava Vršende]. - Vršenda : Hrvatska samouprava, 2019. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6804-6 fűzött
Versend - helytörténet - sokácok - fényképalbum
943.9-2Versend *** 316.347(=862)(439-2Versend)(084.12)
[AN 3778873]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2020.
Mertus Ágnes
   Királyok és királynők a múzeumban / Mertus Ágnes ; Kun Fruzsina rajz. ; [... kiad. Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2019. - 151 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5304-97-2 kötött
Európa - Magyarország - művészettörténet - festészet - magyar történelem - uralkodó - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
943.9(092)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)MNG *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 75(4)(091)(02.053.2)
[AN 3778295]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2020.
Meyer, G. J. (1940-)
The Tudors (magyar)
   A Tudorok : Anglia leghírhedtebb királyi dinasztiájának története / G. J. Meyer ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 783 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.
ISBN 978-963-635-634-7 kötött : 5999,- Ft
Tudor-ház
Angliai Magyar Tanács (London)
történelem - 15. század - 16. század - 17. század - uralkodócsalád - családtörténet
941.0"14/16" *** 929.52(410)Tudor
[AN 3777640]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2020.
Les mythes de la seconde guerre mondiale (magyar)
   A második világháború mítoszai / szerk. Jean Lopez és Olivier Wieviorka ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 318, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9470-5 fűzött : 3990,- Ft
második világháború - hadtörténet - művelődéstörténet
930.85(100)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3777686]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2020.
Petrőczi Éva (1951-)
   Mennyei társalkodások : újabb tanulmányok / Petrőczi Éva. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 124 p. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-09-6 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - vallásos irodalom - 17. század
930.85(439)"16" *** 894.511(091)-97 *** 894.511(091)"16"
[AN 3778152]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2020.
Podhorányi Zsolt (1965-)
   Gyerekek a kastélyban / Podhorányi Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 167 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9889-5 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - családtörténet - híres ember - arisztokrata - gyermek - művelődéstörténet - 19. század
929.52(439)(092)"18" *** 930.85(439)"18" *** 929-053.2(439) *** 316.343.32(439)(092)"18"
[AN 3777758]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2020.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2017. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 5499,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3781310]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2020.
Saly Noémi (1956-)
   Micsoda népek.. / Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 251 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5640-43-8 fűzött : 5290,- Ft
Budapest. 1. kerület - helytörténet - 19. század - 20. század - életrajz
943.9-2Bp.I."18/19" *** 929(439-2Bp.I.)
[AN 3778280]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2020.
Scholtz Róbert Gergely
   Szerep 800 éve / Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. Szerep Községi Önkormányzat]. - [Szerep] : Önkormányzat, 2019. - 88, [8] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-615-00-5917-4 kötött
Szerep (Hajdú-Bihar megye) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szerep *** 908.439-2Szerep
[AN 3778082]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2020.
Szarka Dóra
   Szeniorok : interjúk 70 év fölött még aktívan dolgozó ismert szakemberekkel / [riporter] Szarka Dóra. - Budapest : Birdbooks, 2019. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-615-00-6538-0 fűzött : 3350,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3777775]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2020.
Szauder József (1917-1975)
   Itália arcai : képekben és gondolatokban / Szauder József ; [a képeket vál. Horváth Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 255, [1] p., XLVIII t. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-9861-1 kötött : 4990,- Ft
Olaszország - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(45) *** 908.45
[AN 3778972]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2020.
Székely Ferenc (1951-)
   Aranypénz : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 182, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-81-1 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - híres ember - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
929(498.4)(=945.11)(047.53)
[AN 3778324]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2020.
Székely István (1500 k. - 1563 k)
   Chronica ez vilagnac yeles dolgairol / Szekel' Estvan ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár, Székely Nemzeti Múzeum ...]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK ; [Sfântu Gheorghe] : Székely Nemz. Múz., cop. 2019. - [482] p. : ill. ; 19 cm + mell.
Borítócím: Chronica ez világnak jeles dolgairól. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Craccóba : Striykouiai Lázár, 1559
ISBN 978-963-09-9894-9 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - középkor - magyar irodalom - krónika - hasonmás kiadás
930.9".../15" *** 943.9".../15" *** 894.511-94 *** 094/099.07
[AN 3781300]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2020.
Szuromi Rita
   Pély története : falu a vizek fogságában / Szuromi Rita ; [kiad. Pély Község Önkormányzata]. - Pély : Önkormányzat, 2019. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-321.
ISBN 978-615-00-6314-0 kötött
Pély - helytörténet
943.9-2Pély
[AN 3778231]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2020.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Adatok Cegléd középkori történetéhez / C. Tóth Norbert. - Cegléd : Kossuth Múz., 2019. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 44.)
Bibliogr.: p. 99-104.
ISBN 978-963-8317-20-9 fűzött
Cegléd - helytörténet - középkor - történelmi forrás
943.9-2Cegléd"12/15"(093)
[AN 3778048]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2020.
Vágvölgyi Zoltán
   Az 1956-os forradalom Szentesen / [szöveg Vágvölgyi Zoltán] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., [2019]. - [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80757-8-7 fűzött
Szentes - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Szentes"1956"
[AN 3779319]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3527 /2020.
Avanesian Alex (1947-)
   Az én Jerevánom / [írta és összeáll. Avanesian Alex] ; [közread. az] Armenia Népe Kulturális Egyesület. - Budapest : Armenia Népe Kult. Egyes., cop. 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás örmény nyelven
ISBN 978-615-00-4722-5 fűzött
Jereván - helyismeret - fényképalbum
908.479.25-2Jereván(084.12)
[AN 3778796]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2020.
Baxter, Sarah (1959-)
A history of the world in 500 railway journeys (magyar)
   A világ története 500 vasútvonal mentén / Sarah Baxter ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9804-8 kötött : 7500,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés
908.100 *** 930.85(100) *** 656.2(100)(091)
[AN 3778002]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2020.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / [szerző Bettina Dürr] ; [társszerző Sabine Oberpriller] ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2019. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6622-8 fűzött : 2490,- Ft
Észak-Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3781335]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2020.
Erdélyi Miklós
   Ablak a megyére : Szabolcs-Szatmár-Bereg falvai, városai, 2018-2019 / Erdélyi Miklós. - [Ópályi] : Erdélyi M., [2019]. - [172] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2947-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.161(084.12)
[AN 3778110]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2020.
Kalmár Imre
   Magyarország A-tól Z-ig : Fejér megye / Kalmár Imre ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - [Budapest] : Magyar a Magyarért Alapítvány, [2019]. - 867 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 857-864.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7706-41-7)
Fejér megye - helyismeret - művelődéstörténet - szaklexikon
908.439.118:030 *** 930.85(439.118):030
[AN 3779413]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2020.
   A keletkutató Vámbéry Ervin : egy magyar dervis Közép-Ázsiában : Magyarok a Selyemúton II. : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteménye és a PAIGEO Alapítvány közös kiállítása az Ybl Budai Kreatív Házban : [2019. november 29 - 2020. január 26.] = Arminius Vambery the orientalist : a Hungarian dervis in Central Asia : Hungarians on the Silk road II. : a joint exhibition of the Library of the Hungarian Academy of Sciences and the PAIGEO Foundation at the Ybl Creative House Buda / [írta ... Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor Erik]. - [Budapest] : PAIGEO Alapítvány, [2019]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-615-81388-1-9 fűzött
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Magyarország - tudós - keletkutatás - nyelvész - turkológia - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
910.4(5)(092)Vámbéry_Á. *** 80.001(439)(092)Vámbéry_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3778129]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2020.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   A megváltozott Afrika / Kittenberger Kálmán. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 335 p., [60] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-73-7 kötött : 2021,- Ft
Kelet-Afrika - magyar irodalom - helyismeret - vadászkaland - útleírás
908.676(0:82-992) *** 799.2(676)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3780995]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2020.
Mihovics József (1949-)
   Azok a szép napok : útirajzok, esszék, tárcák, újságcikkek, riportok magyar és horvát nyelven = Tamo, tamo da putujem : putopisi, eseji, feljtoni, novinarski napisi i reportaže na hrvatskom i mađarskom jeziku / Mihovics József. - Zalaegerszeg : Göcsej Ny., 2019. - 297 p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és horvát nyelven
ISBN 978-615-00-4648-8 fűzött
helyismeret - horvát tengerpart - magyar irodalom - horvát irodalom - útirajz - válogatott művek
914.971.3(262.3)(0:82-821) *** 894.511-992 *** 894.511-821 *** 886.2-992 *** 886.2-821
[AN 3778821]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2020.
   Sáránd 800 éve dokumentumokban és képekben / [közread.] Sáránd Község Önkormányzata. - [Sáránd] : Önkormányzat, 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6187-0 kötött
Sáránd - helyismeret - helytörténet - album
908.439-2Sáránd(084.1) *** 943.9-2Sáránd(084.1)
[AN 3778187]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2020.
Vörös Zoltánné Poroczka Erzsébet
   Uszód : a messzeségbe vesző múlt / [szerző Vörös Zoltánné Poroczka Erzsébet] ; [kiad. Uszód Községi Önkormányzat]. - Uszód : Önkormányzat, 2019. - 194 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-615-00-6603-5 kötött
Uszód - helytörténet - helyismeret
908.439-2Uszód *** 943.9-2Uszód
[AN 3778895]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3537 /2020.
   70 : studia in honorem Ferenc Fábián / szerk. Boóc Ádám [et al.]. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 546 p. : ill., színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 13.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-22-9 kötött
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Fehér_M._I.
[AN 3778218]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2020.
   Akik szolgálatra szegődtek : polgármester-portrék az Közép-magyarországi régióból : Pest megye / [... szerk. Sári Andrea]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2019. - 227 p. : ill. ; 21x22 cm
ISBN 978-615-00-6156-6 kötött
Pest megye - polgármester - helyismeret - 21. század - település - interjú
352.075.31(439.153)(092)(047.53) *** 908.439.153-2
[AN 3779079]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2020.
   Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2019-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3781617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál ; szerk. Belovics Ervin. - 7. hatályosított kiad. - 2019. - 998 p.
Lezárva: 2019. okt. 1.
ISBN 978-963-258-477-5 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3781618] MARC

ANSEL
UTF-83540 /2020.
Diószegi Judit
   Sport, közösség, bűnmegelőzés : a bűnmegelőzés szerepe és helye a sportfoglalkozásokon / Diószegi Judit, Molnár István Jenő ; [közread. a Belügyminisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács]. - Budapest : BM : NBT, 2018. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-9208-55-1 fűzött
bűnmegelőzés - sport - pedagógia - módszertan
343.85 *** 796.01 *** 371.3
[AN 3779309]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2020.
Feitl István (1955-)
   Az államszocialista korszak álparlamentje / Feitl István. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 594 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 566-579.
ISBN 978-615-5948-23-7 kötött
Magyarország - politikatörténet - országgyűlés - Kádár-korszak
342.53(439)"195/198" *** 328(439)"195/198"
[AN 3777868]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2020.
Gates, Melinda (1964-)
The moment of lift (magyar)
   A nő helye [elektronikus dok.] : változtassuk meg a világot a nők erejével! / Melinda Gates. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2019
Ford. Getto Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-676-1
nők a társadalomban - nemi diszkrimináció - esélyegyenlőség - nő - elektronikus dokumentum
342.726-055.2 *** 316.37-055.2(100)
[AN 3777244]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2020.
   Generációk / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2019. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Debrecen - Magyarország - bíró - ítélőtábla - 20. század - 21. század - interjú
347.992(439-2Debrecen) *** 347.962(439)(092)(047.53)
[AN 3777979]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2020.
   Az Igazságügyi Minisztérium iratanyaga a kormányzás, a társasági jog és a tulajdonjog területén 1987-1990 májusa között. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 521 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5710-75-9 kötött
Magyarország - társasági jog - tulajdonjog - kormányzati politika - jogszabály-előkészítés - 1980-as évek - rendszerváltás - történelmi forrás
347.72(439)"198"(093) *** 347.23(439)"198"(093) *** 328.13(439)"198"(093) *** 340.134(439)"1987/1990"(093)
[AN 3777936]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2020.
   Lépést tud-e tartani a jog a XXI. század kihívásaival? [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. Bendes Ákos, Nagy Melánia, Tóth Dávid ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pécs : PTE ÁJK Doktori Isk., 2019
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2018. máj. 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156842. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-446-7
jogtudomány - elektronikus dokumentum
34
[AN 3778420]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2020.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2019. április 26. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 95 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. aug. 30.
ISBN 978-963-413-267-7 fűzött : 750,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3781738]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2020.
   Üzleti jog - gazdasági civiljog / szerk. Bodzási Balázs, Grad-Gyenge Anikó, Pázmándi Kinga. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 639 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-72-8 fűzött
Magyarország - társasági jog - szerződés - kötelmi jog - gazdasági jog - jogi szabályozás
347.72(439)(094) *** 347.4(439) *** 347.725(439)
[AN 3777909]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3548 /2020.
   Big brother's miserable little grocery store : studies on the history of the Hungarian secret services after World War II / ed. by György Gyarmati and Mária Palasik ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security. - 2. ed. - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security ; Pécs : Kronosz, 2019. - 369 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-38-7 kötött
 (hibás ISBN 978-615-6048-36-3)
Magyarország - állambiztonság - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak
355.40(439)"1945/198" *** 351.746.1(439)"194/198"
[AN 3781060]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2020.
Forczyk, Robert A.
Tank warfare on the eastern front, 1941-42 (magyar)
   Páncélos-hadviselés a keleti fronton, 1941-1942 : Schwerpunkt / Robert A. Forczyk ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2019. - 349 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 978-963-7054-89-1 kötött
Szovjetunió - Németország - hadtörténet - második világháború - páncélos fegyvernem
355.48(430)"1941/1942" *** 355.48(47)"1941/1942" *** 623.438
[AN 3777901]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2020.
Hingyi László (1933-2012)
   Budapest ostroma, 1944-45 : források Budapest ostromának történetéből / Hingyi László ; [szerk. Hingyi Lászlóné, Mihályi Balázs és Tóth Gábor]. - Budapest : Etalon, 2018-. - 24 cm
Budapest - hadtörténet - ostrom - helytörténet - második világháború - oral history
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94)
[AN 3779005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 522 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-80182-8-9 fűzött : 5990,- Ft
[AN 3779008] MARC

ANSEL
UTF-83551 /2020.
Szabó Péter (1959-)
   Magyarok a Don-kanyarban : a magyar királyi 2. honvéd hadsereg története, 1942-1943 / Szabó Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 686 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 662-670.
ISBN 978-963-09-9827-7 kötött : 6500,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg
Don-kanyar - Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1942/1943"
[AN 3778987]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2020.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Hősök? : a budapesti csata német katonai elitje / Ungváry Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2019. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-475-211-0 kötött : 4999,- Ft
Németország - Magyarország - Budapest - katonatiszt - hadtörténet - ostrom - második világháború - 20. század
355(430)"193/194"(092) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(092)
[AN 3774830]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3553 /2020.
   Az adatvédelem kihívásai a munkajogviszonyban / [szerk. Sipka Péter]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 66 p. ; 24 cm. - (Munkajogi füzetek ; 2019/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-76-6 fűzött
Magyarország - adatvédelem - személyi jog - munkajog
659.2.012.8(439) *** 342.721(439) *** 349.2(439)
[AN 3777933]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2020.
Kaweh, Babak (1959-)
Das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis (magyar)
   Coaching kézikönyv coachoknak és oktatóknak / Babak Kaweh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 978-963-291-254-7 fűzött : 3500,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3781487]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2020.
Kosztolányi János
   Útmutató a lean gyakorlati alkalmazásához [elektronikus dok.] / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - 2. elektronikus kiad. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Budapest : Kaizen Pro Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156799. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89635-6-7
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
65.012.4
[AN 3778013]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2020.
