MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/12/17 08:22:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
13223 /2021.
Országos Kerámiaművészeti Biennálé (2021) (Pécs)
   Országos Kerámiaművészeti Biennálé, 2021 = National Ceramic Art Biennale / [... kurátorai Fusz György és Strohner Márton, ... Fekete Valéria] ; [közread. a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány]. - [Kecskemét] : Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány, [2021]. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A kiállítást Pécsett, 2021. máj. 22 - júl. 18. között rendezték
ISBN 978-615-01-1528-3 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Pécs) *** 738(439)"201/202"
[AN 3842538]
MARC

ANSEL
UTF-813224 /2021.
Vági Kornél
   Második aranykor : az A. S. Roma története a 2000-es években : 1. rész / Vági Kornél. - Győr : Beato Frater Angelico Kft., 2021. - 153 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-86-9 fűzött
Associazione Sportiva Roma
Róma - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - ezredforduló
061.2(45-2Roma)"200" *** 796.332(45-2Roma)"200"
[AN 3842226]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

13225 /2021.
Balogh Ferenc
   Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár / [szöveg Balogh Ferenc]. - Eger : Líceum K., 2021. - 28, [1] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 18.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-496-181-9 fűzött
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
Eger - könyvtártörténet - egyházi könyvtár
027.6(439-2Eger)
[AN 3842448]
MARC

ANSEL
UTF-813226 /2021.
   Könyvtártörténeti füzetek / kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. - Szeged : JATE, 1981-. - 15x21 cm
A 8. kötettől közread. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézet, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézet, a 12. tagot közread. az Országos Széchényi Könyvtár és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék, a 13. tagtól közread. az MTA Könyvtár és Információs Központ. - A 10. és 11. kötetet kiad. a Scriptum Rt. - Méretváltozata: 14x21 cm
ISBN 963-481-233-3
Magyarország - könyvtártörténet
026/027(439)(091)
[AN 263300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Intézményi- és magángyűjtemények, 1609-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája / [összeáll. és szerk. Monok István]. - 2021. - XVI, 127 p.
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7451-67-6 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - magánkönyvtár - közkönyvtár - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus - szakbibliográfia
017.1/.2(439)"16/17":016
[AN 3842596] MARC

ANSEL
UTF-813227 /2021.
Löffler Erzsébet (1951-)
   Barkóczy-album : Eger, 1757-1803 / [szöveg Löffler Erzsébet]. - Eger : Líceum K., 2021. - 28, [1] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 19.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-496-182-6 fűzött
Magyarország - 18. század - 19. század - könyvritkaság
099(439)"18"
[AN 3842449]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

13228 /2021.
Amazing cutaways (magyar)
   Hogy van ez? : [nézzük meg belülről!] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2021. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2021/3.)
ISBN 978-615-6344-01-4 fűzött : 1990,- Ft
tudomány - környezettudomány - világtörténelem - technikatörténet
001 *** 504 *** 93/99 *** 62(100)(091)
[AN 3842215]
MARC

ANSEL
UTF-813229 /2021.
Böszörményi László
Mondenlicht - Sonnenlicht (magyar)
   Holdvilág - napvilág : megtérés a tudományos gondolkodásmód forrásához / Böszörményi László. - Budapest : Kláris, 2021. - 127 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek, ISSN 1785-8402)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5003-10-3 kötött : 2700,- Ft
tudományfilozófia - mesterséges intelligencia
001 *** 165.0.001.572 *** 681.3.004.14
[AN 3842091]
MARC

ANSEL
UTF-813230 /2021.
DeFries, Ruth (1956-)
What would nature do? (magyar)
   Mit tenne a természet? : útmutató bizonytalan időkre / Ruth DeFries ; [ford. Radó Nóra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 232 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-223.
ISBN 978-963-573-070-4 fűzött : 3499,- Ft
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - környezetvédelem - környezetvédelmi jog - civilizáció
008 *** 504.03 *** 504.06 *** 349.6
[AN 3843014]
MARC

ANSEL
UTF-813231 /2021.
Munroe, Randall (1984-)
What if? (magyar)
   Mi lenne, ha? : komoly, tudományos megalapozottságú válaszok abszurd hipotetikus kérdésekre / Randall Munroe ; [ford. Varga Krisztina]. - 4. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 397 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-368-9 fűzött : 4499,- Ft
tudomány - természettudomány
001 *** 5
[AN 3848340]
MARC

ANSEL
UTF-813232 /2021.
Soames, Nicole
The presenting book (magyar)
   A prezentáló én : mi kell a sikeres első benyomáshoz? / Nicole Soames ; [ford. Imre Eszter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-573-068-1 fűzött : 3499,- Ft
retorika - szakelőadás
001.817 *** 82.085
[AN 3841891]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

13233 /2021.
Gellért Ferenc (1969-)
   Védőoltásról szellemtudományosan : miért nehezebb ma embernek lenni? / Gellért Ferenc. - Mór : Megismerés K., 2021. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 978-615-01-1577-1 fűzött
járvány - ezoterika
133.25 *** 614.4(089.3)
[AN 3842532]
MARC

ANSEL
UTF-813234 /2021.
Lőrincz Csilla
   A kristálykoponyák legújabb tanításai és magyarországi történetük / Lőrincz Csilla, Kozsdi Tamás. - [Budapest] : Kozsdi T., 2021. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1970-0 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3841829]
MARC

ANSEL
UTF-813235 /2021.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Energetičeskie sekrety pročnogo braka (magyar)
   A tartós házasság energetikai titkai / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 164 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81257-6-5 fűzött
ezoterika - párkapcsolat - házasság
133.25 *** 316.472.4 *** 265.5
[AN 3842860]
MARC

ANSEL
UTF-813236 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Johannes-Evangelium (magyar)
   A János-evangélium / Rudolf Steiner ; [műford. Biczó Iván]. - 3. kiad. - [Budapest] : Jáspis, cop. 2021. - 214, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0834-6 fűzött : 3200,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
ezoterika
133.25
[AN 3848292]
MARC

ANSEL
UTF-813237 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing : you and the creator (magyar)
   ThetaHealing [elektronikus dok.] : te és a teremtő : mélyítsd el kapcsolatodat a teremtés energiájával / Vianna Stibal ; ford. Makay Emese. - Szöveg (epub : 31.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-538-8
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3849566]
MARC

ANSEL
UTF-813238 /2021.
Vaktor Orsolya (1982-)
   Kristályfény kód / Vaktor Orsolya. - Budapest : Kristályfény33 K., cop. 2021. - 378, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1399-9 kötött : 5500,- Ft
ezoterika - magyar irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3842181]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

13239 /2021.
   101 csoda : a legszebb nemzeti parkok / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81696-3-9 fűzött : 1990,- Ft
nemzeti park
502.4(100)
[AN 3842232]
MARC

ANSEL
UTF-813240 /2021.
Braun, Christina
Ozeane (magyar)
   Óceánok / Christina Braun ; [ill. Ruth Koch, Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-658-0 kötött : 1995,- Ft
természeti környezet - óceán - vízi élet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3843060]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

13241 /2021.
Sharif-Draper, Maryam
Climate change (magyar)
   Klímaváltozás : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Maryam Sharif-Draper] ; [ford. Bakné Treczker Klára]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-070-3 fűzött : 2590,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
551.583(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3842579]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

13242 /2021.
Hunnivári Zoltán
   Time travel to the history : the past can be changed / Zoltán Skoda. - [Harka] : [Földes A.], 2021. - 117 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1641-9 fűzött
csillagászat - rejtély - naptár
529 *** 001.94
[AN 3842364]
MARC

ANSEL
UTF-813243 /2021.
Panek, Richard (1950-)
The 4 percent universe (magyar)
   4% univerzum : sötét anyag, sötét energia : versenyfutás a világegyetem felfelfedezéséért / Richard Panek ; [ford. Bujna Balázs]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 366 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-340.
ISBN 978-963-244-792-6 kötött : 4975,- Ft
kozmológia - világegyetem
524.8
[AN 3848497]
MARC

ANSEL
UTF-813244 /2021.
Vassányi Miklós (1966-)
   A világ bizonyos szimmetriája : a kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében : tanulmány- és forrásgyűjtemény / Vassányi Miklós, Kutrovátz Gábor ; Erdei Ildikó, Nádasdi Nóra, Suszta Laura közrem. - [Budapest] : Typotex, cop. 2021. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-332.
ISBN 978-963-493-137-9 fűzött : 4900,- Ft
Európa - tudománytörténet - csillagászat - újkor
52(4)"15/17"
[AN 3842363]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13245 /2021.
Fráter Erzsébet
   Miből készül? : növényi eredetű tárgyaink nyomában / Fráter Erzsébet. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 327 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 978-963-509-378-6 kötött : 9775,- Ft
növény - tartós fogyasztási cikk - művelődéstörténet
58 *** 645 *** 930.85(100)
[AN 3842529]
MARC

ANSEL
UTF-813246 /2021.
Mills, Andrea
Big cats (magyar)
   Nagymacskák : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Andrea Mills] ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-069-7 fűzött : 2590,- Ft
nagymacskaféle - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3842575]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

13247 /2021.
Alcantara, Margarita (1970-)
Chakra healing (magyar)
   Csakragyógyítás : öngyógyító technikák csakráink kiegyensúlyozására / Margarita Alcantara ; [ford. Székács Anna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-507-206-4 kötött : 4490,- Ft
öngyógyítás - ezoterika - csakra
615.89 *** 133.25
[AN 3841912]
MARC

ANSEL
UTF-813248 /2021.
Arató Györgyi
   Utazás a tányér körül : Bendő kapitány kalandjai / Arató Györgyi. - 2. bőv. kiad. - [Diósd] : A betegtájékoztatásért Kft., cop. 2021. - [40] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-2410-0 fűzött : 980,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 3848395]
MARC

ANSEL
UTF-813249 /2021.
Bagdy Emőke (1941-)
   "Elmondani a világot, amelyben élek..." / Bagdy Emőke. - [Leányfalu] : Mojzer K., cop. 2021. - 284, [2] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 267-[285].
ISBN 978-615-01-1850-5 fűzött : 3400,- Ft
lélektan - mentálhigiénia - szociálpszichológia
159.9 *** 613.865 *** 316.6
[AN 3842724]
MARC

ANSEL
UTF-813250 /2021.
Baji Anikó (1974-)
   Egy triage naplója : a második hullám / Baji Anikó. - Pécs : Alexandra, 2021. - 328, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-447-916-1 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - világjárvány - egészségügyi dolgozó - napló
616.98(100)"202"(0:82-94) *** 614.2(439)(0:82-94)
[AN 3842382]
MARC

ANSEL
UTF-813251 /2021.
Clayton, G. Max (1935-2013)
Enhancing life & relationships (magyar)
   Életünk és kapcsolataink gazdagítása : szereptréning kézikönyv / G. Max Clayton ; [ill. Bakó Tihamér] ; [ford. Zánkay András]. - [Pécs] : M. Clayton Klasszikus Pszichodráma Műhely Alapítvány, 2021. - 88 p. ; 21 cm. - (Pszichodráma kiképző könyvsorozat ; 2.)
ISBN 978-615-01-1883-3 fűzött : 4450,- Ft
pszichodráma
615.851.84
[AN 3842493]
MARC

ANSEL
UTF-813252 /2021.
Domogala, Sarah (1978-)
Trouw (magyar)
   Levelek a férjemnek, meg a szeretőjének / Sarah Domogala ; [ford. Marczali Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-780-5 kötött : 3990,- Ft
párkapcsolat - házasságtörés - mentálhigiénia - nő
613.89 *** 176.6 *** 316.472.4 *** 613.865-055.2
[AN 3842711]
MARC

ANSEL
UTF-813253 /2021.
Dubbers, Marjolein
Het energieke vrouwen voedingskompas (magyar)
   Hormonkontroll : a természetes egyensúly titka : változtass az étrendeden! Változtass a hormonjaidon! Változtass az életeden! / Marjolein Dubbers ; [ford. Rádai Andrea]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-244-856-5 kötött : 6490,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - hormon - ételrecept
613.24 *** 612.018 *** 641.561(083.12)
[AN 3842987]
MARC

ANSEL
UTF-813254 /2021.
Grant, Adam M. (1981-)
Think again (magyar)
   Gondold újra! / Adam Grant ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 360 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-079-8 kötött : 4200,- Ft
gondolkodás - attitűd - szervezeti kultúra - vezetéslélektan
159.955 *** 316.658 *** 65.013
[AN 3841929]
MARC

ANSEL
UTF-813255 /2021.
Gundry, Steven R.
The longevity paradox (magyar)
   A hosszúélet-paradoxon : hogyan maradjunk fiatalok és életerősek idős korunkban is / Steven R. Gundry ; [ford. Szabó Nóra]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-030-6 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3841911]
MARC

ANSEL
UTF-813256 /2021.
Hartmann Tihamér
   Betegségeinket kiváltó okok, amit még az orvosok sem ismernek / Hartmann Tihamér. - [Tata] : Hartmann Építész Kft., cop. 2019. - 79 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-615-00-7311-8 fűzött
betegség - ezoterika
616-092.11 *** 133.25
[AN 3842729]
MARC

ANSEL
UTF-813257 /2021.
Hartmann-Nagy Anna
   A tudatos táplálkozás rezgésszótára : élj 100 évig egészségesen! / Hartmann-Nagy Andrea. - [Tata] : Hartmann Építész Kft., cop. 2021. - 66 p. : ill., színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-615-01-1681-5 fűzött
egészséges táplálkozás - ezoterika
613.2 *** 133.25
[AN 3842734]
MARC

ANSEL
UTF-813258 /2021.
Isaacs, Barbara (1949-)
Understanding the Montessori approach (magyar)
   A Montessori-szemléletmód : a kora gyermekkori nevelés a gyakorlatban / Barbara Isaacs ; [ford. Angela Bureau]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 978-963-486-821-7 fűzött : 2999,- Ft
nevelési rendszer - iskolai nevelés - személyiségfejlesztés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 371.4Montessori *** 37.018.2 *** 37.03
[AN 3841966]
MARC

ANSEL
UTF-813259 /2021.
K. T. Bernadett
   Lásd (leg)színes(ebb)en a világot! : még 99+1 ajánlás a hétköznapokra / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Kovács és Tóth Mérnök Iroda Szolg. Bt.], 2021. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1752-2 fűzött : 2590,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3842846]
MARC

ANSEL
UTF-813260 /2021.
Katie, Byron (1942-)
A mind at home with itself (magyar)
   Az elme ragyogó otthona / Byron Katie, Stephen Mitchell ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-177-7 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3841918]
MARC

ANSEL
UTF-813261 /2021.
Kaye, Alexa
Say no to meat (magyar)
   Nemet mondok a húsra : egyszerű tippek és tanácsok a húsmentes életmódhoz / Alexa Kaye ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-505-067-3 fűzött : 1790,- Ft
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend - ételrecept
613.26 *** 641.564(083.12)
[AN 3842489]
MARC

ANSEL
UTF-813262 /2021.
Kovács Klaudia
   Duciforradalom Diával : ételportfólió / [írta és szerk. Kovács Klaudia]. - [Dunaharaszti] : Kovács K., 2021. - 173 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-1597-9 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3843323]
MARC

ANSEL
UTF-813263 /2021.
Kovács Klaudia
   Duciforradalom Diával : mentorprogram / [írta és szerk. Kovács Klaudia]. - [Dunaharaszti] : Kovács K., 2021. - 166, [1] p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-1596-2 fűzött
fogyókúra - példatár
613.24(076)
[AN 3843326]
MARC

ANSEL
UTF-813264 /2021.
Kovácsy Zsombor (1971-)
   Elfekvő [elektronikus dok.] : gyógyítható az egészségügy? / Kovácsy Zsombor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-109-5
Magyarország - egészségügy - betegségbiztosítás - 21. század - elektronikus dokumentum
614(439)"201" *** 369.22(439) *** 351.77(439)
[AN 3830279]
MARC

ANSEL
UTF-813265 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Nőiségnapló : éld meg szabadon a nőiséged teremtőerejét! / Ludányi Bettina, Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 317 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-570-041-7 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3841932]
MARC

ANSEL
UTF-813266 /2021.
Maszárovics Zoltán
   Markhot Ferenc, Eger neves orvosa / [szöveg Maszárovics Zoltán, Verók Attila]. - Eger : Líceum K., 2021. - 28, [1] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 17.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-496-180-2 fűzött
Markhot Ferenc (1715-1792)
Magyarország - orvos - 18. század
61(439)(092)Markhot_F.
[AN 3842446]
MARC

ANSEL
UTF-813267 /2021.
Miller, Martin (1950-)
Das wahre "Drama des begabten Kindes" (magyar)
   A tehetséges gyermek igazi drámája : Alice Miller tragédiája / Martin Miller ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 166 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-615-5786-16-7 fűzött : 2450,- Ft
Miller, Alice (1923-2010)
Svájc - pszichológus - pszichoanalízis - gyermeklélektan - 20. század - 21. század - memoár
159.964.2(494)(092)Miller,_A. *** 159.964.2(494)(092)Miller,_M.(0:82-94)
[AN 3848296]
MARC

ANSEL
UTF-813268 /2021.
Molnár Emma, C. (1946-2016)
   A nő ezer arca / C. Molnár Emma. - 5. utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 260, [1] p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8472-2 fűzött : 3990,- Ft
- nemek lélektana - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3848366]
MARC

ANSEL
UTF-813269 /2021.
Moritz, Andreas (1954-2012)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere / [Andreas Moritz]. - [Budapest] : Hórusz, 2021. - 460 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-42-3 fűzött : 6990,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3842513]
MARC

ANSEL
UTF-813270 /2021.
Morris, Heather
Stories of hope (magyar)
   Történetek a reményről : [inspiráció a mindennapokra] / Heather Morris ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Animus, 2021. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-879-9 kötött : 3690,- Ft
ausztrál irodalom - életvezetés - memoár
613.865 *** 820-94(94)=945.11
[AN 3842103]
MARC

ANSEL
UTF-813271 /2021.
Nagy Mária Edit
   Interaktív elsősegélynyújtás könyv gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Püspökladány : Kotra Kft., 2021, cop. 2005. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-12-0 fűzött : 1800,- Ft
elsősegélynyújtás - útmutató
614.88(036)
[AN 3842615]
MARC

ANSEL
UTF-813272 /2021.
Nukleáris medicina (angol)
   Nuclear medicine for medical students / [ed. József Varga, Ildikó Garai] ; [transl. by Julianna Somorjainé Lovász] ; [publ. by] Division of Nuclear Medicine Department of Medical Imaging University of Debrecen. - [Debrecen] : [Debreceni Egy. K.], 2021. - 194 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-902-3 kötött
orvosi radiológia - röntgendiagnosztika - egyetemi tankönyv
615.849(075.8) *** 616-073.75(075.8)
[AN 3842827]
MARC

ANSEL
UTF-813273 /2021.
O'Neill, Poppy
Be yourself (magyar)
   Légy önmagad! : miért jó, hogy te éppen te vagy? : [7-11 éveseknek] / Poppy O'Neill ; [ford. Bakné Treczker Klára]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-505-079-6 fűzött : 2890,- Ft
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3842500]
MARC

ANSEL
UTF-813274 /2021.
O'Neill, Poppy
   Különleges vagy! : útmutató az önbecsüléshez / Poppy O'Neill ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, cop. 2021. - 142, [1] p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "You're a star" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-505-078-9 fűzött : 2890,- Ft
gyermeklélektan - önérzet - személyiség-lélektan - példatár
159.923.2-053.2/.6(076) *** 613.865-053.2/.6(076)
[AN 3842708]
MARC

ANSEL
UTF-813275 /2021.
   Az orvoslás története : [hátborzongató praktikák és tudományos módszerek] / ford. Szarvas Tímea. - Budapest : IQ Press, 2021. - 145 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2021/3.)
ISBN 978-615-6344-04-5 fűzött : 1990,- Ft
orvostudomány - tudománytörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 930.85
[AN 3842213]
MARC

ANSEL
UTF-813276 /2021.
Peters, Jo
The art of Japanese living (magyar)
   A japán életmód művészete / Jo Peters ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 171, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-505-077-2 kötött : 4490,- Ft
Japán - életvezetés - mentálhigiénia
613.865(520)
[AN 3842497]
MARC

ANSEL
UTF-813277 /2021.
Pinnock, Dale (1977-)
The nutrition bible (magyar)
   A táplálkozás bibliája : hétköznapi betegségek és gyógyító élelmiszerek A-tól Z-ig / Dale Pinnock ; [ford. Silberer Vera]. - Budapest : Corvina, 2021. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6746-1 fűzött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3842288]
MARC

ANSEL
UTF-813278 /2021.
Plumb, Laura
Ayurveda cooking for beginners (magyar)
   Ájurvédikus konyha kezdőknek : receptkönyv a kiegyensúlyozott életért és a gyógyulásért / Laura Plumb ; fotók Hélène Dujardin. - Pécs : Alexandra, 2021. - 239 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Uzsoki Eszter. - Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-447-492-0 fűzött : 4800,- Ft
India - ételspecialitás - vegetáriánus étrend - ájurvéda - szakácskönyv
615.89(540) *** 641.564(083.12) *** 641.568(540)(083.12)
[AN 3842616]
MARC

ANSEL
UTF-813279 /2021.
Recoop Bridges in Life Sciences Video Conference (16.) (2021)
   16th Recoop Bridges in Life Sciences Video Conference, April 16, 2021. - [Budapest] : Recoop HST Assoc., [2021]. - 89 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-6006-02-8 fűzött
orvostudomány - biológia - videokonferencia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3"2021"
[AN 3842714]
MARC

ANSEL
UTF-813280 /2021.
Simonton, O. Carl (1942-2009)
Getting well again (magyar)
   A gyógyító képzelet : belső erőforrásainkkal a rák ellen / O. Carl Simonton, Stephanie Matthews-Simonton, James L. Creighton ; [ford. Ghimessy Csaba] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - Utánny. - [Budapest] : Egészségforrás Alapítvány, 2021. - [4], III, 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-224.
ISBN 978-963-7440-11-3 fűzött : 2900,- Ft
rákbetegség - öngyógyítás
616-006 *** 615.851.11
[AN 3848302]
MARC

ANSEL
UTF-813281 /2021.
Somlyai Gábor (1956-)
   Deutériummegvonás [elektronikus dok.] : új lehetőség a rákgyógyításban és az egészségmegőrzésben / Somlyai Gábor. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
rákkutatás - rákellenes szer - elektronikus dokumentum
616-006 *** 615.277.3
[AN 3837757]
MARC

ANSEL
UTF-813282 /2021.
Sonkodi István (1939-)
   Orális és maxillofaciális medicina : diagnózis, differenciáldiagnózis és kezelés / Sonkodi István. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 620 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 603-609.
ISBN 978-963-331-208-7 kötött : 14000,- Ft
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616.31-07(075.8)
[AN 3847780]
MARC

ANSEL
UTF-813283 /2021.
Stahl, Stefanie (1963-)
Jeder ist beziehungsfähig (magyar)
   Mindenki képes kapcsolatra : arany középút közelség és szabadság között / Stefanie Stahl ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2021. - 278, [7] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-355-576-7 fűzött : 3499,- Ft
személyiség-lélektan - társadalmi kapcsolat - párkapcsolat
159.923 *** 316.472.4
[AN 3841938]
MARC

ANSEL
UTF-813284 /2021.
Stiles, Tara (1981-)
Clean mind, clean body (magyar)
   Tiszta test, tiszta elme : 28 napos program a test, szellem és lélek gyógyítására / Tara Stiles ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 249 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-507-203-3 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - jóga
613.865 *** 615.851.86
[AN 3841645]
MARC

ANSEL
UTF-813285 /2021.
Vámos Róbert (1978-)
   Psszt! Csoda vagy! : ragyogtató beszélgetések gyémántbogarakkal / Vámos Robi. - [Dunakeszi] : Vámos R. Gy., [2021]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1055-4 fűzött
mentálhigiénia - dialógus
613.865(0:82-83)
[AN 3842488]
MARC

ANSEL
UTF-813286 /2021.
Váradi Eszter (1975-)
   Felhők alatt : így gyógyulok én / Váradi Eszter. - [Szécsénke] : Varga F.-né, 2021. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1703-4 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3841763]
MARC

ANSEL
UTF-813287 /2021.
The world's best kept health secrets (magyar)
   Hétpecsétes orvosi titkok / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2020. - 319 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-463-8 kötött
egészséges életmód - természetgyógyászat - mentálhigiénia
613 *** 615.89 *** 613.865
[AN 3848393]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

13288 /2021.
Műszaki Tudományos Ülésszak (20.) (2019) (Cluj-Napoca)
   A XX. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai : [Kolozsvár, 2019. november 23.] = Proceedings of the XXth International Conference of Technical Sciences : [Cluj, November 23, 2019] / szerk. ... Bitay Enikő, Máté Márton ; [szerv. az] Erdélyi Múzeum-Egyesület [Műszaki Tudományok Szakosztálya, ... a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar] ; [társkiad. ... Óbudai Egyetem]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : Óbudai Egy., 2020. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Műszaki tudományos közlemények, ISSN 2393-1280 ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-449-205-4 fűzött
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3842707]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

13289 /2021.
Mérő László (1949-)
   A dörzsölt szélkakas : Facebook, gazdaság, politika / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 230 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-438-096-2 fűzött : 3570,- Ft
Magyarország - gazdaságpszichológia - internet - információs társadalom - belpolitika - 21. század
681.3.004.14 *** 330.16 *** 323(439)"201"
[AN 3841946]
MARC

ANSEL
UTF-813290 /2021.
Roose, Kevin
Futureproof (magyar)
   Jövőbiztos : kilenc szabály az ember számára az automatizálás korában / Kevin Roose ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 189 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-049-0 fűzött : 3499,- Ft
információs társadalom - információs technika - mesterséges intelligencia
681.3.004.14 *** 316.774 *** 165.0.001.572
[AN 3841638]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

13291 /2021.
Kerékgyártó József
   A líceum harangjai / [szöveg Kerékgyártó József]. - Eger : Líceum K., 2020. - 29 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 16.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-496-179-6 fűzött
Eger - harang
673.5(439-2Eger)
[AN 3842445]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

13292 /2021.
   Szennyvíztisztítási alapismeretek / szerk. Horváth Gábor. - 2. átd. kiad. - Fertőszentmiklós : Horváth G. Környezetmérnöki Kft. - Zöldkörök, 2021. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1446-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-615-01-1446-0)
szennyvíztisztítás - tankönyv
628.16(078) *** 628.3(078)
[AN 3842063]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

