MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/09/17 09:10:57
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9941 /2021.
Kriegen Pinguine kalte Füsse? (magyar)
   Miért nem fázik a pingvin lába? : közel 300 agyafúrt kérdés és válasz / [ill. Judith Arndt, Volker Fredrich, Isabel Grosse Holtforth]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 375 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kíváncsi gyerekek lexikona)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-626-6 fűzött : 2999,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3840520]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

9942 /2021.
   Aktuális közép-európai folyamatok a koronavírus évében : a Gróf Bethlen István Kutatóközpont évkönyve, 2020 / szerk. Fekete Dávid. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2020. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5776-54-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082.1
[AN 3836095]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9943 /2021.
Balogh Boglárka
   Bakancslista: európai fesztiválok : híres és meglepően izgalmas kulturális események Európa-szerte / Balogh Boglárka. - Budapest : Scolar, 2021. - 324 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-138-6 kötött : 7490,- Ft
Európa - fesztivál - kulturális élet - helyismeret
061.7(4) *** 008(4) *** 908.4
[AN 3835343]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9944 /2021.
Harle Tamás (1960-)
   Az újságírás mestersége és művészete : egyszerűen, világosan, gyakorlati példákkal az írott sajtó műfajairól, mesterfogásairól / [Harle Tamás] ; [ill. ... Mező Imre Zsolt]. - 2. frissített kiad. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2020. - 479 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477.
ISBN 978-615-81440-1-8 fűzött
újságírás
070
[AN 3840444]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9945 /2021.
   Kutatásmódszertani kézikönyv / szerk. R. Fedor Anita, Huszti Éva ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-916-0 fűzött
tudományos módszertan - kutatás - szakdolgozat
001.81
[AN 3839620]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9946 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Astrology (magyar)
   Asztrológia, természetfeletti és túlvilág : kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2021. - 160, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-86-6 fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3840480]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2021.
Fónagy Iván (1920-2005)
   A mágia és a titkos tudományok története / Fónagy Iván. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 477 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5984-81-5 fűzött : 4700,- Ft
okkultizmus
133 *** 094/099.07
[AN 3840437]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2021.
Kovács Kálmánné
   Csillagjegyek, csillagkövek / Kovács Kálmánné ; [a rajzokat kész. Rimma Bagova]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Magánkiad., 2021. - 217 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
Kártyacsomaggal. - Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-615-01-1507-8 fűzött
asztrológia - drágakő
133.52 *** 549
[AN 3840235]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2021.
Magaña, Sergio
Caves of power (magyar)
   Az erő barlangjai [elektronikus dok.] : ősi gyógyító, fiatalító és teremtő energiagyakorlatok / Sergio Magaña Ocelocoyotl ; ford. Pordány Katalin. - Szöveg (epub : 15.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163659. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-534-0
ezoterika - természetgyógyászat - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3820849]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2021.
Oren, Nurit
   Vak vezet világtalant avagy Egy kigyógyult spiripacs vallomásai / Nurit Oren. - Budapest : Harsányi G., 2019. - 180 p. : ill. ; 23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-00-7119-0 fűzött
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3835634]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2021.
Orth Miklós (1960-)
   A Do-m : az önmegismerés útjain / Orth Miklós. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2021. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-615-5937-30-9 fűzött : 3000,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3835824]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2021.
Sheldrake, Rupert (1942-)
Seven experiments that could change the world (magyar)
   Hét kísérlet, amely megváltoztathatja a világot [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató egy újfajta tudományos szemlélet kialakításához / Rupert Sheldrake ; ford. Dobrocsi László. - Szöveg (epub : 12.9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2018 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163660. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-535-7
rejtély - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3820855]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2021.
Torjai Anikó
   Angyalok tiszta forrása / Anikó Torjai. - [Újszentmargita] : Torjai A., 2020. - 395 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8029-1 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3835611]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2021.
Wirth, Oswald
Le tarot (magyar)
   A tarot mitológiája, mágiája, ezotériája / Oswald Wirth ; [ford. Vasas Xenodiké]. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 248 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: A tarot titkos hagyománya
ISBN 978-615-5984-79-2 fűzött : 3700,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3840461]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9955 /2021.
Dyer, Harriet
The little book of going green (magyar)
   Kis zöld könyv : élj fenntarthatóan! / Harriet Dyer ; [ford. Zombori Andrea]. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 122 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6326-02-7 fűzött : 2690,- Ft
környezetszennyezés - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
504.05 *** 551.583 *** 504.03
[AN 3835214]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2021.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Am Meer (magyar)
   A tenger / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 23.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-405-5 fűzött : 3475,- Ft
tenger - képeskönyv - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840132]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2021.
Petik Szabina, Gy
   A gondolkodó fa / [Gy. Petik Szabina] ; [ill. Vince Freeman]. - [Ipolytarnóc] : [Győriné Petik Sz.], 2020. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9919-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - mese
504.03(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3835637]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2021.
   Táj, ember, tudás - zöldtörténelem : bevezetés a környezettörténet irodalmába / szerk. Balogh Róbert [et al.]. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 307 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-252-0 kötött : 3490,- Ft
ökológia - környezettudomány - tájalakítás - társadalmi ökológia - katasztrófa - történettudomány
504.03(100) *** 930.1 *** 502.58(100) *** 712(100)
[AN 3836081]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9959 /2021.
Gábris Gyula (1942-)
   A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon / Gábris Gyula ; [... kiad. ... ELTE Természettudományi Kar ...]. - Budapest : ELTE TTK, 2020. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-181.
ISBN 978-963-489-287-8 fűzött
Alföld - hidrológia - folyóvíz - geomorfológia
556.52(439.14) *** 551.4(439.14)
[AN 3836191]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2021.
Weinhold, Angela (1955-)
Unser Wetter (magyar)
   Időjárásunk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 4.)
Ford. Döbrönte Katalin. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-104-7 fűzött : 4299,- Ft
időjárás - gyermekkönyv - képeskönyv
551.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840145]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2021.
Weinhold, Angela (1955-)
Wir erforschen die Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. átd. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-268-6 fűzött : 4299,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840152]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9962 /2021.
How it works book of space (magyar)
   Világűr : minden, amit az univerzumról tudni lehet / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2021/2.)
ISBN 978-615-81696-4-6 fűzött : 1990,- Ft
világűr - űrkutatás
524 *** 629.78
[AN 3835391]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2021.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Uhr und die Zeit (magyar)
   Az óra és az idő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., 6. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 6.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-087-3 fűzött : 4975,- Ft
óra - idő - gyermekkönyv - képeskönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840149]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9964 /2021.
   La collection Jacques Plante de Noctuidae = The Jacques Plante Noctuidae collection / François Aulombard [et al.]. - Budapest : Heterocera Press, 2020-. - 29 cm
bagolylepke - magángyűjtemény
595.786 *** 069.017(44)(092)Plante,_J.
[AN 3835443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   P. 1., Noctuinae et Hadeninae = Noctuinae and Hadeninae. - 2020. - 373 p. : ill., főként színes. - (Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, ISSN 0252-7960 ; 49/1.)
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 978-615-5279-10-2 kötött
[AN 3835455] MARC

ANSEL
UTF-89965 /2021.
Ebert, Anne (1963-)
Mein grosser Tieratlas (magyar)
   Első nagy állatatlaszom / [ill. Anne Ebert] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-825-1 fűzött : 5495,- Ft
vadon élő állat - természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840158]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2021.
Hír János (1956-)
   Fekete József puhatestű gyűjteménye a Pásztói Múzeumban / [szerző Hír János]. - [Pásztó] : Pásztói Múz., 2020. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Pásztói Múzeum füzetei, ISSN 2416-0261)
ISBN 978-615-5569-14-2 fűzött
Pásztó - puhatestű - múzeumi gyűjtemény
594 *** 069(439-2Pásztó)
[AN 3835375]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2021.
Kovács Gergely Károly (1982-)
   Csókakőtől Daruhegyig : Fejér megye madárvilága / Kovács Gergely Károly ; [közread. a] "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány. - [Pátka] : "Völgy-Híd" Természetvédelmi Alapítvány, 2020. - 273 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 233-261.
ISBN 978-615-80979-2-5 kötött
Fejér megye - madár - fauna
598.2 *** 591.9(439.118)
[AN 3835551]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2021.
Roland, Christoph (1972-)
Birding Hotspots (magyar)
   A legjobb madarászhelyek : 43 túraútvonal a Fertő körül / Christoph Roland ; [... ford. Dorogman László ..., Buchert Eszter] ; [közread. a] Fertő-Hanság Nemzeti Park. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park, 2020. - 317 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-6266-02-6 fűzött
Fertő-vidék - madár - fauna - természetjárás - útikönyv
598.2 *** 796.51(436Fertő-vidék)(036) *** 591.9(436Fertő-vidék) *** 591.9(439Fertő-vidék) *** 796.51(439Fertő-vidék)(036)
[AN 3835616]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2021.
Sajtos Lajosné
   Parkok, ligetek, terek, különleges fák Székesfehérváron / [a leírásokat és a képeket kész. Sajtosné Baráth Klára] ; [közread. a] Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület. - [Székesfehérvár] : Gyöngyvirág Természetbarát Egyes., [2019]. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5462-9 fűzött
Székesfehérvár - fa - park - helyismeret
581.412(439-2Székesfehérvár) *** 712.253(439-2Székesfehérvár) *** 908.439-2Székesfehérvár
[AN 3835926]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9970 /2021.
   A baba első éve / [szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021. - 187, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0872-8 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeknevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3835488]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2021.
Bálint Györgyi
   Hangterápia tibeti hangtálakkal : történetek, tények, gyakorlatok / [Bálint Györgyi]. - 2. kiad. - [Kecskemét] : G50 K., cop. 2021. - 304 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 978-963-88328-5-6 fűzött : 3600,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia
615.89(515) *** 78
[AN 3840466]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2021.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 320, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-523-0 kötött : 4299,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - érsek - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
613.865(047.53) *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3840020]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
Keeping love alive as memories fade (magyar)
   Fakuló emlékek közt is szeretetben : hogyan segít az 5 szeretetnyelv az Alzheimer-beteggel való kapcsolatban / Gary Chapman, Deborah Barr, Edward G. Shaw ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2021. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-632-9 fűzött : 3200,- Ft
elbutulás - beteggondozás - házi gondozás - párkapcsolat - szeretet
616.892-053.9 *** 616-083 *** 649.8 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3835516]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2021.
De Becker, Gavin (1954-)
The gift of fear (magyar)
   A félelem adománya : vedd észre a jeleket, hogy ne válj áldozattá! / Gavin de Becker ; [ford. Orosz Ildikó]. - Budapest : Park, 2021. - 429, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-616-0 fűzött : 3999,- Ft
félelem - erőszak - stresszkezelés
159.942 *** 316.647.3 *** 612.06
[AN 3835475]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2021.
   Énidő : munkapiaci kisokos nőknek. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : VMC Consulting Kft., 2020. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9986-6 fűzött
életvezetés - nő - munkavállalás - nők a társadalomban - munkaerőpiac - munkalélektan
613.865-055.2 *** 331.5-055.2 *** 65.013
[AN 3835448]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2021.
   Énidő : munkapiaci kisokos nőknek. - [Budapest] : VMC Consulting Kft., 2020. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-9986-6)
életvezetés - nő - munkavállalás - nők a társadalomban - munkaerőpiac - munkalélektan
613.865-055.2 *** 65.013 *** 331.5-055.2
[AN 3835451]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2021.
Gerste, Ronald D. (1957-)
Wie Krankheiten Geschichte machen (magyar)
   Történelmet író betegségek : az ókortól napjainkig / Ronald D. Gerste ; [ford. Győri László]. - Budapest : Corvina, 2021. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6724-9 kötött : 4490,- Ft
orvostörténet - betegség - világtörténelem - művelődéstörténet
616 *** 930.9 *** 930.85(100)
[AN 3835193]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2021.
Hobsbawm, Julia (1964-)
The simplicity principle (magyar)
   Az egyszerűség elve : hat lépés a tisztánlátás felé egy komplex világban / Julia Hobsbawm ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 242 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-031-5 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3836033]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2021.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2021-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3839595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2021. - 321, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-405-950-9 kötött : 3999,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3839596] MARC

