MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/06/22 13:57:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5810 /2020.
Szügyi-Szűcs Judit
   A gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet "Seminarium Incarnatae Sapientiae" könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Priesterseminar "Seminarium Incarnatae Sapientiae" in Alba Iulia = Fondul de carte veche al seminarului Teologic Romano Catolic "Seminarium Incarnatae Sapientiae" din Alba Iulia / összeáll. ... Szügyi-Szűcs Judit, Veres Anna Mária. - Budapest : MTA KIK, 2019-. - 25 cm
Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet (Alba Iulia). Könyvtár
Gyulafehérvár - Erdély - könyvtár - papképzés - katolikus egyház - 16. század - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
017.1(439.21-2Gyulafehérvár)"15/17" *** 378.62(439.21-2Gyulafehérvár) *** 027.6(439.21-2Gyulafehérvár)"15/17" *** 282(439.21)
[AN 3781025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az 1601 előtti nyomtatványok és a Régi Magyar Könyvtár = Drucke des XVI. Jahrhundets und Alte Ungarische Bibliothek (RMK) = Catalogul tipăriturilor anterioare anului 1601 şi Biblioteca Maghiară Veche (RMK). - 2019. - 142 p. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 12.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-7451-52-2 fűzött
[AN 3781030] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5811 /2020.
   Egybegyűjtelek titeket! : a Magyar Népfőiskolai Collegium balatonlellei konferenciáján elhangzott előadások : 2019. június 29 - július 5. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2019. - 257 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 38.)
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-80689-0-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Balatonlelle) *** 082
[AN 3781431]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2020.
Sándor Mihály (1956-)
   DEAC 100 / Sándor Mihály. - [Debrecen] : Campus K., [2019]-. - 24 cm
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club
Debrecen - sporttörténet - sportegyesület - egyetem
061.2(439-2Debrecen) *** 378.4(439-2Debrecen) *** 796(439-2Debrecen)(091)
[AN 3780979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az első huszonöt év, 1919-1944. - [2019]. - 382 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 377-380.
ISBN 978-963-9822-65-8 kötött
Debrecen - sporttörténet - egyetem - két világháború közötti időszak - sportegyesület
378.4(439-2Debrecen) *** 796(439-2Debrecen)"191/194" *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 3780983] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5813 /2020.
   Így mesélj, hogy olvasson : gyakorlati tanácsok az olvasóvá neveléshez / alkotószerk. Pompor Zoltán ; [... ill. Czuder Tamás és Fazekas Edina]. - [Budapest] : Móra-BOOKR Kids Kft., cop. 2019. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81021-7-9 kötött : 3490,- Ft
olvasás - gyermeknevelés - olvasáspedagógia
028.6 *** 37.018.1
[AN 3781073]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2020.
Laik Eszter (1973-)
   Votisky Zsuzsa és a Typotex kiadó első harminc éve / az interjúkat kész., az összekötő szövegeket írta és a kötetet szerk. Laik Eszter. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 281, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-493-071-6 fűzött
Votisky Zsuzsa (1948-2018)
Magyarország - könyvkiadás - kiadó - 20. század - 21. század
655.41(439)(092)Votisky_Zs. *** 655.41(439)"198/201"
[AN 3781678]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2020.
   Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA KIK, 2019. - 45 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7451-44-7 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Magyarország - akadémiai könyvtár
027.2(439)MTA
[AN 3780946]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2020.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (angol)
   Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences / [transl. by Ágota Vas]. - Budapest : Libr. and Inform. Centre of the HAS, 2019. - 45 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7451-45-4 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Magyarország - akadémiai könyvtár
027.2(439)MTA
[AN 3780950]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2020.
   Módszertani mozaikok [elektronikus dok.] : kutatások és válogatott tanulmányok gyűjteménye. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Budapest : FSZEK, 2020. - (Módszertani kötetek ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158556. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-461-9
könyvtártudomány - elektronikus dokumentum
02
[AN 3788340]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2020.
Rácz Emese
   A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának XVIII. századi gyűjteményei / Rácz Emese. - Budapest : MTA KIK, 2019-. - 24 cm
Bethlen Gábor Kollégium (Aiud). Könyvtár
Nagyenyed - Erdély - könyvtári gyűjtemény - középfokú oktatási intézmény - 18. század
027.6(439.21-2Nagyenyed)"17" *** 373.5(439.21-2Nagyenyed)
[AN 3781000]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Hungarika téka. - 2019. - 125 p. : ill. - (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 ; 10.)
A bev. román és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. LXII.
ISBN 978-963-7451-46-1 fűzött
[AN 3781008] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5819 /2020.
Kopeczky Lajos (1935-)
   Így lettem én / Kopeczky Lajos. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-418-3 fűzött
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Kopeczky_L.(0:82-94)
[AN 3781521]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2020.
Rózsa György (1947-)
   Nem kapcsoltam.. / Rózsa György. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 194 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-042-4 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Rózsa_Gy.(0:82-94)
[AN 3791067]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5821 /2020.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Qiyṣwr twldwt haʾenwšwt (magyar)
   Sapiens : [az emberiség rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2015. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-237-7 kötött : 4980,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - ember
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3790564]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2020.
Holt, Jim (1954-)
When Einstein walked with Gödel (magyar)
   Amikor Einstein Gödellel sétált : kirándulás az értelem peremén / Jim Holt ; [ford. Jakabffy Éva és Jakabffy Imre]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 383 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-493-055-6 fűzött : 5500,- Ft
természettudomány - tudomány - művelődéstörténet - tudós
5 *** 001 *** 930.85 *** 001(100)(092)
[AN 3780904]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5823 /2020.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels at my fingertips (magyar)
   Angyali érintés [elektronikus dok.] / Lorna Byrne ; ford. Németh Anikó Annamária. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-341-262-6
angyal - ezoterika - memoár - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3789737]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2020.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels in my hair (magyar)
   Angyalok nyelvén [elektronikus dok.] / Lorna Byrne ; ... ford. Várady Soma. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Central Kv., [2020], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-341-263-3
ezoterika - angyal - memoár - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3789738]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2020.
Gunagriha
   Nem titok / Gunagriha. - [Budapest] : Discovery Bliss, 2020, cop. 2015. - 437 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2202-9 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3791081]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2020.
Ni Huaching (1925-)
Workbook for spiritual development of all people (magyar)
   Belső alkímia : gyakorlati útmutató a szellemi fejlődéshez / Ni Hua-Ching ; [ford. Edelényi Gyula, Pásztor Gréta]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2019. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6042-00-2 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3781429]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2020.
Takács Tibor (1959-)
   Létezésünk tükre / Takács Tibor. - [Budapest] : [Sóter Kft.], cop. 2019. - 239, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6563-2 fűzött
asztrológia - életvezetés
133.52 *** 613.865
[AN 3780882]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5828 /2020.
   A Barcsi Ó-Dráva holtág élőhelyei és élővilága [elektronikus dok.] = Habitats and wildlife of the Old-Drava oxbow near Barcs / szerk. ... Purger Dragica, Purger J. Jenő. - Szöveg (pdf : 202 MB). - Pécs : BioRes, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157832. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81245-0-8
Dráva - Barcs - bioszféra - holtág - elektronikus dokumentum
504.7(439)(282.243.741)
[AN 3785601]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2020.
Horváth Balázs (1971-)
   A beteg bolygó : a fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete / Horváth Balázs. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 467-479.
ISBN 978-963-493-061-7 fűzött : 6500,- Ft
emberi ökológia - civilizáció - fenntartható fejlődés - embertan
504.03 *** 504.75.05 *** 008 *** 572.9
[AN 3780891]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2020.
   Landscape degradation in Hungary [elektronikus dok.] / ed. by Ádám Kertész. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Budapest : Geographical Inst. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, 2019. - (Theory, methods, practice, ISSN 0139-2875 ; 74.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158342. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-60-1
Magyarország - tájökológia - talajerózió - szikes talaj - elektronikus dokumentum
504.54(439) *** 631.445.52/.54(439) *** 551.311.2(439)
[AN 3787634]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2020, cop. 2018. - 217, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-443-2 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - ökológia - állatökológia
502(100) *** 581.5 *** 591.5
[AN 3791057]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5832 /2020.
Kordemskij, Boris Anastasʹevič (1907-1999)
Matematičeskie zavlekalki (magyar)
   Piruett körzővel : matematikai feladványok nem csak iskolásoknak / B. A. Korgyemszkij ; ford. Schultz György. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 246 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-493-068-6 fűzött : 2700,- Ft
matematikai fejtörő - matematika - példatár
51-8 *** 51(076)
[AN 3781560]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5833 /2020.
   Az Eötvös kísérlet történelmi keretben / szerk. Kilényi Éva. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-70-6 kötött : 4200,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - 19. század - 20. század
53(439)(092)Eötvös_L.
[AN 3780915]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2020.
Az Eötvös kísérlet történelmi keretben (angol)
   The Eötvös experiment in its historical context / ed. by Éva Kilényi. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-71-3 kötött : 4200,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - 19. század - 20. század
53(439)(092)Eötvös_L.
[AN 3780920]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2020.
Gribbin, John (1946-)
Six impossible things (magyar)
   Hat lehetetlen dolog : ön se érti a kvantumfizikát? : hat elképzelés a szubatomi világ rejtelmeiről / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 124, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-252-131-2 kötött : 2990,- Ft
kvantumfizika - részecskefizika
530.145 *** 539.12
[AN 3781926]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5836 /2020.
Drawdown (magyar)
   Visszafordítható : 100 hatékony megoldás a klímakatasztrófa megállításához / szerk. Paul Hawken. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-304-871-9 fűzött : 6490,- Ft
éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - környezetvédelem
551.583 *** 504.03 *** 504.06
[AN 3780990]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2020.
Ijjas István (1939-)
   Integrált vízgazdálkodás : a hidroinformatika születése, európai és globális integráció / Ijjas István. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 414, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-063-1 kötött
vízgazdálkodás - számítógéppel segített eljárás
556.18 *** 628.1/.3 *** 681.3.004.14
[AN 3781631]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2020.
Wallace-Wells, David
The uninhabitable earth (magyar)
   Lakhatatlan föld [elektronikus dok.] : élet a felmelegedés után / David Wallace-Wells ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 905 KB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-324-737-2)
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - prognosztika - 21. század - elektronikus dokumentum
551.583 *** 504.03(100)"20" *** 008.2
[AN 3789188]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5839 /2020.
Bartha Lajos (1933-)
   Kövesligethy Radó, a csillagász és geofizikus : emlékkötet / Bartha Lajos, Péntek Kálmán, Sragner Márta ; [közread. a] Gothard Jenő Csillagászati Egyesület. - Szombathely : GAE, 2019. - 263 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6893-0 kötött
Kövesligethy Radó (1862-1934)
Magyarország - csillagász - geofizika - asztrofizika - 19. század - 20. század
52(439)(092)Kövesligethy_R. *** 55(439)(092)Kövesligethy_R.
[AN 3781378]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2020.
Drugaş, Şerban George Paul
   Mapping Ptolemaic Dacia [elektronikus dok.] / by Şerban George Paul Drugaş. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Budapest : Trivent, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159188. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-6-8
Ptolemaios, Klaudios (100 k.-168 k)
Dacia - kartográfia - tudós - 2. század - elektronikus dokumentum
528.9(398.2) *** 528.9(37)(092)Ptolemaios,_K.
[AN 3790185]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5841 /2020.
Darwin, Charles (1809-1882)
Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited by H.M.S. Beagle, 1832-1836 (magyar)
   Egy természettudós utazása a Föld körül [elektronikus dok.] / Charles Darwin ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 4.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-967-7 (epub)
ISBN 978-963-474-968-4 (mobi)
Nagy-Britannia - tudós - felfedező utazás - angol irodalom - törzsfejlődés - 19. század - napló - elektronikus dokumentum
57(410)(092)Darwin,_Ch.(0:82-94) *** 910.4(100)"183"(0:82-94) *** 575.8
[AN 3789215]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2020.
Høffding, Harald (1843-1931)
Charles Darwin (magyar)
   Darwin élete és tana [elektronikus dok.] / Harald Høffding ; ford. Zoltán Vilmos. - Szöveg (epub : 637 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-033-9 (epub)
ISBN 978-963-559-034-6 (mobi)
Darwin, Charles (1809-1882)
tudós - törzsfejlődés - 19. század - elektronikus dokumentum
57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 575.8
[AN 3788823]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2020.
   Növényanatómiai praktikum / Mihalik Erzsébet [et al.] ; [szerk. Mihalik Erzsébet]. - 2. jav., átd. kiad. - Szeged : JATEPress, 2019. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-315-415-1 fűzött
növényanatómia - mikroszkópos vizsgálat - egyetemi tankönyv
581.4(075.8) *** 58.086.2(075.8)
[AN 3790472]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2020.
Viczián Zsófia (1978-)
   Budapesti fák : kéregbe zárt történelem / Viczián Zsófia. - Budapest : Látóhatár K., 2019. - 317, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 312-314.
ISBN 978-615-5444-12-8 fűzött : 4450,- Ft
Budapest - fa - helyismeret - művelődéstörténet
581.412(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3782014]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5845 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Černobylʹskaâ molitva (magyar)
   Csernobili ima / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2016. - 357, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-022-3 kötött : 4299,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - orosz irodalom - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3790556]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : férfiaknak : mitől lesz egy jó kapcsolat nagyszerű? / Gary Chapman ; [ill. Nathan Little] ; [ford. F. Nagy Piroska és Miklya Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2020. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-269-7 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3790715]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-113-3 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3790983]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2020.
   Drogok térben és időben - rejtett univerzumok, belső valóságok [elektronikus dok.] : tudományos konferencia : 2018. november 13-14. : absztraktok / összeáll. Szoboszlay György ; a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete, a ... Jósa András Múzeum valamint a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoportja közös szervezésében. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Egy. Történettud. és Filozófia Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Nyíregyházán tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158687. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5545-85-6
kábítószer - kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.83 *** 364.272 *** 351.761 *** 061.3(439-2Nyíregyháza) *** 392.85(100) *** 930.85
[AN 3788636]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2020.
Eikenes, Åsmund H. (1986-)
Handboka (magyar)
   Utazás a kezed körül : minden, amit tudni szeretnél a kezedről - és még annál is több / Åsmund H. Eikenes. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 213 p. ; 21 cm
Ford. Petrikovics Edit. - Bibliogr.: p. 203-213.
ISBN 978-963-279-990-2 fűzött : 2900,- Ft
kéz - törzsfejlődés - anatómia - emberi test - élettan
617.576 *** 611.97 *** 575.8 *** 612
[AN 3781732]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2020.
   Az empátia alkonya / [szerk. Bokányi Péter] ; [közread. a] Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. - Hévíz : Csokonai Vitéz M. Irod. és Műv. Társ., 2019. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-39-8 fűzött : 3500,- Ft : 10 EUR
empátia - művelődéstörténet
159.9 *** 316.647.2 *** 930.85(100)
[AN 3781572]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2020.
Erdős András
   Az egészségfejlesztési irodák szerepe a demencia felismerésében és a gondozásban [elektronikus dok.] : elemző tanulmány / szerzők Erdős András, Kovácsné Oláh Julianna. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : [Katolikus Szeretetszolgálat], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Katolikus Szeretetszolgálat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159227. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80329-6-4
Magyarország - idősgondozás - elbutulás - egészségnevelés - tanácsadó szolgálat - elektronikus dokumentum
616.892-053.9(439) *** 364.65-053.9(439) *** 614(439) *** 061.66(439)
[AN 3790429]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2020.
Heizler Zoltán
   A Magyar Tűzoltó Szövetség százötven éve, 1870-2020 / Heizler Zoltán. - Budapest : MTSZ, 2019. - 280 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-615-00-5969-3 kötött
Magyar Tűzoltó Szövetség
Magyarország - tűzoltóság - testülettörténet - egyesület
614.842.83(439)(091) *** 061.2(439)Magyar_Tűzoltó_Szövetség
[AN 3781824]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2020.
Ivtzan, Itai
Awareness is freedom (magyar)
   Az éber tudatosság: szabadság : a pszichológia és a spiritualitás kalandja / Itai Ivtzan ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 201 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-291-419-0 fűzött : 2690,- Ft
lélektan - ezoterika - önismeret
159.9 *** 133.25
[AN 3781381]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2020.
   Jóga tiszta forrásból : út a test és a szellem felemelkedéséhez, az önvaló megismeréséhez / Gaura Krsna Dāsa [et al.] ; [közread. a] Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Bhaktivedanta Hittudományi Főisk., 2019. - 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 697-705.
ISBN 978-615-80935-1-4 kötött
jóga - meditáció - hinduizmus
615.851.86 *** 294.527
[AN 3780836]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2020.
Joós Károly
   Integrált orvoslás : a testi-lelki egészség megőrzése és helyreállítása / Joós Károly. - Budapest : Medicina, 2020. - 316 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 295-316.
ISBN 978-963-226-128-7 kötött : 4200,- Ft
egészségmagatartás - egészséges életmód - természetgyógyászat
614 *** 613 *** 615.89
[AN 3781317]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2020.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Zivilisation im Übergang (magyar)
   A változó civilizáció / C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2019. - 604 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 10.)
Bibliogr.: p. 563-570.
ISBN 978-963-509-042-6 kötött : 9750,- Ft
személyiség-lélektan - társadalmi viselkedés - társadalmi változás
159.923 *** 316.42(100) *** 316.6(100)
[AN 3781272]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2020.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3791203]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2020.
Kóródi-Kasuba Eszter
   A megtett út / [Kóródi-Kasuba Eszter]. - [Szarvas] : Kóródi-Kasuba E., [2018]. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3712-7 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3781767]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2020.
Kroon, Coen van der
Urine (magyar)
   Az aranyforrás : a vizeletterápia története és alkalmazása / Coen van der Kroon ; [ford. Kis Irén]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 193 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-381-0 fűzött : 2690,- Ft
népi gyógymód - vizelet
615.89 *** 612.46
[AN 3781372]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2020.
   Medical futility in paediatrics [elektronikus dok.] : interdisciplinary and international perspectives / ed. by Kartina A. Choong ; with a foreword by Michael Redfern ... - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Trivent Publ., cop. 2019. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8185 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159279. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-1-3
gyermekgyógyászat - orvosi etika - betegjog - elektronikus dokumentum
616-053.2 *** 614.253 *** 614.253.83
[AN 3790541]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2020.
   Muscle contraction [elektronikus dok.] : a Hungarian perspective / Miklós S. Z. Kellermayer ed. - Szöveg (pdf : 60.1 MB). - Budapest : Semmelweis, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159102. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-461-6
Magyarország - Egyesült Államok - izom-összehúzódás - biofizika - tudós - külföldön élő magyar személyiség - biokémia - elektronikus dokumentum
612.741 *** 577.3 *** 57(439)(092) *** 57(73)(=945.11)(092)
[AN 3789918]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2020.
Naumburg, Carla
How to stop losing your sh*t with your kids (magyar)
   A nevem anya, vagy ahogy a gyerekeim hívnak: anya, anyaa, anyaaaa [elektronikus dok.] : hogyan neveljünk gyereket anélkül, hogy kiborulna a bili / Carla Naumburg ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-49-4
anyaság - mentálhigiénia - családi nevelés - elektronikus dokumentum
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1
[AN 3788744]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2020.
   A nők egészségéről és betegségeiről : helyzetkép a XXI. század elején / [szerk. Masszi Gabriella] ; [közread. a] Harc a Női Szívekért Alapítvány. - Budapest : Harc a Női Szívekért Alapítvány, 2019. - 312 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6542-7 kötött
betegség - nő - 21. század
616-055.2(100)"20"
[AN 3781140]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2020.
   Orvosi informatika 2019 : a XXXII. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa : ... Veszprém, 2019. október 25-26. / szerk. Vassányi István, Fogarassyné Vathy Ágnes ; [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály. - Veszprém ; [Budapest] : NJSZT, 2019. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5036-16-3 fűzött
orvostudomány - informatika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3781563]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2020.
Pál Ferenc (1966-)
   Tükör által világosan : Isten arcvonásai az önismeret fényében / Pál Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2019. - 410 p. ; 20 cm. - (Lélekbevágó ; 1.)
Bibliogr.: p. 405-407.
ISBN 978-963-514-024-4 fűzött : 3800,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3790867]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2020.
Perlmutter, David (1954-)
The grain brain whole life plan (magyar)
   Gabonaagy életmódprogram : növelje agyi teljesítményét, fogyjon le és éljen egészségesebben / David Perlmutter ; Kristin Loberg közrem. ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 317 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 293-309.
ISBN 978-963-09-9814-7 fűzött : 3990,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges életmód - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613 *** 613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3781227]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2020.
Pilát Gábor (1971-)
   Egy férfi és egy nő / Pilát Gábor. - [Biatorbágy] : [Pilát G.], 2019. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6447-5 kötött : 3950,- Ft
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3781415]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2020.
Satyananda Saraswati, Swami (1923-2009)
Surya namaskara (magyar)
   Szúrja namaszkára : az éltető nap technikája / Swami Satyananda Saraswati ; [... kiad. a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2019. - 108 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-2-1 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3781475]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2020.
Stahl, Stefanie (1963-)
Jein! (magyar)
   Igen is, meg nem is : a kötelékfóbia felismerése és legyőzése / Stefanie Stahl ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Park, 2019. - 335, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-575-0 fűzött : 3490,- Ft
személyiség-lélektan - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 159.923.2 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3781292]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2020.
   A szemfelszín és a cornea betegségei / szerk. Süveges Ildikó. - Budapest : Medicina, 2020. - 271 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-749-4 kötött : 6500,- Ft
szembetegség - szemészet
617.7
[AN 3781316]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2020.
Takács Éva Judit
   Mozgás és diabétesz : miért és hogyan mozogjanak aktívan a cukorbetegek? / szerző Takács Éva Judit. - 2. kiad. - Budapest : Oriold, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5981-11-1 fűzött
testmozgás - cukorbetegség
613.71 *** 616.379-008.64
[AN 3790986]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2020.
Theodorou, Vassiliki (1955-)
   Strengthening young bodies, building the nation [elektronikus dok.] : a social history of child health and welfare in Greece, 1890-1940 / Wassiliki Theodorou and Despina Karakatsani. - Szöveg (pdf : 17.5 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2019. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157140. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-278-0)
Görögország - gyermekegészségügy - társadalompolitika - századforduló - 20. század - elektronikus dokumentum
613.95(495)"189/193" *** 316.32(495)"189/193"
[AN 3780511]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2020.
Tóth Krisztián
   A mezei és erdei virágok, gyümölcsök gyógyító hatása [elektronikus dok.] : a Kárpát-medence kincsei / Tóth Krisztián. - Szöveg (pdf : 12.4 MB) (epub : 366 KB) (mobi : 529 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158805. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-74-5 (pdf)
ISBN 978-615-6051-75-2 (epub)
ISBN 978-615-6051-76-9 (mobi)
természetgyógyászat - gyümölcs - virágzat - elektronikus dokumentum
615.89 *** 634.1 *** 635.075
[AN 3789092]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2020.
Tringer László (1939-)
   A pszichiátria tankönyve : egyetemi tankönyv / Tringer László. - 5. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XXXV, 604 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-331-491-3 kötött : 10000,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3790937]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2020.
Túri Sándor (1970-)
   A zarándok : a belső én felfedezése az El Camino úton / Túri Sándor. - Budapest : Szerző, 2019. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5251-9 fűzött : 2900,- Ft
Santiago de Compostela - önismeret - zarándoklat - napló
613.865(0:82-94) *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3780974]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2020.
   Vastagbélrák és végbélrák / szerk. B. Papp László ; [kiad. az Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért]. - 3. kiad. - Budapest : Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért, 2019. - 223 p. ; 21 cm
keretcím: 200 kérdés, 200 válasz. - Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-615-00-7194-7 fűzött
vastagbél - végbél - rákbetegség
616.351-006.6 *** 616.345-006.6
[AN 3790422]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Iskolák?!?! [elektronikus dok.] : gyerekek, szülők, tanárok / Vekerdy Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., [2020], cop. 2014. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-341-264-0
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - gyermeknevelés - oktatásügy - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.015.3 *** 37.014 *** 37.018
[AN 3789644]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Jól szeretni : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3791098]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kisgyerekek, óvodások.. [elektronikus dok.] / Vekerdy Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., [2020], cop. 2016. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-341-265-7
gyermeklélektan - családi nevelés - óvodai nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.018.1 *** 372.3
[AN 3789645]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2020.
   Veserák, húgyhólyagrák, prosztatarák, hererák / szerk. B. Papp László ; [kiad. az Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért]. - 3. kiad. - Budapest : Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért, 2019. - 243 p. ; 21 cm
keretcím: 200 kérdés, 200 válasz. - Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 978-615-00-7195-4 fűzött
rákbetegség - férfi nemi szerv - vese
616.64-006 *** 616.61-006
[AN 3790423]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2020.
Walker, Matthew
Why we sleep? (magyar)
   Miért alszunk? : az alvás és az álmok hatalma / Matthew Walker ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2019. - 404 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-129-9 kötött : 3990,- Ft
alvás
613.79 *** 612.821.7
[AN 3781928]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2020.
William, Anthony (1990-)
Medical medium thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 305 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-848-8 kötött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3790565]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2020.
Wit, Chetanya de
   Arts & medium: we kunnen wél veranderen : gelukkig en geliefd zijn / Chetanya de Wit. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 686 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6864-0 fűzött
életvezetés - okkultizmus
613.865 *** 133
[AN 3781230]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2020.
Wooster, Patricia
Create your me movement (magyar)
   Felnőni testben és lélekben : motivációs napló / Patricia Wooster ; [ford. Basa Lili]. - Budapest : Totel Books, 2019. - 94, [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80496-4-1 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3780866]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2020.
Zalai Károly (1953-)
   Ha neandervölgyi vagy [elektronikus dok.] / Zalai Károly. - Szöveg (epub : 824 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - regény - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-31)
[AN 3788623]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2020.
Ziegler, Sheryl
Mommy burnout (magyar)
   Kiégett anyukák kézikönyve : hogyan szerezd vissza az életedet és nevelj boldogabb gyerekeket / Sheryl Ziegler. - [Budapest] : Hórusz, cop. 2019. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-89-5 fűzött : 4500,- Ft
anyaság - életvezetés - mentálhigiénia
613.95 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3780981]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5887 /2020.
Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben (horvát)
   Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost za ruralna područja [elektronikus dok.] / ured. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; izd. MTA KRTK Institute for Regional Studies. - Szöveg (pdf : 10.8 MB). - Pécs : MTA KRTK Inst. for Regional Studies, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159002. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5949-04-3
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3789715]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2020.
Sebestyénné Szép Tekla (1986-)
   The Hungarian utility cost reduction programme [elektronikus dok.] : an impact assessment / Tekla S. Szép, Csaba Weiner. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2020. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 259.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159067. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-697-8
Magyarország - közüzemi szolgáltatás - rezsiköltség - állami támogatás - 21. század - hatásvizsgálat - elektronikus dokumentum
620.9(439)"201" *** 338.465(439)"201" *** 657.471.1.011.2(439) *** 338.246.027(439)"201"
[AN 3789842]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2020.
Weiner Csaba (1979-)
   Energiaellátás-biztonság Lengyelországban [elektronikus dok.] / Weiner Csaba. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2019. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 134.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158799. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-693-0
Lengyelország - energiaellátás - energiapolitika - elektronikus dokumentum
620.9(438)
[AN 3789086]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2020.
Weiner Csaba (1979-)
   Revisiting the management of stationary fuel supply security and gas diversification in Hungary [elektronikus dok.] / Csaba Weiner. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2019. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 254.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158797. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-684-8
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - gázellátás - 21. század - elektronikus dokumentum
620.9(439)"201" *** 662.76(439)
[AN 3789057]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2020.
Weiner Csaba (1979-)
   Security of energy supply and gas diversification in Poland [elektronikus dok.] / Csaba Weiner. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 243.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158795. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-671-8
Lengyelország - energiapolitika - energiaellátás - elektronikus dokumentum
620.9(438)
[AN 3789046]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5892 /2020.
   Digitalization in international trade and e-commerce [elektronikus dok.] : conference proceeding / ed. Amadea Bata-Balog ; [org.], publ. Budapest Business School Oriental Business and Innovation Center. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : BBS OBIC, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Shaoxingben, 2020. jan. 10-11-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159220. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-82-0
technikai kultúra - digitális technika - innováció - robotika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 330.341.1 *** 621.865.8(100) *** 061.3(510-2Shaoxing)
[AN 3790403]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5893 /2020.
Laguel Endre
   Mathematical analysis of quasi-simultaneous laser welding on polymers [elektronikus dok.] / Laguel Endre. - Szöveg (epub : 14.7 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
lézersugaras megmunkálás - matematikai analízis - polimertechnológia - elektronikus dokumentum
621.375.8 *** 517 *** 541.64 *** 678
[AN 3787868]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5894 /2020.
Bozsaky Dávid (1983-)
Durisol (angol)
   Durisol : construction with woodcrete / Dávid Bozsaky, Tamás Horváth ; [transl. by Anikó Müller] ; [publ. by the Széchenyi Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Ltd., 2019. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-5776-35-9 kötött
falazóelem - beton - faanyag
691.34 *** 691.11
[AN 3781751]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2020.
   Ívek és évek, 1849-2019 : az A-Híd Zrt. és elődeinek története századokon át / [... szöveg, szerk. Bellai László]. - [Budapest] : A-Híd Zrt., cop. 2019. - 249 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-6058-3 kötött
A-Híd Zrt. (Budapest)
Magyarország - hídépítés - közúti híd - vállalat - történeti feldolgozás
625.745.1 *** 624.21/.8(439) *** 061.5(439)A-Híd(091)
[AN 3780881]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2020.
   Study on operative flood management plans [elektronikus dok.] / ed. László Balatonyi. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : EU Strategy for Danube Region Priority Area 5 Environmental Risks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159181. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8107-6
Duna-medence - árvízvédelem - elektronikus dokumentum
627.516(4)(282.243.7)
[AN 3790140]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2020.
Thorstensen, Ole (1965-)
En snekkers dagbok (magyar)
   Hogyan csináljuk jól? : egy ácsmester gondolatai az életről / Ole Thorstensen ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-047-1 fűzött : 2900,- Ft
norvég irodalom - ácsmesterség - regény
694(0:82-31) *** 839.6-31=945.11
[AN 3781591]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5898 /2020.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (16.) (2018) (Budapest)
   Proceedings of the 16th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies [elektronikus dok.] : ... Budapest, 5-7 November, 2018 / ed. by ... I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering Budapest University of Technology and Economics. - Szöveg (pdf : 74.4 MB). - Budapest : BUTE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158922. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-804-3
járműipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3789373]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5899 /2020.
Brenner László
   Egy dél-bakonyi erdőtársulat : szentgáli erdő története a XVIII. századtól a jelenkorig / Brenner László ; [kiad. Szentgáli Polgári Szövetség Egyesület]. - [Szentgál] : Szentgáli Polgári Szövets. Egyes., 2019. - 316 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-00-7075-9 fűzött
Szentgáli Erdőbirtokossági Társulat
Szentgál - erdészet - gazdaságtörténet - egyesület - testülettörténet - közbirtokosság
630(439-2Szentgál) *** 338(091)(439-2Szentgál) *** 061.2(439-2Szentgál)(091)
[AN 3781439]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2020.
Ifjú Tehetségek Találkozója (2018) (Budapest)
   Ifjú Tehetségek Találkozója [elektronikus dok.] : Szent István Egyetem, Budapest, 2017. [!2018]. december 7. / szerk. Fodor Marietta, Bodor Péter. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - [Gödöllő] : SZIE, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159088. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-800-7
agrártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3789881]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2020.
   Influence of the little-studied sun's and moon's characteristics on the trapping of night active insects in Central Europe, Australia and USA [elektronikus dok.] / eds. Nowinszky L., Hill L. and Puskás J. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157599. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-96-6
rovartan - fénycsapda - elektronikus dokumentum
632.936.1 *** 595.7(100)
[AN 3784358]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2020.
William, Anthony (1990-)
Medical medium celery juice (magyar)
   Csodatévő zeller : gyógyító médium : korunk legerősebb hatású gyógynövénye, amely világszerte millióknak hozta el a gyógyulást / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-019-0 kötött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - zeller
633.428 *** 615.89
[AN 3790567]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5903 /2020.
   Édes sütemények : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a ételeket elkész. Bérczi Róbert, Mikulecz Tímea] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Winter Angéla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9859-8 fűzött : 1590,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3781210]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2020.
Flanagan, Shalane
Run fast, eat slow (magyar)
   Fuss gyorsan, egyél lassan : tápláló receptek sportolóknak / Shalane Flanagan & Elyse Kopecky ; Alan Weiner fotóival ; [ford. Varjasi Farkas Csaba, Töller Gábor]. - Budapest : Marquard Media K., cop. 2019. - 242 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : 4995,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3781015]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2020.
   Gluténmentes receptek : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a ételeket elkész. Kohári Éva, Bérczi Róbert] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Winter Angéla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9860-4 fűzött : 1590,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3781207]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2020.
   Kreatív receptek a hétköznapokra : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a ételeket elkész. Bérczi Róbert, Mikulecz Tímea] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Winter Angéla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9858-1 fűzött : 1590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3781217]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2020.
Lábos Anna
   Interaktív sminkeskönyv : sminkelj magabiztosan, vásárolj tudatosan! / Lábos Anna. - 2. kiad. - [Nagysimonyi] : Online Beauty Kft., 2019. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0091-6 fűzött : 5940,- Ft
smink
646.75
[AN 3790934]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2020.
Vajda József
   A kenyér lelke / Vajda József ; [szöveg Kálmán Emese és Müllner Dóra]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-324-344-2 kötött : 5490,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3781192]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2020.
Váncsa István (1949-)
   Lakoma / Váncsa István. - [Budapest] : Libri, 2015-. - 24 cm
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)(0:82-94)
[AN 3602420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A francia konyha legfinomabb ételeiből. - 2019. - 697 p.
Bibliogr.: p. 685-686.
ISBN 978-963-433-613-6 kötött : 5999,- Ft
Franciaország - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.5(44)(0:82-94) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3781297] MARC

