MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/05/21 09:47:50
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5620 /2021.
Gál József
   Kass János : bibliográfiai tételek Kass János életművéhez 3. / Gál József ; [közread. a] Múzeumi Tudományért Alapítvány. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2020. - 95 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez III.
ISBN 978-615-6273-00-0 fűzött
Kass János (1927-2010)
Magyarország - grafikus - 20. század - emlékbeszéd - személyi bibliográfia
012Kass_J. *** 76(439)(092)Kass_J.(042.5)
[AN 3816848]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5621 /2021.
   15 év, 45 Prima díjas ember. - [Győr] : Press & PR Kft., 2020. - 217 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9506-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Győr-Moson-Sopron megye - híres ember - kitüntetés - 21. század - interjú
06.068(439) *** 929(439)(047.53) *** 929(439.114)(047.53)
[AN 3816491]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2021.
Berkes Pál (1944-)
   60 + 1 év : Boglár, tenisz és én / [Berkes Pál] ; [kiad. a MentorArt Alapítvány]. - [Budapest] : MentorArt Alapítvány, cop. 2020. - 254, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9852-4 kötött : 4900,- Ft
Balatonboglári Tenisz Club
Balatonboglár - tenisz - sportegyesület - 20. század - ezredforduló
061.2(439-2Balatonboglár)(091) *** 796.342
[AN 3818775]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2021.
Dányi László
   A Patrubány-Csoóri vita, avagy Az írók legnagyobb nemzetárulása, 1957-2007 : rendszerváltás a Magyarok Világszövetségében, 2000 / Dányi László. - Budapest : MVSZ, 2020. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 34.)
A gerincen számozási adatként: 8. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarok Világszövetsége
belpolitika - magyarság - nemzetközi szervezet - testülettörténet - irodalmi élet - író - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló - vitairat
061.2(=945.11)(100)"198/200" *** 894.511(091)"19" *** 323(439)"199/200"
[AN 3817298]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2021.
   A Horthy-korszak vitatott kérdései : konferencia : ... 2020. szeptember 14-15. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 319 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-283-6 fűzött : 3800,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - magyar történelem - Horthy-korszak - államfő - 20. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2020" *** 943.9"192/1944" *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 3816466]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2021.
   Színes világunk : művészeti album / [szerk. ... Vadady Attila Bálint] ; [kiad. a Honvéd Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Honvéd Kult. Egyes., [2020]. - [3], 114, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-01-0010-4 kötött
Magyarország - festészet - kulturális egyesület - alkotótábor - ezredforduló - 21. század
061.28(439) *** 75(439)"199/201"
[AN 3816907]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5626 /2021.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   Az eltűnt Thuróczy nyomában : a brünni kiadás példányainak provenienciájáról / Farkas Gábor Farkas ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2020. - 142, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-537-9 kötött : 2990,- Ft
Thuróczy János (1435 k.-1490 k). Chronica Hungarorum
Magyarország - Németország - könyvtörténet - könyvkiadás - 15. század - ősnyomtatvány
093Thuróczy_krónika *** 655.41(430)"14"
[AN 3816847]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2021.
   Rusinsʹkì vydanâ u Madârŝinì = Ruszin kiadványok Magyarországon / ... red. M. Lâvinec ; na madârsʹkyj âzyk potovmačiv Ondraš Garajda ; vyd. Rusinsʹkoê Nacìonalnoê Samospravovanâ Budapešta. - Budapešt : Rusinsʹkoê Nacìonalnoê Samospravovanâ Budapešta, 2019. - 104 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-88200-8-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8-2)
Magyarország - könyvkiadás - ruszinok - ezredforduló - 21. század - szakbibliográfia
655.41(439)(=875):016 *** 013(=875)(439)
[AN 3817286]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2021.
   Szakmai ismeretek és készségek - átalakuló hivatás : válogatott könyvtártudományi tanulmányok / [szerk. Barátné Hajdu Ágnes] ; [... ford. Hegyközi Ilona és Murányi Lajos] ; [közread. a] Magyar Könyvtárosok Egyesülete. - Budapest : MKE, 2020. - 270 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2016. márc. 3-án "A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az uniós továbbképzési gyakorlatban", 2017. márc. 1-én "Szakmai ismeretek és készségek - átalakuló hivatás" és 2018. márc. 14-én "Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások" címmel rendezett konferenciák válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89260-3-6 kötött
könyvtártudomány - könyvtáros - könyvtárosképzés - információs technika
02 *** 378.602 *** 681.3.004.14
[AN 3816925]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5629 /2021.
Biernaczky Szilárd (1944-)
   Afrika Magyarországon, magyarok Afrikáról : tudománytörténeti vázlatok / Biernaczky Szilárd. - [Budapest] : AKKP : ELTE BTK Tört. Int. Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tansz. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2020-. - 23 cm
Bibliogr.
Magyarország - Afrika - Afrika-kutatás - tudománytörténet - felfedező utazás
008(6) *** 96 *** 001(=945.11) *** 910.4(6)(=945.11)(092)
[AN 3817256]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 529 p. : ill. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 20.)
ISBN 978-615-5575-24-2 fűzött
[AN 3817257] MARC

ANSEL
UTF-85630 /2021.
   Egy galaxissal odébb : fantáziavilágok valóságai / szerk. Filippov Gábor, Nagy Ádám, Tóth Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 364, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-866-0 kötött : 4299,- Ft
műfajelmélet - prognosztika - fantasztikus film - fantasztikus regény - műelemzés
008.2 *** 82.01-312.9 *** 791.43.01-312.9
[AN 3816277]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2021.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Sapiens (magyar)
   Sapiens : rajzolt történelem / [koncepció és szöveg] Yuval Noah Harari ; [képregényre alkalmazás és szöveg] David Vandermeulen ; [képregényre alkalmazás és ill.] Daniel Casanave ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020-. - ill., színes ; 28 cm
civilizáció - ember - művelődéstörténet - képregény
008(100)(091) *** 087.6:084.11 *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3817787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az emberiség születése. - 2020. - 245 p.
ISBN 978-963-324-804-1 kötött : 4890,- Ft
civilizáció - ember - képregény
087.6:084.11 *** 008(100)(091)
[AN 3817789] MARC

ANSEL
UTF-85632 /2021.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A Kárpát-medence talentumföldrajza / Mátyás Szabolcs. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2020. - 560 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-407.
ISBN 978-615-00-9648-3 kötött
Magyarország - híres ember - tudománytörténet - kultúratörténet
001(439)(091) *** 929(439) *** 008(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3816768]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2021.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A Kárpát-medence talentumföldrajza [elektronikus dok.] / Mátyás Szabolcs. - Szöveg (pdf : 21.4 MB). - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164480. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9654-4
Magyarország - híres ember - tudománytörténet - kultúratörténet - elektronikus dokumentum
001(439)(091) *** 929(439) *** 008(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3827162]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2021.
Wang Dashun
The science of science (magyar)
   A tudomány tudománya / Dashun Wang, Barabási Albert-László ; [ford. Seres Iván]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 330 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 303-330.
ISBN 978-963-433-563-4 kötött : 5999,- Ft
tudományelmélet - tudományos fejlődés - tudományközi kapcsolat - tudományos munka - tudásmenedzsment
001.1/.2 *** 007 *** 659.2 *** 001.89
[AN 3819091]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5635 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - XV, 198 p. : ill., színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3826619]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2021.
Ermīs Trismegistos
Corpus Hermeticum (magyar)
   Corpus Hermeticum ; Tabula smaragdina : Hermész Triszmegisztosz tanításai / [ford. Prókai Attila] ; [... a Tabula Smaragdina meghatározása c. fejezetet írta Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 160 p. ; 21 cm
Egys. cím: Corpus Hermeticum ; Tabula smaragdina. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5984-64-8 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3827728]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2021.
Ermīs Trismegistos
   Hermész Triszmegisztosz bölcsessége / [ford. Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya] ; [a tanulmányokat írta Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - [Budapest] : Szenzár, 2020. - 634, [1] p. ; 20 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Tart.: Koré koszmu : a világ leányaÞ; AsclepiusÞ; Tabula smaragdinaÞ; Hermész könyve a harminchat dekánrólÞ; Corpus Hermeticum. - Egys. cím: Asclepius ; Corpus Hermeticum ; Kore kosmou ; Tabula smaragdina ; Liber Hermetis de triginta sex decanis. - Hortulanus "Liber super Tabulam smaragdinam Hermetis" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-240-6 kötött : 4499,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 3819100]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5638 /2021.
Attenborough, David (1926-)
A life on our planet (magyar)
   Egy élet a bolygónkon : a szemtanú vallomása - és látomás a Föld jövőjéről / David Attenborough és Jonnie Hughes ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2020. - 306, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-700-6 kötött : 4490,- Ft
természeti környezet - biodiverzitás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
502 *** 574.24 *** 504.03
[AN 3817824]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2021.
Horváth Balázs (1971-)
   A fenntarthatóság pszichológiája : a környezeti problémák emberi oldala / Horváth Balázs. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 533 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 507-528.
ISBN 978-963-493-109-6 fűzött : 6900,- Ft
fenntartható fejlődés - emberi ökológia - civilizáció - pszichológiai antropológia - lélektan - szociálpszichológia
504.03 *** 504.75.05 *** 159.95 *** 316.6 *** 316.7 *** 008
[AN 3818853]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2021.
Rezsnyák Péter
   Egyszerűen passzívház : [egy tévhitromboló, gyakorlatias kézikönyv építkezőknek idegen szavak nélkül] / Rezsnyák Péter ; [ill. Szűcs Édua]. - [Székesfehérvár] : Rezsnyák P., [2020]. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-9615-5 fűzött
házépítés - családi ház - klímatechnika - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03 *** 728.3 *** 697
[AN 3817938]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2021.
Széchy Anna
   Environmental and climate policy / Anna Széchy. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-831-2 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem - éghajlatváltozás - környezeti politika - ezredforduló - 21. század
504.06(4-62)"20" *** 551.583(4-62)"20" *** 504.03(4-62)"20"
[AN 3797502]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2021.
Workshop on Energy and Environment (26.) (2020) (Gödöllő)
   26th Workshop on Energy and Environment : December 10-11, 2020, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2020]. - 33 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-928-8 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3818430]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5643 /2021.
Kiss Sándor (1948-)
   A tanyától a szivárványig.. / [Kiss Sándor]. - Debrecen ; Budapest : TKK, 2020. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-977-7 fűzött
Kiss Sándor (1948-)
Magyarország - fizikus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
53(439)(092)Kiss_S.(0:82-94) *** 37(439)(092)Kiss_S.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3816693]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2021.
Rockenbauer Antal (1938-)
   Útikalauz a fizikához Newtontól Higgsig / Rockenbauer Antal. Szindbáddal a negyedik dimenzióban / Kaslik Gyula ; [az ábrákat a szerzők, illetve ... Gábor Enikő kész.]. - Budapest : Scolar, 2020. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-509-262-8 kötött : 3950,- Ft
fizika
53
[AN 3817809]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5645 /2021.
Barna Tamás
   A mélységektől a magasságokig : ásványok a Bibliában / Barna Tamás, Tóth László. - Kecskemét : Barna T., cop. 2020. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-00-9625-4 kötött : 4000,- Ft
ásvány - művelődéstörténet - bibliai történet
549 *** 930.85 *** 22.046
[AN 3818755]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5646 /2021.
   A Balaton kutatása Lóczy Lajos nyomdokán [elektronikus dok.] / szerk. Babinszki Edit, Horváth Ferenc ; [közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat. - 2. jav., digitális kiad. - Szöveg (pdf : 190 MB). - Budapest : MFT, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164489. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-81-0
Balaton - geológia - természeti földrajz - elektronikus dokumentum
55(439)(285.2Balaton) *** 911.2(439)(285.2Balaton)
[AN 3827227]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2021.
Powell, James
2084 (magyar)
   2084 : az eltűnt jég nyomában : képzelt riport a klímaváltozásról / James Powell ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 285, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-006-2 fűzött : 3999,- Ft
éghajlatváltozás - prognosztika - amerikai angol irodalom - utópia - 21. század
551.583 *** 008.2 *** 820-313.2(73)=945.11
[AN 3818678]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5648 /2021.
Fehér Krisztián
   Így készíts térképet otthon! : [OpenStreetMap térképadatok és a QGIS felhasználása] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 31 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-02-3 fűzött : 1100,- Ft
kartográfia - számítógépes program
528.9 *** 681.3.004.14 *** 519.688QGIS
[AN 3827662]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2021.
Szabó László
   Félredobott aranyrögök : egy magyar találmány története / Szabó László. - Budapest : Navex, 2020. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8359-9 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - szabadalomügy - navigáció - memoár
527 *** 347.77/.78(439)(089.3)
[AN 3816335]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5650 /2021.
Géczi János (1954-)
   A rózsa labirintusa : egy örök jelkép nyomában / Géczi János. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 247 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-242.
ISBN 978-963-293-947-6 kötött : 5999,- Ft
rózsa - jelkép - művelődéstörténet - képzőművészet - művészettörténet
582.734 *** 930.85(100) *** 73/76.043(100)(091) *** 003.62
[AN 3819131]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2021.
Gyurácz József (1960-)
   Vas megye madarainak névjegyzéke = Nomenclator avium Comitatus Castriferrei in Hungaria = An annotated list of the birds of Vas county in Hungary / Gyurácz József, Kóta András. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2020. - 271 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 179-193. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5145-54-4 kötött : 4200,- Ft
Vas megye - fauna - madár
598.2(439.111) *** 591.9(439.111)
[AN 3816496]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2021.
   Tíz év rovarai / szerk. Merkl Ottó és Dedák Dalma ; szerzők Merkl Ottó [et al.] ; [közread. a] Magyar Rovartani Társaság. - Budapest : M. Rovartani Társ., 2020. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-615-00-9998-9 fűzött
Magyarország - rovar
595.7(439)
[AN 3817740]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2020], cop. 2018. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-520-0 fűzött : 2950,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3826514]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5654 /2021.
Aiken, Mary
The cyber effect (magyar)
   Cybercsapda : hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? / Mary Aiken ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2020. - 411 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
lélektan - magatartástudomány - szociálpszichológia - információs társadalom - digitális technika
159.9 *** 316.6 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3816541]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2021.
Antal Z. László (1955-)
   Egészségszociológia holisztikus megközelítésben : válogatott tanulmányok / Antal Z. László. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2020. - 246 p. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-705-3 fűzött : 2990,- Ft
egészségügyi szociológia - ökológia
614 *** 316 *** 504.03
[AN 3818235]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2021.
Bánóczy Jolán (1929-2016)
   Bánóczy Jolán [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164483. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-167-7
Bánóczy Jolán (1929-2016)
Magyarország - orvos - fogászat - szájsebészet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Bánóczy_J.(047.53) *** 616.31-089 *** 616.314
[AN 3827218]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2021.
Belknap, Catherine
Cat and Nat's mom truths (magyar)
   Egyeseknek elveik vannak, nekünk gyerekeink / Catherine Belknap & Natalie Telfer ; [ford. Goitein Veronika, Goitein Zsófia]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-58-1 kötött : 3999,- Ft
anyaság - családi nevelés - humor
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1(0:82-7)
[AN 3819176]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2021.
Biles, Mary
The CBD book (magyar)
   CBD : nélkülözhetetlen útmutató a CBD olajhoz / Mary Biles ; [ford. Adámy Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-141.
ISBN 978-963-566-025-4 kötött : 3990,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - kender - illóolaj - antipszichotikum
615.32 *** 615.89 *** 633.88 *** 633.854.434 *** 615.214
[AN 3819139]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2021.
Borota Gábor
   Átalakító : a keresztény hit és önismeret hétköznapokat átalakító ereje / Borota Gábor ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6087-08-9 fűzött
életvezetés - hit - kereszténység
613.865 *** 211 *** 23/28
[AN 3817292]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 love languages military edition (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : katonai kiadás : a próbára tett párkapcsolat / Gary Chapman & Jocelyn Green ; [ford. Hamerli Nikolett és Kriszt Éva]. - Budapest : Harmat, 2020. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-561-2 fűzött : 2990,- Ft
szeretet - mentálhigiénia - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3817489]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2021.
Csókay András (1956-)
   Orvosmissziók Jézus-imával : lelki napló a nigériai missziótól a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásáig / Csókay András. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., cop. 2020. - 197, [27] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-815-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Nigéria - orvos - idegsebész - misszió - 21. század - memoár
61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 616.8 *** 266.2(669)(0:82-94)
[AN 3816352]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2021.
Csoma Mózes (1978-)
   Látogatás a Hajnalpír Országában : Dr. Bozóky Dezső koreai fotográfiái = Joyonghan achim-ui nala bangmungi : Bo Jokki Dejyoui sajin = Visit to the Land of Morning Calm : Dr Dezső Bozóky's Korean photographs / Csoma Mózes, Kardos Tatjána ; [... ford. ... Mihály Árpád ..., Kim Soo-yun]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz. ; [Seoul] : Mo. Szöuli Nagykövetsége, 2020. - 271 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Ázsiai történeti fotográfiák, ISSN 2676-9883 ; 2.)
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-615-81396-2-5 fűzött
Bozóky Dezső (1871-1957)
Korea - Magyarország - katonaorvos - helyismeret - századforduló - 19. század - 20. század - fényképalbum
61(439)(092)Bozóky_D. *** 355(439)(092)Bozóky_D. *** 908.519"190/191"(084.12) *** 77.04(439)(092)Bozóky_D.
[AN 3818455]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2021.
Csomai Zita
   Meddőségből termékenység : természetes megoldások egy új életért / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-507-067-1 kötött : 4990,- Ft
terméketlenség - természetgyógyászat - ezoterika
612.663 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3827881]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2021.
Csongrády Emőke
   Reformtörekvések küzdelmei, eredményei és kudarcai a Siófoki Kórház laboratóriumában, 1989-2014 : dokumentumok alapján / írta, összeáll. Csongrády Emőke. - Siófok : Csongrády E., 2020. - 239 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 236-238.
ISBN 978-615-01-0466-9 fűzött
Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Siófok - kórház - orvosi laboratórium - ezredforduló - 21. század - beszámoló
616-07 *** 364.444.046.6(439-2Siófok)"198/201"
[AN 3818388]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2021.
Czenner Júlia
   A fejlődés zavarainak pszichológiai, pedagógiai valamint törvényi háttere : kézikönyv az atipikus gyermekek neveléséhez-oktatásához / Czenner Júlia, Gyarmathy Éva. - Budapest : Raabe, 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Atipikus gyermek az osztályban, ISSN 2732-0723)
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-615-6079-83-1 fűzött
fejlődéslélektan - gyermekpszichiátria - tanulási nehézség - iskoláskor
159.922.7 *** 616.89-053.2/.6 *** 376.3/.4
[AN 3817802]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2021.
Dubbers, Marjolein
Het energieke vrouwen voedingskompas (magyar)
   Hormonkontroll : a természetes egyensúly titka : változtass az étrendeden! Változtass a hormonjaidon! Változtass az életeden! / Marjolein Dubbers ; [ford. Rádai Andrea]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-244-856-5 kötött : 5999,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - hormon - ételrecept
613.24 *** 612.018 *** 641.561(083.12)
[AN 3816257]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2021.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2020. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-003-3 fűzött : 3499,- Ft
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3827088]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2021.
Filer, Nathan (1980-)
This book will change your mind about mental health (magyar)
   A könyv, ami megváltoztatja a gondolkodásodat a mentális egészségről : utazás a pszichiátria szívébe / Nathan Filer ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Scolar, 2020. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-242-0 fűzött : 3475,- Ft
elmebetegség - szkizofrénia
616.89 *** 616.895.8
[AN 3816310]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2021.
Fodor Réka (1971-)
   Afréka 2 : tűzön-vízen át Afrikában / Fodor Réka, Greguss Sándor. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., cop. 2020. - 236 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9588-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - Afrika - orvos - 21. század - helyismeret - memoár
61(439)(092)Fodor_R.(0:82-94) *** 908.6(0:82-94)
[AN 3817565]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2021.
George, Evan
Problem solution therapy (magyar)
   Megoldásközpontú terápia - a de Shazer-modell / Evan George, Chris Iveson, Harvey Ratner ; [ford. Biró Sándor]. - Budapest : Animula, [2020]. - 103 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 6.)
Bibliogr.: p. 103.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8089-80-6)
családterápia - depresszió
615.851 *** 616.895.4
[AN 3827588]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2021.
Gunagriha
   A spirituális élet alapjai : gyakorlati útmutató : napi program Sri Chinmoy tanítása alapján / [Gunagriha]. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3817043]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2021.
   Gyakorlati rinológia / szerk. Hirschberg Andor. - Budapest : Medicina, 2021. - 332 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött : 11000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-228-763-0)
orrgyógyászat
616.211
[AN 3817473]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2021.
Hauptman Gyöngyi (1969-)
   Tüzek, történetek, tűzoltók Nagyatádon : a nagyatádi tűzoltóság 130 éves története / [szerzők ... Hauptman Gyöngyi, ... Szabó Vilmos, ... Peti Ferenc ...] ; [kiad. Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete]. - Nagyatád : Nagyatádi Tűzoltók Egyes., 2019. - 152 p. : ill. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-00-5252-6 fűzött
Nagyatád - tűzoltóság - történeti feldolgozás - audiovizuális dokumentum
614.842.83(439-2Nagyatád)(091)
[AN 3818416]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2021.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - [Budapest] : Bookline, 2020. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-806-2 fűzött : 3999,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3816560]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2021.
Hiddinga, Laura
Kom je ook? (magyar)
   Te már elmentél? : orgazmuskalauz minden nő számára / Laura Hiddinga ; [ford. Nagy V. Gergő]. - Budapest : Scolar, 2020. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-509-248-2 fűzött : 3375,- Ft
nemi élet - nemi aktus - nő
613.88-055.2
[AN 3816140]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2021.
Hidvéginé Adorján Lívia
   A betegek önrendelkezési joga / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes, Ohár Andrea. - Budapest : Medicina, 2021. - 450 p. ; 23 cm
Lezárva: 2020. szept. 15. - Bibliogr.: p. 439-441.
ISBN 978-963-226-788-3 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - betegjog - orvosi jog - jogi szabályozás
614.253.83(439)(094) *** 614.253(439)(094)
[AN 3816927]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2021.
Hornyák Balázs
   Füstös múltunk : a dohányzás és hazai dohánygyártás története 1945-től a rendszerváltásig / Hornyák Balázs ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2020. - 168 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-615-5021-26-8 fűzött
Magyarország - dohányzás - dohányipar - dohányáru - művelődéstörténet - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - történeti feldolgozás - album
613.84(439)"1945/198" *** 663.97(439)"1945/198" *** 930.85(439)"1945/198"
[AN 3817447]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2021.
   Jaj! Szülők lettünk : kalandos, de élvezzük... - Budapest : Roland, [2020]. - [127] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-973-714-856-8
csecsemőgondozás - ajándékkönyv - album
613.95 *** 649.1
[AN 3818722]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2021.
Julesz Máté (1977-)
   Az egészséghez fűződő jog : a pótanyaságtól a Covid-19-ig / Julesz Máté. - Budapest : Medicina, 2021. - 163 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-160.
ISBN 978-963-226-794-4 kötött : 3200,- Ft
egészségügy - jogi szabályozás - orvosi jog - betegjog
614.253.83(100) *** 614.25(100)
[AN 3816948]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2021.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Das symbolische Leben (magyar)
   A szimbolikus élet / C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2020-. - 24 cm
lélektan - pszichoanalízis
159.95 *** 159.964.26
[AN 3819148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2020. - 468 p. : ill. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 18/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-263-5 kötött : 7475,- Ft
[AN 3819152] MARC

ANSEL
UTF-85681 /2021.
Kepes András (1948-)
   A boldog hülye és az okos depressziós / Kepes András. - [Budapest] : Open Books, 2021, cop. 2020. - 243, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-002-6 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 3828022]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2021.
Kimbell, Vanessa
The sourdough school : sweet baking (magyar)
   Kovásziskola 2 : hogyan teszi a sütés boldoggá a mikrobáinkat, egészségessé az emésztésünket és kiegyensúlyozottá a hangulatunkat / Vanessa Kimbell. - [Budaörs] : Csipet K., 2020. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-06-7 kötött : 6000,- Ft
táplálkozástudomány - liszt - sütemény - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12):664.641 *** 641.852(083.12)
[AN 3817512]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2021.
Korb, Alex
The upward spiral (magyar)
   Felfelé a lejtőn : fordítsuk vissza a depressziót lépésről lépésre az idegtudomány eredményeivel! / Alex Korb ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 265 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-30-3 fűzött : 3500,- Ft
depresszió - mentálhigiénia
616.895.4 *** 613.865
[AN 3817457]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2021.
Kosters, Mieke (1972-)
Skinnyminds (magyar)
   A karcsú emberek titka / Mieke Kosters ; [ford. Bálint Cecilia]. - [Budapest] : Ccoach, cop. 2020. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9830-2 fűzött : 3900,- Ft
fogyókúra - életvezetés
613.24 *** 613.865
[AN 3817943]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2021.
Limpár Imre
   100 mondat, amely megváltoztatta az életemet : metszetek egy pszichológus lelkéről / Limpár Imre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 342 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 316-319.
ISBN 978-963-544-201-0 fűzött : 3600,- Ft
lélektan - mentálhigiénia
159.9 *** 613.865
[AN 3816339]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2021.
Lucado, Max (1955-)
How happiness happens (magyar)
   Mi tesz igazán boldoggá? : tartós örömöt találni a vereségek, csalódások és betöltetlen vágyak világában / Max Lucado ; [ford. Ácsné Tolner Márta] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-615-5446-60-3 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3817454]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2021.
Manson, Mark (1984-)
Everything is f*cked (magyar)
   Egy kis remény egy elb*szott világban / Mark Manson ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 300, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-499-301-8 kötött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - fogyasztói társadalom
613.865 *** 316.644
[AN 3818551]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2021.
Mecking, Olga
Niksen (magyar)
   Niksen : a semmittevés holland művészete / Olga Mecking ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Scolar, 2020. - 238 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-238.
ISBN 978-963-509-244-4 fűzött : 3375,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3816104]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2021.
   Medical conference for PhD students and experts of clinical sciences [elektronikus dok.] : MedPecs : 17th of October 2020 : book of abstracts / publ. by Doctoral Student Association of the University of Pécs. - Szöveg (pdf : 893 KB). - Pécs : Doctoral Student Ass. of the Univ. of Pécs, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164530. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-544-0
orvostudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3827496]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2021.
Mester Attila (1976-)
   MesTerápia : szeress felelősséggel! : egy leukémiából felépült apuka tanulságos története / [Mester Attila]. - [Tatabánya] : Több Mint Marketing Kft., cop. 2020. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0236-8 fűzött : 5990,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - család
613.865 *** 316.472.4
[AN 3817985]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2021.
Mező Adrienn (1990-)
   Segítség! Mi legyek, ha nagy leszek? : pályaválasztási kisokos kamaszoknak / [szerző Mező Adrienn] ; [ill. Vigovszky Rita Szederke]. - Budapest : Roland, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-00-2 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - pályaválasztás - serdülőkor - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 37.048(02.053.2)
[AN 3818737]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2021.
Milánovics Danica (1954-)
   Csakazértis élet : vendégségben a facebookon koronavírus idején 2. : a második hullám : négy hónap történései 2020. június 15 és november 15-e között / [Milánovics Danica]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2020. - 181 p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 8.)
ISBN 978-615-5031-43-4 fűzött : 1000,- Ft
világjárvány - 21. század - blog - napló
616.98(100)"202"(0:82-94)
[AN 3817795]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2021.
Milánovics Danica (1954-)
   Koronavírus a facebookon : vendégségben a facebookon koronavírus idején : újra egy unalmas karanténnapló! : három hónap történései 2020. március 15 és június 15 között / [Milánovics Danica]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2020. - 108 p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 7.)
ISBN 978-615-5031-41-0 fűzött : 1000,- Ft
világjárvány - 21. század - blog - napló
616.98(100)"202"(0:82-94)
[AN 3817791]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2021.
Nagy Edina
   Szeretlek, anya! : "mint borsó a héjával..." / Nagy Edina ; [közread. a] Más, de nem kevesebb - Olivér Alapítvány. - Győr : Más, de nem kevesebb - Olivér Alapítvány, 2020. - 69, [23] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [91].
ISBN 978-615-00-9235-5 fűzött : 2500,- Ft
gyermeknevelés - autizmus - memoár
616.89-008.45-053.2(0:82-94)
[AN 3816470]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2021.
Nagy Henriett (1974-)
   Lehetnénk-e boldogabban? : tények és történetek a pozitív pszichológia világából / Nagy Henriett. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 231 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-010-1 kötött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 3819050]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2021.
Onnis, Luigi (1944-2015)
Corpo e contesto (magyar)
   A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete / Luigi Onnis ; [ford. Forrás-Biró Aletta]. - Budapest : Animula, [2020], cop. 1993. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1215-153X ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8089-34-2)
pszichoszomatikus betegség - kóroktan
616-02 *** 616.89
[AN 3827583]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2021.
Őrlős Gábor
   Meditálj velem / Őrlős Gábor. - Szolnok : Dr. Őrlős G. Alapítvány, [2020]-. - 22 cm
meditáció - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.865
[AN 3816900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2020]. - 135 p.
ISBN 978-615-00-9721-3 kötött
[AN 3816908] MARC

