MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/04/30 13:50:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4986 /2020.
Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia (3.) (2018) (Kecskemét)
   III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : "versenyképesség és innováció" : 2018. szeptember 27-28., Kecskemét / szerk. Kőszegi Irén Rita ; [rend., közread. a] Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar. - Szöveg (pdf : 25.9 MB). - Kecskemét : Neumann J. Egy. Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156179. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5817-19-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Kecskemét) *** 082
[AN 3772781]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4987 /2020.
   Benedek Elektől Horn Mici teadélutánjáig [elektronikus dok.] : Vas megyei iskolai könyvtári jó gyakorlatok az olvasás ösztönzésére / szerk. Kispálné Horváth Mária, Gerölyné Kölkedi Éva. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Szombathely : ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kut. Közp., 2019. - (Vas megyei pedagógiai jó gyakorlatok sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153367. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-65-6
Vas megye - olvasáspedagógia - iskolai könyvtár - elektronikus dokumentum
028 *** 027.8(439.111)
[AN 3745901]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4988 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   A források mélyére nézve [elektronikus dok.] : Fridvaldszky János SJ (1730-1784) polihisztor élete és öröksége / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : [Frivaldszky J.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155876. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1701-3
Fridvaldszky János (1730-1784)
Magyarország - tudós - jezsuiták - egyházi személy - 18. század - elektronikus dokumentum
001(439)(092)Fridvaldszky_J. *** 271.5(439)(092)Fridvaldszky_J.
[AN 3769800]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2020.
International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy (2018) (Szeged)
   International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy [elektronikus dok.] : 25 October 2018, Szeged ... : ICOSTEE 2018 : book of abstracts / publ. Faculty of Engineering University of Szeged. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Szeged] : Fac. of Engineering Univ. of Szeged, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152889. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-620-1
alkalmazott természettudomány - gazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
6 *** 330 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3741795]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2020.
Vizvári Béla
   Questions, problems, and critical thinking to production planning [elektronikus dok.] / Béla Vizvári. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Typotex, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153931. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-982-7
kutatás - hosszú távú tervezés - problémamegoldás - elektronikus dokumentum
001.8 *** 65.012.2 *** 167.7
[AN 3750085]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4991 /2020.
Péter Ákos
   A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései [elektronikus dok.] : elemzés / kész. Péter Ákos, Dudás Pál Dániel ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Budapest : ÁSZ, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155900. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-22-1
Magyarország - fenntartható fejlődés - éghajlatváltozás - versenyképesség - elektronikus dokumentum
504.03(100) *** 551.583 *** 339.137.2(439)
[AN 3769961]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4992 /2020.
International Congress on Geomathematics in Earth- & Environmental Sciences (2019) (Pécs)
   Abstract book of the GEOMATES 2019 [elektronikus dok.] : International Congress on Geomathematics in Earth- & Enviromental Sciences which is the 21th Congress of Hungarian Geomathematicians : Pécs ..., 16-18 May 2019 / eds. István Gábor Hatvani, Péter Tanos, Ferenc Fedor ; publ. Pécs Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Pécs] : Pécs Regional Comm. of the HAS, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7068-11-9
geológia - alkalmazott matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
51-7 *** 55 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3773461]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4993 /2020.
   Felületek és vékonyrétegek vizsgálata polarizált fénnyel [elektronikus dok.] / szerk. Fried Miklós. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - [Budapest] : [Óbudai Egy.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - Közread. az Óbudai Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151586. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-088-3
spektroszkópia - optikai mérés - elektronikus dokumentum
543.424
[AN 3729230]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2020.
   I. FKF Szimpózium [elektronikus dok.] : Fiatal Kémikusok Fóruma : Debrecen, 2019. április 3-5. : konferenciakiadvány / cszerk. Ádám Anna Adél, Ziegenheim Szilveszter. - Szöveg (pdf : 11.9 MB). - [Budapest] : MKE FKF, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156162. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6018-00-7
kémia - elektronikus dokumentum
54
[AN 3772697]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4995 /2020.
   Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig [elektronikus dok.] / szerk. Fedeles Tamás. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2013 [!2019]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157875. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-92-4
Pécs - helytörténet - topográfia - elektronikus dokumentum
528.425(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs *** 914.39-2Pécs
[AN 3785763]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4996 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   Frivaldszky János entomológus (1822-1895) [elektronikus dok.] / id. Frivaldszky János. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 14.7 MB). - [Budapest] : [Frivaldszky J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158043. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7498-6
Frivaldszky János (1822-1895)
Magyarország - zoológus - muzeológus - 19. század - rovartan - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
59(439)(092)Frivaldszky_J. *** 069(439)(092)Frivaldszky_J. *** 012Frivaldszky_J. *** 595.7
[AN 3786442]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4997 /2020.
Benedek Noémi
   Vásárlási addikció [elektronikus dok.] : műhelytanulmány / Benedek Noémi ; [közread. a] Rubeus Egyesület. - Szöveg (pdf : 897 KB). - Budapest : Rubeus Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150945. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80264-5-1
Magyarország - fogyasztói magatartás - kényszerneurózis - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
616.891.7 *** 316.37-056.8(439) *** 366.1(439)"201"(083.41)
[AN 3724819]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2020.
   Demenciával élők nappali ellátásának kritériumai [elektronikus dok.] : fókuszcsoportos kutatás : kutatási összefoglaló, 2018 / Balogh Péter [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : [Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80329-3-3
Magyarország - házi gondozás - elbutulás - idősgondozás - fókuszcsoportvizsgálat - elektronikus dokumentum
616.892-053.9 *** 364.65-053.9 *** 613.98 *** 364.442.6(439)"201"
[AN 3740043]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2020.
Lányi Beatrix
   Egészséginnováció [elektronikus dok.] : a magyar lakosság egészséggel és egészségügyi technológiákkal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal : országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1085), fókuszcsoportos viták eredményei = The attitudes of Hungarian population about health innovation : results of national online (n=1085) and face-to-face surveying (n=2001), and focus group discussions / Lányi Beatrix, Putzer Petra, Törőcsik Mária. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-314-9
Magyarország - egészségügy - higiénia - tudatosság - nemzedékek közti különbség - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
614 *** 330.341.1 *** 613.865 *** 316.653(439)"201"(083.41) *** 364.444
[AN 3741513]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2020.
Stahl, Stefanie (1963-)
Jein! (magyar)
   Igen is, meg nem is [elektronikus dok.] : a kötelékfóbia felismerése és legyőzése / Stefanie Stahl ; ford. Csősz Róbert. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-586-6
személyiség-lélektan - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat - nemek lélektana - elektronikus dokumentum
159.922.1 *** 613.865 *** 316.472.4 *** 159.923.2
[AN 3781495]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2020.
   Szepesszombati dr. Genersich Antal, az ember [elektronikus dok.] / szerk. Judik Zoltán. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Budapest : Semmelweis, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150425. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-436-4
Genersich Antal (1842-1918)
Magyarország - orvos - 19. század - századforduló - életrajz - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Genersich_A.
[AN 3719976]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2020.
Ynach, Heather
   Szexanamnézis [elektronikus dok.] : tabuk nélkül a párkapcsolatok szexuális vonulatáról / Heather Ynach. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Budapest] : Koreny I., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155263. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4784-3
nemi élet - nemek lélektana - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
613.88 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3764934]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5003 /2020.
Barbalics Dóra Krisztina
   Lego Mindstorms EV3 robotok programozása [elektronikus dok.] : szakköri segédanyag tanárok számára / Barbalics Dóra Krisztina, Solymos Dóra ; [közread. az] ELTE Informatikai Kar. - Szöveg (pdf : 14.3 MB). - Budapest : ELTE IK, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153297. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-040-9
robotika - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
621.865.8(072)
[AN 3745499]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5004 /2020.
Kovács Kálmán
   Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés [elektronikus dok.] / Kovács Kálmán. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-99-8
közszolgáltatás - városfejlesztés - elektronikus ügyintézés - információs társadalom - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 316.77 *** 911.375 *** 35
[AN 3759381]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 31.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153354. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-11-8
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3745727]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153353. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-11-8
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3745704]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 33 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153349. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-10-1
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3745698]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : lekérdezéstől testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153394. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-12-5
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3746010]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2019 [elektronikus dok.] : űrlapok és adatelérés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153352. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-13-2
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3745703]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adatbázis-kezelés MS Office 2019-cel [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153065. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-34-7
adatbázis-kezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(078)
[AN 3743057]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 32.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157921. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-088-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785936]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 34.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157930. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-083-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785951]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157976. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-091-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3786148]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157925. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-086-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785943]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157916. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-089-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785909]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157929. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-084-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785949]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157965. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-090-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3786096]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157927. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-085-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785945]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157973. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-092-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3786145]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Illustrator CC [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157923. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-087-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3785941]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157948. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-082-1
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786071]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157962. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-079-1
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786093]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC [elektronikus dok.] : haladóknak / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157951. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-081-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786081]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC [elektronikus dok.] : haladóknak : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157963. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-078-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786094]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 28.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157961. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-080-7
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786091]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 InDesign CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 28.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157964. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-077-7
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786095]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 60.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157910. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-072-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785895]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 59.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157915. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-067-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785906]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157907. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-074-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785885]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157912. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-069-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785899]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 24.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157908. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-073-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785889]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 24.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157913. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-068-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785904]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157906. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-075-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3785881]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157911. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-070-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3785898]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157905. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-076-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3785876]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2019 Photoshop CC [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157909. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-071-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3785894]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157941. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-279-5
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786042]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157945. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-276-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786055]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC [elektronikus dok.] : haladóknak / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157942. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-278-8
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786044]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC [elektronikus dok.] : haladóknak : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157946. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-275-7
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786064]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 29 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157943. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-277-1
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786049]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Cloud 2020 InDesign CC [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 28.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157947. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-274-0
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3786068]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 44.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-066-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785718]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2019 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157871. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-064-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785738]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2019 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 21.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157872. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-063-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785756]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2019 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testreszabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157868. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-065-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785721]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2020 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 45.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-263-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785705]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2020 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-261-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785714]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2020 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157859. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-260-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785716]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2020 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testreszabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-262-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 3785710]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office 2018 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 27.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152736. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-86-6
felhasználói program - ügyvitel - elektronikus dokumentum
519.688Ashampoo_Office *** 651.011.56
[AN 3740837]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office 2018 [elektronikus dok.] : PlanMaker / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152734. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-87-3
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016PlanMaker
[AN 3740836]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office 2018 [elektronikus dok.] : Presentations / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152730. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-88-0
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688Presentations
[AN 3740820]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office 2018 [elektronikus dok.] : TextMaker / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152733. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-002-9
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2TextMaker
[AN 3740831]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office Free biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152732. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-89-7
felhasználói program - ügyvitel - elektronikus dokumentum
519.688Ashampoo_Office *** 651.011.56
[AN 3740829]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office Free [elektronikus dok.] : Presentations / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152737. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-92-7
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688Presentations
[AN 3740842]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Ashampoo Office Free [elektronikus dok.] : TextMaker / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152731. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-90-3
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2TextMaker
[AN 3740827]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 59.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157729. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-139-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785238]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 57.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157763. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-117-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785383]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157715. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-129-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785049]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157732. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-107-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785245]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157717. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-130-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785058]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157734. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-108-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785248]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157720. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-131-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785068]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157736. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-109-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785251]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157721. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-132-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785091]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157738. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-110-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785254]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157722. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-133-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785102]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157740. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-111-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785256]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157723. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-134-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785110]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157741. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-112-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785262]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157730. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-135-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785241]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157751. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-113-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785334]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157742. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-136-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785229]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157752. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-114-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785336]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157726. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-137-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785232]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157754. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-115-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785343]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157727. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-138-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785234]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2020 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157762. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-116-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785378]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 47.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157833. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-128-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785605]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 46.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-106-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785646]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157845. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-118-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785645]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157712. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-096-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785036]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157844. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-119-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785643]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157714. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-494-098-2)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785042]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157843. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-120-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785639]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157895. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-098-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785842]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157842. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-121-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785631]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157894. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-099-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785841]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157841. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-122-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785630]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157893. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-100-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785840]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157840. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-123-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785627]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157892. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-101-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785839]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157839. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-124-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785625]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157891. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-102-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785838]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157838. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-125-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785614]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157890. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-103-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785837]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157836. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-126-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785610]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157889. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5782-47-3)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785836]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157835. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-127-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785609]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2020 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157847. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-105-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3785648]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 33.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157768. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-144-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 3785415]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 2019 [elektronikus dok.] : a program testre szabása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157767. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-143-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 3785395]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 2019 [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157764. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-140-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 3785384]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157765. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-141-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 3785388]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 2019 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157766. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-142-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 3785391]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 26.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157808. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-062-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785542]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157755. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-054-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785344]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157756. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-055-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785345]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157817. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-056-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785560]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157816. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-057-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785558]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157815. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-058-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785557]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: CorelCAD 2019, rajzméretezés és szövegkezelés. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157814. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-494-059-3)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785555]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157813. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-059-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785551]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157810. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-061-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3785546]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 39.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157773. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-149-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3785424]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 2019 [elektronikus dok.] : a program testre szabása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157769. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-145-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3785419]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 2019 [elektronikus dok.] : alapvető rajzparancsok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157770. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-146-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3785420]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 2019 [elektronikus dok.] : rajzelem tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: CorelDRAW 2019, rajzelem-tulajdonságok módosítása. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157772. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-148-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3785423]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek szervezése / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157771. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-147-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3785421]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ECDL biblia [elektronikus dok.] : Windows 10, Office 2019 alapokon : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő az NJSZT Syllabus 1-5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 104 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153060. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-33-0
számítástechnika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 3743032]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 82.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153459. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-86-2
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3746932]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-87-9
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3746982]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások / Pétery Kristóf. - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
táblázatkezelő rendszer - példatár - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(076)
[AN 3746994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 19.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153290. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5810-93-0
[AN 3745033] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 24.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5810-92-3
[AN 3746996] MARC

ANSEL
UTF-85125 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
táblázatkezelő rendszer - példatár - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(076)
[AN 3746997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 20.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153471. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5810-85-5
[AN 3746987] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 24.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153474. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5810-84-8
[AN 3746999] MARC

ANSEL
UTF-85126 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : formázás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153467. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-88-6
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3746981]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : formázás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153466. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-80-0
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3746979]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : függvények / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153475. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-89-3
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3747010]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : függvények : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153476. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-81-7
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3747019]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153477. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-83-1
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3747026]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Online alapismeretek [elektronikus dok.] : Windows 10 - Office 2019 : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 2. az NJSZT Syllabus 1 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153064. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-35-4
internet - elektronikus posta - számítógép-használat - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.324Internet(078) *** 681.3(078) *** 519.688Windows_Live_Mail(078)
[AN 3743048]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 34.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153342. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-20-0
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3745656]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2019 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 21.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153347. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-18-7
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3745691]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2019 [elektronikus dok.] : alapok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153344. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-15-6
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3745667]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2019 [elektronikus dok.] : objektumok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153343. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-19-4
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3745660]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2019 [elektronikus dok.] : objektumok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153348. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-16-3
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3745693]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Prezentáció és grafika MS Office 2019 rendszerben [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 6. az NJSZT Syllabus 5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153062. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-36-1
prezentációs grafika - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint(078)
[AN 3743039]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 34.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157787. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-031-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785493]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157806. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-022-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785539]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157804. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-023-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785537]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157802. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-024-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785534]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157800. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-025-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785530]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157799. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-026-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785527]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157797. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-027-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785526]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157796. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-028-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785525]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157792. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-029-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785515]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157791. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-030-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3785510]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2019 [elektronikus dok.] : alapok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153341. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-21-7
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3745651]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Számítógépes alapismeretek [elektronikus dok.] : Office 2019 - Windows 10 : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 1. az NJSZT Syllabus 1 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153066. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5867-33-0)
számítástechnika - elektronikus dokumentum
681.3
[AN 3743063]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Szövegszerkesztés MS Office 2019-cel [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép kezelői vizsga előszészítő 3. az NJSZT Syllabus 5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-37-8
szövegszerkesztő - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word(078)
[AN 3743006]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   Táblázatkezelés MS Office 2019-cel [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 4. az NJSZT Syllabus 5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 19.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153061. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-38-5
táblázatkezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(078)
[AN 3743035]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157977. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-62-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786174]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157979. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-63-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786183]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157981. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-64-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786193]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157983. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-65-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786196]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157987. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-66-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786201]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157988. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-67-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786204]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157989. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-68-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786206]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Platinum 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157990. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-69-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786209]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157993. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-251-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786214]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157994. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-252-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786215]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157995. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-253-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786216]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157997. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-254-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786262]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hb-157998. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-255-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3786264]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2020.
   Programozási versenyfeladatok I [elektronikus dok.] : általános iskolások országos versenye 1991-94, Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 1985-94 / szerk. Zsakó László ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Budapest] : ELTE IK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155600. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-036-2
programozás - versenyfeladat - tanulmányi verseny - elektronikus dokumentum
681.3.06(079.1) *** 519.68(079.1) *** 371.384
[AN 3767878]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2020.
   Programozási versenyfeladatok II [elektronikus dok.] : Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 1995-99 / szerk. Zsakó László ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : ELTE IK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155601. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-037-9
programozás - versenyfeladat - tanulmányi verseny
681.3.06(079.1) *** 519.68(079.1) *** 371.384
[AN 3767880]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2020.
   Programozási versenyfeladatok III [elektronikus dok.] : Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 2000-2004 / szerk. Zsakó László ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : ELTE IK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155604. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-065-2
programozás - versenyfeladat - tanulmányi verseny - elektronikus dokumentum
681.3.06(079.1) *** 519.68(079.1) *** 371.384
[AN 3767887]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2020.
   Programozási versenyfeladatok IV [elektronikus dok.] : Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 2005-2009 / szerk. Zsakó László. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : [ELTE IK], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155605. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-102-4
programozás - versenyfeladat - tanulmányi verseny - elektronikus dokumentum
681.3.06(079.1) *** 519.68(079.1) *** 371.384
[AN 3767889]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2020.
Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics (7.) (2020) (Veszprém)
   7th Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics [elektronikus dok.] : 24th-26th January, 2020, Veszprém ... / [org.,] publ. by Section of Mathematical and Information Sciences Association of Hungarian PhD and DLA Students. - Szöveg (pdf : 15.4 MB). - [Budapest] : Sect. of Mathematical and Information Sciences Assoc. of Hung. PhD and DLA Students, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: WSPS 7. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157783. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-54-5
informatika - matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 51 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3785454]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5170 /2020.
Dobránszky János (1962-)
   A pébégáztartályok időszakos ellenőrzésére szolgáló korszerű módszerek tudományos kutatásának eredményei [elektronikus dok.] : tanulmánygyűjtemény / Dobránszky János. - Szöveg (pdf : 178.6 MB). - Budapest : DyTh Bt., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150481. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89209-4-2
gáztartály - műszaki ellenőrzés - élettartam-vizsgálat - elektronikus dokumentum
66.076 *** 620.169
[AN 3720283]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5171 /2020.
Gerőcs Tamás (1983-)
   Central and Eastern Europe's dependent development in German automotive value chains [elektronikus dok.] / Tamás Gerőcs, András Pinkasz. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : CERS HAS Inst. of World Economics, 2019. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS ; 253.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155924. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-682-4
Németország - Közép-Európa - járműipar - gazdasági függőség - gazdasági szerkezet - 21. század - elektronikus dokumentum
629.114.6(430) *** 339.92(4-11) *** 316.334.2(4-11)"20"
[AN 3770118]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2020.
Salamon Richárd Attila
   1909 AAA National Championship guide [elektronikus dok.] / by Richard A. Salamon & Geza Kormos. - Szöveg (pdf : 18.4 MB). - [Dorog] : [Salamon R.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: Vol. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156344. - Működési követelmények: Adobe Reader
Egyesült Államok - autósport - sportkocsi - sporttörténet - technikatörténet - századforduló - elektronikus dokumentum
629.114.6(73)"190" *** 796.71(73)"190"
[AN 3774494]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5173 /2020.
   5 éves a Jankó Sándor díj konferencia [elektronikus dok.] : Sopron ..., 2018. június 27. : konferenciakiadvány / [rend., közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Sopron] : Soproni Egy. K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153587. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-324-1
erdészet - kitüntetés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
630 *** 06.068(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3747859]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2020.
   Amit a számok mutatnak - erdők, erdőgazdasági teljesítmények, főfafajok vagyongazdálkodása [elektronikus dok.] / Lett Béla [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150941. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-182-7
Magyarország - erdészet - gazdálkodás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
630*6(439)"200/201"(083.41)
[AN 3724806]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2020.
   Kutatások a 210 éves Erdőmérnöki Karon [elektronikus dok.] / szerk. Czupy Imre, Horváth Attila László. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A Sopronban, 2018. szept. 14-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151107. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-311-1
erdészet - elektronikus dokumentum
630
[AN 3726442]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2020.
Országos Tritikálé Nap (4.) (Szarvas) (2018)
   IV. Országos Tritikálé Nap: "Fókuszban újra a tritikálé zöldhasznosítása" című konferencia szekcióiban elhangzott tudományos előadások [elektronikus dok.] / szerk. Futó Zoltán ; [rend., közread. a] SZIE AGK. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szarvas ; Gödöllő : SZIE K., 2018
A konferenciát Szarvason, 2018. máj. 24-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153136. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-807-6
szántóföldi növénytermesztés - hidrokultúra - agrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
633.1 *** 631.589 *** 631.5 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3743409]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2020.
Soproni Egyetem. Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (7.) (2019) (Sopron)
   VII. Kari Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : 2019. február 12. : a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai / szerk. Facskó Ferenc, Király Gergely ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 554 KB). - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Sopronban tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153336. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-321-0
erdészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3745616]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2020.
Soproni Egyetem. Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (7.) (2019) (Sopron)
   VII. Kari Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : 2019. február 12. : konferencia kiadvány / szerk. Király Gergely, Facskó Ferenc ; [rend., közread.] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 12.8 MB). - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Sopronban tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157969. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-323-4
erdészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3786100]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5179 /2020.
Magyar Elek (1875-1947)
   Az ínyesmester szakácskönyve [elektronikus dok.] / Magyar Elek. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-517-4 (epub)
ISBN 978-963-474-518-1 (mobi)
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3747267]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2020.
Ritz Tibor
   A tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető [elektronikus dok.] : tisztaságot tervez, szervez és fejleszt / Ritz Tibor. - Szöveg (epub : 22.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
takarítás - technológia - szervezés - elektronikus dokumentum
648.5 *** 65.012.4
[AN 3730931]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2020.
Varga Péter
   Rendezvényhelyszín maximalista [elektronikus dok.] : hozd ki a legtöbbet rendezvényhelyszínedből! / Varga Péter. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Budapest : RendezvényBiblia Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152823. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3309-9
rendezvényszervezés - elektronikus dokumentum
649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3741405]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5182 /2020.
Füredi Annamária
   Protector [elektronikus dok.] : visszatért emlékek / Füredi Annamária Márta. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4747-8
lélekvándorlás - elektronikus dokumentum
129.4
[AN 3764003]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2020.
Menyhárt József
   Artificial intelligence in engineering management [elektronikus dok.] / auth., ed. József Menyhárt ; publ. by University of Debrecen Faculty of Engineering. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Fac. of Engineering, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153123. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-718-0
mesterséges intelligencia - mérnöki tudomány - fuzzy-logika - járműipar - esettanulmány - elektronikus dokumentum
165.0.001.572 *** 629 *** 510.6
[AN 3743350]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2020.
   Ütközéspontok VI. doktorandusz konferencia [elektronikus dok.] : absztraktkötet / szerk. Ruszkai Szilvia Éva és Szabados Bettina ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 636 KB). - Budapest : DOSZ Filozófiatud. Oszt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2019. máj. 24-25-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155359. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5586-44-6
filozófiatörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
1(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3765680]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5185 /2020.
boroka
   Biblia megtalált fordítása [elektronikus dok.] : VI. könyv: üdvösség / írta boroka. - Szöveg (epub : 634 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244(089.3)
[AN 3731974]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2020.
