Dissertatio de Regiae Budensis bibliothecae...

Dissertatio de Regiae Budensis bibliothecae...

Dissertatio de Regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis
Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól

Szerző: Xystus Schier
Az utószót írta, a kötetet szerkesztette: Monok István
[Supplementum Corvinianum V.]
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019.,
204 oldal
ISBN 978-963-200-700-7

Nyelv: 
Magyar-latin-angol
4 500,- Ft
Kapható

A sorozat új vállalkozása, hogy közreadja az 1850 előtt írt, összefoglaló jellegű Corvina-leírásokat. A budai könyvtár történetéről szóló 19. századi és ezekre támaszkodó értekezések ugyanis nem minden esetben nyúlnak vissza a kora újkori szerzők munkáihoz. Az elbeszélő, ma szakirodalmi forrásként értelmezhető szövegek kiadása azért is fontos, mert a megjelenésüktől kezdve adatok sikkadtak el, és a mai kor kutatói nem éppen ezekkel a részekkel foglalkoznak. Jóllehet ezek értékelése a technológiai lehetőségek segítségével új eredményeket hozhat.

Elsőként Xystus Schier dissertatiójára esett a választás, amely 1766-ban jelent meg egy olyan történelmi, politikai időszakban, amikor a Hunyadi-korra virágkorként tekintettek. A Bibliotheca Corvina történetének emlegetése, a kódexek összegyűjtésének szándéka nemcsak tudományos vagy bibliofil szándéknak tekinthető ekkor, hanem politikai üzenet is az ezzel való foglalatoskodás. A budai könyvtár iránti érdeklődést a török Budáról való kiűzése is aktuálissá tette.

A német ajkú, Ágoston-rendi szerzetes, Xystus Schier rendjének történésze volt, de számos könyvet írt a magyarok történetéről is. Hunyadi Mátyás korának művelődésével részletesen foglalkozott, de arra még nincs pontos válasz, hogy miért választotta a Bibliotheca Corvina történetét kutatási témául.

Az eredeti munka hasonmás lapjait is tartalmazó, kódexlapokkal illusztrált, három nyelven (magyarul, latinul, angolul) közreadott értekezését Monok István szerkesztésében és utószavával veheti kézbe az olvasó. A magyar fordítást Ekler Péter rendezte sajtó alá.

Supplementum Corvinianum

Az Országos Széchényi Könyvtár mint a nemzetközi és hazai corvinakutatás központja 2007-ben indította el Supplementum Corvinianum című sorozatát, amely legfőbb fóruma és csatornája kíván lenni a tárgyban folytatott legújabb kutatási eredményeknek. Ez azért fontos, mert a corvinakutatás sikeréhez és teljesítményeihez kiemelten fontos a hazai és a nemzetközi kutatók összehangolt együttműködése, a tárgy jellege ugyanis a legkülönfélébb kutatási szempontokat követeli meg.