MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/07/02 09:27:43
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
6466 /2020.
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978-)
   Az oroszlán tapintása : 365+1 történet : [öröknaptár] / Szilágyi-Nagy Ildikó ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 399 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5641-34-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - próza - határidőnapló
050.9 *** 894.511-3
[AN 3780624]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6467 /2020.
   15 éve "Muzsikál az erdő" / [szerk. Matúz Viktória] ; [kiad. a Muzsikál az Erdő Alapítvány]. - [Pásztó] : Muzsikál az Erdő Alapítvány, [2019]. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6912-8 kötött
Mátra - Magyarország - kulturális turizmus - környezeti tudatosság - rendezvény
061.7(439)(234.373.3) *** 504.03 *** 338.48(439)(234.373.3)
[AN 3782242]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2020.
   120 éves a Révfülöpi Fürdőegyesület, 1899-2019 / [főszerk. P. Miklós Tamás]. - Révfülöp : Révfülöpi Fürdőegyes., 2019. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6967-8 kötött
Révfülöpi Fürdőegyesület
Révfülöp - helytörténet - fürdő - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Révfülöp) *** 613.41(439-2Révfülöp)(091) *** 943.9-2Révfülöp"18/19"(084.1)
[AN 3782847]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2020.
Ballonyi Pál Margit (1939-)
   Sanctus / Ballonyi Pál Margit ; [kiad. Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság]. - Budapest : Vigyázó F. Művel. Társ., 2019. - 99 p. : ill., színes ; 31 cm
A Budapesten, 2019. aug. 31 - szept. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81342-0-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 75(439)(092)Ballonyi_Pál_M.
[AN 3782402]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2020.
   The bank cards of OTP Bank from the beginning = Az OTP bankkártyái a kezdetektől napjainkig / [... editorial works ... co-writing credit László Lelkes ...]. - [Budapest] : Pauker Holding Kft. : OTP, cop. 2019. - 241 p. : ill., részben színes ; 20x30 cm
ISBN 978-615-5456-49-7 kötött
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Magyarország - bankkártya - album
061.5(439)OTP *** 658.88(439)
[AN 3782005]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2020.
   Eötvözet 8 : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium 8. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Varga Anikó, Virág Nándor]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2019. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 8.)
A konferenciát Szegeden, 2019. ápr. 4-6. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-661-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 082
[AN 3782592]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2020.
Ferencz Tibor
   Magyaróvári Műselyemgyár és Kötöttárugyár története / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : Ferencz T., 2019. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Magyaróvári Műselyem és Kötöttárugyár története
ISBN 978-615-00-6419-2 fűzött
Magyaróvári Kötöttárugyár (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - iparvállalat - textilipar - ipartörténet - gyártörténet
061.5(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 677.025(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 3782859]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2020.
Fiedler, François (1921-2001)
   François Fiedler : képpraxisok 2. : image praxes 2. : Műcsarnok ... Budapest, 2019 / [kurátorok ... Makláry Kálmán, Rockenbauer Zoltán]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-28-5 fűzött
Franciaország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 75(44)(092)Friedler,_F.
[AN 3782037]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2020.
   GYIK képes olvasókönyv : válogatás a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhelyről megjelent hírekből, újságcikkekből, szakmai riportokból, és művészetpedagógiai tanulmányokból 1975-től 2019-ig / szerk. Eplényi Anna. - Budapest : GYIK-Műhely, 2019. - [143] p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-615-00-7258-6 fűzött
Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely
Budapest. 1. kerület - egyesület - művészetpedagógia - testülettörténet
061.2(439-2Bp.) *** 37.036(439-2Bp.)"197/201"
[AN 3782112]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2020.
   Halld, mily szép az élet : a szekszárdi 608-as Schola Caritatis Cserkészcsapat története / [... szerk. Juhász Árpád] ; [... illusztrációkat ... Vicze László kész.]. - Szekszárd : Schubert Bt., 2019. - 245 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5717-04-8 kötött
Magyar Cserkészszövetség. Schola Caritatis Cserkészcsapat (Szekszárd) (608.)
Szekszárd - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Szekszárd)(091)
[AN 3782661]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2020.
   Művészeti nevelés, művészetre nevelés a felsőoktatásban : [Szeged, 2018. november 14.] : konferenciakötet / szerk. Marosi Katalin ; [rend. az SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék]. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-700-0 fűzött : 1500,- Ft
művészeti nevelés - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 37.036 *** 378
[AN 3782583]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2020.
Thullner István (1934-)
   Emlékkönyv a Mosoni Polgári Kör fennállásának 25. évfordulójára, 1994-2019 / [írta és szerk. Thullner István] ; [kiad. a Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyes., 2019. - 105 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Mosoni Polgári Kör
Mosonmagyaróvár - helyismeret - egyesület
061.2(439-2Mosonmagyaróvár) *** 908.439-2Mosonmagyaróvár
[AN 3782748]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2020.
Várady Róbert (1950-)
   A látszatok valósága : [képpraxisok 2.] : [Műcsarnok ..., 2019. december 13 - 2020. február 2.] = The reality of appearances : [image praxes 2.] : [Műcsarnok ..., 13 December 2019 - 2 February 2020] / Várady Róbert ; [kurátor ... Készman József] ; [szöveg ... Nemes Z. Márió]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 65 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-5695-30-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 75(439)(092)Várady_R.
[AN 3782044]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2020.
   Város vs. természet : 2018. 06. 13 - 08. 24. / kurátor Kaposi Dorka ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2018. - 49, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-80650-4-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3783467]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6480 /2020.
   Heuréka! : találmányok az ókortól napjainkig / [ill. Szabó István Attila]. - [Debrecen] : TKK ; [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2020]. - 40 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-510-063-7 kötött
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 3791224]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6481 /2020.
Gyimesi Júlia
   A szellemektől a tudattalanig : tudomány, áltudomány, pszichoanalízis / Gyimesi Júlia. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 168, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 143-168.
ISBN 978-963-414-552-3 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - Bécs - pszichoanalízis - okkultizmus - hipnózis - 20. század
133(439)"19" *** 159.964.2(436-2Wien)"19" *** 159.962(439)"19" *** 133(436-2Wien)"19" *** 159.964.2(439)"19" *** 159.961.7(439)"19"
[AN 3782254]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2020.
Koncz Éva
   Gerincvédelem : a mindennapokban egyre fontosabb / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2020. - 55 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5903-02-1 fűzött
ezoterika - gerinc - torna
133.25 *** 616.711 *** 613.71
[AN 3783332]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2020.
Sándor Judit
   Arkangyalok gyógyító ereje kártyacsomag / Sándor Judit. - [Mogyoród] : Jóportál Kft., cop. 2019. - 76 p. : ill., főként színes ; 12 cm + 48 kártya
Dobozban
ISBN 978-615-00-6710-0 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3783211]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2020.
Szőke Lajos
   Figyelmeztetések kora / Szőke Lajos. - 2. kiad. - [Csömör] : [Szőke L.], 2019. - 30 p. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-81439-4-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3782400]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2020.
Szőke Lajos
   Rávezetés a kapcsolatteremtéshez / Szőke Lajos. - [Csömör] : [Szőke L.], 2019. - 46 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-81439-0-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3782405]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2020.
Tzu, Ram
No way for the spiritually "advanced" (angol, magyar)
   Úttalan utakon spirituális "haladóknak" = No way for the spiritually "advanced" / Ram Tzu ; [ford. Veszprémi Krisztina és Malik Tóth István] ; [ill. Ted Kingdon]. - 3. kiad. - Budapest : Filosz, 2020, cop. 2000. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-22-2 fűzött : 2200,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
133.25 *** 820-14(73).02=945.11
[AN 3791403]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2020.
Vörös Mária Nyemirovszkaja
   Orosz energiagyógyászat III : rejtett átjárók a csakrák között / Vörös Mária Nyemirovszkaja. - [Nagytarcsa] : [Vörös M.], [2019]. - 137 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4942-7 kötött
ezoterika - természetgyógyászat - csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3783249]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6488 /2020.
   "Földtudományok és környezet - harmóniában" : tanulmánykötet : HUNGEO Magyar Földtudományi Világtalákozó / szerk. Cserny Tibor, Alpek B. Levente ; [közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat. - Pécs ; [Budapest] : MFT, 2018. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
A konferenciát Pécsett, 2017. aug. 16-20. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8221-74-2 fűzött
Magyarország - Pécs - földtudomány - természeti környezet - konferencia-kiadvány
502(439) *** 061.3(439-2Pécs) *** 55(439)
[AN 3782780]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2020.
   Püspökszilágy : természetesen a természetben. - [Püspökszilágy] : [Önkormányzat], [2019]. - 157 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. Püspökszilágy Önkormányzata
ISBN 978-615-00-6117-7 kötött
Püspökszilágy - természeti környezet - helytörténet
502(439-2Püspökszilágy) *** 943.9-2Püspökszilágy
[AN 3783183]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2020.
   Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tiszteletére / [közread. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Kaposvár : KE GTK, 2018. - 332 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-54-5 kötött
környezettudomány - gazdaságtan - társadalomtudomány - emlékkönyv
504 *** 33 *** 3
[AN 3783416]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6491 /2020.
   Kalmár László matematikus Kínában : a magyar - kínai matematikai kapcsolatok kezdetei : a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárárában 2019. február 13-án megnyílt kiállítás anyagából : képek és tanulmányok / [a kiállítás anyagát összeáll. Farkas Katalin, Kalmár Éva, Szabó Péter Gábor]. - Szeged : Klebelsberg Kvt., 2019. - 46 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 40-43. - Összefoglalás angol és kínai nyelven
ISBN 978-963-306-604-1 fűzött
Kalmár László (1905-1976)
Magyarország - Kína - matematikus - tudománytörténet - 20. század - kiállításvezető
51(439)(092)Kalmár_L. *** 51(439)"19" *** 51(510)"19" *** 069(439-2Szeged)
[AN 3782842]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6492 /2020.
Dahl, Roald (1916-1990)
George's marvellous experiments (magyar)
   Georgie csodás kísérletei / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival. - Budapest : Kolibri, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Beke Zsolt
ISBN 978-963-437-291-2 fűzött : 2999,- Ft
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3780437]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6493 /2020.
Aquaphotomics European Conference (2.) (2019) (Budapest)
   Second Aquaphotomics European Conference [elektronikus dok.] : Budapest, 2-3 December 2019 : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Faculty of Food Science. - Szöveg. - [Budapest] : Szt. István Univ. Fac. of Food Science, [2019]. - 1 pendrive ; 7 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-848-9
infravörös spektroszkópia - élelmiszer-vizsgálat - hidrokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
546.212 *** 614.31 *** 543.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3782342]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2020.
   Díszdiplomás emlékkönyv : 2019. szeptember 27. / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar ...]. - [Szeged] : SZTE TTIK, [2019]. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - vegyész - matematikus - pedagógus - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
54(439)(092) *** 51(439)(092) *** 37(439)(092)
[AN 3782525]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2020.
Őszi Radiokémiai Napok (2019) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2019 : Balatonszárszó, 2019. október 9-11. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. ... Kasztovszky Zsolt] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2019]. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9970-98-4 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3782247]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6496 /2020.
Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés (2019) (Balatonfüred)
   Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés az évfordulók fényében : a Magyar Királyi Földtani Intézet jubileuma és az Eötvös Loránd Emlékév tiszteletére : Balatonfüred, 2019. október 3-5. : [előadás-kivonatok, kirándulásvezető] / szerk. Budai Tamás, Palotás Klára, Piros Olga ; [közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Geofizikusok Egyesülete. - [Budapest] : MFT : MGE, [2019]. - 129 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-76-6 fűzött
geológia - geofizika - konferencia-kiadvány
55 *** 550.3 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3782773]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2020.
   Klímaváltozás és alkalmazkodás [elektronikus dok.] : 44. Meteorológiai Tudományos Napok, 2018. november 22-23. : az előadások összefoglalói / kiad. az Országos Meteorológiai Szolgálat. - Szöveg (pdf : 432 KB). - Budapest : OMSZ, 2018
A konferenciát Budapesten tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159372. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9931-16-9
meteorológia - éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
551.5 *** 551.583 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3790848]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2020.
Kozák Balázs (1953-)
Fenntartható intenzív ketreces haltermelés kavicsbánya tavakon és egyéb intenzív eljárások ismertetése, EM mikroszervezetek alkalmazásával (lengyel)
   Moje obserwacje i doświadczenia w intensywnej produkcji ryb w sadzach, w jeziorach o dnie żwirowym i innych rodzajach zbiorników, z użyciem mikroorganizmów EM / [autor, przeł.] Balazs Kozak. - Budapest : Agroinform, 2018. - 114 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-22-3 fűzött
haltenyésztés - limnológia - fenntartható fejlődés
556.55 *** 639.3 *** 504.03
[AN 3783463]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2020.
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia (2017) (Baja)
   Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia : tanulmányok / szerk. Bíró Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 306 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
A konferenciát Baján, 2017. nov. 14-15-én rendezték. - keretcím: Cum scientia pro aquis Hungariae. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-21-5 kötött
Magyarország - vízgazdálkodás - csapadék - vízügy
556.18 *** 551.577 *** 628.1/.3(439)
[AN 3783136]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2020.
   Saxa loquuntur - kőbe zárt történetek : 10. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés / szerk. Pál-Molnár Elemér [et al.] ; [rend., közread. az] MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék "Vulcano" Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsop. ; [Szeged] : SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tansz. "Vulcano" Kőzettani és Geokémiai Kutatócsop., 2019. - 90, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
A vándorgyűlést Mátraházán, 2019. szept. 5-7. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-674-4 fűzött
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány
552 *** 550.4 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 3782529]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2020.
   Világörökség : az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai / [szerk. Gruber Péter és Gaál Lajos] ; [kiad. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ..., Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelme Szlovákiai Barlangok Igazgatósága]. - 2. kiad. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig. ; Liptovský Mikuláš : Szlovák Köztársaság Áll. Természetvédelme Szlovákiai Barlangok Ig., 2019. - 124 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-615-80774-4-6 fűzött
Baradla-barlang - Domica - Aggteleki-karszt - barlang
551.44(234.373.3/.5Baradla) *** 551.44(234.372.44Domica)
[AN 3791364]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6502 /2020.
De la Bédoyère, Camilla
On the trail of the whale (magyar)
   Hula nyomában / írta Camilla de la Bédoyère ; ill. Richard Watson ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2019]. - [28] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-615-81393-0-4 kötött : 3490,- Ft
óceán - természeti környezet - tengeri állat - gyermekkönyv - képeskönyv - foglalkoztatókönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 504.42(02.053.2) *** 087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3783647]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2020.
De la Bédoyère, Camilla
Where is the bear? (magyar)
   Ping nyomában / írta Camilla de la Bédoyère ; ill. Emma Levey ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2019]. - [28] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-615-81393-1-1 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv - foglalkoztatókönyv
591.9(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3783650]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2020.
Kontschán Jenő (1975-)
   Élet a mikro-skálán: atkák a martonvásári kastélyparkban / [írta Kontschán Jenő]. - [Budapest] : Agroinform, [2018]. - 39 p. : ill., színes ; 18x18 cm. - (A martonvásári kastélypark kártevői és kórokozói, ISSN 2677-1098 ; 1.)
ISBN 978-615-5666-27-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-28-7-0)
Magyarország - Martonvásár - atka - park
595.42(439) *** 712.253(439-2Martonvásár)
[AN 3783424]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2020.
Nádai Magda
   Vízi özönfajokkal ismerkedő 4-7 évesek : az Idegenhonos vízi özönfajok című könyv tartalmára épített módszertani füzet programvezetőknek : óvodáskorúakkal foglalkozók füzete. - [S.l.] : Nádai M., 2019. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - flóra - fauna - inváziós faj - óvodai nevelés - környezeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
581.9(439) *** 591.9(439) *** 372.3(072) *** 37.033(072) *** 37.025(072)
[AN 3781983]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2020.
Orbán Zoltán
   Madárbarátok nagykönyve / Orbán Zoltán. - Budapest : Cser K., 2020. - 332 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-278-537-0 kötött : 5995,- Ft
madárvédelem
598.2 *** 504.74.06
[AN 3791419]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2020.
Ronkó Erzsébet
   Viperamesék : Ürge Aladár és barátai : természetrajz játékosan / [írta Ronkó Erzsébet, Herbót Erzsébet] ; [graf. Burka Beáta] ; [kiad. Agiosz Oktató Központ]. - [Kecskemét] : Agiosz Okt. Közp., [2019]. - 35, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7012-4 fűzött
Magyarország - vipera - állatföldrajz - állatvédelem - magyar irodalom - gyermekvers
598.126.3(439)(02.053.2) *** 591.9(439)(02.053.2) *** 502.74(439) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3782962]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2020.
Szabad János (1945-)
   Genetikai mozaikok / Szabad János. - Szeged : JATEPress, 2019. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-407-6 fűzött
genetika - genetikai kód
575 *** 575.113
[AN 3782566]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2020.
Vig Károly (1960-)
   Rovartani kutatások története Magyarországon : a kezdetektől a Magyar Entomologiai Társaság alapításáig / Vig Károly ; [... kiad. ... Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2019. - 727 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-38-7 kötött
Magyarország - tudománytörténet - rovartan - zoológus
595.7(439)(091) *** 59(439)(092)
[AN 3782580]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2020.
Vutskits György (1858-1929)
   Vutskits György, a Balaton tudósa : [dr. Vutskits György (1858-1929) tudományos és ismeretterjesztő dolgozatai]. - Budapest : Agroinform, 2018. - 866 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Halászati és horgászati történeti füzetek, ISSN 2677-1012 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-26-1 fűzött
Balaton - halászat - hal
597(439)(285.2Balaton) *** 639.2(439)(285.2Balaton)
[AN 3783399]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6511 /2020.
Allen, James (1864-1912)
The eight pillars of prosperity (magyar)
   A jólét nyolc oszlopa / James Allen. - Budapest : Óház K., 2019. - 142 p. ; 21 cm
Ford. Lantos Balázs
ISBN 978-615-6110-00-8 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3782921]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2020.
   Auditív észlelés / összeáll. László M. Ágnes ; [rajzok Vári Tamás]. - [Budapest] : Ton Ton K., [2019]. - 68 p. : ill. ; 21 cm + 15 mell. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 5.)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Borítóban
ISBN 978-615-00-6784-1 fűzött
gyermekgyógyászat - figyelemzavar - képességvizsgálat - képességfejlesztés - hallás - teszt
612.85 *** 159.932 *** 37.025 *** 616.89-008.47-053.2
[AN 3791343]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2020.
Bokros László (1972-)
   Lehet-e okosan élni? / Bokros László, Valentini Zsuzsa. - [Csongrád] : Távlat, [2019]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89643-9-7 fűzött
életvezetés - dialógus
613.865(0:82-83)
[AN 3783103]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2020.
Csiszár Miklós (1965-)
   A fogamzásgátlás természetes alternatíváiról / Csiszár Miklós, Nora Igloi Syversen. - Budapest : Naturwell K., 2019. - 57 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Hasznos tanácsok nőknek. - Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-89307-5-0 fűzött
születésszabályozás - fogamzásgátló
613.88 *** 615.256.3
[AN 3783090]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2020.
Csiszár Miklós (1965-)
   Női igazságok : hormonegyensúly és egészség / Csiszár Miklós, Nora Igloi Syversen. - Budapest : Naturwell K., 2019. - 269 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Naturwell életmód kötetek, ISSN 2061-2567 ; 2.)
Bibliogr.: p. 268-269.
ISBN 978-963-89307-2-9 kötött : 3900,- Ft
hormon - nők egészsége
612.018 *** 613.99
[AN 3783058]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2020.
   Dohányzás és leszokás : tudnivalók szakembereknek, érdeklődőknek / [szerk.] Kovács Gábor, Horváth Ildikó. - Budapest : Medicina, 2020. - 355 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-736-4 kötött : 6500,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3782033]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2020.
Frimmel, Marcel
Klinische Notfälle griffbereit (magyar)
   Sürgősségi esetek biztos kézben : belgyógyászati akut esetek sürgősségi ellátása / Marcel Frimmel ; [ford. Katona Kristóf]. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2020, cop. 2018. - XI, 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-179.
ISBN 978-963-226-779-1 fűzött : 3600,- Ft
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás
616-039.74 *** 614.88
[AN 3791545]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2020.
Fülöp Melinda
   Szeretet hullámhosszán vagy-ok : a szinkronicitás megtapasztalása / Fülöp Melinda. - [Pilisszentkereszt] : Atlantis-Group Bt., cop. 2019. - 152 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6550-2 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3782170]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2020.
Gillanders, Ann
The complete reflexology tutor (magyar)
   A reflexológia teljes módszertana : szakszerű és alapos ismeretek lépésről lépésre / Ann Gillanders ; [ill. Susan Tyler és Kate Nardoni] ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-291-423-7 fűzött : 4990,- Ft
reflexológia - élettan
615.821.2 *** 612
[AN 3791463]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2020.
   Gyermekbőrgyógyászat / szerk. Szalai Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2020. - XXI, 584 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-732-6 kötött : 17900,- Ft
bőrgyógyászat - gyermekgyógyászat
616.5-053.2
[AN 3782096]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2020.
Gyürky Melinda
   Az Óperencián túl / Gyürky Melinda ; [ill. Tóth Gizella Anna ..., Haraszti Blanka]. - Gyöngyös : Jajima Tudásközpont Kft., 2019. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6661-5 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3783263]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2020.
Hummel Zoltán (1946-)
   Az örök egészség szakácskönyve : a bioreduktív táplálkozás alapjai és a szuvidálás / Hummel Zoltán ; [... fotó Pesti András] ; [recepteket összeáll. ... Lánczos Sándor]. - Pécs : [Natura-Pro Kft.], 2019. - [226] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 12-654-984-216-541)
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3783225]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2020.
   Kamaszéletmód Magyarországon : az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2018. évi felméréséről készült nemzeti jelentés / szerk. Németh Ágnes és Várnai Dóra. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 265 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963 ; 18.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-582-0 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - serdülőkor - egészséges életmód - 21. század - statisztikai adatközlés
613-053.6(439)"201"(083.41)
[AN 3782316]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2020.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások / Késmárki László. - 6. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2019. - 200 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-3516-9 fűzött : 3600,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3791358]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2020.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások II / Késmárki László. - 5. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2020. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-89752-0-1 fűzött : 3700,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3791360]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2020.
Kolozsi Mariann
   Hozd ki magadból a legjobb éned! : éld azt az életet, amit mindig is szerettél volna! / Kolozsi Mariann. - Budapest : Kolozsi M., 2019. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 978-615-00-6870-1 fűzött : 4990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - párkapcsolat - nő
159.923.2 *** 316.472.4 *** 613.865-055.2
[AN 3783229]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2020.
Kovács Kornélia
   Anyaság a csillámpónin túl / Kovács Kornélia. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5992-23-0 fűzött : 2790,- Ft
anyaság - életvezetés - memoár
613.865-055.2-055.52(0:82-94)
[AN 3783105]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2020.
Kulcsár Teodóra
   Nem vagyok bolond, csak szkizofrén : igaz történet / Kulcsár Teodóra és Oravetz Dániel. - Veszprém : Tenkesh, 2019. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6899-2 fűzött : 3990,- Ft
szkizofrénia - párkapcsolat - lélektan - memoár
616.895.8(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94) *** 159.9
[AN 3783489]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2020.
Lenkei Gábor (1961-)
   Vitaminok : a legfontosabb szabály / Lenkei Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2020. - 22 p. ; 21 cm
Fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80380-3-4)
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3782841]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2020.
Magyar László András (1956-)
   Paracelsus Magyarországon : 24 igaz történet / Magyar László András. - Budapest : Gondolat, 2019. - 304 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-962-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet
61(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3782158]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2020.
Owen, Andrea (1975-)
How to stop feeling like sh*t (magyar)
   Hogyan ne érezd magad sz*rul : 14 rossz szokás, ami a boldogságod útjában áll / Andrea Owen ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Magnólia, 2020, cop. 2018. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-550-4 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
életvezetés
613.865
[AN 3791392]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2020.
Papp Rita
   Krónikus vesebetegek étrendje és életmódja : útmutató az állapot megértéséhez és otthoni kezeléséhez / Papp Rita, Zakar Gábor, Oláhné Bordi Edit. - 3. átd., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2020. - 296 p. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-226-752-4 fűzött : 1920,- Ft
vesebetegség - diéta - szakácskönyv
616.61 *** 641.563(083.12)
[AN 3791411]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2020.
Rama Swami (1925-1996)
A practical guide to holistic health (magyar)
   Holisztikus egészség egy jógi szemével : gyakorlati útmutató a tökéletes egészséghez / Szvámí Ráma ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara, 2020. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9858-16-9)
egészséges életmód - jóga
613 *** 615.851.86
[AN 3791692]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2020.
Satprem (1923-2007)
Sri Aurobindo ou L'aventure de la conscience (magyar)
   Sri Aurobindo, avagy A tudatosság kalandja / Satprem ; [ford. ezvanjuli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2019-. - 18 cm
meditáció - jóga - tudatosság - életvezetés
613.865 *** 615.851.86
[AN 3780257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 57 p.
Fűzött : 4900,- Ft
[AN 3781995] MARC

