MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/10/19 14:13:00
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6197 /2023.
   Bácska mesél : a Meseháló NépmesePont meséi, 2018-2021 / szerk., a szövegeket gond. Pallós Boglárka. - Baja : Türr I. Múz., 2021. - 96 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (A Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 40.)
ISBN 978-615-81988-0-6 kötött
Kárpát-medence - magyar irodalom - 21. század - pályázat - népmese - gyermekrajz
06.063(4-191) *** 398.21(=945.11)(4-191) *** 741-053.2(4-191)"201/202"
[AN 3881311]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2023.
   "Egy a természettel" : Vadászati és Természeti Világkiállítás : a központi magyar kiállítás katalógusa = "One with nature" : World of Hunting and Nature Exhibition : catalog of the central Hungarian exhibition / szerk. L. Simon László. - [Budapest] : [Egy a Természettel Nonprofit Kft.], 2021. - 346, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. szept. 25 - okt. 14. között rendezték
ISBN 978-615-81946-0-0 fűzött
Magyarország - vadászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 799.1(439)(091) *** 639.1(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3882444]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2023.
Homer, Karen
Little book of Gucci (magyar)
   Gucci / Karen Homer ; [ford. Pataricza Eszter]. - Budapest : Helikon, 2022. - 156 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Divatikonok ; 1.)
ISBN 978-963-479-838-5 kötött : 4999,- Ft
Gucci
Olaszország - iparvállalat - divattervezés - divattörténet - 20. század - 21. század
061.5(45)Gucci *** 391 *** 391(100)"192/201"
[AN 3882301]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2023.
Szabó Katalin
   Lélegzet metsző tűzben : a tbc gyógyítása Magyarországon = Breathing in a raging fire : the treatment of tuberculosis in Hungary / [a katalógust írta ... Szabó Katalin] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár]. - [Budapest] : MNM Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Adattár, cop. 2022. - 193 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítást Budapesten, 2022. márc. 25 - szept. 30. között azonos címmel rendezték
ISBN 978-963-7107-28-3 fűzött
Magyarország - tuberkulózis - gyógyítás - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2022" *** 616-002.5-085(439)(091)
[AN 3882448]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6201 /2023.
Csaplár-Degovics Krisztián (1976-)
   Eszmék és impériumváltások kereszteződésében : egy Balaton-parti értelmiségi életútja : László Zoltán (1881-1961) / Csaplár-Degovics Krisztián. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány : Balatonfüred Kult. Nonproft Kft., 2021. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 44.)
Bibliogr.: p. 248-282.
ISBN 978-963-9990-97-5 fűzött
László Zoltán (1881-1961)
Magyarország - Bosznia-Hercegovina - újságíró - hivatalnok - pénzügy - keletkutatás - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 20. század - életrajz
070(439)(092)László_Z. *** 351.822(439.55)(092) *** 930.8(=00)(5)
[AN 3838477]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2023.
Deák Ágnes (1960-)
   Sziszifuszok küzdelme [elektronikus dok.] : kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 / Deák Ágnes, Tamás Ágnes ; Cieger András közrem. - Szöveg (pdf : 17.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174850. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6339-28-7
Magyarország - sajtótörténet - sajtórendészet - önkényuralom időszaka (1849-1867) - kiegyezés kora - elektronikus dokumentum
070(439)"186/187" *** 070.13(439)"186/187" *** 351.751(439)"186/187"
[AN 3908147]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2023.
Sümegi György (1947-)
   Tehát ez a háború? : hét haditudósító képzőművész a Donnál, 1942. június 9 - szeptember 11. / Sümegi György. - Budapest : MMA K., 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-615-6434-06-7 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - haditudósító - képzőművész - második világháború - 20. század - napló - memoár - album
070(439)"194"(092) *** 73/76(439)(092)"19" *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 3882437]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6204 /2023.
   Hiszed, vagy sem.. : 99+1 érdekes tény fiúknak / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-487-207-8 fűzött
tudomány - technika - gyermekkönyv
001(02.053.2) *** 62(02.053.2)
[AN 3881740]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2023.
   Pioneer Hungarian women in science and education / ed. by Réka M. Cristian and Anna Kérchy. - Budapest : Akad. K., 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-771-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - tudomány - pedagógia - 19. század - 20. század
5(439)(092) *** 37(439)(092) *** 316.37-055.2(439)"18/19"
[AN 3881342]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6206 /2023.
Szergiusz Zotmund
   Keinru, a pecsét [elektronikus dok.] / Szergiusz Zotmund. - Szöveg (pdf : 19.9 MB). - Miskolc : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169445. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2566-4
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3864888]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2023.
Wood, Ashley
The line (magyar)
   A vonal : új életmód az Akasa Krónika bölcsességével / Ashley Wood és Ben Wood ; [ford. Végh Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 221, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-317-7 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3881489]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6208 /2023.
Castoriadis, Cornelius (1922-1997)
L'institution imaginaire de la société (magyar)
   A társadalom mint képzeleti intézmény / Cornelius Castoriadis ; [ford. és az utószót írta Kicsák Lóránt]. - Budapest : Gondolat, 2022. - 552 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-227-5 fűzött : 5000,- Ft
társadalmi ökológia - marxizmus - baloldali irányzat - társadalmi változás
504.03 *** 141.82 *** 329.14 *** 316.42
[AN 3882347]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2023.
   Csillagközi útlevél / [közread. a Természettudományos Élményközpont ...]. - Balassagyarmat : Természettudományos Élményközp., [2022]. - 40 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
környezeti tudatosság - természeti környezet - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv
504.03(02.053.2) *** 069(439-2Balassagyarmat) *** 502(02.053.2)
[AN 3881741]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2023.
International Conference on Community Ecology (3.) (2021) (Budapest)
   3rd International Conference on Community Ecology [elektronikus dok.] : 13-14 December 2021, Budapest ... : ComEc3 : virtual conference : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : AKCongress : Akadémiai K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171600. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-756-3
társadalmi ökológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3884253]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6211 /2023.
European Crystallographic School (6.) (2021) (Budapest)
   6th European Crystallographic School [elektronikus dok.] : 4-10 July 2021, Budapest ... : ECS6 Budapest : online event : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Akadémiai K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167790. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-703-7
kristálytan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
548 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3849175]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6212 /2023.
Adams, Michelle Medlock
Dinosaur devotions (magyar)
   Dínós áhítatok : ásd bele magad a dinoszauruszok és a Biblia világába! / Michelle Medlock Adams ; ill. Denise Turu ; ford. Balicza Klára. - Budapest : Luther, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-234-2 kötött : 5600,- Ft
dinosaurus - vallásos irodalom - életvezetés - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 244(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3882192]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6213 /2023.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The exploding suns (magyar)
   A robbanó napok [elektronikus dok.] : a szupernóvák titkai / Isaac Asimov. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Corvina, 2021
Ford. Szegedi Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6784-3
szupernóva - elektronikus dokumentum
524.35
[AN 3908564]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6214 /2023.
Bombay Bálint (1986-)
   A magyarországi kétéltűek átfogó határozója / [írta és ill.] Bombay Bálint ; [a térképeket kész. Ujhegyi Nikolett] ; [kiad. a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület]. - [Pénzesgyőr] : Pangea Kult. és Környezetvédelmi Egyes., cop. 2022. - 108 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-6463-00-5 fűzött
Magyarország - kétéltű - állathatározó
597.6(439)(083.71)
[AN 3881348]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2023.
Fazekas Imre (1947-)
   Magyarország Sesiidae atlasza = Atlas of the Sesiidae of Hungary : Lepidoptera : [distribution, bionomy, identification] / Fazekas Imre ; [közread. a] Pannon Intézet ... - Pécs : Pannon Int., 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 978-615-81993-1-5 fűzött
Magyarország - lepke - szitkárféle - fauna
595.78(439) *** 591.9(439)
[AN 3881330]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2023.
   Kis kedvencek nagy enciklopédiája / [szerk. Czeiz-Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-253-5 kötött
állat - állattartás - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 636(02.053.2)
[AN 3882000]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2023.
Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság. Kongresszus (11.) (2021)
   A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság XI. Kongresszusa [elektronikus dok.] : program és összefoglalók : 2021. augusztus 27. = 11th Congress of the Hungarian Free Radical Society : programme & abstracts / szerk. ... Hagymási Krisztina és Poór Péter. - Szöveg (pdf : 617 KB). - [Gyál] : M. Szabadgyök-Kutató Társ., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169180. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6203-01-4
szabad gyök - növényélettan - élelmiszer-biokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
577.334 *** 581.1 *** 579.67 *** 663/664 *** 61 *** 061.3"2021"
[AN 3861889]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2023.
   Méhes-mézes kifestő. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
méh - gyermekkönyv - kifestőkönyv
595.799(02.053.2) *** 087.5
[AN 3881768]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2023.
Szent-Györgyi Albert Konferencia (15.) (2022) (Budapest)
   XV. Szent-Györgyi Albert Konferencia kiadványa : 2022. április 29-30. : előadások és poszterszekció / [szerk. Balogh Marcell János] ; a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervezésében. - [Budapest] : BME Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2022]. - 66 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-874-6 fűzött
orvosbiológiai technika - agykutatás - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
57.089 *** 378.184 *** 612.82 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3881320]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6220 /2023.
Amelune
   Szabad vagy rabszolga [elektronikus dok.] : EMCE - az első lépés a szabadság földje felé, vagyis az erőszakból maradjon meg csupán az erő / Amelune. - Szöveg (pdf : 362 KB). - [Csemő] : Veréb I., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169368. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2832-0
személyiségfejlesztés - interperszonális kapcsolat - konfliktuskezelés - kommunikáció - erőszakmentesség - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 316.47 *** 316.48 *** 316.77
[AN 3863727]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2023.
Atlas, Galit (1971-)
Emotional inheritance (magyar)
   Érzelmi örökség : hogyan oldjuk fel a transzgenerációs traumákat? / Galit Atlas ; [ford. Ballai Mária]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-232-7 fűzött : 4200,- Ft
lelki trauma - kollektív emlékezet - nemzedékközi kapcsolat - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851 *** 316.346.36
[AN 3881358]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2023.
Barna István (1954-)
   Amit a hipertóniáról mindenkinek tudnia kell / Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - 158 p. : ill. ; 19 cm. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
ISBN 978-963-9695-67-2 fűzött : 2800,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 3882076]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2023.
Bíró Szabolcs
   Vitaminipar : egy vegyészmérnök bennfentes meglátásai és tanácsai a jó termékválasztáshoz / Bíró Szabolcs. - [Budapest] : Wise Tree Kft., 2023. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-254.
ISBN 978-615-01-1771-3 kötött : 5250,- Ft
vitamin - nyomelem - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 612.392.6
[AN 3908654]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2023.
Busch, Volker (1971-)
Kopf frei! (magyar)
   Használd a fejed! : [tisztánlátás, összpontosítás, kreativitás] / Volker Busch ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 288 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-288.
ISBN 978-963-507-314-6 kötött : 5490,- Ft
figyelem
159.952
[AN 3881711]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2023.
   A cukorbetegség és az inzulinrezisztencia megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina]. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 4.)
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-615-82102-0-1 fűzött : 2500,- Ft
cukorbetegség - betegségmegelőzés - természetgyógyászat
616.379-008.64-08 *** 615.89
[AN 3881892]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2023.
Dreve, Paula
   Irány az emberi test! / [szerző Paula Dreve] ; [ford. Tóth Éva]. - Budapest : Roland, [2022]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-40-8 fűzött : 2990,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3881786]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2023.
Eyn
   Térj magadhoz és láss! [elektronikus dok.] : kiemelkedés a tömegtudatból : a magasabb tudatosság és energiaszint elérése / Eyn. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Úrkút] : [Magánkiad.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166430. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80708-9-8
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3840517]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2023.
Ferri, Fred F.
Ferri's best test (magyar)
   Hatékony diagnosztika : gyakorlati útmutató a klinikai, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai vizsgálatokhoz / Fred F. Ferri ; [ford. Sebestyén Enikő, Tóth Gábor]. - Budapest : Medicina, 2022. - XVII, 409 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-837-8 fűzött : 11200,- Ft
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 3882436]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2023.
Fung, Jason (1973-)
The PCOS plan (magyar)
   A PCOS titka : a policisztás ovárium szindróma megelőzése és visszafordítása az étrend és a böjt erejével / Jason Fung, Nadia Brito Pateguana ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 279, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-963-475-576-0 fűzött : 4499,- Ft
ciszta - petefészek - diéta
618.11-006.2 *** 613.2
[AN 3882016]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2023.
Gaskin, Ina May (1940-)
Ina May's guide to breastfeeding (magyar)
   Útmutató szoptatáshoz / Ina May Gaskin ; [... ford. Homok Szilvia]. - [Budapest] : Jaffa, [2023], cop. 2010. - 258, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-04-2 fűzött : 4999,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3908563]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2023.
Goodwill Barbara (1989-)
   Te is lehetsz időmilliomos anyuka : női szerepek egyensúlyban / Goodwill Barbara. - Budapest : Partvonal, 2022. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-[256].
ISBN 978-615-6058-98-0 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - nő - nemek lélektana - női szerep
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3881898]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2023.
Jones, Peter
   100 út a boldogsághoz = 100 roads to happiness / Peter Jones ; ill. Bálint Mariann. - [Budapest] : [P. Jones], 2022. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81836-6-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - boldogság - angol irodalom - aforizma - kétnyelvű dokumentum
159.942(0:82-84) *** 820-84.02(439)=945.11
[AN 3882244]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2023.
Kerekes Adria Flóra
   1-es típusú találkozások a diabétesszel [elektronikus dok.] : Menta diabkalandjai / szerzők Kerekes Adria Flóra, Szászné Bedő Ágnes ; ill. Mazár Virág ; [közread. a] MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért. - Szöveg és képek (pdf : 49 MB). - Budapest : MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165579. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1134-6
cukorbetegség - képregény - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
616.379-008.64-053.2 *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3835260]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2023.
   Ki, én?. - [Budapest] : [Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes.], [2021]. - [12] p. ; 21 cm
Közread. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete
ISBN 978-615-80371-4-3 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3881769]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2023.
Kreier, Felix (1967-)
De hamster in je brein (magyar)
   Hörcsög az agyban : miért eszünk kényszeresen? / Felix Kreier & Maarten Biezeveld ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2022. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-13-6817-8 fűzött : 2990,- Ft
fogyókúra - egészséges életmód
613.24
[AN 3881568]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2023.
Lakatos Péter
   Életmentő izom avagy Miért van szükséged izomra, főként 40 felett / Lakatos Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 318, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 310-[319].
ISBN 978-963-475-663-7 fűzött : 4999,- Ft
egészséges életmód - edzés - táplálkozástudomány - izom
613.71 *** 796.015 *** 613.2 *** 611.73
[AN 3908747]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2023.
LePera, Nicole
How to do the work (magyar)
   Hogyan dolgozz magadon : gyógyítsd meg a lelked, az elméd és a tested a holisztikus pszichológia segítségével / Nicole LePera ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Libri, 2022. - 361, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-354.
ISBN 978-963-433-917-5 fűzött : 4399,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3881427]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2023.
LePera, Nicole
How to do the work (magyar)
   Hogyan dolgozz magadon : gyógyítsd meg a lelked, az elméd és a tested a holisztikus pszichológia segítségével / Nicole LePera ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 361, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-354.
ISBN 978-963-604-183-0 fűzött : 4599,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3908788]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2023.
Lim, Robin (1956-)
   Várandósság : gyakorlati tanácsok és éltető receptek a babavárás időszakára / Robin Lim ; [ill. Loretta Viscuso, Gede Robi Supriyanto] ; [ford. Fónagy Zsófia] ; [összeáll. Tesfay Sába]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 330, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
A ford. a "The ecology of gentle birth" és az "Eating for two" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-098-9 kötött : 5499,- Ft
terhesség - diéta - ételrecept
612.63 *** 641.56(083.12) *** 618.3 *** 613.24
[AN 3882005]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2023.
Millman, Dan (1946-)
Peaceful heart, warrior spirit (magyar)
   Békés szív, harcos szellem : spirituális küldetésem igaz története / Dan Millman ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-277-4 kötött : 5690,- Ft
életvezetés - amerikai angol irodalom - memoár
613.865(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3881691]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2023.
   Nőgyógyászati kórképek genetikai háttere : genetikai eredetű ritka nőgyógyászati betegségek / szerk. Beke Artúr. - Budapest : Akad. K., 2022. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-719-8 fűzött : 5800,- Ft
nőgyógyászat - fejlődési rendellenesség - genetika - kóroktan
618.3 *** 575.1 *** 618.1-007
[AN 3881340]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2023.
Panda, Satchin (1971-)
The circadian diabetes code (magyar)
   A cirkadián diabéteszkód : egyél, aludj és mozogj a megfelelő időben, hogy elkerüld vagy visszafordítsd a cukorbetegséget! / Satchin Panda ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 319 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-609-007-4 fűzött : 4699,- Ft
cukorbetegség - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
616.379-008.64 *** 613.2
[AN 3881894]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2023.
Péntek Csaba
   A hamburgered ára - avagy : Mi van a szatyorban, husi? / Péntek Csaba. - [Budapest] : Luna Blanca Kvműhely, cop. 2022. - 225 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 217-220. - Filmogr.: p. 221-224.
ISBN 978-615-01-4503-7 fűzött : 5390,- Ft
táplálkozástudomány - hús - növényi eredetű élelmiszer
613.281 *** 613.26
[AN 3882405]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2023.
Purebl György (1967-)
   Covid-on estem át, pszichológiai tüneteim vannak, mit tegyek? : rövid útmutató arról, hogyan küzdhetek meg a poszt-covid szindróma pszichológiai tüneteivel / Purebl György. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - [21] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [21].
Fűzött
világjárvány - stresszkezelés - mentálhigiénia
612.06 *** 616.98(100)"202" *** 613.865
[AN 3881717]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2023.
Rickman, Cheryl
Navigating loneliness (magyar)
   Magány : teremts kapcsolatot önmagaddal és szerezd vissza az életed! / Joy Langley ; [ford. Dörgés János]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 191 p. ; 20 cm. - (Partvonal iránytű, ISSN 2939-5143)
Bibliogr.: p. 186-191.
ISBN 978-615-6058-97-3 fűzött : 3290,- Ft
magány - társadalmi kapcsolat - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3881570]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2023.
