MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/03/17 14:18:27
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2935 /2021.
   Magyar cserkészélet, 1910-1948 / szerk. Tabajdi Gábor, Szigeti László ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - Budapest : M. Cserkészszövets., 2020. - 378, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8305-64-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - cserkészet - 20. század
061.213cserkészet(439)"191/194"
[AN 3810989]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2021.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai József, 1861-1927 : az élet édes tarkasága : [Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2020. október 28 - 2021. január 31.] / [kurátor Madár Ximena] ; [szerk. Laskayné Szőlősi Katalin, Madár Ximena] ; [tanulmány Horváth János]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 77 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-5619-22-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Nyíregyháza) *** 75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 3811277]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2937 /2021.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban [elektronikus dok.] : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 7.4 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-453-4
gyorsolvasás - olvasáslélektan - elektronikus dokumentum
028.1 *** 159.946
[AN 3815537]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2021.
   Neveléssel az oktatásért - olvasással a nevelésért [elektronikus dok.] : jó gyakorlatok a bölcsődétől az egyetemig : válogatott tanulmányok / szerk. Szabó Ildikó ; [közread. a] Neumann János Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Kecskemét : Neumann J. Egy., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162566. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-63-2
olvasáspedagógia - elektronikus dokumentum
028.6
[AN 3811731]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2021.
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Fünfzehn Tage auf der Donau (magyar)
   Tizenöt nap a Dunán / írta Rudolf trónörökös ; ford. Paszlavszky József. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - VI, 274, [5] p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : K. M. Természettud. Társ., 1890
ISBN 978-615-6016-55-3 kötött : 4990,- Ft
Al-Duna vidéke - Délvidék - helyismeret - századforduló - útinapló - vadászkaland - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 799.2(439.2-13)(0:82-94) *** 908.439.2-13"188"(0:82-94)
[AN 3810711]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2940 /2021.
Ancient history's lost cities (magyar)
   Letűnt korok, elveszett városok : Machu Picchu, Angkor, Trója, Pompeji, Babilon, Petra / [szerk. Sarah Bankes] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 145 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-544-216-4 kötött : 3990,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - romváros - régészet - ókor - középkor
008(100)".../15" *** 930.85(100)".../15" *** 904(100)".../15"
[AN 3811286]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2021.
   Kérdés - válassz! : természettudományos gyakorlófüzet / [közread. a Természettudományos Élményközpont ...]. - [Budapest] : VMC Consulting Kft., 2019. - 56 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-7156-5 fűzött
természettudomány - fejtörő játék - példatár
5(076)
[AN 3810288]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2021.
   Tudomány határok nélkül : magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében / [főszerk. Lencsés Ákos] ; [... szerk. Urbán Katalin] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA KIK, 2020. - 165, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-59-1 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - tudományos élet - kutatómunka - tudományos intézmény - kulturális intézmény
001.891(=945.11)(4-191) *** 061.6(=945.11)(4-191) *** 008(=945.11)(4-191)
[AN 3804842]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2943 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. [elektronikus dok.] : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 8.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2018 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-454-1
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3816221]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2021.
Edington, Louise
Modern astrology (magyar)
   Modern asztrológia : fogd munkára a csillagokat, hogy megértsd életed célját / Louise Edington ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 243 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-591-0 fűzött : 4500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3811305]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2021.
History of the occult (magyar)
   Az okkult története : [misztikus tudás és a titokzatos okkultisták] : [amit az okkultizmusról tudni érdemes] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2020. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-49-6 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
133(100)(091) *** 930.85
[AN 3810596]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2021.
Newton, Michael (1931-)
   Lelkünk útja : létünk titkai / Michael Newton ; [ford. Angster László]. - Budapest : Agykontroll, [2020]-. - ill. ; 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3801844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2020], cop. 2002. - 167 p.
Ford. Benkő Mónika
ISBN 963-7959-78-5 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3815786] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2020], cop. 2003. - 169 p.
Ford. Benkő Mónika
ISBN 963-7959-80-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3815788] MARC

ANSEL
UTF-82947 /2021.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Udivitelʹnyj čelovek (magyar)
   Csodálatos ember / Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 296, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81257-3-4 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3811218]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2021.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Žiznʹ v čužom tele (magyar)
   Élet idegen testben / Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 167 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9293-0 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3811217]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Az istenek tanításai / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9802-9 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3811417]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2021.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - 2. kiad. - Eger : Viszlay A., 2020. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 3990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3815798]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2951 /2021.
Temesi Géza (1946-)
   Természet védelme a jogban / Temesi Géza ; [közread. az] Országos Természetőr Társaság. - Pécs : Orsz. Természetőr Társ., 2019. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - természetvédelem - jogi szabályozás
502(439)(094) *** 349.6(439)
[AN 3811106]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2952 /2021.
Staar Gyula (1944-)
   A matematika emberi arca : beszélgetések / [riporter] Staar Gyula. - Budapest : Vince K., 2020. - 504 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-303-096-7 kötött : 4295,- Ft
Magyarország - matematikus - 20. század - 21. század - interjú
51(439)(092)(047.53) *** 51(100)(092)(047.53)
[AN 3811104]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2953 /2021.
Burger István (1964-)
   Drágakő enciklopédia : [a világ összes drágaköve és ékköve] / Burger István. - [Budapest] : Metropolis Media, cop. 2020. - 456 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Univerzum könyvek, ISSN 2732-0871)
ISBN 978-963-551-023-8 kötött : 6990,- Ft
drágakő
549.091
[AN 3810938]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2954 /2021.
   Catchment processes in regional hydrology: coupling field experiments and data assimilation into process understanding and modelling in Carpathian Basins : HydroCarpath International Conference : Vienna, Austria, Bratislava, Slovakia, Sopron ..., 14 November 2019 : abstracts of the conference / ed. by Péter Kalicz [et al.] ; [org. by the Working Committee of Environmental Sciences Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences Veszprém]. - [Sopron] : Univ. of Sopron Press, cop. 2019. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-349-4 fűzött
Kárpát-medence - hidrológia - konferencia-kiadvány
556(4-191) *** 061.3(4-191)
[AN 3810333]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2955 /2021.
Rublack, Ulinka (1967-)
The astronomer & the witch (magyar)
   A csillagász és a boszorkány : Kepler harca édesanyja megmentéséért / Ulinka Rublack ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2020. - 394, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-306-4 kötött : 4599,- Ft
Kepler, Johannes (1571-1630)
Kepler, Katharina (1547-1622)
Németország - Habsburg Birodalom - Európa - csillagász - tudományos élet - 16. század - 17. század - életrajz
52(430)(092)Kepler,_J. *** 001.89(4)"15/16" *** 929(430)Kepler,_K.
[AN 3810718]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2956 /2021.
Braden, Gregg (1954-)
The science of self-empowerment (magyar)
   Az emberiség ereje : ismerd meg a benned rejlő csodákat: öngyógyítás, hosszú élet, intuíció, tiszta tudatosság / Gregg Braden ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 321, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-064-0 kötött : 5490,- Ft
törzsfejlődés - teremtés
575.8 *** 231.51
[AN 3810431]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2021.
Sverdrup-Thygeson, Anne (1966-)
Insektenes planet (magyar)
   Terra insecta : miért csodálatosak és nélkülözhetetlenek a rovarok? / Anne Sverdrup-Thygeson ; [ford. ... Merkl Ottó ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-261.
ISBN 978-963-304-961-7 fűzött : 3500,- Ft
rovar - állatökológia
595.7 *** 591.5
[AN 3810580]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2021.
Tóth Csaba Tamás
   Extrém képességek és magatartásformák / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-963-487-133-0 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3815901]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2021.
Tóth Csaba Tamás
   Legek urai / [írta Tóth Csaba Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-963-487-134-7 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3818133]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2021.
Visnyovszky Tamás
   Fékezzük meg az inváziós növényeket! / [írta és szerk. ... Visnyovszky Tamás] ; [kiad. ... Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2019. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80774-3-9 fűzött
Magyarország - inváziós faj - flóra - gyomirtás
581.524.2(439) *** 632.5 *** 632.9
[AN 3810372]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-746-4 kötött : 3950,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3818104]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2962 /2021.
Bahrami, Shrein H.
The loneliness companion (magyar)
   Társ a magányban : önbizalom és lelkierő az elszigeteltség és magány leküzdéséhez / Shrein H. Bahrami ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 209 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 198-206.
ISBN 978-963-507-131-9 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat - magány
613.865 *** 316.472.4
[AN 3810461]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2021.
Bakó Tihamér (1955-)
Transgenerational trauma and therapy (magyar)
   A transzgenerációs trauma és terápiája : a transzgenerációs atmoszféra / Bakó Tihamér, Zana Katalin. - Budapest : Medicina, 2021. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 978-963-226-786-9 kötött : 2400,- Ft
lelki trauma - kollektív emlékezet - nemzedékközi kapcsolat - pszichoterápia
615.851 *** 159.953 *** 159.942 *** 316.346.36
[AN 3810708]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2021.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Corvina, 2020. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 978-963-13-6485-9 kötött : 4500,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 3815982]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2021.
Bialik, Mayim (1975-)
Girling up (magyar)
   Felnőni : hogyan legyél erős, eszes és elbűvölő / Mayim Bialik ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 186, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-437-757-3 kötött : 2999,- Ft
serdülőkor - lány - életvezetés - higiénia - ifjúsági könyv
613.865-055.2-053.6(02.053.2) *** 613.96-055.2
[AN 3810529]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2021.
Conquering heart attack & stroke (magyar) (átd. kiad.)
   Mérsékelje az infarktus és a stroke kockázatát / [ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kalauz az egészséghez, ISSN 2732-2386)
Megj. "Hogyan csökkenthető a szívinfarktus és a stroke kockázata?" címmel is
ISBN 978-963-289-455-3 fűzött
szívbetegség - agyvérzés - betegségmegelőzés
616.12-084 *** 616.831-005-084
[AN 3811136]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2021.
Családorvos Kutatók Országos Szervezete. Kongresszus (19.) (2020) (Győr)
   Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIX. Kongresszusa : 2020. február 27-29., Győr. - [Pécs] : Csakosz, [2020]. - 70 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Program és előadáskivonatok. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7583-9 fűzött
háziorvosi ellátás - konferencia-kiadvány
616-08 *** 614.23 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3810421]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2021.
Csernus Imre (1966-)
   Főnix / Csernus Imre. - Budapest : Jaffa, 2020. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-416-9 kötött : 4499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3811324]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2021.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2010. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött : 4200,- Ft
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3815795]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2021.
Fallon, James H. (1947-)
The psychopath inside (magyar)
   A pszichopátia belülről : egy agykutató utazása agyának sötét bugyraiba / James Fallon ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, 2020. - 261 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-249.
ISBN 978-963-355-608-5 fűzött : 3490,- Ft
kóros lelkiállapot - pszichofiziológia - agykutatás - memoár
159.91 *** 612.82 *** 616.89(0:82-94)
[AN 3810634]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2021.
Földi Rita
   Fitnesz édességek : mennyei receptek fogyni vágyóknak, egészségesen táplálkozóknak : 43 recept cukor, fehér liszt és sütés nélkül / Földi Rita. - [Üllő] : Földi R., 2020. - 136, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-8863-1 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
613.2 *** 641.852(083.12)
[AN 3810585]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2021.
Forleo, Marie (1975-)
Everything is figureoutable (magyar)
   Minden megoldható! / Marie Forleo ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 309 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-039-8 kötött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3810443]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2021.
Galanti, Regine
Anxiety relief for teens (magyar)
   Élet stressz nélkül tinédzsereknek : figyelem, tudatosság, problémamegoldás, bátorság, tervezés, döntés... félelem és szorongás helyett / Regine Galanti ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-208.
ISBN 978-963-507-134-0 kötött : 3990,- Ft
stresszkezelés - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
612.06(02.053.2) *** 159.942(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3811368]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2021.
Gass, Bob (1944-2019)
   Bántalmaztak? Ismerd meg a gyógyuláshoz és a szabad élethez vezető utat! / [írta Bob Gass és Debby Gass] ; [ford. Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2020. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-8-5 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom - bántalmazás
613.865 *** 244 *** 316.647.3
[AN 3810412]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2021.
Gillbro, Johanna (1977-)
Hudbibeln (magyar)
   Bőrünk egészsége : kézikönyv tévhitekről és az igazságról / Johanna Gillbro ; [... ford. Földesi Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 206, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-206.
ISBN 978-615-6058-07-2 fűzött : 3999,- Ft
személyi higiénia - bőr - bőrápolás - egészséges életmód
613 *** 611.77 *** 612.79 *** 646.75
[AN 3810705]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2021.
Glózik Mihály
   Lágylézer terápia gyakorlati segédlet [elektronikus dok.] / Glózik Mihály. - Szöveg (pdf : 25.2 MB). - [S.l.] : [Vaskor Z.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162615. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9067-2
lézertechnika - gyógyítás - elektronikus dokumentum
616-08 *** 615.831
[AN 3812185]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2021.
Greger, Michael (1972-)
How not to diet (magyar)
   Egyél úgy, hogy ne halj meg : áttörés az egészség és a súlycsökkentés területén / Michael Greger ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 603, [3] p. : ill. ; 25 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-507-082-4 kötött : 7990,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - diéta
613 *** 613.2
[AN 3810483]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2021.
Hidvégi Áron Arnold (1981-)
Viktor Orbán (angol)
   Viktor Orbán : the underground narrative / Áron Arnold Hidvégi. - Budapest : Aron Store Ltd., cop. 2020. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-320.
ISBN 978-615-00-7278-4 fűzött : 4999,- Ft : 12,99 GBP : 14,99 EUR : 14,99 USD
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - életvezetés - siker - mentálhigiénia - politikus - ezredforduló - 21. század
613.865 *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3811515]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2021.
Hudson, John
How to survive (magyar)
   Hogyan éljük túl? : leckék az extremitások világából a hétköznapokra / John Hudson ; [ford. Herskovits András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020. - 320 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5932-42-7 fűzött : 3360,- Ft
túlélés - mentálhigiénia
614.8 *** 613.865
[AN 3810649]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2021.
Katona Fruzsina (1993-)
   Harc az életért falatról falatra : szabadulás az evészavarok fogságából / Katona Fruzsina. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-016-0 fűzött : 2990,- Ft
táplálkozási zavar - pszichoterápia - memoár
616.89-008.441.42(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3811000]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2021.
Keep your senses sharp (magyar) (átd. kiad.)
   Őrizze meg érzékszervei egészségét / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kalauz az egészséghez, ISSN 2732-2386)
Megj. "Hogyan őrizhető meg érzékszerveink egészsége?" címmel is
ISBN 978-963-289-461-4 fűzött
érzékszerv - érzékelés - betegségmegelőzés
612.8 *** 159.93 *** 616-084
[AN 3811108]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2021.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan tankönyve / Kmeth Sándor. - 4. bőv., jav. kiad. - Szeged : Harmadik Évezred Kft., 2020. - 479 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-615-80075-2-8 kötött : 7000,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3815988]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2021.
Leinow, Leonard
CBD (magyar)
   CBD : az orvosi kannabisz csodája / Leonard Leinow, Juliana Birnbaum ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 323 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-137-1 kötött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - kender - gyógynövény
615.89 *** 633.522 *** 615.32
[AN 3811365]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2021.
Lieberman, David J. (1966-)
Instant analysis (magyar)
   Azonnali elemzés : 100 mindenkit érintő viselkedésminta gyakorlatokkal és lehetséges megoldásokkal / David J. Lieberman ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 330, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-128-9 kötött : 4990,- Ft
személyiség-lélektan - személyiségfejlesztés - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3810497]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2021.
Low, Steven
Overcoming poor posture (magyar)
   Tartásjavítás tetőtől talpig : hogyan tehetsz szert jobb egészségre és teljesítményre a testtartásod javításával? / Steven Low, Jarlo Ilano ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-394-0 fűzött : 3499,- Ft
testtartás - gyógytorna
615.825 *** 613.71
[AN 3810479]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2021.
The man's guide to women (magyar)
   Nőkalauz férfiaknak [elektronikus dok.] : mit akarnak valójában a nők a tudomány mai állása szerint / John Gottman [et al.] ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162686. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-378-0
nemek lélektana - nő - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.2 *** 316.472.4
[AN 3812911]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2021.
Mezei Elmira
   Immunerősítő ételek / Mezei Elmira ; [fotók Harlan Cockburn]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 222, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-421-3 fűzött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3810618]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2021.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to expect when you're expecting (magyar)
   Készüljünk arra a 9 hónapra! : minden, amit a várandóssá váláshoz tudnunk kell / Heidi Murkoff ; az előszót írta Charles J. Lockwood. - Pécs : Alexandra, 2020. - 304 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Keszler Barbara. - Megj. "Az a 9 hónap" címmel is
ISBN 978-963-447-823-2 kötött : 4999,- Ft
családtervezés - terhesség
613.95 *** 618
[AN 3810672]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2021.
Nedoma, Gabriela
Natürliche Aphrodisiaka (magyar)
   Természetes vágyserkentők : afrodiziákumok szerelmespároknak / Gabriela Nedoma ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-39-1 kötött : 4500,- Ft
izgatószer - erotika - szakácskönyv
615.256.22 *** 392.6 *** 641.55(083.12)
[AN 3811453]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2021.
Palmieri, Mark J.
Feeding your child with autism (magyar)
   Az autista gyermek étkezése : családközpontú útmutató szülők és szakemberek számára / Mark J. Palmieri, Kristen M. Powers ; [ford. Gether Dénes] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ]. - Budapest : NFSZK, 2020. - 172 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
ISBN 978-615-81597-0-8 fűzött
autizmus - táplálkozási zavar
616.89-008.447 *** 616.89-008.441.42
[AN 3811252]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2021.
Papp Zsuzsanna
   Mozgásterápiák gyermekeknek : a DSGM, az alapozó terápia, a DSZIT, a HRG, a TSMT, az INPP és a Kulcsárné féle komplex módszer alapítói és szakértői beszéltek / Papp Zsuzsanna. - [Budapest] : Pactum, cop. 2020. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-00-8666-8 fűzött : 3500,- Ft
mozgásterápia - gyermekegészségügy
615.82-053.2
[AN 3811431]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2021.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it [elektronikus dok.] : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; ford. Lerch Gabriella. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-459-6
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3815535]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2021.
Parkin, John C.
Fuck it : the ultimate spiritual way (magyar)
   F**k it : b...a meg! [elektronikus dok.] : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; ford. Szarvas Réka. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-457-2
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3816235]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2021.
Polus Enikő
   Életünk mellékszereplői : az érzelmi intelligencia fejlesztése / Polus Enikő ; [ill. Polus Fanni]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 318 p. : ill. ; 21 cm. - (EQE-sorozat)
ISBN 978-963-475-414-5 kötött : 3999,- Ft
érzelmi intelligencia - önismeret - életvezetés
159.942 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3811356]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2021.
   Reproduktív egészségpszichológia / szerk. Pápay Nikolett és Rigó Adrien. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 413 p. ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-216-7 fűzött
lélektan - terméketlenség - nőgyógyászat - szociálhigiénia - mentálhigiénia
159.9 *** 612.663 *** 618 *** 613.86
[AN 3818184]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2021.
Sojka Peter Leopold
   Tanulj meg meditálni egyszer és mindenkorra! [elektronikus dok.] / Sojka Peter Leopold. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: EasyMed könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162361. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-49-0
meditáció - életvezetés - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
615.851.86 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3809675]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2021.
Sojka Peter Leopold
   Tanulj meg meditálni egyszer és mindenkorra! : meditációs tanfolyam a könyvben / Sojka Peter Leopold. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6106-18-6 fűzött
meditáció - életvezetés - személyiségfejlesztés
615.851.86 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3811472]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2021.
Sonkodi István (1939-)
Orális és maxillofaciális medicina (angol)
   Oral and maxillofacial medicine [elektronikus dok.] : diagnosis and treatment / István Sonkodi. - Szöveg (pdf : 64.8 MB). - Budapest : Semmelweis, 2009 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163211. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-498-2
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
616.31-07(075.8)
[AN 3817420]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2021.
Stay calm, stay healthy (magyar) (átd. kiad.)
   Csökkentse a mindennapi stresszt / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kalauz az egészséghez, ISSN 2732-2386)
Megj. "Hogyan csökkenthető a stressz a mindennapokban?" címmel is
ISBN 978-963-289-453-9 fűzött
stresszkezelés
612.06
[AN 3811116]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2021.
Szabó Edina
   A Szervmanók titokzatos világa : mesés történetek a testünkről kicsiknek és nagyoknak / Szabó Edina ; [ill. Korsós Szabina]. - Dunakeszi : Mark-Vill Kft., 2020. - 2 db : ill., színes ; 15x21 cm
emberi test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3815971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 3. bőv., jav. kiad. - 40 p.
ISBN 978-615-00-9634-6 kötött : 2390,- Ft
[AN 3815972] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bővül a csapat. - 2. jav. kiad. - 45, [2] p.
ISBN 978-615-00-9656-8 kötött : 2590,- Ft
[AN 3815973] MARC

ANSEL
UTF-83001 /2021.
Szántó Péter
   Válj valóra! : hatékonyságnövelés, énmárkaépítés, lifehackek / Szántó Péter. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-304-970-9 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - hatékonyság
613.865 *** 65.011.4
[AN 3810538]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2021.
Szauder Ipoly (1948-)
   Hypertonia diagnosztika és terápia tömören / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2021. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-784-5 fűzött : 3200,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 3810978]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2021.
Taking charge of arthritis (magyar) (átd. kiad.)
   Csillapítsa az ízületi fájdalmakat / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kalauz az egészséghez, ISSN 2732-2386)
Megj. "Hogyan kezelhetők az ízületi betegségek?" címmel is
ISBN 978-963-289-456-0 fűzött
ízületi betegség - betegségmegelőzés - gyógyítás
616-002.77-085 *** 616-002.77-084
[AN 3811133]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2021.
Tomcsányi János (1958-)
   EKG diagnosztika haladóknak / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, cop. 2020. - 152 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-6236-00-5 fűzött
elektrokardiográfia - orvosi diagnosztika
616.12-008.3-073.96 *** 616-07
[AN 3810976]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2021.
Understanding pathological demand avoidance syndrome in children (magyar)
   A PDA tünetegyüttes : az elvárások szélsőséges elkerülésének megértése autista gyermekeknél : útmutató szakemberek és szülők számára / Phil Christie [et al.] ; [ford. Gether Dénes] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2020. - 227 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 978-615-81447-9-7 fűzött
autizmus
616.89-008.447
[AN 3811238]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2021.
Vécsey Zsadány
   Fligby : "Flow is good business for you" : the Flow-leadership game : official game guide / ... by Zsadany "Zad" Vecsey. - [Budapest] : Aleas Hungary Ltd., cop. 2020. - 28 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-6105-9 fűzött
siker - mentálhigiénia
613.865
[AN 3815778]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2021.
Vibók Ildi (1970-)
   A szupercsapat : mire jó az oltás? / Vibók Ildi ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 52, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-702-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - immunológia - oltóanyag-bevitel - mese - gyermekkönyv
614.47(02.053.2) *** 615.37(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3810995]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2021.
Warner, Jan
Grief day by day (magyar)
   Gyász napról napra / Jan Warner ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 284 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-121-0 kötött : 4990,- Ft
gyászolás
159.942
[AN 3810444]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2021.
