MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/01/18 10:52:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
357 /2021.
Bán Márton
   Kővágóörs, építészet, alkotótábor / [írta Bán Márton és Pongor Soma]. - 3. jav. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 43 p. : ill. ; 13x18 cm
Borítócím: Alkotótábor, Kővágóörs, építészet, 2018-2019
Fűzött
Kővágóörs - alkotótábor
061.28(439-2Kővágóörs)
[AN 3803962]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2021.
   Budapest - Bergen-Belsen - Svájc : a Kasztner-vonat fővárosi utasai = Budapest - Bergen-Belsen - Switzerland : the Budapest passengers of the Kasztner train / szerk. ... Lukács Anikó ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2020. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5635-06-9 fűzött
Magyarország - Budapest - Svájc - zsidóság - zsidóság mentése - holokauszt - menekült - 20. század - kiállításvezető
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 323.12(=924)(439)"194" *** 325.254.4(=924)(494)"194"(092)
[AN 3805527]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2021.
Huijs, Peter (1951-)
De vuurgloed van de ontstijging (magyar)
   A kiemelkedés izzó tüze : [Peter Huijs tanulmánya Z. W. Leene életéről és munkásságáról ...] / [kiad. a Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Egyesület]. - Úny : Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nk. Iskolája Egyes., [2020]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7420-68-9 fűzött
Leene, Zwier Willem (1892-1938)
Hollandia - rózsakeresztesség - gnoszticizmus - 20. század
061.236.5(492)(092)Leene,_Z._W. *** 273.1
[AN 3804913]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2021.
Miskolci Grafikai Triennálé (28.) (2020)
   Miskolci Grafikai Triennále, 2020 / [... szerk. ... Kónya Ábel]. - Miskolc : HOM - MG, [2020]. - 119, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 51.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-22-3 fűzött
Magyarország - grafika - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Miskolc) *** 76(439)"201/202"
[AN 3804043]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

361 /2021.
   Az ősmagyar vallás emlékeiről. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 30, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kókai, 1904
ISBN 978-615-6189-30-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar ősvallás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3809581]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2021.
Tari Eszter (1976-)
   Tari Eszter művészete / [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 211 p. : ill., színes ; 8x9 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9818-64-4 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - miniatűr dokumentum
099.1 *** 75(439)(092)Tari_E.
[AN 3804548]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

363 /2021.
Monty Python's flying circus official guide to Monty Python at 50 (magyar)
   Monty Python's flying circus bookazine : hivatalos rajongói kézikönyv / [író-szerk. Mark Braxton] ; [ford. Litván Dániel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 114 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gerinccím: 50 éves a Monty Python repülő cirkusza
Fűzött : 1890,- Ft
Monty Python (testület)
Nagy-Britannia - humorista - szórakoztató műsor - 1960-as évek - 1970-es évek - televíziós műsorszám
791.9.097(410)"196/197" *** 792.73(410)Monthy_Python
[AN 3804824]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

364 /2021.
Kienle, Dela (1976-)
Erfindungen (magyar)
   Találmányok : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [... szöveg Dela Kienle] ; [ill. Jochen Windecker] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - 54 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201 ; 9.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-128-7 kötött : 4999,- Ft
tudománytörténet - találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(091)(02.053.2)
[AN 3805137]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2021.
Práth Gyula
   Isten gyűlöl mindnyájunkat : hogyan éljük túl a 21. századot? : Jövőnk világképének alapjai I. rész / Práth Gyula. - [Budapest] : Pragma-Pro Kft., cop. 2020. - [8], 399 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 395-396.
Fűzött
prognosztika - 21. század
008.2(100)"20"
[AN 3805533]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

366 /2021.
Benő Judit
   Az ember misztériuma / Benő Judit. - [Dorog] : [Benő J.], cop. 2020. - 153 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7864-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3804955]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2021.
Bóna László (1960-)
   Szellemi térképeink / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2020. - 275 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-34-3 fűzött
ezoterika - alkímia - mentálhigiénia
133.25 *** 133.5 *** 613.865
[AN 3805341]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2021.
Hicks, Esther (1948-)
Sara, book 2: Solomon's fine featherless friends (magyar)
   Sara második könyve : Seth, az igaz jó barát / Esther és Jerry Hicks ; [... ill. Caroline S. Garrett] ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Totel Books, 2020, cop. 2017. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80496-2-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - életvezetés - gyermekregény
133.25(0:82-31) *** 613.865(0:82-31) *** 820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3807858]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2021.
Késmárki László (1968-)
   Fényhozó : a bölcsesség kiapadhatatlan forrása / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81422-2-9 fűzött : 3600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3804841]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2021.
Ujvári Csilla
   Kisbolygók az asztrológiában : mitológiai történetek / Ujvári Csilla. - Budapest : MyBook, 2020. - 217 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-615-00-8630-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3804490]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

371 /2021.
Bell, Alice
Can we save the planet? (magyar)
   Megmenthetjük-e a Földet? : bevezetés a XXI. századhoz / Alice Bell ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-509-126-3 fűzött : 3999.- Ft
környezeti politika - környezeti tudatosság - környezetszennyezés - éghajlatváltozás
504.03(100)"20" *** 504.05 *** 551.583
[AN 3805425]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2021.
Csáky Péter
   Gubóvirág tanösvény : Budaörsi-kopárok / [írta Csáky Péter, Karlné Menráth Réka, Novák Adrián]. - [Budapest] : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2020. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584)
ISBN 978-615-5241-33-8 fűzött
Budaörs - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Budaörs)
[AN 3804165]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

373 /2021.
Tekler Vilmos
   Numerikus módszerek Python-nyelven érthetően / Tekler Vilmos. - [Budapest] : Papirusz Book, 2020. - 351 p. : ill. ; 26 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6105-03-5 fűzött : 5900,- Ft
numerikus módszer - programnyelv
519.6 *** 519.682Python
[AN 3804417]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

374 /2021.
Mlodinow, Leonard (1954-)
Stephen Hawking (magyar)
   Stephen Hawking : emlékeim barátságról és fizikáról / Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2020. - 262, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-142-8 kötött : 3990,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - 21. század - memoár
53(410)(092)Hawking,_S.(0:82-94) *** 524.8
[AN 3804710]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

375 /2021.
Veszprémi Tamás (1947-)
   Általános kémia / Veszprémi Tamás. - 3. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2020. - 663 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-454-569-9 kötött : 12500,- Ft
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 3807470]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

376 /2021.
   A Balaton kutatása Lóczy Lajos nyomdokán / szerk. Babinszki Edit, Horváth Ferenc ; [közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat. - Budapest : MFT, 2020. - 339 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-79-7 kötött
Balaton - geológia - természeti földrajz
55(439)(285.2Balaton) *** 911.2(439)(285.2Balaton)
[AN 3804874]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2021.
Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (23.) (2020) (Budapest)
   23. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés : 2020. szeptember 25., Budapest : program, előadáskivonatok / [szerk. Bosnakoff Mariann, Szives Ottilia és Főzy István] ; [rend., kiad. a Magyarhoni Földtani Társulat]. - Budapest : MFT, [2020]. - [2], 30 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-8221-80-3 fűzött
Magyarország - paleontológia - fosszília - geológia - konferencia-kiadvány
55(439) *** 56(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3804543]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

378 /2021.
Nagy Róbert
   Online térképes alkalmazások / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2020. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-90-4 fűzött : 2490,- Ft
kartográfia - digitális technika - internet
528.9 *** 681.3.004.14
[AN 3804327]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

379 /2021.
Forrai Márta
   Egészségünk záloga: a mikrobiom : a legújabb felfedezések a gyógyításban egy gyakorló orvos szemével / Forrai Márta. - [Pécs] : Forrai és Tsa Bt., cop. 2020. - 221 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8913-3 fűzött : 3900,- Ft
mikroorganizmus - emésztőrendszer - egészséges táplálkozás - betegségmegelőzés
579.22 *** 612.3 *** 613.2 *** 616-084
[AN 3804375]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2021.
   From protein complexes to synaptic connections and Cell communities, cellular interactions : ... held jointly between 27-29 October 2019 in Esztergom ... - Budapest ; Esztergom : Pázmány Univ. ePress, 2019. - 114 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 4/2019.)
Bibliogr.
Fűzött
sejttan - molekuláris biológia - konferencia-kiadvány
576 *** 577.2 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3804560]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2021.
Heidböhmer, Ellen (1963-)
Gesund mit Holunder (magyar)
   A bodza titkai : egészség, szépség, konyha / Ellen Heidböhmer ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-36-0 kötött : 1780,- Ft
bodza - gyógynövény - bőrápolás - szakácskönyv
582.973 *** 615.322 *** 646.75 *** 641.55(083.12)
[AN 3805486]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

382 /2021.
Almási Kitti
   Ki vagy te? : elvárások szorításában : megfelelés vagy önazonosság? / Almási Kitti. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 312 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5932-11-3 fűzött : 3490,- Ft
lélektan - társadalmi viselkedés - mentálhigiénia
159.9 *** 316.62 *** 613.865
[AN 3804026]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2021.
Bágyoni Attila (1928-1985)
   Életünk értéke : egészségesen, szebben élni / Bágyoni-Szabó Attila. - [S.l.] : Bágyoni-Szabó A.-né : Bágyoni-Szabó Zs., 2020. - 94 p. ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia - egészséges életmód
613.865 *** 613
[AN 3804956]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2021.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
May cause miracles (magyar)
   Történhetnek csodák : 42 lépés a csodák útján a boldogság eléréséhez / Gabrielle Bernstein ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 250, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-151-7 kötött : 4490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3809634]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2021.
Blake, Claudia
Secrets of tantric sex (magyar)
   Titkok nélkül: tantrikus szex / Claudia Blake ; [ford. Kőhalminé Czeglédi Erika]. - Budapest : Scolar, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-972-2 fűzött : 2995,- Ft
nemi élet - tantra
613.88 *** 294.55
[AN 3805396]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2021.
Brauer, Alan P.
ESO : how you and your lover can give each other (magyar)
   ESZO azaz Hogyan örvendeztethetik meg az egymást szeretők az Elnyújtott Szexuális Orgazmus órákig tartó gyönyörével egymást / Alan P. Brauer, Donna Brauer ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Utánny. - [Budapest] : [Agykontroll], [2020]. - 196, [4] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Szerelem mesterfokon : ESZO. - Bibliogr.: p. [199-200].
Fűzött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 963-04-1566-6)
nemi élet
613.88
[AN 3809560]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2021.
Burnett, Dean
The happy brain (magyar)
   A boldog agy : a boldogság eredetének és értelmének tudománya / Dean Burnett ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 397, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-77-7 fűzött : 3999,- Ft
agy - agykutatás - pszichofiziológia - boldogság
612.82 *** 159.91
[AN 3804147]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2021.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je boude (magyar)
   Duzzogok : Gaston érzelmei : [a duzzogás elűzésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-509-074-7 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3805116]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2021.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis joyeux (magyar)
   Boldog vagyok : Gaston érzelmei : [a jókedv megosztására alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-509-073-0 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3805121]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2021.
Clay, James H.
Basic clinical massage therapy (magyar)
   Alapvető klinikai masszázsterápia : az anatómia és a kezelés integrálása / James H. Clay, David M. Pounds ; [ford. Fedina László]. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 385 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-963-226-754-8 fűzött : 8890,- Ft
masszázs - gyógyítás - anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 615.82(075.8)
[AN 3808538]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2021.
Coué, Émile (1857-1926)
   Gyógyító érzelem : alkalmazott önszuggesztió / Emil Coué. - Újraszerk. kiad. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2020. - 106 p. ; 21 cm
A ford. a "Die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-89061-2-0 fűzött : 2400,- Ft
615.89 *** 615.851.11
[AN 3808581]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2021.
Csaba Lilla (1984-)
   Mosoly a holnaphoz : a sclerosis multiplex mint én-állapot életkrízis külső és belső valósága a teremtő erők tükrében / Csaba Lilla. - [Budapest] : Minerva, 2020. - 90, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5637-13-1 fűzött : 1800,- Ft
sclerosis multiplex - memoár
616.832-004.2(0:82-94)
[AN 3804900]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2021.
Csernus Imre (1966-)
   A férfi / Csernus Imre. - Budapest : Jaffa, 2009 [!2020]. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-87-2 kötött : 3990,- Ft
nemek lélektana - férfi - életvezetés
159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 3809627]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2021.
Deacon, Louise
Brilliant psychology (magyar)
   Pszichológia : hogyan értsük meg önmagunkat és másokat? / Louise Deacon ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-244-761-2 fűzött : 3750,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3809622]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2021.
Doctors' favorite natural remedies (magyar)
   Természetes gyógymódok receptre : gyógynövények, étrend-kiegészítők, betegségek, terápiák : [biztonságos és hatékony módszerek gyakori betegségek kezelésére] / [ford. Sóskuthy György]. - Átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, 2019, cop. 2015. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-443-0 kötött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3807437]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2021.
   Az emberi test titkai : [a testfelépítés csodái] : [több mint 500 érdekes ténnyel] / szerk. Iván Katalin ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81551-5-1 fűzött : 1990,- Ft
emberi test - anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 3804527]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2021.
Feldmár András (1940-)
   A tudatállapotok szivárványa / Feldmár András. - Jav., átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 314 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-959-4 kötött : 3900,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3807726]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2021.
Gendur Zsolt (1971-)
   Élet a léten túl : az ember sorsküldetése / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo, cop. 2020. - 184 p. ; c21 cm
ISBN 978-615-5696-89-3 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3804448]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2021.
Györgypál Katalin (1949-)
   Jelenlétünk : áttekintő esszé / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2020. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-71-9 fűzött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3804006]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2021.
Hadfield, Sue (1951-)
Brilliant positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : hogyan legyünk optimisták? / Sue Hadfield ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-760-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3809624]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2021.
Hidas György (1925-2012)
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2013. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 278-284.
ISBN 978-963-227-376-1 fűzött : 3490,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
615.851 *** 618.2 *** 159.964.2
[AN 3807724]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2021.
Kelder, Peter
The eye of revelation (magyar)
   Az öt tibeti rítus / Peter Kelder ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-59-4 fűzött : 1650,- Ft
jóga
613.71 *** 294.527
[AN 3809575]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2021.
Késmárki László (1968-)
   A gyógyulás kulcsa : a pszichoszomatika nagy könyve / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2020. - 384 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 376.
ISBN 978-615-81422-3-6 fűzött : 6000,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 133.25
[AN 3804791]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2021.
Késmárki László (1968-)
   Mudra-lexikon / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2020. - 455 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-81422-1-2 kötött : 7200,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3804787]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2021.
Klein Sándor (1941-)
   Intelligencia, kreativitás, kompetencia : módszerek és eredmények / Klein Sándor. - Budapest : Edge 2000, 2020. - 636 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586). (Az írás megmarad ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-50-9 fűzött : 5000,- Ft
intelligencia - kreativitás - kompetencia - pedagógiai lélektan
612.821.3 *** 159.928.238 *** 37.015.3 *** 159.938.3
[AN 3804491]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2021.
Kondō Marie (1985-)
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - 2. kiad., 6. utánny. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2020, cop. 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-931-1 fűzött : 3499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3807936]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2021.
Kopp Mária (1942-2012)
   A boldogságkeresés útjai és útvesztői : az érett személyiségtől a kiegyensúlyozott párkapcsolatig / Kopp Mária, Skrabski Árpád ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] KINCS ... - Budapest : KINCS : L'Harmattan, 2020. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-183.
ISBN 978-615-81289-1-9
ISBN 978-963-414-732-9 fűzött
életvezetés - párkapcsolat - lélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 159.9
[AN 3809705]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2021.
Kürti Gábor
   Egészség abc : [114 téma, 13 akupresszúrás pont, 8 hasznos kéztartás] / Kürti Gábor. - [Vác] : Milu Bt., 2020. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-615-00-6738-4 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3805431]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2021.
Lukács Edina
   HPV és minden, ami még belefért / Lukács Edina és Tóth Icó ; [rajz Huszánk Szuhai Ágnes] ; [kiad. Mályvavirág Alapítvány]. - [Köröstarcsa] : Mályvavirág Alapítvány, 2020. - 220 p. : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Mályvazseb. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8459-6 fűzött : 3490,- Ft
nők egészsége - méhnyak - rákbetegség - megelőzés
618.146-006.6-07 *** 618.146-006.6-084 *** 613.99
[AN 3804439]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2021.
Márkus Tamás (1957-)
   Az integrál elmélet : bevezetés az AQAL világába / Márkus Tamás. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 310 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-309.
ISBN 978-615-00-8801-3 fűzött : 4490,- Ft
lélektan - tudat - interdiszciplináris módszer
159.922 *** 159.9
[AN 3804407]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2021.
   Noé galambja : megjavul-e az emberiség a járvány után? / [szerk. Kondorosi Ferenc és Sereg András]. - Budapest ; [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2020. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-87-8 fűzött : 2790,- Ft
világjárvány - magyar irodalom - prognosztika - 21. század - esszé - antológia
616.98(100)"202" *** 008.2 *** 894.511-4(082)
[AN 3804904]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2021.
Sárvári György (1960-)
   Tudatváltás : az éber átkapcsolás művészete / Sárvári György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2016. - 324 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9676-3 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3807450]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2021.
Sheather, Julian
Is medicine still good for us? (magyar)
   Még mindig jótékony az orvoslás? : bevezetés a XXI. századhoz / Julian Sheather ; [ford. Alföldy Bendegúz]. - Budapest : Scolar, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-509-065-5 fűzött : 3999,- Ft
orvostudomány - gyógyszerészet - egészségügy - orvosi etika - 21. század
61 *** 614(100)"20" *** 615 *** 614.253
[AN 3805409]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2021.
Szondy Máté (1979-)
   Tudatos változás : hogyan formáljuk át önmagunkat és szokásainkat a mindfulness segítségével? / Szondy Máté. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 299 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 293-299.
ISBN 978-615-5932-43-4 fűzött : 3150,- Ft
tudatosság - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3804038]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2021.
   Tic-taktika : a Tourette-szindrómáról / szerk. Tárnok Zsanett. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2009. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak - lélekutak, ISSN 2061-232X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8787-7 fűzött
gyermekpszichiátria - akaratlan mozgás
616.89-053.2 *** 616.89-008.48-053.2 *** 616.89-009.2
[AN 3807465]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2021.
Töllösy Judit
   Hogyan egyek, hogy jól legyek? : táplálkozási javaslatok szénhidrátanyagcsere-problémák esetén / Töllösy Judit, Hrabák Diána Dóra. - Budapest : Maternity Beauty Kft., cop. 2020. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7457-3 fűzött
diéta - szénhidrát - anyagcserezavar
613.2 *** 616-008.9 *** 577.124
[AN 3805319]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2021.
Trajtler István
   Hangold magad pozitívra! : hogyan teremtsd meg a gondolataid segítségével azt az életet, amire igazán vágysz? / Trajtler István. - [Csömör] : Szerző, cop. 2020. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8979-9 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3804482]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2021.
Vincze-Tiszay Gabriella (1948-)
   Egy, kettő, több - pszichológiai breviárium / Vincze-Tiszay Gabriella. - Budapest : NDP K., 2020. - 3 db (1193 p.) : ill., részben színes ; 20 cm
lélektan
159.9
[AN 3804472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 376 p., [16] t.
ISBN 978-615-5719-64-6 fűzött
[AN 3804478] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 397-758., [16] t.
ISBN 978-615-5719-69-1 fűzött
[AN 3804479] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 779-1145., [16] t.
ISBN 978-615-5719-70-7 fűzött
[AN 3804481] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

