Hírlapok és folyóiratok gyűjteménye

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Győri Lapok, 1. évf. 1. (mutatvány)szám, Czéh Sándor, Győr, 1879 Az Országos Széchényi Könyvtár köteles példányként kapta az ország határain belül megjelenő összes sajtóterméket, az újságok eleinte csak nagy hiányokkal érkeztek be, és a könyvtár meglehetősen elhanyagolta ennek a kiadványfajtának a kezelését. Az 1860-as évektől kezdve a periodikumok száma oly mértékben megnövekedett, hogy a feldolgozás nem tudott ezzel lépést tartani. Az Országos Hírlapkönyvtár létrehozása 1884-ben id. Szinnyei József, korának legnagyobb magyar bibliográfusa nevéhez fűződik, akit Trefort Ágoston kultuszminiszter bízott meg ezzel a feladattal. Évtizedes gyűjtőmunkája során számos hiányzó hírlap évfolyamait szerezte be pótlólag. A Széchényi Könyvtár állományába más nagy budapesti könyvtárak hírlapsorozatait is beolvasztották.

Az állomány korszerű feldolgozása szintén Szinnyei vezetése alatt indult meg. Az egyre jelentősebb gyűjtemény 1888-ban vált a könyvtár önálló osztályává. A 20. század harmincas éveiben a jobb helykihasználás érdekében megváltoztatták a hírlapállomány raktári elhelyezését, új katalógusokat állítottak fel. Az egyre nagyobb problémát jelentő állománymegóvás érdekében az 1952-ben megalakult Mikrofilmtár egyik fő feladata a hírlapok és folyóiratok mikrofilmre vétele. 1971 óta a Hírlaptár már nem önálló osztály, feladatait különböző más osztályok látják el.