ANSEL
UTF-89980 /2021.
How the brain works (magyar)
   Mindent az emberi agyról / [vez. szerk. Peter Frances] ; [fel. szerk. Rob Houston] ; [szerk. Ruth O'Rourke-Jones]. - [Budapest] : Bookline, cop. 2020. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-764-5 kötött : 5999,- Ft
agy - agykutatás - pszichofiziológia - elmekórtan
159.91 *** 612.82 *** 616.89
[AN 3836091]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2021.
Késmárki László (1968-)
   A boldogság kulcsa : a pozitív gondolkodás nagy könyve / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2021. - 384 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 380.
ISBN 978-615-81422-4-3 fűzött : 6000,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3835760]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2021.
Késmárki László (1968-)
   Test-lélek szótár : a betegségek lelki, mentális és karmikus okai / Késmárki László. - 7. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2021. - 416 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81422-5-0 fűzött : 6000,- Ft
betegség - ezoterika
616-092.11 *** 133.25
[AN 3840824]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2021.
   Lélek és történelem: örökség [elektronikus dok.] : az ELTE BTK Történeti Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének konferenciája : 2019. december 5. / szerk. Papp Barbara. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : ELTE BTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166482. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-303-5
örökség - pszichológiai antropológia - társadalomtörténet - történelem - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.7 *** 316.32 *** 943.9
[AN 3840682]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2021.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 4490,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3840534]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2021.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Burnout adé! (magyar)
   Mondj búcsút a kiégésnek! : elkötelezetten, bátran és káros stressz nélkül élni / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 131 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2018
ISBN 978-615-5786-09-9 fűzött : 2200,- Ft
kiégés - mentálhigiénia - munkalélektan
613.865 *** 159.94 *** 65.013
[AN 3840481]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2021.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Open, 2021. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-373.
ISBN 978-963-572-014-9 fűzött : 3999,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.481 *** 616.89-008.47
[AN 3840876]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2021.
Mathison, Vicki (1951-)
Homöopathische Mittelbilder für Tiere (magyar)
   Homeopátiás szerek állatoknak : a hatvan legfontosabb homeopátiás szer szövegben és képben / Vicki Mathison ; [ford. Radványi Noémi]. - Budapest : Lyrikod, [2021]. - 135 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-1007-3 fűzött : 6000,- Ft
homeopátia - állatbetegség
615.015.32 *** 619
[AN 3835629]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2021.
Mészáros Ágnes (1958-)
   Ars medicinae : a gyógyítás művészete : a kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteményének kiállítása / [... kurátora és a katalógus írója Mészáros Ágnes]. - Kecskemét : Katona J. Múz., [2021]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Katona József Múzeum (Kecskemét). Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény
Magyarország - tudománytörténet - gyógyszerészet - orvostudomány - múzeumi katalógus
615(439)(091) *** 61(091) *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 3835320]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2021.
   Az orvostudomány és a természettudományok Magyarországon a kiegyezéstől a századfordulóig : [válogatás az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum által a Magyar Tudományos Akadémián "A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon" címmel 2017. október 19-én megrendezett konferencia előadásaiból] / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MOT : MTA Orvostört. Munkabiz. : MTEI, 2019. - 117 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 132.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-36-2 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - orvostudomány - egészségügy - természettudomány - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
61(439)"186/190" *** 364(439)"186/190" *** 5(439)"186/190"
[AN 3835873]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2021.
Perepelica Claudia
   Nyitott könyv : [szakításról, útkeresésről, talpra állásról] / Perepelica Claudia. - [Páty] : [Magánkiad.], 2020. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7788-8 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3835597]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2021.
Rhorer Viktor Nīlakanṭha
   Rudra könnyei : a mantra, a japa és a dhyāna a rudrākṣa mālā-n keresztül / Rhorer Viktor Nīlakanṭha. - [Remeteszőlős] : Eleven Nap, [2021]. - 60 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-1407-1 fűzött
jóga - meditáció
615.851.86 *** 294.527
[AN 3836108]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2021.
Rübel, Doris (1952-)
Woher die kleinen Kinder kommen (magyar)
   Honnan jön a kisbaba? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 20.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-088-0 fűzött : 4975,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 3840153]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2021.
The science of pregnancy (magyar)
   A várandósság tudománya : [illusztrált útmutató a fogantatástól a születésig] / Sarah Brewer [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-447-942-0 kötött : 7900,- Ft
terhesség - embrió - szülés
612.63 *** 612.64
[AN 3835374]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2021.
Sharma, Robin S. (1964-)
The greatness guide (magyar)
   A siker kézikönyve : a világ egyik legjobb sikertanácsadója most megosztja a személyes és üzleti siker titkait : [101 lépés a csúcsra] / Robin Sharma ; [ford. Béresi Csilla]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-69-0 fűzött : 4490,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3840191]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2021.
Somogyi Lajosné
   Egy év a kórházban : a kifogyhatatlan erő / Somogyi Lajosné, Somogyi Eszter. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-39-5 fűzött
leukémia - gyógyulás - memoár
616-006.44(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3835595]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2021.
Szabó Győző (1970-)
   Toxikoma : tíz év drogvallomásai / Szabó Győző ; [Csernus Imre jegyzeteivel]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 264, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-817-8 fűzött : 3999,- Ft
kábítószer-fogyasztás - magyar irodalom - memoár
613.83(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3840448]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2021.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 3790,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3840896]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2021.
Varga Katalin
   A babád útja hozzád : 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról / Varga Katalin. - Budapest : Scolar, 2021. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-313-7 fűzött : 3995,- Ft
gyermekvállalás - megtermékenyülés - terhesség - memoár
618.2-083(0:82-94) *** 612.663(0:82-94)
[AN 3835184]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2021.
Vrint, Vicki
All you need is less (magyar)
   A kevesebb több : örömteli minimalizmus / Vicki Vrint ; [ford. Zombori Andrea]. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 157 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-615-6326-00-3 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3835201]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2021.
Weinhoffer Judit
   A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció 20. és 21. századi fejlődésében / Weinhoffer Judit. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-210.
ISBN 978-963-327-834-5 fűzött
orvostörténet - katonai egészségügy - egészségügyi rehabilitáció - 20. század - 21. század
613.67(100)"191/201" *** 364.048.6(100)"191/201" *** 615.851.3"191/201"
[AN 3835870]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10001 /2021.
Fehér Krisztián
   Játékprogram egy hétvége alatt! : [teljes, nyílt forráskóddal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021-. - ill. ; 21 cm
játékprogram - programozás
681.3.004.14 *** 793/794 *** 519.68
[AN 3839622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2. átd. kiad. - 2021. - 42 p.
ISBN 978-615-6184-13-9 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3839623] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10002 /2021.
Holló Vilmos (1955-)
   Közel fél évszázad az MVM szolgálatában : tények, élmények, emlékek : átalakulás, erőmű - bánya integráció, privatizáció, liberalizáció, kogeneráció a villamosenergia-iparban / Holló Vilmos. - [Budapest] : [Holló V.], 2021. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-615-01-1004-2 kötött
Fűzött
Holló Vilmos (1955-)
Magyar Villamos Művek (Budapest)
Magyarország - villamosenergia-ipar - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - iparvállalat - ipartörténet - memoár
621.3(439)"197/201" *** 061.5(439)"197/201" *** 658.1(439)(092)Holló_V.(0:82-94)
[AN 3836018]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10003 /2021.
   Personal stories = Személyes történetek / [az interjúkat kész. és szerk. Aradi Péter]. - Budapest : Bagatelle Budapest Dupla W Kft., [2021]. - 213 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - Magyarország - étterem - panzió - iparművész - 21. század - interjú - album
640.41/.44(439-2Bp.XII.)(084.1) *** 745/749(439)"20"(047.53)
[AN 3835786]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10004 /2021.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 7. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-007-1 fűzött : 4975,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629.113(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840146]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2021.
Nieländer, Peter (1969-)
Ampel, Strasse und Verkehr (magyar)
   Hogyan közlekedj a városban / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 25.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-413-0 fűzött : 3475,- Ft
gyalogos közlekedés - közlekedés - gyermekkönyv
656(02.053.2)
[AN 3840258]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10006 /2021.
Braun, Christina
Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-557-6 kötött : 1995,- Ft
- póniló - lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3839575]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2021.
   Kukorica : a nemzet aranya : élelmiszer, takarmány, bioenergia / [szerk.] Nagy János. - Budapest : Szaktudás K., 2020. - 516 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-575-002-3 kötött
kukorica - kukoricatermesztés
633.15
[AN 3836118]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2021.
   Virágos kert : hagymások, évelők, kúszónövények balkonra és kertbe / [főszerk. Palcsek Zsuzsanna]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2021/2.)
ISBN 978-615-81696-7-7 fűzött : 1990,- Ft
amatőr kertészkedés - dísznövény
635.9
[AN 3835394]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Die Katze (magyar)
   Cicák / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini ; 7.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-185-6 fűzött : 3475,- Ft
macska - gyermekkönyv - képeskönyv
636.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840122]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10010 /2021.
Berry, Mary (1935-)
How to cook (magyar)
   Főzni tanulunk : elronthatatlan receptek és egyszerű technikák / Mary Berry. - Pécs : Alexandra, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-963-447-213-1 kötött : 5999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3835481]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2021.
Halász Lilla
   "Fényből" készült finomságok : glutén-, hús-, tej-, tojás- és cukormentes receptek / Halász Lilla. - [Debrecen] : [Halász L.], 2020. - 162, [2] p. : ill., színes ; 19x24 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-00-7337-8 fűzött
vegetáriánus étrend - allergia - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.563(083.12)
[AN 3836088]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2021.
Jeremiás Katalin
   Fűszeres élet : Jeremiás Katalin rendhagyó szakácskönyve. - [Badacsonytomaj] : Magánkiad., 2021. - 115, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0317-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3835764]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10013 /2021.
Korcsog Balázs (1976-)
   A magyar géniusz : a magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában / Korcsog Balázs. - Budapest : Novalis : Szerző, 2021-. - 19 cm
Fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - filozófus - századforduló - antropozófia - magyarságkép - kultúra - magyarság
141.333 *** 1(436)(092)Steiner,_R. *** 316.356.4(=945.11) *** 008(=945.11)
[AN 3835933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A modern magyarság. - 2021. - 136 p. : ill.
ISBN 978-615-01-0472-0
[AN 3835935] MARC

ANSEL
UTF-810014 /2021.
   Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, 2020-2030 / [kiad. a Digitális Jólét Nonprofit Kft.]. - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., 2020. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81665-3-9 fűzött
Magyarország - mesterséges intelligencia - robotika - stratégiai menedzsment - prognosztika - kormányzati politika - 21. század
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 658.1.012.2 *** 008.2 *** 007.52 *** 328.13(439)"202"
[AN 3835640]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2021.
Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, 2020-2030 (angol)
   Hungary's artificial intelligence strategy, 2020-2030 / [publ. by the Digital Success Nonprofit Ltd.]. - Budapest : Digital Success Nonprofit Ltd., 2020. - 57 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81665-2-2 fűzött
Magyarország - mesterséges intelligencia - robotika - stratégiai menedzsment - prognosztika - kormányzati politika - 21. század
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 658.1.012.2 *** 008.2 *** 328.13(439)"202"
[AN 3835645]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2021.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Jegyzetek a kései hagyatékból / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014-2020. - 6 db ; 20 cm
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3564377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A dekadenciáról / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - 2020. - 143 p.
ISBN 978-615-5601-99-6 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - filozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3835478] MARC

ANSEL
UTF-810017 /2021.
   Ütközéspontok VII : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete : [2020. február 7-8.]. - Szeged : JATEPress, 2021. - 201 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten tartott konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-467-0 fűzött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3835787]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10018 /2021.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   Az Istennél való megpihenés imája : a szemlélődő ima útjai / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 256 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 240.)
ISBN 978-615-5259-59-3 fűzött : 2000,- Ft
imaóra
248.159
[AN 3835789]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2021.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   A megvilágosodás imája : a szemlélődő ima útjai, vagyis Isten és a lélek kölcsönös szeretetének útjai, az Istennel való misztikus egyesülés fokozatai / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 588 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 239.)
ISBN 978-615-5259-58-6 fűzött : 2500,- Ft
imaóra
248.159
[AN 3835437]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3839625]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2021.
Dudás Diána
   Az én szcientológia sztorim [elektronikus dok.] : egy volt szcientológus igaz története / Dudás Diána ; kiad. a Clarus Animus Alapítvány. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Clarus Animus Alapítvány, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
szcientológia - memoár - elektronikus dokumentum
289(0:82-94) *** 061.234
[AN 3839169]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2021.
Erdő Péter (1952-)
   Nagyböjt és húsvét járvány idején : beszédek a Magyar Katolikus Rádióban / Erdő Péter. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 144, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-546-017-5 fűzött : 1290,- Ft
homília - rádióműsorszám
252 *** 791.9.096(439)
[AN 3835810]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2021.
Ferenc (pápa) (1936-)
Insieme è bello! (magyar)
   Jó együtt! : gondolatok házaspároknak és családoknak / Ferenc pápa ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 61 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-546-018-2 fűzött : 1290,- Ft
házasság - család - idézetgyűjtemény
265.5(0:82-84)
[AN 3835802]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2021.
Fodor András (1947-)
   Életem zarándokútja a földön / [Fodor András]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 192, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-546-015-1 fűzött : 2590,- Ft
Fodor András (1947-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)(0:82-94)
[AN 3835795]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2021.
Hasel, Gerhard F. (1935-1994)
The promise (magyar)
   Az ígéret: Isten örök szövetsége / Gerhard F. Hasel ... alapján ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-76-6 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3836117]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2021.
Hasel, Gerhard F. (1935-1994)
The promise (magyar)
   Az ígéret: Isten örök szövetsége : tanítói melléklet / Gerhard F. Hasel ... alapján ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 76 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072)
[AN 3836151]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2021.
   Hit, tudomány és társadalom : tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, science and community : studies in honor of the 52th International Eucharistic Congress. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 507 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-928-7 kötött : 3590,- Ft
vallás - tudomány - hit - társadalom - oltáriszentség
215 *** 234 *** 316.6 *** 265.3
[AN 3835334]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2021.
Huber, Wolfgang (1942-)
Glaubensfragen (magyar)
   Hitkérdések - protestáns szemmel / Wolfgang Huber ; [ford. Wagner Szilárd] ; [a mutatót összeáll. Papp Máté, Szebenszki Emese]. - Budapest : Luther, 2021. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-252.
ISBN 978-963-380-200-7 fűzött : 3800,- Ft
protestantizmus - teológia - hit
284 *** 23 *** 234.2
[AN 3835401]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2021.
Lefebvre, Marcel
Lettre ouverte aux catholiques perplexes (magyar)
   Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz / Marcel Lefebvre ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81579-6-4 fűzött
katolikus egyház - zsinat - vitairat
282 *** 262.5Vat.,II.
[AN 3840486]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2021.
Michelini, Giulio (1963-)
Stare con Gesù, stare con Pietro (magyar)
   Együtt Jézussal, együtt Péterrel : lelkigyakorlatos beszédek Ferenc pápának / Giulio Michelini ; [ford. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-939-3 fűzött : 2400,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3835325]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2021.
Pawson, David (1930-2020)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021-. - ill. ; 21 cm
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3831590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Prófétai könyvek : [Ószövetség]. - 3. kiad. - 2021. - 307, [4] p.
ISBN 978-615-80335-4-1 fűzött : 3650,- Ft
[AN 3840231] MARC