419 /2021.
Frier, Sarah
No filter: the inside story of Instagram (magyar)
   Az Instagram sztori bennfentes szemmel : hogyan alakította át az Instagram az üzletet, a kultúrát és az egész életünket / Sarah Frier ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 447 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-751-8 fűzött : 3999,- Ft
internet - információs társadalom - közösségfejlesztés - médiatörténet - 21. század
681.3.004.14 *** 316.77(100)"20"
[AN 3805481]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2021.
Klausz Melinda (1980-)
   A közösségi média nagykönyve : hogyan vidd sikerre céged és önmagad / Klausz Melinda. - 2. átd. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2016. - 344 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 335-340.
ISBN 978-963-543-044-4 fűzött : 4299,- Ft
marketing - internet
681.3.004.14 *** 658.8
[AN 3807984]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2021.
McNamee, Roger (1956-)
Zucked (magyar)
   Zuckolva [elektronikus dok.] : út a Facebook katasztrófa felé / Roger McNamee ; ford. Marczali Ferenc, Márton Róza Krisztina. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-499-346-9
Zuckerberg, Mark (1984-)
Egyesült Államok - internet - információs társadalom - közösségfejlesztés - médiatörténet - jogi szabályozás - befolyásolás - 21. század - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.3(73)(092)Zuckerberg,_M. *** 316.658 *** 316.77(100)"20"
[AN 3798235]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2021.
Molnár László
   Közigazgatási informatikai alkalmazások [elektronikus dok.] / Molnár László, Sasvári Péter, Tarpai Zoltán Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. ápr. 31. - keretcím: Közigazgatási tanulmányok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160490. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-318-7
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - elektronikus dokumentum
681.3.004.14(439) *** 35.077(439)
[AN 3796286]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2021.
Nagy Róbert
   Influencer videók készítése netre / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2020. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-88-1 fűzött : 1970,- Ft
internet - videotechnika
681.3.004.14 *** 621.397
[AN 3804325]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159502. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-186-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791346]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159518. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-176-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791405]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159499. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-187-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791335]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159517. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-177-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791400]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159496. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-188-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791334]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159516. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-178-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791396]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159495. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-189-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791332]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159515. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-179-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791393]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159493. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-190-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791328]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159514. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-180-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791391]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159490. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-191-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791326]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159513. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-181-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791389]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159489. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-192-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791324]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161268. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-193-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791375]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159504. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-184-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791349]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159503. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-185-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791347]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD 2019 Std [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159505. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-183-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791351]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159562. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-208-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791555]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159545. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-219-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791511]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159560. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-209-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791554]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159558. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-210-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791550]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159578. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-200-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791632]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159557. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-211-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791542]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159577. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-201-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791625]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159555. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-212-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791537]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159575. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-202-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791620]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159553. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-213-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791534]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159574. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-203-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791619]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-214-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791524]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159573. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-204-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791617]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-215-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791521]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159571. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-206-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791614]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159547. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-217-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791516]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159563. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-207-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791563]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159546. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-218-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791514]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159572. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-205-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791615]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   GstarCAD Pro 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159548. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-216-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744GstarCAD
[AN 3791518]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 35.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159521. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-230-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791410]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159541. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-221-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791472]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159535. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-222-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791460]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159534. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-223-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791457]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159533. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-224-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791451]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159532. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-225-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791447]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159525. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-226-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791420]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159524. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-227-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791417]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159523. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-228-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791416]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159522. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-229-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3791412]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159623. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-250-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791843]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159625. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-242-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791849]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159626. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-494-014-2)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791868]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159627. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-244-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791884]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159636. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-246-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791955]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-247-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791957]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159638. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-248-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791961]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159639. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-249-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3791966]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2020 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159475. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-175-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3791285]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2020 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159476. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-174-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3791286]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2020 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159477. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-173-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3791287]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

482 /2021.
Ripka Gergely
   Volt egyszer egy Kerekes / [írta és szerk. Ripka Gergely]. - Budapest : BDO Mo., 2020. - 125, [2] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-81336-2-3 kötött
Kerekes vendégfogadó (Balatonalmádi)
Balatonalmádi - étterem - Kádár-korszak - memoár
640.43(439-2Balatonalmádi)"197/198"(0:82-94)
[AN 3805439]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2021.
Tóth Sándor László (1943-)
   Kurusa László : a zalai bútorgyártás korszerűsítője, a Pannon fa- és bútoripari együttműködések szervezőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - [Sopron] : Fate, 2020. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A fafeldolgozás érdemesei ; 13.)
Borítócím: Kurusa László élete és munkássága. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-18-7 fűzött
Kurusa László (1943-)
Magyarország - faipari mérnök - bútoripar - 20. század - 21. század
674(439)(092)Kurusa_L. *** 684.4(439)(092)Kurusa_L.
[AN 3804967]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2021.
Vass József
   Dorozsmai fodrászok / Vass József. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2020. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 24.)
ISBN 978-615-6005-03-8 fűzött
Kiskundorozsma - fodrászat - fodrász - ipartörténet
687.53(439-2Kiskundorozsma)(091)(092) *** 334.712(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3805372]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

485 /2021.
Domán Andrea
   Metal-organic framework, nanostructured carbon composites : PhD thesis / prep. by Andrea Domán. - Budapest : BUTE Department of Physical Chemistry and Materials Science Surface Chemistry Group, 2020. - 169 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-421-813-5 fűzött
adszorbens - fémorganikus vegyület - alternatív energiaforrás - energiatárolás
661.182.122 *** 678.5 *** 547.1'13 *** 620.92
[AN 3804525]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

486 /2021.
   Sustainable resource management [elektronikus dok.] : scientific conference proceedings / eds. Tibor Kiss [et al.] ; publ. by University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Engineering and Information Technology, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156008. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-350-7
nyersanyag-hasznosítás - hulladékgazdálkodás - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
628.477 *** 504.03 *** 628.4.032
[AN 3771228]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

487 /2021.
Malatinszky Sándor
   150 éves a MÁV III. osztály 269 pályaszámú gőzmozdonya / Malatinszky Sándor. - Budapest : M. Vasúttörténeti Park Alapítvány, 2020. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Vasúttörténeti füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-00-8540-1 fűzött
Magyarország - gőzmozdony - technikatörténet - 19. század
629.422(439)"187" *** 621.13 *** 629.422(439)(091)
[AN 3804909]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

488 /2021.
Állatorvostudományi Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2019) (Budapest)
   Állatorvostudományi Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / [szerk. Bartha Tibor, Rácz Bence, Kováts Adrien]. - Budapest : Állatorvostud. Egy., 2019. - 166 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 20-án rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7149-31-3 fűzött
állatorvostan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
619 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3803969]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2021.
Kennedy, Justin
The bucket list: beer (magyar)
   Bakancslista: sör : 1000 kaland, pub, főzde és sörfesztivál / Justin Kennedy ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2020. - 416 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-084-6 kötött : 7990,- Ft
sör - söripar - italbolt - album
663.4(100) *** 640.44(100)
[AN 3805178]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2021.
   Kertművészet és irodalom : kert - táj - művészetek konferenciasorozat / [szerk. Herczeg Ágnes, Szikra Éva, Szpiszár Vivien] ; [közread. az] Ormos Imre Alapítvány. - Budapest : Ormos I. Alapítvány, 2020. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-107.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-816280-7)
kert - világirodalom története - művelődéstörténet
712 *** 82(091) *** 930.85(100)
[AN 3804395]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2021.
Magyar Buiatrikusok Társasága. Nemzetközi kongresszus (29.) (2019) (Hévíz)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 29. nemzetközi kongresszusa : 2019. november 13-16., ... Hévíz ... : [előadások] = 29th International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : November 13-16, 2019, Hévíz ... : proceedings / szerk. ... Szenci Ottó, Brydl Endre. - Hévíz ; Budapest : [M. Buiatrikusok Társ.], 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81413-0-7 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - szarvasmarha-tenyésztés - juhtenyésztés - konferencia-kiadvány
619 *** 614.9 *** 636.2 *** 636.32/.38 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 3803947]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2021.
   Talajápolás a szőlőben : fókuszban a fajgazdag sorköztakarás / [szerk. Donkó Ádám, Drexler Dóra] ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Utánny. - Budapest : Ömki, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-80247-9-2 fűzött
talajjavítás - szőlőtermesztés
631.6 *** 634.8
[AN 3804993]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2021.
Vissaritis, Laura
The rescue dog (magyar)
   A mentett kutyád : gyakorlati útmutató az örökbefogadáshoz, a képzéshez és az örömteli közös élethez / Laura Vissaritis ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-948-5 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3804580]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

494 /2021.
Extraordinary uses for ordinary things (magyar)
   Mindennapi tárgyak nem mindennapi szerepben : [1877 ötlet, hogy miként spórolhat ecet, só, fogkrém és egyéb egyszerű háztartási szerek segítségével] / [ford. Kiss Gábor]. - Átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, 2020. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-452-2 kötött
háztartás - barkácsolás
689 *** 64
[AN 3807443]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2021.
Jancsa Jani
   A nagy burger könyv / Jancsa Jani ; [... fotók Fördős Peti]. - [Budapest] : Lunchbox K., 2020. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3286-3 kötött : 5490,- Ft
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3807405]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2021.
Middleberg, Stephanie
The big book of organic baby food (magyar)
   A természetes babaételek nagykönyve : pürék, falatkák és fogások csecsemőkortól kisgyermekkorig / írta Stephanie Middleberg ; Shannon Douglas fotóival. - Pécs : Alexandra, 2020. - 295 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-447-790-7 fűzött : 4500,- Ft
gyermektáplálkozás - csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 613.22
[AN 3805457]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2021.
Molnár Júlia (19. sz)
   Hatszáz tojás, egy se görbe : Molnár Julia szakátskönyve, 1854 / [sajtó alá rend.] Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2020. - 199, [8] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5640-45-2 fűzött : 4780,- Ft
Magyarország - Nyugat-Dunántúl - gasztronómia - ételspecialitás - 19. század - szakácskönyv
641.5(439)"18" *** 641.55(083.12) *** 641.568(439.11-15)(083.12)
[AN 3804393]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2021.
   Receptre írva : így főzünk a Bethesda Gyermekkórházban / [... szerk. Tamásné Bese Nóra] ; [képek ... Maucháné Ligeti Nóra, ... Németh Sándor]. - Budapest : MRE Bethesda Gyermekkórháza, [2020]. - 189 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-8351-3 kötött : 4450,- Ft
Budapest - egészségügyi dolgozó - gyermekkórház - memoár - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616-053.2 *** 616-051(439)(0:82-94)
[AN 3804423]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2021.
Tausz György (1934-)
   Kedvelt európai kaják : [40 európai ország 250 tradicionális ételének receptje] / [összeáll.] Tausz György. - Szentendre : Tausz Design Stúdió Kft., 2019. - 128 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-6737-7 fűzött
Európa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 3805331]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2021.
Vitt, Rita
Blüten- und Kräuterliköre (magyar)
   Virágos és gyógynövényes likőrök : több mint 50 recept / Rita Vitt ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-38-4 fűzött : 3480,- Ft
szeszes ital - szakácskönyv
641.87(083.12)
[AN 3805566]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

501 /2021.
Fan, Shelly
Will AI replace us? (magyar)
   Lecserél-e minket a mesterséges intelligencia? / Shelly Fan ; [ford. Nattán Balázs]. - Budapest : Scolar, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-509-066-2 fűűzött : 3999,- Ft
mesterséges intelligencia - robotika
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52
[AN 3805413]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2021.
Marx, Karl (1818-1883)
Misère de la philosophie (magyar)
   A filozófia nyomorúsága [elektronikus dok.] : Anti-proudhon / Karl Marx ; ford. Braun Soma ; [előszó Friedrich Engels] ; [utószó Erdélyi Kálmán]. - Szöveg (epub : 602 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions /Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-047-6 (epub)
ISBN 978-963-559-048-3 (mobi)
történelmi materializmus - marxizmus - gazdaságfilozófia - elektronikus dokumentum
141.82 *** 330.85
[AN 3793856]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2021.
Matykó Jenő (1943-)
   Prelegoj kaj artikoloj : [dialogiko] = Vorträge und Aufsätze : [Dialogik] = Előadások és cikkek : [dialogika] / Eŭgeno Macko ; [ford. és szerk. Horváth József]. - Budapest : Matykó J., 2020. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81479-4-1 fűzött
kultúrafilozófia - eszperantó
130.2 *** 800.892
[AN 3805312]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin (magyar)
   A szellemtudomány és a gyógyítás művészete / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-60-0 fűzött : 2100,- Ft
antropozófia - gyógyítás
141.333 *** 616
[AN 3809574]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

505 /2021.
Becker, Rotraud
   "Negozio del S.R Card. Pasman" [elektronikus dok.] : Péter Pázmány's imperial embassage to Rome in 1632 : with unpublished Vatican documents = "Negozio del S.R Card. Pasman" : Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában : kiadatlan vatikáni forrásokkal / written and ed. by Rotraud Becker, Péter Tusor. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - Budapest ; Rome : MTA PPKE V. Fraknói Vatican Historical Research Inst. : Gondolat, 2019. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161649. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-360-4
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - Pápai Állam - érsek - katolikus egyház - egyháztörténet - diplomáciatörténet - külkapcsolat - 16. század - 17. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Pázmány_P. *** 327(456.31)"16" *** 282(439)"163"(093)
[AN 3803772]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2021.
Becker, Rotraud
   "Negozio del S.R Card. Pasman" : Péter Pázmány's imperial embassage to Rome in 1632 : with unpublished Vatican documents = "Negozio del S.R Card. Pasman" : Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában : kiadatlan vatikáni forrásokkal / written and ed. by Rotraud Becker, Péter Tusor. - Budapest ; Rome : MTA PPKE V. Fraknói Vatican Historical Research Inst. : Gondolat, 2019. - 480 p., [6] t. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 7.)
Bibliogr.: p. 456-470.
ISBN 978-963-308-359-8 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - Pápai Állam - érsek - katolikus egyház - egyháztörténet - diplomáciatörténet - külkapcsolat - 16. század - 17. század - történelmi forrás
282(439)(092)Pázmány_P. *** 282(439)"163"(093) *** 327(456.31)"16"
[AN 3798149]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2021.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2020, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3807392]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2021.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia / Heltai Gáspár ... fordításában ; ... Ötvös László ... gondozásában ; Németh Áron ... kísérő tanulmányával. - Hasonmás kiad. - Debrecen ; Budapest : [OSZK], 2019. - 3 db : ill. ; 22 cm. - (Nemzetközi teológiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 91.)
A 3. kötet kísérő tanulmányát írta Borsa Gedeon és Perger Péter. - A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-696-3 kötött
hasonmás kiadás
22.04=945.11 *** 094/099.07
[AN 3805102]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Ószövetség történeti könyvei : [Kolozsvár, 1551, 1565]. - 1592 p.
[AN 3805103] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Költői és prófétai könyvek : [Kolozsvár, 1551-1565]. - 2024 p.
[AN 3805104] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Újszövetségi könyvek, 1562. - 1104 p.
[AN 3805105] MARC

