MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/08/13 09:32:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9194 /2021.
   Szent vendégség : eucharisztia, úrvacsora : X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé : Kecskeméti Katona József Múzeum, Cifrapalota, 2020. március 14 - május 30. : Budapest, Párbeszéd Háza, Faludi Galéria ... 2020. május 15 - június 30. : Budapest, Műcsarnok, 2020. augusztus 5 - október 4. = Holy feast : Eucharist/communion : 10th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., [2020]. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
ISBN 978-963-9815-57-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kecskemét) *** 73/76(439)"200/201" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3832983]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9195 /2021.
Ereky István (1876-1943)
   Közigazgatás és önkormányzat / Ereky István ; Koi Gyula bev. tanulmányával. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - LVI, 382 p. ; 24 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 8.)
Bibliogr. - Számozott példány: 150
ISBN 978-963-531-372-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 342.9
[AN 3832104]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2021.
Surányi Anna, T. (1947-)
   "30 év a Zsolnay gyárban" / T. Surányi Anna ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2019]. - 28, [113] p. : ill., színes ; 7x6 cm
A bev. tanulmányt írta Kovács Orsolya. - Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9818-57-6 kötött
Magyarország - keramikus - iparművész - formatervezés - 20. század - 21. század - miniatűr dokumentum
099.1 *** 738(439)(092)Surányi_A.,_T.
[AN 3833315]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2021.
   A vállalkozó és a kultúra [elektronikus dok.] : Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811-1878) = Der Unternehmer und die Kultur Gusztáv Heckenast, der legendäre Verlagsunternehmer (1811-1878) = The entrepreneur and culture Gusztáv Heckenast, the legendary publisher (1811-1878) / szerk. Lipták Dorottya. - Szöveg (epub : 8.8 MB). - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2020. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-544-332-1)
Heckenast Gusztáv (1811-1878)
Magyarország - könyvkiadás - művelődéstörténet - irodalmi élet - 19. század - elektronikus dokumentum
655.41(439)(092)Heckenast_G. *** 930.85(439)"18" *** 894.511(091)"18"
[AN 3838108]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9198 /2021.
Baranyó György (1942-)
   Proli fiúból igazságügyi sajtófőnök : életút, dokumentumok és képek / Baranyó György. - [Csobánka] : Baranyó Gy., [2021]. - 260 p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Életem az értékem : visszaemlékezéseim könyve
ISBN 978-615-01-1136-0 fűzött
Baranyó György (1942-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Baranyó_Gy.(0:82-94)
[AN 3832636]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9199 /2021.
Rossi, Sofia Erica
I lavori del futuro (magyar)
   Felhővadász és egyéb érdekes foglalkozások a jövőből / írta Sofia Erica Rossi és Carlo Canepa ; ill. Luca Poli ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2021. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5755-86-6 kötött : 4500,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3832946]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9200 /2021.
   A Crowley tarot dióhéjban : útmutató könyv és kártyacsomag / [összeáll. Schneider Marita]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2021. - 119 p. : ill., színes ; 17 cm + 78 kártya
ISBN 978-963-291-404-6 fűzött : 4990,- Ft
jövendőmondás - tarot
133.3
[AN 3838486]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2021.
Samael Aun Weor (1917-1977)
Educación fundamental (magyar)
   Alapvető nevelés / Samael Aun Weor. - [Fülöpjakab] : Urbán-Farkas E., 2020. - 238, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8019-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3833097]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing [elektronikus dok.] : a hiedelmek kiásása : a tudatalatti feltárása a mély belső gyógyulásért / Vianna Stibal ; ford. Makay Emese. - Szöveg (epub : 7 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-449-7
ezoterika - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3818643]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9203 /2021.
Pap Lajos (1929-2017)
   Bolygónk, vizeink, életünk védelme : tankönyv : egyetemek, főiskolák részére / Pap Lajos. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-318-898-9 fűzött
természetvédelem - vízvédelem - hidrológia
504.06 *** 504.4
[AN 3832794]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2021.
   Zöld Hegyvidék / [szerk. Stoff Csaba] ; [közread. a] Hegyvidéki Önkormányzat. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - környezeti politika - 21. század
504.03(439-2Bp.XII.)
[AN 3832530]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9205 /2021.
Buijsman, Stefan (1995-)
Plussen en minnen (magyar)
   Eszpresszó Arkhimédésszel [elektronikus dok.] : matematika a mindennapokban egyszerűen, érthetően / Stefan Buijsman. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Ford. Fenyves Miklós. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-679-2
matematikatörténet - alkalmazott matematika - elektronikus dokumentum
51(091) *** 51-7
[AN 3834758]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2021.
Kézi Csaba Gábor (1983-)
   Analízis mérnököknek / Kézi Csaba Gábor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 406 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-904-7 fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3832667]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2021.
Szalay István (1944-)
   Robbantott számok / Szalay István. - Szeged : Nemz. Értékek Kvk., 2021. - [32], 405, 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó és a függelék angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5876-10-3 kötött
speciális függvény - hiperbolikus függvény - valós szám - számelmélet
517.58 *** 517.13 *** 511
[AN 3832768]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9208 /2021.
Szabó Róbert
   Történeti fizika példatár / Szabó Róbert ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021-. - ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
fizikatanítás - fizikatörténet - tantárgy-pedagógia - példatár - tanári segédkönyv
53(100)(091) *** 372.853(072)(076)
[AN 3832111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mechanika. - 2021. - 106 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6316-02-8)
[AN 3832116] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9209 /2021.
Nyírő András (1959-)
   Rejtőzködő tenger / Nyírő András ; [fotók ... Nyírő András és Nyírő Péter ...]. - Budapest : M. Napló, cop. 2020. - 265, [6] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-963-541-027-9 kötött : 16500,- Ft
Magyarország - karsztvíz - vízkészlet - helyismeret - fényképalbum
556.332.46(439) *** 908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nyírő_A. *** 77.04(439)(092)Nyírő_P. *** 556.18(439)
[AN 3832390]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9210 /2021.
Henbest, Nigel (1951-)
The night sky (magyar)
   Éjszakai égbolt / Nigel Henbest és Stuart Atkinson ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-372-0 fűzött
csillagkép
524
[AN 3832266]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9211 /2021.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei II [elektronikus dok.] : A sárkány nyomában / David Attenborough ; Csőre Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (4 h 42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Makovecz Benjámin. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-390-1 : 3400,- Ft
Indonézia - fauna - útleírás - hangoskönyv
591.9(594)(0:82-992)
[AN 3829643]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2021.
Bak-Csiha Sára
   Gombák / Bak-Csiha Sára. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-342-3 fűzött
gomba
582.28
[AN 3832278]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2021.
Harris, Esmond
Trees (magyar)
   Az erdő fái / Esmond Harris ; ill. Annabel Milne és Peter Stebbing, ... Aziz Khan ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-374-4 fűzött
fa
581.412
[AN 3832254]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2021.
Havasi Máté
   Madarak / Havasi Máté. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-343-0 fűzött
madár
598.2
[AN 3832263]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2021.
Holden, Peter
Birds of prey (magyar)
   Ragadozó madarak / Peter Holden és Richard Porter ; ill. Ian Wallace és David Wright ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-373-7 fűzött
ragadozó madár
598.2
[AN 3832270]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2021.
Kis Szabolcs
   Vadvirágok / Kis Szabolcs. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-345-4 fűzött
vadon termő növény - virágos növény
582.4/.9
[AN 3832288]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2021.
Kóbor Péter (1986-)
   Lepkék, bogarak és más ízeltlábúak / Kóbor Péter. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-344-7 fűzött
lepke - ízeltlábú
595.78 *** 595.2
[AN 3832289]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2021.
Magyar Bagolykutató Konferencia (2.) (2020) (Pécs)
   2. Magyar Bagolykutató Konferencia [elektronikus dok.] : összefoglalók : ... Pécs, 2020. szeptember 11. / szerk. Purger J. Jenő ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Ökológiai Tanszék. - Szöveg (pdf : 655 KB). - Pécs : PTE TTK Biológiai Int. Ökológiai Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166267. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-571-6
Magyarország - bagoly - fauna - etológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
598.97 *** 591.9(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3839182]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2021.
Woodland life (magyar)
   Erdei élővilág / szerk. Sue Jacquemier és Sarah Khan ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-375-1 fűzött
flóra - fauna - erdő - természeti környezet
581.9 *** 591.9 *** 630*1 *** 502
[AN 3832261]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9220 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Szabadulás az érzelmek fogságából [elektronikus dok.] : tanulj meg félelem nélkül élni! / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-452-7
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3818675]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2021.
Bojs, Karin (1959-)
Min europeiska familj (magyar)
   Az én európai családom : 54000 év genetikai öröksége / Karin Bojs ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 322 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-104-1 fűzött : 4500,- Ft
Európa - emberszármazástan - humángenetika - ősrégészet
572.1/.4 *** 575.1/.2 *** 903(4)
[AN 3832294]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2021.
Buzan, Tony (1942-)
Mind map mastery (magyar)
   Elmetérképezés mesterfokon [elektronikus dok.] : így használd az univerzum leghatékonyabb mentális eszközét! / Tony Buzan ; ford. Erdő Orsolya. - Szöveg (epub : 15.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-527-2
mentálhigiénia - agykontroll - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3830897]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2021.
Cohen, Alan (1950-)
A course in miracles made easy (magyar)
   A csodák tanítása könnyedén [elektronikus dok.] : utazás a félelemtől a szeretetig / Alan Cohen ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-465-7
vallásos irodalom - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 244(089.3)
[AN 3818679]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
Becoming supernatural (magyar)
   Válj természetfelettivé! [elektronikus dok.] : hétköznapi emberek nem hétköznapi csodái / Joe Dispenza ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 15.7 MB). - Budapest : Bionergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163366. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-448-0
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3818595]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
Evolve your brain (magyar)
   Fejleszd a gondolkodásod : változtasd meg a gondolkodásod a tudomány segítségével / Joe Dispenza ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-486.
ISBN 978-963-507-079-4 kötött : 6490,- Ft
agykutatás - gondolkodás
159.955 *** 612.82
[AN 3838500]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2021.
Doty, James R. (1955-)
Into the magic shop (magyar)
   A varázsbolt [elektronikus dok.] : egy idegsebész lebilincselő története az agy rejtelmeiről és a szív titkairól / James R. Doty ; ford. Kernács Rebeka. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-450-3
Egyesült Államok - orvos - 20. század - 21. század - mentálhigiénia - memoár - elektronikus dokumentum
61(73)(092)Doty,_J._R.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3818648]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2021.
   Az érgyógyászat alapvonalai / szerk. Sótonyi Péter [et al.]. - Budapest : Medicina, 2021. - XX, 615 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-777-7 kötött : 7900,- Ft
érbetegség
616.13/.14
[AN 3832345]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2021.
   Gyermeknefrológia / szerk. Tulassay Tivadar, Szabó Attila. - Budapest : Medicina, 2021. - 711 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-800-2 kötött : 12800,- Ft
vesebetegség - gyermekgyógyászat
616.61-053.2
[AN 3833412]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2021.
Honigsbaum, Mark (1960-)
The pandemic century (magyar)
   Világjárványok száz esztendeje : a spanyolnáthától a COVID-19-ig / Mark Honigsbaum ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2021. - 382, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-375-8 fűzött : 4800,- Ft
orvostörténet - világjárvány - 20. század - 21. század
616.98(100)"191/201"
[AN 3833300]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2021.
Jois, R. Sharath (1971-)
Ageless (magyar)
   Kortalanul : egy jógi titkai a hosszú és egészséges élethez / R. Sharath Jois és Isha Singh Sawhney ; [ford. Seres Hajnal]. - [Budapest] : Szalai I., cop. 2020. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9731-2 fűzött : 3990,- Ft
jóga - egészséges életmód - életvezetés
615.851.86 *** 613 *** 613.865
[AN 3832267]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2021.
Katona Fruzsina (1993-)
   Harc az életért falatról falatra [elektronikus dok.] : szabadulás az evészavarok fogságából / Katona Fruzsina. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-065-8
táplálkozási zavar - pszichoterápia - memoár - elektronikus dokumentum
616.89-008.441.42(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3837368]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2021.
Kipp, Mastin (1982-)
Claim your power (magyar)
   Ragadd magadhoz az erőd! [elektronikus dok.] : 40 napos utazás a rejtett blokkok feloldása és életcélod kibontása érdekében / Mastin Kipp ; ford. Szebegyinszki Szilvia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81104-4-0
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3838150]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2021.
Kiss Verus
   Hegmesék : a császármetszésen innen és túl / Kiss Verus. - 2. jav. kiad. - [Fót] : [Kiss V.], 2021. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8886-0 v.
szülés - császármetszés - memoár
618.5-089.888.61(0:82-94)
[AN 3838505]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2021.
Kondé Zoltán (1973-)
   Az implicit megismerés kísérleti vizsgálatának módszertani lehetőségei Inquisit alkalmazásokkal / Kondé Zoltán, Varga Márk Márió. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-139.
ISBN 978-963-318-890-3 fűzött
pszichometria - kognitív pszichológia - módszertan
159.9.072 *** 165.194
[AN 3832793]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2021.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-291-392-6 fűzött : 2300,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
159.946 *** 028.1
[AN 3838511]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2021.
