MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/09/04 09:40:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8537 /2020.
   A biofizika ötven éve Debrecenben, 1969-2019 / [szerk. Dóczy-Bodnár Andrea, Szabó-Szentesi Nikolett Judit] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet. - Debrecen : DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Int., 2019. - 127 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Debrecen - egyetem - tanszék - biofizika
061.6(439-2Debrecen) *** 378.661(439-2Debrecen).096 *** 577.3
[AN 3793994]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2020.
Fajó János (1937-2018)
   A gép forog.. : kiállítás az Ybl Budai Kreatív Házban : 2020. február 7 - március 8. = Machine is running... : exhibition at the Ybl Creative House Buda = Jiqi zai yunzhuan... : yi bu lei bu da chuangyi zhi jia de zhanlan / Fajó János ; [írta ... Sárvári Zita]. - [Budapest] : [Optima Befektetési Zrt.], [2020]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7485-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020" *** 73/76(439)(092)Fajó_J.
[AN 3794132]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2020.
Takács Éva (1970-)
   A Paksi Képzőművészeti Iskola : történet, szellemiség, feladatbank / Takács Éva ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2019. - 124 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-615-80863-2-5 fűzött
Paksi Képzőművészeti Iskola
Paks - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - egyesület
061.28(439-2Paks) *** 73/76(439-2Paks)"197/201" *** 73/76(439)"197/201"
[AN 3794304]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8540 /2020.
Fehér Zoltán József
   Dedikált könyvek Takáts Gyula könyvtárában / Fehér Zoltán József. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 244, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-65-3 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - magánkönyvtár - író - 20. század - dedikáció
027.1(439)Takáts_Gy. *** 894.511(092)Takáts_Gy. *** 099.3
[AN 3794391]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8541 /2020.
Persián Ádám (1887-1934)
   Kereszt és forradalom : Persián Ádám katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata : 1918. november 1 - 1919. március 21. / a szöveget gond., a bev. tanulmányt írta ... Tengely Adrienn ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2019. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 978-615-5826-04-7 fűzött
Magyarország - újságíró - politikus - egyházpolitika - 20. század - 1910-es évek - memoár
070(439)(092)Persián_Á.(0:82-94) *** 32(439)(092)Persián_Á.(0:82-94) *** 322(439)"191"
[AN 3793988]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2020.
Závodszky Géza (1939-)
   A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig : Pethő Sándor (1885-1940) / Závodszky Géza. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - 352 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 327-334.
ISBN 978-615-6048-24-0 fűzött
Pethő Sándor (1885-1940)
Magyarország - újságíró - történész - 20. század - életrajz
070(439)(092)Pethő_S. *** 930.1(439)(092)Pethő_S.
[AN 3794438]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8543 /2020.
Háttal Európának (angol)
   Hungary turns its back on Europe : dismantling culture, education, science and the media in Hungary, 2010-2019 / [ed. Humán Platform]. - Budapest : Humán Platform, 2020. - 84 p. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7372-9 fűzött
Magyarország - kulturális politika - médiapolitika - tudománypolitika - 21. század
008:323(439)"201" *** 316.774(439)"201" *** 001.89:323(439)"201"
[AN 3793839]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2020.
Lin Yutang (1895-1976)
The importance of living (magyar)
   A bölcs mosoly / Lin Yutang ; [ford. Benedek Marcell]. - Szentendre : Urbis, 2020. - 419, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-49-1 fűzött
Kína - kultúra - filozófiatörténet - művelődéstörténet
008(510) *** 1(510)(091) *** 930.85(510)
[AN 3794158]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8545 /2020.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The master and the disciple (magyar)
   Mester és tanítvány / Sri Chinmoy. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2020. - 141 p. ; 20 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85750-4-3)
ezoterika
133.25
[AN 3796820]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2020.
Feng shui (magyar)
   Feng shui : harmonizáld az energia áramlását önmagadban és magad körül / [közread. a] Wu Xing ; [ford. Fodor Ágota]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-416-9 fűzött : 3690,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 3794067]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2020.
Sajóné Mákos Edit
   Mandorla : konzultációs kártya könyv / Sajóné Mákos Edit. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - [182] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
ezoterika - szín
133.25 *** 535.6
[AN 3796551]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8548 /2020.
   Az erdő dala / [szerk. Marincsák Ibolya] ; [kiad. Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kult. Egyes., [2019]. - 215 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-6887-9 fűzött
Magyarország - természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia - album
502(0:82-822) *** 502(439)(084.1) *** 894.511-822(02.053.2) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3793922]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2020.
Spilsbury, Louise (1963-)
Protecting the planet (magyar)
   Bolygónk védelme / Louise Spilsbury, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-916-7 kötött : 2100,- Ft
környezetvédelem - gyermekkönyv
504.06(02.053.2)
[AN 3793989]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2020.
   Zselici Ezüsthárs Natúrpark : natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány / [összeáll. Ábrahám Levente, Mészáros Renáta, Prukner Gábor]. - [Kaposmérő] : [Kaposmérői Dobogó Egyes.], 2018. - 138 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Közread. a Kaposmérői Dobogó Egyesület. - Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött
Zselici Ezüsthárs Natúrpark
Zselic - természetvédelmi terület - vidékfejlesztés
502.4(439Zselic) *** 711.1(439Zselic)
[AN 3794465]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8551 /2020.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-043-1 fűzött : 3699,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3796471]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2020.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Szabályozáselmélet / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : ÓE, 2019. - 472 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-426.
ISBN 978-963-449-188-0 fűzött
irányításelmélet - szabályozás - rendszerelmélet - egyetemi jegyzet
519.876(075.8) *** 681.5(075.8)
[AN 3793660]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8553 /2020.
Hossenfelder, Sabine (1976-)
Lost in math (magyar)
   Fizikusok útvesztőben : hogyan csábít tévutakra a matematikai szépség / Sabine Hossenfelder ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Park, 2020. - 335, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 302-322.
ISBN 978-963-355-578-1 kötött : 4450,- Ft
elméleti fizika
530.1
[AN 3793371]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2020.
Oldal István (1977-)
   Rugalmas testek mechanikája : példatár / Oldal István, Safranyik Ferenc ; [közread. az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet]. - Szombathely : ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Int., 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-489-077-5 fűzött
mechanika - rugalmasságtan - egyetemi jegyzet - példatár
531/534(075.8)(076) *** 539.3(075.8)(076)
[AN 3793787]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8555 /2020.
   40 éves a Herman Ottó Múzeum ásványtára / szerk. Fehér Béla. - Miskolc : Herman O. Múz., 2020. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-33-9 fűzött
Herman Ottó Múzeum (Miskolc). Ásványtár
Miskolc - ásvány - múzeumi gyűjtemény
549 *** 069(439-2Miskolc)
[AN 3794135]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8556 /2020.
   Eocén élővilág a Kárpát-medencében : üvegház - 22 millió éven át / [írták] Dulai Alfréd [et al.]. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2019. - 328 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Természettár könyvsorozat, ISSN 2630-9920)
Bibliogr.: p. 305-325.
ISBN 978-615-80345-2-4 kötött
Kárpát-medence - eocén - paleobotanika - ősállattan
551.781.4(4-191) *** 561(4-191) *** 562/569(4-191)
[AN 3794381]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2020.
   Isotope Climatology and Environmental Research Centre / [publ. by the Institute for Nuclear Research - ICER Centre]. - Debrecen : Inst. for Nuclear Research - ICER Centre, cop. 2019. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-8321-57-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen). Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ
Debrecen - éghajlattan - hidrológia - geokémia - izotópos anyagvizsgálat - kutatóintézet
551.58 *** 556 *** 550.4 *** 061.6(439-2Debrecen) *** 620.179.155
[AN 3793930]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2020.
Kúti Zsuzsanna
   Hogyan készüljünk fel a a frontokra? : orvosmeteorológiai kisokos diákoknak / Kúti Zsuzsanna ; a rajzokat Horváth Adrienn ... kész. ; [közread. a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája]. - Szombathely : Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimn. és Szakközépisk., 2018. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-615-00-4204-6 fűzött
időjárás - érzékenység
551.5 *** 612.59
[AN 3793784]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2020.
Socolovsky, Gisela
La vida de los dinosaurios (magyar)
   A dinoszauruszok élete : fedezd fel az őshüllők lenyűgöző világát / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 45 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-071-9 kötött : 3490,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3793907]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8560 /2020.
Smith, Sam
Fold-out Solar system (magyar)
   A Naprendszer : hajtsd ki! / [írta Sam Smith] ; [rajz. Peter Donnelly] ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-324-468-5 kötött : 2590,- Ft
Naprendszer (földi) - gyermekkönyv
523(02.053.2)
[AN 3793953]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2020.
Socolovsky, Gisela
Viaje al universo (magyar)
   Utazás az univerzumban : tudj meg róla mindent... / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 47 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-070-2 kötött : 3490,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv
524.8(02.053.2)
[AN 3793927]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8562 /2020.
   Ikerkutatás és epigenetika : egyetemi tankönyv / szerk. Tárnoki Ádám [et al.]. - Budapest : Medicina, 2020. - 200 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-751-7 kötött : 3800,- Ft
iker - orvostudomány - genetika - egyetemi tankönyv
575.1 *** 618.492(075.8) *** 618.25(075.8)
[AN 3793878]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8563 /2020.
Baloghné Kele Judit
   Gyorsan egészségeset : [10-30 perces receptek] / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-05-2 fűzött
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3793851]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2020.
Barta Tibor (1972-)
   A sikeres életmódváltás titka / Barta Tibor. - [Csongrád] : [Barta T.], 2019. - 92 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell. (23 p.)
melléklet címe: Munkafüzet A sikeres életmódváltás titka c. könyvhöz
Fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3794189]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2020.
Barta Tibor (1972-)
   Sikerspirál / Barta Tibor. - [Csongrád] : [Barta T.], 2019. - 127 p. : ill., részében színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6511-3 fűzött : 3800,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3794185]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2020.
Bauer, Joachim (1951-)
Warum ich fühle, was du fühlst (magyar)
   Miért érzem azt, amit te? : ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2010. - 180 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010. - Bibliogr.: p. 157-169.
ISBN 978-963-9718-34-0 fűzött : 2450,- Ft
személyiség-lélektan - ideggyógyászat - kommunikáció - viselkedési motiváció
159.923 *** 616.8 *** 316.77 *** 159.947
[AN 3796537]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2020.
Beyer, K. A.
Die Zitronensaftkur (magyar)
   Neera kúra / [K. A. Beyer] ; [ford. Gerő Emese]. - 3. átd., jav. kiad., 4. utánny. - Budapest : Madal Bal, 2020, cop. 2005. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Madal Bal Neera kúra" címmel is. - Borítócím: Neera méregtelenítő- és tisztítókúra
ISBN 978-963-85750-7-4 fűzött
természetgyógyászat - méregtelenítés
613.3 *** 615.89
[AN 3796542]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2020.
   Európai és magyar kardioviszkuláris statisztikai adatok az ESC adatainak felhasználásával / összeáll. Vértes András. - [Budapest] : Viviankom-2002 Kft., [2020]. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2020. febr. 10. - Bibliogr.: p. 26.
Fűzött
Európa - Magyarország - szívgyógyászat - szívbetegség - statisztikai adatközlés - 21. század
616.12(439)"2020"(083.41) *** 616.12(4)"2020"(083.41)
[AN 3794199]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2020.
Grédics Tivadar
   Változtass! És éld meg a különbséget! / Grédics Tivadar. - Budapest : Sikeres Élet Kft., 2019. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5273-1 fűzött : 4690,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3793765]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2020.
Guiliano, Mireille (1946-)
Women, work & the art of savoir faire (magyar)
   A francia nők karriert csinálnak : munka, értelem és érzelem / Mireille Guiliano ; [ford. Farkas Veronika]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2010. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-039-8 kötött : 3699,- Ft
életvezetés - siker - nő
613.865-055.2
[AN 3796486]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2020.
Hajnáczky Károly
Terhességi anaemia (angol)
   Anaemia in pregnancy / Károly Hajnáczky ; [... transl. by András Bíró]. - Budapest : Medicina, 2020. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-667-1 fűzött : 2400,- Ft
vérszegénység - terhesség
618.3 *** 616.155.194
[AN 3793876]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2020.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2020. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1789,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3796574]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2020.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia a gyakorlatban : az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban / Kádár Annamária, Kerekes Valéria. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2017. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-615-5281-44-0 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3796489]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2020.
Kay, Adam (1980-)
This is going to hurt (magyar)
   Ez fájni fog : egy fiatal orvos naplója / Adam Kay ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-906-3 fűzött : 3699,- Ft
Nagy-Britannia - orvos - 21. század - napló
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3796484]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2020.
Komócsi András
   Prasugrel a napi gyakorlatban / Komócsi András, Vértes András. - [Budapest] : Vértes A., [2019]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-46.
ISBN 978-963-9748-09-5 fűzött
szívbetegség - érbetegség - gyógyszeralkalmazás - klinikai farmakológia
616.1 *** 615.22 *** 615.03
[AN 3794063]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2020.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - 6. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2013. - 410 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-402.
ISBN 978-963-310-207-7 fűzött : 3490,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 3796468]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2020.
Móra Klára
   Megértem : ho'oponopono, az életem : az élet lehet tiszta Hawaii / írta Móra Klára. - Budapest : Suerte Szolgáltató Bt., 2020. - [10], 233, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7704-8 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3794329]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2020.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Bőv., jav. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2020, cop. 2005. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-05-2 fűzött : 1200,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3796500]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2020.
Nyíri Zoltán
   Személyiségkalauz üzleti szemmel : nem csak üzletembereknek / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián ; [ill. Falcione Sarolta]. - 3. kiad. - Szeged : Személyiségkalauz Kft., 2020, cop. 2007. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-87745-8-3 fűzött : 3990,- Ft
személyiségtipológia - munkalélektan - üzleti élet
613.865 *** 159.923 *** 65.013 *** 658.1
[AN 3796541]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2020.
Parkes, Sally
The yoga healing bible (magyar)
   A jóga anatómia kézikönyve : [30 alappóz elemzésekkel, magyarázatokkal és ábrákkal] / [szerző Sally Parkes] ; [ford. Juhász Gabriella]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-291-414-5 fűzött : 4490,- Ft
jóga - anatómia
615.851.86 *** 613.71 *** 611
[AN 3794080]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2020.
Peale, Norman Vincent (1898-1993)
The power of positive thinking (magyar)
   A pozitív gondolkodás ereje / Norman Vincent Peale. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 299 p. ; 18 cm
Megj. "A pozitív gondolkodás hatalma" címmel is
ISBN 978-615-6115-04-1 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - hit
613.865 *** 211
[AN 3794157]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2020.
Réczey Kata
   Egy új esély : korai traumák gyógyítása homeopátiás anyaszerekkel / Réczey Kata. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2019. - 241 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [237]-241.
ISBN 978-615-5414-33-6 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3794254]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2020.
Rohr, Richard (1943-)
Das Enneagramm (magyar)
   Enneagramm : a lélek kilenc arca / Richard Rohr, Andreas Ebert ; [ford. Tenigl-Takács László]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 269, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 963-210-077-8)
személyiségtipológia - ezoterika
159.923 *** 133.25
[AN 3796512]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2020.
Sabounchian, Stefanie
Press here! (magyar)
   Itt nyomd! : reflexológia kezdőknek : lábreflexológia: az egészségmegőrzés gyakorlata / Stefanie Sabounchian ; [ford. Fodor Ágota]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-420-6 kötött : 3490,- Ft
talpmasszázs - reflexológia - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 3794060]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2020.
Sarkadi Kriszta
   Mesés életem könyve : váltsd valóra az álmaidat! : 52 lépés a boldogsághoz / Sarkadi Kriszta ; [ill. Farkas Erika Kimera]. - [Budapest] : Miracle House K., cop. 2019. - 270 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6703-2 kötött
mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
613.865 *** 087.5
[AN 3794260]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2020.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
How to keep your cool (magyar)
   Hogyan őrizzük meg hidegvérünket? : indulatkezelési útmutató a régmúltból / Seneca ; vál., latinról angol nyelvre ford. és a bev. írta James Romm ; [ford. Borbély Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 96 p. ; 23 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 978-615-5884-70-2 fűzött : 3499,- Ft
indulat - ókori latin irodalom - filozófia - kétnyelvű dokumentum
159.942 *** 871-96.02=945.11
[AN 3793855]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2020.
Smith, Eric (1982-)
The geek's guide to dating (magyar)
   Geek randikalauz / Eric Smith ; [ford. Laki Mihály]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 203, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-09-9014-1 fűzött : 3600,- Ft
életvezetés - társkeresés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3793913]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2020.
Socolovsky, Gisela
El cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test csodája / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 45 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-069-6 kötött : 3490,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3793920]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2020.
Szakács Tibor
   Ahaswa Gargatha I / Szakács Tibor. - Veszprém : Szerző, 2020. - 64 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7463-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gondolkodás - ismeretelmélet - logika - idegrendszer
159.955 *** 165 *** 167 *** 616.8
[AN 3793872]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2020.
Type 2 diabetes mellitus (magyar)
   A 2-es típusú diabetes mellitus / Thomas Fox [et al.] ; [ford. Farkas László]. - Budapest : Medicina, 2020. - XII, 282 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Kisokos zsebkönyv, ISSN 2677-1411)
Bibliogr.: p. X-XII.
ISBN 978-963-226-761-6 fűzött : 4500,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3793885]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-37-3 kötött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3796490]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kisgyerekek, óvodások.. / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2020. - 213 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-181-0 kötött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - óvodai nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 372.3
[AN 3796653]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2020.
Visser, Ellen de (1966-)
Die ene patiënt (magyar)
   A gyógyító beteg : orvosok és ápolók történetei / Ellen de Visser ; [... ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2020. - 220, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-101-0 fűzött : 2999,- Ft
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - memoár
614.253(0:82-94)
[AN 3794165]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8594 /2020.