Ries, Eric (1978-)
The startup way (magyar)
   A startup módszer : tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban! / Eric Ries ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-327.
ISBN 978-963-304-842-9 kötött : 4500,- Ft
vállalatirányítás - vállalkozásfejlesztés - szervezeti kultúra - innováció
65.012.4 *** 330.341.1 *** 65.011.1
[AN 3779025]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2020.
Watsing Dori
   Hogyan dolgozz velük együtt frusztráció nélkül : nem fikció, reality : 7 éve foglalkoztat Y és Z generációs munkavállalókat, végre elárulja, hogyan csináld! / Watsing Dori. - [Budapest] : Kamuból Gyémánt Kft., [2019]. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6093-4 kötött : 6990,- Ft
munkaerőpiac - fiatal felnőtt - munkalélektan - munkahelyi légkör - vezetés
65.013 *** 65.012.4 *** 331.5-053.81
[AN 3778851]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2020.
Zajdó Csaba (1982-)
   Karrierépítés a gyakorlatban : hogyan szerezd meg álmaid állását és légy benne sikeres? / [... Zajdó Csaba, Rab Máté, Zombori Dénes] ; [közread. az] Innonic. - Debrecen : Innonic, 2019. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
életvezetés - munkahely - karrier
65.013 *** 331.5 *** 613.865
[AN 3778304]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3559 /2020.
   "2020 - Gazdasági változások és kihívások az új évtized küszöbén" [elektronikus dok.] : XIII. Soproni Pénzügyi Napok : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia : Sopron, 2019. szeptember 26-27. : konferenciakötet / szerk. Kovács Tamás, Szóka Károly ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, A Soproni Ferlsőoktatásért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Sopron : A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156796. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80230-5-4
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3778010]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2020.
   "Az áfa elmélete és gyakorlati alkalmazása" [elektronikus dok.] : XII. Soproni Pénzügyi Napok : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia : Sopron, 2018. szeptember 27-28. : konferenciakötet / szerk. Kovács Tamás, Szóka Károly ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, A Soproni Ferlsőoktatásért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Sopron : A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156797. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80230-4-7
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3778011]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2020.
   Civil kézikönyv : útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez / [szerk. Kalász Ágnes, Palik Zoltán, Zádeczkiné Felhős Enikő] ; [közread. az] Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület. - Miskolc : ERKE, [2019]. - 132 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-00-6127-6 fűzött
Magyarország - civil szervezet - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 323.21(439)(036)
[AN 3778325]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2020.
Collins, Jim (1958-)
Good to great (magyar)
   Jóból kiváló : a tartós üzleti siker elemei / Jim Collins ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2005 [!2019]. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7525-68-1 kötött : 4900,- Ft
vezetéstudomány
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3781039]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2020.
Cziráki Barbara
   Termékből márka : arculat, design, fortélyok : tréning : webdesign suli / [... szerző Cziráki Barbara ...]. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., [2019]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
formatervezés - terméktervezés - védjegy - arculattervezés
658.512.2 *** 745.05 *** 659.126
[AN 3779326]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2020.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2019)
   Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2019. november 13. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Héder Mária, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2019]. - 51 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3777987]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2020.
   A gazdaság interdiszciplináris megközelítései / szerk. Kovács László, Varga Imre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5753-27-5 fűzött
gazdaság
338
[AN 3778544]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2020.
   Hungarikumok : hungarikumok gyűjteménye : collection of Hungarikums / [szerk. Horváth Imre] ; [közread. a] Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium. - [Budapest] : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2019. - 107 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3778050]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2020.
Kovács László (1975-)
   Márkanevek kutatásának lehetőségei, különös tekintettel a kognitív márkanévreprezentáció vizsgálatára : habilitációs tézisek / Kovács László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-615-5753-31-2 fűzött
márkanév - tézis - személyi bibliográfia
658.626 *** 012Kovács_László
[AN 3778602]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2020.
Rakonczai János (1950-)
   Global and geopolitical environmental challenges / János Rakonczai. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2018. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.: p. 301-304.
ISBN 978-963-503-740-7 kötött
globalizáció - globális probléma - geopolitika - környezetvédelem - éghajlatváltozás - emberi ökológia - környezeti tudatosság
339.9 *** 327(100) *** 504.06 *** 551.583 *** 504.75 *** 504.03
[AN 3777602]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2020.
Ries, Eric (1978-)
The lean startup (magyar)
   Lean startup : hogyan tegyük ötleteinket sikeressé és fenntarthatóvá? / Eric Ries ; [ford. Darnyik Judit, Doma Dénes]. - Átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2013. - 286, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-889-4 kötött : 3900,- Ft
vállalatalapítás - innováció - vállalkozásfejlesztés - versenyképesség
339.137.2 *** 330.341.1 *** 658.1.012.4
[AN 3781035]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2020.
   A vállalkozás előkészítéséhez, alapításához, indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek fiatal, kezdő vállalkozók számára : GINOP-5.1.9-17-2017-00009 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás a Közép-Dunántól Régióban / [szerk. Mihalkovné Szakács Katalin] ; [közread. a] Széchenyi Programiroda, Enterprise Hungary, Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület. - Budapest : Széchenyi Programiroda : EH : IVEL, 2019. - 508 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Vállalkozz velünk. - Bibliogr.
Fűzött
vállalkozásismeret - tankönyv
658.1(078)
[AN 3779196]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2020.
   Vállalkozás Magyarországon : kézikönyv / szerk Kiss Gábor Ferenc [et al.] ; ... kiad. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. - Budapest : HEPA M. Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., cop. 2019. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2019. júl. 31.
ISBN 978-615-00-6322-5 fűzött
Magyarország - vállalkozás - vállalatalapítás - finanszírozás - adóügy
334.72(439) *** 658.14(439) *** 336.2(439)
[AN 3777985]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2020.
Weiser István (1973-)
   Hibák könyve : értékesítőknek, tanácsadóknak / Weiser. - Szeged : Webvízió Kft., 2019. - 2 db ; 23 cm
eladás - hálózati értékesítés
658.85 *** 658.846
[AN 3778827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vetés. - 189 p. : ill.
ISBN 978-615-00-6560-1 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3778828] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Aratás. - 152, [7] p. : ill.
ISBN 978-615-00-6561-8 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3778832] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3573 /2020.
   A család egészsége : 2018. december 6., Gyula ... : a konferencián elhangzott előadások absztraktjai. - Szeged : Gerhardus, 2019. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5256-56-1 fűzött
Magyarország - családvédelem - népjólét - egészségügy - 21. század - konferencia-kiadvány
364.444(439)"201" *** 614 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3778858]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2020.
   A család egészsége : konferenciakötet a 2018. december 6-i gyulai rendezvényről / szerk. Kozma Gábor [et al.]. - Szeged : Gerhardus, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-38-7 fűzött
Magyarország - családvédelem - népjólét - egészségügy - 21. század - konferencia-kiadvány
364.444(439)"201" *** 614 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3778842]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3575 /2020.
   Az állam és a nevelési-oktatási intézmények / [szerk. Fábry Béla és Trencsényi László] ; [a Magyar Pedagógiai Társaság kiadványa]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2019. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-66-5 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - oktatástörténet - oktatáspolitika - oktatásügy - 21. század
37.014.5(439)"201" *** 37.014(439)"201" *** 37(439)(091)
[AN 3778085]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2020.
Besnyi Szabolcs
   Játékra fel! : a sikeres játékvezetés titkai / [... szerző Besnyi Szabolcs] ; [kiad. Katalizátor Pedagógusképzési Központ Bt.]. - [Budapest] : Katalizátor Pedagógusképzési Közp., cop. 2019. - 202 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6103-01-7 fűzött : 4990,- Ft
pedagógiai munka - iskolai nevelés - játék - módszertan
371.321 *** 371.382 *** 371.3
[AN 3779314]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2020.
Biró Mariann
   Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára [elektronikus dok.] : különlegescsalád születik / szerzők Biró Mariann, Halász Iván. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - [Nyíregyháza] : Fény és Kristály Kft., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156792. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5266-3
gyógypedagógia - fogyatékos - családi nevelés - mentálhigiénia - szülő - elektronikus dokumentum
376.2/.5 *** 37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3777918]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2020.
Bruckner Adrienne
   Egy kis technika : hangképzés kórusban és iskolában / Bruckner Adrienne ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. - [Kecskemét] : LFZE Kodály Z. Zeneped. Int., 2019. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-7295-40-9 fűzött
énekművészet - énekoktatás - énekkar - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 784.087.68 *** 784.94
[AN 3778855]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2020.
   Együtt oktatunk és kutatunk! : inkluzív megközelítés a felsőoktatásban / szerk. Katona Vanda, Cseri-Szauer Csilla, Sándor Anikó ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2019. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-84-0 kötött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - integrált oktatás - társadalmi integráció - kutatási módszer
376 *** 316.4.052 *** 001.891
[AN 3777970]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2020.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: Segesvár magyar nyelvű oktatása, kultúrája / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 378 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5719-26-4 fűzött
Segesvár - iskolatörténet - gimnázium - határon túli magyarság - anyanyelvi oktatás - 20. század - 21. század
373.54(498.4-2Segesvár)(=945.11)"196/201" *** 376.7(=945.11)(498.4-2Segesvár)
[AN 3778850]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2020.
   Évkönyv : 7.A - 12.A : Árpád Gimnázium, 2013-2019 / [összerendezgette Boda Dorka és Vraskó Zsófia]. - Budapest : Árpád Gimn., 2019. - 68 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5070-6 fűzött
Árpád Gimnázium (Budapest)
Budapest. 3. kerület - gimnázium
373.54(439-2Bp.III.)
[AN 3779031]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2020.
   A hetedik évtized : a VSzC Ipari Szakgimnáziumának jubileumi évkönyve / [szerk. Irányi László]. - Veszprém : Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma, 2019. - 408 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Gerinccím: A VSzC Ipari Szakgimnáziumának jubileumi évkönyve
ISBN 978-615-00-4788-1 fűzött
Veszprémi Szakképzési Centrum. Ipari Szakgimnázium
Veszprém - gimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Veszprém) *** 373.6(439-2Veszprém)
[AN 3779069]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2020.
   HÖOK tükör : mozgalom, ifjúságkutatás, emlékezés / [szerk. Jancsó András, Lengyel Nóra, Sárhegyi Tamás] ; [kiad. a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány]. - [Budapest] : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2019. - 78 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5177-02-6 fűzött
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Magyarország - egyetem - diákönkormányzat - ezredforduló - 21. század
378.4(439)"198/201" *** 378.183(439)"198/201"
[AN 3779075]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2020.
   Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2019. szeptember 20-21.] : tartalmi összefoglalók / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet]. - [Debrecen] : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2019. - 64 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-490-125-9 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3778323]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2020.
   Intézménytörténeti narratíváink [elektronikus dok.] / szerk. Kocsis Mihály ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Pécs : PTE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156848. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-248-7)
Pécsi Tudományegyetem. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Pécs - felsőoktatás - egyetem - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
378.4(439-2Pécs).096(091)
[AN 3778433]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2020.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók (Mafiok) 43. országos konferenciájának tanulmánykötete [elektronikus dok.] : MAFIOK 2019 / szerk. Kővári Attila, Katona József ; [rend., közread. a] Dunaújvárosi Egyetem. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Dunaújváros : DUE Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Dunaújvárosban, 2019. aug. 26-28. között rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156733. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9915-98-5
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3777470]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2020.
Nagy Emese, K.
   Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban (DFHT) : metódus mint a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiája, fókuszban a tanulók státuszkezelése / szerzők K. Nagy Emese, Révész László. - Eger : Líceum K., 2019. - 306 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-963-496-124-6 fűzött
individuálpedagógia - képességfejlesztés - módszertan
37.013.41 *** 37.042 *** 371.3
[AN 3779039]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2020.
   Néprajzi Tanszék 70, Debrecen / [szerk. Bihari Nagy Éva, Marinka Melinda]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, ISSN 0239-1961 ; 37.)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-490-121-1 fűzött
Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Néprajzi Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - néprajz
378.4(439-2Debrecen).096 *** 39
[AN 3778335]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2020.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   Szék : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / [írta Pappné Gazdag Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Flaccus : Pappné Gazdag Zs., 2020. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-00-6 fűzött : 1200,- Ft
gyógytorna - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 615.825-053.2(072)
[AN 3781307]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3590 /2020.
Bálint F. Gyula
   40 nap a Dunán : a Vitéz Kürtős Team útja a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig : Mihálydeák Antal és a szerző fotóival illusztrált útinapló / Bálint F. Gyula. - [Budapest] : Bálint F. Gy., 2019. - 197 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6769-8 fűzött
Duna - kajaksport - útinapló
797.122.2(282.243.7)(0:82-992) *** 908.4(282.243.7)(0:82-992)
[AN 3777973]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2020.
Bartha Álmos
   A nagy kocsmakvízkönyv / Bartha Álmos. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 364, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-66-2 kötött : 3990,- Ft
vetélkedő
793.7
[AN 3779407]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2020.
Bassett, Simon
Stand up paddleboarding (magyar)
   Suppolj velünk! : bevezetés az állva evezésbe : kalauz kezdőknek / Simon Bassett ; [ford. Náray Vilmos]. - [Budapest] : SailingBooks.hu ; [Érd] : Náray-NRV Kft., 2019. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6995-1 fűzött : 3900,- Ft
evezősport - evezés
797.12
[AN 3778003]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2020.
Cox, Michael
The mixer (magyar)
   Daráló : a Premier League taktikai fejlődése az ívelgetéstől a tiki-takáig / Michael Cox ; [ford. Hegedűs Henrik]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 430-[432].
ISBN 978-963-475-216-5 kötött : 4999,- Ft
Anglia - sporttörténet - labdarúgás - bajnokság - ezredforduló - 21. század
796.332.093.1(410)"199/201"
[AN 3777559]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2020.
Farkas Dénes (1937-)
   Szerettem vadászni / Farkas Dénes ; [kiad. az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete]. - [Szekszárd] : OMVK Tolna M. Területi Szerv., 2019. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-00-5332-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3778679]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2020.
Galland, Richard Wolfrik
The Leonardo da Vinci puzzle codex (magyar)
   A Leonardo da Vinci-rejtvénykódex / Richard Wolfrik Galland ; [ford. Kertész Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9825-3 kötött : 4990,- Ft
fejtörő játék - logikai fejtörő - rejtvény
793.7
[AN 3778006]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2020.
Jones, Bruce
Ayrton Senna (magyar)
   Ayrton Senna : a Formula-1 halhatatlan legendája / Bruce Jones ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5929-47-2 kötött : 5999,- Ft
Senna, Ayrton (1960-1994)
Brazília - sportoló - autósport - 20. század
796.71(81)(092)Senna,_A.
[AN 3778370]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2020.
Oldfield, Matt
Mbappe (magyar)
   Mbappé / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2019. - 193, [3] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 8.)
ISBN 978-963-479-162-1 fűzött : 1999,- Ft
Mbappé, Kylian (1998-)
Franciaország - labdarúgó - 21. század
796.332(44)(092)Mbappé,_K.
[AN 3779256]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2020.
Polgár Judit (1976-)
   Kalandozás a sakktáblán : [4 éves kortól] / Polgár Judit ; [ill. Polgár Zsófia, Kövesdi Dóra, Dániel Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2019, cop. 2017. - 62, [1] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-152-6 fűzött : 2999,- Ft
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3781285]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2020.
Ravachol, Epidiah
Dread (magyar)
   Rettenet : szerepjáték / [írta Epidiah Ravachol] ; [m. vált. Bakk László]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., cop. 2019. - 96 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5994-08-1 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3777991]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2020.
Róka Sándor (1958-)
   Hány éves a kapitány? : [játékok és talányok általános iskolásoknak] / Róka Sándor. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-493-030-3 fűzött : 2500,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3781356]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2020.
