Tudományterületi felelős: Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK)
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár országos feladatkörű, nyilvános világirodalmi és nyelvtudományi szakkönyvtár, a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja. Itt épül a Nemzetiségi Adatbázis, amely napjainktól 1985-ig visszakereshetően tartalmazza a:
magyarországi 13 nemzeti és etnikai kisebbséggel;
kisebbségben/szórványban/emigrációban élő magyarsággal;
magyarországi zsidósággal;
a kisebbségi kérdéskör nemzetközi vonatkozásait tárgyaló (a világ kisebbségeivel, a nemzetközi és
kisebbségi kérdéskör nemzetközi vonatkozásaival;
migránsokkal, migráció jelenségével
kapcsolatos publikációk bibliográfiai adatait.

Az adatbázis rögzíti a kisebbségkutatás eredményeit, ugyanakkor a kisebbségekkel kapcsolatos hétköznapi diskurzust, közgondolkodást is közvetíti. Ennek megfelelően a feldolgozott dokumentumok köre lektorált folyóiratokon túl kiterjed a heti- és napilapokra is. A HUMANUS-ban a lektorált kiadványokban közölt tanulmányok bibliográfiai adatai jelennek meg.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2011-től a műfordítások feldolgozásával is részt vállal a HUMANUS adatbázis építésében.
A magyar szerzők műveiről készült fordítások dokumentálása 116 külföldi folyóiratra terjed ki.
Az intézmény adatbázisában történő keresést erről az oldalról is elindíthatja.
A keresőfelületre érkezve jelölje ki a nemzetiségi cikkek "fület" – a keresőfelület adta lehetőségek bármelyikének kitöltésével indíthatja a keresést.

A HUMANUS–ban e tudományterületere mindeddig kijelölt tanulmányok, cikkek:
Kisebbségtudomány
Ajánlott technikai körülmények: 1024x768 px képernyőméret, F11 billentyű, Internet Explorer, Mozilla Firefox