ANSEL
UTF-85698 /2021.
Orsó Lajos
   A kitartás kézzelfogható csodái : motivációs utazás egy különleges életvonalon keresztül / Orsó Lajos. - [Tatabánya] : Orsó L., cop. 2020. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9890-6 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3817668]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2021.
Palkovits Miklós (1933-)
   Fájdalom és rehabilitáció / Palkovits Miklós, Komoly Sámuel. - [Budapest] : Medicina, [2021]. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 21.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-226-716-6)
ideggyógyászat - gyógyszerészet - fájdalomcsillapító
615.212
[AN 3817774]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2021.
Rama Swami (1925-1996)
The art of joyful living (magyar)
   Az örömteli élet művészete / Szvámí Ráma ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2021. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-36-7 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 3826599]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2021.
Riemann, Fritz (1902-1979)
Grundformen der Angst (magyar)
   Szorongás : a mélypszichológia alkalmazása arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az életünkben / Fritz Riemann ; ford. Fedina László. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 152 p. ; 24 cm
Megj. "A szorongás alapformái" címmel is
ISBN 978-963-226-795-1 fűzött : 2400,- Ft
kényszerneurózis - pánik
615.89 *** 616.891.6
[AN 3817697]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2021.
Russell, Helen (1980-)
The atlas of happiness (magyar)
   Boldogságatlasz : a boldogság titka Dániától Bhutánig / Helen Russell ; [ill. Naomi Wilkinson] ; [ford. ... Kövesdi Miklós ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 291 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-977-8 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - életmód - boldogság
613.865 *** 316.728(100)
[AN 3816329]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2021.
Sherman, Robert
Handbook of structured techniqes in marriage and family therapy (magyar)
   Strukturált technikák pár- és családterápiában / Robert Sherman, Norman Fredman. - Budapest : Animula, [2020]. - 186 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 8.)
Megj. "Strukturális technikák a pár- és családterápiában" címmel is. - Bibliogr.: p. 179-186.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9751-06-4)
 (hibás ISBN 963-9751-06-5)
családterápia
615.851 *** 364.044.24
[AN 3827596]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2021.
Stipkovits Erika, L.
   Szeretetre éhezve : 11 tévhit a kamaszokról, nem csak szülőknek / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 415 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-968-6 kötött : 3900,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - mentálhigiénia - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés
159.922.8 *** 37.018.1 *** 613.865-053.6
[AN 3819130]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2021.
Szabó Vivien
   Égi segítőkkel szabadon az utadon : a csoda te magad vagy! / Szabó Vivien. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 189, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-43-0 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3827871]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2021.
Szabó Vivien
   Szabadulj meg a szorongástól! : [törd át a korlátaidat!] / Szabó Vivien. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-85-0 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3827875]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2021.
Szokolszky Ágnes (1956-)
   A pszichológiai kutatás módszertana / Szokolszky Ágnes. - Budapest : Osiris, 2020. - 671 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 631-678.
ISBN 978-963-276-385-9 fűzött : 5980,- Ft
lélektan - kutatás - tudományos módszertan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 001.8(075.8)
[AN 3816998]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2021.
Van Noortwijk Laurien
   Szakácskönyv [elektronikus dok.] : PCOS-, inzulinrezisztencia-, pajzsmirigy és alacsony FODMAP-protokollokhoz / Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc, Bartha Ákos. - Szöveg (pdf : 27.3 MB). - [Budapest] : Avalomedica, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164494. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9733-6
diéta - emésztőszervi betegség - anyagcserezavar - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
616.3 *** 641.563(083.12) *** 616-008.9
[AN 3827232]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2021.
Vizsy Ferenc (1953-)
   Karanténban a város : Mosonmagyaróvár mindennapjai a koronavírus-járvány idején, 2020 - első hullám / Vizsy Ferenc. - [Győr] : Palatia, cop. 2020. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5904-29-5 fűzött : 1800,- Ft
Mosonmagyaróvár - helyi társadalom - hétköznapi élet - világjárvány - 21. század - interjú
616.98(100)"202" *** 929(439-2Mosonmagyaróvár)"2020"(047.53)
[AN 3816502]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2021.
Wilber, Ken (1949-)
Integral meditation (magyar)
   Integrál meditáció : hogyan segít az éber figyelem a felnövésben, a felébredésben és mindezeknek a gyakorlatba való átültetésében? / Ken Wilber ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2016. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-93-7 fűzött : 3900,- Ft
meditáció - tudatosság - ezoterika
615.851.86 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3817471]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2021.
William, Anthony (1990-)
Medical medium thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 305 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-848-8 kötött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3826459]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5712 /2021.
Scharle Péter (1940-)
   Modellek és játszmák : válogatás az új évezred írásaiból / Scharle Péter ; [közread. a] PMS 2000 Mérnöki Társaság. - [Budapest] : PMS 2000 Mérnöki Társ., 2020. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9205-8 fűzött
fizika - műszaki tudomány
62 *** 53
[AN 3816530]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5713 /2021.
Fehér Krisztián
   3D programozás : [teljes, nyílt forráskóddal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2019. - 50, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6366-9 fűzött : 1200,- Ft
számítógépes grafika - programozás
681.3.019 *** 681.3.004.14 *** 519.68
[AN 3827642]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2021.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés Kotlin nyelven 2 : szenzorok, helymeghatározás : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 41 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 2. : szenzorok, helymeghatározás
ISBN 978-615-6184-05-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3827658]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2021.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés Kotlin nyelven : bevezetés, ismerkedés / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 58 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. r. - borító- és gerinccím: Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven : bevezetés, ismerkedés
ISBN 978-615-6184-00-9 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3827657]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2021.
Fehér Krisztián
   CUDA programozási alapismeretek : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7627-0 fűzött : 1990,- Ft
programozás - programnyelv
519.688CUDA *** 519.682CUDA *** 681.3.06CUDA
[AN 3827653]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2021.
Fehér Krisztián
   Direct2D programozás dióhéjban : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7332-3 fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-7333-0)
számítógépes grafika - képfeldolgozás - programozás - szoftver
681.3.019 *** 519.688Direct2D
[AN 3827648]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2021.
Fehér Krisztián
   Gamepad programozása PC-n : klasszikus játékvezérlő programozás Windowson : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7334-7 fűzött : 1100,- Ft
programozás - operációs rendszer - C++ - elektronikus játék
681.3.066Windows *** 519.682C++ *** 796.015 *** 681.3.004.14
[AN 3827650]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2021.
Fehér Krisztián
   HTML5 Canvas grafika programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7626-3 fűzött : 1500,- Ft
weblapszerkesztés - számítógépes grafika
681.324Internet *** 681.3.019
[AN 3827651]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2021.
Fehér Krisztián
   Kibervédelmi tesztalkalmazások programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 74, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [75].
ISBN 978-615-00-6820-6 fűzött : 1990,- Ft
adatbiztonság - hacker - programozás
681.3.004.14 *** 519.688
[AN 3827643]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2021.
Fehér Krisztián
   Multi-GPU grafika CUDA alapokon : [párhuzamos renderelés programozása] : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-04-7 fűzött : 2490,- Ft
videokártya - programozás - programnyelv
519.688CUDA
[AN 3827720]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2021.
Fehér Krisztián
   Nyomtatók programozása : klasszikus nyomtatóvezérlés Windowson : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7333-0 fűzött : 1500,- Ft
programozás - nyomtató
681.327.11 *** 681.3.066Windows
[AN 3827649]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2021.
Fehér Krisztián
   Programozz C nyelven! / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-01-6 fűzött : 2190,- Ft
programnyelv - programozás
519.682C
[AN 3827716]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2021.
Fehér Krisztián
   Számítógépvásárlási túlélőkönyv / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-03-0 fűzött : 1200,- Ft
számítástechnika - számítógép
681.3
[AN 3827717]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2021.
Fehér Krisztián
   Szupergyors rajzoló algoritmusok : raszterizáció a gyakorlatban : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Krisztián Fehér. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 34, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [35].
ISBN 978-615-00-6840-4 fűzött : 990,- Ft
számítógépes grafika - szoftver - algoritmus
681.3.019 *** 519.688:744
[AN 3827645]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2021.
Fehér Krisztián
   A Windows keményvonalas programozása / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021, cop. 2020. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6184-08-5 fűzött : 3990,- Ft
operációs rendszer - programozás
681.324.066Windows *** 519.68
[AN 3827722]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2021.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - Utánny. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2021-. - ill. ; 21 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3827629]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei. - 2021. - 84 p.
ISBN 978-615-6184-06-1 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3827638] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Informatikai környezetben elkövetett bűncselekmény típusok. - 2021. - 108 p.
ISBN 978-615-6184-07-8 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3827640] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5728 /2021.
Csalár Bence
Színfalak mögött (angol)
   Behind the scenes : Hungarian fashion / Bence Csalár ; [transl. Gábor Roboz]. - [Budapest] : Boook Publ., 2020. - 348 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 348.
ISBN 978-615-5417-69-6 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - divattervező - 21. század
687.01:745(439)(092)"20"
[AN 3818878]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2021.
Rubik Ernő (1944-)
Cubed (magyar)
   A mi kockánk / Rubik Ernő ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Open Books, 2021, cop. 2020. - 201, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-019-4 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - feltaláló - logikai játék - 20. század - 21. század - memoár
685.857 *** 794.51 *** 001.894(439)(092)Rubik_E.(0:82-94)
[AN 3828003]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5730 /2021.
   Óriások munkában : munkagépek : járműcsodák / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-75-5 kötött
különleges gépjármű - földmunkagép - erőgép - ifjúsági könyv - fényképalbum
629.114.2(084.12)(02.053.2) *** 621.86(084.12)(02.053.2)
[AN 3818885]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2021.
Tóth Sándor Frigyes (1957-)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája / Tóth Sándor Frigyes. - [Sopron] : Szerző, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - vasúti járműpark - kronológia
656.2(439)(0:930.24) *** 656.2(436)(0:930.24) *** 629.4(436)(091) *** 629.4(439)(091)
[AN 3777041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A fellendülés és a pusztulás évei, 1935-1945. - 2020. - [8], 546 p.
ISBN 978-615-00-8585-2 kötött
[AN 3816827] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5732 /2021.
Babos László
   Gyomaendrődi Magyar Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület krónikája, 1950-2020 / [írta és szerk. Babos László]. - Gyomaendrőd : M. Galamb- és Kisállattenyésztők 243. sz. Egyes., 2020. - 234 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-00-9113-6 fűzött
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete (243.) (Gyomaendrőd)
Gyomaendrőd - kisállattenyésztés - galambféle - egyesület - testülettörténet
636.596 *** 636.9 *** 061.2(439-2Gyomaendrőd)(091)
[AN 3817476]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2021.
Bíró János (1966-)
   Vetőmagmarketing és kereskedelem : a marketingkörnyezettől a társadalmi felelősségvállalásig / Bíró János. - Budapest : Brandcontrol Kft., 2020. - 115 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 978-615-00-9324-6 kötött
vetőmag - marketing
631.53.01 *** 658.8
[AN 3817954]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2021.
   Nutriment-farming researches at University of Nyíregyháza : proceedings of the international scientific conference : Nyíregyháza, ... March 12, 2020 / [ed. Béla Szabó, Edit Kosztyuné Krajnyák]. - [Nyíregyháza] : Univ. of Nyíregyháza Inst. of Engineering and Agricultural Sciences, [2020]. - 124 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-38-6 fűzött
talajerő-gazdálkodás - trágya
631.5 *** 631.45 *** 631.8
[AN 3818248]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2021.
Sipos Mihály
   Fenntartható visszafejlődés 2 : a szelíd mezőgazdaság / Sipos Mihály. - Cegléd : Ruszkai K., 2020. - 174 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-0171-2 fűzött
önellátó gazdálkodás - biogazdálkodás - tanya - fenntartható fejlődés
631.147 *** 631.115.11 *** 504.03
[AN 3816801]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2021.
   Tápanyag-utánpótlás a fenntartható homoki gazdálkodásban : tudományos konferencia, Nyíregyháza / [kötetszerk. Lajtos István, Kosztyuné Krajnyák Edit, Szabó Béla] ; [rend., közread. a] Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy. Műszaki és Agrártud. Int., 2019. - 292 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A konferenciát 2019. márc. 27-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6032-04-1 fűzött
talajerő-gazdálkodás - trágya
631.4 *** 631.8
[AN 3818239]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5737 /2021.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi 2 : receptek a hétköznapokra / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Centrál Kv., 2020. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-324-788-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3816245]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2021.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi : egyszerűen, gyorsan, finomat! / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., 2021, cop. 2018. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-341-279-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3826500]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2021.
Di Vora, Fausto
   Fausto's a casa tua = Fausto's az otthonodban. - [Budapest] : Carnia Kft., cop. 2020. - 95, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Szerzők Fausto Di Vora és Di Vora Anikó. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-9821-0 kötött : 4800,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3817583]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2021.
Dragomán György (1973-)
   Főzőskönyv : írások főzésről és evésről / Dragomán György. - Budapest : Magvető, 2020. - 417, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3864-2 kötött : 4999,- Ft
gasztronómia - magyar irodalom - próza - szakácskönyv
641.55(0:82-3) *** 894.511-3 *** 641.55(083.12)(0:82-3)
[AN 3819316]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2021.
Harmath Eszter
   Karanténkonyhám / Harmath Eszter. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5808-34-0 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3817686]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2021.
Hirons, Caroline
Skincare (magyar)
   Skincare : tudatos bőrápolás / Caroline Hirons ; fotók Christopher Oakman ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 303 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-566-044-5 kötött : 5990,- Ft
bőrápolás
646.75 *** 687.5
[AN 3816522]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2021.
Ignotus (1869-1949)
   A Hét szakácskönyve / Emma asszony. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-05-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - gasztronómia - századforduló - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(439)"190"
[AN 3825525]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2021.
   Íz-lelő 2 : az Eatrend Magyarország receptkönyve / [... szerk. Lajos Nikoletta]. - Albertirsa : Eatrend Kft., cop. 2020. - 97, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-9611-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3816988]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2021.
Kerber, Karin
Das Conni Backbuch (magyar)
   Süssünk Borival : Bori családjának és barátainak kedvenc receptjei / [szöveg Karin Kerber] ; [ill. E. Wenzel-Bürger, J. Görrissen] ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 131, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-891-7 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3816177]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2021.
Kócsa László
   Chefparade desszertműhely / [szöveg Kócsa László] ; [fotók Bakcsy Árpád, Tóth András, Huszár Orsi]. - Budapest : Chefparade Kft., cop. 2020. - 147 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80805-3-8 kötött : 4990,- Ft : 15 EUR
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3816234]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2021.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz Európa : ételek és italok / Gabriel & Violet. - [Budapest] : V & P Media, cop. 2020. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80572-1-9)
Európa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 3816442]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2021.
Prueitt, Elisabeth
Tartine (magyar)
   Tartine : péksütemények és desszertek a világ leghíresebb pékségéből : [több mint 120 recept] / Elisabeth Prueitt, Chad Robertson ; [ford. Szkladányi András]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 327 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-015-6 kötött : 6900,- Ft
sütemény - péksütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3816508]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2021.
Rúzsa Magdolna (1985-)
   Zümmögés a konyhában : ...és végy egy kanál mézet! / Rúzsa Magdi, Vida József ; [... ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók, hangulat- és helyszíni fotók Kaszás Gergely] ; [közread. a] Pannon Értéktár Zrt. ... - [Budapest] : Boook K., 2020. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-67-2 kötött : 5990,- Ft
méz - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16
[AN 3818991]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2021.
Tóth Pál
   Alkímia a konyhában / [szerző Tóth Pál]. - [Győr] : Print Brokers Team Kft., cop. 2020. - 193, [13] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [199-201].
ISBN 978-615-01-0170-5 kötött
konyhatechnika - szakácskönyv
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3816723]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2021.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 14. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2021, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3826384]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2021.
   Ünnep : élmény a vendégvárás : [sós falatok, aprósütemények, gyönyörű torták, ehető díszek] / főszerk. Nimila Ági ; ford. Riesz Eszter. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2020/5.)
Gerinccím: Ünnepi receptgyűjtemény
ISBN 978-615-81551-8-2 fűzött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3816566]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2021.
   Vegán életek : 76 vegán élettörténet / [szerk. M. Környei Éva]. - [Csabdi] : Kertész R. T., 2020. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9785-5 fűzött : 3760,- Ft
Magyarország - vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - memoár
641.564 *** 613.26(439)(0:82-94)
[AN 3817918]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2021.
   Vegetáriánus konyha : 130 kreatív fogás / [Nimila Ági főszerk.]. - Budapest : IQ Press, 2020. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm. - (BBC goodfood bookazine, ISSN 2732-1479 ; 01/2020.)
ISBN 978-615-81696-1-5 fűzött : 1990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3816599]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2021.
Vida Kata
   Idei, hazai, zöld : 48 szezonális zöldségkrém és snack / Vida Kata ; [fotók Heim Alexandra ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 227 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-013-2 kötött : 4500,- Ft
zöldségféle - vegetáriánus étrend - mártás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.887(083.12) *** 641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3817688]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Kv., 2021, cop. 2016. - 221, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-229-9 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3826497]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : kedvencek könnyebben : [életmódkönyv] : [megszokott ízek, kevesebb kalória, tartós fogyás] / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., cop. 2020. - 219 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-296-1 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3816250]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül : új receptek / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2021, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3826498]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5759 /2021.
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948)
Duh i realʹnostʹ (magyar)
   Szellem és realitás : az istenemberi szellemiség alapjai / Nyikolaj Bergyajev ; ford. és a jegyzeteket írta Patkós Éva. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-096-9 fűzött : 3400,- Ft
filozófia - orosz irodalom - szellemtudomány
1(47)Berdâev,_N._A. *** 882-96=945.11 *** 13
[AN 3818915]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - X, [4], 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3827878]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2021.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Unicornus : summa philosophiae normalis / Hamvas Béla ; [... szövegét gond. Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2020. - 127, [2] p. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-87-2 kötött
filozófia
1
[AN 3816804]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2021.
Innes, Shona
Life is like the wind (magyar)
   Az élet olyan, mint a szél / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-410-745-3 kötött : 2290,- Ft
élet - gyászolás - képeskönyv - gyermekkönyv
128(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3826586]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2021.
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)
Freedom from the known (magyar)
   Az ismerttől való szabadság / J. Krishnamurti ; [ford. Veszprémi Krisztina és Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-28-0 fűzött : 2450,- Ft
India - spiritualizmus - filozófus - 20. század - idézetgyűjtemény
141.135 *** 1(540)(092)Krishnamurti,_J.(0:82-84)
[AN 3817466]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2021.
   "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben..." : az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése / Fazakas Sándor, Kovács Krisztián szerk. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2020. - 336 p. ; 21 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-32-6 fűzött
szociáletika - bioetika - erkölcsteológia - embrió - mesterséges megtermékenyítés
172 *** 174 *** 241 *** 618.177-089.888.11 *** 612.64
[AN 3816695]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2021.
   A reinkarnáció a holdcsomópontok tükrében / [... Martin Schulman ... alapján] ; [... ford., szerk., összeáll. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-65-5 fűzött : 2300,- Ft
lélekvándorlás - asztrológia
129.4 *** 133.52
[AN 3827726]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5766 /2021.
Baán Izsák (1978-)
   Az atyák életszabályai : korai latin szerzetesi regulák / Baán Izsák. - Budapest : Kairosz, 2020. - 123 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 21.)
Bibliogr.: p. 118-123.
ISBN 978-963-514-077-0 fűzött : 2800,- Ft
nyugati keresztény szerzetesrend - korai kereszténység - szabályzat
271-4(4)
[AN 3817568]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2021.
Bákai Imre (1950-)
   Református igehirdetések / Bákai Imre. - Edelény : Bákai I., 2021, cop. 2020. - 495, 448 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9754-1 kötött
prédikáció
252
[AN 3816732]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2021.
Bakos Rafael
   Isten szívének visszhangja : Lisieux-i Szent Teréz és családja a harmadik évezred evangelizációja szolgálatában / Bakos Rafael. - 2. bőv., átd. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 329 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-82-4 fűzött : 2600,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus
[AN 3827736]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2021.
Barton, John (1948-)
A history of the Bible (magyar)
   A Biblia története : a világ legnagyobb hatású könyve / John Barton ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Osiris : MCC, 2020. - 568 p. : ill. ; 25 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
Bibliogr.: p. 505-539.
ISBN 978-963-276-370-5 kötött : 5980,- Ft
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3817024]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2021.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Jézus barátai / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest ; [Dunakeszi] : Bembo Stúdió, cop. 2020. - 124, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9115-0 kötött : 3990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3816126]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2021.
Collier Stevens, Ronnie
The path to discipleship (magyar)
   A tanítványság útja : a János 1-11 egyéves tanulmányozása / Ronnie Collier Stevens ; [ford. Randimbiarison Julianna] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-64-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
elmélkedés - bibliai történet
226.5.046 *** 242
[AN 3817917]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2021.
Csopják Attila (1853-1934)
   A gyújtogató fia / Csopják Attila. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 135 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószolgálati könyvek, ISSN 2630-8126)
ISBN 978-615-5892-28-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - kisregény
244(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3816538]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2021.
Daniélou, Jean (1905-1974)
Scandaleuse vérité (magyar)
   Az igazság botránya / Jean Daniélou ; [... ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Jel, 2020. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-535-027-8 fűzött2900,- Ft
vallásfilozófia - kereszténység
23/28 *** 21
[AN 3817252]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2021.
De Luca, Erri (1950-)
   In nome della Madre = Az Anyának nevében / Erri de Luca ; [ford. Herczeg Ildikó]. - Budapest : Romanika, 2020. - 71 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 18.)
ISBN 978-615-5037-60-3 kötött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - bibliai történet - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
22.046(0:82-32) *** 244(0:82-32)
[AN 3817295]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2021.
De Vanna, Umberto
Carlo Acutis (magyar)
   Boldog Carlo Acutis / Umberto de Vanna ; [ford. Domány Barbara]. - [Budapest] : Don Bosco K., cop. 2020. - 125, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-75-9 fűzött
Acutis, Carlo (1991-2006)
Olaszország - boldog - 21. század
235.3(092)Acutis,_C.
[AN 3816226]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2021.
Dickens, Charles (1812-1870)
The life of our Lord (magyar)
   Urunk élete = Kristosko trajo / Charles Dickens ; [ford. ... Ruva Farkas Pál] ; [kiad. ... Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2020. - 115 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5654-13-6)
Jézus
angol irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - kétnyelvű dokumentum
232.9(02.053.2) *** 820-93.02=945.11=914.99 *** 244(02.053.2)
[AN 3817798]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2021.
   Egyházi szolgálatok, hivatások etikája [elektronikus dok.] : a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának konferenciája : 2020. szeptember 14. ..., Budapest ... / szerk. Fischl Vilmos. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : MEÖT Szociáletikai Biz., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164479. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 78-615-00-9376-5)
egyházi hivatás - foglalkozási erkölcs - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
254 *** 174 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3827160]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2021.
   Emlékkötet Pyrker János László és Szmrecsányi Lajos érsekek tiszteletére : az Egri Érseki Látogatóközpontban 2017. október 17-én "Emlékkonferencia Pyrker János László egri érsek beiktatásának 190. [évfordulójára"] emlékkonferencia és a Szmrecsányi Lajos egri érsek halálának 75. évfordulójára 2018. május 3-án megtartott konferenciák válogatott tanulmányai / szerk. Horváth István. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2020. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - (Egri érseki gyűjtemények kiadványai, ISSN 2630-8460 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6162-00-7 fűzött
Pyrker János László (1772-1847)
Szmrecsányi Lajos (1851-1943)
Eger - Magyarország - érsek - katolikus egyház - egyháztörténet - egyházmegye - 19. század - 20. század
282(439)(092)Pyrker_J._L. *** 282(439)(092)Szmrecsányi_L. *** 282(439-03Egri_főegyházmegye)"18/19"
[AN 3816700]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2021.
   Engesztelők imafüzete III. - [Budapest] : Pintérné Bata M., [2020]. - 64, [1] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-00-9184-6 fűzött
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3817311]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2021.
   Ésaiás könyve : "kihez hasonlítjátok Istent, és milyen képet készítetek Őróla?. - Budapest : BIK Kvk., 2020. - 191 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2021/1.)
ISBN 978-615-5260-87-2 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 3816874]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2021.
El evangelio de Judas (magyar)
   Júdás evangéliuma / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 10.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9610-5 kötött : 1690,- Ft
krisztológia - apokrif irat
229.8 *** 232.961
[AN 3817779]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2021.
Fehérváry Jákó (1972-)
   Hogy szívünk megegyezzék szavunkkal : szempontok egy élhető liturgiához / Fehérváry Jákó ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2020. - 325, [9] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-151-9 fűzött : 2900,- Ft
egyházi szertartás
264
[AN 3816544]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2021.
Fráter Erzsébet
   A Biblia ételei / Fráter Erzsébet. - Budapest : Scolar, 2020. - 309 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-307.
ISBN 978-963-509-268-0 kötött : 5995,- Ft
ókori Izrael - bibliakutatás - étkezési szokás - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85(33) *** 392.8(33)
[AN 3816253]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2021.
Füzeskuti Ferenc
   A tudatépítés ösvénye / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 19, [13] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5495-33-5 fűzött
meditáció - buddhizmus
294.3 *** 615.851.86
[AN 3827979]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2021.
Gromon András (1951-)
   Jézus és az evangélisták : félreértések, félremagyarázások / Gromon András. - Dunakeszi : Elpídia, 2020. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89881-2-6 fűzött : 2500,- Ft
Jézus
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 226.07
[AN 3818199]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
How can you be led by the spirit of God (magyar)
   Az Úr lámpása / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh Judit]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2021. - 159 p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-27-8 fűzött : 1250,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3827866]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Mountain-moving faith (magyar)
   Hit, amely hegyeket mozdít / Kenneth E. Hagin ; [ford. Szász Ramóna és Joób Viktória]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-68-1 fűzött : 1250,- Ft
hit
234.2
[AN 3827860]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The name of Jesus (magyar)
   Jézus neve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 3. megújított kiad. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 223, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5526-12-1 fűzött : 900,- Ft
Jézus
krisztológia
231.2 *** 232
[AN 3827856]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2021.
   Hat év szolgálat : a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala, 2015-2021 : közegyházi feladatok a Magyarországi Református Egyházban. - Budapest : Kálvin, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-558-453-6 fűzött
Magyarországi Református Egyház. Zsinati Hivatal (Budapest)
Magyarország - református egyház - egyházi személy - zsinat - vezető alkalmazott - 21. század - interjú
262.4(439) *** 284.2(439)(092)(047.53)
[AN 3817001]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2021.
Horton, Scarlett
God loves women (magyar)
   Isten szereti a nőket / Scarlett Horton ; Taffi Dollar előszavával ; [ford. Berényi Irén] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2020. - 167 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-6017-14-7 fűzött : 2790,- Ft
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
- életvezetés - siker - bibliamagyarázat
223.7.07 *** 613.865-055.2
[AN 3816358]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2021.
   Istenünk göncruszkai, hejcei és vilmányi gyülekezeteinek kedves énekei. - [Göncruszka] : [Göncruszkai Református Egyházközség], [2020]. - 68 p. ; 26 cm
Közread. a Göncruszkai Református Egyházközség
Fűzött
vallásos ének
245
[AN 3816744]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2021.
Johanna-Andrea nővér (1967-)
   Szent Teréz válaszol : hogyan imádkozzunk? / Sr. Johanna-Andrea. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019-. - 18 cm. - ("Tiéd vagyok")
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - imádkozás
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 248.143
[AN 3768127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2020. - 343 p. : ill.
ISBN 978-963-535-026-1 fűzött : 2600,- Ft
[AN 3817271] MARC