   "A hazának hű őre és oszlopa" [elektronikus dok.] : Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete : tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : a 2018. október 4-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai / szerk. Méreg Martin, Molnár Dávid, Schmelczer-Pohánka Éva. - Szöveg (pdf : 27.9 MB). - Pécs : PTE Egyetemi Kvt. és Tudásközp. : Pécsi Egyházmegye, 2019. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 17.)
Főcím a címképernyőrl. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157749. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-429-462-7
Szepesy Ignác (1780-1838)
Pécsi Püspöki Könyvtár
Magyarország - Pécs - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - műpártolás - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - 19. század - reformkor - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Szepesy_I. *** 930.85(439-2Pécs)"18" *** 027.6(439-2Pécs)(091)
[AN 3785330]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2020.
Krajsovszky Gábor (1966-)
   Egyházának, nemzetének támasza és védelmezője [elektronikus dok.] : szerkesztett konferencia-előadás Mindszenty József hercegprímás kiszabadulásának emlékére : Rákosszentmihály, 2018. október 27. / Krajsovszky Gábor. - Szöveg (pdf : 783 KB). - [Budapest] : Krajsovszky G., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155925. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81287-0-4
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - szocialista rendszer - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Mindszenthy_J.(093) *** 322(439)"195/198"(093)
[AN 3770142]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5188 /2020.
Ambrus Attiláné Kéri Katalin (1966-)
   Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon [elektronikus dok.] : nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással / Kéri Katalin. - Szöveg (pdf : 10.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156432. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-77-1
Magyarország - nőtörténet - művelődéstörténet - nőnevelés - újkor - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(100)"16/18" *** 930.85(100)"16/18" *** 37.04-055.2(100)"16/18" *** 316.37-055.2(439)"16/18" *** 37.04-055.2(439)"16/18" *** 930.85(439)"16/18"
[AN 3775022]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2020.
   Best practices in cultural learning [elektronikus dok.] / Erika Juhász, Gyula Zoltán Kállay eds. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Debrecen : KulturAsz Cultural Assoc., 2019. - (Civil dimensions, ISSN 2063-7829 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157873. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-80226-8-2)
Magyarország - Kárpát-medence - kulturális élet - határon túli magyarság - közösségfejlesztés - hagyományőrzés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
316.7(=945.11)(4-191) *** 316.45 *** 316.752
[AN 3785757]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2020.
   Food [elektronikus dok.] : a magyar lakosság étkezéssel, étkezési ritmussal és étkezési helyszínekkel kapcsolatos beállítódásának generációs szemléletű vizsgálata : országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1038) eredményei = The attitudes of Hungarian population about food consumption, eating rhythm and eating places : results of national online (n=1038) and face-to-face surveying (n=2001) / Pál Eszter [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152845. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-315-6
Magyarország - étkezési szokás - közvélemény-kutatás - nemzedékek közti különbség - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.653(439)"201"(083.41) *** 392.8(439)"201"(083.41)
[AN 3741506]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2020.
Hajdú József (1965-)
   Whistleblowing és a közösségi média szerepe a korrupció elleni fellépésben [elektronikus dok.] / Hajdú József, Lukács Adrienn ; kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 777 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152691. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-91-0
visszaélés - korrupció - közérdek - szólásszabadság - tömegtájékoztatási eszköz - elektronikus dokumentum
316.774 *** 343.352 *** 343.72 *** 342.727
[AN 3740340]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2020.
Knausz Imre (1958-)
   Műveltség és demokrácia [elektronikus dok.] : kísérletek a pedagógia bírálatára, 2010-2018 / Knausz Imre. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Budapest : Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2018. - (Taní-tani könyvek, ISSN 2631-1682)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152838. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88966-5-0
kultúraszociológia - műveltség - pedagógia - közoktatás - elektronikus dokumentum
316.7 *** 37.014 *** 008
[AN 3741444]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2020.
Komlos, John (1944-)
   A trumpizmus diadalának gazdaságtörténete [elektronikus dok.] / John Komlos. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : MTA KRTK VGI, 2019. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 130.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156422. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-683-1
Egyesült Államok - gazdaságtörténet - társadalmi egyenlőtlenség - elégedetlenség - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
316.344(73)"201" *** 323.22(73)"201" *** 338(091)(73)"19/201"
[AN 3774969]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2020.
   A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja [elektronikus dok.] : módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéshez : Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Arapovics Mária [et al.] ; [közread. a] Szabadtéri Néprajzi Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; Budapest : NMI Művelődési Int. : OSZK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155454. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-74-0
kulturális intézmény - társadalmi részvétel - elektronikus dokumentum
316.7 *** 323.21
[AN 3766644]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2020.
   Kulturális tanulás esetei határon innen és túl [elektronikus dok.] / Juhász Erika, Zelei-Pintér Magdolna szerk. - Szöveg (pdf : 1.58 MB). - Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2018. - (Civil dimenziók, ISSN 2063-7829 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157874. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-80226-7-5)
Magyarország - Kárpát-medence - kulturális élet - határon túli magyarság - közösségfejlesztés - hagyományőrzés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
316.45 *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 316.752
[AN 3785759]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2020.
   Média [elektronikus dok.] : a magyar lakosság médiumkörnyezettel és médiahasználattal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal : országosan reprezentatív online megkérdezés (=1038), valamint fókuszcsoportos viták eredményei = The attitudes of Hungarian population about media : results of national online (n=1038) and focus group discussions / Szijártó Zsolt [et al.]. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152843. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-317-0
Magyarország - médiakutatás - nemzedékek közti különbség - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.774(439)"201"(083.41) *** 316.653(439)"201"(083.41)
[AN 3741488]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2020.
   Migráció alulnézetből [elektronikus dok.] / szerk. Váradi Monika Mária ; [közread. a] MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Pécs] : MTA KRTK RKI ; [Budapest] : Argumentum, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153089. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-446-807-7)
Magyarország - migráció - mobilitás - szociológiai vizsgálat - vidéki társadalom - esettanulmány - elektronikus dokumentum
316.444 *** 316.334.55(439) *** 325.25(439)
[AN 3743175]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2020.
Moore, Lorrie (1957-)
   Így teremtsd meg és vonzd be a tökéletes szerelmi, szexuális és házastársi partnert! [elektronikus dok.] / Lori Moore. - Szöveg (epub : 7.4 MB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar, angol, kínai, spanyol, indonéz, francia, német, hindi, arab, portugál, török, olasz és orosz nyelven
ISBN 978-615-00-4055-4
társkeresés - elektronikus dokumentum
316.472.4(089.3)
[AN 3773607]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2020.
   Nemzeti kultúrák érték- és normaközpontú vizsgálata [elektronikus dok.] : tanulmányok I. / ... szerk. Kecskés Petra és Szőke Júlia ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Győr : SZE ACSJK Nk. Tanulmányok és Kommunikáció Tansz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153055. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-42-5
kultúrakutatás - nemzeti kultúra - szervezeti kultúra - elektronikus dokumentum
316.7 *** 008 *** 65.013
[AN 3742991]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2020.
Pavluska Valéria
   Kultúra [elektronikus dok.] : a magyar lakosság kultúrával kapcsolatos beállítódása és követett magatartása generációs szemléletű vizsgálattal : országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1038) eredményei = The attitudes and behaviour of Hungarian population about culture : results of national online (n=1038) and face-to-face surveying (n=2001) / Pavluska Valéria, Jakopánecz Eszter, Törőcsik Mária. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152844. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-316-3
Magyarország - kultúraszociológia - közvélemény-kutatás - nemzedékek közti különbség - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.653(439)"201"(083.41) *** 316.7(439)"201"(083.41)
[AN 3741500]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2020.
Pénzes Kleopátra
   Igaz szerelem vagy érzelmi függőség? [elektronikus dok.] / Pénzes Kleopátra. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar, arab és hindi nyelven
ISBN 978-615-00-4051-6
társkeresés - memoár - elektronikus dokumentum
316.472.4(0:82-94)
[AN 3773595]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2020.
Semler Alexander Günter
   A Közszolgálati etika és integritás, valamint az Integritás menedzsment kurzusok tananyagainak felülvizsgálata [elektronikus dok.] / Semler Alexander Günter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 463 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152834. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-93-4
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest)
közszolgálat - foglalkozási erkölcs - továbbképzés - közvélemény-kutatás - tananyag - elektronikus dokumentum
316.653 *** 174 *** 35.075 *** 374
[AN 3741420]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2020.
Törőcsik Mária (1953-)
   Ageing [elektronikus dok.] : a magyar lakosság korral, öregedéssel kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal : országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1038), valamint fókuszcsoportos viták eredményei = The attitudes of Hungarian population about ageing : results of national online (n=1038) and face-to-face surveying (n=2001), and focus group discussions / Törőcsik Mária, Németh Péter. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152836. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-313-2
Magyarország - nemzedéki távolság - nemzedékek közti különbség - közvélemény-kutatás - szociológiai vizsgálat - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.37-053 *** 316.346.36 *** 316.653(439)"201"(083.41)
[AN 3741426]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5204 /2020.
Pisztora Zsófia
   A pásztorok világa [elektronikus dok.] : Mesélő tárgyak I. : a Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Látványraktárában őrzött pásztorfaragások katalógusa / írta és szerk. Pisztora Zsófia. - Jav. kiad. - Szöveg (pdf : 32.5 MB). - Kaposvár : Rippl-Rónai M. Hatókörű Vár. Múz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155423. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7212-98-7
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi fafaragás - pásztor - múzeumi katalógus - elektronikus dokumentum
39(=945.11) *** 745.51.031.4(=945.11) *** 069(439-2Kaposvár)
[AN 3766396]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2020.
   Varietas delectat [elektronikus dok.] : az ELTE BTK Magyar és összehasonlító folklorisztika és Európai etnológia doktori programok hallgatóinak tanulmánykötete / szerk. Veress Dávid és Havay Viktória ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézet. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152473. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-011-9
folklorisztika - magyar néprajz - elektronikus dokumentum
39.001 *** 39(=945.11)
[AN 3737953]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5206 /2020.
   Az abszolutizmus kora [elektronikus dok.] : fejezetek a kora újkori Európa történetéből / szerk. Dévényi Anna, Forgó András, Gőzsy Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156431. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-32-0
Európa - történelem - abszolutizmus - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
321.61(4)"16/17" *** 342.36(4)"16/17" *** 930.85(4)"16/17" *** 940"16/17"
[AN 3775010]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2020.
   A centralizáció évei [elektronikus dok.] : politikai kommunikáció Magyarországon, 2006-2015 / Kiss Balázs szerk. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : MTA TK PTI, 2019. - (Studies in political science ; 2019/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155387. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-418-025-8
Magyarország - politikai kommunikáció - belpolitika - párt - 21. század - elektronikus dokumentum
32.019.5(439)"200/201" *** 316.774(100)"200/201" *** 329(439)"200/201"
[AN 3765829]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2020.
   A felkészülés éve - 1988 [elektronikus dok.] : a rendszerváltoztatást megelőző tanácskozások / szerk. Szeredi Pál. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Retörki, 2018. - (Retörki elektronikus könyvek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155315. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3484-3
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - társadalmi rendezvény - párt - biztonságpolitika - 1980-as évek - peresztrojka - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323(439)"1988" *** 329(439)"1988" *** 355.02(100)"198" *** 061.3(439)"1988"
[AN 3765247]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2020.
   Inkluzív önkormányzati tervezés [elektronikus dok.] : az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II. című tantárgy egyetemi tankönyve : módszer- és szöveggyűjtemény / szerk. Számadó Róza. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153513. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-04-2
Magyarország - területfejlesztés - társadalmi részvétel - önkormányzat - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
323.21(439)(075.8) *** 352(439)(075.8) *** 711.1(439)(075.8)
[AN 3747214]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   A trianoni békeszerződés [elektronikus dok.] / Romsics Ignác. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-431-8
magyar történelem - trianoni békeszerződés - elektronikus dokumentum
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 3786337]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2020.