Wetzler, Scott
Living with the passive-aggressive man (magyar)
   Élet a passzív-agresszív férfival [elektronikus dok.] : a rejtett agresszió tünetegyüttesének kezelése - a hálószobától a tárgyalóteremig / Scott Wetzler ; ford. Lászlófi Rozi. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Jaffa, 2020, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-429-9
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.1 *** 316.472.4
[AN 3817478]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2021.
Williamson, Marianne (1952-)
A return to love (magyar)
   Visszatérés a szeretethez : gondolatok a csodák tanítása alapelveiről / Marianne Williamson ; [ford. Keresztyné Rehák Aranka]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-153-1 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3815818]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2021.
Wind, Eddy de (1916-1987)
Eindstation Auschwitz (magyar)
   Auschwitz, végállomás : egy túlélő naplója a haláltáborból / Eddy de Wind ; [ford. Alföldy Mari]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 210, [1] p., [11] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-907-0 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - orvos - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
61(=924)(492)(092)Wind,_E.de(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3816141]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2021.
Winnicott, D. W. (1896-1971)
   Otthon az, ahonnan elindul az ember : esszék és előadások / D. W. Winnicott ; [ford. Biró Sándor, Tán-Cseh Vivien]. - Budapest : Animula, cop. 2019. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-173.
ISBN 978-615-5574-25-2 fűzött
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3810433]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3013 /2021.
Ottomotor-Management: Motronic-Systeme (magyar)
   Benzinmotorok irányító rendszerei: motronic-rendszerek / [főszerk. Horst Bauer] ; [ford. Deák János]. - Budapest : Maróti, 2009 [!2020]. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 978-963-9005-90-7 fűzött : 3990,- Ft
benzinmotor - vezérlés
621.43 *** 62-5
[AN 3818147]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3014 /2021.
   Az autonóm járművek és intelligens rendszerek jogi vonatkozásai / [szerk. Lévayné Fazekas Judit, Kecskés Gábor] ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2020. - 348 p. : ill. ; 24 cm
A Győrben, 2019. márc. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-51-9 fűzött
közlekedésbiztonság - járművezetés - automatika - robotika - felelősség - jogi szabályozás
681.5 *** 656.052 *** 656.086.16 *** 347.51 *** 007.52
[AN 3811221]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2021.
Orsó Lajos
   Programozz te is mesterfokon! : munkafüzet I. / Orsó Lajos. - [Tatabánya] : Orsó L., cop. 2020. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-615-00-8343-8 fűzött
programozás - példatár
519.68(076)
[AN 3810943]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3016 /2021.
   Elektromosipari szakemberek kézikönyve / [szakszerk. Novothny Ferenc]. - Új, bőv., átd. kiad. - Budapest : Edinfo Rendszerintegrátor Kft., 2020. - 624 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9303-1 fűzött : 6500,- Ft
elektrotechnika - villanyszerelés
621.314/.316
[AN 3815975]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2021.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 9. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., 2020. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9587-5 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3816149]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2021.
Novelli, Luca (1947-)
Tesla e la macchina a energia cosmica (magyar)
   Tesla és a kozmikus energiával működő gépezet / Luca Novelli ; [ford. Orbán Eszter]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 107, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-566-4 fűzött : 2490,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - fizikus - mérnök - feltaláló - elektrotechnika - századforduló - 20. század - gyermekkönyv
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.(02.053.2)
[AN 3811128]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3019 /2021.
Rotschild Klára (1903-1976)
   Clara : Rotschild Klára : divatkirálynő a vasfüggöny mögött : fashion queen behind the iron curtain : [időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, ... 2019. november 16 - 2020. május 3.] / [... kurátora ...] Simonovics Ildikó. - Budapest : MNM, 2020. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5978-32-6 fűzött : 4999,- Ft
Rotschild Klára (1903-1976)
Magyarország - divattörténet - divattervező - női ruházat - 20. század - album - kiállítási katalógus
687.01:745(439)(092)Rotschild_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020" *** 391(439)"193/197"
[AN 3810608]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2021.
Rubik Ernő (1944-)
Cubed (magyar)
   A mi kockánk [elektronikus dok.] / Rubik Ernő ; ford. Bujdosó István. - Szöveg (epub : 834 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-822-2
Magyarország - feltaláló - logikai játék - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
685.857 *** 794.51 *** 001.894(439)(092)Rubik_E.(0:82-94)
[AN 3817546]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3021 /2021.
Forgó Géza (1965-)
   "A gát recsegett-ropogott" : az 1970. évi árvíz a Maroson, Makónál / [Forgó Géza]. - Makó : [Szibrik M. Egyes.], 2020. - 100 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Szibrik Miklós Egyesület. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6222-01-5 fűzött
Makó - árvíz - helytörténet - 20. század
627.51(439-2Makó)"1970" *** 943.9-2Makó"197"
[AN 3810600]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3022 /2021.
Bali Tamás
   A légtér állami célú igénybevételére történő felkészülés specifikumai / Bali Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-963-531-222-1 kötött
Magyarország - helikopter - katonai jármű - pilóta - oktatás
629.735.45 *** 623.746.17(439) *** 656.7.052.8(439)
[AN 3811171]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2021.
Hybrid drives, fuel cells and alternative fuels (magyar)
   Hibrid hajtások, tüzelőanyagcellák, alternatív tüzelőanyagok / [ford. Tóth-Nagy Csaba]. - Budapest : Maróti, 2009 [!2020]. - 93 p. : ill. ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
gerinc- és borítócím: Hibrid hajtások, tüzelőanyagcellák, alternatív tüzelőanyagok
ISBN 978-963-9005-98-3 fűzött : 3990,- Ft
járműhajtómű - villamos motor - tüzelőanyag-elem
629.111.7
[AN 3818149]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3024 /2021.
Beh Mariann
   A kert konyhája : négy évszak ehető növényei receptekkel / Beh Mariann ; [növény- és ételfotók Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók Vass Nóra]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 231 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-615-5417-41-2 kötött : 5990,- Ft
tápláléknövény - fűszernövény - amatőr kertészkedés - szakácskönyv
633/635 *** 633.8 *** 635 *** 641.55(083.12)
[AN 3815977]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2021.
Bernáth István
   Óh, azok a csodálatos lovak / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-520-048-1 kötött : 2299,- Ft
- album
636.1(084.1)
[AN 3810535]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2021.
Lőrincz András
   Szőlőtermesztés / Lőrincz András, Sz. Nagy László, Zanathy Gábor ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2015. - 531 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 516-531.
ISBN 978-963-286-763-2 kötött : 7200,- Ft
szőlőművelés
634.8
[AN 3818125]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2021.
Mogyorós László
   Agroökológiai helyzetelemzés [elektronikus dok.] : Románia 2020 / szerzők Mogyorós László, Farkas Tibor, Rodics Gergely ; [közread. a] NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : NAIK Agrárgazd. Kutint., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162507. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-610-9
Románia - agroökológia - elektronikus dokumentum
631.95(498)
[AN 3810909]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2021.
Moudrý, Jan (jr.)
   Situační analýza - agroekologie [elektronikus dok.] : Česká republica 2020 / aut. Jan Moudrý jr., Jaroslav Bernas, Jan Moudrý sr. ; publ. NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : NAIK Agrárgazd. Kutint., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162527. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-491-609-3
Csehország - agroökológia - elektronikus dokumentum
631.95(437.1)
[AN 3811073]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2021.
Oakes, Summer Rayne (1984-)
How to make a plant love you (magyar)
   Barátom, a filodendron [elektronikus dok.] : zöld harmónia az otthonunkban és a szívünkben / Summer Rayne Oakes ; ill. ... Marc Conlan. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Bookline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-835-2
környezethez való viszonyulás - növényélettan - növényökológia - amatőr kertészkedés - elektronikus dokumentum
635 *** 504.03 *** 581.1 *** 581.5
[AN 3817573]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2021.
Oakes, Summer Rayne (1984-)
How to make a plant love you (magyar)
   Barátom, a filodendron : zöld harmónia az otthonunkban és a szívünkben / Summer Rayne Oakes ; Marc Conlan illusztrációival ; [ford. Lévai Márta]. - [Budapest] : Bookline, 2020. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-622-8 fűzött : 3799,- Ft
környezethez való viszonyulás - növényélettan - növényökológia - amatőr kertészkedés
635 *** 504.03 *** 581.1 *** 581.5
[AN 3810486]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2021.
Queiroga, Rita
   Análise da situação da agroecologia em Portugal 2020 [elektronikus dok.] / aut. Rita Queiroga, Miguel Encarnação, Lanka Horstink ; publ. por NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : NAIK Agrárgazd. Kutint., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162344. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-608-6
Portugália - agroökológia - elektronikus dokumentum
631.95(469)
[AN 3809446]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2021.
Simonsson, Åsa
Fermentation (magyar)
   Fermentáljunk! : savanyú káposzták, kimcsik, fermentált zöldségek, gyümölcsök és italok, magsajtok, kenyerek / Åsa Simonsson. - [Budaörs] : Csipet K., 2020. - 240 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi. - Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-5767-05-0 kötött : 6000,- Ft
erjesztés - konzerválás - szakácskönyv
663.15(083.12) *** 641.48(083.12)
[AN 3811012]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2021.
   Szarvasmarhatenyésztés Magyarországon / [a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége kiadványa]. - [Budapest] : MSZSZ, [2019]. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - állattenyésztés - szarvasmarha
636.2(439)
[AN 3810411]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2021.
Vajda János (1827-1897)
   A vadászat mestere : önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára... / saját és egy ötven éves vadász tapasztalataiból s jeles kutfők nyomán irta Cserszilvásy Ákos. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - [6], 247 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 15. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1896
ISBN 978-963-9783-91-1 kötött : 2021,- Ft
vadászat - hasonmás kiadás
639.1(036) *** 799.2(036) *** 094/099.07
[AN 3815997]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2021.
Vogel, Wolfgang
Bier aus eigenem Keller (magyar)
   Házi sörfőzés / Wolfgang Vogel ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2015. - 128 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. a "Sör házi készítése" címmel is
ISBN 978-963-286-761-8 kötött : 3900,- Ft
sör - konyhatechnika
663.4 *** 641.52
[AN 3818122]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2021.
Zeh, Juli (1974-)
Kleines Konversationslexikon für Haushunde (magyar)
   Kis társalgási lexikon házikutyáknak : így neveld a gazdidat / Juli Zeh ; [ill. Köves Renáta]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2020. - 182, [1] p. : ill. ; 19 cm. - (Kutyatár, ISSN 1216-0423)
ISBN 978-615-5361-98-2 fűzött : 2800,- Ft
kutya - kutyatartás - humor
636.7(0:82-7)
[AN 3810848]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3037 /2021.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 7. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3815976]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2021.
Ambrus Vilmos (1973-)
   Pest megye ízei : Pest megyei értéktár / [szöveg Ambrus Vilmos] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Önkormányzat, 2020. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-7191-15-2 fűzött
Pest megye - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.153)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3810460]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2021.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 1 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 6. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 154, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-18-4 kötött : 4990,- Ft
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3818101]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2021.
Aszódi Csaba András
   Takto varila starká : zbierka tradičných jedál pripeštianskych osád so slovenským praobyvateľstvom = Nagyanyáink konyhájából : a pestkörnyéki szlovák őslakosságú települések hagyományos ételeinek gyűjteménye / Aszódi Csaba András, Katarína Király ; [foto. ...] Lukics Gábor ; [vyd. ... Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete ...]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Croatica, 2020. - 377 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6014-13-9 kötött
Pest megye - ételspecialitás - magyarországi szlovákok - szakácskönyv
641.568(=854)(439.153)(083.12)
[AN 3818177]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2021.
Beaupommier, Aurélia
La pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques (magyar)
   Varázslatos sütemények és más fantasztikus desszertek / Aurélia Beaupommier ; fényképek Anne Bergeron. - Pécs : Alexandra, 2020. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Pócza Alíz
ISBN 978-963-447-904-8 kötött : 5900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3811319]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2021.
   Desszertek : [egészségtanácsokkal fűszerezve] / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-444-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3811103]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2021.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája / Gáspár Bea ; [portré- és ételfotók Körmendi Imre]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-54-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3818032]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2021.
Hahnemann, Trine
Scandinavian Christmas (magyar)
   Skandináv karácsony : több mint 80 hagyományos és különleges recept / Trine Hahnemann ; fotók Lars Ranek ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Corvina, 2020. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-13-6689-1 kötött : 5990,- Ft
Skandinávia - karácsony - ételspecialitás - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.568(48)(083.12)
[AN 3810610]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2021.
   Halételek és tenger gyümölcsei : [egészségtanácsokkal fűszerezve] / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-447-8 fűzött
hal - tengeri állat - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3811101]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2021.
Mattner-Shahi, Svenja
Paris je t'aime (magyar)
   Párizs je t'aime : a francia szakácskönyv / Svenja Mattner-Shahi, Britta Welzer. - Pécs : Alexandra, 2020. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Keresnyei Boglárka
ISBN 978-963-447-897-3 kötött : 8500,- Ft
Franciaország - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(44) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3811330]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2021.
   A nagy tésztakönyv. - [Budapest] : [Lunchbox], [2020]. - 250 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8714-6 kötött : 5990,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3811005]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2021.
   Népi ételreceptek : egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái : [válogatás a 2020. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból] / szerk. Balázs Géza, Barta Éva, Minya Károly ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter Kft., 2020. - 226 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5556-20-3 fűzött : 1550,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - étkezési szokás - magyar néprajz - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 392.8(=945.11) *** 641.568(=00)(439)(083.12)
[AN 3811419]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2021.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Még több #bögrés! / Rupáner-Gallé Margó. - Harta : Rupáner-Gallé M., 2020. - 226, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Rupáner-konyha : még több #bögrés!
ISBN 978-615-00-6945-6 kötött : 5890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3816155]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2021.
   Szárnyas- és vadételek : [egészségtanácsokkal fűszerezve] / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-438-6 fűzött
baromfi - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3811098]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2021.
   Tésztafélék : [egészségtanácsokkal fűszerezve] / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-445-4 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3811105]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2021.
Trom Kata
   Miért ott van a szék? / Trom Kata. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2020. - 219, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-03-6 fűzött : 3490,- Ft
lakberendezés - otthoni környezet - mentálhigiénia
643/645 *** 747 *** 613.865
[AN 3811331]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2021.
Vajda József
   A kenyér lelke / Vajda József ; [szöveg Kálmán Emese és Müllner Dóra]. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-324-344-2 kötött : 5490,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3818099]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3054 /2021.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Über den Sinn des Lebens (magyar)
   Az élet értelméről [elektronikus dok.] / Viktor E. Frankl ; ford. Kalocsai-Varga Éva. - Szöveg (epub : 906 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-814-7
élet értelme - lételmélet - elektronikus dokumentum
11 *** 128
[AN 3817598]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2021.
Markscheid Ádám (1991-)
   A kozmosz dialektikus helyreállítása : német idealizmus, újplatonizmus és kabbala / Markscheid Ádám ; [közread. a] Kemény Ferenc Nemzetközi Alapítvány. - Budapest : Kemény F. Nk. Alapítvány, 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-615-00-8981-2 fűzött
Németország - filozófiatörténet - újplatonizmus - idealizmus - 18. század - 19. század
141.131 *** 1(430)"17/18" *** 141.13
[AN 3810918]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2021.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Így szólott Zarathustra / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó]. - [Budapest] : Szenzár, 2020, cop. 2016. - 581, [5] p. ; 21 cm
Részletekkel a szerző "Ecce homo" c. művéből, ford. Horváth Géza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-565-0 kötött : 4499,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3815981]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2021.
Őri Sándor
   Konfuciusz élete és kora [elektronikus dok.] / Őri Sándor. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9915-1
Kongzi (Kr. e. 551-Kr. e. 479)
Kína - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 6. század (Kr. e.) - konfucianizmus - taoizmus - elektronikus dokumentum
1(510)(092)Kong-ce *** 299.513 *** 299.512
[AN 3815662]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2021.
Reese, Byron
The fourth age (magyar)
   A negyedik kor : okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője / Byron Reese ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 299 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-493-106-5 fűzött : 4500,- Ft
mesterséges intelligencia - robotika - prognosztika
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 008.2
[AN 3810490]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2021.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Én is szeretlek / [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2020. - 140 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 54.)
ISBN 978-963-9757-51-6 kötött : 1690,- Ft
szeretet - idézetgyűjtemény
177.61(0:82-84)
[AN 3810494]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2021.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Szeretetkalauz : valaki mindig szeret / Thalasszinosz ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2020. - 148 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 53.)
ISBN 978-963-9757-49-3 kötött : 1690,- Ft
szeretet - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
177.61(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3810491]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3061 /2021.
Barsi Balázs (1946-)
   A szentek útja a szeretet útja : gondolatok az esztendő minden napjára / Barsi Balázs. - Budapest : Szt. Gellért K., [2020]. - 179, [4] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-812-0 kötött : 2400,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3810790]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2021.
   Betegellátó könyv / [közread. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia]. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 183 p. ; 17 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-883-9 kötött : 3200,- Ft
lelkipásztorkodás - beteggondozás - utolsó kenet
253 *** 264-19 *** 265.7
[AN 3810804]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2021.
Brown, Michael L. (1955-)
Jezebel's war with America (magyar)
   Jézabel harca Amerika ellen : hogyan akarja Jézabel tönkretenni Amerikát? : megfordítható ez a folyamat? / Michael L. Brown ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2020. - 238 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-26-5 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - kereszténység - vallási fundamentalizmus - konzervativizmus
261.6 *** 291.7(73) *** 329.11
[AN 3810584]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2021.
Collins, Francis S. (1950-)
The language of God (magyar)
   Isten ábécéje : egy tudós érvei a hit mellett / Francis S. Collins ; [ford. Molnár Csaba]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2018. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9925-2 kötött : 4400,- Ft
vallás - tudomány - hit
215 *** 234.2
[AN 3815805]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2021.
Davies, Rhona
The illustrated children's Bible (magyar)
   Gyerekek Bibliája / írta Rhona Davies ; ill. Gustavo Mazali ; ford. Surjányi Dávid. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6108-24-1 kötött : 3490,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.04=945.11
[AN 3810204]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Ötvenöt év a szószéken : válogatott prédikációk, igemagyarázatok, szolgálatok / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2019-. - 20 cm
prédikáció
252
[AN 3769148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1976-1988. - 2020. - 485 p. : ill. - (Horváth Barna életműsorozata ; 15.)
ISBN 978-615-80772-6-2 fűzött
[AN 3811476] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1989-1994. - 2020. - 437 p. : ill. - (Horváth Barna életműsorozata ; 16.)
ISBN 978-615-80772-7-9 fűzött
[AN 3811479] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 1995-1999. - 2020. - 412 p. : ill. - (Horváth Barna életműsorozata ; 17.)
ISBN 978-615-80772-8-6 fűzött
[AN 3811480] MARC

ANSEL
UTF-83067 /2021.
Lovas András (1966-)
   A bölcsesség kezdete / Lovas András. - Budapest : Kálvin, 2020. - 227, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-444-4 fűzött : 2000,- Ft
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 223.7.07
[AN 3810970]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2021.
Martin, James (1960-)
Building a bridge (magyar)
   Hidakat építünk : hogyan alakíthat ki a katolikus egyház és az LMBT-közösség tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel teli kapcsolatot? / James Martin ; [ford. Bak Mihály] ; [... kiad. a Magyar LMBT Szövetség]. - Budapest : M. LMBT Szövets., 2020. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80676-3-8 fűzött : 2995,- Ft
vallási erkölcs - szexuálpszichológia - homoszexualitás - transzexualitás - katolikus egyház
241 *** 613.88 *** 282 *** 316.37-055.1/.3
[AN 3810951]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2021.
Martin, Malachi (1921-1999)
The deserted vineyard (magyar)
   Az elhagyott szőlőskert [elektronikus dok.] : beszélgetés Malachi Martinnal : miként árulják el az egyház modern tagjai a katolikus vallást / ford. ... Felsővályi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [S.l.] : Felsővályi Á., [2020]
Főcím a címképernyőről. - Riporter Bernard Janzen. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162380. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80792-3-5
Egyesült Államok - katolikus pap - 20. század - papság - keresztény egyház - pápa - katolicizmus - interjú - elektronikus dokumentum
282(047.53) *** 282(73)(092)Martin,_M.(047.53) *** 254(047.53) *** 262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 3809961]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2021.
Martin, Malachi (1921-1999)
Peter in chains (magyar)
   A megláncolt Péter [elektronikus dok.] : beszélgetés Malachi Martinnal : bizalmas beszámoló arról, hogy Róma valójában miként működik! / ford. Tóth Károly Antal. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [S.l.] : Felsővályi Á., [2020]
Főcím a címképernyőről. - Riporter Bernard Janzen. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162381. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80792-2-8
Egyesült Államok - katolikus pap - 20. század - katolikus egyház - válság - interjú - elektronikus dokumentum
282(73)(092)Martin,_M.(047.53) *** 282(047.53)
[AN 3809962]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2021.
Martin, Malachi (1921-1999)
The tempter's hour (magyar)
   A kísértés órája [elektronikus dok.] : beszélgetés Malachi Martinnal / ford. ... Felsővályi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [S.l.] : Felsővályi Á., [2020]
Főcím a címképernyőről. - Riporter Bernard Janzen. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162379. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80792-4-2
Egyesült Államok - katolikus pap - 20. század - katolikus egyház - interjú - elektronikus dokumentum
282(73)(092)Martin,_M.(047.53) *** 282(047.53)
[AN 3809960]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2021.
   Örömüzenet : lelki útravaló az év minden napjára / szerk. Galambos Ádám ; [közread. a] Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály ... - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Gyülekezeti és Missziói Oszt. : Luther, 2020. - 535 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-380-192-5 fűzött : 2000,- Ft
bibliamagyarázat - ima - elmélkedés
22.07 *** 243 *** 244
[AN 3811448]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2021.
Reuss András (1938-)
   Az egyetemes vagy ökumenikus hitvallások : apostoli hitvallás, niceai hitvallás, athanaszioszi hitvallás / [a kísérő tanulmányokat írta és a lábjegyzeteket kész. Reuss András]. - Budapest : Luther, 2020. - 344 p. ; 21 cm. - (Konkordiakönyv ; 1.)
Bibliogr.: p. 330-344.
ISBN 978-963-380-190-1 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - hitvallás
284.1(439) *** 238.2
[AN 3810926]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2021.
Serenity (magyar)
   Szabadulás : módszertan és bibliai útmutató szenvedélybetegeknek : [12 lépés] / [ford., szerk. ..., utószót írta Borsányi István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 222, [1] p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-900-3 fűzött : 1800,- Ft
káros szenvedély - elmélkedés
242 *** 364.272
[AN 3810800]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2021.
Thondup Tulku Rinpoche
The healing power of mind (magyar)
   A tudat gyógyító ereje : egyszerű meditációs gyakorlatok az egészség, a jóllét és a megvilágosodás érdekében / Thondup Tulku Rinpocse ; Daniel Goleman előszavával ; [ford. és az előszót írta Agócs Tamás] ; [... ill. Toperczer Mariann]. - Budapest : Satori-Book Bt., 2020. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-226.
ISBN 978-963-06-2646-0 fűzött : 6999,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 3815751]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2021.
Troisi, Simone
Siamo nati e non moriremo mai più (magyar)
   Megszülettünk, és nem halunk meg soha : Chiara Corbella Petrillo - az öröm tanúja / Simone Troisi, Cristiana Paccini ; [ford. Jánosi Dalma]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 159 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-821-1 fűzött : 2000,- Ft
Corbella Petrillo, Chiara (1984-2012)
vallásos irodalom - szenvedés - tanúságtétel - memoár
211 *** 244(0:82-94) *** 248.132
[AN 3810795]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2021.