Mérő László (1949-)
   Az ész segédigéi [elektronikus dok.] / Mérő László ; Ember Márk előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (4 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-028-3 : 3400,- Ft
tudományelmélet - lélektan - gondolkodás - hangoskönyv
159.9 *** 159.955 *** 001
[AN 3829596]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2021.
Montvajszki László (1952-)
   A szarvasi tűzoltóság története : "...a tűz, a víz, a föld, minket örökre összeköt" / Montvajszki László ; [kiad. a 105 Alapítvány]. - Szarvas : 105 Alapítvány, 2020. - 305 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9550-9 kötött
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Békéscsaba). Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Szarvas (Békés megye) - tűzoltóság - testülettörténet
614.842.83(439-2Szarvas)(091)
[AN 3832775]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2021.
Nestor, James
Breath (magyar)
   Lélegzet : egy elveszett tudás újrafelfedezése / James Nestor ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-099-3 fűzött : 4490,- Ft
légzés - öngyógyítás
612.2 *** 615.89
[AN 3833330]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2021.
Osteen, Joel (1963-)
You can, you will (magyar)
   Képes vagy rá [elektronikus dok.] : a győztesek nyolc elengedhetetlen tulajdonsága / Joel Osteen ; ford. Lukács Ibolya Anna. - Szöveg (epub : 993 KB). - Budapest : Patmos Records, 2015 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165535. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5526-13-8)
vallásos irodalom - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 244
[AN 3834841]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2021.
Pegán Attila
   Fascia, a testtartás szervrendszere / Pegán Attila. - Budapest : Medicina, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-773-9 kötött : 5200,- Ft
anatómia - kötőszövet - mozgásszervek rendszere
611.018.2 *** 612.7
[AN 3833409]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2021.
Seelig, Tina (1958-)
What I wish I knew when I was 20 (magyar)
   Bárcsak 20 évesen tudtam volna mindezt! [elektronikus dok.] : hogyan fedezzük fel a problémákban a lehetőséget és fordítsuk őket a hasznunkra? / Tina Seelig ; ford. Vizdák Károly. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-451-0
életvezetés - siker - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3818674]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2021.
Somlósi Lajos (1954-)
   Az első virágzás életfonala és létkötelezettsége nőttön nővé növő nőknek / írta Somlósi Lajos ; [rajz. Somlósi Blanka]. - [Vönöck] : Szerző, 2021. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0662-5 fűzött
mentálhigiénia - nő - természetgyógyászat - ezoterika
613.865-055.2 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3833120]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2021.
Szegedi Diabétesz Nap (14.) (2019)
   SZDN XIV [elektronikus dok.] : Szegedi Diabétesz Nap, 2019. november 22-23. : program és tudományos előadás összefoglalók. - Szöveg (pdf : 997 KB). - Zsombó : Stand-Art Event Management Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164955. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6109-01-9
cukorbetegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3830890]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2021.
Szegedi Diabétesz Nap (15.) (2020)
   XV. Jubileumi Szegedi Diabétesz Nap [elektronikus dok.] : online továbbképzés, 2020. november 20-21. : program és tudományos előadás összefoglalók. - Szöveg (pdf : 642 KB). - Zsombó : Stand-Art Event Management Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166061. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6109-02-6
cukorbetegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3838104]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2021.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Mädchensache (magyar)
   Abszolút lány : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. ... Heike Herold ...] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-664-6 fűzött : 2450,- Ft
lány - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.2(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2) *** 613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3832748]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2021.
Thuróczy Bertalan (1994-)
   Futni, hinni, élni : egy könyv az élni akarásról / Thuróczy Bertalan ; [kiad. ... a Movember Magyarország Egyesület]. - [Budapest] : Movember Mo. Egyes., cop. 2021. - 209, [7] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0422-5 fűzött : 3990,- Ft
rákbetegség - gyógyulás - futás - mentálhigiénia - memoár
616-006(0:82-94) *** 796.422(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3833118]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2021.
Torgeby, Markus (1976-)
Sova ute (magyar)
   Életem a szabad ég alatt : útmutató a természetközeli élethez / Markus Torgeby és Frida Torgeby ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 185, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-228-7 kötött : 4990,- Ft
túlélés - természetjárás
614.8 *** 796.5
[AN 3832362]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2021.
Vámos Anna (1977-)
   Hátha / Vámos Anna. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2020. - [127] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-5640-47-6 kötött : 3790,- Ft
Nagy-Britannia - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - mentálhigiénia - ajándékkönyv - 21. század
613.865 *** 099.1 *** 76(=945.11)(410)(092)Vámos_A.
[AN 3832715]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2021.
Vass Zoltán
   A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai : projekció, kifejezés, mintázatok / Vass Zoltán. - 3. kiad. - Budapest : Flaccus, 2021. - 927 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 854-875.
ISBN 978-615-5278-72-3 kötött : 7980,- Ft
pszichodiagnosztika - kóros lelkiállapot - rajz - egyetemi tankönyv
159.946.4(075.8) *** 616.89-008.435(075.8) *** 159.9.072(075.8)
[AN 3838324]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2021.
Vithoulkas, George (1932-)
Levels of health (magyar)
   Az egészség szintjei / George Vithoulkas ; [ford. Nagy Kinga Krisztina]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2021. - 189, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5414-36-7 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3832593]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9251 /2021.
Millward, Simon
Fast guide to Cubase 5 (magyar)
   Cubase 5 : kezdőtől a profi szintig / Simon Millward ; [ford. ... Hosszú Tamás]. - Budapest : Collective Art, [2021], cop. 2010. - [27], 461 p. : ill. ; 24 cm. - (Controller books)
Bibliogr.: p. 421-422.
Fűzött : 7500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-0391-5)
szoftver - zenei szerkesztés - digitális technika
519.688Cubase *** 681.3.019
[AN 3833121]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9252 /2021.
Simon Katalin
   A kocsmáktól a fogadókig : a vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt / Simon Katalin. - Budapest : BFL, 2020. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949 ; 16.)
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 978-615-5635-14-4 fűzött
Óbuda - vendéglátás - vendéglátóipar - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
640.4(439-2Óbuda)"17/18" *** 394.9(439-2Óbuda)"17/18" *** 930.85(439-2Óbuda)"17/18"
[AN 3832194]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9253 /2021.
Horváth Lajos (1938-)
   A fekete holló csőrében : válogatott fila-történeti dolgozatok / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2021. - 464 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0703-5 fűzött
Magyarország - postatörténet - magyar történelem - bélyeg
656.835(439)(091) *** 656.8(439)(091) *** 943.9
[AN 3832641]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9254 /2021.
Bringsvaerd, Tor Åge (1939-)
Vov (magyar)
   Vau : kutyák a mesékben, mítoszokban és a néphiedelemben - a világ minden tájáról / Tor Åge Bringsvaerd ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 978-963-278-634-6 kötött : 5995,- Ft
kutya - művelődéstörténet - mitológiai ábrázolás - folklór
636.7 *** 930.85 *** 398(100)
[AN 3833273]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2021.
Herriot, James (1916-1995)
   Kutyás történetek [elektronikus dok.] : 2. rész / James Herriot ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (2 h 54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Szász Imre. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-387-1 : 3400,- Ft
állatorvos - kutya - memoár - hangoskönyv
636.7(0:82-94) *** 619(0:82-94)
[AN 3829639]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2021.
Maguire, Kay
The Kew gardener's guide to growing fruit (magyar)
   Gyümölcstermesztés házikertben szakszerűen, könnyedén / Kay Maguire ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-123-5 kötött : 4500,- Ft
amatőr kertészkedés - gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3832551]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2021.
Wilford, Richard (1964-)
The Kew gardener's guide to growing bulbs (magyar)
   Hagymás és gumós dísznövények / Richard Wilford ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-124-2 kötött : 4500,- Ft
amatőr kertészkedés - dísznövény
635.92
[AN 3832557]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9258 /2021.
Fördős Zé (1977-)
   Megúszós kaják 2 / Fördős Zé. - [Budapest] : Lunchbox K., [2020]. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81611-0-7 kötött : 6490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3832383]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2021.
Lugosi BaBett (1959-)
   Dédanyósom receptgyűjteménye : Namika féle recept gyűjtemény : az 1800-1900-as évek ételei / Lugosi BaBett. - Budapest : Lugosi B., 2021. - 210 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0410-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3833156]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2021.
Urbancsokné Pljesovszky Ildikó
   Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve / Urbancsokné Pljesovszky Ildikó ; [kiad. a Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtár]. - Szarvas : Tessedik S. Múz. és Vár. Kvt., 2020. - 129 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-81046-6-1 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Szarvas (Békés megye) - néprajz - magyarországi szlovákok - hétköznapi élet - ételspecialitás - századforduló - napló - ételrecept
641.568(439-2Szarvas)(083.12) *** 39(=854)(439-2Szarvas)(093) *** 316.347(=854)(439)"190"(0:82-94)
[AN 3832511]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9261 /2021.
Trasancos, Stacy A.
20 answers: bioethics (magyar)
   Bioetika : 20 kérdés, 20 válasz / Stacy A. Trasancos ; [ford. Sallai Gábor]. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., cop. 2020. - 80 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5779-07-7 fűzött
bioetika
174 *** 614.253
[AN 3831989]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9262 /2021.
Augustinus Aurelius (354-430)
Enarrationes super psalmos (magyar)
   Zsoltármagyarázatok / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2017-2020. - 7 db ; 24 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3664745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., 133-150. zsoltár. - 2020. - 363 p.
ISBN 978-963-535-003-2 kötött : 3900,- Ft
[AN 3832173] MARC

ANSEL
UTF-89263 /2021.
Baráth Éva
   Létforrás?! : az értékesség, szerethetőség felfedezése / Baráth Éva ; Ávilai Teréz és Virginia Satir alapján ; [graf. ... Bakay Júlia]. - Budapest : Dessewffy Investment Kft., 2020. - 237 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 978-615-00-9860-9 fűzött : 3750,- Ft
keresztény misztika - lélektan - önismeret
248.2 *** 159.9 *** 159.923.2
[AN 3832207]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2021.
   Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból : a Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben. - Utánny. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2021. - 572, [1] p. : ill. ; 24 cm + 6 mell. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 5.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2002. - Bibliogr.: p. 526-546.
ISBN 963-206-741-X kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
egyháztörténet - 18. század - egyházlátogatási jegyzőkönyv
284.2(439-03DunántúliEgyházkerület)"177"(093)
[AN 3838545]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2021.
Egrégi Bebek Pelsőczy Katalin (1965-)
   Angyal és közöny / Egrégi Bebek Pelsőczy Katalin ; [kiad. az Irodalmi Rádió ...]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 58, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6270-10-8 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3833227]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2021.
Gendur Zsolt (1971-)
   A valós élet útján : a múlt árnyékától mentesen / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo, cop. 2021. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-06-3 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3833165]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2021.
Hodos Gábor
   Az irsai gyülekezet története / Hodos Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 64 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
Fűzött
Irsai Evangélikus Egyházközség
Albertirsa - egyházközség - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
284.1(439-2Albertirsa)(091)
[AN 3832564]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2021.
Horn, Trent
20 answers: abortion (magyar)
   Abortusz : 20 kérdés, 20 válasz / Trent Horn ; [ford. Sallai Gábor]. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., cop. 2020. - 71 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5779-06-0 fűzött
művi abortusz - fogamzásgátló - vallási erkölcs
241 *** 618.39-089.888.14 *** 615.256.3
[AN 3831996]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2021.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   II. János Pál megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, 1978-2005 / [... szerk. Diós István] ; [a szerk. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Mathleyné Landthaller Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 3 db ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-941-6 fűzött : 9800,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - enciklika
262.131.22János_Pál,_II. *** 348.115
[AN 3838312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Enciklikák, apostoli buzdítások, apostoli levelek. - 970 p.
ISBN 978-963-277-942-3
[AN 3838316] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Enciklikák, apostoli buzdítások, apostoli levelek. - 894 p.
ISBN 978-963-277-943-0
[AN 3838317] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Beszédek, levelek, üzenetek. - 351 p.
ISBN 978-963-277-944-7
[AN 3838320] MARC

ANSEL
UTF-89270 /2021.
Köves-Zulauf, Thomas (1923-)
   Római vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok / Thomas Köves-Zulauf. - Budapest : Typotex : BTK Moravcsik Gy. Int., cop. 2021. - 440 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Daphnon. 2., Tanulmánykötetek, ISSN 2786-1694 ; 1.)
Bibliogr.: p. 405-422.
ISBN 978-963-493-126-3 fűzött : 2500,- Ft
római vallás - latin irodalom története
292.21 *** 871(091)
[AN 3833602]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2021.
Lindner Gyula (1987-)
   Personal religion in classical Athens / Gyula Lindner. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History, 2020. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (István Hahn lecturers, ISSN 2061-7348 ; 8.)
Bibliogr.: p. 124-138.
ISBN 978-963-489-247-2 fűzött
ókori Görögország - ógörög vallás - görög mitológia - vallástörténet - művelődéstörténet
292.11 *** 930.85(38)
[AN 3833024]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2021.