Szabadfalvi József (1961-)
   Egy konzervatív állam- és politikatudós [elektronikus dok.] : Ottlik László (1895-1945) / Szabadfalvi József. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : Dialóg Campus ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153622. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-65-6
Ottlik László (1895-1945)
Magyarország - szociológus - politikus - egyetemi tanár - politikai filozófia - politikai eszme - eszmetörténet - Horthy-korszak - 20. század - elektronikus dokumentum
321.01 *** 316(439)(092)Ottlik_L. *** 32.001(439)"192/194" *** 32(439)(092)Ottlik_L.
[AN 3748020]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5212 /2020.
   1956 és a zenei élet [elektronikus dok.] : előzmények, történések, következmények / szerk. Gyarmati György, Péteri Lóránt ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára ; Pécs : Kronosz, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156433. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-17-2
magyar történelem - művelődéstörténet - zenei élet - kulturális politika - 1950-es évek - 1956-os forradalom - elektronikus dokumentum
943.9"1956" *** 930.85(439)"195" *** 78.05(439)"195" *** 008:323(439)"195"
[AN 3775024]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
U vojny ne zhenskoe lico (magyar)
   Nők a tűzvonalban [elektronikus dok.] / Szetlana Alekszijevics ; ford. Földeák Iván. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A háború nem asszonyi dolog" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-435-6
Szovjetunió - nők a társadalomban - hadtörténet - második világháború - oral history - memoár - elektronikus dokumentum
947"1941/1945"(0:82-94) *** 355-055.2(47)"1941/1945"(093) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3786339]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2020.
Des Cars, Jean (1943-)
François-Joseph et Sissi (magyar)
   Ferenc József és Sisi [elektronikus dok.] : kötelesség és lázadás / Jean Des Cars ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 11 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-415-8
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - uralkodó - nő - 19. század - elektronikus dokumentum
929.52(436)Habsburg *** 943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 929(439)Erzsébet
[AN 3781974]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2020.
Farkas Gyöngyi (1954-)
   Megszállás vagy segítségnyújtás [elektronikus dok.] : a Csehszlovákia elleni intervenció fogadtatása Magyarországon 1968-ban / Farkas Gyöngyi. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156430. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-83-2
Csehszlovákia - Magyarország - szocialista rendszer - megszállás - közvélemény - politikai propaganda - tájékoztatáspolitika - 1960-as évek - elektronikus dokumentum
943.7"1968" *** 32.019.5(439)"1968" *** 659.3(439)"1968" *** 341.324(437)"1968" *** 321.74(47-62)"196"
[AN 3775004]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2020.
Képes krónika (latin, angol)
   Chronica de gestis Hungarorum e codice picto saec. XIV [elektronikus dok.] = Chronicle of the deeds of the Hungarians from the fourteenth-century illuminated codex / ed. and transl. by János M. Bak and László Veszprémy ; pref. by Norbert Kersken. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press : NSZL, cop. 2018. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 9.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Cod. Lat. 404. jelzetű kézirat alapján. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152908. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-264-3)
Magyarország - középkori latin irodalom - történetírás - historiográfia - 14. század - krónika - kódex - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
930.1(439)"13" *** 091.14KépesKrónika *** 871-94(439).02=20
[AN 3742028]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2020.
Nagy Imre (1940-)
   Öttorony [elektronikus dok.] : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig / Nagy Imre ; szerk. és a névmutatót összeáll. Erőss Zsolt. - Szöveg (pdf : 48 MB). - Pécs : Kronosz, 2013 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157879. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-615-6027-88-7
Pécs - művelődéstörténet - magyar irodalom története - elektronikus dokumentum
930.85(439-2Pécs) *** 894.511(091)
[AN 3785766]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2020.
   Pécs története [elektronikus dok.] / [közread. a] Pécs Története Alapítvány. - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz, [2019]-
Főcím a címképernyőről
Pécs - helytörténet - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs
[AN 3786267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az őskortól a püspökség alapításáig / főszerk. Vonyó József ; szerk. Visy Zsolt. - Szöveg (pdf : 18 MB). - 2013 [!2019]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157999. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-93-1
[AN 3786270] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A püspökség alapításától a török hódításig / főszerk. Vonyó József ; szerk. Font Márta. - Szöveg (pdf : 30.2 MB). - 2015 [!2019]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158000. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-94-8
[AN 3786282] MARC

ANSEL
UTF-85219 /2020.
Ropa, Anastasija
   Practical horsemanship in medieval Arthurian romance [elektronikus dok.] / Anastasija Ropa. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : Trivent, 2019. - (Rewriting equestrian history, ISSN 2676-962X ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154635. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81222-5-2
Európa - művelődéstörténet - angol irodalom története - francia irodalom története - ló - középkor - lovagregény - elektronikus dokumentum
930.85(4)"11/15" *** 820(091)"11/15" *** 840(091)"11/14" *** 636.1
[AN 3759322]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2020.
   Studies on the Illuminated Chronicle [elektronikus dok.] / ed. by János M. Bak and László Veszprémy. - Szöveg (pdf : 15.3 MB). - Budapest : CEU Press : NSZL, cop. 2018. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; subsidia 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152909. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-261-2)
Képes krónika
Magyarország - magyar történelem - középkor - kódex - krónika - elektronikus dokumentum
943.9".../13" *** 091.14(439)"13"
[AN 3742032]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2020.
Tacitus, Publius Cornelius (55-118?)
De vita et moribus Iulii Agricolae (magyar)
   Agricola élete [elektronikus dok.] / Publius Cornelius Tacitus ; ford. Csiky Kálmán. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-738-3 (epub)
ISBN 978-963-474-739-0 (mobi)
Agricola, Gnaeus Iulius (40-93)
Római Birodalom - történelmi személy - hadvezér - ókori latin irodalom - 1. század - életrajz - elektronikus dokumentum
937(092)Agricola,_G._I.(0:82-94) *** 871-94=945.11
[AN 3770342]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2020.
   Times of upheaval [elektronikus dok.] : four medievalists in twentieth-century Central Europe : conversations with Jerzy Kłoczowski, János M. Bak, František Šmahel and Herwig Wolfram / ed. by Pavlína Rychterová [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154647. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-305-3)
Közép-Európa - történész - 20. század - 21. század - történettudomány - interjú - elektronikus dokumentum
930.1(4-11)(092)(047.53)
[AN 3751585]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5223 /2020.
Sallai Gyula (1945-)
   Az okosváros-koncepció és az internettechnológia [elektronikus dok.] / Sallai Gyula. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154644. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-03-8
városfejlesztés - internet - technológia - innováció - elektronikus dokumentum
911.375 *** 681.324Internet *** 330.341.1
[AN 3759373]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2020.
Stein Aurél (1862-1943)
   Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz [elektronikus dok.] / Stein Aurél. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-531-0 (epub)
ISBN 978-963-474-532-7 (mobi)
Észak-India - Pandzsáb (történelmi régió) - felfedező utazás - két világháború közötti időszak - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(540-16)"192"(0:82-992)
[AN 3742461]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5225 /2020.
Bacsárdi József
   Önkormányzati rendészet [elektronikus dok.] : a Helyi rendészeti együttműködés című tantárgy egyetemi tankönyve / Bacsárdi József, Christián László. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153502. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-08-0
rendészet - rendvédelmi szervezet - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
351.74(439)(075.8) *** 352(439)(075.8)
[AN 3747191]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2020.
Balogh Gábor
   A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete [elektronikus dok.] / szerzők Balogh Gábor ..., Gyergyák Ferenc ... ; szerk. Gyergyák Ferenc. - Szöveg (pdf : 12.6 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153508. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-25-7
Magyarország - helyi önkormányzat - törvényesség - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
340.114(439)(075.8) *** 352(439)(075.8)
[AN 3747203]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2020.
Boros Anita (1980-)
   A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása és a közbeszerzési tárgyú perek [elektronikus dok.] / Boros Anita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153120. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-017-9
Magyarország - közbeszerzés - jogorvoslat - útmutató - elektronikus dokumentum
343.155(439)(036) *** 351.712.2(439)(036)
[AN 3743333]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2020.
Gyergyák Ferenc (1961-)
   Önkormányzati rendeletalkotás [elektronikus dok.] / Gyergyák Ferenc. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153505. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-27-1
Magyarország - jogalkotás - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
340.134(439)(075.8) *** 352(439)(075.8)
[AN 3747198]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2020.
   "Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet..." [elektronikus dok.] : tanulmányok az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére / kiad. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152891. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81135-0-2
emberi jog - elektronikus dokumentum
342.7
[AN 3741810]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2020.
   Jogalapok, érintetti jogok [elektronikus dok.] / Bíró János [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. szept. 25. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152782. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-96-5
Magyarország - adatvédelem - személyi adat - adatkezelés - útmutató - elektronikus dokumentum
342.721(439)(036) *** 659.2.012.8(439)(036)
[AN 3741220]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2020.
Kardos Sándor
   Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében [elektronikus dok.] : egy empirikus kutatás tapasztalatai / Kardos Sándor, Kanyó Mária ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 392 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152859. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-009-4
Magyarország - rendvédelmi szervezet - korrupció - statisztikai adatközlés - 21. század - vélemény - elektronikus dokumentum
351.74(439)"201" *** 343.352(439)"201" *** 316.65(439)(083.41)
[AN 3741641]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2020.
Kiss Gábor Szabolcs
   Integritásirányítási rendszer a Veszprém Megyei Kormányhivatalban [elektronikus dok.] : tanulmány / Kiss Gábor Szabolcs ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 303 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152752. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-011-7
Veszprém megye - közigazgatás - kormányhivatal - esettanulmány - elektronikus dokumentum
35.07 *** 353(439.117)
[AN 3740879]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2020.
   A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rövid magyarázata [elektronikus dok.] : közszolgálati jogi szabályok a Kit.-ben / szerk. Ludányi Dávid ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : NKE, 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. okt. 12. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158033. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-234-0
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
Magyarország - köztisztviselő - kormányhivatal - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
354.1(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3786383]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2020.
   A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés alapintézményei [elektronikus dok.] / szerk. Boros Anita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : NKE KTI, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. aug. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156491. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-160-2
Magyarország - közigazgatási jog - jogvédelem - jogorvoslat - elektronikus dokumentum
342.9(439) *** 342.565(439) *** 347.9(439)
[AN 3775477]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2020.
Méhes Tamás
   Polgári jogi alapismeretek [elektronikus dok.] : a Polgári jogi alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Méhes Tamás. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153488. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-96-4
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
347(439)(075.8)
[AN 3747117]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2020.
Schultz Márton
   Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz [elektronikus dok.] : private law in common law and civil law / by Martin Schultz ; kész. a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztika Tudományok Intézetében. - Szöveg (pdf : 844 KB). - Szeged : SZTE ÁJK Civilisztikai Tud. Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152266. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-587-7
angol nyelv - szaknyelv - magánjog - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
347 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3734083]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2020.
Szemenyei Márton
   Számítógépes látás a közigazgatásban [elektronikus dok.] : alapfeladatok és alkalmazások / Szemenyei Márton. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154649. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-37-3
közigazgatás - informatika - elektronikus dokumentum
35 *** 681.3.004.14
[AN 3759382]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2020.
Szűcs Gábor
   Az okos város kameraképeinek elemzése [elektronikus dok.] / Szűcs Gábor, Sallai Gyula. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-01-4
közszolgáltatás - mesterséges intelligencia - alakfelismerés - elektronikus dokumentum
35 *** 165.0.001.572 *** 611.92
[AN 3759359]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2020.
Tátrai Tünde (1974-)
   Központosított közbeszerzés és fejlődési lehetőségei, különös tekintettel az e-közbeszerzésre [elektronikus dok.] / Tátrai Tünde. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153641. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-33-5
Európai Unió - Magyarország - közbeszerzés - elektronikus ügyintézés - elektronikus dokumentum
351.712.2(439) *** 351.712.2(4-62) *** 681.3.004.14
[AN 3748191]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2020.
