MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/05/07 09:31:20
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4915 /2021.
   30 év jazz : a Magyar Jazz Szövetség 30 éve = 30 years of jazz : Hungarian Jazz Federation: 30 years / [főszerk. Turi Gábor]. - [Budapest] : M. Jazz Szövets., 2020. - 78, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0065-4 fűzött
Magyar Jazz Szövetség
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - dzsesszzenész - egyesület - testülettörténet - dzsessz
061.2(439)(091) *** 78.067.26.036.5(439)(092) *** 78.067.26.036.5(439)"199/201"
[AN 3815752]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4916 /2021.
   Gelencei orvosló könyvecske : kézirat a XVIII. századból / szerk. Halászné Zelnik Katalin ; [mai nyelvre átírta Hoffmann Gizella] ; [a tárgyi magyarázatokat összeáll. Szabó András] ; [az utószót írta Grynaeus Tamás]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 95 p., [8] t. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-57-1 kötött : 2100,- Ft
Gelence - népi gyógymód - méhészet - kézirat - 18. század
091(439.21-2Gelence)"17" *** 638.1 *** 615.89
[AN 3825288]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2021.
   Volt egyszer egy kiadó.. : a Kalligram negyedszázada 1991-2016 / összeáll. Rudolf Chmel. - Budapest : Pesti Kalligram, 2020. - 532 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-184-7 kötött : 3990,- Ft
Kalligram Kiadó (Bratislava)
Közép-Európa - kiadó - könyvkiadás - határon túli magyarság - ezredforduló - magyar irodalom - szlovák irodalom - művelődéstörténet - esszé - antológia
655.41(437.6)(=945.11)"19/201" *** 894.511-4(082) *** 895.4-4(082)=945.11 *** 930.85(4-11)(0:82-4)
[AN 3814923]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4918 /2021.
   Hogyan lettem rádiós / főszerk. Orosz József ; szerk. Lévai Júlia, Szkárosi Endre, Tardos János. - Montreal, [Qué.] ; Budapest : JO Book, 2020. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9313-0 fűzött
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - műsorszerkesztő - rádiószervezet - Kádár-korszak - ezredforduló - memoár
791.9.096(439)"196/199" *** 791.9.096(439)(092)(0:82-94)
[AN 3815482]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4919 /2021.
Bregman, Rutger (1988-)
De meeste mensen deugen (magyar)
   Emberiség : mégis jobbak lennénk, mint hittük? / Rutger Bregman ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 392 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-565-001-9 kötött : 4500,- Ft
civilizáció - szociálpszichológia - filozófiai antropológia
008 *** 316.6 *** 141.319.8
[AN 3814872]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2021.
Vincze János (1941-)
   Magyar Nobel-díjasok / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2020. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59.
Fűzött
Magyarország - tudós - külföldön élő magyar személyiség - híres ember - Nobel-díj
001(439)(092) *** 929(100) *** 001(100)(=945.11)(092) *** 061.27Nobel
[AN 3815607]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2021.
Wagner, Adolf
Grundprobleme der Naturwissenschaft (magyar)
   A tudományos gondolkodás alapvonásai [elektronikus dok.] / Adolf Wagner ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 581 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-132-9 (epub)
ISBN 978-963-559-133-6 (mobi)
tudományfilozófia - elektronikus dokumentum
001
[AN 3823211]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4922 /2021.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Das Buch vom Jenseits (magyar, német)
   A túli világ könyve = Das Buch vom Jenseits / Bô Yin Râ. - Kétnyelvű kiad. = Zweisprachige Ausg. - Budapest : Tarsoly K., 2020. - 248 p. ; 19 cm
Ford. Szabó G. Petra
ISBN 978-615-5858-17-8 kötött : 3000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3824693]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2021.
Herriott, Alain (1950-)
Supercharging quantum touch (magyar)
   Szuperszintű kvantumérintés [elektronikus dok.] : haladó technikák / Alain Herriott ; ford. Dobrocsi László. - Szöveg (epub : 17.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-475-6
természetgyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3825084]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2021.
Roswell y el fenómeno OVNI (magyar)
   Roswell és az ufójelenségek / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9618-1 kötött : 1690,- Ft
ufó - jelenség
001.94UFO
[AN 3815685]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Majd a fény lesz örök hajlékod! / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0160-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3815444]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Majd a fény lesz örök hajlékod! 2 / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0161-3 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3815446]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2021.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - 3. kiad. - Eger : Viszlay A., 2021. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 3990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3824699]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4928 /2021.
   Az erdő álma : ["Az erdő álma" című természetvédelmi-irodalmi pályázat albuma] / [szerk. Marincsák Ibolya] ; [kiad. Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kult. Egyes., [2020]. - 179, [5] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-0047-0 fűzött
Magyarország - természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia - album
502(0:82-822) *** 502(439)(084.1) *** 894.511-822(02.053.2) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3815862]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2021.
Frey, Alexandra
Into nature (magyar)
   Vissza a természetbe : mindfulnessgyakorlatok lazításhoz és a természet újrafelfedezéséhez : kreatív útmutató és napló / [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Alexandra Frey és Autumn Totton
ISBN 978-963-475-403-9 fűzött : 3499,- Ft
természeti környezet - tudatosság - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
502 *** 613.865 *** 087.5
[AN 3815327]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4930 /2021.
Nemere István (1944-)
   Teremtés, evolúció, vagy...? [elektronikus dok.] : elméletek, csalások, tévedések, és... / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB) (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-686-4 (epub)
ISBN 978-963-453-687-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-688-8 (pdf)
törzsfejlődés - teremtés - elektronikus dokumentum
575.8 *** 213
[AN 3823651]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4931 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Szabadulás az érzelmek fogságából : tanulj meg félelem nélkül élni! / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2015. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-291-432-9 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3824804]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2021.
Barna Miklós Ferenc
   A légzés gyógyító ereje [elektronikus dok.] : mindennapi gyakorlatok a sejtek bőséges oxigénellátásáért / Barna Miklós. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 8.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-480-0
légzés - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
615.89 *** 612.2
[AN 3825067]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2021.
Belknap, Catherine
Cat and Nat's mom truths (magyar)
   Egyeseknek elveik vannak, nekünk gyerekeink [elektronikus dok.] / Catherine Belknap & Natalie Telfer ; ford. Goitein Veronika és Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-59-8
anyaság - családi nevelés - humor - elektronikus dokumentum
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1(0:82-7)
[AN 3824207]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2021.
Bredesen, Dale E.
The end of Alzheimer's (magyar)
   Az Alzheimer-kór vége [elektronikus dok.] : az első hatékony program a szellemi hanyatlás megelőzésére és visszafordítására / Dale E. Bredesen ; ford. Bernáth Andrea. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9529-0
elbutulás - elektronikus dokumentum
616.892-053.9
[AN 3824973]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2021.
   Covid-19 kórházi menedzsment-ajánlásaink [elektronikus dok.] / szerk. Belicza Éva [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Budapest : SE EMK, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Menedzsment és betegbiztonság. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163433. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5722-18-9
világjárvány - 21. század - járványügy - egészségügyi ellátás - kommunikáció - vezetéslélektan - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 614 *** 364.444 *** 316.77 *** 65.013
[AN 3819105]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2021.
Csiszár Róbert
   Információs gyógyászat alkalmazása a mindennapokban / Csiszár Róbert. - [Budapest] : Med-System Kft., 2020. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-00-6853-4 fűzött
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3814384]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2021.
Danyi István
   Van időd! : [időgazdálkodás és hatékonyság szellemi szabadúszóknak] / Danyi István ; [ill. Bognár Bettina]. - [Veszprém] : Kollektíva Gamification Tanácsadó Kft., [2020]. - 177 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0231-3 fűzött
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 3815331]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2021.
Duckworth, Angela
Grit (magyar)
   Grit : hogyan vezet sikerhez a kitartás és a lelkesedés? / Angela Duckworth ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 423 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-433-045-5 fűzött : 4499,- Ft
siker - életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3814492]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2021.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék [elektronikus dok.] : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mesterházi Mónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-850-5
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3823756]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2021.
Érsek-O. Szarvas Nikolett Diána
   Természetgyógyász a családban : édesanyák kézikönyve / Szarvas Nikolett Diána. - Budapest : Scolar, 2020. - 149, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 978-963-509-137-9 kötött : 3999,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - népi gyógymód
615.89 *** 615.322
[AN 3816067]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2021.
Forgács Iván (1933-2017)
   Forgács Iván [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164290. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-173-8
Forgács Iván (1933-2017)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Forgács_I.(047.53) *** 37(439)(092)Forgács_I.(047.53)
[AN 3825485]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2021.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Jenseit des Lustprinzips (magyar)
   A halálösztön és az életösztönök ; Egy illúzió jövője / Sigmund Freud ; [ford. Kovács Vilma, Schönberger (Székács) István]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 86.)
Egys. cím: Jenseit des Lustprinzips ; Die Zukunft einer Illusion. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-484-4 fűzött : 1499,- Ft
pszichoanalízis - ösztön - vallás - kultúra
159.964.26Freud,_S *** 159.964.212.2 *** 21 *** 008 *** 316.7
[AN 3816054]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2021.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Selbstdarstellung (magyar)
   Önéletrajz [elektronikus dok.] / Sigmund Freud ; ford. Kovács Vilma. - Szöveg (epub : 435 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-148-0 (epub)
ISBN 978-963-559-149-7 (mobi)
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - pszichiáter - 19. század - 20. század - pszichoanalízis - memoár - elektronikus dokumentum
159.964.2(436)(092)Freud,_S.(0:82-94) *** 159.964.2(0:82-94)
[AN 3823193]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2021.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2010. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - kristály
615.89 *** 548
[AN 3824795]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2021.
Glaszhütter Bianka
   180°-os szerelem [elektronikus dok.] / Glaszhütter Bianka. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 247 KB) (mobi : 381 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163712. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-07-1 (pdf)
ISBN 978-615-6237-08-8 (epub)
ISBN 978-615-6237-09-5 (mobi)
magyar irodalom - homoszexualitás - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
613.885(0:82-31) *** 894.511-312.5
[AN 3821204]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2021.
Grün, Anselm (1945-)
Gier (magyar)
   Vágyaink : hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk? / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 178, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-267-462-9 fűzött : 2890,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - vallási erkölcs
613.865 *** 241
[AN 3814468]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
Soul fuel (magyar)
   A lélek ereje [elektronikus dok.] : útmutató minden napra / Bear Grylls ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164342. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-303-2
életvezetés - vallásos irodalom - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
613.865 *** 22.07 *** 244
[AN 3825990]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2021.
Heart intelligence (magyar)
   A szív intelligenciája : [halld meg a szív intuitív hangját!] / Doc Childre [et al.] ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioengetic, 2020. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-435-0 fűzött : 2490,- Ft
érzelem - mentálhigiénia
613.865 *** 159.942
[AN 3814955]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2021.
Hidasi Judit
   99 gondolat a szerelemről [elektronikus dok.] : megérdemled, hogy boldog legyél! / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-94-6
mentálhigiénia - szeretet - elektronikus dokumentum
613.865 *** 177.61
[AN 3824538]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2021.
Horváth Violetta
   Fogfehérítés utáni fehér diéta a szikrázó mosolyért / Horváth Violetta. - Budapest : Aha Marketing Kft., [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7143-5 fűzött
diéta - fogelszíneződés - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616.314-008.4
[AN 3814676]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2021.
Juhász Gábor (1988-)
   Szivárványon innen és túl, avagy Minden (és még annál is több), amit a homoszexualitásról valaha tudni akartál / Juhász Gábor. - [Budapest] : Humen Media Hungary Kft., 2020. - 510, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 506-507.
ISBN 978-615-00-9773-2 fűzött : 4290,- Ft
homoszexualitás - nemi élet
613.885 *** 316.37-055.3
[AN 3814387]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2021.
   A karanténnapok hordaléka.. [elektronikus dok.] / szerk. Zámbó Kristóf. - Szöveg (epub : 21.8 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-232-4
világjárvány - vesztegzár - magyar irodalom - antológia - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202"(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3814035]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2021.
Kay, Katty (1964-)
The confidence code (magyar)
   Az önbizalom kódja nőknek : a magabiztosság tudománya és művészete, amit minden nőnek ismernie kell / Katty Kay, Claire Shipman ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 310, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6058-23-2 fűzött : 3699,- Ft
önbizalom - mentálhigiénia - nő
613.865-055.2 *** 159.96
[AN 3814482]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2021.
Kellenberger-Reichert, Jutta
How to develop inner beauty and outer radiance (magyar)
   A belső szépségünk és a kisugárzásunk fejlesztése : taoista gyakorlatok hölgyek számára / Jutta Kellenberger-Reichert. - [Vác] : [Tao Csikung Bt.], [2020]. - 97 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-615-00-9476-2 fűzött
nők egészsége - taoizmus - ezoterika - női torna
615.825-055.2 *** 133.25 *** 613.99 *** 299.513
[AN 3814978]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2021.
Kiss Csaba
   150 éves a Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület : szemelvények az egyesület 150 évéből / Kiss Csaba, Varga Józsefné, Turnai Ágnes. - Kecel : Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2020. - 167 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7648-5 kötött
Kecel Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kecel - önkéntes tűzoltóság - testülettörténet
614.842.83(439-2Kecel)(091)
[AN 3815324]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2021.
Kopp Mária (1942-2012)
   Kopp Mária [elektronikus dok.] / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 12.8 MB). - Budapest : Semmelweis K., 2020, cop. 2010. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163776. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-102-8
Kopp Mária (1942-2012)
Magyarország - orvos - pszichológus - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
159.9(439)(092)Kopp_M.(047.53)
[AN 3821596]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2021.
Lakatos Péter
   Keto természetesen : érd el az optimális egészséget, testsúlyt és fittséget a zsír erejével / Lakatos Péter, Váczi Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 268, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-422-0 fűzött : 3999,- Ft
étrend
613.2
[AN 3815408]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2021.
Lakhiani, Vishen (1976-)
The Buddha and the badass (magyar)
   A Buddha és a fenegyerek : a munkahelyi sikerek titkos, spirituális művészete / Vishen Lakhiani ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cor Leonis, [2020]. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5893-62-9 fűzött : 4990,- Ft
siker - életvezetés - munkavégzés - munkalélektan - személyiségfejlesztés
613.865 *** 331.101.3 *** 159.923
[AN 3814437]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2021.
Lee, Bruce (1940-1973)
Striking thoughts (magyar)
   Ütős gondolatok : Bruce Lee útmutatásai a mindennapi élethez / szerk. John Little ; [ford. Andorai Péter Krisztián]. - [Budapest] : Opál Biomedicina Kft., [2019]. - 228, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7061-2 fűzött : 3990,- Ft
Hongkong - életvezetés - mentálhigiénia - sportoló - kungfu - filmszínész - 20. század - idézetgyűjtemény
613.865 *** 796.855(512.317)(092)Lee,_B.(0:82-84) *** 791.43.071.2(512.317)(092)Lee,_B.(0:82-94)
[AN 3814645]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2021.
Loyd, Alex
The love code (magyar)
   A szeretetkód : az akaraterőn túl / Alexander Loyd ; [ford. Dobó Ágnes és Vallasek Márta]. - 5. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2019, cop. 2016. - 275 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89833-7-4 fűzött : 4200,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3824803]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2021.
Lukács Liza (1975-)
   Hogyan szeretsz? : kötődési sebeink gyógyítása / Lukács Liza. - Budapest : Kulcslyuk, 2020. - 348 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 978-615-5932-44-1 fűzött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat - kötődéselmélet
159.922.7 *** 316.356.2
[AN 3815319]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2021.
Matinee, Catherine
   Kati vagyok, alkoholista.. / Catherine Matinee. - Budapest : Hársfa Alapítvány, 1992 [!2020]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1759-9 fűzött
alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94)
[AN 3824698]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2021.
Meredith, Susan
What's happening to me? (magyar)
   Mi történik velem? / írta Susan Meredith ; ... ill. Nancy Leschnikoff ; [ford. ... Kiss Judit]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9677-18-0 fűzött
serdülőkor - nemi felvilágosítás - lány
613.865-055.2-053.6(02.053.2)
[AN 3824809]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2021.
Poós Miklós
   Lélek az üzletben : hogyan játszd el életed dallamát folyamatos teljesítménykényszer és elvárások mellett / Poós Miklós. - Limitált kiad. - Budapest : Kanoa Ingenium Kft., 2020. - 215 p. ; 22 cm
QR kódokkal
ISBN 978-615-00-9566-0 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3815451]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2021.
Red Feather, Stephanie
The evolutionary empath (magyar)
   Az empata kézikönyve : gyakorlati útmutató a szívközpontú tudatossághoz / Stephanie Red Feather ; Linda Star Wolf előszavával. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6115-09-6 kötött : 5990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3814801]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2021.
Ricard, Matthieu (1946-)
L'art de la méditation (magyar)
   A meditáció művészete / Matthieu Ricard ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2017. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-291-293-6 fűzött : 1890,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - tudatosság
615.851.86 *** 613.865
[AN 3824797]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2021.
Siegel, Daniel J. (1957-)
The whole-brain child (magyar)
   A gyermeki elme : agyfejlődés, konfliktusok, támogató szülői stratégiák / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Varga Gábor]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 203, [2] p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-9718-64-7 fűzött : 3200,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - agykutatás
159.922.7 *** 37.018.1 *** 612.82
[AN 3824696]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2014. - 317 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-497-8 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3825285]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2021.
Süveges Ildikó (1939-)
   Süveges Ildikó [elektronikus dok] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164287. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-171-4
Süveges Ildikó (1939-)
Magyarország - orvos - szemészet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Süveges_I.(047.53) *** 617.7
[AN 3825466]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2021.
Szabó Péter
   Állj félre a saját utadból! / Szabó Péter. - Budapest : MotiBooks, 2019. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-78-8 fűzött : 3970,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3824751]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2021.
Szabó Péter
   Válaszd a boldogságot! : 15 egyszerű módszer, hogy jobban érezd magad / Szabó Péter. - Jav. kiad. - Budapest : MotiBooks, 2019. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-80-1 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3824747]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2021.
Szabó Péter
   Van élet a halál előtt : útmutató a küldetésed és a szenvedélyed megtalálásához / Szabó Péter. - Budapest : MotiBooks, 2019. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-79-5 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3824748]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2021.
Szendi Gábor (1954-)
   Immunerősítés belülről : hogyan készítsük fel szervezetünket a védekezésre? / Szendi Gábor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 269 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-[270].
ISBN 978-963-475-424-4 fűzött : 3999,- Ft
immunitás - vitamin - fertőző betegség - rákbetegség
612.017.1 *** 612.015.6 *** 616.9 *** 616-006
[AN 3815432]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2021.
   Szexuálpszichológia / szerk. Hevesi Krisztina, Rigó Adrien, Urbán Róbert. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 575 p. : ill. ; 25 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-212-0 kötött
szexuálpszichológia - nemi élet
159.922.1 *** 613.88 *** 616.89-008.442
[AN 3815983]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2021.
Szollár Szilvia Katalin
   Kiút : életveszély-elemzés mint az önmegvalósítás eszköze : generációkon átívelő életvédő mechanizmusok hatása hétköznapjainkra / Szollár Szilvia Katalin. - [Balatonfűzfő] : Tensol, 2020. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9918-7 fűzött
félelem - életvezetés
613.865 *** 159.942
[AN 3815015]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2021.
Tóth Máté (1989-)
   Hát téged meg ki kérdezett? : kéretlen tanácsok magamnak / Tóth Máté. - [Debrecen] : Dela Kvk., cop. 2020. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81508-3-5 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - internet
613.865 *** 681.3.004.14
[AN 3815857]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2021.
Urbán Csilla
   Amíg nem adom fel, addig legyőzhetetlen vagyok : az én sclerosis multiplexem / [Urbán Csilla]. - [Kakucs] : Urbán Cs., 2020. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0066-1 fűzött
sclerosis multiplex - memoár
616.832-004.2(0:82-94)
[AN 3815674]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2021.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The theory and practice of group psychotherapy (magyar)
   A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata / Irvin D. Yalom és Molyn Leszcz ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Park, 2020. - 835 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-417-3 kötött : 8490,- Ft
pszichoterápia - csoportterápia
615.851.6
[AN 3816089]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2021.
Zurhorst, Eva-Maria (1962-)
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3824798]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2021.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Die Heilung durch den Geist. Freud (magyar)
   A lélek orvosai [elektronikus dok.] : Freud / Stefan Zweig ; ford. Horváth Zoltán. - Szöveg (epub : 337 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-117-6 (mobi)
ISBN 978-963-559-116-9 (epub)
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
159.964.2 *** 159.964.2(436)(092)Freud,_S.
[AN 3823796]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4981 /2021.
   Digitális biztonságról [elektronikus dok.] : tanári kézikönyv : hogyan segíthetjük a gyerekeket, fiatalokat a digitális eszközök és az internet biztonságos, tudatos és értékteremtő használatában? / ... szerk. Sediviné Balassa Ildikó, Chogyelkáné Babócsy Ildikó ; [közread. a] Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimnázium, Prompt-H Számítástechnikai, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Budapest : Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimn. ; Gödöllő : Prompt-H Számítástechn., Okt., Kereskedelmi és Szolgt. Kft., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163421. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9459-5
internet - információs társadalom - digitális technika - adatvédelem - tudatosság - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
681.3.004.14(072) *** 659.2.012.8(072) *** 681.324Internet(072)
[AN 3819002]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2021.
Házi Csaba
   7STEPUX : the complete UX process from strategy to design / by Csaba Házi. - 3. ed. - [Budapest] : [Házi Cs.], 2020. - 344 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7460-3 fűzött
termékmenedzsment - vállalkozásfejlesztés - ügyfélmarketing - webdizájn
681.3.019 *** 658.1.012.4 *** 658.8.009.7 *** 330.341.1
[AN 3815438]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2021.
Whitney, David (1984-)
Get coding 2! (magyar)
   Kódolj!2 : [hozz létre öt különböző számítógépes játékot HTML és JavaScript segítségével!] / írta David Whitney ; az illusztrációkat kész. Duncan Beedie ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2020. - 223 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-165-2 kötött : 4999,- Ft
programozás - informatika - ifjúsági könyv
519.68(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3816070]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4984 /2021.
   Villamosenergetikai ipari felügyeleti rendszerek kiberbiztonsági kézikönyve / [szerk. Bonnyai Tünde, Görgey Péter, Krasznay Csaba] ; [... kiad. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet]. - Budapest : NBSZ Nemz. Kibervédelmi Int., [2020]. - 241 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9826-5 fűzött
villamosenergia-ipar - energiaellátás - információs rendszer - adatbiztonság - adatvédelem
621.311.004.58 *** 659.2.012.8 *** 681.3.067
[AN 3815368]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4985 /2021.
Allen-Caron, Laurent
Le mystère Lagerfeld (magyar)
   A titokzatos Lagerfeld / Laurent Allen-Caron ; Patrick de Sinety közrem. ; [ford. Hotya Hajnalka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9993-9 kötött : 3800,- Ft
Lagerfeld, Karl (1933-2019)
Franciaország - divattervező - 20. század - 21. század
687.01:745(44)(092)Lagerfeld,_K.
[AN 3816110]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2021.
Busics György (1953-)
   A királyi öl hossza : rekonstruálható-e az egykori hosszmértékegység? / Busics György, Tóth Sándor. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 232 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 19.)
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-615-6117-17-5 kötött
Magyarország - Székesfehérvár - mértékrendszer - hosszmérés - régészet - geodéziai mérés - Árpád-kor
681.2.08 *** 904(439-2Székesfehérvár)"09/10" *** 726.54(439)"10/14" *** 389.15(439)(091)
[AN 3815629]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4987 /2021.
   Az M25-ös története : egy új autóút születése Eger és az M3-as között / [... szerk. Kiss Gábor Gergő]. - Budapest ; Miskolc : RádióM Reklám és Marketing Kft., 2020. - 197, [2] p. : ill., színes ; 29x29 cm
Kötött
Heves megye - útépítés - főútvonal - művelődéstörténet - album
625.711.3(439) *** 625.7/.8(439.133)(091) *** 930.85(439.133)
[AN 3815560]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2021.
Molnár Szabolcs
   "Hulladékból konnektorba" : a települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának lehetőségei / [szerző Molnár Szabolcs]. - Budapest : MMK, 2020. - 174 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Magyar Mérnöki Kamara kiadványsorozata ; 54.)
borító- és gerinccím: Hulladékból a konnektorba ; keretcím: Mérnökkönyvtár. - Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-615-81009-6-0 kötött
hulladékfeldolgozás - égetés - energiatermelés - levegőtisztaság-védelem - emberi ökológia
628.474 *** 620.9 *** 504.75.05
[AN 3815581]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2021.
   Vasúti világítástechnika / [főszerk. Csapó Imre] ; [közread. a] Vasúti Erősáramú Alapítvány. - [Budapest] : Vasúti Erősáramú Alapítvány, cop. 2020. - [2], 426 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9846-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - világítástechnika - vasút - minőségbiztosítás - szabvány
628.9 *** 625.1 *** 656.21 *** 006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62) *** 65.018
[AN 3815551]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4990 /2021.
   561 tudástár / írta Tóth Tamás [et al.]. - 3. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2020]. - 2 db : ill., színes ; 23 cm + pendrive
QR-kódokkal. - borító- és gerinccím: 561-es tudástár : a magyar és uniós "AETR". - Műanyag, kapcsos borítóban
ISBN 978-615-5830-24-2 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - munkaügy - jogi szabályozás - útmutató - elektronikus dokumentum
656.1.073(439) *** 331(439)(036) *** 347.463(439)
[AN 3824717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [212] pag. var.
ISBN 978-615-5830-25-9
[AN 3824741] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [168] pag. var.
ISBN 978-615-5830-26-6
[AN 3824744] MARC