ANSEL
UTF-85793 /2021.
Kajtár Edvárd (1974-)
   Menjünk át a túlsó partra! : vigaszkereső gondolatok a Karantén Bárkájából / Kajtár Edvárd. - Budapest : Jel, 2020. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-535-022-3 fűzött : 2800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3817196]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2021.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Márk evangéliumának magyarázata / Lenkeyné Semsey Klára ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ...]. - Debrecen : DRHE ; Budapest : Kálvin, 2020. - 596 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 591-596.
ISBN 978-963-558-456-7 kötött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3816738]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2021.
Madinger, Herbert (1922-2010)
Betende Familien (magyar)
   Imádkozó családok / Herbert Madinger ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2020. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-535-021-6 fűzött : 1700,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3817229]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2021.
Mayhew, Philippe
10 Bible studies on the Book of James (magyar)
   Jakab levele : 10 részes bibliatanulmányozó sorozat : kézikönyv tanítóknak : [bibliatanulmányozó leckék 11-15 éveseknek, kiegészítő jegyzetekkel ellátva 16-18 éveseknek] / [szerző Philippe Mayhew] ; [rajzok Peter Daskalov] ; [... kiad. Vasárnapi Iskolai Szövetség]. - Pécel : Vasárnapi Isk. Szövets., [2020]. - 53, [2] p. : ill. ; 30 cm + CD-R
ISBN 978-615-00-7637-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
227.91.07(072)
[AN 3817984]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2021.
Mayhew, Philippe
Bible studies on the Book of revelation (magyar)
   A Jelenések könyve : 10 tanításból álló bibliatanulmányozó sorozat : kézikönyv tanítóknak / [szerző Philippe Mayhew] ; [rajzok Anne-Claude Boutin] ; [... kiad. Vasárnapi Iskolai Szövetség]. - Pécel : Vasárnapi Isk. Szövets., [2020]. - 68, [3] p. : ill. ; 30 cm + CD-R
ISBN 978-615-00-8518-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
228.07(072)
[AN 3817975]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2021.
Meninger, William A. (1932-2021)
The loving search for God (magyar)
   Ha Istent keresed, kedves barátom : a szemlélődő imádság útján egy régi mester nyomában / William A. Meninger ; [ford. Horváth Sarolta]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-32-7 fűzött : 2700,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3817463]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2021.
Meyer, Joyce (1943-)
Do it afraid (magyar)
   Tedd meg, ha félsz is! / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - 261, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-15-4 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3816536]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2021.
   Mindenki egyformán számít : a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményei / [írta Fersch Renáta]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5966-01-9 fűzött
Székesfehérvári Egyházmegye
egyházi iskola - katolikus egyház - egyházmegye
282(439-03Székesfehérvári_egyházmegye) *** 37.014.521(439-03Székesfehérvár)
[AN 3817259]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2021.
Nagy Kornél (1973-)
   Lembergben kezdődött.. : az örménykatolikus egyház születése / Nagy Kornél ; [a térk. ... szerk. Nagy Béla]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020. - 195 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 12.)
Bibliogr.: p. 156-182.
ISBN 978-615-6201-03-4 kötött
Lemberg - egyháztörténet - örmény katolikus egyház - 17. század
281.6(438.32)"16"
[AN 3817945]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2021.
The new Calvinism (magyar)
   Az új kálvinizmus : új reformáció vagy teológiai hóbort? / szerk. Josh Buice ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-49-8 fűzött
református egyház - teológia - 21. század
284.2 *** 21
[AN 3817901]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2021.
Pecsuk Ottó (1974-)
   Pontos, természetes, érthető : a bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai / Pecsuk Ottó ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2020. - 308 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-292.
ISBN 978-963-558-445-1 fűzött : 2500,- Ft
Biblia
bibliakutatás - fordítás
22=03
[AN 3816961]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2021.
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
Regreso de la muerte (magyar)
   Akit villámcsapás ért : beszámoló a túlvilágról / Gloria Polo Ortiz ; [... ford. Cserhalmi Mihályné]. - 10. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 160.)
ISBN 978-963-9281-81-3 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3826371]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2021.
   Premontrei nővérek világszerte / [kiad. Magyar Premontrei Cirkária]. - Zsámbék ; [Gödöllő] : M. Premontrei Cirkária, 2020. - 73 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-615-5993-12-1 fűzött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium
premontreiek - apácarend
271.792-055.2(100)
[AN 3817336]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - [Budapest] : Patmos Kv., [2021]-. - 18 cm
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 3827836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megtérés és hit. - 5. jav. kiad. - cop. 2021. - 157, [2] p.
ISBN 963-7453-83-0 fűzött
kereszténység - világnézet - megtérés - hit
248.152 *** 234.2
[AN 3827848] MARC

ANSEL
UTF-85807 /2021.
Rajaobelina, Saotra
Et si Dieu débarquait (magyar)
   Mi lenne, ha betoppanna hozzád Isten? / Saotra Rajaobelina ; [ford. Mézner Mariann]. - Kecskemét : Korda, 2020. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5931-20-8 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3818680]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2021.
Read with me Bible (magyar)
   Olvasd velem Biblia : bibliai történetek gyerekeknek / ill. Dennis Jones ; szerk. Doris Rikkers and Jean E. Syswerda ; [ford. Géczi Károly] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - 444, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6017-17-8 kötött : 5250,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3826518]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2021.
Read with me Bible (magyar)
   Olvasd velem Biblia : bibliai történetek gyerekeknek / ill. Dennis Jones ; szerk. Doris Rikkers and Jean E. Syswerda ; [ford. Géczi Károly] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - 444, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6017-18-5 kötött : 5250,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3826525]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2021.
Rugási Gyula (1954-)
   Mózes és a könyv / Rugási Gyula. - Budapest : Kalligram, 2020. - 246, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-188-5 fűzött : 3500,- Ft
bibliakutatás - hermeneutika - vallásfilozófia
22.01 *** 22.06 *** 21
[AN 3816842]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2021.
Scur Katalin
   Állatok a Bibliában : tanulj az állatoktól! / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2020. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai történetek ; 2020/2.)
ISBN 978-615-5697-49-4 fűzött : 595,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3817578]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2021.
Shariat, Hormoz
Iran's great awakening (magyar)
   A nagy iráni ébredés : hogyan indít el Isten keresztény megújulást egyetlen muszlim megtérőn keresztül? / Hormoz Shariat ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2020. - 243, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-28-9 kötött : 3490,- Ft
Irán - Egyesült Államok - iszlám - kereszténység - áttérés - misszió - keresztény egyház - memoár
269(55)(0:82-94) *** 297(55) *** 289(73)
[AN 3818668]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2021.
Sivananda Radha, Swami (1911-1995)
Radha, diary of a woman's search (magyar)
   Rádhá : egy asszony útkeresésének naplója / [Szvámí Sivánanda Rádhá] ; [ford. Szítá (Szabó Ágnes)] ; [közread. a] Spirituart Jóga Alapítvány, Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Spirituart Jóga Alapítvány : Sivananda Jógaközp., 2020, cop. 2013. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6028-4 fűzött : 3700,- Ft
India - jóga - hinduizmus - napló
294.527(540)(0:82-94)
[AN 3825522]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2021.
Story of the Bible (magyar)
   A titokzatos Biblia : [a rendkívüli könyv, amely megváltoztatta a világot] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81551-9-9 fűzött : 1990,- Ft
Biblia
bibliakutatás - kereszténység - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85 *** 23/28
[AN 3816573]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2021.
Suárez, Idel
   Sára leányai és az utolsó napok eseményei : szombatiskolai tanulmányok 2020. második félévére / [Idel Suárez]. - Szeged : [Hetednap Adventista Reformmozgalom], [2020]. - 166 p. ; 21 cm
Közread. a Hetednap Adventista Reformmozgalom
ISBN 978-615-81590-0-5 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3809648]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Szeretetválság : a boldogsághiányos világ / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5892-17-2 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 177.61
[AN 3816346]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2021.
Tokics Imre (1956-)
   Élő imádságunk a Miatyánk / Tokics Imre. - 2. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 188 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5892-27-1 fűzött
vallásos irodalom - ima
244 *** 248.143
[AN 3817673]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2021.
   Vértelen ellenreformáció / szerk. Csorba Dávid. - Budapest : KRE ETKI RÖM : KRE HTK Egyháztört. Kutint., 2020. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (Reformáció öröksége, ISSN 2676-9824 ; 2.)
A Budapesten, 2019. febr. 7-8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5961-38-0 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - protestantizmus - ellenreformáció - 18. század
284(439)"17" *** 282(439)"17"
[AN 3816880]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2021.
La vida secreta de Jesús (magyar)
   Jézus titkos élete / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9620-4 kötött : 1690,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3816451]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5820 /2021.
Berger, Jonah
Invisible influence (magyar)
   Láthatatlan befolyás : milyen erők alakítják a viselkedésünket? / Jonah Berger ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-552-7 fűzött : 3900,- Ft
társadalmi viselkedés - befolyásolás
316.658 *** 316.62
[AN 3816220]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2021.
Boka Erika
   Beloiannisz, 1950-2020 : 70 év - 70 kérdés / [írta és szerk. Boka Erika] ; [közread.] Beloiannisz Község Önkormányzata. - [Beloiannisz] : Önkormányzat, 2020. - [4], 56, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [59].
Fűzött
Beloiannisz - magyarországi görögök - helyismeret
316.347(=774)(439-2Beloiannisz) *** 908.439-2Beloiannisz
[AN 3817962]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2021.
   Bukovinai székelyek nyomában : a 2020. június 12-14. között Bonyhádra tervezett és a koronavírus miatt elmaradt konferencia tanulmánykötete / ... szerk. Nagy István. - Bonyhád : [Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Kollégium], 2020. - 376 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88401-3-4 fűzött
Bácska - Tolna megye - bukovinai székelyek - magyar néprajz - áttelepítés - második világháború - 20. század
316.347(=945.11székelyek)(439Bácska) *** 325.254(=945.11székelyek)(439Bácska)"194" *** 39(=945.11)(498.6)
[AN 3817968]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2021.
   A család megismerésének módszerei / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 150, [1] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-15-9 fűzött
család - családi nevelés
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3816623]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2021.
Dalia László (1956-)
   A cigánytábor nem az égbe megy : Bogdán Laci balladája / Dalia László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 207 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-246-1 fűzött : 3600,- Ft
Bogdán László (1974-2020)
Cserdi - magyarországi cigányok - polgármester - szociográfia - ezredforduló - 21. század
308(439-2Cserdi) *** 323.15(=914.99)(439) *** 352.075.31(439-2Cserdi)(092)Bogdán_L.
[AN 3816719]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2021.
Dévavári Zoltán (1977-)
   Egy elmesélhetetlen történet : impériumváltások, holokauszt, emigráció : a szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete, 1928-1945 / Dévavári Zoltán. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2020. - 239 p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 17.)
Bibliogr.: p. 221-227.
ISBN 978-963-541-024-8 kötött : 3000,- Ft
Szabadka - zsidóság - két világháború közötti időszak - második világháború - holokauszt
316.347(=924)(497.11-2Szabadka)"191/194" *** 323.12(=924)(497.11-2Szabadka)"191/194"
[AN 3817243]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2021.
Druckerman, Pamela (1970-)
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes, ... Kovács Viktória]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 442, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 421-431.
ISBN 978-963-433-879-6 fűzött : 3999,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2(44) *** 37.018.1(44)
[AN 3827998]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2021.
Drummer, Dee
   Hogyan találd meg az igazit : a 0. lépéstől az ideális társig / Dee Drummer. - [Budapest] : [Dobos B.], cop. 2019. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6826-8 fűzött
társkeresés
316.472.4
[AN 3817970]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2021.
Korpics Márta (1966-)
   A késő modern vallásosság közösségi mintázatai / Korpics Márta. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 206 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-414-746-6 fűzött : 2990,- Ft
vallásszociológia - kommunikáció - közösség - kereszténység
316.47 *** 261 *** 316.77 *** 23/28
[AN 3818081]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2021.
Kovács Dóra (1965-)
   Az empátia tudománya és művészete / Kovács Dóra. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 161-178.
ISBN 978-963-414-740-4 fűzött : 2990,- Ft
empátia - fejlődéslélektan - altruizmus - szociálpszichológia
316.647.2 *** 316.6 *** 159.922
[AN 3818210]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2021.
   A megmaradás jelei a Csallóközben és Mátyusföldön / [... összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné Katona Zsuzsa]. - [Szombathely] : [Savaria Univ. Press], [2020]. - 365 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5753-57-2 fűzött
Felvidék - határon túli magyarság - helyismeret - emlékmű
316.347(=945.11)(437.6) *** 908.437.6(=945.11) *** 725.945(437.6)
[AN 3816369]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2021.
Ortutay Mária (1945-)
   A szeretet ereje : [írások, interjúk, elmélkedések] / Ortutay Mária ; szerk. Ortutay Péter ; Fővárosi és Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok közös kiadványa. - Budapest : Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat ; [Vác] : Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8691-0 fűzött
magyarországi ruszinok - interjú
316.347(=875)(439) *** 929(=875)(439)(047.53)
[AN 3817108]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2021.
Page, Janet Blair
Get married this year (magyar)
   Házasodj meg egy éven belül : 365 nap az "igen"-ig / Janet Blair Page. - Budapest : Whisper K., [2020]. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81038-1-7 fűzött : 4490,- Ft
társkeresés - nő
316.472.4 *** 316.37-058.832-055.2
[AN 3817555]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2021.
   Popular culture and war / [ed. by Zsuzsanna Bálint, Melinda Marinka]. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop., 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 22.)
Főcím a borítófedélről. - Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-257-7 kötött
Közép-Európa - első világháború - kulturális antropológia
316.7(4-11)"1914/1918"
[AN 3816911]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2021.
Szemethy Tamás
   Katonabárók és hivatalnok grófok : új arisztokraták a 18. századi Magyarországon / Szemethy Tamás ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MNL : BTK TTI, 2020. - 479 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 441-479.
ISBN 978-963-631-293-0 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - arisztokrácia - katonatiszt - történelmi személy - társadalmi mobilitás - prozopográfia - 18. század
316.343.322(439)"17" *** 943.9"17"(092) *** 355(439)"17"(092)
[AN 3816845]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2021.
   Társadalmi kommunikáció és szakralitás : közelítések és mélymerülések / szerk. Korpics Márta, Spannraft Marcellina. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 257 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-739-8 fűzött : 3490,- Ft
kommunikáció - néprajz - vallástudomány - interdiszciplináris módszer
316.77 *** 39 *** 291
[AN 3818671]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2021.
Todd, Michael (1986-)
Relationship goals (magyar)
   Nyerő kapcsolatok : hogyan juthatsz célba az udvarlás, a házasság és a szex terén? / Michael Todd ; [lejegyezte] Eric Stanford ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2020. - 200, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-16-1 fűzött : 2950,- Ft
vallási erkölcs - párkapcsolat - házasság
316.472.4 *** 613.89 *** 241 *** 265.5
[AN 3816543]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5837 /2021.
Bán Andrea
   Kunhímzés : a nagykunsági díszítőművészet élő hagyománya / Bán Andrea ; [kiad. a Kézműves Örökség Egyesület]. - Törökszentmiklós : Kézműves Örökség Egyes., 2020. - 341 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-615-00-9786-2 kötött
Nagykunság - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 746.3.031.4(439Nagykunság)
[AN 3816690]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2021.
Bathó Edit, H. (1956-)
   A pendzsomtól a discóig : táncélet a Jászságban a 18-21. században / Bathó Edit. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2020. - 224 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 58.)
Bibliogr.: p. 205-212. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-7113-50-5 kötött
Jászság - néptánc - társasági élet - kulturális antropológia - tánctörténet - tánc
394.3(=945.11)(439Jászság) *** 316.7 *** 793.3(439Jászság)(091)
[AN 3816612]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2021.
Biernaczky Szilárd (1944-)
   Az afrikai népek szájhagyományai : adalékok az Európán kívüli kultúrák szóművészetének vizsgálatához / Biernaczky Szilárd. - [Budapest] : AKKP ; Érd : Mundus Novus Kv., 2020. - 659 p. : ill. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5575-22-8)
Afrika - folklorisztika - folklór - Afrika-kutatás
398.001(6) *** 398(6)
[AN 3816923]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2021.
Fry, Stephen (1957-)
Heroes (magyar)
   Héroszok : ókori szuperhősök csodálatos kalandjai / Stephen Fry ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 479 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-222-5 kötött : 5990,- Ft
görög mitológia
398.221(38)
[AN 3816731]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2021.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató - zöld könyv : ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok / [vál.] Gróh Ilona ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2020. - 154, [11] p. : ill., színes ; 20x21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. [164-165].
ISBN 978-615-6218-00-1 kötött : 4399,- Ft
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3816356]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2021.
Ilyés Gábor (1971-)
   "Hazánk szentje, szabadság vezére" : II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc emlékjelei Borsitól Rodostóig / Ilyés Gábor. - Nyíregyháza : [Ilyés G.], 2020. - 400 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Emlékhelyek, emlékjelek)
Bibliogr.: p. 383-384.
ISBN 978-615-00-9197-6 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Európa - Rákóczi-szabadságharc - uralkodó - emlékmű - kultusz - album
394.944(439) *** 943.9"1703/1711" *** 725.94(4)(084.1) *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(084.1)
[AN 3818196]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2021.
Lendvai Diána
   Dinna dalok : magyar népdalok, mondókák, ölbeli játékok gyűjteménye kicsiknek és nagyoknak / Lendvai Diána ; Czikkely Panni rajz. - [Dombóvár] : [Lendvai D.], 2020. - 52 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9850-0 kötött : 3790,- Ft
magyar néprajz - népdal - mondóka - gyermekkönyv
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3816839]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2021.
Micski Marianna
   Iskola után - siker előtt, avagy Amit nem tanítanak a suliban / írta Micski Marianna. - Budapest : RendezvényBiblia Kft., 2020. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-615-6076-02-1 fűzött : 4990,- Ft
illemtan
395
[AN 3817215]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2021.
Nemesházi Péter István
   Fárasztó hülyeség 3652 napra, avagy a következő 10 évre : 10 év legfárasztóbb intellektuális viccgyűjteménye, 2011-2021 / írta, gyűjt. és szerk. Nemesházi Péter István ; [... illusztrációkat kész. Lakatos Eszter]. - Budapest : Nemesházi P., 2020. - 168 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9868-5 fűzött : 1990,- Ft
vicc
398.94
[AN 3817904]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2021.
Takács Viktória
   Betlehemi mese / Takács Viktória. - Budapest : Scolar, 2020. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-250-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsonyi szokás - mese - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3816163]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2021.
   Távol-keleti mesék : a tigrissé vált mandarin és más történetek / Láng Anna illusztrációival ; [összeáll. és szerk. Tóth Emese]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - 126, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-476-049-8 kötött : 4990,- Ft
Kelet-Ázsia - ázsiai irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(5-012)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)(5-012)=945.11
[AN 3816090]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2021.
Vansina, Jan (1929-2017)
La tradizione orale (magyar)
   A szájhagyomány : tanulmány egy történelmi módszerről / Jan Vansina ; ford. Biernaczky János ..., Biernaczky Adrienne ; az interjút kész., a bevezető tanulmányt írta, ... szerk. Biernaczky Szilárd. - [Budapest] : AKKP : ELTE BTK Tört. Int. Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tansz. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2020. - 378 p. : ill. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87115-8-8 fűzött
folklorisztika - szájhagyomány - történettudomány - oral history - emlékezés - narratológia
398.001 *** 930.1 *** 159.953 *** 82.01-94
[AN 3816935]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2021.
   Varietas delectat : az ELTE BTK Magyar és összehasonlító folklorisztika és Európai etnológia doktori programok hallgatóinak tanulmánykötete / szerk. Havay Viktória és Veress Dávid ; [közread. az] ELTE BTK Néprajzi Intézet. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2020. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-489-011-9)
folklorisztika - magyar néprajz
39.001 *** 39(=945.11)
[AN 3817973]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2021.
Vujicsics Tihamér (1929-1975)
   Muzičke tradicije južnih slovena u Mađarskoj = A magyarországi délszlávok zenei hagyományai = Musical traditions of south slavs in Hungary / Tihomir Vujičić ; [... ured. ... Pal Rihter] ; [izd.] BTK Zenetudományi Intézet [etc.]. - Budapest : BTK ZTI [etc.], 2020. - 617 p. : ill. ; 24 cm
. - Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-615-5167-33-1 kötött
Magyarország - népzene - délszlávok - népdal
398.8(=86)(439) *** 781.7(=86)(439)
[AN 3828047]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5851 /2021.
Anka László (1980-)
   Rendszerváltások szemtanúja : ifjabb Ugron Gábor élete / Anka László, Mátyás Zoltán. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2020. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 12.)
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-541-019-4 fűzött : 2500,- Ft
Ugron Gábor (1880-1960)
Magyarország - politikus - 20. század
32(439)(092)Ugron_G.
[AN 3817277]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2021.
Atzél Ede (1906-?)
   Honfoglalás / Atzél Ede. - Budapest ; [Leányfalu] : Atzél F., 2019. - 40 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-615-00-5457-5 fűzött
magyarság - Horthy-korszak - vitairat
323.1(=945.11)(041)
[AN 3817497]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2021.
Bokor Balázs (1957-)
   Trilógia : közel-keleti nagykövetségeken / Bokor Balázs ; [kiad. a Magyar Hollywood Tanács]. - Budapest : M. Hollywood Tanács, 2020. - 425 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9853-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Közel-Kelet - diplomata - külkapcsolat - ezredforduló - memoár
327(439)(092)Bokor_B.(0:82-94) *** 327(439)"199/200" *** 327(5-011)"199/200"
[AN 3816697]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2021.
Botlik József (1949-)
   Nemzetünket szolgálták : a visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben, 1938-1944 / Botlik József ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton, 2020. - 808, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 735-798.
ISBN 978-615-80348-0-7 kötött
Magyarország - országgyűlési képviselő - politikatörténet - magyar történelem - területi visszacsatolás - Horthy-korszak - életrajzgyűjtemény
32(439)"193/194" *** 342.534(439)"1938/1944"(092) *** 341.218.4(439)"193/194"
[AN 3817285]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2021.
Diamond, Jared (1937-)
Upheaval (magyar)
   Zűrzavar : hogyan kezelik a nemzetek a válságot és a változást / Jared Diamond ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2020. - 438 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-422.
ISBN 978-963-252-145-9 kötött : 5990,- Ft
politikai válság - belpolitika - gazdasági válság - válságmenedzselés - 19. század - 20. század - 21. század
323(100)"18/20" *** 338.124.4(100)"18/20" *** 338.2(100)"18/20"
[AN 3819345]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2021.
   "Élni kell, élni muszáj" : Gulág-GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma Kárpátalján 2019 : nemzetközi emlékkonferencia, Makkosjánosi, 2019. november 15. : a Szolyvai Emlékparkbizottság évkönyve / [szerk. Dupka György, Zubánics László]. - Ungvár : Szolyvai Emlékparkbiz. ; Budapest : Intermix, 2020. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 293.)
A konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-26-6 fűzött
Szovjetunió - Kárpátalja - Gulag - állami terror - internálás - határon túli magyarság
323.282(47) *** 343.819.5(47) *** 947.787
[AN 3817981]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2021.
Los experimentos secretos de la CIA (magyar)
   A CIA titkos kísérletei / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9617-4 kötött : 1690,- Ft
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat - rejtély - történeti feldolgozás
327.84(73)(091) *** 355.40(73)(091) *** 001.94
[AN 3816049]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2021.
Kasznár Attila (1976-)
   Kína és a Távol-Kelet posztmodern ellensége: a terrorizmus / Kasznár Attila. - Budapest : Kairosz, 2020. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-143.
ISBN 978-963-514-081-7 kötött : 3700,- Ft
Távol-Kelet - terrorizmus - politikai földrajz - geopolitika - 21. század
32(5-012)"20" *** 911.3(5-012) *** 323.285(5-012)"20"
[AN 3816934]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2021.
Körösényi András (1959-)
   Az Orbán-rezsim : a plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata / Körösényi András, Illés Gábor, Gyulai Attila ; [közread. a] TK PTI. - Budapest : Osiris : TK PTI, 2020. - 254 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 232-254.
ISBN 978-963-276-421-4 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - politikatörténet - 21. század - politológia
32(439)"201" *** 32.001
[AN 3817041]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2021.
Latorcai János (1944-)
   Nem lehet feledni : Prof. Dr. Latorcai János beszédei. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány : [KDNP], 2020. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-615-80471-8-0 fűzött
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Latorcai_J.(042)
[AN 3817534]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2021.
Macadam, Heather Dune
999 (magyar)
   999 fogoly : az első auschwitzi női transzport története / Heather Dune Macadam ; [ford. ... Kenyeres Anna ...]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 383 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
Szlovákia - holokauszt - koncentrációs tábor - nőtörténet - lány - oral history - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(430)"1942/1945"(093) *** 929-055.25(=924)(437.6)"1942"(093) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3819156]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2021.
Obama, Barack (1961-)
A promised land (magyar)
   Egy ígéret földje : elnöki memoár / Barack Obama ; [ford. ... Pétersz Tamás, ... Darnyik Judit, ... Kenyeres Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 759 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-565-005-7 kötött : 7900,- Ft
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - politikus - államfő - politika - 21. század - memoár
32(73)(092)Obama,_B.(0:82-94) *** 32(73)"200/201"(0:82-94)
[AN 3817007]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2021.
O'Malley, John W. (1927-)
A history of the popes (magyar)
   A pápák története : Pétertől napjainkig / John W. O'Malley ; [ford. Szeles Ágnes]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-031-6 kötött : 4600,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - pápaság - pápa - állam és egyház viszonya
322(100) *** 282(091) *** 262.13(091)(092)
[AN 3816807]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2021.
Osnos, Evan (1976-)
Joe Biden (magyar)
   Joe Biden : a normalitás embere / Evan Osnos ; [ford. Avar János és Avar Katalin]. - Budapest : Kossuth, 2020. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-307-9 kötött : 3600,- Ft
Biden, Joe (1942-)
Egyesült Államok - politikus - államfő - 20. század - 21. század
32(73)(092)Biden,_J.
[AN 3819281]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2021.
Puzsér Róbert (1974-)
   Demokrácia Részvénytársaság : így készült az Orbán-rendszer / [riporter] Puzsér Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 428, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-308-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikus - híres ember - ezredforduló - 21. század - interjú - rádióműsorszám
32(439)"199/200"(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 791.9.096(439) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3816702]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2021.
   Quo vadis, iuvenis? [elektronikus dok.] / ... ed. ... Brigitta Kiss-Hetey, Petra Bihary, Pál Mátyás Szénási. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Tatabánya : Agora Nonprofit Ltd., 2019
A Tatabányán, 2019. nov. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164476. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6705-6
emigráció - társadalmi integráció - pályaválasztás - fiatal felnőtt - 21. század - elektronikus dokumentum
325.2 *** 316.4.052 *** 331.54-053.81(100)"20"
[AN 3827155]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2021.
Szentpéteri Nagy Richard (1965-)
   Négy, avagy A haza minden alatt? : bevezetések a korszellembe, 2015-2020 / Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 463 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-179-8 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - politológia - politikai rendszer - alkotmányjog - rendszerváltás - 21. század
32.001 *** 321(439)"198/201" *** 342(439)
[AN 3817500]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2021.
Tocqueville, Alexis de (1805-1859)
De la démocratie en Amérique (magyar) (részletek)
   A demokratikus despotizmus : szemelvények Az amerikai demokráciából és Tocqueville leveleiből / Alexis de Tocqueville ; [vál., ford., az előszót és a jegyzeteket írta Ádám Péter]. - Budapest : Qadmon K., 2020. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81044-1-8 kötött : 3270,- Ft
Egyesült Államok - demokrácia - politikai rendszer - 19. század - szemelvény
321.72 *** 316.32(73)"183"
[AN 3817782]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2021.
Tolnainé Kassai Margit (1909-2000)
   Óvoda az óvóhelyen : feljegyzések a Sztehlo-gyermekmentésről / Tolnainé Kassai Margit ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Kunt Gergely]. - Budapest : Magvető : FSZEK, 2020. - 423, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4000-3 kötött : 4999,- Ft
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - Budapest - gyermekotthon - zsidóság mentése - embermentés - evangélikus egyház - protestáns lelkész - hétköznapi élet - második világháború - napló - memoár
323.13(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G.(0:82-94) *** 364.65-053.2(439-2Bp.)"194"(0:82-94) *** 943.9"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3816831]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2021.
   Változó világrend : a bizonytalanság kora a nemzetközi politikában / szerk. és összeáll. Ágh Attila és Káncz Csaba. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-155-2 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - Magyarország - világpolitika - külkapcsolat - 21. század
327(4-62)"20" *** 327(100)"20"
[AN 3817700]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2021.
Vámos Péter (1969-)
   Magyar - kínai kapcsolatok, 1949-1989 : források / Vámos Péter. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 864 p. ; 24 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-605-6 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - Kína - külpolitika - külkapcsolat - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
327(439)"194/198"(093) *** 327(510)"194/198"(093)
[AN 3818095]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5872 /2021.
Andrássy Ilona (1886-1967)
   Andrássy Ilona grófnő irathagyatéka / a szövegeket gond. és szerk. Kovács Lajos ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2017-2020. - 3 db ; 24 cm
Andrássy Ilona (1886-1967)
Magyarország - arisztokrácia - híres ember - nő - 20. század - levelezés - magyar irodalom - dráma
929(439)Andrássy_I.(044) *** 894.511-2
[AN 3682728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Színművek. - 2020. - 398 p.
ISBN 978-963-7207-73-0 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3816926] MARC

