MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/02/07 11:54:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1038 /2022.
   Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete : jubileumi fotókönyv, 2010-2020. - [Szekszárd] : Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyes., 2021. - 249 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0768-4 kötött
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Szekszárd - bukovinai székelyek - egyesület - fényképalbum
061.2(439-2Szekszárd)(084.12) *** 316.347(=945.11székelyek)(439-2Szekszárd)
[AN 3845666]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1039 /2022.
Hosszú Gábor (1963-)
   Scriptinformatics : extended phenetic approach to script evolution / Gábor Hosszú. - Budapest : Nap K., 2021. - 334 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 290-327.
ISBN 978-963-332-178-2 kötött : 6000,- Ft : 30 EUR
rovásírás - írástörténet - digitális technika
003.335.9(=945.11) *** 930.272 *** 003.3 *** 681.3.004.14
[AN 3845661]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1040 /2022.
Winfrey, Oprah (1954-)
What I know for sure (magyar)
   Amit biztosan tudok / Oprah Winfrey ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-361-2 kötött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - életvezetés - memoár
791.9.097(73)(092)Winfrey,_O.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3854292]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1041 /2022.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3854303]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2022.
Daniel, Ute (1953-)
Kompendium Kulturgeschichte (magyar)
   Kultúrtörténeti kompendium : elmélet, gyakorlat, kulcsszavak / Ute Daniel ; [ford. Fülöp M. József és Szijártó M. István]. - Budapest : Ráció, 2020. - 439 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-46-1 fűzött : 4490,- Ft
kultúratörténet - kultúrafilozófia - kulturális antropológia - tudományközi kapcsolat
008(100) *** 130.2 *** 316.7 *** 001.2
[AN 3846380]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1043 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The divine matrix (magyar)
   Az isteni mátrix : híd idő, tér, csodák és hiedelmek között / Gregg Braden ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 201 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-487-9 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - tudatosság
133.25
[AN 3845623]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The science of self-empowerment (magyar)
   Az emberiség ereje : ismerd meg a benned rejlő csodákat: öngyógyítás, hosszú élet, intuíció, tiszta tudatosság / Gregg Braden ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 321 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-064-0 kötött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3854313]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The wisdom codes (magyar)
   A bölcsesség kódjai : ősi szavak, amelyek újrahangolják az agyunkat és meggyógyítják a szívünket / Gregg Braden ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 227 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-488-6 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3845704]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Az én vallásom = My religion / Sri Chinmoy. - [Csömör] : [Discovery Bliss], [2021]. - 93, [3] p. ; 20cm
ISBN 978-615-81832-4-6 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84)
[AN 3845882]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   I meditate = Meditálok / Sri Chinmoy. - [Csömör] : [Discovery Bliss], [2021]. - [95] p. ; 13 cm
ISBN 978-615-81588-5-5 fűzött
ezoterika - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84)
[AN 3845612]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Isten nagysága és Isten jósága = God's greatness and God's goodness / Sri Chinmoy. - [Csömör] : [Discovery Bliss], [2021]. - [117] p. ; 13 cm
ISBN 978-615-81832-3-9 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84)
[AN 3845879]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditations: food for the soul (magyar, angol)
   Meditációk: táplálék a léleknek / Sri Chinmoy. - [Csömör] : Discovery Bliss, 2021. - 198 p. ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81825-6-0 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84)
[AN 3845778]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Tanítványok kézikönyve : válogatás Sri Chinmoy írásaiból. - [S.l.] : [s.n.], [2021]-. - 30 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
Fűzött
Egyesült Államok - vallási személy - ezoterika - interjú
133.25(73)(092)Chinmoy,_S.(047.53)
[AN 3845890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az úton. - [2021]. - 139 p.
[AN 3845896] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Guruval. - [2021]. - 137 p.
[AN 3845898] MARC

ANSEL
UTF-81051 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Twenty-seven thousand aspiration-plants = Huszonhétezer törekvés-növény / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2021]-. - 20 cm
A leírás a 3. r. alapján kész.
ezoterika - vers
133.25(0:82-14)
[AN 3845654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., 1001-1500. - 285 p.
Fűzött
[AN 3845657] MARC

ANSEL
UTF-81052 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Two God-amusement-rivals: my heart-song-beauty and my life-dance-fragrance = Két Isten-szórakoztató-vetélytárs: szív-dal-szépségem és élet-tánc-illatom / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 2 db ; 20 cm
Fűzött
ezoterika - vers
133.25(0:82-14)
[AN 3845617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   P. 1. - 241 p.
[AN 3845621] MARC

ANSEL
UTF-8


   P. 2. - 241 p.
[AN 3845622] MARC

ANSEL
UTF-81053 /2022.
Madary Károly
   Okkult gondolat és megismerés / Madary Károly. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-88-4 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3854246]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2022.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing : you and the creator (magyar)
   ThetaHealing : te és a teremtő : mélyítsd el kapcsolatodat a teremtés energiájával / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-500-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3845706]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1055 /2022.
Horváth Márk (1989-)
   Az antropocén : az ökológiai válság és a posztantropocentrikus természetkulturális viszonyok / Horváth Márk. - Budakeszi : Prae, 2021. - 415 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 397-415.
ISBN 978-615-6199-20-1 fűzött : 3990,- Ft
emberi ökológia - filozófia - antropocén
504.75 *** 1 *** 551.799
[AN 3845948]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2022.
   Nemzetközi fejlesztés az éghajlatvédelemért [elektronikus dok.] : az export- és a nemzetközi fejlesztésfinanszírozásban kiemelt szerephez jutó politikák vizsgálata / [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Szöveg (pdf : 15.8 MB). - Budapest : MTVSZ, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165938. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9802-15-5
környezeti politika - éghajlatváltozás - globalizáció - nemzetközi gazdasági kapcsolat - pénzügy - elektronikus dokumentum
504.03 *** 551.583 *** 339.9 *** 336(100)
[AN 3837488]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1057 /2022.
Church, Dawson (1956-)
Mind to matter (magyar)
   Az elmétől az anyagig : az agy által teremtett anyagi valóság lebilincselő tudománya / Dawson Church ; [Joe Dispenza előszavával] ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 339 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-334.
ISBN 978-963-291-489-3 kötött : 4990,- Ft
kvantumfizika - agykutatás - életvezetés
530.145 *** 612.82 *** 613.865
[AN 3845624]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2022.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
The Feynman lectures on physics (magyar)
   A Feynman-előadások fizikából / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - Budapest : Typotex, [2017]-. - ill. ; 24 cm
Ford. Bozóky György, B. Gombosi Éva, Nagy Elemér. - Megj. "Mai fizika" címmel is
fizika
53
[AN 3725820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2021. - 430 p.
ISBN 978-963-493-124-9 kötött : 6900,- Ft
[AN 3845508] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1059 /2022.
   Bevezetés a laboratóriumi medicinába [elektronikus dok.] / szerk. Vásárhelyi Barna. - 3. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 11.3 MB). - Budapest : Semmelweis, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166605. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-025-0
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3841570]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2022.
Szántay Csaba (1958-)
   Hát, ez furcsa.. [elektronikus dok.] : életútkönyv / Szántay Csaba. - Szöveg (epdf : 76.7 MB). - Budapest : Lexica K., 2020. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167038. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-81578-1-0)
Szántay Csaba (1958-)
Magyarország - vegyészmérnök - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
54(439)(092)Szántay_Cs.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3844630]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1061 /2022.
Korom Gyula
   A 2022-es új "majomper" jegyzőkönyve / Korom Gyula. - Budapest : Ars Memorandi, 2021. - 3 db (927 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
törzsfejlődés - evolucionizmus - teremtés - természettörvény - ateizmus
575.8 *** 141.155 *** 213 *** 211.5
[AN 3845811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - p. 339-549.
ISBN 978-615-01-1901-4 kötött : 5500,- Ft
[AN 3845816] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - p. 553-927.
ISBN 978-615-01-1902-1 kötött : 7300,- Ft
[AN 3845818] MARC

ANSEL
UTF-81062 /2022.
Szerényi Gábor (1947-)
   A biológia kultúrtörténete / [Szerényi Gábor]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., [2019-2021]. - 2 db : ill., főként színes ; 31 cm
biológia - tudománytörténet - művelődéstörténet
57(100)(091) *** 930.85
[AN 3774940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2021. - 486 p.
Bibliogr.: p. 484-486.
ISBN 978-963-16-4783-9 kötött
[AN 3846488] MARC

ANSEL
UTF-81063 /2022.
Szmoradné Tóth Erika
   Denevérmánia plusz : denevérvédelmi foglalkoztató : 20 db színes matricával / [szöveg ... Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor András] ; [graf. Fodor Andrea, Gubányi Eszter] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - Budapest : MME, cop. 2020. - 12 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80925-9-3 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
599.4 *** 504.74.06(439) *** 087.5
[AN 3854150]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1064 /2022.
Assaraf, John
Innercise (magyar)
   Elmetréning : az Innercise módszer : az új tudomány, melynek segítségével előhívhatod elméd rejtett erejét / John Assaraf ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 212 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-491-6 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3845627]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The spontaneous healing of belief (magyar)
   A valóságkód : lépj túl meggyőződésed korlátain! / Gregg Braden ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-222.
ISBN 978-963-291-522-7 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3845830]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2022.
Church, Dawson (1956-)
Bliss brain (magyar)
   A mennyeien boldog agy : a meditáció mindent átalakító hatásának tudományos magyarázata / Dawson Church ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 348, [16] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-345.
ISBN 978-963-291-514-2 kötött : 4990,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3845668]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2022.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries (magyar)
   Határaink : mire mondjunk igen-t és mire nem-et, hogy saját kézben tarthassuk az életünket? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Bartha Katalin]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-520-9 fűzött : 3500,- Ft
személyiség-lélektan - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 3845584]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2022.
Davidji
Destressifying (magyar)
   Stresszmentesítés : útmutató a személyes felemelkedéshez, a tartós elégedettséghez és az elme nyugalmához a való világban / Davidji ; [ford. Tutor Krisztina]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-442-8 fűzött : 3690,- Ft
stresszkezelés - életvezetés - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3845647]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2022.
Davidji
Secrets of meditation (magyar)
   A meditáció titkai : gyakorlati útmutató a belső békéhez és a személyes átalakuláshoz / Davidji ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-963-291-443-5 fűzött : 3290,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3845652]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2022.
Dispenza, Joe (1962-)
Breaking the habit of being yourself (magyar)
   Engedd el önmagad : ...és válj új emberré! / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-961-4 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - agy
613.865 *** 612.82
[AN 3854315]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2022.
Doering, Stephan (1966-)
Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) (magyar)
   Áttétel fókuszú pszichoterápia (TFP) / Stephan Doering ; [ford. Csáky-Pallavicini Krisztina]. - Budapest : Oriold, 2020. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-90.
ISBN 978-615-5981-25-8 fűzött : 1990,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3846092]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2022.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Ritka és rejtőzködő betegségek a hétköznapokban : esettanulmányok orvosoknak és orvostanhallgatóknak / Garzuly Ferenc, Tóth Csaba, Kálmán Bernadette és mtársaik. - Budapest : Oriold, 2021. - 168 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-31-9 kötött : 5900,- Ft
kórtan - esettanulmány
616
[AN 3846079]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2022.
Graziosi, Dean
Millionaire success habits (magyar)
   Szokások leendő milliomosoknak : a gazdagság és a bőség kapujában / Dean Graziosi ; [ford. Hidy Gábor]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 220 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-291-490-9 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3845619]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2022.
Hanna, Suzanne Midori (1950-)
The practice of family therapy (magyar)
   Családterápia a gyakorlatban : a modellek közös építőelemei / Suzanne Midori Hanna. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 548 p. : ill. ; 26 cm. - (Rendszerszemlélet és mentálhigiéné, ISSN 2786-2526 ; 1.)
Bibliogr.: p. 518-531.
ISBN 978-963-331-140-0 fűzött : 6670,- Ft
családterápia
615.851.6 *** 316.356.2
[AN 3846122]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2022.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Heart thoughts (magyar)
   Meditációk és pozitív megerősítések minden napra / Louise L. Hay ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 241, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-507-273-6 kötött : 5490,- Ft
meditáció - szuggesztió - mentálhigiénia
615.851.11 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3854290]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2022.
Hidasi Judit
   99 gondolat a szerelemről : [megérdemled, hogy boldog legyél!] / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 220, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5929-92-2 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - szeretet
613.865 *** 177.61
[AN 3845539]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2022.
Karácsony István (1938-)
   Az emberi tényezők szerepe a gyakorlati rákmegelőzésben és rákgyógyításban / Karácsony István ; [megj. ... a Poly-Art Alapítvány kiadásában]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2021. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-81204-9-4 fűzött
onkológia
616-006
[AN 3846445]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2022.
Kiss Gabriella
   58 év a közös úton : Dr. Szende Béla tudományos pályája és a család harmóniája / Kiss Gabriella. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-331-225-4 kötött : 3400,- Ft
Szende Béla (1936-2019)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Szende_B.(0:82-94)
[AN 3846143]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2022.
Kovács Ágota (1936-)
   Gyulladásos bélbetegségek [elektronikus dok.] : diéta és kezelés / Kovács Ágota, Molnár Andrea. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165520. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5166-95-2
bélbetegség - gyulladás - gyógyítás - diéta - elektronikus dokumentum
616.34-002-085 *** 613.2
[AN 3834681]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2022.
Lukács Krisztián
   A New York-i tűzoltóság rövid története és karjelvényei / Lukács Krisztián. - Hédervár : Underground K., 2021. - 132 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-574-133-5 fűzött
New York City Fire Department
New York (város) - tűzoltóság - jelvény - történeti feldolgozás
614.842.83(73-2NewYork)(091) *** 003.62
[AN 3846667]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2022.
Lukáts Olga (1952-)
   A szemhéjtumorok klinikuma / Lukáts Olga ; [ill. Ángyán Gergő]. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-331-138-7 fűzött : 4000,- Ft
szembetegség - szemhéj - daganat
617.77-006
[AN 3846112]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2022.
Manson, Mark (1984-)
Everything is f*cked (magyar)
   Egy kis remény egy elb*szott világban [elektronikus dok.] / Mark Manson ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-499-115-1
mentálhigiénia - fogyasztói társadalom - elektronikus dokumentum
613.865 *** 316.644
[AN 3834646]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2022.
Morris, Heather
Stories of hope (magyar)
   Történetek a reményről [elektronikus dok.] : inspiráció a mindennapokra / Heather Morris ; ford. Novák Petra. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-880-5
ausztrál irodalom - életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865 *** 820-94(94)=945.11
[AN 3848795]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2022.
Nagy Szilvia
   Kétszer élsz? : emeld új szintre a valóságodat! / Nagy Szilvia. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-291-521-0 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-524-1)
életvezetés
613.865
[AN 3845693]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2022.
   Az obezitás magatartástudományi vonatkozásai / szerk. Czeglédi Edit. - Budapest : Semmelweis, 2021. - XXII, 378 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-136-3 fűzött : 7500,- Ft
elhízás - táplálkozási zavar - magatartástudomány
613.25 *** 616.89-008.441.12 *** 316.6 *** 159.9
[AN 3846114]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2022.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2021. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-615-6089-06-9 fűzött : 2690,- Ft
tanulás - képességfejlesztés - módszertan - példatár
159.953.5(076) *** 371.322.6(076) *** 37.025(076)
[AN 3846465]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2022.
Oszvald Péter (1935-)
   Ami az abc-n túl van / Oszvald Péter ; Madarassy István ... alkotásaival. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 226-230.
ISBN 978-963-331-518-7 kötött
Oszvald Péter (1935-)
Magyarország - orvos - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Oszvald_P.(0:82-94) *** 73(439)(092)Madarassy_I.
[AN 3846102]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2022.
Oszvald Péter (1935-)
   Ami az abc-n túl van / Oszvald Péter ; Madarassy István ... alkotásaival. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 251 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 244-248.
ISBN 978-963-331-137-0 kötött : 8000,- Ft
Oszvald Péter (1935-)
Magyarország - orvos - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Oszvald_P.(0:82-94) *** 73(439)(092)Madarassy_I.
[AN 3846105]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2022.
Perjesi István
   Maradj talpon : 11+1 dolog, amit jó lett volna tudnom, mielőtt a kiégés útjára lépek / Perjesi István ; [közread. a] Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány, 2021. - 144 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1699-0 fűzött
kiégés - mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3845983]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2022.
Polonyi Tünde Éva (1974-)
   Pszichológiai gyakorlatok / Polonyi Tünde, Ujhelyiné Nagy Anikó, Balajthy Dániel. - Budapest : Oriold, 2020-. - ill. ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.
lélektan
159.9
[AN 3846076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kommunikáció, motiváció, problémamegoldás, megküzdés : vizsgálati módszerek, eljárások, mérőeszközök. - 2020. - 123 p.
ISBN 978-615-5981-23-4 fűzött : 2900,- Ft
kommunikáció - motiváció - problémamegoldás - stresszkezelés - alkalmazott lélektan
316.77 *** 316.628 *** 612.06 *** 159.9.004.14
[AN 3846082] MARC