The system (magyar)
   A rendszer : a szovjet periodizáció titkai amerikai erőedzők számára / Johnny Parker [et al.] ; [ford. Sellei György ..., Losonczki Eszter Lilla ...]. - [Budapest] : Thor Gym Kft., [2019]. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6848-0 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3779112]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2020.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Denaturált Afrika : feleségemmel a fekete földrészen / Széchenyi Zsigmond ; [Széchenyi Zsigmondné felvételeivel]. - Díszkiad. - Budapest : Pannon Értéktár K., cop. 2019. - 370, [5] p., [48] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6324-9 v.
Kelet-Afrika - magyar irodalom - vadászkaland - útleírás
799.2(676)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3781194]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2020.
Wilson, Jonathan (1976-)
The Barcelona legacy (magyar)
   A Barcelona-örökség avagy Guardiola, Mourinho és a harc a futball lelkéért / Jonathan Wilson ; [ford. Bertalan György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-209-7 kötött : 3999,- Ft
Guardiola, Pep (1971-)
Mourinho, José (1963-)
Spanyolország - Portugália - labdarúgó - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(460)(092)Guardiola,_P. *** 796.332.071.4(460)(092)Guardiola,_P. *** 796.332(469)(092)Mourinho,_J. *** 796.332.071.4(469)(092)Mourinho,_J.
[AN 3778977]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3604 /2020.
Andrássy Dorottya
Munkácsy Mihály és az Országház (angol)
   Mihály Munkácsy and the House of Parliament / [written by Dorottya Andrássy, Anikó Bojtos, Éva Dúzsi]. - [Budapest] : The Office of the Hung. Nat. Assembly, 2019. - 87 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 86-87.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - Budapest - festőművész - országház - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3779046]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2020.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 20. kiad. - Budapest : Corvina, 2019. - 312, [5] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-13-6415-6 kötött : 9900,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 3780953]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2020.
   Építészet : modernitás 100 esztendeje Le Corbusietől - Calatraváig : 1919-től 2019-ig a hányatott magyar sors / [szerk.] Kévés György. - Budapest : ÉMKE : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2019. - [47] p. : ill. ; 30 cm. - (ÉMKE füzetek)
Bibliogr.: p. [46].
ISBN 978-615-00-6736-0 fűzött
Magyarország - építész - építészettörténet - 20. század - 21. század
72(439)(092) *** 72(100)"191/201" *** 72(439)"191/201"
[AN 3778012]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2020.
Erdős Konrád
   Pietà : gondolatok Michelangelóról / Erdős Konrád. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-00-7018-6 fűzött
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - szobrász - művészetelmélet - vallási ábrázolás - 15. század - 16. század
73(45)(092)Michelangelo *** 7.01 *** 7.046
[AN 3778838]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2020.
Feledy Balázs (1947-)
   Eifert János / Feledy Balázs ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2019. - 116 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 112-116.
ISBN 978-615-81065-2-8 kötött : 2500,- Ft
Eifert János (1943-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Eifert_J.
[AN 3778208]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2020.
Gellérfi Pál
   A rajzolás művészete. - [Dunakeszi] : Gellérfi P., 2019. - 276, [3] p. : ill. ; 25 cm
Szerző Gellérfi Pál
ISBN 978-615-81116-1-4 fűzött : 21000,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3778014]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2020.
   Gyulai Almásy-kastély, Látogatóközpont : kastélytörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... kurátora ... Sz. Szilágyi Gábor] ; [társkurátor Lukács Zsófia] ; [... szerk. Virág Zsolt]. - 2. kiad. - Gyula ; [Budapest] : Várkastély K., 2019. - 395 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Egyes tanulmányok angol, német és román nyelven is. - Bibliogr.: p. 289-295.
ISBN 978-615-80028-9-9 fűzött
Gyula - kastély
728.82(439-2Gyula)
[AN 3781718]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2020.
   Jegyzetek az érzé(ki)állítás című konferenciához / [szerk. Lakner Lajos] ; [rend., közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., [2019]. - 136 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát Debrecenben, 2019. nov. 7-8-án rendezték. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-18-7 fűzött
Debrecen - múzeum - muzeológia - 21. század - konferencia-kiadvány
069(439)"20" *** 069.01(439)"20" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3777989]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2020.
Kershaw, Alex (1966-)
Blood and champagne (magyar)
   Vér és pezsgő [elektronikus dok.] : Robert Capa élete és kora / Alex Kershaw ; ford. Sóskuthy György. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-538-5
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R.
[AN 3781133]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2020.
Lakner László (1936-)
   Selected works / László Lakner ; [text Dávid Fehér] ; [publ. by Trapéz]. - [Budapest] : Trapéz, cop. 2019. - 58 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 978-615-81251-0-9 fűzött
Németország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(430)(=945.11)(092)Lakner_L.
[AN 3778728]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2020.
László Fülöp (1869-1937)
   "A nagyvilág művésze vagyok" : László Fülöp, 1869-1937 : Magyar Nemzeti Galéria, 2019. szeptember 26 - 2020. január 5. / [szöveg Bellák Gábor ..., Katherine Field ..., Somfalvi Beáta]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2019/5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-14-4 fűzött
Nagy-Britannia - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(410)(=945.11)(092)László_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3778344]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2020.
Lux Iván
   Identification of archduke Leopold V Tyrolean thalers / Iván Lux. - Budapest : Auth., 2019. - 88 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4355-5 kötött
Ausztria - pénzverés - numizmatika - 17. század - fémpénz
737.1(436)"16" *** 336.746(436)"16"
[AN 3778155]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2020.
Nátyi Róbert (1971-)
   Hérics Nándor / Nátyi Róbert ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2019. - 104 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-615-81065-3-5 kötött : 2500,- Ft
Hérics Nándor (1956-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Hérics_N.
[AN 3778215]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2020.
   Pécs építészete: tegnapelőtt, tegnap, ma és holnap [elektronikus dok.] / szerk. Bachmann Erzsébet ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 420 KB). - [Pécs] : PTE MIK Breuer M. Doktori Isk., 2019
A Pécsett, 2019. máj. 10-én rendezett konferencia előadáskivonatai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156862. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-392-7
Pécs - építészettörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72(439-2Pécs)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3778505]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2020.
Pusztay Sándor (1948-)
   Mesélő kövek : 77 vár és várkastély Szlovákiában = Hovoriace kamene : 77 hradov a zámkov na Slovensku / Pusztay Sándor ; [ford. Avar Hajnalka]. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 270.
ISBN 978-615-5937-16-3 fűzött
Szlovákia - vár - kastély - helyismeret
728.81/.82(437.6) *** 908.437.6
[AN 3779089]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2020.
Rubens, van Dyck és a flamand festészet fénykora (angol)
   Rubens, Van Dyck and the splendour of Flemish painting : [Szépművszeti Múzeum, Budapest, 30 October 2019 - 16 February 2020] / curator ... Júlia Tátrai ; ... ed. by Júlia Tátrai and Ágota Varga in collab. with Nikoletta Koruhely. - Budapest : Mus. of Fine Arts, cop. 2019. - 418, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5987-13-7 kötött
Rubens, Pieter Pauwel (1577-1640)
Dyck, Anthonis van (1599-1641)
Németalföld - festészet - festőművész - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
75(492)(092)Rubens,_P._P. *** 75(492)(092)Dyck,_A._van *** 75(492)"16" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3778458]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2020.
   Rubens, van Dyck és a flamand festészet fénykora : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2019. október 30 - 2020. február 16.] / ... kurátora Tátrai Júlia ; a katalógust szerk. Tátrai Júlia és Varga Ágota ; a szerkesztésben közrem. Gosztola Annamária, Hertelendy Csaba. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2019. - 418, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5987-12-0 kötött
Rubens, Pieter Pauwel (1577-1640)
Dyck, Anthonis van (1599-1641)
Németalföld - festészet - festőművész - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
75(492)Rubens,_P._P. *** 75(492)(092)Dyck,_A._van *** 75(492)"16" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3778392]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2020.
Ruzsa György (1947-)
   Orosz szentek orosz ikonokon / Ruzsa György ; [kiad. Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2019. - 92 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81004-4-1 kötött
Oroszország - keresztény művészet - orosz ortodox egyház - szent - ikon
75.046.3(47) *** 281.93 *** 246.3 *** 235.3(092)
[AN 3777797]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2020.
Szeifert Judit (1968-)
   Benes József / Szeifert Judit ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2019. - 135 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-615-81065-1-1 kötött : 2500,- Ft
Benes József (1930-2017)
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Benes_J.
[AN 3778217]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2020.
Szikora Erzsébet, Cs
   Házadba léphetek II : szakrális építészeti örökség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárban / Cs. Szikora Erzsébet, Csutkai Csaba ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-7196-41-6 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - templom - helyismeret - építészeti örökség
726.54(439.161) *** 908.439.161 *** 72(439.161)
[AN 3778229]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2020.
   Szolgáltató múzeum / szerk. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna, Szu Annamária. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 19.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-23-5 fűzött
Magyarország - múzeum - kulturális szolgáltatás - módszertan - 21. század
069(439)"20"
[AN 3778089]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Fény és árnyék / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Leonardo rajziskola ; 7.)
ISBN 978-963-09-9787-4 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9593-1 fűzött : 1490,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - fényhatás
741.02 *** 7.017.2
[AN 3777809]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2020.
Tóth Zita (1982-)
   Szél hozta rézvitéz / írta Tóth Zita ; rajz. Maros Krisztina. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2019. - 52, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Országházi mesék, ISSN 2677-013X)
ISBN 978-615-5948-22-0 kötött
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - országház - mese
725.11(439-2Bp.)(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3777824]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2020.
Végvári Zsófia (1974-)
   Csontváry titokzatos múzsája: Isadora Duncan / Végvári Zsófia. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 50 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-00-6492-5 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Duncan, Isadora (1877-1927)
Magyarország - Egyesült Államok - Budapest - festőművész - táncművész - művészeti élet - 19. század - századforduló - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 792.8(73)(092)Duncan,_I. *** 316.7(439-2Bp.)"189/190"
[AN 3778032]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2020.
Watterson, Bill (1958-)
Exploring Calvin and Hobbes (magyar)
   Kázmér és Huba felfedezése / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Dorka, ... Nikowitz Nóra, ... Benes Attila]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x28 cm
A Columbusban, 2014-ben a Billy Ireland Cartoon Library and Museum által rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9998-71-1 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - Columbus (Ohio) - grafikus - 20. század - 21. század - képregény - kiállítási katalógus
76(73)(092)Watterson,_B.(047.53) *** 087.6:084.11 *** 061.4(73-2Columbus)
[AN 3777780]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3629 /2020.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2019]-. - ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 3759868]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 80-90-es évek. - cop. 2019. - 581 p.
ISBN 978-963-09-9862-8 kötött : 7800,- Ft
[AN 3779210] MARC

ANSEL
UTF-83630 /2020.
   Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai = Sources of music and text for Kodály's compositions based on folk music / Bereczky János [et al.] ; [ford. ... Pokoly Judit] ; [közread. az] MTA BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK ZTI, 2019. - 726 p. : ill. ; 25 cm + CD
Bibliogr.: p. 588-600.
ISBN 978-615-5167-15-7 kötött
magyar néprajz - népdalgyűjtés - népdal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3781724]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2020.
   Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézet 50 : jubileumi évkönyv / [szerk. Mike Ádám]. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Egy. Zenei Int., cop. 2019. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5545-99-3 fűzött
Nyíregyházi Egyetem. Zenei Intézet
Nyíregyháza - egyetem - pedagógusképzés - pedagógus - zeneművészet - 20. század - 21. század - életrajz
78 *** 37(439)(092) *** 378.637(439-2Nyíregyháza).096
[AN 3779053]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2020.
Oplatka, Andreas (1942-)
Die ganze Welt ist ein Orchester (magyar)
   Zenekar az egész világ [elektronikus dok.] : a karmester Fischer Ádám / Oplatka András ; a szerző ford. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Libri, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156687. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-678-5
Fischer Ádám (1949-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század - életrajz - elektronikus dokumentum
785.11.071.2(439)(092)Fischer_Á.
[AN 3777065]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2020.
Rácz Ráchel
   20 nagyon ütős érv : a Talamba sztori : 20 év igaz történetei, ahogy nem beszéltünk róluk / [szerző Rácz Ráchel]. - [Gödöllő] : Talamba Ütőegyüttes, 2019. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 123-456-12345-1-2)
Talamba Ütőegyüttes
Magyarország - ütőegyüttes - 21. század - interjú
789.071(439)Talamba(047.53)
[AN 3777953]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2020.
Richards, Keith (1943-)
Life (magyar)
   Élet : aki túlélte a rock and rollt / Keith Richards és James Fox ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 590, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-670-9 kötött : 6990,- Ft
Richards, Keith (1943-)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Richards,_K.(0:82-94)
[AN 3777619]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2020.
   Tele van a csipkebokor virággal.. : 333 magyar nóta szövege magyarul és angolul : the lyrics of 333 Hungarian country songs in Hungarian and English / összeáll. és ford. Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 233 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-409-222-3 fűzött : 3990,- Ft : 15 USD
magyar nóta - dalszöveg - fordítás - kétnyelvű dokumentum
78.067.26(=945.11) *** 894.511-192.02=20
[AN 3778206]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3636 /2020.
   Hofi naplója / [... összeáll. és szerk. Nádori Attila, Papp Sándor Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 27 cm + mell. ([12] p. ; 15x21 cm)
melléklet címe: Foci abc
ISBN 978-963-09-9923-6 kötött : 7990,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - humorista - 20. század
792.028(439)(092)Hofi_G. *** 792.73
[AN 3777702]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2020.
Király Levente
   Piedone nyomában : hihetetlen történetek Bud Spencertől / Király Levente. - Budapest : Macro-Media K., 2019. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Filmogr.: p. 225-228.
ISBN 978-615-00-5930-3 fűzött : 3990,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3779367]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2020.
Návai Anikó
   Mr. Hollywood, Mr. Hungary [elektronikus dok.] / Návai Anikó. - Szöveg (epub : 13 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-324-690-0
Vajna, Andy (1944-2019)
Egyesült Államok - producer - rendező - filmgyártás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
791.44(73)(=945.11)(092)Vajna,_A.(047.53)
[AN 3778422]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3639 /2020.
   1000 Fragen 1000 Antworten : német középfok : [B2] / Jana Hensch [et al.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 366 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-95-3 fűzött : 4960,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3779109]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2020.
Balcik, Ines
Pons 250 Wortschatz-Übungen Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons 250 szókincsgyakorlat : német : [A1-B2 szint] / Ines Balcik ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Klett, 2019. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-95-1 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3779127]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2020.
Filak, Magdalena
Angielski w tłumaczeniach : gramatyka 1 (magyar)
   Pons mondatról mondatra : angol A1 : a nyelvtan gyakorlása a fordítás módszerével / Magdalena Filak, Filip Radej ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019. - 160 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5824-92-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3779120]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2020.
Hegedűs Rita
   Magyar nyelvtan : formák, funkciók, összefüggések / Hegedűs Rita. - Budapest : Tinta, 2019. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 31.)
Bibliogr.: p. 547-552.
ISBN 978-963-409-158-5 kötött : 7990,- Ft
magyar nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3781183]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2020.
Marx, Florian
   Parlons-en! : B2 : mondd el a véleményed franciául! / Florian Marx, Gaële Le Hannier, Michaël Lefebvre. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-02-4 fűzött : 4690,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3779134]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2020.
Máté Zita
   Y tú, ¿qué dices? : C1 : érvelj és vitázz spanyolul! / Máté Zita, Marta Vilosa Sánchez. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 186 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-01-7 fűzött : 4490,- Ft
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 3779153]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2020.