Mótyán Tibor (1950-)
   A Tranoscius : Cithara et phiala sanctorum : gondolatok a cseh, lengyel és szlovák evangélikusok ének- és imádságos könyvéről : myšlienky o knihe piesní a modlitieb českých, slovenských a pol'ských evanjelikov / Mótyán Tibor. - Szarvas : [Tessedik S. Múz. és Vár. Kvt.], 2020. - 60, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-R
Közread. a Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtár. - Magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. [61].
ISBN 978-615-81046-7-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Tranovský, Juraj (1592-1637). Cithara sanctorum
Közép-Európa - evangélikus egyház - művelődéstörténet - szlávok - 17. század - könyvritkaság - egyházi énekeskönyv - imakönyv - auditív dokumentum
245 *** 243 *** 094(439)"16" *** 930.85(=81)(4-11) *** 284.1(=81)(4-11)
[AN 3832520]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2021.
Nydahl, Hannah (1946-2007)
   Látásmód, meditáció és cselekvés : a koppenhágai előadások, 2001 / Hannah Nydahl ; [közread. a ... Gyémánt Út Buddhista Közösség]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2021. - 66, [1] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3832622]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2021.
Osteen, Joel (1963-)
Next level thinking (magyar)
   Hogyan gondolkozol? [elektronikus dok.] : a sikert eredményező hozzáállás 10 alapelve / Joel Osteen ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - Szöveg (epub : 834 KB). - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5526-98-5)
vallásos irodalom - életvezetés - elektronikus dokumentum
244 *** 613.865
[AN 3834864]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2021.
Péntek László
   Kivonatok a polgárdi református egyház presbiteri jegyzőkönyvéből / Péntek László. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2020. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5523-73-1 fűzött
Polgárdi Református Egyházközség
Polgárdi - egyháztörténet - református egyház - egyházközség - 20. század - ezredforduló
284.2(439-2Polgárdi)"196/200"
[AN 3832666]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2021.
Samael Aun Weor (1917-1977)
Las respuestas que dió un lama (magyar)
   Egy láma válaszai / [riporter] Kwen Khan Khu. - [Fülöpjakab] : Urbán-Farkas E., 2020. - 77, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Samael Aun Weor
ISBN 978-615-00-8354-4 fűzött
gnoszticizmus - ezoterika
273.1 *** 133.25
[AN 3833042]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2021.
Stoffán György (1958-)
   Sum paratus! : Mindszenty József hercegprímás utolsó öt éve... a száműzetésben / Stoffán György. - Budapest ; [Besnyő] : Stoffán Gy., 2021. - 164, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9380-2 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3832718]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2021.
Szabó János
   A puritanizmus hatása az amerikai forradalomra, különös tekintettel Új-Anglia kolóniára / Szabó János. - Budapest : Advent K. ; Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2020. - 287 ; 21 cm. - (Adventista akadémia)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5907-29-6 fűzött
Egyesült Államok - történelem - presbiteriánus egyház - 17. század - 18. század
285/286 *** 973"16/17"
[AN 3833270]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2021.
   A Szűzanya első szombatja. - [Budapest] : Pintérné Bata M., [2020]. - 66, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9933-0 fűzött
mariológia - ima
232.931 *** 243
[AN 3832169]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2021.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Magyar egyháztörténelem / Tonhaizer Tibor. - Budapest : Advent K. ; Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2020. - 302 p. ; 21 cm. - (Adventista akadémia)
Bibliogr.: p. 299-302.
ISBN 978-615-5907-27-2 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
28(439)(091)(075.8)
[AN 3833280]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2021.
Tóth Krisztina (1973-)
   A váci káptalan középkori oklevelei, 1227-1242[!1342] : [emlékkötet S. E. R. Dr. Varga Lajos püspök 70. születésnapjára] / Tóth Krisztina ; [a bev. tanulmányt angol nyelvre ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Vác : Váci Egyházmegye, 2020. - 470, [25] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Váci Egyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465 ; 17.)
A bevezető tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5484-06-3 kötött
Vác - egyháztörténet - katolikus egyház - káptalan - jogtörténet - hiteles hely - 13. század - 14. század - oklevél - emlékkönyv
282(439-2Vác)"12/13"(093) *** 262.142.6(439-2Vác)"12/13"(093) *** 930.222.4(439-2Vác)"12/13"(093) *** 347.961(439)(091)
[AN 3832330]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2021.
West, Christopher (1969-)
Eclipse of the body (magyar)
   Testfogyatkozás : hogyan veszítettük el a szex, a nemiség, a házasság és a család értelmét? : és hogyan tudnánk újra rátalálni? / Christopher West ; [ford. Sallai Gábor]. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., cop. 2019. - 80 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5779-04-6 fűzött
nemi erkölcs - házasság
265.5 *** 176 *** 173
[AN 3831986]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2021.
Zalahegyi Zoltán
   History of the Unification Movement in Hungary = Az Egyesítő Mozgalom története Magyarországon / Zalahegyi Zoltán. - [Győr] : [Zalahegyi Z.], [2020]. - 97 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0250-4 fűzött
Egyesítő Egyház
Magyarország - egyháztörténet - vallási mozgalom
289(439)Egyesítő_Egyház
[AN 3832752]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9284 /2021.
Beregnyei Miklós
   Múltszeletek : forrásmunkák, dokumentumok, statisztikai adatok Paks múltjáról / Beregnyei Miklós ; [kiad. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.]. - Paks : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2021]. - 154, [2] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Paks - helytörténet - történeti demográfia
314.18(439-2Paks)(083.41) *** 943.9-2Paks
[AN 3832744]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2021.
Clearfield, Chris
Meltdown (magyar)
   Leolvadás : miért hibásodnak meg a rendszereink, és mit tehetünk ellene? / Chris Clearfield, Tilcsik András ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 302, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-373-4 fűzött : 3990,- Ft
szociálpszichológia - egyén-közösség kapcsolat - szervezéstudomány - civilizációs-kulturális rendszer - munkalélektan - hiba
316.454.2 *** 316.6 *** 316.334 *** 65.01
[AN 3833296]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2021.
Czingel Szilvia (1970-)
   A női test alakváltozatai, 1880-1945 [elektronikus dok.] / Czingel Szilvia. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-452-7
Magyarország - nőtörténet - művelődéstörténet - testkultúra - testápolás - nők egészsége - női ruházat - 20. század - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439)"188/194" *** 930.85-055.2(439)"188/194" *** 646.7 *** 391.2 *** 613-055.2(439)"188/194"
[AN 3823707]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2021.
   Digitális kommunikáció és tudatosság : [tanulmányok] / szerk. Balázs László. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 228 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-534-074-3 fűzött : 2000,- Ft
kommunikáció - digitális technika - információs társadalom - információtechnika - médiaismeret
316.774 *** 681.3.004.14 *** 371.68
[AN 3833188]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2021.
Domán Imre (1915-1989)
   A szarvasi cigányok II / írta Domán Imre ; [kiad. a Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtár]. - Szarvas : Tessedik S. Múz. és Vár. Kvt., 2020. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-81046-4-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
cigányság - szarvas - szociográfia - néprajz - Kádár-korszak
308(=914.99)(439-2Szarvas)"198" *** 39(=914.99)(439-2Szarvas)
[AN 3832516]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2021.
Dusa Ágnes (1986-)
   Hallgatók nemzetközi mobilitása a XXI. század elején / Dusa Ágnes Réka. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 10.)
Bibliogr.: p. 191-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-863-7 fűzött
Magyarország - Debrecen - ifjúságszociológia - társadalmi mobilitás - tanulmányút - tanuló - egyetemi hallgató - külföldi munkavállalás - kérdőíves felmérés - 21. század
316.37-057.87(439)"200/201" *** 378.18(439)"201" *** 378.18(439-2Debrecen)"201" *** 331.556.46-057.87(=945.11)(100)"201"
[AN 3832783]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2021.
   Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban / szerk. Kovách Imre ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : Argumentum : TK, [2021]. - 432 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-418-035-7 kötött : 4300,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - társadalmi rétegződés - 21. század
316.444(439)"201" *** 316.34(439)"201"
[AN 3832218]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2021.
   Klenoty sarvašských Slovákov = Szarvasi szlovákok ékszerei / [... vyd. ... Anna Franková] ; [vydav. Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš]. - 2. doplnené vyd. - Sarvaš : Slovenská národnostná samospráva, 2020. - 154, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [154].
ISBN 978-615-01-0779-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - magyarországi szlovákok - néprajz
316.347(=854)(439-2Szarvas) *** 39(=854)(439-2Szarvas)
[AN 3838520]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2021.
   Mobilitás és integráció a magyar társadalomban / szerk. Kovách Imre ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : Argumentum : TK, [2021]. - 375 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-418-034-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - társadalmi mobilitás - területi mobilitás - 21. század
316.444(439)"201" *** 316.4.052(439)"201" *** 314.7(439)"201"
[AN 3832216]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9293 /2021.
Eastman, Charles Alexander (1858-1939)
Indian boyhood (magyar)
   Indián farkaskölyök / Charles Alexander Eastman Ohiyesa ; [ford. Dudich Ákos] ; [... ill. Ölveczky Gábor]. - [Budapest] : Konkrét Kv., 2021. - 161, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5899-09-6 fűzött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - indiánok - hagyomány - életmód - memoár
39(=97)(73)(0:82-94)
[AN 3833470]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2021.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 5990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.964.26 *** 159.922.1-055.2
[AN 3838503]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2021.
Fry, Stephen (1957-)
Heroes (magyar)
   Héroszok [elektronikus dok.] : ókori szuperhősök csodálatos kalandjai / Stephen Fry ; ford. Kisantal Tamás. - Szöveg (epub : 11.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-295-9
görög mitológia - elektronikus dokumentum
398.221(38)
[AN 3837350]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2021.
Novák Béla
   A párbajozó úriember [elektronikus dok.] / Novák Béla. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2020. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-304-8
párbaj - jogtörténet - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
394.84(439)(091) *** 343.613(439)(091) *** 930.85(439)".../08"
[AN 3838132]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2021.
   Nyelvtörők : vidám anyanyelv. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mókatár
ISBN 978-963-520-036-8 fűzött : 999,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3832649]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2021.
   Számvetés és tervezés : a néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században / szerk. Cseh Fruzsina, Mészáros Csaba, Borsos Balázs. - [Budapest] : BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, 2020. - 642 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Summa ethnographica, ISSN 2498-485X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-749-7 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - néprajz - folklorisztika - interdiszciplináris módszer - társadalomtudomány - felsőoktatás - 21. század
39.001(100)"20" *** 39(100) *** 378.639(439) *** 30
[AN 3832522]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9299 /2021.
Balás Emőke, R.
   A jobb kéznek mindig szabadnak kell lennie a kézfogásra : Sümegi Vilmos 7 élete / R. Balás Emőke ; sajtó alá rend., szerk. és jegyzetekkel ell. Illényi Balázs. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 223 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-83-8 kötött : 3900,- Ft
Sümegi Vilmos (1864-1938)
Magyarország - politikus - újságíró - 19. század - 20. század
32(439)(092)Sümegi_V. *** 070(439)(092)Sümegi_V.
[AN 3832380]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2021.
Kőrössi P. József (1953-)
   Zsákutca két irányból [elektronikus dok.] : köszönjük neked, Kondukátor! / Kőrössi P. József. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-255-3
Románia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - szocialista rendszer - 20. század - antológia - elektronikus dokumentum
321.74(498)"197/198"(0:82-822) *** 894.511-822(498) *** 894.511-822
[AN 3837376]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2021.
Mathey Éva (1975-)
   Az Egyesült Államok és a magyar revíziós törekvések a két világháború között / Mathey Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084 ; 7.)
Bibliogr.: p. 193-224.
ISBN 978-963-318-893-4 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - külpolitika - revizionizmus - két világháború közötti időszak
329.275(439)"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 327(73)"192/193"
[AN 3832669]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2021.
Molnár Lajos (1942-)
   Egy konzul visszaemlékezései : beszámoló a konzuli munka szépségeiről és nehézségeiről, 1984-2005 / Molnár Lajos. - Budapest : Molnár L., cop. 2021. - 175 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0560-4 fűzött
Magyarország - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Molnár_L.(0:82-94)
[AN 3832490]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2021.
Osnos, Evan (1976-)
Joe Biden (magyar)
   Joe Biden [elektronikus dok.] : a normalitás embere / Evan Osnos ; ford. Avar János és Avar Katalin. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5274-85-5)
Biden, Joseph R. (Jr.) (1942-)
Egyesült Államok - politikus - államfő - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(73)(092)Biden,_J._R.,_Jr.
[AN 3837343]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2021.
Puzsér Róbert (1974-)
   Demokrácia Részvénytársaság [elektronikus dok.] : így készült az Orbán-rendszer / [riporter] Puzsér Róbert. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-319-2
Magyarország - politikatörténet - politikus - híres ember - ezredforduló - 21. század - interjú - rádióműsorszám - elektronikus dokumentum
32(439)"199/200"(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 791.9.096(439) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3838114]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2021.