ANSEL
UTF-8509 /2021.
Buczkó József (1955-)
   Szekérrel a pócsi Máriához : hajdúdorogi és újfehértói katolikusok lovas szekeres zarándoklatai Máriapócsra / Buczkó József. - Hajdúnánás : Buczkó J., 2020. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-615-80741-6-2 fűzött
Máriapócs - Hajdúdorog - Újfehértó - kegyhely - magyar néprajz - népi vallásosság - zarándoklat - lovas kocsi
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 39(=945.11)(439-2Hajdúdorog) *** 39(=945.11)(439-2Újfehértó) *** 656.12
[AN 3804920]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2021.
Buttykay Antal Emil (1875-1940)
Beszédek és írások (részletek)
   A szentmise áldozat / [Buttkay[!Buttykay] P. Antal] ; [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 80 p. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 7.)
ISBN 978-615-6087-04-1 fűzött
oltáriszentség - istentisztelet
265.3 *** 264-061
[AN 3805368]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2021.
Catechismus catholicae ecclesiae (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusa : a latin mintakiadás fordítása / [ford. Diós István]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 863 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 6.)
ISBN 978-963-361-403-7 kötött : 4500,- Ft
dogmatika - katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 3807367]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2021.
   Egységben veled : családnapok, 2020 / [szerk. Lőw Péter és Helga] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2020. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5490-16-3 fűzött
házasság
265.5
[AN 3804432]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2021.
   Elődeink hitével : az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus emlékezete a kortársak szemével / [... összegyűjt. és közread. Váminé Molnár Emma]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 92.)
Fűzött
Magyarország - Pápa - katolikus egyház - oltáriszentség - szentév - 1930-as évek
265.3 *** 282(439)"1938" *** 282(439-2Pápa)"1938"
[AN 3804509]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2021.
   Az első világháború és a görögkatolikusok : tanulmánykötet / szerk. Marosi István, Suslik Ádám. - Nyíregyháza ; Beregszász : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020. - 185 p. : ill. ; 26 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 11.)
A Beregszászon, 2015. nov. 26-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Az előszó ukrán nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-97-7 kötött
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Magyarország - Kárpátalja - görög katolikus egyház - egyháztörténet - helytörténet - állam és egyház viszonya - első világháború
281.5.018.2(439)"191" *** 943.923"191" *** 322(439)"191" *** 281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)"191"
[AN 3805041]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2021.
   Fájdalmak iskolája : lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek / szerk. Gál Judit. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-163-4 fűzött : 260,- Ft
lelki gondozás - beteggondozás
253 *** 364.442.8
[AN 3807480]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2021.
   Források a magyar görögkatolikusok történetéhez / közread. Véghseő Tamás, Katkó Márton Áron ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014-. - 25 cm
A 4. kötetet szerk. Véghseő Tamás
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás
281.5.018.2(439)(091)(093)
[AN 3559512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1917-1925. - 2020. - 809 p. : ill. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 4/4.)
Váltakozva magyar, latin, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-01-0 kötött
[AN 3805044] MARC

ANSEL
UTF-8517 /2021.
Gilányi Gabriella (1976-)
   Mozaikok Erdély ismeretlen gregorián hagyományából : egy Anjou-kori antifonálé töredékei Güssingben = Mosaics of the plainchant tradition of Transylvania : interpreting the 14th century antiphoner fragments at Güssing / közread. ... Gilányi Gabriella ; [... ford. Brian McLean]. - Budapest : BTK ZTI Régi Zenetört. Oszt., 2019. - 217 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Resonemus pariter, ISSN 2677-0474 ; 1.)
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-615-5167-24-9 fűzött
Erdély - Németújvár - zenetörténet - Anjou-kor - gregorián ének - antifóna - kódex
264-068.2 *** 783.51(439.21)"13" *** 091.14(436)"13"
[AN 3804179]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2021.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A zsoltárok csodálatos világa / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 260, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-818-2 kötött : 3400,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3807389]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2021.
Halász Piusz (1909-1994)
   Életünk értelme : korszerű bevezetés a keresztény hitbe / Halász Piusz ; [... bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Szabó Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-877-8 fűzött : 2200,- Ft
hit - kereszténység
234.2 *** 23/28
[AN 3804001]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2021.
   Isten öccse.. : Jézus testvérének fennmaradt tanításai : felekezetfüggetlen, ökumenikus fordítás / [közread. a] Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség. - Budapest : Mo.-i Szabad Ökumenikus Közösség, 2020. - 22, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-8195-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
227.91.04=945.11
[AN 3804953]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2021.
Johanna-Andrea nővér (1967-)
   Szent Teréz válaszol : hogyan imádkozzunk? / Sr. Johanna-Andrea. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019-. - 18 cm. - ("Tiéd vagyok")
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - imádkozás
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 248.143
[AN 3768127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2020. - 228 p. : ill.
ISBN 978-963-535-002-5 fűzött : 2100,- Ft
[AN 3805434] MARC

ANSEL
UTF-8522 /2021.
Kalányos-Koller Tímea
   Ismerd meg templomainkat! : legyél Jézus barátja! Ő önmagát adta érted / [szerzők Kalányos Koller Tímea] ; [kiad. "Bérbaltaváriak Szülőfalujukért" Egyesület]. - Szombathely : Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyes., [2020]. - 20 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1398-9 fűzött
Bérbaltavár - kereszténység - templom - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
23/28(02.053.2) *** 726.54(439-2Bérbaltavár)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3804551]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2021.
Kováts Róbert
   Odaát / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-23-2 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3808508]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2021.
Müller Lajos (1874-1945)
Az Oltáriszentség (részletek)
   Az Eucharisztia mint szentség / [Müller Lajos] ; [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 76 p. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 10.)
Ivancsó István a Szent István Tudományos Akadémián, 2018. február 5-én "A szentségimádás a magyar görög katolikus egyházban" címmel tartott székfoglaló előadásával
ISBN 978-615-6087-06-5 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3805395]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2021.
Nehéz Márta Mirjam (1936-)
   Szűzanyám, tied akarok lenni : Máriával Jézushoz : az öröm imakönyve / [írta és szerk.] Nehéz Márta Mirjam. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 376 p. ; 19 cm + mell.
Gerinccím: Az öröm imakönyve
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5165-01-6)
imakönyv
243
[AN 3809663]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2021.
Oláh János (1959-)
   Judaisztika / Oláh János. - 3. jav. kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2020. - 278 p. ; 23 cm
A tartalomjegyzék héber nyelven is
ISBN 978-615-5346-39-2 fűzött
judaisztika
296 *** 39(=924) *** 809.24
[AN 3809567]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2021.
Pajor András (1958-)
   A lélek jele és jelenléte : bérmálási felkészítő és foglalkoztató könyv / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2020. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6003-06-5 fűzött
bérmálás - tanári segédkönyv
265.2(072)
[AN 3804751]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2021.
Parker, Stephen
Clearing the path (magyar)
   Az út megtisztítása : a jóga tiszta és örömteli elméhez vezető útja: Patandzsali, idegtudomány és az érzelmek / Stephen Parker ; [ford. Holló Imola Dalma]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2019. - 371 p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 355-367.
ISBN 978-615-5786-15-0 fűzött : 4300,- Ft
jóga - lélektan
294.527 *** 615.851.86 *** 159.9
[AN 3809564]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2021.
Szabó Rita
   Útjaink hitbéli emlékei : keresztek, kálváriák, szentkutak, képesfák, szentek szobrai a Pápai járásban / [... írta és ... összeáll. Szabó Rita] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 300, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301.
ISBN 978-963-9818-60-6 kötött
Pápai járás - kereszt - szobor - keresztény művészet - kálvária
246 *** 726.95(439-37Pápa) *** 73.046(439-37Pápa) *** 726.825.4(439-37Pápa)
[AN 3804499]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2021.
Szoliva Gábriel (1981-)
   Hymnuale ecclesiae Zagrabiensis (Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije, MR 21) : hagyománytisztelet és egyéni alakítás a zágrábi székesegyház 15. század eleji himnáriumában : traditionalism and innovation in the early 15th-century hymnal of Zagreb Cathedral : tradicionalni i novi elementi u himnariju Zagrebačke katedrale s početka 15. stoljeća / közread. ... Szoliva Gábriel ; [... ford. Czinege Ádám Balázs, ... Kovács Lea]. - [Budapest] : BTK ZTI Régi Tenetört. Oszt., 2019. - 196, [34] p., [58] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Resonemus pariter, ISSN 2677-0474 ; 2.)
A kódex fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-615-5167-25-6 fűzött
Horvátország - hymnárium - zenetörténet - 15. század - kódex - fényképmásolat
264-068.1 *** 091.14(439.24)"14"
[AN 3804186]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2021.
Tóth Tihamér (1889-1939)
Üdvözlégy Oltáriszentség! (részletek)
   Az isteni szeretet csodája / [Tóth Tihamér] ; [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 76 p. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 8.)
ISBN 978-615-6087-05-8 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3805387]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2021.
Tóth Tihamér (1889-1939)
Üdvözlégy Oltáriszentség! (részletek)
   A szentségi Krisztus / [Tóth Tihamér] ; [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 76 p. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 9.)
ISBN 978-615-6087-07-2 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3805393]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

533 /2021.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Küzdelem a valósággal : szociográfiai kísérletek a 60-as évekből / Csoóri Sándor. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2020. - 225 p. ; 23 cm. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 10.)
ISBN 978-615-5068-46-1 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - Kuba - magyar irodalom - szociográfia - riport - helyismeret - szocialista rendszer - 1960-as évek
308(439)"196"(0:82-92) *** 894.511-92 *** 908.729.1"196"(0:82-92)
[AN 3804032]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2021.
Douglas, Ian
Is technology making us sick? (magyar)
   Megbetegít-e a modern technológia? : bevezetés a XXI. századhoz / Ian Douglas ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-509-134-8 fűzött : 3999.- Ft
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - függőség - szociálhigiénia - 21. század
316.774 *** 681.3.004.14 *** 613.86 *** 364.272
[AN 3805426]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2021.
Eggert, Max A.
Understanding body language (magyar)
   Testbeszéd : hogyan értsük meg, mit gondolnak az emberek valójában? / Max A. Eggert ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 256 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-028-0 fűzött : 3499,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3809623]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2021.
   Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből / szerk. Cora Zoltán, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos. - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Egy. K., 2020-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-615-6060-26-6
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - társadalompolitika - 19. század - 20. század
316.32(439)"18/19" *** 364(439)"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 3805133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig, 1867-1989. - 2020. - 714 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-28-0 fűzött
[AN 3805134] MARC

ANSEL
UTF-8537 /2021.
Geddes, Will
Parent alert! (magyar)
   Szülők nagy mobilkönyve : mit tehetsz, hogy biztonságban legyen a gyereked a neten? / Will Geddes ; [Nagy Ervin és Lilu személyes tanácsaival] ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : Barecz & Conrad Books, 2020. - 238 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-00-9007-8 kötött : 5900,- Ft
információs társadalom - gyermek - digitális technika - internet - családi nevelés - mobiltelefon - gyermekvédelem
316.77-053.5/.6 *** 681.3.004.14 *** 364.65-053.5/.6 *** 37.018.1 *** 621.396.218
[AN 3805357]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2021.
Hines, Sally
Is gender fluid? (magyar)
   Mi a gender? : bevezetés a XXI. századhoz / Sally Hines ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Scolar, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
ISBN 978-963-509-043-3 fűzött : 3999.- Ft
társadalmi nem - nemi szerep - társadalmi változás
316.37-055.1/.3 *** 316.6 *** 316.42
[AN 3805424]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2021.
Oross Dániel (1985-)
   A politika és a magyar fiatalok / Oross Dániel, Szabó Andrea. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 109 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-615-5900-57-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - politikai magatartás - politikai szocializáció - ezredforduló
316.334.3(439)"198/201" *** 316.37-053.81(439)"198/201" *** 323.21-053.81(439)"198/201"
[AN 3804745]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2021.
Pászka Imre (1949-)
   Együtthatás-reprezentációk / Pászka Imre. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019-. - ill. ; 25 cm
Európa - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás - középkor - újkor - társadalomtörténet
316.63(4)"13/18" *** 504.03(4)"13/18" *** 551.583(4)"13/18"
[AN 3805144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében : kis jégkorszak. - 2019. - 518 p.
Bibliogr.: p. 486-518.
ISBN 978-615-6060-02-0 kötött
[AN 3805145] MARC

ANSEL
UTF-8541 /2021.
Pászka Imre (1949-)
   Együtthatás-reprezentációk [elektronikus dok.] / Pászka Imre. - Szeged : Belvedere Meridional, 2019-
Főcím a címképernyőről
Európa - társadalomtörténet - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás - középkor - újkor - elektronikus dokumentum
316.63(4)"13/18" *** 504.03(4)"13/18" *** 551.583(4)"13/18"
[AN 3794924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében : kis jégkorszak. - Szöveg (pdf : 6 MB). - 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160273. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-03-7
[AN 3794925] MARC

ANSEL
UTF-8542 /2021.
Szilágyi-Gál Mihály (1971-)
   Apolitizmus : támpontok az apolitikusság fogalmának megértéséhez / Szilágyi-Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2020. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-556-040-0 fűzött : 2500,- Ft
politikai szociológia - politikai filozófia
316.334.3 *** 323.225 *** 321.01
[AN 3804753]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

543 /2021.
Lőrincz Gyuláné
   Volt egyszer.. : Veszett Daru és babonák, hiedelmek : a füzesgyarmati veszett állatorvosról és az állattartáshoz kapcsolódó babonákról, hiedelmekről / Lőrincz Gyuláné, Markovits Rozina. - [Füzesgyarmat] : [Önkormányzat], 2020. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gyarmati krónikás ; 2020/1.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81296-0-2)
Füzesgyarmat - magyar néprajz - hiedelem - állattartás
398.3/.4(=945.11)(439-2Füzesgyarmat) *** 636
[AN 3804529]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2021.
Molnár Tamás (1955-)
   Kurgan art : sámánrajzok / Molnár Tamás. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 27 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Megj. a 2019-ben megrendezett vándorkiállítás alkalmából. - A kiállításmegnyitó szövege angol és orosz nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművész - sámánizmus - urál-altaji népek ősvallása - 20. század - 21. század
391.984(5) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 73/76(439)(092)Molnár_T. *** 291.6 *** 299.4
[AN 3803972]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2021.
Simányi Frigyes
   Képek a Balaton északi partvidékének egykori népi építészetéről = Die ehemalige Volksbaukunst der Siedlungen entlang des nördlichen Ufers vom Plattensee = The former folk architecture of the settlements on the northern shore of lake Balaton / Simányi Frigyes. - Budapest : Romanika, 2020. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 34.)
ISBN 978-615-5037-57-3 kötött : 2990,- Ft
Balaton-felvidék - népi építészet - magyar néprajz
39(=945.11)(439Balaton-felvidék) *** 72.031.4(439Balaton-felvidék)
[AN 3805538]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2021.
Szilágyi Mária (1985-)
   Newtrad : a szegedi nagytáj építészeti mutatója = Newtrad : arhitektonski vodič Segedinskog regiona / Szilágyi Mária, Kerner Gábor ; [... ford. ... Németh Ferenc, Popović Predrag] ; [kiad. a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz. ; [Senta] : VMMI, 2019. - 127, 121 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A magyar és a szerb nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9804-62-3 fűzött
ISBN 978-86-80644-27-1
Dél-Alföld - Vajdaság - népi építészet - néprajz
39(=00)(4-191) *** 72.031.4(439.14-13) *** 72.031.4(497.11Vajdaság)
[AN 3805018]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

547 /2021.
Gál Sándor, F.
   Önként, önzetlenül, összefogva : az egri összefogás negyedszázada / [írta és szerk. F. Gál Sándor] ; [kiad. az Életminőségért Alapítvány]. - [Eger] : Életminőségért Alapítvány, 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A "mi" könyvünk : az egri összefogás negyedszázadáról, 1996-2020 : önként, önzetlenül, összefogva. - Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-00-9016-0 fűzött
Eger - civil társadalom - civil szervezet
323.21(439-2Eger) *** 334.012.46(439-2Eger)
[AN 3804919]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2021.
Gottfried, Paul Edward (1941-)
After liberalism (magyar)
   A liberalizmus után : tömegdemokrácia a menedzserállamban / Paul Edward Gottfried. - Budapest : Századvég, 2020. - 263 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Vági Barnabás. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-62-0 fűzött : 3490,- Ft
politikai filozófia - liberalizmus - konzervativizmus - demokrácia - amerikai angol irodalom
321.01 *** 329.12 *** 329.11 *** 820-96(73)=945.11 *** 321.7
[AN 3804198]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2021.
Herczeg József
   Az ítélet kötél általi halál ; Csinger mártírja / Herczeg József. - Pápa : Szerző, 2020. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7511-2 fűzött
állami terror - politikai per - magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - 1950-es évek
323.282(439)"195" *** 343.301.096(439)"195"(093) *** 943.9"1956"
[AN 3804519]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2021.
Kahler Frigyes (1942-)
   A snagovi tükör : ecsetvonások a politikus pályaképéhez / Kahler Frigyes, M. Kiss Sándor, Riba András ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 376 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5195-59-4 kötött : 4000,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom
32(439)(092)Nagy_I. *** 943.9"1956"
[AN 3805438]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2021.
   Mi, hatvanasok [elektronikus dok.] / szerk. Révész György. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : M. Ped. Társ., 2020. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160492. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7123-74-0
Magyarország - úttörőmozgalom - pedagógiai munka - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
329.78(439)"197/198"(0:82-94) *** 371.321 *** 379.852(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 3796300]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2021.
Pokol Béla (1950-)
   Szuverenisták kontra föderalisták : demokrácia a jurisztokráciával szemben : politikai elemzések / Pokol Béla. - Budapest : Századvég, 2020. - 250 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
ISBN 978-615-5164-61-3 fűzött : 2990,- Ft
európai integráció - politikai filozófia - föderalizmus - szuverenitás
327.39(4-62) *** 329.27(4-62) *** 342.24
[AN 3804200]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