   Rögzített fogpótlások / szerk. Pelsőczi-Kovács István, Radnai Márta. - Budapest : Medicina, 2023. - XVIII, 337 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 315-321.
ISBN 978-963-226-859-0 kötött : 8600,- Ft
fogtechnika - fogpótlás
616.314-77
[AN 3882232]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2023.
Schobert Norbert (1971-)
   A Norbi titok / Schobert Norbert. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 319 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-570-438-5 fűzött : 4999,- Ft
diéta - fogyókúra - ételrecept
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3881516]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2023.
Somlósi Lajos (1954-)
   Rügyező hagyatékunk : a rügyelixírek életújító ereje / írta Somlósi Lajos. - 3. jav. kiad. - [Vönöck] : Szerző, 2023. - 138, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 138.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-2963-2)
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3908525]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2023.
Sutton, Robert I. (1954-)
The asshole survival guide (magyar)
   Kis seggfejkalauz : [a pszichológus tanácsai munkahelyi konfliktusok kezeléséhez] / Robert I. Sutton ; [ford. Szieberth Ádám]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 270, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-697-0 fűzött : 3999,- Ft
konfliktuskezelés - mentálhigiénia - munkalélektan
613.865 *** 316.48 *** 65.013
[AN 3908566]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2023.
Sweeney, Monica (1987-)
Let that sh*t go (magyar)
   Engedd el végre! : éld át a "magasról teszek rá" katarzisát! / Monica Sweeney ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-507-329-0 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3882410]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2023.
Szedlmayer Bea
   A mese gyógyít : ismerd meg a Sajátmese-módszert és lendülj át nehézségeiden / Szedlmayer Bea. - [Solymár] : Casparus, cop. 2022. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-615-5835-32-2 fűzött : 4900,- Ft
meseterápia
615.851.82
[AN 3881867]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2023.
   Szuper notesz, 2022 : lányoknak / [szerk. Czeiz-Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-487-208-5 fűzött
lány - életvezetés - ajándékkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.865-055.25(02.053.2) *** 087.5
[AN 3881752]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6253 /2023.
   Cséderhúzó : mesterkélt mítoszok : [2022 Mome Építészeti Intézet BA3]. - [Budapest] : [Mome], [2022]. - 35, [3] p., [28] fol. : ill., részben színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5134-37-1 fűzött
tárgy - szerszám - képzeletvilág - tervezés - tárgyi néprajz
621 *** 681 *** 39
[AN 3881353]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6254 /2023.
Gosztonyi Gergely (1978-)
   Cenzúra : Arisztotelésztől a Facebookig : a közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása / Gosztonyi Gergely. - Budapest : Gondolat, 2022. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-306.
ISBN 978-963-556-224-4 kötött : 5000,- Ft
tartalomszolgáltatás - internet - digitális technika - technikai kultúra - jogalkalmazás - cenzúra - adatbiztonság
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 340.132 *** 659.2.012.8
[AN 3882326]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2023.
Kökényesi Bartos Attila
Digitális hajsza (angol)
   Digital pursuit [elektronikus dok.] : cops and crooks in the age of digital technology / Attila Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Adrienn Lajkó. - [Budapest] : Auth., 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 3., Functioning of the internet and digital encryption. - Szöveg (epub : 22.5 MB). - 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6313-06-5
[AN 3862874] MARC

ANSEL
UTF-86256 /2023.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza [elektronikus dok.] : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Lajkó Adrienn. - [Budapest] : Szerző, 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az internet működése és a digitális titkosítás. - Szöveg (epub : 22.4 MB). - 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6313-02-7
[AN 3862871] MARC

ANSEL
UTF-86257 /2023.
Orsó Lajos
   Programozz te is mesterfokon! : munkafüzet III. / Orsó Lajos. - [Tatabánya] : Orsó L., cop. 2022. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-615-01-4768-0 fűzött
programozás - példatár
519.68(076)
[AN 3881374]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6258 /2023.
Baxter-Wright, Emma
Little book of Chanel (magyar)
   Chanel / Emma Baxter-Wright ; [ford. Pataricza Eszter]. - Budapest : Helikon, 2022. - 158, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Divatikonok ; 2.)
ISBN 978-963-479-848-4 kötött : 4999,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Chanel
Franciaország - divattervező - divattörténet - 20. század - ezredforduló
687.01:745(44)(092)Chanel *** 391(100)"19/200" *** 391(44)"19/200"
[AN 3882313]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2023.
Magoss Endre (1967-)
   Collecting and handling of dust and chips in the wood industry / Endre Magoss, György Sitkei, Zoltán Kocsis. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of Sopron, 2021. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of Sopron, ISSN 2939-7146 ; 9.)
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-334-400-2 fűzött
faipar - fatechnológia - ipari hulladék - fűrészáru
674.02 *** 674.82
[AN 3881905]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2023.
   Tarsolylemezek : a honfoglaló elit kincsei : kiállítási katalógus / szerk. Virágos Gábor ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2022. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2022. jún. 28 - 2023. márc. 17. között rendezték. - Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 978-615-5978-61-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - régészet - ötvösség - tarsoly - honfoglalás - kiállítási katalógus
685.2 *** 904(439)"08/09" *** 739.1(439)"08/09" *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3882211]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6261 /2023.
   Harminc év földön-vízen : HSP Hídépítő Speciál 30 / [szerkesztőbiz. Kállai Zoltán, Kovács Rezső, Topscháll András]. - [Alsónémedi] : HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft., cop. 2022. - [135] p. : ill., színes ; 21x26 cm
Kötött
HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.
Magyarország - hídépítés - vízépítés - vállalat - történeti feldolgozás - album
624.21/.8(439) *** 061.5(439)"199/202" *** 626/627
[AN 3882029]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6262 /2023.
Nigrin, Tomáš (1981-)
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? (angol)
   The rise and decline of communist Czechoslovakia's railway sector / Tomáš Nigrin ; [transl. by Robert Kiene]. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - XIII, 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-476-0 kötött
Csehszlovákia - vasút - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - közlekedésügy - gazdaságtörténet - szocialista rendszer - 20. század
656.2(437.1)(091) *** 338.47(437)"195/198"
[AN 3881393]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2023.
Tóth Sándor (1957-|)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája képekben / Tóth Sándor Frigyes. - Sopron : GYSEV Zrt., 2022. - [357] pag. var : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-4331-6 kötött
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - vasútépítés - történeti feldolgozás - album
656.2(439)(091) *** 656.2(436)(091) *** 625.1(439)(091) *** 625.1(436)(091)
[AN 3881815]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6264 /2023.
Békési Zoltán
Házi pálinkafőzés (új kiadása)
   Házi gyümölcspárlatfőzés / Békési Zoltán, Csarnai Erzsébet. - Átd., aktualizált kiad. - Budapest : Agrár Kv., cop. 2022. - 115 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-615-82086-0-4 kötött : 3900,- Ft
pálinkafőzés
663.5 *** 641.87:663.5
[AN 3881779]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2023.
Böő István (1944-)
   A gazdaságok gyakoribb állatbetegségei I [elektronikus dok.] : a malacok betegségei / Böő István. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166367. - Működési követelmények: Adobe Reader
állatbetegség - sertés - elektronikus dokumentum
619 *** 636.4
[AN 3840181]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2023.
Böő István (1944-)
   A gazdaságok gyakoribb állatbetegségei II [elektronikus dok.] : a növendék- és felnőtt sertések betegségei / Böő István. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166368. - Működési követelmények: Adobe Reader
állatbetegség - sertés - elektronikus dokumentum
619 *** 636.4
[AN 3840182]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2023.
Deutsch, Stacia
Lucky's guide to horses & friendship (magyar)
   Szilaj : kirándulás Luckyval a lovak és barátok világába / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, [2023]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-428-8 fűzött : 2499,- Ft
- gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3908487]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2023.
Dufumier, Marc (1946-)
De la terre à l'assiette (magyar)
   A termőföldtől a tányérig [elektronikus dok.] : 50 alapvető kérdés a mezőgazdaságról és a táplálkozásról / Marc Dufumier. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Horányi Krisztina. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6783-6
agroökológia - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
631.95 *** 63 *** 504.3 *** 613.2
[AN 3908559]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2023.
   Gazdálkodj ökosan a Répce-mentén! : a HUFH20010 Répce-mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének kivonata / [szerk. Barna Csilla] ; [kiad. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Sarród] : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., cop. 2021. - 34, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6266-08-8 fűzött
Répce - természetvédelmi terület - természetvédelem - élőhely - biogazdálkodás
631.147 *** 502.4(439)(282.243.739Répce)
[AN 3881733]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6270 /2023.
Fodor Gina
   Itália sütve főzve 2 [elektronikus dok.] : negyven új recept ünnepekre és hétköznapokra, + 3 ráadás / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 4.8 MB) (epub : 1.8 MB) (mobi : 1.8 MB). - Debrecen : Ágenda, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174298. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6365-58-3 (pdf)
ISBN 978-615-6365-59-0 (epub)
ISBN 978-615-6365-60-6 (mobi)
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.568(45)(083.12)
[AN 3904299]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2023.
Formanek Ferenc
   Sushi [elektronikus dok.] : tekerésre fel! / írta Formanek Ferenc. - Szöveg (epub : 9.8 MB). - Bodrogkeresztúr : Borecet, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1604-4
Japán - rizs - vízi állat - ételspecialitás - konyhatechnika - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.5 *** 641.568(520)(083.12) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3836594]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2023.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2022. - 511 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-683-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3908555]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2023.
Körner András (1940-)
   Early Jewish cookbooks [elektronikus dok.] : essays on the history of Hungarian Jewish gastronomy / András Koerner ; pref. by Barbara Kirshenblatt-Gimblett. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174809. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-430-2
Magyarország - gasztronómia - étkezési szokás - művelődéstörténet - zsidóság - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.5(=924) *** 392.8(=924)(439) *** 930.85(=924)(439) *** 641.568(=924)(439)(083.12)
[AN 3907899]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2023.
Körner András (1940-)
   Early Jewish cookbooks : essays on the history of Hungarian Jewish gastronomy / András Koerner ; pref. by Barbara Kirshenblatt-Gimblett. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - XV, 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-245.
ISBN 978-963-386-429-6 kötött
Magyarország - gasztronómia - étkezési szokás - művelődéstörténet - zsidóság - szakácskönyv
641.5(=924) *** 392.8(=924)(439) *** 930.85(=924)(439) *** 641.568(=924)(439)(083.12)
[AN 3881409]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2023.
   Rögös túró : 30 egyszerű és finom recept az egész családnak / [kiad. a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács]. - Budapest : Tej Szakmaközi Szerv. és Terméktcs., [2022]. - 71 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-5661-3 kötött
túró - szakácskönyv
641.55(083.12):637.352
[AN 3882237]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2023.
Sárosi Bella (19-20. sz)
   Sütemények és befőttek a nagymama konyhájából [elektronikus dok.] / Sárosi Bella. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-671-3 (epub)
ISBN 978-963-559-672-0 (mobi)
sütemény - befőtt - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 3907852]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2023.
   Tradicionális magyar konyha = Traditional Hungarian cuisine = Traditionelle ungarische Küche. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2022. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-459-841-1 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3908522]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6278 /2023.
Börönte Márta
   Az életünk varázslatos pillanatai : [könyv, önismereti játék, napló] / Börönte Márta, Tagai Péter ; [... a Csillaggyertyafény Alapítvány gondozásában kész.]. - Budapest : Csillaggyertyafény Alapítvány, 2022. - [62] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4486-3 kötött
szeretet - önismeret - társasjáték
177.61 *** 159.923 *** 793/794
[AN 3882414]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2023.
Örkény Antal (1954-)
   Társadalmi dilemmák és ütköző elvek / Örkény Antal. - Budapest : Gondolat, 2022. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-233-6 fűzött : 2950,- Ft
Spanyolország - Magyarország - társadalmi igazságosság - járványügy - jóléti társadalom - öröklés - bevándorlás - 21. század
177.9 *** 614.4(439)"202" *** 316.6 *** 316.323.65 *** 325.14(460) *** 347.66
[AN 3882254]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2023.
   A tények utáni világ mítosza / szerk. Pléh Csaba és Nyíri Kristóf. - Budapest : Gondolat, 2022. - 297, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 10.)
A Budapesten, 2018. okt. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-237-4 kötött : 4500,- Ft
társadalomtudomány - társadalomfilozófia - tudományfilozófia - irodalomesztétika
141.7 *** 001 *** 82.01 *** 30
[AN 3882198]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6281 /2023.
Áment Ferenc Lukács (1942-)
   A pannonhalmi zsolozsma kialakulása : a 80 éves Lukács atyával Kiss Zsolt karnagy beszélget / [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2022. - 157 p. ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - szerzetes - bencések - egyházi szertartás - 20. század - 21. század - életútinterjú - zsolozsma
271.1(439)(092)Áment_F._L.(047.53) *** 783.27 *** 264-062
[AN 3881369]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2023.
   Az élet útja a keresztúton : rákoshegyi templomkerti keresztút / [... képek alkotója B. Szetlik Ildikó] ; [kiad. Rákoshegyi Katolikus Plébánia]. - [Budapest] : Rákoshegyi Katolikus Plébánia, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-01-0915-2 fűzött
Budapest. 17. kerület - kegyhely - szenvedéstörténet - elmélkedés
242 *** 248.159.23(439-2Bp.XVII.)
[AN 3881778]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2023.
   "Figyelj, népem, tanításomra..., rejtett dolgokat szólok a régi időből" : Mózes első könyve. - Budapest : BIK Kvk., 2022. - 197 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2022/2.)
ISBN 978-615-5260-93-3 fűzött : 4500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3882079]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2023.
   "Ha tűzben jársz, nem égsz meg..., mert én vagyok a te Istened" : Krisztussal együtt a megpróbáltatásban. - Budapest : BIK Kvk., 2022. - 163 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2022/3.)
ISBN 978-615-5260-94-0 fűzött : 4500,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3882082]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2023.
Meggyesi Tamás (1936-)
   A csend visszhangja : előadások és tanulmányok / Meggyesi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 267 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-80-4 kötött : 3900,- Ft
mitológia - világkép - művelődéstörténet - kultúrafilozófia - önismeret
291.13 *** 398.4 *** 140.8 *** 930.85 *** 130.2 *** 159.923.2
[AN 3881777]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2023.
   A szent rózsafüzér imádkozása = Szkrivnoszti szv. rozsnogavenca / [kész. Szakonyfalu Faluszépítő Egyesülete]. - [Szakonyfalu] : Szakonyfalu Faluszépítő Egyes., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
rózsafüzér - imádkozás
248.158 *** 248.143
[AN 3881742]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2023.
Werlen, Martin (1962-)
Raus aus dem Schneckenhaus! (magyar)
   Kifelé a csigaházból : csak az lehet belül, aki kívül van : farizeusok óvatosan fogyasszák! / Martin Werlen ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2021. - 194 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-155-7 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - elmélkedés
242 *** 23/28
[AN 3881372]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6288 /2023.
Birger, Jon
Date-onomics (magyar)
   Randigazdaságtan : hogyan lett a szerelemből számháború? / Jon Birger ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 254 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 238-241.
ISBN 978-963-475-577-7 fűzött : 3999,- Ft
társkeresés - párválasztás - demográfia - szingli - férfi - nő
316.472.4 *** 316.37-058.832 *** 314.96
[AN 3882010]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2023.
Csóti György (1940-)
   Kárpát-medencei külhoni magyarság szülőföldön boldogulásának feltételrendszere / Csóti György ; [kiad. a Kisebbségi Jogvédő Intézet]. - Budapest : Kisebbségi Jogvédő Int., cop. 2021. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80395-5-0 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - autonómia - 21. század
316.347(=945.11)(4-191) *** 323.15(=945.11)(4-191) *** 341.231(4-191)"201/202" *** 323.17(=945.11)(4-191)
[AN 3881387]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2023.
   Forrásvidékek : visszaemlékezések a 20. századra / szerk. Csikós Gábor. - Budapest : ELKH BTK : NEB, 2022. - 382 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-336-7 kötött : 4500,- Ft
magyar történelem - hétköznapi élet - vidéki társadalom - második világháború - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - oral history
316.334.55(439)"194/199"(0:82-94) *** 943.9"194/199"(0:82-94)
[AN 3882132]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2023.
   Kommunikáció, kultúra, nyelv [elektronikus dok.] = Communication, culture, language / szerk. Kecskés Petra, Sári Dorottya ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Győr : SZE ACSJK NTKT, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165475. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-90-6
kommunikáció - kultúrakutatás - interkulturális kapcsolat - elektronikus dokumentum
316.77 *** 316.7
[AN 3834550]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2023.
   Örmény gyökerű családok a Hegyvidéken / [szerk. Béres László Attila, Hegedüs Annamária] ; [közread. a] Budapest Főváros XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest : XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - 79 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4821-2 fűzött
Magyarország - Budapest. 12. kerület - nemzetiségtörténet - örmények - családtörténet
316.347(=919.81)(439-2Bp.)(091) *** 316.347(=919.81)(439)(091) *** 929.52(=919.81)(439-2Bp.XII.)
[AN 3881405]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2023.
   Rézler Gyula szellemi öröksége [elektronikus dok.] / szerk. Tóth Pál Péter [et al.]. - Szöveg (pdf : 22.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A 2020. nov. 25-én "Rézler Gyula tudományos öröksége" címmel rendezett online konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171923. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6339-39-3)
Magyarország - munkásság - társadalomtörténet - foglalkoztatás - 20. század - mediáció - elektronikus dokumentum
316.343.63(439)"19" *** 331.5(439)"19" *** 347.925 *** 316.48
[AN 3888048]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2023.
Soósné Kiss Zsuzsanna
   Családot alapító párok felkészítésének elmélete és gyakorlata : módszertani könyv szakembereknek / Soósné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - 102, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-26-9 fűzött : 3980,- Ft
család - szülők nevelése - családsegítő szolgálat
316.356.2 *** 37.018.26 *** 364.044.24
[AN 3882074]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2023.
Szili Katalin (1956-)
Harmincból tíz (magyar)
   Ten out of thirty : aspirations for autonomy, neighborhood policy and the European minority protection, 2010-2020 / Katalin Szili ; [publ. by the] Bethlen Gábor Fund Management Ltd. - Budapest : Bethlen G. Fund Management Ltd., 2022. - 234 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6428-01-1 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - Európai Unió - kisebbség - kisebbségi politika - autonómia - kollektív jogok - határon túli magyarság - 21. század
316.347(=00)(4-191) *** 341.234(4-11)"201" *** 341.234(439)"201" *** 325.17(=945.11)(4-191) *** 341.234(4-62)"201"
[AN 3882491]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2023.
