MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/10/12 14:09:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9602 /2020.
General knowledge genius! (magyar)
   Legyél mindentudó lángész! / [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-778-1 kötött : 5990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3795297]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9603 /2020.
Fónagy József (1859-1913)
   A vizsla idomítása / írta Fónagy József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - XV, 213, [9] p. : ill. ; 21 cm
A függelékben "A beteg ebek gyógyítása" c. tanulmánnyal. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1905
ISBN 978-615-5797-88-0 fűzött : 3700,- Ft
kutya - kiképzés - vadászat - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 636.7.088 *** 799.2
[AN 3795171]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9604 /2020.
Koyré, Alexandre (1882-1964)
Études d'histoire de la pensée scientifique (magyar)
   Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről / Alexandre Koyré ; [ford. Szigeti Csaba]. - Budapest : L'Harmattan : KRE, cop. 2020. - 377 p. : ill. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-649-0 fűzött : 3990,- Ft
Európa - filozófiatörténet - tudománytörténet - 15. század - 16. század - 17. század
001(4)"14/16" *** 1(4)"14/16"
[AN 3797428]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2020.
   Szláv kulturális örökségeink: nyelv, folklór, irodalom = Slavânskite ni kulturni nasledstva: ezik, folklor, literatura / szerk. Menyhárt Krisztina és Dudás Mária ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum, ELTE Szláv Filológiai Tanszék. - Budapest : Bolgár Kult. Fórum : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 194 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2019. máj. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, szlovén, horvát, bolgár és lengyel nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-7021-6 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma
008(=81) *** 881 *** 808.1
[AN 3794770]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9606 /2020.
Bays, Brandon (1953-)
The journey (magyar)
   Belső utazás : gyakorlati útmutató életünk meggyógyításához és szabadságunk megszerzéséhez / Brandon Bays ; [ford. Heltay Klára] ; [... frissítette Domján Ibolya és Joós Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Agykontroll, cop. 2020. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7491-67-2 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3794720]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2020.
Miskolci László (1988-)
   Magyar UFO akták : Magyarország UFO történelme / Miskolci László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 521 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 498-520.
ISBN 978-615-6115-06-5 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - ufó - jelenség - történeti feldolgozás
001.94UFO *** 001.94(439)(091)
[AN 3794516]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2020.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Sfera Saturna (magyar)
   Szaturnusz : az értelemhez vezető út / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2018. - 387 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80947-0-2 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3795100]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9609 /2020.
   Amikor a kukák világgá mentek : mai mesék a zöld jövőért. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 122, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-502-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezetvédelem - mese - antológia
504.06(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3795063]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2020.
Braun, Christina
Polargebiete (magyar)
   Sarkvidékek / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Herold Eszter]. - Budapest : Babilon, cop. 2020. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-616-0 kötött : 1995,- Ft
természeti környezet - állatföldrajz - sarkvidék - gyermekkönyv
502(211)(02.053.2) *** 591.9(99)(02.053.2) *** 591.9(98)(02.053.2)
[AN 3795307]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2020.
Horváth Balázs (1971-)
   Erkölcs és civilizáció : a környezeti problémák etikai oldala / Horváth Balázs. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 552 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 521-545.
ISBN 978-963-493-062-4 fűzött : 6900,- Ft
ember - emberi ökológia - civilizáció - etika
504.75.05 *** 599.9 *** 008 *** 17
[AN 3794872]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2020.
   Klímaváltozás és Magyarország / szerk. Szathmáry Eörs. - Budapest : Osiris, 2020. - 135 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-409-2 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - éghajlatváltozás - környezeti politika - fenntartható fejlődés - 21. század
504.03(439)"20" *** 551.583
[AN 3795185]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2020.
Molnár Péter (1971-)
   Ezerarcú Tisza mente : Tiszaalpár és környéke / Molnár Péter, Bártol István. - [Kecskemét] : Magánkiad., [2020]. - 223 p. : ill., színes ; 24x31 cm
ISBN 978-615-00-7955-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 615-00-7955-4)
Tisza (folyó) - Tiszaalpár - természeti környezet - természetkép - fényképalbum
502(439-2Tiszaalpár)(084.12) *** 502(439)(282.243.742)(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_P. *** 77.047
[AN 3795112]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2020.
   Natur verbindet uns : Westpannoniens Nationalparke und Naturparke = Összeköt a természet : Nyugat-Pannónia nemzeti parkjai és natúrparkjai / [... Red. Futó János] ; [Hrsg. ... Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - 2. überarb. Aufl. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park. Ig., 2020. - 173, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-6038-00-5 kötött
Nyugat-Dunántúl - Burgenland - nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439.11-15) *** 502(439.11-15)(084.12) *** 502(436.3)(084.12) *** 502.4(436.3)
[AN 3797367]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9615 /2020.
Fonyó Lajos (1963-)
   Geometriai problémakalauz / Fonyó Lajos, Fonyóné Németh Ildikó ; [közread. a] Matematkai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2020. - 321 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 321.
ISBN 978-615-81540-0-0 fűzött
geometria - példatár
514(076)
[AN 3794848]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2020.
Mosóczi András
   A gondolkodás forradalma : hogyan alakítja a matematika a világot? / Mosóczi András. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-087-7 fűzött : 3200,- Ft
matematikatörténet - gondolkodás
51(091) *** 159.955
[AN 3794853]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9617 /2020.
Rovelli, Carlo (1956-)
La realtà non ècome ci appare (magyar)
   A valóság nem olyan, amilyennek látjuk : a dolgok elemi szerkezete / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2020, cop. 2019. - 238, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-355-550-7 fűzött : 4500,- Ft
kvantumfizika - kvantummechanika - relativitáselmélet - tudománytörténet - fizika
530.145 *** 530.12 *** 53(100)(091)
[AN 3795303]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9618 /2020.
   Geotermikus Budapest / [főszerk. Tóth Anikó Nóra] ; [közread. a] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. - Budapest : MEKH, 2020. - 124 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 978-615-6137-00-5 fűzött
Budapest - geotermika - földtani kutatás - hidrogeológia - városfejlesztés
550.836(439-2Bp.) *** 624.131.3(439-2Bp.) *** 711.1(439-2Bp.) *** 556.3(439-2Bp.)
[AN 3794626]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2020.
Hochleitner, Rupert (1978-)
Welcher Stein ist das? (magyar)
   Milyen követ találtam? : ásványok, kőzetek, ősmaradványok / Rupert Hochleitner ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 107 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz gyerekeknek, ISSN 2676-9654)
ISBN 978-615-5723-33-9 fűzött : 1980,- Ft
ásvány - kőzet - gyermekkönyv
552(02.053.2) *** 549(02.053.2)
[AN 3795276]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2020.
Réthy Károly (1935-)
   Szénhidrogén-kutatás és -termelés a Partiumban / Réthy Károly, Tóth János. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2019. - 150, 23 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 61.)
Bibliogr.: p. 138-146.
ISBN 978-615-5706-06-6 kötött
Partium - szénhidrogéntelep - földtani kutatás - szénhidrogén-bányászat - ipartörténet
553.98(498Partium) *** 553.98(439Partium) *** 622.323/.324(498Partium)(091) *** 622.323/.324(439Partium)(091)
[AN 3794587]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9621 /2020.
Fehér Krisztián
   Így készíts térképet otthon! : [OpenStreetMap térképadatok és a QGIS felhasználása] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 31 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-02-3 fűzött : 1100,- Ft
kartográfia - számítógépes program
528.9 *** 681.3.004.14 *** 519.688QGIS
[AN 3795028]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9622 /2020.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei : állatkerti gyűjtőutak / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2020, cop. 2019. - 357, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Titokzatos állatok nyomában" címmel is
ISBN 978-963-355-445-6 kötött : 4950,- Ft
Guyana - Paraguay - Indonézia - fauna - útleírás
591.9(881)(0:82-992) *** 591.9(892)(0:82-992) *** 591.9(594)(0:82-992)
[AN 3797484]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2020.
Stichmann-Marny, Ursula (1932-2015)
Was blüht denn da? (magyar)
   Milyen virág nyílik? : 85 virágfaj / Ursula Stichmann-Marny ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz gyerekeknek, ISSN 2676-9654)
ISBN 978-615-5723-34-6 fűzött : 1980,- Ft
vadon termő növény - virágos növény - növényhatározó - gyermekkönyv
582.4/.9(083.71)(02.053.2)
[AN 3795280]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2020.
Szőke Csaba
   A világ állatai / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 28 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-487-116-3 kötött
állat - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3797473]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9625 /2020.
   Az allergológiai betegségek kézikönyve / szerk. Krasznai Magda, Kraxner Helga. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 391, [4] p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: SpringMed orvosi könyvtár. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-74-7 fűzött : 7500,- Ft
allergia
616-056.43
[AN 3794926]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2020.
Bálint Klára
   Növényi hatóanyagok : ismeretterjesztő mű / [írta Bálint Klára]. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 356 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-615-00-6897-8 fűzött
növényi hatóanyag - gyógyszerkémia - gyógynövény
615.322 *** 547.9
[AN 3794756]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2020.
Barna István (1954-)
   Vesebetegek diétáskönyve : az orvos és a dietetikus tanácsaival / Barna István, Veresné Bálint Márta. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 143 p., VIII t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-76-1 fűzött : 3480,- Ft
vesebetegség - diéta - szakácskönyv
616.61 *** 641.563(083.12)
[AN 3794921]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2020.
Bertelsen, Jes (1946-)
Bevidsthedens inderste (magyar)
   A tudat legbenseje : dzogcsen / Jes Bertelsen ; [ford. Lázár Ervin Üldögélő]. - [Szentendre] : Dzogcsen Fórum, [2020]. - 222, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6128-3 fűzött
tudatosság - meditáció
615.851.86
[AN 3794754]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2020.
   A biblioterápia közelről : "a szentendrei modell" / szerk. Bartos Éva. - Budapest : Pont K., cop. 2020. - 144 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5500-65-7 fűzött : 3255,- Ft
biblioterápia - olvasáslélektan - pszichodráma
615.851.82 *** 615.851.84 *** 028
[AN 3794935]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five languages of apology (magyar)
   A bocsánatkérés 5 nyelve : amikor nem elég a "sajnálom" / Gary Chapman és Jennifer Thomas ; [ford. Kolláth Edina]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2020. - 268 p. ; 21 cm
Megj. "Ha nem elég a "sajnálom" címmel is
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-050-1)
mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3794824]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2020.
Csomai Zita
   Meddőségből termékenység : természetes megoldások egy új életért / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-507-067-1 kötött : 4990,- Ft
terméketlenség - természetgyógyászat - ezoterika
612.663 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3794583]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2020.
Davis, Garth
Proteinaholic (magyar)
   Fehérjefüggőség orvosi szemmel : hogyan befolyásolja az egészségünket a rögeszmés húsevés és hogyan legyünk egészségesek? / Garth Davis & Howard Jacobson. - Budapest : Kiskapu, 2019. - 416 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 390-414.
ISBN 978-615-5644-12-2 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - növényi eredetű élelmiszer
613.2 *** 613.26
[AN 3794907]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2020.
De Angelis, Barbara (1951-)
Secrets about life every woman should know (magyar)
   Titkok az életről, amit minden nőnek ismernie kell / Barbara de Angelis. - Szentendre : Urbis Kvk., 2020. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5289-39-2 fűzött
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3794508]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2020.
   A diabetesgondozás kézikönyve / Winkler Gábor, Hidvégi Tibor szerk. - [Budapest] : SpringMed, 2018. - 292 p., [7] t. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-71-6 fűzött : 8600,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3794950]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2020.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2020-. - 21 cm
kórlélektan - viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3797415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 287 p., [2] t.fol. : ill., színes. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 2.)
Szerk. Pável Magda. - Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 978-615-00-7391-0 kötött
[AN 3797417] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2020. - 189 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 4.)
Szerk. Török Szabolcs. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-7391-0)
[AN 3797418] MARC

ANSEL
UTF-89636 /2020.
   Felelős családtervezés : prevenciós családi kiadvány. - 3. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2019. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81416-0-4 fűzött
családtervezés - higiénia - terhesség - szülés - csecsemőgondozás
613.95 *** 618 *** 649.16
[AN 3795024]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2020.
Foucault, Michel (1926-1984)
Les anormaux (magyar)
   A rendellenesek : előadások a Collège de France-ban, 1974-1975 / Michel Foucault ; [ford. Berkovits Balázs]. - Budapest : L'Harmattan : KRE, cop. 2020. - 345 p. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-648-3 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - igazságügyi lélektan - kóros lelkiállapot - deviancia - nemi erkölcs - filozófus - 20. század - előadóbeszéd
616.89-008.44(042) *** 159.97(042) *** 1(44)(092)Foucault,_M. *** 176 *** 343.95(042) *** 316.624(042)
[AN 3797430]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2020.
Garnier, Stéphane (1974-)
Agir et grandir comme un chat (magyar)
   Macskabölcsesség tiniknek : gondolkodj és önállósodj úgy, mint a macskád! / Stéphane Garnier ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-10-2 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2)
[AN 3795085]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2020.
   Gasztroenterológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Magyar Anna, Bajor Judit. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 335, [5] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
ISBN 978-615-5166-78-5 fűzött : 7400,- Ft
gasztroenterológia
616.3-08
[AN 3794931]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2020.
Gézsi Andrásné
   Életmódváltó ABC : 99 recepttel és a dietetikus tanácsaival a tartós testsúlycsökkentésért / Gézsi Andrásné. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3794670]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2020.
Holiday, Ryan (1987-)
Stillness is the key (magyar)
   Az egyensúly a kulcs / Ryan Holiday ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 335 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 334-335.
ISBN 978-615-5955-96-9 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3795259]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2020.
Kassai Szilvia (1992-)
   Using interpretative phenomenological analysis (IPA) to assess recovery processes : a qualitative analysis of experience and identity / Szilvia Kassai. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2020. - 106 p. ; 24 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963 ; 19.)
Bibliogr.: p. 91-106.
ISBN 978-963-414-617-9 fűzött : 19 EUR
alkalmazott lélektan - fenomenológia - kvalitatív vizsgálat
159.9.004.14 *** 159.9.018 *** 165.62 *** 303.022
[AN 3794816]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2020.
Knyihár Andrea
   Egészséges bőrápolás, egészséges háztartás növényi hatóanyagokkal / Knyihár Andrea. - [Békéscsaba] : [Knyihár A.], 2020. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-7919-6 fűzött
illóolaj - természetgyógyászat - bőrápolás - háztartás
615.89:615.322 *** 665.52/.54 *** 646.75 *** 64(083.13)
[AN 3795057]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2020.
Kőváry Zoltán (1974-)
   Homo creativus : létezés, élettörténet, kreativitás : összegyűjtött tanulmányok és írások / Kőváry Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2020. - 216 p. ; 23 cm. - (Imágó könyvek, ISSN 2560-1520 ; 2.)
Bibliogr.: p. 195-216.
ISBN 978-963-414-595-0 fűzött : 2990,- Ft
lélektan - kreativitás - művészetfilozófia
159.9 *** 7.01 *** 159.928.238
[AN 3794840]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2020.
Lábánné Hollai Katalin
   Megszabadítottál szégyenemtől : a Biblia és a 21. század meddő asszonyai / Lábánné Hollai Katalin ; [közread. a] 777 [Közösség Egyesület]. - Budapest : 777 Közösség Egyes., 2020. - 144 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-7325-5 fűzött
terméketlenség - vallásos irodalom
612.663 *** 244
[AN 3795035]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2020.
Levine, Peter A. (1942-)
Waking the tiger (magyar)
   A tigris felébresztése : hogyan dolgozható fel a trauma? / Peter A. Levine, Ann Frederick ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2017. - 270 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-98-2 fűzött : 3500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3797499]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2020.
Lőrincz Zsuzsanna
   4angyal blogkönyv / Lőrincz Zsuzsanna. - [Budapest] : [Lőrincz Zs.], cop. 2020. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7462-7 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3794690]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2020.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Sinnzentrierte Psychotherapie (magyar)
   Értelemközpontú pszichoterápia : Viktor E. Frankl logoterápiájának elmélete és gyakorlata / Elisabeth Lukas, Heidi Schönfeld ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-25-9 fűzött : 3200,- Ft
logoterápia - pszichoterápia
615.851.135 *** 615.851
[AN 3794722]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2020.
Lyubomirsky, Sonja
The how of happiness (magyar)
   Hogyan legyünk boldogok? : életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben / Sonja Lyubomirsky ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2008. - 444 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberközpontú pszichológia könyvsorozat, ISSN 1785-2544 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött : 4300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9718-10-4)
érzelem - életvezetés - boldogság
159.942 *** 613.865
[AN 3797349]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2020.
