MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/04/17 08:37:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1783 /2023.
   Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság / [szerk. Rátonyi Tamás ..., Vad Attila ..., Zsombik László ...]. - Debrecen : DE AKIT ; Budapest : Szaktudás K., 2022. - 38 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 978-963-575-069-6 fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debrecen - kutatóintézet - agrártudomány - egyetem
061.6(439-2Debrecen) *** 63 *** 378.663(439-2Debrecen)
[AN 3871675]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2023.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky 100 képeskönyve / [... szerk. Horváth Annamária és Minárik Katalin] ; [kiad. Cserepka Iskola]. - [Pécs] : Cserepka Isk., [2022]. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4893-9 fűzött
Magyarország - író - 20. század - pályázat - amatőr művészet - képzőművészet
06.063(439) *** 894.511(092)Pilinszky_J. *** 379.825-053.6 *** 73/76(439)"202"
[AN 3871767]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1785 /2023.
Veszelszki Antal (1730 k.-1798)
   A' növevény-plánták' országából való erdei, és mezei gyűjtemény, vagy-is Fa- és fűszeres könyv, mellyben azoknak deák, magyar, német, frantz, tseh, és oláh neveik, külső, belső, és köz hasznaikkal egyetemben Máthiolusból 's más több fa-, és fűvész-írókból a' köz-rendű hazafiak' kedvekért szálanként egybe-szedettek Veszelszki Antal által. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 460, [62] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesthen : Trattner, 1798
ISBN 978-615-6385-21-5 fűzött : 4900,- Ft
gyógynövény - vadon termő növény - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 615.89:615.322 *** 582
[AN 3871682]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1786 /2023.
Harle Tamás (1960-)
   Az újságírás mestersége és művészete : egyszerűen, világosan, gyakorlati példákkal az írott sajtó műfajairól, mesterfogásairól / [Harle Tamás] ; [ill. ... Mező Imre Zsolt]. - 3. frissített kiad. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2022. - 479 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477.
ISBN 978-615-6525-00-0 fűzött
újságírás
070
[AN 3892667]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1787 /2023.
   Kultúrdiplomácia Ázsiában / szerk. Gulyás Csenge, Szilágyi Zsolt. - [Budapest] : ELKH BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, 2021. - 243 p. : ill. ; 23 cm. - (Summa ethnographica, ISSN 2498-485X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-066-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Ázsia - kulturális kapcsolat - külkapcsolat - 19. század - 20. század - 21. század
008(439)"19/201" *** 008(5) *** 327(439)"19/201" *** 327(5)"19/201"
[AN 3871830]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2023.
   Természettudományok helyzete hazánkban : egyetemtől a munkaerőpiacig workshop : absztraktfüzet : [2022. március 18-19., Baja] / szerk. Allaga Henrietta [et al.] ; kiad. Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2022. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-82054-3-6 fűzött
természettudomány - biológia - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
5 *** 57 *** 330 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3871751]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1789 /2023.
   Efemerida, 2025-2050. - [Onga] : Hermit, [2022]. - [311] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6432-04-9 fűzött : 3900,- Ft
asztrológia - csillagászati naptár
133.52(059.3)
[AN 3871681]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2023.
Fortune, Dion (1890-1946)
Applied magic (magyar)
   Alkalmazott mágia / Dion Fortune ; [ford. Cserhalmi Tamás Immanuel]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-05-6 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika - mágia
133.25 *** 133.4
[AN 3871693]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2023.
Korcsmáros Magda
   Spirituális gyökereink : sorsunk és elakadásaink az asztrológia és a pszichológia tükrében / Korcsmáros Magda, János Péter. - [Budapest] : Leviter, cop. 2022. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-615-6009-27-2 fűzött : 4200,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3872115]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2023.
Roth, Bob (1950-)
Strength in stillness (magyar)
   A belső csend ereje : transzcendentális meditáció / Bob Roth ; Kevin Carr O'Leary közrem. ; [ford. Kimball Éva]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 178 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-561-6 fűzött : 3200,- Ft
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3892533]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2023.
Száraz György (1978-)
   A kiválasztottak titkos tudása : 2. rész : a teremtés titkai, angyalok háborúja, lelki fajok, a Szent Grál és a Feketevérűek / Száraz György. - [Dunakeszi] : Száraz Gy., 2022. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-615-01-3989-0 kötött
ezoterika
133
[AN 3871546]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2023.
Száraz György (1978-)
   A kiválasztottak titkos tudása : 3. rész : a földönkívüliek, apokalipszis, Jézus titkos küldetése / Száraz György. - [Dunakeszi] : Száraz Gy., 2022. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-615-01-3990-6 kötött
ezoterika
133
[AN 3871548]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2023.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Az út a teljességhez / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2022. - 100 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-82014-0-7 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3871764]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1796 /2023.
Csizmaziáné Wilhelm Adél
   "Folyónk és földje" : kiállításvezető / [... írta Csizmaziáné Wilhelm Adél] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2021. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-66-1 fűzött : 790,- Ft
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Tisza (folyó) - Kárpátok - Alföld - természeti környezet - fauna - kiállításvezető
502(439.14) *** 502(439)(282.243.742) *** 591.9(234.37) *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 3872337]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2023.
   ER-24 : a Baktai-erdő Erdőrezervátum 2020-ban. - Budapest : ÖKK, 2021. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdőrezervátum füzetek, ISSN 2631-0783 ; 3.)
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 978-615-6375-02-5 fűzött
Baktai-erdő - természetvédelmi terület - erdészeti ökológia
502.4(439Baktai-erdő) *** 581.526.42(439Baktai-erdő) *** 630*18
[AN 3872239]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2023.
   ER-56 : a Kékes Erdőrezervátum, képek az őserdőről. - Budapest : ÖKK, 2021. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdőrezervátum füzetek, ISSN 2631-0783 ; 4.)
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 978-615-6375-01-8 fűzött
Kékes (hegy) - természetvédelmi terület - erdészeti ökológia
502.4(439)(234.373.3)Kékes *** 581.526.42(439)(234.373.3)Kékes *** 630*18
[AN 3872241]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2023.
   Gazdálkodj ökosan a Rába mellett! : a HUFH20011 Rába kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének kivonata / [szerk. Barna Csilla] ; [kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Sarród] : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., cop. 2021. - 34, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6266-08-8)
Rába mente - élőhely - természetvédelem - biogazdálkodás
504.06(439)(282.243.734) *** 631.147
[AN 3872269]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2023.
   A hazai ökoszisztémák, állapotuk és szolgáltatásaik értékelése és térképezése : szintézis összefoglaló a Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatások Értékelése és Térképezése Projektelem (NÖSZTÉP) tevékenységéről és eredményeiről / [szerk. Kisné Fodor Lívia, Zsembery Zita]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 11.)
Bibliogr.: p. [25].
ISBN 978-615-5673-90-0 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - agroökológia - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 631.95(439)
[AN 3871899]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2023.
Kiss Márton
   Természet a betonrengetegben : fókuszban a városi ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése / [szerzők Kiss Márton, Zsembery Zita, Kisné Fodor Lívia]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 13.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-5673-91-7 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - urbanisztika - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 711.4(439)"201/202"
[AN 3872265]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2023.
Kollányi László
   Hálózatban a természettel : zöldinfrastruktúra Magyarországon / [írták Kollányi László, Tar Gyula]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 5.)
ISBN 978-615-5673-75-7 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202"
[AN 3872260]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2023.
   Ökoszisztéma-szolgáltatásokról gazdálkodóknak : ismertető az agráriumhoz kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokról / [szerk. Kisné Fodor Lívia, Zsembery Zita]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 12.)
ISBN 978-615-5673-89-4 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - környezeti politika - agroökológia - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 631.95(439)
[AN 3871900]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2023.
   A "Sokszínű zöld a természetem" című projekt eredményeiről röviden, mindenkinek / [közread. az Agrárminisztérium]. - Budapest : Agrármin., cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5673-93-1 fűzött
Magyarország - környezeti politika - ökoszisztéma - 21. század
504.03(439)"201/202"
[AN 3872268]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2023.
Tanács Eszter
   Térkép e táj : a hazai ökoszisztémák állapotáról : összefoglaló az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok országos térképezésének módszertanáról és eredményeiről / [szerzők Tanács Eszter, Kisné Fodor Lívia, Zsembery Zita]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 10.)
ISBN 978-615-5673-88-7 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - agroökológia - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 631.95(439)
[AN 3872263]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2023.
   A természet ajándékai : ökoszisztéma-szolgáltatásokról mindenkinek. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 9.)
ISBN 978-615-5673-87-0 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - agroökológia - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 631.95(439)
[AN 3872262]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1807 /2023.
Fényes Tibor (1929-)
   Az atommagfizika néhány aktuális problémája II / Fényes Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-992-4 fűzött
magfizika
539.14
[AN 3871993]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2023.
Rovelli, Carlo (1956-)
Sette brevi lezioni di fisica (magyar)
   Hét rövid fizikalecke / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-355-978-9 fűzött : 2999,- Ft
fizika
53
[AN 3892670]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1809 /2023.
Gémesi Edit (1969-)
   A vízkezelésünk és annak fontossága női szemmel / Gémesi Edit. - [Szeged] : Renewal-Hungary Kft., 2022. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4115-2 fűzött
víz - vízkezelés
556.11
[AN 3871944]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1810 /2023.
Horváth Tamás
   Vizuális Messier kalauz / Horváth Tamás, Varga György ; [közread. a] Vega Csillagászati Egyesület. - Zalaegerszeg : Vega Csillagászati Egyes., 2022. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4430-6 kötött
csillagkép - csillagászati térkép
524
[AN 3871706]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1811 /2023.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (új kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek / Csányi Vilmos ; [... illusztrációkat kész. Dóka Antal]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-963-572-261-7 kötött : 4999,- Ft
kutya - etológia
591.5 *** 636.7
[AN 3892668]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2023.
Istvánffi Gyula (1860-1930)
   A magyar ehető és mérges gombák könyve / Istvánffi Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - XX, 361 p., [34] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1899
ISBN 978-615-6385-20-8 fűzött : 4900,- Ft
gomba - határozó - hasonmás kiadás
582.28(083.71) *** 094/099.07
[AN 3871683]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1813 /2023.
   Argumentor Műhely : Vészhelyzet : Argumentor Műhelykonferencia : Nagyvárad, 2021. szeptember 18. / szerk. Bakó Rozália Klára, Horváth Gizella. - Nagyvárad : Partium ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2021. - 129 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Vészhelyzet : a 2021-es Argumentor Műhelykonferencia kötete. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-968-9 fűzött
világjárvány - információs társadalom
616.98(100)"202" *** 681.3.004.14
[AN 3871988]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2023.
Bingé, Servaas (1980-)
Immuun (magyar)
   Immunitás : tanuljuk meg, hogyan tudjuk megerősíteni az immunrendszerünket! / Servaas Bing ; [ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2022. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-523-0 kötött : 4975,- Ft
immunitás - immunológia - egészséges életmód
612.017.1 *** 613
[AN 3872655]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2023.
Dudley, Geoffrey A.
Double your learning power (magyar)
   Duplázd meg a tanulóerődet! : a rögzítés és a felidézés hatékony technikája / Geoffrey A. Dudley ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-411-4 fűzött : 2990,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3892528]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2023.
   Ép test, ép lélek - egészségfejlesztő foglalkozások a Dél-dunántúli régióban : zárókiadvány / [szerk. Pálfy Gabriella] ; [kiad. a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány]. - [Bükkösd] : Bükkösd Jövőjéért Alapítvány, 2021. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Dél-dunántúli régió - egészségnevelés - testmozgás - szabadidősport - interjú
614(439Dél-dunántúl)"201/202"(047.53) *** 613.71(439Dél-dunántúl)"201/202"(047.53) *** 796.035(439Dél-dunántúl)"201/202"(047.53)
[AN 3871912]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2023.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (magyar)
   Három értekezés a szexualitásról / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 163, [5] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 20.)
Megj. "Három értekezés a szexualitás elméletéről" címmel is
ISBN 978-615-6490-31-5 fűzött : 1999,- Ft
szexuálpszichológia - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.922.1
[AN 3892282]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2023.
Gémesi Edit (1969-)
   Változz velem! : egy kis útmutató a nagy változások eléréséhez! / Gémesi Edit. - [Szeged] : Renewal-Hungary Kft., 2022. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4114-5 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 3871943]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2023.
   Gondolatgyűjtemény / [... szerk. Szeleczky Ildikó] ; [közread. a] Polgári Magyarországért Alapítvány. - [Budapest] : Polgári Magyarországért Alapítvány, 2021. - 139 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87937-3-7 kötött
Magyarország - mentálhigiénia - híres ember - 21. század
613.865 *** 929(439)"202"
[AN 3871785]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2023.
Havasi Ágnes
   Angelman szindróma [elektronikus dok.] : fókuszban a kommunikáció / szerzők Havasi Ágnes, Csákvári Judit ; [közread. a] Magyar Angelman Szindróma Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : M. Angelman Szindróma Alapítvány, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172885. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3887-9
fejlődési rendellenesség - elektronikus dokumentum
616-007.1
[AN 3892465]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2023.
Hidasi Judit
   365 gondolat a boldog(abb) élethez [elektronikus dok.] / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-286-2
mentálhigiénia - boldogság - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 3891149]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2023.
   Jogi diagnózisok II : a COVID-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Lőrincz Viktor Olivér ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet ... - Budapest : TK JTI : L'Harmattan, 2022. - 491 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-875-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - világjárvány - jogrendszer - jogalkalmazás - 21. század
616.98(100)"202" *** 340.132(439)"202" *** 340.15(439)"202"
[AN 3871874]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2023.
Lakatos Péter
   Kortalanul! : állítsd meg az öregedést - életmóddal, edzéssel, étkezéssel / Lakatos Péter. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-[240].