ANSEL
UTF-84991 /2021.
Ábry Szabolcs
   El nem feledett kisvasutak : a máramarosszigeti keskeny nyomközű sóvasút és a hosszúmezei erdei vasút története / Ábry Szabolcs. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 222 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218-222. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-00-6834-3 kötött
Hosszúmező (Máramaros) - Máramarossziget - közlekedéstörténet - iparvasút - erdei vasút
656.3(498.4-2Hosszúmező)(091) *** 656.3(498.4-2Máramarossziget)(091)
[AN 3814376]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2021.
Arany Edit
   Az európai minimálbérek alkalmazása : mit kell tudnia a kötelezően alkalmazandó uniós minimálbérekről a személyszállítóknak és az árufuvarozóknak? / írta Arany Edit, Kaibinger Tamás. - 3. jav. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2019]. - 139 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-16-7 fűzött
Európai Unió - munkaügy - minimális bér - szállítmányozás - útmutató
656.073(4-62)(036) *** 656.1(4-62)(036) *** 331.215.53(4-62)(036)
[AN 3824703]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4993 /2021.
Bálint György (1919-2020)
   Háziállatok a kertben / Bálint György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-184-6 kötött : 3800,- Ft
háziállat - ifjúsági könyv
636(02.053.2)
[AN 3815952]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2021.
Bíró József
   Akvarisztika kezdőknek / Bíró József. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-293-942-1 kötött : 4299,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 3815979]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2021.
   Gidrán méneskönyv / [szerk. Mihók Sándor] ; [közread. a] Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. - Budapest : Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2005-. - 31 cm
A közreadó neve 2019-től Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete
Mezőhegyes - lótenyésztés - törzskönyvezés
636.16.082(437-2Mezőhegyes)
[AN 2746321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2020. - 533 p.
ISBN 978-615-00-9818-0 kötött
[AN 3815553] MARC

ANSEL
UTF-84996 /2021.
Goodavage, Maria (1962-)
Doctor dogs (magyar)
   Gyógyító kutyák avagy Legjobb barátaink a legjobb orvosaink! [elektronikus dok.] / Maria Goodavage ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-475-224-0)
kutya - kutyatartás - állat-ember kapcsolat - elektronikus dokumentum
636.7 *** 591.557.2
[AN 3826048]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2021.
   A nagyvadgazdálkodás aktuális problémái és megoldásuk lehetőségei / [szerk. Varga Gyula és Rung Áron]. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 74, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései, ISSN 2063-1383 ; 18.)
A Kápolnásnyéken, 2019. szept. 6-án rendezett konferencia kerekasztal-beszélgetésének felszólalásai
ISBN 978-963-9783-82-9 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - nagyvad - konferencia-kiadvány
639.111.03/.04(439) *** 061.3(439-2Kápolnásnyék)
[AN 3814703]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2021.
Raffai Tamás (1977-)
   A pálinka / Raffai Tamás. - [Székesfehérvár] : [Raffai T.], 2020. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9517-2 kötött : 7000,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3814737]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2021.
Tabel, Carl (1897-1993)
Jagdgebrauchshund (magyar)
   A mindenes vadászkutya nevelése, kiképzése, vezetése / Carl Tabel ; [ford. Szabó Edit]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Hunor Magazin, 2021. - 286 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80987-6-2 kötött
kutyakiképzés - vadászkutya
636.7 *** 639.1.081
[AN 3824691]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2021.
Throll-Keller, Angelika
Zimmerpflanzen (magyar)
   Szobanövények / Angelika Throll ; [ford. Ladányi-Turóczi Csilla]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5723-40-7 fűzött : 2800,- Ft
szobanövény - amatőr kertészkedés
635.9
[AN 3814834]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5001 /2021.
Ambrus Éva
   Válogatós gyerekek : gyakorlati tanácsok és gyerekbarát receptek válogatós apróságoknak / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 219 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 978-615-5417-59-7 fűzött : 4390,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3824692]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2021.
   Cookbook : kóstolj bele cégcsoportunk gasztrovilágába / [közread. a] Criterion. - Limitált kiad. - [Budapest] : Criterion Csop., [2020]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-9870-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3814707]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2021.
Finney, Teresa
The one with all the recipes (magyar)
   Receptek : a Jóbarátok rajongóinak nélkülözhetetlen szakácskönyve / Teresa Finney. - Fót : Unio Mystica, 2020. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5546-46-4 fűzött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3814704]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2021.
Fogarasi Katalin, Gy
   Erszények, táskák története, 1300-2000 / Gy. Fogarasi Katalin. - [Budapest] : Gy. Fogarasi K., 2020. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-615-00-9391-8 kötött
táska - pénztárca - bőrdíszmű - divattörténet - középkor - újkor
646.48 *** 685.2 *** 688.35/.36 *** 391(100)(091) *** 745.53(100)"13/19"
[AN 3815436]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2021.
Hévízi Dóra
   Jövőd a tányérodon : 185 recept : egészséges, vegán / Hévízi Dóra, Hévízi Ákos. - Budapest : Rédei és Szabó Kft., [2020]. - [1], 180, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-9581-3 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3814710]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2021.
Juhász Zsuzsanna
   Bográcskönyv éheseknek / [receptek Juhász Zsuzsanna]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [96] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-742-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3824806]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2021.
Kis Boázné Guth Margit (1917-2007)
   Să gătim, să fierbem = Sütés, főzés / [szakmai r. id. Kis Boázné Guth Margit, Dalmi Brigitta Beatrix]. - [Budapest] : MNC, 2020. - 129 p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (MNC népfőiskolai traktátus sorozat ; 3.)
Borítócím: Sütés-főzés román - magyar nyelven
ISBN 978-615-80689-4-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3815375]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2021.
Marázi Gabriella
   Kedvenc sütemények Gabriellától / Marázi Gabriella. - Debrecen : Marázi G., 2020. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-9316-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3815554]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2021.
Morris, Tisha
Clutter intervention (magyar)
   Rendterápia [elektronikus dok.] : engedd el a múltat, adj teret a mának! / Tisha Morris ; ford. Tutor Krisztina. - Szöveg (epub : 6.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-482-4
rend - életvezetés - elektronikus dokumentum
64.047 *** 613.865
[AN 3825048]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2021.
Morris, Tisha
Clutter intervention (magyar)
   Rendterápia : engedd el a múltat, adj teret a mának! / Tisha Morris ; [ford. Tutor Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2018. - 196, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-333-9 fűzött : 2690,- Ft
rend - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3824799]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2021.
Nähen leicht gemacht (magyar)
   Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak : profi módszerek, közérthető leírások 1000 ábrával. - [Budapest] : Burda Style Magazin Kft., [2021]. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerk. Heidemarie Tengler-Stadelmaier
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-2745-0)
varrás
646.21
[AN 3825336]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2021.
   Plazmaadók receptkönyve : fehérjedús receptek plazmaadóink konyhájából / [szerk. Balogh Boglárka, Huszár Szilvia] ; [képek Görbe Pál]. - Törökbálint : Plazmaszolgálat Kft., [2020]. - 62, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9746-6 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - fehérjeforrás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3815557]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2021.
Rubin Eszter
   Hisztaminintolerancia szakácskönyv 2 : receptek a gyógyuláshoz / Rubin Eszter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 262, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-432-9 fűzött : 4499,- Ft
hisztamin - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 612.018
[AN 3815309]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5014 /2021.
Kovács Judit (1967-)
   A viszonosságon túl [elektronikus dok.] : az igazságtalanságra adott proszociális válasz / Kovács Judit. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164144. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-324-9
igazságosság - szociálpszichológia - proszociális magatartás - elektronikus dokumentum
177.9 *** 316.62
[AN 3824278]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2021.
Sturt, John
Created for love (magyar)
   Szeretetre teremtve : [az önértékelés megértése és fejlesztése] / John & Agnes Sturt ; [ford. Bartha Kata]. - 2. jav. kiad. - Budapest : CLC Kv., cop. 2020. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6216-00-7 fűzött : 3300,- Ft
szeretet - önértékelés - vallásos irodalom
177.61 *** 244
[AN 3814683]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2021.
Swerling, Lisa (1972-)
Happiness is... : 500 ways to show I love you (magyar)
   A boldogság.. : 500 dolog, hogy tudd, szeretlek / Lisa Swerling & Ralph Lazar ; [ford. ... Budaházy Árpád és Budaházy Bernát ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 269, [2] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-565-009-5 fűzött : 2500,- Ft
szeretet - ajándékkönyv
177.61
[AN 3815547]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5017 /2021.
Barsi Balázs (1946-)
   Nem vétkeztem a világosság ellen : Szent John Henry Newman üzenete a XXI. század embere számára / Barsi Balázs ; [közread. a] Newman Központ ... - Budapest : Newman Közp. : Szt. Gellért K., [2020]. - 125, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-696-804-5 fűzött : 2400,- Ft
Newman, John Henry (1801-1890)
Nagy-Britannia - bíboros - katolikus egyház - 19. század
282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 3814678]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2021.
Bíró Lajos (1961-)
   Magyar mitológia / Bíró Lajos. - Budapest : Szkítia, 2020. - 350 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-24-9 kötött
magyar ősvallás - magyar néprajz - mitológia - táltos - magyarságkutatás
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 398.49(=945.11)
[AN 3814749]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2021.
Burpo, Todd (1968-)
Heaven is for real (magyar)
   Igazából mennyország : egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről / Todd Burpo és Lynn Vincent ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 197 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-5-8 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3814400]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva : aki mindig közel van / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. jav. kiad., 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2014. - 200 p. ; 21 cm
Megj. "Istenre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-301-4 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3824756]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2021.
Cooper, Barry (1971-)
Life explored : handbook (magyar)
   Életkérdések : mi Isten legnagyobb ajándéka? : munkafüzet / [szerző Barry Cooper] ; [ford. Lederhaas Sára] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2019. - 61 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80257-6-8 fűzött
vallásosság - bibliamagyarázat - példatár
248.3 *** 22.07(076)
[AN 3815568]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2021.
Cooper, Barry (1971-)
Life explored : leader's handbook (magyar)
   Életkérdések : mi Isten legnagyobb ajándéka? : csoportvezetői kézikönyv / [szerző Barry Cooper] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2019. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80257-5-1 fűzött
vallásosság - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072) *** 248.3
[AN 3815563]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2021.
   Egyéves bibliaolvasó vezérfonal ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2020. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-558-431-4 fűzött : 200,- Ft
kalendárium - bibliai történet - útmutató
22(083.8) *** 22.046
[AN 3816000]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2021.
   Az Eucharisztia a Szentírásban : biblikus tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében / [szerk. Kocsis Imre] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2020. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9921-20-7 fűzött
biblikus teológia - oltáriszentség
22.08 *** 265.3
[AN 3814570]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2021.
Fekete Vilmos
   A soproni megtört fénykereszt út. - 4. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 172 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Szerző Fekete Vilmos
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3824708]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2021.
Ferenc (pápa) (1936-)
Let us dream (magyar)
   Álmodjunk együtt : út egy jobb jövő felé : Ferenc pápa és Austen Ivereigh beszélgetései alapján / [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-014-6 fűzött : 3690,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3814386]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2021.
Fowl, Stephen E. (1960-)
The theological interpretation of Scripture (magyar)
   Mi a Szentírás "teológiai értelmezése"? / Stephen E. Fowl ; [ford. Kuroli Veronika]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2020. - 101 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 41.)
Bibliogr.: p. 95-100.
ISBN 978-615-81460-3-6 fűzött
bibliakutatás - teológia - hermeneutika
22.01 *** 21 *** 22.06
[AN 3815034]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2021.
Franklin, Jentezen (1962-)
Acres of diamonds (magyar)
   Gyémántmezők : fedezd fel Isten neked szánt legjobbját ott, ahol vagy! / Jentezen Franklin ; [ford. Kriszt Lulla] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2020. - 215 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-12-3 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - önismeret
244 *** 613.865
[AN 3815884]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2021.
Gerőfiné Brebovszky Éva
   Intertextualitás és bibliaértelmezés a Zsidókhoz írt levél példáján / Gerőfiné Brebovszky Éva. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2020. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 40.)
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-615-81460-2-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliakutatás - intertextualitás
227.87.06 *** 801.73
[AN 3815031]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2021.
Goll, James W. (1952-)
The prophet (magyar)
   A próféta : egy életadó prófétai kultúra létrehozása és fenntartása / James W. Goll ; [ford. Országh György]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - 243 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-10-9 fűzött : 2950,- Ft
próféta - kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3816027]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2021.
Hagin, Oretha (1918-2007)
The price is not greater than God's grace (magyar)
   Az ár nem nagyobb Isten kegyelménél [elektronikus dok.] / Oretha Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164333. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80941-5-3
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3825968]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Ötvenöt év a szószéken : válogatott prédikációk, igemagyarázatok, szolgálatok / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2019-2020. - 6 db ; 20 cm
prédikáció
252
[AN 3769148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., 2000-2009. - 2020. - 485 p. : ill. - (Horváth Barna életműsorozata ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80772-9-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 3815588] MARC

ANSEL
UTF-85033 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Papi dolgozatok : a lelkészképesítő vizsgákra készült értekezések, 1959-1960 / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2020. - 380, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-1-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat - fényképmásolat
226.2.07 *** 224.1.07 *** 094/099.07
[AN 3815593]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Szívünk gondolata : válogatott bibliai magyarázatok / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2020. - 381 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-0-1 fűzött
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07
[AN 3815591]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2021.
Howat, Irene
Ten boys who used their talents (magyar)
   Tíz fiú, aki használta a tehetségét / Irene Howat ; [ford. Gyárfás Magdolna]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2020. - 146 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6233-4 fűzött : 1985,- Ft
híres ember - művelődéstörténet - vallásos irodalom - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 930.85(02.053.2) *** 929(100)(02.053.2)
[AN 3814499]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2021.
   Isten a szeretet és én az Ő képmása vagyok / [Gergely Cecília szerk.] ; [az illusztrációkat kész. Simon András]. - 2. átd. kiad. - [Pécel] : Magánkiad., 2020. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliai lelkivezetés ; 1.)
Fűzött
vallásoktatás
268
[AN 3824764]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2021.
Joób Olivér (1940-)
   Félúton / Joób Olivér. - Unterengstringen ; Himod : Szerző, 2020. - 446, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9700-8 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - memoár
284.1(439)(092)Joób_O.(0:82-94)
[AN 3815092]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2021.
Kandra Kabos (1843-1905)
   Kandra Kabos magyar mitológiai és történelmi munkái / ... szerk. és a bevezetőt írta Kozsdi Tamás. - Budapest : Szkítia, 2020. - 817 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-21-8 kötött : 9990,- Ft
magyar ősvallás - magyar történelem - magyarságkutatás
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9
[AN 3814748]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2021.
Kush, Narada
De veda's voor iedereen (magyar)
   A védák bölcsessége mindenkinek : mélyebb jelentésük és gyakorlati alkalmazásaik / Nárada Kush ; [ford. Holló imola Dalma]. - 3. bőv. kiad. - [Nemesbük] : AyurPress, 2020. - 406 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-406.
ISBN 978-615-6148-01-8 fűzött : 3990,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3825283]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2021.
   Legyetek férfiak! : bibliai szövegválogatás / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2020. - 82, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-432-1 fűzött : 600,- Ft
férfi - bibliai történet
22.046 *** 316.37-055.1
[AN 3815896]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2021.
Nemeshegyi-Horvát György (1982-)
   Levelek Máriához : gondolatok felekezetközti térben / Nemeshegyi-Horvát György ; [közread. a] Zebedeus Alapítvány. - [Hatvan] : Zebedeus Alapítvány, cop. 2020. - 96 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7419-1 fűzött
vallásos irodalom - mariológia - elmélkedés
244 *** 242 *** 232.931
[AN 3814590]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2021.
   Pap bácsi, kösd be a cipőmet! : történetek, anekdoták Szent II. János Pál pápáról / [összeáll. ... ford. Koncz Éva]. - 5. utánny. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021, cop. 2019. - 86, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-86-7 fűzött : 1190,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3825332]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2021.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Gyakorlati kereszténység : Prohászka Ottokár 15 útmutató írása / vál. és szerk. Frenyó Zoltán. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 170 p. : ill. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-275-9 fűzött : 2990,- Ft
katolicizmus - állam és egyház viszonya - társadalmi hatás
261 *** 282
[AN 3815640]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2021.
   Rott Nándor és kora : a katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között : a veszprémi Szaléziánumban 2019. március 21-én és augusztus 29-én rendezett konferenciák előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2020. - 461 p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 36.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81349-3-4 kötött
Rott Nándor (1869-1939)
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - állam és egyház viszonya - Tanácsköztársaság - Horthy-korszak
282(439)"191/193" *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"191/193" *** 282(439)(092)Rott_N. *** 322(439)"191/193"
[AN 3815301]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2021.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
Art & Bible (magyar)
   Művészet és Biblia / Francis Schaeffer ; [ford. Bádonyi Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 85 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-538-4 fűzött : 1500,- Ft
művészetesztétika - bibliamagyarázat
22.07 *** 7.01
[AN 3825331]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2021.
Seṗer haYašar (magyar)
   Jásár könyve : első teljes magyar fordítás / [ford. Balogh Péter]. - [Szombathely] : Agatos Media, 2020. - 266, [11] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0095-1 fűzött
apokrif irat
229.912
[AN 3815100]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2021.
Simon Róbert (1939-)
   Vallás, vallástudomány, vallástudósok / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2020. - 388, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6666-2 kötött : 4990,- Ft
vallástudomány - tudománytörténet - tudós
291 *** 291(100)(091)(092)
[AN 3815994]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2021.
Szabó Előd (1975-)
   "Jól vagyon, mert az Istennek így tetzett" : a Dunántúli Református Egyházkerület története a kezdetektől a türelmi rendeletig / Szabó Előd. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2020. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-416.
ISBN 978-615-5523-80-9 kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
egyháztörténet
284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)(091)
[AN 3815113]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2021.
   Üss vagy fuss : a Dharma küzdelem kézikönyve zen kóanok és magyar népmesék alapján / [közread. az] Eredeti Fény Zen Templom. - [Esztergom] : Eredeti Fény Zen Templom, 2020. - 207 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80654-4-3 kötött
zen buddhizmus - magyar néprajz - népmese
294.321(520) *** 398.21(=945.11)
[AN 3814862]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2021.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   A Szabadító jövetele : messiási ígéretek a Bibliában / Vankó Zsuzsa. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015-2019. - 2 db ; 21 cm
messiás - bibliamagyarázat
22.07 *** 232.1
[AN 3815600]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 385 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-18-4 fűzött
[AN 3815603] MARC