553 /2021.
Illés Andrea (1967-)
   Magyar kincsek, ereklyék : múltidéző tárgyi emlékeink / Illés Andrea. - Budapest : Scolar, 2020. - 246, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-509-269-7 kötött : 7975,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - művészettörténet - ötvösség
930.85(439) *** 7(439) *** 737(439)
[AN 3807475]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2021.
Jankovics Marcell (1941-)
   Trianon / Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-5700-99-6 kötött : 9800,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - karikatúra - album
943.9"192" *** 341.382"1920" *** 741.5(439)(092)Jankovics_M.
[AN 3807473]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2021.
Jutasi Sándorné (1929-)
   Paloznaki "pillanatképek" / Jutasi Sándorné ; grafika Potyondi János ; kiad. Paloznak Jövőjéért Közalapítvány. - 5. kiad. - [Paloznak] : Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, 2020. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Paloznak - helyismeret - helytörténet - publicisztika
943.9-2Paloznak(0:82-92) *** 908.439-2Paloznak(0:82-92)
[AN 3804902]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2021.
Nagy János (1987-)
   Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen / Nagy János. - Budapest : BFL : Mika S. Egyes., 2020. - 583 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 7.). (Acta historica Societatis de Alexandro Mika nominatae. Series III., ISSN 2732-0367 ; 1.)
Bibliogr.: p. 476-528. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5635-11-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - társadalomtörténet - rendi szervezet - országgyűlés - 18. század
943.9"175" *** 342.53(439)"175" *** 316.343.32(439)"17" *** 323(439)"17"
[AN 3805356]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2021.
Nagy László
   Táj, ember, idő : emlékek Füzesgyarmat múltjából / Nagy László. - Füzesgyarmat : [Önkormányzat], 2020. - 16 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Gyarmati krónikás ; 2020/2.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81296-0-2)
Füzesgyarmat - helytörténet
943.9-2Füzesgyarmat
[AN 3804531]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2021.
   Négy vármegye kincsei : megyerikumok Győr-Moson-Sopron megyéből = Treasures of four counties : megyericums (values of the county) from Győr-Moson-Sopron county / [összeáll. és szerk. Jámbor Ibolya, Dubi Árpád] ; [... kiad. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Önkormányzat, [2020]. - 84, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 22x30 cm
ISBN 978-963-7184-17-8 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439.114) *** 908.439.114
[AN 3805029]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2021.
Papp Lajos (1948-)
   "El innen rablók, ez az én hazám!" / Papp Lajos, Zana Diána. - Verőce ; Budapest : Szívvel Lélekkel Szolgáltató Kft., 2020. - [52] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8842-6 fűzött
Magyarország - történelmi személy - szentkoronatan
943.9(092) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3804435]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2021.
Perlaki Zsuzsanna Éva
   Ősi rovásjelek az erdélyi aranylemezeken : kozmikus biblia / Perlaki Zsuzsanna Éva. - Budapest : Meridián Csop., 2020. - 114, [1] bill. ; 21 cm. - (Meridián-könyvek, ISSN 2630-8835 ; 2.)
Az alcím rovásírással
magyarságkutatás - rovásírás - ufó
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.335.9(=945.11)(089.3) *** 001.94UFO
[AN 3804484]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2021.
Sándor András
   Balatonszepezd a régészeti korok tükrében / Sándor András. - Balatonszepezd : Sándor A., 2020. - 22 p. : ill. ; 24 cm. - (Településtörténeti füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-615-81625-0-0 fűzött : 990,- Ft
Balatonszepezd - régészet
903/904(439-2Balatonszepezd)
[AN 3804810]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2021.
Sándor András
   "Villam Zepesd" : Balatonszepezd középkori történetének vázlata / Sándor András. - Balatonszepezd : Sándor A., 2020. - 43 p. : ill. ; 24 cm. - (Településtörténeti füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 978-615-81625-1-7 fűzött : 1990,- Ft
Balatonszepezd - helytörténet - középkor
943.9-2Balatonszepezd"10/15"
[AN 3804814]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2021.
Sulyok László (1944-)
   Kisfarkas a forradalomban : Priska József Tamás története / Sulyok László ; [közread.] Budafok-Tétény Budapest XXII. kerülete. - Budapest : XXII. ker. Önkormányzat, 2020. - 291 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-615-5952-03-6 kötött
Priska József Tamás (1936-2013)
magyar történelem - 1956-os forradalom - életútinterjú - forradalmár
929(439)Priska_J._T.(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3804888]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2021.
Szabó Balázs (1980-)
   Kincstár a budai vár alatt : a Nemzeti Bank titkos trezorjai és a teherelosztó története, 1884-2004 / Szabó Balázs. - Budapest : M. Napló, 2020. - 118 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5721-73-1 fűzött : 3000,- Ft
Budapest. 1. kerület - helyismeret - helytörténet
943.9-2Bp.I. *** 908.439-2Bp.I.
[AN 3805428]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2021.
Szimeonov Todor (1947-)
   1970 : az év krónikája / írta Szimeonov Todor. - Budapest : VVMA, 2020. - 124, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 71.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-615-5179-20-4 fűzött : 2900,- Ft
világtörténelem - 1970-es évek - történeti kronológia
930.9"1970"(0:930.24)
[AN 3804444]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2021.
Thierry, Amédée (1797-1873)
Histoire d'Attila et de ses successeurs (magyar) (részlet)
   Attila : történeti kor- és jellemrajz / írta Thierry Amadé ; ... ford. ... Szabó Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 183 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Geibel Á., 1855
ISBN 978-615-6189-31-8 fűzött : 2700,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század - hasonmás kiadás
936.91(092)Attila *** 094/099.07
[AN 3809579]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2021.
   Az Úr Jézus vezet a kezdetektől a végig. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 321 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81464-1-8 fűzött
magyarságkutatás - szentkoronatan
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3805344]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2021.
Utassy Istvánné (1948-)
   A múló idő kertje, Bódé / Utassy Istvánné. - Ajka : Szerző, 2020. - 77 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-615-00-9040-5 fűzött
Bódé - helytörténet - album
943.9-2Bódé(084.1)
[AN 3804023]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2021.
Vidó Miklós
   Egy Selley család története, 1725-2020 / írták Vidó Miklós, Selley Tamás, Selley Csaba. - [Pomáz] : Selley T., [2020]. - 254 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9220-1 fűzött
Selley család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Selley
[AN 3805016]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2021.
Weninger Endre (1947-)
   Híres magyar nők : női példaképek a magyar történelem évszázadaiból / Weninger Endre. - Kecskemét : Wing K., 2020. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-3-9 fűzött
Magyarország - nő - művelődéstörténet
930.85-055.2(439)
[AN 3804280]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

571 /2021.
Bányai Balázs
   Kastély-mese : a kápolnásnyéki Halász-kastély története / Bányai Balázs. - Kápolnásnyék : Koszorú, 2019. - 173 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Velencei-tavi könyvtár, ISSN 2498-9061 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7907-3 kötött : 4700,- Ft
Kápolnásnyék - kastély - helyismeret
908.439-2Kápolnásnyék *** 728.82(439-2Kápolnásnyék)
[AN 3804149]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2021.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Lélekalbum / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2020. - [95] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81057-9-8 kötött
Fűzött
Székesfehérvár - magyar irodalom - aforizma - fényképalbum
908.439-2Székesfehérvár(084.12) *** 894.511-84
[AN 3804837]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2021.
Ganeri, Anita (1961-)
Amazing expeditions (magyar)
   Csodálatos felfedezések : utazások, amik megváltoztatták a világot / Anita Ganeri ; ill. Michael Mullan ; [ford. Alföldy Bendegúz]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-075-4 kötött : 3999,- Ft
felfedező - felfedező utazás - gyermekkönyv
910.4(100)(092)(02.053.2)
[AN 3805139]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2021.
Gönczi Tamás (1959-)
   Piliscsillag, Napcsillag : egy magyar kultuszhely és titkai / Gönczi Tamás. - 4. jav., átd. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 615 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 601-615.
ISBN 978-963-89836-0-2 kötött
Pilis (hegység) - Magyarország - helyismeret - kultikus hely - magyarságkutatás - pálosok
908.439(234.373.25) *** 133 *** 930.8(=945.11) *** 271.791(439)
[AN 3809635]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2021.
   Hajdúböszörmény értékei / [szerk. Varjasi Imre] ; [kiad. a Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Települési Értéktár Biz., 2019. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm + DVD
Kötött
Hajdúböszörmény - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet - építészet - album - audiovizuális dokumentum
908.439-2Hajdúböszörmény(084.1) *** 943.9-2Hajdúböszörmény(084.1) *** 930.85(439-2Hajdúböszörmény)(084.1) *** 72(439-2Hajdúböszörmény)(084.1)
[AN 3804370]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2021.
Mitták Ferenc (1949-)
   Élet a százhalmok körül : vita est versus centum montes : adalékok az 50 éve város Százhalombatta történetéhez, 1970-2020 / Mitták Ferenc ; [... kiad. Százhalombatta Város Önkormányzata]. - Százhalombatta : Önkormányzat, 2020. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8973-7 fűzött
Százhalombatta - helyismeret - helytörténet - kulturális élet - 20. század - 21. század
908.439-2Százhalombatta"197/202" *** 316.7(439-2Százhalombatta)"197/202" *** 943.9-2Százhalombatta"197/202"
[AN 3804804]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2021.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Fülöpszállási múltidéző / Székely Gábor Attila. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-6031-23-5 fűzött
Fülöpszállás - helyismeret - helytörténet
908.439-2Fülöpszállás *** 943.9-2Fülöpszállás
[AN 3804362]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2021.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Kunszentmiklósi múltidéző / Székely Gábor Attila. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 85 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-6031-24-2 fűzött
Kunszentmiklós - helyismeret - helytörténet - album
908.439-2Kunszentmiklós(084.1) *** 943.9-2Kunszentmiklós(084.1)
[AN 3804367]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2021.
Vass Tibor (ifj.) (1954-)
   Szemelvények Ózd-Szenna történetéből / ifj. Vass Tibor ; [kiad. a Szennai Nyugdíjas Klub]. - Ózd : Szennai Nyugdíjas Klub, 2020. - 105 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-615-00-7801-4 fűzött
Ózd - helyismeret - helytörténet
908.439-2Ózd *** 943.9-2Ózd
[AN 3804347]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

580 /2021.
Balla József (1975-)
   A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ-, illetve közbiztonság alakulására [elektronikus dok.] / Balla József. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160486. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-51-2
közbiztonság - biometria - azonosítás - útlevél - elektronikus dokumentum
351.78 *** 57.087.1 *** 351.755.61
[AN 3796250]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2021.
Boros Anita (1980-)
   Közbeszerzés [elektronikus dok.] / Boros Anita, Tátrai Tünde ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Lezárva: 2020. márc. 20. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160488. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-306-4
Magyarország - közbeszerzés - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(078)
[AN 3796257]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2021.
Decsy Sámuel (1742-1816)
A' magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája, mellyet sok régi és újjább irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, 's kedves hazafiainak hasznokra közönségessé tett Decsy Sámuel (részlet)
   A magyar Szent Koronát őrző bandériumok története / Decsy Sámuel ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 217 p., [28] t.fol. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9818-65-1 kötött
Magyarország - koronázási jelvény - katonai egység története - bandérium - koronaőr
342.519.8(439) *** 355.318(439)(091)
[AN 3804545]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2021.
Dragomir, Marius
   Media influence matrix: Slovakia [elektronikus dok.] / auth. Marius Dragomir ; publ. by CEU's Center for Media, Data and Society. - Szöveg (pdf : 11.7 MB). - Budapest : CEU CMDS, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160302. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6107-02-2
Szlovákia - tömegtájékoztatási eszköz - médiapolitika - elektronikus dokumentum
34:791.9.096/.097(437.6) *** 316.774(437.6)
[AN 3795056]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2021.
Harouel, Jean-Louis (1944-)
Les droits de l'homme contre le peuple (magyar)
   Emberi jogok a nép ellen / Jean-Louis Harouel. - Budapest : Századvég, 2020. - 106 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. S. Király Béla. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-53-8 fűzött : 1790,- Ft
Franciaország - emberi jog - jogfilozófia - közjó - migráció - iszlám - menekültügy - 21. század - vitairat
342.7 *** 34.01 *** 177 *** 325.1(100)"20" *** 341.43(44)"20" *** 297
[AN 3804195]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2021.
Herczeg József
   Gyilkosok és áldozatok / Herczeg József. - Ajka : Szerző, 2020. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8957-7 fűzött
Magyarország - gyilkosság - híres bűneset - 20. század
343.611(439)"19" *** 34.096(439)"19"
[AN 3804521]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2021.
Horváth Ferenc
   Ők is a hazát szolgálták : a második világháborút megjárt pápai katonák történetei / [írta és szerk.] Horváth Ferenc. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020-. - 21 cm
Pápa - Magyarország - katona - ejtőernyős fegyvernem - második világháború - 20. század - memoár
356.169(439-2Pápa)"194"(092)(0:82-94) *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 3804513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 213, [2] p. : ill., részben színes + mell. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 91.)
Fűzött
[AN 3804518] MARC

ANSEL
UTF-8587 /2021.
Kertész Gábor
   A szürkületről : egy volt pénzügyi nyomozó visszaemlékezései / Kertész Gábor. - Budapest : Uránusz, 2020. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-79-5 fűzött
Magyarország - nyomozó - gazdasági bűnözés - sikkasztás - jogeset - ezredforduló - memoár
351.74(439)(092)(0:82-94) *** 34.096(439)"200"(0:82-94) *** 343.72(439)"200"(0:82-94)
[AN 3803996]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2021.
Paksy Máté (1976-)
   A jogászi értelem egysége - hangjai sokféleségében : értekezések a modern jogi gondolkodásról / Paksy Máté. - Miskolc : Bíbor K., 2019. - XV, 175 p. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 34.)
Bibliogr.: p. 147-165.
ISBN 978-615-5536-77-9 fűzött
jogfilozófia - jogelmélet - jogtudomány
340.12 *** 34.01
[AN 3804971]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2021.
   Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2019 és 2020 évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Kiss Tibor]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2020. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 80.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-30-0 fűzött
kriminológia
343.9
[AN 3805642]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

590 /2021.
Mészáros László Antal
   Rubin-feladat : a Magyar Néphadsereg szárazföldi csapatainak hadrendi változásai 1987-ben : kitekintéssel a Magyar Néphadsereg egészére / Mészáros László Antal. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 214 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-327-829-1 fűzött
Magyarország. Magyar Néphadsereg
Magyarország - haderőszervezet - szervezeti változás - 1980-as évek - adattár
355.3(439)"198" *** 355.31(439)"198" *** 65.014
[AN 3805090]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

591 /2021.
Carbone, Lexie
DIY: online marketing (magyar)
   Saját kezűleg: online marketing : Facebook, Google Ads, Google Shopping, Youtube, Instagram / Carbone, Rhédey. - [Budapest] : Quintx Mo. Kft., [2019]. - 226, [2] p. ; 21 cm
keretcím: KKV könyvtár, a vállalkozók tudástára
ISBN 978-615-00-5839-9 fűzött : 4990,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3804947]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2021.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (6.) (2020) (Gödöllő)
   VI. Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 28th February, 2020, ... Gödöllő : book of abstracts / ed. by Bálint Horváth, Péter Földi, Zsombor Kápolnai ; [org. by the] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 828 KB). - Gödöllő : [SZIE K.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160282. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-895-3
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3794998]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2021.
Lentner Csaba (1962-)
   Rendszerváltás és pénzügypolitika : tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetéről[!] és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről / Lentner Csaba. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2020. - 335 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 327-329.
ISBN 978-963-05-9804-0 kötött
Magyarország - rendszerváltás - gazdaságpolitika - pénzügy - ezredforduló
338.2(439)"1989/200" *** 336.7(439)"1989/200"
[AN 3807472]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

594 /2021.
   Ferenczi György emlékkötet : "szigorú szeretet" / szerk. Gulyásné Kovács Erzsébet, Hatvani Erzsébet, Szarka Attila. - Pécs : SZIME ; Budapest : Ferenczi Gy. Alapítvány, 2020. - 182 p. : ill. ; 23 cm. - (Szociálpolitikai tükör könyvek, ISSN 2677-1713 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8044-4 fűzött
Ferenczi György (1946-1994)
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - gyógypedagógus - 20. század
364.65-053.2/.6(439) *** 364.62(439)(092)Ferenczi_Gy.
[AN 3805468]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

595 /2021.
   80 éves a BME Mérnöktovábbképző Intézete : konferencia, 2019. május 20. - [Budapest] : [BME], 2019. - 78 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
Szerk. Benedek András. - Bibliogr.
Fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Mérnöktovábbképző Intézet
Budapest - egyetem - mérnökképzés - továbbképzés - testülettörténet
378.662(439-2Bp.).096(091)
[AN 3804523]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2021.
Antal Istvánné
   Mintamókus ugrásra kész : tematikus veszélyhelyzeti munka és módszertani felkészítő füzet 3-7 éves korosztály részére / [... kész. Antal Istvánné ... és Lukács László] ; [kiad. ... Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság]. - Várpalota : Veszprém M. Katasztrófavédelmi Ig., 2019. - 72 p. : ill. ; 31 cm
Kötött
óvodapedagógia - balesetvédelem - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 614.8(072)
[AN 3804528]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2021.
Jancsák Csaba (1972-)
   Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből / Jancsák Csaba. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 183-202.
ISBN 978-615-6060-00-6 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - diákönkormányzat - diákélet - diákjog - 20. század - 21. század
371.83(439)"192/201" *** 378.183(439)"192/201" *** 371.515(439)
[AN 3803980]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2021.
    szelet! [elektronikus dok.] : iskolaérettségi vizsgálat 6 éves korosztály számára / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről
iskolaérettség - képességvizsgálat - útmutató - elektronikus dokumentum
372.367 *** 371.212.22(036)
[AN 3793695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csoportos vizsgálat. - Szöveg (pdf : 3.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160036. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5944-16-1
[AN 3793698] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Egyéni vizsgálat. - Szöveg (pdf : 4.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160038. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5944-18-5
[AN 3793700] MARC

ANSEL
UTF-8599 /2021.
Kerekes Judit (1947-)
   Lottyka sikeres száz esztendeje egy pedagógusdinasztiában / [szerzők Kerekes Judit, Tóth Mariann] ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - [Budapest] : M. Ped. Társ., 2020. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-7123-69-6 kötött
Kerekes Istvánné Hámory Sarolta (1919-)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Kerekes_I.-né_Hámory_S.
[AN 3804502]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2021.
Kunos István (1967-)
   Személyiségfejlesztés / Kunos István ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2020. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-661-862-9 fűzött
személyiségfejlesztés
37.03 *** 159.923.2
[AN 3809572]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2021.
   Lónyay-imatakaró : egy sosemvolt idő fohászai, történetei / [szerk. Rácz Kornélia, Tóth Csaba Csongor] ; [ill. Kruppa Terézia] ; [kiad. a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium]. - [Budapest] : Lónyay Utcai Református Gimn. és Kollégium, 2020. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81626-0-9 kötött
Budapest - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola - világjárvány - 21. század - ima
373.54(439-2Bp.) *** 616.98(100)"202" *** 243
[AN 3805384]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2021.
   Magyar Képzőművészeti Egyetem / [szöveg Révész Emese] ; [... szerk. Kozma Éva és Szabó Ádám]. - [Budapest] : MKE, cop. 2019. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7165-87-0 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - képzőművészet
378.67(439-2Bp.)
[AN 3804514]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2021.
Magyar Képzőművészeti Egyetem (angol)
   The Hungarian University of Fine Arts / [text Emese Révész] ; [ed. by Éva Kozma and Ádám Szabó] ; [transl. by Péter Pásztor]. - [Budapest] : MKE, cop. 2019. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7165-86-3 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - képzőművészet
378.67(439-2Bp.)
[AN 3804515]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2021.
Pap Jánosné
   Környezetünk csodái : tematikus tervek a környezeti nevelés hatékony megvalósításához / Pap Jánosné, Krén-Rostási Nikolett. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2019]. - 2 db ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 372.3(072)
[AN 3769444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősz - tél. - 77, [2] p.
Bibliogr.: p. [79].
ISBN 978-615-6043-02-3 fűzött
[AN 3805649] MARC