ANSEL
UTF-85873 /2021.
   Ars et virtus : Horvátország - Magyarország : 800 év közös kulturális öröksége : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2020. szeptember 24 - november 22., Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2020. december 16 - 2021. március 15. - Budapest] : MNM, [2020]. - 415 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 390-403.
ISBN 978-615-5978-33-3 kötött
Horvátország - Magyarország - történelem - művelődéstörténet - magyar történelem - kiállítási katalógus
943.9 *** 943.924 *** 930.85(439) *** 930.85(497.13) *** 061.4(497.13-2Zagreb)
[AN 3817335]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2021.
   Balkán-kronológia / szerk. Demeter Gábor. - Budapest : BTK Történettud. Int. ; Szófia : Inst. za Istoricheski Izsledvaniya BAN, 2020-. - 21 cm
Balkán - történelem - külkapcsolat - történeti kronológia
949.7(0:930.24) *** 327(497)(0:930.24)
[AN 3816828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Birodalmak szorításában, 1700-1878 / írták ... Schrek Katalin [et al.]. - 2020. - 226 p. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 6.)
ISBN 978-963-416-234-6 fűzött
ISBN 978-954-2903-38-3
Balkán - Magyarország - történelem - külkapcsolat - 18. század - 19. század - történeti kronológia
327(497)"17/187"(0:930.24) *** 949.7"17/187"(0:930.24) *** 327(439)"17/187"(0:930.24)
[AN 3816835] MARC

ANSEL
UTF-85875 /2021.
Beszédes József (1972-)
   Római kori sírkövek Carnuntumból és városi territoriumáról = Römische Grabsteine aus Carnuntum und seinem Stadtgebiet / Beszédes József ; szerk. Lyublyanovics Kyra. - Budapest : PPKE BTK Régészettud. Int. : BTM : Archeolingua, 2020. - 502 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 19.)
Bibliogr.: p. 465-482. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5766-40-4 kötött
Carnuntum - Pannonia - Alsó-Ausztria - régészet - sírkő - római birodalom kora
904(436.2)"00/02" *** 726.825(398.6) *** 904(398.6-2Carnuntum)"00/02"
[AN 3817745]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2021.
Büky Anna (1965-)
   50 életút 50 felett / Büky Anna. - [Budapest] : I.A.T. K., 2020. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-67-6 fűzött : 4250,- Ft
Magyarország - középkorú - karrier - 21. század - interjú
929-053.85(439)(047.53) *** 331.5(439)
[AN 3817102]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2021.
Búr Gábor (1956-)
   Afrika-történeti tanulmányok : második kötet / Búr Gábor. - [Budapest] : AKKP : ELTE BTK Tört. Int. Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tansz. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2020. - 636 p. : ill. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-478-103-5 fűzött
Afrika - történelem
96
[AN 3817058]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2021.
Csókáné Salamon Melitta
   Zebegényiek : családi táblázatok és fényképek / Csókáné Salamon Melitta, Skripekné Kovács Katalin ; [... kiad. Sebegin Hagyománymentő Egyesület]. - Zebegény : Sebegin Hagyománymentő Egyes., 2020. - 287, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-00-9804-3 kötött
Zebegény - családtörténet - helyi társadalom - családfa - album
929.52(439-2Zebegény) *** 929(439-2Zebegény)(084.1)
[AN 3817708]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2021.
Dargie, Richard (1955-)
The plots to kill Hitler (magyar)
   Merényletek Hitler ellen : férfiak és nők, akik megpróbálták megváltoztatni a történelmet / Richard Dargie ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-199-0 fűzött : 3400,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikai merénylet - politikus - államfő - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"192/194" *** 343.611.6(430)"192/194"
[AN 3816462]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2021.
Dupka György (1952-)
   "Jön még egy új világ..." : a magyar '56 kárpátaljai kézikönyve : a forradalom visszhangja a "megrengett Szovjetföldön", 1956-1959 : tudományos, ismeretterjesztő monográfia / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, cop. 2020. - 479 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 288.)
Bibliogr. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-615-5757-21-1 kötött
Kárpátalja - történelem - határon túli magyarság - 1956-os forradalom - 1950-es évek
947.787"195" *** 316.347(=945.11)(477.87)"1956"
[AN 3817983]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2021.
   A híd, ami összeköt : ünnepi tanulmányok Kovács István 75. születésnapjára : 1848-1849 és a magyar - lengyel kapcsolatok története a XIX-XX. században / szerk. Seres Attila. - Budapest : M. Napló, 2020. - 577 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-541-012-5 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - Lengyelország - kapcsolattörténet - magyar történelem - történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9"1848/1849" *** 943.9"18/19" *** 943.8"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 930.85(438)"18/19" *** 327(439)"18/19" *** 327(438)"18/19" *** 012Kovács_István
[AN 3817110]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2021.
Horváth Ernő Zoltán
   "Életrevalók" : híres fogyatékkal élő emberek és alkotásaik / Horváth Ernő Zoltán. - Budapest : Vivo Tanácsadó Bt., 2020. - 343 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9168-6 kötött : 8900,- Ft
művelődéstörténet - híres ember - fogyatékos
929(100) *** 930.85(100) *** 364.65-056.2/.3
[AN 3816820]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2021.
Kellerhoff, Sven Felix (1971-)
Die NSDAP (magyar)
   NSDAP : a párt és tagjai / Sven Felix Kellerhoff ; [ford. Simon-Szabó Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 418, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407-[419].
ISBN 978-963-267-430-8 kötött : 4990,- Ft
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Németország - történelem - fasiszta párt - fasizmus - politikatörténet - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0"192/194" *** 321.64(430) *** 329.18(430)"192/194"
[AN 3819147]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2021.
   Kesztölci életképek = Kestúcke obrázky zo života / [szerk. Kilinger Ágnes, Radovics Istvánné] ; [... kiad. Kesztölc Község Önkormányzata]. - [Kesztölc] : Önkormányzat, 2020. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Kesztölc - helytörténet - helyi társadalom - fényképalbum
943.9-2Kesztölc(084.12) *** 929(439-2Kesztölc)(084.12)
[AN 3817329]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2021.
Marriott, Emma
Long live the queens (magyar)
   Királynők és királynék a történelem viharában / Emma Marriott ; [ill. Stuart Patience] ; [ford. Boross Anna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 315, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-224-9 fűzött : 3990,- Ft
uralkodó - uralkodócsalád - nő - világtörténelem
929-055.2(100) *** 930.9
[AN 3816237]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2021.
Nagy András (1956-)
   Halálos együttérzés : a "magyar ügy" és az ENSZ, 1956-1963 / Nagy András ; [közread. a] ... Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. - [Budapest] : Kossuth ; [Kőszeg] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., cop. 2020. - 477 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-459.
ISBN 978-963-09-9478-1 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-5742-22-4
United Nations
magyar történelem - 1956-os forradalom - hidegháború - világpolitika - 1950-es évek - 1960-as évek
943.9"1956" *** 327(439)"195/196" *** 341.123"1956/196"
[AN 3816483]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2021.
Németh Ildikó (1972-)
   Mesebeli história : Mátyás király a népmesékben és a történetírásban : a Soproni Múzeum állandó kiállítása : kiállításvezető / [szerzők Németh Ildikó, Tóth Imre, Tóthné Szlavkovszky Mariann]. - [Sopron] : Soproni Múz., 2019. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52.
Fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar néprajz - kultusz - folklorisztika - 15. század - kiállításvezető - népmese
943.9(092)Mátyás,_I. *** 394.944(439) *** 398.8.001(=945.11) *** 398.21(=945.11) *** 069(439-2Sopron)(036)
[AN 3816468]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2021.
Ormos Mária (1930-2019)
   Padovától Trianonig, 1918-1920 [elektronikus dok.] / Ormos Mária. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9919-9
magyar történelem - trianoni békeszerződés - forradalmak kora - elektronikus dokumentum
943.9"1918/1920" *** 341.382"1920"
[AN 3827265]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2021.
Práczki István (1926-2016)
   Szittya Biblia : Biblia-parafrázis, 2009. augusztus 31. / Práczki István. - [Istenmezeje] : Világ Magyarsága [Szerk.], 2020. - 298 p. : ill. ; 21 cm. - (Világ Magyarsága könyvtára, ISSN 2732-2750)
ISBN 978-615-00-8249-3 fűzött
magyarságkutatás - bibliamagyarázat
930.8(=945.11)(089.3) *** 22.07(089.3)
[AN 3817932]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2021.
Rasputín y los últimos días del zar (magyar)
   Raszputyin és a cár utolsó napjai / [ford. Nagyné Kasza Gabriella]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9613-6 kötött : 1690,- Ft
Rasputin, Grigorij Efimovič (1869-1916)
Oroszország - történelmi személy - történelem - századforduló
947(092)Rasputin,_G._E. *** 947"191"
[AN 3816052]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2021.
Szvák Gyula (1953-)
   Orosz concerto : mikrohistoriográfiai etűd / Szvák Gyula. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2021. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (Poszt szovjet füzetek, ISSN 1416-8839 ; 23.). (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-08-3 fűzött : 1500,- Ft
Oroszország - Magyarország - ruszisztika - történetírás - történész - rendszerváltás
947 *** 930.1(47)"199" *** 930.1(439)(092)Szili_S.
[AN 3817784]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2021.
Tompáné Simon Sarolta (1952-)
   Nemeskér a csizmadiafalu : dokumentumok, képek, visszaemlékezések / írta, szerk. ... Tompáné Simon Sarolta ; fényképezte ... Tompa Lajos ; [... kiad. Nemeskérért Alapítvány]. - Sopron : [Nemeskér] : Nemeskérért Alapítvány, 2020. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257.
ISBN 978-615-00-9432-8 fűzött
Nemeskér - helytörténet - ipartörténet - kézműipar - csizma - történelmi forrás
943.9-2Nemeskér(093) *** 334.712(439-2Nemeskér)(091)(093) *** 685.34(439-2Nemeskér)(091)(093)
[AN 3816537]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2021.
   "Tri-anno"-"1920-1947-2020" : tanulmánykötet / [főszerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin] ; [szerk. Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2020. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-261-4 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - jogtudomány
943.9"1920" *** 341.382"1920" *** 34
[AN 3817898]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2021.
Tuba László (1942-)
   Uradalmi majortól az önálló településig : Mosonudvar története / Tuba László ; [kiad. Mosonudvar Község Önkormányzata]. - Mosonudvar : Önkormányzat, 2020. - 163 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4565-8 fűzött
Mosonudvar - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mosonudvar *** 908.439-2Mosonudvar
[AN 3816366]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2021.
Tulipán Éva (1975-)
   Ostrom 1956-ban [elektronikus dok.] : a Köztársaság tér emlékezete / Tulipán Éva. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Jaffa, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-404-6
magyar történelem - 1956-os forradalom - elektronikus dokumentum
943.9"1956"
[AN 3827157]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2021.
La tumba de Tutankamón (magyar)
   Tutanhamon sírja / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
ISBN 978-963-09-9614-3 kötött : 1690,- Ft
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó) (Kr. e 1343?-Kr. e. 1325)
ókori Egyiptom - uralkodó - régészet - lelet
932(092)Tutanhamon *** 904(32)
[AN 3816064]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2021.
Ullrich, Volker (1943-)
Acht Tage im Mai (magyar)
   Nyolc májusi nap : a Harmadik Birodalom utolsó hete / Volker Ullrich ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Corvina, 2020. - 368 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6704-1 kötött : 4490,- Ft
Németország - történelem - második világháború
943.0"1945"
[AN 3819112]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2021.
Vlad Draculea, el auténtico Drácula (magyar)
   Az igazi Drakula / [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9611-2 kötött : 1690,- Ft
Vlad (Havasalföld: vajda), III., Ţepeş
Havasalföld - művelődéstörténet - uralkodó - vámpír - 15. század
949.81/.82(092)Vlad,_III. *** 392.28(100) *** 930.85
[AN 3816455]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5899 /2021.
Ágoston Katalin (1979-)
   Kulcsos gyerek szabadsága / Ágoston Katalin. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2020. - 39 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 23.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
908.439-2Miskolc"198/199"(0:82-94)
[AN 3816601]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2021.
Bathó Edit, H. (1956-)
   Tudtad-e? : megyetörténeti tankönyv : ismerd meg Jász-Nagykun-Szolnok megyét! / [... szerzői Hortiné Bathó Edit, ... Bartha Júlia, ... Bagi Gábor ...] ; [kiad. ... a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, [2020]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7204-39-5 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - tankönyv
908.439.169(078)
[AN 3818004]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2021.
Buza Péter (1942-)
   Budapest 30 / Buza Péter ; [ill.] Sajdik Ferenc. - Budapest : Holnap, 2020. - 140, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-324-3 kötött : 3100,- Ft
Budapest - helyismeret - építészettörténet - művelődéstörténet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)(091)
[AN 3816097]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2021.
   Dusnok : lélektől lélekig / [kiad. Dusnok Község Önkormányzata]. - [Dusnok] : Önkormányzat, 2020. - 147 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar, angol és horvát nyelven
ISBN 978-963-12-5294-1 kötött
Dusnok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Dusnok(084.12)
[AN 3817725]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2021.
Fucskár Ágnes
   Az Alpokalja / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 77 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-544-012-2 kötött : 3800,- Ft
Nyugat-Dunántúl - Alpokalja - Burgenland - Muravidék - helyismeret - fényképalbum
908.439Alpokalja(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 908.436.3(084.12) *** 908.497.12(084.12)
[AN 3816430]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2021.
Görföl Jenő (1951-)
   Tündérvilág : az én Csallóközöm / Görföl Jenő. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2020. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81454-9-7 kötött
Csallóköz - helyismeret - fényképalbum
908.437.6Csallóköz(084.12) *** 77.04(437.6)(=945.11)(092)Görföl_J.
[AN 3816789]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2021.
György Eszter
   Köztes terek : a rendszerváltás utáni nyócker identitása / György Eszter. - [Budapest] : L'Harmattan, 2020. - 250 p. : ill. ; 23 cm. - (Humaniórák, ISSN 2732-1959)
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-963-414-670-4 fűzött : 2990,- Ft
Budapest. 8. kerület - helyismeret - művelődéstörténet - cigányság - kisebbségi önkormányzat - területfejlesztés - tömbrehabilitáció
908.439-2Bp.VIII.(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439-2Bp.VIII.)(091) *** 352(439-2Bp.VIII.) *** 930.85(439-2Bp.VIII.) *** 711.4(439-2Bp.VIII.)
[AN 3817987]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2021.
Győri Szabó Péter
   Tisztító tűz : zarándokút Tartól Írországig / Győri Szabó Péter, Szalóki Krisztina, Könnyid István ; [közread. a] Szent Mór Bencés Perjelség. - Győr : Szent Mór Bencés Perjelség, 2020. - 227 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 221-227.
ISBN 978-615-6011-02-2 fűzött
Tar Lőrinc (1370?-1426)
Írország - Nógrád megye - Magyarország - zarándoklat - kegyhely - történelmi személy - művelődéstörténet - Zsigmond-kor
908.439.131 *** 930.85(439)"13/14" *** 248.153.8(415)(092)Tar,_L.
[AN 3816364]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2021.
Kaposiné Szunyogh Éva (1949-)
   Mese a MÁV-telepről / Kaposiné Szunyogh Éva. Sárga ember benéz az ablakon : apám MÁV-telepi emlékei / Szunyogh László. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2020. - 40 p. : ill. ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 24.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"195/196"(0:82-94)
[AN 3816602]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2021.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista: Magyarország : 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél / Kocsis Noémi. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2020. - 359 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-215-4 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3827855]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2021.
Németh András, K. (1976-)
   Horhosok, puszták, búvólikak : tájtörténeti tanulmányok a 16-18. századi Dél-Dunántúlról / K. Németh András, Máté Gábor. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : L'Harmattan, 2020. - 238 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 20.)
Bibliogr.: p. 212-231.
ISBN 978-963-414-726-8 kötött : 5990,- Ft
Dél-Dunántúl - táj - történeti földrajz - régészet - magyar néprajz
911.3(439.11-13) *** 712(439.11-13) *** 904(439.11-13) *** 39(=945.11)(439.11-13)
[AN 3816919]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2021.
Soltész Béla (1981-)
   Eldorádótól az Antillákig / Soltész Béla. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 345 p., [16] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-517-105-7 fűzött : 3990,- Ft
Latin-Amerika - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.8(=6)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3816320]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2021.
Várnai Jakab (1958-)
   Vizitáció a Szentföldön / Várnai Jakab ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2020. - 167 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5273-17-9 fűzött
Izrael - Közel-Kelet - helyismeret - misszió - franciskánusok - 21. század - útinapló
908.5-011(0:82-992) *** 271.3(569.4)"201"(0:82-992)
[AN 3816782]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2021.
Zsigmond András
   Otthontól fűtött tél : tájak, ízek, Bagossy / [receptek ... Zsigmond András, ... Madaras Gizella Alíz, ... Fodor Mónika] ; [tájfotók Tatár Ata] ; [ételfotók ... Szász Adorján]. - [Budapest] : [S Music Kft.], cop. 2020. - 177 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-00-9628-5 kötött : 5990,- Ft
Gyergyó - Erdély - helyismeret - téli ünnepi szokás - ételspecialitás - album - tájkép - természetkép - szakácskönyv
908.498.4Gyimes(084.1) *** 77.047 *** 398.332.4 *** 641.568(498.4)(083.12)
[AN 3817521]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5913 /2021.
   25 éves a Közbeszerzési Hatóság : jubileumi kiadvány a Közbeszerzési Hatóság 25 éves fennállása alkalmából / [... szerk. Kugler Tibor]. - Budapest : Közbeszerzési Hatóság, [2020]. - 87, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország. Közbeszerzési Hatóság
Magyarország - közbeszerzés - hatóság - testülettörténet
351.712.2(439)(091) *** 061.14(439)(091)
[AN 3816901]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2021.
   Amikor Sopronra figyelt Európa : az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = When the eyes of Europe were on Sopron : the Hungarian coronation diet of 1625 = Als Europa nach Ödenburg schaute : der ungarische krönungsreichstag in Ödenburg, 1625 / szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba, Pálffy Géza. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt. ; Budapest : BTK TTI, 2020. - 567 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Annales Archivi Soproniensis, ISSN 2064-9738 ; 2.)
A dokumentumok az eredeti latin, olasz, spanyol és német nyelven, magyar nyelvű összefoglalással. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva német és angol nyelven
ISBN 978-963-8327-53-6 kötött : 3500,- Ft
Sopron - Európa - magyar történelem - országgyűlés - koronázás - külkapcsolat - 17. század
342.511.2(439)"1625" *** 342.53(439-2Sopron)"1625" *** 327(4)"16" *** 943.9"162"
[AN 3816929]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2021.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1930-2019)
   Állami jog és erkölcsi rend : válogatott tanulmányok / Ernst-Wolfgang Böckenförde. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 166, [1] p. ; 23 cm
Ford. Arató Balázs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-714-5 fűzött : 2990,- Ft
jogfilozófia - államelmélet - erkölcsfilozófia - politológia
34.01 *** 340.12 *** 17 *** 32.001
[AN 3818433]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2021.
El caso de Jack el Destripador (magyar)
   Hasfelmetsző Jack / [ford. Nagy Loránd]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9612-9 kötött : 1690,- Ft
Nagy-Britannia - híres bűneset - gyilkosság - századforduló
343.611(410)"188" *** 343.919(410)"188"
[AN 3816443]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2021.
Eger, Edith Eva (1927-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 4. kiad. - [Budapest] : Open Books, 2021, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-004-0 fűzött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - amerikai angol irodalom - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3828011]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2021.
Erdő Péter (1952-)
   Az egyházjog lelke : kánonjog a társadalomban és a hívő közösségben / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-909-6 kötött : 5200,- Ft
egyházjog - állam és egyház viszonya - papság - katolikus egyház
348 *** 322 *** 254 *** 282
[AN 3816955]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2021.
   Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követő hazai és európai jogfejlődés : tanulmánykötet / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 453 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-944-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - jogharmonizáció - európai integráció - 21. század
34(439)"200/201" *** 340.137.3(4-62)
[AN 3818175]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2021.
   A jog tudománya, a mindennapok joga IV : konferenciakötet / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK, 2020. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-265-2 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3817794]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2021.
Kádár László
   Használt nők / Kádár László. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 316, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-35-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - szexszolgáltatás - elektronikus szolgáltatás - webkamera - 21. század - memoár
343.544(439)(0:82-94) *** 681.3.004.14 *** 613.882 *** 392.65(439)(0:82-94)
[AN 3816837]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2021.
Kis József
   Málenkij robot Nagy-Miskolcon / Kis József, Kunt Gergely ; [közread. a] Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Miskolc : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 375 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 372-375. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-9788-6 kötött
Miskolc - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - adattár - történelmi forrás
343.819.5(47)"194" *** 325.254(=30)(439-2Miskolc)"194"(093)
[AN 3816692]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2021.
   Közigazgatási jog : szakigazgatásaink elmélete és működése / szerk. Lapsánszky András. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 956 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-919-1 fűzött
Magyarország - államigazgatás
342.9(439) *** 351(439)
[AN 3818682]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2021.
Krahulcsán Zsolt (1971-)
   Pártállambiztonság : arcképek Kádár titkosszolgálatából / Krahulcsán Zsolt. - Budapest : NEB, 2020. - 330 p. : ill. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-33-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - Kádár-korszak - életrajz
351.746.1(439)"195/198"(092)
[AN 3817530]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2021.
Laczó Balázs (1976-)
   Sírig elkísér a Jószív : a győri temetkezés évszázada / Laczó Balázs. - [Győr] : Jószív Temetkezési Kft., [2020]. - 143 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-615-00-9244-7 kötött
Jószív Temetkezési Kft. (Győr)
Győr - temetkezés - vállalat - temető - történeti feldolgozás
351.776(439-2Győr)(091) *** 718(439-2Győr)(091)
[AN 3816910]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2021.
Schadl György
   Magyar polgári jogi alapok / Schadl György. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 242 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 239-242.
ISBN 978-963-295-947-4 fűzött
Magyarország - polgári jog - útmutató
347(439)(036)
[AN 3818539]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2021.
   Sic itur ad astra [elektronikus dok.] : ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére / szerk. Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (pdf : 12.8 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-307-5 (epub)
ISBN 978-963-531-306-8 (pdf)
rendészet - büntetőjog - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
351.74 *** 343
[AN 3827228]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2021.
Sipka Péter (1981-)
   A munkáltató kártérítési felelőssége / [szerző Sipka Péter]. - Budapest : Saldo, 2020. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-638-601-6 fűzött
Magyarország - polgári jog - kártérítés - munkajog - munkáltató - útmutató
347.426.6(439) *** 331.105.22(439) *** 347.513(439) *** 349.2(439)(036)
[AN 3817931]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2021.
Turovskij, Daniil (1990-)
Vtorženie (magyar)
   Orosz hekkerek : így lettek lázadókból Putyin katonái / Danyiil Turovszkij ; [ford. Gyürky Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 309, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-015-4 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - hacker - számítógépes bűnözés - adatbiztonság - titkosszolgálat - belpolitika - 21. század
343.721(47)"201" *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 327.84(47)"201" *** 323(47)"201"
[AN 3816518]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2021.
Varga Krisztián (1973-)
   Ellenség a baloldalon [elektronikus dok.] : politikai rendőrség a Horthy-korszakban / Varga Krisztián. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Jaffa, 2015 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-411-4
Magyarország - politikai rendőrség - baloldali irányzat - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"191/194" *** 329.14/.15(439)"191/194"
[AN 3827158]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2021.
Veszprémy László Bernát (1993-)
   Gyilkos irodák [elektronikus dok.] : a magyar közigazgatás, a német megszállás és a holokauszt / Veszprémy László Bernát. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Jaffa, [2020], cop. 2019. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-428-2
Magyarország - magyar történelem - német megszállás - holokauszt - közigazgatás - kollaboráció - második világháború - elektronikus dokumentum
343.32(439)"1944" *** 943.9"1944" *** 323.12(=924)(439)"1944" *** 351(439)"1944"
[AN 3827231]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2021.
Vincze Ferenc (1953-)
   Büro-ráció : hivatalfejlesztés Hajdúszoboszlón, 1991-2015 / Vincze Ferenc ; [kiad. a Bocskai István Múzeum]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2020. - 179, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0071-5 fűzött
Hajdúszoboszló - helyi önkormányzat - információs technika - ügyvitel - fejlesztés - minőségbiztosítás - ezredforduló
352(439-2Hajdúszoboszló)"199/201" *** 681.3.004.14 *** 65.011.42 *** 651 *** 65.018
[AN 3816875]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5933 /2021.
Bereczki Imre (1912-1997)
   Négy levélváltás : húsz év Bereczki Imre leveleinek tükrében / [szerk., jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Szalay Ágnes]. - Dévaványa : Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány : DÁMK Bereczki I. Helytört. Gyűjt., 2020. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 8.)
keretcím: A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény forráskiadványai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0038-8 fűzött
Bereczki Imre (1912-1997)
Wilson, Edward de (17-18. sz)
Dévaványa - Habsburg Birodalom - helytörténész - pedagógus - helytörténet - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - katonatiszt - írek - 20. század - levelezés - történelmi forrás
355(=916.2)(436)(092)Wilson,_E._de *** 943.9-2Dévaványa(093) *** 930.1(439-2Dévaványa)(092)Bereczki_I.(044) *** 943.9"169/170"(093)
[AN 3817934]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2021.
Jones, Dan (1981-)
Crusaders (magyar)
   A keresztesek : a Szentföldért vívott háborúk története / Dan Jones ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 576 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 535-550.
ISBN 978-963-544-203-4 kötött : 5990,- Ft
Európa - középkori Palesztina - hadtörténet - keresztes háborúk - középkor - történelem
355.48(569.4)"10/15" *** 940"10/15" *** 956.94"10/15" *** 355.48(4)"10/15"
[AN 3816740]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2021.
Kovách Ernő (1825-1915)
   Zala vármegyétől a bécsi magyar királyi nemesi testőrségig : galsai Kovách Ernő honvéd őrnagy emlékiratai / [sajtó alá rend. Fonda Almerigo és Hermann Róbert]. - Budapest : Line Design, 2020-. - 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Kovách Ernő (1825-1915)
Magyarország - katonatiszt - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - önkényuralom időszaka (1849-1867) - napló - történelmi forrás
355(439)(092)Kovách_E.(0:82-94) *** 943.9"184/185"(093)
[AN 3816568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 312 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-019-4 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3816575] MARC