ANSEL
UTF-85051 /2021.
Varga Anna
   Örvendező szívvel / Varga Anna. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 139, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-810-6 fűzött : 1580,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3814502]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2021.
   Vestigia III : italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről / szerk. Domokos György, W. Somogyi Judit, Szovák Márton ; [közread. a Vestigia Kutatócsoport]. - Budapest : Balassi ; Piliscsaba : Vestigia Kutcsop., cop. 2020. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-263.
ISBN 978-963-456-072-2 fűzött : 3200,- Ft
Itália - magyar történelem - diplomáciatörténet - művelődéstörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - humanizmus - 15. század - 16. század - tizenötéves háború - történelmi forrás
282(439)"149"(093) *** 327(439)"14/15"(093) *** 943.9"14/15"(093) *** 930.85(45)"14/15"(093)
[AN 3815402]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2021.
Zadai, Kevin L.
The agenda of angels (magyar)
   Az angyalok programja : a szent lények szerint mit kell tudnod Isten következő mozdulásáról / Kevin L. Zadai ; [ford. Gulyás Csilla] ; [közread. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, cop. 2020. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81163-2-9 fűzött
angelológia
235.01
[AN 3814427]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5054 /2021.
Bradshaw, John (1933-2016)
Family secrets (magyar)
   Családi titkok : út az önelfogadáshoz és a családi békéhez / John Bradshaw ; [ford. Bratinané Lazányi Krisztina]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2020. - 446 p. : ill. ; 22 cm. - (Szabad és szeretetteljes emberi kapcsolatok sorozat, ISSN 2416-3333 ; 5.)
Bibliogr.: p. 439-443.
ISBN 978-615-5835-12-4 fűzött : 4900,- Ft
család - családi élet - önismeret - mentálhigiénia
316.356.2 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3815384]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2021.
Czékmann Zsolt (1983-)
   eKormányzat Magyarországon : egy negyed évszázad jogalkotási eredményei / Czékmann Zsolt ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : ME ÁJK, 2020. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-170.
ISBN 978-963-358-220-6 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kormányzati politika - elektronikus ügyintézés - infokommunikáció
316.774(4-62) *** 35.077(439) *** 681.3.004.14
[AN 3815602]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2021.
Horváth Iván
   Zsidó sorsok Bogláron : a piactértől a tabi gettóig / Horváth Iván. - Balatonboglár : Horváth I., 2020. - 151 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9169-3 kötött
Balatonboglár - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Balatonboglár) *** 943.9-2Balatonboglár(=924)
[AN 3815334]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2021.
Oszvald József (1951-)
   Ungarndeutsche[!] im Komitat Wesprim / Josef Oszvald ; [aktuális adatokkal kieg. ... Kornélia Wágenhoffer] ; [kiad. ... Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége]. - 2. átd. kiad. - [Veszprém] : Veszprém M. Német Önkormányzatok Közössége, 2020. - 57 p., [8] t. : ill., színes ; 30 cm
Német és magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8444-62-2)
Veszprém megye - magyarországi németek - néprajz
316.347(=30)439.117) *** 39(=30)(439.117)
[AN 3815316]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2021.
Rosenberg, Ross
The human magnet syndrome (magyar)
   Az emberi mágnes szindróma [elektronikus dok.] : miért szeretjük azokat, akik bántanak minket? / Ross Rosenberg ; ford. Makay Emese. - Szöveg (epub : 9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-486-2
párkapcsolat - nárcizmus - személyiség-lélektan - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.923.2 *** 616.89-008.444.5 *** 613.865
[AN 3825045]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2021.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció [elektronikus dok.] : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; ill. Stefan Stutz ; ford. Makra Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 11.7 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-478-7
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia - elektronikus dokumentum
316.647.5 *** 316.77
[AN 3825075]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2021.
Szalai Júlia (1948-)
   A nem polgárosuló középosztály : az "államfüggőség" társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon / Szalai Júlia. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-077-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - politikatörténet - társadalomtörténet - polgári demokrácia - középosztály - polgárság - posztszocializmus - paternalizmus - rendszerváltás - 21. század
316.343.65(439)"199/201" *** 321.6 *** 321.7(439)"199/201"
[AN 3815356]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5061 /2021.
   Csengeri népmesék : Molnár József gyűjtésében / [... kiad. a "Petőfi Sándor" KKIK ...]. - Csenger : "Petőfi S." KKIK, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0475-1 fűzött
Csenger - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(439-2Csenger)
[AN 3824700]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2021.
Cser Judit
   Karácsony a múzeumban / Cser Judit ; Kun Fruzsina rajz. ; [... kiad. Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2020. - 126, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5987-35-9 kötött : 3200,- Ft
Európa - karácsony - festészet - ábrázolás - művészettörténet - gyermekkönyv
398.332.416 *** 75(4)(091)(02.053.2) *** 7.04
[AN 3815481]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2021.
Dorogi Lizy
   RongyJankó karácsonya : mesés adventi élménykalendárium csak neked! / Dorogi Lizy ; [Bujtás Móni illusztrációival]. - [S.l.] : [s.n.], 2020. - 67 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött
advent - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
398.332.41(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3815550]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2021.
Görög Ibolya (1947-)
   A nyilvánosság kelepcéi : protokolltanácsok mindenkinek, akit több mint száz ember ismer / Görög Ibolya. - Átd., jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [197].
ISBN 978-963-543-060-4 kötött : 4499,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 3824688]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2021.
   Hazafiak voltak : az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken / szerk. Fabó Edit ; [ill. Pallay-Kovács Szilvia]. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-12-0 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - nemzeti ünnep - lovassport - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
394.21(439)"186/191" *** 930.85(439)"186/191" *** 798.2(439)"186/191"
[AN 3815589]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2021.
Herman Ottó (1835-1914)
   A magyar halászat könyve / ... írta Herman Ottó. - [Pusztazámor] : DNM, 2020-. - 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : K. M. Természettud. Társ., 1887
magyar néprajz - halászat - hasonmás kiadás
39(=945.11) *** 639.2 *** 094/099.07
[AN 3824659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - XV, 552 p., XII t.fol. : ill.
A gerincen számozási adatként: 20.
ISBN 978-963-9783-97-3 kötött : 2021,- Ft
[AN 3824665] MARC

ANSEL
UTF-85067 /2021.
Novák Béla
   A párbajozó úriember / Novák Béla. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2020. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-963-544-211-9 kötött : 3400,- Ft
párbaj - jogtörténet - művelődéstörténet
394.84(439)(091) *** 343.613(439)(091) *** 930.85(439)".../08"
[AN 3814808]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2021.
Takács Viktória
   Pünkösdi mese / Takács Viktória. - Budapest : Scolar, 2020. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-147-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - pünkösdi szokás - gyermekkönyv - mese
398.332.16(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3816069]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2021.
Valentino, Paolo (1982-)
Il mondo dei miti (magyar)
   A mítoszok világa : [az antik görög hősök és istenek történetei] / [szöveg Paolo Valentino] ; [ill. Fabio Mancini] ; [ford. Varga Zsuzsa]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 209, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-494-3 kötött : 3999,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2)
[AN 3815834]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2021.
Watts, Alan W. (1915-1973)
Myth and ritual in Christianity (magyar)
   Mítosz és rítus a kereszténységben / Alan Watts ; [ford. Umenhoffer István]. - [Budapest] : Polaris, 2020. - 286 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81005-3-3 fűzött : 3600,- Ft
kereszténység - rítus - mitológia
398 *** 23/28 *** 291.3 *** 291.13
[AN 3814489]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Miti e leggende (magyar)
   Mítoszok és legendák / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 59, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-768-2 kötött : 2990,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2)
[AN 3816102]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5072 /2021.
Bogyay Elemér (1936-)
   Az igazat és csakis az igazat : egy "disszidens" életrajza barátainak, harcostársainak / Bogyay Elemér. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; Budapest : Kárpátia Stúdió, 2020. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-46-3 fűzött : 1990,- Ft
Bogyay Elemér (1936-)
Magyarország - Kanada - emigráns - 20. század - memoár
325.25(=945.11)(71)(0:82-94)
[AN 3815069]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2021.
Borbély Imre (1948-2017)
   Szembeszállni a hódítással : beszélgetések Borbély Imrével. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 353 p. ; 23 cm
Sajtó alá rend. Borbély Zsolt Attila
ISBN 978-615-5374-55-5 kötött : 3990,- Ft
Erdély - Románia - politikus - határon túli magyarság - kisebbségi politika - ezredforduló - interjú
32(498)(=945.11)(092)Borbély_I.(047.53) *** 323.15(=945.11)(498)"198/199"(047.53)
[AN 3815063]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2021.
Ciornea, Carmen
   Priest Daniil Sandu Tudor : a microhistory of the resistance during the communist totalitarianism / Carmen Ciornea. - Budapest : AB Art, 2020. - 355 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303-318.
ISBN 978-615-6033-25-3 fűzött
Tudor, Sandu (1896-1962)
Románia - egyházi személy - román ortodox egyház - állami terror - 20. század - 1945 utáni időszak
323.282(498)"194/195" *** 281.95(498)(092)Tudor,_S.
[AN 3815043]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2021.
   Habsburg Ottó és az államhatalom : levéltári források az utolsó magyar trónörökösről / a bevezetőt írta, ... vál., a jegyzeteket kész., ... szerk. Kocsis Piroska és Ólmosi Zoltán. - Budapest : Habsburg O. Alapítvány : MNL : Corvina, 2020. - 304 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai, ISSN 2732-3366 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-13-6691-4 kötött
Habsburg, Otto von (1912-2011)
Habsburg-ház
Európa - Ausztria - politikus - uralkodócsalád - magyar történelem - 20. század - történelmi forrás
32(4)(092)Habsburg,_O.(093) *** 929.52(436)Habsburg"19" *** 943.9"19"
[AN 3813760]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2021.
Kun Attiláné
   Hegyen-völgyön át a Sajótól a Fehér-Nyikóig : emlékkönyv : Felsőzsolca - Nyikómalomfalva testvértelepülési kapcsolat 30 éve / Kun Attiláné. - Miskolc : Kun Attilláné, 2020. - [4], 152 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9617-9 fűzött
Felsőzsolca - Nyikómalomfalva - testvérváros - helyismeret
327.33(439-2Felsőzsolca) *** 327.33(498.4-2Nyikómalomfalva) *** 908.439-2Felsőzsolca *** 908.498.4-2Nyikómalomfalva
[AN 3815357]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2021.
   A nemzetközi kapcsolatok története / Bárány Attila [et al.] ; szerk. Schrek Katalin ; [a térképeket szerk. Szilágyi Zsolt]. - Debrecen : [Printart-Press], 2020. - 352 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81354-1-2 fűzött
diplomáciatörténet - egyetemi tankönyv
327(100)(075.8)
[AN 3815646]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2021.
   Nemzetpolitika a hegyvidéken: Darányi Ignác, Egán Ede, Bartha Miklós címmel 2017. november 3-án Székelykeresztúron a Molnár István Múzeumban tartott konferencia szerkesztett előadásai / [szerk. ... Kása Csaba] ; [kiad. a Momdif Egyesület ...]. - Budapest : Momdif Egyes., 2019. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5217-5 fűzött
Bartha Miklós (1848-1905)
Magyarország - politikus - újságíró - 19. század - századforduló
32(439)(092)Bartha_M. *** 070(439)(092)Bartha_M.
[AN 3814639]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2021.
Olt, Reinhard (1952-)
   Im Karpatenbogen : Ungarn und die Diaspora der Magyaren : Reportagen und Analysen / Reinhard Olt ; [Hrsg.:] Freunde von Ungarn Stiftung. - Budapest : Freunde von Ungarn Stiftung, 2020. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Freunde von Ungarn Bücher
ISBN 978-615-81674-0-6 kötött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - kisebbségi politika - német irodalom - publicisztika
323.1(=945.11)(4-191)(0:82-92) *** 316.347(=945.11)(4-191)(0:82-92) *** 830-92
[AN 3814052]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5080 /2021.
Arany László
   Ázsia tiltott magyar régészete / Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 388 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6115-17-1 kötött : 6990,- Ft
Ázsia - magyarságkutatás - régészet
930.8(=945.11)(089.3) *** 903/904(5)(089.3)
[AN 3814809]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2021.
Brun, Maëlle
Brigitte Macron (magyar)
   Brigitte Macron : kalitkán kívül / Maëlle Brun ; [ford. Szalai Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9994-6 fűzött : 3600,- Ft
Macron, Brigitte (1953-)
Franciaország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - életrajz
929(44)(092)Macron,_B.
[AN 3815737]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2021.
Crowley, Roger (1951-)
Accursed tower (magyar)
   Az elátkozott torony : Akkó eleste és a keresztes háborúk vége / Roger Crowley ; [ford. Hegedűs Péter] ; [az utószót írta Bárány Attila]. - Budapest : Park, 2020. - 357 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 331-339.
ISBN 978-963-355-574-3 kötött : 4490,- Ft
Jeruzsálemi Királyság - Akko - történelem - keresztes háborúk - 13. század - hadtörténet - ostrom
956.94"12" *** 355.48(569.4-2Akko)"1291" *** 291.7(569.4)
[AN 3815859]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2021.
Csunderlik Péter (1985-)
   Csupa hajdani eszelős : írások az 1900-1945-ös Magyarországról és emlékezetéről / Csunderlik Péter. - Budapest : Napvilág, 2020. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-338-464-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - emlékezetpolitika - magyar irodalom - Tanácsköztársaság - Horthy-korszak - esszé - publicisztika - könyvkritika
943.9"190/194" *** 894.511-92 *** 316.63(439) *** 930.85(439)"190/194"
[AN 3815057]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2021.
Fehér Bence (1968-)
   A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye / Fehér Bence. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020-. - 29 cm
Kárpát-medence - magyarságkutatás - epigráfia - régészet - rovásírás - lelet
930.8(=945.11) *** 930.271 *** 904(4-191) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3815441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Korai emlékek (1599 előtt) és kései feliratos emlékek. - 2020. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 12.)
Bibliogr.: p. 470-503.
ISBN 978-615-6117-10-6 kötött
[AN 3815442] MARC

ANSEL
UTF-85085 /2021.
Goldsworthy, Adrian Keith (1969-)
Caesar (magyar)
   Caesar : egy kolosszus élete / Adrian Goldsworthy ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 676 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 629-633.
ISBN 978-963-635-759-7 kötött : 6999,- Ft
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
Római Birodalom - uralkodó - történelem - 1. század (Kr. e.)
937(092)Caesar,_Caius_Iulius *** 937"-00"
[AN 3814888]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2021.
Howat, Irene
Ten girls who used their talents (magyar)
   Tíz lány, aki használta a tehetségét / Irene Howat ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2020. - 146 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6234-1 fűzött
híres ember - nő - művelődéstörténet - vallásos irodalom - ifjúsági könyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3814498]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2021.
Katona Tamás (1932-2013)
   Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei / Katona Tamás, Ráday Mihály. - Budapest : Corvina, 2013-2020. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékhely - televíziós műsorszám
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 791.9.097(439) *** 725.945(100)
[AN 3502885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Arcok és sorsok : hol sírjaik domborulnak... / szerk. Csorba László. - 2020. - 442 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-13-6661-7 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - síremlék - emlékhely - történelmi személy - életrajz
355.48(439)"1848/1849"(092) *** 726.82(100) *** 725.945(100) *** 943.9"1848/1849"(092)
[AN 3815954] MARC