ANSEL
UTF-8605 /2021.
   "Úgy sarjad a növény, ha időben vetünk" : válogatás a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett tanulmányírói pályázat dolgozataiból, 2017-2018-2019 : [Kárpát-medencei magyar fiatalok gondolatai magyarságról, hazáról, múltról, jövőről]. - Ipolybalog : Palóc Társ. ; [Budapest] : Biró, [2020]. - 335 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 14.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-615-6031-14-3 fűzött
magyarság - kultúra - magyar történelem - tanuló - pályázat
371.385 *** 943.9 *** 06.063 *** 316.7(439)
[AN 3804342]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2021.
   Vár az iskolavár [elektronikus dok.] : iskolaérettségi vizsgálat 7 éves korosztály számára / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
iskolaérettség - képességvizsgálat - útmutató - elektronikus dokumentum
372.367 *** 371.212.22(036)
[AN 3793709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csoportos vizsgálat. - Szöveg (pdf : 5.6 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160039. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5944-20-8
[AN 3793712] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Egyéni vizsgálat. - Szöveg (pdf : 12.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160041. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5944-22-2
[AN 3793715] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

607 /2021.
   20 godina srpskog ǰezičkog kampa Vuk Stefanović Kara�ić ; [izd.] Srpski pedagoški i metodološki centar, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpešta : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2019. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Balatonfenyves - magyarországi szerbek - ifjúsági tábor - szerb nyelv - fényképalbum
379.835(=86)(439-2Balatonfenyves)(084.12) *** 808.61
[AN 3805351]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2021.
Barfield, Mike
The mischief-maker's handbook (magyar)
   Bajkeverők kézikönyve : [több mint 70 mókás átverés] / írta Mike Barfield ; ill. Jan Buchczik ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 93, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-097-6 fűzött : 3775,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3805175]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2021.
Gillard, John
Are you smart enough to be a secret agent? (magyar)
   Hogyan lehetsz titkos ügynök? : a nem hivatalos CIA-rejtvénykönyv : [több mint 100 feladvány és kérdés] / John Gillard ; [ford. Borosnyai-Miklós Katalin]. - Budapest : Scolar, 2020. - 224 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-509-077-8 fűzött : 3999,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3805390]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2021.
Mészáros András (1956-)
   Tactics of Morphy, Fischer, Kasparov and Carlsen = Morphy, Fischer, Kaszparov, Carlsen taktikája = Die Schachtaktik von Morphy, Fischer, Kasparow, Carlsen / Mészáros András. - Budapest : Mészáros A., 2019. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81073-4-1 fűzött
sakk - sportoló - 19. század - 20. század
794.1(100)(092) *** 794.1
[AN 3804867]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2021.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über Rennfahrzeuge (magyar)
   Versenyjárművek / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 55.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-104-1 fűzött : 4299,- Ft
gépjárműsport - gyermekkönyv - képeskönyv
796.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3805132]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2021.
   A Vértes és a Gerecse legszebb túrái : 8 vértesi és 12 gerecsei túra részletes leírással, térképpel, színprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter]. - Budapest : MTSZ, cop. 2020. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek ; 1.)
Spirál fűzéssel
Fűzött
Vértes (hegység) - Gerecse - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(234.373.2)(036)
[AN 3804169]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

613 /2021.
   BMT : Budapesti mobilitási terv, 2030 / [kiad. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.]. - Budapest : BKK Zrt., cop. 2020. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest - városfejlesztés - tömegközlekedés - közlekedésszervezés - stratégia - 21. század
711.4(439-2Bp.)"202" *** 656.025.6(439-2Bp.)"202" *** 338.47(439-2Bp.)"202" *** 65.011.1
[AN 3805345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Célrendszer és intézkedések. - 97 p.
[AN 3805348] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslat. - 149 p.
[AN 3805349] MARC

ANSEL
UTF-8614 /2021.
Csenkey Éva (1944-)
   Gyugyi László Zsolnay gyűjteménye / írta Csenkey Éva ; [közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2020. - 79 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5873-03-4 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - szecesszió - magángyűjtemény - ipartörténet - századforduló
7.035.93(439) *** 069.017(439)Gyugyi_L. *** 738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3803939]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2021.
Enczi Zoltán
   Tájfotózás és épületfényképezés / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Imre Tamás]. - 5. frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2021. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-615-80782-8-3 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés - épületfotó - tájkép
77.047 *** 77 *** 681.327 *** 77.033:72
[AN 3807989]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2021.
Győrffy Anikó, M. (1958-)
   Ikonfestés / M. Győrffy Anikó. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Cser K., cop. 2020. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-278-628-5 kötött : 3995,- Ft
művészet technikája - festészet - ikon
7.046.3 *** 75.046.3
[AN 3807669]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2021.
   Kárpát-medencei magyar zománcművészet : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2019 = Ungarische Emailkunst im Karpatenbecken : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2019 / [szerk. ... ford. ... Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2020. - 31 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5750-63-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kárpát-medence - Magyarország - zománcművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század - vándorkiállítás
738.4(4-191)(=945.11)"199/201" *** 061.3(4-191)"2019/2020" *** 738.4(439)"199/201"
[AN 3805591]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2021.
Király Csaba József (1944-)
   Egykori, most határon túli magyar vármegyék és települések numizmatikai emlékei 1800-1944 között : érmek, plakettek, domborművek, kitüntetések, jelvények, bárcák és néhány ma már nem létező vagy újra felállított emlékmű, szobor / Király Csaba József. - Budapest : Szerző, 2020-. - 31 cm
Kötött
Magyarország - numizmatika - érem - 19. század - 20. század - éremkatalógus
737.2(439)"180/194"
[AN 3804457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Délvidék (Vajdaság, Dél-Bácska és Nyugat-Bánát), Horvát-Szlavónország, Dalmácia (Baranyai háromszög és Muraköz), Fiume. - 2020. - 174 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 118-123.
ISBN 978-615-00-9335-2
[AN 3804458] MARC

ANSEL
UTF-8619 /2021.
Kiss Erika
   Erdély zsidóságának története temetői és zsinagógái fényében / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2020-. - 25 cm
Erdély - zsidóság - temető - zsinagóga
718(=924)(498.4) *** 316.347(=924)(498.4)(091) *** 726.3(498.4) *** 316.347(=924)(439.21)(091)
[AN 3805363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 27.)
Bibliogr.: p. 371-399.
ISBN 978-963-8159-40-3 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3805366] MARC

ANSEL
UTF-8620 /2021.
Lőrinczy Gábor (1952-)
   A szegvár-oromdűlői 6-7. századi temető = The cemetery of Szegvár-Oromdűlő from the 6th-7th centuries / Lőrinczy Gábor. - Budapest ; Szeged ; Szentes : Martin Opitz K. [etc.], 2020. - 806, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + mell. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 14.). (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2732-060X ; 8.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 357-359.
ISBN 978-963-9987-56-2 kötött
Szegvár - régészet - temető - avar-kor - 6. század - 7. század
718(439-2Szegvár)"05/06" *** 904(439-2Szegvár)"05/06"
[AN 3804214]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2021.
Marosi Ilona (1941-)
   Élmények, hatások : művészeti kommunikációk / Marosi Ilona. - Budapest : Horváth I., 2020. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5504-6 kötött
Fűzött
Marosi Ilona (1941-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - memoár
73/76(439)(092)Marosi_I.(0:82-94)
[AN 3804461]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2021.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy Mihály, egy géniusz diadala / [... kurátora Gyarmati Gabriella]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2020. - [82] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 13.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
QR-kódokkal. - Megj. az állandó kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5811-07-4 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 3805311]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2021.
Nagy Eszter
   Múlt és jelen : emlékül a jövő nemzedékének / Nagy Eszter. - Budapest : Biró, 2020. - 52 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6031-34-1 fűzött
Isaszeg - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
746.3.031.4(=945.11)(439-2Isaszeg)
[AN 3804365]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2021.
Szalay Lajos (1909-1995)
   A képíró : beszélgetések Szalay Lajos festő- és rajzolóművésszel, 1942-1992 / [szerk. Sümegi György, Tóth Piroska]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2020. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 52.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-34-6 fűzött
Szalay Lajos (1909-1995)
Magyarország - grafikus - 20. század - interjú
76(439)(092)Szalay_L.(047.53)
[AN 3804012]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

625 /2021.
   Énekelni jó! : a Rákoshegyi Rezedák Dalkör fennállásának 20. évfordulójára / [kiad. Rákoshegyi Rezedák Dalkör Közművelődési Egyesület]. - Budapest : Rákoshegyi Rezedák Dalkör Közművelődési Egyes., 2020. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9038-2 fűzött
Rákoshegyi Rezedák Dalkör
Budapest. 17. kerület - énekkar
784.087.68.071(439-2Bp.XVII.)
[AN 3804730]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2021.
Rolland, Romain (1866-1944)
Musiciens d'aujourd'hui (részlet) (magyar)
   Berlioz [elektronikus dok.] / Romain Rolland ; ford. Lakatos László. - Szöveg (epub : 340 KB) (mobi : 689 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-784-0 (epub)
ISBN 978-963-474-785-7 (mobi)
Berlioz, Hector (1803-1869)
Franciaország - zeneszerző - 19. század - életrajz - elektronikus dokumentum
78.071.1(44)(092)Berlioz,_H.
[AN 3794270]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2021.
Szabó Sándor (1956-)
   A zene metafizikája / Szabó Sándor ; [megj. az Akusztikus Gitárzene Egyesület kiadásában]. - Átd., bőv. kiad. - [Vác] : Akusztikus Gitárzene Egyes., 2019. - 246 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4949-6 fűzött
zeneelmélet - zeneesztétika
78.01
[AN 3809621]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2021.
Tumpek Zoltán
   Az éneklő kép : M&M - Mozart és Munkácsy nyomában / Tumpek Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 978-615-5359-86-6 fűzött : 2000,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Ausztria - Magyarország - zeneszerző - 18. század - festőművész - 19. század
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3804469]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

629 /2021.
   Etimológia és jelentésfejlődés / szerk. Nyomárkay István, Nagy Sándor István ; [rend., közread. az] MTA Modern Filológiai Társaság. - Budapest : MTA Modern Filológiai Társ., 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2019. jún. 26-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva francia, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-508-924-6 kötött
nyelvészet - nyelvtörténet - szemantika
800.1 *** 801.54
[AN 3804265]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2021.
Fodor Marianna
   Szívből magyarul : Hungarian coursebook for beginners / Fodor Marianna, Mezei Zsuzsa Lívia. - Debrecen : Szerzők, 2020. - 141 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9053-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3805015]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2021.
Gimpl Edit
   TELC Deutsch C1 nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Gimpl Edit. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2013. - 151 p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9360-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3807467]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2021.
Hunfalvy Pál (1810-1891)
   A Kún- vagy Petrarka-codex és a kúnok / Hunfalvy Pál. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6189-24-0 fűzött : 2100,- Ft
Codex Cumanicus
nemzettörténelem - kunok - 14. század - nyelvemlék - kódex
809.434.6-8 *** 091.14(45)Codex_Cumanicus *** 930.8(=943.46)
[AN 3809620]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2021.
   Az ige vonzásában : lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára / szerk. M. Pintér Tibor, P. Márkus Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 214.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-258-2 fűzött : 2990,- Ft
lexikográfia - lexikológia - műfordítás - emlékkönyv
801.3 *** 82.03
[AN 3804381]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2021.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány ..., Oktatási Hivatal]. - Budapest : Japán Alapítvány : Oktatási Hiv., 2020, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3809636]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2021.
Matykó Jenő (1943-)
   Biografiaj fragmentoj, kiuj kondukis kun la transpaso de la klasiko al Esperanto = Életrajzi részletek, amelyek a klasszika átlépésével az eszperantóhoz vezettek / Eŭgeno Macko. - Budapest : Matykó J., 2020. - 295 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81479-4-1)
Matykó Jenő (1943-)
Eŭropo Demokratio Esperanto
eszperantó - nemzetközi szervezet - memoár
800.892 *** 929(439)Matykó_J.(0:82-94) *** 061.2(100)
[AN 3805307]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2021.
   A nyelvtipológia klasszikusai : szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig / szerk. Havas Ferenc. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 251 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 215.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-262-9 fűzött : 3990,- Ft
nyelvészet
800.1
[AN 3804392]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2021.
Pusztay János (1948-)
   Magyar - lett kisszótár = Ungāru - latviešu vārdnīca / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 431 p. ; 14 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 978-615-5753-51-0 fűzött
magyar nyelv - lett nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=883
[AN 3803937]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2021.
Schindler László
   So sprachen unsere Vorfahren = Így beszéltek elődeink / [szerk. Schindler László]. - Bánd : Német Önkormányzat, 2020. - 165 p. ; 24 cm. - (Bándi szemle, ISSN 2560-1571 ; 2.)
ISBN 978-615-00-7646-1 fűzött
Bánd - német nyelv - nyelvjárás - tájszótár - magyarországi németek - kétnyelvű szótár
803.0-087(439-2Bánd) *** 801.323=30-087=945.11 *** 316.347(=30)(439-2Bánd)
[AN 3804192]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2021.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : [alapfok B1] / Szűcs Melinda. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2012. - 95 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9229-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3807452]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2021.
Varga Zsigmond József (1918-1997)
   Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz / szerk. Varga Zsigmond J. ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - [4], VII p., 1038 col. ; 28 cm
ISBN 978-963-558-452-9 kötött : 6500,- Ft
Biblia. Újszövetség
ógörög nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=75=945.11 *** 225.03
[AN 3807402]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

641 /2021.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Lélekszakadtak : téboly az irodalomban / Bartusz-Dobosi László. - 2. kiad. - Pécs : Kronosz, 2020. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6048-56-1 fűzött : 2250,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - elmebetegség
82(091) *** 894.511(091) *** 616.89
[AN 3809640]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2021.
Hetényi Zsuzsa (1954-)
   "Miről is szólnak azok a könyvek?" [elektronikus dok.] : értelmezési kulcsok az irodalomelemzéshez a 20. századi orosz próza szövegmintáin 1-2. / Hetényi Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161001. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-022-5
orosz irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - 20. század - próza - műelemzés - elektronikus dokumentum
882(091)-3"19" *** 82.01
[AN 3799893]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

643 /2021.
   Béklyózatlan a lélek : a 2019. szeptember 20-i miskolci irodalmi emlékkonferencia előadásai / szerk. Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2020. - 71 p. ; 25 cm
A konferenciát "A nagy világon e kívül" címmel rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-84-7 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(091)"19" *** 012Kabán_A
[AN 3805003]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2021.
Király Lajos (1947-)
   Vallomások az életemről : öt életútinterjú / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-30-3 fűzött
Király Lajos (1947-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Király_L.(047.53)
[AN 3804262]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2021.
Szenes Hanna (1921-1944)
   Dombóvár - Jeruzsálem : Szenes Hanna dombóvári éveiből, 1921-1939 : naplórészletek. - Budapest : MyBook, 2019. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összeáll. Szombath Tibor
ISBN 978-615-00-7925-7 fűzött
Szenes Hanna (1921-1944)
Dombóvár - Magyarország - író - zsidóság - helyismeret - 20. század - Horthy-korszak - napló
894.511(092)Szenes_H.(0:82-94) *** 316.347(=924)(439)"192/193"(0:82-94) *** 908.439-2Dombóvár"192/193"(0:82-94)
[AN 3804465]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