ANSEL
UTF-85936 /2021.
Richards, Matt (1967-)
The hidden army (magyar)
   A rejtőző sereg : az MI9 földalatti szervezete - és amit nem tudtunk a D-napról / Matt Richards, Mark Langthorne ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 206, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9803-1 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia. War Office. Directorate of Military Intelligence. Section 9
Nagy-Britannia - Franciaország - hadtörténet - titkosszolgálat - ellenállási mozgalom - katonai tábor - légierő - pilóta - második világháború
355.40(410)"194" *** 358.4(4)"1939/1945" *** 355.425.4(44)"1944"
[AN 3816794]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2021.
Sarkady Sándor (1964-)
   Oroszlán a pumák között : egy soproni repülő ász, vitéz nemes Molnár László élete a családi dokumentumok tükrében / Sarkady Sándor. - [Sopron] : B. H. N. Kft., cop. 2020. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-615-00-9165-5 fűzött
Molnár László (1921-1944)
Magyarország - pilóta - légierő - második világháború - hadtörténet - levelezés - történelmi forrás
355.489(439)"194"(093) *** 358.4(439)(092)Molnár_L.(044)
[AN 3817191]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2021.
Varga Ottó (1853-1917)
   Naplóm, 1878 / Varga Ottó ; [szerk. Balla Tibor, Dominkovits Péter] ; [kiad. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2020. - 260 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-51-2 kötött
Magyarország - katona - hadtörténet - 19. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - napló
355(439)(092)Varga_O.(0:82-94) *** 355.48(439)"187"
[AN 3816952]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5939 /2021.
Bartucz Éva
   Nőként vezetőként : utazás a női energiák birodalmában / Bartucz Éva. - [Budapest] : Döntéshozók Akadémiája Kft., 2020. - 202, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6015-05-1 kötött : 4990,- Ft
vezetés - életvezetés - nő
65.012.4 *** 613.865-055.2
[AN 3817465]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2021.
Csáky László (1974-)
   Coaching mesék : az első könyv / Csáky László. - [Budapest] : Pauker Holding Kft., 2020. - 214, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5456-59-6 kötött : 6990,- Ft
coaching - munkalélektan
65.013 *** 659.2
[AN 3817402]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2021.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában XI : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Molnár Vanda Éva]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 323 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A 2020. okt. 29-30-án online rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-886-6 kötött
térinformatika
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14
[AN 3816597]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2021.
Erikson, Thomas (1965-)
Omgiven av dåliga chefer (magyar)
   Pocsék főnökök avagy Miért ritka a jó vezető? / Thomas Erikson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Central Kv., [2020]. - 348, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [349-351].
ISBN 978-963-324-791-4 fűzött : 3980,- Ft
munkahelyi kapcsolat - munkahelyi légkör - vezető alkalmazott
65.013 *** 331.104-057.17
[AN 3816368]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2021.
Hsieh, Tony (1973-2020)
Delivering happiness (magyar)
   Boldogság mint cégkultúra : a milliárdos profithoz, szenvedélyhez és magasabb célhoz vezető út / Tony Hsieh ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Balloon World Hungary Kft., 2020. - 350 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9158-7 fűzött : 4970,- Ft
üzleti élet - siker - vállalatirányítás - szervezeti kultúra - memoár
65.014 *** 613.865(0:82-94) *** 65.012.4
[AN 3816490]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2021.
Nohl, Martina (1969-)
Laufbahnberatung 4.0 (magyar)
   Karrier-tanácsadás 4.0 : ismeretek és eszközök a foglalkozási és karrier-tanácsadáshoz / Martina Nohl ; [grafikák Martina Nohl, Stefanie Diers] ; [ford. Pappné Palágyi-Deák Eszter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2020. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-365.
ISBN 978-615-6167-01-9 fűzött : 7600,- Ft
tanácsadás - coaching - pályaválasztás - munkavállalás - karrier - munkalélektan
659.2 *** 331.535 *** 65.013 *** 37.048
[AN 3816607]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2021.
Sós Péter János (1949-)
   #megértjükegymást : beszélgetések a PR aktualitásáról / Sós Péter János. - Budapest : Akad. K., 2020. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
ISBN 978-963-454-588-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - public relations - vállalkozó - vezető alkalmazott - információs társadalom - 21. század - interjú
659.4(047.53) *** 659.4(439)(092)(047.53) *** 316.774(047.53)
[AN 3818482]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5946 /2021.
   15 years of the EGTCs : lessons learnt and future perspectives / ed. by Gyula Ocskay ; [publ. by the] Central European Service for Cross-border Initiatives. - Budapest : CESCI, 2020. - [2], 265 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81265-1-9 fűzött
Európai Unió - regionális fejlesztés - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat
332.1(4-62-04) *** 341.222(4-62)
[AN 3817205]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2021.
Batnick, Michael (1985-)
Big mistakes (magyar)
   Nagy hibák : a legjobb befektetők legrosszabb befektetései / Michael Batnick ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2020. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-01-7 kötött : 4990,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés - pénzpiac - kockázat
336.76 *** 330.131.7 *** 658.152
[AN 3819117]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2021.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A hálózat pénze : [Magyarország kirablásának megszervezése] / Borvendég Zsuzsanna. - 3. kiad. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 978-615-5374-53-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - titkosszolgálat - hidegháború - szocialista gazdaság - külkereskedelem - feketegazdaság - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
339.194(439)"195/198" *** 355.40(100)"194/198" *** 339.5(439)"195/198"
[AN 3827851]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2021.
Csizmadia Norbert (1975-)
   Geofúzió : miért fontos a földrajz a 21. század gazdasági és geopolitikai világában? / Csizmadia Norbert. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., 2020. - 277 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-268.
ISBN 978-963-573-005-6 kötött
geopolitika - világpolitika - globalizáció - 21. század
339.9(100)"20" *** 327(100)"20" *** 355.02(100)"20"
[AN 3817735]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2021.
   A fenntarthatóság árnyalatai [elektronikus dok.] / szerk. Csath Magdolna. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (pdf : 6.3 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. jún. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-310-5 (epub)
ISBN 978-963-531-309-9 (pdf)
Európai Unió - Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - gazdaságpolitika - elektronikus dokumentum
338.2 *** 504.03(4-62) *** 504.03(100)
[AN 3827220]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2021.
Halmai Péter (1953-)
   Mélyintegráció : a gazdasági és monetáris unió ökonómiája / Halmai Péter. - Budapest : Akad. K., 2020. - 538, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 503-538. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-454-555-2 fűzött : 8400,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - monetáris politika - európai integráció
339.923(4-62) *** 336.7(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3818474]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2021.
Kiss György (1953-)
   A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme : egy lehetséges megközelítés a munkajogviszony tartalmának vizsgálatához / Kiss György. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 316 p. ; 25 cm
Lezárva: 2020. márc. 31. - Bibliogr.: p. 281-313. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-295-922-1 kötött
munkajog - jogtörténet - összehasonlító jog - munkaszerződés
331.106 *** 349.2(100)(091)
[AN 3818683]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2021.
Kocziszky György (1949-)
   A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében : elmélet és gyakorlat / Kocziszky György, Kardkovács Kolos. - Budapest : Akad. K., 2020. - 260, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-260.
ISBN 978-963-454-596-5 fűzött : 6300,- Ft
vállalatirányítás - belső ellenőrzés - gazdasági ellenőrzés - gazdasági erkölcs - törvényesség
658.1.012.7 *** 336.126.5 *** 330.16 *** 340.114
[AN 3818479]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2021.
Korányi G. Tamás (1960-)
   Tőzsdekönyv 2020 : a Budapesti Értéktőzsde három évtizedes története : [1990-2020] / Korányi G. Tamás, Fellegi Tamás. - [Budapest] : BÉT, [2020]. - [2], 231 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-81699-0-5 kötött
Budapesti Értéktőzsde
Magyarország - tőzsde - történeti feldolgozás
336.76(439)(091)
[AN 3817352]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2021.
Livermore, Jesse (1877-1940)
How to trade in stocks (magyar)
   Hogyan kereskedjünk részvényekkel : klasszikus útmutató az időzítés, a befektetési szabályok és az érzelmi kontroll megértéséhez / Jesse Livermore ; aktualizálta és kieg. Richard Smitten ; [ford. Juhász Gyula]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2020. - 165, [52] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-615-5698-04-0 kötött : 5490,- Ft
Egyesült Államok - tőzsde - tőkebefektetés - pénzpiac - gazdasági elemzés - gazdaságpszichológia - vállalkozó - 20. század
658.152 *** 330.16 *** 336.76 *** 336.76(73)(092)Livermore,_J.
[AN 3818931]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2021.
Mellár Tamás (1954-)
   A nagy magyar válságkezelés : gyorsjelentés az Orbán-kormány 2020-as gazdaságpolitikájáról / Mellár Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 131 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
ISBN 978-963-517-215-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - 21. század
338.2(439)"201" *** 338.124.4(100)"202"
[AN 3817554]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2021.
Michalowicz, Mike (1970-)
Profit first (magyar)
   Először a profitot : alakítsd át a vállalkozásodat pénzzabáló szörnyetegből pénzcsináló gépezetté! / írta Mike Michalowicz ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2021. - 282 p. ; 23 cm. - (Önjáró vállalkozás sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-5263-49-1 fűzött : 6990,- Ft
vállalkozás - pénzügy - gazdasági tervezés
658.1 *** 658.15
[AN 3818480]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2021.
   Minden megoldás érdekel : a XX. század Magyarországa apróhirdetések tükrében / [vál.] Vince Mátyás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-544-204-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - sajtó - 20. század - apróhirdetés - történelmi forrás
659.131(439)"19" *** 930.85(493)"19"(093) *** 070(439)"19"(089.3)
[AN 3816481]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2021.
   Névjegykártya 2.0 : úttörő eszközök az üzleti kommunikációban / Langmár Zsuzsanna [et al.]. - [Budapest] : Grafcom Media Kft., 2020. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9145-7 fűzött : 4990,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3817752]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2021.
Szakonyi Péter (1954-)
   Aranyemberek : beszélgetés gazdagokkal a gazdagságról / [riporter] Szakonyi Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 204, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-200-3 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - híres ember - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3816705]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2021.
Tárnyik Pál
   A magyar rendezvényszervezés aranykönyve : a rendezvény szakma legkiválóbbjainak történetei rendszerváltástól a koronáig / [riporter] Tárnyik Pál. - Dunakeszi : Event And Press Kft., [2020]-. - Ill., színes ; 25 cm
Magyarország - rendezvényszervezés - fesztivál - 21. század - interjú
658.1.012.63(439)"201"(092)(047.53)
[AN 3817433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2020. - 259 p.
ISBN 978-615-00-9440-3 kötött : 6990,- Ft
[AN 3817437] MARC

ANSEL
UTF-85962 /2021.
Ten years to midnight (magyar)
   Tíz év múlva itt az éjfél : négy sürgető világválság és stratégiai megoldásuk / Blair H. Sheppard [et al.] ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-008-7 fűzött : 3499,- Ft
globális probléma - válság - 21. század
339.9(100)"20"
[AN 3817729]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2021.
Webb, Brandon
Mastering fear (magyar)
   A félelem ereje : egy amerikai elit haditengerészeti kommandós üzleti és életviteli tanácsai / Brandon Webb és John David Mann ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 199, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-81-2 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - üzleti élet
658.1 *** 613.865
[AN 3817539]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5964 /2021.
Bakos Ágnes
   A büki idősgondozás fél évszázada : az Öregek Napközi Otthonától a Dr. Horváth Tibor Szociális Központig / Bakos Ágnes ; [kiad. Bük Város Önkormányzata]. - Bük : Önkormányzat, 2020. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-615-81672-0-8 fűzött
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ (Bük)
Bük - nyugdíjasotthon - történeti feldolgozás
364.442.046.6(439-2Bük)(091)
[AN 3816374]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2021.
Campbell, David
Second thoughts on the theory and practice of the Milan approach to family therapy (magyar)
   Helyesebben a milánói módszer elméletéről és gyakorlatáról / D. Campbell, R. Draper, C. Huffington. - Budapest : Animula, [2020]. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 7.)
Ford. Biró Sándor. - Bibliogr.: p. 70-72.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-408-021-9)
családterápia
364.044.24
[AN 3827592]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2021.
Cserhalmi Imre (1934-)
   Idősotthon - belülről : 66 nap karanténban / Cserhalmi Imre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 269 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-214-0 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - nyugdíjasotthon - napló
364.442.046.6(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3816714]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2021.
Draper, Ros
Teaching family therapy (magyar)
   Családterápiás oktatókönyv / Ros Draper, Myrna Gower, Clare Huffington. - Budapest : Animula, [2020], cop. 2000. - 136 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 14.)
Ford. Bánfai Bea. - Bibliogr.: p. 132-136.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-408-178-9)
családterápia
364.044.24
[AN 3827606]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2021.
Kardos Ferenc (1981-)
   Az alagút végén / Kardos Ferenc ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Pedagógiai Társ., 2020. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-75-7 fűzött
hátrányos helyzetű - mélyszegénység - gyermekvédelem - 21. század - memoár
364.65-053.2/.6(439)(0:82-94) *** 376.6 *** 316.37-058.38(439)(0:82-94)
[AN 3817971]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2021.
Suba Györgyné (1939-)
   Az ONCSA áldásos tevékenysége a Jászságban : [Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászkisér, Jászladány, Portelek] / Suba Györgyné Kocsis Julianna ; [kiad. Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2020. - 134 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89495-7-8 kötött
Országos Nép- és Családvédelmi Alap
Jászság - szociálpolitika - szociális gondoskodás - lakásépítés - helytörténet - Horthy-korszak
364.4(439Jászság)"194" *** 365(439Jászság)"194" *** 943.9Jászság"194"
[AN 3816703]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5970 /2021.
Almási Tibor (1952-)
   A festészet kisiskolája / Almási Tibor ; [kiad. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2020. - 63 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7207-72-3 fűzött
művészetpedagógia - vizuális nevelés - festészet
37.036 *** 75
[AN 3816796]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2021.
Balogh Katalin Gabriella
   Így differenciálunk mi! : ősz : elméleti segédanyag az óvodai differenciáláshoz és a nevelési feladatok meghatározásához / Balogh Katalin Gabriella, Kendrella Ágnes Klára. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]. - 135 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 978-615-6043-23-8 fűzött
óvodai nevelés - képességfejlesztés - individuálpedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.025(072) *** 37.013.41(072)
[AN 3817479]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2021.
Csordás Ildikó
   Covid-maraton : útmutató az oktatás megtervezéséhez / [Csordás Ildikó, Tóth Boglárka]. - Budapest : Raabe, 2020. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-6079-82-4 fűzött
távoktatás - oktatástechnológia - oktatásszervezés - tanári segédkönyv
371.333(072) *** 371.68(072) *** 37.018.43(072)
[AN 3817805]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2021.
Domján Zsófia
   Fülelős kalandok : tematikus gyűjtemény a beszédészlelés és a beszédmegértés játékos fejlesztéséhez / Domján Zsófia. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2019]. - 120 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-615-6043-01-6 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3817372]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2021.
Domján Zsófia
   Fülelős kalandok : tematikus gyűjtemény a beszédészlelés és a beszédmegértés játékos fejlesztéséhez II. : Dani nyuszi és Pocak kutya utazása a főfogalmak világában / Domján Zsófia. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]. - 108 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-6043-22-1 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3817374]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2021.
   Felnőttek logopédiai vizsgálata : logopédusok diagnosztikai kézikönyve / [szerk. Gárdonyiné Kocsi Ilona] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2020. - 232 p. ; 32 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81597-1-5 fűzetlen
logopédia - felnőtt - orvosi diagnosztika
376.36-053.8 *** 616-07
[AN 3816844]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2021.
   Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 139 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-14-2 fűzött
családi nevelés - nemzedékközi kapcsolat - nemzedékek közti különbség
37.018.1 *** 316.346.36
[AN 3816618]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2021.
   Hajnali tűzjelzők : életképek és elmélkedések a kollégiumról : [2010-2020] / [szerk. Bajnay Zsófia és Szászi Áron József] ; a Rajk Szakkollégium kiadványa ... - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2020. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88820-8-0 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - diákélet - 21. század - album - memoár
378.187.5(439-2Bp.)"201"(0:82-94)
[AN 3817249]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2021.
   Játék - mozdulat - tánc / szerk. Sándor Ildikó. - Utánny. - Budapest : Hagyományok Háza, 2021, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Hogyan tanítok - módszertani füzetek)
Tart.: Népi játék, mozdulattípus, néptánc módszertan / Czinóber Klára. Az óvodás korú gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi játékokkal / Wirkerné Vasvári Éva. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-30-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-7363-30-6)
óvodai nevelés - mozgásos játék - néptánc - módszertan - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 371.3
[AN 3827610]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2021.
   KIG 2010-2020 : az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium jubileumi kiadványa / [főszerk. Gombos Tünde]. - [S.l.] : Hirmann L., [2020]. - 81 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Fűzött
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Budapest. 4. kerület - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Bp.IV.) *** 373.54(439-2Bp.IV.)
[AN 3817441]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2021.
Kleindienst, Anne-Claire
Petit décodeur illustré de l'ado en crise (magyar)
   Mit kezdjünk a hisztis kamasszal? : képes kalauz a krízishelyzetek kezeléséhez / Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 187, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [188-189].
ISBN 978-963-565-020-0 fűzött : 3900,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - serdülőkor - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.8
[AN 3816545]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2021.
Levy, Dan
Teaching effectively with Zoom (magyar)
   Zoom-tanterem : módszertani kézikönyv a hatékony digitális oktatáshoz / Dan Levy ; [ford. Erdős Olivér Zakariás és Erdős Róbert Zebulon]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 206, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-516-056-3 fűzött : 2850,- Ft
e-learning - internet - oktatástechnológia - tanári segédkönyv
371.333 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 371.68(072)
[AN 3819384]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2021.
Lóránt Zsolt
   Modern tanulási technikák : útmutató az új generációk hatékony tanulásához / Lóránt Zsolt. - Budapest : Neteducatio Kft., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5718-39-7 fűzött
tanulás - módszertan
371.322 *** 159.953.5
[AN 3817915]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2021.
   Nevelési problémák a családban / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-16-6 fűzött
családi nevelés - szülő-pedagógus kapcsolat
37.018.1 *** 37.018.26
[AN 3816622]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2021.
   Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban / Dringó-Horváth Ida [et al.] ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja. - Budapest : KRE IKT Kutatóközpontja, 2020. - 176 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-41-0 fűzött
Magyarország - oktatástechnológia - multimédia - e-learning - módszertan - felsőoktatás
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 371.3 *** 378(439)
[AN 3816985]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2021.
Pap Jánosné
   Környezetünk csodái : tematikus tervek a környezeti nevelés hatékony megvalósításához / Pap Jánosné, Krén-Rostási Nikolett. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2019]-. - 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 372.3(072)
[AN 3769444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Állatok, növények. - [2020]. - 86, [1] p.
Bibliogr.: p. [87].
ISBN 978-615-6043-19-1 fűzött
[AN 3817492] MARC

ANSEL
UTF-85986 /2021.
Perjés Géza (1917-2003)
   Tiszt-képzés [elektronikus dok.] / Perjés Géza ; ... sajtó alá rend., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Hausner Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (pdf : 7.8 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-304-4 (epub)
ISBN 978-963-531-303-7 (pdf)
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország - Budapest - katonatisztképzés - katonai akadémia - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
378.635.5(439-2Bp.)"192/1944" *** 355.232(439-2Bp.)"1920/194"
[AN 3827229]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2021.
   Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra : veszteségek és átalakulás / [szerk. ... Nagy László] ; [kiad. az Országos Erdészeti Egyesület]. - Budapest : OEE, 2020. - 313, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-307.
Kötött
Magyarország - Kárpát-medence - erdészet - gazdaságtörténet - mérnökképzés - szakképzés - erdőmérnök - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
378.663.0(439)"192/193" *** 341.382"1920" *** 338(091)(4-191)"192/193" *** 377(439)"192/193" *** 630(439)"191/193"
[AN 3817790]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5988 /2021.
Balzsay Károly (1979-)
   Amiről még nem meséltem.. : beszélgetések Balzsay Károly profi ökölvívó világbajnokkal / Elbert Gábor. - [Budapest] : Sportrops Kft., 2020. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0246-7 fűzött
Balzsay Károly (1979-)
Magyarország - sportoló - ökölvívás - ezredforduló - életútinterjú
796.83(439)(092)Balzsay_K.(047.53)
[AN 3817377]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2021.
Batylda, Marcin (1979-)
The world of Cyberpunk 2077 (magyar)
   A Cyberpunk 2077 világa / [író Marcin Batylda] ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-470-170-5 kötött : 9995,- Ft
játékprogram - utópia - album
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3816461]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2021.
   Cirkuszi csodaemberek : életútinterjúk cirkuszművészekkel / az interjúkat Szekáry Zsuzsanna kész. ; szerk. Fekete Péter és Pál Dániel Levente ; [kiad. a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.]. - Budapest : Maciva, [2019]-. - ill., főként színes ; 28x28 cm
Az előszó angol nyelven is
Magyarország - cirkusz - mutatványos - artista - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.83(439)(092)(047.53) *** 796.413.2(439)(092)(047.53)
[AN 3762756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - cop. 2020. - 63 p.
ISBN 978-615-6233-00-4 kötött : 1500,- Ft
[AN 3817348] MARC

ANSEL
UTF-85991 /2021.
Crouch, Peter (1981-)
How to be a footballer (magyar)
   Hogyan legyél igazi focista / Peter Crouch és Tom Fordyce ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 294, [1] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-561-355-7 fűzött : 3599,- Ft
Nagy-Britannia - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(410)(092)Crouch,_P.(0:82-94)
[AN 3816534]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2021.
Crouch, Peter (1981-)
How to be a footballer (magyar)
   Hogyan legyél igazi focista [elektronikus dok.] / Peter Crouch és Tom Fordyce ; ford. Kádár Pál. - Szöveg (epub : 7.1 MB) (mobi : 5.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164380. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-795-6 (epub)
ISBN 978-963-245-796-3 (mobi)
Nagy-Britannia - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
796.332(410)(092)Crouch,_P.(0:82-94)
[AN 3826233]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2021.
Dyekiss Virág (1981-)
   Árad a fény : ötletek az adventi és karácsonyi készülődéshez családok számára / Dyekiss Virág. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 151 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-442-032-3 kötött : 3300,- Ft
karácsonyi szokás - magyar néprajz - néphagyomány - családi ünnep - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.41(439)
[AN 3817678]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2021.
Faragó Richard (1967-)
   NFL : az első évszázad / Faragó Richard, Gallai László. - Budapest : Edu és Judy Bt., 2020. - 579 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-8870-9 kötött : 11900,- Ft
National Football League
Egyesült Államok - rögbi - sporttörténet
796.333(73)(091)
[AN 3817399]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2021.
Gáll András, Ch
   Kunfoci : szemelvények a karcagi labdarúgás történetéből az 1909-es kezdetektől napjainkig / írta és szerk. Ch. Gáll András ; [kiad. Magyar - Kazak Baráti Társaság]. - Karcag : Magyar - Kazak Baráti Társ., 2020. - 208 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Karcagi Sportegyesület
Karcag - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Karcag)(091)
[AN 3817451]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2021.
Koncz Éva
   Nyári olimpia, Tokió 2020. július 24 - augusztus 9., halasztva: 2021. július 25 - augusztus 08., addig is sok titok és rejtély a múlt olimpiáival kapcsolatban / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2021. - 130 p. : ill. ; 30 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 6.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5903-03-8 fűzött
sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091)
[AN 3817989]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2021.
Lazenby, Roland
Michael Jordan (magyar)
   Michael Jordan : a levegő ura / Roland Lazenby ; [ford. Rédai Gábor és Zukály Zoltán]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 670, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 658-670.
ISBN 978-615-80495-8-0 kötött : 6500,- Ft
Jordan, Michael (1963-)
Egyesült Államok - kosárlabda - sportoló - 20. század - 21. század
796.323(73)(092)Jordan,_M.
[AN 3817820]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2021.
Lubics Szilvia (1974-)
   A homokdűnén túl : [csak kövesd a vonalat az órádon!] / Lubics Szilvi ; a történeteket, gondolatokat, emlékeket mondatokba öntötte, a könyvet írta Lubics György. - [Hahót] : Georgius Med Kft., cop. 2020. - 335 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9122-8 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - extrém sport - 21. század - memoár
796.093.35 *** 796.422.16(439)(092)(0:82-94)
[AN 3816572]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2021.
Mészáros Gyula
   A motívum / Mészáros Gyula. - [Dabas] : [Dabasi Nyomda Zrt.], cop. 2020. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0003-6 fűzött
sakk
794.1
[AN 3817761]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2021.
Neidenbach Ákos (1945-)
   Tátrai vezetők ; Tüzelőkövek / Neidenbach Ákos. - Budapest : Kairosz, 2020. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-088-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Tátra - alpinizmus - túravezető - sporttörténet
796.52(439)(092) *** 796.52(439.22)(234.372.43)(091)(092)
[AN 3816890]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2021.
   Ötven vadász +3 emlékeiből / [szerk. Gyenge László] ; [kiad. a Nimród Alapítvány ...]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Hunor Magazin, 2020. - 232, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9027-41-1 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 3819158]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2021.
Schaaf, Anne
Seifenwerkstatt (magyar)
   Szappankészítés lépésről lépésre / Anne Schaaf ; [ford. Bíró Katalin]. - 3. utánny. - Budapest : Cser K., 2021. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-522-6 fűzött : 2995,- Ft
szappan - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 661.187
[AN 3826395]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2021.
   Szeretünk amigurumi / szerk., ford. Kurdi Gabi. - Budapest : IQ Press, 2020. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197)
ISBN 978-615-81696-0-8 fűzött : 1990,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3816582]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2021.
Tapia, Ivan
La casa de papel (magyar)
   A nagy pénzrablás : a professzor naplója : menekülő könyv / Ivan Tapia, Montse Linde ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2020. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6186-33-1 fűzött : 4490,- Ft
spanyol irodalom - fejtörő játék - bűnügyi regény
793.7 *** 860-312.4=945.11
[AN 3818976]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2021.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftolók kézikönyve : az építés tudománya / [írta Toldi Bence]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-123-1 fűzött
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3818906]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2021.
Török Ferenc (1948-)
   Győzelmek és emlékek szögescipőben : [Béres Ernő és dr. Szabó Miklós futólépései] / Török Ferenc ; [közread. a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány]. - Budapest : MTETKA, 2020. - 211, [4] p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9116-7 kötött : 4400,- Ft
Béres Ernő (1928-)
Szabó Miklós (1928-)
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - sporttörténet - 20. század
796.422(439)(092)Béres_E. *** 796.422(439)"195/196" *** 796.422(439)(092)Szabó_M.
[AN 3816550]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2021.
Vörös István (1935-)
   Rácsodálkoztam : történetek egy vadászó, idős orvos életéből / Vörös István. - Budán ; [Budakeszi] : Sali G., 2019. - 299, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7887-8 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3817222]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6008 /2021.
   15 - Magyar Plakát Társaság = 15 - Hungarian Poster Association. - Budapest : M. Plakát Társ., [2020]. - 318 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-88785-6-4 fűzött
Magyar Plakát Társaság
Magyarország - plakátművészet - grafikus - művészcsoport - 21. század
769.91(439)"201" *** 76(439)(092) *** 061.28(439)
[AN 3818180]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2021.
Banner Zoltán (1932-)
   A cédrusfa hatalma : az én magyar művészeti akadémiám / Banner Zoltán. - Budapest : M. Napló ; Marosvásárhely : Mentor Kv., 2020. - 219 p., [15] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5641-40-4 kötött
ISBN 978-606-8861-48-7
Erdély - határon túli magyarság - művészet - kultúra - kulturális élet - 20. század - 21. század
7(498.4)(=945.11)"19/201" *** 316.7(498.4)(=945.11) *** 008(=945.11)(498.4)
[AN 3817099]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2021.
Barabás László (1934-)
   Új képek, 2020 / Barabás László. - Győr : [s.n.], 2020. - 67 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Barabás_L.
[AN 3817822]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2021.
Bay Miklós
   A nagybányai festészet és Thorma János / Bay Miklós. - Kiskunhalas : Szerző : Thorma J. Múz., 2020. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 47.)
Bibliogr.: p. 136-140.
ISBN 978-615-5282-25-6 kötött
Nagybányai Művésztelep
Magyarország - Nagybánya - festészet - századforduló - két világháború közötti időszak - művésztelep
75(439)"189/193" *** 061.28(439.21-2Nagybánya)
[AN 3818837]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2021.
BMT : Budapesti mobilitási terv, 2030 (angol)
   BMT : Budapest mobility plan, 2030 / [publ. by the BKK Centre for Budapest Transport]. - [Budapest] : BKK, cop. 2020. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
Gerinccím: Budapest mobility plan, 2030
Fűzött
Budapest - városfejlesztés - tömegközlekedés - közlekedésszervezés - stratégia - 21. század
711.4(439-2Bp.)"202" *** 656.025.6(439-2Bp.)"202" *** 338.47(439-2Bp.)"202" *** 65.011.1
[AN 3817274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Objectives and measures. - 97 p.
[AN 3817280] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Transport development and investment programme. - 149 p.
[AN 3817282] MARC