Wright, Sally Ann
   Családi áhítatok a Bibliával : [365 áhítat és imádság az egész családnak] / Sally Ann Wright ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 365, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-558-449-9 kötött : 5900,- Ft
bibliai történet - imakönyv - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 243
[AN 3810597]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3078 /2021.
Budai Lotti
   Rizsporos hétköznapok : női életutak és mindennapok a történelemben / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 172 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5763-11-3 kötött : 5499,- Ft
nők a társadalomban - nőtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
316.37-055.2(100)"17/18" *** 930.85(100)"17/18"
[AN 3810595]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2021.
Burchard, Brendon (1977-)
The motivation manifesto (magyar)
   A motiváció kiáltványa : így szerezd vissza az irányítást kilenc lépésben / Brendon Burchard ; [ford. ... K. Szabó Anita ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-851-1 fűzött : 3900,- Ft
motiváció - életvezetés
316.628 *** 613.865
[AN 3810570]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2021.
Forgács D. Péter (1959-)
Der ausgelieferte Beamte (magyar)
   A bürokrácia szociológiája [elektronikus dok.] / Forgács D. Péter ; ford. Papp Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9553-5
közszolgálat - adminisztratív foglalkozás - mentalitás - bürokrácia - elektronikus dokumentum
316.343.655 *** 35.07 *** 35.08 *** 323.37
[AN 3815626]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2021.
Frank Tibor (1948-)
   Szalonvilág : a polgári érintkezés modernizálódása a 19. században / Frank Tibor. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 978-615-5062-48-3 fűzött : 3590,- Ft
Európa - művelődéstörténet - társadalomtörténet - elit - társasági élet - kulturális élet - 19. század
316.7(4)"18" *** 930.85(4)"18" *** 316.344.42(4)"18" *** 394(4)"18"
[AN 3810939]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2021.
Kiss Lajos András (1954-)
   Nagy tér vagy nagy gondolat [elektronikus dok.] : az európai identitás dilemmái / Kiss Lajos András. - Szöveg (epub : 626 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Európa - Európai Unió - identitás - bevándorlás - menekültügy - 21. század - elektronikus dokumentum
316.63(4)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 325.14(4-62)
[AN 3816722]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2021.
Kovács Gábor (1959-)
   Frankensteintől a zöldekig - a gép és kritikusai [elektronikus dok.] / Kovács Gábor. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-50-8
eszmetörténet - civilizáció - kultúrafilozófia - technikatörténet - elektronikus dokumentum
316.75 *** 008 *** 130.2 *** 62(100)(091)
[AN 3816752]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2021.
Kovács Gábor (1959-)
   Két part között mindörökké? [elektronikus dok.] / Kovács Gábor. - Szöveg (epub : 740 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn.nbn.hu-163126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
kultúrafilozófia - demokrácia - eszmetörténet - elektronikus dokumentum
316.75 *** 130.2 *** 321.7 *** 141.7
[AN 3816761]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2021.
   A political or a cultural project? [elektronikus dok.] : contemporary discourses on Central European identity / ed. Ákos Windhager ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Budapest : Hung. Acad. of Arts Research Inst. of Art Theory and Methodology, cop. 2020
A Szigligeten, 2019. máj. 13-15. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162290. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-88-4
Közép-Európa - identitás - kulturális identitás - nemzettudat - elektronikus dokumentum
316.63(4-11) *** 316.63(=00)(4-11)
[AN 3808798]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2021.
Ponnet, Rika (1968-)
Alleen met jou (magyar)
   Csak veled : a romantikus szerelem visszatér / Rika Ponnet ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2020. - 269 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-[270].
ISBN 978-963-13-6690-7 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat - lélektan - életvezetés
316.472.4 *** 159.9 *** 613.865
[AN 3810636]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2021.
Puzsér Róbert (1974-)
   Apu azért iszik, mert te sírsz! / Puzsér Róbert, Farkas Attila Márton. - 4. utánny. - Budapest : Holnap, 2020. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-148-5 fűzött : 2900,- Ft
kultúra - civilizáció - dialógus
316.7(047.53) *** 008(047.53)
[AN 3815754]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2021.
Stout, Martha (1953-)
The sociopath next door (magyar)
   Szociopata a szomszédom? : [szadista tornatanár, hazudozó házastárs, folyamatosan alázó főnök, ötleteinket rendszeresen ellopó kollégák] : [mit tehetünk a saját védelmünk érdekében?] / Martha Stout ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 261 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-042-8 kötött : 4490,- Ft
szociálpszichológia - szociopátia
316.6 *** 616.89
[AN 3810436]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2021.
Szőke Attila Szilárd (1977-)
   Közeledjetek! : a párkapcsolat dinamikája / Szőke Attila Szilárd, Szőke Etelka ; [Baranyai b. András illusztrációival]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 237, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-447-5 fűzött : 2000,- Ft
párkapcsolat - házasság - mentálhigiénia - vallásos irodalom
316.472.4 *** 265.5 *** 613.865 *** 244
[AN 3810965]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3090 /2021.
Foucault, Michel (1926-1984)
Histoire de la sexualité (magyar)
   A szexualitás története / Michel Foucault. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Atlantisz, 2020-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
nemi élet - nemi erkölcs - család - művelődéstörténet
392.6 *** 176 *** 316.356.2 *** 930.85(100)
[AN 3815989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tudás akarása / [ford. Ádám Péter]. - 2020. - 164 p.
ISBN 978-963-9777-35-4 kötött : 2995,- Ft
[AN 3815990] MARC

ANSEL
UTF-83091 /2021.
Gál Péter József
   Szentlélek és turul : kinyilatkoztatás és mítosz a magyar néphagyományban / Gál Péter József. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020. - 400 p., [46] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 392-399.
ISBN 978-963-514-053-4 fűzött : 3800,- Ft
magyarságkutatás - magyar néprajz - magyar ősvallás - monda
398.221(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3810947]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2021.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 526, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-356-4 kötött : 3799,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3816084]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2021.
   Vallás - nép - művészet [elektronikus dok.] : egyházművészeti tanulmányok / szerk. Fehér Anikó. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2019. - (Műhelytanulmányok / Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ; 1/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162369. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-54-9
népi vallásosság - vallási ábrázolás - népi díszítőművészet - népművészet - magyar néprajz - elektronikus dokumentum
398.3 *** 7.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3809813]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3094 /2021.
   Az Amerikai Egyesült Államok ázsiai kapcsolatai / szerk. Háda Béla, Matura Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-143-9 kötött
Egyesült Államok - Ázsia - külkapcsolat - kapcsolattörténet - 20. század - 21. század
327(5)"194/201" *** 327(73)"194/201"
[AN 3811475]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2021.
Applebaum, Anne (1964-)
Red famine (magyar)
   Vörös éhínség : [Sztálin háborúja Ukrajna ellen] / Anne Applebaum ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2020. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-233-3 kötött : 4999,- Ft
Szovjetunió - Ukrajna - történelem - kollektivizálás - állami terror - népirtás - éhínség - két világháború közötti időszak
323.12(477)"193" *** 323.282(47)"193" *** 341.485(477)"193" *** 616.393 *** 947.7"192/193" *** 332.264(47)"192/193"
[AN 3810924]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2021.
   Az első szabad választék : demonstrációktól a választásokig, 1988-1990 / [szerk. Tóth Eszter] ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - [Budapest] : ABTL, 2020. - 58 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6052-05-6 fűzött
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - párt - rendszerváltás
323.233(439)"198/199" *** 329(439)"1990" *** 323(439)"198/199"
[AN 3811002]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2021.
Gál Ferencné
   Értékek a szikes mentén / [írta és szerk. Gál Ferencné, Tóth Zsuzsanna]. - Újfehértó : Újfehértói Települési Értéktár, 2020. - 25 p. : ill. ; 20 cm. - (Újfehértói Települési Értéktár füzetei, ISSN 2732-1932 ; 1.)
Borítócím: Dr. Mezőssy Béla. - Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-615-00-9729-9 fűzött
Mezőssy Béla (1870-1939)
Szabolcs vármegye - Újfehértó - Magyarország - földbirtokos - politikus - mezőgazdasági politika - helytörténet - századforduló
32(439)(092)Mezőssy_B. *** 943.9-2Újfehértó *** 943.916.3"18/19"
[AN 3811442]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2021.
Garadnai Zoltán (1967-)
   Franciaország és a keleti biztonság François Mitterrand elnöksége alatt : a magyar - francia kapcsolatok története, 1981-1995 / Garadnai Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 186 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-963-531-318-1 kötött
Franciaország - Közép-Európa - Kelet-Európa - Magyarország - külpolitika - enyhülési politika - rendszerváltás - történelmi forrás
327(44)"198/199" *** 327(4-11)"198/199" *** 355(439)"198/199"
[AN 3811460]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2021.
Hofstetter, Yvonne (1966-)
Der unsichtbare Krieg (magyar)
   Láthatatlan háború avagy Miképp fenyegeti a digitalizáció a világ biztonságát és stabilitását / Yvonne Hofstetter ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Corvina, 2020. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-204.
ISBN 978-963-13-6682-2 fűzött : 3990,- Ft
világpolitika - információs társadalom - információalapú hadviselés - biztonságpolitika - 21. század
327(100)"20" *** 681.3.004.14 *** 623.6 *** 355.02(100)"20"
[AN 3810625]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2021.
   I. interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről : 2019. november 8-9., ... Miskolci Egyetem : absztraktkötet / [szerk. Péti Márton, Schwarcz Gyöngyi] ; szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2019. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5639-21-0 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - interdiszciplináris módszer - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 911.3(4-191) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3811941]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2021.
   A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról / szerk. Kovács Katalin, Tálas Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-252-8 fűzött
nemzetközi kapcsolat - nemzetközi biztonság - konfliktus - elemzés - egyetemi tankönyv
327.5(100)(075.8) *** 355.019(075.8)
[AN 3811243]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2021.
Kozma Miklós (1884-1941)
   Az összeomlás, 1918-1919-ben / Kozma Miklós. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2020. - 421 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-37-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - politikus - magyar történelem - forradalmak kora - 20. század - memoár
32(439)(092)Kozma_M.(0:82-94) *** 355.48(439)"1918/1919"(0:82-94) *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3818154]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2021.
   Labor in state-socialist Europe, 1945-1989 [elektronikus dok.] : contributions to a history of work / ed. by Marsha Siefert. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - (Work and labor: transdisciplinary studies for the 21st century ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162529. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-338-1
Kelet-Európa - Közép-Európa - munkaügy - munkavégzés - 20. század - szocializmus - elektronikus dokumentum
329.15(4-11) *** 331(4-11)"1945/198" *** 331.101.3(4-11)"1945/198"
[AN 3811209]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2021.
   Latin America and Hungary : cultural ties = América Latina y Hungría : contactos culturales / ed. Mónika Szente-Varga. - Budapest : Dialóg Campus : Ludovika Univ. Press, 2020. - 212 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. ápr. 6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-113-2 fűzött
Latin-Amerika - Magyarország - nemzetközi kapcsolat - kulturális kapcsolat - külföldön élő magyar személyiség - emigráció
327(8=6)"18/201" *** 327(439) *** 930.85(8=6) *** 930.85(439) *** 929(=945.11)(8=6)
[AN 3811192]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2021.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 12. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3815814]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2021.
   Magyarország és Afrika, 2018-2025 / szerk. Marsai Viktor, Nagyné Rózsa Erzsébet. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-213-9 kötött
Afrika - Magyarország - külkapcsolat - kapcsolattörténet - országismeret
327(6) *** 908.6 *** 327(439)
[AN 3811191]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2021.
Petrétei József (1958-)
   Kormányzás és alaptörvény / Petrétei József. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124-127.
ISBN 978-963-531-204-7 kötött
Magyarország - kormányzati politika - jogalkotás - alkotmányjog
328.13 *** 342.4(439) *** 340.13
[AN 3811186]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2021.
   Political history of the Balkans, 1989-2018 / ed. by József Dúró, Zoltán Egeresi. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-161-3 fűzött
Balkán - politikatörténet - ezredforduló - 21. század
32(497)"198/201"
[AN 3811247]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2021.
Pongrácz Alex (1987-)
   Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben avagy Megszelídíthető-e a globalizáció? / Pongrácz Alex. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 215 p. ; 25 cm. - (Államértelmezések)
Bibliogr.: p. 189-215.
ISBN 978-963-531-003-6 kötött
államelmélet - szuverenitás - nemzetállam - globalizáció - nemzetközi szervezet - gazdasági szervezet
323.1 *** 329.17 *** 339.9 *** 341.211(100) *** 321.011 *** 327.7(100)
[AN 3811183]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2021.
   The rise of populist nationalism [elektronikus dok.] : social resentments and the anti-contitutionalist turn in Hungary / ed. by Margit Feischmidt and Balázs Majtényi. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162392. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - nacionalizmus - populizmus - politikai kultúra - belpolitika - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
329.17(439)"198/201" *** 329populizmus *** 316.334.3(439) *** 323(439)"198/201"
[AN 3810114]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2021.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Turkey's dilemmas in foreign policy and external economy in the early 21st century / Tamás Szigetvári ; [transl. by Zsuzsanna Roe]. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-215.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-531-161-3)
Törökország - külpolitika - külgazdaság - 21. század
327(560)"200/201" *** 339.9(560)"200/201"
[AN 3811245]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2021.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai [elektronikus dok.] : egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és száműzetésben / Ungváry Krisztián, Meruk József. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-359-9
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 3817426]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2021.
Zolcer János
   Gorbacsov titkai : az ember, aki megváltoztatta a világot : 35 személyes történet első kézből / Zolcer János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 429, [2] p. : ill. ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-544-198-3 fűzött : 3990,- Ft
Gorbačëv, Mihail Sergeevič (1931-)
Szovjetunió - politikus - politikatörténet - peresztrojka - 20. század - ezredforduló
32(47)(092)Gorbačëv,_M._S. *** 32(47)"198"
[AN 3811082]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3114 /2021.
   Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica / összeáll. Szőcs Tibor. - Budapest : MNL, 2020. - 400 p. ; 24 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 58.)
Bibliogr.: p. 7-16.
ISBN 978-963-631-289-3 kötött
magyar történelem - országbíró - udvari közjogi méltóság - Árpád-kor - oklevél - történelmi forrás
930.253(439) *** 943.9"10/130"(093)
[AN 3811182]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2021.
Bakonyi Péter
   Megszállók és áldozatok : Zala megye német és szovjet megszállása, a háború polgári áldozatai, 1944-1945 : dokumentumok és személyi adattár / Bakonyi Péter ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 412-415.
ISBN 978-615-6177-03-2 fűzött
Zala megye - helytörténet - helyi társadalom - halott - megszállás - második világháború - adattár - történelmi forrás
943.912.1"1944/1945"(093) *** 050.8
[AN 3811180]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2021.
   Budai úrinők romlakásban : levelek a Fény utcából, 1944-1947 / ... szerk., összeáll., a bev. tanulmányt írta Géra Eleonóra. - Budapest : BFL : ELTE BTK, 2020. - 241, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368 ; 14.)
ISBN 978-615-5635-12-0 fűzött
Budapest - Magyarország - családtörténet - helytörténet - hétköznapi élet - levelezés - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.9-2Bp."194"(093) *** 929.52(439)"194"(044) *** 929(439-2Bp.)"194"(093)
[AN 3810911]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2021.
   Az együttélés történelme : nemzetiségi kérdés Magyarországon : tanulmányok. - Budapest : MNL, 2020. - 308 p. ; 25 cm. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek, ISSN 2732-1525)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-291-6 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - nemzetiségtörténet - nemzetiségi kérdés - nemzettudat
943.9(=00) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=00)(439)(091) *** 316.347(=00)(439)(091)
[AN 3811177]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2021.
Frankopan, Peter (1971-)
The silk roads (magyar)
   Selyemutak : egy új világtörténet / Peter Frankopan ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2020. - 668, [3] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-549-1 fűzött : 6950,- Ft
Eurázsia - történelem - gazdaságtörténet - világkereskedelem - nemzetközi kapcsolat
930.9 *** 338(091)(100) *** 327(100) *** 94/95 *** 339.5(100)(091)
[AN 3810502]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2021.
Great interviews 1865-1894, 1899-1922, 1922-1931 (magyar)
   Híres emberek, híres interjúk, 1865-1931 [elektronikus dok.] / ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9774-4
híres ember - 19. század - 20. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(100)"186/193"(047.53)
[AN 3815649]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2021.
Great interviews 1932-1950, 1951-1961, 1961-1974 (magyar)
   Híres emberek, híres interjúk, 1932-1972 [elektronikus dok.] / ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 9.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9764-5
híres ember - 20. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(100)"193/197"(047.53)
[AN 3815638]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2021.
Infographie de la Seconde guerre mondiale (magyar)
   A második világháború infografikája / Jean Lopez [et al.] ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 191 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9802-4 fűzött : 7500,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - statisztikai adatközlés - második világháború
930.9"1939/1945"(083.41) *** 355.48(100)"1939/1945"(083.41)
[AN 3811015]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2021.
Krizsó Szilvia (1971-)
   Krizshow 2 [elektronikus dok.] / írta Krizsó Szilvia. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9985-4
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53)
[AN 3815655]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2021.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755)
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (magyar)
   A rómaiak nagysága és hanyatlása [elektronikus dok.] / Montesquieu ; ford. Szávai János. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2020]. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 2732-0898)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
Római Birodalom - történelem - francia irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
937 *** 840-96=945.11
[AN 3815562]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2021.
Morató, Cristina (1961-)
Divas rebeldes (magyar)
   Rebellis dívák / Cristina Morató ; [... ford. Nemes Krisztina és Smid Bernadett]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 439, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 437-439.
ISBN 978-963-349-336-6 fűzött : 3500,- Ft
híres ember - nő - 20. század
929-055.2(100)"19"
[AN 3815756]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2021.
Morató, Cristina (1961-)
Reinas malditas (magyar)
   Elátkozott királynők / Cristina Morató ; [... ford. Kepes János]. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 461, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 458-461.
ISBN 978-963-349-335-9 fűzött : 3500,- Ft
Európa - történelem - történelmi személy - nő - uralkodócsalád - életrajz
940(092) *** 929-055.2(4)
[AN 3815753]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2021.
Muraközy László (1951-)
   A koreai rejtély : remetéből világpolgár = Han'guk-ui bimil / Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2020. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-567-5 fűzött : 6200,- Ft
Korea - Koreai Köztársaság - történelem - gazdasági fejlődés
951.9 *** 951.95 *** 330.34(519.5)
[AN 3811236]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2021.
   A nemzet emlékezete : a magyar történelem mérföldkövei = Heritage of a nation : landmarks of Hungarian history / [szerk. ..., kurátorok ...Ö. Kovács József, Paukovics Gergő] ; [kiad. a ... Magyar Nemzeti Levéltár]. - Budapest : MNL, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 28 cm
Megj. a Budapesten, 2020. aug. 25-én nyílt kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-631-290-9 kötött : 3900,- Ft
magyar történelem - történelmi forrás - kiállítási katalógus
943.9(093) *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3811139]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2021.
Réthly Ákos
Magyar forradalom, 1956 (angol)
   The Hungarian revolution, 1956 [elektronikus dok.] / written and comp. by Ákos Réthly ; ... ed. by Tímea Adrián ; ... transl. by Erika J. Füstös. - Szöveg (pdf : 55.3 MB). - Budapest : Premier Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2006. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162897. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6206-01-5
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - elektronikus dokumentum
943.9"1956"
[AN 3814780]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2021.
Réthly Ákos
Magyar forradalom, 1956 (német)
   Der Ungarnaufstand, 1956 [elektronikus dok.] / Text und Red. Ákos Réthly ; ... Übers. Lajos Adamik. - Szöveg (pdf : 55.2 MB). - Budapest : Premier Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2006. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162901. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6206-02-2
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - elektronikus dokumentum
943.9"1956"
[AN 3814797]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2021.
Ripley, Catherine (1957-)
Why? (magyar)
   Miért? : érdekes kérdések, meglepő válaszok! / írta Catherine Ripley ; ill. Scot Ritchie ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-674-9 kötött : 3499,- Ft
tudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 3810626]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2021.
Romsics Ignác (1951-)
   Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században [elektronikus dok.] / Romsics Ignác ; ... a térképeket rajz. Sebők László ; névmut. Paksa Rudolf. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-530-8
Délkelet-Európa - Közép-Európa - történelem - nemzetiségi politika - nemzetiség - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
940-11"18/19" *** 323.1(4-11) *** 323.15(4-11)"18/19"
[AN 3814845]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2021.
Schmitt, Petra Maria (1959-)
Warum leben Meerschweinchen nicht im Meer? (magyar)
   Miért nem a tengerben él a tengerimalac? : történetek kíváncsi gyerekeknek / Petra Maria Schmitt, Suzanne Orosz ; Heike Vogel rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 119, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-691-3 kötött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - természeti környezet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3810997]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2021.
   Szegedi Történészhallgatók Egyesületének második konferenciája [elektronikus dok.] : absztraktkötet / szerk. Dávid Benjámin, Kiss Gábor Ferenc, Lengyel Ádám. - Szöveg (pdf : 2.9 KB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - Az online konferenciát 2020. aug. 19-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163218. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6060-31-0
világtörténelem - magyar történelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
930.9 *** 943.9 *** 061.3"2020"
[AN 3817443]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2021.
   Tanácsköztársaság Zala megyében / [szerk. Paksy Zoltán]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2020. - 373 p. : ill. ; 25 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 83.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-90-8 kötött
Zala megye - helytörténet - Tanácsköztársaság
943.912.1"1919" *** 321.74(439.121)"1919"
[AN 3811190]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2021.
Vadas Gyula
   Cholnoky Jenő királyságunk trianonizálása ellen [elektronikus dok.] / Vadas Gyula. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : Sétatér K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162525. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5807-08-4
magyar történelem - trianoni békeszerződés - nemzeti trauma - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9"17/19" *** 316.63(=945.11)
[AN 3811071]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2021.
Závada Pál (1954-)
Úton a budaörsi temetőbe (új kiadása)
   Wanderer / Závada Pál. - 3. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2020. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2624-3 kötött : 3499,- Ft
Budaörs - magyar irodalom - helytörténet - magyarországi németek - esszé
943.9-2Budaörs(=30) *** 894.511-4
[AN 3810937]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3137 /2021.
   Balassagyarmat régi képeslapokon / [szerk. Ács Zsuzsanna és Vas Ágnes] ; [közread.] Balassagyarmat Város Önkormányzata. - 2. jav. kiad. - Balassagyarmat : Önkormányzat, 2020. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-113.
ISBN 978-615-00-9112-9 kötött
Balassagyarmat - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Balassagyarmat(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3818150]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Pest fényei lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Pest fényei című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-219-2 fűzött : 1299,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3810441]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2021.
Bright, Richard (1789-1858)
Travels from Vienna through Lower Hungary (magyar)
   Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül : némi betekintéssel Bécs állapotára a kongresszus idején az 1814. évben / Richard Bright ; [ford. és a jegyz. írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 2 db ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 6.)
ISBN 978-615-5601-80-4
Bécs - Magyarország - helyismeret - 19. század - útleírás
908.439"18"(0:82-992) *** 908.436-2Wien"18"(0:82-992)
[AN 3764555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 274, [5] p.
ISBN 978-615-5601-78-1 fűzött : 4800,- Ft
[AN 3764560] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 299, [5] p. : ill.
ISBN 978-615-5601-79-8 fűzött : 4800,- Ft
[AN 3764562] MARC

ANSEL
UTF-83140 /2021.