ANSEL
UTF-810032 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
Extravagant love (magyar)
   Extravagáns szeretet : ismerd meg Isten akaratát az életedre / Derek Prince ; [ford. Ferenczi Zsolt] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-13-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3840222]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
Faith to live by (magyar)
   Hit által lehetséges : ... megtanultam, hogyan jön létre a hit... / Derek Prince ; [ford. Abonyi Sándor] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - 3. jav. kiad. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-15-0 fűzött
hit
234
[AN 3840216]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2021.
Szabó Ferenc (1931-)
   Viharban : egyházunk az ezredforduló után / Szabó Ferenc. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 310, [1] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-546-016-8 fűzött : 2190,- Ft
katolikus egyház - pápaság - társadalmi kapcsolat - 21. század
262.13"20" *** 282"20" *** 261
[AN 3835807]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2021.
Szemerey Balázs István
   Jézus, a szkíta [elektronikus dok.] / Szemerey István. - Szöveg (epub : 9.2 MB). - Budapest : Szemerey B. I. : [Bioenergetic], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-504-3
krisztológia - szentkoronatan - magyarságkutatás - elektronikus dokumentum
232(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3839180]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2021.
   A szent háromnap liturgiája : zsolozsma és egyéb szertartások a Prédikátorok Rendjének rítusa alapján az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának használata szerint / [szerk. Mátray Lelle Mária]. - Próbakiad. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2021. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-296.
ISBN 978-615-01-0500-0 kötött
húsvét - egyházi szertartás - dominikánus apácák - breviárium
264-13 *** 271.972 *** 264-041.6 *** 783.27
[AN 3835425]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   A csodától a próbáig / Szigeti Jenő. - 2. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 704 p. : ill. ; 22 cm. - (Lelki élet, ISSN 2064-6518)
ISBN 978-615-5892-12-7 kötött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3840469]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Vallomások a szeretet titkáról / Szigeti Jenő. - 3. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 543 p. : ill. ; 22 cm. - (Lelki élet, ISSN 2064-6518)
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5982-30-1)
szeretet - vallási erkölcs
241 *** 177.61
[AN 3840468]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2021.
Tigunait, Rajmani (1953-)
From death to birth (magyar)
   A köztes lét titka : halálból az újjászületésbe : karma és reinkarnáció / Pandit Radzsmani Tigunait ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-40-4 kötött : 4490,- Ft
jóga - lélekvándorlás
294.527 *** 129.4
[AN 3840493]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2021.
Tóth Tamás (1976-)
   Hungaria Rómából : tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből / Tóth Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 364 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-277-930-0 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439)(091)
[AN 3835338]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2021.
Uhrman Iván (1961-)
   Kazárok, magyarok, zsidók / Uhrman Iván. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 295, [2] p. ; 22 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-13-3 fűzött : 3900,- Ft
Kazár Birodalom - Magyarország - magyar őstörténet - magyar történelem - művelődéstörténet - kazárok - zsidóság - hebraisztika
296(439) *** 316.347(=943.4)(439) *** 930.8(=943.4) *** 930.8(=945.11) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3835648]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2021.
Uhrman Iván (1961-)
   Zsidók, pogányok, keresztények / Uhrman Iván. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 269, [2] p. ; 22 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-20-1 fűzött : 3900,- Ft
ókori Görögország - hebraisztika - bibliakutatás - ókor - kultúratörténet - hellenisztika
296 *** 930.85(38) *** 930.85(=924)(3) *** 221.01
[AN 3835642]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2021.
Young, Sarah (1946-)
Jesus calling (magyar)
   Jézus hív - Jézus szólít : üzenetek az év minden napjára / Sarah Young ; [ford. Kriszt Éva és Géczi Károly]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2021. - XVI, 382 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6017-21-5 fűzött : 2750,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3840551]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10044 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
Everybody wins (magyar)
   Nyerő páros / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-359-5 fűzött : 1750,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3840483]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2021.
Cloud, Henry (1956-)
How to have that difficult conversation you've been avoiding (magyar)
   Játszmák nélkül : hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-631-2 fűzött : 3500,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - személyiség-lélektan
316.48 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3840482]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2021.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest ; [Balatonendréd] : Gordon K., 2021. - 117, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-9766-18-1 kötött : 4200,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3839627]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2021.
   Megérkezés és elköteleződés : négy hazai és négy romániai testvértelep élete a Jelenlét programban : a nyolc telepen végzett akciókutatás és a romániai telepeken élők életminőségét, szociális problémáit feltáró kérdőíves felmérés eredményeinek elemző tanulmánya / [... kiad. a ... Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - Budapest : MMSZ, 2020. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm + pendrive
ISBN 978-615-6322-00-5 fűzött
Magyarország - Erdély - cigánytelep - szociális program - szociológiai vizsgálat - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - társadalmi integráció - 21. század - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(498)"201/202"(083.41) *** 316.4.052(=914.99)(4-191)"201/202" *** 316.347(=914.99)(439)"201/202"(083.41) *** 364.46(439)"201/202"(083.41)
[AN 3836004]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10048 /2021.
   Az élőszó ereje : gondolatok mesemondóktól mesét mondóknak / szerk. Gombos Péter ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2021. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5927-15-7 fűzött
mesemondás - mesekutatás - meseterápia - magyar néprajz - népmese
398.21.001 *** 398.21(=945.11) *** 615.851.82
[AN 3835677]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2021.
   Elvarázsolt madarak : örmény népmesék / [ford. Hegyi Imre] ; [... az előszót írta Avanesian Alex]. - Budapest : Avanesian A., 2020. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9841-8 fűzött : 2500,- Ft
örmények - örmény irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - gyermekkönyv
398.21(=919.81)(02.053.2) *** 891.981-34(02.053.2)=945.11
[AN 3835823]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2021.
Gorzó Katalin
   Boszorkányság nyugaton : nyugat-európai boszorkányüldözések kultúrantropológiai vizsgálata / Gorzó Katalin. - Budapest ; Ungvár : Intermix ; Beregszász : KMMI, 2020. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (KMMI-füzetek ; 26.)
Bibliogr.: p. 107-113.
Fűzött
Nyugat-Európa - boszorkányper - boszorkány - kulturális antropológia - középkor - újkor
398.47(4-15)"14/17" *** 343.429(4-15)"14/17" *** 316.7
[AN 3836098]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2021.
Szávai József
   Álljatok lányok, mellém a táncba.. : a Pécs környéki bosnyákok táncai = Hvatajte se curice do mene... : igre bošnjačkih Hrvata iz okolice Pečuha = Girls, come and join me in the dance... : the dances of Bosnian-Croats of Pecs region / [Szávai József] ; [horvát szöveg Vélin Veszna, angol szöveg Pálfy Éva] ; [közread. a] Tanac Kulturális Egyesület ... - 2. kiad. - [Pécs] : Tanac Kult. Egyes., 2021. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6761-7)
Magyarország - néptánc - bosnyákok
394.3(=862)(439) *** 793.31(=862)(439)
[AN 3840487]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2021.
   Zur Volkskunde der Ungarndeutschen : ein Lehr- und Arbeitsbuch für die Studierenden der NationalitätengrundschullehrerInnen- und -kindergärtnerInnenbildung / zgst. Éva Márkus ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Karának Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszéke]. - 2. Ausg. - Budapest : ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irod. Tanszék, 2020. - 323 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-489-245-8 kötött
néprajz - magyarországi németek - egyetemi tankönyv
39(=30)(439)(075.8)
[AN 3836093]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10053 /2021.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Egy erdélyi gróf emlékiratai / Bánffy Miklós ; [utószó Major Zoltán]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 371, [2] p. ; 23 cm
Tart.: EmlékeimbőlÞ; Huszonöt év. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-604-6 kötött : 3999,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Erdély - politikus - arisztokrácia - határon túli magyarság - 20. század - határon túli magyar irodalom - memoár
32(439)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 316.343.32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 3840261]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2021.
   Európai körkép : európai értékek és megvalósulásuk az Európai Unió tagállamaiban az adatok és számok tükrében / szerk. Trócsányi László, Lovászy László Gábor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 846 p. ; 25 cm
Lezárva: 2020. aug. 31. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-369-3 kötött
Európai Unió - európai integráció - országismeret - külpolitika
327.39(4-62) *** 908.4-62 *** 327(4-62)
[AN 3835434]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2021.
   The gradual emergence of the juristocratic state = Die Stufenweise Entstehung des juristokratischen Staates / ed. by Béla Pokol, András Téglási. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 202 p. ; 21 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-70-3 kötött
államelmélet - demokrácia - bíróság - politológia - 21. század
321.01 *** 321.72(100)"20" *** 347.99(100) *** 32.001
[AN 3836053]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2021.
   Klebelsberg, Kornis, Hóman : a két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai : statues to honour interwar cultural politicians in Székesfehérvár / szerk. ... L. Simon László. - Budapest : Ráció, 2021. - 146, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5675-47-8 fűzött : 4500,- Ft
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Kornis Gyula (1885-1958)
Hóman Bálint (1885-1951)
Székesfehérvár - Magyarország - politikus - kulturális politika - két világháború közötti időszak - szobor - emlékezetpolitika - 21. század
32(439)(092)Kornis_Gy. *** 32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 32(439)(092)Hóman_B. *** 73.027.1(439-2Székesfehérvár) *** 316.63(439)"201" *** 159.923
[AN 3835378]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2021.
   A társadalmi kohézió erősítése és a közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Nyírkátán : EFOP-1.3.7-17-2017-00293 projekt bemutatása / összeáll., szerk., ... közrem. Janics Attila [et al.] ; kiad. az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub. - [Pócspetri] : Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, 2020. - [104] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Nyírkáta - közösségfejlesztés - civil szervezet - helyismeret - 21. század
323.21(439-2Nyírkáta)"201" *** 908.439-2Nyirkáta
[AN 3835765]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10058 /2021.
   48 másképp : ifjúsági novellák a múltból / vál. Dávid Ádám és Dóka Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-393-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - ifjúsági irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
943.9"1848/1849"(0:82-32) *** 894.511-321.6(02.053.2)(082)
[AN 3840528]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2021.
   1821-2021 : a görög szabadságharc 200. évfordulójára : zītō ī 200í epeteios tīs ellīnikīs epanastasīs! / [szerk. Görög Athéna] ; [kiad. a Görög Intézet]. - Budapest : Görög Int., 2021. - 168 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Tart.: Gondolatok a görög szabadságharc 200. évfordulóján = Skepseis enopsei tīs 200ís epeteioy apo tīn enarxī tīs epanastasīs toy 1821 / [Szidiropulosz Archimédesz]. A görög szabadságharc a görög irodalom tükrében = Ī apīchīsī tīs epanastasīs stīn ellīnikī logotechnia / [Caruha Vangelió]. - Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0993-0 fűzött
Görögország - történelem - 19. század - újkori görög irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum
949.5"182" *** 877.4-822.02=945.11
[AN 3835665]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2021.
Balla Eszter
   Korláthelmec : a község történelmi, szociális-gazdasági és vallásfelekezeti fejlődésének sajátosságai a XIV. századtól a XX. század elejéig / Balla Eszter. - Ungvár ; Budapest : Intermix ; Beregszász : KMMI, 2020. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (KMMI-füzetek ; 25.)
Bibliogr.: p. 85-100.
Fűzött
Korláthelmec - helytörténet
943.9-2Korláthelmec
[AN 3835997]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2021.
Boyd, Julia (1948-)
Travellers in the Third Reich (magyar)
   Szörnyeteg vagy példakép? [elektronikus dok.] : korabeli utazók a nácik Németországáról / Julia Boyd ; ford. Miholics Zoltán ... és Soós Gábor ... - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5758-41-6)
Németország - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
943.0"191/194" *** 908.430"191/194" *** 930.85(430)"191/194"
[AN 3820892]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2021.
   Erdély : 1000 év öröksége / [szerk. Kovács Zsuzsanna, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár ... - Budapest : MNL : Libri ; Kolozsvár : Iskola Alapítvány K., 2020. - 246 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-433-748-5 kötött : 8999,- Ft
ISBN 978-606-94721-7-0
Erdély - magyar történelem - művelődéstörténet - album
930.85(439.21)(084.1) *** 943.921(084.1)
[AN 3836047]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2021.
   Értekezések a kísértetekről és a bányamanókról / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Magyar László András]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 114, [1] p. ; 22 cm
Tart.: Fizikai eszmefuttatás a bányamanókról / Michael Dachselt. Orvosi tanulmány a kísértetekről / Ernst Heinrich Wedel. - Egys. cím: Dissertatio medica de spectris ; Diatribe physica de virunculis metallicis. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-09-6 fűzött : 2400,- Ft
Németország - démonológia - kísértet - művelődéstörténet - 17. század - tanulmány - történelmi forrás
930.85(430)"16"(093) *** 159.961.25 *** 398.4
[AN 3835849]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2021.
Fodor Marcsi
   50 elszánt magyar nő / Fodor Marcsi, Neset Adrienn ; Rátkai Kornél rajz. - 3. kiad. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-316-2 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz
929-055.2(439)
[AN 3839574]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2021.
Gyáni Gábor (1950-)
   A történeti tudás / Gyáni Gábor. - Budapest : Osiris, 2020. - 460 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-420-7 kötött : 4980,- Ft
történetírás - történetfilozófia
930.1
[AN 3816991]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2021.
Győri Tibor
   Apró történelmünk : fémtárgyak, melyek egy kisváros történetéről mesélnek / szerk. Győri Tibor. - Tököl ; [Pécs] : [Kontraszt Plusz Kft.], 2020. - [106] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [100-106].
ISBN 978-615-80252-7-0 fűzött
Tököl - régészet - lelet
904(439-2Tököl)
[AN 3835520]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2021.
How it works of incredible history (magyar)
   Hihetetlen történelem : [minden, amit a világunkról tudni érdemes] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81696-2-2 fűzött : 1990,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.85(100) *** 930.9
[AN 3835403]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2021.
Kegyes Csaba (1944-)
   Az én Szamosújvárom / Kegyes Csaba. - Jav. kiad. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2021. - 264 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 27.)
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-87832-4-0 fűzött
Szamosújvár - helyismeret - helytörténet - memoár
949.84-2Szamosújvár *** 908.498.4-2Szamosújvár(0:82-94)
[AN 3835505]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2021.
   Keleti kutatások : tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból, 2017-2019 / Birtalan Ágnes főszerk. - Budapest : ELTE BTK Távol-keleti Int., 2020. - 230 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-261-8 fűzött
Távol-Kelet - keletkutatás - tudományos diákkör
930.85(5-012) *** 378.184
[AN 3836209]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2021.
Kershaw, Ian (1943-)
To hell and back (magyar)
   A pokolba és vissza : Európa, 1914-1949 / Ian Kershaw ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 623 p., [16] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-034-4 kötött : 6990,- Ft
Európa - történelem - 20. század
940"191/194"
[AN 3835182]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2021.
Komoróczy Géza (1937-)
   Jeremiás nyomában : beszélgetések Komoróczy Gézával / Hargittai István. - Budapest : Magvető, 2021. - 724, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3539-9 kötött : 5999,- Ft
Komoróczy Géza (1937-)
Magyarország - történész - ókor - judaisztika - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
930.1(439)(092)Komoróczy_G.(047.53) *** 37(439)(092)Komoróczy_G.(047.53) *** 296 *** 931
[AN 3835233]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2021.
Kovács Balázs
   Kitagadva : családi titkok és a történetmesélés ereje / Kovács Balázs. - [Hajdúnánás] : Magánkiad., 2021. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-293.
ISBN 978-615-01-0658-8 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - családtörténet - családkutatás - memoár
929.52(439)(0:82-94)
[AN 3835767]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2021.
Kubínyi Tamás
   Időkereszt II : az esztergályi Magyar család és a történelem : [országmentés] / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora, cop. 2021. - 197, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88598-3-9 fűzött
Magyar család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - forradalmak kora - trianoni békeszerződés
929.52(439)Magyar *** 943.9"191/192"
[AN 3835638]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2021.
   "A kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá" : tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára / szerk. Dubniczky Zsolt [et al.]. - Budapest : Ráció, 2020. - 687 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-43-0 fűzött : 4999,- Ft
Magyarország - Európa - magyar történelem - művelődéstörténet - történelem - emlékkönyv
943.9 *** 930.85(439) *** 940
[AN 3835418]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2021.
   A Magyar világkép kutató legjobb írásai, 2005-2008 / vál. Kozsdi Tamás. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 361 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1455-2 fűzött
magyarságkutatás - ezoterika - magyar irodalom - publicisztika - antológia
930.8(=945.11)(089.3) *** 133.25 *** 894.511-92(082)
[AN 3836027]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2021.
Pósán László (1965-)
Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban (angol)
   Hungary and the Teutonic Order in the Middle Ages / László Pósán ; [transl. by Andrew Gane]. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2021. - 419 p. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 6.)
Bibliogr.: p. 335-395.
ISBN 978-963-416-247-6 kötött
Ordo Teutonicus
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - középkor
929.713(439)"12/15" *** 271.024(439)(091) *** 940-11"11/15"
[AN 3836089]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2021.
Pugev Béla
   Az ókori népvándorlás : az etruszk nép őseinek származása és vándorlása / Pugev Béla. - Budapest : Kornétás, cop. 2020. - 94 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-615-5937-17-0 fűzött : 2000,- Ft
népvándorlás - történelem - ókor
931
[AN 3835592]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2021.
Schmidt-Muraki, Masumi (1942-)
Die Gräfin kam aus Tokyo (magyar)
   Mitsuko - egy grófné útja Európában : Mitsuko Coudenhove-Kalergi élete : biográfia 32 eredeti fotóval / Masumi Schmidt-Muraki ; [ford. Gimesi Réka]. - [Sopron] : Cédruskönyv Kft., 2020. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0302-0 fűzött
Coudenhove-Kalergi, Mitsuko (1874-1941)
Coudenhove-Kalergi, Heinrich (1859-1906)
Japán - Ausztria - arisztokrata - nő - művelődéstörténet - diplomata - századforduló - 20. század - életrajz
929(=956)(436)Coudenhove-Kalergi,_M. *** 930.85(520)"18/19" *** 327(436)(092)Coudenhove-Kalergi,_H.
[AN 3835841]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2021.
Szabó János, B. (1969-)
   Az Árpád-ház nyomában / B. Szabó János, Sudár Balázs. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 298 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Források és tanulmányok, ISSN 2498-8472 ; 5.)
Bibliogr.: p. 235-298.
ISBN 978-963-416-250-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar őstörténet - uralkodócsalád - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 929.52(439)Árpád-ház *** 943.9".../09"
[AN 3836087]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2021.
Széll Gábor
   Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában / Széll Gábor. - Szeged : JATEPress, 2021. - 283 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-283.
ISBN 978-963-315-469-4 fűzött
Hydatius (400 k.-469 k). Chronica
ókori Hispánia - történetíró - 5. század - ókori latin irodalom története - műfajtörténet - történelem - krónika
930.1(37)(092)Hydatius *** 871(091)-94 *** 936.5"04"
[AN 3835800]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2021.
Sztáray Irma (1864-1940)
   Erzsébet királyné kíséretében / Sztáray Irma. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 192 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-566-144-2 fűzött : 3490,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - memoár
929(439)Erzsébet(0:82-94)
[AN 3840227]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10082 /2021.
   150 éves Magyarország első földrajz tanszéke / szerk. Gábris Gyula ; [közread. az] ELTE TTK Földrajztudományi Központ. - Budapest : ELTE TTK Földrajztudományi Közp., 2020. - 214 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-489-327-1 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar. Földrajz- és Földtudományi Intézet. Földrajztudományi Központ
Budapest - Magyarország - egyetem - tanszék - földrajz - geográfus - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - 21. század
91(439)(092) *** 378.691 *** 378.4(439-2Bp.).096(091)(092)
[AN 3835528]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2021.
   Fejezetek Egerbakta múltjáról és jelenéről / főszerk. Uhrin Dorottya ; a szerkesztésben közrem. Bayer Árpád ; [közread. az] ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács, Egerbakta Község Önkormányzata. - Budapest : ELTE BTK Tud. Diákköri Tcs. ; Egerbakta : Önkormányzat, 2020. - 250 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-249.
ISBN 978-615-00-1209-4 fűzött
Egerbakta - helyismeret - helytörténet
908.439-2Egerbakta *** 943.9-2Egerbakta
[AN 3836199]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2021.
   Foktői történetek és képek 1960-2000-ig / [szerk. Battáné Pálfi Erzsébet, Kopasz Zoltán, Nyitrai Istvánné] ; [... kiad. Foktő Község Önkormányzata]. - Foktő : Önkormányzat, cop. 2021. - 252, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0927-5 kötött
Foktő - helyismeret - 20. század - fényképalbum
908.439-2Foktő"196/200"(084.12)
[AN 3836212]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2021.
Gross-Hoffinger, Anton Johann (1808-1875)
Ungarn, das Reich, Land und Volk wie es ist (magyar)
   Magyarország, a birodalom, az ország és a nép, a mostani állapotában : az 1830-as, 1832-es és 1833-as magyar országgyűlési tárgyalások hátterének őszinte megvilágításával együtt / Hans Normann ; [ford. és a jegyzeteket írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 239, [2] p. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 9.)
ISBN 978-615-6173-10-2 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - helyismeret - 19. század - útleírás
908.439"183"(0:82-992)
[AN 3835891]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2021.
Pákei Lajos (1808-1864)
   Az Ausztriai Birodalom némely részeiben tett utazásom jegyzetei, 1830 / Pákei Lajos ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta S. Sárdi Margit] ; [a Pákei-család történetét megírta Sas Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 268, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 10.)
Gerinccím: Utazásom jegyzetei. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-22-5 fűzött : 3900,- Ft
Habsburg Birodalom - Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - reformkor - 19. század - útinapló
908.436"183"(0:82-992) *** 908.439"183"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3835661]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2021.
Taschner Tamás (1969-)
   Történetek Sopron város múltjából / írta Taschner Tamás ; összeáll. Taschner-Schmidt Erika. - [Sopron] : [Magánkiad.], 2014-2021. - 2 db : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0953-4
Sopron - helytörténet - helyismeret
908.439-2Sopron *** 943.9-2Sopron
[AN 3835862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 95 p.
ISBN 978-615-01-0955-8 fűzött
[AN 3835867] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10088 /2021.
Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn (kínai)
   Xiongyáli xianfa yu falu de yanbian yu fazhan / zhubian Máthé Gábor. - Budapeisi : Ludovika Univ. Press, 2020. - 894 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-267-2 kötött
Magyarország - jogtörténet - közjog
342(439)(091)
[AN 3835426]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2021.
   A magyar közegészségügy az OKI működésének kezdetétől a II. világháború kitöréséig / összeáll. Kapronczay Károly ; [... közrem. Kapronczay Katalin]. - Budapest : MOT, 2019. - 358 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 133.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80535-3-2 fűzött
Magyarország - orvostörténet - közegészségügy - egészségpolitika - Horthy-korszak
351.77(439)"192/193" *** 614(439)"192/193"
[AN 3835916]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2021.
Tóth Tamás (1970-)
   Sikeres/jó önkormányzati működés gazdaságbiztonsági és szociális/társadalmi biztonsági dimenziói [elektronikus dok.] / Tóth Tamás. - Szöveg (pdf : 33.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK, 2020
Lezárva: 2018. aug. 10. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165805. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-102-2
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - elektronikus dokumentum
352(439)
[AN 3836801]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2021.
Uhrman Iván (1961-)
   Árpádok, szentek, koronák / Uhrman Iván. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 379, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-23-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - koronázási jelvény - államalapítás - honfoglalás
342.519.8(439) *** 943.9"09/10"(092)
[AN 3835651]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2021.
Váczi István|
   Kapitány voltam 2 : újabb a rendőrségi történetek / Váczi István ; [graf. Vadas Tibor]. - Komló : Váczi I., 2020. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7809-0 fűzött
Magyarország - rendőrség - ezredforduló - 21. század - anekdota
351.74(439)"199/201"(0:82-36)
[AN 3835490]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10093 /2021.
Braun, Otto (1897-1918)
   Levelek és naplófeljegyzések az első világháborúból / Otto Braun ; [ford. Varázsló Macska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2020. - 170, [1] p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-9407-6 fűzött
Braun, Otto (1897-1918)
Németország - író - német irodalom - hadtörténet - első világháború - századforduló - levelezés - napló
355.48(430)"1914/1918"(0:82-94) *** 830(092)Braun,_O.(044)
[AN 3835624]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10094 /2021.
Balázs László (1983-)
   Érzelmi intelligencia és szervezetfejlesztés / Balázs László ; [közread. a Dunaújvárosi Egyetem]. - [Dunaújváros] : DUE Press, cop. 2021. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-11-5 fűzött
vezetéslélektan - szervezeti kultúra
65.013 *** 65.012.4
[AN 3835846]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2021.
Sharma, Robin S. (1964-)
The leader who had no title (magyar)
   A rang nélküli vezető : modern mese az igazi sikerről - üzletben, életben / Robin Sharma ; [ford. Tótisz András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-80-5 fűzött : 4490,- Ft
vezetéslélektan - életvezetés
65.013 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3840188]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10096 /2021.
   Adómegtakarítási lehetőségek cégvezetőknek, vállalkozásoknak, könyvelőknek. - Budapest : HVG K., 2021. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085 ; 2021/1.)
Fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - adózás - megtakarítás - gazdasági tervezés - útmutató
336.2(439)(036) *** 658.15
[AN 3835373]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2021.
Aslam, Kasim
The 7 critical principles of effective digital marketing (magyar)
   A hatékony online marketing 7 legfőbb alapelve [elektronikus dok.] / Kasim Aslam ; ford. Tóth Zoltán és Tóth Laura. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2020 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81104-6-4
marketing - internet - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3840565]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2021.
Bhaskaran, Lakshmi
The designs of the times (magyar)
   A forma művészete : mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre / Lakshmi Bhaskaran ; [ford. Gebula Judit]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 978-963-9534-71-1 kötött : 6995,- Ft
művészettörténet - iparművészet - formatervezés
658.512.2(100)(091) *** 745.05(100)(091)
[AN 3840103]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2021.
Doktoranduszok Országos Szövetsége. Közgazdaságtudományi Osztály. Téli konferencia (7.) (2021) (Budapest)
   Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztályának VII. Téli konferenciája [elektronikus dok.] : 2021. 02. 26., Óbudai Egyetem, Budapest : absztraktkötet / szerk. Horváth Bálint, Földi Péter. - Szöveg (pdf : 579 KB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166440. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-87-3
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3"2021"
[AN 3840558]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2021.
   Intelligens szakosodás a versenyképesség és az innováció elősegítése érdekében : konferencia kötet = Intelligent specialization to enhance competitiveness and innovation : conference publication / [szerk. ... Rosta Miklós] ; [kiad. Budapesti Corvinus Egyetem]. - [Budapest] : BCE, [2020]. - 156 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
A Székesfehérváron, 2018. nov. 27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-842-8 fűzött
regionális gazdaság - fejlesztési politika - innováció - versenyképesség
330.341.1 *** 332.1 *** 338.246.027 *** 339.137
[AN 3836182]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2021.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (7.) (2021) (Budapest)
   VII. Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 26. 02. 2121, Óbuda University, Budapest : book of abstracts / ed. by Bálint Horváth, Péter Földi ; [org., publ. by] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 449 KB). - Budapest : DOSZ Közgazdaságtudományi Osztály : Óbuda University, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166438. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-86-6
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3"2021"
[AN 3840552]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2021.
   Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején : a Költségvetési Tanács részére készült elemzések, 2020 = National economy and public finances in the time of coronavirus pandemic : analyses prepared for the Fiscal Council of Hungary in 2020 / [szerk. Halm Tamás] ; kiad. a Magyar Közgazdasági Társaság. - Budapest : MKT, [2020]. - 279 p. : ill. ; 22 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-8451-25-5 fűzött
Magyarország - államháztartás - nemzetgazdaság - gazdasági hatás - világjárvány - 21. század - gazdasági elemzés
336.12(439)"202" *** 338(439)"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3835384]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2021.
Mogyorósi Ágnes
   Kisvállalkozások pénzügyi tervezése : iránymutatás egyszerű nyelven, pénzügyekről kisvállalkozóknak / Mogyorósi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : [Kendra T.], cop. 2019. - 115 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: KKV lámpás könyvek
ISBN 978-615-81291-2-1 fűzött
pénzügy - vállalkozás - gazdasági tervezés
658.1 *** 658.15
[AN 3835588]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2021.
Mogyorósi Ágnes
   Kisvállalkozások pénzügyi tervezése : iránymutatás egyszerű nyelven, pénzügyekről kisvállalkozóknak / Mogyorósi Ágnes. - Bőv. kiad. - [Budapest] : [Mogyorósi Á.], cop. 2021. - 129 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: KKV lámpás könyvek
ISBN 978-615-01-1635-8 fűzött
pénzügy - vállalkozás - gazdasági tervezés
658.1 *** 658.15
[AN 3839552]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2021.
Seal, Rebecca
Solo (magyar)
   Hogyan dolgozzunk otthonról : és maradjunk mégis normálisak? / Rebecca Seal ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : HVG Kv., 2021. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-078-1 fűzött : 3900,- Ft
távmunka - mentálhigiénia
334.714 *** 613.865
[AN 3835372]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2021.
Süveges Rita
   Rendezvényszervezés felsőfokon, ahogy én csinálom / Süveges Rita. - Üröm : Cuboevento Kft., 2020. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8417-6 fűzött
rendezvényszervezés
658.1.012.63
[AN 3835600]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2021.
Tannenbaum, Scott
Teams that work (magyar)
   Sikeres csapatok : a csapathatékonyság hét összetevője / Scott Tannenbaum és Eduardo Salas ; [ford. Vizdák Károly]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 296 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-032-2 fűzött : 3499,- Ft
csoportmunka - munkalélektan - siker
331.103.244 *** 65.013
[AN 3836024]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10108 /2021.
   A Jelenlét program szemlélete : kézikönyv / [szerk. Lőrincz Norbert] ; [... kiad. a ... Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - Budapest : MMSZ, 2021. - 85 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81586-9-5 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - szociális program
364.46(439)
[AN 3836002]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2021.
Máté Gábor (1944-)
In the realm of hungry ghosts (magyar)
   A sóvárgás démona : ismerd meg a függőségeidet / Máté Gábor ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Open, 2021. - 581 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-009-5 fűzött : 3999,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - káros szenvedély
364.272 *** 613.8
[AN 3840871]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2021.
   Örökké valóság / [ill. Szabó Viktória] ; [közread. a] Gólyahír Alapítvány. - [Budapest] : Gólyahír Alapítvány, [2021]. - 214 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1382-1 fűzött
Magyarország - örökbefogadás - szülő - interjú
364.65-058.855(439)(047.53)
[AN 3835836]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10111 /2021.
Dobay Beáta
   A természetiskola szervezése Szlovákiában / Dobay Beáta. - Komárom : Kompress, 2021. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A függelék szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 93-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1124-7 fűzött
Szlovákia - testnevelés - környezeti nevelés - természetjárás - erdei iskola - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - módszertan - tanári segédkönyv
372.879.6(437.6)(072) *** 37.033(072) *** 37.018.526(072) *** 796.5(072)
[AN 3836056]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2021.
   Motivation to physical education of school and university students : collective monograph / [publ. by the] Institute of Educational and Professional Development. - Budapest : Inst. of Educational and Professional Development, 2021. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-197.
ISBN 978-615-01-0831-5 fűzött
sportoktatás - testnevelés - testkultúra - pedagógiai lélektan - motiváció
372.879.6 *** 613.71 *** 37.015.3 *** 316.628
[AN 3835900]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2021.
   Osztályfőnöki óra: másképp! : módszertani segédanyag pedagógusoknak gyakorlatokkal és tématervekkel / D. Molnár Éva [et al.]. - 2. kiad. - Szeged : Mozaik, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-697-822-8 fűzött
iskolai nevelés - osztályfőnöki óra - pedagógiai munka - didaktika - tanári segédkönyv
371.321(072) *** 37.018.2(072) *** 371.213.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3840061]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Gazdaság és szociális hármas tagozódás a Waldorf-iskola tantervében : paradoxien írássorozatok / Rudolf Steiner ; [ford. Strassenreiter József]. - Budapest : Európai Közép Alapítvány, 2021. - 84 p. : ill. ; 22 cm. - (Európai Közép könyvek, ISSN 2786-1392 ; 1.)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-615-01-0147-7 fűzött : 2021,- Ft
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 3835991]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2021.
Szűts Zoltán (1976-)
   A digitális pedagógia elmélete / Szűts Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2020. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-294.
ISBN 978-963-454-585-9 fűzött : 4500,- Ft
pedagógia - oktatástechnológia - digitális technika - infokommunikáció
37.01 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3836009]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2021.
   Tanulói szükségletek - nevelői válaszok I-II / szerk. Fehér Ágota, Gróz Andrea ; [közread. a] Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK, 2020. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-29-9 fűzött
hátrányos helyzetű - didaktika - pedagógiai lélektan
376.6 *** 371.3 *** 37.015.3
[AN 3835680]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2021.
   "A tudomány ekként rajzolja világát" : irodalom, nevelés és történelem metszetei II. : tanulmánykötet : az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, az MTA MAB Pedagógiai Szakbizottság Nevelésfilozófiai és Pedagógiatörténeti Munkabiztottság, a Doktordanduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály, az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Önkormányzat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat közös konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Fodor József Péter, Mizera Tamás, Szabó P. Katalin. - Budapest : DOSZ Irodalomtud. Oszt. : OPKM, 2020. - 219 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5586-67-5 fűzött
Magyarország - pedagógia - oktatástörténet - művelődéstörténet - irodalomtudomány
37(439)"17/19" *** 930.85(439) *** 82.01
[AN 3835487]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10118 /2021.
Dobay Beáta
   A sportturizmus kezdetei Szlovákiában / Dobay Beáta. - Komárom : Kompress, 2021. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1129-2 fűzött
Felvidék - Szlovákia - turizmus - természetjárás - síelés - sporttörténet - 19. század - 20. század
796.5(439.22)"18/19" *** 796.5(437.6)"19" *** 796.92(437.6)"19" *** 796.92(439.22)"18/19"
[AN 3836059]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2021.
Lux Gábor (1980-)
   Baklin: Jewel of the Seas : city supplement / by Gabor Lux ; ill. by Denis McCarthy [et al.] ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pecs : Lux, G., [2020]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-35-2 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3835479]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2021.
Lux Gábor (1980-)
   Gornate erdeje : Kard és Mágia kalandmodul 3-4. szintű kalandozók számára / írta Lux Gábor ; ill. Denis McCarthy [et al.] ; [közread. az] Első Magyar D20 Társaság. - Pécs : Lux G., [2020]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-32-1 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3835473]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2021.
Lux Gábor (1980-)
   Kard és mágia : fantasy szerepjáték, szörnyek és kincsek, mesélői irányelvek / [írta Lux Gábor] ; [közread. az E.M.D.T.]. - [Pécs] : [Lux G.], [2020], cop. 2008. - [189] pag. var. : ill. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5902-34-5 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3835519]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2021.
Wehovszky Vivien (1998-)
   RG mindörökké : [18 év a szőnyegen] : [amire minden sportoló kíváncsi] / Wehovszky Vivien. - [Ecser] : Szerző, [2020]. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9888-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - sportoló - művészi torna - 21. század - memoár
796.412(439)(092)Wehovszky_V.(0:82-94)
[AN 3835524]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10123 /2021.
   Az Aba-Novák dosszié : szöveggyűjtemény Aba-Novák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról / szerk. L. Simon László ; [közread. a] ... Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Budapest : Ráció ; Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2021. - 667 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-51-5 fűzött : 3750,- Ft
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Magyarország - festőművész - 20. század - történelmi festmény
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 75.044(439)
[AN 3835396]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2021.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! : lesz belőle medve, lajhár, elefánt... / Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-587-003-5 kötött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3840465]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2021.
Artist's painting techniques (magyar)
   A művészi festés kézikönyve. - [Budapest] : Libri, 2020. - 304 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Bosnyák Gabriella
ISBN 978-963-433-765-2 kötött : 6499,- Ft
művészet technikája - festészet
75.02
[AN 3836110]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2021.
Csedreki László (1932-)
   A Csedreki életmű : Dr. Csedreki László szobrászművész és polihisztor életművének bemutatása. - [Dunakeszi] : Magánkiad., cop. 2021. - 95 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-01-1351-7 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Csedreki_L.
[AN 3835659]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2021.
   Fahelyek és zöldsávok védelme a városi utak mentén / [fel. szerk. Szakács Barnabás]. - Budapest : Önkormányzat, 2021. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 6.)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-9669-64-2 fűzött
várostervezés - zöld felület - fenntartható fejlődés
711.4 *** 712 *** 504.03
[AN 3835948]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2021.
Keserü Ilona (1933-)
   Önerejű képek : catalogue raisonné = Self-powered works / ... Keserü Ilona. - [Budapest] : Kisterem, [2016]-. - ill., főként színes ; 30 cm
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Keserü_I.
[AN 3662850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1981-2000. - cop. 2020. - 339 p.
Bibliogr.: p. 336-[340].
ISBN 978-615-00-8444-2 fűzött
[AN 3836068] MARC