ANSEL
UTF-86535 /2020.
Soltész Kálmán
   Adj esélyt magadnak! : ...hogy a pénz téged is megtaláljon : [networkereknek, influencereknek] / [szerző Soltész Kálmán]. - [Pécs] : Soltész K., cop. 2019. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6651-6 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3783228]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2020.
Szele György (1928-)
   A magyar egészségügy reformjáról / Szele György. - Budapest : Püski, 2019. - 16 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-255-9 fűzött
Magyarország - egészségügy - reform - publicisztika
614(439)(0:82-92) *** 364.444(439)(0:82-92)
[AN 3782498]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2020.
Szemánné Bódi Margit (1961-)
   Oltalmazó édenkertünk labirintusa / Szemánné Bódi Margit. - Miskolc : Szerző, 2019. - 646 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6975-3 kötött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3783533]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2020.
   A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János ; [kiad. Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - 2. kiad. - Debrecen : DRHE, 2020. - [2], 187, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5853-25-8 fűzött
személyiség-lélektan - viselkedészavar - gyermeklélektan - elmegyógyászat - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8) *** 159.922.7
[AN 3791369]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2020.
Takácsné Sághy Zsuzsanna
   Én irányítom a stresszt, vagy a stressz irányít engem? / Sághy Zsuzsanna. - [Pécel] : RobinZone Outdoor Bt., [2018]. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2505-6 fűzött : 2950,- Ft
stresszkezelés
612.06
[AN 3783220]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2020.
   Tanulmányok az interocepcióról : Bárdos György professzor tiszteletére / [szerk. Köteles Ferenc, Ferentzi Eszter]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-153-6 fűzött
pszichofiziológia - érzékelés - élettani reakció
612.821.8 *** 159.93
[AN 3782607]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2020.
Warta Vilmos (1968-)
   Manual for IMETS test developers and item writers / Vilmos Warta, Gabor Rebek-Nagy. - [Pécs] : [PTE], 2019. - 85 p. : ill. ; 26 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 978-963-429-468-9 fűzött
szaknyelv - orvostudomány - nyelvvizsga - angol nyelv - útmutató
61 *** 802.0 *** 371.27(036)
[AN 3783264]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6542 /2020.
   Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás / szerk. Fóris Ágota és Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-557-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - alkalmazott nyelvészet - szaknyelv - terminológia - szakfordítás - műszaki tudomány - dokumentáció
62 *** 80.004.14 *** 002 *** 809.451.1 *** 800.866 *** 82.03
[AN 3782295]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2020.
   Az Ércdúsító Üzem : a Pécsi Uránércbánya Vállalat Vegyi Dúsító Műve / összeáll. Raýman János ... - Pécs : Házmester '98 Kft., 2019. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80137-5-8 kötött
Mecseki Ércbányászati Vállalat (Pécs). Ércdúsító Üzem
ásvány-előkészítés - dúsítás - iparvállalat - történeti feldolgozás
622.349.5(439)(234.373.6)"195/199" *** 622.765 *** 061.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3782739]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6544 /2020.
Fehér Krisztián
   Kibervédelmi tesztalkalmazások programozása / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 74, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [75].
ISBN 978-615-00-6820-6 fűzött : 1990,- Ft
adatbiztonság - hacker - programozás
681.3.004.14 *** 519.688
[AN 3782758]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2020.
Fehér Krisztián
   Szupergyors rajzoló algoritmusok : raszterizáció a gyakorlatban / Krisztián Fehér. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 34, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [35].
ISBN 978-615-00-6840-4 fűzött : 990,- Ft
számítógépes grafika - szoftver - algoritmus
681.3.019 *** 519.688:744
[AN 3782756]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2020.
   Ipar 4.0 : jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok / [szerk. Homicskó Árpád Olivér, Lóth László, Kovács Róbert]. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 358 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-08-3 fűzött
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom
681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3782488]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6547 /2020.
Kiss Zoltán
   Elektronikai témájú műszaki publikációk gyűjteménye 6., 2020 / Kiss Zoltán. - Budapest : Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH Bp.-i Iroda, [2020]. - 96 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6781-0 kötött
elektronika
621.37/.39
[AN 3783269]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6548 /2020.
Kirschweng Balázs (1989-)
   Natural antioxidants: a new way to stabilize polyethylene : PhD thesis / prep. by Balázs Kirschweng ; [publ. by the] Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics, Polymer Physics Research Group ... Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Laboratory of Plastics and Rubber Technology Dep. of Physical Chemistry and Materials Science BUTE, 2019. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-421-790-9 fűzött
polietilén - antioxidáns - anyagstabilizátor
678.742 *** 577.3 *** 66.097.8
[AN 3782390]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2020.
Vetró Mihály
   Nemez : vándorok takarói / Vetró Mihály. - [Püspökladány] : Jurtakör Nonprofit Kft., 2019. - 128 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-00-6695-0 kötött
textilművészet - nemez - művelődéstörténet
677.026.24 *** 745.52 *** 930.85(100)
[AN 3782371]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6550 /2020.
   Aszály és belvíz monitoring és menedzsment, valamint a kapcsolódó kockázatok a Dél-Alföldön és a Vajdaságban = Monitoring, rizici i upravljanje sušom i suvišnim unutrašnjim vodama na jugu Mađarske i u Vojvodini = Monitoring, risks and management of drought and inland excess water in South Hungary and Vojvodina / [szerk. ... Ladányi Zsuzsanna, Blanka Viktória] ; [kiad. a ... Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék]. - Szeged : SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tansz., 2019. - 284 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Gerinccím: Water at risk. - Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-306-679-9 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - vízmentesítés - határ menti terület - monitoring
627.5(439.14-13) *** 627.5(497.11)
[AN 3782599]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6551 /2020.
Bogyay Norbert
   Simson típuskalauz / Bogyay Norbert. - Budapest : Veterán [Szerk.] : Oldtimer Média Kft., 2019. - 159 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-5751-00-4 kötött : 4900,- Ft
motorkerékpár
629.118.6
[AN 3782152]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2020.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (46.) (2019) (Tata)
   46. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2019. november 21-22., Tata / [rend., közread. az] EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories. - Szöveg és képek. - Gödöllő : EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories, 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-80630-3-6
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3782339]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2020.
Kovács László
   Hajózási meteorológia / Kovács László. - Balatonakarattya : Kovikv., 2020. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kishajós füzetek vitorlázóknak és egyéb vízenjáróknak ; 5.)
Fűzött
hajózás - meteorológia
656.6 *** 551.5
[AN 3783546]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2020.
Randall, Martynn
Automobile electrical & electronic systems (magyar)
   Autóvillamosság mindenkinek / Martynn Randall ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2020. - 509 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9945-01-2 fűzött : 5480,- Ft
személygépkocsi - jármű-villamosberendezés
629.114.6.066
[AN 3791246]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erste Verkehrsschule (magyar)
   Bori közlekedik : sok kinyitható ablakkal / [szöveg] Liane Schneider ; [ill.] Annette Steinhauer ; [ford. Totth Gitta, Boczán Bea]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (14) p. : ill., színes ; 28 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-736-1 kötött : 3990,- Ft
közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3783369]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2020.
Sörensen, Hanna
Sicher im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan Borival! / Hanna Sörensen feladványai ; Uli Velte rajz. ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 27 cm
keretcím: Barátnőm, Bori
ISBN 978-963-403-137-6 fűzött : 890,- Ft
közlekedés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5
[AN 3792122]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6557 /2020.
Babó Tivadar
   Ágaskordon : szőlőtermesztés géppel / Babó Tivadar. - Budapest : Agroinform, 2018. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-615-5666-25-4 fűzött
szőlőtermesztés - agrotechnika
634.8 *** 631.5
[AN 3783420]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2020.
Barakka Gábor
   A süttői bor- és pincekultúra / Barakka Gábor ; kiad. Süttő Község Önkormányzata. - Süttő : Önkormányzat, 2019. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5648-7 kötött
Süttő - szőlőtermesztés - borászat - magyarországi németek - pince
634.8(439-2Süttő) *** 663.2(439-2Süttő) *** 316.347(=30)(439-2Süttő) *** 728.97(439-2Süttő)
[AN 3782398]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2020.
Bihari Zoltán (1967-)
   Tokaj terroir / Bihari Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 151-156.
ISBN 978-615-5666-28-5 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlészet - borászat
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3783427]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2020.
Diczkó László
   A titokzatos Szellem chili / Diczkó László. - [Kaba] : [Magánkiad.], [2019]. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7078-0 kötött
növénytermesztés - paprika - csípősség
635.649 *** 633.842
[AN 3783194]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2020.
Diepens, Ragnhild
Het grote kleine varkenshandboek (magyar)
   A nagy törpemalac kézikönyv / írta Ragnhild Diepens ; ford. Molnár Éva. - [Gyál] : Gyimesi O. ; Budapest : Agroinform, 2019. - 263 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-615-00-6467-3 fűzött
sertés - hobbiállat - állattartás
636.045 *** 636.4
[AN 3783476]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2020.
   Fjord kisló méneskönyv / [kiad. a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete]. - [Debrecen] : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2018-. - ill. ; 31 cm
Borítócím: Fjord méneskönyv
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.16.082(083.41)
[AN 3783544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 56 p.
ISBN 978-615-00-5921-1 v.
[AN 3783547] MARC

ANSEL
UTF-86563 /2020.
International Conference on Biosystem and Food Engineering (3.) (2019) (Budapest)
   BiosysFoodEng2019 [elektronikus dok.] : 3rd International Conference on Biosystem and Food Engineering : proceedings / [publ. by the] Szent István University. - Szöveg. - [Gödöllő] : Szt. István Univ., cop. 2019. - 1 pendrive ; 7 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2019. dec. 4-én a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság rendezte. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-878-6
élelmiszeripar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3782344]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2020.
Keszthelyi Sándor (1976-)
   Zoocidek a növényvédelem szolgálatában : rovar-, atka-, csiga és rágcsálóirtó készítmények bemutatása / Keszthelyi Sándor. - Budapest : Agroinform, 2019. - 385 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-31-5 kötött
növényvédelem - növényvédő szer - állati kártevő
632 *** 632.95
[AN 3783412]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2020.
   Kutatások a Tokaji Borvidéken, 2018-2019 / [szerk. Bihari Zoltán] ; [közread. a] Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. - Tarcal : Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutint., [2019]. - 101 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5408-7 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlőművelés - borászat - borvidék
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3783418]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2020.
   A magyar növénynemesítés eredményei az ezredfordulón, 1990-2018 / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága]. - Budapest : Agroinform, 2019. - 309 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-901-7 kötött
növénynemesítés
631.52
[AN 3783488]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2020.
   Méhészet 2025 / Bónai András [et al.]. - [Pécs] : Zimmer Z., cop. 2019. - 239 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6805-3 fűzött : 4990,- Ft
méhészet
638.1
[AN 3783192]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2020.
Mihók Sándor (1950-)
   Haflingi méneskönyv / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2005-. - 31 cm
A 2. kötet főcíme "Haflingi kisló méneskönyv"
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.16.082(083.41)
[AN 2685457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 74 p.
ISBN 978-615-00-5922-8 v.
[AN 3783515] MARC

ANSEL
UTF-86569 /2020.
Mihók Sándor (1950-)
   Shetland póni méneskönyv / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2010-. - ill. ; 31 cm
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.162.1.082(083.41)
[AN 3053234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 98 p.
ISBN 978-615-00-5923-5 v.
[AN 3783543] MARC

ANSEL
UTF-86570 /2020.
Mihók Sándor (1950-)
   Sportpóni méneskönyv / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2010-. - 31 cm
A 2. köteten a borítócím "Magyar sportpóni méneskönyv"
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.162.1.082(083.41)
[AN 3110501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 48 p.
ISBN 978-615-00-5924-2 v.
[AN 3783540] MARC

ANSEL
UTF-86571 /2020.
Mód László (1972-)
   Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortemelése, 1880-1914 / Mód László. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2018. - 313, [4] p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 16.)
Bibliogr.: p. 283-296.
ISBN 978-963-306-626-3 fűzött
Szeged - szőlészet - borászat - századforduló
634.8(439-2Szeged)"188/191" *** 663.2(439-2Szeged)"188/191"
[AN 3782561]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2020.
Nyáry Krisztián (1972-)
Óriások vállán (angol)
   On the shoulders of giants : Bonafarm Group / Krisztián Nyáry, Judit Hevesi ; [publ. by Bonafarm Zrt.]. - [Budapest] : Bonafarm Zrt., 2019. - 246 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-615-00-6037-8 kötött
Bonafarm Csoport
Magyarország - élelmiszeripar - ipartörténet - mezőgazdaság - vállalat - művelődéstörténet
663/664(439) *** 338.43(439) *** 061.5(439) *** 930.85(439)
[AN 3783377]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2020.
Rózsáné Bóna Bernadett
   Édes múlt - édes jelen : "sweet memories" / Rózsa Bóna Bernadett ; [... kiad. a Mándok Község Műemlékeinek Megmentéséért Egyesület]. - Mándok : Mándok Közs. Műemlékeinek Megmentéséért Egyes., 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-163.
ISBN 978-615-00-6980-7 fűzött
Északkelet-Magyarország - cukrászat - történeti feldolgozás
664.68(439-18)(091)
[AN 3782929]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2020.
Seregi János (1943-)
   Amikor a vasi bakter állatot tartott... és utána.. / Seregi János. - [Budapest] : Seregi J., 2019. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81445-0-6 kötött
Magyarország - állatorvos - 20. század - 21. század - memoár
619(439)(092)Seregi_J.(0:82-94)
[AN 3782409]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2020.
Surányi Dezső (1947-)
   Kis magyar gyümölcsészet / Surányi Dezső. - Budapest : Agroinform, 2018. - 197 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-24-7 kötött
Magyarország - gyümölcstermesztés - agrártörténet - művelődéstörténet
634(439) *** 930.85(439)
[AN 3783473]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6576 /2020.
Eer Judit
   Böjt előtt, böjt után : Judit könyve : "...a klímáról, a lábnyomokról, egészségről-betegségről, a változásról, a vegánságról... és az "elátkozott" szójáról... sok recepttel mindenkinek..." / [Eer Judit]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6480-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3783024]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2020.
   Házias ízek és hagyományok a Barcaságon. - Négyfalu ; [Dunavarsány] : Barca K., 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barcasági füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-88230-8-3 fűzött
Barcaság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4Barcaság)(083.12)
[AN 3782909]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2020.
   Hírös városi sütemények XI : a Kecskeméti Lapok receptgyűjteménye / [főszerk. Bán János]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., 2018. - 20, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9947-37-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3782825]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2020.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-877-0 kötött
ISBN 978-963-251-876-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3791374]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2020.
Mautner Zsófia (1974-)
   Főzőiskola : alapreceptek A-tól Z-ig / Mautner Zsófi. - Utánny. - [Budapest] : Bookline, 2020, cop. 2019. - 339 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-589-4 fűzött : 4999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3791273]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2020.
Thug kitchen (magyar)
   Tahó konyha : étkezz úgy, mintha k*rvára érdekelne! / [ford. Csikós Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-512-2 kötött : 5999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3782142]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6582 /2020.
Ambrus István (1986-)
   A compliance alapkérdései : az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata / Ambrus István, Farkas Ádám. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 269 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. okt. 15. - Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-963-295-910-8 fűzött
etika - szervezeti kultúra - üzemgazdaságtan
17 *** 65.01 *** 658
[AN 3782416]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2020.
   Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai / szerk. Birher Nándor, Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-21-2 fűzött
egyházi intézmény - etika - foglalkozási erkölcs
174 *** 28 *** 292/299
[AN 3782494]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2020.
   Értelem és érzelem az európai gondolkodásban : tanulmányok a 60 éves Boros Gábor tiszteletére / szerk. Olay Csaba és Schmal Dániel]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 311 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-571-4 fűzött : 3990,- Ft
filozófia - filozófiatörténet - emlékkönyv
1 *** 1(100)(091)
[AN 3782163]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2020.
Horkheimer, Max (1895-1973)
Dialektik der Aufklärung (magyar)
   A felvilágosodás dialektikája : filozófiai töredékek / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; [... átd., jegyzetekkel ell. Mesterházi Miklós]. - Budapest : Atlantisz, 2020. - 312 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066). (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-14-9 kötött : 3995,- Ft
filozófia - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 1(430)Adorno,_T._W. *** 1(430)Horkheimer,_M.
[AN 3791336]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2020.
Paksi Dániel (1976-)
   Az emergencia fogalma / Paksi Dániel. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 227 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-414-590-5 fűzött : 2990,- Ft
evolucionizmus - tudományfilozófia
141.155 *** 001
[AN 3782212]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2020.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
Philosophie der Offenbarung (magyar)
   A kinyilatkoztatás filozófiája, 1841/42 : Paulus-jegyzet / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; Czakó István bev. tanulmányával ; [ford. Mazgon Máté] ; [... szerk. és a ford. lábjegyzeteit ... írta Mezei Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 458 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 9.)
Bibliogr.: p. 51-61.
ISBN 978-963-277-801-3 fűzött : 3500,- Ft
filozófia
1(430)Schelling,_F._W._J.
[AN 3782636]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6588 /2020.
Bálint Fogaras Éva
   Örülj lelkem, Istent áldjad! : ökuménikus imakönyv / [Bálint Fogarasi Éva]. - Budapest : Püski, 2019. - 69, [4] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-302-261-0 fűzött
imakönyv
243
[AN 3782495]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2020.
Belk, Twila
   Erő, ami nem fogy el : [buzdító elmélkedések 40 napra] / Twila Belk ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2019. - [63] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-4-7 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3782858]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2020.
Boda Zsuzsa
   Nevető Sárák / Boda Zsuzsa. - Budapest : Luther, 2018. - 78, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-380-144-4 fűzött : 1490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3782678]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2020.
Bolberitz Pál (1941-)
   Ember vezeti az embert Istenhez : beszélgetés Bolberitz Pál professzorral / Szerdahelyi Csongor. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 128 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-277-848-8 kötött : 2000,- Ft
Bolberitz Pál (1941-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Bolberitz_P.(047.53)
[AN 3781987]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2020.
The complete illustrated children's Bible atlas (magyar)
   A teljes illusztrált bibliai atlasz gyerekeknek : [több száz kép, térkép és tény, amelyek életre keltik a Bibliát] / [ford. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, [2019]. - 89 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-5526-95-4 kötött : 4990,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv - bibliamagyarázat
22.046(02.053.2) *** 22.07(02.053.2)
[AN 3783588]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2020.
The complete illustrated children's Bible dictionary (magyar)
   A teljes illusztrált bibliai szótár gyerekeknek : [meghatározások A-tól Z-ig, amelyek segítenek megérteni a Bibliát] / [ford. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, [2019]. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5526-96-1 kötött : 4990,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat - gyermekkönyv - értelmező szótár - képes szótár
22.07(02.053.2)
[AN 3783577]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2020.
   A család egykor és ma 5 / Gyöngyössy Orsolya közreműködésével szerk. Barna Gábor és Kiss Endre. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 44.)
A Szegeden, 2018. dec. 10-11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-632-4 fűzött
család - családszociológia
265.5 *** 316.356.2 *** 392.3/.6
[AN 3782585]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2020.
   Emlékkönyv Pálos Frigyes kanonok, prépost, művészettörténész tiszteletére. - [Vác] : Beer M., 2019. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6607-3 kötött
Pálos Frigyes (1924-2019)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század
282(439)(092)Pálos_F.
[AN 3781996]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2020.
   Az én lábamnak szövétneke a te Igéd és ösvényemnek világossága : egy év alatt végig a Biblián. - [Erdőkertes] : [Tóth E.], [2019]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6867-1 fűzött
kalendárium - bibliai történet - útmutató
22.046
[AN 3783289]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2020.
   Értetek adatik : első gyónásra és szentáldozásra felkészítő kateketikai segédanyag : szentségek felvételének éve : 5-pont szemléltető módszer, illusztrált magyarázatok, pedagógiai szempontok, munkalapok / [illusztrált magyarázatok Péterfy Ida és Jézus Szíve Nővérek Társasága] ; [ill. Basa Katalin]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 226, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm + 24 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-850-1 fűzött
szentáldozás - gyónás - tanári segédkönyv
268(072) *** 265.6(072) *** 265.3(072)
[AN 3782646]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2020.
Ferenc (pápa) (1936-)
Admirabile signum (magyar)
   Ferenc pápa Admirabile signum kezdetű apostoli levele a betlehemi jászol jelentéséről és értékéről / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 15 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 55.)
Borítócím: Admirabile signum : Ferenc pápa Csodálatos jel kezdetű apostoli levele. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-858-7 fűzött : 500,- Ft
karácsony - néphagyomány - krisztológia - enciklika
262.131.22Ferenc *** 232.921 *** 398.332.41
[AN 3782611]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2020.
Filoni, Fernando (1946-)
La Chiesa in Iraq (magyar)
   Az egyház Irakban : az iraki kereszténység története, fejlődése és küldetése a kezdetektől napjainkig / Fernando Filoni ; [ford. Ujházi Lóránd]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-277-772-6 fűzött : 2600,- Ft
Irak - vallástörténet - egyháztörténet - kereszténység
23/28(567)(091)
[AN 3782616]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2020.
Franko Mátyás
   A Tata-tóvárosi evangélikus gyülekezet története / írta-szerk. Frankó Mátyás. - Tata : [Tatai Evangélikus Egyházközség], 2019. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Tatai Evangélikus Egyházközség. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6064-4 fűzött
Tatai Evangélikus Egyházközség
Tóváros - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - egyháztörténet - helytörténet
284.1(439-2Tóváros)(091) *** 943.9-2Tóváros
[AN 3783334]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2020.
Freeman, Laurence (1951-)
Light within (magyar)
   Belső fény : a tiszta imádságként végzett meditáció / Laurence Freeman ; [ford. és az utószót írta Görföl Tibor]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2019. - 189 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 21.)
ISBN 978-963-414-603-2 fűzött : 2900,- Ft
meditáció
248.143.2
[AN 3782268]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2020.
Fritz, Greg
   Ne bánkódj a múlton! : itt az ideje, hogy elkezdődjön a jövőd! / Greg Fritz ; [ford. Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, [2019]. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-7-8 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3782867]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2020.
Garádi Péter (1952-)
   Hogyan tovább, egyház? / Garádi Péter. - Budapest : Luther, 2018. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-380-133-8 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház
284.1(439)
[AN 3782680]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2020.
Gass, Bob (1944-)
   A boldog élet titkai / Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2019. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-5-4 fűzött
vallásos irodalom - boldogság
244
[AN 3782873]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2020.
Gass, Bob (1944-)
   Hogyan gyógyít Isten? : a Mai ige legfontosabb üzenetei a gyógyulásról / [írta Bob Gass] ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2019. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-6-1 fűzött
vallásos irodalom - gyógyulás
244 *** 616-036.82
[AN 3782854]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2020.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2020, cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az élet nagy kérdései. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-3-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3791560]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2020.
   "A hazának hű őre és oszlopa" : Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete : tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : a 2018. október 4-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai / szerk. Méreg Martin, Molnár Dávid, Schmelczer-Pohánka Éva. - Pécs : PTE Egy. Kvt. és Tudásközp. : Pécsi Egyházm., 2019. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 17.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-429-461-0 fűzött
Szepesy Ignác (1780-1838)
Pécsi Püspöki Könyvtár
Magyarország - Pécs - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - műpártolás - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - 19. század - reformkor
282(439)(092)Szepesy_I. *** 930.85(439-2Pécs)"18" *** 027.6(439-2Pécs)(091)
[AN 3783324]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2020.
   Hódmezővásárhelyi református prédikátorok és lelkipásztorok almanachja 1569-től a legújabb időkig / összeáll. Presztóczki Zoltán. - Hódmezővásárhely ; [Szeged] : MNL Csongrád M. Lvt., 2019. - 250 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 33.)
Bibliogr.: p. 214-220.
ISBN 978-615-81277-1-4 kötött
Magyarország - Hódmezővásárhely - egyháztörténet - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - protestáns lelkész - életrajz
284.2(439)(092) *** 284.2(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3783109]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2020.
   Isten dicsősége - a teremtés szépsége : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Lévai Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 11.)
A Budapesten, 2019. jan. 24-25-én rendezett Teológiai Tanári Konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-857-0 fűzött : 2800,- Ft
teológia - esztétika - szépség - erkölcsi érték - igazság
21 *** 111.852 *** 111.84 *** 111.83
[AN 3783160]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2020.
   Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században / [... szerk. Forgó András, Gőzsy Zoltán]. - Pécs : META Kv., 2019. - 437 p. : ill. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 11.)
A Pécsett, 2018. szept. 28-29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81278-5-1 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 18. század
282(439)"17"
[AN 3782831]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2020.
   A keresztény elmélkedés néhány szempontja : levél a katolikus egyház püspökeihez / [ford. Balla László] ; [közread.] Hittani Kongregáció. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 31 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 1.)
ISBN 978-963-277-798-6 fűzött : 950,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - imádkozás - püspöki körlevél
248.143 *** 282(439) *** 291.31
[AN 3791658]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2020.
Kiss Irén (1947-)
   A Föld szava, 2016-2019 / Kiss Irén. - Budapest : Püski, 2019. - 133, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-267-2 fűzött
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom
248.215 *** 244
[AN 3782503]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2020.
Kocsis Imre (1957-)
   Az üdvösség igéje : újszövetségi tanulmányok / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2019, cop. 2013. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-456-5 fűzött : 2800,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3791656]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2020.
Kránitz Mihály (1959-)
   Keresztény egység / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 221, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-851-8 fűzött : 2400,- Ft
ökumené - kereszténység
23/28 *** 261.8
[AN 3782562]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2020.
Kulik Tamás
   Az újból feltárt evangélium / Kulik Tamás. - [Cibakháza] : Magánkiad., 2019. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4859-8 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3783203]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2020.
   "Mi hittünk a szeretetben" : emlékmozaikok Szekeres Misi atyáról / [szerk. Csáki Tibor és Rojtos Krisztina] ; [kiad. a Vác Felsővárosi Plébánia]. - Vác : Felsővárosi Plébánia, 2019. - 126 p. : ill., színes ; 18 cm
Kötött
Szekeres Mihály (1960-2015)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Szekeres_M.(0:82-94)
[AN 3783184]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2020.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Az igazság pedig fény : tanulmányok a keresztény Kelet spirituális hagyományaiból / Nagymihályi Géza. - Budapest : Szerző, 2019. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6900-5 fűzött
keleti egyház - keresztény művészet - ikonográfia - templom
281.9 *** 75.046.3 *** 246.3 *** 246.1 *** 726.54
[AN 3782215]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2020.
   Naplók : a pestszentimrei római katolikus plébánia emlékkönyve. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 84 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Budapest-pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 18. kerület - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Bp.XVIII.)(091)
[AN 3782239]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2020.
   Nektek! Veletek! : az eucharisztia az egyház életének forrása : a második lelkipásztori felkészülési év anyaga papoknak, hitoktatóknak, plébániai mozgalmak, csoportok, közösségek vezetőinek... : 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020 / [kiad. a NEK Titkárság]. - Budapest : NEK Titkárság, 2018. - 143, [3] p. ; 21 cm
Gerinccím: NEK 2020 : a második felkészülési év segédanyaga
Fűzött
oltáriszentség - lelkipásztorkodás
253 *** 265.3
[AN 3782849]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2020.
Oeming, Manfred (1955-)
Hiobs Weg (magyar)
   Jób útja : a szenvedő ember stációi / Manfred Oeming, Konrad Schmid ; [ford. Móricz Nikolett]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2019. - 107 p. : ill. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-554-7 fűzött : 1990,- Ft
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
bibliamagyarázat
223.1.07
[AN 3782314]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2020.
   "Örök emlékezésre méltó jegyzések" : dokumentumok a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség történetéből / [... szerk. Osváth Zsolt, Könczöl Dánielné, Puskás Attila]. - Pomáz : Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség, 2019. - 225 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7102-2 fűzött
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
Pomáz - Csobánka - református egyház - egyházközség - protestáns lelkész - életrajz - történeti feldolgozás
284.2(439-2Pomáz)(091) *** 284.2(439-2Csobánka)(091) *** 284.2(439)(092)
[AN 3783215]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2020.
Pajor András (1958-)
   Lelkivezetés és meditáció / Pajor András ; [közread. a] Keresztény Kulturális Akadémia. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2019. - 129 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6003-04-1 fűzött
lelki élet - hit - gyónás - elmélkedés
242 *** 248.3 *** 265.62
[AN 3782136]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2020.
Pieretti, Anna
Il credo raccontato ai bambini (magyar)
   Hiszekegy gyermekszemmel / Anna Pieretti, Bruno Ferrero ; [graf. Luigi Zonta] ; [... ford. Varga Attila]. - Budapest : Don Bosco, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9956-09-4 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv - ima
243(02.053.2) *** 23/28(02.053.2)
[AN 3791362]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2020.
Puskás Attila (1965-)
   A teremtés teológiája / Puskás Attila. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-342.
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-818-5)
teremtés - bibliamagyarázat
231.51 *** 575.8 *** 222.11.07 *** 22.07
[AN 3791650]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2020.
Sarrazin, Thilo (1945-)
Feindliche Übernahme (magyar)
   Ellenséges hatalomátvétel : hogyan gátolja a haladást az iszlám és miként veszélyes a társadalomra? / Thilo Sarrazin. - Budapest : Századvég, 2019. - 526 p. ; 21 cm
Ford. Rieckmann Tadeusz. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-20-0 fűzött : 3990,- Ft
Európa - iszlám - bevándorlás - társadalmi probléma - 21. század
297 *** 325.14(4-62) *** 316.48(4)
[AN 3782205]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2020.
Simon T. László (1963-)
   Közelítések az Újszövetséghez : válogatott tanulmányok / Simon Tamás László. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2018. - 300 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-483-0 fűzött : 3990,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3782452]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2020.
Soós Sándorné Veres Rózsa
   Rózsadombi imádságoskönyv : a Kapisztrán Szent János-templom fölszentelésének 70. évfordulójára / [írta és összeáll. Soós Sándorné Veres Rózsa] ; [kiad. a Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János Templomig., 2019. - 380 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 378-379.
ISBN 978-615-00-6608-0 kötött
római katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3782219]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2020.
Takács Annamária
   Elfeledett örökségünk : Pápa rejtett kincse: a Kálvária / [szerző Takács Annamária]. - [Pápa] : [Kálvária Plébánia], [2019]. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Közread. a Kálvária Plébánia. - Bibliogr.: p. 162-167.
Fűzött
Pápai Kálvária Római Katolikus Egyházközség
Pápa - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Pápa)(091)
[AN 3783548]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2020.
Urbán Gyula (1938-)
   Úrvacsora : verses imakönyv / Urbán Gyula ; [az utószót írta Zalatnay István] ; [a rajzokat Mezősiné Tóth Ágota kész.]. - Budapest : Luther, 2019. - 99, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-175-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3782673]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2020.
Várnai Péter (1958-)
   Jegyesek vagyunk, házasok leszünk : vázlatkönyvi jegyzetek, keresők, jegyesek, boldog házasságra készülők és felkészítőik számára / Várnai Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2020. - 67, [12] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [77].
ISBN 978-963-696-462-7 fűzött : 1800,- Ft
házasság
265.5
[AN 3791409]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2020.
Vető Miklós (1936-2020)
   Jonathan Edwards gondolatvilága / Vető Miklós. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 555 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 507-514.
ISBN 978-963-414-528-8 fűzött : 4990,- Ft
Edwards, Jonathan (1703-1758)
Egyesült Államok - teológus - református egyház - 18. század
284.2(73)(092)Edwards,_J.
[AN 3782291]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2020.
   A világháború kálváriáját járva : a Pécsi Egyházmegye és az I. világháború / [a bev. tanulmányt írta és a szövegrészleteket szerk. Csibi Norbert, Vértesi Lázár]. - Pécs : META Kv., 2019. - 672 p. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81155-9-9 kötött
Pécsi Egyházmegye
Pécs - Baranya megye - Dél-Dunántúl - helytörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - első világháború - történelmi forrás
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"191"(093) *** 943.912.7"191"(093)
[AN 3782886]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2020.
What will they ask? (magyar)
   Mit fognak kérdezni? : Alpha vezetői kézikönyv / [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad., 6. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2020. - 75 p. ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89324-5-7)
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3791793]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2020.
Wilkerson, David (1931-2011)
The cross and switchblade (magyar)
   Kés és kereszt / David Wilkerson ; John és Elizabeth Sherill közrem. ; [ford. Szegedi Ildikó] ; [kiad. a Magyar Pünkösdi Egyház]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MPE, cop. 2020. - [2], 215 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80170-6-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Egyesült Államok - vallásos irodalom - misszió - memoár
244(0:82-94) *** 266.3(73)(0:82-94)
[AN 3791736]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2020.
Wilkerson, David (1931-2011)
The vision and beyond (magyar)
   A látomás és azon túl / David Wilkerson ; [ford. Gulyás Melinda] ; [közread. a] Magyar Pünkösdi Egyház ... - 2. jav. kiad. - Budapest : MPE, cop. 2020. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80170-5-3 fűzött : 1590,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3791741]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6636 /2020.
   30 éves a Soproni Erdélyi Kör : emlékkönyv / [főszerk. Úry Előd]. - [Sopron] : Soproni Erdélyi Kör, [2019]. - 325 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6594-6 fűzött
Soproni Erdélyi Kör
Erdély - Sopron - határon túli magyarság - kulturális egyesület - testülettörténet
316.347(=945.11)(498.4) *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 3782902]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2020.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés / Almási Kitti. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2017. - 220, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-743-4 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3791701]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2020.
   Boldogabb családokért és ifjúságért. - [Budapest] : L'Harmattan, [2018]-. - 23 cm
A 2. kötetet kiad. a L'Harmattan Kiadó és az Európai Családtudományi Társaság
családszociológia
316.356.2
[AN 3732588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Javaslatok a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához / szerk. Balásházy Imre, Csabai Tiborné, Farkas Péter. - 2019. - 475 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-591-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - család - válság - családszociológia - demográfia
265.5 *** 316.356.2 *** 314(439) *** 314.148(439)
[AN 3782213] MARC