Tóthné Espák Gabriella (1973-)
   Seminal years : federal multicultural policies and the politics of indigeneity in Canada and Australia between 1988-1992 / Gabriella T. Espák. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 170 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-170.
ISBN 978-963-318-897-2 fűzött
Kanada - Ausztrália - őshonos - bennszülött - emberi jog - nemzettudat - multikulturalizmus - esettanulmány
325.454(100) *** 341.231.14 *** 316.7(=00)(71) *** 316.7(=00)(94)
[AN 3832795]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2021.
Zétényi Zsolt (1941-)
   Trianon és az antalli ígéret, avagy Határbiztosító kikötések és a politikus lelkiismerete Magyarország 20. századi nemzetközi szerződéseiben / Zétényi Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2020. - 138 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-087-9 fűzött : 2200,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - külpolitika - miniszterelnök - trianoni békeszerződés - revizionizmus - határkérdés - 20. század - rendszerváltás - vitairat
329.275(439)"19" *** 341.382"1920" *** 327(439)"199" *** 32(439)(092)Antall_J.
[AN 3833257]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9307 /2021.
Borsos Lajos
   Das Neue Testament : das Vermächtnis der Skythen / Lajos Borsos. - Zürich ; Badacsonytomaj ; Budapest : Borsos L., 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-263.
ISBN 978-615-01-0159-0 fűzött
történelem - ókor - ókori kultúra - szkíták - vallástörténet
93 *** 930.85(3) *** 930.85(395.1) *** 291
[AN 3832305]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2021.
   Felirattani közlemények és tanulmányok 2020-ból / szerk. Kovács Péter és Szabó Ádám. - Budapest : [MTA], 2021. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia epigraphica Pannonica, ISSN 2559-8805 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-967-3 fűzött
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora
930.271(=71)(398.6)
[AN 3832997]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2021.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Corvin János és Lepoglava pálos kolostora / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2021. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-62-7 fűzött : 500,- Ft
Corvin János (1473-1504)
Magyarország - Horvátország - Lepoglava - pálosok - kolostor - templom - történelmi személy - 15. század - 16. század
943.9(092)Corvin_J. *** 726.7(439.24-2Lepoglava)(091) *** 726.54(439.24-2Lepoglava)(091) *** 271.791(439.24)(091)
[AN 3832326]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2021.
Kelemen András (1940-)
   Ablak a török világra : török népek sokszínű világa / Kelemen András. - Budapest : Kairosz, 2021. - 220 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-082-4 fűzött : 3500,- Ft
művelődéstörténet - néprajz - török népek - sámánizmus
930.85(=943) *** 398.49 *** 291.612
[AN 3833458]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2021.
Koltói Ádám (1943-)
   Beszélgetéseim : ceglédi emberek, sorsok / Koltói Ádám. - Cegléd : Panoráma Média Kft., 2020. - 215 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8725-2 kötött
Cegléd - helyi társadalom - híres ember - interjú - rádióműsorszám
929(439-2Cegléd)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3832573]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2021.
Marriott, Emma
Long live the queens (magyar)
   Királynők és királynék a történelem viharában [elektronikus dok.] / Emma Marriott ; ill. Stuart Patience ; ford. Boross Anna. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-287-4
uralkodó - uralkodócsalád - nő - világtörténelem - elektronikus dokumentum
929-055.2(100) *** 930.9
[AN 3839159]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2021.
Monok István (1956-)
   A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély olvasmányműveltségében [elektronikus dok.] / Monok István. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2020. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-273-7
Magyarország - Erdély - művelődéstörténet - humanizmus - reformáció - könyvkultúra - újkor - elektronikus dokumentum
930.85(439)"14/16" *** 09(439)"14/16" *** 284(439)"14/16"
[AN 3839152]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2021.
Ónody Magdolna (1929-)
"Íme, a festő" (új kiadása)
   Munkácsy Mihályról és rokonairól [elektronikus dok.] : "különös, hogy milyen boldog voltam akkor" / Ónody Magdolna. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 2.7 MB) (pdf : 50.6 MB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-1660680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német, francia, angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-6237-35-4 (epub)
ISBN 978-615-6237-36-1 (mobi)
ISBN 978-615-6237-34-7 (pdf)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 20. század - családtörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439) *** 75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3838144]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2021.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2021. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 5499,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3838380]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2021.
Wittner Mária (1937-)
   Életre ítélve : Wittner Mária igazsága / beszélgetőtárs Koltay Gábor. - [Budapest] : Szabad Tér, 2021. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88277-2-2 kötött
Wittner Mária (1937-)
Magyarország - 1956-os forradalom - történelmi személy - 20. század - 21. század - életútinterjú
943.9"1956"(092)Wittner_M.(047.53)
[AN 3838509]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2021.
   Wojna polsko - bolszewicka w świetle stosunków polsko - węgierskich : [materiały konferencyjne] : [Budapeszt 2020] = A lengyel - szovjet háború a lengyel - magyar kapcsolatokban : [konferenciakötet] / [szerk. ... Robert Rajczyk] ; [közread. a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum ...]. - Budapest : Lengyel Kutatóint. és Múz., 2020. - 119 p. ; 21 cm
A 2020. júl. 28-án azonos címmel rendezett online konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva lengyel és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva lengyel és magyar nyelven
ISBN 978-615-81028-6-5 fűzött
Lengyelország - Szovjetunió - Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - hadtörténet - két világháború közötti időszak
940-11"191/192" *** 355.48(438)"1919/1920" *** 355.48(47)"1919/1920"
[AN 3832178]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9318 /2021.
Benda László (1951-)
   A Tiltott Város [elektronikus dok.] / írta Benda László ; fotók Kocsis András Sándor. - Szöveg (epub : 63.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-4551-00-6)
Peking - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.510-2Beijing(084.12) *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 3837374]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2021.
Kalmár János (1952-)
   Tilos a ki : fotók és írások a kijárási tilalom alatti Budapest éjszakáiról a koronavírus-járvány idején 2020. november és 2021. február között / [fotó Kalmár János]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 107 p. : ill. ; 22x25 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-544-423-6)
Budapest - helyismeret - vesztegzár - 21. század - fényképalbum
908.439-2Bp."2020/2021"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_J.
[AN 3832321]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2021.
   Különleges múzeumok és gyűjtemények Magyarországon. - Szombathely : B.K.L. K., 2020-. - Ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok, ISSN 2732-1363)
Magyarország - múzeum - útikönyv
914.39(036) *** 069(439)(036)
[AN 3802604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 175 p.
ISBN 978-615-5725-23-4 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3833453] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9321 /2021.
Rubinstein, Julian (1968-)
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A Viszkis : bankrablások, jégkorong, szőrmecsempészet Erdélyből, túlórázó detektívek és összetört szívek hiteles története / Julian Rubinstein ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2021. - 444, [12] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A viszkis rabló balladája" címmel is. - Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-405-564-8 fűzött : 3990,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.919(439)(092)Ambrus_A.(0:82-31)
[AN 3838373]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9322 /2021.
Nógrádi György (1949-)
   A világ, amiben élünk / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-353-6 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - külpolitika - biztonságpolitika - szakértő - 20. század - 21. század - memoár
355.02(439)(092)Nógrádi_Gy.(0:82-94) *** 327(100)"19/20"(0:82-94)
[AN 3832340]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2021.
Szathmáry Tibor (1948-)
   Ragyog az aranytól, vörös a vértől : a Szathmáry gyűjtemény / [Szathmáry Tibor]. - [Balatonkenese] : Szathmáry T., 2021. - XVII, 277 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 274-275. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-01-0571-0 kötött
Magyarország - fegyver - katonai felszerelés - magángyűjtemény
623.44(100)"15/18" *** 355.66(100)"15/18" *** 069.017(439)Szathmáry
[AN 3832312]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9324 /2021.
   Adóismeretek : [2021] / [szerk. Fellegi Miklós]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2021. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. ápr. - Bibliogr.: p. 429-431.
ISBN 978-963-638-191-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3838230]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2021.
Barabás Miklós
   Munkaügyi útmutató és bérszámfejtési példatár, 2021 / Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon, cop. 2021. - 250 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5640-50-6 fűzött : 10500,- Ft
Magyarország - bér - számvitel - útmutató
331.2(439)(036)
[AN 3838217]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2021.
Bland, David J. (1976-)
Testing business ideas (magyar)
   Üzleti ötletek tesztelése / írta David J. Bland, Alex Osterwalder ; [ford. ... Beke Ádám]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - XIII, 349 p. : ill., színes ; 19x24 cm
ISBN 978-615-6167-03-3 fűzött : 8900,- Ft
stratégiai menedzsment - teljesítménymenedzsment
658.1.012.2
[AN 3833504]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2021.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Kisadózók ABC-je, 2021 / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2021]. - 2 db ; 23 cm
Lezárva: 2021. jan 29.
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3833249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., KATA. - 223 p.
ISBN 978-615-80211-5-9 fűzött : 5790,- Ft
[AN 3833254] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., KIVA. - 103 p.
ISBN 978-615-80211-6-6 fűzött : 4790,- Ft
[AN 3833256] MARC

ANSEL
UTF-89328 /2021.
   Harsányi János élete és munkássága / Simon János szerk. - Budapest : CEPoliti, 2019-. - 24 cm
Harsányi János (1920-2000)
Egyesült Államok - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - játékelmélet
330(73)(=945.11)(092)Harsányi_J. *** 519.83
[AN 3783679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Egy játékos elme észszerűsége. - 2020. - 290 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-20-0 fűzött
[AN 3832132] MARC

ANSEL
UTF-89329 /2021.
   Könyvvezetési ismeretek / [szerk. Siklósi Ágnes]. - Budapest : Saldo, 2021. - 276 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-608-5 fűzött : 5100,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3833137]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2021.
Rekettye Gábor (1944-)
   Villányból Tokióba [elektronikus dok.] : egy külkereskedő-diplomata-egyetemi professzor kalandos élete / Rekettye Gábor. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5758-54-6)
Rekettye Gábor (1944-)
Magyarország - közgazdász - egyetemi tanár - diplomata - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
330(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94) *** 37(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94) *** 327(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94)
[AN 3825354]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9331 /2021.
Cserhalmi Imre (1934-)
   Idősotthon - belülről [elektronikus dok.] : 66 nap karanténban / Cserhalmi Imre. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-291-1
magyar irodalom - nyugdíjasotthon - napló - elektronikus dokumentum
364.442.046.6(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3839162]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2021.
   Egészséges Hegyvidék / [szerk. Stoff Csaba] ; [közread. a] Hegyvidéki Önkormányzat. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2019. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - egészségügyi ellátás
364.444(439-2Bp.XII.)
[AN 3832542]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9333 /2021.
   Diverse projekt : tanári kézikönyv / [szerk. Cziboly Ádám] ; [ford. Kucserka Zsófia] ; [közread. az] InSite Drama Nonprofit Kft. - Budapest : InSite Drama Nonprofit Kft., 2021. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1019-6 fűzött
drámapedagógia - oktatástechnológia - szociális kompetencia - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 371.68(072) *** 37.035(072)
[AN 3833159]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2021.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: Ferencz Árpád / [szerk.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2020. - 242 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-75-2 fűzött
Ferencz Árpád (1937-)
Erdély - Segesvár - pedagógus - határon túli magyarság - iskolatörténet - gimnázium - 20. század - 21. század
37(498)(=945.11)(092)Ferencz_Á. *** 373.54(498.4-2Segesvár)(=945.11)(091) *** 316.347(=945.11)(498)
[AN 3833141]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2021.
Gärtner István
   Energetika a középiskolák számára : felel-e az energiatermelés az éghajlatváltozásért? / Gärtner István ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-6316-04-2 fűzött
fizikatanítás - energetika - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 504.03(072) *** 620.9(072)
[AN 3832119]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2021.
Hegedűs Roland (1989-)
   Kompetenciák, hátrányok, térségek, avagy Honnan s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba? / Hegedűs Roland. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-895-8 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - hátrányos helyzetű - középfokú oktatás - felsőoktatás - területi egyenlőtlenség - kérdőíves felmérés - 21. század
37.015.4(439)"201" *** 378(439)"201" *** 376.6(439)"201" *** 332.1
[AN 3832785]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2021.
   Iskolakerti alapozó alprogram : III. ütem, 2020 : 50 óvodakert + 50 iskolakert fejlesztése Magyarország teljes területén / [szerk. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta, Pauliczky Nóra] ; [kiad. az Iskolakertekért Alapítvány]. - Budapest : Iskolakertekért Alapítvány, 2020. - [92] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - iskola - óvoda - kert - környezeti nevelés
371.38(439) *** 372.48 *** 634 *** 372.3
[AN 3832187]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2021.
Juhász András (1948-)
   Kísérletekhez, jelenségekhez kapcsolt fizikapéldák, gyakorlati feladatok / Juhász András, Tasnádi Péter ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021. - 177 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6316-06-6)
fizikatanítás - példatár - tanári segédkönyv
372.853(072)(076)
[AN 3832052]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2021.
   A mozgás felfedezése gyermekkorban / [közread. a] Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : MDSZ, 2020-. - ill., színes ; 31 cm
keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek
testnevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 3832368]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 175 játékos aktivitás a mozgáskoncepciók megismeréséhez / Csányi Tamás. - 2020. - 148 p.
