MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/09/02 14:22:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9561 /2021.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 46. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3839410]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9562 /2021.
Oláh Róbert
   A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK-katalógusa / összeáll. és a mutatókat szerk. Oláh Róbert. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2021. - 575 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-81564-2-4 kötött
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen)
Debrecen - egyházi könyvtár - könyvtári katalógus - régi nyomtatvány
017.1(439-2Debrecen) *** 027.6(439-2Debrecen) *** 094/099
[AN 3834196]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9563 /2021.
   12th International Symposium on Knappable Materials : 18-22. 11. 2019, Hungarian National Museum, Budapest ... : program, abstracts, field guide / ed. by András Markó & Katalin T. Biró. - Budapest : HNM, 2019. - 148 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-23-4 fűzött
régészet - kőkorszak - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 903"631/634"
[AN 3834294]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2021.
   50 éves a jászberényi Lehel Társastánc Klub, a Lehel-Melody Tánc-sport Egyesület, 1969-2019 / [szerk. Molnár Anna]. - Jászberény : Lehel-Melody Tánc-sport Egyes., 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Lehel Társastánc Klub
Jászberény - sportegyesület - tánc
061.2(439-2Jászberény) *** 793.3
[AN 3834791]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2021.
Somogyi István (1888-19??)
   A szabadkőmívesség igazi arca : a szabadkőművesség felelőssége Trianonért : a föld alatti Magyarország / Somogyi István. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 354, [10] p. : ill. ; 23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-81218-1-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - századforduló
061.236.61(439)"190/191"
[AN 3834362]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9566 /2021.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtártörténeti kronológiája / összeáll. Gerő Gyula és Prókai Margit ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2021. - 304 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-9645-15-8 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - könyvtártörténet - kronológia
027(439.134)(0:930.54)
[AN 3834898]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2021.
Kovács Andrea (1968-)
Graduale Francisci de Futhak, 1463 (angol)
   Ferenc Futaki's gradual, 1463 / Andrea Kovács. - Budapest : Liszt F. Acad. of Music Church Music Research Group ; İstanbul : Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 2021. - 2 db : ill. ; 31 cm + CD-R
Kötött
Magyarország - 15. század - kódex - graduale - elektronikus dokumentum
091.14(439)"146" *** 264-17(439)"14"
[AN 3834480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Monograph / [transl. by Ádám Balázs Czinege]. - 317, [2] p. : ill. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2559-9348 ; 4/1.)
Bibliogr.: p. 19-32.
ISBN 978-963-7181-70-2
[AN 3834483] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Transcription. - 575 p. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2559-9348 ; 4/2.)
ISBN 978-963-7181-71-9
[AN 3834487] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9568 /2021.
Méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot (magyar)
   Meditációk a tarotról : utazás a keresztény hermetizmusba / [ford. Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art, 2021. - [12], 716, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89887-5-1 fűzött
misztika - tarot
133.3 *** 133
[AN 3833859]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2021.
Rama Swami (1925-1996)
Meditation and its practice (magyar)
   Meditáció : a Himalája ajándéka : élet, elmélet, tapasztalat / Szvámí Ráma ; [ill. Endrédy Anikó] ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2021. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87514-2-3)
buddhizmus - okkultizmus
133.25 *** 294.3
[AN 3839312]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2021.
Rayond, Sol
   Ji king : a jövő könyve / Sol Rayond. - Szentendre : Marysol Kvk., cop. 2021. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9976-7 fűzött : 2950,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3834211]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2021.
Tchi, Rodika
Feng shui for healing (magyar)
   Gyógyító feng shui : töltsük meg jótékony energiákkal otthonunk szentélyét! / Rodika Tchi. - Pécs : Alexandra, 2021. - 129, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Béresi Csilla
ISBN 978-963-447-950-5 fűzött : 3500,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 3834235]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2021.
La vida en Marte y en otros planetas (magyar)
   Élet a Marson és más bolygókon / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 13.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-544-082-5 kötött : 1690,- Ft
Mars - földön kívüli élet - űrkutatás
001.94 *** 523.43
[AN 3834963]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9573 /2021.
   A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban = Environmental history of the medieval and early modern Carpathian Basin / szerk. Benkő Elek, Zatykó Csilla ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, [Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : BTK Régészeti Int. : Archaeolingua Alapítvány, 2021. - 463 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5766-43-5 kötött
Kárpát-medence - természeti környezet - környezettudomány - történeti földrajz - régészet - történeti feldolgozás
504(4-191) *** 911.3(4-191)(091) *** 904(4-191)
[AN 3834198]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2021.
   Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében = Environmental processes from the Hungarian conquest to the present in the light of historical sources and scientific evidence / szerk. Demeter Gábor [et al.]. - Budapest : BTK, 2021. - 273 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Környezettörténet, ISSN 2063-4463 ; 3.)
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-416-239-1 kötött
Kárpát-medence - környezettudomány - társadalmi ökológia - történeti földrajz
504(4-191) *** 504.03 *** 911.3(4-191)
[AN 3834935]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2021.
   Magyarország természeti kincsei. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-59-0 kötött : 1790,- Ft
Magyarország - természeti környezet
502(439)
[AN 3833730]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2021.
Schmitt, Petra Maria (1959-)
Warum ist die Banane krumm? (magyar)
   Miért görbe a banán? : történetek kíváncsi gyerekeknek / Petra Maria Schmitt, Christian Dreller ; Heike Vogel rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0925-1 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - élettan - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3835353]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9577 /2021.
Los últimos dinosaurios (magyar)
   A dinoszauruszok / [ford. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 14.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-544-083-2 kötött : 1690,- Ft
dinosaurus - paleontológia
568.19
[AN 3834967]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9578 /2021.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab eine Freundin, die ist Tierpflegerin (magyar)
   Az állatgondozó / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 7.)
ISBN 978-963-403-938-9 fűzött : 890,- Ft
állatkert - gyermekkönyv
59.006(02.053.2)
[AN 3833707]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2021.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (átd. kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek / Csányi Vilmos ; [... illusztrációkat kész. Dóka Antal]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-963-572-012-5 kötött : 4500,- Ft
kutya - etológia
591.5 *** 636.7
[AN 3839343]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2021.
Gerencsér Beáta
   Mura-menti River'scool füzete kis felfedezőknek : foglalkoztató füzet alsó tagozatosok számára / [szöveg és feladatok Gerencsér Beáta] ; [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2019. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-80144-9-6 fűzött
természeti környezet - vízi élet - ártér - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
591.541(02.053.2) *** 087.5 *** 502(02.053.2)
[AN 3834136]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2021.
   Lepketérkép : Győr-Moson-Sopron megye védett és veszélyeztetett lepkefajainak elterjedési térképe = Butterfly atlas : distribution map of protected and edangered butterflies and moths in Győr-Moson-Sopron Country = Schmetterlingsatlas : Verbreitungskarte der geschützten und gefaehrdeten Schmetterlinge im Komitat Győr-Moson-Sopron / szerk. ... Ambrus András. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2020. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rence, ISSN 2560-029X ; 4.)
A bev. és az előszó angol nyelven is. - Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-963-89119-6-4 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - lepke - védett állat - állatföldrajz
591.9(439.114) *** 595.78 *** 504.74.06(439)
[AN 3834460]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2021.
Szabó Zsolt
   Az állatvilág csodái : 120 kérdés az állatokról / [írta Szabó Zsolt, Zsolnai Virág, Erneszt Anna]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 31 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-459-338-6 kötött
fauna - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3834828]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2021.
Szent-Györgyi Albert Konferencia (14.) (2021) (Budapest)
   XIV. Szent-Györgyi Albert Konferencia kiadványa : 2021. április 16-17. : online előadások és poszterszekció / [szerk. Szathmári Balázs] ; a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervezésében. - [Budapest] : BME Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2021]. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-849-4 fűzött
orvosbiológia - konferencia-kiadvány
57.089 *** 061.3(439)
[AN 3834561]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9584 /2021.
Angster Mária
   Ikertörténetek : elveszett ikrek a családállításban és a pszichoterápiában / Angster Mária. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 382 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2013. - Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-9718-53-1 fűzött : 3900,- Ft
iker - családterápia - pszichoterápia
615.851 *** 159.9
[AN 3839544]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2021.
Beck, Tobias (1977-)
Unbox your life! (magyar)
   Törj ki! Irányítsd az életed! : Liberated Life: a siker titka / Tobias Beck ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : Studium Plusz, cop. 2021. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-56-8 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3834072]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2021.
Bokor Katalin (1941-)
   A szeretet mint gyógyító erő : iránytű a depresszióból való szabaduláshoz / [Bokor Katalin]. - [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], cop. 2020. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-214-176-3 fűzött : 2800,- Ft
szeretet - depresszió
613.865 *** 316.647.2 *** 616.895.4
[AN 3839409]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2021.
Braun, Christina
Unser Körper (magyar)
   Az emberi test / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-657-3 kötött : 1995,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3833710]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
The greatest secret (magyar)
   A legnagyobb titok / Rhonda Byrne ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - XIV, 267 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-507-162-3 kötött : 5990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3834213]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2021.
Caputo, Theresa (1967-)
Good mourning (magyar)
   Elengedés : mindennapos veszteségeink túlvilági bölcsességgel / Theresa Caputo, Kristina Grish ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-455-8 fűzött : 3999,- Ft
gyászolás - ezoterika
159.942 *** 236.1 *** 133
[AN 3834149]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2021.
Carmona, Richard (1949-)
Canyon Ranch - 30 days to a better brain (magyar)
   Canyon Ranch : a csodálatos agyfiatalító program : 30 nap alatt - minden korosztálynak : az áttörést hozó program a memória, a koncentráció, a kedélyállapot és az általános közérzet javítására / Richard Carmona ... - 2. kiad. - Budapest : Hórusz, 2021. - 282 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 282.
ISBN 978-615-6115-32-4 fűzött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - táplálkozástudomány
615.89 *** 613 *** 613.2
[AN 3834214]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2021.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Les colères (magyar)
   A düh / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill. ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-60-5 kötött : 2499,- Ft
indulat - gyermekkönyv
159.942(02.053.2)
[AN 3833986]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2021.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Les émotions et les sentiments (magyar)
   Érzések és érzelmek / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill. ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-58-2 kötött : 2499,- Ft
érzelem - gyermekkönyv
159.942(02.053.2)
[AN 3834001]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2021.
Domján László (1953-)
   Gyógyulj meg! / [Domján László, Kígyós Éva, Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2019. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 73-74.
Kötött : 15000,- Ft
 (hibás ISBN 963-7959-72-6)
agykontroll - öngyógyítás - auditív dokumentum
613.865
[AN 3839538]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2021.
   Egészségfüzet. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
egészséges életmód - gyermekkönyv
613(02.053.2)
[AN 3834194]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2021.
Filip Erika
   A bennünk élő orvos felébresztése : a spontán gyógyulásig vezető út / Filip Erika. - [Győr] : [Filip E.], [2021]. - 346 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0620-5 fűzött : 4990,- Ft
öngyógyítás - egészséges életmód
615.89 *** 613
[AN 3834539]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2021.
Hajdu Judit
   Családi titkok : a bizalom újraépítése a történetek erejével / Hajdu Judit. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 179, [1] p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 179-[180].
ISBN 978-963-304-969-3 fűzött : 2500,- Ft
családterápia - szülő-gyermek kapcsolat - esettanulmány
615.851.6 *** 316.356.2
[AN 3834535]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2021.
Hampton, John R. (1937-)
The ECG made practical (magyar)
   EKG a gyakorlatban : 7. kiadás / John Hampton ..., David Adlam. - Budapest : Medicina, 2021. - XIII, 321 p. : ill. ; 19x19 cm
Ford. Farkas László
ISBN 978-963-226-762-3 fűzött : 6800,- Ft
elektrokardiográfia - orvosi diagnosztika
616.12-008.3-073.96 *** 616-07
[AN 3833553]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2021.
Kiss Árpád (1954-)
   A grófné csodálatos fái : 200 éves a kinin / Kiss Árpád. - [Budapest] : SawaSawa, cop. 2021. - 307 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 302-307.
ISBN 978-615-6293-02-2 fűzött : 4730,- Ft
orvostörténet - gyógyszerészet - malária - kinin - művelődéstörténet
615(100)(091) *** 930.85(100)"15/19" *** 547.94 *** 616.936
[AN 3834621]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2021.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Central Kv., 2021. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-228-2 fűzött : 3900,- Ft
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3839396]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2021.
   A Magyar Tűzoltó Szövetség százötven éve, 1870-2020. - [Budapest] : MTSZ, [2020]. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyar Tűzoltó Szövetség
Magyarország - tűzoltóság - testülettörténet - egyesület
614.842.83(439)(091) *** 061.2(439)Magyar_Tűzoltó_Szövetség
[AN 3834379]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2021.
Maxwell, John C. (1947-)
The 15 invaluable laws of growth (magyar)
   A fejlődés 15 felbecsülhetetlen törvénye : éld meg és hozd ki magadból a legtöbbet / John C. Maxwell ; [ford. Nagy Ádám]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 357, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-93-5 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3834067]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2021.
Mosley, Michael (1957-)
The clever guts diet (magyar)
   Okos belek : az egészséges bélflórához vezető étrend / Michael Mosley ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 275 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-566-134-3 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3839345]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2021.
Murányi László, L. (1956-)
   Szenvedélyek hálójában / L. Murányi László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 362, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-374-1 fűzött : 3990,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - interjú
613.8(047.53) *** 364.272(047.53)
[AN 3835158]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2021.