13293 /2021.
Kelemen József
   Gépkocsivezetők kézikönyve : vezetési idő, tachográf és egyéb szabályok / Kelemen József. - Püspökladány : Kotra Kft., 2021. - 175 p. : ill., főként színes ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-11-3 fűzött : 2500,- Ft
gépkocsivezető - munkafeltétel - munkavédelem
656.071 *** 331.444 *** 331.45
[AN 3841646]
MARC

ANSEL
UTF-813294 /2021.
   Veterán automobilok. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2021]. - 149 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-24-5 fűzött : 2200,- Ft
személygépkocsi - közlekedéstörténet
629.114.6(100)(091)
[AN 3842821]
MARC

ANSEL
UTF-813295 /2021.
   Volt egyszer egy kékorrú : [válogatott írások a Malévről, malévesekről] / [... összegyűjt., ... szerk. Slihoczki László]. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2021. - 227 p. ; 21 cm
Fűzött
Malév (Budapest)
Magyarország - légi közlekedés - légitársaság - memoár
656.7(439)(0:82-94) *** 061.5(439)Malév
[AN 3841742]
MARC

ANSEL
UTF-813296 /2021.
Wolmar, Christian
A short history of the railroad (magyar)
   A vasút története / Christian Wolmar ; [ford. Bertók Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 392-393.
ISBN 978-963-544-223-2 kötött : 4990,- Ft
közlekedéstörténet - vasút - vasúti közlekedés - vasútépítés - művelődéstörténet
656.2(100)(091) *** 625.1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3841807]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

13297 /2021.
   "Agriculture without borders" : 17th Wellmann International Scientific Conference : ... 8th May 2019, Hódmezővásárhely ... : book of abstracts / [... ed. Tamás Monostori] ; [org. by the] University of Szeged Faculty of Agriculture ... [etc.]. - Hódmezővásárhely : Univ. of Szeged Fac. of Agriculture, 2019. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-653-9 fűzött
mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
63 *** 338.43 *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3842278]
MARC

ANSEL
UTF-813298 /2021.
Bassford, Katherine
Say no to sugar (magyar)
   Nemet mondok a cukorra : egyszerű tippek és tanácsok a cukormentes életmódhoz / Katherine Bassford ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-505-065-9 fűzött : 1790,- Ft
táplálkozástudomány - cukor - diéta - ételrecept
664.1 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3842490]
MARC

ANSEL
UTF-813299 /2021.
Killion, Jane
When pigs fly! (magyar)
   A te kutyád is nevelhető : nehezebb esetek eredményes képzése / Jane Killion ; [ford. Adámy Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-104-6 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7
[AN 3841988]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

13300 /2021.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Rézi a páczban [elektronikus dok.] : gasztronómiai írások / Cserna-Szabó András ; ill. Ráskai Szabolcs. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-434-9
gasztronómia - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
641.5 *** 930.85
[AN 3830420]
MARC

ANSEL
UTF-813301 /2021.
Dragomán György (1973-)
   Főzőskönyv [elektronikus dok.] : írások főzésről és evésről / Dragomán György. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165079. - Működési kövertelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4066-9
gasztronómia - magyar irodalom - próza - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(0:82-3) *** 894.511-3 *** 641.55(083.12)(0:82-3)
[AN 3831886]
MARC

ANSEL
UTF-813302 /2021.
Dyer, Harriet
Say no to waste (magyar)
   Nemet mondok a hulladékra : 101 egyszerű módszer, hogy kevesebb hulladékot termeljünk / Harriet Dyer ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-505-066-6 fűzött : 1790,- Ft
környezeti tudatosság - hulladékképződés - háztartás - környezetvédelmi technológia - természetes anyag
64 *** 504.064.45 *** 504.03 *** 628.4.032
[AN 3842496]
MARC

ANSEL
UTF-813303 /2021.
Formanek Ferenc
   Sushi : tekerésre fel! / írta Formanek Ferenc. - Bodrogkeresztúr : Borecet Kft., 2021. - 42, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-615-01-1603-7 fűzött
Japán - ételspecialitás - konyhatechnika - szakácskönyv
641.5 *** 641.568(520)(083.12)
[AN 3841907]
MARC

ANSEL
UTF-813304 /2021.
Heidböhmer, Ellen (1963-)
Gesund mit Supergrains (magyar)
   A gabonák titkai : egészség, szépség, konyha / Ellen Heidböhmer ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 131 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-44-5 kötött : 1780,- Ft
gabona - szakácskönyv
641.55(083.12):633.1
[AN 3842451]
MARC

ANSEL
UTF-813305 /2021.
Homemade (magyar)
   Házilag : egyszerűen, olcsón, egészségesen : 700 finom, illetve hasznos dolog, amely otthon is könnyen és olcsón elkészíthető / [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, 2021. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-474-4 kötött
háztartás - testápolás - útmutató - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.4 *** 64(083.13)
[AN 3848390]
MARC

ANSEL
UTF-813306 /2021.
Imatome-Yun, Naomi
The essential wok cookbook (magyar)
   A nagy wok szakácskönyv : egyszerű receptek stir-fry, tím szam és más kínai éttermi kedvencek készítéséhez / Naomi Imatome-Yun. - Pécs : Alexandra, 2021. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-447-938-3 fűzött : 4500,- Ft
Kína - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(510)(083.12)
[AN 3842332]
MARC

ANSEL
UTF-813307 /2021.
   Mediterrán konyha : [58 klasszikus recept] / főszerk. Nimila Ági ; ford. ... Riesz Eszter ; a szövegíró Bezselics Ildikó. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2021/3.)
ISBN 978-615-6344-08-3 fűzött : 1990,- Ft
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)
[AN 3842238]
MARC

ANSEL
UTF-813308 /2021.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha / Rupáner-Gallé Margó. - 4. kiad. - Budapest : Aba Kvk., 2020. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-70-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3848306]
MARC

ANSEL
UTF-813309 /2021.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha 2 / Rupáner-Gallé Margó. - 4. kiad. - Budapest : Aba Kvk., 2020. - 138, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-93-7 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3848305]
MARC

ANSEL
UTF-813310 /2021.
Szokolay Zoltán
   Kerti sütés-főzés Szokyval / Szokolay Zoltán. - Budapest : Rédei és Szabó Kft., [2021]. - 107, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-1701-0 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 3841738]
MARC

ANSEL
UTF-813311 /2021.
Thorisson, Mimi (1975-)
Old world Italian (magyar)
   Itália ízei : receptek, titkok és történetek / Mimi Thorisson ; Oddur Thorisson fotóival ; [ford. Búsné Pap Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-565-128-3 kötött : 6500,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 641.5(45)
[AN 3842329]
MARC

ANSEL
UTF-813312 /2021.
Viola Judit (1982-)
   Ételek és életek / Viola Judit. - 2. bőv. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 193, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5787-23-2 kötött
gasztronómia - elbeszélés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(0:82-32)
[AN 3848385]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

13313 /2021.
Dénes Anett
   A mindenség ölében / Dénes Anett ; az illusztrációkat Sz. Sárvári Katinka kész. - [Bakóca] : [Dénes A.], [2021]. - 59 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-01-0790-5 kötött
szeretet - válogatott művek
177.61(0:82-821)
[AN 3842484]
MARC

ANSEL
UTF-813314 /2021.
Heller Ágnes (1929-2019)
   Az akarat szabadsága [elektronikus dok.] : válogatás 50 év filozófiai esszéiből / Heller Ágnes ; szerk. Kassai Zsigmond. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Életmű)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-077-7
filozófia - esszé - elektronikus dokumentum
1(0:82-4)
[AN 3830268]
MARC

ANSEL
UTF-813315 /2021.
Logismord, Nemiel C
   Lidérclángok és fényszilánk : Nemiel C Logismord válogatott alkotásai. - [Budakeszi] : [Németh D.], [2021]. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2007-2 fűzött
misztika - filozófia
141.33
[AN 3841766]
MARC

ANSEL
UTF-813316 /2021.
Rand, Ayn (1905-1982)
The virtue of selfishness (magyar)
   Az önzés erénye / Ayn Rand ; [ford. David Aurora, Nova Eszter, Táborszki Bálint]. - Budapest : Ad Librum, 2021. - 203, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-77-5 kötött : 2990,- Ft
filozófia - amerikai angol irodalom - szociáletika - altruizmus
1(73)Rand,_A. *** 820-96(73)=945.11 *** 316.647.2 *** 172
[AN 3842032]
MARC

ANSEL
UTF-813317 /2021.
Szakács Péter
   Giordano Bruno ars poeticája az exaltációtan tükrében / Szakács Péter. - Kolozsvár : Polis ; Budapest : Gondolat, 2020. - 479 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 452-472.
ISBN 978-963-556-143-8 kötött
ISBN 978-606-542-089-2
Bruno, Giordano (1548-1600)
Itália - filozófus - 16. század
1(45)(092)Bruno,_G.
[AN 3843251]
MARC

ANSEL
UTF-813318 /2021.
Turgonyi Zoltán (1957-)
   Természetjogállam : egy új erkölcsi és politikai közmegegyezés lehetséges elméleti alapjainak vázlata / Turgonyi Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2021. - 349, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-349.
ISBN 978-963-514-094-7 kötött : 3800,- Ft
politikai filozófia - szociáletika - természetjog - jogfilozófia
172 *** 141.7 *** 340.122
[AN 3842102]
MARC

ANSEL
UTF-813319 /2021.
Veress Károly (1953-)
   Idea és tapasztalat határán : lábjegyzeteim Platónhoz / Veress Károly. - Kolozsvár : Egyetemi Műhely K. ; Budapest ; Szeged : M. Filozófiai Társ., 2020. - 387 p. ; 20 cm. - (Tanulmányok / Bolyai Társaság ; 15.)
Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 978-606-8886-49-7
ISBN 978-615-01-0082-1 fűzött
erény
179.9
[AN 3831371]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

13320 /2021.
Barsi Balázs (1946-)
   Aranymisés áldással / Barsi Balázs ; ... legépelte Alpek Gergely ; a szöveget gond. Hidász Ferenc ; [kiad. Sümegi Ferences Rendház]. - Sümeg : Sümegi Ferences Rendház, [2021]. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1796-6 fűzött
krisztológia - bibliakutatás - papi nőtlenség
232 *** 22.01 *** 254 *** 282
[AN 3842071]
MARC

ANSEL
UTF-813321 /2021.
Bitskey István (1941-)
   Hitvita, história, szellemi örökség [elektronikus dok.] : tanulmányok a kora újkori magyarországi művelődésről / Bitskey István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2021. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-301-7
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - protestantizmus - művelődéstörténet - török hódoltság - uralkodó - kultusz - elektronikus dokumentum
284(439)"15/16" *** 943.9(092) *** 394.944(439) *** 930.85 *** 282(439)"15/17"
[AN 3831873]
MARC

ANSEL
UTF-813322 /2021.
Bonaventura da Bagnorea (1221 k.-1274)
Psalterium maius Beatae Mariae Virginis (magyar)
   A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve / Bagnoregioi Szent Bonaventura ; [ford. és szerk. Hegyi Ferenc]. - Veszprém : OOK-Press, 2021. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80515-8-3 fűzött
zsoltároskönyv
264-13
[AN 3842037]
MARC

ANSEL
UTF-813323 /2021.
Confessio Augustana (magyar)
   Ágostai hitvallás / [ford. Bódi Emese és Reuss András] ; [a kísérőtanulmányt írta és a lábjegyzeteket kész. Reuss András]. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Luther, 2021. - 224 p. ; 21 cm. - (Konkordiakönyv ; 2.)
Bibliogr.: p. 214-224.
ISBN 978-963-380-197-0 kötött : 3400,- Ft
evangélikus egyház - hitvallás
238.2 *** 284.1
[AN 3847783]
MARC

ANSEL
UTF-813324 /2021.
Dóbék Ágnes
   Barkóczy Ferenc (1710-1765) egri püspök könyvtára / Dóbék Ágnes. - Budapest : MTA KIK, 2021. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 ; 11.)
Bibliogr.: p. 204-220. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-7451-71-3 fűzött
Barkóczy Ferenc (1710-1765)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - magánkönyvtár - 18. század - könyvtári katalógus
282(439)(092)Barkóczy_F. *** 027.1(439)Barkóczy_F. *** 017.1(439-2Esztergom)
[AN 3842339]
MARC

ANSEL
UTF-813325 /2021.
Dusza Erika (1969-)
   Szelidítésünk színhelye [elektronikus dok.] : hároméves buddhista elvonulásom naplójából / Dusza Erika. - Szöveg (epub : 30.6 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5170-71-5)
buddhizmus - napló - elektronikus dokumentum
294.3(0:82-94)
[AN 3840731]
MARC

ANSEL
UTF-813326 /2021.
Egresits Ferenc
   Hidat építeni Krisztussal / Egresits Ferenc. - Győr : Palatia, 2021. - 145 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5904-37-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3842147]
MARC

ANSEL
UTF-813327 /2021.
Farkas Péter
   Járjatok méltóan az Úrhoz! : [prédikációk] / Farkas Péter. - Győr : Farkas P., 2021. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1260-2 fűzött
prédikáció
252
[AN 3842188]
MARC

ANSEL
UTF-813328 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Tongues (magyar)
   Nyelveken szólás : pünkösdön túl / Kenneth E. Hagin ; [ford. Surjányi Dávid]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6108-34-0 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3842368]
MARC

ANSEL
UTF-813329 /2021.
   A házasság szentsége az Eucharisztia fényében / [szerk. Török-Endrédy Orsolya és Sallai-Karikó Éva] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2021. - 152, [3] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5490-17-0 fűzött
házasság - család - oltáriszentség
265.5 *** 265.3
[AN 3842720]
MARC

ANSEL
UTF-813330 /2021.
   Igehirdetők kézikönyve / szerk. Fekete Károly, Literáty Zoltán, Steinbach József. - Budapest : Kálvin, 2021. - 596 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-472-7 kötött : 4900,- Ft
homiletika
251
[AN 3842067]
MARC

ANSEL
UTF-813331 /2021.
Katona István (1928-)
   Az isteni irgalmasság / Katona István. - Eger ; [Nyíregyháza] : Katona I., 2021. - 288 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0697-7 kötött
Krakkó - hitvallás - kápolna - bibliai történet - történeti feldolgozás
238.2 *** 22.046 *** 726.52(438-2Krakkó)(091)
[AN 3842642]
MARC

ANSEL
UTF-813332 /2021.
Keller, Timothy (1950-)
On birth (magyar)
   Születés / Timothy Keller ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - 112 p. ; 18 cm. - (Találkozás Istennel)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-628-2 fűzött : 1750,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos nevelés - vallásos irodalom
244 *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 3842744]
MARC

ANSEL
UTF-813333 /2021.
Keller, Timothy (1950-)
On marriage (magyar)
   Házasság / Timothy Keller és Kathy Keller ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - 97 p. ; 18 cm. - (Találkozás Istennel)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-638-1 fűzött : 1750,- Ft
házasság
265.5
[AN 3842746]
MARC

ANSEL
UTF-813334 /2021.
Koch, Kurt (1950-)
   Megfontolások az ökumenéről / Kurt Koch ; [ford. Mártonffy Marcell] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2021. - 175 p. ; 19 cm
A ford. az "Ökumenischer Austausch von Gaben zwischen Ost und West" és a "Gottes Freude und Freude an Gott" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5576-15-7 fűzött : 2900,- Ft
ökumené
261.8
[AN 3842197]
MARC

ANSEL
UTF-813335 /2021.
Márton István
   Világvége próféciák : Dániel könyve / Márton István. - [Budaörs] : Magánkiad., 2021. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-615-01-0381-5 kötött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3842221]
MARC

ANSEL
UTF-813336 /2021.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Bibliai szuperhősök : Józseftől Dávidig / Miklya Luzsányi Mónika ; [ill. Oravecz Gergely]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 211, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-818-7 fűzött : 2999,- Ft
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3841816]
MARC

ANSEL
UTF-813337 /2021.
   Az öröm útja : a Feltámadott útja - elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól / [szerk. Faragó Artúr] ; [közread. a] Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. - Vác : Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata, 2019. - [32] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
ima - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3842357]
MARC

ANSEL
UTF-813338 /2021.
Petz Renáta
   Útkészítő : lépj tovább Isten megismerésében! / Petz Renáta ; [közread. a] Dávid Hősei Gyülekezet, Nemzeti Prófétai Mozgalom, [... Eger Kapui Kulturális Alapítvány ...]. - Eger : Dávid Hősei Gyülekezet : Nemz. Prófétai Mozgalom : Eger Kapui Kult. Alapítvány, 2021. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1866-6 fűzött : 3500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3842951]
MARC

ANSEL
UTF-813339 /2021.
Rice, Wayne
Hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget! : 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció előadásokhoz, tanításokhoz / Wayne Rice ; [ford. Sándor Zsuzsanna] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 4. kiad. - Sárospatak ; [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86507-4-0 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 3848374]
MARC

ANSEL
UTF-813340 /2021.
Sándor Levente
   A teljesség igénye : Sándor Levente igehirdetései. - Szada : Szerző, 2020. - 127 p. ; 21 cm
Fűzött
prédikáció
252
[AN 3841635]
MARC

ANSEL
UTF-813341 /2021.
   "Sapienti sat" : tanulmánykötet, 2020-2021 / [szerk. Havassy Bálint, Nemes Gábor, Vlaj Márk] ; [közread. a] Brenner János Hittudományi Főiskola. - Győr : BJHF, [2021]. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81873-0-5 fűzött
kereszténység - tanulmánygyűjtemény
23/28 *** 082
[AN 3842212]
MARC

ANSEL
UTF-813342 /2021.
Sebők Sándor (1945-)
   Fóti keresztút : a lelkileg, testileg beteg ember keresztútja / Sebők Sándor ; kiad. a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. - 2. kiad. - Vác : Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
szenvedéstörténet - imakönyv
248.159.23 *** 243
[AN 3842361]
MARC

ANSEL
UTF-813343 /2021.
Slíz Mariann (1979-)
   Szentkultusz és személynévadás Magyarországon / Slíz Mariann. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-[168].
ISBN 978-963-277-964-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - nyelvtörténet - magyar nyelv - személynév - szent - kultusz
235.3(439)(092) *** 809.451.1-313(091) *** 394.944(439)
[AN 3841707]
MARC

ANSEL
UTF-813344 /2021.
Strobel, Lee (1952-)
The case for miracles (magyar)
   A csoda-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a természetfeletti eseményekről / Lee Strobel ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2021. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 978-963-288-635-0 fűzött : 3900,- Ft
csoda
231.73 *** 248.214
[AN 3842343]
MARC

ANSEL
UTF-813345 /2021.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Az alapvető hittan szerepe a katolikus teológiában : válogatott tanulmányok / Szilágyi Loránd. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szilágyi L., 2021. - 125 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 978-615-80786-5-8 kötött : 2500,- Ft
fundamentális teológia - katolicizmus
230.1 *** 282
[AN 3848370]
MARC

ANSEL
UTF-813346 /2021.
Takács Gábor
   "...sem gloria, sem credo..." : egyházmodernizáció és felvilágosodás : egyházreformeri célkitűzések a felvilágosodás korában / Takács Gábor. - Pécs : Meta Kv., 2021. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6223-02-9 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - modernizáció - felvilágosodás - 18. század - 19. század - püspöki körlevél
282(4)"17/18"(044.6) *** 261.6(4)"17/18"(044.6)
[AN 3842525]
MARC

ANSEL
UTF-813347 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Az aranykor hajnala / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-6-6 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3841830]
MARC

ANSEL
UTF-813348 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Ima a szerelemért / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-5-9 kötött
244
[AN 3841832]
MARC

ANSEL
UTF-813349 /2021.
   Vallis sanctorum : fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből / szerk. Dénesi Tamás ; [a mutatókat Dénesi Katalin, Dénesi Tamás és Takács Melinda kész.]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2020. - 353 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, ISSN 2560-2691 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5576-14-0 kötött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Szent Mauriciusz Monostor (Bakonybél)
Bakonybél - bencések - kolostor - templom
271.1(439-2Bakonybél) *** 726.7(439-2Bakonybél) *** 726.54(439-2Bakonybél)
[AN 3841743]
MARC

ANSEL
UTF-813350 /2021.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven church (magyar)
   Céltudatos gyülekezet : növekedés az üzenet és küldetés feláldozása nélkül / Rick Warren ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 3. kiad. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021. - 389 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80335-0-3 fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80355-0-3)
egyházközség - lelkipásztorkodás - baptista egyház
286.15 *** 253
[AN 3848451]
MARC

ANSEL
UTF-813351 /2021.
Wilkerson, David (1931-2011)
Hallowed be thy names (magyar)
   Ismerd meg nevét! / David Wilkerson ; [ford. Debreczeni Andrea]. - Budapest ; [Debrecen] : Szegletkő, 2021. - 251 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7326-2 fűzött : 1990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3842390]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

13352 /2021.
Bereczki Ildikó
   Gyermeki jogok a szülői felelősségről szóló nemzetközi magánjogi szabályozás perspektívájából / Bereczki Ildikó. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 360 p. ; 21 cm
Lezárva: 2021. jan. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-990-0 fűzött
Európai Unió - családjog - szülő-gyermek kapcsolat - gyermekvédelem - nemzetközi magánjog
316.356.2 *** 341.9 *** 347.63(4-62) *** 364.65-053.2/.6(4-62)
[AN 3841698]
MARC

ANSEL
UTF-813353 /2021.
   Civic and uncivic values in Poland : value transformation, education, and culture / ed. by Sabrina P. Ramet, Kristen Ringdal, and Katarzyna Dośpiał-Borysiak. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XV, 370 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-220-9 kötött
Lengyelország - társadalmi érték - társadalmi változás - belpolitika - kultúraszociológia - ezredforduló - 21. század
316.752(438)"199/201 *** 316.42(438)"199/201" *** 323(438)"199/201" *** 316.7(438)"199/201"
[AN 3842606]
MARC

ANSEL
UTF-813354 /2021.
   Demográfia és egészségpolitika II [elektronikus dok.] : konferenciakötet a 2018-2019. évi tusványosi, kiskunmajsai, bajai és székesfehérvári rendezvényekről / szerk. Bártfai György [et al.]. - Szöveg (epdf : 26.4 MB). - Szeged : Gerhardus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167037. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-50-9
Magyarország - demográfia - egészségpolitika - egészségügy - 21. század - elektronikus dokumentum
314(439)"201" *** 364.44(439)"201" *** 354.53(439)"201"
[AN 3844597]
MARC

ANSEL
UTF-813355 /2021.
Érdi Péter (1946-)
Ranking (magyar)
   Rangsorolás : egy össznépi társasjáték íratlan szabályai / Érdi Péter ; [ford. Boross Ottilia]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2021. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-135-5 fűzött : 3500,- Ft
társadalmi szerep - rangsor - szociálpszichológia
316.663
[AN 3842321]
MARC

ANSEL
UTF-813356 /2021.
Fülöp Anna
   A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület első tíz éve / [írta Fülöp Anna]. - Mosonszentmiklós : Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyes., [2021]. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0778-3 kötött
Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület
Mosonszentmiklós - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Mosonszentmiklós)
[AN 3842056]
MARC

ANSEL
UTF-813357 /2021.
Giomi, Fabio
   Making Muslim women European [elektronikus dok.] : voluntary associations, gender, and Islam in post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia, 1878-1941 / Fabio Giomi. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2021. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167878. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-368-8
Bosznia-Hercegovina - társadalomtörténet - nőtörténet - nők a társadalomban - iszlám - századforduló - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(497.15)"187/194" *** 316.32(497.15)"187/194" *** 297(497.15)
[AN 3849571]
MARC

ANSEL
UTF-813358 /2021.
Harford, Tim (1973-)
How to make the world add up (magyar)
   Adatdetektív : 10 egyszerű szabály, hogy ne tudjanak manipulálni / Tim Harford ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 326 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-030-9 fűzött : 3900,- Ft
információs társadalom - információs technika - médiaismeret - befolyásolás
316.774 *** 681.3.004.14 *** 316.658
[AN 3841923]
MARC

ANSEL
UTF-813359 /2021.
Hoffmann Krisztina
   Teret adni és megtartani : az Erő a változáshoz programok adaptációs lehetőségei / Hoffmann Kriszta. - Budapest : NANE Egyes., 2021. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-615-80333-4-3 fűzött
partnerbántalmazás - nők elleni erőszak - csoportterápia - útmutató
316.647.3 *** 364.65-055.2 *** 316.45(036) *** 343.54-055.2
[AN 3842757]
MARC

ANSEL
UTF-813360 /2021.
Kliems, Alfrun (1969-)
Die Underground, die Wende und die Stadt (angol)
   Underground modernity : urban poetics in East-Central Europe, pre- and post-1989 / Alfrun Kliems ; transl. by Jake Schneider. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XIII, 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 6.)
Bibliogr.: p. 289-315.
ISBN 978-963-386-397-8 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - alternatív kultúra - szubkultúra - művelődéstörténet - rendszerváltás - ezredforduló
316.723(4-11)"198/199" *** 930.85(4-11)"198/199"
[AN 3842794]
MARC

ANSEL
UTF-813361 /2021.
Morita Tsuneo (1947-)
   Political economy and the sociology of system transformation : thirty years of social change in Central Europe / Tsuneo Morita ; [... ill. by János Kass]. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 377 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 364-369.
ISBN 978-963-456-084-5 fűzött : 4200,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - társadalomtörténet - politikai szociológia - posztszocializmus - gazdasági rendszer - rendszerváltás - 21. század
316.334.3(439)"198/201" *** 338(4-11)"198/201" *** 316.334.3(4-11)"198/201"
[AN 3842048]
MARC

ANSEL
UTF-813362 /2021.
   Nem jó az embernek egyedül lennie.. : 725 idézet nőkről, férfiakról, gyerekekről, házasságról és családról / összeáll. Kiss Bernadett és Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 179 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-305-3 fűzött : 2990,- Ft
család - szülői szerep - házasság - családi nevelés - interperszonális kapcsolat - világirodalom - idézetgyűjtemény
316.37-055.53(0:82-84) *** 316.356.2(0:82-84) *** 265.5(0:82-84) *** 37.018.1(0:82-84) *** 316.472.4(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3842770]
MARC

ANSEL
UTF-813363 /2021.
Ramsden, Chloe
Say no to social media (magyar)
   Nemet mondok a közösségi oldalakra : egyszerű ötletek ahhoz, hogy ne kerüljön az online világ csapdájába / Chloe Ramsden ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-505-068-0 fűzött : 1790,- Ft
mentálhigiénia - információs társadalom - internet - negatív szociális attitűd
316.774 *** 681.3.004.14 *** 316.647 *** 613.865
[AN 3842492]
MARC