ANSEL
UTF-86639 /2020.
   The concept and measurement of social futuring / Petra Aczél [et al.]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, [2020]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 8/2020.)
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-503-828-2 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép
303 *** 008.2
[AN 3783281]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2020.
Dessewffy Tibor (1962-)
   Digitális szociológia : szociológiai képzelet a digitális korban / Dessewffy Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-284.
ISBN 978-963-493-064-8 fűzött : 3800,- Ft
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom - szociológia
316.77 *** 681.3.004.14 *** 316
[AN 3782845]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2020.
Dombóvári Gábor
   Humánszolgáltatások fejlesztése az ifjúságszakmai szervezeteknél; a felkereső munka lehetőségei a fiatalok bevonására : módszertani kézikönyv / Dombóvári Gábor, Fazekas Anna ; [kiad. a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület]. - [Nyíregyháza] : KÉK Egyes., 2018. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80599-3-0 fűzött
ifjúságszociológia - ifjúsági ház - iskolán kívüli oktatás - ifjúságvédelem
316.37-053.6/.8 *** 374.07 *** 374.3 *** 364.65-053.6/.8
[AN 3783500]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2020.
   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az egészségügy területén megjelenő diszkriminációról = The Equal Treatment Authority's work and case-law in the area of discrimination in healthcare in healthcare / szerk. Lukovics Adél. - Budapest : EBH, 2019. - 61, 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 6.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - hátrányos megkülönböztetés - esélyegyenlőség - egészségügy - jogeset - 21. század
316.647.8(439) *** 34.096(439)"200/201" *** 342.722(439) *** 364.444(439)"201"
[AN 3782394]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2020.
   Itt éltek, a messzeségben haltak : adalékok a zsidók tokaji jelenlétéhez, a teljesség igénye nélkül / [összeáll. Glück Gábor]. - Tokaj : [Glück G.], 2019. - 52 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6753-7 fűzött
Tokaj - zsidóság - holokauszt
316.347(=924)(439-2Tokaj) *** 323.12(=924)(439-Tokaj)"1939/1945"
[AN 3783517]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2020.
   A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete, 1945-1989 / szerk. Losoncz Márk, Rácz Krisztina. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 233, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-586-8 fűzött : 2990,- Ft
Jugoszlávia - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - kollektív jogok - kisebbségi politika - szocialista rendszer - 20. század
316.347(=945.11)(497.11)"194/198" *** 323.1(=945.11)(497.11)"194/198" *** 341.234(=945.11)(497.11)"194/198" *** 323.15(=945.11)(497.11)"194/198"
[AN 3782246]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2020.
Kovács Ildikó
   Kalandos, zűrös hétköznapok : önvédelem gyerekeknek : mesekönyv / Kovács Ildikó, Kassai Eszter ; [Lippai András rajz.]. - [Budapest] : SolutionArt Kft., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A főcímben a "zűrös" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-615-00-6615-8 kötött
konfliktuskezelés - agresszív magatartás - iskoláskor előtti nevelés - magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
316.48(02.053.2)(0:82-34) *** 316.647.3(02.053.2) *** 372.3 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3782224]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2020.
Madleňák, Adam
   The right to privacy in the context of the use of social media and geolocation services / Adam Madleňák, Jana Žuľová. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 147 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-147.
ISBN 978-963-295-900-9 fűzött
adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - tömegtájékoztatási eszköz - internet - információs társadalom
316.774 *** 342.721 *** 659.2.012.8 *** 681.324Internet *** 659.3
[AN 3782461]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2020.
   Magyar élet Délvidéken / [... vál. Szigeti Gábor]. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2020. - 364 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 25.)
Fűzött : 3400,- Ft
Délvidék - Jugoszlávia - magyarság - magyarságkutatás - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(497.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3782920]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2020.
Pisch Ferenc (1976-)
   Sziasztok, Fecó vagyok! / Pisch Ferenc. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-75-0 fűzött
testi fogyatékos - memoár
316.37-056.26(0:82-94)
[AN 3783008]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2020.
Ragadics Tamás
   Közösségek és helyi társadalom az ormánsági kistelepüléseken / Ragadics Tamás. - Pécs : Institutio, 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-156.
ISBN 978-963-467-051-3 fűzött
Ormánság - helyi társadalom - közösségvizsgálat - társadalmi környezet - egyén-közösség kapcsolat - szociológiai vizsgálat - 21. század
316.454.2 *** 929(439Ormánság) *** 308(439Ormánság)"200/201"
[AN 3782882]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2020.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (28.) (2018) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XXVIII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 10-11 noiembrie 2018 / [red. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2019. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-16-2 fűzött
Románia - magyarországi románok - történelem - román nyelv - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
316.347(=590)(439) *** 949.8 *** 805.90 *** 930.85(498) *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 3782974]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2020.
Takácsné Sághy Zsuzsanna
   A türelem művészete : hogyan birkózzunk meg a mindennapi türelmetlenséggel? / Sághy Zsuzsanna. - [Pécel] : RobinZone Outdoor Bt., [2018]. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2508-7 fűzött : 2950,- Ft
tolerancia - életvezetés
316.647.5 *** 613.865
[AN 3783218]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6652 /2020.
   Emlékező írások Solymossy Sándorról / Mód László, Simon András szerk. ; [kiad. a Solymossy Sándor Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke]. - Szeged : Solymossy S. Egyes. : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2019. - 50 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-681-2 fűzött
Solymossy Sándor (1864-1945)
Magyarország - etnográfus - egyetemi tanár - 19. század - 20. század
39.001(439)(092)Solymossy_S. *** 37(439)(92)Solymossy_S.
[AN 3782567]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2020.
   Esti mesék a szeretetről / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 100, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-041-9 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3791220]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2020.
   Esti mesék fiúknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 99, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-472-3 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3791221]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2020.
Ferenczi Melinda
   Karácsonyi ünnepkör a magyar népi hitvilágban : táltosaink nyomában haladva / Ferenczi Melinda. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 163 p. ; 31 cm
Az alcím rovásírással is
ISBN 978-615-00-7020-9 kötött
magyar néprajz - folklór - népi vallásosság - téli ünnepi szokás
398.332.41(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 3782666]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2020.
   Három izlandi saga / Bernáth István fordításában és jegyzeteivel. - Budapest : Corvina, 2019. - 175 p. ; 22 cm. - (Északi források)
Tart.: Bandamanna saga : Ófeig története. Hrafnkels saga Freysgoða : Hrafnkel története. Gísla saga Súrsonnar : Gísli története. - Egys. cím: Hrafnkels saga Freysgoða ; Gísla saga Súrsonnar ; Bandamanna saga
ISBN 978-963-13-6603-7 kötött
izlandi irodalom - monda
398.22(491.1) *** 839.59-343=945.11
[AN 3783148]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2020.
   Hétfalusi írott tojások. - Négyfalu ; [Dunavarsány] : [Barca K.], 2019. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barcasági füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-88230-7-6 fűzött
Barcaság - magyar néprajz - húsvéti szokás - tojásfestés - népi díszítőművészet - csángók
398.332.12(=945.11csángók)(498.4Barcaság) *** 745.55.031.4
[AN 3782906]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2020.
Horváth Balázs
   A stílus és a lélek titka nőknek / [Horváth Balázs, Horváth B. Éva, Horváth László]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2019. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Stílustükör ; 1.)
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-00-7134-3 fűzött
öltözködés - női ruházat - stílus - életvezetés
391.2 *** 613.48 *** 646 *** 613.865-055.2
[AN 3782944]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2020.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 2 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2020. - 158, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-94-4 fűzött : 1200,- Ft
diákélet - humor - vicc
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 3791243]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2020.
Lovász Zsolt
   Így is élhettek a palócok / Lovász Zsolt. - Mátrafüred : Lovász Zs., 2019. - 148 p., 12 t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6364-5 fűzött
palócok - magyar néprajz - hétköznapi élet
39(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3782728]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2020.
Pap Gábor (1939-)
   Három magyar szentbeszéd : népmeséink a világértelmezés szolgálatában / Pap Gábor. - [Budapest] : Hatodik Elem K., cop. 2019. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-615-6068-00-2 kötött
mesekutatás - magyar néprajz - magyarságkutatás - népmese
398.21.001 *** 398.21(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3782447]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2020.
Piffl, Erna (1904-1987)
   Deutsche Bauern in Ungarn = A német parasztság Magyarországon / [Erna Piffl] ; [mit einführenden Beiträgen von Arthur Haberlandt ... und Ernst Rieger ...] ; [... übers. von ... Elisabeth Kalló, Zsuzsanna Gunyits] ; [Hrsg.: Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület]. - [Harta] : Hartai Hagyományőrző Kult. Egyes., 2019. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6420-8 fűzött
Magyarország - néprajz - népviselet - magyarországi németek
39(=30)(439) *** 391(=30)(439)
[AN 3782791]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6663 /2020.
Antall József (1896-1974)
   Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt / id. Antall József. Lengyelek és magyarok : fejezetek az 1939 és 1944 közötti időszak történetéből / Kapronczay Károly ; [közread. a] Magyar Orvostörténelmi Társaság, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet. - Budapest : M. Orvostört. Társ. : M. Tudománytört. és Egészségtud. Int., 2019. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-615-80535-4-9 fűzött
Magyarország - menekült - menekültügy - lengyelek - második világháború
325.254.4(=84)(439)"1939/1944" *** 341.43(439)"1939/1944"
[AN 3783190]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2020.
   Bilateralni sporazumi kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin : primer sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji / ured. Miran Komac & Balázs Vizi. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2018. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-505-9 kötött : 4990,- Ft : 39 EUR
Magyarország - Szlovénia - nemzetiségi politika - nemzetközi egyezmény - kollektív jogok - ezredforduló - 21. század
323.1(439)"199/201" *** 323.1(497.12)"199/201" *** 341.234(439) *** 341.234(497.12)
[AN 3782296]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2020.
Bóka János (1978-)
   Az Európai Unió intézményrendszere / Bóka János, Gombos Katalin, Szegedi László. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 262 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 978-615-6020-77-2 fűzött
Európai Unió - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8)
[AN 3783130]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2020.
Czaga Viktória (1951-)
   A pesthidegkúti m. kir. katonai internáló (lengyel) tábor, 1939-1944 / Czaga Viktória. - [Budapest] : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2019. - 59 p. : ill. ; 22 cm. - (Pesthidegkúti helytörténeti füzetek, ISSN 2064-5740 ; 6.)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-8457-41-7 fűzött
Pesthidegkút - Budapest. 2. kerület - lengyelek - katonatiszt - menekülttábor - katonai tábor - adattár - második világháború
325.254.4(=84)(439-2Pesthidegkút)"1940/1944" *** 355(=84)(439)"194"(092)
[AN 3782393]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2020.
Frank Tibor (1948-)
   Viktória királynő kezeihez : az osztrák - magyar kiegyezés brit tükörben, 1865-1870 / Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2019. - 352 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 320-334.
ISBN 978-963-693-959-5 kötött : 5000,- Ft
Nagy-Britannia - Ausztria - Magyarország - politikatörténet - történelem - kiegyezés kora
327(410)"186/187" *** 943.6/.9"186/187"
[AN 3782620]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2020.
   Itt van Amerika : az amerikai politika hatása Magyarországon / szerk. Sebők Miklós és Böcskei Balázs. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 400 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 373-390.
ISBN 978-963-293-978-0 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - politikatörténet - politikai intézményrendszer - összehasonlító módszer - politikai kultúra - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - hatáselemzés
321(439)"198/201" *** 316.334.3(73) *** 316.334.3(439)"198/201"
[AN 3780473]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2020.
Körösényi András (1959-)
   Manipuláció és demokrácia : politikaelméleti tanulmányok / Körösényi András. - Budapest : Gondolat, 2019. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-961-8 kötött : 3500,- Ft
politológia - demokrácia
32.001 *** 321.7
[AN 3782625]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2020.
Libellus de institutione morum (orosz)
   Kniga, nastavlâûŝaâ v morali = Libellus de institutione morum / Korolʹ Svâtoj Ištvan. - Budapešt : O-vo Svâtogo Ištvana, 2019. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
Csak orosz nyelven
ISBN 978-963-277-854-9 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - maxima
321.01(0:82-84) *** 871-84(439)=82
[AN 3782621]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2020.
   Magyar politikai enciklopédia / főszerk. Pásztor Péter ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány. - 2. jav. utánny. - Budapest : MCC - Tihanyi Alapítvány, 2020, cop. 2019. - 629, [17] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80718-8-8 kötött : 7500,- Ft
politika - szaklexikon
32:030
[AN 3791244]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2020.
Majoros István (1949-)
   Franciák a 20. századi Közép- és Kelet-Európában : tanulmányok / Majoros István. - Budapest : Underground ; [Fót] : Magánkiad., 2019. - 275 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5399-8 fűzött
Franciaország - Közép-Európa - Kelet-Európa - külpolitika - diplomácia - nemzetközi kapcsolat - történelem - 20. század
327(44)"19" *** 327(4-11)"19" *** 944"19"
[AN 3783275]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2020.
   A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka / szerk. Petrás Éva. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2019. - 287 p. : ill. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-987-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - politikus - kereszténydemokrácia - politikatörténet - katolikus egyház - 19. század - 20. század
323(439)"18/19" *** 32(439)(092) *** 282 *** 329.3:28(439)"18/19"
[AN 3782584]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-899-5 kötött : 3999,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 3791553]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2020.
Stephen, James Fitzjames (1829-1894)
Liberty, equality, fraternity (magyar)
   Szabadság, egyenlőség, testvériség / James Fitzjames Stephen. - Budapest : Századvég, 2019. - 327 p. ; 21 cm
Ford. Pető Zoltán. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-52-1 fűzött : 3990,- Ft
Anglia - politikai filozófia - államelmélet - konzervativizmus
321.01(410)"19" *** 32.001 *** 329.11
[AN 3782216]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2020.
Szabó Tibor (1945-)
   Global world instability / Tibor Szabó. - Budapest : CEPoliti, 2018. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-154.
ISBN 978-615-5771-09-5 fűzött
politikai filozófia - globalizáció - társadalmi változás
321.01 *** 339.9 *** 316.42
[AN 3782828]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2020.
   Uniós szakpolitikák / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-368-0 fűzött
Európai Unió - európai integráció - politika - jogrendszer - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8) *** 341.17(4-62)(075.8)
[AN 3791340]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2020.
   Varietas delectat : a pápai - magyar kapcsolatok sokszínűsége a 11-14. században / szerk. Kiss Gergely. - Pécs : PTE BTK TTI Középkori és Koraújkori Tört. Tansz., 2019. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (DeLegatOnline könyvek, ISSN 2676-9050 ; 1.)
Bibliogr.: p. 203-227.
ISBN 978-963-429-394-1 fűzött
Magyarország - külkapcsolat - pápaság - egyháztörténet - diplomáciatörténet - egyházpolitika - követ - Árpád-kor - Anjou-kor
327(439)"10/13" *** 322(439)"10/13" *** 327(456.31)"10/13"(092)
[AN 3783329]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6679 /2020.
   A 800 éves Nyírbogdány / [szerk. Sallai József] ; [kiad. Nyírbogdány Község Önkormányzata]. - Nyírbogdány : Önkormányzat, 2019. - 436 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5410-0 fűzött
Nyírbogdány - helytörténet - helyismeret
943.9-2Nyírbogdány *** 908.439-2Nyírbogdány
[AN 3783545]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2020.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., 1334 / szerk. Almási Tibor, Piti Ferenc. - 2019. - 429, [2] p.
ISBN 978-615-80398-8-8 fűzött
[AN 3782563] MARC

ANSEL
UTF-86681 /2020.
Bánhegyi Ferenc (1952-)
   A három Trianon : az első Trianon - 1920. június 4. : a második Trianon - 1947. február 10. : a harmadik Trianon - 2020? : a magyar nép zivataros évszázada, 1920-2020 / Bánhegyi Ferenc. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5084-66-9 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - ezredforduló
943.9"19/201" *** 341.382"1920"
[AN 3780841]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2020.
Béres Katalin (1960-)
   Bagod : egy Zala menti falu évszázadai / Béres Katalin ; [kiad. Bagod Község Önkormányzata]. - Bagod : Önkormányzat, 2019. - 155 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [156].
ISBN 978-615-00-6505-2 kötött
Bagod - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bagod *** 908.439-2Bagod
[AN 3783327]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2020.
Bojtor István (1928-)
   Hazám : Magyarország vázlatos története / Bojtor István. - Sárospatak : Szerző, 2020. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7177-0 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3783348]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2020.
Burke, Edmund (1729-1797)
An appeal from the new to the old whigs (magyar)
   Fellebbezés az újaktól a régi whigekhez és más írások / Edmund Burke. - Budapest : Századvég, 2019. - 307 p. ; 21 cm
Ford. Katona László. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-49-1 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - Nagy-Britannia - történelem - francia forradalom - 18. század - politikus - politikai filozófia - konzervativizmus
944"178/179" *** 32.001 *** 32(410)(092)Burke,_E. *** 329.11(410)"18"
[AN 3782210]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2020.
   Byzanz und das Abendland VI : studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika Juhász. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2019. - 270 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 38.)
A Budapesten, 2018. ápr. 16-19. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-24-5 fűzött
bizantinológia
930.85(495.02) *** 949.502
[AN 3782591]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2020.
   Családtörténet a Sáros és Abaúj vármegyei buzinkai Buzinkay (alias Dobay) családról és az Erdélybe származott hosszúmezei ágáról. - [Budapest] : [Buzinkay P.], [2019]. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összeáll. Buzinkay Pál
ISBN 978-615-00-7138-1 fűzött
Buzinkay család
Magyarország - Buzinka - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Buzinkay *** 943.922.2-22Buzinka
[AN 3782971]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2020.
Di Robilant, Andrea (1957-)
Autunno a Venezia (magyar)
   Ősz Velencében : Ernest Hemingway utolsó szerelme / Andrea Di Robilant ; [ford. Getto Katalin]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 447, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-551-1 fűzött : 3699,- Ft
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Ivancich, Adriana (1930-1983)
Egyesült Államok - Olaszország - író - angol irodalom - híres ember - nő - 20. század
929(45)Ivancich,_A. *** 820(73)(092)Hemingway,_E.
[AN 3791709]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2020.
Erdős Pál
   A Tiszák titkai : egy család, amely két miniszterelnököt adott az országnak / Erdős Pál, Székely Árpád ; [... kiad. a Dél-alföldi Talentum Akadémia]. - Geszt ; [Békés] : Dél-alföldi Talentum Akad., 2019-. - 24 cm
Tisza család
Magyarország - családtörténet - életrajzgyűjtemény
929.52(439)Tisza *** 929(439)Tisza
[AN 3783335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 613 p. : ill. + mell.
ISBN 978-615-00-6827-5 kötött
[AN 3783337] MARC