Murphy, Kate
You're not listening (magyar)
   Az értő figyelem : útmutató a jobb, tartalmasabb kommunikációhoz / Kate Murphy ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-554-2 fűzött : 3999,- Ft
figyelem - kommunikáció - társadalmi kapcsolat
159.952 *** 316.77 *** 316.472.4
[AN 3835271]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2021.
Peterson, Jordan B. (1962-)
Beyond order (magyar)
   Túl a renden : újabb 12 szabály az élethez / Jordan B. Peterson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 368 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-004-7 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3834159]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2021.
Pilát Gábor (1971-)
   Élethamisítás / Pilát Gábor. - [Biatorbágy] : [Pilát G.], 2021. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0744-8 kötött : 4250,- Ft
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3833716]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2021.
Tamasi József (1960-)
   Böjtterápia avagy "Kés nélküli műtét" : a belső egyensúly visszaállítása a természet erejével / Tamasi József, Tamasi-Mohai Katinka. - 2. kiad. - Budapest : Tamasi Kft., 2021. - 266 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tamasi dr. gyógyít sorozat)
Bibliogr.: p. 262-266.
ISBN 978-615-01-1625-9 fűzött : 6990,- Ft
böjt - méregtelenítés
613.24
[AN 3839365]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2021.
Tari Valéria
   99% : légy az egyetlen! : ...rejtett női titkok... / írta Tari Valéria. - [Budapest] : Spirit Service Ltd., 2021. - 357, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [360-362].
ISBN 978-615-01-0807-0 fűzött : 4800,- Ft
életvezetés - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3833817]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2021.
   Tic-taktika : a Tourette-szindrómáról / szerk. Tárnok Zsanett. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak - lélekutak, ISSN 2061-232X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8787-7 fűzött
gyermekpszichiátria - akaratlan mozgás
616.89-053.2 *** 616.89-008.48-053.2 *** 616.89-009.2
[AN 3839303]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2021.
Varga Zoltán (1935-)
   A nehezen nevelhető felnőtt / Varga Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2021. - 222, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-544-335-2 fűzött : 3600,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3835033]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2021.
William, Anthony
Medical medium life-changing foods (magyar)
   Gyógyító ételek : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - XVII, 309 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-691-0 fűzött : 5990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 3839325]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9612 /2021.
Ladányi András (1945-)
   Bányászok / Ladányi András ; [kiad. az Országos Magyar Bányász és Kohász Egyesület Tatabányai Helyi Szervezete]. - Tatabánya : OMBKE Tatabányai Helyi Szerv., 2021. - 384, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9038-25-7 kötött
Tatabánya - szénbányászat - ipartörténet - memoár
622.33(439-2Tatabánya)(0:82-94)
[AN 3834367]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9613 /2021.
Jelley, Craig
Minecraft guide to creative (magyar)
   Minecraft : útmutató a kreatív módhoz / [írta Craig Jelley] ; [képek Ryan Marsh, John Stuckey és James Bale] ; [ford. Turcsányi Réka]. - 5. kiad. - [Budapest] : Bookline : Kolibri, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-050-5 kötött : 3499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3839555]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2021.
   Az ötlettől a megvalósításig : eTwinning a gyakorlatban / [szerk. Lekk Mónika, Nagy Regina, Szabó Zsófia] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2020. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - számítógépes oktatás - információs technika - közoktatás - 21. század
681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.68 *** 37.014(439)"20"
[AN 3839424]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2021.
   Pōs anaginōskeis; : hogyan olvasod? : felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó felé / [szerk. Fabiny Tibor, M. Pintér Tibor]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2021. - 178 p. : ill. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 43.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81460-5-0 fűzött
bibliakutatás - digitális technika - műfordítás
681.3.004.14 *** 22=03
[AN 3834371]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9616 /2021.
   Mérnökportrék : magyar hidászok I. / [szerk. Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2021]. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 25.)
Fűzött
Magyarország - mérnök - hídépítés - műszaki tervezés - 20. század - 21. század
624.21/.8(439) *** 62(439)(092)
[AN 3834632]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9617 /2021.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab einen Freund, der ist Astronaut (magyar)
   Az űrhajós / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 8.)
ISBN 978-963-403-939-6 fűzött : 890,- Ft
űrhajózás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3833709]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2021.
Tóth Sándor Frigyes (1957-)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája / Tóth Sándor Frigyes. - [Sopron] : Szerző, 2019-. - Ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - vasúti járműpark - kronológia
656.2(439)(0:930.24) *** 656.2(436)(0:930.24) *** 629.4(436)(091) *** 629.4(439)(091)
[AN 3777041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Újjáépítés és sorvadás, 1946-1955. - 2021. - [8], 561 p.
ISBN 978-615-00-8408-4 kötött
[AN 3833853] MARC

ANSEL
UTF-89619 /2021.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Flughafen (magyar)
   Repülőtér / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Niklas Böwer] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-655-9 kötött : 2950,- Ft
repülőtér - repülőgép - gyermekkönyv - képeskönyv
656.71(02.053.2) *** 629.73(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833905]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9620 /2021.
   Arcképcsarnok : a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott Kamarai Állatorvos c. folyóirat "Arcképcsarnok" rovatában 2007-2020 között megjelent életrajzok gyűjteménye / [... összegyűjt., szerk. Varga István]. - Budapest : MÁOK, 2021. - 880 p. : ill, főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5871-05-4 kötött : 13000,- Ft
Magyarország - állatorvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
619(439)(092)"19/201"(047.53)
[AN 3833590]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2021.
Baker, Shawn (1967-)
The carnivore diet (magyar)
   Húsevő diéta : a carnivore módszer / Shawn Baker ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-271.
ISBN 978-963-475-451-0 fűzött : 4999,- Ft
étrend - hús
637.5 *** 613.281
[AN 3834162]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2021.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc mindent tud... (új kiadása)
   Segítség, kutyás lettem! : kutyanevelés kezdőknek / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-572-035-4 kötött : 2999,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3839340]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2021.
Csányi Vilmos (1935-)
   Jeromos, a barátom : a kutyák szerint a világ / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-572-047-7 kötött : 2999,- Ft
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3839341]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2021.
Dobos-Kovács Mihály (1941-)
   A házisertés kórbonctana / Dobos-Kovács Mihály ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2020. - 712 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5871-04-7 kötött
kórbonctan - sertés - egyetemi tankönyv
619-091(075.8) *** 636.4(075.8)
[AN 3833661]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2021.
   Klímaadaptív gyepgazdálkodás a városban / [kiad. a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. és Szent István Egyetem]. - Veszprém : VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. ; Gödöllő : SZIE, 2021. - 59 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-269-938-7 fűzött
Magyarország - gyepesítés - környezetvédelem - városfejlesztés - fenntartható fejlődés
635.928 *** 504.73 *** 711.4(439) *** 911.375(439) *** 504.03
[AN 3834664]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2021.
Kóczán Bálint
   Házi sör kalauz : megújult receptek, utazás, törvények, sörfőzés otthon, tippek, trükkök, sörfajták, történelem, gasztronómia / Kóczán Bálint. - 2. kiad. - [Sopron] : Koczan Media Books, cop. 2020. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9626-1 fűzött : 2999,- Ft
sör - recept
663.4 *** 641.87(083.12)
[AN 3839455]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2021.
   Nemzeti kincsünk, a kuvasz / [fel. szerk. Pischoff Ferenc] ; [... a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület gondozásában kész.]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 382 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-000-9 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - kutya - kutyatartás - kutyakiképzés
636.7(439)
[AN 3839268]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2021.
Ökrös Attila
   Whisky utazásom naplója : whisky or whiskey / Ökrös Attila. - [Pécs] : Táltos Training Kft., 2021. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0563-5 kötött : 3500,- Ft
égetett szeszes ital - szeszipar
663.5 *** 641.87
[AN 3833867]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2021.
Pák Dienes (1800-1864)
   Vadászattudomány / szerzé Pák Dienes. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - XX, 218, 223 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : A' Magyar Királyi Tud. Egyetem betűivel, 1829. - Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-615-6189-58-5 fűzött : 5100,- Ft
vadászat - hasonmás kiadás
639.1 *** 094/099.07 *** 799.2
[AN 3839408]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2021.
Rardon, Candace Rose
Stuff every tea lover should know (magyar)
   Teaivók zsebkönyve / Candace Rose Rardon ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Corvina, 2021. - 162, [4] p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. [163-164].
ISBN 978-963-13-6727-0 kötött : 2200,- Ft
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85(100)
[AN 3833562]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2021.
Simonsson, Åsa
Fermentation (magyar)
   Fermentáljunk! : savanyú káposzták, kimcsik, fermentált zöldségek, gyümölcsök és italok, magsajtok, kenyerek / Åsa Simonsson. - 2. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2021. - 240 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi. - Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-5767-05-0 kötött : 6000,- Ft
erjesztés - konzerválás - szakácskönyv
663.15(083.12) *** 641.48(083.12)
[AN 3839567]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2021.
Soós Tibor (1943-)
   Állatorvosi vakcinológia / Soós Tibor, Kulcsár Gábor, Lőrincz Márta ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2020. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5871-03-0 kötött
állatorvostan - oltóanyag - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 615.371(075.8)
[AN 3833600]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9633 /2021.
Arefi, Yossi
Snacking cakes (magyar)
   Kevert sütik : 50+ recept a mindennapok megédesítésére / Yossi Arefi ; fotóstyling Ali Slagle. - [Budaörs] : Csipet K., 2021. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-07-4 kötött : 5500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3833552]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2021.
Krivarics Ditta
   Régi házból új otthon : praktikus tanácsok és tanulságos történetek házfelújítóknak / Krivarics Ditta. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-436-1 kötött : 5499,- Ft
lakberendezés - ház - felújítás
643/645 *** 69.059.25
[AN 3839394]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2021.
Rúzsa Magdolna (1985-)
   Zümmögés a konyhában : ...és végy egy kanál mézet! / Rúzsa Magdi & Vida József ; [... ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók ... Kaszás Gergely] ; [közread. a] Pannon Értéktár Zrt. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-67-2 kötött : 5990,- Ft
méz - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16
[AN 3839383]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2021.
Uj szakáts-könyv, mellyben külömb-külömb-féle válogatott, tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta, és szapora étkeknek meg-készítése, sütése és főzése a' gazdaszszonyoknak nagy hasznára le-ábrázoltatik (új kiadása)
   Úri, és közönséges konyhákon meg-fordult szakáts-könyv, mellyben külömb-külömb-féle válogatott, tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta, és szapora étkeknek meg-készítése, sütése, és főzése a' gazd'aszszonyoknak nagy hasznára leábrázoltatik. - 2. meg-bővítettetett ki-adás. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 202, [14] p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten és Po'sonyban : Landerer, 1801
ISBN 978-615-6189-60-8 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - gasztronómia - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.5(439)"180" *** 641.55(083.12) *** 094/099.07
[AN 3839486]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9637 /2021.
Chandra swami Udasin (1930-)
Spiritual gems (magyar)
   Spirituális gyöngyszemek / Csandra Szvámí Udászin ; [ford. Margittay Tamás]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5786-33-4 fűzött : 2200,- Ft
spiritualizmus
141.135
[AN 3834364]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2021.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Si on parlait de la mort (magyar)
   Beszéljünk a halálról! / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill. ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-59-9 kötött : 2499,- Ft
halál - gyermekkönyv
128(02.053.2)
[AN 3833999]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2021.
Hévizi Ottó (1959-)
   Tempus absconditum : rejtőzködő idő : tizenkét előadás Kant időfilozófiájáról / Hévizi Ottó ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont ... - Budapest : BTK : Kalligram, 2020. - 336 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-198-4 fűzött : 3500,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - idő - 18. század - 19. század
115 *** 1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3834628]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2021.
   Az igazság pillanatai? : metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra / szerk. Bernáth László, Kocsis László. - Budapest : Kalligram, 2021. - 460 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-222-6 fűzött : 3990,- Ft
Tőzsér János (1970-). Az igazság pillanatai
Magyarország - filozófus - ismeretelmélet - vita - 21. század - könyvkritika
165 *** 1(439)(092)Tőzsér_J.
[AN 3834629]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2021.
Meebold, Alfred (1863-1952)
   Bevezetés dr. Rudolf Steiner antropozófiájába / Alfred Meebold ; [szerk. F. Boskovitz Mária]. - [Budapest] : Mandala Kv., 2021. - 114 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Bevezetés Rudolf Steiner antropozófiájába
ISBN 978-615-6327-00-0 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - antropozófia - filozófus - 19. század - 20. század
141.333 *** 1(436)(092)Steiner,_R.
[AN 3833814]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist 1. (magyar)
   Az ember mint testi-lelki lény a világhoz való viszonyában : emberré válás, világlélek és világszellem I. : tizenhárom előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1921. június 16. és július 17. között tartott Stuttgartban, Bernben és Dornachban / [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, 2021. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5906-18-3 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3833806]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2021.
Tilesch György
BetweenBrains (magyar)
   Mesterség és intelligencia : vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában / Tilesch György, Omar Hatamleh ; [ford. Stemler Miklós]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-829-1 fűzött : 3999,- Ft
mesterséges intelligencia - automatizálás - robotika - információs társadalom
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 316.77
[AN 3835423]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9644 /2021.
Bakos Attila
   Az Avadhúta-gítá pszichológiája / ... kész. Bakos Attila, Bakos Judit Eszter és Vadas Norbert. - Budapest : Danvantara, 2021. - 316 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-9858-37-4 kötött : 4990,- Ft
Avadhūta gītā
hinduizmus
294.526
[AN 3834210]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2021.