   Olasz - magyar, magyar - olasz kisszótár = Dizionario italiano - ungherese, ungherese - italiano / [szerk. Hessky Eszter, Iker Bertalan]. - 2. kiad. - Szeged : Maxim, 2019. - VIII, 546 p. ; 16 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-952-1 fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7460-24-1)
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3781480]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2020.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons 250 Wortschatz-Übungen Englisch (magyar)
   Pons 250 szókincsgyakorlat : angol : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Klett, 2019. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-94-4 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3779171]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2020.
Uray Géza (1921-1991)
   A feast for scholars : selected studies / Géza Uray ; ed. by Gergely Orosz. - Budapest : MTAK, 2019. - 704 p. : ill. ; 23 cm. - (Budapest oriental reprints. Series B, ISSN 0230-8991 ; 4.)
Váltakozva angol, orosz, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-43-0 fűzött
tibeti nyelv - keletkutatás - buddhizmus - emlékkönyv
809.541 *** 930.85(5-012) *** 294.3
[AN 3777813]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3648 /2020.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Lélekszakadtak [elektronikus dok.] : téboly az irodalomban / Bartusz-Dobosi László. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157362. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-78-8
világirodalom története - magyar irodalom története - elmebetegség - elektronikus dokumentum
82(091) *** 894.511(091) *** 616.89
[AN 3782305]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2020.
Batylda, Marcin (1979-)
Wiedźmin (magyar)
   A vaják világa : képes útmutató / [írta Marcin Batylda] ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 181, [3] p. : ill., színes ; 32 cm
keretcím: The witcher
ISBN 978-963-497-542-7 kötött : 7990,- Ft
Sapkowski, Andrzej (1948-). Wiedźmin
lengyel irodalom - fantasztikus regény - album
884(092)Sapkowski,_A. *** 884-312.9.05=945.11
[AN 3779136]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3650 /2020.
Bakonyi István (1952-)
   Arányok és erények : tanulmányok, recenziók / Bakonyi István. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 248, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-23-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201"
[AN 3778301]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2020.
Balogh Tamás (1975-)
   Ha nem volnátok ti : Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei / Bíró-Balogh Tamás. - Budapest : Jaffa, 2019. - 292, [1] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-204-2 kötött : 3999,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - párkapcsolat
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3778982]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2020.
Kaposi Márton (1936-)
   Rendhagyó és félreértett klasszikusok nyomában : tanulmányok / Kaposi Márton. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 305, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-534-014-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - olasz irodalom története - irodalmi kapcsolat
894.511(091) *** 850(091) *** 894.511.091 *** 850.091
[AN 3778318]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2020.
Verseghy Ferenc (1757-1822)
   Verseghy Ferenc levelezése / sajtó alá rend. Doncsecz Etelka. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 1160 p. ; 25 cm. - (Magyar írók levelezése, ISSN 2676-9239)
Bibliogr.: p. 1095-1128.
ISBN 978-963-318-435-6 kötött
Verseghy Ferenc (1757-1822)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - levelezés
894.511(092)Verseghy_F.(044)
[AN 3778296]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3654 /2020.
Adams, Douglas (1952-2001)
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams. - [Budapest] : Gabo, [2019], cop. 2015. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Galaxis útikalauz stopposoknakÞ; Vendéglő a világ végénÞ; Az élet, a világmindenség meg mindenÞ; Viszlát, és kösz a halakat!Þ; Jobbára ártalmatlan. - Egys. cím: The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless ; The hitchhiker's guide to the galaxy
ISBN 978-963-406-931-7 kötött : 5500,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3781401]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2020.
Atwood, Margaret (1939-)
The testaments (magyar)
   Testamentumok / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 613, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-998-7 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3781275]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2020.
Badani, Sejal
The storyteller's secret (magyar)
   A mesemondó titka [elektronikus dok.] / Sejal Badani. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Borbély Judit Bernadett. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-692-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3777416]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2020.
Barnhill, Kelly (1973-)
The girl who drank the Moon (magyar)
   The girl who drank the Moon : a lány, aki holdfényt ivott / Kelly Barnhill ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 348, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-586-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777671]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2020.
Batuman, Elif (1977-)
The idiot (magyar)
   A félkegyelmű / Elif Batuman ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Magvető, 2019. - 505, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3943-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3778960]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2020.
Bear, Greg
Rogue planet (magyar)
   Az álmok bolygója / Greg Bear ; [ford. Dinya Tamás]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 355 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-551-9 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781507]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2020.
Belfer, Lauren (1954-)
And after the fire (magyar)
   És a tűz után / Lauren Belfer ; ford. Fazekas Gergely. - Budapest : Park, cop. 2019. - 492, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-480-7 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3779138]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2020.
Benchley, Peter (1940-2006)
Jaws (magyar)
   Cápa / Peter Benchley ; [ford. Veres Júlia]. - Budapest : 21. Század K., 2019, cop. 1985. - 335 p. ; 20 cm
Megj. "A fehér cápa" címmel is
ISBN 978-615-5915-70-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3777629]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2020.
Benjamin, Chloe
The immortalists (magyar)
   A halhatatlanok [elektronikus dok.] / Chloe Benjamin ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-086-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3779068]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2020.
Black, Holly (1971-)
The wicked king (magyar)
   The wicked king : a gonosz király / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 355, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-736-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778983]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2020.
Blake, Kendare (1981-)
Three dark crowns (magyar)
   Három sötét korona / Kendare Blake ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 301 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-516-014-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777955]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2020.
Bliss, Chelle
Mend (magyar)
   Soha többé örökké / Chelle Bliss ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-39-7 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779182]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2020.
Booth, Anne
Lucy's magical surprise (magyar)
   Lucy csodálatos meglepetése / Anne Booth ; [ill. Sophy Williams] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2019. - 121, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-51-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3777717]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
The darkest legacy (magyar)
   Sötét örökség [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-083-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3778880]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2020.
Brallier, Max (1983-)
The last kids on Earth (magyar)
   Az utolsó srácok a Földön / Brallier & Holgate ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-752-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779281]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2020.
Brooks, Pamela (1966-)
A promise... to a proposal? (magyar)
   Szülésznő társat keres / Kate Hardy ; [... ford. Gaáli István]. Szingli szülők / Amy Andrews ; [... ford. Mészáros Eszter]. - Budapest : Harlequin : Vinton, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 618-619.)
Egys. cím: A promise... to a proposal?. One night she would never forget
ISBN 978-963-448-652-7 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3778606]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2020.
Brooks, Terry
The wishsong of Shannara (magyar)
   Shannara kívánságdala : a klasszikus Shannara-trilógia harmadik része / Terry Brooks ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 658, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-284-9 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778585]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2020.
Broom, Isabelle (1979-)
One thousand stars and you (magyar)
   Ezer csillag közül te / Isabelle Broom ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-33-5 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779180]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2020.
Bryndza, Robert (1979-)
Last breath (magyar)
   Utolsó lehelet : [Erika Foster nyomoz 4] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2019. - 422, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-571-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.4=945.11
[AN 3779420]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2020.
Cavanagh, Steve
Thirteen (magyar)
   Tizenhárom / Steve Cavanagh ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-76-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3779164]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2020.
Chase, Emma
Royally yours (magyar)
   A királynő férjet keres [elektronikus dok.] : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156729. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-30-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777420]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The adventure of the Christmas pudding (magyar)
   A karácsonyi puding [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Sipos Katalin. - Szöveg (epub : 995 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-412-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3778711]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (6h 53 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Katona Tamás. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9854-3 : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3777059]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
Queen of air and darkness (magyar)
   Éjsötét királynő : Gonosz fortélyok harmadik könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 845, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-673-0 kötött : 5499,- Ft
ISBN 978-963-457-672-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3777670]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2020.
Clark, P. Djèlí (1971-)
The haunting of tram car 015 (magyar)
   A 015-ös villamos kísértete / P. Djèlí Clark ; [ford. Hornyák Tímea]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2019]. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-12-3 fűzött : 2280,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778236]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2020.
Clayton, Dhonielle
The belles (magyar)
   The belles [elektronikus dok.] : a szépség ára / Dhonielle Clayton ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-099-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3778882]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2020.
Cole, Kresley
Dark Skye (magyar)
   Égsötét / Kresley Cole ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-948-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779322]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2020.
Colgan, Jenny (1972-)
Christmas at the Little Beach Street Bakery (magyar)
   Karácsony a Piciny Csodák Pékségében [elektronikus dok.] / Jenny Colgan. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Páll Márta. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-653-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3776991]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2020.
Connelly, Michael (1956-)
The late show (magyar)
   Éjszakai műszak / Michael Connelly ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 428, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-611-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3777687]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2020.
Constantine, Liv
The last time I saw you (magyar)
   Amikor utoljára láttalak / Liv Constantine ; [... ford. Kenyeres Anna]. - Budapest : Vinton, 2019. - 320 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-822-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3778380]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2020.
Cooper, C. J.
The book club (magyar)
   A könyvklub / C. J. Cooper ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 389 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-711-5 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3777599]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2020.
Copeland, Sam
Charlie turns into a T-rex (magyar)
   Kicsi Charlie T-rex lesz / Sam Copeland ; Sarah Horne rajz. ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 304, [11] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-193-9 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779197]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2020.
Courtney, Joanna
Blood queen (magyar)
   A véres királyné : [Shakespeare királynéi] : [Lady Macbeth igaz története] / Joanna Courtney ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 347 p. : ill. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-327-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3778996]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2020.
Dabos, Christelle (1980-)
La mémoire de Babel (magyar)
   Bábel emlékezete : A tükörjáró 3. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 583, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-328-5 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági irodalom
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779189]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2020.
Dahl, Roald (1916-1990)
Danny the champion of the world (magyar)
   Danny, a szupersrác / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2014. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-514-4 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781252]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2020.
Dahl, Roald (1916-1990)
George's marvellous medicine (magyar)
   Georgie és a csodaszérum / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2014. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hugó és a csodaszer" címmel is
ISBN 978-963-244-491-8 fűzött : 1750,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781246]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2020.
Darkins, Ellie
Frozen heart, melting kiss (magyar)
   A desszert én vagyok / Ellie Darkins ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 674.)
ISBN 978-963-448-601-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778524]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2020.
Daud, Somaiya
Mirage (magyar)
   Mirage [elektronikus dok.] : a tökéletes hasonmás / Somaiya Daud ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-092-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3779080]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2020.
Davis, Fiona (1966-)
The address (magyar)
   A lakcím / Fiona Davis ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 394, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-720-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3777636]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2020.
Day, Sylvia (1973-)
Butterfly in frost (magyar)
   Mr. Frost, a megtört szerető / Sylvia Day ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 230, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-44-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779122]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2020.
Delaney, J. P.
The girl before (magyar)
   A lány a múltból [elektronikus dok.] = The girl before / J. P. Delaney ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-499-068-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3778775]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2020.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
Sir Nigel (magyar)
   Sir Nigel / Sir Arthur Conan Doyle. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 466, [1] p. ; 18 cm. - (Mesterművek. Történelmi, ISSN 2560-2837)
Ford. Sárpátki Ádám
ISBN 978-963-395-305-1 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3778570]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2020.
Eames, Nicholas
Bloody Rose (magyar)
   Véres Rózsa / Nicholas Eames. - Budapest : Fumax, 2019. - 520 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-116-3 kötött : 4995,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3777547]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2020.
Elliot, Kendra
A merciful secret (magyar)
   Kegyes titok / Kendra Elliot ; [ford. Békési Napsugár]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 356, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-553-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3777648]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2020.
Ericson, Renee
More than water (magyar)
   More than water : több mint víz / Renee Ericson ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 380, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-372-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778962]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2020.
Falconer, Colin (1953-)
Loving, liberty, Levine (magyar)
   Szabadság, szerelem, Levine / Colin Falconer ; [ford. Bachát Emese]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 442, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
Bibliogr.: p. 441-[443].
ISBN 978-963-635-721-4 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3777609]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad [elektronikus dok.] : középidő : Nápolyi regények 3. / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-540-8
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3781228]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2020.
Fforde, Katie (1952-)
A perfect proposal (magyar)
   Tökéletes ajánlat [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Henriette. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156719. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-647-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3777257]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2020.
Fletcher, Giovanna (1985-)
Eve of man (magyar)
   Eve of man [elektronikus dok.] : a jövő reménye / Giovanna & Tom Fletcher ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-090-1
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3778740]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2020.
Frost, Jeaniene (1974-)
One grave at a time (magyar)
   A sírcsapda / Jeaniene Frost. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 330, [2] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295). (Cat és Bones vámpírvadász sorozat ; 6.)
Ford. Fischer Mónika
ISBN 978-963-457-476-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779401]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2020.
Fuller, Louise
Claiming his wedding night (magyar)
   Egy hónap a paradicsomban / Louise Fuller ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 686.)
ISBN 978-963-448-632-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778473]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2020.
Garbera, Katherine
Beyond the limits (magyar)
   Túl minden határon / Katherine Garbera ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Fékezhetetlen fantázia / Anne Marsh ; [... ford. Kertész Helga]. Függetlenül a görögtől / Sarah Morgan ; [... ford. Szoboszlay Anna]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 95.)
Egys. cím: Beyond the limits. Daring her seal. Bought : the Greek's innocent virgin
ISBN 978-963-448-657-2 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3778497]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2020.
Garbera, Katherine
Pushing the limits (magyar)
   A legvégső határig / Katherine Garbera ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Fantáziakép / Anne Marsh ; [... ford. Várnai Péter]. Együtt-működés / Sherelle Green ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Botrány Milánóban / Dani Collins ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 94.)
Egys. cím: Pushing the limits. Bought by her Italian boss. Pleasing her seal. Our season for love
ISBN 978-963-448-806-4 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3778493]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2020.
George, Nina (1973-)
Das Lavendelzimmer (magyar)
   Levendulaszoba [elektronikus dok.] / Nina George ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Szeged : Maxim, [2019], cop. 2014. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-070-3
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3778764]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2020.
Gibney, Patricia (1962-)
No safe place (magyar)
   Nincs menedék [elektronikus dok.] : Lottie Parker negyedik könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156672. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-580-1
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3776982]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2020.
Goodman, Joanna (1969-)
The home of unwanted girls (magyar)
   Elveszett lelkek otthona [elektronikus dok.] / Joanna Goodman ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-669-3
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3777236]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2020.
Gordon, Abigail
A father for Poppy (magyar)
   Még egy próbát megér / Abigail Gordon ; [... ford. Gaáli István]. Szívek az áradatban / Annie Claydon ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 614-615.)
Egys. cím: A father for Poppy. Rescued by Dr Rafe
ISBN 978-963-448-814-9 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778599]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2020.
Graham, Lynne (1956-)
Falling for the secret millionare (magyar)
   A zárdán túl / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. Menekülés a szerelembe / Kate Hewitt ; [... ford. Csató Gabriella]. Szélesvásznú szerelem / Kate Hardy ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 47.)
Egys. cím: Falling for the secret millionare. Inherited by Ferranti. Claimed for the Leonelli legacy
ISBN 978-963-448-852-1 fűzött : 1799,- Ft : 10,6 EUR : 41,1 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.4=945.11
[AN 3778489]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2020.
Green, John (1977-)
Looking for Alaska (magyar)
   Alaska nyomában / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-914-0 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781363]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2020.
Gregory, Philippa (1954-)
The other Boleyn girl (magyar)
   A másik Boleyn lány [elektronikus dok.] / Philippa Gregory. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Gázsity Mila. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-297-8
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
Boleyn, Mary (1508-1543)
Anna (Anglia: királyné) (1501 k.-1536)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3777230]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2020.
Halle, Karina
The debt (magyar)
   Veled biztonságban vagyok / Karina Halle ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-24-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777649]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2020.
Halle, Karina
The debt (magyar)
   Veled biztonságban vagyok [elektronikus dok.] / Karina Halle ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-25-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781426]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2020.
Hamilton, Alwyn (1988-)
Rebel of the sands (magyar)
   A homok leánya [elektronikus dok.] / Alwyn Hamilton ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 961 KB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-499-085-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3778733]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2020.