ISBN 978-963-475-230-1 fűzött : 4499,- Ft
egészséges életmód - edzés
613.71 *** 613 *** 796.015
[AN 3892360]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2023.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-291-392-6 fűzött : 2990,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
159.946 *** 028.1
[AN 3892530]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2023.
Lénárt Gitta (1962-)
   Élő növényi sajtok, tejek : [nyers finomságok, nemcsak laktózérzékenyeknek!] / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 186 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : 4590,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-313-1)
növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
613.26 *** 641.55(083.12):633
[AN 3892564]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2023.
Levine, Peter A. (1942-)
Waking the tiger (magyar)
   A tigris felébresztése : hogyan dolgozható fel a trauma? / Peter A. Levine, Ann Frederick ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 270 p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-98-2 fűzött : 4700,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3891779]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2023.
Living with sobriety (magyar)
   Együttélés a józansággal : másféle kezdet / [közread. az] Al-Anon Családi Csoportok ; [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., 2022. - 58 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4084-1 fűzött
alkoholizmus - szenvedélybetegség - gyógyulás - memoár
616-036.82(0:82-94) *** 613.81(0:82-94) *** 364.272(0:82-94)
[AN 3872120]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2023.
Neff, Kristin (1966-)
The mindful self-compassion (magyar)
   Tudatos önegyüttérzés : gyakorlati útmutató önmagunk elfogadásához, belső erőnk kifejlesztéséhez és a boldog élethez / Kristin Neff, Christopher Germer ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 246 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-43-3 fűzött : 4300,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3872135]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2023.
Neumayer, Petra (1960-)
Russische Heilweisen (magyar)
   Titokzatos orosz gyógymódok : gyógyítsd meg önmagad! / Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 200 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-597-5 fűzött : 3490,- Ft
öngyógyítás - auditív dokumentum
615.89
[AN 3892555]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2023.
   "Non est volentis" : a Benda Kálmán Szakkollégium legjobb hallgatói munkái, 2017-2021 / szerk. ... Boros Gábor [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 325 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-866-1 fűzött : 3990,- Ft
lélektan - irodalomtudomány - történettudomány
159.9 *** 82.01 *** 930.1
[AN 3871847]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2023.
   Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések / Csabai Márta, Papp-Zipernovszky Orsolya, Sallay Viola szerk. ; [kiad. ... az SZTE BTK Pszichológiai Intézete]. - Szeged : Szegedi Egy. K., 2022. - 408 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-845-8 fűzött
egészséglélektan - orvosi ellátás - esettanulmány
616-092.11 *** 616-08 *** 159.9
[AN 3871754]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2023.
Recoop International Student Conference (4.) (2022) (Praha)
   4th Recoop International Student and 17th Recoop Bridges in Life Sciences Conferences : April 6-9, 2022, Prague ... / [org., publ. by the] Recoop HST Association. - [Budapest] : Recoop HST Assoc., [2022]. - 166 p. : ill., színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Gerinccím: 17th Bridges in Life Sciences Conferences, April 7-8, 2022
ISBN 978-615-6006-03-5 fűzött
orvostudomány - biológia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 3871662]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2023.
Salamon Laura
   A bűnök 70 fázisa a családfában [elektronikus dok.] / Laura Salamon. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Budapest] : Salamon L., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172702. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-4335-4
családterápia - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.851.6 *** 133.25
[AN 3891184]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2023.
Sandwiese, Suzanne
   Az inkontinencia gyógymódjai és demens betegek inkontinenciájának kezelése / Suzanne Sandwiese. - Debrecen : Szatmári Zs., cop. 2022. - 84 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-01-4683-6 fűzött
inkontinencia - elbutulás - idősgondozás
616.62-008.22 *** 616.892-053.9 *** 364.65-053.9
[AN 3871936]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2023.
Siegel, Daniel J. (1957-)
No-drama discipline (magyar)
   Drámamentes fegyelmezés : a káosz lecsillapítása és a fejlődő gyermeki elme integrált szemléletű gondozása / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 305, [3] p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-9718-78-4 fűzött : 4990,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3891780]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2023.
Szentgyörgyi Zoltán
   Tér- és helyzetérzékelést fejlesztő gyakorlatok óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek részére / [írta] Szentgyörgyi Zoltán ; [alkotó szerk.] Weglárz Bálint ; [ill. Ömböly Attila]. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2022. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-71-6 fűzött : 1480,- Ft
mozgásfejlesztés - mozgásos játék
615.825 *** 372.363(072) *** 613.71-053.2
[AN 3892215]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2023.
Thích Nhât Hạnh (1926-2022)
Zen and the art of saving the planet (magyar)
   A zen és a bolygó megmentésének művészete / Thich Nhat Hanh ; szerk. és a kommentárokat írta Mély Odaadás ... nővér ; [ford. Máriás Petra]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-45-7 fűzött : 3900,- Ft
meditáció - zen buddhizmus
615.851.86 *** 294.321(520)
[AN 3872118]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2023.
The twelve steps and twelve traditions of Overeaters Anonymous (magyar)
   Az Anonim Túlevők tizenkét lépése és tizenkét hagyománya. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Anonim Túlevők Mo.-i Közössége, [2022]. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3917-6 fűzött
kóros elhízás - kényszerneurózis - gyógyulás
616-056.257 *** 616.89-008.441.42 *** 616.891.7
[AN 3892194]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2023.
Veszelszki Ágnes (1982-)
   Karanténszótár 2 : kor- és kórdokumentum / Veszelszki Ágnes ; [... ill. Czikkely Panni] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-24-0 fűzött : 3500,- Ft
neologizmus - magyar nyelv - világjárvány - 21. század - szlengszótár
616.98(100)"202" *** 801.316.1 *** 809.451.1-086.2-318
[AN 3871781]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2023.
   Vírus : [ismerje meg a pandémiák történetét és tudományos hátterét!] / szerk. Brezvai Edit ; ford. Szarvas Tímea. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-6344-11-3 fűzött : 2200,- Ft
vírus - virológia - járvány - tudománytörténet - orvostudomány - művelődéstörténet
616.98(100)(091) *** 578 *** 614.4(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3872058]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2023.
   A viselkedés fejlődésének zavarai : figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, ADHD / [... szerk., összeáll. Bozsik Ildikó] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota, Sall Márta] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52.
Fűzött
gyógypedagógia - hiperaktivitás - figyelemzavar
616.89-008.47 *** 616.89-008.481 *** 376
[AN 3872295]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2023.
WHF guidelines for the management of hemophilia (magyar)
   A Hemofília Világszövetség útmutatója a hemofília kezeléséhez : 3. kiadás. - [Budapest] : [Genetikai Betegekért Alapítvány], 2022. - 290, [1] p. : ill. ; 28 cm
Közread. a Genetikai Betegekért Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4794-9 fűzött
vérzékenység
616.151.5
[AN 3871569]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1843 /2023.
   Ember és technológia : a karbantartás jelene és fenntartható jövője : nemzetközi konferencia kiadványa : 2022. április 25-26., Veszprém / [szerk. Szentes Balázs] ; [kiad. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Veszprém] : Pannon Egy. GTK, [2022]. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-238-1 fűzött
karbantartás - konferencia-kiadvány
62-7 *** 658.581 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3872676]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2023.
Hajagos Csaba Imre
   Az "aranyhomok drága kincse" : mozaikok a szanki szénhidrogén-kitermelés történetéből / [írta és szerk. Hajagos Csaba Imre] ; [... kiad. Szank Községi Önkormányzata]. - Szank : Önkormányzat, 2022. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31.
Fűzött
Szank - szénhidrogén-bányászat - ipartörténet
622.323/.324(439-2Szank)(091)
[AN 3871568]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1845 /2023.
Pelbárt Jenő (1951-)
   Hét évszázad vízjelei Magyarországon, 1310-2010 / Pelbárt Jenő ; [közread. a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság]. - Budapest : M. Papír- és Vízjeltörténeti Társ., 2021. - 414 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80216-1-6 fűzött
Magyarország - vízjel - papírgyártás - történeti feldolgozás - katalógus
676.026.32(439)"131/201"(083.8) *** 003.62(439)
[AN 3871677]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1846 /2023.
Élő Anita
   120 év Richter : a magyar multi / [Élő Anita]. - Budapest : Press Factory Kft., 2021. - 279 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 978-615-81864-0-7 kötött
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (Budapest)
Budapest - gyógyszeripar - ipartörténet - gyártörténet
661.12 *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3871582]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1847 /2023.
Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap (2021) (Budapest)
   Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap 2021 : 2021. november 11-12., ... Budapest : programfüzet és összefoglalók / a Magyar Alagútépítő Egyesület szervezésében. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5831-26-3 fűzött
alagútépítés - konferencia-kiadvány
624.19 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3871901]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2023.
   Digitális-építőipar 2022 : 2022. február 22-23., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2022. - 44 p. : ill. ; 22 cm
Program és előadáskivonatok
ISBN 978-615-5831-28-7 fűzött
építőipar - építőipari tervezés - digitális technika - konferencia-kiadvány
69 *** 72.011 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3871904]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2023.
   Építményeink 2022 : április 05-06., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2022. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-5831-30-0 fűzött
építés - közlekedésépítés - konferencia-kiadvány
624/625 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3871908]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2023.
   Geotechnika 2021 : ... Herceghalom ..., 2021. október 18-20. / [a kiadv. szerkesztőbizottsága Görög Péter, Nagy Gábor, Mahler András]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2021. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-24-9 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Herceghalom)
[AN 3871903]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2023.
   Geotechnika a vízépítésben / [... szerk. Nagy László] ; [... kiad. OVF]. - Budapest : OVF, 2021. - 368 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 358-365.
ISBN 978-615-5825-04-0 kötött
vízépítés - geotechnika
626/627 *** 624.13
[AN 3871960]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1852 /2023.
Albanese, Lara (1967-)
Mappe spaziali (magyar)
   Égi atlasz / [Lara Albanese, Tommaso Vidus Rosin] ; [ford. Balássy Fanni]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 87 p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-584-179-0 kötött : 7490,- Ft
csillagászat - űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 3871698]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1853 /2023.
Balázs Géza (1959-)
   Pálinka-kislexikon / Balázs Géza. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-89-2 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - égetett szeszes ital - művelődéstörténet - szaklexikon
663.5:030 *** 930.85(439)
[AN 3891896]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2023.
   Bovine prenatal, perinatal and neonatal medicine / ed. by Ottó Szenci [et al.] ; [publ. by the Hungarian Association for Buiatrics]. - Budapest : Hung. Assoc. for Buiatrics, 2021. - 490 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3935-7 kötött
állatorvostan - szarvasmarha - szaporodás
619 *** 636.2 *** 636.2.082.455/.456
[AN 3872236]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2023.
Lencsés Rita
   Kertünk patikája : termeszthető fűszer- és gyógynövények / Lencsés Rita ; [fotók S. Töttő Rita]. - [Velence] : Szerző, 2022. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-615-01-4783-3 fűzött
fűszernövény - gyógynövény - amatőr kertészkedés
633.88 *** 615.322 *** 635.7
[AN 3871723]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2023.
Nagy Csanád
   Kertépítés mindenkinek / Nagy Csanád. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 161, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-963-459-346-1 fűzött
kertépítés
712.3/.7
[AN 3891888]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2023.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (32.) (2021) (Kaposvár)
   32. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2021. szeptember 30. = 32nd Hungarian Conference on Rabbit Production / [szerk. Gerencsér Zsolt] ; [rend., közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus. - Kaposvár : MATE Kaposvári Campus, 2021. - 71 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-88-0 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3872041]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2023.
   Tökéletes kert / szerk. Palcsek Zsuzsanna ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2022/1.)
ISBN 978-615-6344-17-5 fűzött : 2200,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9 *** 635.1/.8
[AN 3872060]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1859 /2023.
Csonka Enikő
   Sütés nélküli desszertek / Csonka Enikő, Varga Gergő. - [Debrecen] : GastroHobbi 2014. Kft., 2022. - 114, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4607-2 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3872663]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2023.
Frigyes László
   Házi szappanfőzés, takarékos mosás és egyéb vegyészeti titkok / összeáll. Frigyes László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 96 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Kvk., 1943
ISBN 978-615-6385-24-6 fűzött : 2700,- Ft
szappan - háztartás - útmutató - hasonmás kiadás
64(083.13) *** 094/099.07 *** 661.187
[AN 3871688]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2023.
Lénárt Gitta (1962-)
   Élő italok könyve : lúgosító smoothie receptekkel / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 121 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-149-6)
ital - egészséges életmód - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 3892559]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2023.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz a világ = How the world cooks / Gabriel & Violet. - [Budapest] : V&P Media, cop. 2022. - 172, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: How to cook
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80572-8-8)
nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.5(100)
[AN 3892604]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2023.
Rúzsa Magdolna (1985-)
   Zümmögés a konyhában 3 : ...és végy még több kanál mézet! / Rúzsa Magdi & Vida József ; [interjúk Lénárt Emese] ; [ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [hangulat- és portréfotók Kaszás Gergely] ; [közread. a] ... Pannon Értéktár Zrt. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2022. - 172, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-99-3 kötött : 5990,- Ft
méz - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16
[AN 3890991]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2023.
   Szárnyas ételek : mesterfogások, séftrükkök lépésről lépésre / [Nimila Ági főszerk.]. - Budapest : IQ Press, 2021. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm. - (BBC goodfood bookazine, ISSN 2732-1479 ; 01/2022.)
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81696-6-0)
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3872067]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2023.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotók Csigó Zita]. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2022. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0829-2 kötött : 4200,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3890990]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2023.
   Vegetáriánus & vegán / [főszerk. Sándor Adrienn] ; [ford. Nimila Ági]. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2022/2.)
