Irodalmi Magazin 2019/4. Kazinczy

Irodalmi Magazin 2019/4. Kazinczy

Irodalmi Magazin 2019/4. Kazinczy
Főszerkesztő: Szentmártoni János
OSZK–Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2019., 118 oldal
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az Irodalmi Magazin Kazinczy-száma – a szerző születésének 260. évfordulója alkalmából – a magyar irodalom legnagyobb szervezőegyéniségét, a 18-19. század reprezentatív alkotóját mutatja be. A felvilágosodás kori irodalom szakértőivel készített interjúk betekintést adnak a Kazinczy-kutatás jelenlegi munkálataiba és legfrissebb eredményeibe, a tanulmányok összefoglalják a szerző életútjának, gondolkodásmódjának és kapcsolatrendszerének érdekességeit, az elemzések és idézetek pedig rámutatnak a széphalmi mester művelődéstörténeti hatására, az utókor emlékezetének főbb irányaira. A kiadvány a személyes bemutatás igényével járul hozzá egy 21. századi Kazinczy-kép körvonalazásához. A gazdag képanyaggal övezett írások révén megelevenedik a szellem demokráciáját és az író szabadságát valló értelmiségi; a nyolc gyermeket viszontagságos körülmények között nevelő gazdálkodó; a szüntelenül dolgozó, mindenkivel levelezésben álló, sokat utazó vezéregyéniség; a fordító, vers- és prózaszerző, aki börtönéveiben olykor a vérével írt, és aki a fogság után negyvenkét évesen kezdte újra életét. Az összeállítás kapcsolódik ahhoz az utóbbi évtizedekben kialakult értelmezéstörténeti irányhoz, amely a kultikus tiszteleten alapuló és Kazinczy jelentőségét elsősorban a nyelvújításhoz csatoló nézet helyett az életmű sokoldalúbb megközelítésére ad lehetőséget.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.