Balázs István (1964-)
   Vezettetés / Balázs István ; [... kiad. az Ekklesia Gyülekezet]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet, 2021. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6307-00-2 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció
252 *** 244
[AN 3834635]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2021.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2020. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Tokban
ISBN 978-615-5526-60-2 b.
Biblia
22.04=945.11
[AN 3839483]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2021.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2020. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Tokban
ISBN 978-615-5526-61-9 velúr
Biblia
22.04=945.11
[AN 3839481]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2021.
Fekete Gábor
   A szeretet keresztútja : [keresztúti elmélkedés Szent Pál apostol szeretethimnusza alapján] / Fekete Gábor. - [Hegyesd] : Magánkiad., [2021]. - 25 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0759-2 fűzött
szenvedéstörténet - imakönyv
248.159.23 *** 243
[AN 3834378]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2021.
Goleman, Daniel (1946-)
The Buddha on meditation and higher states of consciousness (magyar)
   Magasabb tudatállapotok a buddhizmusban / Daniel Goleman ; [ford. Hargitai Gábor és Pressing Lajos] ; ... kiad. a Buddhista Misszió, a Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség. - 2. jav. kiad. - Budapest : Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, 2021. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-78.
ISBN 978-615-01-0967-1 fűzött
buddhizmus - meditáció
291.3 *** 615.851.86
[AN 3833786]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2021.
Grendorf-Balogh Melinda
   Jézus tanításai : bibliai foglalkoztató / [írta és szerk. Grendorf-Balogh Melinda, Péterné Mestery Rita] ; [ill. ... Kisantal Ágnes]. - Budapest : Luther, 2019. - [28] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-380-167-3 fűzött : 690,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3834095]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2021.
Jasper, David (1951-)
A short introduction to hermeneutics (magyar)
   Bevezetés a hermeneutikába / [David Jasper] ; [ford. Hajnal Piroska]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2021. - 147 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 42.)
Bibliogr.: p. 144-147.
ISBN 978-615-81460-9-8 fűzött
bibliakutatás - hermeneutika - tudománytörténet
22.06(091) *** 801.73
[AN 3834366]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2021.
   Könyvről könyvre Biblia : Újszövetség / [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, [2021]-. - 17 cm
225.04=945.11
[AN 3834623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., János evangéliuma, János 1-3. levele, Jelenések könyve. - cop. 2021. - 190 p.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-80335-6-5 fűzött : 2250,- Ft
[AN 3834625] MARC

ANSEL
UTF-89653 /2021.
Kovács Balázs
   Vagyok, aki vagyok : igehirdetések a XXI. század elejéről / ... Kovács Balázs. - Sárospatak : Hernád K., 2021. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5787-17-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3834661]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2021.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Tao te king : az Út és Erény könyve / Lao-ce ; Weöres Sándor fordításában ; [sajtó alá rend. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 95 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 27.)
Megj. "Lao-ce életbölcselete" címmel is
ISBN 978-963-479-734-0 fűzött : 1499,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3839466]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2021.
   Mindenki keresztútja, Pannonhalma / [... alkotója Horváth György] ; [a ... kísérő imádságok Marton József ... írásai] ; [kiad. Pannonhalma Város Önkormányzata]. - Pannonhalma : Önkormányzat, 2020. - 48 p. : ill., színes ; 45 cm
Fűzött
Pannonhalma - szenvedéstörténet - imakönyv
243 *** 248.159.23
[AN 3833792]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2021.
Nguyẽn Thi Hòng Quy, Marie Alexia
Prier 15 jours avec Alix Le Clerc (magyar)
   Imádság 15 napon át Le Clerc Alexiával / Marie Alexia Nguyẽn Thi Hòng Quy ; [ford. Muraközy Nóra] ; [közread. a] Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend. - Zalaegerszeg : Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, 2021. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-0997-8 fűzött
Le Clerc, Alexia (1576-1622)
Franciaország - apáca - 16. század - 17. század
271(44)(092)Le_Clerc,_A.
[AN 3834819]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
The power of communion (magyar)
   Az úrvacsora ereje : mit tanít nekünk a Biblia az úrvacsoráról? / Derek Prince ; [ford. Budaházy Anna] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-12-9 fűzött
úrvacsora - bibliamagyarázat
265.3 *** 22.07
[AN 3834665]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
The promise of provision (magyar)
   A gondoskodás ígérete : élj és adj Isten bőséges javaiból! / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Élj és adj!
ISBN 978-615-5856-11-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3834663]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2021.
Rózsásné Kubányi Andrea
   Akiket Isten a tenyerén hordott : szerzetesi életutak a szétszóratástól napjainkig 2. / Rózsásné Kubányi Andrea ; [előszó Fejérdy András] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 437 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81383-7-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - apáca - szerzetes - állam és egyház viszonya - politikai üldözés - 1945 utáni időszak - ezredforduló - életútinterjú - memoár
271(439)(092)(047.53) *** 322(439)"194/201"(0:82-94) *** 323.281(439)"194/198"
[AN 3834970]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2021.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   "...mindennémű edényeket, akár... cserép legyenek... elfogadjuk..." : XVIII-XX. századi cserépedények a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református egyházközségekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Debreceni Református Hittudományi Egy., 2019. - 142 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 45.)
Bibliogr.: p. 135-140.
ISBN 978-615-81568-1-3 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - liturgikus tárgy - fazekasság - református egyház - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(439) *** 738 *** 284.2(4-191)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 3835055]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2021.
   Szolgáló fiatalok az egyházban : Szent Ferenc élete nyomán / ... Fejérdy Áron ... állította össze ; [közread. a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség]. - Vác : Váci Egyházm. Ifj. Lelkészség, [2019]. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
kereszténység - vallási erkölcs - tanári segédkönyv
23/28(072) *** 241(072)
[AN 3835147]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2021.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-277-449-7 fűzött : 1750,- Ft
római katolikus egyház - kereszténység
282 *** 23/28
[AN 3839560]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2021.
   "Ti az egyház szívében vagytok!" : katolikus cigánypasztoráció Magyarországon / [szerk. Bángi-Magyar Anna, Perger Gyula] ; [közread. a] Boldog Ceferino Intézet. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Boldog Ceferino Int., 2021. - 236 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1467-5 kötött
Magyarország - lelkipásztorkodás - cigányság - katolikus egyház
282(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 253
[AN 3839429]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9664 /2021.
   Anyák és apák : szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban, 1500-1918 / szerk. Erdélyi Gabriella. - Budapest : MTA BTK TTI, 2021. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 7.). (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-245-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - családszociológia - szülő-gyermek kapcsolat - szülői szerep - esettanulmány
316.32(439)"15/191" *** 316.356.2(439)(091) *** 316.37-055.53(439)"15/19"
[AN 3834457]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2021.
Buday László (1873-1925)
   Magyarország küzdelmes évei : a megcsonkított Magyarország / Buday László ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 194 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-89725-7-6 kötött
Magyarország - demográfia - gazdaságstatisztika - nemzetgazdaság - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - statisztikai adatközlés
312(439)"192"(083.41) *** 338(439)"192"(083.41) *** 341.382"1920"
[AN 3834202]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2021.
Hoare, Jo
You're on mute (magyar)
   101 tipp videókonferenciákhoz : kapcsolódj be! / Jo Hoare ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-544-383-3 fűzött : 2400,- Ft
videokonferencia - infokommunikáció
316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3835029]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2021.
Spilsbury, Louise (1963-)
Rules and responsibilities (magyar)
   Társadalmi felelősségvállalás / Louise Spilsbury, Hanane Kai ; [ford. ... Tulics Mónika ...]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-565-093-4 kötött : 2100,- Ft
társadalmi felelősség - gyermekkönyv
316.6(02.053.2)
[AN 3833909]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2021.
Stenger Györgyi (1954-)
   Szómágia : hipnotikus nyelvi minták / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - [Budapest] : NLP Akad., 2021. - 126 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-1013-7 fűzött
kommunikáció - életvezetés
316.77 *** 613.865
[AN 3833799]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9669 /2021.
Csáki Éva (1953-)
   Hetvenhét törökségi népmese / Csáki Éva, Sipos Áron ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza : Nomád Nemzedék Kft., 2021. - 591, [5] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 585-[592].
ISBN 978-615-5927-17-1 kötött : 5990,- Ft
török népek - népmese
398.21(=943)
[AN 3834498]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2021.
Lovas Kiss Antal (1964-)
   Hagyományok a 21. században / Lovas Kiss Antal. - Debrecen : Lovas Kiss A., 2021. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-279.
ISBN 978-615-01-0914-5 kötött
Kelet-Magyarország - kulturális antropológia - magyar néprajz - hagyomány - rendezvény - 21. század
39(=945.11)(439-11) *** 316.7 *** 394(439-11)"20"
[AN 3834649]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2021.
   Meseműhely : a Kárpát-medencei mesehagyomány performatív és módszertani megközelítése / szerk. Bódis Zoltán. - Debrecen : Didakt, 2020. - 155, [6] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-88-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kárpát-medence - folklorisztika - mesekutatás - magyar néprajz - népmese
398.21.001 *** 398.21(=945.11)(4-191)
[AN 3835031]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2021.
Róheim Géza (1891-1953)
   Magyar néphit és népszokások / Róheim Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 356 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-63-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar néprajz - néphit
398.3/.4(=945.11)
[AN 3839484]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2021.
Sille István (1943-)
   Illem, etikett, protokoll / Sille István ; [ill. Szűcs Édua]. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 630 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 629-630.
ISBN 978-963-05-9244-4 fűzött : 6150,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 3839271]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9674 /2021.
Batalion, Judy
The light of days (magyar)
   Partizánnők : a lengyel gettók zsidó ellenállói / Judy Batalion ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, cop. 2021. - 596, [3] p. : ill. ; 22 cm
Filmogr.: p. 583. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-479-1 kötött : 4990,- Ft
Lengyelország - holokauszt - ellenállási mozgalom - partizán - nő - zsidóság - második világháború
323.12(=924)(438)"1939/1945" *** 323.26(438)"194" *** 355.425(=924)(438)(092)"194"
[AN 3833695]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2021.
Chapman, Madeleine
Jacinda Ardern (magyar)
   Jacinda Ardern : az új korszak vezetője / Madeleine Chapman ; [ford. Pethő Dóra]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 319 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-965-9 kötött : 4699,- Ft
Ardern, Jacinda (1980-)
Új-Zéland - politikus - 21. század - életrajz
32(931)(092)Ardern,_L.
[AN 3834229]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2021.
Krʺstev, Ivan (1965-)
The light that failed (magyar)
   A fény kialszik : a liberális demokrácia válságáról / Ivan Krasztev, Stephen Holmes ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park Kvk., cop. 2021. - 365, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-659-7 fűzött : 4499,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - politológia - világpolitika - demokrácia - liberalizmus - populizmus - rendszerváltás - 21. század
32.001 *** 329populizmus *** 32(4-11)"198/201" *** 329.12(100)"198/201" *** 321.7(100)"198/201"
[AN 3833654]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2021.
Makkai Béla (1961-)
   Magyarok temetője, Ó-Románia : a regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában / Makkai Béla. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 456 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 23.)
Bibliogr.: p. 441-456.
ISBN 978-615-6117-27-4 kötött
Magyarország - Románia - magyarság - emigráns - kisebbségi politika - politikatörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
323(439)"18/19" *** 323.1(=945.11)(498)"186/191" *** 325.14(=945.11)(498)"186/191"
[AN 3834583]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2021.
Mező Gábor
   A média lenyúlásának titkos története / Mező Gábor. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 313, [5] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6016-57-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - politikatörténet - titkosszolgálat - rendszerváltás
32(439)"198/199" *** 070(439)"198/199" *** 351.746.1(439)"198/199" *** 316.774(439)"198/199"
[AN 3834359]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés III : a Magyar Népfőiskolai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2020. december 19. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 135 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-7-0 fűzött
Magyarország - magyarság - határon túli magyarság - külpolitika - állam és egyház viszonya - 21. század - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 316.347(=945.11)(100) *** 322(439) *** 327(439)"20" *** 061.3"2020"
[AN 3834503]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9680 /2021.
Áldásy Antal (1869-1932)
   A keresztes hadjáratok története / irta Áldásy Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 153, [2] p. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1924. - Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 978-615-6189-68-4 fűzött : 2300,- Ft
középkori Palesztina - Európa - történelem - keresztes háborúk
940"06/12" *** 355.48(100)"06/12" *** 956.94"06/12"
[AN 3839487]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2021.
Babucs Zoltán (1974-)
   "Vártunk, jöttetek!" : a délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma / Babucs Zoltán. - Budapest : Heraldika, 2021. - 400 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 396-398.
ISBN 978-615-5592-19-5 kötött : 5990,- Ft
Délvidék - magyar történelem - területi visszacsatolás - hadtörténet - Horthy-korszak - fényképalbum
943.9.2-13"194"(084.12) *** 355.48(439.2-13)"194"(084.12) *** 341.218.4(439)"1941"
[AN 3834959]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2021.
Biricz Dóra
   Segítség! Elvesztem Pannóniában! : felfedező füzet, 5-7 év / [kész. Biricz Dóra] ; [rajzok András Tünde] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2019. - 10 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5978-01-2 fűzött
Pannonia - római birodalom kora - művelődéstörténet - hétköznapi élet - régészet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
930.85(398.6) *** 904(398.6) *** 069(439-2Bp.)MNM *** 087.5
[AN 3834315]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2021.
Gáll Erwin (1977-)
   A hatalom forrása és a magyar honfoglalás - hódítás és integráció : a korai magyar történelem egy régész szemszögéből / Gáll Erwin. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 331 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 2.)
