IFLA-útmutató a könyvtáraknak a Marrákesi szerződés gyakorlati átültetéséhez

Printer-friendly versionPDF version
2022/03/09

 

A Marrákesi szerződés a szerzői jogi törvények módosítását irányozta elő az ún. olvasási képességet érintő fogyatékossággal élők számára. Átültetése a legtöbb országban, így hazánkban is lezajlott.

A vonatkozó jogszabály értelmében olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy az a személy,

„a) aki vak,

b) akinek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciója lényegében megegyezzen az ilyen károsodással nem küzdő személyek látásfunkciójával, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket az ilyen károsodással nem küzdő személyekkel lényegében megegyező módon olvasni,

c) aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, és ennek következtében képtelen nyomtatott műveket az ilyen nehézséggel nem küzdő személyekkel megegyező módon olvasni, vagy

d) aki fogyatékossága miatt képtelen könyvet tartani vagy lapozni, valamint a szemét olyan mértékben mozgatni vagy fókuszálni, amely az olvasást lehetővé tenné.”

(198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet, 1. §, 3.)

Idetartoznak tehát a látássérültek mellett – például – a diszlexiások is.

Miután a teendők, illetve mindaz, ami megtehető az érintett („kedvezményezett”) olvasók érdekében, olykor nehezen hámozható ki a törvény szövegéből, a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) külön ajánlást adott ki „Útmutató az első lépésekhez. Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyekről szóló Marrákesi szerződés átültetése – Gyakorlati útmutató könyvtárosoknak” címmel, amely immáron – a további 10 nyelv – mellett magyar nyelven is elérhető.

Útmutató az első lépésekhez