Hamilton, Peter F. (1960-)
The temporal void (magyar)
   Mulandó Üresség : Üresség-trilógia 2. / Peter F. Hamilton ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 774, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Nemzetközösség univerzum
ISBN 978-963-395-302-0 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3778582]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2020.
Harlow, Melanie
Hold you close (magyar)
   Maradj közel / Melanie Harlow, Corinne Michaels ; [ford. Kurta Zsuzsanna]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-54-5 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779141]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2020.
Harris, Joanne (1964-)
The strawberry thief (magyar)
   Az epertolvaj [elektronikus dok.] / Joanne Harris. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Szűr-Szabó Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-680-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3777226]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2020.
Hayward, Jennifer
A deal for the Di Sione ring (magyar)
   Kapóra jött vőlegény : a Di Sione család / Jennifer Hayward ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 683.)
ISBN 978-963-448-591-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 RSD : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3778450]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2020.
Herbert, Frank (1920-1986)
Dune (magyar)
   Dűne / Frank Herbert ; [ford. Békés András]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 594, [4] p. : ill. ; 22 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 01
ISBN 978-963-406-903-4 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781389]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2020.
Herter, Lori
Me? Marry you? (magyar)
   Apu-kém / Lori Herter ; [... ford. Juhász Erika]. Az igazi haszon / Annette Broadrick ; [... ford. G. Korda Edit]. Gyógyító ölelés / Kathleen Korbel ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 29.)
Egys. cím: Me? Marry you?. Sail away. The man means business
ISBN 978-963-448-624-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778503]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2020.
Heti, Sheila (1976-)
Motherhood (magyar)
   Változások könyve [elektronikus dok.] / Sheila Heti. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Csonka Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-635-8
kanadai angol irodalom - gyermekvállalás - anyaság - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-31)
[AN 3777182]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2020.
Hewitt, Kate
A Di Sione for the Greek's pleasure (magyar)
   Egy lány védelmében / Kate Hewitt ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 681.)
ISBN 978-963-448-793-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778445]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2020.
Hewitt, Kate
The Greek tycoon's reluctant bride (magyar)
   Athéni éjszakák / Kate Hewitt ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 673.)
ISBN 978-963-448-642-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778517]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2020.
Holland, Sara
Everless (magyar)
   Everless [elektronikus dok.] : a varázslónő és az alkimista / Sara Holland ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-087-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778875]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2020.
Holleeder, Astrid (1965-)
Judas (magyar)
   Júdás [elektronikus dok.] / Astrid Holleeder. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Farkas Nóra. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-687-7
Holleeder, Willem (1958-)
Hollandia - holland irodalom - bűnöző - híres bűneset - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
839.31-94=945.11 *** 343.919(492)(092)Holleeder,_W.(0:82-94)
[AN 3778886]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2020.
Jackson, A. L.
If forever comes (magyar)
   Örökké veled : Nem engedlek 3. / A. L. Jackson ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 313 p. ; 20 cm
Fűzött : 3699,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5929-51-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779155]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2020.
Jackson, Lisa (1952-)
Paranoid (magyar)
   Paranoiás / Lisa Jackson ; [ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-10-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3779173]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2020.
Jackson, Stina (1983-)
Silvervägen (magyar)
   Ezüstút [elektronikus dok.] / Stina Jackson ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 768 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Sárga könyvek, ISSN 2631-083X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-636-8
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3778428]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2020.
James, Julia
Greek tycoon, waitress wife (magyar)
   Szerelem vagy csak játszma? / Julia James ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 675.)
ISBN 978-963-448-634-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778528]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2020.
Jensen, Jens Henrik (1963-)
De mørke mænd (magyar)
   Oxen : sebzett nagyvadak / Jens Henrik Jensen ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 453 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9794-2 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3777694]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2020.
Jones, Susanna
The earthquake bird (magyar)
   A csendmadár / Susanna Jones ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2004. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-601-3 fűzött : 2880,- Ft : 12,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3781075]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2020.
   Jószomszédi viszony. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 29.)
Tart.: Magas labda / Liz Fielding ; [... ford. Szabó Júlia]. A szomszéd kertje / Katherine Garbera ; [... ford. Makáry Kata]. A készséges szomszéd / Suzannah Davis ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Egys. cím: The bachelor next door ; Gabriel's bride ; Her ideal husband
ISBN 978-963-448-663-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3778480]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2020.
Joyce, Brenda (1963-)
A sword upon the rose (magyar)
   Kard és rózsa : felföldi rózsák / Brenda Joyce ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton, 2019. - 383 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-448-864-4 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778500]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2020.
Keeland, Vi
Dry spell (magyar)
   Enyém leszel : novella / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 30, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-48-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes elbeszélés
820-322.5(73)=945.11
[AN 3778373]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2020.
Keeland, Vi
The naked truth (magyar)
   A megbízó / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 361, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-32-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779148]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2020.
Keeland, Vi
Sex, not love (magyar)
   Csak szex / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 378, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-78-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3779150]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2020.
Kendrick, Sharon
Secrets of billionaire's mistress (magyar)
   Kész rejtély ez a nő! / Sharon Kendrick ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 682.)
ISBN 978-963-448-795-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778447]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2020.
Kennedy, Elle (1982-)
Tarnished crown (magyar)
   Megkopott korona : a Royal család 3.5 / Erin Watt ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 189, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-721-8 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3777610]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2020.
Kerangal, Maylis de (1967-)
Réparer les vivants (magyar)
   Hozzuk rendbe az élőket : regény / Maylis de Kerangal ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Magvető, 2019. - 268, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3889-5 fűzött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3778958]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2020.
Kettu, Katja (1978-)
Yöperhonen (magyar)
   Éjlepke [elektronikus dok.] / Katja Kettu. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2017
Ford. Bába Laura. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-986-1
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3777856]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2020.
King, Emily R.
The hundredth queen (magyar)
   A századik királyné [elektronikus dok.] / Emily R. King ; ford. Robin Edina. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-091-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778779]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : wrecking ball (magyar)
   Egy ropi naplója : romhalmaz / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 14.
ISBN 978-963-457-758-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777744]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of an awesome friendly kid : Rowley Jefferson's journal (magyar)
   Egy bitang jó fej srác naplója : Rowley Jefferson emlékiratai / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-669-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777736]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2020.
Landon, Sydney
Pierced (magyar)
   Pierced : megjelölve / Sydney Landon ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 253, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-724-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777600]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2020.
Lane, Soraya
His unexpected baby bombshell (magyar)
   Rebecca elhallgat valamit / Soraya Lane ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 671.)
ISBN 978-963-448-799-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3778510]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2020.
Lawrence, Caroline (1954-)
The time travel diaries (magyar)
   Az időutazó naplója : lány elefáncsont késsel / írta Caroline Lawrence ; [ford. Harci Andor]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 270, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-446-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779157]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2020.
Lee, Miranda
The billionaire's ruthless affair (magyar)
   A tökéletes titkárnő / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Csalás és ámítás / Abby Green ; [... ford. Kiss Gábor]. Nyomoz a férj / Michelle Douglas ; [... ford. Szabó Júlia]. Miss Bell eljegyzése / Georgie Lee ; [... ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 94.)
Egys. cím: The billionaire's ruthless affair. A deal to mend their marriage. An heir to make a marriage. Miss Bell's ballroom betrothal
ISBN 978-963-448-604-6 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3778519]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2020.
Leighton, M.
Everything for us (magyar)
   Everything for us : kettőnkért mindent / M. Leighton ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 321 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-045-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779299]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2020.
Lennox, Marion (1953-)
A millionaire for Molly (magyar)
   Tengerparti ház / Marion Lennox ; [... ford. Erdélyi Margit]. Feleség kis hibával / Linda Lewis ; [... ford. Szabó Júlia]. Vendéglő a medvéhez / Marie Ferrarella ; [... ford. Bartók Júlia]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 60.)
Egys. cím: A millionaire for Molly. Lily and the lawman. Cowboy seeks perfect wife
ISBN 978-963-448-858-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3778533]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2020.
Lethem, Jonathan (1964-)
Motherless Brooklyn (magyar)
   Árva Brooklyn / Jonathan Lethem ; [ford. Bart Dániel]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-891-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781359]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2020.
Levithan, David (1972-)
Someday (magyar)
   Majd egy nap [elektronikus dok.] / David Levithan ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-093-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3778843]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2020.
Lippincott, Rachael
Five feet apart (magyar)
   Két lépés távolság [elektronikus dok.] / Rachael Lippincott ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-095-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3778756]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2020.
Litchfield, David
The bear, the piano, the dog and the fiddle (magyar)
   A mackó, a zongora, a kutyus és a hegedű / David Litchfield. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-83-0 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3778377]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2020.
London, Jack (1876-1916)
Braun wolf and other stories (magyar)
   A barna farkas [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-930-1 (epub)
ISBN 978-963-474-931-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3775804]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2020.
Louis, Lia
Somewhere close to happy (magyar)
   Valahol közel a boldogsághoz / Lia Louis ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-12-5 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3779118]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2020.
Lynn, Janice
Sizzling nights with Dr Off-Limits (magyar)
   Szexi doki az exem / Janice Lynn ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Üdv a családban! / Karin Baine ; [... ford. Kiss Gábor]. A mese valóra válik / Annie O'Neil ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 64.)
Egys. cím: Sizzling nights with Dr Off-Limits. Healing the sheikh's heart. Falling for the foster mum
ISBN 978-963-448-659-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3778608]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of frost and starlight (magyar)
   A court of frost and starlight : fagy és csillagfény udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 293, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-686-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778990]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
Kingdom of ash (magyar)
   Kingdom of ash : felperzselt királyság : [... Üvegtrón sorozat befejező része] / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 692, [3] p.
ISBN 978-963-457-665-5 kötött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-457-617-4 fűzött : 4899,- Ft
[AN 3777667] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 478, [1] p.
ISBN 978-963-457-742-3 kötött : 4899,- Ft
ISBN 978-963-457-741-6 fűzött : 3799,- Ft
[AN 3777669] MARC

ANSEL
UTF-83761 /2020.
Maas, Sharon (1951-)
The sugar planter's daughter (magyar)
   Az ültetvényes lánya / Sharon Maas ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 333, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-719-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3777594]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2020.
MacKay, Sue
The family she needs (magyar)
   A vonzó nagybácsi / Sue MacKay ; [... ford. Gaáli István]. Aki egyszer megégette magát.. / Annie Claydon ; [... ford. Mészáros Eszter]. - Budapest : Harlequin : Vinton, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 616-617.)
Egys. cím: The family she needs. Saved by the single dad
ISBN 978-963-448-622-0 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778601]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2020.
Major, Michelle
A baby and a berothal (magyar)
   Katicabogár / Michelle Major ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Kémeim jelentik / Laurie Paige ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 325-326.)
Egys. cím: A baby and a berothal. Romancing the enemy
ISBN 978-963-448-618-3 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778474]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2020.
Mallery, Susan (1958-)
The friends we keep (magyar)
   Kisvárosi barátnők : Mischief Bay / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton, 2019. - 416 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-818-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778516]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2020.
Marrs, John
The one (magyar)
   The one [elektronikus dok.] : a tökéletes pár / John Marrs ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-089-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3779083]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2020.
Martin, George R. R. (1948-)
Dreamsongs (magyar)
   Álomdalok / George R. R. Martin. - Pécs : Alexandra, 2017-. - 18 cm
ISBN 978-963-357-971-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3697970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 896 p.
Ford. Novák Gábor, Juhász Viktor, Körmendi Ágnes
ISBN 978-963-357-973-2 fűzött : 4999,- Ft
[AN 3777715] MARC

ANSEL
UTF-83767 /2020.
Martinez, Aly
Transfer (magyar)
   Tőled semmit : [Összekötve 2.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 268, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-22-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777647]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2020.
McGuire, Jamie (1978-)
From here to you (magyar)
   From here to you [elektronikus dok.] : perzselő menedék / Jamie McGuire ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-100-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778894]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2020.
McLean, Jay
Kick push (magyar)
   Kick push : lebegés / Jay McLean ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 349, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-643-3 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3777617]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2020.
McManus, Karen M.
One of us is lying (magyar)
   Lehull a lepel [elektronikus dok.] / Karen M. McManus ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-097-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3778904]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2020.
Michaels, Corinne
Not until you (magyar)
   Várj még rám [elektronikus dok.] / Corinne Michaels ; ford. Rácz Júlia. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-57-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777871]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2020.
Mitchell, Sarah
The lost letters (magyar)
   Elveszett levelek : egy tiltott szerelem háborún, kontinenseken és nemzedékeken át / Sarah Mitchell. - Pécs : Alexandra, 2019. - 415 p. ; 21 cm
Ford. Kucserka Zsófia
ISBN 978-963-447-614-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3777706]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2020.
Moore, Christopher (1957-)
Practical demonkeeping (magyar)
   Ördögöd van / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-584-9 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 3781065]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2020.
Morpurgo, Michael (1943-)
Flamingo boy (magyar)
   Flamingó fiú [elektronikus dok.] / Michael Morpurgo ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 941 KB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-103-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3778897]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2020.
Mortimer, Carole (1960-)
The billionaire's marriage bargain (magyar)
   Alkuképes házasság / Carole Mortimer ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 676.)
ISBN 978-963-448-650-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778532]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2020.
Moseley, Kirsty
Nothing left to lose (magyar)
   Nothing left to lose : nincs vesztenivalóm / Kirsty Moseley ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 875 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-703-4 fűzött : 4799,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 3777622]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2020.
Motayne, Maya
Nocturna (magyar)
   Nocturna [elektronikus dok.] : egy arctalan tolvaj, egy kétségbeesett herceg és egy szabadon engedett sötét hatalom / Maya Motayne. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Weisz Böbe. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156670. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-660-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776975]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2020.
Munro, Alice (1931-)
The view from Castle Rock (magyar)
   Kilátás a Várszikláról [elektronikus dok.] / Alice Munro ; ford. Lukács Laura. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-536-1
kanadai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(71)=945.11
[AN 3781134]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2020.
Murakami Haruki (1949-)
Kishidanchō-goroshi (magyar)
   A kormányzó halála / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2019-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3777935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Láthatóvá váló ideák / [ford. Ikematsu-Papp Gabriella]. - 2019. - 435, [4] p.
ISBN 978-963-516-013-6 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3777938] MARC

ANSEL
UTF-83780 /2020.
Narayanan, Shoma
Twelve hours of temptation (magyar)
   Túl vonzó a főnököm / Shoma Narayanan ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 672.)
ISBN 978-963-448-595-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
India - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(540)=945.11
[AN 3778515]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Kniv (magyar)
   Kés [elektronikus dok.] / Jo Nesbø ; ford. Petrikovics Edit. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-672-6
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3778427]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2020.
Nousiainen, Miika (1973-)
Juurihoito (magyar)
   Gyökerek / Miika Nousiainen ; [ford. K. Győrffy Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9484-2 fűzött : 3600,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3777858]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2020.
Nunez, Sigrid (1951-)
The friend (magyar)
   A barát [elektronikus dok.] / Sigrid Nunez. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Hoppán Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-719-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3777075]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2020.
'Omar Khayyām (1048-1131)
   Rubáijat [elektronikus dok.] = Robaʾiyat / Omár Khájjam ; Gholamali Rajabi Yazdi és Galkó Balázs előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 1 CD (42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9624-2 : 2400,- Ft
perzsa irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - hangoskönyv
891.5-14.02=945.11
[AN 3777067]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2020.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek [elektronikus dok.] / Delia Owens. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Csonka Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156686. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-296-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3777061]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2020.
Park, Jessica
180 seconds (magyar)
   180 seconds : 180 másodperc / Jessica Park ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 364 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-674-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779295]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2020.
Pattillo, Beth
Jane Austen ruined my life (magyar)
   Jane Austen tönkretette az életem / Beth Pattillo ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-458-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779149]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2020.