Bibliogr.: p. 271-310. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-08-3 kötött
Magyarország - régészet - magyar őstörténet - magyar történelem - 10. század
904(439)"09" *** 943.9"09" *** 930.8(=945.11)"09"
[AN 3834603]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2021.
Gilicze János (1951-)
   Millenniumi ünnepségek Csanád vármegyében és Makón, 1896 / Gilicze János ; [... sajtó alá rend. és az illusztrációkat összeáll. Halmágyi Pál]. - Makó : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2021. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Arad, Csanád, Torontál vármegyei füzetek, ISSN 2415-993X ; 3.)
ISBN 978-615-5953-03-3 kötött
Csanád vármegye - helytörténet - ünnepség - millennium - 19. század - történelmi forrás
943.9-35Csanád"189"(093) *** 061.7(439-35Csanád)"1896"(093)
[AN 3836350]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2021.
Gurmai Beáta
   Nagyi, mesélj! : kérdezgetős-felelgetős családi napló / Gurmai Beáta ; [ill. ... Balassa Nikoletta Megyeri Annamária ... nyomán]. - [Budapest] : Ladies First Consulting Kft., [2021], cop. 2020. - 68 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-01-0966-4 kötött : 3490,- Ft
rokonság - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
929.52(02.053.2) *** 087.5
[AN 3833672]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2021.
Halmos Sándor (1946-)
   A nyugati és keleti kultúra hatása Erdélyre a honfoglalástól 1945-ig : a zsidók Erdélyben magyarul halnak / Halmos Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2021. - 331 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 319-331.
ISBN 978-615-00-9606-3 fűzött
Erdély - művelődéstörténet - építészet - zsidóság
930.85(498.4) *** 72(439.21) *** 930.85(439.21) *** 72(498.4) *** 316.347(=924)(439.21) *** 316.347(=924)(498.4)
[AN 3834960]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2021.
Hatos Pál (1971-)
   Rosszfiúk világforradalma : az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története / Hatos Pál. - Budapest : Jaffa, 2021. - 608 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-250-9 kötött : 4499,- Ft
magyar történelem - Tanácsköztársaság - vörösterror
943.9"1919" *** 323.282(439)"1919" *** 321.74
[AN 3834163]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2021.
Irving, Clive
The last queen (magyar)
   Az utolsó királynő : hetven év küzdelem a monarchiáért / Clive Irving ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 387, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379.
ISBN 978-963-504-337-8 kötött : 4999,- Ft
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - 21. század
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 3813364]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2021.
Kenesei Zsófia Orsolya
   Utazás a három részre szakadt Magyarországon : felfedező füzet, 8-13 év / [kész. Kenesei Zsófia Orsolya] ; [rajzok András Tünde] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2019. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5978-02-9 fűzött
magyar történelem - török hódoltság - 16. század - 17. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
943.9"15/16" *** 069(439-2Bp.)MNM *** 087.5
[AN 3834313]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2021.
   Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok : a GULAG-kutatás fehér foltjai : konferenciakötet / [szerk. és a szöveget gond. Kovács Emőke] ; [közread.] A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - Budapest : A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2021. - 274 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2020. febr. 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6251-01-5 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - történelem - állami terror - kényszermunka - hadifogoly - 20. század
947"19" *** 355.257.7(47)(=945.11) *** 343.819.5(47)"19" *** 323.282(47)"19"
[AN 3834458]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2021.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi a török korból / Lőrinc László ; [ill. Rátkai Kornél]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 157 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-859-4 kötött : 3499,- Ft
magyar történelem - török hódoltság - gyermekkönyv
943.9"13/16"(02.053.2)
[AN 3839566]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2021.
A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása (angol)
   Identifying the Árpád dynasty skeletons interred in the Matthias Church : applying data from historical, archaeological, anthropological, radiological, morphological, radiocarbon dating and genetic research / ed. Miklós Kásler, Zoltán Szentirmay ; [publ. by the] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 978-615-6117-24-3 kötött
Árpád-ház
Magyarország - uralkodócsalád - humángenetika
929.52(439)Árpád-ház *** 575.113
[AN 3834446]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2021.
A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása (német)
   Identifizierung der Skelette von Angehörigen des Arpadenhauses in der Matthiaskirche : unter Verwendung von historischen, archäologischen, anthropologischen, radiologischen, morphologischen, Radiokarbondatierungs- und genetischen Daten / red. bearb. Miklós Kásler, Zoltán Szentirmay ; [Hrsg.:] Forschungsinstitut für Hungarologie. - Budapest : Forschungsinst. für Hungarologie, 2021. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-270.
ISBN 978-615-6117-23-6 kötött
Magyarország - uralkodócsalád - humángenetika
929.52(439)Árpád-ház *** 575.113
[AN 3834443]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2021.
   A nagy háború néprajza / szerk. Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutcsop. : DE Néprajzi Tansz., 2020. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-268-3 kötött
Magyarország - kulturális antropológia - társadalomtörténet - művelődéstörténet - emlékezetpolitika - első világháború
930.85(100)"191" *** 39(439)"191" *** 316.7 *** 316.63
[AN 3834651]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2021.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Balatonfüred római kori települései és falfestményei / Palágyi Sylvia, Kirchhof Anita. - Balatonfüred : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2021. - 249 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 85.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9990-82-1 kötött
Balatonfüred - régészet - római birodalom kora - falfestmény
904(439-2Balatonfüred)"00/04" *** 75.052(439-2Balatonfüred)
[AN 3834569]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2021.
Prohászka Péter (1975-)
   Régészeti jelentések a Tiszazugból : újabb források a Tiszazugi Régészeti Magántársaság működéséhez / Prohászka Péter. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szolnok megyei múzeumi adattár, ISSN 0587-1530 ; 40.)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 978-615-6161-03-1 fűzött
Tiszazugi Régészeti Magántársaság
Tiszazug - Magyarország - régészet - tudományos egyesület - 19. század - testülettörténet - régészeti feltárás - történelmi forrás
903/904(439Tiszazug) *** 061.2(439)(093) *** 902(439Tiszazug)"18"(093)
[AN 3834949]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2021.
   Rákóczi emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András] ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 2. átd. kiad. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 275 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81694-1-7 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9"170/171" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3834085]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2021.
Suba Eszter
   Őskori túlélőkalauz : felfedező füzet, 5-7 év / [kész. Suba Eszter] ; [rajzok András Tünde] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2019. - 10 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5978-03-6 fűzött
őskor - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
903 *** 069(439-2Bp.)MNM *** 087.5
[AN 3834317]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2021.
   A számontartott nemzet : a Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken / [szerk. Rózsa Dávid, Rovács Barna] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár]. - [Budapest] : KSH : KSH Kvt., 2020. - 407 p. : ill., főként színes, térk. ; 27x30 cm
Bibliogr.: p. 384-405.
ISBN 978-963-235-545-0 kötött
 (hibás ISBN 963-235-545-0)
Magyarország - magyar történelem - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - statisztikai térkép - történelmi forrás
943.9"186/194"(093) *** 911.3(439)"186/194"(084.3) *** 912(439)"186/194"
[AN 3834241]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9700 /2021.
   Avasi töredékek / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2021. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 11.)
ISBN 978-615-01-0561-1 fűzött
Miskolc - helyismeret - helytörténet
908.439-2Miskolc *** 943.9-2Miskolc
[AN 3834808]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   A lacházi világjáró / Szenttamási-Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2021. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81698-2-0 fűzött : 3990,- Ft
Chrometz András (1871-1956)
Magyarország - utazó - 19. század - 20. század
910.4(439)(092)Chrometz_A.
[AN 3833841]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2021.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Libanon : látnivalók, történelem, kultúra / Bánszegi Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2021. - 318, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316-318.
ISBN 978-615-5758-66-9 fűzött : 3990,- Ft
Libanon - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.569.3(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3834620]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Duna / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 280, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-510-0 kötött : 4999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3834003]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2021.
Csorba Péter (1953-)
   Magyarország kistájai / Csorba Péter ; ... Túri Zoltán közrem. ; [kiad. a Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány]. - Debrecen : Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány, 2021. - 409 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.. p. 9.
ISBN 978-963-89712-4-1 kötött
Magyarország - kistáj - leíró földrajz
911.62(439) *** 914.39
[AN 3834915]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2021.
Horel, Catherine (1966-)
De l'exotisme à la modernité (magyar)
   Francia utazók Magyarországon, 1818-1910 : az egzotikumtól a modernitásig / Catherine Horel ; [ford. Ferch Magda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-544-043-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - helyismeret - francia irodalom - 19. század - századforduló - útleírás
908.439"181/191"(0:82-992) *** 840-992=945.11
[AN 3835149]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2021.
Lerner János (1952-)
   Nagy felfedezők : Föld körüli kalandok / Lerner János, Lerner Balázs. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 31 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 978-963-459-340-9 kötött
felfedező - felfedező utazás - ifjúsági könyv
910.4(100)(092)(02.053.2)
[AN 3834827]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2021.
Magyar Gyula (1954-)
   Örs utca hét, földszint kettő : képek, emlékek gyerekkorról, családról, történelemről / Magyar Gyula. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2020. - 35 p. : ill. ; 23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 25.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - memoár
908.439-2Miskolc"195/196"(0:82-94)
[AN 3834804]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2021.
Pető Piroska (1983-)
   Pécsely gazdagsága : éltető értékeink nyomában / [írta Pető Piroska, Balogh Ernőné Bertalan Katalin, Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna] ; [kiad. Pécsely Község Önkormányzata]. - Pécsey : Önkormányzat, 2021. - 144 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0776-9 fűzött
Pécsely - helyismeret
908.439-2Pécsely
[AN 3834676]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2021.
   Túl minden határon : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2020]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-93-2 kötött
felfedező utazás - művelődéstörténet
910.4(100)(02.053.2) *** 930.85(100)
[AN 3834910]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2021.
Zsíros Tibor (1950-)
   Képek, emlékek Moldvából és Erdélyből, 1974-1990 / Zsíros Tibor. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 623 p. : ill., részben színes ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-6168-13-9 kötött : 7500,- Ft
Erdély - Moldva - helyismeret - moldvai csángók - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.498.4(084.12) *** 908.498.3(084.12) *** 77.04(439)(092)Zsíros_T. *** 39(=945.11)(498.3)
[AN 3834596]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9711 /2021.
Badó Attila (1965-)
   Ártatlanok vagy bűnösök? : az Egyesült Államok esküdtszékeinek vitatott döntései / Badó Attila ; [közread. a] Pro Talentis Universitatis Alapítvány. - Szeged : Pro Talentis Universitatis Alapítvány, 2021. - 360 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 347-360.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-485-6)
Egyesült Államok - jogeset - büntetőeljárás - esküdtbíróság - 20. század - történeti feldolgozás
34.096(73)"19" *** 343.1 *** 343.195(73)(091)
[AN 3839470]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2021.
Kor, Eva Mozes (1934-2019)
Surviving the angel of death (magyar)
   Az auschwitzi ikrek / Eva Mozes Kor ; [lejegyezte] Lisa Rojany Buccieri ; [ford. Lukács Andrea] ; [utószó Peggy Tierney]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-921-5 fűzött : 3999,- Ft
Kor, Eva Mozes (1934-2019)
Zeiger, Miriam Mozes (1934-1993)
Oświęcim - Románia - amerikai angol irodalom - zsidóság - holokauszt - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(498)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3834216]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2021.
Murray, Marie
Rights and equality (magyar)
   Emberi jogok és egyenlőség / Marie Murray, Hanane Kai ; [ford. ... Tulics Mónika ...]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-565-092-7 kötött : 2100,- Ft
emberi jog - egyenjogúság - gyermekkönyv
342.7(02.053.2) *** 342.722(02.053.2)
[AN 3833904]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2021.
Tringli István (1960-)
   Tripartitum / [szöveg Tringli István]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 27 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-615-5948-43-5 fűzött
Werbőczy István (1460-1541). Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - 16. század - jogszabálygyűjtemény
340.141(439)"15" *** 34(439)(091) *** 34(439)"15"(094)
[AN 3834207]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9715 /2021.
Aro, Jessikka (1980-)
Putinin trollit (magyar)
   Putyin trolljai : igaz történetek az orosz infoháború frontvonalából / Jessikka Aro ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Corvina, 2021. - 495 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6723-2 fűzött : 4490,- Ft
Oroszország - Finnország - információpolitika - információs társadalom - információalapú hadviselés - megtévesztés - titkosszolgálat - propaganda - újságíró - 21. század - memoár
355.40(47)"201" *** 316.774 *** 070(480)(092)Aro,_J.(0:82-94) *** 32.019.51(47)"201"
[AN 3834356]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2021.
   "Híres Komárom be van véve" : Komárom és környéke hadtörténete a római hódítástól Trianonig : tudományos történeti és örökségvédelmi konferencia, Vajdahunyadvár, 2020 / [... szerk. Hermann Róbert]. - [Budapest] : Line Design, 2021. - 151 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2020. okt. 14-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-480-021-7 fűzött : 3500,- Ft
Komárom - hadtörténet
355.48(439-2Komárom)
[AN 3834674]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2021.
Nemere István (1944-)
   Magyar csaták tüzében / Nemere István ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 31 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-459-339-3 kötött
Magyarország - csata - hadtörténet - ifjúsági könyv
355.48(439)(02.053.2)
[AN 3834922]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9718 /2021.
   Coaching alapok és irányzatok / szerk. Kelló Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9530-8 fűzött : 6500,- Ft
coaching - vezetés
659.2 *** 65.012.4
[AN 3839269]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9719 /2021.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 437-442.