646 /2021.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten zu Weihnachten (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra / [írta] Anne Ameling ; [rajz.] Monika Parciak ; [ford. Győri Hanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-676-0 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808751]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
A twist in the tale (magyar)
   Váratlan fordulat / Jeffrey Archer ; [ford. Bart Dániel, Bart István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2020. - 267, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-443-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3807915]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2021.
Asselin, Kristine
The art of the swap (magyar)
   Kulcs a múltba / Kristine Asselin & Jen Malone ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 351 p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-607-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3808555]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2021.
Auster, Paul (1947-)
Squeeze play (magyar)
   Trükkös játék / Paul Auster ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-769-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3809644]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2021.
Baldacci, David (1960-)
A minute to midnight (magyar)
   Egy perccel éjfél előtt : [Atlee Pine 2.] / David Baldacci ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2020. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-439-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3804048]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2021.
Bartsch, Carina (1985-)
Türkisgrüner Winter (magyar)
   Türkizzöld tél [elektronikus dok.] / Carina Bartsch ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020], cop. 2015. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-360-5
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3795827]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2021.
Berry, Steve (1955-)
The Warsaw protocol (magyar)
   A varsói protokoll / Steve Berry ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-947-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3804706]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2021.
Bertman, Jennifer Chambliss
Book scavenger (magyar)
   Könyvvadászok / Jennifer Chambliss Bertman ; Sarah Watts illusztrációival ; [ford. Illés Róbert]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 378, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-670-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3808551]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2021.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the pirate king (magyar)
   Daughter of the pirate king : a kalózkirály lánya 1. / Tricia Levenseller ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 283 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-497-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3807630]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2021.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : underworld (magyar)
   Assassin's creed : alvilág / Oliver Bowden ; [ford. Rusznyák Csaba]. - 3. utánny. - Budapest : Fumax, 2020, cop. 2016. - 461 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016
ISBN 978-615-5514-44-9 fűzött : 4495,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3809543]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2021.
Brennan, Sarah Rees (1983-)
Daughter of chaos (magyar)
   Sabrina hátborzongató kalandjai 2 : a káosz leánya / Sarah Rees Brennan ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 395, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Gerinccím: Sabrina : a káosz leánya
ISBN 978-963-561-363-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3807635]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2021.
Capin, Hannah
The dead queens club (magyar)
   Halott királynők klubja [elektronikus dok.] / Hannah Capin ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-364-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796150]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2021.
Capus, Alex (1961-)
Léon und Louise (magyar)
   Léon és Louise [elektronikus dok.] / Alex Capus. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Gondolat, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tatár Sándor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-556-011-0 (mobi)
svájci német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(494)=945.11
[AN 3794464]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2021.
Cass, Kiera (1983-)
The betrothed (magyar)
   Eljegyezve / Kiera Cass ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-000-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3804705]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2021.
Chakraborty, S. A. (1985-)
The city of brass (magyar)
   Bronzváros / S. A. Chakraborty ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2018. - 518 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-472-9 kötött : 5480,- Ft : 19,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3803979]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
4.50 from Paddington (magyar)
   Paddington 16.50 / Agatha Christie ; [ford. Karig Sára]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 314 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-470-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3808570]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 291, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-587-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3808566]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2021.
Coben, Harlan (1962-)
The woods (magyar)
   Az erdő / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 390, [2] p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-417-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3807981]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2021.
Corey, James S. A.
Caliban's war (magyar)
   Kalibán háborúja : a Térség második kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 4. utánny. - Budapest : Fumax, 2020, cop. 2014. - 555 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-9861-66-4 fűzött : 4495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3809547]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2021.
Craven, M. W. (1968-)
The puppet show (magyar)
   Bábuk tánca / M. W. Craven ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-24-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3804140]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2021.
Crowley, Aleister (1875-1947)
Moonchild (magyar)
   Holdgyermek [elektronikus dok.] / Aleister Crowley ; műford. Fedina László és Fedina Lídia. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160294. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-57-7
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3795050]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2021.
Deledda, Grazia (1871-1936)
Il nostro Padrone (magyar)
   A mi Urunk [elektronikus dok.] / Grazia Deledda ; ford. Balla Ignác. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-069-8 (epub)
ISBN 978-963-559-070-4 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3796532]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2021.
Delinsky, Barbara (1945-)
Before and again (magyar)
   Azelőtt és ismét / Barbara Delinsky ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-983-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3804664]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2021.
Dessen, Sarah (1970-)
Just listen (magyar)
   Just listen : figyelj rám! / Sarah Dessen ; [ford. Kecskés Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 379, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-448-4 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3807637]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2021.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The three stigmata of Palmer Eldritch (magyar)
   Palmer Eldritch három stigmája / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2003. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-750-8 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3807408]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2021.
Downing, Samantha
He started it (magyar)
   Ő kezdte / Samantha Downing ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 336, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-752-2 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3804052]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2021.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The garden of the gods (magyar)
   Istenek kertje / Gerald Durrell ; [ford. Osztovits Levente]. - Budapest : Európa, 2020. - 272, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-324-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3809632]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2021.
Erdődi Gábor (1952-)
   Örökített pillanat : 500 év angol szonettjeiből Edmund Spensertől Dylan Thomasig / [ford.] Erdődi Gábor. - Budapest : Rím Kvk., 2020. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-91-1 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - szonett - antológia
820-193.3(082)=945.11
[AN 3805466]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2021.
Flanagan, Liz
Dragon daughter (magyar)
   Sárkánylány [elektronikus dok.] / Liz Flanagan ; műford. Tamás Dénes. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Popcorn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-59-1
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3794539]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2021.
Follett, Ken (1949-)
The evening and the morning (magyar)
   Egy új korszak hajnala : A katerdális előzménye : Kingsbidge / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 811 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-001-8 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3804578]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2021.
Frelih, Jasmin B. (1986-)
Na/pol (magyar)
   Fél/be [elektronikus dok.] / Jasmin B. Frelih ; ford. Potoczki Klára. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-40-3
szlovén irodalom - fantasztikus regény - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
886.3-31=945.11 *** 886.3-313.1=945.11
[AN 3793962]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2021.
Frelih, Jasmin B. (1986-)
Na/pol (magyar)
   Fél/be : na/pol / Jasmin B. Frelih ; [ford. Potoczki Klára]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 344, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-38-0 fűzött : 3790,- Ft
szlovén irodalom - fantasztikus regény - szatirikus regény
886.3-313.1=945.11 *** 886.3-312.9=945.11
[AN 3804495]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2021.
Gammon, Sherry
Unbearable (magyar)
   Elviselhetetlen [elektronikus dok.] : a Port Fare trilógia harmadik része / Sherry Gammon ; ford. Kocsis Anikó. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020], cop. 2015. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-388-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3794454]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2021.
Garber, Stephanie
Finale (magyar)
   Finale : a Caraval befejező része / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020. - 458, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-437-796-2 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3809668]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2021.
Graudin, Ryan (1987-)
Invictus (magyar)
   Invictus [elektronikus dok.] : az idő gyermeke / Ryan Graudin ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-387-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3794484]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
The Boleyn inheritance (magyar)
   A Boleyn-örökség / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 571 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 570-[572].
ISBN 978-963-433-751-5 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3807923]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2021.
Harper, Jane (1980-)
The lost man (magyar)
   Az elveszett férfi / Jane Harper ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-932-4 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3804669]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2021.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun ihmeellinen joulu (magyar)
   Tatu és Patu csodálatos karácsonya / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2020. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5808-02-9 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3809702]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2021.
Hermann, Georg (1871-1943)
Jettchen Geberts Geschichte (magyar)
   Egy elhibázott élet [elektronikus dok.] : Henriette Jacoby / György Hermann ; ford. Lenkei Henrik. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-031-5 (epub)
ISBN 978-963-559-032-2 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3794101]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2021.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhártha : hindu költemény / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza] ; [ill. ... Jayantha Gomes]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 221, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-150-8 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3809691]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2021.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Der Steppenwolf (magyar)
   A pusztai farkas / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza] ; Gunter Böhmer akvarelljeivel. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 326, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-395-3 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3809669]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2021.
Hilmes, Oliver (1971-)
Witwe im Wahn (magyar)
   A fekete özvegy [elektronikus dok.] : Alma Mahler-Werfel élete / Oliver Hilmes ; ford. Kelenhegyi Andor. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81314-4-5
Mahler-Werfel, Alma (1879-1964)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3794056]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2021.
Hornung, Ernest William (1866-1921)
The boss of Taroomba (magyar)
   Taroomba [elektronikus dok.] / Ernest Hornung. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-083-4 (epub)
ISBN 978-963-559-084-1 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3794917]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2021.
Hůlová, Petra (1979-)
Macocha (magyar)
   Mostoha sors [elektronikus dok.] / Petra Hůlová ; műford. Barna Otília. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Szépirod. Kvk. : Metropolis Media Group, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-65-2
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3794205]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2021.
Jacobsen, Jens Peter (1847-1885)
Niels Lyhne (magyar)
   Lyhne Niels [elektronikus dok.] / Jacobsen Jens Péter ; ford. Elek Arthur. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-035-3 (epub)
ISBN 978-963-559-036-0 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3794181]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
The goal (magyar)
   The goal : a cél / Elle Kennedy. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 428, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-421-7 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3807642]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2021.
Kettu, Katja (1978-)
Rose on poissa (magyar)
   Rose elment [elektronikus dok.] / Katja Kettu. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Gondolat, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bába Laura. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-556-009-7 (epub)
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3795815]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2021.
King, Stephen (1947-)
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai : kisregények / Stephen King. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1998. - 758, [3] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjaiÞ; A jó tanulóÞ; Állj ki mellettem!Þ; A légzőgyakorlat ; Rita Hayworth and the Shawshank redemption ; Apt pupil ; The body ; The breathing method
ISBN 978-963-07-9468-8 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3808001]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2021.
King, Stephen (1947-)
Mr. Mercedes (magyar)
   Mr. Mercedes / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2014. - 557, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-225-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3808002]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2021.
King, Stephen (1947-)
The outsider (magyar)
   A kívülálló / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2019. - 503, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-346-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3807992]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2021.
Kiss Antal (1886-1958)
   Paul Géraldy Én meg te versciklusának magyar változata / ... feld. Kiss Antal. - Budapest : Romanika, 2020. - 63, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 17.)
borító- és gerinccím: Én meg te
ISBN 978-615-5037-58-0 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - magyar irodalom - átdolgozás - vers
840-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3805549]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2021.
Kleypas, Lisa (1964-)
Christmas Eve at Friday Harbor (magyar)
   Karácsonyeste Friday Harborben : Friday Harbor 1 / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Karácsonyéj a Péntek kikötőben" címmel is
ISBN 978-963-406-981-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3804701]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2021.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 2 (magyar)
   Szerelem : Harcom 2. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2017. - 585 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3605-1 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3807396]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2021.
Leonard, Dion
Finding Gobi (magyar)
   Találkozás Góbival, avagy Egy kiskutya, akinek nagy szíve volt / Dion Leonard ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 283, [4] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-585-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - kutya - állat-ember kapcsolat - memoár
820-94=945.11 *** 636.7(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 3807646]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2021.
Lindsey, Johanna (1952-)
Defy not the heart (magyar)
   A szívvel ne dacolj! : Shefford lovagjai 1 / Johanna Lindsey ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-996-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3804672]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Heir of fire (magyar)
   Heir of fire : a tűz örököse : [az Éjkorona folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 659 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-443-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3809633]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2021.
Madeleine, Laura
Where the wild cherries grow (magyar)
   Egy francia titok íze / Laura Madeleine ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5685-39-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3804022]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2021.
Maistre, Joseph Marie de (1753-1821)
   Elmélkedések / Joseph Marie de Maistre ; szerk. Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2020. - 278 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Tart.: Elmélkedések FranciaországrólÞ; Tanulmány a politikai alkotmányok és más emberi intézmények rendezőelvéről. - Egys. cím: Considérations sur la France ; Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. - Ford. Kisari Miklós
ISBN 978-615-5164-54-5 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - francia irodalom - politikai filozófia - történetfilozófia - történelem - 18. század - 19. század
840-96=945.11 *** 321.01 *** 930.1 *** 944"17/18"
[AN 3804204]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2021.
Mansell, Jill
It started with a secret (magyar)
   Te vagy az én titkom! / Jill Mansell ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-27-9 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3804126]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2021.
March, Meghan
Dirty billionaire (magyar)
   Vágy és hatalom / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 6. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-24-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3808533]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2021.
Martel, Yann (1963-)
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2020. - 393, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-340-8 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3807998]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2021.
Maskame, Estelle (1997-)
The wrong side of Kai (magyar)
   Kai sötét oldala / Estelle Maskame ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 298, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-982-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 3804674]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2021.
McGuire, Jamie (1978-)
Beautiful sacrifice (magyar)
   Gyönyörű áldozat [elektronikus dok.] / Jamie McGuire ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160521. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-340-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3796572]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2021.
McManus, Karen M.
Two can keep a secret (magyar)
   Tartsd meg a titkot [elektronikus dok.] / Karen M. McManus ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-343-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3796294]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2021.
Meadows, Daisy
Anna Fluffyfoot goes for gold (magyar)
   Kitti győzni fog! / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 169, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-878-8 fűzöttc1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3803991]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2021.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Večnye sputniki (magyar)
   Örök útitársaink [elektronikus dok.] / Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij ; ford. Sebestyén Károlyné ; [bev. Sebestyén Károly]. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-053-7 (epub)
ISBN 978-963-559-054-4 (mobi)
orosz irodalom - világirodalom története - művelődéstörténet - esszé - elektronikus dokumentum
882-4=945.11 *** 82(092)(0:82-4) *** 930.85(100)(0:82-4)
[AN 3794271]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2021.
Moccia, Federico (1963-)
Semplicemente amami (magyar)
   Ezer éjszaka nélküled / Federico Moccia ; [ford. Szabó Anita]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 402, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-131-6 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 3804715]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2021.
Morgenstern, Erin (1978-)
The night circus (magyar)
   Éjszakai cirkusz : regény / Erin Morgenstern ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2012. - 472 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-797-3 kötött : 4980,- Ft : 14,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3807353]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2021.
Ng, Celeste (1980-)
Little fires everywhere (magyar)
   Kis tüzek mindenütt / Celeste Ng ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-350-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3809631]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2021.
Panov, Vadim (1972-)
Bojny načinaût neudačniki (magyar)
   A prófécia [elektronikus dok.] / Vagyim Panov ; műford. Egri Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Titkos város. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-51-5
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3795049]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2021.
Pearse, Lesley (1945-)
The house across the street (magyar)
   Ház az utca túloldalán / Lesley Pearse ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-915-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3804675]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2021.
Plotnikov, Nikolaj Sergeevič (1924-)
Georgij Ugrin (magyar)
   Elfelejtett régi hőseink, szentjeink : Magyar (Ugrin) György és testvérei / Ny. Plotnyikov ; [ford. Orosz Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 223 p. ; 21 cm
Megj. "Magyar (Ugrin) György" címmel is
ISBN 978-615-00-8065-9 fűzött
orosz irodalom - történelmi regény
882-311.6=945.11
[AN 3805023]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2021.
Pullman, Philip (1946-)
The book of dust : the secret commonwealth (magyar)
   A por könyve 2 : a titkos birodalom / Philip Pullman ; Chris Wormell rajz. ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 642, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-128-6 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3804712]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Year one (magyar)
   Napfogyatkozás : [A kiválasztott krónikája 1.] / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-986-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3804577]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2021.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El juego del ángel (magyar)
   Angyali játszma / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2008. - 606, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-316-3 kötött : 4599,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3807993]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2021.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El prisionero del cielo (magyar)
   A mennyország fogságában / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2016. - 326, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-154-1 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3808458]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2021.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2016. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-808-9 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3809629]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2021.
San Giusto, Luigi di (1865-1936)
Fede (magyar)
   Féde [elektronikus dok.] / Luigi di San Giusto ; ford. Hrabovszky Júlia. - Szöveg (epub : 763 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-786-4 (epub)
ISBN 978-963-474-787-1 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3794272]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3781369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Tündevér / [ford. Kellermann Viktória]. - 2020. - 371 p.
ISBN 978-963-406-925-6 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3804564] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A megvetés ideje / [ford. Kellermann Viktória]. - 2020. - 402, [1] p.
ISBN 978-963-406-926-3 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3804566] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Tűzkeresztség / [ford. Kellermann Viktória]. - 2020. - 422, [1] p.
ISBN 978-963-406-927-0 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3804568] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Fecske-torony / [ford. Hermann Péter]. - 2020. - 516, [1] p.
ISBN 978-963-406-928-7 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3804575] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Viharidő / [ford. Hermann Péter]. - 2020. - 403 p.
ISBN 978-963-406-930-0 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3804961] MARC

ANSEL
UTF-8725 /2021.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Pluk van de Petteflet (magyar)
   Titi a toronyház tetején / Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; [... ford. Czibere Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-600-5 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - meseregény
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808770]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2021.
Schmidt, Tiffany
A date with Darcy (magyar)
   Randi Darcyval : könyvemben már láttalak / Tiffany Schmidt ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-793-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3804017]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2021.
Schnitzler, Arthur (1862-1931)
Freiwild (magyar)
   A préda [elektronikus dok.] : színmű 3 felvonásban / Arthur Schnitzler ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-055-1 (epub)
ISBN 978-963-559-056-8 (mobi)
osztrák irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
830-2(436)=945.11
[AN 3793567]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2021.
Sepetys, Ruta (1967-)
Salt to the sea (magyar)
   Tengerbe veszett könnyek [elektronikus dok.] / Ruta Sepetys ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-386-5
Balti-tenger - Németország - amerikai angol irodalom - katasztrófa - tengeri hajó - második világháború - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 656.61.086.25(430)(261.24)"1945"(0:82-31)
[AN 3794501]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2021.
Shen, L. J.
The kiss thief (magyar)
   A csóktolvaj [elektronikus dok.] / L. J. Shen ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160520. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-87-6
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3796571]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2021.
Silver, Josie
One day in December (magyar)
   Egy decemberi nap / Josie Silver ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-006-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3807477]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2021.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
23 000 (magyar)
   23 000 [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2009. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Holka László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-981-6
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3801825]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2021.
Sparks, Nicholas (1965-)
The best of me (magyar)
   Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. kiad., 5. utánny. - Budapest : General Press, 2020. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-723-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3807719]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Pegasus (magyar)
   Pegazus / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2020. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-426-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3807401]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2021.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a reindeer (magyar)
   A kiskutya, aki rénszarvas akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-887-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3803992]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2021.
   Száz vers : görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása / [összeáll.] Szerb Antal. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 430, [16] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2592-5 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
82-14.02=945.11
[AN 3807399]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2021.
Taylor, Jodi
A trail through time (magyar)
   Ösvény az időben [elektronikus dok.] : St. Mary-krónikák 4 / Jodi Taylor ; ford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-53-9
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3795052]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; [ford. M. Szabó Csilla] ; [a versbetéteket ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Magvető, 2020. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3883-3 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3809670]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2021.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The aardvark who wasn't sure (magyar)
   A földimalac, aki semmiben sem volt biztos / Jill Tomlinson ; Anna Laura Cantone rajz. ; ford. Demény Eszter. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-578-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808759]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2021.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The cat who wanted to go home (magyar)
   A cica, aki haza akart menni / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 83 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-593-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808761]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2021.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The gorilla who wanted to grow up (magyar)
   A gorilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája / Jill Tomlinson ; [Anna Laura Cantone rajz.] ; [... ford. Demény Eszter]. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 93, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-577-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808753]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2021.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The penguin who wanted to find out (magyar)
   A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-594-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808752]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2021.
   Vándorfény : a keresztény világ legszebb elbeszélései / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-902-7 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 244(0:82-32)
[AN 3807398]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2021.
Wallace, David Foster (1962-2008)
Infinite jest (magyar)
   Végtelen tréfa / David Foster Wallace ; [ford. Kemény Lili és Sipos Balázs]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2018. - 1113 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-518-116-2 fűzött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3808524]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2021.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The island of doctor Moreau (magyar)
   Dr. Moreau szigete / H. G. Wells ; Németh Gyula illusztrációival ; [ford. Rózsa György]. - Budapest : Cser K., 2020. - 218, [50] p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Szörnyetegek szigetén" címmel is
ISBN 978-963-278-633-9 kötött : 4495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3807683]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