   Dél-Amerika a 21. században - társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusok / szerk. Szente-Varga Mónika, Bács Zoltán György. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-110-1 fűzött
Dél-Amerika - országismeret - politikai rendszer - gazdasági helyzet - külpolitika
908.8 *** 338.1(8) *** 327(8) *** 321(8)
[AN 3811469]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2021.
Dreve, Paula
   Varázslatos helyek / [szerző Paula Dreve] ; [ford. Zölde Júlia]. - Budapest : Roland, [2019]. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5913-63-1 kötött : 5490,- Ft
helyismeret - album
908.100(084.1)
[AN 3810208]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2021.
   Középvárosi társadalmak : egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása / szerzők Bertalan Laura [et al.] ; szerk. Szirmai Viktória. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-238.
ISBN 978-963-334-367-8 fűzött
Magyarország - városfejlesztés - középváros - városszociológia - 21. század
911.375 *** 711.434(439)"20" *** 316.334.56
[AN 3811228]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2021.
   Legendás helyek. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-56-9 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3810628]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2021.
Sági Tibor
   Üdvözlet Borsodnádasdról / Sági Tibor. - 2. bőv. kiad. - [Borsodnádasd] : [Sági T.], cop. 2020. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-00-9403-8 kötött
Borsodnádasd - helyismeret - helytörténet
908.439-2Borsodnádasd *** 943.9-2Borsodnádasd
[AN 3816085]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2021.
   Szeged : látnivalók. - Szeged : Tourinform Szeged, [2020]. - [38] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Szeged - helyismeret - útikönyv
908.439-2Szeged(036)
[AN 3810315]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2021.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 7. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020. - 305, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [307].
ISBN 978-963-437-663-7 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3818129]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2021.
Vadas Gyula
   Cholnoky Jenő élete képekben [elektronikus dok.] : emlékező kötet a világhírű magyar földrajztudós és nagy magyar hazafi születésének 150. évfordulójára / Vadas Gyula. - Szöveg (pdf : 20.4 MB). - Pécs : Sétatér K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162526. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5807-06-0
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Magyarország - geográfus - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
91(439)(092)Cholnoky_J.
[AN 3811072]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3148 /2021.
   Állami erőforrások : szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 326, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Lezárva: 2019. márc. 24. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-287-0 kötött
Magyarország - államigazgatás - politikai rendszer - közigazgatási reform - 21. század
342.5(439)"201" *** 35(439)"201"
[AN 3811146]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2021.
Badó Attila (1965-)
   Önkormányzati rendszer és társadalom : jogszociológiai vizsgálatok / Badó Attila, Feleky Gábor, Patyi Zsófia. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 322 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 978-963-531-225-2 kötött
Magyarország - Szeged - önkormányzat - közigazgatási reform - köztisztviselő - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - 21. század - esettanulmány
342.25(439)"201" *** 352/353(439)(091) *** 35.084(439-2Szeged)"201"(083.41)
[AN 3811157]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2021.
Bezsenyi Tamás (1988-)
   A szocializmus bűnbarlangjai avagy Addig bűnözünk, míg Kádár él / Bezsenyi Tamás ; [riporter] Böcskei Balázs. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-017-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - bűncselekmény - híres bűneset - kriminológia - szocialista rendszer - Kádár-korszak - podcast
34.096(439)"195/198" *** 343.23(439)"195/198" *** 343.919(439)"195/198"
[AN 3811095]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2021.
Bihari Éva
   A fogyasztóvédelemben történő mediáció Magyarországon [elektronikus dok.] / Bihari Éva. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2020. - (Jogi- és társadalomtudományi közlemények a közösségek szolgálatában, ISSN 2677-0113 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162203. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80220-9-5
Magyarország - mediáció - fogyasztóvédelem - elektronikus dokumentum
347.925(439) *** 366.5(439)
[AN 3808138]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2021.
   Bíró és mediátor : válogatott tanulmányok a közvetítői eljárás elméleti és gyakorlati kérdéseiről / szerk. Glavanits Judit ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2020]. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2020. júl.
ISBN 978-615-5776-52-6 fűzött
Magyarország - mediáció - bírósági hatáskör
347.98 *** 347.925(439)
[AN 3811219]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2021.
   A bűnöző elme / szerk. Haller József. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 202 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-243-6 kötött
kriminológia - igazságügyi lélektan - individuálpszichológia - bűnöző
343.95 *** 343.9.01 *** 159.923-058.55
[AN 3811160]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2021.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 257 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. szept. 14.
ISBN 978-615-5499-62-3 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-615-5499-63-0 spirál fűzött : 1990,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3818201]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2021.
   A bűntettek kriminálpszichológiája / szerk. Haller József. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 270 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-173-6 kötött
igazságügyi lélektan - bűncselekmény
343.95 *** 343.3/.7
[AN 3811164]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2021.
Christie, Judy (1956-)
Before and after (magyar)
   Megtalált életek [elektronikus dok.] : az Elrabolt életek című kötet alapjául szolgáló igaz történetek / Judy Christie és Lisa Wingate ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-815-4
Egyesült Államok - emberkereskedelem - örökbefogadás - 20. század - oral history - elektronikus dokumentum
347.633(73)"192/195" *** 343.433(73)"192/195"(0:82-94) *** 343.626(73)"192/195" *** 364.65-058.862(73)"192/195"
[AN 3817488]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2021.
Dezső András (1976-)
   Magyar kóla : a kokain útja Magyarországon / Dezső András. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-000-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - kábítószer-forgalmazás - bűnözés - szervezett bűnözés - kábítószer-fogyasztás - riportregény - történeti feldolgozás
343.575(439) *** 343.341.2(439) *** 343.974(439) *** 613.83(439)(091)
[AN 3810495]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2021.
   Empirikus jogi kutatások : paradigmák, módszertan, alkalmazási területek / szerk. Jakab András, Sebők Miklós. - Budapest : Osiris : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2020. - 660 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 595-644.
ISBN 978-963-276-384-2 kötött : 5980,- Ft
jogtudomány - társadalomtudomány - empirikus módszer - interdiszciplináris módszer
34.01 *** 303.025
[AN 3810631]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2021.
Fábián Adrián (1979-)
   A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer / Fábián Adrián. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-272-6 kötött
Magyarország - Németország - helyi önkormányzat - jogalkotás - önkormányzati választás
352(439) *** 340.130.567(439) *** 352(430) *** 340.130.567(430) *** 352.074.1(439)
[AN 3811232]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2021.
Fatiga, Balthasar
   Balthasar Fatiga feljegyzési könyve, 1596-1608 = Das Gedenkbuch von Balthasar Fatiga / közread. ... Németh János ; [kiad. ... Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2020. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-304.
ISBN 978-963-8327-52-9 fűzött
Sopron - ügyvéd - jogtörténet - helytörténet - 16. század - 17. század - napló - történelmi forrás
34(439)(=30)(092)Fatiga,_B.(0:82-94) *** 34(091)(439)"15/16"(093) *** 943.9-2Sopron"15/16"(093)
[AN 3811233]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2021.
Fekete Mária
   Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak / Grádné Fekete Mária, Grád András. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 710 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 978-963-258-505-5 kötött : 7900,- Ft
igazságügyi lélektan - lélektan - kórlélektan
343.95 *** 616.89 *** 159.9
[AN 3818216]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2021.
   Hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés polgári ügyekben / szerk. Gombos Katalin, Simon Károly László. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 190 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-327-3 kötött
Európai Unió - magánjog - nemzetközi együttműködés - jogharmonizáció
347(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3811229]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2021.
   A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében / szerk. Boros Anita, Patyi András. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 318 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-531-246-7 kötött
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog
342.924(439) *** 352.077(439)
[AN 3811176]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2021.
Johnson, Abby
Unplanned (magyar)
   Nem tervezett / Abby Johnson és Cindy Lambert ; [ford. Hunyadi Tamás]. - Debrecen : Szegletkő, 2020. - XVII, 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81648-1-8 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - művi abortusz - életvédelem - memoár
347.158(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 618.39-089.888.14(0:82-94)
[AN 3811350]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2021.
Kecskés László (1953-)
   EU jog és jogharmonizáció : alapok / Kecskés László. - 5. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 1120 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1039-1057.
ISBN 978-963-258-502-4 kötött : 9800,- Ft
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - jogharmonizáció
34(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 34(439)
[AN 3818157]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2021.
Keserű Barna Arnold (1989-)
   A 21. századi technológiai változások hatása a jogalkotásra : képes-e lépést tartani a jog a változó világgal? / Keserű Barna Arnold. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-146-0 fűzött
jogtudomány - jogalkalmazás - információs társadalom - digitális technika - technikai fejlődés
34:681.3.004.14 *** 340.132 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3811241]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2021.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 488 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-285-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3818187]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2021.
Krajnc Zoltán (1962-)
   A légtér igénybevételének specifikumai a közszolgálat sajátos igényeinek megfelelően / Krajnc Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 182 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-184-2 kötött
biztonságpolitika - légierő - légtér
358.4 *** 341.226 *** 355.02(100)
[AN 3811172]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2021.
Magyar Endre Lénárd
   "A rémuralom készséges szolgája kívánt lenni?" [elektronikus dok.] : Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni felkelés Szentendrén, 1919. június 24-25. / Magyar Endre Lénárd. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Clio Int., 2020. - (Clio kötetek, ISSN 2677-1888 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162314. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8235-6
Perjessy Sándor (1878-1931)
Szentendre - rendőr - büntetőeljárás - helytörténet - tisztségviselő - forradalmak kora - elektronikus dokumentum
351.74(439)(092)Perjessy_S. *** 343.1(439)"1919" *** 943.9-2Szentendre"1918/1919"
[AN 3809013]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2021.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 5. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 584 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-011-8 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3818191]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2021.
   Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez : nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez / szerk. Gyertyánfy Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 740 p. ; 25 cm
Lezárva: 2020. jan. 1. - Bibliogr.: p. 681-692.
ISBN 978-963-295-939-9 kötött
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Magyarország - szerzői jog - törvény - útmutató
347.77/.78(439)(094)(036)
[AN 3815791]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2021.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 684 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-013-3 kötött
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3818195]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2021.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 261 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. aug. 27. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5499-58-6 fűzött : 1890,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3818212]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2021.
Porkoláb Imre
   Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja : a tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata / Porkoláb Imre. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 161, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-963-531-231-3 kötött
hadtörténet - harcászat - fegyveres ellenállás - ellenállási mozgalom - információalapú hadviselés - esettanulmány
341.32(100) *** 355.425.4(100)(091) *** 355.48(100)
[AN 3811174]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2021.
   Rendészeti pszichológia / szerk. Haller József. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 242 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-190-3 kötött
igazságügyi lélektan - viktimológia - rendvédelmi szervezet - munkalélektan
343.85 *** 340.6 *** 351.74 *** 65.013 *** 343.988
[AN 3811167]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2021.
Snyder, Rachel Louise
No visible bruises (magyar)
   Láthatatlan sérülések : amit nem tudunk a családon belüli erőszakról, az megölhet bennünket / Rachel Louise Snyder. - [Budapest] : Hórusz Kvk., cop. 2020. - 401 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-16-4 fűzött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - partnerbántalmazás
343.54(73) *** 343.54-055.2 *** 316.647.3
[AN 3811508]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2021.
   A sokoldalúság okán [elektronikus dok.] : doktorandusz tanulmányok a Pázmány jogászképzésének 25. tanévében / szerk. Bándi Gyula. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Pázmány Press, 2020. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162342. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-390-1
jogtudomány - elektronikus dokumentum
34
[AN 3809444]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2021.
Sztodola Tibor
   A reintegrációs tisztek szerepe a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésében, megszakításában, valamint azok felszámolásában / Sztodola Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 121, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-963-531-219-1 kötött
büntetés-végrehajtás - biztonságvédelem - biztonságtechnika
343.852 *** 343.8 *** 65.012.8
[AN 3811168]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2021.
Temesi Géza (1946-)
   Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések / Temesi Géza ; [közread. az] Országos Természetőr Társaság. - Pécs : Orsz. Természetőr Társ., 2020. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 39.
Fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - természetvédelem - jogi szabályozás - jogsértés
349.6(439) *** 502(439)(094)
[AN 3811096]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2021.
Tóth Dávid
   A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni deliktumok büntetőjogi és kriminológiai aspektusai [elektronikus dok.] / Tóth Dávid. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Pécs : PTE ÁJK, 2020. - (Acta criminalia, ISSN 1786-6758 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162391. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-452-8
Magyarország - pénzhamisítás - pénzügyi bűncselekmény - hamisítás - bélyeg - elektronikus dokumentum
343.51(100) *** 343.51(439)
[AN 3810113]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2021.
Visegrády Antal (1950-)
   Államszervezési feladatok és kormányzási kihívások - a jogi kultúra és a joghatékonyság kontextusában / Visegrády Antal. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-275-7 kötött
jogelmélet - jogkultúra - állam - kormányzati politika
340.12 *** 321.01 *** 328.13
[AN 3811235]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3182 /2021.
Berend Miklós (1870-1919)
   Dr. Berend Miklós hadi önkénytes honvéd törzsorvos harctéri naplója : adatok a magyar honvédség, főkép az 5. h. huszárezred történetéből / Senyei József ... rajz. - [Budapest] : Berend K., 2020. - 405, [2] p. : ill. ; 23 cm
Jákfalvi Péter jegyzeteivel, Papp István utószavával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1916
ISBN 978-615-00-8369-8 kötött
Magyarország - katonaorvos - katonatiszt - hadtörténet - galíciai front - első világháború - napló - történelmi forrás
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1915"(0:82-94) *** 355.48(437.4)"1914/1915"(093)
[AN 3811250]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2021.
Emerson, Clint
The right kind of crazy (magyar)
   Jófajta őrült : életem Navy SEAL-ként, fedett ügynökként és a pokol cserkészeként / Clint Emerson ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 318, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-46-9 fűzött : 3990,- Ft
Emerson, Clint
Egyesült Államok. Navy. SEALs
Egyesült Államok - elit alakulat - tengerészgyalogság - memoár
355.318(73)(0:82-94) *** 359(73)(0:82-94)
[AN 3811346]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   Héjjas Iván paramilitáris vezető és különítménye szerepe a Duna-Tisza közi fehérterrorban, valamint az ellenük lefolytatott ügyészi vizsgálat, 1920-1922 [elektronikus dok.] / Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 831 KB). - Budapest : [Kántás B.], 2020. - (Horthy-korszak műhelytanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162513. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81598-4-5
Héjjas Iván (1890-1950)
Magyarország - félkatonai szervezet - katonatiszt - fehérterror - magyar történelem - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.318(439)"1919/192"(093) *** 943.915"1919/192"(093) *** 355(439)(092)Héjjas_I.(093) *** 323.282(439)"1919/192"(093)
[AN 3810920]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A másik államhatalom? [elektronikus dok.] : fegyveres radikális jobboldali titkos szervezetek az ellenforradalom és a konszolidáció első éveiben / Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 949 KB). - Budapest : [Kántás B.], 2020. - (Horthy-korszak műhelytanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162510. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81598-5-2
Magyarország - félkatonai szervezet - titkos társaság - szélsőjobboldali irányzat - terrorizmus - államcsíny - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
355.318(439)"192" *** 329.18(439)"192" *** 061.236(439)"192" *** 323.285(439)"192" *** 323.276(439)"192"
[AN 3810913]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2021.
Szabó Péter (1959-)
   Magyarok a Don-kanyarban [elektronikus dok.] : a magyar királyi 2. honvéd hadsereg története, 1942-1943 / Szabó Péter. - Szöveg (epub : 26.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9973-1
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg
Don-kanyar - Magyarország - hadtörténet - második világháború - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1942/1943"
[AN 3814197]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2021.
Sziklay Kálmán (1868-1939)
   Sziklay Kálmán első világháborús naplója, 1914-1916 / szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Erdélyi Szabolcs, Kládek László. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082 ; 27.)
ISBN 978-963-7234-31-6 kötött
Magyarország - Oroszország - hadtörténet - katonatiszt - hadifogoly - első világháború - napló - történelmi forrás
355.48(439)"1914/1916"(0:82-94) *** 355(439)(092)(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1916"(0:82-94)
[AN 3811163]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2021.
Szlávik Lajos (1947-)
   A 2010. októberi vörösiszap-katasztrófa vízminőségi kárelhárítása / [összeáll., szerk. ... Szlávik Lajos]. - [Nyíregyháza] : Consult-Info Kft., 2020. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-615-00-8868-6 kötött
Veszprém megye - Kolontár - Észak-Dunántúl - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés - vízvédelem - vízépítés - 21. század
355.58(439.117) *** 504.05(439.117) *** 627(439.117)"201"
[AN 3810912]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3189 /2021.
   A menedzsment tanácsadás helyzete Magyarországon, 2018-2019 [elektronikus dok.] : tanácsadó cégek válaszai : kutatási monográfia / kész. Poór József [et al.]. - Szöveg (pdf : 650 KB). - Budapest : Poór J., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162638. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-915-8
Magyarország - üzleti élet - tanácsadás - vállalatirányítás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
659.23(439)"201"(083.41) *** 658.1
[AN 3812406]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2021.
   A menedzsment tanácsadás helyzete Magyarországon, 2018-2019 [elektronikus dok.] : ügyfelek válaszai : kutatási monográfia / kész. Poór József [et al.]. - Szöveg (pdf : 542 KB). - Budapest : Poór J., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162637. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-916-5
Magyarország - üzleti élet - tanácsadás - vállalatirányítás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
659.23(439)"201"(083.41) *** 658.1
[AN 3812405]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3191 /2021.
   365 üzleti történet : minden napra egy sztori cégvezetőktől, menedzserektől, vállalkozóktól 2. / szerk. Kocsi Ilona. - [Budapest] : MédiaBOOM Kft., 2020. - 413, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8441-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - vállalkozás - üzleti élet - memoár
658.1(439)(0:82-94)
[AN 3811016]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2021.
   2020 az innovativitás éve avagy Milyen elektronikus fizetési megoldások léteznek? [elektronikus dok.] / [közread. a] Pénzmágnes Alapítvány. - Szöveg (pdf : 844 KB). - [Eger] : Pénzmágnes Alapítvány, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162315. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8879-2
elektronikus banki szolgáltatás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.7(036) *** 681.3.004.14
[AN 3809014]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2021.
Ábel István (1953-)
   Pénz és kamat [elektronikus dok.] : a monetáris politika megújítása / Ábel István. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : BGE, cop. 2019. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163240. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-51-6
monetáris politika - gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
336.7(075.8) *** 338.2(075.8)
[AN 3817602]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2021.
Halmai Péter (1953-)
   Európai gazdasági integráció / Halmai Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 305-315.
ISBN 978-615-6020-31-4 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció
339.923(4-62)
[AN 3811145]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2021.
Kovács Andrea
   111 könyvelői kérdés, 111 szakértői válasz gyakorló könyvelőknek [elektronikus dok.] / szerző Kovács Andrea ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162621. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9010-8
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3812222]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2021.
   Makers of Budapest : a subjective guide to Budapest based new craft workshops. - Budapest : Bomo Press, cop. 2019. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4732-4 fűzött
Magyarország - Budapest - formatervezés - terméktervezés - iparművész - kézműipar - 21. század
658.512.2 *** 745.05(439)"200/201" *** 334.712(439-2Bp.)(092)
[AN 3811509]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2021.
Mező János
   A szállítmányozásról és fuvarszervezésről egyszerűen [elektronikus dok.] / Mező János. - Szöveg (epub : 581 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-00-8
szállítmányozás - logisztika - elektronikus dokumentum
658.78 *** 656.025
[AN 3809012]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2021.
   MVA, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány : [30 éve a vállalkozókért] = MVA, Hungarian Enterprise Development Foundation : [for enterprenurs for 30 years] / [szerk., interjúk Érsek M. Zoltán]. - [Budapest] : MVA, 2020. - 83, 83 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Magyarország - vállalkozásfejlesztés - kisvállalkozás - alapítvány
658.1.012.4 *** 334.72(439) *** 061.27(439)
[AN 3811249]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2021.
Szanyi Miklós (1961-)
   The three archetype European historic development models and their impact in East-Central Europe [elektronikus dok.] / Miklós Szanyi. - Szöveg (pdf : 708 KB). - [Budapest] : CERS Inst. of World Economics, 2020. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies, ISSN 1215-5241 ; 261.)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-702-9
Kelet-Közép-Európa - gazdaságtörténet - gazdasági fejlődés - gazdasági modell - elektronikus dokumentum
330.34(4-11)(091) *** 338(091)(4-11)
[AN 3812407]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2021.
   Szárnypróbálgatások a gazdaságtudomány területéről [elektronikus dok.] : hallgatói műhelytanulmányok / szerk. Juhász Zita ; [közread. a] Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szombathely : Savaria Gazdálkodástud. Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162563. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-246-5
gazdaságtan - elektronikus dokumentum
330
[AN 3811723]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3201 /2021.
Csipes Antal (1953-)
   A tanodától az egyetemig..., 1880-2020 = From studio school to university... / Csipes Antal ; [ford. ... Veres Péter]. - [Budapest] : [Csipes A.], cop. 2020. - 411 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9414-4 fűzött
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - iparművészet - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.67(439-2Bp.)(091)(084.12) *** 745
[AN 3810999]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2021.
Dedi mama
   Oda se neki! : helyes mesék : [írj szépen, helyesen!] / írta Dedi mama ; rajz. Hajnal Hédi. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2020. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81494-0-2 fűzött : 990,- Ft
anyanyelvi nevelés - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - példatár - mese
372.46(076) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3810406]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2021.
   Emlékeztető : ballagó diákoknak / [összeáll. Lezsák Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 62 p. ; 5x8 cm
ISBN 978-615-5862-27-4 fűzött
ballagás - ajándékkönyv - miniatűr dokumentum
371.89 *** 099.1
[AN 3810418]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2021.
   Gyermekeink a jövő : korai iskolaelhagyást és lemorzsolódást megelőző modellprogram : szakmai ismertető kiadvány / [szerk. Kalmár Ágnes, Vári Anikó, Németh Domonkos]. - Hódmezővásárhely : Csanád Média Kft., 2019. - [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7483-2 fűzött
Csongrád megye - lemorzsolódás - módszertan - alapfokú oktatás
371.212.73 *** 37.025 *** 373.3(439.181)
[AN 3810375]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2021.
Halbritter András Albert (1972-)
   Iskolakerti alapozó alprogram : 50 iskolakert fejlesztése Magyarország teljes területén / [szerzők Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta, Pauliczky Nóra] ; [kiad. az Iskolakertekért Alapítvány]. - Budapest : Iskolakertekért Alapítvány], [2019]. - [44] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - iskola - kert - környezeti nevelés
372.48 *** 634 *** 371.38(439)
[AN 3810282]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2021.
   Játékos ABC : versekkel, feladatokkal. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-520-040-5 fűzött : 1790,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
372.41/.45(076) *** 087.5
[AN 3810365]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2021.
   Kiegészítő segédanyag a hallgatói munka értékeléséhez a távolléti oktatásban megvalósuló kollokviumok és vizsgák esetében [elektronikus dok.] / szerzők Bereczki Enikő Orsolya [et al.] ; [közread. az] ELTE PPK. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : ELTE PPK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162611. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-217-5
távoktatás - egyetem - iskolai értékelés - vizsga - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 371.26 *** 371.27 *** 37.018.43(439-2Bp.)
[AN 3812180]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2021.