Pérez-Reverte, Arturo (1951-)
El asedio (magyar)
   Cádiz ostroma [elektronikus dok.] / Arturo Pérez-Reverte. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, [2019], cop. 2018
Ford. Varju Kata. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-632-7
spanyol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény - elektronikus dokumentum
860-312.4=945.11 *** 860-311.6=945.11
[AN 3777054]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2020.
Persson Giolito, Malin (1969-)
Störst av allt (magyar)
   Quicksand : állam kontra Maria Norberg / Malin Persson Giolito ; [ford. Haris Ildikó]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-698-3 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3777623]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2020.
Peters, Pauline (1966-)
Die rubinrote Kammer (magyar)
   A rubinvörös kamra [elektronikus dok.] / Pauline Peters ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-102-1
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3778746]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2020.
Petit, Véronique (1967-)
Le mot d'Abel (magyar)
   Abel szava / Véronique Petit ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 143 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-644-0 fűzött : 2299,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3778968]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2020.
Pichon, Liz (1963-)
Extra special treats (...not) (magyar)
   Extra szuper nasik (nem is) / írta Liz Pichon ; [ford. Dragomán Gábor]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 229, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Tom Gates ; 5.)
ISBN 978-963-437-332-2 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779215]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2020.
Pilkey, Dav (1966-)
The adventures of captain Underpants (magyar)
   Alsógatyás kapitány kalandjai színesben / Dav Pilkey ; [ill. Kathy Westray, Phil Falco] ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 138, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 1.
Kötött : 2699,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-261-982-8)
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3781452]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2020.
Pons, Lele (1996-)
Surviving high school (magyar)
   Éld túl a sulit [elektronikus dok.] : egy online díva naplója / Lele Pons, Melissa de la Cruz ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-075-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3778772]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2020.
Pratchett, Terry (1948-2015)
I shall wear midnight (magyar)
   Akkor majd éjfélt viselek : történet a korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 406, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-301-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3778587]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2020.
Puértolas, Romain (1975-)
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea (magyar)
   A fakír, aki egy Ikea-szekrényben ragadt [elektronikus dok.] / Romain Puértolas ; ford. Takács M. József. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 818 KB). - Budapest : Libri, [2019], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-617-4
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3778471]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2020.
Pullman, Philip (1946-)
His dark materials (magyar)
   Az Úr sötét anyagai / Philip Pullman. - Új, jav. kiad. - Budapest : Ciceró, [2019]-. - 20 cm
Ford. Borbás Mária
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az arany iránytű. - cop. 2019. - 388, [3] p.
Megj. "Északi fény" címmel is
ISBN 978-963-432-114-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781448] MARC

ANSEL
UTF-83798 /2020.
Quinn, Kate (1981-)
The huntress (magyar)
   A vadásznő [elektronikus dok.] / Kate Quinn ; ford. Tomori Gábor. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-104-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3778782]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2020.
Read, Benjamin
The midnight hour (magyar)
   Éjféli óra / Benjamin Read és Laura Trinder ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 317 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5755-20-0 fűzött : 3490, Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3779186]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2020.
Reaves, Michael (1950-)
Darth Maul, shadow hunter (magyar)
   Darth Maul, a vadászó árnyék / Michael Reaves ; [ford. Dinya Tamás]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 400 p. ; 20 cm
James Luceno elbeszéléseivel. - keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-552-6 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781508]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Connections in death (magyar)
   Halálos kapcsolatok / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-564-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3777637]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
For now, forever (magyar)
   Most és mindörökké : Daniel : [a MacGregor család] / Nora Roberts ; [... ford. Kálló András]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2019. - 284 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-826-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778561]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2020.
Robson, Amanda
Envy (magyar)
   Irigy [elektronikus dok.] / Amanda Robson ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-47-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3777903]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2020.
Robson, Jennifer (1970-)
The gown (magyar)
   II. Erzsébet ruhája : egy királyi esküvő története / Jennifer Robson ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 397 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 396-397.
ISBN 978-963-447-601-6 kötött : 4699,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3778949]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2020.
Roper, Richard
Something to live for (magyar)
   Az élet mindig kínál második esélyt : talán azért, hogy azt is elszúrjuk?! / Richard Roper ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-86-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3777651]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2020.
Ross, Rebecca
The queen's rising (magyar)
   A királynő felemelkedése [elektronikus dok.] / Rebecca Ross ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-105-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3778902]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2020.
Roth, Philip (1933-2018)
Sabbath's theater (magyar)
   Sabbath színháza [elektronikus dok.] / Philip Roth ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-283-3
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3778690]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2020.
Rushdie, Salman (1947-)
Fury (magyar)
   Fúriadüh / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 363 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-100-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3781329]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2020.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 12. (magyar)
   Egy zizi naplója : szívbaj : egy nem-túl-titkos szerelmi háromszög meséje / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 261, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 12
ISBN 978-963-457-728-7 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777658]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2020.
Ryan, Lexi
Spinning out (magyar)
   Sodródás : A Blackhawk fiúk, első könyv / Lexi Ryan ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Pécs : Pioneer Books, 2019. - 444, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-59-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777907]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2020.
Şafak, Elif (1971-)
10 minutes 38 seconds in this strange world (magyar)
   10 perc 38 másodperc / Elif Shafak ; [ford. Csáki-Sipos Kata, Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2019. - 411 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-128-2 fűzött : 3999,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3778862]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2020.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3781369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az utolsó kívánság / [ford. Kellermann Viktória]. - 2019. - 346, [1] p.
ISBN 978-963-406-923-2 fűzött : 3590,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3781375] MARC

ANSEL
UTF-83813 /2020.
Scarrow, Simon (1962-)
The blood of Rome (magyar)
   Róma vére / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-555-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3777650]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2020.
Shaw, Chantelle
Acquired by her Greek boss (magyar)
   Szerelem egy életre / Chantelle Shaw ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 684.)
ISBN 978-963-448-597-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3778454]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2020.
Shortall, Eithne
Grace after Henry (magyar)
   Az élet Henry után / Eithne Shortall ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 374, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-355-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3779131]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2020.
Silva, Daniel (1960-)
The other woman (magyar)
   A másik nő / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Vinton, 2019. - 448 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-832-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3778376]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2020.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Denʹ opričnika (magyar)
   Az opricsnyik egy napja [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2008. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szőke Katalin. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156780. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-979-3
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3777846]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2020.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Manaraga (magyar)
   Manaraga [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. M. Nagy Miklós. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-983-0
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3777852]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2020.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Telluriâ (magyar)
   Tellúria [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin ; a XIV. fejezet versbetétjét Győrei Zsolt ford. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2014
Ford. Gábor Sámuel. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156782. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-982-3
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3777848]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2020.
Strelecky, John (1969-)
The Why café (magyar)
   Miért kávézó [elektronikus dok.] : mese az élet értelméről / John P. Strelecky ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-558-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3781283]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2020.
Strohm, Stephanie Kate
Prince in disguise (magyar)
   Herceg álruhában / Stephanie Kate Strohm ; [ford. Kulcsár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 331 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-358-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779188]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2020.
Sutcliffe, William (1971-)
Whatever makes you happy (magyar)
   Egy hét, hogy boldog légy [elektronikus dok.] / William Sutcliffe ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 947 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-645-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3777015]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2020.
Sweterlitsch, Tom (1977-)
The gone world (magyar)
   Letűnt világok / Tom Sweterlitsch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2019], cop. 2018. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-529-0 kötött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781072]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2020.
Tacitus, Publius Cornelius (55-118?)
Annales (magyar)
   Évkönyvek [elektronikus dok.] / Publius Cornelius Tacitus ; ford. Csiky Kálmán. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-946-2 (epub)
ISBN 978-963-474-947-9 (mobi)
Róma - ókori latin irodalom - 1. század (Kr. e.) - 1. század - krónika - elektronikus dokumentum
871-94=945.11 *** 937"-00/00"(093)
[AN 3776674]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2020.
Tallis, Frank (1958-)
Vienna blood (magyar)
   Bécsi vér / Frank Tallis ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2019. - 475 p. ; 21 cm. - (Monarchia-krimik, ISSN 2560-0087)
ISBN 978-615-80791-7-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3777632]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2020.
Taylor, Laini (1971-)
Strange the dreamer (magyar)
   A különös álmodozó [elektronikus dok.] = Strange the dreamer / Laini Taylor ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-499-088-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779057]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2020.
Tchaikovsky, Adrian (1972-)
Children of ruin (magyar)
   A pusztulás gyermekei / Adrian Tchaikovsky ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Fumax, 2019. - 590, [2] p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 1.)
ISBN 978-963-470-120-0 kötött : 5495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3777555]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2020.
Teitelbaum, Michael
Garfield and the santa spy (magyar)
   Garfield és a kémapó / írta Michael Teitelbaum ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Drize K., [2019]. - 94, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5425-59-2 fűzött : 1090,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777751]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2020.
Thornton, Stephanie (1980-)
The conqueror's wife (magyar)
   A hódító felesége : regény Nagy Sándorról / Stephanie Thornton ; [ford. Főző Gergő]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 443 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 443.
ISBN 978-963-635-647-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3777603]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2020.
Tijan
Anti stepbrother (magyar)
   Anti stepbrother : vészkijárat / Tijan ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-472-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777598]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2020.
Tóibín, Colm (1955-)
The Blackwater lightship (magyar)
   A blackwateri világítóhajó [elektronikus dok.] / Colm Tóibín. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Greskovits Endre. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157247. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-559-0
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3781288]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2020.
Uttley, Alison (1884-1976)
The knot squirrel tied (magyar)
   Mókus csomója / írta Alison Uttley ; ill. Margaret Tempest. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 46 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Ugri, a kis szürke nyúl)
Ford. Nagypál Viktor
ISBN 978-615-6013-07-1 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3778369]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2020.
Uttley, Alison (1884-1976)
Little grey rabbit's paint-box (magyar)
   A festődoboz / írta Alison Uttley ; ... illusztrációkat kész. Margaret Tempest. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 46 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Ugri, a kis szürke nyúl)
Ford. Stella Márta
ISBN 978-615-6013-06-4 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3778362]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2020.
Uttley, Alison (1884-1976)
Moldy warp the mole (magyar)
   A kincsvadász vakond / írta Alison Uttley ; ... ill. Margaret Tempest. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 46 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Ugri, a kis szürke nyúl)
Ford. Seres Noémi
ISBN 978-615-6013-08-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3778366]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2020.
Uttley, Alison (1884-1976)
Wise owl's story (magyar)
   Bölcs Bagoly története / írta Alison Uttley ; ... ill. Margaret Tempest. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 44 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Ugri, a kis szürke nyúl)
Ford. Seres Noémi
ISBN 978-615-6013-09-5 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3778368]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2020.
Vaughn, S. K.
Across the void (magyar)
   Közöttünk a végtelen [elektronikus dok.] / S. K. Vaughn ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-689-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3777002]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2020.
Wade, Dani
Expecting his secret heir (magyar)
   Rejtélyek és hazugságok / Dani Wade ; [... ford. Kiss Gábor]. Ki tartja a gyertyát? / Wendy Etherington ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 339-340.)
Egys. cím: Expecting his secret heir. Are you lonesome tonight?
ISBN 978-963-448-802-6 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778530]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2020.
Walsh, Rosie
The man who didn't call (magyar)
   7 nap szerelem [elektronikus dok.] / Rosie Walsh ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-101-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3778896]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2020.
Weil, Jiří (1900-1959)
Moskva-hranice (magyar)
   Moszkva, a határ [elektronikus dok.] / Jiří Weil ; ford. Varga György. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-541-5
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3781253]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2020.
Welch, Jenna Evans
Love & gelato (magyar)
   Love & gelato [elektronikus dok.] : firenzei nyár / Jenna Evans Welch ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-071-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3778774]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2020.
Weninger, Brigitte (1960-)
Geschichten aus dem Weihnachtswald (magyar)
   24 karácsonyi mese / Brigitte Weninger, Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 124, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-65-3 kötött : 3990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3781269]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2020.
Wheeler, Jeff (1971-)
The king's traitor (magyar)
   The king's traitor : a király árulója : Királyforrás-sorozat 3. rész / Jeff Wheeler ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 430, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-573-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3777608]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2020.
Wickham, Madeleine (1969-)
Can you keep a secret? (magyar)
   Tudsz titkot tartani? / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 397, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-761-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3779001]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2020.
Wiggs, Susan (1958-)
Between you and me (magyar)
   Köztünk marad / Susan Wiggs ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Vinton, 2019. - 432 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-828-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778521]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2020.
Yates, Maisey
The last Di Sione claims his prize (magyar)
   Fogd a képet és fuss! / Maisey Yates ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 685.)
ISBN 978-963-448-628-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778463]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2020.
York, Sabrina
Susana and the Scot (magyar)
   Susana és a skót / Sabrina York ; [ford. Sinka Erika]. - Budapest : Studium Plusz, 2019. - 421 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-40-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777675]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2020.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Aflausn (magyar)
   Exit [elektronikus dok.] / Yrsa Sigurđardóttir ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 917 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-324-684-9
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3778431]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3848 /2020.
   100 mese Mátyás királyról : [a bölcs és igazságos uralkodó, aki móresre tanítja az urakat és megvédi a szegényeket] / [a történeteket átd. és szerk. Keresztesi József] ; [ill. Bosnyák Mihály]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 278 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-468-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3777815]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2020.
Ádám Tamás (1954-)
   Szomjas víztorony, 2014-2016 / Ádám Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 110, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-005-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778312]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2020.
Adrian, L. M.
   Modern mennyország : 5 nap múlva meghódítasz! / L. M. Adrian. - [Igal] : Lama Production, 2019. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6038-5 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3781737]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2020.
Ady Endre (1877-1919)
   Harc és nász : Ady Endre füveskönyve / [... vál. és összeáll. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 126, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-434-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3778311]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2020.
   Álombefőtt : pedagógus alkotók antológiája / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 203, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-54-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3778725]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2020.
Aniszi Kálmán (1939-)
   A kis buta : válogatott elbeszélések, esszénovellák / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : [Kapu K.], [2019]. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7706-42-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3777997]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2020.
Apáti Dánielné (1944-)
   Hitem, hazám, életem / Apáti Dánielné ; [ill. Petrusák János]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-31-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778080]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2020.
Bajzikné Panni
   A tollat kezembe vettem / Bajzikné Panni ; [ill. Bajzik Anna Alexa és Kovács Sára] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Keszthely ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 72, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5849-34-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778651]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2020.
Balogh W. Orsolya
   A 13. csillagjegy / Balogh W. Orsolya. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-726-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777905]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság ára : Igazság III. / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 344, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-56-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779111]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2020.
Bencze Erzsébet, D.
   Túl közel : válogatott versek a szerző illusztrációival / D. Bencze Erzsébet ; [kiad. a Pannon Írók Társasága]. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., cop. 2019. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5022-32-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778839]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   100 Benedek Elek-mese : [válogatás a legnagyobb magyar mesemondó történeteiből] / [ill. Varga Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 415 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-520-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3777811]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Az óra rejtélye / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 244, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kiki nyomoz ; 2.)
ISBN 978-963-410-433-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3781309]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2020.
Berzsán Eszti
   A két kiscica karácsonya / Berzsán Eszti. - [Budapest] : Szerző, [2019]. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Két kiscica könyvek)
ISBN 978-615-00-6851-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3778483]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2020.
   Bevallani a bevallhatatlant : válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek szépirodalmi munkáiból : 17 éves az Irodalmi Rádió / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 191, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-64-0 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3778759]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2020.
Bíró Krisztina
   A hit útvesztője / Bíró Krisztina. - Budapest : Garbo, 2019. - 111 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-80-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778192]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2020.