745 /2021.
Ács Nagy Éva (1964-)
   Csak nézem a folyót / Ács Nagy Éva ; [közread. a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete]. - Somogyzsitfa ; [Székesfehérvár] : MANE ; Budapest : Biró, 2020. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-7958-5 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3804288]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2021.
Almássy Katinka (1943-)
   Könnyező kavicsok : versek, műfordítások, kisprózák, visszaemlékezések, recenziók, levelek, grafikák / Almássy Katinka. - Budapest : Rím Kvk., 2020. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5266-92-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3805347]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2021.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; Jankovics Marcell rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 77, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5700-06-4 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3807474]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2021.
Balázs F. Attila (1954-)
   Újrafestett rácsok : versek, 2010-2020 / Balázs F. Attila. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-053-8 fűzött : 1700,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3804463]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2021.
Ballai László (1963-)
   A védelmező : a múlt eszmélete / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-044-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3804466]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2021.
Balló László (1953-)
   Őszi sanzon : válogatott versek, 1986-2020 / Balló László. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 165 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6168-11-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803967]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2021.
Balogh László (1969-)
   Drágakő a sárban avagy Egy stádiumra a géniusztól / Balogh László. - Debrecen : [Balogh L.], 2020. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-615-00-8832-7 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3804826]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - 10. kiad. - [2020], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 410-420.
ISBN 978-963-426-155-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3809651] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - 6. kiad. - [2020], cop. 2014. - 552 p.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-595-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3809652] MARC

ANSEL
UTF-8753 /2021.
Baranyi Mária
   Hoppá, újra itt az ősz / Baranyi Mária. - [Jászberény] : [Baranyi M.], [2020]. - 34 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9191-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804981]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2021.
Bárdosi Attila (1953-)
   Purgatórium : előtte, közben, és ha lesz, utána : versek a karanténból, 2020 / Bárdosi Attila ; Oroszy Csaba grafikáival. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 260 p. : ill. ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5696-88-6 kötött
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3804411]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2021.
Bartók Imre (1985-)
   Majmom, Vergilius / Bartók Imre. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2020. - 63 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 44.)
ISBN 978-615-5355-33-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3805020]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2021.
Beke Mihály András (1956-)
   "Nincsen számodra hely" : válogatott esszék / Beke Mihály András. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 237 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 7.)
ISBN 978-963-541-006-4 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Erdély - magyar irodalom - kulturális politika - külpolitika - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság - magyar irodalom története - 19. század - esszé
894.511-4 *** 008:327(439) *** 323.15(=945.11)(498.4) *** 894.511(091)"18"
[AN 3805443]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2021.
Beke Zsuzsanna
   Visszatekintés / Beke Zsuzsanna. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-32-7 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3804286]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2021.
Bércesi Ilona
   Múzsák : töredékek / Bércesi Ilona. - Budapest : Bércesi I., 2020. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7676-8 fűzött
Magyarország - szobrász - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 73(439)(092)Bércesi_I.
[AN 3803977]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 334, [2] p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-410-694-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808559]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-615-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807434]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-656-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808561]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-620-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3807436]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-619-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807431]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 52, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-674-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3808795]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2021.
Berzsán Eszti (1985-)
   Éjféli novellák / Berzsán Eszti ; a szerző rajz. - [Budapest] : Berzsán E., [2020]. - 144, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9135-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3804400]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2021.
Berzsán Eszti (1985-)
   A két kiscica és az unikornis bébi / Berzsán Eszti. - [Budapest] : Szerző, [2020]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Két kiscica könyvek)
ISBN 978-615-00-9133-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3804396]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2021.
Biró Lajos (1880-1948)
   A szentlélek lovagja [elektronikus dok.] / Biró Lajos. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-015-5 (epub)
ISBN 978-963-559-016-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793559]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Királyok éneke. - 2. jav. utánny. - 2020, cop. 2019. - 432 p.
Bibliogr.: p. 426-432.
ISBN 978-963-293-881-3 kötött : 4499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3807912] MARC

ANSEL
UTF-8769 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2020-. - 21 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3807707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Lángmarta dél. - 3. jav. kiad. - 2020, cop. 2015. - 372 p.
Bibliogr.: p. 369-372.
ISBN 978-963-293-462-4 kötött : 3999,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3807709] MARC

ANSEL
UTF-8770 /2021.
Böröndi Lajos (1954-)
   Megégett idő : versek / Böröndi Lajos. - Budapest : M. Napló, 2020. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-97-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3805436]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2021.
Bősze Éva (1941-)
   A pillanatok varázsában : versek, gondolatok / Bősze Éva ; [... ill. Szalay Márton]. - Budapest : Uránusz, 2020. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-76-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804230]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 18. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 469, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808530]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - 6. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 597, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-36-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3807650]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A férj prostija / Borsa Brown. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020, cop. 2018. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-38-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3807648]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2021.
Busáné Jordán Judit
   Vau-káció! / Busáné Jordán Judit. - [Bátaszék] : Magánkiad., 2020. - 52 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-8148-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3804410]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2021.
Cserős Mária (1949-)
   Nagyanyó mesél : kis mesék / Cserős Mária ; [kiad. a Cserhát Művész Társaság]. - [Budapest] : Cserhát Művész Társ., 2020. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-76-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3804235]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2021.
Csertő Aranka
   Értük vagy értünk / Csertő Aranka. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-13-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804304]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2021.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Lelkembe jutsz.. / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2020. - 149 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81057-8-1 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3804952]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2021.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-628-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808773]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2021.
Czucza Emma (1886-1974)
   Naplórészletek : élet Pápán az 1943-1945 között / Czucza Emma ; [... szerk. Balogh Ferencné]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 26 p. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 93.)
Fűzött
Pápa - helytörténet - magyar irodalom - második világháború - napló
894.511-94 *** 943.9-2Pápa"194"(0:82-94)
[AN 3804505]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2021.
Dániel András (1966-)
   Jó éjszakát, kuflik! / Dániel András ; a szerző rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-678-4 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808731]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2021.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a máshogyoszkóp / Dániel András ; a szerző rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-681-4 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808740]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2021.
Dániel András (1966-)
   Tengerre, kuflik! / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-621-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808730]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2021.
Deák Mór (1959-)
   Hittelenítés / Deák Mór. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-049-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804464]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   A könyvárus lány / Fábián Janka. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-668-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807388]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 400, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-856-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807478]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2021.
Fekete Ágnes
   A lélek érintése / Fekete Ágnes. - [Budapest] : Garbo Kv., cop. 2020. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-90-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3804413]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2021.
Fliszár Károly György (1950-)
   Az élet humora : igaz történetek a múltból / Fliszár Károly György. - Kiskunfélegyháza : [Fliszár K. Gy.], 2020. - 158, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8689-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3804443]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2021.
Fodor Ákos (1945-2015)
   Jelentés az útról : feljegyzések - mosttól mostig / Fodor Ákos ; [vál. és szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 523 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6168-06-1 fűzött : 4400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803974]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2021.
Gál Zoltán (1948-)
   Szívemet, lelkemet nektek adom : Gál Zoltán összes verse. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 147 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6031-11-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804354]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Szunyoghy miatyánkja [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 606 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-461-7 (epub)
ISBN 978-963-453-462-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3794569]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Tapasztalatok vagyis más szóval Az nagy kiállításon szörzött tapasztalatok [elektronikus dok.] / írtam én magam Göre Gábor ... - Szöveg (epub : 488 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-449-5 (epub)
ISBN 978-963-453-450-1 (mobi)
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3794918]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Te, Berkenye! [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 504 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-469-3 (epub)
ISBN 978-963-453-470-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3794538]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2021.
Gecser Erzsébet
   Életünk pillanatai : novellák és versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2020. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-75-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3804011]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2021.
Gehl Gusztáv
   Színpadi játékok : negyedik kötet / Gehl Gusztáv. - [Budapest] : Gehl G., 2020. - [2], 351 p. ; 21 cm
Tart.: TörésvonalakÞ; A Föld dialektikájaÞ; A metatronÞ; Lama sabaktani?Þ; Egy Mojzes-tragédia. - A címoldalon az alcím tévesen: harmadik kötet
ISBN 978-615-81655-0-1 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3805131]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2021.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Check-in / Gerlóczy Márton. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-728-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807369]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Vera : regény / Grecsó Krisztián. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2019. - 327, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3829-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807395]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Érzéki csábító : Csábító-sorozat 2. / Anne L. Green. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-67-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3807653]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Végzetes csábító : Csábító-sorozat 3. / Anne L. Green. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-69-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3807654]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2021.
Gyólay Karolina (1974-)
   Gyerekvilág / Gyólay Karolina ; [rajz Balunovity Anna]. - [Szeged] : Gyólay K., 2020. - 26 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8936-2 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(497.11)
[AN 3804817]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2021.
Györgypál Katalin (1949-)
   Könyvek lapjai : könyvismertetések, elemzések / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2020. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-77-1 fűzött
magyar irodalom - könyvismertetés
894.511-95
[AN 3804003]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2021.
Halász Emese (1983-)
   A jóslat : a Skorpió vumen sorozat első része / Halász Emese. - [Esztergom] : Halász E., cop. 2020. - 418 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81558-0-9 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3804007]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2021.
Hart, Emily
   A becstelen : A korona lovagjai 1. / Emily Hart. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-44-3 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3804695]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2021.
Horváth Péter (1951-)
   Bábel : kivezetés a szépirodalomból / Horváth Péter ; [képmelléklet Szabó András]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 316, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-85-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3804734]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2021.
Horváth Piroska (1945-)
   Csillagtalan az est : versek / Horváth Piroska. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-19-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804292]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2021.
Horváth Sándor
   Reménylés, töprenkedőben / Horváth Sándor. - Budapest : [s.n.], 2020. - 315 p. ; 26 cm
Bibliogr.
Kötött
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3804673]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2021.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2019]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3750933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A királynő palástja. - 3. kiad. - cop. 2020. - 358, [2] p.
ISBN 978-963-410-649-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808531] MARC

ANSEL
UTF-8808 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Az első bé hörcsöge / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 36, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-576-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3808778]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Ültetés az első bében / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, [2020], cop. 2018. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-675-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3808791]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2021.
Illyés Terézia (1938-)
   Napfogyatkozás : novellák, elbeszélések és egy kisregény / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-16-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3804309]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2021.
   A jádekoponyák szigete : [Leslie L. Lawrence születésnapi meglepetéskötet]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 312, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-54-6 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3804493]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2021.
Jahoda Sándor (1976-)
   Drámai etűdök : dialógusok / Jahoda Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-050-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - dialógus - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-83
[AN 3804454]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2021.
Jámbor Magnetta (1938-)
   Betűk magamnak / Jámbor Magnetta ; [festmények Holka Edit Katalin, Hegedűsné Gubis Orsolya, Monika Harmund Csanyi]. - Kecskemét : Wing K., 2020. - 185, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-2-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804238]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2021.
Jankó János, M. (1947-)
   Isten ostora / M. Jankó János. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Rehorovics Anita
ISBN 978-615-6031-25-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804320]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2021.
Jánosi Brigitta
   Az óceán és én / Jánosi Brigitta. - Várpalota : Szerző, 2020. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Zoé meséi)
ISBN 978-615-00-8305-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3804843]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2021.
Jobbné Nyilas Ildikó (1968-)
   Álmodom az életet / Jobbné Nyilas Ildikó Nilda. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-18-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804295]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2021.
Kádár Lajos (1896-1982)
   A doni halálbánya : Kádár Lajos juhászbojtár naplója / Zilahy Lajos előszavával ; Medvigy Endre utószavával. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2020. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6632-5 fűzött : 3300,- Ft
Oroszország - magyar irodalom - hadifogoly - első világháború - memoár
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3804503]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2021.
Kadlecsik Melinda
   Napsugár / Kadlecsik Melinda. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-28-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804229]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2021.
Kanizsa József (1942-)
   Nemes teherrel : versek, prózák, fotók... / Kanizsa József. - Kőbánya-Újhegy : Biró, 2020. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-29-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804312]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2021.
Karádi Katalin, D.
   Jégcsapok a citromfán / D. Karádi Katalin. - [Debrecen] : [Karádi K.], [2020]. - 83, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9262-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3805084]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2021.
Kauppinen, Tarja
   A nép igazsága / Tarja Kauppinen. - Budapest : Twister, 2020. - 507, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-81-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3804041]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2021.
Kellei György (1947-)
   Legjobb a halottnak! : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-054-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3804452]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2021.
Kellner Dénes
   Erdőkirály lánya : elmesélő költemény / írta Kellner Dénes ; [a rajzokat kész. Veres Noémi]. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8284-4 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3804440]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2021.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 391, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-807-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809625]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Ludmilla megoldja / Kertész Erzsi ; Orbán Orsolya rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 70, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-579-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808766]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera : a hógömb fogságában / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, [2020], cop. 2017. - 327 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-682-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808520]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2021.
Király Lajos (1947-)
   Három francia költő verseiből : válogatás Király Lajosnak a Verne Gyula, Michel Cahour, Yannick Resch verseinek fordításaiból. - Budapest : Biró, 2020. - 120 p. : ill. ; 21cm
ISBN 978-615-6031-17-4 fűzött
francia irodalom - vers
894.511-14.032 *** 840-14=945.11
[AN 3804256]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2021.
Király Lajos (1947-)
   Katona-szerelem : versek és vallomások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-31-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804253]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2021.
Király Lajos (1947-)
   Kinek lelke örök tűzben ég : 2019 szeptembere óta írt verseim / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-21-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804251]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2021.
Király Lajos (1947-)
   A lélek titkaiból : válogatott versek / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-22-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804248]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2021.
Király Lajos (1947-)
   Öt nehéz hónap krónikája / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-33-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804242]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2021.
Kis Mari
   Az érzések birodalmában / Kis Mari. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-12-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804308]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2021.
Kiss Anna (1939-)
   Hideglelés / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2020. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-073-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804369]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka ajándéka / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - 55, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-643-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808622]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2021.
Komáromi István
   Az érzelmek ára.. / Komáromi István. - [Cegléd] : Komáromi I., cop. 2020. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8108-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804832]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2021.
Kovács Balázs
   Mesék az odvas fából / Kovács Balázs. - Hidasnémeti : [Kovács B.], 2020. - 136 p. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-8549-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3805013]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2021.
Kovács Dóra
   Pitypangfalvi mesék : Madár Lenke és Bogár Emma / írta Kovács Dóra ; ill. Nagy Katalin Matild. - [S.l.] : Kovács D., [2020]. - 67, [4] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-6164-48-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3805369]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2021.
Kovács István (1952-)
   A gonosz génje [elektronikus dok.] : regénytrilógia / HayKováts. - [Budapest] : Kossuth ; [Tápiószentmárton] : [Kovács I.], [2020]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3795125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A gonosz lépéselőnyben. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 668 KB). - cop. 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7466-5 (epub)
ISBN 978-615-00-7467-2 (mobi)
[AN 3795132] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Visszavágó. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 809 KB). - cop. 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7468-9 (epub)
ISBN 978-615-00-7469-6 (mobi)
[AN 3795136] MARC

ANSEL
UTF-8839 /2021.
Krencz Nóra
   A hordozó : Megszámlálhatatlan 1. / Krencz Nóra. - 2. bőv. kiad. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-56-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3807349]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2021.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Hemingway szalvétája : esszék, kritikák / Krusovszky Dénes. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2019. - 183 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-32-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - könyvkritika - esszé
894.511-95 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3804844]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2021.
László Gézáné (1952-)
   Ha látsz búzavirágot : vívódásom története : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2020. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-74-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804000]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2021.
László Gézáné (1952-)
   Nap érlelte : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2020. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-73-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804009]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2016. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-02-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807360]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2016. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807355]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Mindig karácsony / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2019. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-77-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807394]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 2020, cop. 2016. - 488 p.
ISBN 978-615-5653-14-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807364] MARC

ANSEL
UTF-8847 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807361]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 2020, cop. 2016. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807363] MARC