ISBN 978-615-6344-20-5 fűzött : 2200,- Ft
vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3872057]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1867 /2023.
   Bioetikai kódex [elektronikus dok.] : az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról / szerk. Mandl József ; társszerk. Csala Miklós ; kiad. az Egészségügyi Tudományos Tanács. - 3. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 514 KB). - Budapest : Semmelweis K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172880. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-546-0
bioetika - orvosbiológia - elektronikus dokumentum
174 *** 614.253 *** 57.089
[AN 3892440]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2023.
Han Byung-Chul (1959-)
Lob der Erde (magyar)
   A Föld dicsérete : utazás a kertbe / Byung-Chul Han ; Isabella Gresser illusztrációival. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 159 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Zilahi Anna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-177-5 fűzött : 2700,- Ft
társadalomfilozófia - amatőr kertészkedés - környezethez való viszonyulás
141.7 *** 635 *** 159.922.2
[AN 3871538]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2023.
Menke, Christoph (1958-)
Kraft (magyar)
   Erő : az esztétikai antropológia alapfogalma / Christoph Menke. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-493-058-7 fűzött : 3200,- Ft
esztétika - filozófiai antropológia
111.852 *** 141.319.8
[AN 3871542]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2023.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Der Antichrist (magyar)
   Az Antikrisztus / Friedrich Nietzsche ; [ford., az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. Csejtei Dezső]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 155 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 18.)
ISBN 978-615-6490-29-2 fűzött : 2499,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 21
[AN 3892280]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2023.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   A gondviselésről és más írások / Seneca ; [ford. Bollók János és Takács László]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 133, [2] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 13.)
ISBN 978-615-6490-24-7 fűzött : 1999,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia
1(37)Seneca,_L._A. *** 871-96=945.11
[AN 3892244]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2023.
   Ütközéspontok VIII : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete : 2021. február 5-6., Budapest / [főszerk. Jancsó András, Nemes Márk, Szabó Annamária]. - Budapest : DOSZ, 2022. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81991-8-6 fűzött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3871758]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1873 /2023.
   A Békéscsabai Credo Férfiegyesület jegyzőkönyve, 1939-1951 / [sajtó alá rend. és a bevezetőket írta] Jároli József. - Szeged : [Devotio Hungarorum Alapítvány], 2022. - 174 p. ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4805-2 fűzött
Békéscsabai Credo Férfiegyesület
Békéscsaba - katolikus egyház - vallási szervezet - jegyzőkönyv
267(439)Békéscsabai_Credo_Férfiegyesület(093)
[AN 3871737]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2023.
Benedetto da Norcia (480 k.-547?)
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája / [... ford. Söveges Dávid]. - 4. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2022. - 126 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 1.)
ISBN 978-963-314-169-4 fűzött : 2100,- Ft
bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 3892669]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2023.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 8. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2022. - 1384, V, [2] p. ; 21 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3891672]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2023.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A kapernaumi százados / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2022. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81968-4-0 fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
226.1.07 *** 252
[AN 3891947]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2023.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Ki a mi Istenünk? / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2022. - 98 p. ; 21 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-81968-5-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3891948]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2023.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Mit ünnepelünk húsvétkor? / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközs., 2022. - 15 p. : ill. ; 15 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-81968-1-9 fűzött
vallásos irodalom - húsvét
244 *** 264-041.5
[AN 3871541]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2023.
Fabiny Tamás (1959-)
   Journeys around a global communion / Tamás Fabiny ; [transl. ... Klára Balicza]. - Budapest : Luther, 2022. - 359 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-380-223-6 fűzött
evangélikus egyház - 21. század
284.1(100)(091)
[AN 3871812]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2023.
   Hanukai zsebkönyv : [2021/5782] / [szerk. Fehérváry Mercédesz] ; [receptek Rosenstein Tímea] ; [... kiad. a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége]. - Budapest : Mazsihisz, [2021]. - 13 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7010-80-4 fűzött
zsidó vallási ünnep - gyermekkönyv
296.384(02.053.2)
[AN 3872264]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2023.
Miyamoto Musashi (1584-1645)
Go rin no sho (magyar)
   Az öt elem könyve / Mijamoto Muszasi ; [ford. Abe Tetsushi és Varga Orsolya]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 109 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 16.)
Megj. "Az öt gyűrű könyve" címmel is
ISBN 978-615-6490-27-8 fűzött : 1999,- Ft
Japán - zen buddhizmus - meditáció - ázsiai küzdő- és védősport
294.321(520) *** 796.853.49
[AN 3892276]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2023.
   Papok a 18-20. századi lokális közösségekben : történetek találkozása / szerk. Bárth Dániel. - Budapest : MTA-ELTE Lendület Tört. Folklorisztikai Kutcsop., 2021. - 713 p. : ill. ; 24 cm. - (Folcloristica historica, ISSN 2676-8763 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-981-9 fűzött
Magyarország - papság - katolikus egyház - protestáns egyház - helyi társadalom - kulturális antropológia - 18. század - 19. század - 20. század
262.14(439)"17/19" *** 282 *** 284 *** 316.334.52(439)"17/19" *** 39(439)"17/19"
[AN 3871778]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2023.
   Regum gemma, Ladislae : tanulmányok Szent László királyról / szerk. Mayer Gyula és Slíz Mariann. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (Daphnon. 2., Tanulmánykötetek, ISSN 2786-1694 ; 3.)
Bibliogr.: p. 259-280.
ISBN 978-963-493-174-4 kötött : 3900,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - 11. század
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3871543]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2023.
Szekeres Mária (1948-)
   Imák visszfényben : a szeretet útján / Szekeres Mária ; [... Varga György grafikái ...]. - Budapest : 3BT, 2021. - 61, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-62-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3871705]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2023.
   Szent Őrangyalok imafüzet. - Budapest : Szt. Maximilian K., [2022]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3892190]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2023.
Tischner, Józef (1931-2000)
Nadzieja mimo wszystko (magyar)
   Remény, mindenek ellenére / Józef Tischner ; [ford. Éles Márta]. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 154, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-68-3 kötött : 2000,- Ft
remény - elmélkedés
242 *** 241.512
[AN 3871818]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2023.
Yogananda, Paramahansa (1893-1952)
The second coming of Christ (magyar)
   Krisztus második eljövetele : Paramhansa Yogananda Jézus Krisztus mondásairól szóló értelmezései. - [Budapest] : Palmer, C., [2022]-. - 21 cm
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3871463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2022]. - [2], 290 p.
ISBN 978-615-01-4192-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3871467] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1888 /2023.
Avar Anton
   Szabolcs vármegye nemessége és címeresleveleik = The nobility of Szabolcs county and their patents of arms / Avar Anton, C. Tóth Norbert ; [kiad. a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület]. - Nyíregyháza : Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyes., 2022. - 159 p. : ill., színes ; 21x29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4288-3 kötött
Szabolcs vármegye - nemesség - helytörténet - családtörténet - nemesi oklevél - címer
316.343.324(439.163) *** 929.6(439) *** 943.916.3(093) *** 929.52(439.163)
[AN 3871571]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2023.
Balázs Katalin (1979-)
   Érzékenyítő tréningek pszichológiai háttere / Balázs Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-161.
ISBN 978-963-318-984-9 fűzött
tolerancia - kisebbség - tréning - lélektan
316.647.5 *** 316.347 *** 159.9
[AN 3871995]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2023.
   Encounters of the popular kind: traditions and mythologies = Populáris típusú találkozások: hagyományok és mitológiák / ed. by ... Bánházi Judit Anna [et al.] ; [publ. by the English and American Studies Popular Culture Research Group]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-389-9 kötött
populáris kultúra - kultúrakutatás - kultúraszociológia - művészetelmélet
316.7 *** 7.01
[AN 3871551]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2023.
Hadházi Renáta Aranka
   Válogatott munkák a miskolci roma szakkollégistáktól / Hadházi Renáta, Jeddi Bianka, Szajkó Cintia. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2022. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2022/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81990-1-8 fűzött
cigányság - tanulmánygyűjtemény
316.347(=914.99)(439) *** 082
[AN 3871728]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2023.
Heinczinger János (1926-2003)
   Ifjúságom ellopott évei : múlt és jelen / Heinczinger János ; [kiad. a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - 2. bőv. kiad. - Nagymaros : Német Nemzetiségi Önkormányzat : [Magánkiad.], 2022. - 234 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9985-9 fűzött
Nagymaros - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
316.347(=30)(439-2Nagymaros) *** 325.254(=30)(439-2Nagymaros)"194"(0:82-94)
[AN 3871475]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2023.
   Közösségi aktivitás élénkítése és a közösségi kompetenciák fejlesztése A humán szolgáltatások fejlesztése Baranya és Somogy megyében című projekt keretében : [tanulmánykötet] / [szerk. Kádárné Bimbó Mária, Ujfalvi Tiborné] ; [kiad. Nagydobsza Község Önkormányzata]. - Nagydobsza : Önkormányzat, 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3965-4 fűzött
Baranya megye - közösségfejlesztés - helyi társadalom - önkéntes munka - 21. század
316.45(439.127)"201/202" *** 331.102.2(439.127)"201/202"
[AN 3871917]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2023.
Mandić, Živko (1948-)
   Crtice iz povijesti sela Santova / Živko Mandić. - Budimpešta : Croatica, 2022. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 451-462.
ISBN 978-615-6014-42-9 fűzött
Hercegszántó - magyarországi horvátok - sokácok - helytörténet
316.347(=862)(439-2Hercegszántó) *** 943.9-2Hercegszántó
[AN 3871558]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2023.
Nagy Alíz
   Illiberális állampolgárság : a magyar állampolgárság-politika következményei Erdélyben / Nagy Alíz ; [... kiad. az ELTE Társadalomtudományi Kar ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-194.
ISBN 978-963-463-986-2 fűzött
Erdély - Magyarország - határon túli magyarság - állampolgárság - honosítás - politikai szervezet - 21. század
316.347(=945.11)(498.4) *** 342.711(439)"201/202" *** 329(498.4)(=945.11)"201/202" *** 323.15(=945.11)(498.4)"201/202"
[AN 3871549]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2023.
Nagy Tamás
   Társadalmi rétegek és foglalkozások Kálmánházán, 1850-1990 / Nagy Tamás. - Kálmánháza : [Magánkiad.], 2022. - 254 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 978-615-01-4186-2 fűzött
Kálmánháza - foglalkozás - társadalmi szerep - társadalomtörténet - helytörténet - 19. század - 20. század - adattár
316.344.24(439-2Kálmánháza)"18/19"(035.5) *** 943.9-2Kálmánháza
[AN 3872124]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2023.
Psychologie de la connerie (magyar)
   A hülyeség pszichológiája / szerk. Jean-François Marmion ; [ford. Fáber András és Kiss Kornélia]. - Budapest : Corvina, 2022. - 360 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6808-6 fűzött : 4990,- Ft
szociálpszichológia - attitűd - gondolkodás - butaság
316.6 *** 316.64 *** 159.955
[AN 3872346]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2023.
Sántha Kálmán (1974-)
   Kvalitatív tartalomelemzés / Sántha Kálmán. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2022. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 978-963-9955-95-0 fűzött
tartalomelemzés - kvalitatív vizsgálat
303.642.022
[AN 3871570]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2023.
Sokcsevits Dénes (1960-)
   A magyarországi horvátok rövid története = Kratka povijest hrvata u Mađarskoj / Sokcsevits Dénes. - Budapest : Croatica, cop. 2021. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 211-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6014-26-9 kötött
magyarországi horvátok - nemzetiségtörténet
316.347(=862)(439)(091) *** 943.9(=862)
[AN 3871553]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2023.
Szilágyi Erika
   Ha mindezt a párkapcsolatom elején tudtam volna! : útmutató párkeresőknek és tudatos pároknak / Szilágyi Erika. - Pécs : Szilágyi KezelŐ, 2022. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4705-5 fűzött
párkapcsolat - társkeresés
316.472.4
[AN 3871914]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1901 /2023.
The complete book of fortune dreams and their interpretation (magyar)
   Álmoskönyv : az álmok és az általuk hordozott üzenet / [ford. Lerch Gabriella]. - [Onga] : Pythia, [2022]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-06-3 fűzött : 2300,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3871694]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2023.
Erdélyi János (1814-1868)
   Magyar népmesék [elektronikus dok.] / Erdélyi János. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Pest : Landerer - Heckenast Ny., 1855
ISBN 978-963-559-594-5 (epub)
ISBN 978-963-559-595-2 (mobi)
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3892327]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2023.
Görög Ibolya (1947-)
   Tanácsoskönyv : új kalamajkák : cikkek, újabb élmények, szösszenetek a viselkedéskultúra területéről / Görög Ibolya. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-253-0 kötött : 4999,- Ft
illemtan
395
[AN 3891753]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2023.
   Karácsonyi hangulat : magyar novellák / [szerk. Simkó György]. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 271, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-135-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082)
[AN 3891689]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2023.
Kocsis Klára
   Békés Megyei Népművészeti Egyesület a népi kézműves örökség fennmaradásáért / [szerzők Kocsis Klára, Kölcseyné Balázs Mária, Pál Miklósné]. - Békéscsaba : Békés M. Népműv. Egyes., 2022. - 98 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1099-8 fűzött
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Békés megye - magyar néprajz - népművészet - testülettörténet - egyesület
39(=945.11)(439.175) *** 7.031.4(439.175) *** 061.2(439.175)(091)
[AN 3871749]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2023.
Lukács László (1950-)
   Szent István király a néphagyományban / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2021. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-43-8 kötött
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - uralkodó - szent - magyar néprajz - néphagyomány - kultusz - 11. század
394.944(439) *** 943.9(092)István,_I. *** 235.3(092)István,_I. *** 398.1(439)
[AN 3872150]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2023.