ANSEL
UTF-810129 /2021.
Laborcz Flóra, B. (1947-)
   Személyes végtelen : personal infinity : ... 2019. december 13 - 2020. január 12. / B. Laborcz Flóra. - Budapest : B. Laborcz F., 2020. - [2], 206 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előszó és a bevezető angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9175-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Laborcz_F.,_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3836218]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2021.
Maderspach Katalin (1946-)
   Lélekbe mártott ecsettel... 2 / Maderspach Katalin. - [Szeged] : Maderspach K., 2021. - 55, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-0648-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Maderspach_K.
[AN 3835967]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2021.
   MuKuCsom : Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2020 [elektronikus dok.] : ... Szeged (online), 2020. december 10-11. : program- és absztraktkötet / szerk. Hegedűs Anita, Medgyesi Konstatin ; [rend., közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szöveg (pdf : 936 KB). - Szeged : Móra F. Múz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166259. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9804-65-4
muzeológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
069 *** 061.3"2020"
[AN 3839172]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2021.
Olescher Tamás (1954-)
   Ajándék : szeretet-képek, útjelzők, harmónia-képek / Olescher. - Budapest : Olescher T., 2021. - 110, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Budapesten 2020. szept. 17 - okt. 13. és 2021. jan 17 - febr. 28. között rendezett kiállítások alkalmából. - Bibliogr.: p. 104-108.
ISBN 978-615-01-0286-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Olescher_T.
[AN 3835382]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2021.
   Az Országház építése és művészete / szerk. Sisa József. - Jav. utánny. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 805, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.: p. 717-727.
ISBN 978-615-5948-29-9 kötött
Budapest. 5. kerület - építészettörténet - országház - helytörténet - épületdíszítés - századforduló - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 943.9-2Bp.V.(084.1) *** 72.04(439-2Bp.)
[AN 3840535]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2021.
   Pécs építészete : tegnapelőtt, tegnap, ma, holnap = Architecture in Pécs : yesteryear, yesterday, today, and tomorrow / szerk. P. Szűcs Julianna és Bachmann Erzsébet. - Budapest : Balassi, 2020. - 259 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Pécsett, 2019. máj. 9-10. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-456-076-0 fűzött : 4500,- Ft
Pécs - építészettörténet
72(439-2Pécs)(091)
[AN 3840033]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2021.
Török József (1946-2020)
   Solymár temploma és kegyképe / [írta Török József]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mikes, 2021. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [48]. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8130-81-5 fűzött
Solymár - templom - kegykép
726.54(439-2Solymár) *** 246.3(439-2Solymár)
[AN 3839621]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10136 /2021.
Dubrovay László (1943-)
   Changes in the musical information system - the progression in the system of partials (overtones) = A zenei információs rendszer változása - előrehaladás a részhangrendszerben (felhangrendszerben) / László Dubrovay ; [transl. Balázs Mikusi] ; [publ. by the Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology]. - Budapest : Hung. Acad. of Arts Research Inst. of Art Theory and Methodology, cop. 2021. - 69 p. : ill., kotta ; 22 cm
ISBN 978-615-6192-46-2 fűzött
zeneszerzéstan - összhangzattan - zenei szerkezet
781.4 *** 784.6
[AN 3835816]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2021.
Elek Menyhért (1939-)
   Az a híres domaházi menyecske.. : domaházi népdalok / [írta és a dalokat összegyűjt.] Elek Menyhért ; [kiad. Domaházi Hagyományőrző Egyesület]. - 3. jav. kiad. - Domaháza : Domaházi Hagyományőrző Egyes., 2021. - 200 p. : ill., főként kotta ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1166-7 fűzött
Domaháza - magyar néprajz - népdal
784.4(=945.11)(439-2Domaháza) *** 398.8(=945.11)(439-2Domaháza)
[AN 3840194]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2021.
Elek Menyhért (1939-)
   Domaházi torony de messzire ellátszik : a Domaházi Hagyományőrző Együttes története, műsorai / Elek Menyhért. - 2. jav. kiad. - [Domaháza] : Domaházi Hagyományőrző Egyes., 2021. - 235 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-615-01-1165-0 fűzött
Domaházi Hagyományőrző Egyesület
Domaháza - népdalkör
784.087.68.071(439-2Domaháza) *** 061.2(439-2Domaháza)
[AN 3840197]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2021.
Szepesi Zsuzsanna (1946-)
   A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Könyvtárának Rácz-Aladár hagyatéka, Fond 10/1-1603 / Szepesi Zsuzsanna ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. - Budapest : BTK ZTI, 2021. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5167-36-2 fűzött
Rácz Aladár (1886-1958)
Magyarország - cimbalom - előadóművész - 20. század - fondjegyzék
787.68.071.2(439)(092)Rácz_A.(083.8)
[AN 3835673]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10140 /2021.
Törőcsik Mari (1935-2021)
   Törőcsik Mari : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2021. - 422, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-433-7 kötött : 4999,- Ft
Törőcsik Mari (1935-2021)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3839606]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10141 /2021.
Balogh László (1969-)
   Debreceni idegenvezetők kiskátéja avagy Utcanevek a belvárosban / Balogh László. - Debrecen : Balogh L., 2021. - 36 p. ; 22 cm
Lezárva: 2021. febr. 28.
ISBN 978-615-01-0741-7 fűzött
Debrecen - utcanév - helyismeret
809.451.1-311.154(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen
[AN 3835905]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2021.
Benkóczy György (1911-2003)
   Rejtelmes anyanyelvünk : magyar szócsoportok eredete / Benkóczy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-298-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-54
[AN 3840037]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2021.
Biernacki Karol (1964-)
   A helyi tanácsok döntéshozatali mechanizmusai, 1950-1990 [elektronikus dok.] / Biernacki Karol, Antal Tamás. - Szöveg (pdf : 648 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. aug. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165806. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-099-5
Csongrád megye - Hódmezővásárhely - tanács - önkormányzati igazgatás - 20. század - földrajzi név - történeti földrajz - helytörténet - adattár - elektronikus dokumentum
809.451.1-311(439-2Hódmezővásárhely)(035.5) *** 352(439.181)"195/199"
[AN 3836805]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2021.
   Bʺlgaristični četeniâ : Seged 2019 : meždunarodna naučna konferenciâ : Seged ..., 13-14 ûni 2019 g. / [szerk. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 433 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-424-3 fűzött
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3835797]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2021.
Gaál Edit (1945-)
   Mondatelemzési feladatok 2 : az összetett és többszörösen összetett mondatok : közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 24.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-266-7 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - mondattan - példatár
809.451.1-56(076)
[AN 3836054]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2021.
Szemerey Balázs István
   Nyelvek háborúja [elektronikus dok.] / Szemerey István. - Utánny. - Szöveg (epub : 9.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-503-6
magyar nyelv - nyelvtörténet - elektronikus dokumentum
809.451.1(089.3) *** 802/809-53(089.3)
[AN 3839178]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2021.
Vágó Nándor
   Régi, ritkán használt szavak gyűjteménye / Vágó Nándor. - [Sajókeresztúr] : Vágó N. T., 2021. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0866-7 fűzött
magyar nyelv - archaizmus - értelmező szótár
809.451.1-316.2 *** 809.451.1-316.3
[AN 3835537]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2021.
Varga Zsigmond (1886-1956)
   Ötezer év távolából / írta Varga Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 428 p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Pannónia Ny., 1942. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-74-5 fűzött : 4750,- Ft
sumer nyelv - magyar nyelv - nyelvrokonság
809.451.1(089.3) *** 809.211.9
[AN 3840439]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10149 /2021.
Horváth Péter
   A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban / írta Horváth Péter. - Budapest : Akad. K., 2020. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 168.)
Bibliogr.: p. 171-181.
ISBN 978-963-454-594-1 fűzött
kognitív nyelvészet - narratológia - történetírás
82.01-3 *** 930.1 *** 800.1 *** 165.194
[AN 3836007]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2021.
   Irodalmi elbeszélés és morális ítélet / szerk. Horváth Márta, Szabó Judit. - Budapest : Ráció, 2021. - 291 p. ; 21 cm. - (Irodalom - evolúció - kogníció, ISSN 2676-9247 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-49-2 fűzött : 2999,- Ft
irodalomtudomány - recepcióelmélet - erkölcs
82.01 *** 17
[AN 3835398]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2021.
   Kínai bölcselet és művészet : tanulmányok Tőkei Ferenc emlékére / szerk. Hamar Imre, Takó Ferenc. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int., 2020. - 291 p. : ill. ; 23 cm. - (Konfuciusz könyvtár, ISSN 2061-5272 ; 4.)
Az előszó és Tőkei Ferenc önéletrajzi szövege kínai nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-213-7 kötött : 2500,- Ft
Kína - sinológia - kultúra - művelődéstörténet - kínai irodalom története
895.1(091) *** 008(510) *** 930.85(510)
[AN 3836123]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2021.
   Mese és nevelés [elektronikus dok.] / szerk. Lózsi Tamás és Pölcz Ádám. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - Budapest : IKU : MNYKNT : ELTE TÓK M. Nyelvi és Irod. Tansz., 2020. - (Nyelv, irodalom, nevelés, ISSN 2786-0876 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166441. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6224-03-3
mesekutatás - műfajelmélet - olvasáspedagógia - mese - elektronikus dokumentum
82.01-34 *** 398.21.001 *** 028.6
[AN 3840559]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10153 /2021.
Dupka György (1952-)
   Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban, 1944-1991 = Hungarian literary life in Subcarpathia during the Soviet period, 1944-1991 / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2021. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 297.)
Bibliogr.: p. 121-142.
ISBN 978-615-5757-18-1 kötött
Kárpátalja - magyar irodalom története - irodalmi élet - sajtótörténet - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - rendszerváltás
894.511(477.87)(091) *** 070(=945.11)(477.87)"194/199"
[AN 3836001]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2021.
Elbe Hajnalka
   Kárpátaljai magyar gyermekirodalom : tanulmány / Elbe Hajnalka. - Budapest ; Ungvár : Intermix, 2021. - 111 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 301.)
Bibliogr.: p. 101-109.
ISBN 978-615-5757-29-7 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom története - gyermekirodalom - író - határon túli magyarság
894.511(477.87)(091)-93 *** 894.511(477.87)(092)
[AN 3836042]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2021.
Gaál Edit (1945-)
   Stilisztikai munkafüzet : hogyan ismerjük fel a költői képeket és az alakzatokat? : közép- és felsőfokú gyakorlatok, feladatok / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 25.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-271-1 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - irodalmi alakzat - példatár
894.511.08(076) *** 809.451.1(076)
[AN 3836048]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2021.
Gróh Gáspár (1953-)
   Szabó Dezső : kivezetés a szépirodalomból / Gróh Gáspár ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-94-5 kötött : 4200,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - irodalmi élet - Horthy-korszak - 20. század
894.511(092)Szabó_D. *** 894.511(091)"191/194"
[AN 3796085]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2021.
Gyimesi Emese (1990-)
   Szendrey Júlia irodalmi pályafutása : társadalomtörténeti kontextusok / Gyimesi Emese. - Budapest : Ráció, 2021. - 293 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 255-282.
ISBN 978-615-5675-50-8 fűzött : 3500,- Ft
Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Szendrey_J.
[AN 3835377]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2021.
Matulay Sándor
   Új élet regénytár / [... szerk. Matulay Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 140, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 10.)
ISBN 978-615-5257-34-6 fűzött : 5900,- Ft
Új élet regénytár
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - ponyvairodalom - szakbibliográfia
894.511(091)-311.3"193/194":016
[AN 3835906]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10159 /2021.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Sandmannen (magyar)
   Homokember / Lars Kepler ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Animus, 2021. - 398 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Megj. "A bosszúálló" címmel is
ISBN 978-963-324-853-9 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3835534]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2021.
Ahnhem, Stefan (1966-)
X sätt att dö (magyar)
   A halálos X / Stefan Ahnhem ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2021. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-824-9 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3835531]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
   Catharine és más korai művek / Jane Austen ; [ford. és a jegyzeteket kész. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 185 p. ; 21 cm
A ford. a "Catharine and other writings" (Oxford : Oxford Univ. Press, 1993.) c. kiad. alapján kész. - borító- és gerinccím: Catharine
ISBN 978-963-267-510-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3840828]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2021.
Auster, Paul (1947-)
The music of chance (magyar)
   A véletlen zenéje / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 302 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 10
ISBN 978-615-5915-52-9 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840024]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2021.
Auster, Paul (1947-)
Travels in the scriptorium (magyar)
   Utazások a szkriptóriumban / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 144 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 11
ISBN 978-615-5955-22-8 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840023]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Wonder Woman : warbringer (magyar)
   Wonder Woman [elektronikus dok.] : a háborúhozó / Leigh Bardugo ; ford. Fazekas Sándor. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-487-5 (epub)
ISBN 978-963-561-488-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3839176]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2021.
Beaugrand, Honoré (1848-1906)
   A fösvény kísértete és más régi francia-kanadai történetek / Honoré Beaugrand ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 174, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-26-3 fűzött : 2800,- Ft
kanadai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(71)=945.11
[AN 3835462]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2021.
Bengtsson, Jill
Cake (magyar)
   Cake [elektronikus dok.] : egy szerelem története : Cake - első könyv / J. Bengtsson ; ford. Radosits Magdolna. - Szöveg (epub : 933) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-273-1 (epub)
ISBN 978-963-373-313-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3839174]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2021.
Blair, E. K.
Hush (magyar)
   Hush : [Fekete lótusz-sorozat] / E. K. Blair ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-24-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3835470]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2021.
Boije af Gennäs, Louise (1961-)
Skendöda (magyar)
   Tetszhalál [elektronikus dok.] / Louise Boije of Gennäs ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, cop. 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-823-2
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3840582]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2021.
Brewer, George (1773-1871)
The witch of Ravensworth (magyar)
   A ravensworth-i boszorkány / George Brewer ; [... ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 178, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5601-69-9 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3835446]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2021.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Sőtér István]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 290, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-499-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3840821]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2021.
Carter, Chris (1965-)
The crucifix killer (magyar)
   A keresztes gyilkos [elektronikus dok.] / Chris Carter ; ford. Markwarth Zsófia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press Kvk., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-474-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3840569]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2021.
Carter, Chris (1965-)
I am death (magyar)
   A nevem: halál [elektronikus dok.] ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-472-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3839190]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2021.
Child, Lee (1954-)
The sentinel (magyar)
   Az őrszem [elektronikus dok.] / Lee Child, Andrew Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-466-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3836702]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
4.50 from Paddington (magyar)
   Paddington 16.50 [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Karig Sára. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-510-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3840577]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
A murder is announced (magyar)
   Gyilkosság meghirdetve / Agatha Christie ; [ford. Réz Ádám]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 346, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-612-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3840514]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Lord of shadows (magyar)
   Árnyak ura : Gonosz fortélyok második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 699, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-196-4 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840880]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2021.
Codreanu, Corneliu Zelea (1899-1938)
Pentru legionari (magyar)
   Legionáriusoknak / Corneliu Zelea Codreanu ; [ford. Vasmacska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2020. - 386, [7] p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Vasgárdista írások 1.
ISBN 978-615-00-8897-6 kötött
Codreanu, Corneliu Zelea (1889-1938)
Románia - politikai mozgalom - román irodalom - fasizmus - antiszemitizmus - két világháború közötti időszak - memoár
859.0-94=945.11 *** 329.18(498)"192/193" *** 329.78(498)"192/193" *** 323.12(=924)(498)"192/193"
[AN 3835507]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2021.
Crouch, Blake (1978-)
Run (magyar)
   Menekülj / Blake Crouch ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-716-4 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - horror - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3835454]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2021.
Cummins, Fiona
The collector (magyar)
   A gyűjtő / Fiona Cummins ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-46-2 fűzött : 3850,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3835601]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2021.
Cusk, Rachel (1967-)
Outline (magyar)
   Körvonal / Rachel Cusk ; ford. Kada Júlia. - Budapest : Park, 2021. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-640-5 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3835447]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; [ford. Bokor Pál] ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2021. - 1 CD (7 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-7-6
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3833689]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A magányos kunyhó és további rejtelmes történetek / Arthur Conan Doyle ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 190, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-16-4 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3835460]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   Sherlock Holmes : a négyek jele / Arthur Conan Doyle ; [ford. Mikes Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 158, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 28.)
Megj. "A dilettáns detektív" és "Az Agra kincse" címmel is
ISBN 978-963-479-693-0 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3840449]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2021.
Druart, Ruth
While Paris slept (magyar)
   Míg Párizs aludt / Ruth Druart. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 513, [3] p. ; 20 cm
Ford. Szieberth Ádám
ISBN 978-963-324-815-7 fűzött : 3980,- Ft
Franciaország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(44)=945.11
[AN 3835171]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2021.
Dukey, Ker
Pretty lost dolls (magyar)
   Pretty lost dolls [elektronikus dok.] : elveszett babácskák : Csinos játék babák 2. / Ker Dukey & K Webster ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 610 KB) (mobi : 908 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-737-6 (epub)
ISBN 978-963-245-738-3 (mobi)
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3839175]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2021.
   Düledék palota : klasszikus rémtörténetek / [... összeáll. és szerk. Sárközy Bence]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 509 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-496-7 fűzött : 3999,- Ft
világirodalom - horror - elbeszélés - antológia
82-32=945.11
[AN 3840507]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2021.
Eadie, Arlton (1886-1935)
   A névtelen múmia és a sátán fia / Arlton Eadie ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 179 p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-15-7 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3835429]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2021.
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943)
   A pók és újabb rémtörténetek / Hanns Heinz Ewers. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 181, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-07-2 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - horror - elbeszélés
830-322.9=945.11
[AN 3835452]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2021.
Festus (4. sz)
Breviarium rerum gestarum populi Romani (latin, magyar)
   A római nép viselt dolgainak breviáriuma = Breviarium rerum gestarum populi Romani / Festus ; [ford., a kommentárt és a tanulmányt írta Sólyom Márk]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 226, [1] p. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 13.)
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-615-6173-12-6 fűzött : 3400,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - történelem - krónika - történelmi forrás - kétnyelvű dokumentum
871-94.02=945.11 *** 937".../03"(093)
[AN 3835672]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2021.
French, John
The solar war (magyar)
   Háború a Naprendszerben [elektronikus dok.] / John French ; ford. Máté Farkas Nagy. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy : siege of Terra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-60-4
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3839193]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2021.
French, Tana (1973-)
The trespasser (magyar)
   A vétkes / Tana French ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 604 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5760-43-3 fűzött : 4490,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3835356]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2021.
Gaarder, Jostein (1952-)
Akkurat passe (magyar)
   Éppen jó : rövid történet szinte mindenről / Jostein Gaarder ; [ford. Papp Vera-Ágnes]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 131 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5900-65-5 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3835941]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2021.
Gabaldon, Diana (1952-)
Dragonfly in amber (magyar)
   Dragonfly in amber : szitakötő borostyánban : az Outlander-sorozat második kötete / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika és Balogh Eszter]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 989, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-598-3 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840891]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2021.
Gabaldon, Diana (1952-)
Voyager (magyar)
   Voyager : az utazó : az Outlander-sorozat harmadik része / Diana Gabaldon ; [ford. Szujer Orsolya, Károlyi Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-219-7 fűzött : 6499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840892]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 507, [3] p.
[AN 3840893] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 636, [1] p.
[AN 3840895] MARC