ANSEL
UTF-81091 /2022.
Szabadits Dezső
   Gyógyítás gyógynövényekkel : [a természet csodája az emberért] / Szabadits Dezső. - [Budapest] : [Kassák], 2021. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-134.
ISBN 978-963-9757-58-5 fűzött : 1990,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 3845884]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2022.
Szabó Erzsébet
   Terítéken a növényi étrend : gyakorlati útmutató a vegán konyhához / Szabó Erzsébet. - [Zirc] : Szabó E., cop. 2021. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-208.
ISBN 978-615-01-1408-8 fűzött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend
613.261
[AN 3846697]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2022.
Szél Felícia
   Akik a sikertől szoronganak (és csomó minden mástól is) : szókimondó kézikönyv imposztor szindrómásoknak / MKM Szél Felícia ; Komsa Hajnal illusztrációival. - Budapest : M. Kiss Milánné Szél F., 2021. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2548-0 fűzött : 5990,- Ft
személyiség-lélektan - önbizalom - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3846693]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2022.
Tompa Anna (1945-)
   Környezeti toxikológia / Tompa Anna ; [... ill. Csányi László Zsigmond]. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 321 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-321.
ISBN 978-963-331-507-1 fűzött : 4000,- Ft
toxikológia - környezet-egészségügy - környezetszennyezés
615.9 *** 614.7 *** 504.05
[AN 3846125]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2022.
Winston, Arnold (1935-)
Learning supportive psychotherapy (magyar)
   A szupportív pszichoterápia tankönyve / Arnold Winston, Richard N. Rosenthal, Laura Weiss Roberts. - Budapest : Oriold, 2021. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-236.
Fűzött : 5040,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5981-16-6)
pszichoterápia
615.851
[AN 3846073]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1096 /2022.
Hofferné Hanich Erika
   Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek / Hofferné Hanich Erika. - Nagyesztergár : Hofferné Hanich E., 2020. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-615-01-0994-7 fűzött
Magyarország - Dudar - ipartörténet - bányászat - szénbányászat
622(439)(091) *** 622.33(439-2Dudar)(091)
[AN 3846590]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1097 /2022.
   Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok / szerk. Bárány Tibor, Hamp Gábor, Hermann Veronika. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Kultúra a digitális forradalom idején ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-119-5 fűzött : 3600,- Ft
információs társadalom - technikai kultúra - digitális technika - kulturális hatás - médiakutatás - kultúraszociológia
681.3.004.14 *** 316.7 *** 316.774
[AN 3845527]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1098 /2022.
Bánszky Pál (1929-2015)
   "Észnek hódol az érc..." : Tiringer Ferencz, 1875-1947 : Tiringer album / [Bánszky Pál, Benedek György, Dömötör Attila Tibor] ; [kiad. a Kecskeméti Városszépítő Egyesület]. - Kecskemét : Kecskeméti Városszépítő Egyes., 2020. - 177, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Tiringer album. - Bibliogr.: p. 175. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8921-8 fűzött : 4500,- Ft
Tiringer Ferenc (1875-1947)
Magyarország - lakatosság - vasművesség - iparművész - 19. század - 20. század
683.3(439)(092)Tiringer_F. *** 739.4(439)(092)Tiringer_F.
[AN 3845538]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1099 /2022.
Ritter József
   Téglaporos a kalapom : 120 év, a paksi téglagyár története, 1894-2014 / Ritter József ; [kiad. a Duna-korzó Polgári Egyesület]. - Paks : Duna-korzó Polgári Egyes., 2021. - 236, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [237].
ISBN 978-615-01-0399-0
Paksi Téglagyár Kft.
Paks - iparvállalat - tégla- és cserépipar - ipartörténet
666.71(439-2Paks)(091) *** 061.5(439-2Paks)(091)
[AN 3845565]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1100 /2022.
   Justice for Hungary : Endresz György gyalogsági tiszt, tábori pilóta és az első magyar óceánrepülő emlékkönyve / Arlett Tamás [et al.]. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2020. - 290, [2] p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5775-05-5 kötött
Endresz György (1893-1932)
Magyarország - pilóta - légierő - 20. század - repüléstörténet - két világháború közötti időszak
656.7(439)(092)Endresz_Gy. *** 656.7(439)"193" *** 358.4(439)(092)Endresz_Gy.
[AN 3846652]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1101 /2022.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (új kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek [elektronikus dok.] / Csányi Vilmos ; ... illusztrációkat kész. Dóka Antal. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-072-9
kutya - etológia - elektronikus dokumentum
636.7 *** 591.5
[AN 3841607]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2022.
Rardon, Candace Rose
Stuff every coffee lover should know (magyar)
   Kávéivók zsebkönyve / Candace Rose Rardon ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [ill. Lucy Engelman]. - Budapest : Corvina, 2021. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-13-6756-0 kötött : 2200,- Ft
kávé - gasztronómia - művelődéstörténet
663.93 *** 641.5 *** 930.85(100)
[AN 3846535]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2022.
Simicskó István (1961-)
   A családhoz tartozó : Canis lupus familiaris : gondolatok a kutyáról / Simicskó István. - Budapest : M. Mercurius, cop. 2020. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9872-42-4 kötött : 2990,- Ft
kutyatartás - kutya - állat-ember kapcsolat
636.7 *** 591.557.2
[AN 3844810]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2022.
Szilágyi Réka
   Az egri bikavér : egy legendás bor története / Szilágyi Réka, Csutorás Ferenc, Pap Péter István. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 198, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-[199].
ISBN 978-963-475-466-4 kötött : 3499,- Ft
Egri borvidék - borászat - történeti feldolgozás
634.8(439-2Eger)(091) *** 663.2(439-2Eger)(091)
[AN 3846661]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1105 /2022.
Doncsev Toso (1944-)
   Haramiák lakomája : étel- és életreceptek / Doncsev Toso. - Budapest : Napkút K., 2021. - 116, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6283-50-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - karcolat
641.5(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3846209]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2022.
Škodrova, Albena (1971-)
Soc gurme (angol)
   Communist gourmet [elektronikus dok.] : the curious story of food in the People's Republic of Bulgaria / Albena Shkodrova. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Budapest ; Vienna ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167102. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-404-3
Bulgária - élelmiszeripar - étkezési szokás - gasztronómia - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
641.5(497.2) *** 392.8(497.2) *** 663/664(497.2)"194/198"
[AN 3845091]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2022.
Strauss, Krisztina
   Nagymamámtól tanultam / Krisztina Strauss. - [Hédervár] : [Underground K.], [2021]. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-114-4 fűzött : 2990,- Ft
háztartás - népi gyógymód - szakácskönyv
64 *** 641.55(083.12) *** 615.89
[AN 3846581]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1108 /2022.
Bodor Mária Anna (1954-)
   A szubjektumtól az egzisztenciáig 2 : a lélek / Bodor Mária Anna. - Budapest : Kairosz, 2021. - 679 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 519-648.
ISBN 978-963-514-092-3 kötött : 4100,- Ft
szellemtudomány - filozófiatörténet - fenomenológia
13(100)(091) *** 165.62
[AN 3846611]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2022.
Han Byung-Chul (1959-)
Transparenzgesellschaft (magyar)
   A transzparencia társadalma / Byung-Chul Han ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Ráció, 2020. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-42-3 fűzött : 2250,- Ft
társadalomfilozófia - átláthatóság
141.7 *** 323.21
[AN 3846384]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2022.
Horváth Márk (1989-)
   A határsértés technológiái : alkalmazott filozófiai tanulmányok a poszthumán állapotról / Horváth Márk, Lovász Ádám. - Budapest : Kijárat : I.T.E.M. Alapítvány, 2020[!2021]. - 290 p. ; 23 cm. - (Digi poszt, ISSN 2732-2645 ; 1.)
Bibliogr.: p. 279-290.
ISBN 978-615-5160-83-7 fűzött : 3700,- Ft
társadalomfilozófia - filozófiai antropológia - esztétika - kultúrafilozófia - emberi ökológia
141.7 *** 141.319.8 *** 111.852 *** 130.2 *** 504.75
[AN 3846415]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2022.
Logismord, Nemiel C
   Lidérclángok és fényszilánk [elektronikus dok.] : Nemiel C Logismord válogatott alkotásai. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budakeszi] : [Németh D.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167738. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2001-0
misztika - filozófia - elektronikus dokumentum
141.33
[AN 3848877]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2022.
Molnár Tamás (1921-2010)
   Visszatekintés / Molnár Tamás ; [ford. Barna Teréz]. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2021. - 93 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle füzetek, ISSN 2676-8976)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-615-5227-23-3 fűzött : 1500,- Ft
Egyesült Államok - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T.(0:82-94)
[AN 3845596]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2022.
Palotai Ferenc
   Ramat : a ráció és matéria a priori egysége / Palotai Ferenc. - Budapest : 3BT, 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9864-61-0 kötött : 3600,- Ft
lételmélet
111
[AN 3845407]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2022.
Perecz László (1959-)
   Reneszánsz - kezdet és vég : magyar filozófiatörténeti írások / Perecz László. - Budapest : Osiris, 2021. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-234.
ISBN 978-963-276-430-6 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet
1(439)(091)
[AN 3846713]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2022.
Salamon János (1954-)
   A modern ész kritikája / Salamon János. - Budapest : Kalligram, 2021. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-252-3 kötött : 3990,- Ft
filozófia - esszé
1(0:82-4)
[AN 3846712]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2022.
Sik Domonkos (1982-)
   Vagy nem vagy : késő modern egzisztenciakísérletek / Sik Domonkos. - Budapest : Kijárat, 2021. - 325, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5160-85-1 fűzött : 3300,- Ft
egzisztencializmus - magyar irodalom - regény
141.32(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3846352]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2022.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Ahrimán nyugati inkarnációja : előadások 1919-ből, valamint az 1921. május 13-i előadás a Hold visszatéréséről / [Rudolf Steiner] ; [a szöveget gond. Frisch Mihály, Gergár Mária, Oravecz Péter] ; [kiad. Ita Wegman Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány, [2020]. - 147 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Die Vorträge über Ahrimans Inkarnation im Westen aus dem Jahre 1919" (Basel : Perseus Verl., 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-81026-3-6 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3846058]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2022.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Ahrimán nyugati inkarnációja : előadások 1919-ből, valamint az 1921. május 13-i előadás a Hold visszatéréséről / [Rudolf Steiner] ; [a szöveget gond. Frisch Mihály, Gergár Mária, Oravecz Péter] ; [kiad. Ita Wegman Alapítvány]. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány, [2020]. - 147 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Die Vorträge über Ahrimans Inkarnation im Westen aus dem Jahre 1919" (Basel : Perseus Verl., 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-81026-3-6 fűzött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3845419]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2022.
Vona Gábor (1978-)
   Míg a halál el nem áraszt [elektronikus dok.] / Vona Gábor. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest ; [Szolnok] : Vlog Influence Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-00-8967-6)
halál - kultúra - törzsfejlődés - elektronikus dokumentum
128 *** 316.7 *** 236.1 *** 575.8
[AN 3849451]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2022.
Wikforss, Åsa (1961-)
Alternativa fakta (magyar)
   Alternatív tények : a tudás és ellenségei / Åsa Wikforss ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-212.
ISBN 978-963-493-140-9 fűzött : 3500,- Ft
tudásszociológia - ismeretelmélet - megtévesztés
165 *** 316.344.3 *** 32.019.51
[AN 3845788]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1121 /2022.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
So will ich diese Tage mit euch leben (magyar)
   Jöjj velem! : elmélkedések minden napra / Dietrich Bonhoeffer ; szerk. Manfred Weber ; [ford. Tiringer István]. - Budapest : Harmat : Luther, 2020. - IX, 403 p. ; 21 cm
Megj. "Vademecum : elmélkedések az év minden napjára" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-584-1 kötött : 3990,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3845556]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Lélek-suttogások : válogatás Sri Chinmoy írásaiból : [1. rész]. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 83 p. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3845614]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2022.
   Egyházainkkal a társadalom szolgálatában : hitélet, közfeladat, épített örökség, karitatív munka, 2010-2020 / [... szerk. Kirschner-Briski Barbara] ; [... kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81694-6-2 fűzött
Magyarország - egyház - állam és egyház viszonya - hitélet - ezredforduló - 21. század
28/29(439) *** 322(439)"199/202"
[AN 3846526]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2022.
Englisch, Andreas (1963-)
Der Pakt gegen den Papst (magyar)
   Összeesküvés Ferenc pápa ellen : titkos vatikáni szövetség / Andreas Englisch ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-108-5 kötött : 4499,- Ft
pápa - katolikus egyház - pápaság - 21. század
262.13(092)Ferenc *** 262.13(100)"201"
[AN 3846613]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2022.
Fráter Erzsébet
   A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 318 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-244-809-1 kötött : 6995,- Ft
bibliakutatás - növényhatározó
22.01 *** 58(083.8)
[AN 3854171]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2022.
   A gyulai Magyar Földész és a német Rózsafüzér Társulat jegyzőkönyvei / [sajtó alá rend. és a bevezetőket írta] Jároli József. - Szeged : [SZTE], 2021. - 300 p. ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-782-6 fűzött
Gyulai Első Magyar Földész Társulat
Gyulai Németvárosi Rózsafüzér Társulat
Gyula - népi vallásosság - katolikus egyház - keresztény egyesület és szervezet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
248(439)"18/19"(093) *** 267(439-2Gyula)"18/19"(093) *** 282(439-2Gyula)"18/19"(093)
[AN 3845976]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2022.
   Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben / szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop. ELKH, 2020. - 210 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2060-7385 ; 26.)
A Budapesten, 2020. jan. 30-án "Olasz hatás a magyarországi lelkiségre" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-957-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - olasz irodalom története - irodalmi hatás - régi magyar irodalom - vallásos irodalom - katolikus egyház - egyháztörténet
282(439)(091) *** 894.511.091 *** 850.091 *** 894.511(091)-97
[AN 3845731]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2022.
Ittzés István
   Dániel könyve / Ittzés István ; [... graf. Gaál Éva]. - [Százhalombatta] : [Ittzés I.], 2020. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9820-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3846507]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2022.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   A test teológiája : férfinak és nőnek teremtette őket / Szent II. János Pál ; ford. Juhász Gábor Tamás. - Budapest : Kairosz, 2021. - 756 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Man and woman He created them" (Boston, Mass. : Daughters of Saint Paul, 2006) c. kiadvány alapján kész. - Bibliogr.: p. 665-678.
ISBN 978-963-514-113-5 kötött : 4500,- Ft
vallásantropológia - házasság - pápa - 20. század - ezredforduló - előadóbeszéd
233 *** 262.13(092)János_Pál,_II.(042.5) *** 265.5
[AN 3846604]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2022.
Jones, Dorothy
   Árkon-bokron át / Dorothy Jones és Eric Barrett ; [ford. Bukovszkyné Viola és Királyné Ficsor Lilla] ; [... ill. Vargáné Pálfi Györgyi] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - 2. kiad. - [Bristol] : 4H - Magyar Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2021. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
ISBN 978-1-8380442-3-7
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3854178]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2022.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Az út : tudatos benne élés Krisztusban, a Szentháromság Egy Istenben / Kellermayer Miklós. - Budapest : Kairosz, 2021. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-963-514-083-1 kötött : 3800,- Ft
vallás - tudomány - krisztológia
215 *** 232
[AN 3845828]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2022.
   Keresztyén bűnbánat / [szerk. Judák Endre]. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2020]. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Életkérdések - biblikus válaszok, ISSN 2677-139X ; 2.)
ISBN 978-615-80733-9-4 fűzött
bűn - bűnbocsánat
241.4 *** 248.145.33
[AN 3846422]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2022.
Klaiber, Walter (1940-)
Auf die Liebe kommt es an (magyar)
   A legkiválóbb út : igemagyarázat a szeretethimnuszhoz / Walter Klaiber ; [ford. Schauermann M. Henrik] ; [... grafikáit kész. Molnár-Göb Zoltán] ; [közread. a] Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2020. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80905-6-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3846394]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2022.
Konkoly Miklós
   Háborúság és békesség : három eljövendő beszélgetés / lejegyezte Teofilos Miklós. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 94, [5] p.. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-13-3 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - kisregény
244(0:82-31)
[AN 3846387]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2022.
Kühár Flóris Ferenc (1893-1943)
   Bevezetés a vallás lélektanába / írta Kühár Flóris. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 206 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1926. - Bibliogr.: p. 200-204.
ISBN 978-615-5984-89-1 fűzött : 2300,- Ft
valláslélektan - hit - hasonmás kiadás
248 *** 291 *** 159.9 *** 094/099.07
[AN 3854175]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2022.
   Manuale : imádságok, elmélkedések, énekek a rend tagjai részére / [közread. a] Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend, Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. - Budapest : M. Máltai Lovagok Szövets., 2021. - 152 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-81197-3-3 kötött
imakönyv - vallásos ének
243 *** 245
[AN 3845966]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2022.
Nagy Mihály (1937-)
   A hit és a tudomány határán / Nagy Mihály ; [kiad. a Magyar Református Presbiteri Szövetség]. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., cop. 2021. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6318-00-8 fűzött
vallás - tudomány
215 *** 261.6
[AN 3846477]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2022.
Ōrigenīs (185-254)
   Zsoltárhomíliák / Órigenész ; [ford., az előszót, a bevezetést és a jegyzeteket írta Somos Róbert]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 489 p. ; 21 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2599)
A ford. a "Homélies sur les Psaumes 36 à 38" (Paris : Cerf, 1995) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-514-073-2 kötött : 4500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
patrológia - bibliamagyarázat - homília
276(092)Ōrigenīs *** 223.2.07 *** 252
[AN 3845675]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2022.
Pesthy Monika (1954-)
   Vértanúk és keresztény identitás a negyedik századi görög enkómionokban / Simonné Pesthy Monika. - Budapest : Corvina, 2021. - 359 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 351-359.
ISBN 978-963-13-6751-5 kötött : 3990,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom története - mártír - korai kereszténység - 4. század - homília
276 *** 82(091)-97"03" *** 281"03" *** 252
[AN 3846544]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2022.
Śivarāma Swami (1949-)
   The awakening of spontaneous devotional service [elektronikus dok.] / Śivarāma Swami. - Szöveg (epub : 473 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Somogyvámos] : Lāl K., [2021], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-80197-9-8)
Krisna-tudatúak felekezete - elektronikus dokumentum
294.55
[AN 3845111]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2022.
Śivarāma Swami (1949-)
   Chant more [elektronikus dok.] : collected writings of Śivarāma Swami. - Szöveg (epub : 413 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Somogyvámos] : Lāl Publ., [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81737-5-9 (epub)
ISBN 978-615-81737-6-6 (mobi)
Krisna-tudatúak felekezete - elektronikus dokumentum
294.55
[AN 3845101]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2022.
Śivarāma Swami (1949-)
   Śikṣā outside ISKCON? [elektronikus dok.] / Śivarāma Svāmī. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Somogyvámos] : Lál, [2021], cop. 2002
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 963-86227-1-7)
International Society for Krishna Consciousness
Krisna-tudatúak felekezete - elektronikus dokumentum
294.55
[AN 3844183]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2022.
Śivarāma Swami (1949-)
   The Śikṣā-guru [elektronikus dok.] : implementing tradition within ISKCON / Śivarama Swami ; [publ. by the] Bhaktivedanta Institute. - Szöveg (epub : 833 KB). - [Budapest] : Bhaktivedanta Inst., [2021], cop. 1999
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 963-03-6650-9)
International Society for Krishna Consciousness
Krisna-tudatúak felekezete - elektronikus dokumentum
294.55
[AN 3844182]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2022.
Somorjai Ádám (1952-)
   Az amerikai levéltárak titkai : válogatott írások Mindszenty bíborosról / Somorjai Ádám ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5195-94-5 kötött : 3200,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - állam és egyház viszonya - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/198"
[AN 3845766]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2022.
Somorjai Ádám (1952-)
   Három pápa magyar írnoka : Somorjai Ádám bencés szerzetessel Elmer István beszélget / [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 309, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6283-19-1 kötött : 3990,- Ft
Somorjai Ádám (1952-)
Magyarország - bencések - szerzetes - életútinterjú - 20. század - 21. század
271.1(439)(092)Somorjai_Á.(047.53)
[AN 3846338]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2022.
Szathmári Botond (1957-)
   Az iszlám vallás alapjai, irányzatai és misztikus útja / Szathmári Botond. - Budapest : Napkút K., 2021. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-615-6283-26-9 fűzött : 2990,- Ft
iszlám
297
[AN 3846280]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2022.
Szelestei N. László (1947-)
   Séllyei Nagy Ignác püspöksége : tanulmányok és források / Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop. ELKH, 2020. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2060-7385 ; 27.)
Latin, német és olasz nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-950-5 fűzött
Nagy Ignác (1733-1789)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 18. század - egyházi énekeskönyv - vallásos ének
282(439)(092)Nagy_I. *** 245(439)"17" *** 783.4(439)"17"
[AN 3845732]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2022.
Tutinka Zoltán (1969-)
   Napi ige: bort! búzát! békességet! : Az emberek hasznára, hogy táplálékot nyerjenek (Zsoltárok 104,14) / [Tutinka Zoltán]. - Budapest : Tuti-Consulting Bt., 2020. - 471 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9532-5 kötött
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3845400]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2022.
   Venerabilis / [szerk. és a fényképeket vál. Kovács Gergely] ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Mo. Mindszenty Alapítvány, 2020. - 131, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és olasz nyelven
ISBN 978-615-6176-02-8 kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3845535]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2022.
Youcat Glaubenskurs (magyar)
   Youcat hittansuli : mit jelent a keresztény élet : 26 lecke a Youcat feldolgozásához / [szerk. és írta Bernhard Meuser] ; [ford. Görföl Balázs]. - Budapest : Vigilia, 2021. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-73-6 kötött : 3700,- Ft
vallásoktatás - kereszténység
268 *** 23/28
[AN 3845402]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2022.
Zágorhidi Czigány Balázs (1965-)
   Domonkosok / Zágorhidi Czigány Balázs, Legeza László, Török Sándor. - Vasvár : Domonkos Rendtört. Gyűjt., 2021. - 168 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1586-3 kötött
Ordo Fratrum Praedicatorum
Kárpát-medence - Magyarország - egyháztörténet - dominikánusok - dominikánus apácák - fényképalbum
271.2(4-191)(084.12) *** 271.972(4-191)(084.12) *** 271.2(4-191)(091) *** 271.972(4-191)(091)
[AN 3845886]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1152 /2022.
   Bem József Bajtársi Egyesület emlékkönyve [elektronikus dok.] : 2008-2021 időszakból / szerk. Koós Gábor és Nyilas István. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Budapest : Bem J. Bajtársi Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167723. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-01-1385-2)
Bem József Bajtársi Egyesület
Budapest - egyesület - nyugdíjas - honvédség - 21. század - album - elektronikus dokumentum
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Bp.) *** 355(439)
[AN 3848799]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2022.
   Bolgárok Józsefvárosban = Bʺlgari v Jožefvaroš / [összeáll. Kalicov Gizella, Kolozsi Lajos] ; [közread. a] Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat. - Budapest : Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat, 2021. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9359-8 fűzött
Budapest. 8. kerület - magyarországi bolgárok - nemzetiségtörténet - történelmi forrás
316.347(=867)(439-2Bp.VIII.)(093)
[AN 3846471]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2022.
Corzan, Therese (18. sz)
   A 18. századi arisztokrácia mindennapjai : Therese Corzan és Hueber Antal naplói, 1757-1759 / szerk. Arany Krisztina [et al.] ; [... ford. Surinás Olga, ... Arany Krisztina]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 357 p., [40] t. : ill., részben színes ; 25 cm + mell. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források, ISSN 2631-1364). (Magyar családtörténetek: források, ISSN 2631-1429 ; 3.)
Bibliogr.: p. 324-345 p.
ISBN 978-963-416-244-5 kötött : 3490,- Ft
Károlyi család
Harruckern család
Magyarország - arisztokrácia - magyar történelem - hétköznapi élet - családtörténet - 18. század - napló - történelmi forrás
316.343.32(439)"17"(0:82-94) *** 929.52(439)Harruckern(0:82-94) *** 943.9"17"(093) *** 929.52(439)Károlyi(0:82-94)
[AN 3845610]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2022.
Csányi Vilmos (1935-)
   Drága barátaim, kedves majmok [elektronikus dok.] : emberi és állati egypercesek / Csányi Vilmos. - Szöveg (epub : 931 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-070-5
ember - etológia - társadalmi viselkedés - elektronikus dokumentum
316.6 *** 591.5 *** 599.9
[AN 3844181]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2022.
Gyáni Gábor (1950-)
   A nő élete - történelmi perspektívában / Gyáni Gábor. - Budapest : BTK TTI, 2020. - 273 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 6.)
Bibliogr.: p. 239-262.
ISBN 978-963-416-233-9 kötött : 3590,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - életmód - nő - 19. század - 20. század
316.728-055.2(439)"18/19" *** 316.37-055.2(439)"18/19"
[AN 3845578]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2022.
Győrfy Eszter (1987-)
   Átrajzolt határok : felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán / Győrfy Eszter. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 328 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 12.)
Bibliogr.: p. 301-319.
ISBN 978-963-456-095-1 kötött : 3900,- Ft
Kóstelek - vallási rétegződés - nemzetiségi identitás - határon túli magyarság - románok - gyimesi csángók - katolikus egyház - ortodox egyház - görög katolikus egyház - hitélet - 20. század - ezredforduló
316.63(=590)(498.4) *** 316.63(=945.11)(498.4) *** 316.347(=945.11)(498.4-2Kóstelek) *** 316.347(=590)(498.4-2Kóstelek) *** 281.9(498.4-2Kóstelek) *** 316.347(=945.11csángók)(498.4-2Kóstelek) *** 282(498.4-2Kóstelek) *** 281.5018.2(498.4-2Kóstelek)
[AN 3846593]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2022.
Horváth Aladár (1964-)
   A nemzeti(-)szocialista Miskolc : polgárjogi tanulmány = The national(-)socialist Miskolc : civil rights study / Horváth Aladár. - Budapest : Oriold, 2021. - 255, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-615-5981-34-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - Miskolc - cigányság - társadalmi szegregáció - hátrányos megkülönböztetés - jobboldali irányzat - 21. század
316.347(=914.99)(439-2Miskolc) *** 316.647.8 *** 329.17(439)"200/201"
[AN 3846088]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2022.
Horváth Zsolt, K. (1972-)
   A bundátlan Vénusz : a női testszőrzet biopolitikája és az eszményi test politikai antropológiája / K. Horváth Zsolt. - Budapest ; Budakeszi : Prae, 2021. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-163.
ISBN 978-615-6199-14-0 fűzött : 3690,- Ft
kulturális antropológia - emberi test - szőr - nő
316.7 *** 616.594 *** 572.5 *** 316.37-055.2
[AN 3845949]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2022.
Koloh Gábor (1987-)
   "Szántani lehet, de vetni nem muszáj" : az ormánsági egykézés történetei, 1790-1941 / Koloh Gábor. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 378 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (A vidék vonzásában, ISSN 2786-1449 ; 1.)
Bibliogr.: p. 342-362.
ISBN 978-963-416-259-9 kötött : 3490,- Ft
Ormánság - társadalomtörténet - egygyermekes család - népesedés - történeti demográfia - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
314.372.41(439Ormánság)"18/19" *** 316.356.2(439Ormánság)"18/19" *** 314.8 *** 314(439Ormánság)"18/19"(083.41)
[AN 3845705]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2022.
König, Oliver (1951-)
Einführung in die Gruppendynamik (magyar)
   Bevezetés a csoportdinamikába / Oliver König, Karl Schattenhofer ; [ford. Németh Attila]. - 4. átd. kiad. - Budakeszi ; [Budapest] : In Dynamics Consulting Kft., 2021. - 187 p. : ill. ; 19 cm
Snír Péter "A csoportdinamikai tréning módszer és a T-csoport Magyarországon" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2036-2 fűzött : 3700,- Ft
csoportdinamika
316.45
[AN 3854306]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2022.
Letenyei László (1970-)
Kulturális antropológia (angol)
   Cultural anthropology : history of theory / László Letenyei ; [transl. Vera Gyárfás] ; [ill. János Anka] ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - [Budapest] : Corvinus Univ. of Budapest, 2021. - 157 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és magyar nyelven
ISBN 978-963-503-856-5 fűzött
kulturális antropológia - egyetemi tankönyv
316.7(075.8) *** 39(075.8)
[AN 3845904]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2022.
   Magyar-zsidó identitásminták II : egyéni és kollektív önmeghatározások / szerk. Dénes Iván Zoltán ; [a Marczali Henrik Kutatócsoport kiadványa]. - Budapest : Ráció : Marczali H. Kutcsop., 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-44-7 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - identitás - zsidóság - zsidó vallás - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 316.63(=924)(439)"18/19" *** 296(439)"18/19"
[AN 3846510]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2022.
Makkai László (1914-1989)
   A román társadalomtörténet vázlata / Makkai László. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2021. - 72 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle füzetek, ISSN 2676-8976)
ISBN 978-615-5227-24-0 fűzött : 1500,- Ft
Románia - nemzettörténelem - románok - társadalomtörténet
316.32(498)(091) *** 930.8(=590)
[AN 3845588]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2022.
Micić, Milan
   Od rata do optaciǰe Lovra, 1914-1924 / Milan Micić ; [izd. Udruže�e za očuva�e tradiciǰe i kulture Lovra, Srpsko pozorište u Mađarskoǰ]. - [Budimpěsta] : Srpsko pozoriste u Mađarskoj ; [Lovra] : Udruže�e za očuva�e tradiciǰe i kulture Lovra, [2020]. - 103 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-01-0005-0 kötött
Lórév - helyismeret - magyarországi szerbek
316.347(=861)(439-2Lórév) *** 908.439-2Lórév
[AN 3845692]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2022.
   One hundred years of communist experiments / ed. by Vladimir Tismaneanu and Jordan Luber. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-405-0 kötött
kommunizmus - szocialista rendszer - 20. század
316.323.72 *** 329.15(100)"19" *** 330.342.15
[AN 3845962]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2022.
   Up in the air? [elektronikus dok.] : the future of public service media in the Western Balkans / ed. by Tarik Jusić [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167096. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-402-9
Balkán - médiatörténet - médiapolitika - közszolgálati média - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
316.774(497)"199/202" *** 791.9.096/.097(497)"199/202"
[AN 3845076]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2022.
   Változások a magyar lakosság élet- és munkakörülményeiben kiemelten a fizikai aktivitás és a sportfogyasztási szokások vonatkozásában : keresztmetszeti reprezentatív kutatás a Covid-19 világjárvány magyarországi második hulláma során : kutatási jelentés / szerk. Ács Pongrác ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2021. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 66-68.
ISBN 978-963-429-701-7 fűzött
Magyarország - életmód - vesztegzár - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés
316.728(439)"202"(083.41) *** 614.44/.46(439)"202"
[AN 3845894]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2022.
   Virtuális nemzetegyesítés VII : a Magyar Népfőiskolai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2021. június 12. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 160 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81880-1-2 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - kereszténység
316.347(=945.11)(4-191) *** 23/28
[AN 3846574]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1170 /2022.
Bárdos József (1949-)
   Az élet értelme a tündérmesékben : tanulmányok, cikkek, recenziók a gyermekkultúra világából / Bárdos József. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 141 p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-615-5500-74-9 fűzött : 3150,- Ft
mesekutatás
398.21.001 *** 82.01-34(02.053.2)
[AN 3845832]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2022.
Koleszár Ferenc (1896-1976)
   Koleszár Ferenc mesél : egy zempléni pásztorember meséi / gyűjt. Balassa M. Iván ; feld. Bálint Zsuzsa. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 493, [9] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 19.)
Bibliogr.: p. 489-493.
ISBN 978-963-456-092-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - mesekutatás - magyar néprajz - mesemondás - 20. század - népmese
398.21.001 *** 82.085.22(439)(092)Koleszár_F. *** 398.21(=945.11)
[AN 3846585]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2022.
Krizsai Fruzsina (1991-)
   A haláltól a búcsúzásig : halottbúcsúztató versek funkcionális pragmatikai vizsgálata / Krizsai Fruzsina. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Gondolat-jel, ISSN 2677-0407 ; 4.)
Bibliogr.: p. 203-212.
ISBN 978-615-81866-0-5 fűzött : 2850,- Ft
kognitív nyelvészet - pragmatika - folklorisztika - műfajelmélet - siratóének - gyászvers
393.94.001 *** 801.54 *** 165.194 *** 82.01-193.6
[AN 3846321]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2022.
   Lengyel legendák és népmesék / vál., összeáll., ford. és a jegyzeteket írta Gedeon Márta ; az utószót Jerzy Snopek írta ; ... ill. Marianna Jagoda. - Budapest : Napkút K., 2020. - 380, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6283-06-1 kötött
lengyel irodalom - népmese - gyermekkönyv
398.21(=84)
[AN 3846322]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1174 /2022.
Boochani, Behrouz (1983-)
No friend but the mountains (magyar)
   Nincs barátunk, csak a hegyek : [írások a börtönből] / Behrouz Boochani ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2021. - 378 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-442-9 kötött : 4599,- Ft
Irán - Ausztrália - Pápua Új-Guinea - menekült - bevándorló - börtön - perzsa irodalom - memoár
325.25(55)"201"(0:82-94) *** 343.81(954)"201"(0:82-94) *** 325.254(=951.7)(94)"201"(0:82-94) *** 891.5-94=945.11
[AN 3846556]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2022.
Borbély Zsolt Attila (1968-)
   A Jobbik színeváltozása : a nemzeti radikális mozgalomtól a konzervatív néppárton át a balliberális globalista erők segédcsapatáig : tematikus szöveggyűjtemény / Borbély Zsolt Attila. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 332 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-54-8 kötött : 3790,- Ft
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarország - belpolitika - párt - jobboldali irányzat - 21. század
323(439)"200/201" *** 329.17(439)"200/201" *** 329(439)Jobbik
[AN 3845615]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2022.
Demmel József (1982-)
   Szörnyeteg Felső-Magyarországon? : Grünwald Béla és a szlovák - magyar kapcsolatok története / Demmel József. - Budapest : Ráció, 2021. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-275.
ISBN 978-615-5675-45-4 fűzött : 3750,- Ft
Grünwald Béla (1839-1891)
Magyarország - Felvidék - politikus - nemzetiségi politika - szlovákok - 19. század
32(439)(092)Grünwald_B. *** 323.15(=854)(439)"18" *** 943.9(=854)"18"
[AN 3846439]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2022.
Gauchet, Marcel (1946-)
Comprendre le malheur français (magyar)
   A francia balsorsról / Marcel Gauchet ; Éric Conan és François Azouvi közrem. ; [ford. és a jegyzeteket írta Király Béla]. - Budapest : Századvég, 2021. - 323 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-77-4 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - politikatörténet - eszmetörténet - politikai filozófia - politikai szociológia - beszélgetés
32(44)(091) *** 321.01(44) *** 316.334.3(44)
[AN 3845968]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2022.
Gyarmati György (1951-)
   Bibó István kortársi környezetben : portrék, sziluettek - szemből, profilból / Gyarmati György. - Pécs : Kronosz, 2021. - 262 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-75-2 kötött : 4250,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - tudós - politikus - társadalomtudomány - politikai filozófia - politikatörténet - 20. század
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32(439)(092)"19" *** 32(439)"19"
[AN 3845860]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2022.
Herczegh Géza (1928-2010)
   Magyarország külpolitikája, 1914-1945 : Magyarország a világháborús Európában / Herczegh Géza ; [szerk. Pápai Luca]. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2021. - 435 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 390-414.
ISBN 978-615-5227-25-7 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború
327(439)"191/1945" *** 943.9"191/195"
[AN 3845560]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2022.
Kocsis István (1940-)
   Trianon avagy Passiójáték a XX. században / Kocsis István. - Budapest : Napkút K., 2020. - 562, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 553-[563].
ISBN 978-963-263-996-3 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyarság - magyar történelem - nemzetiségtörténet - trianoni békeszerződés
323.1(=945.11)(089.3) *** 943.9(=00) *** 341.382"1920"(089.3)
[AN 3846230]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2022.
Medgyes Péter (1945-)
   Diplomaták mesélik 2 / Medgyes Péter, Varga Koritár Pál. - Budapest : Corvina, 2021. - 319 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-13-6759-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - ezredforduló - 21. század - memoár
327(439)(092)(0:82-94)
[AN 3846531]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2022.
   Reassessing communism [elektronikus dok.] : concepts, culture, and society in Poland, 1944-1989 / ed. by Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik and Grzegorz Wołowiec. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167101. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-379-4
Lengyelország - politikatörténet - társadalomtörténet - politikai szociológia - művelődéstörténet - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
321.74(438) *** 316.32(438)"194/198" *** 316.334.3(438)"194/198" *** 930.85(438)"194/198"
[AN 3845086]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2022.
Salamon Konrád (1941-)
   Kovács Imre forradalma : a földreform és a népképviselet Dózsája / Salamon Konrád ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 301 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-300.
ISBN 978-615-5195-88-4 fűzött : 3000,- Ft
Kovács Imre (1913-1980)
Magyarország - politikus - népi mozgalom - 20. század
32(439)(092)Kovács_I. *** 329.73(439)"19"
[AN 3845552]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2022.
Sebes Gábor
   A Nagy Imre-mítosz : mese a jó kommunistáról / Sebes Gábor. - Pomáz : Kráter, 2021. - 127 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-258-8 fűzött : 2500,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - magyar történelem - történetírás - kultusz - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - 20. század - 21. század - vitairat
32(439)(092)Nagy_I. *** 943.9"195" *** 930.1(439)"19/201" *** 394.944(439)
[AN 3845594]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2022.
Szabó Róbert (1971-)
   Katalónia - a függetlenség álma : a katalán önállóság történeti nézőpontból / Győri Szabó Róbert. - Budapest : Osiris, 2021. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 521-530.
ISBN 978-963-276-437-5 fűzött : 4980,- Ft
Katalónia - Spanyolország - politikatörténet - történelem - autonómia - identitás - katalánok - 20. század - ezredforduló
323(467.1)(091) *** 323(460)(091) *** 946.71 *** 946.0 *** 323.17(467.1)"198/202" *** 341.231(467.1) *** 316.63(=499)(460)
[AN 3846716]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2022.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Presscon Kiadó, a 6. kötettől kiad. a Múlt és Jövő Könyvkiadó
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439) *** 323.12(=924)(100)"193/1945"
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - cop. 2021. - 370, [1] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-72-0 fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 9978-615-5480-72-0)
Braham, Randolph L. (1922-2018)
Magyarország - Egyesült Államok - zsidóság - holokauszt - történész - Horthy-korszak - második világháború - 20. század - 21. század
323.12(=924)(439)"192/194" *** 930.1(73)(092)Braham,_R._L.
[AN 3845658] MARC