ANSEL
UTF-85088 /2021.
Kertész István (1942-)
   Ókori hősök / Kertész István ; [térképek Nagy Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 446, [1] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-[447].
ISBN 978-963-544-032-0 kötött : 4990,- Ft
történelmi személy - hadtörténet - ókor
931(092) *** 355.48(3)
[AN 3815831]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2021.
   Krakkót látni - és megírni : Krakkó magyar szemmel : XX. század / összegyűjt., sajtó alá rend., az előszót, a magyarázó szövegeket és a jegyzeteket írta Petneki Áron. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 398, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-[399].
ISBN 978-963-456-083-8 fűzött : 3800,- Ft
Krakkó - helytörténet - helyismeret - magyar irodalom - 20. század - történeti kronológia - antológia
943.8-2Kraków"19"(0:930.24) *** 894.511-822 *** 908.438-2Kraków(0:82-822)
[AN 3815362]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2021.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi a török korból / Lőrinc László ; [ill. Rátkai Kornél]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 157 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-618-7 kötött : 3299,- Ft
magyar történelem - török hódoltság - gyermekkönyv
943.9"13/16"(02.053.2)
[AN 3815872]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2021.
Magyar Zoltán (1967-)
   Hős vagy lázadó? : Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben / Magyar Zoltán. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 15.)
Bibliogr.: p. 129-141.
ISBN 978-615-6117-13-7 kötött
Koppány (962?-997)
Magyarország - történelmi személy - államalapítás - néphagyomány - művelődéstörténet - 10. század
943.9(092)Koppány *** 930.85(439) *** 398.1(439)
[AN 3815592]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2021.
Margittai Gábor (1973-)
   Láthatatlan kastély : erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében: Wassok és Kemények / Margittai Gábor. - [Csabdi] : Külső Magyarok, 2020. - 291 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-289.
ISBN 978-615-00-9690-2 kötött : 3950,- Ft
Wass család
Kemény család
Erdély - családtörténet - arisztokrácia - határon túli magyarság - államosítás - 20. század - 21. század
929.52(439.21)Wass *** 929.52(439.21)Kemény *** 316.343.322(439.21) *** 316.347(=945.11)(498.4) *** 332.025.27(498.4)"19/20"
[AN 3814745]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2021.
Les mythes de la seconde guerre mondiale (magyar)
   A második világháború mítoszai [elektronikus dok.] / szerk. Jean Lopez és Olivier Wieviorka ; ford. Marádi Krisztina. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9948-9
második világháború - hadtörténet - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(100)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3825878]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2021.
Nemere István (1944-)
   Magyar merénylők és összeesküvők [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-677-2 (epub)
ISBN 978-963-453-678-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-679-6 (pdf)
Magyarország - magyar történelem - középkor - politikai bűncselekmény - elektronikus dokumentum
943.9"10/14"(092) *** 343.301(439)"10/14"
[AN 3825892]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2021.
Nemere István (1944-)
   Magyar őstörténet [elektronikus dok.] : kezdetektől Szent István király megkoronázásáig / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.3 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-683-3 (epub)
ISBN 978-963-453-684-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-685-7 (pdf)
magyar őstörténet - magyar történelem - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11) *** 943.9".../09"
[AN 3823657]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2021.
Nemere István (1944-)
   Szerelmes királynők [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164040. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-689-5 (epub)
ISBN 978-963-453-690-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-691-8 (pdf)
uralkodócsalád - híres ember - nő - szerelem - elektronikus dokumentum
930.9(092)(089.3) *** 929-055.2(100)(089.3) *** 392.6
[AN 3823477]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2021.
Novák Ádám (1987-)
   A terebesi Perényi család története a 15. század közepéig / Novák Ádám ; [kiad. a DE-FIK "Magyarország a középkori Európában" Kutatócsoport ...]. - Debrecen : DE-FIK "Magyarország a középkori Európában" Kutatócsop. : Printart Press Kft., 2020. - 289 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-279. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-206-5 kötött
Perényi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Perényi
[AN 3815673]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2021.
   Ősi írásaink : tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet által 2019. december 12-13-án rendezett konferencián elhangzott előadásokból / szerk. Fehér Bence, Ferenczi Gábor. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-14-4 kötött
Magyarország - epigráfia - rovásírás - régészet - magyarságkutatás
930.271 *** 003.335.9(=945.11) *** 904(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 3815615]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2021.
Simon Zoltán
   Zámolyi emberek visszaemlékezései / Simon Zoltán. - [Zámoly] : Simon Z., [2020]. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9928-6 fűzött
Zámoly - helyi társadalom - helytörténet - 20. század - oral history - memoár
929(439-2Zámoly)(0:82-94) *** 943.9-2Zámoly"19"(0:82-94)
[AN 3815661]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2021.
Szalay István
   A Turul dinasztia / Szalay István. - Veszprém ; [Kapuvár] : [Szalay I.], 2020. - 229, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9188-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodócsalád - Árpád-kor
943.9"08/12" *** 943.9(092)"08/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3815292]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2021.
Szalay, Ladislav (1929-)
Legenda rokov meruôsmych (magyar)
   1848-49 legendája a szlovák történetírásban / Ladislav Szalay ; [ford. F. Kováts Piroska]. - 3. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 237 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-48-7 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - Szlovákia - magyar történelem - nemzetiségtörténet - szlovákok - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történetírás - vitairat
943.922(=854)"1848/1849" *** 930.1(437.6) *** 943.9"1848/1849"(=954)
[AN 3815097]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2021.
Szávay István
   Fejezetek a Szávay család történetéből [elektronikus dok.] : hét évszázad Magyarországon / Szávay István. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Szeged : Szávay I., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163821. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9609-4
Szávay család
családtörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439)Szávay
[AN 3822021]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2021.
Torma Zsófia (1832-1899)
   A Kárpát-medence sumér öröksége : Torma Zsófia élete és kutatásai / ... szerk. Kozsdi Tamás. - Budapest : Szkítia, 2020. - 458 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-22-5 kötött
Torma Zsófia (1832-1899)
Magyarország - Erdély - régész - 19. század - régészet - magyarságkutatás - sumerológia
902(439)(092)Torma_Zs. *** 008(=921.19)(439.21) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 903/904(439.21)
[AN 3814758]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5104 /2021.
   Emlékül Dél-Borsodból / [... összeáll. ... Erőss Gábor]. - [Gelej] : Erőss G., cop. 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-6915-9 kötött
Borsod vármegye - helyismeret - hétköznapi élet - bűncselekmény - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - két világháború közötti időszak - újságcikk
908.439.134"186/193"(046) *** 343.23(439.134)"186/193"(046)
[AN 3814781]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2021.
Gellért Lajos
   A XIII. kerület : kezdetektől napjainkig / [szerzők Gellért Lajos, Juhász Katalin, Pappné Vőneki Erzsébet]. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Sprint K., cop. 2020. - 224 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 220-224. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80997-8-3 kötött
Budapest. 13. kerület - helyismeret - album
908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 3824705]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2021.
   Hárskút emlékei : a Hárskút képekben című könyv folytatása / [írta ... Heblinger Józsefné] ; [kiad. a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - Hárskút : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 188 p. : ill. ; 25 cm
A köszöntő német nyelven is
ISBN 978-615-00-9328-4 kötött
Hárskút - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hárskút(084.12)
[AN 3815406]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2021.
Horváth Géza
   Mi Komárom-Esztergom megyeiek vagyunk / [... szerzője Horváth Géza]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, [2020]. - 154 p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Komárom-Esztergom megyei értékek, ISSN 2732-1738 ; 1.)
ISBN 978-963-7190-73-5 fűzött
Komárom-Esztergom megye - helyismeret - kulturális örökség - természeti környezet
908.439.115 *** 502(439.115) *** 930.85(439.115)
[AN 3814699]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2021.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista: Magyarország : 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél / Kocsis Noémi. - Budapest : Scolar, 2020. - 359 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-215-4 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3815928]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2021.
Laposa József (1948-)
   Badacsony, a magyar borvidékek ékessége / Laposa József. - [Badacsonytomaj] : Laposa J., cop. 2020. - 359 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 356-357.
ISBN 978-615-00-9644-5 kötött
Badacsonyi borvidék - Badacsony - helyismeret - szőlészet - borászat
908.439Badacsony *** 634.8(439Badacsony) *** 663.2(439Badacsony)
[AN 3815447]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2021.
   Nyírábrány. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Nyírábrány - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nyírábrány *** 943.9-2Nyírábrány
[AN 3815639]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2021.
   Összetartozunk : Magyarország, 2010-2020 : a felemelkedés krónikája / [főszerk. Bencsik András]. - Budapest : Artamondó K., 2020. - 519 p. : ill., főként színes ; 38 cm
ISBN 978-615-80619-3-3 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - országismeret - 21. század - fényképalbum
908.439"201"(084.12)
[AN 3814685]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2021.
Pataki János
   Őrvidék : [barangolás Várvidéken] / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Szombathely : Őrvidék Ház ; [Szeged] : M. Házak Nonprofit Kft., 2020. - 475, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : 6990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81690-7-3)
Burgenland - útikönyv
914.363(036)
[AN 3814746]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2021.
Reiman Zoltán (1980-)
   Miskolc mindig várni fog! / Reiman Zoltán. - [Miskolc] : Reiman Z., 2019. - 392 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6422-2 fűzött
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 3812726]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2021.
Sipos István
   Egy év utazás [elektronikus dok.] : egy év útinaplója / Sipos István. - Szöveg (epub : 34.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Európa - Ázsia - Magyarország - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.4(0:82-992) *** 908.5(0:82-992) *** 908.439(0:82-992)
[AN 3821764]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2021.
Tittel Kinga
   A Duna kincsei / Tittel Kinga ; Garaczi Glória rajz. - Budapest : Kolibri, 2020. - 189, [4] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesélő zsebkönyvek)
ISBN 978-963-437-547-0 fűzött : 2699,- Ft
Budapest - Duna - helyismeret - útikönyv
908.439-2Bp.(282.243.7) *** 914.39-2Bp.(036) *** 908.439-2Bp.
[AN 3814351]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2021.
   Tokaj szíve-java : értékek, szépségek, élmények a bor fővárosából / [fel. szerk. Sári Andrea] ; [m. szöveg Szegedi Márta] ; [... ford. Pályi Gergely, ... Győrfi Maria] ; [... fotózta Fórián József] ; [... a Magyar a Magyarért Alapítvány megbízásából ... kész.]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2020. - 200 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Magyar, angol és lengyel nyelven
ISBN 978-615-81685-0-2 kötött
Tokaj - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tokaj(084.12)
[AN 3815534]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5117 /2021.
Bakos Zoltán
   Szemben a társadalommal : [hogyan alakítja át a demokráciát a liberális médiaterror?] / Bakos Zoltán. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 316 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5374-56-2 fűzött : 3490,- Ft
médiaismeret - médiapolitika - információs társadalom - liberalizmus - 21. század
34:681.3.004.14 *** 329.12 *** 316.774(100)"20"
[AN 3815086]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2021.
Domonkos László (1951-)
   Szovjet spartacusok : rezisztencia a szögesdrót mögött / Domonkos László ; [ill. Matl Péter] ; [közread.] A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - Budapest : A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2020. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6251-00-8 fűzött
Szovjetunió - Gulag - állami terror - engedelmesség-megtagadás - felkelés - oral history
343.819.5(47)"192/195" *** 323.226 *** 343.343 *** 323.269 *** 323.282(47)(093)
[AN 3815050]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2021.
Kiss Lilla Nóra (1991-)
   Az Unióból való kilépés főbb jogi, intézményi és társadalmi vonatkozásai / Kiss Lilla Nóra ; [kiad. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : ME ÁJK, 2020. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2020. 08. 15. - Bibliogr.: p. 151-175.
ISBN 978-963-358-218-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-358-219-0)
Európai Unió - nemzetközi jog - intézményrendszer - jogalkalmazás - Európai Unió országa
341.17(4-62) *** 35(4-62) *** 340.132(4-62)
[AN 3815782]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2021.
Tasnádi Péter (1950-)
   A gengsztervilág titkai / Tasnádi Péter. - [Újlengyel] : Vertas Trade Kft., [2020]. - 312 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8809-9 fűzött
Tasnádi Péter (1950-)
Magyarország - bűnöző - szervezett bűnözés - 20. század - 21. század - memoár
343.919(439)(092)Tasnádi_P.(0:82-94)
[AN 3814700]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2021.
Varga László (1946-)
   Leckekönyvek, tölgyfalombok : légvédelmi tüzér és légvédelmi rakétatüzér fegyvernemi tisztek a felsőoktatásban / Varga László. - [Győr] : [Varga L.], cop. 2020. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 978-615-00-9527-1 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katonatiszt - tüzérség - légvédelem - katonai akadémia - katonatisztképzés - történeti feldolgozás
358.116(439)(091)(092) *** 355.232(439)"1945/201" *** 378.635.811.6(47)(091) *** 378.635.811.6(439)(091)
[AN 3815382]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2021.
   Veszprém megyei önkormányzati almanach, 1990-2020 : tények, adatok, értékelések, elemzések / szerzők Agg Zoltán [et al.] ; szerk. Zongor Gábor ; társszerk. Agg Zoltán ; [közread. a Comitatus Társadalomkutató Egyesület]. - Veszprém : Comitatus Kv., 2020. - 297 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2020. szept. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7678-18-9 kötött
Veszprém megye - helyi önkormányzat - megyei igazgatás - ezredforduló - 21. század - adattár
353.2(439.117)"199/202" *** 352(439.117)"199/202"
[AN 3815370]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5123 /2021.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   Mesés kémjátszmák : a nyugati külkereskedelmi hálózatok kiépülése 1945 után / Borvendég Zsuzsanna. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 13.)
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 978-615-6117-11-3 kötött
Magyarország - titkosszolgálat - külkereskedelem - szocialista gazdaság - 1945 utáni időszak
355.40(100)"194/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 339.194(439)"195/198" *** 330.342.15(439)"1945/198"
[AN 3815585]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2021.
Nester, William (1956-)
Putin's virtual war (magyar)
   Putyin virtuális háborúja : hogyan formálja át és destabilizálja Oroszország Amerikát, Európát és a nagyvilágot? / William Nester ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2020. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-371.
ISBN 978-963-7054-93-8 kötött
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - történelem - külpolitika - biztonságpolitika - államfő - ezredforduló - 21. század
355.02(47)"200/201" *** 32(47)(092)Putin,_V._V. *** 947"200/201" *** 327(47)"200/201"
[AN 3814807]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2021.
Nevenkin, Kamen
   Bloody Vienna : the Soviet offensive operations in Western Hungary and Austria, March - May 1945 / Kamen Nevenkin. - Keszthely : Peko Publ., 2020. - 212 p. : ill. ; 22x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5583-26-1 kötött
Nyugat-Dunántúl - Ausztria - Németország - Szovjetunió - hadtörténet - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
355.48(439.11)"1945"(084.12) *** 355.48(436)"1945"(084.12) *** 623.438(47)"1939/1945"(084.12) *** 623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3815686]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2021.
Nevenkin, Kamen
   From Bessarabia to Belgrade : an illustrated study of the Soviet conquest of Southeast Europe, March - October 1944 / Kamen Nevenkin. - Keszthely : Peko Publ., 2020. - 152 p. : ill. ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-615-5583-28-5 kötött
Németország - Szovjetunió - Balkán - hadtörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(430)"1944"(084.12) *** 355.48(47)"1944"(084.12) *** 355.48(497)"1944"(084.12)
[AN 3815684]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2021.
Polgár Balázs Dávid (1985-)
   Csata a Harsány-hegynél, 1687 : háború, régészet és kulturális örökségvédelem / Polgár Balázs ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 242 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-235. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-519-008-9 kötött
Magyarország - Nagyharsány - hadtörténet - régészet - török hódoltság - csata - 16. század - 17. század - történelmi forrás
355.48(439)"15/16" *** 904(439)"15/16" *** 355.48(439-2Nagyharsány)"1687"(093)
[AN 3815395]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5128 /2021.
Burg, Bob
The go-giver (magyar)
   Az adakozó avagy Miért igaz, hogy "aki ad, sokkal többet kap vissza?" / írta Bob Burg és John David Mann ; [ford. Bayer Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Pongor, [2020], cop. 2010. - 127 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 3.)
ISBN 978-963-88996-2-0 fűzött : 3490,- Ft
siker - vezetéslélektan - üzleti élet
65.012.4 *** 65.013
[AN 3825318]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2021.
Kaweh, Babak (1959-)
Das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis (magyar)
   Coaching kézikönyv coachoknak és oktatóknak [elektronikus dok.] / Babak Kaweh ; ford. Makra Júlia. - Szöveg (epub : 13 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-481-7
coaching - vezetéstudomány - elektronikus dokumentum
659.2 *** 65.012.4
[AN 3825054]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5130 /2021.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A hálózat pénze : [Magyarország kirablásának megszervezése] / Borvendég Zsuzsanna. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 978-615-5374-53-1 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - titkosszolgálat - hidegháború - szocialista gazdaság - külkereskedelem - feketegazdaság - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
339.194(439)"195/198" *** 355.40(100)"194/198" *** 339.5(439)"195/198"
[AN 3815089]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2021.
Farkas Zoltán (1952-)
   13 portré : egy gyűjtő arcképcsarnokából / Farkas Zoltán. - Budapest : Park, cop. 2020. - 439 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-438-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - híres ember - tudós - közgazdász - 20. század - 21. század - portré
330(439)(092) *** 929(439) *** 894.511-92
[AN 3814480]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2021.
Harangi Andrea
   Munkaerő-gazdálkodás, 2020 / Harangi Andrea Judit. - Budapest : Penta Unió, 2020. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-615-5249-79-2 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - emberierőforrás-kezelés - tankönyv
658.3(078) *** 331.5(078)
[AN 3815322]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2021.
Házi Csaba
   10 product validation experiments : the guide to validation and minimum viable products (MVP) / by Csaba Házi. - [Budapest] : [Házi Cs.], 2020. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7461-0 fűzött
termékmenedzsment - ügyfélmarketing - vállalkozásfejlesztés - versenyképesség - webdizájn
658.512.2 *** 658.8.009.7 *** 339.137.2 *** 330.341.1 *** 681.3.019
[AN 3815480]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2021.
Lux, Michael
Einführung in den Zollkodex der Union (UZK) (magyar)
   Útmutató az Uniós Vámkódexhez / Michael Lux ; [ford. Skrám Katalin és Hálám Szabolcs] ; [... kiad. a Magyar Vámügyi Szövetség]. - 2. átd. kiad. - Budapest : MVSZ, 2020. - 186 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81541-0-9 fűzött : 5880,- Ft
Európai Unió - vámügy - jogi szabályozás - útmutató
336.41(4-62)(094)(036)
[AN 3824757]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2021.
   Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010-2020 / szerk. Czirfusz Márton ; [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Budapest : [Pécs] : KRTK RKI, 2020. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5754-45-6 fűzött
Magyarország - regionális politika - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század
332.14(439)"201" *** 316.344.2(439)"201" *** 911.3(439)"201"
[AN 3815743]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2021.
   Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010-2020 [elektronikus dok.] / szerk. Czirfusz Márton ; [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 11.7 MB). - Budapest : [Pécs] : KRTK RKI, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164160. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5754-46-3
Magyarország - regionális politika - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század - elektronikus dokumentum
332.14(439)"201" *** 316.344.2(439)"201" *** 911.3(439)"201"
[AN 3824419]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5137 /2021.
   Agrártörténeti tények és emlékek, 2000-2020 / [szerk. Nemessályi Zsolt] ; [közread. az] Agráriumért Alapítvány. - Debrecen : Agráriumért Alapítvány, 2020. - 142 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9458-8 fűzött
Debrecen - agrártudomány - egyetem - cikkgyűjtemény
378.663(439-2Debrecen)(0:82-92)
[AN 3815538]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2021.
Besnyi Szabolcs (1978-)
   A játék nem játék! 3 : ragadd meg a résztvevőid figyelmét, és tedd érdekesebbé és változatosabbá a programjaidat! / [Besnyi Szabolcs, Boros Balázs Mókus és Nagy Gábor Mápó] ; [ill. Szabó Szikla Szilárd] ; [kiad. az OptimusTréning ... és a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt. ...]. - [Budapest] : Optimus Tréning : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt., cop. 2020. - 332 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6103-02-4 fűzött : 4990,- Ft
játék - pedagógiai munka
371.382 *** 371.321
[AN 3814665]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2021.
Deliága Éva
   A szemnek láthatatlan : mi állhat a gyerek viselkedése, tünete hátterében? / Deliága Éva. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5932-47-2 fűzött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3815315]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2021.
   Extrem-digital : diplomás pályakövető rendszer az Evangélikus Hittudományi Egyetemen : [szerk. Orosz Gábor Viktor]. - Budapest : Evangélikus Hittud. Egy., 2020. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (DPR füzetek, ISSN 2631-0724 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80459-6-4 fűzött
Magyarország - távoktatás - egyetem - digitális technika - világjárvány - 21. század
37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 616.98(100)"202" *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 3815762]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2021.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2020) (Veszprém ; Zalaegerszeg)
   2020. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Pannon Egyetem : 2020. november 25. : konferenciakötet / [... szerk. Hegedűs Csaba] ; [kiad. az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács]. - [Veszprém] : Pannon Egy. Egy. Tud. Diákköri Tcs., [2020]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Institutional Scientific Student's Associations Conference : 2020. november 25., Pannon Egyetem, Veszprém, Zalaegerszeg. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-155-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3815380]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2021.
Istvánfi Csaba (1936-2017)
   Istvánfi Csaba [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-331-169-1
Istvánfi Csaba (1936-2017)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Istvánfi_Cs.(047.53) *** 61(439)(092)Istvánfi_Cs.(047.53)
[AN 3825481]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2021.
Katona Irén
   Lélekhang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - X. rész: Bak / Katona Irén. - Báránd : Szerző, 2020. - 202 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
Fűzött
óvodai nevelés - játék - karácsonyi szokás
372.3 *** 793/794 *** 398.322.416
[AN 3815860]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2021.
   Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban [elektronikus dok.] / Dringó-Horváth Ida [et al.] ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja. - Szöveg (pdf : 14.1 MB). - Budapest : KRE IKT Kutatóközpontja, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164305. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-40-3
Magyarország - oktatástechnológia - multimédia - e-learning - módszertan - felsőoktatás - elektronikus dokumentum
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 371.3 *** 378(439)
[AN 3825703]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2021.
Orosz Gyula
   Hibás feladatmegoldások az általános iskolában / Orosz Gyula. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2020. - 147, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 26.)
Fűzött
matematika - tantárgy - tanári segédkönyv - példatár
372.851(072)(076)
[AN 3814733]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2021.
Quinn, Suzy K.
Lies we tell mothers (magyar)
   "Majd lesz időd magadra, amikor a gyerek alszik" [elektronikus dok.] : kegyes hazugságok kezdő szülőknek / Suzy K. Quinn ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Álomgyár, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-59-5
gyermeknevelés - életvezetés - szülő - memoár - elektronikus dokumentum
37.018.1(0:82-94) *** 613.865-055.5(0:82-94)
[AN 3824236]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2021.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika [elektronikus dok.] : szülő-gyerek kapcsolatok a számok tükrében / Székelyhidi Ágnes. - Szöveg (epub : 6.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-477-0
számmisztika - családi nevelés - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 133.5:51
[AN 3825080]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5148 /2021.
Cox, Michael (1988-)
Zonal marking (magyar)
   Stílusok csatája : a modern európai futball kialakulása / Michael Cox ; [ford. Hegedűs Henrik]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 395 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-394.
ISBN 978-963-475-433-6 kötött : 4999,- Ft
Európa - sporttörténet - labdarúgás - ezredforduló
796.332(4)"199/201"
[AN 3814842]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2021.
Jornet, Kilian (1987-)
Res és impossible (magyar)
   Semmi sem lehetetlen : [kalandok az Everesten] / Kilian Jornet ; [ford. Ungvári Ildikó, Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 246 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-935-5 fűzött : 3990,- Ft
Spanyolország - Csomolungma - sportoló - alpinizmus - 21. század - memoár
796.52(460)(092)Jornet,_K.(0:82-94) *** 796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 3815428]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2021.
Kovács Attila
   Az én aranycsapatom : az utolsó világverő magyar labdarúgó-válogatott története, 1983-1986 / Kovács Attila. - Veszprém ; [Budapest] : Szerző, 2020. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8955-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság - 1980-as évek
796.332(439)"198" *** 796.332.093(100)"1986"
[AN 3815379]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2021.
Livingstone, Ian (1949-)
Assassins of Allansia (magyar)
   Allansia bérgyilkosai / Ian Livingstone ; [... ill. Balla Krisztián] ; [ford. ... Szűcs Gyula]. - [Szolnok] : Chameleon Comics, cop. 2020. - 400, [4] p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Fighting fantasy
ISBN 978-615-81365-0-1 fűzött : 3990,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 3814635]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2021.
Livingstone, Ian (1949-)
The port of peril (magyar)
   A veszedelem kikötője / Ian Livingstone ; Róger Goulart illusztrációival ; [ford. ... Szűcs Gyula]. - [Szolnok] : Chameleon Comics, cop. 2020. - 400, [2] p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Fighting fantasy
ISBN 978-615-81365-1-8 fűzött : 4199,- Ft : 10,60 GBP
szerepjáték
793.9
[AN 3814338]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2021.
Nagy Árpád (1963-)
   Magas-Tátra túrakalauz [elektronikus dok.] / Nagy Árpád. - Jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Budapest : Kornétás, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164176. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5937-19-4
Magas-Tátra - Szlovákia - Lengyelország - természetjárás - útikönyv - elektronikus dokumentum
796.5(438)(234.372.43) *** 914.376(234.372.43)(036) *** 796.5(437.6)(234.372.43) *** 914.38(234.372.43)(036)
[AN 3824557]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2021.
   Az NFL 100 éve : 100 varázslatos esztendő, 66 izgalmas sztori / [... szerk. Szilvási György]. - Budapest : G-Adam, cop. 2020. - 335 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 334-335.
ISBN 978-615-81489-2-4 fűzött : 4990,- Ft
National Football League
Egyesült Államok - sporttörténet - rögbi
796.333(73)(091)
[AN 3815566]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2021.
Pethő András
   Jupp Heynckes / Pethő András. - Répcelak : Ani-And K., 2020. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81654-0-2 kötött : 4300,- Ft
Heynckes, Jupp (1945-)
Német Szövetségi Köztársaság - Európa - labdarúgó - edző - labdarúgás - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.332(430.1)(092)Heynckes,_J. *** 796.332(4)"196/201" *** 796.332.071.4(4)(092)Heynckes,_J.
[AN 3815068]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Denaturált Afrika : feleségemmel a fekete földrészen / Széchenyi Zsigmond. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 321 p., [36] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 31. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-07-2 kötött : 2021,- Ft
Kelet-Afrika - magyar irodalom - vadászkaland - útleírás
799.2(676)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3824682]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ünnepnapok : egy magyar vadász hitvallása : második rész / Széchenyi Zsigmond ; Schell József illusztrációival. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 483 p., [32] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 30. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-06-5 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3824675]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2021.
Tanos Bálint
   Edzés mindenkinek: a funkcionális út / Tanos Bálint. - [Budapest] : Thor Academy Kft., 2020. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-[286].
ISBN 978-615-00-9633-9 fűzött : 4990,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3814729]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5159 /2021.
Bobory Zoltán (1946-)
   A Don-kanyar kápolna története képeken, dokumentumokban, levelekben / Bobory Zoltán ; [közread. a] Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövets. : Vörösmarty Társ., 2020. - 35 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9830-89-9 fűzött
Pákozd - Don-kanyar - Magyarország - kápolna - emlékmű - második világháború - hadtörténet - történeti feldolgozás
726.52(439-2Pákozd)(091) *** 725.945(439-2Pákozd)(091) *** 355.48(47)"1942/1943" *** 355.48(439)"1942/1943"
[AN 3815543]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2021.
Bodnár Szilvia (1955-)
   German drawings of the fifteenth and sixteenth centuries in the Museum of Fine Arts, Budapest / Szilvia Bodnár ; with the assistance of Edina Adam and ... Guido Messling ; [transl. Edina Adam, Steve Kane, Steven Lindberg]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2020. - 433 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 401-426.
ISBN 978-615-5987-26-7 kötött
Németország - Budapest - rajzművészet - múzeumi gyűjtemény - 15. század - 16. század
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 741(430)"14/15"
[AN 3815561]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2021.
Ender, Thomas (1793-1875)
   A Waldstein-gyűjtemény : Thomas Ender felső-magyarországi tájképei / [... szövegeket írta ... Rozsondai Béla, Mázi Béla, Babus Antal] ; [közread. a ... Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ]. - [Budapest] : MTA KIK ; [Šamorín] : Méry Ratio, 2020. - 339 p. : ill., színes ; 29x31 cm
Velúr
ISBN 978-80-8160-068-5
Ausztria - Felvidék - Magyarország - festőművész - 19. század - helyismeret - magángyűjtemény - tájkép
75(436)(092)Ender,_Th. *** 75.047 *** 908.439.22(084.1) *** 069.017(439)Waldstein-Wartenberg
[AN 3814689]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2021.
Forgó Árpád (1972-)
   Árpád Forgó : modular compositions, 2015-2020 = Forgó Árpád : moduláris kompozíciók. - Budapest ; [Debrecen] : [Magánkiad.], 2020. - [193] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-9033-7 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Forgó_Á.
[AN 3815342]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2021.
Fucskár Ágnes
   Középkori templomok a Felső-Tisza-vidéken / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 76, [1] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-544-031-3 kötött : 3800,- Ft
Felső-Tisza-síkság - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - templom - fényképalbum
726.54(439.161)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 3816023]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2021.
Kárpát-haza Galéria Alkotótábor (2019) (Zetea-Deşag)
   Kárpát-haza Galéria Alkotótábor, 2019 : Zetelaka-Deság, 2019. szeptember 15-22. / [szerk. Sárba Katalin] ; [kiad. Nemzetstratégiai Kutatóintézet ...]. - [Budapest] : Kárpát-haza Galéria : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2020. - 118 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-85-9 kötött
Zetelaka - Kárpát-medence - Magyarország - alkotótábor - képzőművészet - 21. század - határon túli magyarság
73/76(439) *** 73/76(=945.11)(4-191) *** 061.28(498.4-2Zetelaka)"2019"
[AN 3814779]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2021.
Németh Zsolt
   Keresztek [elektronikus dok.] : 39 és 7 / Németh Zsolt. - Szöveg és képek (pdf : 20.7 MB). - Kecskemét : [Németh Zs.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163998. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0176-7
Kecskemét - kereszt - fényképalbum - elektronikus dokumentum
726.825(439-2Kecskemét)(084.12)
[AN 3823192]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2021.
Szabados Árpád (1944-2017)
   Teremtő eldöntetlenség: balatoni elégia : [2020. július 18 - október 17., Művészetek Háza Veszprém Csikász Galéria] / Szabados Árpád ; [kurátor Hegyeshalmi László] ; [társkurátor Áfrány Gábor]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5762-18-5 fűzött
Magyarország - 20. század - 21. század - festőművész - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szabados_Á. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3815294]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2021.
   Top 10 : magyar kortárs : Hungarian contemporary : a Vaszary Galéria kiállítása / [a kiállítás koncepciója ... Beke László] ; szerzők ... Beke László, Kertész László] ; [kiad. ... Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., [2020]. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Balatonfüreden, 2020. márc. 6 - 2021. jan. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5943-00-3 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3815394]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2021.
   A Turai Kastély újjászületése. - Budapest : TRA Real Estates Kft., 2020. - 86, [1] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-615-01-0088-3 kötött
Tura - kastély - felújítás - díszkert
728.82(439-2Tura) *** 72.025.4(439-2Tura) *** 712.3/.7
[AN 3815361]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2021.
   Zsíros Csenge emlékére / [közread. a Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány]. - Debrecen : Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány, cop. 2020. - 79, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Zsíros Csenge (1991-2018)
Magyarország - iparművész - ötvösség - 21. század - emlékkönyv
739(439)(092)Zsíros_Cs.
[AN 3815680]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5170 /2021.
Downing, K. K. (1951-)
Heavy duty : days and nights in Judas Priest (magyar)
   Éjjel-nappal Judas Priest / K. K. Downing ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2020. - 257, [2] p., [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-242-0 fűzött : 3999,- Ft
Downing, K. K. (1951-)
Judas Priest (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - zenekar - 20. század - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Downing,_K._K.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Judas_Priest(0:82-94)
[AN 3814702]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2021.
Fieldy (1969-)
Got the life (magyar)
   Korn : függőség, hit, gyógyulás / Fieldy & Laura Morton ; [ford. Dudich Ákos]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2020. - XIII, 215, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-06-5 fűzött : 4620,- Ft
Fieldy (1969-)
Korn (együttes)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - zenekar - 20. század - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)Korn(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Fieldy(0:82-94)
[AN 3815729]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2021.
Király Levente (1976-)
   A maestro : exkluzív beszélgetés Ennio Morriconéval, a filmzene halhatatlan legendájával / Király Levente. - Budapest : Macro-Media K., 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-615-00-8848-8 fűzött : 3990,- Ft
Morricone, Ennio (1928-2020)
Olaszország - zeneszerző - 20. század - 21. század - filmzene
78.04 *** 78.071.1(45)(092)Morricone,_E.
[AN 3814714]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2021.
Liszt Ferenc (1811-1886)
Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (magyar)
   A cigányokról és magyarországi zenéjükről / Liszt Ferenc ; ford., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Hamburger Klára. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-456-081-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - zenetörténet - művelődéstörténet - cigányzene
78.031.4(=914.99)(439) *** 930.85(439)
[AN 3815359]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2021.
Little G Weevil (1977-)
   Játssz tovább : egy magyar blueszenész kalandjai a világban / Little G Weevil. - [Budapest] : Trubadúr, 2020. - 246 p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-492-9 fűzött : 3999,- Ft
Little G Weevil (1977-)
Egyesült Államok - zenész - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század - blues - memoár
78.067.26.036.7(73)(=945.11)Little_G_Weevil(0:82-94)
[AN 3814908]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2021.
Presser Gábor (1948-)
   Presser könyve [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 12.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-581-0
Presser Gábor (1948-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G.(0:82-94)
[AN 3819760]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2021.
Walker, Alan (1930-)
Fryderyk Chopin: a life and times (magyar)
   Fryderyk Chopin / Alan Walker ; ford. Fejérvári Boldizsár. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 782 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 747-756.
ISBN 978-615-5062-44-5 kötött : 6990,- Ft
Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Lengyelország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(438)(092)Chopin,_F.
[AN 3816046]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5177 /2021.
Huszti Péter (1944-)
   Köszönöm, Prospero [elektronikus dok.] / Huszti Péter. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-576-6
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 3818677]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2021.
   Kino latino : latin-amerikai filmrendezőportrék / [... szerk. Árva Márton]. - Budapest ; [Szekszárd] : Tudással a Jövőért Közhasznú Alapítvány, 2020. - 331 p. : ill. ; 22 cm. - (Prizma könyvek, ISSN 2064-2768 ; 3.)
Bibliogr. - Filmogr.
ISBN 978-615-00-8168-7 fűzött : 3990,- Ft
Latin-Amerika - filmrendező - filmtörténet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(8=6)(091)(092)
[AN 3815571]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2021.
Király Levente (1976-)
   Hasonmások : hihetetlen történetek Bujtor Istvánról és Bud Spencerről / Király Levente. - Budapest : Macro-Media K., 2020. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-615-00-7902-8 fűzött : 3990,- Ft
Bujtor István (1942-2009)
Spencer, Bud (1929-2016)
Magyarország - Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(439)(092)Bujtor_I. *** 791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3814712]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2021.
Király Levente (1976-)
   Zsugabubus : hihetetlen történetek Terence Hilltől / Király Levente. - Budapest : Macro-Media K., 2020. - 213 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-615-00-7721-5 fűzött : 3990,- Ft
Hill, Terence (1939-)
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Hill,_T. *** 791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3814708]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2021.
Széman Richárd (1958-)
   Műkedvelők vademecuma, avagy Játék és jótékonyság / Széman Richárd. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2020. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 53.)
ISBN 978-615-5796-09-8 fűzött : 2500,- Ft
Szőke Sándor (1880-1970)
Magyarország - Budapest. 16. kerület - művelődéstörténet - amatőr színjátszás - színész - 19. század - századforduló - Horthy-korszak
792.028(439)(092)Szőke_S. *** 792.077(439-2Bp.XVI.)"190/193" *** 930.85(439-2Bp.XVI.)"18/193
[AN 3814653]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5182 /2021.
Agócs Károly (194?-)
   Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [B2, C1] / Agócs Károly. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 74 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-51-9 fűzött : 2700,- Ft
spanyol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3825341]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2021.
Brennan, Brian
Shake a leg! (magyar)
   Shake a leg! : 1000 extra szófordulat és kifejezés, ami igazán angollá tesz / Brian Brennan, Paula Mariani ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2020. - 285 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6079-59-6 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3814723]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2021.
Dancsó Tamás
   Hello angol tréning I [elektronikus dok.] : stabil alapok / írta és szerk. Dancsó Tamás. - [S.l.] : [Dancsó T.], 2020
Főcím a címképernyőről
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3822776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 285 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163919. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-00-5
[AN 3822777] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 286 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163920. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-01-2
[AN 3822778] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (pdf : 273 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163921. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-02-9
[AN 3822779] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - Szöveg (pdf : 260 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163922. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-03-6
[AN 3822780] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - Szöveg (pdf : 285 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163923. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-04-3
[AN 3822781] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - Szöveg (pdf : 285 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163924. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-05-0
[AN 3822782] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - Szöveg (pdf : 261 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163925. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-06-7
[AN 3822783] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - Szöveg (pdf : 272 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163926. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-07-4
[AN 3822784] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - Szöveg (pdf : 307 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163927. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-08-1
[AN 3822785] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - Szöveg (pdf : 300 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163928. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-09-8
[AN 3822786] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - Szöveg (pdf : 278 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163929. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-10-4
[AN 3822787] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - Szöveg (pdf : 296 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163930. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-11-1
[AN 3822788] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - Szöveg (pdf : 261 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163931. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-12-8
[AN 3822789] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - Szöveg (pdf : 301 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163933. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-13-5
[AN 3822790] MARC