Veaux, Franklin
More than two (magyar)
   Nyitott szívvel több kapcsolatban : etikus poliamoria elméletben és gyakorlatban / Franklin Veaux, Eve Rickert. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-585-2 fűzött : 5490,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3881751]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6297 /2023.
Berde Mária (1889-1949)
   Fótonfót király [elektronikus dok.] : erdélyi székely népmesék / Berde Mária. - Szöveg (epub : 929 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-430-6 (epub)
ISBN 978-963-559-431-3 (mobi)
székelyek - népmese - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3889911]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2023.
   Karunga, a holtak ura [elektronikus dok.] / ford. Radnóti Miklós. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - Vál. Kende istván. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-446-7 (epub)
ISBN 978-963-559-447-4 (mobi)
Afrika - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=00)(6)
[AN 3888031]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2023.
   Nem csak viccelek! / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 128 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-487-183-5 fűzött
vicc
398.94
[AN 3881744]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2023.
   Spirit possession : multidisciplinary approaches to a worldwide phenomenon / ed. by Éva Pócs and András Zempléni. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - [13], 542 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-413-5 kötött
folklór - vallásantropológia - szellemi lény - néphit
398.3/4.(=00) *** 291.2 *** 291.33
[AN 3881377]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6301 /2023.
Illés Gábor (1988-)
   A realista politikus : a cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben / Illés Gábor ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : Gondolat, 2021. - 397 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 371-397.
ISBN 978-963-556-196-4 kötött : 4950,- Ft
politológia - politikai filozófia
32.001 *** 321.01
[AN 3882142]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2023.
Kohári Nándor (1975-)
   Kisgazda sorsok a vidéki Magyországon, 1944-1950 / Kohári Nándor ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. - 137 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-17-0 fűzött
Kiss Szaléz (1904-1946)
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyarország - Szeged - politikatörténet - párt - sajtótörténet - politikai üldözés - koncepciós per - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
329(439)FKGP"194/195" *** 323.282(439)"1945/195" *** 323(439)"1945/195" *** 070(439-2Szeged)"1945/195" *** 343.301.096(439)"1946"
[AN 3881996]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2023.
Medgyes Péter (1945-)
   Diplomaták mesélik 2 [elektronikus dok.] / Medgyes Péter, Varga Koritár Pál. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6761-4
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - ezredforduló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
327(439)(092)(0:82-94)
[AN 3908557]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6304 /2023.
   Az Aranybulla = The Golden Bull / [a szöveget összeáll. Lajkó Sára]. - [Budapest] : Országház Kvk., 2021. - [27] p. : ill., színes ; 13 cm
Fűzött
Aranybulla
magyar történelem - hűbéri rendszer - 13. század - történelmi oklevél
943.9"12" *** 342.4(439)"122" *** 930.22(439)"12"
[AN 3881748]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2023.
Baják László (1961-)
   Magnus Bela Rex : III. "Nagy" Béla király és kora / Baják László ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma. - Budapest : MNM Esztergomi Vármúz., 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 978-615-5978-50-0 fűzött
Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 12. század
943.9(092)Béla,_III. *** 943.9"11"
[AN 3882400]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2023.
Bereczki Zoltán (1977-)
   Régi kövek beszéde: az avasi templom építéstörténete / [szöveg, ábrák Bereczki Zoltán] ; [kiad. a Miskolc-Avasi Református Egyházközség]. - Miskolc : Miskolc-Avasi Református Egyházközség, 2023. - 56 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6383-08-2)
Avas (Miskolc) - templom - régészet - építés
904(439-2Miskolc) *** 726.54(439-2Miskolc)(091)
[AN 3908568]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2023.
Csáky Imre (1960-)
   A Ludovika Akadémia kőbe vésett vármegyecímerei / Csáky Imre. - Budapest : Ludovika Egy. K., cop. 2022. - 176 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 978-963-531-516-1 kötött
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország - Budapest - vármegye - heraldika - katonai akadémia - címer
929.6(439) *** 943.9-35 *** 727.3(439-2Bp.)
[AN 3882162]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2023.
Fischl Klára, P. (1971-)
   A rend nyomában : 4000 éves települések a Bükkalján és a Borsodi-síkság területén / P. Fischl Klára, Tobias L. Kienlin, Pusztai Tamás. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-615-6388-10-0 fűzött : 4900,- Ft
Bükkalja - Borsodi-Mezőség - régészet - bronzkorszak
903(439Bükkalja)"637" *** 903(439Borsodi-Mezőség)"637"
[AN 3882253]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2023.
Fricz-Molnár Péter (1980-)
   Selmeci írások / Fricz-Molnár Péter. - [Dunakeszi] : [Fricz-Molnár P.], cop. 2021. - 363 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-354.
ISBN 978-615-01-3841-1 kötött
Selmecbánya - helytörténet - diákélet - egyetem - családtörténet - történeti feldolgozás - memoár
929.52(439-2Selmecbánya) *** 943.9-2Selmecbánya *** 378.18(439-2Selmecbánya)(0:82-94) *** 378.18(439-2Selmecbánya)(091)
[AN 3881370]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2023.
Haág Zalán István (1978-)
   Globális tendenciák, lokális közösségek / Haág Zalán István, Miklós Péter ; [kiad. a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány]. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2022. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81543-2-1 fűzött
magyar történelem - világtörténelem - választójog - választókerület - hidegháború
943.9"18/200" *** 327.54 *** 342.8(100)
[AN 3882024]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2023.
   Háborús hétköznapok V : tanulmánykötet / [szerk. Sallay Gergely Pál, Török Róbert, Závodi Szilvia] ; [kiad. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2021. - 302, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-67-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hétköznapi élet - első világháború
943.9"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3881913]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2023.
Jordan Tamás (1539-1585)
Pestis phaenomena de iis quae circa febrem pestilentem apparent exercitatio (magyar)
   A járványokról / Thomas Jordan ; [... ford. és a jegyzeteket írta Magyar László András]. - Budapest : Gondolat, 2022. - 405 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 396-400. - Összefoglalás német, angol, szlovák és román nyelven
ISBN 978-963-556-226-8 kötött : 4950,- Ft
orvostörténet - járványtan - művelődéstörténet - 16. század
930.85(4)"15" *** 614.4 *** 616.9
[AN 3882187]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2023.
Kaltenbach, Lorraine
Le secret de la reine soldat (magyar)
   A katonakirályné titka : Sisi lenyűgöző húga / Lorraine Kaltenbach ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 238, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-718-0 fűzött : 3999,- Ft
Mária Zsófia (Két Szicília Királysága: királyné) (1841-1925)
Lavaÿsse, Félix-Emmanuel de (1837-1868)
Lavaÿsse, Mathilde de (1862-1886)
Szicíliai Kettős Királyság - Belgium - uralkodócsalád - nő - történelem - 19. század - századforduló - nemes - életrajz
945.7"18" *** 945.7(092)Mária_Zsófia *** 929(493)Lavaÿsse,_F.-E._de *** 929(493)Lavaÿsse,_M._de
[AN 3881716]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2023.
   Mozaikkockák : fejezetek a magyar modernitás történetéből / szerk. Zeman Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-16-3 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3881981]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2023.
   "Sapere aude" : a Szegedi Történészhallgatók Egyesületének második konferenciája tanulmánykötete / szerk. Dávid Benjámin, Kiss Gábor Ferenc, Lengyel Ádám. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021. - 152 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2020. aug. 19-én online rendezték. - Borítócím: Szete 2021 : "sapere aude". - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-49-5 fűzött
történelem - tudományos diákkör
94 *** 378.184
[AN 3881964]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2023.
Szabó Előd
   Csenger város családjai / Szabó Előd ; kiad. a Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület. - 3. jav., kieg. kiad. - [Csenger] : Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyes., cop. 2022. - 293, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89771-3-7)
Csenger - családtörténet - családfa
929.52(439-2Csenger)
[AN 3908780]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2023.
Varga Zoltán
   Közepén patakotska foly : Maglód története a 19. századig / Varga Zoltán. - Maglód : MagHáz Centrum Nonprofit Kft., 2022. - 275 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Maglódi füzetek, ISSN 2064-9517 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5473-2 fűzött : 2625,- Ft
Maglód - helytörténet
943.9-2Maglód".../17"
[AN 3881332]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6318 /2023.
Csehy Zoltán (1973-)
   Grüezi! [elektronikus dok.] : fél év Svájc : Bázis könyvek 1. / Csehy Zoltán. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-217-2
Svájc - helyismeret - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
908.494(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3846430]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2023.
Gubányi Károly (1867-1935)
   Ausztrália = Australia / Gubányi Károly ; [ford., a bevezetést írta, a lábjegyzeteket kész., ... a kötetet szerk. Domaniczky Endre] ; [... Kubassek János előszavával] ; [a mutatókat kész. Domaniczky Endre és Erőss Zsolt]. - Budapest : Fakultás K., 2022. - 689 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás orosz és kínai nyelven
ISBN 978-615-5848-19-3 kötött : 7950,- Ft
Ausztrália - Magyarország - helyismeret - mérnök - vasútépítés - utazó - 19. század - 20. század
908.94 *** 62(439)(092)Gubányi_K. *** 910.4(439)(092)Gubányi_K. *** 656.2
[AN 3879126]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2023.
Hornyákné Sivók Ildikó
   Tompa : 100 év története képekben / Hornyákné Sivók Ildikó ; [közread.] Tompa Város Önkormányzata. - Tompa : Önkormányzat, 2022. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-5151-9 kötött
Tompa - helyismeret - album
908.439-2Tompa(084.1)
[AN 3881431]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2023.
Ónody Magdolna (1929-)
   Üdvözöljük Kabán [elektronikus dok.] / Ónody Magdolna. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 4.3 MB) (epub : 1.1 MB) (mobi : 1 MB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165572. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2010. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6237-77-4 (pdf)
ISBN 978-615-6237-78-1 (epub)
ISBN 978-615-6237-79-8 (mobi)
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Kaba *** 943.9-2Kaba
[AN 3835231]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2023.
Purgel Zoltán
   Szegvári képek : 100 szegvári fotó / Purgel Zoltán. - Szegvár : Megapress, 2022. - 110 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Angol, német, lengyel és francia nyelven is
ISBN 978-615-01-4850-2 kötött : 6980,- Ft
Szegvár - Magyarország - helyismeret - fényképész - 21. század - fényképalbum
908.439-2Szegvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Purgel_Z.
[AN 3882247]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6323 /2023.
   20 éves a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület / [... szerk. Havasi Máté]. - Budapest : Zrínyi, 2021. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-856-7 fűzött
Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület
Magyarország - nyugdíjas - egyesület - honvédelem - légierő - légvédelem
358.116(439) *** 316.37-057.75 *** 358.4(439) *** 061.2(439)
[AN 3881915]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2023.
   Exemplis discimus : emlékkötet Radnay József születésének 95. évfordulójára / Ábrahám Márta, Berke Gyula, Tálné Molnár Erika szerkesztésében. - Budapest : Kúria : Pázmány Press, 2022. - 598 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-429-8 vászon
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 3881396]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2023.
Herger Csabáné (1972-)
   Magyar családjog [elektronikus dok.] / Herger Csabáné, Katonáné Pehr Erika ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Pécs : PTE ÁJK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167915. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-749-9
Magyarország - családjog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
347.6(439)(075.8)
[AN 3849882]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2023.
   Kukorelli-kommentár / szerk. Erdős Csaba [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2022. - 484 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-249-7 kötött : 10000,- Ft
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3882182]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2023.
Rab László (1957-)
   A pokol tornácán : Kun páter útja az akasztófáig / Rab László. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 189 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-357-0 fűzött : 2990,- Ft
Kun András (1911-1945)
Magyarország - háborús bűnös - minoriták - szerzetes - magyar történelem - nyilas uralom - állami terror - második világháború - 20. század
343.337.5(439)(092)Kun_A. *** 271.32(439)(092)Kun_A. *** 323.282(439)"1944/1945" *** 943.9"1944/1945"
[AN 3858337]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2023.
   A trianoni békediktátum története hét kötetben / főszerk. Gulyás László ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019-. - 24 cm
Kiad. az 5. kötettől a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására
ISBN 978-615-81261-0-6
 (hibás ISBN 978-615-81261-0-69)
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - trianoni békeszerződés - történelem - hadtörténet - első világháború - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.6/.9"191" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 940"191/192"
[AN 3764362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Apponyi beszédétől a határmegállapító bizottságok munkájának befejezéséig / Gulyás László szerk. - 2021. - 485 p. : ill.
Bibliogr.: p. 455-485. - Összefoglalás angol, francia, német és olasz nyelven
ISBN 978-615-81962-0-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - külpolitika - 1920-as évek - Horthy-korszak - kisantant - államhatár
341.382"1920" *** 943.9"1920/1925" *** 327(439)"192" *** 341.222(439)"192"
[AN 3881962] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6329 /2023.
Dohnanyi, Klaus von (1928-)
Nationale Interessen (magyar)
   Nemzeti érdekek : útmutatás a német és az európai politika számára a globális átalakulások korában / Klaus von Dohnanyi ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Habsburg O. Alapítvány, 2022. - 200 p. ; 23 cm. - (A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai, ISSN 2732-3366 ; 5.). (Magistra vitae, ISSN 2939-5534 ; 1.)
Bibliogr.
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6830-7)
Németország - Európa - Európai Unió - külpolitika - biztonságpolitika - 21. század
355.02(4)"20" *** 327.39(4-62) *** 327(430)"19/20"
[AN 3882485]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2023.
Gyaraki Károly (1944-)
   A magyar csapatlégvédelem története / Gyaraki Károly, Szentes László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 330 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 322-330.
ISBN 978-963-327-880-2 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - légvédelem - történeti feldolgozás
355.469.6(439)(091)
[AN 3881988]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2023.
Horváth Tibor (1963-)
   A műszaki támogatás kihívásai a XXI. században / Horváth Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-327-873-4 fűzött
műszaki fegyvernem - védelmi építmény - tűzszerészet
623.1/.3(100) *** 358.2(100)
[AN 3881991]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2023.
Magó Károly
   Emlékkönyv : búcsúznak a katonák a Mi-8 helikopterektől = Mi-8 memory book : troops say farewell to the Mi-8 helicopters / Magó Károly ; [... ford. ... Tószegi Zoltán]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 312 p. : ill., főként színes ; 21x27 cm
Gerinccím: Mi-8 emlékkönyv = Mi-8 memory book. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-890-1 fűzött
Magyarország - katonai jármű - helikopter - légierő - album
623.746.17(439)(091) *** 358.4(439)(091)
[AN 3881980]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2023.
Málnai Pál
   Egy hadifogoly kalandjai [elektronikus dok.] / Málnai Pál. - Szöveg (pdf : 305 KB). - [Balatonboglár] : [Helma], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169063. - Működési követelmények: Adobe Reader
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - hadtörténet - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3861280]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2023.
   Transzformáció és kutatás : válogatás a Honvéd Tudományos Kutatóhely tanulmányaiból. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 132 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-884-0 fűzött
hadtudomány
355
[AN 3881897]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2023.
   "Trombita harsog, dob pereg..." : 125 évesek a Magyar Honvédség katonazenekarai = "The trumpets blare, drums beat a call..." : 125 years of the military bands of the Hungarian Defence Forces / [összeáll. Sárosi Péter] ; [szerk. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 50, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-327-875-8 fűzött
Magyarország - katonazenekar - történeti feldolgozás
355.317(439)(091) *** 785.11.071(439)(091) *** 785.13(439)(091)
[AN 3881903]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6336 /2023.
Csörgits Kinga (1985-)
   Vonzó dominancia [elektronikus dok.] : válságkezelési stratégiák (nem kizárólag) a szexualitás területén / írta Csörgits Kinga. - Szöveg (epub : 865 KB) (mobi : 935 KB). - [Budapest] : Csörgits K., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2131-4 (epub)
ISBN 978-615-01-2132-1 (mobi)
coaching - életvezetés - nemi élet - szexuálpszichológia - elektronikus dokumentum
659.2 *** 613.865 *** 613.88 *** 159.922.1
[AN 3848780]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6337 /2023.
Ásványi Zsófia (1975-)
   Strategic human resource management / Zsófia Ásványi. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-594-028-8 fűzött
emberierőforrás-kezelés
658.3
[AN 3881334]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2023.
Bence-Kiss András
   Lean hardware startup : how to win the game of advancing complexity / [written by András and Krisztina Bence-Kiss]. - [Taszár] : Bence-Kiss A., 2022. - 244 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4043-8 fűzött
vállalatalapítás - informatika
658.1.011.1 *** 681.3
[AN 3881319]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2023.
   A "fináncz-tudomány" művelői Szent Mátétól Berg Ottóig [elektronikus dok.] / szerk. Czene-Polgár Viktória, Szabó Andrea, Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes. - Szöveg (pdf : 26.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171991. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6339-37-9)
Magyarország - gazdaságtörténet - politikatörténet - gazdaságpolitika - elektronikus dokumentum
338(439)(092) *** 338(439)(091) *** 338.2(439)(091)
[AN 3888363]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2023.
   Gazdaság és vallás : a gazdasági spiritualitás innovatív modelljei / szerk. Zsolnai László, Kovács Gábor, Ócsai András ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2022. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-910-4 kötött
gazdaságtan - gazdaságfilozófia - szociáletika - vallás
330.1 *** 172 *** 2
[AN 3882139]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2023.
GILE4Youth International Conference (2021) (Budapest)
   Proceedings of the first GILE4Youth International Conference [elektronikus dok.] : the development of competencies for employability : 29 April 2021 / eds. Andrea Tick, Judit Beke. - Szöveg (pdf : 11 MB). - Budapest : GILE Journal of Skills Development [Ed.] : GILE Found., 2021
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168040. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2091-1
kompetencia - képességfejlesztés - munkavállalás - fiatal felnőtt - elektronikus dokumentum
331.5-053.81 *** 37.025-053.81
[AN 3850882]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2023.
   A jövedelem- és vagyoni típusú adók / Békés Balázs [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2022. jan. 20. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-031-8 fűzött
Magyarország - jövedelemadó - vagyonadó
336.272(439) *** 336.217(439)
[AN 3881337]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2023.