   Horváth Béla : Szombathely / [szerk. Biroszné Móritz Zsuzsanna]. - Szombathely : [s.n.], 2018. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Horváth Béla (1949-)
Szombathely - gépészmérnök - egyetemi tanár - egyetem - mérnökképzés - gépészmérnöki ismeretek - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv
62(439)(092)Horváth_B.(0:82-94) *** 37(439)(092)Horváth_B.(0:82-94) *** 378.662(439-2Szombathely)
[AN 3793888]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8595 /2020.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2016. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-776-8 fűzött : 3699,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3796469]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2020.
Smibert, Angie (1963-)
Artificial intelligence (magyar)
   Mesterséges intelligencia : okos gépek, gondolkodó robotok és tudományos gyakorlatok gyerekeknek / Angie Smibert ; ill. Alexis Cornell ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2020. - 132 p. : ill., részben színes ; 26 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 122-126.
ISBN 978-963-278-601-8 kötött : 3995,- Ft
mesterséges intelligencia - robotika - robot - ifjúsági könyv
007.52(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2) *** 165.0.001.572(02.053.2) *** 621.865.8(02.053.2)
[AN 3793869]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2020.
   Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalója / [szerk. Safranyik Ferenc, Sidor Jurij, Andó Mátyás] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet. - Szombathely : ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Int., 2018. - 21 p. ; 21 cm
A konferenciát Szombathelyen, 2018. nov. 30-án rendezték
ISBN 978-963-489-053-9 fűzött
informatika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Szombathely) *** 378.184
[AN 3793788]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8598 /2020.
   Companies, institutons and organisations in the Hungarian water sector / [... publ. by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary ...]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, [2019]. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm
Megj. a 2019. okt. 15-17. között rendezett "Budapest Water Summit" alkalmából
Fűzött
Magyarország - vízügy - 21. század
628(439)"201"
[AN 3793847]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8599 /2020.
Thörner, Cordula
So baut man ein Auto (magyar)
   Építsünk autót! / Cordula Thörner története ; Ralf Butschkow illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 7.)
ISBN 978-963-403-761-3 fűzött : 790,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629.113(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3793967]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2020.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge im Strassenbau (magyar)
   Nagy járművek az útépítésen / Monika Wittmann története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 8.)
ISBN 978-963-403-762-0 fűzött : 790,- Ft
gépjármű - útépítés - gyermekkönyv - képeskönyv
629.114(02.053.2) *** 625.7 *** 087.5(084.1)
[AN 3794012]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8601 /2020.
Baric Imre
   A kínai tea / Baric Imre ; [kiad. a Kínai - Magyar Kulturális és Oktatási Együttműködésért Alapítvány]. - Budapest : Kínai - Magyar Kult. és Okt. Együttműködésért Alapítvány, 2020. - 229, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. kínai nyelven is. - Bibliogr.: p. [230].
ISBN 978-615-00-6957-9 kötött
Kína - tea
663.95(510)
[AN 3794187]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2020.
   Az élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége / szerk. Sikos T. Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 255 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 978-615-6020-22-2 kötött
Magyarország - élelmiszer-kereskedelem - ellátás - logisztika
339.166.82(439) *** 658.286 *** 658.81 *** 658.78
[AN 3794386]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2020.
Gőblyös István
   Tizenöt mondat : alapelvek a helyes lókiképzéshez / Gőblyös István. - [Budapest] : [ValCom Kft.], 2019. - 116, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6974-6 kötött
lovaglás - idomítás
636.1.088
[AN 3794379]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2020.
Greaves, Laura
The rescuers (magyar)
   Megmentők : hihetetlen történetek emberéleteket mentő kutyákról / Laura Greaves ; [ford. Adámy Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-933-1 fűzött : 3490,- Ft
kutya - állat-ember kapcsolat - ausztrál irodalom - elbeszélés
636.7(0:82-32) *** 820-32(94)=945.11
[AN 3794405]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2020.
   Influence of the little-studied sun's and moon's characteristics on the trapping of night active insects in Central Europe, Australia and USA / Nowinszky L., Hill L. and Puskás J. eds. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - [6], 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9882-96-6)
rovartan - fénycsapda
632.936.1 *** 595.7(100)
[AN 3793798]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2020.
Nagy János (1951-)
   Precíziós mezőgazdaság : [vízzel kapcsolatos kutatások] / Nagy János. - Debrecen : [Center-Print Ny.], 2020. - 277 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5938-01-6 kötött
növénytermesztés - agrotechnika - vízgazdálkodás
633 *** 631.17 *** 556.18
[AN 3793946]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2020.
Növénynemesítési Tudományos Napok (26.) (2020) (Szeged)
   XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok : Szeged, 2020. március 4-5. : összefoglaló kötet / szerk. Bóna Lajos [et al.] ; [az MTA Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete ... kiadása]. - Szeged : Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., [2020]. - 113 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-508-930-7 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
631.52 *** 575.08 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3793877]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2020.
   A takarmányozás alapjai / szerk. Schmidt János. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2015. - 451 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-451.
ISBN 978-963-286-750-2 kötött : 7200,- Ft
takarmányozás - egyetemi tankönyv
636.084/.087(075.8)
[AN 3796398]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2020.
   Tudományos diákköri közlemények 3 : a DE MÉK Kari tudományos diákköri konferencia díjazott előadásainak kivonatai, 2017. november 21. / [szerk. Gyüre Péter, Juhász Lajos]. - [Debrecen] : DE, 2018. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-150-1 fűzött
mezőgazdaság - táplálkozástudomány - ökológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 663/664 *** 504.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3793914]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2020.
   Zöld tavasz. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
635.1/.8 *** 641.55(083.12)
[AN 3794149]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8611 /2020.
Baloghné Kele Judit
   Egészséges desszertek lemondások nélkül / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-02-1 fűzött
sütemény - diéta - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.24
[AN 3793858]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2020.
Baloghné Kele Judit
   Gluténmentes desszertek : [nem csak gluténérzékenyeknek] / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-01-4 fűzött
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3793854]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2020.
Baloghné Kele Judit
   Klasszikus sütemények gluténmentesen / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-00-7 fűzött
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3793843]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2020.
Déri Szilvia
   Kovászkaland : kenyerek, sós és édes sütemények természetesen / Déri Szilvia ; [fotó ... Szendeff Lőrinc, ... Szalmás Krisztina]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-50-4 kötött : 5490,- Ft
pékáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 641.852(083.12)
[AN 3796410]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2020.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája / Gáspár Bea ; [portré- és ételfotók Körmendi Imre]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-54-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3796415]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2020.
Gyimesi Zsuzsa
   Az ízvezető : a Jakabffy-iskola avagy élet- és ételtörténet / [szöveg Gyimesi Zsuzsa és Csíki Sándor] ; [kiad. a Magyar Vendéglátók Ipartestülete és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : M. Vendéglátók Ipartestülete : MKVM, 2020. - 207 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5389-9 kötött : 3990,- Ft
Jakabffy László (1949-2017)
Magyarország - szakács - vendéglátóipar - 20. század - 21. század - szakácskönyv - memoár
641.5(439)(092)Jakabffy_L.(0:82-94) *** 640.43 *** 641.55(083.12)
[AN 3794134]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2020.
Hargitai György (1963-)
   Az én alapszakácskönyvem : sütés-főzés lépésről lépésre / Hargitai György. - 4. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2012. - 704 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-072-2 kötött : 3999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3796614]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2020.
   Húsvéti sütemények. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3794147]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2020.
Németh Ágnes
   Vitamindús saláták / [szerző Németh Ágnes]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-04-5 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3793860]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2020.
Schmidt, Kendall Lou
The ultimate bodybuilding cookbook (magyar)
   Profi testépítő szakácskönyv : magas hatásfokú ételek, amelyekkel erősebbek leszünk, mint valaha / Kendall Lou Schmidt. - Pécs : Alexandra, 2020. - 298 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara. - Bibliogr.: p. 272-280.
ISBN 978-963-447-597-2 fűzött : 4700,- Ft
diéta - body building - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 796.894 *** 613.2
[AN 3794367]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2020.
Zakor János
   Vegán és vegetáriánus ételek húsfogyasztóknak is / [szöveg ... Zakor János]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csábító ízek, ISSN 2677-1403)
ISBN 978-615-6050-03-8 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3793861]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8622 /2020.
   Az élet kezdete és vége : bioetikai és szociáletikai tanulmányok / [... szerk. Ragadics Tamás, Szücs Attila András] ; [közread. a] Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. - Pécs : PPHF, 2019. - 207, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-24-0 fűzött
bioetika - szociáletika
172 *** 174
[AN 3794499]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8623 /2020.
Artner Vilma M. Bernadett (1909-1990)
   A magyarországi Premontrei Női Kanonokrend története, 1927-1950 / [Artner Vilma M. Bernadett] ; [kiad. a Magyar Premontrei Cirkária]. - [Gödöllő] : M. Premontrei Cirkária, [2019]. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5993-02-2 kötött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium. Communitas Sororum Praemonstratensiorum in Hungaria
Magyarország - egyháztörténet - premontreiek - apácarend - 20. század
271.792-055.2(439)"1927/1950"
[AN 3794322]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2020.
Balog Márta
   Az én utam a szeretet, nincs időm másra : Mester Margit Mária élete és lelkisége / Balog Márta, Csernai Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 146, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-786-3 fűzött : 1900,- Ft
Mester Margit Mária (1906-1961)
Magyarország - apáca - lelki élet - 20. század
271(439)Unum_Testvérek(092)Mester_M._M. *** 248
[AN 3794073]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2020.
Berliner Hugó (1890-1965)
   Jézus a Messiás, az élő Isten fia : Berliner Hugó egykori ortodox zsidó mérnök válogatott igehirdetései ; [sajtó alá rend. Szabados László]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2020. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-71-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3794138]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2020.
Bibbia e morale (magyar)
   Biblia és erkölcs : a keresztény cselekvés bibliai gyökerei / [... ford. Csernai Balázs, Szatmári Györgyi, Tringli Zita] ; [közread. a] Pápai Biblikus Bizottság. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 169 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 52.)
ISBN 978-963-277-818-1 fűzött : 2500,- Ft
vallási erkölcs - bibliamagyarázat
241 *** 22.07
[AN 3794011]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2020.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3796639]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2020.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 71 p. ; 17 cm
Fűzött
226.5.04=945.11
[AN 3794240]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2020.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-277-496-1 b.
ISBN 978-963-277-723-8 kötött
225.04=945.11
[AN 3796648]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2020.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 683 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-869-3 kötött
225.04=945.11
[AN 3796640]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2020.
Braido, Pietro (1919-2014)
Don Bosco educatore (magyar)
   Don Bosco, a nevelő : írások és tanúvallomások / Pietro Braido ; [ford. Koblencz Máté]. - [Budapest] : Don Bosco K., 2019. - 320, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Bosco, Giovanni (1815-1888)
Olaszország - Don Bosco rend - szent - nyugati keresztény szerzetesrend - 19. század - történelmi forrás
235.3(092)Bosco,_G.(093) *** 271.789.1(45)(092)Bosco,_G.(093)
[AN 3793526]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2020.
Cerrato, Natale
I consigli e i proverbi di Mamma Margherita (magyar)
   Advent Margit mamánál : jótanácsok és közmondások Don Bosco édesanyjától / Natale Cerrato ; [ford. Domány Barbara]. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2019. - 54, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-63-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3793564]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2020.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Garden of the soul (magyar)
   A lélek kertje : tanítások arról, hogyan éljünk békében, boldogságban és harmóniában / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, cop. 2020. - 286 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-77-4 fűzött : 2200,- Ft
hinduizmus - amerikai angol irodalom - tanmese
294.5 *** 820-342(73)=945.11
[AN 3796527]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2020.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Kundalini: the mother-power (magyar)
   Kundalini, az anya-erő / Sri Chimoy [!Chinmoy] ; [ford. Gerő Emese]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-71-2 fűzött : 1600,- Ft
jóga - okkultizmus
294.527 *** 133.25
[AN 3796517]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2020.
Cruz, Nicky (1938-)
Run baby run (magyar)
   Repülj kicsim, repülj! / Nicky Cruz ; Jamie Buckingham közrem. ; [közread. a ... Magyar Pünkösdi Egyház ...]. - [Budapest] : M. Pünkösdi Egyh. ; [Debrecen] : Szegletkő, [2020]. - 318 p. ; 17 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
ISBN 978-2-84700-255-3
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3794163]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2020.
Da Spinetoli, Ortensio (1925-2015)
Matteo (magyar)
   Máté : az egyház evangéliuma / Ortensio da Spinetoli ; [ford. Turay Alfréd]. - 2. kiad. - Szeged : Agapé, 2020. - 602 p. : ill. ; 25 cm. - (Scriptura, ISSN 1418-2297 ; 1.)
Bibliogr.: p. 581-594.
ISBN 978-963-458-423-0 kötött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3796480]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2020.
Dudás Róbert Gyula
   Magyar katolikus papok Észak-Amerikában : az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában szolgálatot ellátott római és görög katolikus magyar, magyar származású, valamint magyarul beszélő lelkipásztorok történeti névtára 1825-2019 között / Dudás Róbert Gyula ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. - 536 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-536.
ISBN 978-615-5826-08-5 fűzött
Észak-Amerika - katolikus egyház - katolikus pap - 19. század - 20. század - 21. század - névtár
282(=945.11)(7)"18/20" *** 050.8
[AN 3793971]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2020.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2020. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 1300,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3796634]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2020.
   Engesztelők imafüzete II. - [Budapest] : Pintérné Bata M., [2020]. - 65, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4378-4)
elmélkedés - ima
243 *** 242
[AN 3794242]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2020.
   Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1 / Fábián Gabriella közreműködésével szerk. Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2019. - 205 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 43.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 57.)
A Szegeden, 2018. okt. 11-12. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-651-5 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - protestáns egyház - oltáriszentség - úrvacsora
282(439) *** 284(439) *** 265.3
[AN 3794176]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2020.
Evangelii gaudium con Don Bosco (magyar)
   Evangelii gaudium Don Boscóval / Antonio Carriero szerk. ; Ferenc pápa előszavával. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2019. - 130, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-59-9 fűzött
Ferenc (pápa) (1936-). Evangelii gaudium
Don Bosco rend - misszió
271.789.1 *** 266
[AN 3793587]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2020.
Futó Károly (1925-2017)
   "Csodák közt járunk" / Futó Károly. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 72 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-65-7 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3794455]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2020.
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale (magyar)
   A fiatalok, a hit és a hivatásválasztás : a XV. Rendes Püspöki Szinódus záródokumentuma, 2018. október 3-27. / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 119 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 50.)
ISBN 978-963-277-788-7 fűzött : 1950,- Ft
katolikus egyház - ifjúság
282 *** 316.37-053.6
[AN 3794003]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2020.
Giussani, Luigi (1922-2005)
Generare tracce nella storia del mondo (magyar)
   Nyomaink a világ történelmében / Luigi Giussani, Stefano Alberto, Javier Prades ; [ford. Kisdi Ágnes]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 198 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-68-8 fűzött : 1850,- Ft
kereszténység - bibliamagyarázat
23/28 *** 226.5.07
[AN 3794548]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2020.
Golay, Didier-Marie (1955-)
Jean de la Croix, l'heureuse aventure (magyar)
   Boldog kaland : lelkigyakorlat Keresztes Szent Jánossal / Didier-Marie Golay ; [ford. Muraközy Nóra]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 207 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-67-1 fűzött : 2100,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
lelkigyakorlat - vallásos irodalom - szent - 16. század
242 *** 244 *** 235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3794546]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2020.
Habó Márta
   Velünk élő angyalkák / Habó Márta ; [ill. ... Vigovszky Rita]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2020], cop. 2018. - 110, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-751-2 kötött : 1680,- Ft
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3796624]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2020.
Hasel, Frank (1962-)
How to interpret Scripture (magyar)
   Hogyan értelmezzük a Szentírást? / írta Frank M. Hasel és Michael G. Hasel ; [ford. Kovács-Bíró János]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2020. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-73-5 fűzött
Biblia
hermeneutika - adventista egyház - bibliamagyarázat
22.07 *** 22.06 *** 286.3
[AN 3793786]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2020.
Hasel, Frank (1962-)
How to interpret Scripture (magyar)
   Hogyan értelmezzük a Szentírást? : tanítói melléklet / írta Frank M. Hasel és Michael G. Hasel ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2020. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia
hermeneutika - adventista egyház - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072) *** 22.06 *** 286.3
[AN 3793789]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2020.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of prayer (magyar)
   Az imádkozó nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2020. - 115 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-20-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-20-8)
imádkozás
248.143
[AN 3796534]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2020.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. A második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [bev. tanulmányok Fekete Károly ... és Nagy Barna ...]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 310 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi Káté"-t összeáll. Zacharias Ursinus és Caspar Olevian, ford. Erdős József és Tavaszy Sándor, átd. Victor János. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Heinrich Bullinger, ford. Buzogány Dezső. - Bibliogr.
ISBN 978-963-558-430-7 fűzött : 1100,- Ft
református egyház - hitvallás - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 3796531]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2020.
Hets János Aurél (1913-1985)
   Hets János Aurél OSB naplója, 1939-1945 / [... szövegét gond. ... Somorjai Gabi] ; [sajtó alá rend., előszóval és jegyzetekkel ell. Somorjai Ádám]. - Zalaapáti : Bencés Skriptórium, 2019. - 568 p. ; 25 cm. - (A Zalaapáti Bencés Skriptórium kiadványai, ISSN 2677-1470 ; 1.)
Bibliogr.: p. 562-568.
ISBN 978-615-00-6667-7 kötött
Magyarország - szerzetes - bencések - második világháború - napló
271.1(439)(092)Hets_A._J.(0:82-94)
[AN 3794008]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2020.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 15. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-277-105-2 műbőr
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-361-495-2)
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 282
[AN 3796637]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2020.
Jeges Mirjam
   Árnyékában kívántam élni / Jeges Mirjam. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 214 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-66-4 fűzött : 1800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3794458]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2020.