Moser György (1956-)
   33 gondolat a szívfrekvencia optimalizálásáról / Moser György. - [Budakeszi] : [Moser Gy.], [2018]. - 80, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 76-80.
ISBN 978-615-00-3163-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-3163)
szívelégtelenség - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.46 *** 615.22
[AN 3794809]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2020.
Murray, David
Reset (magyar)
   Újraindítás : hogyan éljünk a kegyelem tempójában kiégett társadalmunkban? / David Murray ; [ford. Gulyás Melinda]. - Debrecen : Presbiteriánus K., cop. 2020. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5063-06-0 fűzött
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3795208]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2020.
Murzsa Tibor
   Az élet lépésről lépésre : útmutató a sikeres jövő felépítéséhez / írta Murzsa Tibor. - Szolnok : Murzsa T., 2020. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7355-2 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3795023]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2020.
Naumburg, Carla
How to stop losing your sh*t with your kids (magyar)
   A nevem anya, vagy ahogy a gyerekeim hívnak: anya, anyaa, anyaaaa : hogyan neveljünk gyereket anélkül, hogy kiborulna a bili / Carla Naumburg ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 270, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-48-7 kötött : 3999,- Ft
anyaság - mentálhigiénia - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1
[AN 3794979]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2020.
   Az orvosi hivatás ma : gondolatok / Emődy Levente [et al.] ; szerk. ... Petrás Győző. - Budapest : Kairosz, 2020. - 182 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-514-046-6 kötött : 3900,- Ft
orvosi hivatás - orvosi etika - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat
614.253 *** 614.2
[AN 3794886]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2020.
Pisák György
   Egészséges táplálkozás : gyors ételkészítés : családi alaptankönyv : táplálkozási tanácsadó / Pisák György. - Budapest : Rectus Felnőttképző, [2019]. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213.
Fűzött : 3000,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - egészséges életmód - szakácskönyv
613.2 *** 613 *** 641.564(083.12)
[AN 3794904]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2020.
   Reprodukciós egészségmegőrzés, határon innen és túl : a zentai oktatókat felkészítő előadás sorozat / főszerk. Párducz László ; szerk. Devosa Iván és Slobodan Zivkovic ; kiad. a Diczfalusy Alapítvány. - Zenta : Szeged : Diczfalusy Alapítvány, 2020. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-52-6 fűzött
Magyarország - termékenység - egészségpolitika - demográfia - 21. század - konferencia-kiadvány
612.663 *** 314(439)"20" *** 061.3(497.11-2Zenta)
[AN 3795060]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2020.
Rosta Gábor
   pROSTAta-könyv / Rosta Gábor. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 111 p. ; 18 cm
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5166-42-6)
urológia - prosztata
616.65
[AN 3794920]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2020.
Sebők Erika
   Egy nővér mindennapjai / Sebők Erika. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 251, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-08-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - ápolónő - betegápolás - 20. század - 21. század - memoár
616-083(0:82-94) *** 614.253.52(439)(0:82-94)
[AN 3794976]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2020.
Szarka Lajos
   Hévíz / [szerző ... Szarka Lajos]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Sprinter Plusz, 2019. - 237, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. [239].
ISBN 978-963-9469-30-3 fűzött
Hévíz - gyógyfürdő - helyismeret
615.838(439-2Hévíz) *** 908.439-2Hévíz
[AN 3797373]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2020.
   Szárnyalj! : eljutni onnan, ahol vagy, oda, ahol lenni szeretnél : tudatos életút : munkafüzet / [ford. Kriszt Éva] ; [közread. a Timóteus Társaság]. - Budapest : Timóteus Társ., 2020. - 106 p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-6165-00-8 fűzött
életvezetés - nő - vallásos irodalom - példatár
613.865-055.2(076) *** 244
[AN 3795071]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2020.
Vetter János (1946-)
   A növényi hatóanyagok különleges világa / Vetter János. - Budapest : Mezőgazda Kv., cop. 2019. - 343 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-748-9 kötött : 6500,- Ft
növényi hatóanyag - gyógyszerkémia - gyógynövény
615.32 *** 547.9
[AN 3794929]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9662 /2020.
Buczkó József (1955-)
   A homokfutótól a gumis szekérig : kocsikészítő kovácsok Hajdúdorogon / Buczkó József. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2020. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 25.)
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-615-80647-5-0 fűzött
Hajdúdorog - kovács - kocsi - népi mesterség
621.73(439-2Hajdúdorog) *** 629.112(439)(091) *** 629.112
[AN 3795059]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9663 /2020.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés Kotlin nyelven : bevezetés, ismerkedés / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 58 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. rész
ISBN 978-615-6184-00-9 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3794843]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2020.
Fehér Krisztián
   CUDA programozási alapismeretek : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7627-0 fűzött : 1990,- Ft
programozás - programnyelv
519.688CUDA *** 519.682CUDA *** 681.3.06CUDA
[AN 3794839]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2020.
Fehér Krisztián
   HTML5 Canvas grafika programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7626-3 fűzött : 1500,- Ft
weblapszerkesztés - számítógépes grafika
681.324Internet *** 681.3.019
[AN 3794836]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9666 /2020.
Gerencsér Kinga (1949-)
   Faműves mesterségek / Gerencsér Kinga ; szerk. Héjj Botond. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 219 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-358-6 kötött
Magyarország - faipar - fafaragás
674(439) *** 745.51(439)
[AN 3795072]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9667 /2020.
Knyihár Andrea
   Diffuser receptgyűjtemény / Knyihár Andrea. - [Békéscsaba] : [Knyihár A.], 2020. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-7918-9 fűzött
illóolaj
665.52/.54
[AN 3795058]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2020.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (francia)
   La porcelaine de Herend / [texte Orsolya Kőhegyi] ; [trad. Ágnes Klimó]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-98-6 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - iparvállalat
666.5(439-2Herend)(091) *** 738.1(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3797391]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9669 /2020.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab einen Freund, der ist Müllmann (magyar)
   A kukás / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 3.)
ISBN 978-963-403-770-5 fűzött : 790,- Ft
köztisztasági szolgáltatás - gyermekkönyv
628.46(02.053.2)
[AN 3795324]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2020.
   E-napló a gyakorlatban : mit kell tudni az e-napló használatáról? / írta Sipos Anna [et al.]. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2020]. - 140 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-21-1 fűzött
építés - számítógépes ügyviteltechnika - jegyzőkönyv
69 *** 681.3.004.14
[AN 3797298]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9671 /2020.
Péter József
   Vasút fejlődése, 1836-2020 : Kisújszállás térségi vasút története / írta Péter József. - Kisújszállás : [Péter J.], 2020. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7858-8 fűzött
Kisújszállás - Magyarország - vasúti közlekedés - történeti feldolgozás
656.2(439-2Kisújszállás)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 3795005]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9672 /2020.
Bezsenyi Ádám
   Malmok útja : a malmok őrölnek, az utak összekötnek : Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok és a szélmalmok jegyében = Mills' route / Bezsenyi Ádám, Mészáros Márta ; [kiad. ... Kiskunfélegyháza ... Kiskun Múzeuma]. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz., 2019. - 46 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x22 cm
A bev. és az összefoglalás angol nyelven is
ISBN 978-615-6134-00-4 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - malom - útmutató
664.7(439Dél-Alföld) *** 664.7(497.11) *** 725.42(439Dél-Alföld)(036) *** 725.42(497.11)(036)
[AN 3794977]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2020.
Gombkötő Nóra
   Agrárgazdasági és vidékfejlesztést támogató információs rendszerek / Gombkötő Nóra ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2020]. - 181 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-615-5776-47-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - vidékfejlesztés - információs rendszer - 21. század
338.43(439)"201" *** 711.1(439)"201" *** 338.43(4-62)"201" *** 711.1(4-62)"201" *** 681.3.004.14
[AN 3794762]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2020.
Nüsslein-Müller, Susanne
Hochbeet Gärtnern Monat für Monat (magyar)
   Magaságyások : gyakorlati tanácsok hónapról hónapra / Susanne Nüsslein-Müller ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-488-5 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés - konyhakertészet - emelt ágyás - szakácskönyv
635.1/.8 *** 641.55(083.12) *** 631.543.3
[AN 3797358]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2020.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária. - Budapest : Biokontroll Hungária, 2020. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80288-8-2 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3797301]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9676 /2020.
Cilley, Marla
The chaos* cure (magyar)
   Káosz*stop : takaríts ki és találd meg a lelki békéd 15 perc alatt : *kizárt, hogy áthívjalak az otthonomba szindróma / Marla Cilley vagyis a FlyLady ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2020. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-117-1 fűzött : 2999,- Ft
rend - háztartási munka - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3795265]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2020.
Gyuricza Ákos
   Közétkeztetők kézikönyve II : allergénmentes ételreceptek korcsoportonként / Gyuricza Ákos, Zentai Andrea. - [Budapest] : SpringMed, 2019. - 175 p., XV t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-77-8 fűzött : 6800,- Ft
közétkeztetés - diéta - allergia - szakácskönyv
642.5 *** 616-056.43 *** 641.563(083.12)
[AN 3794954]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2020.
Losonczi Zsuzsa
   Házi sütemények : ahogy anyukánk készíti / Losonczi Zsuzsa ; [képek ... Vékony Dorottya]. - Budapest : Corvina, 2020. - 107 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-13-6639-6 kötött : 2990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3795275]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2020.
   Nagymamáink így készítették / [... szerk. Balázsiné Bíró Valéria, Nagyné Nagy Andrea, Szabó Irma Ibolya] ; [... kiad. ... Földes Nagyközségi Önkormányzata]. - Földes : Önkormányzat, 2020. - 97 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Földes - gasztronómia - étkezési szokás
641.5(439-2Földes) *** 392.8(439-2Földes)
[AN 3795020]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2020.
Ohara, Bonnie
Bread baking for beginners (magyar)
   Hogyan legyünk profi kenyérsütők? : a kenyérsütés művészetének nélkülözhetetlen kézikönyve / Bonnie Ohara ; [ford. Szakács-Fehérváry Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2019. - 174, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-447-685-6 fűzött : 4500,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3795095]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2020.
Sándor Róbert
   Sütés-főzés Abaújban / [Sándor Róbert]. - [Encs] : [Abaúj Leader Egyes.], [2020]. - 141 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. az Abaúj Leader Egyesület
ISBN 978-615-81542-3-9 fűzött
Abaúj vármegye - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.136)(083.12) *** 641.568(439.134)(083.12)
[AN 3794992]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2020.
Segal Viktor (1968-)
   Sercegés és erdőzúgás : erdei gasztrokalandkönyv / Segal Viktor, Vida József ; [Széchenyi Zsigmond idézeteivel]. - [Budapest] : Pannon Értéktár K., 2019. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-6326-3 kötött : 6980,- Ft
ételspecialitás - vadhús - vadon termő növény - szakácskönyv
641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(083.12) *** 641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3795014]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9683 /2020.
Descartes, René (1596-1650)
   A lélek szenvedélyei és más írások / René Descartes ; Dékány András fordításának felhasználásával ford. Boros Gábor és Gulyás Péter ; az előszót, a bevezetést és a jegyzeteket írta Boros Gábor ; Charles Le Brun írását ford. Bartha-Kovács Katalin. - Budapest : L'Harmattan : KRE, cop. 2020. - 217 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410). (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-414-645-2 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - filozófia
1(44)Descartes,_R. *** 840-96=945.11
[AN 3797425]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2020.
   Esztétika, történelem, hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére / szerk. Popovics Zoltán és Szécsényi Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-568-4 fűzött : 2990,- Ft
esztétika - művelődéstörténet - hermeneutika - emlékkönyv
111.852 *** 930.85 *** 801.73
[AN 3794749]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2020.
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Phénomenologie de la perception (magyar)
   Az észlelés fenomenológiája / Maurice Merleau-Ponty ; [ford. Sajó Sándor]. - Budapest : L'Harmattan : KRE, cop. 2020. - 497 p. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.: p. 491-497.
ISBN 978-963-414-646-9 fűzött : 4990,- Ft
filozófia - fenomenológia
1(44)Merleau-Ponty,_M. *** 165.62
[AN 3797434]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2020.
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Le visible et l'invisible (magyar)
   A látható és a láthatatlan / Maurice Merleau-Ponty ; [... ford. ... Farkas Henrik ..., Szabó Zsigmond]. - Budapest : L'Harmattan : KRE, cop. 2020. - 312, [1] p. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-647-6 fűzött : 3490,- Ft
filozófia
1(44)Merleau-Ponty,_M.
[AN 3797432]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2020.
Rovelli, Carlo (1956-)
L'ordine del tempo (magyar)
   Az idő rendje / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 245, [2] p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-408-1 fűzött : 2450,- Ft
idő - kozmológia - kvantumelmélet
115 *** 524.8 *** 530.145 *** 531.111
[AN 3797323]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9688 /2020.
Antonio da Padova (1195-1231)
I sermoni (magyar)
   Nagyböjti szentbeszédek / Páduai Szent Antal ; [... ford. Stagl Bernadett]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 375 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-277-867-9 fűzött : 2200,- Ft
prédikáció
252
[AN 3794582]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2020.
Balogh Győző János (1984-)
   Krisztus a legfőbb vajda / Balogh Győző János ; [kiad. a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda]. - Miskolc : Görögkatolikus Cigánymissziós Koord. Iroda, 2020. - 192 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 177-190.
ISBN 978-615-00-7941-7 fűzött
Magyarország - lelkipásztorkodás - misszió - görög katolikus egyház - cigányság
253 *** 266.3(439) *** 281.5.018.2(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3795073]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2020.
Bayer György (1954-)
   Legújabb missziós impulzusok, 2018-2019 / Bayer György ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., cop. 2019. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81259-0-1 fűzött
Távol-Kelet - vallásos irodalom - kereszténység - misszió - iszlám - memoár
266(5) *** 244(0:82-94) *** 297
[AN 3794654]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2020.
Billy, Dennis (1953-)
The beauty of the eucharist (magyar)
   Szépséges eucharisztia : egyházatyák az eucharisztiáról / Dennis Billy ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 300 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-852-5 kötött : 3600,- Ft
egyháztörténet - ókeresztény egyház - patrológia - oltáriszentség - 4. század - 5. század
265.3 *** 281"03/04" *** 276
[AN 3795206]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2020.
Bloom, Anthony (1914-2003)
Meditations on a theme : A spiritual journey (magyar)
   Elmélkedések : Lelki utazás / Anthony Bloom ; [ford. Kaulics László] ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020, cop. 1989. - 193 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5073-90-8 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3797406]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2020.
   Boga Alajos, a székely főpap / [... összeáll., ford., szerk. és jegyzetekkel ell. Kassai Ildikó, Kassai Alexandra] ; [a bev. és kísérőtanulmányok szerzői ... Kassai Ildikó, Dobes-Fürtös Andrea] ; [közread. a] Hittel a Nemzetért Alapítvány ... - Budapest : Hittel a Nemzetért Alapítvány : Kassai K., 2020. - 373 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6150-00-4 fűzött : 4200,- Ft
Boga Alajos (1886-1954)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - századforduló - 20. század - történelmi forrás
282(498)(=945.11)(092)Boga_A.(093)
[AN 3794905]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2020.
Chawla, Navin (1945-)
Mother Teresa (magyar)
   Teréz anya / Navin Chawla. - Budapest : Kairosz, 2019. - 367 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Kovács Tibor
ISBN 978-963-514-034-3 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-969-4)
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
India - szent - misszionárius - 20. század
235.3(092)Teresa,_calcuttai *** 266.2(540)(092)Teresa,_calcuttai
[AN 3794996]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2020.
Cselényi István Gábor (1943-)
   A Szentlélek anyai arca / Cselényi István Gábor ; [előszó Beer Miklós]. - [S.l.] : [Cselényi I.], [2019]. - 260 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Szentlélek Isten - házasság - család
231.3 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3794747]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2020.
   Egyházvezetők / szerk. Mirák Katalin. - Budapest : Luther, 2014-. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - egyházügy - evangélikus egyház - egyházi személy - besúgó - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
284.1(439)"194/198"(093) *** 284.1(439)(092) *** 322(439)"1945/198"(093) *** 351.746.1(439)"1945/198"(093)
[AN 3524407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagy Gyula, Harmati Béla. - 2020. - 854 p. : ill. - (Háló, ISSN 2061-7682 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-181-9 kötött : 4990,- Ft
Nagy Gyula (1918-2014)
Harmati Béla (1936-)
[AN 3794882] MARC

ANSEL
UTF-89697 /2020.
Geest, Hans van der
Unter vier Augen (magyar)
   Négyszemközt : példák a sikeres lelkigondozásra / Hans van der Geest ; [ford. Vári Andrea]. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2020. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 2.)