ANSEL
UTF-813364 /2021.
Shapiro, Ben (1984-)
The right side of history (magyar)
   A történelem jobb oldala : miként tette naggyá az értelem és az erkölcsi szándék a Nyugatot? / Ben Shapiro ; [ford. Morvay Péter és Morvay Szilárd]. - [Budapest] : Hetek Kv., cop. 2021. - 287 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80118-9-1 fűzött : 3990,- Ft
nyugati civilizáció - társadalmi érték - kereszténység - zsidó vallás - erkölcsfilozófia
316.752(100-15) *** 008(100-15) *** 23/28 *** 296 *** 17
[AN 3842187]
MARC

ANSEL
UTF-813365 /2021.
Soros, George (1930-)
In defense of open society (magyar)
   A nyílt társadalom védelmében [elektronikus dok.] / Soros György ; ford. Felcsuti Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165104. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-517-000-0)
társadalmi változás - pénzügyi válság - demokrácia - 21. század - elektronikus dokumentum
316.42(100)"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201" *** 321.7
[AN 3832110]
MARC

ANSEL
UTF-813366 /2021.
Szél Dávid (1981-)
   Apapara : újraválogatott nyafogások és büszkeségek / Szél Dávid ; [... ill. Láng Zsófia]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 318 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-089-7 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - apa - memoár
316.472.4 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94) *** 37.018.1-055.52-055.1(0:82-94)
[AN 3841926]
MARC

ANSEL
UTF-813367 /2021.
Tax, Meredith
A road unforeseen (magyar)
   Magányos háború : kurd nők az Iszlám Állam ellen / Meredith Tax ; fotók Joey Lawrence. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-350.
ISBN 978-963-278-635-3 fűzött : 3995,- Ft
Közel-Kelet - nők a társadalomban - kurdok - katona - 21. század
316.37-055.2(=915.7)(5-011)"201" *** 355-055.2(=915.7)"201"
[AN 3842193]
MARC

ANSEL
UTF-813368 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés V : a Magyar Népfőiskolai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2021. április 10. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-9-4 fűzött
Magyarország - határon túli magyarság - magyarság - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány
316.347(=945.11)(4-191)"199/201" *** 323.1(=945.11) *** 061.3"2021"
[AN 3842006]
MARC

ANSEL
UTF-813369 /2021.
Zsoldos Attila (1962-)
   The Árpáds and their people : an introduction to the history of Hungary from cca. 900 to 1301 / Attila Zsoldos. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. - 266 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 4.)
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-963-416-226-1 kötött
Árpád-ház
magyar történelem - társadalomtörténet - uralkodó - uralkodócsalád - honfoglalás - Árpád-kor
316.32(439)"09/12" *** 943.9"09/12"
[AN 3841694]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

13370 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Félperces mondókák 2 / Gryllus Vilmos ; rajz. Megyeri Annamária. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-862-1 kötött : 1490,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3841791]
MARC

ANSEL
UTF-813371 /2021.
Jánosi Brigitta
   Zöld mondókák / Jánosi Brigitta ; [ill. Czikkely Panni]. - [Várpalota] : Jánosi B., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-81719-2-2 kötött
magyar irodalom - mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3842133]
MARC

ANSEL
UTF-813372 /2021.
   NépmesePont Pécsett, a kultúra városában : Magyar Népmese Szakmai Nap 2018 / [tanulm. szerzői Auer Eszter ..., Varga Kitti ...] ; [kész. a ... Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület] ; [... kiad. a Pécsi Kulturális Központ ...]. - Pécs : Pécsi Kult. Közp., 2019. - [24] p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Pécsett, 2018. okt. 11-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7762-8 fűzött
folklorisztika - meseterápia - népmese
398.21.001 *** 615.851.82
[AN 3843009]
MARC

ANSEL
UTF-813373 /2021.
   NépmesePont Pécsett, a kultúra városában : Magyar Népmese Szakmai Nap 2019 / [tanulm. szerzői Jakab Csilla ..., Csorba-Simon Eszter ...] ; [kész. a ... Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület] ; [... kiad. a Pécsi Kulturális Központ ...]. - Pécs : Pécsi Kult. Közp., 2020. - [24] p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Pécsett, 2019. márc. 25-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7710-9 fűzött
folklorisztika - meseterápia - népmese
398.21.001 *** 615.851.82
[AN 3843004]
MARC

ANSEL
UTF-813374 /2021.
   Povery a Michalda dolnozemských Slovákov = Az alföldi szlovákok babonái és Michaldája / [... opätovný zvestovateľ ... Čaba 300 gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov]. - Békéščabe : Čaba 300 gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov, 2021. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1813-0 fűzött
Michalda
Alföld - néprajz - magyarországi szlovákok - néphit - babona
398.3(=854)(439.14)
[AN 3842823]
MARC

ANSEL
UTF-813375 /2021.
Steele, Philip (1948-)
Castles (magyar)
   Várak : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Philip Steele] ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-071-0 fűzött : 2590,- Ft
művelődéstörténet - vár - udvari élet - középkor - gyermekkönyv
394.012(100)"04/14"(02.053.2) *** 728.81(100)(02.053.2) *** 930.85(100)"04/14"(02.053.2)
[AN 3842580]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

13376 /2021.
Assassinations (magyar)
   Merényletek : gyilkosságok és összeesküvések, amelyek megváltoztatták a történelmet / [ford. Baló Péter]. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 129 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine plusz, ISSN 2677-1055)
ISBN 978-963-9631-54-0 fűzött : 1990,- Ft
merénylet - történeti feldolgozás
323.285(100)(091)
[AN 3841895]
MARC

ANSEL
UTF-813377 /2021.
Carlberg, Ingrid (1961-)
"Det står ett rum här och väntar på dig..." (magyar)
   Raoul Wallenberg története [elektronikus dok.] : "itt egy szoba, és rád vár..." / Ingrid Carlberg. - Szöveg (epub : 30.7 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Garam Katalin. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-069-2
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - Magyarország - diplomata - magyar történelem - zsidóság mentése - második világháború - 20. század - elektronikus dokumentum
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.13(=924)(439)"194" *** 943.9"1939/1945" *** 323.282(100)"19"
[AN 3832107]
MARC

ANSEL
UTF-813378 /2021.
Debreczeni József (1955-)
   A 2006-os ősz / Debreczeni József. - 2. kiad. - [Miskolc] : De.hukönyv Kft., 2021. - 278 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4433-8 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"2006"
[AN 3848382]
MARC

ANSEL
UTF-813379 /2021.
Draviczky Imre (1928-2006)
   Kulákok, kuláksorsok Hajdúnánáson, 1946-1956 / Draviczky Imre ; [kiad. Hajdúnánás Város Önkormányzata]. - 2. jav., bőv. kiad. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2021. - 311 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89351-7-5 fűzött
Hajdúnánás - állami terror - politikai üldözés - 1945 utáni időszak - kulák
323.282(439-2Hajdúnánás)"194/195" *** 323.325(439-2Hajdúnánás)"194/195"
[AN 3848383]
MARC

ANSEL
UTF-813380 /2021.
   Kállay Miklós, az utolsó magyar királyi miniszterelnök / [szerk. Holmár Zoltán]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2021. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 80.)
A Nyíregyházán, 2021. júl. 2-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5619-24-3 fűzött
Kállay Miklós (1887-1967)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
32(439)(092)Kállay_M. *** 943.9"192/194"
[AN 3842900]
MARC

ANSEL
UTF-813381 /2021.
Losoncz Miklós (1954-)
   Brexit [elektronikus dok.] : ugrás az ismeretlenbe / Losoncz Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-517-000-0)
Európai Unió - Nagy-Britannia - külpolitika - nemzetközi együttműködés - elektronikus dokumentum
327(410)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3832098]
MARC

ANSEL
UTF-813382 /2021.
Magyar Bálint (1952-)
A posztkommunista rendszerek anatómiája (angol)
   The anatomy of post-communist regimes : a conceptual framework / Bálint Magyar and Bálint Madlovics. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020. - XXV, 808 p. : ill. ; 28 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 741-794.
ISBN 978-963-386-371-8 kötött
ISBN 978-963-386-393-0 fűzött
Közép-Európa - politikatörténet - demokrácia - társadalmi változás - gazdaságtan - tranzitológia - posztszocialista ország - ezredforduló - 21. század
321.7(4-11)"199/201" *** 316.42(4-11)"199/201" *** 330.342(4-11)"199/201"
[AN 3842610]
MARC

ANSEL
UTF-813383 /2021.
Poinssot, Amélie
Dans la tête de Viktor Orbán (magyar)
   Orbán Viktor fejében [elektronikus dok.] / Amélie Poinssot ; ford. Mihancsik Zsófia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-114-9
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - belpolitika - külpolitika - miniszterelnök - politikus - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
323(439)"198/201" *** 32(439)(092)Orbán_V. *** 327(439)"198/201"
[AN 3831902]
MARC

ANSEL
UTF-813384 /2021.
Sarfatti, Margherita Grassini (1880-1961)
Dux (magyar)
   Mussolini élete / M. G. Sarfatti ; [előszóval ell. B. Mussolini] ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [a tanulmányt írta Bíró-Balogh Tamás]. - Budapest : Európa, 2021. - 393, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-432-0 kötött : 4599,- Ft
Mussolini, Benito (1883-1945)
Olaszország - politikus - miniszterelnök - történelem - fasizmus - két világháború közötti időszak
32(45)(092)Mussolini,_B. *** 945"192" *** 321.64(45)"192"
[AN 3842059]
MARC

ANSEL
UTF-813385 /2021.
   Szuverenitáskutatás / Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.). - Budapest : Gondolat, 2020. - 227 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 43.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-827-7 fűzött
Magyarország - jogtörténet - államelmélet - szuverenitás - kiegyezés kora - esettanulmány
321.011 *** 34(100)(091) *** 34(439)"185/186"
[AN 3842677]
MARC

ANSEL
UTF-813386 /2021.
   Változó világrend [elektronikus dok.] : a bizonytalanság kora a nemzetközi politikában / szerk. és összeáll. Ágh Attila és Káncz Csaba. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-153-8
Európai Unió - Magyarország - világpolitika - külkapcsolat - 21. század - elektronikus dokumentum
327(4-62)"20" *** 327(100)"20"
[AN 3830195]
MARC

ANSEL
UTF-813387 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés VI : a Magyar Népfőiskolai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2021. május 15. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 147 p. : ill., színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81880-0-5 fűzött
Magyarország - magyarság - határon túli magyarság - állam és egyház viszonya - külpolitika - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány
327(439)"20" *** 323.1(=945.11) *** 322(439) *** 061.3"2021"
[AN 3842009]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

13388 /2021.
Baráth Magdolna (1964-)
   A Rákosi-korról, 1949-1956 / Baráth Magdolna, Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2021. - 307 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-963-338-106-9 fűzött : 2600,- Ft
1940-es évek - magyar történelem - Rákosi-korszak
943.9"1949/156"
[AN 3842051]
MARC

ANSEL
UTF-813389 /2021.
   Battling over the Balkans : historiographical questions and controversies / ed. by John R. Lampe and Constantin Iordachi. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - X, 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-325-1 kötött
Balkán - történelem - 19. század - 20. század
949.7"18/19"
[AN 3842604]
MARC

ANSEL
UTF-813390 /2021.
Bereznay András
A cigányság történetének atlasza (angol)
   Historical atlas of the Gypsies : Romani history in maps / András Bereznay ; [publ. by the] ... Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2021. - 129 p. : ill., színes, térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 116-121.
ISBN 978-615-6284-10-5 kötött : 8900,- Ft
nemzettörténelem - cigányság - történelmi atlasz
930.8(=914.99)(084.4)
[AN 3842637]
MARC

ANSEL
UTF-813391 /2021.
Bereznay András
Erdély történetének atlasza (angol)
   Historical atlas of Transylvania / András Bereznay ; [publ. by the] ... Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2021. - 250 p. : ill., színes, térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 234-239.
ISBN 978-615-6284-11-2 kötött : 11900,- Ft
Erdély - magyar történelem - történelmi atlasz
943.921 *** 912(439.21)
[AN 3842644]
MARC

ANSEL
UTF-813392 /2021.
   Between empires, beyond borders : the late Ottoman Empire and the early republican era through the lens of the Köpe family / ed. by Gábor Fodor. - Budapest : Research Centre for the Humanities ; [İstanbul] : Hung. Cultural Centre of Istanbul : SALT, 2020. - 205 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
Megj. az Isztambulban, 2020. szept. 15 - 2021. márc. 14. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-230-8 kötött
Oszmán-török Birodalom - Törökország - Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - családtörténet - művelődéstörténet - külkapcsolat - 19. század - 20. század
930.85(=945.11)(560) *** 929.52(560)Köpe *** 956.0"18/19" *** 327(436/439)
[AN 3841982]
MARC

ANSEL
UTF-813393 /2021.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   Magyar politikusok az iskolapadban / Csiffáry Gabriella. - Budapest : Corvina, 2021. - 494, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6738-6 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - politikus - történelmi személy - iskolai végzettség - történelmi forrás
943.9(092)(093) *** 32(439)(092)(093) *** 316.344.3
[AN 3842577]
MARC

ANSEL
UTF-813394 /2021.
Dargie, Richard (1955-)
Hitler's last day (magyar)
   Hitler utolsó napja [elektronikus dok.] : a végső órák története / Richard Dargie ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - államfő - második világháború - elektronikus dokumentum
943.0"1945" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 3837729]
MARC

ANSEL
UTF-813395 /2021.
   Early Ottoman military and administrative order in the Balkans : a muster roll of the voynuk corps (Defter-i esâmî-i voynugân) in the Western Balkans from 1487 / text and index Evgeni Radushev, Göksel Baş. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. - 326 p. : ill. ; 25 cm + térk. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-232-2 kötött
Oszmán-török Birodalom - Rumélia - Balkán - történelem - hadtörténet - katonai egység története - haderő - 15. század - jegyzék - történelmi forrás
956.0"14"(093) *** 355.3(560)"14"(093) *** 355.486(497)(=00)"14"(093)
[AN 3841696]
MARC

ANSEL
UTF-813396 /2021.
Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak (magyar)
   A forgotten Hungarian royal dynasty: the Szapolyais / ed. by Pál Fodor and Szabolcs Varga ; [transl. ... by Gabriella Herczegh]. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. - 362 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mohács, 1526-2026, ISSN 2676-895X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-236-0 kötött
Szapolyai család
Magyarország - magyar történelem - 16. század - uralkodócsalád - családtörténet
943.9"15" *** 929.52(439)Szapolyai
[AN 3841717]
MARC

ANSEL
UTF-813397 /2021.
Elmer István (1952-)
   Akit meggyfakirálynak neveztek : egy családi vállalkozás történetének száz éve / írta Elmer István ; szerk. Morvay Levente ; [kiad. a Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány]. - Budapest : Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány, cop. 2021. - 199, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-615-01-0832-2 kötött
Oltósy család
Magyarország - családtörténet - ipartörténet - faipar - 19. század - 20. század
929.52(439)Oltósy *** 674.5(439)(091)
[AN 3842089]
MARC

ANSEL
UTF-813398 /2021.
   Évezredek a Közép-Tisza mentén : kapcsolatok és hálózatok : [a 2019. október 17-18 elhangzott "Évezredek a Közép-Tisza mentén: kapcsolatok és hálózatok" című konferencia előadásaiból] / szerk. F. Kovács Péter, Kelemen Angéla, Tárnoki Judit. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - 266 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Szolnoki régészeti tanulmányok, ISSN 2560-1113 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6161-05-5 fűzött
Alföld - Közép-Tisza-síkság - régészet - történeti földrajz - közlekedéstörténet - vízi közlekedés
904(439Közép-Tiszavidék) *** 904(439.14) *** 911.3(439Közép-Tiszavidék) *** 656.62(439)(282.243.742)(091)
[AN 3842668]
MARC

ANSEL
UTF-813399 /2021.
   "Fogadd a koronát..." : ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók / szerk. Glässer Norbert [et al.]. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2021. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-797-0 fűzött
Károly (Magyarország: király), IV., Boldog (1887-1922)
Habsburg-ház
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - magyar történelem - uralkodó - koronázás - uralkodócsalád - művelődéstörténet - első világháború
929.52(436)Habsburg"17/19" *** 943.9(092)Károly,_IV. *** 342.511.2(439)"1916" *** 342.53(439)"1916" *** 943.9"191" *** 930.85(436/439)
[AN 3842269]
MARC

ANSEL
UTF-813400 /2021.
Gál Judit
Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban (angol)
   Dalmatia and the exercise of royal authority in the Árpád-Era Kingdom of Hungary / Judit Gál ; [transl. by Jason Vincz]. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. - 228 p. : ill., színes, térk. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 3.)
Bibliogr.: p. 177-194.
ISBN 978-963-416-227-8 kötött
történelem - magyar történelem - egyházpolitika - államhatalom - Árpád-kor
943.924"10/12" *** 943.9"10/12" *** 322(439.24)"10/12" *** 342.5(439.24)"10/12"
[AN 3841692]
MARC

ANSEL
UTF-813401 /2021.
Jóna Imre László
   Fejezetek Tatabánya város elődközségeinek - Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya - életéből, képviselőtestületi munkájáról a várossá egyesítés előtt, 1944-1947 / írta és szerk. Jóna Imre László ; kiad. Tatabánya Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Tatabánya : Német Nemzetiségi Önkormányzat, [2021]. - 423 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1570-2 kötött
Tatabánya - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.9-2Tatabánya"194"(093)
[AN 3841812]
MARC

ANSEL
UTF-813402 /2021.
Kadarkai Endre (1985-)
   Világtalálkozó : interjúk / Kadarkai Endre. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 385, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-648-0 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3842225]
MARC

ANSEL
UTF-813403 /2021.
Karig Sára (1914-1999)
   A szerencse lánya [elektronikus dok.] : életútinterjú / Karig Sára ; kész. Bakonyi Éva ; sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Schmal Alexandra. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3914-4
Karig Sára (1914-1999)
Magyarország - író - magyar történelem - 20. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
943.9"19"(047.53) *** 894.511(092)Karig_S.(047.53)
[AN 3829822]
MARC

ANSEL
UTF-813404 /2021.
Lehota József (1949-)
   Isca, Izca, Iszka története a honfoglalás előtti időszakban : Kr.e. 13. századtól Kr.u. 900-ig / írta Lehota József. - Iszka/Isca ; Gödöllő : [Lehota J.], 2021. - 83 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-83.
ISBN 978-615-01-1783-6 fűzött
Kárpát-medence - Iszkaszentgyörgy - őstörténet - helytörténet - honfoglalás előtti kor
943.9-2Iszkaszentgyörgy *** 930.8(=00)(4-191)
[AN 3841756]
MARC

ANSEL
UTF-813405 /2021.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi a felvilágosodás korából / Lőrinc László ; [ill. Rátkai Kornél]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 157 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-801-3 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - humor - ifjúsági könyv
930.85(439)"17/182"(02.053.2) *** 943.9"17/182"(02.053.2) *** 930.85(439)"17/182"(0:82-7)
[AN 3842766]
MARC

ANSEL
UTF-813406 /2021.
   Mordortól Mohácsig : a mohácsi csatatáj történeti földrajzi kutatása / szerk. Pap Norbert. - Budapest : BTK, 2020. - 349 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Mohács, 1526-2026, ISSN 2676-895X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-225-4 kötött : 3800,- Ft
Mohács - történeti földrajz - régészet - Mohácsi csata
904(439-2Mohács) *** 911.3(439-2Mohács) *** 355.48(439)"1526"
[AN 3841879]
MARC

ANSEL
UTF-813407 /2021.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
A halandó múzsa (új kiadása)
   Csinszka, a halandó múzsa [elektronikus dok.] : Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese / Rockenbauer Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5761-44-7
Boncza Berta (1894-1934)
Ady Endre (1877-1919)
Babits Mihály (1883-1941)
Márffy Ödön (1878-1959)
Magyarország - híres ember - író - festőművész - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(439)Boncza_B. *** 75(439)(092)Márffy_Ö. *** 894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Boncza_B.
[AN 3830215]
MARC

ANSEL
UTF-813408 /2021.
Steele, Philip (1948-)
Vikings (magyar)
   Vikingek : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Philip Steele] ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-072-7 fűzött : 2590,- Ft
normannok - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(368)(02.053.2)
[AN 3842582]
MARC

ANSEL
UTF-813409 /2021.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak V / Szarvas István. - [Budapest] : Szarvas I., [2021]. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1785-0 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 929(100)(047.53)
[AN 3842499]
MARC

ANSEL
UTF-813410 /2021.
   Szegedi Történészhallgatók Egyesületének harmadik konferenciája [elektronikus dok.] : absztraktkötet / szerk. Bessenyei Vanda [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021
Főcím a címképernyőről. - Az online konferenciát 2021. ápr. 8-9. között rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165081. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6060-40-2
világtörténelem - magyar történelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
930.9 *** 943.9 *** 061.3"2021"
[AN 3831896]
MARC

ANSEL
UTF-813411 /2021.
Szelim (Oszmán Birodalom: szultán), I. (1470-1520)
   The Persian dīvān of Yavuz Sulṭān Selīm : a critical edition / [ed.] Benedek Péri. - Budapest : ELKH Research Centre for the Humanities, 2021. - 400 p. ; 26 cm. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
A versek perzsa nyelven, a bev. és a jegyzetek angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-256-8 kötött
Oszmán-török Birodalom - perzsa irodalom - író - uralkodó - 16. század - vers - kritikai kiadás
956.0(092)Szelim,_I. *** 891.5(560)(092)Szelim *** 891.5-14(560)
[AN 3841693]
MARC

ANSEL
UTF-813412 /2021.
Szénási Sándor (1953-)
   Szabadság, elvtársak! [elektronikus dok.] : 30 éves a rendszerváltás / Szénási Sándor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166496. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-116-3
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - híres ember - interjú - rádióműsorszám - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 323(439)"198/199"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3840741]
MARC

ANSEL
UTF-813413 /2021.
   Szent László emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András] ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81694-5-5 kötött : 4998,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
uralkodó - szent - magyar történelem - kultusz - művelődéstörténet - 11. század - középkor
943.9(092)László,_I. *** 930.85(439)"10" *** 943.9"10" *** 394.944(439) *** 235.3(092)László,_I.
[AN 3842335]
MARC

ANSEL
UTF-813414 /2021.
Szentpály-Juhász Miklós
   A Budavári Palotanegyed története / [... írták Szentpály-Juhász Miklós, Zsiga Henrik]. - Budapest : [Várkapitányság Nonprofit Zrt.], 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt.
ISBN 978-615-81603-6-0 fűzött : 4900,- Ft
Budapest. Vár - helytörténet - album
943.9-2Bp.I.(084.1)
[AN 3841724]
MARC

ANSEL
UTF-813415 /2021.
Takács Ádám (1970-)
   A történelem igézete : előadások a múlt, a tudás és az alkotás kapcsolatáról / Takács Ádám. - [Budapest] : Budapesti Metropolitan Egy., 2021. - 255 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Metu teória, ISSN 2786-1139)
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 978-615-5459-08-5 fűzött
történetfilozófia - történettudomány - előadóbeszéd
930.1(042)
[AN 3842853]
MARC

ANSEL
UTF-813416 /2021.
   Új nemzedék : a Szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére / szerk. Bíró Gyöngyvér, Pintér-Nagy Katalin, Szebenyi Tamás. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2020. - 439 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-733-8 kötött
Magyarország - régészet - emlékkönyv
904(439)
[AN 3842258]
MARC

ANSEL
UTF-813417 /2021.
   Úton : menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után / szerk. Ablonczy Balázs. - Budapest : BTK TTI, 2020. - 188 p. : ill. ; 25 cm. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 7.). (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-229-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - magyar történelem - társadalomtörténet - menekültügy - határon túli magyarság - migráció - trianoni békeszerződés - első világháború - Horthy-korszak
943.9"191/192" *** 325.254.4(439)"191/192" *** 341.382"1920" *** 316.32(439)"191/192" *** 325.1(4-191)"192"
[AN 3841716]
MARC

ANSEL
UTF-813418 /2021.
Vizsy Ferenc (1953-)
   Még mindig karanténban a város : Mosonmagyaróvár mindennapjai a koronavírus-járvány idején, 2020 - második hullám / Vizsy Ferenc. - [Győr] : Palatia, cop. 2021. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5904-34-9 fűzött : 2000,- Ft
Mosonmagyaróvár - helyi társadalom - hétköznapi élet - világjárvány - 21. század - interjú
929(439-2Mosonmagyaróvár)"202"(047.53) *** 616.98(100)"202"
[AN 3842209]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

13419 /2021.
Barsi Ernő
   Győr 750 / [írta Barsi Ernő]. - Győr : Győr+ Média Zrt., 2021. - 200 p. : ill., részben színes ; 24x31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-01-0911-4 kötött
Győr - helyismeret - képzőművész - 21. század
908.439-2Győr *** 73/76(439-2Győr)"200/201"
[AN 3842351]
MARC

ANSEL
UTF-813420 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest környéke / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 296, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 6.)
ISBN 978-963-486-791-3 kötött : 4999,- Ft
Budapest - Pest megye - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 908.439.153(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3842556]
MARC

ANSEL
UTF-813421 /2021.
Czvikovszky Tamás
   Győri utcák könyve / Czvikovszky Tamás. - Győr : Győr+ Média Zrt., 2021. - 150 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-615-01-1266-4 kötött
Győr - helyismeret - utcanév - művelődéstörténet - névtár
908.439-2Győr *** 809.451.1-311.154(439-2Pécs) *** 930.85(439-2Győr)
[AN 3842206]
MARC

ANSEL
UTF-813422 /2021.
Kertész Gábor
   Bolyongók : Magyarország nyomában / írta, fotózta Kertész Gábor, Kertész-Balázs Nikoletta Tímea. - Kecskemét : Tax & Bell Hungary Bt., 2021. - 159, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1634-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
908.439 *** 930.85(439)
[AN 3843303]
MARC

ANSEL
UTF-813423 /2021.
Kurucsai Pál
   Bácsbokodi múltidéző / Kurucsai Pál. - Bácsbokod : [Bácsbokodi Hagyományőrző Egyes.], 2020-. - 30 cm
Közread. a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület
Bácsbokod - helyismeret
908.439-2Bácsbokod
[AN 3841825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fotográfiák, képeslapok, feljegyzések a 19. század végétől a 20. század közepéig. - 2020. - 250 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-00-9382-6 kötött
Bácsbokod - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
908.439-2Bácsbokod(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3841826] MARC

