ARRABONA ∙ JAURINUM ∙ GIAVARINO ∙ RAAB ∙ GYŐR

ARRABONA ∙ JAURINUM ∙ GIAVARINO ∙ RAAB ∙ GYŐR

ARRABONA ∙ JAURINUM ∙ GIAVARINO ∙ RAAB ∙ GYŐR – Egy város emlékezete metszeteken és képeken
Szerkesztette: Fazekas István
OSZK - Győri Egyházmegye, Budapest - Győr, 2021., 152 old.
ISBN 978 963 200 719 9

3 500,- Ft
Kapható

Szerkesztői előszó:

Győr városa 2021-ben ünnepli első kiváltságlevele kibocsátásának 750., a Győri Egyházmegye pedig alapításának 1020. évfordulóját.

A kettős évforduló adta az alkalmat az Arrabona – Jaurinum – Giavarino – Raab – Győr című kiállítás megrendezésére, amely egy jelentős magángyűjteményre támaszkodva a Győri Egyházmegye és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése keretében valósult meg. A kiállítás célja az volt, hogy közelebb hozza a mai emberhez az egykori Győrt mint várost, illetve a Győri Egyházmegyének a város életében játszott szerepét. Győr bemutatásához egykorú, 16–19. századból származó metszetábrázolások jelentették a vezérfonalat, amelyek egyúttal azt is jól mutatják, hogy mikor vált a külső világ, Magyarország és Európa számára fontossá a több folyó találkozásánál fekvő város.

Ez az időpont a 16. század közepén jött el, amikor az Oszmán Birodalom meghódította a Magyar Királyság középső részét, és már Bécset fenyegette. A kiállítás végpontját a 19. század második fele adja, amikor a metszetet mint műfajt véglegesen leváltja a valóságot pontosabban és hűbben visszatükröző fotográfia. Az egyházmegyének a város életében játszott szerepe a tárlaton a 16–19. században épített templomokon keresztül jelent meg, amelyek ma is láthatóan és látványosan bizonyítják a megújuló katolikus egyháznak a győri városi társadalom életére gyakorolt befolyását.

Ahogy jeleztük, a kiállítás egy magángyűjteményre, Bogisich Ferenc kollekciójára épült, amely az Országos Széchényi Könyvtár és a Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár állományából egészült ki. A tárlatot a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából és a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából származó dokumentumok gazdagították tovább, utóbbi intézményeket külön köszönet illeti segítségükért.

Egy kiállítás létrehozása mindig csapatmunka, sok különböző terület szakértője működik közre benne, tudása legjavát adva. Így volt ez az Arrabona – Jaurinum – Giavarino – Raab – Győr kiállítás esetében is, ahol a pandémiás helyzet különleges nehézségeket hívott elő, de végül a közreműködők kompromisszumkészsége és munkabírása minden nehézségen átsegített. A szervezők nevében ezúton szeretnék minden közreműködőnek ismételten köszönetet mondani. Reméljük, hogy az Arrabona – Jaurinum –Giavarino – Raab – Győr című kiállításhoz kapcsolódó jelen kötetünk hozzásegíti az olvasót a korszak Győr-ábrázolásainak jobb megértéséhez és hogy a közzétett tanulmányok és a várostörténeti kronológia, valamint a tárlat legfontosabb és legérdekesebb metszetábrázolásait és térképeit tartalmazó képválogatás örömet okoz.