Külső adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai (eduID) Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban. Bővebben

Az Akadémiai Kiadó szótárai  (eduID) Bővebben

Akadémiai Kiadó MeRSZ (eduID) Bővebben

Bibliotheca Eruditionis Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás. Bővebben

Brill Book History Online  (eduID) A könyvtörténeti bibliográfiai adatbázisban több mint 120 ezer tétel bibliográfiai adatait lehet elérni.

EBSCO – Academic Search Complete  (eduID)Nemzetközi cikkek és tanulmányok. Bővebben

EBSCO – Academic Search Ultimate  (eduID) Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 10 ezer folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  Ismertető  Címlista

EMERALD Library Studies (eduID) Könyvtártudományi angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis.

GALE REFERENCE COMPLETE (eduID)
A Gale legnagyobb, elsődleges forrásokat és periodikákat (folyóiratokat, napilapokat, magazinokat) tartalmazó multidiszciplináris gyűjteménye az irodalomtól a műszaki tudományokig. Tartalmazza az Academic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature adatbázisokat, 1700 e-könyvet és a különböző tárgykörű, elsődleges forrásokat tartalmazó Archives Unbound Collection-t.

Grove Music Online  (eduID) Oxford Music Online. Bővebben

De Gruyter Journals (eduID) – Social Sciences and Humanities Package
A De Gruyter kiadó mintegy 260, magas impakt faktorú, bölcsészet- és társadalomtudományi folyóirat és emellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. Címlista

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)  (eduID)
Az adatbázis hozzáférést biztosít a Bibliotheca Teubneriana-ban megjelent minden latin forráskiadványhoz, mintegy 13 millió szóhoz az antikvitástól a neolatin szövegekig. User Guide (angolul)

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL)  (eduID)
Az adatbázis a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést. User Guide (angolul)

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources) A gyűjtemény a magyarországi reformáció szerzőinek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi szövegek az 1540-es években, a reformáció első lépéseinek időszakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gyűjtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetközi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

JSTOR - Language&Literature Current Collections (eduID) Digitális archívum, melyet tudósok, kutatók és diákok állítottak össze tudósoknak, kutatóknak és diákoknak. Bővebben

Kossuth KiadóAz adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

L'Harmattan Digitális Adatbázis (eduID) A L’Harmattan Könyvkiadó archívumát tartalmazó digitális adatbázis jelenleg több mint 1400 kötetet tartalmaz. A humán- és társadalomtudományok területéről kereshető pdf formátumban érhetőek el a tudományos szakmunkák. Címlista

MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Bővebben

MTI - Magyar Távirati Iroda Aktuális hírek és az aktuális események értelmezését segítő háttérarchívumok, szolgáltatások.

NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum. Bővebben

Osiris (eduID) Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1300 kötet könyv 500 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve. Az adatbázis fix URL-eket tartalmazó címlistája

Oxford University Press (OUP) Journals - Arts & Humanities Collection (eduID
Az Oxford University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. Az adatbázisban több mint 300 tudományos folyóirat 1996 utáni évfolyamai érhetők el.

ProQuest Library & Information Science Collection A ProQuest szolgáltató adatbázisa, a Library & Information Science Collection, a nagy múltú LISA (Library & Information Science Abstracts) című bibliográfiai adatbázis tételeit és tárgyszórendszerét is tartalmazó teljes szövegű adatbázis, mely több mint 400 kurrens folyóirat cikkeit és számos tudományos publikációt tartalmaz több mint 50 országból a könyvtártudomány, könyvtárhasználat, információkeresés, könyvtári információtechnológia, tudásmenedzsment stb. területéről.

Szaktárs (eduID)

