Irodalmi Magazin - 2022/2. Irodalom és tudomány

Irodalmi Magazin - 2022/2. Irodalom és tudomány

Irodalmi Magazin - 2022/2. Irodalom és tudomány
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2022., 124 old.
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az irodalomtudomány kulturális fordulata immár idehaza is évtizedek óta zajlik, így joggal merülhet fel a kérdés: mennyiben változott ennek hatására tudományunk önszemlélete? Miben különbözik egymástól az irodalomtudományos és a kultúratudományos megközelítés?
Lapszámunk fejezeteit egy-egy interjú vezeti fel, amely az irodalom- és kultúratudomány elméleti és gyakorlati kihívásainak a számbavételére vállalkozik, egyszersmind kijelölve a téma fő kérdésirányait.

Az első rész az életrajz irodalomtudományban betöltött szerepét, az irodalomtörténet-írás történetét és elméleti kérdéseit tekinti át, míg a második az irodalom- és kultúratudomány kölcsönhatásának elméleti és módszertani kérdéseivel, valamint az irodalomtudomány tárgymeghatározásának alakulásával, illetve a kultúratudományos fordulat irodalomelméleti és filológiai hatásaival foglalkozik.

A harmadik tematikus egység az irodalom- és kultúratudomány pszichoanalitikus, illetve filozófiai vonatkozásait, egymásra gyakorolt hatását, továbbá az olvasás műveletének fenomenológiai meghatározottságát vizsgálja, végül a negyedik rész az elbeszéléselmélet tudományos önállóságának lehetőségével, a filológia 21. századi kihívásaival, a digitális fordulat hatásaival, a tömegkultúra legújabb irodalmi jelenségeivel, illetve a tudományos ismeretterjesztés lehetőségeivel vet számot.

A lapszám vizuális anyagát az archív fotók mellett a téma jellegével harmonizáló önreferenciális képzőművészeti alkotások, az írást mint képet játékba hozó művészkönyvek, könyvszobrok, grafikák és absztrakt festmények alkotják.

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.