ANSEL
UTF-86013 /2021.
Hemrik László
   Kelecsényi Csilla / Hemrik László ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2020. - 125 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81065-5-9 kötött : 3500,- Ft
Kelecsényi Csilla (1953-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kelecsényi_Cs.
[AN 3816762]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2021.
   Himnusz : a magyar nép imái : népművészeti és iparművészeti kiállítás ..., 2020. január 22 - április 5. / [... kurátora Kósa Klára] ; [kiad. a Magyar Hangszermíves Céh]. - [Budapest] : M. Hangszermíves Céh, [2020]. - 91 p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-00-9803-6 kötött
magyar néprajz - iparművészet - népi díszítőművészet - nemzeti himnusz - egyházi himnusz - népi vallásosság - archaizmus - egyházi népének - ima - kiállítási katalógus - auditív dokumentum
745.031.4(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 245 *** 783.65(439) *** 398.88(=945.11) *** 243
[AN 3817387]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2021.
   Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy / ed. by Mirjam Dénes [et al.] ; [... transl. Steve Kane] ; [publ. by the] Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts. - Budapest : F. Hopp Mus. of Asiatic Arts, 2020. - 327 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 303-327.
ISBN 978-615-5987-34-2 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Japán - képzőművészet - iparművészet - művelődéstörténet - művészeti hatás
73/76(436/439)"186/191" *** 930.85(436/439)"186/191" *** 73/76(520)
[AN 3818439]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2021.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar csillaglegendárium I / Józsa Judit ; [a kiállítást rend. ... Bába Szilvia] ; [kiad. Józsa Judit Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Józsa J. Műv. Alapítvány, [2020]. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2020. szept. 20 - nov. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-615-01-0126-2 fűzött
Magyarország - keramikus - mitológiai ábrázolás - magyar ősvallás - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Józsa_J. *** 7.046.1(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3817381]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2021.
Karácsony Rita
   Hültl Dezső / Karácsony Rita. - Budapest : Holnap, 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 215-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-327-4 kötött : 9900,- Ft
Hültl Dezső (1870-1945)
Magyarország - építész - századforduló - 20. század
72(439)(092)Hültl_D.
[AN 3817506]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2021.
Kelecsényi Kristóf Zoltán
   Schmahl Henrik / Kelecsényi Kristóf. - Budapest : Holnap, 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 219-220. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-300-7 kötött : 9900,- Ft
Schmahl Henrik (1849-1912)
Magyarország - építész - 19. század - századforduló
72(439)(092)Schmahl_H.
[AN 3816760]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2021.
Kozák Csaba (1954-)
   Repeta : válogatott művészeti írások 2016-2020 / Kozák Csaba ; [vál., szerk. Lesnyik Kati és a szerző] ; [közread. az] Erdész Galéria & Design Kft. - Budapest : [Szentendre] : Erdész Galéria & Design Kft., 2020. - 316 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87961-6-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3817050]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2021.
Kustán Melinda (1963-)
   Labirintus : belső utak / Kustán Melinda, Milu Milanovich Ildikó ; [kiad. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2020. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm
A Győrött, 2020 őszére tervezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - textilművész - festőművész - 21. század
745.521(439)(092)Kustán_M. *** 75(439)(092)Milu_Milanovich_I.
[AN 3817828]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2021.
Ladányi András (1945-)
   Fák : a tündér - Tünde - kertünkben / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2021. - 359, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89025-9-7 kötött
Magyarország - természeti környezet - fa - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Ladányi_A. *** 581.412(084.12)
[AN 3818205]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2021.
Lóska Lajos (1951-)
   Molnár Péter / Lóska Lajos ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2020. - 91 p. : ill., színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81065-4-2 kötött : 3500,- Ft
Molnár Péter (1943-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Molnár_P.
[AN 3816763]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2021.
   A Magvető Háza : református templom épült Csömörön / [közread. a] Csömör-nagytarcsai Református Missziói Egyházközség. - Csömör : Csömör-nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, 2020. - 72, [6] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [78].
Fűzött
Csömör - Kárpát-medence - egyházközség protestáns egyházakban - református egyház - templom - népi díszítőművészet - keresztény művészet - 21. század - falfestmény
726.54(4-191) *** 284.2(439-2Csömör) *** 726.54(439-2Csömör) *** 75.052(=945.11)(4-191) *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3817234]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2021.
   Market 6.0 / [... szerk. Martinkó József ..., Szira Péter, Trencsényi Zoltán]. - Budapest : Vertigo Publ. Kft. : Octogon [Szerk.], 2020. - 121, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-81728-0-6 fűzött
Budapest - székház - irodaház - építőipar - vállalat - album
725.23(439-2Bp.) *** 69 *** 061.5(439)Market
[AN 3818358]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2021.
Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium (16.) (2020) (Pécs)
   16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium [elektronikus dok.] : architectural, engineering and information sciences : ... Pécs, 26-27 October 2020 : abstract book / ed. by Péter Iványi ; [org., publ. by the] Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs. - Szöveg (pdf : 26.2 MB). - Pécs : Pollack Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164532. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-578-5
építészet - mérnöki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72 *** 061.3(439-2Pécs) *** 681.3 *** 62
[AN 3827502]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2021.
Molnár László (1941-)
   Molnár László / [kiad. Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör Egyesület]. - Gyöngyöspata : Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör Egyes., 2020. - 167 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-615-00-9914-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Molnár_L.
[AN 3817383]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2021.
Molnos Péter (1971-)
   A Kovács-gyűjtemény / Molnos Péter. - Budapest ; [Győr] : [Kovács R.], 2020. - 480 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9716-9 kötött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény
069.017(439)Kovács *** 73/76(439)"19"
[AN 3817350]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2021.
Nagy Róbert (1936-)
   Bolacsek László ötvösművész / Nagy Róbert. - [S.l.] : Nagy R., 2020. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Bolacsek László (1941-)
Magyarország - iparművész - ötvösség - 20. század - 21. század
739(439)(092)Bolacsek_L.
[AN 3818402]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2021.
Nikmond Beáta (1938-)
   Nikmond Beáta / [tanulmány] Wehner Tibor. - Budapest : Körmendi K., 2020. - 128 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria, ISSN 1219-4506 ; 45.)
Bibliogr. - A bev. tanulmány angol és német nyelven is
ISBN 978-615-6234-00-1 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Nikmond_B.
[AN 3817347]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2021.
Oszkó Ágnes Ivett
   Baumhorn Lipót / Oszkó Ágnes Ivett. - Budapest : Holnap, 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 213-214. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-168-3 kötött : 9900,- Ft
Baumhorn Lipót (1860-1932)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Baumhorn_L.
[AN 3816751]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2021.
Szeifert Judit (1968-)
   Borza Teréz / Szeifert Judit ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2020. - 110 p. : ill., színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81065-6-6 kötött : 3500,- Ft
Borza Teréz (1953-)
Magyarország - keramikus - porcelánművészet - 20. század - 21. század
738(439)(092)Borza_T. *** 73(439)(092)Borza_T.
[AN 3816759]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2021.
Udvarhelyi Nándor (1957-)
   Homoródok varázsa : Homoród mente középkori freskós templomai / Udvarhelyi Nándor. - [Budapest] : Kairosz, 2020. - 289 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 275-280. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-514-050-3 kötött : 4500,- Ft
Homoród mente - Székelyföld - templom - helytörténet - keresztény művészet - népi díszítőművészet - templomi berendezés - középkor - falfestmény
726.54(498.4Homoródmente) *** 7.031.4(=945.11)(498.4Homoródmente) *** 247 *** 75.052(498.4Székelyföld) *** 943.921Homoródmente
[AN 3817515]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2021.
   Visszapillantó : a Győri Alkotók Napóra Egyesülete megalakulásának 10. évfordulójára emlékül / [szerk. Hargitai Beáta]. - [Győr] : Győri Alkotók Napóra Egyes., 2021. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Győr - képzőművészet
73/76(439-2Győr)
[AN 3816813]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2021.
Zalavári József (1955-)
   Designjátékok : a forma tervezésének játékai és játszmái / Zalavári József. - Budapest : Scolar, 2020. - 215 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A design kézikönyvei, ISSN 2060-7989). (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-259-8 kötött : 6995,- Ft
formatervezés - játék
745.05 *** 658.512.2(100) *** 796.2
[AN 3816268]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2021.
Zubreczki Dávid
   Templomséták Budapesten / Zubreczki Dávid ; Gulyás Attila fotóival. - Budapest : Kedves L. Kvműhelye, 2020. - 400 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 394-396.
ISBN 978-615-00-9884-5 fűzött : 6480,- Ft
Budapest - templom - útmutató
77.04(439)(092)Gulyás_A. *** 726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 3817724]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6036 /2021.
Camp, Jeremy (1978-)
I still believe (magyar)
   Még mindig hiszek : I still believe / Jeremy Camp ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 287 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-300-1 fűzött : 3499,- Ft
Camp, Jeremy (1978-)
Camp, Melissa Lynn Henning- (1979-2001)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Camp,_J.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 929(73)Camp,_M._L._H.(0:82-94)
[AN 3818636]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2021.
Haste, Cate (1945-)
Passionate spirit: the life of Alma Mahler (magyar)
   Alma Mahler, egy szenvedélyes élet / Cate Haste ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2020. - 472, [1] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5186-75-2 kötött : 5900,- Ft
Mahler-Werfel, Alma (1879-1964)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - 20. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mahler-Werfel,_A.
[AN 3819159]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2021.
   Járdányi Pál és kora : tanulmányok a 20. századi magyar zene történetéből, 1920-1966 / szerk. Dalos Anna, Ozsvárt Viktória. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 432 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-50-6 fűzött : 3990,- Ft
Járdányi Pál (1920-1966)
Magyarország - zenetörténet - zeneszerző - zenetudós - népzenekutatás - zenetudomány - zenei élet - 20. század
78.071.1(439)(092)Járdányi_P. *** 78.072.2(439)(092)Járdányi_P. *** 398.8(=945.11) *** 78.05(439)"192/196"
[AN 3817738]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2021.
Járó György
   Színpadon a Korai Öröm : a zenekar első harminc éve / Járó György. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2020. - 320 p., [62] t. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5899-07-2 kötött : 3990,- Ft
Korai Öröm (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - pszichedelikus zene - világzene - ezredforduló - 21. század - album
78.067.26.036.7(439)Korai_Öröm
[AN 3817715]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2021.
John, Elton (1947-)
Me (magyar)
   Én / Elton John ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 381, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-457-627-3 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-561-364-9 fűzött : 3999,- Ft
John, Elton (1947-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Elton,_J.(0:82-94)
[AN 3818988]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2021.
Jones, Lesley-Ann
Who killed John Lennon? (magyar)
   John Lennon élete, szerelmei és halála / Lesley-Ann Jones ; [ford. Ajtonyi Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 492, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-457. - Diszkogr.: p. 431-451.
ISBN 978-963-544-220-1 kötött : 4500,- Ft
Lennon, John (1940-1980)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - beatzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Lennon,_J.
[AN 3819297]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2021.
Kármán Sándor (1950-)
   Életem ritmusa = The rythm of my life / írta ... Kármán Sándor ; [... ford. ... Marczell Katalin] ; [kiad. ... Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány, Drum Museum]. - Cegléd : Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány, 2020. - [11], 187 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9155-6 kötött
Magyarország - hangszerkészítés - dob - ütőhangszer - zenész - interjú
681.819(100) *** 789.1.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 3817495]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2021.
   A magyar populáris zene története(i) : források, módszerek, perspektívák / szerk. Ignácz Ádám. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 463 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-51-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - tömegkultúra - operett - könnyűzene - cigányzene
78.031.4(=945.11)(091) *** 78.067.26.036.7(439)(091) *** 792.56(436)(091) *** 78.05(439)(091)
[AN 3816989]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2021.
Presser Gábor (1948-)
   Presser könyve. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 519, [4] p. : ill, részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-189-8 kötött : 6999,- Ft
Presser Gábor (1948-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G.(0:82-94)
[AN 3819333]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6045 /2021.
Carlson, Erin (1981-)
Queen Meryl (magyar)
   Meryl Streep : Hollywood királynője / Erin Carlson ; Justin Teodoro illusztrációival ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-341.
ISBN 978-963-544-077-1 kötött : 4500,- Ft
Streep, Meryl (1949-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Streep,_M.
[AN 3816117]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2021.
Czank Lívia
   Szép, zárt világ : az első balettlépésektől a színpadig / Czank Lívia. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-942-6 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - Budapest - táncművészet - táncpedagógia - egyetem - 21. század - riport - balett
792.82(439)"201"(0:82-92) *** 378.679.33(439-2Bp.)(0:82-92)
[AN 3816041]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2021.
Edwards, Gavin (1968-)
The world according to Tom Hanks (magyar)
   Tom Hanks szerint a világ : ahogyan él, amiben hisz, amit alkotott / Gavin Edwards ; ill. R. Sikoryak. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 399 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 371-399.
ISBN 978-963-544-202-7 kötött : 4500,- Ft
Hanks, Tom (1956-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Hanks,_T.
[AN 3816450]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2021.
Halász Tamás
   Róna Viktor : herceg a vasfüggöny mögül / Halász Tamás ; Gara Márk közrem. ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum ... - Budapest : PIM, 2020. - 227 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2020. jún. 24 - 2021. márc. 17. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9401-28-0 fűzött
Róna Viktor (1936-1994)
Magyarország - táncművész - 20. század - balett - kiállítási katalógus
792.82(439)(092)Rónay_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3817445]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2021.
Sándor L. István (1958-)
   Szabadságszigetek : Fodor Tamás és a Stúdió "K" története 1978-ig : beszélgetések, elemzések, rekonstrukciók / [a beszélgetéseket és a rekonstrukciókat kész., az elemzéseket és a jegyzeteket írta, a kronológiát és a ki kicsodát összeáll.] Sándor L. István. - [Budapest] : Selinunte, 2020. - 588 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és műhelyek, ISSN 2732-2955 ; 1.)
ISBN 978-615-6276-00-1 fűzött : 5990,- Ft
Fodor Tamás (1942-)
Stúdió "K" (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - színész - színházi rendező - színházi élet - művészcsoport - kulturális politika - Kádár-korszak - 20. század - életútinterjú - színielőadás
792.091(439)"196/197" *** 792.028(439)(092)Fodor_T.(047.53) *** 792(439)"196/197" *** 061.28(439)"196/197" *** 792.027.2(438)(092)Fodor_T.(047.53) *** 323:008(439)"196/197"
[AN 3817803]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2021.
Verebes István (1948-)
   Hátraarc : színházi magán-enciklopédia / Verebes István. - [Győr] : Test-Art Kft., 2020. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9577-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - színháztörténet - színházművészet - színházi élet - 20. század - 21. század - memoár - anekdota
792(439)"19/20"(0:82-94) *** 792(439)"19/20"(0:82-36) *** 894.511-94
[AN 3816474]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2021.
Visky András (1957-)
   Mire való a színház? : útban a theatrum theologicum felé / Visky András. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 251 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 245-251. - Filmogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-414-717-6 fűzött : 3490,- Ft
színházművészet
792.01
[AN 3818167]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6052 /2021.
Balázsi József Attila
   Jókai-enciklopédia : szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása / Balázsi József Attila, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta, 2020. - 878, [1] p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-276-6 kötött : 9990,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - magyar nyelv - irodalmi alak - művelődéstörténet - 19. század - értelmező szótár - szaklexikon
809.451.1-321.1 *** 894.511(092)Jókai_M.:030 *** 930.85(439)"18":030
[AN 3816987]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2021.
Bálizs Beáta (1982-)
   Veres róka, vörös bársony, piros rózsa : a piros/vörös a magyar nyelvben és kultúrában / Bálizs Beáta. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : L'Harmattan, 2020. - 476 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 19.)
Bibliogr.: p. 387-453.
ISBN 978-963-414-706-0 kötött : 5990,- Ft
magyar nyelv - szemantika - antropológiai nyelvészet - magyar néprajz - szín
809.451.1-541.2 *** 800.1 *** 316.7 *** 39(=945.11) *** 7.017.4
[AN 3816784]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2021.
Borsos Viola
   Nagy Euroexam nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Borsos Viola, Luca McEachan, Veláczki Erna. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 203 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
Fűzött : 4190,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5200-11-6)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3817505]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2021.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [... átd.] Székely Ervin ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 13. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-272-7 fűzött : 2900,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3827775]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2021.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Olaszy Kamilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 30. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-339-7 fűzött : 2900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3827742]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2021.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies ; [átd.] Szász Eszter ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 15. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-347-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3827764]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2021.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; [átd.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 21. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-275-8 fűzött : 2900,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3827768]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2021.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 16. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-278-9 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3827767]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2021.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [átd.] Sárosdyné Szabó Judit ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 36. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-267-3 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3827772]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők cseh nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Balázs Andrea ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-342-7 fűzött : 2900,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=850=945.11
[AN 3827748]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők észt nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csire Márta, Marju Ilves ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-343-4 fűzött : 2900,- Ft
észt nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=945.45=945.11
[AN 3827751]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők héber nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Gábor Mónika ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-344-1 fűzött : 2900,- Ft
ivrit nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=924=945.11
[AN 3827752]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 12. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-341-0 fűzött : 2900,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=393.1=945.11
[AN 3827747]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Palkó Katalin] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-346-5 fűzött : 2900,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 3827756]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 16. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-348-9 fűzött : 2900,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3827758]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-345-8 fűzött : 2900,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=590=945.11
[AN 3827754]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 126, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-340-3 fűzött : 2900,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 3827744]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2021.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - 14. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-281-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 3827784]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2021.
Davies, Helen
   Xiongyaliyu jichu cidian / Hailun Daiweisi ... ; Li Zhen ... bianxie ; hui tu Yuehan Shakaier ... ; bianji Nikeer Ouwen ... - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-280-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - kínai nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=951
[AN 3827781]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2021.
Dér Csilla Ilona (1976-)
   Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben / Dér Csilla Ilona. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 223-234.
ISBN 978-963-414-744-2 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - párbeszédelemzés - terminológia - kérdőíves felmérés
809.451.1-086 *** 800.855
[AN 3818174]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2021.
Fehér M. István (1950-)
   Filozófia, történet, értelmezés : hermeneutikai tanulmányok, 2000-2020 / Fehér M. István. - Budapest : L'Harmattan, 2020-. - 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-727-5
hermeneutika - politikai filozófia - nyelvfilozófia - etika
801.73 *** 800.1 *** 17 *** 321.01
[AN 3814158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2020. - 494 p.
ISBN 978-963-414-729-9 kötött : 4990,- Ft
[AN 3817965] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2020. - 536 p.
ISBN 978-963-414-730-5 kötött : 4990,- Ft
[AN 3817967] MARC

ANSEL
UTF-86073 /2021.
Gaál Csaba (1942-)
   Rendhagyó nyelvi gondolatok kitérőkkel : egy orvos nyelvi kalandozásai / Gaál Csaba. - [Budapest] : Gaál Cs., cop. 2020. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-615-00-8751-1 fűzött : 2500,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1(089.3) *** 809.451.1-06
[AN 3816523]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2021.
Gusʹkova, Antonina Petrovna
   Top 2000 orosz szó : orosz - magyar szótár példamondatokkal = Top 2000 russkih slov / Guszkova Antonyina. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 172, [3] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-182-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 3818276]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2021.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2018. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-199-8 kötött : 7900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3827616]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2021.
Horváthné Sáfrán Éva
   Szótárhasználati munkafüzet : német gyerekszótár / Horváthné Sáfrán Éva ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 62 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-499-409-1 fűzött : 1580,- Ft
német nyelv - példatár - gyermekkönyv
803.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3818759]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2021.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : B2 : mondd el a véleményed angolul! / Kész Zoltán, Stanley A. Ward. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-07-9 fűzött : 4290,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3817537]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2021.
   Magyar értelmező kéziszótár. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2021. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8737-2 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3827617]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2021.
Márkus Katalin, P.
   Szótárhasználati munkafüzet : angol gyerekszótár / P. Márkus Katalin ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 88 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-499-408-4 fűzött : 1580,- Ft
angol nyelv - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3818761]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6080 /2021.
Feldman, Deborah (1986-)
Unorthodox (magyar)
   Unortodox : a másik út : hogyan fordítottam hátat a haszid közösségnek / Deborah Feldman ; [ford. Getto Katalin]. - 5. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2020. - 395 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-027-1 fűzött : 3999,- Ft
Feldman, Deborah (1986-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - haszidizmus - nő - zsidóság - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Feldman,_D.(0:82-94) *** 296.67(73)"199/200" *** 316.37-055.2(=924)(73)"199/200"(0:82-94) *** 316.347(=924)(73)"199/200"
[AN 3826614]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2021.
Fóris Ágota (1970-)
   Fordítás és terminológia : elmélet és gyakorlat / Fóris Ágota. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 211 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 185-206.
ISBN 978-963-414-743-5 fűzött : 2990,- Ft
terminológia - szakfordítás - fordítás
82.03 *** 800.866 *** 001.4
[AN 3818073]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2021.
Hagymás István (1955-)
   Shakespeare-látlatok [elektronikus dok.] / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020-
Főcím a címképernyőről
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3827260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., János király, Julius Caesar, Antonius és Kleopátra, Athéni Timon. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164505. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-71-7
[AN 3827264] MARC

ANSEL
UTF-86083 /2021.
Hart, Anne (1935-2019)
The life and times of Hercule Poirot (magyar)
   Hercule Poirot titkos magánélete / Anne Hart ; Agatha Christie [alapján] ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 447 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 445-447.
ISBN 978-615-5685-28-6 kötött : 3890,- Ft
Nagy-Britannia - irodalmi alak - író - 20. század
820(092)Christie,_A.
[AN 3817753]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2021.
Pardi Anna (1945-)
   A század gyermeke: Arthur Rimbaud / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2020. - 192 p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Arthur Rimbaud : a század gyermeke. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-514-075-6 fűzött : 2800,- Ft
Rimbaud, Arthur (1854-1891)
Franciaország - író - 19. század
840(092)Rimbaud,_A.
[AN 3817572]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6085 /2021.
Fried István (1934-)
   "Addig repűlni, hol csak fény lakik" : egy Kazinczy-pályakép vázlata / Fried István ; [kiad. a ... Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2020. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80975-2-9 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - irodalmi élet - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 894.511(091)"17/18"
[AN 3816367]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2021.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   A Győri Antológia húsz éve, 2000-2019 / G. Komoróczy Emőke ; [kiad. a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség ...]. - Győr : GYAK, 2020. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9612-4 fűzött
Győri antológia, ISSN 1587-6683
Győr - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - 21. század
894.511(439-2Győr)"200/201"(092)
[AN 3816493]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2021.
Nyiri Péter (1980-)
   "Nincs olyan nagy és nincs olyan kicsiny, ahol őt ne látnám" : vallás és erkölcs Jókai Mór regényeiben / Nyiri Péter. - Sátoraljaújhely-Széphalom : [Kazinczy F. Társ.] : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2020. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
Bibliogr.: p. 145-151.
ISBN 978-615-5784-18-7 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01
[AN 3816775]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2021.
   Szabó Magda Debrecene : irodalmi útikalauz / [szerk., a képeket vál., az előszót, a ... tanulmányt ... írta Keczán Mariann] ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium Múzeuma]. - 2. átd., bőv. kiad. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Múz., 2021. - 551 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 539-541.
ISBN 978-963-9322-21-9 kötött
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - Debrecen - író - magyar irodalom - helyismeret - 20. század - ezredforduló - idézetgyűjtemény - interjú - album
894.511(092)Szabó_M.(047.53) *** 894.511-84 *** 908.439-2Debrecen(0:82-84)(084.1)
[AN 3826607]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2021.
Szederkényi Olga (1975-)
   Irodalmi popikonok : párosinterjú / Szederkényi Olga. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 344, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-392-2 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - író - interjú
894.511(092)(047.53) *** 82(092)(047.53)
[AN 3816232]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2021.
Szigeti Csaba (1955-)
   Van, hiszen lehet : lehetséges régi magyar költészet a modern magyar történelmi regényekben / Szigeti Csaba. - Budapest : MMA K., 2020. - 640 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 621-634.
ISBN 978-615-6192-18-9 fűzött : 4600,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - irodalmi motívum - költészet - történelmi regény
894.511(091)-311.6 *** 82.01-14
[AN 3817373]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2021.
   Talán semmi, talán minden : Ady Endre és Boncza Berta pesti otthona / [szerk. Zeke Zsuzsanna] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2020. - 246, [6] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-58-7 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - Budapest. 5. kerület - író - híres ember - emlékmúzeum - századforduló - 20. század - életrajz - album
894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Boncza_B. *** 069(439-2Bp.V.)
[AN 3817376]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2021.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A Napharangozó : in honorem Báger Gusztáv : a költő új verseivel / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2021. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81030-5-3 kötött : 1900,- Ft
Báger Gusztáv (1938-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
894.511(092)Báger_G. *** 894.511-14
[AN 3816704]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6093 /2021.
10 ten-minute stories (magyar)
   Tízperces esti mesék : klasszikus és népmesék / [... rajz. Lorena Alvarez] ; [ford. Horváth Eszter]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 252, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-324-781-5 kötött : 3690,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
82-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3816463]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2021.
   30 angol - magyar mese az okosságról és a ravaszságról. - Budapest : Roland, [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-96-9 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34(02.053.2).02=945.11=20
[AN 3818728]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2021.
   30 német - magyar mese az okosságról és a ravaszságról. - Budapest : Roland, [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5913-97-6 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34(02.053.2).02=945.11=30
[AN 3818724]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2021.
Adeyemi, Tomi (1993-)
Children of virtue and vengeance (magyar)
   Erény és bosszú gyermekei / Tomi Adeyemi ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-296-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3818646]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2021.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little men (magyar)
   Fiatalurak / Louisa May Alcott ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 333, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-935-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3826411]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2021.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; [ford. Barta Judit]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 353, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-634-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3826410]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2021.
Applegate, Katherine (1956-)
The one and only Bob (magyar)
   Bob, a legbátrabb / Katherine Applegate ; [... ill. Patricia Castelao] ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 332, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-242-4 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818893]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The power (magyar)
   The power : a hatalom / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 387, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-402-8 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817919]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2021.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021, cop. 2017. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-077-6 fűzött : 4299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3826603]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2021.
Backman, Fredrik (1981-)
Britt-Marie var här (magyar)
   Itt járt Britt-Marie / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2021, cop. 2016. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-409-8 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3826638]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2021.
Backman, Fredrik (1981-)
Folk med ångest (magyar)
   Hétköznapi szorongások / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2021, cop. 2020. - 370, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-769-3 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3827847]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2021.
Backman, Fredrik (1981-)
Och varje morgon blir vägen hem längre och längre (magyar)
   A hazavezető út minden reggel egyre hosszabb.. / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Budapest : Animus, 2021, cop. 2017. - 87 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-324-512-5 kötött : 2690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3826656]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2021.
Ballingrud, Nathan (1970-)
North American lake monsters (magyar)
   Szörnyvidék / Nathan Ballingrud. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-734-8 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3816485]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Ruin and rising (magyar)
   Ruin and rising [elektronikus dok.] : pusztulás és felemelkedés / Leigh Bardugo ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-216-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3826100]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Wonder Woman : warbringer (magyar)
   Wonder Woman : a háborúhozó / Leigh Bardugo ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 478, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-813-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3816314]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2021.
Bengtsson, Jill
Cake (magyar)
   Cake : egy szerelem története : [Cake - első könyv] / J. Bengtsson ; [ford. Radosits Magdolna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 539 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-655-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818889]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2021.
Bentley, Sue (1951-)
Magic kitten : classroom chaos (magyar)
   Varázslatos kiscica : zűr az iskolában / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 106, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-395-7 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3818998]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2021.
Bentley, Sue (1951-)
Magic ponies : a special wish (magyar)
   Varázslatos póni : különös kívánság / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 109 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-394-0 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3819001]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2021.
Blake, Rosie
The hygge holiday (magyar)
   Hygge szerelem / Rosie Blake ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 324, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-683-9 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom története - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3819022]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2021.
Bloom, Penelope
His package (magyar)
   His package : megkapnám / Penelope Bloom ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 235 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-240-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818626]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2021.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : the secret crusade (magyar)
   Assassin's creed : titkos keresztes háború / Oliver Bowden ; [ford. Soproni Tamás]. - 7. utánny. - Budapest : Fumax, 2021, cop. 2012. - 435, [5] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-9861-38-1 fűzött : 4995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3828008]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2021.
Broadway, Alice
Spark (magyar)
   Spark / Alice Broadway ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 334, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-223-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3818596]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2021.
Burns, Anna (1962-)
Milkman (magyar)
   Tejes / Anna Burns ; ford. Greskovits Endre. - Budapest : Scolar, 2020. - 398, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-098-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3816144]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2021.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's promise (magyar)
   Egy kutya ígérete / W. Bruce Cameron ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 417, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-381-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3816294]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2021.
Chesney, Marion (1936-2019)
The skeleton in the closet (magyar)
   Egy holttest és más semmi? : ...mert néha a pénznek is ára van... / M. C. Beaton ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5685-45-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3816747]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2021, cop. 2017. - 316, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-675-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3827975]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Midwinter murder (magyar)
   Adventi krimik / Agatha Christie. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 298, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-[299].
ISBN 978-963-479-536-0 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3818524]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Parker Pyne investigates (magyar)
   Parker Pyne esetei / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin, Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 304, [1] p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Parker Pyne nyomozásai" címmel is
ISBN 978-963-479-476-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés
820-31=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3826627]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Spider's web (magyar)
   Pókháló / Agatha Christie ; [ford. Herczegh Gabriella]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 218 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-473-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3826628]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Ghosts of the shadow market (magyar)
   Az árnypiac kísértetei [elektronikus dok.] / Cassandra Clare ; [közrem.] Sarah Rees Brennan [et al.] ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 831 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-097-6 (epub)
ISBN 978-963-561-098-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)=945.11
[AN 3827166]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The red scrolls of magic (magyar)
   A mágia vörös tekercsei [elektronikus dok.] : A legősibb átkok első könyv / Cassandra Clare és Wesley Chu ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 864 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-263-2 (epub)
ISBN 978-963-373-272-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3826237]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2021.
Collins, Billy (1941-)
   Az a baj a költészettel / Billy Collins ; [vál., ford. és az utószót írta Kőrizs Imre]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 315, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-865-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3816488]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2021.
Connelly, Michael (1956-)
The black echo (magyar)
   Sötét visszhang [elektronikus dok.] : Harry Bosch, a nyomozó 1. / Michael Connelly ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 813 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-003-5 (epub)
ISBN 978-963-457-004-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3827016]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2021.
   Csak a csöndnek engedelmeskedni : kortárs számi költőnők antológiája / [szerk. Domokos Johanna] ; ford. Csáji László Koppány [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 257 p. ; 21 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-745-9 fűzött : 3490,- Ft
lapp irodalom - vers - antológia
894.55-14(082)=945.11
[AN 3818473]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2021.
D'Abo, Christine
30 days (magyar)
   30 fülledt nap / Christine d'Abo ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-243-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3818640]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2021.
DeCandido, Keith R. A.
Alien: isolation (magyar)
   Izoláció / Keith R. A. DeCandido ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - 361 p. ; 21 cm
keretcím: Alien
ISBN 978-963-497-613-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3818107]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2021.
Del Rio, Tania
Warren the 13th and the whispering woods (magyar)
   13. Warren és a suttogó erdő / írta Tania Del Rio ; ... ill. Will Staehle ; ford. Ruff Orsolya. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2020. - 235, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5347-36-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818663]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2021.
Delaney, J. P.
The perfect wife (magyar)
   The perfect wife : a tökéletes feleség / J. P. Delaney ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-254-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818506]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2021.
Deutsch, Xavier (1965-)
Le livre de la jungle (magyar)
   A dzsungel könyve / [szöveg ... Xavier Deutsch] ; Rudyard Kipling nyomán ; Quentin Gréban rajz. ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 108, [1] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-404-9 kötött : 4990,- Ft
vallon irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)(493)=945.11
[AN 3826388]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2021.
Dickins, Rosie
Stories of horses and ponies for little children (magyar)
   Ötperces esti mesék lovakról / a népmeséket átd. Rosie Dickins ; rajz. Sophie Allsopp ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 123, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-782-2 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - ló - népmese - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 636.1(0:82-34)
[AN 3816562]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2021.
Drosten, Julia
Die Löwin von Mogador (magyar)
   Mogador oroszlánja / Julia Drosten ; [ford. Budai Zita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 547, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-751-5 fűzött : 4499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3816333]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2021.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La reine Margot (magyar)
   Margot királyné [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Csillay Kálmán. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-651-5 (epub)
ISBN 978-963-474-652-2 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3826757]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2021.
Estes, Kelli
The girl who wrote in silk (magyar)
   Selyemre hímzett történet / Kelli Estes ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Animus, 2020. - 401 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-786-0 kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816344]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2021.
Fellowes, Julian (1949-)
Belgravia (magyar)
   Belgravia / Julian Fellowes ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, [2021], cop. 2017. - 458, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-037-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3826610]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2021.
Fields, Jennie (1953-)
Atomic love (magyar)
   Sorshasadás / Jennie Fields ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2021. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-459-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818651]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2021.
Foster, Melissa
Call her mine (magyar)
   Végre az enyém : call her mine / Melissa Foster ; [ford. Ünnep Nóra]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 287 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-245-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818633]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2021.
French, John
The solar war (magyar)
   Háború a Naprendszerben / John French ; [ford. Máté Farkas Nagy]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, cop. 2020. - 378, [1] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: The Horus heresy : siege of Terra
ISBN 978-615-6075-40-6 kötött : 4990,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3819136]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2021.
Garrett, Camryn (2000-)
Full disclosure (magyar)
   Pozitív / Camryn Garrett ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 271 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-255-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818488]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2021.
Gary, Romain (1914-1980)
L'angoisse du roi Salomon (magyar)
   Salamon király szorong / Romain Gary (Émile Ajar) ; ford. Bognár Róbert. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2021. - 342, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-749-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3827887]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
Cinque misteri per Natale (magyar)
   Öt karácsonyi rejtély / Irene M. Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; [ill. Lisa K. Weber] ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 226, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-890-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816173]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2021.
Gemeinhart, Dan
Good dog (magyar)
   Egy kutyus két élete / Dan Gemeinhardt ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 287 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-170-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - gyermekregény - állatirodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 820-35(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818660]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2021.
Girard, Anne
Madame Picasso (magyar)
   Madame Picasso / Anne Girard ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020. - 526, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-067-2 fűzött : 3990,- Ft
Gouel, Eva (1885-1915)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3816766]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2021.
Glines, Abbi (1977-)
Bad for you (magyar)
   Te vagy nekem a veszély : [a Sea Breeze sorozat hetedik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 301 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-259-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818503]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2021.
Golden, Christie (1963-)
Before the storm (magyar)
   Vihar előtt / Christie Golden ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 418, [1] p. : ill. ; 22 cm
keretcím: World of WarCraft
ISBN 978-963-497-616-5 kötött : 4490,- Ft
ISBN 978-963-497-615-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3818498]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2021.
Golding, William (1911-1993)
Darkness visible (magyar)
   Látható sötétség / William Golding ; [ford., a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Béresi Csilla]. - Budapest : Európa, 2021, cop. 1991. - 426, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-341-5 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3826613]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
The princess rules (magyar)
   Hercegnők kézikönyve / Philippa Gregory ; Chris Chatterton rajz. - Budapest : Kolibri, 2020. - 245, [2] p. ; 20 cm
Ford. Horváth Zsanett
ISBN 978-963-437-709-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816469]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2021.
Grey, R. S.
With this heart (magyar)
   With this heart [elektronikus dok.] : ezzel a szívvel / R. S. Grey ; ford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 533 KB) (mobi : 943 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-089-1 (epub)
ISBN 978-963-561-090-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826146]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2021.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
ʾItyi haḥayyim mesaḥek harbeh (magyar)
   Csak játszik velem az élet / David Grossman ; ford. Rajki András. - Budapest : Scolar, 2020. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-229-1 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3816156]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2021.
Haley, Guy (1973-)
The lost and the damned (magyar)
   Elveszettek és kárhozottak / Guy Haley ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 395 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: The Horus heresy : siege of Terra ; keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-38-3 kötött : 4990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3818705]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2021.
Harmon, Amy
What the wind knows (magyar)
   Csak a szél tudja / Amy Harmon ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-707-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816233]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2021.
Harrison, Rachel
Mark of faith (magyar)
   A hit jele : Adepta Sororitas regény / Rachel Harrison ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-34-5 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3818542]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2021.
Hendriks, Jennifer
Unpregnant (magyar)
   Nemterhes / Jennifer Hendriks és Ted Caplan ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 287 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-234-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818870]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2021.
Higgins, Wendy (1977-)
Kiss collector (magyar)
   A csóklista / Wendy Higgins ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 333 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-220-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818613]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2021.
Hofmann, Julia
Mein erstes Vorlesebuch für grosse kleine Jungs (magyar)
   Ügyes vagy, Jakab! / [szöveg Julia Hofmann] ; [ill. Peter Friedl] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 138, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Jakab
ISBN 978-963-403-875-7 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
830-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3816083]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2021.
Hust, Aleksander
   Novely, ûmoresky / Aleksander Hust ; �raf. Adrìana Malʹčicʹka ; vydav. Rusinsʹkoê Samospravovanâ varyša Vac ... - Mala Kopanâ ; Budapešt ; [Vác] : Rusinʹ'koê Samospravovanâ varyša Vac, 2020. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8692-7 fűzött
ruszin irodalom - elbeszélés - humoreszk
887.5-32 *** 887.5-7
[AN 3817089]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Der Himmel über dem Kilimandscharo (magyar)
   A Kilimandzsáró felett az ég / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2020. - 574, [2] p. ; 21 cm
Ford. Dobosi Beáta
ISBN 978-963-324-779-2 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3816365]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Töchter der Tuchvilla (magyar)
   A villa lányai / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2020. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-767-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3816453]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2021.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Libri, 2021. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-885-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3827991]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2021.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hämnden är ljuv AB (magyar)
   Édes a Bosszú Részvénytársaság / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 374 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-543-039-0 kötött : 4299,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3816284]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2021.
Keeland, Vi
Rebel heir (magyar)
   Rebel heir : lázadó örökös / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 277, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-245-211-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816303]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2021.
Kyme, Nick (1977-)
Vulkan lives (magyar)
   Vulkan él : az üllőre! / Nick Kyme ; [ford. Bajer-Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 395 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-37-6 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3818137]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2021.
Landon, Sydney
Pierced (magyar)
   Pierced [elektronikus dok.] : megjelölve / Sydney Landon ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-095-2 (epub)
ISBN 978-963-561-096-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3827153]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2021.
Lay, Annalisa
Il grande smeraldo (magyar)
   A nagy smaragd / Peter Holeinone írásait átd. Annalisa Lay ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 59, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-403-892-4 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816337]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2021.
Lebedev, Sergej Sergeevič (1981-)
Debûtant (magyar)
   A debütáns / Szergej Lebegyev ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 331 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-088-4 kötött : 3799,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3819323]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Kingdom of ash (magyar)
   Kingdom of ash [elektronikus dok.] : felperzselt királyság : ... Üvegtrón sorozat befejező része / Sarah J. Maas ; ford. Szabó Krisztina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 1.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-025-9 (epub)
ISBN 978-963-561-026-6 (mobi)
[AN 3826168] MARC

