Irodalmi Magazin 2021/3. Pilinszky

Irodalmi Magazin 2021/3. Pilinszky

Irodalmi Magazin 2021/3. Pilinszky
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2021., 120 old.
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az Irodalmi Magazin a száz éve született és negyven esztendeje elhunyt Pilinszky Jánosra emlékezik. A Pilinszky-líra mindmáig meghatározó hangja a magyar irodalomnak, azonban amennyire közvetlenül éri e költészet megszólító ereje az olvasót, annyira nehezen hozzáférhető hatásának működésmódja az irodalomtudomány számára.

Miként érdemes mégis tudományos eszközökkel megközelíteni Pilinszky költészetét, arról Horváth Kornélia és Hafner Zoltán irodalomtörténészekkel, Lator László költő-irodalomtörténésszel és Hernádi Mária teológus-irodalomtörténésszel beszélgettek a lap munkatársai.

Az interjúkban többek között arról is szó esik, hogyan helyezhető el Pilinszky János munkássága a magyar irodalomtörténetben, mennyiben rokonítható kortársaival, miben hozott újítást a költészete, s miként alakult annak utóélete? A szerkesztők interjút készítettek továbbá Szabó Balázs és Tamás Benedek zenészekkel - könnyűzenei versfeldolgozásaikról. Pilinszky elhivatottan kutatta az evangélium ontológiai és esztétikai összefüggéseit, ezért a "vallásos metafizika" kérdéskörének önálló fejezetet szenteltek összeállításukban. Az életmű sokszínűségét a drámaírói és a publicisztikai munkásság, a szerző személyét pedig a kéziratos és tárgyi hagyaték áttekintésével mutatják be.

Az interjúkat és tanulmányokat Pilinszky által kedvelt képzőművészek munkái és az ő szellemiségével rokon kortárs alkotások kísérik.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők