Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor

Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor

Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor
Főszerkesztő: Péter János Kondor

OSZK–PIM-Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2020., 124 oldal
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Csoóri Sándor költő, esszé- és filmíró, a rendszerváltozás jelentős alakja, idén lenne kilencvenéves. Az Irodalmi Magazin őszi lapszáma őrá emlékezik sokoldalú munkásságának áttekintésével.

Csoóri Sándor alkotói szemléletében népi és urbánus nem szembenállást, hanem szintézist alkot. Életművével olyan tudományos nyelvvel egyenjogú, világirodalmi rangú líra- és esszényelvet alkotott, amely képes a jelenségeket a maguk teljességében, összetettségében is megmutatni.

Az összeállítás célja, hogy Csoóri költői, gondolkodói és közéleti teljesítményének bemutatásával a teljes alkotói személyiség kerüljön a figyelem középpontjába.

Az Irodalmi Magazin szerkesztői Szakolczay Lajos irodalomtörténésszel Csoóri Sándor költészetéről és annak hatásáról, Kiss Gy. Csaba irodalom- és művelődéstörténésszel a szerző politikai tevékenységéről és a rendszerváltozásban betöltött szerepéről, Kovács Attila Zoltán könyvkiadóval pedig az életműkiadás jelen állásáról és a tervekről beszélgettek, míg Rátóti Zoltán színművészt Csoóri-estje kapcsán a versmondás kihívásairól kérdezték.

Számos műelemzés mellett tanulmányokat közölnek többek között Illyés Gyula és Csoóri Sándor kapcsolatáról, a szerző film- és esszéírói, szociográfiai munkásságáról, valamint életművének zenei vonatkozásairól is. Csoóri-inspiráció címmel költők vallanak meghatározó versélményeikről és a szerzővel való kapcsolatukról.

A lapszámot Csoóri Sándor által kedvelt képzőművészek munkái, gazdag fotóanyag, illetve a költő versei illusztrálják.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.