Lantos Mihály (1970-)
   Lépéselőny [elektronikus dok.] : tanulj meg tanulni! : tanulási stratégia a vidám diákévekhez / Lantos Mihály. - Szöveg (epub : 9.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-455-8
tanulás - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 3816556]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2021.
Lawrence-Lightfoot, Sara (1944-)
Growing each other up (magyar)
   Neveljük fel egymást! [elektronikus dok.] : mi mindent tanulhatunk gyerekeinktől? / Sara Lawrence-Lightfoot ; ford. Farkas Eszter. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9965-6
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - családi élet - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3817480]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2021.
Légrádi Ildikó
   Szeretetkonyha : család, gyermekek, egymásra figyelés 60 mentes recepttel : [az ételek tej-, glutén-, mogyoró-, cukor- és szójamentesek] / Légrádi Ildikó, Kiss Mona. - Törökbálint : T.bálint Kvk., cop. 2020. - 207 p. : ill., színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 978-615-5698-03-3 kötött : 4990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
37.018.1 *** 316.356.2 *** 613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3810607]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2021.
   Maradj pályán! : pályaorientációs kiadvány. - Átd. jav. kiad. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 56 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6054-01-2 fűzött
pályaorientáció - pályaválasztás - útmutató
37.048(036)
[AN 3810313]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2021.
Multimédia az Oktatásban Konferencia (25.) (2019) (Budapest)
   25th Multimedia in Education Conference [elektronikus dok.] : Budapest, 2019. 06. 06 - 2019. 06. 07. = XXV. Multimédia az Oktatásban Konferencia / ed. József Berke ; [rend., közread. a ] NJSZT MMO Szakosztály. - Szöveg (pdf : 32.9 MB). - [Budapest] : NJSZT MMO Szakoszt., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162739. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5036-15-6
didaktika - multimédia - oktatástechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.3 *** 681.3.004.14 *** 371.333 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3813327]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2021.
Multimédia az Oktatásban Nemzetközi Konferencia (26.) (2020) (Budapest)
   26th Multimedia in Education Online Conference [elektronikus dok.] : 2020. június 11-12. = XXVI. Multimédia az Oktatásban Online Nemzetközi Konferencia ; ed. József Berke ; [rend., közread. a] NJSZT MMO Szakosztály. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - [Budapest] : NJSZT MMO Szakoszt., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162613. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5036-17-0
didaktika - multimédia - oktatástechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.3 *** 681.3.004.14 *** 371.333 *** 061.3"2020"
[AN 3812182]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2021.
   Munkába állás: állás vagy munka?. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2019. - 76 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5941-08-5 fűzött
pályaválasztás - álláskeresés
37.048 *** 331.535
[AN 3810311]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2021.
Oakley, Barbara (1955-)
Learning how to learn (magyar)
   A tanulás tanulása : hogyan légy sikeres a tanulmányaidban anélkül, hogy az egész napodat tanulással töltenéd / Barbara Oakley és Terrence Sejnowski ; Alistair McConville közrem. ; ill. Oliver Young ; ford. Tarkó Klára. - Szeged : Design K., 2020. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-247.
ISBN 978-615-81179-4-4 fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89612-6-6)
tanulás
371.322 *** 159.953.5
[AN 3810518]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2021.
Szabó Szilvia
   Látogatás a hangok birodalmába : fejlesztő élménytár a S, Zs, Cs hangok gyakorlásához / Szabó Szilvia ; [ill. Hajdu R. Attila]. - Budapest : Pirkadat Kvk., 2019. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Látogatás könyvek
ISBN 978-615-00-5469-8 fűzött
logopédia - foglalkoztatókönyv
376.36 *** 087.5
[AN 3810364]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2021.
   Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára [elektronikus dok.] / szerzők Bereczki Enikő Orsolya [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest : ELTE PPK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162612. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-923-2
oktatástechnológia - távoktatás - digitális technika - egyetem - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
378.637(439-2Bp.) *** 37.018.43(439-2Bp.)(072) *** 371.333(072) *** 681.3.004.14
[AN 3812181]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2021.
Varsányi Judit (1942-)
   Élményszerző tanulás [elektronikus dok.] / Varsányi Judit. - Szöveg (pdf : 4,6 MB). - Budapest : Agistra Stúdió, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162463. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8892-1
tanulás - pedagógiai lélektan - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.015.3
[AN 3810560]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3219 /2021.
   25 éves a Tapolcai Öregfiúk FC. - [Tapolca] : Boczkó Gy., [2020]. - [76] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8497-8 fűzött
Tapolcai Öregfiúk Futball Club
Tapolca - labdarúgás - amatőr sport - sportegyesület - fényképalbum
796.332(439-2Tapolca)(084.12) *** 796.077 *** 061.2(439-2Tapolca)(084.12)
[AN 3810480]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2021.
Balogh Attila (1971-)
   Kama : a miskolci eszénylabda / [szöveg Balogh Attila, Darázs Richárd]. - Miskolc : Észak-Keleti Átjáró Egyes., 2020. - 22 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm. - (Kamazin ; 2.)
ISBN 978-615-81150-5-6 fűzött
Miskolc - labdajáték
796.31(439-2Miskolc)
[AN 3811307]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2021.
Balogh Attila (1971-)
   Kama sztori / [szöveg Balogh Attila, Darázs Richárd]. - Miskolc : Észak-Keleti Átjáró Egyes., 2020. - 24, [2] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm. - (Kamazin ; 3.)
ISBN 978-615-81150-7-0 fűzött
Miskolc - labdajáték - történeti feldolgozás
796.31(439-2Miskolc)(091)
[AN 3811311]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2021.
Hidvégi Áron Arnold (1981-)
   Edzés önerőből / Hidvégi Áron Arnold. - Budapest : Aron Store Kft., 2020. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-615-00-9487-8 fűzött : 3999,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3811520]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2021.
Jones, Tobias (1972-)
Ultra (magyar)
   Ultra : az olasz futball sötét oldala / Tobias Jones ; [ford. Bán Tibor]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 406, [1] p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-405.
ISBN 978-615-81489-8-6 fűzött : 4990,- Ft
Olaszország - labdarúgás - szurkoló - deviáns csoport
796.332.073(45) *** 343.343.3
[AN 3810646]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2021.
Károlyi Lajos (1872-1965)
Waidwerk ohne gleichen (magyar)
   Egy élet a vadászatért / Károlyi Lajos. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 155 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 16. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-92-8 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818038]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2021.
Kiss Gergely (1977-)
   Életem a játék : egy háromszoros olimpiai bajnok küzdelmei a vízben és a parton / Kiss Gergő ; [közrem.] Nedbál Miklós, Dobos Sándor, Serényi Péter. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Kiss G., cop. 2020. - 349 p., [48] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9859-3 fűzött : 4990,- Ft
Kiss Gergely (1977-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - 21. század - memoár
797.253(439)(092)Kiss_G.(0:82-94)
[AN 3818231]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2021.
   Kreatív délutáni foglalkozások / [közread. az] Abaúj Leader Egyesület. - [Encs] : Abaúj Leader Egyes., 2020. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81542-0-8 fűzött
kézimunka - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 3810429]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2021.
Legends of the NBA (magyar)
   Az NBA legendái : [ismerd meg minden idők legnagyobb kosarasait!] : [ikonikus játékosok, emlékezetes meccsek, dinasztiák] / szerk. Dan Peel ; ... ford. Csurka Gergely. - [Budapest] : G-Adam Stúdió, [2020]. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81584-6-6 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - kosárlabda - 20. század - 21. század
796.323(73)(092)
[AN 3810590]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2021.
Mészáros Szabolcs
   A Végzet kockái szerepjáték [elektronikus dok.] / írta, tervezte és szerk. Mészáros Szabolcs. - Szöveg (pdf : 13.5 MB). - [S.l.] : [Mészáros Sz.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162570. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8914-0
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3811789]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2021.
Nadler Herbert (1883-1951)
   A Keleti- és Déli-Kárpátokban / Nadler Herbert. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 155, 33, 22 p., [42] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 14. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-89-8 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818036]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2021.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Vadásznapok, vadászévek / Nadler Herbert. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 223 p., [40] t. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 13. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-88-1 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818035]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2021.
Papp Márió (1948-)
   Így sakkoztak ők! [elektronikus dok.] : híres emberek, játszmák, szenvedélyek / Papp Márió. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9977-9
sakk - híres ember - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
794.1(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3815618]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2021.
Sterbetz István (1924-2012)
   Őszi vizeken / Sterbetz István. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 167 p., [44] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 33. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-11-9 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818088]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Afrikai tábortüzek : vadásznapló-kivonatok, 1932-1934 / Széchenyi Zsigmond ; a szerző felvételeivel. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 238, [1] p., [42] t. : ill. ; 22 cm
Megj. "Elefántország" címmel is. - A gerincen számozási adatként: 24. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-00-3 kötött : 2021,- Ft
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 3818047]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ahogy elkezdődött.. : egy magyar vadász hitvallása : első rész / Széchenyi Zsigmond ; Schell József illusztrációival. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 252, [1] p., [12] t. : ill. ; 202cm
A gerincen számozási adatként: 29. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-05-8 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818086]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Alaszkában vadásztam : vadásznapló, 1935. augusztus - október / Széchenyi Zsigmond ; a szerző felvételeivel. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 263 p., [60] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 26. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-02-7 kötött : 2021,- Ft
Alaszka - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(798)(0:82-94)
[AN 3818080]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Csui!.. / Széchenyi Zsigmond ; a szerző fényképeivel. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 305 p., [88] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 23. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-99-7 kötött : 2021,- Ft
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 3818043]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Hengergő homok : sivatagi vadásznapló / Széchenyi Zsigmond ; a szerző felvételeivel. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 134, [1] p., [44] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 25. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-01-0 kötött : 2021,- Ft
Szahara - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6-926.2)(0:82-94)
[AN 3818076]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Năhar : indiai útinapló / Széchenyi Zsigmond ; a szerző fényképeivel. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 393 p., [48] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 27. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-03-4 kötött : 2021,- Ft
India - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(540)(0:82-992)
[AN 3818083]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2021.
Szederjei Ákos (1911-1991)
   Nyúl, fogoly, fácán / Szederjei Ákos, Studinka László. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 331 p., [68] t. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 8. - Bibliogr.: p. 331-[332].
ISBN 978-963-9783-79-9 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3818033]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2021.
Wenger, Arsène (1949-)
Ma vie en rouge et blanc (magyar)
   Életem piros-fehérben : az Arsenal legendás menedzserének önéletrajzi könyve / Arsène Wenger ; [ford. Szabó Christophe]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 237, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6058-19-5 fűzött : 4699,- Ft
Wenger, Arsène (1949-)
Nagy-Britannia - Franciaország - edző - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - 21. század
796.332.071.4(44)(092)Wenger,_A. *** 796.332(410-2London)Arsenal"199/201"
[AN 3810662]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2021.
   ZTE 100 : a Zalaegerszegi Torna Egylet története, 1920-2020 / [szerk. Ekler Elemér és Seres Péter] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 211 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-615-6177-02-5 kötött
Zalaegerszegi Torna Egylet
Zalaegerszeg - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3811154]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3242 /2021.
   170 éves a Széchenyi lánchíd. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2019. nov. 20-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
Fűzött
Budapest - híd - hídépítés - felújítás
725.95(439-2Bp.) *** 624.21/.8(439-2Bp.)
[AN 3810356]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2021.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! : lesz belőle medve, lajhár, elefánt... / Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-652-4 kötött : 3490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3810972]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2021.
   Árkay : egy magyar építész- és művészdinasztia / Benárd Aurél [et al.] ; szerk. Csáki Tamás. - Budapest : Holnap, 2020. - 311 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 295-301. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-328-1 kötött : 9900,- Ft
Árkayné Sztéhló Lily (1897-1959)
Árkay Aladár (1868-1932)
Árkay Bertalan (1901-1971)
Kallina Mór (1844-1913)
Árkay Sándor (1841-1910)
Magyarország - iparművész - vasművesség - üvegművész - építész - 19. század - 20. század
748.5(439)(092)Árkayné_Sztehlo_L. *** 72(439)(092)Árkay_A. *** 72(439)(092)Árkay_B. *** 72(439)(092)Kallina_M. *** 739.4(439)(092)Árkay_S.
[AN 3810993]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2021.
Baráth Gábor
   Furmányos fotós könyv : ötletek játékos kedvű digitális és analóg fotósoknak / Baráth Gábor. - Törökbálint : Marcus Consulting Bt., 2020. - 189 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9561-5 fűzött : 5250,- Ft
fototechnika
77
[AN 3810606]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2021.
   Dorog Város Kulturális Közalapítványa képzőművészeti gyűjteménye / [... szerk. Végh Éva]. - Dorog : Dorog Vár. Kult. Közalapítványa, 2019. - 70 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-7118-3 fűzött
Dorog - képzőművészet - helyismeret - múzeumi gyűjtemény - album
73/76(439-2Dorog) *** 908.439-2Dorog(084.1) *** 069(439-2Dorog)
[AN 3810353]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2021.
Enczi Zoltán
   Tippek és trükkök kezdő fotósoknak : [digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek 2] : [2021 újdonságaival] / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Imre Tamás]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2021. - 159 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-615-80782-7-6 fűzött : 3990,- Ft
digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327
[AN 3810740]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2021.
   Észszerű alkalmazkodás - valódi társadalmi egyenlőség : a MEOSZ javaslatai a mozgáskorlátozott emberek élhetőbb mindennapjaiért / [szerk. Kőhalmi Barbara, Bánfai Tamara]. - Budapest : MEOSZ, 2019. - 29 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7072-8 fűzött
Magyarország - rokkant - testi fogyatékos - akadálymentesítés - társadalmi integráció
721.05 *** 364.65-056.26 *** 316.4.052 *** 316.37-056.26(439)
[AN 3810426]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2021.
Glekov, Sergey
   A magyar művészek aukciós piaca : a magyar aukciós piac bővített kiadása és a magyar fotóművészek aukciós piaca = The auction market of Hungarian artists : extended version of The Hungarian auction market and auction market of Hungarian photographers / [írta ... Glekov Sergey] ; [ford. ... Galac Ádám]. - Budapest : Műtárgy.com Kft., 2019. - 81 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6543-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - árverés - statisztikai adatközlés - 21. század
73/76(439) *** 658.849.7(439)"200/201"(083.41)
[AN 3810360]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2021.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   Nemzet és múzeum [elektronikus dok.] : a magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében, 1777-2010 / Kálnoki-Gyöngyössy Márton. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - (Műhelytanulmányok / Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ; 2/2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162370. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-99-0
Magyarország - muzeológia - múzeum - jogi szabályozás - jogtörténet - elektronikus dokumentum
069(439)(094)(091) *** 340.134(439)(091)
[AN 3809814]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2021.
Hockney, David (1937-)
A history of pictures for children (magyar)
   A képek története gyerekeknek / David Hockney, Martin Gayford ; Rose Blake illusztrációival ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 128 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-410-639-5 kötött : 5590,- Ft
művészettörténet - művészetesztétika - gyermekkönyv
7.01(02.053.2) *** 7(100)(091)(02.053.2)
[AN 3810975]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2021.
Horváth János Milán (1949-)
   Horváth János Milán festőművész kiállítása : Kaposvár, Vaszary képtár, 2020. január 17-től március 9-ig / [a kiállítás kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár]. - Kaposvár : Együd Á. Kult. Közp., 2020. - 92 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89904-9-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Horváth_J._M. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3810414]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2021.
Józsa László (1931-)
   A jubileumi év megnyitó ünnepségének előadása : Kunszentmárton megszállásának (újratelepítésének) 300. évfordulója, 1719-2019. - Kunszentmárton : [Helytörténeti Múz.], 2019. - 18 p. ; 21 cm
Közread. a Helytörténeti Múzeum Kunszentmárton. - Szerző Józsa László. - Barna Gábor emlékműavató beszédével
ISBN 978-615-80767-5-3 fűzött
Kunszentmárton - emlékműavatás - helytörténet - betelepítés - 18. század - ünnepi beszéd
725.945(439-2Kunszentmárton)(042.5) *** 943.9-2Kunszentmárton"17"(042.5) *** 325.27(=00)(439-2Kunszentmárton)"17"(042.5)
[AN 3810319]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2021.
Káli-Trutz Enikő
   Mit mesél a Szőnyi-ház? : családi foglalkoztató füzet / [szerző Káli-Trutz Enikő] ; [kiad. a Szőnyi István Alapítvány]. - [Zebegény] : Szőnyi I. Alapítvány, cop. 2019. - [20] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-4532-0 fűzött
Szőnyi István (1894-1960)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 069(439-2Zebegény) *** 087.5
[AN 3811360]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2021.
   Magyar várak. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-57-6 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - vár
728.81(439)
[AN 3810627]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2021.
Matzon Ákos (1945-)
   Fedő és fedett / Matzon Ákos ; [közread. a] Klebelsberg Kultúrkúria ; [... kiad. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : Klebelsberg Kultúrkúria : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Megj. a Budapesten, 2019. okt. 18 - nov. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-8457-40-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Matzon_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3810379]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2021.
Mihály Zoltán
   Templomaink : Rákospalota, Pestújhely, Újpalota = Our churches / Mihály Zoltán ; [közread. az] Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Észak-pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyes., 2020. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8310-0 kötött
Budapest. 15. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XV.)
[AN 3818160]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2021.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy Mosonmagyaróváron : időszaki kiállítás a Pákh-gyűjteményből : [2019. december 14 - 2020. március 8.] / [szerk. Székely Zoltán] ; [... rend. és a katalógust összeáll. Boros Judit] ; [a ... Hansági Múzeum kiadványa]. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., [2019]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80778-6-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069.017(439)Pákh *** 061.4(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3810067]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2021.
Országos Érembiennále (22.) (2019) (Sopron)
   XXII. Országos Érembiennále : Sopron ..., 2019. június 30 - szeptember 1. = XXII. National Biennial of Medal Art : Sopron ..., 31 June - 1 September 2019 / [... kurátora ... Nemes András] ; [a katalógust összeáll. ... Tokai Gábor]. - [Sopron] : [Soproni Múz.], 2019. - 66 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Közread. Soproni Múzeum
ISBN 978-963-89753-7-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - érem - 21. század - kiállítási katalógus
737.2(439)"201" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 3810469]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2021.
Terdik Szilveszter (1976-)
   Pinxit Michael Mankovits : Mankovits Mihály (Michael Mankovits) festőművész : Balázsvágás, 1785. október 16. - Ungvár, 1853. október 21. / [szerzők Terdik Szilveszter ..., Demján Szabolcs] ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Miskolc : Magyar a Magyarért Alapítvány, 2020. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
Összefoglalás szlovák és ukrán nyelven. - Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-00-2479-0 kötött
Mankovits Mihály (1785-1853)
Magyarország - Kárpát-medence - festőművész - 19. század - templom - görög katolikus egyház - ikon
75(439)(092)Mankovits_M. *** 726.54(4-191) *** 281.9 *** 75.046.3
[AN 3810604]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2021.
   Vár- és kastélymúzeumok Magyarországon. - Szombathely : B.K.L. K., 2020-. - ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok, ISSN 2732-1363)
Magyarország - kastély - vár - útikönyv
728.82(439)(036) *** 728.81(439)(036)
[AN 3810574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 167 p.
ISBN 978-615-5725-22-7 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3810579] MARC

ANSEL
UTF-83262 /2021.
Végvári Zsófia (1974-)
   A Csontváry-jelenség [elektronikus dok.] : az elmúlt 110 év Csontváry-történetei nagy vonalakban / Végvári Zsófia. - Szöveg (pdf : 22.2 MB). - [S.l.] : Magánkiad., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162244. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8597-5
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3808417]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2021.
   Vízivárosi Galéria 2019 : kiállítások a Vízivárosi Galériában. - [Budapest] : Vízivárosi Galéria, 2019. - [80] p. : ill., főként színes ; 10x21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - kiállítás - 21. század - galéria
73/76(439)"201" *** 069(439-2Bp.II.)
[AN 3810332]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2021.
Winter Erzsi (1941-)
   "Mily kedvesek a te hajlékaid..." / Winter Erzsébet ; [kiad. Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány : Kapitális Kft., 2019. - 22 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80825-3-2 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - templom - fényképalbum
726.54(439.161) *** 77.04(439)(092)Winter_E.
[AN 3810423]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3265 /2021.
Alëhina, Mariâ Vladimirovna (1988-)
Riot days (magyar)
   A lázadás napjai : a Pussy Riot története első kézből / Marija Aljohina ; [ford. Mátravölgyi Tímea és Vincze Ádám]. - Budapest : Cser K., 2020. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-625-4 fűzött : 3495,- Ft
Pussy Riot (együttes)
Oroszország - zenekar - politikai per - politikai üldözés - állami terror - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(47)Pussy_Riot(0:82-94) *** 323.282(47)"201"(0:82-94) *** 343.301.096(47)"201"(0:82-94)
[AN 3810638]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2021.
Mclver, Joel (1971-)
To live is to die (magyar)
   To live is to die : Cliff Burton élete, halála és a Metallica hőskora / Joel Mclver ; [ford. Kovács Attila, Vincze Ádám]. - Budapest : Cser K., 2020. - 265 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-631-5 kötött : 4495,- Ft
Burton, Cliff (1962-1986)
Metallica (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - zenész - 1980-as évek - 20. század
78.067.26.036.7(73)(092)Burton,_C. *** 78.067.26.036.7(73)Metallica
[AN 3810650]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2021.
Wallace, Robin
Hearing Beethoven (magyar)
   Beethovent hallani : a zene elvesztésének és újramegtalálásának története / Robin Wallace ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 301, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-295.
ISBN 978-963-504-317-0 kötött : 4299,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - halláskárosodás - siket
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van *** 616.28-008.1 *** 364.65-056.263
[AN 3810747]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3268 /2021.
   Auróra [elektronikus dok.] : a magyarországi balett születése : Campilli Frigyes 40 éve Magyarországon : az első magyar prímabalerina és koreográfusnő, Aranyváry Emília / szerk. Bólya Anna Mária. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - (Műhelytanulmányok / Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ; 2/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162352. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-83-9
Magyarország - 19. század - 20. század - művészetesztétika - balett - tánc - elektronikus dokumentum
792.82(439)"18/19" *** 793.3.01
[AN 3809477]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2021.
   Hofi naplója [elektronikus dok.] / ... összeáll. és szerk. Nádori Attila és Papp Sándor Zsigmond. - Szöveg (epub : 47.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9971-7
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - humorista - 20. század - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Hofi_G. *** 792.73
[AN 3815660]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2021.
Kádas Lajos
   60 híres színész, 60 híres koktél [elektronikus dok.] / írta Kádas Lajos. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9969-4
Egyesült Államok - filmszínész - koktél - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(73)(092) *** 641.87(083.12)
[AN 3815604]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2021.
Molnár Piroska (1945-)
   Kvittek vagyunk / Molnár Piroska ; beszélgetőtárs Bíró Kriszta. - Budapest : Corvina, 2020. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6677-8 fűzött : 3490,- Ft
Molnár Piroska (1945-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Molnár_P.(047.53)
[AN 3810534]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2021.
Rúzsa Magdolna (1985-)
   Angyalkert / Rúzsa Magdolna és Ordódy Eszter ; rajz. Matyus Dóra és Máthé Kata. - [Budapest] : Helikon, 2020. - [72] p. : ill., színes ; 31 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Rúzsa Magdolna, Szakos Krisztián
ISBN 978-963-479-566-7 kötött4999,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - musical - mese - auditív dokumentum
792.57 *** 894.511-34(02.053.2)(497.11)
[AN 3811293]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2021.