   Jézus Szentséges Szívének Családja / ... szerkesztője Farkas István ... - 5. bőv. kiad. - Dunasziget : Jézus Szentséges Szívének Családja Engesztelő Tábora, [2020]. - 88 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-8118-2 fűzött
ájtatosság
248.159.24
[AN 3796525]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2020.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Gondolatok a trianoni nemzetcsonkítás 100. évfordulójára és az 52. Eucharisztikus Világkongresszus megünneplésére / Kellermayer Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020, cop. 2019. - 53, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-023-7 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - trianoni békeszerződés - szentkoronatan
244(089.3) *** 341.382"1920"(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3796529]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2020.
Kénosi Tőzsér János (1708-1772)
Unitario-ecclesiastica historia Transilvanica (magyar)
   Az Erdélyi Unitárius Egyház története / Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István ; ford. Márkos Albert ; a bev. tanulmányt írta ... Balázs Mihály ; sajtó alá rend. Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel. - Kolozsvár : Erdélyi Unitárius Egyh., 2005-. - 25 cm
A 3/1. köt. társközreadója az Országos Széchényi Könyvtár. - A 3/1. köt. szerzői Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János
ISBN 973-8267-53-6
Erdélyi Unitárius Egyház
Erdély - unitárius egyház - egyháztörténet
288(439.21)(091)
[AN 2582220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. - 2018. - XII, 1244 p. : ill. - (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai ; 4/3/1.)
Bibliogr. - Összefoglalás román, angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-89114-9-0 kötött
ISBN 978-963-200-687-1
[AN 3793732] MARC

ANSEL
UTF-88657 /2020.
Keresztes Szilárd (1932-)
   A Szentháromság a Szent Pál-i levelekben / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 34 p. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapesten, 2019. szept. 30-án elhangzott előadás
ISBN 978-963-277-841-9 fűzött : 700,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
Szentháromság - bibliamagyarázat
227.1.07 *** 321.01
[AN 3794082]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2020.
   Környezet, teremtés, felelősség : [konferenciakötet] / [szerk. Nobilis Márió és Vida Márta]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2020. - 150 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 35.)
A Budapesten, 2019. márc. 23-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88356-9-7 fűzött : 1990,- Ft
vallási erkölcs - katolikus egyház - társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - természetvédelem - társadalmi felelősség - katekizmus
241 *** 23/28 *** 504.3 *** 316.6 *** 261.62 *** 268
[AN 3794430]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2020.
Kránitz Mihály (1959-)
   Láttuk csillagát : adventi útikönyv Ferenc pápával : "A" év, 2019. december 1 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 56 p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-842-6 fűzött : 780,- Ft
lelkigyakorlat - advent - bibliamagyarázat
22.07 *** 242
[AN 3794074]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2020.
Kuminetz Géza (1959-)
   A tudományos élet és a személyiségfejlesztés sajátos fellegvára a katolikus egyetem / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 81 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-856-3 fűzött : 1800,- Ft
katolikus egyház - vallásfilozófia - világnézet
282 *** 234.2 *** 21
[AN 3794062]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2020.
Lettera Iuvenescit Ecclesia ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (magyar)
   Hittani Kongregáció "Iuvenescit ecclesia" kezdetű levele a Katolikus Egyház püspökeihez az Egyház életét és küldetését szolgáló hierarchikus és karizmatikus ajándékok kapcsolatáról 2016. május 15-én, pünkösd ünnepén / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 43 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 49.)
ISBN 978-963-277-784-9 fűzött : 1200,- Ft
karizma
234.15
[AN 3793993]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2020.
Lucado, Max (1955-)
It's not about me (magyar)
   Az élet nem rólam szól : ments meg Uram minket attól az élettől, melyről azt hittük, boldoggá tesz minket! / Max Lucado ; [ford. Kovács Ildikó] ; [kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 172 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-46-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3796573]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2020.
Luther, Martin (1483-1546)
   Szerelemládikó avagy A házasság dicsérete / [... szerk., a szövegeket vál. és gond., az előszót és a magyarázatokat írta Isó M. Emese]. - Budapest : Luther K., 2020. - 205, [2] p. : ill. ; 19 cm
Martin Luther írásai
ISBN 978-963-380-179-6 fűzött : 2300,- Ft
házasság - vallásos irodalom
265.5 *** 244
[AN 3793894]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2020.
   A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában : 18-20. század / szerk. Zombori István. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2019. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 89.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-99-5 fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - történelmi forrás
284.1(439)"17/19"(093) *** 930.85(439)"17/19"
[AN 3793980]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2020.
Mészáros János
   Az aranygyapjú / [írta Mészáros János] ; [ill. Koncz Tímea]. - [Budapest] : Két Egér Kv., cop. 2018. - 76, [1] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mitológiai zsebkönyvtár, ISSN 2498-8286 ; 2.)
ISBN 978-615-5694-00-4 fűzött : 1899,- Ft.
görög mitológia - gyermekkönyv
292.11(02.053.2) *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3793749]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2020.
Oratorio e vocazione (magyar)
   Szálljunk magasra : oratórium és hivatás / Mario Delpini ... közrem. ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2019. - 51 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-56-8 fűzött
Don Bosco rend - lelkipásztorkodás - ifjúság
271.789.1 *** 253-053.2/.6
[AN 3793866]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2020.
Ormesson, Jean d' (1925-2017)
Comme un chant d'espérance (magyar)
   A reménység éneke / Jean d'Ormesson ; [ford. Kállay Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-843-3 fűzött : 1900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3794033]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2020.
Pálosok (angol)
   Paulines : Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae / [ed.-in-chief Adrienn Kovács] ; [ed. Annamária Sudár and Tamás Szentirmay] ; [transl. by Zsófia Hutai] ; [publ. by the Hungarian Pauline Order]. - 4th rev. extend. ed. - [Pécs] : Hung. Pauline Order, 2019. - 39, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80094-5-4 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - egyháztörténet
271.791(439)(091)
[AN 3794448]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2020.
Petrás Éva (1968-)
   Álarcok mögött : Nagy Töhötöm életei / Petrás Éva. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2019. - 308 p. : ill. ; 25 cm. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Bibliogr.: p. 269-294. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-22-6 kötött : 4500,- Ft
Nagy Töhötöm (1908-1979)
Argentína - jezsuiták - katolikus pap - besúgó - egyházügy - állambiztonság - Kádár-korszak - emigráns - szabadkőművesség - 20. század
271.5(439)(092)Nagy_T. *** 351.746.1(439)"196/197" *** 325.25(=945.11)(82)(092)Nagy_T. *** 061.236.61(82)(092)Nagy_T. *** 322(439)"195/197"
[AN 3794489]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2020.
   Praeorator : liturgikus vezérkönyv / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 242 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-277-129-8 kötött : 5800,- Ft
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
252 *** 264-1 *** 282
[AN 3796615]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2020.
Reisinger János (1954-)
   Hol a határ...? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2020. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89713-8-8 fűzött
kereszténység - vallásos irodalom
23/28 *** 244
[AN 3794427]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2020.
Rizzi, Gimmi
   3 találkozás az Eucharisztiával / Gimmi Rizzi. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2019. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-61-2 fűzött
oltáriszentség - vallásoktatás - foglalkoztatókönyv
265.3 *** 372.82 *** 087.5
[AN 3793880]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2020.
Rozmus, Tadeusz (1957-)
   Út Emmauszba : a szalézi életszentséghez vezető út / [Tadeusz Rozmusz]. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2020. - 130, [1] p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Út a szalézi életszentségre
ISBN 978-963-9956-64-3 fűzött
Don Bosco rend - lelkigyakorlat
271.789.1 *** 242 *** 248.121
[AN 3793548]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2020.
Rózsa Huba (1939-)
   Krisztus az egyházban : magyarázatok az "A" liturgikus év szentleckéihez / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-832-7 kötött : 2800,- Ft
bibliamagyarázat
221.07 *** 226.6.07
[AN 3794077]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2020.
Schaumont, Colette
Da mihi animas (magyar)
   Da mihi animas.. : Don Bosco élettörténete : döntések, kihívások és szenvedély / Colette Schaumont ; [ford. Gyurácz-Németh László]. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2019. - 194, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-58-2 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
Olaszország - Don Bosco rend - szent - 19. század - életrajz
271.789.1(45)(092)Bosco,_G. *** 235.3(092)Bosco,_G.
[AN 3793543]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2020.
Steinbach József (1964-)
   Énekek éneke / Steinbach József igemagyarázata. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2018]. - 55 p. : ill. ; 15 cm. - (Életkérdések - biblikus válaszok, ISSN 2677-139X ; 1.)
ISBN 978-615-80733-5-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07
[AN 3794086]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2020.
Székely János (1964-)
   "Én vagyok az út" (Jn 14,6) : lelkigyakorlatos elmélkedések / Székely János. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-768-9 fűzött : 2600,- Ft
lelkigyakorlat - elmélkedés
242
[AN 3796628]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2020.
   Szentírás-magyarázatok : domonkos megközelítések / [ford. Deák Hedvig, Karsai Nóra Mária, Szabó Ráhel] ; [közread. az] Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2020. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7396-5 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3794418]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2020.
   Tanulmányok a keresztény bölcselet, a katolikus teológia és a kánonjog köréből / szerk. Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-831-0 fűzött : 3400,- Ft
teológia - szociálteológia
21 *** 261.6
[AN 3794116]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2020.
Thayer, Jane (1904-2005)
In step with Jesus (magyar)
   Hogyan kövessük Jézust? / írta Jane Thayer ; [ford. Hegyiné Tóth Judit] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., [2019]-. - 21 cm
adventista egyház - vallásos irodalom
286.3 *** 244
[AN 3793790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kezdődik az utazás. - cop. 2019. - 136 p. : ill.
ISBN 978-963-9930-67-4 fűzött
[AN 3793793] MARC

ANSEL
UTF-88681 /2020.
Várnai Péter (1958-)
   Anyagok imái : [kép- és verselmélkedések] / Várnai Péter. - [Pomáz] : [Várnai P.], [2020]. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7585-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elmélkedés - vers - dalszöveg - antológia
242 *** 894.511-14(082) *** 894.511-192(082)
[AN 3793904]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2020.
Vasadi Lajos (1944-)
   Csak vándorok / Vasadi Lajos. - [Érsekcsanád] : Szerző, 2020. - 383 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7548-8 fűzött
Magyarország - baptista egyház - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - memoár
286.15(439)(092)Vasadi_L.(0:82-94)
[AN 3794282]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2020.
   A Zalavári (Zalaapáti) Szent Adorján Bencés Apátság millenniuma, 1019-2019 / [szerk. Somorjai Ádám] ; [közread. a] Zalaapáti Római Katolikus Plébánia. - Zalaapáti : Római Katolikus Plébánia, 2019. - 48 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Öszefoglalás olasz, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-00-6070-5 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Zalavári Apátság
Zalavár - apátság - bencések
271.1(439-2Zalavár)(091) *** 726.7(439-2Zalavár)(091)
[AN 3794088]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2020.
Zanotti, Carlo Maria
"Rendete luminosa vita!" (magyar)
   Ragyogjátok be az életet : Don Bosco tíz gyémántja a fiataloknak Don Egidio Viganò elmélkedései alapján / Carlo Maria Zanotti ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2019. - 93, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9956-54-4 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3793591]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2020.
   Zarándokkönyv : szentföldi zarándoklat II. András király emlékére, 2019. szeptember 23 - október 2. / [szerk. Farkas Olivér] ; [közread. a] Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóság. - Budapest ; Mi'ilya : Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Mo. Helytartóság, 2019. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-829-7 fűzött
Izrael - zarándoklat
248.153.8(569.4)
[AN 3794194]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2020.
   Zsidó székelyek : a bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Újlaki-Nagy Réka. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 303 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-052-4 kötött : 3400,- Ft
Bözödújfalu - szombatosok - történelmi forrás
286.4(439.21-2Bözödújfalu)(093)
[AN 3794213]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8687 /2020.
Albert Endre
   Együttélés Egyházaskozáron : csángók, székelyek, felvidékiek és német nemzetiségűek együttélése baranyai falvakban / Albert Endre. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 136, [7] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-615-5553-60-8 kötött : 2900,- Ft
Egyházaskozár - nemzetiség - interetnikus kapcsolat - helytörténet - interjú
316.47(=00)(439-2Egyházaskozár) *** 316.347(=00)(439-2Egyházaskozár)(047.53) *** 943.9-2Egyházaskozár
[AN 3794404]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2020.
   Amerikai magyarok - magyar amerikaiak : új irányok a közös történelem kutatásában / szerk. Ambrus László, Rakita Eszter. - Eger : Líceum K., 2019. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az Egerben, 2018. dec. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-496-128-4 fűzött
Egyesült Államok - amerikai magyarság - történelem - magyar történelem
316.347(=945.11)(73) *** 943.9 *** 973
[AN 3794053]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2020.
   Bevezetés a médiatörténet-írásba : egyetemi tankönyv / ... vál., ... összeáll. és szerk., a bev. tanulmányokat írta Sipos Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 169 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-42-8 fűzött : 2019,- Ft : 6 EUR
Magyarország - médiaismeret - médiatörténet - sajtótörténet - történetírás - 20. század - egyetemi jegyzet
316.774(439)(075.8) *** 070(439)"19"(075.8) *** 930.1(075.8)
[AN 3793770]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2020.
   Háttal Európának : a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon, 2010-2019 / [kiad. Humán Platform]. - Budapest : Humán Platform, 2020. - 82 p. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7370-5 fűzött
Magyarország - kulturális politika - médiapolitika - tudománypolitika - 21. század
316.774(439)"201" *** 001.89:323(439)"201" *** 008:323(439)"201"
[AN 3793836]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2020.
Juhász Dávid
   Medical statistics made easy : a simple, practical guide to seeing through the mist of percentages and calculations in biostatistics / Dávid Juhász. - [Nyírbogdány] : Self-publ., cop. 2020. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7289-0 fűzött : 3000,- Ft
orvostudomány - statisztika
31 *** 61
[AN 3793601]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2020.
Miriano, Costanza (1970-)
Sposala e muori per lei (magyar)
   Vedd feleségül és halj meg érte! : igazi férfiak a félelem nélküli nőkért / Costanza Miriano ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-685-9 fűzött : 2600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3796625]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2020.
Murray, Marie
Culture and diversity (magyar)
   Kulturális sokszínűség / Marie Murray, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-915-0 kötött : 2100,- Ft
multikulturalizmus - interkulturális kapcsolat - gyermekkönyv
316.722(02.053.2)
[AN 3793991]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2020.
Nyíri Zoltán
   A kérdezés 50 árnyalata / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita. - Szeged : Design K., 2020, cop. 2016. - 2 db ; 20 cm
üzleti élet - kommunikáció - társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3796699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyakorlati kérdezéstechnika értékesítőknek : tréningjegyzet, 1-4. nap : [alapok]. - 140 p.
ISBN 978-615-80303-5-9 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3796701] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kérdezéstechnikai tréning értékesítőknek : tréningjegyzet, 5-6. nap : [haladó technikák]. - 184 p.
ISBN 978-615-80303-6-6 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3796702] MARC

ANSEL
UTF-88695 /2020.
Simándi Szilvia (1978-)
   Közösségi élet egykor a Berva-völgyben : emlékképek, közösségek, életképek / Simándi Szilvia, Papp Ildikó. - Eger : Líceum K., 2019. - 89 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 978-963-496-134-5 fűzött
Eger - lakótelep - közösség - társadalmi kapcsolat - Kádár-korszak
316.45 *** 711.582(439-2Eger)"196/198"
[AN 3794045]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2020.
Stanczik Edina (1981-)
   Feszegetem a határainkat : Trianon százéves hullámai / Stanczik Edina. - Budapest : [Stanczik E.], 2019. - 266 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 259-266.
ISBN 978-615-00-5608-1 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - magyar történelem - történelem - oral history - 20. század - interjú
316.347(=945.11)(4-191) *** 929(4-191)(=945.11)(047.53) *** 943.9"19" *** 940-191"19"
[AN 3794039]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8697 /2020.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Alle Jahre wieder (magyar)
   A kis Jézus megszületett / [ill.] Ida Bohatta ; szerk. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-5474-2 kötött
karácsony - vallásos ének - gyermekkönyv - képeskönyv
398.332.41(02.053.2) *** 245(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3793984]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2020.
Gelencsér József (1951-)
   Népi jogélet a Káli-medencében / Gelencsér József. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 543 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 65.)
Bibliogr.: p. 466-485. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5413-25-4 kötött
Káli-medence - Magyarország - magyar néprajz - jogszokás - jogtörténet
398.3(=945.11)(439Káli-medence) *** 340.141(439Káli-medence)
[AN 3793661]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2020.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-401-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3796507]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2020.
   A mindent járó malmocska : magyar népmesék. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3794151]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2020.
   Nemzedékek kulturális jellemzői : tudományos konferencia : Jászberény, 2020. március 6. : programfüzet és szinopszisok / [szerk. Örsi Julianna] ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Szolnok ; Jászberény : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; [Túrkeve] : Túrkevei Kult. Egyes., 2020. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80592-9-9 fűzött
Nagykunság - Jászság - kulturális antropológia - magyar néprajz - helyismeret - konferencia-kiadvány
39(439Nagykunság) *** 39(=945.11)(439Jászság) *** 316.7 *** 908.439Jászság *** 908.439Nagykunság *** 061.3(439-2Jászberény)
[AN 3794079]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2020.
   Tanulmánykötet Buczkó József néprajzkutató tiszteletére / [szerk. Darócziné Bordás Andrea] ; [közread. a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2019. - 248 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80741-5-5 fűzött
magyar történelem - magyar néprajz - emlékkönyv
39(=945.11) *** 943.9
[AN 3793521]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8703 /2020.
Ágh Attila (1941-)
   Civilizációs válság Magyarországon / Ágh Attila. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 130 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
ISBN 978-615-5761-54-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - politika - társadalom - 21. század
32(439)"201" *** 316.32(439)"201"
[AN 3793723]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2020.
