Beiratkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, könyvtárunk – jellegéből adódóan – nem kölcsönöz. (Kivételt képez a Könyvtártudományi Szakkönyvtár.)

 

A beiratkozás után elérhető lehetőségekről a szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.

A könyvtárba beiratkozni kizárólag személyesen lehet:

 • keddtől csütörtökig 10-től 17 óráig,
 • pénteken és szombaton 9-től 18 óráig.

A könyvtárba beiratkozhat, és a helyszínen készített fényképpel ellátott olvasójegyet válthat minden 16. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár.

Az alábbi nyilatkozatok a szövegre kattintva megtekinthetők és letölthetők:

A beiratkozáshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

Olvasójegyek újonnan belépők számára
(a díj tartalmazza az 500 Ft kártyakészítési költséget)
Könyvtárhasználati díj Éves*
Teljes árú 2500 Ft

Kedvezményes árú A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

1500 Ft

Olvasójegyek meghosszabbítása

Könyvtárhasználati díj Éves*
Teljes árú 2000 Ft
Kedvezményes árú A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek. 1000 Ft
Napijegy egységesen** 1200 Ft

* Az egyes időszakok a beiratkozás napjától számítódnak.

** Napijegyet válthatnak azok a könyvtárhasználók, akik betöltötték 16. életévüket és csak egy napra kívánják igénybe venni a könyvtárat. Napijeggyel csak a törzsgyűjteményi dokumentumokhoz és a Könyvtártudományi Szakkönyvtárhoz kapcsolódó napi szolgáltatások vehetők igénybe. Ez a jegy nem jogosít a különgyűjtemények használatára.
A napijegy csak a váltás napján használható.

Egyéb díjak
 A kártya előállításának díja (hosszabbításkor nem fizetendő) 500 Ft
 A kártya cseréje vagy pótlása első alkalommal 500 Ft
 Minden további esetben 800 Ft
Elvesztett helyszám térítési díja 2000 Ft    
Online dokumentum-előkészítés díja törzsgyűjteményi dokumentumok esetében kötetenként 100 Ft
Másolatkészítési (fénymásolás, fotómásolat, stb.) díjak  

 

Pótjegyet válthatnak azok a beiratkozott olvasók, akik érvényes olvasójegyüket nem tudják bemutatni.
Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében az eredeti olvasójegy érvényességi időtartamával megegyező új olvasójegyet állít ki.

A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:

 • a 70 év alatti nyugdíjasok;
 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
 • a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

Mentesülhetnek a beiratkozási díj térítése alól mindazok, akik igazolják a következők valamelyikét:

 • valamely közgyűjtemény (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói;
 • a felsőfokú tanintézetek könyvtár–informatikus képzésében közreműködő szakmai oktatók, illetve az abban résztvevő hallgatók;
 • érvényes Magyar Igazolvánnyal rendelkező határon túli magyarok;
 • a 67%-os vagy súlyosabb rokkant nyugdíjasok, látás- és hallássérültek vagy mozgáskorlátozottak;
 • a 70 éven felüliek;
 • az Amor Librorum kör tagjai,
 • valamint azon intézmények dolgozói, szervezetek tagjai, melyekkel az OSZK díjmentes használatra vonatkozó kölcsönösségi megállapodást kötött.

A kedvezményes, illetőleg a térítésmentes használatra vonatkozó jogosultság nem ad felmentést az "Egyéb díjak" fizetése alól.

A beiratkozáskor az olvasó a könyvtár használati szabályait megismeri, a szabályok betartásának kötelezettségét aláírásával vállalja.

A hosszabbítás alkalmával ismételten igazolni kell a személyazonosságot, illetőleg minden kedvezményre, vagy díjmentességre vonatkozó jogosultságot. Az olvasójegy akár évekkel később is megújítható, ezért érdemes megőrizni.
Az olvasójegy személyre szól. Az olvasójegyet másra átruházni tilos, az e rendelkezést megszegő könyvtárhasználó a könyvtárból kizárható. Más olvasójegyét jogosulatlanul használó látogató a vizsgálat lezárásáig nem válthat semmilyen belépőt a könyvtárba.   

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal.

 

A Beiratkozás telefonszáma: 00 36 1 487-8659