Kasza Tamás (1974-)
   Az ötperces lezárás 35 titka avagy Hogyan ne tölts órákat egy ügyféllel! : a személyes értékesítés vége, ahogy eddig volt! : az 56. Kasza Nap anyaga / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2022. - 120 p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81869-4-0 fűzött : 10000,- Ft
hálózati értékesítés - siker
658.846 *** 613.865
[AN 3882053]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2023.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (7.) (2021) (Budapest)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VII. Nemzetközi Téli Konferenciája [elektronikus dok.] : 2021. 02. 26., ... Budapest : konferenciakötet / szerk. Horváth Bálint, Földi Péter ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169179. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-254-2
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3861887]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2023.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (7.) (2021) (Budapest)
   VII. International Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 26. 02. 2021, ... Budapest : conference proceedings / eds. Bálint Horváth, Péter Földi ; org ..., publ. [by the] Association of Hungarian PhD and DLA Students Department of Economic Sciences. - Szöveg (pdf : 4 MB). - [Budapest] : Assoc. of Hung. PhD and DLA Students Dep. of Economic Sciences, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169213. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-255-9
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3862281]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2023.
Logisztikai Tudományos Nap (2021) (Csongrád)
   Logisztikai Tudományos Nap, 2021 [elektronikus dok.] : Csongrád, 2021. november 26. : tudomány: iránytű az élhető jövőhöz : lektorált, tudományos konferenciakiadvány : a Magyar Tudomány Ünnepe ... / szerk. Bodnár Károly ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Csongrád : Agro-Assistance Kft., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171534. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-4023-0
logisztika - elektronikus dokumentum
658.78
[AN 3883213]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2023.
Mészáros Róbert
   Brand a lelke mindennek [elektronikus dok.] : márkaépítés modern vállalkozóknak / Mészáros Róbert. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : BrandBirds, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
marketing - márkanév - elektronikus dokumentum
658.8 *** 658.626
[AN 3840523]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2023.
   Munkavállalás : az elhatározástól a munkavállalásig / [... szerk. Gruiz Katalin] ; [kiad. Down Alapítvány]. - Budapest : Down Alapítvány, [2021]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80401-3-6 fűzött
álláskeresés - munkavállalás - hátrányos helyzetű - értelmi fogyatékos - Down-kór - útmutató
331.535(036) *** 616.899.65 *** 364.65-056.37
[AN 3881754]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2023.
   New horizons in business and management studies [elektronikus dok.] : online scientific conference, January 7, 2021 : conference proceedings / ed. by Máté Baksa, Nóra Fazekas and Vanda Harmat ; [org]., publ. by the Corvinus University of Budapest. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2021
A konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167807. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-867-1
stratégiai menedzsment - vezetés - vállalatirányítás - információs társadalom - elektronikus dokumentum
658.1.012.2 *** 65.012.4 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3849340]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2023.
   New perspectives in serving customers, patients, and organizations: a Festschrift for Judit Simon [elektronikus dok.] / Ildikó Kemény, Zsuzsanna Kun eds. ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167806. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-869-5
marketing - ügyfélmarketing - ügyfélkapcsolat - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
658.8 *** 658.85 *** 658.8.009.7
[AN 3849336]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2023.
Newport, Cal (1982-)
Deep work (magyar)
   Elmélyült munka : hogyan érhetünk el sikereket összpontosítással egy szétszórt világban? / Cal Newport ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 272 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-176-4 kötött : 4900,- Ft
munkavégzés - figyelem - pszichofiziológia - munkalélektan - mentálhigiénia
331.101.3 *** 159.91 *** 65.013 *** 613.865 *** 159.952
[AN 3881713]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2023.
Pavlović, Dušan (1969-)
Mašina za rasipanje para (angol)
   The moneywasting machine [elektronikus dok.] : five months inside Serbia's Ministry of Economy / Dušan Pavlović ; transl. by Goran Gocić. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174810. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-426-5
Szerbia - politikatörténet - gazdaságpolitika - gazdasági minisztérium - korrupció - posztszocializmus - ezredforduló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
338.2(497.11)"200/201" *** 32(497.11)"200/201" *** 343.352(497.11) *** 354.81(497.11)"201"(0:82-94)
[AN 3907909]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2023.
Pavlović, Dušan (1969-)
Mašina za rasipanje para (angol)
   The moneywasting machine : five months inside Serbia's Ministry of Economy / Dušan Pavlović ; [transl. by Goran Gocić]. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - VII, 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-425-8 kötött
Szerbia - politikatörténet - gazdaságpolitika - gazdasági minisztérium - korrupció - posztszocializmus - ezredforduló - 21. század - memoár
338.2(497.11)"200/201" *** 32(497.11)"200/201" *** 343.352(497.11) *** 354.81(497.11)"201"(0:82-94)
[AN 3881386]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2023.
Tóth Dávid
   Szabadságra mentem - egy év múlva találkozunk : [egy alkalmazott lépései a pénzügyi szabadság felé] / [Tóth Dávid]. - [Békéscsaba] : Tóth D., 2022. - 249 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-615-01-4393-4 kötött : 5990,- Ft
pénzügy - tőkebefektetés - osztalék
336.76 *** 658.152 *** 331.24
[AN 3882008]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2023.
   Vállalkozási környezet és attitűdök Magyarországon : Global Entrepreneurship Monitor nemzeti jelentés, Magyarország 2021-2022 / Csákné Filep Judit [et al.] ; [közread. a] BGE. - Budapest : BGE, 2022. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6342-23-2 fűzött
Magyarország - vállalkozás - attitűd - 21. század - statisztikai adatközlés
658.1(439)"201"(083.41) *** 316.64
[AN 3881335]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2023.
Wieszt Attila
Családi vállalatok utódlása Magyarországon (angol)
   Succession in Hungarian family firms : summary of the research report / ... auth. Attila Wieszt, Tamás Martos, Viola Sallay ; [publ. Corvinus University of Budapest]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2021. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-503-898-5 fűzött
Magyarország - családi vállalkozás - utódlás
334.722.2(439)
[AN 3882166]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2023.
Wieszt Attila
   Családi vállalatok utódlása Magyarországon : kutatási jelentés összefoglalója / [... szerzői Wieszt Attila, Martos Tamás, Sallay Viola] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, 2021. - 21 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-503-896-1 fűzött
Magyarország - családi vállalkozás - utódlás
334.722.2(439)
[AN 3882164]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2023.
Wimmer Ágnes (1969-)
   A hazai vállalatok versenyképességi jellemzői a negyedik ipari forradalom idején [elektronikus dok.] : vállalati jellemzők és összefüggéseik a "Versenyben a világgal" kutatási program felmérése alapján / Wimmer Ágnes, Csesznák Anita. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - [Budapest] : Alinea : BCE Versenyképesség Kut. Közp., cop. 2021. - (Versenyképesség könyvsorozat, ISSN 2064-9347)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167717. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5669-49-1
Magyarország - versenyképesség - vállalat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
334.72(439)"201"(083.41) *** 339.137.2(439)"201"(083.41)
[AN 3848781]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6359 /2023.
Kristó Katalin (1982-)
   A családtámogatások negyed százada : kormányzati intézkedések a családok pénzbeli támogatásában / Kristó Katalin. - Budapest : Gondolat, 2022. - 382 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-358. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-225-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - családpolitika - családi juttatás - 20. század - 21. század
369.013.6(439)"19/201" *** 364.422(439)"199/201" *** 369.013.6(439)"199/201"
[AN 3882220]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6360 /2023.
Escuelas pías "a pleno tiempo" y perfil del alumno (magyar)
   "Teljes időt átfogó" piarista iskola : gyökereinkből táplálkozó innováció : a piarista diák profilja / Piarista Rend Szolgálat Titkársága ; [ford. Szádvári Panka]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2022. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5934-13-1 fűzött
piaristák - vallásos nevelés - nevelési rendszer
37.017.93 *** 271.786 *** 371.4
[AN 3881356]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2023.
Forray R. Katalin (1942-)
   Romológia : kutatástól az oktatásig / Forray R. Katalin. - Budapest : Gondolat, 2022. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-234-3 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - Európa - romológia - cigányság - oktatásügy
376.7(=914.99)(4) *** 930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3882248]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2023.
   Franka 90 : az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve, 1931-2021 / [szerk. Keppel Dániel, Kedves Ilona]. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2021. - 190, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-89491-4-1 kötött
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (Esztergom)
Esztergom - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Esztergom)(091)
[AN 3882233]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2023.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : módszertani kézikönyv : kisgyermekkori zenei nevelés / Gróh Ilona. - [Szekszárd] : [Ringató], 2022. - 107, [10] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [116-117].
ISBN 978-615-6218-04-9 fűzött : 3990,- Ft
zenepedagógia - művészeti nevelés - családi nevelés - kisgyermekkor - gyermekdal
37.018.1 *** 784.67 *** 372.878 *** 37.036-053.2
[AN 3881946]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2023.
Gereben Ferenc (1942-)
   "Elszálltak már, hajh, az évek..." : egy pannonhalmi osztályközösség életútja 1956-tól 2021-ig / Gereben Ferenc. - Budapest : Gondolat, [2021], cop. 2020. - 529 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 525-529.
ISBN 978-963-556-123-0 kötött : 5000,- Ft
Pannonhalma - iskolai osztály - gimnázium - egyházi iskola - 20. század - 21. század - memoár
373.54(439-2Pannonhalma)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3882323]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2023.
Hollósi Hajnalka Zsuzsanna (1972-)
   KAPOCS, avagy Hálózatban az iskolák [elektronikus dok.] : a Nyíregyházi Egyetem KAPOCS-iskolahálózatának bemutatása : EFOP - 3.1.2.-16-2016-0001 : "A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" projekt keretében készült / Hollósi Hajnalka. - Szöveg (pdf : 295 KB). - Nyíregyháza : NYE, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169084. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-45-4
Nyíregyházi Egyetem
Magyarország - közoktatás - iskolarendszer - hálózat - 21. század - elektronikus dokumentum
37.014.5(439)"201/202" *** 378.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3861500]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2023.
Kadar, Matthias (1977-)
Mach' dein eigenes Lied! (magyar)
   Hogyan születik a dal? [elektronikus dok.] : komponáljunk együtt! / Matthias Kadar ; ford. Fischer Eszter ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet ... - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Kecskemét : LFZE Kodály Z. Zeneped. Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167597. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7295-45-4
zeneszerzéstan - zenepedagógia - dal - elektronikus dokumentum
372.878 *** 78.05 *** 784.3
[AN 3848087]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2023.
Kiss Géza
   Érettségi last minute : matematika / Kiss Géza, Orosz Gyula. - Budapest : Klett, 2021. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-39-5 fűzött
matematika - tantárgy - érettségi tétel
372.851(079.1)
[AN 3882202]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2023.
Koroknai Ákos (1944-)
   Krónika : 44 D - Rákóczi '58-62 : [íródott: 1958-1962-ig a Rákóczi Gimnázium I.-IV. osztályáról] / [... Viczián Miklós ... nyomán Koroknai Ákos, Lindner Gusztáv]. - [Budapest] : [Viczián M.], [2022]. - 155 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Krónika a Rákóczi Gimnázium I-IV. D. osztályáról, 1958-1962
ISBN 978-615-01-4612-6 fűzött
Budapest - gimnázium - iskolai osztály - 1950-es évek - 1960-as évek - diákélet
373.54(439-2Bp.)"195/196"
[AN 3881363]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2023.
Kozma Tamás (1939-)
   Innováció és tanulás / Kozma Tamás. - Budapest : Gondolat, 2022. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 7.)
Bibliogr.: p. 267-282. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-235-0 fűzött : 3950,- Ft
oktatásszociológia - oktatáskutatás - felnőttnevelés - oktatáspolitika
374.7 *** 37.015.4 *** 37.014.5
[AN 3882243]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2023.
   "Modern Geográfia - 15" jubileumi konferencia : összefoglalók / [... szerk. Tésits Róbert, Lempek Melissza Zita, Alpek B. Levente] ; [szervezői PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete ...]. - [Pécs] : IDResearch Kft. : Publikon, [2021]. - 20 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2021. okt. 1-én rendezték
ISBN 978-615-5457-92-0 fűzött
földrajztanítás - településfejlesztés - területfejlesztés - természeti földrajz - konferencia-kiadvány
372.891 *** 711.4 *** 711.1 *** 911.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3881729]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2023.
Spira Eszter Mirjam
   Milyen anya az ilyen? / Spira Eszter Mirjam. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-470-5 kötött : 4599,- Ft
családi nevelés - mentálhigiénia - szülő - gyermeklélektan - magyar irodalom - szatíra
37.018.1(0:82-7) *** 613.865-055.5(0:82-7) *** 159.922.7(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3882430]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6372 /2023.
Crawley, Michael
Out of thin air (magyar)
   Felhők felett futni : az etióp futósport titokzatos világa / Michael Crawley ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Park, 2022. - 240, [1] p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-787-7 kötött : 3999,- Ft
Etiópia - hosszútávfutás - memoár
796.422.16(63)(0:82-94) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3881434]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2023.
Koczkás László
   25 horgász : horgász örökség I. / Koczkás László. - Makó : Szerző, 2022. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozott példány: 30
ISBN 978-615-01-4160-2 fűzött
Magyarország - horgászat - 19. század - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
799.1(439)(092) *** 012
[AN 3881350]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2023.
Koczkás László
   A magyar horgászirodalom : képes bibliográfia / Koczkás László. - Makó : Szerző, 2021. - 519 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Számozott példány: 40
ISBN 978-615-01-2496-4 kötött
Magyarország - horgászat - szakbibliográfia
799.1:016(439)
[AN 3881345]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2023.
Müksch, Daniel (1980-)
Novak Djokovic (magyar)
   Novak Djokovics : háború egy életen át / Daniel Müksch ; [ford. Bartha Zsófia]. - Budapest : G-Adam, cop. 2022. - 235, [4] p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6345-11-0 fűzött : 4990,- Ft
Đoković, Novak (1987-)
Szerbia - sportoló - tenisz - 21. század - életrajz
796.342(497.11)(092)Đoković,_N.
[AN 3881883]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2023.
   Tanulmányok az úszás és vízbőlmentés témaköréből [elektronikus dok.] / szerk. Kertai Bendegúz, Prisztóka Gyöngyvér ; kiad. a PTE TTK Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Pécs : PTE TTK Szentágothai J. Szakkollégiumi Egyes., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174855. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-918-9
úszás - sportoktatás - vízi mentés - elektronikus dokumentum
797.21 *** 614.88
[AN 3908173]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2023.
Worrall, Frank
Lewis Hamilton (magyar)
   Lewis Hamilton : minden idők legnagyobb autóversenyzőjének igaz története / Frank Worrall ; ford. Babits Péter. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Central, 2023. - 404, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-614-228-5 kötött : 6290,- Ft
Hamilton, Lewis (1985-)
Nagy-Britannia - sportoló - autósport - 21. század - életrajz
796.71(410)(092)Hamilton,_L.
[AN 3908572]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2023.
   Zalai vadász- és kirándulóhelyek / [szerk. Badacsonyi Lajos és Polster Gabriella] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2022. - [2], 42 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kódokkal
Fűzött
Zala megye - helyismeret - természeti környezet - vadászat - album
799.2(439.121) *** 502(439.121) *** 908.439.121
[AN 3882048]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6379 /2023.
   Artists on both sides of the camera : pictures by Hungarian photographers and filmmakers / [curator György Szegő] ; [co-curator Gábor Gelencsér] ; [... transl. Daniel Nashaat, Krisztina Sarkady-Hart, Virág Szalai] ; [publ. Hungarian Academy of Arts, ... Műcsarnok]. - [Budapest] : Hung. Acad. of Arts : Műcsarnok, 2022. - 40 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
A Rómában, 2022. márc. 4 - ápr. 14. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6192-99-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - fotóművészet - filmrendező - filmoperatőr - 20. század - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 791.43.071.1(439)(092) *** 791.43.071.52(439)(092) *** 75.041.53 *** 77.041.5 *** 061.4(45-2Roma) *** 73/76(439)(092)"19/20"
[AN 3882399]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest titkai : érdekességek nevezetes épületekről / Bartos Erika. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 341, [2] p. : ill., részben színes ; 25x30 cm
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 978-615-6494-30-6 kötött : 14990,- Ft
Budapest - építészettörténet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.12) *** 930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3908411]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2023.
Beuys, Joseph (1921-1986)
   Auschwitz Demonstration, 1956-1964 / Joseph Beuys ; Zsóka Debora Pathy Hrsg. - Budapest : Gondolat, [2021]. - 191 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Német, angol, lengyel és magyar nyelven
ISBN 978-963-556-190-2 kötött
Németország - képzőművész - holokauszt - 20. század
73/76(430)(092)Beuys,_J. *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"
[AN 3882167]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2023.
   A dolgok konstellációi 1 = Konstellationen der Dinge / [... szervezői ... Szíj Kamilla, Helga Weihs] ; [... szerk. ... Haász Katalin] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 16 cm
A Budapesten, 2021. jún. 5 - aug. 15. között rendezett kiállítás katalógusa. - A gerincen számozási adatként: 37.
ISBN 978-615-6026-05-7 fűzött
Magyarország - Németország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 73/76(430)"201/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3881731]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2023.
   Élő művek : tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek 7. Konferenciájának előadásaiból / szerk. Boér Ilka és Pál Emese ; [rend., közread. az] ... Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. - Budapest : Martin Opitz K. ; Kolozsvár : Entz Géza Művelődéstört. Alapítvány, 2022. - 318 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A konferenciát Nagyváradon, 2019. okt. 25-27. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6388-16-2 kötött : 4900,- Ft
ISBN 978-973-85973-9-6
Magyarország - művészettörténet - művészetelmélet - 19. század - 20. század
7(439)"18/19" *** 7.01 *** 7
[AN 3882528]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2023.
Ernyey Gyula (1941-)
   Iparművészet és design : adalékok és építőelemek az Iparművészeti Múzeum designgyűjteményéhez / Ernyey Gyula. - [Budapest] : Iparműv. Múz., 2022. - 300 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5217-42-5 fűzött
Magyarország - Budapest - iparművészet - dizájn - muzeológia - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás
069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum(091) *** 658.512.2 *** 745.05
[AN 3881782]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2023.
Haász István (1946-)
   Fény és tér / Haász István. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 61.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-69-5 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Haász_I.
[AN 3882443]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2023.