ISBN 978-963-05-9502-5 fűzött : 4950,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3839290]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2021.
Együttműködés a Duna-medence árvízi előrejelző rendszerének továbbfejlesztéséért - Dareffort, 2018-2021 (angol)
   Danube river basin enhanced flood forecasting cooperation - Dareffort, 2018-2021 : technical summary : a comprehensive summary on the achievements of the project / [ed.-in-chief Zoltan Balint] ; [... publ. by the Viziterv Environ Ltd.]. - Nyíregyháza : Viziterv Environ Ltd., 2021. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1041-7 fűzött
Duna-medence - árvízvédelem - előrejelzés - regionális együttműködés
332.1(4-11) *** 332.1(4-62) *** 627.516(4-11) *** 627.516(4-62)
[AN 3834381]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2021.
   Együttműködés a Duna-medence árvízi előrejelző rendszerének továbbfejlesztéséért - Dareffort, 2018-2021 : műszaki összefoglaló : a projekt eredményeinek átfogó összefoglalása / [főszerk. Bálint Zoltán] ; [kiad. a Viziterv Environ Kft.]. - Nyíregyháza : Viziterv Environ Kft., 2021. - 31 p. : ill. színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1042-4 fűzött
Duna-medence - árvízvédelem - előrejelzés - regionális együttműködés
332.1(4-11) *** 332.1(4-62) *** 627.516(4-11) *** 627.516(4-62)
[AN 3834377]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2021.
   Hungarikumok kis könyve. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-58-3 kötött : 1790,- Ft
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3833732]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2021.
   Marketingkommunikáció : stratégia, új média, fogyasztói részvétel / szerk. Horváth Dóra, Bauer András. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9342-7 fűzött : 5250,- Ft
marketing - kommunikáció - tömegkommunikáció - reklám
658.8 *** 316.77 *** 659.1
[AN 3839295]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2021.
Rekettye Gábor (1944-)
   Bevezetés a marketingbe / Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9667-1 fűzött : 5200,- Ft
marketing
658.8
[AN 3839270]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2021.
Sándorné Új Éva
   Az államháztartás szervezeteire vonatkozó adószabályok 2021. évi változásai / [szerző Sándorné Új Éva]. - Budapest : Saldo, 2021. - 144 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-606-1 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - adózás - útmutató
336.61(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3834471]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2021.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : az új rendszerű Mérlegképes könyvelői képzés számvitel követelménymoduljaihoz : [Könyvviteli ismeretek, Pénzügyi számvitel, Pénzügyi kimutatások összeállítása modulokhoz] / [szerzők Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Veress Attila]. - 11. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2021. - 580 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Könyvvezetés és beszámolókészítés 2021. - Bibliogr.: p. 580.
ISBN 978-963-638-604-7 fűzött : 6500,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3834439]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2021.
Somogyi Miklós
   Találd ki, valósítsd meg, légy sikeres! : innovációmenedzsment ismeretek és tapasztalatok / Somogyi Miklós ; [kiad. a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ]. - Budapest ; Budaörs : CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ, 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-615-01-0793-6 fűzött : 8000,- Ft
innováció - vezetés - szervezés
330.341.1 *** 65.011.1
[AN 3833617]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9728 /2021.
Radics Zsuzsanna Gabriella
   Társadalombiztosítás, 2021 : magyarázatok, példák, kérdések és válaszok, jogszabályi hivatkozások / szerző Radics Zsuzsanna Gabriella. - [Budapest] : [Radics Zs. G.], [2021]. - 255 p. : ill. ; 26 cm
Fűzött : 6950,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-01-0329-7)
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3833868]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2021.
   Ünnepi terhek, embernyi kincsek : 15 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. - Vác : Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata, 2019. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Váci Egyházmegye. Kórházlelkészi Szolgálat
Vác - lelki gondozás - lelkipásztorkodás - kórház
364.444.046.6(439-2Vác) *** 253
[AN 3834474]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9730 /2021.
Batalka Krisztina (1979-)
   A Műegyetem az első világháborúban / Batalka Krisztina. - Budapest : BMGE OMIKK, 2020. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Fejezetek a Műegyetem múltjából, ISSN 1587-2939 ; 5.)
Bibliogr.: p. 144-153.
ISBN 978-963-421-840-1 fűzött
Királyi József Műegyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - műszaki tudomány - magyar történelem - első világháború
378.662(439-2Bp.) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3834654]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2021.
Braun, Christina
Die Schule geht los! (magyar)
   Iskolás leszek! : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun] ; [ill. Isabelle Göntgen] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 21 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 24.)
ISBN 978-963-294-652-8 kötött : 4290,- Ft
iskola - diákélet - gyermekkönyv
37.014(02.053.2) *** 371.8(02.053.2)
[AN 3833907]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2021.
Brooking-Payne, Kim
Being at your best when your kids are at their worst (magyar)
   Magunkat neveljük : hogyan hozzuk a legjobb formánkat, amikor gyerekünk a legrosszabb arcát mutatja? / Kim John Payne ; [ford. Herskovits András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 260 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 978-615-5932-60-1 fűzött : 3360,- Ft
családi nevelés - családi élet - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3834164]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2021.
   Capacity building and development in higher education / Gábor Erdei [et al.] ed. - Debrecen : CHERD-Hungary, 2021. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Educational research reports, ISSN 2064-9312 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6012-11-1 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - oktatáspolitika - fejlesztési program - oktatástechnológia - digitális technika - 21. század
378(100)"20" *** 001.892 *** 378.014.5(4-62) *** 681.3.004.14
[AN 3834640]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2021.
Darókné Pál Zsuzsa Katalin
   Sulitanoda : szövegértés 4. osztályosok számára : [foglalkoztató munkafüzet] / Darókné Pál Zsuzsa Katalin. - [Budapest] : TKK, [2019]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-510-054-5 fűzött
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3834123]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2021.
   Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban / Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina szerk. - Debrecen : CHERD, 2021. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 11.)
Bibliogr.: p. 102-107.
ISBN 978-615-6012-08-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatásszociológia - szociológiai vizsgálat - egyetemi hallgató - lemorzsolódás - 21. század - statisztikai adatközlés
371.212.73 *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41) *** 378.015.4(439)"201"
[AN 3834636]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2021.
   Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. októben 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - 162 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-329-5 fűzött
Budapest - egyetem - múzeumi gyűjtemény - tudománytörténet - konferencia-kiadvány
378.4(439-2Bp.)ELTE(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 069(439-2Bp.)(091)
[AN 3834565]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2021.
   Fókuszban a hallgatók : hogyan oktassuk a következő orvosgenerációt? : egy workshop tanulságai / [szerk. Varga Zsuzsanna, Füzesi Zsuzsanna] ; [közread. az] OOKT. - [Pécs] : OOKT, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
A workshopot Pécsett, 2019. nov. 19-én tartották
ISBN 978-963-429-489-4 fűzött
orvosképzés - konferencia-kiadvány
378.661 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3834145]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2021.
   Jubileumi évkönyv : Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, 2008-2018 = Jubilee almanac : Dual Language School, Balatonalmádi, 2008-2018 / szerk. Perczelné Zallár Ildikó ; [kiad. a Veszprémi Tankerületi Központ és a Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Alapítványa]. - [Veszprém] : Veszprémi Tankerületi Közp. ; [Balatonalmádi] : Magyar - Angol Tannyelvű Gimn. és Kollégium Alapítványa, 2019. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-00-6444-4 kötött
Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (Balatonalmádi)
Balatonalmádi - gimnázium - kétnyelvű iskola
373.54(439-2Balatonalmádi) *** 37.018.554
[AN 3834578]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2021.
Juul, Jesper (1948-2019)
Leitwölfe sein (magyar)
   Falkavezérek : szeretetteli irányítás a családban / Jesper Juul ; [ford. Bánki Timea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 176 p. ; 21 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.
ISBN 978-963-486-738-8 fűzött : 2999,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3833976]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2021.
Kamenyiczkiné Békési Gizella
   Sulitanoda : szövegértés 3. osztályosok számára : [foglalkoztató munkafüzet] / Kamenyiczkiné Békési Gizella. - [Budapest] : TKK, [2019]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-510-053-8 fűzött
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3834094]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2021.
Karikóné Nagy Ágnes
   Alapozz! : kezdd az alapoknál : képességfejlesztés I. osztályosok számára / Karikóné Nagy Ágnes. - Püspökladány : Szerző, 2019. - 23 p., [34] fol. : ill. ; 30 cm + CD-R
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-8122-7 fűzött
képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.036(072)
[AN 3834059]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2021.
Kassai Anita
   Hollós Mátyás : mesefoglalkozás I. rész : komplex mesefoglalkozás játékkal, dallal, mondókával / Kassai Anita. - [Szombathely] : [Kassai A.], 2021. - 49 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1095-0 fűzött
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
372.839(072) *** 398.21.001(072)
[AN 3834572]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2021.
Körmendi Géza (1929-2015)
   Emlékek az életemből : Tata-Tóváros, 1929-1989 / Körmendi Géza ; [közread. a] Kuny Domokos Múzeum. - Tata : Kuny D. Múz., 2020. - 236 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7110-71-9 kötött
Körmendi Géza (1929-2015)
Magyarország - pedagógus - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Körmendi_G.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3834549]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2021.
   A magyarországi roma szakkollégiumi hálózat intézményei = Institutions of Roma colleges for advanced studies network / [szerk. ... Biczó Gábor]. - Debrecen ; [Nyíregyháza] : Roma Szakkollégiumok Egyes., 2021. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1329-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - szakkollégium - cigányság
378.187.5(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3834796]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2021.
Markos Valéria (1990-)
   Úton a felelős állampolgári lét felé : az iskolai közösségi szolgálat közvetlen és közvetett hatásai / Markos Valéria. - [Debrecen] : DE Felsőokt. Kut. és Fejlesztő Közp., cop. 2020. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 10.)
Bibliogr.: p. 195-220.
ISBN 978-615-6012-05-0 fűzött
szociális kompetencia - állampolgári ismeret - közösségi szociális munka - közösségfejlesztés - középfokú oktatás - módszertan
37.035 *** 372.83 *** 37.025
[AN 3834633]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2021.
Pálfi Judit
   Tehetséggondozás mesepárnás meséléssel : komplex művészeti nevelés az óvodában / [írta Pálfi Judit]. - [Budapest] : Sprint Kft., 2021. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705)
ISBN 978-615-81595-2-4 fűzött
óvodai nevelés - művészeti nevelés - tehetséggondozás - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.036 *** 376.545
[AN 3833916]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2021.
Pellai, Alberto
È ora del lettino! (magyar)
   Irány a kiságy! : [egyedül alszom] : [jó tanácsok, melyek segítenek szembenézni a kisgyermekkor kihívásaival] / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ; Elisa Paganelli illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2021. - 39 p. : ill.. színes ; 24 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-937-6 kötött : 2999,- Ft
gyermeknevelés - kisgyermekkor - gyermeklélektan - képeskönyv
37.018.1 *** 159.922.7 *** 087.5(084.1)
[AN 3834010]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2021.
Tóth Istvánné
   Az építőipari szakképzés és felnőttképzés jövője : a szakképzés és felnőttképzés új rendszere / [szerző Tóth Istvánné] ; [kiad. a Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]. - Budapest : ÉVOSZ, 2020. - 94 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-513-252-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - építőipar - felnőttoktatás - 21. század - útmutató
373.669(439)(036) *** 374.7(439)(036)
[AN 3834182]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9749 /2021.
Áfra Miklós
   Életem fűszerei / Áfra Miklós ; [graf. Mráz János ... és Varga Sándor]. - [Tiszalök] : Áfra M., 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0929-9 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3834656]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2021.
   Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyv / [közread. a] Nébih. - [Budapest] : [Nébih], [2019]. - [2], 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
horgászat - tankönyv
799.1(078)
[AN 3834254]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2021.
Pál József, N. (1957-)
   A magyar sport története / N. Pál József, Novák Miklós. - Budapest : Holnap, 2021. - 268, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-255.
ISBN 978-963-349-351-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - sporttörténet - 20. század - 21. század
796(439)"19/202"
[AN 3833648]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2021.
Pincési László (1975-)
   Az isteni Diego Maradona / Pincési László. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 305, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81584-8-0 fűzött : 4990,- Ft
Maradona, Diego Armando (1960-2020)
Argentína - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(82)(092)Maradona,_D._A.
[AN 3834560]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2021.
Plavecz János (id.)
   Pucér vadász puskával : történetek egy fővadász naplójából... / [szerző id. Plavecz János] ; [ábrák Varga Sándor]. - [Nyíregyháza] : Szabolcsvad Kft., 2021. - 173, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0558-1 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3835019]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2021.
   A polgári labdarúgás száz éve adatok, tudósítások és visszaemlékezések tükrében, 1921-2021 / [szerk. ... Nábrádi Benedek] ; [közread. a Polgár Városért Alapítvány]. - [Polgár] : Polgár Városért Alapítvány, [2021]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0947-3 fűzött
Polgár - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Polgár)(091)
[AN 3834790]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2021.
Scott, Lee
King Klopp (magyar)
   Klopp király : a Liverpool-dinasztia újjáépítése / Lee Scott ; [ford. Kész András]. - [Veszprém] : Európai Könyvtársaság, 2021. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1355-5 fűzött : 4200,- Ft
Klopp, Jürgen (1967-)
Liverpool Football Club
Németország - Liverpool (Anglia) - edző - labdarúgás - sportegyesület - sporttaktika - 20. század - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Klopp,_J. *** 796.332(410-2Liverpool)Liverpool_FC *** 796.332.052
[AN 3834382]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9756 /2021.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! 2 : lesz belőle pingvin, zebra, pelikán! / Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-754-5 kötött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3834903]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2021.