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-615-5518-14-0 kötött
[AN 3832372] MARC

ANSEL
UTF-89340 /2021.
Piláth Károly
   STEM receptek fizikatanároknak : ötletek a csúcstechnika használatához a hagyományos fizikai kísérletekben / Piláth Károly ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021. - 198 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6316-05-9)
fizikatanítás - kísérlet - mérőműszer - digitális technika - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 681.3.004.14(072) *** 53.08(072) *** 53.03(072)
[AN 3832046]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2021.
Tasnádi Péter (1942-)
   Víz a légkörben és a talajban : villámok, cseppkövek, gejzírek és más természeti csodák / Tasnádi Péter és Illy Judit ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6316-03-5)
fizikatanítás - meteorológia - geofizika - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 551.5(072) *** 550.3(072)
[AN 3832122]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2021.
Urbán Jánosné Forró Gizella
   Urbán János felesége voltam : emlékezések és történetek Urbán Jánosról / Urbán Jánosné Forró Gizella ; [közread. a] Rákóczi Szövetség. - Budapest : Rákóczi Szövets., [2021]. - 108 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6245-02-1 fűzött
Urbán János (1939-2012)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Urbán_J.
[AN 3833142]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2021.
YPT toolkit (magyar)
   Oktatási segédanyag nyílt végű kísérleti projektfeladatok tervezéséhez és kivitelezéséhez / Sergej Faletič [et al.] ; [ford. Schnider Dorottya] ; [közread. az] ELTE Fizika Doktori Iskola. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2021. - 58 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6316-07-3)
fizikatanítás - módszertan - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 371.38(072)
[AN 3832055]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9344 /2021.
Agassi, Andre (1970-)
Open (magyar)
   Open : önéletrajz / Andre Agassi ; [ford. Szabados Tamás]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 527, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-268-5 fűzött : 4499,- Ft
Agassi, Andre (1970-)
Egyesült Államok - sportoló - tenisz - 20. század - ezredforduló - memoár
796.342(73)(092)Agassi,_A.(0:82-94)
[AN 3838456]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2021.
Avarffy Elek (1880-1946)
   Vadászutakon / Avarffy Elek. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 244, [1] p., [32] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 26.)
ISBN 978-963-9783-26-3 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3838475]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2021.
Dávid Sándor (1937-)
Keleti 100 (angol)
   The queen of gymnastics, 100 years of Ágnes Keleti / Sándor Dávid, Dezső Dobor ; [publ. by Hungarian Gymnastics Federation]. - Budapest : Hung. Gymnastics Federation, 2020. - 336, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9247-8 kötött
Keleti Ágnes (1921-)
Magyarország - sportoló - torna - olimpikon - 20. század - 21. század
796.41(439)(092)Keleti_Á.
[AN 3832603]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2021.
Jakabfi Zsanett (1990-)
   Amiről még nem meséltem.. : beszélgetések Jakabfi Zsanett BL-győztes magyar labdarúgóval / Elbert Gábor. - [Budapest] : Sportrops Kft., 2021. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1021-9 fűzött : 4490,- Ft
Jakabfi Zsanett (1990-)
Magyarország - labdarúgó - 21. század - életútinterjú
796.332(439)(092)Jakabfi_Zs.(047.53)
[AN 3832317]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2021.
   A kajak-kenu sportág alapjai / szerzők Baky Dániel [et al.] ; [közread. a] Magyar Kajak-Kenu Szövetség. - Budapest : MKKSZ, 2020. - 187 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 978-615-01-0612-0 fűzött
kajaksport - kenusport
797.122
[AN 3832611]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2021.
Ozsvár András (1957-)
   Judo biblia : I. rész / [vál., szerk. és írta] Ozsvár András ; [közread. az] Óbudai Judo Club. - [Budapest] : Óbudai Judo Club, 2020. - 296 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0182-8 fűzött
Magyarország - sporttörténet - cselgáncs
796.853.23(439)(091)
[AN 3832397]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2021.
Róka Sándor (1958-)
   Zénón figyelmeztetése : feladatok a matematika történetéből / Róka Sándor. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 179 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-110-2 fűzött : 2700,- Ft
matematikatörténet - matematikai fejtörő - példatár - ifjúsági könyv
793.7(02.053.2) *** 51(100)(091)(076)
[AN 3832127]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2021.
Salzmann Zoltán
   Ötven felett, 1655 alatt avagy Nagy Duna-túra felnőtteknek Pest alatt / Salzmann Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1269-5 fűzött
Közép-Duna alsó része - Magyarország - evezősport - memoár
797.12(439)(282.243.74)(0:82-94)
[AN 3833265]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2021.
   Találós kérdések : észpörgető feladatok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mókatár
ISBN 978-963-520-037-5 fűzött : 999,- Ft
találós kérdés - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3832647]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2021.
Tari József
   45 éves a Zsolnay SE/Dozso SE sakkosztálya / [szerző Tari József] ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 108, [2] p. : ill. ; 7x6 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9818-63-7 kötött
Pécs - sakk - sportegyesület - testülettörténet - miniatűr dokumentum
794.1 *** 061.2(439-2Pécs)(091) *** 099.1
[AN 3833311]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2021.
Tari József
   Vidám sakkos történeteim / Tari József ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 88 p. : ill. ; 7x5 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9818-59-0 kötött
Magyarország - sakk - memoár - miniatűr dokumentum
794.1(439)(0:82-94) *** 099.1
[AN 3833305]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9355 /2021.
Bajnai László (1959-)
   Fenntartható urbanizáció : a városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata / Bajnai László. - Budapest : Scolar, 2021. - 350 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-340-3 fűzött : 9875,- Ft
városfejlesztés - urbanisztika
711.4(100)(091) *** 911.375(100)(091)
[AN 3833496]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2021.
   Barokk freskófestészet Magyarországon / szerk. Jernyei Kiss János ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia ..., Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ]. - Budapest : MMA K., 2019-. - ill., színes ; 34 cm
Magyarország - festészet - barokk - 18. század - falfestmény
75.052(439)"17" *** 75.034.7(439)
[AN 3811687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye. - 2020. - 558, [1] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9284-3 kötött : 9500,- Ft
[AN 3832376] MARC

ANSEL
UTF-89357 /2021.
Csorba Csilla, E. (1952-)
   Új vizeken : írók és művészek Székely Aladár műtermében / E. Csorba Csilla ; Kemény István előszavával ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2020. - 200 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-61-7 kötött
Székely Aladár (1870-1940)
Magyarország - fényképész - századforduló - 20. század - író - képzőművész - fényképalbum
77.04(439)(092)Székely_A. *** 73/76(439)"190/193"(084.12) *** 894.511(092)"190/193"(084.12)
[AN 3832335]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2021.
Egry József (1883-1951)
   Egry József (1883-1951) művei a Resonator Gyűjteményben : works in the Resonator Collection / [szerk. ... Kieselbach Anita] ; [szerző ... Rieder Gábor]. - [Budapest] : Resonator Kft., 2020. - 166, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9704-6 kötött
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 20. század
069.017(439)Szabó_A. *** 75(439)(092)Egry_J.
[AN 3832605]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2021.
Gaál Zoltán (1953-)
   Testtáj = Bodyscape / Gaál Zoltán. - Budapest : Gaál Z., 2021. - 115, [4] p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 978-615-01-0490-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt - fényképalbum
77.041.3 *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 3832347]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2021.
Gyalai Béla (1951-)
   Látvány és látomás : Gyalai Béla festőművész. - [Tiszakécske] : Szerző, [2020]. - 102, [1] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Az írások egy része angol nyelven is
ISBN 978-615-00-7522-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gyalai_B.
[AN 3832977]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2021.
Horváth Ciprián
   Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei / Horváth Ciprián ; mtárs Balogh-Bodor Tekla [et al.]. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; Budapest : BTK Régészeti Int. : MNM : Martin Opitz K., 2020. - 863 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-84-5 kötött : 5900,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - régészet - temető - honfoglalás - 11. század
718(439.134)"09/10" *** 904(439.134)"09/10"
[AN 3832386]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Fonó 25 / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Fonó Budai Zeneház, 2020. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-0008-1 fűzött
Fonó Budai Zeneház (Budapest)
Budapest - Magyarország - művészeti intézmény - táncház - népdalénekes - népzenész - táncművész - néptánc - 20. század - 21. század - interjú
725.81(439-2Bp.) *** 784.4.071.2(439)(092)(047.53) *** 787.1.031.4(439)(092)(047.53) *** 793.31.07(439)(092)(047.53)
[AN 3833391]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2021.
   Kalocsa Art, 2020 : Kalocsa és a Kalocsai járás képzőművészeinek tárlata / [szerk. Budai Viktória] ; [kiad. a Viski Károly Múzeum]. - Kalocsa : Viski K. Múz., [2020]. - [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81642-0-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 3832978]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2021.
   Karmelita : a kolostor és a templom története / [fel. szerk. Götz Eszter] ; [kiad. a Várkapitányság Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság, cop. 2020. - 124, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-81603-1-5 kötött
Budapest - templom - kolostor - karmeliták - miniszterelnöki hivatal
726.54(439-2Bp.) *** 726.7(439-2Bp.) *** 271.73 *** 725.12(439-2Bp.)
[AN 3832614]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2021.
Karmelita (angol)
   The Carmelite monastery : a building through time / [... ed. Eszter Götz] ; [... transl. János and Rachel Hideg] ; [publ. by the Várkapitányság Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság, cop. 2020. - 124, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-81603-2-2 kötött
Budapest - templom - kolostor - karmeliták - miniszterelnöki hivatal
726.54(439-2Bp.) *** 726.7(439-2Bp.) *** 271.73 *** 725.12(439-2Bp.)
[AN 3832617]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2021.
   Kastélyok, kúriák, várak és apátságok Magyarországon és Szlovákiában : történet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt] ; [szlovák ford. Nagy Zsuzsanna]. - Budapest : Várkastély K., 2021. - 451 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-356. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-81675-0-5 fűzött
Észak-Magyarország - Felvidék - Szlovákia - vár - kastély - apátság - helytörténet - művelődéstörténet
728.8(439.13) *** 726.5(439.13) *** 943.913 *** 943.76 *** 930.85(439.13) *** 930.85(437.6) *** 728.8(437.6) *** 726.5(437.6)
[AN 3832757]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2021.
   Kóka Ferenc megidézése / [összeáll.] Molnár Valéria ; [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [közread. a] Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány. - Budapest : Kóka F. Műv. Alapítvány, 2021. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-615-01-0011-1 kötött
Kóka Ferenc (1934-1997)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kóka_F.
[AN 3832601]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2021.
Lengyel András
   Ezüstkönyv : középkori magyar pénzverés / Lengyel András ; [közread. a] Pannonia Terra Numizmatika. - Budapest : Pannonia Terra Numizmatika, 2019-. - Ill., részben színes ; 31 cm
Magyarország - pénzverés - középkor - fémpénz
737.1(439)"09/15" *** 336.746(439)"10/15"
[AN 3783895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1387-1440. - 2021. - 99 p.
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-615-81562-1-9 kötött
[AN 3832635] MARC

ANSEL
UTF-89369 /2021.
Nikmond Beáta (1938-)
   Nikmond Beáta, a pasztell varázsa / [tanulmány] Wehner Tibor. - [Budapest] : Körmendi K., 2021. - 117 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria, ISSN 1219-4506 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6234-05-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nikmond_B.
[AN 3832607]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2021.
Schrammel Imre (1933-)
   Föld és tűz / Schrammel Imre ; a bev. tanulmányt írta és az interjút kész. Kernács Gabriella ; a szövegeket szerk., kieg. és jegyzetekkel ell. Wehner Tibor. - [Budapest] : MMA K., 2021. - 307 p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Schrammel Imre. - Bibliogr.: p. 292-305.
ISBN 978-615-6192-35-6 kötött : 7800,- Ft
Magyarország - szobrász - keramikus - 20. század - 21. század - életútinterjú - album
73(439)(092)Schrammel_I.(047.53) *** 738(439)(092)Schrammel_I.(047.53)
[AN 3832363]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2021.
Soós Nóra (1979-)
   Soós Nóra : festmények, 2016-2020 = Soós Nóra : paintings, 2016-2020 / [ford. Sellei Iván]. - Budapest : Aura, 2020. - 97, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7913-58-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Soós_N.
[AN 3832300]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2021.
Szeifert Judit (1968-)
   Majoros Áron Zsolt / Szeifert Judit ; [kiad. a Hermész Német - Magyar Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Hermész NMKE, [2021]. - 223, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89999-3-1 v.
Majoros Áron Zsolt (1982-)
Magyarország - szobrász - 21. század
73(439)(092)Majoros_Á._Zs.
[AN 3832560]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2021.
Tihanyi Lajos (1885-1938)
   Csendélet cserepes virággal, kancsóval és citromokkal, 1909 / Tihanyi Lajos ; [írta Molnos Péter] ; [közread. a Kieselbach]. - [Budapest] : Kieselbach, [2021]. - 30, [1] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Tihanyi_L.