ANSEL
UTF-86689 /2020.
Fehér László
   Dédapáink emlékezete : Üllő az első világháborúban / Fehér László, Fehérné Fazekas Anett ; [kiad. a Vargha Gyula Városi Könyvtár]. - Üllő : Vargha Gy. Vár. Kvt., 2019. - 182, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6328-7 fűzött
Magyarország - Üllő - helytörténet - 19. század - 20. század - első világháború
943.9-2Üllő"186/191"
[AN 3782184]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2020.
Gábor László
   Kunágota 175 : képes fejezetek egy kertészközség életéből / [írta és szerk. Gábor László] ; [kiad. Kunágota Község Önkormányzat]. - Kunágota : Önkormányzat, 2019. - 344 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 343.
ISBN 978-615-00-6583-0 kötött
Kunágota - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Kunágota(084.1) *** 908.439-2Kunágota(084.1)
[AN 3782116]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2020.
   Háborús hétköznapok III : tanulmánykötet / [szerk. Sallay Gergely Pál, Török Róbert, Závodi Szilvia] ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : MKVM, 2019. - 302, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2017. dec. 7-8-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-519-001-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hétköznapi élet - művelődéstörténet - első világháború
943.9"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3782006]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2020.
   "Hadak útján" : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája : Budapest, 2019. november 15-16. : absztraktkötet = 29th conference of young scholars on the migration period : November 15-16, 2019, Budapest / szerk. Sudár Balázs, Türk Attila. - Budapest : PPKE BTK Régészettud. Int. : Martin Opitz K. : MTA BTK MŐT, 2019. - 123 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 6.). (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-57-9 fűzött
Kelet-Európa - Kárpát-medence - régészet - magyar őstörténet - honfoglalás - hunok területe - avar-kor - népvándorlás - kora középkor - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 904(4-11)"04/09"
[AN 3782086]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2020.
Horváth Ciprián
   Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10-11. századi településtörténetéhez / Horváth Ciprián. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 222 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 1.)
Bibliogr.: p. 199-214. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6972-2 kötött : 3990,- Ft
Bodrogköz - régészet - honfoglalás - államalapítás
904(439Bodrogköz)"09/10"
[AN 3782101]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2020.
   A Jászság kapuja, Jászfényszaru : régészeti tanulmányok Jászfényszaruról / [szerk. Gulyás András Zoltán] ; [... kiad. ... Jászfényszaruért Alapítvány ...]. - Jászfényszaru : Jászfényszaruért Alapítvány, 2019. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6361-4 fűzött
Jászfényszaru - régészet - lelet
904(439-2Jászfényszaru)
[AN 3782721]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2020.
   Kapiller Imre emlékkönyv / szerk. Horváth Zita [et al.] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára]. - [Zalaegerszeg] : MNL Zala M. Lvt., 2019. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-88-5 kötött
Zala vármegye - Zala megye - helytörténet - helyismeret - emlékkönyv
943.912.1 *** 908.439.121
[AN 3783117]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2020.
   Kiskunhalas története / szerk. Ö. Kovács József, Szakál Aurél ; [Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2000-2019. - 4 db ; 24 cm
A 4. kötetet közread. még Halasi Múzeum Alapítvány, Thorma János Múzeum
ISBN 963-00-3641-X
Kiskunhalas - helytörténet
943.9-2Kiskunhalas
[AN 459058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Tanulmányok Kiskunhalasról a 20. század második feléből. - 2019. - 607 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-23-2 kötött
Kiskunhalas - helytörténet - 20. század
943.9-2Kiskunhalas"194/199"
[AN 3782121] MARC

ANSEL
UTF-86697 /2020.
   Kosztolányi anyakönyvek / összeáll. Kosztolányi Zoltán. - Budapest : Püski, 2019. - 344 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-302-264-1 fűzött
Kosztolányi család
Magyarország - családtörténet - adattár - anyakönyv
929.52(439)Kosztolányi(093) *** 929.53(439)
[AN 3782518]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2020.
   Kosztolányiak / összeáll. Kosztolányi Zoltán. - Budapest : Püski, 2019. - 465, [5] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-302-263-4 fűzött
Kosztolányi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kosztolányi
[AN 3782523]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2020.
Kovács Klára, P.
   A Szamos menti új vár : Szamosújvár a 16-19. században / P. Kovács Klára. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Opitz historiae artium, ISSN 2677-0318 ; 1.)
Bibliogr.: p. 216-223. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-9987-59-3 kötött : 4900,- Ft
Szamosújvár - vár - építészettörténet - helytörténet - újkor - történelmi forrás
943.921-2Szamosújvár"15/18"(093) *** 728.81(439.21-2Szamosújvár)"15/18"
[AN 3782185]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2020.
Kühne Katalin (1947-)
   Égi boltívek alatt : [emlékeim a családomról] / Kühne Katalin. - [Miskolc] : [Kühne K.], 2020. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-7313-2 fűzött
Kühne család
Magyarország - családtörténet - levelezés
929.52(439)Kühne(044)
[AN 3783066]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2020.
Kühne Katalin (1947-)
   Hegyek karéjában : [emlékeim a családomról] / Kühne Katalin. - [Miskolc] : [Kühne K.], 2020. - 170 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-7314-9 fűzött
Kühne család
Magyarország - családtörténet - levelezés
929.52(439)Kühne(044)
[AN 3783061]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2020.
Miklós Tamás, P.
   Révfülöp anno II : révfülöpi életképek és fölvételek a 20. századból, 1898-1957 : múltidéző képeskönyv / P. Miklós Tamás ; [kiad. a Révfülöpi Honismereti Egyesület]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2019. - 115 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-87719-3-3 kötött
Révfülöp - helyismeret - helytörténet - képes levelezőlap - album
943.9-2Révfülöp(084.1) *** 908.439-2Révfülöp(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3782718]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2020.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Universitas, 2019. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-80-5 fűzött : 1890,- Ft
Széchényi Ferenc (1754-1820)
Magyarország - történelmi személy - politikatörténet - eszmetörténet - művelődéstörténet - napóleoni kor - felvilágosodás - felvilágosult abszolutizmus - 18. század - 19. század - történelmi forrás
943.9(092)Széchényi_F.(093) *** 32(439)"179/181" *** 930.85(439)"179/181"
[AN 3780506]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2020.
   Múltidéző 25 év : Páty Faluközösségért Alapítvány képes krónikája / [szerk. Szabó Andrásné Peregovics Vilma, Molnár Klára]. - Páty : Páty Faluközösségért Alapítvány, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-4902-1 fűzött
Páty Faluközösségért Alapítvány
Páty - helytörténet - kulturális élet - hagyományőrzés - alapítvány - fényképalbum
943.9-2Páty *** 316.7(439-2Páty)(084.12) *** 39(=945.11)(439-2Páty) *** 061.27(439-2Páty)
[AN 3782509]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2020.
   Összeomlás, uralomváltás, nemzetállam-építés, 1918-1925 : dokumentumválogatás / [szerk. Ábrahám Barna, Egry Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2019-. - 24 cm
Románia - történelem - államszervezet - közigazgatás - első világháború - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
949.8"1918/1925"(093) *** 35(498)"1918/1925"(093) *** 342.5(498)"1918/1925"(093)
[AN 3782923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Románia / a bev. tanulmányt írta Egry Gábor. - 2019. - 434 p.
ISBN 978-963-338-437-4 fűzött : 3900,- Ft
Románia - államszervezet - közigazgatás - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
342.5(498)"1918/1925"(093) *** 35(498)"1918/1925"(093)
[AN 3782927] MARC

ANSEL
UTF-86706 /2020.
   Példaképek / [szerk. Feldman László, Kotán Sándorné, Pálinkásné Balázs Tünde] ; [kiad. Dabas Város Önkormányzata]. - Dabas : Önkormányzat, 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-7006-3 kötött
Dabas - helyi társadalom - díszpolgárság - életrajzgyűjtemény - memoár
929(439-2Dabas)(0:82-94) *** 352.084.98(439-2Dabas)(092)
[AN 3783355]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2020.
Ralovich Béla (1937-)
   A népünk eredetével és oktatásunk történetével kapcsolatos gondolataink a Föld élete alakulásának fényében / Ralovich Béla. - Budapest : Püski, 2019. - 89 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 79-83.
ISBN 978-963-302-266-5 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - oktatástörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 37(439)(091)(089.3)
[AN 3782484]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2020.
   "Sapere aude" : a Szegedi Történészhallgatók Egyesületének első konferenciája tanulmánykötete / szerk. Dávid Benjámin, Kiss Gábor Ferenc, Lengyel Ádám. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
A konferenciát Szegeden, 2019. ápr. 11-én rendezték. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-13-6 fűzött
történelem - tudományos diákkör
94 *** 378.184
[AN 3782406]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2020.
Szlovák Sándor (1923-)
   Példaképek városunk múltjából : jeles mezőkövesdiek a 19. és a 20. században / Szlovák Sándor, Szlovák Sándorné ; [... Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete kiadásában ...]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2019. - 229 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-222. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87159-7-5 fűzött
Mezőkövesd - híres ember - helyismeret - 19. század - 20. század - életrajz
929(439-2Mezőkövesd)"18/19" *** 908.439-2Mezőkövesd
[AN 3783343]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2020.
Szvák Gyula (1953-)
   IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája / Szvák Gyula. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 175, [2] p. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-580-6 fűzött : 2490,- Ft
Iván (Oroszország: cár), IV., Rettegett (1530-1584)
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - történettudomány - historiográfia - uralkodó - 16. század - 17. század - 18. század
947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 930.1(47) *** 947(092)Iván,_IV.
[AN 3782312]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2020.
   Történettudomány, művészet, pedagógia : köszöntő kötet Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora tiszteletére a hatvanadik születésnapja alkalmából / [... szerk. Fenyvesi Ottó] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága]. - Veszprém : MTA VEAB, 2019. - 251 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7385-96-4 kötött
történettudomány - művészet - pedagógia - emlékkönyv
930.1 *** 7 *** 37
[AN 3782993]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2020.
   Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2020. - 958 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 909-937.
ISBN 978-963-276-402-3 kötött : 9890,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem - 20. század
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920" *** 323.15(=945.11) *** 341.382"1920"
[AN 3791424]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2020.
Varga István
   Katolikus eredetű rákospalotai családok képes családfái / Varga István. - [Budapest] : Varga I., 2019. - 216 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-615-00-6461-1 kötött
Rákospalota - Budapest. 15. kerület - családtörténet - katolikus egyház - egyházközség
929.52(439-2Rákospalota) *** 929.52(439-2Bp.XV.) *** 282(439-2Bp.XV.)(091)
[AN 3782391]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2020.
Varga Vince
   A tornai vár árnyékában / Varga Vince. - Budapest : NDP K., 2019. - 2 db (862 p.) : ill. ; 26 cm
Torna vármegye - Felvidék - Szovjetunió - magyar történelem - második világháború - deportálás - kényszermunka - Gulag - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - oral history
943.913.6"194"(0:82-94) *** 943.76"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(437.6)"194/195"(0:82-94)
[AN 3783219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 422 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5779-48-0)
[AN 3783222] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 425-862.
ISBN 978-615-5719-54-7 kötött
[AN 3783224] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6715 /2020.
Bayer Ilona (1949-)
   Anyós lettem Japánban : hétköznapok a Felkelő Nap országában / Bayer Ilona ; [... kiad. Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány]. - [Gyulakeszi] : Csigó Malom Kult. és Műv. Közp. Alapítvány, cop. 2019. - 302, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-5057-7 kötött : 6900,- Ft
Japán - helyismeret - memoár
908.520(0:82-94)
[AN 3782198]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2020.
Bötig, Klaus (1948-)
Malta, Gozo (magyar)
   Málta és Gozo / [szerző Klaus Böttig[!]]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2018. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-6524-5 fűzött : 2490,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3791543]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2020.
   Canterbury és környéke : Kent / [szerk. Juszt Róbert és Somlai Zsuzsanna]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat, ISSN 2677-0989)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-7-1 fűzött
Canterbury - útikönyv
914.10-2Canterbury(036)
[AN 3782878]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2020.
Csepin Péter (1970-)
   Jártunk éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.. : az északi portya : hiteles útinapló / Csepin Péter. - Budapest : Te-art-rum Bt., [2019]. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89157-3-3 fűzött
Skandinávia - helyismeret - útinapló
908.48(0:82-992)
[AN 3782181]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2020.
Csongrády Emőke
   Siófokon Siófokért : "sejtelmes Balaton" : sorsok, küzdelmek, eredmények valós történetei a múltból / Csongrády Emőke. - [Siófok] : Csongrády E., 2019. - 276 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 978-615-00-6510-6 fűzött
Siófok - Magyarország - helytörténet - helyismeret - helyi társadalom - kórház - életrajz
908.439-2Siófok *** 929(439-2Siófok) *** 943.9-2Siófok *** 364.444.046.6(439-2Siófok)(091)
[AN 3782455]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2020.
Csörgő Józsefné Sziklavári Annamária
   Barangolás Budajenőn / [szerk., szöveg Csörgő Józsefné Sziklavári Annamária] ; [ford. Szvobodáné Bicskei Ildikó]. - Budajenő : [Önkormányzat], 2019. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. Budajenő Önkormányzata. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81463-0-2 fűzött : 1200,- Ft
Budajenő - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Budajenő(084.12)
[AN 3783425]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2020.
   Erdély bűvöletében / [ill. Bagyinszki Zoltán, C. Kiss Ilona]. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-17-9 kötött
Erdély - helyismeret - természeti környezet - geomorfológia - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 502(498.4)(084.12) *** 551.4(498.4)
[AN 3791238]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2020.
   Értéktár : Somogy, Hird, Vasas / [szerk. Tóthné Dobos Éva, Somogyi Klaudia] ; [kiad. a Vasasért Egyesület]. - [Pécs] : Vasasért Egyes., cop. 2020. - 68, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-7109-1 fűzött
Pécs - Somogy (Pécs) - Hird - Vasas - helyismeret - helyi társadalom - album
908.439-2Pécs(084.1) *** 929(439-2Pécs)
[AN 3782965]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2020.
   Évfordulós pillanatképek : Kecskemét 650 : eseménynaptár / [szerk. Hajagos Csaba] ; a Kecskeméti Médiacentrum ... kiadványa. - Kecskemét : Kecskeméti Médiacentrum : Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., [2019]. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9947-38-2 fűzött
Kecskemét - helyismeret - ünnepség - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 3782824]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2020.
   Frankfurt és a Rajna középső szakasza : Speyer - Koblenz / [szerk. Juszt Róbert és Magyar Péter]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat, ISSN 2677-0989)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-8-8 fűzött
Frankfurt am Main - útikönyv
914.30-2Frankfurt_am_Main(036)
[AN 3782888]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2020.
   Hirdesse büszkén : 100 kép, Fortepan = Advertise proudly : 100 photo, Fortepan / [szerk. ... Legát Tibor, Sándor Dávid] ; [ford. ... Kondi Viktória]. - [Budapest] : Zucker Művek Kft., cop. 2019. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-81099-4-9 fűzött : 3650,- Ft
Budapest - helyismeret - reklám - hétköznapi élet - 20. század - fényképalbum
908.439-2Bp."19"(084.12) *** 659.1(439-2Bp.)"190/198"(084.12)
[AN 3782027]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2020.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Arad, ahol a szabadság vértanúit avatták 170 esztendővel ezelőtt / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 31.)
ISBN 978-615-5037-48-1 kötött : 2990,- Ft
Arad - Magyarország - helyismeret - magyar történelem - emlékmű - szobor - szobrász - emléktábla - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - 20. század
908.498.4-2Arad *** 943.921-2Arad"1849" *** 725.945(498.4-2Arad) *** 73(439)(092)Zala_Gy.
[AN 3782179]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2020.
Hüller, Annette
Lissabon (magyar)
   Lisszabon / [szerző Annette Hüller] ; [társszerző Kathleen Becker] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2016. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6380-7 fűzött : 2490,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3791539]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2020.
Hunfalvy János (1820-1888)
   Magyarország és Erdély eredeti képekben / ... írta Hunfalvy János ; rajz. Rohbock Lajos. - Hasonmás kiad. - Budapest : Méry Ratio, 2020. - 3 db : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Darmstadt : Lange, 1860-1864
Magyarország - Erdély - helyismeret - magyar történelem - művelődéstörténet - hasonmás kiadás
908.439".../18" *** 943.9".../18" *** 930.85(439)".../18" *** 094/099.07
[AN 3791807]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Első szakasz: Magyarország. - [5], 292 p., [37] fol.
ISBN 978-615-5700-76-7 kötött
[AN 3791811] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Első szakasz: Magyarország. - [5], 427 p., [107] fol.
ISBN 978-615-5700-77-4 kötött
[AN 3791820] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Második szakasz: Erdély. - [5], 135 p., [55] t.fol.
ISBN 978-615-5700-78-1 kötött
[AN 3791833] MARC

ANSEL
UTF-86729 /2020.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Galápagosz-szigetek : a világ utolsó sértetlen élő "múzeuma" - gyönyörű környezettel, s színes állatvilággal! : stop over: Amazonas őserdő / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, cop. 2019. - 73 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5060-18-2 kötött : 8000,- Ft
Galápagos-szigetek - helyismeret
908.866.28
[AN 3782062]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2020.
Látnivalók Magyarországon (átd. kiad.)
   Élmények és látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin]. - Miskolc : Well-PRess, 2019. - 656 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5081-00-2 fűzött : 6250,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 3782032]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2020.
Literáti Tetyana (1983-)
   Múltidéző séta Ungváron archív képekkel és Kovács Sándor mai fotóival / Literáti Tetyana ; ford. Makusina Rehó Viktória. - Budapest : Romanika, 2019. - 296 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Kárpátaljai spektrum)
ISBN 978-615-5037-52-8 kötött
Ungvár - helyismeret - helytörténet
908.439.23-2Ungvár *** 943.923-2Ungvár
[AN 3783532]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2020.
   A Loire völgye / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat, ISSN 2677-0989)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-5-7 fűzött
Loire-mente - útikönyv
914.4(282.244.21)(036)
[AN 3782883]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2020.
   Magyarország vidékei. - [Debrecen] : TKK, [2020]. - 47 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-11-7 kötött
Magyarország - helyismeret - album - ifjúsági könyv
908.439(084.1)(02.053.2)
[AN 3791647]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2020.
   Szent Vendel faluja : Szent Vendel emlékek Jászboldogházán / [összeáll. Papp Izabella] ; [kiad. a BOLDOGBT Egyesület]. - Jászboldogháza ; [Budaörs] : BOLDOGBT Egyes., 2019. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-615-00-6466-6 fűzött
Wendelin, Szent (554?-617?)
Jászboldogháza - helyismeret - emlékmű - szent - 6. század - 7. század
908.439-2Jászboldogháza *** 725.945(439-2Jászboldogháza) *** 235.3(092)Wendelin
[AN 3782515]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2020.
   Tiszteletkötet Puskás János 65. születésnapjára ; [főszerk. Tóth Gábor] ; [kiad. ELTE BDPK Földrajz Tanszék]. - Szombathely : ELTE BDPK Földrajz Tansz., 2019. - 151 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-178-9 kötött
földrajz - geológia - emlékkönyv
91 *** 55
[AN 3783696]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2020.
   Városi sport füzet / [... kiad. a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 50 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Budapest - helyismeret - szabadidősport - szabadidő-felhasználás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5 *** 379.8(02.053.2) *** 796.035(439-2Bp.)(02.053.2)
[AN 3783451]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2020.
   Városi zöld füzet / [... kiad. a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2018. - 54 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Budapest - helyismeret - természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5 *** 502(439-2Bp.)(02.053.2)
[AN 3783452]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2020.
Zakariás Erzsébet (1956-)
   Képek könyve : táj- és kultúrtörténet képekben = Cartea imaginilor : istoria peisajului şi a culturii în imagini = The book of pictures : history of landscape and culture in images / Zakariás Erzsébet ; [közread. a] Hagyományok Háza ..., Kincses Kolozsvár Egyesület. - Budapest : Hagyományok Háza ; Cluj-Napoca : Exit : Kincses Kolozsvár Egyes., 2019. - 440 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5927-10-2 fűzött
ISBN 978-606-90910-4-3
Erdély - helyismeret - művelődéstörténet - néprajz - grafika - album
908.439.21(084.1) *** 908.498.4(084.1) *** 930.85(439.21)(084.1) *** 930.498.4(084.1) *** 39(439.21)(084.1) *** 39(498.4)(084.1) *** 76
[AN 3782380]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6739 /2020.
   Actes du colloque portant sur "La lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme" : Szeged, 20 et 21 novembre 2018 / [resp. de l'éd. Laureline Congnard] ; org. par le Centre universitaire francophone de l'Université de Szeged [etc.]. - Szeged : Centre univ. francophone de l'Univ. de Szeged, 2019. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 11.)
borító- és gerinccím: La lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-657-7 fűzött
Európai Unió - terrorizmus - biztonságpolitika - emberi jog
342.7 *** 355.40(4-62) *** 323.285(100)
[AN 3782571]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2020.
   Artificial legal entities : essays on legal agency and liability / Karen Beran [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, cop. 2019. - 267 p. ; 24 cm. - (Legal monographs)
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-734-0 kötött
Csehország - jogi személy - felelősség
347.191 *** 347.512.5 *** 347.191(437.1) *** 347.512.5(437.1)
[AN 3782844]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2020.
Bárdos Zoltán (1967-)
   Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése / Bárdos Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 214 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-615-6020-52-9 fűzött
Magyarország - vízügy - vízmentesítés - vízgazdálkodás - csapadék
351.79(439) *** 627.5(439) *** 556.18 *** 551.577
[AN 3783149]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2020.
Belényesi Emese (1966-)
   Közszolgálati szervezés- és vezetéselmélet / Belényesi Emese, Koronváry Péter, Szabó Szilvia. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-27-7 fűzött
közszolgálat - szervezéstudomány - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
35.08(075.8) *** 65.01(075.8)
[AN 3783181]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2020.
   Bevezetés az alkotmányjogba : alapfogalmak / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina és Halász Iván. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 401 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 381-401.
ISBN 978-615-6020-24-6 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3783123]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2020.
   A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk megalkotásának 150. évfordulója : a Kúria ünnepi teljes ülése és tudományos konferenciája. - [Budapest] : Kúria, 2019. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 24-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7354-5 v.
1869. évi IV. törvénycikk a bírói hatalom gyakorlásáról
Magyarország - jogelmélet - jogtörténet - bírói hatalom - igazságszolgáltatás - konferencia-kiadvány
340.12 *** 34(439)(091) *** 342.56(439) *** 347.97/.99(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783504]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2020.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A kádári Magyarország titkos élete / Borvendég Zsuzsanna. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 292 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-615-5374-34-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - gazdaságtörténet - külgazdaság - sajtótörténet - nemzetközi szervezet - hidegháború - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 070(439)"195/198" *** 061.2(100)
[AN 3780861]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2020.
Farkas Ádám (1988-)
   A (hon)védelmi alkotmány kialakulása a polgári Magyarországon, 1867-1944 / Farkas Ádám. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-143.
ISBN 978-963-327-698-3 fűzött
Magyarország - jogtörténet - hadijog - katonai büntetőjog - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
341.3(439)"186/194" *** 344(439)"186/194"
[AN 3782500]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2020.
Frivaldszky János (1969-)
   A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei / Frivaldszky János. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-662-0 fűzött : 3400,- Ft
jogfilozófia
34.01
[AN 3791639]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2020.
   Gazdaság és jog : húsz év jogalkotási fejleményei a civilisztika területén / [szerk. Miskolczi Bodnár Péter, Kun Attila, Boóc Ádám]. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 274 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-09-0 fűzött
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3782483]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2020.
   A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései / szerk. Glavanits Judit. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 278 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-008-1 fűzött
gazdasági jog - nemzetközi jog - munkajog - intelligens rendszer - jogi szabályozás
347.7 *** 341.9 *** 349.2 *** 681.3.004.14
[AN 3783182]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2020.
Gombos Katalin (1966-)
   Európai jog : az Európai Unió jogrendszere / Gombos Katalin. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 385 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. szept. 1. - Bibliogr.: p. 335-344.
ISBN 978-963-295-890-3 fűzött
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3782421]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2020.
Gyenge Anikó (1978-)
   Egy modern szerzői jog / Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 198 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-295-881-1 kötött
Magyarország - szerzői jog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3782457]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2020.
   Hálózatok a közszolgálatban / szerk. Auer Ádám és Joó Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 247 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-080-7 fűzött
hálózat - közszolgálat
35.08 *** 316.47 *** 681.324
[AN 3783207]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2020.
Henao, Victoria Eugenia (1961-)
Mi vida y mi carcel con Pablo Escobar (magyar)
   Mrs. Escobar : életem Pablóval / Victoria Eugenia Henao ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2020], cop. 2019. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-56-8 fűzött : 3990,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 929(861)(092)Henao,_V._E.(0:82-94)
[AN 3791365]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2020.
Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók Tudományos Szakmai Konferenciája (7.) (2017) (Budapest)
   A Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók VII. Tudományos-szakmai Konferenciája : [konferenciakötet] / [a Belügyi Tudományos Tanács kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 195 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. nov. 21-22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-051-7 fűzött
Magyarország - katonai egészségügy - rendvédelmi szervezet - egészségügyi szolgáltatás
351.74(439) *** 613.67(439) *** 369.223
[AN 3782692]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2020.
Illéssy Miklós
   21. századi önkormányzati sikertényezők vizsgálata az ÖFFK II. projekt kutatásainak tükrében : összegző tanulmány = Assessment of success factors in the operation of local governments in the 21st century based on research conducted within the framework of the MDPLG II project : synthesis study / Illésy Miklós, T. Nagy Judit, Számadó Róza ; [közread. a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda]. - Budapest : BM Önkormányzati Koord. Iroda, 2019. - 279 p. : ill., színes ; 25 cm + pendrive
melléklet címe: Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. projekt : összegző tanulmány. - Bibliogr.: p. 260-265.
ISBN 978-963-9208-56-8 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - elektronikus dokumentum
352(439)
[AN 3782765]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2020.
   Ingatlanjog II / Asztalós Dániel [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 301 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. dec. 31. - Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-295-808-8 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonjog
347.214.2(439) *** 347.23(439)
[AN 3782412]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2020.
   A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára / Frivaldszky János szerk. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-617-0 fűzött : 2700,- Ft
jogfilozófia - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
34.01(100)(091)(075.8)
[AN 3791355]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2020.
Juhász Andrea Erika
   Cum porta carceris clauditur : a kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben / Juhász Andrea Erika. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 193 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 63.)
Bibliogr.: p. 151-172.
ISBN 978-615-5411-50-2 kötött
Magyarország - kínzás - vallatás - állami terror - emberi jog - elítélt - nemzetközi jog - esettanulmány
343.255.5 *** 323.282 *** 343.144 *** 342.7 *** 341
[AN 3782589]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2020.
Klotz Péter
   Integritás és munkaköri kockázatok elemzése / Klotz Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 202 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 179-193.
ISBN 978-615-6020-56-7 fűzött
korrupció - közigazgatás - szervezeti kultúra - kockázatmenedzsment
343.352 *** 65.012.8 *** 658.3 *** 35
[AN 3783141]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2020.
   Kognitív kriminalisztika : ismeret, elmélet, történet / Angyal Miklós [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 290 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-05-5 fűzött
kriminalisztika - ismeretelmélet
343.98 *** 165
[AN 3783166]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2020.
Kordé Zoltán (1958-)
   A székely ispáni méltóság története a kezdetektől 1467-ig / Kordé Zoltán. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2019. - 226 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 29.)
Bibliogr.: p. 217-225.
ISBN 978-615-80398-7-1 fűzött
Székelyföld - közigazgatás - tisztségviselő - középkor - történeti feldolgozás
353(439.21Székelyföld)"12/14"
[AN 3782632]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2020.
Kukorelli István (1952-)
   Bibó István láthatatlan alkotmánya : tanulmánygyűjtemény / Kukorelli István. - Budapest : Gondolat, 2019. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-989-2 fűzött : 3000,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - alkotmányjog - alkotmánytörténet
342(439) *** 342.4(439)(091)
[AN 3782613]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2020.
   Lábady Tamás emlékkönyv / szerk. Koltay András, Landi Balázs, Menyhárd Attila. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 324 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-880-4 kötött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 3782442]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2020.
Lukács Tamás
   Kommentárok egyes bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó rendeletekhez / Lukács, Schadl. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 204 p. ; 19 cm
Lezárva: 2019. okt. 1.
ISBN 978-963-295-911-5 fűzött
Magyarország - bírósági végrehajtás - polgári eljárás - törvény - útmutató
347.952(439)(094)(036)
[AN 3782453]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2020.
   Nagykommentár a Büntető törvénykönyvhöz : nagykommentár a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez / szerk. Karsai Krisztina. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 1175 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. jan. 1. - Bibliogr.: p. 1111-1114.
ISBN 978-963-295-796-8 kötött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3782431]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2020.
Patyi András (1969-)
   A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei / Patyi András, Varga Zs. András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 239 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 5.)
Lezárva: 2019. márc. 31. - Közrem. Koi Gyula. - Bibliogr.: p. 231-239.
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - egyetemi tankönyv
342.924(439)(075.8)
[AN 3783154]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2020.
Polt Péter (1955-)
   A költségvetés büntetőjogi védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései : hazai gyakorlat és uniós mechanizmusok / Polt Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 154 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-615-6020-62-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - büntetőjog - nemzetközi együttműködés - nemzetközi bíráskodás - költségvetés - csalás
343(439) *** 341.4(4-62) *** 341.64 *** 338.2(4-62)
[AN 3783153]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2020.
   Sanctions under criminal law / Jiří Jelínek, Jozef Záhora et al. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 230 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-295-901-6 kötött
büntetőjog
343 *** 343.241
[AN 3782427]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2020.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez / [szerk.] Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2020. - 245 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-28-7 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3793297]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2020.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez / [szerk.] Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2020. - 161 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-27-0 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3793296]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2020.
Simon-Wagner István (1968-)
   A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban / Simon-Wagner István ; [közrad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-346. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-277-828-0 fűzött : 3200,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - szervezet - egyházjog
348 *** 262 *** 282(100)(091)
[AN 3782597]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2020.
   Tanulmánykötet a Kúria közigazgatási szakágában 2019-ben ítélkező bírák tollából / [fel.szerk. Erdei Krisztián] ; [közread. a] Kúria. - [Budapest] : Kúria, 2019. - 249 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7307-9)
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatás - közigazgatási bíróság - eljárásjog - 21. század
342.9(439)"2019" *** 351.95(439)"2019" *** 342.565.4(439) *** 347.98
[AN 3783496]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2020.
Tattay Levente (1943-)
   Szellemi alkotások joga / Tattay Levente, Pintz György, Pogácsás Anett. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 395 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. szept. 30. - Bibliogr.: p. 385-395.
ISBN 978-963-277-711-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 3791636]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2020.
   Településüzemeltetési jó gyakorlatok bemutatása az Arrabona EGTC területén : Builcogreen / szerk. Herke Zoltán, Németh Tamás Zoltán. - Győr : Arrabona, [2019]. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 978-615-6023-00-1 fűzött
Szigetköz - Csallóköz - településgazdálkodás - határ menti kapcsolat - esettanulmány
352.073(439Szigetköz) *** 352.073(437.6Csallóköz)
[AN 3783372]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2020.
Udvarhelyi Bence
   Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni szerződés után / Udvarhelyi Bence. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. jún. 20. - Bibliogr.: p. 318-356.
ISBN 978-963-413-258-5 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - anyagi büntetőjog - jogharmonizáció - jogalkotás
340.137.3(4-62) *** 343.2(4-62)
[AN 3782474]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2020.
   Az új Polgári törvénykönyv első öt éve / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Menyhárd Attila ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : MTA TK JTI, 2019. - 275 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-027-2 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogdogmatika - törvény
347(439)(094) *** 340.134
[AN 3783208]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2020.
Waldstein, Wolfgang (1928-)
Ins Herz geschrieben (magyar)
   A szívébe írva : a természetjog mint az emberi társadalom alapja / Wolfgang Waldstein ; [ford. Erdődy János, ... Radványi Anna ...]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019, cop. 2012. - 238 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-307-0 fűzött : 2600,- Ft
természetjog
340.122
[AN 3791654]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2020.
Weaver, Russell L. (1952-)
Understanding the First Amendment (magyar)
   Szólás- és vallásszabadság az Amerikai Egyesült Államokban / Russell L. Weaver ; [ford. Dúll Kata, ... Schreckné Juhász Judit]. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 520 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-904-7 kötött
Egyesült Államok - szólásszabadság - sajtószabadság - lelkiismereti szabadság - egyetemi tankönyv
342.727(73)(075.8) *** 342.731(73)(075.8) *** 342.732(73)(075.8)
[AN 3782399]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6779 /2020.
Bodoróczki János
   A különlegesek : különleges harceljárások, műveleti erők a magyar történelemben és a modern hadviselésben / Bodoróczki János. - Budapest : Zrínyi, [2019]. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-963-327-697-6 kötött
Magyarország - hadtörténet - hadtudomány - harcászat - honvédség - logisztika - jövőkép - biztonságpolitika
355(439)(091) *** 355.48(439)(091) *** 355.4 *** 355.6(439) *** 008.2(439) *** 355.02(439)
[AN 3782448]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2020.
Fodor Gábor
   Látogatás az Oszmán Birodalomban : Dr. Bozóky Dezső fotográfiái, 1905-1906 = Visit to the Ottoman Empire : Dr Dezső Bozóky's photographs, 1905-1906 / Fodor Gábor, Kardos Tatjána. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Ázsiai történeti fotográfiák, ISSN 2676-9883 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81396-0-1 kötött : 5800,- Ft
Bozóky Dezső (1871-1957)
Oszmán-török Birodalom - Magyarország - katonaorvos - helyismeret - századforduló - 19. század - 20. század - fényképalbum
355(439)(092)Bozóky_D. *** 908.560"190"(084.12) *** 61(439)(092)Bozóky_D. *** 77.04(439)(092)Bozóky_D.
[AN 3782082]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2020.
Györffy Ágnes (1976-)
   Katona, nő, katonanő : katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig / Györffy Ágnes. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 143-159.
ISBN 978-615-6020-54-3 fűzött
katona - nő - nők a társadalomban - munkalélektan
355-055.2 *** 316.37-055.2 *** 331.101 *** 159.9
[AN 3783146]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2020.
Hovári Éva
   Honvédelmi ismeretek játékos feladatokkal / Hovári Éva, Kiss Dezső. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2019, cop. 2017. - [78] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
honvédelem - haderő - ifjúsági könyv
355(02.053.2)
[AN 3792096]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2020.
Nevenkin, Kamen
Fortress Budapest (magyar)
   A Budapest erőd : a magyar főváros ostroma, 1944-45 / Kamen Nevenkin ; [ford. Barnaky Péter]. - [Keszthely] : PeKo Publ., 2020, cop. 2019. - 2 db ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-615-80072-4-5 kötött : 14990,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - helytörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(084.12) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(084.12)
[AN 3791261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1116 p. : ill.
Bibliogr.: p. 1114-1116.
ISBN 978-615-5583-21-6
[AN 3791268] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 467 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-615-5583-22-3
[AN 3791269] MARC