   Autonóm közösségek és azok önkormányzata az Európai Unióban : kisebbségvédelmi/közösségvédelmi keretegyezmény : magyar javaslat : v4.0 = Autonomous communities and their self-government in the European Union : minority/community safepack : Hungarian proposal = Les communautés autonomes et leur gouvernement autonome dans l'Union européenne : convention-cadre pour la protection des minorités/communautés : proposition hongroise = Autonome Gemeinschaften und deren Selbstverwaltung in der Europäischen Union : Rahmenabkommen zum Schutz der Minderheiten/Gemeinschaften : ungarischer Vorschlag / [szerk. ... Borsos Géza, Czigány Imre, Patrubány Miklós] ; [ford. ... Botos Margaret, ... Léh Tibor, ... Czigány Imre ...] ; [közread. a Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : MVSZ, 2019. - 72 p. ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - kisebbségi politika - nemzetiségi kérdés - kollektív jogok - autonómia - 21. század
325.15(=00)(4-62)"201" *** 325.17(=00)(4-62)"201" *** 341.234(4-62)"201" *** 341.231(4-62)"201"
[AN 3794346]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2020.
   A bombavetők nyomában : a Horthy-korszak egyik leghírhedtebb büntetőperének politikai kontextusáról és sajtóvisszhangjából : előmunkálat egy nagyobb volumenű forráskiadványhoz / a forrásokat közread., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Kántás Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 124, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-020-0 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - Budapest - merénylet - nacionalizmus - antiszemitizmus - Horthy-korszak - jogeset - történelmi forrás
323.285(439-2Bp.)"1922" *** 323.12(=924)(439)"192" *** 329.17(439)"192" *** 34.096(439)"1924"(047)
[AN 3794314]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2020.
   A cseh-szlovákiai magyarság megpróbáltatásai vallási, politikai, kulturális téren, 1938-2018 / szerk. Zombori István ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. - 133 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Szegeden, 2019. febr. 26-án tartott nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-09-2 fűzött
Felvidék - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
323.15(=945.11)(437.6)"193/201"
[AN 3793992]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2020.
   Esterházy János emlékkönyv II : egy közép-európai mártír / összeáll. és szerk. Balázs F. Attila, Hajtman Béla, Molnár Imre ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2019. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5826-05-4 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - határon túli magyarság - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 3794169]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2020.
Forgács András
   Az embermentéstől a Wallenberg Bizottságig / Forgács András. - Budapest : R. Wallenberg Egyes., 2019. - 148 p. : ill. ; 30 cm. - (Wallenberg-füzetek, ISSN 1218-9235 ; 6.)
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-87274-1-1 fűzött : 2300,- Ft
Forgács Vilmos (1896-1974)
Forgács Gábor (1926-2013)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Forgács_V. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Forgács_G.
[AN 3793755]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2020.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 10. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3796482]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2020.
Márer Pál (1936-)
I participated in Wallenberg's rescue operation (magyar, angol)
   Részvételem a Wallenberg mentőakcióban : Bach Marianne visszaemlékezése = I participated in Wallenberg's rescue operation : Marianne Bach remembers / Paul Marer ; [... ford. Farkas Nóra]. - Budapest : R. Wallenberg Egyes., 2020. - 112, 112 p. : ill. ; 30 cm. - (Wallenberg-füzetek, ISSN 1218-9235 ; 7.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87274-2-8 fűzött : 3900,- Ft
Bach Marianna (1922-)
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - memoár
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Bach,_M.(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R.
[AN 3793760]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2020.
Mitrovits Miklós (1978-)
   Tiltott kapcsolat : a magyar - lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 / Mitrovits Miklós. - Budapest : Jaffa, 2020. - 308 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 978-963-475-235-6 kötött : 3999,- Ft
Lengyelország - Magyarország - politikatörténet - külkapcsolat - ellenzék - 1970-es évek - 1980-as évek - rendszerváltás
323.22(438)"197/198" *** 323.22(439)"197/198" *** 327(438)"197/198" *** 327(439)"197/198"
[AN 3794183]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2020.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X : nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben : a 2019. június 8-i révkomáromi névföldrajzi tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 194 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5753-44-2 fűzött
Kárpát-medence - nyelvpolitika - nyelvi kölcsönhatás - nyelvhasználat - magyar nyelv - tulajdonnév
323.1(=00)(4-191) *** 809.451.1-311/-313 *** 801.316.3(4-191) *** 800.6(4-191)
[AN 3793887]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2020.
Platthy Iván (1939-)
   Párbeszéd az emberért : emlékeim az egyházakról és a társadalomról / Platthy Iván. - Szeged : Gerhardus, 2019. - 310 p. : ill., főként színes ; 25 cm + mell.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5256-40-0 kötött
Magyarország - egyházügy - állam és egyház viszonya - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - interjú
322(439)"198/201"(047.53)
[AN 3794018]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2020.
Sharp, Gene (1928-2018)
From dictatorship to democracy (magyar)
   Diktatúrából demokráciába : elvi útmutatás a felszabaduláshoz / Gene Sharp ; [ford. Dettre Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 125, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-014-6 fűzött : 2990,- Ft
diktatúra - politikai változás - politikai tevékenység - erőszakmentesség
321.6 *** 323.22/.25
[AN 3793924]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2020.
Tai, Michael
China and her neighbours (magyar)
   Kína és szomszédai : ázsiai diplomácia az ókortól napjainkig / Michael Tai ; [ford. Hajdu András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 232 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-228.
ISBN 978-615-5884-71-9 fűzött : 3499,- Ft
Kína - Ázsia - diplomáciatörténet - biztonságpolitika
327(510)(091) *** 327(5) *** 355.02(100)
[AN 3793863]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2020.
Tőkéczki László (1951-2018)
   A bohém zseni : gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arcéle / Tőkéczki László ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 124, [5] p., [18] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-94-4 kötött : 3500,- Ft
Andrássy Gyula (1823-1890)
Magyarország - politikus - magyar történelem - kiegyezés kora - 19. század
32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 943.9"186/187"
[AN 3793830]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2020.
Tudor, Daniel (1982-)
Ask a North Korean (magyar)
   Kérdezz meg egy észak-koreait! : disszidensek beszélnek életükről a világ legzártabb országában / Daniel Tudor ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 280 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-304-868-9 fűzött : 3500,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - helyismeret - emigráns - 21. század - interjú
325.25(=951.93)(092)(047.53) *** 908.519.3
[AN 3794434]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2020.
Tzintzīs Giōrgos (1950-)
   Ī katargīsī toy kathestōtos politikoy prosfyga tōn Ellīnōn tīs Oyggarias = A magyarországi görögök politikai menekült státuszának megszüntetése / Giōrgos Tzintzīs ; [ekd. Ellīnikī Aytodioikīsī toy 2oy Diamerismatos Voydapestīs] ; [metaf. Tamás Glázer]. - Budapest : Ellīnikī Aytodioikīsī 2oy Diamerismatos Voydapestīs, 2019. - 103 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - magyarországi görögök - politikai menekült - hazatelepülés - Kádár-korszak
325.25(=774)(439) *** 325.27(=774)(439)"197/198" *** 316.347(=774)(439)"197/198"
[AN 3794852]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8719 /2020.
   Archaeological sites and monuments in the care of the state : sharing our experiences : proceedings of the international conference : Dublin ..., 28 February - 2 March, 2019 / ed. by Chris Corlett. - Namur : EAC : AISBL ; [Budapest] : Archeolingua, cop. 2019. - 220 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (EAC occasional paper ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-34-3 fűzött
Európa - régészet - kulturális örökség - műemlékvédelem
903/904 *** 008 *** 351.853 *** 7.025.3/.4(4)
[AN 3794312]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2020.
Bálint László (1940-)
   Forradalmi hamisságok : és más tanulmányok / Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2019. - 165 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-75-1 fűzött : 2600,- Ft
Szeged - Magyarország - 1956-os forradalom - helytörténet - megtorlás - állami terror
943.9-2Szeged"1956" *** 323.282(439)"195/196"
[AN 3794022]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2020.
Bárdi László (1932-)
   Ázsiából Európába : ősi keleti lovasnépek vándorútja nyugatra / Bárdi László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 137-141. - Összefoglalás angol és kínai nyelven
ISBN 978-615-5553-63-9 kötött : 3500,- Ft
Ázsia - magyarságkutatás - régészet
930.8(=945.11) *** 904(5)
[AN 3794385]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2020.
   Baté község története / [összeáll. Gobányi Sándor, Kántás Béla] ; [kész. Baté Községi Önkormányzat kiadásában]. - Baté : Önkormányzat, 2019. - 211 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6564-9 kötött
Baté - helytörténet - helyismeret
943.9-2Baté *** 908.439-2Baté
[AN 3794414]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2020.
Bíró Lajos (1961-)
   A magyar Jézus és eltitkolt tanításai / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 419 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 389-419.
ISBN 978-615-5647-07-9 kötött : 5990,- Ft
magyarságkutatás - krisztológia
930.8(=945.11) *** 232
[AN 3796516]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2020.
Brisard, Jean-Christophe
La mort d'Hitler (magyar)
   Hitler halála : a KGB titkos anyagai / Jean-Christophe Brisard, Lana Parshina ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 368, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-343-2 fűzött : 3999,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - 20. század - dokumentumregény
943.0(092)Hitler,_A.(0:82-92)
[AN 3796466]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2020.
Eszterházy egyeteme (angol)
   The University of Eszterházy : the picture album of the Lyceum of Eger / [ed. Andor Nagy] ; [photographs György Szántó]. - Eger : EKU Líceum Publ., 2019. - 158 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 154-158.
ISBN 978-963-496-136-9 kötött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
Eger - egyetem - építészettörténet - művelődéstörténet - album
930.85(439-2Eger) *** 727.3(439-2Eger)(091)(084.12)
[AN 3794206]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2020.
Goette, Hans Rupprecht (1956-)
   Fragment of a newly discovered portrait of Hadrian in Budapest / Hans Rupprecht Goette ; [curator Kata Endreffy, Patricia Szikora]. - [Budapest] : Museum of Fine Arts Coll. of Classical Antiquities, [2019]. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1349 ; 3.)
A Budapesten, 2019. szept. 3 - 2020. febr. 23. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött
Római Birodalom - szobrászat - uralkodó - 2. század - kiállításvezető - portré
937(092)Hadrianus *** 73.041.5 *** 73(37)"01" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3794020]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2020.
Goette, Hans Rupprecht (1956-)
   Egy újonnan felfedezett Hadrianus-portrétöredék Budapesten / Hans Rupprecht Goette ; [kurátor Endreffy Kata, Szikora Patricia]. - [Budapest] : Szépműv. Múz. Antik Gyűjt., [2019]. - 15 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1330 ; 3.)
A Budapesten, 2019. szept. 3 - 2020. febr. 23. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött
Hadrianus (Római Birodalom: császár) (76-138)
Római Birodalom - szobrászat - uralkodó - 2. század - kiállításvezető - portré
937(092)Hadrianus *** 73.041.5 *** 73(37)"01" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3794013]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2020.
Gruber, Wendelin (1914-)
In den Fängen des roten Drachen (magyar)
   A vörös sárkány karmai között : tíz év Tito uralma alatt / Wendelin Gruber ; [ford. Varga Judit Mária] ; [kiad. a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton, 2019. - 199 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80348-8-3 fűzött
Jugoszlávia - történelem - politikai fogoly - állami terror - dunai svábok - katolikus pap - 20. század - napló
949.71"194/195" *** 343.819(497.1)"194/195"(0:82-94) *** 323.12(=30)(497.1)"194/195" *** 282(497.11)(=30)(092)Gruber,_W.(0:82-94)
[AN 3794232]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2020.
Guitman Barnabás (1977-)
   Reges pii : a magyar királyok vallásossága a kora újkorban / Guitman Barnabás. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 44 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-277-835-8 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - uralkodó - vallásosság - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9"15/16"(092) *** 248.3
[AN 3794071]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2020.
   Háborúk, alkotások, életutak : tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről / [szerkbiz. Kunt Gergely, Nagy Gábor, Sz. Halász Dorottya]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2019. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-42-5 fűzött
Európa - történelem - magyar történelem - 17. század
94"16" *** 943.9"16"
[AN 3794021]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2020.
   Hagyományos források, új megközelítések : a digitalizáció kínálta lehetőségek a történeti kutatásokban / szerk. Ballabás Dániel. - Eger : Líceum K., 2019. - 133 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-140-6 fűzött
történettudomány - tudományos módszertan - digitális technika
930.1 *** 681.3.004.14 *** 001.81
[AN 3794048]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2020.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
21 lessons for the 21st century (magyar)
   21 lecke a 21. századra / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2018. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-595-8 kötött : 4490,- Ft
világtörténelem - civilizáció - prognosztika - ember - világgazdaság - geopolitika - 21. század
930.9"20" *** 008(100)"20" *** 008.2 *** 599.9 *** 339.97 *** 327(100)"20"
[AN 3796501]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2020.
Horváth Boldizsár (1950-)
   Horvát(h) család emlékezete / Horváth Boldizsár. - Szombathely : Horváth B., 2018. - 47, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8275-85-4)
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439) *** 894.511-94
[AN 3793801]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2020.
   Egy jász település a Nagykunságban : Kunszentmárton a 18. században / szerk. Barna Gábor. - Kunszentmárton : [Helytört. Múz.], 2019. - 512 p. : ill., színes ; 25 cm + térk. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80394-3-7 kötött
Kunszentmárton - helytörténet - helyismeret - 18. század
943.9-2Kunszentmárton"17" *** 908.439-2Kunszentmárton"17"
[AN 3794000]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2020.
   Kézikönyvek a Horthy-korszak tanulmányozásához / Gulyás László szerk. ; közread. az Egyesület Közép-Európa Kutatására. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2020-. - 25 cm
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"1919/1944"
[AN 3793657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 111 életrajz a külpolitika történetéhez, 1919-1944. - 2020. - 429 p. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 22.)
ISBN 978-615-81261-2-0 fűzött
Magyarország - külpolitika - diplomáciatörténet - politikus - történelmi személy - Horthy-korszak
327(439)"1919/1944" *** 327(439)(092)"1919/1944" *** 943.9(092)"191/194"
[AN 3793658] MARC

ANSEL
UTF-88736 /2020.
Lelbach Gyula (1942-)
   A főhercegné és világa : egy kalandos élet története / írta Lelbach Gyula. - Budapest : Lelbach Gy., 2018. - 195 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-615-00-4626-6 kötött : 6990,- Ft
Lelbach Irén Dóra (1897-1985)
Magyarország - híres ember - nő - művelődéstörténet - 20. század
930.85(439)"19" *** 929-055.2(439)Lelbach_I._D.
[AN 3793636]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2020.
   Pompeje : życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza : wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, 2019-2020 / [kuratorzy ... Jacek Górski, Jolanta Kiszka, Ottó Fogas]. - [Kraków] : Inst. Kult. Województwa Małopolskiego ; [Budaörs] : Salysbury Kft., [2020]. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
ISBN 978-83-956157-2-6
Pompei - régészet - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(37-2Pompei) *** 061.4(438-2Kraków)
[AN 3794330]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2020.
Prohászka Péter (1975-)
   Érmek és éremleletek Esztergom területéről / Prohászka Péter. - Esztergom : Martin Opitz K., 2019. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-63. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9987-45-6 fűzött : 1900,- Ft
Esztergom - régészet - érem
903/904(439-2Esztergom) *** 737.1(439-2Esztergom)
[AN 3794109]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2020.
Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária
   A mi Vízivárosunk / Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária ; [közread. a Szent István Király Múzeum]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-38-4 fűzött
Budapest. 1. kerület - Budapest. 2. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.I. *** 943.9-2Bp.II. *** 908.439-2Bp.I. *** 908.439-2Bp.II.
[AN 3793694]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2020.
Samman, Amin
History in financial times (magyar)
   Történelem a pénzügyi időkben / Amin Samman ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 267 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-261.
ISBN 978-615-5884-69-6 fűzött : 3499,- Ft
történetfilozófia - világgazdaság - pénzügyi válság
930.1 *** 339.9 *** 338.124.4(100)
[AN 3793867]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2020.
Socolovsky, Gisela
El antiguo Egipto (magyar)
   Az ókori Egyiptom : utazás a történelem fényes korszakába : egy lenyűgöző civilizáció rejtélyei / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 45 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-072-6 kötött : 3490,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3793923]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2020.
Szabó László (1939-2012)
   Tanulmányok a magyarrá lett jászokról / Szabó László ; [szerk. Gecse Annabella, Gulyás Éva] ; [közread. a Damjanich János Múzeum, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke]. - Szolnok : Damjanich J. Múz. ; Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2019. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-97-9 fűzött
Jászság - jászok - nemzettörténelem - szociálantropológia - magyar néprajz - helytörténet
930.8(=915.6)(439) *** 39(=915.6)(439) *** 943.9Jászság
[AN 3794072]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2020.
Váry József (1924-)
   Beszélgetés az utolsó gyomai Wagnerral / [riporter] Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2019. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-77-5 fűzött : 2900,- Ft
Váry József (1924-)
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - életútinterjú
929(439)(047.53)
[AN 3794023]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2020.
   A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levéltárában őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai : 1939. február 10 - 1948. december 31. / szerk. Somorjai Ádám ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Roma : Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója, 2020. - 108 p. ; 24 cm
Borítócím: AA. EE. SS. inventárium, 1939-1948. - Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-615-5826-10-8 fűzött
Vatikán - levéltári repertórium - magyar történelem - történelmi forrás
943.9(093) *** 930.253(456.31)(083.8)
[AN 3794111]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2020.
   Veszprém megyei értékek II = Values of Veszprém county = Werte des Komitats Veszprém / [... írta és szerk. Balajthy Zsuzsanna] ; [... kiad. ... Veszprém Megyei Önkormányzat ...]. - [Veszprém] : Veszprém M. Önkormányzat, [2019]. - 119 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7185-05-2 kötött
Veszprém megye - helyismeret - művelődéstörténet - album
930.85(439.117) *** 908.439.117(084.1)
[AN 3794310]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2020.
