Lymbus 2019

Lymbus 2019

Lymbus 2019
Source Publications in Hungarian Studies
Editor-in-Chief: Gábor Ujváry
NSZL – International Association for Hungarian Studies – Research Centre for the Humanities of the HAS – Ministry of Foreign Affairs and Trade – Archives of the National Archives of Hungary, Budapest, 2019, 838 pages
ISSN 0865 0632

Language: 
Hungarian
2 700,- Ft
Not available

The renewed and modified version of an earlier periodical of the same title, Lymbus. Source Publications in Hungarian Studies has been being published since 2003. Its main profile is the publication of documents of considerable historical value from 1526 to 1945 explored during the research of Hungarica. The interpretation of the sources published in their original language is facilitated by introductory studies and a great deal of explanatory notes in Hungarian.

The publication of the yearbook is supported by the following prestigious Hungary-based workshops of Hungarology: Balassi Institute, Hungarian National Archives International Association for Hungarian Studies, National Széchényi Library. The editor-in-chief of Lymbus is Gábor Ujvary, Senior Research Fellow at the Institute of History of Research Centre for the Humanities of the HAS, and the responsible editor is Réka Lengyel, literary historian at the Institute of Literary Studies of the Research Centre for the Humanities of the HAS.

 

Contents:

 • András Bándi, György Palotás: Egy medgyesi Cyprianus-kötet és Verancsics Antal epitáfiumai Adrianus Wolphardus halálára (1544) (Cyprianus volume of Medgyes and the epitaphs of Antal Verancsics on the death of Adrianus Wolphardus (1544)) – 9

 • Péter Kasza: Patay Ambrus jelentése Szigetvár 1556. évi török ostromáról (Report of Ambrus Patay on the Turkish siege of Szigetvár in 1556) – 19

 • Petra Mátyás-Rausch, Ágnes Póka: Az ismeretlen földjén - Thorda Zsigmond jelentése a liptói bányászatról (1560) (In the land of the unknown - Zsigmond Thorda’s report on mining in Liptó (1560)) – 29

 • Tamás Kruppa: Gianfrancesco Aldobrandini generális prágai tárgyalásai. Adalék a Szentszék háborús szerepvállalásához 1597-ben (The trials of General Gianfrancesco Aldobrandini in Prague. A contribution to the Holy See’s involvement in the war in 1597) – 85

 • Gábor Kármán: Kovacsóczy István orációja 1615-ben III. Zsigmond lengyel király előtt (István Kovacsóczy’s oration to King Sigismund III of Poland in 1615) – 117

 • András Péter Szabó: Johannes Frölisch evangélikus lelkész önéletrajzi feljegyzései (1636–1671) (Autobiographical notes of Lutheran pastor Johannes Frölisch (1636–1671)) – 143

 • Tibor Monostori: Egy magyar arisztokrata Spanyol-Németalföldön a Flandriai Hadsereg szolgálatában. Forgách Péter koronaőr lovasezredének szerződtetése 1637-ben (A Hungarian aristocrat in the service of the Flemish Army in the Spanish Low Countries. Enlistment of Péter Forgách’s regiment of cavalry in 1637) – 157

 • Krisztina Juhász: Esterházy Dániel és Esterházy Miklós levelei az 1642. évi szőnyi békekötés idején (Letters of Dániel Esterházy and Miklós Esterházy at the time of the Peace Treaty of Szőny in 1642) – 175

 • Tibor Martí: Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. Tőrös János magyar kamarai tanácsos és Konszky Gáspárné Balassa Zsuzsanna végrendeletei (1650) (Testaments from the archives of the Bratislava Chapter. Wills of János Tőrös, Hungarian Chamber Councillor, and Mrs. Gáspár Konszky née Zsuzsanna Balassa (1650)) – 205

 • János Barta M.: Kemény János és a két Csáky István levelezésének kiadatlan darabjai (1655–1661) (Unpublished correspondence between János Kemény and the two István Csáky (1655–1661)) – 249