ANSEL
UTF-86168 /2021.
MacLean, Sarah (1978-)
Wicked and the wallflower (magyar)
   A lepke és a láng / Sarah Maclean ; [ford. Margittay]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 518, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-849-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817923]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2021.
Mah, Ann
The lost vintage (magyar)
   A szőlőskert titka / Ann Mah ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Central Kv., 2020. - 492, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-751-8 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816459]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2021.
Makkai, Rebecca (1978-)
The great believers (magyar)
   Négy betű / Rebecca Makkai ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Animus, 2020. - 573 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-757-0 kötött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816251]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2021.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Stilist (magyar)
   A szóművész / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2020. - 506 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-615-80524-5-0 fűzött : 3890,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3817559]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2021.
Mark of Calth (magyar)
   A Calth jele / szerk. Laurie Goulding ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2020]. - 396 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-32-1 fűzött : 4690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3817542]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2021.
Marly, Michelle
Die Diva (magyar)
   Maria Callas, a díva / Michelle Marly ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-234-8 fűzött : 3990,- Ft
Callas, Maria (1923-1977)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3816153]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2021.
Mason, Daniel
The winter soldier (magyar)
   A tél katonája / Daniel Mason ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-246-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818530]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2021.
Mazzini, Miha (1961-)
Izbrisana (magyar)
   Kitörölve / Miha Mazzini ; [műford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, cop. 2020. - 240, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-98-4 fűzött : 3490,- Ft
szlovén irodalom - dokumentumregény
886.3-31=945.11
[AN 3817508]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2021.
McEwan, Ian (1948-)
Machines like me (magyar)
   Mi, gépek / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2020. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-149-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3816260]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2021.
McGee, Katharine (1988-)
American royals (magyar)
   American royals : királyi élet / Katherine McGee ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-225-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818492]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2021.
McNeill, Graham (1971-)
Lords of Mars (magyar)
   A Mars urai / Graham McNeill ; [ford. Gergely Takács]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 363 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-44-4 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3818173]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2021.
Meʾiyr, Tamar (1976-)
Ḥanẇt hagliydah shel Ṗranṣesqŵ Ṭiyreliy (magyar)
   Francesco Tirelli fagylaltozója / Tamar Meir ; rajz. Yael Albert ; [közread. az] Infopoly Alapítvány. - [Budapest] : Infopoly Alapítvány, 2020. - [35] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-7699-7 kötött : 2990,- Ft
Tirelli, Francesco (1898-1954)
Budapest - ivrit irodalom - gyermekirodalom - cukrász - olaszok - holokauszt - embermentés - második világháború - képeskönyv
892.4-93=945.11 *** 664.68(439-2Bp.)(=50)(092)Tirelli,_F. *** 323.13(=924)(439)"1944/1945" *** 087.5(084.1)
[AN 3817364]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2021.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 35. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 234, [1] p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-851-6 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3826667]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2021.
Mo Yan (1955-)
Shengsi pilao (magyar)
   Élni és halni végkimerülésig / Mo Yan ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 763 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-095-1 fűzött : 6990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3816531]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2021.
Moore, Graham (1981-)
The holdout (magyar)
   Bűnösök / Graham Moore ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-794-2 fűzött : 3880,- Ft : 11,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3816478]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2021.
Moreno, Nina
Don't date Rosa Santos (magyar)
   Ne randizz Rosa Santosszal! / Nina Moreno ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 351 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-248-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818546]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2021.
Moreno-Garcia, Silvia (1981-)
Gods of jade and shadow (magyar)
   Jádeisten, árnyisten / Silvia Moreno-Garcia ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2020. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-22-2 fűzött : 3680,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3816773]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Hitsuji o meguru bōken (magyar)
   Birkakergető nagy kaland / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - 5. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2021, cop. 2007. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-45-9 kötött : 4290,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3827960]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Nejimaki-dori kuronikuru (magyar)
   Kurblimadár krónikája / Murakami Haruki ; [Erdős György ford.]. - [Budapest] : Geopen, 2021, cop. 2009. - 940, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-05-3 kötött : 5990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3827966]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2021.
Musso, Guillaume (1974-)
Un appartement à Paris (magyar)
   Egy párizsi apartman / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2020. - 352, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-685-6 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3816689]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2021.
Musso, Guillaume (1974-)
Un appartement à Paris (magyar)
   Egy párizsi apartman / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2021, cop. 2020. - 352, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-685-6 fűzött : 3950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3827828]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2021. - 543 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-102-8 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3826634]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2021. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-523-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3826636]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2021.
Neuhaus, Nele (1967-)
Böser Wolf (magyar)
   Gonosz farkas / Nele Neuhaus ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, 2021. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-457-1 fűzött : 4490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3819134]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2021.
Nolan, Kate
Poppy and Sam's fairy stories for bedtime (magyar)
   Panni és Samu esti tündérmeséi : ötperces mesék / Philip Hawthorn történeteit átd. Kate Nolan ; rajz. Stephen Cartwright ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 95, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-783-9 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816570]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2021.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Varulvens hemlighet (magyar)
   A vérfarkasok titka / Kristina Ohlsson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020. - 243, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-753-2 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816274]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2021.
Oksanen, Sofi (1977-)
Koirapuisto (magyar)
   A kutyafuttató / Sofi Oksanen ; ford. Bába Laura. - Budapest : Scolar, 2020. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-258-1 kötött : 3999,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3817714]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2021.
Olde Heuvelt, Thomas (1983-)
Hex (magyar)
   Hex : egy boszorkány bosszúja / Thomas Olde Heuvelt ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 441 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-261-870-8 fűzött : 3799,- Ft
holland irodalom - horror - fantasztikus regény
839.31-312.9=945.11
[AN 3818605]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2021.
Ostow, Micol (1976-)
Riverdale : get out of town (magyar)
   Riverdale : menekülés / Micol Ostow ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 286, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-393-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818644]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2021.
Peake, Mervyn Laurence (1911-1968)
   A Gormenghast-trilógia / Mervyn Peake ; [ford. Bakonyi Berta, Farkas Krisztina] ; [... verseit ford. Keresztesi József]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 1065 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Titus GroanÞ; A magányos TitusÞ; Gormenghast. - Egys. cím: Titus Groan ; Gormenghast ; Titus alone. - A "Fiú a sötétben" c. elbeszéléssel
ISBN 978-963-676-943-7 kötött : 7999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9=945.11 *** 820-322.9=945.11
[AN 3816585]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2021.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Iskusstvo lëgkih kasanij (magyar)
   Gyengéd érintések művészete / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 433, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-417-2 kötött : 3799,- Ft
orosz irodalom - kisregény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 3819057]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2021.
Petry-Lassak, Thilo (1970-)
Animal heroes (magyar)
   Állati hősök / Thilo ; ill. Jan Brick ; [ford. Bán Zoltán András]. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020-. - Ill. ; 22 cm
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Sólyomszárny. - 2020. - 165 p.
ISBN 978-963-509-156-0 kötött 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816823] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Rájatüske. - 2020. - 167, [2] p.
ISBN 978-963-509-157-7 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816824] MARC

ANSEL
UTF-86200 /2021.
Petterson, Per (1952-)
Menn i min situasjon (magyar)
   Férfiak az én helyzetemben : regény / Per Petterson ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Scolar, 2020. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-109-6 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3816132]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2021.
Pilkey, Dav (1966-)
Captain Underpants and the wrath of the wicked Wedgie Woman (magyar)
   Alsógatyás kapitány és a Szupergonosz Szipirtyó haragja / Dav Pilkey ; [ill. Dav Pilkey, Kathleen Westray, Phil Falco ... Jose Garibaldi] ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 167, [10] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-499-268-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3818983]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2021.
Powers, Richard (1957-)
The overstory (magyar)
   Égig érő történet / Richard Powers ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Park, cop. 2020. - 619, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-551-4 kötött : 4950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816580]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2021.
The prom (magyar)
   The prom : a végzős bál / Saundra Mitchell [et al.] ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 221 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-810-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3817532]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2021.
Quick, Matthew (1973-)
All together now (magyar)
   All together now : a remény turnébusza / Matthew Quick ; [ford. Stern Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 323 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-532-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3818657]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2021.
Quick, Matthew (1973-)
All together now (magyar)
   All together now [elektronikus dok.] : a remény turnébusza / Matthew Quick ; ford. Stern Gábor. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-826-9 (epub)
ISBN 978-963-399-075-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3826252]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2021.
Quick, Matthew (1973-)
Boy 21 (magyar)
   Boy 21 [elektronikus dok.] / Matthew Quick ; ford. Stern Gábor. - Szöveg (epub : 767 KB) (mobi : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-729-1 (mobi)
ISBN 978-963-399-728-4 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3827154]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2021.
Quinn, Meghan
Three blind dates (magyar)
   Három vakrandi / Meghan Quinn ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 439 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-809-3 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816342]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2021.
Quinn, Meghan
Three blind dates (magyar)
   Három vakrandi [elektronikus dok.] / Meghan Quinn ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-316-5 (epub)
ISBN 978-963-373-333-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3826240]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2021.
Read, Benjamin
The midnight howl (magyar)
   Éjféli üvöltés / Benjamin Read és Laura Trinder ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - 334, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5755-81-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3817528]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2021.
Reichenstetter, Friederun (1940-)
Die Weihnachtsmaus im Winterwunderwald (magyar)
   Mesék karácsonyig : adventi kalendárium 24 történettel / [szöveg] Friederun Reichenstetter ; [ill.] Alice Kälin ; [ford. Benkő Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-883-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816300]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2021.
Reynolds, Josh
The realmgate wars : ghal maraz (magyar)
   Ghal maraz : világkapu-háborúk / Josh Reynolds, Guy Haley ; [ford. Bozó Sebastian és Ürmössy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 284 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-963-9940-77-2 fűzött : 3990,- Ft : 11,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3818684]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2021.
Riebe, Brigitte (1953-)
Wunderbare Zeiten (magyar)
   Csodás idők [elektronikus dok.] : Berlin nővérei 2. / Brigitte Riebe ; ford. Csősz Róbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-392-5
német irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
830-311.6=945.11
[AN 3826181]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2021.
Riley, Lucinda (1971-)
The sun sister (magyar)
   Napnővér [elektronikus dok.] : Electra története / Lucinda Riley ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164384. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-398-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3826260]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős [elektronikus dok.] : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; ford. Acsai Roland. - Szöveg (epub : 963 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-130-0 (epub)
ISBN 978-963-561-131-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826224]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The mark of Athena (magyar)
   Athéné jele [elektronikus dok.] : az Olimposz hősei 3. rész / Rick Riordan ; ford. Acsai Roland. - Szöveg (epub : 975 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-138-6 (epub)
ISBN 978-963-561-139-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826202]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The son of Neptune (magyar)
   Neptunus fia [elektronikus dok.] : az Olimposz hősei 2. rész / Rick Riordan ; ford. Acsai Roland. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164378. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-136-2 (epub)
ISBN 978-963-561-137-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826212]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2021.
Rott, Vladimir (1935-)
Žizn' prodolžaetsâ (angol)
   Life goes on / Vladimir Rott ; [transl. Cathy Young, Natalia Ovchinnikova]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 448 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5479-71-7 kötött : 35,00 USD
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=20
[AN 3817290]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 623 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-699-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3826674]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 287 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-301-5 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3826675]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-698-6 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3826670]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
The room mate (magyar)
   A szobatárs : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-96-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3818711]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2021.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Imortal (magyar)
   Halhatatlan / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 412, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-226-3 kötött : 4500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3816243]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin : Ostatnie życzenie (magyar)
   The witcher : a vaják / Andrzej Sapkowski ; ill. Timothée Montaigne ; ford. Kellermann Viktória. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - [56] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-566-043-8 kötött : 4990,- Ft
Franciaország - festőművész - lengyel irodalom - 21. század - fantasztikus regény - szemelvény - album
884-312.9=945.11 *** 75(44)(092)Montaigne,_T.
[AN 3816432]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2021.
Selfors, Suzanne (1963-)
Lucky and the mustangs of Miradero (magyar)
   Szilaj : zord tél a vadnyugaton / [Suzanne Selfors] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 241, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-427-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826668]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2021.
Sheridan, Mia
Leo (magyar)
   Leo [elektronikus dok.] : A szerelem csillagjegyében I. / Mia Sheridan ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-702-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826201]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2021.
Sheridan, Mia
Leo's chance (magyar)
   Leo's chance [elektronikus dok.] : Leo esélye : a szerelem csillagjegyében 2. / Mia Sheridan ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-142-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826194]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2021.
Šimić, Antun Branko (1898-1925)
Preobraženja (magyar, horvát)
   Átváltozások = Preobraženja / Antun Branko Šimić ; ford., szerk. és a tanulmányt írta Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2020. - 130, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-278-6 fűzött
horvát irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
886.2-14.02=945.11
[AN 3817772]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2021.
Sobel, Alain
Fragments d'exil (magyar)
   Grósz Mózes Párizsban : egy emigráns naplója, 1914-1946 / Alain Sobel ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Holnap, 2020. - 349, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-337-3 fűzött : 3100,- Ft
Gros, Maurice (1906-?)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3817493]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2021.
Sorensen, Jessica (1983-)
The redemption of Callie & Kayden (magyar)
   The redemption of Callie & Kayden [elektronikus dok.] : Callie, Kayden és a megváltás / Jessica Sorensen ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 2.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-339-2 (epub)
ISBN 978-963-399-340-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3827221]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2021.
Stilton, Geronimo
I giganti delle colline cioccolato (magyar)
   A csokoládé-dombság óriásai / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 115, [12] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-684-2 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815882]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2021.
Stranger, Simon (1970-)
Leksikon om lys og mørke (magyar)
   Fény és sötétség lexikona : regény / Simon Stranger ; ford. Patat Bence. - Budapest : Scolar, 2020. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-103-4 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3816218]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2021.
Stronk, Cally (1977-)
Kunterbunte Weihnachten (magyar)
   Tarkabarka karácsony / Cally Stronk, Christian Friedrich ; Pe Grigo illusztrációival ; [ford. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 122, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: 1-2-3 perces mesék
ISBN 978-963-486-656-5 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816160]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2021.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Rise of empire (magyar)
   A birodalom felemelkedése : a Riyria-krónikák gyűjtemény második kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Új kiad. - Budapest : Fumax, 2020. - 824 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: A smaragdviharÞ; Birodalom születik ; Nyphron rising ; The emerald storm
ISBN 978-963-470-172-9 fűzött : 6995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3816244]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2021.
Thomas, M. J.
The secret of the hidden scrolls (magyar)
   A rejtett tekercsek titka / M. J. Thomas ; [ford. Móricz Benedek]. - [Budapest] : Patmos Records, [2020]-. - ill. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A bárka. - cop. 2020. - 124, [4] p.
ISBN 978-615-6108-27-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818714] MARC

ANSEL
UTF-86235 /2021.
Turton, Stuart
The seven deaths of Evelyn Hardcastle (magyar)
   Evelyn Hardcastle 7 halála / Stuart Turton ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 495 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-247-9 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3819120]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2021.
Whelan, Julia (1984-)
My Oxford year (magyar)
   Egy év veled / Julia Whelan ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 335 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-049-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818656]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
La fiabe più belle (magyar)
   Legszebb meséim / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-569-5 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3826393]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2021.
Wraight, Chris
Scars (magyar)
   Hegek : [kettészakadt légió] / Chris Wraight ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2020]. - 410 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-33-8 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3817548]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2021.
Wright, Lawrence (1947-)
The end of October (magyar)
   Október végén / Lawrence Wright ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Animus, 2020. - 447, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-805-8 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3816457]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2021.
Zahn, Timothy (1951-)
Thrawn ascendancy (magyar)
   Thrawn : Chiss Birodalom : a káosz ébredése / Timothy Zahn ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 451 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-607-3 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3818537]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6241 /2021.
Arató András (1953-|)
   Mix túra : utazások testben vagy lélekben / Arató András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 279 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-544-229-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - próza - album - fotómontázs
894.511-3 *** 908.439(084.1) *** 908.100(084.1) *** 77.048
[AN 3816428]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2021.
B. E. Belle
   Árvák [elektronikus dok.] / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szentes : Maraton K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164460. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81572-5-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827030]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2021.
Bábel Antónia (1982-)
   Vidám téli versek / Bábel Antónia ; Nagy-Bán Kitti illusztrációival. - [Dabas] : Bábel A., cop. 2020. - [23] p. : ill., színes ; 13x13 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-9814-2 kötött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3816135]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2021.
Bábel Antónia (1982-)
   Vidám versek : a három szarka / Bábel Antónia ; Nagy-Bán Kitti illusztrációival. - [Dabas] : Bábel A., cop. 2020. - [27] p. : ill., színes ; 13x13 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-8971-3 kötött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3816130]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2021.
Bajnóczi Piroska (1982-)
   Ahol a víz partot mos.. / Dobai Dávidné ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány ...]. - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány : Kék-Fehér Kvk., 2020. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81211-7-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816373]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2021.
Balázs Dezső
   Halló! Itt Péter! Péter beszél! : egy budapesti zsidó család története az 1944-es esztendőben / Balázs Dezső. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 183, [4] p. ; 20 cm
Az utószó héber nyelven is
ISBN 978-615-5758-58-4 fűzött : 2990,- Ft
Budapest - magyar irodalom - zsidóság - második világháború - nyilas uralom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3816841]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2021.
Bán János (1968-)
   Ezer rege könyve : a csillagösvény lovasai / Bán Mór. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - 234, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[235].
ISBN 978-963-476-050-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 398.22(=945.11)
[AN 3816341]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2021.
Bánfalvi Ildi
   Pajkos és Tréfa mesekonyhája : a hókifli / Bánfalvi Ildi ; [ill. ... Zách Attila]. - Budapest : Mesekonyha Kft., 2020. - 25, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9680-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816265]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2021.
Benedek Ágota (1986-)
   Rumbarumbamm : ez egy kibaszott karanténnapló / Benedek Ágota. - [Budapest] : Libri, 2020. - 354, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-830-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3816227]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Rügyfakadás / Benedek Elek. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 136 p. ; 18 cm. - (Jószolgálati könyvek, ISSN 2630-8126)
ISBN 978-615-5892-14-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3816542]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2021.
Benina (1982-)
   Káosz és fegyelem [elektronikus dok.] : A túlélés szabályai 2. / Benina. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 3.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-093-8 (epub)
ISBN 978-963-561-094-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3826107]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2021.
Bereti Gábor (1948-)
   Szétszórt jelen : esszék, kritikák / Bereti Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2020. - 132 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-700-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 21. század - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3818255]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2021.
Bertáné Szita Myra
   A kimondatlan jóslat : regény / B. Szita Myra. - [Sopron] : Szerző, cop. 2020. - 528 p., XIX fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7964-6 fűzött
Festetics Vilma (1883-1909)
Nyári Rudi (1880-?)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3816480]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2020-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3807707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Liliom és vér. - 3. jav. utánny. - 2021, cop. 2015. - 341 p.
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-543-079-6 kötött : 3999,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3826509] MARC

