Könyvkiadó

Az OSZK mint Könyvkiadó hosszú évek óta rangos kiadványokkal van jelen a hazai könyvpiacon. Évente mintegy 26-30 kiadványunkat az intézmény páratlan állományára és munkatársai szaktudására építve, önállóan vagy neves hazai és nemzetközi kiadókkal karöltve jelentetjük meg, széles spektrumot átfogva: hasonmás kiadásokat, díszalbumokat, konferencia- és tanulmányköteteket, könyv-, sajtó- és művelődéstörténeti szakmunkákat, hézagpótló bibliográfiákat és kiállítási katalógusokat egyaránt kiadunk.

A kiadványok elsődleges célja az intézményi tudományos kutatások eredményeinek közzététele, de ezek mellett szükségessé teszi a nemzeti könyvtár országos feladataiból adódó egyedi bibliográfiai és szakkönyvtári tevékenység, illetőleg a gazdag múzeumi/ gyűjteményi háttér. A szakkönyvtári feladataink, valamint az intézményi hungarika-kutatások az OSZK páratlan kincseinek hasonmás kiadásait is több esetben igénylik, ugyanakkor a nemzeti könyvtár több rangos periodikát és egy bilingvis intézményi évkönyvet is jegyez.

Kiadványaink könyvesboltunkban kaphatók, vagy megrendelhetők az alábbi elérhetőségeken:

  • Könyvkiadó, Országos Széchényi Könyvtár; 1276 Budapest Pf. 1205.;
  • Tel.: 23-23-556,
  • email: kiadvanytar@oszk.hu.

KIADVÁNYAINKBÓL