   Volt egyszer egy Százhalom.. : helytörténeti írások gyűjteménye, 2013-2014. - [Százhalombatta] : Hírhalom, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776 ; 5.)
ISBN 978-615-6091-00-0 fűzött
Százhalombatta - helytörténet
943.9-2Százhalombatta
[AN 3794201]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2020.
   Zselickisfalud története az első és a második világháború árnyékában / [szerk.] Jakab Georgina ; [közrem. Krénusz Tóth Erzsébet, Horváth Zalán Levente] ; [kiad. Zselickisfalud Község Önkormányzata]. - Zselickisfalud : Önkormányzat, 2019. - 363 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6679-0 kötött
Zselickisfalud - helytörténet - katona - első világháború - második világháború - történelmi forrás
943.9-2Zselickisfalud"1914/1918" *** 943.9-2Zselickisfalud"1939/1945" *** 355(439)(092)"1914/1918"(093) *** 355(439)(092)"1939/1945"(093)
[AN 3794417]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8748 /2020.
Héjjas Pál (1947-)
   Tihany a Balaton partján : régi balatoni levelezőlapok a XX. század első feléből = Tihany on the shore of Lake Balaton : old postcards of Lake Balaton from the beginning of the 20th century = Tihany am Balatonufer : alte Aufnahmen vom Balaton von der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts / Héjjas Pál. - 2. átd. kiad. - Tihany : Tihanyi Legenda Kft., 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [224].
ISBN 978-615-00-3071-5 kötött
Tihany - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Tihany(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3794321]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2020.
   Kincses Tolna megye : a Tolna Megyei Értéktár jegyzéke / [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Jav. bőv. kiad. - Paks : Önkormányzat, 2020-. - 24 cm
A leírás az 5. köt. alapján készült
Tolna megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz - kulturális örökség
908.439.125 *** 930.85(439.125) *** 39(=945.11)(439.125) *** 008(439.125)
[AN 3794326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2020. - 142 p. : ill., főként színes
Magyar, német, angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-80863-3-2 fűzött
[AN 3794328] MARC

ANSEL
UTF-88750 /2020.
   Kisnémedi 950 éve : emlékkönyv / összeáll. Belán Tibor, Székelyhidi Ferenc, Zahorán Pálné ; kiad. Kisnémedi Római Katolikus Egyházközség és Kisnémedi Község Önkormányzata. - [Kisnémedi] : Római Katolikus Egyházközség : Önkormányzat, 2019. - 113, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6533-5 kötött
Kisnémedi - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kisnémedi *** 943.9-2Kisnémedi
[AN 3793829]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2020.
Kovács Imre
   Történelmi Magyarország képeslapokon : kiegészítés / Kovács Imre. - [Budapest] : Rectus Kft., 2020. - 402 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7473-3 kötött
Magyarország - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3794333]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2020.
Lukács László (1950-)
   Székesfehérvár néprajzi értékei / Lukács László. - Székesfehérvár : [Szt. István Kir. Múz.], 2019. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 58.)
A tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-36-0 kötött
Székesfehérvár - helyismeret - magyar néprajz - történelmi forrás
908.439-2Székesfehérvár *** 398(=945.11)(439-2Székesfehérvár)(093)
[AN 3793688]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2020.
Máy Lydia
   Közös ég, közösség, Babarc / Máy Lydia és Péter ; kiad. Babarc Község Önkormányzata. - Babarc : Önkormányzat, [2020]. - [49] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-00-7580-8 : fűzött
Babarc - helyismeret - helyi társadalom - magyarországi németek - fényképalbum
908.439-2Babarc(084.12) *** 929(439-2Babarc)(084.12) *** 316.347(=30)(439-2Babarc)(084.12)
[AN 3794410]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2020.
   Örökségünk : Kunszentmárton értéktárából = Our heritage : from the Kunszentmárton repository of values = Nasze dziedzictwo kulturowe w zbiorach miasta Kunszentmárton = Unser Erbe : aus der Wertesammlung von Kunszentmárton / szerk. ... Barna Gábor, Pusztai Gabriella. - Kunszentmárton : [Helytörténeti Múz.], 2019. - 56 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 16.)
ISBN 978-615-80767-3-9 kötött
Kunszentmárton - helyismeret
908.439-2Kunszentmárton
[AN 3794087]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2020.
Pirisi Gábor (1978-)
   Fejezetek a társadalomföldrajz világából / Pirisi Gábor, Trócsányi András ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE TTK Földrajzi és Földtud. Int. Földtudományok Doktori Isk. : Publikon, 2019. - 260 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-615-5457-89-0 fűzött
társadalomföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8)
[AN 3794416]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2020.
   Sárszentlőrinci hangulatok / [szerk. Karl Jánosné Csepregi Erzsébet és Hatala Zoltán] ; [kiad. Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - [Sárszentlőrinc] : Evangélikus Egyházközség, 2019. - 133, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-00-5716-3 fűzött
Sárszentlőrinc - magyar irodalom - helyismeret - vers - fényképalbum
908.439-2Sárszentlőrinc(084.12) *** 894.511-14
[AN 3794044]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2020.
Szakállas Katalin
   Anyának lenni Kanadában / Szakállas Katalin ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Budapest : MVSZ, 2019. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5672-10-1 fűzött : 2990,- Ft
Felvidék - Kanada - határon túli magyar irodalom - helyismeret - családi nevelés - anyaság - memoár
908.71(0:82-94) *** 613.865-055.2-055.52(0:82-94) *** 37.018.1 *** 894.511-94(437.6)
[AN 3794249]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2020.
Turóczi Ildikó
   Varázslatok, járványok, missziók / Turóczi Ildikó. - Pécs : Publikon, 2019. - 149 p. ; 20 cm
Biblogr.
ISBN 978-615-5457-90-6 fűzött : 2300,- Ft
Afrika - helyismeret - járvány - orvostörténet - memoár
908.6(0:82-94) *** 614.4(6) *** 614.4(100)(091)
[AN 3794486]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8759 /2020.
   A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken / szerk. Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-29-8 fűzött
jogtudomány - technikai kultúra - digitális technika - 21. század - esettanulmány
34.01 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3794456]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2020.
Eden, Dawn (1968-)
My peace I give you (magyar)
   Az én békémet adom nektek : a szexuális sebek gyógyítása a szentek segítségével / Dawn Eden ; [ford. Sallai Gábor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 286 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-69-5 fűzött : 1900,- Ft
nemi erőszak - kiskorúak elleni erőszak - megtérés - vallásos irodalom - memoár
343.541 *** 248.152 *** 244(0:82-94)
[AN 3794463]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2020.
Horváth Mihály Ferenc
   A választójog mint emberi alapjog / Horváth Mihály Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2019. - 107 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
ISBN 978-615-5753-36-7 fűzött : 2019,- Ft : 7 EUR
választójog
342.8 *** 342.722.32
[AN 3793773]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2020.
   Jogalkotási tükör, 2010-2018 : fókuszban a legfőbb kódexek, az időszak jogi dilemmái és jogalkalmazási kérdései / szerk. Arató Balázs. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 358 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-221-9 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogalkalmazás - jogalkotás - 21. század
340.134(439)"201" *** 34(439)"199/201"
[AN 3794452]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2020.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (16.) (2019) (Budapest)
   XVI. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2020[!2019] / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 29.)
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 15-én tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-27-4 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3794472]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2020.
Kisházi-Kovács László (1943-)
   A városi kegyuraság Szegeden, 1850-1917 / Kisházi-Kovács László. - Budapest : METEM, 2019. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 92.)
Bibliogr.: p. 297-304. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-615-5826-06-1 fűzött
Szeged - kegyúri jog - egyháztörténet - katolikus egyház - 19. század - 20. század
348.423.44(439-2Szeged)"1850/1917" *** 282(439-2Szeged)(091)
[AN 3793983]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2020.
La libertà religiosa per il bene di tutti (magyar)
   A mindenki javát szolgáló vallásszabadság : korunk kihívásainak teológiai megközelítése / [ford. Diós István] ; [közread. a] Nemzetközi Teológiai Bizottság Vallásszabadsággal Foglalkozó Albizottság. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 53.)
Bibliogr.
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-819-8)
lelkiismereti szabadság
342.731
[AN 3794015]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2020.
   Magyar büntetőjog : általános rész / Görgényi Ilona [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 600 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2019. júl. 10. - Bibliogr.: p. 593-600.
ISBN 978-963-295-889-7 kötött
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 3796658]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2020.
Manzinger Krisztián
   A területi fókuszú kisebbségvédelem szükségessége és főbb ismérvei Európában / Manzinger Krisztián. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 171 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 26.)
Bibliogr.: p. 159-171.
ISBN 978-615-5961-25-0 fűzött
kollektív jogok - kisebbségi kérdés
342.724 *** 341.234
[AN 3794467]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2020.
Mohay Ágoston (1981-)
   A nemzetközi jog érvényesülése az uniós jogban / Mohay Ágoston. - Pécs : PTE ÁJK Európa Közp., 2019. - 172 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 2062-5049)
Bibliogr.: p. 153-166.
ISBN 978-615-5457-88-3 fűzött
európai közösségi jog - nemzetközi jog
341.17(4-62) *** 341
[AN 3794425]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2020.
Rixer Ádám (1972-)
   The new functions of state administration: direct communty organising and identity-building / Adam Rixer. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 68 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 25.)
Bibliogr.: p. 57-66.
ISBN 978-615-5961-24-3 fűzött
közigazgatás - közigazgatási reform - ügyfélkapcsolat - public relations
35.077 *** 658.8.009.7 *** 659.4
[AN 3794460]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8770 /2020.
   Árnyékhadsereg? : válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről / a forrásokat közread., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Kántás Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 157, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-021-7 fűzött : 1700,- Ft
Kettőskereszt Vérszövetség
Magyarország - magyar történelem - nacionalizmus - félkatonai szervezet - titkos társaság - 1920-as évek - Horthy-korszak - történelmi forrás
355.318(439)"192"(093) *** 943.9"192"(093) *** 329.17(439)"192"(093)
[AN 3794311]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2020.
Havasi János (1952-)
   Hadiösvényen / Havasi János. - [Pécs] : Tettye Média Kv., 2019. - 270, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6791-9 fűzött
Magyarország - Irak - Szovjetunió - Ukrajna - haditudósító - katonaélet - délszláv háború - öbölháború - fogolytábor - katonasír - Kádár-korszak - ezredforduló - riport - memoár
355.426(497.1)"199"(0:82-92) *** 355.48(567)"200"(0:82-92) *** 726.825(47-62) *** 343.819.5(47) *** 355.1(439)"197"(0:82-94)
[AN 3794478]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2020.
Morris, Ian (1960-)
War! What is it good for? (magyar)
   Háború! : a civilizáció folyamata és ellentmondásai a főemlősöktől a robotokig / Ian Morris ; [ford. Bojtár Péter] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 565 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 509-552.
ISBN 978-615-5559-64-8 kötött : 4990,- Ft
hadtörténet - civilizáció
355.48(100)(091) *** 008(100)
[AN 3794220]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2020.
Rosen, Richard von (1922-2015)
Als Panzeroffizier in Ost und West (magyar)
   Páncélostiszt : Panzer III-assal, Tigerrel és Königstigerrel a II. világháborúban : a Vaskereszttel és a Német Kereszt arany fokozatával kitüntetett páncélosparancsnok emlékirata az orosz-, a francia- és a magyarországi páncélosharcokról / Richard von Rosen ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2020. - 383 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-90-7 kötött
Németország - hadtörténet - katonatiszt - páncélos fegyvernem - második világháború - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 358.119(430)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3794202]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2020.
Sikora László
   A Waffen-ss lovagkereszt birtokosai, 1940-45 : 1. "Leibstandarte SS Adolf Hitler" SS-páncéloshadosztály / Sikora László. - Miskolc : [Sikora L.], 2019. - 246 p. : ill. ; 26 cm + mell.
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-615-00-6007-1 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler (1.)
Németország - katonatiszt - páncélos fegyvernem - második világháború - életrajz
355(430)(092)"19" *** 358.119(430)"1940/1945"
[AN 3793630]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2020.
   Zrínyi-Újvár : egy 17. századi védelmi rendszer az oszmán hódoltság határán / szerk. Hausner Gábor és Németh András. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 342 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 323-342.
ISBN 978-963-531-084-5 kötött
Újzrínyivár - Őrtilos - hadtörténet - török hódoltság - 17. század - vár
355.48(439)"16" *** 904(439-2Őrtilos) *** 728.81(439Újzrínyivár)
[AN 3794401]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8776 /2020.
   Chapters from the academic aspect of project management : research and teaching methodologies : volume III / eds. Bálint Blaskovics, Csaba Deák and Attila K. Varga ; [publ. by the] PMUni International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management. - Budapest : PMUni Intern. Network for Professional Education and Research in Process and Project Management, 2019. - 180 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6839-8 fűzött
projektmenedzsment - oktatási módszer
65.012.2 *** 371.3
[AN 3794182]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8777 /2020.
Fridrich Péter (1956-)
   Konszolidáció : elmélet, módszertan, gyakorlat / Fridrich Péter, Simon Szilvia, Sztanó Imre. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 612 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2020. márc. 15.
ISBN 978-963-295-916-0 kötött
pénzügy - számvitel - tankönyv
658.15(078)
[AN 3796662]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2020.
   Hagyományaink éljenek tovább fiataljainkban : egy életen át Földesen / [... szerk. Balázsiné Bíró Valéria, Nagyné Nagy Andrea, Szabó Irma Ibolya] ; [... kiad. ... Földes Nagyközségi Önkormányzat]. - Földes : Önkormányzat, 2019. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Földes - iparművész - kézműipar - népi mesterség - 20. század - 21. század
334.712(439-2Földes)(092) *** 745.031.4(439-2Földes)(092)
[AN 3793919]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2020.
   Hova tovább?. - [Budapest] : Eco-Center Bt., 2019. - 2 db : ill., színes ; 21 cm
Magyarország - pályaválasztás - álláskeresés - 21. század - önismeret
331.548(439)"201" *** 331.535(439)"201" *** 613.865
[AN 3794393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 64 p.
ISBN 978-615-00-6801-5 fűzött
[AN 3794396] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 76 p.
ISBN 978-615-00-6802-2 fűzött
[AN 3794398] MARC

ANSEL
UTF-88780 /2020.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 1340 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2020. márc. 31.
ISBN 978-963-295-917-7 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3796656]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2020.
Máthé Albert Eduárd
   Lépésről lépésre sales : konzultatív értékesítés a gyakorlatban / Máthé Albert Eduárd. - [Vác] : A-Concept Business Consulting Kft., [2020]. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-7549-5 fűzött
eladás - példatár
658.85(076)
[AN 3793797]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2020.
   Merre tovább? : [álláskeresést segítő kiadvány nógrádiaknak]. - [Budapest] : Eco-Center Bt., 2019. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81488-0-1 fűzött
Nógrád megye - pályaválasztás - álláskeresés
331.548(439.131) *** 331.535(439.131)
[AN 3794388]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2020.
   Modern gazdaság, okos fejlődés [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2019. november 7. : konferenciakötet = Modern economy, smart development : international scientific conference, joint event of the Hungarian Science Festival : publications / szerk. ... Resperger Richárd, Czeglédy Tamás ; szervező ... "A Soproni Felsőoktatásért" Alapítvány, [Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar]. - Szöveg. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internetböngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-348-7
Magyarország - gazdaságtan - humánerőforrás-menedzsment - innováció - munkaerőpiac - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 658.3(439) *** 061.3(439-2Sopron) *** 331.5(439)
[AN 3792172]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2020.
   Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük, 2020 / [összeáll.] Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., 2020. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva 2020. febr. 14.
ISBN 978-615-5544-42-2 fűzött : 4000,- Ft
üzemgazdaságtan - saját tőke - számvitel
658.147 *** 657
[AN 3794318]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2020.
Sax, David (1979-)
The revenge of analog (magyar)
   Az analóg bosszúja : valódi dolgok és jelentőségük / David Sax ; [ford. Kele Nóra és Kele Olivér]. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2020. - 420 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 25.)
elektronikus kereskedelem - marketing - információs technika - 21. század
658.8(100)"201" *** 681.3.004.14(100)"20"
[AN 3793874]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2020.
   A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális turizmus kínálta kereteken belül / szerk. Klicsu Ferenc, Opra Zsuzsanna ; kiad. Tuzsér Községért Közalapítvány. - Tuzsér : Tuzsér Községért Közalapítvány, 2019. - 376 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7015-5 kötött
Tuzsér - Magyarország - Kárpát-medence - kastély - kulturális turizmus - műemlékvédelem - építészeti örökség - esettanulmány
338.48(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 72(4-191) *** 728.82(439-2Tuzsér)
[AN 3793842]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2020.
Wilf, Eitan Y.
Creativity on demand (magyar)
   Kreativitás igény szerint : az innováció dilemmái felgyorsult korunkban / Eitan Y. Wilf ; [ford. Diósyné Dávidházi Krisztina]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 288 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 263-281.
ISBN 978-615-5884-68-9 fűzött : 3499,- Ft
innováció - kreativitás - kulturális antropológia - munkakultúra
330.341.1 *** 159.928.238 *** 39 *** 316.7 *** 331.104
[AN 3793849]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8788 /2020.
   Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek / [szerk. Rudanné Németh Csenge] ; [ill. Horváth András ..., Huszár Márton] ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - Budapest : M. Cserkészszövets., cop. 2020. - 71 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-8305-47-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gyermekvédelem - cserkészet
364.65-053.2/.6 *** 061.213cserkészet
[AN 3796418]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2020.
   MIKSZ - Gyakorlati útmutató az iskolai közösségi szolgálat múzeumi szervezéséhez / szerk. Joó Emese. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2019. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 20.)
Bibliogr.: p. 292-295. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-21-1 fűzött
Magyarország - közösségi szociális munka - középfokú oktatás - múzeum
364.46(439) *** 37.035 *** 069.1
[AN 3783630]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2020.