ANSEL
UTF-810195 /2021.
Golding, William (1911-1993)
The spire (magyar)
   A torony / William Golding ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2021. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-297-5 kötött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3840841]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2021.
Haley, Guy (1973-)
The lost and the damned (magyar)
   Elveszettek és kárhozottak [elektronikus dok.] / Guy Haley ; ford. Mile Csaba. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy : siege of Terra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-61-1
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3839192]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2021.
Hausmann, Romy (1981-)
Liebes Kind (magyar)
   Drága gyermek / Romy Hausmann ; [ford. Dóczy Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-17-2 fűzött : 3850,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3835609]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
It ends with us (magyar)
   It ends with us : velünk véget ér / Colleen Hoover ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 421, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-243-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3840848]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2021.
Hornby, Nick (1957-)
State of the union (magyar)
   Egy házasság helyzete [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; ford. Tolnai Katinka. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-479-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3840576]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2021.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-793-5 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3840462]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2021.
Isokratīs (Kr. e. 436-Kr. e. 338)
   Iszokratész attikai rétor művei / ... ford. Rokay Zoltán ; [szerk. és a névmutatót kész. Szőnyi Etelka]. - Szeged : JATEPress, 2021. - 462 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-451-9 fűzött
ókori görög irodalom - szónoklat
875-5=945.11
[AN 3835778]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2021.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron knight (magyar)
   The iron knight : vaslovag : Vastündérek 4. / Julie Kagawa. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 390, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória
ISBN 978-963-561-869-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840887]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2021.
Karika, Jozef (1978-)
Trhlina (magyar)
   A hasadék / Jozef Karika ; [ford. Böszörményi Péter]. - Budapest : Animus, 2021. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-827-0 fűzött : 3590,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3835509]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2021.
Keeland, Vi
Rebel heir (magyar)
   Rebel heir : lázadó örökös / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 277, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-245-211-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840183]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2021.
Keeland, Vi
The rivals (magyar)
   Vonzó hagyaték / Vi Keeland ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-045-5 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3835175]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2021.
Ketchum, Jack (1946-2018)
The girl next door (magyar)
   A szomszéd lány / Jack Ketchum ; [ford. Farkas Anikó, Kiss Attila]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-859-8 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840186]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
The fifth Sally (magyar)
   Az ötödik Sally / Daniel Keyes ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 5. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-991-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840524]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2021.
King, Stephen (1947-)
Mr. Mercedes (magyar)
   Mr. Mercedes / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2021. - 557, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-225-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3839584]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2021.
King, Stephen (1947-)
The outsider (magyar)
   A kívülálló / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 503, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-346-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3839587]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2021.
King, Stephen (1947-)
Pet sematary (magyar)
   Kedvencek temetője / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 584, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Állattemető" címmel is
ISBN 978-963-504-009-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3839580]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2021.
King, Stephen (1947-)
Sleeping beauties (magyar)
   Csipkerózsikák / Stephen King, Owen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 705 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-926-4 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3839589]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2021.
Kline, Otis Adelbert (1891-1946)
   Éjféli őrület és a kutya szelleme / Otis Adalbert[!Adelbert] Kline ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 174, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-18-8 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835433]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2021.
Kline, Otis Adelbert (1891-1946)
   Lamia ura és a vérrel teli kehely / Otis Adelbert Kline ; [... ford. Borz Berta és Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 190, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-24-9 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835419]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2021.
Kulikov, Roman
S.T.A.L.K.E.R. : dva mutanta (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : a két mutáns [elektronikus dok.] / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; műford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-040-5
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3840548]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2021.
Landsberger, Artur (1876-1933)
Frau Dirne (magyar)
   Maison Olga részvénytársaság [elektronikus dok.] / Arthur Landsberger ; ford. Ujhelyi Nándor. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163665. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-200-5 (epub)
ISBN 978-963-559-201-2 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3820865]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2021.
Leonard, Elmore (1925-2013)
The hot kid (magyar)
   Gengszterek földjén [elektronikus dok.] / Elmore Leonard ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2015 [!2021]. - (Hard boiled)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163658. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-454-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3820839]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2021.
Leonard, Elmore (1925-2013)
The switch (magyar)
   Született bűnözők [elektronikus dok.] / Elmore Leonard ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-471-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3820837]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2021.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
   A varázsló utolsó éjszakája [elektronikus dok.] : összegyűjtött novellák II. / Szergej Lukjanyenko ; műford. Egri Zsuzsanna, Weisz Györgyi ..., Kornél E. Milka ... - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-042-9
orosz irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-322.9=945.11
[AN 3840540]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2021.
Lytton, Edward Bulwer Lytton (1803-1873)
The last days of Pompeii (magyar)
   Pompeji utolsó napjai [elektronikus dok.] / Edward Bulwer-Lytton ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163662. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-172-5 (epub)
ISBN 978-963-559-173-2 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3820859]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2021.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
Lewa wolna (magyar)
   "Bevesszük Varsót!" / Józef Mackiewicz ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 412, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6173-19-5 fűzött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3835929]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2021.
McNeill, Graham (1971-)
False gods (magyar)
   Hamis istenek [elektronikus dok.] : gyökeret ver az eretnekség / Graham McNeill ; ford. Habony Gábor. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-66-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3839191]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2021.
Meyer, Stephenie (1973-)
Life and death (magyar)
   Life and death [elektronikus dok.] : egy életem egy halálom : Twilight 2.0 / Stephenie Meyer ; ford. Guti Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-903-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3839183]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2021.
Miller, Madeline (1978-)
Circe (magyar)
   Kirké / Madeline Miller ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 422, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-565-3 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840490]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2021.
Mo Xiang Tong Xiu
Mo dao zu shi (magyar)
   A démoni kultiváció nagymestere : [a The untamed sorozat alapjául szolgáló regény] / Mo Xiang Tong Xiu ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2020]-. - 20 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3812959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2021. - 238 p.
ISBN 978-615-6186-29-4 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3835465] MARC

ANSEL
UTF-810225 /2021.
Musso, Guillaume (1974-)
Demain (magyar)
   Holnap / Guillaume Musso ; ford. V. Detre Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-784-6 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3840178]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Kniv (magyar)
   Kés / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2021. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-671-9 fűzött : 4290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3840521]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2021.
O'Brien, Fitz-James (1828-1862)
   A gyémántlencse és más rejtélyes történetek / Fitz-James O'Brien ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 171, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-17-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835459]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2021.
Patrick, Phaedra
The curious charms of Arthur Pepper (magyar)
   Kövesd a vágyaid, bárhová vezetnek is, ne add fel soha / Phaedra Patrick ; [ford. Szűr Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 316 p. ; 20 cm
Megj. "Arthur Pepper különös utazása" címmel is
ISBN 978-615-5676-64-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3835613]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2021.
Peirce, Earl
   Az utolsó íjász és a halotti maszk / Earl Peirce ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 182, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-89-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835440]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2021.
Pendarves, G. G. (1885-1938)
   A sötét csillag és a nyolc zöld ember / G. G. Pendarves ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 169, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-88-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3835416]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2021.
Petrus Damiani (1007-1072)
Dominus vobiscum (magyar)
   Az Úr legyen veletek! ; Gomorra könyve / Damiani Szent Péter ; [ford., bev. tanulmányokkal és lábjegyzetekkel ell. Alácsi Ervin János]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 130 p. : ill., színes ; 22 cm
Egys. cím: Dominus vobiscum ; Liber Gomorrhianus. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-833-8 kötött
középkori latin irodalom - vallásos irodalom
871-97=945.11
[AN 3835882]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2021.
Reichert, Amy E. (1974-)
The coincidence of coconut cake (magyar)
   A kókusztorta-véletlen / Amy E. Reichert. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 333 p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-324-831-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3835499]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2021.
Reynolds, Aurora Rose
Until Nico (magyar)
   Nico előtt / Aurora Rose Reynolds ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-37-6 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3835467]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2021.
Riebe, Brigitte (1953-)
Tage der Hoffnung (magyar)
   A remény napjai [elektronikus dok.] : Berlin nővérei 3. / Brigitte Riebe ; ford. Berecz Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-476-2
német irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
830-311.6=945.11
[AN 3839189]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The hidden oracle (magyar)
   Apollón próbái [elektronikus dok.] : Az elrejtett orákulum, első könyv / Rick Riordan ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166260. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-245-801-4 (epub)
ISBN 978-963-245-802-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3839173]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 10. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840527]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 11. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-847-2 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840526]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2021.
Romig, Aleatha
Away from the dark (magyar)
   Kiút a sötétből [elektronikus dok.] : A Fény 2. / Aleatha Romig ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 3.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-312-0 (epub)
ISBN 978-963-561-313-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3839185]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
The Ickabog (magyar)
   Az Ickabog [elektronikus dok.] / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - Budapest : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-761-7
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3840688]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2021.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
Marina (magyar)
   Marina / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2021. - 284, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 2.)
ISBN 978-963-504-450-4 fűzött : 1999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3840816]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2021.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El príncipe de la niebla (magyar)
   A köd hercege / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Báder Petra]. - Budapest : Európa, 2021. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-173-2 kötött : 3599,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3839591]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2021.
Rydahl, Thomas
Mordet på en havfrue (magyar)
   A hableány halála / Rydahl & Kazinski ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2021. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-829-4 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3835539]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2021.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Rozsban a fogó / J. D. Salinger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2021. - 306, [1] p. ; 19 cm
Megj. "Zabhegyező" címmel is
ISBN 978-963-504-387-3 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840844]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2021.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Franny and Zooey (magyar)
   Franny és Zooey / J. D. Salinger ; [ford. Elbert János, Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2021. - 266, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-386-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3840847]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2021.
Serna-Vara, Ana
El colgante mágico (magyar)
   A varázsnyakék / írta Ana Serna Vara ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 141 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 1.)
ISBN 978-963-483-105-1 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836263]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2021.
Serna-Vara, Ana
El diario de la princesa Agalia (magyar)
   Agalia hercegnő naplója / írta Ana Serna Vara ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 140, [1] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 4.)
ISBN 978-963-483-108-2 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836270]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2021.
Serna-Vara, Ana
El diario de la princesa Killari (magyar)
   Killari hercegnő naplója / írta Ana Serna Vara és Henar Íñigo Serna ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 141 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 6.)
ISBN 978-963-483-110-5 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836274]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2021.
Serna-Vara, Ana
El diario de la princesa Melody (magyar)
   Melody hercegnő naplója / írta Ana Serna Vara ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 141 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 3.)
ISBN 978-963-483-107-5 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836269]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2021.
Serna-Vara, Ana
El diario de la princesa Wen (magyar)
   Ven hercegnő naplója / írta Ana Serna Vara ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 140, [1] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 2.)
ISBN 978-963-483-106-8 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836267]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2021.
Serna-Vara, Ana
El diario de la princesa Zina (magyar)
   Zina hercegnő naplója / írta Ana Serna Vara ; ill. Adribel ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 141 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hercegnőképző ; 5.)
ISBN 978-963-483-109-9 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836272]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2021.
Sinisalo, Johanna (1958-)
Iron sky : Renaten tarina (magyar)
   Iron sky [elektronikus dok.] : támad a Hold / Johanna Sinisalo ; műford. G. Bogár Edit. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-022-1
finn irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.9=945.11
[AN 3839171]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2021.
Smith, Wilbur (1933-)
Call of the raven (magyar)
   A holló szava / Wilbur Smith és Corban Addison ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2021. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-67-7 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3835623]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2021.
St John, Lauren (1966-)
Fire storm (magyar)
   Tűzvihar : Az egydolláros ló 3. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 280, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-376-2 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3840509]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2021.
St John, Lauren (1966-)
The one dollar horse (magyar)
   Közelgő vihar : Az egydolláros ló 1. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-842-4 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3840512]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2021.
Stoker, Bram (1847-1912)
   A végzet láncolata és újabb borzongató történetek / Bram Stoker ; [... szerk., ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 169, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-11-9 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3835450]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2021.
Taylor, Anni
The game you played (magyar)
   Végzetes játék [elektronikus dok.] / Anni Taylor ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-987-8
ausztrál irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3839184]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2021.
Taylor, Jodi
The something girl (magyar)
   Nem semmi lány [elektronikus dok.] / Jodi Taylor ; műford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-003-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3840549]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2021.
Turow, Scott (1949-)
The last trial (magyar)
   Az utolsó tárgyalás [elektronikus dok.] / Scott Turow ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-90-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3839177]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 147 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3839608]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2021.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Elogio de la madrastra (magyar)
   Szeretem a mostohámat / Mario Vargas Llosa ; [ford. Csuday Csaba]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 179, [4] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 105.)
ISBN 978-963-479-595-7 fűzött : 1799,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3840451]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2021.
Weiss, George Henry (1898-1946)
   A kristály táncosa és a mesterhangyák története / Francis Flagg ; [ford. Kálmánczhelyi Gábor, Szente Mihály és Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 172, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-28-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835422]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2021.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   A fekete bika és további nyugat-indiai históriák : Gerald Canevin történetei 3. / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 175 p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-08-9 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835456]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2021.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   A tengeri tigris és a holdóra története / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 171, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-14-0 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3835409]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2021.
Wright, Lawrence (1947-)
The end of October (magyar)
   Október végén [elektronikus dok.] / Lawrence Wright ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-806-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3840692]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2021.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Gatið (magyar)
   Vesztőhely / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2021. - 333 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-820-1 fűzött : 3980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3835514]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10266 /2021.
   2050 : ifjúsági novellák a jövőről / [vál. Sirokai Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-927-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(02.053.2)(082)
[AN 3840562]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2021.
Akai Katalin
   Lélekrózsák / Akai Katalin ; [ill. Somogyi-Deák Mercédesz és Szuromi Imréné Edit] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 110, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-83-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835577]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2021.
Bajzikné Panni
   Szíve lázban ég / Bajzikné Panni ; [ill. Bajzik Anna Alexa] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Keszthely ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 72, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5849-90-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835598]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2021.
Balázs Béla (1884-1949)
   A kékszakállú herceg vára [elektronikus dok.] : opera egy felvonásban / Balázs Béla. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-166-4 (epub)
ISBN 978-963-559-167-1 (mobi)
magyar irodalom - librettó - elektronikus dokumentum
894.511-293.1
[AN 3840679]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2021.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; [a szerző rajz.]. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-526-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840491]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2021.
Balogh Ádám (1981-)
   Az ásatlan kút [elektronikus dok.] : hangjáték / Ádám, Béla ; [átd. Orbán Eszter] ; [mesélő Csuja Imre] ; [rend. Kosztola Tibor]. - Hangzó anyag. - [Miskolc] : Appy Games Bt., cop. 2021. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81240-1-0 : 4445,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - hangjáték
894.511-2(02.053.2)
[AN 3833693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Lemez 1. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3833699] MARC

ANSEL
UTF-8


   Lemez 2. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3833700] MARC

ANSEL
UTF-810272 /2021.
Bencsik Ferenc Pál (1933-)
   A menhelytől a katedráig [elektronikus dok.] / Bencsik Ferenc Pál. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-43-0)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3820900]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2021.
Benedek Erzsébet (1938-)
   Szomorú örökség / Benedek Erzsébet ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-80-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3835571]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2021.
Benkő László (1952-)
   Mátyás király / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2021]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-418-6
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3840832]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Isten választottja. - cop. 2021. - 434, [3] p.
ISBN 978-963-267-415-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3840836] MARC

ANSEL
UTF-810275 /2021.
Bérczesi Róbert (1976-)
   Bérczesi Róbert dalszövegkönyve. - Budapest : Scolar, 2021. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-297-0 fűzött : 3475,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3835180]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 427, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 4.)
Fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-410-798-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840563]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és az elsüllyedt világ / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 405 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-686-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3835246]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-777-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3840434]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2021.
Boateng, Steve (1955-)
   Pálmabor és kukacok [elektronikus dok.] : egy orvos útja Ghánától Somogyig / Steve Boateng. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Ad Librum : Személyes Történelem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-56-0)
Ghána - magyar irodalom - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 908.667(0:82-94)
[AN 3840712]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2021.
Bodóné Csiba Gizella
   Hoztam olajágat : kisregény és rövidprózák / Bodó Csiba Gizella ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - [Miskolc] : Irod. Rádió, cop. 2019. - 193, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-62-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3835576]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2021.
Boross Teréz (1962-)
   Tavaszi áhítat / Boross Teréz Ilona ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 78, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-81-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835582]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2021.
Borsó Kata
   Janka mesél : válogatás egy csecsemő blogbejegyzéseiből / Borsó Kata. - [Pécs] : Magánkiad., [2020]. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0107-1 fűzött
magyar irodalom - anyaság - családi nevelés - napló
894.511-94 *** 613.865-055.2-055.52(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3835632]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2021.
Bősze Balázs (1946-2015)
   Barangoló / Bősze Balázs ; [ill. Berg Glória] ; [szerk. ifj Bősze Balázs, Takács Tamás] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2020. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80833-9-3 kötött : 3500,- Ft
Kisalföld - Nyugat-Dunántúl - magyar irodalom - helyismeret - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 908.439Kisalföld(0:82-14) *** 908.439Nyugat-Dunántúl(0:82-14)
[AN 3835817]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2021.
Bradányi Iván (1930-)
   Decemberben nyílik ki a szívem : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2021. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-14-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836006]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2021.
Bradányi Iván (1930-)
   Öregkorom nem tepert le engem : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2021. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-16-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836017]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A kezdet [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-76-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840581]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2021.
Buday Anikó (1955-)
   Karcsi a szomszédból : zsámbéki novellák / Buday Anikó ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Zsámbék ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 133, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-76-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3835581]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2021.
Caine, Ronil (1981-)
   Fraktál [elektronikus dok.] : regény / Ronil Caine. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166257. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-036-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3839170]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2021.
Császár Levente (1961-)
   Koboldok kincse / Császár Levente ; Kő Boldizsár illusztrációi. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2020. - 59 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-6099-03-7 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3835510]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2021.
Császár Levente (1961-)
   Naphegy lovag : a Szent György-hegy históriája / Császár Levente ; Papp Norbert illusztrációja. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2020. - 46, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6099-02-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3835410]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2021.
Császár Levente (1961-)
   A sárkány hét foga : rege a testvéri szeretet erejéről / Császár Levente ; Farkas Noémi illusztrációival. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2021. - 66, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6099-04-4 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34
[AN 3835535]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2021.
Evans, Ebony
   Keleti szenvedély / Ebony Evans. - [Vác] : Szerző, [2020]. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9283-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3835498]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2021.
Febadue
   Versek, 2021 / Febadue. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-66-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3840064]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 15. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-831-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840494]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 16. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-832-3 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840496]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2021.
Fésüs Éva (1926-2019)
   A palacsintás király / Fésűs Éva ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-820-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840172]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2021.
Fuchs Adrienn
   Félix, a kíváncsi kis panda / Fuchs Adrienn ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : EX-BB, 2021. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő természet, ISSN 2631-1496)
ISBN 978-963-325-019-8 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3835813]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2021.
Gábris Krisztián
   A jógi : történetek egy másik világból / Gábris Krisztián. - Pécs : Sétatér K., 2021. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5807-09-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3835621]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2021.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   A csalárd cukorka, avagy Bajok a Zengő Erdőben [elektronikus dok.] / Garay Zsuzsanna ; ill. Németh Alina. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163670. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-37-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3820885]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2021.
Gárdos Péter (1948-)
   Hajnali láz / Gárdos Péter. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-022-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840464]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2021.
Gárdos Péter (1948-)
   Hajnali láz / Gárdos Péter. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 282 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-572-031-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840463]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2021.
Gidron, Mordokay (1931-)
   Éva története / Gidron Mordechai. - [Gyömrő] : Boribon Szakfordító Iroda, 2021. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1567-2 fűzött
Izrael - magyar irodalom - memoár
894.511-94(569.4)
[AN 3835917]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2021.
Gráf László (1942-)
   Kaland és tudomány [elektronikus dok.] : egy biokémikus útkeresése a 20. század második felében / Gráf László ; ill. Szűcs Édua. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-49-2)
Gráf László (1942-)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3820907]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Törött szárnyakkal [elektronikus dok.] : Biztos menedék 2. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-31-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3839187]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2021.
Guti Csaba (1982-)
   Kovács úr legye és más állati történetek : velük sírunk, velük nevetünk / Guti Csaba ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Dabas ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-74-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3835610]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2021.
   Hajnali járat : "Az év diák írója és költője 2019" pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 162, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-82-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3835572]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2021.
Holéczi Zsuzsa
   Nem mindennapi történetek / Holéczi Zsuzsa ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Piliscsaba ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 204, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-75-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3835574]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2021.
Holmes, K. M.
   Mason [elektronikus dok.] : novella / K. M. Holmes. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-040-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840566]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2021.
Hutás Mihály (1941-)
   Füredi peresztrojka és másik két történet / Hutás Mihály ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Balatonfüred ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 105, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-72-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3835579]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [ill. Réber László]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 94 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81695-7-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840268]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2021.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Szalma Edit rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-726-7 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840059]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János illusztrációival]. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-938-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3840492]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2021. - 1 CD (2 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-6-9
magyar irodalom - humoreszk - hangoskönyv
894.511-7
[AN 3833690]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2021.
King, Rita E.
   Égi lány : Rebeka / [írta Rita E. King]. - [Szombathely] : [Rácz E. K.], [2020]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9486-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3835630]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2021.
Klotz Mária (1957-)
   Évszakfüzér / Klotz Mária ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Pilisszentiván ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 171, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-89-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835568]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2021.
Knizner István (1945-)
   Így jártam Pakson [elektronikus dok.] / Knizner István. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-35-5)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3820878]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2021.
Kónya Zsuzsanna
   Retúrjegy / Kónya Zsuzsanna ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Tiszasziget ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 194, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-87-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835573]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2021.
Kós Károly (1883-1977)
   Évszámnovellák : 1919, 1940, 1944 / Kós Károly ; [... szerk., az előszót írta Medvigy Endre]. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2020. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81513-2-0 fűzött : 2350,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3836031]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2021.
Köszörűs Anita
   Mese, mese, meskete.. [elektronikus dok.] / Köszörűs Anita. - Szöveg (epub : 919 KB). - Budapest : Ad Librum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-60-7)
magyar irodalom - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3840711]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2021.
Ladányi János (1949-)
   Lassú elszakadás : önéletrajzi töredékek / Ladányi János. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 81, [46] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-517-303-7 fűzött : 2800,- Ft
Ladányi János (1949-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3835330]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Nélküled : a Bexi-sorozat negyedik kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-3-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839619]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
2021-től kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 4. bőv. kiad. - 2021. - 511 p.
ISBN 978-615-5653-20-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839612] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 4. kiad. - 2021. - 543 p.
ISBN 978-615-5653-23-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839618] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 4. kiad. - 2021. - 592 p.
ISBN 978-615-5653-26-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840456] MARC

