Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár 2020 nyarán jött létre a Plakát- és Kisnyomtatványtár és a Térképtár összevonásával.

A Térképtár gyűjteménye alapvetően hungarica-gyűjtemény. A nemzeti könyvtár részeként feladatunk, hogy a lehető legnagyobb teljességgel gyűjtsük a magyar vonatkozású nyomtatott és kéziratos kartográfiai dokumentumokat, valamint a digitálisan elkészített térképeket, atlaszokat, ég- és földgömböket, és az egyéb vonatkozó dokumentumokat. A több mint 300 000 egységet számláló állomány részeként tárunk a hungarica térképanyag mellett jelentős mennyiségű és nagy értékű gyűjteményt őriz az egész európai kartográfiatörténet alkotásaiból is. Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben a magyar nemzetnek ajándékozta híres gyűjteményeit, közöttük a közel 6 000 darabos térkép- és atlaszgyűjteményét is. E gyűjteményt – mint a grafikai dokumentumok gyűjteményét – az alapítás korától kezdve külön kezelték.

A Plakát- és Kisnyomtatványtárban speciális képi és szöveges dokumentumok szisztematikus gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása folyik. A legfontosabbak ezek közül a grafikai plakátok, metszetek és litográfiák, ex librisek és alkalmi grafikák, szabadlapos albumok, képes levelezőlapok, szöveges plakátok és röplapok, gyászjelentések, ponyvanyomtatványok, alkalmi beszédek és költemények, disszertációk tézisei, műsorok és meghívók, táncrendek, különböző naptárak, katalógusok és jegyzékek, vállalatok és más intézmények hivatalos és használati nyomtatványai.

A tár gyűjtőkörébe tartoznak az 1711 után Magyarországon nyomtatott, valamint a külföldön napvilágot látott magyar vonatkozású kisnyomtatványok, továbbá a sokszorosított grafikával készített ilyen vonatkozású dokumentumok.

A tár összesen megközelítőleg 4 millió ilyen önálló dokumentumot őriz, így gyűjteményünk az OSZK különgyűjteményei között a legnagyobbnak tekinthető, és a Törzsállomány könyvekből és időszaki kiadványokból álló gyűjteménye után a Könyvtár második legjelentősebb számú gyűjteményrésze.