Zaccaria Márton Leó (1986-)
   Közszolgálati jogi és munkajogi lehetőségek a szervezeti integritás erősítésében [elektronikus dok.] / Zaccaria Márton Leó ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 504 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. júl. 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153871. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-004-9
Magyarország - közigazgatás - munkajog - szervezeti felépítés - elektronikus dokumentum
35.08(439) *** 349.2(439) *** 65.014
[AN 3749832]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5241 /2020.
Pehar, Dražen (1967-)
   Peace as war [elektronikus dok.] : Bosnia and Herzegovina, post-Dayton / Dražen Pehar. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155361. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-302-2)
Bosznia-Hercegovina - Egyesült Államok - délszláv háború - békeszerződés - történelem - külpolitika - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
355.426(497.1)"199" *** 327(73)"199/201" *** 949.715"199/201"
[AN 3765699]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5242 /2020.
   Az új általános európai adatvédelmi szabályozás és az adatkezelői kötelezettségek [elektronikus dok.] / Árvay Viktor [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-71-2
Európai Unió - adatvédelem - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(4-62)
[AN 3731020]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5243 /2020.
   Államháztartás [elektronikus dok.] / Csányi Réka [et al.] ; szerk. Nyikos Gyöngyi. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153486. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-21-9
Magyarország - államháztartás - elektronikus dokumentum
336.1/.5(439)
[AN 3747083]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2020.
Balló Krisztián
   A millió forintos adótipp [elektronikus dok.] : a win-win alapú adóoptimalizálási modell, avagy hogyan mentesülhet cégünk az iparűzési adó megfizetése alól legálisan : csak korrekt vállalkozóknak / Balló Krisztián. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Csővár] : Reklámmegoldás Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153519. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3058-6
Magyarország - adózás - adókedvezmény - iparűzési adó - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2.027.55(439)(036) *** 336.241.5(439)(036)
[AN 3747269]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2020.
   Biomimicry Budapest perspective [elektronikus dok.] : collection of essays and multimedial artworks / ed. Karina Vissonova ; [publ. by the] Institute of Advanced Design Studies. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - Budapest : Inst. of Advanced Design Studies Nonprofit Kft. : Art Quarter Budapest Nonprofit Kft., 2019
A Budapesten, 2018. okt. 10-12. között rendezett workshop anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155608. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5320-2
természeti környezet - ökológia - utánzás - formatervezés - interdiszciplináris módszer - tanulmánygyűjtemény - workshop - elektronikus dokumentum
658.512.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2018" *** 082 *** 504.03 *** 502
[AN 3767913]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2020.
Coiffard, Lisa
   Independence of central banks after the crisis - focus on Hungary [elektronikus dok.] / Lisa Coiffard. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - [Budapest] : ICERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 242.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150885. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-669-5
Magyarország - Európai Unió - nemzeti bank - gazdaságpolitika - monetáris politika - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(439)"201" *** 336.711(439)"201" *** 336.711(4-62)
[AN 3724346]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2020.
Csáki György (1953-)
   Nemzetközi gazdaságtan [elektronikus dok.] / Csáki György. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 3.5 MB). - [Budapest] : Napvilág, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158005. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-338-427-5 (epub)
ISBN 978-963-338-428-2 (mobi)
külgazdaság - világkereskedelem - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
339.5(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 3786292]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2020.
   Danube Bend (Dunakanyar) microregion [elektronikus dok.] / Balizs Dániel [et al.] ; [publ. by the] ... Department of Urban Planning and Design Budapest University of Technology and Economics, ... Hungarian Urban Knowledge Centre. - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - [Budapest] : BUTE Dep. of Urban Planning and Design, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152819. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-308-8
Dunakanyar - turizmus - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - elektronikus dokumentum
338.48(439Dunakanyar) *** 332.1(439Dunakanyar) *** 911.3(439Dunakanyar)
[AN 3741392]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2020.
   Az élelmiszer-gazdaság területén működő társadalmi vállalkozások hatása a helyi munkaerőpiacra és gazdaságra [elektronikus dok.] / szerk. ... Koltai Luca, Rácz Katalin ; [közread. a] Hétfa Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 12 MB). - Budapest : Hétfa Kutint., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153575. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81153-0-8
Magyarország - munkaerőpiac - nonprofit szervezet - élelmiszeripar - gazdasági hatás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5(439)"201"(083.41) *** 334.012.46(439)"201"(083.41) *** 663/664 *** 330.34
[AN 3747707]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2020.
Éltető Andrea (1969-)
   Effects of industry 4.0 on reshoring investments [elektronikus dok.] : Hungarian experiences / Andrea Éltető. - Szöveg (doc : 848 KB). - Budapest : CERS HAS Inst. of Word Economics, 2019. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 251.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156286. - Működési követelmények: MS Word. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-681-7
Magyarország - világgazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - munkaerőpiac - automatizált gyártás - 21. század - elektronikus dokumentum
330.34(100)"20" *** 331.5(439)"200/201" *** 65.011.56 *** 338.2(439)"200"/201"
[AN 3773982]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2020.
Fazekas Norbert
   X-time avagy A jövőgenerációs pénzügyi tanácsadás [elektronikus dok.] / Fazekas Norbert. - Szöveg (epub : 11.8 MB). - [S.l.] : Publio, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: X-time, a jövőgenerációs pénzügyi tanácsadás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-672-0
pénzügyi tanácsadás - eladás - siker - elektronikus dokumentum
336.7 *** 658.85
[AN 3774762]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2020.
Fülöp Katalin (1966-)
   Bevezetés a közgazdaságtanba [elektronikus dok.] / Fülöp Katalin. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153612. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-31-1
gazdaságtan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
330(075.8)
[AN 3747940]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2020.
Fűrész Diána Ivett
   Ökonometriai modellek alkalmazása a sportgazdaságban [elektronikus dok.] / Fűrész Diána Ivett, Rappai Gábor ; kiad. Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Pécs : PTE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153624. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-294-4
ökonometria - sport - alkalmazott gazdaságtan - elektronikus dokumentum
330.43 *** 796 *** 330
[AN 3748030]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2020.
Gerőcs Tamás (1983-)
   Indian companies' technological investments in the EU with a special focus on Central and Eastern Europe [elektronikus dok.] / Tamás Gerőcs. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 248.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152892. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-677-0
India - Közép-Európa - tőkebefektetés - technológiaátvitel - külföldi beruházás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 339.727.22(4-11) *** 339.727.24(540)"198/201"(083.41)
[AN 3741818]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2020.
   Hungarian national report for the project CORD [elektronikus dok.] / ... publ. by the Union of Hungarian Women. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - [Budapest] : Union of Hung. Women, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155271. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81255-0-5
Magyarország - Szlovákia - gazdasági kapcsolat - határ menti terület - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
339.92(439)"201" *** 339.92(437.6)"201"(083.41)
[AN 3764955]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2020.
   Innovatív társadalom - innovatív gazdaság [elektronikus dok.] : 2018. december 7., Budapest : absztraktkötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztálya. - Szöveg (pdf : 683 KB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153516. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-269-797-0)
innováció - területfejlesztés - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 711.1 *** 330 *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3747259]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2020.
Kiss Csaba
   Nyereségre hangolva [elektronikus dok.] : hogyan legyen több profit és kevesebb stressz? / írta Kiss Csaba. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Budapest] : ÁrfolyamTV Kft., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154661. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4463-7
tőzsde - tőkebefektetés - elektronikus dokumentum
336.76 *** 658.152
[AN 3759462]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2020.
Kiss Csaba
   A trendvonal [elektronikus dok.] : hogyan profitálhatsz egy egyszerű vonalból / írta Kiss Csaba. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - [Budapest] : ÁrfolyamTv Kft., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155284. - Működési követelmények: Adobe Reader
tőzsde - elektronikus dokumentum
336.76
[AN 3765053]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2020.
Kiss Judit (1950-)
   Átalakulóban a világkereskedelem? [elektronikus dok.] : gondolatok a világkereskedelem átalakulásáról az USA és Kína közötti konfliktus tükrében / Kiss Judit. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2018. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 128.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153809. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-680-0
Egyesült Államok - Kína - külkereskedelem - piac - gazdasági változás - nemzetközi konfliktus - 21. század - elektronikus dokumentum
339.5(73)"201" *** 339.9"201" *** 330.3(100)"201" *** 339.5(510)"201"
[AN 3749501]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2020.
   A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok egyes aktuális kérdései [elektronikus dok.] / szerk. Glavanits Judit. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Gondolat, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152649. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-858-1
nemzetközi kereskedelem - kötelmi jog - gazdasági jog - esettanulmány - elektronikus dokumentum
339.5 *** 347.7 *** 347.4
[AN 3740065]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2020.
   Nők a munka világában [elektronikus dok.] : képzések, jó gyakorlatok Izlandról és Magyarországról / szerk. Fekete Judit ; ford. Polyacskó Orsolya ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem, Bifröst Egyetem. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - [Budapest] : BCE ; [Bifröst] : Bifrösti Egy., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151610. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-702-5
Izland - Magyarország - nők a társadalomban - munkaerőpiac - esélyegyenlőség - foglalkoztatáspolitika - foglalkozási rehabilitáció - átképzés - továbbképzés - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
331.5.024.5(4)"200/201" *** 331.586-055.2(4) *** 331.5-055.2(4)"200/201"
[AN 3729425]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2020.
   A növekedési ütem és a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről [elektronikus dok.] = About the possibilities to enhance growth rate and employment / szerzők Boda György [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Boda & Partners Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154606. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80240-2-0
Magyarország - gazdasági növekedés - foglalkoztatás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5 *** 330.35(439)"201"(083.41)
[AN 3759126]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2020.
Pécsi Pénzügyi Napok (13.) (2019) (Pécs)
   XIII. Pécsi Pénzügyi Napok [elektronikus dok.] : új kihívások és lehetőségek : pénzügykutatás, oktatás, szakma : 2019. április 25-26. : konferenciakötet / szerk. Kuti Mónika ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 35.6 MB). - Pécs : PTE KTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156464. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-456-6
pénzügy - elektronikus dokumentum
336.7
[AN 3775270]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2020.
Peragovics Tamás
   Protection without protectionism? [elektronikus dok.] : foreign investment screening in Europe and the V4 countries today : a comparative analysis / Tamás Peragovics. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : CERS HAS Inst. of World Economics, 2019. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 252.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156267. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-648-0
gazdaságpolitika - Visegrádi államok - tőkemozgás - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(4-191)"200/201" *** 339.727(4-191)"20"
[AN 3773662]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2020.
Ricz Judit
   New developmentalism in the 21st century [elektronikus dok.] : towards a new research agenda / Judit Ricz. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 245.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152660. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-674-9
világgazdaság - kapitalista rendszer - politikai gazdaságtan - 21. század - elektronikus dokumentum
339.9 *** 330.342.14 *** 330.8(100)"20"
[AN 3740138]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2020.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Eastern Europe as investment location for Turkish OFDI [elektronikus dok.] / Tamás Szigetvári. - Szöveg (pdf : 823 KB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 247.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152894. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-676-3
Törökország - Közép-Európa - Kelet-Európa - külföldi beruházás - tőkebefektetés - 21. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
339.727.22(4-11)"199/201" *** 339.727.24(560)"199/201"
[AN 3741833]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2020.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Financing operations of the Eropean Investment Bank (EIB) In the Southern Mediterranean countries [elektronikus dok.] / Tamás Szigetvári. - Szöveg (pdf : 752 KB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 241.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151835. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-668-8
Európai Unió - Mediterráneum - Észak-Afrika - Közel-Kelet - pénzügyi támogatás - fejlesztési politika - gazdasági segély - elektronikus dokumentum
338.246.027(4-62) *** 339.727.22(4-015) *** 339.726(4-015)
[AN 3730986]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2020.
Szíjártó Norbert
   Az euró bevezetése a közép-kelet-európai régióban [elektronikus dok.] : tapasztalatok és kimaradás / Szijártó Norbert. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VI, 2018. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 126.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152653. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-667-1
Európai Unió - Közép-Európa - valutaunió - euró - elektronikus dokumentum
336.744(4-62) *** 336.74(4-11)"200/201"
[AN 3740088]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2020.
