A Kálmáncsehi-breviárium hasonmáskiadásának bemutatója

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2021/10/18

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetben 2021. október 14-én sajtótájékoztató keretében mutatták be Kálmáncsehi Domonkos ma New York-ban őrzött úti kódexének, egy breviáriummal egybekötött misekönyvnek (The Morgan Library & Museum, MS G 7) facsimile-kötetét, amelyet az intézmény az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére adott ki a Schöck ArtPrint Kft. közreműködésével. A pompás kiállítású kiadvány a kódex legszebb, gazdagon aranyozott, díszített oldalait teszi közzé eredeti méretben.  

A facsimile-válogatáshoz tanulmánykötet is készül, amelynek szerzői közül ketten, Lauf Judit és Zsupán Edina könyvtárunk tudományos munkatársai (MTA-OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport ELKH, Fragmenta Codicum Műhely). Lauf Judit a kódex kodikológiai és liturgiatörténeti sajátosságait vizsgálja, Zsupán Edina a díszítés és a budai királyi könyvkészítő műhely viszonyát tárja fel, míg a harmadik szerző, Mikó Árpád művészettörténész, az ELKH BTKI Művészettörténeti Intézetének igazgatója Kálmáncsehi Domonkos pályáját, építkezéseit foglalja össze új adatok fényében, valamint ikonográfiailag elemzi a díszítést.  

Az ünnepi sajtótájékoztató nagy sikerű szakmai előadását Zsupán Edina tartotta: összegezte a tanulmánykötetben publikálásra kerülő kutatási eredményeket, egyben pedig látványosan bemutatta a díszítés keletkezésének összetett folyamatát, azt a sok-sok forrást – köztük metszeteket is –, amelyekből ez a Budán működő könyvfestő megkomponálta az illuminációt. 

 

Kálmáncsehi Domonkos (1432–1503) a fehérvári Szűz Mária-társaskáptalan nagyprépostja volt mintegy húsz éven keresztül, 1474 és 1495 között. 1495-ben váradi püspökké, 1501-ben erdélyi püspökké, 1502-ben pedig kalocsai érsekké nevezték ki. Egyházi méltóságai mellett a királyi udvar életében is aktív szerepet játszott, pénzügyi és diplomáciai feladatokkal bízták meg. Bibliofiliájában méltó követője volt első uralkodójának, Hunyadi Mátyásnak. Könyvtárából négy kódex maradt fenn, a most fókuszba került breviáriummal egybekötött misekönyv, egy további breviárium – ezt ma az OSZK őrzi –, egy imakönyv (Párizs, BnF) és egy további misekönyv (Zágráb, Székesegyházi Könyvtár). Utóbbi a zágrábi püspök, Laki Thúz Osvát címerét is magán hordozza. Valamennyi kódex Magyarországon készült, különösen szépen díszített kézirat, a magyar középkor kimagasló emléke.