ANSEL
UTF-85910 /2020.
Zeliska Orsolya
   Péklány lettem / Zeliska Orsolya ; [fotó Szabó Miklós]. - [Balatonfüred] : Natur Concept Kft., 2019. - 264 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-00-6585-4 kötött : 8990,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3781365]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5911 /2020.
   Extrodaesia : enciklopédia egy emberközpontúságot meghaladó világhoz = Extrodaesia : encyclopedia towards a post-antropocentric world / szerk. Horváth Gideon, Süveges Rita, Zilahi Anna. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 73, 75, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-049-5 fűzött : 3200,- Ft
világkép - lételmélet - emberi ökológia
140.8 *** 111 *** 504.75
[AN 3781687]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5912 /2020.
   Az atya gyöngyszemei : Bíró Ferenc SJ születésének 150. évfordulójára / [szerk. Halmi Krisztina és Szőnyi Szilárd] ; [fotók Almássy Csaba, Farkasfalvy Judit]. - Kecskemét : Korda, 2019. - 282 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5931-12-3 fűzött
Bíró Xavér Ferenc (1869-1938)
Magyarország - jezsuiták - katolikus pap - 19. század - 20. század
271.5(439)(092)Bíró_X._F.
[AN 3781219]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2020.
Balogh Margit (1961-)
   Az apát úr : Pehm (Mindeszenty) József zalaegerszegi évei / Balogh Margit ; [közread. a] Göcseji Múzeum. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2019. - 608 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 501-575.
ISBN 978-963-7205-76-7 kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus pap - püspök - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - Horthy-korszak - 20. század - életrajz
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 282(439)"19" *** 322(439)"1920/194"
[AN 3781565]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2020.
Bartha Tibor (1944-2010)
   "Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket" : válogatás dr. Bartha Tibor professzor-lelkipásztor igehirdetéseiből / [... szerk. Bartha Tibor] ; [közread. a] Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség. - Szeged : Szeged-Kálvin Téri Ref. Egyházközs., 2019. - 544 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6777-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 3781373]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2020.
Creech, Natalee
Nothing (magyar)
   Semmi : semmi nem képes elválasztani Isten szeretetétől! / írta Natalee Creech ; rajz. Joseph Cowman ; ... ford. Joób Viktória. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5526-97-8 kötött : 3190,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5
[AN 3781889]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2020.
Darling Khan, Ya'acov
Jaguar in the body butterfly in the heart (magyar)
   Jaguár testben pillangó szív [elektronikus dok.] : egy hétköznapi sámán eleven beavatása / Ya'acov Darling Khan ; ford. Nyuli Kinga. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-180-5
sámánizmus - sámán - ezoterika - memoár - elektronikus dokumentum
291.612 *** 398.47 *** 133.25(0:82-94)
[AN 3789476]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2020.
Dusza Erika (1969-)
   Szelidítésünk színhelye : hároméves buddhista elvonulásom naplójából / Dusza Erika. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 431 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-70-9 fűzött : 3990,- Ft
buddhizmus - napló
294.3(0:82-94)
[AN 3781318]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2020.
   "Én vagyok a feltámadás és az élet..." : 83 dunántúli lelkipásztor temetési igehirdetése / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2019. - 372 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5486-16-6 kötött
prédikáció - halotti beszéd
252.9
[AN 3781320]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2020.
   Énok összes könyve / ford. Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 249 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-611-502-7 kötött : 7500,- Ft
Biblia. Apokrifek
apokrif irat
229.913.1
[AN 3780969]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2020.
Forgione, Francesco (1887-1968)
Celebriamo la Via Crucis con Padre Pio (magyar)
   Keresztút Pio atyával / [ford. Richter Csilla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 34 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-553-9 fűzött : 500,- Ft
szenvedéstörténet - elmélkedés
242 *** 232.96
[AN 3790558]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   Politikából és történelemből [elektronikus dok.] : gondolatok / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 349 KB). - [S.l.] : [Frivaldszky J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157851. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6978-4
Lubich, Chiara (1920-2008)
Olaszország - egyházi személy - 20. század - társadalomfilozófia - kereszténység - vallás és politika viszonya - elektronikus dokumentum
267Fokoláre(092)Lubich,_Ch. *** 141.7 *** 261.7
[AN 3785701]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2020.
Gerzsenyi László (1931-)
   Mindeddig.. : az első magyarországi baptista gyülekezet története / Gerzsenyi László, Miklya Luzsányi Mónika ; [közread. a] ... Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet. - 2. jav. kiad. - Budapest : Harmat : Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet, 2019, cop. 2007. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9564-89-3 fűzött
Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet (Budapest)
Budapest - egyháztörténet - baptista egyház
286.15(439-2Bp.)(091)
[AN 3790765]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2020.
Hays, Richard B. (1948-)
Reading backwards (magyar)
   Visszafelé olvasás : figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel / Richard B. Hays ; [ford. Hajnal Piroska] ; [a függeléket ford. Tóth Sára]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2019. - 206 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 38.)
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 978-615-81460-0-5 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - hermeneutika
22.01 *** 801.73 *** 22.06
[AN 3781391]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2020.
   "Hiszek az Ige diadalmas erejében!" : tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából / szerk. Bodó Sára és Horsai Ede. - Debrecen : DRHE, 2020. - 563 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-23-4 kötött
teológia - emlékkönyv
21
[AN 3781058]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2020.
Ittzés István
   "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni" / Ittzés István ; [kiad. az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Evangélikusok Közössége az Evangéliumért Alapítvány, 2019. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3342-6 fűzött
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07
[AN 3781410]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2020.
   Lelkészek, nemesek, polgárok : tanulmányok a Ráday Gyűjteményből / szerk. Berecz Ágnes. - Budapest : Ráday Gyűjt., 2019. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8299-17-8 fűzött
Magyarország - protestantizmus - protestáns egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
284(439) *** 930.85(439)
[AN 3781460]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2020.
Lucado, Max (1955-)
Come thirsty (magyar)
   Jöjj, ha szomjazol! / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2019. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-04-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3790712]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2020.
MacDonald, William (1917-2007)
One day at a time (magyar)
   Ösvényem világossága [elektronikus dok.] : áhitatok minden napra / William MacDonald. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 887 KB) (mobi : 840 KB). - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5624-81-0 (epub)
ISBN 978-615-5624-82-7 (mobi)
lelkigyakorlat - elektronikus dokumentum
242
[AN 3790508]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2020.
   Nicolaus Olahus, 450 : Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus = Nicolaus Olahus, 450 : proceedings of the international conference on the 450th anniversary of Nicolaus Olahus' death / Hrsg. von Emőke Rita Szilágyi. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien ; Budapest : Inst. für Literaturwissenschaft Geisteswissenschaftliches Forschungszentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 17.)
A Budapesten, 2018. jan. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-280-0 fűzött
Oláh Miklós (1493-1568)
Magyarország - katolikus pap - érsek - történetíró - újkori latin irodalom története - humanizmus - művelődéstörténet - 16. század - újkor
282(439)(092)Oláh_M. *** 871(439)(092)Oláh_M. *** 871(439)(091)"14/17" *** 930.85(439)"14/18"
[AN 3781671]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2020.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
The return of the prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú hazatérése : egy hazatalálás története / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin] ; [az életrajzi vázlatot összeáll. Danka Miklós]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 194 p. : ill. ; 20 cm. - (A cselekvés útja mint spirituális ösvény, ISSN 1419-8940 ; 4.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-00-8580-1 fűzött : 2450,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669). A tékozló fiú hazatérése
Hollandia - vallásos irodalom - példabeszéd - festőművész - 17. század
241 *** 226.8 *** 7.046.3 *** 75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 3790716]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2020.
Pálosaink, a fehér barátok (új kiadása)
   Pálos kalauz : [útmutató a magyar szerzetesrend történetéhez] / [... írta és szerk. Sudár Annamária és Sarbak Gábor] ; a Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadása. - 2. jav., bőv. kiad. - [Pécs] : M. Pálos Rend ; [Budapest] : OSZK, 2019. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-698-7 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - egyháztörténet
271.791(439)(091)
[AN 3781313]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2020.
Pók Katalin
   A liberális kereszténységtől Egyiptomig [elektronikus dok.] / Pók Katalin. - Szöveg (epub : 713 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158664. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-97-8
vallástudomány - katolikus egyház - teológia - vitairat - elektronikus dokumentum
291(089.3) *** 23
[AN 3788591]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2020.
Półtawska, Wanda (1921-)
Przed nami miłość... (magyar)
   A szeretet kalandja / Wanda Półtawska ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Kairosz, 2019. - 110 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-993-9 kötött : 2800,- Ft
házasság - család - szeretet
265.5 *** 241.513 *** 173
[AN 3781425]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2020.
Somogyi Margit
   Valami nagyon szépet Istenért : gondolatok az év minden napjára : Mária által Jézusért! / Somogyi Margit ; [közread. a "A celli kékszellem" Alapítvány]. - Celldömölk : "A celli kékszellem" Alapítvány, 2019. - 191 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-6642-4 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3781413]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2020.
Stortz, Diane
I am (magyar)
   Én vagyok : 40 ok, amiért bízhatsz Istenben : Isten nevei a Bibliában - történetek és imák / írta Diane Stortz ; rajz. Diane Le Feyer ; ford. Tóthné Kincs Vivien és Joób Viktória. - [Budapest] : Patmos Records, [2019]. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5526-99-2 kötött : 5990,- Ft
vallásos irodalom - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3781877]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2020.
Stott, John R. W. (1921-2011)
The message of Ephesians (magyar)
   Az Efezusi levél : Isten új társadalma / John R. W. Stott ; [ford. Lengyel András]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2019. - 255 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-7954-22-1 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 3790932]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2020.
Sudár Annamária (1969-)
   Asperges me.. : pálos évszázadok a magyar történelem tükrében : Sudár Annamária és a Misztrál együttes műsora / szerk. Sudár Annamária ; [kiad. a Magyar Pálos Rend]. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2019. - 86 p. : ill., részben színes ; 14x14 cm + CD
ISBN 978-615-80094-6-1 kötött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - magyar irodalom - pálosok - megzenésített költemény - antológia - auditív dokumentum
271.791(439) *** 894.511-822
[AN 3781399]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2020.
Székely János (1964-)
   A hit kapuja : meghívás a kapun való belépésre / Székely János. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-651-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3790689]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2020.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája, 1100-1543 / C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA M. Medievisztikai Kutatócsop., 2019. - 358 p. ; 24 cm. - (Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához, ISSN 1787-9213 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-913-0 kötött
Esztergomi Főegyházmegye
katolikus egyház - egyháztörténet - káptalan - archontológia - középkor
282(439-03Egriegyházmegye)"11/15"(093) *** 282(439-2Esztergom)"11/15"(035.5) *** 262.142.6(439-2Esztergom)"11/15"(035.5)
[AN 3781608]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2020.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A nyitrai székeskáptalan archontológiája, 1111-1526 = Arhontologia Nitrianskej sídelnej kapituly, 1111-1526 / C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2019. - 96 p. ; 24 cm. - (Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához, ISSN 1787-9213 ; 10.)
A bevezető és az előszó magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-914-7 kötött
Nyitra - egyháztörténet - katolikus egyház - káptalan - egyházi személy - archontológia - középkor
282(439.22-2Nyitra)"11/15"(035.5) *** 282(439)"11/15"(093) *** 262.142.6(439.22-2Nyitra)"11/15"(035.5)
[AN 3781620]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2020.
Tubán József (1973-)
   A deformáció mítosza avagy Itt állunk, másként nem tehetünk / Tubán József ; [kiad. a Fraternitás Lelkészegyesület]. - Veszprém ; [Győr] : Fraternitás Lelkészegyes., [2019]. - 254, [5] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-615-00-6742-1 kötött
protestantizmus - evangélikus egyház - vallástudomány - összehasonlító módszer
284 *** 284.1 *** 291
[AN 3781351]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2020.
Zámbóné Tóth Emese
   Tiétek a mennyek országa : imádságok gyermekeknek / Zámbóné Tóth Emese ; [az illusztrációkat kész. ... Tóth Éva]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 123 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-075-0 kötött : 1300,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3790470]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5943 /2020.
Antons, Klaus (1942-)
Praxis des Gruppendynamik (magyar)
   A csoportdinamika gyakorlata : gyakorlatok és modellek / Klaus Antons, Heidi Ehrensperger, Rita Milesi ; Ramona Wultschner és Karina Antons illusztrációival ; [ford. Kovács Judit Erzsébet]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2019. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 487-501.
ISBN 978-963-9493-98-8 fűzött : 9900,- Ft
csoportdinamika
316.45
[AN 3781360]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2020.
   Anya, apa, gyerek : hat gondolat a családról / [szerk. Meszleny Zita Judit, Tábori Kálmán] ; [fotó Földházi Árpád ..., Orbán Gellért ...]. - Budapest : Jezsuita K., 2019. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-442-027-9 kötött : 2500,- Ft
család - híres ember - vallásos irodalom - interjú
316.356.2(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 244
[AN 3781241]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2020.
Criado-Perez, Caroline (1984-)
Invisible women (magyar)
   Láthatatlan nők : így vesszük semmibe a népesség felét az adatokra épülő világban / Caroline Criado Perez ; [ford. Kránicz Dorottya]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 428 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-896-9 kötött : 4990,- Ft
nők a társadalomban
316.37-055.2(100)
[AN 3781817]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2020.
Druckerman, Pamela (1970-)
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes, ... Kovács Viktória]. - 2. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2017. - 442, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-239-8 fűzött : 3499,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2(44) *** 37.018.1(44)
[AN 3790785]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2020.
Drummer, Dee
   Hogyan találd meg az igazit [elektronikus dok.] : a 0. lépéstől az ideális társig / Dee Drummer. - Szöveg (epub : 12.1 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158465. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
társkeresés - elektronikus dokumentum
316.472.4
[AN 3788007]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2020.
   Együttműködési stratégia [elektronikus dok.] : középtávú regionális együttműködési stratégia: az Arrabona Platform megalakulása : és hosszútávú regionális kulturális együttműködési stratégia: az Arrabona Platform működése. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : Határ Menti Innovációs Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157900. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6023-02-5
Győr - Dunaszerdahely - kulturális kapcsolat - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
316.7(439-2Győr)"201" *** 316.7(437.6-2Dunaszerdahely)"201" *** 332.1(439-2Győr)"201" *** 332.1(437.6-2Dunaszerdahely)"201"
[AN 3785848]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2020.
Gaines, Chip (1974-)
The magnolia story (magyar)
   Feljavítók avagy Egy házasság tündérmeséje és a benne rejlő inspirációk / Chip és Joanna Gaines valamint Mark Dagostino ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 214, [2] p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-711-9 fűzött : 2899,- Ft
házasság - párkapcsolat - életvezetés - memoár
316.472.4(0:82-94) *** 613.865
[AN 3781796]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2020.
Gaudi-Nagy Tamás (1971-)
   Nemzeti jogvédelem : az európai értékek és a nemzeti önazonosság elleni globalista-patriofób támadások és az ellenük való védekezés nemzetállami, jogvédő és civil eszközökkel / Gaudi-Nagy Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 124 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6714-8 fűzött : 950,- Ft
Magyarország - nemzettudat - jogvédelem - 21. század
316.356.4(439) *** 316.347(=945.11)(100) *** 340.132(439)
[AN 3780852]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2020.
Jalsovszky Katalin (1943-)
   A magyarországi zsidóság képes története / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Budapest : Vince K., 2018. - 376 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-086-8 kötött
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - album
316.347(=924)(439)(091) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3790451]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2020.
Jangiani, Giorgi
   Media influence matrix: Georgia [elektronikus dok.] / auth. Giorgi Jangiani ; publ. by CEU's Center for Media, Data and Society. - Szöveg (pdf : 23.9 MB). - Budapest : CEU CMDS, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159215. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6107-01-5
Grúzia - médiakutatás - tömegtájékoztatási eszköz - médiapolitika - elektronikus dokumentum
316.774(479.22) *** 34:791.9.096/.097(479.22)
[AN 3790385]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2020.
Luther, Martin (1483-1546)
   Felelősség a társadalomért / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán]. - Budapest : Luther, 2019. - 781 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 4.)
Bibliogr.: p. 716-735.
ISBN 978-963-380-104-8 kötött : 4990,- Ft
Németország - társadalmi helyzet - társadalomtörténet - reformáció - 16. század - történelmi forrás
316.6(430)"152(093) *** 316.32(430)"15"(093) *** 284(430)"15"(093)
[AN 3781402]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2020.
Molnár Csilla
   Így szeresd, hogy imádjon a férfi! : kézikönyv nőknek : útmutató egy boldog párkapcsolathoz / Molnár Csilla. - Budapest : [Molnár Cs.], 2019. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7049-0 fűzött : 4990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3781815]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2020.
Molnár Csilla
   Így szeresd, hogy imádjon a nő! : kézikönyv férfiaknak : útmutató egy boldog párkapcsolathoz / Molnár Csilla. - Budapest : [Molnár Cs.], 2019. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7048-3 fűzött : 4990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3781811]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2020.
Molnár Csilla
   A részlet látványa : társadalmi nemek és nyelvi formák / Molnár Csilla. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 170, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-024-2 fűzött : 2900,- Ft
társadalmi nem - genderkutatás - szociolingvisztika - hermeneutika
316.37-055 *** 800.1 *** 316.7 *** 801.73
[AN 3781730]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2020.
   Nem lesz új a nap alatt / Vincent & Vincent. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6650-9 fűzött : 3799,- Ft
párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3781503]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2020.
   Regionális kulturális termékleírás az Arrabona Platform működéséhez [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Határ Menti Innovációs Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157899. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6023-04-9
Győr - Dunaszerdahely - kulturális élet - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
316.7(439-2Győr)"201" *** 316.7(437.6-2Dunaszerdahely)"201" *** 332.1(439-2Győr)"201" *** 332.1(437.6-2Dunaszerdahely)"201"
[AN 3785847]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2020.
Rostas, Iulius (1973-)
   A task for Sisyphus [elektronikus dok.] : why Europe's Roma policies fail / Iulius Rostas. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157898. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-319-0
Európai Unió - Közép-Európa - cigányság - kisebbségi politika - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(4-62) *** 323.15(=914.99)(4-11)
[AN 3785845]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2020.
Tari Annamária
   Online illúziók, offline valóság : #alfageneracio #zgeneracio : klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 323 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-[324].
ISBN 978-963-438-063-4 fűzött : 3970,- Ft
gyermeklélektan - szociálpszichológia - információs társadalom - technikai kultúra - digitális technika
316.6 *** 316.47 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 159.922.7 *** 681.324Internet
[AN 3778992]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2020.
   Teach with Erasmus+ [elektronikus dok.] : research report / Horváth László [et al.] ; publ. ELTE Eötvös Loránd University Department of Erasmus+ and International Programmes. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - [Budapest] : ELTE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158925. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-207-6
Európai Unió - Bolognai folyamat - felsőoktatás - oktatásszociológia - társadalmi mobilitás - elektronikus dokumentum
316.444 *** 378.014.5(4-62)
[AN 3789381]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2020.
Tisza Kata (1980-)
   Most [elektronikus dok.] : túlélő leszel, nem áldozat / Tisza Kata. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Scolar, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-206-2
párkapcsolat - bántalmazás - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 613.865 *** 316.647.3
[AN 3789376]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2020.
Zombory Máté
   Traumatársadalom : az emlékezéspolitika történeti-szociológiai kritikája / Zombory Máté. - Budapest : Kijárat, 2019. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-71-4 fűzött : 2600,- Ft
társadalmi tudat - kollektív emlékezet - emlékezetpolitika - 20. század - 21. század
316.63(100)"19/201" *** 159.953
[AN 3781821]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5964 /2020.
   Csiri-biri torna-tár / Takács Mari illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Csimota, 2020-. - ill., színes ; 18x19 cm
Összeáll. Orszáczky Ildikó
gyógytorna - mozgáskoordináció - gyermek - képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 615.82-053.4
[AN 3791073]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 44, [5] p.
ISBN 978-963-9768-36-9 kötött : 1990,- Ft
[AN 3791075] MARC

