Könyvtárosoknak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Könyvtártudományi Szakkönyvtár
A Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára (rövid nevén: KSZK) gyűjteményével és munkatársainak tudásával arra törekszik, hogy a használók (gyakorló könyvtárosok, kutatók, könyvtáros oktatók és hallgatók, más érdeklődők) igényeit szolgálja. Mit nyújtunk? Egy jól feltárt könyvtörténeti és könyvtártudományi gyűjteményt; személyre szabott információszolgáltatást; szakmai adatbázisokhoz való hozzáférést; ingyenes internethasználatot.

Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke 
Az 1997. évi CXL. törvény előírta, hogy a nyilvános könyvtárakról jegyzéket kell vezetni. A Könyvtári Intézet a 120/2014(IV.8.) Korm. rendelet szerint közreműködik a jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa
Az ország könyvtárainak nyilvántartása, amely csaknem 3000 könyvtár adatait tartalmazza. Lehetőséget kínál keresésre alapadatok és földrajzi elhelyezkedés szerint. Az adatbázis egyben a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékének keresőfelülete is.

Statisztika
A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai.

Szabványok, szabályzatok
Szabványok, szabályzatok, útmutatók, irányelvek a Könyvtári Intézet oldalán.

Gyermekirodalmi adatbázis
Ajánló bibliográfiai adatbázis, a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza rövid annotációkkal, ezáltal hasznos kalauza szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és a gyermekolvasóknak a gyermek- és ifjúsági könyvek "útvesztőjében".

Fölöspéldányszolgáltatás

A könyvtárakban folyó állományapasztási, selejtezési, valamint gyűjteményépítési munka támogatására működő oldalon a könyvtárak közzé tehetik a fölöspéldány-jegyzékeiket, és az ott szereplő dokumentumokat más könyvtárak számára felajánlhatják.

Könyvtárépítés, - berendezés
Az oldal egyrészt dokumentálja mindazt, ami az utóbbi 25-30 évben könyvtárépítés, átalakítás, felújítás terén hazánkban történt, másrészt útmutató mindazoknak, akiknek a jövőben új könyvtár építésére vagy a meglévő átalakítására, korszerűsítésére lehetőségük nyílik, harmadrészt információival segíti az új könyvtári berendezések beszerzését.

Könyvtári szaksajtó

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (népszerű és közhasznú nevén 3K) a Könyvtáros című folyóirat megszűnése után (annak folytatásaként, de nem jogutódjaként) 1992-ben indult. Minden könyvtáros számára érthető, középterjedelmű tanulmányai, cikkei, recenziói a legfontosabb, közérdeklődésre számot tartó, legfrissebb jelenségeket (de nem eseményeket) bemutató, elemző, a korszerű könyvtári trendeket és problémákat megtárgyaló lap.

Könyvtári Figyelő
A Könyvtári Figyelő című szakmai folyóirat 1955-ben indult. Tanulmányokat, szemléket, könyvismertetéseket, fordításokat és referátumokat ad közre. Célja, hogy bemutassa a hazai könyvtárügy fejleményeit, valamint a Könyvtári Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár által végzett fejlesztések, vizsgálatok eredményeit. Emellett tájékoztat a külföldi könyvtári szakirodalom újdonságairól a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gazdag külföldi könyv- és folyóirat-gyűjteménye alapján.

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája
Nemzeti szakbibliográfia. Féléves füzeteiben a téma teljes szakirodalmát feldolgozza, a dokumentumok típusára való tekintet nélkül. A tételeket témacsoportokba rendezve közli, betűrendes és tárgyszómutatóval. A füzetek teljes anyaga – a monográfiák kivételével – az 1986-2006-os időszakban a MANCI adatbázisban is szerepel. Ezt követően a feldolgozás a HUMANUS adatbázisban történik.A kiadvány a 2005. évi számoktól online jelenik meg.

PROQUEST LIBRARY SCIENCE
Keresés az adatbázisban – az OSZK-ban erléhető adatbázis
A világ számos országának könyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. 2011-ben legkorábbi tételei 1970-ből valók, kurrensen 144 folyóiratot dolgoz fel. Ebből több mint száz folyóirat 1500 évfolyamának teljes szövege hozzáférhető, a legfrissebb számokat is beleértve.