Különgyűjtemények katalógusai, kutatási segédletek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

KÉZIRATTÁR

RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA

PLAKÁT- ÉS KISNYOMTATVÁNYTÁR

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR

ZENEMŰTÁR

FÉNYKÉPTÁR

 


 

KÉZIRATTÁR

Fondjegyzékek
A személyi fondok részletes jegyzékei a kutatóteremben állnak a kutatók rendelkezésére.
Online elérhető fondjegyzékek:
Gelb Róza iratai  
Herman Ottó és felesége kéziratai   
Körösy László levelezése  
Molnár Viktor levelezése (I. rész)
Simándi Béla (I. rész)
Szabó T. Attila hagyatéka (I. rész: Magyarországra átkerült családi dokumentumok, a tudományos tevékenységével kapcsolatos személyes és hivatalos levelezés)
Vargha Kálmán (1925-1988) levelezése
Feldolgozatlan fondok

Nyomtatott katalógusok

 • A Széchényi Könyvtár kéziratainak első nyomtatott katalógusa:
  Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris, I-III. Sopron, 1815.
 • Az 1940-ig beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  BARTONIEK Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke 12.)
 • Az 1940 után beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VI)
 • A német nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. I. Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 1969.
 • Az 1950-ig beszerzett magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa, 1-3. (Összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dolgozói a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával működő munkaközösség részvételével.) Budapest, 1956.
 • Az 1950 után beszerzett magyar nyelvű kötetes kéziratok katalógusa
 • A francia nyelvű kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű kötetes kéziratainak katalógusa. - Catalogue des volumes manuscrits français. J. Hajdu Helga közreműködésével összeáll. Cz. Musztács Ágnes. Budapest, 1960. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 52).
  A pdf elérhető a MEK-ben
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti gyűjtemények görög nyelvű kéziratainak katalógusa:
  KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestiensibus asservati. Budapest, 1956.
 • Az ószláv kéziratok katalógusa:
  Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts in the National Széchényi Library. Ed. by Ralph CLEMINSON, Elissaveta MOUSSAKOVA, Nina VOUTOVA. Budapest, 2006. (CEU Medievalia, 9)

A kutatást segítő monográfiák, közlemények, nyomtatott és kéziratos segédletek

 • Az 1928-ig beérkezett kódexek művészettörténeti bemutatása:
  HOFFMANN Edith: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtárának illuminált kéziratai. BUDAPEST, 1928. (Az OSzK Tudományos Kiadványai, 1)
  A pdf elérhető a MEK-ben
 • Válogatott történeti források jegyzéke:
  Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban, 1789-1867. Budapest, 1950.
  A források elérhetőek a MEK-ben
 • Arab kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kéziratai, I. = Magyar Könyvszemle 1880, 102-125.
 • Török kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kézirata, II. = Magyar Könyvszemle 1880, 222-243.
 • Héber kéziratok:
  KOHN Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum héber kéziratai. = Magyar Könyvszemle 1877, 16-27.
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti könyvtárak román nyelvű kéziratai:
  POPA, Mircea: Manuscrise româneşti in bibliotecile budapestane. = Anuarul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca. Extras. XXIII (1980).
 • Örmény kéziratok:
  P. FOGOLYÁN Vilmos András: Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban. = Magyar Könyvszemle 1943, 16-23.
 • Olasz nyelvű kéziratok:
  ZAMBRA, Luigi: I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest. = Bibliofilia (Ed. Leo Olschki) 1911.
 • A Széchényi Könyvtár alkímiai kéziratai:
  SCOTTI, Andrea gépiratos jegyzéke. (Elhelyezve a Kézirattár kutatótermében.


RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA

Ősnyomtatványok (Inc.) –  1.846 kötet
• Nyomtatott katalógus:
Sajó Géza, Soltész Zoltánné: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. (Collab.) Csaba Csapodi, Miklós Vértessy. Vol. 1-2. Bp., Akadémiai, 1970.
• Elektronikus katalógus: Az eredeti mű a MEK-ben, Nektár, Digitális Könyvtár

Antikvák (Ant.) –  13.000 kötet
• Nyomtatott katalógus:
Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes: Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Vol. 1-3. Bp., OSZK, 1990.
• Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális Könyvtár

Régi Magyar Könyvtár (RMK) –  8.500 kötet
• Nyomtatott katalógus:
Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I-III. Bp., MTA, 1879-1898.
Akantisz Viktor: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka régi magyar könyvtára. Bp. 1922. A pdf elérhető a MEK-ben
Régi magyarországi nyomtatványok. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum. (Összeáll. Borsa Gedeon et alii) (1. köt.) 1473-1600; (2. köt.) 1601-1635; (3. köt.) 1636-1655. (4.) 1656-1670. Bp. 1971-2011.
• Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális Könyvtár

Apponyi Hungarica (App. H.) –  3.300 kötet
• Nyomtatott katalógus:
Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher und Flugschriften. Bd. 1-4. München, 1903-1927. Újabb kiadása: Neubearbeitet von József Vekerdi. Vol. I-III. Bp., OSZK, 2004.
• Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális Könyvtár

Apponyi Metszet (App. M.) –  1.400 metszet
• Elektronikus katalógus: MDK, Nektár,

Apponyi Rariora (App. R.) –  300 kötet
• Nyomtatott katalógus:
Végh Gyula: Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből. Bp., MNM, 1925.
• Elektronikus katalógus: Az eredeti mű a MEK-enA cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

Röplapok (Röpl.) –  1.300 db
• Nyomtatott katalógus:
Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718. Feuilles volantes, gazettes et pamphlets hongrois ou relatifs a la Hongrie, conservés a la Bibliotheque Nationale de Budapest. Bp. , OSZK, 1948.
• Elektronikus katalógus: Az eredeti mű a MEK-ben, Nektár, Digitális Könyvtár

Exlibris-gyűjtemény (Exl.) – 1.000 db
• Elektronikus katalógus: MDK, Nektár,

Ritka kötések gyűjteménye (RK) – 200 db
• Elektronikus katalógus: A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

Régi Cyrillica gyűjtemény (RC) – 160 db
• Elektronikus katalógus: A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

A kutatást az olvasóteremben szakok szerint felállított kézikönyvtár is segíti, ennek katalógusai a terem előtti folyosón találhatók.


PLAKÁT- ÉS KISNYOMTATVÁNYTÁR

Dokumentumaink az online katalógusban

 • Magyar grafikai plakátok 1885-1949 (a konkrét kereső-kifejezésen kívül, érdemes a grafikai plakát kifejezést is bármely kulcsszóként beírni külön keresőmezőbe, összetett keresésénél)
 • Ex librisek 1900 után (folyamatosan növekvő feldolgozottság), Diskay Lenke hagyatéka
 • Külföldi grafikai plakátok (19. század végétől 1945-ig)
 • Kisnyomtatványok 1712-1751 között (negyedrét), kisnyomtatványok 1712-1760 (nyolcadrét)
 • Kisnyomtatványok és aprónyomtatványok 1845-1860
 • 1848-49-es különgyűjtemény
 • 1956-os forradalom dokumentumai (szöveges plakátok, röplapok)
 • Képes levelezőlapok 1945 előttről (folyamatosan feldolgozás)
 • Ponyvák (18-20. század)
 • Falinaptárak (2007 után)
 • Kiállítási katalógusok

Online adatbázisok

Nyomtatott katalógusok

 • Az Országos Széchényi Könyvtár grafikai plakátjai 1914-ig – leíró katalógus (összeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 61.), Budapest, OSZK, 1961.
 • A Magyar Tanácsköztársaság Plakátjai az Országos Széchényi Könyvtárban – leíró katalógus (összeállította: Munkácsi Piroska), Budapest, OSZK, 1959.
 • A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai – Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény. Budapest, FSZEK-OSZK, 1959.
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek (összeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 62.), Budapest, OSZK, 1965.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

Jegyzékek

Képes levelezőlapok:
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 előtti állományról (ezen belül Budapest részletesen)
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 utáni állományról (Budapest külön jegyzéken részletesen)
- Első világháborús képeslapok
- Tematikus képeslapok 1945 előtt
- Tematikus képeslapok 1945 után
Szöveges plakátok:
- Évenkénti általános tárgyszójegyzék
Aprónyomtatványok:
- Évenkénti tárgyszavas jegyzéke (1863-1929 és 1942-1951, a köztes és későbbi években ETO szerint kérhetők)
Táncrendek:
- Rendezvény és rendező neve szerinti betűrendes jegyzék
Ex librisek:
- Az ex libris főgyűjtemény tulajdonosok neve alapján (A-D), illetve a grafikusok neve szerint kereshető jegyzéke
- Diskay Lenke ex librisei (opus szám és a készítés ideje szerint növekvő jegyzék)
Gyászjelentések:
- Gyászjelentések főgyűjteményének családnév-jegyzéke mikrofilmszámokkal ellátva
- Kéziratos és nagyalakú szomorújelentések
- Közéleti személyiségek, ismert emberek gyászjelentései és gyásszal kapcsolatos aprónyomtatványai.

Kéziratos katalógusok

- Borzsák István kéziratos ponyvákat tartalmazó cédulakatalógusa (rendezetlen, jelenleg nem használható)

A gyűjteményt bemutató, vagy azzal kapcsolatos alapvető kiadványok

 • A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára. (Szerkesztette: Cseh Mária), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2002.
 • Magyar plakát 1885-2005. (Szerkesztette Cseh Mária, tervezte Környei Anikó), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2006.
 • A modern magyar kereskedelmi plakát 1924-1942 - El cartel comercial moderno de Hungría 1924-1942 - Modern commercial posters in Hungary 1924-1942. (Tanulmány: Bakos Katalin, szerk. Scholz László, bevezető: Tamási Balázs), Valencia, Pentagraf, 2009.
 • Élet a régi Magyarországon. (Szerkesztette Gyurgyák János, Környei Anikó, Saly Noémi; a képeket válogatta: Cseh Mária, Morvai Zsuzsanna, R. Kutor Beáta, Szarka Anita). Budapest. OSZK - Osiris Kiadó, 2004.
 • A régi Magyarország képeslapokon. (Irodalmi szövegeket válogatta Domokos Mátyás; előszót írta Saly Noémi; tervezte Környei Anikó; képeket válogatta: Cseh Mária, Szarka Anita), Budapest, OSZK- Osiris Kiadó, 2003.
 • Tiszay Andor - Munkácsi Piroska - Remete László: A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai. Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény. Bp. 1959, Szabó Ervin könyvtár - OSZK. 299 p., 60 A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai az Országos Széchenyi Könyvtárban. Leíró Katalógus. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1959., OSZK. 249 p., 37 t.
 • Az Országos Széchenyi Könyvtár grafikai plakátjai 1914-ig. Leíró katalógus. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1961. 136 p., 40 t. (Az Országos Széchenyi Könyvtár kiadványai 56.)
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1965, OSZK. 453 p.
 • Magyar könyvészet. Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke. 1963/64 - 1965/66. Bp. 1967-1969. OSZK.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

DVD kiadványok

 • 1956 - Röplapok és Plakátok. Bp. 2006, OSZK-MEK. (Digitális Kincstár DVD)
 • Képeslapok. 10. 000 pillantás Magyarországra 1896—1916: Az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményéből. Budapest, Arcanum, 2008.

Egyéb kiadványok

 • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. 1998, Heraldika Kiadó I-III. köt.
 • Száraz Miklós György - Tóth Zoltán: Emléklapok a régi Magyarországról. H.n. 2002, Szukits Kiadó.
 • Magyar Fürdőalmanach. (Szerk. Kiss Veronika, Nagy Zoltán), Budapest, Magyar Fürdőszövetség – OSZK, 2004.
 • Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2006.
 • Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai 1705-2005. Bp. 2007, MTA Judaisztikai Kutatóközpont. 857 p. (Magyar zsidó levéltári repertórium, II.)


SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR

Nyomtatott katalógusok

 • Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII–XIX. század. (Közrem.:) Jordáky Lajos. (Kiad. az) Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1961. 481 p.
 • Belitska-Scholtz Hedvig–Berczeli A. Károlyné: Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon. (Kiad. a) Magyar Színházi Intézet. Bp. 1976. 122 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Das Kreuzer-Theater in Pest (1794–1804). Eine Dokumentation zur Bühnengeschichte der Kasperl-Figur in Budapest. Wien-Köln-Graz, 1988, Böhlau. 155 S. (Maske und Kothurn, Beiheft 12.)
 • Iratok a Nemzeti Színház történetéhez: Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári gyűjtésének fondjegyzéke. Feld. és a bevezetőt írta: Berlász Piroska. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. (Közread. az) Országos Széchényi Könyvtár. Bp. OSZK, 1988. 254 p.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–1860 – Bibliographia Hungariae 1712–1860. 8. köt. Függelék: Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája; Nyomda és kiadástörténeti mutató az 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz: A 6. kötet kiegészítése; (Összeáll. Borsa Gedeon, szerk. V. Ecsedy Judit.) Bp. OSZK, 1991. 574 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Theaterbibliothek und Spielplan der deutschen Theater in Pest und Ofen zwischen 1770–1850. (Mitarb.:) Elisabeth Berczeli und Ilona Pavercsik. Bp. Argumentum, 1995. 2 db (1276 p.)


ZENEMŰTÁR

Nyomtatott katalógusok

 • Bártfai gyűjtemény
  Murányi Róbert Árpád: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa). Bonn: G. Schröder, 1991.
 • Esterházy gyűjtemény
  – Haydn [Joseph] művei az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményében. Szerk. és bev. Vécsey Jenő. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959.
  Somfai László: „Albrechtsberger-Eigenschriften in der Nationalbibliothek Széchényi Budapest”. Három részben: Studia Musicologica 1 (1961), 175–202; 4 (1963), 179–190; 9 (1967), 191–220.
  Kecskeméti István: „Süssmayr-Handschriften in der Nationalbibliothek Széchényi, Budapest”. Két részben: Studia Musicologica 2 (1962), 283–320; 8 (1966), 297–377.
  Regesten der Esterházyschen Acta Musicalia und Acta Theatralia in Budapest. Szerk. Josef Pratl és Heribert Scheck. Tutzing: Hans Schneider, 2004. (Eisenstädter Haydn-Berichte 4.)
 • Egyéb zenei kéziratok
  Isoz Kálmán: Zenei levelek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, 1924. (Maguk a dokumentumok a Kézirattárban kutathatók.)
  Lavotta Rezső: Kéziratos zeneművek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, 1940.
  Eckhardt Mária: Franz Liszt's music manuscripts in the National Széchényi Library, Budapest. Ford. Mészáros Erzsébet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. (Studies in Central and Eastern European music 2.)
  Mikrofilmek címjegyzéke. Zenei gyűjtemény. Vegyes eredetű rezidenciális zeneműkéziratok I. Összeáll. Nagy Zoltán. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1981.
 • Zeneműnyomtatványok bibliográfiái
  Dedinszky Izabella: Zeneművek: az 1936–1940. évkör szakkönyvészete. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1944.
  Magyar könyvészet 1945–1960: a Magyarországon nyomtatott zeneművek szakosított jegyzéke. Szerk. Pethes Iván, Vavrinecz Veronika, Vécsey Jenő. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1969.
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen Éva. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni kötetei honlapunkon olvashatóak.) [http://mnb.oszk.hu/]
 • Diszkográfiák
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen Éva. Budapest: 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni kötetei honlapunkon olvashatóak.) [http://mnb.oszk.hu/]
  Pócsiné Munkácsi Gabriella: Irodalmi hanglemezek Magyarországon: diszkográfia. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1975.

Kéziratos katalógusok

Hárich János: Joseph Haydn kéziratainak tematikus katalógusa. Budapest, 1928.
Hárich János: Gregor Joseph Werner műveinek tematikus katalógusa. Budapest, 1932.

Jegyzékek

A Zeneműtárban található magyar nyelvű folyóiratok jegyzéke.


FÉNYKÉPTÁR

 • Filmfotóarchívum – Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény
  Az adatbázis 920 magyar játékfilm szöveges adatait, továbbá ebből 700 magyar játékfilm állófotóinak KODAK PRO PHOTO CD-re mentett digitális változatát tartalmazza, 1945-től napjainkig, számos szempont szerint kereshetően. A képekhez tartozó szöveges információk a filmek alkotóira és résztvevőire vonatkoznak.
 • Fotótér
  Az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan bővülő tartalomszolgáltatása, amely lehetőséget nyújt az érdeklődőknek arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek között böngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gyűjtemény közel hatszázezer fényképet tartalmaz.