Balogh Erzsébet, F. (1955-)
   F. Balogh Erzsébet / [szerk. ... H. Szilasi Ágota, F. Balogh Erzsébet] ; [... kiad. ... a Szabad Szalon Egyesület]. - [Eger] : Szabad Szalon Egyes., [2021]. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-0499-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Balogh_E.,_F.
[AN 3834941]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2021.
   Evangélium 21 : kortárs képzőművészeti gyűjtemény / [szerk. Petrányi Zsolt]. - Budapest : Üzleti Negyed.com Kft., [2020]. - 223 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0076-0 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - magángyűjtemény
069.017(439)Kovács_L. *** 73/76(439)"201/202"
[AN 3834321]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2021.
   Flóra : a lét misztériuma / a bibliai szövegeket vál. Győri Imre ; ... szerk. Fülöp Péter. - [Győr] : Palatia, 2021. - [41] p. : ill. ; 14x14 cm
Megj. a Győrben, 2021. ápr. 22-től azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5904-32-5 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény - Biblia - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Fülöp_P. *** 22.046 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3833815]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2021.
Lux Iván (1946-)
   Hungarian thaler type coins of Leopold I., 1657-1705 / Iván Lux, Sándor Gál. - [Budapest] : Auth., cop. 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-615-01-0711-0 kötött
Ausztria - numizmatika - pénzverés - 17. század - 18. század - fémpénz
737.1(436)"16/17"
[AN 3834813]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2021.
Lux Iván (1946-)
Hungarian thaler type coins of Leopold I., 1657-1705 (magyar) (röv. kiad.)
   I. Lipót magyar tallér típusú pénzei, 1657-1705 / Lux Iván, Gál Sándor. - [Budapest] : Szerzők, cop. 2021. - 36 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 3-4.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-0711-0)
Ausztria - numizmatika - pénzverés - 17. század - 18. század - fémpénz
737.1(436)"16/17"
[AN 3834809]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2021.
Mezei Zsolt (1971-)
   Tiszteljük Szent György vértanút! : háromszáz éves a vaszari búcsú, 1721-2021 / [írta és összeáll. Mezei Zsolt] ; [kiad. a Vaszari Szent György Római Katolikus Plébánia]. - Vaszar : Szt. György Római Katolikus Plébánia, 2021. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1323-4 fűzött
György, Szent, Sárkányölő (270?-303)
Vaszar - katolikus egyház - templom - szent - magyar néprajz - néphagyomány - kultusz - egyházi szertartás - búcsú - történeti feldolgozás
726.54(439-2Vaszar)(091) *** 235.3(092)György *** 398.332.11(=945.11) *** 282(439-2Vaszar)(091) *** 264
[AN 3834497]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2021.
Miskolci Téli Tárlat (25.) (2020-2021)
   XXV. Miskolci Téli Tárlat : Herman Ottó Múzeum Miskolci Galéria, 2020-2021 / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Kónya Ábel]. - [Miskolc] : HOM Miskolci Galéria, [2021]. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm
A tárlatot 2021. jún. 12 - júl. 4. között rendezték
ISBN 978-615-5525-35-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3834957]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2021.
Skopáll József (1814-1870)
   Fénnyel írt élet : Skopáll József talbotípiái / [szerk.] Szalai Zsolt. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2021. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum katalógusai, ISSN 2064-5309 ; 5.)
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-963-7207-75-4 fűzött
Skopáll József (1814-1870)
Magyarország - fényképész - 19. század - múzeumi katalógus
77.04(439)Skopáll_J. *** 069(439-2Győr)
[AN 3834427]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2021.
   Tanulmányok a magyar kerámiaipar második világháború utáni történetéből / [szerk. Kiss András, Szűts István Gergely] ; [közread. a] Magyar Kerámia Szövetség. - Budapest : M. Kerámia Szövets., 2021. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184-192.
ISBN 978-615-01-0718-9 fűzött
Magyarország - kerámiai ipar - kerámiaművészet - ipartörténet - államosítás - 1945 utáni időszak
738(439)"1945/195" *** 666.3/.7(439)"1945/195" *** 332.025.27(439)"1945/195"
[AN 3834456]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2021.
   Változások = Changes / [kurátorok ... Sárkány Győző, Varga-Amár László] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2020. - 125 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A 2020. nov. 25-től online rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-12-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3834955]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9767 /2021.
Bartók Béla (1910-1994)
Bartók Béla életének krónikája (angol)
   Chronicles of Béla Bartók's life / Béla Bartók jnr. ; [transl. by Márta Rubin] ; [publ. by] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 521 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6117-26-7 kötött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3834587]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9768 /2021.
Eliot, Marc (1946-)
American rebel (magyar)
   Amerikai lázadó : Clint Eastwood élete és filmjei / Marc Eliot ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 428, [3] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-367. - Filmogr.: p. 385-404.
ISBN 978-963-544-361-1 kötött : 4800,- Ft
Eastwood, Clint (1930-)
Egyesült Államok - filmszínész - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Eastwood,_C. *** 791.43.071.1(73)(092)Eastwood,_C.
[AN 3835166]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2021.
Noah, Trevor (1984-)
Born a crime (magyar)
   Bűnben születtem / Trevor Noah ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 311, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-698-3 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
Noah, Trevor (1984-)
Egyesült Államok - színész - humorista - 21. század - memoár
792.73(73)(092)Noah,_T.(0:82-94)
[AN 3833723]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9770 /2021.
   Angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsga : C1 / [szerk. Dezsényi István, Kovács Éva, Salánki Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2021. - 125 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-9892-7 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3839294]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2021.
Deme László (1921-2011)
   Magyarul szólni : válogatott tanulmányok / Deme László ; [vál. és szerk. Kováts Dániel] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége ...]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2021. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5735-17-2 fűzött
nyelvészet - magyar nyelv - nyelvhasználat
800.1 *** 809.451.1-06
[AN 3835011]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2021.
English testy: â i mir vokrug menâ (magyar)
   Tudáspróba angolul : a nagyvilágban : feladatok, kérdések, válaszok / [I. V. Potapenko ill.]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5679-92-6 fűzött : 699,- Ft
angol nyelv - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3834056]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2021.
English testy: mir prirody (magyar)
   Tudáspróba angolul : a természetben : feladatok, kérdések, válaszok / [I. V. Potapenko ill.]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5679-91-9 fűzött : 699,- Ft
angol nyelv - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3834054]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2021.
English testy: v gorode (magyar)
   Tudáspróba angolul : a városban : feladatok, kérdések, válaszok / [I. V. Potapenko ill.]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5679-90-2 fűzött : 699,- Ft
angol nyelv - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3834049]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2021.
Goto Fumiyo
   Tematikus középhaladó kandzsi III : japán írás munkafüzet = Tēma betsu chūkyū no kanji renshū-chō III. / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2020. - 109 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81417-1-0 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3834142]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2021.
   "Mi ezt a nyelvet szeretni tartoznánk..." : a Kazinczy-versenyek újabb évtizede, 2009-2019 / [szerk. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2021. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0730-1 fűzött
Magyarország - nyelvművelés - magyar nyelv - tanulmányi verseny - 20. század - 21. század - névtár
809.451.1-06 *** 371.384(439)"200/201"(035.5)
[AN 3833782]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2021.
Péter Mihály (1928-)
   Sovremennyj russkij âzyk: standart i nekodificirovannye raznovidnosti reči : vvodno-obzornyj kurs = A mai orosz nyelv: standard és nem kodifikált nyelvhasználati változatok : bevezetés és áttekintés / Mihaj Peter. - Budapest : ELTE Ukrán Filológiai Tansz. : Argumentuzm, 2021. - 86 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis, ISSN 1787-3665 ; 5.)
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-317-2 fűzött
orosz nyelv - nyelvhasználat
808.2-06
[AN 3834554]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2021.
Pons Reise-Sprachführer Spanisch (magyar)
   Utazó spanyol : [nyelvi kalauz] / [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2021. - 135 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6713-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - spanyol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=60
[AN 3833558]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2021.
Rousseau, Pascale
Pons grosser Anfängerkurs, Französish (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2021. - 328 p. : ill., színes ; 23 cm + 4 CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Dobozban
ISBN 978-615-6079-90-9 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3839403]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2021.
Solti Dóra (1975-)
   Újgörög nyelvtan és gyakorlókönyv : Studia Hellenica III. : Periergopenés - szegény gyötrődő tanuló III. / Solti Dóra, Alszászy Judit, Lina Basoucou. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2021. - 462 p. ; 24 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 41.)
Bibliogr.: p. 453-457.
ISBN 978-615-5897-34-4 fűzött
újgörög nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv - példatár
807.74-5(075.8)(076)=945.11
[AN 3834840]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2021.
   Szárnyal a szó : Wacha Imre emlékezete / [szerk. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány ; [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövets., 2021. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-16-5 fűzött
Wacha Imre (1931-2018)
Magyarország - nyelvész - pedagógus - nyelvművelés - magyar nyelv - 20. század - 21. század
80.001(439)(092)Wacha_I. *** 809.451.1-06
[AN 3833783]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2021.
Umschaden, Julia
Erste englische Texte schreiben (magyar)
   10 perc angol : szövegírási gyakorlatok 10 éves kortól : [rövid leckék minden napra!] / Julia Umschaden ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Klett, 2021. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5824-81-4 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3833882]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9783 /2021.
   Emlékkönyv Lisztóczky László nyolcvanadik születésnapjára / [szerk. Fülöp Lajos és Kelemenné Csuhay Zsuzsanna] ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2021. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7283-53-6 kötött
Magyarország - irodalomtörténész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
82.01(439)(092)Lisztóczky_L.
[AN 3834627]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2021.
Gintli Tibor (1966-)
   Perújrafelvétel : anekdotikus elbeszélésmód és modernség a 20. század első felének magyar prózájában / Gintli Tibor. - Budapest : Kalligram, 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 302-308.
ISBN 978-963-468-216-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - narratológia - századforduló - két világháború közötti időszak - próza - anekdota - műelemzés
82.01-3 *** 894.511(091)-3"190/194"
[AN 3834630]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2021.
Nagy Gabriella Ágnes (1973-)
   Sorsbejárások / Nagy Gabriella Ágnes. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2020]. - 321 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 40.)
Bibliogr.: p. 258-267.
ISBN 978-963-9990-84-5 kötött
irodalomelmélet - műfajelmélet - mesekutatás - népmese
82.01-34 *** 398.21.001
[AN 3834376]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2021.
Pető Bence
   II. Bestseller Könyvíró Konferencia : munkafüzet / [Pető Bence]. - [Budapest] : [Bestseller Expert Kft.], cop. 2020. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4268-8 fűzött : 2990,- Ft
írás - fogalmazástechnika - példatár
82.081(076) *** 001.81
[AN 3834144]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2021.
Sargos, Alexandre (1969-)
J. R. R. Tolkien à 20 ans (magyar)
   Az ifjú Tolkien / Alexandre Sargos ; [ford. Várkonyi Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 199 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-266-774-4 kötött : 3699,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 3834319]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2021.
Sári B. László (1972-)
   Mi jön a posztmodernre? : változatok a posztmodern utáni amerikai fikciós prózára / Sári B. László. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 247 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 19.)
Bibliogr.: p. 235-247.
ISBN 978-963-456-088-3 fűzött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - irodalomelmélet - posztmodern - ezredforduló - 21. század - regény - műelemzés
82.01 *** 820(73)(091)"199/201" *** 820(73)(091)-31"199/201"
[AN 3834505]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   A világirodalom története / Szerb Antal ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Pálfy Eszter]. - Budapest : Magvető, 2021. - 947, [10] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3725-6 kötött : 6999,- Ft
világirodalom története
82(091)
[AN 3839435]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9790 /2021.
   Fábry50 : a stószi író igaza : tanulmányok Fábry Zoltánról / [szerk. Stumpfné Braun Zsuzsanna] ; [közread. A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány]. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2021. - 106, [3] p. : ill. ; 24 cm
A 2021. február 26-án rendezett online konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80242-7-3 fűzött
Fábry Zoltán (1897-1970)
Felvidék - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(437.6)(092)Fábry_Z.
[AN 3834673]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2021.
   Fényűzésem : 70 - 1 : Szőcs Zoltán emlékére / [szerk. ... Dóczi Székely Gábor]. - Tuzsér ; Szigetszentmiklós : Szerző, 2021. - 298 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0751-6 kötött
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Szőcs_Z.
[AN 3834605]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9792 /2021.
Baldacci, David (1960-)
Redemption (magyar)
   Megváltás / David Baldacci ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2021. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-481-6 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3834352]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2021.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the siren queen (magyar)
   Daughter of the siren queen : a szirénkirálynő lánya : a kalózkirály lánya 2. / Tricia Levenseller ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 324, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-378-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3835259]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2021.
Brown, Carolyn (1948-)
The Magnolia Inn (magyar)
   A Magnólia fogadó / Carolyn Brown ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 324 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-351-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3835008]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2021.
Carter, Chris (1965-)
I am death (magyar)
   A nevem: halál / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-471-7 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3834183]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2021.
Clark, P. Djèlí (1971-)
The black god's drums (magyar)
   A fekete isten dobjai / P. Djèlí Clark ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2021. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-23-9 fűzött : 2180,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3834639]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2021.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck is a flower girl (magyar)
   Garabonci Gréti koszorúslány lesz / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2021. - 122, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-476-057-3 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834925]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2021.
