Nemzetközi kapcsolatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi Könyvtár kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Nemzeti könyvtári szerepéből adódóan igen aktív nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési tevékenységet folytat: gyűjteménye megfelelő alakítása érdekében közel 400 külföldi cserepartnerrel tart fenn kapcsolatot.
Az Országos Széchényi Könyvtár számos külföldi könyvtárral, illetve szervezettel ápol két- vagy többoldalú kapcsolatokat, melyek fő célja a szakmai tapasztalatcsere, a kutatások biztosítása és összehangolása, továbbá rövidebb és hosszabb távú projektek (például: digitalizálási együttműködések, kiállítások, stb.) megvalósítása.
Az OSZK évről évre képviselteti magát a nagyobb nemzetközi konferenciákon, illetve számos nemzetközi projektben vesz részt partnerként. Nemzeti könyvtárként több jelentős nemzetközi szakmai szervezet munkájában is részt vállal:

ADLUG (AMICUS/ DOBIS / LIBIS Users Group)
Az AMICUS/ Dobis/ Libis-t használó könyvtárak évente ülésező egyesülete.

AIBM / IAML (Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux  / International Association of Music Libraries)
Az AIBM 1951-ben alakult az UNESCO támogatásával, célja a zenei könyvtárak nemzetközi együttműködésének elősegítése, valamint a szakma érdekeinek hatékony képviselete és támogatása. Ma a világ 53 országából mintegy 2000 egyéni és testületi tagot számlál. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport honlapját itt érheti el.

CENL (Foundation Conference of European National Librarians)
A CENL egy a hollandiai székhelyű, alapítványi formában működő szervezet, melynek célja, hogy erősítse, és hangsúlyosabbá tegye a nemzeti könyvtárak szerepét Európában, különös tekintettel a nemzeti kulturális örökség megőrzésében és a hozzáférés biztosításában betöltött szerepükre. A CENL tagjai az Európa Tanács országaiban működő nemzeti könyvtárak igazgatói közül kerülnek ki. A szervezetnek jelenleg 48 tagja van 46 országból.

CERL (Consortium of European Research Libraries)
A CERL 1992-ben több európai tudományos és nemzeti könyvtár kezdeményezésére jött létre. A konzorcium fő célkitűzése, hogy a tudományos könyvtárak megosszák egymás között adatforrásaikat, szakértelmüket, és ezáltal az európai nyomtatott örökség jobb hozzáférését, hasznosítását és megőrzését biztosítsák.

Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz
Az 1901-ben alapított társaság célja a könyv- és nyomdatörténeti kutatások elősegítése, valamint a Gutenberg-Museum szellemi és anyagi támogatása. A társaságnak jelenleg 35 országból több mint 1300 tagja van.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Az IFLA olyan nemzetközi testület, amelynek célja a könyvtári és információs szolgáltatások és használóik érdekképviselete. 1927-es megalakulásának célja az együttműködés előmozdítása volt a könyvtárügy és a bibliográfia területén.

International ISBN Agency A Nemzetközi ISBN Ügynökség koordinálja és felügyeli az ISBN rendszer használatát világszerte.

International Internet Preservation Consortium

A konzorcium alapvető küldetése az interneten tárolt tartalmak archiválásához és biztonságos hosszú távú megőrzéséhez szükséges tevékenységek összefogására, támogatására irányul. 2013-ban alakult meg a Francia Nemzeti Könyvtár kezdeményezésére, 12 alapító taggal. Jelenleg már 45 országból vesznek részt könyvtárak, levéltárak, múzeumok, illetve a webarchiválás területén érdekelt civil és piaci szereplők is a tevékenységében.

ISMN (International Standard Numbering System for Editions of Notated Music)
A Nemzetközi ISMN Ügynökség koordinálja és felügyeli az ISMN rendszer használatát világszerte.

ISSN International Centre (International Centre for the Registration of Serial Publications)
Az ISSN Nemzetközi Központja koordinálja és felügyeli az ISSN számok kiosztását és használatát világszerte.

TEL / TEL+  (The European Library / TELPlus)
A honlap 2016. október 21. óta nem frissül!
A TELPlus az Európai Bizottság által életre hívott projekt, amely 2007 októberében indult. A TELPlus az Europeana újabb mérföldköve, fő célja az Európai digitális könyvtár szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése.

UDC Consortium

Az ETO Konzorcium egy önfinanszírozó, nonprofit szervezet, amelynek célja az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerének fejlesztése és terjesztése, valamint az ETO-val kapcsolatos egyéb (stratégiai, irányítási, promóciós) feladatok ellátása.