[AN 3832582]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2021.
   A tolcsvai Természet-művésztelep : [2019. október 5 - december 1.] / [kurátor Kigyós Fruzsina] ; [szerk. Kígyós Fruzsina, Stark István] ; [kiad. Ferenczy Múzeumi Centrum]. - [Szentendre] : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2020. - 151, [4] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A kiállítást Szentendrén rendezték
ISBN 978-615-5860-03-4 fűzött
Tolcsva - Magyarország - képzőművészet - 21. század - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Tolcsva) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3832630]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2021.
Váradi Levente (1981-)
   Idegen földre ne siess : Pál István Szalonna és Bandája = Don't rush to a foreign land : István Szalonna Pál and Folk Band / Váradi Levente. - Budapest : Cvikker Média, 2020. - 359 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80869-2-9 kötött : 7900,- Ft
Pál István Szalonna és Bandája
Magyarország - népzenei együttes - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Váradi_L. *** 78.031.4.071(439)Pál_István_Szalonna_és_Bandája(084.12)
[AN 3832590]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9376 /2021.
   25 éves a Fővárosi Protestáns Kántorátus, 1996-2021 / [összeáll. Pap Kinga Marjatta] ; [közread. a] Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2021. - 179 p. : ill., részben színes ; 19x25 cm
ISBN 978-615-81722-1-9 fűzött
Fővárosi Protestáns Kántorátus
Budapest - énekkar - kamarazenekar - evangélikus egyház - liturgikus zene - történeti feldolgozás
783.2 *** 785.7(439-2Bp.)(091) *** 784.087.68.071(439-2Bp.)(091) *** 264-068 *** 284.1
[AN 3833134]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2021.
Jones, Lesley-Ann
Who killed John Lennon? (magyar)
   John Lennon élete, szerelmei és halála [elektronikus dok.] / Lesley-Ann Jones ; ford. Ajtonyi Gyula. - Szöveg (epub : 7.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Diszkogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-297-3
Lennon, John (1940-1980)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - beatzene - életrajz - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)(092)Lennon,_J.
[AN 3838119]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2021.
Libisch Károly (1953-)
   Feketére festve : Szabó Gábor gitárművész bio-diszkográfiája / Libisch Károly. - 5. jav., bőv. kiad. - Szolnok : Libisch K., 2020. - 586, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7211-1 kötött
Szabó Gábor (1936-1982)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - zeneművek katalógusa - dzsessz
781.97Szabó_G. *** 78.067.26.036.5(=945.11)(73)(092)Szabó_G.
[AN 3832777]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2021.
   A Zenetörténeti Múzeum gyűjteményei : jubileumi kötet a múzeum alapításának 50. évfordulójára / ... szerzői Baranyi Anna [et al.] ; [közread. a] BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : BTK ZTI, 2020. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-416-202-5 kötött
Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Budapest). Zenetudományi Intézet. Zenetörténeti Múzeum
Budapest - zenetörténet - hangszertörténet - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
78(091) *** 681.8(100)(091) *** 069(439-2Bp.)Zenetörténeti_Múzeum *** 73/76(100)
[AN 3832625]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9380 /2021.
   Két út, egy pálya, 100 év : Gábor Miklós, Bessenyei Ferenc : [... a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet "Hősök tere. 100 éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós" című kiállítása (2019. június 15 - 2020. január 19.) kísérő kiadványa] / [szerk. Huber Beáta] ; [a bev. szövegeket írta Szebényi Ágnes ..., Huber Beáta ..., Kurutz Márton ...]. - Budapest : PIM OSZMI, 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Filmogr.: p. 174-177.
ISBN 978-615-5517-51-8 kötött
Gábor Miklós (1919-1998)
Bessenyei Ferenc (1919-2004)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
792.028(439)(092)Bessenyei_F. *** 792.028(439)(092)Gábor_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3832612]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9381 /2021.
Kalmár Éva Júlia
   Top 2000 német főnév : a leggyakoribb 2000 német főnév német - magyar szótára példamondatokkal = Top 2000 deutsche Substantive : Deutsch - ungarisches Wörterbuch der 2000 häufigsten deutschen Substantive / Kalmár Éva Júlia. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 180 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-280-3 fűzött : 2990,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3831961]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2021.
Kiss Zita
   Angol - magyar műszaki kisszótár : 5500 angol szakszó, szakkifejezés magyar megfelelője : [online eléréssel] / Kiss Zita, Martin P. Lewington. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 143 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-409-278-0 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 3831965]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2021.
   A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben / szerk. Bódi Zoltán, Ferenczi Gábor, Pál Helén. - 2. kiad. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 575 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 9.)
A Budapesten, 2018. dec. 4-5. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-28-1 kötött
magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 3838543]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2021.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Gazdasági német szótár : középiskolától az egyetemig és szakmai köröknek : [német - magyar, magyar - német] = Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch : für Schule, Studium und Beruf : [Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch] / Olaszy Kamilla. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Olka, 2021. - 723 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80698-2-3 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaságtan - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 33
[AN 3838208]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2021.
   Szólások és közmondások : tanulságos, tréfás. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mókatár
ISBN 978-963-520-038-2 fűzött : 999,- Ft
szólás - közmondás - gyermekkönyv
809.451.1-318(02.053.2) *** 398.9(=945.11)(02.053.2)
[AN 3832643]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9386 /2021.
Bódi Katalin (1976-)
   Látásgyakorlatok : kontextusok Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú írásaihoz / Bódi Katalin. - Budapest : Reciti, 2021. - 312, [1] p. : ill. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 184.)
Bibliogr.: p. 271-296.
ISBN 978-615-6255-12-9 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - művészetesztétika - képzőművészet
894.511(092)Kazinczy_F. *** 7.01 *** 73/76
[AN 3833027]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2021.
Debreczeni Attila (1959-)
   Szöveghálót fon az estve : tanulmányok / Debreczeni Attila ; [kiad. a Reciti BTK Irodalomtudományi Intézet]. - Budapest : Reciti, 2020. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-444.
ISBN 978-615-6255-10-5 fűzött
magyar irodalom története - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18"
[AN 3833018]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2021.
Faludy György (1910-2006)
   "Szólíts nyugodtan Gyurkának!" : találkozások Faludy Györggyel / Szakolczay Lajos. - Budapest : MMA K., 2021. - 304 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6192-42-4 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - író - világirodalom - levelezés - 20. század - vers
894.511(092)Faludy_Gy.(044) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3832755]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   A megtérés művészete : írások Pilinszky Jánosról / Halmai Tamás. - Budapest : Vigilia, 2021. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-75-0 fűzött : 2900,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Pilinszky_J.
[AN 3833253]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2021.
   A kis világbeli nagy világ : tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról / szerk. Csörsz Rumen István, Mészáros Gábor. - Budapest : Reciti, 2020. - 655 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6255-08-2 fűzött
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Pálóczi_Horváth_Á.
[AN 3833006]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2021.
Lisztóczky László (1941-)
   Ég és föld közt lebegő örök gyermek : Dsida Jenő pályaképe / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör, Kráter Műhely Egyesület. - Eger : Dsida J. Baráti Kör ; Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-963-298-245-8 kötött
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3831973]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2021.
Lisztóczky László (1941-)
   "Jézus tanítványa voltam" : adalékok Benedek Elek erdélyi irodalomteremtő munkásságához / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2021. - 200 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 188-198.
ISBN 978-615-80953-4-1 kötött
Benedek Elek (1859-1929)
Erdély - Magyarország - író - irodalmi élet - határon túli magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(092)Benedek_E. *** 894.511(498)(091)"192"
[AN 3831968]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2021.
   A mindenség ernyőjére kivetítve : hatvanéves az Iskola a határon / szerk. Osztroluczky Sarolta. - Budapest : Kortárs, 2021. - 402 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2019. nov. 29-30-án azonos címmel rendezett konferencia bővített, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-435-082-8 fűzött : 4000,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01
[AN 3833114]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2021.
Nemesné Matus Zsanett (1982-)
   Bodroghy Papp István : irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon / Nemesné Matus Zsanett. - Budapest : Reciti, 2020. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Vitæ, ISSN 2732-2025 ; 2.)
Bibliogr.: p. 180-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6255-02-0 fűzött
Bodroghy Papp István (1796-1859?)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Bodroghy_Papp_I.
[AN 3833011]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2021.
   "A sodrás délideje" : tanulmányok Oláh Jánosról : Oláh János-életmű-konferencia, 2019. november 7., Petőfi Irodalmi Múzeum / [szerk. és a szövegeket gond. Jánosi Zoltán]. - Budapest : M. Napló, 2020. - 171 p. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-541-022-4 kötött : 3500,- Ft
Oláh János (1942-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Oláh_J.
[AN 3832201]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2021.
Sulyok Bernadett (1976-)
   Ami örök és ami mulandó : Kodolányi János mezopotámiai és bibliai témájú tetralógiájának (Vízözön; Új ég, új föld; Az égő csipkebokor; Én vagyok) mítoszkritikai interpretációja / Sulyok Bernadett. - Budapest : MMA K., 2021. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-245.
ISBN 978-615-6192-36-3 fűzött : 4200,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kodolányi_J. *** 82.01
[AN 3832322]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9397 /2021.
Abriel, Anita
The light after the war (magyar)
   A remény útjain / Anita Abriel ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-567-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3833329]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2021.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 12. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-057-8 fűzött : 3799,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3838245]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2021.
Bågstam, Anna (1977-)
Ögonvittnet (magyar)
   A szemtanú : [skandináv krimi] / Anna Bågstam ; [ford. Dobosi Beáta]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2021, cop. 2020. - 344, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-321-2 fűzött : 3500,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3833462]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Shadow and bone (magyar)
   Shadow and bone : árnyék és csont / Leigh Bardugo ; [ford. Varga Csaba Béla]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 373 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-450-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838280]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2021.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-461-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838411]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2021.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : brotherhood (magyar)
   Assassin's creed : testvériség / Oliver Bowden ; [ford. Németh Vladimir és Barta Tamás]. - 7. utánny. - Budapest : Fumax, 2021. - 476, [4] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-9861-35-0 fűzött : 4995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3838403]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2021.
Broadway, Alice
Spark (magyar)
   Spark [elektronikus dok.] / Alice Broadway ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166005. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-454-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3837866]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2021.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete / W. Bruce Cameron ; [ford. Varga Csaba]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 351 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-972-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3838614]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2021.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's way home (magyar)
   Egy kutya hazatér / W. Bruce Cameron ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 342, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-564-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3838616]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The big four (magyar)
   A nagy négyes / Agatha Christie ; [ford. Neményi Róza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 239, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-614-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3838249]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Mrs. McGinty's dead (magyar)
   Mrs. McGinty meghalt / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 286 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-611-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3838492]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 345, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-703-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3838494]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2021.
Cieślar, Paweł (1929-)
No Heil Hitler! (magyar)
   "Heil Hitler?" Soha! : mindig Istené a dicsőség! / Paul Cieslar ; [ford. Cserpán Ádám]. - Budapest : Advent K., 2021. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5907-38-8 fűzött
Lengyelország - ausztrál irodalom - adventista egyház - második világháború - memoár
820-94(94)=945.11 *** 286.3(438)"194"(0:82-94)
[AN 3833263]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2021.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 6. utánny. - Budapest : Fumax, 2021. - 581, [2] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838406]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2021.
Crossan, Sarah (1981-)
Here is the beehive (magyar)
   Darázsfészek [elektronikus dok.] / Sarah Crossan ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-468-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3838154]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2021.
Csanád Béla (1926-1996)
   A bölcsesség iskolája : 101 történet az emberi bölcsességről és butaságról kicsiknek és nagyoknak / [írta és ford. Csanád Béla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-837-2 kötött : 2400,- Ft
világirodalom - anekdota
82-36=945.11
[AN 3838498]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2021.
D'Abo, Christine
30 days (magyar)
   30 fülledt nap [elektronikus dok.] / Christine d'Abo ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-452-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3837125]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2021.
Dahl, Roald (1916-1990)
The BFG (magyar)
   A barátságos óriás / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Nagy Sándor]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 286, [3] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szofi és Habó" címmel is
ISBN 978-963-437-860-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838437]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2021.
Delaney, J. P.
The perfect wife (magyar)
   The perfect wife [elektronikus dok.] : a tökéletes feleség / J. P. Delaney ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-450-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837870]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2021.
Di Fulvio, Luca (1957-)
Il bambino che trovò il sole di notte (magyar)
   A fiú, aki éjjel meglátta a napot [elektronikus dok.] / Luca Di Fulvio ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2021], cop. 2015. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-466-4
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3839142]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2021.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The fantastic dinosaur adventure (magyar)
   Léghajóval a dinoszauruszok földjén [elektronikus dok.] / Gerald Durell ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2020. - 1 CD (2 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Barabás András. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-409-0 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829645]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2021.
Enger, Cecilie (1963-)
Pust for meg (magyar)
   Lélegezz / Cecilie Enger ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 211 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-115-7 fűzött : 3200,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3832314]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2021.
Finn, A. J.
The woman in the window (magyar)
   Nő az ablakban / A. J. Finn ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-068-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3838243]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2021.