Trencsényi Zoltán (1958-)
   Mikrofonbálványok : beszélgetések a Dumaszínház humoristáival / Trencsényi Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 319 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-213-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - humorista - ezredforduló - 21. század - interjú
792.73(439)(092)(047.53)
[AN 3811088]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3274 /2021.
Ablonczyné Mihályka Lívia (1953-)
   1000 domande, 1000 risposte : olasz középfok : [B2] / Ablonczyné Mihályka Lívia, Scholtz Kinga. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 295 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-18-2 fűzött : 3190,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 3815775]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2021.
Babári Ernő (1951-)
   Egyszerűen németül : [A1-B1] / Babári Ernő. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-25-0 fűzött : 2890,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3815776]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2021.
Babári Ernő (1951-)
   Der neue Deutschexpress 1 : német nyelvkönyv kezdőknek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 272 p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-43-3 fűzött : 2850,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3815771]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2021.
Bogár Judit
   Expanding horizons : felkészítőkönyv a nemzetközi kapcsolatok angol középfokú szaknyelvi vizsgára : [B2] / Bogár Judit, Erdei József, Robert Thiessen. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 183 p. : ill. ; 29 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-82-3 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3815760]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2021.
Csörgő Zoltán
   B2-Tests neu : zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Zertifikat B2 / Z. Csörgő, E. Malyáta, A. Tamási. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2014. - 98 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-62-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3818146]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2021.
Erdei József
   Smart in business tests : tesztkönyv a középfokú angol gazdasági nyelvvizsga írásbeli részéhez : [B2] / Erdei József, Homolya Katalin. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 125 p. : ill. ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-80-9 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - gazdaságtan - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3815759]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2021.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Tóth Ákos]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-167-7 kötött : 7900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3815801]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2021.
Hetyei Judit
   ECL próbanyelvvizsga német nyelvből : 8 felsőfokú feladatsor : C1 szint / [... írta Hetyei Judit, Müller Mónika]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-398-8 fűzött : 4280,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3810988]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2021.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 205 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-81-6 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3815758]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2021.
Nagy György (1942-)
   Angol - magyar nagy kollokációszótár : 17750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője = Comprehensive English - Hungarian collocation dictionary : 17750 English collocations with Hungarian equivalents / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 390, [1] p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-263-6 fűzött : 5990,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3811188]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2021.
Patkós Éva
   Èkonomika.ru : tematikus gyakorlókönyv a közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [B2, C1] / Patkós Éva, Petuhova Tatjána. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 218 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
Fűzött : 3980,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5200-50-2)
orosz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
808.2(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3815767]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2021.
Péter Noémi
   Frahes Lernen : [első német nyelvkönyvem] / Péter Noémi ; [ill. ... Kálóczi Diána Niké]. - [Gyenesdiás] : Kiss R., 2019. - 101, [18] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6062-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3810358]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2021.
   Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában [elektronikus dok.] / szerk. Nagyné Schmelczer Erika ; [közread. a] Nyíregyházi Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Nyíregyháza : NYE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162619. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-34-8
alkalmazott nyelvészet - szám - számnév - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 511.11
[AN 3812208]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2021.
Száraz Nóra
   Színes angol nyelvtan [elektronikus dok.] / írta Száraz Nóra. - Szöveg (pdf : 12.1 MB). - [S.l.] : [Száraz N.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162499. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8451-0
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-5(078)=945.11
[AN 3810766]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci Londonban = Stickers Laci in London / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 48, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most angolul olvasok!, ISSN 2732-0804)
ISBN 978-963-410-655-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - angol nyelv - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv - példatár
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 894.511-93.02=20
[AN 3811001]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2021.
   Zeichen setzen I : aus einer Werkstatt mit Freiräumen : ein Sammelband mit Beiträgen der Studententagung des Germanistischen Seminars am 6-7. Juni 2018 / hrsg. von Mátra Kukri und Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-J.-Collegium, 2019. - 226, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Freiräume, ISSN 2560-2225 ; 2.)
A diákkonferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-18-4 fűzött
germanisztika
803.0 *** 830(091) *** 008(=30)
[AN 3810659]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2021.
Zsludovné Klesics Tünde
   Wirtschaftsfaktor Deutsch : felkészítőkönyv a középfokú német gazdasági nyelvvizsgára : [B2] / Klesics Tünde, Nyakas Judit, Pintér Márta. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 259 p. : ill. ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-88-5 fűzött : 4980,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3815772]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3291 /2021.
Baranyai Anikó, M.
   399+ napnyi sziporka : íróként keltsd életre a közösségi média platformjaid / M. Baranyai Anikó. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 157 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5668-66-1 fűzött : 8990,- Ft
írás - digitális technika - fogalmazástechnika - internet - példatár
82.081(076) *** 001.81 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3810851]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2021.
Gács Anna (1970-)
   A vágy, hogy meghatódjunk : tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról / Gács Anna. - Budapest : Magvető, 2020. - 283, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2619-9 fűzött : 3499,- Ft
médiakutatás - digitális technika - irodalomtudomány - műfajelmélet - műfajtörténet - magyar irodalom története - 21. század - önéletrajz - memoár
82.01-94 *** 82.01-312.6 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 894.511(091)-94"200/201"
[AN 3810973]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2021.
Pomogáts Béla (1934-)
   Történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpályája tükrében [elektronikus dok.] : Pomogáts Béla életútinterjú / a bev. tanulmányt írta, az interjút kész. és jegyzetekkel ell. Képiró Ágnes. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163216. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6060-12-9
Pomogáts Béla (1934-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
82.01(439)(092)Pomogáts_B.(047.53)
[AN 3817439]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2021.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
   Puskin titkos naplója [elektronikus dok.] / Alekszandr Szergejevics Puskin. - Szöveg (epub : 661 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - Jegyzetekkel ell. Mihail Armalinszkij. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-642-0 (epub)
ISBN 978-963-453-643-7 (mobi)
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Oroszország - francia nyelvű irodalom - író - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
882(092)Puškin,_A._S.(0:82-94) *** 840-94(47)=945.11
[AN 3811839]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3295 /2021.
Becz Miklós (1943-)
   "Eleven emlék" : S. Becz Pál költőről és műveiről / Becz Miklós. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2020. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81188-7-3 fűzött
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Becz_P.,_S.
[AN 3811436]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2021.
   Hull immár a fenyőtoboz : Nyirő József emlékkönyv, 1924-1944 / szerk. Medvigy Endre. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 292, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6016-52-2 kötött : 4990,- Ft
Nyirő József (1889-1953)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Nyírő_J.
[AN 3810722]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Naplóm, 1938-1944 / Janikovszky Éva ; [az előszót írta Janikovszky János] ; [... szerk. Dóka Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 198, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-666-4 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - író - 20. század - napló
894.511(092)Janikovszky_É.(0:82-94)
[AN 3816091]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2021.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Jégvirág a pokolban : Rejtő Jenő életrajzi képregény / [írta Kiss Ferenc] ; [rajz. ... Németh Győző és Korcsmáros Pál ... Rejtő-figuráinak felhasználásával Podmaniczky Ferenc]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 64 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6016-51-5 kötött : 4990,- Ft
Rejtő Jenő (1905-1943)
Magyarország - író - 20. század - képregény
894.511(092)Rejtő_J. *** 087.6:084.11
[AN 3810612]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2021.
   Németh László a magyar művelődéstörténetben [elektronikus dok.] / szerk. Balogh Csaba, Falusi Márton ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162224. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-86-0
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - irodalomesztétika - elektronikus dokumentum
894.511(092)Németh_L. *** 82.01
[AN 3808217]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2021.
Szerdahelyi István (1934-2017)
   József Attiláról / Szerdahelyi István ; [szerk. Szepes Erika] ; [a kísérő tanulmányt Kiss Endre írta]. - Budapest : Nagy, 2020. - 163 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-152.
ISBN 978-615-5792-00-7 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - kommunista párt - 20. század - Horthy-korszak
894.511(092)József_A. *** 329.15(439)"192/193"
[AN 3811493]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3301 /2021.
   80 nap alatt a Föld körül / Jules Verne [alapján] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 29 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-483-227-0 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekkönyv
840-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3810170]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2021.
Abnett, Dan (1965-)
The unremembered empire (magyar)
   Elfeledett birodalom : fény a sötétségben / Dan Abnett ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan : Black Library, 2020. - 380 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-36-9 fűzött : 4890,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3810306]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2021.
Abnett, Dan (1965-)
Xenos (magyar)
   Xenos : az Eisenhorn trilógia 1. része / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2020. - 350 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-10-9 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3810294]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2021.
Aciman, André (1951-)
Harvard square (magyar)
   Harvard tér / André Aciman ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-941-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3811371]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2021.
Âhina, Guzelʹ Šamilevna (1977-)
Deti moi (magyar)
   A Volga gyermekei [elektronikus dok.] / Guzel Jahina ; ford. Soproni András. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-511-7
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3814455]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2021.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Lazarus (magyar)
   Lázár / Lars Kepler ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2020. - 478, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-802-7 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3808430]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2021.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Motiv X (magyar)
   A kockavető [elektronikus dok.] / Stefan Ahnhem ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-796-9
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3813120]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2021.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten : Freunde, Glück und gute Laune (magyar)
   3-5-8 perces mesék a barátságról / [írta] Anne Ameling ; [ill.] Elias Linnekuhl ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2020. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-673-9 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3811224]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2021.
Ashbery, John (1927-2017)
Self-portrait in a convex mirror (magyar)
   Önarckép konvex tükörben / John Ashbery ; [ford. Krusovszky Dénes, Lanczkor Gábor, Mohácsi Balázs]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 140, [2] p. ; 19 cm. - (Versum-könyvek, ISSN 2732-2246)
ISBN 978-615-6122-18-6 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3810474]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Abgefahren! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Hű, de durva! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - Budapest : Babilon, 2020, cop. 2016. - 193, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-294-367-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816148]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 6. kiad. - Budapest : Babilon, 2020, cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816146]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2021.
Baldacci, David (1960-)
Long road to mercy (magyar)
   Az irgalom útja / David Baldacci ; [ford. Szőke Ágnes]. A lélek békéje / Michelle Adelman ; [ford. Zsolt Angéla]. Kopár-hegy / William Kent Krueger ; [ford. Bornai Tibor]. Amit tűzvésznél érdemes menteni / Katherine Center ; [ford. Dibás Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, cop. 2020. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Long road to mercy. Things you save in a fire. Desolation mountain. Piece of mind
ISBN 978-963-289-449-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3811085]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2021.
Banks, Rosie
Ballet dream (magyar)
   Balettálom / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 197, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők)
ISBN 978-963-403-886-3 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3810648]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2021.
Baricco, Alessandro (1958-)
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-207-9 kötött : 2699,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-27=945.11
[AN 3816092]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2021.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-206-2 kötött : 2699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3815826]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2021.
Beam, Christy Wilson
Miracles from Heaven (magyar)
   Mennyei csodák : egy kislány útja a mennyországba - és gyógyulásának csodálatos története / Christy Wilson Beam ; [ford. Zónai Melinda]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-493-3 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3811220]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2021.
Berest, Claire (1982-)
Rien n'est noir (magyar)
   Frida szerelme : Frida Kahlo és Diego Rivera : egy mindent elsöprő szenvedély története / Claire Berest ; [ford. Paskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-716-4 fűzött : 3999,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
Rivera, Diego (1886-1957)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3811425]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2021.
Bertman, Jennifer Chambliss
The unbreakable code (magyar)
   A feltörhetetlen kód / Jennifer Chambliss Bertman ; Sarah Watts illusztrációival ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 388, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-671-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811132]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2021.
Bhathena, Tanaz
A girl like that (magyar)
   A girl like that [elektronikus dok.] : egy olyan lány / Tanaz Bhathena ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 771 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-419-6
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3816564]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2021.
Black, Holly (1971-)
The queen of nothing (magyar)
   The queen of nothing : a semmi királynője / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 324, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-366-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811369]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2021.
Bleeker, Emily
Wreckage (magyar)
   Roncs / Emily Bleeker ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 334, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-694-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3810322]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2021.
Bloom, Penelope
His treat (magyar)
   Her muffin : felfalnám / Penelope Bloom ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-239-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3810525]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2021.
Booth, Naomi
Sealed (magyar)
   Bezárulva / Naomi Booth ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2020. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-336-1 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811430]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2021.
Bowen, Sarina
Us (magyar)
   Us : mi / Sarina Bowen, Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-832-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3810328]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2021.
Brasset, Rose-Line (1961-)
Juliette à New York (magyar)
   Juliette New Yorkban / Rose-Line Brasset ; [ford. Pócza Aliz]. - [Budapest] : L&L, 2020. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-59-9 fűzött : 2999,- Ft
kanadai francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3810733]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2021.
Brennan, Sarah Rees (1983-)
Season of the witch (magyar)
   Sabrina hátborzongató kalandjai [elektronikus dok.] : boszorkányszezon / Sarah Rees Brennan ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 798 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-296-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)=945.11
[AN 3816786]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2021.
Brogan, Tracy (1950-)
Love me sweet (magyar)
   Love me sweet : édes szerelem / Tracy Brogan ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-598-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810320]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2021.
Carlson, Melody (1956-)
The Christmas dog (magyar)
   A karácsonyi kutya / Melody Carlson ; [ford. Seres Noémi]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 178, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-476-6 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3810279]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2021.
Chakraborty, S. A. (1985-)
The empire of gold (magyar)
   Aranybirodalom / S. A. Chakraborty ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 713 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-758-4 kötött : 6280,- Ft : 18,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3810842]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2021.
Charney, David (1923-2006)
Sensei (magyar)
   Sensei : [egy kardvívómester útja a szamurájok véres világában] / David Charney ; [ford. Temesi Sándor]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2020. - 349, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-08-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3810946]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2021.
Chase, Eve
Black rabbit hall (magyar)
   Borostyánba szőtt titkok / Eve Chase ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-863-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810651]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
A Caribbean mystery (magyar)
   Rejtély az Antillákon [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Rubin Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-505-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814469]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The man in the brown suit (magyar)
   A barna ruhás férfi [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Péter Ágnes. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-506-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814476]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder is easy (magyar)
   Gyilkolni könnyű [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Elekes Dóra. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-507-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814473]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Partners in crime (magyar)
   Cinkostársak [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Katona Tamás. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "No. 16." és "Bűnszövetkezetben" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-509-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814481]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Mert többen nincsenek [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Szíjgyártó László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Megj. "A láthatatlan hóhér" és "Tíz kicsi néger" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-532-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814449]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2021.
Christopher, Adam (1978-)
Darkness on the edge of town (magyar)
   A sötétség fejedelme / Adam Christopher ; [ford. Marczali Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 494 p. ; 20 cm
keretcím: Stranger things
ISBN 978-963-266-754-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3811337]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2021.
Clancy, Tom (1947-2013)
SSN (magyar)
   Harckészültség : SSN / Tom Clancy ; [ford. Kuti Zoltán]. - [Budapest] : Fornebu Books, 2020. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8066-6 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3810643]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2021.
Cohen, Emily Wanderer
From generation to generation (magyar)
   Nemzedékről nemzedékre : a transzgenerációs traumák gyógyítása a történetmesélés erejével / Emily Wanderer Cohen ; [ford. Ménes Ildikó]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 195, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-45-8 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - nemzedékközi kapcsolat - lelki trauma - holokauszt - kollektív emlékezet - memoár
820-94(73)=945.11 *** 159.942 *** 159.953 *** 323.12(=924)"1939/1945" *** 316.346.36(0:82-94)
[AN 3810647]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2021.
Connelly, Michael (1956-)
Two kinds of truth (magyar)
   Kétféle igazság / Michael Connelly ; [ford. Kövesdy Miklós]. Égető titkok / Linda Castillo ; [ford. Őri Péter]. Későn érők klubja / Louise Miller ; [ford. Szabó Olimpia]. Katonafeleség / Laura Trentham ; [ford. Lukács Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, cop. 2020. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Two kinds of truth. The late bloomers' club. The military wife. A gathering of secrets
ISBN 978-963-289-448-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3811079]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2021.
Correa, Armando Lucas (1959-)
La niña alemana (magyar)
   A történelem hajótöröttei / Armando Lucas Correa. - Pécs : Alexandra, 2020. - 429 p. ; 21 cm
Ford. Bartha Judit. - Bibliogr.: p. 397-400.
ISBN 978-963-447-787-7 fűzött : 3999,- Ft
kubai irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 3811011]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2021.
Cowell, Cressida (1966-)
Knock three times (magyar)
   Hajdan varázslói : a Nukkalave pikkelye / írta és ill. Cressida Cowell ; [ford. ... Dudik Annamária Éva ...]. - Budapest : Digitanart Studio, 2020. - 398, [6] p. : ill. ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-5716-34-8 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810296]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2021.
Crouch, Blake (1978-)
Dark matter (magyar)
   Sötét anyag / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2016. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-661-7 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3815781]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2021.
Dangelico, P.
Wrecking ball (magyar)
   Wrecking ball [elektronikus dok.] : a romboló / P. Dangelico ; ford. Radosits Magdolna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-413-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3816798]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2021.
Dobrakovová, Ivana (1982-)
Matky a kamionisti (magyar)
   Anyák és kamionsofőrök / Ivana Dobrakovová ; [ford. György Norbert]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 194 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-118-8 fűzött : 3200,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3810476]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2021.
Doitsunin, Elisabeth B.
Vacanţă la Kyoto (magyar)
   Kioto, ahol a szerelem örök : gésák vallomása / Elisabeth B. Doitsunin ; [ford. Csűrös Réka]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-82-9 fűzött : 3990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3811406]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2021.
Donlea, Charlie
Don't believe it (magyar)
   El ne hidd! / Charlie Donlea ; [ford. Zsámboki Péter]. Lány az erdőben / Patricia MacDonald ; [ford. Lukács Tamás]. Karácsonyi idegen / Richard Paul Evans ; [ford. Szőke Ágnes]. Újévi fogadalmak / Erica James ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, cop. 2020. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Don't believe it. The girl in the woods. The Noel stranger. Promises, promises
ISBN 978-963-289-450-8 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3811089]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2021.
Dr. Seuss (1904-1991)
How the Grinch stole Christmas (magyar)
   A Grincs / Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2020. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Tandori Dezső. - Megj. "Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt" címmel is
ISBN 978-963-437-789-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3815904]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2021.
Duncan, Lois (1934-2016)
Stranger with my face (magyar)
   Stranger with my face [elektronikus dok.] : a másik én / Lois Duncan ; ford. Soponyai Alexandra Bianka. - Szöveg (epub : 623 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-429-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3816818]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2021.
Elliott, Rebecca
Eva's treetop festival (magyar)
   Fesztivál a fa tetején / Rebecca Elliott ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 77, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bagolynapló ; 1.)
ISBN 978-963-457-549-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3810456]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2021.
Evans, Katy (1976-)
Rogue (magyar)
   Rogue [elektronikus dok.] : a gazember / Katy Evans ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 719 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-218-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3816822]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2021.
Eve, Jaymin (1984-)
Anarchy (magyar)
   Anarchy : anarchia : Kaptár-trilógia 2. kötet / Jaymin Eve, Leia Stone ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 267, [4] ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-834-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.9(94)=945.11
[AN 3810269]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor : [Nápolyi regények első kötet] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 338, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-747-1 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3815811]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2021.
Fesperman, Dan (1955-)
Safe houses (magyar)
   A kód neve, Helen / Dan Fesperman ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 461 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-215-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3810454]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2021.
   Fialôčka, fiala : antológia detských básní / Imrich Fuhl ... [et al.] ; [red. Etelka Pauliková] ; [ill. ... Endre Lukoviczky]. - [Budapest] : Croatica, 2020. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapešť : Vuy. učebníc, 1980
ISBN 978-615-6014-18-4 kötött
magyarországi szlovák irodalom - gyermekvers - antológia
885.4-14(439)(082)(02.053.2)
[AN 3818092]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2021.
Fisher, Kerry
The silent wife (magyar)
   Amiről hallgatunk, az nem fáj [elektronikus dok.] / Kerry Fisher ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-11-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3812184]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2021.
Fisher, Kerry
The woman I was before (magyar)
   Senki sem az, akinek látszik / Kerry Fisher ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-40-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810307]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2021.
Flood, Helene (1982-)
Terapeuten (magyar)
   A terapeuta / Helene Flood ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-91-3 fűzött : 3999,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3810721]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2021.
Franzen, Jonathan (1959-)
Freedom (magyar)
   Szabadság / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-568-017-7 fűzött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3811349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 272 p.
ISBN 978-615-5955-98-3
[AN 3811351] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 542 p.
ISBN 978-963-568-016-0
[AN 3811353] MARC

ANSEL
UTF-83360 /2021.
Freed, Alexander
Shadow fall (magyar)
   Széthullás : Alphabet osztag 2 / Alexander Freed ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 442, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-605-9 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3810256]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2021.
Fülscher, Susanne (1961-)
Ich will das nicht! (magyar)
   Ezt nem akarom! / Susanne Fülscher ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 125, [2] p. ; 19 cm. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953 ; 6.)
ISBN 978-963-509-158-4 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810917]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2021.
Girard, Danielle (1970-)
Excise (magyar)
   Kimetszett igazság : Dr. Schwartzman 2. / Danielle Girard ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 426, [3] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-584-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3810936]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2021.
Goodman, Joanna (1969-)
The finishing school (magyar)
   Cressida titkai [elektronikus dok.] / Joanna Goodman ; ford. Lévai Márta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-802-4
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3817591]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2021.
Graham, Winston (1908-2003)
Demelza (magyar)
   A Poldark család 2 : Demelza / Winston Graham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - 566, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-449-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810308]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2021.
Grimaldi, Virginie (1977-)
Il est grand temps de rallumer les étoiles (magyar)
   Csillagfényes utazás [elektronikus dok.] / Virginie Grimaldi ; ford. Fouilleul Joli. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-798-3
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3813119]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2021.
Grove, Kate
   Smoke and jewel [elektronikus dok.] : Youkai treasures book 2. / Kate Grove. - Szöveg (mobi : 3.4 MB). - [S.l.] : Grove, K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162297. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7653-9
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3808821]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
Spirit of the jungle (magyar)
   A dzsungel szelleme [elektronikus dok.] : új kalandok a dzsungel könyvéből / Bear Grylls ; ill. Javier Joaquin ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-392-6
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3815633]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2021.
Gurina, Irina Valer'evna
   A csodálatos hóember és más mesék / I. V. Gurina ; [ill. Olga Szuncova] ; [ford. Margitné Krichta Gabriella]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-051-1 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810536]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2021.
Han, Jenny (1980-)
It's not summer without you (magyar)
   It's not summer without you [elektronikus dok.] : nincs nyár nélküled : Nyár-trilógia 2. rész / Jenny Han ; ford. Tóth István. - Szöveg (epub : 603 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-910-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3817450]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2021.
Han, Jenny (1980-)
We'll always have summer (magyar)
   We'll always have summer [elektronikus dok.] : örökké nyár lesz : Nyár-trilógia 3. rész / Jenny Han ; ford. Tóth István. - Szöveg (epub : 818 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-275-3
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3817455]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2021.
Harkness, Deborah (1965-)
Time's convert (magyar)
   Az idő rabjai / Deborah Harkness ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 526 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-717-1 kötött : 4990,- FT
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3810858]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2021.
Harper, Annika
Was weiss Cara Winter? (magyar)
   Mit tud Cara Winter? / Annika Harper ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2020. - 314 p. ; 22 cm. - (Cornwall College ; 3.)