ANSEL
UTF-85185 /2021.
Dancsó Tamás
   Hello angol tréning II [elektronikus dok.] : készségfejlesztő gyakorlatok / írta és szerk. Dancsó Tamás. - [S.l.] : [Dancsó T.], 2020
Főcím a címképernyőről
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3823026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 249 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163959. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-14-2
[AN 3823027] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 694 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163960. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-15-9
[AN 3823028] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (pdf : 253 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163961. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-16-6
[AN 3823029] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - Szöveg (pdf : 531 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163962. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-17-3
[AN 3823030] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - Szöveg (pdf : 244 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163963. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-18-0
[AN 3823031] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - Szöveg (pdf : 599 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163964. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-19-7
[AN 3823032] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - Szöveg (pdf : 249 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163965. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-20-3
[AN 3823033] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - Szöveg (pdf : 839 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163966. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-21-0
[AN 3823034] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - Szöveg (pdf : 250 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163967. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-22-7
[AN 3823035] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - Szöveg (pdf : 618 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163968. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-23-4
[AN 3823036] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - Szöveg (pdf : 246 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163969. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-24-1
[AN 3823037] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - Szöveg (pdf : 530 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163970. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-25-8
[AN 3823038] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - Szöveg (pdf : 254 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163971. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-26-5
[AN 3823039] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - Szöveg (pdf : 629 KB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163972. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6265-27-2
[AN 3823040] MARC

ANSEL
UTF-85186 /2021.
   Die Deutschprofis A1 : Wörterheft. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-64-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3814706]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2021.
   Die Deutschprofis A2 : Wörterheft. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 64 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-67-1 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3814719]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2021.
Einhorn Ágnes (1959-)
   Die Deutschprofis A1 : Testheft : [mit audios online] / von Ágnes Einhorn ; auf der Basis von "Das neue Deutschmobil 1" von Jutta Douvitsas-Gamst und Sigrid Xanthos-Kretzschmer. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 44 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-63-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3814709]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2021.
Einhorn Ágnes (1959-)
   Die Deutschprofis A2 : Testheft : [mit audios online] / von Ágnes Einhorn ; auf der Basis von "Das neue Deutschmobil 2" von Jutta Douvitsas-Gamst und Sigrid Xanthos-Kretzschmer. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 56 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-66-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3814717]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2021.
Galló Ágnes
   Anya - nyelv - mester : 160 nyelvi-logikai feladatsor / Galló Ágnes, Mózes Krisztián. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 74.)
ISBN 978-963-409-272-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - fejtörő játék - nyelvi játék - példatár
809.451.1(076) *** 793.72
[AN 3815608]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2021.
Herfeld, Dorith
Englisch entschlüsselt (magyar)
   Építsd az angolod : találj minden helyzetre mondatot! / Dorith Herfeld ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6079-60-2 fűzött
angol nyelv - társalgás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3814701]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2021.
Horváth Andrea
   Preparation for written 'theolingua' : level B2, level C1 : with key / Horváth Andrea ; [kiad. a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2020. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81660-0-3 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - keresztény egyház - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 23/28
[AN 3814974]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2021.
Jusztin Ági
   Escalera : 99 spanyol nyelvtani téma 396 feladattal és megoldókulccsal / Jusztin Ági. - 3. kiad. - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., [2021], cop. 2018. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5458-44-6 fűzött : 3890,- Ft
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár
806.0-5(076)=945.11
[AN 3825311]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2021.
Kertész Judit
   Cuentas pendientes : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok (B2), felsőfok (C1) / Kertész Judit. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 125 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-52-6 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3825343]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2021.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-68-7 fűzött : 3790,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3825340]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2021.
Nikolics Noémi
   22 steps to perfect communication : [közép- és felsőfokú nyelvvizsga, közép- és emelt szintű érettségi] : [B2, C1] / Nikolics Noémi, Szénásiné Steiner Rita. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 262 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-67-0 fűzött : 4290,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3825339]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2021.
Reuter Camillo (1920-1987)
   A Mecsek titkai, Baranya helyneveinek világa / Reuter Camillo ; [kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdő Zrt.]. - Veszprém ; [Pécs] : DDNPI : Mecsekerdő Zrt., 2020. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Szerk. Sonnevend Imre. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88992-5-5 kötött
Baranya megye - magyar nyelv - földrajzi név - helyismeret
809.451.1-311 *** 908.439.127
[AN 3815298]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2021.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol : 300 hallás utáni értést ellenőrző feladatsor : alap-, közép-, felsőfok / Szalai Nóra, Dezsényi István, Salánki Ágnes ; [a hanganyagot kész. Spencer Cork]. - 2. kiad. - Budapest : Funzine Média Kft., 2021. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-80938-2-8 fűzött : 8900,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3825345]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2021.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol kezdőknek és újrakezdőknek / Szalai Nóra. - 3. kiad. - Budapest : 5 Perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft., 2020. - 259 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-06-0367-6 fűzött : 5900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3825348]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2021.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol újrakezdőknek és középhaladóknak / Szalai Nóra. - 3. kiad. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2020. - 347 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-12-0505-3 fűzött : 5900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3825346]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2021.
Varga Brigitta
   180 nap alatt angolul / Varga Brigitta. - 2. kiad. - Budapest : Nyelvvizsgaguru Kft., cop. 2020. - 416 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-5010-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3814721]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5202 /2021.
Bollobás Enikő (1952-)
   Kölcsönösségek : irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés / Bollobás Enikő. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-086-9 fűzött : 3800,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - angol nyelvű irodalom története - irodalmi hatás - recepcióelmélet
82.01 *** 894.511(091) *** 820(100)(091) *** 894.511.091 *** 820.091
[AN 3815306]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2021.
   A hiteles fordítás mint közfeladat / szerk. Szoták Szilvia. - Budapest : OFFI Zrt., 2020. - 235 p. : ill. ; 25 cm. - (Az OFFI Zrt. kiadványai, ISSN 2677-1764 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6272-00-3 kötött
szakfordítás - hitelesítés
82.03 *** 347.961.46 *** 651.926
[AN 3815110]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Hogyan írjunk verset? [elektronikus dok.] : kreatív gyakorlatok / Lackfi János ; P. Szathmáry István rajz. - Szöveg (epub : 4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-512-4
költészet - művészet technikája - magyar nyelv - verstan - elektronikus dokumentum
82.08 *** 809.451.1-6 *** 82.01-14
[AN 3819769]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5205 /2021.
Antal Balázs (1977-)
   Súly és könnyűség : regionalitás és átjárhatóság az újabb magyar irodalomban / Antal Balázs. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2020. - 195 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 46.)
ISBN 978-615-5355-35-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - kulturális identitás - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(091)"19/20" *** 316.7 *** 82.01
[AN 3815440]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2021.
Farkas János László (1941-2012)
   Meglett ember : válogatott tanulmányok / Farkas János László ; [... vál., a szövegeket gond., a kötetet szerk. Veres András]. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 438 p. : ill. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-080-7 fűzött : 3800,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - magyar irodalom története - magyar irodalom - 19. század - 20. század - esszé
894.511(092)József_A. *** 894.511(091)"18/19" *** 894.511-4
[AN 3815339]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2021.
Margócsy István (1949-)
   Színes tinták : tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről / Margócsy István. - Budapest : Kalligram, 2020. - 424 p. ; 21 cm. - (Margócsy István válogatott munkái)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-178-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány
894.511(091) *** 82.01
[AN 3814942]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2021.
   A megfigyelt ember : napi operatív információs jelentések, 1981-1982 / [szerk. Bank Barbara, Soós Viktor Attila]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2020. - 654, [1] p. : ill. ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6016-56-0 kötött : 6990,- Ft
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - politikai rendőrség - megfigyelés - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
894.511(092)Csoóri_S. *** 351.746.1(439)"1980/1981"(093)
[AN 3815695]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2021.
Téglás János (1936-)
   Séta Káp isten bölcsője körül : néhány megjegyzés Babits Mihály és Erdélyi József kapcsolatáról / Téglás János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 200 p. : ill. ; 22 cm. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 16.)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-615-5753-52-7 kötött : 2480,- Ft : 7 EUR
Babits Mihály (1883-1941)
Erdélyi József (1896-1978)
Magyarország - író - magyar irodalom - irodalmi kapcsolat - irodalmi élet - 20. század - Horthy-korszak - levelezés
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Erdélyi_J. *** 894.511-821 *** 894.511(091)"192/194"(093)
[AN 3814918]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2021.
   "Vendégek közt vendég" : poétikai örökség és szöveghagyomány: Vörösmarty az ezredforduló után / szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020. - 414 p. ; 21 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-85-2 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 3815051]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5211 /2021.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Motiv X (magyar)
   A kockavető / Stefan Ahnhem ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2020. - 461 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-795-2 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3815789]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2021.
Alarcón, Pedro Antonio, de (1833-1891)
El sombrero de tres picos (magyar)
   A háromszögű kalap [elektronikus dok.] / Pedro Alarcon ; ford. Haraszti Gyula. - Szöveg (epub : 432 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-061-2 (epub)
ISBN 978-963-559-062-9 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3822630]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2021.
Andersen, Jan
Dusty (magyar)
   Dusty : egy életre szóló barátság / Jan Andersen ; [ford. Benkő Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-779-8 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - állatirodalom - gyermekregény
830-35(02.053.2)=945.11
[AN 3814906]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2021.
Anderson, Rachael
The fall of Lord Drayson (magyar)
   Lord Drayson bukása [elektronikus dok.] / Rachael Anderson. - Szöveg (epub : 768 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Dobó Zsuzsanna. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-439-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825023]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2021.
Ardone, Viola (1974-)
Il treno dei bambini (magyar)
   Gyerekvonat / Viola Ardone ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-879-0 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - dokumentumregény
850-31=945.11
[AN 3814898]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2021.
Arlidge, M. J. (1974-)
All fall down (magyar)
   Meghaltok mind : [Helen Grace 9] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 500 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-017-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3815419]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2021.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Reykjavíkurnætur (magyar)
   Reykjavíki éjszakák / Arnaldur Indriðason ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020. - 301, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-744-0 fűzött : 3490,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3815783]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2021.
Attar, Leylah
Mists of the Serengeti (magyar)
   A Serengeti köde [elektronikus dok.] / Leylah Attar ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-889-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3823794]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2021.
Backman, Fredrik (1981-)
Folk med ångest (magyar)
   Hétköznapi szorongások / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2020. - 370, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-769-3 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3815840]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2021.
Barry, Sebastian (1955-)
Days without end (magyar)
   Végtelen napok / Sebastian Barry ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Magvető, 2020. - 317 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3887-1 kötött : 3699,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3815825]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2021.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Les inséparables (magyar)
   Elválaszthatatlanok / Simone de Beauvoir ; ford. Bíró Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 207 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-423-7 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815352]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2021.
Bérczy József (1940-)
   A nemlétező ország : fordítások amerikai, német, norvég, osztrák és svéd költők műveiből / Bérczy József, Elisabeth Bérczy Bernström. - Szent György-hegy ; [Hegymagas] ; Svedala : Bérczy Bernström, E., 2020. - 144, [3] p. : ill. ; 22 cm
A versek eredeti nyelven is
ISBN 978-615-00-9402-1 kötött
világirodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
82-14.02=945.11
[AN 3815018]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2021.
Berest, Claire (1982-)
Rien n'est noir (magyar)
   Frida szerelme [elektronikus dok.] : Frida Kahlo és Diego Rivera : egy mindent elsöprő szenvedély története / Claire Berest ; ford. Paskovszky Zsolt. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-846-8
Kahlo, Frida (1907-1954)
Rivera, Diego (1886-1957)
francia irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
840-312.6=945.11
[AN 3823765]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2021.
Bernard, Caroline (1961-)
Frida Kahlo und die Farben des Lebens (magyar)
   Frida Khalo és az élet színei / Caroline Bernard ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 414, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-070-2 fűzött : 3990,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3815792]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2021.
Berry, Steve (1955-)
The Romanov prophecy (magyar)
   A Romanov-jóslat / Steve Berry ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-002-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3815474]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2021.
Bethany-Kris
Deathless & divided (magyar)
   Titokzatos és tüzes [elektronikus dok.] : A chicagói maffiaháború első könyv / Bethany-Kris ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 4.8 MB) (mobi : 5.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-013-6 (epub)
ISBN 978-963-561-014-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825977]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2021.
Bethany-Kris
Reckless & ruined (magyar)
   Vakmerő és végzetes [elektronikus dok.] : A chicagói maffiaháború második könyv / Bethany-Kris ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-019-8 (epub)
ISBN 978-963-561-020-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3824707]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2021.
Black, Holly (1971-)
The golden tower (magyar)
   Az arany-torony [elektronikus dok.] : Magisztérium 5. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - Ill. Scott Fischer. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164340. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-196-6 (epub)
ISBN 978-963-561-197-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825984]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2021.
Black, Holly (1971-)
The wicked king (magyar)
   The wicked king [elektronikus dok.] : a gonosz király / Holly Black ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-214-7 (epub)
ISBN 978-963-561-215-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3824019]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2021.
Bowen, Rhys (1941-)
The Tuscan child (magyar)
   A toszkán gyermek / Rhys Bowen. - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 433, [6] p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-324-732-7 fűzött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3815936]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2021.
Broadway, Alice
Ink (magyar)
   Ink [elektronikus dok.] / Alice Broadway ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-328-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3825759]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2021.
Brooke, Lauren
Breaking free (magyar)
   Szabadulás [elektronikus dok.] : Heartland 3. / Lauren Brooke ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 879 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-316-6
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3825949]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2021.
Bryndza, Robert (1979-)
Cold blood (magyar)
   Hidegvér [elektronikus dok.] : Erika Foster nyomoz 5 / Robert Bryndza ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-578-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3823988]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2021.
Bryndza, Robert (1979-)
Cold blood (magyar)
   Hidegvér : [Erika Foster nyomoz 5] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2020. - 434, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-572-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814628]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2021.
Cabrera Infante, Guillermo (1929-2005)
Tres tristes tigres (magyar)
   Trükkös tigristrió / Guillermo Cabrera Infante ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 571, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-760-0 kötött : 4499,- Ft
kubai irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 3815942]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2021.
Callihan, Kristen
Idol (magyar)
   Idol [elektronikus dok.] : VIP sorozat 1. / Kristen Callihan ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 876 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-935-9 (epub)
ISBN 978-963-457-936-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825964]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2021.
Camilleri, Andrea (1925-2019)
Gli arancini di Montalbano (magyar)
   Montalbano felügyelő : karácsonyi ajándék / Andrea Camilleri ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Európa, 2020. - 402, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-103-9 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi elbeszélés
850-322.9=945.11
[AN 3814881]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2021.
Cao Wenxuan (1954-)
Qingtong kuihua (magyar)
   Bronz és Napraforgó / Cao Wenxuan ; [ford. Yu-Barta Erika]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-57-5563-7 fűzött : 3400,- Ft
kínai irodalom - ifjúsági regény
895.1-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815785]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2021.
Carnavas, Peter (1980-)
The elephant (magyar)
   Az elefánt / Peter Carnavas. - [Budapest] : Hórusz Kvk., 2020. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6115-26-3 fűzött : 3800,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3814760]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2021.
Carr, Robyn (1951-)
Virgin river (magyar)
   Virgin river / Robyn Carr ; [ford. Szűr Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-71-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815692]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2021.
Charrière, Henri (1906-1973)
Papillon (magyar)
   Pillangó [elektronikus dok.] : szökéseim a pokolból / Henri Charrière. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Kamocsay Ildikó, Philipp Berta, Szoboszlai Margit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-063-1
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3826049]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2021.
Chesney, Marion (1936-2019)
Beating about the bush (magyar)
   Agatha Raisin és a szuperszamár / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 302, [1] p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-93-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814954]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Midwinter murder (magyar)
   Adventi krimik [elektronikus dok.] / Agatha Christie. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163535. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-579-7
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3819748]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2021.
Christo, Alexandra
To kill a kingdom (magyar)
   To kill a kingdom [elektronikus dok.] : egy birodalom végzete / Alexandra Christo ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 3.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-055-6 (epub)
ISBN 978-963-561-056-3 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3824428]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Queen of air and darkness (magyar)
   Éjsötét királynő [elektronikus dok.] : Gonosz fortélyok harmadik könyv / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 16.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-210-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3824038]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2021.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
3001: the final Odyssey (magyar)
   3001. végső Űrodisszeia [elektronikus dok.] / Arthur C. Clarke ; ford. Németh Attila. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Az SF mesterei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164280. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-004-7
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3825372]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2021.
Coben, Harlan (1962-)
The woods (magyar)
   Az erdő [elektronikus dok.] / Harlan Coben ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-439-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825987]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2021.
Cole, Daniel (1983-)
Endgame (magyar)
   Végjáték / Daniel Cole ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Libri, 2020. - 433 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-979-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814624]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2021.
Cole, Daniel (1983-)
Endgame (magyar)
   Végjáték [elektronikus dok.] / Daniel Cole ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164102. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-658-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3823980]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2021.
Cox, Suzy
The Dead Girls Detective Agency (magyar)
   The Dead Girls Detective Agency [elektronikus dok.] : Halott Lányok Nyomozóiroda / Suzy Cox ; ford. Pulai Veronika. - Szöveg (epub : 803 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editioms
ISBN 978-963-561-445-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3825005]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2021.
Dabos, Christelle (1980-)
La tempête des échos (magyar)
   Visszaverődések viharában : A tükörjáró 4. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 701, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-744-3 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814755]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2021.
De la Motte, Anders (1971-)
Våroffer (magyar)
   Kegyetlen tavasz [elektronikus dok.] / Anders de la Motte ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-410-6
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3822643]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2021.
Di Fulvio, Luca (1957-)
La figlia della libertà (magyar)
   Amikor az álmaink ránk találnak [elektronikus dok.] / Luca Di Fulvio ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164039. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-331-5
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3823491]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2021.
Di Maio, Camille
The memory of us (magyar)
   Sohase feledd! [elektronikus dok.] / Camille Di Maio ; ford. Tóth Enikő Mária. - Szöveg (epub : 969 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-441-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3825020]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2021.
Dickson, Allison
The other Mrs. Miller (magyar)
   A másik Mrs. Miller [elektronikus dok.] / Allison Dickson ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-519-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3823973]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2021.
Donoghue, Emma (1969-)
The pull of the stars (magyar)
   Hívnak a csillagok / Emma Donoghue ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-012-2 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3814993]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2021.
Donoghue, John (1956-)
The Death Head's Chess Club (magyar)
   A Halálfej Sakk-klub / John Donoghue ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 431 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-756-6 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814763]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
Beyond the city (magyar)
   A külvárosban [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-128-2 (epub)
ISBN 978-963-559-129-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11 *** 820-312.4
[AN 3822537]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2021.
Dukey, Ker
Pretty stolen dolls (magyar)
   Pretty stolen dolls [elektronikus dok.] : ellopott babácskák : Csinos játék babák 1. / Ker Dukey & K Webster ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-949-6 (epub)
ISBN 978-963-457-950-2 (mobi)
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3825898]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2021.
Durand, Jacky (1962-)
Le cahier de recettes (magyar)
   Apám receptjei / Jacky Durand ; Bognár Róbert ford. - Budapest : Park, cop. 2020. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-630-6 fűzött : 2950,- Ft
Franciaország - francia irodalom - ételspecialitás - regény - ételrecept
840-31=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3814475]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2021.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin your boyfriend's reputation (magyar)
   How to ruin your boyfriend's reputation [elektronikus dok.] : a pasim tönkretett hírneve : hogyan tegyük tönkre? 3. / Simone Elkeles ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-576-4
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825970]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2021.
Ericson, Renee
More than water (magyar)
   More than water [elektronikus dok.] : több mint víz / Renee Ericson ; ford. Guti Eszter. - Szöveg (epub : 546 MB) (mobi : 964 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-083-9 (epub)
ISBN 978-963-561-084-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825374]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2021.
Escobar, Mario (1971-)
Los niños de la estrella amarilla (magyar)
   A sárga csillag gyermekei : regény / Mario Escobar ; ford. Pávai Patak Márta. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 413, [2] p., [15] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9999-1 fűzött : 3800,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3815820]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2021.
Evans, Katy (1976-)
Real (magyar)
   Real [elektronikus dok.] : valós / Katy Evans ; ford. Balogh Dániel. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 3.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-053-2 (epub)
ISBN 978-963-561-054-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824568]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2021.
Evans, Katy (1976-)
Remy (magyar)
   Remy [elektronikus dok.] / Katy Evans ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-911-3
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3824585]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2021.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey 6. : The fall of Hades (magyar)
   Michael Vey 6 [elektronikus dok.] : Hádész bukása / Richard Paul Evans ; ford. Robin Edina. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-413-2 (epub)
ISBN 978-963-457-414-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825997]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2021.
Fforde, Katie (1952-)
A springtime affair (magyar)
   Tavaszi zsongás / Katie Fforde ; [ford. Svoboda Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-756-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3815790]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2021.
Fisher, Kerry
The silent wife (magyar)
   Amiről hallgatunk, az nem fáj / Kerry Fisher ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 474, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-10-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814319]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2021.
Fisher, Tarryn
F*ck love (magyar)
   F*ck love [elektronikus dok.] : kapd be, szerelem! / Tarryn Fisher ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-180-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825960]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2021.
Forester, Cecil Scott (1899-1966)
The good shepherd (magyar)
   Greyhound : egy lehetetlen küldetés / C. S. Forester ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-54-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3814486]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2021.
Foss, Astrid
Snow sisters : the enchanted waterfall (magyar)
   Hóhercegnők : az elvarázsolt vízesés / Astrid Foss ; rajz. Monique Dong ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 123, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-324-724-2 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815903]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2021.
Foss, Astrid
Snow sisters : the frozen rainbow (magyar)
   Hóhercegnők : a megfagyott szivárvány / Astrid Foss ; rajz. Monique Dong ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 119 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-324-723-5 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815847]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2021.
Frost, Jeaniene (1974-)
Twice tempted (magyar)
   Második kísértés [elektronikus dok.] : Az éjszaka hercege 2. kötet / Jeaniene Frost ; ford. Szebegyinszki Szilvia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164339. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-009-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825981]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2021.
Garrett, Camryn (2000-)
Full disclosure (magyar)
   Pozitív [elektronikus dok.] / Camryn Garrett ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-423-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3825783]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
L'enigma dell'uomo con il cilindro (magyar)
   A cilinderes férfi rejtélye / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; [ill. Lisa K. Weber] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 231, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-781-1 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815920]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2021.
Gautier, Théophile (1811-1872)
Le capitaine Fracasse (magyar)
   Fracasse kapitány [elektronikus dok.] / Théophile Gautier ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-077-3 (epub)
ISBN 978-963-559-078-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3823042]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2021.
Gazo, Michele
I Medici : Lorenzo il Magnifico (magyar)
   A Mediciek hatalma 1 [elektronikus dok.] : Lorenzo il Magnifico / Michele Gazo ; ford. Tálos-Nezdei Adrienn. - Szöveg (epub : 599 KB) (mobi : 925 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-905-2 (epub)
ISBN 978-963-457-906-9 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3824094]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2021.
Giampaglia, Corinne
Ella, l'orso e la neve (magyar)
   Ella és a téli varázs / Corinne Giampaglia ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-884-9 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3816057]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2021.
Gibney, Patricia (1962-)
Final betrayal (magyar)
   A végső árulás [elektronikus dok.] : Lottie Parker hatodik könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-756-0
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3823227]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2021.
Gibney, Patricia (1962-)
Tell nobody (magyar)
   Titkok terhe [elektronikus dok.] : Lottie Parker ötödik könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-581-8
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3823970]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2021.
Glines, Abbi (1977-)
Bad for you (magyar)
   Te vagy nekem a veszély [elektronikus dok.] : a Sea Breeze sorozat hetedik kötete / Abbi Glines ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-421-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825765]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2021.
Glyn, Elinor (1864-1943)
The reflections of Ambrosine (magyar)
   Ambrozina elmélkedései [elektronikus dok.] / Elinor Glyn. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-126-8 (epub)
ISBN 978-963-559-127-5 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3823474]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2021.
Goby, Valentine (1974-)
Murène (magyar)
   Muréna / Valentine Goby ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-766-9 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3814948]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2021.
Godwin, Pam
Three is a war (magyar)
   ...visszajöttél értem! : [Harcolj értem 3.] / Pam Godwin ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 298, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-96-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3814311]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2021.
González, A.
   A szerelmes sejk [elektronikus dok.] / A. Gonzalez ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-130-5 (epub)
ISBN 978-963-559-131-2 (mobi)
spanyol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
860-312.5=945.11
[AN 3822536]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2021.
Goss, Theodora (1968-)
The strange case of the alchemist's daughter (magyar)
   Az alkimista lányának különleges esete [elektronikus dok.] / Theodora Goss ; műford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-006-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3823191]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
Tidelands (magyar)
   A füvesasszony / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 553 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-681-5 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3815998]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
Tidelands (magyar)
   A füvesasszony / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020. - 553 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-681-5 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3814493]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2021.
Grey, R. S.
Not so nice guy (magyar)
   Not so nice guy [elektronikus dok.] : nem is olyan rendes srác / R. S. Grey ; ford. Sárai Vanda. - Szöveg (epub : 533 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-453-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824999]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2021.
Grimaldi, Virginie (1977-)
Il est grand temps de rallumer les étoiles (magyar)
   Csillagfényes utazás / Virginie Grimaldi ; [ford. Fouilleul Joli]. - Budapest : Animus, 2020. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-797-6 kötött : 3790,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815927]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2021.
Grove, Kate
   Smoke and jewel [elektronikus dok.] : Karen : Yōkai treasures book 2. / by Kate Grove. - Szöveg (mobi : 3.1 MB). - [S.l.] : Grave, K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163772. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9098-6
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3821543]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2021.
Grove, Kate
   Smoke and jewel [elektronikus dok.] : Taiki : Yōkai treasures book 2. / by Kate Grove. - Szöveg (mobi : 3.1 MB). - [S.l.] : Grove, K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163773. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9097-9
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3821553]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2021.
Grove, Kate
   Sword and mirror [elektronikus dok.] : Ciara : Yōkai treasures book 1. / by Kate Grove. - Szöveg (mobi : 18.4 MB). - [S.l.] : Grove, K., [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163771. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9096-2
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(439)
[AN 3821527]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
Mission jaguar (magyar)
   A jaguár küldetés : Beck Granger kalandjai : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-249-3 fűzött : 3199,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3815400]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2021.
Habersack, Charlotte (1966-)
Bitte nicht öffnen, durstig! (magyar)
   Ne nyisd ki, szomjas! / Charlotte Habersack ; Fréderic Bertrand rajz. ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2020. - 221, [5] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-244-993-7 kötött : 3299,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815634]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2021.
Hand, Cynthia (1978-)
The last time we say goodbye (magyar)
   Amikor búcsúzunk [elektronikus dok.] : say goodbye / Cynthia Hand ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-332-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3825743]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2021.
Hannah, Sophie (1971-)
The killings at Kingfisher Hill (magyar)
   A Kingfisher Hill-i gyilkosságok : Agatha Christie : [az új Hercule Poirot-rejtély] / Sophie Hannah ; [ford. Wiesenmayer Teodóra]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 331, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-489-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814415]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2021.
Hapka, Cathy
   Szófia és a hercegnők / [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 128, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Ill. Grace Lee. - Szerző Cathy Hapka, Craig Gerber. - keretcím: Disney junior ; keretcím: Szófia hercegnő
ISBN 978-963-403-823-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3815893]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2021.
Harper, Annika
Was verbirgt Cara Winter? (magyar)
   Mit titkol Cara Winter? / Annika Harper ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2020. - 268, [1] p. ; 22 cm. - (Cornwall College ; 1.)
ISBN 978-963-509-114-0 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815670]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2021.
Harper, Annika
Wem kann Cara trauen? (magyar)
   Kiben bízhat Cara? / Annika Harper ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2020. - 316, [1] p. ; 22 cm. - (Cornwall College ; 2.)
ISBN 978-963-509-115-7 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815675]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2021.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal rising (magyar)
   Hannibal ébredése [elektronikus dok.] : Hannibal 4. / Thomas Harris ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-374-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825362]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2021.
Harrison, Michelle (1979-)
A pinch of magic (magyar)
   Egy csipetnyi mágia : három testvér, egy családi átok és némi varázslat / Michelle Harrison ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-874-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814732]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2021.
Herron, Mick (1963-)
Slow horses (magyar)
   Utolsó befutók [elektronikus dok.] : Utolsó kör-sorozat 1. / Mick Herron ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-408-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3824269]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2021.
Higgins, Wendy (1977-)
Kiss collector (magyar)
   A csóklista [elektronikus dok.] / Wendy Higgins ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-420-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825763]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2021.
Holmes, Linda
Evvie Drake starts over (magyar)
   Evvie Drake bedobja magát / Linda Holmes. - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 396, [3] p. ; 20 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-324-728-0 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815939]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
November 9 (magyar)
   November 9 [elektronikus dok.] / Colleen Hoover ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 3.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-881-9 (epub)
ISBN 978-963-457-882-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824076]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2021.
Hope, Anna (1974-)
The ballroom (magyar)
   A bálterem [elektronikus dok.] / Anna Hope ; ford. Soponyai Alexandra Bianka. - Szöveg (epub : 949 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-443-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3825012]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2021.
Hornby, Nick (1957-)
Just like you (magyar)
   Olyan, mint te / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 384, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-394-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814395]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2021.
Hornby, Nick (1957-)
State of the union (magyar)
   Egy házasság helyzete / Nick Hornby ; [ford. Tolnai Katinka]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-441-7 fűzött : 2799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814404]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2021.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Jakthundene (magyar)
   Vadászkutyák / Jørn Lier Horst ; [ford. Török Ábel]. - Budapest : Animus, 2020. - 334, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-742-6 fűzött : 3590,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3816040]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2021.
Jackson, A. L.
Show me the way (magyar)
   Csókolj meg : Szívdöglesztők : Rex / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-02-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814231]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2021.
Jacobsen, Jens Peter (1847-1885)
Fru Marie Grubbe (magyar)
   Grubbe Mária [elektronikus dok.] / Jens Peter Jacobsen ; ford. Ritoók Emma. - Szöveg (epub : 430 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-085-8 (epub)
ISBN 978-963-559-086-5 (mobi)
Grubbe, Marie (1643-1718)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3822107]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2021.
James, Peter (1948-)
Dead if you don't (magyar)
   Váltságdíj / Peter James ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2020. - 399 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-449-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814466]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2021.
Jeffries, Sabrina (1958-)
If the viscount falls (magyar)
   A szerelmes vikomt [elektronikus dok.] : A herceg emberei 4. / Sabrina Jeffries ; ford. Harcsa Henrietta. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-370-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822617]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2021.
Jensen, Johannes Vilhelm (1873-1950)
Jørgine (magyar)
   Jörgine [elektronikus dok.] : elbeszélések / Johannes V. Jensen ; ford. Hetyey József. - Szöveg (epub : 886 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-146-6 (epub)
ISBN 978-963-559-147-3 (mobi)
dán irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3823899]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2021.
Jimenez, Abby
The happy ever after playlist (magyar)
   A póráz két végén / Abby Jimenez ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-12-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814222]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2021.
Kay, Elizabeth
Seven lies (magyar)
   Hét hazugság / Elizabeth Kay ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-427-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814360]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2021.
Keeland, Vi
All grown up (magyar)
   Fiatal szerető / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 374, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-98-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3814337]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2021.
Keeland, Vi
Inappropriate (magyar)
   A viszony / Vi Keeland. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 363 p. ; 20 cm
Ford. Márton Andrea
ISBN 978-615-6067-78-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814144]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2021.
Keeland, Vi
Playboy pilot (magyar)
   Szívtipró pilóta [elektronikus dok.] / Vi Keeland, Penelope Ward ; ford. Felföldi Edit. - Szöveg (epub : 519 KB) (mobi : 921 KB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164343. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-915-1 (epub)
ISBN 978-963-457-916-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825993]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2021.
Keeland, Vi
We shouldn't (magyar)
   A vetélytárs / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-90-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814184]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Tarnished crown (magyar)
   Megkopott korona [elektronikus dok.] : a Royal család 3.5 / Erin Watt ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 361 KB) (mobi : 679 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-907-6 (epub)
ISBN 978-963-457-908-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3824036]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2021.
Kingsbury, Karen (1963-)
Someone like you (magyar)
   Olyan, mint te / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - [6], 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-11-6 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815703]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2021.
Klassen, Julie (1964-)
The secret of Pembrooke Park (magyar)
   Az udvarház titka [elektronikus dok.] / Julie Klassen ; ford. Bánki Vera. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-358-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3825365]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2021.
Kleypas, Lisa (1964-)
Crystal Cove (magyar)
   A Kristály-öböl bűbájosa : Friday Harbor 4 / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 419 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-024-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815422]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2021.
Kleypas, Lisa (1964-)
Dream lake (magyar)
   Az álmok tava : Friday Harbor 3 / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 438 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-992-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815429]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2021.
Kleypas, Lisa (1964-)
Rainshadow road (magyar)
   Ház a Rainshadow Roadon : Friday Harbor 2 / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-984-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815433]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2021.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
QualityLand (magyar)
   QualityLand / Marc-Uwe Kling ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 427, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-303-8 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3816109]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2021.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 5 (magyar)
   Álmok : Harcom 5. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2020. - 605 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3996-0 kötött : 5999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3816035]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2021.
Knight, Renée (1959-)
The secretary (magyar)
   A titkárnő / Renée Knight ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-912-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3815476]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2021.
Koreeda Hirokazu (1962-)
Manbiki kazoku (magyar)
   Bolti tolvajok / Koreeda Hirokazu ; [ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 233, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5783-94-4 fűzött : 3499,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3814494]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2021.
LaManna, Gina
Pretty guilty women (magyar)
   Apró bűneink [elektronikus dok.] / Gina LaManna ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-438-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3822638]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2021.
Lawrence, Mark (1966-)
The girl and the stars (magyar)
   A lány és a csillagok : A jég könyve 1. / Mark Lawrence ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2020. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-180-4 kötött : 4995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3814832]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2021.
Le Queux, William (1864-1927)
Guilty bonds (magyar)
   A pecsét [elektronikus dok.] / William Le Queux. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 6.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-087-2 (epub)
ISBN 978-963-559-088-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822633]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2021.
Lebedev, Sergej Sergeevič (1981-)
Debûtant (magyar)
   A debütáns [elektronikus dok.] / Szergej Lebegyev ; ford. Soproni András. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-578-0
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3819750]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
A 25. kötettől ford. Izsó Zita
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27. köt., Az athéni arany istennő. - 2020. - 156, [1] p.
ISBN 978-963-509-208-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815689] MARC