Pákozdi Judit (1944-)
   Kárpátaljai kóstoló / Pákozdi Judit. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Babér, 2021. - 231 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89096-3-3 fűzött
Kárpátalja - étkezési szokás - ételspecialitás - határon túli magyarság - szakácskönyv
392.8(=945.11)(477.87) *** 641.55(083.12) *** 641.568(477.87)(083.12)
[AN 3892262]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1908 /2023.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Jeney Petra, Szűcs Tamás. - 5. átd. kiad. - Budapest : ORAC, 2022. - XIV, 758 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-569-7 kötött : 14000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3891951]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2023.
   Frontières et emigration suivi de Dieu, l'homme et la violence / ... collectés et édités par Georgio Rahal. - Piliscsaba : Inst. Avicenne pour la Recherche du Moyen-Orient, 2021. - 189 p. ; 24 cm. - (Studia arabica, ISSN 1776-4335 ; 1.=29.)
Váltakozva francia, angol és arab nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-14-8 fűzött
migráció - fejlődő ország - nemzetközi feszültség - iszlám fundamentalizmus - multikulturalizmus - vallástudomány
325.1 *** 327.5(100-773) *** 297 *** 323.285 *** 339.9 *** 291
[AN 3871881]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2023.
   "Kapcsoltam" - a kistelepülési közösségépítést elősegítő humán szolgáltatások helyzetelemzése és fejlesztési lehetőségei Szabadszentkirályon és térségében : Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00085 : [tanulmánykötet] / [szerk. Turza Istvánné] ; [kiad. Szabadszentkirály Község Önkormányzata]. - Szabadszentkirály : Önkormányzat, 2022. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3967-8 fűzött
Szentlőrinci járás - közösségfejlesztés - civil társadalom - önkéntes munka - 21. század
323.21 *** 316.45(439-37Szentlőrinc)"201/202" *** 331.102.2(439-37Szentlőrinc)"201/202"
[AN 3871921]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2023.
Molnár Attila Károly (1961-)
   Ki mit konzerválna / Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2022. - 370 p. : ill. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-90-3 fűzött : 3490,- Ft
konzervativizmus - politológia
329.11 *** 32.001
[AN 3871822]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2023.
   Recent geopolitical trends in Eurasia / ed. ... Alexandra Zoltai. - Budapest : Eurasia Center J. von Neumann Univ., 2021. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (The Eurasia series)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-93-9 fűzött
Eurázsia - geopolitika - 21. század
327(4/5)"20"
[AN 3871735]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2023.
Roberts, Andrew (1963-)
Churchill : walking with destiny (magyar)
   Churchill : kéz a kézben a sorssal / Andrew Roberts ; [ford. Babits Péter, Bakonyi Berta, Lenthár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-447-782-2 kötött
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - politikus - 20. század
32(410)(092)Churchill,_W._S.
[AN 3891718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 559 p. : ill.
[AN 3891723] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 573 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 495-522.
[AN 3891726] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1914 /2023.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Poslednie svideteli (magyar)
   Utolsó tanúk / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2022. - 347, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-134-3 kötött : 4399,- Ft
Szovjetunió - történelem - gyermek - második világháború - oral history - memoár
947"194"(093) *** 929(47)"194"(0:82-94) *** 316.37-053.2/.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3891852]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2023.
   Avarok és magyarok Bodajkon : 6-10. századi temetkezések komplex elemzése / szerk. Szücsi Frigyes ; Pásztor Eszter [et al.] tanulmányaival. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2021. - 299 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 60.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5413-45-2 fűzött
Bodajk - régészet - temető - avar-kor - honfoglalás
904(439-2Bodajk)"05/09" *** 718(439-2Bodajk)"05/09"
[AN 3872160]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2023.
Caprarica, Antonio (1951-)
L'ultima estate di Diana (magyar)
   Diana utolsó nyara / Antonio Caprarica ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Európa, 2022. - 193, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-957-8 kötött : 4399,- Ft
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - híres ember - nő - uralkodócsalád - 20. század
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 3891699]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2023.
   Climate change and archaeology : proceedings of the international online conference : 1-2 July 2021 / ed. by Hannah Fluck and Kate Guest. - Namur : EAC : AISBL ; [Budapest] : Archaeolingua, cop. 2021. - 68 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (EAC occasional paper ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-53-4 fűzött
régészet - éghajlatváltozás
904(100) *** 902 *** 551.583
[AN 3871795]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2023.
   "Csokoládéba öntött isteni adomány" : a Sacher-család és a Sacher-torta zselízi vonatkozásai / [szerző Sacher Polgári Társulás] ; [kiad. a Nemzetstratégiai Kutatóintézet]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - 76 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-615-5639-37-1 kötött
Sacher család
Ausztria - Zseliz - családtörténet - gasztronómia - cukrászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
929.52(436)Sacher *** 930.85(439.22-2Zseliz) *** 930.85(437.6-2Zseliz) *** 664.68(439.22)(091) *** 664.68(437.6)(091)
[AN 3872014]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2023.
   Defining Latvia : recent explorations in history, culture, and politics / ed. by Michael Loader, Siobhán Hearne, and Matthew Kott. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-445-6 kötött
Litvánia - történelem - politikatörténet - kulturális identitás - 19. század - 20. század - 21. század
947.45"18/201" *** 32(474.5)"18/201" *** 316.7 *** 316.63(474.5)
[AN 3871807]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2023.
   Fejér megye kincsei : válogatás a Fejér megyei beruházások régészeti feltárásainak legszebb leleteiből / [... szerk. Kovács Ágnes]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., 2021. - 47 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 358.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-44-5 fűzött
Fejér megye - régészet
904(439.118)
[AN 3872156]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2023.
Góth László (1943-)
   Utcák, házak, lakosok és emlékek : Hajdu, Kisfaludy, Fejér és Unterberger utcák : Keszthely, 1900-1970 / Góth László. - [Keszthely] : Magánkiad., [2021]. - 247, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 978-615-01-2598-5 fűzött
Keszthely - helyismeret - helytörténet
943.9-2Keszthely *** 908.439-2Keszthely
[AN 3871810]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2023.
Horváth Jenő (1881-1950)
   A Millenniumtól Trianonig : huszonöt év Magyarország történetéből, 1896-1920 / Horváth Jenő ; [szöveggond. Bak Krisztián Sándor]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2022. - 336 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-615-5374-78-4 kötött : 4990,- Ft
magyar történelem - századforduló
943.9"189/191"
[AN 3892673]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2023.
   Magyarország globális története, 1869-2022 / szerk. Laczó Ferenc és Varga Bálint. - Budapest : Corvina, 2022. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6807-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - világpolitika - nemzetközi kapcsolat - kultúratörténet - globalizáció - 19. század - 20. század - 21. század
943.9"186/202" *** 930.9"186/202" *** 930.85(439)(100)"186/202" *** 327(439)(100)"186/202" *** 339.9
[AN 3872331]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2023.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története / Romsics Ignác ; [a térképeket és a helységnévmutatót kész. Sebők László]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 543 p., [72] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-503.
ISBN 978-963-09-9005-9 kötött : 8500,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3892232]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2023.
Sándor András (1979-)
   Útravaló : 30 év válogatott interjúi : [sorsok, utak, mérföldkövek tanulságai] / S. Miller András. - [Budapest] : [Solar Libro], [2022]. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5714-08-5 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3892265]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2023.
Sebes Gábor
   Egy évszázad visszaköszön : mit üzennek az egykori számolócédulák, számlák, levelek, képeslapok? : 1840-1940 / Sebes Gábor. - 2. jav. utánny. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 183, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-6438-02-7 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - képes levelezőlap - számla - számolócédula
930.85(439)"184/194" *** 796.5(439) *** 657.4
[AN 3871504]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2023.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak VI / Szarvas István. - Budapest : Szarvas I., 2022. - 108, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4854-0 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 929(100)(047.53)
[AN 3871952]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1928 /2023.
Baxter, Sarah (1959-)
A history of the world in 500 railway journeys (magyar)
   A világ története 500 vasútvonal mentén / Sarah Baxter ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9804-8 kötött : 8500,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés
908.100 *** 930.85(100) *** 656.2(100)(091)
[AN 3892253]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2023.
   Kajászó értékei / [... kiad. a Kajászóért Egyesület]. - Jav. kiad. - Kajászó : Kajászóért Egyes. ; [Lakitelek] : Antológia, 2022. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4390-3 kötött
Kajászó - helyismeret
908.439-2Kajászó
[AN 3891892]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2023.
Koniorczyk Borbála (1986-)
   Hosszúlépés Budapesten : séták, titkok, történetek / Koniorczyk Borbála, Merker Dávid. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-148-8 kötött : 7490,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet - épített környezet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 3892230]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2023.
Kustos Irma
   Katádfa jó kis hely : képeskönyv / Kustos Irma. Katádfa finomságai / Szabó Bernadett ; [közread.] Katádfa Község Önkormányzata. - Katádfa : Ökormányzat, 2022. - 5, [28], 61 p. : ill., színes ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-82038-0-7 fűzött
Katádfa - helyismeret - fényképalbum - szakácskönyv
908.439-2Katádfa(084.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3872248]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2023.
Mattyasovszky Zsolnay Eszter
   A Belváros-Lipótváros Zsolnay építészeti emlékei / Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Vízy László. - Budapest : Aranytíz Helytört. Klub, 2022. - 47 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Helyismereti füzetek / Aranytíz Helytörténeti Klub, ISSN 2939-5755)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-615-82061-0-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest. 5. kerület - építészettörténet - kerámiaművészet - épületdíszítés - helyismeret
908.439-2Bp.V. *** 72.04(439-2Bp.V.) *** 738(439)Zsolnay
[AN 3871803]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1933 /2023.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog II : különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál. - 8. hatályosított kiad. - Budapest : ORAC, 2021. - 1013 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 10.
ISBN 978-963-258-540-6 fűzött : 12000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 3891952]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2023.
   A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja : magyarázatok a magyar, uniós és nemzetközi jogi végrehajtási rendelkezésekhez : extra fejezet: az európai számlazárolási rendelet kommentárja / Gelencsér Dániel [et al.] ; szerk. Gelencsér Dániel, Udvardy Sándor. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 1301 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-541-3 kötött : 18000,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény - útmutató
347.952(439)(094)(036)
[AN 3871586]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2023.
   A Budapesti Fegyház és Börtön házirendje : hatályos: 2021. 07. 05-től. - Budapest : Budapesti Fegyház és Börtön, [2021]. - 83 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Budapest - börtön - fegyház - házirend
343.8(439-2Bp.)
[AN 3872006]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2023.
Cseporán Zsolt (1990-)
   A művészeti élet alkotmányjogi keretei Magyarországon / Cseporán Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 194 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-194.
ISBN 978-963-414-861-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - emberi jog - szerzői jog - közönség-művész kapcsolat - kulturális politika - művész - művészeti élet
342.7(439) *** 347.78(439) *** 7.067.3 *** 323:008(439) *** 7(439)
[AN 3871793]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2023.
Héra Gábor (1976-)
   Az emberkereskedelem férfi áldozatainak egyedi ellátási igényei / szerző Héra Gábor ..., Bakó Csaba, Hárs Márton ; szerk. Berkes Márton ; [közread. a] Belügyminisztérium. - [Budapest] : BM, [2021]. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2021. szept. 30. - Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-615-6259-09-7 fűzött
Magyarország - emberkereskedelem - férfi - szervezett bűnözés - áldozatgondozás - 21. század
343.341(439)"201/202" *** 364.65-055.1(439)"201/202" *** 343.43(439)"201/202"
[AN 3872011]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2023.
Kállai Péter
   Nemzetiségi (külön)jogok Kelet- és Kelet-Közép Európában : kisebbségi jogi index, fókuszban a parlamenti képviselet / Kállai Péter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-277.
ISBN 978-963-489-445-2 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - országgyűlés - kisebbség - érdekképviselet
342.827(4-11)"200/201" *** 328.1(4-11)"200/201"
[AN 3871609]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2023.
Lenaerts, Koen (1954-)
Les méthodes d'interprétation de la cour de justice de l'Union européenne (magyar)
   Az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési módszerei / Koen Lenaerts, José A. Gutiérrez-Fons ; [... ford. ... Lukács Adrienn, Orbán Endre, Simon Emese Réka]. - Budapest : HVG-ORAC, 2022. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-179.
ISBN 978-963-258-552-9 fűzött : 5000,- Ft
Európai Unió. Bíróság
Európai Unió - jogharmonizáció - bíróság
341.17(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 347.99(4-62)
[AN 3871573]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2023.
   Liber amicorum Bárd Károly / szerk. Bárd Petra. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 2 db ; 24 cm
A 2. köteten a közös főcím "Liber amicorum Károly Bárd". - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-842-5
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3871823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Mértéktartó hatalom: igazságszolgáltatás a jogállamban. - 368 p.
ISBN 978-963-414-843-2 kötött : 4990,- Ft
[AN 3871828] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Constraints on government and criminal justice. - 430 p.
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-414-844-9 kötött : 4990,- Ft
[AN 3871829] MARC

ANSEL
UTF-81941 /2023.
Magyarország. Országgyűlés
   Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben / [szerk. Dukán Ildikó, Szakály Marietta] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2022. - 363 p. ; 24 cm
Lezárva: 2022. aug. 1. - borító- és gerinccím: Házszabályi rendelkezések
ISBN 978-615-5948-86-2 fűzött
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
Magyarország - országgyűlés - házszabály - 21. század - törvény
342.53(439)(094)
[AN 3892198]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2023.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 5. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 667 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-050-7 kötött
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3891937]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2023.
Petrovics Zoltán
   A biztonság árnyékában : a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései és magyarországi története / Petrovics Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 483 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 56.)