Davis, Lydia (1947-)
Can't and won't (magyar)
   Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is / Lydia Davis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2021. - 327, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3438-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3834124]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2021.
Dehghani, Afshin (1970-)
   Suttogó datolyapálmák / Afshin Dehghani ; [ford. Moldova Júlia]. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2021. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-329-1 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)=945.11
[AN 3835035]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2021.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 590, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-145-9 kötött : 4990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3839460]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2021.
Dukaj, Jacek (1974-)
Starość aksolotla (magyar)
   Érkezés a sötétségbe : hardware dreams / Jacek Dukaj ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 299, [4] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-566-031-5 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3835017]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2021.
Engberg, Katrine (1975-)
Krokodillevogteren (magyar)
   Krokodilmadár : a gyilkost te teremtetted... de ki fogja megállítani? : [Koppenhága-sorozat 1.] / Katrine Engberg ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 429, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-925-3 fűzött : 3999,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3834208]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2021.
Eveleigh, Victoria
Katy's champion pony (magyar)
   A bátorság bajnoka : Pónibarátság 2. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 132, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-035-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839230]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2021.
Fellini, Federico (1920-1993)
   Akarsz velem álmodni? : jelenetek, hangjátékok / Federico Fellini ; [ford. Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Corvina, 2021. - 229 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6728-7 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - hangjáték
850-2=945.11
[AN 3834350]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2021.
Fleming, Leah
The postcard (magyar)
   A képeslap / Leah Fleming ; [ford. Hulse Alexandra Nikoletta]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 441 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-770-2 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3834193]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2021.
Gabriel, Marius (1954-)
The designer (magyar)
   A divatdiktátor / Marius Gabriel ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-352-6 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3835154]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2021.
Grimm, Sandra (1974-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten für kleine Abenteurer (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék kis kalandoroknak / Sandra Grimm, Barbara Korthues ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-749-1 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3835354]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2021.
Habersack, Charlotte (1966-)
Bitte nicht öffnen, feurig! (magyar)
   Ne nyisd ki, tüzes! / Charlotte Habersack ; Fréderic Bertrand rajz. ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 225, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-509-161-4 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3835399]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2021.
Hai, Magdalena (1978-)
Painajaispuoti : hampaat hukassa (magyar)
   Rémálmok kisboltja : az elveszett fogsor / [szöveg] Magdalena Hai ; [ill.] Teemu Juhani ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 58, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5808-48-7 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3833650]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2021.
Harmon, Amy
The bird and the sword (magyar)
   The bird and the sword : a madár és a kard / Amy Harmon ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 364, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-812-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3835265]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2021.
Hart, Joe
Obscura (magyar)
   Obscura / Joe Hart ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-850-5 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3833719]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2021.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
The sun also rises (magyar)
   Fiesta : a nap is felkel / Ernest Hemingway ; [ford. Déry Tibor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 287 p. ; 21 cm
Megj. "A nap is felkel" címen is
ISBN 978-963-568-044-3 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3839262]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2021.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Der Steppenwolf (magyar)
   A pusztai farkas / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 258, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 30.)
ISBN 978-963-479-698-5 fűzött : 1799,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3839433]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2021.
Hewitt, Kate
The secrets we keep (magyar)
   Törékeny életek / Kate Hewitt ; [ford. Lukács Andrea]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 476, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-38-5 kötött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3839563]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2021.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world revisited (magyar)
   Visszatérés a Szép új világhoz / Aldous Huxley ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 153, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-790-4 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3839537]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Tuchvilla (magyar)
   A villa / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-644-3 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3839425]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2021.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Saga Ástu (magyar)
   Ásta avagy Hová menjen az ember, ha nincs kiút? / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Egyed Veronika]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 510, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-074-5 fűzött : 3999,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3834042]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2021.
Jones, Jenny B. (1975-)
There you'll find me (magyar)
   Finding you : ott rám találsz / Jenny B. Jones ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 342, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-791-1 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3835269]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2021.
Keane, Mary Beth (1979-)
Ask again, yes (magyar)
   Kérj meg újra / Mary Beth Keane ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-414-6 kötött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3834339]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2021.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle book (magyar)
   A dzsungel első könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Greskovits Endre] ; [a verseket ford. Horváth Viktor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 243 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 101.)
ISBN 978-963-479-560-5 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3835263]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2021.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The second jungle book (magyar)
   A dzsungel második könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Greskovits Endre] ; [a verseket ford. Horváth Viktor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 243 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 102.)
Fűzött : 1499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-479-560-5)
angol irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3835268]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2021.
Kirby, Matthew J. (1976-)
Assassin's creed Valhalla : Geirmund's saga (magyar)
   Assassin's creed Valhalla : Geirmund sagája / Matthew J. Kirby ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax Gaming, 2021. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-183-5 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3834050]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2021.
Kwan, Kevin (1973-)
Sex and vanity (magyar)
   Szex és hiúság / Kevin Kwan ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-359-8 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3835172]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2021.
Laqueur, Suanne
An exaltation of Larks (magyar)
   A pacsirták röpte / Suanne Laqueur ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 734 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-126-3 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3834999]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2021.
Lopez Ortega, Saya
The seduction expert (magyar)
   A csábítás szakértője / Saya Lopez Ortega ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 188 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-042-4 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3835262]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2021.
Lovelace, Amanda
The princess saves herself in this one (magyar)
   Amikor a hercegnő menti meg önmagát / Amanda Lovelace ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 207 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-719-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3835159]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2021.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar] ; [ill. Csergezán Pál]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 285, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-20-2 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839237]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2021.
McQuiston, Casey (1991-)
Red, white & royal blue (magyar)
   Red, white & royal blue : vörös, fehér & királykék / Casey McQuiston ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 436, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-365-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3834179]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2021.
Morgan, Richard K. (1965-)
Altered carbon (magyar)
   Valós halál / Richard Morgan ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 466, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-38-8 fűzött : 3780,- Ft : 11,10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3839311]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2021.
Nicholl, John
Portraits of the dead (magyar)
   Holtak képei között / John Nicholl ; [ford. Kovács Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 302, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-783-6 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3835324]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Findus flyttar ut (magyar)
   Findusz elköltözik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-278-2 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3839364]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettson tältar (magyar)
   Pettson sátorozik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-212-6 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3839363]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2021.
Novik, Naomi (1973-)
A deadly education (magyar)
   A végzet iskolája : a Solomancia első leckéje / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-018-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3835012]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2021.
Parker, Lara
Vagina problems (magyar)
   Vaginabajok : endometriózis, fájdalmas szex és egyéb tabutémák / Lara Parker ; [ford. Mezősi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 251, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-28-7 fűzött : 3999,- Ft
nőgyógyászati betegség - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 618.1(0:82-94)
[AN 3834345]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2021.
Pol, Jan (1942-)
Never turn your back on an Angus cow (magyar)
   Meg ne fogd a tehén farkát! : egy régimódi állatorvos hétköznapjai / Jan Pol és David Fisher. - Budapest : Jaffa, 2021. - 261 p. ; 20 cm
Ford. Bertalan György. - A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-615-5492-61-7 fűzött : 2940,- Ft
állatorvos - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 619(0:82-94)
[AN 3839357]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2021.
Popov, Aleksej Vâčeslavovič (1950-)
Kapelʹki (magyar)
   Cseppek / Alekszej Popov ; [ford. Jankovics Mária] ; [kiad. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza CFU]. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szerv. ; Badacsonytomaj : NH CFU, 2021. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5589-28-7 fűzött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3834511]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2021.
Reekles, Beth (1995-)
   The kissing booth / Beth Reekles. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 421 p. ; 22 cm
Tart.: A parti házÞ; A csókfülke. - Egys. cím: The kissing booth ; The beach house. - Az 1. mű fordítója Rézműves László, a 2. mű fordítója Bús Teodóra
ISBN 978-963-403-972-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3834512]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2021.
Reza, Yasmina (1959-)
Babylone (magyar)
   Babilon / Yasmina Reza ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Magvető, 2021. - 188, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3511-5 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3833564]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2021.
Rix, Megan (1962-)
The great fire dogs (magyar)
   Dixi és Vakkancs : két barát kalandja tűzön, vészen át / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-966-2 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3834558]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2021.
Rosen, Michael (1946-)
Bananas in my ears (magyar)
   A banánfüles fiú / Michael Rosen versei ; Quentin Blake ill. ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 87, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-570-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - gyermekvers
820-14(02.053.2)=945.11
[AN 3835351]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2021.
Russell, Kate Elizabeth (1984-)
My dark Vanessa (magyar)
   Szép sötét Vanessám / Kate Elizabeth Russell ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-595-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3834045]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2021.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Diebesjagd in London (magyar)
   Bors Bori : hajsza Londonban / Ulrike Rylance ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - 142, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-476-052-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3834929]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2021.
Sager, Riley
Home before dark (magyar)
   Várj, amíg sötét lesz / Riley Sager ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-48-4 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5921-29-2)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3834492]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2021.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars : unbelievable (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága : hihetetlen / Sara Shepard ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 300, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-445-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3835332]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2021.
Slimani, Leïla (1981-)
Dans le jardin de l'ogre (magyar)
   Az ogre kertjében : Adèle története / Leïla Slimani ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2021. - 272, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-402-3 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3834342]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2021.
Stepanović, Predrag (1942-)
Priča o malom zecu (magyar)
   Nyulacska huszonöt meséje / Predrag Stepanović ; Lázár Ervin fordításában ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - [Budapest] : Móra, 2021. - 109, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-486-830-9 kötött : 3499,- Ft
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese
886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3839388]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2021.
Szpilman, Władisław (1911-2000)
Pianista (magyar)
   A zongorista / Władisław Szpilman ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2021. - 227, [12] p. : ill. ; 21 cm
Részletekkel Hosenfeld, Wilm naplójából. - Biermann, Wolf utószavával
ISBN 978-963-504-408-5 kötött : 3599,- Ft
Szpilman, Władisław (1911-2000)
lengyel irodalom - memoár
884-94=945.11
[AN 3839249]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2021.
Voinov, Aleksandr
Dark soul (magyar)
   Dark soul : sötét lélek 1-3 / Aleksandr Voinov ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 396, [4] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-331-1 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993=945.11
[AN 3835314]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2021.
Walliams, David (1971-)
Grandpa's great escape (magyar)
   A nagy szökés / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 463, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5633-93-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839247]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Principesse (magyar)
   Hercegnők / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 54, [7] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-936-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3834936]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9851 /2021.
   99 magyar vers Simon Márton válogatásában. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 237, [6] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 99.)
ISBN 978-963-479-593-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3835219]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2021.
   Állatokról szóló magyar népmesék / [összeáll. Dönsz Judit] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-173-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3834004]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2021.
Balázs Ágnes (1967-)
   A csavargó kisautó és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 51, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-486-771-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3835302]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2021.
Balázs Judit (1943-)
   A világ mozaikokból / Balázs Judit. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 436 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-334-384-5 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3834631]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2021.
Bartos Enikő
   Láthatatlanok / Hinda Vichi. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2021. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-19-2 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3834966]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2021.
Bendl Vera (1980-)
   A galamb, aki megette az időgyurmát / Bendl Vera ; Remsey Dávid rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 22, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-615-81820-3-4 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3834912]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2021.
Berg Judit (1974-)
   A keresők / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2021. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81585-2-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3835292]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Maszat öltözik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 11.
ISBN 978-963-410-761-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3835283]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Tükör-szigeten / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2021, cop. 2019. - 247, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-763-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3834914]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2021.
Bernáth Zsolt (1973-)
   Lemezbolt a Szent János utcában / Bernáth Zsolt ; [ill. Váradi Krisztina]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 271, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-49-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833619]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2021.
Derenkó Dániel (1990-)
   Az ég leányai : Emma Delington sorozat 3. / Derenkó Dániel. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-51-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3834672]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2021.
E. Bekka
   Két sors, egy út, avagy Nincsenek véletlenek : igaz történet alapján / E. Bekka. - [Budapest] : [László B.], [2021]. - 188 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0546-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3833787]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2021.
   Együtt a nyelvhazában : a kanadai Kalejdoszkóp folyóirat versválogatása = Belonging through language : a collection of poems published in Canadian Kaleidoscope magazine / [szerk. ... Dancs Rózsa] ; [... ill. Gaál András ...]. - Budapest : Misszió Média K., 2021. - 415 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0603-8 kötött
magyar irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.511-14(082).02=20
[AN 3834386]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2021.
Farkas Nóra
   Apa szeret! / Farkas Nóra ; [ill. Láng Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [30] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-403-617-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839446]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2021.
Finy Petra (1978-)
   Óvodások kézikönyve / Finy Petra ; [Rippl Renáta rajz.]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [49] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-641-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3839449]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2021.
Fodorné Lengyel Zsuzsanna
   Egan krónikák : történet egy tündér tollából / Lily Defiant. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 238, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-49-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3834648]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2021.
Gecsei Ádám
   Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt / Gecsei Ádám és Gondár Flóra ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - [Mosonmagyaróvár] : Gecsei Á., 2021. - [65] p. : ill., színes ; 23x23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-0442-3 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833876]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2021.
Grosschmid Katalin (1904-1986)
   Naplóm, 1918-1922 : kassai kislány bolyong a viharban / Grosschmid Kata ; [... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor] ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., [2020]. - 127 p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-81692-1-9 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3834177]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2021.
Hajdú Balázs (1982-)
   Meztelen masszázs Ottóval / Hajdú Balázs. - Budapest : Corvina, 2021. - 171, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6734-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3834347]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2021.