ISBN 978-615-00-6186-3 fűzött
lelki gondozás - lelki segély
253 *** 364.442.8
[AN 3797396]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2020.
   Isten szolgálatában / [szerk. Szeles András] ; [közread. az] Abaúj Leader Egyesület. - Miskolc ; [Encs] : Abaúj Leader Egyes., 2020. - 143 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81542-2-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - egyházi személy - keresztény egyház - 21. század
28(439.134)(092)
[AN 3794988]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2020.
Kornfield, Jack (1945-)
The wise heart (magyar)
   A bölcs szív : buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára / Jack Kornfield ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2017. - 468 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017
ISBN 978-963-9718-94-4 fűzött : 4300,- Ft
buddhizmus - lélektan
294.3 *** 159.9
[AN 3797500]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2020.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Mágneses hálók, ősi tájolások / Kőszeghy Attila. - [Debrecen] : T4Terv, 2020. - 146 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-615-00-7811-3 fűzött
kultikus hely - épülettájolás - földmágnesség
264-03 *** 550.38 *** 133
[AN 3794761]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2020.
Kovács Gergely (1974-)
   #Mindszenty : interaktív blogkönyv fiataloknak / [szöveg és szerk. Kovács Gergely, Kovács Attila Zoltán] ; [közread. a] Mindszenty Alapítvány. - [Budapest] : Mindszenty Alapítvány, 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80011-9-9 kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3794902]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2020.
   Nemzedékről nemzedékre - Isten a hajlékunk : [a 80 éves piliscsabai református templom születésnapi emlékkönyve] / [a Piliscsaba-klotildligeti Református Gyülekezet kiadványa]. - [Piliscsaba] : Piliscsaba-klotildligeti Református Gyülekezet, 2019. - 127 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7053-7 kötött
Piliscsaba - egyháztörténet - egyházközség - református egyház
284.2(439-2Piliscsaba)(091)
[AN 3795021]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2020.
   Pálosok / Aczél László Zsongor [et al.] ; [angol ford. Jäger Valéria és Vékey Ádám] ; [kiad. a Magyar Pálos Rend]. - 3. bőv. kiad. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2020. - 56 p., [76] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 54-56. - Az összefoglalás és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-615-80094-7-8 kötött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - Kárpát-medence - pálosok - kolostor
271.791(439)(091) *** 726.7(4-191)(036)
[AN 3797481]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2020.
Pető Stángli Katalin (1937-)
   Elmegyünk / Pető Stángli Katalin ; [... kiad.] Lenti Szent Katalin Kolping Család. - Lenti : Lenti Szt. Katalin Kolping Család, 2019. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6026-2 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3794606]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2020.
   A Rókahegyi görög esték I. sorozatának a nyíregyháza-rókahegyi görögkatolikus templomban elhangzott 2019-es előadásainak szerkesztett változata / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2020. - 136 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-42-0 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439)
[AN 3794653]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2020.
Rose, Seraphim (1934-1982)
God's revelation to the human heart (magyar)
   Isten kinyilatkoztatása az emberi szív számára / Seraphim Rose. - Sárospatak : Németh A. I., 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Németh A. István. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7621-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3795067]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2020.
   Szárnyalj! : eljutni onnan, ahol vagy, oda, ahol lenni szeretnél : tudatos életút : vezetői kézikönyv / [ford. Kriszt Éva] ; [közread. a Timóteus Társaság]. - Budapest : Timóteus Társ., 2020. - 107 p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89579-9-3 fűzött
életvezetés - nő - vallásos irodalom - oktatási segédlet
244 *** 613.865-055.2(072)
[AN 3795069]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2020.
Tariska Zoltán (1953-2016)
   Az Isten országa épül : gyakorlati segítség gyülekezetvezetőknek és Isten minden szolgájának / Tariska Zoltán. - Fót : Immánuel K., 2019. - 311 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80537-1-6 fűzött
református egyház - hitélet - lelkipásztorkodás - bibliamagyarázat
284.2 *** 22.07 *** 254
[AN 3794666]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2020.
   Virrasztó zsolozsma és laudes nagyböjt első vasárnapjára : in dominica prima quadragesimae / [kiad. Gödöllői Premontrei Apátság]. - Gödöllő : Gödöllői Premontrei Apátság, 2020. - 68, [2] p. ; 21 cm
Latin nyelven
ISBN 978-615-5993-09-1 fűzött
egyházi szertartás - húsvét - böjt - zsolozsma
264-041.5 *** 264-062 *** 264-068
[AN 3794750]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9710 /2020.
   20 éves a Bolgár Kulturális Fórum : bolgár tudomány, művészet és közösségi élet Magyarországon = 20 godina Bʺlgarski kulturen forum : Bʺlgarska nauka, izkustvo i obšestven život v Ungariâ / összeáll. Menyhárt Krisztina. - Budapest : Bolgár Kult. Fórum, 2020. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7022-3 fűzött
Bolgár Kulturális Fórum
Magyarország - magyarországi bolgárok - kulturális egyesület - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
316.347(=867)(439) *** 061.2(439)"199/201"
[AN 3794786]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2020.
Agócs Nándor (1986-)
   "Dignitas, auctoritas, maiestas és potestas" Pannoniában : a politikai, vallási és gazdasági hatalom ismert pannoniai származású és helyi birtokosai Pannonia térségében Augustustól Iustinianus koráig / Agócs Nándor. - Pécs : PTE BTK Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2019. - 506 p. : ill. ; 24 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 7.)
Bibliogr.: p. 433-497.
ISBN 978-963-414-574-5 fűzött : 4990,- Ft
Pannonia - arisztokrácia - társadalomtörténet - epigráfia - római birodalom kora
316.343.322(398.6)"00/04" *** 930.271(398.6)
[AN 3794857]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2020.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   A patrónusi-kliensi médiarendszer : Magyarország, 2010-2018 / Bajomi-Lázár Péter. - Budapest : Napvilág, cop. 2020. - 217 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-217.
ISBN 978-963-338-044-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - tömegkommunikáció - médiapolitika - 21. század
316.774(439)"201" *** 323:008(439)"201"
[AN 3794997]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2020.
   The correspondence of Boldizsar Batthyány : the everyday life of an early modern alchemist / ed. by Dóra Bobory ; [publ. by the] ... PEN Club Hungary. - Pécs : Kronosz ; Budapest : PEN Club Hungary, 2019. - 575 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A levelek váltakozva az eredeti latin, német és magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalással. - Bibliogr.: p. 545-550.
ISBN 978-615-6048-36-3 kötött : 6500,- Ft : 20 EUR
Batthyány Boldizsár (1542-1590)
Magyarország - arisztokrata - 16. század - levelezés
316.343.32(439)(092)Batthyány_B.(044)
[AN 3794860]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2020.
Domonkos László (1951-)
   Délvidéki rendszer, magyar váltás / Domonkos László. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 42.)
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-615-5862-39-7 fűzött : 2500,- Ft
Délvidék - Jugoszlávia - Magyarország - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - politikatörténet - rendszerváltás - belpolitika - külkapcsolat - ezredforduló
316.347(=945.11)(497.11)"1989/199" *** 323.1(=945.11)(497.11)"1989/199" *** 323(497.1)"198/199" *** 327(439)(497.11)"19"
[AN 3794804]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2020.
   Fontos döntések : párválasztás és családalapítás külhonban : jelentés a Külhoni Magyar Családok Éve Program keretében végzett kutatásról / szerk. Vita Emese ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-81432-4-0 fűzött
Kárpát-medence - demográfia - határon túli magyarság - család - 21. század - statisztikai adatközlés
314(=945.11)(4-191)"201"(084.41) *** 314.146(=945.11)(4-191) *** 316.356.2(=945.11)(4-191)"201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3795012]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2020.
   Jövőnk a gyermek : adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. / [írta és szerk. Benda József és Báger Gusztáv] ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - 2. jav. kiad. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2020. - 430 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 287-295.
ISBN 978-615-5360-16-9 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - népességfogyás - népesedéspolitika - gyermekvállalás - családpolitika - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
314.83(439)"198/201"(083.41) *** 314.15(439)"201" *** 314.3(439)"201" *** 369.013.6(439)"201"
[AN 3797329]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2020.
   Kárpátalja : oktatás, kultúra, hitélet és nyelvi folyamatok / szerk. Gasparics Judit, Ruda Gábor, Székely András Bertalan ; összeáll. és a szöveggondozást végezte Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 116, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás ukrán és ruszin nyelven
ISBN 978-615-5750-58-8 fűzött : 2000,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - hitélet - református egyház - kulturális élet
316.347(=945.11)(477.87) *** 284.2(477.87)(=945.11) *** 008(=945.11)(477.87)
[AN 3794949]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2020.
Lindemann, Holger (1970-)
Systemisch-lösungsorientierte Mediation und Konfliktklärung (magyar)
   Mediáció és konfliktuskezelés : rendszerszemléletű és megoldásközpontú beszélgetésvezetés / Holger Lindemann, Claude-Hélène Mayer, Ilse Osterfeld ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2020. - 346 p. : ill. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. [337]-340.
ISBN 978-963-9493-99-5 kötött : 6900,- Ft
konfliktuskezelés
316.48 *** 65.012.6
[AN 3795281]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2020.
Marosi Kata (1975-)
   Vizuális kommunikáció vázlatokban / Marosi Kata. - Utánny. - Szeged : SZEK JGYFK, 2020, cop. 2019. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-615-5455-96-4 fűzött : 1900,- Ft
vizuális kommunikáció
316.772.2
[AN 3797357]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2020.
Stenger Györgyi (1954-)
   Mielőtt megszólalnál : szavaink ereje / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 2. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2020. - 184 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-12-1565-6 fűzött
kommunikáció - életvezetés
316.77 *** 613.865
[AN 3797361]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2020.
Valuch Tibor (1963-)
   Mindennapi történeteink : válogatott társadalomtörténeti tanulmányok / Valuch Tibor. - Pécs : Kronosz, 2020. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-54-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 20. század
316.32(439)"1945/20" *** 930.85(439)"1945/20"
[AN 3794874]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9722 /2020.
Csűry Bálint (1886-1941)
   Magyar lakodalom : vőfélykönyv / összeáll. Csüry Bálint. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 74, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Minerva, 1927
ISBN 978-615-5797-91-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar néprajz - folklór - lakodalmi szokás - alkalmi költemény - hasonmás kiadás
392.51(=945.11) *** 398(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3795174]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2020.
   Dödölle : gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendárium : [ünnepi receptekkel] / szerk. Lovász Andrea ; ill. Keszeg Ágnes. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 313 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-21-0 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - népszokás - magyar irodalom - gyermekirodalom - kalendárium - antológia - ételrecept
398.3(=945.11)(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2) *** 050.9(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3797486]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2020.
   Legszebb magyar népmesék / [... összeáll. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-122-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3797478]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2020.
Töreki Imre
   Szanyi kincsestár / Töreki Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szany - magyar néprajz - helytörténet
39(=945.11)(439-2Szany) *** 943.9-2Szany
[AN 3797504]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9726 /2020.
Cservák Csaba (1978-)
   The process of the indirect exercise of democratic power / Csaba Cservák. - Szeged : Iurisperitus K., 2019. - 96 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 13.)
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-615-5411-73-1 fűzött
Magyarország - politológia - politikai rendszer - választási rendszer - ezredforduló - 21. század
32.001 *** 321(439)"199/201" *** 342.8(439)"199/201"
[AN 3794982]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2020.
   Dialógus, vita, diskurzus : tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról / szerk. Horváth Szilvia és Gyulai Attila ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont - Politikatudományi Intézet ... - Budapest : TK PTI : L'Harmattan, 2019. - 254 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2017. okt. 26-27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-589-9 fűzött : 2990,- Ft
Szabó Márton (1942-)
Magyarország - politológia - politológus - 20. század - 21. század - életútinterjú - emlékkönyv
32.001 *** 32.001(439)(092)Szabó_M.(047.53)
[AN 3794825]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2020.
   Az Egyesült Államok útja Trianonhoz : az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918 : források / szerk. Glant Tibor ; [ford. Glant Tibor és Balogh Máté Gergely]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2020. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 5.). (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Bibliogr.: p. 250-254.
ISBN 978-963-416-200-1 kötött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - diplomáciatörténet - magyar történelem - első világháború - történelmi forrás
327(73)"1917/1918"(093) *** 943.9"191"(093)
[AN 3794849]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2020.
Fifield, Anna (1976-)
The great successor (magyar)
   Kim Dzsongun : az észak-koreai diktátor felemelkedése és uralma / Anna Fifield ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 355 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-616-7 fűzött : 3999,- Ft
Kim Chŏng-ŭn (1984-)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - politikus - történelem - diktatúra - 21. század
32(519.3)(092)Kim_Chŏng-ŭn *** 951.93"201"
[AN 3795300]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2020.
Galló Béla (1952-)
   Meggyőzni vagy legyőzni : adalékok a modern vitakultúra magyar természetrajzához / Galló Béla, Mohai V. Lajos. - Budapest : Párbeszédkultúra Nonprofit Kft., 2019. - 385 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 371-385.
ISBN 978-615-00-6657-8 fűzött
Magyarország - politikai kultúra - közbeszéd - politikatörténet - belpolitika - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
323(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 316.334.3(439)"18/19"
[AN 3794737]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2020.
Kukorelli István (1952-)
   Kell-e nekünk népszavazás? : elrendelt népszavazások Magyarországon, 1989-2019 / Kukorelli István. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-31-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - népszavazás - társadalmi részvétel - ezredforduló - 21. század
324(439)"1989/2019" *** 342.8(439)"1989/2019" *** 323.21(439)"1989/2019"
[AN 3794800]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2020.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Benjamin ..., Zsuppán András]. - 2. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Park, 2020, cop. 2019. - 353, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-338.
ISBN 978-963-355-649-8 fűzött : 3950,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3797321]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2020.
   The relations of Central European countries with the United States / ed. by Anna Péczeli. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-086-9 kötött
Egyesült Államok - Közép-Európa - külpolitika - kapcsolattörténet - ezredforduló - 21. század
327(73)"199/201" *** 327(4-11)"199/201"
[AN 3794596]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2020.
   Rendi országgyűlés, polgári parlament : érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig / szerk. Dobszay Tamás [et al.] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár, Eszterházy Károly Egyetem. - Budapest : MNL ; Eger : EKE, 2020. - 627 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 583-627.
ISBN 978-963-631-283-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - rendi szervezet - országgyűlés - nemesség - államjog - jogtörténet
328(439)"13/191" *** 316.343.32(439)(091) *** 943.9"13/191" *** 342(439)"13/191"
[AN 3794609]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2020.
Réthey Prikkel Miklós (1943-)
   Csak élni akarunk! : gazdatüntetés, 1997 / [Réthey-Prikkel Miklós]. - Akasztó : [Réthey-Prikkel M.], 2020. - 530 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 12.)
Bibliogr.: p. 374-383.
ISBN 978-615-6083-01-2 kötött
belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - parasztság - ezredforduló - memoár - történelmi forrás
323(439)"1997"(093) *** 323.233(439)"1997"(0:82-94) *** 323.26(439)"1997"(093) *** 323.325(439)"19"
[AN 3794941]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2020.
   Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban : dokumentumok / szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni. - Budapest : MTA BTK TTI, 2020. - 258 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 6.)
Bibliogr.: p. 59-66.
ISBN 978-963-416-201-8 kötött : 2900,- Ft
Erdély - Románia - diplomáciatörténet - külpolitika - hadtörténet - magyar történelem - 20. század
327(498)"1918/1920"(093) *** 355.48(498)"1918/1920"(093) *** 943.921"1918/1920"(093)
[AN 3794859]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2020.
Sipos László (1960-)
   Oktatás, iskola, alapítvány / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 116-128.
ISBN 978-615-5788-45-1 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet - alapítvány - oktatásügy - 21. század - jogi szabályozás
323.21(439) *** 334.012.46(439)(094) *** 061.27(439) *** 37.014(439)"201"
[AN 3794614]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2020.
Szabó László Zsolt (1963-)
   Húsz év után : interjúk a rendszerváltozásról 2008-2009-ben / Szabó László Zsolt, Tóth Gy. László. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 43.)
ISBN 978-615-5862-45-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságtörténet - rendszerváltás - politikus - 20. század - ezredforduló - interjú
323(439)"1989/199"(047.53) *** 323(439)(092)(047.53) *** 338(439)"1989/199"(047.53)
[AN 3794810]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2020.
   Tagállami integrációs modellek : a gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 277 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-083-8 kötött
Európai Unió - európai integráció - gazdasági integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3794561]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2020.