Bibliogr.: p. 433-474. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-340-9 kötött
Magyarország - munkaviszony-megszűnés - munkajog - jogvédelem
349.227(439) *** 331.106.44
[AN 3871614]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2023.
   Politics and nationalisms in the Western Balkans / [ed. Ferenc Németh ..., Julianna Ármás, Anna Orosz] ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2022. - 189 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-71-3 fűzött
Nyugat-Balkán - jogállam - emberi jog - kisebbségi kérdés - nemzettudat - nacionalizmus
340.131.4 *** 316.347(=00)(497-15) *** 342.7(497-15) *** 329.17(497-15) *** 316.63(=00)(497-15)
[AN 3871564]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2023.
Sárközi Gabriella
   Polgári jogi ügyek a nevelési-oktatási intézményekben / Sárközi Gabriella. - Budapest : Raabe, cop. 2022. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.
ISBN 978-963-578-060-0 fűzött
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - jogviszony - oktatási intézmény
347(439) *** 347.9(439) *** 371.515(439) *** 37.014.5(439)
[AN 3871835]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2023.
Schultz Márton
   A személyiségi jogok vagyoni értéke és tárgyiasulása / Schultz Márton. - Budapest : ORAC, 2022. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-326.
ISBN 978-963-258-553-6 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - személyiségi jog - jogvédelem - iparjog
342.7(439) *** 347.77(439)
[AN 3871581]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2023.
Temesi István (1972-)
   Közigazgatás az Amerikai Egyesült Államokban / Temesi István. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 978-615-5776-62-5 fűzött
Egyesült Államok - közigazgatás
35(73)
[AN 3871741]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2023.
   Új és hatályos ingatlan-nyilvántartási törvény : 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról illetve egyéb jogszabályok / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 150 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. febr. 7. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-97-5 fűzött : 1790,- Ft
2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3871530]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2023.
   A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a munkajogviszonyban : a Magyar Munkajogi Társaság 2021. június 23-i vitaülésén elhangzott előadások, hozzászólások / szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2022. - 161 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-551-2 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - szólásszabadság - munkaviszony - munkajog
342.727(439) *** 349.2(439)
[AN 3871576]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1950 /2023.
   A háborúk története / szerk. Brezvai Edit ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 161 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-6344-12-0 fűzött : 2200,- Ft
hadtörténet - háború
355.48(100)(091)
[AN 3872051]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2023.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 157, [3] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 17.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-615-6490-28-5 fűzött : 1999,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3892277]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1952 /2023.
Persovits József (1951-)
   A magyar Elzevir / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2022. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-615-80481-5-6 fűzött : 2000,- Ft
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
Magyarország - nyomdász - 17. század
655(439)(092)Tótfalusi_Kis_M.
[AN 3871653]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1953 /2023.
Balogh Katalin
   Szemben az AI-val : traderstratégiák a tőzsde csúcsragadozója ellen / Balogh Katalin. - [Törökbálint] : Brooks K., [2022]. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-50-8 fűzött
pénzpiac - tőkebefektetés - tőzsde - siker
658.152 *** 336.76 *** 613.865
[AN 3871544]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2023.
Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-)
   A globalizáció selyemutas és atlanti ösvényei / [Hervainé Szabó Gyöngyvér, Suha György, Szatmári Péter] ; szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér. - Budapest : L'Harmattan ; [Székesfehérvár] : KJE Inter-regionális Tanulmányok Kutatóint., 2022. - 602 p. ; 23 cm. - (KJE inter-regionális tanulmányok, ISSN 2939-5771)
Bibliogr.: p. 571-602.
ISBN 978-963-414-867-8 fűzött : 5990,- Ft
globalizáció - világgazdaság - külpolitika - művelődéstörténet - társadalmi változás - történeti feldolgozás
339.9 *** 327(100)(091) *** 339.97(100)(091) *** 930.85(100) *** 316.42(100)
[AN 3871872]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2023.
   Perspectives on channelling the Western Balkans into the future of Europe : 12 experts - 3 topics : Budapest Balkans Forum, February 25, 2022 / [ed. Julianna Ármás, Ferenc Németh] ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, cop. 2022. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Nyugat-Balkán - Európai Unió - gazdasági helyzet - gazdasági kapcsolat - 21. század
338.1(497-15)202 *** 339.5(497-15) *** 339.5(4-62)
[AN 3871474]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2023.
   Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében / szerk. Horváth Péter ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - [Debrecen] : Campus K., [2021]. - 185 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 178-185.
ISBN 978-963-9822-78-8 fűzött
Kárpát-medence - regionális politika - regionális gazdaság - gazdaságtan
332.1(4-191)
[AN 3871888]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2023.
   Turizmus a Kárpát-medencében / szerk. Kóródi Márta ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - [Debrecen] : Campus K., [2021]. - 187 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167-187.
ISBN 978-963-9822-77-1 fűzött
Kárpát-medence - turizmus
338.48(4-191)
[AN 3871887]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1958 /2023.
   Addiktológiai problémák Magyarországon : helyzetkép a lakossági kutatások tükrében / szerk. Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2021. - 2 db : ill., részben színes ; 23 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-869-2
Magyarország - szenvedélybetegség - 21. század - statisztikai adatközlés
364.272(439)"200/201"(083.41) *** 613.8
[AN 3871856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szerhasználó magatartások. - 245 p.
ISBN 978-963-414-870-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - szenvedélybetegség - kábítószer-fogyasztás - 21. század - statisztikai adatközlés
364.272(439)"200/201"(083.41) *** 613.83
[AN 3871858] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Viselkedési addikciók. - 235 p.
ISBN 978-963-414-871-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - viselkedés - szenvedélybetegség - kényszerneurózis - statisztikai adatközlés - 21. század
364.272(439)"200/201"(083.41) *** 616.891.7
[AN 3871865] MARC

ANSEL
UTF-81959 /2023.
   Elérhető segítség : szociális és gyermekvédelmi hálózat / [... szerk., összeáll. Pichner Melinda] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - gyermekvédelem - családvédelem - szociális gondozás
364.044.24(439.117) *** 364.65-053.2/.6(439.117)
[AN 3872307]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2023.
   Tanulmányok a gyermekvédelem területéről / szerk. Rákó Erzsébet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 153 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-915-3 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - 21. század
364.65-053.2/.6(439)"20/202"
[AN 3871992]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1961 /2023.
   Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók / [... szerk., összeáll. Pethőné Máll Anikó] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota, Sall Márta] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 70 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
Fűzött
gyógypedagógia - autizmus - szociális gondoskodás
376 *** 616.89-008.45 *** 364.65
[AN 3872303]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2023.
   Beszéd- és nyelvi zavart mutató gyermekek és tanulók / [... szerk., összeáll. Sall Márta] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 73 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-49.
Fűzött
gyógypedagógia - logopédia - beszédzavar
376.42 *** 376.36 *** 616.89-008.434
[AN 3872291]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2023.
   Az erénynek és tudománynak : [70 év, 1951-2021] / [szerk. Csőgörné Kenese Mária, Balogh András] ; [kiad. a Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány]. - Nagykanizsa : Zsigmondy V. Szakközépisk. Alapítvány, 2021. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3702-5 fűzött
Nagykanizsai Szakképzési Centrum. Zsigmondy Vilmos Technikum
Nagykanizsa - iskolatörténet - technikum
373.6(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3871718]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2023.
   A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig / szerk. Falus Iván és Szűcs Ida. - Eger : Líceum K., 2021. - 318 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-496-200-7 fűzött
gyakorlóiskola - pedagógusképzés - gyakorlati képzés - kutatás
373.3 *** 371.133
[AN 3871740]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2023.
   Hallássérült gyermekek, tanulók / [... összeáll., szerk. Benedek Anna] ; [társszerzők Chovánné Dunai Ágota, Sall Márta] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46.
Fűzött
gyógypedagógia - nagyothalló - szociális gondoskodás
376.33 *** 364.65-056.263
[AN 3872293]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2023.
Hamar Pál (1961-)
   Testnevelés : tudomány, tervezés, oktatás, értékelés / Hamar Pál ; [ábrák Czirják György ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 978-963-312-344-7 kötött
testnevelés - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.879.6 *** 371.3
[AN 3871605]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2023.
   Intellektuális zavarok : a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott gyermek / [... szerk., összeáll. Chovánné Dunai Ágota] ; [társszerk. Sall Márta] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56.
Fűzött
gyógypedagógia - tanulási nehézség - értelmi fogyatékos
371.322.9 *** 376.2/.4 *** 376.5
[AN 3872305]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2023.
Kádár Annamária (1975-)
   A te meséd : történetek rólad, neked : rendhagyó napló a gyerekkorodról anyától/apától / Kádár Annamária ; [... ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5932-04-5 kötött : 4990,- Ft
családi nevelés - családi élet - gyermekkor - foglalkoztatókönyv
37.018.1 *** 316.37-055.52 *** 087.5
[AN 3892241]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2023.
   Látássérült gyermekek, tanulók az óvodában és az iskolában / [... szerk., összeáll. Nagy-Horváth Zsófia] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-76.
Fűzött
gyógypedagógia - csökkent látású - óvodai nevelés - iskolai nevelés - szociális ellátás
373.24 *** 376.352 *** 37.018.2 *** 364
[AN 3872308]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2023.
Mészáros László
   Az ókori Európa nevelésügye / Mészáros László. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 183 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 179-[184].
ISBN 978-963-414-853-1 fűzött : 2990,- Ft
Római Birodalom - neveléstörténet - oktatástörténet - ókor - filozófiatörténet - ókori görög filozófia
37(3)(091) *** 1(37/38)(091)
[AN 3871819]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2023.
   Mozgássérült gyermekek, tanulók / [... szerk., összeáll. Molnár Edina] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62.
Fűzött
gyógypedagógia - mozgássérült - szociális gondoskodás
376.2/.4 *** 364.65-056.266
[AN 3872296]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2023.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Helyesírási munkafüzet a 3. évfolyam számára : 70 változatos feladat a helyesírási ismeretek gyakorlásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 30.)
ISBN 978-963-409-337-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
372.880.945.11(076) *** 809.451.1-1(076)
[AN 3871505]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2023.
   A nők elleni erőszak drámapedagógiai megközelítésben : tanári kézikönyv / [szerk. Bethlenfalvy Ádám, Cziboly Ádám, Ninna Mörner]. - Budapest : InSite Drama Nonprofit Kft., 2022. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4702-4 fűzött
drámapedagógia - nők elleni erőszak - szexuális zaklatás
371.383.1 *** 343.54-055.2
[AN 3871498]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2023.
   Oktatásfejlesztési ismeretek a szakmai tanárok, a duális képzésben részt vevő oktatók, mentorok részére / szerzők R. Fedor Anita [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-938-2 fűzött
pedagógiai szociológia - oktatás - fejlesztés - pedagógiai lélektan
37.015.4 *** 37.01 *** 37.015.3
[AN 3871986]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2023.
   Škola a učitelia : sebareflexia slovenských pedagógov v Maďarsku / ed. József Demmel, Tünde Tušková ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2021. - 275 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-26-1 fűzött
Magyarország - nemzetiségi oktatás - magyarországi szlovákok - pedagógusi hivatás - pedagógiai munka
376.7(=854)(439) *** 371.321
[AN 3871560]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2023.
   Szemelvények 6 [elektronikus dok.] : válogatás a PTE BTK 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2021) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Balikó Fanni [et al.]. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Pécs : PTE BTK TDT, 2022. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-920-2
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
378.184 *** 082
[AN 3892317]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2023.
   Tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók : diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia / [összeáll. Sall Márta] ; [társszerk. Chovánné Dunai Ágota] ; [közread. a Veszprémi Tankerületi Központ]. - [Veszprém] : Veszprémi Tanker. Közp., [2021]. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-52.
Fűzött
gyógypedagógia - tanulási nehézség
371.322.9 *** 376.5
[AN 3872297]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1978 /2023.
Bodó Iván (1968-)
   Balatoni halmesék : horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak / Bodó Iván. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-217-8 kötött : 4475,- Ft
Balaton - horgászat - fauna - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 591.9(439)(285.2Balaton)
[AN 3892605]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2023.
Kozma László
   Kedvenc nyelvem a magyar / Kozma László. - [Debrecen] : Kozma L., cop. 2021. - 99 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2795-8 kötött
magyar nyelv - nyelvi játék
793.72 *** 809.451.1-06
[AN 3871670]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2023.
Peterdi Pál (1925-2000)
   Gyarmati sors avagy Egy bal kéz története / Peterdi Pál. - 6. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 287 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-96-0 fűzött
Gyarmati Dezső (1927-2013)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - életrajz
797.253(439)(092)Gyarmati_D.
[AN 3891890]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2023.
Tumpek Zoltán
   Delfinkirály : Tumpek György pályafutása / Tumpek Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6438-03-4 fűzött : 2800,- Ft
Tumpek György (1929-2022)
Magyarország - sportoló - úszás - 20. század
797.21(439)(092)Tumpek_Gy.
[AN 3871476]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1982 /2023.
Art deco Budapest (angol)
   Art deco Budapest : posters, lifestyle and the city, 1925-1938 : [Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 12 April - 28 August 2022] / [curator Anikó Katona] ; [transl. Steve Kane, Sarkady-Hart Krisztina]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, cop. 2022. - 318 p. : ill., részben színes ; 35 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2022/1.)
Bibliogr.: p. 312-317.
ISBN 978-615-5987-79-3 kötött
Magyarország - art deco - alkalmazott grafika - iparművészet - kiállítási katalógus
7.035.93 *** 766(439)"192/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2022" *** 745/749(439)"192/193"
[AN 3871596]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2023.
   Art deco Budapest : plakátok, tárgyak, terek, 1925-1938 : [Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2022. április 12 - augusztus 28.] / [kurátor Katona Anikó]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2022. - 318 p. : ill., részben színes ; 35 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2022/1.)
