Hiánypótló életrajz bemutatója a nemzeti könyvtárban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2024/06/05

 

2024. június 4-én a nemzeti könyvtár adott otthont Bánfi Szilvia A bécsi császári udvar és János Zsigmond erdélyi fejedelem nyomdásza. A tragikus sorsú Raphael Hoffhalter nyomdai vállalkozásai Közép-Európában (1556–1568) című kötete bemutatójának.

Az OSZK kiadásában megjelent kiadvány fókuszában Raphael Hoffhalter nyomdász és betűmetsző áll, aki az 1550-es évek második felétől 1563 legelejéig Bécs városának egyik jelentős, meghatározó tipográfusa volt. 

 

kötet kapható az OSZK boltjában,
illetve megrendelhető a kiadvanytar@oszk.hu e-mail-címen.

 

Az eseményen a megjelenteket Lewalt-Jezierski Zoltán, az OSZK főigazgatói kabinetvezetője köszöntötte: „Személyes kötődésem van ehhez a könyvhöz. A főigazgatói kabinet vezetőjeként az egyik első kinyomtatandó mű, amivel találkoztam, Bánfi Szilvia könyve volt, amelynek a kézirata akkor már teljesen készen várta a kiadást. Végre eljött ez a mai nap is, és kimondhatatlanul örülök, hogy itt állhatunk mindannyian ezen a jeles eseményen. Az OSZK egyik legfontosabb feladata és fő fókusza a tudás gyarapítása, megőrzése és ennek a megszerzett tudásnak az átadása. Ma olyan könyvet mutatunk be, amely a hazai és nemzetközi nyomdászattörténettel összefüggő kutatások minden bizonnyal fontos forrása lesz. Kiválóan illeszkedik az OSZK szellemi és kulturális arculatához, és hiánypótló könyvként kerül a közös tudás szentélyébe.”  

Beszédében hangsúlyozta: Bánfi Szilvia életpályája sok szálon kötődik a nemzeti könyvtárhoz. Az intézményben 1976 és 2021 között eltelt időben tagja volt a Borsa Gedeon által létrehozott nyomdászattörténeti kutatócsoportnak, miközben kutatásainak irányát a retrospektív magyar nemzeti bibliográfia, a magyarországi nyomdászattörténet és a 20. századi cenzúrakutatás határozta meg. 

 

A könyv tartalmát a HUN–REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének igazgatója, Mikó Árpád mutatta be.

Előadásában elmondta, hogy a könyv fontos vonása, hogy biografikusan közelít Raphael Hoffhalter felé annak érdekében, hogy láttassa kontextusait, az őt övező kulturális-társadalmi hálót, éppen ezért nem puritán adatokkal teli életrajz. Raphael Hoffhalter tevékenységének és életművének részletes bemutatása mind ez idáig nem történt meg, ezt a hiányt kívánja pótolni e kiadvány. Ennek érdekében a szerző elvégezte a Raphael Hoffhalter által kinyomtatott művek teljességre törekvő bibliográfiai feltárását és nyomdai készletének rekonstruálását. 

Az ismertetést kerekasztal-beszélgetés követte, ahol a könyv megalkotásáról, a könyv alanyának élettörténetéről és magyarországi működéséről Mikó Árpád kérdezte Bánfi Szilviát. A beszélgetésből kiderült, hogy a tipográfus magyarországi működése jelentős hatással volt 16–17. századi könyves kultúránkra, valamint a korra jellemző felekezeti meghatározottság erősen befolyásolta sorsát, amitől nyomdászként sem tudta függetleníteni magát. 

 

További képek

Kapcsolódó tartalom:

Könyvbemutató