ANSEL
UTF-85965 /2020.
   Egy kismadár kettőt lép : számoló, kiszámoló, hintáztató népi mondókák / Nagy Diána illusztrációival ; [összeáll. és szerk. Tóth Emese]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [56] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-476-039-9 kötött : 2990,- Ft
mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3781205]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2020.
Fekete Ildikó
   Viasszal írt üzenet : a Kárpát-medence hímes tojásai / Fekete Ildikó ; [fotók Vermes Tibor]. - [Alcsútdoboz] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 155 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-615-00-6067-5 kötött
Kárpát-medence - tojásfestés - magyar néprajz - népi díszítőművészet
398.332.12(=945.11)(4-191) *** 745.55.031.4
[AN 3781578]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2020.
Fekete Ildikó
Viasszal írt üzenet (angol)
   Message written in wax : Easter eggs in the Pannonian Basin / Ildikó Fekete ; [photos Tibor Vermes] ; [... transl. Noémi Gaál]. - [Alcsútdoboz] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 155 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-615-00-6068-2 kötött
Kárpát-medence - magyar néprajz - tojásfestés - népi díszítőművészet
398.332.12(=945.11)(4-191) *** 745.55.031.4
[AN 3781590]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2020.
Gábor Felicia (1976-)
   Csángó élet : kisprózák, versek / Gábor Felicia ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 228, [22] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-95-3 kötött : 3000,- Ft
Moldva - határon túli magyar irodalom - magyar néprajz - csángók - válogatott művek
39(=945.11csángók)(498.3) *** 894.511-821(498.3)
[AN 3790903]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2020.
Kóka Rozália (1943-)
   Aranytojás : moldvai csángó népmesék / Kóka Rozália ; ill. Sinkó Veronika. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 230 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5568-91-6 kötött : 4890,- Ft
magyar néprajz - moldvai csángók - népmese
398.21(=945.11csángók)
[AN 3781362]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2020.
Magyar Zoltán (1967-)
   Szilágysági dekameron : szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 430, [1] p., [22] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 18.)
Bibliogr.: p. 423-428.
ISBN 978-963-456-054-8 kötött : 3800,- Ft
Szilágysámson - magyar néprajz - folklór - népi humor - határon túli magyarság
398.2(=945.11)(498.4-2Szilágysámson) *** 398(=945.11)
[AN 3781358]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5971 /2020.
Bodor Mária
   Az orosz medve a Vezúvra tekint [elektronikus dok.] : az orosz - nápolyi - szicíliai diplomáciai kapcsolatok nemzetközi összefüggései és helye I. Sándor (1801-1825) európai ügyekben követett politikájában / Bodor Mária. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : PTE BTK TTI, 2020. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 16.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/urn:nbn:hu-158299. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-455-9
Sándor (Oroszország: cár), I. (1777-1825)
Oroszország - Itália - Nápolyi Királyság - Szicília - történelem - külpolitika - uralkodó - napóleoni kor - 19. század - elektronikus dokumentum
327(47)"180/182" *** 327(457/458)"180/182" *** 947(092)Sándor,_I.
[AN 3787546]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2020.
China's footprints in Southeast Asia (magyar)
   Kína lábnyomai Délkelet-Ázsiában / szerk. Maria Serena I. Diokno, Hsin-Huang Michael Hsiao és Alan H. Yang ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 300 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-56-6 fűzött : 3499,- Ft
Kína - Délkelet-Ázsia - geopolitika - gazdasági fejlődés - 20. század - 21. század
327(510)"19/20" *** 330.34(510)"19/20" *** 330.34(59)"19/20"
[AN 3781532]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2020.
   Departure and arrival : migratory processes and local responses from ethnographic and antropological perspective : papers of the 2nd Finnish - Hungarian - Estonian Ethnological Symposium, Cluj-Napoca, May 9-13, 2017 / ed. by Tímea Bata, Albert Zsolt Jakab. - Budapest : L'Harmattan : Hung. Ethnographical Soc. ; Kolozsvár : Kriza J. Ethnographic Soc. : Mus. of Ethnography, 2019. - 243, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Kriza könyvek ; 46.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-543-1 fűzött
ISBN 978-606-9015-07-0
migráció - nemzetiség - kulturális antropológia
325.1 *** 316.347(=00) *** 316.7 *** 39
[AN 3781334]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2020.
Galló Béla (1952-)
   Meggyőzni vagy legyőzni [elektronikus dok.] : adalékok a modern vitakultúra magyar természetrajzához / Galló Béla, Mohai V. Lajos. - Szöveg (pdf : 3.3 MB) (epub : 3.3 MB). - Budapest : Párbeszédkultúra Nonprofit Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159240. - Működési követelmények: Adobe Reader/Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6659-2 (pdf)
ISBN 978-615-00-6658-5 (epub)
Magyarország - politikai kultúra - közbeszéd - politikatörténet - belpolitika - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
323(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 316.334.3(439)"18/19"
[AN 3790464]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2020.
Lendvai, Paul (1929-)
Die verspielte Welt (magyar)
   Törékeny Európa / Paul Lendvai ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5900-69-3 kötött : 3490,- Ft
Európa - politikatörténet - politikus - 20. század - 21. század
32(4)"19/201" *** 32(4)(092)
[AN 3777035]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2020.
Marinovich Endre (1940-)
   1315 nap : Antall József miniszterelnöksége / [írta Marinovich Endre] ; [közread. a] Veritas Történetkutató Intézet ... - 2. jav. kiad. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 268, [4] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-618-5721-59-5)
Antall József (1932-1993)
Magyarország - miniszterelnök - 20. század - memoár
32(439)(092)Antall_J.(0:82-94)
[AN 3790916]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2020.
   Semper aequum : tízéves a politikatudomány szak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen / szerk. Botos Máté. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2019. - 175, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-073-0 fűzött : 3400,- Ft
Budapest - egyetem - tanszék - politológia
32.001 *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 3781544]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2020.
Theories of international relations (magyar)
   A nemzetközi kapcsolatok elméletei / szerk. Scott Burchill, Andrew Linklater ; ford. Kalmár Andrea, Gyárfás Veronika. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2019. - 411 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 15.)
Bibliogr.: p. 355-406.
ISBN 978-963-493-037-2 fűzött : 5600,- Ft
nemzetközi kapcsolat - világpolitika
327(100)
[AN 3781557]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2020.
Toroczkai László (1978-)
   Vármegyés a véres úton / Toroczkai László ; [... kiad. a Hatvannégy Vármegye Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - [Szeged] : Hatvannégy Vármegye Alapítvány, 2019, cop. 2005. - 440 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7147-3 fűzött : 3790,- Ft
Toroczkai László (1978-)
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
Magyarország - Kárpát-medence - Jugoszlávia - ifjúsági mozgalom - nemzetiségi kérdés - magyarság - háború - ezredforduló
329.78(439)Hatvannégy_Vármegye(092)Toroczkai_L. *** 323.15(=945.11)(4-11)"199/200" *** 355.48(497.1)"199"
[AN 3790753]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5980 /2020.
Boom, Corrie ten (1892-1983)
The hiding place (magyar)
   A menedék / Corrie ten Boom ; [lejegyzte] John és Elisabeth Sherrill. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2010. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-023-5 fűzött : 1980,- Ft
Ten Boom, Corrie (1892-1983)
Hollandia - amerikai angol irodalom - második világháború - zsidóság mentése - memoár
949.4"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(492)"1939/1945"(093) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3790719]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2020.
Csunderlik Péter (1985-)
   Újabb top 10-es történelmi slágerlisták / Csunderlik Péter, Pető Péter. - Budapest : Napvilág, 2019. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-338-051-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - magyar irodalom - humor
943.9(0:82-7) *** 930.9(0:82-7) *** 930.85(439)(0:82-7) *** 930.85(100)(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3781471]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2020.
Des Cars, Jean (1943-)
François-Joseph et Sissi (magyar)
   Ferenc József és Sisi : kötelesség és lázadás / Jean Des Cars ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 394, [9] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-122-5 kötött : 5999,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - nő - uralkodó - magánélet - 19. század
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 929.52(436)Habsburg *** 929(439)Erzsébet
[AN 3781348]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2020.
Dobos György (1936-2018)
   A monoriak viselt dolgai / Dobos György ; szerk. Dobosné Pecznyik Ibolya ; [közread. a] Monor Helytörténeti Kör. - Monor : Monor Helytörténeti Kör, 2019. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 978-615-00-6755-1 kötött
Monor - helytörténet - helyismeret
943.9-2Monor *** 908.439-2Monor
[AN 3780896]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2020.
Dudith András (1533-1589)
   Epistulae / Andreas Dudithius ; editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. - Budapest : Akad. K., 1992-2019. - 7 db ; 25 cm
A 2. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-5736-3
Dudith András (1533-1589)
Európa - Magyarország - történelem - 16. század - püspök - katolikus egyház - levelezés - tudós - humanizmus
940"15"(093) *** 282(439)(092)Dudith_A.(044) *** 930.85(439)"15"(044) *** 001(439)(092)Dudith_A.(044)
[AN 20597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 7., 1581-1589 / ed. Nicolaus Szymański et Ida Radziejowska ; comment. instruxerunt Lechus Szczucki et Nicolaus Szymański ; [... in Francogallicum transtulit Sbignaeus Jamrozik]. - 2019. - 700, [1] p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, ISSN 0133-6711 ; 13/7.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 978-615-5478-72-7 kötött
Dudith András (1533-1589)
[AN 3781527] MARC