ANSEL
UTF-85337 /2021.
Lindsey, Johanna (1952-)
Joining (magyar)
   Ég rendelte frigy : Shefford lovagjai 2 / Johanna Lindsey ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-032-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815424]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2021.
Link, Charlotte (1963-)
Die Entscheidung (magyar)
   Rossz döntés [elektronikus dok.] / Charlotte Link ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-400-7
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3824263]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2021.
Lipińska, Blanka (1985-)
365 dni (magyar)
   365 nap / Blanka Lipińska ; [ford. Kutas Attila és Kétes Anna]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-31-7 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3815842]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2021.
Liviero, Gemma
The road beyond ruin (magyar)
   Út a romokon át / Gemma Liviero ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 455 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-747-4 fűzött : 3799,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3814765]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2021.
Louis, Lia
Dear Emmie Blue (magyar)
   Kedves Emmie Blue / Lia Louis ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-74-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814163]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2021.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Árnyék Innsmouth fölött / H. P. Lovecraft ; [ford. Kornya Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 237, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 87.)
Tart.: Cthulhu hívásaÞ; Árnyék Innsmouth fölöttÞ; A dolog a küszöbön. - Egys. cím: The call of Cthulhu ; The shadow over Innsmouth ; Thing on the doorstep
ISBN 978-963-479-399-1 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3816061]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
House of earth and blood (magyar)
   Crescent City : föld és vér háza / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 910, [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-370-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3814813]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Kingdom of ash (magyar)
   Kingdom of ash [elektronikus dok.] : felperzselt királyság : ... Üvegtrón sorozat befejező része / Sarah J. Maas ; ford. Szabó Krisztina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020-. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 2.2 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-901-4 (epub)
ISBN 978-963-457-902-1 (mobi)
[AN 3825369] MARC

ANSEL
UTF-85345 /2021.
Mackesy, Charlie (1962-)
The boy, the mole, the fox and the horse (magyar)
   A kisfiú, a vakond, a róka és a ló / Charlie Mackesy ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2020. - [125] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-457-840-6 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3814750]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2021.
Mackintosh, Sophie (1988-)
Blue ticket (magyar)
   Kék sorsjegy / Sophie Mackintosh ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-000-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814902]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2021.
March, Meghan
Dirty pleasures (magyar)
   Vágy és kétség / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-26-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3824781]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2021.
March, Meghan
Dirty together (magyar)
   Vágy és szerelem / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020, cop. 2018. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-28-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3824779]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2021.
Marsons, Angela
Broken bones (magyar)
   Törött csontok / Angela Marsons ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2020. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-435-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814472]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2021.
Martinez, Aly
The darkest sunrise (magyar)
   A legsötétebb hajnal : [Megtörve 1.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-80-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814333]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2021.
Martinez, Aly
Written with regret (magyar)
   Az éjszaka gyümölcse [elektronikus dok.] : Megbánás 1. / Aly Martinez ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-42-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3823188]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2021.
McCall Smith, Alexander (1948-)
The second worst restaurant in France (magyar)
   Franciaország második legrosszabb vendéglője / Alexander McCall Smith. - [Budapest] : Central Kv., 2020. - 318, [1] p. ; 20 cm
Ford. Nagy Viktória
ISBN 978-963-324-775-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3815833]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2021.
Miller, Frank (1957-)
Cursed (magyar)
   Cursed [elektronikus dok.] : átkozott / Frank Miller, Thomas Wheeler ; ford. Szilágyiné Márton Andrea. - Szöveg (epub : 8.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-841-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3824003]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2021.
Molière (1622-1673)
L'avare (magyar)
   A fösvény [elektronikus dok.] : vígjáték öt felvonásban / Molière ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 564 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-089-6 (epub)
ISBN 978-963-559-090-2 (mobi)
francia irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
840-2=945.11
[AN 3822539]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2021.
Molière (1622-1673)
Les précieuses ridicules (magyar)
   A kényeskedők [elektronikus dok.] : vígjáték egy felvonásban / Molière ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 3.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-091-9 (epub)
ISBN 978-963-559-092-6 (mobi)
francia irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
840-22=945.11
[AN 3822538]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2021.
Morris, Heather
Cilka's journey (magyar)
   Cilka utazása / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2020. - 324, [1] p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-754-9 kötött : 3980,- Ft
Klein, Cecilia (1926-2004)
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3815902]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2021.
Moseley, Kirsty
Nothing left to lose (magyar)
   Nothing left to lose [elektronikus dok.] : nincs vesztenivalóm / Kirsty Moseley ; ford. Tóth Katalin. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164113. - Működési következmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-212-3
angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 3824023]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2021.
Murphy, Julie (1965-)
Puddin' (magyar)
   Puddin' [elektronikus dok.] : változtass a szabályokon! / Julie Murphy ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-430-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3825726]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2021.
Muser, Martin (1965-)
Das Rote Känguru (magyar)
   Tandem : nyomozók két keréken : a vörös kenguru / Martin Muser ; ill. Tine Schulz ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 136, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-112-6 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3815641]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2021.
Das Nibelungenlied (magyar)
   A Nibelung-ének / ismeretlen szerző ; ford. és a magyarázatokat írta Márton László. - [Budapest] : Kalligram, 2020. - 649, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-153-3 kötött : 5990,- Ft
német irodalom - verses epika
830-13=945.11
[AN 3816079]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2021.
Obertone, Laurent (1984-)
Guerilla : les temps des barbares (magyar)
   Gerilla : barbárok ideje / Laurent Obertone ; [ford. Ofella Balázs]. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 582 p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5374-51-7 fűzött : 4990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3815077]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2021.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Zombiefeber (magyar)
   Zombiláz / Kristina Ohlsson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020. - 225, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-752-5 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816048]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2021.
Orringer, Julie (1973-)
The flight portfolio (magyar)
   Üldözöttek gyűjteménye / Julie Orringer ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 543, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-615-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815852]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2021.
Park, Jessica
Restless waters (magyar)
   Nyugtalan vizek [elektronikus dok.] / Jessica Park ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-367-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824710]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2021.
Park Joon-suk (1979-)
Busanhaeng (magyar)
   Vonat Puszánba : zombiexpressz : a Vonat Busanba - zombiexpressz című film regényesített változata / Park Dzsó-Szuk, Jon Szang-Ho ; [ford. Németh Nikoletta]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-902-5 fűzött : 3699,- Ft
koreai irodalom - horror - regény
895.7-312.9=945.11
[AN 3814380]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2021.
Pattillo, Beth
Mr. Darcy broke my heart (magyar)
   Mr. Darcy összetörte a szívemet / Beth Pattillo ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 228, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-486-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814457]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2021.
Pearson, Mary E. (1955-)
Vow of thieves (magyar)
   Tolvajok esküje : A fennmaradottak krónikájának új fejezete / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 464 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-967-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3815378]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2021.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Iskusstvo lëgkih kasanij (magyar)
   Gyengéd érintések művészete [elektronikus dok.] / Viktor Pelevin ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-582-7
orosz irodalom - elektronikus dokumentum - kisregény
882-31=945.11
[AN 3819746]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2021.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Žëltaâ strela (magyar)
   A sárga nyíl ; Remete és hatujjú / Viktor Pelevin ; [ford. Herczeg Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 125, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 83.)
Egys. cím: Žëltaâ strela ; Zatvornik i Šestipalyj
ISBN 978-963-479-418-9 fűzött : 1999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3815763]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2021.
Perks, Heidi (1973-)
Come back for me (magyar)
   Aki keres, az talál / Heidi Perks ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 414, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-82-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814318]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2021.
Peters, Glynis
The secret orphan (magyar)
   Az eltitkolt árva / Glynis Peters ; [ford. Hulse Alexandra Nikoletta]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 427 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-750-4 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814764]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2021.
Phillips, Julia (1989-)
Disappearing Earth (magyar)
   Eltűnő sorsok nyomában / Julia Phillips ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-088-7 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814934]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2021.
Pichon, Liz (1963-)
Yes! no (maybe...) (magyar)
   Igen! nem (talán...) / Liz Pichon ; [ford. Horváth Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 265, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Tom Gates ; 7.)
ISBN 978-963-437-496-1 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814375]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2021.
Pollard, Helen
The little French guesthouse (magyar)
   A kis francia panzió [elektronikus dok.] / Helen Pollard ; ford. Pulai Veronika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164328. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164328. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader
ISBN 978-963-457-939-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3825959]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2021.
Pratt, Scott
An innocent client (magyar)
   Egy ártatlan ügyfél [elektronikus dok.] / Scott Pratt ; ford. Seres József. - Szöveg (epub : 542 KB) (mobi : 904 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-043-3 (epub)
ISBN 978-963-561-044-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825972]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2021.
The prom (magyar)
   The prom [elektronikus dok.] : a végzős bál / Saundra Mitchell [et al.] ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164146. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-245-803-8 (epub)
ISBN 978-963-245-804-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3824289]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2021.
Quinn, Kate (1981-)
The Alice network (magyar)
   Alice hálózata [elektronikus dok.] / Kate Quinn ; ford. Tomori Gábor. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164058. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-330-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3823621]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2021.
Revis, Beth (1981-)
A million suns (magyar)
   A million suns [elektronikus dok.] : milliónyi csillag : a Túl a végtelenen-trilógia második része / Beth Revis ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-075-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825955]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2021.
Riley, Lucinda (1971-)
The butterfly room (magyar)
   Pillangószoba / Lucinda Riley ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, 2020. - 461 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-447-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814374]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The blood of Olympus (magyar)
   Az Olimposz vére [elektronikus dok.] : az Olimposz hősei 5. rész / Rick Riordan ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 744 KB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-011-2 (epub)
ISBN 978-963-561-012-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825978]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2021.
Rivers, Francine (1947-)
A lineage of grace (magyar)
   A kegyelem vonala : [öt különleges nő, aki örökre megváltoztatta a történelmet] / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2020. - 541 p. ; 23 cm
Tart.: LeplezetlenülÞ; Szégyen nélkülÞ; RendíthetetlenülÞ; KimondatlanulÞ; Félelem nélkül ; Unashamed ; Unveiled ; Unshaken ; Unspoken ; Unafraid
ISBN 978-963-288-512-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814727]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Of blood and bone (magyar)
   Csont és vér : [A kiválasztott krónikája 2.] / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 530, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-021-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3815439]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2021.
Romig, Aleatha
Into the Light (magyar)
   Út a Fénybe [elektronikus dok.] : A Fény 1. / Aleatha Romig ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-947-2 (epub)
ISBN 978-963-457-948-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825936]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2021.
Rosner, Jennifer
The yellow bird sings (magyar)
   A sárga madár énekel / Jennifer Rosner ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 301 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-752-8 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814884]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2021.
Ross, Rebecca
The queen's resistance (magyar)
   A királynő koronázása [elektronikus dok.] / Rebecca Ross ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-435-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825775]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2021.
Rushdie, Salman (1947-)
Quichotte (magyar)
   Quichotte / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 525, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-105-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3816012]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
Make me yours (magyar)
   Tüzes szenvedély / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-84-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3814139]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
The room mate (magyar)
   A szobatárs [elektronikus dok.] : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-97-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3823920]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Narrenturm (magyar)
   Narrenturm : bolondok tornya : Huszita trilógia 1. / Andrzej Sapkowski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 579, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-019-3 fűzött : 4590,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3815376]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019-2020. - 8 db ; 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3781369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., A tó úrnője / [ford. Hermann Péter]. - 2020. - 630, [1] p.
ISBN 978-963-406-929-4 fűzött : 4490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3815383] MARC

