30 éve a Budai Várban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/04/30

 

Az Országos Széchényi Könyvtár április 29-én ünnepelte Budavári Palotába költözésének 30. évfordulóját és a könyvtár alapítójának, Széchényi Ferencnek születésnapját. Az évforduló napján indult útjának az ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára) szolgáltatás is.

Az ünnepség első részében elsőként Dr. Margócsy István irodalomtörténész kapott szót, aki megemlítve, hogy csaknem fél évszázada folyamatosan használja a nemzeti könyvtár gyűjteményét, kiemelte a könyvtárnak, mint intézménynek fontos szerepét, s a tényt, hogy a könyvtár önmagában demokratikus intézmény, hiszen a gyűjteményét szervező gondolat felette áll a mindenkori politikának, s a különböző ideológiáknak. Margócsy professzor beszédében  megemlítette, hogy a kultúrához való hozzáférés demokratizálása a felvilágosodás korában kapott fontos szerepet, s hogy Mária Terézia intézkedése, melynek nyomán a nagyszombati egyetem a várba költözött, szintén ezt a gesztust hordozta már.

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója az OSZK közeljövőre vonatkozó elképzeléseit ismertette. Felsorolta a könyvtár legutóbbi eredményeit, köztük számos kiállítást, kiadványt és rendezvényt is megemlítve, s hangsúlyozta, hogy a változó követelmények  megújulásra kötelezik a nemzet könyvtárát is, hiszen a több mint kétszáz éves értékőrző hagyomány mellett a könyvtárnak követnie kell az olvasókat a virtuális térbe is. Bánkeszi Katalin, a Könyvtári Intézet igazgatója szerint „az ELDORADO Egy újabb lépés az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer fejlesztéseinek sorában, ezúttal az elektronikus dokumentumok könyvtári szolgáltatása terén. Beszédében kiemelte, hogy a  szolgáltatás sokak közös munkájának eredményeként jött létre. Az elkövetkező bevezető időszakban a munkatársak várják a megrendeléseket és a visszajelzéseket, figyelik a folyamatok működését, és az használói észrevételek figyelembe vételével finomítják a rendszer működését.

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntőjében a nyomtatott könyv és a digitális dokumentumok szerepéről, egymáshoz való viszonyáról, s a kettő eltérő, de egyformán fontos jelentőségéről beszélt, ezt követően pedig Dancs Szabolcs Projektigazgató közreműködésével ünnepélyesen elindította a ELDORADO-rendszert.

Az ünnepség második részében Sonnevend Péter, az OSZK egykori főosztályvezetője, a 30 évvel ezelőtti költözés egyik megszervezője és Poprády Géza a könyvtár korábbi főigazgatója (1993–1999) emlékezett. Felidézték az egykori kollégák sokrétű munkáját, az akkori hosszan elhúzódó folyamatot, s felemlegették a költöztetők áldozatos, komoly fizikai munkáját is. Az ezt követő hozzászólásokban egykori és jelenlegi kollégáink színes részletekkel egészítették ki a felszólalók szavait.

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója beszéde