ANSEL
UTF-813424 /2021.
Nagy Károly (1932-)
   Levelek Kínából / Nagy Károly. - [Budapest] : VVMA, 2021. - 248 p. : ill. ; 20 cm. - (Változó világ extra, ISSN 2560-2160 ; 11.)
ISBN 978-615-5179-25-9 fűzött : 3900,- Ft
Kína - Tibet - helyismeret
908.510 *** 908.515
[AN 3842802]
MARC

ANSEL
UTF-813425 /2021.
Orbánné Horváth Márta (1942-)
   Győri képeskönyv : emlékművek, köztéri képzőművészeti alkotások, táblák / Orbánné Horváth Márta, Galambos Krisztina, Szabó Béla ; [közread. a] Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2021. - 426 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2021. febr. 28. - Bibliogr.: p. 369-398.
ISBN 978-615-6090-01-0 kötött
Győr - helyismeret - építészet - képzőművészet
908.439-2Győr(084.1) *** 72(439-2Győr) *** 73/76(439-2Győr)
[AN 3842345]
MARC

ANSEL
UTF-813426 /2021.
   Retró Budapest / [ill. Kerekes Kata]. - Budapest : Sétapálca Kft., [2021]. - 40 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Útmutató autós rejtvényfüzet felfedezőknek, ISSN 2786-2224 ; 1.)
ISBN 978-615-01-2041-6 fűzött : 3300,- Ft
Budapest - helyismeret - rejtvény
908.439-2Bp. *** 793.7
[AN 3842699]
MARC

ANSEL
UTF-813427 /2021.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Hampstead [elektronikus dok.] : London romantikus művésznegyede / Sárközi Mátyás. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Érzelmes utazások, ISSN 2732-1266)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-121-7
London - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.410-2London
[AN 3830263]
MARC

ANSEL
UTF-813428 /2021.
Sediánszky Nóra (1970-)
   Ezerarcú Sopron : a hűség városa / Sediánszky Nóra. - [Budapest] : Saxum, 2021. - 158 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-289-7 fűzött : 2980,- Ft : 8,5 EUR
Sopron - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.439-2Sopron(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3841778]
MARC

ANSEL
UTF-813429 /2021.
Soltész Béla (1981-)
   Eldorádótól az Antillákig [elektronikus dok.] / Soltész Béla. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-122-4
Latin-Amerika - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.8(=6)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3830251]
MARC

ANSEL
UTF-813430 /2021.
   Szívünk csücske Dörgicse : értékeinkre hangolódva / [szerk. Pető Piroska] ; [kiad. Dörgicse Község Önkormányzata]. - Dörgicse : Önkormányzat, 2021. - 184 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-01-1891-8 kötött
Dörgicse - helyismeret - album
908.439-2Dörgicse(084.1)
[AN 3842072]
MARC

ANSEL
UTF-813431 /2021.
   Voltunk... leszünk! : jubileumi emlékkönyv a Győri Erdélyi Kör fennállásának 30. évfordulójára / [szerk. Turóczi Ágnes, Szőcs Zsuzsanna, Pintye Tamás]. - Győr : Győri Erdélyi Kör Egyes., 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Győri Erdélyi Kör Egyesület
Erdély - Győr - helyismeret - egyesület
908.498.4 *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3842183]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

13432 /2021.
Cieger András (1973-)
   A magyar országgyűlés a dualizmus korában / Cieger András. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 2 db ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
A 2. köt. szerzője Tóth-Barbalics Veronika
ISBN 978-615-5948-47-3
Magyarország - politikatörténet - parlamentarizmus - országgyűlés - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
342.53(439)"186/191" *** 328(439)"186/191"
[AN 3841782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A képviselőház, 1865-1918. - 460 p. : ill.
Bibliogr.: p. 443-450.
ISBN 978-615-5948-48-0 kötött
Magyarország - politikatörténet - parlamentarizmus - országgyűlés - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
342.53(439)"186/191" *** 328(439)"186/191"
[AN 3841784] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A főrendiház, 1865-1918. - 363 p. : ill.
Bibliogr.: p. 337-353.
ISBN 978-615-5948-49-7 kötött
Magyarország - politikatörténet - parlamentarizmus - felsőház - arisztokrácia - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
328(439)"186/191" *** 316.343.322(439)"186/191" *** 342.531(439)"186/191"
[AN 3841785] MARC

ANSEL
UTF-813433 /2021.
Escobar, Roberto Sendoya
Son of Escobar (magyar)
   Escobar fia / Roberto Sendoya Escobar ; [ford. Lukács Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-021-4 fűzött : 3999,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94)
[AN 3842719]
MARC

ANSEL
UTF-813434 /2021.
Fairweather, Jack (1978-)
The volunteer (magyar)
   Az önkéntes / Jack Fairweather ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 527 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Bibliogr.
ISBN 978-963-499-276-9 fűzött : 4299,- Ft
Pilecki, Witold (1901-1948)
Oświęcim - Lengyelország - koncentrációs tábor - holokauszt - ellenállási mozgalom - katonatiszt - amerikai angol irodalom - második világháború - 20. század - dokumentumregény
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31) *** 355(438)(092)Pilecki,_W.(0:82-31) *** 323.26(438)"194"(0:82-31)
[AN 3842177]
MARC

ANSEL
UTF-813435 /2021.
Glavanits Judit (1981-)
   Közbeszerzés a 21. század szolgálatában / Glavanits Judit ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2020]. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2020. okt. - Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 978-615-5776-55-7 kötött
közbeszerzés - jogi szabályozás - összehasonlító jog - 21. század
351.712.2(100)"201" *** 340.5
[AN 3842996]
MARC

ANSEL
UTF-813436 /2021.
Hajdu Imre (1947-)
   Mayer főjegyző úr : képzelt interjú egy hiteles emlékirat alapján / Hajdu Imre. - Mezőkövesd ; Bogács ; [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2021. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5172-19-9 fűzött : 3000,- Ft
Mayer Alajos (1898-1993)
Bogács - jegyző - helytörténet - 20. század - életrajz
347.961(439-2Bogács)(092)Mayer_A. *** 943.9-2Bogács
[AN 3842857]
MARC

ANSEL
UTF-813437 /2021.
Hill, Jess
See what you made me do (magyar)
   Mert kihozod belőlem az állatot / Jess Hill ; [ford. Dobos Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 462, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-984-0 fűzött : 4499,- Ft
családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - partnerbántalmazás
343.54-055.2 *** 343.54 *** 316.647.3
[AN 3841802]
MARC

ANSEL
UTF-813438 /2021.
Leuthner, Roman (1958-)
Nackt duschen streng verboten (magyar)
   Meztelenül zuhanyozni szigorúan tilos! : a világ legbolondabb törvényei / Roman Leuthner ; [ford. Sulányi Péter]. - [Budapest] : Magistra, 2021. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80791-5-0 fűzött : 2490,- Ft
jogtörténet - művelődéstörténet - kuriózum
34(100)(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3842653]
MARC

ANSEL
UTF-813439 /2021.
Máthé Gábor (1941-)
   Közép-Európa újkori születése : a magyar közjog elemi forrásai, 16-20. század = Geburt Mitteleuropas in der Neuzeit : elementare Quellen des ungarischen Staatsrechts vom 16. bis 20. Jahrhundert / Máthé Gábor. - Budapest : Gondolat, 2021. - [2], 223 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 51.). (Jogtörténet, ISSN 1218-3814)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-556-149-0 kötött
Habsburg Birodalom - Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - közjog - jogtörténet - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
342(439)"15/19"(094) *** 342(436/439)(091)(093) *** 342(436)(091)(093)
[AN 3842672]
MARC

ANSEL
UTF-813440 /2021.
Molnár István
   Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak / Molnár István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Danubia, 2021. - 589, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0656-4 fűzött
jog - vállalkozásismeret
34(439)(075.8) *** 658.1(439)(075.8)
[AN 3848353]
MARC

ANSEL
UTF-813441 /2021.
Nagy Antal (1934-)
   A dolgozó népet szolgálom / Nagy Antal. - [Hédervár] : Publio, 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-443-818-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - rendőrtiszt - állambiztonság - Kádár-korszak - memoár
351.74(439)(092)(0:82-94) *** 355.40(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 3842058]
MARC

ANSEL
UTF-813442 /2021.
Neville, Richard
On the trail of the serpent (magyar)
   A kígyó : Charles Sobhraj élete és bűnei / Richard Neville, Julie Clarke ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 419 p., [4] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-122-0 fűzött : 3990,- Ft
Sobhraj, Charles (1944-)
bűnöző - ausztrál irodalom - 20. század - 21. század - életrajzi regény - dokumentumregény
343.919(100)(092)Sobhraj,_Ch.(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3842352]
MARC

ANSEL
UTF-813443 /2021.
Odze György (1949-)
   Túszdráma a fedélzeten [elektronikus dok.] : Varsó, 1982 : megtörtént események alapján / Odze György. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-115-6
Lengyelország - Magyarország - magyar irodalom - túszszedés - híres bűneset - légi közlekedés - 1980-as évek - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.43(438-2Varsó)"198"(0:82-31) *** 343.919(438)"198"(0:82-31) *** 894.511-31 *** 656.7(439)
[AN 3840738]
MARC

ANSEL
UTF-813444 /2021.
Stipta István (1952-)
   A magyar történelmi alkotmány és a hazai közjogi-közigazgatási jogvédelem / Stipta István. - Budapest : Gondolat, 2020. - 282 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265). (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 44.)
Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 978-963-693-833-8 fűzött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - közigazgatási jog - 19. század
342.9(439)"184/188" *** 342.4(439)"184/188"
[AN 3842684]
MARC

ANSEL
UTF-813445 /2021.
Szamkó Józsefné
   A vagyongazdálkodás szabályai a központi költségvetési szerveknél és az önkormányzatoknál / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2021. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-609-2 fűzött
Magyarország - önkormányzati vagyonkezelés - állami vagyonkezelés
351.711(439) *** 352.073.5(439)
[AN 3842065]
MARC

ANSEL
UTF-813446 /2021.
   Viginti quinque annis. - Budapest : Pázmány Press, 2020-. - 25 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-308-409-0
jogtudomány
34
[AN 3842972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében / El Beheiri Nadja és Szabó István szerk. - 2020. - 548 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-408-3 kötött
jogtörténet - római jog - emlékkönyv
34(100)(091) *** 34(37)
[AN 3842974] MARC

ANSEL
UTF-813447 /2021.
   'Vis unita fortior' : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Kurunczi Gábor, Pogácsás Anett, Varga Ádám. - Budapest : Pázmány Press, 2021. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-410-6 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3842993]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13448 /2021.
Bedécs Gyula (1939-)
   Első világháborús magyar katonatemetők : az Isonzó Baráti Kör története és a "guruló továbbképzések" / Bedécs Gyula. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 83 p. : ill. ; 15x18 cm
ISBN 978-615-5753-71-8 fűzött : 1918,- Ft
Isonzó Baráti Kör
Közép-Európa - Magyarország - katonasír - temető - hősi halott - első világháború - emlékműavatás
355.293(439)"1914/1918" *** 726.825(4-11) *** 718(4-11)
[AN 3842038]
MARC

ANSEL
UTF-813449 /2021.
Krámli Mihály (1971-)
   Austro - Hungarian battleships and battleship designs, 1904-1914 / Mihály Krámli. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021. - 195 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-615-6060-43-3 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajó - haditengerészet - századforduló
623.82(436/439)"190/191" *** 359(436/439)"190/191"
[AN 3841408]
MARC

ANSEL
UTF-813450 /2021.
Mementá prvej svetovej vojny (magyar)
   Az első világháború emlékeztetői : hadisírok a Felvidéken / [... szerk. Németh István] ; [ford. Anna Šimkuličová, Anna Szabados, József Tyukodi] ; [kiad. a Krajczáros Alapítvány]. - [Székesfehérvár] : Krajczáros Alapítvány, [2014]-2021. - 3 db ; 24 cm
A kötetek nem számsorrendben jelentek meg. - A 2. kötetet ford. Tyukody József, a 3. kötetet ford. Tyukody József és Szabados Anna
Fűzött
Magyarország - Felvidék - katonasír - első világháború - temető - hadtörténet
355.48(439)"1914/1918" *** 726.825(437.6) *** 718(437.6)
[AN 3575764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Mezőlaborc és Homonna járások temetői. - 2021. - 207 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-1514-6
Magyarország - Felvidék - Homonnai járás - Mezőlaborci járás (Szlovákia) - katonasír - temető - hadtörténet - első világháború
718(437.6) *** 726.825(437.6) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3843062] MARC

ANSEL
UTF-813451 /2021.
   A nagy háború Győrhöz köthető emlékei a Doberdótól Galíciáig / [összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné Katona Zsuzsa] ; [Győr Megyei Jogú Város kiadványa]. - Győr : [Önkormányzat], 2021. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1208-4 fűzött
Magyarország - Olaszország - Győr - Közép-Európa - hadtörténet - első világháború - emlékmű
355.48(45)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 725.94(4-11) *** 355.48(439-2Győr)"1914/1918"
[AN 3842216]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

13452 /2021.
Nagy Péter
   Happy change! : szervezeti változtatás CELP-M kódolással / Nagy Péter ; [rajzok Nagy Izabella] ; [közread. a] Konett Team. - Budapest : Konett Team, 2021. - 119 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2006-5 fűzött
szervezeti változás - változásmenedzsment - vállalatirányítás
65.014 *** 658.1.016.7 *** 658.1.012.4
[AN 3842985]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13453 /2021.
   Adó 2021 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2021. - 554 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2021. jan. 31.
ISBN 978-615-5249-82-2 fűzött
Magyarország - adóügy - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3842075]
MARC

ANSEL
UTF-813454 /2021.
   Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez = Fontes ad rem mercatoriam Regni Hungariae pertinentes / szerk. és a történeti jegyzeteket kész. Weisz Boglárka ; az okleveleket kiadásra előkész. Bácsatyai Dániel [et al.]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2020-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Magyarország - gazdaságtörténet - kereskedelem - középkor - levéltári irat - oklevél - történelmi forrás
338(091)(439)"10/14"(093) *** 339(439)"10/14"(093) *** 930.253(439)
[AN 3841708]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Belkereskedelem, 1192-1437 = De commerciis domesticis, 1192-1437. - 2020. - 453 p.
A források latin és német nyelven, magyar nyelvű összefoglalással. - Bibliogr.: p. 404-417.
ISBN 978-963-416-235-3 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - belkereskedelem - középkor - levéltári irat - történelmi forrás - oklevél
338(091)(439)"11/14"(093) *** 339.3(439)"11/14"(093) *** 930.253(439)
[AN 3841714] MARC

ANSEL
UTF-813455 /2021.
Gordienko, Natalia
Bolʹšaâ kniga professij (magyar)
   Foglalkozások nagy könyve : mi leszel, ha nagy leszel? / Natalia és Sergey Gordienko ; [ford. Kis Orsolya]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-775-3 kötött : 3999,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv
331.54(02.053.2)
[AN 3842082]
MARC

ANSEL
UTF-813456 /2021.
   Információs kiadvány a "Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a "B" Bányászat, kőfejtés ágazatban" című projektről, GINOP 5.3.5.18-2019-00125 / [... kiad. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete]. - Budapest : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2021. - 60 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80901-3-1 fűzött
Észak-Magyarország - munkaerőpiac - szerkezetátalakítás - ásványbányászat - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
331.5(439)"201" *** 330.341.4 *** 622.3(439.13)
[AN 3842106]
MARC

ANSEL
UTF-813457 /2021.
Lukács Eszter
   China - Hungary relations: economic policy and higher education / Eszter Lukács, Katalin Völgyi. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2021. - 158 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 137-158.
ISBN 978-615-5776-57-1 kötött
Magyarország - Kína - gazdaságpolitika - gazdasági kapcsolat - külgazdaság - felsőoktatás - 21. század
339.5(510)"201" *** 339.5(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 378(439)"201"
[AN 3842995]
MARC

ANSEL
UTF-813458 /2021.
Mellár Tamás (1954-)
   A nagy magyar válságkezelés [elektronikus dok.] : gyorsjelentés az Orbán-kormány 2020-as gazdaságpolitikájáról / Mellár Tamás. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-216-0
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(439)"201" *** 338.124.4(100)"202"
[AN 3830191]
MARC

ANSEL
UTF-813459 /2021.
Molenaar, Cor (1949-)
The end of competition (magyar)
   A verseny vége : a hálózati gazdaság hatása / Cor Molenaar ; [ford. Máté Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 243 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-067-4 fűzött : 3499,- Ft
világgazdaság - információs társadalom - információs technika - globalizáció
339.9 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3841643]
MARC

ANSEL
UTF-813460 /2021.
   "Mutasd meg magad" : kézművesség ápolása és fejlesztése, tapasztalatok átadása generációk között / [közread. a] Győri Ipartestület. - Győr : Győri Ipartest., 2021. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1874-1 fűzött
Győr - iparművészet - díszítőművészet - kézműipar - önképzőkör
334.712 *** 7.031.4 *** 374.1(439-2Győr) *** 745(439-2Győr)(092)
[AN 3842186]
MARC

ANSEL
UTF-813461 /2021.
Oblath Gábor (1952-)
   Külkereskedelmi cserearányok, bruttó hazai reáljövedelem és bruttó hazai termék: változások és szintek nemzetközi összehasonlításban : az Európai Unió tagországainak tapasztalatai 1995 és 2017 között - magyarországi tanulságokkal / kész. Oblath Gábor. - Budapest : Kopint-Tárki, 2019. - 65 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki műhelytanulmányok, ISSN 2559-9399 ; 54.)
Bibliogr.: p. 49-51.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7260)
Közép-Európa - GDP - gazdasági fejlődés - árindex - külkereskedelem - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
338.57 *** 330.34(4-11)"199/201"(083.41) *** 330.55(4-11)"199/201"(083.41) *** 339.5(4-11)"199/201"(083.41)
[AN 3841722]
MARC

ANSEL
UTF-813462 /2021.
   Vállalkozások, kockázatok : összegyűjtött dolgozatok / szerk. Farkas Szilveszter ; [közread. a PMS 2000 Mérnöki Társaság]. - Győr : PMS 2000 Mérnöki Társ., 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. Szabó József 70. születésnapjára. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1630-3 fűzött
vállalkozásismeret - személyi bibliográfia - emlékkönyv
658.1 *** 012Szabó_József
[AN 3842362]
MARC

ANSEL
UTF-813463 /2021.
Zerrillo, Philip C.
Start-up Thailand (magyar)
   Startupok Thaiföldön : üzleti történetek Délkelet-Ázsiából / Philip C. Zerrillo, Havovi Joshi, Pannapachr Itthiopassagul ; [ford. Proksza Zsuzsanna, Kunsági Zsóka]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 140 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-071-1 fűzött : 2799,- Ft
Thaiföld - vállalatalapítás - vállalkozás - gazdaságtörténet - ezredforduló - 21. század
658.1(593)"199/201" *** 338(091)(593)"199/200"
[AN 3843024]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

13464 /2021.
   Hátrányból előny : gyakorlati eszközök munkáltatóknak a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásában : Efop-3.9.2-2017-00027 - "Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából" / [szerk. Malatyinszki Szilárd] ; [kiad. a Kodolányi János Egyetem]. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Egy., 2021. - 19 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5075-58-2 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - foglalkoztatás - munkaképesség - munkaerő-rehabilitáció - útmutató
364.048.6(439)(036) *** 331.582.2(439)(036) *** 364.65-056.2/.3
[AN 3842710]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13465 /2021.
Alpert, Karen
I heart my little a-holes (magyar)
   Az anyai szeretet végtelen : a türelem más kérdés... / Karen Alpert ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 284 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-66-6 kötött : 4299,- Ft
családi nevelés - mentálhigiénia - anya
37.018.1 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3841924]
MARC

ANSEL
UTF-813466 /2021.
   A Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium évkönyve : [2013-2021] / [szerk. Tanyik Józsefné, Popovics Éva]. - Nyírbátor : Báthory I. Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn., 2021. - 184 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Nyírbátor)
Nyírbátor - óvoda - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola
373.24(439-2Nyírbátor) *** 373.3(439-2Nyírbátor) *** 373.54(439-2Nyírbátor)
[AN 3842815]
MARC

ANSEL
UTF-813467 /2021.
Biczó Zalán (1974-)
   Életrajzi lexikon a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola, a Szab. Kir. Győrbelvárosi Nyilvános Alreáltanoda és a Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzoló Iskola tanárairól / Biczó Zalán. - Győr : [Biczó Z.], 2021. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-615-81708-2-6 fűzött
Győr - pedagógus - középfokú oktatás - 18. század - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
37(439-2Győr)(092):030 *** 373.54(439-2Győr)"17/19"(092):030
[AN 3842692]
MARC

ANSEL
UTF-813468 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of children (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : gyerekekre hangolva : szeresd úgy, hogy érezze! / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad., 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Gyerekekre hangolva" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-270-3 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3847782]
MARC

ANSEL
UTF-813469 /2021.
Dienes Dénes (1956-)
A Sárospataki Református Kollégium története (angol)
   History of the Reformed Church College in Sárospatak / Dénes Dienes, János Ugrai ; [transl. by Réka Goodson, Petra Dienes]. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 227, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89817-4-5 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - egyházi iskola - iskolatörténet
373.552(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3848316]
MARC

ANSEL
UTF-813470 /2021.
Füle Sándor (1926-)
   Tevékeny életutam 95. állomása, 1926-2021 / Füle Sándor ; [kiad. a Kodolányi J. Egyetem, ... MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottság]. - Székesfehérvár : KJE ; Veszprém : MTA VEAB Neveléstud. Szakbiz., 2021. - 135 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-60-5 fűzött
Füle Sándor (1926-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - pedagógia - memoár
37(439)(092)Füle_S.(0:82-94) *** 37
[AN 3842908]
MARC

ANSEL
UTF-813471 /2021.
   A hátrányos helyzet problematikája a helyi fejlesztés és inklúzió nézőpontjából : tanulmánykötet : EFOP-3.9.2-16-2017-00027 - "Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából" / [szerk. Szabó Péter] ; [közread. a] Kodolányi János Egyetem. - Székesfehérvár : KJE, 2021. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-615-5075-59-9 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - hátrányos helyzet - társadalmi integráció - regionális politika - munkaerő-rehabilitáció - esettanulmány
376 *** 316.4.052 *** 332.14 *** 331.582.2 *** 711.4(439)
[AN 3842902]
MARC

ANSEL
UTF-813472 /2021.
   Közösségi élményekben utazunk.. : alapkompetenciák fejlesztése : EFOP-3.7.3-16-2017-00010 / szerk. Tóth Zoltán ; [közread. a] VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár. - Nyíregyháza : VOKE Vasutas Művel. Ház és Kvt., 2020. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-615-81531-1-9 fűzött
képességfejlesztés - felnőttnevelés
37.025 *** 376.545 *** 374.7
[AN 3842919]
MARC

ANSEL
UTF-813473 /2021.
   Közösségi élményekben utazunk.. : pályaorientáció felnőttkorban : EFOP-3.7.3-16-2017-00010 / szerk. Tóth Zoltán ; [közread. a] VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár. - Nyíregyháza : VOKE Vasutas Művel. Ház és Kvt., 2020. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-615-81531-0-2 fűzött
pályaorientáció - karrier
37.048.4 *** 331.535
[AN 3842913]
MARC

ANSEL
UTF-813474 /2021.
Kun Zsuzsanna
   Az egri papnövendékek reformkori önképzőköre / [szöveg Kun Zsuzsanna]. - Eger : Líceum K., 2021. - 28, [1] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 20.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-496-183-3 fűzött
Eger - katolikus papképzés - önképzőkör - reformkor
378.628.2(439-2Eger)"18" *** 378.184(439-2Eger)"183/184"
[AN 3842450]
MARC

ANSEL
UTF-813475 /2021.
Lentner Jánosné
   Kisgyermeknevelők kincsesbányája : bölcsödei mindennapok / [Lentner Jánosné]. - Budapest : Neteducatio Kft., 2021. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-615-5718-41-0 fűzött
bölcsődei nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3842923]
MARC

ANSEL
UTF-813476 /2021.
   NépmesePont Pécsett, a kultúra városában : foglalkozásaink / [kész. a ... Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület] ; [... kiad. a Pécsi Kulturális Központ ...]. - Pécs : Pécsi Kult. Közp., 2019. - [24] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7731-4 fűzött
Pécs - anyanyelvi nevelés - mesemondás - gyermekfoglalkozás - művelődési ház - népmese
372.46 *** 398.21.001 *** 374.07(439-2Pécs) *** 371.38
[AN 3843000]
MARC

ANSEL
UTF-813477 /2021.
   Nyelvtanulással a boldogulásért online és offline térben / szerk. ... Bátyi Szilvia, Vígh-Szabó Melinda ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Veszprém : PE MFTK, 2021. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-196-4 fűzött
távoktatás - oktatástechnológia - nyelvoktatás - esettanulmány
37.018.43 *** 371.68 *** 372.880
[AN 3842060]
MARC

ANSEL
UTF-813478 /2021.
Pats Krisztina
   Osztály(főnök) vigyázz!? : hasznos tanácsok osztályfőnököknek / Pats Krisztina. - Újbarok : Pats K., 2021. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-01-0986-2 fűzött
pedagógiai munka - iskolai nevelés - osztályfőnöki óra
371.213.3(0:82-94) *** 371.321(0:82-94) *** 37.018.2(0:82-94)
[AN 3841900]
MARC

ANSEL
UTF-813479 /2021.
   Szent Mór Iskolaközpont 25 : Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium, 1995-2020 : jubileumi évkönyv. - [Pécs] : Szt. Mór Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Alapfokú Műv. Isk. és Gimn., [2020]. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
Fűzött
Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (Pécs)
Pécs - egyházi iskola - óvoda - általános iskola - művészeti iskola - gimnázium
373.3:7(439-2Pécs) *** 373.54(439-2Pécs) *** 373.24(439-2Pécs)
[AN 3842528]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13480 /2021.
Cséfalvay Attila
   Keglovich László : ezt a cselt már ismerem / Cséfalvay Attila, Somodi Géza. - [Győr] : Press & PR Kft., 2021. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1448-4 kötött : 3500,- Ft
Keglovich László (1940-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(439)(092)Keglovich_L.
[AN 3842359]
MARC

ANSEL
UTF-813481 /2021.
Csontos Gabriella
   A sárkány fia / Csontos Gabriella. - [Göd] : Szerző, cop. 2021. - 602 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1794-2 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - fantasztikus regény - ifjúsági regény
379.825-053.6 *** 894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3841788]
MARC

ANSEL
UTF-813482 /2021.
Futaki Attila (1984-)
   10 : a Puskás / Futaki Attila, Tallai Gábor ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 167, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6200-20-4 kötött : 5990,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - képregény
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1) *** 087.6:084.11
[AN 3842394]
MARC