ANSEL
UTF-85391 /2021.
Schaeffer, Bogusław (1929-2019)
   Színpadi kompozíciók : egy világklasszis zseni első kötete magyarul / Bogusław Schaeffer ; vál. és ford. Pászt Patrícia. - Budapest : Pesti Kalligram ; Dunaszerdahely : Kalligram Polgári Társ. ; Pozsony : Kalligram, 2020. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3500,- Ft
ISBN 978-80-8101-991-3
lengyel irodalom - dráma
884-2=945.11
[AN 3814988]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2021.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: die Freunde vom Heckenrosenweg (magyar)
   Alma Magdi : barátok a Vadrózsa utcából / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 136 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-874-0 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815911]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2021.
Seduction on a snowy night (magyar)
   Téli csábítás / [ford. Kaul Éva]. - Budapest : General Press, 2020. - 312, [3] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Tart.: Egy komisz téli éjszaka / Mary Jo Putney. A tökéletes társ / Sabrina Jeffries. Karácsonyi emberrablás / Madeline Hunter. - Egys. cím: A Christmas abduction ; A perfect match ; One wicked winter night
ISBN 978-963-452-371-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814443]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2021.
Seeck, Max (1985-)
Uskollinen lukija (magyar)
   Boszorkányvadász / Max Seeck ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Animus, 2020. - 363, [4] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-773-0 fűzött : 3690,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3815677]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2021.
Seetzen, Ulrich Jasper (1767-1811)
Unterwegs auf der Donau in Ungarn (magyar, német)
   Úton a Duna mentén Magyarországon, 1802 = Unterwegs auf der Donau in Ungarn, 1802 / Ulrich Jasper Seetzen ; közread. ... Detlef Haberland, Katona Tünde ; ford. ... Katona Tünde ; [a jegyzeteket írta ... Frajt Anita]. - Budapest : Balassi ; Hildesheim ; Zürich ; New York, [N.Y.] : Olms, cop. 2020. - 400 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 399-400.
ISBN 978-963-456-074-6 kötött : 5600,- Ft
ISBN 978-3-487-15933-1
Duna - Magyarország - német irodalom - helyismeret - 19. század - kétnyelvű dokumentum - útinapló
830-992.02=945.11 *** 908.439(282.243.7)"18"(0:82-992)
[AN 3815288]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2021.
Serle, Rebecca
In five years (magyar)
   Öt év múlva decemberben / Rebecca Serle ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Central Kv., 2020. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-784-6 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3815933]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2021.
Shen, L. J.
Dirty headlines (magyar)
   Szenzációs szerető / L. J. Shen ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-42-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814201]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2021.
Shen, L. J.
In the unlikely event (magyar)
   A jövő zenéje / L. J. Shen ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-88-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3814188]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2021.
Shen, L. J.
Sparrow (magyar)
   Sparrow [elektronikus dok.] / L. J. Shen. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Komáromy Rudolf. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-913-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3824565]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2021.
Sheridan, Wilfred
The five brains (magyar)
   Az öt koponya [elektronikus dok.] / Wilfried Sheridan ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book, 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az öt fej" címmel is. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-150-3 (epub)
ISBN 978-963-559-151-0 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3823940]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2021.
Shukri, Laila
Perska namiętność (magyar)
   Perzsa szenvedély [elektronikus dok.] / Laila Shukri ; ford. Mihályi Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9766-9
lengyel irodalom - regény - elektronikus dokumentum
884-31=945.11
[AN 3824772]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2021.
Sivec, Tara
Futures and frosting (magyar)
   Életek és édességek [elektronikus dok.] : egy cukormázas örökkön-örökké : Csokoládéimádók 2. / Tara Sivec ; ford. Farkas János. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164350. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-354-5 (epub)
ISBN 978-963-399-355-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3826032]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2021.
Smith, Wilbur (1933-)
Ghost fire (magyar)
   Szellemtűz / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2020. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-66-0 fűzött
Zambia - angol irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3816119]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2021.
Smith, Zadie (1975-)
Intimations (magyar)
   Sugallatok / Zadie Smith ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 103, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-572-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3814410]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2021.
Sorensen, Jessica (1983-)
The probability of Violet and Luke (magyar)
   The probability of Violet & Luke [elektronikus dok.] : Violet, Luke és az esély / Jessica Sorensen ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-057-0 (epub)
ISBN 978-963-561-058-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824410]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2021.
Stilton, Geronimo
Caccia al ladro... a Madrid! (magyar)
   A madridi tolvaj / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 115, [12] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-666-8 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815879]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2021.
Stilton, Geronimo
Mi si è bucato il trottosauro! (magyar)
   A nagy dinoszauruszverseny / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-677-4 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816020]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2021.
Stilton, Geronimo
Per mille ossicini, vai col brontosauro! (magyar)
   Kőkorszaki olimpia / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-685-9 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3814381]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2021.
Stilton, Geronimo
Polpette di supertopo per il T-rex (magyar)
   A T-rex fogságában / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-669-9 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815874]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2021.
Stilton, Geronimo
Superger e la supermacchina del tempo (magyar)
   Szuperegérhajsza az időben / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-686-6 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3814378]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2021.
Stilton, Tea
Piccoli segreti tra amiche (magyar)
   A barátság próbája / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-664-4 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815858]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2021.
Stone, Tamara Ireland (1969-)
Time after time (magyar)
   Time after time [elektronikus dok.] : időtlen idő : Time between us - elválaszt az idő 2. / Tamara Ireland Stone ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-461-5 (epub)
ISBN 978-963-561-462-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3824984]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2021.
Strandberg, Mats (1976-)
Slutet (magyar)
   Amíg élünk / Mats Strandberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020. - 404, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-740-2 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816047]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2021.
Strukul, Matteo (1973-)
I Medici (magyar)
   Mediciek : egy dinasztia felemelkedése / Matteo Strukul ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-011-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3815478]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2021.
Sullivan, Mark (1958-)
Beneath a scarlet sky (magyar)
   A skarlát ég alatt [elektronikus dok.] / Mark Sullivan ; ford. Barthó Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-061-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3824370]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2021.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Theft of swords (magyar)
   Kardtolvajok : a Riyria-krónikák gyűjtemény első kötete / Michael J. Sullivan. - Új kiad. - Budapest : Fumax, 2020. - 712 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Trónbitorlók / [Makai Péter Kristóf fordítását átd. Matolcsy Kálmán, Németh Vladimir, Koncz Ákos]Þ; Avempartha : az elfek tornya / [ford. ... Matolcsy Kálmán] ; The crown conspiracy ; Avempartha
ISBN 978-963-470-169-9 fűzött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3815870]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2021.
Tallis, Frank (1958-)
Fatal lies (magyar)
   Hallgass a neved / Frank Tallis ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2020. - 419 p. ; 21 cm. - (Monarchia-krimik, ISSN 2560-0087)
ISBN 978-615-6147-11-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814924]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2021.
Taylor, Kathryn
Dunmor Castle : Das Licht im Dunkeln (magyar)
   A Dunmore-kastély titkai I [elektronikus dok.] : fény a sötétségben / Kathryn Taylor ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 705 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3822269]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2021.
Taylor, Kathryn
Dunmor Castle : der Halt im Sturm (magyar)
   A Dunmore-kastély titkai II : támasz a viharban / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 332, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-157-0 fűzött : 3600,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3816112]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2021.
Tevis, Walter (1928-1984)
The queen's gambit (magyar)
   A vezércsel / Walter Tevis ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-026-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815434]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2021.
Thor, Brad (1969-)
Foreign agent (magyar)
   Az idegen ügynök [elektronikus dok.] / Brad Thor ; ford. Kádár Pál. - Szöveg (epub : 909 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-457-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3824992]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2021.
Toon, Paige (1975-)
Five years from now (magyar)
   Öt év múlva [elektronikus dok.] / Paige Toon ; ford. Bánki Vera. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-349-9
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3824257]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2021.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Pesnʹ toržestvuûščej lûbvi (magyar)
   A diadalmas szerelem dala [elektronikus dok.] ; Jergunov hadnagy históriája / Ivan Turgenyev ; ford. Ambrozovics Dezső. - Szöveg (epub : 843 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Egys. cím: Pesnʹ toržestvuûščej lûbvi ; Lejtenant Ergunov. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-138-1 (epub)
ISBN 978-963-559-139-8 (mobi)
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3823291]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2021.
Tyce, Harriet
The lies you told (magyar)
   Tartsd közel a barátaidat de még közelebb az ellenségeidet / Harriet Tyce ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár, 2020. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-57-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3814308]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
O tele duši (magyar)
   A lélek testéről : új elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza] ; [a verseket ford. Kántor Péter]. - Budapest : Magvető, 2020. - 149, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4004-1 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3816022]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2021.
Uschomirski, Anatoli (1959-)
Hilfe, Jesus, ich bin Jude (magyar)
   Jézus segíts, zsidó vagyok! : élet világok között / Anatoli Uschomirski ; [ford. Andrea Malzahn] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2020. - 198, [18] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87685-7-5 fűzött
német irodalom - zsidó vallás - krisztológia - messiás - memoár
830-94=945.11 *** 296.693(0:82-94) *** 232.1(0:82-94)
[AN 3814695]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2021.
Valente, Catherynne M. (1979-)
Minecraft : the end (magyar)
   Minecraft : a vég / Catherynne M. Valente ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Bookline, 2020. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-170-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3814416]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2021.
Van Dyken, Rachel (1985-)
The matchmaker's replacement (magyar)
   The matchmaker's replacement [elektronikus dok.] : a randiguru szárnysegéde : Szárnysegéd Bt. 2. / Rachel Van Dyken ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-921-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3824590]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2021.
Vance, J. D. (1984-)
Hillbilly elegy (magyar)
   Vidéki ballada : az amerikai álomról / J. D. Vance ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 318, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-566-046-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815477]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2021.
Walliams, David (1971-)
The ice monster (magyar)
   Mamut a múltból / David Walliams ; ill. Tony Ross ; [ford. Vereckei Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 478, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-747-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814753]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2021.
Weir, Alison (1951-)
Jane Symour (magyar)
   Jane Seymour : az üldözött királyné / Alison Weir ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 653 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Hat Tudor királyné
ISBN 978-615-6186-19-5 fűzött : 4490,- Ft
Johanna (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1508-1537)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3815777]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2021.
Wexler, Django
The infernal battalion (magyar)
   A pokoli zászlóalj : [az Árnyháborúk ötödik könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2020]. - 559 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-31-4 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3816840]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2021.
White, Kiersten (1983-)
And I darken (magyar)
   And I darken [elektronikus dok.] : Lada Dracul: egy sötét lélek : A hódító legendája 1. / Kiersten White ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N32L?urn:nbn:hu-164226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-447-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825002]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2021.
White, Kiersten (1983-)
Endlessly (magyar)
   Endlessly [elektronikus dok.] : végtelenül / Kiersten White. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2019. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Hetesy Szilvia. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-015-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825974]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2021.
White, Kiersten (1983-)
Supernaturally (magyar)
   Supernaturally [elektronikus dok.] : több mint különleges / Kiersten White. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Hetesy Szilvia. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-310-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825957]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2021.
Wickham, Madeleine (1969-)
Can you keep a secret? (magyar)
   Tudsz titkot tartani? [elektronikus dok.] / Sophie Kinsella ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 3.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164137. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-085-3 (epub)
ISBN 978-963-561-086-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5=945.11
[AN 3824186]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2021.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Bachelors anonymous (magyar)
   Anonim agglegények klubja / P. G. Wodehouse ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Ciceró, cop. 2020. - 180, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-134-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3815448]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2021.
Woodsmall, Cindy
When the morning comes (magyar)
   Ébredő remény : Az alázat nővérei második rész / Cindy Woodsmall ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-196-9 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815764]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5439 /2021.
   Ajándék : karácsonyi történetek ; [szerk. Münz András]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2020. - 395, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6269-02-7 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3814849]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2021.
Bábel Antónia (1982-)
   Janka útja / Bábel Antónia ; [ill. Gábor Emese]. - [Dabas] : Bábel A., cop. 2020. - 59, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Csengőpatak könyvek
ISBN 978-615-00-8053-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - betegség - mese
894.511-34(02.053.2) *** 616(0:82-34)
[AN 3815940]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2021.
Bagdi, Berti M.
   Lelkek tánca / Berti M. Bagdi ; [közread. a] Lelkek Tánca Alapítvány. - [Budapest] : Lelkek Tánca Alapítvány, 2020. - 357, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9715-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3814957]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2021.
Bakonyi István (1952-)
   Írók, költők nyomában : tanulmányok, kritikák, alkalmi írások / Bakonyi István. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 138 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 59.)
ISBN 978-615-5762-19-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3815404]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2021.
Bálint Ferenc
   Felelős alkoholista [elektronikus dok.] / Bálint Ferenc. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-72-7
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3822540]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2021.
Balogh Anita
   Fény a sötétségben : egy különleges lány kalandjai / Balogh Anita. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-83-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3814991]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2021.
Balogh W. Orsolya
   A szexéhes anyuka : milf vagyok, és élvezem / Balogh W. Orsolya. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 234, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-754-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814741]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi : a szűz kardja ; A király harmadik esküje : a Hunyadi fiúk hazatérnek Kecskemétre / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-596-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814859]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Orosz rulett / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-50-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814309]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2021.
Barta András Imre
   Igaz történetek a jövőből: forgószél / Barta András Imre. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-709-3 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3815425]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Falusi bohémek [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 798 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-065-0 (epub)
ISBN 978-963-559-066-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3822499]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit, 2020. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8002-45-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815946]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2021.
Bieliczky Sándor (1929-1983)
   A pusztának hegedűje : válogatott versek / Bieliczky Joó Sándor ; szerk. és az előszót írta Papp András ; [kiad. az Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért]. - Hajdúszoboszló : "Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért", 2020. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81725-0-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3814762]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2021.
Bíró Krisztián (1994-)
   Eldorádó ostroma / Bíró Krisztián. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 49, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-027-1 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3814614]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2021.
Bíró Marcsi
   Az élet értékei és mélységei / Bíró Marcsi. - [Pécs] : Bíró M., cop. 2020. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9272-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3815635]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2021.
Bobory Zoltán (1946-)
   Arccal az égnek / Bobory Zoltán ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2020. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9830-85-1 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3815594]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2021.
Bognár Zsolt
   Szilánkok [elektronikus dok.] / Jimmy Cartwright. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Miskolc : Próbagoblin Kv., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163762. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9180-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3821492]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2021.
Borsik Miklós (1986-)
   Átoknaptár / Borsik Miklós. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 59, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-029-5 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3814620]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Kucó és más életszilánkok [elektronikus dok.] / Böszörményi Gyula. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 3.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-021-1 (epub)
ISBN 978-963-561-022-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3824598]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Szer'usz világ [elektronikus dok.] : Ambrózy báró esetei V. / Böszörményi Gyula. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2019. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-047-1 (epub)
ISBN 978-963-561-048-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3824762]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2021.
Breston, Conrad
   Az első kard / Conrad Breston. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 110, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-814-4 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814674]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A végzet [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-49-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3825060]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2021.
Budai Lotti
   Édes lázadás : A szerelem rabszolgái 2. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 376, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-08-1 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814323]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2021.
Calu, Kristina
   Tükörképek / Kristina Calu. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2020. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8980-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814442]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2021.
Carrigan, Ashley
   Suttogó-völgy [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-194-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3824606]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2021.
Csáth Géza (1887-1919)
   A vörös Eszti / Csáth Géza. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 222, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 85.)
ISBN 978-963-479-485-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3816050]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2021.
Cseke Lajos
   A Kárpátok farkasai : Szakajtott virágok / Cseke Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-586-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814875]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2021.
Cserei Annamária
   Kereslek [elektronikus dok.] / Cserei Annamária. - Szöveg (epub : 7.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Németország - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(430)
[AN 3820353]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2021.
Csiby Károly
   Áfonya : regény / Csiby Károly. - Budapest : AB Art, cop. 2020. - 235 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6033-26-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815028]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2021.
Csőke György (1956-)
   Sarutlanul : 100 / Csőke György. - Budapest] : Szt. Gellért K., 2020. - 148, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-822-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3814666]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2021.
Csonka Rózsa
   Rozka és Vadóc : kalandok a Dunakanyarban / írta és rajz. Csonka Rózsa. - [Budapest] : Csonka R. E., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9768-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816963]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2021.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   A hagyomány föltámasztása : a bartóki, kodályi újjáteremtés útján / Csoóri Sándor. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2020. - 255 p. ; 23 cm. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 12.)
ISBN 978-615-5068-47-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - hagyományőrzés - magyarság - esszé
894.511-4 *** 930.8(=945.11)(0:82-4)
[AN 3815574]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2021.
Cure, John
   Hontalan lelkek [elektronikus dok.] / John Cure. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5700-03-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3825731]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2021.
Darabos Györgyi
   Macsbook / Darabos Györgyi ; [ill. Turczay-Kiss Ili]. - Budapest : Darabos Gy. : Diversitas, 2020. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0146-0 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3814637]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2021.
Dictum, Rosa
   Sorsolt sorsok [elektronikus dok.] : elképesztő embertörténetek / Rosa Dictum. - Szöveg (epub : 857 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-111-4 (epub)
ISBN 978-963-559-112-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3822491]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2021.
Dragon, P. N.
   Felfüggesztett halálbüntetés [elektronikus dok.] / P. N. Dragon. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8526-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3821129]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2021.
Drift, Katie
   A képzelet nyolc bugyra [elektronikus dok.] : novelláskötet / Katie Drift ; ill. Fritsch Katalin. - Szöveg (epub : 273 KB). - Budapest ; [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164346. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5668-70-8
magyar irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-322.9
[AN 3826028]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2021.
   Erdőszelfi : vándortábori versek / Acsai Roland [et al.] versei ; [szerk. Lackfi János] ; [ill. Ritter Ottó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 106, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-605-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3815915]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Julie könyvkuckója [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-852-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823748]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2021.
Fábry Béla (1953-)
   Hagyaték-töredék / Fábry Béla. - Fót : Fábry B., 2020. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0321-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3815768]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2021.
Farkas Márta (1943-)
   Napóra éjjel / Farkas Márta. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6168-05-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815094]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2021.
Fazakas Attila (1974-)
   Porta Marina [elektronikus dok.] / Fazakas Attila. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-263-988-8 (epub)
ISBN 978-963-263-989-5 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3822098]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2021.
Fejős Éva (1967-)
   Halál emlékül / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-91-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3814905]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2021.
Fiknerné Sulcz Ágnes
   Rüdiger mesék : Tóbiás és Ferdi kalandjai / Fiknerné Sulcz Ágnes. - Komárom : Fiknerné Sulcz Á., 2020. - 39 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-8815-0 kötött
Rüdiger-tó - természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 502(439)(285.2Rüdiger-tó)(0:82-34)
[AN 3815372]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2021.
Fodor Petra
   Egy pillanat bátorság / Fodor Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8708-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814325]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2021.
Frankl József (1908-1994)
   Mesék felnőtteknek / Frankl József ; [... ill. Farkas Beáta] ; [kiad. Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány]. - Kaposvár : Kaposi M. Megyei Kórházért Alapítvány, cop. 2020. - 81 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81739-0-2 kötött
magyar irodalom - állatmese
894.511-35
[AN 3825326]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2021.
Grey, Anthony
   Kémjátszma a Bahamákon / Anthony Grey. - Budapest : Sebestyén & Tsa. K., 2020. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6935-7 fűzött : 3780,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3814736]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2021.
Grey, Anthony
   Vérfarkas az Alpokban / Anthony Grey. - Budapest : Sebestyén & Tsa. K., 2020. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9354-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3814735]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Vízcseppmesék / Gryllus Vilmos ; Megyeri Annamária rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-324-790-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3815708]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2021.
Hajdú Hajnalka
   Kisanna karácsonya [elektronikus dok.] / Hajdú Hajnalka ; Molnár Anita rajz. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822022]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2021.
Hegedűs Imre János (1941-)
   A vér színe [elektronikus dok.] : novellák / Hegedűs Imre János ; Árkossy István illusztrációival ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Írott Szó Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5195-80-8 (epub)
ISBN 978-615-5195-81-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3821588]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2021.
Holmes, K. M.
   Mason : novella / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 33 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-039-4 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3814209]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2021.
Holmes, K. M.
   Miénk a pillanat / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K. ; [Miskolc] : Károly M., 2020. - 314, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8723-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3814198]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2021.
Holmes, K. M.
   Tiéd a főszerep / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 442, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-70-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3814329]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2021.
Huszti Gergely
   Mesteralvók viadala / Huszti Gergely. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 294, [1] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-432-140-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3815460]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2021.
Illés Sarolta
   Noémi könyve : minden család őriz titkokat / Illés Sarolta. - 2. kiad. - Budapest : Goldspirit Kv., 2019. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5991-00-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5991-01-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824754]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2021.
Jakab László
   A film [elektronikus dok.] / Jakab László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Kornétás, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5937-28-6
magyar irodalom - dialógus - elektronikus dokumentum
894.511-83
[AN 3823655]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó minimeséi / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 53 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-486-569-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3815824]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2021.
Jenei László (1964-)
   Bódultak / Jenei László. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-927-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815889]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2021.
Kamarás István (1941-)
   Karácsonyi zengedelem : karácsonyi történetek nagyobbacskáknak / Kamarás István ; [ill. Kamarás Zorka és Kamarás Milán] ; [közread. a] Szent Ferenc Szegényei Alapítvány ... - [Nagymaros] : Szt. Ferenc Szegényei Alapítvány ; Budapest : Szt. Gellért K., [2020]. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-811-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés
894.511-32 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3814586]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2021.
Kay, Martin
   Eastern / Martin Kay ; ill. Megyeri Manó. - Budapest : Twister, 2018-. - Ill. ; 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3815650]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Titkok útvesztője. - c2020. - 341, [4] p.
ISBN 978-615-5631-89-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3815656] MARC