ANSEL
UTF-85985 /2020.
Faraone, Christopher A. (1955-)
   Women and children first : the earliest evidence for ancient Greek body amulets / Christopher A. Faraone. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History, 2019. - 57 p. : ill. ; 20 cm. - (István Hahn lecturers, ISSN 2061-7348 ; 7.)
Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-963-489-173-4 fűzött
ókori Görögország - régészet - ókori görögök - amulett - ékszer - művelődéstörténet
904(38) *** 930.85(38) *** 739.2(38)
[AN 3781525]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2020.
Ferguson, Niall (1964-)
The square and the tower (magyar)
   A tér és a torony : hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit, ... Vancsó Éva ...]. - Budapest : Scolar, 2019. - 606 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 550-581.
ISBN 978-963-509-048-8 kötött : 5999,- Ft
világtörténelem - világpolitika
930.9 *** 327(100)(091)
[AN 3781175]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2020.
Hajnal István (1892-1956)
   A herceg történésze : Hajnal István az Esterházyak szolgálatában, 1922-1930 / [sajtó alá rend.] Viskolcz Noémi. - [Budapest] : MTA KIK : Kossuth, cop. 2019. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Esterhazyana, ISSN 2677-0253)
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 978-963-09-9933-5 fűzött : 3400,- Ft
Hajnal István (1892-1956)
Esterházy család
Magyarország - történész - családtörténet - 20. század - levelezés
929.52(439)Esterházy *** 930.1(439)(092)Hajnal_I.(044)
[AN 3781046]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2020.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Hahiystŵriyah šel hamaḥr (magyar)
   Homo deus : [a holnap rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2016. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-497-5 kötött : 4980,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - ember - prognosztika
930.9 *** 930.85(100) *** 008(100)(091) *** 599.9 *** 008.2
[AN 3790561]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2020.
   Hungary 1919 [elektronikus dok.] : short studies / ed. Tamás Nagy ; publ. Prima Forma Tudományos Egyesület. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Prima Forma Tud. Egyes., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158303. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89865-2-8
magyar történelem - forradalmak kora - elektronikus dokumentum
943.9"1919"
[AN 3787557]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2020.
   Kor/társ : kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018 / szerk. Erdődi Alexandra Anita [et al.]. - Budapest : Reciti, 2019. - 190, [1] p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. okt. 25-26-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-80-2 fűzött
Európa - művelődéstörténet - világirodalom története - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - középkor - újkor
930.85(4)"05/17" *** 82(091)(4)"05/17" *** 894.511(091)"14/17"
[AN 3781577]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2020.
Kovács Attila
   A bolsevik iszonyat 100 éve : a kommunizmus Magyarországon, 1919-1989-2019 / Kovács Attila. - Budapest : Szerző, 2019. - 325, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6519-9 kötött : 4980,- Ft
magyar történelem - Tanácsköztársaság - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9"1919" *** 943.9"1945/198"
[AN 3781330]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2020.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi az Árpád-korból / Lőrincz László ; [ill. Bertóthy Ágnes, Rátkai Kornél]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 155 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-386-5 kötött : 2999,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - gyermekkönyv
943.9"10/13"(02.053.2)
[AN 3781161]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2020.
   Magyar mesék lázadó lányoknak : 25 nő története. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 112, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-931-5 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(439)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3791116]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2020.
   A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása : történészi, régészeti, antropológiai, radiológiai, morfológiai, radiokarbon kormeghatározási és genetikai adatok felhasználásával / szerk. Kásler Miklós és Szentirmay Zoltán. - Budapest : Méry Ratio, 2019. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-252. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5700-70-5 kötött : 3500,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - uralkodócsalád - humángenetika
929.52(439)Árpád-ház *** 575.113
[AN 3780971]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2020.
Nagy Antal (1934-)
   Házasság [elektronikus dok.] : opusz 3. : hányódás / Nagy Antal. - Szöveg (epub : 47.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-722-2
Nagy család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929.52(439)Nagy *** 894.511-94
[AN 3790456]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2020.
Oláh János (1959-)
   Kicsi zsidó - magyar vademecum / Oláh János. - Budapest : Gabbiano Print, 2019. - 100 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5346-30-9 kötött
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet
930.85(=924)(439) *** 316.347(=924)(439)
[AN 3781325]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2020.
   "Past perfect!" [elektronikus dok.] : five years interviews with CEU Medieval Radio / ed. by Christopher Mielke, Stephen Pow, Tamás Kiss. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Budapest : Trivent Publ., 2020. - (History and art, ISSN 2631-0600 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159235. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-7-5
Magyarország - történelem - művelődéstörténet - középkor - történész - elektronikus dokumentum - interjú
930.85(100)"04/14" *** 930.1(100)(092)(047.53) *** 681.3.004.14 *** 791.9.096(439) *** 94"04/14"
[AN 3790449]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2020.
   Rákóczi-néphagyományok nyomában / Ferenczi Imre és Molnár Mátyás gyűjtésének felhasználásával szerk. Molnár Sándor ; ill. Kiss István ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye. - 2. kiad. - Vaja : MNM Vay Á. Muzeális Gyűjt., 2019. - 223, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5978-16-6 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Magyarország - magyar néprajz - folklór - magyar történelem - uralkodó - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 398.2(=945.11)(439.161) *** 943.9"17"
[AN 3790481]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2020.
Ruitz Izabella (1925-2008)
   Az Árpád-kori kiadott magánoklevelek jegyzéke : kutatási segédeszköz = Index diplomatum privatorum aetatis Arpadianae typis in lucem prolatorum : subsidium rebus investigandis destinatum / Györffy Györgyné ; sajtó alá rend. Dreska Gábor, Solymosi László, Szovák Kornél. - Budapest : Typotex, 2019. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-493-019-8 kötött : 4900,- Ft
Árpád-kor - magyar történelem - oklevél - jegyzék
930.22(439)"120/130" *** 943.9"120/130"
[AN 3781661]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2020.
Tóth Eszter Zsófia (1975-)
   Csemege ajándékkosár : fogyasztás és zene a Kádár-korszakban / Tóth Eszter Zsófia, Poós Zoltán. - Budapest : Scolar, 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-509-038-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 3781202]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2020.
Ungvári Tamás (1930-2019)
   Breviárium [elektronikus dok.] : válogatott történetek szerelemről, bátorságról, túlélésről / Ungvári Tamás ; vál. Illés Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-172-0
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - anekdota - memoár - elektronikus dokumentum
930.85(439)"19"(0:82-36) *** 930.85(439)"19"(0:82-94)
[AN 3789379]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2020.
   A végnapok képei [elektronikus dok.] : az I. világháború befejezésének 101. évfordulóján tartott tudományos szimpózium előadásai / szerk. Czagány Gábor, Horváth Gábor. - Szöveg (pdf : 33.3 MB). - Szeged : Gerhardus, 2019
A konferenciát Szegeden, 2019. nov. 22-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-63-9
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - tábori pap - hétköznapi élet - páncélozott harci jármű - századforduló - első világháború - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
943.9"191" *** 623.438(100)(091) *** 356.363(439)"1914/1918" *** 327(439)"190/191"
[AN 3789211]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2020.
Zhonghua wen ming shi (magyar)
   A kínai civilizáció története / szerk. Yuan Xingpei [et al.] ; [ford. Muszka Katalin, Pap Melinda]. - Budapest : Basilicon, 2019. - 4 db : ill., részben színes ; 24 cm
Tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6255-6 kötött : 15990,- Ft
Kína - művelődéstörténet - történelem
930.85(510) *** 951.0
[AN 3781152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [8], XXXVIII, 338 p., [32] t.
ISBN 978-615-00-6256-3
[AN 3781157] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [8], XII, 316 p., [32] t.
ISBN 978-615-00-6257-0
[AN 3781165] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [8], XII, 300 p., [32] t.
ISBN 978-615-00-6258-7
[AN 3781166] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [8], XI, 268 p., [32] t.
ISBN 978-615-00-6259-4
[AN 3781168] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6004 /2020.
Csikász Ágnes
   Jalan-jalan Indonéziában [elektronikus dok.] : egy bule naplója / Csikász Ágnes. - Szöveg (epub : 610 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158612. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Indonézia - helyismeret - napló - elektronikus dokumentum
908.594(0:82-94)
[AN 3788466]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2020.
Farkas Zoltán
   Hosszú hétvége Lembergben / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép K., 2019. - 79 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Közép-Európa a zsebedben). (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-08-4 fűzött : 1990,- Ft
Lvov - útikönyv
914.77-2Lvov(036)
[AN 3781845]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2020.
Juhász Előd (1938-)
   Élmények világszerte : zeneközelben / Juhász Előd. - [Budapest] : Nap K., cop. 2019. - 217 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-140-9 kötött : 4700,- Ft
helyismeret - zeneművészet - kultúra - művelődéstörténet - memoár
908.100(0:82-94) *** 78(100) *** 316.7(100) *** 930.85(100)
[AN 3780869]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2020.
Kiss-Csapó Gergely
   Hagyomány és modernizáció [elektronikus dok.] : társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban / Kiss-Csapó Gergely. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Ladakh - társadalomföldrajz - elektronikus dokumentum
911.3(540Ladakh)
[AN 3788057]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2020.
Molitorisz Pál (1944-)
   Történelmi séta a szarvasi Anna-ligetben / Molitorisz Pál, Tirják László ; [... kiad. ... Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., 2019. - 65, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-89562-2-4 kötött
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - helytörténet - park - elektronikus dokumentum
908.439-2Szarvas *** 943.9-2Szarvas *** 712.253(439-2Szarvas)
[AN 3781312]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2020.
Ossendowski, Ferdynand Antoni (1876-1945)
W ludzkiej i leśnej kniei (magyar)
   Ázsiai titkok, ázsiai emberek [elektronikus dok.] / Ferdinand Ossendowski ; ford. Sajó Aladár. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-991-2 (epub)
ISBN 978-963-474-992-9 (mobi)
Ázsia - helyismeret - lengyel irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.5(0:82-992) *** 884-992=945.11
[AN 3788825]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2020.
   Regionalism without regions [elektronikus dok.] : reconceptualizing Ukraine's heterogeneity / ed. by Ulrich Schmid and Oksana Myshlovska. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2019. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157215. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-7326-63-9)
Ukrajna - történelem - politikai földrajz - regionális politika - nemzetiségi kérdés - kulturális földrajz - elektronikus dokumentum
911.3(477) *** 332.14(477) *** 947.7 *** 316.347(=00)(477) *** 316.7(477)
[AN 3781027]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2020.
Reiman Zoltán
   Miskolc a várad, az életed! : rejtélyek, legendák, történetek / Reiman Zoltán. - 3. jav. kiad. - [Miskolc] : Reiman Z., [2019]. - 284 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3804-9 fűzött
Miskolc - helytörténet - helyismeret
908.439-2Miskolc *** 943.9-2Miskolc
[AN 3790480]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2020.
   Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia [elektronikus dok.] : ... Gödöllő, 2019. június 11. : absztraktkötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Szöveg (pdf : 760 KB). - [Budapest] : DOSZ, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157625. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-269-841-0)
Magyarország - regionális gazdaság - településszerkezet - vidékfejlesztés - faluszociológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.372.6(439) *** 711.4(439) *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 316.334.55(439) *** 332.1(439)
[AN 3784597]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2020.
   Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia [elektronikus dok.] : ... Gödöllő, 2019. június 11. : tanulmánykötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - [Budapest] : DOSZ, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159222. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-269-853-3)
Magyarország - regionális gazdaság - településszerkezet - vidékfejlesztés - faluszociológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.372.6(439) *** 711.4(439) *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 316.334.55(439) *** 332.1(439)
[AN 3790416]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2020.
Tittel Kinga
A Várnegyed titkai (angol)
   Fabulous Buda Castle / Kinga Tittel ; ill. by Judit Kecskés ; [transl. Katherine Chapman]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 165, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-437-575-3 fűzött : 2699,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3781841]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6015 /2020.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2020. - 987 p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-26-3 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3790873]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2020.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2020. - 866 p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-25-6 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3790870]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2020.
Győrffi Dezső
   Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? : módszertani segédlet a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulási tanácsok költségvetésének és zárszámadásának készítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - 4. kiad. - Szikszó : Ervik, [2020]. - 375 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2019. dec. 31.
ISBN 978-615-80920-2-9 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - 21. század - útmutató
352.073.52(439)"201"(036)
[AN 3784665]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2020.
Kantor, Jodi (1975-)
She said (magyar)
   She said : a MeToo mozgalom keletkezésének és Harvey Weinstein leleplezésének története / Jodi Kantor & Megan Twohey ; [ford. Bokor Pál]. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-94-6 fűzött : 4290,- Ft
Weinstein, Harvey (1952-)
Egyesült Államok - szexuális zaklatás - nők elleni erőszak - producer - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.54-055.2(73)(0:82-31) *** 791.44(73)(092)Weinstein,_H.(0:82-31)
[AN 3781146]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2020.
Klotz Péter
   Integritás alapismeretek [elektronikus dok.] / Klotz Péter ; kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. márc. 27. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159303. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-299-9
Magyarország - korrupció - közigazgatás - szervezeti kultúra - tankönyv - elektronikus dokumentum
35(439)(078) *** 658.3(078) *** 343.352(439)(078)
[AN 3790642]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2020.
   A közszféra integritásának elemzése, 2019 [elektronikus dok.] / [közread. az] Állami Számvevőszék. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : ÁSZ, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158918. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-24-5
Magyarország - közszolgálat - korrupció - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
35.08(439)"200/201"(083.41) *** 343.352(439)"200/201"(083.41)
[AN 3789365]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2020.
Macintyre, Ben (1963-)
The spy and the traitor (magyar)
   Kém és áruló : a hidegháború legnagyobb kémtörténete / Ben Macintyre ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 420 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-859-4 kötött : 3990,- Ft
Gordievskij, Oleg Antonovič (1938-)
Szovjetunió - Nagy-Britannia - hírszerző - hírszerzés - hidegháború - 20. század
351.746.1(410)"197/198" *** 351.746.1(47)"197/198" *** 355.40(100)"198" *** 355.40(47)(092)Gordievskij,_O._A.
[AN 3781800]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2020.
   Magyarország helyi önkormányzatai / szerk. Feik Csaba. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 290 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Pro publico bono. - Bibliogr.: p. 283-290.
ISBN 978-963-531-024-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8) *** 352.077(439)(075.8)
[AN 3781833]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2020.
   Szakkérdésekről szakértőknek [elektronikus dok.] : igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogi kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésből / szerk. Szakály Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2020. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 16.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159189. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-83-4
Magyarország - igazságügyi szakértő - elektronikus dokumentum
340.6(439)
[AN 3790195]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2020.
Szörényi Marianna
   Jogviszony-stratégia [elektronikus dok.] : hogyan spóroljon legálisan? : gazdasági társaság tagjainak, ügyvezetőinek helyes jogviszony-elbírálása, adó- és járulékoptimalizálás / Szörényi Marianna. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Szörényi M., 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. jan. 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158505. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7056-8
Magyarország - vállalkozásmenedzsment - munkaviszony - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(036) *** 658.1(439)(036)
[AN 3788165]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6025 /2020.
Kajon Árpád
   A Monarchia katonája : Schamschula Rezső tábornok élete / Kajon Árpád, Suslik Ádám. - Budapest : M. Napló, 2019. - 358 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 978-615-5721-98-4 kötött : 4000,- Ft
Schamschula Rezső (1858-1931)
Magyarország - tábornok - magyar történelem - első világháború - 19. század - 20. század
355(439)(092)Schamschula_R. *** 943.9"1914/1918"
[AN 3781336]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2020.
Mitchell, Marcia
The spy who tried to stop a war (magyar)
   Egy kém az iraki háború ellen / Marcia és Thomas Mitchell ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 292, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-950-6 fűzött : 3999,- Ft
Gun, Katherine (1974-)
Nagy-Britannia - Irak - Egyesült Államok - titkosszolgálat - háború - külpolitika - 21. század - memoár
355.40(410)"200"(0:82-94) *** 355.48(567)"2003" *** 327(73)"2003" *** 327(410)"2003"
[AN 3782031]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2020.
Sallay Gergely Pál (1977-)
   IV. Károly aranysarkantyús vitézei, 1916 / Sallay Gergely Pál, Szentváry-Lukács János ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 154-156. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-98-0 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - katona - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918" *** 355(439)(092)"1914/1918"
[AN 3781053]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6028 /2020.
   The best Romanian management studies, 2017-2018 [elektronikus dok.] / ed. by Ovidiu Nicolescu, Constantin Oprean, Mihail Aurel Ţîţu. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Trivent, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158920. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-5-1
vezetés - vezetéstudomány - vállalatirányítás - esettanulmány - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3789369]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2020.
Bodroghelyi Csaba
   Az akkreditáció és a tanúsítás hazai és európai uniós szabályai [elektronikus dok.] / Bodroghelyi Csaba ; kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : NKE KTI, 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. febr. 12. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158643. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-307-1
Európai Unió - Magyarország - szabványügy - útmutató
006(4-62) *** 006(439)
[AN 3788533]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2020.
Eszteri Dániel
   Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció [elektronikus dok.] / Eszteri Dániel ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : NKE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. okt. 11. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157642. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-235-7
Magyarország - adatvédelem - hatásvizsgálat - elektronikus dokumentum
65.012.7 *** 659.2.012.8(439)
[AN 3784775]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2020.
Lapin, Daniel (1947-)
Business secrets from the Bible (magyar)
   Üzleti titkok a Bibliából : a pénzügyi bővölködés szellemi sikerstratégiái / Daniel Lapin ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 282 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6017-06-2 fűzött : 3450,- Ft
Biblia
üzleti élet - siker - vallási erkölcs - életvezetés - bibliamagyarázat
65.013 *** 22.07 *** 613.865
[AN 3781234]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6032 /2020.
   Ázsiai közvetlentőke-befektetések Magyarországon [elektronikus dok.] / Sass Magdolna [et al.]. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2020. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 136.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158895. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-696-1
Magyarország - Távol-Kelet - tőkebefektetés - 21. század - elektronikus dokumentum
339.727.22(439)"201" *** 339.727.24(5-012)
[AN 3789283]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2020.
Botos Katalin (1941-)
   A közjó apostolai : történelemformáló személyiségek a XX-XXI. században / Botos Katalin. - Budapest : Kairosz, 2019. - 188 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-021-3 fűzött : 2600,- Ft
híres ember - közgazdász - 20. század - 21. század
330(100)(092) *** 929(100)"19/201"
[AN 3781592]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 languages of appreciation in the workplace (magyar)
   A munkahelyi elismerés 5 nyelve : útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához / Gary D. Chapman, Paul E. White ; [ford. Abrudán Katalin]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2012. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-302-1 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan - motiváció
331.101 *** 159.9 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3791094]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2020.
Czagány Ádám
   Financial 101 [elektronikus dok.] : what you haven't been taught about money so far / Adam Czagany. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - [S.l.] : [Czagány Á.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158713. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8036-9
pénzügy - gazdasági tervezés - elektronikus dokumentum
658.15 *** 338.26
[AN 3788722]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2020.
Fazekas Norbert
   X-time, a jövőgenerációs pénzügyi tanácsadás / Fazekas Norbert. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 236 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-671-3 kötött : 5490,- Ft
pénzügyi tanácsadás - eladás - siker
336.7 *** 658.85
[AN 3781382]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2020.
Jin Zhouying
   Az emberiség jövője : globális civilizáció és Kína megújulása / Zhouying Jin ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 393, [2] p. : ill. ; 23 cm
A ford. a "The future of humanity" (Bristol ; Chicago, Il. : Intellect, 2018) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 373-393.
ISBN 978-615-5884-63-4 fűzött : 1999,- Ft
Kína - globalizáció - geopolitika - civilizáció - prognosztika - 21. század
339.9 *** 327(100)"20" *** 327(510)"20" *** 008(100)"20" *** 008.2(100)"20"
[AN 3781549]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2020.
Jorisch, Avi (1975-)
Thou shalt innovate (magyar)
   Made in Israel : ahogyan az izraeli találékonyság jobbítja a világot / Avi Jorisch ; [ford. Berényi Irén]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 247 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6017-05-5 fűzött : 2950,- Ft
Izrael - nemzetgazdaság - innováció - 20. század - 21. század
338(596.4)"19/20" *** 316.422(596.4)
[AN 3781284]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2020.
   Közpénzügyek : közpénzügyi kompendium / [szerk. Zsugyel János]. - Budapest : Saldo, 2019. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-328.
ISBN 978-963-638-573-6 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - államháztartás - költségvetés - pénzügy
336.12(439) *** 336.1/.5
[AN 3781397]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2020.
   Management and marketing tools for rural tourism entrepreneurs [elektronikus dok.] / auth. Mira Lehocka [et al.]. - Szöveg (pdf : 8 MB). - [S.l.] : Szabó M., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157811. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6883-1
falusi turizmus - marketing - vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
338.48 *** 658.8 *** 658.1
[AN 3785547]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2020.
   Nemzetközi adózás / Herich György szerk. ; [közread. a] Penta Unió. - Budapest : Penta Unió Zrt., 2019. - 832 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. nov. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-74-7 kötött
adóügy - nemzetközi pénzügy
336.2(100)
[AN 3781403]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2020.
   Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon, 2019 [elektronikus dok.] / szerk. Kovács Tamás, Szóka Károly, Varga József. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159273. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-336-4
Magyarország - pénzügy - 21. század - elektronikus dokumentum
336.7(439)"201"
[AN 3790512]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2020.
   Pro [elektronikus dok.] : bejegyzések egy emlékkönyvbe dr. Reszegi László 70. születésnapjára / szerk. Kopány Mihály. - Szöveg (pdf : 12.7 MB). - Budapest : Reszegi J., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159180. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-00-7724-6)
Reszegi László (1950-)
Magyarország - közgazdász - egyetemi tanár - üzemgazdaságtan - 20. század - 21. század - emlékkönyv - memoár - elektronikus dokumentum
330(439)(092)Reszegi_L.(0:82-94) *** 658
[AN 3790134]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2020.
Schrammel Ivett
   Külföldön élni - pszichológus szemmel [elektronikus dok.] / Schrammel Ivett. - Szöveg (epub : 914 KB) (mobi : 1.8 MB). - [Budapest] : Nap-Mandala Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7212-8 (epub)
ISBN 978-615-00-7213-5 (mobi)
külföldi munkavállalás - memoár - elektronikus dokumentum
331.556.46(100)(=945.11)(047.53)
[AN 3787981]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2020.
   Seeking the best master [elektronikus dok.] : state ownership in the varieties of capitalism / ed. by Miklós Szanyi. - Szöveg (pdf : 13.5 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157217. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-321-3)
gazdaságfilozófia - gazdaságpolitika - kapitalista rendszer - állami tulajdon - etatizmus - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
330.1 *** 332.012.332 *** 338.246.025.8 *** 330.342.14 *** 338.2(100)"200/201" *** 330.878
[AN 3781042]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2020.
Tóth Kinga
   A munkaerőpiaci tehetséghasznosulás [elektronikus dok.] / szerző Tóth Kinga. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Nemzeti Tehetség Közp., 2020. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158628. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80900-7-0
Magyarország - munkaerőpiac - humánerőforrás-menedzsment - kisvállalkozás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
658.3(439)"201" *** 331.5(439)"201" *** 334.722(439)"201"(083.41)
[AN 3788499]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2020.
Trebeck, Katherine
The economics of arrival (magyar)
   A megérkezés gazdaságtana : gondolatok egy felnőtt gazdaságról / Katherine Trebeck, Jeremy Williams ; [ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 352 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 293-342.
ISBN 978-615-5884-62-7 fűzött : 1999,- Ft
gazdasági növekedés - gazdaságpolitika - életszínvonal - 21. század
330.35 *** 338.2(100)"20" *** 316.344.23(100)"20"
[AN 3781528]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2020.
Vira Sándor
   Az áruk nemzetközi forgalmának általános forgalmi adó vonzata / [szerző Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2019. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-581-1 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - külkereskedelem - kereskedelmi forgalom - tankönyv
336.223(439)(078) *** 339.14(078) *** 339.5(078)
[AN 3781394]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2020.
Vittinger László
   Ne tukmálj, értékesíts! [elektronikus dok.] : a személyes értékesítés kézikönyve : 50+2 személyes értékesítési tipp vállalkozóknak, értékesítőknek, sztorikkal fűszerezve / Vittinger László. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Százhalombatta : Vittinger L., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/urn:nbn:hu-158682. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7961-5
hálózati értékesítés - elektronikus dokumentum
658.846
[AN 3788629]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6050 /2020.
Korenyák Zsófia
   Informális demenciagondozók megszólításának lehetőségei [elektronikus dok.] : feltáró kutatás, összegző tanulmány / szerzők Korenyák Zsófia, Kostyál László Árpád, Juhász Attila. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : [Katolikus Szeretetszolgálat], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Katolikus Szeretetszolgálat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159228. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80329-9-5
Magyarország - idősgondozás - házi gondozó - elbutulás - kutatási és fejlesztési jelentés
364.65-053.9(439) *** 364.62(439)"201" *** 616.892-053.9(439)
[AN 3790431]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2020.
Medveczky Zoltán
   Ismerkedjünk a demenciával [elektronikus dok.] : ismeretterjesztő anyagok jegyzéke mindenki számára / összeáll. Medveczky Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : [Katolikus Szeretetszolgálat], 2019
Közread. a Katolikus Szeretetszolgálat. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159230. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81556-0-1
elbutulás - idősgondozás - öregkor higiénéje - ajánló bibliográfia - elektronikus dokumentum
364.65-053.9:016 *** 613.98:016 *** 019.922 *** 616.892-053.9:016
[AN 3790436]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2020.
Somogyi Orsolya
   A gyógyszertárak és az INDA kapcsolódási lehetőségei a demencia megelőzésében, gondozási tevékenységében [elektronikus dok.] : elemző tanulmány / szerzők Somogyi Orsolya, Horváthné Károly Anikó. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - [Budapest] : [Katolikus Szeretetszolgálat], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Katolikus Szeretetszolgálat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159225. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibiliogr.
ISBN 978-615-80329-7-1
Magyarország - idősgondozás - elbutulás - egészségnevelés - gyógyszertár - tanácsadó szolgálat - elektronikus dokumentum
364.65-053.9(439) *** 616.892-053.9(439) *** 614.27(439) *** 061.66(439) *** 614(439)
[AN 3790419]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2020.
   Szerhasználati zavarok problematikája a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban [elektronikus dok.] / Horváth Veronika [et al.] ; [közread. a] Human Exchange Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : Human Exchange Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/urn:nbn:hu-158291. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7163-3
Fonyód - káros szenvedély - gyermekvédelmi intézmény - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
364.272-053.6(439)"201"(083.41) *** 364.65-053.2/.6(439-2Fonyód)"201"
[AN 3787526]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6054 /2020.
Bánki-Rozsnyó Kinga
   Egy ovinéni naplója [elektronikus dok.] : történetek gyerekekről, felnőttekről, küzdelmekről és megoldásokról, hétköznapi csodákról / Bánki-Rozsnyó Kinga. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
óvodapedagógus - óvodai nevelés - memoár - elektronikus dokumentum
373.24(0:82-94)
[AN 3788465]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2020.
Bartók Béla (1967-)
   Az egyetemi tervektől az egyetemmé válásig : a Líceumhoz kötődő egri oktatás története / Bartók Béla, Makai János, Nagy Andor ; [közread. az Eszterházy Károly Egyetem]. - Eger : Líceum K., 2019. - 173 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 164-173.
ISBN 978-963-496-139-0 kötött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
Eger - oktatástörténet - iskolatörténet - egyetem
378.4(439-2Eger)(091) *** 37(439-2Eger)(091)
[AN 3780944]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2020.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk a szorongással? : pszichológiai útmutató, félelemoldó mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5932-01-4 kötött : 2890,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3791119]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2020.
   Évtizedkönyv, 2009-2019 : Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium / [szerk. Schiller Mariann]. - Budapest : ELTE Radnóti M. Gyakorlóisk., 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
Budapest - általános iskola - gimnázium - gyakorlóiskola
373.54(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 3781384]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2020.
   Fókuszban a hallgatók [elektronikus dok.] : hogyan oktassuk a következő orvosgenerációt? : egy workshop tanulságai / szerk. Varga Zsuzsanna, Füzesi Zsuzsanna ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Pécs] : PTE ÁOK Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tansz., 2019
A workshopot Pécsett, 2019. nov. 19-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158199. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-490-0
orvosképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.661 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3787174]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2020.
Horváth László
   Quality & impact tool for teaching mobility assesment [elektronikus dok.] / Horváth László ; publ. ELTE Eötvös Loránd University Department of Erasmus+ and International Programmes. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - [Budapest] : ELTE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158926. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-216-8
oktatáskutatás - oktatásszociológia - társadalmi mobilitás - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
371.1 *** 316.444
[AN 3789382]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2020.
   Learning communities and social transformation [elektronikus dok.] : research findings in Eastern and Central Europe : closing report of the research project / ed. Edina Márkus ; [publ. by the] Nullpont Cultural Association. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Debrecen] : Nullpont Kult. Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157616. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7286-9
Közép-Európa - Kelet-Európa - oktatási rendszer - társadalmi változás - motiváció - felnőttoktatás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
37.014(4-11)"200/201"(083.41) *** 374.7(4-11)"200/201"(083.41) *** 316.628(4-11)
[AN 3784507]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2020.
Német Farkas
   ABC / írta Német Farkas ; rajz. J. Acsai Irén. - 2. utánny. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020, cop. 2019. - [34] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-68-2 kötött : 1800,- Ft
írás- és olvasástanítás
372.416.2=945.11
[AN 3790768]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2020.
Pálfalvi Józsefné (1940-)
   Varga Tamás élete : a komplex matematikatanítási kísérlet / Pálfalvi Józsefné. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-077-8 fűzött : 2900,- Ft
Varga Tamás (1919-1987)
Magyarország - matematikatanítás - kísérlet - pedagógus - 20. század - tanterv
372.851 *** 371.214 *** 37(439)(092)Varga_T.
[AN 3781537]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2020.
   Szeretgető : mondókák, dalok, játékok, mesék gyűjteménye / összeáll. Pásztorné Kis Gabriella ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5446-28-3 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - gyermekfoglalkozás - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025 *** 379.8
[AN 3790711]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2020.
   Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás [elektronikus dok.] : Kelet-közép-európai tapasztalatok : kutatási zárójelentés / szerk. Márkus Edina ; [közread. a] Nullpont Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Debrecen] : Nullpont Kult. Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157617. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7287-6
Közép-Európa - Kelet-Európa - oktatási rendszer - felnőttoktatás - motiváció - társadalmi változás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
374.7(4-11)"200/201"(083.41) *** 316.628(4-11) *** 37.014(4-11)"200/201"(083.41)
[AN 3784511]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6065 /2020.
Babári Netti (1975-)
   A lovam álma [elektronikus dok.] / Babári Netti. - Szöveg (epub : 20.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
lovaglás - magyar irodalom - memoár - állatirodalom - elektronikus dokumentum
798.2(0:82-94) *** 894.511-35
[AN 3788052]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2020.
Bóbics László
   A nyugat-dunántúli El Clásico : száz év futballpárharc : Hali - ZTE, ZTE - Hali, 1919-2019 / Bóbics László, Krilov István, Unger Richard. - Szombathely ; Zalaegerszeg : E+R Tudásbázis Bt., 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-615-00-6509-0 kötött : 3839,- Ft
Szombathelyi Haladás Vasutas Sportegyesület
Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club
Szombathely - Zalaegerszeg - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Szombathely)(091) *** 796.332(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3781816]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2020.
Dénes Tamás (1963-)
   A világ labdarúgásának története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2018-. - ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9822-59-7
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó
796.332(100)(091) *** 796.332(100)(092)
[AN 3745241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Amikor a futball több lett, mint játék, 1966-1984 / [a Tribünök "árnyéka" c. fej. Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2019. - 767 p.
Bibliogr.: p. 758-760.
ISBN 978-963-9822-62-7 kötött
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - 1960-as évek - 1970-es évek - 1980-as évek
796.332(100)"196/198" *** 796.332(100)(092)
[AN 3781083] MARC