Bognár Stefánia (1937-)
   Időutazás / Bognár Stefánia ; szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn ... - [Miskolc] : Bognár S. : [Irod. Rádió], cop. 2019. - 158, [4] p. : ill. ; 21 cm
Közread. Irodalmi Rádió
ISBN 978-615-5849-52-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778630]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2020.
Borsodi L. László (1976-)
   Szétszórt némaság / Borsodi L. László ; Ráduly Margit illusztrációival. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. ; Budapest : FISZ, 2018. - 119, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 53.)
ISBN 978-615-5729-30-0 kötött
ISBN 978-606-8118-54-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14(498)
[AN 3755566]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2020.
Budai Lotti
   Édes ébredés : A szerelem rabszolgái 1. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-66-3 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3779113]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2020.
Buglyó Juliánna
   Kalandok közt : [gyermekversek 4-10 éveseknek szavalóversenyekre is] / Buglyó Juliánna ; [ill. Bodrogi Éva] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Balmazújváros ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 103, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-57-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778773]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2020.
Carrigan, Ashley
   Az oroszlán árnyékában : Negin 1. / Ashley Carrigan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 365, [2] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-700-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777604]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2020.
Cornelie C. G.
   Bármi megtörténhet : gondoltál már arra, mi lenne, ha... / Cornelie C. G. - [Budapest] : Gallwitzné Czank K. A., 2019. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6069-9 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779320]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2020.
Császár József (1942-)
   Hóország királyának kalandjai : verses meseregény / Császár József ; [... ill. Bodrogi Éva] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Debrecen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 77, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-67-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3778791]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2020.
Cseke Gábor (1941-)
   Kóválygások a Hyde Parkban / Cseke Gábor. Vadmalac meg én / Gergely Tamás. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-78-1 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - próza
894.511-14(498) *** 894.511-3(498)
[AN 3778257]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2020.
Cseke J. Szabolcs (1947-)
   Zuhanás : egy replikátor kalandjai Káderisztánban : fejben regény / Cseke J. Szabolcs. - Budapest : Hungarovox, cop. 2019. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-009-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778274]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2020.
Csender Levente (1977-)
   Egyszer majd el kell mondani : válogatott és ráadás novellák / Csender Levente. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2019. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-94-6 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781112]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2020.
Csender Levente (1977-)
   A különleges Meditittimó kalandjai : mesék / Csender Levente ; Szalontai Enikő illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - 3. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-32-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781114]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2020.
Darvas Ferenc (1936-)
   Életem visszhangjai / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : Magánkiad., 2019. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-9-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3778847]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2020.
Dobnik János (1967-)
   A bankár, a bankrabló és a szélhámos : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0741-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3781493]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2020.
Dobnik János (1967-)
   A légiós : bűnös vagy ártatlan : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2019, cop. 2017. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0739-7 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3781496]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2020.
Dobnik János (1967-)
   A Vörös Osztag : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0740-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3781498]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2020.
Dóró Sándor (1973-)
   Lélekemelő / Dóró Sándor. - Debrecen ; [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2019. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5101-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778806]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2020.
Erdőss Alex
   Kereszttűzben / Erdőss Alex. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2019. - 300 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-6878-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778104]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2020.
   Ész-szív összehangoló : 16 éves az Irodalmi Rádió : válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek szépirodalmi munkáiból / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 205, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-29-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3778693]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 406, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-433-333-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781553]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2020.
Farkas Balázs (1987-)
   Lu purpu / Farkas Balázs ; [... Juhász Ernő ill.]. - Budapest : FISZ, 2019. - 99, [2] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 55.)
ISBN 978-615-5729-36-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3778712]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2020.
Fekete András
   Tüsi és Lobonc megmenti Bam Bandit / Fekete András ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 165, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-542-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777791]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2020.
Fischer Botond (1982-)
   Tavasz lesz, Corina / Fischer Botond. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. ; Budapest : FISZ, 2018. - 99, [2] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 54.)
ISBN 978-615-5729-31-7 kötött
ISBN 978-606-8118-56-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 3778705]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2020.
Florans Matias
   Retel és Hunorka / Florans Matias & Flagranti Poeta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-57-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3778200]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2020.
Fodor Ágnes
   Szöveg.doc [elektronikus dok.] / Fodor Ágnes. - Szöveg (epub : 695 KB). - [S.l.] : Underground K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3778567]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2020.
Fodor Balázs (1981-)
   Kozmológiai állandó / Fodor Balázs ; [... illusztrációkat Oliver Arthur kész.]. - Budapest : FISZ, 2019. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 101.)
ISBN 978-615-5729-29-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778658]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2020.
Gaál Antal (1948-)
   Az ostobaság hatalmáról : levelek az olvasónak / Gaál Antal. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 120, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-015-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3778316]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2020.
Gacsályi József (1944-)
   Fontos : válogatott és új versek / Gacsályi József. - Szekszárd : Vitolla Bt., 2018. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3162-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778829]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2020.
Gárdos Péter (1948-)
   Királyi játék [elektronikus dok.] : ez a játszma vérre megy / Gárdos Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-712-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777252]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2020.
Gavallér János
   A paraszt tizenkét hónapja / Gavallér János. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2019. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6841-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778290]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2020.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-916-6 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781214]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2020.
Giovannini Kornél (1940-)
   Giovanni : egyszervolt színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-012-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3778262]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2020.
   GÖMB-IRKA : ARTjárás : egy kiállítás lenyomatai : készült a Gödöllői Művészbarátok Alkotócsoport és a gödöllői Irodalmi Kerekasztal közös kiállításának alkalmából / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Irodalmi Kerekasztal]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp. : IRKA, 2019. - 72 p. : ill., főként színes ; 18 cm
A kiállítást Gödöllőn, 2019. jún. 22-én nyitották meg
ISBN 978-615-80025-7-8 fűzött
Gödöllő - magyar irodalom - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - vers - próza - antológia - kiállítási katalógus
894.511-3(082) *** 894.511-14(082) *** 73/76(439-2Gödöllő)"20" *** 77.04(439-2Gödöllő)"20" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3777878]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2020.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2006. - 206, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3668-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781006]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2020.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Vera [elektronikus dok.] / Grecsó Krisztián ; Törőcsik Franciska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (9 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9855-0 : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3777063]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2020.
   Gyöngyfüzér : meglepetéskötet rajongóknak és leendő rajongóknak / [... illusztrációkat kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 269, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-768-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3779289]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2020.
Győrfi Kata (1992-)
   Te alszol mélyebben / Győrfi Kata. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 49, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-756-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779181]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2020.
Hajnal Kitti
   Hinta / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2019. - 293 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-6876-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778096]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2020.
Halász László
   Végletek között : kényelmetlen tűnődések / Halász László. - Budapest : Pólya, 2019. - 577 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 557-577.
ISBN 978-615-81228-0-1 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3778980]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2020.
Halmi Tibor (1987-)
   Utolsó csatlakozás / Halmi Tibor. - Budapest : FISZ, 2019. - 89, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 104.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 9.)
ISBN 978-615-5729-40-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778668]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2020.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Közös életrend : esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások III. : 1940-1944 / Hamvas Béla ; [szerk., a szövegeket gond., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2019. - 484 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9240-83-4 kötött
magyar irodalom - filozófia - esszé
894.511-4 *** 1
[AN 3777634]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2020.
Hannibál Nyúl Béla
   Több mint tanú : elképzelt történések a viktoriánus Magyarországon : I. rész: 1998-2002 : II. rész: 2010-20?? : szatirikus kórrajz / Hannibál Nyúl Béla. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 318, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-80-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778093]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2020.
Havas Csilla
   Felveszem a szárnyaim : válogatás festményeimből és novelláimból / Havas Csilla ; [kiad. a Havas Művészeti Ügynökség és Galéria]. - Miskolc : Havas Műv. Ügynökség és Galéria, 2019. - 202, [2] p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-00-6429-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - elbeszélés
894.511-32 *** 75(439)(092)Havas_Cs.
[AN 3778195]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2020.
Hegedűs Gábor (1948-)
   A pálmalevél / Hegedűs Gábor ; [... ill. Bodrogi Éva] ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Algyő ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 117, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-42-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778745]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2020.
Hercz Júlia (1981-)
   Arany és ónix / Hercz Júlia. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 375 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-770-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3779395]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2020.
   A Hold is velünk dalol : apeva-haiku antológia, 2018 / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 107, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-28-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3778639]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2020.
   A Hold köpönyege : gyermekversek és mesék az Irodalmi Rádió szerzőitől / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [ill. Bodrogi Éva]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 230, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-65-7 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3778770]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2020.
Hunyady József (1921-1983)
   A király árnyéka / Hunyady József tollából. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2019. - 655, [6] p. ; 22 cm. - (Magyar históriák)
ISBN 978-615-5781-44-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3777681]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2020.
Hutás Mihály (1941-)
   Útban a világ világossága felé : naplóregény / Hutás Mihály ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - 2. bőv. kiad. - Balatonfüred ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 100, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-51-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3778812]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2020.
Igor Csaba, T.
   A gyermek király szolgálatában [eletronikus dok.] : történet IV. László idejéből / T. Igor Csaba. - Szöveg (epub : 676 KB). - [S.l.] : Underground K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3777430]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2020.
Janáky Marianna (1955-)
   Paplan alatt / Janáky Marianna ; [fotók Eifert János]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2019. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-27-7 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3778879]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2020.
Jassó Judit (1977-)
   Kaszt / Jassó Judit. - Budapest : FISZ, 2019. - 206 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 102.)
ISBN 978-615-5729-34-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778660]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2020.
Juhász Magda (1935-)
   Csalafinta : mesés versek állatokról / írta Juhász Magda. - [Debrecen] : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2019. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5975-30-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3778141]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2020.
Juhász Magda (1935-)
   Száll a papírsárkány! / írta Juhász Magda. - [Debrecen] : Magnusz, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5975-28-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778150]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2020.
K. D. Niki
   Szerelmem a tanárom [elektronikus dok.] / K. D. Niki. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156661. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3776946]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2020.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Sárkánytörvény : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-179-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781045]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2020.
Kádár Anna
   Titkos átjáró : múzeumi mesekönyv / Kádár Anna ; [ill. Fatér Anna] ; [kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - [Budapest] : PIM, 2019. - 55 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5517-29-7 fűzött
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - múzeum - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(02.053.2)
[AN 3779105]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2020.
Kanfi-Horváth Imre (1985-)
   Önteremtő : ImiRamone versei / Kanfi-Horváth Imre ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Szentes ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 184, [3] p.bill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-50-3 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778628]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2020.
   Karácsony az erdőben. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3777945]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2020.
Katona Melinda
   Mennyei életeim : mennyben született szerelem / M. Selisse. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-63-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777583]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 1 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 360, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-00-2 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779114]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2020.
Kellei György (1947-)
   Hazugságok temetője : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-007-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3778372]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2020.
   Két világ határán : [fantasy antológia] / [főszerk. Ripp Gábor] ; [... a Trivium Egyesület kiadványa]. - Budapest : Trivium Egyes., 2019. - 224, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5821-19-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3778815]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2020.
Kis Pál István (1951-)
   Háry, az örök Háry! : obsitos történetek első kézből a honfoglalástól napjainkig tizenöt megszólalásban / Kis Pál István ; [graf. Szatmári Juhos László]. - Szekszárd : Vitolla Marketing Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 2019. - 90 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81250-0-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3778833]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2020.
Klotz Mária (1957-)
   Apeva-cseppek / Klotz Mária ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Pilisszentiván ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-58-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778652]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2020.
Kőhalmi Zoltán (1977-)
   A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit, avagy 101 hulla Dramfjordban [elektronikus dok.] / Kőhalmi Zoltán. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-373-1
magyar irodalom - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3777906]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2020.
Konczek József (1942-)
   Kurdics a Mélytányérban / Konczek József. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-013-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778196]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2020.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti gengszter [elektronikus dok.] / Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-649-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3777173]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2020.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest [elektronikus dok.] : Bűnüs Budapest-ciklus / Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-648-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3777153]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2020.
Kormányos Ákos (1992-)
   Paraván : versek / Kormányos Ákos. - Újvidék : Fórum ; [Budapest] : FISZ, 2019. - 69, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Gemma könyvek ; 48.)
ISBN 978-615-5729-35-5 fűzött : 2500,- Ft : 500 RSD
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778671]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2020.
Kovács Attila
   Micsoda költözés! : [nyomozás a Pipacs utcában] / Kovács Attila ; Orbán Orsolya rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 270, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-529-9 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777724]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2020.
Kovács Éva (1941-)
   Változó évek / Kovács Éva ; [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 175, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-41-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3778641]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2020.
Kovács Melinda M.
   A vétkeinken túl / M. Kovács Melinda. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-83-1 fűzött : 3190,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3778386]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2020.
Kucsera Ferenc (1892-1919)
   Az apacsok foglya / írta Kucsera Ferenc ; ... rajz. Sztrnád Ottó ; [közread. a] Szentedre Barátai Egyesület. - Szentendre : Szentendre Barátai Egyes., 2019. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolatával
ISBN 978-615-00-6352-2 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3778822]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2020.
Ladisla, Helena
   Villámok Endréd felett [elektronikus dok.] / Helena Ladisla ; ... graf. Batta Szilvia. - Szöveg (epub : 7 MB). - [S.l.] : Underground K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777861]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2020.
Lee, Mackenzi
The lady's guide to petticoats and piracy (magyar)
   Útmutató hölgyeknek a kalózélethez / Mackenzi Lee ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-502-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779007]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Mindig karácsony / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-565-356-8 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3777611]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2020.
Lezsák Sándor (1949-)
   Atilla fia, Csaba királyfi : romantikus népszínmű 12 jelenésben / Lezsák Sándor ; [graf. Fejszés Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2018, cop. 2017. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-876-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3781490]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   A fantom : novella / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-30-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778364]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2020.
Majzik Ilona
   Róka móka nyuszi módra : [állatmesék kicsiknek] / írta Majzik Ilona ; [rajz. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2019. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Milon néni meséi
ISBN 978-615-5975-29-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778145]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2020.
Mertz Nándor (1941-1972)
   Áradat / Mertz Nándor ; [szerk. Horányi Özséb, Lugosi Lugo László]. - [Budapest] : Typotex, 2019. - 95 p. ; 20 cm
Számozott példány: 75
ISBN 978-963-493-069-3 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3777958]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2020.
Mester Éva, B.
   Magamból csendet / B. Mester Éva ; [ill. Fridél Lajos] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Arnót ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 145, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-60-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778795]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2020.
Moore, Hayden
   Mesés könyv / Hayden Moore, Carol Souya, Becca Prior ; [fotók Bánhalmi Norbert]. - Budapest : LAF Kft., 2019. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6030-04-7 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-993 *** 894.511-322.5
[AN 3779154]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2020.
Moore, Hayden
   Nem játékszer / Hayden Moore. - Budapest : LAF Kft., 2019. - 559 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-02-3 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3779168]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2020.
Nagy Éva, G.
   Ma este nagyi mesél / G. Nagy Éva ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Szikszó ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 78, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5849-53-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778817]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2020.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   Fénysugáron : [versek] / Lászki Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-016-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778188]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma [elektronikus dok.] / Náray Tamás. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-714-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777087]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - 5. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 739 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780968]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2020.
Nemes Z. Márió (1982-)
   Barokk femina / Nemes Z. Márió. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 85 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-787-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779175]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2020.
   Nyitány nyolc hangra : antológia / [közread. a] Váci Költők Baráti Társasága. - [Vác] : Váci Költők Baráti Társ., 2019. - [68] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3779034]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 11. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2019. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3781216]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2020.
   "Oh dicső természet" : Csongrád megyei kortárs írók antológiája 4., 2019 / [szerk. Fehér József, Vass József] ; [kiad. a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör és az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Köre]. - Hódmezővásárhely : Kárász J. Irod. Kör ; Óföldeák : Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irod. Köre, cop. 2019. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5484-1 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.181)
[AN 3779059]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2020.