   Pillanatképek és történetek az Élim 100 évéből / [szerk. Veszprémi Erszébet] ; [közread. az Élim Evangélikus Szeretetotthon]. - Nyíregyháza : Élim Evangélikus Szeretetotthon, 2020. - 143 p. : ill., főként színes ; 20 cm
gerinccím: Élim Evangélikus Szeretetotthon, 1920-2020
ISBN 978-615-00-7430-6 fűzött
Élim Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - szociális gondozás - egyházi intézmény
364.65-056.37 *** 364.65-056.26 *** 364.442.046.6(439-2Nyíregyháza) *** 364.044.22(439-2Nyíregyháza)
[AN 3793604]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2020.
Schäffer Józsefné
   A szervezett idősgondozás Bólyban, 1969-2019 / Schäffer Józsefné, Krauszné Morvai Éva. - Bóly : [Önkormányzat], 2019. - 192, [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Bóly Város Önkormányzata
ISBN 978-615-00-5336-3 kötött
Bóly - idősgondozás - nyugdíjasotthon - történeti feldolgozás
364.65-053.9(439-2Bóly)(091) *** 364.442.046.6(439-2Bóly)(091)
[AN 3794494]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8792 /2020.
   Alice Csodaországban : önismereti és drámapedagógiai kiadvány : 10-14 éves gyerekeknek / [szerk. Deés Enikő] ; [kész. a Váci Dunakanyar Színház megbízásából ...]. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2020. - 57 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Ill. Lewis Carroll és John Tenniel
ISBN 978-615-5941-09-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
drámapedagógia - művészeti nevelés - színházművészet - módszertan
371.383.1 *** 37.036 *** 792 *** 371.3
[AN 3794383]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we became parents (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk / Gary Chapman és Shannon Warden ; [ford. Király Teodóra]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2017. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-288-378-6 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
37.018.1 *** 159.922.1 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3796536]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2020.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk az akaratossággal? : pszichológiai útmutató, dacszelídítő mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2017. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5281-46-4 kötött : 2690,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3796488]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2020.
   Az elbeszélés ereje / [... szerk. Kovács Gusztáv, Lukács Ottilia] ; [kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : PPHF, 2019. - 83, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Pécsett, 2019. máj. 15-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-25-7 fűzött
vallásos nevelés - pedagógia - módszertan - esettanulmány
37.035 *** 371.3 *** 37.017.93
[AN 3794544]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2020.
   Életút a korai fejlesztéstől a pályaválasztásig / összeáll. Angyal Ida, Benkő Vanda ; szerk. Meskó Norbert ; [megj. a Pécsi Tankerületi Központ és a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kiadásában ...]. - Pécs : Pécsi Tanker. Közp. : Baranya M. Ped. Szakszolgálat, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7121-3 fűzött
nevelési tanácsadás
37.048
[AN 3794480]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2020.
Jónás Rudolfné
   Így kerekebb a világunk : a hagyomány szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben / Jónás Rudolfné, Kőváriné Barth Eszter, Sarlós Judit ; [közread. a Kerek Világ Alapítvány]. - [Pécs] : Kerek Világ Alapítvány, 2018. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
Fűzött
gyógypedagógia - magyar néprajz - népszokás - tanári segédkönyv
376.2/.4(072) *** 398.33(=945.11) *** 371.38(072)
[AN 3794442]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2020.
Józsa Sándor (1928-)
   A vasúti őrháztól a Nagy Falig, majd az ELTE Kínai és Kelet-ázsai Tanszékéig : egy 90 éves kínai szakos tanár visszaemlékezései életének itthoni és Kínában megélt epizódjaira / Józsa Sándor ; [... gond. és szerk. ifj. Józsa Sándor]. - Budapest : Hantken, 2019. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 978-615-5086-13-7 kötött
Magyarország - egyetemi tanár - sinológia - 20. század - memoár
37(439)(092)Józsa_S.(0:82-94) *** 930.85(510)
[AN 3794366]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2020.
Lukács Józsefné
   A részképességek játékos fejlesztése az óvodában : fejlesztő játékok részképesség területenként, a tavaszi környezeti témákhoz illesztve / Lukács Józsefné. - [Budapest] : Flaccus, 2020. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-615-5278-62-4 fűzött : 3800,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3794154]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2020.
   Nyelv és értékőrzés a nemzetiségi oktatásban : nemzetközi konferencia : Szarvas, 2017. április 12. / [szerk. Olteanu Florea] ; [rend., közread. a] Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai kar Nemzetiségi Kutatóközpontja. - [Szarvas] : GFF PK Nemzetiségi Kutatóközp., 2017[!2018]. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, német, szlovák és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-35-6 fűzött
Magyarország - nemzetiségi oktatás - nemzetiségi identitás - konferencia-kiadvány
376.7(=00)(439) *** 316.63(=00)(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3793628]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2020.
   A Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolájának és Kollégiumának évkönyve / [szerk. ... Baranyi Ferenc ..., Juhászné Tóth Tímea, Leveleki Miklós] ; [fotó, graf. Herczku László]. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma, 2019. - 154 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Bánki 40
Fűzött
Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
Nyíregyháza - szakközépiskola - kollégium
373.6(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3793868]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2020.
   Százéves a debreceni orvosképzés / [főszerk. ... Mátyus László] ; [fotók Nagy Sándor, Nagy Zoltán] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁOK, 2019. - 2 db : ill., főként színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: 100 éves a debreceni orvosképzés. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-144-0 kötött
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar
Debrecen - egyetem - orvostudomány - orvosképzés - névtár
378.661(439-2Debrecen) *** 050.8
[AN 3793925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Általános Orvostudományi Kar, az intézetek és a tanszékek története. - 492 p.
ISBN 978-963-490-145-7
[AN 3793928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Általános Orvostudományi Kar professzorainak életrajza. - 459 p.
ISBN 978-963-490-146-4
[AN 3793929] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8803 /2020.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 468 puzzles : from practical games of 2019 : part 2. / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2020. - 212 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-21-9 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3794144]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2020.
Carter, Philip J. (1944-)
Workout for a balanced brain (magyar)
   Agytorna : harmonizáld agyféltekéidet, teszteld és élesítsd elmédet! / Philip Carter, Ken Russell ; bev. Ginny Smith ; [ford. Hidy Gábor]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-407-7 fűzött : 4400,- Ft
logikai fejtörő
793.7
[AN 3794078]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2020.
Jocha Károly
   Lőj, lőj, lőj! ...Dömötör lőj... gól! / [Jocha Károly]. - [Budapest] : Geo-Sport, 2019. - 135 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89098-3-1 kötött
Dömötör Zoltán (1935-2019)
Magyarország - sportoló - edző - vízilabda - 20. század - 21. század
797.253(439)(092)Dömötör_Z.
[AN 3794083]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2020.
   Labdarúgó Európa-bajnokság, 2020 / [szerk. Molnár Ákos]. - Debrecen : Graph-Art, 2020. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-4871-29-3 kötött
labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2020"
[AN 3794209]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2020.
Merza József (1932-)
   Nagypapa túrázik / Merza József. - Budapest : Napkút, 2019. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-882-9 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - természetjárás - memoár
796.5(439)(0:82-94)
[AN 3794476]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2020.
Oranje, Corien (1963-)
Morgen ga ik echt! (magyar)
   Holnaptól tényleg futni fogok! : a kifogásoktól a függőségig / szöveg Corien Oranje ; [ill.] Marijke ten Cate ; [ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2020. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-116-4 fűzött : 4499,- Ft
futás - mentálhigiénia
796.422 *** 613.865
[AN 3794014]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2020.
Polgár Judit (1976-)
   Adventures on the chess board : [preschool 1.] / Judit Polgar ; [publ. by the] Judit Polgar Chess Foundation. - [Budapest] : Judit Polgar Chess Found., [2018]. - 62, [1] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3232-0 fűzött
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3793892]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2020.
Windhorst, Brian (1978-)
LeBron, Inc. (magyar)
   A LeBron-vállalat : sportolóból milliárdos üzletember / Brian Windhorst ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 303 p., [15] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-86-0 fűzött : 3990,- Ft
James, LeBron (1984-)
Egyesült Államok - sportoló - kosárlabda - 21. század - vállalkozó
796.323(73)(092)LeBron,_J. *** 658.1(73)(092)LeBron,_J.
[AN 3794174]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8811 /2020.
Agócs József (1948-)
   Volt egyszer egy öblösüveggyár : kiállítási katalógus : FUGA Budapest Építészeti Központ, 2020. február 19 - március 9. = Once upon a time, there was a factory : exhibition catalogue : FUGA Budapest Architectural Centre, from 19th February to 9th March 2020 / Agócs József. - Salgótarján : Magánkiad., 2020. - 44 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Salgótarján - fényképész - 20. század - 21. század - üvegipar - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Agócs_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 666.17(439-2Salgótarján)(084.12)
[AN 3793816]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2020.
   Angyal mail art : Újlipótvárosi Klub-Galéria. - Budapest : XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divízió : Aura Editor Kft., 2019. - [152] p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2018. máj. 17 - jún. 15. között rendezett kiállítás katalógusa. - borító- és gerinccím: Archangels
ISBN 978-615-00-6762-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3794259]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2020.
Bencze Ágnes
   Medma szentélyei / Bencze Ágnes ; [kurátor Endreffy Kata]. - [Budapest] : Szépműv. Múz. Antik Gyűjt., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1330 ; 1-2.)
A Budapesten, 2018. okt. 30 - 2019. aug. 11. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött
Római Birodalom - szobrászat - kisplasztika - 5. század (Kr. e.) - kiállításvezető
73(37)"-04" *** 738.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3793917]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2020.
Bencze Ágnes
   The Sanctuaries of Medma / Ágnes Bencze ; [curator Kata Endreffy]. - [Budapest] : Mus. of Fine Arts Coll. of Classical Antiquities, [2018]. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1349 ; 1-2.)
A Budapesten, 2018. okt. 30 - 2019. aug. 11. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött
Római Birodalom - szobrászat - kisplasztika - 5. század (Kr. e.) - kiállításvezető
73(37)"-04" *** 738.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3794017]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2020.
Blaskó János (1919-1988)
   Id. Blaskó János festőművész / [a tanulmányokat írták Kapócsy Anna, Fábián László] ; [bev. írta Feledy Balázs] ; [a kötetet szerk. B. Majkó Katalin, Blaskó János] ; [közread. az] ... Ábel Alapítvány. - [Budapest] : Méry Ratio : Ábel Alapítvány, [2019]. - 128 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5700-74-3 kötött
Blaskó János (1919-1988)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Blaskó_J.
[AN 3794195]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2020.
   Érték, hatás, változás : írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről / szerk. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 29.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-73-0 fűzött
múzeum - minőségbiztosítás - múzeumpedagógia
069 *** 65.018 *** 069.12
[AN 3783980]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2020.
Fáy András (1959-)
   Kalendárium / [versek] Fáy András ; [fotók] Horváth Balázs ; [közread. a] Szindikátus - Összefogás a Városért Egyesület. - Budapest : Szindikátus - Összefogás a Városért Egyes., 2020. - 38, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7406-1 fűzött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - fényképalbum
77.04(439)(092)Horváth_B. *** 894.511-14
[AN 3794058]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2020.
   Fókuszban a közönség : útmutató a család-, gyermek- és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez / szerk. Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 28.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-71-6 fűzött
múzeum - múzeumok kapcsolata a közönséggel - múzeumpedagógia - minőségbiztosítás
069 *** 069.12 *** 65.018
[AN 3794280]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2020.
Gengeliczky László (1945-)
   A fák, melyek megtaláltak / Gengeliczky László ; [kiad. Tatabányai Múzeum]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2020. - 116, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89677-9-4 kötött
Magyarország - faszobrász - fafaragás - 20. század - 21. század - interjú
745.51(439)(092)Gengeliczky_L.(047.53)
[AN 3793859]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2020.
   Godot Galéria, 1999-2019 / [szerk. Kozák Gábor]. - [Budapest] : Godot Galéria, [2020]. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-7531-0 kötött
Godot Galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - galéria - ezredforduló - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 069(439-2Bp.)Godot_Galéria
[AN 3793848]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2020.
   Gonda : Shanghai's ultramodern Hungarian architect : Sanghaji ultramodern magyar építésze : Shanghai de Xiongyali chao xiandai zhuyi jianzhu shi / ed. ... Szentmártoni Lívia, Krizsán András ; ... based on ... Baldavári Eszter ... ; [photos ... Nicky Almasy] ; [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, ..., Consulate General Hungary in Shanghai ... - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary ; [Shanghai] : Consulate General of Hungary in Shanghai, 2019. - 90 p. : ill., színes ; 26x26 cm
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 978-963-7038-94-5 kötött
Gonda Károly (1889-1969)
Magyarország - Sanghaj - építészet - építész - 20. század
72(439)(092)Gonda_K. *** 72(510-2Shanghai)"192/193"
[AN 3793800]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2020.
Göndör Vera
   Úton a minőségmenedzsment felé : a múzeumi minőségmenedzsment-keretrendszer / Göndör Vera, Gregász Tibor, Kertész Zoltán. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 27.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-69-3 fűzött
minőségbiztosítás - múzeum
069 *** 65.018
[AN 3794279]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2020.
Hegedüs György (1954-)
   Juan Gyenes : a fotográfia mestere / [írta és szerk. Hegedüs György] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, [2018]. - 151 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80652-2-1 kötött
Gyenes, Juan (1912-1995)
Spanyolország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(460)(=945.11)Gyenes,_J.
[AN 3794459]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2020.
   Kaposvár az éremgyűjtők szemével : a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Somogy Megyei Csoportjának 50 éve, 1969-2019 / [összeáll. Berzy Péter, Hencz János, Pap László]. - Kaposvár : M. Éremgyűjtők Egyes. Somogy M. Csop., 2019. - 186 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7122-26-2 fűzött
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Somogy Megyei Csoport
Kaposvár - éremgyűjtés - egyesület - testülettörténet
737 *** 061.2(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3794447]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2020.
   Kettős portré : Miskolci Galéria, 2019. 09. 14 - 10. 12. = Portret podwójny / [szerk. ... Kónya Ábel]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2019. - 65, [2] p. : ill., részben színes ; 20x24 cm
ISBN 978-615-5525-31-5 fűzött
Magyarország - Lengyelország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(438)"201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3793792]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2020.
Kovács Zita (1962-)
   Örökségszálló : a Türr István Múzeum látványtára : [interaktív kiadvány] / [szerzők N. Kovács Zita, Kothencz Kelemen, Kordé Nóra] ; [... kiad. Tambura és Gitár Nemzetiségi Egyesület]. - Baja : Tambura és Gitár Nemzetiségi Egyes., 2019. - 29 p. : ill., színes ; 25x28 cm
Okostelefonos alkalmazással
ISBN 978-615-00-6911-1 kötött
Türr István Múzeum (Baja)
Baja - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Baja)
[AN 3793857]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2020.
   A kunmadarasi református templom / [szerk. Laczkó Tóth Bertalanné] ; [kiad. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata]. - Kunmadaras : Önkormányzat, 2020. - 42 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Kunmadaras - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Kunmadaras)(091)
[AN 3793948]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2020.
   Modern múzeumi interpretáció / szerk. Bereczki Ibolya, Népessy Noémi. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. - 246, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 23.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-61-7 fűzött
muzeológia - múzeumpedagógia - múzeumok kapcsolata a közönséggel
069 *** 069.12
[AN 3794277]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2020.
   Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Európában : fotódokumentációs kiállítás katalógusa : II. Rákóczi Ferenc Emlékév, 2019 / [... szerk. Messik Miklós] ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. - [Budapest] : MEVE, [2019]. - 77, [3] p., [31] t. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-00-7204-3 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Európa - emlékhely - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
725.94(4)(084.12) *** 943.9"170/171" *** 061.4(4)"20"
[AN 3794364]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2020.
Tám László (1940-)
   Mindennapi angyalaink : fotók és versek / [fotók] Tám László ; [versek] Halmai Tamás. - [Pécs] : Magánkiad., cop. 2019. - [134] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-00-6618-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
77.04(439)(092)Tám_L. *** 894.511-14
[AN 3794449]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2020.
   Törésvonalak, 1908-1928 : avantgárd művészet Közép-Európában : [kiállítási kalauz] = Years of disarray, 1908-1928 : avant-gardes in Central Europe : [guide] / Karel Srp és Lenka Bydžovská szerk. ; [kurátorok Várkonyi György, Szeredi Merse Pál] ; [kiad. ... az Arbor Vitae Societas és a ... Janus Pannonius Múzeum]. - [Praha] : Arbor Vitae Societas ; [Pécs] : Janus Pannonius Múz., 2019. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 17 cm
A 2018-2020-ban megrendezett vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9873-53-7 fűzött
ISBN 978-80-88256-13-7
Közép-Európa - művészettörténet - avantgárd - századforduló - két világháború közötti időszak - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(4-11)"190/192" *** 7.037(4-191)"19" *** 061.4(4-11)
[AN 3794496]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2020.
Ujházi Péter (1940-)
   A különutazás terei : tanulmányok Ujházi Péter művészetéről : művek 2010-2019 = Spaces travelled separately : studies on the art of Péter Ujházi : works 2010-2019 / [szerk. Izinger Katalin, Ujházi János]. - [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], [2019]. - 343 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 356.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-39-1 fűzött
Ujházi Péter (1940-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Ujházi_P.
[AN 3793766]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2020.
Ziffer Sándor (1880-1962)
   Van, aki marad.. : Ziffer Sándor (1880. május 3., Eger-1962. szeptember 8., Nagybánya) festőművész kiállítása / [... kurátora ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 355.)
A kiállítást Székesfehérváron, 2019. okt. 11 - 2020. febr. 2. között rendezték
ISBN 978-615-5413-37-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - album - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ziffer_S.(044) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3793690]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8834 /2020.