ANSEL
UTF-86784 /2020.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Képtelen háborús napló, avagy Helyzetjelentés az iraki hadszíntérről / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2019. - 281 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-449-170-5 fűzött
Irak - katonatiszt - politikai feszültség - háború - katonaélet - magyar irodalom - ezredforduló - napló
355.48(567)"20"(0:82-94) *** 327.5(567)"20"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3783350]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6785 /2020.
   Értékeld a látogatót! : közönségismeretek, látogatókutatás, hatásmérés / [írta és szerk. Berecz Zsuzsa, Bőczén Árpád] ; [kiad. a ... Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete]. - [Budapest] : KÖME, [2019]. - 277, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5877-1 fűzött
public relations
659.4
[AN 3783361]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6786 /2020.
   70 évesen, 40 éve a felsőoktatás szolgálatában : ünnepi konferenciakötet Dr. Egri Imre tiszteletére ; [fel. szerk. Kósáné Bilanics Ágnes, Vargáné Bosnyák Ildikó] ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 62 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-08-9 fűzött
gazdaságtan - emlékkönyv
33
[AN 3783511]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2020.
   Áfa : speciális problémák : új és átmeneti rendelkezések. - Budapest : HVG K., 2019. - 66 p. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3782879]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2020.
   Befektetések, kockázatok, folyamatok : numerikus pénzügyek II. / [szerk.] Száz János. - Budapest : Citromfű Bt., 2018. - 566 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 565-566.
ISBN 978-615-00-1079-3 fűzött
pénzügy - pénzpiac - alkalmazott matematika - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 336.76(075.8) *** 51-7(075.8)
[AN 3782671]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2020.
Békés Balázs
   Közvetlen adózás az Európai Unióban : a tagállami jogok harmonizációja és versenye / Békés Balázs. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. okt. 1. - Bibliogr.: p. 261-274.
ISBN 978-963-295-903-0 fűzött
Európai Unió - adóügy - jogharmonizáció - egyetemi tankönyv
336.2(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3782425]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2020.
Borda Viktória
   A munkaalapú tanulás és -tanítás : oktatási segédanyag munkahelyi mentorok számára / Borda Viktória, Brettner Zsuzsanna ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, cop. 2019. - 67 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 978-963-429-373-6 fűzött
munkahelyi képzés - oktatási segédlet
331.586(072) *** 331.363(072)
[AN 3783322]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2020.
Csapó János (1976-)
   A turizmuspolitika és turizmusirányítás elmélete és gyakorlata az Európai Unióban / Csapó János. - Budapest : Akad. K., 2020. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-196.
ISBN 978-963-454-482-1 fűzött
Európai Unió - idegenforgalom - turizmus - jogi szabályozás - egyetemi tankönyv
338.48(4-62)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 3783342]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2020.
Domokos László (1965-)
   Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze / Domokos László. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 978-963-05-9966-5 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - politológia - kormányzati politika - számvevőszék - pénzügyi ellenőrzés - ellenőrzés - 21. század
336.126.55(439)"20" *** 351.822(439)"20" *** 32.001 *** 328.13(439)"201" *** 35.078.3(439)"20"
[AN 3783346]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2020.
Fisher, Philip Arthur (1907-2004)
Common stoks and uncommon profits (magyar)
   Közönséges részvények, rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint K., 2020. - XII, 265 p. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-89024-9-8 kötött : 5990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde - részvény
336.76 *** 658.152
[AN 3791270]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2020.
Forintos Kálmán (1940-)
   Forintos Kálmán formatervező. - Budapest : MMA K., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-68-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - formatervező - 20. század - 21. század
658.512.2(439)(092)Forintos_K.
[AN 3782169]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2020.
A jövő fenntartható közgazdaságtana (angol)
   Long-term sustainable econo-mix / [ed. by Barnabás Virág]. - Budapest : MNB, 2019. - 490 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Book series of the Magyar Nemzeti Bank, ISSN 2416-3503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-29-0 kötött : 3900,- Ft
gazdaságtan - gazdaságtörténet - fenntartható fejlődés
338(091)(100) *** 330 *** 504.03
[AN 3783551]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2020.
   A jövő fenntertható közgazdaságtana / [szerk. Virág Barnabás]. - Budapest : MNB, 2019. - 494 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-28-3 kötött : 3900,- Ft
gazdaságtan - gazdaságtörténet - fenntartható fejlődés
330 *** 504.03 *** 338(091)(100)
[AN 3783550]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2020.
Körmöczi Ernő
   A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara története, 1989-2019 / Körmöczi Ernő, Medgyesi Pál, Bodor Dezső. - Szeged : Csongrád M. Mérnöki Kamara, 2019. - 315 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6916-6 kötött
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Csongrád megye - testülettörténet - kamara - mérnöki tudomány - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - történelmi forrás - album
334.788(439.181)"198/201"(093) *** 62
[AN 3782115]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2020.
   Magyar Multi Program, 2019 = Future Hungarian Multinationals / [szerk. ... Vincze Lilla] ; [szövegíró-riporter ... Dobó Maitz Petra]. - [Budapest] : IFKA Közhasznú Nonprofit ft., 2019. - 115 p. : ill., színes ; 24x25 cm
Bibliogr.: p. [116].
ISBN 978-615-00-7017-9 kötött
vállalat - vállalkozó - vezető alkalmazott - állami támogatás - 21. század - interjú
338.246.027(439)"20" *** 658.1(439)(092)(047.53) *** 334.72(439)"200/201"
[AN 3782233]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2020.
Méhes Krisztián
Galaxis útikalauz a network marketinghez! avagy Hogyan védd meg magad? (angol)
   Hitchhiker's guide to network marketing [elektronikus dok.] : how can you protect yourself? / Krisztián Méhes. - Szöveg (epub : 488 KB). - Budapest : Makrópa Ltd., 2019, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-7198-3
hálózati értékesítés - elektronikus dokumentum
658.846
[AN 3793441]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2020.
Mihalikné Krémer Erzsébet
   Merj hálózatot építeni! : a hálozatépítés legnagyobb csapdái, és mi kell ahhoz, hogy működjön a rendszer? / Mihalikné Krémer Erzsébet. - [Csomád] : Innofit-Team Kft., 2020. - 60 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7275-3 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3782948]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2020.
Miklósvölgyi János (1970-)
   "Ne hagyjátok a templomot!" avagy Ki győzte le Kaszparovot? / [Miklósvölgyi János]. - Budapest : Két Hollós, 2019. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5809-13-2 kötött
technikai fejlődés - hit
330.341.1 *** 234
[AN 3783179]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2020.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Közgazdaságtudományi Szekció (2019) (Pécs)
   Válogatás a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció helyezést elért pályamunkáiból : tanulmánykötet / [szerk. Jakopánecz Eszter, ... Kaposi Zoltán, ... Pelles Márton]. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 312 p. : ill. ; 21 cm. - (Litera oeconomiae, ISSN 2630-8673 ; 2.)
A konferenciát Pécsett, 2019. ápr. 11-13-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-475-7 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör
330 *** 378.184
[AN 3783273]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2020.
   Pécs paktum : foglalkozáspolitikai fejlesztések a pécsi kistérségben, 2019 / [szerk. Jóna Lili és Merényi Tamás] ; [... kiad. Pécs Megye Jogú Város Öbnkormányzata]. - Pécs : Önkormányzat, 2019. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6035-18-9 fűzött
Pécsi kistérség - foglalkoztatáspolitika - 21. század
331.5(439Pécsi_kistérség)"201"
[AN 3782744]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2020.
Tóth Orsolya
   Plakátok az utcákon, 1918-1921 : király, elnök, kormányzó : gyűjteményi katalógus = Posters on the streets, 1918-1921 : king, president and regent : collection catalogue / Tóth Orsolya ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 220 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 20. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-519-002-7 kötött
Magyarország - plakát - magyar történelem - múzeumi gyűjtemény - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak
659.133(439)"1918/1921" *** 766(439)"1918/1921" *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum *** 943.9"191/192"
[AN 3783325]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2020.
   Ünnepi tanulmánykötet a 70 éves Gáspár Mátyás tiszteletére = Liber amicorum in honorem Mathias Gáspár aetatis sueae LXX. / szerk. ... Tevanné Südi Annamária és Budai Balázs Benjámin. - Budapest : Acta Publica, 2019. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5528-2 fűzött
közigazgatás - szervezés - emlékkönyv
658.1.011.1 *** 35.077
[AN 3782521]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2020.
   Versenyképességi program 330 pontban / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-26-9 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - 21. század
338.2(439)"201"
[AN 3783691]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2020.
Versenyképességi program 330 pontban (angol)
   Competitiveness programme in 330 points. - Budapest : MNB, 2019. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Nemzeti Bank. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5318-26-9)
Magyarország - gazdaságpolitika - 21. század
338.2(439)"201"
[AN 3783694]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2020.
   Versenyképességi tükör / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-30-6 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - versenyképesség - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
338.1(439)"201" *** 339.137.2(439)"201"
[AN 3783695]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6809 /2020.
   Az egészség az életünk tartópillére : egészségtanácsadási kézikönyv / szerk. Benkő Zsuzsanna, Lippai László, Tarkó Klára. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-06-6 fűzött
egészségnevelés - egészségmagatartás - mentálhigiénia
364.442.6 *** 364.442.8 *** 37.03 *** 613.865(078) *** 364.444 *** 614
[AN 3782593]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2020.
Erdős Márta, B. (1965-)
   Értékelő kutatásról, programértékelésről szociális szakemberek számára / B. Erdős Márta, Vojtek Éva ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, cop. 2019. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 58-62.
ISBN 978-963-429-129-9 fűzött
szociális munka - monitoring - folyamatirányítás - minőségbiztosítás
364.62 *** 681.5
[AN 3783331]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2020.
Kapitány-Fövény Máté (1986-)
   Ezerarcú függőség : felismerés és felépülés / Kapitány-Fövény Máté. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 416 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 387-404.
ISBN 978-963-304-857-3 kötött : 3900,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - pszichoterápia - személyiség-lélektan
364.272 *** 613.865 *** 615.851 *** 159.923
[AN 3782066]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2020.
   Mi sem vagyunk tökéletesek.. : az Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület és a Kalocsai Nebuló EGYMI által a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából hirdetett szépirodalmi alkotópályázat díjazott művei a 2013-2018-as évekből / [szerk. Csupor Zsolt Jánosné és Kocsis Erzsébet]. - Kalocsa : Magánkiad., 2019. - 140 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6575-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - fogyatékos - 21. század - antológia
364.65 *** 894.511-822 *** 06.063(439)"201"
[AN 3783339]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6813 /2020.
   18 éves a "Gödöllői Pályaorientációs Iskola" : tanulmányok a pályaorientáció témaköréből / szerk. Kenderfi Miklós. - Gödöllő : SZIE GTK Társadalomtud. és Tanárképző Int., 2018. - 91 p. : ill. ; 25 cm. - (Pályatanácsadói kiskönyvtár, ISSN 2677-0970 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-792-5 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - pályaválasztás - továbbtanulás
37.048(439)
[AN 3782737]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2020.
   Áttekintés : válogatás a pécsi neveléstudományi műhely munkáiból / [szerk. Arató Ferenc]. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2019. - 226 p. : ill. ; 26 cm. - (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek, ISSN 2064-9371 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-459-7 fűzött
pedagógia
37
[AN 3783323]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2020.
Babai Zsófia
   Was wir so gerne spielen : eine Auswahl und didaktische Handreichung für die frühe Förderung von Deutsch als Fremdsprache / Babai Zsófia, Kovácsné Vinkovics Éva, Pruszinsky Réka ; [Hrsg.:] Universität Sopron Übungskindergarten Lewinszky Anna. - [Sopron] : Univ. Sopron Übungskindergarten Lewinszky A., 2019. - 170 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-963-359-099-7 fűzött
óvodai nevelés - nyelvoktatás - német nyelv - módszertan
372.3 *** 372.880.30 *** 371.3
[AN 3782874]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2020.
Bognárné Kocsis Judit (1968-)
   A vallás mint forrás Karácsony Sándor nevelési koncepciójában / Bognárné Kocsis Judit. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 170 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 163-170.
ISBN 978-963-414-473-1 fűzött : 2200,- Ft
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - neveléselmélet - vallásos nevelés - pedagógus - 20. század
37.01 *** 37.017.93 *** 37(439)(092)Karácsony_S.
[AN 3782492]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2020.
   Comenius és a tehetség / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kováts Dániel ..., Toma Kornélia]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2019. - 200 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 21.)
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - pedagógus - neveléstörténet - tehetséggondozás - 17. század
37(439) *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 376.545
[AN 3783352]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2020.
Csiszár Rita
   Important questions and answers on how to raise bilingual and multilingual children successfully : expert advice, personal anecdotes and practical tips / written by Rita Csiszár ; narrated by Steven Wheatley ... - [Balatonalmádi] : [Csiszár R.], 2019. - 77 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7038-4 fűzött
gyermeknevelés - többnyelvűség
37.018.1 *** 800.7
[AN 3783016]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2020.
Csóka Éva
   Jeles napok a bölcsődében : korosztályra szabott ötletek jeles és ünnepnapokra kisgyermeknevelők számára / Csóka Éva. - Budapest : Neteducatio Kft., 2019. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-615-5718-32-8 fűzött
bölcsődei nevelés - képességfejlesztés - naptári szokás - magyar néprajz
372.3 *** 37.025 *** 398.33(=945.11)
[AN 3783306]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2020.
   Current issues in ensuring the quality of mathematical education : monograph / ed. by N. Tarasenkova ; [publ. by the] SCASPEE. - Budapest : SCASPEE, 2019. - 223 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7209-8 fűzött
matematikatanítás - tantárgy-pedagógia
372.851 *** 371.3
[AN 3782826]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2020.
   Együtt az úton : kézikönyv az óvodai hittanoktatáshoz / Hujber Istvánné [et al.] ; [ill. Bódi Katalin]. - Budapest : Luther, 2019. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 30 mell.
ISBN 978-963-380-170-3 fűzött : 1300,- Ft
vallásoktatás - óvodai nevelés
372.82 *** 372.3 *** 268
[AN 3782676]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2020.
Fekete Anikó
   Kreatívan zenélni : 60 kreatív zenei gyakorlat minden korosztály számára / [Fekete Anikó] ; az Aktivitás Alapítvány ... kiadványa. - [Budapest] : Aktivitás Alapítvány, 2019. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-615-6118-00-4 fűzött
zenepedagógia - zeneoktatás - tanári segédkönyv
37.036(072) *** 372.878(072)
[AN 3783006]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2020.
Feketéné Gacsó Mária
   Történetünk : Démoszthenész Egyesület 25 : a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesületének ünnepi kiadványa / [írták és szerk. Feketéné Gacsó Mária és Kovács Benedek] ; Dadogás A-tól Z-ig : a 25 éves Démoszthenész Egyesület jubileumi konferenciája, 2019. október 22. : érintetteknek, logopédusoknak, pszichológusoknak. - [Budapest] : Démoszthenész Egyes., cop. 2019. - 49, 11 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete
logopédia - egyesület - testülettörténet - konferencia-kiadvány
376.36 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 061.2(439)Démoszthenész_Beszédhibások_és_Segítőik_Országos_Érdekvédelmi_Egyesülete
[AN 3783293]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2020.
   Hallgatók a demokráciáért : a magyar hallgatói érdekképviselet harminc év távlatából / [szerk. Jancsó András, Lengyel Nóra, Sárhegyi Tamás] ; [kiad. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája]. - [Budapest] : HÖOK, 2019. - 241 p. : ill. ; 16x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88385-5-1 kötött
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Magyarország - egyetem - diákönkormányzat - képviselő - ezredforduló - 21. század - interjú
378.4(439)"198/201" *** 378.183(439)(092)(047.53)
[AN 3782601]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2020.
Holik Ildikó (1976-)
   Mentorkutatások / Holik Ildikó. - Budapest : Gondolat, 2020. - 280 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-190.
ISBN 978-963-556-002-8 fűzött
pedagógusképzés - továbbképzés
371.14 *** 371.13
[AN 3783261]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2020.
   Kapcsolati tanulás : a szociális munka oktatásának módszertani kérdései / szerk. Vojtek Éva, Borda Viktória, B. Erdős Márta. - [Pécs] : [PTE], cop. 2019. - 330 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-463-4 fűzött
szociális munka - felsőoktatás - módszertan
378.636.4 *** 364.62 *** 371.3
[AN 3783321]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2020.
Karczewicz Józsefné
   A - Z óvoda : Karczewicz Ágnes óvodai módszere a gyakorlatban 40 év gyakorlattal, ötletekkel, történetekkel, tervekkel. - Budapest : Neteducatio Kft., 2019. - 151 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5718-31-1 fűzött
óvodai nevelés - módszertan
372.3 *** 371.3
[AN 3783239]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2020.
Kelemen Elemér (1937-)
   A Budai Tanítóképző 150 éve, 1869-2018 / Kelemen Elemér ; [szerk. és a képanyagot összeáll. Demeter Katalin] ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2019. - 139 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-177-2 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Tanító- és Óvóképző Kar
Budapest - tanítóképző - főiskola
378.637(439-2Bp.)
[AN 3782572]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2020.
Kenderfi Miklós (1964-)
   Szülői pályaválasztási attitűdök 2019 avagy A szülők véleménye felső tagozatos gyermekük pálya- és iskolaválasztásával kapcsolatban / Kenderfi Miklós. - Gödöllő : SZIE GTK Társadalomtud. és Tanárképző Int., 2019. - 88 p. : ill. ; 25 cm. - (Pályatanácsadói kiskönyvtár, ISSN 2677-0970 ; 3.)
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-963-269-860-1 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - pályaválasztás - szülő - családi nevelés - család - attitűd - 21. század - statisztikai adatközlés
37.048(439)"201"(083.41) *** 316.37-055.52 *** 37.018.1 *** 316.356.2 *** 316.644
[AN 3782749]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2020.
Kereszty Zsuzsa (1937-)
   Könyv a differenciálásról : máshonnan, máshogyan, együtt : kézikönyv az 1-8. évfolyamon tanítók számára / Kereszty Zsuzsa, Lányi Marietta. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2020. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-4720-4 fűzött
individuálpedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
37.013.41(072) *** 371.3(072)
[AN 3791345]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2020.
   "Mindenik embernek a lelkében dal van" : katolikus iskolák és óvodák a Váci Egyházmegyében : oktatási stratégia / [szerk. Csáki Tibor, Uzsalyné Pécsi Rita] ; [kiad. az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága ...]. - Vác : EKIF, 2019. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6049-1 fűzött
Váci Egyházmegye
egyházi iskola - katolikus egyház - egyházmegye - óvoda - általános iskola - gimnázium
373.24(439-03Váci_egyházmegye) *** 373.3(439-03Váci_egyházmegye) *** 373.54(439-03Váci_egyházmegye) *** 282(439-03Váci_egyházmegye)
[AN 3783152]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2020.
   Négy évtizedes a vetőmag szakmérnök képzés Szarvason / [fel. szerk. Futó Zoltán] ; [... kiad. a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus ... és a Kruppa-Mag Kutató Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft.]. - Szarvas : SZIE AGK ; [Kisvárda] : Kruppa-Mag, 2019. - 96, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-851-9 fűzött
Szarvas (Békés megye) - egyetem - agrártudomány - vetőmag
378.663(439-2Szarvas) *** 631.53.02
[AN 3783490]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2020.
Neményi András
   Sikeres némettanulás titkai mesterprogram / [írta Neményi András]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2019. - 55, 41, 24 fol. ; 32 cm + 3 CD
Kapcsos borítóban
ISBN 978-615-80334-8-0 fűzetlen
nyelvtanulás - német nyelv - módszertan - auditív dokumentum
371.3 *** 372.880.30
[AN 3782606]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2020.
Nóbik Attila (1978-)
   A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában / Nóbik Attila. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-95.
ISBN 978-963-306-699-7 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - oktatásügy - sajtótörténet - pedagógia - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
37.014(439)"186/191" *** 070.486(439)"186/191" *** 37
[AN 3782598]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2020.
Palástiné Deli Elvira
   A bárándi Általános Iskola története az államosítástól az ezredfordulóig, 1948-2000 / Palástiné Deli Elvira. - [Báránd] : Szerző, 2019. - 329 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 978-615-00-6814-5 fűzött
Általános Iskola és Napközi Otthon (Báránd)
Báránd - általános iskola - iskolatörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Báránd)"1948/2000"
[AN 3783330]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2020.
Ponyi László (1963-)
   Közművelődés és romák : roma közösségi házak vizsgálata a közművelődés és a kisebbségtudomány dimenzióiban / Ponyi László. - Eger ; Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 260 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Bibliogr.: p. 245-260.
ISBN 978-963-414-562-2 fűzött : 2990,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Heves megye - Nógrád megye - művelődésügy - közösségi ház - magyarországi cigányok - 21. század - statisztikai adatközlés
374(=914.99)(439.134)"200/201"(083.41) *** 374(=914.99)(439.133)"200/201"(083.41) *** 374(=914.99)(439.131)"200/201"(083.41) *** 374.07(439.134)"200/201"(083.41) *** 374.07(439.133)"200/201"(083.41) *** 374.07(439.131)"200/201"(083.41)
[AN 3782248]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2020.
Rónay Zoltán
   Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben, különös tekintettel az állami egyetemekre / Rónay Zoltán. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 322 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Bibliogr.: p. 295-320. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-587-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - jogi szabályozás - vezetéstudomány - vezetés - 21. század
378(439)"201" *** 340.132(439) *** 65.011.1
[AN 3782315]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2020.
Sárközi Gabriella
   Büntetőjogi kisokos iskolaigazgatóknak / Sárközi Gabriella. - Budapest : Raabe, cop. 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-615-6079-25-1 fűzött
Magyarország - büntetőjog - fiatalkorú - közoktatás - útmutató
37.014(439) *** 343.224.1(439)(036)
[AN 3782619]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2020.
Schmikli Norbert (1977-)
   Iskoladrámák : színjátékok, énekek és ünnepek a XVII-XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából / Medgyesy S. Norbert ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA K., 2019. - 503 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-474. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5869-53-2 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - iskolai színjátszás - magyar irodalom története - magyar irodalom - oktatástörténet - 17. század - 18. század - iskoladráma
371.383.3(439)"16/17" *** 894.511(091)-254.2"16/17" *** 894.511-254.2 *** 37(439)"16/17"
[AN 3781976]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2020.
Simon Gabriella
   A mentorálás elmélete és gyakorlata : a mentori kompetenciák attitűdelemei és a kezdő pedagógusok mentormodellek szerinti támogatása / Simon Gabriella. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 448 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 417-448.
ISBN 978-963-414-556-1 fűzött : 4990,- Ft
pedagógusképzés - gyakorlati képzés - pedagógiai lélektan - támogatás
37.015.3 *** 371.13
[AN 3782156]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2020.
   Sok a levél, de egy a fa : tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből : köszöntő kötet Dr. Szilágyi Klára tiszteletére / szerk. Suhajda Csilla Judit. - Gödöllő : SZIE GTK Társadalomtud. és Tanárképző Int., 2018. - 117 p. : ill. ; 25 cm. - (Pályatanácsadói kiskönyvtár, ISSN 2677-0970 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-789-5 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - pályaválasztás - emlékkönyv
37.048(439)
[AN 3782742]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2020.
Somodi Imre
   A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, 2004-2019 : az első 15 év krónikája / Somodi Imre. - [Pécs] : PTE TTK Szentágothai J. Protestáns Szakkollégium, [2019]. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 978-963-429-471-9 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Szentágothai János Protestáns Szakkollégium
Pécs - szakkollégium - egyetem - történeti feldolgozás
378.187.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3783250]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2020.
   Szövegértés grafikus rendezők használatával / [összeáll. Hargitai Beáta] ; [kiad. Hátország Egyesület]. - [Budapest] : Hátország Egyes., cop. 2019. - 85 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [86].
ISBN 978-615-80636-2-3 fűzött
szövegértés - oktatási segédlet
372.46(072)
[AN 3783223]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2020.
   SZTE JGYPK tudományos és művészeti diákköri kaleidoszkóp II / [főszerk. Nóbik Attila]. - Szeged : SZTE JGYPK, 2019. - 211 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-10-3 fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
37 *** 082 *** 378.184
[AN 3782641]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2020.
Szűcs Tímea (1977-)
   Az alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus / Szűcs Tímea. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 9.)
Bibliogr.: p. 155-175. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-768-5 fűzött
Magyarország - zeneoktatás - alapfokú oktatás - zeneiskola - oktatáskutatás - ezredforduló - 21. század
372.878 *** 37.036 *** 373.3:78(439)"199/201"
[AN 3782711]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2020.
   A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 30 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Kormányosné Makai Eszter]. - Kecskemét : Vásárhelyi P. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., 2019. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7046-9 fűzött
Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Kecskemét)
Kecskemét - általános iskola
373.3(439-2Kecskemét)
[AN 3782833]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2020.
   Visszhangzó századok : tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére / szerk. Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Szabó Zoltán András. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 340 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-549-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - 19. század - 20. század - emlékkönyv
37(439)"18/19"
[AN 3782208]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2020.
Warta Vilmos (1968-)
   Manual for IMETS test assessors / Vilmos Warta, Gabor Rebek-Nagy. - [Pécs] : [PTE], 2019. - 39 p. : ill. ; 26 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 978-963-429-433-7 fűzött
nyelvvizsga - értékelés - szaknyelv - angol nyelv - útmutató
371.27(036) *** 802.0 *** 61 *** 371.26
[AN 3783255]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6849 /2020.
   Alapfogalmak és jelentéseik a rekreáció területén : rekreáció mindenkinek III. / szerk. Fritz Péter ; szerzők Andó Réka [et al.]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2018. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-144.
ISBN 978-615-5626-38-8 fűzött
rekreáció
796.035
[AN 3783385]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2020.
Csapó Zoltán
   Újpesti ezüst az aranykor hajnalán : az 1968-1969-es VVK-sorozat emlékére / Csapó Zoltán. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-22-3 fűzött : 2800,- Ft
Újpest Football Club
Európa - Magyarország - Budapest. 4. kerület - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - sportegyesület - 1960-as évek - Kádár-korszak
796.332.093(439)"196" *** 061.2(439-2Bp.)UTE *** 796.332.093(4)"196"
[AN 3783100]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2020.
Deák Ernő (1940-)
   Schneeberg-túrák, 1979-2019 / Deák Ernő, Uzsák Zoltán. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Kvk., 2019. - [96] p. : ill., színes ; 34 cm
A köszöntő német nyelven
ISBN 978-615-81454-0-4 fűzött
Alsó-Ausztria - Keleti-Alpok - természetjárás - fényképalbum
796.5(234.32)(084.12)
[AN 3782863]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2020.
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Le mie gioie terribili (magyar)
   Rettenetes örömeim : életem története / Enzo Ferrari ; [Piero Ferrari visszaemlékezésével] ; [ford. Bán Tibor és Misur Tamás]. - [Budapest] : Gabo, 2020, cop. 2019. - 311 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-500-5 kötött : 3990,- Ft
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Olaszország - autógyártás - sportkocsi - iparvállalat - 20. század - memoár
796.71(100)"19"(0:82-94) *** 629.114.82(45)(092)Ferrari,_E.(0:82-94) *** 061.5(45)Ferrari(0:82-94)
[AN 3791247]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2020.
Gál László
   Legendás csatársorok / Gál László, Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 348 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 343-344.
ISBN 978-615-5992-19-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - labdarúgás - sporttörténet - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092) *** 796.332(439)"19"
[AN 3783102]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2020.
   Három Tuss / [szerk. Szekeres László]. - [Gyúró] : Média & Marketing Kft., [2019]. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6909-8 kötött : 4990,- Ft
Tuss család
Tuss Miklós (1898-1978)
Tuss Miklós (1938-)
Tuss Réka (1977-)
Magyarország - sportoló - vitorlázás - síelés - családtörténet - 20. század - 21. század - memoár
797.14(439)(092)Tuss_M.(0:82-94) *** 796.92(439)(092)Tuss_R. *** 929.52(439)Tuss *** 797.14(439)(092)Tuss_M.
[AN 3783531]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2020.
   Az utca nem játszótér - a gördeszkázás története Budapesten, 1978-2019 : 2019. 09. 06 - 12. 14. = The street is not a playground - the story of skateboarding in Budapest, 1978-2019 / kurátor ... Petrányi Zsolt ; [szerk. ... Varga Lili] ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 49, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-6116-00-0 fűzött
Magyarország - görsport - sporttörténet - kiállítási katalógus
796.694(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783485]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6856 /2020.
Albert Ferenc (1949-)
   Poklok földjén : útleírások prózában, versben, képekben / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2019. - 297 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4555-9 kötött
Európa - magyar történelem - hadtörténet - hadszíntér - katonasír - vers - útleírás
726.825(4) *** 355.483(=945.11)(4)(0:82-821) *** 943.9(089.3)
[AN 3782933]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2020.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   A legszebb magyar kastélyok / [fotó Bagyinszki Zoltán]. - [Debrecen] : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-14-8 kötött
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 3791239]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2020.
   Battonyától Budapestig : Molnár-C. Pál (1894-1981) / [közread. a] Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár, [Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum]. - [Battonya] : Vár. Művel. Közp. és Kvt. ; [Budapest] : Molnár-C. P. Műterem-Múz., 2019. - 89, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81457-0-1 fűzött
Molnár-C Pál (1894-1981)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Molnár-C._P.
[AN 3782990]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2020.
Bogatin Gyöngyi
   Horgolt karácsony / Bogatin Gyöngyi. - Nagykanizsa : Bogatin Gy., 2019. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5004-1 fűzött
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3783265]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2020.
Bogatin Gyöngyi
   Pihentető horgolás / Bogatin Gyöngyi. - Nagykanizsa : Bogatin Gy., 2019. - 93 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5003-4 fűzött
díszítőművészet - horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3783268]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2020.
   Bőröndnyi boldogság / [főszerk. ... Abonyi Ria] ; [közread. a] Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület. - Mór : MIKSZ ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 101 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5812-74-3 kötött
Mór - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
73/76(439-2Mór) *** 894.511-822(439-2Mór)
[AN 3783031]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2020.
   Csángó szőttesek : az újraálmodott hagyomány. - Négyfalu ; [Dunavarsány] : Barca K., 2019. - 55 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barcasági füzetek ; 3.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-88230-9-0 fűzött
Barcaság - népművészet - szövés - magyar néprajz - csángók
746.1.031.4(=945.11csángók)(498.4Barcaság) *** 39(=945.11csángók)(498.4Barcaság)
[AN 3782913]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2020.
Dénes Eszter (1978-)
   Dévényi Sándor építészete / Dénes Eszter. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 248-252. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-65-5 fűzött : 4800,- Ft
Dévényi Sándor (1948-)
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század - 21. század
72(439)(092)Dévényi_S. *** 72.01
[AN 3782103]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2020.
Déry Attila (1954-)
   Múltunk jövője : gondolatok épített örökségünk sorsáról / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-62-0 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - építészeti örökség - műemlékvédelem - 21. század
72.025.3/.4(439)"201"
[AN 3782519]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2020.
   Diósi, Horváth Lóczi, Koller, Szakál / [szerk. Tóth Pál Sándor] ; [szöveg Vékony Délia] ; [kiad. kARTc Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : kARTc Kult. Egyes., 2019. - 119 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80607-3-8 kötött
Magyarország - fényképész - festőművész - szobrász - 21. század
77.04(439)(092)Diósi_M. *** 75(439)(092)Horváth_Lóczi_J. *** 75(439)(092)Szakál_É. *** 73(439)(092)Koller_M.
[AN 3782217]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2020.
Faragó Krisztina
   Kosárfonás / Faragó Krisztina, Varga Péter. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2020. - 152 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-278-607-0 kötött
kosárfonás - vesszőfonás - foglalkoztatókönyv
746.7 *** 677.543 *** 379.826
[AN 3791414]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2020.
Farkas Anna (1971-)
   Farkas Anna firmamentuma : [Farkas Anna tervezőgrafikus-művész kiállítása] : [Hegyvidék Galéria, 2019. november 19-21.]. - [Budapest] : Line & More, cop. 2019. - [46] p. : ill., részben színes ; 15 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-00-6744-5 fűzött
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Farkas_A. *** 766 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3782446]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2020.
   Fejünk felett a fedélszék, 2019 : díjnyertes pályamunkák építőipari szakgimnáziumok tanulóitól és egyetemek hallgatóitól : XXV. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 2019 / [szerk. Lázár Lenke] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2019. - 79 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát Pécsett tartották
ISBN 978-615-80892-2-7 fűzött
Magyarország - Pécs - építészettörténet - tetőszerkezet - középfokú oktatási intézmény - tanulmányi verseny - tudományos diákkör
72(439)(091) *** 692.4 *** 371.384 *** 378.184
[AN 3782804]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2020.
Gál István (1938-)
   Vecsés nevezetes épületeit bemutató makettek albuma / Gál István ; képek Katona Csaba. - [Vecsés] : Gál. I., 2019. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6172-6 kötött
Vecsés - építészet - modelltárgy
72(439-2Vecsés) *** 379.826
[AN 3783142]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2020.
   A geometria körül : Magyar Festők Társasága : 2019. október 17 - november 22., Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest = Around geometry : Society of Hungarian Painters. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2019]. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-21-9 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783051]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2020.
   Ihletőnk: Petőfi : a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti katalógusa / [szerk. Kispálné Lucza Ilona] ; [... kiad. az Országos Petőfi Sándor Társaság és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum]. - [Kiskőrős] : Orsz. Petőfi S. Társ. : Petőfi Szülőház és Emlékmúz., 2019. - 346 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-88199-3-2 kötött
Magyarország - képzőművészet - író - pályázat - múzeumi gyűjtemény - album
73/76(439) *** 894.511(092)Petőfi_S.(084.1) *** 06.063(439) *** 069(439-2Kiskőrös)
[AN 3782159]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2020.
Kárpáti Andrea (1955-)
   A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig / Kárpáti Andrea. - Budapest : Akad. K., 2019. - 210 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-454-361-9 kötött : 6800,- Ft
vizuális nevelés - vizuális kultúra - módszertan
7.017 *** 37.036 *** 371.3
[AN 3783349]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2020.
Konok Tamás (1930-)
   Tér, mozgás, játék : 2019. 06. 06 - 07. 12. = Space, motion, game / Konok Tamás & Vásárhelyi Tamás ; kurátorok ... Kaposi Dorka, Varga Lili ; [közread. a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-80650-8-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - természettudomány - játék - kísérlet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Konok_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 5.001.4
[AN 3783456]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2020.
   A kör négyszögesítése II : a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 2017/2018. évi múzeumpedagógiai foglalkozásainak összefoglaló kézikönyve = Squaring the circle II. : handbook for the museum education programs of the Deák 17 Youth Art Gallery in 2017 and 2018 / [... szerk. Bucsi Dorottya, Lucsánszky Ágnes, Varga Lili]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 94, [1] : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80650-9-2 kötött
Budapest. 5. kerület - múzeumpedagógia - galéria - vizuális nevelés - vizuális kultúra - kiállítás
069.12 *** 069(439-2Bp.V.) *** 7.017 *** 37.036 *** 061.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3783450]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2020.
Körtvélyesi Mária
   Örömök / Körtvélyesi Mária. - [Sajóvámos] : Szerző, 2019. - 138 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-6779-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művészet - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94)
[AN 3782925]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2020.
Kótai József (1940-)
   Kótai József ötvösművész. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-5869-69-3 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - ötvösség - érem - 20. század - 21. század
737.2(439)(092)Kótai_J. *** 739(439)(092)Kótai_J.
[AN 3782225]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2020.
Kucsera Tamás Gergely (1976-)
   Túl művészeten, túl emberen : válogatott művészetelméleti írások / Kucsera Tamás Gergely. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 173 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-414-607-0 fűzött : 3490,- Ft
művészetelmélet
7.01
[AN 3782232]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2020.
Licsicsányi Rózsa (1940-)
   Egy szentesi festő ecsetvonásai : válogatás Licsicsányi Rózsa olajfestményeiből / [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2019. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80757-9-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Licsicsányi_R.
[AN 3782783]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2020.
Ludmann Mihály (1959-)
   A nagy háború hősi emlékezete / Ludmann Mihály ; [közread. a] Kossuth Klub ..., Trianon Kutatóintézet. - Budapest : Kossuth Klub : L'Harmattan : Trianon Kutatóint., cop. 2019. - 206 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-414-522-6 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - szobrász - 20. század - emlékmű - első világháború - fényképalbum
73(439)(092) *** 725.945(439)(084.12) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3782306]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2020.
   Magyarország híres épületei. - [Debrecen] : TKK, [2020]. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-12-4 kötött
Magyarország - építészet - ifjúsági könyv - album
72(439)(084.1)(02.053.2)
[AN 3791237]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2020.
Orbók Ildikó
   Fény és árnyék : ellentét összhangként = Light and shadow : contrast as harmony / Orbók Ildikó. - [Budapest] : Aposztróf, [2019]. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött : 3980,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Orbók_I.
[AN 3783147]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2020.
Országos Rajztriennálé (4.) (2019) (Salgótarján)
   IV. Országos Rajztriennálé : Salgótarján, 2019 : Dornyay Béla Múzeum, 2019. november 23 - 2020. február 1. / [a kiállítást rend. Shah Gabriella és Burgundi Diána] ; [... kiad. ... a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., [2019]. - 204, [3] p. : ill. ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80579-2-9 kötött
Magyarország - rajzművészet - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)"201" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 3783072]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2020.
   Párhuzamos valóságok : 2018. 11. 14 - 12. 15. = Parallel realities / kurátor ... Kovács Andrea ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 43 p. : ill., színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-80650-6-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3783454]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2020.
Prokopp Mária (1939-)
   Árral szemben kifulladásig : Barba Péter (1914-1991) festőművész élete és munkássága / Prokopp Mária, Kátay-Barba Rafael Péter. - Budapest : Romanika, 2019. - 184 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 32.)
Gerinccím: Barba Péter festőművész élete és munkássága
ISBN 978-615-5037-51-1 kötött : 3990,- Ft
Barba Péter (1914-1991)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Barba_T.
[AN 3783568]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2020.
Ruzsa György (1947-)
   A fémek szerepe az orosz ikonművészetben : technika, anyagösszetétel, szimbolika, szakrális vonatkozások / Ruzsa György. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2019. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-174-1 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - ötvösség - ortodox egyház - ikon
7.046.3 *** 739(47) *** 246.3 *** 281.93
[AN 3782638]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2020.
Salamin András (1944-)
   Makkos Mária = Maria Eichel / Salamin András, Herein Mária. - Budapest : Infotop Kft., 2019. - 412 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 978-615-81427-0-0 kötött
Makkosmária - trinitáriusok - templom - kegyhely - 18. század - történeti feldolgozás
726.54(439-2Makkosmária)"17" *** 726.95(439-2Makkosmária)(091) *** 271.67(439-2Makkosmária)(091)
[AN 3782098]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2020.
   Séta a Szigeten : a Mansfeld Péter Galéria kiállításai, 2008-2019 / [szerk. Burány Tamás, Keppel Gyula] ; [közread. a] Budapesti Komplex Szakképzési Centrum. - Budapest : BKSZC, 2019. - 171 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5607-4 kötött
Magyarország - Budapest. 21. kerület - képzőművészet - galéria - 21. század
069(439-2Bp.)Mansfeld_Péter_Galéria *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3783097]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2020.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Útmutató és értelmezések az okunyevi kőbálványok, emlékoszlopok kézikönyvhöz / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Püski, 2019. - 51 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-302-256-6 fűzött
Szibéria - primitív művészet - rézkőkor - lelet
7.031.13 *** 903(571.1/.5)
[AN 3782502]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2020.
Szávoszt Katalin (1941-)
   Szávoszt Katalin. - Budapest : Szávoszt K., cop. 2019. - [63] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-615-00-6411-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - rajz
738(439)(092)Szávoszt_K. *** 741
[AN 3782087]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2020.
   Szemelvények a településföldrajz és a területfejlesztés témaköréből : tisztelgés a 65 éves Csapó Tamás munkássága előtt / szerk. Baranyai Gábor, Lenner Tibor, Németh Sándor ; [kiad. a Településföldrajzi Tudományos Egyesület]. - Szombathely : Településföldrajzi Tud. Egyes., 2019. - 216, [1] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6430-7 kötött
Kárpát-medence - településföldrajz - területfejlesztés - emlékkönyv
711.4(4-191) *** 911.3(4-191)
[AN 3783687]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2020.
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
   Szinyei Merse Pál (1845-1920) impressziói / [kurátor Géger Melinda, ... Szinyei Merse Anna]. - Kaposvár : Vaszary Képtár ; Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2019. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Kaposváron, 2019. máj. 17 - aug. 14. és a Nyíregyházán, 2019. aug. 23 - nov. 24. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-6004-00-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szinyei_Merse_P. *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 061.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3783091]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2020.
Szűcs Julianna, P. (1946-)
   Nagytotál : magyar összképek a múzeumban, a tárlaton és a nyilvános térben 2009 és 2018 között / P. Szűcs Julianna. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-456-059-3 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - művészetelmélet - művészetesztétika - művészettörténet - kiállítás - 21. század
7.01 *** 7(100)(091) *** 7(439)(091) *** 061.4(439)"2009/2018"
[AN 3783521]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2020.
Szűcs Zsuzsanna (1963-)
   Szűcs Zsuzsanna. - [Budapest] : Szűcs Zs., [2019]. - [47] p. : ill., színes ; 30 cm
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [46].
ISBN 978-615-00-6135-1 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Szűcs_Zs.
[AN 3782094]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2020.
   Ünnep : Magyar Festők Társasága : 2019. november 14 - december 20., Városi Galéria, Szigetszentmiklós. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2019]. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-22-6 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 3783054]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2020.
   Válogatás a régi Torna vármegye textilmintáiból / [gyűjt. és szerk. Gyarmati Éva] ; [közread. a] Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány. - [Tornabarakony] : Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány, 2019. - [60] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [60].
ISBN 978-615-00-7164-0 fűzött
Torna vármegye - hímzés - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439.136)
[AN 3782901]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2020.
   Világló hagyomány : a Vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) legjobb pályaműveinek kiállítása : 2019. 04. 13 - 05. 11. / [... rend. Énekes János, Zombori Béla] ; [közread. a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2019. - 49, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-80650-7-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - tanulmányi verseny - amatőr művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 371.384 *** 379.825-053.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783478]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2020.
   Ybl műhely, műterem / [közread. a] Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar. - Budapest : SZIE YMÉK, 2019. - 118 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Gerinccím: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet : műhely, műterem
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-866-2)
Magyarország - Budapest - építészet - egyetem - 21. század - építészeti terv
72.011 *** 72(439)"201" *** 378.672(439-2Bp.).096"201"
[AN 3782575]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6898 /2020.
Assmann, Jan (1938-)
Die Zauberflöte (magyar)
   A varázsfuvola : opera és misztérium / Jan Assmann ; [ford. Tatár Sándor] ; [... függ. Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2020. - 454 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 415-434.
ISBN 978-963-9777-61-3 fűzött : 4295,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Die Zauberflöte
Ausztria - opera - zeneszerző - 18. század - műelemzés
782.1(436)"17" *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3791338]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2020.
Dobszay László (1935-2011)
   Útmutató A hangok világa tanításához : I-VI. kötet / Dobszay László ; szerk. Stachó László. - Jav. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2019. - 439 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-330-778-6 kötött
zenepedagógia - szolfézs - tanári segédkönyv
784.9(072) *** 372.878(072)
[AN 3782113]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2020.
   Hang, élmény, tanítás : a Művészek a Művészetért Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Gocsál Ákos. - Pécs : PTE MK, 2019. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-478-8 fűzött
zenetudomány - zenepedagógia - tudományos diákkör
78.01 *** 378.184 *** 372.878
[AN 3783333]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2020.
Povedák Kinga (1979-)
   Gitáros apostolok : a keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata / Povedák Kinga. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 46.)
Bibliogr.: p. 208-222.
ISBN 978-963-306-696-6 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - misszió - zenetudomány - könnyűzene - zenei élet - 20. század - vallásos ének
78.01 *** 246.7 *** 266 *** 78.067.26.036.7 *** 78.05(439)"19" *** 245(100)
[AN 3782564]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2020.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Chappy, a magyar jazzkirály, mint sajátos példa a műfaj hazai meghonosodásának folyamatára / Simon Géza Gábor, Bajnai Klára, Borsos Tibor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2019. - 222 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Diszkogr.: p. 169-212. - Filmogr.: 168 p.
ISBN 978-963-87966-7-7 fűzött
Orlay Jenő (1905-1973)
Budapest - dzsesszzenekar - dzsesszzenész - zenetörténet - zenei élet - 20. század - dzsessz
78.067.26.036.5(439)(092)Orlay_J. *** 78.067.26.036.5(439-2Bp)(091)
[AN 3783591]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2020.
Simon Géza Gábor (1947-)
   A Magyarországon készült jazz hangfelvételek diszkográfiája, 1927-1950 / Simon Géza Gábor, Bajnai Klára, Borsos Tibor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2019. - 97 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87966-8-4 fűzött
Magyarország - 20. század - zeneművek katalógusa - diszkográfia - dzsessz
78.067.26.036.5(439)"1927/1950" *** 781.97(439)
[AN 3783581]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6904 /2020.
   Évszázados játékok : a dunakiliti amatőr színjátszás történeti képes albuma / [... összegyűjt. Bieber Miklósné, Bieber Miklós] ; [szerk. Bieber Tamás]. - Dunakiliti : Bieber M.-né, 2019. - [81] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6270-9 fűzött
Dunakiliti - amatőr színjátszás - fényképalbum
792.077(439-2Dunakiliti)(084.12)
[AN 3782629]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2020.
Győrffy Iván (1972-)
   Képpé vált gondolat : kortárs magyar és világfilmek / Győrffy Iván. - Budapest : Gondolat, 2019. - 393 p. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 373-384.
ISBN 978-963-693-950-2 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - filmművészet - 21. század
791.43(100)"201" *** 791.43(439)"201"
[AN 3782582]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2020.
   Jankovics Marcell / [... szerk. Fejérvári Gergely]. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Filmogr.: p. 300-301.
ISBN 978-615-5869-64-8 kötött : 6800,- Ft
Jankovics Marcell (1941-)
Magyarország - filmművészet - animációs film - grafikus - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Jankovics_M. *** 76(439)(092)Jankovics_M.
[AN 3782053]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2020.
Jankovics Marcell (1941-)
   Jankovics Marcell : képpraxisok 2. : image praxes 2. : Műcsarnok ... Budapest, 2019 / [kurátorok ... Fazakas Réka, Medve Mihály] ; [szöveg ... Orosz István]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Filmogr.: p. 58-59. - Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5695-29-2 fűzött
Magyarország - filmrendező - filmművészet - animációs film - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
791.43.071.1(439)(092)Jankovics_M. *** 76(439)(092)Jankovics_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3782042]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2020.
   Mensáros László: Hamlet / [... szerk. Szathmáry István]. - Budapest : MMA K., 2019. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 CD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-80-5 kötött : 3400,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
Téri Árpád (1916-1982). Hamlet
Magyarország - Debrecen - színész - színháztörténet - 20. század - színielőadás - auditív dokumentum
792.028(439)(092)Mensáros_L. *** 792.091(439-2Debrecen)"195"
[AN 3782166]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2020.
Pólik József (1969-)
   Körhinta a viharban : filmesztétikai írások / Pólik József. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 284 p. : ill ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-788-3 fűzött
Magyarország - filmesztétika - filmművészet - 20. század
791.43.01 *** 791.43(439)"195/196" *** 791.43(100)"19"
[AN 3782822]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2020.
Ring Orsolya (1975-)
   A Nemzeti Színház-kép változásai és változatai a késői Kádár-korszakban / Ring Orsolya. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 176 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 6.)
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-963-9987-58-6 fűzött : 2900,- Ft
Nemzeti Színház (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - művelődéstörténet - kulturális politika - Kádár-korszak
792(439)"197/198" *** 930.85(439)"197/198" *** 008:323(439)"197/198" *** 792(439-2Bp.)Nemzeti_Színház
[AN 3782227]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6911 /2020.
Czímer Zoltán
   Hibázz! : top 100 hbia, amit (ne) kövess el! / Czímer Zoli. - [Budapest] : [Czímer Z.], [2019]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7000-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(078)(076)=945.1
[AN 3783528]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2020.
   "Az élet éppen elég hosszú" : BG 60 : írások Balázs Géza 60. születésnapjára / [szerk. Blankó Miklós, Pölcz Ádám]. - Budapest : Inter Nonprofit Kft., 2019. - 267 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5556-17-3 kötött : 3000,- Ft
nyelvészet - kultúra - emlékkönyv
800.1 *** 316.7
[AN 3782456]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2020.
French - English visual bilingual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [francia - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-158-8 fűzött : 4999,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3781945]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2020.
German - English bilingual visual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [német - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-157-1 fűzött : 4999,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3782054]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2020.
Goullet, Monique
Apprendre le latin médiéval (magyar)
   Középkori latin nyelvkönyv : egyetemi hallgatóknak / Monique Goullet, Michel Parisse ; ford. és magyarázatokkal ell. Kondákor Szabolcs ; szerk. Sarbak Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Bibliotheca discipulorum
ISBN 978-963-277-849-5 fűzött : 3400,- Ft
latin nyelv - nyelvtankönyv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3782691]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2020.
Gyuricza Katalin
   Die linguistische Erforschung der Textsorten-Intertextualität : die Untersuchung der funktionalen Textsorten-Relationen am Beispiel von Werbetextsorten / Katalin Gyuricza. - Budapest : ELTE Germanisztikai Int., 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 79.)
Bibliogr.: p. 132-139.
ISBN 978-963-489-168-0 fűzött
német nyelv - szövegtan - reklám
803.0-73 *** 659.123
[AN 3782590]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2020.
   Humor és sport a szláv kultúrákban : köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére / szerk. Kiss Szemán Róbert. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 261 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, szlovák, orosz, lengyel és szerb nyelven
ISBN 978-963-489-163-5 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma - humor - stilisztika - sport - emlékkönyv
808.1 *** 881 *** 82.01-7 *** 796
[AN 3782204]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2020.
   Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) : August 27 - September 1, 2017, Székesfehérvár ... / ed. by Ákos Bertalan Apatóczky. - Szeged : Univ. of Szeged, 2018. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 52.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-663-8 fűzött
altaica - urál-altaji népek - őstörténet - konferencia-kiadvány
809.41/.43 *** 930.8(=941/=945) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3782577]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2020.
Illés Györgyi (1968-)
   Színpadi beszéd : nem csak színészeknek, 130 gyakorlattal / Illés Györgyi. - Budapest : Beszédcentrum, 2019. - 137 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [139].
ISBN 978-615-80915-1-0 fűzött : 3200,- Ft
beszédművelés - példatár
809.451.1-06(076) *** 82.085(076)
[AN 3782433]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2020.
Italian - English visual bilingual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [olasz - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-161-8 fűzött : 4999,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3781969]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2020.
   Képes szótár : [angol - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Kész. a "5 language visual dictionary" (London : Dorling Kindersley, 2018) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-499-156-4 fűzött : 4999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3782059]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2020.
   Király Péter 100 : tanulmánykötet Király Péter tiszteletére / szerk. Császári Éva és Mária Imrichová. - Budapest : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Budapesten, 2017. nov. 22-23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-066-9 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma - emlékkönyv
808.1 *** 881
[AN 3782195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 338 p.
[AN 3782200] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 320 p.
[AN 3782201] MARC