Szunomár Ágnes (1981-)
   Pull factors for Chinese FDI in East Central Europe [elektronikus dok.] / Ágnes Szunomár. - Szöveg (pdf : 346 KB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 249.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153033. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-678-7
Kína - Közép-Európa - gazdasági kapcsolat - tőkebefektetés - 21. század - elektronikus dokumentum
339.727.22(4-11)"200/201" *** 339.9(510)"200/201" *** 339.9(4-11)"200/201" *** 339.727.24(510)"200/201"
[AN 3742822]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2020.
   Turizmus [elektronikus dok.] : a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal : országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1085) megkérdezés, fókuszcsoportos viták eredményei = The attitudes of Hungarian population about tourism : results of national online (n=1085) and face-to-face surveying (n=2001), and focus group discussions / Csapó jános [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : [PTE KTK], 2018
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152842. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-318-7
Magyarország - turizmus - közvélemény-kutatás - nemzedékek közti különbség - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.48(439)"201"(083.41) *** 316.653(439)"201"(083.41)
[AN 3741470]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2020.
Weiner Csaba (1979-)
   Pull factors driving Russian multinationals into five CEE countries [elektronikus dok.] : a sectoral overview / Csaba Weiner. - Szöveg (pdf : 804 KB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 250.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152874. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-679-4
Oroszország - Közép-Európa - multinacionális vállalat - gazdasági kapcsolat - tőkebefektetés - külföldi beruházás - 21. század - elektronikus dokumentum
339.5(4-11) *** 339.727.22(4-11) *** 334.726(47)"20" *** 339.727.24(47)
[AN 3741689]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2020.
   Women in the world of work [elektronikus dok.] : training programmes and best practices from Iceland and Hungary / ed. ... Judit Fekete ; transl. Orsolya Polyacskó ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest, Bifröst University. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Budapest] : Corvinus Univ. of Budapest ; [Bifröst] : Bifröst Univ., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151611. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-703-2
Izland - Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerőpiac - nők a társadalomban - esélyegyenlőség - foglalkozási rehabilitáció - átképzés - továbbképzés - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
331.5-055.2(4)"200/201" *** 331.5.024.5(4)"200/201" *** 331.586-055.2(4)
[AN 3729445]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5273 /2020.
   Social workers respond [elektronikus dok.] : international workshop, June 19, 2019 / ed. József Madácsy ; org., [publ. by the] UP Department of Community and Social Studies. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Pécs] : UP Dep. of Community and Social Studies, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A workshopot Pécsett rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156434. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-432-0
Magyarország - szociális munka - gyermekvédelem - szenvedélybetegség - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
364.62(439) *** 364.272(439)"200/201"(083.41) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3775025]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5274 /2020.
   35+15 [elektronikus dok.] : fifty years' experience in international medical education : Fünfzig Jahre Erfahrung in der internationalen medizinischen Ausbildung / ed. ... Klára Somodi ; publ. by University of Pécs Medical School. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Medical School, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158046. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-438-2
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar
Pécs - orvosképzés - egyetem - elektronikus dokumentum
378.661(439-2Pécs)(091)
[AN 3786534]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2020.
   ARTPAD [elektronikus dok.] : játékkal és drámával a korai iskolaelhagyás ellen : útmutató / szerk. ... Túróczi Levente, Szekeres Eszter. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : [Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány], 2017 [!2018]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152906. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1187-5
oktatásügy - lemorzsolódás - drámapedagógia - hátrányos helyzetű - elektronikus dokumentum
371.212.73 *** 371.383.1 *** 376.6-057.82
[AN 3742022]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2020.
   A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, 1687-2017 [elektronikus dok.] : segédlet az iskolatörténet tanulmányozásához / szerk. Pete József. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Pécs : A Ciszterci Rend Nagy L. Gimnáziuma, 2019. - (Ciszterci segédletek könyvtára ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154636. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80509-1-3
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (Pécs)
iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - kollégium - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Pécs)(091) *** 37.018.3(439-2Pécs)(091)
[AN 3759328]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2020.
   Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen [elektronikus dok.] : monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek, kutatások : Cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Ponyi László ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár]. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múzeumi Oktatási és Módszertani Közp. ; Budapest : NMI Művelődési Int. : OSZK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155482. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-72-6
Magyarország - művelődési intézmény - trendvizsgálat - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
374 *** 316.7 *** 069(439)"201"(083.41)
[AN 3766771]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2020.
   Dimensions, diversity, and directions in ELT [elektronikus dok.] : 26th Annual International IATEFL-Hungary Conference & Exhibition : Kaposvár University, 7-9 October, 2016 : conference selections / ed. by Éva Illés and Jasmina Sazdovska. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : IATEFL-Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152154. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2526-1
nyelvoktatás - angol nyelv - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 372.880.20
[AN 3733089]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a biológia tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Varga Pál. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154623. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-057-7
biológia - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.857(072)
[AN 3759249]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a fizika tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Misz József. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154621. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-061-4
fizika - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.853(072)
[AN 3759243]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a magyar nyelv tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Mogyorósiné Herczeg Éva. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154625. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-069-0
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.945.11(072)
[AN 3759257]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a német nyelv tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Villangó Pálné, Papp-Boros Tímea. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-073-7
német nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.30(072)
[AN 3759274]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a testnevelés tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Vajda Tiborné, Boruzs Norbert. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154617. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-037-9
testnevelés - alapfokú oktatás - tantárgy - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.879.6(072)
[AN 3759233]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a történelem tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Várkonyi Péter. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154626. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-039-3
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.893(072)
[AN 3759260]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv a vizuális kultúra tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Igric Eszter, Nyerges Adrienn. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154628. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-079-9
vizuális kultúra - művészeti nevelés - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.036(072) *** 7.017(072)
[AN 3759264]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv az ének-zene tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Dudás Anna. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154629. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-043-0
zeneoktatás - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.036(072) *** 372.878(072)
[AN 3759268]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2020.
   Felsős tanári kézikönyv az informatika tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Pap Zoltán. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154627. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-071-3
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.868.13(072)
[AN 3759261]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2020.
   A gyermeki fejlődés, a környezeti tényezők fejlődésre gyakorolt hatása és a fejlődési eltérések felismerése [elektronikus dok.] : tréneri kézikönyv a "Lépések" c. módszertani kézikönyv feldolgozásához / szerk. Szabó Győzőné ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158040. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5944-01-7
gyermeknevelés - gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.025(072) *** 159.922.7(072) *** 372.3(072)
[AN 3786429]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2020.
Hangyál Zsófia
   Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók helyzete, véleménye, elvárásai [elektronikus dok.] / Hangyál Zsófia, Kasza Georgina ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-56-3
Magyarország - oktatásszociológia - egyetemi hallgató - külföldi diák - ösztöndíj - közvélemény-kutatás - elégedettség - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
378(=00)(439)"200/201"(083.41) *** 316.37-057.87(439)"200/201"(083.41) *** 378.3(439)
[AN 3744180]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2020.
   Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia : 2018. 05. 29., ... Budapest ... / ... szerk. Borbély Ákos ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - [Budapest] : ÓE RKK, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153576. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-074-6
pedagógia - projekt módszer - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 371.314 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3747715]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2020.
Herczeg Noémi
   Fejlesszük gyermekünk memóriáját játékosan [elektronikus dok.] : készségfejlesztő és ellenőrző munkafüzet 3-14 éves korosztály számára / Herczeg Noémi. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4053-0
képességfejlesztés - példatár - elektronikus dokumentum
37.025(076)
[AN 3765209]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2020.
Kasza Georgina
   Stipendium Hungaricum scholarship holders' expectations and attitudes [elektronikus dok.] / Georgina Kasza, Zsófia Hangyál ; publ. by Tempus Public Foundation. - Szöveg (pdf : 913 KB). - Budapest : Tempus Publ. Found., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153225. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-57-0
Magyarország - oktatásszociológia - egyetemi hallgató - külföldi diák - ösztöndíj - elégedettség - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
378(=00)(439)"200/201"(083.41) *** 316.37-057.87(439)"200/201"(083.41) *** 378.3(439)
[AN 3744219]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2020.
Kisfaludy László
   Alapvető tudnivalók az állami és a közszolgálati tisztviselői továbbképzésben közreműködő oktatók, vizsgáztatók és szakértők részére [elektronikus dok.] / Kisfaludy László, Orosz Lajos ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152282. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5057-94-6
közszolgálat - továbbképzés - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
374(072) *** 35.08(072)
[AN 3734211]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2020.
   Klinikai készségek oktatása szimulációs környezetben [elektronikus dok.] : egyetemi kézikönyv / szerk. Schlégl Ádám ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - [Pécs] : PTE ÁOK Klinikai Közp., 2019
Főcím a címképernyőről. - QR-kóddal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156429. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-443-6
orvosképzés - oktatástechnológia - szimuláció - elektronikus dokumentum
378.661 *** 371.66 *** 371.68
[AN 3774995]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2020.
Lannert Judit (1962-)
   International PhD students in Hungarian higher education institutions [elektronikus dok.] : executive summary / Judit Lannert ; publ. by Tempus Public Foundation. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Tempus Publ. Found., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153153. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5319-53-2
Magyarország - doktori képzés - egyetemi hallgató - külföldi diák - multikulturalizmus - oktatásszociológia - 21. század - elektronikus dokumentum
378.21(=00)(439)"201" *** 316.37-057.87(439)"201"
[AN 3743555]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2020.
Lannert Judit (1962-)
   Nemzetközi hallgatók a hazai felsőoktatási intézményekben [elektronikus dok.] : vezetői összefoglaló / ... kész. Lannert Judit ; a kutatási összefoglaló véglegesítésében részt vett Kasza Georgina ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153148. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-54-9
Magyarország - doktori képzés - egyetemi hallgató - külföldi diák - multikulturalizmus - oktatásszociológia - 21. század - elektronikus dokumentum
378.21(=00)(439)"201" *** 316.37-057.87(439)"201"
[AN 3743483]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2020.
   Learning in adulthood [elektronikus dok.] : cases of lifelong learning / Edina Márkus, Barbara Máté-Szabó, Márta Takács-Miklósi eds. ; ... publ. Nullpont Cultural Association. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Debrecen : Nullpont Cultural Assoc., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157778. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-00-5230-4)
Kárpát-medence - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - 21. század - elektronikus dokumentum
374.7(4-191)"201" *** 37.013.83
[AN 3785436]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2020.
   Lépések [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára / szerk. Kereki Judit és Tóth Anikó ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút
ISBN 978-615-81119-7-3
iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan - módszertan - családi nevelés - fejlődéslélektan - elektronikus dokumentum
37.025 *** 372.3 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3786417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 3.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158037. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
[AN 3786419] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (pdf : 3.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158038. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
[AN 3786424] MARC

ANSEL
UTF-85299 /2020.
   Magyar nyelvű pedagógusok és pedagógusképzés a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok / szerk. Lőrincz Ildikó ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Győr : SZE AK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A Győrben, 2018. nov. 15-én azonos címmel rendezett szimpózium válogatott és szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155335. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-55-5
Kárpát-medence - pedagógusképzés - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
371.13(=945.11)(4-191)
[AN 3765505]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2020.
Mester-Takács Tímea
   Nemzetközi megjelenések a Tempus Közalapítvány szervezésében [elektronikus dok.] / szerzők és szerk. Mester-Takács Tímea, Simon Ágnes, Tweneboah Georgina ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150740. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5319-50-1
Magyarország - felsőoktatás - nemzetközi együttműködés - nemzetközi kapcsolat - kiállítás - workshop - közalapítvány - elektronikus dokumentum
378(439) *** 061.2(439)TKA *** 061.4(100)
[AN 3723129]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2020.
Molnár Gyöngyvér (1974-)
   Feladat- és tesztszerkesztés az eDia-rendszerben [elektronikus dok.] / Molnár Gyöngyvér, Makay Géza, Ancsin Gábor ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Szeged : SZTE Oktatáselméleti Kutatócsop., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151645. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-582-2
iskolai értékelés - digitális technika - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.26(072) *** 681.3.004.14(072)
[AN 3729624]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2020.