Buseck, Craig von
Nobody knows (magyar)
   A spirituálé atyja : Harry T. Burleigh afroamerikai énekes élettörténete / Craig von Buseck ; [ford. Kárpule Ferenc]. - [Csobánka] : Denton 2000 Bt., cop. 2019. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81235-0-1 kötött : 3950,- Ft
Burleigh, Harry Thacker (1866-1949)
Egyesült Államok - zeneszerző - zenész - énekművész - afroamerikai tánc és zene - 19. század - 20. század - spirituálé - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Burleigh,_H._T. *** 78.071.1(73)(092)Burleigh,_H._T.
[AN 3794204]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2020.
   Ferencz Éva könnye és mosolya : emlékkönyv nemzetünk énekes nagyasszonyáról / [szerk. Gulyás Regina]. - Budapest : Siklós E., 2019. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-609-2)
Ferencz Éva (1951-2013)
Magyarország - énekművész - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
782(439)(092)Ferencz_É.(0:82-94)
[AN 3794262]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2020.
Hegedüs György (1954-)
   Szirmay Márta / Hegedüs György ; [kiad. a Somogyi Fotóklub]. - [Kaposvár] : Somogyi Fotóklub, 2019. - 120 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-00-7231-9 kötött
Szirmay Márta (1939-2015)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - album
784.071.2(439)(092)Szirmay_M.(084.1)
[AN 3794473]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2020.
Jensen, Sarah
A perfect union of contrary things (magyar)
   Ellentmondásos dolgok tökéletes egységben / írta Sarah Jensen & Maynard James Keenan ; [ford. Éliás Attila]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2020. - [10], 342 p., [18] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-03-4 fűzött : 4620,- Ft
Keenan, Maynard James (1964-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Keenan,_M._J.
[AN 3793833]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2020.
Mikusi Balázs (1972-)
   Robert Volkmann / Mikusi Balázs ; szerk. Berlász Melinda. - Budapest : BMC, 2019. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 41.)
Bibliogr.: p. 34-36. - Műjegyz.: p. 24-34.
ISBN 978-615-80601-4-1 fűzött
Volkmann, Robert (1815-1883)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógus - karmester - 19. század - zeneművek katalógusa
781.97Volkmann,_R. *** 78.071.1(439)(092)Volkmann,_R. *** 78.071.4(439)(092)Volkmann,_R. *** 785.1.071.2(439)(092)Volkmann,_R.
[AN 3794129]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2020.
Valle, Elsa
   Fabulák lelkem zegzugaiból / Elsa Valle ; [rajz. ... Elsa Valle, Winand Gábor]. - [Budapest] : Akanke K., [2019]. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6770-4 fűzött
Kuba - könnyűzenei előadó - magyar irodalom - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(729.1)(092)Valle,_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3793776]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2020.
Windhager Ákos (1975-)
   Mihalovich Ödön / Windhager Ákos ; szerk. Berlász Melinda. - Budapest : BMC, 2019. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 40.)
Bibliogr.: p. 46-51.
ISBN 978-615-80601-3-4 fűzött
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógus - 19. század - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Mihalovich_Ö. *** 78.071.4(439)(092)Mihalovich_Ö. *** 781.97Mihalovich_Ö.
[AN 3794123]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8841 /2020.
Peremiczky Szilvia
   Zsidó dráma, színház és identitás / Peremiczky Szilvia. - Budapest : Ráció, 2019. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-372.
ISBN 978-615-5675-34-8 fűzött : 3750,- Ft
színházművészet - színháztörténet - irodalomesztétika - zsidóság - identitás - művelődéstörténet
792.01 *** 792(100) *** 792(439) *** 82.01 *** 296 *** 316.347(=924) *** 930.85(=924)
[AN 3794409]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8842 /2020.
   Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért : HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban / [szerk.] Sulyok Hedvig, Juhász Valéria, Erdei Tamás ; [rend., közread. az] SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2019. - 78 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2018. okt. 19-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-17-2 fűzött
alkalmazott nyelvészet - informatika
80.004.14 *** 681.3.004.14
[AN 3794286]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2020.
Enăchescu, Mihai
   Pérdida y sustitución de arabismos en español / Mihai Enăchescu. - Szeged : JATEPress, 2020. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-241.
ISBN 978-963-315-431-1 fűzött
spanyol nyelv - arab nyelv - nyelvi hatás - összehasonlító nyelvészet
806.0 *** 809.27 *** 801.5
[AN 3794289]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2020.
   Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben : tanulmánykötet : az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén rendezett 2018. november 30-i hallgatói konferencia tanulmánykötete / szerk. Basch Éva, Sulyok Hedvig, Erdei Tamás. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2019. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-721-5 fűzött
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3794295]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2020.
Ludányi Zsófia (1984-)
   Szabályok, normák, nyelvszokás : tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből / Ludányi Zsófia. - Eger : Líceum K., 2019. - 198 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 41.)
Bibliogr.: p. 181-198.
ISBN 978-963-496-112-3 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - nyelvművelés - szaknyelv - orvostudomány
809.451.1-1 *** 809.451.1-086.6 *** 61 *** 809.451.1-06
[AN 3794034]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2020.
   Móri német tájszótár = Deutsches Mundartwörterbuch von Moor / Ivanicsné Szing Mária [et al.] ; [... kiad. a Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Mór : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 372 p. ; 30 cm + DVD
ISBN 978-615-00-6162-7 kötött
Mór - német nyelv - magyar nyelv - tájszótár - nyelvjárás - kétnyelvű szótár - auditív dokumentum
803.0-087(439-2Mór) *** 801.323=30=945.11
[AN 3793795]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2020.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IX : név és társadalom a magyar nyelvterület peremén : a 2018. május 24-25-i eszéki névföldrajzi tanácskozás előadásai = Od geografske lingvistike od geografske onomastike IX. : ime i društvo na periferiji mađarskog pocdučja : izlaganja geografskog društva 24. do 25. svibnja 2018. godine u Osijeku / szerk. Vörös Ferenc, Lehocki-Samardžić Anna ; [közread. a] ... Glotta Nyelvi Intézet. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; Eszék : Glotta Nyelvi Int., 2018. - 216, 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A magyar és horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5753-26-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvföldrajz
809.451.1-313
[AN 3793803]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2020.
   Practice test book : Euroexam, C1 : four complete sets of C1 level Euroexam tests. - [Budapest] : Euroexam, 2020. - 163 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-29-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3794016]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2020.
Rácsai Róbert (1971-)
   Quenya quettaparma : quenya - magyar, magyar - quenya szótár / ford., szerk. és megjegyzésekkel ell. Rácsai Róbert ; [közread. a] Magyar Tolkien Társaság. - Budapest : M. Tolkien Társ., 2020. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81510-0-9 fűzött
mesterséges nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=089=945.11 *** 801.323=945.11=089
[AN 3794148]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2020.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 91, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's best word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-9761-7 kötött : 3999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - német nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=945.1=20=30
[AN 3796445]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8851 /2020.
Bogoly József Ágoston (1958-)
   Ars memoriae : emlékezeti mintázatok az irodalom- és kultúratudományban / Bogoly József Ágoston ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 277 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-615-6112-00-2 fűzött
irodalomtudomány - kultúrakutatás - emlékezés - kollektív emlékezet
82.01 *** 316.7 *** 159.953 *** 316.63
[AN 3793613]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2020.
   Harangszavú múlt : Tüskés Tibor emlékkönyv / szerk. Szirtes Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-64-6 kötött : 3000,- Ft
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - irodalomtörténész - író - 20. század - ezredforduló
82.01(439)(092)Tüskés_T. *** 894.511(092)Tüskés_T.
[AN 3794397]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2020.
   Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában / szerk. Dróth Júlia. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 159 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-606-3 fűzött : 2490,- Ft
műfordítás - szakfordítás
82.03 *** 651.926
[AN 3794308]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2020.
   Three early modern commentaries on Persius : Ioannes Murmellius', Hadrianus Turnebus' and Nicodemus Frischlin's commentaries on Persius with Hermannus Buschius' letter on Persius' satires / ed. by Márton Szovák, László Takács and Attila Tuhári. - Piliscsaba : Avicenna Közel-kelet Kut. Int. ; Budapest : Szt. István Társ., 2020. - XXV, 216 p. ; 24 cm. - (Commentarii in Persii satiras saeculorum XIV-XVI. ; 2.). (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 6.)
Tart.: Anonymi autoris sive Hadriani Turnebi commentarii in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno MDLV Parisii editi. Nicodemi Frischlini paraphrases in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno MDLXXXII Basileae editae. Adnotatione eiusdem (sc. Hadriani Turnebi) collectae in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno MDLXVII Lugduni editae. Ioannis Murmellii ruremundensis commentarii in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno MDXVI Daventriae editi. - A kommentárok latin nyelven
ISBN 978-963-277-776-4 kötött
Persius Flaccus, Aulus (34-62)
Római Birodalom - író - 1. század - újkori latin irodalom - kommentár
871(092)Persius_Flaccus,_A. *** 873.4-96
[AN 3794161]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8855 /2020.
Bakonyi István (1952-)
   Petőcz András újabb korszaka / Bakonyi István. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2019. - 133 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Élő irodalom, ISSN 2560-0567)
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-615-5156-40-3 kötött
Petőcz András (1959-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Petőcz_A.
[AN 3794502]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2020.
   Élményközpont : Fűzfa Balázs 60 éves / szerk. Láng Gusztáv [et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 361 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-20-6 fűzött
magyar irodalom története - emlékkönyv
894.511(091)"19/201"
[AN 3793780]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8857 /2020.
Archer, Jeffrey (1940-)
Kane and Abel (magyar)
   Párbaj / Jeffrey Archer ; [ford. Gömöri Judit]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : General Press, 2020. - 607 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-379-6 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796454]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2020.
Bradbury, Jamey
The wild inside (magyar)
   Ösztön / Jamey Bradbury ; [ford. Tax Ágnes]. - Budapest : Európa, 2020. - 422, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-160-2 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3794235]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2020.
Buchan, John (1875-1940)
The thirty-nine steps (magyar)
   Harminckilenc lépcsőfok / John Buchan ; ford. Bujtor László. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019. - 204 p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: 39 lépcsőfok
ISBN 978-963-474-905-9 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3794241]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2020.
Bushnell, Candace (1958-)
Is there still sex in the city? (magyar)
   Van még szex New Yorkban? / Candace Bushnell ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2020. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-945-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3794402]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2020.
Butler, Octavia E. (1947-2006)
Imago (magyar)
   Hibridek / Octavia E. Butler ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 272 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-419-710-2 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3793823]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2020.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Ellie's story (magyar)
   Egy kutya négy élete: Ellie / W. Bruce Cameron ; [ford. Somogyi Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 186, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-976-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3796407]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2020.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Molly's story: a dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete: Molly / W. Bruce Cameron ; [ford. Palásthy Ágnes]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - 181, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-499-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3796408]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2020.
Cărtărescu, Mircea (1956-)
Orbitor : aripa dreaptă (magyar)
   Káprázat : a jobb szárny / Mircea Cărtărescu ; [ford. Koszta Gabriella] ; [az utószót írta Dragomán György]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2019. - 604 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 28.)
ISBN 978-963-414-548-6 kötött : 4990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3793822]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2020.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2020. - 732, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-901-1 fűzött : 1999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3796560]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2020.
Ellory, Anna
The rabbit girls (magyar)
   Levelek a pokolból : regény az auschwitzi és más haláltáborok áldozatainak emlékére / Anna Ellory ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 495 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-727-6 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794229]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2020.
   Fészek nélkül : elbeszélések Guangdong tartományból / [... szerk. ... Zombory Klára]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 499, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-516-018-1 kötött : 3500,- Ft
Kuangtung - kínai irodalom - elbeszélés - antológia
895.1-32(512Guangdong)(082)=945.11
[AN 3794200]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2020.
Flessner, Bernd (1957-)
Ausser Kontrolle! (magyar)
   Üzemzavar / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 7.)
ISBN 978-963-294-520-0 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3793986]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2020.
Godwin, Pam
One is a promise (magyar)
   Szerelmet ígértél, de.. : Harcolj értem 1. / Pam Godwin ; ford. Goitein Zsófia. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-92-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3794347]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2020.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Šinelʹ (magyar)
   A köpönyeg ; Az orr ; A revizor / Gogol ; [ford. Makai Imre, Mészöly Dezső, Mészöly Pál]. - Budapest : Európa, 2020. - 206, [1] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Šinelʹ ; Nos ; Revizor
ISBN 978-963-405-898-4 fűzött : 1199,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - vígjáték
882-32=945.11 *** 882-22=945.11
[AN 3796570]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2020.
Hewitt, Kate
A mother's goodbye (magyar)
   Isten veled, gyermekem / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 426, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-04-0 kötött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796443]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2020.
King, Stephen (1947-)
Misery (magyar)
   Tortúra / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 458, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-155-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3796601]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2020.
Machado, Carmen Maria (1986-)
Her body and other parties (magyar)
   A női test és más összetevők / Carmen Maria Machado. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-704-1 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3793821]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2020.
Maise, Ella
Lost heartbeats (magyar)
   Utolsó szívdobbanás : Alexander és Maya 2. / Ella Maise ; ford. Márton Andrea. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 362, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-42-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3794352]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2020.
   Mind túl vagyunk a határon : irodalmi antológia : Baltic Poetry Balti Költészeti Fesztivál : 2019. szeptember 18-19. = All of us here are over the edge / [szerk. Szokács Kinga] ; [közread. a] Szépírók Társasága. - Budapest : Szépírók Társ., 2019. - 137, [2] p. : ill. ; 21 cm
A versek eredeti nyelven is. - A fesztivált Budapesten tartották
ISBN 978-615-00-6215-0 fűzött
lett irodalom - litván irodalom - észt irodalom - magyar irodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
888.3-14(082).02=945.11=20 *** 888.2-14(082).02=945.11=20 *** 894.511-14(082).02=20 *** 894.545-14(082).02=945.11
[AN 3793768]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2020.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István] ; [a jegyzeteket Süpek Ottó kész.]. - Budapest : Európa, 2020. - 417, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvényÞ; KényeskedőkÞ; Képzelt betegÞ; Tudós nőkÞ; Dandin György vagy A megcsúfolt férjÞ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-405-265-4 fűzött : 1699,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3796562]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2020.
Monninger, Joseph (1953-)
The map that leads to you (magyar)
   A térkép, amely elvezet hozzád / J. P. Monninger ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 462, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-713-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3794166]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2020.
Morgan, Richard K. (1965-)
Thin air (magyar)
   Légszomj / Richard Morgan ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-719-5 fűzött : 4680,- Ft : 15,10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794336]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2020.
Niven, Jennifer (1968-)
All the bright places (magyar)
   Veled minden hely ragyogó / Jennifer Niven ; [ford. Kocsis Anikó]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 429 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-729-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796437]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2020.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2020. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796661]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2020.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek / Delia Owens ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 459 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-799-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796483]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2020.
Petch, Angela
The Tuscan secret (magyar)
   A toszkán titok / Angela Petch ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-992-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3794190]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2020.
Riley, Lucinda (1971-)
The girl on the cliff (magyar)
   A meredély szélén / Lucinda Riley ; [ford. Stier Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2020. - 423 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 413-414.
ISBN 978-963-452-401-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796457]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-852-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796704]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-853-3 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796706]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-129-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796710]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-130-8 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796709]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2020.
Rooney, Sally (1991-)
Normal people (magyar)
   Normális emberek / Sally Rooney ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 301 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5915-88-8 kötött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3796504]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Unravel me (magyar)
   Fagyos szenvedély / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-78-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3794437]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2020.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3781369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A végzet kardja / [ford. Kellermann Viktória]. - 2020. - 422, [1] p.
ISBN 978-963-406-924-9 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3794408] MARC

ANSEL
UTF-88891 /2020.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 238, [1] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Benkő Gitta
ISBN 978-963-437-292-9 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3796404]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2020.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Antigonī (magyar)
   Antigoné ; Oedipus király ; Oedipus Kolónosban ; Élektra / Szophoklész ; [ford. Mészöly Dezső, Babits Mihály, Devecseri Gábor] ; [utószó Bolonyai Gábor]. - Budapest : Osiris, 2020. - 299, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Egys. cím: Antigonī ; Oidipoys tyrannos ; Oidipoys epi Kolōnō ; Īlektra
ISBN 978-963-276-366-8 fűzött
ókori görög irodalom - dráma
875-2=945.11
[AN 3794167]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2020.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Oidipoys tyrannos (magyar)
   Oidipusz király ; Oidipusz Kolónoszban ; Antigoné / Szophoklész ; [ford. Babits Mihály, Trencsényi-Waldapfel Imre]. - Budapest : Európa, 2020. - 189, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Oidipoys tyrannos ; Oidipoys epi Kolōnō ; Antigonī
ISBN 978-963-405-264-7 fűzött : 1199,- Ft
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 3796569]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2020.
Stoker, Dacre (1958-)
Dracul (magyar)
   Dracul / Dacre Stoker & J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 505 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-788-1 fűzött : 4480,- Ft : 14,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3793825]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2020.
Voltaire (1694-1778)
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2020. - 145, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-902-8 fűzött : 1299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3796565]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2020.
Vuong, Ocean (1988-)
On Earth we're briefly gorgeous (magyar)
   Röpke pillanat csak földi ragyogásunk / Ocean Vuong ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2020. - 360, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-163-3 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3794210]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2020.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Pearls, girls and Monty Bodkin (magyar)
   Gyöngyök, nők és Monty Bodkin / P. G. Wodehouse ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2020. - 219 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-125-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3794400]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2020.
Wyld, Evie (1980-)
All the birds, singing (magyar)
   Ha minden madár énekel / Evie Wyld ; [műford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Szépirod. Kvk. : Metropolis Media Group, 2020. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-89-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3793838]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8899 /2020.
Akantisz Nóra
   Stephanie Bons és a főnix jogara / Akantisz Nóra. - [Nyíregyháza] : [Imi Print Kft.], cop. 2019. - 204 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89771-4-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3793870]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2020.