Horváth Ferenc
   Apróságok az állatkertben / [írta] Horváth Ferenc ; [rajz.] Horváth Áron ; [festette és összeáll.] Molnár Nikoletta. - [Mosonmagyaróvár] : [Horváth Á. F.], [2021]. - [82] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Apróság könyvek
ISBN 978-615-01-0860-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833885]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2021.
Horváth-Tóth Boglárka
   EBből lettem : önismeret, pszichológia, személyiségfejlődés / Horváth-Tóth Boglárka ; [fotó Kandikó Judit, Szabó Viktor]. - [Budapest] : Klicker Consulting Kft., 2021. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1259-6 fűzött
kutya - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 636.7(0:82-94)
[AN 3833610]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2021.
István László, G. (1972-)
   Úgy felejti nyitva / G. István László. - Budapest : Magvető, 2021. - 88, [7] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 32.)
ISBN 978-963-14-3500-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834312]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2021.
Juhász Gyula
   Felugró ablakok az éretlenség korából : regény / Julius Schäfer ; [ill., Fazekas Noémi, Fazekas Emma]. - Budapest : Jurotissu Kft., 2021. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0830-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3834203]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2021.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 464, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-041-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839344]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2021.
Kerner Mariann (1984-)
   Megszépítő kékség / Kerner Mariann ; [kiad. a Kutyákkal a Gyermekekért Terápiás Kutyás Oktatási és Művészeti Alapítvány]. - Veszprém : Kutyákkal a Gyermekekért Terápiás Kutyás Okt. és Műv. Alapítvány, 2021. - 176 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0720-2 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3834543]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Nem mese : [segítő könyv] / Kertész Erzsi ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 62, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-000-4 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839399]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Kincs a roncson / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 40, [7] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-615-81820-1-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3834911]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2021.
K'Owes, Marysol
   Vanuatu bosszúja : townsville-i történetek / Marysol K'Owes. - Szentendre : Marysol Kvk. : Pro Lumen Kft., cop. 2021. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9060-3 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3834170]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2021.
Kukorelly Endre (1951-)
   Istenem, ne romolj : versek, 2010-2020 / Kukorelly Endre. - Budapest : Kalligram, 2021. - 169, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-218-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835023]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 164, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839244]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
A Négyszögletű Kerek Erdő (német)
   Der runde Wald mit vier Ecken / Ervin Lázár ; [... übertr. von Clemens Prinz] ; [Ill. von László Réber]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2021. - 165, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-542-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=30
[AN 3839243]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2021.
Lengyel Gábor
   Csile, a Bérc tündére, avagy A Gyermekvasút meséi / Lengyel Gábor ; [ill. ... Gallay-Nagy Krisztina]. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 77, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-45-6 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834643]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2021.
Lőrincz L. László (1939-)
   Felhőharcosok / Lőrincz L. László. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2021. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-762-7 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3833933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 317 p.
ISBN 978-963-635-763-4
[AN 3833908] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 289 p.
ISBN 978-963-635-764-1
[AN 3833935] MARC

ANSEL
UTF-89884 /2021.
Maksai Kinga (1984-)
   Mia & Maja / Maksai Kinga ; Gárdos János illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 391, [5] : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-12-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833642]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Nadin és a varázstégely / Mechler Anna meséje ; Láng Anna rajz. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 66, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: A virágtündérek titkai
ISBN 978-963-403-937-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834916]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2021.
Mesterházi Mónika (1967-)
   Nem félek / Mesterházi Mónika. - Budapest : Magvető, 2021. - 115, [12] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 33.)
ISBN 978-963-14-3460-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834314]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Levendula és a varázsmacska / Mészöly Ágnes ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-615-81820-2-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3834908]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [a fotókat kész. Gordon Eszter] ; [az utószót írta Komáromi Gabriella]. - 61. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 159 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-812-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839392]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2021.
Müller Péter Sziámi (1951-)
   Mi a jeled? : óvodások verseskönyve / Müller Péter Sziámi ; Rippl Renáta rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - 56, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-476-053-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3834920]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2021.
Nagy Eszter
   Naugye / Nagy Eszter ; [... ill. Dani Orsi]. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 124, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-53-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - blog
894.511-94
[AN 3834650]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2021.
Nagy Natália (1970-)
   A szénanáthás ló / Nagy Natália ; Kutas Gyula rajz. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2021. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6310-00-2 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3833982]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2021.
Nemere István (1944-)
   Jogod van meghalni / Nemere István. - Szentendre : Urbis Kvk., 2021. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-57-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3834122]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2021.
Nemes P. Ferenc
   Néhány lány : kisregények / Nemes P. Ferenc ; [... ill. Urbán Tibor] ; [közread. a] Kilátó Kulturális Egyesület. - Szikszó : Kilátó Kult. Egyes., 2021. - 293, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Tart.: A Piramis-expedícióÞ; FeltárásÞ; Álmok
ISBN 978-615-01-0912-1 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3834788]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2021.
Orosz István (1951-)
   Páternoszter : DCXCI / Orosz István. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 605, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-543-8 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833692]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2021.
Pál Richárd
   Sorsodmagaddal / Pál Richárd. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 190, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-41-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3834662]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2021.
Péterfy Gergely (1966-)
   Bányató / Péterfy Gergely. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-226-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839335]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2021.
Petrőczi Éva (1951-)
   Könyörgés márciusi hóban : összegyűjtött versek / Petrőczi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6168-19-1 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834493]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2021.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Az armada könnyei / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2021. - 590, [2] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-05-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3834033]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2021.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Hispán farkasok : Vandálok [4.] / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2021. - 381, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-03-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3834038]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2021.
Rácz László (1948-)
   Hihetetlen : egy erdélyi állatorvos történetei / Rácz László ; [ill. Szász István] ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2021. - 132 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5871-06-1 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3833605]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-481-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3839339]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-482-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3839337]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - Budapest : Európa, 2021. - 319 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-504-399-6 fűzött : 1899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3839252]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2021.
   A remeték fohásza : énekelt versek pálosokról, pálosoktól / [szerk. Török Máté, ... Sudár Annamária] ; Ordo sanctorum militum : gregorián énekek és többszólamú kanciók középkori pálos forrásokból : [pálos hangok] / [kódexátírás, műsorszerk. Fodor Gabriella] ; [szöveggond., ford. Varga Benjámin] ; [közread. a] Magyar Pálos Rend. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2020. - 65, 41 p. : ill. ; 14x14 cm + 2 CD
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-81616-2-6 kötött
magyar irodalom - vers - antológia - liturgikus zene - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 264-068 *** 783.2
[AN 3835281]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2021.
Rotbauer Mihályné Anna
   Szívemből nektek / Ani Angie. - Budapest : Rotbauer M.-né A. ; [Nyíregyháza] : [IMI Print Kft.], 2021. - 236 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89771-6-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834373]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Álarcosbál / Szabó Magda. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 212, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-905-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839264]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2021.
Szabóné Jámbor Eszter
   Az 5 tornacsuka útinaplója : itt-hon ott-hon / [mesélő Szabóné Jámbor Eszter] ; [... ill. Bősze Anita ...]. - [Csopak] : Szabóné Jámbor E., 2021. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81269-3-9 kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom - helyismeret - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.4-191(02.053.2)
[AN 3834500]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2021.
Székely Sándor (1948-)
   Amerikai panoptikum : máshogylátások, 1983-1985 / Székely Sándor. - [Csákberény] : Magánkiad., 2021. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0587-1 fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.73(0:82-32)
[AN 3833812]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2021.
Székely Szabolcs (1983-)
   A beszélgetés története / Székely Szabolcs. - Budapest : Magvető, 2021. - 79, [8] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 31.)
ISBN 978-963-14-3995-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834309]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2021.
Szentkirályi Attila
   Akasztófavirágok kertje : regény / Szentkirályi Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 313 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5753-62-6 kötött : 2980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3834416]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2021.
Szépvölgyi Aliz (1934-2006)
   A humánum nevében / Szépvölgyi Aliz ; a bevezetőt írta, jegyzetekkel és kísérőtanulmányokkal ell. Németh Zsófia. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2021]. - 315, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 43.)
ISBN 978-963-9990-96-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3834390]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 298, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 32.)
ISBN 978-963-479-697-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839465]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2021.
Sziveri Móra Regina (1977-)
   Ablakok : prózaszövegek / Móra Regina ; [az illusztrációkat kész. Móra Ágota]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 170, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5753-59-6 kötött : 2500,- Ft : 800 RSD : 7 EUR
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3834545]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2021.
Takács Viktória
   Húsvéti mese / Takács Viktória. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-308-3 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - húsvéti szokás - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.12(=945.11)(02.053.2)
[AN 3833664]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2021.
Temesi Ferenc (1949-)
   Apám / Temesi Ferenc. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-304-5 kötött : 3475,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839260]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2021.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - 4. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 248, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-607-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839266]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2021.
Utasi Hajnalka (1974-)
   Janka és Bálint egy napja : évszakok / Utasi Hajnalka ; [ill. Farkas Edit]. - Jászberény : SB-Art Bt., 2021. - 37, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-0609-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3834638]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Alma utca 22 / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 81, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-004-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839444]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Nyomás a suliba! / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 74, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-005-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839439]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2021.
Varga Béla (1930-)
   Életem, emlékeim / Varga Béla. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2021. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 13.)
Bibliogr.: p. 146-171.
ISBN 978-615-80904-3-8 kötött
Varga Béla (1930-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3834551]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2021.
Varga Csaba (1946-)
   Megváltott istenpár : az ikerláng szerelem aranylángja : képes versek könyve 3. / Varga Csaba ; [kiad. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, ... Aranymag Intézet]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int., 2021. - 218 p. : ill., színes ; 20x31 cm
ISBN 978-615-5360-18-3 kötött : 6800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834807]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2021.
Varga József (1930-)
   Egy hetési magyar család vándora : családregény / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 282, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-91-5 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.12)
[AN 3833848]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2021.
Végh Tamás (1960-)
   Az örök húsvét felé / Végh Tamás ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 136, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-92-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833818]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2021.
Vida Kamilla (1997-)
   Konstruktív bizalmatlansági indítvány / Vida Kamilla. - Budapest : Magvető, 2021. - 69, [8] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 30.)
ISBN 978-963-14-3499-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3834305]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
   Jönnek! ; Adjátok vissza a hegyeimet! / Wass Albert. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 238, [1] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 4.)
ISBN 978-615-81218-9-7 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3839330]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2021.
Wilberry, Sam
   Égből hulló versek / Sam Wilberry. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2021. - 343 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-01-0989-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3834618]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9927 /2021.
Davidson, Susanna (1950-)
Aesop's fables for little children (magyar)
   Ezópus meséi : [5 perces mesék] / az eredeti meséket átd. Susanna Davidson ; ill. John Joven ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 157, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-840-9 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3834917]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2021.
   Karácsonyi csodás mesék. - [Budapest] : TKK, [2019]. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-510-029-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3834833]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2021.
   Képes ABC gyerekeknek : vidám versekkel / [ill. K. V. Kolyagin]. - [Érd] : Elektra, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-74-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv - olvasókönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2
[AN 3839426]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2021.
   Mátyás az igazságos : mesék Mátyás királyról / [a népmeséket átd. Szabó Zsolt] ; [ill. Őszi Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 31 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-459-341-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3834933]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2021.
Parent, Nancy
Dumbo gets dressed (magyar)
   Dumbó felöltözik / [ford. Herman Alexandra ...]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 25 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Első kalandok)
Szerző Nancy Parent. - Ill. Jerrod Maruyama. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-985-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3833834]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2021.
Parent, Nancy
Winnie the Pooh finds friends (magyar)
   Micimackó barátokra talál / [ford. Herman Alexandra ...]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 25 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Első kalandok)
Szerző Nancy Parent. - Ill. Jerrod Maruyama. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-986-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3833826]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2021.
   Parlagfű kisokos : foglalkoztató füzet gyerekeknek / kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatósága. - [Budapest] : NÉBIH NTAI, 2019. - 19 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5747-27-4 fűzött
parlagfű - gyomirtás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 632.51(020.53.2)
[AN 3834133]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2021.
Pikler Éva (1969-)
   Balatoni böngésző / Pikler Éva. - Budapest : Kolibri, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-437-788-7 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839362]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy town (magyar)
   Tesz-vesz Város / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-495-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839359]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2021.
Schreuder, Benjamin
Grosse Fahrzeuge (magyar)
   Dolgos járművek / [szöveg Benjamin Schreuder] ; [ill. Friederike Grossekettler] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-654-2 kötött : 2950,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 629(02.053.2)
[AN 3833874]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9937 /2021.
Dudich Ákos (1975-)
A Faith No More képes testamentuma (angol)
   The scrolls of Faith No More / [written by Ákos Dudich] ; [ill. by Gergely Oravecz]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2021. - 85 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5899-11-9 fűzött : 3490,- Ft
Faith No More (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - 21. század - képregény
087.6:084.11 *** 78.067.26.036.7(73)Faith_No_More
[AN 3833926]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2021.
Lakatos Botond
   Tisza-tó, a zöld labirintus : kalandozások a természetben / Lakatos Botond. - [Tiszafüred] : We Love Tisza-tó Nonprofit Kft., 2021. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1089-9 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3834946]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2021.
Murphy, Sean (1980-)
Batman : curse of the white knight (magyar)
   Batman : a fehér lovag átka / Sean Murphy író és rajzoló ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [272] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-191-0 kötött : 8495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3834940]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2021.
Uderzo, Albert (1927-2020)
Astérix et Latraviata (magyar)
   Asterix és Latraviata / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 31.)
ISBN 978-963-486-747-0 fűzött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3834943]
MARC

ANSEL
UTF-8