ANSEL
UTF-813483 /2021.
Hegyi Iván (1953-)
   Nagy-könyv a mindmáig utolsó magyar vb-csapat kapitányáról / Hegyi Iván, Tóth Nikolett Ágnes. - [Budapest] : Sprint Kft., [2021]. - 178 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81595-3-1 kötött : 4490,- Ft
Nagy Antal (1956-)
Magyarország - labdarúgó - labdarúgás - sporttörténet - Kádár-korszak - 20. század
796.332(439)(092)Nagy_A. *** 796.332(439)"197/198"
[AN 3842189]
MARC

ANSEL
UTF-813484 /2021.
   Magyar autó-motorsport = Hungarian motorsport / Boros Jenő [et al.]. - Budapest : Premium Relations Kft., 2021. - 136 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-81212-1-7 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - sporttörténet - autósport - motorkerékpársport
796.72(439)(091) *** 796.71(439)(091)
[AN 3842090]
MARC

ANSEL
UTF-813485 /2021.
Pető Péter (1984-)
   Lesgól [elektronikus dok.] : az Orbán-rendszer sportpolitikája / Pető Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-110-1
Magyarország - sportpolitika - belpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
796/799(439)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3830270]
MARC

ANSEL
UTF-813486 /2021.
Szádeczky-Kardoss Géza
   A vadlányok és tündérek titka a Balaton-felvidéken : jelvényszerző túramozgalom / Szádeczky-Kardoss Géza. - 2. bőv. és átd. kiad. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2021. - 108 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1204-6 fűzött : 2200,- Ft
Balaton-felvidék - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439Balaton-felvidék)(036) *** 914.39Balaton-felvidék(036)
[AN 3842903]
MARC

ANSEL
UTF-813487 /2021.
Szári Zsolt (1967-)
   Ave, Pelso! / Szári Zsolt. - Budapest : Mohosz, cop. 2020. - 524 p. ; 24 cm. - (Magyar horgász kiskönyvtár, ISSN 2677-0865 ; 1.)
ISBN 978-615-00-7505-1 kötött
Balaton - horgászat - memoár
799.1(0:82-94) *** 799.1(439)(285.2Balaton)(0:82-94)
[AN 3842687]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13488 /2021.
Bordács Andrea (1964-)
   Múzsák lázadása : válogatott írások nőművészekről és női művészekről / Bordács Andrea. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 234 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-68-8 fűzött : 3980,- Ft : 12 EUR
Magyarország - művészettörténet - feminizmus - képzőművész - nő - 20. század - 21. század
7.01 *** 316.37-055.2 *** 73/76(439)"19/20" *** 73/76(100)"19/20"
[AN 3842040]
MARC

ANSEL
UTF-813489 /2021.
Buczkó József (1955-)
   Háromhuta népi építészeti öröksége valamint emlék- és sírjelei / Buczkó József ; [kiad. a "Háromhutáért" Alapítvány]. - Háromhuta : "Háromhutáért" Alapítvány, 2021. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-189.
ISBN 978-615-00-9807-4 fűzött
Háromhuta - népi építészet - magyar néprajz - síremlék
72.031.4(439-2Háromhuta) *** 39(=945.11)(439-2Háromhuta) *** 726.82(439-2Háromhuta)
[AN 3841740]
MARC

ANSEL
UTF-813490 /2021.
Éber Anna (1905-2002)
   Éber Anna festőművész. - [Baja] : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, cop. 2020. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 38.)
ISBN 978-615-81356-1-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Éber_A.
[AN 3848334]
MARC

ANSEL
UTF-813491 /2021.
   Fény(le)képezés : érzékenységi gyakorlatok / Fülöp Péter fotográfiáival. - [Győr] : Palatia, 2021. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5904-33-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - fotóművészet - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Fülöp_P. *** 77.04
[AN 3842190]
MARC

ANSEL
UTF-813492 /2021.
Fiatal Műemlékvédők Fóruma (2021) (Győr)
   Fiatal Műemlékvédők Fóruma, 2021 / [szerk. Nagy Gergely Domonkos és Veöreös András] ; [kiad. az Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Egyes., [2021]. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Győrött, 2021. aug. 26-27-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0762-2 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439)
[AN 3842173]
MARC

ANSEL
UTF-813493 /2021.
   Fürdővárosok a turizmus fókuszában / szerk. Szabó Zoltán, Bujdosó Zoltán. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövets. Egyes., 2020. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (MFVSZ könyvek, ISSN 2677-0563 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81226-4-1 fűzött
Magyarország - turizmus - gyógyturizmus - fürdőhely - településfejlesztés - esettanulmány
711.455(100) *** 613.41 *** 338.48(100) *** 613.7
[AN 3842899]
MARC

ANSEL
UTF-813494 /2021.
Kévés György (1935-)
   Építészet : új brutalizmus : új gazdasági mechanizmus, 1970 : mátyáshegyi nyaraló Budán / Kévés György ; [kiad. az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2021. - [33] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6330-02-4 fűzött
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - helyismeret - 20. század
72(439)"19" *** 908.439-2Bp. *** 72(439)(092)Kévés_Gy.
[AN 3841758]
MARC

ANSEL
UTF-813495 /2021.
Kévés György (1935-)
   Magyar építészet : a kommunizmusból kapitalizmusba és vissza / [Kévés György] ; [kiad. Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2021. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A szerzővel készített interjú angol nyelven is
ISBN 978-615-6330-03-1 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Kévés_Gy.
[AN 3841715]
MARC

ANSEL
UTF-813496 /2021.
Kober Leo (1876-1931)
   Kóber Leó képes történetei : [képregények, karikatúrák, portrérajzok] / [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - 100 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-55-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - grafikus - századforduló - 20. század - karikatúra
76(439)(092)Kóber_L. *** 741.5(439)(092)Kóber_L.
[AN 3841905]
MARC

ANSEL
UTF-813497 /2021.
Körmendy Imre (1951-)
   Urbanisztikai reflexiók : gondolatok az emberről, a városról és a világról / Körmendy Imre ; [közread. a Magyar Urbanisztikai Társaság]. - [Budapest] : MUT, [2020]. - 382 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80357-3-6 kötött
Magyarország - urbanisztika - várostervezés - építész - 20. század - 21. század - válogatott művek
711.4 *** 911.375 *** 72(439)(092)Körmendy_I.(0:82-821)
[AN 3842779]
MARC

ANSEL
UTF-813498 /2021.
Sipos József
   A Kárpát-medence fazekasközpontjai egy magángyűjteményben / Sipos József ; szerk. P. Szászfalvi Márta ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 299 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 105-112.
ISBN 978-615-5560-38-5 fűzött
Kárpát-medence - Debrecen - fazekasság - népi kerámia - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Debrecen) *** 39(=945.11)(4-191) *** 738.031.4(=945.11)(4-191)
[AN 3842340]
MARC

ANSEL
UTF-813499 /2021.
Szádeczky-Kardoss Géza
   Várak a Gerecse, a Vértes és a Velencei-hegységben : jelvényszerző túramozgalom / Szádeczky-Kardoss Géza. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2021. - 104 p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1790-4 fűzött : 2200,- Ft
Vértes (hegység) - Gerecse - Velencei-hegység - Magyarország - gyalogtúra - vár - útikönyv
728.81(439)(234.373.2) *** 914.39(234.373.2)(036) *** 796.51(439)(234.373.2)(036)
[AN 3842904]
MARC

ANSEL
UTF-813500 /2021.
Tönköl József (1948-)
   Tokyjoó / yoyo. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2021. - [97] p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-615-81024-7-6 fűzött : 1000,- Ft
karikatúra
741.5(439)(092)Tönköl_J.
[AN 3842184]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13501 /2021.
   20 év - 200 koncert : a Gaude Kórus története, 2000-2020. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 104, [1] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Szerk. Báli Péterné, Jeges Edit, Kecskés Krisztina. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Fűzött
Gaude Kórus
Göd - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Göd)(091)
[AN 3842737]
MARC

ANSEL
UTF-813502 /2021.
   "Csak tiszta forrásból" : Vass Lajos Népzenei Szövetség / [szerk. Farkas Márta]. - Budapest : Vass L. Népzenei Szövets., 2021. - 253 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-253.
ISBN 978-615-01-1519-1 fűzött
Vass Lajos Népzenei Szövetség
Magyarország - népzene - magyar néprajz - egyesület - testülettörténet
78.031.4(=945.11) *** 061.2(439)Vass_Lajos_Népzenei_Szövetség
[AN 3842844]
MARC

ANSEL
UTF-813503 /2021.
Licsák Attila
   Felborulás és leborulás : magyar szentek a Bakócz-graduáléban / Licsák Attila. - Tatabánya : Micropont Nyomdaip. Kft., 2021. - 91 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-615-01-1395-1 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - zenetudomány - 15. század - gregorián ének - graduale - kódex
783.51 *** 091.14(439)"14" *** 264-17
[AN 3842652]
MARC

ANSEL
UTF-813504 /2021.
Tolhurst, Lol (1959-)
Cured (magyar)
   Cured : mese a két képzeletbeli fiúról / Lol Tolhurst ; [ford. Lotterfeld Boholy]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-638-4 fűzött : 4395,- Ft
Tolhurst, Lol (1959-)
The Cure (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)The_Cure(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Tolhurst,_L.(0:82-94)
[AN 3842250]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13505 /2021.
Csikos Sándor (1941-)
   Csikos Sándor : kulisszák nélkül / [riporter] Kornya István ; [kiad. Csokonai Színház ...]. - Debrecen : Csokonai Színház, 2021. - 256 p. : ill., főként színes ; 25 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0375-4 kötött
Csikos Sándor (1941-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Csikos_S.(047.53)
[AN 3842534]
MARC

ANSEL
UTF-813506 /2021.
   "...merő álom" : történetek a Soltis Lajos Színház 40 évéből / [szerk. Sirató Ildikó]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-72-5 fűzött : 2980,- Ft : 9 EUR
Soltis Lajos Színház (Celldömölk)
Celldömölk - színháztörténet - amatőr színjátszás - memoár
792.077(439-2Celldömölk)(091)(0:82-94)
[AN 3842044]
MARC

ANSEL
UTF-813507 /2021.
   Theory and practice in 17th-19th century theatre : sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage / ed. by Katalin Czibula, Júlia Demeter, Márta Zsuzsanna Pintér. - Eger : Líceum K., 2019. - 325, [1] p. : ill. ; 24 cm
Az Egerben, 2018. szept. 6-8. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 281-315.
ISBN 978-963-496-129-1 fűzött
Európa - színháztörténet - színházművészet - 17. század - 18. század - 19. század
792.01 *** 792(4)"16/18"
[AN 3841713]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13508 /2021.
Almásy János (1849-1929)
   Magyar közmondások gyűjteménye : több mint hatezer közmondás százötven témakörben / Almásy János ; szerk. Balázsi József Attila és Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 293 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 80.)
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-409-303-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - közmondás - szólás - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3843054]
MARC

ANSEL
UTF-813509 /2021.
Baróti Szabó Dávid (1739-1819)
   Kisded szó-tár : ódon szavak szótára 1792-ből / Baróti Szabó Dávid. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 21.)
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-409-306-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvújítás - 18. század - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-316.1"17"
[AN 3842825]
MARC

ANSEL
UTF-813510 /2021.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9585-8 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3848369]
MARC

ANSEL
UTF-813511 /2021.
   "Diófát ültetek..." : Deme László emlékezete / [... Kováts Dániel és Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna gond.] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - 2. részben átd. kiad. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány ; [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövets., 2021. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-18-9 fűzött
Deme László (1921-2011)
Magyarország - nyelvész - nyelvművelés - 20. század - ezredforduló - memoár
80.001(439)(092)Deme_L.(0:82-94) *** 800.6
[AN 3842240]
MARC

ANSEL
UTF-813512 /2021.
Gaál Edit (1945-)
   Nyelvművelő munkafüzet 1 : feladatok az igényes nyelvhasználat elsajátításához 10-18 éves diákok részére / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 28.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-307-7 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - példatár
809.451.1-06(076)
[AN 3842832]
MARC

ANSEL
UTF-813513 /2021.
Horger Antal (1872-1946)
   A nyelvtudomány alapelvei : bevezetés a nyelvtudományba / Horger Antal. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 130, [1] p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 22.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kókai L., 1926. - Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-409-309-1 fűzött : 3990,- Ft
nyelvészet - hasonmás kiadás
80 *** 094/099.07
[AN 3842828]
MARC

ANSEL
UTF-813514 /2021.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Osztályozó nyelvészet / Kicsi Sándor András. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 217.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-279-7 fűzött : 3990,- Ft
nyelvészet - szemantika - magyar nyelv
80 *** 801.54 *** 809.451.1-54
[AN 3842769]
MARC

ANSEL
UTF-813515 /2021.
   Minden napra egy kérdés : társalgási gyakorlatok a japán szóbeli nyelvvizsgákra (B2) = Tsuitachī-kan : nihongo kōtō shiken mondaishū / [szerk. Horváth Krisztina, Vagdalt Judit] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2021. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81417-3-4 fűzött
japán nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.56(079.1)=945.11
[AN 3842955]
MARC

ANSEL
UTF-813516 /2021.
Pats Krisztina
   Stammtisch 2 : Themen zum Sprechen : Methodikheft / Krisztina Pats. - Újbarok : K. Pats, 2021. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-0987-9)
német nyelv - tanári segédkönyv
803.0(072)=00
[AN 3841899]
MARC

ANSEL
UTF-813517 /2021.
Pats Krisztina
   Stammtisch : Themen zum Sprechen : Methodikheft / Krisztina Pats. - Újbarok : K. Pats, 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-615-01-0987-9 fűzött
német nyelv - tanári segédkönyv
803.0(072)=00
[AN 3841897]
MARC

ANSEL
UTF-813518 /2021.
Péntek Bernadett
   Das ABC der deutschen Präfixverben : Theorie und Praxis : B2-C1 szint / Péntek Bernadett. - Győr : Nordwest 2002, 2021. - 384 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5711-09-1 fűzött
német nyelv - ige - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 803.0-561.834(078)=945.11
[AN 3842097]
MARC

ANSEL
UTF-813519 /2021.
Szirmay Antal (1747-1812)
   Glossarium : latin - magyar jogi szótár 1806-ból / Szirmai Antal. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 132, [3] p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-313-8 fűzött : 2490,- Ft
latin nyelv - magyar nyelv - jogtudomány - nyelvújítás - 19. század - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11 *** 34 *** 809.451.1-316.1"18"
[AN 3842830]
MARC

ANSEL
UTF-813520 /2021.
   Szórendi munkafüzet : feladatok az egyszerű mondat szórendjének témaköréből a 9-12. évfolyam számára / szerk. Kugler Nóra. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-274-2 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - mondattan - példatár
809.451.1-56(076)
[AN 3842768]
MARC

ANSEL
UTF-813521 /2021.
Teleki József (1790-1855)
   "Anyai nyelvünk pallérozása" : Teleki József, az ismeretlen nyelvújító / szerk. Szabó Ádám ; [a bev. tanulmányt írta Péntek János]. - Budapest : MTA KIK, 2020. - 461 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 42 = 117.)
A szerző "A' magyar nyelvnek tökélletesítése" és "Jutalom feleletek a' magyar nyelvről, a' Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire" c. műveinek fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-7451-63-8 fűzött
Teleki József (1790-1855)
Magyarország - nyelvész - magyar nyelv - nyelvújítás - 19. század
80.001(439)(092)Teleki_J. *** 809.451.1-316.1
[AN 3842328]
MARC

ANSEL
UTF-813522 /2021.
Varga József (1930-)
   Nyelvművelő írások II / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 231, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-615-5750-97-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 3848293]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13523 /2021.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Létezésformák : interjúk, esszék, tanulmányok, 2017-2021 / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 482 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-77-0 kötött : 3980,- Ft : 12 EUR
Fűzött : 2980,- Ft : 9 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5753-77-0)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - interjú - könyvkritika - válogatott művek
82.01(439)(092)Fűzfa_B.(047.53) *** 894.511-95 *** 894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3842085]
MARC

ANSEL
UTF-813524 /2021.
Gács Anna (1970-)
   A vágy, hogy meghatódjunk [elektronikus dok.] : tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról / Gács Anna. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4053-9
médiakutatás - digitális technika - irodalomtudomány - műfajelmélet - műfajtörténet - 21. század - önéletrajz - memoár - elektronikus dokumentum
82.01-94 *** 82.01-312.6 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3836585]
MARC

ANSEL
UTF-813525 /2021.
   Presence is no island : writings in honour of William John Mc Cormack = A jelenlét nem sziget : írások William John Mc Cormack tiszteletére. - Budapest : MTA KIK, 2020. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 44 = 119.)
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-66-9 fűzött
Írország - írországi angol irodalom története - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
820(417)(091) *** 820(417)(092)McCormack,_W._J.
[AN 3842307]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13526 /2021.
Ács Pál (1954-)
   A reneszánsz reneszánsza : beszélgetések Klaniczay Tiborról és a reneszánszkutatásról / Ács Pál, Székely Júlia. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 652 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Interjúk, beszélgetések, ISSN 2786-1481)
ISBN 978-963-416-262-9 kötött : 3990,- Ft
Klaniczay Tibor (1923-1992)
Magyarország - irodalomtörténész - irodalomtörténet - művelődéstörténet - irodalomtudomány - reneszánsz - 20. század - interjú
894.511(091)"14/15" *** 930.85(439)"14/15" *** 82.01(439)"19" *** 82.01(439)(092)Klaniczay_T.(047.53)
[AN 3842092]
MARC

ANSEL
UTF-813527 /2021.
   Árnyak és szárnyak : [a Parnasszus költészeti folyóirat 25 éve] / [szerk. ... Turczi István]. - Budapest : Tipp Cult : Parnasszus Kv., 2021. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9781-95-5 fűzött : 2940,- Ft
Parnasszus, ISSN 1219-3275
Magyarország - folyóirat - irodalmi élet - ezredforduló - 21. század - repertórium
894.511(091)"199/202" *** 050(439)Parnasszus:014.3
[AN 3842661]
MARC

ANSEL
UTF-813528 /2021.
Láng Gusztáv (1936-)
   Dsida Jenő költészete / Láng Gusztáv. - 2. jelentősen bőv. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 306 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-63-3 kötött : 2980,- Ft : 8 EUR : 40 RON
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3842055]
MARC

ANSEL
UTF-813529 /2021.
Lukáts János (1943-)
   Mesterek közt / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-083-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - irodalomkritika
894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3842751]
MARC

ANSEL
UTF-813530 /2021.
Royer, Clara (1981-)
Imre Kertész (magyar)
   Kertész Imre élete és halálai [elektronikus dok.] : életrajzi esszé / Clara Royer. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Marczisovszky Anna. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3910-6
Kertész Imre (1929-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Kertész_I.
[AN 3829821]
MARC

ANSEL
UTF-813531 /2021.
Székely László (1958-)
   "A jó mostoha történetét még nem írták meg..." : Babits Mihályné Török Sophie és Babits Ildikó peres aktái / Székely László. - Budapest : Jaffa, 2021. - 321 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-475-6 kötött : 3999,- Ft
Török Sophie (1895-1955)
Babits Ildikó (1928-1982)
Magyarország - író - jogeset - 20. század
894.511(092)Török_S. *** 34.096(439)"19"
[AN 3841795]
MARC

ANSEL
UTF-813532 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Magyar irodalomtörténet [elektronikus dok.] / Szerb Antal ; a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Pálfy Eszter. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Az előszót Makkai Sándor írta. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3924-3
magyar irodalom története - elektronikus dokumentum
894.511(091)
[AN 3829825]
MARC

ANSEL
UTF-813533 /2021.
Szilágyi Márton (1965-)
   "Miért én éltem, az már dúlva van" : Vörösmarty-tanulmányok / Szilágyi Márton. - Budapest : Kalligram, 2021. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-340.
ISBN 978-963-468-237-0 kötött : 3990,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 3842936]
MARC

ANSEL
UTF-813534 /2021.
   Tóth Imre emlékkönyv / [szerk. Szemes Péter és Tóthné Hantos Katalin] ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Kaposvár ; Zalaegerszeg : Pannónia Kult. Egyes., 2021. - 161, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6239-03-7 fűzött
Magyarország - író - 20. század - 21. század - memoár - antológia - emlékkönyv
894.511(092)Tóth_I.(0:82-822)
[AN 3841700]
MARC

ANSEL
UTF-813535 /2021.
   Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet : tudományos konferencia : Eger, 2020. szeptember 3-5. / szerk. Bene Sándor és Pintér Márta Zsuzsanna. - Eger : Líceum K., 2021. - 584 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-197-0 fűzött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar irodalom története - író - műfajtörténet - költészet - 17. század - 18. század - barokk
894.511(092)Zrínyi_M. *** 894.511(091)-1"16/17" *** 894.511(091)"16/17"
[AN 3842337]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13536 /2021.
   30 német - magyar mese a természetről. - Budapest : Roland, [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5913-86-0 kötött : 2290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34(02.053.2).02=945.11=30
[AN 3841815]
MARC

ANSEL
UTF-813537 /2021.
Abramov, Efim
Čërnye podsnežniki (magyar)
   Fekete hóvirágok : novella / Efim Abramov, Leyla Begim ; ford. Abdullajeva Szvetlana ; kiad. Magyar-Azerbajdzsán Baráti Társaság. - Budapest : M. - Azerbajdzsán Baráti Társ., 2021. - 41 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0812-4 fűzött
azeri irodalom - elbeszélés
894.362-32=945.11
[AN 3842705]
MARC

ANSEL
UTF-813538 /2021.
Andrews, Mary Kay (1954-)
Hello, summer (magyar)
   Szervusz, nyár! / Mary Kay Andrews ; [ford. Hulse Alexandra]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2021. - 461 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-776-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842315]
MARC

ANSEL
UTF-813539 /2021.
Annandale, David (1967-)
Roboute Guilliman (magyar)
   Roboute Guilliman : Ultramar ura / David Annandale ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, cop. 2021. - 236 p. ; 21 cm
keretcím: The Horus heresy : primarchs ; keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-63-5 kötött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841885]
MARC

ANSEL
UTF-813540 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The return (magyar)
   The return : visszatérés / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-683-1 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841827]
MARC

ANSEL
UTF-813541 /2021.
Audrain, Ashley (1982-)
The push (magyar)
   A szív sötétje / Ashley Audrain ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, cop. 2021. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-698-3 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3841599]
MARC

ANSEL
UTF-813542 /2021.
Bailey, Samantha M. (1973-)
Woman on the edge (magyar)
   Nő a peronon / Samantha M. Bailey ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : General Press, 2021. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-503-5 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3841950]
MARC

ANSEL
UTF-813543 /2021.
Benedict, Sophie (1966-)
Grace und die Anmut der Liebe (magyar)
   Grace Kelly és a szerelem eleganciája [elektronikus dok.] / Sophie Benedict ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-407-6
Grace (Monaco: hercegné) (1929-1982)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3831871]
MARC

ANSEL
UTF-813544 /2021.
Berrow, Gillian M.
Apple adventure (magyar)
   Szilaj : az almakaland / írta G. M. Berrow ; ill. Maine Diaz ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, [2021]. - 122, [5] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-851-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842021]
MARC

ANSEL
UTF-813545 /2021.
Berry, Lucinda
A perfect child (magyar)
   A tökéletes gyermek / Lucinda Berry ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2021. - 393 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-774-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842323]
MARC

ANSEL
UTF-813546 /2021.
Beyer, Marcel (1965-)
Kaltenburg (magyar)
   Kaltenburg [elektronikus dok.] / Marcel Beyer ; ford. Győri László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4023-2
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3830029]
MARC

ANSEL
UTF-813547 /2021.
Bishop, Sylvia
The secret of the night train (magyar)
   Az éjszakai vonat titka [elektronikus dok.] / Sylvia Bishop ; Marco Guadalupi ill. ; ford. Kertész Edina. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-856-6
angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831857]
MARC

ANSEL
UTF-813548 /2021.
Blixen, Karen (1885-1962)
Den afrikanske farm (magyar)
   Távol Afrikától / Karen Blixen ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2021. - 444, [5] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 3.)
Megj. "Volt egy farmom Afrikában" címmel is
ISBN 978-963-504-451-1 fűzött : 1999,- Ft
Kenya - helyismeret - dán irodalom - memoár
839.8-94=945.11 *** 908.676.2(0:82-94)
[AN 3841723]
MARC

ANSEL
UTF-813549 /2021.
The book of magic (magyar)
   A mágia könyve / szerk. Gardner Dozois. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 687, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-359-4 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3842459]
MARC

ANSEL
UTF-813550 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
The Daylight War (magyar)
   Napháború [elektronikus dok.] : Démon-ciklus 3. / Peter V. Brett ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-600-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836558]
MARC

ANSEL
UTF-813551 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
The desert spear (magyar)
   A sivatag lándzsája [elektronikus dok.] : Démon-ciklus 2. / Peter V. Brett ; ford. Zelei Róbert. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-944-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3831868]
MARC

ANSEL
UTF-813552 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
   A nagy bazár [elektronikus dok.] : Brayan aranya és más történetek / Peter V. Brett ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-538-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)=945.11
[AN 3838790]
MARC

ANSEL
UTF-813553 /2021.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2021. - 476, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 12.)
ISBN 978-963-504-455-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841921]
MARC

ANSEL
UTF-813554 /2021.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
   Egy fiatal orvos feljegyzései [elektronikus dok.] / Mihail Bulgakov ; ford. Kiss Ilona. - Szöveg (epub : 897 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3954-0
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3836553]
MARC

ANSEL
UTF-813555 /2021.
Butcher, Jim (1971-)
Proven guilty (magyar)
   Főbenjáró : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 668, [1] p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-395-354-9 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842470]
MARC

ANSEL
UTF-813556 /2021.
Butcher, Jim (1971-)
White night (magyar)
   Fehér éjjel : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 578, [1] p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 9.)
ISBN 978-963-395-358-7 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842473]
MARC

ANSEL
UTF-813557 /2021.
Callihan, Kristen
Fall (magyar)
   Fall : zuhanás : VIP sorozat 3. / Kristen Callihan ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 579, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-402-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3842312]
MARC

ANSEL
UTF-813558 /2021.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Višnëvyj sad (magyar)
   Meggyeskert [elektronikus dok.] : komédia négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Spiró György ford. - Szöveg (epub : 631 KB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
Megj. "Cseresznyéskert" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4042-3
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3830082]
MARC

ANSEL
UTF-813559 /2021.
Child, Lee (1954-)
Wort dying for (magyar)
   Megérte meghalni / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-541-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3848503]
MARC