Orgoványi Anikó
   Állati buli / Orgoványi Anikó. - [Miskolc] : [Irod. Rádió], cop. 2019. - 34, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. az Irodalmi Rádió
ISBN 978-615-5849-59-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778813]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2020.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott egyperces novellák / Örkény István ; [vál. Radnóti Zsuzsa és Reményi József Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 255, [12] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 80.)
ISBN 978-963-479-115-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781315]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2020.
Örkényi Ádám
   2068 : éld az életem! / Örkényi Ádám. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 435, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-78-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3778209]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2020.
Pákolitz István (1919-1996)
   Itthon : válogatás Pákolitz István Paksról, a paksi barátokról, ismerősökről, eseményekről szóló műveiből / [... szerk., ... vál., a jegyzeteket, Pákolitz István életrajzát és a fülszöveget írta Kernné Magda Irén] ; [kiad. a ... Pákolitz István Városi Könyvtár]. - Paks : Pákolitz I. Vár. Kvt., 2019. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6049-00-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3778683]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2020.
Palotás Petra (1975-)
   Igazgyöngyök : lélekmelengető történetek az ezerarcú szeretetről / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-63-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3777646]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2020.
Papp András (1938-)
   Jövendöl a múlt / Papp András ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 133, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-69-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778738]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2020.
Papp Dóra (1992-)
   Helena / Papp Dóra. - [Budapest] : Ciceró, [2019]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fénytörés. - cop. 2019. - 476, [3] p.
ISBN 978-963-432-117-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781437] MARC

ANSEL
UTF-83962 /2020.
Papp Lajosné Mzsuzsó
   Apróságok : versek és tárcák / Papp Lajosné Mzsuzsó. - Debrecen : [s.n.], 2019. - 95 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - tárcanovella
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3778234]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2020.
Perjési István
   Ránctalanító : teológusi ki(s)lépésem, egy hatalmas ugrás az eklézsiának? : szabadon Neil Armstrong után / Perjesi István ; [ill. Kiss Tamás] ; [közread. a] Feltétel Nélkül Alapítvány. - Budapest : Feltétel Nélkül Alapítvány, 2019. - 137 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6546-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3777887]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2020.
Pertik László
   Megvetett kincs / Pertik László. - Budapest : Garbo, 2019. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-79-4 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3778254]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2020.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Apád előtt ne vetkőzz [elektronikus dok.] / Péterfy-Novák Éva. - Szöveg (epub : 895 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-637-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777045]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2020.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   A rózsaszín ruha / Péterfy-Novák Éva. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 164, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-258-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781338]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2020.
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
   Szendrey Júlia összes verse / sajtó alá rend. ..., a jegyzeteket ... írta Gyimesi Emese. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2018 [!2019]. - 305 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-963-435-042-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Szendrey_J.
[AN 3781138]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2020.
Pocsai Piroska (1953-)
   Mesevarázs / Pocsai Piroska ; [Héthelyi Krisztina ... a köt. illusztrátora] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Tiszaújváros ; Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 47, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5849-23-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778634]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2020.
Pozsgai Györgyi (1954-)
   A folyó színei : [versek] / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 156, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-010-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778310]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2020.
Prior, Becca
   Lélekjelenlét / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2019. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-03-0 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
894.511-312.5 *** 894.511-312.9
[AN 3779177]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2020.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Pokolba a jópasikkal! / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 318, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-749-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778966]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2020.
   Ragyogás : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89481-6-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3779078]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2020.
   Rossz versek és 14 el nem beszélt történet / [... összeáll. Valuska László] ; [szerk. Peiker Éva]. - Budapest : Centrál Kv., 2019. - 176, [5] p. ; 22 cm + DVD
A mellékletben található filmet írta és rend. Reisz Gábor. - melléklet címe: Rossz versek
ISBN 978-963-324-697-9 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - audiovizuális dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3776807]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2020.
   Rügybölcső : az Irodalmi Rádió tavaszi antológiája / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 183, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-46-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3778643]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2020.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Az ötödik pecsét / Sánta Ferenc. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 249 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 23.)
ISBN 978-615-5822-20-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781715]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2020.
Sánta Miriám (1993-)
   Hétfőn meghalsz / Sánta Miriám. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. ; Budapest : FISZ, 2019. - 67, [3] p. ; 19 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 103.)
ISBN 978-615-5729-38-6 kötött
ISBN 978-606-8118-59-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3778664]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2020.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Levelek Zugligetből / Sárközi Mátyás. - 3. kiad. - Budapest : Kortárs, 2019. - 322, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-057-6 fűzött : 3500,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - memoár
894.511-94(410)
[AN 3781139]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2020.
Sárváry Mariann (1963-)
   Szilánkok 2.0 / Sárváry Mariann ; [ill. Sinkó István] ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 171, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-70-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3778732]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2020.
Seres Lili Hanna (1993-)
   Várunk / Seres Lili Hanna ; [az illusztrációkat Steiner Hanna kész.]. - Budapest : FISZ, 2019. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 100.)
ISBN 978-615-5729-32-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778653]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2020.
Serestély Zalán (1988-)
   Közös hűlés / Serestély Zalán. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2019. - 85, [2] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 57.)
ISBN 978-606-8118-57-4
ISBN 978-615-5729-39-3 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3778663]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2020.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Szerep nélkül : évszakok tükrében / J. Simon Aranka ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 74, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-24-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778637]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2020.
Simon Katalin, M.
   Ló-havas meséje : mesék mondák alapján / M. Simon Katalin ; [Nagy-Balogh Györgyi ill. ...] ; [kiadásért felel az Irodalmi Rádió]. - 2. kiad. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2019. - 41 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5849-63-3 fűzött : 1000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3778719]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2020.
Simon S. Roland
   Lidar : szabadnak csak érezheted magad! / [Simon S. Roland]. - [Kistarcsa] : Magánkiad., cop. 2019. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6890-9 fűzött : 3777,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777963]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2020.
Stone, Amira
   Kitaszítottak : A mágia rabjai I. / Amira Stone. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 390, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-772-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3779291]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2020.
   Süni Dini barátot keres. - [Pécs] : [Alexandra], [2019]. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3779284]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2020.
Susányi Tamara
   Szofi és Lora / Susányi Tamara ; [az illusztrációkat Vajda Márta ... kész.]. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Szofi és a feneketlen kosárÞ; Lora és Kiki kalandja
ISBN 978-615-5696-82-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778384]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2020.
Szabadi Mihály (1937-)
   Hol kél a Nap? / Szabadi Mihály ; [... képeit Adorjáni Endre kész.]. - Sióagárd ; [Szekszárd] : Schubert Bt., 2019. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5717-03-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3778676]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2020.
Szabó Csilla Freya
   Földébredés / Freya ; [ill. Jenei József Tamás]. - [Budapest] : [Szabó Cs. F.], 2019. - 275, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Freya könyvek ; 2.)
ISBN 978-615-00-5353-0 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3778807]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2020.
Szabó Tamás
   Holdvíz [elektronikus dok.] / Szabó Tamás. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-094-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3778878]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2020.
Szántai János (1969-)
   Kolozsvári Robinson / Szántai János ; Drăgan-Chirilă Diána illusztrációival. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2019. - 79, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 58.)
ISBN 978-615-5729-41-6 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3778675]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2020.
Szigethy Gábor (1942-)
   Miamagyar / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2019. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-054-5 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - kultúra - magyarság - esszé
894.511-4 *** 930.85(439) *** 008(=945.11)
[AN 3778272]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2020.
Szohner Gabriella (1955-)
   Koszorút fontam magunkból / Szohner Gabriella ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Hatvan ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 105, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-43-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778633]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2020.
Szűcs Ilona
   Élet-morzsák / Szűcs Ilona ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 148, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-30-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778655]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2020.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Az egyetlen ismerős arc / Szurovecz Kitti. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-938-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779102]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2020.
   A test csak puszta ketrec : jogász, mérnök és orvos alkotók antológiája / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 207, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-55-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3778640]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2020.
Tilk Katalin
   Levendula manó kalandjai / Tilk Katalin. - Tiszalúc ; Miskolc : [Irod. Rádió], 2019. - 126, [1] p. : ill. ; 21 cm
Közread. Irodalmi Rádió
ISBN 978-615-5849-45-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778644]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2020.
Tomor Anita (1982-)
   Irány Hollywood! / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-03-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3777621]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2020.
Torda Hajnal, B.
   Szívem szilánkjai / B. Torda Hajnal ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Pécel ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 67, [3] p.bill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-44-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778631]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2020.
Tóth Csaba (1970-)
   Ezt kerestem : [versillusztrációk a létezéshez] : [válogatás a jövőből] / Lesitóth Csaba. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 138 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5696-81-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3778332]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2020.
Tóth Károly Gábor
   Tatu tinta / Tóth Károly Gábor. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-80-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3778390]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ákos óvodába megy / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-548-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781239]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Alma utca 22 / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, [2019], cop. 2015. - 81, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-027-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3781267]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2020.
Váradi József
   Szivárvány Birkenau felett / Váradi József. - [Budapest] : Libri, 2019. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-856-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779341]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2020.
Varga Beáta (1975-)
   Vágymágusok / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Álruhában. - 2019. - 299, [4] p.
ISBN 978-963-457-727-0 fűzött : 3299,- Ft
[AN 3777682] MARC

ANSEL
UTF-84005 /2020.
Varga Ibolya (1930-2016)
   Levél fiamnak : napló,1990-1998 / Varga Ibolya ; [szerk. és a jegyzeteket írta Hámos Gusztáv és Perenyei Monika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 453, [2] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3877-2 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - rendszerváltás - napló
894.511-94
[AN 3774572]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2020.
Vass Norbert (1985-)
   Indiáncseresznye / Vass Norbert. - Budapest : FISZ, 2019. - 126, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 99.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 8.)
ISBN 978-615-5729-33-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3778649]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2020.
Velencei Rita
   Kávé és krémes [elektronikus dok.] / Velencei Rita. - 3. kiad. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Debrecen] : EZ Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156849. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5868-03-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3778437]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2020.
Vizsy Ferenc (1953-)
   A csodák éjszakája : karácsonymese / Vizsy Ferenc ; Bodrogi Éva rajz. - Budapest : Hét Krajcár, cop. 2019. - 112 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5683-27-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778267]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2020.
Vukovári Panna
   Az igazi Mikulás / Vukovári Panna ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2019]. - 59, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-696-795-6 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3779233]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2020.
Waldapfel László (1911-1942)
   Magyar zsidóság, egyéb magyarság : Waldapfel László naplója, 1933. XII. 21- / [szerk. Trencsényi Imre]. - [Budapest] : Új Helikon Bt., 2019. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80734-7-9 fűzött
Waldapfel László (1911-1942)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3777990]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2020.
Wilberry, Sam
   Csillagvizsgáló / Sam Wilberry ; [... ill. Hangó Alexandra]. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2019. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-6877-0 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3778101]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4012 /2020.
Bevens, Emily
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-93-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778522]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2020.
Bevens, Emily
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-95-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778345]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2020.
Bevens, Emily
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-91-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778340]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2020.
Bevens, Emily
Rapunzel (magyar)
   Aranyhaj / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-89-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778347]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2020.
Bevens, Emily
The ugly duckling (magyar)
   A rút kiskacsa / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5929-87-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778333]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2020.
Grendorf-Balogh Melinda
   Példázat-tükör : bullet journal / [írta és szerk. Grendorf-Balogh Melinda, Péterné Mestery Rita] ; [ill. ... Kisantal Ágnes]. - Budapest : Luther, 2019. - [125] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-380-168-0 fűzött : 1500,- Ft
bibliamagyarázat - példázat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 22.07(02.053.2)
[AN 3779306]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2020.
Hahessy, Róisín
Unicorn (magyar)
   Unikornis hosszú napja : tündéri kalandok a varázserdőben! / [ill. Róisín Hahessy]. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Barna Eszter. - Bábfigurával
ISBN 978-615-5252-69-3 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778382]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2020.
Mitchell, Melanie
Bedtime Bunny (magyar)
   Jó éjt, Nyuszi! : készülődj a lefekvéshez Nyuszival! / [ill. Melanie Mitchell]. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Barna Eszter. - Bábfigurával
ISBN 978-615-5929-97-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778388]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2020.
Murphy, Gabi
Bedtime Bear (magyar)
   Szép álmokat, Mackó ! : gyerünk az ágyba Mackóval! / [ill. Gabi Murphy]. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Barna Eszter. - Bábfigurával
ISBN 978-615-5252-70-9 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778394]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2020.
Rojek, Beata
   Klasszikus tündérmesék / [szöveg ... Beata Rojek] ; [ill. Marek Szal] ; [... a Grimm testvérek meséiből, Danuta Zawadzka adaptációja ...]. - [Debrecen] : TKK, [2019]. - 198, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-052-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3778137]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2020.
Verdick, Elizabeth
Bye-bye time (magyar)
   Ovi-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2019. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1077-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3781044]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4023 /2020.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers : finale (magyar)
   Az új bosszú angyalai : finálé / [Brian Michael Bendis szöveg] ; [Szegheö Csaba ford.]. - Budapest : Kingpin, [2019]. - [159] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 2019/2.
ISBN 978-615-5090-20-2 fűzött : 3490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3779220]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2020.
Davis, Jim (1945-)
   Ha esik, ha fúj, fütyülök rá : [Garfield-poénok 2005 és 2006-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2019]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 149.)
ISBN 978-615-5425-58-5 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3777766]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2020.
Gischler, Victor (1969-)
Deadpool Corps (magyar)
   Deadpool-alakulat / írta Victor Gischler ; ford. Varró Attila. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 176, [104] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-123-1 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3777842]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2020.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Kikeleti találkozó / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2019]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 11.)
ISBN 978-615-81308-2-0 fűzött : 850,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3778279]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2020.
Hegen, Hannes (1925-2014)
Detektive im Weltall (magyar)
   Nyomozók az űrben / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2019. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 48.)
ISBN 978-963-9791-59-6 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3778801]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2020.
Hegen, Hannes (1925-2014)
Ein rätselhafter Fund (magyar)
   Egy rejtélyes lelet / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2019. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 47.)
ISBN 978-963-9791-58-9 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3778798]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2020.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (8.) (2019) (Pécs)
   VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, 2019 [elektronikus dok.] : 2019. május 24-25. : absztraktkötet = 8th Interdisciplinary Doctoral Conference, 2019 : 24th-25th of May 2019 : book of abstracts / szerk. Bódog Ferenc, Csiszár Beáta, Pónusz Róbert ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156009. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-374-3
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3771303]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2020.
Lakatos István (1980-)
   Lencsilány / Lakatos István ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 110, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81325-2-7 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781047]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2020.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Vér. - cop. 2019. - [150] p.
ISBN 978-963-470-115-6 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3777847] MARC

ANSEL
UTF-84032 /2020.
Sentenze di morte (magyar)
   Halálos ítéletek / [író Roberto Altariva, Andrea Pasini] ; [rajz. Matteo Buffagni, Giorgio Montorio, Luigi Merati]. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 8.)
ISBN 978-615-5947-07-0 fűzött : 1500,- Ft : 4,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3777818]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2020.
Trappola per topi (magyar)
   Országúti csapda / [író Mario Gomboli, Tito Faraci] ; [rajz. Emanuele Barison, Giorgio Montorio, Luigi Merati]. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 9.)
ISBN 978-615-5947-08-7 fűzött : 1500,- Ft : 4,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3777827]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2020.
Vliet, Elma van
Opa, vertel 's! (magyar)
   Papa, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Várnai Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2015. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-70-3 kötött : 2490,- Ft
ajándékkönyv
087.2
[AN 3779199]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2020.
Vliet, Elma van
Pap, vertel 's! (magyar)
   Apa, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Várnai Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2016. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-92-5 kötött : 2490,- Ft
ajándékkönyv
087.2
[AN 3779202]
MARC

ANSEL
UTF-8