ANSEL
UTF-86255 /2021.
Boateng, Steve (1955-)
   Pálmabor és kukacok : egy orvos útja Ghánától Somogyig / Steve Boateng. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 237, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-56-0 fűzött : 2990,- Ft
Ghána - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.667(0:82-94)
[AN 3816838]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2021.
Bódi Attila (1970-)
   Lázadni veletek akartam [elektronikus dok.] / Bódi Attila. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-425-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3826820]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2021.
Bokor Pál (1942-)
   Szerelmek tavasza : Beethoven és a Brunszvik lányok regénye / Bokor Pál. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 311, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-557-006-5 kötött : 4800,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Brunszvik család
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3819144]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2021.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Hogyan szerzett vizet a kiszáradt kút / Boldizsár Ildikó ; Rofusz Kinga illusztrációival. - [Budapest] : Magvető, 2020. - [23] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-14-2677-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3816087]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2021.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   Művek és megoldások : kritikai írások, 2015-2020 / Bolvári-Takács Gábor ; [közread. a] Zempléni Múzsa. - Sárospatak : Zempléni Múzsa, 2020. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8385-8 fűzött
magyar irodalom - kritika
894.511-95
[AN 3816756]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2021.
Borbás Edina
   Zárva / Borbás Edina. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-32-1 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3817552]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tikk-takk / Bosnyák Viktória ; [... ill.] Dudás Győző. - [Budapest] : Tintató, 2020. - 203, [4] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-00-9146-4 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3818928]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Beretva és tőr : Ambrózy báró esetei 2.5 / Böszörményi Gyula. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 86, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-794-9 fűzött : 2399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3826516]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Bitó és borostyán [elektronikus dok.] : Ambrózy báró esetei 3.5 / Böszörményi Gyula. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 3.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2017. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-230-7 (epub)
ISBN 978-963-561-231-4 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3826998]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2021.
Bradányi Iván (1930-)
   Öregkorom szeptemberét élem : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2020]. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-12-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3817942]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2021.
Brányi Balázs
   Velence varázsa I-III [elektronikus dok.] : Velence varázsa : észak vonzásában : a hazatérés : Gyulaffy Tamás kalandos utazása az Úr ezerötszáznegyvenkilencedik esztendejétől az ezerötszázhetvenhetedikig / Brányi Balázs. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [S.l.] : Publio, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164502. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827250]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2021.
Cole, Sienna
   Ahol a százszorszépek nyílnak / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 393, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-17-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3819275]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2021.
Cole, Sienna
   Ahol a százszorszépek nyílnak [elektronikus dok.] / Sienna Cole. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-65-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827026]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2021.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány Pécs! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 61 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-687-6 kötött : 2290,- Ft
Pécs - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Pécs(02.053.2)
[AN 3816359]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2021.
Csuday Csaba (1944-)
   Jelen, máshol, sehol : versek, versfordítások, 2020-1962 / Csuday Csaba. - Budapest : M. Napló, 2020. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-541-023-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - spanyol nyelvű irodalom - portugál nyelvű irodalom - vers - antológia
894.511-14 *** 860-14(100)(082)=945.11 *** 869.0-14(100)(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3817097]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2021.
Csukárdi Sándor (1973-)
   Az eltévedt hópehelykisasszony és más mesék / Csukárdi Sándor ; rajz. Lukács Katalin. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2020. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81211-6-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816809]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2021.
Cure, John
   Rekviem egy halott lányért : Hontalan lelkek-trilógia II. / John Cure. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-5700-04-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3827984]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2021.
Czeiner-Szücs Anita
   Anyajegy / Czeiner-Szücs Anita ; Orosz Judit rajz. - [Győr] : Czeiner M., 2020. - 36 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9554-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3816914]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2021.
   Debreceni Alkotók Irodalmi Köre antológia / [szerk. Florans Matias, Vollay László]. - Debrecen : Magánkiad., 2020. - 300 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9435-9 fűzött : 4500,- Ft
Debrecen - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Debrecen)
[AN 3816711]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2021.
Dénes Évi
   A beavató / Dénes Évi. - Budapest : Bíztató Stúdió Kft., cop. 2020. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9568-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3817929]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2021.
Dippold Pál (1954-)
   Vértérkép : mozaikregény / Dippold Pál. - Budapest : Kairosz, 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-514-079-4 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3816950]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2021.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Könyörgés csodáért : Dsida Jenő válogatott versei / [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2021. - 543 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80953-3-4 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3816843]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2021.
Eld, Gabriella
   Húsevők ketrece : [legendák a Bagolyvárosból] / Gabriella Eld. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2020. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-32-1 fűzött : 2380,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3816930]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2021.
   Az ember tragédiája 2.0 / Darvasi László [et al.] ; [megj. a ... Vörösmarty Színház ... együttműködésében]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 206, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-208-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3816475]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2021.
Estók Anikó
   Az akarat vegyjele / Estók Anikó. - Nyírpazony : Estók A., 2020. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4674-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3817940]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2021.
Farkas Zsolt
   Láncok és bilincsek / Farkas Zsolt. - Győr : Palatia, 2020. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5904-19-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816504]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2021.
Fazekas-Nagy Ildikó
   Nézz madárnak! : A tó : avagy egy kis csuszka felfedezi a tavat / Fazekas-Nagy Ildikó ; [Böröcz Krisztián rajz.]. - [Budapest] : Fazekas-Nagy I., 2020. - 98, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9666-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3818896]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2021.
Filák Éva
   Nagy családkönyvem : mesék a családi élet szépségeiről és nehézségeiről / Sarkady-Filák Éva és Sillinger Nikolett ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-92-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - családi élet - mese - tanmese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.356.2(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3818741]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2021.
Finy Petra (1978-)
   Bodzaszörp : mesék nagymamákról és nagypapákról / Finy Petra ; [ill. Bogdán Viki]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 86, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-879-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816043]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2021.
Flautner Lajos (1938-)
   Lagúnák gyermekei : velencei festők regényes történetei : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2020. - 262 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-68-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3817104]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2021.
Földi László (1956-)
   Eleven Hold avagy Egy albínó kalandjai : regény / Nomád Földi László. - Budapest : Kalligram, 2020. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-193-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816776]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2021.
Füller Tímea
   Szívrázó : novellák, tárcák / Füller Tímea. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2020. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-156-7 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3827886]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2021.
Fülöp Péter (1967-)
   Szén-rajz-ok / [Fülöp Péter]. - [Győr] : Palatia, 2021. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5904-28-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816527]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2021.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Ezerarcú anya / B. Habarics Kitty. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 127 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-56-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - anyaság - ajándékkönyv - vers - album - portré
894.511-14 *** 613.865-055.2-055.52(0:82-14)(084.1) *** 77.041
[AN 3817669]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2021.
Hajdan Vali (1962-)
   Lilike és barátai : versek, mesék a családnak : kicsiknek, nagyoknak, a család minden tagjának / Hajdan Vali ; [a rajzokat kész. Kné HLívia]. - Budapest : Rím Kvk., 2020. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5266-95-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - verses mese - gyermekvers
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3817055]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2021.
Hajnal Kitti
   Homokszemek ; Virágszirmok / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2020. - 249 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-9679-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3816726]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2021.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Sziget / Hamvas Béla ; [... szövegét gond. Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2020. - 129, [2] p. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-88-9 kötött
magyar irodalom - filozófia - esszé
894.511-4 *** 1
[AN 3816806]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2021.
Harag Anita (1988-)
   Évszakhoz képest hűvösebb / Harag Anita. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2019. - 132, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3948-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3826399]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2021.
Horváth József (1948-)
   Hetvenöt év felett : verseink csokorba kötve / Horváth József, H. Csuta Terézia. - [Győr] : [Horváth J.], [2020]. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9125-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816370]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2021.
Izmindi Katalin
   Viszlát, hiszti! : intsünk búcsút a hisztinek / Izmindi Katalin és Mező Adrienn ; [ill. Vigovszky Rita]. - Budapest : Roland, [2020]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-03-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - tanmese - mese
894.511-342(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3818720]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2021.
Jenei András (1976-)
   Mezőszirmok : válogatott novellák / Jenei András. - [Budaörs] : Szerző, 2020. - 118, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81713-0-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3817114]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2021.
Jenei Gyula (1962-)
   Légszomj / Jenei Gyula versei ; Verebes György graf. ; [közread. a] ... Szolnoki Művészeti Egyesület. - Szolnok : Eső Kv. : Szolnoki Műv. Egyes. ; [Nyírtelek] : [Max-kontír '99 Bt.], cop. 2020. - 70, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0006-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - világjárvány - vesztegzár - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Verebes_Gy. *** 616.98(100)"202"(0:82-14)
[AN 3816846]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2021.
Jousse Erzsébet
   Hullámok fogságában : versek / Jousse Erzsébet. - [Budapest] : Rím Kvk., 2020. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-93-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3817070]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2021.
Kácsor Zsolt (1972-)
   Cigány Mózes : anarchista történet / Kácsor Zsolt. - Budapest : Kalligram, 2020. - 270, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-165-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816326]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2021.
   Karácsonyi gyöngyszemek / [szerk. Kocsis Fülöp, Szendreiné Gergely Erzsébet] ; [kiad. Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Hierotheosz Egyesület]. - Debrecen : Hajdúdorogi Főegyházmegye : Hierotheosz Egyes., cop. 2020. - 113, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5548-07-9 kötött
magyar irodalom - karácsony - vers - antológia
894.511-14(082) *** 398.332.41(0:82-14)
[AN 3816626]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2021.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Amikor Szécsi Pál a csöveken keresztül üzent, avagy Így tanultuk a szerelmet / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Scolar, 2020. - 273 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-241-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3816100]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2021.
Kécza Árpád
   Mesél a család : [anya! írjunk együtt mesekönyvet!] / írta és rajz. Kécza Árpád ... - Budapest : Roland, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-01-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv
894.511-93 *** 087.5
[AN 3818717]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 2 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 388, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-02-6 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3825520]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2021.
Kenéz Ferenc (1944-)
   A visszaírt betű : válogatott versek, 1972-2018 / Kenéz Ferenc. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 313 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 9.)
ISBN 978-615-5641-38-1 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3817082]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2021.
Képes Gábor (1980-)
   Írás a kézfejeden / Képes Gábor. - [Budapest] : Nagy L. K., 2020. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5792-04-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3817950]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Helló, felség! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 83, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-76-0 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826466]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Lássatok csodát! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 119, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-93-7 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826457]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Ne parázz! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 121, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-10-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826470]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2021.
Kipke Tamás (1952-)
   Sodrásban : jegyzetek - hétről hétre / Kipke Tamás. - Budapest : Kairosz, 2020. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-069-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3817558]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2021.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   Miért távolodnak a dolgok? : új természetírások / Kollár-Klemencz László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2015. - 190, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2419-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3826377]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2021.
Kőrössi P. József (1953-)
   Zsákutca két irányból : köszönjük neked, Kondukátor! / Kőrössi P. József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-207-2 fűzött : 3600,- Ft
Románia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - szocialista rendszer - 20. század - antológia
894.511-822(498) *** 321.74(498)"197/198"(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3816351]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2021.
   "Köszörű-időben" : itthontól-otthonig, egy nemzetként két hazában, 1920-2020 : sorsantológia / [vál. és szerk. Boros Erika] ; [Józsa Judit ... alkotásaival illusztráltuk] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 335 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-75-4 kötött : 3900,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-14(498)(082)
[AN 3817066]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2021.
Kovács István (1945-)
   A lét vonalkód-fényei : egybegyűjtött versek / Kovács István. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 474 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 11.)
ISBN 978-615-5195-70-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3817093]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2021.
Kun Cecilia (1954-)
   Kollázs / Kun Cecilia ; [kiad. az Ars Longa Nonprofit Művészeti Egyesület]. - [Cered] : Ars Longa, 2020. - 47 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816951]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2021.
Lackfi János (1971-)
   A teremtés : mese a világ teremtéséről / Joseph Haydn zeneműve alapján írta Lackfi János ; rajz. Szimonidesz Hajnalka. - Budapest : Holnap, 2020. - 71, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-325-0 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3817796]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2021.
László István Jánoska
   Határvonalon / László István Jánoska ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2020. - 461, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9830-98-1 fűzött
Kalotaszeg - magyar irodalom - határon túli magyarság - memoár
894.511-94 *** 316.347(=945.11)(498.4Kalotaszeg)(0:82-94)
[AN 3817991]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2021.
Lászlóffy Aladár (1937-2009)
   Homok sapiens : kötetben először közreadott esszék / Lászlóffy Aladár ; [szerk. és az utószót írta Széles Klára]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 581 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 10.)
ISBN 978-615-5641-37-4 kötött : 3800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 3817088]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Korona és kard : magyar mondák, cigány mesék / Lázár Ervin ; Herbszt László ill. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 204, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-486-563-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - cigányság - mese - monda - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=914.99)(439)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3816157]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2021.
Lukács Teréz (1963-)
   Semmi szélén / Lukács Teréz. - [Győr] : Palatia, cop. 2020. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5904-27-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816497]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2021.
   Mesék gyerekektől gyerekeknek / [... kiad. táci Gorsium Általános Iskola]. - Tác : Gorsium Ált. Isk., 2020. - 41 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0259-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3818368]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2021.
   Mesélő / [szerk. Kovács Janka] ; [az illusztrációkat kész. Fodor Blanka] ; [kiad. ... a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, [2020]. - 37, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7204-38-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3817993]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A keresztmama meséi / írta Mikszáth Kálmán ; Balogh Károly eredeti rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, 2020. - 25 p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Az elégedetlen fazékÞ; A Gazsi kalandja. - Eredeti kiadása: Budapest : Légrády Ny., 1897 körül
ISBN 978-615-5942-13-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3817946]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 275, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 97.)
ISBN 978-963-479-592-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3826506]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2021.
Molnár Gál Péter (1936-2011)
   Coming out / Molnár Gál Péter ; [sajtó alá rend. Schmal Alexandra] ; [... az előszót írta és a jegyzetek írásában közrem. Lakos Anna]. - 2. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 441, [4] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3998-4 kötött : 4999,- Ft
Molnár Gál Péter (1936-2011)
Magyarország - magyar irodalom - kritikus - színházművészet - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 792.072(439)(092)Molnár_Gál_P.(0:82-94)
[AN 3816446]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2021.
Morvay Kendra
   Angyallány / Morvay Kendra. - [Budapest] : Kornétás, 2020. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5937-25-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3817013]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2021.
Munkácsi Gabriella
   Sorsfészek : a hely, ahol az élet átalakul vállalt sorssá / Munkácsi Gabriella. - [Budapest] : Mindenség, [2019]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3780211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A viharhozó. - cop. 2020. - 480 p.
ISBN 978-615-6075-24-6 fűzött : 4490,- Ft : 12,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3818834] MARC

ANSEL
UTF-86326 /2021.
Nael, Tira
   Moments / Tira Nael. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2020. - 866 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-9678-0 fűzött : 5990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3816727]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2021.
Nagy-Major Gábor (1944-)
   KarantÉnekek / Nagy-Major Gábor ; [kötetill. Ughy István]. - Pápa : Magánkiad., 2020. - 110, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7933-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3817344]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2021.
Nagy-Németh Ágnes
   A hullócsillag / Nagy-Németh Ágnes ; Endrődi Kata rajz. - [Budapest] : Nagy-Németh Á., cop. 2020. - [28] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-9478-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3816281]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2021.
   NLP mesék : sorsfordító történetek / [közread. az] NLP Akadémia. - [Budapest] : NLP Akad., 2020. - 256 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-00-8342-1 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - mese - antológia
894.511-34(082) *** 613.865(0:82-34)
[AN 3816521]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 184, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-404-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826664]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az öcsém zseni / Nógrádi Gábor. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 235, [3] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 2.)
ISBN 978-963-486-728-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826660]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2021.
Oláh János (1942-2016)
   Az idő csapdája : esszék, tárcák, vezércikkek / Oláh János ; [szerk. és az utószót írta Stamler Ábel]. - Budapest : M. Napló, 2020. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-01-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3817011]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2021.
Orosz Margit (1956-)
   Válogatott versek : vésett idő / Orosz Margit. - Budapest : Rím Kvk., 2020. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-94-2 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5266-93-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3817019]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2021.
Pálfi Gábor
   250 szárnycsapás / Pálfi Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 131 p. ; 18 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816524]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2021.
Pásztor Árpád (1877-1940)
   Turfhumor : 47 víg eset / Pásztor Árpád, Szomaházy István, Tábori Kornél ; [kiad. a Magyar Lovaregylet]. - Repr. kiad. - [Budapest] : M. Lovaregylet, 2020. - 64 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Nap Ny., 1911
ISBN 978-615-00-8472-5 fűzött
lóverseny - magyar irodalom - humor - anekdota - hasonmás kiadás
894.511-7 *** 894.511-36 *** 798.4(0:82-7) *** 798.4(0:82-36) *** 094/099.07
[AN 3817976]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2021.
Péntek Kamilla
   A gázlámpa : smallhalli mesék / Péntek Kamilla. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-33-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816814]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2021.
Pető Péter (1984-)
   #halálka : hír, regény / Pető Péter. - Budapest : Kalligram, 2020. - 284, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-161-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3815802]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2021.
Pusztai Karolina, F.
   Örökül hagyom / F. Pusztai Karolina ; [közread. a] Gyermekjóléti Alapítvány ... - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány : Kék-Fehér Kvk., 2020. - 247 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81144-3-1 fűzött : 4500,- Ft
Gutorfölde - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Gutorfölde(0:82-94)
[AN 3816371]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2021.
Rajczi Regő
   Félhomályos karcolatok / Rajczi Regő ; [... ill. Mészáros Lúcia]. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-29-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816819]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2021.
Régeni János
   Úttalan utakon / Régeni János. - [Szőc] : [Régeni J.], [2020]. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9265-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816372]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2021.
Sabo, Mira
   Játékszerek : Fehér gallér II. / Mira Sabo. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8545-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3816558]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2021.
Somfai Anna (1971-)
   Barátságháló / Somfai Anna ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 162, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-19-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826453]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2021.
Szabó Imola (1984-)
   Holtak aranya, holdak ezüstje : lengyel mondák nyomán = Złoto zmarłych, srebro księżyców : śladem polskich baśni / Szabó Imola Julianna ; [ford. ... Monika Jurczak]. - Budapest : Cser K., 2020. - 78, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-636-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - lengyelek - prózaköltemény - kétnyelvű dokumentum - monda
894.511-14.02=84 *** 894.511-3.02=84 *** 398.22(=84)
[AN 3817340]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2021.
Szabó Maák Sándor
   Egy élet ajándékba : hamvas ifjúság / Szabó Maák Sándor. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-31-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3816812]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Szabadulógyakorlat : novellák / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2020. - 273, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3232-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3819313]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2021.
Szabó-Nyulász Melinda (1973-)
   Már megint minden a feje tetejére áll / Szabó-Nyulász Melinda. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Bajkeverő mesék ; 2.)
ISBN 978-615-5697-47-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3818914]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2021.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Késő március / Szaszkó Gabriella. - Szeged : Maxim, [2020]. - 397 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-295-0 fűzött : 3499,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény
894.511-31(410)
[AN 3818607]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2021.
Szélesi Sándor (1969-)
   Kincsem [elektronikus dok.] / Szélesi Sándor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-226-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827008]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2021.
   Szendrey Júlia élete, naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása / Bethlen Margit előszavával ; közzéteszik és feldolgozták Mikes Lajos és Dernői Kocsis László ; [szerk. Dézsi Ibolya]. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 380 p. : ill. ; 21 cm
Dernői Kocsis László regényes életrajzával. - Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 978-963-557-000-3
Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - életrajzi regény - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Szendrey_J.(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3816553]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2021.
Szentesi Dóra
   Mehetnék : 10 hónap, 10 ország, 10 önkéntes hely és millió emlék / Szentesi Dóra. - [Gárdony] : Szentesi D., 2020. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9893-7 fűzött
magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3817957]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2021.
Szilágyi József
   Undortündérmese : ármány és szerelem ezerkilencszázkilencvennégyben / Szilágyi József. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-790-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3817503]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2021.
Szinetár Miklós (1932-)
   88 / Szinetár Miklós. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - 349 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-517-187-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3818535]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2021.
Takács Gyula (1947-)
   Szeretetnek égő lángheve : elmélkedések Keresztes Szent János nyomán / Takács Gyula. - Budapest : Jel, 2020. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-535-024-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3817213]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2021.
   Találj ki! Hollywoodból / Mészöly Ági [et al.] ; [graf. Orosz Annabella]. - [Budakeszi] : Betűtészta Kv., cop. 2020. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5587-36-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3816137]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2021.
Tatár György (1947-)
   Az angyal színeváltozása : esszék / Tatár György. - Budapest : Kalligram, 2020. - 350 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-156-4 kötött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - esszé
894.511-4(494)
[AN 3816783]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2021.
Térey János (1970-2019)
   A Nibelung-lakópark : fantázia Richard Wagner nyomán / Térey János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 447, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-021-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3826630]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2021.
Téti István (1978-)
   Darwin Wells a vadak földjén / Téti István ; [ill. Szabó Celestin]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2020. - 267, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81198-7-0 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3816256]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2021.
Téti István (1978-)
   Kipp / Téti István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Budapest : Kimberly Works Kft., [2020]-. - ill., színes ; 23 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3816447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2020. - 74, [2] p.
ISBN 978-615-81198-8-7 kötött : 3990,- Ft
[AN 3816449] MARC

ANSEL
UTF-86359 /2021.
Tulipán Margó, T.
   Érzelemvihar / T. Tulipán Margó. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 199 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816701]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2021.
Varga Tímea
   Hangulatárnyékok / Varga Tímea & Várhegyi István. - [Budaörs] : Várhegyi I., cop. 2020. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9302-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 21. század - haiku
894.511-14 *** 75(439)(092)Varga_T.
[AN 3818410]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2021.
Vári Fábián László (1951-)
   Koponyámban gyertya : 100 vers, 1969-2019 / Vári Fábián László ; [szerk. és az utószót írta Jánosi Zoltán]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 270 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 8.)
ISBN 978-615-5195-71-6 kötött : 3500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3817077]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2021.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2020. - 322, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-726-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3826380]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2021.
Versegi Beáta-Mária (1972-)
   Punya : egy falat kenyér / Versegi Beáta Mária ; [kép Ráczné Kalányos Gyöngyi] ; [az interjúkat kész. Leitner Veronika] ; [kiad. Keresztény Múzeum]. - Esztergom : Keresztény Múz., 2020. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7129-32-2 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3817198]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2021.
Vikor-Varga Laura
   Emma születésnapja : egy ecsetnyi barátság / [Vikor-Varga Laura meséje] ; [Bodnár Ágnes akvarelljeivel]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], 2020. - 61, [4] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-9528-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3817924]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2021.
Völgyi János (1950-)
   Szem - lélek / Völgyi János. - Győr ; [Hegykő] : Szerző, 2020. - 97, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9671-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3816486]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2021.
Walden, Michael (1979-)
   Szefirot / [Michael Walden]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2020. - 301 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-615-6075-46-8 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3818141]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6367 /2021.
Dani-Ördög Dalma
   Hip és Hop a kuckóban : együtt a család : képes olvasókönyv / írta Dani-Ördög Dalma ; rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2020. - [18] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3817817]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2021.
Farkas Nóra
   Összeköt a barátság / Farkas Nóra ; Szepesi Szűcs Barbara illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-838-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3817818]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2021.
Horváth Ferenc
   Apróságok az udvar körül / [írta] Horváth Ferenc ; [rajz.] Horváth Áron ; [festette és összeáll.] Molnár Nikoletta. - [Mosonmagyaróvár] : [Horváth Á. F.], [2020]. - [80] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Apróság könyvek
ISBN 978-615-00-9602-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816917]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2021.
Inkpen, Mick (1952-)
Kipper (magyar)
   Kippi álmos / Mick Inkpen ; [ford. ... Rét Viktória ...]. - Budapest : Pagony, 2020. - [26] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-410-647-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3817459]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2021.
Luo Xi
   Egy életmentő maszk kalandjai / írta és ill. Luo Xi. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - [33] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Ford. Papp Miklós. - A ford. a "The mask that loved to count" c. kiad. alapján kész. - keretcím: Vírusmesék
ISBN 978-615-5755-77-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3818237]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2021.
Parent, Nancy
Time to face your fears (magyar)
   De jó, hogy nem félsz! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Mónika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [23] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-901-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816116]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2021.
Parent, Nancy
Time to tell the truth (magyar)
   De jó, hogy elmondod az igazat! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Mónika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [23] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-902-0 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816123]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2021.
Smith, Keri (1973-)
Wreck this picture book (magyar)
   Nyírd ki ezt a könyvet : [hogyan keltsünk életre egy könyvet?] / Keri Smith ; [ford. Ünnep Nóra]. - Szeged : Maxim, [2020]. - [63] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-499-280-6 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3816604]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2021.
Stroychowska, Marianna
The witcher : adult coloring book (magyar)
   The witcher : hivatalos színező és bölcsességkönyv / Marianna Stroychowska, Yu-Chen Tang és Scott Wade illusztrációival ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - [93] p. : ill. ; 26x27 cm
ISBN 978-963-497-617-2 kötött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény - szemelvény - album - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 884-312.9=945.11 *** 087.5(084.1) *** 379.826
[AN 3818768]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826481]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826478]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht zum Kinderarzt (magyar)
   Berci a doktor bácsinál / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 9.)
ISBN 978-963-403-249-6 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826487]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max übernachtet bei Pauline (magyar)
   Berci Rozinál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 16.)
ISBN 978-963-403-760-6 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826475]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2021.
Végh Veronika (1976-)
   Álomszuszi álma / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2020. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-9967-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816993]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2021.
Végh Veronika (1976-)
   Farsangi kalamajka / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2020. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-9966-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816990]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2021.
Végh Veronika (1976-)
   A szürke kisfelhő / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2020. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-9965-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816992]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2021.
Végh Veronika (1976-)
   Az új lufi / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2020. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-9964-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3816994]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2021.
Zhao Ling (1984-)
   14 játékos nap a nagypapával vírus idején / írta Zhao Ling ; ill. Huang Lili. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - [33] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Ford. Papp Miklós. - A ford. a "Grandpa's fourteen games" c. kiad. alapján kész. - keretcím: Vírusmesék
ISBN 978-615-575-578-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3818240]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6385 /2021.
Brosgol, Vera (1984-)
Anya's ghost (magyar)
   Ánya kísértete / Vera Brosgol ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-126-2 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816138]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2021.
Delmas, Vincent (1973-)
Elisabeth Ire (magyar)
   I. Erzsébet / forgatókönyv Vincent Delmas ; történész Michel Duchein ; tervező Andrea Meloni ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 46, [10] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81576-5-0 kötött : 3590,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
Anglia - uralkodó - 16. század - képregény
087.6:084.11 *** 941.0(092)Erzsébet,_I.
[AN 3818749]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2021.
DiMartino, Michael Dante (1974-)
The legend of Korra : turf wars (magyar)
   The legend of Korra : hatalmi harc / írta Michael Dante DiMartino ; rajz. Irene Koh ; [ford. Hódosi Fruzsina]. - [Szeged] : Szukits, [2018]-. - 25 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3754426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2020. - 75, [4] p. : ill., színes
ISBN 978-963-497-614-1 kötött : 3990,- Ft
[AN 3818666] MARC

ANSEL
UTF-86388 /2021.
Ellis, Warren (1968-)
Transmetropolitan (magyar)
   Transmetropolitan : a teljes gyűjtemény / írta Warren Ellis ; rajz. Darick Robertson és Rodney Ramos ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - [Budapest] : Fumax, 2020-. - 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3816473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 488 p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-137-8 kötött : 11995,- Ft
[AN 3816477] MARC

ANSEL
UTF-86389 /2021.
Judge Dredd : the complete case files (magyar)
   Judge Dredd : Dredd bíró aktái / [ford. ... Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2020-. - ill. ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3816072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Év: 2099-2101. - 2020. - 311 p.
ISBN 978-963-470-168-2 kötött : 5995,- Ft
[AN 3816075] MARC

ANSEL
UTF-86390 /2021.
King, Tom
The Vision (magyar)
   Vízió / Tom King író ; Gabriel Hernandez Walta ... és Michael Walsh ... rajz ; Holló-Vaskó Péter ford. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [264] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-181-1 kötött : 8495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3817366]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2021.
Loeb, Jeph (1958-)
Hulk: gray (magyar)
   Hulk: szürke / mesélő Jeph Loeb & Tim Sale ; színek Matt Hollingsworth ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [160] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-132-3 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816111]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2021.
Millar, Mark (1969-)
Kick-ass 3 (magyar)
   Ha/ver : Kick-ass negyedik könyv / [írta ...] Mark Millar ; [rajz. ...] John Romita Jr. ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [216] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-131-6 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816353]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2021.
Nesti, Fido (1971-)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell [alapján kész.] Fido Nesti ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 222 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-500-1 fűzött : 3999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3819149]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2021.
Pilkey, Dav (1966-)
Dog Man (magyar)
   Szimat naplója / írta és rajz. Dav Pilkey ... ; Jose Garibaldi színeivel ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 231 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-250-9 kötött : 2799,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3818973]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2021.
Remender, Rick (1973-)
Tokyo ghost (magyar)
   Tokyo ghost : Tokió szelleme : teljes gyűjtemény / írta Rick Remender ; rajz. Sean Murphy ; ford. Varró Attila. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 239, [25] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-135-4 kötött : 7995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816343]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2021.
Stradley, Randy (1956-)
The Crimson Empire saga (magyar)
   A Vérvörös Birodalom / írta Randy Stradley és Mike Richardson ; rajz. Javier Saltares, Paul Gulacy és Isaac Buckminster Owens ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [508] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-606-6 kötött : 11990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3818511]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2021.
Thompson, Robbie
Target Vader (magyar)
   A célpont: Vader / írta Robbie Thompson ; rajz. Marc Laming [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [131] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-612-7 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3818144]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2021.
Uderzo, Albert (1927-2020)
La galère d'Obélix (magyar)
   Obelix gályázik / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 30.)
ISBN 978-963-486-570-4 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3816513]
MARC

ANSEL
UTF-8