ANSEL
UTF-81187 /2022.
   Terrorism 3.0 : current security challenges and prospects : conference volume, 2021 / ed. by Viktor Marsai. - Budapest : Századvég : Migration Research Inst., cop. 2021. - 235 p. : ill. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
A Budapesten, 2019. dec. 5-6-án rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-84-2 fűzött : 3990,- Ft
terrorizmus - biztonságpolitika - 21. század
323.285(100)"20" *** 355.02
[AN 3845970]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2022.
Tetlock, Philip E. (1954-)
Expert political judgment (magyar)
   Szakértő politikai előrejelzés : mennyire helyes? : hogyan mérhetjük? / Philip E. Tetlock ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Napvilág, 2020. - 381 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-368.
ISBN 978-963-338-456-5 fűzött : 4200,- Ft
politológia - prognosztika
32.001 *** 008.2
[AN 3845641]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2022.
   Trianon után : politikai gondolkodás és történetírás / szerk. Hőnich Henrik és Nagy Ágoston. - Budapest : Századvég, 2021. - 264 p. ; 21 cm. - (Hungaria aeterna, ISSN 2732-0820)
A Budapesten, 2020. szept. 21-én "Trianon és a történetírás" címmel, valamint a Budapesten, 2020. okt. 9-én a "Társadalomtudomány, politikai gondolkodás és ideológia a két világháború közötti Magyarországon" címmel rendezett konferenciák válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-88-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - eszmetörténet - politikai eszme - történetírás - magyar irodalom története - Horthy-korszak
32.001(439)"191/194" *** 930.1(439)"191/194" *** 894.511(091)"191/193"
[AN 3845979]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2022.
Vajda Júlia (1960-)
   Ott, akkor.. : túléléstörténetek a soából / Vajda Júlia. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2020. - 452 p. : ill. ; 23 cm + mell.
Bibliogr.: p. 403-408.
ISBN 978-615-5480-64-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - holokauszt - oral history - interjú
323.12(=924)(439)"1939/1945"(047.53)
[AN 3845646]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2022.
Wéber Krisztina (1957-)
   Hoztam utat : ha tudni akarod ki vagy, tudnod kell honnan jöttél, hogy láthasd hova érsz / Wéber Krisztina. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 211-220.
ISBN 978-615-81513-6-8 kötött : 3500,- Ft
Gallé Tibor (1896-1944)
Magyarország - Harta - magyarországi németek - nemzetiségtörténet - betelepítés - 18. század - 19. század - 20. század - festőművész - helytörténet
325.14(=30)(439)"17" *** 323.15(=30)(439)"17/19" *** 75(439)(092)Gallé_T. *** 943.9-2Harta *** 316.347(=30)(4-191)"17/19"
[AN 3846597]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1192 /2022.
Báling Péter (1977-)
   Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei : rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. és a 12. század elején / Báling Péter. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 567 p. : ill. ; 25 cm + 2 mell. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-246-9 kötött
Árpád-ház
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - magyar történelem - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - uralkodócsalád - 11. század - 12. század
943.9"10/11" *** 327(439)"10/11" *** 327(4-11)"10/11" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3845600]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2022.
Baráth Katalin (1978-)
   A történetírás terhe : a magyar historiográfia rendhagyó története / Baráth Katalin. - Budapest : Kijárat, 2021. - 277 p. : ill. ; 20 cm. - (Compass, ISSN 2732-2467 ; 2.)
Bibliogr.: p. 268-277.
ISBN 978-615-5160-86-8 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - történettudomány - historiográfia
930.1 *** 930.1(439)"18/20"
[AN 3846381]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2022.
   Embermentés, sorsok, tények és tanúk / szerk. Hantó Zsuzsa és Tassy-Becz Éva. - Pomáz : Kráter, 2021. - 298 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2019. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-298-257-1 kötött : 4000,- Ft
magyar történelem - történelmi személy - ellenállási mozgalom - embermentés - politikai harc - második világháború - 20. század
929(439)"19" *** 943.9"19"(092) *** 323.22(439)"194" *** 323.25 *** 323.13
[AN 3845604]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2022.
   Az Év Levéltára 2020 : a 2021. április 13-án tartott konferencia előadásai / szerk. Lengvári István. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2021. - 141 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Egyetem és társadalom, ISSN 2498-7778 ; 2.)
A konferenciát Pécsett rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-705-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3845908]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2022.
Faragó Gyula
   Sötét felhők Ladánybene felett, 1944-1948 / Faragó Gyula. - [Ladánybene] : Faragó Gy., [2021]. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1971-7 fűzött
Ladánybene - helytörténet - 1940-es évek
943.9-2Ladánybene"194"
[AN 3845951]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2022.
Feretti, Michel
Les victimes françaises du fanatisme Huguenot (magyar)
   A hugenotta fanatizmus áldozatai a XVI. századi Franciaországban / Michel Feretti ; [ford. Karner András]. - Pomáz : Kráter, 2021. - 64 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-260-1 kötött : 3000,- Ft
Franciaország - történelem - hugenotta - vallásháború - vallási fundamentalizmus - 16. század
944"15" *** 272(44)"15" *** 291.7 *** 23/28(44)"15" *** 284.5(44)"15"
[AN 3845590]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2022.
Gál Judit
   Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban : a magyar királyi hatalomgyakorlás dalmáciai jellemzői / Gál Judit ; [térk. Gál Judit, Pénzes Szabolcs]. - Budapest : BTK TTI, 2020. - 204 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 161-174.
ISBN 978-963-416-231-5 kötött : 3290,- Ft
Dalmácia - történelem - magyar történelem - Árpád-kor - egyházpolitika - államszervezet
943.924"10/12" *** 943.9"10/12" *** 322(439.24)"10/12" *** 342.5(439.24)"10/12"
[AN 3845570]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2022.
Gyurgyák János (1956-)
   Elvesztett illúziók - megtalált történelem : válogatott írások / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2021. - 618 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-380-4 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - politikai eszme - politológia - 20. század
943.9"19" *** 329(439)"19" *** 32.001
[AN 3846509]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2022.
Iliev, Iliâ
   Kurgane der frühen bis späten Bronzezeit im Bezirk Jambol, Südostbulgarien / Ilija K. Iliev, Stefan Bakărdžiev ; Hrsg. Rudolf Echt, Volker Heyd und Bianca Preda-Bălănică. - Budapest : Archaeolingua, 2020. - 189 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 41.). (The Yamnaya impact on prehistoric Europe, ISSN 2786-2968 ; 1.)
Bibliogr.: p. 65-74. - Összefoglalás angol és bolgár nyelven
ISBN 978-615-5766-42-8 kötött
Bulgária - régészet - bronzkorszak
903(497.2)"637"
[AN 3846355]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2022.
Juhász Előd (1938-)
   Zeneközelben 7 : beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel / Juhász Előd. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-179-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)"201"
[AN 3845746]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2022.
Kecskés Gusztáv (1967-)
   Humanitárius akció globális méretekben : a Nemzetközi Vöröskereszt és az 1956-os magyar menekültek / Kecskés D. Gusztáv ; [térk. Nagy Béla]. - Budapest : BTK TTI, 2020. - 172 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 109-113. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-228-5 kötött : 2900,- Ft
Vöröskereszt
menekült - 1956-os forradalom - humanitárius segítség
943.9"1956" *** 325.25(=945.11)(100)"1956" *** 614.885(100) *** 364.044.66(100) *** 061.235(100)"1956"
[AN 3845575]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2022.
Kelemen Gábor (1954-)
   Pulzáló párhuzamosok : mitől sajátosak az asszimilálódó magyar zsidók közötti barátságok? / Kelemen Gábor ; szerk. és a névmutatót kész. Soltész Márton. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2021. - 228 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-73-7 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - zsidóság - asszimiláció - identitás - híres ember - kulturális élet - 20. század
929(439)"19" *** 316.347(=924)(439)"19" *** 316.63(=924) *** 316.7(439)"19"
[AN 3845924]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2022.
Kiss Zsuzsanna (1980-)
   Az egyedüli tér : társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában / Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Kijárat, 2020. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Compass, ISSN 2732-2467 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-72-1 fűzött : 3100,- Ft
Zala vármegye - társadalomtörténet - helytörténet - társasági élet - nyilvánosság - egyesület - testülettörténet - művelődéstörténet - önkényuralom időszaka (1849-1867)
943.912.1"185/186" *** 316.32(439.121)"185/186" *** 061.2(439.121)"185/186" *** 930.85(439.121)"185/186" *** 394(439.121)"185/186"
[AN 3846364]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2022.
Koncz István, Sz (1961-)
   43 beszélgetés : Demjén Ferenctől Vitray Tamásig / Sz. Koncz István. - Pécs : Alexandra, 2021. - 463 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-107-5 kötött : 4499,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)"19/201"(047.53)
[AN 3846562]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2022.
   Közösség, egylet, nemzet : politika és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig : esettanulmányok / szerk. Nagy Levente [et al.] ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81325-9-6 fűzött : 3400,- Ft
Erdély - magyar történelem - nemzetiségtörténet - románok - művelődéstörténet
930.85(498.4) *** 930.85(439.21) *** 323.15(=590)(439.21)(091) *** 943.921 *** 949.84
[AN 3846358]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2022.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Visszaemlékezések / Mályusz Elemér ; szerk., sajtó alá rend. Soós István. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 703 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források, ISSN 2631-1364)
Bibliogr.: p. 645-658.
ISBN 978-963-416-249-0 kötött : 4990,- Ft
Mályusz Elemér (1898-1989)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - memoár
930.1(439)(092)Mályusz_E.(0:82-94) *** 37(439)(092)Mályusz_E.(0:82-94)
[AN 3845606]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2022.
   A millenium in Eger / ed. Anita Berecz and Ilona Kristóf. - Eger : Líceum K., 2021. - 178 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-203-8 kötött
Eger - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Eger(084.1) *** 908.439-2Eger(084.1)
[AN 3846530]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2022.
Nagy Levente (1967-)
   A király, a zsarnok és a propaganda : Mátyás király és a 15. századi Drakula-történetek / Nagy Levente ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81866-1-2 fűzött : 3200,- Ft
Vlad (Havasalföld: vajda), III., Ţepeş (1431 k.-1476 k)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Havasalföld - művelődéstörténet - uralkodó - politikai propaganda - folklorisztika - vámpír - kultusz - 15. század - 16. század
949.81/.82(092)Vlad,_III. *** 32.019.5(439)"14" *** 930.85 *** 392.28.001 *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 394.944(4)"14/15"
[AN 3846301]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2022.
   Ottomans, Crimea, Jochids [elektronikus dok.] : studies in honour of Mária Ivanics / ed. by István Zimonyi ; [publ. by] University of Szeged Department of Altaic Studies. - Szöveg (pdf : 11.5 MB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167155. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva orosz, angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-748-2
turkológia - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
930.8(=943) *** 809.43
[AN 3845413]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2022.
   Pécsi történeti ruszisztika / [... szerk. Bene Krisztián]. - Pécs : PTE BTK TTI Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatócsop. : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop. : MTA PAB Kelet- és Közép-Európa Története Munkabiz., 2021. - 370 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 6.). (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-718-5 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - történelem - művelődéstörténet
947 *** 930.85(47)
[AN 3845905]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2022.
Peirce, Leslie P. (1943-)
   A spectrum of unfreedom : captives and slaves in the Ottoman empire / Leslie Peirce. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - VIII, 125 p. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-386-399-2 fűzött
Oszmán-török Birodalom - rabszolgatartó rendszer - emberkereskedelem - történelem
956.0"12/19" *** 343.43(560)"12/19" *** 326(560)"12/19"
[AN 3845945]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2022.
Pénzes László (1941-)
   Kisléta község történetéből / Pénzes László. - [Budapest] : Pénzes L., 2021. - 384 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0210-8 kötött
Kisléta - helytörténet
943.9-2Kisléta
[AN 3845671]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2022.
   Rákóczi : Rákócziról szóló mondák a folklórban / [sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Magyar Zoltán]. - Budapest : EFI : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 221 p. ; 22 cm. - (A nemzeti kultúrtörténet kincsestára, ISSN 2676-8968)
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 978-615-5641-49-7 kötött : 3400,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - magyar néprajz - kultusz - népmonda
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"17" *** 394.944(439) *** 398.22(=945.11)
[AN 3845697]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2022.
Riebe, Danielle J.
   Redefining archaeological cultures : boundaries and interactions during the Late Neolithic on the Great Hungarian Plain / Danielle J. Riebe. - Budapest : Archaeolingua, 2021. - 311 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Prehistoric research in the Körös Region, ISSN 2064-7557 ; 5.). (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 42.)
Bibliogr.: p. 167-207.
ISBN 978-615-5766-45-9 kötött
Alföld - régészet - kőkorszak
903(439.14)"634"
[AN 3845916]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2022.
Rybár Olivér
   A Cholnoky család története / Rybár Olivér ; [kiad. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2021. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-288.
ISBN 978-615-80632-3-4 kötött
Cholnoky család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Cholnoky
[AN 3846591]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2022.
Schatteles Tibor (1928-2019)
   A temesvári zsidóság : történelmi távlatkép / Schatteles Tibor. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kvk., cop. 2020. - 404 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bbliogr.: p. 383-390.
ISBN 978-615-5480-65-2 kötött : 3200,- Ft
Temesvár - zsidóság - helytörténet - holokauszt - történeti feldolgozás
943.9-2Temesvár(=924) *** 316.347(=924)(439-2Temesvár)(091) *** 323.12(=924)(498-2Temesvár)"193/1944" *** 949.8-2Temesvár(=924)
[AN 3845639]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2022.
Tóth Judit
   Életvonalak / Tóth Judit ; [kiad. a Bereki Bárkás Egylet Egyesület]. - Körmend : Bereki Bárkás Egylet Egyes., 2020. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-0133-0
Fűzött
Körmend - híres ember - helyi társadalom - 21. század - interjú
929(439-2Körmend)(047.53)
[AN 3846405]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2022.
Vér Lászlóné (1937-)
   Kenesei fürdőélet : megőrzött emlékezet / írta Vér Lászlóné ; kiad. Nők a Balatonért Egyesület Balatonkenese, Balatonakarattya Csoportja. - [Csopak] : NABE Balatonkenese, Balatonakarattya Csop., [2021]. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Fürdőélet Kenesén
ISBN 978-963-86616-9-2 kötött
Balatonkenese - helytörténet - fürdőhely
943.9-2Balatonkenese *** 613.41(439-2Balatonkenese)(091)
[AN 3846684]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2022.
Veszprémy László Bernát (1993-)
   1921 : a Horthy-rendszer megszilárdulásának története / Veszprémy László Bernát. - Budapest : Jaffa, 2021. - 278 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-459-6 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - politikatörténet - Horthy-korszak
943.9"192" *** 323(439)"192"
[AN 3846545]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1221 /2022.
Balázs D. Attila (1981-)
   Elrabolt Hungária / Balázs D. Attila, Pataki Tamás ; [... kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2020. - 109, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-00-9373-4 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - emlékmű - képes levelezőlap - album
908.439.2(084.1) *** 930.85(439.2) *** 796.5(439)
[AN 3845579]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2022.
   Damjanich utca 26/B : történetek - történelem / szerk. V. Bálint Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-456-075-3 fűzött
Budapest. 7. kerület - helyi társadalom - helyismeret - 20. század - memoár
908.439-2Bp.VII.)(0:82-94) *** 929(439-2Bp.VII.)(0:82-94)
[AN 3846580]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2022.
Domaniczky Endre (1979-)
   Ausztrál fővárosok : Sydney, Melbourne, Canberra / Domaniczky Endre ; [közread. a] Pátria Páholy Egyesület ... - Budapest : Pátria Páholy Egyes. : Fakultás K., 2020. - 290, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 275-278. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-615-5848-15-5 kötött : 5500,- Ft
Ausztrália - helyismeret
908.94
[AN 3845609]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2022.
Juhász Árpád (1935-)
   Emberevők unokái között : népességrobbanás a déli félgömbön / Juhász Árpád. - [Budapest] : Augit Bt., cop. 2021. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-1573-3 kötött
Ausztrália - Indonézia - Afrika - helyismeret
908.94 *** 908.594 *** 908.6
[AN 3846203]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2022.
Konkoly-Thege György (1957-)
   Baku. - Budapest : Napkút K., 2021. - 78, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fotók Konkoly-Thege György, Farid Mammadov. - Azeri, magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6283-27-6 fűzött : 2490,- Ft
Baku - helyismeret - fényképalbum
908.479.24-2Baku(084.12) *** 77.04(439)(092)Konkoly-Thege_Gy. *** 77.04(479.24)(092)Mammadov,_F.
[AN 3846256]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2022.
László Istvánné
   Emlékkönyv a Nagytétényi Polgári Kör megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, 1991-2021 / [szöveg László Istvánné, Kludák Erzsébet, Gálffy Mária]. - [Budapest] : Nagytétényi Polgári Kör, [2021]. - 155 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81790-0-3 fűzött
Nagytétényi Polgári Kör
Budapest. 22. kerület - helyismeret - civil társadalom - egyesület - testülettörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.XXII.(084.12) *** 323.21(439-2Bp.XXII.) *** 061.2(439-2Bp.XXII.)(091)
[AN 3846457]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2022.
Petercsák Tivadar (1947-)
   Az egri Cifra-Sánc városrész és fertálymesterei / Petercsák Tivadar. - Eger : EKF Líceum K., 2021. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-184.
ISBN 978-963-496-202-1 fűzött
Eger - helyismeret - helytörténet - helyi önkormányzat - városrész
908.439-2Eger *** 943.9-2Eger *** 352(439-2Eger)"18/202"
[AN 3846538]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1228 /2022.
   A Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága, 1948-1949 / szerk. Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf ; a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Müller Rolf. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2021. - 309 p. : ill. ; 23 cm. - (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből, ISSN 2060-9582 ; 3.). (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
ISBN 978-615-6339-11-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország. Államvédelmi Hatóság
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"1948/1949"(093) *** 323.282(439)"1948/1949"(093)
[AN 3845914]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2022.
   A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai / szerk. Hollán Miklós, Mezei Kitti ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : TK JTI, 2020. - 183 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. okt. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-418-032-6 kötött
Magyarország - büntetőjog - eljárásjog - büntetőeljárás
343(439) *** 343.1(439)
[AN 3845541]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2022.
Csere Péter (1956-)
   Kriminális történelem : a 20. század híres magyar bűnügyei / Csere Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 408 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5084-78-2 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - bűncselekmény - híres bűneset - 20. század
343.23(439)"19" *** 343.919(439)"19" *** 34.096(439)"19"
[AN 3845672]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2022.
   Az ébredő jogerő : galaxis útikalauz jogászoktól / [szerk.] Kis Kelemen Bence, Nagy Ádám. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 366, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-099-4 kötött : 4699,- Ft
jogtudomány - filmesztétika - irodalomesztétika
34 *** 791.43.01 *** 82.01
[AN 3846565]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2022.
Farrow, Ronan (1987-)
Catch and kill (magyar)
   Hollywood csúcsragadozója : hatalom és erőszak az álomgyárban / Ronan Farrow. - Budapest : Corvina, 2021. - 462 p. ; 22 cm
Ford. Pritz Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6749-2 kötött : 5490,- Ft
Weinstein, Harvey (1952-)
Egyesült Államok - szexuális zaklatás - nők elleni erőszak - producer - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.54-055.2(73)(0:82-31) *** 791.44(73)(092)Weinstein,_H.(0:82-31)
[AN 3846529]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2022.
Ferencz, Benjamin Berell (1920-)
Parting words (magyar)
   Mindig csak az igazat : száz év bölcsessége / Benjamin Ferencz, Nadia Khomami ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-114-6 kötött : 3499,- Ft
Ferencz, Benjamin Berell (1920-)
Egyesült Államok - Nürnberg - ügyész - háborús bűncselekmény - második világháború - per - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 347.963(73)(092)Ferencz,_B._B.(0:82-94)
[AN 3846616]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2022.
   Iustitia emlékezik : tanulmányok a "jog és irodalom" köréből / szerk. Fekete Balázs, Molnár András ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : TK JTI, 2020. - 288 p. ; 24 cm
A Kolozsváron, 2019. szept. 20-án "VII. Jog és Irodalom Szimpózium" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-85-7 fűzött
jogtudomány - irodalomtudomány - interdiszciplináris módszer - műelemzés
34 *** 82.01
[AN 3845551]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2022.
Kocsis István (1940-)
   Trianon avagy Passiójáték a XX. században / Kocsis István. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napkút K., 2021. - 563, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 554-[564].
ISBN 978-615-6283-08-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyarság - magyar történelem - nemzetiségtörténet - trianoni békeszerződés
341.382"1920"(089.3) *** 943.9(=00) *** 323.1(=945.11)(089.3)
[AN 3846231]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2022.
Kovács Andrea
   A Pmt. alkalmazása könyvelőirodai környezetben : felkészülés az ellenőrzésre - gyakorlati útmutatóval / [szerző Kovács Andrea, Tóth Péter] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., [2020]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81687-0-0 fűzött
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Magyarország - pénzmosás - terrorizmus - számvitel - jogi szabályozás
343.53(439) *** 323.285(439) *** 657
[AN 3846054]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2022.
Mikó Gábor (1986-)
   A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici / Mikó Gábor. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 5.)
Latin nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.: p. 225-244.
ISBN 978-963-416-241-4 kötött
Corpus juris Hungarici
Magyarország - jogtörténet - középkor - jogszabálygyűjtemény
34(439)"11/15"(094)
[AN 3845589]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2022.
Pokol Béla (1950-)
   Juristocracy : trends and versions / Béla Pokol ; [... transl. Ágnes Pokol]. - Budapest : Századvég, 2021. - 250 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Bibliogr.: p. 457-482.
ISBN 978-615-5164-80-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Európai Unió - alkotmányjog - képviseleti demokrácia - alkotmánytörténet - alkotmánybíróság - jogrendszer - összehasonlító jog
342.565.2(100) *** 340.5 *** 342.4(439) *** 321.72(100) *** 34(4-62)
[AN 3845991]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2022.
Roth, Stephan Ludwig (1796-1848)
Der Sprachkampf in Siebenbürgen (magyar)
   A nyelvharc Erdélyben : a honnan és a hová megvilágítása, 1842 / Stephan Ludwig Roth ; ford. Veres István ; Adolf Meschendörfer versét ford. Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 93 p. ; 20 cm. - (Historia arcana sorozat, ISSN 2064-7956)
ISBN 978-615-5500-73-2 fűzött : 2520,- Ft
Erdély - Magyarország - erdélyi szászok - nyelvhasználati jog - nyelvpolitika - nemzetiségi politika - 19. század - röpirat
342.725(439)"18/191" *** 316.347(=30)(439.21) *** 323.15(=30)(439.21)
[AN 3845812]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2022.
Thurn Mária (1947-)
   Unmenschliche Schicksale = Embertelen sorsok / [zsgest. und geschrieben von Maria Thurn geb. Szorg] ; [Übers. Melitta Hengl] ; [Hrsg. Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület]. - [Palotabozsok] : Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyes., [2020]. - 419 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0232-0 kötött
Palotabozsok - Oroszország - deportálás - magyarországi németek - nemzetiségi tisztogatás - munkaszolgálat - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)"194"(=30) *** 325.254(=30)(439-2Palotabozsok)"194"
[AN 3845477]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2022.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A Magyar Királyság nádora : a nádori és helytartói intézmény története, 1342-1562 / C. Tóth Norbert. - Budapest : M. Tört. Társ. : BTK TTI, 2020. - 430 p. : ill. ; 25 cm. - (Századok könyvek, ISSN 2498-8154)
A források szövege latin nyelven. - Bibliogr.: p. 389-420.
ISBN 978-963-416-237-7 kötött
Magyarország - nádor - államszervezet - 14. század - 15. század - 16. század
342.5(439)"13/15"
[AN 3845581]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1242 /2022.
   A frontline of espionage : studies on Hungarian cold war intelligence in Austria / ed. by Magdolna Baráth and Dieter Bacher ; [közread. az] ÁBTL ... - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2021. - 335 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-95-0 kötött : 4350,- Ft
Ausztria - Magyarország - hírszerzés - 1945 utáni időszak
355.40(439)"1945/198" *** 355.40(436)"194/198"
[AN 3845546]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2022.
Ortaylı, İlber (1947-)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk (magyar)
   Gázi Musztafa Kemál Atatürk / İlber Ortaylı ; ford. és a jegyzeteket írta Pál Laura. - Budapest : Napkút K., 2020. - 503, [8] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 483-492.
ISBN 978-963-263-985-7 kötött
Atatürk, Mustafa Kemal (1881-1938)
Oszmán-török Birodalom - Törökország - hadvezér - államfő - történelem - századforduló - 20. század - életrajz
355(560)(092)Atatürk,_M._K. *** 956.0(092)Atatürk,_M._K. *** 956.0"191/193"
[AN 3846289]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2022.
Weiszhár Attila (1967-)
   Róma háborúi : a királyság és a köztársaság kora / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 182 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5084-77-5 kötött : 3780,- Ft
Római Birodalom - hadtörténet - történelem - szaklexikon
355.48(37)"-07/-00":030 *** 937"-07/-00":030
[AN 3845544]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1245 /2022.
Hajdu-Kis Diána
   Az üres asztal : veszteségek és feldolgozásuk a szervezetben / Hajdu-Kis Diána ; [... ill. Szép István]. - Budapest : Oriold, 2021. - 312 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 978-615-5981-33-3 fűzött : 4900,- Ft
szervezéstechnika - vezetéslélektan
65.012.3 *** 65.013
[AN 3846111]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2022.
Radácsi László (1968-)
   Felelős és fenntartható vállalat / [szerző Radácsi László]. - Budapest : Saldo, 2021. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-263.
ISBN 978-963-638-611-5 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - vállalatirányítás - vállalati felelősség
65.012.412 *** 658.1
[AN 3845984]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1247 /2022.
Barbosa, Lino (1961-)
Liberdade financeira em 5 anos com network marketing (orosz)
   Finansovaâ nezavisimostʹ za 5 let s pomoŝʹû setevogo marketinga / Lino Barboza ; [... per. Andrej Saenko]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-885-0 kötött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3846549]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2022.
Bayer József (1946-)
   Felbolydult világ : írások a globalizációról / Bayer József. - [Budapest] : Napvilág, 2021. - 333 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-331.
ISBN 978-963-338-469-5 fűzött : 3900,- Ft
globalizáció - társadalmi változás - gazdaságpolitika - geopolitika
339.9 *** 338.2(100)"200/202" *** 316.42(100)"200/202" *** 327(100)"200/202"
[AN 3845483]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2022.
   Az életigenlő gazdaságért [elektronikus dok.] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Budapest : MTVSZ, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165935. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9802-13-1
gazdaságpolitika - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - vitairat - elektronikus dokumentum
338.2 *** 504.03
[AN 3837480]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2022.
Eyal, Nir
Hooked (magyar)
   Hooked : horogra akasztva : hogyan fejlessz szokásformáló termékeket / Nir Eyal és Ryan Hoover ; [ford. Hidy Gábor]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-438-1 fűzött : 2890,- Ft
marketing - fogyasztói magatartás
658.8 *** 366.1
[AN 3845699]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2022.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-656-1 kötött : 5775,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
336.7(100)(091) *** 930.85(100) *** 338(091)(100)
[AN 3854249]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2022.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 385 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-[386].
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött : 4550,- Ft
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3854301]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2022.
Kovács Andrea
   Adóváltozások dióhéjban, 2021 : [főbb adózási jogszabályok változásának bemutatása könyvelőiroda-vezetők részére] / [szerző Kovács Andrea] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., 2021. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2021. nov. 23.
ISBN 978-615-81687-1-7 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3846048]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2022.
Kresalek Péter (1970-)
   Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati gazdálkodás komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - Budapest : Perfekt, 2021. - 327 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-874-3 fűzött : 4900,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(076)
[AN 3846499]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2022.
Lukács Eszter
   China - Hungary relations: economic policy and higher education [elektronikus dok.] / Eszter Lukács, Katalin Völgyi. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167725. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-58-8
Magyarország - Kína - gazdaságpolitika - gazdasági kapcsolat - külgazdaság - felsőoktatás - 21. század - elektronikus dokumentum
339.5(510)"201" *** 339.5(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 378(439)"201"
[AN 3848806]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2022.
   Pénzügyi számvitel példatár : [mérlegképes könyvelő képzés, pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés] / [szerzők] Veress Attila [et al.]. - Budapest : Perfekt, 2021. - 501 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-877-4 fűzött : 5500,- Ft
pénzügy - számvitel - példatár
657(076) *** 336.7(076)
[AN 3846115]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2022.
Rodrik, Dani (1957-)
Economics rules (magyar)
   A közgazdaságtan menő : a "lehangoló tudomány" erényei és gyengéi / Dani Rodrik ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Napvilág, 2020. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-081-9 fűzött : 3200,- Ft
gazdaságtan - gazdasági modell
330 *** 330.4 *** 519.86
[AN 3845709]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2022.
   "Szubjektív élményföldrajz" : tanulmánykötet Aubert Antal professzor tiszteletére / főszerk. Szabó Géza ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet]. - Pécs : PTE TTK Földrajzi és Földtud. Int., 2021. - 247 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-756-7 kötött
turizmus - emlékkönyv
338.48
[AN 3845900]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1259 /2022.
   100 éves Európa legrégebbi urológiai klinikája, 1920-2020 = Europe's oldest academic department of urology is 100 years old / szerk. ... Nyirády Péter. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-206-3 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika
Budapest - kórház - urológia - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616.6
[AN 3846087]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2022.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve : [a 2020. júliustól hatályos változtatásokkal!] / Farkasné Gondos Krisztina, Széles Imre, Táborossyné Morvai Zsuzsanna. - Budapest : Perfekt, 2020. - 461 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. okt. 31.
ISBN 978-963-394-872-9 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3846485]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1261 /2022.
   150 év : az alreáltól a mai gimnáziumig : a Vörösmarty Mihály Gimnázium emlékkönyve / [szerk. ... Kátay-Barba Rafael Péter] ; [közread. a] Vörösmarty Alapítvány. - Budapest : Vörösmarty Alapítvány, 2021. - 479 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-615-00-9711-4 kötött
Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 3846392]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2022.
Bakóné Kovács Nóra
   Óvodai projekttervek : IKT-eszközök használata az óvodai projektekben hétről hétre / [írta és szerk. Bakóné Kovács Nóra]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 95 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-6043-31-3 fűzött
óvodai nevelés - oktatástechnológia - infokommunikáció - tanári segédkönyv
371.333(072) *** 372.3(072)
[AN 3846495]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2022.
Cooper, Alistair
Reflective parenting (magyar)
   Reflektív nevelés : útmutató a gyermek belső történetének megértéséhez / Alistair Cooper, Sheila Redfern ; [ford. Gócs Viktor]. - Budapest : Oriold, [2020]. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-26-5 fűzött : 3900,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3846106]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2022.
Fekete Imola
   Nekünk bevált : anya megoldásra hajt... / Fekete Imola. - Szentendre : Sathuelum, 2020. - 307 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-615-00-9994-1 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 159.922.7(0:82-94)
[AN 3845427]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2022.
   Hatékony jegyzetelés : hogyan hódítsd meg a tananyaghegyeket? / Lantos Mihály [et al.]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-496-1 fűzött : 2490,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3845673]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2022.
   Környezeti és technika-technológia szakmódszertan : módszertannal a fenntarthatóságért : egyetemi tankönyv közismereti tanár és mérnöktanár szakos hallgatók, oktatók, gyakorló pedagógusok számára / Adorján Rita [et al.] ; szerk. Lükő István. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2020. - 334, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-6740-0 fűzött
ökológia - környezetvédelmi technológia - környezeti nevelés - módszertan - egyetemi tankönyv
371.3(075.8) *** 504.03(075.8) *** 372.850.4(075.8) *** 504.06(075.8)
[AN 3846504]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2022.
Kwik, Jim
Limitless (magyar)
   Bontsd le a korlátaidat! : fokozd agyad teljesítményét, tanulj gyorsabban és szabadítsd fel a képességeidet / Jim Kwik ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-444-2 fűzött : 3690,- Ft
tanulás - gondolkodásfejlesztés
371.322 *** 159.955
[AN 3845663]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2022.
Lukács Józsefné
   Kerek egy esztendő : adattár : tematikus adattár és tudásbázis a Kerek egy esztendő évszakos köteteihez / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-40-2 fűzött : 3800,- Ft
óvodai nevelés - környezeti nevelés - adattár - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 372.3(072) *** 050.8
[AN 3846536]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2022.
Markovits, Andrei S. (1948-)
   The passport as home : comfort in rootlessness / Andrei S. Markovits. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XVIII, 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-386-421-0 fűzött
Markovits, Andrei S. (1948-)
Egyesült Államok - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
37(73)(092)Markovits,_A._S.(0:82-94)
[AN 3845944]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2022.
Matlné Kisari Erika
   Szakképzési hozzájárulás, 2021 / [szerző Matlné Kisari Erika, Kissné Horváth Marianna]. - Budapest : Saldo, 2021. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-614-6 fűzött
Magyarország - szakképzés - pénzügyi támogatás - útmutató
377 *** 336.271.5(439)(036) *** 37.014.543(439)
[AN 3846688]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2022.
Morgan, Nicola
Exam attack (magyar)
   Vizsgadrukk : szuper tanácsok a sikeres vizsgához és a vizsgadrukk leküzdéséhez! / Nicola Morgan ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-046-5 fűzött : 2690,- Ft
tanulás - lélektan - vizsga
371.279.15 *** 159.953.5
[AN 3846669]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2022.
   Oktatás, hagyomány, innováció : a Semmelweis Egyetem 250 éve / főszerk. Sótonyi Péter. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-097-7 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - Magyarország - oktatástörténet - orvosképzés - egyetem - orvostörténet - orvos - egyetemi tanár
378.661(439-2Bp.)(091) *** 61(439)(092) *** 37(439)(092)
[AN 3846099]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2022.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : 10 éves kortól : tanári kézikönyv / Oroszlány Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2021. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6089-07-6 fűzött : 2590,- Ft
tanulás - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 159.953.5(072) *** 37.025(072)
[AN 3846469]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2022.
   "Sejtjeimbe vackolódó föld" : antológia a határainkon túli magyar irodalomról, nyelvről, kultúráról / [szerk. Fűzfa Balázs, Süth Gabriella, Sárközi Balázs] ; [a fotókat kész. Szendiszűcs István]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 615 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-65-7 kötött : 4980,- Ft : 15 EUR
Kárpát-medence - határon túli magyarság - kultúra - magyar nyelv - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - nemzetiségi oktatás
376.7(=945.11)(4-191) *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 809.451.1 *** 894.511(4-191)(091)
[AN 3846606]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2022.
Szabó Balázsné (1937-)
   Sanyi bácsi és "Sanyinéni" / Szabó Balázsné. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2020. - 55 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedellusok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 13.)
ISBN 978-615-81481-1-5 fűzött
Koknya Sándor (1919-1994)
Koknya Sándorné (1923-1991)
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gondnok - 20. század
373.5(439-2Bp.IX.) *** 371.125(439)(092)Koknya_S. *** 727.113(439-2Bp.IX.) *** 371.125(439)(092)Koknya_S.-né
[AN 3846341]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2022.
   A történelemt@nítás a történelemtanításért : válogatás a Történelemtanítás online folyóirat írásaiból, 2010-2020 / [szerk. F. Dárdai Ágnes, Kaposi József, Katona András] ; [közread. a Magyar Történelmi Társulat]. - Budapest : MTT, 2020. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9223-20-2 fűzött
történelemtanítás - módszertan
372.893 *** 371.3
[AN 3845599]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2022.
Villányi Attila (1958-)
Ötösöm lesz kémiából (angol)
   How to get an A in chemistry : problems and solutions / Attila Villányi ; [transl. Ildikó Maclean]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2021. - 780 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-4726-6 fűzött
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 3846503]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1278 /2022.
Hideg Gabriella
   A fair play múltja, jelene és értéke : a fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében / Hideg Gabriella. - Budapest : Fakultás K., 2020. - 191 p. : ill. ; 23 cm. - (Dh könyvek, ISSN 2560-1555)
borító- és gerinccím: A fair play jelene, múltja, értéke. - Bibliogr.: p. 175-186.
ISBN 978-615-5848-14-8 fűzött : 2900,- Ft
sportszociológia - sportszerűség - etika - ifjúságszociológia - nemzetközi összehasonlítás - 21. század
796.011.5 *** 316.37-053.5/.8(100)"201"
[AN 3845605]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2022.
Livingstone, Ian (1949-)
Return to Firetop Mountain (magyar)
   Visszatérés a Tűzhegyhez / Ian Livingstone ; [ill. ... Martin McKenna] ; [ford. ... Szűcs Gyula]. - [Szolnok] : Chameleon Comics, cop. 2021. - 400, [3] p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Fighting fantasy
ISBN 978-615-81365-3-2 fűzött : 4199,- Ft : 10.60 GBP
szerepjáték
793.9
[AN 3846522]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2022.
Mihajlović, Viktorija (1997-)
Siniša, mio padre (magyar)
   Apám, Siniša Mihajlović : [minden idők egyik legjobb szabadrúgáslövőjének élete a szegénységen, a délszláv testvérháborún és a betegségen át] / Viktorija Mihajlović ; [ford. Puskár Krisztián]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-094-8 fűzött : 3999,- Ft
Mihajlović, Siniša (1969-)
Szerbia - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(497.11)(092)Mihajlović,_S.
[AN 3846558]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2022.
Stout, Glenn (1958-)
Young woman and the sea (magyar)
   Lány a hullámok hátán : Trudy Ederle, az első nő, aki átúszta a csatornát / Glenn Stout ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 460, [4] p., [8] t. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-106-9 kötött : 4499,- Ft
Ederle, Gertrude (1905-2003)
Egyesült Államok - La Manche - sportoló - úszás - 20. század
797.21(73)(092)Ederle,_G. *** 797.21(261.268)""192"
[AN 3846561]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2022.
Szentesi Zöldi László (1970-)
   Lövés Szarajevóban : Csuhay József és a Videoton utolsó két perce / Szentesi Zöldi László ; [graf. Varga Tímea Laura]. - [Budapest] : Valera, 2021. - 92, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86218-3-2 kötött : 3490,- Ft
Videoton Sport Club
Európa - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - sportegyesület - 1980-as évek
796.332.093.1(4)"1985" *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3846596]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2022.
Takách Gyula (1869-1949)
   Vadászösvényeken : a Duna medencéjétől a Kárpátokig / Gyöngyöshalászi Takách Gyula. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-522-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3854167]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1284 /2022.
Bezdán József (1960-)
   60 év feketén-fehéren / Bezdán József ; [vers Halmai Tamás]. - [Pécs] : Szerző, 2021. - 106, [2] p. : ill. ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2024-9 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Bezdán_J.
[AN 3845863]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2022.
Boros Ilona, P. (1960-)
   Útközben a teljesség felé / P. Boros Ilona. - [Törökbálint] : P. Boros I., [2021]. - 121, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Borítócím: P. Boros. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1626-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Boros_I.,_P.
[AN 3846148]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2022.
Csáji Attila (1939-)
   Sorsferdítő idők : feljegyzések és visszatekintés / Csáji Attila. - Budapest : Napkút K., 2021. - 329, [6] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-6283-67-2 kötött : 7990,- Ft
Csáji Attila (1939-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - memoár
73/76(439)(092)Csáji_A.(0:82-94)
[AN 3846310]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2022.
Díner Tamás (1946-)
   Beszédes kép, képes beszéd / [fotó] Díner Tamás ; [szöveg] Fodor Ákos. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 77 p. : ill., főként színes ; 12x21 cm
ISBN 978-615-6168-23-8 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek
77.04(439)(092)Díner_T. *** 894.511-821
[AN 3845799]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2022.
Divald Kornél (1872-1931)
   A magyar iparművészet története / írta Divald Kornél. - [Onga] : Nemz. Örökség, [2021]. - 268, [1] p., [15] t.fol. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1929
ISBN 978-615-6385-00-0 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - iparművészet - művészettörténet - hasonmás kiadás
745/749(439)(091) *** 094/099.07
[AN 3854174]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2022.
Fábián Dénes Zoltán (1951-)
   Fábián Dénes Zoltán festőművész 70. - [Gödöllő] : Levendula Galéria, 2021. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2021/1.)
Megj. a Gödöllőn, 2021. májusában nyílt kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-80784-6-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fábián_D._Z.
[AN 3845959]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2022.
Nagy Péter, M. (1954-)
   Csak ennyi : M. Nagy Péter fotográfiái. - Érd : Szerző, 2020. - [32] p. : ill., részben színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-01-0046-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Nagy_P.,_M.(084.12)
[AN 3846573]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2022.
Novotny Tihamér (1952-)
   Értékhalászat : művészeti írások, 2013-2020 / Novotny Tihamér ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 656 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-73-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század - magyar irodalom - kritika - esszé
73/76(439)"201" *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3846320]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2022.
   Nyergesújfalu temploma = Die Kirche von Nyergesújfalu / [szerk. Horváth Dániel] ; [ford. Pusztai Melinda] ; [a fotókat kész. Fellegi-Khéner Mária] ; [kiad. a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia]. - [Nyergesújfalu] : Nyergesújfalui Szt. Mihály Plébánia, [2021]. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-615-01-1689-1 kötött
Nyergesújfalu - templom
726.54(439-2Nyergesújfalu)
[AN 3845745]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2022.
Papp Ákos
   Önéletbaj / Papp Ákos. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 110 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6168-22-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - válogatott művek
77.04(439)(092)Papp_Á. *** 894.511-821
[AN 3845801]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2022.
Pataki Ági (1951-)
   Nyitottan a világra : utam a kifutótól a vörös szőnyegig / Pataki Ági ; szerk. Orosz Ildikó. - [Budapest] : Libri, 2021. - 307, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-892-5 kötött : 4999,- Ft
Pataki Ági (1951-)
Magyarország - manöken - fotómodell - producer - 20. század - 21. század - memoár
79.071.2(439)(092)Pataki_Á.(0:82-94) *** 791.44(439)(092)Pataki_Á.(0:82-94)
[AN 3846557]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2022.
Puha Ferenc (1951-)
Ez már babám a szubmélység (angol)
   Well baby this is subdepth : Consecration of the bridge / Ferenc Puha [... series of pictures ...] ; [texts by] László feLugossy ; [transl. by Katherine Chapman, András Dávid]. - [Dunaharaszti] : Puha I., 2021. - [40] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1610-5 fűzött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - válogatott művek - fordítás
75(439)(092)Puha_F. *** 894.511-821=20
[AN 3846463]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2022.
Puha Ferenc (1951-)
   Ez már babám a szubmélység : Híd-avatás / Puha Ferenc [... képsorozatához] ; [a szövegeket írta] feLugossy László. - [Dunaharaszti] : Puha I., [2020]. - [40] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9693-3 fűzött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - válogatott művek
75(439)(092)Puha_F. *** 894.511-821
[AN 3846460]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2022.
Seregi Tamás (1974-)
   Jövőbe szédülő lendülettel : avantgárd és kultúra / Seregi Tamás. - Budapest ; Budakeszi : Prae, 2021. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6199-13-3 fűzött : 3390,- Ft
Magyarország - művészettörténet - avantgárd - művészetfilozófia - kultúra
7.037(439) *** 7.01 *** 316.7
[AN 3845939]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2022.
Szentágothai János (1912-1994)
   Szentágothai János akvarelljei : Ulyssesként az agy körül / [vál. Szentágothai Klára]. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-055-7 kötött : 8000,- Ft
Szentágothai János (1912-1994)
Magyarország - festőművész - 20. század - akvarell
75(439)(092)Szentágothai_J.
[AN 3846107]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2022.
   Transzmédia : interdiszciplináris tanulmányok / [szerk. Fejes Richárd és Gregor Lilla]. - Budapest : Kijárat : I.T.E.M. Alapítvány, 2020[!2021]. - 211 p. : ill. ; 23 cm. - (Digi poszt, ISSN 2732-2645 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-84-4 fűzött : 2700,- Ft
médiakutatás - recepcióelmélet - információs technika
7.01 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3846432]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2022.
Varga Ágnes, Sz (1959-2019)
   Kabó / [szerk. ... Kéri Mihály] ; [kiad. Érdi Galéria]. - Érd : Érdi Galéria, 2020. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Novotny Tihamér és Bodonyi Emőke tanulmányával. - Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-81378-2-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga_Á.,_Sz.
[AN 3846152]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2022.
Wehner Tibor (1948-)
   A turul diszkrét váza : újabb dolgozatok a "magyar szobrászat"-ról / Wehner Tibor ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 350, [8] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-53-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szobrászat - művészettörténet - művészetesztétika - művészeti élet - 20. század - 21. század
73.01 *** 73(439)"19/202"
[AN 3846215]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1302 /2022.
Camp, Jeremy (1978-)
I still believe (magyar)
   Még mindig hiszek [elektronikus dok.] : I still believe / Jeremy Camp ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 785 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-117-5
Camp, Jeremy (1978-)
Camp, Melissa Lynn Henning- (1979-2001)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(73)(092)Camp,_J.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 929(73)Camp,_M._L._H.(0:82-94)
[AN 3834634]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2022.
Csévi Flóra
   Kovács Dénes hegedűművész / [írta és összeáll. Csévi Flóra]. - [Budapest] : Esse Studió Kft., 2020. - 126, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9782-4 fűzött
Kovács Dénes (1930-2005)
Magyarország - komolyzenei előadó - hegedű - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
787.1.071.2(439)(092)Kovács_D.
[AN 3845557]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2022.
Kardos Pál (1927-1978)
   Intonation and vocal training in choir / Pál Kardos ; [publ. by] the Kodály Institute of the Liszt Academy of Music. - Budapest ; [Kecskemét] : Kodály Inst. of the Liszt Acad. of Music, 2021. - 111 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7181-72-6 kötött
énekkar - hanglejtés
784.96 *** 784.087.68
[AN 3854180]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2022.
Kecskés András, L. (1942-)
   A magyar zene évezredei : magyar vonatkozású hang- és zenetörténet avagy a magyar zene regénye / L. Kecskés András. - Szentendre ; Budapest : Püski, 2020-. - 25 cm
A megjelenés helye a 2. köteten: Szentendre ; Dömös
zenetörténet - magyarságkutatás - magyar népzene
784.4(=945.11)(091) *** 398.8(=945.11)(091) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3825906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az avaroktól az Árpádokig, 568-1301. - 2021. - 310 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 289-298. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-307-5 kötött
[AN 3845740] MARC