ANSEL
UTF-86068 /2020.
Horschig, Aaron
The squat bible (magyar)
   A guggolás bibliája : útmutató a guggolás tökélyre fejlesztéséhez és igazi erőd felfedezéséhez / Aaron Horschig, Kevin Sonthana and Travis Neff ; ford. Németh Róbert. - [Hédervár] : Publio, 2019. - 260 p. : il. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-443-651-5 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés - mozgástan
796.015.52 *** 796.894 *** 796.012
[AN 3781380]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2020.
Kemény Dénes (1954-)
   Kemény üzenetek : beszélgetések Kemény Dénessel a magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitányával / Endrei Judit. - 5. kiad. - [Szentendre] : Endrei Kv., [2019], cop. 2011. - 288 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1106-4 fűzött : 3900,- Ft
Kemény Dénes (1954-)
Magyarország - edző - vízilabda - 20. század - 21. század - interjú
797.253(439)(092)Kemény_D.(047.53)
[AN 3781333]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2020.
Kézilabda kapusok képzése, edzése és felkészítése (angol)
   Goalkeeper training : teaching, coaching and preparing / written by István Bakos [et al.] ; ed. by Zoltán Marczinka ; [publ. by] Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2019. - 184 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81440-0-1 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3780994]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2020.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   A Kilimandzsárótól Nagymarosig / Kittenberger Kálmán. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 343, XXI p. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 3. - A szerző "Útmutatás a madarak preparálásához" c. művével
ISBN 978-963-9783-74-4 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3791022]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2020.
Lux Gábor (1980-)
   A békák kolostora [elektronikus dok.] : Kard és Mágia kalandmodul 4-6. szintű kalandozók számára / írta és a térképeket kész. Lux Gábor. - Szöveg (pdf : 31.7 MB). - Pécs : Lux G., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159100. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-05-5
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3789913]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2020.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut [elektronikus dok.] / by Gabor Lux. - Pécs : Lux, G., [2018]-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. kötet alapján kész.
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3790138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Blood, death and tourism. - Szöveg (pdf : 25.2 MB). - [2018]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159182. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-03-1
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3790152] MARC

ANSEL
UTF-86074 /2020.
Mándy Gábor
   Így nyertük meg a focivébét [elektronikus dok.] : foci, szatíra, jövő / Mándy Gábor. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158667. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
labdarúgás - magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
796.332(439)(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3788594]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2020.
Nauratyill József
   Érzelem és történelem : a zalaegerszegi labdarúgás első évszázada / Nauratyill József, Csányi Tamás ; [kiad. a Zrinszki Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Zrinszki Alapítvány, [2019]. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7010-0 fűzött : 2990,- Ft
Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club
Zalaegerszeg - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3781829]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2020.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz Budapest = How to cook in Budapest : food & wine / Gabriel & Violet ; [interjúk Dobos Sándor, Szűcs Miklós, Vöő György]. - [Budapest] : V&P Média, cop. 2019. - 206 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80572-6-4 kötött : 12900,- Ft
Magyarország - sportoló - 21. század - szakácskönyv
796(439)(092) *** 641.55(083.12)
[AN 3781093]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2020.
Pethő András
   A Robbéry sztori / Pethő András. - Répcelak : Ani-And K., 2019. - 233 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6488-8 kötött : 4300,- Ft
Robben, Arjen (1984-)
Ribéry, Franck (1983-)
Hollandia - Franciaország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(492)(092)Robben,_A. *** 796.332(44)(092)Ribéry,_F.
[AN 3781457]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2020.
Sagan, Peter (1990-)
My world (magyar)
   Az én világom [elektronikus dok.] / Peter Sagan John Deeringgel ; ford. Vancsó Éva. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-169-0
Sagan, Peter (1990-)
Szlovákia - kerékpársport - sportoló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
796.6(437.6)(092)Sagan,_P.(0:82-94)
[AN 3790636]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2020.
Stauffer, René (1959-)
Roger Federer (magyar)
   Roger Federer : egy zseni élete / René Stauffer ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2019. - 318, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80495-9-7 kötött : 5490,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Svájc - sportoló - tenisz - ezredforduló - 21. század
796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3781262]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2020.
Studinka László (1918-1981)
   Egy marék vadászemlék / Studinka László. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 270, [1] p., [32] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-78-2 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3791026]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2020.
Studinka László (1918-1981)
   Minden nap vadásznap / Studinka László. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 283 p., [40] t. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-9783-77-5 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3791023]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2020.
Wéber Gábor (1971-)
   Forma-1 a 21. században / [szerző Wéber Gábor]. - [Jav. utánny.]. - Budapest : Agenc Mo. Kft., 2019. - 254, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6652-3 kötött : 5990,- Ft
autósport - 21. század
796.71(100)"20"
[AN 3780961]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2020.
Wéber Gábor (1971-)
   Forma-1 a 21. században / [szerző Wéber Gábor]. - Budapest : Agenc Mo. Kft., 2019. - 254, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6652-3 kötött : 5990,- Ft
autósport - 21. század
796.71(100)"20"
[AN 3780957]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6084 /2020.
   Alföldi kaleidoszkóp [elektronikus dok.] : a magyar vidék a XXI. században : tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére / kiad. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 20.6 MB). - Kecskemét : MTA KRTK RKI, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158711. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A köszöntő angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5949-06-7
Magyarország - Alföld - faluszociológia - vidékfejlesztés - tanya - 21. század - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
711.438(439) *** 316.334.55(439)"20" *** 911.373.3(439.14)
[AN 3788714]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2020.
Csákó Beáta
Az Országház nevezetes termei (angol)
   Famous halls of the House of Parliament / [written by Beáta Csákó, Dániel Samu Nagy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 131, [1] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-615-5948-19-0 fűzött
Budapest - országház
725.11(439-2Bp.)
[AN 3780987]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2020.
Czirok Ferenc (1951-)
   Pitypang és csillagablak : versek, prózák, 1972-2019 / Czirok Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2019. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-233-5 kötött : 4000,- Ft
Ausztria - határon túli magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - összegyűjtött művek
76(436)(092)Czirok_F. *** 894.511-821(436)
[AN 3780865]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2020.
   Kecskeméti mesterek és művek : [... Kecskemét ..., 2018. november 21 - 2019. március 10.] : kiállításvezető / [... kurátorai Plesznivy Edit, Bozsó János] ; [közread. a] Bozsó Gyűjtemény. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, 2018. - 45 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 14.
ISBN 978-615-00-3866-7 fűzött
Kecskemét - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"190/194" *** 061.28(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3781858]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2020.
   Komárom, Ráckeve, Dunaújváros [elektronikus dok.] : TT 1,2+3 2018 / szerk. Benkő Melinda ; [közread. a] BME Urbanisztikai Tanszék. - Szöveg és képek (pdf : 66.5 MB). - [Budapest] : BME Urbanisztikai Tansz., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159266. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-313-340-8
Komárom - Dunaújváros - Ráckeve - várostervezés - egyetemi hallgató - elektronikus dokumentum
711.4(439-2Komárom) *** 711.4(439-2Ráckeve) *** 711.4(439-2Dunaújváros) *** 378.147.22
[AN 3790509]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2020.
Légmán Anna
   "Velünk színesebb a világ!" [elektronikus dok.] : észszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban : nemzetközi összehasonlító kutatás az észszerű alkalmazkodásról / írta Légmán Anna ; [közread. a] Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. - Szöveg (pdf : 893 KB). - Budapest : MEOSZ, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157637. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7291-3
Magyarország - Románia - akadálymentesítés - rokkant - nemzetközi összehasonlítás - kérdőíves felmérés - elektronikus dokumentum
721.05 *** 364.65-056.26(4-11)
[AN 3784709]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2020.
Mayer Hella, D. (1976-)
   Átmenetek, avagy A közlekedő edények törvénye : Mayer Hella világa = Passageways and the law of communicating vessels : Hella Mayer's imagery. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - [65] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5568-95-4 fűzött
Svédország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(485)(=945.11)(092)Mayer_H.
[AN 3781119]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2020.
Mucha, Alfons (1860-1939)
   A szecesszió vonzásában : válogatás a Gallery of Art Prague (GOAP) anyagából : [... Kecskemét ..., 2019. szeptember 4 - 2019. december 1.] / Alfons Mucha ; [... kurátorai Bozsó János, Nátyi Róbert] ; [... szerk. Bozsó János, Loránd Klára, Nátyi Róbert] ; [közread. a] Bozsó Gyűjtemény. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, 2019. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81361-0-5 fűzött
Csehország - képzőművész - szecesszió - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(437)(092)Mucha,_A. *** 7.035.93 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3781840]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2020.
Muhari-Papp Sándor Balázs
   Kómámtól Bangladesig = Coma to Bangladesh: the story of an awakening / Muhari-Papp Sándor Balázs, Csókay András. - Budapest : Kairosz, 2019. - 157 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-514-030-5 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - interjú
75(439)(092)Muhari-Papp_S._B.(047.53)
[AN 3781321]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2020.
Németh Zsolt
   A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai : Északkelet és a Tisza völgye / Németh Zsolt. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 188 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 6.)
Bibliogr.: p. 177-188.
ISBN 978-615-6117-03-8 kötött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - templom - Árpád-kor
726.54(4-191)"09/12"
[AN 3780942]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2020.
Schneller István (1949-)
   Modern szakrális épületek / Schneller István. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 172 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-493-067-9 fűzött : 4200,- Ft
keresztény művészet - építészeti esztétika
72.01 *** 7.046.3
[AN 3781581]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2020.
   "Az utak elváltak" : a magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja : szöveggyűjtemény / [gyűjt., vál., szerk. és a névmutatót kész. Tímár Árpád] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Pécs : JPM ; Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2009-2019. - 4 db ; 24 cm
Változó közreadóval. - A 4. kötetet sajtó alá rend., kieg. és a névmutatót kész. Bardoly István, szerk. Markója Csilla, közread. az Építésügyi Tájékoztatási Központ
Magyarország - képzőművészet - cikkgyűjtemény
73/76(439)(045)
[AN 2810264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1913-1920. - 2019. - 944 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-513-249-2 fűzött
[AN 3780885] MARC

ANSEL
UTF-86096 /2020.
Zagorácz Márk
   BIM-kézikönyv [elektronikus dok.] / Zagorácz Márk, Szabó Beatrix ; ... kiad. Lechner Nonprofit Kft. - Budapest : Lechner Nonprofit Kft., 2019-
Főcím a címképernyőről
építőipari tervezés - modelltárgy - számítógéppel segített eljárás - elektronikus dokumentum
72.011 *** 69.02 *** 681.3.004.14
[AN 3791030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bevezetés az épületinformációs modellezésbe. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159384. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80980-3-8
építőipari tervezés - modelltárgy - számítógéppel segített eljárás - elektronikus dokumentum
72.011 *** 69.02 *** 681.3.004.14
[AN 3790982] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6097 /2020.
Dolinszky Miklós (1962-)
   Jelképtől jelig : a kreativitás elveszítése a modern Nyugat zenei gyakorlatában / Dolinszky Miklós. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
Bibliogr.: p. 231-246.
ISBN 978-963-493-029-7 fűzött : 3900,- Ft
zeneesztétika - zenefilozófia - improvizáció
78.01 *** 781.65
[AN 3781568]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2020.
Downing, K. K. (1951-)
Heavy duty : days and nights in Judas Priest (magyar)
   Éjjel-nappal Judas Priest [elektronikus dok.] / K. K. Downing ; ford. Bus András. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-483-7
Downing, K. K. (1951-)
Judas Priest (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - zenekar - 20. század - metálzene - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)(092)Downing,_K._K.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Judas_Priest(0:82-94)
[AN 3789104]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6099 /2020.
Pataki Éva (1954-)
   Alex és Andy : két magyar filmcézár itthon és másutt / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-293-905-6 kötött : 3999,- Ft
Korda Sándor (1893-1956)
Vajna, Andy (1944-2019)
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - producer - rendező - filmgyártás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
791.44(410)(=945.11)(092)Korda_S. *** 791.43.071.1(410)(=945.11)(092)Korda_S. *** 791.44(73)(=945.11)(092)Vajna_A.
[AN 3774706]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6100 /2020.
Bauko János (1970-)
   Társadalom és névhasználat : magyar névtani kutatások Szlovákiában / Bauko János. - Budapest : MNYT : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2019. - 228 p. ; 24 cm. - (Magyar névtani értekezések, ISSN 1787-4394 ; 8.)
Bibliogr.: p. 181-228. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-489-109-3 kötött
Felvidék - magyar nyelv - határon túli magyarság - névtan - tulajdonnév - kétnyelvűség
809.451.1-311/313(437.6) *** 800.732(=945.11)(437.6)
[AN 3781596]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2020.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6079-28-2 fűzött
olasz nyelv - ige - ragozás
805.0-552(078)=945.11
[AN 3791010]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2020.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 205 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-81-6 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3790752]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2020.
Kondrik Krisztina
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Kondrik Krisztina, Erdélyi Csongor. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-84-7 fűzött : 3950,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3790743]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2020.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2018. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-166-0 kötött : 5490,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3790424]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2020.
Pál Helén
   A bukovinai székelyek nyelvjárása / Pál Helén. - 2. jav. kiad. - [Érd] : [Pál H.], 2020. - [2], 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7488-7 fűzött
nyelvjárás - bukovinai székelyek - magyar nyelv
809.451.1-087(498.6)
[AN 3790434]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2020.
Rousseau, Pascale
Pons Verbtabellen Französisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2020. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6079-30-5 fűzött
francia nyelv - ige - ragozás
804.0-552(078)=945.11
[AN 3791004]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2020.
Scott, Samantha
Pons Verbtabellen Englisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : angol / Samantha Scott ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6079-26-8 fűzött
angol nyelv - ige - nyelvkönyv
802.0-552(078)=945.11
[AN 3791002]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2020.
Segoviano, Carlos
Pons Verbtabellen Spanisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : spanyol / Carlos Segoviano ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6079-29-9 fűzött
spanyol nyelv - ige - ragozás
806.0-552(078)=945.11
[AN 3791007]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2020.
Stavroudis, Christianna
Pons Sprachlern-Comic Englisch (magyar)
   Pons angol képregény nyelvtanfolyam kezdőknek / Christianna Stavroudis és Alexander Schuch ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2019. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5824-79-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3791014]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2020.
   Szabályzat, oktatás, gyakorlat : helyesírásról sokszínűen : a 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok / szerk. Bozsik Gabriella, Ludányi Zsófia. - Eger : Líceum K., 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-110-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - tanulmányi verseny
809.451.1-1 *** 378.147.84
[AN 3781625]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2020.
Temesi Mihály (1945-)
   Az ajkarendeki német "ui"-nyelvjárás : hang- és alaktan alapszókészlettel, szólás- és szövegpéldákkal = Die Rendeker deutsche "ui"-Mundart : Laut- und Formlehre mit einer Grundwörtersammlung, Redewendungen und Textbeispielen / írta Temesi (szül. Töltl) Mihály ; [kiad. Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Budapest ; Ajkarendek ; [Ajka] : Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2019-. - 26 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Ajkarendek - nyelvjárás - magyarországi németek - német nyelv - tájszótár - többnyelvű szótár
801.323=30-087=945.11 *** 316.347(=30)(439-2Ajkarendek) *** 803.0-087(439-2Ajkarendek)
[AN 3781326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szótár = Wörterbuch. - 2019. - 462 p.
ISBN 978-615-00-6810-7 kötött
[AN 3781327] MARC