Jeney Jenő Béla (1874-1950)
   Élcek és tréfák / Jeney Jenő. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2022. - [48] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-65-3 fűzött
karikatúra - képregény
741.5(439)(092)Jeney_J. *** 087.6:084.11
[AN 3881792]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2023.
Kévés György (1935-)
   A "Maszek" 1960-1990 : nemzetőrből magánépítész a kommunizmusban / Kévés György ; [közread. az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2022. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Nemzetőrből magánépítész a kommunizmusban. - Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-615-6330-05-5 fűzött
Kévés György (1935-)
Magyarország - építész - építészettörténet - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Kévés_Gy.(0:82-94) *** 72(439)"195/201"
[AN 3881333]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2023.
Kocsis András Sándor (1954-)
   #100 bejegyzés / Kocsis András Sándor. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - [96] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6372-00-0 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - közösségi média - képzőművész - 20. század - 21. század - napló
73/76(439)(092)Kocsis_A._S. *** 681.3.004.14
[AN 3881972]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2023.
Maczó Balázs
   Terézvárosi barangolás : szecessziós házak a Nagykörúton túl / Maczó Balázs ; [fotók Bujnovszky Tamás, Csanádi József, Maczó Balázs]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Sétakönyvek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-188-5 fűzött : 3699,- Ft
Budapest. 6. kerület - helyismeret - építészet - szecesszió
72.035.93(439-2Bp.VI.)(084.1) *** 908.439-2Bp.VI.(084.1)
[AN 3881483]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2023.
Martin Henrik (1979-)
   Asztrometria / Martin Henrik. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 59.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5456-68-8 kötött
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Martin_H.
[AN 3882439]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2023.
May Szilvia
   Országházi tekergő : interaktív felfedezőtúra a pincétől a padlásig / May Szilvia ; Pikler Éva rajz. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2023. - 20 p. : ill., színes ; 17x25 cm
ISBN 978-615-5948-33-6 fűzött
Magyarország - országház - országgyűlés - gyermekkönyv
725.11(439-2Bp.)(02.053.2) *** 328(439)(02.053.2)
[AN 3908489]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2023.
   A művészet szolgálatában [elektronikus dok.] : Mendöl Zsuzsanna köszöntése 80. születésnapján / szerk. és a bibliográfiát összeáll. Erdős Zoltán ; [közread. a] Csorba Győző Könyvtár. - Szöveg (pdf : 14.1 MB). - Pécs : Csorba Gy. Kvtár, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169178. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9043-58-9
Mendöl Zsuzsa (1941-)
Magyarország - művészettörténész - könyvtáros - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
7.072.2(439)(092)Mendöl_Zs. *** 02(439)(092)Mendöl_Zs. *** 012Mendöl_Zs.
[AN 3861886]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2023.
   Nemzeti emlékhely született! : a rákosmezei Királydomb története / [közread. a] Patrióták. - [Budapest] : Patrióták, 2022. - 30, [1] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81736-9-8 fűzött
Budapest. 10. kerület - emlékhely - magyar történelem - helytörténet
725.945(439-2Bp.X.) *** 943.9-2Bp.X. *** 943.9
[AN 3881394]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2023.
Pálfi-Varga Krisztina
   Rajzoló szó : verses-rajzos fejlesztő füzet / Pálfi-Varga Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 63 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-486-929-0 fűzött : 2699,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3882425]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2023.
Perei Zoltán (1913-1992)
   Perei Zoltán 1913-1992, grafikák / [szerk. Arató Antal] ; [a szerkesztésben közrem. Mayer Éva, Bagaméri András] ; [közread. a] Hermész Német - Magyar Kulturális Egyesület. - Budapest : Hermész NMKE, 2022. - 275 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 978-963-89999-4-8 kötött
Perei Zoltán (1913-1992)
Magyarország - grafikus - 20. század - fametszet
76(439)(092)Perei_Z. *** 761.1
[AN 3882242]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2023.
   Reimholz Péter, 1942-2009 / [szerk. Csomay Zsófia, Kubinyi György, Walton (Reimholz) Eszter]. - Budapest : Terc, cop. 2022. - 320 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 318-320.
ISBN 978-615-5445-81-1 kötött
Reimholz Péter (1942-2009)
Magyarország - építész - egyetemi tanár - ezredforduló
72(439)(092)Reimholz_P.
[AN 3882223]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2023.
Rosch Gábor (1939-)
   Esztergom város polgári és katonai temetői / [... írta és a fotóanyagokat kész.] Rosch Gábor. - Budapest : Rosch G., 2022. - 155, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-01-4516-7 fűzött : 6000,- Ft
Esztergom - temető - síremlék
718(439-2Esztergom) *** 726.82(439-2Esztergom)
[AN 3882230]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2023.
Rózsa Gyula (1941-2022)
   Ézsiás István szobrai = Statuen von István Ézsiás = Statues of István Ézsiás / Rózsa Gyula ; [szerk. ... Csák Ferenc ...] ; [életr. és irod. Wehner Tibor ...]. - Budapest : Körmendi K., 2022. - 125, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6234-23-0 kötött
Ézsiás István (1943-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Ézsiás_I.
[AN 3882261]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2023.
Sárossy Péter
   "A kert gyümölcsei és a lélek virágai" : a Majki Kamalduli Remeteség : kiállításvezető / [szerző Sárossy Péter] ; [kiad. a NÖF Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : NÖF Nonprofit Kft., 2022. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81703-9-0 fűzött
Congregatio Camaldulensis. Majki Remeteség
Majkpuszta - kolostor - kamalduliak - kiállításvezető
726.7(439-2Majk) *** 271.14(439-2Majk) *** 061.4(439-2Majk)
[AN 3882433]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2023.
Székely Ákos (1945-2021)
   Second hand : Székely Ákos válogatott vizuális költeményei. - Budapest : Leopold Bloom, 2021. - 89, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-4853-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kollázs
73/76(439)(092)Székely_Á.
[AN 3881316]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2023.
Széna Béla (1948-)
   Magyarország kastélyai [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Szöveg és képek (pdf : 90 MB). - Pécs : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166995. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - kastély - fényképalbum - elektronikus dokumentum
728.82(439)(084.12)
[AN 3844206]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2023.
Újpesti Téli Tárlat (2021)
   Újpesti Téli Tárlat 2021 : Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria, 2021. december 17 - 2022. január 8. / [... rend. Bakos Mónika, ... Szőnyi Krisztina] ; [közread. az] Újpesti Művészek Társasága. - Budapest : Újpesti Művészek Társ., [2021]. - 60, [3] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-80907-4-2 fűzött
Budapest. 4. kerület - Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/202" *** 73/76(439-2Bp.IV.) *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3881375]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6403 /2023.
Csányi László
   Az aranypálcás karmester : Medveczky Ádám élete és küldetése / Csányi László. - Budapest : Püski, 2022. - 101, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-351-8 kötött : 3800,- Ft
Medveczky Ádám (1941-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század - memoár
785.11.071.2(439)(092)Medveczky_Á.(0:82-94)
[AN 3882020]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2023.
Gajdos Pál Miklós (1951-)
   Magyar dalok eszperantó nyelven [elektronikus dok.] : népdalok, nóták, egyházi énekek eszperantó nyelven = Hungaraj kantoj en Esperanto : hungaraj popolkantoj, kanzonoj, ekleziaj kantoj, en Esperanto / Gajdos Pál Miklós. - Szöveg (pdf : 20 MB ). - [Szeged] : Archivált Világ, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174864. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6008-06-0
eszperantó - daloskönyv - elektronikus dokumentum
784(439)=089.2
[AN 3908199]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2023.
Turi Gábor (1951-)
   Magyar jazznapló / Turi Gábor. - Budapest : Gondolat, 2022. - 405, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-556-246-6 kötött : 5950,- Ft
Magyarország - zenei élet - zenetörténet - kritika - dzsessz - publicisztika
78.067.26.036.5(439)(091)(0:82-92) *** 78.067.26.036.5(439)(0:82-95)
[AN 3882178]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6406 /2023.
   100 magyar dokumentumfilm, 1936-2013 : fejezetek a magyar dokumentarizmus történetéből / szerk. és az előszót írta Buglya Sándor. - Budapest : MMA K., 2022. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6434-18-0 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - filmtörténet - dokumentumfilm
791.43-92(439)(091)
[AN 3882440]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2023.
Ablonczy László (1945-)
   Béres Ilona / Ablonczy László. - Budapest : MMA K., 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6434-16-6 kötött : 4800,- Ft
Béres Ilona (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Béres_I. *** 791.43.071.2(439)(092)Béres_I.
[AN 3882434]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2023.
Allen, Matt
By order of the Peaky blinders (magyar)
   Birmingham bandája : [a sikeres tv-sorozat hivatalos kiadványa] / írta Matt Allen ; bevezetőt írta Steven Knight ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Fót : Unio Mystica, 2022. - 222, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5546-54-9 kötött : 6990,- Ft
Nagy-Britannia - televíziós sorozat - album
791.43.071.1(410)(092) *** 791.9.097(410)
[AN 3882227]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2023.
Dezsényi Péter (1955-)
   Az átverés bűvészete / Dezsényi Péter. - Budapest : Medicina, 2022. - 246 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-850-7 kötött : 5400,- Ft
bűvészkedés - csalás - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
792.735(100)(091) *** 930.85(100) *** 343.721(100)(091)
[AN 3882438]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2023.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Közelkép : portrék, témák, formák a magyar film történetéből / Gelencsér Gábor. - Budapest : Gondolat, 2022. - 434 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-221-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmművészet - 20. század - esszé - publicisztika
791.43(439)(091)(0:82-92)
[AN 3882236]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2023.
Szőts István (1912-1998)
   A csillagok járásával.. : Szőts Istvánnal beszélget Szabó Balázs. ...mindég, minden körülményben / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2022. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-243-5 fűzött : 3000,- Ft
Szőts István (1912-1998)
Magyarország - filmrendező - 20. század - életútinterjú
791.43.071.1(439)(092)Szőts_I.(047.53)
[AN 3882334]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2023.
   Tíz a huszonegyből : az új évezred emblematikus rendezői / [szerk. Gyöngyösi Lilla és Németh Barnabás] ; [kiad. a Filmtekercs Vizuális Kultúráért Egyesület]. - Szentendre : Filmtekercs Vizuális Kultúráért Egyes., 2022. - 172, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5079-6 fűzött : 3299,- Ft
filmrendező - 21. század - filmesztétika
791.43.071.1(100)(092) *** 791.43.01
[AN 3881866]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6413 /2023.
   Az ELTE Konfuciusz Intézet története képekben, 2006-2021 = Luolan daxue Kong Zi xueyuan lishi tu quan / [szerk. Gájász Enikő] ; [... ford. Yang Fengshan ... és Ma Ying ...]. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int., 2022. - VI, 161 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-489-473-5 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Konfuciusz Intézet
Budapest - kínai nyelv - kulturális intézmény - sinológia - fényképalbum
809.51 *** 930.85(510) *** 061.6(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3882135]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2023.
   Képes szótár : magyar - angol / [ford. Buda Kinga]. - Budapest : Roland, [2022]. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6196-39-2 fűzött : 3290,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3881715]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2023.
   Képes szótár : magyar - német / [ford. Herman Helga]. - Budapest : Roland, [2022]. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6196-38-5 fűzött : 3290,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3881714]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2023.
Kirchner-Dallos Péter
   Finnugor mítosz : a legnagyobb magyar népmese / Kirchner-Dallos Péter. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2022. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81869-3-3 fűzött : 4999,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvrokonság
809.451.1 *** 930.8(=945.11) *** 801.52
[AN 3882059]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2023.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Német nyelv a hétköznapokban [elektronikus dok.] : a hasznos nyelvkönyv / Kugelstadt-Tábori Judit ; ill. Demény Andrea. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori J]., [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-174857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4269-2
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3908175]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2023.
Markó Michael
   Jalla bena : modern egyiptomi nyelv = Yallā bēnā : al-luġa al-miṣriyya al-ḥadī�a / Markó Michael, Markó Tímea. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 138 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 130-132.
Fűzött
Egyiptom - arab nyelv - nyelvjárás - nyelvkönyv
809.27(078)=945.11 *** 809.27-087(620)(078)=945.11
[AN 3881388]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2023.
Széna Béla (1948-)
   Magyar - mongol szótár [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Pécs : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166996. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-06-0479-5)
magyar nyelv - mongol nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=942
[AN 3844210]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2023.
   Tanulmányok a beszédtudomány alkalmazásainak köréből [elektronikus dok.] / szerk. Markó Alexandra. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175012. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-359-2
beszéd - beszédfeldolgozás - beszédhang - elektronikus dokumentum
801.4 *** 800.1
[AN 3908838]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2023.
   Tudományterületek találkozása [elektronikus dok.] : köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére / szerk. Fata Ildikó és Fischer Márta ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Pécs : PTE KTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165470. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A tanulmányok váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-642-3
lexikográfia - szaknyelv - nyelvoktatás - terminológia - fordítás - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
801.3 *** 801.541.2 *** 372.880 *** 82.03 *** 001.4
[AN 3834502]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2023.
Vargyas Anna
   Grammatikalisierung des Rezipientenpassivs / Anna Vargyas. - Budapest : ELTE Germanisztikai Int., 2022. - 341 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 82.)
Bibliogr.: p. 260-287.
ISBN 978-963-489-474-2 fűzött
német nyelv - nyelvészet - nyelvfejlődés
803.0 *** 800.1
[AN 3882154]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2023.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2023. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-85-4 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3908560]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6424 /2023.
Hubbard, Tom (1950-)
   The emerald passport: Seamus Heaney, literature and Europe : video lecture at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 28 October 2021 = A smaragd útlevél: Seamus Heaney, az irodalom és Európa : videó előadás a Magyar Tudományos Akadémián, Budapest, 2021. október 28. / Tom Hubbard ; [transl. ... Ferencz Győző]. - Budapest : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2022. - 69, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (The Seamus Heaney memorial lecture, ISSN 2677-0296)
ISBN 978-615-82098-0-9 fűzött
Heaney, Seamus (1939-2013)
Írország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - előadóbeszéd
820(417)(092)Heaney,_S.(042)
[AN 3882417]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2023.
   Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció / szerk. Földes Györgyi [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 337 p. ; 24 cm
A 2021. május 6-7-én azonos címmel rendezett online konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-187-2 fűzött : 4000,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - irodalomtörténet - irodalmi kapcsolat - komparatisztika - 20. század - 21. század
82.091 *** 82(4-11)(091) *** 894.511(091)"19/20"
[AN 3882190]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6426 /2023.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre levelei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 925 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2609-8
Magyarország - író - századforduló - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ady_E.(044)
[AN 3859302]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2023.
Kelecsényi László (1947-)
   Küldetésünk csataterén : írók, rendezők és más csepűrágók / Kelecsényi László. - Budapest : Gondolat, 2022. - 157, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-239-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - filmművészet - 20. század
894.511(091)"19" *** 791.43(100)"19"
[AN 3882256]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2023.
Kelemen Zoltán (1969-)
   Az olvasó beleír : kritikák / Kelemen Zoltán ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. - 263 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-18-7 fűzött
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - kritika
894.511(091)"19/201"(0:82-95) *** 894.511(4-11)(091)"19/201"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3881977]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2023.
Kovács Adorján (1958-)
   A próteuszi Petőfi : kísérletező és anticipáló költészete 1845-49 / Kovács Adorján. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ad Librum, 2023. - 223 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-[224].
ISBN 978-615-6439-13-0 kötött : 2490,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3908570]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2023.
Sipos Lajos (1939-)
   "azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" : Tamási Áron 125 / Sipos Lajos ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2022. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6244-19-2 kötött : 5990,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - album
894.511(498)(092)Tamási_Á.(084.1)
[AN 3882446]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2023.
Szilágyi István (1938-)
   Szilágyi István / beszélgetőtárs Fekete Vince ; a képeket vál. és szerk. Demeter Zsuzsa. - Budapest : MMA K., 2022. - 119 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6434-17-3 kötött : 4600,- Ft
Szilágyi István (1938-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú - album
894.511(498)(092)Szilágyi_I.(047.53)(084.1)
[AN 3882435]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6432 /2023.
Ann, Jewel E.
Look the part (magyar)
   Tudom, ki vagy / Jewel E. Ann ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-844-9 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3882137]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2023.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Origin (magyar)
   Origin [elektronikus dok.] : Luxen 4. / J. L. Armentrout ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 848 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-214-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3848088]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2023.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
L'amour masqué (magyar)
   Álarcos szerelem [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac ; ford. Zoltán Vilmos. - Szöveg (epub : 661 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-641-6 (epub)
ISBN 978-963-559-642-3 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3907884]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2023.
Bannalec, Jean-Luc (1967-)
Bretonische Verhältnisse (magyar)
   Halál Bretagne-ban / Jean-Luc Bannalec ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-618-6 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3881871]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2023.
Barbusse, Henri (1873-1935)
   A kereszt és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / Henri Barbusse ; ford. Balassa József. - Szöveg (epub : 850 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-327-9 (epub)
ISBN 978-963-559-328-6 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3863382]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2023.
Bay, Louise
Mr. Mayfair (magyar)
   Mr Svindler : Londoni nagymenők : Beck / Louise Bay ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-405-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881518]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2023.
Benjamin, Melanie (1962-)
Mistress of the Ritz (magyar)
   A Ritz úrnője / Melanie Benjamin ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 367 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-526-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881514]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2023.
Bergsveinn Birgisson (1971-)
Svar viđ bréfi Helgu (magyar)
   Válasz Helga levelére / Bergsveinn Birgisson ; [ford. Veress Dávid]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ø, 2023. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6572-00-4 fűzött
izlandi irodalom - kisregény
839.59-31=945.11
[AN 3908644]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2023.
Bloese, Jacquie
The French house (magyar)
   A francia ház / Jacquie Bloese ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-648-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3881722]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2023.
Braswell, Liz
A whole new world (magyar)
   Egy új élmény : sorsfordító történetek / Liz Braswell ; [ford. Herman Alexandra] ; Disney. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 414, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-987-7 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3908410]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2023.
Braun, Lily (1865-1916)
Die Liebesbriefe der Marquise (magyar)
   A marquisnő szerelmes levelei [elektronikus dok.] / Lily Braun ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-282-1 (epub)
ISBN 978-963-559-283-8 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - levélregény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3863383]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2023.
Broadway, Alice (1980-)
Scar (magyar)
   Scar / Alice Broadway ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 303 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-547-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3881738]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2023.