ANSEL
UTF-8848 /2021.
Ligeti Ernő (1891-1945)
   Föl a bakra : regény / Ligeti Ernő ; [Kós Károly szövegképeivel]. - Pilisvörösvár : Időjel K., 2020. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81513-1-3 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3804504]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2021.
Locryn, S. A.
   Gyufaláng / S. A. Locryn. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81505-2-1 fűzött : 4250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3804686]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2021.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az utolsó hvárezmi nyár / Lőrincz L. László. - Budapest : I.P.C. Kv., cop. 2020. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-635-755-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808509]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2021.
Lugosi BaBett (1959-)
   Ültessünk fát és lelkiismeretet : elbeszélések / Lugosi BaBett. - Budapest : Lugosi B., 2020. - 233 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8078-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3804445]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2021.
Lukáts János (1943-)
   Évek tornya : novellás könyv / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-043-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3804453]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-197-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807953]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-430-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807723]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2021.
Másréti Zoltán (1969-)
   Óraátállítás : elbeszélések, tárcanovellák, karcolatok - Bécsből / Másréti Zoltán ; [az illusztrációk George Gheorghe ... alkotásai]. - Budapest : Romanika, 2020. - 134, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 16.)
ISBN 978-615-5037-56-6 kötött : 2990,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32(436) *** 894.511-43(436)
[AN 3805541]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Sünimanó / Mészöly Ágnes ; Csíkszentmihályi Berta rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 268, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-63-0 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3809704]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2021.
Miller, E. M.
   A vírus : a Szövetség I. / E. M. Miller. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-27-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3804721]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2021.
Miszlai Gyula (1955-)
   Se / Miszlai Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 80 p. ; 21 cm
Borítócím: Versek
ISBN 978-963-534-047-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804455]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kismalac meg a farkasok / Móricz Zsigmond ; Nagy Diána illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2020. - [18] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-509-130-0 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3807698]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2021.
Müller, Renáta W.
   A védelmező / Renáta W. Müller. - Budapest ; [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2019. - 550 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-54-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-312.4
[AN 3807379]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2021.
Nagy Gábor (1951-)
   Nem is tudom... ráadás : írások építészetről, műemlékvédelemről és másról / Nagy Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 359 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-051-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - műemlékvédelem - válogatott művek
894.511-821 *** 72.025.3/.4(439)(0:82-821)
[AN 3804451]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2021.
Nagy Nóra
   Mielőtt megszülettem / Nagy Nóra. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-77-8 fűzött : 2050,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805082]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 542, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-818-5 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808527]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Itt éltünk köztetek : állatsírversek = We lived among you all : epitaphs for animals / Nógrádi Gábor ; [homokképek] Cakó Ferenc ; [ford. Tótfalusi István]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2020. - 102, [1] p. : ill. ; 17x24 cm
Számozott példány: 600
ISBN 978-615-5245-13-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3808521]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2021.
Orosz Zoltán
   Akácos kis falum / Orosz Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 92 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7847-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804954]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2021.
Pálfalvi Ilona
   A vadlúd meséje / [írta] Pálfalvi Ilona ; [ill.] Háry Tóth Abigél. - Budapest : Romanika, 2020. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 4.)
ISBN 978-615-5037-59-7 fűzött : 300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3805562]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2021.
Pap Éva
   És újra felkel a nap / Pap Éva. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-68-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807985]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2021.
Papp Dóra (1992-)
   Helena / Papp Dóra. - [Budapest] : Ciceró, [2019]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3781433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szabadesés. - cop. 2020. - 505, [2] p.
ISBN 978-963-432-130-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3804718] MARC

ANSEL
UTF-8869 /2021.
Papp-Szabó Vanília (1993-)
   Örökség / Papp-Szabó Vanília. - Budapest : Twister, 2020. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-79-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3804014]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2021.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : Pitypang a zebrán / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-677-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808796]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2021.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : Pitypang testvérei / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-614-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808515]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2021.
Péntek Imre (1942-)
   Csipetnyi ég : versek / Péntek Imre ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-65-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3805445]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2021.
Peremartoni Nagy Zsuzsanna
   Van ilyen is, olyan is : gyerekversek nem csak gyerekeknek / Peremartoni Zsuzsanna. - Budapest : MyBook, 2020. - 36 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8673-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3804471]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2021.
Pőrdy Mária, Sz (1943-)
   Kapcsolataink természete : novellák, rövidprózák / Sz. Pőrdy Mária. - Budapest : Uránusz, 2020. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-72-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3804311]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2021.
Prókay Zsuzsa
   Társasházi mizéria / Prókay Zsuzsa. - [Balatonszemes] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9114-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805089]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2021.
Rási Lajosné (1913-2000)
   A lélek titkai, 1972-1999 / Rási Lajosné ; [kiadás alá rend., szerk. Fazekasné Szabján Erika]. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-20-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804283]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2020. - 1 CD (7 h 28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-4-5
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3809549]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2021.
Sakka, Heniko (1992-)
   Édes tini élet / Heniko Sakka. - Gyömrő : Book Dreams, [2020]. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-48-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3804727]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2021.
Sárdi Éva (1985-)
   Amikor a kövek megindulnak : epizódok a tatabányai Dall' Asta család életéből / Sárdi Éva. - [Budapest] : Garbo Kv., cop. 2020. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-93-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3804414]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Csak két lépés észak [elektronikus dok.] : ami északon történik, az északon is marad, vagy mégsem? / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 5.3 MB) (mobi : 456 KB). - [S.l.] : [Magánkiad.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3793959]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Az igazi [elektronikus dok.] : a Pillangó-hatás folytatása / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 507 KB). - Orosháza : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-4335-7 (epub)
ISBN 978-615-00-4336-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3793957]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Inferno : ki itt belépsz... / Ruby Saw. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-61561-55-46-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3804717]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Pillangó-hatás [elektronikus dok.] / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 502 KB). - Orosháza : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4333-3 (epub)
ISBN 978-615-00-4334-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3793958]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2021.
Szabó Borbála (1978-)
   Az átszívó porszívó / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-658-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3808781]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az a szép fényes nap : drámák / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2020. - 244, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
Tart.: A macskák szerdájaÞ; Az a szép, fényes nap
ISBN 978-963-475-402-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3808529]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Adventi kalendárium / Szabó T. Anna ; Rofusz Kinga illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - [49] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-660-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3808540]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2021.
Szedő Tibor (1979-)
   Elzsákmányolt idő / Szedő Tibor. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-26-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804301]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2021.
Székely Sándor (1948-)
   Bondajkó az égben : történetek a magasból nézve / Székely Sándor. - [Csákberény] : Magánkiad., 2020. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8647-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804512]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2021.
   Szeretem az állatokat : a Montázsmagazin antológiája. - Kecskemét : Wing K., 2019. - 173 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-1-5 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom - antológia
894.511-35(082) *** 894.511-822
[AN 3804306]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2021.
Szijártó Martin (1999-)
   Ínség a Paradicsomban / Szijártó Martin. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-91-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804449]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2021.
Szikra János (1954-)
   Kokárda : gyerekversek / Szikra János ; [... Varga Anikó rajzai ...] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2020. - 54 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5641-36-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3805450]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2021.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Csillaghullás / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2020. - 615 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-44-6 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807366]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2021.
Szimeonov Todor (1947-)
   Sose búcsúzz / [írta Szimeonov Todor]. - Budapest : Párizs ; Várna : VVMA, 2019. - 130, [1] p. ; 22 cm. - (Változó világ extra, ISSN 2560-2160 ; 5.)
ISBN 978-615-5179-16-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3804450]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2021.
Szirmai Tamás
   Sosem voltak véletlenek : zenére hangolt élet : önéletrajzi ihletésű családregény / [Szirmai Lászó elbeszélése alapján írta] Szirmai Tamás. - Fót : Szirmai T., 2020. - 289, [3] p. : ill. ; 21 cm + CD
A mellékletben Szirmai László szerzeményeivel
ISBN 978-615-00-8309-4 fűzött
Szirmai László (1935-)
Magyarország - zeneszerző - vezető alkalmazott - könnyűzene - zenei élet - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - auditív dokumentum
894.511-94 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Szirmai_L.(0:82-94) *** 78.071.1(439)(092)Szirmai_L.(0:82-94)
[AN 3804492]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2021.
Szubotics Iván
   Idegenkezűség / Szubotics Iván. - Budapest : MyBook, 2020. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8529-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3804477]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2021.
Tabir Katóca (1972-)
   Én, 2017-2020 : válogatott versek / Tabir Katóca. - [Ságújfalu] : [Magánkiad.], [2020]. - 135 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9216-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804019]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2021.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza / Tasnádi István. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 121, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-624-1 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808544]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2021.
Térey János (1970-2019)
   Boldogh-ház, Kétmalom utca : egy cívis vallomásai / Térey János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 472, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-518-047-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3808577]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2021.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Emberek a kövek között : regény és elbeszélések / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 208, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-490-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3807446]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2021.
Törő István (1949-)
   Életem tükrében : gyűjteményes verses-novelláskönyv / Törő István. - [Budapest] : Biró, [2019]. - 231 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-6031-01-3 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3804357]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2021.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - 10. utánny. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2020. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-478-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807937]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2021.
Tóth Maja, H.
   Igen is, meg nem is : aforizmák / H. Tóth Maja. - Budapest : Uránusz, 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-78-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3804237]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2021.
Tóth Marianna
   Rajzoló versek / Tóth Marianna. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 79 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-92-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - rajzművészet - művészet technikája - gyermekvers - mondóka - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(02.053.2) *** 741.02(02.053.2)
[AN 3804403]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2021.
Turczi István (1957-)
   Deodatus : a férfi és egy város tört.én.elme / Turczi István ; [graf. Lévai Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 114, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-252-9 fűzött : 2495,- Ft
Tata - magyar irodalom - helytörténet - regény
894.511-31 *** 943.9-2Tata(0:82-31)
[AN 3807407]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2021.
   Újjászületés : novelláskötet / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-76-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3805083]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Karacs : egy ősmagyar kiskamasz kalandjai / Urbánszki László ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-801-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3804899]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Dani biciklizni tanul / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 37, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-663-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808543]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Három szülinapi torta / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - 68, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-618-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808556]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Lea mindent jobban tud / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 38, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-653-1 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808547]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a padtársam? / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2017. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-661-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808558]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Örökké óvodás maradok! : [ovis mesék] / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-616-6 kötött : 3990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808553]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   A Palacsinta tábor : [nyári ovis mesék] / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 82, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-617-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808552]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Peti tűzoltó lesz / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 35, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-446-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808548]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Peti tűzoltó lesz / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 35, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-654-8 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808550]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2021.
Varga János
   A mag népe : a magyarok verses története / Varga János. - Esztergom : Varga J., 2020. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7657-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3804978]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2021.
Vaszi Mihályné Csibi Rozália (1941-)
   A csíksomlyói kegytemplom : naplójegyzet. - [Budapest] : [Vaszi M.-né Csibi R.], [2020]. - 474 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Vaszi Mihályné Csibi Rozália
ISBN 978-615-00-9341-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - napló
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 3805305]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2021.
Veress Ferenc (1832-1916)
   Álomképek és Álomképek a Dárius király kincs meséjéről / Veress Ferenc ; a szöveget összegyűjt., gond. és e kötetet ... szerk. Pesti Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], 2020. - 428 p. : ill. ; 24 cm
Számozási adatként: 2. köt. - Számozott példány: 120
Kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3804559]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2021.
Vernyik László
   A versek a világ lelencei / Vernyik László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-36-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3805086]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2021.
Víg Béla (1924-1993)
   Mesél a csend : versimpressziók, 1954-1991 / Víg Béla ; [szerk. Vig Yanagida Sylvia, Németh Judit]. - Szekszárd : [Németh J.], 2020. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9154-9 fűzött
Németország - magyar irodalom - vers
894.511-14(430)
[AN 3803981]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2021.
Vincze Ákos (1997-)
   Belélegzem hiányod / Vincze Ákos. - Budapest : MyBook, 2020. - [79] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8525-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804488]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
   Voltam / Wass Albert ; [szerk. Takaró Mihály, Somlai Zsuzsanna] ; [sajtó alá rend., levélrészletekkel kieg. ... Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 267, [4] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-08-9 kötött : 4990,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3807964]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2021.
Weave, Monica
   Kalandos vágyak / Monica Weave. - 2. átd. kiad. - [Pécs] : Kódex, [2020]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5290-21-3 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3809639]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci iskolás lesz / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 19, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-538-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3808774]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2021.
Werner Nikolett (1994-)
   Leo Gekkó és a Cipősdoboz kórház / Werner Nikolett ; Fülöp Orsolya illusztrációival. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-90-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3804408]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2021.
Witz Erik (1957-)
   Nem Witz-elek / Witz Erik. - Gödöllő : Biró, 2020. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-27-3 fűzött
magyar irodalom - mozgássérült - memoár
894.511-94 *** 364.65-056.266(0:82-94)
[AN 3804013]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2021.
Zsirai László (1956-)
   Szívünk imádsága : válogatott vallásos és új versek, 1973-2017 / Zsirai László. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 126 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5359-87-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3804436]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2021.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Az utolsó kísértés [elektronikus dok.] / Zsoldos Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2019. - (Zsoldos Péter életműsorozat). (GFK, ISSN 0238-3063)
Tart.: Az utolsó kísértésÞ; SeverusÞ; A jó testőr. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-18-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3794264]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

928 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rolleren / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző : [Pagony], 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: RollerÞ; Gombócok
ISBN 978-963-410-685-2 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808593]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2021.
Braun, Sebastien (1971-)
Bist du wütend, kleines Eichhörnchen? (magyar)
   Mérges vagy, kismókus? / [ill. Sebastien Braun] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15x17 cm. - (A legkisebbek kedvenc meséi)
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-155-3 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805119]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2021.
Braun, Sebastien (1971-)
Schlaf gut, kleiner Hase (magyar)
   Jó éjszakát, kisnyuszi / [ill. Sebastien Braun] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15x17 cm. - (A legkisebbek kedvenc meséi)
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-082-2 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805123]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2021.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a hóban avagy: Ahol a jóbogyó terem / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-679-1 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3808733]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2021.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a szélposta / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-680-7 kötött : 2250,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3808741]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2021.
Gruber, Denitza (1977-)
Meine Lieblingstiere (magyar)
   Állatok / [ill. Denitza Gruber] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Györe Bori. - keretcím: Mini keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-148-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805115]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Frühling (magyar)
   Tavasszal / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-083-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805092]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Herbst (magyar)
   Ősszel / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Györe Bori. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-151-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805094]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2021.
Kohl, Martina (1966-)
Mein allererstes Wissen (magyar)
   A világ kicsiben : legelső könyveim / [ill. Martina Kohl] ; [szöveg Ina Milk]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - 6 db : ill., színes ; 9x9 cm
Ford. Györe Bori. - Főcím a közös tokról
ISBN 978-963-509-094-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Nézzük meg a póniudvart!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805202] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Nézzük meg a repülőteret!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805207] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Nézzük meg az állatkertet!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805209] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4]., Nézzük meg a tanyát!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805212] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5]., Nézzük meg a tűzoltókat!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805213] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6]., Nézzük meg az óvodát!. - Lapozó (8 p.)
[AN 3805214] MARC

ANSEL
UTF-8937 /2021.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Mein erstes grosses Wörterbuch : Kindergarten (magyar)
   Az óvodában : legelső nagy szókincstáram : nagy kihajtható ablakokkal / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-238-3 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805129]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2021.
Lindemann, Christian
Grosse Räder, kleine Räder (magyar)
   Óriási kerekek, kicsi kerekek / [ill.] Christian Lindemann. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-509-150-8 kötött : 2770,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805114]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 1974. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-632-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3808616]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2011. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-635-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808617]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a bajnok / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2020. - [35] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-636-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808614]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2007. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-626-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808600]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 11. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-633-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808603]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-625-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808618]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2020. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-634-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808605]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-627-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808607]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon pancsol / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-599-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808604]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon utazik / Marék Veronika rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2020, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-645-6 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808519]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon vendégei / Marék Veronika rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2020, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-644-9 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808516]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-11-6 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3809699]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 1984. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-14-7 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807957]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-09-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3809697]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3809696]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 11. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-13-0 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807960]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2020. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-5-9 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3809695]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a čísla (magyar)
   A kisvakond és a számok / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes verseivel. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-020-4 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3809664]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2021.
Neubacher-Fesser, Monika (1959-)
Meine ersten Kuller-Fahrzeuge (magyar)
   Első csörgős könyvem : járművek / [ill. Monika Neubacher-Fesser] ; [szöveg Sandra Grimm]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-140-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805088]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2021.
Neubacher-Fesser, Monika (1959-)
Viele, viele Sachen (magyar)
   Első kukucs-könyvem : sok-sok minden / [ill. Monika Neubacher-Fesser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Leporello (10 p.) : ill., színes ; 13x14 cm
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-509-123-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805198]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2021.
Rübel, Doris (1952-)
Helfen, teilen, sich vertragen (magyar)
   Segítsünk, osztozzunk, béküljünk ki! / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 40.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-232-1 fűzött : 2799,- Ft
közösség - viselkedés - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 316.62(02.053.2)
[AN 3805378]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 2.)
ISBN 978-615-5028-00-7 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807746]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni fährt ski (magyar)
   Bori síel / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 20.)
ISBN 978-615-5220-27-2 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807753]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807751]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht einkaufen (magyar)
   Bori vásárolni megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 38.)
ISBN 978-963-403-247-2 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807749]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 21.)
ISBN 978-615-5220-26-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807736]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni streitet sich mit Julia (magyar)
   Bori és Julcsi összevesznek / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 39.)
ISBN 978-963-403-248-9 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807748]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 13.)
ISBN 978-615-5028-55-7 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807750]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2021.
Senner, Katja (1972-)
Wenn kleine Kinder müde sind (magyar)
   Amikor a kisgyerekek elfáradnak : a baba első jóéjt-mondókái / [ill. Katja Senner] ; [szöveg Katja Reider]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-509-091-4 kötött : 2175,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805085]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2021.
Senner, Katja (1972-)
Wörter lernen, Geschichten erzählen (magyar)
   Tanulj szavakat, mesélj történeteket : bölcsis és ovis szótár / [ill. Katja Senner] ; [szöveg Sandra Grimm]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 23x23 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-221-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805124]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2021.
Szesny, Susanne (1965-)
Aufs Töpfchen gehen ist pipileicht (magyar)
   Milyen könnyű bilibe pisilni! : kinyitható ablakokkal / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-092-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805112]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807733]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Wackelzahn (magyar)
   Berci foga mozog / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 1.)
ISBN 978-615-5220-69-2 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807735]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2021.
Weller, Ana (1973-)
Grün, gelb, rot, blau (magyar)
   Zöld, sárga, piros, kék : első könyvem a színekről / [ill. Ana Weller] ; [szöveg Ina Milk]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Elekes Dóra. - Forgatható koronggal
ISBN 978-963-509-063-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805097]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2021.
Weller, Ana (1973-)
Ein Osterfest für den kleinen Hasen (magyar)
   Nyuszi húsvétja / [ill. Ana Weller] ; [szöveg Rosemarie Künzler-Behncke]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-509-093-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805108]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Mein grosses Sachen suchen : Tiere der Welt (magyar)
   Állatos nagy böngésző / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-239-0 kötött : 3275,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805136]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Was machen Autos, Bagger und Traktoren? (magyar)
   Mit csinálnak az autók, a markolók és a traktorok? / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-154-6 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3805109]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

976 /2021.
   Hullámtörés : új vizek felé / [szerk. Kiss Judit]. - Albertirsa : Koska Z., 2020. - 115, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7715-4 fűzött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3805096]
MARC

ANSEL
UTF-8