ANSEL
UTF-86112 /2020.
Weermann, Eva Maria
Pons Verbtabellen Deutsch (magyar)
   Pons igetáblázatok : német / Eva Maria Weermann ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6079-27-5 fűzött
német nyelv - ige - ragozás
803.0-552(078)=945.11
[AN 3791008]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2020.
Wergen, Josef
Pons Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons irodai kommunikáció : német : több mint 800 szituáció a legkülönfélébb irodai és üzleti helyzetek hatékony megoldására / Josef Wergen, Annette Wörner ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Új kiad. - Budapest : Raabe Klett, 2020, cop. 2017. - 235 p. : ill. ; 23 cm
Az internetről QR-kóddal letölthető tartalmakkal
ISBN 978-615-5328-80-0 fűzött
német nyelv - irodai munka - kommunikáció - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651 *** 316.77
[AN 3791011]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6114 /2020.
Bajnok Dániel (1982-)
   Appropriation of language : some value-terms in the oratory of Aeschines / Dániel Bajnok. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History, 2019. - 68 p. ; 20 cm. - (István Hahn lecturers, ISSN 2061-7348 ; 6.)
Bibliogr.: p. 59-67.
ISBN 978-963-489-108-6 fűzött
Aischinīs (Kr. e. 389-314)
ókori Görögország - retorika - ókori görög irodalom - ókori görög filozófia - nyelvhasználat - 4. század - műelemzés
82.085 *** 875-5=20 *** 800.1 *** 938"-03" *** 1(38)(091)Aischinīs
[AN 3781524]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2020.
Bathchelor, Bob
Stan Lee (magyar)
   Stan Lee : a Marvel-univerzum atyja / Bob Bathchelor ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 376, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-304-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
Lee, Stan (1922-2018)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század
820(73)(092)Lee,_S.
[AN 3778575]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2020.
Fenini, Caesare (1841-1895)
Letteratura italiana (magyar)
   Az olasz irodalom rövid története a kezdetektől 1848-ig [elektronikus dok.] / Cesare Fenini ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 782 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-973-8
olasz irodalom története - elektronikus dokumentum
850(091)
[AN 3788526]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2020.
   A fordítás arcai 2019 [elektronikus dok.] : A fordítás arcai 13 című konferencia előadásaiból / szerk. Vermes Albert. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Eger : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Egerben, 2019. nov. 28-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158921. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-146-8
műfordítás - elektronikus dokumentum
82.07
[AN 3789371]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2020.
   Az irodalmi fikció megértésének elméletei / szerk. Szabó Erzsébet és Vecsey Zoltán. - Szeged : Germán Filológiai Int., 2019. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia poetica. Supplementum, ISSN 1785-8631 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-646-1 fűzött : 2900,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 3781147]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2020.
   Lektorálástudomány - fordításban [elektronikus dok.] / szerk. Robin Edina és Zachar Viktor ; az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszék kiadványa. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest : ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Int. Fordító- és Tolmácsképző Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158506. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-211-3 : keresk. forgalomba nem kerül
szakfordítás - elektronikus dokumentum
82.03 *** 651.926
[AN 3788180]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2020.
Panas, Władysław (1947-2005)
Księga blasku (magyar)
   A ragyogás könyve : a kabbala Bruno Schulz prózájában / Władisław Panas. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 248 p. ; 20 cm
Ford. Pálfalvi Lajos, Vas Viktória. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-046-4 fűzött : 3500,- Ft
Schulz, Bruno (1892-1942)
Kabbala
Lengyelország - író - 20. század
884(092)Schulz,_B. *** 296.65
[AN 3781548]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2020.
   "A szöveg kijáratai" : tanulmányok Roland Barthes-ról / [szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó]. - Budapest : Kijárat, 2019. - 335 p. : ill. ; 22 cm. - (Apropó, ISSN 2416-0466 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-68-4 fűzött : 3800,- Ft
Barthes, Roland (1915-1980)
Franciaország - irodalomtörténész - 20. század - irodalomesztétika
82.01 *** 82.01(44)(092)Barthes,_R.
[AN 3781818]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2020.
Vermes Albert Péter (1968-)
   Fordítás és kontextus [elektronikus dok.] : a másodlagos kommunikációs helyzetek kezelésének lehetőségei a fordításban : válogatott tanulmányok / Vermes Albert. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Eger : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159187. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-145-1
műfordítás - elektronikus dokumentum
82.03
[AN 3790180]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6123 /2020.
Arany János (1817-1882)
   Arany János és Petőfi Sándor levelezése [elektronikus dok.] / Gáspár Sándor és Hirtling István előadásában ; [közread. a Vörösmarty Színház]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Székesfehérvár] : Vörösmarty Színház, cop. 2018. - 1 CD (4 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9270-1 : 2990,- Ft
Magyarország - író - 19. század - levelezés - hangoskönyv
894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511(092)Petőfi_S.(044)
[AN 3791096]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2020.
   "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából, ... 2017. november 24. / szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál ; sajtó alá rend. és a névmutatót kész. Gönczy Monika ; [rend. a] Debreceni Református Kollégium Múzeuma, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, MTA Könyvtár és Információs Központ. - Debrecen ; Budapest : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2019. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
A Debrecenben rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9322-24-0 kötött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3781036]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2020.
   "Itt vagyok én köztetek" : tanulmányok Karinthy Frigyes életművéről / szerk. Fráter Zoltán és Reichert Gábor. - Budapest : MIT, 2019. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 6.)
A Budapesten, 2018. okt. 12-13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-3-3 fűzött : 2900,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Karinthy_F.
[AN 3780924]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2020.
Kántás Balázs (1987-)
   (Az) Európa(i) Rádió(s) : személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus és referencialitás Petőcz András ezredforduló utáni (antropológiai posztmodern) költészetében / Kántás Balázs. - Veszprém : Művészetek Háza, 2019. - 59, [1] p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 56.)
Bibliogr.: p. 56-[60].
ISBN 978-615-5762-13-0 fűzött : 2500,- Ft
Petőcz András (1959-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Petőcz_A.
[AN 3781430]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2020.
Károlyi Csaba (1962-)
   Pompás hely : irodalom, kritikák / Károlyi Csaba. - Budapest : Kalligram, 2019. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-138-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - kritika
894.511(091)"19/201" *** 894.511-95
[AN 3781340]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2020.
Kelecsényi László (1947-)
   Ideje van : Ottlik-tanszerláda / Kelecsényi László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 164 p. ; 21 cm. - (Ottlik-könyvtár, ISSN 2061-277X ; 5.)
Bibliogr.: p. 158-162.
ISBN 978-615-5753-32-9 fűzött : 2490,- Ft : 8 EUR
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ottlik_G.
[AN 3781436]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2020.
   Keresztinterjúk : Tolna megyei tollforgatók arcképvázlatai / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf K., 2019. - 75 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88256-3-6)
Tolna megye - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(439.125)(092)(047.53)
[AN 3780889]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2020.
Koczkás Sándor (1924-2000)
   "Nekem Ady Endre ostora tetszik" : Ady Endre és Nagy László Koczkás Sándor műhelyében / [szerk. ... Hegedős Mária] ; [kísérő tanulmányt Széchenyi Ágnes írta]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5568-92-3 fűzött : 3200,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Nagy_László
[AN 3781319]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2020.
   "Zengj, hol minden üres" : Oláh János életművének kritikai fogadtatása, 1972-2019 / vál., szerk., előszóval, névmutatóval ell. Stamler Ábel. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 326, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-58-8 kötött : 3500,- Ft
Oláh János (1942-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - kritika
894.511(092)Oláh_J.
[AN 3780876]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6132 /2020.
Akunin, Boris (1956-)
Ognennyj perst (magyar)
   A tüzes pecsét / Borisz Akunyin ; [ford. Iván Ildikó]. - [Budapest] : Szenzár História : Helikon, 2019. - 375, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-093-8 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - kalandregény - történelmi regény
882-311.3=945.11 *** 882-311.6=945.11
[AN 3781235]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2020.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; [ford. Barta Judit]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 353, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-634-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3791106]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2020.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok [elektronikus dok.] / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; ford. Barta Judit. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-836-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3790620]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2020.
Arlidge, M. J. (1974-)
A gift for dying (magyar)
   Halálos látomás / M. J. Arlidge ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 516, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-782-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3781769]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2020.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Reykjavíkurnætur (magyar)
   Reykjavíki éjszakák [elektronikus dok.] / Arnaldur Indriðason ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 983 KB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-745-7
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3789174]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2020.
Asimov, Isaac (1920-1992)
David Starr, space ranger (magyar)
   Az űrvándor ; Az aszteroidák kalózai : Űrvándor I-II. / Isaac Asimov ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 391, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: David Starr, space ranger ; Lucky Starr and the pirates of the asteroids. - Az 1. mű megj. "Az űrvadász" címmel is
ISBN 978-963-406-878-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3781822]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2020.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 11. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-057-8 fűzött : 3799,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3790780]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2020.
Auster, Paul (1947-)
Mr. Vertigo (magyar)
   Mr. Vertigo / Paul Auster ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-54-3 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3790989]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2020.
Barbusse, Henri (1873-1935)
   Szerelmi kábulat [elektronikus dok.] / Henri Barbusse ; ford. Laky Margit. - Szöveg (epub : 860 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-011-7 (epub)
ISBN 978-963-559-012-4 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3788821]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2020.
Barclay, Florence Louisa (1862-1921)
The wall of partition (magyar)
   Az elválasztó fal [elektronikus dok.] / Florence L. Barclay ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 946 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-963-9 (epub)
ISBN 978-963-474-964-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3789210]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2020.
Berry, Steve (1955-)
The Malta exchange (magyar)
   Máltai csere / Steve Berry ; [ford. Lantosné Farkas Edit és Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-897-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3781766]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2020.
Bettauer, Hugo (1872-1925)
   A fekete hétfő [elektronikus dok.] : a bűn útján / Hugo Bettauer ; ford. Forró Pál. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-013-1 (epub)
ISBN 978-963-559-014-8 (mobi)
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3789700]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2020.
Blixen, Karen (1885-1962)
Sidste fortællinger (magyar)
   Utolsó történetek / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : Polar Egyes., [2019]. - 411 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-05-0 kötött : 4990,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3781143]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2020.
Bowen, Rhys (1941-)
The Tuscan child (magyar)
   A toszkán gyermek [elektronikus dok.] / Rhys Bowen. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Ács Eleonóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-733-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3789206]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2020.
Bronsky, Alina (1978-)
Baba Dunjas letzte Liebe (magyar)
   Csernobil : levelek a szellemvárosból / Alina Bronsky ; [ford. Borbásné Juhász Mária]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 202 p. ; 20 cm
Megj. "Baba Dunya utolsó szerelme" címmel is
ISBN 978-615-5732-72-0 fűzött : 3290,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3790700]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2020.
Brook, Rhidian (1964-)
The aftermath (magyar)
   Egy háború margójára / Rhidian Brook ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-900-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3781778]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2020.
Caine, Rachel (1962-)
Stillhouse lake (magyar)
   Nincs menekvés / Rachel Caine ; [ford. Andó Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 363, [4] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-606-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3781804]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2020.
Capria, Carolina
Operazione collare d'oro (magyar)
   Az arany nyakörv-művelet / Cat le Blanc ; ill. Giuseppe Di Mario és Arianna Florean ; [ford. Szabó Anita]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 99, [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Berry Bees ; 2.)
ISBN 978-963-432-116-3 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781233]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2020.
Capria, Carolina
Tre spie per una miss (magyar)
   Kémek a szépségversenyen / Cat le Blanc ; ill. Giuseppe Di Mario ; [ford. Szabó Anita]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 105, [7] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Berry Bees ; 1.)
ISBN 978-963-432-115-6 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781226]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2020.
Carrasco, Jesús (1972-)
La tierra que pisamos (magyar)
   A föld, amelyen állunk / Jesús Carrasco ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 216, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-027-3 fűzött : 2900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3781728]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2020.
Carter, Chris (1965-)
An evil mind (magyar)
   Egy gonosz elme / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2020. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-375-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3781985]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2020.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The lady in the lake (magyar)
   Asszony a tóban / Raymond Chandler ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-94-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3790782]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
Ghosts of the shadow market (magyar)
   Az árnypiac kísértetei / Cassandra Clare ; [közrem.] Sarah Rees Brennan [et al.] ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 635, [12] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-763-8 kötött : 5499,- Ft
ISBN 978-963-457-762-1 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3781854]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
Ghosts of the shadow market (magyar)
   Az árnypiac kísértetei / Cassandra Clare ; [közrem.] Sarah Rees Brennan [et al.] ; [... ill. by Davood Diba] ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 635, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-778-2 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3781859]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2020.
Corey, James S. A.
Nemesis games (magyar)
   Nemezis játékai : a Térség ötödik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 3. utánny. - Budapest : Fumax, 2020. - 512 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016
ISBN 978-615-5514-59-3 fűzött : 4495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3790886]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2020.
Cox, Natalie
Not just for Christmas (magyar)
   Nem csak karácsonyra / Natalie Cox ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-781-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3781753]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2020.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
The cat's paw (magyar)
   Jasra gyöngyök [elektronikus dok.] / Bithia Mary Croker ; ford. Novelly Riza. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-965-3 (epub)
ISBN 978-963-474-966-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788489]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2020.
Cruz, Afonso (1971-)
O pintor debaixo do lava-loiças (magyar)
   Festő a mosogató alatt / Alfonso Cruz ; [ford. Király Szabolcs]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 160, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3781615]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2020.
Cummings, Troy
The notebook of doom : day of the night crawlers (magyar)
   Förtelmek füzete : a vérfagyasztó kukacgubanc / Troy Cummings ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 93, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-238-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3781863]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2020.
Dessen, Sarah (1970-)
Lock and key (magyar)
   Lock & key : kulcsra zárt szív / Sarah Dessen ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 427 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-616-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3780963]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2020.
Dickens, Charles (1812-1870)
   The black vail [elektronikus dok.] = A fekete fátyol / Charles Dickens ; ford. Latzkó Hugó. - Szöveg (epub : 245 KB) (mobi : 886 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Kétnyelvű klasszikusok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-017-9 (epub)
ISBN 978-963-559-018-6 (mobi)
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3788732]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2020.
Dickens, Charles (1812-1870)
The old curiosity shop (magyar)
   Ódon ritkaságok boltja [elektronikus dok.] / Charles Dickens ; ford. Nyitrai József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-969-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788511]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2020.
Elvestad, Kristoffer Svendsen (1884-1934)
Jernvognen (magyar)
   A vasszekér [elektronikus dok.] / Stein Riverton ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 553 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158865. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-959-2 (epub)
ISBN 978-963-474-960-8 (mobi)
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3789223]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2020.
Ennis-Hill, Jessica (1986-)
The clocktower charm (magyar)
   Az óratorony titka / Jessica Ennis-Hill és Elen Caldecott ; Erica-Jane Waters rajz. ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2020, cop. 2019. - 133, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (A varázslatos karkötő ; 5.)
ISBN 978-615-5716-24-9 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781880]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2020.
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
   Meglelted Spártád : politikai írások / Rotterdami Erasmus ; [ford. Ledán M. István, Petneházi Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 351 p. : ill. ; 20 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-440-7 fűzött : 2800,- Ft
Németalföld - középkori latin irodalom - politikai filozófia
871-96(492-89)=945.11 *** 32.001
[AN 3782065]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2020.
Feibel, Thomas (1962-)
Ich weiss alles über dich (magyar)
   Mindent tudok rólad [elektronikus dok.] / Thomas Feibel ; ford. Bán Zoltán András. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-189-8
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790625]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2020.
Freed, Alexander
Alphabet squadron (magyar)
   Alphabet osztag / Alexander Freed ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 526, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-545-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781788]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2020.
Galsworthy, John (1867-1933)
On Forsyte 'Change (magyar)
   A Forsyte börzén [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Balassa József. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159217. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-025-4 (epub)
ISBN 978-963-559-026-1 (mobi)
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3790394]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
Caccia alla volpe con delitto (magyar)
   Rókavadászat gyilkossággal [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Manó Kv., 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - Pierdomenico Baccalario alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-848-1
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790551]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
L'enigma del cobra reale (magyar)
   A kobra bosszúja [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Manó Kv., 2016 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-846-7
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790616]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
Le ombre della Senna (magyar)
   A Szajna árnyai [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Manó Kv., 2015 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-845-0
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790618]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
La sfinge di Hyde Park (magyar)
   Szfinx a Hyde Parkban [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Manó Kv., 2016 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-847-4
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790604]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il signore del crimine (magyar)
   A bűn fejedelme [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Manó Kv., 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - Pierdomenico Baccalario alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-849-8
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790492]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2020.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
City of girls (magyar)
   New York lányai / Elizabeth Gilbert ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-85-2 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781298]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2020.
Green, John (1977-)
Let it snow (magyar)
   Let it snow : hull a hó / John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-909-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - kisregény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781780]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2020.
Grey, R. S.
With this heart (magyar)
   With this heart : ezzel a szívvel / R. S. Grey ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 317, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-490-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781896]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten für Piraten und Ritter (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék hős lovagokról és bátor kalózlányokról / Sandra Grimm, Barbara Korthues ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-507-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3781215]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The blizzard challenge (magyar)
   Hóvihar kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Katonai Rebeka, Benyák Barnabás, Botos Valentina]. - [Budapest] : Aión, cop. 2019. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81393-4-2 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - természetjárás - túlélés - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11 *** 551.578.4(02.053.2) *** 614.8(02.053.2)(0:82-31) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3781909]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The desert challenge (magyar)
   Sivatagi kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Botos Valentina]. - [Budapest] : Aión, cop. 2019. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81393-2-8 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - sivatag - túlélés - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11 *** 502(252.32/.33)(02.053.2) *** 614.8(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3781905]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The jungle challenge (magyar)
   Dzsungel kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Benyák Barnabás]. - [Budapest] : Aión, cop. 2019. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81393-5-9 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - őserdő - természetjárás - túlélés - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11 *** 59(253)(02.053.2) *** 614.8(02.053.2)(0:82-31) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3781901]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The sea challenge (magyar)
   Tengeri kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Katonai Rebeka]. - [Budapest] : Aión, cop. 2019. - 126, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81393-3-5 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - vízi közlekedés - baleset - túlélés - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11 *** 656.6 *** 614.8(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3781912]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2020.
Gulliksen, Geir (1963-)
Historie om et ekteskap (magyar)
   Mielőtt elváltunk / Geir Gulliksen ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 209 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-040-2 fűzött : 2800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3781632]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2020.
Haukland, Andreas Elias Davidsen (1873-1933)
Ol-Jørgens barndom (magyar)
   Ol-Jörgen, az élet királya [elektronikus dok.] / Andreas Haukland ; ford. Géresi Vendel. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-977-6 (epub)
ISBN 978-963-474-978-3 (mobi)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3788419]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2020.
Heine, Heinrich (1797-1856)
Atta Troll (magyar)
   Atta Troll [elektronikus dok.] : nyáréji álom / Heinrich Heine ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 341 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-029-2 (epub)
ISBN 978-963-559-030-8 (mobi)
német irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
830-13=945.11
[AN 3789520]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2020.
Hess, Annette (1967-)
Deutsches Haus (magyar)
   A Német Ház / Annette Hess ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 356, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-561-0 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3780967]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2020.
Holmes, Linda
Evvie Drake starts over (magyar)
   Evvie Drake bedobja magát [elektronikus dok.] / Linda Holmes. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Babits Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-729-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3789194]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2020.
Höra, Daniel (1965-)
Auf dich abgesehen (magyar)
   Célkeresztben [elektronikus dok.] / Daniel Höra ; ford. Bán Zoltán András. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158965. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-173-7
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3789511]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2020.
Höra, Daniel (1965-)
Braune Erde (magyar)
   Betolakodók [elektronikus dok.] / Daniel Höra ; ford. Bán Zoltán András. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-171-3
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3789536]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2020.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Jakthundene (magyar)
   Vadászkutyák [elektronikus dok.] / Jørn Lier Horst ; ford. Török Ábel. - Szöveg (epub : 636 KB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http:/nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-743-3
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3789166]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2020.
Jackson, A. L.
Show me the way (magyar)
   Csókolj meg [elektronikus dok.] : Szívdöglesztők : Rex / A. L. Jackson ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-03-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3788569]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2020.
Jenkins, Herbert George (1876-1923)
Patricia Brent spinster (magyar)
   Patricia férjet fog [elektronikus dok.] / Herbert Jenkins ; ford. Forgách Irma. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 4.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-037-7 (epub)
ISBN 978-963-559-038-4 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3788819]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2020.
Kant, Immanuel (1724-1804)
   Kant breviárium [elektronikus dok.] / ford. Polgár Gyula ; szerk. Gross Félix. - Szöveg (epub : 386 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-027-8 (epub)
ISBN 978-963-559-028-5 (mobi)
filozófia - német irodalom - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
830-84=945.11 *** 1(430)Kant,_I.
[AN 3788835]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2020.
Keeland, Vi
We shouldn't (magyar)
   A vetélytárs [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-91-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3790532]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2020.
Kenney, Daniel
The case of the Claymore diamond (magyar)
   A Claymore-gyémánt esete / Daniel Kenney és Emily Boever ; [ill. Sumit Roy] ; [ford. Ótott-Kovács Réka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 109, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Mateknyomozók ; 1.)
ISBN 978-963-457-418-7 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3781913]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2020.
Kleypas, Lisa (1964-)
Devil's daughter (magyar)
   Apja lánya : [Ravenel család 5.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 390, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-876-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781759]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2020.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
QualityLand (magyar)
   QualityLand [elektronikus dok.] / Marc-Uwe Kling ; ford. Bartók Imre. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-437-0
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3789164]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2020.
Knight, Eric (1897-1943)
You play the black and the red comes up (magyar)
   Kalifornia [elektronikus dok.] / Eric Knight ; ford. Nádler Pálma. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 5.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-981-3 (epub)
ISBN 978-963-474-982-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788494]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2020.
Knutsson, Gösta (1908-1973)
Nalle Lufs (magyar)
   Kóbor Muki / Gösta Knutsson ; [ford. Bernáth István] ; [ill. Kassowitz Félix]. - Budapest : inVivo Kft., 2019. - 87 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5420-9 kötött
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3781519]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2020.
Kristian, Giles (1975-)
Lancelot (magyar)
   Lancelot : lovagregény a becsületről és a szerelemről / Giles Kristian ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 533 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-858-7 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 3781774]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2020.
Lauren, Christina
Autoboyography (magyar)
   Autoboyography : egy fiús könyv / Christina Lauren ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 389, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-704-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781826]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2020.
Leine, Kim (1961-)
Rød mand, sort mand (magyar)
   A szellemidéző és a tiszteletes / Kim Leine ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Scolar, 2019. - 541, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 539-540.
ISBN 978-963-509-059-4 kötött : 4750,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3776815]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2020.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le fauteuil hanté (magyar)
   Az elátkozott karosszék [elektronikus dok.] / Gaston Leroux. - Szöveg (epub : 428 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-559-041-4 (epub)
ISBN 978-963-559-042-1 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3788816]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2020.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Ronja rövardotter (magyar)
   Ronja, a rabló lánya / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ilon Wikland illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 204, [1] p. : ill. ; 22 cm
Megj. "A rabló lánya" címmel is
ISBN 978-963-11-9715-0 kötött : 2599,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3791118]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2020.
Maeterlinck, Maurice (1862-1949)
La vie des abeilles (magyar)
   A méhek élete [elektronikus dok.] / Maurice Maeterlinck ; ford. Binder Jenő. - Szöveg (epub : 902 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-559-043-8 (epub)
ISBN 978-963-559-044-5 (mobi)
vallon irodalom - méhészet - esszé - elektronikus dokumentum
840-4(493)=945.11 *** 595.79
[AN 3788813]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2020.
Mah, Ann
The lost vintage (magyar)
   A szőlőskert titka [elektronikus dok.] / Ann Mah ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-764-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3789739]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2020.
McEwan, Ian (1948-)
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam [elektronikus dok.] / Ian McEwan ; ford. Lukács Laura. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-168-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3789397]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2020.
McEwan, Ian (1948-)
On Chesil Beach (magyar)
   A Chesil-parton [elektronikus dok.] / Ian McEwan ; ford. Lukács Laura. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-197-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3789544]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2020.
Meadows, Daisy
Bella Tabbypaw in trouble (magyar)
   Cirmos Cinka bajba kerül / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 103, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 4.)
ISBN 978-963-403-173-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3790428]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2020.
Meadows, Daisy
Lucy Longwhiskers gets lost (magyar)
   Tapsifül rejtélyes eltűnése / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 1.)
ISBN 978-963-403-103-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3790425]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2020.
Meissner, Alfred (1821-1885)
   Lomb út 4 [elektronikus dok.] / Meissner ; ford. Lovas Géza. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-051-3 (epub)
ISBN 978-963-559-052-0 (mobi)
osztrák irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4(436)=945.11
[AN 3789446]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2020.
   Mindörökké szeretet / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna, Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 157 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 52.)
ISBN 978-963-9757-50-9 kötött : 1690,- Ft
világirodalom - szeretet - aforizma
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3781844]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2020.
Moore, Stuart
X-men : The dark phoenix saga (magyar)
   X-men : sötét főnix / Chris Claremont, Dave Cockrum és John Byrne ... alapján írta Stuart Moore ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 397 p. ; 22 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 6.)
ISBN 978-963-497-563-2 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-558-8 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781775]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2020.
Morrey, Beth
Saving Missy (magyar)
   Az igaz szerelem nem öregszik [elektronikus dok.] / Beth Morrey ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-47-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3789224]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2020.
Morris, Heather
Cilka's journey (magyar)
   Cilka utazása [elektronikus dok.] / Heather Morris ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-755-6
ausztrál irodalom - holokauszt - Gulag - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11 *** 323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(47)(0:82-31)
[AN 3789740]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2020.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes camping (magyar)
   Holdas Hanna nyaralni megy / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 107, [8] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-556-0 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790708]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2020.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes to school (magyar)
   Holdas Hanna iskolás lesz / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 122, [3] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-555-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790701]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2020.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér - Korona, 2020. - 370 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
ISBN 978-963-88277-3-9 fűzött
Munthe, Axel (1857-1949)
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3791018]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2020.
O'Hara, Mo
My big fat zombie goldfish (magyar)
   Az én uszonyatos zombihalam / Mo O'Hara ; ill. Marek Jagucki ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 184, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-457-589-4 kötött : 2599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781873]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2020.
O'Hara, Mo
The sea-quel (magyar)
   Az én uszonyatos zombihalam : öbölből vödörbe / Mo O'Hara ; ill. Marek Jagucki ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 206, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-590-0 kötött : 2599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3781876]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2020.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Zombiefeber (magyar)
   Zombiláz [elektronikus dok.] / Kristina Ohlsson ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-765-5
svéd irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3789736]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2020.
Ørstavik, Hanne (1969-)
Kjærlighet (magyar)
   Vágy [elektronikus dok.] / Hanne Ørstavik ; ford. Szöllősi Adrienne. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Scolar, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-195-9
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3790621]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2020.
Patterson, James (1947-)
The murder house (magyar)
   Gyilkos ház / James Patterson, David Ellis ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 556, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-630-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3780965]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2020.
Pearse, Lesley (1945-)
Dead to me (magyar)
   Számomra meghaltál / Lesley Pearse ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 512 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-765-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3781763]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2020.
Petterson, Per (1952-)
Til Sibir (magyar)
   Irány Szibéria [elektronikus dok.] / Per Petterson ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-509-168-3)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3789532]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2020.
Ponson du Terrail, Pierre Alexis de (1829-1871)
   A király-gyilkosság [elektronikus dok.] : a Valois-család tragédiája II. / Alexis Ponson du Terrail ; ford. Endre Dénes. - Szöveg (epub : 880 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-993-6 (epub)
ISBN 978-963-474-994-3 (mobi)
Valois család
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11
[AN 3789277]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2020.
Rivers, Francine (1947-)
A voice in the wind (magyar)
   Hang a szélben : [Az oroszlán jele-trilógia első kötete] / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2015. - 580 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-300-7 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791085]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Under currents (magyar)
   Sötét örvények / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 538 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-892-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781762]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2020.
Roth, Philip (1933-2018)
Indignation (magyar)
   Düh / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-30-3 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3791019]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2020.
Rowell, Rainbow (1973-)
Attachments (magyar)
   Szív küldi [elektronikus dok.] / Rainbow Rowell ; ford. Gebula Judit. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-194-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3789541]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 365, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-734-1 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790571]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 653 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-735-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790569]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 677 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-738-9 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790581]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 589 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-324-736-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790570]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 478, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-739-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790573]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2020.
Ruwisch, Ulrieke (1958-)
Likes sind dein Leben (magyar)
   Like-vadász [elektronikus dok.] / Ulrieke Ruwisch ; ford. Szabó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-184-3
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790630]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Unravel me (magyar)
   Fagyos szenvedély [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-79-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3789281]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2020.
Sand, George (1804-1876)
Marianne (magyar)
   Mariánna [elektronikus dok.] / George Sand ; ford. Szász Julianna. - Szöveg (epub : 526 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-859-5 (epub)
ISBN 978-963-474-860-1 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3789311]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2020.
Seager, Chloe
Friendship fails of Emma Nash (magyar)
   Haverok és bénázások [elektronikus dok.] / Chloe Seager ; ford. Molnár-Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-805-4
angol irodalom - ifjúsági regény - naplóregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3790447]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2020.
Shadows of treachery (magyar)
   Az árulás árnyai / Christian Dunn és Nick Kyme szerkesztésében ; [ford. Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2019]. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-08-6 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - kisregény - antológia
820-322.9(082)=945.11 *** 820-312.9(082)=945.11
[AN 3781977]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2020.
Slocum, Emily (1987-)
Der Mitternachtsmörder (magyar)
   Der Mitternachtsmörder : 10 lebilincselő bűnügyi történet németül tanulóknak : [B1-B2 szint] / Emily Slocum ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5824-82-1 fűzött
német irodalom - német nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
830-322.4 *** 803.0(078)
[AN 3791001]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2020.
Smith, Wilbur (1933-)
King of kings (magyar)
   Királyok királya / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2019. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-65-3 fűzött
Zambia - angol irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3781295]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2020.
Stilton, Geronimo
Canto di Natale (magyar)
   Karácsonyi ének : [Charles Disckens regénye nyomán] / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 213, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-516-6 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3781191]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2020.
Stilton, Geronimo
Ottavo viaggio nel Regno della Fantasia (magyar)
   A varázslat órája : nyolcadik utazás a Fantázia Birodalmában / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 318, [62] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-511-1 kötött : 4499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3781163]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2020.
Stilton, Tea
Sei speciale! (magyar)
   Te is különleges vagy : fedezd fel a szuperképességeidet! / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-513-5 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mentálhigiénia - mese - gyermekkönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3781158]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2020.
Strandberg, Mats (1976-)
Slutet (magyar)
   Amíg élünk [elektronikus dok.] / Mats Strandberg ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-741-9
svéd irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3789198]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2020.
Teller, Janne (1964-)
Kattens tramp (magyar)
   Macskaköröm [elektronikus dok.] / Janne Teller ; ford. Rajki András. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-186-7
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3789396]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2020.
Tinseau, Léon de (1842-1921)
   Rosie hugom [elektronikus dok.] / Léon de Tinseau ; ford. M. Hrabovszky Júlia. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-003-2 (epub)
ISBN 978-963-559-004-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3788553]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2020.
Ţuculescu, Radu (1949-)
Stalin, cu sapa-nainte (magyar)
   Sztálin, ásóval előre! / Radu Ţuculescu ; [ford. Szőcs Imre]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 207 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-038-9 fűzött : 2800,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3781623]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2020.
Updike, John (1932-2009)
The centaur (magyar)
   A kentaur : regény / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : 21. Század K., 2020, cop. 1966. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-43-3 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791020]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2020.
Urrea, Luis Alberto (1955-)
The house of broken angels (magyar)
   A bukott angyalok háza / Luis Alberto Urrea ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-866-2 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781791]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2020.
Várdy Huszár Ágnes (1943-)
Mimi (magyar)
   Mimi / Várdy-Huszár Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Panoráma Világklub, 2020. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80848-2-6 fűzött : 3000,- Ft : 15 EUR : 15 USD
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3790479]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2020.
The very best of the best (magyar)
   A legjobbak legjobbjai. - [Budapest] : Gabo, [2019]-. - 22 cm
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3781864]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Két évtized legjobb science fiction novellái / szerk. Gardner Dozois. - cop. 2019. - 891 p.
ISBN 978-963-406-890-7 kötött : 6990,- Ft
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3781868] MARC