Bibliogr.: p. 312-317.
ISBN 978-615-5987-78-6 kötött
Magyarország - art deco - alkalmazott grafika - iparművészet - kiállítási katalógus
7.035.93 *** 766(439)"192/193" *** 745/749(439)"192/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3871590]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2023.
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Menny és pokol között (angol)
   Between hell and paradise : the enigmatic world of Hieronymus Bosch : [Museum of Fine Arts, Budapest, 8 April - 17 July 2022] / curator of the exhib. Bernadett Tóth ; catalogue ed. by Bernadett Tóth and Ágota Varga ; [transl. Steve Kane, Bernadett Tóth]. - Budapest : Museum of Fine Arts, cop. 2022. - 321, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 305-317.
ISBN 978-615-5987-75-5 kötött
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
75(492)(092)Bosch,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3871587]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2023.
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
   Menny és pokol között : Hieronymus Bosch rejtélyes világa : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2022. április 8 - július 17.] / a kiáll. kurátora Tóth Bernadett ; a katalógust szerk. Tóth Bernadett és Varga Ágota. - [Budapest] : Szépműv. Múz., cop. 2022. - 321, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 305-317.
ISBN 978-615-5987-74-8 kötött
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
75(492)(092)Bosch,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3871583]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2023.
Csukovits Anita (1965-)
   A váci domonkos kripta koporsói : A váci domonkos kripta kincsei 1. / Csukovits Anita ; [... kiad. ... Tragor Ignác Múzeum]. - Vác : Tragor I. Múz., 2021. - 267 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 44-47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80466-5-7 kötött
Vác - temetkezés - 18. század - dominikánusok
726.82(439-2Vác)"17" *** 393(439-2Vác)"17" *** 271.2(439-2Vác)
[AN 3871621]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2023.
   Debrecen paneles lakótelepei. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 170 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-995-5 fűzött
Debrecen - lakótelep - helytörténet - helyismeret
711.582(439-2Debrecen)(091) *** 943.9-2Debrecen *** 908.439-2Debrecen
[AN 3871996]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2023.
Drabant András (1951-)
   A rajzolás alapjai / Drabant András. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-543-1 fűzött : 3495,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3892666]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2023.
   Épületeink és műemlékeink 2021 : 2021. szeptember 23-24., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2021. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-22-5 fűzött
műemlékvédelem - épületvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4 *** 699.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3871905]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2023.
Molnár Csilla
   Medialitás és szimbolikus tudás : tanulmányok a képiség és reprezentáció köréből / Molnár Csilla ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub Egyes., 2021. - 118 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-840-1 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-6264-03-9
vizualitás - reprezentáció - művészetelmélet - kulturális antropológia
7.017 *** 7.01 *** 316.7
[AN 3871850]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2023.
Ozorai Gábor (1946-)
   Pipó : Ozorai Gábor fotói / [bemutatják Ozorai Gáborné, Wiedmer-Balipap Zsuzsa és Féjja Sándor] ; [kiad. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület]. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyes., 2022. - [125] p. : ill. ; 22x24 cm
ISBN 978-963-89773-5-9 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Ozorai_G.
[AN 3871567]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2023.
Princz Diána
   A legendák kastélya : a nádasdladányi Nádasdy-kastély : családi foglalkoztatófüzet / [szerző Princz Diána] ; [kiad. a NÖF Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : NÖF Nonprofit Kft., 2021. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81703-2-1 fűzött
Nádasdladány - kastély - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
728.82(439-2Nádasdladány)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3872333]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2023.
Prokopp Mária (1939-)
   Színek varázsa : Sziptner István festészete / Prokopp Mária. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 56 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-81495-6-3 fűzött
Sziptner István (1948-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sziptner_I.
[AN 3871842]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2023.
Tóth István (1892-1964)
   A magyar díszítés alapformái : mintagyűjtemény / Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 211, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-339-8 fűzött : 3490,- Ft
díszítőművészet - népművészet - magyar néprajz
745.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3871495]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1995 /2023.
Berényiné Lami Mónika (1949-)
   A felső-galgamenti szlovák települések népzenei és történelmi öröksége : Galgaguta, Acsa, Csővár, Püspökhatvan, Galgagyörk : II. történeti áttekintés = Hudobné a historické dedičstvo slovenských osád na hornom povodí Galgy : Guta, Jača, Čuvár, Pišpek, Ďurk / Berényiné Lami Mónika ; [kiad. a Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Püspökhatvani Helyi Szervezete]. - Püspökhatvan : Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Püspökhatvani Helyi Szerv., 2022. - 131 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-131.
ISBN 978-615-01-4111-4 fűzött
Galga mente - magyarországi szlovákok - folklór - népzene - nemzetiségtörténet
78.031.4(=854)(439Galga_mente) *** 398(=854)(439Galga_mente) *** 316.347(=854)(439Galga_mente)(091)
[AN 3872127]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2023.
Gacsádi Albert
   Lásd a zenét / Gacsádi Albert ; [angol szöveg Hajdu Lajos]. - [Budapest] : [Studio 70 Média Kft.], [2021]. - 216 p. : ill. ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : 9990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-01-20935-2)
Magyarország - könnyűzenei előadó - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
78.067.26.036.7(100)(092)(084.12) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Gacsádi_A.
[AN 3871458]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2023.
Mózner Miklós (1954-)
   Morzsák muzsikáról mindenkinek / Mózner Miklós ; [ill. Lasancz Panna]. - Tapolca : Mózner M., 2022. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4137-4 fűzött
hangszer - zenetörténet - magyar irodalom - vers
681.8(0:82-14) *** 78(100)(091)(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3871770]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2023.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Így írtam én : kortársak kritikái köteteimről / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : JOKA, 2022. - 236 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81717-2-4 kötött
Simon Géza Gábor (1947-)
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - zenekritikus - 20. század - 21. század - dzsessz - könyvkritika - könyvismertetés
785.161(100)(091)(0:82-95) *** 78.067.26.036.5(439)(091)(0:82-95) *** 785.161(439)(091)(0:82-95) *** 78.072.3(439)(092)Simon_G._G.
[AN 3872163]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2023.
Terék József (1980-)
   Bartók a Tápió mentén / Terék József ; [közread. a] Tápiómente Közhasznú Alapítvány. - Nagykáta : Tápiómente Közhasznú Alapítvány, 2021. - 103 p. : ill., kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 102-103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-3825-1 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Tápió-vidék - zenetudós - 20. század - magyar népzene - népdalgyűjtemény
78.072.2(439)(092)Bartók_B. *** 784.4(=945.11)(439Tápió-vidék)
[AN 3871889]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2023.
Terék József (1980-)
   Dányi népdalok : népzenei CD és DVD-ROM melléklettel / Terék József ; [közread.] Dány Község Önkormányzata. - Dány : Önkormányzat, 2022. - 151 p. : ill., kotta ; 24 cm + CD, DVD
Bibliogr.: p. 137.
Kötött
népzene - magyarországi cigányok - magyar népzene - népdalgyűjtemény - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(439-2Dány) *** 784.4(=914.99)(439-2Dány)
[AN 3871931]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2001 /2023.
   A dramaturg változó helye a 21. században : esszék, tanulmányok : a Radnai Annamária Emlékkonferencia szakmai kiadványa / szerk. Cseicsner Otília, Orbán Eszter, Török Tamara ; [közread a] Színházi Dramaturgok Céhe. - Budapest : Színházi Dramaturgok Céhe, 2022. - 177 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2021. okt. 15-16-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4519-8 fűzött
dramaturgia - színházesztétika
792.01 *** 82.01-2
[AN 3871721]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2023.
Dusa Gábor
   Dusa / [kiad. ... Kontakt Táncért Alapítvány]. - Budapest : Kontakt Táncért Alapítvány, 2022. - 124, [7] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-3847-3 kötött
Magyarország - táncszínház - fényképész - 20. század - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
792.8(439)"199/202"(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusa_G.
[AN 3871680]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2023.
Füzi Izabella (1976-)
   Mozgókép és mobilitás : történeti katalógus = Pokretne slike i mobilnost : istorijski katalog = Moving images and mobility : a historical catalogue / Füzi Izabella ; [közread. az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért]. - Szeged : Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, 2022. - 101, [55] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4776-5 kötött
filmesztétika - médiaelmélet - vizuális kultúra
791.43.01 *** 7.017 *** 316.7
[AN 3871626]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2023.
Hofi Géza (1936-2002)
   Hofi megmondja : részletek Hofi Géza műsoraiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2022. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6535-1 kötött : 3490,- Ft
humor - kabaré
792.73
[AN 3891709]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2005 /2023.
Bodor Attila
   A bibliai héber nyelv alapjai / Bodor Attila. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jel, 2022. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 978-963-535-005-6 fűzött : 3900,- Ft
héber nyelv - nyelvkönyv
809.24(078)=945.11
[AN 3871468]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2023.
Büky László (1941-)
   Dolgok, tárgyak, személyek : régi magyar szavak magyarázatai / Büky László. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2022. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 57.)
Bibliogr.: p. 141-158.
ISBN 978-615-5597-19-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
809.451.1-54 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3871780]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2023.
Csontos Pál
   Nem csak népdalok : tematikus gyakorlókönyv / Csontos Pál. - Mód. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 97 p. : ill., főként színes ; 28 cm
keretcím: Hungaro lingua. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-318-991-7 fűzött
magyar nyelv - magyar néprajz - nyelvkönyv - népdal
809.451.1(078)=00 *** 784.4(=945.11)
[AN 3871999]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2023.
Giricz Viktor
   Magyar - ruszin, ruszin - magyar szakszavak szótára : a Magyarországon élő ruszinok kiadványa = Madârsʹko - rusinsʹkyj, rusinsʹko - madârsʹkyj terminologìčnyj slovarʹ : pro Rusinuv Madârŝiny / szerk. Giricz Viktor ; [közread. az] Országos Ruszin Önkormányzat, Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet. - Budapest : Croatica, 2021. - 159, [7] p. ; 21 cm
Biblogr.: p. [166].
ISBN 978-615-6014-33-7 kötött
magyar nyelv - ruszin nyelv - közigazgatás - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=875=945.11 *** 35.08
[AN 3871477]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2023.
Kunoss Endre (1811-1844)
   Gyalulat vagyis Megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a' magyar beszédben és irásban korcsosítva vagy eredetikép használtatnak / Kunoss Endre ; [utószó Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 124, [1] p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 27.)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-409-335-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3871494]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2023.
   Ruszin helységnevek : Közép-Európa ruszinok által lakott vagy valaha lakott falvainak és városainak gyűjteménye = Karpatorusinsʹkì poselenâ : lìšta sel i varošuv u Centralnuj Evropì, de dnesʹ byvavutʹ vadʹ dakoly byvali Karpatorusiny / szerk. Káprály Mihály ; [közread. az] Országos Ruszin Önkormányzat, Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet. - Budapest : Croatica, 2021. - 93, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6014-32-0 kötött
Közép-Európa - ruszin nyelv - földrajzi név - helységnévtár
808.75-311(4-15)(035.5)
[AN 3871513]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2023.
   Ruszin nyelvtani kódex : a Magyarországon élő ruszinok kiadványa = Zberʹka pravil rusinsʹkogo pisanâ i vygovorëvanâ : pro Rusinuv Madârŝiny / szerk. Káprály Mihály ; [közread. az] Országos Ruszin Önkormányzat, Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet. - Budapest : Croatica, 2021. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6014-31-3 kötött
ruszin nyelv - nyelvtan
808.75-5
[AN 3871482]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2012 /2023.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   Jeltelen felhők között : fejezetek a 20-21. század költészetének alakulástörténetéből / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : Ráció, 2022. - 337 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-62-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - 21. század
894.511(091)-14"19/201"
[AN 3872233]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2023.
Kurucz Anikó
   Hang, szó, személy : Hamvas Béla nyelvgondolkodásának filozófiai és poétikai aspektusai / Kurucz Anikó. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 207 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-414-847-0 fűzött : 2990,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 3871836]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2023.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Én még őszinte ember voltam : József Attila élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2022. - 156 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-01-4511-2 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - verses epika
894.511(092)József_A.(0:82-13) *** 894.511-13
[AN 3871664]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2023.
Nyitrai Tamás (1952-)
   Hamvas Béla Karneváljának előzményei a magyar irodalomban / Nyitrai Tamás. - Budapest : Szerző, 2022. - 199 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4275-3 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968). Karnevál
irodalmi hatás - magyar irodalom története - műfajtörténet - irodalomesztétika
894.511(092)Hamvas_B. *** 894.511.091 *** 894.511(091)-31 *** 82.01
[AN 3871782]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2023.
   Test-symposium tanulmánykötet : válogatás a 2021-es Test-symposium konferencia-előadásaiból / szerk. Mosza Diána és Tarnai Csillag ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály. - Budapest : DOSZ Irodalomtud. Oszt., 2022. - 478 p. : ill. ; 21 cm
Az online konferenciát 2021. jún. 11-12. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81991-9-3 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomesztétika - irodalmi motívum - emberi test
894.511(091) *** 82(091) *** 82.01 *** 612
[AN 3871956]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2017 /2023.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den sista spiken (magyar)
   A verem / Stefan Ahnhem ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2022. - 423 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-019-9 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3872344]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2023.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Cinkovye malʹčiki (magyar)
   Fiúk cinkkoporsóban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Enyedy György, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2022. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-135-0 kötött : 4399,- Ft
Szovjetunió - Afganisztán - orosz irodalom - hadtörténet - 1980-as évek - oral history - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 355.48(47)"1979/198"(0:82-94) *** 355.48(581)"1979/198"(0:82-94)
[AN 3891850]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
Turn a blind eye (magyar)
   Nézz félre! / Jeffrey Archer ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-640-7 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3872209]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2023.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-548-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891881]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2023.
