Galambos Ferenc repertóriumok a MEK-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/01/23

Galambos Ferenc sok más irodalomtörténeti munkája mellett élete végéig ötvennél több bibliográfiát is készített, köztük a Nyugat, az Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle, a Könyvtári Szemle és a Múzeumi Könyvtári Értesítő repertóriumait. A 2013 őszén az OSZK számára átadott Galambos hagyatékban található repertóriumok digitalizált változatai elérhetők a MEK-ben.

Galambos Ferenc életrajza
(Vasné Tóth Kornélia, a OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár munkatársának írása):

Galambos Ferenc (1910–1988, eredeti nevén Gruber Ferenc) jogtanácsos, irodalomtörténész, bibliográfus, a Kisgrafika Barátok Köre egyik alapító tagja, a Kisgrafika Értesítő (majd annak jogutódja, a Kisgrafika) szerkesztője, a Könyvtáros folyóirat két állandó rovatának – „Könyvtárosok és bibliográfusok”, „A Könyvtáros galériája” – egyik leggyakoribb munkatársa volt.

Több száz művészettörténeti publikációt írt hazai és külföldi (olasz, spanyol, portugál, dán, holland) lapokban. Számos albumhoz írt bevezetőt, művészéletrajzot, kiállítási katalógusokhoz ismertetőt. 1961-ben védetté nyilvánított kb. 16 ezres könyvtárában számos bibliofil ritkaságot őrzött, főként bibliográfiai, könyvtártudományi, szociológiai, irodalom- és művészettörténeti tárgyú könyveket és folyóiratokat gyűjtött. „Könyvtáram nemcsak gyűjtőszenvedélyemet tükrözi, hanem nélkülözhetetlen segédanyag is munkámhoz” – vallotta.

Jelentékeny irodalomtörténeti és könyvészeti munkásságot fejtett ki, irodalomtörténeti tanulmányokat írt, bibliográfusi munkát végzett, foglalkozott régi folyóiratok, újságok repertóriumainak elkészítésével. Élete végéig ötvennél több bibliográfiát készített. Legjelentősebb munkája a Nyugat repertóriuma volt. Ezt követte az Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle, a Könyvtári Szemle, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma.

Az OSZK Gyarapítási Osztálya 1959-ben megvásárolta Galambos Ferenctől az általa készített, kéziratos folyóiratmutatókat (Magyar Könyvszemle, kisebb könyvészeti folyóiratok, Irodalomtörténeti Közlemények, Irodalomtörténet, Szép Szó, Kassák Lajos folyóiratai, Kisebb felvidéki folyóiratok I–II., Válasz, Kalangya). Nagy hetilapokat is feldolgozott: A Hét, Magyar Géniusz, Új Idők, Vasárnapi Újság. Személyi bibliográfiái közül kiemelkedik Herman Ottó, Takáts Sándor, Károlyi Mihály műveinek jegyzéke, a tematikus bibliográfiák közül pedig A magyar reklámirodalom bibliográfiája és A magyar ex libris irodalom bibliográfiája. Az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfusai közül Galambos Ferenc sokat konzultált Kozocsa Sándorral. Bibliográfiai munkásságával a tudományos kutatást kívánta elősegíteni, közben hatalmas szakműveltségre téve szert.

1920 és70 között  összeállította A magyar ex libris irodalom bibliográfiáját, melyet Egerben adtak ki 1972-ben, Ebergényi Tibor könyvtárigazgató bevezetésével. A bibliográfia Galambos Ferenc 189 művészeti tárgyú, a sokszorosítható kisgrafikával összefüggő írását sorolja fel. A kisgrafika, ex libris téma népszerűsítésére a magyar mellett írásai jelentek meg olasz, spanyol, dán, portugál, holland folyóiratokban is. Kisgrafikai irányú szakírói munkásságáról, 50 ezres ex libris-gyűjteményéről többet a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2013/12. számában olvashatnak A magyar ex-libris szakirodalom óriása. Galambos Ferenc (1910-1988) címmel, Vasné Tóth Kornélia tollából.