Irodalmi Magazin - 2022/1. Nemes Nagy Ágnes

Irodalmi Magazin - 2022/1. Nemes Nagy Ágnes

Irodalmi Magazin - 2022/1. Nemes Nagy Ágnes
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2022., 120 old.
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az Irodalmi Magazin a száz éve született Nemes Nagy Ágnes életművéről ad átfogó összegzést. A 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének titkaiba nyújtanak betekintést interjúkon, tanulmányokon, műelemzéseken és személyes vallomásokon keresztül, akinek alkotói karaktere, morális tartása viszonyítási pont nemzedékében és az utána következőknek.

Versnyelvének vizsgálata elméleti szinten is távlatokat nyit az irodalomtudomány számára, és lírájának értékeit – a természetet megszólalásba hívó médiumi képességét, a közöttiség tapasztalatát hordozó poétikai gondolkodásmódját – az elmúlt évtizedek recepciójának eredményeire építve, mégis új alapokra helyezve mutatják meg a kortárs megközelítési irányok.

A szerkesztők figyelmet fordítottak Nemes Nagy esszéírói munkásságának bemutatására is, amely a szövegközpontú irodalomértés hangsúlyozásával nemkülönben paradigmaváltó jelentőségű. Összeállításukba bevonták továbbá mindazokat a szempontokat – az Újhold-szellemiségtől kezdve a gyermekköltészeten és a műfordításokon át a szerző pedagógiai nézeteiig és műveinek a közoktatásban való jelenlétéig –, amelyek kijelölik az életmű-kutatás eddigi mérföldköveit, de a következő évtizedek szakmai feladatait is, köztük a hagyaték további feldolgozását.

A lapszámot számos archív portré-, tárgy- és dokumentumfotó mellett a költő saját tollrajzai, általa kedvelt képzőművészek munkái, exkluzívan a jelen összeállításhoz készült grafikák és festmények, valamint a Nemes Nagy-művekre rezonáló klasszikus és kortárs képek illusztrálják.

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.