Backman, Fredrik (1981-)
Folk med ångest (magyar)
   Hétköznapi szorongások / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2022. - 370, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-148-6 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3892147]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2023.
Bain, Donald (1935-2017)
Gin and daggers (magyar)
   Gin és tőrök : Gyilkos sorok / Jessica Fletcher és Donald Bain regénye ; Peter S. Fischer, Richard Levinson és William Link televíziós sorozata alapján ; [ford. Sinka Erika]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2022. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-79-7 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3872217]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2023.
Birchall, Katy
The secret bridesmaid (magyar)
   A szigorúan titkos koszorúslány [elektronikus dok.] / Katy Birchall ; műford. Fedina László és Fedina Lídia. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Latte. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-066-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3892454]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2023.
Bond, Gwenda (1976-)
Suspicious minds (magyar)
   Gyanakvó elmék / Gwenda Bond. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 367 p. ; 20 cm
Ford. Stier Ágnes. - keretcím: Stranger things
ISBN 978-963-266-672-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3891713]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2023.
Cabré, Jaume (1947-)
Senyoria (magyar)
   Őméltósága / Jaume Cabré ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 317, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-078-3 fűzött : 4199,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3892671]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2023.
Callihan, Kristen
Outmatched (magyar)
   Outmatched : kiütéses győzelem / Kristen Callihan, Samantha Young ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 381 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-017-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3872211]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2023.
Camus, Albert (1913-1960)
L'étranger (magyar)
   Közöny / Albert Camus ; [ford. Gyergyai Albert]. - Jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 148, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-863-8 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3892622]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2023.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [ill. John Tenniel]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 140, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 11.)
ISBN 978-615-6490-22-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892243]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2023.
Chesney, Marion (1936-2019)
Down the hatch (magyar)
   Agatha Raisin és a tekeklub réme / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 317 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-6269-45-4 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3872214]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hallowe'en party (magyar)
   Halloween és halál / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Helikon, 2022. - 314 p. ; 18 cm
Megj. "Ellopott gyilkosság" címmel is
ISBN 978-963-479-931-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3892184]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal : Pokoli szerkezetek 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 467, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-127-8 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3891932]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2023.
Craig, Erin A.
House of salt and sorrows (magyar)
   House of salt and sorrows : só és bánat háza / Erin A. Craig ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-015-5 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3891933]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2023.
Dale, Elizabeth
Princess stories (magyar)
   Hercegnő a barátnőm / [írta Elizabeth Dale] ; [rajz. Kimberley Scott] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-483-339-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3891772]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2023.
Dell'Antonia, K. J.
The chicken sisters (magyar)
   Csirkék és csajok [elektronikus dok.] / KJ Dell'Antonia ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-938-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3892460]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2023.
Dickens, Charles (1812-1870)
Great expectations (magyar)
   Szép remények / Charles Dickens ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2022. - 532, [1] p. ; 24 cm
Megj. "Nagy várakozások" címmel is
ISBN 978-963-504-718-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3892199]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2023.
Dickens, Charles (1812-1870)
   Karácsonyi történetek / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2022. - 444, [3] p. ; 24 cm
Tart.: Karácsonyi énekÞ; HarangszóÞ; A szellem embere és az árnnyal kötött alkuÞ; Az élet csatájaÞ; Házi tücsök. - Egys. cím: A Christmas carol ; The chimes ; The cricket on the hearth ; The battle of life ; The haunted man and the ghost's bargain
ISBN 978-963-07-9507-4 kötött : 5499,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 3891696]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2023.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   Sherlock Holmes - tanulmány vérvörösben / Arthur Conan Doyle ; [a fordítást ... átd. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 161 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 19.)
Megj. "A bíborvörös dolgozószoba", "A brixtoni eset" és "A brixtoni rejtély" címmel is
ISBN 978-615-6490-30-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3892281]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2023.
Ekman, Klas (1975-)
De kapabla (magyar)
   Mire képesek? / Klas Ekman ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-202-7 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3872223]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2023.
Ellis, Bret Easton (1964-)
White (magyar)
   Fehér / Bret Easton Ellis ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-811-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 3872338]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2023.
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
   A keresztény Erasmus : Erasmus kereszténysége : a rotterdami mester gondolatai / összeáll., ford. és bevezetővel ell. Vida István ; [szerk. ... Czakó Kálmán] ; [Orbán Viktor előszavával]. - Gárdony : ifj. Vida I., [2022]. - [4], 105 p., [2] fol., [2] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 978-615-01-6158-7 fűzött
újkori latin irodalom - idézetgyűjtemény
871-84(430-89)=945.11
[AN 3891633]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2023.
Erdei Éva (1942-)
   Észjárás : elkapott gondolatok, kifejezések, szókapcsolatok gyűjteménye / Erdei Kvasznay Éva. - Budapest : 3BT, 2021. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-63-4 fűzött : 1500,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3871707]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2023.
Ernaux, Annie (1940-)
Les années (magyar)
   Évek / Annie Ernaux ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 259 p. ; 20 cm
Fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3529-0)
Franciaország - francia irodalom - szociográfia - hétköznapi élet - 20. század - ezredforduló - memoár
840-94=945.11 *** 308(44)"194/200"
[AN 3892571]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
Buried angels (magyar)
   Elhantolt angyalok [elektronikus dok.] : Lottie Parker, nyolcadik könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Libri, op. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-887-1
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3892471]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2023.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 23. kiad. - [Budapest] : Trivium, [2022], cop. 2014. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6346-23-0 kötött : 5790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3892148]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2023.
Hannah, Kristin (1960-)
The great alone (magyar)
   Menekülés Alaszkába / Kristin Hannah ; [ford. Sárai Vanda]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 594, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-018-6 fűzött : 5699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3892254]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 2 (magyar)
   Never, never : soha, de soha 2 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Matyola Melinda]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 115, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-118-6 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3891928]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 3 (magyar)
   Never, never : soha, de soha 3 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Matyola Melinda]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 106, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-300-5 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3891931]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never (magyar)
   Never, never : soha, de soha / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 173 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-923-3 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3891927]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2023.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2022. - 362, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: NóraÞ; A vadkacsaÞ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 978-963-504-530-3 fűzött
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3892210]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2023.
Jackson, Stina (1983-)
Ödesmark (magyar)
   Összezárva [elektronikus dok.] / Stina Jackson ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 951 KB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-943-7
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3892461]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2023.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 295, [2] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 12.)
ISBN 978-615-6490-23-0 fűzött : 2499,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3892275]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2023.
King, Stephen (1947-)
The outsider (magyar)
   A kívülálló / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2022. - 503, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-346-0 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3891693]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2023.
King, Stephen (1947-)
Pet sematary (magyar)
   Kedvencek temetője / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2022. - 584, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Állattemető" címmel is
ISBN 978-963-504-009-4 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3891639]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2023.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 13. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3891922]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2023.
Kumar, Priya (1973-)
The calling (magyar)
   A hívás, ami segít megtalálni a saját hangodat / Priya Kumar ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-31-8 fűzött : 3590,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - spiritualizmus - regény
820-31(540)=945.11 *** 141.135(0:82-31)
[AN 3872229]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2023.
Lawrence, Mark (1966-)
The girl and the mountain (magyar)
   A lány és a hegy : A jég könyve 2. / Mark Lawrence ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2022. - 430, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-229-0 kötött : 5995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3872380]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2023.
Lemaître, Jules (1853-1914)
Les rois (magyar)
   A királyok [elektronikus dok.] / Jules Lemaître ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-563-1 (epub)
ISBN 978-963-559-564-8 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3892422]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2023.
Lovelace, Amanda (1991-)
The princess saves herself in this one (magyar)
   Amikor a hercegnő menti meg önmagát / Amanda Lovelace ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 207 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-719-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3891935]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2023.
Maas, Sarah J. (1986-)
Empire of storms (magyar)
   Empire of storms : viharok birodalma : [az Árnyak királynője folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 764, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-227-5 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3891842]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2023.
MacGrath, Harold (1871-1932)
The man on the box (magyar)
   A szerelem bolondja [elektronikus dok.] / Harold MacGrath ; ford. Rózsa Géza. - Szöveg (epub : 881 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-569-3 (epub)
ISBN 978-963-559-570-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892370]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2023.
Macomber, Debbie (1948-)
74. Seaside Avenue (magyar)
   Parti fasor 74 : Cédrusliget / Debbie Macomber ; [... ford. Zinner Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2022. - 415 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-527-5 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3890984]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2023.
Martel, Yann (1963-)
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2022. - 393, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-340-8 kötött : 4299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3891644]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2023.
Matheson, Nadine
The jigsaw man (magyar)
   Halálos puzzle / Nadine Matheson ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Libri, 2022. - 566 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-654-9 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3872212]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2023.
McCoy, Sarah (1980-)
Marilla of Green Gables (magyar)
   Marilla a Zöld Oromból / Sarah McCoy ; [ford. Sárai Vanda]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 374 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-362-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3891840]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2023.
Mo Xiang Tong Xiu
Tian guan ci fu (magyar)
   Az égi hivatalnok áldása / Mo Xiang Tong Xiu ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2021]-. - 20 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3861910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2022. - 459 p.
ISBN 978-615-6186-52-2 fűzött : 4490,- Ft
[AN 3872155] MARC

ANSEL
UTF-82066 /2023.
Morrey, Beth
Em & me (magyar)
   A remény lányai [elektronikus dok.] / Beth Morrey ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-326-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3892459]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2023.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2022. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891783]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2023.
Pataki, Allison (1984-)
The accidental empress (magyar)
   Sissi : az ifjú császárné / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit] ; [a versrészleteket ford. Nemes Z. Márió]. - Budapest : Helikon, 2022. - 492, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-620-061-9 fűzött : 4499,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3892195]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2023.
Pataki, Allison (1984-)
Sisi (magyar)
   Sissi : a birodalom úrnője / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Helikon, 2022. - 441, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-620-062-6 fűzött : 4499,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3892164]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2023.
Picoult, Jodi (1966-)
Wish you were here (magyar)
   Bár itt lennél / Jodi Picoult ; [ford. Novák Petra]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 373 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-543-159-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3892146]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2023.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A kút és az inga / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 107, [2] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 15.)
ISBN 978-615-6490-26-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3892247]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2023.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay és Neil Packer ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 547, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-614-085-4 kötött : 24900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3891901]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2023.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El príncipe de la niebla (magyar)
   A köd hercege / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Báder Petra]. - Budapest : Európa, 2022. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-173-2 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3891782]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2023.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : locker hero (magyar)
   Egy puding naplója : a szekrény hőse / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Somogyi Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 309, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-457-150-6 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3891924]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2023.
Ryan, Kendall (1981-)
My brother's roommate (magyar)
   Utálom, hogy szeretlek [elektronikus dok.] : Kacér játszmák : Wolfie / Kendall Ryan. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Medgyesi Csilla. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-222-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892473]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2023.
Şafak, Elif (1971-)
Bit palas (magyar)
   A bolhapalota / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2022. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-584-6 fűzött
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3892205]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2023.
Sewell, Anna (1820-1878)
Black Beauty (magyar)
   Fekete Szépség / Anna Sewell ; [ford. Törék Margit]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 169, [3] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 10.)
ISBN 978-963-603-056-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891903]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2023.
Shehadi, Muna (1961-)
Private lies (magyar)
   Bizalmas hazugságok : A szerencse lányai 1. / Muna Shehadi ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-834-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3872213]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2023.
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851)
Frankenstein (magyar)
   Frankenstein avagy A modern Prométheusz / Mary Shelley ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, cop. 2022. - 301, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-176-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3892567]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2023.
Smith, Alex T. (1985-)
How Winston came home for Christmas (magyar)
   A kisegér, aki karácsonyra hazatalált : [Fülöp legújabb kalandjai 24 és fél fejezetben] / Alex T. Smith ; [ford. Schmiedl Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-584-244-5 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3892523]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2023.
Smith, Alex T. (1985-)
How Winston delivered Christmas (magyar)
   A kisegér, aki elhozta a karácsonyt / Alex T. Smith ; [ford. Schmiedl Gábor]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 173, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-559-6 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3892517]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2023.
Snégaroff, Thomas (1974-)
Putzi (magyar)
   Putzi : Hitler zongoristája, majd Roosevelt elnöki tanácsadója / Thomas Snégaroff ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 353, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-552-5 kötött : 4399,- Ft
Hanfstaengl, Ernst (1887-1975)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3872339]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2023.
Steadman, A. F.
Skandar and the unicorn thief (magyar)
   Skandar és az unikornistolvaj / A. F. Steadman ; [ford. Korek Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 431 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-244-7 kötött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3872285]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2023.
Steel, Danielle (1947-)
Blue (magyar)
   Blue / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-438-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3891705]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2023.
Steel, Danielle (1947-)
Undercover (magyar)
   Rejtőzködve / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-440-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3891706]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2023.
Ullmann, Linn (1966-)
Nåde (magyar)
   Kegyelem : regény / Linn Ullmann ; [ford. Deák Sarolta]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2022. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-573-5 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3892214]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2023.
Warren, Skye
The castle (magyar)
   The castle : a bástya : Endgame-trilógia / Skye Warren ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2022. - 196, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-116-7 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3872210]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2023.
Yeats, William Butler (1865-1939)
Irish fairy tales (magyar)
   Ír tündérmesék [elektronikus dok.] / William Butler Yeats ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 5.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-559-376-7 (epub)
ISBN 978-963-559-377-4 (mobi)
angol irodalom - gyermekirodalom - írek - mese - népmese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=916.2)(02.053.2)
[AN 3892436]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2023.
Zahn, Timothy (1951-)
Dark force rising (magyar)
   Sötét erők ébredése : [Thrawn II.] / Timothy Zahn ; [ford. Nemes István és Szegi György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 405 p. ; 21 cm
keretcím: Legendák - a legjobb történetek ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-693-6 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892592]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2023.