ANSEL
UTF-81306 /2022.
Szőke Szabolcs (1948-)
   A bácsi zenél : 72 történet, avagy a zene alulnézetből / Szőke Szabolcs. - Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2021. - 168, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81716-2-5 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.071.2(439)(092)Szőke_Sz.(0:82-94)
[AN 3846605]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2022.
Szüle Tamás (1952-)
   Könny és kacaj : egy buffó basszus negyven éve / Szüle Tamás ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 152, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-21-4 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - operaénekes - opera - zeneelmélet - zenetörténet - 20. század - ezredforduló - memoár
782.1.01 *** 784.071.2(439)(092)Szüle_T.(0:82-94)
[AN 3846224]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2022.
Windhager Ákos (1975-)
   Utód, de aki ős is : Mihalovich Ödön pályaképe / [szerző Windhager Ákos]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - 396 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 11.)
Bibliogr.: p. 370-396.
ISBN 978-615-6192-22-6 kötött
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógus - 19. század - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Mihalovich_Ö. *** 78.071.4(439)(092)Mihalovich_Ö. *** 781.97Mihalovich_Ö.
[AN 3845530]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1309 /2022.
Szigethy Gábor (1942-)
   Pikáns zsoltár: Mezei Mária / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2021. - 271 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-435-085-9 kötött : 7000,- Ft
Mezey Mária (1909-1983)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Mezey_M.
[AN 3845700]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2022.
Tóth Zoltán János (1980-)
   Zsánerportrék [elektronikus dok.] : körkép a posztmillenáris műfaji filmről / Tóth Zoltán János. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szeged : JATEPress, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168274. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-474-8
filmművészet - műfajtörténet - műfajelmélet - 21. század - elektronikus dokumentum
791.43.01 *** 791.43(100)"20"
[AN 3852552]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2022.
Zsolnai György (1986-)
   Spoiler : esszék a minőségi sorozatok világáról / Zsolnai György ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81671-0-9 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - filmművészet - filmtörténet - folytatásos tévéfilm
791.43(100) *** 791.9.097(73)
[AN 3846359]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1312 /2022.
Czuczor Gergely (1800-1866)
   A magyar nyelv szótára / ... kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : MBE, 1999-. - 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1862-1874
ISBN 963-7528-47-4
magyar nyelv - értelmező szótár - hasonmás kiadás
809.451.1-321.1 *** 094/099.07
[AN 374677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - 2020. - col. 1-648.
Kötött
 (hibás ISBN 963-7528-48-2)
[AN 3845540] MARC