Forero, María
Aventura en el estadio (magyar)
   Egy hihetetlen nap / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 189, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 2.)
ISBN 978-963-483-145-7 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832231]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2021.
Forero, María
Ganar por goleada (magyar)
   Ez kell nekünk! / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 190, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 4.)
ISBN 978-963-483-147-1 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832236]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2021.
Forero, María
El gol de la victoria (magyar)
   A döntő összecsapás / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 189, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 6.)
ISBN 978-963-483-149-5 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832239]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2021.
Forero, María
Misterio en la casa abandonada (magyar)
   Para az edzőtáborban / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 189, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 3.)
ISBN 978-963-483-146-4 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832234]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2021.
Forero, María
El primer partido (magyar)
   Az első meccs / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 190, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 1.)
ISBN 978-963-483-144-0 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832230]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2021.
Forero, María
Secuestro en la liga europea (magyar)
   Kalandos Európa-bajnokság / írta María Forero ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 189, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi csapatunk ; 5.)
ISBN 978-963-483-148-8 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832237]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2021.
Gabaldon, Diana (1952-)
The fiery cross (magyar)
   The fiery cross : a lángoló kereszt : az Outlander-sorozat ötödik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020-2021. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2021. - 619, [3] p.
ISBN 978-963-457-560-3 fűzött : 4999,- Ft
[AN 3838287] MARC

ANSEL
UTF-89427 /2021.
Garland, Hamlin (1860-1940)
The tyranny of the dark (magyar)
   Sötét zsarnokság [elektronikus dok.] / Hamlin Garland ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 782 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-188-6 (epub)
ISBN 978-963-559-189-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838151]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2021.
Gemeinhart, Dan
Good dog (magyar)
   Egy kutyus két élete [elektronikus dok.] / Dan Gemeinhardt ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 640 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-459-6
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - gyermekregény - állatirodalom - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 820-35(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837878]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2021.
Han, Jenny (1980-)
Always and forever, Lara Jean (magyar)
   Örökkön örökké: Lara Jean [elektronikus dok.] : A fiúknak, akiket valaha szerettem sorozat befejező kötete / Jenny Han ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-405-7 (epub)
ISBN 978-963-457-406-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818597]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2021.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek [elektronikus dok.] : A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása / Jenny Han ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-242-0 (epub)
ISBN 978-963-561-243-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818639]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2021.
Harrow, Alix E. (1989-)
The ten thousand doors of January (magyar)
   Tízezer ajtó / Alix E. Harrow ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-853-6 fűzött : 3980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3833325]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2021.
Hawkins, Paula (1972-)
The girl on the train (magyar)
   A lány a vonaton / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-124-2 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3838604]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2021.
Hawkins, Paula (1972-)
The girl on the train (magyar)
   A lány a vonaton / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-125-9 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3838612]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2021.
Higginson, Rachel
The five stages of falling in love (magyar)
   Szerelem 5 lépésben [elektronikus dok.] / Rachel Higginson ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 801 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163386. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-981-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818866]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2021.
Hodjak, Franz (1944-)
Ein Koffer voll Sand (magyar)
   Homokkal teli bőrönd : regény / Franz Hodjak ; ford. Szenkovics Enikő ; [közread. a] ... Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Kolozsvár : Exit K. ; Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81671-4-7 kötött : 3000,- Ft : 34 RON
ISBN 978-606-9091-10-4
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3831981]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2021.
Houck, Colleen (1969-)
Tiger's curse (magyar)
   A tigris átka / Colleen Houck ; [ford. Pásztor Judit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 533, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-661-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3838429]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2021.
Jenoff, Pam (1950-)
The lost girls of Paris (magyar)
   Elvesztek Párizsban / Pam Jenoff ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 378, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-812-3 kötött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3833436]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2021.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron king (magyar)
   The iron king : vaskirály : Vastündérek 1. / Julie Kagawa ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 371, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-868-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838431]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2021.
Kaur, Rupi (1992-)
Milk and honey (magyar)
   Tej és méz [elektronikus dok.] / Rupi Kaur ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 3.7 MB) (mobi : 3.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn.hu-163387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-983-0 (epub)
ISBN 978-963-457-984-7 (mobi)
kanadai angol irodalom - vers - próza - elektronikus dokumentum
820-3(71)=945.11 *** 820-14(71)=945.11
[AN 3818875]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
The deal (magyar)
   The deal : az üzlet / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 437, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-776-5 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3838252]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
The goal (magyar)
   The goal [elektronikus dok.] : a cél / Elle Kennedy. - Szöveg (epub : 664 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-977-9 (epub)
ISBN 978-963-457-978-6 (mobi)
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3818850]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Twisted palace (magyar)
   Cifra palota [elektronikus dok.] : a Royal család 3. / Erin Watt. - Szöveg (epub : 883 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2018. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-979-3 (epub)
ISBN 978-963-457-980-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3818857]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2021.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az / Stephen King. - Budapest : Európa, 2021. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-504-106-0 fűzött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 487, [3] p.
[AN 3838344] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 690, [5] p.
[AN 3838345] MARC

ANSEL
UTF-89444 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838235]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : double down (magyar)
   Egy ropi naplója : dupla para / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 11
ISBN 978-963-399-734-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838458]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 14. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838240]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 12. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838460]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren in der Wildnis (magyar)
   1000 veszély a dzsungelben / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 117 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 14.)
ISBN 978-963-509-315-1 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833484]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Konsole der 1000 Gefahren (magyar)
   A konzol 1000 veszélye / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 13.)
ISBN 978-963-509-316-8 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833479]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2021.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Känner du Pippi Långstrump? (magyar)
   Ismered Harisnyás Pippit? / Astrid Lindgren ; Ingrid Vang Nyman illusztrációival ; [ford. Papolczy Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-486-601-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838528]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2021.
London, Jack (1876-1916)
   Aranyásók Alaszkában : négy epizód : angol - magyar kétnyelvű kiadás nyelvtanulók számára = Smoke Bellew : four episodes : English - Hungarian bilingual edition for language learners / Jack London ; ford. Bart István. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5219-25-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 3831960]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of wings and ruin (magyar)
   A court of wings and ruin : szárnyak és pusztulás udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 795, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-437-8 fűzött : 5299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838409]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2021.
Mason, Daniel
The winter soldier (magyar)
   A tél katonája [elektronikus dok.] / Daniel Mason ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 632 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-449-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837105]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2021.
Moreno, Nina
Don't date Rosa Santos (magyar)
   Ne randizz Rosa Santosszal! [elektronikus dok.] / Nina Moreno ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-458-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837858]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2021.
Ng, Celeste (1980-)
Little fires everywhere (magyar)
   Kis tüzek mindenütt / Celeste Ng ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2021. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-350-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838385]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2021.
Olde Heuvelt, Thomas (1983-)
Hex (magyar)
   Hex [elektronikus dok.] : egy boszorkány bosszúja / Thomas Olde Heuvelt ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-499-453-4
holland irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
839.31-312.9=945.11
[AN 3837876]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2021. - 130, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-833-5 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838361]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2021. - 383 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-504-398-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838366]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2021.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek / Delia Owens ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 459 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-799-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838435]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2021.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The complete tales (magyar)
   Nyúl Péter és barátai : Beatrix Potter összes meséje / [ford. Szabó T. Anna, Dragomán György]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 400 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-831-3 kötött : 9900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3838329]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2021.
Raud, Piret (1971-)
Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist (magyar)
   Segítség! Anyu összement! / Piret Raud ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-639-1 fűzött : 2995,- Ft
észt irodalom - gyermekregény
894.545-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833320]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 335 p. : ill. ; 22 cm
A "Griffendél" c. bevezetővel. - A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-855-3 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838466]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 335 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete. - A "Mardekár" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-857-7 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838465]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 335 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete. - A "Hollóhát" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-859-1 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838468]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2021.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Imortal (magyar)
   Halhatatlan [elektronikus dok.] / José Rodrigues dos Santos ; ford. Nagy Viktória. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-293-5
portugál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31=945.11
[AN 3839148]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2021.
Shukri, Laila
Byłam kochanką arabskich szejków (magyar)
   Az arab bordély foglyai / Laila Shukri ; [ford. Wolosz Vera]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-380-2 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3833293]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2021.
Supino, Franco (1965-)
Hau ab, Bruderherz (magyar)
   Lépj le innen, öcsi! / Franco Supino ; [ford. Urbán Éva]. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-84-7 fűzött
svájci német irodalom - kisregény - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3832503]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2021.
Szám László (1940-)
   Cseppek a tengerből : pillanatképek az anatóliai örmény költészet múltjából = Çaġkaḱaġ arēwmtahaykakan banastēġžowt'enēn / ... ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Szám László ; [... kiad. a Zuglói Örmény Önkormányzat ...]. - [Budapest] : Zuglói Örmény Önkormányzat : Vareg Ny., 2020. - 142 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Anatóliai örmény költők versei
ISBN 978-615-01-0260-3 kötött
Kis-Ázsia - örmény irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
891.981-14(56)(082).02=945.11
[AN 3833123]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2021.
Thorne, Jack (1978-)
Harry Potter and the cursed child (magyar)
   Harry Potter és az elátkozott gyermek : első és második rész : [a színdarab szövegének végleges változata] / [J. K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új története alapján a színdarabot írta Jack Thorne] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 319, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-615-3 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3838462]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2021.
Ţîbuleac, Tatiana (1978-)
Grădina de sticlă (magyar)
   Üvegkert / Tatiana Ţîbuleac ; [műford. Joó Attila]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 2021. - 246, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-046-7 fűzött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3833304]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2021.
Turton, Stuart
The seven deaths of Evelyn Hardcastle (magyar)
   Evelyn Hardcastle 7 halála [elektronikus dok.] / Stuart Turton ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 930 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-456-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3837877]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2021.
Vanderstraeten, Margot (1967-)
Mazzel tov (magyar)
   Mazel tov : [különös barátságom egy ortodox zsidó családdal] / J. S. Margot ; [... ford. Gera Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 434, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-229-6 fűzött : 4299,- Ft
Antwerpen - flamand irodalom - zsidóság - ortodox judaizmus - hétköznapi élet - 21. század - memoár
839.32-94=945.11 *** 316.347(=924)(493-2Antwerpen)"201"(0:82-94)
[AN 3838371]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 812, [11] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-299-9 kötött : 5299,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838440]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2021.
Whelan, Julia (1984-)
My Oxford year (magyar)
   Egy év veled [elektronikus dok.] / Julia Whelan ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címklépernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-457-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837879]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2021.
Zusak, Markus (1975-)
Bridge of Clay (magyar)
   Clay hídja / Markus Zusak ; [ford. Csuhai István]. - Budapest : Európa, 2021. - 618, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-429-0 fűzött : 4299,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3838339]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9476 /2021.
Adrienn F.K
   London szellemei / Adrienn F.K. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 544 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-757-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3832962]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2021.
Balázs Dezső
   Halló! Itt Péter! Péter beszél! [elektronikus dok.] : egy budapesti zsidó család története az 1944-es esztendőben / Balázs Dezső. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Az utószó héber nyelven is
 (hibás ISBN 978-615-5758-58-4)
Budapest - magyar irodalom - zsidóság - második világháború - nyilas uralom - holokauszt - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3823714]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi : a szűz kardja ; A király harmadik esküje : a Hunyadi fiúk hazatérnek Kecskemétre / Bán Mór. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-596-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3838231]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2021.
Bodóné Csiba Gizella
   Fényévek : kisregények / Bodó Csiba Gizella. - [Miskolc] : Irod. Rádió, cop. 2020. - [219] p. : ill., színes ; 20 cm
Tart.: Fény/törés : kisregényÞ; Galileától Jeruzsálemig : kisregény
ISBN 978-615-6270-04-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3833178]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2021.
Bokor Malvin, S. (1890-1950)
   A befalazott ajtó [elektronikus dok.] / Bokor Malvin. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer-Wolfner, 1932
ISBN 978-963-559-168-8 (epub)
ISBN 978-963-559-169-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838153]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2021.
Borbély Szilárd (1964-2014)
   Nincstelenek : már elment a Mesijás? / Borbély Szilárd. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-111-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838226]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2021.
Böröndy László (1926-1989)
   A belső szabadság fogságában / Böröndy László ; [szerk. Gönye Anikó]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 622 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-15-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3833202]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2021.
Boros Gábor
   Esopus meséi : 300 tanulságos állatmese az ifjúság okulására / [átd. Boros Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-291-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - hasonmás kiadás
894.511-35(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3832985]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 11. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838388]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2021.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Antónia eltűnt [elektronikus dok.] : Gyarmaty Karolina történetei II. / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Szöveg (epub : 340 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [Newline K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-64-7 (epub)
ISBN 978-615-6182-65-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819743]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2021.
Csongor Andrea (1968-)
   Ige, kötő / Csongor Andrea. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2021. - 40, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-92-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833173]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 12. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 264, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838457]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2021.
Czifra Magdolna
   A föld lehelete / Czifra Magdolna ; [... képek Rómer Ilona ...]. - Szarvas : Lipcsei I., 2020. - 125 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0240-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3832772]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2021.