   PODIUM project: Path of Deinstitutionalization - Urgent Moves from a participatory aspect [elektronikus dok.] : an edited collection of studies on deinstitutionalisation in Serbia and Hungary / ed. Ilona Hernádi ; [publ. by the] Eötvös Loránd University Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - [Budapest] : Eötvös L. Univ. Bárczi G. Fac. of Special Needs Education, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153775. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-79-6
Magyarország - Szerbia - gyógypedagógia - intézményrendszer - esettanulmány - elektronikus dokumentum
376.2/.4(439) *** 615.851.4 *** 376.2/.4(497.11)
[AN 3749293]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2020.
   R.U.In? [elektronikus dok.] : drama methods' innovation for inclusive youth communtities / ed. by Zsófia Jozitfek[!Jozifek] ; [publ. by the] Nyitott Kör Egyesület. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - [Szentendre] : Nyitott Kör Egyes. : 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150883. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1567-5
drámapedagógia - társadalmi viselkedés - ifjúság - erőszak - megfélemlítés - agresszív magatartás - elektronikus dokumentum
371.383.1 *** 316.62-053.6 *** 316.647.3
[AN 3724340]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2020.
Szanyi Gyöngyi
   Matematika alap-. közép- és emelt szinten [elektronikus dok.] : készüljünk a felvételire a "mindennapok" matematikájával / szerzők Szanyi Gyöngyi, Kézi Csaba Gábor ; kiad. Debreceni Egyetem. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Debrecen] : DE, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153126. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-015-3
matematika - felvételi vizsga - egyetem - példatár - elektronikus dokumentum
372.851(075.3)(079.1) *** 378.141.2
[AN 3743357]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2020.
   Tanulás felnőttkorban [elektronikus dok.] : az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban / Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara szerk. ; ... kiad. Nullpont Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Debrecen : Nullpont Kulturális Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157781. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-00-5229-8)
Kárpát-medence - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - 21. század - elektronikus dokumentum
374.7(4-191)"201" *** 37.013.83
[AN 3785440]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2020.
Warta Vilmos (1968-)
   Manual for IMETS test assessors [elektronikus dok.] / Vilmos Warta, Gabor Rebek-Nagy. - Szöveg (pdf : 991 KB). - [Pécs] : [PTE], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157939. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-467-2
orvostudomány - szaknyelv - angol nyelv - nyelvvizsga - értékelés - útmutató - elektronikus dokumentum
371.27(036) *** 371.26 *** 61 *** 802.0
[AN 3785963]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2020.
Warta Vilmos (1968-)
   Manual for IMETS test developers and item writers [elektronikus dok.] / Vilmos Warta, Gabor Rebek-Nagy. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Pécs] : [PTE], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-469-6
orvostudomány - szaknyelv - angol nyelv - nyelvvizsga - útmutató - elektronikus dokumentum
371.27(036) *** 61 *** 802.0
[AN 3785959]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5308 /2020.
   Sport, tudomány, egészség [elektronikus dok.] : fókuszban a rekreáció konferencia : absztrakt kötet / ... szerk. Gősi Zsuzsanna, Köteles Ferenc ; [rend., közread. az] ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 269 KB). - Budapest : ELTE PPK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2018. nov. 21-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155460. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-079-9
szabadidősport - rekreáció - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
796.035 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3766670]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2020.
Sporttudományi Konferencia (2.) (2019) (Pécs)
   II. Sporttudományi Konferencia [elektronikus dok.] / [rend.,] kiad. Cserepka János Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Pécs : Cserepka J. Ált. Isk., Középisk. és Sportisk. : PTE ETK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156465. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-448-1
sport - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
796 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3775283]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5310 /2020.
   Tér-köz Budapest [elektronikus dok.] : példatár : jó gyakorlatok a társadalom bevonására / szerk. Deák Krisztina Erzsébet, Fekete Anna, Kiss-Rácz Eszter ; kiad. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153580. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9669-46-8
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - elektronikus dokumentum
711.4(439-2Bp.)"201" *** 711.61 *** 323.21(439)"201"
[AN 3747792]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2020.
   Városi fák és közművek kapcsolata [elektronikus dok.] : tervezési útmutató / fel. szerk. Szakács Barnabás. - Szöveg (pdf : 20.5 MB). - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153563. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9669-50-5
Budapest - várostervezés - fásítás - közmű - elektronikus dokumentum
711.4 *** 712.41 *** 628.1/.3(439-2Bp.)
[AN 3747496]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5312 /2020.
Király Levente
   Piedone nyomában [elektronikus dok.] : hihetetlen történetek Bud Spencertől / Király Levente. - Szöveg (epub : 8.9 MB). - Budapest : Macro-Media K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Filmogr.
ISBN 978-615-00-7651-5
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3786212]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2020.
   Play and drama - a route for resilience [elektronikus dok.] : achieving resilience through play and drama : international conference, 25 June 2018 : conference abstracts / ed. by Nedda Kolosai ; [org., publ. by the] Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education. - Szöveg (pdf : 468 KB). - [Budapest] : Eötvös L. Univ. Fac. of Primary and Pre-School Education, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153432. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-057-7
drámapedagógia - művészeti nevelés - színházművészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
792 *** 371.383.1 *** 37.036 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3746841]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5314 /2020.
Herczeg Noémi
   Tanuljunk játszva, nevetve olvasni és beszélni több nyelven! [elektronikus dok.] : egyszerre egy időben 5 nyelven! / Herczeg Noémi. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4052-3
írás- és olvasástanítás - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - gyermekkönyv
802/809(078)(02.053.2)=945.11 *** 372.41/.45(=00)
[AN 3765261]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2020.
   Ideas behind symbols - languages behind scripts [elektronikus dok.] : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) : August 27 - September 1 2017, Székesfehérvár ... / ed. by Ákos Bertalan Apatóczky. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, 2018. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 52.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156486. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-664-5
altaica - urál-altaji népek - őstörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
809.41/.43 *** 061.3(439-2Székesfehérvár) *** 930.8(=941/=945)
[AN 3775445]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2020.
Kohári Anna
   Időzítési mintázatok a magyar beszédben [elektronikus dok.] / Kohári Anna. - Szöveg (pdf : 31.3 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153279. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-300-3
pszicholingvisztika - beszéd - ritmus - elektronikus dokumentum
800.1 *** 159.9 *** 809.451.1-561.23
[AN 3744948]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5317 /2020.
   Fordítástudomány - fordításban [elektronikus dok.] / szerk. Robin Edina és Varga Dóra Ágnes ; az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék kiadványa. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tansz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-009-9
szakfordítás - tolmács - elektronikus dokumentum
82.03 *** 651.926
[AN 3749726]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5318 /2020.
   A romantika korának irodalmáról [elektronikus dok.] / szerk. Z. Kovács Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156435. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-24-5
magyar irodalom története - romantika - 19. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(091)"18"
[AN 3775030]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5319 /2020.
   Ágyrajárók [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Boldogság próbaidőre / Penny Jordan ; ... ford. Suhajda Zsuzsannna. Egy bolond éjszaka / Jessica Steel ; ... ford. Lehoczky Erzsébet. Ágyrajáró / Susan Napier ; ... ford. Petri Márta. - Egys. cím: Levelling the score ; When the loving stopped ; Savage courtship. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-288-8
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3731941]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2020.
Arfi, Stéphane (1968-)
Trois jours à Jérusalem (magyar)
   Három nap Jeruzsálemben [elektronikus dok.] / Stéphane Arfi ; ford. Takács M. József. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158016. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader
ISBN 978-963-479-384-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3786336]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2020.
Benkő Attila
   The stars in the steel box [elektronikus dok.] / Benkő Attila. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151660. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3729725]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2020.
Caine, Thomas Henry Hall (1853-1931)
The prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú [elektronikus dok.] / Hall Caine ; ford. Martos Szilárdka. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-645-4 (epub)
ISBN 978-963-474-646-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3765067]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
   Hagyományok és hazugságok [elektronikus dok.] / Gilbert K. Chesterton. - Szöveg (epub : 685 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156358. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-607-2 (epub)
ISBN 978-963-474-608-9 (mobi)
angol irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
820-4=945.11
[AN 3774602]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2020.
   A csábítás mesterei [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Túlvilági üzenet / Susan Napier ; ... ford. Balázs-Piri Tamás. Szigorúan ellenőrzött szerelem / Charlotte Lamb ; ... ford. Buvári Márta. Ezt a meccset én nyerem meg / Susan Napier ; ... ford. Várnai Péter. - Egys. cím: The love conspiracy.. ; The threat of love ; Secret admirer. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-274-1
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3719690]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2020.
   Az első az igazi? [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Esküvő sohanapján? / Sally Wentworth ; ... ford. Várnai Péter. Újra és igazán / Sharon Kendrick ; ... ford. Kiss Klára. Fő a jókedv! / JoAnn Ross ; ... ford. Németh Noémi. - Egys. cím: To have and have not ; Untamed lover ; It happened one week. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-290-1
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3732261]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2020.
   Első látásra csalóka [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Vetélytársból élettárs / Penny Jordan ; ... ford. Nagyváriné Vajda Kata. A botrány szele / Kathryn Ross ; ... ford. Szabó Júlia. Táncosnő a kastélyban / Joanna Mansell ; ... ford. Méry Ildikó. - Egys. cím: Rival attractions ; Whisper of scandal ; Dark temptation. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-294-9
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731822]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2020.
   Érdekházasság [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Házasság tudós módra / Penny Jordan ; ... ford. Gantner Teréz. Játékházasság / Debbie Macomber ; ... ford. Czékus Gaby. A nagyapa jót akar / Kathryn Ross ; ... ford. Rakovszky Zsuzsa. - Egys. cím: Research into marriage ; The forgetful bride ; Playing by the rules. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-275-8
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3719685]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2020.
Fallada, Hans (1893-1947)
Kleiner Mann - grosser Mann, alles vertauscht (magyar)
   Kis ember, nagy ember [elektronikus dok.] / Hans Fallada ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 756 Kb) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-497-9 (epub)
ISBN 978-963-474-498-6 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3747174]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2020.
Frondaie, Pierre (1884-1948)
L'homme à l'Hispano (magyar)
   A fejedelmi autó [elektronikus dok.] / Pierre Frondaie ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-659-1 (epub)
ISBN 978-963-474-660-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3766706]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2020.
Gautier, Théophile (1811-1872)
La belle Jenny (magyar)
   Elcserélt párok [elektronikus dok.] / Théophile Gautier. - Szöveg (epub : 828 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-720-8 (epub)
ISBN 978-963-474-721-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3770001]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2020.
Glyn, Elinor (1864-1943)
Guinevere's lover (magyar)
   Guinevere szerelme [elektronikus dok.] / Elinor Glyn ; ford. Tábori Pál. - Szöveg (epub : 725 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-501-3 (epub)
ISBN 978-963-474-502-0 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3749542]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2020.
Heller, Frank (1886-1947)
Andarna och Furustolpe (magyar)
   Furustolpe [elektronikus dok.] / Frank Heller ; ford. Vécsey Leó. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-507-5 (epub)
ISBN 978-963-474-508-2 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3747123]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2020.
Hess, Annette (1967-)
Deutsches Haus (magyar)
   A Német Ház [elektronikus dok.] / Annette Hess. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Tünde. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-691-4
német irodalom - elektronikus dokumentum - regény
830-31=945.11
[AN 3781482]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2020.
   Kölcsönzött vőlegény [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Te vagy az igazi / Penny Jordan ; ... ford. Halász Krisztina. Ezt jól kisütötted! / Jasmine Creswell ; ... ford. Neményi Róza. A karácsonyi vendég / Emma Darcy ; ... ford. Simon László. - Egys. cím: Beyond compare ; Love for hire ; An impossible dream. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-273-4
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3719711]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2020.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le fils de trois pères (magyar)
   Hardigras [elektronikus dok.] / Gaston Leroux ; ford. Peterdi István. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-513-6 (epub)
ISBN 978-963-474-514-3 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3747177]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2020.