Tamasi Mihály (1931-)
   Erdei Ferenc betiltott, titkosított, zárolt tudományos és politikai írásai / Tamasi Mihály. - Szeged : Szerző, 2020. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7386-6 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - politikus - agrárkérdés - mezőgazdasági politika - parasztság - 1945 utáni időszak - 20. század
32(439)(092)Erdei_F. *** 338.43(439)"195/196" *** 316.343.64(439)"194/195"
[AN 3794671]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9741 /2020.
   A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai : tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből / [... szerk. Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : META Kv., 2019. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 12.)
A Pécsett, 2011. április 7-8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81155-4-4 fűzött
Pécsi Egyházmegye
egyháztörténet - magyar történelem - politikatörténet - művelődéstörténet - 20. század
943.9"19" *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091) *** 32(439)"19" *** 930.85(439)
[AN 3794972]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2020.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Árral szemben : a felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : [Kapu K.], cop. 2020. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-43-1 kötött
Erdély - felvilágosodás - művelődéstörténet - eszmetörténet - értelmiség - 18. század
930.85(439.21)"17" *** 316.7(439.21)"17" *** 316.343.652(=945.11)(439.21)"17"
[AN 3795040]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2020.
   "Asszonyoknak igen sokat kell tudni..." : új kutatások a nőnevelés történetéről / szerk. Ács Marianna [et al.]. - Pécs : Kronosz, 2019. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-42-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - nőnevelés - nőtörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század vége
930.85(439)"18/19" *** 37.04-055.2(439)"18/19" *** 316.37-055.2(439)"18/19"
[AN 3794888]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2020.
Balázs Gábor (1977-)
   Párizs szabad város, 1871 : a párizsi kommün / Balázs Gábor. - Budapest : Napvilág, 2020. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-384.
ISBN 978-963-338-018-5 fűzött : 3900,- Ft
Franciaország - Párizs - történelem - forradalom - 19. század
940"1871" *** 944-2Paris"1871"
[AN 3794994]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2020.
Bergsveinn Birgisson (1971-)
Den svarte vikingen (magyar)
   A fekete viking / Bergsveinn Birgisson ; [ford. Veress Dávid]. - Budapest : Corvina, cop. 2020. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6619-8 fűzött : 3990,- Ft
Izland - Észak-Európa - történelem - néprajz - 9. század
949.11"08" *** 39(491.1) *** 940-17"08"
[AN 3794578]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2020.
Bobik Jánosné (1940-2019)
   Séta 750 éves falunkban, 1268-2018 / Bobik Jánosné ; [... kiad. Kék Község Önkormányzata]. - Kék : Önkormányzat ; [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2019]. - 80 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5788-40-6 fűzött
Kék - helytörténet
943.9-2Kék
[AN 3794600]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2020.
Boia, Lucian (1944-)
Primul război mondial (magyar)
   Vesztesek és győztesek : az első világháború újraértelmezése : [Erdély és a békeszerződések a román sztártörténész szemével] / Lucian Boia ; [ford. Tibori Szabó Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2020. - 108, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-398-7 fűzött : 2495,- Ft
történelem - első világháború - trianoni békeszerződés
94"1914/1918" *** 341.382"1920"
[AN 3797362]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2020.
Dinnyés Patrik (1990-)
   Görögkatolikus diákok a 18. századi Egerben / [szöveg Dinnyés Patrik]. - Eger : Líceum K., 2019. - 29 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 14.)
ISBN 978-963-496-116-1 fűzött
Eger - görög katolikus egyház - egyházmegye - egyházi iskola - iskolatörténet - művelődéstörténet - 18. század
930.85(439-2Eger)"17" *** 281.5.018.2(439-03Egri_egyházmegye)"17" *** 37(439-2Eger)"17"
[AN 3794576]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2020.
Dobos Edit
   Más ez a nap : ünnepek, jeles napok az óvodában és az általános iskolában : ünnepségtervekkel, zenei anyaggal / Dobos Edit. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-486-512-4 fűzött : 2999,- Ft
iskolai ünnepély - magyar néprajz - naptári szokás - történeti évforduló - tanári segédkönyv
943.9(059.3) *** 398.33(=945.11) *** 371.383(072)
[AN 3795070]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2020.
   Forradalmak sodrában II : visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron vármegye területén a Tanácsköztársaság idején / ... összeáll., bev., jegyzetelte Suslik Ádám ; [... kiad. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2020. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-963-8327-50-5 fűzött
Sopron - Sopron vármegye - Tanácsköztársaság - helytörténet - történelmi forrás
943.9(439-2Sopron)"1919"(093) *** 943.9(439.113)"1919"(093)
[AN 3794573]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2020.
Jankovics Marcell (1941-)
Trianon (angol)
   Trianon / Marcell Jankovics ; [... transl. by József Álmos Katona, Zsuzsanna Szabó]. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-5700-79-8 kötött : 9800,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - karikatúra - album
943.9"192" *** 341.382"1920" *** 741.5(439)(092)Jankovics_M.
[AN 3795228]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2020.
Juhász Előd (1938-)
   Zeneközelben 6 : beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2020. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-042-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - rádióműsorszám - interjú
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)"201"
[AN 3794885]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2020.
   Ki kicsoda Martfűn : "életutak, életképek" / [fel. szerk. Rágyanszky István] ; [közread.] Martfű Város Önkormányzata. - Martfű : Önkormányzat, 2020. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7696-6 kötött
Martfű - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Martfű)
[AN 3794896]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2020.
Lakatos Bálint (1983-)
   Mezővárosi oklevelek : települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon, 1301-1526 / Lakatos Bálint. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2019. - 739 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.: p. 681-730.
ISBN 978-963-416-190-5 kötött : 3900,-
magyar történelem - középkor - mezőváros - közigazgatás - adattár - oklevél
943.9"1301/1526"(093.2) *** 352(439)"1301/1526"(035.5) *** 911.375.4(439)"1301/1526"
[AN 3794819]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2020.
Mitchell, A. Wess (1977-)
The grand strategy of the Habsburg Empire (magyar)
   A Habsburg Birodalom nagystratégiája / A. Wess Mitchell ; [ford. Ledó Anna] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 447 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 425-437.
ISBN 978-615-5559-66-2 kötött : 4990,- Ft
Habsburg Birodalom - Ausztria - Európa - történelem - geopolitika
943.6 *** 940 *** 327(436)"16/19"
[AN 3795114]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2020.
Mózes Pál (1932-)
   Visszatekintés / Mózes Pál ; ... kiad. Nagykanizsai Városvédő Egyesület. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2020. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-4-8 fűzött
Nagykanizsa - tanácselnök - helytörténet - 20. század - ezredforduló
943.9-2Nagykanizsa"19" *** 352.075.31(439-2Nagykanizsa)(092)Mózes_P.
[AN 3794635]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2020.
   Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1550-1940 / szerk. Erdélyi Gabriella. - Budapest : MTA BTK TTI, 2020. - 313 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-203-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - családtörténet - társadalomtörténet - özvegy - árvagondozás
929.52(439)(092)"1550/1940" *** 316.32(439)"1550/1940" *** 316.37-058.835-058.862
[AN 3794855]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2020.
Pap Norbert (1969-)
   Zigetvar'daki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi / Norbert Pap, Máté Kitanics ; [çeviri Tarik Demirkan] ; [sorumlu kişi MANK ...]. - [Szentendre] : MANK, [2019]. - 91 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 85-90.
ISBN 978-615-80488-8-0 kötött
Oszmán-török Birodalom - Turbék - Szigetvár - régészet - uralkodó - síremlék - török hódoltság - 16. század
904(439-2Szigetvár) *** 956.0(092)Szulejmán,_I. *** 726.82(439-2Turbék)
[AN 3794507]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2020.
Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)
   Eszterházy Károly és az iskolai színjátszás / [szöveg Pintér Márta Zsuzsanna]. - Eger : Líceum K., 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 12.)
ISBN 978-963-496-114-7 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Eger - Magyarország - művelődéstörténet - püspök - katolikus egyház - műpártolás - iskolai színjátszás - 18. század
930.85(439-2Eger)"17" *** 282(439)(092)Eszterházy_K. *** 371.383.3(439-2Eger)"17"
[AN 3794567]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2020.
Sándor Róbert
   Neves abaújiak / Sándor Róbert ; [kiad. Abaúj Leader Egyesület]. - Encs : Abaúj Leader Egyes., 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-81542-1-5 fűzött
Abaúj-Torna vármegye - híres ember - helyi társadalom
929(439.136)
[AN 3794993]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2020.
Sarusi Mihály (1944-)
   Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl II : balatoni jelenetek / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2020. - 224 p. ; 21 cm
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5354-04-5)
Balaton - művelődéstörténet - memoár
930.85(439)(285.2Balaton)(0:82-94)
[AN 3794851]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2020.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő világörökségek : műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások, 2009-2020 : 101 fotóval / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 228 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-47-5 fűzött : 2490,- Ft
helyismeret - világörökség - építészeti örökség - művelődéstörténet - műemlékvédelem - útleírás
930.85(100) *** 908.100(0:82-992) *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3794648]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2020.
Szalai Béla (1940-)
   Régi dolgok mai szemmel : könyvekről, metszetekről, érmekről, zászlókról / [Szalai Béla]. - [Budapest] : Múz. Antikvárium, 2020. - 154, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87346-5-5 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - újkor - metszetkép - látkép
930.85(439) *** 908.439"15/17" *** 761/762(4)
[AN 3794870]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2020.
Szombathy Ignác (1827-1912)
   Kútfőtöredékek a magyarok történelme jász korszakához (Kr. e. 112 - 378. Kr. u.) a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával / írta Szombathy Ignácz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 144 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Győr : Czéh, 1875
ISBN 978-615-5797-98-9 fűzött : 2700,- Ft
jászok - nemzettörténelem - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=915.6)(439) *** 930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3795177]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2020.
Szűcs Mihály
   Nyúl község 1000 éves történelmi fejlődése / Szűcs Mihály ; [kiad. Nyúl Községi Önkormányzat]. - Nyúl : Önkormányzat, 2020. - 161 p., [1] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-00-7417-7 fűzött
Nyúl (Győr-Sopron megye) - helytörténet
943.9-2Nyúl
[AN 3794771]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2020.
Valentyik Ferenc (1956-)
   A dabasi Kossuth-koszorú története / Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-127.
ISBN 978-615-5862-42-7 fűzött : 2500,- Ft
Kossuth család
Dabas - Magyarország - családtörténet - helytörténet - síremlék
929.52(439)Kossuth *** 726.82(439-2Dabas) *** 943.9-2Dabas
[AN 3794900]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2020.
Varga Attila (1969-)
Hazai hősök (angol)
   Contemporary Hungarians / Attila Varga ; [transl. by Anna Huppert and Sára Csanádi]. - Budapest : Pharos : Kárpátia Stúdió Kft., 2020. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5374-43-2 kötött : 3990,- Ft : 15 EUR
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3794960]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2020.
Verók Attila (1975-)
   Az egri líceumi nyomda / [szöveg Verók Attila]. - Eger : Líceum K., 2019. - 28, [1] p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 11.)
ISBN 978-963-496-113-0 fűzött
Érseki Lyceumi Nyomda (Eger)
Eger - művelődéstörténet - nyomda - nyomdászattörténet
930.85(439-2Eger)"17/19" *** 655.1(439-2Eger)(091)
[AN 3794560]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2020.
Vizvári József (1952-)
   A Hosi / írta Vizvrái József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2019. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-1-7 fűzött
Hofstädter József István (1952-)
Nagykanizsa - hétköznapi élet - 20. század - interjú
943.9-2Nagykanizsa"195/199" *** 929(439)Hofstädter_J._I.(047.53)
[AN 3794643]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2020.
Zsigó Ferenc
   Tiszaalpár elveszett "arany koronáinak" nyomában / [írta Zsigó Ferenc] ; [kiad. a Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége]. - [Budapest] : Budapesti Egyetemisták Kult. Közössége, 2019. - 83 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7850-2 fűzött
Tiszaalpár - régészet - avarok - avar-kor
904(369.2)"06/08" *** 904(439-2Tiszaalpár)
[AN 3794665]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9771 /2020.
Árgyelán György (1945-)
   Komló akkor és most / Árgyelán György ; Rott József írásaival. - Komló : Szerző, 2019. - 143 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81379-0-4 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - fényképalbum - szociofotó
908.439-2Komló(084.12) *** 77.04(439)(092)Árgyelán_Gy. *** 77.044
[AN 3794492]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2020.
Barreau, Dominique (1962-)
Le bonheur à la française (magyar)
   A boldogság francia titka : szeresd az életet úgy, mint a franciák! / Dominique Barreau, Luc Millar ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Libri, cop. 2020. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-665-5 kötött : 3599,- Ft
Franciaország - helyismeret - életvezetés
908.44 *** 613.865(44)
[AN 3794565]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2020.
   Háromszék-Orbaiszék Kollégium / [szerk. Gazda József és Kisfaludi-Bak Judit]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-41-0 kötött : 6048,- Ft
Orbaiszék - helyismeret - határon túli magyarság - kulturális örökség - audiovizuális dokumentum
908.498.4Orbaiszék *** 316.347(=945.11)(498.4Orbaiszék) *** 008(=945.11)(498.4Orbaiszék)
[AN 3794782]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2020.
Láng-Kovács Éva
   Szatmárcseke nevezetességei / Láng-Kovács Éva. - Nyíregyháza : Guatemaya Kft., 2020. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-615-00-7979-0 fűzött : 700,- Ft
Szatmárcseke - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Szatmárcseke *** 929(439-2Szatmácseke)
[AN 3795017]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2020.
Mátyus László
Debrecen smart city stratégiája (angol)
   The smart city strategy of Debrecen / [written by László Mátyus] ; [publ. by the EDC Debrecen Urban and Economic Development Center]. - Debrecen : EDC Debrecen Urban and Economic Development Center, [2020]. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Debrecen - városfejlesztés - urbanisztika - innováció - információs társadalom - 21. század
911.375(439-2Debrecen)"201" *** 330.341.1 *** 711.4(439-2Debrecen)"201" *** 316.77(439)"201"
[AN 3795077]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2020.
   Nágocs emlékképei 2. rész / [... összeáll. Kiss Máté] ; [kiad. a Reménység Alapítvány]. - Nágocs : Reménység Alapítvány, 2020. - 164 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-7857-1 fűzött
Nágocs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nágocs(084.12)
[AN 3794650]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2020.
Petrov, Ralf
Bulgarische Schwarzmeerküste (magyar)
   A bolgár tengerpart / Ralf Petrov ... ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2020. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6648-8 fűzött : 2490,- Ft
Bulgária - útikönyv
914.972(262.5)(036)
[AN 3795317]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2020.
Szenkovits Péter (1957-)
   Nincs lehetetlen : Harasztifalu hatóereje / Szenkovits Péter. - Harasztifalu : Önkormányzat, 2019. - 134, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5541-1 kötött
Harasztifalu - helyismeret
908.439-2Harasztifalu
[AN 3794601]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2020.
Szűcs Mihály
   A Sokoró és értékei / Szűcs Mihály ; [kiad. a Sokorói Tájegységi Értéktár Bizottság]. - [Nyúl] : Sokorói Tájegységi Értéktár Biz., 2020. - 96 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-00-7853-3 fűzött
Sokoró - helyismeret - művelődéstörténet - természeti környezet - épített környezet
908.439Sokoró *** 930.85(439Sokoró) *** 502(439Sokoró) *** 72(439Sokoró)
[AN 3794774]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2020.
Van Haute, Luk (1963-)
Japan (magyar)
   Japán : életképek / Luk Van Haute. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 298 p. ; 23 cm
Ford. Balogh Tamás
ISBN 978-963-493-092-1 fűzött : 4500,- Ft
Japán - helyismeret - memoár
908.520(0:82-94)
[AN 3794865]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2020.
   Zoboralja Kollégium / [szerk. Horváth Zsolt és Tóth Klára]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-44-1 kötött : 6048,- Ft
Zoboralja - helyismeret - határon túli magyarság - kulturális örökség - audiovizuális dokumentum
908.437.6Zoboralja *** 316.347(=945.11)(437.6Zoboralja) *** 008(=945.11)(437.6Zoboralja)
[AN 3794791]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9782 /2020.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Ismeretlen Trianon : az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 / Ablonczy Balázs. - Budapest : Jaffa, 2020. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 244-255.
ISBN 978-963-475-240-0 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - trianoni békeszerződés - külpolitika - nemzetiségi kérdés - magyarság - magyar történelem - első világháború - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 327(439)"191/192" *** 323.15(=945.11)(4-11)"191/192" *** 943.9"191/192"
[AN 3795291]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2020.