ANSEL
UTF-81313 /2022.
Dömők Szilvia (1969-)
   Gyakorló német nyelvtan / Dömők Szilvia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 215 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9402-8 fűzött : 3900,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3854299]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2022.
Keszler Borbála (1939-)
   Kis magyar grammatika / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 978-963-454-356-5 fűzött : 4650,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3854300]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2022.
Mohay Zsuzsanna
   Múlt idők a középmagyar kori levelekben / Mohay Zsuzsanna. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (Gondolat-jel, ISSN 2677-0407 ; 3.)
Bibliogr.: p. 253-268.
ISBN 978-615-81671-6-1 fűzött : 2850,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - igeidő
809.451.1-559.1
[AN 3846318]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2022.
   "Nagyapa, ki volt Szabó Ervin?" : kommunista önkényuralmi utca- és intézménynevek a XXI. századi Magyarországon / [szerk. Hetzmann Róbert] ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2021. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81736-4-3 fűzött
Magyarország - utcanév - történelmi személy - kommunizmus - emlékezetpolitika
809.451.1-311.154 *** 329.15(100)(092) *** 316.63 *** 159.953
[AN 3846695]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2022.
Osipova, Irina A. (1950-)
   Klûč : učebnik russkogo âzyka dlâ načinaûŝih / Irina Osipova ; [rajz. Kun Fruzsina]. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2021. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5887-2 fűzött : 3990,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3854164]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2022.
Száraz Nóra
   Színes angol nyelvtan [elektronikus dok.] / írta Száraz Nóra. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 34.6 MB). - [S.l.] : [Száraz N.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168158. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1840-6
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-5(078)=945.11
[AN 3851778]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2022.
Széna Béla (1948-)
   Őshaza keresés másképpen [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 18.6 MB). - Pécs : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165521. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-229-4025)
magyar nyelv - magyarságkutatás - elektronikus dokumentum
809.451.1(089.3)
[AN 3834688]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2022.
Temesi Mihály (1945-)
   Az ajkarendeki német "ui"-nyelvjárás : hang- és alaktan alapszókészlettel, szólás- és szövegpéldákkal = Die Rendeker deutsche "ui"-Mundart : Laut- und Formlehre mit einer Grundwörtersammlung, Redewendungen und Textbeispielen / írta Temesi (szül. Töltl) Mihály ; [kiad. Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Budapest ; Ajkarendek ; [Ajka] : Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2019-. - 26 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Ajkarendek - nyelvjárás - magyarországi németek - német nyelv - tájszótár - többnyelvű szótár
801.323=30-087=945.11 *** 316.347(=30)(439-2Ajkarendek) *** 803.0-087(439-2Ajkarendek)
[AN 3781326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hang- és alaktan = Laut- und Formlehre. - 2021. - 301 p. : ill., színes
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-6810-7)
[AN 3846600] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1321 /2022.
   Arc és álarcok : magyarok Gombrowiczról / összeáll. Jerzy Snopek. - Budapest : Napkút K., 2020. - 260, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-00-9 fűzött : 2990,- Ft
Gombrowicz, Witold (1904-1969)
Lengyelország - író - 20. század
884(092)Gombrowicz,_W.
[AN 3846237]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2022.
Fried István (1934-)
   A világirodalom kalandos útjain : nyomolvasás, irodalmi térképrajzolás / Fried István. - Budapest : Ráció, 2021. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-48-5 fűzött : 3250,- Ft
irodalomtudomány - összehasonlító irodalomtudomány - világirodalom története - szláv nyelvek irodalma - 19. század - 20. század - műelemzés
82.01 *** 82.091 *** 881(091)"18/19"
[AN 3846443]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2022.
Greguss Ágost (1825-1882)
   Greguss Ágost válogatott irodalomtörténeti és irodalomkritikai írásai / sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Török Lajos. - Budapest : Napkút K., 2021. - 598, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-28-3 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány - 19. század - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)"18"
[AN 3846335]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2022.
Keserű József (1975-)
   Lehetnek sárkányaid is : a fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat / Keserű József. - Budakeszi : Prae, 2021. - 334 p. ; 20 cm. - (MA Populáris Kultúra Kutatócsoport monográfiák, ISSN 2676-8534 ; 2.)
Bibliogr.: p. 300-334.
ISBN 978-615-6199-15-7 fűzött : 3190,- Ft
világirodalom története - műfajtörténet - tömegkultúra - fantasztikum - képzeletvilág - fantasztikus regény
82(091)-312.9 *** 316.7
[AN 3845929]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2022.
Magyar Miklós (1938-)
   Költő, barát és szerető : Guillaume Apollinaire / Magyar Miklós. - Budapest : Napkút K., 2021. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-[190].
ISBN 978-615-6283-62-7 kötött : 2990,- Ft
Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
Franciaország - író - századforduló
840(092)Apollinaire,_G.
[AN 3846333]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2022.
   A modern magyar líra világirodalmi kontextusban ; A modern magyar próza világirodalmi kontextusban / [szerk. Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta]. - Budapest : Kijárat, 2020. - 583 p. : ill. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-81-3 fűzött : 4300,- Ft
összehasonlító irodalomtudomány - irodalomesztétika - magyar irodalom története - világirodalom története - műfajtörténet - 19. század - 20. század - költészet - próza
82.091 *** 82.01-14 *** 82.01-3 *** 82(091)-3"18/19" *** 894.511(091)-14"18/19" *** 82(091)-14"18/19" *** 894.511(091)-3"18/19"
[AN 3846357]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2022.
   Műfajváltozatok, identitásalakzatok, regionalitáskoncepciók : a délkelet-európai német irodalom Erdély- és Bánság-vonatkozásai a 19-21. században / szerk. Jakabházi Réka, Vincze Ferenc ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 250 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81671-5-4 fűzött : 2850,- Ft
Románia - Erdély - Bánát - német irodalom története - erdélyi szászok - dunai svábok - kultúratörténet - színháztörténet - színházi élet
830(498)(091) *** 316.7(=30)(439.21)(091) *** 316.7(=30)(439.2-13)(091) *** 792(=30)(439.21)"17/18"
[AN 3846342]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2022.
Vermes Albert Péter (1968-)
   Basics of translation theory and practice [elektronikus dok.] : the conceptual foundations of translation as communication / Vermes Albert. - Jav., elektronikus vált. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Eger : EKF Líceum K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166604. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-186-4
fordítás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
82.03(075.8)
[AN 3841563]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1329 /2022.
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó
   Búzás Huba költői élete / Szatmári-Nagy Anikó. - Budapest : Napkút K., 2021. - 231, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-229.
ISBN 978-615-6283-72-6 fűzött : 2990,- Ft
Búzás Huba (1935-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Búzás_H.
[AN 3846221]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2022.
Czére Béla (1942-)
   Látomás és mítosz : lírai próza és mágikus realizmus : tanulmányok / Czére Béla. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 507 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-534-075-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - műfajtörténet - 20. század - irodalomesztétika - történettudomány - szórakoztató irodalom
894.511(091)"19" *** 82.01 *** 930.1 *** 82(091)-311.5"19"
[AN 3845475]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2022.
Druzsin Ferenc (1940-)
   "Akár a hajdani prédikátorok..." : lapok Tolnai Lajos "szépirodalmi erkölcstanából" / Druzsin Ferenc. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 60 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 150.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-20-9 fűzött
Tolnai Lajos (1837-1902)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Tolnai_L. *** 82.01
[AN 3846235]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2022.
Góg János (1951-)
   Leplezetlenül : életinterjú a 70 éves Góg Jánossal / [riporter Udvarhelyi András] ; Tükörképek : Góg János költő 70 éves / [szerk. Góg Laura és Góg Csenge]. - Csongrád : Raszter, 2021. - 160, 176 p. : ill. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6332-02-8 kötött
Góg János (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Góg_J.(047.53)
[AN 3845827]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2022.
Gróh Gáspár (1953-)
   Irodalmi hullámlovaglás : ragyogástól féknyúzig / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2021. - 283 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-175-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - magyar irodalom - esszé
894.511(091)"19/201" *** 894.511-4
[AN 3845739]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2022.
Halmai Tamás (1975-)
   A teljes kör : Acsai Roland versvilága / Halmai Tamás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 77, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-19-3 fűzött : 1990,- Ft
Acsai Roland (1975-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - irodalomesztétika - személyi bibliográfia
894.511(092)Acsai_R. *** 82.01 *** 012Acsai_R.
[AN 3846295]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2022.
Horváth Béla, N. (1953-)
   Nép és nemzet : Illyés Gyula / N. Horváth Béla. - [Budapest] : Nap K., 2021-. - 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 3845736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1902-1944. - 2021. - 473 p.
ISBN 978-963-332-177-5 kötött : 4305,- Ft
[AN 3845737] MARC