Calonita, Jen
Go the distance (magyar)
   Bírnod kell a célig : sorsfordító történetek / Jen Calonita ; [ford. Herman Alexandra] ; Disney. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-070-0 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3908406]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2023.
Camus, Albert (1913-1960)
La mythe de Sisyphe (magyar)
   Sziszüphosz mítosza / Albert Camus ; [ford. és a végjegyzeteket írta Vargyas Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 151 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 109.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-597-1 fűzött : 1799,- Ft
francia irodalom - filozófia - esszé
840-4=945.11 *** 1(44)Camus,_A.
[AN 3869280]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2023.
Caplin, Julie
The secret cove in Croatia (magyar)
   Románc az Adriai-tengeren / Julie Caplin ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Libri, 2022. - 539 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-994-6 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3881425]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2023.
Carrisi, Donato (1973-)
L'ipotesi del male (magyar)
   A gonosz természete [elektronikus dok.] : Mila Vasquez 2. / Donato Carrisi ; ford. Kajsza Krisztina. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-584-4
olasz irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
850-312.5=945.11
[AN 3907916]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2023.
Carter, Chris (1965-)
The caller (magyar)
   A hívás [elektronikus dok.] / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-576-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3908191]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2023.
Chesney, Marion (1936-2019)
Miss Tonks turns to crime (magyar)
   Egy kis lopás nem akadály? / M. C. Beaton ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, 2022. - 198 p. ; 19 cm. - (Deklassz' szálloda sorozat)
ISBN 978-615-5921-53-7 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3882032]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2023.
Colgan, Jenny (1972-)
Sunrise by the sea (magyar)
   Mentsük meg a Piciny Csodák Pékségét / Jenny Colgan ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Insomnia, 2022. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-995-3 fűzött : 4399,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3881781]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2023.
Cooke, C. J. (1978-)
The lighthouse witches (magyar)
   A világítótorony boszorkányai / C. J. Cooke ; [műford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-090-0 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3882126]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2023.
D'Abo, Christine
30 nights (magyar)
   30 forró éjszaka / Christine d'Abo ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 319 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-266-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3881502]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2023.
Dahle, Stefanie (1981-)
Die zauberhaften Drei : Hokus-Pokus, der Streit ist weg! (magyar)
   Nincs több veszekedés! : mese az összefogás varázslatos erejéről / Stefanie Dahle ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-584-211-7 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3881783]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2023.
Daws, Amy
Wait with me (magyar)
   Wait with me : várj velem / Amy Daws ; [ford. Boros Csilla Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 295 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-008-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881346]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2023.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The zap gun (magyar)
   A tökéletes fegyver / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 230, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Transz" címmel is
ISBN 978-963-598-021-5 fűzött : 3880,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881411]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2023.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   The adventure of Sherlock Holmes [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81929-3-4
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3858996]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2023.
Dugoni, Robert (1961-)
The last agent (magyar)
   Az utolsó ügynök / Robert Dugoni ; [ford. Ipacs Tibor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-055-0 fűzött : 4880,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3881439]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2023.
Eveleigh, Victoria
Katy's pony challenge (magyar)
   Kihívás elfogadva : Pónibarátság 4. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-098-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3881688]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2023.
Fields, Ella
Pretty venom (magyar)
   Pretty venom : gyönyörű méreg : Gray Springs Egyetem 3. / Ella Fields ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 395 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-819-9 fűzött : 3899,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3881762]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2023.
Fletcher, John (1579-1625)
The two noble kinsmen (magyar)
   Két nemes rokon [elektronikus dok.] : Családi drámák 1. / John Fletcher, William Shakespeare ; ford. ... Magyar Pál. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 4.2 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-5827-3 (epub)
ISBN 978-615-01-5828-0 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3906524]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2023.
Foster, Melissa
This is love (magyar)
   Végre szerelem : this is love / Melissa Foster ; [ford. Ünnep Nóra]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 383 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-536-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881572]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2023.
Frances, Michelle
Sisters (magyar)
   Nővérek / Michelle Frances ; [ford. Goretity Franciska]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-222-5 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3881721]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2023.
Freitag, Kathleen
   Pitypang Panka kalandjai / Kathleen Freitag ; [ill.] Anita Schmidt ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Budapest : Kolibri, 2022. - [80] p. : ill., színes ; 28 cm
Tart.: Pitypang Panka és a bogyóvadászatÞ; Pitypang Panka és a száz cipőÞ; Pitypang Panka és a talált tojás. - Egys. cím: Pia Pustelinchen ; Pia Pustelinchen : das Findel-Ei ; Pia Pustelinchen : Hilfe für Herrn Tausenfüssler
ISBN 978-963-599-070-2 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3882213]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2023.
Godoy, Ariana
A través de mi ventana (magyar)
   Az ablakomon át / Ariana Godoy ; [ford. Sztoba Margit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-104-6 fűzött : 4990,- Ft
Venezuela - spanyol nyelvű irodalom - szerelmes regény
860-312.5(87)=945.11
[AN 3881565]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2023.
Gray, Claudia (1970-)
The fallen star (magyar)
   Csillaghullás / Claudia Gray ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - 411 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-702-5 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3881442]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2023.
Greaney, Mark (1968-)
The gray man (magyar)
   A szürke ember / Mark Greaney ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-970-0 fűzött : 4680,- Ft : 12,60 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3881407]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2023.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal (magyar)
   Hannibal : Hannibal 3. / Thomas Harris ; [ford. Bihari György]. - Budapest : General Press, 2023. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-306-2 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3908752]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2023.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal rising (magyar)
   Hannibal ébredése : Hannibal 4. / Thomas Harris ; [ford. Bihari György]. - Budapest : General Press, 2023. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-373-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3908565]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2023.
Hewitt, Kate
The child I never had (magyar)
   Búcsú, amely nem tart örökké / Kate Hewitt. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 396 p. ; 20 cm
Ford. Moldova Júlia
ISBN 978-963-570-468-2 kötött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881951]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2023.
Higgins, Kristan (1965-)
In your dreams (magyar)
   Álmaidban [elektronikus dok.] : Kék Gém Pincészet 4. / Kristan Higgins ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-512-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3858757]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2023.
Hilderbrand, Elin (1969-)
Golden girl (magyar)
   Hattyúdal / Elin Hilderbrand ; [ford. Hulse Alexandra Noémi]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 420, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-806-8 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3882124]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2023.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Der Sandmann (magyar)
   A homokos ember [elektronikus dok.] / E. T. A. Hoffmann ; ford. Sajó Aladár. - Szöveg (epub : 552 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomt. formában megj. "A homokember" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-341-5 (epub)
ISBN 978-963-559-342-2 (mobi)
német irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3865621]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2023.
Hunting, Helena
Shacking up (magyar)
   Költözz az ágyamba! / Helena Hunting ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 399 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-502-9 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3881574]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2023.
James, Peter (1948-)
Dead at first sight (magyar)
   Halál első látásra [elektronikus dok.] / Peter James ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-520-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3908196]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2023.
Jimenez, Abby
Part of your world (magyar)
   Van helyem a világodban? / Abby Jimenez ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-417-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3882205]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2023.
Jimenez, Abby
Part of your world (magyar)
   Van helyem a világodban? [elektronikus dok.] / Abby Jimenez ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-418-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3908574]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2023.
Katayama Kyōichi (1959-)
Sekai no chūshin de, ai o sakebu (magyar)
   Kiáltsd ki a szerelmed a világ közepén / Kyoichi Katayama ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-69-1 fűzött : 3850,- Ft
japán irodalom - ifjúsági regény
895.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3881362]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2023.
Keeland, Vi
Hate notes (magyar)
   Hate notes : adok-kapok / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 361 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-104-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881774]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2023.
Keeland, Vi
Rebel heart (magyar)
   Rebel heart [elektronikus dok.] : lázadó szív / Vi Keeland, Penelope Ward ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 793 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-658-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3848091]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2023.
Keyes, Marian (1963-)
Grown ups (magyar)
   Felnőttek / Marian Keyes ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 778 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-87-4 fűzött : 5990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3881417]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2023.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the deep end (magyar)
   Egy ropi naplója : mély víz / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 15
ISBN 978-963-561-375-5 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3908403]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2023.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the long haul (magyar)
   Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 9
ISBN 978-963-399-350-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3908401]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2023.
Kubica, Mary
The other Mrs. (magyar)
   A harmadik [elektronikus dok.] : minden házasság titkokat rejt... / Mary Kubica ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 775 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-699-7 (epub)
ISBN 978-963-245-706-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3834606]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2023.
Kürthy, Ildikó von (1968-)
Es wird Zeit (magyar)
   Itt az idő [elektronikus dok.] / Ildikó von Kürthy ; ford. Almássy Ágnes. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-848-5
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3834415]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2023.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Liljecronas hem (magyar)
   Liljecrona otthona [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174782. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-661-4 (epub)
ISBN 978-963-559-662-1 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3907846]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2023.
Laroche, Agnès (1965-)
La vie dure trois minutes (magyar)
   Az élet három perc / Agnès Laroche ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 149, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-789-8 fűzött : 2899,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053)=945.11
[AN 3881678]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2023.
Laurens, Sasha
A wicked magic (magyar)
   A wicked magic : végzetes varázsigék / Sasha Laurens ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 332, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-038-4 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3882123]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2023.
Link, Charlotte (1963-)
Das andere Kind (magyar)
   A másik gyermek / Charlotte Link ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : General Press, 2022. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-646-9 fűzött : 4990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3881430]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2023.
Logan, T. M. (1975-)
The catch (magyar)
   A gyanú [elektronikus dok.] / T. M. Logan ; ford. Rácz Péter. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-623-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3904981]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2023.
Lu, Marie (1984-)
Champion (magyar)
   Champion [elektronikus dok.] : bajnok / Marie Lu ; ford. AncsaT. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?/urn:nbn:hu-167601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-373-954-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3848093]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2023.
Lunde, Maja (1975-)
Solvokteren (magyar)
   A Nap őrzője / Maja Lunde ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 198, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-691-9 kötött : 6495,- Ft
norvég irodalom - meseregény
839.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 3882138]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2023.
Luo Guanzhong (133?-140?)
Sanguo yanyi (magyar)
   Három királyság : Luo Guanzhongnak tulajdonított regényes történet = Sanguo yanyi / [ford. Horváth Olivér Péter, Németh Bálint]. - Budapest : Caeta Kvk., 2019-2021. - 3 db ; 25 cm
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3796144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2021. - 879, [5] p., [10] fol. : ill., részben színes, részben térk.
A térképeket kész. Horváth Miklós Márk. - Az utószót és bibliográfiát írta Salát Gergely. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6417-00-8 kötött : 9990,- Ft
[AN 3882535] MARC

ANSEL
UTF-86493 /2023.
Macomber, Debbie (1948-)
Cottage by the sea (magyar)
   Tengerparti menedék / Debbie Macomber ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, 2022. - 369 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-620-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881723]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2023.
Macomber, Debbie (1948-)
Jingle all the way (magyar)
   Csengőszó [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ford. Kaul Éva. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-552-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3847703]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2023.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
The brit (magyar)
   A brit : Törvényen kívüli férfiak 1. / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-090-2 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3881415]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2023.
Martinez, Aly
From the embers (magyar)
   Szerelem a pokolból [elektronikus dok.] / Aly Martinez. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Ford. Goitein Zsófia. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-332-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3908845]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2023.
McCarty, Monica (1968-)
The arrow (magyar)
   Az íjász [elektronikus dok.] : a Felföld rettegett fiai 9. / Monica McCarty ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-506-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3851876]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2023.
McManus, Karen M. (1969-)
One of us is next (magyar)
   Most te következel / Karen M. McManus ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-508-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3881511]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2023.
Mérimée, Prosper (1803-1870)
La Vénus d'Ille (magyar)
   Az ille-i vénusz [elektronikus dok.] / Prosper Mérimée ; ford. Elek Artúr. - Szöveg (epub : 274 KB) (mobi : 860 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-355-2 (epub)
ISBN 978-963-559-356-9 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3863384]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2023.
Metz, Melinda (1962-)
The secret life of Mac (magyar)
   Egy macska titkos élete [elektronikus dok.] / Melinda Metz ; ford. Gieler Gyöngyi ; a limerickeket Szabó T. Anna ford. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-578-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3908188]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2023.
Meyer, Marissa (1984-)
Winter (magyar)
   Winter : Holdbéli krónikák 4. / Marissa Meyer ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 734, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-911-5 fűzött : 5799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3881609]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2023.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 37. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 234, [1] p. : ill. ; 25 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-851-6 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3908482]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2023.
Mishima Yukio (1925-1970)
Taiyō to tetsu (magyar)
   Nap és vas / Misima Jukio ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Helikon, 2022. - 109 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 124.)
ISBN 978-963-479-822-4 fűzött : 1999,- Ft
japán irodalom - erősport - testkultúra - filozófia
895.6-96=945.11 *** 796.8 *** 613.71
[AN 3881932]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2023.
Mo Xiang Tong Xiu
Tian guan ci fu (magyar)
   Az égi hivatalnok áldása / Mo Xiang Tong Xiu ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2021-2023]. - 6 db ; 20 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3861910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2022. - 459 p.
ISBN 978-615-6186-53-9 fűzött : 4490,- Ft
[AN 3881364] MARC

ANSEL
UTF-86505 /2023.
Mohlin, Peter (1976-)
Det sista livet (magyar)
   Az utolsó élet [elektronikus dok.] / Mohlin & Nyström ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-884-3
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3834333]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2023.
Monroe, Mary Alice (1960-)
Beach house for rent (magyar)
   Parti ház kiadó / Mary Alice Monroe ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2022. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-616-2 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881707]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2023.
More, Thomas (1478-1535)
Utopia (magyar)
   Utópia [elektronikus dok.] / Thomas Morus ; ford. Kelen Ferenc. - Szöveg (epub : 760 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174803. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-667-6 (epub)
ISBN 978-963-559-668-3 (mobi)
Anglia - államelmélet - újkori latin irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
871-313.2(410)=945.11 *** 330.841More,_Th. *** 321.01(0:82-31)
[AN 3907894]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2023.
   Nem lövöm fejbe magam : 11 kortárs amerikai költő / [... szerk. ..., az utószót írta ... Gerevich András]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2022. - 170, [4] p. ; 21 cm. - (1749, ISSN 2786-3581)
ISBN 978-615-6244-24-6 fűzött
amerikai angol irodalom - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11
[AN 3882449]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2023.
Nikolai, Maria
Die Schokoladenvilla : goldene Jahre (magyar)
   A csokoládévilla : aranyévek / Maria Nikolai. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 563, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-614-072-4 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3882127]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2023.
Norek, Olivier (1975-)
Entre deux mondes (magyar)
   Két világ között / Olivier Norek ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 355 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-108-4 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3881613]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2023.
Oster, Christian (1949-)
Mon grand appartement (magyar)
   Az én nagy lakásom / Christian Oster ; ford. Seláf Levente. - Budapest : Gondolat, 2022. - 201 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-238-1 fűzött : 3400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3882251]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2023.
Painter, Lynn
Mr wrong number (magyar)
   Mr. téves szám / Lynn Painter ; [ford. Medgyesy-Töreky Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-845-6 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881948]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2023.
Rees, Tracy (1972-)
Hidden secrets at the little village church (magyar)
   A vidéki templom titkai / Tracy Rees ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-681-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3882134]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2023.
Reid, Mayne (1818-1883)
   A tenger foglyai [elektronikus dok.] / Thomas Mayne Reid ; ford. Kürthy Emil. - Szöveg (epub : 696 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-353-8 (epub)
ISBN 978-963-559-354-5 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3858758]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2023.
Robotham, Michael (1960-)
When she was good (magyar)
   Angyalarc [elektronikus dok.] / Michael Robotham ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-496-0
ausztrál irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3849160]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2023.
Ron, Mercedes (1993-)
Culpa mía (magyar)
   Az én hibám / Mercedes Ron. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 478, [2] p. ; 22 cm
Ford. Sermann Eszter
ISBN 978-963-584-159-2 fűzött : 4290,- Ft
spanyol irodalom - szerelmes regény
860-312.5=945.11
[AN 3881875]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2023.
Russo, Meredith
Birthday (magyar)
   Birthday : születésnapok / Meredith Russo ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 254, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-019-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3882119]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2023.
Ryan, Kendall (1981-)
The house mate (magyar)
   A lakótárs [elektronikus dok.] : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-01-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3834667]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2023.
Ryan, Kendall (1981-)
The stud next door (magyar)
   Utálom, hogy kívánlak : Kacér játszmák : Connor / Kendall Ryan. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 234 p. ; 20 cm
Ford. Medgyesi Csilla
ISBN 978-963-570-223-7 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3881467]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2023.
Sampson, Freya
The last library (magyar)
   Az utolsó könyvtár [elektronikus dok.] / Freya Sampson ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-554-7
angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3847518]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2023.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
Major Barbara (magyar)
   Barbara őrnagy [elektronikus dok.] / Bernard Shaw ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 644 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-673-7 (epub)
ISBN 978-963-559-674-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3907840]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2023.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis? [elektronikus dok.] : történeti regény Nero császár korából / Henryk Sienkiewicz ; ford. Szekrényi Lajos. - Szöveg (epub : 962 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-8-4
lengyel irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
884-311.6=945.11
[AN 3859321]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2023.
Smith, Jennifer E. (1980-)
The unsinkable Greta James (magyar)
   Greta James, az elsüllyeszthetetlen / Jennifer E. Smith ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 304 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-234-8 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881664]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2023.
Stevens, Chevy (1973-)
Those girls (magyar)
   A múlt nem felejt [elektronikus dok.] / Chevy Stevens ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-320-3
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3907918]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2023.
Stilton, Geronimo
Il mistero della perla gigante (magyar)
   Az óriás igazgyöngy rejtélye / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 115, [12] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-974-4 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3881547]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2023.
Stilton, Tea
Il tesoro dei delfini azzurri (magyar)
   A kék delfinek kincse / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-975-1 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3881544]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2023.
Tanabe, Karin
A woman of intelligence (magyar)
   Egy kém/nő titkos élete / Karin Tanabe ; [ford. Boross Anna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 446 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-686-5 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3882131]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2023.
Thomas, Jo
Chasing the Italian dream (magyar)
   Itáliai álom / Jo Thomas ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Libri, 2022. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-988-5 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3881736]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2023.