 • Akadémiai Digitális Archívum
  A Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. 
 • Attraktor Kiadó
  Az adatbázisban történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó több mint 250 kötetét tartalmazza.
 • Balassi Kiadó 
  Az 1991-ben alapított Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.
  E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.
  A Kiadó legfontosabb sorozatai a következők: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica. 
 • Gondolat Kiadó
  A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A Gondolat a hangsúlyt némiképp a társadalomtudományra és a hazai szerzők könyveire helyezi, de kiadványainak spektruma kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területek – a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem – mellett, olyan tudományágakra, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá a kultúra- és médiatudomány és az információs társadalom kutatása. 2002-ben pedig újára indította szépirodalmi kiadványsorozatát is.
 • Kalligram Kiadó 
  A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában.
 • Kortárs Kiadó 
  Az 1993-ban alapított könyvkiadó napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
  Legfontosabb sorozatai: Kortárs Dráma, Kortárs Esszé, Kortárs Film, Kortárs Kritika, Kortárs Levelezés, Kortárs Próza, Kortárs Tanulmány, Kortárs Vers, Magyar Remekírók – Új Folyam.
 • Kriterion Kiadó 
  A Kriterion erdélyi magyar kiadó több mint 800 kiadványa érhető el elektronikus formában.

 • Kronosz Kiadó 
  A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.
 • Múlt és Jövő Kiadó
  A kiadó judaisztika témájú műveket, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat adja közre magyar fordításokba. Ezen kívül érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is.
 • Napvilág Kiadó 
  Az 1995-ben alapított Napvilág Kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Az adatbázisban hozzáférhető köteteket a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány iránt érdeklődőknek ajánljuk. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.
 • Szent István Társulat 
  Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye.
 • Tinta Könyvkiadó 
  A Tinta Könyvkiadó utóbbi húsz évben megjelent szakkönytermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. A könyvek szerzői akadémiai kutatók és egyetemi oktatók.
 • TIT Gondolat Kiadó 
  Az adatbázis a Gondolat Kiadó által 1957 és 1995 között megjelentetett könyvek digitalizált verzióját tartalmazza. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió átölel minden fontosabb szakterületet, érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket.

SZÓ-TUDÁS-TÁR  (eduID) – Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy keresőfelületen érhető el. Bővebben

The Times Digital Archive, 1785-2019
(próbahozzáférés: 2022. április 9-ig)
A The Times Digital Archive a The Times több mint 200 évfolyamának online, teljes szövegű változata, amely a tizennyolcadik, tizenkilencedik és huszadik századi hírszolgáltatás egyik legelismertebb forrása.

Typotex Kiadó Interkönyv adatbázisa (eduID) – Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival.Bővebben

WBIS – World Biographical Information System – A WBIS Online a létező legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely több mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8.5 millió életrajzi hivatkozást tartalmaz digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) első három kötetének adatait is.

 


 

Az Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. Elérhetők továbbá: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai. 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

 • Alapvető referenciaművek – a legnevesebb magyar tudósok munkái magyar nyelven
 • Célközönség: közép- és felsőoktatás + közkönyvtárak
 • Kényelmes használat: mobileszközökön és tableten is
 • Rendszeresen frissülő tartalom
 • Kibővített keresési lehetőségek
 • Egyéni könyvjelzők elhelyezése
 • Egyéni jegyzetek készítése
 • Kereszthivatkozások kezelése 

Bibliotheca Eruditionis
Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás.
Főbb alkotóelemei: Régi Magyarországi nyomtatványok és olvasmányok többnyelvű adatbankja, s továbblépési lehetőség a Zrínyi -könyvtár virtuális 3D kiállítására.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa.
A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
A közszolgálati televízió és rádió csatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gyűjtemények anyagai tekinthetők meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az általános olvasóterem kijelölt számítógépeiről érhető el.

SZÓ-TUDÁS-TÁR

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy keresőfelületen érhető el.

EBSCO - Nemzetközi cikkek és tanulmányok 
A világ legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos adatbázisa, több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalmon felül több mint 12 500 folyóirat, valamint összesen több mint 13 200 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások stb. indexelését és kivonatait kínálja.

Grove Music Online (Oxford Music Online)
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni..

JSTOR - Language&Literature Current Collections 
Az OSZK-ban a hatalmas folyóirat-adatbázis Language & Literature csomagjának nyelvészeti és irodalmi tudományos cikkeiben lehet keresni. Az elérhető folyóiratok jegyzéke.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is.
Az Archívum történettudományi-tudománytörténeti nézőpontból fontos forrásanyag a kutatók számára, ugyanakkor helytörténeti vonatkozásai és társadalmi szemléletformáló szerepe révén elengedhetetlen része lehet a hazai megyei könyvtári hálózat kínálatának.
Az adatbázis eléréséhez az OSZK hálózatáról (ingyenes) regisztráció szükséges.