ANSEL
UTF-81336 /2022.
   Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában / szerk. Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop. ELKH, 2020. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-956-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - vallásos irodalom - művelődéstörténet - keresztény művészet - barokk
894.511(091)-97"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 7.046.3
[AN 3845662]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2022.
   Jókai Anna élete képekben / [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 206 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-615-5479-72-4 kötött : 4900,- Ft
Jókai Anna (1932-2017)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - fényképalbum
894.511(092)Jókai_A.(084.12)
[AN 3845406]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2022.
Juhász Attila (1961-)
   Lassú nézés : kritikák, tanulmányok Géczi János, Zalán Tibor és Jász Attila műveiről / Juhász Attila. - Budapest : Kortárs, 2020. - 358, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs kritika, ISSN 1789-1221)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-079-8 fűzött : 2500,- Ft
Géczi János (1954-)
Zalán Tibor (1954-)
Jász Attila (1966-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Zalán_T. *** 894.511(092)Géczi_J. *** 894.511(092)Jász_A.
[AN 3845712]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2022.
   Két küzdés között : Tamás Menyhért hazaútja : tanulmányok, kritikák tükrében / [összeáll., szerk. Bakonyi István]. - Budapest : Nap K., 2021. - 250 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-172-0 kötött : 3500,- Ft
Tamás Menyhért (1940-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Tamás_M.
[AN 3845735]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2022.
Magyar Miklós (1938-)
   Én. Én. Én. Én : Esterházy Péter / Magyar Miklós. - Budapest : Napkút K., 2021. - 108, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-[109].
ISBN 978-615-6283-32-0 fűzött : 2490,- Ft
Esterházy Péter (1950-2016)
Magyarország - író - irodalomesztétika - 20. század - 21. század
894.511(092)Esterházy_P. *** 82.01
[AN 3846158]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2022.
   "maradj izzó parázs" : tanulmányok Márai Sándor életművéről / szerk. Kosztolánczy Tibor, Reichert Gábor, Szávai János. - Budapest : MIT, 2020. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 7.)
A Budapesten, 2019. nov. 20-21-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-5-7 fűzött : 3500,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3845534]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2022.
Németh István Péter (1960-)
   Vaslármából fuvolaszó : írások Vasadi Péterről / Németh István Péter ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 165, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [166].
ISBN 978-615-6180-23-0 fűzött : 1990,- Ft
Vasadi Péter (1926-2017)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Vasadi_P.
[AN 3846327]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2022.
Oláh János (1942-2016)
   "Vess számot avval, ami megmaradt" : interjúk és beszélgetések Oláh Jánossal, 1969-2016 / vál. és szerk. Stamler Ábel. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 214, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-77-9 kötött : 3200,- Ft
Oláh János (1942-2016)
Magyarország - író - szerkesztő - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Oláh_J.(047.53) *** 070(439)(092)Oláh_J.(047.53)
[AN 3845494]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2022.
Péntek Imre (1942-)
   Lírai kaleidoszkóp : tanulmányok, esszék, kritikák / Péntek Imre. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2021. - 382, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 379-[383].
ISBN 978-615-5479-78-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé - irodalomkritika
894.511(091)"19"(0:82-4) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3845499]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2022.
Sas Péter (1954-)
   Magyar erőtér : az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadó és az Erdélyi Helikon története / Sas Péter. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2021. - 506 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-412.
ISBN 978-615-5374-52-4 kötött : 4990,- Ft
Erdélyi Szépmíves Céh
Erdélyi Helikon
Erdély - határon túli magyar irodalom története - irodalmi élet - folyóirat - könyvkiadás - határon túli magyarság - két világháború közötti időszak
894.511(498.4)(091)"192/194" *** 070(498.4)(=945.11)Erdélyi_Helikon *** 655.41(498.4)(=945.11)"192/194"
[AN 3843953]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2022.
Száz Pál (1987-)
   "Haszid vérző Kisjézuska" : kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben / Száz Pál. - Budapest : Kijárat, 2020. - 349 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 332-349.
ISBN 978-615-5160-75-2 fűzött : 3700,- Ft
Borbély Szilárd (1963-2014)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - irodalomesztétika
894.511(092)Borbély_Sz. *** 82.01
[AN 3846370]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2022.
Szepes Erika (1946-)
   Vitairat Ady szimbolizmusáról / Szepes Erika. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 149.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-615-6180-18-6 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 82.01
[AN 3846233]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2022.
Vasy Géza (1942-)
   Fölrepültek rajban / Vasy Géza ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-87-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3845687]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2022.
Vasy Géza (1942-)
   Szellemi hazánk: az irodalom : összegyűjtött írások, 2016-2020 / Vasy Géza. - Budapest : Nap K., 2021. - 330 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-164-5 kötött : 3675,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
magyar irodalom története - író - irodalmi élet - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/20" *** 894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 3845628]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1350 /2022.
Accardo, Jus
Touch (magyar)
   Touch [elektronikus dok.] : érintés : Denazen-regény / Jus Accardo ; ford. Sipos-Lánc Brigitta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-087-4
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3848147]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2022.
Accardo, Jus
Toxic (magyar)
   Toxic [elektronikus dok.] : mérgezés : Denazen-regény : második könyv / Jus Accardo ; ford. Sipos-Lánc Brigitta. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-804-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3848869]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2022.
Accardo, Jus
Untouched (magyar)
   Untouched [elektronikus dok.] : érintés nélkül : Denazen-regény / Jus Accardo ; ford. Károlyi Eszter. - Szöveg (epub : 972 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-924-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845210]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2022.
Adeyemi, Tomi (1993-)
Children of blood and bone (magyar)
   Vér és csont gyermekei [elektronikus dok.] / Tomi Adeyemi ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-391-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3834612]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2022.
Adeyemi, Tomi (1993-)
Children of virtue and vengeance (magyar)
   Erény és bosszú gyermekei [elektronikus dok.] / Tomi Adeyemi ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-447-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3834613]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2022.
Âkovleva, Ûliâ Ûrʹevna
Vdrug ohotnik vybegaet (magyar)
   Jön a vadász, meglátja / Julija Jakovleva ; [ford. Iván Ildikó]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 414, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-467-7 fűzött : 3999,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3846582]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2022.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The return (magyar)
   The return [elektronikus dok.] : visszatérés / Jennifer L. Armentrout ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 831 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-927-4 (epub)
ISBN 978-963-457-928-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848860]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2022.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Stay with me (magyar)
   Stay with me [elektronikus dok.] : maradj velem / J. L. Armentrout ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-026-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3848865]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2022.
Ashford, Lindsay Jayne (1959-)
The woman on the Orient Express (magyar)
   Rejtély az Orient expresszen [elektronikus dok.] / Lindsay Jayne Ashford ; ford. Kereki Noémi. - Szöveg (epub : 619 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-262-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3848921]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan ; Női levelek / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 169, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: Lady Susan ; A collection of letters
ISBN 978-963-267-512-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - irodalmi levél
820-6=945.11
[AN 3854173]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
   Szerelem és barátság / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 166, [3] p. ; 21 cm
Tart.: Szerelem és barátságÞ; A Lesley-kastélyÞ; Anglia történeteÞ; A három nővér. - Egys. cím: Love and friendship ; Lesley Castle ; The history of England ; The three sisters
ISBN 978-963-267-513-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854239]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2022.
Backman, Fredrik (1981-)
Saker min son behöver veta om världen (magyar)
   Amit a fiamnak tudnia kell a világról / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2021. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-282-7 kötött : 3290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3854177]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2022.
Baňková, Markéta (1969-)
Maličkost (magyar)
   Semmi az egész : románc a genetika korszakából / Markéta Baňková ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 242, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-132-4 fűzött : 3200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3845512]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2022.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
She has a broken thing where her heart should be (magyar)
   Szíve helyén sötétség / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 719 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-829-1 fűzött : 5480,- Ft : 16,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3845522]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2022.
Becker, Thomas (1980-)
   Durch die Hölle : nach einer wahren Begebenheit : Kurzroman, Gedichte / Thomas Becker ; [Ill. György Helga Krisztina] ; [... Hrsg. Kismányoki Német Önkormányzat]. - Kismányok : Német Önkormányzat, cop. 2021. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2146-8 kötött
magyarországi német irodalom - kisregény - vers
830-31(439) *** 830-14(439)
[AN 3845808]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2022.
Benjamin, Walter (1892-1940)
   A belső világ krónikája : önéletrajzi írások / Walter Benjamin ; [vál., ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Zsellér Anna]. - Budapest : Kijárat, 2020. - 244 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-76-9 fűzött : 3300,- Ft
német irodalom - napló - memoár
830-94=945.11
[AN 3846382]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2022.
Blaine, Emily
La librairie des rêves suspendus (magyar)
   Az álmok könyvesboltja / Emily Blaine ; [ford. Balla Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-004-7 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3846555]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2022.
Brown, Karma
Recipe for a perfect wife (magyar)
   A tökéletes feleség receptje [elektronikus dok.] / Karma Brown. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Ford. Rindó Klára. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-341-298-5
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3848787]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2022.
Bryndza, Robert (1979-)
Nine Elms (magyar)
   Nine Elms réme : Kate Marshall 1. / Robert Bryndza ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2021. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-783-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3846546]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2022.
Bybee, Catherine (1968-)
Treasured by Thursday (magyar)
   Csütörtökre megbecsülve / Catherine Bybee ; [ford. Fazekas Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2021. - 423 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-69-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3846559]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2022.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's way home (magyar)
   Egy kutya hazatér [elektronikus dok.] / W. Bruce Cameron ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 3.7 MB) (mobi : 4.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-264-2 (epub)
ISBN 978-963-561-265-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
820-35(73)=945.11
[AN 3848906]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2022.
Charles, Janet Skeslien (1971-)
The Paris library (magyar)
   A párizsi könyvtár / Janet Skeslien Charles ; [ford. Csáki Judit]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-666-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3846550]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Born to endless night (magyar)
   Örök éjre szánva [elektronikus dok.] : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról, kilencedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 712 KB) (mobi : 943 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-822-9 (epub)
ISBN 978-963-399-823-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3844179]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa [elektronikus dok.] : A végzet ereklyéi, hatodik könyv / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 4.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-800-9 (epub)
ISBN 978-963-373-801-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845205]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal [elektronikus dok.] : Pokoli szerkezetek 1. / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 930 KB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Árnyvadász történet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-112-6 (epub)
ISBN 978-963-561-113-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848157]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg [elektronikus dok.] : Pokoli szerkezetek 2. / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 963 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Árnyvadász történet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-120-1 (epub)
ISBN 978-963-561-121-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848152]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő [elektronikus dok.] : Pokoli szerkezetek 3. / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Árnyvadász történet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-122-5 (epub)
ISBN 978-963-561-123-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848148]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Lord of shadows (magyar)
   Árnyak ura [elektronikus dok.] : Gonosz fortélyok második könyv / Cassandra Clare ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-198-8 (epub)
ISBN 978-963-457-199-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848811]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2022.
Clark, Mary Higgins (1931-)
Piece of my heart (magyar)
   Egy darabot a szívemből / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-068-9 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3846660]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2022.
Connelly, Michael (1956-)
The black ice (magyar)
   Fekete jég [elektronikus dok.] : Harry Bosch, a nyomozó 2. / Michael Connelly ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 702 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-929-8 (epub)
ISBN 978-963-457-930-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3848894]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2022.
Crane, Shelly
Significance (magyar)
   Significance [elektronikus dok.] : bizonyosság / Shelly Crane ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 929 KB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-049-0 (epub)
ISBN 978-963-399-050-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845389]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2022.
Crownover, Jay
Jet (magyar)
   Jet [elektronikus dok.] : Marked Men-sorozat 2. / Jay Crownover ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 987 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-905-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3849460]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2022.
Delbo, Charlotte (1913-1985)
Auschwitz et après (magyar)
   Auschwitz és utána / Charlotte Delbo ; [ford. Marczisovszky Anna]. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 457, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5480-77-5 fűzött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3845847]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2022.
Dembski-Bowden, Aaron (1980-)
Spear of the emperor (magyar)
   A császár lándzsája [elektronikus dok.] / Aaron Dembski-Bowden ; ford. Takács Gergely. - Szöveg (epub : 781 KB). - [Budapest] : Tuan, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-51-2
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3840478]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2022.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The crack in space (magyar)
   Repedés a térben / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-929-8 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845803]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2022.
Donaldson, Julianne
Heir to Edenbrooke (magyar)
   Edenbrooke örököse [elektronikus dok.] / Julianne Donaldson ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167733. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-165-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3848856]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2022.
Easton, B. B.
Skin (magyar)
   A csontarcú : Knight könyve : 44 fejezet-sorozat #1 / BB Easton ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-19-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3846547]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2022.
Flatland, Helga (1984-)
En moderne familie (magyar)
   Egy modern család / Helga Flatland ; [ford. Medgyesi Ágota]. - Budakeszi : Prae, 2021. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6199-17-1 fűzött : 3990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3845934]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2022.
Foley, Lucy (1986-)
The guest list (magyar)
   Vendéglista / Lucy Foley ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 320 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-062-7 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3846610]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2022.
Fontenelle, Bernard de (1657-1757)
Suivis du jugement de Pluton (magyar)
   Plutón ítélőszékének jegyzőkönyve / Bernard le Bovier de Fontenelle ; ford. Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 113 p. ; 20 cm. - (Enigma, ISSN 1787-0267)
ISBN 978-615-5500-71-8 fűzött : 3045,- Ft
francia irodalom - filozófia
840-96=945.11
[AN 3845822]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2022.
Foster, Melissa
Call her mine (magyar)
   Végre az enyém [elektronikus dok.] : call her mine / Melissa Foster ; ford. Ünnep Nóra. - Szöveg (epub : 777 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-455-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3834642]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2022.
Frost, Jeaniene (1974-)
Once burned (magyar)
   Első lobbanás [elektronikus dok.] : Az éjszaka hercege 1. kötet / Jeaniene Frost ; ford. Szebegyinszki Szilvia. - Szöveg (epub : 600 KB) (mobi : 925 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2017. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-931-8 (epub)
ISBN 978-963-399-932-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3849455]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2022.
Gaynor, Hazel
The girl from the Savoy (magyar)
   A lány a Savoyból / Hazel Gaynor ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-066-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3846552]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2022.
George, Nina (1973-)
Das Traumbuch (magyar)
   Álmok könyve / Nina George ; [ford. Péntek Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-100-6 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3846577]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2022.
Gibson, William (1948-)
Agency (magyar)
   Mozgástér / William Gibson ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 414, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-809-3 kötött : 4980,- Ft : 14,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845618]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2022.
Gregusová, Andrea (1973-)
Svetozár (magyar)
   Szvetozár / [írta Andrea Gregušová] ; [ill. Alica Raticová] ; [Peťovská Flóra fordítása]. - Budapest : Csirimojó, 2021. - 37, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6323-00-2 kötött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom
885.4-93=945.11
[AN 3845988]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2022.
Guðmundur Andri Thorsson (1957-)
Valeyrarvalsinn (magyar)
   Valeyri keringő : történetfüzér / Guđmundur Andri Thorsson ; [ford. Veress Kata]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2021. - 181 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-10-4 kötött : 3950,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3845820]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2022.
Halle, Karina
The wild heir (magyar)
   A féktelen trónörökös : északi dinasztiák / Karina Halle ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-14-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845542]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2022.
Hendriks, Jennifer
Unpregnant (magyar)
   Nemterhes [elektronikus dok.] / Jennifer Hendriks és Ted Caplan ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-451-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3834614]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2022.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Narziss und Goldmund (magyar)
   Narziss és Goldmund / Hermann Hesse ; Keresztes Dóra rajz. ; [ford. Gáli József] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 398, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-644-2 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3854277]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2022.
Hillier, Jennifer (1974-)
The butcher (magyar)
   A hentes / Jennifer Hillier ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 367, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-50-6 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3846533]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Confess (magyar)
   Confess [elektronikus dok.] : vallomás / Colleen Hoover ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 6.5 MB) (mobi : 7.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-260-4 (epub)
ISBN 978-963-561-261-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3848931]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2022.
Içözü, Nur (1948-)
Güneşe tırmanan çocuk (magyar)
   Csingiz kalandjai a Nappal / Nur Içözü ; Orosz Anna Linda rajz. ; [ford. Pál Laura] ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 81, [2] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-263-990-1 fűzött : 2490,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - mese
894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846219]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2022.
Imai Messina, Laura (1981-)
Quel che affidiamo al vento (magyar)
   Amit a szélre bízunk / Laura Imai Messina ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-076-4 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3846560]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2022.
Jackson, A. L.
Catch me when I fall (magyar)
   Neked írom : Összhang-sorozat : Emily / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 441 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-057-8 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3846521]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2022.
Jackson, A. L.
Kiss the stars (magyar)
   Érted dobban [elektronikus dok.] : Összhang-sorozat : Leif / A. L. Jackson ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-056-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845497]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2022.
Jidi Majia (1961-)
   Repedező bolygónk : Jidi Majia versei / Yu-Barta Erika ford. - [Budapest] : Kossuth ; [Beijing] : FLTRP, cop. 2021. - 140, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-544-355-0 fűzött : 3000,- Ft
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 3845917]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2022.
Jones, Jenny B. (1975-)
There you'll find me (magyar)
   Finding you [elektronikus dok.] : ott rám találsz / Jenny B. Jones ; ford. Tóth Katalin. - Szöveg (epub : 830 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-340-3 (epub)
ISBN 978-963-561-341-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3836120]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2022.
Kaufman, Amie
This shattered world (magyar)
   This shattered world [elektronikus dok.] : meggyötört világ / Amie Kaufman és Meagan Spooner ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-108-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3848900]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2022.
Kepes Károly (1947-)
   Tükör és Hold : versek, műfordítások, 1984-2021 / Kepes Károly ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 82, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-33-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - eszperantó irodalom - vers
82-089.2-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-14
[AN 3846260]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2022.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 6 (magyar)
   Harcok : Harcom 6. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2021. - 1095, [7] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 1099-1102.
ISBN 978-963-14-3501-6 kötött : 8499,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3846539]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2022.
Leighton, M.
Up to me (magyar)
   Up to me [elektronikus dok.] : rajtam áll : Rossz fiúk 2. könyv / M. Leighton ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-394-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845444]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2022.
Lerangis, Peter (1955-)
Seven wonders : the colossus rises (magyar)
   A világ hét csodája : a kolosszus feltámasztása [elektronikus dok.] / Peter Lerangis. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ford. Acsai Roland. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-407-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845454]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2022.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Csűrcsavar levelei és Csűrcsavar pohárköszöntője / C. S. Lewis ; [ford. Siklós József ..., Szabadi István]. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 162 p. ; 21 cm
A ford. a "The Screwtape letters" és a "Screwtape proposes a toast" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-288-625-1 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - szatíra
820-7=945.11
[AN 3845667]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2022.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-884-4 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3854298]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2022.
Măceşaru, Ciprian (1976-)
Super! Sunt un gândac! (magyar)
   Szuper! Csótány lettem! : [csintalan gyerekeknek és tréfás felnőtteknek] / Ciprian Măceşaru ; [ford. Andrieş Andreea, Gódza Csilla Boglárka, Makkai T. Csilla] ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 104 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-81866-4-3 fűzött : 2400,- Ft
román irodalom - ifjúsági regény
859.0-31(02.053.2)=945.11
[AN 3846313]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
311 Pelican Court (magyar)
   Pelikán köz 311 : Cédrusliget / Debbie Macomber ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 415 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-327-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854312]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2022.
McGarry, Katie
Chasing impossible (magyar)
   Chasing impossible [elektronikus dok.] : vágyálmok / Katie McGarry. - Szöveg (mobi : 3.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Tóth Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167120. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-428-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845196]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Lords of Mars (magyar)
   A Mars urai [elektronikus dok.] / Graham McNeill ; ford. Gergely Takács. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-53-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3835307]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Priest of Mars (magyar)
   A Mars papjai [elektronikus dok.] / Graham McNeill ; ford. Takács Gergely. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-52-9
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3835315]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2022.
Mei Er (1968-)
   Tizenkettő mögött : Mei Er válogatott versei = Shí er beihou : Mei Er shijí / Yu-Barta Erika ford. - [Budapest] : Kossuth ; [Beijing] : FLTRP, cop. 2021. - 103 p. : ill. ; 21 cm
A verscímek kínai nyelven is
ISBN 978-963-544-230-0 fűzött : 2800,- Ft
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 3845906]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2022.
Michie, David (1962-)
The magician of Lhasa (magyar)
   A lhászai mágus : az ősi titok, amely összeköti a tibeti szerzetesnövendék és a tudós kvantumfizikus sorsát / David Michie ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : Totel Books, 2020. - 285 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-4474-8 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3845649]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2022.
Michie, David (1962-)
The queen's corgi (magyar)
   Őfelsége ölebe : egy corgi az udvarban / David Michie ; [ford. Basa Lili]. - [Budapest] : Totel Books, 2020. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80496-9-6 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3845665]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2022.
Mo, Johanna (1976-)
Nattsảngaren (magyar)
   Dal a sötétben [elektronikus dok.] / Johanna Mo ; ford. Annus Ildikó. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-886-7
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3848788]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2022.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Avonlea (magyar)
   Anne az élet iskolájában / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-535-0 fűzött : 2690,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3854172]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2022.
Mornštajnová, Alena (1963-)
Hana (magyar)
   Hana / Alena Mornštajnová ; ill. Dely Dorka] ; ford. J. Hahn Zsuzsanna. - Budapest : Csirimojó, 2020. - 394, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-81067-7-1 fűzött : 3990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3846060]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Sjalusimannen og andre fortellinger (magyar)
   A féltékenység-szakértő és más történetek / Jo Nesbø ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2021. - 278, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-912-3 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi elbeszélés
839.6-322.4=945.11
[AN 3846528]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2022.
Nicolai, Kathryn
Nothing much happens (magyar)
   Álmodj szépeket! : megnyugtató történetek felnőtteknek a békés alváshoz / Kathryn Nicolai ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-92-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - alvás - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 613.79
[AN 3845525]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2022.
Oddný Eir (1972-)
Jarðnæði (magyar)
   Szerelem és romok földje / Oddný Eir. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 211, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Ford. Patat Bence
ISBN 978-963-493-142-3 fűzött : 3200,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3845758]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2022.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; Ralph Steadman illusztrációval ; [ford. M. Nagy Miklós] ; [a versbetéteket ford. Elekes Dóra]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 160, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-479-533-9 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854280]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2022.
Ostow, Micol (1976-)
Riverdale : get out of town (magyar)
   Riverdale [elektronikus dok.] : menekülés / Micol Ostow ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-499-466-6)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834619]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2022.
Ostow, Micol (1976-)
Riverdale : the day before (magyar)
   Riverdale [elektronikus dok.] : a kezdet / Micol Ostow ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-434-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834617]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2022.
Paige, Laurelin (1974-)
Man in charge (magyar)
   A hatalom csábításában [elektronikus dok.] : Más szerepben 1. / Laurelin Paige ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167039. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-090-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3844641]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2022.
   Panaszkönyv : szemelvények a mongol szatirikus irodalomból / [szerk. ... Birtalan Ágnes] ; [ill. Czér Fanni]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 144 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-514-085-5 kötött : 3200,- Ft
mongol irodalom - szatíra - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.2-7.02(082)=945.11
[AN 3845487]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2022.
Park, Jessica
Flat-out Matt (magyar)
   Flat-out Matt [elektronikus dok.] : titkolni bolondulásig / Jessica Park ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-405-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845217]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2022.
Pavesi, Alex
Eight detectives (magyar)
   Ny8lc nyomozó / Alex Pavesi ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-885-7 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3845519]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2022.
Pekárková, Iva (1963-)
Dej mi ty prachy (magyar)
   Ide a pénzt / Iva Pekárková ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Napkút K., 2021. - 288, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-18-4 fűzött : 3490,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3846262]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2022.
Pellegrino, Nicky (1964-)
Recipe for life (magyar)
   Villa Rosa / Nicky Pellegrino ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-54-5 fűzött : 4190,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3846551]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2022.
   Pozsonyi kávé Bratislavában : 41 kortárs szlovák költő / [... szerk. és összeáll. Miroslav Bielik, Nagy Borbála Réka és Tóth László] ; [utószó Tóth László]. - Budapest : M. Napló, 2021. - 202, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 978-963-541-043-9 fűzött
szlovák irodalom - vers - antológia
885.4-14(082)=945.11
[AN 3845771]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2022.
Proby, Kristen (1974-)
Come away with me (magyar)
   Tarts velem! [elektronikus dok.] : a Velem Seattle-ben sorozat első regénye / Kristen Proby ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 711 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-653-9 (epub)
ISBN 978-963-399-654-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3843975]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2022.
Pumpurs, Andrejs (1841-1902)
Lačplesis (magyar)
   Medveölő : lett eposz / Andrejs Pumpurs ; ford. Pusztay János. - [Budapest] : Nap K., 2020. - 158, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-332-170-6 kötött : 3591,- Ft
lett irodalom - eposz
888.3-13=945.11
[AN 3845644]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2022.
Ray, Eleanor
Everything is beautiful (magyar)
   Minden gyönyörű [elektronikus dok.] / Eleanor Ray ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-128-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3845391]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2022.
Rivers, Francine (1947-)
Her mother's hope (magyar)
   Egy anya reménye : [Marta öröksége I.] / Francine Rivers ; [ford. Győri Katalin]. - Budapest : Harmat, 2021. - 509 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-288-657-2 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3845993]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
Falling for Rachel (magyar)
   Nekem rendelt asszony ; Alex meggyőzése / Nora Roberts ; [ford. Szabó Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 463 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Falling for Rachel ; Convincing Alex. - Számozási adatként: 3-4. - keretcím: A Stanislaski család
ISBN 978-963-540-344-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854310]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
Taming Natasha (magyar)
   Befejezett szimfónia ; Egy hölgy elcsábítása / Nora Roberts ; [ford. Szabó Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 464 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Taming Natasha ; Luring a lady. - Számozási adatként: 1-2. - keretcím: A Stanislaski család
ISBN 978-963-540-313-4 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854308]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2022.
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Dialogues (magyar)
   Párbeszédek : Rousseau, Jean-Jacques bírája / [ford. és a jegyzeteket írta Marsó Paula]. - Budapest : Typotex, cop. 2020
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-108-9 fűzött : 4500,- Ft
francia irodalom - filozófia - politikai filozófia
840-96=945.11 *** 321.01 *** 1(44)Rousseau,_J.-J.
[AN 3845510]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2022.
Saisio, Pirkko (1949-)
Vastavalo (magyar)
   Ellenfény / Pirkko Saisio ; [ford. Varga P. Ildikó]. - Budapest] : Polar Egyes., cop. 2021. - 240 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-12-8 kötött : 4450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3845826]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2022.
Schönherr, Karl (1867-1943)
Der Weibsteufel (magyar)
   A nőstényördög ; Hit és haza / Karl Schönherr ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2021. - 132, [3] p. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 13. [!14.])
Egys. cím: Der Weibsteufel ; Glaube und Heimat
ISBN 978-615-6283-17-7 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - dráma
830-2(436)=945.11
[AN 3846154]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2022.
Schulze, Ingo (1962-)
Die rechtschaffenen Mörder (magyar)
   Jóravaló gyilkosok : regény / Ingo Schulze ; [ford. Nádori Lídia]. - Budakeszi : Prae, 2021. - 260, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6199-18-8 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3845932]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2022.
Scott, Kylie
Lead (magyar)
   Lead [elektronikus dok.] : szóló : Stage dive-sorozat 3. rész / Kylie Scott ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-688-1
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3844178]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2022.
Scott, Kylie
Love under quarantine (magyar)
   Love under quarantine [elektronikus dok.] : karanténszerelem / Kylie Scott, Audrey Carlan ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-501-8 (epub)
ISBN 978-963-561-502-5 (mobi)
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(94)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3835300]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2022.
Scott, Kylie
Play (magyar)
   Play [elektronikus dok.] : futam : Stage dive-sorozat 2. rész / Kylie Scott ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-673-7
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3844176]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2022.
Sheridan, Mia
Stinger (magyar)
   Stinger [elektronikus dok.] : a Skorpió fullánkja : A szerelem csillagjegyében 3. / Mia Sheridan ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-812-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3844180]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2022.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : fous rires, je t'aime et vive la vie! (magyar)
   Lányok regénye 6 [elektronikus dok.] : kétségek, döntések, csókok / Nathalie Somers ; ford. Burján Monika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-180-3
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3848817]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2022.
Stewart, Alex (1958-)
The traitor's hand (magyar)
   Az áruló keze [elektronikus dok.] : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; ford. Sági Kiss Dániel. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Tuan : Black Library, 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-87-1
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3841590]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2022.
Streit, Jakob (1910-2009)
Tatatucks Reise zum Kristallberg (magyar)
   Tatatukk vándorútja a Kristályhegy felé : történet törpékről és koboldokról : hat éves kor felett, felolvasásra / Jakob Streit ; [ford. Pályer András] ; [... ill. ... Kemény Márton János] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2020. - 69, [2] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-81026-2-9 kötött
svájci német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3845553]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2022.
Terzijski, Kalin (1970-)
Ima li koj da vi običa (magyar)
   Ki szeret? : novellák / Kalin Terzijszki ; [ford. Krasztev Péter]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 151 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-150-8 fűzött : 2900,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3845789]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2022.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Zgubiona dusza (magyar)
   Az elveszett lélek / [írta] Olga Tokarczuk ; [rajz.] Joanna Concejo ; ford. Kellermann Viktória. - Budapest : Csirimojó, 2021. - [46] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-81705-0-5 kötött : 4490,- Ft
Lengyelország - lengyel irodalom - grafikus - 21. század - mese - album
884-34=945.11 *** 76(438)(092)Concejo,_J.
[AN 3845990]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2022.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit : "Egyszer oda, aztán vissza" / J. R. R. Tolkien ; a szerző és más művészek illusztrációival ; jav., bőv. és jegyzetekkel ell. Douglas A. Anderson ; [... ford. Szobotka Tibor] ; [a verseket ford. Tótfalusi István] ; [az előszót ... Füzessy Tamás írta]. - 3. kiad. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2021. - 374 p., [8] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Megj. "A babó" címmel is. - Bibliogr.: p. 355-373.
ISBN 978-963-432-008-1 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3854295]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2022.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; [ford. M. Szabó Csilla] ; [a versbetéteket ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Magvető, 2021. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3883-3 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3854181]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2022.
Tremain, Rose (1943-)
The road home (magyar)
   Hazafelé / Rose Tremain ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : 21. Század K., cop. 2021. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-18-1 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3846587]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2022.
Vlautin, Willy
Don't skip out on me (magyar)
   Ne hagyj cserben! / Willy Vlautin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 317, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-169-0 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3846572]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2022.
Voinov, Aleksandr
Dark soul (magyar)
   Dark soul [elektronikus dok.] : sötét lélek 1-3 / Aleksandr Voinov ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 679 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-036-0 (epub)
ISBN 978-963-245-041-4 (mobi)
angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993=945.11
[AN 3835700]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2022.
Walser, Robert (1878-1956)
Die Rose (magyar)
   A rózsa / Robert Walser ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2021. - 92, [3] p. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 15.)
ISBN 978-615-6283-40-5 kötött : 2490,- Ft
svájci német irodalom - tárcanovella
830-43(494)=945.11
[AN 3846156]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2022.
Ward, Penelope (1975-)
Jake undone (magyar)
   Jake undone [elektronikus dok.] : Jake megadja magát / Penelope Ward ; ford. Fischer Mónika. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 3.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167740. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-174-4 (epub)
ISBN 978-963-561-175-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3848892]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2022.
Webb, Katherine (1977-)
The disappearance (magyar)
   Köddé válva / Katherine Webb ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 385 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-509-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3846567]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2022.
Weeks, Brent (1977-)
The blinding knife (magyar)
   A vakító kés [elektronikus dok.] : A fényhozó 2 / Brent Weeks ; ford. Seres József. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-311-8 (epub)
ISBN 978-963-399-312-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845390]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2022.
Weeks, Brent (1977-)
The broken eye (magyar)
   A tört szem [elektronikus dok.] : A fényhozó 3 / Brent Weeks ; ford. Seres József. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 3.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-623-2 (epub)
ISBN 978-963-399-624-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3844177]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2022.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 299 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 92.)
ISBN 978-963-479-815-6 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854259]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2022.
Wilder, Jasinda
Falling into you (magyar)
   Falling into you [elektronikus dok.] : zuhanok beléd / Jasinda Wilder ; ford. Kovács Anna. - Szöveg (epub : 586 KB) (mobi : 893 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-146-1 (epub)
ISBN 978-963-561-147-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845462]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2022.
Willems, Paul (1912-1997)
Tout est réel ici (magyar)
   Itt minden valós / Paul Willems ; Károly Judit ford. - Budapest : Napkút K., 2020. - 118, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-987-1 fűzött : 1990,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3846163]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2022.
Williams, Nicole
Crash (magyar)
   Crash [elektronikus dok.] : zuhanás / Nicole Williams ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2014. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-561-409-7)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3845384]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2022.
Winters, Willow
You are my reason (magyar)
   Miattad bízom [elektronikus dok.] : Julia & Mason 1. / Willow Winters ; ford. Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-160-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845186]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1473 /2022.
Ady Endre (1877-1919)
   Vízió a lápon / Ady Endre ; [vál., szerk., utószó Ferencz Győző]. - Budapest : Európa, 2021. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-494-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846563]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2022.
Aknay Tibor (1944-)
   Emlékidő : versek / Aknay Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-077-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845480]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2022.
Almási Márta
   Préselt virágok / Almási Márta. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 196, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-65-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3846386]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2022.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Háborús jegyzetek, 1914-1917 / Ambrus Zoltán ; összegyűjt., a bevezetőt írta Buda Attila ; szerk., a jegyzeteket írta Buda Attila, Farkas Charlotte. - Budapest : Napkút K., 2021. - 479, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-39-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - hátország - első világháború - publicisztika
894.511-92 *** 943.9"191"(0:82-92)
[AN 3846275]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2022.
Anthony, Erica
   Találj rám 1. rész [elektronikus dok.] / Erica Anthony. - Szöveg (epub : 476 KB) (mobi : 1.3 MB). - Bakháza : [Newline], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-59-4 (epub)
ISBN 978-615-6309-60-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3834611]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2022.
Babics Imre (1961-)
   Kihallgat itt rekedt ikreket / Babics Imre. - [Budapest] : [Cédrus Műv. Alapítvány], 2021. - 2 db ; 23 cm
Közread. a Cédrus Művészeti Alapítvány. - Főcím a közös tokról
ISBN 978-615-6180-28-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kő ködön : fraktálepika. - 82, [1] p.
ISBN 978-615-6180-27-8
[AN 3846407] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Csendes esély : pontlíra. - 68, [2] p.
ISBN 978-615-6180-26-1
[AN 3846409] MARC