 • János Szabados: Adalékok az 1658. július 6-i pálülési csata körülményeihez (Additions to the circumstances of the Battle of Pálülése on 6 July 1658) – 287

 • Róbert Oláh P., Péter Tusor: Lippay György esztergomi érsek testamentuma (1665) (Will of György Lippay, Archbishop of Esztergom (1665)) – 329

 • Dorottya Piroska B. Székely: Szelepcsényi György végrendelete (Will of György Szelepcsényi) – 349

 • László Zsigmond Bujtás: Nicolaus Apáti, „exul Hungarus” – 385

 • Csongor Vass: A Baranyi Pál SJ erdélyi missziós működését szabályozó prímási okirat (The Primate’s document regulating the missionary activity of SJ Pál Baranyi in Transylvania) – 403

 • Tibor Tóth: John Richards angol hadmérnök útinaplója a Balkán-félszigetről és Magyarországról (1700) (The travel diary of John Richards, an English military engineer, of the Balkans and Hungary (1700)) – 415

 • Kornél Nagy: Mártonffy György erdélyi püspök 1720. évi kiadatlan levele az erdélyi örményekről (The unpublished letter of Transylvanian Bishop György Mártonffy about the Armenians in Transylvania in 1720) – 451

 • Anita Fajt: Johann Bruckner Halléból Nagyszebenbe küldött levelei (1737–1739) (Johann Bruckner’s letters from Halle to Nagyszeben (1737–1739)) – 467

 • Ferenc Tóth: Szent Koronát a francia királyfinak? A rodostói magyar emigráció függetlenségi mozgalmi tervei az 1747–1748-as évekből (A Holy Crown for the French prince? The plans for independence of the Hungarian emigration in Tekirdağ in the years 1747–1748) – 507

 • András Bándi: Szeli József (1710–1782) székelyzsombori lelkipásztor nekrológja (Obituary of József Szeli (1710–1782), pastor of Székelyzsombor) – 557

 • Boglárka Illyés: Pártfogó, csodáló és barát. Metternich hercegné Sándor Paulina levelei Camille Saint-Saënshoz (Patron, admirer and friend. Letters from Pauline von Metternich (née Sándor) to Camille Saint-Saëns) – 573

 • Ádám Schwarczwölder: Széll Kálmán irathagyatékának sorsa (The fate of Kálmán Széll’s legacy of documents) – 603

 • Zsuzsa Török: Wohl Janka Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának írt levelei (Letters from Janka Wohl to Mrs. Zsiga Gyarmathy née Etelka Hory) – 615

 • Krisztina Tóth: Vatikáni források a nagyváradi és szegedi székeskáptalan 20. századi történetéhez (Glattfelder Gyula 1923–1924. évi beadványai a Szentszékhez) (Vatican sources for the 20th-century history of the Chapter of Nagyvárad and Szeged (Gyula Glattfelder’s submissions to the Holy See in 1923–1924)) – 631

 • Ákos Bartha: Ellenállás és elhallgatás: Zsabka Kálmán esete a kommunista „biokráciával” (Resistance and silence: the case of Kálmán Zsabka with the communist "biocracy") – 655

 • Attila Seres: Lengyel diplomáciai iratok Esterházy János felvidéki magyar politikusról a varsói Archiwum Akt Nowychban, 1932–1939 (Polish diplomatic documents on János Esterházy, Hungarian politician from Upper Hungary in the Archiwum Akt Nowych in Warsaw, 1932–1939) – 679

 • Lajos Gecsényi: Dokumentumok Hennyey Gusztáv vezérezredes, volt külügyminiszter és a militáns katonai emigráció viszonyához (1949–1950) (Documents on the relationship between General Gustáv Hennyey, former Foreign Minister and the militant army emigration (1949–1950) – 745

 • Tamás Scheibner: A Rockefeller-jelentés. 1956-os magyar menekültek Bécsben amerikai szemszögből (The Rockefeller Report. 1956 Revolution refugees in Vienna from an American perspective) – 771