Lisle, Charles Wentworth
The ring of Gyges (magyar)
   Gyges gyűrűje [elektronikus dok.] / Charles Wentworth Lisle ; ford. Szigethyné Szalay Erzsike. - Szöveg (epub : 547 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-730-7 (epub)
ISBN 978-963-474-731-4 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3769986]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2020.
Ludwig, Emil (1881-1948)
Lincoln (magyar)
   Lincoln [elektronikus dok.] / Emil Ludwig ; ford. Hertelendy István. - Szöveg (epub : 885 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-710-9 (epub)
ISBN 978-963-474-711-6 (mobi)
Lincoln, Abraham (1809-1865)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3770011]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2020.
Murray, David Christie (1847-1902)
   A bűn útján [elektronikus dok.] : kalandos történet / David C. Murray. - Szöveg (epub : 506 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-520-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-519-8 (epub)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3745836]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2020.
Ponson du Terrail, Pierre Alexis de (1829-1871)
La jeunesse du roi Henri: La Saint-Barthélemy (magyar)
   A Szent Bertalan-éj [elektronikus dok.] : történelmi regény / Pierre Alexis Ponson du Terrail ; ford. Endre Dénes. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-587-7 (epub)
ISBN 978-963-474-588-4 (mobi)
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11
[AN 3745223]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2020.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms : Gathering darkness (magyar)
   Falling Kingdoms [elektronikus dok.] : Árnyak gyűlése / Morgan Rhodes ; ford. Halmai Gergely. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-739-2
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3786446]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2020.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms : Rebel spring (magyar)
   Falling kingdoms [elektronikus dok.] : Lázadók tavasza / Morgan Rhodes ; ford. Sámi László. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-542-8
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3786097]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2020.
   Sármos szélhámosok [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Ne higgy a csillagoknak! / Karen Leabo ; ... ford. Horváth Géza. Nekem rendelt a sors / Emma Darcy ; ... ford. Schidló Éva. Sógor, koma, jó barát / Stephanie Howard ; ... ford. Brodszky Ildikó. - Egys. cím: The unpredictable man ; A changed man ; Beware a lover's lie. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-284-0
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3718866]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2020.
Snorri Kristjánsson (1974-)
Path of gods (magyar)
   Az istenek útja [elektronikus dok.] : Vikingek végnapjai 3. könyv / Snorri Kristjansson ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158032. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-426-529-0
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3786373]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2020.
   A szerelem erejével [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Osszuk meg a titkainkat / Carole Mortimer ; ... ford. Magyar Ágnes. Csavard el a fejem! / Penny Jordan ; ... ford. Leléné Nagy Márta. Az árva lány / Emma Darcy ; ... ford. Gál Zoltán. - Egys. cím: One chance at love ; Equal opportunities ; Dark heritage. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150357. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-277-2
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3719636]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2020.
   Szülőkből szeretők [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Életfogytig küzdök érted / Carole Mortimer ; ... ford. Ódor László. Váratlan ajándék / Penny Jordan ; ... ford. Joób Emőke. A szerelem jogán / Emma Richmond ; ... ford. Gál Zoltán. - Egys. cím: Lifelong affair ; You owe me ; Law of possession. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-276-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3719668]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2020.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Ghare baire (magyar)
   Bimala [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Kelen Ferenc. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-573-0 (epub)
ISBN 978-963-474-574-7 (mobi)
bengáli irodalom - regény - elektronikus dokumentum
891.44-31=945.11
[AN 3740991]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2020.
   Titkok a múltból [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Az élet iskolája / Helen Brooks ; ... ford. Várnai PéterÞ; Szélhámosnők kíméljenek! / Elisabeth Power ; ... ford. Méry Ildikó. A vadőr lánya / Rosalie Ash ; ... ford. Szántó Vilmos. - Egys. cím: Sweet betrayal ; Vengeful bride ; Marrying the enemy!. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-292-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731856]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2020.
   Viszály és szenvedély [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2018
Tart.: Ősi fortély / Kay Thorpe ; ... ford. Szabó Júlia. Fenntartás nélkül / Barbara Faith ; ...ford. Szántó Miklós. Az utolsó percben / Ruth Jean Dale ; ... ford. Szalontai Éva. - Egys. cím: This above all ; The wedding deception ; A simple Texas wedding. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731921]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2020.
Woolf, Marah (1971-)
Götterfunke (magyar)
   Isteni szikra [elektronikus dok.] / Marah Woolf ; ford. Nánási Yvette. - Budapest : Menő Kv., 2018-
Főcím a címképernyőről
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3785778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ne szeress!. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-536-7
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3785780] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ne gyűlölj!. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-711-8
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3785783] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5350 /2020.
B. E. Belle
   Hazugok [elektronikus dok.] : elképesztő, igaz történet alapján, egy zárt világ színpadáról / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-59-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3770108]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság árnyékában [elektronikus dok.] : Igazság II. / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-16-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3765096]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2020.
Cole, Sienna
   Az álmok küszöbén [elektronikus dok.] : novella / Sienna Cole. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-81-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3764940]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2020.
Cserjési Petra
   Semmi sem az aminek elsőre látszik [elektronikus dok.] / Cserjési Petra. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - [Balatonfüred] : Cserjési P., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155644. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3443-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3768376]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2020.
Dumas, Dee
   Piszkos múlt [elektronikus dok.] : novella / Dee Dumas. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-10-6
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3786338]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2020.
Evelyn N.
   First [elektronikus dok.] : első / Evelyn N. - Szöveg (epub : 954 KB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3747807]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   Itt Európában [elektronikus dok.] : cikkek, megszólalások / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 382 KB). - [Budapest] : [Frivaldszky J.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155874. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5308-0
magyar irodalom - publicisztika - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3769793]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2020.
   Hazudós [elektronikus dok.] : novellák kegyes kis hantázásokról és ordas nagy hazugságokról. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-345-5
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3785952]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2020.
Hollai Hehs Ottó (1933-)
   Betelt a pohár [elektronikus dok.] : migráció, Európa, szuperhatalmak, geopolitika stb. : publicisztikai válogatás, 2014-2017 / Hollai Hehs Ottó. - Szöveg (epub : 846 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-480-1
magyar irodalom - publicisztika - vitairat - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3726405]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2020.
Jász István (1943-)
   Dhaisza a dhicsőségért [elektronikus dok.] : szatírikus játék / Jász István. - Szöveg (pdf : 852 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155918. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-003-6
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3770086]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2020.
Jász István (1943-)
   Tartalékos férj [elektronikus dok.] / Jász István ; Gúthi Soma, Rákosi Viktor [alapján]. - Szöveg (pdf : 906 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154600. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-151-4
magyar irodalom - bohózat - elektronikus dokumentum
894.511-223
[AN 3759087]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2020.
Körmöndy Tímea (1977-)
   Fabatkó [elektronikus dok.] : egy hibiszke, akit száműzött a mesevilág / Körmöndy Brigitta Tímea. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 481 KB) (mobi : 603 KB) (pdf : 8.9 MB). - [Debrecen] : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6051-41-7 (epub)
ISBN 978-615-6051-42-4 (mobi)
ISBN 978-615-6051-40-0 (pdf)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3785773]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 640 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-506-5 (epub)
ISBN 978-963-453-521-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786335]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 668 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-522-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-507-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3786433]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél kalandjai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 568 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-533-1 (epub)
ISBN 978-963-453-545-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3785932]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 678 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-588-1 (epub)
ISBN 978-963-453-589-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786346]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Összegyűjtött versek [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-590-4 (epub)
ISBN 978-963-453-591-1 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3786448]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 587 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-508-9 (epub)
ISBN 978-963-453-523-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786334]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Zsivajgó természet [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 490 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-509-6 (epub)
ISBN 978-963-453-524-9 (mobi)
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3786333]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2020.
Lövey-Varga Éva (1975-)
   Emlékvirágok [elektronikus dok.] : verseskötet saját grafikákkal és fotókkal : válogatások megjelent verseimből / Lövey-Varga Éva (Bíborvirág). - Szöveg (pdf : 19.4 MB). - Szeged : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153068. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3431-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3743070]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   A vágy csodaforrása [elektronikus dok.] / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 836 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-25-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3747208]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2020.
Nemere István (1944-)
   Az anyák éjjel sírnak [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 4.6 MB) (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-552-2 (epub)
ISBN 978-963-453-553-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-554-6 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786344]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2020.
Nemere István (1944-)
   Kalózok az űrben [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 598 KB) (mobi : 1.6 MB) (pdf : 878 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-564-5 (epub)
ISBN 978-963-453-565-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-566-9 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3786343]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2020.
Nemere István (1944-)
   Novellák [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 951 KB) (mobi : 2.1 MB) (pdf : 943 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-569-0 (pdf)
ISBN 978-963-453-567-6 (epub)
ISBN 978-963-453-568-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3786341]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2020.
Nemere István (1944-)
   Vak madár [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 874 KB) (mobi : 2.2 MB) (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-5404-46-7 (pdf)
ISBN 978-963-453-570-6 (epub)
ISBN 978-963-453-571-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786340]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2020.
Palton, Emilly
   Néma bűnök [elektronikus dok.] / Emilly Palton. - Szöveg (epub : 237 KB) (mobi : 527 KB). - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 1. köt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156357. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-4187-2 (mobi)
ISBN 978-615-00-4186-5 (epub)
magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3774596]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Akik életet cseréltek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 668 KB). - Budapest ; Szarvas : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158012. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-492-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3786332]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epdf : 1.3 MB). - Budapest ; Szarvas : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158011. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-493-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3786315]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest ; Szarvas : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158010. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-494-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3786312]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2020.
Réti László (1972-)
   Európa, falak mögött [elektronikus dok.] / Réti László. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152690. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-08-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3740334]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2020.
Salga Attila (1945-)
   Vonzások és taszítások [elektronikus dok.] : válogatott írások / Salga Attila. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Balatonboglár] : Alko-Soft Nonprofit Bt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154474. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5309-7
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3764936]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2020.
Sebesi Samu (1859-1930)
   Szegény emberek [elektronikus dok.] : elbeszélések / Sebesi Samu. - Szöveg (epub : 510 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-736-9 (epub)
ISBN 978-963-474-737-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3765050]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5382 /2020.
   Emberközpontú tudomány [elektronikus dok.] / szerk. Fata Ildikó, Kissné Budai Rita. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Budapest : TPF, 2018. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 15.)
A konferenciát Budapesten, 2017 nov. 21-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152288. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80727-3-1
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3734253]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2020.
   "Fenntarthatósági kihívások és válaszok" [elektronikus dok.] : XVI. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2018. április 12-13. : program, előadások és poszterek összefoglalói = "Sustainability challenges and answers" : 16th International Scientific Days : Gyöngyös, 12-13 April, 2018 : programme, summaries of presentations and posters = "Herausforderungen und Antworten von Nachhaltigkeit" : XVI. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 12-13. April 2018 : Programm, Zusamennfassungen der Vorträge ; szerk. Dinya László, Csernák Józsed ; [rend., közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Eger] : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155276. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5621-74-1
tanulmánygyűjtemény - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 504.03 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3764969]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2020.
   Kutatók éjszakája - fiatal kutatók előadásai [elektronikus dok.] / [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Jánossy Ferenc Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 915 KB). - Budapest : ÓE KKGK Jánossy F. Szakkollégium, 2018
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2018. szept. 29-én tartott rendezvény előadáskivonatai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151965. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-449-102-6
konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3731689]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2020.
Magyar Tudomány Napja a Délvidéken (2016) (Novi Sad)
   A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2016 [elektronikus dok.] / szerk. Szalma József. - Szöveg (pdf : 15.1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Az Újvidéken, 2016. nov. 19-én tartott konferencia szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153517. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-19-6
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3747265]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2020.
   "Útkeresés és újra tervezés" [elektronikus dok.] : XXI. Apáczai-napok Konferencia : 2017. november 16. / szerk. Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Szöveg (pdf : 11 MB). - [Győr] : Széchenyi I. Egy. ACSJK, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Győrben tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153800. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-40-1
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3749440]
MARC

ANSEL
UTF-8