Czóbel Minka (1855-1947)
   A pillanat értéke : lappangó versek, kisprózák / Czóbel Minka ; [... anyagát gyűjt., sajtó alá rend. és az utószót írta Bíró Erzsébet Franciska] ; [a jegyzeteket írta Dede Franciska és Horváth Bence]. - Budapest : Kortárs, 2021. - 293, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-083-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3832995]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2021.
   Dolgaink : novellák és más rövidprózák kettőezer-húszból / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 401, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6270-07-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3833128]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2021.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   A 26-szor klónozott Nordy Fox kalandjai [elektronikus dok.] / Dörnyei Kálmán. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : PublishDrive, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0549-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833936]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2021.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   Az Arató Halál [elektronikus dok.] / Dörnyei Kálmán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : [PublishDrive], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0550-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833939]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2021.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   A fekete egy [elektronikus dok.] / Dörnyei Kálmán. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 644 KB). - [Budapest] : [PublishDrive], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0393-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833940]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2021.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   Yabbagabb a kalandorok szégyene [elektronikus dok.] : fantasy / Dörnyei Kálmán. - Szöveg (epub : 831 KB). - [Budapest] : [PublishDrive], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165378. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0552-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833942]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2021.
Fable, Vavyan
   Démontangó / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2021. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-96-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3838367]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   Emlékfáim / Ruva Farkas Pál ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9818-58-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833255]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2021.
Fodor Sándor (1927-2012)
   Csipike [elektronikus dok.] : meseregény / Fodor Sándor ; Szatory Dávid előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (4 h 50 min) ; 12 cm
Tart.: Csipike, a gonosz törpeÞ; Csipike és KukucsiÞ; Csipike a boldog óriásÞ; Csipike és TipetupaÞ; Csipike és a Gonosz Ostoba. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-279-9 : 3400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3829601]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2021.
Fülöp Beáta (1971-)
   Adanai tulipánok / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 309 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5833-60-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3833236]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... szerk. és a jegyzeteket összeáll. Horváth Bence]. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 600, [3] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 3.)
ISBN 978-963-415-309-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838209]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye / Gárdonyi Géza ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Libri : Scolar, 2021. - 407 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-341-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838433]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2021.
Gulyás Miklós Csaba
   A Notre-Dame lángjai / Gulyás Miklós. - Budapest : Rím Kvk., 2021. - 174 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-96-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3832212]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2021.
Guti Csaba (1982-)
   Lenyomatok / Guti Csaba ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Dabas ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 182, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6270-06-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3833190]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2021.
Hatvári Hugó Jenő (1932-)
   A névtelenek : H-304 / Hatvári Hugó Jenő. - Balatonalmádi : Hatvári H. J., 2020. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0403-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - állami terror - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3833264]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2021.
Hegedűs Imre János (1941-)
   A vér színe : novellák / Hegedűs Imre János ; Árkossy István illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2020. - 273 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-39-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3832198]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2021.
Iancu Laura (1978-)
   Oratórium : versek / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2020. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-96-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3832724]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2021.
   Így születik a vers, 2020 : versek és keletkezési körülményeik az Irodalmi Rádió alkotóitól / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 168, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-08-5 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 21. század - vers - antológia - memoár
894.511-14(082) *** 894.511(092)(0:82-94)
[AN 3833186]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2021.
Jani János
   Van, hogy a cím jobb, mint a kötet / Jani János (Lírapartizán). - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2021. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5431-31-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3832773]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2021.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Örvénylő himnuszok : változatok a küldetésről / Jánosi Zoltán ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-014-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3832192]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2021.
Jéga Szabó Ibolya (1947-)
   A nyomorúság rabjai : regény és más novellák / Jéga Szabó Ibolya. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-007-9 kötött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3832495]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2021.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   Függőleges állat : versek, 2020 / Karácsonyi Zsolt ; [közread. a] ... Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 71, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81671-1-6 kötött
ISBN 978-606-8118-67-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3831978]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2021.
Kertész Edina (1976-)
   A rejtélyes kulcs [elektronikus dok.] / Kertész Edina ; Szinetár Dóra előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (1 h) ; 12 cm. - (Pötyi és Pepita nyomoz ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-280-5 : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3829637]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2021.
Kocsis Csaba (1959-)
   Megrajzolom az ebédet : [gyerekrajzokkal illusztrált versek] / Kocsis Csaba ; [közread. a] ... FOKUSZ Egyesület. - Budapest : M. Napló : FOKUSZ Egyes., 2020. - 129 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-541-020-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2) *** 741.071-053.2
[AN 3832529]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2021.
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna
   Napi falatok : [gondolatok 2020-ból] / Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna. - Budapest : Luther, 2021. - 257, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-199-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - napló
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 3833268]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2021.
Kovács Andris László
   Nincs védelem / Kovács Andris László. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6191-11-3 fűzött : 2600,- Ft
Svédország - magyar irodalom - emigráns - dokumentumregény
894.511-31 *** 325.25(485)(0:82-31)
[AN 3832509]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2021.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka / S. Kovács Imre. - [Hédervár] : Underground, [2020]-. - 22 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Barlangrajz. - [2020]. - 430 p.
ISBN 978-615-6191-88-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832494] MARC

ANSEL
UTF-89516 /2021.
Köves József (1938-)
   Isten veled, tiszavirág! [elektronikus dok.] / Köves József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-253-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837373]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2021.
Köves József (1938-)
   Zsebre tett kézzel : prehumusz versek / Köves József. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 83, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6105-17-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833260]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2021.
Lady Nairi (1985-)
   A teingák kora [elektronikus dok.] / Lady Nairi ; a tusrajzokat ... kész. Szabó Petra. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [S.l.] : Underground K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-020-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833934]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2021.
Land, Chris
   Lélekvesztő II [elektronikus dok.] / Chris Land. - Szöveg (epub : 363 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-07-5 (epub)
ISBN 978-615-6309-08-2 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3818594]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2021.
Langmar, Peter
   Kékgyöngy / Peter Langmar. - [Budapest] : Garbo, cop. 2020. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-08-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833176]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2021.
Marcus, Adrienne
   Őrzők : amikor felhangzik a vízesés dala / Adrienne Marcus. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-76-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3832500]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2021.
Mata Ibolya (1971-)
   A kiválasztott : [Atilla, a hun király] / Florans Matias. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 314 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-68-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3833235]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A királyné violája / Mészöly Ágnes. - Budapest : Pagony, 2021. - 395 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-410-775-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3838223]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   Kisvakond és a nagy kalandok : verses képeskönyv / Zdeněk Miler ; [versek] Lackfi János. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-214-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3838222]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor [elektronikus dok.] / Nyulász Péter ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (5 h 50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-277-5 : 3400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3829634]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2021.
Pál Babette
   Szökés / Pál Babette. - [Zirc] : [Pál B.], cop. 2021. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1261-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833291]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2021.
Pascal, Eric
   Apocalyptum / Eric Pascal. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 406, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-30-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3832498]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2021.
Pataki Marinella
   Csivit-csivit, énekelek / Pataki Marinella ; [ill. Ernesto De Villa]. - Budapest : Garbo Kv., 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6292-04-9 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3833115]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2021.
Patrik, Sue (1963-)
   Apák lánya / Patrik Zsuzsanna. - [Budapest] : Garbo, cop. 2020. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-05-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833170]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2021.
Péri Györgyi
   Aki hétszer született [elektronikus dok.] / Péri Györgyi ; ill. Acsádi Rozália. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szekszárd : Péri Penna, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166071. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0144-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838152]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2021.
Puskás Tófeji Vali (1937-)
   A pápai amatőr költők, írók, versmondók 30 éve, 1989-2019 : az AKISZ-tól az Irodalmi Színpadig / P. Tófeji Valéria. - Pápa : Magánkiad., 2020. - 163 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-0334-01)
Pápa - irodalmi élet - kulturális élet - ezredforduló - 21. század
894.511(439-2Pápa)"198/201" *** 316.7(439-2Pápa)"198/201"
[AN 3833259]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő ; Piszkos Fred, a kapitány. - Budapest : Európa, 2021. - 509 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-504-400-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3838363]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2021.
Ritter Ida
   Nagyobb ő : katolikus papból lett református lelkipásztor feleségének vallomása ; Értékmozaik : út a boldogélethez, avagy Szemétdomb helyett kincsesbánya / Ritter Ida. - [Kecskemét] : Ritter N., cop. 2020. - 547 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-8187-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3833023]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2021.
Sánta György (1937-)
   Kit, mit, miért? : regény / Sánta György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 839 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-14-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833246]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2021.
Sárdi Györgyi
   Varázslatos história / Sárdi Györgyi. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-790-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3832976]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2021.
Simor András (1938-)
   Komorgó dalok : versek / Simor András. - [Budapest] : Z-füzetek Alapítvány, 2021. - 84 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 163.)
ISBN 978-615-6136-01-5 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3832628]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2021.
Sipos Erzsébet (1956-)
   Neked adom : versek / Sipos Erzsébet ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2021. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80953-5-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3831971]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2021.
Skald, Stian
   A lelkek kútja / Stian Skald. - [S.l.] : Magánkiad. ; [Hédervár] : [Underground], 2020. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-003-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3832955]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2021.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Koppány, a lázadó vezér / Cs. Szabó Sándor. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2019. - 372 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-533-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3838547]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2021.
Szántó Mária
   Tudod, hogy van bocsánat / Szántó Mária ; [ill. Aknay János ...]. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-89-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3831930]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2021.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Késő március [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-448-0
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3837875]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2021.
Szebeni Hajnalka (1989-)
   A kalandvágyó hópihe / írta Szebeni Hajnalka ; ill. Zimmer Dóri. - [Hédervár] : [Underground], 2020. - 20, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-6191-86-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833000]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2021.
Szieberth Tünde
   Fényország / Szieberth Tünde. - [Hédervár] : [Underground], 2020. - [5], 227 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-97-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3832992]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2021.
Tavi Kata (1984-)
   Ballépések [elektronikus dok.] : Sulijegyzetek-sorozat 2. / Tavi Kata. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-654-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3818676]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2021.
Telkes Margit (1937-)
   Hozzászólások : novellák / Telkes Margit. - [Budapest] : I.A.T. K., 2021. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-69-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3832279]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2021.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 15 : átszabások évada : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2020 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 206, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-534-076-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3833107]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2021.
Varga Beáta (1975-)
   Apa, randizhatok egy lovaggal? / On Sai. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 369, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-514-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3838425]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2021.
Várhelyi András (1953-)
   Meddig hallgatnak a bárányok? / Várhelyi András. - [Budapest] : Walkűr K., 2020. - 143 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6114-01-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3832338]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2021.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 218, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9843-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3838620]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2021.
Verseghy Ferenc (1757-1822)
   Verseghy Ferenc összes költeményei / sajtó alá rend. Hovánszki Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 18.)
ISBN 978-963-318-899-6 kötött
magyar irodalom - vers - kritikai kiadás
894.511-1 *** 894.511(092)Verseghy_F.
[AN 3832799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szövegek. - 1112 p.
[AN 3832801] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jegyzetek. - 820 p.
Bibliogr.: p. 762-780.
[AN 3832802] MARC

ANSEL
UTF-89551 /2021.
   Vizuál : "Az év diák írója és költője 2021" pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 153, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6270-14-6 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3833199]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9552 /2021.
Flad, Antje (1966-)
Who's been nibbling? (magyar)
   Ki rágcsál? / [ill. Guido Wandrey [!Antje Flad]]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-413-1 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838338]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2021.
Roskifte, Kristin (1975-)
Alle sammen teller (magyar)
   Mindenki számít / Kristin Roskifte ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Csimota, 2021. - [61] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5649-73-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832369]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni erlebt die Jahreszeiten (magyar)
   Bori és az évszakok : sok izgalmas, kihajtható ablakkal / [szöveg Liane Schneider] ; [ill. Annette Steinhauer]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
Ford. Totth Gitta
ISBN 978-963-403-140-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838213]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2021.
Skaltsas, Christos
Animal adventure (magyar)
   Állati kalandok : kihúzható fülekkel : [interaktív könyv] / [ill. Christos Skaltsas] ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-702-9 kötött : 3699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832928]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2021.
Solodka, Maryna
Where are my stripes? (magyar)
   Hol vannak a csíkjaim? : nagy kihajtható lapokkal és felfedeznivalókkal / [ill. Maryna Solodka] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-486-716-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3833016]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2021.
Speuren in het bos (magyar)
   Csodalámpa és az erdő : kutasd fel, derítsd ki! ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-486-721-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832915]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2021.
   Vuk reggeltől estig : órás könyv / [... Fekete István regénye és Dargay Attila rajzfilmje nyomán] ; [az illusztrációkat ... Máli Csaba kész.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Óraszerkezettel
ISBN 978-963-486-726-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832909]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2021.
Wandrey, Guido (1959-)
Klopf, klopf! Wer wohnt denn hier? (magyar)
   Ki lakik itt? / [ill. Guido Wandrey]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
Kötött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-403-723-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838335]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9560 /2021.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Váratlan bonyodalom / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2021]. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 14.)
ISBN 978-615-81308-5-1 fűzött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3833197]
MARC

ANSEL
UTF-8