Kollégánk, Sarbak Gábor elismerése

Printer-friendly versionPDF version
2022/04/28

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Pro Cultura Christiana díjat adományozott kollégánknak, Sarbak Gábor irodalomtörténésznek, kodikológusnak elismerését fejezve ki azért a szolgálatért, amelyet a díjazott élete folyamán a keresztény kultúra továbbadása érdekében végzett. A kitüntetést a testület elnöke, Veres András győri megyéspüspök adta át április 27-én Budapesten kollégánknak.

Sarbak Gábor a Mezey László által 1974-ben létrehozott MTA-ELTE Fragmenta codicum kutatócsoportban kezdett el dolgozni 1978-ban. A kutatócsoport 2007-ben a 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhellyel egészült ki az OSZK-ban. Kollégánk 2017 júliusa óta áll könyvtári osztályvezetőként az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport élén, amelynek munkáját az alapító Mezey Lászlót követően Vizkelety András és Madas Edit irányította.

A kutatócsoport Fragmenta codicum műhelye a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban fennmaradt középkori latin kódextöredékek feltárására jött létre. Elsőrendű feladata fragmentumok és teljes kódexek tudományos feldolgozása, katalogizálása és az eredmények katalógusokban és tanulmányokban való közzététele. Az új forrásanyag lehetővé teszi középkori írásbeliségünk és könyvkultúránk jobb megismerését. 

Sarbak Gábor 1996 óta a Szent István Társulat elnöke, 2016 és 2019 között a Szent István Akadémia másodelnöke volt. 2006-ban a pálos rend fölvette konfráterei sorába.

Kutatási témái: a középkori latin kódexek és kódextöredékek Magyarországon, valamint a paleográfia, de személyes tudományos egyháztörténészi érdeklődése elsősorban a pálos rend 1786 előtti irodalmi emlékeire és ezeken keresztül a rendi életre, a rend történetére irányul. A göttweigi bencés kolostor könyvtárában számos pálos eredetű kéziratot és ősnyomtatványt sikerült azonosítania, amelyeket a rend feloszlatása előtt a közeli Ranna pálos kolostorában őriztek.

2003-ban magyarra fordította és kritikai kiadásban megjelentette a pálos Hadnagy Bálint 1511-ben kiadott mirákulumgyűjteményét. 2006-ban Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán megszervezte a VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferenciát, melynek anyagát a Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti Konferenciák című sorozatában jelentette meg. Szerkesztője többek között az 1999 óta megjelenő Középkori keresztény írók című sorozatnak. 

Szerzőként vagy szerkesztőként több mint kétszáz publikáció fűződik nevéhez.

Tudományos kutatómunkája mellett oktatással is foglalkozott: az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén tanított, az Eötvös József Collegiumban középkori latin szövegolvasási gyakorlatot tartott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika-filológia Intézetében középkori latin irodalomtörténetet tanított 1997 és 1999 között.

Sarbak Gábor sok más mellett közreműködött a könyvtár nemrégiben bemutatott – a Pray-kódexről szóló: „Látjátok feleim...”  –  az első összefüggő magyar nyelvemlékről szóló dokumentumfilm elkészítésében is.

Gratulálunk kollégánknak!

Beszámoló a díjátadóról a Magyar Kurír oldalán.