ANSEL
UTF-813560 /2021.
Chirbes, Rafael (1949-2015)
En la orilla (magyar)
   A parton [elektronikus dok.] / Rafael Chirbes. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Pávai Patak Márta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3921-2
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3829823]
MARC

ANSEL
UTF-813561 /2021.
Choo Yangsze
The night tiger (magyar)
   Éjszakai tigris / Yangsze Choo ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 516, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-338-8 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841849]
MARC

ANSEL
UTF-813562 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Midsummer mysteries (magyar)
   Szentivánéji krimik / Agatha Christie. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 316, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-316.
ISBN 978-963-479-720-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3841846]
MARC

ANSEL
UTF-813563 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Spider's web (magyar)
   Pókháló [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Herczegh Gabriella. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-508-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3840726]
MARC

ANSEL
UTF-813564 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Angels twice descending (magyar)
   Kétszer száll alá az angyal [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról tizedik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 697 KB) (mobi : 908 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-832-8 (epub)
ISBN 978-963-399-833-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3829741]
MARC

ANSEL
UTF-813565 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Bitter of tongue (magyar)
   Keserű szájíz [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról, hetedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 655 KB) (mobi : 844 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-722-2 (mobi)
ISBN 978-963-399-721-5 (epub)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840763]
MARC

ANSEL
UTF-813566 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The evil we love (magyar)
   Az imádott gonosz [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról ötödik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 752 KB) (mobi : 997 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-670-1 (epub)
ISBN 978-963-561-671-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836562]
MARC

ANSEL
UTF-813567 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The fiery trial (magyar)
   Tűzpróba [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról nyolcadik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 635 KB) (mobi : 824 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164803. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-766-6 (epub)
ISBN 978-963-399-767-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3829736]
MARC

ANSEL
UTF-813568 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The lost Herondale (magyar)
   Az elveszett Herondale [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról, második könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 767 KB) és mobi : 1 MB. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-662-6 (epub)
ISBN 978-963-561-663-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838879]
MARC

ANSEL
UTF-813569 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Nothing but shadows (magyar)
   Csak árnyékok [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról negyedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 587 KB) (mobi : 772 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-672-5 (epub)
ISBN 978-963-561-673-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836561]
MARC

ANSEL
UTF-813570 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Pale kings and princes (magyar)
   Sápadt királyok, hercegek [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról, hatodik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 709 KB) (mobi : 925 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-707-9 (epub)
ISBN 978-963-399-708-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840765]
MARC

ANSEL
UTF-813571 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Welcome to Shadowhunter Academy (magyar)
   Az Árnyvadász Akadémia [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról, első könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 641 KB) (mobi : 836 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-664-0 (epub)
ISBN 978-963-561-665-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838823]
MARC

ANSEL
UTF-813572 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The Whitechapel fiend (magyar)
   A Whitechapel réme [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról harmadik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 663 KB) (mobi : 860 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-668-8 (epub)
ISBN 978-963-561-669-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836576]
MARC

ANSEL
UTF-813573 /2021.
Cleary, Collin
What is odinism? (magyar)
   Mi az odinizmus? / Collin Cleary ; [ford. Csizmás Kandúr, Karmancs és Varázsló Macska] ; [az előszót írta Tóth András Macska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2021. - 170, [1] p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2021-8 fűzött
skandináv népek ősvallása - amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - ezoterika - új-pogányság
820-97(73)=945.11 *** 133.25 *** 293.11(089.3) *** 291.17
[AN 3842509]
MARC

ANSEL
UTF-813574 /2021.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player two (magyar)
   Ready player two / Ernest Cline ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 430, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-847-5 fűzött : 3980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841903]
MARC

ANSEL
UTF-813575 /2021.
Coleman, Lucy
Summer in Provence (magyar)
   Egy nyár Provence-ban / Lucy Coleman ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-849-2 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3842922]
MARC

ANSEL
UTF-813576 /2021.
Contreras, Claire
Then there was you (magyar)
   Szétválasztva : Szövevényes szerelem 1. / Claire Contreras ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 268, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-095-0 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841872]
MARC

ANSEL
UTF-813577 /2021.
Cooper, Roxie
The day we met (magyar)
   Veled az évek / Roxie Cooper ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 406, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-187-2 fűzött : 3799,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3842260]
MARC

ANSEL
UTF-813578 /2021.
Cowell, Cressida (1966-)
Never and forever (magyar)
   Hajdan varázslói : soha és mindörökké / írta és ill. Cressida Cowell ; [ford. ... Dudik Annamária Éva ...]. - Budapest : Digitanart Studio, 2021. - 403, [6] p. : ill. ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-615-5716-38-6 kötött : 3890,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842283]
MARC

ANSEL
UTF-813579 /2021.
Davis, Charlotte Nicole
The good luck girls (magyar)
   The good luck girls : eladó éjszakák / Charlotte Nicole Davis ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 335 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-222-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841868]
MARC

ANSEL
UTF-813580 /2021.
Davis, Lydia (1947-)
Can't and won't (magyar)
   Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is [elektronikus dok.] / Lydia Davis ; ford. Orzóy Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4071-3
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3840773]
MARC

ANSEL
UTF-813581 /2021.
Dean, Abigail
Girl A (magyar)
   Az "A" lány / Abigail Dean ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-736-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841913]
MARC

ANSEL
UTF-813582 /2021.
Deutsch, Stacia
Abigail's diary (magyar)
   Szilaj : Abigail naplója / Stacia Deutsch ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, [2021]. - 149 p. ; 20 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-852-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842024]
MARC

ANSEL
UTF-813583 /2021.
Diamond, Lucy (1970-)
An almost perfect holiday (magyar)
   Egy majdnem tökéletes nyaralás / Lucy Diamond ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Next21, 2021. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-056-6 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841685]
MARC

ANSEL
UTF-813584 /2021.
Dippel, Julia (1984-)
Das ewige Feuer (magyar)
   Izara : az örök tűz / Julia Dippel ; [ford. Keresnyei Boglárka]. - [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2021. - 537, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5653-99-5 kötött : 4699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841799]
MARC

ANSEL
UTF-813585 /2021.
Donaldson, Julianne
Blackmoore (magyar)
   Blackmoore [elektronikus dok.] / Julianne Donaldson ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-740-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3829755]
MARC

ANSEL
UTF-813586 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
Adventures of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes kalandjai [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Fekete Ernő ; ford. Nikowitz Oszkár és Takácsy Gizella. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3842535]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (6 h 5 min)
ISBN 978-615-5157-66-0 : 4500,- Ft
[AN 3842539] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (6 h 24 min)
ISBN 978-615-5157-67-7 : 4500,- Ft
[AN 3842541] MARC

ANSEL
UTF-813587 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The memoirs of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes emlékiratai [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Fekete Ernő ; ford. Katona Tamás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2021. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3842542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (5 h 6 min)
ISBN 978-615-5157-71-4 kötött : 4500,- Ft
[AN 3842551] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (4 h 37 min)
ISBN 978-615-5157-72-1 kötött : 4500,- Ft
[AN 3842552] MARC

ANSEL
UTF-813588 /2021.
Edwards, Mark (1970-)
The lucky ones (magyar)
   A szerencsések / Mark Edwards ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-919-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842588]
MARC

ANSEL
UTF-813589 /2021.
Ernaux, Annie (1940-)
Mémoire de fille (magyar)
   Lánytörténet [elektronikus dok.] / Annie Ernaux ; ford. Lőrinszky Ildikó. - Szöveg (epub : 841 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4043-0
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3830063]
MARC

ANSEL
UTF-813590 /2021.
Fields, Ella
Bittersweet always (magyar)
   Bittersweet always : mindig keserédes : Gray Springs Egyetem 2. / Ella Fields ; [ford. Sándor Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-366-1 fűzött : 3799,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3842310]
MARC

ANSEL
UTF-813591 /2021.
Fields, Ella
Suddenly forbidden (magyar)
   Suddenly forbidden : hozzáférés megtagadva / Ella Fields ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 374, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-814-7 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3841934]
MARC

ANSEL
UTF-813592 /2021.
Finlay, Linda
The bonbon girl (magyar)
   A bonbon-lány / Linda Finlay ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 345, [2] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-767-2 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3841792]
MARC

ANSEL
UTF-813593 /2021.
Fisher, Tarryn
Folsom (magyar)
   Folsom : a férfiak végnapjai 1. / Tarryn Fisher, Willow Aster ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 303 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-177-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3841770]
MARC

ANSEL
UTF-813594 /2021.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Finale (magyar)
   Finale [elektronikus dok.] : végjáték / Becca Fitzpatrick ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166195. - Műköséai követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-660-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838882]
MARC

ANSEL
UTF-813595 /2021.
Fletcher, Giovanna (1985-)
The Eve illusion (magyar)
   Eve of man : elillanó káprázat / Giovanna & Tom Fletcher ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 302, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-271-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3842115]
MARC

ANSEL
UTF-813596 /2021.
Flynn, Beth
Out of time (magyar)
   Fogy az idő / Beth Flynn ; [ford. Hrabovszky Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 597 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-380-9 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842241]
MARC

ANSEL
UTF-813597 /2021.
Flynn, Laurie Elizabeth
The girls are all so nice here (magyar)
   Esztelen játékok : minden apró kegyetlenség közelebb sodor a katasztrófához... / Laurie Elizabeth Flynn ; [ford. Bakonyi Berta]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 418, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-715-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841945]
MARC

ANSEL
UTF-813598 /2021.
Fowler, Therese Anne (1967-)
A well-behaved woman (magyar)
   Egy kifogástalan hölgy : a Vanderbilt család regénye / Therese Anne Fowler ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : Európa, 2021. - 530, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-172-5 kötött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3842566]
MARC

ANSEL
UTF-813599 /2021.
Franzen, Jonathan (1959-)
The corrections (magyar)
   Javítások / Jonathan Franzen ; ford. Bart István. - Budapest : 21. Század K., cop. 2021. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-568-054-2 fűzött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 318, [1] p.
ISBN 978-963-568-139-6
[AN 3841705] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 463 p.
ISBN 978-963-568-138-9
[AN 3841822] MARC

ANSEL
UTF-813600 /2021.
Freestone, P. M.
Shadowscent (magyar)
   Árnyékvirág : a sötétség illata / P. M. Freestone ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-286-8 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841881]
MARC

ANSEL
UTF-813601 /2021.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El escándalo del siglo (magyar) (röv. kiad.)
   Az évszázad botránya [elektronikus dok.] : publicisztikai írások, 1950-1984 / Gabriel García Márquez ; szerk. Cristóbal Pera ; ford. Scholz László. - Szöveg (epub : 842 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4028-7
kolumbiai irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
860-92(861)=945.11
[AN 3832073]
MARC

ANSEL
UTF-813602 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
Doppio finale (magyar)
   A nagy végjáték [elektronikus dok.] / Irene Adler ; ill. Iacopo Bruno ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Manó Kv., [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-852-8
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831820]
MARC

ANSEL
UTF-813603 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
In cerca di Anastasia (magyar)
   Anasztázia nyomában [elektronikus dok.] / írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; Pierdomenico Baccalario ötletéből ; ill. Iacopo Bruno ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Manó Kv., [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-853-5
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831826]
MARC

ANSEL
UTF-813604 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
La nave degli addii (magyar)
   A búcsú hajója [elektronikus dok.] / Irene Adler ; ill. Iacopo Bruno ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - Budapest : Manó Kv., [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-851-1
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831803]
MARC

ANSEL
UTF-813605 /2021.
Gemmell, David (1948-2006)
The hawk eternal (magyar)
   Az örökkévaló sólyom : a Sólyomkirálynő sorozat 2. kötete / David Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 560, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-352-5 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3842593]
MARC

ANSEL
UTF-813606 /2021.
Glines, Abbi (1977-)
Forever too far (magyar)
   Csak a tiéd : forever too far / Abbi Glines ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 285 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-473-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841909]
MARC

ANSEL
UTF-813607 /2021.
Gratz, Alan (1972-)
Prisoner B-3087 (magyar)
   A végső megoldás: a remény : az Auschwitzot is megjárt ifjú Janek megindító, igaz története / Alan Gratz ; [ford. Moldova Júlia]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-76-7 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - amerikai angol irodalom - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - regény
820-31(73)=945.11 *** 323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31)
[AN 3848310]
MARC

ANSEL
UTF-813608 /2021.
Gray, Claudia (1970-)
Into the dark (magyar)
   Fenyegető sötétség / Claudia Gray ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 374, [1] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-639-4 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841947]
MARC

ANSEL
UTF-813609 /2021.
Hallgrímur Helgason (1959-)
The hitman's guide to housecleaning (magyar)
   Házvezetési tanácsok bérgyilkosoknak / Hallgrímur Helgason ; ford. Bartók Imre. - Budapest : Scolar, 2021. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-280-2 fűzött : 3999,- Ft
Izland - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(491.1)=945.11
[AN 3841809]
MARC

ANSEL
UTF-813610 /2021.
Halls, Stacey (1989-)
The foundling (magyar)
   A lelenc / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 318 p. : ill. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-052-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3842107]
MARC

ANSEL
UTF-813611 /2021.
Hamilton, Peter F. (1960-)
The evolutionary void (magyar)
   Fejlődő Üresség : Üresség-trilógia 3. / Peter F. Hamilton ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 768, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Nemzetközösség univerzum
ISBN 978-963-395-356-3 fűzött : 5990,- Ft : 18 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3842463]
MARC

ANSEL
UTF-813612 /2021.
Han, Jenny (1980-)
It's not summer without you (magyar)
   Nincs nyár nélküled : Nyár trilógia 2. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 259, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-674-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842649]
MARC

ANSEL
UTF-813613 /2021.
Harrison, Paula
Kitty and the moonlight rescue (magyar)
   Kitti és a holdfény-mentőakció / [írta Paula Harrison] ; [rajz. Jenny Løvlie] ; [ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 111, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-486-572-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3842786]
MARC

ANSEL
UTF-813614 /2021.
Harrison, Paula
Kitty and the tiger treasure (magyar)
   Kitti és a tigriskincs / [írta Paula Harrison] ; [rajz. Jenny Løvlie] ; [ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 109, [10] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-486-799-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3841654]
MARC

ANSEL
UTF-813615 /2021.
Henry, Emily
Beach read (magyar)
   Strandkönyv / Emily Henry. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 419, [2] p. ; 20 cm
Ford. Szieberth Ádám
ISBN 978-963-324-889-8 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842100]
MARC

ANSEL
UTF-813616 /2021.
Hewitt, Deborah
The nightjar (magyar)
   Lélekmadár / Deborah Hewitt ; [ford. Szanyó Albert]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 428, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-868-0 fűzött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841894]
MARC

ANSEL
UTF-813617 /2021.
Hilderbrand, Elin (1969-)
28 summers (magyar)
   28 nyár / Elin Hilderbrand ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 456 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-778-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842319]
MARC

ANSEL
UTF-813618 /2021.
Hogan, Bex
Viper (magyar)
   Vipera : Vihar és fájdalom szigetei / Bex Hogan ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 359 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-249-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3842119]
MARC

ANSEL
UTF-813619 /2021.
Hornby, Gill
Miss Austen (magyar)
   Austen kisasszony / Gill Hornby ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 368 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-063-6 fűzött : 3990,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
Austen, Cassandra (1773-1845)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3841991]
MARC

ANSEL
UTF-813620 /2021.
Hunter, Denise (1968-)
Bookshop by the sea (magyar)
   Könyvesbolt a tengerparton / Denise Hunter ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2021. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81851-0-3 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3842306]
MARC

ANSEL
UTF-813621 /2021.
Hunter, Erin
Broken pride (magyar)
   Bátorfölde : megtört büszkeség / Erin Hunter ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-081-3 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841793]
MARC

ANSEL
UTF-813622 /2021.
Hurley, Kameron (1980-)
Empire ascendant (magyar)
   A birodalom felemelkedése : A világpusztító 2. könyv / Kameron Hurley ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 651, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-317-4 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842455]
MARC

ANSEL
UTF-813623 /2021.
Hutchison, Dot
The summer children (magyar)
   A nyár gyermekei : a Gyűjtő-sorozat III. része / Dot Hutchison ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-489-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3842623]
MARC

ANSEL
UTF-813624 /2021.
Jefferies, Dinah (1948-)
The Tuscan contessa (magyar)
   A toszkán grófnő / Dinah Jeffries ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 370, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-089-4 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3842413]
MARC

ANSEL
UTF-813625 /2021.
Johnson, Milly (1964-)
The magnificent Mrs Mayhew (magyar)
   A pompás Mrs. Mayhew / Milly Johnson ; [ford. Nagy Szilvia]. - Budapest : Pioneer Books, 2021. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-618-704-8 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3842466]
MARC

ANSEL
UTF-813626 /2021.
Jones, Sherry (1961-)
Josephine Baker's last dance (magyar)
   Josephine Baker utolsó tánca / Sherry Jones ; [ford. Moldova Júlia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 461 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-524-0 fűzött : 3990,- Ft
Baker, Joséphine (1906-1975)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3842931]
MARC

ANSEL
UTF-813627 /2021.
Kabler, Jackie (1966-)
The perfect couple (magyar)
   Tökéletes pár / Jackie Kabler ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Next21, 2021. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-066-5 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842430]
MARC

ANSEL
UTF-813628 /2021.
Kage, Linda
Price of a kiss (magyar)
   Price of a kiss : a csókod ára / Linda Kage ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 388, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-396-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841928]
MARC

ANSEL
UTF-813629 /2021.
Keeland, Vi
The invitation (magyar)
   Hívatlan vendég / Vi Keeland ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-085-1 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841719]
MARC

ANSEL
UTF-813630 /2021.
Kemmerer, Brigid
A curse so dark and lonely (magyar)
   A curse so dark and lonely : sötét, magányos átok / Brigid Kemmerer ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 526, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-855-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842436]
MARC

ANSEL
UTF-813631 /2021.
King, Laurie R. (1952-)
Riviera gold (magyar)
   Rejtély a Riviérán [elektronikus dok.] : bűnregény Mary Russell és Sherlock Holmes főszereplésével / Laurie R. King ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock Holmes és Mary Russell nyomoz. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-401-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837711]
MARC

ANSEL
UTF-813632 /2021.
King, Stephen (1947-)
Gwendy's button box (magyar)
   Gwendy és a varázsdoboz / Stephen King, Richard Chizmar ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 159 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 9.)
ISBN 978-963-504-446-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842704]
MARC

ANSEL
UTF-813633 /2021.
Kneidl, Laura (1990-)
Someone new (magyar)
   Someone new : valaki új / Laura Kneidl ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 462, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-281-3 fűzött : 3799,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3841842]
MARC

ANSEL
UTF-813634 /2021.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben [elektronikus dok.] : regény : az eredeti német kézirat alapján / Arthur Koestler. - Szöveg (epub : 873 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Ford. Mesés Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3905-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3829818]
MARC

ANSEL
UTF-813635 /2021.
Kofmehl, Damaris (1970-)
Tony Brown (magyar)
   Tony Brown : nem élhetek, de meg sem halhatok / Damaris Kofmehl ; [ford. Behrmann Mariann]. - [Remeteszőlős] : Fátyol K., cop. 2021. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2034-8 fűzött
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3842840]
MARC

ANSEL
UTF-813636 /2021.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur (magyar)
   Arsène Lupin, az úri betörő / Maurice Leblanc ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 250, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-123-7 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3842002]
MARC

ANSEL
UTF-813637 /2021.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Les confidences d'Arsène Lupin (magyar)
   Arsène Lupin bizalmas vallomásai / Maurice Leblanc ; [ford. Ferenczi László]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 219, [4] ; 20 cm
ISBN 978-963-266-796-6 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi elbeszélés
840-322.4=945.11
[AN 3842673]
MARC

ANSEL
UTF-813638 /2021.
Ligget, Kim (1970-)
The grace year (magyar)
   The grace year : a tizenhatodik év / Kim Ligget ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 335 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-253-0 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841983]
MARC

ANSEL
UTF-813639 /2021.
Lisbon, Zara
Fake plastic girl (magyar)
   Plasztikcsaj / Zara Lisbon ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 271 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-298-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841898]
MARC

ANSEL
UTF-813640 /2021.
Locke, Adriana
Written in the scars (magyar)
   Written in the scars [elektronikus dok.] : sebhelyeinkbe írva / Adriana Locke ; ford. Papp Fruzsina. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-916-5 (epub)
ISBN 978-963-245-925-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838883]
MARC

ANSEL
UTF-813641 /2021.
Logan, T. M. (1975-)
The holiday (magyar)
   A nyaralás / T. M. Logan ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-501-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841904]
MARC

ANSEL
UTF-813642 /2021.
Lu, Marie (1984-)
Batman : Nightwalker (magyar)
   Batman : az éjszaka rémei / Marie Lu ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 319 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: DC icons
ISBN 978-963-457-559-7 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841844]
MARC

ANSEL
UTF-813643 /2021.
Lu, Marie (1984-)
The Rose Society (magyar)
   The Rose Society : a Rózsa Társasága / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 383 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-609-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842274]
MARC

ANSEL
UTF-813644 /2021.
Lu, Marie (1984-)
The young elites (magyar)
   The young elites [elektronikus dok.] : az ifjú kiválasztottak / Marie Lu ; ford. AncsaT. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-178-2
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3829814]
MARC

ANSEL
UTF-813645 /2021.
Luiselli, Valeria (1983-)
Lost children archive (magyar)
   Elveszett gyerekek archívuma [elektronikus dok.] / Valeria Luiselli ; ford. Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4063-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3836584]
MARC

ANSEL
UTF-813646 /2021.
March, Meghan
House of Scarlett (magyar)
   A legenda visszatér : Legenda 2. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-025-7 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3842424]
MARC

ANSEL
UTF-813647 /2021.
May, Kyla
Diary of a pug : pug blasts off (magyar)
   Egy mopsz naplója : kutya a rakétán / Kyla May ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-470-1 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekirodalom
820-93(94)=945.11
[AN 3841951]
MARC

ANSEL
UTF-813648 /2021.
McConaghy, Charlotte
Migrations (magyar)
   Az utolsó vándorlás / Charlotte McConaghy ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-037-5 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3842671]
MARC

ANSEL
UTF-813649 /2021.
McLean, Jay
Coast (magyar)
   Coast : gurulás / Jay Mclean ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 387, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-051-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3841866]
MARC

ANSEL
UTF-813650 /2021.
McLean, Jay
Lucas (magyar)
   Lucas : a Preston fiúk 1. / Jay McLean ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 470, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-561-7 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3841855]
MARC

ANSEL
UTF-813651 /2021.
Mead, Richelle (1976-)
The glittering court (magyar)
   The glittering court [elektronikus dok.] : ragyogó udvar / Richelle Mead ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-168-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3829762]
MARC

ANSEL
UTF-813652 /2021.
   Mennyek és pokol : színpadi mesék, történetek gyerekeknek és felnőtteknek / [szerk., ford. és a jegyzeteket írta Pászt Patrícia] ; [vál. Pászt Patrícia, Karolina Felberg, Jacek Kopciński] ; [utószó Novák János] ; [ill. Kárpáti Tibor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 366, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-740-1 fűzött : 3499,- Ft
lengyel irodalom - ifjúsági irodalom - dráma - antológia
884-2(02.053.2)(082)=945.11
[AN 3841828]
MARC

ANSEL
UTF-813653 /2021.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál [elektronikus dok.] / Robert Merle ; ford. Gera György. - Szöveg (epub : 903 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-276-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3830423]
MARC

ANSEL
UTF-813654 /2021.
Meryem, Hatice (1968-)
   Hogyan fogjunk hozzá egy nő meggyilkolásához? / Hatice Meryem ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Európa, 2021. - 233, [3] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 4.)
Tart.: Csak egy hüvelyknyi férjem legyen..Þ; Hogyan fogjunk hozzá egy nő meggyilkolásához?. - Egys. cím: Sinek kadar kocam olsun başımda bulunsun ; Bir kadını öldürmeye nereden başlamalı?
ISBN 978-963-504-238-8 fűzött : 1999,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3841726]
MARC

ANSEL
UTF-813655 /2021.
Metzen, Chris (1973-)
World of Warcraft : chronicle (magyar)
   World of Warcraft : krónikák / írta Chris Metzen, Matt Burns és Robert Brooks ; festmények Peter C. Lee ; térk. és ill. Joseph Lacroix ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]-. - ill., színes ; 32 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - cop. 2021. - 205 p.
ISBN 978-963-497-651-6 kötött : 8990,- Ft
[AN 3842101] MARC

ANSEL
UTF-813656 /2021.
Meyer, Marissa (1984-)
Cinder (magyar)
   Cinder [elektronikus dok.] : Holdbéli krónikák 1. / Marissa Meyer ; ford. Bujdosó István. - Szöveg (epub : 855 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-581-0 (epub)
ISBN 978-963-561-582-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3829815]
MARC

ANSEL
UTF-813657 /2021.
Midwood, Ellie
The violinist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi hegedűs / Ellie Midwood ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-118-6 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841887]
MARC

ANSEL
UTF-813658 /2021.
Millet, Catherine (1948-)
Jour de souffrance (magyar)
   Féltékenység [elektronikus dok.] : regény / Catherine Millet ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 851 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3909-0
francia irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3829820]
MARC

ANSEL
UTF-813659 /2021.
Montag, Kassandra
After the flood (magyar)
   Tajtékzó világ / Kassandra Montag ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-279-0 fűzött3799,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841979]
MARC

ANSEL
UTF-813660 /2021.
Mourlevat, Jean-Claude (1952-)
La troisième vengeance de Robert Poutifard (magyar)
   Putifár tanár úr visszavág / Jean-Claude Mourlevat ; rajz. Rofusz Kinga ; m. szöveg László Kinga. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2021. - 194, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5347-38-2 fűzött : 2950,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842633]
MARC

ANSEL
UTF-813661 /2021.
Muchamore, Robert (1972-)
The recruit (magyar)
   Az újonc / Robert Muchamore. - Budapest : Kolibri, 2021. - 372, [1] p. ; 20 cm
Ford. Binder Natália
ISBN 978-963-437-619-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3848462]
MARC

ANSEL
UTF-813662 /2021.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes to a wedding (magyar)
   Holdas Hanna esküvőre megy / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 105, [40] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-853-8 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842752]
MARC

ANSEL
UTF-813663 /2021.
North, Alex
The shadow friend (magyar)
   Az árnyékbarát / Alex North ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-045-2 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842308]
MARC

ANSEL
UTF-813664 /2021.
O'Connor, Joseph (1963-)
Shadowplay (magyar)
   Árnyjáték [elektronikus dok.] / Joseph O'Connor ; ford. Falcsik Mari. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-438-7
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3832128]
MARC