Tooke, Hana
The unadoptables (magyar)
   Leleményes lelencek / Hana Tooke ; ill. Ayesha L. Rubio ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 383 p. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-273-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3881802]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2023.
Updike, John (1932-2009)
Memories of the Ford administration (magyar)
   Emlékek Gerald Ford elnökségéről : regény / John Updike ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 377 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-963-568-080-1 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881708]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2023.
Walliams, David (1971-)
The world's worst children 3 (magyar)
   A világ legrosszabb gyerekei 3 / David Walliams ; ... rajzokat Tony Ross kész. - Budapest : Kolibri, 2022. - 282, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Vereckei Andrea
ISBN 978-963-437-672-9 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3881791]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2023.
Walsh, Jenni L.
Side by side (magyar)
   Bonnie és Clyde : egymás mellett bűnben és szerelemben / Jenni L. Walsh ; [ford. Balogh-Auer Zita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-662-9 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3882128]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2023.
Webb, Katherine (1977-)
The visitors (magyar)
   A látogatók / Katherine Webb ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-651-3 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3881869]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2023.
Welch, Jenna Evans
Love & olives (magyar)
   Love & olives : Szantorini történet / Jenna Evans Welch ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 399 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-563-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3881509]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2023.
West, Kasie (1976-)
Places we've never been (magyar)
   Helyek, ahol még sosem jártunk / Kasie West ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 356 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-210-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3881881]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2023.
Williams, T. A.
Dreaming of Tuscany (magyar)
   Álmaimban Toszkána / T. A. Williams ; [ford. Both Sára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-706-0 fűzött : 4200,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3882118]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2023.
Willingham, Stacy
A flicker in the dark (magyar)
   Villanás a sötétben [elekronikus dok.] / Stacy Willingham ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-582-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3907914]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2023.
Wimpy Steve : lots of ocelots! (magyar)
   Egy kocka naplója : Wimpy Steve - ocelothegyek : [Minecraft család, negyedik rész] / [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 126, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-971-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3882184]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2023.
Winters, Pepper
Pennies (magyar)
   Pennies : pennyk : Dollár-sorozat 1. rész / Pepper Winters ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 353, [6] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-777-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3882081]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2023.
Wolf, Sara
Bring me their hearts (magyar)
   Szívet szívért / Sara Wolf ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 399 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-232-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3881507]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2023.
Wood, Simon (1968-)
The one that got away (magyar)
   A szökevény / Simon Wood ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 329, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-494-1 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3882088]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2023.
Zahn, Timothy (1951-)
Thrawn ascendancy : lesser evil (magyar)
   Thrawn : Chiss Birodalom : járulékos veszteség / Timothy Zahn ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 578, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-582-3 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3881449]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6543 /2023.
   (20)21-re húzzunk lapot? [elektronikus dok.] : világhoz szóló magyarok : antológia, 2021 ... / fel. szerk. Petrusák János. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169600. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6341-03-7
Magyarország - magyar irodalom - festészet - fotóművészet - 21. század - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-822 *** 75(439)"202" *** 77.04(439)"202"
[AN 3866115]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2023.
Acsai Roland (1975-)
   Deli Vid avagy A szigetvári csata halhatatlan hőse / Acsai Roland ; Vadas Máté rajz. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-877-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3881908]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2023.
Acsai Roland (1975-)
   Titusz, a hős : [elbeszélő költemény 350 strófában, felező tizenkettesekben a nándorfehérvári hősről, Dugovics Tituszról] / Acsai Roland ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-888-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - verses epika
894.511-13(02.053.2)
[AN 3881906]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2023.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 719 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2610-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3859310]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2023.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes prózai műve [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2611-1
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3859312]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2023.
Albright, Stella
   Búcsúszimfónia #1 [elektronikus dok.] : miután elmentél / Stella Albright. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-341-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3909440]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2023.
Arany János (1817-1882)
   Arany János összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2612-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3859305]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2023.
Arany János (1817-1882)
   Toldi [elektronikus dok.] ; Toldi estéje ; Toldi szerelme / Arany János. - Szöveg (epub : 791 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2613-5
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3859581]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2023.
Ardens, Amanda
   Szexidők / Amanda Ardens. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2022. - 286, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5828-24-9 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3882120]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2023.
B. E. Belle
   Vándorok [elektronikus dok.] : egy történet arról, miként bolyongunk az élet labirintusában / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szentes : Maraton K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165430. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2020
ISBN 978-615-81572-8-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3834276]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2023.
Babiczky Tibor (1980-)
   Szapphó-paradigma [elektronikus dok.] / Babiczky Tibor ; ill. Miklya Emese Sára. - Szöveg (epub : 983 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166356. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-229-5
Sapfō (Kr. e. 612-Kr. e. 550)
ókori Görögország - magyar irodalom - író - 6. század (Kr. e.) - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 875(092)Sapfō
[AN 3840150]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2023.
Balassa Olivia
   Sirálytoll [elektronikus dok.] / Balassa Olívia ; ... ford. Balassa Bence. - Szöveg (epub : 615 KB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar és angol nyelven
magyar irodalom - vers - elbeszélés - fordítás - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-14.02=20 *** 894.511-32.02=20
[AN 3851792]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2023.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Naplegenda [elektronikus dok.] / Bánffy Miklós (Kisbán Miklós). - Szöveg (epub : 275 KB) (mobi : 865 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer : Wolfner, 1906
ISBN 978-963-559-587-7 (epub)
ISBN 978-963-559-588-4 (mobi)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3907917]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2023.
Baráth Viktória (1989-)
   A lótusz virága / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 286 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-570-143-8 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881703]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2023.
Baráth Viktória (1989-)
   A lótusz virága [elektronikus dok.] / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-144-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3908866]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 71, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-13-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3908674]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Kistestvérek, nagytestvérek / Bartos Erika. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 209, [5] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-362-5 kötött : 6999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3908483]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-10-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3908668]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-12-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3908671]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 71, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-09-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3908667]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2023.
Bene Kálmán (1947-)
   Egy vakíró élet-halál meséi : mesekönyv felnőtteknek / Bene Kálmán ; [kiad. az Areión Kulturális Egyesület]. - Szeged : Areión Kv., 2022. - 160, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81663-4-8 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3881979]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2023.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Ez nem Amerika / Benedek Szabolcs. - Budapest : Helikon, 2022. - 521 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-844-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881706]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2023.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel versei [elektronikus dok.] / fel. szerk. Varsányi József. - Szöveg (epub : 128 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2022. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6028-79-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3906558]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2023.
Bihary Péter (1973-)
   A kalandor / Bihary Péter. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-381-4 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3881749]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Aurora, az oltalmazó [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái V. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 225 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-4-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908762]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Chloe, a titokzatos [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái I. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 238 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-0-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908753]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Daphne, a hidegvérű [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái VII. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 264 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-6-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908770]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Delilah, a szendergő [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái IV. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 234 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-3-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908760]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Electra, a bizakodó [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái VI. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 296 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-5-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908767]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Hecate, az engedetlen [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái II. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 282 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-1-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908756]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Sámson, a rendkívüli [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái III. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 236 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-2-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908758]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Stephen, az uralkodó [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái IX. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 305 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-8-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908774]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2023.
Bódis Éva (1986-)
   Tristan, a zöldfülű [elektronikus dok.] : Trizanton pilótái VIII. / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 269 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-82025-7-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908772]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2023.
Bogoly József Ágoston (1958-)
   Interface : versek / Bogoly József Ágoston ; [kiad. az Areión Kulturális Egyesület]. - Szeged : Areión Kv., 2022. - 84 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81663-3-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881975]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2023.
Bolgár György (1946-)
   Macbán : tragédia / Bolgár György. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2022. - 109 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6372-18-5)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3881956]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2023.
Bordás Máté (1995-)
   Gnóm / Bordás Máté ; [a rajzokat Mira Zénó ... kész.]. - Budapest : FISZ, 2022. - 100, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 64.)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5729-78-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882222]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2023.
Brainy, Elisabeth (1971-)
   Kópé koboldok [elektronikus dok.] : Elveszett lelkek mocsara / Elisabeth Brainy. - Szöveg (epub : 37.7 MB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863730]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2023.
Bródy János (1946-)
   Saját hangon [elektronikus dok.] : 75+1 dalszöveg az önálló albumokról, 1980-2021 / Bródy János. - Szöveg (epub 3.2 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6760-7
magyar irodalom - dalszöveg - elektronikus dokumentum
894.511-192
[AN 3908553]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2023.
Bródy Sándor (1863-1924)
   A medvék országában [elektronikus dok.] / Jókai Mór Egész az északi pólusig c. munkájából ... átalakította Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1895
ISBN 978-963-559-645-4 (epub)
ISBN 978-963-559-646-1 (mobi)
magyar irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-312.9.04
[AN 3907822]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2023.
Budai Lotti
   Amit magammal viszek : Tök-életlen életek 3. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-378-4 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881761]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2023.
Budai Orsolya
   Emlékek fogságában [elektronikus dok.] : szabadulás az elme börtönéből / Budai Orsolya. - Szöveg (epub : 880 KB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3851793]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2023.
Csabai László (1969-)
   Sherlock Holmes Budapesten : regény & rejtvény / Csabai László. - Budapest : Corvina, 2021. - 205, [2] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-13-6775-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3860338]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2023.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei és színművei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 518 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2022. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6028-78-5
magyar irodalom - vers - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3906555]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2023.
Csucsi Nauzika Nanda
   Első verses kötetem : no problemo por favor! / [írta Csucsi Nauzika Nanda]. - Budapest : MyBook ; [Magyarbóly] : [Csucsi N. N.], 2022. - 57, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4514-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881478]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2023.
Czakó Andrea, B.
   A csend árnyéka [elektronikus dok.] / B. Czakó Andrea. - Szöveg (epub : 765 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-559-585-3 (epub)
ISBN 978-963-559-586-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3907879]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2023.
Dániel András (1966-)
   Jaj, ne már! : mondta a hal / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-246-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3881557]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2023.
Darlend, Stacy
   Véletlen szerelem [elektronikus dok.] / Stacy Darlend. - Szöveg (epub : 544 KB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170404. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3873428]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2023.
Dawson, Adam Clark
   Azur [elektronikus dok.] / Adam Clark Dawson. - Szöveg (epub : 336 KB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3885321]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2023.
Dehghani, Afshin (1970-)
   Vad tulipánok / Afshin Dehghani. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2022. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6372-18-5 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881952]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2023.
Dér András (1954-)
   Mindenkinek mindene : Apor Vilmos / Dér András ; [közread. a] ... Gyulai Várszínház. - Budapest : Gondolat ; Gyula : Gyulai Várszínház, 2022. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-248-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3882234]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2023.
Dlusztus Imre (1960-)
   Kínai vaddisznók / Vecsernyés Imre. - Budapest : Gondolat, 2022. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-242-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3882148]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2023.
Dóczi Székely Gábor (1961-)
   Szentenciák II / Dóczi Székely Gábor ; [... graf. Szabados István]. - Tuzsér : Szerző, 2021. - 278 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-1576-4 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3883795]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2023.
Ebergényi Vicky (1989-)
   Tiny-sztori [elektronikus dok.] / írta Ebergényi Viktória. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (mobi : 524 KB). - [Szombathely] : [Ebergényi V.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170670. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-3241-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3875193]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2023.
Eszes Rita (1981-)
   Illangók [elektronikus dok.] / Eszes Rita. - Szöveg (epub : 932 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-880-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3908851]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2023.
Eszes Rita (1981-)
   Perkák [elektronikus dok.] : Illangók 2. / Eszes Rita. - Szöveg (epub : 756 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-884-2
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3908863]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2023.
Eszes Rita (1981-)
   Rókatündér [elektronikus dok.] / Eszes Rita. - Szöveg (epub : 894 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-882-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3908502]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2023.
Farkas Andrea
   Költözz hozzám, könyvmoly! / Farkas Andrea. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 11 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3881727]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2023.
Fiala Borcsa
   A bodrogközi rém / Fiala Borcsa. - Budapest : Kolibri, 2022. - 324, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-951-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3881702]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2023.
Flagranti Poeta
   Csillagok suttognak [elektronikus dok.] : szerelmes szavakkal szólok : Flagranti poéta versei. - Szöveg (epub : 555 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-49-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3873448]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2023.
Fodor Gina
   Ha a kagylók beszélni tudnának [elektronikus dok.] / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 172 KB) (mobi : 252 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167922. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6237-95-8 (epub)
ISBN 978-615-6237-96-5 (mobi)
ISBN 978-615-6237-97-2 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849897]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2023.
Frank Iván (1942-)
   Kissrác a kisvárosból, 1944-1956 / Frank Iván. - Budapest : Árvasor Kft., 2022. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5475-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3882122]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2023.
Gerencsér Zsigmond
   Messzeszép : Menke kalandjai / Gerencsér Zsigmond ; [... ill. Gerencsér Janka] ; [kiad. a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány]. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. - 286, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6112-15-6 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3881959]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2023.
Goldman Júlia (1974-)
   Városi történet / J. Goldenlane. - [Szeged] : Design K., [2022]. - 636 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81179-6-8 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3882030]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2023.
Győrei Zsolt (1970-)
   Vízkereszti Gritti, avagy A bőrre menő játék / Győrei Zsolt, Schlachtovszky Csaba ; [közread. a] ... Kőszegi Várszínház. - Budapest : Gondolat ; Kőszeg : Kőszegi Várszínház, 2022. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-247-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3882229]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2023.
Haklik Tamás (1980-)
   Beton / Haklik Tamás. - Balassagyarmat : Talentum House, 2022. - 245, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82118-2-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881365]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2023.
Halmosi Sándor (1971-)
   Katharok / Halmosi Sándor. - Budapest : Gondolat, 2022. - 80, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-230-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882345]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2023.
Hidasi Judit
   Apró bolt a sétányon / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-071-4 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881760]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2023.
Hugyec Anikó
   Túl hosszú út [elektronikus dok.] / Hugyec Anikó. - Szöveg (epub : 374 KB) (mobi : 965 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-86-1 (epub)
ISBN 978-615-6373-86-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3908529]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2023.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-797-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3908739]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2023.
Joó Viktória
   Varázslatos meseszorzó / Joó Viktória. - Budapest : Könyv Guru, 2023. - 77, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6440-50-1 kötött : 3490,- Ft
alapművelet - matematika - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 511.12(0:82-34)
[AN 3908558]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2023.
K. Anna
   Lujza Münchenben [elektronikus dok.] : egy au pair feljegyzései / K. Anna. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 392 KB) (mobi : 221 KB). - Debrecen : Ágenda, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174462. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6365-64-4 (pdf)
ISBN 978-615-6365-65-1 (epub)
ISBN 978-615-6365-66-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3905561]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2023.
Kami
   King of kings 1 [elektronikus dok.] / Kami. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Hódmezővásárhely : Kami Kv., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174635. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-6086-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3906701]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2023.
Kara Beatrix
   Plátói történetek: egy szerelemről [elektronikus dok.] : 24 romantikus novella / Kara Beatrix. - Szöveg (pdf : 4 MB) (epub : 877 KB). - Budapest : Magánkiad., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Szárnyas lélekmentor könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170460. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81176-6-1 (epub)
ISBN 978-615-81176-5-4 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3873713]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2023.
Karády Anna
   A füredi gyermek / Karády Anna. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 408 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-570-153-7 kötött : 4799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881755]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2023.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Kazinczy Ferenc válogatott művei [elektronikus dok.] / szerk. Varsányi József. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budaörs : Amtak Bt., 2022. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6028-77-8
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3906556]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Szédítő Balaton [elektronikus dok.] : Caroline Wood-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-21-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849888]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2023.
Kerti István
   Az intelligens covid : novellák / Kerti István. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5573-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3882403]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2023.
King, Lexie
   Élet vár [elektronikus dok.] / Lexie King. - Szöveg (epub : 423 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-21-1 (epub)
ISBN 978-615-6309-22-8 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3835357]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2023.
Kóbor Adriána (1988-)
   Ele está morto : a hanyatlás szöge / Kóbor Adriána. - Budapest : Gondolat, 2022. - 253, [2] p. ; 31 cm
ISBN 978-963-556-232-9 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3882173]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2023.
Kollár Betti (1998-)
   Álmomban megleltelek / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 475 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-036-9 fűzött : 3980,- Ft : 11,10 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3881712]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2023.
Koncz János|
   Felelőtlen próféta [elektronikus dok.] / Koncz "Mars" János. - Szöveg (epub : 287 KB). - [Budapest] : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Marsbook. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2663-0
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3862285]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2023.
Koncz János|
   A kártevő [elektronikus dok.] / Koncz "Mars" János. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 274 KB). - [Budapest] : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Marsbook. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2652-4
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3862282]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2023.
Kovács Kálmánné Nóri
   Magyarok imádkoznak : naphimnuszok, napfohászok / Nóri ; [a rajzokat kész. Rózsa Éva]. - [Debrecen] : Magánkiad., [2022]. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Rovásírással is
ISBN 978-615-01-6813-5 fűzött
magyar irodalom - himnusz - ima
894.511-14 *** 243
[AN 3908552]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2023.
Kovács Szandra
   Nyolc perc zuhanás [elektronikus dok.] / Kovács Szandra. - Szöveg (epub : 494 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-349-1 (epub)
ISBN 978-963-559-350-7 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849886]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2023.
Kozma Ani
   Kezdet és vég [elektronikus dok.] / Kozma Ani. - Szöveg (epub : 249 KB) (mobi : 654 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8875-4 (epub)
ISBN 978-615-6309-14-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3835206]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2023.
Kuliffay Hanna
   Repülő papucsok és pogácsák : 8-11 évesek részére / Kuliffay Hanna ; rajz. Schall Eszter. - Budapest : Molnár A.-né, 2022. - 34, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-3802-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3881331]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2023.
Lontai Léna
   Sebzett pillangó / Lontai Léna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2022. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-429-3 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881893]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2023.
Lontai Léna
   Sebzett pillangó [elektronikus dok.] / Lontai Léna. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-430-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3908868]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2023.
Lőrincz L. László (1939-)
Álmaim asszonya (angol)
   The woman from my dreams [elektronikus dok.] / Leslie L. Lawrence. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Debrecen] : Page by Page, 2021
Ford. Boros Renáta. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169370. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2031-7
magyar irodalom - kalandregény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-311.3=20
[AN 3863732]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2023.
Majoros Nóra (1979-)
   A néma táltos / Majoros Nóra. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - 308, [3] p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-386-9 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3908485]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2023.