ANSEL
UTF-85500 /2021.
Kékesi Dóra
   Rád találok / Kékesi Dóra. - Budapest : Álomgyár K. ; [Sándorfalva] : Kékesi D., 2020. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8934-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814155]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Doria [elektronikus dok.] : novella : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-47-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3823949]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Doria : novella : [Riva nővérek-sorozat] / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 25 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-04-9 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3814205]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 2 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 388, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-02-6 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814328]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2021.
Kiss Ottó (1963-)
   A piros tengeralattjáró / Kiss Ottó ; Orosz Annabella rajz. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2020. - 142, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5587-35-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815885]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2021.
Kóka Erika
   Állati vigasságok : gyermekversek és képek óvodásoknak és kisiskolásoknak / [versek] Kóka Erika ; [képek] Szabó Nándor. - Akasztó : Réthey-Prikkel M., 2019. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 2.)
ISBN 978-615-6083-00-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3815548]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2021.
Konrád György (1933-2019)
   Sétabot : Ásatás 3. / Konrád György ; [szerk. Lakner Judit és Szegő János]. - Budapest : Magvető, 2020. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3894-9 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3816031]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2021.
   Kötéltánc : novelláskötet / [vál. Bobory Zoltán] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-79-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3815579]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2021.
Kováts Tibor
   Időutazásom története / Kováts Tibor. - [Budapest] : [Kováts T.], cop. 2020. - 315 p. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-8335-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814818]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2021.
Kozma Ani
   Jakab, a lúd tatai kalandjai [elektronikus dok.] / Kozma Ani ; rajz. Tarr Andrea. - Szöveg és képek (epub : 51.2 MB). - [S.l.] : [Lovasné Kozma A.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-9662-9
Tata - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Tata(0:82-34)
[AN 3823927]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2021.
Krasznavölgyiné Koltay Lívia
   Februári medvekaland / írta Koltay Lívia ; rajz. Krasznavölgyi Vilmos. - [Pilisjászfalu] : Szerző, [2020]. - [24] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-8856-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3815797]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2021.
Krasznavölgyiné Koltay Lívia
   Kötetnyi érzelem / Krasznavölgyiné Koltay Lívia. - [Pilisjászfalu] : Szerző, [2020]. - 110, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8857-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3814500]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2021.
Kürthy Réka (1979-)
   A hegy lábánál / Kürthy Réka ; [... illusztrációs képek Vörös-Nagy Gréta] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-77-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3815583]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Jóság néni csokija / Lackfi János ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Kálvin, 2020. - 82, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-558-435-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3815907]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2021.
Larson, Thomas Jake
   Agorafóbia 2 [elektronikus dok.] / Thomas Jake Larson. - Szöveg (epub : 729 KB). - Szeged : TJL Horror Publisher, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-9735-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3824462]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Kettőnk bűne : [Függőség 2.] / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-68-2 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3814327]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Yanna titka [elektronikus dok.] : novella / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164255. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-15-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3825216]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2021.
Mándy Gábor
   Dudorász : dalaim könyve / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2020]. - 177, [9] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 14.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81744-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-192 *** 894.511-14
[AN 3815570]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2021.
Mansfield, Michael (1962-)
   A becsület zsoldjában / Marcellus Mihály. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-496-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814447]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2021.
Mayer, Christina
   A múltban rejlő érzelmek : álmaid lesznek a valóságod! / Christina Mayer. - [Kaposvár] : McBook, [2019]. - 185 p. ; 21 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-6270-9)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3814697]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Bíborka és a varázsfőzet / Mechler Anna meséje ; Láng Anna rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 66, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: A virágtündérek titkai
ISBN 978-963-403-766-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815630]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Kerék mesék nagykönyve / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 102, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-885-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816098]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2021.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Jelentés öt egérről / Mészöly Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 291, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-518-031-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3814632]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 869 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-36-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823939]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2021.
Miller, Andy T.
   Klári és Claire [elektronikus dok.] : a halálon is túl : romantikus kalandregény / Andy T. Miller. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [S.l.] : [s.n.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3821584]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2021.
Moore, Hayden
   Amerikai háromszög : a szivárvány nevében! / Hayden Moore. - [Budapest] : Newkids K., 2020. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-06-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814432]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2021.
Moore, Hayden
   Egy szívdobbanással később.. / Hayden Moore, Becca Prior. - [Budapest] : Newkids K., 2020. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-08-5 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-993 *** 894.511-312.5
[AN 3814422]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2021.
Nádasdy Ádám (1947-)
   100 év, 100 kép, 100 gondolat, 1890-1989 / Nádasdy Ádám ; [... a képeket vál. Horváth Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-544-068-9 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - századforduló - 20. század - amatőr fénykép - kisepika
894.511-3 *** 77.04(439)"189/198"
[AN 3815899]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2021.
Nagy Ádám
   A Pál utcai küldetés : mentsük meg Ernőt! / Nagy Ádám, Trencsényi László, Veszprémi Attila. - Budapest : Athenaeum, 2020. - [390] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-949-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - szerepjáték - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 793/794(0:82-31)
[AN 3814356]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2021.
Nagy András
   Parainesis - hozzád / Nagy András ; [közread. a Zsuppán-kert Kulturális Alapítvány]. - [Milejszeg] : Zsuppán-kert Kult. Alapítvány, [2020]. - 65, [2] p. : ill. ; 19 cm
Ill. Nagy Julianna
ISBN 978-615-00-9866-1 fűzött
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3815410]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2021.
Nehrer György (1953-)
   Történetek a múltból : [Fekete Sas szálloda] / Nehrer György ; [graf. Kosztolányi Mária]. - Budapest : AB Art, cop. 2020. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-24-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3815039]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2021.
   Nem kötelező : kortársak és kimaradók : szöveggyűjtemény középiskolásoknak : magyar próza / [vál. ... Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2020. - 397, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6668-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szöveggyűjtemény
894.511-822
[AN 3814738]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2021.
Nemere István (1944-)
   Szenvedélyes szerelem [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.2 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-692-5 (epub)
ISBN 978-963-453-693-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-694-9 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3823472]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2021.
Németh Szilvia
   Mosoly manó meséi : [Az erdő titkai sorozat harmadik kötete] / Németh Szilvia ; [a szerző illusztrációival]. - Veszprém : Fénykvt. K., 2020. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5917-03-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815323]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2021.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Megsebzett a kezdetektől: Scarlett I : [a Megsebzett sorozat második része] / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., 2020. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81381-7-8 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814633]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2021.
Papp Csilla (1976-)
   Ha/mar / Papp Csilla. - Budapest : Álomgyár K. ; [Újszentmargita] : Török-Papp Cs., 2020. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8866-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814153]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2021.
Papp Olivér (1975-)
   Alabama-keringő / Papp Olivér. - Budapest : Fekete Hegy K., 2020. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9286-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3815679]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2021.
Pascal, Eric
   Benedictum [elektronikus dok.] : sosem vagy egyedül / Eric Pascal. - Szöveg (epub : 850 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3822032]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2021.
Pásztor Bertalan (1931-)
   Az igazság ereje / Pásztor Bertalan ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2020. - 276 p. ; 21 cm
Tart.: Testvérharcok - Mátyás korábanÞ; Esterházyak az ár ellenÞ; Modern AntigonéÞ; BanánvirágÞ; Egy férfi és öt nő
ISBN 978-963-9830-82-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3815601]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2021.
Pregh Balázs (1973-)
   Válogatott írások [elektronikus dok.] / Pregh Balázs. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164035. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0103-3
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3823476]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2021.
Prior, Becca
   Aby : a Festett testek sorozat ráadáskötete / Becca Prior. - [Budapest] : Newkids K., 2020. - 451 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-07-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814428]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2021.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Pokolba a jópasikkal! [elektronikus dok.] / Rácz-Stefán Tibor. - Szöveg (epub : 489 KB) (mobi : 808 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-909-0 (epub)
ISBN 978-963-457-910-6 (mobi)
magyar irodalom - homoszexualitás - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3824133]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2021.
Regős Róbert (1976-)
   Szerelem a pokol tornácán / Regős Róbert. - [Zsámbék] : Feldmann G. ; [Warwick, N.Y.] : Rotapress New York, 2020. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9999-6 kötött : 5990,- Ft : 17 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815058]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben / Rejtő Jenő ; [... az ill. Korcsmáros Pál rajzainak felhasználásával kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 212, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-494-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3815690]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2021.
Révész Emese (1967-)
   Mentés másként : könyvillusztráció tegnapról mára / Révész Emese. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2020]. - 588 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-83-8 kötött
Magyarország - alkalmazott grafika - könyvkiadás - gyermekirodalom - 21. század - történeti feldolgozás - illusztráció - könyvismertetés
894.511-95 *** 76.056(439)(091) *** 894.511(091)-93"201"(0:82-95)
[AN 3815048]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2021.
Róbert Katalin (1986-)
   Keresd az igazit! [elektronikus dok.] : Lélekfény 1. / Róbert Katalin. - Szöveg (epub : 773 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-899-4 (epub)
ISBN 978-963-457-900-7 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3824128]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2021.
Samu Gabriella
   Angyal barna ballonkabátban / Samu Gabriella. - Budapest ; [Áporka] : [Samu G.], 2020. - 381, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8787-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3816113]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2021.
Sándor Anikó
   Asszonymesék [elektronikus dok.] / Sándor Anikó. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-441-1
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3824610]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Nézz rám! [elektronikus dok.] : angyali érintés : Álomfogó 3. : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 479 KB) (mobi : 584 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-60-3 (epub)
ISBN 978-615-6155-61-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3825583]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2021.
Simek Valéria (1953-)
   Hittem, szerettem / Simek Valéria ; [... graf., szöveggondozás P. Maklári Éva] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2020. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-91-2 fűzött
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3815609]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2021.
Sorcier, Alex
   Babett élete / Alex Sorcier ; [... illusztrátor Megyeri Szófia Laura]. - [Zsámbok] : [Magánkiad.], [2020]-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3815665]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdet. - cop. 2020. - 249 p.
ISBN 978-615-00-9129-7 fűzött : 2980,- Ft
[AN 3815669] MARC

ANSEL
UTF-85551 /2021.
Souya, Carol
   Cinegeszonáta / Carol Souya. - [Budapest] : Newkids K., 2020. - 382, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-09-2 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814426]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2021.
   Suttogókönyv : Ábrahám ivadékairól : antológia / [szerk. ... Mécs Halász Mariann]. - [Budapest] : Kódex Kvműhely : [Neoprológus Kvk.], 2020. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8898-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - holokauszt - antológia
894.511-822 *** 316.347(=924)(439)(0:82-822) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-822)
[AN 3814716]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2021.
Szabó Imola (1984-)
   Rókamók és Círmacs [elektronikus dok.] : rókadombon innen és túl / Szabó Imola Julianna. - Szöveg (epub : 400 KB) (mobi : 382 KB). - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5808-39-5 (epub)
ISBN 978-615-5808-40-1 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822541]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2021.
Szakál György
   Az apa [elektronikus dok.] / Szakál György. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 252 KB) (mobi : 347 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164071. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-19-4 (pdf)
ISBN 978-615-6237-20-0 (epub)
ISBN 978-615-6237-21-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823708]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2021.
Szaniszló Judit (1977-)
   Leli élete / Szaniszló Judit. - Budapest : Magvető, 2020. - 262, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4003-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3806469]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2021.
Szántó Judit
   Non stop nyitvatartás / Szántó Judit ; [ill. Csiki Ágnes]. - [Budapest] : [Szántó J.], [2020]. - 76 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0150-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3815580]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2021.
Székely Nagy György (1959-)
   A vér nem válik vízzé / Székely Nagy György. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-00-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814894]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2021.
Szénási Krisztina
   Megbízom benned / Szénási Krisztina. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6269-04-1 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814899]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2021.
Szentesi Dóra
   Mehetnék [elektronikus dok.] : 10 hónap, 10 ország, 10 önkéntes hely és millió emlék / Szentesi Dóra. - Szöveg (epub : 707 KB) (mobi : 597 KB). - [Gárdony] : Szentesi D., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9895-1 (epub)
magyar irodalom - útinapló - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3823805]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2021.
Szentesi Éva (1985-)
   Pedig olyan szépen éltek / Szentesi Éva. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-839-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824687]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2021.
   Szerelem a corona idején / [a szöveget gond. Kozma Réka] ; [... az illusztrációkat kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 454, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-103-4 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - antológia
894.511-322.5(082)
[AN 3814820]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2021.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Amrita Sher-Gil : egy magyar festőzseni szenvedélyes élete : regény / Szunyogh Szabolcs. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-160-0 fűzött : 4500,- Ft
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3815894]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2021.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Mimi az iskolában / Tamás Zsuzsa ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-476-046-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815769]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2021.
Tamási Géza
   A magyar összefonódás / Tamási Géza. - [Budapest] : [Tamási G.], 2020. - 205 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-8845-7 fűzött
magyar irodalom - esszé - elmélkedés
894.511-4 *** 242
[AN 3814655]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2021.
Tamási Géza
   A magyar összefonódás / Tamási Géza. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Tamási G.], 2020. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9418-2 fűzött
magyar irodalom - esszé - elmélkedés
894.511-4 *** 242
[AN 3814662]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2021.
Tamási Géza
   A magyar összefonódás / Tamási Géza. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Tamási G.], 2020. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9931-6 fűzött
magyar irodalom - esszé - elmélkedés
894.511-4 *** 242
[AN 3814663]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2021.
Temesiné Schmöltz Margit
   Anonymus / Schmöltz Margit. - Szeged : Lazi, [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A sólyom szárnyat bont. - cop. 2020. - 207, [4] p.
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-267-487-2 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814454] MARC

ANSEL
UTF-85568 /2021.
Téti István (1978-)
   Anton és barátai / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2020. - 62, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-81198-6-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3815869]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2021.
Téti István (1978-)
   Manfréd és Anton hihetetlen története / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2020. - 160, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-81198-5-6 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3815864]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2021.
Téti István (1978-)
Manfréd és Anton kalandjai (angol)
   The adventures of Manfred and Anton [elektronikus dok.] / István Téti ; ill. by Celestine Szabó. - Szöveg (epub : 7.4 MB). - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81198-9-4
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3824465]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2021.
Tihon Ágnes Virág
   Banyaruszk, a kis vaddisznó / Tihon Ágnes Virág. - [Tata] : Szerző, [2020]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7789-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815891]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2021.
Tóbiás Krisztián (1978-)
   A Mikulás rakétája / Tóbiás Krisztián ; Turi Lilla rajz. - Budapest : FISZ, 2020. - [83] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 60.)
ISBN 978-615-5729-52-2 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3815348]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2021.
Tompa Gábor (1957-)
   Van még könyvtár Amerikában? : versek / Tompa Gábor. - Budapest : Kalligram, 2020. - 79, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-192-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3814927]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2021.
Tornyai Gábor (1974-)
   Szellőséta / Tornyai Gábor ; [ill. Pesti Ráhel] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2020. - 170, [1] p. : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-9830-90-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244(0:82-821)
[AN 3815564]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Régi-új hazában : a Honfoglalás-sorozat 2. kötete / Urbánszki László. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-492-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814463]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Vérszerződés : a Honfoglalás-sorozat 1. kötete / Urbánszki László. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-469-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814460]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2021.
Vadas Gyula
   Pukár dúlás [elektronikus dok.] : költélyes mondolat a pécsi mekk-mesterségről / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Szöveg (pdf : 256 KB). - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163823. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6141-13-2
Pécs - magyar irodalom - belpolitika - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 323(439-2Pécs)(0:82-14)
[AN 3822025]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2021.
   Vágyom rád [elektronikus dok.] : antológia / a szöveget gond. Kozma Réka ; ... az illusztrációkat kész. László Maya. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 4.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-087-7 (epub)
ISBN 978-963-561-088-4 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 894.511-993(082)
[AN 3824032]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2021.
   Van hangunk [elektronikus dok.] : novellapályázat. - Szöveg (epub : 559 KB). - [Hédervár] ; [Győr] : Tarandus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3824960]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2021.
Varga Beáta (1975-)
   Artúr [elektronikus dok.] : Szivárgó sötétség III. / On Sai. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 3.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-027-3 (epub)
ISBN 978-963-561-028-0 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3824015]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2021.
Varga Beáta (1975-)
   Vágymágusok [elektronikus dok.] / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019-. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3824173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Álruhában. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-891-8
[AN 3824180] MARC

ANSEL
UTF-85582 /2021.
Varga Szilárd
   Kerülő utak [elektronikus dok.] / Peter Steadie (Varga Szilárd). - 2. elektronikus kiad. - Szöveg (epub : 219 KB) (mobi : 648 KB) (pdf : 523 KB). - [Budapest] : Krea-Graf, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164217. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9424-3 (epub)
ISBN 978-615-00-9425-0 (mobi)
ISBN 978-615-00-9415-1 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3824963]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2021.
Vasi Szabó János (1965-)
   Dentaku [elektronikus dok.] : többé-kevésbé fantasztikus történetek / Vasi Szabó János. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 332 KB) (mobi : 434 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163857. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-16-3 (pdf)
ISBN 978-615-6237-18-7 (mobi)
ISBN 978-615-6237-17-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3822279]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2021.
Vedres Ferencné (1947-)
   Csengettyűtől harangszóig / Vedres-Nagy Ibolya, Vedres Ferenc ; ill. Bánkúti Emese ; [kiad. a Boróka Művelődési Csoport]. - [Kiskunmajsa] : Boróka Művel. Csop., [2020]. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7681-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3815664]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2021.
Véghely Dezső (1882-1955)
   Véghely Dezső visszaemlékezései / [sajtó alá rend. Hudi József] ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : DRE Tud. Gyűjteményei, 2020. - 432 p. : ill. ; 22 cm + mell.
Bibliogr.: p. 413-423.
ISBN 978-615-5486-19-7 kötött
Véghely család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Véghely
[AN 3815104]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2021.
Walden, Michael (1979-)
   Csillagikrek [elektronikus dok.] / Michael Walden. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-005-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3823189]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2021.
Weaver, Andrea (1969-)
   Az űző / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2020. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6029-04-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815105]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2021.
White, Aurora
   Perzsa herceg : Fehér lovon [elektronikus dok.] / Aurora White. - Szöveg (epub : 705 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3824065]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2021.
White, Aurora
   Perzsa herceg : Nélküled [elektronikus dok.] / Aurora White. - Szöveg (epub : 904 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3824066]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2021.
Wolf, Suzanne
   Bilincs mögött [elektronikus dok.] / Suzanne Wolf. - Szöveg (epub : 244 KB) (mobi : 696 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163538. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-30-2 (epub)
ISBN 978-615-6182-31-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819751]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2021.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Tollal és kézzel : Zrínyi Miklós költői és prózai művei / sajtó alá rend., ... vál., az előszót, a tanulmányokat ... írta Suhai Pál. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 677 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 645-659.
ISBN 978-963-456-078-4 kötött : 4800,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - magyar irodalom - világirodalom - 17. század - válogatott művek - szemelvény
894.511-821 *** 82-84=945.11 *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 3815353]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5592 /2021.
Busch, Nikki
Dein Mädchenbuch : über 230 Ideen für mehr Gitzer im Leben (magyar)
   Csajok könyve : 230 tipp a csillogóbb élethez / [szöveg Nikki Busch] ; ... ill. Christiane Hahn ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar, 2020. - 233 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-509-110-2 kötött : 3999,- Ft
lány - ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 613.865-055.25(02.053.2)
[AN 3816074]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2021.
Hudi Katalin
   Die kleine, grosse Hilfe / von Katalin Hudi ; [Hrsg.: ... Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim]. - [Veszprém] : Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, 2019. - [16] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-81429-2-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3815314]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2021.
Hudi Katalin
   Liesl und Franz / von Katalin Hudi ; [Hrsg.: ... Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim]. - [Veszprém] : Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, 2019. - [12] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-81429-0-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3815313]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2021.
Hudi Katalin
   Matrosenleben / von Katalin Hudi ; [Hrsg.: ... Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim]. - [Veszprém] : Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, 2019. - [12] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-81429-1-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3815308]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2021.
Parent, Nancy
Time to play fair (magyar)
   De jó együtt játszani! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Mónika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [23] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-827-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3815906]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2021.
Parent, Nancy
Time to share (magyar)
   De jó, hogy nem vagy irigy! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Mónika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [23] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-828-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3815909]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825386]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825397]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825393]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825390]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825388]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825385]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825389]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825391]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825387]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni schläft im Kindergarten (magyar)
   Bori és az ovis pizsiparti / [Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger] ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 37.)
ISBN 978-963-403-290-8 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825394]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825384]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825396]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825392]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni zieht um (magyar)
   Bori elköltözik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 44.)
ISBN 978-963-403-693-7 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825398]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5612 /2021.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers : the heroic age (magyar)
   Az új bosszú angyalai : hősök kora / [Brian Michael Bendis szöveg] ; [Szegheö Csaba ford.]. - Budapest : Kingpin, [2020]. - [144] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 2020/2.
ISBN 978-615-5090-24-0 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3814383]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2021.
Cates, Donny
Cosmic ghost rider : baby Thanos must die (magyar)
   Kozmikus szellemlovas : a bébi Thanosnak meg kell halnia / írta Donny Cates ; rajz. ... Dylan Burnett ..., Brian Level ; ford. Lunczer Gábor. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [136] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-142-2 kötött : 5500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3815770]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2021.
   Az életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században / szerk. Garaczi Imre. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2020. - 722 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarságtudományi kutatások, ISSN 2062-1124 ; 6.)
A Veszprémben, 2019. nov. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5360-17-6 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - közjó - jól-lét - tanulmánygyűjtemény
082 *** 177 *** 316.728(439)
[AN 3815466]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2021.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman] ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, [2019]-. - 28 cm
A 3. kötetet ford. Limpár Ildikó. - A 2. kötetet ford. Totth Benedek, Limpár Ildikó, a bevezetőt, háttéranyagokat és életrajzokat ford. Sepsi László
képregény
087.6:084.11
[AN 3761928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2020. - 528 p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-153-8 kötött : 12995,- Ft
[AN 3814722] MARC

ANSEL
UTF-85616 /2021.
Petersen, David (1977-)
Mouse guard : fall 1152 (magyar)
   Egérőrség : 1152. ősz / rajz. és írta David Petersen ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Ciceró, 2020. - [198] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-432-121-7 kötött : 4990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3815888]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2021.
Starlin, Jim (1949-)
The infinity crusade (magyar)
   Végtelen hadjárat : Thanos és Warlock / [írta Jim Starlin] ; [rajz Ron Lim] ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Kingpin, cop. 2020. - 245 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-22-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3814396]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2021.
Uderzo, Albert (1927-2020)
La rose et le glaive (magyar)
   Rózsa és kard / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 29.)
ISBN 978-963-486-501-8 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816078]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2021.
Van Lente, Fred (1972-)
Deadpool versus the Punisher (magyar)
   Deadpool a Megtorló ellen / író Fred Van Lente ; rajz. Pere Pérez, ... Ruth Redmond ; ford. ... Benes Attila. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 106, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-145-3 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816106]
MARC

ANSEL
UTF-8