ANSEL
UTF-86254 /2020.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 353 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-523-1 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791064]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2020.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
A few quick ones (magyar)
   Néhány röpke szösszenet / P. G. Wodehouse ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 208, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-120-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3781871]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2020.
Würger, Takis (1985-)
Stella (magyar)
   Stella [elektronikus dok.] : regény / Takis Würger ; ford. Bán Zoltán András. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159294. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-509-191-1
német irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3790622]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2020.
Yoon, David
Frankly in love (magyar)
   Frank Li és a szerelem / David Yoon ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-861-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3781795]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2020.
Zahn, Timothy (1951-)
Thrawn : treason (magyar)
   Thrawn : árulás / Timothy Zahn ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 409 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-550-2 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3781781]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2020.
Zehrer, Klaus Cäsar (1969-)
Das Genie (magyar)
   A zseni / Klaus Cäsar Zehrer ; [ford. Budai Zita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 561 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-677-8 fűzött : 3999,- Ft
Sidis, William James (1898-1944)
Egyesült Államok - német irodalom - matematikus - 19. század - 20. század - életrajzi regény
830-312.6=945.11 *** 51(73)(092)Sidis,_W._J.(0:82-31)
[AN 3781820]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2020.
Zola, Émile (1840-1902)
Les trois villes. Rome (magyar)
   Három város : Róma [elektronikus dok.] / Émile Zola ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 4.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-059-9 (epub)
ISBN 978-963-559-060-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3788846]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6261 /2020.
Abronits-Kovács Beatrix
   Angyalföldi angyalok [elektronikus dok.] : angyalok karácsonyai / Dr. Betty. - Szöveg (epub : 784 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ezoterika - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3787994]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2020.
Adorjányi Erzsébet
   A legszebb versek gyűjteménye [elektronikus dok.] / Adorjányi Erzsébet. - Szöveg (epub : 525 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788619]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2020.
Ágoston László
   Fapados exodus / Ágoston László ; [az illusztrációkat kész. Chelemen Paula]. - [Budapest] : [Ágoston L.], 2019. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6846-6 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781756]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2020.
András Róbert (1965-)
   Bufurc a halkoholista, avagy Az alkoholizmustól a horgászszenvedélyig. - Kalocsa : András R., [2019]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7160-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3781761]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2020.
Balázs Márta
   Ki vagyok? [elektronikus dok.] / Balázs Márta. - Szöveg (epub : 686 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158672. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788618]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2020.
Bálint Bánk (1957-)
   Látleletek az ifjúkoromból / Bálint Bánk ; [kiad. a Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesülete]. - Veszprém : Bencés Diákok Veszprém M. Egyes., 2019. - 246, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6932-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781392]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2020.
Balla Zsófia (1949-)
   Az élet két fele : versek, 1965-2019 / Balla Zsófia. - Budapest : Kalligram, 2019. - 631, [17] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-136-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781274]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2020.
Balog Krisztina
   Világalakító [elektronikus dok.] : mesék, kifestő és foglalkoztatókönyv / Balog Krisztina. - Szöveg és képek (pdf : 2.7 MB). - Kisújszállás : Somnis Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159043. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6182-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3789806]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2020.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3790862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - 14. kiad. - [2020], cop. 2008. - 381 p.
ISBN 978-963-426-525-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3790864] MARC

ANSEL
UTF-86270 /2020.
Bánki-Rozsnyó Kinga
   Boss-antó szerelem [elektronikus dok.] / Bánki-Rozsnyó Kinga. - Szöveg (epub : 495 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788469]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2020.
Bánki-Rozsnyó Kinga
   A szerelem huszonöt arca [elektronikus dok.] : férfiakról, nőkről, érzésekről, próbálkozásokról, sikerekről és kudarcokról / Bánki-Rozsnyó Kinga. - Szöveg (epub : 543 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788467]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2020.
Bari Károly (1952-)
   A mozdulatlanság örökbefogadása : összegyűjtött versek, prózai írások és képzőművészeti alkotások, 1966-2018 / Bari Károly. - Budapest : Kalligram, 2019. - 359, [8] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 343-359.
ISBN 978-963-468-128-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - összegyűjtött művek
894.511-821 *** 75(439)(092)Bari_K.
[AN 3781170]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2020.
Barnás Ferenc (1959-)
   Életünk végéig : regény / Barnás Ferenc. - Budapest : Kalligram, 2019. - 453, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-131-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3777129]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2020.
Baumann Helga
   Sagittarius [elektronikus dok.] / Baumann Helga. - Szöveg (epub : 697 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788020]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2020.
Beke Pál (1943-2009)
   Méltóságkereső : önéletrajz és szakmatörténet / Beke Pál ; [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - 2. kiad. - [Budapest] : NMI, 2019. - 416 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 411-416.
ISBN 978-963-651-528-7 fűzött
Beke Pál (1943-2009)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3790721]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2020.
Benkő László (1952-)
   Mátyás király / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2019]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-418-6
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A legyőzhetetlen. - cop. 2019. - 409, [2] p.
ISBN 978-963-267-417-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3782055] MARC

ANSEL
UTF-86277 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Rumini a Tükör-szigeten / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2019. - 247, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-530-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3781155]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2020.
Blake, W.
   Szküllák és Kharübdiszek között [elektronikus dok.] / W. Blake. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788016]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2020.
Borbás Edina
   A szeráj / Borbás Edina. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 343, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-72-9 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781869]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 11. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-710-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3791204]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2020.
Botár Attila (1944-2019)
   Mire készültök, csillagok? : válogatatlan versek / Botár Attila ; [szerk. Kilián László]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2019. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 55.)
ISBN 978-615-5762-12-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781417]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2020.
Brown, C. C.
   Tania [elektronikus dok.] : az ausztrál pokol / C. C. Brown. - Szöveg (pdf : 3.6 MB) (epub : 234 KB) (mobi : 361 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158808. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-68-4 (pdf)
ISBN 978-615-6051-69-1 (epub)
ISBN 978-615-6051-70-7 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3789093]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2020.
Brown, C. C.
   Tania [elektronikus dok.] : örvény a múltba / C. C. Brown. - Szöveg (pdf : 8.4 MB) (epub : 328 KB) (mobi : 522 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159055. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-44-8 (pdf)
ISBN 978-615-6051-45-5 (epub)
ISBN 978-615-6051-46-2 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3789823]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2020.
Buvári Tamás (1968-)
   Nekem te vagy / Buvári Tamás. - Veszprém : BabelPress, 2019. - 192, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89945-2-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781349]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2020.
Császár Dóra
   Az érzések is változhatnak [elektronikus dok.] / Császár Dóra. - Szöveg (epub : 558 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788595]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2020.
Cseke Lajos
   A Kárpátok farkasai : Hosszúhíd / Cseke Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2019. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-532-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3780960]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2020.
Csorvási Kata
   Mackó Milu naplója = Teddy Milu's diary / Csorvási Kata ; fotók ... Beischlag Szilvia ; ford. ... Vladár Éva & Paul Crowson. - [Harkakötöny] : Csorvási Z., cop. 2019. - 37 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-6806-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
894.511-14.02(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3781884]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2020.
Cutter, Rea
   Úton, útfélen [elektronikus dok.] : novelláskötet / Rea Cutter. - Szöveg (epub : 534 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788446]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2020.
Dánielné Lengyel Laura (1874-1954)
   Rhédey Claudina / Dánielné Lengyel Laura ; [az illusztrációkat Belatini Braun Olga kész.]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2019. - 198 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5230-49-3 kötött : 3490,- Ft
Rhédey Claudina (1812-1841)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3781268]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2020.
Dávid Ádám (1985-)
   Koppány szavakkal focizik / Dávid Ádám ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-532-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3781153]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2020.
Dobnik János (1967-)
   Az ördög nem alszik : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : [Dobnik J.], 2019. - 155, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6235-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3781453]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2020.
Draper, Susan
   Leilani [elektronikus dok.] / Susan Draper. - Szöveg (epub : 59 KB). - Budapest : Szerző, cop. 2020
Tart.: Paradiwai - a Paradicsom peremeÞ; Kék Paradicsom. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7980-6
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3789316]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2020.
Drift, Katie
   A kínzó [elektronikus dok.] : egy gyilkosságsorozat története / Katie Drift. - Szöveg (epub : 439 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3370-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3789200]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2020.
Ecsédi Orsolya
   Nyanyacraft : Kell egy csapat 2. / Ecsédi Orsolya ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 164, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-719-5 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3781861]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2020.
Efi
   Egy csésze napfény [elektronikus dok.] : versgyűjtemény / Efi. - Szöveg (epub : 541 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158460. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3787998]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2020.
Erdődy Edit (1946-2010)
   A lélek színpadán : esszék, tanulmányok, kritikák / Erdődy Edit ; [szerk. Angyalosi Gergely]. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-060-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - kritika - műelemzés - esszé
894.511-4 *** 894.511(091) *** 82.01
[AN 3781332]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2020.
Erdős Zsuzsanna
   Hidd el végre! [elektronikus dok.] / Erdős Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-813-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3790444]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2020.
Eszes Rita (1981-)
   Perkák : Illangók 2. / Eszes Rita. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 311 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-746-1 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3781836]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2020.
   Az év magyar science fiction és fantasy novellái, 2019 / szerk. Kleinheincz Csilla és Roboz Gábor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 337 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-898-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3781770]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2020.
   Faludy György Irodalmi Műhely, Csongrád, 50. - Csongrád : Raszter, cop. 2020. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: 50 éves a Csongrádi (Faludy György) Irodalmi Műhely
ISBN 978-963-8013-95-8 kötött
Faludy György Irodalmi Műhely
Csongrád - irodalmi élet - kulturális egyesület - 20. század - 21. század
894.511(439-2Csongrád)"197/201" *** 061.2(439-2Csongrád)
[AN 3781137]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2020.
Farkasházi Réka (1977-)
   Életmesék : családi album / Farkasházi Réka ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival ; [zene Farkasházi Réka és a Tintanyúl]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 94, [7] p. : ill., színes ; 24x24 cm + CD
ISBN 978-963-479-326-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781200]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2020.
Fayer Sándor
   Ördögi kör / Fayer Sándor. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-994-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3782024]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2020.
Fehér Boldizsár (1992-)
   Vak majom : regény / Fehér Boldizsár. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2018. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3750-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3790579]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2020.
Fekete Ágnes
   Halhatatlan érintés [elektronikus dok.] / Fekete Ágnes. - Szöveg (epub : 693 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158649. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-84-1
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3788561]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2020.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-891-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3790575]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2020.
Ferger Annamária (1994-)
   Törékeny álmok [elektronikus dok.] / Ferger Annamária. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 1.5 MB) (pdf : 1.8 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81103-5-8 (epub)
ISBN 978-615-81103-6-5 (mobi)
ISBN 978-615-81103-4-1 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789921]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2020.
Finn, Vince
   Zsákutca [elektronikus dok.] : dead end / Finn Brothers (Vince és David Finn). - Szöveg (pdf : 3.2 MB) (epub : 273 KB) (mobi : 435 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158793. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-47-9 (pdf)
ISBN 978-615-6051-48-6 (epub)
ISBN 978-615-6051-49-3 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3789033]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2020.
Fodor Gina
   Homoktánc [elektronikus dok.] / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 7.7 MB) (epub : 220 KB) (mobi : 361 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158743. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-71-4 (pdf)
ISBN 978-615-6051-72-1 (epub)
Egyiptom - magyar irodalom - helyismeret - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 908.620(0:82-31)
[AN 3788810]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2020.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Praetorianus / [Harrison Fawcett]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2019. - 318 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-615-6075-16-1 kötött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
ISBN 978-615-6075-13-0 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781849]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2020.
Forró Pál (1884-1942)
   A szenvedély [elektronikus dok.] / Forró Pál. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-021-6 (epub)
ISBN 978-963-559-022-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789444]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2020.
Fox Edit
   Shakespeare titkos szerelmei [elektronikus dok.] : "nem az vagyok, aminek látsz" / Fox Edit. - Szöveg (epub : 10 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-378-448-8)
Shakespeare, William (1564-1616)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3788536]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2020.
Frank Márton
   Páratlanok / Frank Márton. - [Budapest] : Ciceró, 2017-[2019]. - 3 db ; 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3702984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az áldozat. - cop. 2019. - 343 p.
ISBN 978-963-432-118-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3781930] MARC