Majoros Nóra (1979-)
   Ramszesz 80 gyereke / Majoros Nóra ; ill. Mészely Ilka. - Budapest : Csimota, 2022. - 24, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5649-97-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3882395]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2023.
Marczinka Csaba (1967-)
   "Habókos hommage"-ok [elektronikus dok.] / Marczinka Csaba. - Szöveg (pdf : 9.6 MB) (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Lövey-Varga É., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168084. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-1640-2 (epub)
ISBN 978-615-01-1639-6 (pdf)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3851095]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2023.
Mészáros Dorka (1992-)
   Filter nélkül / Mészáros Dorka. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 451 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-144-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881872]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2023.
Mezősi Miklós (1960-)
   Tarka dal ösvényén : költészethasználati bédekker / Mezősi Miklós. - Budapest : Gondolat, 2022. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-240-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882228]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2023.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Hosszú utazás / Molnár Krisztina Rita. - Budapest : Scolar, 2022. - 87, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar prím, ISSN 2939-5836)
ISBN 978-963-509-536-0 fűzött : 2975,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882121]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2023.
Müller, Renáta W.
   A hírnév ára [elektronikus dok.] : erotikus regény / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : [Magánkiad.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6306-02-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3844665]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2023.
Nádudvarváry Fekete Emma
   Híd a Száva felett [elektronikus dok.] / Nádudvarváry Fekete Emma. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 313 KB) (mobi : 378 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168230. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6365-03-3 (pdf)
ISBN 978-615-6365-01-9 (epub)
ISBN 978-615-6365-02-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3852153]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2023.
Nala, B. B. (1978-)
   Tündérmesék, virágzó cseresznyefák [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 430 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-48-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3862682]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2023.
Nala, B. B. (1978-)
   A tündérrózsa és a lepke [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-47-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3849880]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2023.
Náray Mia
   Bíborfelhők Savaria felett [elektronikus dok.] : történelmi regény / Náray Mia. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Kecskemét : Smaragd K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-01-1539-9)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3851797]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2023.
Nedevil, Tessza
   Abigél [elektronikus dok.] : egy lázadó lány titkai / Tessza Nedevil. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3863726]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2023.
   Nem vagy egyedül! [elektronikus dok.] : az év legjobb new adult novellái, 2021 / a köt. szerzői Anita Gayn [et al.]. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-245-910-3
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3849171]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2023.
Németh Miklós
   Szellembolygó [elektronikus dok.] / Németh Miklós. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Hédervár] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3873423]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2023.
Nyíri Katalin (1986-)
   A kedvedért megeszem / Nyíri Katalin ; [... graf. Szabó Imola Julianna]. - Budapest : FISZ, 2022. - 105, [2] p : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 115.)
ISBN 978-615-5729-72-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3882224]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2023.
Ónody Magdolna (1929-)
   "A pillanatok zörögve elvonulnak" [elektronikus dok.] : idézet József Attila Óda című verséből / Ónody Magdolna. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 535 KB) (mobi : 282 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169177. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6365-07-1 (pdf)
ISBN 978-615-6365-08-8 (epub)
ISBN 978-615-6365-09-5 (mobi)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3861885]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2023.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 3 / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-335-7 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881697]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2023.
Pandur Judit, T.
   Holland hazugság [elektronikus dok.] : regény / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Isaszeg] : [Magánkiad.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166349. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1119-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840104]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2023.
Pap Éva (1969-)
   Megbocsátás / Pap Éva. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-132-2 kötött : 4599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881460]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2023.
Papp Csilla (1976-)
   Minden életemben szerettelek [elektronikus dok.] / Papp Csilla. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-148-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849881]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2023.
Papp-Zakor Ilka (1989-)
   Majd ha fagy [elektronikus dok.] : regény / Papp-Zakor Ilka. - Szöveg (epub : 983 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-255-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(498)
[AN 3850948]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2023.
Pascal, Eric
   Externum [elektronikus dok.] : érted mindenen át / Eric Pascal. - Szöveg (epub : 735 KB). - [Hédervár] : UGK, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-261-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3908531]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2023.
Pásztor Anita Enikő (1987-)
   Valahol, valamikor, egyszer [elektronikus dok.] / Pásztor Anita Enikő. - Szöveg (epub : 715 KB). - [Hédervár] : [Underground], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170402. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3873425]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2023.
Pataki Eszter
   512 méter / Pataki Eszter & Pataki Krisztina ; [... ill. Forró Kinga]. - Balassagyarmat : Talentum House, 2022. - 296 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-82118-4-0 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3881367]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2023.
Pávai Patak Márta (1960-)
   Fronthatáron / Patak Márta. - Budapest : Scolar, 2022. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar prím, ISSN 2939-5836)
ISBN 978-963-509-584-1 fűzött : 3975,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3882133]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2023.
Péterfy Gergely (1966-)
   Bányató [elektronikus dok.] / Péterfy Gergely. - Szöveg (epub : 790 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166347. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-236-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840099]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2023.
Prodán Márta
   Felettem az ég / Prodán Márta. - Budapest : Luther, 2022. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-380-229-8 fűzött : 3400,- Ft
Németország - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(430)
[AN 3882125]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő ; [... az ill. Korcsmáros Pál rajzainak felhasználásával kész.] ; [átd. Garisa H. Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 251, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-903-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3881943]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2023.
Réti László (1972-)
   Vakond / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-61-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3881359]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2023.
Rose, Holden (1976-)
   A harmadik : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - 3. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2023], cop. 2014. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különös esetei)
ISBN 978-615-5999-52-9 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3908545]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2023.
Salga Attila (1945-)
   Mesék felnőtteknek [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (pdf : 121 KB). - [Balatonboglár] : [Helma K.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169064. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3861283]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Alex [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 2. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 118 KB) (mobi : 347 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-016-6 (epub)
ISBN 978-963-586-017-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3850036]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Az a nap [elektronikus dok.] : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 572 KB) (mobi : 601 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174539. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-120-0 (epub)
ISBN 978-963-586-121-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3906208]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   #dutchboy [elektronikus dok.] : Shangri-La 0,5. : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 63 KB) (mobi : 460 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-044-9 (epub)
ISBN 978-963-586-045-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3882822]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Evan [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 5. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 160 KB) (mobi : 663 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-034-0 (epub)
ISBN 978-963-586-035-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3865501]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Heaven [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 4. / Ruby Saw. - Szöveg (epub: 157 KB) (mobi : 562 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-027-2 (mobi)
ISBN 978-963-586-026-5 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3863021]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Leah [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 3. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 148 KB) (mobi : 531 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-022-7 (epub)
ISBN 978-963-586-023-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3851791]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Lovestruck [elektronikus dok.] : novella : egy véletlen beszélgetés, egy véletlen találkozás / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 77 KB) (mobi : 462 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-024-1 (epub)
ISBN 978-963-586-025-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3851794]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Vacsora kilenc főre [elektronikus dok.] : Álomfogó 4. : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 292 KB) (mobi : 753 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-012-8 (epub)
ISBN 978-963-586-013-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3849885]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2023.
Simai Mihály (1935-)
   Sugárzó rejtelem : versek, látomások, létmeditációk / Simai Mihály ; [... a kötetben Virók Csilla ... alkotásai] ; [közread. a] Szegedi Írók Társasága. - Szeged : Szegedi Írók Társ., 2022. - 190 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4100-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881971]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2023.
Sliver, Lena
   Porcelán fájdalom [elektronikus dok.] / Lena Sliver. - Szöveg (epub : 234 KB) (mobi : 653 KB). - Bakháza : NewLine K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-09-9 (epub)
ISBN 978-615-6309-10-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3844657]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2023.
Stolcz Ádám (1989-)
   Transz / Stolcz Ádám. - Budapest : FISZ, 2022. - 52, [3] p. ; 20 cm. - (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 11.). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X)
ISBN 978-615-5729-74-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882452]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2023.
Szántai Zsolt (1966-)
   Fanfár / Paul Briand. - [Budapest] : Tuan, cop. 2022. - 430 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-589-043-9 kötött : 6490,- Ft : 17 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3881710]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2023.
Szász Rozália (1958-)
   Az ablak : regény / Szász Rozi ; [... jegyzetekkel ell. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 351 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-93-5 fűzött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3881865]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2023.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Végtelen / Szaszkó Gabriella. - Szeged : Maxim, [2022]. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-919-4 fűzött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(410)
[AN 3881889]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2023.
Szelle Ákos (1983-)
   Veszettül [elektronikus dok.] : te meddig mennél el, hogy visszakapd? / Szelle Ákos. - Szöveg (epub : 973 KB). - [Budapest] : Animus, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-878-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3834278]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2023.
Szőcs Petra (1981-)
   A gonosz falu legszebb lakói / Szőcs Petra. - Budapest : Magvető, 2022. - 80, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4175-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881698]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2023.
Szöges Emese
   Lókötők és hazugok [elektronikus dok.] / Szöges Emese. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6454-01-0 (epub)
ISBN 978-615-6454-02-7 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3908514]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2023.
Szőke Anikó
   Fiore meséi [elektronikus dok.] / Szőke Anikó. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : eKönyv Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821(02.053.2)
[AN 3858772]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2023.
Szomory Dezső (1869-1944)
   A pékné [elektronikus dok.] / Szomory Dezső. - Szöveg (epub : 774 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Athenaeum, 1916
ISBN 978-963-559-675-1 (epub)
ISBN 978-963-559-676-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3907819]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2023.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Középkori lovagok / Szunyogh Szabolcs ; [ill. Szabó-Nyulász Melinda]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6372-08-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - művelődéstörténet - középkor - gyermekirodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6(02.053.2) *** 930.85(100)"10/14"(0:82-32)
[AN 3881976]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2023.
Takács Betti, K.
   Szuszogó kalandjai / K. Takács Betti ; rajz. Jambrich Réka. - [Teskánd] : Kancsalné Takács B., 2022. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5594-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3882170]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2023.
Tarcsay Zoltán (1987-)
   A befejezhetetlen / Tarcsay Zoltán. - Budapest : FISZ, 2022. - 397 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 116.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 10.)
ISBN 978-615-5729-73-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3882225]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2023.
Taródi Luca (1995-)
   Egyszer végre fiatalok leszünk / Taródi Luca. - Budapest : FISZ, 2022. - 55, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 117.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 12.)
ISBN 978-615-5729-75-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3882226]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2023.
Thury Zoltán (1870-1906)
   Előbb meg kell halni [elektronikus dok.] / Thury Zoltán. - Szöveg (epub : 417 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Móra, 1959. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-679-9 (epub)
ISBN 978-963-559-680-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3907869]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2023.
Tilinger Mónika
   Rémálom [elektronikus dok.] / Tilinger Mónika. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (epub : 195 KB) (mobi : 317 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168174. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-98-9 (pdf)
ISBN 978-615-6237-99-6 (epub)
ISBN 978-615-6365-00-2 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3851795]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2023.
Tornai Szabolcs (1971-)
   Szófia / Tornai Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2022. - 339 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-245-9 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3882194]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2023.
Toroczkay András (1981-)
   Mondd, hogy nem bolondultam meg / Toroczkay András. - Budapest : FISZ, 2022. - 142, [3] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 63.)
ISBN 978-615-5729-77-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3882221]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2023.
Tóth László (1949-)
   A világ közepe : kísérlet és más : hang/játék/szín, 1968-2019 / Tóth László. - Budapest : Gondolat, 2022. - 289, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-241-1 kötött : 4500,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(437.6)
[AN 3882206]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2023.
Tritz Árpád (1979-)
   Feneketlen mélység [elektronikus dok.] / Tritz Árpád. - Szöveg (pdf : 749 KB). - [Szeged] : [Tritz Á.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167921. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2421-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3849890]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2023.
Varsson, K. A.
   Kirakós [elektronikus dok.] : Janteloven-gyilkosságok / K. A. Varsson. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Szentendre : Marysol Kvk., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-1312-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3908546]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2023.
Vaskó Ági (1953-)
   Egynyári titok / Vaskó Ági. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2022. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-18-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881398]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2023.
Vasvári Ferenc
   Éjjeli pillangók [elektronikus dok.] : Veszprémi Péter első gyilkossági ügye / Vasvári Ferenc. - Szöveg (epub : 335 KB). - Tárnok : Vasvári F., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-1656-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3834607]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2023.
Végel László (1941-)
   Peremvidéki palackposta : újvidéki napló, 1991-2020 / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-517-345-7 kötött : 3590,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(497.11)
[AN 3851100]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2023.
Winter, Abby
   Treasure [elektronikus dok.] : újra akarlak / Abby Winter. - Szöveg (epub : 254 KB) (mobi : 734 KB). - Bakháza : [Newline K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-38-9 (epub)
ISBN 978-615-6309-39-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3834557]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2023.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Haragos Balaton [elektronikus dok.] / Zajácz D. Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-580-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3908182]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2023.
Zirig Árpád (1940-)
   Tűzhányó bánata / Zirig Árpád ; [ill. Lipcsey György]. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 132, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-67-6 kötött : 2000,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3881383]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6699 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2023. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-11-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3908662]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2023.
The big green activity book (magyar)
   Rejtvényes világunk : foglalkoztatókönyv / [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-486-854-5 fűzött : 2499,- Ft
környezetvédelem - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 504.06(02.053.2)
[AN 3882314]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2023.
   Buzsáki motívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2022. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez)
ISBN 978-963-409-112-7 fűzött : 1990,- Ft
Buzsák - magyar néprajz - díszítőelem - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)(439-2Buzsák)
[AN 3882287]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2023.
Dressing up (magyar)
   Beöltözősdi : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-798-2 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3908416]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2023.
Farkasházi Réka (1977-)
   Pepper bemutatkozik : robotos foglalkoztatófüzet / [Farkasházi Réka verseivel] ; [graf. Nyitrai László] ; [... kiad. a Grand Hotel Esztergom]. - [Esztergom] : Grand Hotel Esztergom, 2021. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2085-0 fűzött
magyar irodalom - foglalkoztatókönyv - gyermekvers
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3882033]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2023.
Gilicze Gergő
   Állatkerti böngésző / [ill.] Gilicze Gergő, [Molnár Rebeka]. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-476-054-2 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3881923]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2023.
Looking after Flop (magyar)
   Flop beteg : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-985-6 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891384]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2023.
Sheckels, Astrid
Hector Fox and the raven's revenge (magyar)
   Róka Robi és a holló átka / Astrid Sheckels ; [ford. Szabó Luca]. - Budapest : Lampion, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-614-060-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3881909]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2023.
Szegedi Katalin (1963-)
   Álomcirkusz / Szegedi Katalin. - 3. jav. kiad. - Budapest : Csimota, 2023. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9768-79-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3908412]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2023.
Takács-Kocziszki Kármen
   Mandala : magyar motívumok : színező füzet / Takács-Kocziszki Kármen és Képes-Kocziszki Zsanett. - [Székesfehérvár] : Takács-Kocziszki K. : Képes-Kocziszki Zs., 2021. - [8] p., [11] t.fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2405-6 fűzött
magyar néprajz - népi díszítőművészet - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)
[AN 3882408]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2023.
Taylor, Eleanor
   Ismerkedjünk a természettel! : játékos foglalkoztató : [több mint 250 matrica] / [ill. by Eleanor Taylor] ; [text by Katie Woolley] ; [ford. Skaliczki Ábel] ; Beatrix Potter ... alapján. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Nyúl Péter világa
ISBN 978-963-584-104-2 fűzött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3882155]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2023.
Turi Lilla (1990-)
   A ló / Turi Lilla. - Budapest : Csimota, 2022. - [33] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5649-98-1 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3882397]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2023.
Where's Hoppity? (magyar)
   Hová lett Hoppity? : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-797-5 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3908415]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6712 /2023.
Bayer Antal (1955-)
   Nero Blanco és Pepita Ofélia / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2022. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-66-0 fűzött : 1900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881804]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2023.
   Chico Juarez / [... vál., ford. és szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2022. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: 5000 dollár jutalomÞ; Egy kisasszony a városbólÞ; Az új orvos
ISBN 978-615-5524-67-7 fűzött : 2700,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881810]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2023.
Dufaux, Jean (1949-)
Murena (magyar)
   Murena / [írta] Dufaux ; [rajz.] Delaby ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2018-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. fej., Akikre halál vár. - 2022. - [48] p.
ISBN 978-615-5699-53-5 fűzött : 4499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3882046] MARC

ANSEL
UTF-86715 /2023.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Egri csillagok : [színes képregény] / Gárdonyi Géza ; [rajz.] Korcsmáros Pál ; [szöveg Cs. Horváth Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2023. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X)
ISBN 978-615-5835-36-0 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3908414]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2023.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Sándor Mátyás / Jules Verne ; rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Cs. Horváth Tibor. - 2. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2022. - 66, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 9.)
ISBN 978-963-9833-80-7 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3882065]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2023.
Legends (magyar)
   Legendák / [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 5 db : ill. ; 19 cm
keretcím: Warcraft
képregény
087.6:084.11
[AN 3874529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [169] p.
ISBN 978-963-497-684-4 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3881694] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [169] p.
ISBN 978-963-497-685-1 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3881699] MARC

ANSEL
UTF-86718 /2023.
Oseman, Alice (1994-)
Heartstopper 2 (magyar)
   Heartstopper : fülig beléd zúgtam : 2. rész / Alice Oseman ; [ford. Riesenberger Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - [321] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-296-8 fűzött : 3499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881552]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2023.
Sacks, Ethan
Target Valance (magyar)
   A célpont: Valance / írta Ethan Sacks ; rajzok Paolo Villanelli ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [131] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star Wars : fejvadászok
ISBN 978-963-497-703-2 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881450]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2023.
Scott, Cavan (1973-)
The heart of drengir (magyar)
   A drengir szíve / írta Cavan Scott ; rajzok Georges Jeanty ... és Ario Anindito ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [121] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-704-9 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881454]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2023.
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923)
   A Fekete Macska történetei / T. A. Steinlen. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2022. - [44] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-64-6 fűzött
karikatúra - képregény
087.6:084.11 *** 741.5(44)(092)Steinlen,_T._A.
[AN 3881794]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2023.
   XXI. PEME-PhD (online) konferencia [elektronikus dok.] : ... 2021. május 05., Budapest : a PhD-konferencia előadásai ... / szerk. Koncz István, Szova Ilona ; [közread. a] Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - [Budapest] : PEME, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169281. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-13-5
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3862716]
MARC

ANSEL
UTF-8