Dominkovits Péter (1962-)
   Sopron élén : Sopron város polgármesterei Hummel Kristóftól Lackner Kristófig, 1552-1631 / Dominkovits Péter, D. Szakács Anita ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2020. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-8327-49-9 kötött
Sopron - polgármester - helytörténet - 16. század - 17. század
352.075.31(439-2Sopron)"15/16"(092) *** 943.9-2Sopron"15/16"(092)
[AN 3794602]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2020.
Duzmáth Tamás
   Kézikönyv társasházi tulajdonosok számára / Duzmáth Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2020. - 152 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-8030-7 fűzött
Magyarország - társasház - tulajdonjog - ingatlankezelés - útmutató
347.238(439)(036) *** 332.871.3(439)(036)
[AN 3794991]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2020.
Kádár Noémi
   A közjegyző szerepe az Európai Unión belüli követelésbehajtásban / Kádár Noémi. - 2. kiad. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 24.)
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-5411-84-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - polgári eljárás - közjegyző - meghagyás
347.919(4-62) *** 347.961(439)
[AN 3797340]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2020.
   "...a második magyar ezerév kezdete..." : a magyar népképviselet újjászületése képekben, 1990-1994 / [szerk. Horváth József, Soltész István]. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 283, [5] p. : ill. ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
ISBN 978-615-5948-28-2 kötött
Magyarország - országgyűlés - 1990-es évek - fényképalbum
342.53(439)"199"(084.12) *** 328(439)"199"(084.12)
[AN 3795194]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2020.
Moravetz Orsolya
   Az Aranybulla / [szöveg Moravetz Orsolya]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 27 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-615-5674-37-2 fűzött
Aranybulla
magyar történelem - jogtörténet - hűbéri rendszer - államjog - 13. század - történelmi oklevél
342.4(439)"122" *** 930.22(439)"12" *** 943.9"12"
[AN 3794509]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2020.
   Munka törvénykönyve, 2020 : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kapcsolódó szabályai valamint a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2020]. - 312, [1] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89743-9-6 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3794652]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2020.
Rokolya Gábor (1954-)
   Az államosított közjegyzőség története / Rokolya Gábor. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 78.)
Bibliogr.: p. 209-226. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-615-5411-85-4 kötött
Magyarország - közjegyző - jogtörténet - testülettörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
347.961(439)"1949/1989" *** 347.961(439)(092)
[AN 3797341]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2020.
Rózsa Erzsébet, N. (1959-)
   Az államiság modelljei a Közel-Keleten : a vahhábita királyságtól az iszlám köztársaságig / N. Rózsa Erzsébet. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 227 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-227.
ISBN 978-963-531-025-8 kötött
Közel-Kelet - állam - államszervezet - államhatalom
342.5(5-011)
[AN 3794557]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2020.
Sallai János (1960-)
   A magyar rendészet története / Sallai János ; [kiad. a Rendőrség Tudományos Tanácsa]. - Budapest : Rendőrség Tud. Tcs., 2019. - 164 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-615-81484-0-5 fűzött
Európa - Magyarország - rendészet - történeti feldolgozás
351.74(4)(091) *** 351.74(439)(091)
[AN 3794795]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2020.
Slachta Krisztina (1980-)
   "Rokonlátogatók" : a magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése : egy ellenségkép története : elemzés és források / Slachta Krisztina. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2020. - 324 p. : ill. ; 25 cm. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Bibliogr.: p. 285-309. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-44-8 kötött : 4500,- Ft
titkosszolgálat - magyarországi németek - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"196/197"(093) *** 316.347(=30)(439)"196/197"
[AN 3794880]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9793 /2020.
Mihályi Balázs (1980-)
   Budapest ostroma : a polgári áldozatok : [1944-1945] / Mihályi Balázs. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5374-19-7 kötött : 3490,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - második világháború - helytörténet - halott - névtár
355.48(439-2Bp.)"1944/1945" *** 943.9-2Bp."1944/1945" *** 050.8
[AN 3794875]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2020.
Popély Gyula (1945-)
   Szövetségben az ellenséggel / Popély Gyula. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2019. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-387. - Összefoglalás szlovák, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5374-42-5 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - Szlovákia - külpolitika - hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945" *** 327(437.6)"1939/1945" *** 327(439)"1939/1945"
[AN 3794866]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2020.
Sparrow, Bartholomew (1959-)
The strategist (magyar)
   A stratéga : Brent Scowcroft és a nemzetbiztonság hivatása / Bartholomew Sparrow ; [ford. Vajda Tünde] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 702, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-65-5 kötött : 5990,- Ft
Scowcroft, Brent (1925-2020)
Egyesült Államok - szakértő - tábornok - biztonságpolitika - külpolitika - hidegháború - 20. század
355.02(73)"197/199" *** 355.40(73)(092)Scowcroft,_B. *** 355(73)(092)Scowcroft,_B. *** 327(73)"197/199"
[AN 3795226]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2020.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Magyar Néphadsereg és a Varsói Szerződés csapatainak részvétele Csehszlovákia megszállásában : 1968. augusztus 20 - október 31. / M. Szabó Miklós. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 319 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 293-300.
ISBN 978-963-531-102-6 kötött
Magyarország. Magyar Néphadsereg
Varšavskij dogovor o družbe, sotrudničestve i vzaimnoj pomoŝi
Magyarország - Csehszlovákia - Szovjetunió - hadtörténet - megszállás - történelem - 1960-as évek
355.48(47-62)"1968" *** 355.48(439)"1968" *** 943.7"1968"
[AN 3794566]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9797 /2020.
Forgács Róbert (1958-)
   Szín - játszó - tér : kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok / Forgács Róbert ; [ill. Ferenci Fruzsina]. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 70.)
ISBN 978-963-409-241-4 fűzött : 2490,- Ft
kommunikáció - együttműködés - játék - drámapedagógia
65.012.6 *** 316.77 *** 371.382 *** 371.383.1
[AN 3794768]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9798 /2020.
   Államháztartási erőforrások joga / szerk. Horváth M. Tamás, Varga Judit. - Budapest : Dialóg Campus ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2019. - 284 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-031-9 kötött
Magyarország - államháztartás - adóügy - pénzügyi jog
336.12(439) *** 34:336(439) *** 336.2(439)
[AN 3794589]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2020.
Engdahl, F. William (1944-)
Gods of money (magyar)
   A pénz istenei : a Wall Street és az amerikai évszázad halála / F. William Engdahl. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2020. - 532 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-611-500-3 kötött : 5999,- Ft
nemzetközi pénzügy - világpolitika - összeesküvés-elmélet
339.7 *** 327(100)
[AN 3795184]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2020.
Kiss Krisztina
   Vállalkozói 1x1, avagy Gyakorlati tanácsadó leendő, kezdő vállalkozóknak / Kiss Krisztina. - Érd : Ködmön Könyvelőiroda Kft., 2020. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8023-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3795001]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2020.
Schmidt, Eric (1955-)
Trillion dollar coach (magyar)
   Trillió-dolláros coach : Bill Campbellnek, a Szilícium-völgy nagyágyújának vezetői kalauza / Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5955-84-6 fűzött : 4490,- Ft
Campbell, Bill (1940-2016)
Egyesült Államok - menedzser - vezetéstudomány - életvezetés - 20. század - ezredforduló - memoár
658.1(73)"198/201"(0:82-94) *** 65.012.4(0:82-94) *** 613.865(0:82-94) *** 658.1(73)(092)Campbell,_B.
[AN 3795334]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2020.
Vargáné Lóránt Andrea
   "Mesterségem címere" : körmendi és Vas megyei iparoscégérek és cégtáblák : kiállításvezető / Vargáné Lóránt Andrea ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Körmenden, 2019. jún. 22 - okt. 31. között tartották
ISBN 978-615-80467-9-4 fűzött
Körmend - Vas megye - cégtábla - ipartörténet - iparos - kiállításvezető
659.133.2/.9(439-2Körmend) *** 659.133.2/.9(439.11) *** 334.713(439.111)(091) *** 334.713(439-2Körmend)(091) *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3794986]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2020.
Vásárhelyi Árpád (1976-)
   Logisztika tegnap, ma, holnap / Vásárhelyi Árpád. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 129 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-612-4 fűzött : 1990,- Ft
szállítmányozás - logisztika
658.78 *** 656.025
[AN 3794740]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2020.
Weisz Boglárka (1975-)
Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban (angol)
   Markets and staples in the medieval Hungarian Kingdom / Boglárka Weisz ; [transl. by Alan Campbell]. - Rev., expanded ed. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. - 258 p. : ill. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 1.)
Bibliogr.: p. 217-241.
ISBN 978-963-416-199-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - kereskedelem - középkor
338(439)"10/15" *** 943.9"10/15" *** 339(439)"10/15"
[AN 3794833]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9805 /2020.
Mártonffy Zsuzsa
   Akiknek két anyja van : küzdelmes sorsok - személyes történetek az örökbefogadásról / Mártonffy Zsuzsa. - [Budapest] : Bookline, 2020. - 302, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-778-2 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - örökbefogadás - interjú
364.65-058.855(439)(047.53) *** 347.633(439) *** 364.65-058.865(439)(047.53)
[AN 3795320]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2020.
   Róluk... értük.. / kiad. Szeged-csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Katolikus Egyházi Módszertani Intézménye. - Szeged : Szeged-csanádi Egyházmegye Szt. Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, 2020. - 2 db : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - állami gondozott - ifjúságvédelem - ifjúságszociológia - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 316.37-053.2/.6(439)"200"
[AN 3797489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája : gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok ("állami gondoskodásban élők") társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban : országos kutatás az "állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok" körében : a KÁSZPEM (Kothencz-féle Ágota szenzitív pedagogikoterápiás módszer) alapjaihoz / Kothencz János. - 795 p.
Bibliogr.: p. 784-794.
ISBN 978-963-06-8381-4
[AN 3797491] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Családból kiemelt gyermekek és fiatalok pedagógiája : gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok ("állami gondoskodásban élők") pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban : a KÁSZPEM - Kothencz-féle Ágota szenzitív pedagogikoterápiás módszer / Kothencz János [et al.]. - 496 p.
Bibliogr.: p. 483-495.
ISBN 978-963-06-8449-1
[AN 3797494] MARC

ANSEL
UTF-89807 /2020.
Sipos László (1960-)
   A gyermekvédelem és a jog / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2019. - 108 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 95-98. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5788-34-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - családjog - emberi jog - gyermek
364.65-053.2/.6(439) *** 347.63(439) *** 342.7-053.2(439)
[AN 3794607]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9808 /2020.
   75 éves az Apponyi : a mezőgazdasági szakközépiskola története / [szerk. Fazekasné Sipos Erika] ; [kiad. az AM DASZK Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium]. - Lengyel : AM DASZK Apponyi S. Mezőgazd. Szakgimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2020. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
AM Dunántúli Agrár-szakképző Központ. Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Lengyel)
Lengyel - szakközépiskola - mezőgazdaság
373.6:63(439-2Lengyel)(091)
[AN 3794951]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2020.
Bánszki István (1929-)
   Az élet amíg tart, csupa kezdet : és a 90. után hogyan tovább?. - Nyíregyháza : Bánszki I., 2020. - 34 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Szerző Bánszki István
ISBN 978-615-00-7868-7 fűzött
Magyarország - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Bánszki_I.((0:82-94)
[AN 3794743]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2020.
   Dialógusok határtalanul : a pedagógiai kultúraváltás kérdései / szerk. Imre Anna, Kaposi József, Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2020. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5224-89-8 fűzött
pedagógiai munka - pedagógusképzés
371.321 *** 371.13
[AN 3794793]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2020.
Dienes Dénes (1956-)
   A Sárospataki Református Kollégium története / Dienes Dénes, Ugrai János. - 5. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2020. - 196, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-9-6 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - iskolatörténet - gimnázium - református egyház - tanítóképző - pedagógusképzés
373.54(439-2Sárospatak)(091) *** 378.637(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3797331]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2020.
Dolhai Lajos (1952-)
   A teológiai oktatás Egerben / [szöveg Dolhai Lajos]. - Eger : Líceum K., 2019. - 28, [1] p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 13.)
ISBN 978-963-496-115-4 fűzött
Eger - katolikus egyház - oktatástörténet - felsőoktatás - papképzés
378.62(439-2Eger)(091) *** 282(439-2Eger)
[AN 3794571]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2020.
   Együtt az úton! : tapasztalatok a mentori és mentorálti szemmel / Budai Katalin [et al.]. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2020. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2020/2.)
ISBN 978-615-80681-6-1 fűzött
Miskolc - egyetemi hallgató - cigányság - szakkollégium - pedagógus - támogatás
378.187.5(439-2Miskolc) *** 378.18(=914.99)(439-2Miskolc)"201" *** 371.321
[AN 3795030]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2020.
Forgács Zsóka
   Oviból a suliba : iskolaérettségi kisokos : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-486-516-2 fűzött : 2699,- Ft
iskolaérettség - nevelési tanácsadás
372.367 *** 37.048
[AN 3795066]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2020.
   Helyi identitást erősítő kiadvány nógrádi fiatalok számára / [kiad. Horpács Község Önkormányzata]. - Horpács : Önkormányzat ; [Budapest] : [ECO-Center Bt.], 2018. - 63, [4] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5440-7 fűzött
Magyarország - állampolgári ismeret - útmutató
372.83(439)(036)
[AN 3794971]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2020.
   Két évtized : az Arany János Tehetséggondozó Program 20 éve a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégiumban, 2000-2020 / [szerk. Brahmi Ilona, Kocsis Edit, Csirke József]. - Szolnok : Szolnok Vár. Tehetséggondozó Szakkollégium, 2020. - 156 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88932-3-9 fűzött
Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium
Szolnok - tehetséggondozás - történeti feldolgozás
376.545(439-2Szolnok)(091)
[AN 3794832]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2020.
Kovács Ágnes
   Beszédépítő 2 : beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program nagycsoportos óvodások számára, kép és hanganyaggal / Kovács Ágnes. - [Ajka] : Top-Gradus Kft., [2020]. - 90, [1] p. : ill. ; 30 cm + 56 mell.
Internetes hozzáféréssel. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [91].
ISBN 978-615-00-8061-1 fűzött
logopédia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.3(072)
[AN 3794773]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2020.
Markham, Laura
Peaceful parent, happy kids (magyar)
   Békés szülő, boldog gyermek : a kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete / Laura Markham ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2016. - 293 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-88-3 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3797498]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2020.
Petrovics László
   A "Jószerencsét!" sorsfordulói / Petrovics László ; [kiad. Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület]. - Várpalota : Várpalotai Városszépítő és -védő Egyes., 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-615-00-7774-1 kötött
Jó Szerencsét Művelődési Központ (Várpalota)
Várpalota - művelődési ház - helytörténet - történeti feldolgozás
374.07(439-2Várpalota)(091) *** 943.9-2Várpalota
[AN 3795277]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2020.
   Széchenyi úti "Gézengúz" Óvoda múltja és jelene : történeti áttekintés 1960-2020 között / [... összeáll. Pintér Ferencné]. - Csongrád : Raszter, 2020. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-8013-99-6 fűzött
Széchenyi utcai "Gézengúz" Óvoda (Csongrád)
Csongrád - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Csongrád)(091)
[AN 3795008]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2020.
   Szláv metodika I : identitás és jövőkép a hazai nyelvoktatásban, a nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában / szerk. István Anna. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2018. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Didactica Slavica)
A Budapesten, 2018. márc. 23-24-én "Jövőkép a szláv nyelvek oktatásában, a hazai nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-171-0 fűzött
Magyarország - nemzetiségi oktatás - nyelvoktatás - nemzetiségi identitás
376.7(=00)(439) *** 372.880 *** 316.63(=00)(439)
[AN 3794757]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2020.
   A szolnoki Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola története / [... összeáll. Misurák Dénesné ...] ; [kiad. a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum]. - [Szolnok] : Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, 2019. - 288 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-8851-3 fűzött
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola (Szolnok)
Szolnok - szakközépiskola - iskolatörténet
373.6(439-2Szolnok)(091)
[AN 3794823]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2020.
   Tanodai tapasztalatok, 2015-2019 : záró tanulmánykötet / [szerk. Binder Mátyás] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2019. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81064-1-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - iskolán kívüli oktatás - statisztikai adatközlés - 21. század
376.7(439)"2015/2019"(083.41) *** 374.3.014(439)"2015/2019"(083.41)
[AN 3794789]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2020.
   Tanodáktól tanodáknak : szemelvények bevált tanodai gyakorlatokból / [szerk. Németh-Kovács Nóra, Petrovics Kinga ...] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2019. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81064-2-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
hátrányos helyzetű - iskolán kívüli oktatás - módszertan
376.7 *** 374.3.014 *** 371.3
[AN 3794784]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2020.