ANSEL
UTF-86923 /2020.
Kontra Miklós (1950-)
   Felelős nyelvészet / Kontra Miklós. - Budapest : Gondolat, 2019. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-246.
ISBN 978-963-693-988-5 fűzött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - magyar nyelv - nyelvoktatás - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - határon túli magyarság - szociolingvisztika
809.451.1 *** 800.7 *** 372.880 *** 316.7 *** 342.725(=945.11)(4-191)
[AN 3782600]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2020.
Láng Nóra
   Law enforcement English 3 / Láng Nóra ; [ill. by Ostoros Ágnes] ; [közread. a] Nemzetközi Oktatási Központ. - Budapest : NOK, 2019. - 156 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6604-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - rendőrség - nyelvkönyv
802.0(078)=00 *** 351.74
[AN 3783232]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2020.
Magyarné Várbíró Zita (1972-)
   Hang-lépcső : a hangtani tudatosság fejlesztése 5-7 éves gyermekeknél / Magyarné Várbíró Zita, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné Mályi Nóra. - Székesfehérvár : Logotech Kft., 2019. - 82 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 44 mell.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 978-615-81316-0-5 fűzött
írás- és olvasástanítás - képességfejlesztés - fonetika - példatár
801.42 *** 372.41/.45(076) *** 37.025
[AN 3783217]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2020.
Mandarin Chinese - English visual bilingual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [kínai - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-160-1 fűzött : 4999,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=951=945.11
[AN 3781965]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2020.
Németh Katalin
   English grammar 2 : rules & practice / Németh Katalin. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 258 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-98-4 fűzött : 4790,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3782118]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2020.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X : 2018. október 17-18. / szerk. Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE M. Nyelvészeti Tansz., 2019. - 371, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Szegeden megrendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-677-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3782560]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2020.
Osipova, Irina A. (1950-)
   Klûč : rabočaâ tetrad' : propisi upražneniâ i zadaniâ grammatičeskie kommentarii na vengerskom âzyke / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2019. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5888-9 fűzött : 990,- Ft
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 3792068]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2020.
Russian - English visual bilingual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [orosz - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-159-5 fűzött : 4999,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3781964]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2020.
Spanish - English visual bilingual dictionary (magyar)
   Képes szótár : [spanyol - magyar] / [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 360 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-162-5 fűzött : 4999,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3781970]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2020.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 3 : with updated tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 264 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-23-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3791422]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2020.
Szita Szilvia (1972-)
   MagyarOK : magyar nyelvkönyv : B2+ / Szita Szilvia, Pelcz Katalin ; [rajz. Jean-Marc Deltorn] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁOK, 2019. - 238 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4. köt.
ISBN 978-963-429-203-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3783360]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2020.
Szita Szilvia (1972-)
   MagyarOK : nyelvtani munkafüzet : B2+ / Szita Szilvia, Pelcz Katalin ; [rajz. Jean-Marc Deltorn] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁOK, 2019. - 223 p. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4. köt.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-429-203-6)
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3783367]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2020.
   A szív elárul, mert világít : Kabán Annamária búcsúztatása. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 30, [1] p. ; 22 cm
Fűzött
Kabán Annamária (1953-2019)
Magyarország - Erdély - nyelvész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár - emlékbeszéd
80.001(439)(092)Kabán_A.(0:82-94) *** 80.001(498)(=945.11)(092)Kabán_A.(0:82-94)
[AN 3781944]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2020.
Ye Qiuyue
   Contrastive and phonetic analysis for teaching and learning Chinese pronunciation / Ye Qiuyue. - Budapest : Dep. of East Asian Studies Eötvös L. Univ., 2019. - [6], II, 257 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Budapest monographs in East Asian Studies, ISSN 1787-7482 ; 9.)
Bibliogr.: p. 245-256.
ISBN 978-963-489-127-7 fűzött
kínai nyelv - kiejtés - fonetika
809.51-4 *** 809.51 *** 809.51-15
[AN 3782693]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6937 /2020.
   Egyéni és kollektív indentitások : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában IX. : a 2019-es tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 18.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5819-02-5 fűzött
Oroszország - orosz irodalom története - művelődéstörténet
882(091) *** 930.85(47)
[AN 3782167]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2020.
   Hagyomány, népi írók, nemzeti önismeret / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 195 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-02-6 fűzött
magyar irodalom története - népiesség - politikatörténet - népi mozgalom - nemzeti irányzat - 20. század
82.015.12 *** 894.511(091)"19" *** 329.73(439)"19" *** 329.17(439)"19"
[AN 3783341]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2020.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   "Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása" : magyar esztétikatörténeti és esztétikai tanulmányok / Máté Zsuzsanna. - Kolozsvár : Pro Philosophia ; Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2019. - 243 p. ; 18 cm. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai ; 17.)
Bibliogr.: p. 211-229.
ISBN 978-606-8074-22-1
ISBN 978-615-5727-03-0 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Palágyi Menyhért (1859-1924)
Magyarország - filozófiatörténet - irodalomtudomány - irodalomesztétika - esztétika - művészetfilozófia - író - filozófus - 19. század - 20. század
82.01(439)"18/19" *** 7.01(439)"18/19" *** 111.852(439)"18/19" *** 894.511(092)Madách_I. *** 1(439)(092)Palágyi_M.
[AN 3782677]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2020.
   Miloš Crn̂anski, romantični anarhist 20. veka : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 12. aprila 2019 godine na Univerzitetu "Etveš Lorand" u Budimpesti / [ured. Dragan J̌akovl̂ević]. - Budimpesta : Smer za srpski jezik i kn̂iževnost Odseka za slovensku filologiǰu Filozofskog fakulteta Univ. "Etveš Lorand", 2019. - 113 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-190-1 fűzött
Crn̂anski, Miloš (1893-1977)
Szerbia - író - 20. század
886.1(092)Crn̂anski,_M.
[AN 3782373]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2020.
Mózes Dorottya Katalin
   Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben / Mózes Dorottya Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-267.
ISBN 978-963-318-478-3 fűzött
Afrika - Karib-tenger vidéke - India - angol nyelvű irodalom története - műfajtörténet - narratológia - posztkoloniális állam - 20. század - 21. század - regény - műelemzés
82.01-31 *** 325.8(100) *** 820(100)(091)-31"19/20"
[AN 3782890]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2020.
Orosz Magdolna (1951-)
   Nyelv, emlékezet, elbeszélés : a századforduló bécsi és budapesti modernsége az irodalomban / Orosz Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2019. - 429 p. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 11.)
Bibliogr.: p. 395-429.
ISBN 978-963-693-946-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - Ausztria - magyar irodalom története - osztrák irodalom története - irodalomesztétika - kulturális identitás - századforduló - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)"188/193" *** 830(436)(091)"188/193" *** 316.7
[AN 3782630]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2020.
   Pomogáts Béla : egy irodalomtörténész portréja / [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA K., 2019. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Cseke Péter, Benedek Anna. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-66-2 kötött : 3400,- Ft
Pomogáts Béla (1934-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - interjú
82.01(439)(092)Pomogáts_B.(047.53)
[AN 3782025]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2020.
Széplaky Gerda (1973-)
   Sötét és néma : filozófiai esszék - irodalomról, filmről, képzőművészetről / Széplaky Gerda. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 347-355.
ISBN 978-963-414-551-6 fűzött : 3990,- Ft
irodalomesztétika - művészetesztétika - filmesztétika - filozófia
82.01 *** 7.01 *** 791.43.01 *** 1
[AN 3782235]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6945 /2020.
Gaál József (1960-)
   Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben / Gaál József, József Attila. - [Verőce] : Arcus, 2019. - [79] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5402-28-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - pszichoanalízis - író - grafikus - 20. század - 21. század - történelmi forrás
894.511(092)József_A.(093) *** 76(439)(092)Gaál_J. *** 159.964.2
[AN 3783083]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2020.
Koczkás László
   A pontyhorgászat hőskora : irodalmi visszatekintés, 1900-1962 / Koczkás László. - Budapest : Agroinform, 2018. - 86 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Halászati és horgászati történeti füzetek, ISSN 2677-1012 ; 1.)
ISBN 978-615-5666-23-0 fűzött
magyar irodalom története - horgászat - ponty - 20. század - szakirodalmi dokumentum
894.511(091)-96"190/196" *** 799.1 *** 639.215.2
[AN 3783408]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2020.
Kusper Judit (1976-)
   "Eltört a kis tükör" : szubjektum, nyelv, emlékezet Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi Dezső műveiben / Kusper Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 219 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 59.)
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-318-789-0 fűzött
Vajda János (1827-1897)
Czóbel Minka (1855-1947)
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - irodalomtudomány - műelemzés
894.511(092)Czóbel_M. *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Vajda_J. *** 82.01
[AN 3782716]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2020.
Odorics Ferenc (1956-)
   Fénykereszt / Odorics Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 85, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80781-9-1 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(091)"18/19"
[AN 3783248]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2020.
   "Valaki útravált..." : az úton lévő és kiútkereső Ady Endre / szerk. és összeáll. Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK : MMA K., 2019. - 247 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-708-3 kötött : 5800,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - album
894.511(092)Ady_E.(084.1)
[AN 3782109]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6950 /2020.
Beckett, Samuel (1906-1989)
En attendant Godot (magyar)
   Godot-t várva ; Ó, a szép napok! ; Végjáték : három dráma / Samuel Beckett. - Budapest : Gondolat, 2019. - 227, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: En attendant Godot ; Happy days ; Fin de partie. - Gerinccím: Három dráma
ISBN 978-963-693-947-2 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3782151]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2020.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 és más történetek / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre, Pék Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-184-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3791376]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2020.
Bulyčëv, Kir (1934-2003)
Poslednââ vojna (magyar)
   Az utolsó háború / Kir Bulicsov ; [műford. Sárközy Gyula]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 314, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-73-1 fűzött : 3690,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3791390]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in Mesopotamia (magyar)
   Gyilkosság Mezopotámiában / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 313, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-313-7 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3791798]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mysterious affair at Styles (magyar)
   A titokzatos stylesi eset / Agatha Christie ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 265 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-440-0 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3791801]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2020.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The man in the high castle (magyar)
   Az ember a Fellegvárban / Philip K. Dick ; [ford. Gerevich T. András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2003. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-51-2 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3791378]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2020.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Ubik (magyar)
   Ubik / Philip K. Dick ; [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2004. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-701-0 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3791381]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2020.
   Esti állatmesék / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 120, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-368-9 kötött : 3499,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3791222]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2020.
Fielding, Joy
The bad daughter (magyar)
   Hálátlan lány / Joy Fielding ; [ford. Lukács Tamás]. Sulfur Springs / William Kent Krueger ; [ford. Bornai Tibor]. Szerelmi afférok felnőtteknek / Debby Holt ; [ford. Dibás Gabriella]. A fény London fölött / Julia Kelly ; [ford. Tóth Melinda]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The bad daughter. Sulfur Springs. Love affairs for grown-ups. The light over London
ISBN 978-963-289-431-7 kötött
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - szerelmes regény - történelmi regény
820-31(71)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-311.6=945.11
[AN 3782345]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2020.
García Lorca, Federico (1898-1936)
   Romancero gitano / Federico García Lorca ; il. de István Szentandrássy ; [publ.] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 62, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81343-3-0 kötött
spanyol irodalom - vers
860-14
[AN 3782363]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2020.
García Lorca, Federico (1898-1936)
Romancero gitano (magyar)
   Cigányrománcok / Federico García Lorca ; ford. Nagy László ; Szentandrássy István illusztrációival ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 62, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81343-2-3 kötött
spanyol irodalom - vers
860-14=945.11
[AN 3782355]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2020.
Hamilton, Alwyn (1988-)
Traitor to the throne (magyar)
   A szultán foglya / Alwyn Hamilton ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 446, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-966-8 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3782074]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2020.
Janés Nadal, Clara (1940-)
   Maradjon égve a lámpa / Clara Janés Nadal ; ford. Benyhe István, Farkas Wellmann Endre, Szőcs Géza ; vál. Mester Yvonne ; ill. Szentandrássy István ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 87, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81343-0-9 kötött
spanyol irodalom - vers
860-14=945.11
[AN 3782336]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2020.
Janus Pannonius (1434-1472)
   Colección de poemas / Janus Pannonius ; introd., trad. y notas de Alfonso Lombana Sánchez ; [publ.] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 100, [7] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81343-1-6 kötött
Magyarország - középkori latin irodalom - vers - fordítás
871-14(439)=60
[AN 3782348]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2020.
Kells, Claire
Girl underwater (magyar)
   Lány a víz alatt / Claire Kells ; [ford. Lukács Tamás]. Ül! Marad! Ugat! / Annie England Noblin ; [ford. Őri Péter]. Ami nem öl meg.. / Carla Norton ; [ford. Szőke Ágnes]. Városi cukrász vidéki élete / Louise Miller ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2020. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Girl underwater. Sit! Stay! Speak!. What doesn't kill her. The city baker's guide to country living
ISBN 978-963-289-433-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3782379]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2020.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1992. - 472, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-156-5 kötött : 3999,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3791733]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2020.
Libellus de institutione morum (szerb)
   Kn̂ižica za obrazovan̂e morala = Libellus de institutione morum / Kpal̂ Stefan Sveti. - Budimpešta : Društvo Svetog Stefana, 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak szerb nyelven
ISBN 978-963-277-853-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - középkori latin irodalom - maxima - államelmélet
871-84(439)=861 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3782725]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2020.
Manoel Antonio (1900-1930)
   Horizontkoktél két hangra : kétnyelvű verseskötet Manuel Antonio és Federico García Lorca galego verseiből / [ford. Mohácsi Árpád] ; [az ELTE Bölcsészettudományi Kar Galego Nyelvi Központ kiadása]. - Budapest : ELTE BTK, 2019. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-489-182-6 fűzött
galego irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
869.9-14.02=945.11
[AN 3782656]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2020.
March, Meghan
Rouge royalty (magyar)
   Utolsó kísértés [elektronikus dok.] : Kísértés 3. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/n2L?urn:nbn:hu-159375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-29-3
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3790909]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2020.
March, Meghan
Take me back (magyar)
   Vigyél magaddal / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 284, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-47-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3782475]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2020.
March, Meghan
Take me back (magyar)
   Vigyél magaddal / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 284, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-47-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3782485]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2020.
McManus, Karen M.
Two can keep a secret (magyar)
   Tartsd meg a titkot / Karen M. McManus ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-140-3 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3782070]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2020.
Miller, Madeline (1978-)
The song of Achilles (magyar)
   Akhilleusz dala / Madeline Miller ; [ford. Szigeti Judit ..., Tóth Bálint Péter ...]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-452-417-5 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791251]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2020.
Natsuishi Ban'ya (1955-)
   Kutyák : 50 haiku = Dogs : 50 haiku = Inu : 50 haiku / Nacuisi Banja ; Pápai Éva akvarelljei ; angolra ford. Nacuisi Banja és Jim Kacian, magyarra ford. Vihar Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 111 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-456-058-6 kötött
japán irodalom - haiku - többnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11=20
[AN 3783569]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2020.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek / Delia Owens ; [ford. Csonka Ágnes]. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 426, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-566-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791549]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2020.
Palmer, Michael (1942-2013)
The first family (magyar)
   Az elnöki család / Michael Palmer és Daniel Palmer ; [ford. Nagy Erika]. Noel naplója / Richard Paul Evans ; [ford. Szőke Ágnes]. Az eltűnési szezon / Joanna Schaffhausen ; [ford. Fényes Lili]. Azok az apró dolgok / Erica James ; [ford. Zsolt Angéla]. - Budapest : Tarsago, cop. 2020. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The first family. The vanishing season. It's the little things. The Noel diary
ISBN 978-963-289-432-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3782358]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2020.
Petruşan, Gheorghe (1938-)
   Scrieri istorice şi literare = Történelmi és irodalmi írások / Gheorghe Petruşan ; [ed. Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Seghedin]. - Seghedin : Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Seghedin, 2019. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1130-1 kötött
Magyarország - magyarországi románok - magyarországi román irodalom - nemzettudat - publicisztika
859.0-92(439) *** 316.347(=590)(439) *** 316.63(=590)(439)
[AN 3783374]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2020.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : Middle School Mayhem (magyar)
   Egy puding naplója : sulibajok / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 234, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-466-8 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3791241]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Make me yours (magyar)
   Tüzes szenvedély [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-85-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3791306]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2020.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A chave de Salomão (magyar)
   Salamon kulcsa / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 412 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8201-6 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3791699]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2020.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A fórmula de Deus (magyar)
   Az isteni formula / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 509 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6147-9 kötött : 4500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3791696]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2020.
Schrader, August (1807-1894)
Vergeltung (magyar)
   Elégtétel [elektronikus dok.] / August Schrader. - Szöveg (pdf : 2.2 MB) (epub : 529 KB). - [Budapest] : [Nagy K.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Károly. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159314. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81563-0-1 (pdf)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3790667]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2020.
Simo, Gheorghina (1947-)
   Iubirile mele... iubirilor mele : versuri / Gheorghina Simo. - Giula : Cronica, 2019. - 213 p. ; 21 cm
Váltakozva román és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-6126-9 fűzött
Magyarország - román irodalom - magyar irodalom - vers
859.0-14(439)=945.11 *** 894.511-14
[AN 3782374]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2020.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Trudno bytʹ bogom (magyar)
   Nehéz istennek lenni / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [műford. Gellért György]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-90-8 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3791388]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2020.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Prowadź swój pług kości umarłych (magyar)
   Hajtsad ekédet a holtak csontjain át / Olga Tokarczuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 259 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-583-7 fűzött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3782263]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2020.
Ţuţuianu, Floarea (1951-)
Arta seducţiei (magyar)
   A csábítás művészete / Floarea Ţuţuianu ; [ford. Király Farkas]. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 105, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-21-8 kötött : 1500,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3783234]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2020.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 255 p., [11] t.fol. : ill. ; 14 cm
A gerincen számozási adatként: 26. - Virágmagokkal
ISBN 978-615-00-7449-8 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3791398]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2020.
   Virágok : 50 haiku = Flowers : 50 haiku = Hana : 50 haiku / kortárs japán költőktől ; Pápai Éva akvarelljei. - Budapest : Balassi, [2019]. - 121, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-456-051-7 kötött
japán irodalom - haiku - többnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11=20
[AN 3783559]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6988 /2020.
Akai Katalin
   Ezt is túléltük / Akai Katalin ; [graf. Somogyi-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-81-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3783012]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2020.
Albert Ferenc (1949-)
   Acélbazárt szív : versek, gondolatok, gondolatszikrák / Albert Ferenc. - [Budapest] : Albert F., 2019. - 300 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4970-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782931]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2020.
Albert Ferenc (1949-)
   Szirmok tövisek nélkül / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2019. - 184 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4969-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782942]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2020.
Albert Ferenc (1949-)
   A valóság meseköntöse : Lillának s a hozzá hasonló gyerekeknek : versek, prózák / Albert Ferenc ; a rajzokat Nagy Lilla Csenge kész. - [Budapest] : [Albert F.], 2019. - 131 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4967-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3782938]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2020.
   Álomkód : antológia / [főszerk. ... Szűcsné Pál-Kutas Orsolya] ; [közread. a] Kazinci Klub. - Kazincbarcika : Kazinci Klub, 2019. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7029-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3782939]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2020.
Apor Kata
   Kutyavilág / Apor Kata ; [graf. Szigethi Réka]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-59-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3783015]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2020.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Boldognak lenni : [verseskötet] / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2019. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80963-3-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782651]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2020.
Arday Géza (1973-)
   Errefelé sok a valóság : tanulmányok és esszék / Arday Géza. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 368 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-609-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - külföldön élő magyar személyiség - emigráció - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19" *** 325.25(100)(=945.11)(092)"19"
[AN 3782309]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2020.
Babarczy Eszter (1966-)
   A mérgezett nő : novellák / Babarczy Eszter. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 251, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-949-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3791339]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Labdarózsa / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-305-2 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791464]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Lepke az írógépen / Bálint Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 64, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-304-5 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3791467]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2020.
Baranyai Miklós (1966-)
   Megverselt idők II / Baranyai Miklós. - Budapest : Agroinform, 2019. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5666-32-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783529]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2020.
Bartók Imre
   A testrablók éjszakája / Bartók Imre ; Bán Sarolta illusztrációival. - Budapest : Tea K., cop. 2019. - [55] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80155-9-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3782654]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2020.
Béres Melinda (1981-)
   Poci Bacik és a Baci Kalózok támadása / Béres Melinda. - [Budapest] : [Béres Gyógyszergyár], [2019]. - [16] p. : ill., színes ; 15 cm
Közread. a Béres Gyógyszergyár
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészségnevelés - verses mese - képeskönyv - gyermekkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 613(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3781943]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2020.
Bodó Dániel
   A Viharűző és a Démonlovagok / Daniel M. Bodo. - [S.l.] : Bodó D., 2019. - 422 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7281-2 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3782021]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2020.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2018. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-317-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3791803]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2020.
Borsi István Antal
   Írmagunk : novellák 2019 / Borsi István Antal. - [Diósjenő] : Magánkiad., 2019. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3782370]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 124 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-00-7451-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3791394]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2020.
Bozóky Balázs (1981-)
   Hotel / Bozóky Balázs. - [S.l.] : Publio, 2018. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-397-744-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3782499]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3786717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-37-8
[AN 3791530] MARC