Bakti Éva
   Jéghegyen túl / Bakti Éva. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 290 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-692-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794025]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2020.
Bálint László (1940-)
   Franyó találkozásai a titkosszolgálatokkal / Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2019. - 316 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-76-8 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794026]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök 2 / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-12-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794439]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2020.
Bedő Zsuzsanna
   Plastic love : regény / Bedő Zsuzsanna. - [Budapest] : IAT K., cop. 2019. - 239 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-5068-65-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3794247]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2020.
Bereményi Géza (1946-)
   Vadnai Bébi : regény / Bereményi Géza. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2013. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3122-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796608]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2020.
Borcsa Imola (1990-)
   Magnebéhat / Borcsa Imola. - Budapest : Napkút K. ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó K., 2019. - 69, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-890-4 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-606-8118-60-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3794481]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-763-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796399]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Ki van a zsebemben? / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 64, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-764-1 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796403]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 8. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796465]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2020.
Csáktornyai Katalin
   Zeusz, az amőbeusz : Zeusz szerelmes / Csáktornyai Katalin és Janó Viktória ; [rajzok Csáktornyai Katalin]. - [Budapest] : [Csáktornyai K.], 2020. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7439-9 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3794506]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2020.
Czika Gyula
   A fa magánya / Czika Gyula. - [S.l.] : Magánkiad., [2020]. - 183 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794252]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2020.
Dragomán György (1973-)
   A pusztítás könyve : regény / Dragomán György. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2015. - 398, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3240-4 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796612]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2020.
   Égre néző : Isten jelenléte a magyar költészetben / [Vadász Ágnes vers- és idézetgyűjteményét vál., kieg. és kötetbe szerk. Kemény András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-838-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3794208]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2020.
Eszes Máté (1941-)
   A gyónás : elbeszélések / Eszes Máté. - Budapest : Z-füzetek Alapítvány, 2020. - 282, [2] p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-6136-00-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793845]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2020.
Farkas Balázs (1987-)
   Ugatás / Farkas Balázs. - Budapest : Napkút K., 2020. - 108, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-898-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794488]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2020.
Galambos Á. István (1982-)
   Így futottam anyátokkal / Galambos Á. István. - [Budapest] : Columb K., 2019. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88681-5-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - naplóregény
894.511-94
[AN 3793518]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Európa, 2020. - 649, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-262-3 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796561]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2020.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Galeotto / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2019. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5156-42-7 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794504]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2020.
Gazi Béla (1990-)
   Pillanatok / Gazi Béla. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9346-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794030]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2020.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2005. - 364, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3681-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796607]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Eltitkolt múlt / Anne L. Green. - 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-28-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3796462]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Joyce csapdájában : Bűnös viszony 2. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-16-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3794350]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   A sötétség fogságában / Anne L. Green. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-87-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3796442]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Törékeny vonzerő / Anne L. Green. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 515, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-09-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3796435]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2020.
Halmai Tamás (1975-)
   Jézus öregkora : válogatott és új versek / Halmai Tamás. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 151 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-62-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794441]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2020.
Hetényiné Szabó Estilla
   A bumbusok legendája / Hetényiné Szabó Estilla. - [Érsekcsanád] : Szerző, 2020. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6754-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794297]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2020.
Hidas András (1960-)
   Templomlépcsők / Hidas András. - [Dunabogdány] : Szerző, 2019. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6862-6 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 3794224]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2020.
Horváth Gábor Miklós (1957-)
   Por / Horváth Gábor Miklós. - [Budapest] : Coldwell Art Bt., 2019. - 95, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-43-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794500]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2020.
   Húsvéti ajándék. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794153]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2020.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2020. - 713, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9980-5 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796564]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2020.
Juhász Gyula
   Kis magyar Odüsszeia : regény / Julius Schäfer. - Budapest : Jurotissu Kft., 2020. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7553-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794110]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2020.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2020. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-268-5 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - dráma - esszé
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 3796567]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2020.
Kecskés Andrea
   Utazz velem levegőben, földön, vízen / Kecskés Andrea. - Hédervár : UGK, cop. 2019. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6066-11-4 fűzött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 910.4(100)(0:82-992)
[AN 3793697]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2020.
Kékkovács Mara (1974-)
   Kíváncsi Julcsi kalandjai, avagy Szuperszonikus-intergalaktikus utazás a színház világában / Kékkovács Mara. Hogyan mesélhetnék másként? / Lőrinc Katalin ; Barnáné Juhász Ildikó illusztrációival. - Miskolc : HOM - Thália-ház, [2019]. - 33 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Színházi mesék, ISSN 2064-0668 ; 3.)
ISBN 978-615-5525-30-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - múzeumpedagógia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 069.12
[AN 3793782]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Barcelona, Barcelona / R. Kelényi Angelika. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-64-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796510]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2020.
Kertai Csenger
   Mindig kivirágzik / Kertai Csenger. - Budapest : Napkút K., 2019. - 63 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-847-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3775181]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2020.
Kisimre Ferenc (1948-)
   Az élet sodrásában : négy évtized a médiában tollal, mikrofonnal / Kisimre Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 297 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6112-01-9 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3793610]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2020.
Kiss László (1946-)
   Életem ráncai / Rímes Kiss László ; [közread. a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár ...]. - Túrkeve : Madarász K. Műv. Ház és Vár. Kvtár, 2019. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6126-00-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794076]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2020.
Kovács István (1952-)
   A gonosz génje : regénytrilógia / HayKováts. - [Tápiószentmárton] : Szerző, [2018]-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A visszavágó. - cop. 2019. - 394 p.
ISBN 978-615-00-7096-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794197] MARC

ANSEL
UTF-88939 /2020.
Kovács Zsófia
   Zöldség-gyümölcs abc / Kovács Zsófia ; [kiad. a Hernád Vidéke Praxisközösség]. - [Hernádkak] : Hernád Vidéke Praxisközösség, 2019. - [46] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3794184]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2020.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula ; [a szöveget gond. Pál Sándor Attila]. - Budapest : Magvető, 2020. - 449, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3944-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-32 *** 894.511-43 *** 398.7
[AN 3796602]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2020.
Ladányi András (1945-)
   A bőrbányai portyázó : történelmi, ifjúsági kalandregény / Ladányi András ; [tanulmány Ladányiné Sütő Tünde]. - Budapest : Szerző, 2020. - 306, [2], 20 p., [12] t. : ill., színes ; 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3793853]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2020.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2020-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3796432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tiltás gyönyöre. - 2020, cop. 2016. - 337 p.
ISBN 978-963-310-832-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3796433] MARC

ANSEL
UTF-88943 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Illúzió : a Bexi-sorozat harmadik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2015. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-0-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796600]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 2020, cop. 2016. - 416 p.
ISBN 978-615-5653-29-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796575] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 2020, cop. 2016. - 360 p.
ISBN 978-615-5653-32-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796576] MARC

ANSEL
UTF-88945 /2020.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája ; A civilizátor / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta]. - Budapest : Európa, 2020. - 208, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9680-4 fűzött : 1299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-504-227-2)
magyar irodalom - drámai költemény - vígjáték
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 3796566]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2020.
Mándy Gábor
   Variációk egy szeretkezésre : egy könyv, csak magamnak / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 202, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Spirál füzetek ; 2.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-4-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3793881]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2020.
Marafkó László (1944-)
   Ágyékkötény : novellák és novellkák / Marafkó László. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2020]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5553-66-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794445]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2020.
Meitert Lilla
   Amikor egy álom véget ér / Meitert Lilla. - [Budapest] : PrintPix, [2020]. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6100-01-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794284]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2020.
Meleg Mária
   Gesztenyelevél : történetek egy falu és két család életéből / Meleg Mária. - Hédervár : Underground, cop. 2019. - 193 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6106-11-7 fűzött
Csallóközkürt - Felvidék - helyismeret - határon túli magyar irodalom - verses epika
894.511-13(437.6) *** 908.439.22-2Csallóközkürt(0:82-13)
[AN 3793716]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2020.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A királyné violája / Mészöly Ágnes. - Budapest : Pagony, 2020. - 395 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-410-508-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3794218]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2020.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Valaki mindig lát : elbeszélések a szeretetről / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 238, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-972-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796617]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2020.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Jól láthatóan lógok itt / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2019. - 54, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 26.)
ISBN 978-963-14-3860-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3796610]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2020.
Obersovszky Gyula (1927-2001)
   Valami más szeretetben : Obersovszky Gyula válogatott versgyűjteménye / [... vál., ... szerk., az előszót és az utószót írta Béres László Attila] ; [... kiad. ... az Írott Szó Alapítvány]. - [Budapest] : Pannónia Ny. : Írott Szó Alapítvány, [2019]. - 211 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6549-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794245]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2020.
Palkovics Gergely Benedek
   Véres hó / Palkovics G. Benedek. - [Budapest] : Medio, cop. 2019. - 84 p. ; 19 cm. - (Westeros könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-9240-84-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3793940]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2020.
Palotás Petra (1975-)
Bangkok titkai (új kiadása)
   Szárnyaszegett pillangók 1 : [bűn, báj, Bangkok] / Palotás Petra. - [Átd. kiad.], utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5929-11-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3796461]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2020.
Papp Diána (1976-)
   Most élsz / Papp Diána. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 278, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-66-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796458]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2020.
Pécsi Samu
   Úton hazafelé / [Pécsi Samu]. - Debrecen : [Pécsi T.], 2020. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7252-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793909]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2020.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [rajz. Sarlós Endre]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2018. - 92, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-447-295-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3796949]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2020.
Pilinszky János (1921-1981)
   Beszélgetések Sheryl Suttonnal : egy párbeszéd regénye / Pilinszky János. - Budapest : Magvető, 2020. - 203, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-14-4007-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 3796605]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2020.
Pósa Zoltán (1948-)
   Az ezerkettedik, avagy Az első éjszaka : mesék a titokzatos Kelet világáról / Pósa Zoltán. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2019. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5156-41-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794493]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2020.
Radácsy Katalin
   Tövismadarak : Radácsy Katalin versei. - [Sátoraljaújhely] : Szerző, 2019. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4445-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793761]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2020.
Réczei Tamás (1972-)
   Nagyon kell szeretniök! : magyar irodalmi minidrámák az Így szerettek ők nyomán / Réczei Tamás ; [Nyáry Krisztián előszavával]. - Budapest : Corvina, 2019. - 2 db ; 19 cm
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - dráma
894.511-2 *** 894.511(092)(0:82-2)
[AN 3793932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 222 p.
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-13-6630-3 fűzött : 1190,- Ft
[AN 3793935] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 248, [3] p. : ill.
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-13-6631-0 fűzött : 1190,- Ft
[AN 3793936] MARC

ANSEL
UTF-88963 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-443-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3796487]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2020.
Sas Gabriella
   Nagy négyes - kezdetek : a varázskapu rejtélye / Sas Gabriella. - Hódmezővásárhely : Ideafocal Bt., [2019]. - 53, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6927-2 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3793949]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2020.
Sík Sándor (1889-1963)
   Hét szép história / Sík Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 226, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-951-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796622]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2020.
Soós Géza
   2024 : regény / Soós Géza. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-022-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794327]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2020.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Csoda minden áldott reggel / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Quóta Bt., 2020. - 184 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88354-8-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3794275]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2020.
Szigethy Gábor
   Csukódnak, nyílnak a kapuk.. / Szigethy Gábor. - Budapest : Szerző, 2020. - 183 p. ; 20 cm
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 894.511(091) *** 930.85(439)
[AN 3794331]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2020.
Szkárosi Endre (1952-)
   Égzsák : Szkár Channel : régi és új hangköltemények / Szkárosi Endre. - Győr : AmbrooBook, 2020. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-615-5379-33-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - képvers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3794376]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2020.
Szőke Lajos (1948-)
   Mindig van folytatás : válogatott versek / Szőke Lajos ; [ill. Hegedűs János]. - Berente : Szőke Gy. : Szőke L., 2019. - 104, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4923-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793596]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2020.
Szűcs-Gáspár Borbála
   A végtelen küszöbén / Szűcs-Gáspár Borbála. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-024-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3794323]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2020.
Tamás Nándor
   Isten másik keze : +tájboksz, 2007 / Tamás Nándor. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6950-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - sport - elbeszélés
894.511-32 *** 796(0:82-32)
[AN 3793945]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2020.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2017. - 623, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-918-5 fűzött : 4299,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3796503]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2020.
Török Nándor (1965-)
   A pillanat geometriája : versek és nemversek / Török Nándor. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-025-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794325]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2020.
Törös Tivadar (1859-1895)
   Áfgánistán Vártán levelei, 1878-1881 : egy szamosújvári polgár karikatúrája / Törös Tivadar ; szerk., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Kali Kinga. - Budapest : Romanika, 2019. - 87 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 15.)
ISBN 978-615-5037-50-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - irodalmi levél
894.511-6 *** 894.511-7
[AN 3794230]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2020.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 14 : egyensúlyzavarok : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2019 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 260 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-534-023-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-92
[AN 3794343]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2020.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - 9. utánny. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2020. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-478-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796270]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2020.
Tóth Marianna
   Verselő évszakok / Tóth Marianna. - Budapest : Garbo, 2020. - 76 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-85-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3794332]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2020.
Tóth Zoltán
   Vénülés versben / T. Z. ; [kiad. a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület]. - [Debrecen] : Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyes., [2020]. - 58 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7605-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793873]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2020.
Turner, Aurora Lewis
   Névtelenek : Bolygókeringő trilógia 1. / Aurora Lewis Turner. - Göd : Olvasni Menő K., 2020. - 605 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6094-02-5 fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-094-02-5)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3794342]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2020.
Vámos Miklós (1950-)
   Hetvenkedő : VM ritmikus önéletrajza / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-995-7 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793899]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2020.
Vancza János (1941-)
   Változik a térkép : versek és esszék / Vancza János. - Tokaj : Szerző, 2020. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81511-0-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794285]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2020.
Várhelyi András (1953-)
   Barlangrajzok / Várhelyi András. - [Budapest] : Walkűr K., 2019. - 167 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6114-00-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3794274]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2020.
Vári-Hegedűs Olga
   Vegyes házasság aromája / Vári-Hegedűs Olga. - Hédervár : Underground, cop. 2019. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81332-5-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3794027]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2020.
   Véset : illusztrációk debreceni kortárs költők verseihez / [szerk. Baloghné Juhász Margit, Molnárné Fábián Emese] ; [közread. a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium]. - Debrecen : Kós K. Műv. Szakgimn. és Kollégium, 2019. - 87, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafika - 21. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 74(439)"20"
[AN 3793999]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Az ellenállók vezére / Wéber Anikó. - Budapest : Pagony, 2020. - 365 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-410-510-7 fűzött : 3990, Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3794221]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2020.
Wirth Imre (1964-)
   Lementem egy üveg borért Hajnóczynak : v_rs_k / Wirth Imre. - Budapest : Scolar, 2020. - 87 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-108-9 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793911]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2020.
Zsiros Imre (1938-)
   A Zagyva-parttól az Alpokaljáig / Zsiros Imre. - Szombathely : Szerző, 2018. - 257 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1944-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3793882]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8989 /2020.
Bambi (magyar)
   Bambi : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Mesés kirakók
ISBN 978-963-483-138-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3793987]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2020.
Biancanieves (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Mesés kirakók
ISBN 978-963-483-139-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3793982]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2020.
Bohatta, Ida (1900-1992)
   Anyám, édesanyám / [ill.] Ida Bohatta ; szöveg Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-5473-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3793978]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2020.
Daynes, Katie
What are feelings? (magyar)
   Mik azok az érzések? : 40 kihajtható füllel! / írta Katie Daynes ; rajz. Christine Pym. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Müller Gerda. - keretcím: Kukucskálj bele!
ISBN 978-963-324-710-5 kötött : 3200,- Ft
érzelem - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 159.942(02.053.2)
[AN 3793968]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2020.
Daynes, Katie
What is the Moon? (magyar)
   Nézd meg, mi az a Hold! / írta Katie Daynes ; rajz. Marta Álvarez Miguéns. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-324-703-7 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793972]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2020.
Dudás Gergely
Bear's springtime book of hidden things (magyar)
   Mackó virágos böngészője / Dudás Gergely ; [ford. Gyovai Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-476-043-6 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3794211]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2020.
El libro de la selva (magyar)
   A dzsungel könyve : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Mesés kirakók
ISBN 978-963-483-140-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3793985]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist wütend (magyar)
   Bori mérges / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 45.)
ISBN 978-963-403-759-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794002]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2020.
Taplin, Sam
Are you there little puppy? (magyar)
   Hova bújtál, kiskutyus? / [írta Sam Taplin] ; [rajz. Essi Kimpimäki]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-324-719-8 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793976]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max übernachtet bei Pauline (magyar)
   Berci Rozinál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 16.)
ISBN 978-963-403-760-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793997]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8999 /2020.
   Distinguished Szeged student papers 2020 / ed. by Attila Kiss. - Szeged : JATEPress, 2019. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta iuvenum, ISSN 2063-7292 ; 2.). (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-428-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3794287]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2020.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25. köt., Nincs visszaút. - cop. 2020. - 142 p.
ISBN 978-615-81202-5-8 fűzött : 3490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3794423] MARC

ANSEL
UTF-89001 /2020.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., 111-122. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2020]. - [306] p.
ISBN 978-615-5982-07-1 kötött : 7000,- Ft
[AN 3794292] MARC

ANSEL
UTF-89002 /2020.
   Seuso-mozaik / [írta] Kiss Ferenc ; [rajz.] Sarlós Endre [et. al.]. - [Pécsudvard] : Vitanum, 2019. - 64 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-00-6898-5 kötött : 5980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3793852]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2020.
Spawn: Godslayer (magyar)
   Spawn: Istenölő / szöveg Brian Holguin ; rajz Jay Anacleto és Lan Medina, Brian Haberlin ; ford. Kóbor Róbert. - Fertőd : Infinity, [2020]. - [84] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5982-08-8 kötött : 2890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3794294]
MARC

ANSEL
UTF-8