Tiszai Luca
   Zene és transzferhatás / Tiszai Luca. - Jav. utánny. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2020. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-117.
ISBN 978-963-7356-44-5 fűzött : 1500,- Ft
zenepedagógia - képességfejlesztés
37.036 *** 78.01 *** 37.025
[AN 3797334]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2020.
Tóth-Farkas Renáta
   Játssz, mesélj és figyelj! : [játékalapú gyermeknevelés a Plukkido módszerével] : [praktikus gyakorlatokkal és napi rutint segítő mesékkel] / Tóth-Farkas Renáta és Táncsics Judit ; [... ill. Ráduly Csaba]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-[126].
ISBN 978-963-486-582-7 fűzött : 2699,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3795223]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2020.
   Z, mint tudatos állampolgár : állampolgári kalauz sárospataki fiatalok számára / [közread. a] Sárospataki Református Kollégium. - [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp., 2020. - 76, [4] p., : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80231-5-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - állampolgári jog - útmutató
372.83(439)(036)
[AN 3794978]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9828 /2020.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab einen Freund, der ist Fussball-Profi (magyar)
   A focista / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 4.)
ISBN 978-963-403-289-2 fűzött : 790,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3795329]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2020.
Irish, Steve
Optimist racing (magyar)
   Versenyezzünk Optimisttel! : kézikönyv vitorlázóknak, szülőknek és edzőknek / Steve Irish és Phil Slater ; [ford. Náray Vilmos]. - [Budapest] : SailingBooks.hu, [2020]. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Sail to win : így vitorláznak a győztesek
ISBN 978-615-00-7957-8 fűzött : 6900,- Ft
vitorlázás
797.14
[AN 3795036]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2020.
Puskás Zoltán
   Debreceni Hoki klub : az első 30 év krónikája : [1989-2019] / Puskás Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Hoki Klub, 2020. - 258, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7545-7 kötött
Debreceni Hoki Klub
Debrecen - sporttörténet - jégkorong - sportegyesület
796.966(439-2Debrecen)(091) *** 061.2(439-2Debrecen)(091)
[AN 3794678]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2020.
Steiger Oszkár
   Élni a természetben II : kézikönyv tábori feladatok elvégzéséhez / Oszkár Steiger. - [Farmos] : Nyitrai I., [2020]. - 399 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-615-00-7985-1 fűzött
természetjárás - természeti környezet - túlélés
796.5(100) *** 591.9(100) *** 614.8
[AN 3794898]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9832 /2020.
   Alföldi kaleidoszkóp : a magyar vidék a XXI. században : tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére / szerk. Farkas Jenő Zsolt [et al.] ; kiad. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Kecskemét : MTA KRTK RKI, 2019. - 328 p. : ill. ; 24 cm
A köszöntő angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5949-05-0 fűzött
Magyarország - Alföld - faluszociológia - vidékfejlesztés - tanya - 21. század - emlékkönyv
711.438(439) *** 316.334.55(439)"20" *** 911.373.3(439.14)
[AN 3794975]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2020.
   A feltalálás vágya és ígérete : tanulmányok az invencióról / szerk. Kicsák Lóránt, Széplaky Gerda. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 297 p. ; 23 cm
Az Egerben, 2017. febr. 3-4-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-600-1 fűzött : 3490,- Ft
művészetfilozófia - irodalomfilozófia - filmesztétika
7.01 *** 82.01 *** 791.43.01
[AN 3794846]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2020.
   Képzőművészet Zalaegerszegen / [szerk.] Kostyál László, Seres Péter ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 363 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7199-2 kötött
Magyarország - Zalaegerszeg - képzőművészet
73/76(439-2Zalaegerszeg)"19/20" *** 73/76(439)"19/20"
[AN 3794634]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2020.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (angol)
   Herend porcelain / [text by Orsolya Kőhegyi] ; [transl. by Brian McLean, Christopher Claris and Noémi Tréfás]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-96-2 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3797386]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2020.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (német)
   Herender Porzellan / [Text Orsolya Kőhegyi] ; [Übers. Eva und Gyula Berta]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-86-3 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3797390]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2020.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (orosz)
   Herendskij farfor / [tekst Oršoâ Këhedi] ; [per. Helena Pavlova]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-97-9 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - iparvállalat - történeti feldolgozás
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3797392]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2020.
Körtvélyesi Mária
   Lélekszikrák / Körtvélyesi Mária. - [Sajóvámos] : Szerző, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7530-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művészet - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94)
[AN 3794655]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2020.
Körtvélyesi Mária
   Megújulás / Körtvélyesi Mária. - [Sajóvámos] : Szerző, 2020. - 136 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7529-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művészet - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94)
[AN 3794649]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2020.
Mátyus László
   Debrecen smart city stratégiája / [írta Mátyus László] ; [közread. az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ]. - Debrecen : EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejleszt. Közp., [2020]. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Debrecen - városfejlesztés - urbanisztika - innováció - információs társadalom - 21. század
711.4(439-2Debrecen)"201" *** 911.375(439-2Debrecen)"201" *** 330.341.1 *** 316.77(439)"201"
[AN 3795081]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2020.
Molnár László (1941-)
   Akvarell, akril, tempera / Molnár László. - Gyöngyöspata : Molnár L., 2020. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7874-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Molnár_L.
[AN 3794759]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2020.
Nagy Ildikó
   Szászvári Kiss György (1852-1919) szobrászművész életműve : "Küldjetek nekem az András-gödriből mecseki szederbokrokat..." / Nagy Ildikó, Szokoly Károly ; [kiad. Várbaráti Kör Egyesület ...]. - Szászvár : Várbaráti Kör Egyes., [2019]. - 467 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-467.
ISBN 978-615-81490-0-6 fűzött
Kiss György (1852-1919)
Magyarország - szobrász - 19. század - századforduló
73(439)(092)Kiss_Gy.
[AN 3794927]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2020.
Nagy József (1948-)
   A kőszegi Jézus Szíve templom / Nagy József és Harangozó Vilmos ; [fényképezte Tóth Imre, Tóth Ákos]. - Szombathely : Martinus K., 2019. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060)
ISBN 978-615-5091-38-4 fűzött
Kőszeg - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Kőszeg) *** 246
[AN 3797403]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2020.
Nagyné Nemes Györgyi
   Keviczky Hugó : egy elfeledett szobrász életpályája / Nagyné Nemes Györgyi, Zonda Tamás. - Balassagyarmat : Nagyné Nemes Gy. : Zonda T., 2019. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4666-2 kötött : 2000,- Ft
Keviczky Hugó (1879-1946)
Magyarország - szobrász - érem - 20. század
73(439)(092)Keviczky_H. *** 737.2(439)(092)Keviczky_H.
[AN 3794751]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2020.
   Önvallomás : Nyolcadik Kortárs Önarckép Biennále, 2019 : Csili Művelődési Központ ... Budapest ... / [szerk., kurátor Lehoczkiné Fekete Emese]. - Budapest : Csili Művel. Közp., [2019]. - [48] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88983-4-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - önarckép - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 7.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3794673]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2020.
Pál Mihály (1936-)
   Smirgli és ceruza : Pál Mihály szobrai és írásai. - [Budapest] : [Szaktudás K. Ház], 2020. - 145 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5224-88-1 kötött
szobrász - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
73(439)(092)Pál_M.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3794630]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2020.
Sipos László (1960-)
   Once upon a time : papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history / László Sipos. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2019. - 97 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-38-3 fűzött : 2500,- Ft
építészeti örökség - műemlékvédelem - művelődéstörténet
72.025.3/.4(100) *** 930.85(100)
[AN 3794632]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2020.
Sipos László (1960-)
   Találkozások : beszédek és beszélgetések / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 72 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-37-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - képzőművészet - kiállítás - megnyitó - jogász - 20. század - 21. század - ünnepi beszéd - interjú
73/76(439)"201"(042.5) *** 34(439)(092)Sípos_L.(047.53)
[AN 3794627]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2020.
Sipos László (1960-)
   Tíz falat Lengyelország - világörökségekkel fűszerezve : műemlékvédelmi, művészeti és kultúrtörténeti írások, 2006-2020 / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 75 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5788-43-7 fűzött : 2490,- Ft
Lengyelország - helyismeret - műemlékvédelem - világörökség - útleírás
72.025.3/.4(438) *** 908.438(0:82-992)
[AN 3794621]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2020.
Stålenhag, Simon (1984-)
Ur varselklotet (magyar)
   Mesék a Hurokból / Simon Stålenhag ; ford. Molnár Berta Eleonóra. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2019. - 125, [2] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-419-695-2 kötött : 3980,- Ft : 12,80 EUR
Svédország - festőművész - svéd irodalom - utópia - 21. század - fantasztikus regény - album
75(485)(092)Stålenhag,_S. *** 839.7-312.9=945.11
[AN 3795108]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2020.
Szőke Gábor Miklós (1984-)
   Félúton : kiállítás az Ybl Budai Kreatív Házban : 2018. május 18 - június 8. = Halfway : exhibition at the Ybl Buda Creative House = Zhongtu : yi bu le buda chuang yi zhi jia de zhanlan / Szőke Gábor Miklós ; [kurátor ... Hauer Berta, Szőke Gábor Miklós]. - [Budapest] : [Vízház Zrt.], [2020]. - 67 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A bev. kínai nyelven is
ISBN 978-615-00-8192-2 fűzött
Magyarország - szobrász - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Szőke_G._M. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3795048]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Kroki / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 11.)
ISBN 978-963-09-9789-8 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9595-5 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - kroki
741.02
[AN 3795107]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2020.
Végh Éva (1955-)
   Tűzpróbák, 2020 / Végh Éva. - [Dorog] : Magánkiad., 2020. - 83 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-7682-9 fűzött
Magyarország - festőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század
75(439)(092)Végh_É. *** 738.4(439)(092)Végh_É.
[AN 3795006]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9854 /2020.
Dunszt István (1945-)
   Énekeljünk együtt... angolul! : rigmusok, rajzok, kották / Dunszt István, Farkas Dóra, Ráczné Horányi Mónika. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-46-5 kötött : 3200,- Ft
angol nyelv - mondóka - gyermekdal - gyermekkönyv
784.67(=20)(02.053.2) *** 398.831(=20)(02.053.2)
[AN 3794831]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2020.
Géczy Olga (1943-)
   Géczy Olga : karmester és festőművész = Olga Géczy : conductor and painter. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 176 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Riporter Simon Erika. - Prokopp Mária tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-534-018-7 kötött : 4800,- Ft
Géczy Olga (1943-)
Magyarország - karmester - festőművész - 20. század - 21. század
785.11.071.2(439)(092)Géczy_O. *** 75(439)(092)Géczy_O.
[AN 3794961]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2020.
Haász János
   Ipszilon / [szerzők Haász János, Tóth Barbara] ; [fotó Bátori Gábor]. - Pécs : Zajzajzaj Kft., cop. 2020. - [184] p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Borítócím: 30Y
ISBN 978-615-00-7632-4 kötött
30Y (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 21. század - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)30Y(084.12)
[AN 3795016]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2020.
   A Lakiteleki Szikra Népdalkör 50 éve, 1969-2019 / [szerk. Vargáné Darabos Márta]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-40-3 kötött : 4000,- Ft
Lakiteleki Szikra Népdalkör
Lakitelek - népdalkör - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Lakitelek)(091)
[AN 3794826]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2020.
Morgan, Sally
Billie Eilish (magyar)
   Billie Eilish : [tények, titkok, érdekességek] / Sally Morgan ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-558-2 fűzött : 2999,- Ft
Eilish, Billie (2001-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Eilish,_B.
[AN 3795210]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2020.
Rátkai Ferenc (1938-)
   Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak! / Rátkai Ferenc. - Nagykölked : Szerző, cop. 2020. - 110 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7913-4 fűzött
énekeskönyv - vallásos ének
783.6
[AN 3794974]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9860 /2020.
Bozóki Mara (1962-)
   Tervek = Designs / [Bozóki Mara]. - [Budapest] : Bozóki M., 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5733-0 fűzött
Magyarország - 20. század - 21. század - díszlettervező - jelmeztervező
792.021(439)(092)Bozóki_M.
[AN 3797339]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2020.
Holló András (1970-)
   Táncon innen és túl : Holló András kerekesszékes tánctanárral beszélget Sz. Kiss Mária. - Budapest : Harmat, 2020. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-533-9 fűzött : 2990,- Ft
Holló András (1970-)
Magyarország - táncpedagógus - rokkant - 20. század - 21. század - életútinterjú
793.3(439)(092)Holló_A.(047.53) *** 316.37-056.29(047.53)
[AN 3794817]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2020.
Kovásznai György (1934-1983)
   Avantgárd animáció és festészet : kiállítás az Ybl Budai Kreatív Házban, 2018. július 3 - augusztus 24. = Avantgarde animation and painting : exhibition at the Ybl Buda Creative House = Qianwei donghua he huihua : yi bu lei buda chuangyi zhi jia de zhanlan / Kovásznai György ; [kurátor ... Iványi-Bitter Brigitta]. - [Budapest] : [Optima Befektetési Zrt.], [2020]. - 53, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A bev. kínai nyelven is
ISBN 978-615-00-8158-8 fűzött
Magyarország - festőművész - animációs film - filmrendező - avantgárd - 20. század - kiállítási katalógus
791.43.071.1(439)(092)Kovásznai_Gy. *** 75(439)(092)Kovásznai_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3795042]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9863 /2020.
Ajtay-Horváth Magda
   This way B2 : angol gyakorlókönyv / ... Ajtay-Horváth Magda, ... Tukacs Tamás. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-227-8 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3794713]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2020.
Argaz Éva
   Francia 1x1 : felkészítő könyv alapfokon : tanulás egyedül, könnyedén és gyorsan : [A1] / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2020. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88369-3-9 fűzött : 3900,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3794999]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2020.
Kemény Gábor (1948-)
   Tanuljunk magyarul is! : válogatott nyelvművelő cikkek, 2009-2019 / Kemény Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 219 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 69.)
ISBN 978-963-409-245-2 fűzött : 2490,- Ft
nyelvművelés - magyar nyelv
809.451.1-06
[AN 3794765]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2020.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Milyen nyelv a magyar? / Nádasdy Ádám. - Budapest : Corvina, 2020. - 196, [6] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [199-202].
ISBN 978-963-13-6643-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv
809.451.1
[AN 3795288]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2020.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Szófajtani és szószerkezeti elemzések : munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 21.)
ISBN 978-963-409-238-4 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - szótan - mondattan - példatár
809.451.1-2(076) *** 809.451.1-561.8(076)
[AN 3794752]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2020.
   Palóc olvasókönyv : nyelvi és irodalmi kalandozások / szerk. Pomozi Péter. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 10.)
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-615-6117-07-6 kötött : 2790,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - palócok - folklór - magyar néprajz
809.451.1-087(439Palócföld) *** 398(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3794945]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2020.
Parapatics Andrea (1986-)
   A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés : tények, problémák, javaslatok / Parapatics Andrea. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 209.)
Bibliogr.: p. 121-135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-409-243-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvhasználat - szociolingvisztika - anyanyelvi nevelés
809.451.1 *** 809.451.1-087 *** 809.451.1-06 *** 316.7 *** 372.46
[AN 3794753]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2020.
Schmidt Gabriella
   Adalékok a dunaszekcsői német tájnyelvhez = Beiträge zur Seetscher Mundart / Schmidt Gabriella, Hetényi Ádám ; [kiad. a ... Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata]. - Dunaszekcső : Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata, 2020. - 183 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7241-8 kötött
Dunaszekcső - magyarországi németek - nyelvjárás - tájszótár - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30-087=945.11 *** 803.0-087(439-2Dunaszekcső) *** 316.347(=30)(439-2Dunaszekcső)
[AN 3794989]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2020.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 1 : including extra online tasks and DIY tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2020. - 192 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-25-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3795105]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2020.
   Szanszkrit - magyar értelmező szótár : védikus filozófiai és jógikus magyarázatokkal / [ford. B. K. Tírtha Szvámi, Abhaj-csarandász, Ferenczi Roland] ; [filozófiai ford. és magy. Bakos Attila, Bakos Judit Eszter] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - [Budapest] : Brahmana Misszió, 2020. - [18], 1251 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 978-615-00-6800-8 kötött : 29900,- Ft
szanszkrit - magyar nyelv - védizmus - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=912 *** 809.12-321.1=945.11 *** 294.11
[AN 3795233]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2020.
   This way A1 : angol gyakorlókönyv / ... Szénás Anett [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 227 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-224-7 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3794705]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2020.