ANSEL
UTF-87008 /2020.
Carter, John
   A 39-es ügyosztály / John Carter. - [Budapest] : Szőcs F., 2018. - 505 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7310-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783176]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2020.
Csámpai László
   Kőből szívet készítek / Csámpai László ; [ill. Földessy Rita, Ochaba Timi, Zana Diána]. - Budapest : Püski, 2019. - 107, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-302-268-9 kötött
Szlovákia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3782479]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2020.
   Csikófogat : antológia a Guttenberg Pár[!Pál] Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó tehetséggondozó program hallgatóinak munkáiból / [szerk. Rózsássy Barbara]. - Terény : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2019. - 82, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81341-0-1 fűzött : 2000,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822(4-191) *** 379.825-053.6
[AN 3783227]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2020.
Csom Árpád
   Az álmodó 2 : amikor leereszkednek a fekete vásznak / ifj. Csom Árpád. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-87-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783067]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2020.
Csukás István (1936-2020)
   Csukás István nagy meséskönyve / rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 213, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-373-516-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791240]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2020.
Czirják Eszter
   A tükörkészítő / Czirják Eszter. - [Budapest] : Czirják E., cop. 2019. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4947-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791357]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2020.
Demeter László (1933-)
   Hellász kék ege : válogatott versek, 1950-2019 / Demeter László. - Budapest : Püski, 2019. - 94, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-188-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782489]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2020.
   Dimenziók 10 : 55 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-25-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3783131]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2020.
Diós Károly
   Lelkemből / Diós Károly. - [Miskolc] : [Z-Press], 2019. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9493-76-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783116]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2020.
Dunai Ede (1970-)
   Törő visszatér / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-20-9 fűzött : 2600,- Ft
Törőcsik András (1955-)
Magyarország - magyar irodalom - labdarúgó - labdarúgás - 1980-as évek - 20. század - regény
894.511-31 *** 796.332(439)"198"(0:82-31) *** 796.332(439)(092)Törőcsik_A.(0:82-31)
[AN 3783187]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2020.
Dust, Emy
   Zeynep : veszélyes házasság / Emy Dust. - [Gyömrő] : Fazekas E., cop. 2019. - 463 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-81011-8-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3782161]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2020.
   Emlékeink : írásban és képekben : MOKK kongresszus, Balatonfenyves, 2018 : [antológia] / [szerk. Fodor Etelka]. - [Budapest] : Pytheas, [2018]. - 172 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5741-08-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"201"
[AN 3783213]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2020.
Evelyn N.
   First : első / Evelyn N. - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2019. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-317-295-7 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3782480]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2020.
Fable, Vavyan
   Álomhajsza : fantasy-történet / Vavyan Fable ; [versek Fodor Ákos]. - [Budapest] : Fabyen, 2020. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-90-3 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3791703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 413 p.
ISBN 978-963-9300-88-0
[AN 3791706] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 489 p.
ISBN 978-963-9300-89-7
[AN 3791708] MARC