ANSEL
UTF-86313 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   Egy új város lakói [elektronikus dok.] : közéleti írások : Új Város, 1994-2012 / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 514 KB). - [S.l.] : [Frivaldszky J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157852. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6986-9
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 3785703]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... szerk. és a jegyzeteket összeáll. Horváth Bence]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 602 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 3.)
ISBN 978-963-415-309-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3790788]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2020.
Gergely Ágnes (1933-)
   Még egyszer Firenzébe : versek, 2016-2019 / Gergely Ágnes. - Budapest : Kalligram, 2019. - 51, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-135-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781352]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2020.
Gion Nándor (1941-2002)
   Krisztus katonái a Görbe utcából / Gion Nándor ; [szerk. és a szöveget gond. Kurcz Ádám István]. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 762, [4] p. ; 21 cm. - (Gion Nándor-életműkiadás ; 6.)
ISBN 978-963-263-887-4 kötött : 4990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.11)
[AN 3782035]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2020.
Göndics Vivien
   Gondolatok és kapcsolatok [elektronikus dok.] / Göndics Vivien. - Szöveg (epub : 573 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788513]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Moszkvai csábító [elektronikus dok.] : Csábító-sorozat novella / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158783. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-69-4
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3788969]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2020.
Győrfi András (1964-)
   A lelkem kertje : kisnovellák / Győrfi András. - Budapest : [Murci Művészeti Bt.], cop. 2019. - 135, [3] p., [10] t.fol. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-81437-0-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781304]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2020.
Hajdú-Antal Zsuzsanna (1984-)
   Visszatérünk : a pipacsok ártatlanok / Hajdú-Antal Zsuzsanna. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-112-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3781932]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2020.
Halasi Miklós (1975-)
   Házinyuszi [elektronikus dok.] : Hangulatkeringő I. rész / Mike Menders. - Szöveg (epub : 501 KB) (mobi : 801 KB). - [Budapest] : Halasi M., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-4294-7 (epub)
ISBN 978-615-00-4296-1 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3789857]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2020.
Halasi Tamás (1981-)
   Lelkem pásztortűzei [elektronikus dok.] / Halasi Tamás. - Szöveg (epub : 542 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788622]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2020.
Halmos Borbála
   Meseháló [elektronikus dok.] / Halmos Borbála ; ill. Szilágyi Lilla. - Szöveg (epub : 8.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-443-726-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-93
[AN 3788011]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2020.
Hatvani Csaba
   Parányi talányok / Hatvani Csaba ; Kováts Patrik rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 67, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-457-765-2 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3781979]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2020.
Hermann Marika
   Tarisznya mesék : EQ fejlesztő mesék óvodásoknak : tanít, nevel, szórakoztat! / Hermann Marika ; Gyólai Gabriella rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2019. - 49, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-6-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781197]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2020.
Hideg Gabriella Anna
   From the identity to the identical.. [elektronikus dok.] : Hideg Gabriella Anna válogatott versei = Egyetlen vagyok, egyetlen... - Szöveg (epub : 632 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 820-14(439) *** 894.511-14.02=20
[AN 3788423]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2020.
Hill, Joyce
   Újrakezdés [elektronikus dok.] / Joyce Hill. - Szöveg (epub : 453 KB) (mobi : 1.2 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-73-7 (epub)
ISBN 978-615-5956-74-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789180]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2020.
Holló-Vaskó Péter
   Oculus / A. M. Aranth. - 2. kiad. - Budapest : Fumax, 2019, cop. 2016. - 470 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-118-7 fűzött : 3995,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781243]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2020.
Holmes, K. M.
   Tiéd a főszerep [elektronikus dok.] / K. M. Holmes. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-71-5
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3789208]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2020.
Horváth Margit
   Mesevár mese [elektronikus dok.] / Horváth Margit ; ill. Csincsi Éva. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Göd : Olvasni Menő K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-60940-0-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3789221]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2020.
Horváth Miklós
   Szívügyek / Horváth Miklós. - [S.l.] : Horváth M., 2019. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6749-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781801]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2020.
Huszár Ádám
   Amy [elektronikus dok.] / Huszár Ádám. - Szöveg (epub : 376 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-81-2 (epub)
ISBN 978-615-5956-82-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789839]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2020.
Hut, Paul
   Az elf [elektronikus dok.] / Paul Hut. - Szöveg (epub : 793 KB). - [Kecskemét] : Szerző, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80643-6-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3789199]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2020.
Istók Anna (1977-)
   Semmiért egészen / Istók Anna. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 236 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-747-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781832]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2020.
   Kalandra fel! / Csukás István és társai ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 108, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Olvasó szuperhős, ISSN 2677-1020 ; 1.)
ISBN 978-963-457-769-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3780943]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 2 [elektronikus dok.] : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-03-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789362]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2020.
Kenessey Tamara
   A vámpírlét elviselhetetlen könnyedsége [elektronikus dok.] : történet egy csomó furcsa figuráról, akik nappalra homokozójátékká válnak a Balaton partján / Kenessey Tamara. - Szöveg (epub : 713 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3788014]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2020.
Király Béla, S. (1957-)
   Harangzúgás vagy laikus humanizmus : esszék, publicisztikák / Király Béla. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2019. - 428 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-21-9 fűzött : 2900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4(498) *** 894.511-92(498)
[AN 3780854]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2020.
Kiss Andrea, B.
   Mondókás zenesuli [elektronikus dok.] / B. Kiss Andrea. - Szöveg (epub : 49.4 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6151-17-9
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3788001]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2020.
Kocsán László (1970-)
   Az istenek hegye : kalandregény = The mountain of gods : a young adult novel / Kocsán László ; [... ill. Bereczki Ferenc]. - [Jászberény] : Kocsán L., cop. 2019. - 182, 165 p. : ill. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-5388-2 fűzött
magyar irodalom - kalandregény - kétnyelvű dokumentum
894.511-311.3.02=20
[AN 3781754]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2020.
Komor Zoltán (1986-)
   Kaparós punci és mellbimbós kólaautomata [elektronikus dok.] : 33 bizarro novella / Komor Zoltán. - Szöveg (epub : 617 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-994
[AN 3787904]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2020.
Konda Szilvia T.
   A szinasztria : időtlen szerelem : spirituális regény / T. Konda Szilvia. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-90-9 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781322]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2020.
Königsegg Lajos (1874-1930)
   A fehér orrszarvú [elektronikus dok.] / Königsegg Lajos. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-983-7 (epub)
ISBN 978-963-474-984-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789276]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2020.
Lach, T.
   Aranykút / T. Lach. - Budapest : Göncöl, cop. 2019. - 158, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9183-94-0 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3781604]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2020.
Lackfi János (1971-)
   Minden napra egy sztori : egypercesek egy évadra / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-058-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3791077]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2020.
Lawson, Robert
   Az anya / Robert Lawson. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 344, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-26-3 fűzött : 3790- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3790709]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2020.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Gyere haza, Mikkamakka! / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 53 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-415-431-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791112]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2020.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-627-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791113]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2020.
   A Légy te is hazudós! novellapályázat nyertes szövegei [elektronikus dok.] / fel. szerk. Csapody Kinga, Kertész Edina. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-324-0
magyar irodalom - pályázat - hazugság - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 179.8(0:82-32) *** 06.063
[AN 3790517]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2020.
Lipcsei Márta (1943-)
   Időkristályok : válogatott versek, 2002-2015 / Lipcsei Márta. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 189 p. ; 21 cm
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-534-002-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780843]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2020.
Lövei Sándor (1975-)
   Látomás rólad / Lövei Sándor. - Debrecen : Színforrás Kft., 2019. - 65, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89586-9-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781303]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2020.
Luczay Zoltán (1926-)
   Szemelvények a Kárpát-medencéből : korkép életrajzzal / Luczay Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 355 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-534-003-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3780840]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   A fantom [elektronikus dok.] : novella / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-31-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3789280]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   Kettőnk bűne [elektronikus dok.] : bűnös vagy ártatlan? : Függőség 2. / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-69-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3790399]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2020.
Mail Karolin
   A múlt sodrában / Mail Karolin. - [Zirc] : MK Kv., cop. 2019. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6611-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3781522]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2020.
Major Katalin
   Szörnymonológok [elektronikus dok.] : estimesék / Major Katalin. - Szöveg (epub : 506 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787991]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2020.
Makkai-Flóra Ágnes (1952-)
   Fő utca 4 / Makkai-Flóra Ágnes. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-87-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781142]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2020.
Mallows, Ysabella
   Játék az élet [elektronikus dok.] / Ysabella Mallows. - Szöveg (epub : 917 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-702-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788700]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2020.
Malonyay Dezső (1866-1916)
   A tartódi medvehajtás [elektronikus dok.] / Malonyay Dezső. - Szöveg (epub : 605 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-045-2 (epub)
ISBN 978-963-559-046-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789475]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2020.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-199-7 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791072]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2020.
Márton Viktor
   A tizedik bolygó / Márton Viktor. - Mór : Polszka Boltja, 2019. - 245 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6889-3 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781353]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2020.
Máthé Ferenc (1931-1978)
   Bukfenc : novellák / Máthé Ferenc ; [szerk. Góg János]. - [Csongrád] : Raszter, 2020. - 180 p. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8013-90-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3780848]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2020.
Mayht, Nathalie
   Megszülettem, és én vagyok a megváltó [elektronikus dok.] / Nathalie Mayht. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - okkultizmus - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 133(0:82-31)
[AN 3788508]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2020.
Megyeri Judit
   A múlt bűnei [elektronikus dok.] / Jud Meyrin. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 4.9 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-93-5 (epub)
ISBN 978-615-5956-95-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789185]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2020.
Megyeri Judit
   Rózsakő [elektronikus dok.] : a kezdetek / Megyeri Judit. - Szöveg (epub : 171 KB) (mobi : 536 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-70-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-71-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3789190]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2020.
Megyeri Judit
   Rózsakői rejtélyek [elektronikus dok.] : holttest az Ambróziában / Megyeri Judit. - Szöveg (epub : 416 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-11-1 (epub)
ISBN 978-615-6182-12-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3789192]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2020.
Mester Györgyi (1954-)
   Simogató : állatmesék / Mester Györgyi. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 110, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-90-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781346]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2020.
Mihó Izabella (1980-)
   Életmorzsák : öt novella emberekről, embereknek / Mihó Izabella. - [Foktő] : Papp Z.-né, cop. 2019. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6850-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781148]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2020.
Miller, Marilyn
   Keserűen édes [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 1.4 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-20-1 (epub)
ISBN 978-615-5956-05-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789852]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2020.
Miller, Marilyn
   A rabság gyönyöre [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 356 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-07-4 (epub)
ISBN 978-615-6182-08-1 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789854]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2020.
Miller, Marilyn
   A szabadság gyönyöre [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 345 KB) (mobi : 219 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-60-7 (epub)
ISBN 978-615-5956-61-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789195]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2020.
Miller, Marilyn
   A vezér [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 453 KB) (mobi : 1.3 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-62-1 (epub)
ISBN 978-615-5956-63-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789853]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2020.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   Tizenhárom bűvös tükör : mesék felnőtteknek / Mirtse Zsuzsa ; Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : M. Napló, 2019. - 149, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5721-88-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3780856]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2020.
   Mondani-valók : versek ünnepekre / [szerk. Lovász Andrea] ; [... ill. Pikler Éva] ; [közread. a ... Békéscsabai Jókai Színház]. - Békéscsaba : Békéscsabai Jókai Színház, 2019. - 219 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6818-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3781395]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2020.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Parasztjaim [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 919 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-838-0 (epub)
ISBN 978-963-474-839-7 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3788524]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2020.
Móricz Virág
   Gondolatok [elektronikus dok.] : versek / Móricz Virág. - Szöveg (epub : 478 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788558]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2020.
Mortifero, Daniel L.
   A mágus és a fehérvérű [elektronikus dok.] / Daniel L. Mortifero. - Szöveg (epub : 704 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 1. kv. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788502]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2020.
Nemere István (1944-)
   Atlantisz törvénye / Nemere István. - 2. kiad. - Budapest : Adamo Books, 2019, cop. 2007. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-599-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3790482]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2020.
Németh Amina
   Ha madárka lennék / Németh Amina. - Tolna ; [Paks] : Info-Szponzor Kft., 2019. - 44 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5539-30-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780872]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazami : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 29, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9506-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3791108]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazmég : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8968-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3791109]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2020.
Ökrös Dániel
   Léleksétáló [elektronikus dok.] / Ökrös Dániel. - Szöveg (epub : 443 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3788457]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2020.
Palásthy Ágnes (1954-)
   Mi lesz veled, cica? / Palásthy Ágnes ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 54, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-723-2 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781893]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2020.
Pálfi Bence
   Délkereszt [elektronikus dok.] / Pálfi Bence. - Szöveg (epub : 544 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788056]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2020.
Pap Éva
   És újra felkel a nap [elektronikus dok.] / Pap Éva. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-69-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789325]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2020.
Papp Róbert (1965-)
   Macskanyelv : [óvodásoknak és kisiskolásoknak] / Papp Róbert. - Tolna ; [Paks] : Info-Szponzor Kft., 2019. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-29-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3781135]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2020.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : Pitypang testvérei / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-547-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3781154]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2020.
Polgár Károly (1963-)
   Voltnincs / Polgár Károly. - Budapest : Treking Kft. : [Polgár K.], 2019. - 299, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5914-3 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781299]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott század / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-480-8 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3790477]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Jó üzlet a halál / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-485-3 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3790473]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2019. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-473-0 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3790484]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2020.
Rose, Holden (1976-)
   Az ellopott karácsony : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2015. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-615-5632-88-4 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3790553]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2020.
Russ, Gabriel
   A tigris szeme / Gabriel Russ. - Budapest : [Magánkiad.], 2019. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6436-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781291]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2020.
Rutherford, Kei
   Karitatív luxusprosti? [elektronikus dok.] / Kei Rutherford. - Szöveg (epub : 641 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3788440]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2020.
Salga Attila (1945-)
   A nárcisztikus Nárcisz [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Debrecen : Alko-Soft Nonprofit Bt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159276. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7798-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3790540]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2020.
Sanara, Illyana (1977-)
   Látók háza - istenek hajnala [elektronikus dok.] / Illyana Sanara. - Szöveg (epub : 282 KB) (mobi : 827 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-01-2 (epub)
ISBN 978-615-6182-02-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3789851]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2020.
Sanara, Illyana (1977-)
   Ryon krónikái [elektronikus dok.] : versek és novellák / Illyana Sanara. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.9 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159061. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-03-6 (epub)
ISBN 978-615-6182-04-3 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-322.9 *** 894.511-14
[AN 3789831]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2020.
Sanara, Illyana (1977-)
   Az utolsó rókatündér [elektronikus dok.] : Vadmacskák I. / Illyana Sanara. - Szöveg (epub : 274 KB) (mobi : 696 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-99-7 (epub)
ISBN 978-615-6182-00-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3789834]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Párarajzok : [történetek útközben] / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2019. - 234, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-673-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781301]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2020.
Sereg Judit
   Ekhidna [elektronikus dok.] : szörnyek anyja / Sereg Judit. - Szöveg (epub : 745 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3788447]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2020.
Skolik Ágnes (1962-)
   A csodatermő fa / Skolik Ágnes ; [ill. Kis Buchberger Petra]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Liszó] : Skolik Á., 2019. - 54 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5036-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3781328]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2020.
Solymosi Bálint (1959-)
   Vakrepülés : gerillaregény / Solymosi Bálint. - Budapest : Kalligram, 2019. - 370, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-140-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781368]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2020.
Soós János (1960-)
   Vándorforrás / Széki Soós János ; Korniss Péter fotóival ; [közread. a] Philidor Intézet ... - Budapest : Philidor Int. : M. Napló, 2018. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-60-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3790905]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2020.
Steel, Ella
   Féktelen hajsza [elektronikus dok.] / Ella Steel. - Szöveg (epub : 434 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-83-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-84-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789193]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2020.
Sütő Fanni
   Csudapest világvége [elektronikus dok.] / Sütő Fanni. - Szöveg (epub : 185 KB) (mobi : 921 KB). - [S.l.] : TBA Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6181-01-5 (mobi)
ISBN 978-615-6181-00-8 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3789219]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2020.
Széchey Rita (1964-)
   Lila rubint / Széchey Rita. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-04-8 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781287]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2020.
Szegedi Katalin (1963-)
   Lenka / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-35-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791102]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2020.
Székely György
   Az útkereső... avagy A lökhárító átka ...avagy A bolygó hunlandi ...avagy Sok hűhó a múltamért ...avagy Hová tűntek a jóbarátok ...avagy Kétségbeesve keresem magam ...avagy Egzotikus körutazás egyhelyben ...avagy Útikalauz regressziós hipnózishoz / Székely György. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6803-9 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781374]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2020.
Szikra Benedek
   Turiszt [elektronikus dok.] / Szikra Benedek. - Szöveg (epub : 597 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788053]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2020.
Sziráki András (1932-)
   A tegnap minősége : Sziráki András szociografikus önéletrajza. - Budapest : Osiris, 2019. - 264 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-276-356-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3781385]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2020.
Szluha Gyula Antal (1961-)
   Nők, anyák, anyu / verbói Szluha Gyula Antal. - [Baja] : [Szluha Gy. A.], [2019]. - 464 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3781518]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2020.
Szűcs Éva
   Kedvesdombi mesék / Szűcs Éva. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6017-03-1 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781213]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2020.
Tajthy Krisztina
   Milli és Rémi : a csavargás folytatódik / Tajthy Krisztina és Boda Lídia ; [ill. Merényi Dániel] ; [kiad. a Maradj Miskolcon Alapítvány]. - [Miskolc] : Maradj Miskolcon Alapítvány, [2019]. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6693-6 kötött : 3490,- Ft
Miskolc - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Miskolc(0:82-34)
[AN 3781619]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2020.
Tamás Patrik
   Azt látni, ami van [elektronikus dok.] : korunk valós összefüggései mítoszok nélkül / Tamás Patrik. - Szöveg (epub : 4 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vitairat - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3788523]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2020.
Temesi Ferenc (1949-)
   49/49 [elektronikus dok.] / Temesi Ferenc. - Szöveg (epub : 5.6 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-196-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3790634]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2020.
Temesi Ferenc (1949-)
   Látom, nekem kell lemennem [elektronikus dok.] / Temesi Ferenc. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-183-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3790631]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2020.
Temesi Ferenc (1949-)
   Az utca legjobb kocsmája [elektronikus dok.] : válogatott történetek / Temesi Ferenc. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159298. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-170-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3790633]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2020.
Temesi Ferenc (1949-)
   Az utca legjobb kocsmája : válogatott történetek / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2019. - 219, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-089-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3781198]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2020.
Téti István
Manfréd és Anton kalandjai (angol)
   The adventures of Manfred and Anton / Istvan Téti ; ill. by Celestin Szabó ; [transl. Paul Olchváry]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2019. - 115 p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-81198-4-9 kötött
magyar irodalom - gyermekregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3781208]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2020.
The ghost
   Moriana [elektronikus dok.] : kezdetek / The ghost. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158627. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788504]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2020.
Tiszlavicz Mária (1988-)
   Mellékhatás [elektronikus dok.] : BuKo történetek 2. / Tiszlavicz Mária. - Szöveg (epub : 776 KB) (pdf : 1.3 MB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-88-9 (epub)
ISBN 978-615-5752-89-6 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3790637]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2020.
Tokár Gábor (1986-)
   A 75-ös körzet [elektronikus dok.] / Tokár Gábor. - Szöveg (epub : 963 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3788005]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2020.
Tóth Eszter
   Pöttöm pötty és az ízek birodalma / Tóth Eszter ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 88, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-750-8 kötött : 2899,- Ft
magyar irodalom - egészséges táplálkozás - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.2(02.053.2)(0:82-34)
[AN 3781870]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2020.
Tóth Károly Hegylakó
   Kegyes szörnyeim [elektronikus dok.] / Tóth Károly Hegylakó. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Miskolc] : Magánkiad., 2019
Rovásírással is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4393-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3789911]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2020.
   Vágyom rád : antológia / [a szöveget gond. Kozma Réka] ; [... az illusztrációkat kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 404, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-753-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-993(082)
[AN 3781843]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2020.
Varga Béla
   Halál az orvosokra! [elektronikus dok.] / Varga Béla ; a rajzok Bacsó Gergő munkái. - Szöveg (epub : 16 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788550]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2020.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - [Budapest] : Libri, 2020. - 322, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-726-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791066]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2020.
Vass József András
   Évszakok és érzések [elektronikus dok.] : haiku versek / Vass József András. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158669. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-26-1
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788597]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2020.
Végh Barbara
   Gyerekszem [elektronikus dok.] / Végh Barbara. - Szöveg (epub : 574 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788463]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2020.
Vid Ödön (1948-)
   Határfény : Gitta Hill második élete / Vid Ödön. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 592 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-94-7 kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5568-73-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3781443]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2020.
Vigh Gyula
   Szürkenyúl nem viccel [elektronikus dok.] / Vigh Gyula. - Szöveg (epub : 518 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3788428]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2020.
Völgyi Anna
   Vigyázhatnál a szádra, Laurám! / Völgyi Anna. - Budapest : Atlantic Press, cop. 2019. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5693-90-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780870]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2020.
Winter, Abby
   Treasure [elektronikus dok.] : magamnak akarlak / Abby Winter. - Szöveg (epub : 223 KB) (mobi : 680 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-05-0 (epub)
ISBN 978-615-6182-06-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3789179]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2020.
Wolf, Suzanne
   Jelvény mögött [elektronikus dok.] / Suzanne Wolf. - Szöveg (epub : 256 KB) (mobi : 600 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-54-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-55-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3789196]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2020.
Wünsch Lajos
   Bolyongás [elektronikus dok.] : legújabb versek / Wünsch Lajos. - Szöveg (epub : 517 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788444]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2020.
Zalai Károly (1953-)
   Avignoni emlék [elektronikus dok.] / Zalai Károly. - Szöveg (epub : 5 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788625]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2020.
Zalai Károly (1953-)
   Ők hárman [elektronikus dok.] / Zalai Károly. - Szöveg (epub : 736 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788624]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2020.
Zelei Béla
A világ közepén (angol)
   The centre of the world [elektronikus dok.] / Béla Zelei. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-32=20
[AN 3788429]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6439 /2020.
Belton, Claire
I am Pusheen the cat (magyar)
   A nagy Pusheen cica meglepetéskönyv / Claire Belton ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 183, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-457-532-0 kötött : 3399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3781886]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2020.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791211]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2020.
Mazzello, Lawrence G.
Egy mongusz titkos élete (angol)
   The secret life of a mongus [elektronikus dok.] / Lawrence G. Mazzello ; ill. by Bérczi Emese. - Szöveg és képek (pdf : 4.6 MB). - Kisújszállás : Mércse L. G., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monster helpers. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159046. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5904-4
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3789811]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2020.
Mazzello, Lawrence G.
   Egy mongusz titkos élete [elektronikus dok.] / Lawrence G. Mazzello ; ill. Bérczi Emese. - Szöveg és képek (pdf : 4.6 MB). - Kisújszállás : Mércse L. G., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monster helpers. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159054. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5905-1
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3789822]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2020.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a maminka (magyar)
   A vakond és a nyuszimama / ötlet és ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 54, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9163-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3790992]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2020.
Monchaux, Marie-Claude (1933-)
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 19. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [38] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-791-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3790574]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Zsubatta! : mókás mondókák és versek kicsiknek / Nyulász Péter ; [Kállai Nagy Kriszta ill.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 44, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Kötött : 1999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-11-9019-9)
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3791111]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2020.
Verdick, Elizabeth
Diapers are not forever (magyar)
   Pá-pá pelus! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2020. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1075-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791105]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2020.
Verdick, Elizabeth
Pacifiers are not forever (magyar)
   Pá-pá cumi! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2020. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1076-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791104]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2020.
Vizvári Cecília
A Rakoncátlan Bicikli (kínai)
   Renxing de zixingche [elektronikus dok.] : zixingche de gushi yi / Weisiwali Caisiliya ; huihua Weisiwali Sileweiou. - Szöveg és képek (epub : 30.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-50-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3790530]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2020.
Vizvári Cecília
A Szégyenlős Serpenyő (kínai)
   Haixiu de diguo [elektronikus dok.] : hufang gushi er / Weisiwali Caisiliya ; huihua Weisiwali Fulaweiou. - Szöveg és képek (epub : 15.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-58-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3791444]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2020.
Vizvári Cecília
Teknősi és RoBoti (kínai)
   Gui yu jiqirenxiaoluo [elektronikus dok.] : Gui yu Xiaoluo de gushi 1 / Weisiwali Caisiliya ; huihua Weisiwali Fulaweiou. - Szöveg és képek (epub : 17.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-55-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3790547]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6451 /2020.
Barbato, Paola (1971-)
La pazienza del destino (magyar)
   A végzet türelme / írta Paola Barbato ; rajz. Giovanni Freghieri ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2019. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-47-9 fűzött : 2275,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781779]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2020.
Bátorfi Ada
   Kell, hogy legyen kiút / Bátorfi Ada. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2019]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-45-5 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781783]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2020.
Bogacz, Łukasz
Noir (magyar)
   Noir / [Łukasz Bogacz & Wojciech Stefaniec] ; [a fordítást Bayer Antal kész. ...]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2019. - [112] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5524-46-2 fűzött : 3000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781771]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2020.
Carroll, Michael (1966-)
Judge Dredd (magyar)
   Judge Dredd : Dredd bíró : minden birodalom elbukik / [Michael Carroll író] ; [Lunczer Gábor ford. ...]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [231] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-119-4 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781182]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2020.
Cook, Katie
Friendship is magic (magyar)
   Varázslatos barátság : képregény : Báb királynő visszatér / [írta Katie Cook] ; [rajz. Andy Price] ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - [88] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: My little Pony
Kötött : 3995,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3781872]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2020.
   Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Tudomány régen és most: mit kutatunk másként? tudományos konferencia tanulmánykötete [elektronikus dok.] / szerk. Varró Bernadett. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Eger : Líceum K., 2020
A konferenciát Jászberényben, 2017. nov. 30-án tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159184. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-147-5
Eszterházy Károly Egyetem (Eger). Jászberényi Campus
egyetem - társadalomtudomány - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Jászberény) *** 378.4(439-2Jászberény).096(091)
[AN 3790151]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2020.
Hill, Joe (1972-)
Locke & Key (magyar)
   Locke & Key / [Joe Hill & Gabriel Rodríguez mesélő] ; [Holló-Vaskó Péter ford.]. - Luxuskiad. - [Budapest] : Fumax, 2018-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3769098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2019. - [351] p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-124-8 kötött : 8495,- Ft
[AN 3781176] MARC

ANSEL
UTF-86458 /2020.
Madarász Gergely (1977-)
   Majomdaráló 3 / írta és rajz. Madarász Gergely. - 2. nyomás. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2019, cop. 2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-14-1 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781808]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   A kockásfülű nyúl / írta Marék Veronika ; rajz. Richly Zsolt. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2020. - 3 db : ill., színes ; 17x24 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3791207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az elveszett papagáj ; Zenedélután. - 31 p.
ISBN 978-963-87671-2-7 kötött : 2500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3791208] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Menyus és a hóember ; Tulipánok a téren. - 31 p.
ISBN 978-963-87671-4-1 kötött : 2500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3791209] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kriszta születésnapja ; Menyus és a sportverseny. - 31 p.
ISBN 978-963-87671-5-8 kötött : 2500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3791210] MARC

ANSEL
UTF-86460 /2020.
Mitchell, Damo (1980-)
The Yellow Monkey Emperor's classic of Chinese medicine (magyar)
   A Sárga Majomcsászár könyve a hagyományos kínai orvoslásról / Damo Mitchell és Spencer Hill ; ill. Spencer Hill ; [ford. Vida Andrea]. - [Budapest] : Lunarimpex Bt., 2019. - 263 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6042-01-9 fűzött : 5800,- Ft
Kína - ázsiai gyógymód - képregény
087.6:084.11 *** 615.89(510)
[AN 3781421]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2020.
Swierczynski, Duane (1972-)
Judge Dredd (magyar)
   Dredd bíró / [írta Duane Swierczynski] ; [rajz ... Nelson Daniel] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3769745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2019. - [112] p.
ISBN 978-615-00-6690-5 kötött : 3600,- Ft
[AN 3780954] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2019. - [112] p.
ISBN 978-615-00-6691-2 kötött : 3600,- Ft
[AN 3780955] MARC

ANSEL
UTF-86462 /2020.
   Tudományos eredmények a nagyvilágból 2 [elektronikus dok.] : válogatás a Campus Mundi ösztöndíjasok tanulmányaiból / szerk. Tóth Bianka ; kiad. a Tempus Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159096. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-73-0
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3789904]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2020.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3782003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2019. - [191] p.
ISBN 978-963-497-483-3 kötött : 4990,- Ft
[AN 3782010] MARC

ANSEL
UTF-86464 /2020.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
keretcím: Trónok harca
képregény
087.6:084.11
[AN 3751192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. sz. - cop. 2019. - [47] p.
ISBN 978-963-497-570-0 fűzött : 1295,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3781998] MARC

ANSEL
UTF-86465 /2020.
Walmesley, Peter Lees (1908-1942)
Our Wilhelmina (magyar) (részlet)
   Wilhelmina : classic British comic strips from the 1930s : klasszikus brit képsorok az 1930-as évekből. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2019]. - 64 p. : ill. ; 15x21 cm
Szerző Peter Less Walmesley
ISBN 978-615-5524-44-8 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3781793]
MARC

ANSEL
UTF-8