ISBN 978-963-509-260-4 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3811449]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2021.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
   Švejk füveskönyve : én, kérem, hivatalos hülye vagyok / [vál., szerk. és az utószót írta Kocsis Péter] ; [ford. Réz Ádám]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 179, [2] p. ; 21 cm
Szerző Jaroslav Hašek
ISBN 978-963-267-396-7 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - idézetgyűjtemény
885.0-84=945.11
[AN 3810260]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2021.
Hearne, Kevin (1970-)
Trapped (magyar)
   Trapped [elektronikus dok.] : beszorítva : A vasdruida krónikái 5. / Kevin Hearne ; ford. Hrabovszky Dóra. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-409-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3816826]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2021.
Hlad, Alan
The long flight home (magyar)
   Szárnyra kelt remény / Alan Hlad ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-837-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3811009]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2021.
Hodge, Sibel
Untouchable (magyar)
   Érinthetetlen? [elektronikus dok.] / Sibel Hodge ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 906 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-423-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3816791]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2021.
Höra, Daniel (1965-)
Kill you! (magyar)
   Kill you! / Daniel Höra ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 157 p. ; 19 cm. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953 ; 5.)
ISBN 978-963-509-102-7 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810915]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2021.
Hornby, Nick (1957-)
Just like you (magyar)
   Olyan, mint te [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-528-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3817305]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2021.
Hub, Ulrich (1963-)
Das letzte Schaf (magyar)
   Az utolsó bárány : igaz történet alapján / Ulrich Hub ; Jörg Mühle képeivel ; [ford. Érsek-Obádovics Mercédesz]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 68, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-210-9 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810586]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2021.
Jackson, A. L.
Follow me back (magyar)
   Érints meg [elektronikus dok.] : Szívdöglesztők : Kale / A. L. Jackson ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-05-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810758]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2021.
Jackson, A. L.
Lead me home (magyar)
   Ölelj meg : Szívdöglesztők : Ollie / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-04-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810304]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2021.
James, Vic
Tarnished city (magyar)
   Tarnished city : sötét város : Sötét képességek-trilógia második rész / Vic James ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 406 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-666-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3810274]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2021.
Jensen, Jens Henrik (1963-)
De mørke mænd (magyar)
   Oxen [elektronikus dok.] : sebzett nagyvadak / Jens Henrik Jensen ; ford. Soós Anita. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9979-3
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3815671]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2021.
Johnston, E. K.
Queen's peril (magyar)
   Királynő végveszélyben / E. K. Johnston ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 303 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-586-1 fűzött : 4590,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3810314]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2021.
Joshi, Alka
The henna artist (magyar)
   A hennaművész [elektronikus dok.] / Alka Joshi. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Ács Eleonóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-778-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3815545]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2021.
Kearsley, Susanna (1966-)
Mariana (magyar)
   Az emlékek háza / Susanna Kearsley ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-29-3 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3810727]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2021.
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson [alapján] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 29 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-483-228-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3810171]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2021.
King, William (1959-)
Illidan (magyar)
   Illidan / William King ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 388, [1] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: World of WarCraft
ISBN 978-963-497-610-3 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-497-609-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3810310]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Rowley Jefferson's awesome friendly adventure (magyar)
   Rowley Jefferson bitang király kalandja / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-358-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811370]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2021.
Kiss, Nikoletta (1978-)
Das Licht vergangener Tage (magyar)
   Régmúlt napok fénye [elektronikus dok.] / Kiss Nikoletta ; ford. Blaschtik Éva. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-833-8
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3817589]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2021.
Kivirähk, Andrus (1970-)
Tont ja Facebook (magyar)
   A mumus és a Facebook / Andrus Kivirähk ; Heiki Ernits illusztrációival ; [... ford. Segesdi Móni]. - Szentendre : Cerkabella, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-44-9 kötött : 3490,- Ft
észt irodalom - gyermekirodalom
894.545-93=945.11
[AN 3810617]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2021.
Koch, Jessica (1982-)
Dem Horizont so nah (magyar)
   Közel a horizonthoz / Jessica Koch ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 446 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-436-7 fűzött : 3799,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3818106]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2021.
Kosinski, Jerzy (1933-1991)
The painted bird (magyar)
   A festett madár [elektronikus dok.] / Jerzy Kosinski ; ford. Gy. Horváth László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-454-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3814438]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2021.
Läckberg, Camilla (1974-)
Vingar av silver (magyar)
   Ezüstszárnyak [elektronikus dok.] / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 915 KB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-800-3
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3815549]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2021.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
An acceptable time (magyar)
   Idővarázs / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-683-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811343]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2021.
Lerner, Ben (1979-)
The Topeka school (magyar)
   Az iskola Topekában / Ben Lerner ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 317 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-6122-42-1 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3810485]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2021.
Locke, Adriana
Crank (magyar)
   Crank, a kurblis : a Gibson-fiúk 1. / Adriana Locke ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 364, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-841-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810940]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2021.
Louis, Lia
Dear Emmie Blue (magyar)
   Kedves Emmie Blue [elektronikus dok.] / Lia Louis ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-75-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3812404]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Lotta rettet die Welpen (magyar)
   Lotta, a megmentő / Usch Luhn ; ill. Carola Sieverding ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 135, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ebadta banda ; 1.)
ISBN 978-963-509-219-2 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810834]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Socke macht Theater (magyar)
   Zokni főszerepet kap / Usch Luhn ; ill. Carola Sieverding ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 128, [7] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ebadta banda ; 2.)
ISBN 978-963-509-220-8 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810838]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2021.
Lyga, Barry (1971-)
Game (magyar)
   Játszma / Barry Lyga ; [ford. P. Simon Attila]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-472-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3811339]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2021.
Lyons, Jenn (1970-)
The name of all things (magyar)
   Minden dolgok neve / Jenn Lyons ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 779, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-419-756-0 kötött : 6980,- Ft : 20,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3810850]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2021.
Madden-Mills, Ilsa
Dirty English (magyar)
   Dirty English [elektronikus dok.] : balhés brit / Ilsa Madden-Mills ; ford. Szőke Julianna. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-893-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3816240]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2021.
March, Meghan
Guilty as sin (magyar)
   Bűn és viszály : Bűn-sorozat 2. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-74-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810425]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2021.
Marrs, John
The good samaritan (magyar)
   A jó szamaritánus / John Marrs ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 398 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-256-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3810448]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2021.
Martinez, Aly
Release (magyar)
   A szerelem börtönében / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-53-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810424]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2021.
Matson, Morgan (1981-)
Save the date (magyar)
   Save the date : a nagy nap / Morgan Matson ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 428, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-148-9 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810442]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2021.
Mayer, Gina (1965-)
Das geheimnisvolle Mädchen (magyar)
   A titokzatos kislány / Gina Mayer ; Horst Hellmeier képeivel ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A varázslatos virágbolt ; 2.)
ISBN 978-963-509-237-6 kötött : 2475,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810822]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2021.
Mayer, Gina (1965-)
Die verschwundenen Katzen (magyar)
   Az eltűnt macskák / Gina Mayer ; Horst Hellmeier képeivel ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 58, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A varázslatos virágbolt ; 1.)
ISBN 978-963-509-236-9 kötött : 2475,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810818]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2021.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 407 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-031-0 kötött : 3799,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815829]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2021.
Meyer, Marissa (1984-)
Cress (magyar)
   Cress : Holdbéli krónikák 3. / Marissa Meyer ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 596, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3810273]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2021.
Miller, Holly
The sight of you (magyar)
   Álmomban már szerettelek [elektronikus dok.] / Holly Miller. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Ford. Abrudán Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-45-6
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3808203]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2021.
Miranda, Megan
The last house guest (magyar)
   Az utolsó vendég [elektronikus dok.] / Megan Miranda ; ford. Varga Bálint. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-803-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3817584]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2021.
Montes, Raphael (1990-)
Jantar secreto (magyar)
   Titkos vacsorák / Raphael Montes ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Lettero, cop, 2020. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-23-0 fűzött : 3790,- Ft
brazil irodalom - bűnügyi regény
869.0-312.4(81)=945.11
[AN 3810737]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2021.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne karácsonya : válogatott novellák / L. M. Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 148, [3] p. ; 21 cm
A ford. a "Christmas with Anne and other holiday stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-561-326-7 kötött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3818110]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2021.
Moore, Stuart
Thanos : death sentence (magyar)
   Thanos : halálos ítélet / Stuart Moore ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - 363 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 10.)
ISBN 978-963-497-600-4 kötött : 3495,- Ft
ISBN 978-963-497-599-1 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3810521]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Kongeriket (magyar)
   A birodalom [elektronikus dok.] / Jo Nesbø ; ford. Sulyok Viktória]. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, cop. 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162979. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-324-794-5
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3815542]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2021.
Nousiainen, Miika (1973-)
Juurihoito (magyar)
   Gyökerek [elektronikus dok.] / Miika Nousiainen ; ford. K. Győrffy Éva. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9917-5
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3814483]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2021.
O'Hara, Frank (1926-1966)
Meditations in an emergency (magyar)
   Töprengések vészhelyzetben / Frank O'Hara ; ford. Gerevich András, Krusovszky Dénes ; az utószót írta Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2020. - 75, [5] p. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 28.)
ISBN 978-963-14-3614-3 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3810982]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2021.
Opolskaitė, Daina (1979-)
Dienų piramidės (magyar)
   Napok piramisai / Daina Opolskaitė ; [műford. Tölgyesi Beatrix]. - Budapest : Szépirod. Kvk. : Metropolis Media, 2020. - 241, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-032-0 fűzött : 3490,- Ft
litván irodalom - elbeszélés
888.2-32=945.11
[AN 3810950]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2021.
Park, Tony (1964-)
Dark heart (magyar)
   Sötét szív / Tony Park ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-572-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3811496]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2021.
Peretti, Paola
La distanza tra me e il ciliegio (magyar)
   Én és a cseresznyefa / Paola Peretti ; [... ill. Carolina Rabei] ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 207 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-257-8 fűzött : 2699,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810286]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2021.
Perks, Heidi
Come back for me (magyar)
   Aki keres, az talál [elektronikus dok.] / Heidi Perks ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6067-01-2)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3810704]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2021.
Pooley, Clare (1970-)
The authenticity project (magyar)
   Őszinte szavak / Clare Pooley ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2020. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-445-8 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810457]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2021.
Postorino, Rosella (1978-)
Le assaggiatrici (magyar)
   A farkas asztalánál [elektronikus dok.] / Rosella Postorino ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-774-4
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3817564]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2021.
   Pöttöm Panna és más mesék / [ill. Mariola Budek] ; [szerk. Bernáth István]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-050-4 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810537]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2021.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Atlantisz, 2020-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A fogoly lány ; [a jegyzeteket és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2. jav. kiad., utánny. - 2020. - 505 p.
ISBN 978-963-9777-21-7 kötött : 4395,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815996] MARC

ANSEL
UTF-83428 /2021.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin [elektronikus dok.] / Alekszandr Szergejevics Puskin ; ford. Áprily Lajos. - Szöveg (epub : 646 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-644-4 (epub)
ISBN 978-963-453-645-1 (mobi)
orosz irodalom - verses regény - elektronikus dokumentum
882-13=945.11
[AN 3811838]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2021.
Ravatn, Agnes (1983-)
Fugletribunalet (magyar)
   Madarak ítélőszéke : [regény] / Agnes Ravatn ; [... ford. Tarr Bori]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 242, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-082-5 fűzött : 3570,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3811348]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2021.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms : Frozen tides (magyar)
   Falling kingdoms : Fagyos hullámok / Morgan Rhodes ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 399 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-844-3 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3810602]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2021.
Rider, Catherine
Kiss me in Rome (magyar)
   Csók Rómában / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-889-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3810509]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The hidden oracle (magyar)
   Apollón próbái : Az elrejtett orákulum, első könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 366, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-842-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811372]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2021.
Rushdie, Salman (1947-)
Quichotte (magyar)
   Quichotte [elektronikus dok.] / Salman Rushdie ; ford. Greskovits Endre. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-465-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3810927]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2021.
Scarrow, Simon (1962-)
Hearts of stone (magyar)
   Kőszívűek / Simon Scarrow ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]. - 415 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-563-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811516]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2021.
Schalansky, Judith (1980-)
Verzeichnis einiger Verluste (magyar)
   Különféle veszteségek jegyzéke / Judith Schalansky ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Corvina, 2020. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6678-5 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - civilizáció - pusztulás - esszé
830-4=945.11 *** 008 *** 113
[AN 3810702]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2021.
Scott, Kate
Just Jack (magyar)
   Csak Jack / Kate Scott ; [rajz. Alexandra Gunn] ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-410-602-9)
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3811135]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2021.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
Sashenka (magyar)
   Szásenyka : a Moszkva-trilógia első része / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 640 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-803-4 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3810666]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2021.
Seeck, Max (1985-)
Uskollinen lukija (magyar)
   Boszorkányvadász [elektronikus dok.] / Max Seeck ; ford. Huotari Olga. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-774-7
finn irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.4=945.11
[AN 3813121]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2021.
Segel, Jason (1980-)
Otherworld (magyar)
   Otherworld : játssz az életedért! / Jason Segel, Kirsten Miller ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-221-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3810437]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2021.
Shalvis, Jill (1963-)
Lost and found sisters (magyar)
   Megtalált húgok / Jill Shalvis ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - 433 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-608-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3810312]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2021.
Shen, L. J.
In the unlikely event (magyar)
   A jövő zenéje [elektronikus dok.] / L. J. Shen ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-89-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815577]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2021.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars : perfect (magyar)
   Pretty little liars [elektronikus dok.] : hazug csajok társasága : tökéletes / Sara Shepard ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-031-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817294]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2021.
Shukri, Laila
Perska nienawiść (magyar)
   Perzsa gyűlölet [elektronikus dok.] / Laila Shukri ; ford. Mihályi Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
lengyel irodalom - regény - elektronikus dokumentum
884-31=945.11
[AN 3815531]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2021.
Smith, Ali (1962-)
Autumn (magyar)
   Ősz / Ali Smith ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2020. - 227, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2597-0 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810955]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2021.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the missing marquess (magyar)
   Enola Holmes : az eltűnt márki esete / Nancy Springer ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : L&L, 2020. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-71-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3810969]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2021.
Stilton, Geronimo
Nono viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A káprázatos küldetés : kilencedik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 316, [64] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-691-0 kötött : 4599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810533]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2021.
Stilton, Tea
Mistero sull'Orient Express (magyar)
   Rejtély az Orient expresszen / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 175, [48] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-679-8 kötött : 3599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3810532]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2021.
Stone, Tamara Ireland
Time after time (magyar)
   Time after time : időtlen idő : Time between us - elválaszt az idő 2. / Tamara Ireland Stone ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-707-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3810277]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2021.
Stridsberg, Sara (1972-)
Beckomberga (magyar)
   A szeretet gravitációja / Sara Stridsberg ; [műford. Teplán Ágnes]. - Budapest : Szépirod. Kvk. : Metropolis Media, 2020. - 307, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-030-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3810966]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2021.
Strukul, Matteo (1973-)
Inquisizione Michelangelo (magyar)
   Az eretnek : Michelangelo küzdelme az egyházzal / Matteo Strukul ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Európa, 2020. - 370, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-230-2 kötött : 3999,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
olasz irodalom - életrajzi regény
850-312.6=945.11
[AN 3810772]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2021.
Swan, Karen
The Christmas party (magyar)
   Karácsonyi parti : [egy emlékezetes este] / Karen Swan ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 458, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-60-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811355]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2021.
Szalki Bernáth Attila (1935-)
   A világ versekben : válogatás négy évszázad német költészetéből : Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2020. - 671 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81313-9-1 fűzött
német irodalom - vers - antológia
830-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3811485]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2021.
   Tamás bátya kunyhója / Harriet Beecher Stowe [alapján] ; [ford. Varga Noémi]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 29 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-483-229-4 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - regény - gyermekkönyv
820-31(73).04=945.11
[AN 3810179]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2021.
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain [alapján] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 29 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-483-230-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 3810172]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2021.
Turow, Scott (1949-)
The last trial (magyar)
   Az utolsó tárgyalás / Scott Turow ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár, 2020. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-88-5 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3811375]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Čuma, ili OOI v gorode (magyar)
   Csak egy pestis / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - Budapest : Magvető, 2020. - 92, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2872-8 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3810723]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2021.
Ulven, Tor (1953-1995)
Det tålmodige (magyar)
   Türelem / Tor Ulven ; [ford. Vajna Ádám]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 127 p. ; 19 cm. - (Versum-könyvek, ISSN 2732-2246)
ISBN 978-963-568-002-3 fűzött : 2890,- Ft
norvég irodalom - vers
839.6-14=945.11
[AN 3810472]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2021.
Veste, Luca
The six (magyar)
   Vérbeli barátok / Luca Veste ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-818-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3810654]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2021.
Wells, Rachel
A cat called Alfie (magyar)
   Alfi új munkát kap / Rachel Wells ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5685-42-2 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810732]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2021.
White, Kiersten (1983-)
Slayer (magyar)
   Slayer : vadász / Kiersten White ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 443, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-349-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3811374]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2021.
Williams, Nicole
Crush (magyar)
   Crush : kattanás / Nicole Williams ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-382-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810325]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2021.
Wingate, Lisa (1965-)
The book of lost friends (magyar)
   Eltűnt testvéreink könyve [elektronikus dok.] / Lisa Wingate ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-816-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817301]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2021.
Woodsmall, Cindy
When the heart cries (magyar)
   Ha fáj a szív [elektronikus dok.] : Az alázat nővérei első rész / Cindy Woodsmall ; ford. Németh Dorottya. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3815530]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2021.
Wright, Austin MacGiffert (1922-2003)
Tony and Susan (magyar)
   Éjszakai ragadozók [elektronikus dok.] / Austin Wright ; ford. Gárdián Nikolett. - Szöveg (epub : 861 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-427-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3816815]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2021.
Wrobel, Stephanie
The recovery of Rose Gold (magyar)
   Bocsáss meg, Rose Gold! / Stephanie Wrobel ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 396, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-760-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3810656]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2021.
Young, Samantha (1986-)
Out of the shallows (magyar)
   Out of the shallows : túl a zátonyon / Samanta Young ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 276, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-697-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3810331]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2021.
Ytreberg, Espen (1964-)
Amundsen (magyar)
   Amundsen : regény / Espen Ytreberg ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 226, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-094-5 fűzött : 3200,- Ft
Amundsen, Roald (1872-1928)
norvég irodalom - életrajzi regény
839.6-312.6=945.11
[AN 3810482]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2021.
Yu Hua (1960-)
Huozhe (magyar)
   Élni / Jü Hua ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-166-9 kötött : 3499,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3810487]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2021.
Zahler, S. Craig (1973-)
Wraiths of the broken land (magyar)
   Senkiföldje démonai [elektronikus dok.] / S. Craig Zahler ; ford. Beke Cz. Zsolt. - Szöveg (epub : 872 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-421-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3816228]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2021.
Zapata, Mariana
Dear Aaron (magyar)
   Dear Aaron : kedves Aaron! / Mariana Zapata ; [ford. Papp Fruzsina]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - 558, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-679-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3810309]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3471 /2021.
Ács József (1965-)
   A megértés luxusa [elektronikus dok.] / Ács József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-44-7
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3816224]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2021.
   Ad libitum : a Krúdy Gyula Kreatív Írókör alkotóinak válogatott írásai / [vál. és szerk. Éltető Erzsébet és Budai László] ; Nikolausz Krisztián grafikáival ; [kiad. Várpalota Város Önkormányzata]. - Várpalota : Önkormányzat, 2020. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8946-1 kötött
Várpalota - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Várpalota)
[AN 3811470]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2021.
Ady Endre (1877-1919)
   Élő Ady : Ady-antológia kortárs költők válogatásában / [szerk. Illés Andrea] ; [ill. Nagy Norbert]. - Utánny. - Budapest : Libri : Scolar, 2021, cop. 2019. - 311 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-040-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816081]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2021.
Avans, A. J.
   Szenvedélyek viharában [elektronikus dok.] / A. J. Avans. - Szöveg (pdf : 1.9 MB) (epub : 431 KB) (mobi : 625 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162715. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-92-9 (pdf)
ISBN 978-615-6051-93-6 (epub)
ISBN 978-615-6051-94-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3813123]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2021.
Balássy Fanni
   Hol is kezdjem / Balássy Fanni. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2020. - 188, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-692-0 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811126]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2021.
Balogh Gábor
   Varjú és arkangyal : egy magyar lovag a keresztes háborúban / Balogh Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 326, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-472-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3810262]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2021.
Baranyi Imre
   Csillagtemető [elektronikus dok.] : háromsoros versek / Baranyi Imre. - Szöveg (epub : 49 KB). - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8965-2
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3812909]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2021.
Baranyi Imre
   Odaút, versben élt világokba [elektronikus dok.] : válogatott versek és műfordítások, 1971-1998 / Baranyi Imre. - Szöveg (epub : 570 KB). - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162378. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8896-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3809959]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2021.
Barnás Ferenc (1959-)
   Életünk végéig : regény / Barnás Ferenc. - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2019. - 453, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-131-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816145]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2021.
Bártfai Judit
   Szavald el! [elektronikus dok.] : gyermekversek iskolásoknak / Bártfai Judit. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3809011]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2021.
Basa Katalin
   A névtelen királynő / Basa Katalin. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 323, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-15-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3811474]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2021.
Bendl Vera (1980-)
   Berci nem megy iskolába : karanténmese / Bendl Vera ; Remsey Dávid rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 164, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-669-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811122]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2021.
Benet, Eva
   Felborult magány [elektronikus dok.] / Eva Benet. - Szöveg (epub : 666 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3809010]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2021.
Benkő László (1952-)
   Kun László, a kétszívű / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3810257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hiénák a trón körül. - cop. 2020. - 426, [5] p.
ISBN 978-963-267-473-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3810258] MARC

ANSEL
UTF-83485 /2021.
Bojti Anna
   A lidércerdő mélyén / Bojti Anna ; Fülöp-Ferth Tímea rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 354, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-693-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerepjáték - gyermekregény - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 793.9(02.053.2)
[AN 3811131]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2021.
Bolgár György (1946-)
   Szextett / Bolgár György. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-175-0 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3810981]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-763-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3818128]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2021.
Caine, Ronil (1981-)
   Fraktál : regény / Ronil Caine. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 354, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-035-1 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3810860]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2021.
Cole, Sienna
   Lefelé a folyón / Sienna Cole. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2018. - 424, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-41-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3815779]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2021.
Csikós Zsolt
   Autóm, a drog / Csikós Zsolt. - [Budapest] : Csikós Zs., cop. 2020. - 213 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9352-9 fűzött
magyar irodalom - személygépkocsi - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 629.114.6(4)"198/199"
[AN 3810481]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2021.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Forgácsok a földön : jegyzetek magyarságról, művészetről, népművészetről és a közéletről / Csoóri Sándor ; [szerk. Balogh Júlia, Pálfy G. István]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2020. - 215 p. ; 23 cm. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 11.)
ISBN 978-615-5068-51-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3810719]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2021.
Czéh Zoltán (1971-)
   Erre sárkányok élnek : regény / Czéh Zoltán. - [Budapest] : Kalligram, 2020. - 616, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-154-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811423]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2021.
Czernák Eszter
   Kedves apu! : egy mozaikcsalád mindennapjai / Czernák Eszter ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 97, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-641-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811297]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2021.