ANSEL
UTF-81479 /2022.
Bagi Iván (1976-)
   Egy a semmiből / Bagi Iván. - Budapest : M. Napló, 2021. - 127 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-541-038-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845549]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2022.
Balla László György
   Császárhús : regény / Balla László György. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1804-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846576]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2022.
Barnás Ferenc (1959-)
   Életünk végéig [elektronikus dok.] : regény / Barnás Ferenc. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-468-XXX-X)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841560]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2022.
Bartók Ferenc (1954-)
   Hit élet hozatal : Bartók Ferenc válogatott versei. - [S.l.] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 152 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845401]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2022.
Béri Géza (1933-1979)
   A tornác körén : összegyűjtött versek / Béri Géza ; összeáll., sajtó alá rend., szerk. ifj. Béri Géza és T. Tóth Tünde ; a kísérőtanulmányt írta Scheibner Tamás. - Budapest : Napkút K., 2021. - 384, [15] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6283-30-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846264]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2022.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Rajzás : versek / Bertalan Tivadar ; a szerző rajz. ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6283-38-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846317]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2022.
Bíró József (1951-)
   Napszentület után / Bíró József. - Budapest : Napkút K., 2021. - 47, [8] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6283-36-8 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846309]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2022.
Bódi Péter (1991-)
   Hype : csetregény / Bódi Péter. - Budapest : Kalligram, 2021. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-246-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846617]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2022.
Bodnár Ildikó
   Tizenöt évünk mint egy pillanat [elektronikus dok.] : harminchárom vers tizenöt együtt töltött év emlékére / Bodnár Ildikó ; ... ill. Csetneki Sándor ; kiad. Irodalmi Rádió. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Miskolc : Irod. Rádió, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167113. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-6270-17-7)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3845120]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2022.
Both Gábor (1971-)
   GOT 9 - Arynna / Gebriel Booth. - [Lábatlan] : BG71 K., 2021-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2021. - 541, [10] p. : ill.
ISBN 978-615-00-7757-4 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3846594] MARC

ANSEL
UTF-81489 /2022.
Brice, Olivia
   Kiadó szerelem / Olivia Brice. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 396, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-89-1 fűzött : 4099,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3846520]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2022.
Brigitta P.
   Misty truth : ködös igazság / Brigitta P. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 364 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Ködös igazság
ISBN 978-963-443-796-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846584]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2022.
Bródy János (1946-)
   Saját hangon : 75+1 dalszöveg az önálló albumokról, 1980-2021 / Bródy János. - Budapest : Corvina, 2021. - 175 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6725-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3846540]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2022.
Brunczlik Sándor
   A madzagváros sérültjei [elektronikus dok.] / Brunczlik Sándor. - Szöveg (epub : 644 KB). - [Hédervár] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-762-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3848936]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2022.
Budai Lotti
   Akik poggyász nélkül utaznak [elektronikus dok.] : Tök-életlen életek 1. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-137-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3847981]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2022.
Buzási Viktória (1993-)
   Berci és Galóca / Buzási Viktória ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-81866-3-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3846339]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2022.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Futókor / Csák Gyöngyi. - Budapest : Napkút K., 2020. - 144, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-999-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3846159]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2022.
Csákvári Éva
   Boszorkánylepke [elektronikus dok.] / Csákvári Éva. - Szöveg (epub : 622 KB). - [S.l.] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-57-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3848938]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2022.
Cserenkó Gábor (1978-)
   Tisztára jupijéé! / Cserenkó Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 91, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-070-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3845479]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2022.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Mimi regénye [elektronikus dok.] / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Szöveg (epub : 414 KB) (mobi : 1.2 MB). - Bakháza : [Newline K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-76-0 (epub)
ISBN 978-615-6182-77-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840477]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2022.
Cure, John (1977-)
   Démonok ivadéka [elektronikus dok.] : Hontalan lelkek-trilógia III. / John Cure. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-007-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3849677]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2022.
Deák László (1946-2009)
   Deák László összes verse / [szerk. és a szöveget gond. Zsille Gábor]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2021. - 373, [18] p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5886-49-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845878]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2022.
Dobó Dorottya (1993-)
   A zapumai kóbor villamos / Dobó Dorottya ; Buzási Viktória rajz. - Budapest : Napkút K., 2020. - 125, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-997-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846258]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2022.
Dombai János Bendegúz
   Pirinyóca / Dombai János Bendegúz ; ill. Dombai Gina. - [Baracska] : [Dombai J.], cop. 2021. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2164-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3846413]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2022.
Dzsebe
   Mit akar Isten III : háború : az írás tisztelgés Roger Waters és a kor többi nagyjai előtt / Dzsebe. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2021. - 303 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845428]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2022.
Elek Szilvia (1965-)
   Levelek Paulinához : színmű zenével 1 részben / Elek Szilvia. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 24 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 148.)
ISBN 978-615-6180-17-9 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3846232]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2022.
Elmer István (1952-)
   Találkozás az ördöggel ; Alattunk a pokol : két kisregény / Elmer István ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 311, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-61-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3846227]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2022.
Erdős Attila
   Egyszemélyes szerepjáték / Erdős Attila. - Budapest : Napkút K., 2021. - 71, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6283-54-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846207]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2022.
   Eronim Mox - receptek végnapokra / sajtó alá rend., szerk. Vass Norbert, Vincze Ferenc ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 256 p. : ill. ; 19 cm
Ill. Vincze Judit
ISBN 978-615-81671-7-8 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3846344]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2022.
   Az ész szerencséje : vidám, fortélyos népmesék / [... vál. és ... ford. Veres István] ; [... szerk. Szávai Géza]. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-72-5 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845840]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2022.
Esztergomi Zoltán
   Promontor : évtizedek távlatából : Időkalandok 1. / Esztergomi Zoltán. - [Budapest] : Kassák, cop. 2021. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9757-13-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845943]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2022.
Falusi Márton (1983-)
   Kiöltözünk és bemosakszunk : versek / Falusi Márton ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-82-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845676]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2022.
Farkas B. Richárd (1979-)
   QR-kód a palackban / Farkas B. Richárd. - Budapest : Napkút K., 2021. - 95, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-56-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846202]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2022.
Farkas Gábor (1977-)
   A beavatott olvasó : esszék / Farkas Gábor ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 113 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-46-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3845554]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2022.
Farkas Sándor (1939-)
   Avarban / Farkas Sándor. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-528-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846142]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2022.
Fazakas Attila (1974-)
   Porta Marina / Fazakas Attila. - Budapest : Napkút K., 2020. - 50, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-995-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846300]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2022.
Ferdinandy György (1935-)
   Tambo : rövidprózák, jegyzetek / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2021. - 218 p. : 19 cm
ISBN 978-963-541-042-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845774]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2022.
   Ferences iskoladrámák. - Budapest : Argumentum : Akad. K., 2009-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Balassi Kiadó
Magyarország - újkori latin irodalom - magyar irodalom - franciskánusok - iskoladráma
894.511-254.2 *** 271.3(439) *** 871-254.2(439)
[AN 2892426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csíksomlyói passiójátékok, 1740-1750 / szerk. Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna ; sajtó alá rend. Demeter Júlia [et al.]. - cop. 2021. - 887 p. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 6/2.)
Bibliogr.: p. 15-21. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-093-7 kötött : 4500,- Ft
Csíksomlyó - Magyarország - magyar irodalom - franciskánusok - 18. század - iskoladráma - verses dráma - antológia
894.511-254.2(082) *** 271.3(439)"17" *** 371.383.3(439-2Csíksomlyó)"17"
[AN 3846599] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Csíksomlyói passiójátékok, 1751-1762 / szerk. Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna ; sajtó alá rend. Demeter Júlia [et al.]. - cop. 2021. - 868 p. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 6/3.)
Bibliogr.: p. 15-22. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-094-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - franciskánusok - 18. század - iskoladráma - verses dráma - antológia
894.511-254.2(082) *** 271.3(439)"17" *** 371.383.3(439-2Csíksomlyó)"17"
[AN 3846601] MARC

ANSEL
UTF-81517 /2022.
Földesi Csenge (1993-)
   Huszonegy : novellák / Földesi Csenge. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 139 p. ; 19 cm. - (Friss hajtás, ISSN 2732-0901 ; 2.)
ISBN 978-615-81671-8-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846325]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2022.
Füzesi Magda (1952-)
   Tenyered fáin tarka madár : félszáz vers a szerelemről, 1969-2019 / Füzesi Magda ; Szabó-Zsombók Magdolna illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-45-9 fűzött : 2800,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3845685]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2022.
Gáborjáni Szabó Orsolya
   Most tudod meg / Gáborjáni Szabó Orsolya ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6180-21-6 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3846419]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2022.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Neféljmesék / Galgóczi Dóra ; Papp Anikó Míra illusztrációival. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2020. - 99, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5224-94-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845545]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2022.
Géczi János (1954-)
   A napcsíkos darázshoz : Géczi János versei : [1978-2020]. - Budapest : Kalligram, 2021. - 745 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-238-7 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846751]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Az angyali vigasság / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 182, [3] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 5.)
ISBN 978-615-6283-58-0 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845350]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Engem nem úgy hívnak : ifjúsági regény / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 143, [2] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 1.)
ISBN 978-615-6283-23-8 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3845339]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Kétéltűek a barlangban / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 163, [2] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 7.)
ISBN 978-615-6283-63-4 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845353]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Sortűz egy fekete bivalyért / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 186, [3] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 4.)
ISBN 978-615-6283-52-8 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845346]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Testvérem, Joáb / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 190, [3] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 8.)
ISBN 978-615-6283-64-1 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845354]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Zongora a fehér kastélyból / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 100, [3] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 6.)
ISBN 978-615-6283-59-7 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845352]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2022.
Gyöngyössy Imre (1930-1994)
   Stigma : válogatott versek = Stigma : poesie scelte / Gyöngyössy Imre ; ... Roberto Ruspanti, ... Petényi Katalin ford. - Budapest : Nap K., 2021. - 207 p. ; 20 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-180-5 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=50
[AN 3845751]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2022.
Habó Márta
   Magyar őseink nyomában / Habó Márta ; ill. Vigovszky Rita. - Pomáz : Kráter, 2020. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-254-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845601]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2022.
Hajdú-Antal Zsuzsanna (1984-)
   Belvárosi srác : különleges történet a szeretet erejéről / Hajdú-Antal Zsuzsanna. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 380, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-24-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846665]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2022.
Havassy Réka
   Zárójelek [elektronikus dok.] / Havassy Réka. - Szöveg (epub 592 KB). - [S.l.] : Tarandus : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-55-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849404]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2022.
Háy János (1960-)
   Mamikám / Háy János. - Budapest : Európa, 2021. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-515-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846553]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2022.
Heart, Enna B.
   Hanna : égi kíséret / Enna B. Heart. - [Kistarcsa] : Bodocz É., 2021. - 315, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1284-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846479]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2022.
Hegyi Botos Attila (1970-)
   Evangélium / Hegyi Botos Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Kortárs, 2021. - 278, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6180-29-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846441]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2022.
Hegyi Zoltán Imre (1967-)
   Futártempó / Hegyi Zoltán Imre. - Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2021. - 87, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81716-3-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846505]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2022.
Heinrich Gábor (1978-)
   Az örökség / Heinrich Gábor ; [ill. Dávid Orsolya, Heinrich Blanka]. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Első kötetem, ISSN 2786-2917 ; 1.)
ISBN 978-615-5862-50-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846216]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2022.
Hétvári Andrea (1975-)
   Napforgató esztendő : szöveggyűjtemény óvodapedagógusoknak, tanítóknak : versek minden hónapra, évszakra, ünnepre és világnapokra / Hétvári Andrea. - [Budapest] : Rímtündér K., 2021. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0495-9 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3846589]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2022.
   Holdtitok. - Budapest : [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2021. - 230, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-15-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3845952]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2022.
Hoppál-Kovács Edit (1965-)
   Majdnem elhittem : huszonhárom történet / Hoppál-Kovács Edit ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 128, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6180-25-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846305]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2022.
Horváth Ádám
   Verslenyomatok / Horváth Ádám. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2021. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89745-6-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846568]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2022.
Horváth EÖ Tamás (1959-)
   Valóságfia : regény / Horváth (EÖ) Tamás. - Budapest : M. Napló, 2021. - 250, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-541-013-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845926]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2022.
Jakab Zoltán (1990-2020)
   Pszaltérium / Jakab Zoltán ; [szerk. Dobosy Tímea] ; [ill. Gondos Lea]. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 93, [6] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-534-084-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845781]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2022.
Jánoki-Kis Viktória (1982-)
   Átlépsz velem a víz fölött : novellák / Jánoki-Kis Viktória. - Budapest : M. Napló, 2021. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-048-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845779]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2022.
Kácsor Zsolt (1972-)
   Cigány Mózes [elektronikus dok.] : anarchista történet / Kácsor Zsolt. - Szöveg (epub : 804 KB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-166-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3834660]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2022.
Kakuk Tamás (1952-)
   Szerencsés vesztes : esszéregény / Kakuk Tamás. - Budapest : Napkút K., 2020. - 77, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-991-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszéregény
894.511-31
[AN 3846225]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2022.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   A meztelen csillagász / Kállay Kotász Zoltán ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete. - Piliscsaba : Műpártolók Egyes., 2021. - 84, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80598-1-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846586]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2022.
Kántor Péter (1949-2021)
   Elegendő ok : versek, 2017-2021 / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2021. - 67, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4127-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846543]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2022.
   Karácsonyi mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-078-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3854236]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2022.
Kaszás István
   Kinőtt ifjúkor : novellák / Kaszás István ; Kőnig Frigyes rajz. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-089-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845715]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2022.
Kellerwessel Klaus
   A 77 fejű herceg éneke : 2 vers, 2 dráma / Kellerwessel Klaus ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 149, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6180-22-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 3846433]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2022.
Kemendy Júlia Csenge (1994-)
   Az anyacsalogató hadművelet : [Tündérfürt utca 12. 1. rész] / Kemendy Júlia Csenge ; Nagy Bettina illusztrációival ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 74, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-35-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846272]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2022.
   Kincses Erdély : erdélyi magyar írók novellái / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-526-8 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 3854168]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2022.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   Az idegen ; A férfi jön-megy : két amerikai regény / Királyhegyi Pál. - Budapest : K.u.K. K., [2021]. - 421, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6188-13-7 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845716]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2022.
Klippel János
   Verseimben a szavak, mint kemencéimben a téglák / Klippel János. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-36-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845520]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2022.
Kőbányai János (1951-)
   Sivatagi nemzedék : filmregények és novellák / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 315 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5480-74-4 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - filmnovella - filmregény
894.511-293.7 *** 894.511-31
[AN 3845854]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2022.
Kocsis Csaba (1959-)
   Apák napja : gyermekversek / Kocsis Csaba ; Kocsis Boglárka rajz. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2021. - 86, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-75-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3845498]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2022.
Kocsis Klára (1950-)
   Kóbor bolygó / Kocsis Klára ; [... Nagy Előd ... illusztrációi ...]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 59 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-514-070-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845438]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2022.
Ködmön Csaba Zoltán (1968-)
   Magyar kelta [elektronikus dok.] : a druidák földjén : versek / írta Ködmön Csaba Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Nagyatád] : Ködmön Cs. Z., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0533-8
Írország - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(417)
[AN 3835333]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2022.
Ködmön Csaba Zoltán (1968-)
   Magyar kelta [elektronikus dok.] : az élet fája : versek / írta Ködmön Csaba Zoltán. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Nagyatád] : Ködmön Cs. Z., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165590. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0535-2
Írország - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(417)
[AN 3835329]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2022.
Kollár Zsolt
   Szent László testamentuma : történelmi regény / Kollár Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2020. - 516 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-051-0 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3845681]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2022.
Kötter Tamás (1970-)
   Férfiak fegyverben [elektronikus dok.] : frontnovellák a II. világháborúból / Kötter Tamás. - Szöveg (epub : 970 KB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-146-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3834657]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2022.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gulág. - Szöveg (epub : 496 KB). - [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167737. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-026-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3848874] MARC

