Irodalmi Magazin - 2021/4. Mészöly Miklós

Irodalmi Magazin - 2021/4. Mészöly Miklós

Irodalmi Magazin - 2021/4. Mészöly Miklós
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2021., 120 old.
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az Irodalmi Magazin összeállításával a száz esztendeje született és húsz éve elhunyt Mészöly Miklósra emlékezik. A szerző rendkívül rétegzett életművét gyakran egymással ellentétes tendenciák jellemzik, valódi kihívás elé állítva ezzel mindenkori értelmezőjét; a lapszám a megközelítés irányainak, fogalmi lehetőségeinek feltérképezésére vállalkozik.

A Szörényi László, Szkárosi Endre és Urbanik Tímea irodalomtörténészekkel készült beszélgetések a szerző helyét keresik a 20. századi magyar prózairodalomban az életmű eredői és hatása, valamint az alkotásmód sokrétűségének tükrében, figyelemmel a Mészöly-hagyaték kutatásának eredményeire.

Mészöly fegyelmezett, szikár prózájának vizsgálata megköveteli, hogy műveihez közelebb hajoljunk, írásait szorosan olvasva elbeszéléselméleti szempontok mentén értelmezzük. A közölt elemzések a tér, az idő, az atmoszféra, valamint az elbeszélés és beszédmód kulcsfogalmainak segítségével mutatják be egyes Mészöly-szövegek szerveződési gyakorlatát, illetve Az atléta halála és a Saulus című regények narrációjának meghatározó erőterét.

A további írások Mészöly lírai, drámai, meseirodalmi dimenzióit tekintik át, a filmes adaptációk mellett az életmű 20. századi francia irodalommal való összefüggéseit vizsgálják, valamint a Mészöly-levelezés sajtó alá rendezésének eredményeit, továbbá a Petőfi Irodalmi Múzeum birtokában lévő kéziratos hagyatékot és a szekszárdi Mészöly Miklós Emlékházban őrzött anyagot mutatják be.

A lapszámot többek között archív fotók, a szerző által ihletett festmények és grafikák, hagyatékának képzőművészeti darabjai, valamint szekszárdi kötődésű kortárs alkotások illusztrálják.

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.