ANSEL
UTF-813665 /2021.
Pacat, C. S.
Captive prince (magyar)
   A rab herceg 1 / C. S. Pacat ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 278, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-344-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842419]
MARC

ANSEL
UTF-813666 /2021.
Paige, Laurelin (1974-)
Man in love (magyar)
   A szerelem bűvöletében : Más szerepben 2. / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-091-2 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3842630]
MARC

ANSEL
UTF-813667 /2021.
Pataki, Allison (1984-)
Beauty in the broken places (magyar)
   Szépség egy megtört életben [elektronikus dok.] : igaz történet szerelemről, hűségről és kitartásról / Allison Pataki ; ford. Szkokán Boglárka. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-482-0
amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11
[AN 3843973]
MARC

ANSEL
UTF-813668 /2021.
Pearse, Lesley (1945-)
Liar (magyar)
   A hazug / Lesley Pearse ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-061-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842317]
MARC

ANSEL
UTF-813669 /2021.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Generation 'P' (magyar)
   Generation 'P' [elektronikus dok.] / Viktor Pelevin ; ford. Bratka László. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-284-0
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3832155]
MARC

ANSEL
UTF-813670 /2021.
Petrucha, Stefan (1959-)
Captain America : dark designs (magyar)
   Amerika kapitány : sötét tervek / Stefan Petrucha ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - 347 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 12.)
ISBN 978-963-497-645-5 kötött : 3495,- Ft
ISBN 978-963-497-644-8 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841851]
MARC

ANSEL
UTF-813671 /2021.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (magyar)
   Arthur Gordon Pym, a tengerész / Edgar Allan Poe ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2021. - 284, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 5.)
Megj. "Arthur Gordon Pym csodálatos kalandjai" címmel is
ISBN 978-963-504-452-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841935]
MARC

ANSEL
UTF-813672 /2021.
Potok, Chaim (1929-2002)
The chosen (magyar)
   A kiválasztott / Chaim Potok ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Európa, 2021. - 379, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X)
ISBN 978-963-504-495-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3848481]
MARC

ANSEL
UTF-813673 /2021.
Rabinovici, Doron (1961-)
Die Ausserirdischen (magyar)
   A földönkívüliek [elektronikus dok.] / Doron Rabinovici ; ford. Nádori Lídia. - Szöveg (epub : 761 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4069-0
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3836582]
MARC

ANSEL
UTF-813674 /2021.
Ragnar Jónasson (1976-)
Dimma (magyar)
   Sötétség / Ragnar Jónasson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Animus, 2021. - 263 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-888-1 fűzött : 3290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3842095]
MARC

ANSEL
UTF-813675 /2021.
Récondo, Léonor de (1976-)
Point cardinal (magyar)
   Váltóláz [elektronikus dok.] / Léonor de Récondo ; ford. Burján Monika. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-202-4
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3836503]
MARC

ANSEL
UTF-813676 /2021.
Reddy, Swapna
Ballet bunnies : the new class (magyar)
   Balettnyuszik : az új osztály / írta Swapna Reddy ; ill. Binny Talib ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - 91, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5781-57-5 kötött : 2599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841955]
MARC

ANSEL
UTF-813677 /2021.
Rider, Catherine
Kiss me in Palm Springs (magyar)
   Csók Palm Springsben / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-955-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841933]
MARC

ANSEL
UTF-813678 /2021.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The Italian girl (magyar)
   Az olasz lány / Lucinda Riley ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-523-3 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841958]
MARC

ANSEL
UTF-813679 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
The rise of magicks (magyar)
   A mágia diadala : [A kiválasztott krónikája 3.] / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 533, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-153-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841992]
MARC

ANSEL
UTF-813680 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Shadows in death (magyar)
   Halálos árnyékok / J. D. Robb ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-608-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3841790]
MARC

ANSEL
UTF-813681 /2021.
Roslund, Anders (1961-)
Sovsågott (magyar)
   Szép álmokat / Anders Roslund ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-058-0 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3841699]
MARC

ANSEL
UTF-813682 /2021.
Roth, Philip (1933-2018)
American pastoral (magyar)
   Amerikai pasztorál [elektronikus dok.] / Philip Roth ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-436-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3832115]
MARC

ANSEL
UTF-813683 /2021.
Rundell, Katherine (1987-)
The good thieves (magyar)
   A Hudson kastély kincse / Katherine Rundell ; [ill. ... Matt Saunders] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 355 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-946-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842087]
MARC

ANSEL
UTF-813684 /2021.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Nine stories (magyar)
   Alpári történet Esmének, szeretettel : kilenc történet / J. D. Salinger. - Budapest : Európa, 2021. - 266, [1] p. ; 19 cm
Megj. "Kilenc történet" címmel is
ISBN 978-963-504-385-9 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3842506]
MARC

ANSEL
UTF-813685 /2021.
Salvatore, R. A. (1959-)
Child of a mad god (magyar)
   Egy őrült isten gyermeke : [Rege a Boszorkánykörről 1.] / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 623 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-339-6 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842467]
MARC

ANSEL
UTF-813686 /2021.
Sanderson, Brandon (1975-)
Warbreaker (magyar)
   Békéltető / Brandon Sanderson ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 773 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-353-2 fűzött : 5990,- Ft : 19 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842462]
MARC

ANSEL
UTF-813687 /2021.
Schmidt, Tiffany
A date with Darcy (magyar)
   Randi Darcyval [elektronikus dok.] : könyvemben már láttalak / Tiffany Schmidt ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-807-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3831861]
MARC

ANSEL
UTF-813688 /2021.
Schreiber, Chantal
Schritt, Trab, Kuss (magyar)
   Szerelem lólépésben / Chantal Schreiber ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 248 p. ; 20 cm
keretcím: Friends & horses
ISBN 978-963-403-957-0 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3841843]
MARC

ANSEL
UTF-813689 /2021.
Schreiber, Joe (1969-)
Star wars : the Mandalorian (magyar)
   Star wars : the Mandalorian : regény / Joe Schreiber adaptációja ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - [8] t., 202, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-886-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3843005]
MARC

ANSEL
UTF-813690 /2021.
Scott, Kylie
Lick (magyar)
   Lick [elektronikus dok.] : taktus : Stage dive-sorozat 1. rész / Kylie Scott ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-666-4
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3836580]
MARC

ANSEL
UTF-813691 /2021.
Sexton, Margaret Wilkerson
The revisioners (magyar)
   Az újraálmodók / Margaret Wilkerson Sextone ; [ford. Schultz Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-448-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841721]
MARC

ANSEL
UTF-813692 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Julius Caesar (magyar)
   Julius Caesar ; Macbeth / William Shakespeare ; ford. és a kísérő esszéket írta Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2021. - 296 p. ; 21 cm
Egys. cím: Julius Caesar ; Macbeth
ISBN 978-963-509-388-5 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3848487]
MARC

ANSEL
UTF-813693 /2021.
Shen, L. J.
Playing with fire (magyar)
   Fékezhetetlen vágy / L. J. Shen ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-017-2 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3842439]
MARC

ANSEL
UTF-813694 /2021.
Simenon, Georges (1903-1989)
   Maigret hét esete / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-748-5 fűzött : 2480,- Ft : 7,30 EUR
francia irodalom - bűnügyi elbeszélés
840-322.4=945.11
[AN 3842127]
MARC

ANSEL
UTF-813695 /2021.
Solà, Irene (1990-)
Canto jo i la muntanya balla (magyar)
   Énekelek, s táncot jár a hegy / Irene Solà ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Magvető, 2021. - 215, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3392-0 fűzött : 3499,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3842491]
MARC

ANSEL
UTF-813696 /2021.
Soule, Charles (1974-)
Light of the Jedi (magyar)
   A Jedik fénye / Charles Soule ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 395 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-638-7 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841954]
MARC

ANSEL
UTF-813697 /2021.
St John, Lauren (1966-)
The glory (magyar)
   Dicsőség futam / Lauren St John ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 361 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-842-2 fűzött : 3499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3841985]
MARC

ANSEL
UTF-813698 /2021.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (magyar)
   Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson ; előadja Hirtling István ; ford. Illés Róbert. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2020. - 1 CD (3 h 32 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-68-4 : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3842561]
MARC

ANSEL
UTF-813699 /2021.
Stewart, Erin
Scars like wings (magyar)
   Sebek szárnyán / Erin Stewart ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-236-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841976]
MARC

ANSEL
UTF-813700 /2021.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula [elektronikus dok.] / Bram Stoker ; ford. Bartók Imre. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-480-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3830418]
MARC

ANSEL
UTF-813701 /2021.
Strauss, Botho (1944-)
Oniritti Höhlenbilder (magyar)
   Oniritti barlangrajzok / Botho Strauss ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 263 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-129-4 fűzött : 3500,- Ft
német irodalom - próza
830-3=945.11
[AN 3842334]
MARC

ANSEL
UTF-813702 /2021.
Strukul, Matteo (1973-)
I Medici (magyar)
   Mediciek / Matteo Strukul ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - [Budapest] : Gabo, [2020]-. - 22 cm
Medici-ház
olasz irodalom - családtörténet - reneszánsz - történelmi regény
850-311.6=945.11 *** 929.52(45)Medici(0:82-31)
[AN 3842164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Egy dinasztia fénykora : Lorenzo il Magnifico. - cop. 2021. - 376 p.
ISBN 978-963-566-158-9 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3842167] MARC

ANSEL
UTF-813703 /2021.
Szmidt, Robert J. (1962-)
Otchłań (magyar)
   Mélység / Robert J. Szmidt ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2021. - 358, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-504-401-6 fűzött : 3599,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3842544]
MARC

ANSEL
UTF-813704 /2021.
Tchaikovsky, Adrian (1972-)
The doors of Eden (magyar)
   Az éden kapui / Adrian Tchaikovsky ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2021. - 591 p. : ill. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 11.)
ISBN 978-963-470-179-8 kötött : 5995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841691]
MARC

ANSEL
UTF-813705 /2021.
Tijan
Anti stepbrother (magyar)
   Anti stepbrother [elektronikus dok.] : vészkijárat / Tijan ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-585-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3836537]
MARC

ANSEL
UTF-813706 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza [elektronikus dok.] / J. R. R. Tolkien ; ill. Jemima Catlin ; ford. Gy. Horváth László ; a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 12.4 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Nyomtatott formában megj. "A babó" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3716-4
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3830112]
MARC

ANSEL
UTF-813707 /2021.
Tremain, Rose (1943-)
Islands of mercy (magyar)
   A kegyelem szigetei / Rose Tremain ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-78-0 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841628]
MARC

ANSEL
UTF-813708 /2021.
Tucker, K. A. (1978-)
The simple wild (magyar)
   The simple wild : az egyszerű vadon / K. A. Tucker ; [ford. Hrabovszky Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 483 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-838-3 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3842454]
MARC

ANSEL
UTF-813709 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
O tele duši (magyar)
   A lélek testéről [elektronikus dok.] : új elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; ford. Morcsányi Géza ; a verseket ford. Kántor Péter. - Szöveg (epub : 718 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4027-0
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3838795]
MARC

ANSEL
UTF-813710 /2021.
Vagner, Âna Mihajlovna (1973-)
Vongozero (magyar)
   Menekülés a tóhoz / Jana Vagner ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 482, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-607-7 fűzött : 3999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3841941]
MARC

ANSEL
UTF-813711 /2021.
Valente, Dominique
Starfell : Willow Moss and the lost day (magyar)
   Csillagpaff : Mocsári Füzi és az elveszett kedd / Dominique Valente ; [ill. Sarah Warburton] ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 302 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-231-8 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841959]
MARC

ANSEL
UTF-813712 /2021.
Valentino, Serena (1970-)
The beast within (magyar)
   Herceg vagy szörnyeteg? : a Szépség szerelmének története / Serena Valentino ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-049-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841775]
MARC

ANSEL
UTF-813713 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Mathias Sandorf (magyar)
   Sándor Mátyás [elektronikus dok.] / Jules Verne ; előadja Kovács Máté ; ford. Mikes Lajos. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2021. - 1 CD (12 h 21 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-69-1 : 5500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842559]
MARC

ANSEL
UTF-813714 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Voyage au centre de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld középpontja felé : regény / Jules Verne ; [ford. Veressné Deák Éva]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 252, [1] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-179-4 kötött : 3399,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3848476]
MARC

ANSEL
UTF-813715 /2021.
Vodolazkin, Evgenij (1964-)
Brisben (magyar)
   Brisbane [elektronikus dok.] / Jevgenyij Vodolazkin ; ford. Pálfalvi Lajos. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-378-6
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3832143]
MARC

ANSEL
UTF-813716 /2021.
Wallace, Kathryn
Absolutely smashing it (magyar)
   Vannak tökéletes anyák, csak nekik még nem született gyerekük / Kathryn Wallace ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-52-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3848313]
MARC

ANSEL
UTF-813717 /2021.
Ware, Ruth (1977-)
The turn of the key (magyar)
   A kulcs fordul egyet / Ruth Ware ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-103-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842314]
MARC

ANSEL
UTF-813718 /2021.
Watson, Angus (1972-)
Reign of iron (magyar)
   A vas diadala : [Vaskor-trilógia 3. kötet] / Angus Watson ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 549 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-348-8 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3842456]
MARC

ANSEL
UTF-813719 /2021.
Webber, Tammara
Sweet (magyar)
   Sweet [elektronikus dok.] : édesem / Tammara Webber ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-677-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3840753]
MARC

ANSEL
UTF-813720 /2021.
Weeks, Brent (1977-)
The blood mirror (magyar)
   A vértükör [elektronikus dok.] : A fényhozó 4 / Brent Weeks ; ford. Seres József. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 3.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-535-3 (epub)
ISBN 978-963-561-536-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841527]
MARC

ANSEL
UTF-813721 /2021.
Weisman, Greg (1963-)
The spiral path (magyar)
   Kanyargó ösvény : felfedező-trilógia 2. / Greg Weisman ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 473 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: World of Warcraft : traveler
ISBN 978-963-497-649-3 kötött : 4490,- Ft
ISBN 978-963-497-648-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841971]
MARC

ANSEL
UTF-813722 /2021.
Weisman, Greg (1963-)
Traveler (magyar)
   Az utazás : felfedező-trilógia 1. / Greg Weisman ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 407 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: World of Warcraft : traveler
ISBN 978-963-497-635-6 kötött : 4490,- Ft
ISBN 978-963-497-632-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841968]
MARC

ANSEL
UTF-813723 /2021.
White, Loreth Anne
In the waning light (magyar)
   Sötétedik / Loreth Anne White ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 501, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-245-189-3 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3841861]
MARC

ANSEL
UTF-813724 /2021.
Winters, Willow
You are my reason (magyar)
   Miattad bízom : Julia & Mason 1. / Willow Winters ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-159-9 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841877]
MARC

ANSEL
UTF-813725 /2021.
Wraight, Chris
Leman Russ (magyar)
   Leman Russ : a nagy farkas / Chris Wraight ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, cop. 2021. - 219 p. ; 21 cm
keretcím: The Horus heresy : primarchs ; keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-68-0 kötött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841892]
MARC

ANSEL
UTF-813726 /2021.
Wunsch, Emma
Banana pants (magyar)
   Banánnadrág, barinők és szerelem / Emma Wunsch ; [ill. Jessika von Innerebner] ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746). (Maja és Molli)
ISBN 978-963-499-269-1 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841969]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13727 /2021.
Acsai Roland (1975-)
   Hoffmann meséi : Jacques Offenbach operájának meseátirata / Acsai Roland ; rajz. Cserkuti Dávid. - Budapest : Holnap, 2021. - 78, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-326-7 kötött : 3100,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - opera - mese
894.511-34(02.053.2) *** 782.1 *** 830-34.04=945.11
[AN 3842035]
MARC

ANSEL
UTF-813728 /2021.
Babits Mihály (1883-1941)
   Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom / Babits Mihály ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket ... írta Buda Attila]. - Budapest : Osiris, 2021. - 254, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-963-276-433-7 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3848478]
MARC

ANSEL
UTF-813729 /2021.
Bakó Liza
   Csíííz! / Bakó Liza. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2021. - 417, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-608-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841642]
MARC

ANSEL
UTF-813730 /2021.
Ballai László (1963-)
   Odüsszeusz a történetben : negyvenszer / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-091-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842747]
MARC

ANSEL
UTF-813731 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Egymás szemében [elektronikus dok.] / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-99-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840946]
MARC

ANSEL
UTF-813732 /2021.
Bednar, Robert B.
   Duxorg : első könyv / Robert B. Bednar. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2021. - 389 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-05-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3841627]
MARC

ANSEL
UTF-813733 /2021.
Belláné Tóth Erika
   A kislány, akinek a fáján madarak ülnek / Belláné Tóth Erika ; [ill. Paksi Veronika]. - Mosonmagyaróvár : Balláné Tóth E., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1700-3 kötött : 2470,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3842140]
MARC

ANSEL
UTF-813734 /2021.
Bereményi Géza (1946-)
   Azóta is élek [elektronikus dok.] : összegyűjtött elbeszélések / Bereményi Géza. - Szöveg (epub : 865 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4068-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3830032]
MARC

ANSEL
UTF-813735 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Sári és a mókusok / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-587-020-2 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3842774]
MARC

ANSEL
UTF-813736 /2021.
Berkes Péter (1931-)
   Utánam, srácok! : regény / Berkes Péter. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 296, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-51-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848475]
MARC

ANSEL
UTF-813737 /2021.
Bertók László (1935-2020)
   Együtt forog [elektronikus dok.] : Firkák a szalmaszálra 2 : versek / Bertók László. - Szöveg (epub : 595 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4064-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3836583]
MARC

ANSEL
UTF-813738 /2021.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   Apu [elektronikus dok.] / Marianna D. Birnbaum. - Szöveg (epub : 677 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4044-7
Egyesült Államok - magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(73)
[AN 3830092]
MARC

ANSEL
UTF-813739 /2021.
Biró Gabriella
   Az igazság csapdájában / Biró Gabriella. - [Budakalász] : Koóskönyv, 2021. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81759-0-6 kötött : 3200,- Ft
ISBN 978-615-81759-5-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842124]
MARC

ANSEL
UTF-813740 /2021.
Bloom, Lylia (1984-)
   Ne mondd, hogy szeretsz [elektronikus dok.] / Lylia Bloom. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2017. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-577-3 (epub)
ISBN 978-963-561-578-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3829766]
MARC

ANSEL
UTF-813741 /2021.
Bloom, Lylia (1984-)
   Védtelenül [elektronikus dok.] / Lylia Bloom. - Szöveg (epub : 838 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2016. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-575-9 (epub)
ISBN 978-963-561-576-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3829758]
MARC

ANSEL
UTF-813742 /2021.
Boda Edit (1975-)
   Fénycsapda / Boda Edit. - Budapest : Tipp Cult, 2021. - 101, [6] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P'art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-91-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842688]
MARC

ANSEL
UTF-813743 /2021.
Bódi Miklós
   Az álom trilógia : egy álom szülte titok S.C.-től / Bódi Miklós. - [Budakalász] : Koóskönyv, 2021. - 88 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-0406-5 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842108]
MARC

ANSEL
UTF-813744 /2021.
Borcsik Kornélia (1978-)
   Ragyogj / Borcsik Kornélia. - [Bodroghalom] : Borcsik K., cop. 2021. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1393-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842866]
MARC

ANSEL
UTF-813745 /2021.
Bradányi Iván (1930-)
   Utószó és utólagos percek : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2021. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5942-18-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842814]
MARC

ANSEL
UTF-813746 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Légy(ott) Isztambulban / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-5701-69-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841787]
MARC

ANSEL
UTF-813747 /2021.
Brunczlik Sándor
   A madzagváros sérültjei / Brunczlik Sándor. - Hédervár : Publio, 2021. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-761-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842077]
MARC

ANSEL
UTF-813748 /2021.
Carrigan, Ashley
   Ikrek hava [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2017. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-579-7 (epub)
ISBN 978-963-561-580-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3829767]
MARC

ANSEL
UTF-813749 /2021.
Carrigan, Ashley
   Az oroszlán árnyékában [elektronikus dok.] : Negin 1. / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-591-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3836490]
MARC

ANSEL
UTF-813750 /2021.
Chiara (1987-)
   Pillangólány [elektronikus dok.] / Chiara. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2018. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-587-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3830047]
MARC

ANSEL
UTF-813751 /2021.
Csákvári Éva
   Boszorkánylepke / Csákvári Éva. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2021. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-56-5 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842046]
MARC

ANSEL
UTF-813752 /2021.
Császár Levente (1961-)
   Bodai Boda / Császár Levente ; [közread.] Boda Község Önkormányzat. - [Pécs] : Mesemíves ; Boda : Önkormányzat, 2021. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6099-05-1 kötött
Boda - magyar irodalom - gyermekirodalom - helytörténet - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 943.9-2Boda(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3842522]
MARC

ANSEL
UTF-813753 /2021.
Cseke Szabolcs
   Szerelemdallam : [verseskötet] / Cseke Szabolcs ; [ill. Doszpoth Lilla]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2021. - 150, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-95-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842811]
MARC

ANSEL
UTF-813754 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Berosált a rezesbanda / Csukás István ; [közrem.] Katona Ildikó ; [... illusztrációkat kész. Szőnyi Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-373-189-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848469]
MARC

ANSEL
UTF-813755 /2021.
Czernák Eszter
   Sárkányovi : irány a nagycsoport! / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-796-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3842933]
MARC

ANSEL
UTF-813756 /2021.
Czipott György (1951-)
   Égtájoló / Czipott György. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2021. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6174-02-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842723]
MARC

ANSEL
UTF-813757 /2021.
Dantesz Éva
   A boszorkány szerelme / Dantesz Éva. - [Cserkeszőlő] : [Dantesz I.-né], [2021]. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1281-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842172]
MARC

ANSEL
UTF-813758 /2021.
Darvasi László (1962-)
   Magyar sellő [elektronikus dok.] : regény / Darvasi László. - Szöveg (epub : 888 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3982-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3836551]
MARC

ANSEL
UTF-813759 /2021.
   Dolgaink [elektronikus dok.] : novellák és más rövidprózák kettőezer-húszból / szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn ; kiad. Irodalmi Rádió. - Szöveg (pdf : 20.8 MB). - Miskolc : Irod. Rádió, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166185. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-6270-07-8)
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3838814]
MARC

ANSEL
UTF-813760 /2021.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Életmozaikok : emlékül / Drotleff Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 119, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-094-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3842728]
MARC

ANSEL
UTF-813761 /2021.
Evans, Ebony
   El Cadejo / Ebony Evans. - [Vác] : Szerző, [2021]. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1976-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842486]
MARC

ANSEL
UTF-813762 /2021.
Fekete Judit
   Az őrület határán [elektronikus dok.] : Kálmán Lili munkanélküli naplója / Fekete Judit. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-240-6
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3829760]
MARC

ANSEL
UTF-813763 /2021.
Finy Petra (1978-)
   Kerti szonáta : regény / Finy Petra. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 302, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-066-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842549]
MARC

ANSEL
UTF-813764 /2021.
Földvári András (1952-)
   Ez az én világom : jó emberek, különös élmények távol és közel / Földvári András. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-089-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3841856]
MARC

ANSEL
UTF-813765 /2021.
Fujt Ernesztin
   Érzések : versek / Fujt Ernesztin. - [Veszprém] : Fujt E., 2021. - [6], 61, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1130-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842170]
MARC

ANSEL
UTF-813766 /2021.
Gajdos Erika Tímea
   Otthonom Balaton-felvidék : Színek, fények, élmények 5. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2021. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8123-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842079]
MARC

ANSEL
UTF-813767 /2021.
Gál Hunor (1995-)
   Kartonfless [elektronikus dok.] / Gál Hunor. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165769. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4058-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3836586]
MARC

ANSEL
UTF-813768 /2021.
Gáspár Péter
   Istenítélet / Jan van den Boomen. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 627 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-355-6 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3842730]
MARC

ANSEL
UTF-813769 /2021.
Gergye Rezső
   Virulás : most és mindörökké / Gergye Rezső. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-52-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - világjárvány - vesztegzár - 21. század - napló
894.511-94 *** 616.98(100)"202"(0:82-94)
[AN 3842049]
MARC

ANSEL
UTF-813770 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   Ez a nap a miénk [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 805 KB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 14.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4038-6
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3830072]
MARC

ANSEL
UTF-813771 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott vágyak : Elfojtva 2. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 436, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-73-4 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841940]
MARC

ANSEL
UTF-813772 /2021.
Greff Magdi
   Húzós szerelem [elektronikus dok.] / Greff Magdi. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2017. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-170-6
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3829764]
MARC

ANSEL
UTF-813773 /2021.
Gregus Gábor
   Megjelöltek / Gregus Gábor. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2021. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-85-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3841623]
MARC

ANSEL
UTF-813774 /2021.
György Alida (1995-)
   Hármasszabály / György Alida ; Lőrincz Viola illusztrációival. - [Budapest] : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2021. - 100, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Hervay könyvek ; 3.)
ISBN 978-615-5729-56-0 fűzött
ISBN 978-606-8118-70-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3841701]
MARC

ANSEL
UTF-813775 /2021.
Gyovai Helén
   Hogyan lettem olasz mamma? / Gyovai Helén. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-10-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3841737]
MARC

ANSEL
UTF-813776 /2021.
Hart, Emily
   Az élvhajhász : A korona lovagjai 2. / Emily Hart. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-75-7 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842469]
MARC

ANSEL
UTF-813777 /2021.
Hécz Attila
   Villanyos cigi : regény / Hécz Attila. - Győr : Palatia, cop. 2021. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5904-35-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842145]
MARC

ANSEL
UTF-813778 /2021.
   Igaz mesék a Fekete Sas Szállóból / [szerk. Fontana Eszter és Váczi Márk] ; [közread. a] Fekete Sas Társaság. - Székesfehérvár : Fekete Sas Társ., cop. 2021. - 113, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0559-8 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842740]
MARC

ANSEL
UTF-813779 /2021.
Ilku Imre
   XX. századi családmesék / Ilku Imre ; [kiad. Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány]. - Mezőkeresztes : Borsodi Mezőség Kult. Alapítvány, 2021. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1748-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3842855]
MARC

ANSEL
UTF-813780 /2021.
István László, G. (1972-)
   Úgy felejti nyitva [elektronikus dok.] / G. István László. - Szöveg (epub : 697 KB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 32.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4078-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3836581]
MARC

ANSEL
UTF-813781 /2021.
Jezsó Ákos (1965-)
   Árokparti mesék : [nyolc színezővel] / Jezsó Ákos ; ill. Jezsó Rozi Viola. - [Páty] : Szilvia és Társa Kft. : Zimber Kv., 2021. - 145, [9] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81639-2-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841817]
MARC

ANSEL
UTF-813782 /2021.
Jónás Tamás (1973-)
   Talajgyakorlatok : barátság-almanach / Jónás Tamás, Beck Zoltán ; [... Szendiszűcs István fotói ...]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 113, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5753-67-1 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - irodalmi levél - válogatott művek
894.511-6 *** 894.511-821
[AN 3842045]
MARC

ANSEL
UTF-813783 /2021.
Juhász Gyula
   Pénz és pénz : novellák / Julius Schäfer. - Budapest : Jurotissu Kft., 2021. - 210 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1841-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842782]
MARC

ANSEL
UTF-813784 /2021.
Juhász István (1946-)
   A vágy pillangóröpte : kamararegény / Juhász István. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 143, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-093-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3842750]
MARC

ANSEL
UTF-813785 /2021.
Kádár Erzsébet (1901-1946)
   Az utolsó őzbak / Kádár Erzsébet. - Budapest : Európa, 2021. - 306, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 14.)
ISBN 978-963-504-484-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842700]
MARC

ANSEL
UTF-813786 /2021.
Kállay Eszter (1994-)
   Kéz a levegőben [elektronikus dok.] / Kállay Eszter. - Szöveg (epub : 698 KB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 29.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4059-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3830105]
MARC

ANSEL
UTF-813787 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Mindig másnap / Kertész Erzsi ; Korbuly Ági rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 134, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-410-750-7)
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842501]
MARC

ANSEL
UTF-813788 /2021.
Kiss Benedek (1943-)
   Haladék = Delay / Kiss Benedek ; [ford. Sohár Pál]. - Tésa ; Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 93 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-90-0 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3842683]
MARC

ANSEL
UTF-813789 /2021.
Kisvárdai István
   Útban, Szeged felé : novellák / Kisvárdai István. - Budapest : Szerző, 2021. - 203 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-6136-02-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842696]
MARC

ANSEL
UTF-813790 /2021.
   Klímaversek zöldprózák : az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásai a természetről és a természetvédelemről / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 189, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6270-23-8 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3842727]
MARC

ANSEL
UTF-813791 /2021.
Komlós Kinga
   Végső alku / Komlós Kinga. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 392 p. ; 20 cm
keretcím: Eszement alkuk sorozat
ISBN 978-615-5833-67-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842833]
MARC

ANSEL
UTF-813792 /2021.
Kováts Judit (1961-)
   Hazátlanok [elektronikus dok.] / Kováts Judit. - Szöveg (epub : 841 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3919-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3829824]
MARC

ANSEL
UTF-813793 /2021.
Krasznahorkai László (1954-)
   Herscht 07769 [elektronikus dok.] : Florian Herscht Bach-regénye : elbeszélés / Krasznahorkai László. - Szöveg (epub : 951 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4074-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3831889]
MARC

ANSEL
UTF-813794 /2021.
Krencz Nóra
   Szilánk : a tükör a lelkiismeret legerősebb szövetségese / Krencz Nóra. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2021. - 422 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-24-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3841620]
MARC

ANSEL
UTF-813795 /2021.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Áttetsző viszonyok [elektronikus dok.] : versek / Krusovszky Dénes. - Szöveg (epub : 639 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4033-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3830059]
MARC

ANSEL
UTF-813796 /2021.
Lancer, G. F. (1981-)
   Expulzió / G. F. Lancer. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2021. - 150, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-08-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3841630]
MARC

ANSEL
UTF-813797 /2021.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Jelek, írásjelek : Duna-parti jegyzetek 2/1. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., [2021]. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80678-4-3 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3842515]
MARC

ANSEL
UTF-813798 /2021.
   Légszomj : kortárs magyar horror- és weirdnovellák / szerk. Roboz Gábor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-128-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - horror - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 3841997]
MARC

ANSEL
UTF-813799 /2021.
Lontai Léna
   Könnyező liliomok / Lontai Léna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-077-6 kötött : 4299,- Ft
nők elleni erőszak - magyar irodalom - regény
894.511-31 *** 343.54-055.2(0:82-31)
[AN 3841884]
MARC

ANSEL
UTF-813800 /2021.
Masayuki Kenuzoke
   Haicook éhgyomorra / Masayuki Kenuzoke. - [Budapest] : Garbo Kv., cop. 2021. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6292-11-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3842793]
MARC

ANSEL
UTF-813801 /2021.
Matuscsák Tamás
   A Szent Grál-kód [elektronikus dok.] : regény / Alexander G. Thomas. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-184-2
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3830164]
MARC

ANSEL
UTF-813802 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Uborkából szalámi / Mészöly Ágnes ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-029-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3842775]
MARC

ANSEL
UTF-813803 /2021.
Metzger Mária
   Szeretet-ötvözetek / Metzger Mária. - [Győr] : Metzger M., 2019. - 173 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81260-1-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842204]
MARC

ANSEL
UTF-813804 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A szelistyei asszonyok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2021. - 1 CD (4 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-70-7 : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3842563]
MARC

ANSEL
UTF-813805 /2021.
Mucsi József (1944-)
   Kígyó, vér, kereszt : komitragikus magán- és kortörténet / Mucsi József. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2021. - 181, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6061-04-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3841771]
MARC

ANSEL
UTF-813806 /2021.
Munkácsi Gabriella
   A napkard útja : Legendánk-ciklus 5. / Munkácsi Gabriella. - [Erdőkürt] : Mindenség, cop. 2021. - 539 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1500-9 kötött : 5290,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842279]
MARC

ANSEL
UTF-813807 /2021.
Murinai Angela
   Mikor feltámad a szél / Angela Murinai. - [Budapest] : Libri, 2021. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-855-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3841908]
MARC

ANSEL
UTF-813808 /2021.
Nagy Betti (1963-)
   Na, én léptem / Nagy Betti. - Budapest : Tipp Cult, 2021. - 58, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735)
ISBN 978-963-9781-94-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842659]
MARC

ANSEL
UTF-813809 /2021.
Nagy Virág Panna
   Habó és Döce kalandjai / Nagy Virág Panna. - [Baja] : Moto-Med Bt., 2021. - [78] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: FelhőszakadásÞ; Papírhajók
ISBN 978-615-01-0441-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3842482]
MARC

ANSEL
UTF-813810 /2021.
NErzsi
   Életképek / NErzsi. - Szeged : [Limpek Józsefné], 2021. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2066-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841961]
MARC

ANSEL
UTF-813811 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! : [szökés Magyarországon át] / Nógrádi Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 174, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-161-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848458]
MARC

ANSEL
UTF-813812 /2021.
Novák Valentin (1969-)
   A szolnoki csata : novellák / Novák Valentin. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-085-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842733]
MARC

ANSEL
UTF-813813 /2021.
Nyárádi Erzsébet
   Fénymorzsák : versek / Nyárádi Erzsébet. - [Budapest] : [Mándy G.], 2021. - 102, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 18.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81744-2-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842858]
MARC

ANSEL
UTF-813814 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   Egy földterület növénytakarójának változása [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - 3. elektronikus kiad. - Szöveg (epub : 687 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3907-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3829819]
MARC

ANSEL
UTF-813815 /2021.
Oszlányi Kincső (1972-)
   Két élet, egy út / Oszlányi Kincső. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2021. - 260 p. ; 20 cm
Fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6170-01-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841629]
MARC

ANSEL
UTF-813816 /2021.
Papp Diána (1976-)
   A vasárnap délutánok lélektana [elektronikus dok.] : kezdd újra Olaszországban! / Papp Diána. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-25-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840747]
MARC

ANSEL
UTF-813817 /2021.
Pintér Norbert
   Vadmalacsors / Pintér Norbert ; [graf. Pócz Dániel]. - [Hajdúszoboszló] : [Pintér N.], [2021]. - 147, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6716-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3848386]
MARC

ANSEL
UTF-813818 /2021.
Prónik Judit
   A Szemerédy-ház titkai / Prónik Judit. - [Budakalász] : Koóskönyv, 2020. - 440 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0149-1 kötött : 3800,- Ft
ISBN 978-615-81759-4-4 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842122]
MARC

ANSEL
UTF-813819 /2021.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Kapcsolatpróba [elektronikus dok.] : Szállj a dallal! 2. / Rácz-Stefán Tibor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-583-4 (epub)
ISBN 978-963-561-584-1 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3832091]
MARC

ANSEL
UTF-813820 /2021.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Ikrek hava [elektronikus dok.] / Radnóti Miklós ; szöveggondozás, utószó, jegyzetek Ferencz Győző. - Szöveg (epub : 931 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4061-4
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3831877]
MARC

ANSEL
UTF-813821 /2021.
Rákos Krisztina
   Barni kapitány kalandjai Ázsiában / Rákos Krisztina ; Tóth Barna és Rákos Krisztina rajz. - [Győr] : Barnavy Kft., 2021. - 97 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-0938-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842137]
MARC

ANSEL
UTF-813822 /2021.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Állapotváltozások [elektronikus dok.] : válogatott versek, 1981-2019 / Rakovszky Zsuzsa. - Szöveg (epub : 673 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4065-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3831881]
MARC

ANSEL
UTF-813823 /2021.
Réti László (1972-)
   A kandahári fogoly : [embervadászat a tálibok földjén] / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 538 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-22-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3848294]
MARC

ANSEL
UTF-813824 /2021.
Rojik Tamás (1988-)
   Árulás / Rojik Tamás. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2021. - 328, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-787-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3841616]
MARC

ANSEL
UTF-813825 /2021.
Rot Mikle, Elisa
   Eltitkolt levelek / Elisa Rot Mikle. - [Budapest] : [Veres J.-né], [2021]. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1773-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842146]
MARC

ANSEL
UTF-813826 /2021.
Siska Péter (1984-)
   A rend, amiről a tágyak beszélnek : versek / Siska Péter. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2021. - 81 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735)
ISBN 978-963-9781-93-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842689]
MARC

ANSEL
UTF-813827 /2021.
Steel, Ella
   Vágyak dallama / Ella Steel. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-15-0 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842475]
MARC

ANSEL
UTF-813828 /2021.
Süli István
   Odüsszeusz-változatok : strukturált rövidszövegek / Süli István. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 78, [3] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P'art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-97-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842695]
MARC

ANSEL
UTF-813829 /2021.
Sylver, Veda
   Szenvedélyek vihara a Boszporusznál / Veda Sylver. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-69-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842837]
MARC

ANSEL
UTF-813830 /2021.
Syporca Whandal (1977-)
   Fekete angyal tandem / Syporca Whandal kollázs ; Tóth Gábor vers. - Budapest : Drill K., 2021. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0743-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 21. század - vers - kollázs
894.511-14 *** 73/76(439)(092)Syporca_Whandal
[AN 3842767]
MARC

ANSEL
UTF-813831 /2021.
Szabadi Mihály (1937-)
   Fonóház / Szabadi Mihály. - Sióagárd ; [Szekszárd] : Schubert Bt., 2020. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5717-05-5 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3842517]
MARC

ANSEL
UTF-813832 /2021.
Szabó József
   Hazafelé : regény / Szabó József ; [... ill. Valaczkai Erzsébet ...]. - [Pétervására] : [Szabó J.], [2021]. - 187 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1344-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842629]
MARC

ANSEL
UTF-813833 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Pilátus [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Györgyi Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2020. - 1 CD (11 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-65-3 : 5500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3842565]
MARC

ANSEL
UTF-813834 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Szabadulógyakorlat [elektronikus dok.] : novellák / Szabó T. Anna. - Szöveg (epub : 777 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4062-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3831879]
MARC

ANSEL
UTF-813835 /2021.
Szaniszló Judit (1977-)
   Leli élete [elektronikus dok.] / Szaniszló Judit. - Szöveg (epub : 733 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4047-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3830087]
MARC

ANSEL
UTF-813836 /2021.
Szegedi István
   Sallangok nélkül / Szegedi István - Steve bácsi. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 184, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1698-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841910]
MARC

ANSEL
UTF-813837 /2021.
Székely Nagy György (1959-)
   Egy nyár / Székely Nagy György. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 498, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-22-5 fűzött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény
894.511-31(410)
[AN 3841684]
MARC

ANSEL
UTF-813838 /2021.
Székely Szabolcs (1983-)
   A beszélgetés története [elektronikus dok.] / Székely Szabolcs. - Szöveg (epub : 654 KB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 31.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4076-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3836465]
MARC

ANSEL
UTF-813839 /2021.
Szemerey István
   Ben Nevis [elektronikus dok.] : a múlt, a jelen és a védőangyalok / Szemerey István. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - Budapest : Szemerey I., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-541-8
Margit (Skócia: királyné), Szent (1047?-1093)
Skócia - magyar irodalom - szent - 11. század - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 235.3(092)Margit,_Skóciai
[AN 3849561]
MARC

ANSEL
UTF-813840 /2021.
Szilasi László (1964-)
   Kései házasság [elektronikus dok.] / Szilasi László. - Szöveg (epub : 716 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4029-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832080]
MARC

ANSEL
UTF-813841 /2021.
Szinetár Miklós (1932-)
   88 [elektronikus dok.] / Szinetár Miklós. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-188-0
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3849626]
MARC

ANSEL
UTF-813842 /2021.
Sztercey Szabolcs (1991-)
   Plüssbolygó / Sztercey Szabolcs. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. ; Budapest : FISZ, 2021. - 72, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Hervay könyvek ; 4.)
Fűzött
ISBN 978-606-8118-71-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3841864]
MARC

ANSEL
UTF-813843 /2021.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Szerelmes királynék [elektronikus dok.] / Szunyogh Szabolcs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-151-4
magyar irodalom - uralkodó - nő - ókor - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.6 *** 929-055.2(3)(0:82-32)
[AN 3830233]
MARC

ANSEL
UTF-813844 /2021.
Szvoren Edina (1974-)
   Mondatok a csodálkozásról / Szvoren Edina. - Budapest : Magvető, 2021. - 249, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2357-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3842574]
MARC

ANSEL
UTF-813845 /2021.
Tábor Ádám (1947-)
   Út és/vagy utazás : esszék, elemzések / Tábor Ádám. - Tésa : Tipp Cult, cop. 2020. - 328 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9781-89-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3842674]
MARC

ANSEL
UTF-813846 /2021.
Tale, Lisabeth (1975-)
   Léleksuttogás / Lisabeth Tale. - [Pákozd] : Horváth A. K.-né, 2021. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1945-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3842842]
MARC

ANSEL
UTF-813847 /2021.
Tomcsik Nóra
   A hercegnő és a sárkányok dala : Belearnordi krónikák I. / írta Tomcsik Nóra ; [... ill. Pongrácz Edit]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2021. - 194, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-19-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841777]
MARC

ANSEL
UTF-813848 /2021.
Tomcsik Nóra
   A kapitány és a szirének földje : Belearnordi krónikák II. / írta Tomcsik Nóra ; [... ill. Pongrácz Edit]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2021. - 239, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-6170-20-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841781]
MARC

ANSEL
UTF-813849 /2021.
Tömörkény István (1866-1917)
   Vallomás : Szegedi Híradó 1884-1888 / Tömörkény István ; [gyűjt., vál., a bevezetőt és az utószót írta Tóth Sándor László] ; [az előszót írta ... Katona András] ; [a jegyzeteket írta Tóth Sándor László és T. Horváth Ágnes] ; [kiad. a Csongrád Megyei Közgyűlés]. - Szeged : Csongrád M. Közgyűlés, 2019. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3842376]
MARC

ANSEL
UTF-813850 /2021.
Török László Dafti
   Betű rendben : versek, drámapedagógiai írások, naplólapok / Török László Dafti. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-78-7 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - drámapedagógia - vers - napló
894.511-14 *** 894.511-94 *** 371.383.1
[AN 3842043]
MARC

ANSEL
UTF-813851 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Fehér farkas [elektronikus dok.] : novellák / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 665 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3934-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3829816]
MARC

ANSEL
UTF-813852 /2021.
Urbánszki László (1954-2021)
   Árpád és Kurszán : a Honfoglalás-sorozat 3. kötete / Urbánszki László. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-509-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3841772]
MARC

ANSEL
UTF-813853 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Pepe a bölcsiben / Vadadi Adrienn ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 40, [1] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-587-028-8 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3842777]
MARC

ANSEL
UTF-813854 /2021.
Ványai Fehér József (1959-)
   A láncos madár / Ványai Fehér József. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 156, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-090-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842735]
MARC

ANSEL
UTF-813855 /2021.
Varga Árpád (1984-)
   Fény az alagútban : versek / Varga Árpád ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Pápa ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 126, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-20-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842726]
MARC

ANSEL
UTF-813856 /2021.
Várnagy Márta
   Kapuzábé / Várnagy Márta. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2021. - 132 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 9.)
ISBN 978-963-9781-98-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3842680]
MARC

ANSEL
UTF-813857 /2021.
Vida Kamilla (1997-)
   Konstruktív bizalmatlansági indítvány [elektronikus dok.] / Vida Kamilla. - Szöveg (epub : 682 KB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 30.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4077-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3840743]
MARC

ANSEL
UTF-813858 /2021.
   Virágok haikura, pundurkára, apevára. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2021. - 202, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 10.)
Fűzött
magyar irodalom - virág - pályázat - vers - haiku - antológia
894.511-14(082) *** 582.4(0:82-14) *** 06.063(439)
[AN 3842180]
MARC

ANSEL
UTF-813859 /2021.
   Vírus után a világ [elektronikus dok.] / összegyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József és Zámbó Kristóf ; [közread. a] Szépírók Társasága. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro : Szépírók Társasága, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-148-4
világjárvány - fertőző betegség - magyar irodalom - 21. század - esszé - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-4(082) *** 578.834.1(100)"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3832095]
MARC

ANSEL
UTF-813860 /2021.
   Vírusok és évfordulók : rosszkedvünk éve 2020 : Magyar Orvos Írók és Képzőművészek Köre 45. évi jubileumi antológia / [... szerk. Misz Írisz]. - [Budapest] : MOKK, 2021. - 270, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1608-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"202"
[AN 3842234]
MARC

ANSEL
UTF-813861 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Luca és Máté régi körhintája : híres édesanyák a 19. században / Wéber Anikó ; Keszeg Ágnes rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 92, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött : 4500,- Ft
ISBN 978-963-410-797-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3842110]
MARC

ANSEL
UTF-813862 /2021.
Wéber Anikó (1988-)
   Örökszerda / Wéber Anikó. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 217, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-006-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841650]
MARC

ANSEL
UTF-813863 /2021.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Véres Balaton / Zajácz D. Zoltán. - Budapest : General Press, 2021. - 308, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-524-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3841860]
MARC

ANSEL
UTF-813864 /2021.
Závada Pál (1954-)
   Hajó a ködben [elektronikus dok.] / Závada Pál. - Szöveg (epub : 848 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3935-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3829817]
MARC

ANSEL
UTF-813865 /2021.
Zonda Tamás (1940-)
   Lombtalanul / Zonda Tamás ; [tusrajzok Karmann János] ; [közread. a Madách Irodalmi Társaság]. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2021. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5462-30-6 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3842703]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13866 /2021.
Campling, Hannah
   A tanya hangjai : 10 állathang / [írta Hannah Campling] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Hallgasd meg a hangomat!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-270-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841748]
MARC

ANSEL
UTF-813867 /2021.
Crute, Josh
Jonas Hanway's scurrilous, scandalous, shockingly sensational umbrella (magyar)
   Jonas Hanway felháborító, botrányos, rettentően különös esernyője / Josh Crute ; rajz. Eileen Ryan Ewen. - Pécs : Alexandra, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Rehova Kata
ISBN 978-963-582-011-5 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842809]
MARC

ANSEL
UTF-813868 /2021.
Hemming, Alice
The leaf thief (magyar)
   A levéltolvaj / Alice Hemming, Nicola Slater. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-447-968-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841552]
MARC

ANSEL
UTF-813869 /2021.
   Járművek : kirakósok kicsiknek / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-483-272-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841850]
MARC

ANSEL
UTF-813870 /2021.
   Kedvencek : kiemelkedő elemekkel / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mozgó könyvek
ISBN 978-963-483-273-7 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841751]
MARC

ANSEL
UTF-813871 /2021.
Kinnear, Nicola
A little bit brave (magyar)
   Az icipicit bátor nyúl / Nicola Kinnear. - Pécs : Alexandra, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-447-969-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842635]
MARC

ANSEL
UTF-813872 /2021.
   Kisgombos-mesegyűjtemény / [ford. és szerk. Jolán Fouilleul, Huszárszky Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Biatorbágy] : Kisgombos Kv., cop. 2019. - 139 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80569-1-5 kötött : 4900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848439]
MARC

ANSEL
UTF-813873 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 34, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-133-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848452]
MARC

ANSEL
UTF-813874 /2021.
Schimel, Lawrence
   Micsoda család! / Lawrence Schimel, Elīna Brasliņa ; ford. Szabó T. Anna ; [kiad. a Szivárványcsaládokért Alapítvány]. - [Budapest] : Szivárványcsaládokért Alapítvány, cop. 2021. - [40] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Tart.: Micsoda reggel!Þ; Micsoda este!. - Egys. cím: Early one morning ; Bedtime, not playtime!
ISBN 978-615-01-1052-3 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842583]
MARC

ANSEL
UTF-813875 /2021.
Scobie, Lorna
Collecting cats (magyar)
   A macskagyűjtő / Lorna Scobie. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-447-970-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841559]
MARC

ANSEL
UTF-813876 /2021.
   Tanya : kiemelkedő elemekkel / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mozgó könyvek
ISBN 978-963-483-274-4 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841754]
MARC

ANSEL
UTF-813877 /2021.
   Tanya : kirakósok kicsiknek / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-483-271-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841847]
MARC

ANSEL
UTF-813878 /2021.
Tebow, Tim (1987-)
A party to remember (magyar)
   Egy felejthetetlen mulatság / Tim Tebow és A. J. Gregory ; ill. Jane Chapman ; ford. Surjányi Dávid. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Bronco és barátai
ISBN 978-615-6108-33-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842036]
MARC

ANSEL
UTF-813879 /2021.
   Tibi traktora / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x19 cm
keretcím: Gördülő könyvek. - Figuratív alakú. - Kerekekkel
ISBN 978-963-483-275-1 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841839]
MARC

ANSEL
UTF-813880 /2021.
   Tomi tűzoltóautója / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x19 cm
keretcím: Gördülő könyvek. - Figuratív alakú. - Kerekekkel
ISBN 978-963-483-276-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841776]
MARC

ANSEL
UTF-813881 /2021.
Tone Satoe (1984-)
El viaje de Pipo (magyar)
   Pipó utazása / Satoe Tone ; [... ford. Huszárszky Zsuzsanna, Szász Joli, Gombos Kata]. - 2. kiad. - [Biatorbágy] : Kisgombos Kv., cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0466-7 kötött : 4200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848389]
MARC

ANSEL
UTF-813882 /2021.
   Unikornisok : több mint 50 matricával / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-483-282-9 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841734]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13883 /2021.
Ahonen, Jussi-Pekka (1981-)
Belzebubs (magyar)
   Belzebubs / JP Ahonen ; [ford. Orosz László]. - Jav. gyűjteményes kiad. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2021. - 127 p. : ill. ; 16x18 cm
ISBN 978-615-80731-6-5 kötött : 4800,- Ft
képeskönyv
087.6:084.11
[AN 3842988]
MARC

ANSEL
UTF-813884 /2021.
Bayer Antal (1955-)
   Magyar strip : képsorok a 20. századi hazai sajtóban / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - 52 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-53-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11(439)"19" *** 070(439)"19"
[AN 3841902]
MARC

ANSEL
UTF-813885 /2021.
Bunn, Cullen (1971-)
Trauma team (magyar)
   Trauma team / író Cullen Bunn ; rajz Miguel Valderrama ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [93] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Cyberpunk 2077
ISBN 978-963-470-192-7 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842819]
MARC

ANSEL
UTF-813886 /2021.
   Comicsmania : 10 év : jubileumi antológia, 2020 / JP Ahonen [et al.]. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2020. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-80731-5-8
ISBN 978-615-80731-5-8 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842976]
MARC

ANSEL
UTF-813887 /2021.
Davis, Jim (1945-)
   Pacsipajtások : [Garfield-poénok 2007-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2021]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 155.)
ISBN 978-615-5425-69-1 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842453]
MARC

ANSEL
UTF-813888 /2021.
Davis, Jim (1945-)
   Stratégiai partnerség : [Garfield-poénok a 2007. és 2008. évből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2021]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 157.)
ISBN 978-615-5425-71-4 fűzött : 1250,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842626]
MARC

ANSEL
UTF-813889 /2021.
Ewing, Al (1977-)
Loki, agent of Asgard (magyar)
   Loki, Asgard ügynöke / [író Al Ewing] ; [rajz. Lee Garbett, ... Nolan Woodard] ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2021-. - Ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bízz bennem, Loki vagyok!. - 2021. - [134] p.
ISBN 978-963-470-204-7 kötött : 5195,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842981] MARC

ANSEL
UTF-813890 /2021.
Gaiman, Neil (1960-)
The DC universe by Neil Gaiman (magyar)
   Neil Gaiman DC-univerzuma / [Neil Gaiman, Alan Grant, Mark Verheden [!Verheiden] szöveg] ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - 208, [8] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-201-6 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842994]
MARC

ANSEL
UTF-813891 /2021.
Houser, Jody
Survivors (magyar)
   Túlélők / írta Jody Houser ; rajz. Gabriel Guzmán ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 90, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: StarCraft
ISBN 978-963-497-650-9 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3841838]
MARC

ANSEL
UTF-813892 /2021.
Houser, Jody
Tie fighter (magyar)
   Tie-vadász / írta Jody Houser ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [117] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-641-7 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3841977]
MARC

ANSEL
UTF-813893 /2021.
Rosenberg, Matthew
Jedi : fallen order (magyar)
   Jedi : a bukott rend : sötét templom / írta Matthew Rosenberg ; rajzok Paolo Villanelli és Ruairí Coleman ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [113] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-631-8 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3841831]
MARC

ANSEL
UTF-813894 /2021.
Sacks, Ethan
Galaxy's edge (magyar)
   A galaxis peremén / írta Ethan Sacks ; rajzok Will Sliney ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [111] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-642-4 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3842033]
MARC

ANSEL
UTF-813895 /2021.
Soule, Charles (1974-)
The rise of Kylo Ren (magyar)
   Kylo Ren felemelkedése / írta Charles Soule ; rajzok Will Sliney ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [105] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-630-1 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3841835]
MARC

ANSEL
UTF-8