Zahn, Timothy (1951-)
Heir to the Empire (magyar)
   A birodalom örökösei : [Thrawn I.] / Timothy Zahn ; [ford. Novák Csanád]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 397 p. ; 21 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák - a legjobb történetek
ISBN 978-963-497-692-9 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892580]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2091 /2023.
Asperján György (1939-)
   Szonettek az ittmaradókért / Asperján György. - [Budapest] : Kocsis, 2022. - 136, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6372-12-3 kötött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3871838]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2023.
Aysun
   Megpecsételt sorsok : egy náci megdöbbentő felfedezései / Aysun. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-132-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871725]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2023.
Baksa-Soós Attila (1972-)
   Rockopera / írta Baksa-Soós Attila. - [Győr] : Tarandus, 2022. - 188 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5584-68-8 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3871714]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2023.
Bassman, Z. G.
   Newcomer : a jövevény / Z. G. Bassman. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4762-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871911]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2023.
Bauer Barbara (1974-)
   A szív szabadságharcosai / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-583-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3872271]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2023.
Benett, Marton B.
   Elásott boldogság : [Odarg legendája] / Marton B. Benett. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2022. - 456 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-72-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3871481]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2023.
Berényi Ödön (1927-)
   Le a kalappal! / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2022. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5719-91-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3871497]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2023.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Tükör-szigeten / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2022. - 247, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-587-357-9 kötött : 5490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3892756]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2023.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2022. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-587-356-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3892755]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2023.
Bogár Erika (1974-)
   Széttört akkordok [elektronikus dok.] / Bogár Erika. - Szöveg (epub : 325 KB) (mobi : 835 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-84-6 (epub)
ISBN 978-615-6309-85-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3891133]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2023.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Ki van a zsebemben? / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 64, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-599-287-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3892237]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2023.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [... ill. Dudás Győző]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tintató, 2022. - 144, [7] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-01-0723-3 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3892242]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2023.
Böszörményi Gyula (1964-2022)
   Ármány és kézfogó : Ambrózy báró esetei III. / Böszörményi Gyula. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 701, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-418-6 fűzött : 5999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3891925]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2023.
Bryce, Riley B.
   Rejtélyes festmény / Riley B. Bryce. - Hédervár : Publio, cop. 2022. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-317-336-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871717]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2023.
   Budai novellák / [szerk. Czinki Ferenc, Springer Márton és Vitáris Iván]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 75 p. : ill., részben színes ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-278-678-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - antológia
894.511-192 *** 894.511-822
[AN 3892616]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2023.
Császár Adrienne
   Guba, Pipacs, Csúzli / Császár Adrienne, Koller Sára. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2022. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6438-00-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3871480]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2023.
Csermely Tibor (1934-)
   Legújabb versek / Csermely Tibor. - Nyíregyháza : Szerző, 2022. - 39 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-01-4875-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3872143]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2023.
Csukás István (1936-2020)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 13. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2022. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891893]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2023.
Daniels, Lili Ann
   Felbontatlan múlt / Lili Ann Daniels. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2022. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-40-9 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3872226]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2023.
Gömör Béla (1938-)
   Szumma / Gömör Béla. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-331-551-4 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3872231]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2023.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Valami népi : novellák / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2022. - 279, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4155-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871080]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2023.
héj nélküli hagyma
   Isteni szívjáték / héj nélküli hagyma. - [Hédervár] : UGK, 2022. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-222-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871712]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2023.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Van egy jó hírem! : válogatott írások / Janikovszky Éva ; [... vál. és szerk. Balassa Anna] ; [az előszót és a kísérő publicisztikákat írta Janikovszky János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trend K., 2022. - 238, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2049-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3892362]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2023.
Javorniczky István (1952-)
   Megtalálni Helga Schleussnert / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2022. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4599-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871783]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2023.
Jóna Dávid (1968-)
   Dééévid, aranyapám! / Jóna Dávid ; [az illusztrációkat Zsigmond István kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-116-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871499]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2023.
   Karácsonyi ajándék : magyar írók karácsonyi elbeszélései / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 3. átd. kiad. - Szeged : Lazi, 2022. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-580-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3891853]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2023.
Keresztes Zsuzsa
   In memoriam kocsiszekér : ceruzarajzok, történetek, fényképek / Keresztes Zsuzsa. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 51, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-409-044-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - kocsi - művelődéstörténet - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 930.85(439) *** 629.112
[AN 3871501]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2023.
Kollár László
   A kiválasztott / [Kollár László]. - [Bikal] : Hella '91 Kft., 2022. - 340 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3896-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3871938]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2023.
Koncz László
   Pandémia / Koncz László. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-225-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871724]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2023.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 460, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-222-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3892211]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2023.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Helikon, 2022. - 281, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 128.)
ISBN 978-963-620-042-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892747]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2023.
Kovács Krisztián (1987-)
   Hiányzó történetek / Kovács Krisztián. - Budapest : Európa, 2022. - 482, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-593-8 kötött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3872342]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2023.
Ladányi András (1945-)
   A kiválasztott : kisregény / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2022. - 138, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6290-04-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3872117]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2023.
Ladányi András (1945-)
   Tünde-trilógia / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2022. - 296, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6290-05-2 kötött
magyar irodalom - vers - kisregény - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3872116]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2022. - 511 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3891676]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2023.
Máté Gizella
   Vidám Tapsi és Mérges Tapsi kalandjai : agykontrollos mesék és versek kicsi, közepes és nagyobbacska gyerekeknek / Máté Gizella ; [a rajzokat kész. Korsós Gizella]. - Budapest : Agykontroll, [2022]. - 130, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7959-61-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891774]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2023.
Milánovics Danica (1954-)
   A macskás hölgy azaz H. Mária története Magyarországon a XXI. század első felében : igaz mese az ORFI-Lukács kert cicákat gondozó hölgyéről / MIDA. - [Százhalombatta] : Világóceán, cop. 2022. - 100, [2] p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 11.)
ISBN 978-615-5031-54-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - állattartás - macska - idős - memoár
894.511-94 *** 636.8(0:82-94) *** 364.65-053.9(0:82-94)
[AN 3871784]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2023.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Az alkohol pusztító mámorában : Ady Endre élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2022. - 134 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-615-01-4510-5 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - századforduló - 20. század - verses epika
894.511-13 *** 894.511(092)Ady_E.(0:82-13)
[AN 3871665]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2023.
Nyulász Péter (1968-)
   A fürdők réme / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 6. kiad. - Budakeszi : Berger, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-6-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3891918]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2023.
Pál Erzsébet (1964-)
   Valóság / Pál Erzsébet ; [a ... festmények Makray János alkotásai]. - [Tiszalök] : Alfa-Roll Bt., 2022. - 203 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-4623-2 kötött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3872122]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2023.
Pass Ferenc
   Hagyaték / Pass Ferenc. - Budapest : 3BT, 2021. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-64-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871655]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2023.
Punk Mária (1971-)
   Virágok helyett / Punk Mária. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6438-01-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871471]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő ; [az ill. Korcsmáros Pál rajzainak felhasználásával kész.] ; [átd. Garisa H. Zsolt]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 152, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6490-33-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3892748]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2023.
Salánki Sándorné
   Verses füzet 3 / Salánki Sándorné. - [Debrecen] : [Salánki S.-né], [2022]. - 83, [2] p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-4450-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871883]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2023.
Sarusi Mihály (1944-)
   Hun, ki : tengeren-túli, avagy: Csabától Csabáig : a Vagabundkorzó III., IV., V. kötetéből, 1985-1995 / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2022. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-82029-0-9 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3871769]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2023.
Surányi Miklós (1882-1936)
   A szent hegy [elektronikus dok.] / Surányi Miklós. - Szöveg (epub : 715 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer - Wolfner, 1917
ISBN 978-963-559-624-9 (epub)
ISBN 978-963-559-625-6 (mobi)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3892353]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2023.
Szabó József
   Állati-jó : verses foglalkoztató kisiskolásoknak / írta Szabó József ; rajz. Hollós Tímea. - [Pétervására] : [Szabó J.], [2022]. - 32 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-4649-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3872688]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2023.
Szép Ernő (1884-1953)
   Emberszag / Szép Ernő. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2022. - 214, [1] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-010-5 fűzött : 2150,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3891979]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2023.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon-legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 323 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 14.)
ISBN 978-615-6490-25-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892245]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2023.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 298, [3] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 9.)
ISBN 978-615-6490-20-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892235]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2023.
Szollár Bence (1994-)
   Egy szál rózsa / Szollár Bence. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-215-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871711]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2023.
Szollár Bence (1994-)
   Az emelet és más horrornovellák / Szollár Bence. - Balassagyarmat : Pergamen Libro, 2022. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3726-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - horror - elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3871832]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2023.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi karácsonya / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2022. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-476-018-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3891921]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2023.
Tarr Imre
   Törhetetlen sorok : válogatott versek, 1997-2021 / szerző Tarr Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 117 p. ; 15x15 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871942]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2023.
Temesi Ferenc (1949-)
   Királyáldozat / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2022. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-563-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892213]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2023.
Toronyi Árpádné (1948-)
   A mozigépész és a leánya / Toronyi Árpádné. - [S.l.] : [s.n.], 2020[!2021]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vasas József (1920-1993)
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3871773]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2023.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Húsz : bűnügyi társasjáték / Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, 2021. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5137-06-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871766]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2023.
Vámos Miklós (1950-)
   Igen : élni, olvasni, írni / Vámos Miklós. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 205, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-108-3 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3891673]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2023.
Várszegi Adél
   Zümmögés erdőn-mezőn : Bolyhos és Samu kalandjai / Várszegi Adél ; Szert-Szabó Dorottya rajz. ; [kiad. a Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Pannon Értéktár Zrt. : Boook K., 2022. - 60, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6488-07-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891100]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2023.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Az ég tartja a földet : regény Árpád-házi Szent Erzsébet élete alapján / Zsuffa Tünde. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-88-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3891898]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2151 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-6494-03-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891183]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-6494-23-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891176]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-6494-17-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891182]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca alszik / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Rossz álomÞ; Csillagház
ISBN 978-615-6494-09-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891179]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-6494-15-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891187]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-6494-07-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891200]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca buborékot fúj / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: BuborékokÞ; Tündérkártya
ISBN 978-615-6494-04-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891185]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca énekel / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: CsillaghajóÞ; A hangyák kórusa
ISBN 978-615-6494-10-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891198]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-615-6494-18-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891189]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [104] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5883-33-0 kötött : 5790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891152]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-615-6494-19-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891186]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-6494-24-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891166]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: NapraforgókÞ; A gomba kalapja
ISBN 978-615-6494-20-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891181]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: KavicsokÞ; Bábszínház
ISBN 978-615-6494-05-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891154]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-615-6494-21-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891191]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rolleren / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: RollerÞ; Gombócok
ISBN 978-615-6494-25-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891196]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: LéggömbÞ; A kanárifiókák
ISBN 978-615-6494-13-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891162]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca sportol / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: FocimeccsÞ; Pihe síel
ISBN 978-615-6494-06-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891193]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; A mézeskalácsok
ISBN 978-615-6494-12-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891172]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca társasjátéka / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A hímestojásokÞ; Társasjáték
ISBN 978-615-6494-22-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891160]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-615-6494-11-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891169]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-615-6494-14-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891159]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca virágai / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Babóca virágaÞ; Bogyó rajza
ISBN 978-615-6494-08-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891165]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-6494-16-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891201]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Duna lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Duna című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-511-7 fűzött : 1999,- Ft
Duna - Budapest - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.439-2Bp.(282.243.7)(02.053.2)
[AN 3891760]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2023.
Guerra, Carmen
   Karácsonyi kirakóskönyv / [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-483-120-4 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891950]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2023.
Lite, Lori (1961-)
Sea Otter cove (magyar)
   A Vidra-öböl : relaxációs mesekönyv a szorongás és az agresszió kezeléséhez / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - [26] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-20-4 kötött : 2990,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3892240]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-320-3 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891205]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon mackói / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-324-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891203]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2023.
Reid, Camilla
The birthday party (magyar)
   Születésnap / [szöveg] Camilla Reid ; [ill.] Axel Scheffler. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - [26] p. : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-587-338-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3892255]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2023.
Simon József
   Gondolkodó : 53 játékos képrejtvény : kreatív készségfejlesztők óvodásoknak és kisiskolásoknak / [írta és ill. Simon József]. - [Öttevény] : Szerző, 2021. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Együtt a család)
ISBN 978-615-81774-0-5 fűzött : 1190,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3872256]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2023.
Simon József
   Gondolkodó : 54 játékos képrejtvény : irány a Balaton! : kreatív készségfejlesztők óvodásoknak és kisiskolásoknak / [írta és ill. Simon József]. - [Öttevény] : Szerző, 2021. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Együtt a család ; 5.)
ISBN 978-615-81774-1-2 fűzött : 1190,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3872258]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2023.
Sörensen, Hanna
Mein Kindergarten-Block (magyar)
   Agytorna Borival : [játékos feladatok óvodásoknak] / írta Hanna Sörensen ; rajz. Uli Velte. - Utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 90, [5] p. : ill., részben színes ; 21x15 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-841-2 fűzött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3872332]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2184 /2023.
   Dunántúli mandulafa 2020 : kutatói életpályák kezdő lépései / szerk. Bencéné Fekete Andrea ; [közread. a] MATE Neveléstudományi Intézet. - Kaposvár : MATE Neveléstud. Int., 2021. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-90-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3872025]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2023.
   Légy sikeres vállalkozó a 21. században : tanulmánykötet / szerk. Kőmüves Zsolt [et al.] ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus. - Kaposvár : MATE Kaposvári Campus, 2021. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-85-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3872032]
MARC

ANSEL
UTF-8