Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között – díjazott kötet

Printer-friendly versionPDF version
2022/04/11

 

2022. április 6-án tartották a Magyar Levéltárosok Egyesülete által alapított Az Év Levéltári Kiadványa-díjak átadását. A Monográfiák, tanulmánykötetek és egyéb kiadványok kategória II. díját Hende Fanni, az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport tagja vette át a Magyar Nemzeti Levéltár nevében. A díjazott mű Hende Fanni Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között című könyve 2021-ben jelent meg a Magyar Nemzeti Levéltár által elnyert, A magyarországi rendiség politikai kultúrája, 1526–1848 című (NKFI K 116166; vezető kutató: H. Németh István) kutatási projekt keretében, amelyben a könyv szerzője társkutatóként vett részt. A díjazott kiadványok listája és az átadón készült képek elérhetők a Magyar Levéltári Portálon. 

 

Részlet a mű bevezetőjéből: „A 18. századi magyar országgyűléseken megjelenő politikai reprezentáció megnyilvánulási formáinak vizsgálata hozzájárul a korabeli diéták és a politikai élet működésének megismeréséhez. Az országgyűlési ceremóniák – az uralkodó fogadása, az országgyűlés megnyitása, a király- és királynékoronázás, a nádorválasztás és a törvénycikkelyek szentesítése – mint a politikai kommunikáció megnyilvánulásai állnak a kultúrtörténeti megközelítéssel történő elemzésem középpontjában. Ennek eredményeként feltárul, miként látták és láttatták magukat és világukat a kortársak.” 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár kiadásában megjelent kötet az Országos Levéltárban megvásárolható