ANSEL
UTF-810323 /2021.
Lövei Mária
   100 Ezópusz-mese : [a világ legelső meseírójának tanulságos történetei] / átd. Lövei Mária és Vajda Réka ; ill. Varga Norbert. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 286, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-582-125-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840839]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2021.
Lövei Sándor (1975-)
   Az idő távolából / Lövei Sándor. - Debrecen : Színforrás Kft., 2020. - 198, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6304-00-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835209]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2021.
Magyar Anikó, F.
   Hunor és a szalmakazal titka / F. Magyar Anikó ; [... ill. Bakter Ágnes] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Kaposvár ; [Miskolc] : Irod. Rádió, 2020. - 165, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-84-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3835565]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2021.
Majláth Lilla
   Álombeli hercegem : A koronaherceg 1. : regény / Majláth Lilla ; kiad. a Balatonboglári Városvédő Egyesület. - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes., 2021. - 172 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81092-5-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3835781]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2021.
Martényi Csaba (1941-)
   Emlékmorzsák / [Martényi Csaba]. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 248 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1445-3 fűzött
Martényi Csaba (1941-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3835834]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2021.
Megyeri Judit
   A múlt bűnei / Jud Meyrin. - Debrecen : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2019. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5975-09-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3840200]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2021.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 54. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840850]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2021.
Móricz Pál (1870-1936)
   Emlékezések a Hajdú földről / Móricz Pál ; [szerk. Darócziné Bordás Andrea] ; [kiad. a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2020. - 279 p. ; 23 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 233-276.
ISBN 978-615-80741-7-9 fűzött
Hajdúság - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika - személyi bibliográfia
894.511-92 *** 908.439Hajdúság(0:82-92) *** 012Móricz_P.,_ifj.
[AN 3835771]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2021.
Nagy Marianna, F.
   A kastély : fejezetek egy nevelőotthon életéből / F. Nagy Marianna ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-86-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3835583]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2021.
Nemesi Nagy Zsuzsanna
   Kozmikus kutyaugatás [elektronikus dok.] / Nemesi Nagy Zsuzsanna ; [közread. a] Nyitott Műhely Alapítvány. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : Nyitott Műhely Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166485. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-00-9805-0)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3840701]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2021.
Németh Zsolt László
   Örömhalász / Németh Zsolt László ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Szombathely ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 94, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-71-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835578]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Nem vagyok Samu! : Samu és Papa 2. / Nógrádi Gábor ; [... ill. Ritter Ottó]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-772-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840522]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2021.
Pelesz Alexandra
   Gyászmunka / Pelesz Alexandra ; [közread. a Trivium Egyesület]. - Budapest : Trivium Egyes., 2020. - 154, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5821-20-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3835603]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2021.
Pete Margit (1957-)
   Cseperedő / Pete Margit ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Polgár ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 64, [2] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5849-79-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3835614]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2021.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Élni akarok! [elektronikus dok.] / Rácz-Stefán Tibor. - Szöveg (epub : 822 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-387-6 (epub)
ISBN 978-963-457-388-3 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839186]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2021.
Romhányi József (1921-1983)
   Szamárfül / Romhányi József ; [ill. Buzay István]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 107 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81695-8-5 fűzött
magyar irodalom - humoreszk - vers
894.511-17
[AN 3840267]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2021.
Soltész Imre (1952-)
   Kis-Tiszától a bányász fellegvárig : életképek / Soltész Imre. - Sajószentpéter : Soltész I., 2020. - 416 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1125-4 fűzött
Sajószentpéter - magyar irodalom - labdarúgó - sporttörténet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 796.332(439)(092)(0:82-94) *** 796.332.093(439-2Sajószentpéter)"197"(0:82-94)
[AN 3835762]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2021.
Somlai Tibor
   Zsarátnok : regék a tűz mellől / Somlai Tibor ; [ill. Somlai Tibor és Zelovits Gábor]. - [Nagyecsed] : [Somlai T.], cop. 2019. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7577-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3835604]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2021.
   Stigma / [a szöveget gond. Bodnár Gyöngyi Gina] ; [közread. a] KIC. - [Pécs] : [Tóth Gy.] : KIC, 2021. - 294, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9753-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3835548]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840525]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2021.
Szabó Z. László
   Pitypang / Szabó Z. László ; rajz. László Heléna. - Budapest : Virtuóz Nyomdaip. Kft. : Magánkiad., 2021. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1137-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3835868]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2021.
Szécsey László (1907-1977)
   Vigasz a szépség : Szécsey László válogatott versei. - Dunakeszi : Bakóné Szécsey M., 2020. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9466-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835895]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-854-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840459]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
Utas és holdvilág (angol)
   Journey by moonlight / Antal Szerb ; [ford. Len Rix]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 380 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-81523-4-1 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3840265]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2021.
Szilágyi Béla László
   Tercier effektus / Laslie Sillage. - [Budapest] : [Szilágyi B. L.], cop. 2020. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8412-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3835532]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2021.
Szolnoki Irma
   Novellák / Szolnoki Irma ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Gödöllő ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 173, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5849-92-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3835586]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2021.
Szűcs Csaba
   Versek egy szovjet-orosz hangra / Szűcs Csaba. - [Balmazújváros] : Magánkiad., 2021. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0512-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3835547]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2021.
Tallián Mariann (1971-)
   A szegények fejedelme : II. Rákóczi Ferenc / Tallián Mariann ; Cserkuti Dávid rajz. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-830-7 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3836021]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2021.
Taylor, Mimi
   Az utolsó kívánság [elektronikus dok.] / Mimi Taylor, Abby Winter. - Szöveg (epub : 295 KB) (mobi : 845 KB). - Bakháza : [Newline K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-88-3 (epub)
ISBN 978-615-6182-89-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3840707]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2021.
Tormási Vyktória
   Szerethetetlen [elektronikus dok.] / Tormási Vyktória. - Szöveg (epub : 143 KB) (mobi : 429 KB). - Bakháza : [Newline K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-67-8 (epub)
ISBN 978-615-6182-68-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3840578]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2021.
Tóth Marianna
   Nyafka Janka / Tóth Marianna ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Szolnok ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 33, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-85-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3835612]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2021.
   Tudom, hogy van jogom! : életünk napjai és lapjai : [életképek, pillanatok, érzések, érzelmek az ellátotti jogok tükrében] / [szerk. Tardy-Molnár Anna] ; [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálat. - [Budapest] : EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálat, [2019]. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3835663]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2021.
Varga Zsanett Evelin
   Neked! / Varga Zsanett Evelin. - [Pápa] : Varga Zs. E., [2021]. - [68] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1440-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836060]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese / Wéber Anikó ; [... graf. Horváth Ildi]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 208, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-002-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840066]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2021.
Zágoni Balázs (1975-)
   Odaát / Zágoni Balázs. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 387, [3] p. ; 20 cm. - (Fekete fény ; 2.)
ISBN 978-963-486-375-5 fűzött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3840508]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2021.
Zentai László (1950-)
   Rebeka, meg az a 66. senki odafönn : regény / Zentai László. - Budapest : Civil Flotta K., 2021. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81619-0-9 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3835827]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2021.
Zerkowitz Judit (1946-2020)
   Megtörtént : minden szó igaz / Zerkowitz Judit. - Budapest : Dobos E., 2020. - 358 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7760-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3835683]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10360 /2021.
Cüppers, Dorothea
Sachen suchen - frohe Ostern (magyar)
   Vidám húsvét / [ill. Dorothea Cüppers] ; [szöveg Sabine Cuno]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Zirnstein Zita. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-455-0 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840106]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2021.
Flad, Antje (1966-)
Mein Gucklochbuch : Frohe Ostern (magyar)
   Első kukucs-könyvem : húsvéti mulatság / [ill. Antje Flad] ; [szöveg Carla Häfner]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-244-957-9 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840436]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2021.
Hajnal Anna (1907-1977)
   A náthás medve / Hajnal Anna ; Reich Károly rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra Kiadó, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8972-8 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3840057]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2021.
Illés Andrea (1967-)
   A baba első szavai / [szöveg Illés Andrea] ; [ill. Papp Rita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-244-985-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840435]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - die Jahreszeiten (magyar)
   Évszakok / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-920-3 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840116]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Kindergarten (magyar)
   A mi óvodánk / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-663-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840109]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Winter (magyar)
   Télen / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-010-5 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840114]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2021.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / [ill. M. Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-362-1 fűzött : 3475,- Ft
vasúti közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3840129]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2021.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! / [ill. Marion Kreimeyer-Visse és Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-645-5 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840110]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2021.
Leblanc, Catherine (1956-)
Too big or too small? (magyar)
   Elég nagy vagyok már? / Catherine Leblanc ; Eve Tharlet illusztrációival ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-434-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840238]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-11-6 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840251]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-06-2 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840256]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-12-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840253]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2021.
Marshall, Natalie
Slide & surprise : farm (magyar)
   A tanyán : meglepikönyv kihúzható fülekkel / Natalie Marshall ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-486-124-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840030]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2021.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Flugzeuge (magyar)
   Repülővel utazunk / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 35.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-296-3 fűzött : 4975,- Ft
légi közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.7(02.053.2)
[AN 3840157]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2021.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Bagger, Traktor, Müllabfuhr! (magyar)
   Markoló, traktor, kukásautó : nagy járműkönyv / ill. Wolfgang Metzger ; szöveg Daniela Prusse. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Izsó Zita
ISBN 978-963-244-617-2 kötött : 3999,- Ft
gépjármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.113(02.053.2)
[AN 3840169]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2021.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
Kötött : 2390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-509-366-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840108]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a letní radovánky (magyar)
   Kukucskálás a kisvakonddal / Zdeněk Miler. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Dávid Ádám
ISBN 978-963-415-451-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840029]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2021.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über Piraten (magyar)
   A kalózok / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-083-5 fűzött : 4299,- Ft
kalóz - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3840147]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2021.
Przygoda na festynie (magyar)
   Karneváli kalamajka ; Az elveszett polipbébi : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás] ; Pamacskák a szélben. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 2.)
Egys. cím: Na ratunek ośmiornicy ; Kociaki w kąpieli. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-592-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840039]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2021.
Rübel, Doris (1952-)
Bald bin ich wieder gesund (magyar)
   Mindjárt meggyógyulok / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 38.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-864-0 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840141]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2021.
Suess, Anne
Frohe Weihnachten (magyar)
   Boldog karácsonyt! / [ill. Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-763-6 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840112]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2021.
Szesny, Susanne (1965-)
Mein Laufrad (magyar)
   Futóbicikli / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 28.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-431-4 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840136]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt Rad fahren (magyar)
   Berci megtanul biciklizni / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 12.)
ISBN 978-963-403-445-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840246]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Mein Hund (magyar)
   A kutyám / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 29.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-433-8 fűzött : 3475,- Ft
kutya - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 636.7(02.053.2)
[AN 3840140]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Sachen suchen - bei den Tieren (magyar)
   Állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-628-8 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840117]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2021.
Zimmer, Christian (1966-)
Mein grosses Sachen-suchen-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy böngésző / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-403-1 kötött : 3375,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840170]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10387 /2021.
Hegen, Hannes (1925-2014)
Expedition zum Urmeer (magyar)
   Őstengeri kaland / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 49.)
ISBN 978-963-9791-60-2 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3835656]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2021.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Charlie Adlard
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27. köt., A suttogó háború. - cop. 2020. - 134 p.
ISBN 978-615-81202-7-2 fűzött : 3290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3835494] MARC

ANSEL
UTF-810389 /2021.
Nanovfszky György (1942-2021)
   Vivo, vojo, verkoj / György Nanovfszky. - Budapeŝto : Alternatív K., 2021. - 387 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - eszperantó irodalom - válogatott művek - emlékkönyv
082 *** 82-089.2-821
[AN 3836170]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2021.
Vörös Édua (1984-)
   Utánam, fiúk! / [írta és rajz. Vörös Édua]. - [Hódmezővásárhely] : Saja M., [2013]-. - ill., részben színes ; 21 cm
Az 5. kötettől kiadja: Vörös Édua, Vörös Péter, Péter Szabolcs
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3513108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2020. - [163] p.
ISBN 978-615-00-8707-8 fűzött
[AN 3835504] MARC

ANSEL
UTF-8