ANSEL
UTF-87022 /2020.
Farkas Pál (1952-)
   Földbe taposott emlékek : novelláskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2019. - 247, [2] p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5645-07-5)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3782173]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2020.
Farkas Viola (1934-)
   Új tavasz / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 92 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-88-0 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3783044]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2020.
Fekete András (1955-)
   Tizenharmadik : Fekete András 13. verses kötete / [... ill. Andi György]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 102, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81107-0-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782761]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2020.
Fleiszig Rózsa (1947-)
   A főnix ébredése / Fleiszig Rózsa. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-89-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783034]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2020.
Fodor Gina
   Caffé Napoletano [elektronikus dok.] : menj, ahová visz a szíved! / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 360 KB) (mobi : 524 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159309. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-36-3 (pdf)
ISBN 978-615-6051-37-0 (epub)
ISBN 978-615-6051-38-7 (mobi)
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 908.45(0:82-31)
[AN 3790659]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2020.
Frideczky Katalin (1950-)
   A kör bezárul : válogatott novellák / Frideczky Katalin. - [Budapest] : Croatica, 2019. - 139, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6014-10-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3782950]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2020.
Fülöp Ági
   Erdélyben járt a nyár / Fülöp Ági. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 218 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-67-5 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3783048]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2020.
Gárdos Péter (1948-)
   Királyi játék : ez a játszma vérre megy / Gárdos Péter. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-686-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791717]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2020.
Girincsi Dalma
   Aljas módszer : regény / Girincsi Dalma, Buchalter Petra. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-80-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783049]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2020.
Grandi, Ariela
   A sziget 1 / Ariela Grandi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 164 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5812-76-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783043]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2020.
Hard, Steve
   Az utolsó pápa : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2019. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7052-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783045]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2020.
Hartai Gergely
   A lisszaboni küldetés / Hartai Gergely. - [Szolnok] : Magánkiad., 2019. - 81, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4387-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3783309]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2020.
Hofer Alice
   A legkisebb királyfi : a Népek meséi sorozat alapján a Pál Feris' közösség meséje / [írta Hofer Alice] ; [ill. Linczmayer Betti]. - Budapest : [Infotop Kft.], 2019. - 39 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81427-1-7 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3782187]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2020.
Hutás Mihály (1941-)
   Útban a világ világossága felé / Hutás Mihály ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Balatonfüred ; Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 80, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-19-0 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80826-5-5)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3782846]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2020.
Kalász Márton (1934-)
   Annyi ábrándunk : versek, 2010-2019 / Kalász Márton ; [közread. az] Arany János Alapítvány. - Budapest : Arany J. Alapítvány, 2019. - 66, [5] p. ; 17x17 cm
ISBN 978-963-8432-09-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783301]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2020.
   Kandalló melege : versek és novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-85-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3783039]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2020.
Kanyár Erika (1949-)
   A megszentelt pillanat : érzésfutamok / Kanyár Erika ; [... graf. Jáger István]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-65-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783122]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2020.
Kapitány Gábor (1948-)
   A nagy-nagy háború / Kapitány Gábor. - Budapest : Gondolat, 2019. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-938-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3782609]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2020.
Kaszányi Melinda
   Érzéstől írásig : versek / Kaszányi Melinda. - [Debrecen] : Kaszányi M., cop. 2019. - 126, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6694-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783094]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2020.
   Kedves : versek, elbeszélések. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2019. - 166, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-06-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3782617]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2020.
Keresi Magda
   Mama mesék / Keresi Magda. - [Komló] : [Rotari Nyip. Kft.], 2019. - 71 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6081-03-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3782335]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2020.
Kiss Tamara
   Gyerekek a sötétben / Kiss Tamara. - Budapest : [Kiss. T.], 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 343 p.
ISBN 978-615-00-7085-8 fűzött
[AN 3783071] MARC

ANSEL
UTF-87044 /2020.
Kiss-Teleki Rita
   El akartam mondani / Kiss-Teleki Rita ; [... graf. Maróti István, Somogyi Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 136 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5812-66-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783074]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2020.
Kollár Árpád
   A Limlom sárkány / Kollár Árpád, Szintai-Molnár Péter ; Hajdu Bernadett rajz. - [Lábatlan] : "Magyar Termék" Nonprofit Kft., [2019]. - 14, [6] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-6092-01-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészséges életmód - gyermekkönyv
894.511-93 *** 613(02.053.2)
[AN 3782188]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2020.
Korpos Kinga
   Rózsaszín flamingók / Korpos Kinga. - [S.l.] : Underground, 2019. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6106-14-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783175]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2020.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Határán a végtelennek.. : útijegyzetek / Korzenszky Richárd ; sajtó alá rend. Présingné Baracskai Erika, Tátrai Zoltán ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2019. - 247 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-36-6 fűzött
magyar irodalom - útleírás - memoár
894.511-992 *** 894.511-94
[AN 3782809]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2020.
Kovácsné Cohner Judit (1958-)
   Jégverem / June Cohner. - [Budapest] : Szkript K., 2019. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7026-1 fűzött : 3850,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3782916]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2020.
Kövi Pál (1924-1998)
   Erdélyi lakoma újratöltve : [irodalmi szakácskönyv] / Kövi Pál ; [... összeáll. és szerk. Cserna-Szabó András]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 572 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-270-3 kötött : 4999,- Ft
Erdély - magyar irodalom - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv - antológia
894.511-822 *** 641.5(0:82-822) *** 641.568(=00)(498.4.)(083.12)
[AN 3791558]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2020.
Kricsfalvi Anita
   Jutalomközpont / Lori Krix ; [ill. ... Kisföldi Sándor]. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6573-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783060]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2020.
Láng Zsolt (1958-)
   Bolyai / Láng Zsolt. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 456, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-076-9 fűzött : 4299,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3791795]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2020.
Lányi Géza (1942-)
   Csöbörből vödörbe / Lányi Géza. - [Nagykovácsi] : [Lányi G.], cop. 2019. - 192 p. ; 21 cm
Fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3783137]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2020.
Larson, Thomas Jake
   Agorafóbia / Thomas Jake Larson. - [Szeged] : Magánkiad., 2019. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5377-6 fűzött
magyar irodalom - horror - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783300]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2020.
Lengyel Géza (1941-)
   Számok, csodák, jelek : versek és A. Blok, F. I. Tyutcsev, A. A. Fet orosz versfordítások, 2018-2019 / Lengyel Géza. - [Budapest] : Nagy L. K. ; [Dunaharaszti] : [Jordán Print Bt.], 2019. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81412-0-8 fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-9878-9)
magyar irodalom - orosz irodalom - vers - antológia
894.511-14 *** 882-14(082)=945.11
[AN 3782891]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2020.
Lőrinczi Tamás
   A sárkány bibliája : a félisten gyermekei / Lőrinczi Tamás ; [... graf. Szabó András és Szentes Zagon]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-61-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783113]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2020.
Madách Imre (1823-1864)
   Költemények / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat, szövegmagyarázatokat összeáll. és az előszót írta Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2017-2020. - 3 db ; 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3709272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2020. - 239 p., 4 fol. : ill. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 106.)
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-615-5462-25-2 kötött
[AN 3783278] MARC

ANSEL
UTF-87057 /2020.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 251, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-470-4 kötött : 2999,- Ft
Erdély - Románia - magyar történelem - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439.21)"1916"(0:82-94) *** 943.921"191"(0:82-94) *** 355.48(498)"1916"(0:82-94)
[AN 3791546]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2020.
Mártonfi Benke Márta (1958-)
   Rózsák a hóban : lírai etűdök / Mártonfi Benke Márta. - [Budapest] : M. Újságírók Közössége, 2019. - 72 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-615-5979-00-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3782868]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2020.
Mezey László Miklós (1953-)
   Határ / Mezey László Miklós. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-26-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3783185]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2020.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Varázsszavak : múlt, jelen, jövő : neked írtam a dalt / B. Moravetz Edith, Bánlaky László ; [... graf. Bánlaky Anna]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-72-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783028]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2020.
Mucsi József (1944-)
   Megfúvám szittya lantomat : komitragikus család- és kortörténet / Mucsi József. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2019. - 248, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6061-00-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3783274]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2020.
Müller Márta
   A mesekastély : novellák / Müller Márta. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-86-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3783022]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2020.
Nagy J. Pál (1944-)
   Az eskü nyomában / Nagy J. Pál. - [Levél] : Szerző, 2019. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6976-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783139]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2020.
Nagy János
   Tündérálom : gyermekversek óvodásoknak, kisiskolásoknak / Nagy János ; [... ill. Bébecz Evelin]. - [S.l.] : Nagy J., 2019. - 49 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6808-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3782715]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2020.
Nagy Miklós (1894-1973)
   Tenyérnyi égbolt / Nagy Miklós ; [... szerk. és az előszót írta Czigány György]. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-21-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - memoár
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3783186]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   Álmok legyezője : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6443-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783107]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   Holdfényben aranyszív : verseim / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7115-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783053]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   Szemirámisz függönyén át : verseim / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6628-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783101]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 11. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791716]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2020.
Németh Ivett
   Boldogulok egyedül / Németh Ivett. - [Szárliget] : Németh I., cop. 2019. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6684-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783106]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2020.
Odorics Ferenc (1956-)
   Töredékek az Egyből / Angyalistván Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80781-6-0 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3783240]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2020.
Oláh Tamás (1944-)
   Elérni az elérhetetlent : Oláh Tamás válogatott versei. - Budapest : [Oláh T.], 2019. - 367 p. ; 18 cm
Kötött : 2019,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-2807-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783019]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2020.
Paál Zsolt
   Hajnali szél : regény / Paál Zsolt. - [Kiskunmajsa] : [Paál Zs.], cop. 2019. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6940-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783079]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2020.
Pethes Mária (1955-)
   A szenvedély metafizikája : napok, hetek, hónapok rezdülései / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2019. - 74 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81128-2-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782177]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2020.
Petróczki Kitti
   Lujzi élete / Petróczki Kitti. - Kecskemét : Magánkiad., 2019. - 217 p. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-6977-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3782720]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2020.
Pilizota Szandra (1976-)
   Szamárpad : Almería-füzetek II. : naplóregény / Pepe Canalejo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-21-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3783096]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2020.
Plenter, Christine
   Egyiptomi macskaland / Christine Plenter ; Somogyi Dóra rajz. - Budapest : [MP38 Bt.], 2019. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4956-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3783310]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2020.
Pohánka Erika
   Csendek partján / Pohánka Erika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-69-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783098]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2020.
Ramoni
   Ne felejts / Ramoni. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-83-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3783010]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2020.
Remek Annamária
   Történt egyszer.. : válogatott elbeszélések az 1929. november 25-én, Szügyben született Koczúr Samu 90. születésnapjára / lejegyezte, szerk. ... Remek Annamária. - Budapest : Remek A., 2019. - 51 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6767-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3782576]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2020.
Répássy Tamás (1943-1999)
   Répássy Tamás csaknem összes verse. - [Miskolc] : Ötvös Iroda Műv. Bt., 2019. - 358 p. ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782386]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2020.
Ruff Orsolya (1977-)
   A zöld macska titka / Ruff Orsolya ; Megyeri Annamária illusztrációival. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 141, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-511-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3791413]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2020.
Sabo, Mira
   Előjog [elektronikus dok.] : Fehér gallér I. / Mira Sabo. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 1.1 MB). - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-6005-7 (mobi)
ISBN 978-615-00-6004-0 (epub)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3790933]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2020.
Schuller Emil (1950-)
   Álmok, fikciók, igaz történetek / Schuller Emil (emillio). - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-82-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3783020]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2020.
Skita Erika
   A kristálynyaklánc nyomában : Suil és Suzez kalandjai az érzelmek világában / Skita Erika, Turáni Szabolcs ; Molnár Krisztina rajz. - 4. jav. kiad. - [Veresegyház] : Turáni Sz., 2019. - 291, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8588-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3782231]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2020.
   Sodrásban / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 207 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 7.)
ISBN 978-615-5812-64-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3783092]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2020.
Soltész Gábor
   Budapest, I hate you / Soltész Gábor. - [Nyíregyháza] : Soltész G., cop. 2019. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6926-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3783041]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2020.
Somodi Csaba
   Szigetközi kalandok / Somodi Csaba ; [... ill. Eichardt János]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-73-6 fűzött
magyar irodalom - horgászat - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32 *** 799.1(0:82-32)
[AN 3783029]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2020.
Szabó Klári, H. (1973-)
   A szavakon túl.. / H. Szabó Klári. - [Eger] : [H. Szabó K.], 2019. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6666-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783134]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2020.
Szalay Hajnalka
   Királyerdei mesék : mesélek még neked! / Szalay Hajnalka ; Barna Vera illusztrációival. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-62-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3783023]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2020.
Szatmári Tarcsa Gyula (1944-)
   Keverék idő : versek / Szatmári Tarcsa Gyula. - Budapest : Püski, 2019. - 250, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-247-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782482]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2020.
Széll Tibor
   Dervistánc : novellák, kisregények / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2019. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5957-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3783366]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2020.
   Szenvedélyek viharában : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2019. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5842-03-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3783030]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2020.
Sztelek Csilár
   Döme : beszélgetős könyv kicsiknek / Sztelek Csilár. - Jav. utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 179, [4] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-558-141-2 kötött : 1700,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekkönyv
894.511-93 *** 244(02.053.2)
[AN 3791559]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2020.
Talyigás Judit (1948-)
   Pingvinmesék Panninak / Talyigás Judit ; Rékassy Eszter rajz. - [Budapest] : Sok Mosolyt K. : [Talyigás J.], 2019. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Ping, Pang, Pong mesék ; 2.)
ISBN 978-615-00-7080-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3782189]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2020.
Támba Renátó (1987-)
   Üzenet lefekvés előtt / Támba Renátó. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Orpheusz, 2019. - 62, [5] p. ; 16x16 cm
ISBN 978-615-5479-67-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783221]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2020.
Tánczos-Pataki Fruzsina
   Valami buddhizmus. - [Budapest] : Enkiadom.hu : Illúzióromboló Kvt., 2019. - 84 p. ; 23 cm
Szerző Tánczos-Pataki Fruzsina. - Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-317-297-1 fűzött
magyar irodalom - buddhizmus - kisregény
894.511-31 *** 294.3(0:82-31)
[AN 3782491]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2020.
Tófalvy Éva (1947-)
A szabadulás (eszperantó)
   La liberiĝo : romano / Éva Tófalvy. - Pécs : Akvila & Priscilla, 2019. - 231, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6110-8 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3782953]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2020.
Tóth Csaba Krisztián
   Írá50k / Tóth Csaba Krisztián. - [Törökbálint] : Magánkiad., 2019. - 55, [1] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-6894-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3782512]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2020.
Tóth Lászlóné (1935-)
   Ne add fel sohasem! / V. Tóth Offy. - Budapest : Tóth L., 2019. - 2 db : ill. ; 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3782644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Emberek a templom egerei állapotban fémketrecben, napról-napra, porban csúszva. - 842 p.
ISBN 978-615-00-6566-3 kötött : 4900,- Ft
[AN 3782647] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A nyomor folytatódik de a láthatáron egy kis világosság keletkezik. - 880 p.
ISBN 978-615-00-6567-0 kötött : 4900,- Ft
[AN 3782649] MARC

ANSEL
UTF-87101 /2020.
   Tündérkezek : együtt könnyebb! / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-71-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3783007]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2020.
   Utazók : sci-fi, fantasy novellák / [fel.szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-68-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3783118]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2020.
Vámosi Kira
   A félelem két arca : [pszicho-thriller] / Vámosi Kira. - [Debrecen] : Vámosi K., cop. 2019. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6424-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783050]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2020.
   Varázskönyv : mesék, versek / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-70-5 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekvers - mese - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3783036]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2020.
Varga Józsefné
   Porszemek / Varga Józsefné ; [fotók Varga Eszter]. - [Kecel] : Varga J.-né, [2019]. - 132 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-6071-2 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3782724]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2020.
Várkonyi Kitty
   Elő a macskával! / Várkonyi Kitty ; [ill. Csőke Kitti]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 164 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5812-63-7 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3783108]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2020.
Vizvári Cecília
   Csiga Pali és a pitypang [elektronikus dok.] : Mesék Csigafalváról 1. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Cecília és Vizvári Szilvió. - Szöveg és képek (epub : 21.6 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-64-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3792727]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2020.
Vizvári Cecília
A Szerelmes Vízforraló (angol)
   The Kettle in love [elektronikus dok.] : Kitchen tales 3. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 13.7 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-61-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3792733]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2020.
Vizvári Cecília
   Űrfazék és a Fekete Lyuk [elektronikus dok.] : Mesék a világűrből 2. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 19.1 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-66-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3792728]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2020.
Zemlényi Zoltán (1970-)
   Hoppárézimi! ; Kitiltottak / Zemlényi Zoltán. - [S.l.] : ZZ company, cop. 2019. - 312, [1] p. : ill. ; 20 cm
Az 1. mű 5., a 2. mű 4. kiadása
Fűzött
 (hibás ISBN 963-204-480-0)
magyar irodalom - memoár - önéletrajz
894.511-94
[AN 3791415]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2020.
Zenker Katalin
   Csak egy nap a világ : ilyenek vagyunk, ilyenek vagyunk? : novellák és szösszenetek / Zenker Katalin. - Budapest : Püski, 2019. - 193, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-269-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3782505]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7112 /2020.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Nagymama naplója : unokáimnak / [ill. Jenei Dorottya]. - Budapest : Central Kv., 2019. - [71] p. : ill., színes ; 29 cm
Szerző V. Kulcsár Ildikó
ISBN 978-963-341-109-4 kötött : 2900,- Ft
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3792094]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2020.
Lupták Krisztina
   Levi és Szonja találkozik a krampusszal / Lupták Krisztina ; rajz. Lupták Tivadar. - Budapest : Mormota, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 19x24 cm. - (Már egyedül olvasok)
ISBN 978-615-81193-5-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3781991]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2020.
Richter, Stefan
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Stefan Richter]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2019, cop. 2015. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-555-7 fűzött : 1499,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 568.19(02.053.2)
[AN 3792075]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2020.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Vészhelyzet Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 73, [2] p. : ill. ; 29 cm
Tart.: Szimat őrmester rejtélyes és veszedelmes esetei : egy nap a rendőrségenÞ; Tűzoltók a vízben : egy nap a tűzoltóságonÞ; Kényszerleszállás : egy nap a repülőtéren. - Egys. cím: A day at the police station ; A day at the fire station ; A day at the airport
ISBN 978-963-415-911-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791218]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht auf Reisen (magyar)
   Bori utazik / írta Liane Schneider ; rajz. Eva Wenzel-Bürger ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 40.)
ISBN 978-963-403-398-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791491]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791494]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791483]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791474]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791478]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791476]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das Kinderfest (magyar)
   Bori és a meseünnep / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 36.)
ISBN 978-963-403-169-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791485]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791468]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791492]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791482]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791481]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2020.
Stead, Emily
Flynn (magyar)
   Flynn kalandja ; Hiro kalandja ; Toby kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 4.)
Egys. cím: Flynn ; Toby ; Hiro. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-321-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791216]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2020.
Stead, Emily
Gordon (magyar)
   Gordon kalandja ; Emily kalandja ; Cranky kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 3.)
Egys. cím: Gordon ; Emily ; Cranky. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-073-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791213]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2020.
Taube, Anna (1976-)
Ich will mehr, sagt der Bär (magyar)
   Éhes vagyok! / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-532-9 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791258]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2020.
Taube, Anna (1976-)
Komm hearaus kleine Maus! (magyar)
   Gyere elő kisegér! / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-533-6 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791256]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791531]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Frühling (magyar)
   Berci és a tavasz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 14.)
ISBN 978-963-403-591-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791536]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt Rad fahren (magyar)
   Berci megtanul biciklizni / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 12.)
ISBN 978-963-403-445-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791533]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt schwimmen (magyar)
   Berci az uszodában / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 7.)
ISBN 978-963-403-099-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791525]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wird Weltmeister (magyar)
   Berci világbajnok lesz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 3.)
ISBN 978-615-5385-13-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791513]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791517]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2020.
Vizvári Cecília
Mimóza és a páratlan papucs (kínai)
   Xiuxiu yu danzhi tuoxie [elektronikus dok.] : Xiuxiu de gushi yi / Weisiwali Caisiliya ; fanyi Li Zhen. - Szöveg és képek (epub : 14.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-65-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3793457]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2020.
Vizvári Cecília
A Szerelmes Vízforraló (kínai)
   Duo qing de reshuihu [elektronikus dok.] : hufang gushi san / Weisiwali Caisiliya, Weisiwali Fulaweiou. - Szöveg és képek (epub : 15.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-9632-63-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3793452]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2020.
Vizvári Cecília
A Szerelmes Vízforraló (spanyol)
   El Hervidor Enamorado [elektronikus dok.] : Cuentos de la cocina 3. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 29.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-62-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3792736]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2020.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Varázsének / Weöres Sándor ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x21 cm
Kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3783177]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7141 /2020.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Mister Sandman (magyar)
   Morgan Lost : Mister Sandman / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Giovanni Freghieri] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozási adatként: 3. r.
ISBN 978-615-5891-11-3 fűzött : 2500,- Ft : 7 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783371]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2020.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Non lasciarmi (magyar)
   Morgan Lost : ne hagyj el! / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Giovanni Talami] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-615-5891-08-3 fűzött : 2500,- Ft : 7 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783362]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2020.
Dampyr (magyar)
   Dampyr. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2016]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Elveszett lélek / [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [2019]. - 188, [2] p.
Tart.: Nemesis / [írta Maurizio Colombo] ; [rajz. Giuliano Piccininno]. Elveszett lélek / [írta Mauro Boselli] ; [rajz. Luca Rossi]. - Egys. cím: Nemesis ; Anima persa
ISBN 978-615-5891-13-7 fűzött : 3200,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783389] MARC

ANSEL
UTF-87144 /2020.
Falco, Claudio
Dampyr : Il libro del tempo perduto (magyar)
   Dampyr : Az eltűnt idő könyve / [írta Claudio Falco] ; [rajz. Fabio Bartolini] ; [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 1. ksz.
ISBN 978-615-5891-07-6 fűzött : 3000 Ft : 9 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783554]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2020.
Giardino, Vittorio (1946-)
Rapsodia ungherese (magyar)
   Magyar rapszódia / Vittorio Giardino ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 92, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : 4200,- Ft : 13 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783376]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2020.
McElroy, Alan
Curse of the Spawn (magyar)
   Spawn : az ivadék átka / [szöveg Alan McElroy] ; [rajz Dwayne Turner]. - Fertőd : Infinity, [2019]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3783402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2019]. - [341] p.
Ford. Bárány Ferenc, Speier Dávid, Benes Attila
ISBN 978-615-5982-06-4 kötött : 7000,- Ft
[AN 3783406] MARC

ANSEL
UTF-87147 /2020.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., 99-110. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [336] p.
ISBN 978-615-5982-05-7 kötött : 7000,- Ft
[AN 3783396] MARC

ANSEL
UTF-87148 /2020.
Recchioni, Roberto (1974-)
Morgan Lost & Dylan Dog (magyar)
   Morgan Lost, Dylan Dog : vörösszürke fények Londonban / [írta Claudio Chiaverotti ..., Roberto Recchioni] ; [rajz. Val Romeo] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Vörösszürke fények LondonbanÞ; Rémálmok és gyilkosok ; Incubi e serial killer ; Londra in rosso e grigio
ISBN 978-615-5891-15-1 fűzött : 3200,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3783357]
MARC

ANSEL
UTF-8