Könyvek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Thomas Jefferson: Memoir, correspondence and miscellanies, from the paper of Thomas Jefferson, Charlottesville, 1829. A könyvtár a törzsgyűjtemény számára a teljesség igényével gyűjti a Magyarországon megjelent könyveket, adományok és hagyatékok átvételével igyekszik a gyűjteményt minél teljesebbé tenni.
Hagyatékok révén sok nemzeti nagyságunk magánkönyvtára került a gyűjteménybe. Itt őrzik - hogy csak a legnagyobbakat említsük - Kossuth Lajos, Madách Imre, Kisfaludy Sándor könyvtárát. Másfél évszázad alatt sok tudósunk magánkönyvtárát is megkaptuk: Zsirai Miklós kiváló nyelvészünk hagyatékával például a könyvtár finnugor nyelvtudományi anyaga egészült ki.

A nemzeti könyvtári feladat ellátása a Széchényi Könyvtárat a magyarországi kiadványok vonatkozásában minden egyes kiadás gyűjtésére kötelezi.

A könyvtárban - mint a magyar könyv múzeumában - találhatók meg a legteljesebben a magyar irodalom, a magyar tudomány nagy alkotóinak kiadásai: így például Petőfi Sándor műveinek közel 600, Jókai Mór munkáinak több mint 3000 kiadását őrzi. Ezek közül csaknem 250 Petőfi-, illetve kb. 600 Jókai-kiadás idegen nyelvű.
Tudományunk múltját képviseli például a két Bolyai, Kőrösi Csoma Sándor, Jedlik Ányos, Semmelweis Ignác, Reguly Antal, Eötvös Loránd műveinek, cikkeinek különösen gazdag választéka.

A Széchényi Könyvtár mindig gondot fordított a bibliofil kiadványok gyűjtésére is. Állományában nagy számban találhatók a magyar könyvművészek, illusztrátorok alkotásai. A katalógusok címleírásai az ő nevüket is feljegyzik; így tudjuk meg például, hogy Madách Imre Az ember tragédiája című műve - Zichy Mihálytól kezdve hány magyar művészt ihletett a szöveg képekben való bemutatására.