Czikora Ildikó
   Ha majd nem leszek.. : üzenet a mennyországból : anya-vers könyv : egy klinikai szakpszichológus gyászmunkája / Czikora Ildikó. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 216 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-81-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyászolás - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94 *** 159.942
[AN 3810859]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2021.
D'Rasi, Leda
   Kezdetek és sorsdöntő évek : Boszorkánydinasztia : [előzménytörténet] / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-48-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
894.511-312.9 *** 894.511-312.5
[AN 3810735]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2021.
D'Rasi, Leda
   Mindörökké : Boszorkánydinasztia 4. / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
894.511-312.9 *** 894.511-312.5
[AN 3810768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 370 p.
ISBN 978-615-5668-49-4 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3810771] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 399 p.
ISBN 978-615-5668-84-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3810773] MARC

ANSEL
UTF-83497 /2021.
Drift, Katie
   A képzelet nyolc bugyra : [novelláskötet] / Katie Drift ; [ill. Fritsch Katalin]. - Budapest ; [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 70, 134 p. : ill. ; 19 cm
A mű azonos című két része hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5668-69-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-322.9
[AN 3810861]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2021.
   Egészségszövők : mesekönyv a gyógyuláshoz : segítség a kórházban gyógyuló gyermekek és szüleik számára / [... vál. Korzenszky Klára, Sorompó Anett, Szegleti Gabriella] ; [szerk. Tamásné Bese Nóra] ; [közread. a] Bethesda Gyermekkórház. - 2. mód. kiad. - Budapest : Bethesda Gyermekkórház, 2020. - 125 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9504-2 kötött
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815897]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2021.
Fejős Éva (1967-)
   Jó éjt, drágám / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, cop. 2019. - 15 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3810343]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2021.
   A Főnix Dala jubileumi antológiája, 1985-2020 / [... szerk. Izsó Mária] ; [munkatárs. V. Hegedűs Zsuzsa] ; a Főnix Irodalmi Kör kiad. - Debrecen : Főnix Irod. Kör, 2020. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8865-5 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3811414]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2021.
Füzesi Szláva (1952-)
   Fabula rasa : lírai kalandozások a mese körül / Baranov. - Budapest : Szerző, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6923-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811616]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2021.
Gimesi Dóra (1983-)
   A kék madár / írta Gimesi Dóra ; Maurice Maeterlinck ... alapján ; Rofusz Kinga illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5808-32-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3810614]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Belefér egy pici szívbe : gyerekversek / Grecsó Krisztián ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Magvető, 2020. - 67, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2649-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3810214]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2021.
Gulyás Mária
   A Szent Korona és a magyar nép mesés élete. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Írta Gulyás Mária
ISBN 978-615-81464-0-1 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3810458]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2021.
Hajdú Hajnalka
   Kisanna elmondja [elektronikus dok.] / Hajdú Hajnalka. - Szöveg (epub : 493 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-752-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811720]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2021.
Hajnóczy Péter (1942-1981)
   A halál kilovagolt Perzsiából : kisregények, elbeszélések / Hajnóczy Péter ; [vál. és az utószót írta Reményi József Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 357, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-405-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3810500]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2021.
Harcos Bálint (1976-)
   A halandzsarablók : tizenkét rövid mese / Harcos Bálint ; Turi Lilla rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 82, [7] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-631-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811127]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2021.
Harcos Bálint (1976-)
   A medve, aki karácsonyfában lakott / Harcos Bálint ; Agócs Írisz rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-504-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3811124]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2021.
   Hároméves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [szerk. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 108, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-612-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3810996]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Ádám és a dzsúdó / Igaz Dóra ; Endrődi Kata rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 56 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-689-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3810986]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2021.
Jánosi Brigitta
   Tigris leszek [elektronikus dok.] / Jánosi Brigitta ; Somogyi Tekla rajz. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - [S.l.] : Szerző, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162561. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811721]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2021.
Jávorka Csaba (1950-)
   Szikével rajzolt nyugalom : regény / Jávorka Csaba. - [Újpetre] : Jávorka Cs., 2020. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9586-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811468]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2021.
Kállay Eszter (1994-)
   Kéz a levegőben / Kállay Eszter. - Budapest : Magvető, 2020. - 55, [8] p. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 29.)
ISBN 978-963-14-2637-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3810974]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2021.
Kerékgyártó István (1953-)
   Márk, aki hatévesen megmentette a világot / Kerékgyártó István ; Metzing Eszter rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 71, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-609-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811287]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Éjszakai kert : misztikus meseregény / Kertész Erzsi ; Zsoldos Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-33-3 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3810583]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Ludmilla újabb esetei / Kertész Erzsi ; Orbán Orsolya rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 83, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-638-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811258]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2021.
Kirsch András
   Krákogjatok, varjak! : versesköpet / Kirsch András ; [grafikákat kész. Labrosse Dániel]. - Budapest : Kirsch A., cop. 2020. - [92] p. : ill, főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9305-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - vers
894.511-7 *** 894.511-14
[AN 3810857]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka kistestvére / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-687-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811004]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A kalózok és a vajas keksz / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-659-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3811179]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Ki brummog a barlangban? : kitalálós versek / Kiss Judit Ágnes ; Kismarty-Lechner Zita rajz. - Budapest : Pagony, 2020. - Lapozó (45 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-568-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3811110]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2021.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Beláthatatlan táj / Kiss Tibor Noé. - Budapest : Magvető, 2020. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4018-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808693]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2021.
Kőhalmi Zoltán (1977-)
   A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit, avagy 101 hulla Dramfjordban / Kőhalmi Zoltán. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 273 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-320-5 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3816095]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2021.
Kollár Betti (1998-)
   A vonzás törvénye / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2020. - 379, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-826-0 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3810854]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2021.
Kopácsi Krisztina
   Sötét múlt [elektronikus dok.] / Kopácsi Krisztina. - Szöveg (epub : 307 KB) (mobi : 863 KB). - Bakháza : NewLine, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-37-1 (epub)
ISBN 978-615-6182-38-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3808145]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2021.
K'Owes, Marysol
   A Chagall ügy : Shirley mysteries / Marysol K'Owes. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop, 2020. - 345 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-93-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3810862]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2021.
Kozma László (1949-)
   Erdély 100 szonettben [elektronikus dok.] / Kozma László ; Holányi Julianna tusrajzaival ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163241. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-62-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3817610]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2021.
Krencz Nóra
   A kötelék : Megszámlálhatatlan 3. / Krencz Nóra. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-53-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3810803]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Igaz mese a karácsonyról / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mesepogácsa
ISBN 978-615-5808-36-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.41(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3810621]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Száll a kakukk a fészre [elektronikus dok.] / Lackfi János ; P. Szathmáry István rajz. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-461-5
Magyarország - magyar irodalom - író - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7 *** 894.511(092)(0:82-7)
[AN 3814462]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2021.
Lezsák Sándor (1949-)
   Nyolcvan vödör levegő : tragikus komédia két részben / Lezsák Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-076-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3818226]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2021.
Maksai Kinga (1984-)
   Ismeretlen utakon / Maksai Kinga ; Gárdos János illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2020. - 320, [5] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Névtelen világ
ISBN 978-615-5808-35-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3810575]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2021.
Mándy Gábor
   Faág a vízen : versek, 2000-2004 / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], 2020. - 103 p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 13.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811467]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2021.
Matuscsák Tamás
   A Szent Grál-kód : regény / Alexander G. Thomas. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-183-5 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3810979]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2021.
Mészáros István
   A megszállottság rabjai / Mészáros István. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-00-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3811378]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Fekete nyár : regény / Mészöly Ágnes. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2020. - 419 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-672-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811184]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2021.
Mezei Petra (1984-)
   Mint a homokszemek / Mezei Petra. - Szeged : Maxim, [2020]. - 319 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-229-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3810430]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2021.
Müller, Renáta W.
   A lázadó 1 / Renáta W. Müller. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-75-3 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(494)
[AN 3810812]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2021.
Müller, Renáta W.
   A lázadó 1 [elektronikus dok.] / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : [Werthmüller R.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8826-6
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993(494)
[AN 3807904]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2021.
Murawski Magdolna
   Pokoljáró [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162685. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-47-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3812910]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2021.
Nacsinák Gergely (1977-)
   A másik útvesztő [elektronikus dok.] / Nacsinák Gergely András. - Szöveg (epub : 739 KB). - [Budapest] : Liget, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
magyar irodalom - kultúratörténet - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 930.85(100)(0:82-4)
[AN 3816765]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Mesék vándorútján [elektronikus dok.] : B. B. Nala versei. - Szöveg (epub : 599 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-37-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3812225]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2021.
Nemere István (1944-)
   Ahol csontjaid fehérlenek [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162558. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-658-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-656-7 (epub)
ISBN 978-963-453-657-4 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3811718]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2021.
Nemere István (1944-)
   Gyémántkommandó [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 981 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162559. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-664-2 (pdf)
ISBN 978-963-453-662-8 (epub)
ISBN 978-963-453-663-5 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3811719]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2021.
Nemere István (1944-)
   Ifj. Horthy Miklós : a másik fiú / Nemere István. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-484-1 fűzött : 3200,- Ft
Horthy Miklós (ifj.) (1907-1993)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3810266]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2021.
Nemere István (1944-)
   Kossuth : nemzetünk nagyjai / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 469 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-583-2 kötött : 3999,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3811336]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2021.
NErzsi
   Karácsonyi történetek / NErzsi. - Szeged : [Magánkiad.], 2020. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9548-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3810510]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2021.
Nógrádi Gergely (1971-)
   A varázskenu [elektronikus dok.] / Nógrády Gergely. - Szöveg (epub : 417 KB) (mobi : 604 KB). - Budapest : Gabbiano Print, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5346-27-9 (epub)
ISBN 978-615-5346-29-3 (mobi)
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3810698]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2021.
Pandur Judit, T.
   Hét szálból szőtt történeteim [elektronikus dok.] : játékos irodalom / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [S.l.] : [T. Pandur J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162483. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8605-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3810695]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2021.
Peller Mariann (1983-)
   Végtelen kísértés / Peller Mariann. - Budapest : Libertine Kvk., cop. 2020. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9640-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811412]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2021.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony / Péterfy-Novák Éva. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-838-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3816143]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2021.
Petrik Iván (1971-)
   Ki ölte meg Jean Cassinit? [elektronikus dok.] / Petrik Iván. - Szöveg (epub : 634 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5419-43-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3816779]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2021.
Piltmann Péter
   Sorsok nyomában / Piltmann Péter. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6164-84-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3811377]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Minden jó, ha vége van / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-488-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - humor - kisregény
894.511-311.5
[AN 3816086]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-479-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3816088]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2021.
Rojik Tamás (1988-)
   Szárazság / Rojik Tamás. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2020. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-613-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3811078]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2021.
Saccular, Geoffrey
   Szép halál [elektronikus dok.] / Geoffrey Saccular. - Szöveg (pdf : 2.1 MB) (epub : 500 KB) (mobi : 688 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162562. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6051-50-9 (pdf)
ISBN 978-615-6051-51-6 (epub)
ISBN 978-615-6051-52-3 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3811722]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2021.
Smith, J. K.
   Ahol elkezdődött, ott ér véget / J. K. Smith. - Budapest : Pyrus K., 2020. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-18-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811373]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2021.
Spiró György (1946-)
   Sajnálatos események : két tragédia közjátékkal Kádárról / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2020. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: FőtitkárokÞ; Brioni közjátékÞ; Sajnálatos események
ISBN 978-963-509-247-5 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - politikatörténet - kommunista párt - dráma - tényirodalom
894.511-2 *** 329.15(439)"194/195"(0:82-2)
[AN 3810653]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2021.
Szabó Borbála (1978-)
   Kisvasút a pincében / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-667-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3811234]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2021.
Szabó Borka (1978-)
   #Wetoo2 : testcserés számadás / Robin O'Wrightly ; [... ill. ... Szabó Borka]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 348, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-60-9 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3810827]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2021.
Szabó Stein Imre (1966-)
   Soha [elektronikus dok.] : napló a pokol tornácáról / Szabó Stein Imre. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-832-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3817526]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2021.
Szakács Eszter (1964-)
   A nulladik zsebuniverzum / Szakács Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2020. - 611, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-640-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3811194]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2021.
Szántó Dániel (1989-)
   Egy pap vallomása : tudományos kísérlet, vagy egy megszállott elme beteg játéka? / Szántó Dániel. - Pécs : Alexandra, 2020. - 526, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-800-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3810793]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2021.
Szeghy Karolina (1978-)
   Nagy szupererőkönyvem : mesék az udvariasságban és a helyes viselkedésben rejlő erőről / Szeghy Karolina ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2019]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-91-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv - tanmese
894.511-342(02.053.2) *** 159.923(02.053.2)
[AN 3810213]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2021.
Szélesi Sándor (1969-)
   Négykezes plazmára és energiavetőre I : Alcazaba / [Anthony Sheenard]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2020. - 493 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-615-6075-42-0 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3810305]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-452-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815822]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2021.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Az ormokon egy isten alszik / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-45-3 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3810632]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2021.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Illegál [elektronikus dok.] : két pénteki történet / Szöllősi Mátyás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-531-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3817594]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2021.
Tamási Áron (1897-1966)
   Susogó fenyő : karácsonyi elbeszélések / Tamási Áron ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-489-6 kötött : 2890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - elbeszélés
894.511-32(498) *** 398.332.41(0:82-32)
[AN 3810259]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2021.
Tapodi Brigitta (1977-)
   A hajtű / Tapodi Brigitta. - 2. kiad. - Budapest : Historycum, 2020. - 280, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-09-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3815974]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2021.
Tarjányi Péter (1969-)
   Ohrana kód / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, 2020. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6108-25-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3810496]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2021.
Tavaszi Zoltán
   Akár így [elektronikus dok.] / Tavaszi Zoltán. - Szöveg (epub : 137 KB). - Budapest : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-6191-7
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3813561]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2021.
Temesi Ferenc (1949-)
   Híd : regény / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2020. - 446, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-214-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816151]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2021.
   A teremtés koronája [elektronikus dok.] : karanténantológia / szerk. Cserna-Szabó András és Darida Benedek. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-462-2
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3814822]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2021.
Terézia
   Végtelen híd [elektronikus dok.] / Terézia. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Agistra Stúdió, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162506. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8891-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3810908]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2021.
Thomson, Julia Lewis (1985-)
   Többek között / Julia Lewis Thomson. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-55-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3810853]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2021.
Tinka Ernő
   Egyirányú út / Tinka Ernő. - Eger : Hips F. Zs., 2020. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8063-5 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - megtérés - memoár
894.511-94 *** 248.152(0:82-94)
[AN 3811427]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2021.
Tomcsik Nóra
   Tél Berlinben / Tomcsik Nóra. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 419 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-97-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3810855]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Indiai képnovellák [elektronikus dok.] / [írta] Tóth Krisztina ; [fotók] Kocsis András Sándor. - Szöveg (epub : 12.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9938-0
Magyarország - India - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - elbeszélés - fényképalbum - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S. *** 908.540(084.12)
[AN 3815610]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2021.
Újföldi Kitti
   A kislány és a királylány : mese az igazi szépségről / Újföldi Kitti ; [ill. Kállai Nagy Krisztina]. - [Budapest] : Aion, cop. 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81576-4-3 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3810183]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Öten a Kőhegyen / Vadadi Adrienn ; Pikler Éva rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 84, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-610-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811003]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2021.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2016. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-518-117-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3815917]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2021.
Veréb Emese
   A happy end után / Riley Baker. - 2. kiad. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 258, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-73-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3810856]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2021.
Vizvári Cecília
2020: az űrfazék (angol)
   2020: the space pot [elektronikus dok.] : Tales from outer space 1. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 13.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-70-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3813563]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2021.
Vizvári Cecília
   Csini és az ükmami ruhatára [elektronikus dok.] : Csini-mesék 4. / Vizvári Cecília. - Szöveg és képek (epub : 17.3 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-69-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3813562]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2021.
Vizvári Cecília
Csini sátorozni készül (angol)
   Pretty prepares for camping [elektronikus dok.] : Pretty tales 2. / Cecília Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 17.4 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-73-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3812908]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2021.
Vizvári Cecília
   Felfordulás a játszótéren [elektronikus dok.] : Mesék Csigafalváról 2. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Cecília, Vizvári Szilvió. - Szöveg és képek (epub : 21.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-72-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3812906]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2021.
Vizvári Cecília
Űrfazék és a Fekete Lyuk (angol)
   Space Pot and the Black Hole [elektronikus dok.] : Tales from outer space 2. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 19 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-71-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3813564]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2021.
Vizvári Cecília
   A Vörös Óriás és a Fehér Törpe [elektronikus dok.] : Mesék a világűrből 3. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 28.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-74-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3812907]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2021.
Vörös István (1964-)
   Titkok az Ilcsey utcában / Vörös István ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 71 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Loni és a kísértetek ; 1.)
ISBN 978-963-410-629-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811147]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2021.
Weaver, Vladimir
   Ünnepi zsarátnok hétköznapokra is : Vladimir Weaver novellái. - [Mátraverebély] : Takács T., 2020. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81682-0-5 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3810639]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Hanga régi karácsonyai / Wéber Anikó ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 79, [8] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-688-3 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3810984]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a Merkúr : űrlény az osztályban / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 91, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-662-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811269]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2021.
Wesley, L. J.
   12 első randi / L. J. Wesley ; [ill. Szabó Borka]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 171 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4612-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3810785]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2021.
Wesley, L. J.
   Hetedhét birodalom / L. J. Wesley ; [artworks of Edit Pongrácz]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2020. - 373, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-64-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3810794]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3596 /2021.
   3-5-8 perces téli mesék / [szerk. Rét Viktória] ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 118, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-690-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3811170]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2021.
5-minute girl power stories (magyar)
   5 perces történetek hősies lányokról / [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - [4], 188 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-755-9 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810642]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2021.
5-minute racing stories (magyar)
   5 perces Verdák-történetek : 12 száguldó mese Villám McQuennel / Disney, Pixar ; [ford. Bárdos Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 253 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-437-725-2 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810622]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Duna lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Duna című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-511-7 fűzött : 1299,- Ft
Duna - Budapest - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.439-2Bp.(282.243.7)(02.053.2)
[AN 3810439]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2021.
Dániel András (1966-)
   Nincs itt semmi látnivaló! / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [57] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-611-1 kötött : 4590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3810991]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2021.
Donaldson, Julia (1948-)
Tiddler, the storytelling fish (magyar)
   Pikó, a nagyotmondó kishal / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2020. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-410-450-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3811120]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2021.
Flandreau, Tara
A Frozen guide to music (magyar)
   Zenélni jó! : [játékos feladatok, rengeteg matrica] / írta Tara Flandreau ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 59, [5] p., [3] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney Jégvarázs ; keretcím: Disney suli
ISBN 978-963-403-731-6 fűzött : 2990,- Ft
zeneelmélet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 78.01(02.053.2)
[AN 3810362]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2021.
García, Eliseo
La música de Mozart (magyar)
   Barátkozz Mozarttal : [a klasszikus zene hangszerei] / [írta Eliseo García] ; [rajz. Kasandra] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [28] p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Zenélő könyv
ISBN 978-963-483-236-2 kötött : 5490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810164]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2021.
García, Eliseo
La orquesta de mis amigos (magyar)
   Barátkozz a hangszerekkel : [hallgasd meg a hangszereket] / [írta Eliseo García] ; [rajz. Kasandra] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [28] p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Zenélő könyv
ISBN 978-963-483-143-3 kötött : 5490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810167]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2021.
Inkpen, Mick (1952-)
Kipper's toybox (magyar)
   Kippi játékosdoboza / Mick Inkpen ; [ford. ... Rét Viktória ...]. - Budapest : Pagony, 2020. - [26] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-410-648-7 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3811114]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2021.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Das Neinhorn (magyar)
   Az egyszarvú, aki mindenre azt mondja: nem! / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2020. - [40] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-509-266-6 kötött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810633]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2021.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Der Ostermann (magyar)
   Tavaszapó / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn ; [ford. Érsek-Obádovics Mercédesz]. - Budapest : Scolar, 2020. - [39] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-509-213-0 kötött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810637]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2021.
Lite, Lori (1961-)
Sea Otter cove (magyar)
   A Vidra-öböl : relaxációs mesekönyv a szorongás és az agresszió kezeléséhez / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2020. - [28] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5281-20-4 kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3815905]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2021.
Scheffler, Axel (1957-)
The friendly snail (magyar)
   A barátságos csiga / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-646-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3811099]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Schnee (magyar)
   Bori és a hóesés / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 46.)
ISBN 978-963-403-881-8 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810564]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max auf der Baustelle (magyar)
   Berci az építkezésen / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 17.)
ISBN 978-963-403-882-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810563]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2021.
Vizvári Cecília
Rakoncátlan Bicikli a ragadozó répák földjén (angol)
   Naughty Bike in the field of the predator carrots [elektronikus dok.] : Bike stories 2. / Cecília Vizvári ; ill. by Szilvió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 19.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-67-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3813819]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2021.
Vizvári Cecília
Rakoncátlan Bicikli a ragadozó répák földjén (spanyol)
   La Bicicleta Traviesa en el campo de las zanahorias depredadoras [elektronikus dok.] : Cuentos de bicicletas 2. / Cecília Vizvári ; il. Szilvió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 20.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-68-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3813566]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3614 /2021.
Allison, John (1976-)
Giant days (magyar)
   Egyetemre mentem / ... író John Allison ; rajz. Lissa Treiman ; ford. Tóth Mátyás. - [Pécs] : Panel Kalandor, 2020-. - ill., színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3811223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Veletek megleszek. - 2020. - [109] p.
ISBN 978-615-5965-08-1 fűzött
[AN 3811225] MARC

ANSEL
UTF-83615 /2021.
Del Col, Anthony
Assassin's creed : origins (magyar)
   Assassin's creed : origins : [kezdetek] / Anne Toole és Anthony Del Col ötletéből írta Anthony Del Col ; rajz. PJ Kaiowa, ... Dijjo Lima ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [112] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-497-604-2 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3810507]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2021.
Han Solo : imperial cadet (magyar)
   Han Solo : a birodalmi kadét / írta Robbie Thompson ; rajz. Leonard Kirk [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. Beckett / írta Gerry Duggan ; rajz. Edgar Salazar [et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [156] p. : ill., színes ; 25 cm
Beckett. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-602-8 kötött : 5590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3810335]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2021.
Steinkellner, Emma
The okay witch (magyar)
   Egy kis boszi naplója / Emma Steinkellner ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 272 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-251-6 kötött : 2799,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3810303]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2021.
   Társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a digitális világban / [szerk. Nagy Zoltán, Szendi Dóra] ; [a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiadványa]. - Miskolc : ME GTK, 2020. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-217-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3811422]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2021.
   Tavaszi Szél - Spring Wind, 2019 : [tanulmánykötet] / szerk. Bihari Erika, Molnár Dániel, Szikszai-Németh Ketrin ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2020. - 4 db : ill., részben színes ; 22 cm
A konferenciát Debrecenben tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-51-4 kötött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3811484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 460 p.
ISBN 978-615-5586-57-6
[AN 3811494] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 604 p.
ISBN 978-615-5586-58-3
[AN 3811495] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 497 p.
ISBN 978-615-5586-59-0
[AN 3811497] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 487 p.
ISBN 978-615-5586-68-2
[AN 3811499] MARC

ANSEL
UTF-83620 /2021.
Unspeakable rebel superweapon (magyar)
   A lázadók páratlan szuperfegyvere / írta Simon Spurrier ; rajz. Wilton Santos [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [110] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-601-1 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3810462]
MARC

ANSEL
UTF-8