   This way A2 : angol gyakorlókönyv / ... Huba Ildikó [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 237 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-225-4 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3794711]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2020.
   This way B1 : angol gyakorlókönyv / ... Konczné Nagy Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 249 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-226-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3794712]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2020.
Tóth Ágnes
   This way : angol gyakorlókönyv diszlexiásoknak / ... Tóth Ágnes, ... Dubóczkiné Urbán Erzsébet. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 184 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-228-5 fűzött
angol nyelv - diszlexia - példatár
802.0(076)=945.11 *** 376.36
[AN 3794716]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2020.
Varga József (1930-)
   Nyelvművelő írások / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 203, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-55-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 3794933]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9878 /2020.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Retorikai kisszótár / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Iku, 2020. - 99 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 13.)
ISBN 978-615-00-7900-4 fűzött : 1000,- Ft
retorika - szaklexikon
82.085:030
[AN 3794741]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2020.
Feldman, Deborah (1986-)
Unorthodox (magyar)
   Unortodox : a másik út : hogyan fordítottam hátat a haszid közösségnek / Deborah Feldman ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 395 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-027-1 fűzött : 3999,- Ft
Feldman, Deborah (1986-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - haszidizmus - nő - zsidóság - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Feldman,_D.(0:82-94) *** 296.67(73)"199/200" *** 316.37-055.2(=924)(73)"199/200"(0:82-94) *** 316.347(=924)(73)"199/200"
[AN 3795285]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2020.
Karádi Zsolt (1956-)
   Franciák és magyarok : tanulmányok a francia és a magyar irodalomról / Karádi Zsolt. - Nyíregyháza : [Örökségünk], 2018. - 203 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-21-5 fűzött
magyar irodalom története - francia irodalom története - irodalmi kapcsolat - 20. század
840(091)"19" *** 894.511(091)"19" *** 894.511.091 *** 840.091
[AN 3794598]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2020.
Klaudy Kinga (1945-)
   Tézisek a fordítástudományról : új fordítástudományi tanulmányok / Klaudy Kinga. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 246 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 213.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-246-9 fűzött : 3490,- Ft
műfordítás
82.03
[AN 3794755]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2020.
Kroó Katalin (1961-)
   Korunk hőse - korunk irodalomszemiotikája? : karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényében / Kroó Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 287 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-287.
ISBN 978-963-414-597-4 fűzött : 3490,- Ft
Lermontov, Mihail Ûrʹevič (1814-1841). Geroj našego vremeni
Oroszország - író - 19. század - műelemzés
882(092)Lermontov,_M._Û. *** 82.01
[AN 3794746]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2020.
Madarász Imre (1962-)
   Magasságok magánya : olasz klasszikusok közelében / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-028-6 fűzött : 2900,- Ft
olasz irodalom története
850(091)
[AN 3795004]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2020.
Parrott, Jeremy
   The collected Dickens : a bibliography of the lifetime U.K. editions of Charles Dickens's works / Jeremy Parrott. - Szeged : Kakapo Press, 2020. - 294 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-294.
ISBN 978-615-00-5916-7 fűzött
Dickens, Charles (1812-1870)
Nagy-Britannia - író - 19. század - személyi bibliográfia
820(092)Dickens,_Ch. *** 012Dickens,_Ch.
[AN 3794645]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9885 /2020.
Csontos Márta (1951-)
   "Zászló a szélben" : transzcendencia és küldetéstudat Reményik Sándor költészetében / Csontos Márta. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-963-534-027-9 fűzött : 2500,- Ft
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Reményik_S.
[AN 3795000]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2020.
Halmai Tamás (1975-)
   Tiszta rendszerek csarnoka : Imre Flóra-olvasókönyv / Halmai Tamás. - Budapest : Iku, 2020. - 110 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 12.)
ISBN 978-615-00-7881-6 fűzött : 1000,- Ft
Imre Flóra (1961-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - vers
894.511(092)Imre_F. *** 82.01-14
[AN 3794739]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2020.
Hideg Ágnes
   Források Újlaky Vilma életrajzához és írói munkásságához / Hideg Ágnes. - Miskolc : Magánkiad., 2020. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89141-6-3 fűzött
Újlaky Vilma (1855-1930)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Újlaky_V.
[AN 3795027]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2020.
Király Júlia, Sz
   A líceum neves diákja, Gárdonyi Géza / [szöveg Szalainé Király Júlia]. - Eger : Líceum K., 2019. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 15.)
ISBN 978-963-496-117-8 fűzött
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - Eger - író - művelődéstörténet - 19. század - századforduló
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 930.85(439-2Eger)
[AN 3794581]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi kalauz 2.0 / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020. - 335 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-565-361-2 kötött : 4999,- Ft
Leiner Laura (1985-). A Szent Johanna gimi
Magyarország - magyar irodalom - író - 21. század - ifjúsági regény - szemelvény
894.511(092)Leiner_L. *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3795113]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2020.
Lengyel András (1950-)
   Ignotus Hugó-tanulmányok : modernizáció a pallérozódás és a barbarizálódás sodrában / Lengyel András. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., cop. 2020. - 560 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-61-4 kötött : 4900,- Ft
Ignotus (1869-1949)
Magyarország - író - szerkesztő - irodalmi élet - századforduló - 20. század
894.511(091)"189/191" *** 894.511(092)Ignotus *** 070(439)(092)Ignotus
[AN 3794908]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2020.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Kettős:pont : Fábián István : ha grafikáit nézem, olykor tükörnek látom azokat / Mohai Lajos ; Kettős:pont : Mohai V. Lajos : közelítések, metszések Mohai V. Lajos útjaival / Fábián István. - Budapest : Könyvpont, 2020. - 36, 36 p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5436-29-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - válogatott művek - műelemzés
894.511(092)Mohai_V._L. *** 894.511-821
[AN 3794738]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2020.
Nemere István (1944-)
   Toll és bilincs : magyar írók perei, botrányai és börtönei / Nemere István. - [Tiszaeszlár] : [Szentgyörgyi J.], [2020]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7686-7 fűzött
Magyarország - író - 20. század - per
894.511(092)"19" *** 34.096(439)
[AN 3794742]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2020.
Szemes Péter (1979-)
   "Testvér a csillagokkal" : írások Utassy Józsefről / Szemes Péter ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Kaposvár : Pannónia Kult. Egyes., 2020. - 244, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8082-6 fűzött
Utassy József (1941-2010)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Utassy_J.
[AN 3795025]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2020.
   "A szép mindig korszerű" : tanulmányok Dsida Jenőről / [szerk. Lisztóczky László] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Dsida J. Baráti Kör : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2020. - 168 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80953-1-0 kötött
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3794995]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2020.
   Zebrapintyek az írógépen : Faludy György Torontóban és Budapesten / szerk. és az összekötő szöveget írta Milánovics Danica. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2019. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5031-34-2 fűzött : 3500,- Ft
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Faludy_Gy.
[AN 3794796]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9896 /2020.
Anderson, Catherine (1947-)
Strawberry Hill (magyar)
   Epervidék : Mystic creek 5. / Catherine Anderson ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 367 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-361-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795271]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2020.
Beckerman, Hannah
If only I could tell you (magyar)
   Bárcsak elmondhatnám / Hannah Beckerman ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 398, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-88-0 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794981]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2020.
Bornhöhe, Eduard (1862-1923)
Vürst Gabriel, ehk, Pirita kloostori viimsed päevad (magyar)
   Gabriel herceg vagy A Szent Brigitta kolostor végnapjai : történelmi kisregény a nagy livóniai háború idejéből, 1558-1583 / Eduard Bornhöhe ; [... ford. Dalmay Árpád]. - Nyíregyháza : Talpas Design Grafikai Kft., 2020. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7977-6 fűzött
észt irodalom - történelmi regény
894.545-311.6=945.11
[AN 3794594]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2020.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Secrets of Cavendon (magyar)
   Cavendon titka / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2020. - 467, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-167-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795129]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2020.
Bybee, Catherine (1968-)
Seduced by Sunday (magyar)
   Vasárnapra elcsábítva / Catherine Bybee ; [ford. Fazekas Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2020. - 373 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-55-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795163]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2020.
Collins, Sara (1972-)
The confessions of Frannie Langton (magyar)
   Frannie Langton vallomásai / Sara Collins ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-641-9 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3795164]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2020.
Dembski-Bowden, Aaron (1980-)
Spear of the emperor (magyar)
   A császár lándzsája / [Aaron Dembski-Bowden] ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 329 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-22-2 fűzött : 4590,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794591]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2020.
Gabaldon, Diana (1952-)
A breath of snow and ashes (magyar)
   A breath of snow and ashes : hó és hamu lehelete : az Outlander-sorozat hatodik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János, Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020-. - 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 764, [3] p.
ISBN 978-963-457-755-3 kötött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-457-754-6 fűzött : 4999,- Ft
[AN 3795310] MARC

ANSEL
UTF-89904 /2020.
Gibney, Patricia (1962-)
Tell nobody (magyar)
   Titkok terhe : Lottie Parker ötödik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2020. - 492, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-575-7 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3795093]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2020.
Giordano, Paolo (1982-)
Nel contagio (magyar)
   Járvány idején / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2020. - 84, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-241-8 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - járvány - 21. század - esszé
850-4=945.11 *** 616.9(100)"201/202"(0:82-4) *** 614.4(100)"201/202"(0:82-4)
[AN 3795131]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2020.
Harlow, Melanie
After we fall (magyar)
   After we fall : mindig van tovább / Melanie Harlow ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 330, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-637-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795162]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2020.
Hunter, Cara
All the rage (magyar)
   Féktelen harag : [Adam Fawley sorozat 4.] / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 479 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-04-9 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3795260]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2020.
Ibrahim, Laila
Paper wife (magyar)
   Papírfeleség / Laila Ibrahim ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 426, [2] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-728-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795283]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2020.
Jefferies, Dinah (1948-)
The missing sister (magyar)
   Az elveszett nővér / Dinah Jefferies ; [ford. Novák Petra]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-074-0 kötött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3795188]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2020.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket (magyar)
   A százegy éves ember, aki azon gondolkodott, hogy túl sokat gondolkodik / Jonas Jonasson ; [ford. Kúnos László]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2018. - 428 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-776-2 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3797315]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2020.
   Ki írhatja át a történelmet? : esszék Guangdong tartományból / [... szerk. ... Zombory Klára] ; [ford. Kiss Marcell, Major Kornélia, Salát Gergely]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 338, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-516-016-7 kötött : 3500,- Ft
Kuangtung - kínai irodalom - esszé - antológia
895.1-4(512Kuangtung)(082)=945.11 *** 895.1-4(082)=945.11
[AN 3794556]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2020.
King, Stephen (1947-)
Elevation (magyar)
   Emelkedés / Stephen King ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2020. - 262, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-092-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3795168]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2020.
Kızılay, Bige Güven (1966-)
Kehribar zamanında aşk (magyar)
   Borostyánszerelem : regény / Bige Güven Kızılay ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : M. Napló, 2020. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-004-0 kötött : 3500,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3794934]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2020.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Känner du Pippi Långstrump? (magyar)
   Ismered Harisnyás Pippit? / Astrid Lindgren ; Ingrid Vang Nyman illusztrációival ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 71 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-601-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795215]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2020.
Luhn, Usch (1959-)
Klassenfahrt mit Pony (magyar)
   Osztálykirándulás pónival / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2020. - 122, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 9.)
ISBN 978-963-509-125-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795217]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2020.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz rettet Anni (magyar)
   Póniszív megmenti Annit / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2020. - 110, [15] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 10.)
ISBN 978-963-509-127-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795219]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2020.
Madden-Mills, Ilsa
Dirty English (magyar)
   Dirty English : balhés brit / Ilsa Madden-Mills ; [ford. Szőke Julianna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 312 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-364-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3794584]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2020.
McNamara, Michelle (1970-2016)
I'll be gone in the dark (magyar)
   Eltűnök a sötétben : egy nő megállíthatatlan hajszája a kaliforniai gyilkos után / Michelle McNamara ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : Európa, 2020. - 435, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-037-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3795270]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2020.
Morgenstern, Erin (1978-)
The starless sea (magyar)
   Csillagtalan tenger / Erin Morgenstern ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 534, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-742-3 kötött : 5980,- Ft : 19,30 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3794572]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2020.
Morrey, Beth
Saving Missy (magyar)
   Az igaz szerelem nem öregszik / Beth Morrey ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-46-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794984]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2020.
Nessmann, Philippe (1967-)
Mission Mars (magyar)
   Irány a Mars! : hogy döntesz? / szöveg Philippe Nessmann ; ill. Dofresh ; [ford. Gulyás Adrienn]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [124] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-482-0 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3794568]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2020.
O'Gorman, Cookie
The good girl's guide to being bad (magyar)
   Piszkos tánc / Cookie O'Gorman ; [ford. Kulcsár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 312, [3] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-479-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3795082]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2020.
Picoult, Jodi (1966-)
Second glance (magyar)
   Második látásra / Jodi Picoult ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 462 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 462.
ISBN 978-963-543-005-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795274]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2020.
Preston, Douglas (1956-)
Verses for the dead (magyar)
   Halotti versek / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 328, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-387-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3794577]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2020.
Reza, Karim
   Vírus neve: Korona : a forradalmi gárda bosszúja / Karim Reza ; [ford. Tóth Mesgaram Júlia, Jashar Mesgara]. - Szentendre : Urbis Kvk., 2020. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-55-2 fűzött
perzsa irodalom - regény
891.5-31=945.11
[AN 3795202]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2020.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A amante do governador (magyar)
   A kormányzó szeretője / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 571 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9996-0 kötött : 4500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3795078]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2020.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars : perfect (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága : tökéletes / Sara Shepard ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 275 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-685-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795330]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2020.
Wallis de Vries, Mel (1973-)
Schuld (magyar)
   Bűnös / Mel Wallis de Vries ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Scolar, 2020. - 228, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-088-4 kötött : 3375,- Ft
holland irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény
839.31-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3795167]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2020.
Wallis de Vries, Mel (1973-)
Vals (magyar)
   Álnok / Mel Wallis de Vries ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Scolar, 2020. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-791-9 kötött : 3375,- Ft
holland irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény
839.31-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3795165]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9930 /2020.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Rólunk, értünk : a mulandó is a mienk : esszék, kritikák, interjúk / Aniszi Kálmán. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., 2020. - 344 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-04-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3794906]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2020.
   Babi mesék / Javorniczky Nóra [et al.]. - [Budapest] : Szerző, [2020]. - 52, [1] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-7458-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794748]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2020.
Balla Sándor Attila (1947-)
   Ráadás / Balla Sándor Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2019. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-39-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3794661]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatott mesék / Benedek Elek ; [szerk. Rózsás Anikó] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-121-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797474]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2020.
Bodnár István (1943-)
   Fuss ki a rétre / Bodnár István ; Bodnár Ágnes akvarelljeivel. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2019. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5788-35-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794646]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2020.
Bombicz Judit
   Csodák könyve / Bombicz Judit ; [ill. Hiczkó Zsuzsanna]. - Bakháza : Newline K., 2020. - 89 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5956-89-8 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794764]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2020.
Borbély József (1951-)
   Parasztmályva : válogatott írások / Borbély József ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2019. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81371-0-2 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3794963]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár, 2020-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3784033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2020. - 470, [1] p.
ISBN 978-615-6013-36-1 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3795101] MARC

ANSEL
UTF-89938 /2020.
Császár Levente (1961-)
   Kilenchatár : Abaliget, Bodolyabér, Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Oroszló közös meséskönyve / Császár Levente ; [ill. Papp Norbert]. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2020. - 51 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-5990-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795022]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2020.
Cseke Péter (1945-)
   Trianoni hófogságban, 1918-1945-1990 : eszmetörténeti tanulmányok / Cseke Péter. - Budapest : Nap K., 2020. - 342 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-145-4 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - művelődéstörténet - esszé
894.511-4(498) *** 930.85(498.4)(=945.11) *** 316.347(=945.11)(498.4)
[AN 3794815]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2020.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Antónia eltűnt : Gyarmaty Karolina történetei II. / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-66-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794683]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2020.
Czigány György (1931-)
   Költők, papok, lányok / Czigány György. - Budapest : Hét Krajcár, 2020. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-29-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3794958]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2020.
Dávid József (1938-)
   Új szomszédok / Josef David ; [közrem. Beck Laura]. - [Baja] : David J., cop. 2018. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3295-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794664]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2020.
Dylen, Sue
   Kahlo : a rosszfiú / Sue Dylen. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-87-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-312.5
[AN 3794547]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2020.
   Elérhetetlen föld 50 : Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József versei : [Kilencek] / Vári Fábián László előszavával ; [összeáll. Péntek Imre]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 398 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-43-4 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3794841]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2020.
Eller Mária
   Égerfa versei és írásai : prózában csengő dallamokról és "szövétnekként" világító fényességekről / Eller Mária. - [Budaörs] : Eller M., [2019]. - 144 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2113-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3795046]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2020.
Farkaslaki Jakab György (1950-)
   Útravaló / Farkaslaki Jakab György. - Pomáz : Kráter, 2020. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-298-240-3 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794799]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2020.
Fazekas Sándor (1931-)
   A Botonástól a Kaukázusig : korrajzaim / Fazekas Sándor. - Karcag : Fazekas S., 2020. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8025-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3795009]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2020.
Fodor Zsana
   Elhúztam, Anyátok / Fodor Zsana. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-60-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795264]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2020.
Gál Szabolcs
   Star sky : csillagok útja / Gál Szabolcs. - [Budapest] : [Gál Sz.], 2020. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8055-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795015]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2020.
Galuska László Pál (1970-)
   Gonosz garaboncziások, borissza bacchvsok, széltoló szellemek avagy Tükör, vagy görbe tükör? : hiedelemlények, népi kulturális alakok : folklór a XVIII. századi iskolai comoediákban / Galuska László Pál. - Budapest : Pont K., 2020. - 235 p. : ill., színes ; 23 cm
borító- és gerinccím: Tükör vagy görbe tükör?. - Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 978-615-5500-66-4 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - iskolai színjátszás - magyar néprajz - néphit - 18. század - iskoladráma - vígjáték
894.511-254.2 *** 894.511(091)-254.2"17" *** 894.511(091)-22"17" *** 371.383.3(439)"17" *** 398.3/.4(=945.11)"17"
[AN 3794940]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2020.
Gáspár András (1970-)
   Föld 2 záróvizsga / Gáspár András Gáspár. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 329, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-519-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3795074]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2020.
Green, Victoria
   Valter és Vivien III. kötet / Victoria Green. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-68-3 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3794563]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2020.
Green, Victoria
   Valter és Vivien III. kötet [elektronikus dok.] / Victoria Green. - Szöveg (epub : 464 KB) (mobi : 1.2 MB). - Bakháza : [NewLine], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-09-8 (epub)
ISBN 978-615-6182-10-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3793271]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2020.
Gróh Gáspár (1953-)
   Két bagoly : tűnődések, 1997-2020 / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2020. - 271 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-161-4 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3794821]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2020.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Tánc a pokol tornácán : 13 ördögi év, 1514-1526 : a máglyától Mohácsig : Mohács és Trianon : történelmi dokregény / Gubcsi Lajos. - Budapest : Gubcsi L., 2020. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80646-1-3)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3795089]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2020.
Gulyás Katalin (1941-)
   Napfény az avaron / Gulyás Katalin ; [... graf. Piti Katalin ...]. - Csongrád : Raszter, cop. 2020. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-97-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794877]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2020.
Halmos Borbála
   #Nő / Halmos Borbála ; [... varázsrajzok Bogdán Boga Gabriella]. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6783-4 fűzött
magyar irodalom - regény - blog
894.511-31
[AN 3794686]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2020.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Az élet kapuja : regény / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2020. - 113 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 7.)
ISBN 978-963-298-239-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794932]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2020.
Huszár Ádám (1987-)
   Amy / Huszár Ádám. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-80-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794687]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2020.
Ici
   Démonok árnyékában / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-90-4 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3794564]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2020.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Mi az, hogy idő? : elfeledett írások / Illyés Gyula ; [... szerk. Kodolányi Judit]. - [Budapest] : Nap K., 2020. - 133 p. ; 20 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-162-1 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3794803]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2020.
Javorniczky István (1952-)
   A takahemadár : levél és múlás / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2020. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7552-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794745]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2020.
Juhász Iván
   Egy háború öröksége : [történetek a Világmindenségből] : [Csillagutazók 1. kötete] / Juhász Iván. - [Bonyhád] : [Juhász I.], 2020. - 499 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7729-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3794893]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2020.
Juhász Magda (1935-)
   Legyen ez kapaszkodó! : Juhász Magda válogatott versei / [közread. a] Wekerlei Polgári Egyesület. - Budapest : Wekerlei Polgári Egyes., 2020. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7613-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794899]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2020.
Kasza Béla (1955-)
   Egy szál ruhám pergő idő / Kasza Béla. - [Baja] : [Kasza B.], 2019. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6614-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794657]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2020.
Kisida Elek (1936-)
   ...és mivégre is?!.. / Kisida Elek. - 4. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2020. - 117 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-302-273-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3797372]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2020.
Kósáné Oláh Júlia
   Kómám négy napja / Kósáné Oláh Júlia. - [Nyíregyháza] : Kósáné Oláh J., 2020. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7872-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3794718]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2020.
Kőszegi-Arbeiter Anita
   Csenge tündérkertje : a barátság / Kőszegi-Arbeiter Anita ; [rajz. Tarr Andrea]. - Szombathely : Kőszegi-Arbeiter A., 2020. - 51 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-81550-0-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795002]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2020.
Kozma László (1949-)
   Erdély 100 szonettben / Kozma László ; Holányi Julianna tusrajzaival ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 137, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5750-43-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794937]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2020.
Kozma László (1949-)
   Impressziók : Claude Monet festészete szonettekben / Kozma László ; B. Tóth Klára képeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 94, [3] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5750-60-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794944]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Késtél : a Bexi-sorozat első kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2016. - 406, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-6-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3797317]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2020.
Lelkes Gábor
   Szétesett szavak : versciklus / Lelkes Gábor. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2020. - 27 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7959-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794969]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2020.
Magyar Anita
   Majd én megmondom a tutit! / Magyar Anita ; Kiss Zsuzsanna rajz. ; [kiad. a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány ...]. - Paks : Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány, 2020. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7744-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3794895]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2020.
Megyeri Judit
   Rózsakői rejtélyek : holttest az Ambróziában / Megyeri Judit. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 432 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5956-69-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3794549]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2020.
Miklós Malvina
   Mesék az állatokról / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020, cop. 2019. - 46, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-29-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797480]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2020.
Miklya Zsolt (1960-)
   Párakép fölött : versek, 2007-2018 / Miklya Zsolt. - Budapest : M. Napló, 2019. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-87-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794812]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2020.
Miller, Marilyn
   A királynő / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-72-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795091]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2020.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Szabadon és kötelezően : esszék, szorgalmi feladatok / Mohai V. Lajos. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 176 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-47-3 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3794813]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2020.
Moretti Gemma (1932-)
   Néha még álmodom / Moretti Gemma. - [Baja] : [Moretti G.], 2020. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7781-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794660]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2020.
Murzsa András (1941-)
   Csillagszerelem : versek / Murzsa András. - [Szekszárd] : Murzsa A., 2020. - 154, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7972-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794835]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2020.
Nádas Péter (1942-)
   Arbor mundi : Válogatott esszék II. kötet / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 483, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-518-001-1 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3795130]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2020.
Németh Ervin (1961-)
   Te meg én / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2020. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89745-4-9 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3794684]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2020.
NTK Horváth Sándor (1940-)
   Vissza a gyökerekhez / NTK Horváth Sándor ; [kiad. a Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete]. - Kaposvár : Kárpát-medencei Újságírók Egyes., 2020. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7905-9 kötött
magyar irodalom - magyar őstörténet - vers
894.511-14 *** 930.85(=945.11)
[AN 3794618]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2020.
Nyerges András (1940-)
   Családi fantom és más történetek / Nyerges András. - Pécs : Kronosz, 2020. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6048-52-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3794871]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2020.
Oberczián Géza (1961-)
   Hátsó szoba : magántörténetek / Oberczián Géza ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2020. - 254, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5641-35-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794936]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2020.
Pákolitz István (1919-1996)
   Kiolvasó / Pákolitz István ; [... vál. és ... szerk. Véryné Pákolitz Éva] ; [... Török-Véry Éda ill.] ; [közread. a] Csorba Győző Könyvtár ... - [Pécs] : Csorba Gy. Kvt., 2019. - 79, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9043-53-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3794892]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2020.
Pék Pál (1939-2008)
   Minden körbeért : Pék Pál válogatott versei / [... vál. és ... szerk. Szemes Péter és Németh István Péter] ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Nagykanizsa ; [Kaposvár] : Pannónia Kult. Egyes., 2020. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7257-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794962]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2020.
Pierrot (1969-)
   Muszáj-kalózok : kalandok a Karib-tengeren / Pierrot. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2020. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-18-5 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3797501]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2020.
Pór Béla (1955-)
   Vizek felett / Pór Béla ; [ill. Nemes Judit]. - Budapest : Szerző, 2020. - 37 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7981-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794964]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2020.
Prodán Márta
   Egy asztalnál a világ / Prodán Márta. - Budapest : Luther, 2020. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-380-180-2 fűzött : 1800,- Ft
Németország - magyar irodalom - karcolat
894.511-43(430)
[AN 3794889]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-425-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3797398]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2020.
Reményi Tamás (1946-)
   Lelkemből fakadt / Reményi Tamás. - [Dabas] : [Reményi T.], 2020. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4834-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794727]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2020.
Riersch Zoltán (1948-)
   Tűzre lobban bennem az elmúlás / Riersch Zoltán ; [közread. a] TALK. - Nagykanizsa : TALK, 2020. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81394-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794640]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2020.
Sabo, Mira
   Amíg kijutunk a fényre : Birtoklás-trilógia II. / Mira Sabo. - Bőv., átd. kiad. - [Szombathely] : [Szakály M.], cop. 2020. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8257-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3797360]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol nem volt : életek, mesék, pillanatok / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2020. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-324-224-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3797313]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A temesvári lány : anyuval az élet / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2020. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-168-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3797311]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2020.
Sebestyén István (1938-)
   Nézz és láss! / Sebestyén István ; [ill. Piti Katalin]. - Csongrád : Raszter, cop. 2020. - 212 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-8013-96-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794829]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2020.
Steel, Ella
   Az indíték / Ella Steel. - Bakháza : Newline K., 2020. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-595-677-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795104]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2020.
Szabó Becherer Irén
   Lépések : életfilozófia rímekben / Szabó Becherer Irén. - Tolna ; [Paks] : Info-Szponzor Kft., 2020. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-31-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794811]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2020.
Szabó Béla (1967-)
   Az Androméda szívében! : Galactic relations III. / Bobbar Wellingtonvér. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-96-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3794552]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2020.
Szabó Márton (1942-)
   A temető csillagai : emléklapok, 1942-1962 / Szabó Márton. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-601-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3794837]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2020.
Szarka György (1961-)
   Átélt könnyek emlékezete, 2009-2011 / Szarka György. - Tát : Szerző, 2019. - 32, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7099-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794967]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2020.
Szarka György (1961-)
   Felhők, napsugarak / Szarka György ; [ill. Nemes Judit]. - Tát : Szerző, 2020. - 95, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7982-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794965]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2020.
Szedő Dénes Mihály (1902-1983)
   Szedő Dénes összes művei / [szerk., a jegyzeteket összeáll. ... Hidász Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011-2018. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm
A 2. kötetet közread. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
magyar irodalom - vallásos irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821 *** 244
[AN 3345848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Versek, énekek, prózai írások, levelek, róla szóló visszaemlékezések / [a szöveget gond. Tréfás Krisztina] ; [az előszót írta Vasadi Péter]. - 2018. - 479 p.
ISBN 978-615-5273-13-1 kötött
Szedő Dénes Mihály (1902-1983)
[AN 3794118] MARC

ANSEL
UTF-810005 /2020.
Szénási Krisztina
   Születésnap / Szénási Krisztina. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-66-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795268]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2020.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Az ősi küldött / Tormay Cécile. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 531 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-467-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797423]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2020.
Tóth Krisztina (1967-)
   Csavarogjunk együtt! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [60] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-403-775-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3795331]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2020.
Turczi István (1957-)
   Marokkóban a beteg párnája alá mindig tesznek tőrt : regény / Turczi István. - Budapest : Scolar, 2020. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-107-2 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795302]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2020.
Utasi Hajnalka (1974-)
   Karácsony meseországban / Utasi Hajnalka ; [vendégszerző Utasi Abigél Kincső] ; [ill. ... Farkas Edit és Kerekné Mihalik Judit]. - Jászberény : Akrouf Design Kft., 2019. - 24, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-6735-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3797420]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2020.
Vámos Róbert (1978-)
   Csak úgy : ragyogtató versek, csak úgy / Vámos Robi. - Dunakeszi : Vámos R. Gy., [2020]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7767-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794622]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2020.
Vargáné Tóth Márta
   Hany Istók meséje / V. Tóth Márta ; [ill. Molnár Róbert és Molnár Mercédesz] ; [kiad. Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekekért]. - [Kapuvár] : Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekekért, 2020. - [35] p. : ill., színes ; 31 cm + mell. ([24] p. ; 28 cm)
A mellékletet írta Varga Hajnalka. - melléklet címe: Hany Istók meséje : munkafüzet
ISBN 978-615-00-7408-5 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3797326]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2020.
Vikor-Varga Laura
   Emma húsvétja : mese az örökkévalóságról / [Viktor-Varga Laura meséje Bodnár Ágnes akvarelljeivel]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], 2020. - [1], 48, [5] p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-00-7727-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794966]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2020.
Vikor-Varga Laura
   Zizi, a világjáró légylány / [írta Vikor-Varga Laura] ; [rajz. Fehér Bori]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], cop. 2019. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
Tart.: Zizi és a liftÞ; Zizi tömegközlekedik
ISBN 978-615-00-7689-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794968]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2020.
Villon, François (1431-1463?)
   François Villon balladái / Faludy György átköltésében ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 137, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-401-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - francia irodalom - átdolgozás - vers
894.511-14 *** 840-14.04=945.11
[AN 3797364]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2020.
Vincze József (1952-)
   Paletta / Vincze József. - Pomáz : Kráter, 2020. - 86, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-238-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794792]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2020.
Vizvári József (1952-)
   Merj élni! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2020. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-2-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794638]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2020.
Vizvári József (1952-)
   A suttogó! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2020. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-3-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794628]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2020.
Winter, Abby
   Treasure : magamnak akarlak / Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-88-1 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3794551]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10019 /2020.
Depken, Kristen L.
Driving school (magyar)
   Autósuli : [már mondatokban olvasok! 2. szint] / írta Kristen L. Depken ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney, Pixar. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Verdák ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-821-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795266]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2020.
Flad, Antje (1966-)
Kikeriki! Wer ist schon wach? (magyar)
   Kukurikú! Ébresztő! / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-403-825-2 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795319]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2020.
Flad, Antje (1966-)
Pssst! Wer schläft da? (magyar)
   Aludj jól! / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-403-826-9 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795318]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2020.
Jordan, Apple
A cake to bake (magyar)
   Hercegnői finomságok : [megy ez egyedül is! 3. szint] / írta Apple Jordan ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney hercegnők ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-819-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795255]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2020.
Lagonegro, Melissa
Ballerina princess (magyar)
   Táncoló hercegnők : [már ismerem a betűket! 1. szint] / írta Melissa Lagonegro ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney hercegnők ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-817-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795250]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2020.
Lagonegro, Melissa
Beautiful brides (magyar)
   Hercegnők nagy napja : [már mondatokban olvasok! 2. szint] / írta Melissa Lagonegro ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney hercegnők ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-818-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795251]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2020.
Lagonegro, Melissa
Mater's birthday surprise (magyar)
   Szülinapi meglepetés : [már ismerem a betűket! 1. szint] / írta Melissa Lagonegro ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney, Pixar. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Verdák ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-820-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795263]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2020.
Mater and the little tractors (magyar)
   Buli a roncstelepen : [megy ez egyedül is! 3. szint] / Disney, Pixar ; átd. Nancy Casolaro és Catherine Wood ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Verdák ; keretcím: Disney suli : olvasni jó
ISBN 978-963-403-822-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3795267]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni übernachtet bei Julia (magyar)
   Bori Julcsiéknál alszik / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 25.)
ISBN 978-615-5220-75-3 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3797343]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10028 /2020.
Davis, Jim (1945-)
   Macskaelfoglaltság : [Garfield-poénok 2006-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2020]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 151.)
ISBN 978-615-5425-62-2 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3794510]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2020.
Hellboy (magyar)
   Hellboy : rövid történetek / Mike Mignola és mások. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3794658]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hellboy Mexikóban / [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - cop. 2020. - [206] p.
ISBN 978-963-9998-73-5 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3794659] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gonosz két arca / [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - cop. 2020. - [152] p.
ISBN 978-963-9998-74-2 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3794668] MARC

ANSEL
UTF-8