ANSEL
UTF-81563 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Igaz mese a karácsonyról / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mesepogácsa
ISBN 978-615-5808-36-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.41(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3854165]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2022.
Lajtos Nóra (1977-)
   Szívben fészkelő : 140 haiku / Lajtos Nóra ; B. Tóth Klára rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 66, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6180-15-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3846398]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2022.
Lajtos Nóra (1977-)
   A tölcsérjázmin éneke : istenes versek / Lajtos Nóra ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 77, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6180-31-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846290]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2022.
Lamar Linda
   Keverj nekem szerelemkoktélt! / Lamar Linda. - Budapest : Aba Kvk., 2021. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-020-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845806]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2022.
Ledniczky Éva
   Igazságmorzsák / Ledniczky Éva. - [S.l.] : Publio, 2021. - 159 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-317-343-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846583]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2022.
Lengyel Gábor (1955-)
   Álomidő / Lengyel Gábor. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-07-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845642]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2022.
Livits Réka
   Tangó, Berlin / Livits Réka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 381 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-393-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3846518]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2022.
Lőrincz György (1946-)
   Ma éjjel eljövök érted : elbeszélések és novellák / Lőrincz György ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5195-91-4 fűzött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3845765]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2022.
Magén István (1950-)
   Apokrif / Magén István. - Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2021. - 150, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81716-0-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3846500]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2022.
Markó Béla (1951-)
   A haza milyen? : versek / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2021. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-244-8 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3846702]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2022.
Markó Viktor (1977-)
   Ez állati! / Markó Viktor, Papp Róbert. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-37-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3845433]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2022.
Marosi Gyula (1941-)
   Az ifjúság tört szárnyú madara : elbeszélések és novellák / Marosi Gyula. - Budapest : M. Napló, 2020. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-541-025-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845677]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2022.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Végső stációm : versek / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2021. - 99, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-49-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846229]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2022.
   Mégis élünk : Trianon 100 : a Magyar Művészeti Akadémia író, költő és irodalomtörténész tagjainak antológiája / [... szerk. Mezey Katalin] ; [a szerzők életrajzait Mórocz Gábor és Bartusz-Dobosi László kész.]. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 431 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5886-43-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191) *** 894.511-822
[AN 3845994]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Márta evangéliuma / Mészöly Ágnes. - Budakeszi : Prae, 2021. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6199-11-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845931]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2022.
Mezey Katalin (1943-)
   Rövid a farsang : naplójegyzetek és rövidprózák / Mezey Katalin. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 358, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-76-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3845521]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2022.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Utószó a magyar költészethez / Mohai V. Lajos. - Budapest ; Budakeszi : Prae, 2021. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6199-16-4 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845941]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2022.
Molnár Miklós (1946-)
   Egy öreg csavargó klapanciái / Molnár Miklós ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 115, [4] p. ; 26 cm
ISBN 978-615-6180-16-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846436]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2022.
Molnár Réka (1984-)
   Amerre a hattyúk szállnak / Molnár Réka. - Budapest : Szófia K., 2020. - 165, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5738-04-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846391]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2022.
   Mondjad még! : irodalmi szöveggyűjtemény és családi olvasókönyv : Borz Boldi és barátai : [kiscsoportos óvodásoknak] / [vál., szerk. Bereczkiné Záluszki Anna, Szinger Veronika, Galuska László Pál] ; [ill. Orbán Orsolya]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-486-906-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3845678]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2022.
Móritz Mátyás (1981-)
   Holdhomok : novellák / Móritz Mátyás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-158-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845928]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2022.
Murányi Zita (1982-)
   (V)érző fa : versek / Murányi Zita ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-77-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845714]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2022.
Nagy László (1925-1978)
   A forró szél imádata : Nagy László és Szécsi Margit egymáshoz írott versei / Jánosi Zoltán utószavával. - Budapest : M. Napló, 2021. - 142 p. ; 23 cm
Vál., szerk. Nagy András
ISBN 978-963-541-032-3 kötött : 3000,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Szécsi Margit (1928-1990)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Nagy_László *** 894.511(092)Szécsi_M.
[AN 3845763]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2022.
Nagyné Pál Tünde
   Bölcskacs kalandjai : 2. rész / Pál Tünde. - [Felsőpakony] : [Magánkiad.], [2021]. - 68 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1256-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845986]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2022.
Nagyné Pál Tünde
   Kicsi Kacsa kalandjai : hogyan lesz Kicsi Kacsából Bölcskacs? : 1. rész / Pál Tünde. - [Felsőpakony] : [Magánkiad.], [2021]. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1243-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845985]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2022.
Nyilasy Balázs (1950-)
   Egy romantikus költő verseiből : válogatott és új költemények / Nyilasy Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 105, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6180-14-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846400]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2022.
Nyirő József (1889-1953)
   Isten igájában / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 330, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-528-2 kötött : 3800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3854170]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2022.
Oláh András (1959-)
   Fagypont alatt : versek / Oláh András. - Budapest : M. Napló, 2020. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-021-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845548]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2022.
Oláh János (1942-2016)
Száműzött történetek (német)
   Verbannte Geschichten : Erzählungen / János Oláh ; aus dem Ungarischen von Julia Schiff ; [Hrsg.] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 397, [2] p. ; 20 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-541-030-9)
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=30
[AN 3845567]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2022.
Ördög Gábor István (1977-)
   Lehetne szerelem a dal mint vers : beat-, psy-beat-versek, válogatottak és újak / Ördög Gábor István. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-086-6 kötött : 1990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3845710]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2022.
   Öt perc indulásig : IRKA antológia / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, IRodalmi KerekAsztal]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp. : IRKA, 2021. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80025-8-5 fűzött
magyar irodalom - utazási irodalom - antológia
894.511-992(082)
[AN 3845965]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2022.
   Otthonok antológia : a melegségről, a családról, a bezártságról és a magányról... / [szerk. Komáromi János]. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 349 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Otthonok : irodalmi antológia a melegségről, a családról, a bezártságról és a magányról...
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5539-28-2)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3845835]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2022.
Pataki Katalin Glica (1955-)
   Gizella üzenete : novellák / Pataki Katalin Glica. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-41-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845920]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2022.
Péntek Orsolya (1974-)
   Hóesés Rómában [elektronikus dok.] : regény / Péntek Orsolya. - Szöveg (epub : 785 KB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-171-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3834675]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2022.
Pető Péter (1984-)
   #halálka [elektronikus dok.] : hír, regény / Pető Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-173-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3834666]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2022.
Petőcz András (1959-)
   A vízpartot becsomagolni : esszék, kritikák, interjúk / Petőcz András ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 283, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-20-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3846254]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2022.
Petrik István
   Hajnal dereng / Petrik István. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2021]. - 40 p. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2021/1.)
ISBN 978-615-81806-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846435]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2022.
Polgár Vera
   Mákvirágjaim / Polgár Vera. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-527-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846139]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2022.
Pólya Lajos
   Firkafal 2 : 2013-2021 / Pólya Lajos. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2021. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-40-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845412]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2022.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Édes anyám / Pósa Lajos. - Budapest : Siker K., 2021. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7082-62-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846566]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2022.
Pusztay János (1948-)
   Szomatu : szamojéd eposz / Pusztay János. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 133, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-963-332-176-8 kötött : 2188,- Ft
magyar irodalom - folklór - szamojédek - eposz
894.511-131 *** 398.224(=944)
[AN 3845738]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2022.
Rab Gusztáv (1901-1963)
   Szent Optika ; Patak rózsája / Rab Gusztáv ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Tüskés Anna] ; [... tanulm. Tusnády László és Tüskés Anna] ; [közread. az] ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. - [Budapest] : ELKH BTK ITI, 2021. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-266-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3845913]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2022.
Radosza Sándor (1959-)
   Valcerina 1 : fantáziaregény felnőtteknek / Radosza Sándor. - [Maglód] : Green Hungary, 2021. - 215, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80771-4-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3846527]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2022.
Reisinger Attila (1947-)
   Tanyákon : két kisregény / Reisinger Attila. - Budapest : M. Napló, 2021. - 119 p. ; 19 cm
Tart.: A HortobágyonÞ; Holtág
ISBN 978-963-541-039-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3845770]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2022.
Reitter Gitta
   Emlékeim szárnyán / Reitter Gitta. - Budapest : Szófia K., 2021. - 323, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5738-06-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846389]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A néma revolverek városa (olasz)
   La città dei revolver muti / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], 2021. - 186 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-9-2 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3845273]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2022.
Rendik Zsu
   Asztalfióka : válogatás : sajátból való gyűjtéske / Rendik Zsu. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2021]. - 40 p. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2021/2.)
ISBN 978-615-81806-1-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846431]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2022.
Restár Sándor (1952-2018)
   Férges gyümölcsösömben : hátrahagyott írások / Restár Sándor ; [szerk. Restár Milán, Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2021. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-60-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3845790]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2022.
Rettig Attila
   Emila bolygóközi kalandjai : science-fiction meseregény / Rettig Attila ; Nagy Bettina rajz. - Budapest : Napkút K., 2021. - 213, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-6283-69-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - meseregény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3846212]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2022.
   Rímek szablyaélen : Balassi-kardos költők és műfordítók antológiája / szerk. Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2020. - 176 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, portugál, cseh, francia, török, angol, örmény, macedón és észt nyelven
ISBN 978-963-514-064-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=00 *** 82-14=00
[AN 3845669]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2022.
Riskó Irén, B. (1951-)
   Némasággá szelídült szavak : válogatott versek, 1995-2020 / B. Riskó Irén. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-079-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845482]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2022.
Rónaszéki Linda (1979-)
   Szabad szomszédolni, avagy Triccs-traccs / Rónaszéki Linda. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 54, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-5753-69-5 kötött : 2980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3846676]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2022.
Ross Károly (1954-)
   Velem vagy, ugye? : novellák, elbeszélések / Ross Károly. - Budapest : Napkút K., 2021. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-55-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846162]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2022.
Sajó László (1956-)
   Kell egy mosodás / Sajó László. - Budapest : Osiris, 2021. - 331, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-276-431-3 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3846511]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2022.
Sebestyén István (1938-)
   Visszavarázslás : regénytrilógia a csongrádi kubikosokról / Sebestyén István ; [ill. Lovász Zoltán]. - Csongrád : Raszter, 2021-. - Ill. ; 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vadvizek ölelésében, 1850-1918. - 2021. - 312 p.
ISBN 978-615-6332-00-4 kötött
[AN 3845492] MARC

ANSEL
UTF-81618 /2022.
   Szabad-e bejönni ide betlehemmel? : Kaláka zenéskönyv / Herbszt László illusztrációival ; [a karácsonyi hagyományokról szóló szövegeket írta Rappai Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 60, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-415-839-4 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsonyi szokás - vers - népdal - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 783.651.2 *** 398.88
[AN 3854282]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2022.
Szabó Péter, B. (1946-)
   Bolygó magyar / B. Szabó Péter ; [... ill. Lakatos Edit, ... Keszy András és Mórócz István ... munkái] ; [közread. a] SMIKK ... - Pomáz : Kráter ; Zürich : SMIKK, 2021. - 156 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-264-9 fűzött : 3500,- Ft
Svájc - magyar irodalom - vers
894.511-14(494)
[AN 3845839]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2022.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Álmos, a vér szerződése / Cs. Szabó Sándor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 413 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-602-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3846564]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2022.
Szabó-Rendes Boglárka
   Bogi meséi : 1. kötet / [írta Szabó-Rendes Boglárka] ; [ill. Cserni Zsófia]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 24, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1051-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845995]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2022.
Szauer Ágoston (1963-)
   Körülírás / Szauer Ágoston ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 98, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6283-34-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846257]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2022.
Szávai Géza (1950-)
   Az életed, Polcz Alaine : asszony a hátországban / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-69-5 fűzött : 3675,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - memoár - album
894.511-94 *** 894.511(092)Polcz_A.(0:82-94)(084.1)
[AN 3845638]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2022.
Szekrényes Miklós (1965-)
   Élni olyan ; Meghalni olyan / Szekrényes Miklós. - Budapest : Napkút K., 2020. - 108, [3], 106, [3] p. ; 17 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-263-992-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3846282]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2022.
Szemerey Balázs István
   Ben Nevis : a múlt, a jelen és a védőangyalok / Szemerey István. - Budapest : Szemerey I., 2021. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81776-0-3 fűzött : 1990,- Ft
Margit (Skócia: királyné), Szent (1047?-1093)
Skócia - magyar irodalom - szent - 11. század - regény
894.511-31 *** 235.3(092)Margit,_Skóciai
[AN 3845415]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2022.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Faltól falig : karanténkönyv / Szentmiklósi Tamás. - Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2021. - 187, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81716-1-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3846472]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2022.
Szigeti Lajos (1940-)
   Gyújtópontban / Szigeti Lajos ; [ill. Vén Zoltán és Gaál Tibor]. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 74, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-061-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845469]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2022.
Szikora József (1949-)
   A dolgok ismerete / Szikora József ; [az ill. ... Madarassy István munkája]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2021. - 429 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-85-4 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3845838]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2022.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Vihar a Balatonon : újságprózák / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 187, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 12.)
borító- és gerinccím: A Balaton partján
ISBN 978-615-5480-75-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-31
[AN 3845845]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2022.
Szörényi László (1945-)
   Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán : követjelentés : novellák / Szörényi László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nap K., 2021. - 198 p. ; 19 cm. - (Szörényi László életműsorozat)
ISBN 978-963-332-173-7 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845743]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2022.
Takács Viktória
   Szüreti mese / Takács Viktória. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-373-1 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szüretelés - szüreti ünnep - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 663.25(02.053.2) *** 398.332.34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3846643]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2022.
Tallér Edina (1971-)
   Lány a város felett / Tallér Edina. - Budakeszi : Prae, 2021. - 168, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6199-10-2 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845950]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2022.
Tasnádi István (1970-)
   Helló, Héraklész! / Tasnádi István ; Felvidéki Miklós rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 165, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-024-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846524]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2022.
   Toldi / [szerk. Hoppál Mihály és Magyar Zoltán]. - Budapest : EFI : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 280 p. : ill. ; 22 cm. - (A nemzeti kultúrtörténet kincsestára, ISSN 2676-8968)
Ilosvai Selymes Péter és Arany János költeményeivel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-33-6 kötött : 3400,- Ft
Ilosvai Selymes Péter (1520-1580). Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságárol való historia
Arany János (1817-1882). Toldi
magyar irodalom - folklorisztika - magyar néprajz - monda - históriás ének - verses epika
894.511-13 *** 398.22.001(=945.11) *** 398.22(=945.11)
[AN 3845694]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2022.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   El Camino - húsz év múlva : Szent Ignác útja / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-101-6 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845794]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2022.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Csordul a csepp : a forrás könyve III. / Toót-Holló Tamás ; [... festmények Orlai Petrics Soma ...] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 507, [20] p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6180-30-8 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846340]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2022.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Kínai legyező : versek / Tóth Erzsébet. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-332-128-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845773]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2022.
Turbók Attila (1943-)
   Elsüllyedt tanú : válogatott és új versek / Turbók Attila. - Budapest : Hét Krajcár, 2021. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-34-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845431]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2022.
Urbánszki László (1954-2021)
   Munkát keresek! : szex kizárva! / Urbánszki László. - Szentendre : Urbis Kvk., 2021. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-66-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846541]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2022.
Vámos Miklós (1950-)
   Igen : élni, olvasni, írni / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 205, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-108-3 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3846571]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2022.
Vándor Tamás
   A Camino titkai : rendhagyó útikönyv kalandot keresőknek / Vándor Tamás. - [Budapest] : Paróczi G., cop. 2021. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0052-4 kötött : 4980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845430]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2022.
Vári Attila (1946-)
   Tejüveg mozi / Vári Attila. - Budapest : Kortárs, 2020. - 317 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-074-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845713]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2022.
Vasadi Péter (1926-2017)
   Vasadi Péter összes verse / [szerk. és a szöveget gond. Zsille Gábor] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1961-1987. - 648 p.
ISBN 978-615-5195-90-7 kötött : 3800,- Ft
[AN 3845764] MARC

ANSEL
UTF-81644 /2022.
Vasas Tamás (1989-)
   Az ismétlés tollazata / Vasas Tamás. - Budapest : Napkút K., 2021. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-60-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3846160]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2022.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Lábujjhegyen hallgat : prózai szövegek / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2020. - 108, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6283-01-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3846210]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2022.
Víg Béla (1924-1993)
   Mesél a csend [elektronikus dok.] : versimpressziók, 1954-1991 / Víg Béla ; szerk. Vig Yanagida Sylvia, Németh Judit. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Szekszárd : [Németh J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166606. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9154-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3841575]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2022.
Villon, François (1431-1463?)
   François Villon balladái / Faludy György átköltésében. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 95, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 111.)
ISBN 978-963-479-447-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - francia irodalom - átdolgozás - vers
894.511-14 *** 840-14.04=945.11
[AN 3854251]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2022.
Vincze D. Jutka
   Lelkem tükre / Vincze D. Jutka. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2021]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2021/3.)
ISBN 978-615-81806-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3846425]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2022.
   Volt egy fakatona : Kaláka zenéskönyv : válogatás 50 év gyerekdalaiból / [összeáll. Gryllus Dániel] ; Herbszt László illusztrációival ; [a Kaláka együttes tagjairól szóló szövegeket ... írta Miklya Luzsányi Mónika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 58, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-486-380-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3854289]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2022.
Zoltán Gábor (1960-)
   Szép versek 1944 [elektronikus dok.] : abszurd antológia / Zoltán Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165519. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-172-4
magyar irodalom - magyar irodalom története - második világháború - esszé - líra - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511(091)-14"1944"
[AN 3834678]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2022.
Zsákai Piroska
   Kaptam egy életet : Zsákai Piroska emlékezései / [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2021. - 123, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80913-5-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3846680]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1652 /2022.
Gębal, Joanna
Popatrz w niebo (magyar)
   Nézz fel az égre! / Joanna Gębal, Monika Zborowska ; Kellermann Viktória fordítása. - Budapest : Csirimojó, 2021. - 3 db : ill., színes ; 15 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3846063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Lapozó (30 p.)
ISBN 978-615-81705-2-9 kötött : 1990,- Ft
[AN 3846065] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Lapozó (30 p.)
ISBN 978-615-81705-3-6 kötött : 1990,- Ft
[AN 3846068] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Lapozó (30 p.)
ISBN 978-615-81705-4-3 kötött : 1990,- Ft
[AN 3846070] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1653 /2022.
Ellis, Warren (1968-)
Transmetropolitan (magyar)
   Transmetropolitan : a teljes gyűjtemény / írta Warren Ellis ; rajz. Darick Robertson és Rodney Ramos ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - [Budapest] : Fumax, 2020-. - Ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3816473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - [544] p.
ISBN 978-963-470-209-2 kötött : 12995,- Ft
[AN 3845648] MARC

ANSEL
UTF-81654 /2022.
Jaromír 99 (1963-)
Alois Nebel (magyar)
   Alois Nebel : képregénytrilógia / ill. Jaromír 99 ; szöveg Jaroslav Rudiš ; ford. Peťovská Flóra ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - [365] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81866-2-9 fűzött : 5400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3846328]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2022.
   Keresztutak : szemelvények az Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak IV-VI. konferenciáin elhangzott előadások anyagából / [szerk. Érfalvy Lívia]. - Budapest : Luther, 2021. - 276 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Opera scholarum, ISSN 2064-7999 ; 4.)
A konferenciákat Budapesten, 2016. ápr. 8-án, Aszódon, 2017. ápr. 7-8-án, valamint Budapesten, 2019. szept. 27-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-202-1 fűzött : 2900,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3845877]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2022.
Krztoń, Anna (1988-)
Weź się w garść (magyar)
   Szedd össze magad / Anna Krztoń ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 263, [6] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Szathmáry-Kellermann Viktória
ISBN 978-615-81671-9-2 kötött : 4200,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3846360]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2022.
   Lost beyond : az ismeretlen vonzásában : a relikvia : [1. évad 1. fejezet]. - [Budapest] : Bloodstonecompany, [2021]. - 25 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 1200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-9145-7)
képregény
087.6:084.11
[AN 3845564]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2022.
   Lost beyond : az ismeretlen vonzásában : visszatérés : [1. évad 2. fejezet]. - [Budapest] : Bloodstonecompany, [2021]. - 25 p. : ill. ; 24 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-1999-1
Fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3845918]
MARC

ANSEL
UTF-8